De krant van Bussum, inclusief NaarderNieuws
Woensdag 12 januari 2011
Lintjes en dank
voor Bussumse
brandweerlieden
Bussumers
toosten op het
nieuwe jaar
‘Jazzclub Langs
de Lijn is
mijn kind’
Gooische maakt
valse start in
zaalcompetitie
5
7
12/13
15
95
zieke, aangetaste en dode
bomen kapt de gemeente
komend jaar volgens de
rooi- en plantlijst.
‘Vrijwilliger op eenzame hoogte’
Nieuws pag. 2-3
Tiener krijgt
tik met riem
BUSSUM – Een ruzie op het Julianaplein voor de Hema is vrijdagavond zo uit de hand gelopen dat een 17-jarige Bussumer
met een riem in zijn gezicht is
geslagen.
De jongen zat op zijn fiets en
hing wat rond met een paar
vrienden op het plein. Een groep
van zeven jongeren kwam op
hen af. Een van de jongeren liep
tegen een vriend van de Bussumer aan. Dit escaleerde.
Kleine Johannes voor Dick Huijsman
door Jessica de Jong
BUSSUM - En de Kleine Johannes
gaat dit jaar naar: Dick Huijsman.
Waarschijnlijk is hij een van de
meest actieve vrijwilligers die Bussum ooit heeft gehad. Afgelopen
vrijdag werd hij bedankt voor zijn
jarenlange inzet. Daarvoor kreeg
hij uit handen van de burgemeester het erkentelijkheidssymbool
‘Kleine Johannes’.
Huijsman was op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente volledig verrast met zijn prijs. “De burgemees-
ter hield een speech en sprak over
iemand die er met kop en schouders
bovenuit stak. Hij keek naar mij,
maar ik dacht dat het kwam door
mijn lengte”, lacht hij. “Nu ik de
Kleine Johannes heb ontvangen, ben
ik daar erg trots op. Achteraf gezien
had ik het wel kunnen weten. Want
mijn zoon, die onlangs over was uit
Amerika, vroeg mij precies op papier
te zetten waar ik hoe lang als vrijwilliger actief was geweest.” En dat zijn
behoorlijk veel plekken. De voormalig bankier heeft dan ook een CV
van vrijwilligerswerk om U tegen te
zeggen. Burgemeester Schoenmaker
Een goed begin is het halve werk...
NU ÉÉN
N MAAND
GRATIS FITNESS!
inclusief groepslessen
Zumba • ZumbaAtomic • Spinning • Pilates • Pump • Step
BBB • Ski - BBB • Yoga • Fifty- Flex • Better Belly
BY LOFT
KOOPZONDAG!
Bel nu om te profiteren:
Doordeweeks en zaterdag geen
035 - 69 70 902
tijd?
Meer info: A.S. ZONDAG 14 NOVEMBER
www.defitnessclub.nl
van 12.00 tot 17.00 uur!
zei dat Huijsman als vrijwilliger op
eenzame hoogte staat voor wat betreft veelzijdige en langjarige inzet.
Zo was hij tot vorig jaar 22 jaar lang
de drijvende kracht bij de organisatie en coördinatie van de braderie en
wijkactiviteiten op Koninginnedag.
Maar ook bij de organisatie van Herdenkingsdag en de bevrijdingsmanifestatie deed hij als penningmeester
een duit in het zakje.
En over duiten gesproken, geld en
Huijsman zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Door zijn fantastische connecties weet de voormalig
bankman bij bedrijven vele tiendui-
zenden euro’s op te halen voor de
stichtingen waar hij zich voor inzet.
Soms geeft hij daarvoor ook een
second opinion voor bijvoorbeeld
het vermogensbeheer voor terug.
En welk bedrijf wil dat niet? Van de
man die graag het verschil maakt en
bijvoorbeeld betrokken was bij de
integratie van de ABN en de AMRO
bank.
Zeventien verschillende stichtingen,
zoals de Rotary, De Zandzee, Stichting Vogelasiel het Gooi, hebben de
afgelopen jaren geprofiteerd van de
inzet van Huijsman.
Vervolg op pagina 5.
BY LOFT
FASHION ACCESSOIRES SHOES
SALE
50%
Een jongen van de groep zei:
‘ga eens aan de kant voor mij’.
De jongen weigerde, omdat
de ander er normaal langs kon
volgens hem. Hierop pakte de
dader de riem uit zijn broek en
sloeg de Bussumer ermee in zijn
gezicht. Vlak hierna vertrok de
groep jongeren. De politie zoekt
getuigen van dit incident.
Home in het Gooi
Úw NVM makelaar
www.schuyff-kempers.nl
wiNTERSaLE
2421210_adv50x50.indd 1
11-01-2011 13:14:21
GEOPEND VAN DI T/M ZAT VANAF 10.00 UUR.
OP AFSPRAAK OOK S’AVONDS GEOPEND
ENERGIESTRAAT 49A
1411 AS NAARDEN
SPIEGELSTRAAT 10A BUSSUM 035 - 69 22 599 WWW.BYLOFT.NL
Nassaulaan 44 • Tel. 035-6914845
www.KONiJNHERENMODE.NL
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 2
DE GEMEENTEPAGINA
EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM
I
POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM
I
TEL .: (035) 692 88 88
I
INFO @ BUSSUM . NL
I
12 JANUARI 2011
WWW . BUSSUM . NL
Bussumers klinken met nieuw college op
goed en gezond 2011
REDACTIE : AFDELING COMMUNICATIE
Lucas Bouwman (11) winnaar
fotowedstrijd vuurwerkafval
De gemeente Bussum schreef
als stimulans voor het opruimen
van vuurwerkafval rond de jaarwisseling een fotowedstrijd uit.
De elf-jarige Lucas Bouwman
stuurde de winnende foto in, zo
bepaalde een deskundige jury.
In het bijzijn van zijn ouders en
broertje ontving hij naast de felicitaties voor zijn inzet en creativiteit uit handen van wethouder
Boekhoff een cadeaubon.
Fotowedstrijd
De gemeente Bussum organiseerde voor de tweede keer een
fotowedstrijd rond het opruimen
van vuurwerkafval. Wethouder
Boekhoff was zelf voorzitter van
de jury die een keuze moest ma-
verkiezing. In de klas kreeg hij
applaus van zijn medeleerlingen
toen hij vertelde dat hij de winnaar
was. Lucas was begin januari een
inke tijd in de weer met het opruimen van vuurwerk rond de Anton
Mauvelaan - Albert Neuhuijslaan.
Gewapend met een veiligheidsbril, handschoenen, bezem, kruiwagen en vuilniszakken ging hij
op pad. De ouders van Lucas
hebben het verzamelde afval voor
hem weggebracht.
Minder afval
Aan de hand van de ingezonden
foto’s was goed zichtbaar dat de
grijpers, hesjes en handschoenen
die de gemeente tijdens de vuurwerkcampagne eind december
Burgemeester Joyce Silvester van Naarden en burgemeester Schoenmaker. Foto Bob Awick
Gerard
Boekhoff,
Adriana van den Berg, Nen van
Ramshorst en Paul Barneveld gaven aan enorm veel
zin te hebben in hun nieuwe
job. Barneveld mocht meteen
aan de bak. Hij reikte als wethouder sportzaken de eerste
frizze sportprijzen uit aan
twee Bussumse sportclubs,
die zich hebben onderscheiden bij het regionale project
om riskant alcoholgebruik
onder jongeren in Gooi en
grens van zestien jaar bij het
schenken van alcohol houden.
Er is nog een wereld te winnen,
85 procent van de kantines
houdt zich niet (altijd) aan de
regels.
Zwaartepunt van de drukbezochte nieuwjaarsreceptie lag
bij burgemeester Schoenmaker. Hij pleitte in zijn rede voor
verregaande samenwerking in
de regio. Er is goede reden er
op dat punt dit jaar een paar
schepjes bovenop te doen. Op
Gooi een echt goed afgestemd
woningbouwprogramma, een
economische structuurvisie? Ik
vind van wel, maar het betekend wel dat gemeenten over
hun eigen grenzen heen moeten kijken.”
Ook de herindeling kwam ter
sprake. Schoenmaker pleitte
voor een toekomstvaste fusie,
die niet ad-hoc tot stand is gekomen en ook voor de inwoners
te snappen is. Schoenmaker:
,,Bussum handhaaft wat dat betreft de consequente lijn: geen
fusie met vier, maar een fusie
met Naarden, in een krachtig
samenwerkende regio.”
Bussumer Dick Huisman, een
icoon van het vrijwilligerschap,
ontving aansluitend uit handen
van burgemeester Schoenmaker
het beeldje van De Kleine Johannes, het erkentelijkheidssymbool
van de gemeente Bussum.
Wethouder Barneveld reikt de frizze sportprijzen uit tijdens
nieuwjaarsreceptie.
Vechtstreek tegen te gaan.
Tennisclub LTC de Meent en
voetbalvereniging SDO kregen
een certicaat voor in de kantine en een stimuleringsprijs van
250 euro. Zogeheten mysteryshoppers waren in sportkantines gaan kijken of de sportclubs
zich wel goed aan de leeftijds-
uitvoerend niveau (GGD, huisvuilinzameling,
ambulances,
brandweer) wordt prima samengewerkt, maar op andere
fronten kan de samenwerking
een nieuwe impuls krijgen, zo
meende Schoenmaker. ,,Wordt
het geen tijd voor een regionaal
verkeer- en vervoersplan, een
ruimtelijk structuurplan voor het
De winnende vuurwerkfoto met Lucas Bouwman
ken. ,,Ik ben erg tevreden over
het aantal en de originaliteit van
de ingestuurde foto’s. Een keuze
maken was moeilijk door de diversiteit aan foto’s. Sommige platen
waren ongedwongen, anderen
gaven perfect weer wat er allemaal aan afval was opgehaald.”
De driekoppige jury besloot dat
de foto van Lucas de winnende
moest zijn.
Lucas was blij verrast met de uit-
gratis uitdeelde, gebruikt zijn bij
het opruimen van vuurwerk. Dit
jaar leek er minder vuurwerk op
straat te liggen toen medewerkers
van de gemeente de morgen van
1 januari hun schoonmaakronde
maakten. In de middag waren
veel inwoners op straat zelf vuurwerk aan het opruimen. De gemeente bedankt iedereen voor
het inzenden van de foto’s en het
opruimen van het vuurwerkafval!
Nieuwe asbestfolder GAD op het gemeentehuis
De GAD heeft een nieuwe folder voor de verwerking van
asbest opgesteld. Deze folder
wordt meegegeven aan bezoekers van de scheidingstations,
maar is ook te vinden in de informatierekken in de centrale
hal van het gemeentehuis.
In de asbestfolder wordt ook
verwezen naar de gemeenten.
Bij asbest hebben inwoners na-
melijk een meldingsplicht bij de
gemeente (als bevoegd gezag).
Gemeenten geven vervolgens
formulieren uit (mov ) aan de inwoner, zodat ze asbest in kunnen leveren.
Dit geldt niet bij meer dan 35m2
(circa 250 kilogram), want dan
hebben ze een sloopvergunning van de gemeente nodig.
Dit geldt niet voor asbesthoudende gebruiksvoorwerpen, zo-
als bloempotjes.
De folder is ook digitaal in te
zien via http://www.gad.nl/Folders.aspx
Daarnaast zijn er nog twee
nieuwe folders beschikbaar: 1.
Samenwerken (algemene folder
GAD) en 2. Scheidingsstations
(over de vier scheidingsstations
in de regio). Op de website van
de GAD zijn deze folders ook te
downloaden.
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 3
DE GEMEENTEPAGINA
EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM
I
POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM
I
TEL .: (035) 692 88 88
I
INFO @ BUSSUM . NL
I
12 JANUARI 2011
REDACTIE : AFDELING COMMUNICATIE
WWW . BUSSUM . NL
Portefeuilleverdeling nieuw college
BEKENDMAKINGEN
Gemeente Bussum Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon: (035) 692 88 88
Tijdens de eerste vergadering
Wmo (individuele en algemene
Jeugdbeleid, jeugdparticipatie
van het college van burge-
voorzieningen)
Jeugdgezondheidszorg
meester en wethouders zijn
Wmo (informele zorg, mantel-
Centrum Jeugd en Gezin
afgelopen week de taken ver-
zorg en vrijwilligerswerk)
Kinderopvang
deeld. De portefeuilleverde-
Wmo (maatschappelijke zorg,
Coördinatie Welzijnsplan
ling treft u hieronder aan.
OGGZ, verslavingszorg)
Kunst en Cultuur
Informatie:
Voor informatie kunt u op kantoordagen, telefonisch of door middel van een
baliebezoek contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving
op telefoonnummer 035- 692 86 30.
Openingstijden:
Vrije inloop
08.30 – 12.30
Op afspraak
08.30 – 17.00
Milieu en Duurzaamheid
Culturele instellingen; Spant!,
Burgemeester Drs.
Gewestelijke
Elcker, Filmhuis
M. Schoenmaker
Afvalstoffen Dienst (GAD)
Bibliotheek
Milieubeleid
Culturele verenigingen
Natuurbeleid
Kunst in de openbare ruimte
Inzage:
Stukken met betrekking tot de aanvragen omgevingsvergunning en niet omgevingsplichtige vergunningen liggen ter inzage aan de balie van de Afdeling Vergunningen & Handhaving.
De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en overzichten van de
geweigerde omgevingsvergunningen kunt u vinden op de gemeentelijke website
www.bussum.nl. De denitieve agenda van de CRK treft u 24 uur voorafgaand aan
de vergadering aan. Tot die tijd kan de agenda door ons aangepast worden.
Duurzaamheid
Integratie
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Integratiebeleid
Barbaragaarde 33
Wethouder mw. mr. A.C.
Inburgering
van den Berg-van Bart
Internationale/ontwikkelingssamenwerking (incl. stedenband)
Verkeer en Parkeren
Openbare werken en riolering
Openbaar en particulier groen
Wethouder
P.C. Barneveld
verwijderen van asbesthoudende materialen
in woning
Nw. ’s-Gravelandseweg 29 kappen van twee bomen in achtertuin woning
VERLEENDE OMGEVING- EN BOUWVERGUNNINGEN EN
ONTHEFFINGEN 3.6, LID 1C WRO EN OVERIGE VERLEENDE
VERGUNNINGEN
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
Eksterlaan 27
oprichten dakopbouw op woning
(art. 2.12, lid 1onder a WABO)
12-01-2011
Isaäc da Costalaan 14
plaatsen van twee dakkapellen op woning
(art. 2.12, lid 1 onder a WABO)
7-01-2011
Brinklaan 86
het wijzigen van het gebruik van boekenwinkel
naar grandcafé (artikelen 2.1 eerste lid onder
c en 2.12 lid 1 onder a 2 (WABO)
4-01-2011
Openbare orde,
regionale politie
Verleende bouwvergunningen:
Brinklaan 72A
vergroten kelder
4-01-2011
Parklaan 37
wijzigen linkerzijgevel en intern wijzigen
keuken in woning
10-01-2011
Veiligheidsbeleid,
regionale brandweer
Integrale handhaving
Voor vervolg zie elders in deze krant->
incl. horeca
Algemeen Bestuurlijke- en
2e loco-burgemeester
Burgerzaken
Onderwijs
Bestuurlijke vernieuwing
Sociale Zaken
Arhi-procedure/herindeling
Wet Werk en Bijstand
Intergemeentelijke en
Minimabeleid
gewestelijke samenwerking
Schuldhulpverlening
Voorlichting en communicatie
Werkgelegenheid
Personeel en Organisatie
Wet sociale werkvoorziening
4e loco-burgemeester
Informatiebeleid
Fraudebestrijding/handhaving
Ruimtelijke Ordening
Inkoop
Dienstverlening/automatisering
Ruimtelijke kwaliteit
Duurzame boodschap 10:10
op wagens Bussum
Bedrijfsvoering
Monumentenzorg
Wethouder
Informatie en communicatie-
Begraafplaatsen
Drs. G.H.F. Boekhoff
technologie
Gemeentelijke eigendommen
Coördinatie vermindering
Stads- en dorpsvernieuwing
regeldruk
Bouw- en woningtoezicht
Wonen
Wethouder
Stadsvernieuwing
mw. G.N. van Ramshorst
Woningbouw en renovatie
Volkshuisvesting/woonruimteverdeling
Sport en recreatie
Zwembad/sporthal
Sportverenigingen
Sportstimulering
Economische Zaken
Afspraken
met
het
college
1e loco-burgemeester
kunnen gemaakt worden via
Financiën
het
Belastingen
035-6928745
Grondbedrijf
ter Schoenmaker, wethouder
Zorg en Welzijn
Boekhoff)
bestuurssecretariaat:
en
(Burgemees035-6928743
Gezondheidszorg
3e loco-burgemeester
(wethouders Van den Berg, Van
(exclusief JGZ)
Integraal jeugdzaken
Ramshorst en Barneveld)
De gemeente Bussum heeft
energiebesparing en duurzaamheid hoog in het vaandel
staan en draagt dat ook uit.
Vanaf maandag 10 januari rijden dertien wagens van Wijkbeheer rond met de boodschap
om tien procent op energie en
CO2-uitstoot te besparen.
Om exact 10.10 uur werd één
strooiwagen van wijkbeheer voor
het gemeentehuis voorzien van
een 10:10 sticker op de voorruit.
Wethouder duurzaamheid Gerard Boekhoff en de Bussumse
Petra Olgers, enthousiast pleitbezorger van de 10:10-cam-
pagne, beplakte de wagen. Olgers is enorm blij met de steun
van de gemeente: “Dit is uniek
in Nederland. Ik ben heel blij dat
Bussum hiermee de 10:10-campagne op deze manier promoot.
Bussum doet al sinds de zomer
mee aan de campagne. Wie
kunnen dat beter uitdragen dan
de mannen die elke dag buiten
zijn.”Wethouder Boekhoff: “Je
kan als gemeente op het gebied
van duurzaamheid zelf enorm je
best doen, maar je kan het niet
alleen. We moeten de boodschap uitdragen aan onze inwoners. Deze stickeractie draagt
daar weer aan bij.”
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
Van de lezers
Met een familiebericht in de
Bussumse Krant kunt u een geboorte,
overlijden of huwelijk bekendmaken.
Opgeven of meer informatie via
035-6945208 of info@bussumsekrant.nl
Ook reageren op het nieuws? Stuur uw reactie
(circa 250 woorden) aan redactie@bussumsekrant.nl
Getuigen aanrijding gezocht
Mijn dochter van 15 is
maandagochtend 10 januari
om 08.00 uur door gladheid met haar fiets ten val
gekomen op de rotonde
Thorbeckelaan-ZwartewegSlochterenlaan. Zij kwam
van de Thorbeckelaan
(Naarden) en wilde afslaan
richting Slochterenlaan
(Bussum). Meteen na haar
val, toen zij op straat lag,
werd zij aangereden door
een achteropkomende
personenauto. Deze kwam
eveneens van de Thorbeckelaan en wilde afslaan richting Slochterenlaan. Mijn
dochter heeft – afgezien van
de enorme schrik – gelukkig
alleen een geschaafde knie.
Het had veel erger kunnen
aflopen. Haar fiets en haar
kleren zijn echter beschadigd. Zouden de bestuurster
van de auto en eventuele
Gérariteiten
getuigen zich willen melden
via telefoonnummer 0614632925 of bij de regiopolitie Gooi en Vechtstreek?
Er fietsten ten tijde van het
ongeval verschillende scholieren voorbij die iets gezien
moeten hebben.
Jan van Gilse
Huisvuil
Wie heeft er maandagavond
rond 19.30 uur huisvuil gestort bij de containers voor
glas en charity op de hoek
Cort van der Lindenlaan /
McKaylaan? Thuis waren
kennelijk de kliko’s vol.
Dit kan toch niet! Neemt
niemand zijn verantwoordelijkheid. Er is zelfs na te
gaan wie het is geweest,
want er ligt ook een doos
met daarop een adres tussen
het afval.
Een bezorgde buurtbewoner
zondag
16 januari
Naarden: PGN Grote Kerk geen dienst
PGN Witte Kerk 10.00u. dr. P.J. Schouten
RK St. Vituskerk 10.00 u. en 12.00 u. eucharistie-
vieringen; za. 17.30u. eucharistieviering
Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. en 17.00u.
ds. J. Bos
Bussum:RK Mariakerk 10.00u. gezinsviering pastor N. Smit
RK St. Jozefkerk 10.00 u. pastor S. de Wit; di. 18-01 09.00u. pastor J. Hung
PGB Wilhelminakerk 10.00u. ds. A.J. van Nijen; 19.00u. Cantatedienst ds. S. de Jong
PGB Verlosserkerk 10.00u. mw. L. Versluis
PGB Spieghelkerk 10.30u. ds. S. de Jong,
oecumenische Viering
PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u.
ds. R.W. van Mourik; 17.00 u. ds. R.R. Eisinga
Remonstrantse Gemeente N-B 10.30u.
prof. dr. Th.M. van Leeuwen
Ned. Prot. Bond N-B 10.30u.
mw. drs. A.S. Manneke, Bunnik
Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30u.
ds. A. Maas-Smilde
Evangelisch-Lutherse Kerk geen dienst; zie
Spieghelkerk 10.30u.
Vrije Evangelische Gemeente 10.00u.
mw. ds. J.A.C. Schouwstra, Apeldoorn
Apostolisch Genootschap 10.00u. eredienst
De Christengemeenschap 9.00u. kinderdienst; 10.00u. Mensenwijdingsdienst ;
do. 20-01 10.00u. Mensenwijdingsdienst
Brand in flat na
kortsluiting tv
Holt taal verder achteruit in 2011?
er stemmen zijn opgegaan
om kleutertjes al Engels te
laten leren! Op naar de andere echte ergernissen!
“Geen menselijke onderzoeker kan er niet naartoe
…” Wie dan wel? En weet
u het nog? “… vroeger
als ik klein was …” Ik niet,
hoor! En dan ook de gebruikelijke onbegrijpelijkheden als: “… het is niet
zijn vorm van eindresultaat
…” Stomme fouten genoeg: “… weggeveild “ of de notoire “handvaten”.
En ook beeldschone missers zoals: “Op de televisie
zijn 3 dorpen verwoest …”
Wat moet dat in het echt
wel zijn?! Helemaal van
God los is het vertalen van
een Engelse krachtterm
naar het zogenaamde Nederlands door een andere
Engelse krachtterm te ge-
Kerkdiensten
(035) 6937512
buhrgerard@planet.nl
Bekende Bussumer Gérard Buhr vertelt.
Hooguit een half uurtje
nieuwjaarszappen langs
de Nederlandse TV-zenders. Hier en daar wat oppikkend van de radio. Het
is duidelijk: taalbeheersing zal er in het nieuwe
jaar niet beter op worden.
Vrees ik!
Maar vooral wil ik eerst
mijn woede uiten over het
teloorgaan van dat énige
waar we in Nederland een
soort claim op hadden.
Bijna alles in de originele
taal. Een paar amusementszenders (onder andere Nickelodeon) bieden
de jeugd nu series aan die
nagesynchroniseerd zijn in
het Nederlands! Dat is pas
verarming! Brabbelstemmetjes die uit de pas lopen
met de monden van de acteurs! Stupide! En terwijl
pagina 4
bruiken. Wat dacht u van
“… this is crap …” vertaald
tot “… dit is shit …”. Let
wel, deze abjecte vorm
van taalomgang wordt ons
voorgeschoteld door duur
betaalde krachten, vertalers genaamd of ondertitelspecialisten! Nog altijd
zijn er medische vertalin-
gen die ronduit schokkend
van stomheid zijn. Zo was
er ergens sprake van een
“spastic colon …” Zelfs een
bijna ongeletterde weet
dat dit een “spastische
dikke darm” bij ons heet.
De ondertitelaar, geheel
ongeletterd, maakt er
“rugklachten” van! Klaar
ben je! Over-Engels doen
is ook een sport: “En dan
gaan we nu verder met
het economic nieuws!”
Yes we can!!!
BUSSUM - De brandweer
moest in de nacht van zondag op maandag uitrukken
voor een brandje op een flat
aan de Betje Wolfflaan.
De spuitgasten dachten dat
het om een brand ging in
de Fonteinschool, maar het
bleek dat daar de brand niet
was. In de flat bleek de bewoner te zijn gealarmeerd
door zijn rookmelder. Op de
plek waar de tv stond was
een brandhaard ontstaan.
Door de hoeveelheid hitte en
rook was de vluchtroute geblokkeerd. De bewoner heeft
vervolgens het raam van zijn
slaapkamer ingegooid om zo
naar buiten te kunnen. Er was
behoorlijk veel rook- en roetschade. De bewoner had het
geluk dat er recent een noodtrap was geplaatst waardoor
hij gemakkelijk kon vluchten. De brandweer vermoedt
dat de tv in de standbymodus
heeft gestaan. Hierdoor ontstaat wel vaker kortsluiting,
wat brand tot gevolg kan hebben. Foto: Jan Honing
Op de foto de achterzijde
van het vakblad Onze
Taal. Vol taalbloopers. Iedere maand weer. Waarom wordt u geen lid? Lig
je 12 keer per jaar blauw!
Een uitgelezen boek
Aardrijkskundig woordenboek 1877
In zo’n boek blijf je
bladeren en lezen. Elk
dorp, gehucht, riviertje
en beekje dat halverwege
de 19e eeuw bekend was
wordt behandeld en vaak
heeft de samensteller het
moeten doen met toen al
oude gegevens.
Ook onze regio is uiteraard vertegenwoordigd.
Een voorbeeld. Onder
Naardermeer staat dat het
“in of omstreeks 1628 is
bedijkt. Dit meer is later
weder ingevloeid en eerst
in onze eeuw voor het
zuidw. ged. weder in land
herschapen. In het overige
groeit veel riet. De OosterSpoorweg voert zoowel
door het drooggem. deel
als door den uitgestrekten plas.” Omdat het
boekdrukprocedé toen
veel trager was dan nu,
zitten er achterin nog 20
pagina’s met bijvoegsels
en verbeteringen, waarin
onze stad
en dorp
ook
weervoorkomen.
Voorin
een
‘naamlijst
van inteekenaren’ (44
pagina’s
lang!) en
ook dat is
een interes-
sant deel, want het beroep
of ambt staat er meestal
bij vermeld. Natuurlijk zijn
er veel boekhandelaren
bij, verder onderwijzers,
burgemeesters, predikanten en pastoors. Maar ook
mensen met mij onbekende beroepen zoals
praeceptor en instituteur.
Maar de lijst begint met
Z.M. de Koning (Willem
III) en Z.K.H. Prins Frederik
Hendrik (1820 –1879), zijn
broer, die voor 2 exemplaren intekende. P.H.
Witkamp was de samensteller van dit boek. Pieter
Harmen Witkamp (1816
– 1892) was onderwijzer,
autodidact en alleskunner.
Hij schreef veel en maakte
kaarten en atlassen.
De uitgave is van D. Mijs
te Tiel, 1877. 1508 pagina’s. Gebonden. Het is
een pil van 9 cm dik, 16
cm breed en 24 cm hoog.
De overgang van het
voorplat naar de rug is iets
beschadigd. De rug heeft
een sierlijke, goudkleurige
opdruk (zie foto).
Wilt u dit boek kopen?
Het enige exemplaar is
te koop voor 50 euro.
Mail of bel Oosterom:
n.c.oosterom@hetnet.nl
of T 035-6914336. Klaas
Oosterom verkoopt oude
boeken, die mensen hem
schenken. De opbrengst
gaat naar een project voor
meer voedselzekerheid in
Noord-Kameroen.
Colofon
Bussumse Krant is een uitgave van Enter Media BV.
Verschijning wekelijks
huis-aan-huis in Bussum en
Hilversumse Meent.
Oplage 17.000
Adres
Uw (pers)berichten voor de
redactie kunt u mailen naar:
redactie@bussumsekrant.nl
Postbus 5003
1380 GA Weesp
Tel (035) 6945208
Internet
www.bussumsekrant.nl
Hoofdredactie
André Verheul
Redactie Fred Bos,
Jessica de Jong-Visser
Lisa van Dorp
Stephan Edgar
Fotografie Bob Awick
Informatie over adverteren
Myrna Bos, Arno Storm
(035) 6945208 of verkoop@
bussumsekrant.nl
Opmaak Ingrid Handjes,
Ingeborg Ruitenbeek,
Jolanda de Rijk
Correctie Ellen Kamminga
Vormgeving Ems Willems
Druk Dijkman Offset bv
© Copyright
Op de teksten, de foto’s en
het ontwerp van de Bussumse Krant rust copyright.
Niets mag op welke wijze
dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder
toestemming van de uitgever.
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 5
Lintjes en dank
voor Bussumse
brandweerlieden
Jubilarissen in het zonnetje gezet
BUSSUM – Dat de Bussumse brandweer niet zonder vrijwilligers kan,
bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie van de hulpverleners. Verschillende vrijwilligers werden in het
zonnetje gezet voor hun jarenlange staat van dienst. Gerrit Eggenkamp, Ben Derriks, Cees Koertse,
Frans Eijpe en Wilfred Hagen werden door commandant Maartje
Aleman in het zonnetje gezet.
Eggenkamp werd door de commandant geroemd om zijn ervaring.
“Gerrit zit altijd vol verhalen. Datzelfde geldt eigenlijk voor Ben. Ook
iemand die al jaren bij het korps zit.
Ze zetten zich altijd voor honderd
procent in. Ben is bijvoorbeeld zeker
vier dagen per week op de brandweerpost te vinden”, omschreef Ale-
man haar trouwe brandweerlieden.
Cees Koertse is vijfentwintig jaar
vrijwilliger. “Hij heeft een sterke
persoonlijkheid en alle energie van
de wereld. Cees is er gewoon altijd
voor de brandweer”, legt Aleman
uit.
Frans Eijpe zat twaalf en een half
jaar als beroeps en vrijwilliger
in Naarden. Hij zit 30 jaar bij de
brandweer, is 12,5 jaar ambtenaar.
“Hij ziet overal de goede dingen van
in.” Wilfred Hagen zit er ook 12,5
jaar bij. “Hij zegt waar het op staat
en klaar ermee”, omschreef Aleman. De brandweercommandant is
blij met deze eigenschap. “Er niet
omheen draaien, waarmaken wat
je belooft. De brandweer heeft
zulke mensen keihard nodig”, betoogde ze.
Tieners verantwoordelijk voor containerbrand
Drie jongens van 13 en 14 jaar oud uit Naarden en Bussum hebben bekend zondagmiddageen container
in brand gestoken te hebben. De brand ontstond rond vier uur ’s middags op het voormalige Bensdorp
terrein. De brandweer moest uitrukken en schaalde de brand op, omdat het pand nog bewoond wordt
door anti-krakers. De brandweer vreesde dat de brand in de container zou overslaan naar het gebouw. De
politie kon de drie jongens oppakken omdat zij tien minuten voor de brand waren betrapt op het illegaal
betreden van het fabrieksterrein. Agenten hadden de gegevens van de jongens genoteerd en vervolgens
het drietal aan het begin van de avond thuis opgezocht. Daar bekenden de jongens. Foto: Jan Honing.
Vrouwenkoor
heeft nieuwe
dirigente
BUSSUM – Vrouwenkoor Venerdi
Mattina heeft een nieuwe dirigente gevonden in Anne Balázs. Zij
wordt geroemd om haar aanstekelijke enthousiasme.
Twee van de gedecoreerden; Cees Koertse (links) en Ben Derriks, groepsleiders van
de post Bussum. Foto: Jan Honing
Kinderen zijn mijn drijfveer
Vervolg van de voorpagina
En zijn drijfveer? “Dat zijn kinderen
die niet het geluk hebben gehad
om in een gespreid bedje terecht te
komen. Zij zijn in een ander milieu
geboren en ik vind het fijn om ze
iets te kunnen bieden.” Zijn mooiste
project? “Voor de stichting Rotary
Vlielandkamp organiseer ik vakantiekampen voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. Het
zijn kinderen die bijvoorbeeld geen
ouders hebben, of een vader in de
gevangenis, of waarvan de moeder
een prostituee is. Samen met studenten van de Vrije Universiteit
zorgen wij dat ze even hun problemen vergeten. Ze krijgen aandacht,
zijn even uit hun eigen wereld en
leren bijvoorbeeld opeens tanden
poetsen. Ik hoop dat ze daar later
aan terug denken als een positieve
ervaring.”
Zo zijn er liederen van Bartok en
Bridge in het repertoir opgenomen.
Uit het bestaande programma krijgen componisten als Mozart, Poulenc en Fauré weer extra aandacht.
Doel is om de twintig vrouwen,
het koor zoekt overigens nog een
sopraan, tot een mooie koorklank
te brengen en samen de muziek te
beleven.
Voormalig dirigente Bea Goethart
heeft het koor de afgelopen zes jaar
geleid en zij nam in november afscheid.
20 mensen opgepakt
voor afsteken vuurwerk
BUSSUM – Agenten in burger hebben in de laatste twee weken van
december twintig mensen in de
Gooi en Vechtstreek aangehouden om vuurwerkoverlast tegen
te gaan. Naast deze aanhoudingen
zijn ook 25 mensen naar bureau
Halt doorverwezen en werden er
tien bekeuringen uitgeschreven.
De opgepakte mensen werden
aangehouden omdat ze illegaal
vuurwerk hadden of vernielingen
pleegden. De Halt-verwijzingen en
bekeuringen werden uitgedeeld
aan mensen die vroegtijdig vuurwerk in bezit hadden of aan het afsteken waren. De undercoveragenten waren agenten in opleiding. Zij
gingen de straat op en hadden de
opdracht om mensen aan te spreken die voortijdig vuurwerk afstaken. Ook moesten ze zorgen voor
het terugdringen van vernielingen
door vuurwerk en illegaal vuurwerk opsporen. FIN pleit voor behoud KvK
BUSSUM – Bedrijvenvereniging
FIN Naarden-Bussum heeft bij de
minister van Economische Zaken
aangedrongen op het behoud van
de Kamer van Koophandel (KvK) in
de huidige vorm.
Eerder kregen de Kamers veel kritiek over hun functioneren en zouden ze moeten vernieuwen om mee
te kunnen gaan met hun tijd. De
FIN schrijft echter aan minister Verhagen dat ze meer dan tevreden is. Op het dorpspluche
Even voorstellen: Gerard Boekhoff
door Jessica de Jong
BUSSUM - Wie zijn onze bestuurders? En wat willen zij voor Bussum? In deze serie stellen wij iedere week een andere politicus voor.
Gerard Boekhoff, PvdA, 48 jaar
Wethouder sinds 2006
Portefeuilles:
Financiën, Zorg en Welzijn,
Milieu en Duurzaamheid
Wat voor politicus bent u?
“Ik voel me meer een bestuurder
dan een politicus. Ik ben geïnteresseerd in de inhoud en neem vanuit daar mijn beslissingen. Ik vind
dat het een meerwaarde heeft om
de ervaringen van de betrokkenen
te combineren met de technische
ervaringen. Zo zoek ik bewonersgroepen op en ga in gesprek om
zo te kijken wat het beste voor Bussum is.”
In de Bussumse raad zitten 17 mensen
in de coalitie en 6 mensen in de op-
positie. Hoe gaat deze samenstelling
straks werken?
“Als ik in discussie ga, dan let ik er
niet op of ik met iemand spreek die
in de coalitie of de oppositie zit. Ik
ben geïnteresseerd in de inhoud,
niet zo zeer in wie het zegt.”
U heeft drie grote portefeuilles, wat
kunnen we verwachten?
“Op het gebied van financiën weten we dat Bussum vanaf 2012 flink
moet gaan bezuinigen. Ook krijgen we er nog meer taken vanuit
het Rijk bij. Het wordt dus nog een
flinke klus om de begroting rond te
krijgen. Dat gaan we doen door efficiënter te werken bij de gemeente,
maar ook door goed te kijken naar
onze uitgaven en inkomsten.”
“Wat betreft Zorg en Welzijn wil
ik dat iedereen volwaardig aan
de maatschappij kan deelnemen.
Wat daarvoor nodig is, zullen we
de komende tijden moeten inventariseren. Ik wil dat mensen die
moeilijk meekomen in de samenleving een steuntje in de rug krijgen.
Verder moet de gemeente de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) inpassen. Die taak lag eerst
bij het Rijk. Binnen de portefeuille
Milieu en Duurzaamheid hebben
we al grote stappen gemaakt. Zo is
de Milieuraad opgericht en is het
Duurzaamheidscafé een groot succes. Dat beleid zetten we voort en
gaan we intensiveren.”
Welk onderwerp ligt u nauw aan het
hart?
Als voormalig directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland
ligt het mij nauw aan het hart dat
Bussumers volwaardig mee kunnen
draaien in de samenleving. Neem
bijvoorbeeld ouderen die vereenzamen. Hierover wil ik graag in
gesprek gaan met de Seniorenraad.
Waar is behoefte aan? Hoe kan de
gemeente helpen? Ook wil ik om
tafel met het Beraad van Naarden
Bussum, het WMO burgerparticipatieorgaan van de gemeente.
Nog iets toe te voegen?
“Ik heb het voorrecht om in Bussum te wonen en te werken. Het is
een voorrecht om hier wethouder
te zijn. Je hebt rechtstreeks invloed
op wat er gebeurt. Ik ben dan ook
trots en blij dat ik nog vier jaar door
mag gaan. Ik ga mijn best doen om
de gemeente mooi te houden en
hier en daar nog een beetje beter te
maken.”
Woensdag 12 januari 2011
Bussumse Krant
KOOPMANSCHAP
& GREEBE
DE BESTE WENSEN VOOR
2011 VOOR IEDEREEN!
Het jaar is nauwelijks begonnen. En wij hebben weer erg veel zin om met nieuwe
ideeën onze klanten te helpen bij het verkopen van hun woning/appartement en
zoekers te helpen aan een leuke start van het jaar met een nieuwe woonplek.
Ook voor ons, als makelaars in onroerend goed, is 2011 een nieuwe uitdaging. Wat gaan alle
nieuwe financiële regels betekenen voor de mensen die actief zijn op de woningmarkt? Wat
zal het kabinet dit jaar gaan doen om de woningmarkt weer op de rit te zetten? Kortom een
uitdagend jaar.
pagina 6
Thuiszorg
nodig?
Amaris Thuis,
altijd in de buurt
Amaris De Veste levert thuiszorg onder de naam
Amaris Thuis. Een speciaal team staat voor u klaar
om u terzijde te staan voor zorg of ondersteuning
in uw eigen vertrouwde woonomgeving.
Amaris Thuis biedt u verschillende mogelijkheden
op het gebied van zorgverlening:
- Huishoudelijke hulp
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding
Daarnaast kunt u gebruik maken van het servicepakket. Amaris De Veste is daarmee een vertrouwd ontmoetingscentrum, waar u welkom bent.
Kijk voor meer informatie op
www.amaristhuis.nl of neem contact op met
Amaris Thuis zorg: 035 6780674 of
Amaris Thuis huishouding: 035 6473191
Amaris Thuis – Thuiszorg, Welzijn & Services, Advies & Behandeling - www.amaristhuis.nl
Wij zijn dit jaar alvast goed begonnen, namelijk als Wereldmakelaar. Wereldmakelaars
bouwen mee aan een betere toekomst voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dit
doen Wereldmakelaars in samenwerking met Stichting HomePlan. HomePlan verzorgt
huisvesting voor bijvoorbeeld de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De woningen
worden lokaal opgebouwd met behulp van vele vrijwilligers en de toekomstige bewoners.
Door een deel van onze ontvangen verdiensten af te staan aan deze stichting, krijgt niet
alleen een gezin onderdak, maar geven wij hun ook hoop en kansen voor de toekomst.
Als makelaar weet je als geen ander hoeveel waarde een woning voor mensen heeft.
Ook hopen wij dit jaar in onze eigen regio weer zoekers te kunnen helpen aan een woning
of appartement. Dit vinden wij een heel leuk onderdeel van de werkzaamheden die wij
als makelaar doen. Bij het zoeken naar dé ideale woning presenteren wij vervolgens alle
mogelijkheden die binnen het wensenlijstje en budget past. Daarnaast letten we ook op
zaken die wellicht in eerste instantie niet opvallen. Zo beperken wij de verrassingen.
Een nieuwe woning of appartement moet passen als een goede jas, een warme deken. Of
dit nou is in een land aan de andere kant van de wereld of in ons kleine kikkerlandje.
Wij wensen iedereen alle goeds voor 2011 toe!!
Koopmanschap & Greebe Makelaardij o/z
Sint Janslaan 165 Bussum | (035) 820 02 84
Open van woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
Stichts End 9, Ankeveen
035 - 656 35 55 | www.restaurant-lekr.nl
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 7
Bussumers toosten op het nieuwe jaar
BUSSUM – In een afgeladen gemeentehuis was er afgelopen vrijdag gelegenheid voor Bussumers
om elkaar en het gemeentebestuur
de beste wensen over te brengen.
De champagne was koud, burgemeester Schoenmaker sprak over
het komend jaar en de nieuwe
wethouders stelden zichzelf voor.
Schoenmaker sprak de wens uit dat
2011 het jaar van intensievere samenwerking met de buurtgemeenten wordt. Verder overhandigde hij
de Kleine Johannes aan vrijwilliger
Dick Huijsman. Wethouder Van
Barneveld maakte zijn eerste officiële optreden: hij overhandigde
vertegenwoordigers van Tennisclub
LTC en voetbalvereniging SDO de
Frizze Sportprijs omdat mysteryshoppers hadden geconstateerd
dat ze geen alcohol schenken aan
jongeren. De avond verliep gezellig,
waarbij bekenden elkaar opzochten
en mensen zich aan elkaar voorstelden. Foto’s: Bob Awick
Advertentie
Advertentie
DE WINTER-
SCHILDER
VOOR BINNEN EN BUITEN!
Bel voor een afspraak en
profiteer
6% BTW
van
Vraag naar de
winterkorting!
Schilders
Zwerink schilders
Tel: 035 - 695 18 54
E-mail: zwerink@zwerink.nl
www.zwerink.nl
Bussumse Krant
in
Woensdag 12 januari 2011
te
ijk
de w
LAARWIJK
Laarderweg 49
1402 BD Bussum
tel. 6936525
Handwerken voor minderbedeelden. Iedere maandagmiddag vanaf 14.00 uur wordt er door een
enthousiast groepje dames gehandwerkt, gebreid etc. voor onze minderbedeelde medemens in Oost Europa. Dit gezellige clubje kan nog
uitbreiding gebruiken, dus u bent
van harte welkom. U kunt gewoon
op maandagmiddag binnenlopen in
Laarwijk en met de gastdames en
handwerksters kennismaken. Overigens, als u overtollige wol hebt dan
is dit ook zeer welkom.
SPIEGHELWIJCK
Iepenlaan 354a
1406 RG Bussum
tel. 5310743
Cursus aquarelleren in 12 stappen. Onder begeleiding van een
professionele docent leert u de basistechnieken van het aquarelleren.
Behalve beginners kunnen ook iets
meer gevorderden aan deze cursus
deelnemen. Bij voldoende belangstelling start Jacqueline Comello
deze cursus op donderdag 3 februari 2011 van 14.00-16.00 uur. Kosten voor 12 lessen: € 100,- excl.
materiaal.. U kunt zich aanmelden
bij Spieghelwijck. Na aanmelding
ontvangt u een lijst met data van
de lessen en de aan te schaffen materialen.
PALMPIT
Koekoeklaan 3
1403 EA Bussum
Tel. 035 693 87 86
www.depalmpitbussum.nl
weken. Aanmelden: tel. 691 92 80.
Zondag 16 januari: soosmiddag
met muzikaal en theatraal optreden (o.a. buikdansgroep): aanvang
14.30 uur, entree gratis. Woensdag
19 januari: wandeltocht o.l.v. Trudy Nederend. Start om 10.00 uur.
Deelname gratis. - Vanaf donderdag 20 januari: Bloemschikcursus
van 10.00 – 12.00 uur: eens per 2
weken: € 7,50 per les. Vrijdag 21
januari: bustocht naar de Veluwe.
Vertrek om 9 uur vanaf De Palmpit,
terug omstreeks 17.30 uur. Kosten
€ 27,50 p.p. Zondag 23 januari:
Lezing door Goois Natuurreservaat over Begrazing en Ecologische
verbindingen. Aanvang: 14.30 uur.
Entree: € 3,- . Woensdag 26 januari: kleding(uit)verkoop van Harry
Kerkhofs Modehuis met kleding voor
senioren van 09.30 – 12.30 uur. De
toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op onze website.
kunt doen om beter te kunnen slapen en u leert vaardigheden om het
slapen te verbeteren. Ook wordt er
aandacht besteed aan het leren slapen zonder slaapmedicatie. De cursus is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar. Make-up workshop, 16
maart om 19.45 uur. Tijdens deze
workshop leer je wat over de verzorging van de huid en de verschillende gelaatsvormen die van belang zijn om een make-up goed op
te kunnen brengen. De workshop is
verder zo praktijkgericht mogelijk
om de tijd te krijgen te experimenteren met diverse kleuren en het
op de juiste manier te kunnen opbrengen. Haarknipcursus, start 19
april 12 lessen. Leer knippen in 12
lessen, handig om zelf uw gezinsleden te knippen en zo veel geld te
besparen. Voor ons actuele cursusaanbod kunt u terecht op de website van Wijzer.
Woensdag 12 januari: DVD-voorstelling op groot TV-scherm: “De Da
Vinci Code”. Toegang € 1,-. Aanvang 19.00 uur. Vanaf donderdag
13 januari: Franse conversatie
van 20.00 - 22.00 uur, eens per 2
WIJZER
Landstraat 80
1401 ES Bussum
Tel. 692 85 30/
b.g.g. 691 12 51 (Versa)
www.wijzerwijzer.nl
Nieuwe cursussen: Slapen kun je
leren, start 21 februari om 19.30
uur. U krijgt inzicht in wat u zelf
pagina 8
WAT IS EIGENLIJK EEN CJG?
CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders (ook aanstaande), opvoeders en
jongeren kunnen bij het CJG terecht met al hun vragen op het gebied van opvoeden en
opgroeien. Dat kunnen heel uiteenlopende vragen zijn, variërend van kleine tot grotere problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van gehoorzaamheid, voeding, slapen, concentratie, pesten, alcohol en drugs,
overdadig computergebruik of schoolverzuim. De consulenten van het CJG doen hun uiterste best om u handvatten te geven die eenvoudig in de praktijk toepasbaar zijn. Zij baseren zich op de principes van ‘positief opvoeden’.
In het CJG werken het consultatiebureau, de schoolgezondheidszorg, Versa Welzijn en veel andere organisaties nauw
samen om u en uw kind goed op weg te helpen.
Meer informatie: CJG Naarden-Bussum, Landstraat 80 in Bussum, tel.. 692 85 88,
e-mail info@cjgnaarden-bussum.nl. www.cjgnaarden-bussum.nl en www.positiefopvoeden.nl.
Baden in weelde. Voor elk budget.
Als het om een badkamer gaat, zoekt u naar zoveel
mogelijk comfort voor uw budget. Maar u wilt geen
omkijken hebben naar de installatie.
Bij Kloosterman bent u aan het juiste adres voor
badkamers van de hoogste kwaliteit. Van strak
design tot knus landelijk, en alles daartussenin.
En het mooie is: we leveren niet alleen uw complete
badkamer, we plaatsen en installeren hem ook.
Onze tegelzetters, loodgieters en elektriciens zorgen
ervoor dat alles op zijn plek komt. En wérkt.
W W W. KLOOST E R M A N K E U K E NS . N L
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 9
Juf Loes neemt groots afscheid
van Vondelschool
OnderOns
“Ze was de allerliefste van allemaal”
Jan Cees Griffioen
leidt samen met zijn vrouw
de Gastrovino Griffioen
Wijnkoperij
Witte of rode wijn?
“Champagne natuurlijk, want van
het leven moeten we een groot
feest maken.”
Welke wijn kiest de Bussumer?
Kwaliteit of Chateau Migraine?
“De Bussumers gaan voor kwaliteit, dat kun je zien aan de vele top
wijnzaken die we hier hebben. Voor
zo’n relatief klein dorp als Bussum
is dat uniek.”
Hoe heeft de wijnverkoop in Bussum
zich ontwikkeld door de jaren heen?
“De firma Warmolts van Ben Hosman heeft Bussum in de jaren zestig voor het eerst echt wijn leren
drinken. Vooral zijn wijnhandel op
de Nassaustraat draaide goed. Ook
met zijn Bistro is het wijnniveau
omhoog gegaan. Daarna heeft het
een vogelvlucht genomen.”
Bij juf Loes stonden de kinderen absoluut op nummer één. Foto’s: Bob Awick.
door Stephan Edgar
BUSSUM - Het was een drukte van
belang, afgelopen vrijdag in de
gymzaal van de Vondelschool. Ouders, huidige en oud-leerlingen,
leerkrachten en vele andere geïnteresseerden waren aanwezig bij
de afscheidsreceptie van Loes van
der Heijden-van ‘t Hof. Na meer
dan veertig actieve jaren houdt ze
het onderwijs voor gezien en gaat
ze samen met haar man van haar
pensioen genieten.
De leerkracht van groep 4 werd
overspoeld met cadeaus en dankwoorden “Wat een fantastische
avond. Als je ziet hoeveel kinderen
er komen die al jaren niet meer bij
mij in de klas zitten, is dat geweldig.” Een van die oud-leerlingen is
Sophie. “Ze was de allerliefste juf
van allemaal.”
Terwijl op de achtergrond de vrolijke muziek van Guus Meeuwis te
beluisteren was, genoot juf Loes op
sen dan ook met de kinderen te
delen. “De leukste lessen waren
die van geschiedenis. Zelfs de kinderen van nu die in zo’n haastige,
onrustige wereld leven, zijn met
verhalen over de heroïsche daden
van Willem van Oranje tegen de
Spanjaarden nog muisstil te krijgen”, vertelt ze. Andere kinderen
hadden een knuffelbeer in elkaar
geknutseld voor de vertrekkende
juf: “Dat stamt nog uit de tijd dat
ik kleuterjuf was en een grote berencollectie in de klas had staan.
Die heb ik sindsdien altijd met me
mee genomen.”
De waardering voor Van der Heijden
was groot, zo blijkt dus uit de opkomst vrijdag. Ook collega’s spreken vol bewondering over haar.
“Ze was altijd zeer betrokken bij
het wel en wee van de kinderen
en droeg de school een warm hart
toe”, vertelt schooldirecteur Nancy
Does. Juf Yvette, die tot drie jaar
geleden samen met Loes de verantwoordelijkheid had voor dezelfde
groep 4. “Dat is ongetwijfeld de
leukste klas. In die groep maken de
kinderen de grootste ontwikkeling
door. Als ze bij me binnenkomen,
kunnen ze net spellen en tellen.
Aan het einde van het jaar kunnen
ze al hele verhalen netjes opschrijven en rekenen tot honderd.” Ze
vindt dat er veel veranderd is in
het onderwijs in de loop der jaren.
Vooral op het vlak van communicatie en individuele benadering is er
veel vooruitgang geboekt. “Vroeger
werd er eens in het jaar vergaderd
over leerlingen, nu bespreken we
wekelijks de stand van zaken. De
lessen kunnen op die manier perfect op elkaar worden afgestemd en
er kan volledig ingesprongen worden op de specifieke kwaliteiten en
problemen van de kinderen.”
De vertrekkende juf zal de komende
tijd in alle rust kunnen gaan genieten van haar pasgekochte boot waar
ze van plan is met haar man veel
mee te gaan varen. Ook haar kleinkind zal veel aandacht krijgen. “Het
is fantastisch om oma te zijn. En zo
zal ik ook altijd in contact met kinderen blijven”, lacht ze.
Natuurlijk vindt ze het moeilijk om
afscheid te nemen van de school,
maar ze weet ook dat het onvermijdelijk was. “Er is eigenlijk geen
goed moment om te stoppen met
zo’n mooi vak als ik bedrijf. Lesgeven is en blijft mijn passie en ik
zal vooral de kinderen ongelofelijk
missen.” Ook de schooldirecteur
kijkt met gemengde gevoelens naar
het vertrek van Loes. “De school betreurt het uiteraard dat ze besloten
heeft weg te gaan, maar gelukkig
zijn wij zo stabiel dat de opvolging
al weer klaar staat.”
Waar heeft u spijt van?
“Niet echt spijt, maar ik ben een
laatbloeier op veel vlakken. Daarom gaan we sowieso nu nog jaren
door met onze wijnkoperij. En
als ik erover nadenk had ik misschien ook wel de politiek in willen gaan.”
Wie is uw grote voorbeeld?
“Joop van der Kant, de eerste wijninkoper van Gastrovino. Een
groot innovator en inspirator, die
mij het vak van wijnkoper echt
heeft geleerd.”
Tot slot, wat zou er moeten verbeteren
in Bussum?
“Er moet in ieder geval een Lounge
Café komen, waar ook echt lekkere wijn wordt geschonken en
goede achtergrondmuziek wordt
gespeeld. Ook denk ik dat sportverenigingen de taak van de gesloten
jeugdhuizen kunnen overnemen
door bijvoorbeeld een huiswerkklas op te zetten.”
klas: “De kinderen stonden bij haar
absoluut op nummer één en je kon
met elk probleem bij haar aankloppen.”
Loes is in haar lange periode op de
Vondelschool in alle klassen werkzaam geweest. De laatste acht jaar
was ze echter de leerkracht van
Waar bent u het meest trots op?
“Op mijn vrouw Hetty, onze zoons
en onze schoondochters.”
Wat was de meest memorabele gebeurtenis van 2010?
“De finale van het WK voetbal in
Zuid-Afrika natuurlijk, die we helaas verloren.”
‘In groep 4 maken de kinderen
de grootste ontwikkeling door’
de voorgrond zichtbaar van alle
onverdeelde aandacht. De rij met
mensen die iets tegen haar wilden
zeggen was dan ook onmetelijk
lang. Sommigen hadden zelfs een
mooie koninginnenpop voor haar
gemaakt. Juf Loes was namelijk
erg geïnteresseerd in het koningshuis en probeerde dat in haar les-
Is er veel veranderd in Bussum in de
loop der jaren?
“Er is de afgelopen tijd veel gesloopt en herbouwd. Toch is er
wel degelijk vooruitgang geboekt.
Zie Landstraat Noord. Het is alleen
jammer dat daar geen goede horecagelegenheden zijn met een terras aan het water.”
Persoonlijke woorden voor juf Loes die met pensioen gaat.
Tekst: Stephan Edgar
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 10
Menu 3-gangen
Keuze 3-gangen
menu
voor
16,
€
50
P
1 6,50
Pasteitje gevuld astei
met een
kip en champign ragout van
ons
Gebond
Rijk aan garnitu en Vissoep
ur van vis en kru
iden
Varkenshaasje
Met champignon
ro
omsaus
Gewokte vissoo Wok
rten met groente
n en saus
B
Huisgemaakte brownie
rownie met vanil
leijs
Coupe het
Cattenhagestraat 12, 1411 CT Naarden
Reserveren: 035 6948055 of op:
Vanilleijs met w Hert
arme kersen
W W W . H E T H E R T . C O M
Een goed begin is het halve werk...
NU ÉÉN
N MAAND
GRATIS FITNESS!
inclusief groepslessen
:UMBAs:UMBA!TOMICs3PINNINGs0ILATESs0UMPs3TEP
"""s3KI"""s9OGAs&IFTY&LEXs"ETTER"ELLY
Bel nu om te profiteren:
035 - 69 70 902
Meer info:
www.defitnessclub.nl
%.%2')%342!!4!
!3.!!2$%.
Woensdag 12 januari 2011
begon Kwartel zijn drogisterij. Blijkens een opschrift op de gevel verkocht hij ook oliën en lakken. In de
villa links op de foto, met de exotische naam Paja Combo hadden de
gebroeders Schogt vele jaren een
wijnhandel. Nadat de villa onder
verdachte omstandigheden in november 1984 was afgebrand, is aan
die de
kant
van3, de
Brinklaan
de Gemet
nrs.
5 en
7 in aanbouw
meentelijke
Bibliotheek
Naardenen rechts van de wals is één van de
Bussum villa’s
gebouwd.
dubbele
verderop te zien.
Overigens
is van
de hier
De slinger in
de weg
na getoonde
ongeveer
situatie
terugisteontstaan
vinden.
100
meterniets
(ziemeer
kaartje)
omdat
de weg
om het
openluchtAlles heeft
plaats
moeten
maken
zwembad
heen moest dat daar van
voor nieuwbouw.
Bussumse Krant
pagina 11
Uit de Bussumse Historie
Dr. Frederik van Eedenweg in 1933
In 1933 werd de Dr. Frederik van
Eedenweg aangelegd. Frederik van
Eeden (1860-1932) was tientallen jaren werkzaam geweest in Bussum
als arts, schrijver, dichter en als
initiator van het project Walden.
Al voor hij zich in Bussum vestigde
was hij internationaal beroemd geworden door zijn boek De Kleine
Johannes. Hij wordt als de bekendste Bussumer ooit beschouwd. Hij
is begraven op de Oude Katholieke
begraafplaats. De fotografen stonden voor deze foto’s op de Huizerweg. Links staat het woonhuis
nr. 1 en nr 1a. Bij 1a hoort ook de
haaks erop staande aanbouw met
het spitse dak dat een poort bevat
waardoor men naar achteren kan.
Dit blokje is ontworpen door J.P.
Vos. Rechts daarvan is het blok
1926 tot 1937 laag gelegen was in
en rond de kom aan het einde van
Martin Heyne
deTekst:
zanderijsloot
bij de Huizerweg.
Oude foto: Historische Kring Bussum
Tekst
: Martin Heyne
en Klaas Oosterom
(fotonummer
583)
Nieuwe foto 2006: Maaike Witzel
Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Huizerweg
54691
- 1402
AD Bussum
Telefoon 035
29 68
Telefoon
w w w. h i s 035
t o r i 691
s c h e29
k r i68
ngbussum.nl
www.historischekringbussum.nl
Foto uit 1933: collectie Historische Kring.
Falkkaart Bussum, 3e druk.
Foto uit 2006: Maaike Witzel.
Advertentie
EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM , TEL .: (035) 692 88 88, INFO @ BUSSUM . NL , WWW . BUSSUM . NL
REDACTIE : AFDELING COMMUNICATIE
12 JANUARI 2011
BEKENDMAKINGEN
Gemeente Bussum Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon: (035) 692 88 88
Verleende bouwvergunningen met toepassing
van art. 3.23 Wro
Zwarteweg 35B
oprichten pergola in
achtertuin bij woning
en hekje in zijtuin bij
woning
7-01-2011
Verleende vergunningen brandveilig gebruik
(gebruiksvergunningen):
Beerensteinerlaan 73
Kinderopvang
Berenpels
Brediusweg 35
Kinderdagverblijf
Kindervilla
Hooftlaan 26-30
GGZ, Stichting
Symfora
Bezwaar:
Indien u het niet eens bent met deze beschikking
kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd
en ondertekend ingediend worden binnen zes
weken na de bekendmaking van de vergunning
of het besluit aan de aanvrager bij het college
van burgemeester en wethouders. Deze
bekendmaking valt niet altijd samen met de
publicatie. Het bezwaar heeft geen schorsende
werking, met uitzondering van bezwaar tegen
een vergunning ingevolge de Monumentenwet.
Wanneer u de werking van het besluit wil laten
schorsen dan kunt u bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank van het arrondissement
Amsterdam, sector bestuursrecht verzoeken om
een voorlopige voorziening te treffen.
Beroep:
Indien u het niet eens bent met deze beschikking
kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
van het besluit een beroepschrift indienen. Het
beroepschrift moet schriftelijk, gemotiveerd
en ondertekend ingediend worden binnen zes
weken na de bekendmaking van het besluit
aan de aanvrager bij de rechtbank van het
arrondissement Amsterdam, sector bestuursrecht,
postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Deze
bekendmaking valt niet altijd samen met de
publicatie. Opgemerkt dient te worden dat beroep
geen schorsende werking heeft. Wanneer u
de werking van het besluit wil laten schorsen
dan kunt u de Voorzieningenrechter van de
rechtbank van het arrondissement Amsterdam,
sector bestuursrecht verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.
WEGSLEPEN PERSONENAUTO
(HERHAALDE MEDEDELING)
Van gemeentewege is uit de Kapelstraat een Opel
Astra met het kenteken
81-DX-VK weggesleept. De personenauto is niet
verzekerd en de APK is verlopen.
Omdat de verblijfplaats van de eigenaar van deze
auto niet bekend is, is tot wegslepen overgegaan.
De eerste publicatie in de Bussumse Krant dateert
van 13 oktober 2010.
Eerst na betaling van de kosten voor het afslepen
en de nog openstaande parkeerboetes kan
de auto worden afgehaald te Hilversum. Dit is
nog mogelijk tot 21 januari 2011. Daarna zal tot
vernietiging van de auto worden overgegaan.
Voor nadere informatie kan de eigenaar van
de auto contact opnemen met de afdeling
Vergunningen en Handhaving van de gemeente
(035-6928630).
OFFICIËLE BEKENDMAKING
VERORDENING ONROERENDEZAAKBELASTINGEN 2011
Burgemeester en wethouders delen mee, dat de
raad van de gemeente Bussum op 16 december
2010 de verordening onroerende-zaakbelastingen
2011 heeft vastgesteld.
Op 28 december 2010 heeft het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deze
verordening goedgekeurd.
In deze verordening zijn de nieuwe OZB tarieven
voor 2011 opgenomen. Concreet betekent dit
dat voor 2011 per groep belastingplichtigen de
volgende percentages van de WOZ waarde zijn
vastgesteld:
Eigenaar van een woning:
0,0435%;
Gebruiker van een niet-woning:
0,0603%;
Eigenaar van een niet-woning:
0,0752%.
Bij de vaststelling van deze nieuwe tarieven
is ook rekening gehouden met de jaarlijkse
herwaardering van de WOZ waarde van de
onroerende zaken. Deze nieuwe OZB tarieven
voor 2011 hebben tot gevolg dat de gemiddelde
aanslag OZB in 2011 1% hoger ligt dan die
in 2010. Per aanslag kunnen uiteraard wel
verschillen optreden.
Deze verordening treedt in werking op de eerste
dag na deze bekendmaking. De ingangsdatum
van de hefng van deze belasting is 1 januari
2011.
De bekendmaking van deze verordening
heeft plaatsgevonden door opneming in de
algemeen verkrijgbare uitgave “Gemeentelijke
belastingverordeningen 2011” van de gemeente
Bussum.
Het besluit ligt kosteloos ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis en een ieder kan
van deze verordening een afschrift op verzoek
ontvangen tegen betaling van € 0,30 per bladzijde.
De verordening is tevens te raadplegen op de
gemeentelijke website:
www.Bussum.nl.
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 12
Louis Klumper: horecaman en gezelligheidsmens
‘Jazzclub Langs de
BUSSUM - Je zou niet zeggen dat Louis Klumper geen eigenaar meer is van de Gooise jazzclub Langs de Lijn.
De 75-jarige Bussumer, gewend om mooie verhalen te vertellen, geeft een interview in het naastgelegen café.
Iedereen begroet hem nog steeds enthousiast en maakt een praatje. Nadat hij 28 jaar lang de muziek en
horeca aan de Herenstraat heeft verzorgd, is dat ook niet zo vreemd. Met gemiddeld 35 optredens per jaar
organiseerde Klumper tot nu toe een kleine 1000 jazzconcerten in Bussum.
Tekst: Lisa van Dorp. Foto’s: Bob Awick
Louis Klumper (Amsterdam, 1935),
bijnaam Lou, woont sinds 1970 in
Bussum. Hij is een grote man met
een diepe, warme stem, geknipt
voor de radio. We hebben afgesproken in Langs de Lijn, maar daar
blijkt de temperatuur onder nul te
zijn. De club is vanwege de feestdagen en het winterweer al twee weken gesloten en de verwarming ook.
We besluiten te verhuizen naar het
naastgelegen café, waar Klumper
ooit zijn carrière als horeca-uitbater begon. Een gesprek met een horecaman en gezelligheidsmens, die
graag de tijd neemt om een verhaal
met wat sjeu te vertellen.
U heeft heel wat mooie optredens
meegemaakt. Wat was een absoluut
hoogtepunt uit de jaren van Langs de
Lijn?
“Het afscheidsconcert van boogiewoogiepianist Rob Hoeke. Hij was
de beste pianist van Nederland en
gaf bij ons altijd een nieuwjaarsconcert. Hoeke verloor ooit een aantal
vingers bij het repareren van een
auto, maar speelde er niet minder
om. Toen hij hoorde dat hij ern-
stig ziek was, wilde hij in Langs de
Lijn een afscheidconcert ‘met mijn
vrienden, bij mijn vrienden’ geven.
Herman Brood en Jan Akkerman
deden mee. Die dag zaten er zeker
500 mensen in Langs de Lijn, waar
normaal plaats is voor 350 man.
Buiten stonden nog eens 500 mensen te genieten. Ze konden via extra luidsprekers het concert volgen.
Onvergetelijk.
Waarom heeft u vorig jaar de jazzclub
verkocht?
“Op een bepaald moment moet je
stoppen. In oktober vorig jaar kreeg
ik de kans om Langs de Lijn te verkopen aan iemand die de muziek
erin wilde houden. En dat was voor
mij een absolute voorwaarde voor
verkoop. De jazzclub is mijn kind
en niemand laat zijn eigen kind alleen!”
Eh, Hazes?
“Nee, Alberti natuurlijk! Ik ben
groot fan van Willy Alberti. Ik houd
erg van jazz, maar ik houd net zoveel van Alberti en André Hazes.
Mensen denken wel eens dat ik
‘Als het niet gezellig is, vind ik het niks. Ik ben, denk ik, dus een echte horecaman.’
100% jazz ben, maar dat is niet zo.”
Hoe was dat om na al die jaren afscheid te nemen?
“Het voelt heel vreemd. Als ik binnenkom in die vertrouwde zaal,
denk ik ‘oh ja, het is niet meer van
mij’. Maar ik ben heel bewust de
programmering voor de zondagse
jazzconcerten blijven doen, zodat
ik hier nog steeds wekelijks over de
vloer kom.”
Hoe bent u in de jazz terechtgekomen?
“Daar groei je langzaam in. Het begon met bezoekjes aan het Concertgebouw in Amsterdam waar Paul
Ackett in de jaren vijftig ‘Jazz at
the Philharmonic’avonden organiseerde. Grote namen als Billy Holiday en Lionel Hampton traden daar
op. Lionel Hampton gaf twee legendarische concerten in de hoofdstad
waar ik bij was. Bij de eerste moest
de politie hem van het podium halen omdat hij na sluitingstijd nog
speelde. Het publiek was uitzinnig. En bij het tweede concert in
de Apollohallen zakte het publiek
massaal door de vloer. Vanaf toen
was ik verkocht. Als iedereen zijn
geld ging uitgeven in de snackbar,
zat ik in nachtclub Sheherazade in
Hilversum naar livemuziek te luisteren.
En toen een eigen kroeg?
“Nee. Ik ben met mijn diploma van
de ‘Opleiding tot civiel personeel
der koopvaardij’ eerst gaan varen
ropa door. Op een gegeven moment
mocht ik met de Koninklijke trein
Koningin Juliana ophalen uit haar
vakantieverblijf in Italië. Stress bij
de baas, we moesten oefenen met
het maken van buigingen en haar
consequent aanspreken met ‘Majesteit’. Na de eerste ‘Majesteit’, ging
ik over op ‘mevrouw’. Ik vond het
een heerlijk mens. Je kon normaal
‘Koningin Juliana vond ik
een heerlijk mens. Je kon
normaal met haar praten’ bij de KNSM, op het passagiersschip
de Willemstad. Als hofmeester zorgde ik voor de passagiers aan boord.
Maar het varen beviel me niet zo. Je
zit een paar weken midden op de
oceaan, met maar een beperkt kringetje mensen om je heen. Daarom
ben ik na een paar jaar varen overgestapt naar de treinen van WagonLits. Ik werd ober-kelner en reisde
9 jaar lang met de trein heel Eu-
met haar praten. Als ontbijt wilde
ze roerei met koffie. Maar Bernhard
was er niet bij, ze reisden in die tijd
gescheiden naar Italië.”
En toen een eigen kroeg?
“Ik begon in de jaren ’80 een kroeg
in Bussum in de Herenstraat, aan
het spoor. Er kwamen bandjes spelen en na een jaar was de kroeg te
klein geworden. In 1982 kocht ik de
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 13
Lijn is mijn kind’
oude garage naast mijn café en begon daar Langs de Lijn. Ik startte als
kroegbaas, maar ben me van lieverlee meer met de programmering bezig gaan houden. Toen we naar elke
zondag livemuziek gingen, werd de
jazzclub geboren.”
Is de sfeer in de jazzclub veranderd in
de afgelopen 30 jaar?
“In Langs de Lijn niet. Daar komt al
30 jaar een gezellig en beschaafd publiek. Mensen zijn lid van een club,
dus dat geeft al een bepaalde sfeer.
Maar ik zou anno 2011 niet graag
weer een kroeg beginnen. Vroeger
was ik mijn eigen uitsmijter en
bodyguard en dat was voldoende. Als
mensen teveel dronken, losten we
dat op door ze eruit te zetten. Maar
met de komst van drugs veranderde
de toon in de horeca. Al die beveiliging is nodig maar verpest voor mij
de sfeer in het uitgaansleven.
Wat voor type mens bent u?
Louis Klumper valt voor het eerst
in het gesprek even stil, rommelt
wat met zijn mobiel, schuift zijn
koffiekopje heen en weer. “Tja, ik
sta niet snel met mijn mond vol
tanden, maar over deze vraag moet
ik echt even denken”, zegt hij. Een
moment later gaat hij verder. “Ik
leg makkelijk contact met mensen,
ik houd ervan om mensen om me
heen te hebben. Als het niet gezellig
is, vind ik het niks. Ik ben, denk ik,
dus een echte horecaman.”
Geen ondernemer?
“Als ik het in mijn leven zakelijker
had aangepakt, was ik rijker geweest dan ik nu ben. Nu ben ik mis-
KRO vroeg me om lamsbout uit de
oven te maken voor een Koffietijdachtig middagprogramma. Ik kreeg
een column in deze krant: ‘Bon appetit chez Maître Louis’, waarin ik
wekelijks een recept besprak. En
ik maakte een boek ‘Gezellig eten
in het Gooi’, waarvoor ik 30 restaurants recenseerde. Niet zozeer
op het culinaire gehalte als wel op
de gezelligheid. Als de sfeer ergens
goed was, kregen ze extra punten.”
Heeft u als afsluiter nog een mooi
verhaal?
Oud-minister en jazzliefhebber
Hans Dijkstal was erelid van de
jazzclub. Hij had een band met allemaal oude mannetjes erin, de
‘Liberal String Formation’. Het was
in de tijd van de opkomst van Pim
Fortuijn toen ik met Dijkstal op de
stoep voor de club stond te wachten
op de bus met de instrumenten van
de band. Terwijl we zo wat stonden
te praten, moest Dijkstal voortdurend zwaaien naar alle voorbijgangers die naar ons keken en wat riepen. Zegt Hans Dijkstal tegen mij:
‘Zo Louis, jij bent ook beroemd in
Bussum hè?’”
Waar gaat u het liefste eten?
“Ik houd erg van Indisch eten, dus
kom graag bij Lan Tin in Naarden.
Maar ook bij Berestein in ‘s-Graveland kun je heerlijk eten.”
Vertel eens een mooi kook-verhaal…
“Ik deed een keer mee aan een nonstop live radio-uitzending voor de
NOS, waarbij we met de trein van
Vlissingen naar Groningen reden.
Om de boel wat op te vrolijken, organiseerden we een wedstrijd voor
de ‘lekkerste stationskroket van Nederland’. De cateraar die op de NS
stations de automaten verzorgde,
was een bekende en nam meteen de
uitdaging aan.”
“Op vertrekstation Vlissingen
kwam een kok het perron oplopen
met een uit ijs gehouwen schaal
met daarop een losse kroket. In
Rotterdam stond het hele jeugdelftal van Feijenoord klaar met borden vol kroketten. In Amsterdam
hadden ze draaiorgels op het perron gezet en kwam een hele stoet
van koks, in hagelwitte koksbuizen
en koksmutsen, langs geparadeerd
met zilveren schalen vol kroketten.
In Staphorst werd onze trein op-
Een maand later zat ik wekelijks
als ‘kok Louis’ in het tv-programma
Ren je Rot met Martin Brozius.
schien niet rijk, maar wel gelukkig.
Ik heb veel vrienden overgehouden
aan Langs de Lijn.”
Wat doet u naast Langs de Lijn?
“Koken! Als kind had ik al als hobby
om lekker te koken. Nu kook ik altijd zonder kookboek. Veel Indisch,
ik ben dol op knoflook en gember.
Ik sprak in het café met Martin
Brozius van Ren je Rot, een jeugdprogramma van de Tros. Hij zocht
nieuwe ideëen voor zijn show, dus
ik stelde voor om iets met eten en
drinken te doen. Een maand later zat ik wekelijks als ‘kok Louis’
in Ren je Rot. Met kurken op mijn
koksmessen want koken met kinderen is soms link. Mijn eerste recept
was ‘Haagse bluf’, eierschuim met
suiker. Voor het effect had ik er wat
sap van rode kool door gedaan, het
leek wel scheikunde.”
“Van het een kwam het ander. De
gewacht door een koor in klederdracht, allemaal met kroketten.”
“De jury waar ik als Maître Louis
voorzitter van was, bestond onder
andere uit NOS-chef actualiteiten
Kees Buurman, dichter Drs. P. en
acteur Hans Römer. We hebben de
hele dag de heerlijkste kroketten
gegeten maar wie er gewonnen
heeft, weet ik niet meer.”
Hoe bevalt het leven als Bussumer?
“Ik woon al sinds 1970 in Bussum
en heb een heerlijk huis in een leuke straat. Maar Bussum is geen Amsterdam. Tijdens een interview met
je collega heb ik ooit eens verteld:
“Het mooiste aan Bussum is het
NS-station. Dan weet je tenminste
zeker dat je binnen dertig minuten
in de stad kunt zijn. Een keer in de
week ga ik naar Amsterdam, naar
Elsa’s Cafe op de Middenweg. Daar
hebben ze goede jazz.”
‘Ik ben misschien niet rijk maar wel gelukkig. Ik heb veel vrienden over gehouden aan Langs de Lijn.’
Woensdag 12 januari 2011
Bussumse Krant
pagina 14
Woensdag 12 januari 2011
Gooische maakt valse
start in zaalcompetitie
BUSSUM – Vier nederlagen voor de
zaalhockeyers van Gooische in het
openingsweekend van de nieuwe
competitie. De Bussumers, vorig
seizoen nog verrassend vierde van
Nederland, kenden geen succesvolle vuurdoop.
Met de nog steeds geblesseerde
Folkert Peek aan de kant begon
Rookie Team HCAW
heeft nieuwe hoofdcoach
Rudy Dirksen versterkt opleidingsteam
door Sjoerd Stoop
BUSSUM – Rudy Dirksen is de nieuwe hoofdcoach van het Rookie
Team van HCAW. De vijftigjarige
Arubaan versterkt het opleidingsteam van de Bussumse honkbalvereniging en staat vanaf komend
seizoen voor de selectie van het
beloftenteam. Dirksen volgt daarmee Ralph Milliard op, die aan de
slag gaat als assistent-coach bij Corendon Kinheim.
De nieuwe hoofdcoach kan rekenen
op de ervaring van assistent-coach
Richard Rinkema en Jurriaan Lobbezoo, de pitcherstrainer van het
team.
Met Dirksen haalt HCAW geen onbekende binnen. De Arubaan kwam in
de jaren tachtig als honkballer uit
voor het Amsterdamse OVVO, dat
toen enkele jaren in de hoofdklasse
speelde. Ook als softballer speelde
de hoofdcoach enkele jaren op het
hoogste niveau, waarin hij vier keer
Nederlands kampioen werd.
Als trainer heeft Dirksen jarenlang ervaring als jeugdtrainer bij
de Hilversum Hurricanes en later
EBS/UVV. Als hoofdtrainer kent de
oefenmeester de klappen van de
zweep doordat hij twee jaar voor de
hoofdmacht van UVV stond.
Pitcherstrainer
Ook Jurriaan Lobbezoo is geen onbekende. De nu drieëndertigjarige
Lobbezoo doorliep de volledige
jeugdafdeling van Mr.Cocker HCAW.
De nieuwe pitcherstrainer maakte,
als linkshandige werper, jarenlang
deel uit van het eerste team van
Mr.Cocker HCAW en kwam veelvuldig uit voor het Nederlands team.
Zo was hij met Oranje onder andere
actief op de Olympische Spelen van
2000 in Sydney.
Gooische zaterdag tegen Rood/
Wit aan de eerste wedstrijd. De
opponent speelde met Gooischeveldhockeyspits Jos Douwma in
de basis, de grote vijand van de
Bussumers op het veld. De Aerdenhoutse hockeysters startten furieus en bij Gooische zat de schrik
even in de benen. Rood/Wit pakte
snel een voorsprong en ook in de
tweede helft werd het niet veel beter voor Gooische. De Bussumers
scoorden weliswaar, maar konden
niet verijdelen dat de opponent
de voorsprong hield en met 2-7 de
wedstrijd won. De uitslag had nog
veel hoger uit kunnen vallen, maar
Gooische-doelman Pepijn Rehe
verijdelde menig doelpoging. Ook
tegen Oranje Zwart kon Gooische
niet winnen. Het duel leek lang uit
te lopen op een gelijkspel, maar
de opponent uit Eindhoven kon
de wedstrijd in de slotfase met 6-5
naar zich toe trekken.
Amsterdam en Nijmegen waren
een dag later ook te sterk voor
Gooische, dat na het eerste hockeyweekend hekkensluiter is. Amsterdam, met veel internationals in de
selectie, velde met 7-1 het lot over
Gooische. Ook tegen Nijmegen kon
Gooische niet imponeren; de tegenstander ging met 9-3 over de
Bussumers heen.
Winterslaap is over
voor de SDO dames
BUSSUM – De dames-hoofdmacht van SDO komt komend weekeinde
weer in actie. Dan wacht in een thuiswedstrijd Maarssen; naaste concurrent in de competitie met twee punten minder dan SDO, nu de
nummer vier van de lijst. Wil er nog aanspraak worden gemaakt op
de titel dan is de opdracht voor SDO simpel: winnen, winnen, winnen. Het tweede mocht afgelopen week al aan de bak en kwam uitstekend uit de winterslaap. Tegenstander ’s-Graveland kreeg in een
oefenpot op De Kuil klop met 4-1. Bij rust stond het al 3-0. Het eerste
doelpunt viel na twintig minuten spelen.
De actuele krant altijd bij de hand.
Blader terug in oude edities.
Neem een digitaal abonnement.
www.bussumsekrant.nl
Sporten voor 50-plussers
BUSSUM – Heren van 50 jaar en
ouder die graag sportief willen bewegen, kunnen zich aanmelden bij
Jan Hein Bannier.
met de senioren aan hun conditie.
De lessen worden afgesloten met
een potje volleybal. Iedereen kan op
zijn eigen niveau spelen. Bel voor
een proefles naar 69 49 212.
De ervaren fysiotherapeut werkt
Volleybalavond in De Lunet
BUSSUM – Keizer Otto-Tri Volley
speelt met de heren-1 morgen een
thuiswedstrijd in De Lunet.
Tegenstander is het op papier te
kloppen Forza Hoogland, dat twee
plaatsen hoger staat in de tweede
klasse G. De Bussums/Naardense
heren zijn hekkensluiter, maar
alle hoop is gevestigd op een betere
tweede helft van het seizoen nu het
team steeds beter ingespeeld is.
De dames zijn middenmoter in de
eerste klasse D. Zij zijn in De Lunet
gastvrouw voor AVV Keistad, dat
zich in dezelfde regionen van de
competitie bevindt. Het vrouwenteam heeft tot op heden een wisselvallig seizoen achter de rug, maar
heeft de potentie om zich met overtuiging in de subtop te vestigen.
Beide wedstrijden beginnen om
21.30 uur.
SDO en BFC aan start
tweede helft seizoen
Een nieuw jaar,
een nieuw clubhuis
Allerjongsten maken kennis met honkbal
De nieuwjaarsreceptie van HCAW had dit jaar een extra feestelijk
tintje. Want het was ook de heropening van het geheel verbouwde
clubhuis van de vereniging, de Dug Inn. HCAW-voorzitter Wil Kitslaar
stond hier in zijn toespraak, afgelopen zondag, daarom uitgebreid
bij stil, vooral om de vele vrijwilligers te bedanken die de metamorfose ‘van kantine naar clubhuis’ mogelijk maakten.
De Dug Inn werd officieel geopend door ‘oppervrijwilliger’ Fred
Burgsteedde, met de onthulling van een koperen plaquette met de
namen van alle vrijwilligers die aan het verbouwingsproject hebben
meegewerkt.
Zondag was bij HCAW ook de dag van de kinderen. Vier- tot tienjarigen meldden zich bij de club om met honk- en softbal kennis te maken. Dat gebeurde met het zogeheten Beeball. Van die gelegenheid
werd dankbaar gebruik gemaakt. In opperste concentratie werden
de ballen gegooid, geslagen en natuurlijk ook wel eens gemist. Want
zo makkelijk is het nog niet.
Foto: Bob Awick
BUSSUM – Een pittige klus voor zowel SDO als BFC bij de aftrap van
het nieuwe voetbaljaar. De Bussumse voetbalclubs treffen bij de
hervatting van het seizoen direct
concurrenten. Koploper SDO gaat
zondag met heren-1 op bezoek bij
medetitelkandidaat ’s-Graveland,
BFC strijdt met de mannen-hoofdmacht op eigen veld tegen Ouderkerk dat slechts op vijf punten
achterstand van de Bussumers
staat.
gen. Kroon op het werk was de 5-4
overwinning tegen dorpsgenoot
BFC.
SDO kan terugkijken op een sterke
eerste helft van het seizoen. De
voornaamste titelkandidaat verloor slechts één wedstrijd en weet
met sterk voetbal vaak te overtui-
Voor zowel SDO als BFC valt de
komende maanden nog veel eer
te behalen. SDO zal zich vooral
richten op het vasthouden van de
koppositie, BFC heeft met zeven
BFC deed tot drie weken voor de
winterstop ook sterk mee bovenin
en mocht zich zelfs langs de voornaamste concurrent van SDO noemen. Tegen De Vecht kwam echter
de ommekeer. BFC leed een slordige nederlaag tegen de middenmoter en ging een week later flink
onderuit tegen SV Diemen.
Koppositie voor BSG
BUSSUM – Daar waar de buitensport weer ontwaakt, doen de
schakers het de komende weken
juist even rustig aan.
Deze week begon daar de jaarlijkse
onderbreking van de bondscompetitie. Half februari gaan de stukken
weer op het bord.
De lokale grootmeesters van BSG
kunnen daar met een goed gevoel
aan beginnen. Afgelopen zondag
werd de topper tegen Purmerend
winnend afgeloten. BSG is nu medekoploper in de zware eerste klasse
met een licht bordpuntenvoordeel.
Het belooft kortom een spannende
tweede seizoenshelft te worden.
punten veel kans om zich opnieuw
te scharen bij de bovenste plaatsen
van de competitie.
Korfballers
DOC
hervatten
thuis
BUSSUM – Ook voor korfbalvereniging DOC is de vakantie voorbij.
Aanstaande zaterdag om 21.15 uur
om precies te zijn. Want dan begint de wedstrijd tegen De Eemvogels. Thuis, in De Zandzee.
Die wedstrijd zou gewonnen moeten worden; beide ploegen hebben
nu evenveel punten en DOC heeft
nog een wedstrijd in te halen. Bovenal hebben de Bussumers een
beduidend beter doelsaldo, hoofdzakelijk omdat de verdediging goed
op orde is. Aan scorend vermogen
ontbrak het namelijk nog al eens in
de eerste helft van het seizoen.
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 16
Op zoek naar
personeel?
Wij bereiken wekelijks meer dan
150.000 potentiële kandida-
ten. Van monteur tot directeur! Wilt u informatie over het plaatsen van een vacature in de meest gelezen
kranten van de regio. Bel dan (035) 694 52 08, (06) 11 002 679
of mail info@bussumsekrant.nl
Almere
Amsterdam
Diemen
Driemond
Muiden
Muiderberg
Weesp
Naarden
Nigtevecht
Nederhorst
den Berg
Bussum
Hilversum
Dé kranten met lokale betrokkenheid
Woensdag 12 januari 2011
“Naarden gaat
verandering en
onzekerheid tegemoet”
Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
NAARDEN – Het was druk op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden afgelopen maandagavond. Burgemeester Sylvester
stelde het nieuwe college en de gemeentesecretaris voor en sprak de
vele aanwezigen toe.
Kerstballengeld Rotary naar Egelbescherming
“Op de eerste werkdag van 2011
hebben we een nieuwe gemeenteraad en wethouders geïnstalleerd.
Een hartverwarmend begin van het
nieuwe jaar; opmerkelijk, want vorig jaar dachten we nog dat Naarden
als gemeente 1 januari 2011 niet
zou halen”, begon Joyce Sylvester
haar speech. “Mede dankzij de val
van het Kabinet Balkenende zijn we
er nog. Maar de wens om te fuseren
is niet weg bij onze gemeente.” De
oorspronkelijke GV4-fusie van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp is
met de nieuwe raad echter van de
baan. De coalitie VVD-GroenLinksD66 mikt nu op een G3-fusie, zonder Weesp.
Omdat de raad nog niet heeft ingestemd met het coalitieakkoord,
kon burgemeester Sylvester verder
niet veel inhoudelijks zeggen over
de nieuwe politieke koers van de
gemeente. Onder het motto ‘samen
de veranderingen tegemoet’ wil het
nieuwe college in elk geval fuseren
en de inkomsten en uitgaven van de
gemeente onder de loep nemen.
Sylvester: “Naarden gaat verandering en onzekerheid tegemoet. Over
de manier hoe we hiermee om moeten gaan zijn de mensen het niet
eens. Maar in een democratie is dat
in orde. De onzekerheid vraagt wel
dat we er gezamenlijk de schouders
onder zetten.”
Voorzitter Monica Popescu van de Rotaryclub Naarden-Bussum (links op de foto) overhandigde vorige
week de opbrengst van de jaarlijkse ‘kerstballenactie’ aan Ineke Westdorp van de Stichting Egelbescherming Nederland. De donatie bedroeg 1000 euro. Tijdens de jaarlijkse kerstballenactie van de Rotary kunnen voorbijgangers een kerstbal in een kerstboom hangen, in dit geval op het Veerplein in Bussum. Twee
dagen lang stonden vrijwilligers van de Rotaryclub en van de Egelbescherming bij de boom. Iedereen die
dat wilde kon met behulp van een hoogwerker één of meer ballen hoog in de boom hangen. De eerste
die dat deed was Bussums burgemeester Milo Schoenmaker. Het was de vierde keer dat de Rotaryclub Naarden-Bussum de kerstballenactie organiseerde om een vrijwilligersorganisatie uit de regio in de
schijnwerpers te zetten.
Lezing over Middeleeuws
kloosterleven in Naarden
NAARDEN - Henk Michielse, hoofdredacteur van Tussen Vecht en
Eem, geeft op donderdag 20 januari om 20.00 uur in het Comenius Museum een lezing over het
middeleeuwse kloosterleven in
Naarden.
Michielse vertelt over opkomst en
ondergang van het Naarder Mariaconvent en andere middeleeuwse
kloosters in de regio, tussen1400
en 1579. Kosten voor de lezing
zijn € 5,- inclusief museumbezoek.
Kaarten zijn telefonisch te bestellen op 035-6943045 tussen 12.00
en 17.00 uur, of via info@comeniusmuseum.nl.
Nieuwe meditatiecursus
van start
NAARDEN – Meditatiedocent Hilde Boot begint 2 februari voor het
achtste seizoen met de cursus ‘leren mediteren’. In de cursus worden meditatietechnieken aangereikt waardoor deelnemers beter
leren omgaan met hun energie.
Iedereen heeft dagelijks een druk
programma af te werken: carrière,
gezin, studie, hobby’s; de meeste zaken moeten snel, het liefst meteen,
gebeuren. Dat kan het gevoel opleve-
ren dat je ‘wordt geleefd’ en allerlei
vage klachten. In deze cursus leren
deelnemers afstand te nemen van de
drukke bezigheden van alledag. Door
te mediteren maken deelnemers hun
hoofd ‘leeg’ waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe inspiratie.
De lessen vinden plaats op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Opgeven kan bij docente Hilde Boot,
telefoon 06-21975925, of via hilde.
boot@gmail.com.
Discozwemmen in De Lunet
NAARDEN - Zwemmen in het donker, met discolichten en een DJ:
sportcentrum De Lunet organiseert vrijdag 21 januari van 19.30 tot
21.00 uur discozwemmen.
De avond kost € 5,75 en is bedoeld voor de jeugd van 6 tot en met
13 jaar, mits in het bezit van een A-diploma. Inschrijven kan bij de
receptie van het zwembad.
De lezing is onderdeel van de tentoonstelling Van Mariaconvent tot
Comenius Museum die tot april te
zien is in het Comenius Museum
aan de Kloosterstraat 33. De tentoonstelling gaat over de geschiedenis van het gebouw. In 1440 werd
er een vrouwenklooster gesticht. In
latere eeuwen moesten de nonnen
plaatsmaken voor weeskinderen,
militairen, een Waalse Kerk en het
huidige mausoleum en museum.
In het kader van deze tentoonstelling volgen nog twee lezingen in
februari en maart.
Inbraak bij
drie auto’s
NAARDEN – In drie auto’s die geparkeerd stonden aan de Jan Houtmanstraat is dinsdagnacht ingebroken. Een alerte buurtbewoners
melde rond één uur ’s nachts dat
er werd ingebroken.
Deze persoon heeft zelfs de inbreker nog een tijdje achtervolgd,
maar verloor hem uit het oorg. De
politie heeft nog naar de dader gezocht, maar had daarbij geen succes. Het ging om een lange man
met een zwart petje en een oranje
jas. Hij heeft bij alle drie de wagens
een ruit vernield. Uit een van de
auto’s is een navigatiesysteem gestolen. Wat er verder weg is, is nog
niet bekend.
Burgemeester Sylvester wenst de aanwezigen een goed 2001 toe. Achter haar
Prins Rafael de 45e van de Vestingnarren. Prins Rafael maakte zich zorgen om de
‘bestuursobesitas’ in Naarden. Als oplossing stelde hij voor om de gemeenteraad
van 17 naar 11 leden terug te brengen. Het was druk op de nieuwjaarsreceptie afgelopen maandag in de Burgerzaal van
het Stadhuis. Foto’s: Bob Awick
Nieuwe expositie
Galerie Pouloeuff
NAARDEN – Galerie Pouloeuff
aan de Turfpoortstraat opent
zondag 23 januari van 16.00
uur tot 19.00 uur een nieuwe
expositie. Er zijn werken te zien
van Boudewijn van Lexmond
(beelden), Fieke van Dieren (gemengde techniek), Paul Starink
(fotografie), Hans Almekinders
(etsen/zeefdrukken) en Ellen
Kuijl (glaskunst).
Galerie Pouloeuff (voorheen
Groll) richt zich primair op het
werk van jonge kunstenaars in
opleiding, om hen een podium
te bieden om te exposeren. De
kunstenaars betalen geen vergoeding aan de galerie en eventuele verkoop van werk gebeurt
rechtstreeks. Daarnaast biedt
de galerie ruimte aan meer gevestigde kunstenaars. Pouloeuff
hoopt daarmee een uitwisseling
tussen oud en nieuw te bewerkstelligen. De vaste openingstijden van de galerie zijn op vrijdag
en zaterdag van 11.00 tot 17.00
uur en op zondag van 12.00 tot
17.00 uur.
Woensdag 12 januari 2011
Agenda Bussum en Naarden
Bussumse Krant
Donderdag 13 januari
Yoga voor de zieke en
Zondag 16 januari
Annetje Capitein start in Naarden Cantatedienst
herstellende mens
met een cursus ‘Yoga voor de zieke
en herstellende mens’ bij Samyama, integrale school voor yoga en
meditatie. Dit is yoga aangepast
aan de mogelijkheden/beperkingen van mensen die een ernstige
of chronische ziekte hebben. De
cursus wordt gegeven aan de Valkeveenselaan 15A in Naarden. Bij
mooi weer is het mogelijk de cursus buiten te doen. De cursus kost
€ 75,00 per 6 lessen. De cursus is
van 11.00 tot 12.30 uur. Opgeven
kan via de website www.samyamayogaenmeditatie.nl.
Zaterdag 15 januari
Bingo
Er wordt een bingo gehouden bij
buurtvereniging ‘Het Laarderwegkwartier’. Er wordt gespeeld om
leuke prijzen en diverse geldprijzen. Het spel wordt gespeeld in
het gebouw van drum&showband
ViJos aan de Ceintuurbaan 45 te
Bussum. De bingo start om 20.00
uur en de zaal is vanaf 19.30 geopend.
De serie cantatediensten in het
jaar 2011 wordt op 16 januari geopend met een serie motetten van
echte Hollandse meesters: Hendrik
Andriessen en Ludo Vugts. De cantatedienst begint om 19.00 uur in
de Wilhelminakerk.
Zondagmatinee
Bij Fort Werk IV word live jazzmuziek uitgevoerd door Lydia van
Dam en het Sigrun Jording Ensemble. Iedereen is welkom bij Vernissage vanaf 15.00 uur. De optredens
van Lydia van Dam samen met het
Sigrun Jording Ensemble worden
aangevuld met diverse theateracts. Er wordt culinair uitgepakt
door Vernissage met een echt
winterbuffet. De kleinsten (vanaf
4 jaar) krijgen een eigen creatief
programma aangeboden. Toegang
€ 10,00 voor volwassenen (in de
voorverkoop bij Vernissage € 8,50)
en € 5,- voor kinderen van 4 tot
12 jaar excl. consumpties. Doorlopend programma: 15.00 tot 19.00
uur. Kaartjes reserveren via www.
vernissage.nl of 035 6916788.
Concert Tindalvilla
Oecumenische Viering
Het vocaal ensemble Frommermann geeft om 20.30 uur een
optreden in de Tindalvilla aan
de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 21
te Bussum. In het programma
‘De stilte aan stukken’ brengt
Frommermann een hommage
aan het befaamde Comedian
Harmonists en zijn oprichter
Harry Frommermann. Plaatsen
reserveren door overboeking
van € 20.- per kaart op bankrekening 55.40.65.681 t.n.v. Tindalstichting. Kaarten worden
niet opgestuurd maar liggen
op naam gereed bij de entree.
Verkoop contant bij Bart van de
Griend, Nassaulaan 2 C te Bussum en notariskantoor Doude
van Troostwijk, Meerweg 17 te
Bussum. Info en contact: www.
tindal.nl of reserveren@tindal.
nl. Telefonisch: 035-6922947.
In het kader van de ‘Week van gebed voor de eenheid’ is in de Spieghelkerk om 10.30 uur een oecumenische dienst. Voorgangers zijn
ds. Stephan de Jong en ds. Willy
Metzger. Het koor van de St. Jozef
Parochie verleent medewerking
aan deze viering. Het thema luidt:
‘Geest van eenvoud’. Er zijn een
kindernevendienst (4-13 jr.) en een
crèche.
Zondag 16 januari tot
zondag 23 januari
kalligrafie
tentoonstelling
Vanwege het 18-jarige bestaan van
de kalligrafiegroep in Wijkcentrum de Schakel is er een speciale
Winterexpositie. De groep exposeert de kalligrafie kunstwerken.
Het wijkcentrum is gelegen aan de
Kol. Verveerstraat 74 in Naarden.
De expositie is tot 23 januari te
zien.
Maandag 17 januari
Cursus Tai Chi Qi Cong
Vivium Services start op 17 januari
met een cursus Tai Chi Qi Cong.
Dat is een oude Chinese bewegingsleer met als doel de vitaliteit
en gezondheid te behouden en te
verbeteren. Dit wordt bereikt door
langzame en gracieuze bewegingen en een ontspannen ademhaling. De cursus wordt gegeven op
de Bremstraat 3 elke maandag van
16.30 tot 17.30 uur. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van
een uur. Kosten: leden € 84, nietleden € 99. Voor informatie en aanmelding: www.tgvleden.nl of bel
Vivium Services (035) 6 924 495.
Familieopstellingen
Ineke Vonk start het nieuwe jaar
met een workshop familieopstellingen in Bussum. De bijeenkomst
is een informatieve kennismakingsworkshop in centrum Wijzer,
Landstraat 80 te Bussum. Familieen traumaopstellingen kunnen een
diep inzicht geven in het ontstaan
van hardnekkige levensproblemen
en een bevrijding bieden van allerlei verstrikkingen. Voor verdere
info en aanmelding: 0653305363
of janinek@casema.nl.
CJG-film ‘Knetter’
Er is een filmavond met de film
‘Knetter’ van het Centrum voor
Jeugd en Gezin Naarden-Bussum
en Filmhuis Bussum. Knetter is
een vrolijke, kleurrijke jeugdfilm
die op lichtvoetige en blijmoedige
Zaterdag 22 januari
Lunch en muzikale middag
In de maand januari wordt er door
Wijkpost de Schakel geen bustocht
gehouden, daarom houden zij een
lunch en muzikale middag. Om
11.30 gaat de zaal open en 12.00
uur begint de lunch. Om 14.00
komt het Trekzak Trio Eigen-wijs
met koor om gezellig samen liedjes van vroeger en nu te zingen. De
kosten zijn € 10.00. Opgeven kan
bij Tiny vd Horst 6949312 en er ligt
een lijst in de Schakel.
Poppenvoorstelling bij Los
In het kader van de voorleesdagen
is er een poppenvoorstelling voor
peuters en kleuters in Boekhandel
Los. De voorstelling is gebaseerd
op het populaire prentenboek
‘Fiet wil rennen’, geschreven door
Bibi Dumon Tak en getekend door
Noëlle Smit. De voorstelling zal
gespeeld worden door Frouke van
Zomeren van poppentheater De
Kleine Zon. Leeftijd: 3 tot 6 jaar.
Kaartjes zijn gratis af te halen in
de winkel.
En verder
Cursus meditatie
Vanaf 2 februari a.s. start Hilde
Boot weer met een cursus medi-
tatie. In de cursus worden verschillende technieken aangereikt
waarmee beter met energie kan
worden omgegaan. Door middel
van geleide meditaties (visualisatieoefeningen) en stiltemeditaties
leert men het hoofd ‘leeg’ te maken zodat men tot rust komt en er
weer ruimte ontstaat voor nieuwe
inspiratie. De cursus is voor iedereen toegankelijk, ervaring is niet
vereist. De lessen zijn op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Voor verdere informatie: docente
Hilde Boot, 06-21975925 of mailen
naar hilde.boot@gmail.com.
Vrijwilligers gezocht
Versa Vrijwilligerscentrale heeft
weer verschillende openstaande
vacatures. Stichting Kinderen in
Nood is op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen met het sorteren en nakijken van ingestuurde goederen. Zwem- en Poloclub De Otters zoekt vrijwilligers om instructie te geven op
zondagochtend aan kinderen
van 6 tot 12 jaar in het plankspringen en in het synchroon- of
kunstzwemmen. Het Naarderheem is op zoek naar vrijwilligers die bewoners naar het ziekenhuis willen brengen of het
rolstoelbusje willen besturen
tijdens een uitstapje. Interesse:
dinsdag en donderdag van 10.00
tot 12.00 uur, Huizerweg 54,
Bussum of 035-6938525.
Koorleden gezocht
Het vrouwenkoor Venerdì Mattina
heeft een dirigentenwissel ondergaan en is nog op zoek naar nieuwe leden. Ook zijn er nieuwe liederen in het repertoire opgenomen
zoals van Bartok en Bridge. Uit
het bestaande programma krijgen
componisten als Mozart, Poulenc
en Fauré weer extra aandacht. De
repetities zijn op woensdagavond.
Inlichtingen bij Lilian Tekstra 0618121811 of via www.venerdi_mattina.vpweb.nl.
Expositie Spant!
Tot eind februari 2011 zijn in
Spant! exposities van Monique Velzeboer en Bert Jacobs te bezichtigen. Monique Velzeboer is voormalig topschaatster en tegenwoordig
is ze gerespecteerd fotografe. Bert
is jaren werkzaam geweest in reclame en decoratie en is nu actief
in de modern figuratieve schilderkunst. De exposities zijn te bezichtigen van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur.
Neem voor het bezoek telefonisch
contact op: in verband met activiteiten in Spant! kunnen bepaalde
ruimtes soms niet beschikbaar
zijn. Telefoon: 035 693 32 54.
Klassiek kamerconcert
Imre Rolleman en Jeroen Liedorp
geven een klassiek kamerconcert
in De Essen, H.A. Lorentzweg 81
in Bussum. Ze brengen een gevarieerd klassiek programma met werken van o.a. Bach, Händel, Mendelssohn en Bizet. Het programma
duurt één uur, zonder pauze. Aanvang: 14.45 uur.
Klassiek kamerconcert
Het Frühling Trio, bestaande uit
Nancy Braithwaite, Angela Stevenson en Vaughan Schlepp, geeft een
klassiek kamerconcert in Godelinde, Jozef Israëlslaan 1 te Bussum.
Het programma duurt één uur,
zonder pauze. Aanvang: 14.45 uur.
Fototentoonstelling
in Patri
In verzorgingshuis Patria wordt
een bijzondere fototentoonstelling
gehouden. Zes bewoners van het
tehuis hebben tien weken lang onder begeleiding van 5 kunstenaars
portretten gemaakt van huisgenoten. Het resultaat is van 3 januari
tot en met 1 april te bewonderen
in de gangen van het zorgcentrum
in Bussum.
Cursus beeldende kunst
In WOC Bellefleur start een cursus
over diverse vormen van beeldende
kunst die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden. Kunststromingen
die worden behandeld zijn onder
meer het Abstract Expressionisme,
Cobra, Pop Art, Nouveau Réalisme,
Minimal Art, Neo-expressionisme
en de Young British Artists. De lessen worden op zaterdagochtend
van 10.30 uur tot 12.00 uur gehouden. De prijs is € 90,- voor 8 lessen,
inclusief het boekje dat u erbij
krijgt. Er zijn dus geen bijkomende
materiaalkosten.
wijze met het zware onderwerp
manische depressiviteit omgaat.
Bonnie woont samen met haar
manisch depressieve moeder Lis.
Bonnie heeft geen problemen met
haar moeders vreemde buien,
maar mist soms een broertje of
zusje. Omdat gezinsuitbreiding er
niet in zit, komt Lis met een huisdier thuis: een olifant. Na afloop
kan worden nagepraat met Linda
Klein, kinder- en jeugdpsychoterapeut. Aanvang: 20.30 uur. Toegang
gratis. Reserveren via de reserveringslijn van Filmhu
pagina 18
Opgeven:
redactie@bussumsekrant.nl
Meer agenda op
Monique Velzeboer exposeert onder andere deze foto van Gianni Romme in Spant!
www.bussumsekrant.nl
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
Activiteiten wijkontmoetingscentrum de Palmpit, Koekoeklaan 3
(complex de Heul) te Bussum
Tel. 035-6938786. E-mail: info@depalmpitbussum.nl.
Website: www.depalmpitbussum.nl
Reserveren: 035 - 6938694
Brediusweg 1, Bussum.
www.filmhuisbussum.nl.
Filmentree: € 7,50 en
kinderfilms € 5,tenzij anders vermeld.
ANOTHER YEAR
Do 13 20.00 / vr 14 21.15 /
za 15 18.45 zo 16 20.00 /
ma 17 10.00 en 20.00 /
Voor de verandering: een echtpaar
is nu eens gelukkig getrouwd. Hoe
gaan zij om met de ongelukkige anderen in hun omgeving?
BROTHERHOOD
Haar naam was Sarah is een waar gebeurd oorlogsverhaal.
HAAR NAAM WAS SARAH
vr 14 18.45/ za 15 15.45 en 21.30/
vr 14 19.00/ za 15 19.00/
ma 17 10.30/ wo 19 20.00/ do 20
zo 16 16.00
20.30/ za 22 16.00/ zo 23 20.30/
‘n Man slaat en trapt homo’s. Gelei- vr 28 18.45/ za 29 15.45/ zo 30
delijk aan wordt duidelijk dat zijn 20.00/ ma 31 10.30
KLASSIEKERS UIT DE
FILMGESCHIEDENIS
Journaliste spoort twee, sinds WOII
vermiste kinderen op en ontrafelt
een groot familiegeheim. Waar
gebeurd oorlogsverhaal naar succesvolle roman van Tatiana de
Rosnay.
za 15 19.30/ zo 16 19.30
LIBERTÉ
agressie voortkomt uit zijn vrees
voor........zijn eigen, onderdrukte,
homoseksuele geaardheid.
Dit weekend selecteerde filmkenner Jan Minekus voor de zaterdag
een film vol klassieke muziek en
schitterende beelden in extreem
traag tempo; voor zondag een mengeling van droomwerelden, verleiding en angst gevangen in een
weelderig olieverfschilderij. Op
breed scherm in de bovenzaal. De
flyer met de filmtitels is verkrijgbaar in Filmhuis Bussum. Toegang
per film € 5,50.
pagina 19
do 13 20.30/ za 15 16.00/
zo 16 20.30/ di 18 20.00
Het benarde lot van zigeuners na
WOII wordt voor de kijker draaglijk, dankzij de gelukkige combinatie van hun muziek en hun levensvreugde.
SNEAK PREVIEW v e r r a s s i ng s vo o r s t e l l i ng
di 18 20.30
Een gloednieuwe film voor breed
publiek. Gaat binnenkort in première. Steeds meer bezoekers, ook
jongeren, komen op deze voorstelling af. Entree slechts € 5,50.
YVES SAINT-LAURENT:
L’AMOUR FOU
vr 14 21.30/ za 15 21.15/
zo 16 15.45/ wo 19 20.30
Documentaire over de opkomst en
de vriendschap van modekoning
Yves Saint Laurent met zijn levenspartner. Ook over hun indrukwekkende kunstcollectie.
KERITY EN HET GEHEIM
VAN ELEONORE
Za 15 13.30 / zo 16 13.30
Zevenjarig jongetje ontdekt dat
boekenpersonages tot leven komen.
Buitengewoon innemende animatiefilm.
- Franse conversatie: Als er
mensen zijn, die geïnteresseerd
zijn in Franse conversatie (donderdagavond, van 20.00 tot
22.00 uur; 1 maal per 2 weken;
€ 12,50 per jaar), kunnen zij
zich aanmelden via Maya van
Teutem, tel. 035-6919280; email M.van.teutem@kpnplanet.
nl). Bij voldoende deelname
zullen deze bijeenkomsten beginnen op 13 januari.
- Soosmiddag: Op zondag 16
januari is er weer een soosmiddag voor jong en oud. Wij zorgen voor de aanwezigheid van
drankjes en een gratis knabbeltje. Van de aanwezigen wordt
verwacht dat ze er met elkaar
een gezellige middag van maken. Dat kan door het vertellen
van een kerstverhaal of gedicht,
het spelen van kerstliedjes op
een muziekinstrument (piano
is aanwezig), of een andere ludieke manier om de aanwezigen te vermaken. Tijdens deze
middag o.a. een optreden van
een buikdansgroep. Aanvang:
14.30 uur. Entree: gratis.
- Wandeltocht: Op 19 januari
wordt weer een wandeltocht
gehouden o.l.v. Trudy Nederend. Start om 10.00 uur. De
route en afstand zijn afhankelijk van de fysieke gesteldheid
van de deelnemers. Ook rolstoelers met begeleiders zijn
welkom. Deze wandeltochten
zullen telkens op de 3e woens-
Spant!
Programma Elckertheater
Lange Heul 149 G, Bussum Reserveren via:
www.elckertheater.nl of 035-6932855
Wolletje Tim
vrijdag 14 januari, 15.00 uur
Een poppenspel in twee delen
waarin de warme winterjas van
moeder schaap voor de poppenkast afgeschoren wordt en
Wolletje Tim intussen van alles
beleeft.
Als in het voorjaar moeder
schaap geschoren moet worden, blijft Wolletje Tim, het
lammetje, achter in de poppenkast. Buurvrouw koe zou oppassen, maar ze is er nog niet.
Wat nu? Gelukkig zijn er nog
veel meer andere dieren op de
boerderij die elk op hun eigen
manier de oppastaak voor hun
rekening nemen. Samen met de
dieren beleeft Wolletje Tim allerlei avonturen. Voor peuters
en kleuters. Entree € 8,00, ouders gratis.
W i l l e m d e R i dd e r v e rt e lt
s p ro o kj e s vo o r
k i n d e r e n e n vo lwa s s e n e n
Voor volwassenen op
vrijdag 14 januari, 20.30 uur
Voor kinderen op
woensdag 19 januari, 15.00 uur
In het Elckertheater kunt u eenmaal per maand luisteren naar
de verhaalkunst van Willem de
Ridder. Hij vertelt sprookjes uit
1001 nacht en andere oeroude
toververhalen. Willem de Ridder ziet zichzelf in eerste instantie als verhalenverteller
en daar is hij meester in. Veel
mensen kennen hem dan ook
als sprookjesverteller bij VPRO
radio. Beroemd is de uitzending waarin Willem de Ridder
zijn luisteraars in het holst van
de nacht uitnodigde om mee te
doen aan een autotocht, waarna om 2 uur ‘s nachts op het platteland een enorme file ontstond.
Entree vrijdag € 12,00, CJP/65: €
9,00. Entree woensdag € 8,00,
opa-en-omakaartjes € 7,00.
Het Rode Kippetje
zaterdag 15 januari, 15.00 uur
Ron Holst vertelt het verhaal
van het Rode Kippetje, dat op
een dag graankorrels vindt
en daar een lekker brood van
wil bakken. Niemand wil haar
daarbij helpen, behalve de kinderen.
Ron Holst is een rasverteller en
de poppen waar hij mee vertelt
zijn gemaakt van bolletjes wol.
Natuurlijk krijgen de kinderen
weer volop de gelegenheid om
actief mee te helpen het brood
te bakken. Een heerlijke meespeelvoorstelling. Entree € 8,00,
opa-en-omakaartjes € 7,00.
Sl apen is
D ro m e r s
dag van de maand om 10.00
uur plaatsvinden.
- Bloemschikcursus: Vanaf donderdag 20 januari van 10.00 –
12.00 uur: 1 maal per 2 weken:
€ 7,50 per les.
- Bustocht: Op vrijdag 21 januari 2011 is er een bustocht
naar de Veluwe. Vertrek om
9 uur vanaf De Palmpit, terug
omstreeks 17.30 uur. Kosten €
27,50 p.p. incl. koffie met boerencake, een rondrit over de
Veluwezoom, een warme lunch
en een gezellige bingomiddag.
Aanmelden voor 14 januari bij
de gastvrouwen.
- Dialezing GNR: Op zondag 23
januari zal het Goois Natuurreservaat een lezing houden
over Begrazing en Ecologische
verbindingen. Verder zal de Natuurbrug over de A1 ter sprake
komen. Aanvang: 14.30 uur.
Zaal open om 14.00 uur. Entree:
€ 3,- (incl.één consumptie).
- DVD-voorstelling op een groot
TV-scherm: Op woensdag 26 januari. Aanvang 19.00 uur. De
toegang bedraagt € 1,-.
- Modeshow en kledingverkoop: Woensdag 26 januari
houdt Harry Kerkhofs Modehuis in de hal van De Heul van
09.30 – 12.30 uur weer een
kleding(uit)verkoop met kleding voor senioren, mannen
zowel als vrouwen. De toegang
is gratis
Cabaretière is keihard zonder te choqueren
vo o r
Voor jongeren op zaterdag 15
januari 19.30 uur
Boris de Jong, Nederlands toppodiumdichter, zanger, geboren in de winter, is wakker
tegen wil en dank. Begeleid
door de theaterpopformatie
Winterjong (drums, basgitaaar,
cello en piano) brengt hij liedjes, gedichten en spoken word.
Van de feestelijke liefde tot een
woedend houden van. Slapen is
voor Dromers. “Het beste schrijf
ik ’s nachts wanneer anderen
slapen. Daar is niets romantisch
aan. Ik heb gewoon:
• 1 buurman die graag om 01.00
uur monumenten bouwt voor
de liefde
• 1 stel hersens waar een lief
klein paardje zich huiverend
in verstopt
• 1 bon voor korting op alle
parfums, te besteden in 2007
• 1 vriendin die slapend op haar
allerallerallermooist was
• 1 nijpende vraag wat ik met
mijn leven aanmoet
• 1 nijpende vraag wat ik
morgen naar mijn werk aan
moet”
Muziek en poëzie van een slapeloos mens en zijn opgewekte
band. Entree: jongeren € 8,00,
volwassenen € 10,00.
vrijdag 14 januari, 20.15 uur
Kristel Zweers is één van de weinige vrouwen die het stand-upcircuit
heeft overleefd. Maar hier staat dan ook “een cabaretière met ballen en rake teksten”, aldus De Telegraaf. In ‘Ruig’ geen imitaties of
liedjes, maar een scherpe tong die recht zet wat krom is en krom trekt
wat recht lijkt. Want we leven in een tijd waarin blijkt dat de evolutie
een omkeerbaar proces is en dierlijke instincten en begeerten volop
de vrije loop krijgen. De grondwet lijkt te zijn gereduceerd tot enkel
Vrijheid van Meningsuiting. En daar heeft Zweers een ongezouten
mening over. www.kristelzweers.nl.
Joost Prinsen en Waldemar Torenstra
als ultieme botsende karakters
zaterdag 15 januari, 20.15 uur
De makers van
‘Heren van de
Thee’ brengen u
nu ‘Karakter’ van
Bordewijk, dat de
aftrap vormt van
een nieuwe serie
toneelbewerkingen: Nederlandse
Literaire Klassiekers.
Het beroemde boek van Bordewijk over de botsing tussen drie koppige Hollanders wordt in regie van Ger Thijs op de planken gebracht
door een werkelijk schitterende cast. De gevreesde deurwaarder Dreverhaven heeft een buitenechtelijke zoon bij de dienstbode Joba. Vol
ambitie wil deze jongen zich uit zijn eenvoudige milieu opwerken tot
advocaat, maar wordt daarbij tegengewerkt door een geheimzinnige
figuur. www.toptheater.nl.
Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum
T: 035 6933 254, E: spant@spant.org, I: www.spant.org
nze
rs
me
nt
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 20
Verwen je voeten,
verwen jezelf!
Praktijk voor Voetmassage
en Voetreflexzone therapie
Koen van Dijk
ZONDAGMATINEE 16 JANUARI
Gentiaanstraat 22
1402 CT Bussum
Bel even voor een afspraak
06 44 122 100
www.koenvandijk.info
Energiestraat 25a 1411 AR Naarden tel. 695 00 09
Proeven en Genieten bij Vernissage op Fort Werk IV Bussum.
Een plek om op zondagmiddag met vrienden en familie lekker te genieten van livemuziek,
theater en heerlijke hapjes. 16 januari vanaf 15.00 tot 19.00 uur is Fort Werk IV
de locatie voor de sfeervolle Jazzmuziek van het Sigrun Jording Ensemble
en niet in de laatste plaats jazzzangeres Lydia van Dam.
De kleinsten (vanaf 4 jaar) krijgen een eigen creatief programma aangeboden.
Toegangsprijs € 10,- (voorverkoop € 8,50) excl. consumpties
Toegangsprijs kinderen (4 t/m 12 jaar) € 5,- excl. consumpties
Reserveer uw tickets op www.vernissage.nl
FEENSTRA
SCHILDERWERKEN
AMSTERDAM – NAARDEN
STERK IN AMBACHTELIJK SCHILDERWERK
TEL. 06-53771186
VOOR STIJLVOL KNIPPEN EN
EEN EERLIJK ADVIES
Bouwbedrijf
E. Frakking B.V.
Frakk ng
%".&4t)&3&/t,*/%&3&/
Naarden-Vesting • Bussum
St. Vitusstraat 2e Naarden-Vesting • 035 694 22 00 • Maandag gesloten
Laarderweg 50 Bussum • 035 691 62 72 • Maandag geopend
Bouwen is een vak...
ons vak
www.tempocleaning.nl
Altijd een vrijblijvende offerte!
Voor al uw schilderwerk.
Binnen/Buiten
Reigersweide 24 Weesp - Tel: 0294-419844
mobiel 0653 148 137
4 voor
 1.7900
 3.
Gandaham
100 gram
 2.49
Beenhamsalade
100 gram
 1.19
Stamppie Andijvie
100 gram
Pepersteaks
Kipburgers
100 gram
Vleeswarenkoopje:
Salade:
Royal dinner pie van de week:
maandag: tartaardag
woensdag: gehaktdag
vrijdag: shoarmadag
Gordijnen vuil!!!
035 - 694 62 49
Kobaltstraat 15 - 1411 AM Naarden
tel. (035) 694 57 75
Vlees:
Vouwgordijnen vuil!!!
Bankhoezen vuil!!!
Voor:
Nieuwbouw
Renovatie
Onderhoud
lid
Voor meer informatie:Vernissage
Dr Abraham Kuyperlaan 1a, Bussum
035 6916788
info@vernissage.nl
 1.25
dinsdag: gepan.schnitzeldag
donderdag: biefstukdag
DIJKSTRA, keurslager
Mackaylaan 46a tel. 694 61 70
www.keurslagerdijkstra.nl
Aanbiedingen van wo. 8-12 t/m di. 14-12-2010
Altijd scherpe prijzen!
De beste garanties
Wij zijn op zoek naar een Uitstekende
SCHOONMAKER
service
voor diverse dagen (van 16.30 - 18.30 uur).
Groot aanbod occasions
Voor inlichtingen, bel de winkel of kom even binnenlopen
PILATESSTUDIO:
Body in Balance ‘t Gooi
035-8885266
06-54311516
Met twee vestingingen in Huizen en Naarden kunnen we
u nu nog beter van dienst zijn in niet alleen nieuwe auto’s,
maar ook in gebruikte exemplaren.
Uiteraard staat ons professionele team altijd voor u klaar.
In onze showroom of ons ruime occasioncentrum vindt
u altijd een keur aan zéér scherp geprijsde auto’s in alle
soorten en prijsklassen. Stuk voor stuk uitgerust
met de ‘Fred Janssen’ service
met aantrekkelijke betalingsvoorwaarden en de beste
garanties.
Graag tot ziens in
de showroom!
"NTUFSEBNTFTUSBBUXFHt/BBSEFOJOEUFSSFJO(PPJNFFS;VJE
tUFMtXXXGSFEKBOTTFOOM
Nieuws van de
regionale autodealers
Mégane, Scénic
en Laguna in
‘Parijse’ versie
Série Limitée Parisiènne
Rabobank koerst verder met Škoda
De Rabo Wielerploegen gaan ook de komende twee fietsseizoenen samen het parcours op met Škoda.
De Škoda-vloot verschijnt, net zoals de renners, in een nieuw tenue aan de start. Er is gekozen voor
ruime stationcars met dieselmotor in combinatie met de vlug schakelende DSG-automaat. Het gaat om
elf Škoda Octavia Combi’s met 1.6 TDI DSG-aandrijving en om zeven Škoda Superb Combi’s met 2.0 TDImotor en DSG-transmissie. De Octavia heeft een B-label en draagt aldus bij aan de vergroening van de
Rabo-vloot en het wagenpark in wielerkoersen. Zuiniger en schoner rijden zijn zowel voor de bank als in
de wielerwereld belangrijk.
Focus Electric begin nieuw tijdperk
Ford Motor Company onthulde de
nieuwe Focus Electric, de eerste
volledig elektrische personenauto
van het bedrijf. Deze auto komt
eerst in Amerika op de markt,
maar het is nu al interessant om
mee te kijken naar wat ons uiteindelijk ook in Europa te wachten
staat.
De Focus Electric wordt eind 2011
geïntroduceerd en heeft een actieradius die perfect past bij de
rijgewoonten van de meeste Amerikaanse automobilisten. De Focus
Electric is zuiniger dan de Chevrolet Volt en is zeer concurrerend met
andere auto’s met accuaandrijving.
De auto kan thuis in een tijdsbestek
van drie tot vier uur volledig worden opgeladen met behulp van een
aan de muur gemonteerd 240 volt
oplaadstation (twee keer sneller
dan de Nissan Leaf).
De Focus Electric is uitgerust met
nieuwe voorzieningen en technologieën, waaronder een unieke versie
van het MyFord Touch-bestuurderssysteem speciaal voor elektrische
auto’s, een nieuwe oplaadvoorzie-
Renault Mégane Estate.
Renault luidt 2011 in met de introductie van Série Limitée Parisiènne-uitvoeringen van de Mégane, de
(Grand) Scénic en de Laguna. Deze
rijk uitgeruste Séries Limitées bieden veel luxe, waarbij het voordeel
oploopt tot 2.790 euro.
De Série Limitée Parisiènne is er
voor de Mégane Hatchback, Estate
en Coupé. Deze uitvoering is te
combineren met diverse benzineen dieselmotoren. De uitrusting is
gebaseerd op die van de Expressionuitvoering, aangevuld met een
scala aan extra uitrusting. Aan de
buitenzijde is een Limitée-versie te
herkennen aan de 16 inch designwielen, privacy glass, buitenspiegels
in hoogglans zwart en in hoogglans
zwart uitgevoerde elementen in de
voorbumper.
Tanken aan de stroompaal.
ning op basis van Microsoft-technologie en een smartphone-applicatie
genaamd MyFord Mobile waarmee
eigenaren hun elektrische auto op
afstand kunnen bedienen.
Maar minstens net zo belangrijk is
dat de Focus Electric net zo stoer en
soepel moet sturen als een ‘echte’
Focus (zullen we nog maar even
zeggen). En dat doet deze Focus
Electric, belooft Ford.
Even de accu checken.
Prius V in aantocht, de hybride MPV
Het driespaaksstuurwiel is bekleed
met leer, de middelste spaak heeft
een aluminium inleg. Ook de stoelbekleding is gewijzigd en uitgevoerd
in antracietkleurige stof met grijze
stiksels en een middenbaan in een
kleur die afhankelijk is van de gekozen exterieurkleur. Hoogglans
zwart komt in het interieur terug
op de uitstroomopeningen van de
ventilatieroosters. Alleen voor de
Mégane Coupé komt daar nog een
zwarte touch bij in de vorm van een
in glanzend zwart uitgevoerde sierlijst in het dashboard.
Goed nieuws voor de milieubewuste autorijders met een sportief gezin: Toyota komt met een
Prius V. Het slechte nieuws: deze
hybride MPV wordt pas aan het
eind van dit jaar in Nederland
verwacht.
Toyota heeft de Prius V al getoond
in Amerika. De letter V staat voor
‘veelzijdigheid’, waarmee de nieuwe Priustelg meteen is getypeerd.
Het interieur is flexibeler in te delen door te schuiven met stoelen en
te klappen met rugleuningen.
Opvallend is de enorme koets, waardoor de interieurruimte nog eens de
helft groter wordt dan in de gewone
De Prius-MPV heet Prius V.
Prius. Onder de motorkap ligt de bekende 1.8 Hybrid Synergy Drive die
kan worden aangesproken in Normal-, Power-, Eco- of EV-modus.
Renault Laguna.
De Scénic en Grand Scénic (vijf- en
zevenzits) – Renaults ideale gezinsauto’s – zijn eveneens verkrijgbaar
als luxe Série Limitée Parisiènne.
Gebaseerd op de versie Expression
en te combineren met diverse benzine- en dieselmotoren, biedt deze
uitvoering zowel ultiem comfort
als een fraai uiterlijk. Voor een gedistingeerd uiterlijk zorgen privacy
glass en de 16 inch design-wielen
en allerlei sierstrips aan de buitenzijde. Van binnen zijn deze Scénics
voorzien van een met leder bekleed
driespaaksstuurwiel en versnellingspookknop en is de donkergrijze interieurbekleding voorzien van
lichte stiksels. Voor optimaal comfort zorgt een verschuifbaar centraal opbergvak tussen de voorstoelen, met geïntegreerde armsteun en
bediening van het navigatiesysteem
en audioinstallatie.
Bij de Laguna Hatchback en Estate
Série Limitée Parisiènne GT staan
sportiviteit en betrokkenheid bij
het rijden centraal. De 150 pk (110
kW) sterke 2.0 dCi-dieselmotor en
het 4Control-onderstel zorgen voor
een ultieme rijervaring. Tijdens de
rit houden de met leer en alcantara
beklede sportstoelen in de kleur
antraciet de inzittenden op hun
plaats. Aluminium is toegepast
in de pedalen, het dashboard en
de deurpanelen. Het GT-stuurwiel
maakt het geheel af.
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
Open dag voor je welzijn
Seinstraat 2 Hilversum 15 januari 11 tot 17.00 uur. Bel coby
Pronk 035-7725531 of kijk op
www.watwijdoen.nl
Deze Week:
500 gram shoarma
5 broodjes en een bakje saus
samen € 4.99
Rundervinken;
4 voor € 3.98
Leverkaas; 100 gram € 1.10
Boterhamworst;
100 gram € 1.10
Serranoham;
100 gram € 2.50
Kwaliteitsslagerij Marc
Broodbakker, Burg. J.
Visserlaan 10, 0356940045
Vrouw zoekt werk in huishouding en strijken met goede
ref in Naarden & Bussum. Tel0643175635.
Vrijwilligers gezocht! Comenius Museum Naarden zoekt
met spoed baliemedewerkers.
Openingstijden museum: di-zo,
12.00-17.00 uur. Gewenste
beschikbaarheid: tenminste 2
middagen per mnd. Tel: 0356943045 (ma en wo) www.
comeniusmuseum.nl
Poster Frame Fix
Lijstenmakerij + printservice
Nog steeds 20% korting middels inlevering airmiles.
Voor al uw inlijstwerk en foto
(afdruk) service.
Amsterdamsestraatweg 15c
Naarden
Actie: in de maand januari
uw passe-partout(s) gratis
bij een inlijsting.
Open: di-woe-don 9.00-14.00
Alle andere dagen en tijden
altijd mogelijk op afspraak!
Tel 06-51083335 Dick Vos
e-mail: posterframefix@
casema.nl
Website: www.posterframefix.nl
FOURNITUREN-HANDWERKEN MARION POSTSTRAAT 23
BUSSUM 15% KORTING OP BORDUURWERKPAKKETTEN
Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft
staat in Johannes 3:16. Inf.:
Philip Dijs 694 56 99.
Ribbroeken
Ook in Bandplooi, Omslag!
Kapelstr: www.nr14bussum.nl










GORDIJNEN EN
MEUBELSTOFFERING

NU GORDIJNEN
GRATIS GEMAAKT!

HUIZERWEG 24A, BUSSUM
035-6921600 www.studiocanape.nl




PARTY YOURSELF INTO SHAPE
MET ZUMBA FITNESS Start
17 januari 10-weeksecursus
bij WOW boven de Lunet in
Naarden. Tijden Ma. 09.00u,
19.00u. 20.00 uur Vrij. 09.00u.
10.00u.ovb. 2 x in de week
voor prijs 1x Mail AenMzumba@gmail.com of bel
06-41762336
Pizzeria/grillroom Venezia:
lekkerste pizza, pasta, shoarma, spareribs en grillgerechten. Afhalen of bez. Naarden,
Bussum, H’meent, M’berg. Kol.
Verveerstraat 71, Naarden. Tel/
fax 6953148. Iedere woensdag
afhaalpizza’s € 6,50.
H O N D E N U I T L A AT S E R V I C E
Naarden/Bussum gediplomeerd
en gecertificeerd! lid van www.
hus-Nederland.nl bel voor info
Jessica 06 34663232 of zie
www.royalanimalservice.nl
Te koop: 2 salontafels, 1
vierkant + glas, 4 bankjes, 1
ovaal rotan, kleine eethoek
zwart hout, stoel biezen zwart,
volautomatische
koffiemachine DeLonghi zgan, 2 clubs
ecru stof redelijke prijs. Tel.
0634876456
Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden. Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.
6281550 of 06-252 84 440
BUHR ZOEKT BOEDEL
UW HUIS LEEG EN
BEZEMSCHOON!
Nu de gehele dag contact
mogelijk op 06-10566581
Boersma Pianoservice
pianostemmen € 55
Tel 06-51130045
Wintersport jacks + broeken
nu met hoge kortingen. De
laatste 3 weken op=op ook
nog mooie pullovers met 50%
korting. Veerstraat 16 Bussum
035-6922313
Pronk Twee BV zoekt gemotiveerde medewerkers die
vroeg uit de veren willen.
Wij zijn werkzaam in bouw-,
grond-, weg- en waterwerk,
agrarische- en hovenierssector. Voor lange of kortere
periode. Ook deeltijd mogelijk.
Leeftijd vanaf 19 jaar en in
bezit van rijbewijs. Pronk Twee
BV. Amsterdamsestraatweg
57, 1411 AX Naarden. Telefoon
tijdens kantooruren 6970697.
Lange Heul 149 G 1403 NH Bussum
reserveren: www.elckertheater.nl
035-6932855
vr. 14: 15.00
Wolletje Tim
Poppentheater De Kleine Zon
vr. 14: 20.30
Willem de Ridder Meesterverteller
Willem de Ridder
za. 15: 15.00
Het rode kippetje
Poppenverteltheater Ron Holst
za. 15: 20.30
Slapen is voor dromers
Winterjong
wo. 19: 15.00
Sprookjes voor kinderen
Willem de Ridder
poppentheater
vanaf 2 jaar
€8,00 ouders gratis
Vertellen
volwassenen
€12,00 V: €9,00 CJP/65+: €9,00
vanaf 3½ jaar
€8,00 V: €6,00 O: €7,00
poppentheater
jongeren
€8,00 V: €10,00 CJP/65+: €7,00
pop muziek
vanaf 6 jaar
€8,00 V: €6,00 O: €7,00
Vertellen
vr. 21& za 22: Vrek
20.30 Toneelgroep Elcker
volwassenen
€12,00 V: €9,00 CJP/65+: €9,00
Vrek
Toneelgroep Elcker
toneel
volwassenen
€12,00 V: €9,00 CJP/65+: €9,00
z0. 23: 15.00
vr 14 18.45 / za 15 15.45 en 21.30 / ma 17 10.30 / wo 19 20.00
Journaliste spoort twee, sinds WOII vermiste kinderen op en ontrafelt een groot familiegeheim.
Vrakking Optiek
Dealer voor o.a. Audifon
hoortoestellen;
doe vrijblijvend een gehoortest
op een vertrouwd adres
Cattenhagestraat 14
Naarden-Vesting 035-6948560
KENNIS MAKEN MET
SLENDER YOU?
Tegen inlevering van deze
advertentie een
GRATIS proefsessie
Slender You in de maand
januari 2011.
Maak nu een afspraak!
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof 1
Telefoon 035-656 61 13
DE ANDERE MANIER
VAN BEWEGEN!
Mooie natuurlijke nagels
Nailstudio Dot Manicure € 30,Tel.: 06-27294616 Naarden
Bootzeilen/dektenten
te koop. Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl
of bel 06-55771928.
Uw huis een droom van verf
en kleur, haal Nieuwenhuis
vakschilders binnen uw deur.
Reserveer nu 06-51333546
1
YVES SAINT-LAURENT: L’AMOUR FOU
vr 14 21.30 / za 15 21.15/ zo 16 15.45 / wo 19 20.30
Documentaire over het creatieve en persoonlijke leven van modekoning Yves Saint Laurent en zijn
levenspartner.
LIBERTÉ do 13 20.30 / za 15 16.00 / zo 16 20.30 / di 18 20.00
Het benarde lot van zigeuners na WOII wordt voor de kijker draaglijk, dankzij de gelukkige
combinatie van muziek en levensvreugde.
3gasthd
De verboden liefde tussen twee mannelijke leden van een Deense rechts-extremistische groep:
verwarrend, warm en overrompelend.
3th
ANOTHER YEAR
do 13 20.00 / vr 14 21.15 / za 15 18.45 / zo 16 20.00 / ma 17 10.00 en 20.00
Voor de verandering: een echtpaar is nu eens gelukkig getrouwd. Hoe gaan zij om met de
ongelukkige anderen in hun omgeving?
Zevenjarig jongetje ontdekt dat boekenpersonages tot leven komen. Buitengewoon innemende
animatiefilm.
1
KNETTER za 15 13.00 / zo 16 13.00 / ma 17 20.30
Bonnie heeft een manisch-depressieve moeder. Ze wil een broertje of zusje en sleept allerlei
kandidaat-vaders mee naar huis. Lichte, milde film over zwaar thema. Ma 17 i.s.m. CJG:
toegang gratis / reserveren verplicht.
KLASSIEKERS UIT DE FILMGESCHIEDENIS
Elke zaterdag en zondag 19.30
SNEAK PREVIEW
Iedere dinsdag 20.30 uur. Verrassingsvoorstelling. Gereduceerd tarief: € 5,50.
toneel
WIE LAAT DE HOND UIT?
Hondenuitlaatservice DE UITGELATEN HOND in Bussum.
www.deuitgelatenhond.nl
€ 8,50 per wandeling.
Gediplomeerd en gecertificeerd. 0611535956
Te Huur
Garagebox Beatrixhof Naarden
€ 125,- per maand
Info; 035-6945507
M. 06-29545610
Portugal Vakantie? Golfen?
Algarve te huur drie zeer luxe
prive villa’s v/d familie Temmink
Informatie en foto’s www.villavilla.nl
Diko Express zoekt bezorgers
voor de Bussumse Krant in de Hilversumse Meent. (Krekelmeent,
Grasmeent en Hommelmeent)
Tel. 035 6912214
Bewust bewegen in groepsverband. Begeleiding door oefentherapeute. Gericht op houding,
souplesse, adem en ontspanning. Doorlopende lessen op
maandag 15.00 en dinsdag 10.00
u. Info 035-6914883. Praktijk
voor Oefentherapie Mensendieck
Koopweg 4 te Bussum.
Voor het verzorgen van uw
belastingaangifte 2010 kunt u
reeds een afspraak maken. Tevens
verzorging en controle op uw
huur- en zorgtoeslag. Wij komen
bij u aan huis. 035-6982840
035 691 39 49 035 525 62 52
JANUARI
Wo
12
NUHR – Het Werkt Wel
Do
13
EtnoSaraj – Ritam Noci
Vr
14
Kristel Zweers – Ruig – reprise
Za
15
Karakter
•
podium één 20.15 uur
Peter Heerschop, Viggo Waas, Joep van Deudekom en
Eddy B. Wahr zijn NUHR
•
De Boerderij 18.30 uur
Proef de sfeer van de Balkan
Landenavond inclusief diner
•
podium twee 20.15 uur
“Een cabaretière met ballen en rake teksten” (De Telegraaf)
•
podium één 20.15 uur
met o.a. Joost Prinsen en Waldemar Torenstra
Genomineerd voor de AVRO Toneelpublieksprijs 2011
WWW.SPANT.ORG
www.scheidingsmakelaar.nl
...omdat scheiden ook een nieuw begin is.
Hans Meeuwis 06-53291987
Te huur: heerlijk huis in de
Bourgogne schitterende omgeving, ruimte, rust. Meer vlakbij.
Uitgebreide info: 035-6948341
Nieuwenhuis schilders ook
in de wintermaanden actief.
Bel nu voor de winterschilder
06-51333546
Klusjesman gezocht. Ouder
echtpaar te Naarden zoekt hulp
voor tuin-, timmer- en schilderklusjes. Tel. 6943644
!!grote garageverkoop!!! zaterdag 15 jan van alles wat te koop!
Nikkelstraat 39 Naarden 10-17
uur tel 0356946165
Aangeboden: een uur ontspanning. Telefoon 035-656 61 13
Eenheids-Activatie workshop op
zondag 16 januari 2011 bij www.
mandymunter.nl of 06-27511824
3 regels
 7,50
 9,28
2 kaartjes Peter Faber in De
Boerderij 18 febr as, samen
euro 40,- 0647442062
 11,07
 12,85
Ik ben een vrouw op zoek naar
huishoudelijk werk. Ik heb
vier jaar ervaring met goede
ref. Ik kan voor u strijken. Tel.
0624576999
 14,64
 16,42
Hoe werkt het?
Vul de bon in en laat tussen de woorden een vakje open. Eén letter of leesteken per hokje! Geen afbrekingen s.v.p.
Te huur: Baarn industrieterrein. Eemweg 31-18 apart
te huren. Bedrijfshal beneden
- kantoorruimte boven. tel: 0651083335 of www.vos-beheer.nl
Het inloopspreekuur van
de fractie VVD Naarden is
elke zaterdag tussen 10.00 en
11.00 uur. Informatie Ruud
van Zijtveld, tel. 6944673 of
06-54625744.
2a
KERITY EN HET GEHEIM VAN ELÉONORE (NL) za 15 13.30 / zo 16 13.30
V = Vriendenprijs (25% korting); O = Opa en Oma kaartje
Pantalons
Ook in Bandplooi, Omslag!
Kapelstr: www.nr14bussum.nl
3gad
HAAR NAAM WAS SARAH
BROTHERHOOD vr 14 19.00 / za 15 19.00 / zo 16 16.00
PROGRAMMA
Naam: ....................................................................... Telefoon: ..........................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................
Postcode: .............................................................. Woonplaats: ..........................................................................
Datum: ............................................................... Handtekening: ..........................................................................
Hierbij machtig ik Naarder Koerier b.v. om éénmalig een bedrag van  .................... af te schrijven van
rekeningnummer
✄
GOEDE VOORNEMENS?
Maak in het nieuwe jaar
een proefafspraak bij
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof 1
Telefoon 035-656 61 13
DE ANDERE MANIER
VAN BEWEGEN!
Professionele & persoonlijke
afwikkeling van nalatenschappen: Vitus
Consult neemt u alle werkzaamheden
uit handen. Voor een vrijblijvende
afspraak neemt u contact op met
Annebelle Doveren-Verbeek
www.vitusconsult.nl
Tel. 035-6953501
info@vitusconsult.nl
do 13 jan
Brediusweg 1
t/m
www.filmhuisbussum.nl
wo 19 jan Reserveringen: 035- 693 86 94
✄
Opgeven kan ook via www.naarderkoerier.nl
pagina 22
■■■■■■■■■■
Stuur de bon op naar: Naarder Koerier b.v., Postbus 5003, 1380 GA Weesp
Woensdag 12 januari 2011
Bussumse Krant
pagina 23
Bussumse Krant
Woensdag 12 januari 2011
pagina 24
am n
d
e
er op
t
s ag
Amnd
zo
WINTERSPORT
30%
korting*
30%
g**
ing
tin
rt
k
or
ko
*Alleen op Moscow en Montecore 30% korting
De mooiste collectie winterjassen, ski- en snowboardkleding, ski’s, snowboards, schoenen en accessoires.
n
nderhoud in e,-ige
o
rd
a
o
b
w
o
n
s
n
Ski- e
resp. 15,-/25
werkplaats v.a.
a
ski’s 10% exstr
e
d
n
a
ta
rs
!
e
d
rs
n
e
o
Op alle
elle beslis
n
s
e
d
r
o
o
v
g
in
kassakort
11)
t/m 16 januari 20
(geldig
ting 35,Extra kassakor
ting 50,Extra kassakor
ting 45,Extra kassakor
ting 60,Extra kassakor
ting 35,Extra kassakor
ting 80,Extra kassakor
Atomic Blackeye
Ti Pt
Salomon
KXW Tornado Ltd
Sportieve allmountain
skiset, 799,99
Sportieve allmountain
skiset, 649,99
Atomic Race St
Sportieve ski’s voor
korte bochten, 699,99
Atomic
D2 VF 72 mtl
Sportieve allround
skiset, 999,99
Rossignol Zenith
Z76 Ti
Sportieve allround
skiset.
Elan Spark Magic
Sportieve allround
dames skiset, 399,99
ROSSIGNOL
Attraxion
ATOMIC Cloud 9
black
Allround dames skiset,
379,99
Sportieve dames skiset, 599,99
99
99
99
99
499,
349,
599, 499,
799, 699,
349,99 449,99
99
99
ting 50,Extra kassakor
ting 70,Extra kassakor
BUSSUM Huizerweg 23 - AMSTERDAM Churchilllaan 83
www.frantzenwintersport.nl
Onze winkel in Amsterdam is iedere zondag geopend
Download PDF

advertising