CHRONO OS20/21

CHRONO
OS20/21
Bruksanvisning
1
A HUVUDKOMPONENTER
Tack för att DU valde en BREIL klocka. För att försäkra dig om ett
korrekt användande, läs den här instruktionen noggrant.
För att få full användning av garantiservicen (beroende på
garantivillkoren), kontrollera att garantisedeln är försedd med
klockans referens och inköpsdatum.
1 Timvisare
2 Minutvisare
INNEHÅLL
2
3 Kronograf sekundvisare
4 Kronograf minutvisare
A
HUVUDKOMPONENTER ................................................... sidan
3
5 24-timmarsvisare
B
INSTÄLLNING AV TID OCH DATUM.................................. sidan
4
6 Kontinuerlig sekundvisare
C
KRONOGRAFANVÄNDNING ............................................ sidan
5
D
NOLLSTÄLLNING AV KRONOGRAF
7 Almanacka
A Knapp A
B Knapp B
(INKL EFTER BATTERIBYTE) ........................................... sidan
6
E
FÖREBYGGANDE OCH ANVÄNDBAR INFORMATION
8
F
TEKNISKA DATA ............................................................... sidan 12
C Krona
1 Kronograf
sidan
3
B INSTÄLLNING AV TID OCH DATUM
(0) (1) (2)
❍ Inställning av tid
1. Dra ut kronan till läge 2 så att sekundvisaren stannar vid «0» läge.
2. Vrid kronan för att ställa in tim- och
minutvisarna.
3. Efter att datum är inställd tryck tillbaka
kronan i normalläge.
❍ Inställning av datum
1. Dra ut kronan till läge 1 (1).
2. Vrid kronan medurs för att ställa in
datum.
* Om datum ställs in mellan 21.00 och 01.00
ändras ej datumet följande dag.
C KRONOGRAFANVÄNDNING
❍ Den här kronografen har möjlighet att mäta och visa tiden i 1/1 sekundsenheter upp till ett maximum av 1 timme.
Tidsmätning med kronograf
1. Kronografen startas och stoppas varje gång knapp A hålls intryckt.
2. För att nollställa, tryck knapp B och kronografens sekund- och minutvisare
återgår till «0»-positionen.
NOLLSTÄLLNING
A
TIDSMÄTNING
B
STOPP
A
3. Efter att datum är inställd tryck tillbaka
kronan i normalläge.
4
5
D NOLLSTÄLLNING AV KRONOGRAF
(INKL EFTER BATTERIBYTE)
Den här proceduren skall utföras när kronografens sekundvisare ej återgår
till 0-sekundersläge efter det att kronografen nollställts, samt även vid
batteribyte.
1.Dra ut kronan till läge 2 (2).
2.Tryck knapp A för att ställa kronografens sekundvisare i «0»-position.
3.Kronografens visare kan framflyttas snabbare genom att knapp A hålls
intryckt.
4.När en gång visarna har blivit nollställda, ställ om tiden och tryck kronan
tillbaka i normal position.
* Låt ej kronan återgå till normal-position medan kronografens sekundvisare
återgår till 12.00 («0» position). Visarna stannar medan kronan återgår till
normalposition och dessa positioner känns igen som 12:00 («0» position).
6
7
E FÖREBYGGANDE OCH ANVÄNDBAR INFORMATION
Användning i vatten
Användning i vatten
Grad av
Vattensäkerhet
Indikation
Urtavla
Boett
A
–
–
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
Ej vattensäker.Får ej komma i kontakt med
vatten eller fuktighet
B
VATTENSÄKER
30M (3 atm)
VATTENSÄKER
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Ordinär vattensäker.Kan klara spray, transpiration, lätt regn, tvättning etc. vid daglig användning
C
VATTENSÄKER
50M (5 atm)
VATTENSÄKER
JA
JA
NEJ
NEJ
Kan bäras under simning men ej dykning
D
VATTENSÄKER
100 M(10 atm)
VATTENSÄKER
JA
JA
JA
NEJ
Användbar vid sportdykning
VATTENSÄKER
VATTEN200 M (20 atm) eller mer) SÄKER
JA
JA
JA
JA
Användbar för djuphavsdykning
E
Spray, kondens,
lätt regn,
tvättning, etc
Simning etc
* «WATERRESISTENT» kan ibland stå som «WATER RESIST».
8
* För att förhindra vatten komma i kontakt med den inre mekanismen dra aldrig ut kronan när
klockan är våt.
* Om någon klocka designad som sportur används i vatten kommer i kontakt med saltvatten eller
kraftig kondens, skölj den i rent vatten och torka noggrant.
* Vattenkontakt kan orsaka försämring av läderremmens kvalitet.
• Ej vattenskyddad
Om texten "WATER RESISTANT" inte finns på baksidan av klockan är den inte vattenskyddad, och bör inte komma i kontakt med vatten då verket kan skadas. Om klockan
har blivit utsatt för vatten bör du kontrollera klockan hos en uraffär för att försäkra dig
om att någon vattenskada inte uppkommit.
• Vattenskyddad 3 bar
Om texten "WATER RESISTANT" finns på baksidan av klockan är den planerad och
tillverkad för att motstå ett tryck på 3 atmosfärer, såsom oavsiktlig kontakt med vatten,
t.ex regn, men skall inte bäras under duschning, simning eller dykning.
• Vattenskyddad 10 bar
Om texten "WATER RESISTANT 10 BAR" finns på baksidan av klockan är den
planerad och tillverkad för att motstå ett tryck på 10 atmosfärer och är lämplig för
simning och lätt sportdykning, men inte för djupdykning.
• Temperaturer
Lämna inte klockan i en temperatur under –10ºC under längre tid, då detta kan förorsaka att den saktar eller fortar sig. Temperaturer över +60ºC kan förorsaka
batteriläckage eller förkorta batterilivslängden.
• Stötar
Lätta aktiviteter påverkar inte klockan. Undvik dock att tappa den eller slå den mot
någon hård yta, då det kan skada klockan.
10
Sportdykning
Djuphavsdykning
* Låt alltid kronorna vara i normalposition
Vattenbeständig kännetecken
* Full låsning av kronans skruvlock
* De inre delarna klockan kan bli fuktiga när temperaturen utanför är lägre än den inre, boettens
glas kan missfärgas. Detta fenomen är endast tillfälligt och bör ej förorsaka något problem.
Emellertid, om tillståndet fortsätter under en längre period så bör klockan kontrolleras där den är
inköpt eller av närmaste auktoriserade servicecenter.
9
• Magnetism
Klockan kan påverkas skadligt av stark magnetism. Undvik nära kontakt med
magnetiska föremål.
• Statisk Elektricitet
Undvik statisk elektricitet och elektriska feldt då el-modulen och övriga komponenter
i klockan kan skadas.
• Kemikalier
Utsätt inte klockan för lösningsmedel, såsom alkohol, bensin, kvicksilver, sprayer,
syntetiskt tvättmedel, klister eller färg, då annars boett, länk etc kan missfärgas,
försämras eller skadas.
• Boett och länk
För att undvika skador på boett och länk förorsakad av damm och fukt bör klockan
torkas med en torr trasa.
• Kontroll
Vi rekommenderar att klockan kontrolleras vart annat år hos en auktoriserad uraffär för
att bli försäkrad om att boett, länk, kronor, knappar, packningar och glasförseglingar är
intakta.
VARNING
Tag aldrig batteriet ur klockan.
Om det är nödvändigt att ta ut batteriet låt barn ej komma i kontakt med det.
Om barn sväljer det konsultera läkare ögonblickligen.
11
F TEKNISKA DATA
Tidsstandard
Typ av kvartsur:
Frekvenshållare av kvarts kristall
Frekvens: 32.768Hz
Exakthet: ±20s/månaden buren under normala förhållanden.
Batteri: SR927W
Batterilivslängd: Cirka 2 år (60 minuters kronografanvändning per dag)
Funktion
OS20/21:
Kronograf 1/1 sek. basis (Upp till 59 min 59 sek).
* Då produkten kontinuerligt förbättras kan de tekniska specifikationerna förändras
utan meddelande.
12
Leverantören av denna
produkt är aktivt och
globalt involverad i miljöförebyggande samarbete.
Om du skall kasta denna
produkt, så skall den
lämnas in till din urmakare
eller den lokala miljöstationen.
www.optura.no
www.optura.se
Download PDF

advertising