3-209-649-12 (2)
Receptor AV
cu mai multe canale
Manual de Utilizare
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendiu sau şoc
electric, nu expuneţi acest aparat condiţiilor
de ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi aerisirea
aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii etc. Si nu
aşezaţi lumânări aprinse pe aparat.
Nu instalaţi acest aparat într-un loc strâmt, cum ar fi
o bibliotecă.
Pentru a preveni riscul de incendiu sau pericolul de
electrocutare nu aşezaţi obiecte umplute cu lichide,
cum ar fi vazele, pe aparat.
Instalaţi acest sistem astfel încât cablul de
alimentare să poată fi scos din priză imediat, în
cazul unei probleme.
Bateriile sau aparatele pe bază de baterii nu vor fi
expuse căldurii excesive, precum lumina soarelui,
foc sau altele asemenea.
Nu aruncaţi bateria împreună cu
deşeurile menajere generale;
reciclaţi-o în mod corect ca un deşeu
chimic.
NOTĂ PENTRU CLIENTII DIN MAREA
BRITANIE
La acest echipament a fost montat un ştecher turnat
conform cu BS1363 pentru siguranţa şi confortul
dumneavoastră. În cazul în care siguranţa din
ştecherul furnizat trebuie înlocuită, trebuie folosită
o siguranţă de acelaşi fel cu cea înlocuită, aprobată
de ASTA sau BSI (ex. marcat cu semnul
sau
). Dacă ştecherul furnizat împreună cu acest
echipament are un capac al siguranţei detaşabil,
asiguraţi-vă că ataşaţi acest capac la loc, după
schimbarea siguranţei. Nu utilizaţi niciodată
ştecherul fără capacul siguranţei.
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, vă rugăm
contactaţi cel mai apropiat service Sony.
2RO
Pentru clienţii din Europa
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice vechi (aplicabil în Uniunea
Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme de colectare separate).
Acest simbol afişat pe produs sau de pe
ambalajul său indică faptul că acesta nu
trebuie tratat ca un deşeu menajer. În
schimb, el va fi predat către punctul de
colectare
corespunzător
pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este reciclat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea
potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea umană,
care ar putea fi provocate de
manipularea greşită a acestui produs.
Reciclarea materialelor va ajuta la
păstrarea resurselor naturale. Pentru
informaţii detaliate despre reciclarea
acestui produs, vă rugăm contactaţi
autorităţile locale, serviciul de colectare
a deşeurilor menajere sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Fabricantul acestui produs este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi siguranţa
produselor este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice probleme legate de asistenţă sau
garanţie, vă rugăm adresaţi-vă celor menţionaţi în
adresele oferite în cadrul serviciilor separate sau în
documentele de garanţie.
Despre acest manual
• Instrucţiunile din acest manual sunt destinate
modelului STR-DA3300ES. Verificaţi numărul
modelului, uitându-vă în colţul din dreapta jos a
panoului frontal.
• Instrucţiunile din acest manual descriu comenzile de
pe telecomanda furnizată. Puteţi utiliza de asemenea
comenzile de pe receptor, dacă acestea au denumiri
identice sau similare cu cele de pe telecomandă.
• „Neural-THX” şi „neural THX” prezentate în
instrucţiunile de folosire şi afişate pe ecranul de
afişaj precum şi în meniul utilizator de pe ecran
înseamnă Neural-THX Surround.
Acest receptor include Dolby* Digital şi Pro Logic
Surround precum şi sistemul DTS** Digital Surround
System.
* Fabricat sub licenţă din partea Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX şi simbolul dublu
D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă din partea DTS, Inc. „DTS”,
„DTS-ES” şi „Neo:6” sunt mărci înregistrate ale
DTS, Inc. „DTS 96/24” este marcă înregistrată a
DTS, Inc.
iPod este marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată
în S.U.A. şi alte ţări.
Toate celelalte mărci înregistrate aparţin deţinătorilor
lor respectivi. În acest manual, semnele ™ şi ® nu sunt
specificate.
Prin aceasta, Sony Corporation declară că aceste
receptor AV multi-canal STR-DA3300ES este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte
prevederi ale Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă
rugăm
accesaţi
următorul
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Marca şi logourile Bluetooth sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc, şi orice utilizare a acestor mărci de
către Sony Corporation este sub licenţă.
Celelalte mărci înregistrate aparţin proprietarilor lor
respectivi.
„M-crew Server” este marcă înregistrată a Sony
Corporation.
„x.v. Colour”
Corporation.
este
marcă
înregistrată
a
Sony
Acest receptor include tehnologie High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci înregistrate ale HDMI Licensing
LLC.
Acest produs ce foloseşte Neural Surround, THX
Technologies este fabricat sub licenţă din partea
Neural Audio Corporation şi THX Ltd. Sony
Corporation acordă utilizatorului un drept limitat,
netransferabil, non-exclusiv, de utilizare a acestui
produs, precum şi alte tehnologii conexe deţinute de
Neural Audio Corporation şi/sau THX Ltd., în urma
legilor de patentare din Statelor Unite şi străinătate.
Neural Surround este marcă înregistrată deţinută de
Neural Audio Corporation, THX este marcă
înregistrată a THX Ltd., care ar putea fi poate fi
înregistrată în anumite jurisdicţii.
Tipul de font (Shin Go R) instalat în acest receptor este
furnizat de MORISAWA & COMPANY LTD. Aceste
nume sunt mărci înregistrate ale MORISAWA &
COMPANY LTD., iar dreptul de autor pentru acest
font aparţine de asemenea companiei MORISAWA &
COMPANY LTD.
3RO
Cuprins
Instalare
Instalarea avansată a difuzoarelor
Descrierea şi localizarea pieselor .........................6
1. Instalarea difuzoarelor ....................................15
2. Conectarea difuzoarelor .................................17
3. Conectarea monitorului ..................................19
4a.: Conectarea componentelor audio ................21
4b: Conectarea componentelor video .................26
5: Conectarea antenelor (exterioare) ..................35
6: Pregătirea receptorului şi telecomenzii ..........36
7: Operarea telecomenzii folosind GUI (Graphical
User Interface) ....................................................38
8: Setarea difuzoarelor .......................................41
9: Calibrarea automată a setărilor potrivite ale
difuzoarelor (Auto Calibrare) .............................43
Reglarea manuală a setărilor difuzoarelor .........68
Reglarea egalizatorului ......................................74
Redare
Selectarea unei componente ...............................50
Ascultarea unui Super Audio CD/CD ................52
Vizionarea unui DVD/Disc Blu-ray ...................53
Jocurile video .....................................................54
Vizionarea imaginilor video ...............................55
Operaţiunile de amplificare
Setări pentru audio (Meniul setărilor Audio) .....56
Setări pentru video (Meniul setărilor Video) .....57
Setări pentru HDMI (Meniul HDMI) .................57
Setări pentru sistem (Meniul setărilor sistemului)
.............................................................................58
Sunetul Surround
Câmpul sonor pre-programat .............................59
Reglarea efectelor sonore ...................................63
Utilizarea modului de decodare inversă a sunetului
surround ..............................................65
Efectul surround la niveluri scăzute ale volumului
(Modul Noapte) ..................................................67
4RO
Operaţiuni radio
Ascultarea radio FM/AM ...................................76
Utilizarea Sistemului de Date Radio (RDS) .......79
Alte operaţiuni
Convertirea semnalelor de intrare video analog..81
Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT
.............................................................................81
Denumirea intrărilor ...........................................85
Comutarea între audio digital şi analog (INPUT
MODE) ...............................................................86
Sunet/imagini de la alte intrări ...........................87
Schimbarea afişajului .........................................89
Utilizarea programării de oprire .........................93
Înregistrarea folosind receptorul ........................93
Utilizarea unei conexiuni cu două amplificatoare
............................................................................94
Operarea fără conectare la TV ...........................95
Utilizarea telecomenzii
Operarea fiecărei componente folosind
telecomanda ......................................................103
Programarea telecomenzii ................................105
Ştergerea tuturor conţinuturilor din memoria
telecomenzii .....................................................108
Informaţii suplimentare
Glosar ...............................................................109
Măsuri de precauţie ..........................................111
Defectări ...........................................................112
Specificaţii ........................................................117
Index .................................................................120
5RO
Instalarea
Descrierea şi localizarea pieselor
Panoul frontal
Pentru a scoate capacul
Apăsaţi PUSH.
Când înlăturaţi capacul, ţineţi-l la
distanţă de copii.
Starea butonului POWER
Oprit
Receptorul este oprit (setare
iniţială).
Apăsaţi POWER pentru a porni
receptorul. Nu puteţi porni
receptorul folosind telecomanda.
Pornit/Standby
pentru
Apăsaţi
a porni receptorul sau pentru a-l
seta în modul standby.
Când apăsaţi POWER pe receptor,
acesta se va opri.
6RO
Nume
1
POWER
2
Mufă AUTO
CAL MIC
3
MODUL
TONE
TONE
4
5
MEMORY /
ENTER
TUNING
MODE
TUNING
Senzor
telecomandă
6
ATENUATOR
7
AFISAJ
8
SUR BACK
DECODING
9
Fereastra de
afişaj
Funcţie
Apăsaţi pentru a porni sau opri
receptorul.
Se conectează la optimizatorul de
microfon furnizat pentru funcţia
Auto Calibrare Cinema Digital
(pag. 43)
Reglează
FRONT/CENTER/SURROUND/
SURROUND BACK BASS şi
TREBLE. Apăsaţi MODUL
TONE în mode repetat pentru a
selecta BASS sau TREBLE, apoi
întoarceţi TONE pentru a regla
nivelul.
Apăsaţi pentru a utiliza radioul
(FM/AM) (pag. 101/102).
Primeşte semnale de la
telecomandă
Apăsaţi în mod repetat pentru a
regla luminozitatea afişajului
Apăsaţi în mod repetat pentru a
selecta informaţiile afişate pe
ecran.
Apăsai pentru a activa SB
DECODING (pag. 65)
Va apărea aici starea curentă a
componentei selectate sau o listă
cu elemente selectabile (pag. 90)
Nume
Funcţie
10 2CH/A.DIRECT
A.F.D
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul
sonor (pag. 59)
MOVIE
MUSIC
Apăsaţi pentru a selecta
modul de intrare când
11 INPUT MODE
aceleaşi componente sunt
conectate atât la mufa digitală
cât şi la cea analog (pag. 86)
Apăsaţi pentru a opri
temporar sunetul. Apăsaţi
12 MUTING
butonul din nou pentru a
reveni la sunet.
Apăsaţi pentru a selecta
semnalul de intrare
audio/video de la componenta
13 DMPORT
conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT
(pag. 22,81)
Apăsaţi pentru a selecta sursa
14 HDMI
de intrare de la componenta
conectată la mufa HDMI IN.
15 Mufă CASTI
Conectează căştile.
Comutaţi între OFF, A, B,
16 DIFUZOARE
A+B dintre difuzoarele
(OFF/A/B/A+B)
frontale (pag. 42)
17 Mufe VIDEO 3
Conectare la o componentă
IN/PORTABLE AV
portabilă audio/video precum
IN
o cameră video sau un joc.
18 Lampă MULTI
Se aprinde când sunt decodate
CHANNEL
semnale audio multi-canal.
DECODING
continuare
7RO
Nume
19 SELECTOR
INTRARE
20 MASTER
VOLUME
8RO
Funcţie
Se întoarce pentru a selecta
sursa de intrare ce va fi
redată.
Se întoarce pentru a regla
volumul tuturor difuzoarelor
în acelaşi timp.
Panoul spate
1 Secţiunea INTRARE/IESIRE DIGITALĂ
Mufe
OPTICAL
IN/OUT
Mufe
COAXIAL
IN
Pentru conectarea unui
DVD player, Super Audio
CD player etc. Mufa
COAXIAL oferă o calitate
mai bună a sunetului (pag.
19, 21, 22, 29, 30).
Pentru conectarea unui
DVD player, Blu-ray Disc
Mufe HDMI Player sau unui radio prin
IN/OUT*
satelit. Imaginea sau
sunetul este redat/ă pe TV
sau proiector (pag. 19, 27)
2 DMPORT
Pentru conectarea unui adaptor Sony
DIGITAL media port (pag. 22).
3 Secţiunea ANTENA
Mufă
ANTENA
FM
Mufă
ANTENĂ
AM
Pentru conectarea unei
antene FM furnizată
împreună cu acest receptor
(pag. 35)
Pentru conectarea unei
antene AM furnizată
împreună cu acest receptor
(pag. 35)
4 Secţiunea COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
Mufe Y,
PB,/CB/PR/CR
IN/OUT *
Pentru conectarea
unui DVD player sau
unui radio prin satelit
(pag. 19, 29, 30).
continuare
9RO
5 Secţiunea AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe
AUDIO
IN/OUT
Mufe
MULTI
CHANNEL
INPUT
Mufe PRE
OUT
Pentru conectarea unei
casete sau un MD etc.
(pag. 19, 21, 22, 25)
Pentru conectarea unui
Super Audio CD
player sau unui DVD
player cu o mufă
analog audio pentru
sunet pe canal 7.1 sau
5.1 (pag. 21,24)
Pentru conectarea unui
amplificator extern
6 Secţiunea VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Mufe
AUDIO
IN/OUT
Mufe
VIDEO
IN/OUT
Pentru conectarea unui
VCR sau DVD player etc.
(pag. 19, 29, 30, 31)
7 Secţiunea DIFUZOARE
Pentru conectarea la difuzoare
(pag. 17)
* Puteţi viziona imaginea de intrare selectată atunci când
conectaţi mufa MONITOR VIDEO OUT la un TV (pag.
19). Puteţi utiliza acest receptor folosind GUI (Graphical
User Interface) (pag. 38).
10RO
Telecomanda
Puteţi folosi telecomanda furnizată RM-AAP019
pentru a utiliza receptorul şi pentru a controla
componentele audio/video Sony pe care
telecomanda le operează (pag. 105).
Nume
Funcţie
1 AV
(pornit/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau
pori componentele
audio/video pe care
telecomanda le operează
(pag. 105).
Dacă apăsaţi
(2) în
acelaşi timp, receptorul şi
celelalte componente Sony
se vor opri (SYSTEM
STANDBY).
Notă
Funcţia butonului AV
se schimbă automat de
fiecare dată când apăsaţi
butonul de intrare (3).
Apăsaţi pentru a porni sau
opri receptorul.
Pentru a opri toate
componentele, apăsaţi
(1) în acelaşi
şi AV
timp (SYSTEM
STANDBY).
RM-AAP019
2
(pornit/standby)
3 Butoane de intrare
4 TEST TONE
5 AMP
6 MUSIC
7 MOVIE
Economisirea de
energie în modul
standby
Când „Control HDMI” este
setat la „Oprit” (pag. 57)
Apăsaţi unul dintre butoane
pentru a selecta
componenta pe care doriţi
s-o utilizaţi. Apăsaţi un
buton roz după ce apăsaţi
SHIFT (27). Când apăsaţi
oricare din butoanele de
intrare, receptorul porneşte.
Butoanele sunt asociate din
fabrică cu componentele
Sony (pag. 50). Puteţi
programa telecomanda să
controleze componentele
non-Sony urmând paşii din
„Programarea
telecomenzii” (pag. 105).
Apăsaţi pentru a reda tonul
de testare din fiecare
difuzor.
Apăsaţi pentru a permite
operarea receptorului.
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 62)
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 62).
continuare
11RO
Nume
8 Tastele
numerice
9 ENTER
MEMORY
10 AMP
MENU
11
12
OPTIONS
TOOLS
13 MENU
SCREEN/
DSPL
CONTROL
14
15 / a)
a)
a)
▻ a) b)
/a)
TUNING
+/-
12RO
Funcţie
Apăsaţi pentru a
- preseta/capta posturi radio
- selecta numerele pieselor de pe
CD player, DVD player, Blu-ray
disc Player sau MD. Apăsaţi 0/10
pentru a selecta piesa cu numărul
10.
- selectaţi numerele canalelor de
pe VCR sau radio prin satelit.
- După apăsarea TV (29) apăsaţi
butoanele numerice pentru a
selecta canalele TV.
Apăsaţi pentru a introduce
valoarea după selectarea canalului,
discului sau piesei, folosind
butoanele numerice
Apăsaţi pentru a stoca un post în
timpul operării radioului.
Apăsaţi pentru a afişa meniul de
operare a receptorului.
Apăsaţi ©/ª/§/¨pentru a selecta
elementele meniului. Apoi apăsaţi
pentru a introduce selecţia.
Apăsaţi pentru a afişa şi selecta
elementele din meniurile de
opţiuni pentru receptor şi DVD
player, BLU-RAY Disc Player
Apăsaţi pentru a afişa şi selecta
elementele din meniurile de
opţiuni pentru DVD player sau
Blu-ray disc Player etc.
Apăsaţi pentru a afişa meniul de
operare a componentelor
audio/video
Apăsaţi SHIFT (27), apoi MENU
pentru a comuta modul de afişare a
meniului între SCREEN (pentru a
afişa meniul pe ecranul TV) şi
DSPL (pentru a afişa meniul în
fereastra de afişare).
Apăsaţi pentru a selecta albumul.
Apăsaţi pentru a opera DVD
player-ul, Blu-ray Disc Player-ul,
CD player-ul, MD, caseta sau o
componentă conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT etc.
Apăsaţi pentru a selecta postul
(pag. 102)
Nume
16 PRESET +
b)
/TV CH +/17 F1/F2
TV/INPUT
WIDE
RESOLUTION
18 DVD/TOP
MENU, MENU
NIGHT
MODE
INPUT
MODE
19 MUTING
Funcţie
Apăsaţi pentru a înregistra
FM/AM sau pentru a selecta
posturile presetate.
Apăsaţi TV (29), apoi TV
CH +/- pentru a opera TV,
radioul prin satelit, VCR etc.
Apăsaţi TV (29), apoi F1 sau
F2 pentru a selecta o
componentă de operat.
• Recorder HDD: F1 –
HDD; F2 – DVD player,
Blu-ray disc player
• DVD/VHS player: F1 –
DVD player, Blu-ray
Disc Player; F2 – VHS
Apăsaţi TV/INPUT şi TV
(29) în acelaşi timp pentru a
selecta semnalul de intrare
(intrare Tv sau intrare
video).
Apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta modul de
imagine lată.
Apăsaţi SHIFT (27) apoi
RESOLUTION în mod
repetat pentru a schimba
rezoluţia ieşirii semnalelor
din mufa HDMI OUT sau
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT (pag. 81).
Apăsaţi pentru a afişa
meniurile DVD playerului pe
ecranul TV. Apoi folosiţi
pentru a
©/ª/§/¨şi
efectua operaţiunile din
meniu (pag. 104).
Apăsaţi AMP (5), apoi
apăsaţi NIGHT MODE
pentru a activa funcţia MOD
NOCTURN (pag. 67).
Apăsaţi AMP (5), apoi
apăsaţi INPUT MODE
pentru a selecta modul de
intrare când aceleaşi
componente sunt conectate
atât la mufa digitală cât şi la
cea analog (pag. 86)
Apăsaţi pentru a opri sunetul
temporar. Apăsaţi butonul
din nou pentru a restabili
sunetul.
Nume
Funcţie
20 MASTER
VOL +/-
Apăsaţi pentru a regla
nivelul volumului tuturor
difuzoarelor în acelaşi timp.
Apăsaţi TV (29), apoi TV
TV VOL
VOL +/- pentru a regla
+/volumul TV.
Apăsaţi pentru a sări un disc
21 DISC SKIP
în timpul folosirii
schimbătorului de discuri.
Apăsaţi pentru a reveni la
22
RETURN/EXIT meniul anterior sau pentru a
ieşi din meniu în timp ce
acesta, sau ghidul VCR,
DVD player-ului sau
radioului prin satelit este
afişat pe TV.
Apăsaţi pentru a selecta
23 DISPLAY
informaţiile afişate în
fereastra de afişaj, ecranul
TV al VCR, radioului prin
satelit, CD playerului, DVD
playerului, Blu-ray Disc
Playerului sau MD.
Notă
În modul SCREEN, apăsaţi
butonul pentru a afişa
meniul pe ecranul TV.
Apăsaţi pentru a
24 CLEAR
- corecta o greşeală când
apăsaţi butonul numeric
incorect
- reveni la redarea continuă,
etc. a radioului prin satelit
sau a DVD player-ului.
Apăsaţi pentru a selecta
>10
- numerele pieselor peste 10
din VCR, radio prin satelit,
CD player sau MD.
- numerele canalelor
terminalului CATV digital.
D.TUNING Apăsaţi pentru a introduce
modul de captare directă.
Apăsaţi pentru a selecta
25
2CH/A.DIRECT câmpul sonor (pag. 59) sau
pentru a comuta modul
audio al intrării selectate pe
semnalul analog fără vreo
reglare (pag. 101).
26 A.F.D.
Apăsaţi pentru a selecta
27 SHIFT
Nume
28 SLEEP
29 TV
30 RM SET UP
Funcţie
Apăsaţi pentru a activa
funcţia de programare de
oprire şi durata după care
receptorul se va opri automat
(pag. 93).
Apăsaţi pentru a permite
operarea TV.
Apăsaţi pentru a seta
telecomanda.
a)
Consultaţi tabelul de la pagina 104 pentru
informaţii asupra butoanelor ce le puteţi folosi
pentru a controla fiecare componentă.
Punctul tactil este ataşat acestor butoane (▻,
PRESET+). Folosiţi-l ca un semn al funcţionării.
b)
Note
• Anumite funcţii explicate în această secţiune pot să nu
funcţioneze, în funcţie de model.
• Explicaţiile de mai sus sunt efectuate numai cu intenţia de
exemplificare. Prin urmare, în funcţie de componentă,
operaţiunile de mai sus pot să nu fie posibile sau pot opera
diferit faţă de modul descris.
câmpul sonor (pag. 60)
Apăsaţi pentru a aprinde
butonul. Acesta va
schimba funcţia butonului
de pe telecomandă pentru
a activa butoanele cu
lumina roz.
continuare
13RO
RM-AAU018
Nume
Această telecomandă poate fi utilizată numai
pentru operarea receptorului. Puteţi controla
funcţiile principale ale receptorului cu operaţiuni
simple folosind această telecomandă.
4
5 OPTIONS
6 MENU
7 DMPORT
►
/
8 INPUT
SELECTOR
9 MASTER
VOLUME +/10 MUTING
11
RETURN/EXIT
Nume
1
(pornit/standby)
2 2CH/A.
DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
3 SCREEN/DSPL
CONTROL
14RO
Funcţie
12 DISPLAY
Apăsaţi pentru a porni sau
opri un receptor.
Apăsaţi pentru a selecta
câmpul sonor (pag. 59)
13 SLEEP
Apăsaţi pentru a comuta
modul de afişare a meniului
între SCREEN (pentru
afişarea meniului pe ecranul
Tv) şi DSPL (pentru afişarea
meniului în fereastra de
afişare).
Funcţie
După apăsarea
SCREEN/DSPL CONTROL
(3), apăsaţi ©/ª/§/¨ pentru
a selecta elementele meniului.
Apoi apăsaţi
pentru a
introduce selecţia.
Apăsaţi pentru a afişa şi
selecta elemente din
meniurile cu opţiuni.
Apăsaţi pentru a afişa meniul
de operare a receptorului.
Apăsaţi pentru operarea
componentei conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT (pag. 50)
Porneşte redarea.
Opreşte redarea.
Sare peste piese.
Apăsaţi pentru a selecta sursa
de intrare ce va fi redată.
Apăsaţi pentru a regla nivelul
volumului.
Apăsaţi pentru a opri sunetul
temporar. Apăsaţi din nou
pentru a restabili sunetul.
Apăsaţi pentru a reveni la
meniul anterior sau pentru a
ieşi din meniu.
Apăsaţi pentru a selecta
informaţiile afişate în
fereastra de afişare.
Notă
În modul SCREEN, apăsaţi
butonul pentru a afişa meniul
pe ecranul TV
Apăsaţi pentru a activa
cronometrul de oprire şi
durata după care receptorul se
va opri automat (pag. 93).
1: Instalarea difuzoarelor
Acest receptor vă permite să folosiţi un sistem cu
canale 7.1 ( 7 difuzoare şi un subwoofer).
Sistemul cu 5.1 / 7.1 canale
Pentru a vă bucura pe deplin de sunetul surround
pe mai multe canale, este nevoie de cinci
difuzoare (două difuzoare frontale, un difuzor
central şi două difuzoare surround) şi un
subwoofer (sistem canale 5.1).
Vă puteţi bucura de reproducerea de înaltă
fidelitate a sunetului înregistrat pe DVD în format
Surround EX, conectând un difuzor surround
spate suplimentar (sistem cu canale 6.1) sau două
difuzoare surround spate (sistem cu canale 7.1).
Consultaţi „Folosirea modului de decodare
surround spate) (pag. 65).
Exemplu de configurare a unui sistem de
difuzoare cu canale 7.1
Exemplu de configurare a sistemului de
difuzoare cu canale 5.1.
A – Difuzor stânga faţă
B – Difuzor dreapta faţă
C – Difuzor central
D – Difuzor surround stânga
E – Difuzor surround dreapta
H – Subwoofer
A – Difuzor stânga faţă
B – Difuzor dreapta faţă
C – Difuzor central
D – Difuzor surround stânga
E – Difuzor surround dreapta
F – Difuzor surround stânga spate
G – Difuzor surround dreapta spate
H - Subwoofer
continuare
15RO
Sfaturi utile
• Unghiul A trebuie să fie identic.
• Când conectaţi un sistem de difuzoare cu canale
6.1, aşezaţi un difuzor surround în spatele
poziţiei de şedere.
• De vreme ce subwooferul nu emite semnale
extrem de direcţionale, îl puteţi aşeza unde
doriţi.
16RO
2: Conectarea difuzoarelor
Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
DIFUZOARE FRONTALE
Mufe Ba)
A – Cablu audio monoaural (nefurnizat)
B – Cabluri difuzoare (nefurnizate)
A – Difuzor central
B – Difuzor central A (stânga)
C – Difuzor central A (dreapta)
D – Difuzor Surround (stânga)
E – Difuzor surround (dreapta)
F – Difuzor surround spate (stânga) b)
G – Difuzor surround spate (dreapta) b)
H – Subwoofer c)
a)
Dacă aveţi un sistem suplimentar cu difuzoare
frontale, conectaţi-le la terminalele
DIFUZOARE FRONTALE B. Puteţi selecta
sistemul difuzoarelor frontale pe care doriţi să-l
folosiţi cu butonul SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
de pe panoul frontal (pag. 42).
continuare
17RO
b)
Dacă aveţi numai un difuzor surround spate
conectat, legaţi-l la terminalele DIFUZOARE
SURROUND SPATE STANGA.
c)
Când conectaţi un subwoofer la o funcţie
autostandby, opriţi funcţia când vizionaţi filme.
Dacă funcţia auto standby este pornită, aceasta
va trece automat în modul standby pe baza
nivelului de semnal intrat într-un subwoofer, iar
apoi sunetul poate să nu fie redat.
Note
• Când conectaţi toate difuzoarele cu o impedanţă nominală
de 8 ohm sau mai mare, setaţi „Impedanţă” în meniul de
setare al difuzoarelor la „8 Ω”. În cadrul altor conexiuni,
setaţi impedanţa la „4 Ω”. Pentru detalii, consultaţi” 8:
Setarea difuzoarelor” (pag. 41).
• Înainte de conectarea cablului de alimentare AC,
asiguraţi-vă că firele metalice ale cablului difuzorului nu
se ating reciproc între terminalele DIFUZOARE.
Sfat util
Pentru a conecta anumite difuzoare la un alt amplificator,
folosiţi mufele PRE OUT. Acelaşi semnal este redat atât din
terminalele DIFUZOARE cât şi din mufele PRE OUT. De
exemplu, dacă doriţi să conectaţi numai difuzoarele faţă la
un alt amplificator, conectaţi acel amplificator la mufele
PRE OUT FRONT L şi R.
18RO
3: Conectarea monitorului
Puteţi viziona imaginea de intrare selectată când
conectaţi mufa MONITOR VIDEO OUT la un
TV. Puteţi utiliza acest receptor folosind GUI
(Interfaţă Grafică a Utilizatorului).
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video în funcţie de
mufele componentelor dumneavoastră.
Monitor TV
Semnale audio
A
B
C
D
E
Semnale video
– Cablu digital optic (nefurnizat)
– Cablu audio (nefurnizat)
– Cablu video (nefurnizat)
– Cablu HDMI (nefurnizat)
– Cablu video componentă (nefurnizat).
continuare
19RO
Note
• Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
• Conectaţi componentele de afişare a imaginii, precum un
monitor Tv sau un proiector, la mufa MONITOR VIDEO
OUT de pe receptor. Este posibil să nu puteţi înregistra,
chiar dacă legaţi componentele de înregistrare.
• Porniţi receptorul când semnalele video şi audio ale unei
componente de redare sunt redate pe un TV prin receptor.
Dacă Alimentarea cu energie a receptorului nu este
pornită, nu este transmis nici semnalul audio, nici cel
video.
• În funcţie de starea conexiunii dintre Tv şi antenă,
imaginea de pe ecranul Tv poate fi distorsionată. În acest
caz, aşezaţi antena mai departe de receptor.
Sfaturi utile
• Receptorul are o funcţie de conversie video. Pentru detalii,
consultaţi „Note asupra convertirii semnalelor video”
(pag. 33).
• Sunetul TV este redat de la difuzoarele conectate la
receptor dacă legaţi mufa de ieşire a sunetului de la TV şi
mufa TV IN a receptorului. În această configuraţie, setaţi
mufa de ieşire a sunetului TV la „Fixed” dacă aceasta
poate fi schimbată între „Fixed” sau „Variable”.
• Screensaver-ul este activat atunci când meniul GUI este
afişat pe ecranul TV şi nu s-a încercat vreo operaţiune
timp de 15 min.
20RO
4a: Conectarea componentelor audio
Cum să legaţi
Mufe de intrare/ieşire audio
componentele
de conectat
Această secţiune descrie modul de legare a
componentelor dumneavoastră la acest receptor.
Înainte de a începe, consultaţi „Componenta ce
urmează a fi conectată” de mai jos, pentru paginile
care descriu modul de conectare a fiecărei
componente.
După
legarea
tuturor
componentelor
dumneavoastră, continuaţi cu „5: Conectarea
antenelor” (pag. 35).
Calitatea sunetului depinde de mufa folosită.
Consultaţi ilustraţia ce urmează. Selectaţi
configuraţia conexiunii în funcţie de mufele
componentelor dumneavoastră.
Componenta
de conectat
Pagina
Super Audio CD
player/CD player
22
Cu ieşire audio
digitală
Cu ieşire audio
multi-canal
Numai cu ieşire
audio analog
MD player
Cu ieşire audio
digitală
Numai cu ieşire
audio analog
Casetă, tavă disc analog
24
25
22
25
Sunet de calitate înaltă
Note
• Când conectaţi cabluri digitale optice, introduceţi
ştecherele drept până când se fixează.
• Nu îndoiţi sau legaţi cablurile digitale optice.
Sfat
Toate mufele digitale audio sunt compatibile cu frecvenţele
de eşantionare 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz şi 96 kHz.
25
21RO
Conectarea componentelor cu mufe de
intrare/ieşire audio digitale
Următoarea figură ilustrează cum se conectează
un Super Audio CD player, D player şi MD
precum şi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Super Audio CD
player, CD player
MD
PORT DIGITAL
MEDIA
adaptor
A – Cablu audio (nefurnizat)
B – Cablu digital coaxial (nefurnizat)
C – Cablu digital optic
Note
• Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
22RO
• Pentru a deconecta adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT, îndepărtaţi cablul prin strângerea părţilor
laterale ale conectorului, de vreme ce acesta este
fixat în poziţie.
Note despre redarea unui Super Audio CD
pe un Super Audio CD player
• Nu va fi redat nici un sunet în cazul redării unui Super
Audio CD pe un Super Audio CD player conectat numai
la mufa COAXIAL SA-CD/CD IN de pe acest receptor.
Când redaţi un Super Audio CD, conectaţi playerul la
mufa MULTI CHANNEL INPUT sau SA-CD/CD IN.
Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
Super Audio CD player-ul.
• Nu puteţi efectua înregistrări digitale ale unui Super
Audio CD.
• Când conectaţi cablurile optice digitale, introduceţi
ştecherele drept până când se fixează în poziţie.
• Nu îndoiţi sau legaţi cablurile optice digitale.
Dacă doriţi să conectaţi mai multe
componente digitale, dar nu găsiţi o
intrare nefolosită
Consultaţi „Sunete/imagini din alte intrări” (pag.
87).
23RO
Conectarea componentelor
cu mufe de ieşire multi-canal
Dacă DVD-ul sau Super Audio CD player-ul
dumneavoastră este echipat cu mufe de ieşire
multi-canal, le puteţi conecta la mufele MULTI
CHANNEL INPUT de pe acest receptor, pentru a
vă bucura de sunetul multi-canal. În mod
alternativ, mufele de intrare multi-canal pot fi
folosite pentru a conecta un decodor multi-canal
extern.
DVD player,
Super Audio CD player, etc.
A – Cablu audio (nefurnizat)
B – Cablu audio monoaural (nefurnizat)
Note
• Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
• DVD player-ele şi Super Audio CD player-ele nu au
mufele SURROUND BACK.
24RO
• Când „Sur Back Assign” este setat la „BI-AMP” în
meniul de setări ale difuzoarelor, intrarea în mufele SUR
BACK este nevalabilă.
• Semnalele de intrare audio de la mufele MULTI
CHANNEL INPUT nu sunt redate către nici o mufă de
ieşire audio. Semnalele nu pot fi înregistrate.
Conectarea componentelor
cu mufe audio analog
Următoarea ilustraţie arată modul de conectare a
unei componente cu mufe analog, precum casetă,
tava disc etc.
Super Audio
CD player,
CD player
MD
Casetă
Tava de disc
A – Cablu audio (nefurnizat)
Note
• Dacă tava de disc are un fir cu împământare, conectaţi-l la
terminalul
• Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
SIGNAL GND.
25RO
4b: Conectarea componentelor video
Conectarea componentelor
Mufele video de intrare/ieşire
de conectat
Această secţiune descrie modul în care să va
conectaţi componentele la acest receptor. Înainte
de a începe, consultaţi „Componenta ce urmează a
fi conectată” de mai jos pentru paginile ce descriu
modul de conectare a fiecărei componentă.
După
legarea
tuturor
componentelor
dumneavoastră, continuaţi cu „5: Conectarea
antenelor” (pag. 35)
Componenta
de conectat
Pagina
Monitor TV
Cu mufă HDMI
DVD player, Blu-ray Player
Radio satelit, sistem CATV
DVD recorder, VCR
Cameră video, joc video etc.
19
27
29
30
31
31
26RO
Calitatea imaginii depinde de mufa de conectare.
Consultaţi ilustraţia ce urmează. Selectaţi
conexiunea în funcţie de mufele de pe
componentele dumneavoastră.
Imagine de calitate înaltă
Conectarea componentelor
cu mufe HDMI
HDMI este denumirea prescurtată pentru HighDefinition Multimedia Interface. Este o interfaţă
ce transmite semnale video şi audio în format
digital.
Caracteristici HDMI
• Un semnal audio digital transmis de HDMI
poate fi redat de difuzoare şi din mufele PRE
OUT de pe acest receptor. Acest semnal suportă
Dolby Digital, DTS şi PCM linear.
Radio satelit
DVD player
Semnale
audio/video
• PCM-ul linear (frecvenţă de eşantionare mai
mică de 192 kHz) cu semnale audio digitale pe
mai puţin de 8 canale pot fi recepţionate cu acest
receptor folosind mufa HDMI.
• Intrarea semnalelor video analog prin mufa
VIDEO, sau mufele COMPONENT VIDEO pot
fi redate ca semnale HDMI. Semnalele audio nu
sunt scoase dintr-o mufă HDMI OUT când
imaginea este convertită.
• Acest receptor suportă transmisie xvYCC.
• Acest receptor suportă funcţia HDMI
CONTROL.
Consultaţi
„Ghid
HDMI
CONTROL” furnizat împreună cu receptorul.
Semnale
audio/video
Blu-ray Disc Player, PS3TM,
hard disk recorder
Semnale
audio/video
Semnale
audio/video
Monitor TV, proiector, etc.
A – Cablu HDMI (nefurnizat)
continuare
27RO
Note despre conectarea cablurilor
• Recomandăm utilizarea unui cablu Sony HDMI.
• Recomandăm utilizarea unui cablu HDMI, versiunea 1.3a,
categoria 2 cu logo-ul HDMI (fabricat de Sony) pentru
vizionarea unei imagini de 1080p sau mai mare.
• Nu recomandăm utilizarea unui cablu de conversie
HDMI-DVI. Când conectaţi un cablu de conversie HDMIDVI la o componentă DVI-D, sunetul şi/sau imaginea pot
să nu fie redate. Conectaţi alte cabluri audio sau digitale,
apoi setaţi „Input Assign” din meniul Input Option când
sunetul nu este redat corespunzător.
• Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi scos
cablul de alimentare AC.
Note despre conexiunile HDMI
• Verificaţi instalarea componentei conectate dacă imaginea
este slabă sau sunetul nu iese dintr-o componentă prin
cablul HDMI.
• Un semnal audio intrat în mufa HDMI IN este redat din
mufele de ieşire a difuzoarelor, mufa HDMI OUT şi
mufele PRE OUT. Nu iese prin alte mufe audio.
• Un semnal video intrat în mufa HDMI IN poate fi scos
numai prin mufa HDMI OUT. Intrarea video nu poate fi
scoasă prin mufele VIDEO OUT, sau prin mufele
MONITOR VIDEO OUT.
• Semnalele audio şi video ale intrării HDMI nu sunt scoase
prin mufa HDMI OUT când este afişat meniul
receptorului.
• Când doriţi să ascultaţi difuzorul TV, setaţi „HDMI
Audio” la „TV+AMP” în meniul setărilor HDMI. Dacă
este setat la „AMP”, sunetul nu este scos din difuzorul
TV.
• Semnalele DSD ale Super Audio CD nu intră şi nu ies.
• Asiguraţi-vă că porniţi receptorul când semnalele video şi
audio ale unei componente de redare sunt scoase pe un TV
prin acest receptor. Dacă alimentarea cu energie nu este
pornită, nu vor fi transmise nici semnalele audio, nici cele
video.
28RO
• Semnalele audio transmise de la o mufă HDMI pot fi
oprite prin componenta conectată. Verificaţi instalarea
componentei conectate dacă imaginea este slabă sau dacă
sunetul nu iese dintr-o componentă conectată printr-un
cablu HDMI.
• Sunetul poate fi întrerupt când frecvenţa de eşantionare
sau numărul de canale al semnalelor audio ieşite din
componenta conectată este schimbat.
• Când componenta conectată nu este compatibilă cu
tehnologia de protejare a dreptului de autor (HDCP),
imaginea şi/sau sunetul dintr-o mufă HDMI OUT poate fi
distorsionat/ă sau poate să nu fie redat/ă. În acest caz,
verificaţi specificaţia componentei conectate.
• Consultaţi instrucţiunile de operare ale fiecărei
componente pentru detalii.
Conectarea unui DV player,
Note
Blu-ray Disc player
Următoarea ilustraţie arată modul de conectare a
unui DVD player, Blu-ray Disc player. Nu este
necesară conectarea tuturor cablurilor. Conectaţi
cablurile audio şi video în funcţie de mufele
componentelor dumneavoastră.
• Pentru a reda în mod audio digital multi-canal, reglaţi
setarea ieşirii audio digitală pe DVD player, Blu-ray Disc
player. Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu DVD player/Blu-ray Disc Player.
• Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
DVD player, Blu-ray Disc Player
Semnale audio
A – Cablu digital optic (nefurnizat)
B – Cablu digital coaxial (nefurnizat)
C – Cablu audio (nefurnizat)
Semnale video
D – Cablu video (nefurnizat)
E – Cablu video componentă (nefurnizat)
* Dacă conectaţi o componentă echipată cu o mufă
OPTICAL, setaţi „Input Assign” în meniul Input.
29RO
Conectarea unui tuner de satelit, sistem
CATV
Următoarea ilustraţie arată modul de conectare a
unui radio prin satelit/sistem CATV. Nu este
necesară conectarea tuturor cablurilor. Conectaţi
cablurile audio şi video în funcţie de mufele
componentelor dumneavoastră.
Radio satelit, CATV
Semnale audio
A
B
C
D
– Cablu digital optic (nefurnizat)
– Cablu audio (nefurnizat)
– Cablu video (nefurnizat)
– Cablu video componentă (nefurnizat)
Notă
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că aţi deconectat
cablul de alimentare AC.
30RO
Semnale video
Nu este necesară conectarea tuturor cablurilor.
Conectaţi cablurile audio şi video în funcţie de
mufele componentelor dumneavoastră.
Conectarea componentelor
cu mufă audio şi video analog
Următoarea ilustraţie arată modul de conectare a
unei componente cu mufe analog, precum un
DVD recorder sau VCR etc.
DVD recorder, VCR
Semnale audio
Semnale video
Către mufele VIDEO 3
IN/PORTABILE
AV IN (tablou frontal)
Camera video,
jocuri video
A – Cablu audio (nefurnizat)
B – Cablu video (nefurnizat)
C – Cablu audio/video (nefurnizat)
Notă
Înainte de a conecta cablurile, asiguraţi-vă că aţi deconectat
cablul de alimentare AC.
31RO
Funcţia de convertire a semnalelor video
Acest receptor este echipat cu o funcţie de
conversie a semnalelor video. Puteţi scoate
semnalul video după conectarea acestui receptor
prin mufa MONITOR VIDEO OUT, aşa cum se
arată în ilustraţie.
• Semnalele video pot fi scoase ca semnale video
HDMI şi semnale video ale componentelor.
• Semnalele video ale componentelor pot fi redate
ca semnale video HDMI şi video.
Pentru detalii despre funcţia de convertire a
semnalelor video, a se vedea „Tabelul de
convertire a intrării/ieşirii video a receptorului în
funcţie de setările meniului” (pagina 34).
Tabel de convertire a intrării/ieşirii video a receptorului
Semnale de intrare
Semnale de ieşire
Mufă OUTPUT
Mufa INPUT
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3 A
VIDEO IN B
COMPONENT VIDEO IN C
U
c
c
X
c
c/U
X
c/U*
c
c : Semnalele video sunt convertite şi scoase prin convertorul video.
U: Acelaşi tip de semnal ca acela al semnalului de intrare este scos. Semnalele video nu sunt convertite.
X : Semnalele video nu sunt scoase.
* Semnalele video sunt scoase când „Resolution” este setată la „DIRECT” în meniul de setări Video.
32RO
Note despre convertirea semnalelor video
• Când semnalele video de la un VCR etc., sunt convertite
pe acest receptor şi apoi scoase pe TV dumneavoastră, în
funcţie de starea ieşirii semnalului video, imaginea de pe
ecranul TV poate apărea distorsionată orizontal sau poate
să nu fie redată nici o imagine.
• Semnalele video HDMI nu pot fi convertite în semnale
video ale componentelor şi în semnale video.
• Semnalele video convertite sunt redate numai prin mufele
MONITOR VIDEO OUT. Ele nu sunt redate prin mufele
VIDEO OUT.
• Când utilizaţi un VCR cu un circuit de îmbunătăţire a
imaginii, precum TBC, imaginile pot fi distorsionate sau
pot să nu fie redate. În acest caz, setaţi funcţia circuitului
de îmbunătăţire a imaginii la „oprit”.
• Rezoluţia ieşirii semnalelor către mufele COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT este convertită până la 1080i.
Rezoluţia semnalelor redate către mufa HDMI OUT este
convertită până la 1080p.
• Mufele COMPONENT VIDEO MONITOR OUT au
restricţii asupra rezoluţiei când este convertită rezoluţia
semnalelor video protejate de tehnologie privind
drepturile de autor. Rezoluţia de până la 480p poate fi
redată către mufele COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT. Mufa HDMI OUT nu are nici o restricţie asupra
rezoluţiei.
• Semnalele video pentru care rezoluţia a fost convertită nu
poate fi redată din mufele COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT sau mufa HDMI OUT. Semnalele video
sunt redate prin mufa HDMI OUT când ambele sunt
conectate.
• Setaţi „Resolution” la „AUTO” sau „480i/576i” în meniul
setărilor Video pentru a scoate semnalele video prin
mufele MONITOR VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT când ambele sunt conectate.
Pentru a afişa Capturi Închise
Setaţi „Resolution” la „DIRECT” în meniul de
setări Video în momentul primirii unui semnal
care suportă Capturile Închise. Folosiţi acelaşi tip
de cabluri pentru semnalele audio/video.
Pentru conectarea unei componente de
înregistrare
În timpul înregistrării, conectaţi componenta de
înregistrare la mufele VIDEO OUT ale
receptorului. Conectaţi cablurile pentru semnalele
de intrare şi ieşire la acelaşi tip de mufă, întrucât
mufele VIDEO OUT nu au o funcţie de conversie.
Notă
Semnalele ieşite din mufele MONITOR VIDEO OUT pot să
nu fie înregistrate corespunzător.
continuare
33RO
Tabel de conversie intrare/ieşire video clasificat pe setări ale meniului
Pentru detalii despre setarea „Resolution”, consultaţi „Setări pentru video” (pag 57) şi despre operare,
consultaţi „Conversia semnalelor de intrare video analog” (pag. 81).
Ieşire din
Setare
„Resolution”
Direct
AUTO (setare
iniţială)
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Mufă HDMI
OUT
Mufe COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
Mufă MONITOR
VIDEO OUT
Componentă
video
X
U
X
Video
X
X
U
Componentă
video
ca)
cb)
c b)
Video
c a)
c b)
c b)
Componentă
video
c c)
c
c
Video
c c)
c
c
Componentă
video
c
c
X
Video
c
c
U
Componentă
video
c
c d)
X
Video
c
c d)
U
Componentă
video
c
U
X
Video
c
X
U
Semnale
intrare
c: Semnalele video sunt convertite şi scoase prin convertorul video.
U: Acelaşi tip de semnal ca acela al semnalului de intrare este redat. Semnalele video nu sunt convertite.
X: Semnalele video nu sunt redate.
a)
b)
c)
d)
Această rezoluţie este setată automat, în funcţie de monitorul conectat.
Când TV este conectat la alte mufe decât cele HDMI, semnalele 480i/576i sunt redate când „Resolution”
este setată la „AUTO”.
Semnalele 480p/576p sunt redate chiar dacă este setat 480i/576i.
Semnalele video fără protecţia drepturilor de autor sunt redate pe baza setărilor meniului. Semnalele
video cu protecţie ale drepturilor de autor sunt redate ca 480p.
Note
• Semnalele video nu sunt redate din mufa COMPONENT VIDEO MONITOR OUT sau MONITOR VIDEO OUT când
monitorul etc., este conectat la mufa HDMI OUT.
• Dacă alegeţi o rezoluţie pe care TV-ul conectat nu o suportă în meniul „Rezoluţie”, imaginile din TV nu pot fi redate corect.
• Semnalele de ieşire ale imaginii HDMI nu suportă „x.v.Colour”.
34RO
5: Conectarea antenelor
Conectaţi antena buclă AM şi antena fir FM.
Antenă fir FM (furnizată)
Antenă buclă AM (furnizată)
* Forma conectorului diferă în funcţie de zonă.
Note
• Pentru a preveni zgomotele, păstraţi antena buclă AM
departe de receptor şi alte componente.
• Asiguraţi-vă că aţi întins la maximum antena fir FM.
• După conectarea antenei fir FM, păstraţi-o la orizontală pe
cât posibil.
• Înainte de conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că aţi
deconectat cablul de alimentare AC.
35RO
6: Pregătirea receptorului şi
telecomenzii
Conectarea cablului de
alimentare AC
Conectaţi cablul de alimentare AC la terminalul
AC IN de pe receptor, apoi conectaţi cablul de
alimentare la o priză de perete.
Efectuarea operaţiunilor
iniţiale de instalare
Înainte de utilizarea receptorului pentru prima
oară, iniţializaţi receptorul prin efectuarea
următoarei proceduri. Această procedură poate fi
de asemenea utilizată pentru a reveni la setările
efectuate de dumneavoastră faţă de setările din
fabrică.
Note
• Înainte de conectarea cablului de alimentare AC asiguraţivă că firele metalice ale cablurilor difuzoarelor nu se ating
între terminalele SPEAKERS.
• Conectaţi cablul de alimentare AC ferm.
Terminal AC IN
La priza de perete
Cablu de alimentare
AC (conductor de
curent) (furnizat)
Se lasă un spaţiu între ştecher şi panoul din spate
chiar când cablul este introdus cu fermitate.
Cablul trebuie să fie conectat în acest fel. Aceasta
nu reprezintă defecţiune.
36RO
1
Apăsaţi POWER pentru a opri
receptorul.
2
Ţineţi apăsat POWER în timp ce
apăsaţi TONE MODE şi DMPORT
pentru a porni receptorul.
3
Eliberaţi butoanele TONE MODE şi
DMPORT după câteva secunde.
După ce va apărea pe ecran „MEMORY
CLEARING...” timp de o perioadă, va apărea
„MEMORY CLEARED!”. Toate setările
modificate sunt restabilite la cele iniţiale.
Introducerea bateriilor în telecomandă
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) în
telecomanda RM-AAP019.
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) în
telecomanda RM-AAU018.
Respectaţi polaritatea corectă în momentul
instalării bateriilor.
Puteţi comuta modul de comandă (AV SYSTEM
1 sau AV SYSTEM 2) al receptorului şi al
telecomenzii. Dacă atât receptorul cât şi cealaltă
componentă Sony răspundă la aceeaşi comandă a
telecomenzii, comutaţi modul de comandă fie al
componentei, fie a receptorului pe alt mod de
comandă astfel încât componenta să nu răspundă
la aceeaşi telecomandă ca şi receptorul.
Pentru a comuta modul de comandă al
receptorului
Note
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau
umede.
• Nu folosiţi o baterie nouă împreună cu cele vechi.
• Nu amestecaţi baterii cu mangan cu alte tipuri de baterii.
• Nu expuneţi senzorul telecomenzii în lumina soarelui sau
la aparatele de iluminat. Aceasta poate cauza defecţiuni.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda pentru o
perioadă îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita
posibile avarii datorate scurgerii şi corodării bateriilor
• Când înlocuiţi bateriile, codurile programate ale
telecomenzii pot fi şterse. Dacă aceasta se întâmplă,
programaţi din nou codurile telecomenzii (pag. 105)
Porniţi receptorul în timp ce apăsaţi
2CH/A.DIRECT.
Dacă modul de comandă este setat la „AV2”, va
apărea „COMMAND MODE [AV2]” pe ecran.
Dacă modul de comandă este setat la „AV1”, va
apărea „COMMAND MODE [AV1]” pe ecran.
Pentru a comuta modul de comandă al
telecomenzii RM-AAP019
Sfat util
Dacă telecomanda nu mai operează receptorul, înlocuiţi
toate bateriile cu altele noi.
Despre modul de comandă
Receptorul şi telecomanda folosesc acelaşi mod de
comandă. Dacă modurile de comandă ale
receptorului şi telecomenzii sunt diferite, nu puteţi
folosi telecomanda pentru a opera receptorul.
Dacă modurile de comandă ale telecomenzii şi ale
receptorului sunt cele setate iniţiale, nu este
necesară resetarea lor.
continuare
37RO
1
Apăsaţi RM SET UP.
Butonul RM SET UP va licări.
2
3
Apăsaţi CLEAR.
4
Apăsaţi 1 sau 2 în timp ce butonul RM SET
UP licăreşte.
Dacă apăsaţi 1, modul de comandă este setat
pe AV SYSTEM 1. Când apăsaţi 2, modul de
comandă este setat pe AV SYSTEM 2.
Apăsaţi ENTER când butonul RM SET UP se
aprinde.
Butonul RM SET UP se va aprinde de două
ori, apoi procesul de setare al modului de
comandă este finalizat.
Sfat util
Pentru a apăsa RM SET UP”, folosiţi o sârmă subţire, cum
ar fi o agrafă.
7: Utilizarea receptorului
folosind GUI (Graphical User
Interface)
Puteţi modifica modul de afişare al meniului pe
modul ecran folosind următoarele procedee. „GUI
MODE” va apărea pe fereastra de afişaj în modul
ecran.
Folosind meniul GUI, puteţi efectua diferite setări
şi reglaje.
Consultaţi „Utilizarea fără conectare la TV” (pag.
95) dacă nu intenţionaţi să utilizaţi un meniu GUI.
Afişarea meniului GUI
pe ecranul TV
Pentru a comuta modul de comandă al
telecomenzii RM-AAU018
1
Ţineţi apăsat DISPLAY, apoi apăsaţi MUTING şi
⊕ în acelaşi timp.
38RO
Conectaţi un monitor TV la acest
receptor.
Consultaţi „3: Conectarea monitorului” (pag.
19).
2
3
Porniţi receptorul şi TV.
4
Apăsaţi SHIFT, apoi MENU în timp ce
butonul SHIFT este aprins.
Modul de afişare a meniului va comuta între
DISPLAY şi SCREEN. Când este setate la
SCREEN, receptorul este în „GUI MODE”,
iar meniul receptorului este afişat pe ecranul
TV.
5
Apăsaţi AMP pentru a permite
utilizarea receptorului.
Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta meniul dorit, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Prezentarea meniurilor
În fiecare meniu al setărilor, sunt disponibile
următoarele elemente ale meniului.
Input (Intrare)
Selectează intrarea pentru receptor.
Pentru detalii asupra fiecărei intrări, consultaţi
„Selectarea unei componente” (pag. 50).
‘ Music (Muzică)
Puteţi asculta muzică de la o componentă audio
conectată la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Pentru detalii asupra funcţiei Muzică, consultaţi
„Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT”
(pag. 81).
FM/AM
Puteţi asculta radioul folosind receptorul.
Pentru detalii asupra operării radioului, consultaţi
„Operaţiuni Radio” (pag. 76)
Settings (Setări)
Puteţi folosi meniul Setări pentru a seta şi regla
acest receptor.
Auto Calibrare
Puteţi utiliza meniul setărilor Auto Calibrare
pentru a regla difuzoarele automat. Pentru detalii,
consultaţi „9: Calibrarea automată a setărilor
difuzoarelor” (pag. 43).
Speaker (Difuzor)
Puteţi utiliza meniul setărilor Difuzor pentru a
regla manual difuzoarele şi pentru a seta
impedanţa acestora. Pentru detalii, consultaţi
„Setarea şi impedanţele difuzoarelor” (pag. 41) şi
„Reglarea manuală a setărilor difuzoarelor” (pag.
68)
Surround
Puteţi utiliza meniul setărilor Surround pentru a
selecta câmpul sonor pe care îl doriţi pentru
plăcerea de audiţie. Pentru detalii asupra reglării
parametrilor, consultaţi „Câmp sonor preprogramat” (pag. 59.
EQ
Puteţi utiliza meniul setărilor EQ pentru a regla
egalizatorul. Pentru detalii, consultaţi „Reglarea
egalizatorului” (pag. 74).
Audio
Pentru detalii asupra reglării audio folosind
meniul setărilor audio, consultaţi „Setări pentru
audio (meniul setărilor audio)” (pag. 56).
Video
Pentru detalii asupra reglării video folosind
meniul setărilor video, consultaţi „Setări pentru
video (meniul setărilor video)” (pag. 57)
HDMI
Puteţi utiliza meniul setărilor HDMI pentru a
opera componentele conectate la mufele HDMI.
Pentru detalii despre reglarea parametrilor,
consultaţi „Setări pentru HDMI (meniu HDMI)”
(pag. 57).
continuare
39RO
System
Pentru detalii asupra reglării sistemului folosind
meniul setărilor sistemului, consultaţi „Setări
pentru sistem (meniul setărilor sistemului) (pag.
58)
Navigarea prin meniuri
4 Apăsaţi ⊕ sau ¨ pentru a intra în
meniu.
Lista cu elementele meniului va apărea pe
ecranul TV.
5 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta elementul meniului pe care
doriţi să-l reglaţi.
1 Apăsaţi AMP
Dacă „GUI MODE” nu este afişat pe fereastra
de afişare a receptorului, urmaţi paşii oferiţi în
„Afişarea meniului GUI pe ecranul TV” (pag.
38).
2 Apăsaţi MENU în mod repetat pentru a
afişa meniul GUI pe ecranul TV.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta meniul dorit.
6 Apăsaţi ⊕ sau ¨ pentru a intra în
elementul meniului.
7 Repetaţi paşii 3-6 pentru a selecta
parametrul dorit.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT .
Pentru a ieşi din meniu
Apăsaţi MENU.
Pentru a ieşi din „GUI MODE”
Apăsaţi AMP, SHIFT, apoi MENU în timp ce
butonul SHIFT este aprins.
40RO
8: Setarea difuzoarelor
Setarea impedanţelor difuzoarelor
Setaţi impedanţa potrivită a difuzoarelor pentru
cele utilizate.
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Impedance”, apoi apăsaţi ⊕.
5 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „4Ω” sau „8Ω”, în funcţie de
difuzoarele folosite, apoi apăsaţi ⊕.
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat pe ecranul
de afişaj al receptorului, urmaţi paşii oferiţi în
„7: Utilizarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Settings”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Lista meniurilor Setare va apărea pe ecranul
TV.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
Note
•
•
•
Dacă nu sunteţi sigur/ă de impedanţele difuzoarelor,
consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu difuzoarele dumneavoastră. (Această informaţie se
găseşte deseori pe spatele difuzorului).
Când conectaţi toate difuzoarele la o impedanţă normală
de 8 ohm sau mai mare, setaţi „Impedance” la „8Ω”.
Când conectaţi alte tipuri de difuzoare, setaţi impedanţa
la „ 4Ω”.
Când conectaţi difuzoarele faţă atât la terminalul
SPEAKERS A cât şi la SPEAKERS B, conectaţi-le la o
impedanţă normală de 8 ohm sau mai mare.
selecta „Speaker”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
continuare
41RO
−
−
Când conectaţi difuzoarele cu o impedanţă de 16 ohm
sau mai mare atât în configuraţia „A” cât şi în „B”:
Setaţi „Impedance” la „8Ω” în meniul setărilor
difuzoarelor.
Pentru alte tipuri de difuzoare în alte configuraţii: Setaţi
„Impedance” la „4Ω” în meniul setărilor difuzoarelor.
Selectarea difuzoarelor faţă
Puteţi selecta difuzoarele faţă pe care doriţi să le
utilizaţi.
Comutator DIFUZOARE
Setaţi comutatorul DIFUZOARE pentru a
selecta sistemul difuzoarelor faţă pe care
doriţi să-l utilizaţi.
Notă
Această setare nu este disponibilă atunci când sunt conectate
căştile.
Setaţi
A
B
A+B
OFF
42RO
Pentru a selecta
Difuzoarele sunt conectate la
terminalele FRONT SPEAKERS A.
Difuzoarele sunt conectate la
terminalele FRONT SPEAKERS B.
Difuzoarele sunt conectate la ambele
terminale (conexiune în paralel)
Nu sunt redate semnale audio din
nici un terminal al difuzoarelor, sau
din mufele PRE OUT.
9: Calibrarea automată a
setărilor potrivite pentru
difuzoare (Auto Calibrare)
•
Anulaţi MUTING dacă este setat pe ON (activat).
Microfon de optimizare
Funcţia DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
vă permite efectuarea calibrării automate, precum
verificarea conexiunii dintre fiecare difuzor şi
receptor, reglarea nivelului difuzorului şi
măsurarea distanţei fiecărui difuzor din poziţia
dumneavoastră de ascultare în mod automat.
Consultaţi de asemenea „Quick Setup Guide”
furnizat împreună cu receptorul.
Înainte de efectuarea auto calibrării
Înainte de efectuarea auto calibrării, instalaţi şi
conectaţi difuzoarele (pag. 15-18).
• Mufa AUTO CAL MIC este folosită numai
pentru microfonul optimizator furnizat. Nu
conectaţi alte microfoane. Aceasta poate
avaria receptorul şi microfonul.
• În timpul măsurătorii, sunetul redat de
difuzoare este foarte puternic. Volumul
sunetului nu poate fi reglat. Acordaţi atenţie
copiilor sau efectului asupra vecinilor.
• Efectuaţi măsurătoarea într-un mediu liniştit
pentru a evita efectul zgomotului şi pentru a
obţine o măsurătoare mai precisă.
• Dacă există obstacole între microfonul de
optimizare şi difuzoare, calibrarea nu poate fi
efectuată corect. Îndepărtaţi orice obstacol din
aria de măsurare pentru a evita greşelile de
măsurare.
• Când folosiţi o conexiune cu două
amplificatoare, setaţi „Sur Back Assign” la
„BI-AMP” în meniul setărilor Speaker înainte
de efectuarea autocalibrării.
1 Conectaţi microfonul de optimizare
furnizat la mufa AUTO CAL MIC.
2 Setaţi microfonul de optimizare
Plasaţi microfonul de optimizare la poziţia de
ascultare. Folosiţi un taburet pentru a menţine
microfonul la aceeaşi înălţime ca şi urechile
dumneavoastră.
Despre instalarea subwooferului activ
• Când un subwoofer este conectat, porniţi-l şi
măriţi volumul. Rotiţi mânerul MASTER
VOLUM până la puţin înainte de mijloc.
• Dacă legaţi un subwoofer cu funcţia de auto
standby, dezactivaţi-o.
Note
•
Autocalibrarea nu funcţionează dacă nu sunt conectate
căştile.
continuare
43RO
Notă
În funcţie de caracteristicile subwooferului utilizat, valoarea
distanţei instalării poate fi mai mare decât poziţia actuală.
Folosirea receptorului ca pre-amplificator
Puteţi folosi funcţia de auto calibrare când utilizaţi
receptorul ca pre-amplificator.
În acest caz, valoarea distanţei arătată pe afişaj
poate fi diferită de valoarea actuală a distanţei.
Totuşi, nu vor exista probleme chiar dacă
continuaţi să folosiţi receptorul cu acea valoare.
Efectuarea auto calibrării
Funcţia de auto calibrare vă permite să măsuraţi
următoarele:
• conexiunile difuzoarelor a)
• polaritatea difuzoarelor
• distanţa difuzoarelor b)
• mărimea difuzoarelor b)
• nivelul difuzoarelor
• caracteristicile frecvenţei c)
a)
Acest receptor corectează semnalele prin
procesare analog numai pentru difuzorul central şi
pentru subwoofer când se selectează intrarea
multi-canal. Corecţia este nevalabilă pentru alte
difuzoare.
b)
Rezultatul măsurătorii nu este utilizat când se
selectează intrarea multi-canal.
c)
•
•
semnalele DTS 96/24 sunt întotdeauna redate
la 48 kHz când corectaţi semnalele.
rezultatul măsurătorii nu este utilizat în
următoarele cazuri
− este selectată intrarea multi-canal
− este utilizat „2ch Analog Direct”
− sunt primite semnale de intrare ale căror
frecvenţă de eşantionare este mai mare de
96 kHz.
44RO
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat în fereastra
de afişare a receptorului, urmaţi paşii oferiţi la
„7: Operarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface) (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „Settings”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Meniul Settings va apărea pe ecranul TV.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Auto Calibration”, apoi apăsaţi
⊕ sau ¨.
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „Quick Setup”, apoi apăsaţi ⊕.
5 Apăsaţi ©/ª în mod repetat şi ⊕ pentru
a debifa elementele pe care nu doriţi să
le măsuraţi.
• Distanţa difuzoarelor
• Nivelul difuzoarelor
• Caracteristica frecvenţei
Notă
Nu puteţi măsura înălţimea difuzoarelor surround şi a celor
surround spate. Setaţi poziţia difuzoarelor surround din
„Position” în meniul setărilor difuzoarelor.
6 Apăsaţi ¨
7 Apăsaţi ⊕ pentru a selecta „Start”.
Sfaturi utile
•
•
8 Măsurătoarea
Alte operaţiuni decât pornirea şi oprirea receptorului
sunt dezactivate în timpul măsurării.
Când conectaţi difuzoare speciale, precum difuzoare
dipol, măsurătorile nu sunt efectuate corect sau auto
calibrarea nu poate fi efectuată.
Pentru anularea măsurătorii
Măsurătoarea este anulată când modificaţi
volumul, când schimbaţi funcţiile, când modificaţi
setarea comutatorului SPEAKERS, sau când
conectaţi căştile.
va
porni
în
cinci
secunde.
Confirmarea / salvarea rezultatelor
măsurătorii
1 Confirmarea rezultatului măsurătorii
Când măsurătoarea se finalizează, va suna un
bip, iar rezultatul măsurătorii va apărea pe
ecranul TV.
9 Măsurătoarea va porni
Procesul de măsurare va dura aproximativ 30
de secunde cu un ton de testare. Aşteptaţi până
când se finalizează procesul de măsurare.
continuare
45RO
Notă
Când difuzorul/difuzoarele este/sunt nesincronizate, va
apărea „Out Phase” este afişată pe ecranul TV.
Terminalele „+” şi „-„ ale difuzorului pot fi conectate
invers. Totuşi, în funcţie de difuzoare, „Out Phase”
poate apărea pe ecranul TV chiar dacă difuzoarele sunt
conectate în mod corespunzător. Aceasta datorită
specificaţiilor difuzoarelor. În acest caz, puteţi continua
să utilizaţi receptorul.
Sfat
Unitatea de distanţă pentru modele pentru SUA şi
Canada este piciorul. Unitatea de distanţă pentru
modele/zone altele decât SUA şi Canada este metrul.
Puteţi modifica unitatea de distanţă în „Distance Unit”
în meniul de setare a difuzoarelor.
2 Apăsaţi ⊕ pentru a selecta „Next”.
Când apare pe ecran „Save auto calibration
(auto speaker setup) results?”, puteţi selecta
dacă să confirmaţi avertizarea („Yes”) sau nu
(„No”).
Urmaţi instrucţiunile ecranului TV când
selectaţi „Yes”.
Pentru detalii asupra codurilor de avertizare şi
eroare, consultaţi „Listă de mesaje după
autocalibrare” (pag. 48).
Parametru
Full Flat
Inginer
Front
Reference
OFF
Explicaţie
Efectuează măsurătoarea frecvenţei
din fiecare „flat” difuzor
Setează frecvenţa către una care se
potriveşte cu cea a standardului de
ascultare
Reglează caracteristicile tuturor
difuzoarelor pentru a se potrivi cu
cele ale difuzorului faţă.
Opreşte EQ auto calibrării
5 Apăsaţi ⊕.
Va apărea ecranul de ieşire.
Sfat
Apăsaţi ⊕ pe telecomandă când apare pe ecranul
„Please Press ENTER”.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Yes”, apoi apăsaţi ⊕.
Note
•
•
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta tipul de auto calibrare, apoi
apăsaţi ¨.
Rezultatele măsurătorilor sunt salvate.
46RO
Semnalele DTS 96/24 sunt întotdeauna redate la 48 kHz
dacă se utilizează rezultatul măsurătorii răspunsului
frecvenţei.
Rezultatul măsurătorii răspunsului frecvenţei nu este
utilizat în următoarele cazuri.
− Este selectată intrarea multi-canale
− Este utilizat „2ch Analog Direct”
− Sunt primite semnale ale căror frecvenţă de
eşantionare este mai mare de 96 kHz.
Sfat util
Mărimea difuzorului (LARGE/SMALL) este determinată de
caracteristicile scăzute. Rezultatele măsurătorilor pot diferi,
în funcţie de poziţia microfonului de optimizare şi de forma
camerei. Este recomandabil să urmaţi rezultatele
măsurătorilor. Totuşi, puteţi modifica acele setări în meniul
setărilor difuzoarelor. Salvaţi mai întâi rezultatele
măsurătorilor, apoi încercaţi să modificaţi setările daca
doriţi.
47RO
Listă mesaje după măsurătoarea auto calibrării
Afişaj
Explicaţie
Cod 30
Cod 31
Căştile sunt conectate. Îndepărtaţi căştile şi efectuaţi autocalibrarea din nou.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) este setat pe OFF. Reglaţi-l pe altceva şi reefectuaţi
măsurătoarea.
Nici unul din difuzoare nu a fost detectat. Asiguraţi-vă că microfonul de optimizare este
conectat corespunzător şi reefectuaţi măsurătoarea.
Dacă microfonul de optimizare este conectat corespunzător dar apare codul de eroare,
microfonul de optimizare poate fi avariat sau conectat necorespunzător.
• Nici unul din difuzoarele faţă nu este conectat sau numai un difuzor faţă este
conectat.
• Microfonul de optimizare nu este conectat.
• Unul din difuzoarele surround stânga sau dreapta nu este conectat
• Difuzoarele surround spate sunt conectat chiar dacă difuzoarele surround nu sunt
conectat. Conectaţi difuzoarele surround la terminalele SURROUND.
• Difuzorul surround spate este conectat numai la terminalele SURROUND BACK
SPEAKERS R. Când conectaţi numai un difuzor surround spate, conectaţi-l la
terminalele SURROUND BACK SPEAKERS L.
Măsurătoarea a fost finalizată. Totuşi, nivelul zgomotului este ridicat. Este posibilă
efectuarea corespunzătoare a măsurătorii dacă încercaţi din nou, chiar dacă
măsurătoarea nu poate fi făcută în toate mediile. Încercaţi să efectuaţi măsurătoarea întrun mediu liniştit.
Intrarea de sunet de la microfonul de optimizare este în afara intervalului acceptabil.
Este mai tare decât cel mai tare sunet ce poate fi măsurat. Încercaţi să efectuaţi
măsurătoarea când mediul este destul de liniştit pentru a permite măsurătoarea adecvată.
Volumul receptorului este în afara intervalului acceptabil. Încercaţi să efectuaţi
măsurătoarea când mediul este destul de liniştit pentru a permite măsurătoarea adecvată.
Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot fi detectate. Sau unghiul poziţiei difuzorului
nu poate fi detectat. Aceasta poate fi cauzată de zgomot. Încercaţi să efectuaţi
măsurătoarea într-un mediul liniştit.
Nu există nici o informaţie de avertizare.
Cod 32
Cod 33
Avertizare 40
Avertizare 41
Avertizare 42
Avertizare 43
NICI O
AVERTIZARE
----------------
Nu este conectat nici un difuzor.
• Cod 31
1 Apăsaţi ⊕, apoi urmaţi instrucţiunile de la
Când selectaţi „WRN CHECK”
Dacă este prezent un rezultat al măsurătorii, vor fi
afişate informaţii detaliate.
• Cod 32, 33
1 Când apăsaţi ⊕, va apărea „Retry?”
2 Apăsaţi §/¨pentru a selecta „Yes”, apoi
Apăsaţi ⊕ pentru a reveni la pasul 1 din
„Confirmarea/salvarea rezultatelor măsurătorii”
(pag. 45).
apăsaţi ⊕.
3 Urmaţi instrucţiunile de la pasul 2 din
„Efectuarea autocalibrării”.
Sfat
pasul 1 din „Efectuarea auto calibrării”.
48RO
În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele
măsurătorii pentru polaritate pot varia. Totuşi, nu
vor exista probleme chiar dacă continuaţi să
utilizaţi receptorul cu acea valoare.
Pentru a seta mai precis elementele
autocalibrării (Enhanced Setup)
În meniul Auto Calibration, selectaţi „Enhanced
Setup”, apoi apăsaţi ⊕.
• Poziţia de ascultare
Puteţi să înregistraţi 3 tipare ca poziţia 1, 2 şi
3, în funcţie de poziţia de ascultare, mediul de
ascultare şi condiţiile de măsurare.
• Tipul de calibrare
Pentru detalii, consultaţi tabelul de la pagina
46.
Parametri opţionali de meniu pentru
setările Enhanced Setup
• Curba EQ
Activează/dezactivează măsurarea curbei EQ.
• Intrare nume
Puteţi redenumi numărul poziţiei; pentru
detalii, consultaţi „Intrări nume” (pag. 85).
49RO
Redarea
Selectarea unei componente
Intrare
selectată
VIDEO 1,2
VIDEO 3
DVD/BD
SAT/CATV
MD/TAPE
SA-CD/CD
TUNER
DMPORT
HDMI 1,2,3
PHONO
MULTI IN
TV
Componente ce pot fi redate
VCR, etc., conectate la mufa
VIDEO 1 sau VIDEO 2
Cameră video şi jocul pe TV etc.,
conectate la mufa VIDEO 3
DVD player, Blu-ray Disc Player
etc., conectate la mufa DVD/BD.
Radioul satelit etc., conectat la
mufa SAT/CATV
MD sau casetă etc., conectate la
mufa MD/TAPE
Super Audio CD sau CD player
etc., conectate la mufa SA-CD/CD
Radio încorporat
Dispozitiv audio portabil etc.,
conectat la adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT conectat la
receptor.
Componente HDMI conectate la
mufa HDMI 1, HDMI 2 sau
HDMI 3.
Platan etc., conectate la mufa
PHONO.
Componentă conectată la mufa
MULTI CHANNEL input.
TV conectat la mufa TV
2 Porniţi componenta şi porniţi redarea.
3 Apăsaţi MASTER VOL +/- pentru a regla
volumul.
Puteţi folosi de asemenea MASTER
VOLUME pe receptor.
1 Apăsaţi
unul din butoanele de
introducere. Când doriţi să selectaţi o
componentă conectată la PHONO,
MULTI CHANNEL INPUT sau mufa TV,
apăsaţi SHIFT şi apoi PHONO, MULTI
IN sau TV.
Puteţi de asemenea să folosiţi INPUT
SELECTOR pe receptor sau telecomanda RMAAU018.
•
50RO
Sfaturi utile
•
Puteţi regla volumul în mod diferit în funcţie de viteza
cu care suciţi mânerul MASTER VOLUME.
Pentru a mări sau micşora rapid volumul: suciţi rapid
mânerul.
Pentru a efectua reglaje ale fineţii: suciţi încet mânerul.
Puteţi regla volumul în mod diferit în funcţie de
lungimea timpului în care apăsaţi şi ţineţi butonul
MASTER VOL +/- de pe telecomandă.
Pentru a mări sau micşora volumul rapid: ţineţi apăsat
butonul.
Pentru a efectua reglaje ale fineţii: apăsaţi butonul şi
eliberaţi-l imediat.
Pentru a activa funcţia de mutare
Apăsaţi MUTING pe telecomandă. Pentru
anulare, apăsaţi MUTING din nou sau suciţi
MASTER VOLUME în sensul acelor de ceasornic
pentru a mări volumul. Chiar dacă opriţi
receptorul, funcţia de mutare este activă când îl
reporniţi.
Pentru a evita avarierea difuzoarelor
Înainte de a opri receptorul, asiguraţi-vă că aţi
micşorat volumul.
51RO
Ascultarea unui Super Audio CD/CD
• Operaţiunea este descrisă
pentru un Super Audio CD
player Sony.
• Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
Super Audio CD player-ul sau
cu CD player-ul.
Puteţi selecta câmpul sonor pentru a se
potrivi cu muzica. Consultaţi pagina 62
pentru detalii.
Câmpuri sonore recomandate:
Clasică: Hall
Jazz: Jazz Club
Concert live: Live Concert, Stadium
52RO
1
Porniţi Super Audio CD player-ul sau CD player-ul,
apoi aşezaţi discul în tavă.
2
Porniţi receptorul.
3
Apăsaţi INPUT SELECTOR pentru a selecta „SACD/CD”.
Puteţi să folosiţi INPUT SELECTOR pe acest receptor şi
pentru a selecta „SA-CD/CD”.
Exemplu de afişaj
4
Redaţi discul.
5
Reglaţi volumul potrivit.
6
După terminarea ascultării unui Super Audio CD
sau CD, scoateţi CD-ul şi opriţi receptorul şi Super
Audio CD player-ul sau CD player-ul.
Vizionarea unui DVD/Disc Blu-ray
Lampă DECODOARE MULTICANAL
•
1 Porniţi TV şi DVD player-ul sau Blu-ray Disc PlayerConsultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu TV şi DVD
player-ul/Blu-ray Disc Player-ul.
Selectaţi formatul sunetului pentru
discul ce urmează a fi redat, dacă este
necesar.
Puteţi selecta câmpul sonor pentru a se
potrivi cu filmul sau cu muzica. Consultaţi
pagina 62 pentru detalii.
Câmpuri sonore recomandate:
Film: Cinema Studio EX
Imagini Live: Concert live
Sport: Sports
Verificaţi următoarele dacă nu puteţi
asculta un sunet multi-canal.
•
•
•
Asiguraţi-vă că sursa de sunet
corespunde formatului multi-canal
Asiguraţi-vă că acest receptor este
conectat la un DVD player, Blu-ray
Disc Player printr-o conexiune
digitală.
Asiguraţi-vă că ieşirea audio digitală a
DVD Player-ului, Blu-ray Disc
player-ului este instalată
corespunzător.
ul.
2 Porniţi receptorul.
3 Apăsaţi INPUT SELECTOR pentru a selecta
„DVD/BD”.
Puteţi de asemenea folosi INPUT SELECTOR pe acest
receptor pentru a selecta „DVD/BD”.
Exemplu de afişaj.
4 Comutaţi intrarea TV astfel încât imaginea DVDului/Discului Blu-ray să fie afişată.
5 Redaţi discul.
6 Reglaţi volumul.
7 După terminarea vizionării DVD-ului/Discului Bluray, scoateţi discul şi opriţi receptorul, TV şi DVD
player-ul/Blu-ray disc player-ul.
53RO
Jocurile video
VIDEO 3 IN/PORTABIL AV IN
• Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu
TV şi jocul video.
1 Porniţi TV şi jocul video.
2 Porniţi receptorul.
3 Apăsaţi INPUT SELECTOR şi selectaţi „VIDEO 3*”.
Puteţi de asemenea utiliza INPUT SELECTA pe acest
receptor pentru a selecta „VIDEO 3*”.
* Când conectaţi un joc video la mufa VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
de pe panoul frontal.
Exemplu de afişaj.
4 Comutaţi intrarea TV astfel încât să fie afişată
imaginea jocului video.
5 Aşezaţi discul în tăviţă şi redaţi-l pe jocul video.
6 Reglaţi volumul.
7 După terminarea jocului, scoateţi discul şi opriţi
receptorul, TV şi jocul video.
54RO
Vizionarea de imagini video
• Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate cu TV şi
VCR
1 Porniţi VCR-ul.
2 Porniţi receptorul.
3 Apăsaţi INPUT SELECTOR pentru a selecta „VIDEO
1*”.
Puteţi de asemenea utiliza INPUT SELECTOR pe acest
receptor pentru a selecta „VIDEO 1*”.
* Când conectaţi VCR-ul la mufa VIDEO 1.
Exemplu de afişaj.
4 Comutaţi intrarea TV astfel încât să fie afişată
imaginea VCR-ului.
5 Redaţi caseta pe VCR.
6 Reglaţi volumul.
7 După terminarea vizionării casetei video, scoateţi-o
şi opriţi receptorul, TV-ul şi VCR-ul.
55RO
Operaţiuni ale amplificatorului
Setări pentru audio
(Meniul setărilor audio)
Puteţi utiliza meniul setărilor audio pentru a
realiza
setări
conform
preferinţelor
dumneavoastră. Pentru detalii asupra reglării
parametrilor, vezi „7: Funcţionarea receptorului
folosind GUI (Graphical User Interface” (pag. 38).
Parametrii meniului setărilor audio
A/V Sync
(sincronizează ieşirile audio şi video)
Vă permite să întârziaţi ieşirea audio pentru a
minimaliza distanţa în timp între ieşirea audio şi
afişajul vizual. Puteţi regla întârzierea de la 0 ms
la 300 ms în trepte de 10 ms.
Note
•
•
•
•
Această funcţie este utilă când folosiţi un monitor LCD
sau plasmă, sau un proiector.
Puteţi regla întârzierea până la 300 ms.
− Frecvenţa de eşantionare este mai mică de 48 kHz.
− Semnale analog pe 2 canale.
Puteţi regla întârzierea până la 150 ms
− Frecvenţa de eşantionare este 88,2 kHz sau 96 kHz.
Deşi parametrul apare până la 300 ms, nu puteţi
regla întârzierea cu mai mult de 150 ms.
Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
− Este selectată intrarea multi-canal.
− Sunt primite semnale ale căror frecvenţă de
eşantionare este mai mare decât 96 kHz.
− Semnalele multi-canal Linear PCM sunt primite
prin mufa HDMI IN.
− Este folosit „2ch Analog Direct”.
− Este selectat „Neural-THX” ca tip de câmp sonor.
56RO
Dual Mono
(selectarea limbii de transmisie digitală)
Vă permite selectarea limbii pe care doriţi să o
ascultaţi în timpul unei transmisii digitale. Această
caracteristică funcţionează numai pentru sursele
Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Sunetul limbii principale va fi
redată prin difuzorul stânga faţă, iar sunetul
limbii secundare va fi redat prin difuzorul
dreapta faţă în mod simultan.
• MAIN: Sunetul limbii principale va fi redat.
• SUB: Va fi redat sunetul limbii secundare.
• MAIN + SUB: Va fi redat sunetul amestecat al
limbii principale cu cea secundară.
Decode Priority
(Prioritate la decodarea intrării audio
digitale)
Vă permite specificarea modului de intrare pentru
intrarea semnalului digital în mufele DIGITAL IN
sau HDMI.
• PCM:
Când semnalele de la mufa DIGITAL IN sunt
selectate, semnalele PCM au prioritate. Totuşi,
când sunt introduse alte semnale, poate să nu
fie nici un sunet, în funcţie de format. În acest
caz, setaţi acest element la „AUTO”. Când
semnalele din mufa HDMI IN sunt selectate,
numai semnalele PCM sunt redate de la
playerul conectat. Când semnale din orice alt
format sunt primite, setaţi acest element la
„AUTO”.
• AUTO
Schimbă automat modul de intrare între DTS,
Dolby Digital, sau PCM.
Notă
Dacă setaţi pe „AUTO” iar sunetul de la mufele audio
digitale (pentru un CD, etc.) este întrerupt când începe
redarea, setaţi pe „PCM”.
Setări video
(Meniul setărilor video)
Setări pentru HDMI
(meniu HDMI)
Puteţi utiliza meniul setărilor video pentru a
efectua setări video. Selectaţi „Video” în meniul
setări. Pentru detalii asupra reglării parametrilor,
vezi „7: Operarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface). (pag. 38)
Puteţi folosi meniul HDMI pentru a efectua
setările necesare pentru componentele conectate la
mufa HDMI. Selectaţi „HDMI” în meniul Setări.
Pentru detalii asupra reglării parametrilor,
consultaţi „7: Operarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
Parametrii meniului setări video
Parametri ai meniului HDMI
Rezoluţia
(Convertirea semnalelor video)
Vă permite să convertiţi rezoluţia semnalelor de
intrare analog video
• DIRECT
• AUTO
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Pentru detalii despre utilizare, consultaţi „ Tabelul
de conversie intrare/ieşire video, clasificat pe
setări ale meniului” (pag. 34).
Control HDMI
Vă permite pornirea sau oprirea componentelor
conectate la mufa HDMI folosind un cablu HDMI
• ON
• OFF
Notă
Când setaţi „Control HDMI” la „ON”, „HDMI Audio”
poate fi schimbat automat.
HDMI Audio
(Setarea intrării audio HDMI)
Vă permite să setaţi ieşirea semnalelor audio
HDMI din componenta de redare conectată la
receptor printr-o conexiune HDMI.
• TV+AMP
Sunetul este redat din difuzorul TV şi din
difuzoarele conectate la receptor.
Note
•
•
•
•
Calitatea sunetului componentei de redare depinde
de calitatea sunetului TV, precum şi de numărul de
canale, frecvenţa de eşantionare etc. Când TV are
difuzoare stereo, sunetul redat de receptor este de
asemenea stereo ca şi acela al TV-ului, chiar dacă
redaţi o sursă multi-canal.
Când conectaţi receptorul la o componentă video
(proiector etc.), sunetul poate să nu fie redat de
receptor. În acest caz, selectaţi „AMP”.
Când selectaţi intrarea pe care aţi asociat-o intrării
HDMI, sunetul nu este redat de TV.
AMP
Semnalele audio HDMI de la componenta de
redare sunt redate numai către difuzoarele
conectate la receptor. Sunetul multi-canal
poate fi redat aşa cum este.
continuare
57RO
Notă
Semnalele audio nu sunt redate de difuzoarele TV-ului când
HDMI AUDIO este setat la „AMP”.
HDMI SW Level
Vă permite setarea nivelului subwoofer-ului la
0dB sau +10dB când semnalele PCM sunt
introduse printr-o conexiune HDMI. Puteţi seta
nivelul pentru fiecare intrare HDMI în mod
independent.
• 0 dB
• AUTO
Setează automat nivelul la 0 dB sau +10 dB în
funcţie de frecvenţă.
• +10 B
58RO
Setări pentru sistem
(Meniul setărilor sistemului)
Puteţi utiliza meniul setărilor sistemului pentru a
regla setările receptorului. Selectaţi „System” în
meniul Setări. Pentru detalii asupra reglării
parametrilor, consultaţi „7: Operarea receptorului
folosind GUI (Graphical User Interface)” (pag.
38)
Parametrii meniului setărilor
sistemului
Screensaver
Vă permite activarea screensaverului pentru
meniul GUI pe TV-ul conectat la receptor.
• ON
Când nu a existat nici o încercare de utilizare
timp de 15 min, funcţia screensaver este
activată automat.
• OFF
Funcţia screensaver este dezactivată.
Sunetul Surround
Câmpul sonor preprogramat
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Surround”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
5 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Sound Field Setup”, apoi
apăsaţi ⊕.
6 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta sunetul dorit.
Parametrul care permite setările la alegere
oferă un meniu „Alegeri utilizatori”, care
poate fi folosit pentru efectuarea unor reglări
avansate. Pentru detalii, vezi „Reglarea
efectului sonor” (pag. 63)
Tipuri de mod 2CH
1 Începeţi redarea unei surse sonore pe
care doriţi s-o ascultaţi (CD, DVD etc.)
2 Apăsaţi AMP MENU pentru afişarea
meniului GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat pe fereastra
de afişare a receptorului, urmaţi paşii oferiţi în
„7: Operarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Settings , apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Lista meniul Setări va apărea pe ecranul TV.
2ch Stereo
Receptorul redă sunetul numai din difuzoarele
stânga/dreapta faţă. Nu există sunet din
subwoofer.
Sursele stereo pe 2 canale standard ocolesc
complet procesarea câmpului sonor, iar formatele
surround multi-canal sunt reduse la 2 canale.
Notă
Nu este redat nici un sunet din subwoofer în modul 2ch
Stereo. Pentru a asculta surse stereo pe 2 canale folosind
difuzoarele stânga/dreapta faţă şi un subwoofer, selectaţi
„A.F.D. Auto”.
Receptorul va genera un semnal de frecvenţă scăzută pentru
redarea către subwoofer când nu există semnal L.F.E., care
este un efect sonor redat de un subwoofer.
2ch Analog Direct
Puteţi comuta intrarea selectată pe audio pe intrare
analog pe 2 canale.
continuare
59RO
Această funcţie vă permite calitate înaltă a
surselor analog.
Când folosiţi această funcţie, numai volumul şi
echilibrul difuzorului faţă pot fi reglate.
Tipuri de mod A.F.D.
Modul Auto Format Direct (A.F.D.) vă permite
ascultarea unui sunet de mai mare fidelitate şi
selectarea unui mod de decodare pentru ascultarea
unui sunet stereo pe 2 canale ca sunet multi-canal.
Mod A.F.D.
A.F.D. Auto
ProLogic
Film PLII
PL II Music
PL II Game
PL IIx Movie*
PL IIx Music*
PL IIx Game*
Neo:6 Cinema
Neo:6 Music
Multi Stereo
Neural-THX
Audio multi-canal
după decodare
(Detectare
automată)
Semnale pe 4
canale
Semnale pe 5
canale
Semnale pe 5
canale
Semnale pe 5
canale
Semnale pe 7
canale
Semnale pe 7
canale
Semnale pe 7
canale
Semnale pe 6
canale
Semnale pe 6
canale
(Multi Stereo)
Semnale pe 7
canale
Efect
Presetează sunetul cum a fost înregistrat/codat, fără a adăuga efecte
surround.
Efectuează decodare Dolby Pro Logic. Sursa înregistrată în format
cu 2 canale este decodată în canale 4.1.
Efectuează decodare în modul Dolby Pro Logic II Movie. Această
setare este ideală pentru filmele codate în Dolby Surround. În plus,
acest mod poate reproduce sunet în sistem de canale 5.1, pentru
vizionarea de imagini video cu filme vechi sau dublate.
Efectuează decodare în modul Dolby Pro Logic II Music. Această
setare este ideală pentru surse stereo normale, precum CD-urile.
Efectuează decodarea în mod Dolby Pro Logic II Game.
Efectuează decodare în modul Dolby Pro Logic IIx Movie. Această
setare este ideală pentru filmele codate în Dolby Surround. În plus,
acest mod poate reproduce sunetul pe un sistem de canale 7.1, pentru
vizionarea de imagini video ale unor filme vechi sau dublate.
Efectuează decodare în modul Dolby Pro Logic IIx Music. Această
setare este ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
Efectuează decodarea în modul Dolby Pro Logic IIx Game.
Efectuează decodare în modul DTS Neo:6 Cinema.
Efectuează decodări în modul DTS Neo:6 Music. Această setare este
ideală pentru sursele stereo normale, precum CD-urile.
Redă semnale stânga/dreapta pe 2 canale din toate difuzoarele.
Următoarea generaţie de Neural Surround™, THX®. În plus faţă de
procesul de îmbunătăţire stereo şi de sunetul pur surround 5.1, există
acum capacitatea de redare a sunetului surround 7.1 din conţinutul
Neural-THX® Surround.
* Nu puteţi selecta acest mod de decodare dacă nu există difuzoare surround spate conectate la receptor.
60RO
Note
•
•
•
Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
− Este selectată intrarea multi-canal.
− Sunt primite semnale de intrare a căror frecvenţă de
eşantionare este mai mare de 48 kHz.
− Sunt primite semnale Lineare PCM multi-canal
printr-o mufă HDMI IN.
Dacă reglaţi câmpul sonor în timpul recepţiei
semnalului DTS 96/24, semnalul va fi redat la numai 48
kHz.
Neural-THX este activat ca semnal PCM al cărei
frecvenţă de eşantionare este mai mică de 48 kHz, un
semnal analog pe 2 canale sau ca semnale PCM lineare.
Procesarea Neural-THX va fi oprit automat când este
introdus un alt tip de semnal. Începutul sunetului poate
fi tăiat când se porneşte/opreşte procesul SURROUND.
Sfaturi utile
•
•
•
De obicei recomandăm „A.F.D. Auto”, însă uneori
poate fi mai utilă folosirea SB Decoding pentru a potrivi
fluxul de intrare pentru modul preferat.
Puteţi identifica formatul de codare a DVD-ului etc.,
uitându-vă pe logo-ul de pe ambalaj.
Decodarea Dolby Pro Logic IIx este eficientă când este
introdus un semnal multi-canal. În acest moment,
instalarea „SB Decoding” şi „SB Dec Mode” în meniul
setărilor Surround devine nevalabilă. Când selectaţi
moduri de decodare, altele decât Dolby Pro Logic IIx,
sunetul multi-canal este redat.
Dacă legaţi un subwoofer
Acest receptor va genera un semnal de frecvenţă
scăzută pentru ieşirea spre subwoofer când nu
există semnal L.F.E., care este o ieşire a efectului
sunetului dintr-un subwoofer pe un semnal 2
canale. Totuşi, semnalul de frecvenţă scăzută nu
este generat pentru „Neo:6 Cinema” sau „Neo:6
Music” când toate difuzoarele sunt setate la
„LARGE”. Pentru a profita la maximum de
circuitul de redirecţionare a basului Dolby Digital,
vă recomandăm setarea frecvenţei de întrerupere a
subwoofer-ului cât mai sus posibil.
61RO
Tipuri de moduri muzică/film
Puteţi profita de sunet surround doar prin
selectarea
unuia
din
câmpurile
sonore
preprogramate ale receptorului. Acestea aduc
sunetul puternic al cinematografelor şi sălilor de
concert în casa dumneavoastră.
Câmp
sonor
pentru
Film
Muzică
Cască*
Câmp sonor
Efect
Cinema
Studio EX A
DCS
Cinema
Studio EX B
DCS
Cinema
Studio EX C
DCS
V.Multi
Dimension
DCS
Hall
Jazz Club
Live Concert
Stadium
Sports
Portable
Audio
Reproduce caracteristicile sonore ale studioului de producţie cinema, „Cary
Grant Theater”, Sony Pictures Entertainment. Acesta este un mod standard,
bun pentru vizionarea a aproape orice tip de film.
Reproduce caracteristicile studioului „Kim Novak Theater” Sony Pictures
Entertainment. Acest mod este ideal pentru vizionarea filmelor sciencefiction sau de acţiune cu multe efecte sonore.
Reproduce caracteristicile sonore ale scenei Sony Pictures Entertainment.
Acest mod este ideal pentru vizionarea muzical-urilor sau filmelor unde
muzica orchestrală figurează în soundtrack.
Cască (2ch)
Cinema Căşti
DCS
Căşti (Direct)
Căşti (Multi)
Creează mai multe difuzoare virtuale dintr-o singură pereche de difuzoare
surround.
Reproduce acustica unei săli de concert clasic.
Reproduce acustica unui club jazz.
Reproduce acustica unei încăperi de 300 de locuri.
Reproduce sentimentul unui stadion deschis în aer liber.
Reproduce atmosfera unui comentariu sportiv.
Reproduce un sunet clar îmbunătăţit din aparatul portabil audio. Acest mod
este ideal pentru MP3 şi alte formate comprimate.
Acest mod este selectat automat dacă folosiţi căşti când este selectat modul
„2ch Stereo” sau modul A.F.D.
Acest mod este selectat în mod automat dacă folosiţi căştile când un câmp
sonor este selectat pentru film/muzică.
Redă semnalele analog fără a procesa în funcţie de ton, câmp sonor etc.
Acest mod este selectat automat dacă folosiţi căştile când este selectată
intrarea multi-canal. Redă semnalele analog faţă din mufele MULTI
CHANNEL INPUT.
* Puteţi selecta acest mod de câmp sonor dacă căştile sunt conectate la receptor.
62RO
Note
•
•
•
•
•
Câmpurile sonore pentru muzică şi filme nu
funcţionează în cazurile următoare.
− Este selectată intrarea multi-canal.
− Sunt primite semnale a căror frecvenţă de
eşantionare este mai mare de 48 kHz.
− Semnalele multi-canal PCM Linear sunt primite
printr-o mufă HDMI IN.
Reglarea efectelor sonore
Parametru care permite setările preferenţiale şi
oferă un meniul „Setări preferenţiale”, ce poate fi
folosit pentru efectuarea de reglaje avansate.
Dacă instalaţi câmpul sonor în timpul receptării
semnalului DTS 96/24, semnalul va fi redat numai la 48
kHz.
Efectele furnizate de difuzoarele virtuale pot provoca
zgomot crescut în semnalul de redare.
Când ascultaţi câmpuri sonore ce folosesc difuzoare
virtuale, nu veţi putea auzi sunet ce vine direct din
difuzoarele surround.
Când unul din câmpurile sonore este selectat, nici un
sunet nu este redat din subwoofer dacă toate difuzoarele
sunt setate pe „LARGE” în meniul Speaker. Totuşi,
sunetul va fi redat din subwoofer dacă semnalul de
intrare digital conţine semnale L.F.E., sau dacă
difuzoarele faţă sau surround sunt setate la „SMALL”,
câmpul sonor pentru filme este setat sau „Audio
Portabil” este setat.
Sfaturi utile
•
•
Câmpurile sonore cu însemnele DCS folosesc
tehnologie DCS. Consultaţi „Glosar” (pag. 109).
Când este selectat însemnul DCS al câmpului sonor,
se va aprinde lampa Digital Cinema Sound pe afişaj.
Pentru a opri efectul surround
pentru FILM/MUZICĂ
1 Alegeţi câmpul sonor (pag. 59)
Selectaţi „2ch Stereo” sau „A.F.D. Auto” în
meniul setărilor Surround.
2 Apăsaţi ¨ pentru a selecta „Custom
Settings”, apoi apăsaţi ⊕.
continuare
63RO
3 În timpul monitorizării sunetului, reglaţi
parametrul selectat folosind ©/ª şi ⊕.
Pentru detalii, consultaţi următorii parametri ai
meniului.
Notă
Elementele instalării pe care le puteţi regla în fiecare meniu
diferă în funcţie de câmpul sonor.
Pentru a regla nivelul efectului
1 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta nivelul efectului, apoi apăsaţi
⊕, în pasul 2.
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
regla nivelul.
Setările mai înalte aplică mai mult efect
surround. Puteţi regla nivelul de la 20% la
120% în paşi de câte 5%.
Parametrul meniului
Setări preferenţiale
Controlul lăţimii centrale
Vă permite să efectuaţi reglaje suplimentare
pentru decodarea în modul Dolby Pro Logic II şi
IIx Music. Puteţi seta acest parametru numai când
modul A.F.D. este setat la „PL II Music” sau „PL
IIx Music”. Puteţi regla distribuţia semnalului
canalului central, generat prin decodare Dolby Pro
Logic II, către difuzoarele stânga/dreapta.
64RO
Controlul dimensiunii
Vă permite reglaje suplimentare pentru decodarea
în modurile Dolby Pro Logic II şi IIx Music.
Puteţi seta acest parametru numai când modul
A.F.D. este setat pe „PLII Music” sau „PLIIx
Music”. Puteţi regla diferenţa dintre canalele faţă
şi canalele surround.
Modul Panoramic
Vă permite reglaje suplimentare pentru decodarea
în modurile Dolby Pro Logic II şi IIx Music.
• ON: Va permite ascultarea sunetului surround
prin împrăştierea câmpului sonor al
difuzoarelor faţă către stânga şi dreapta
poziţiei de ascultare.
• OFF: Această funcţie nu este activată.
Adâncimea ecranului
Acest parametru este furnizat în special pentru
modurile Cinema Studio EX.
Vă permite crearea senzaţiei că sunetul
difuzoarelor faţă vine din interiorul ecranului în
camera de ascultare, exact ca în cinematografe.
• ON: Vă permite crearea unui mediu sonor
unde să simţiţi că sunetul vine direct dintr-un
ecran mare din faţă dumneavoastră.
• OFF: Această funcţie nu este activată.
Difuzoare virtuale
Acest parametru este furnizat în special pentru
modurile Cinema Studio EX.
• ON: Difuzoarele virtuale sunt create.
• OFF: Această funcţie nu este activată.
Utilizarea modului de decodare
surround spate
Prin decodarea semnalului surround spate
înregistrat în Dolby Digital Surround EX, DTS-ES
Matrix, DTS-ES Discrete 6.1, etc., vă puteţi
bucura de sunetul surround intenţionat de creatorii
filmului.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Surround”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „SB Dec Mode”, apoi apăsaţi ⊕.
5 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta modul de decodare surround
spate, apoi apăsaţi ⊕.
Sfat util
Puteţi selecta modul de decodare surround spate folosind
„SB Decoding” pe meniul setărilor Surround.
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat în fereastra
de afişaj a receptorului, urmaţi paşii din „7:
Operarea receptorului folosind GUI (Graphical
User Interface)” (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Settings”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Lista meniului Settings va apărea pe ecranul
TV.
Folosirea modului de decodare
surround spate (SB Decoding)
SB Decoding
(Surround back decoding)
• AUTO
Când fluxul de intrare conţine steagul de
decodare pe 6.1 canale, decodarea potrivită
este efectuată pe semnalul surround spate.
continuare
65RO
Flux de
intrare
Dolby
Digital 5.1
Dolby
Digital
Surround EX
DTS 5.1
DTS-ES
Matrix 6.1
DTS-ES
Discrete 6.1
Canale
de
redare
Decodarea surround
spate
5.1
-
5.1
Decodor matriceal
care confirmă către
Dolby Digital EX.
-
6.1
Decodare DTS Matrix
6.1
Decodare DTS
Discrete
6.1
SB Dec Mode
(Surround back decoding mode)
Puteţi selecta modul de decodare surround spate
numai când „SB Decoding” este setat pe „ON”,
sau „AUTO”, iar fluxul de intrare conţine steagul
Dolby Digital Surround EX.
Parametru
Setare
difuzor
DDEX
7.1 canale
6.1 canale
a)
Steagul de canal de decodare de 6.1 reprezintă informaţiile
înregistrate în software, precum DVD-urile.
b)
Un DVD Dolby Digital care include un steag Surround
EX. Pagina web a corporaţiei Dolby poate ajuta la
identificarea filmelor Surround EX.
c)
Software-ul codificat cu semnale de canal 5.1 şi un curs de
extensie destinat returnării acelor semnale în canale discrete
6.1. Semnalele discrete de canal 6.1 sunt semnale specifice
DVD-ului nefolosite în cinematografe.
d)
Dacă sunt conectate două difuzoare spate surround,
canalul de ieşire va avea semnale de canal 7.1.
•
•
ON
Setarea SB Dec Mode este aplicată la canale
5.1, iar decodarea canale 6.1 fluxului de
intrare.
OFF
Decodarea surround spate nu este efectuată.
Note
•
•
•
Această funcţie nu va fi disponibilă în următoarele
cazuri.
− Intrarea multi-canal este selectată.
− Este selectat câmpul sonor pentru muzică sau filme.
− Sunt primite semnale PCM linear multi-canal
printr-o mufă HDMI IN.
Este posibil să nu existe nici un sunet din difuzorul
surround spate în modul Dolby Digital EX/ Anumite
discuri nu au steag Dolby Digital EX chiar dacă
pachetele conţine logouri Dolby Digital EX. În acest
caz, selectaţi „ON”.
Când este selectat „PLIIx” în modul A.F.D., SB
Decoding este decodat în modul PLIIx.
66RO
PLIIx MV
7.1 canale
6.1 canale
PL IIx MS
7.1 canale
6.1 canale
Decodare surround
spate
Decodor matriceal
conform cu Dolby
Digital EX
Decodor matriceal
conform cu Dolby
Digital EX
Decodor de filme
conform cu Dolby Pro
Logic IIx.
Decodor matriceal
conform cu Dolby
Digital EX
Decodor de filme
conform cu Dolby Pro
Logic IIx.
Decodor de filme
conform cu Dolby Pro
Logic IIx.
Note
Decodificarea matricei corespunzător Dolby Digital EX se
aplică dacă setarea difuzorului este pe sistemul de 6.1 canale
şi decodificarea de film corespunzătoare Pro Logic IIx se
aplică dacă setarea difuzorului este pe sistemul de 7.1canale,
când selectaţi Dolby PLIIx MS în următoarele condiţii:
− La intrare se află un semnal Dolby Digital Surround EX
− „SB Decoding” este setat pe „AUTO”.
Efectul surround la niveluri
scăzute ale volumului
2 Apăsaţi NIGHT MODE
Funcţia NIGHT MODE este activată. Funcţia
este pornită sau oprită dacă apăsaţi pe NIGHT
MODE.
(NIGHT MODE)
Această funcţie vă permite să reţineţi un mediu
asemănător cu al unui cinematograf la niveluri
scăzute ale volumului. Această funcţie poate fi
folosită împreună cu alte câmpuri sonore. Când
vizionaţi un film noaptea târziu, veţi putea asculta
dialogul clar, chiar la un nivel scăzut al volumului.
Note
•
•
Această funcţie nu este disponibilă în următoarele
cazuri.
− Intrarea multi-canal este selectată.
− Semnalele de intrare a căror frecvenţă de
eşantionare este mai mare de 96 kHz sunt
recepţionate.
Dacă setaţi NIGHT MODE pe ON în timpul
recepţionării semnalului DTS 96/24, acesta va fi redat
numai la 48 kHz.
Sfat
În timp ce opţiunea este activată, nivelurile Bass, Treble şi
Effect se vor mări, iar „D. Range Comp” va fi trecut
automat pe „MAX”.
1 Apăsaţi AMP
Funcţionarea receptorului este activată.
67RO
Instalarea avansată a
difuzoarelor
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Settings”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Va apărea lista meniului Setări pe ecranul TV.
Reglarea manuală a setărilor
difuzoarelor
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
Puteţi regla fiecare difuzor manual. Puteţi de
asemenea regla nivelurile difuzoarelor după
finalizarea auto calibrării.
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
Efectuarea de setări cu ajutorul
meniului de Setări Manuale
selecta „Speaker”, apoi apăsaţi ⊕.
selecta „ Manual Setup”, apoi apăsaţi
⊕.
Parametrii meniului Setare manuală
Nivel
(Nivelul difuzorului)
Puteţi regla nivelul fiecărui difuzor. Puteţi regla
nivelul de la -20 dB la +10 dB în paşi de 0,5 dB.
Pentru difuzoarele stânga/dreapta faţă, puteţi
regla echilibrul pe ambele părţi. Puteţi regla
nivelul difuzorului stânga faţă de la FL -10,0 dB la
FL + 10.0 dB în paşi de câte 0,5 dB. Puteţi de
asemenea regal nivelul difuzorului dreapta faţă de
la FL -10,0 dB la FL + 10.0 dB în paşi de câte 0,5
dB.
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat în fereastra
de afişare a receptorului, urmaţi paşii de la „7:
Funcţionarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
Notă
Când unul din câmpurile muzicale pentru muzică este
selectat, nici un sunet nu va fi redat din subwoofer dacă
difuzoarele sunt setate pe „LARGE”. Totuşi, sunetul va fi
redat de subwoofer dacă semnalul de intrare digital conţine
semnale L.F.E., sau dacă difuzoarele faţă sau surround sunt
setate pe „SMALL”, câmpul sonor pentru filme este selectat,
sau „Portable Audio” este selectat.
68RO
Distanţă
(Distanţa de la poziţia de ascultare la
fiecare difuzor)
Puteţi regla distanţa de la poziţia de ascultare la
fiecare difuzor (faţă stânga/dreapta, centru,
surround
stânga/dreapta,
surround
spate
stânga/dreapta, sub woofer).
Puteţi regla distanţa de la 1,0 metri la 10,0 metri în
paşi de 1 cm.
Mărimea
(Mărimea fiecărui difuzor)
Puteţi regla mărimea fiecărui difuzor.
fiecare canal al subwoofer-ului sau alte
difuzoare „LARGE”.
Sfaturi utile
•
•
•
•
•
•
LARGE
Dacă legaţi difuzoare mari ce vor reproduce
frecvenţele bassului, selectaţi „LARGE”. În
mod normal, selectaţi „LARGE”.
SMALL
Dacă sunetul este distorsionat, sau dacă simţiţi
o lipsă de efecte surround când folosiţi sunetul
surround multi-canal, selectaţi „SMALL”
pentru a activa circuitul de redirecţionare a
bassului şi redaţi frecvenţele bassului pe
Setările „MARE” şi „MIC” pentru fiecare difuzor
stabilesc dacă procesorul de sunet intern va elimina
semnalul basului din acel canal.
Când basul este eliminat dintr-un canal, circuitele de
redirecţionare a basului transmit
frecvenţele
corespunzătoare ale basului către sub woofer sau către
alte difuzoare setate la „MARE”.
Totuşi, de vreme ce sunetul basului are o anumită
cantitate de direcţionalitate, este bine să nu fie eliminat,
dacă este posibil.
Prin urmare, chiar când utilizaţi difuzoare mici, le puteţi
seta la „MARE” dacă doriţi să redaţi frecvenţele basului
prin acel difuzor. Pe de altă parte, dacă utilizaţi un
difuzor mare, dar preferaţi să redaţi frecvenţele basului
prin acel difuzor, setaţi-l la „MIC”.
Dacă nivelul general al sunetului este mai scăzut decât
preferinţele dumneavoastră, puteţi utiliza egalizatorul
pentru a mări nivelurile basului.
Difuzoarele surround spate vor avea aceeaşi setare ca şi
difuzoarele surround.
Când difuzoarele faţă sunt setate la „MIC”, difuzoarele
central, surround şi surround spate sunt de asemenea
setate automat la „MIC”.
Dacă nu utilizaţi sub woofer-ul, difuzoarele faţă vor fi
setate automat la „MARE”.
Poziţia
(Poziţia difuzoarelor surround)
Vă permite specificarea locaţiei difuzoarelor
surround pentru implementarea corespunzătoare a
efectelor sonore în modurile Cinema Studio EX.
Acest element nu este disponibil când nu există
difuzoare surround.
continuare
69RO
recomandăm redarea unui program codat în surround multicanal şi selectarea setării care oferă cel mai bine sentimentul
de spaţiu şi care reuşeşte să formeze un spaţiu de coeziune
între sunetul surround provenit din difuzoarele surround şi
sunetul provenit din difuzoarele faţă. Dacă nu sunteţi sigur/ă
care este mai potrivit, selectaţi „BEHD” şi apoi folosiţi
reglările parametrului de distanţă şi ale nivelului difuzorului
pentru a obţine un echilibru adecvat.
Efectuarea de setări
cu meniul Model Difuzor
•
•
•
•
SIDE/LOW
Selectaţi dacă locaţia difuzoarelor surround
corespunde secţiunilor A şi C .
SIDE/HIGH
Selectaţi dacă locaţia difuzoarelor surround
corespunde secţiunilor A şi D .
BEHD/LOW
Selectaţi dacă locaţia difuzoarelor surround
corespunde secţiunilor B şi C .
BEHD/HIGH
Selectaţi dacă locaţia difuzoarelor corespunde
secţiunilor B şi D .
Sfat
Poziţia difuzoarelor surround este proiectată în mod special
pentru implementarea modurilor Cinema Studio EX.
Pentru alte câmpuri sonore, poziţia difuzorului nu este atât
de importantă.
Acele câmpuri sonore au fost proiectate sub premisa că
difuzoarele surround vor fi localizate în spatele poziţiei de
ascultare, dar prezentarea rămâne destul de consistentă chiar
cu difuzoarele surround aşezate la un unghi mai larg. Totuşi,
dacă difuzoarele sunt orientate către ascultător în stânga şi în
dreapta poziţiei de ascultare, efectele surround devin neclare
dacă nu sunt setate la „SIDE”.
Cu toate acestea, fiecare mediu de ascultare are multe
variabile, precum reflexiile din pereţi, şi puteţi obţine
rezultate mai bune folosind „BEHD” dacă difuzoarele sunt
localizate la înălţime deasupra poziţiei de ascultare, chiar
dacă în partea stângă sau dreaptă. Prin urmare, deşi se poate
obţine o setare contrară explicaţiei de mai sus, vă
70RO
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat pe ecranul
receptorului,
urmaţi
paşii
oferiţi
în
„7:Utilizarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
Efectuarea de setări cu meniul
Tonul de Testare
selecta „Settings”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Lista meniului Settings va apărea pe ecranul
TV.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Speaker”, apoi apăsaţi ⊕.
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Speaker Pattern”, apoi apăsaţi
⊕.
Selectaţi „Speaker Pattern” în funcţie de
sistemul difuzoarelor pe care îl folosiţi. Nu
trebuie să selectaţi modelul difuzorului după
auto calibrare.
5 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta modelul difuzorului pe care îl
doriţi.
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat în fereastra
de afişaj a receptorului, urmaţi paşii oferiţi în
„7: Utilizarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface)” (pag.38)
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „Settings”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Va apărea lista meniului Settings pe ecranul
TV.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „Speaker”, apoi apăsaţi ⊕.
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „Test Tone”, apoi apăsaţi ⊕.
continuare
71RO
Parametrii meniului Tonului de
Testare
Puteţi selecta tipul tonului de testare.
5 Selectaţi difuzorul pe care doriţi să-l
reglaţi, apoi apăsaţi ⊕.
Tonul de testare este redat din fiecare difuzor
în succesiune.
6 Reglaţi parametru folosind ©/ª, apoi
apăsaţi ⊕.
Sfaturi utile
•
•
Pentru a regla nivelul tuturor difuzoarelor în acelaşi
timp, apăsaţi MASTER VOL +/-.
Valoarea reglată este arătată pe ecran în timpul
reglării.
Dacă tonul de testare nu este redat de
difuzoare
• Este posibil ca firele difuzoarelor să nu fie
conectate în siguranţă. Verificaţi pentru a
vedea dacă sunt conectate şi nu pot fi scoase
prin tragerea lor.
• Cablurile difuzoarelor pot avea o problemă
legată de scurt-circuitare.
Dacă tonul de testare este redat de un
difuzor diferit decât de acela afişat pe
ecran
Modelul de difuzor nu a fost instalat corect.
Asiguraţi-vă că legătura difuzorului cu modelul
acestuia se potrivesc.
Tonul de testare
• OFF
• AUTO
Tonul de testare este redat din fiecare difuzor
în succesiune.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Puteţi selecta care difuzoare vor reda tonul de
testare.
Zgomotul fazic
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL, SL/L,
L/SR
Vă permite redarea tonului de testare
secvenţial din difuzoare adiacente. Anumite
elemente pot să nu fie afişate, în funcţie de
setarea modelului difuzorului.
Faza audio
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL, SL/L,
L/SR
Vă permite redarea sunetului sursă pe două
canale frontale în succesiune din difuzoare
adiacente. Este posibil ca anumite elemente să
nu fie afişate, în funcţie de setarea modelului
difuzorului.
Alţi parametri ai
setărilor Difuzoare
Sur Back Assign
(Setările difuzoarelor surround spate)
• OFF
Dacă nu aveţi difuzoarele surround conectate,
selectaţi „OFF”.
• BI-AMP
Dacă legaţi difuzoarele faţă într-o configuraţie
bi-amplificator, selectaţi „BI-AMP”.
72RO
Notă
Setaţi „Sur Back Assign” la „OFF”, apoi conectaţi
difuzoarele surround spate la acest difuzor când doriţi să
modificaţi conexiunea dintr-una cu două amplificatoare la
una cu difuzoare surround spate. Reinstalaţi difuzoarele
după conectarea difuzoarelor surround spate. Consultaţi
„Autocalibrarea” (pag. 43), sau „Instalarea manuală” (pag.
68).
Unitatea de distanţă
Vă permite selectarea unităţii de măsură pentru
setarea distanţelor.
• Meter (Metru)
Distanţa este afişată în metri
• Feet (Picior)
Distanţa este afişată în picioare.
Crossover Freq
(Frecvenţa de întrerupere a
difuzoarelor)
Vă permite setarea frecvenţei de întrerupere a
basului a difuzoarelor setate la „SMALL” în
meniul Difuzor. Se setează frecvenţa măsurată
pentru fiecare difuzor după auto calibrare.
Valoarea reglată este setată pentru fiecare difuzor
când setaţi frecvenţa de întrerupere folosind
„Crossover Freq” după auto calibrare.
Multi Ch SW Level
(Nivelul sub-woofer-ului multi-canal)
Vă permite mărirea nivelului semnalului
subwoofer-ului MULTI CHANNEL INPUT cu
+10 dB. Această reglare poate fi necesară când
conectaţi un DVD player la mufele MULTI
CHANNEL INPUT. Nivelul subwoofer-ului de la
DVD playere este cu 10 dB decât acela al Super
Audio CD playerelor.
D. Range Comp
(Compresorul intervalului dinamic)
Vă permite comprimarea intervalului dinamic a
piesei sonore. Aceasta poate fi utilă când doriţi să
vizionaţi filme la volume scăzute noaptea târziu.
Comprimarea intervalului dinamic este posibilă cu
numai cu surse Dolby Digital.
• OFF
Intervalul dinamic nu este comprimat.
• STD
Intervalul dinamic este comprimat aşa cum s-a
intenţionat de către inginerul de înregistrare.
• MAX
Intervalul dinamic este comprimat dramatic.
Sfaturi utile
•
•
Compresorul intervalului dinamic vă permite
comprimarea intervalului dinamic al piesei sonore pe
baza informaţiilor incluse în semnalul Dolby Digital.
„STD” este o setare standard, dar efectuează numai
comprimarea uşoară. Prin urmare, recomandăm
folosirea setării „MAX”.
73RO
Reglarea egalizatorului
Puteţi utiliza următorii parametri pentru a regla
calitatea tonală a tuturor difuzoarelor, pentru a
memora până la 5 setări ale egalizatorului diferite
şi pentru a le aplica. Aceste setări sunt aplicate
pentru toate câmpurile sonore şi pentru fiecare
difuzor.
Bas
Treble
Nivel
(dB)
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat în fereastra
receptorului, urmaţi paşii oferiţi în „7:
Funcţionarea receptorului folosind GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „Settings”, apoi apăsaţi ⊕ sau
¨.
Lista meniului Setări va apărea pe ecranul TV.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „EQ”, apoi apăsaţi ⊕.
Frecvenţă
(Hz)
Note
•
•
Această funcţie nu va fi disponibilă în următoarele
cazuri.
− Este selectată intrarea multi-canal.
− Sunt recepţionate semnale de intrare a căror
frecvenţă de eşantionare este mai mare de 96 kHz.
Dacă reglaţi egalizatorul în timpul recepţionării
semnalului DTS 96/24, semnalul va fi redat numai la 48
kHz.
4 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta numărul presetat pe care doriţi
să-l înregistraţi ca număr de stocat în
reglarea egalizatorului, apoi apăsaţi ⊕.
Ecranul de reglare a egalizatorului apare pe
ecranul TV.
5 Alegeţi difuzorul pe care doriţi să-l
reglaţi folosind §/¨, apoi apăsaţi ⊕.
6 Apăsaţi §/¨ în mod repetat pentru a
selecta „Bass” sau „Treble”, apoi
apăsaţi ©/ª pentru a regla parametrul.
Sfat
Puteţi regla nivelul bass-ului şi treble-ului difuzorului
frontal cu TONE MODE şi TONE pe telecomandă.
⊕
parametrul.
7 Apăsaţi
74RO
pentru
a
introduce
Ştergerea setărilor egalizatorului
1 Apăsaţi OPTIONS, apoi apăsaţi ⊕. Va
apărea „Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi
Setările EQ?”
2 Apăsaţi §/¨în mod repetat pentru a
selecta „Da”, apoi apăsaţi ⊕.
75RO
Operaţiuni Radio
Ascultarea radioului FM/AM
Puteţi asculta emisiile radio FM şi AM prin
radioul încorporat. Înainte de funcţionare,
asiguraţi-vă că aveţi conectate antenele FM şi AM
(pag. 35).
Sfat
Scala de recepţie pentru recepţia directă este arătată mai jos.
• Banda FM 50kHz
• Banda AM 9kHz
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat pe ecranul
receptorului, urmaţi paşii oferiţi în „7:
Utilizarea
receptorului
folosind
GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „FM” sau „AM”, apoi apăsaţi ⊕
sau ¨.
Lista meniului FM sau AM va apărea pe
ecranul TV.
3 Apăsaţi ©/ª pentru a selecta „Auto
Tuning”, apoi apăsaţi ⊕.
Captarea automată
4 Apăsaţi ©/ª
Apăsaţi © pentru a scana de la frecvenţe mici
la cele înalte, apăsaţi ª pentru a scana de la
cele înalte la cele mici. Receptorul se va opri
din scanare oricând este recepţionat un post.
În cazul unei recepţii stereo FM slabă
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi ©/ª pentru a selecta „FM Mode”,
apoi apăsaţi ⊕.
3 Apăsaţi ©/ª pentru a selecta „MONO”, apoi
apăsaţi ⊕.
76RO
Recepţia directă
Introduceţi frecvenţa unui post în mod direct
folosind butoanele numerice.
4 Apăsaţi butoanele numerice pentru a
introduce frecvenţa, apoi apăsaţi ⊕
pentru a intra.
Exemplu 1: FM 102.50 MHz
Selectaţi 1 ¨ 0 ¨ 2 ¨ 5 ¨ 0
Exemplu 2: AM 1,350 kHz
Selectaţi 1 ¨ 3 ¨ 5 ¨ 0
Sfat
Dacă aţi captat un post radio AM, reglaţi direcţia
antenei buclă AM pentru o recepţie optimă.
Dacă nu puteţi capta un post
„---.-- MHz” va apărea, iar apoi ecranul va reveni
la frecvenţa actuală.
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa corectă.
Dacă nu, repetaţi pasul 4. Dacă tot nu puteţi capta
un post, frecvenţa nu este folosită în zona
dumneavoastră.
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat pe ecranul
receptorului, urmaţi paşii oferiţi în „7:
Utilizarea
receptorului
folosind
GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „FM” sau”AM”, apoi apăsaţi ⊕
sau ¨.
3 Apăsaţi ©/ª pentru selectarea „Direct
Tuning”, apoi apăsaţi ⊕.
77RO
Presetarea posturilor radio
4 Apăsaţi OPTIONS.
Puteţi preseta până la 30 de posturi FM şi 30 de
posturi AM. Apoi, puteţi alege cu uşurinţă
posturile pe care le ascultaţi mai des.
5 Apăsaţi
©/ª
pentru
a
selecta
„Memory”, apoi apăsaţi ⊕ pentru a
introduce.
6 Apăsaţi ©/ª pentru a selecta un număr
presetat.
7 Apăsaţi ⊕.
Postul radio va fi setat ca număr presetat
selectat.
8 Repetaţi paşii 3-7 pentru a preseta un
alt post.
Pentru a capta posturile presetate
1 Repetaţi paşii 1 şi 2 din „Presetarea
posturilor radio”.
2 Apăsaţi ©/ª pentru a selecta postul
presetat dorit.
Puteţi selecta un post presetat după cum
urmează:
• banda AM AM1-AM30
• banda FM FM1-FM30
1 Apăsaţi AMP MENU pentru a afişa
meniul GUI pe ecranul TV.
Dacă „GUI MODE” nu este afişat pe ecranul
receptorului, urmaţi paşii oferiţi la „7:
Utilizarea
receptorului
folosind
GUI
(Graphical User Interface) (pag. 38).
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „FM” sau „AM”, apoi apăsaţi ⊕
sau ¨.
3 Captaţi postul pe care doriţi să-l
presetaţi folosind Captare Automată
(pag. 76) sau Captare Directă (pag. 77).
În cazul unei recepţii FM stereo slabă,
schimbaţi modul de recepţie (pag. 76).
78RO
Pentru a denumi posturile presetate
1 Selectaţi un post presetat pe care doriţi să-l
denumiţi.
2 Apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi „Name
Input”.
Pentru detalii asupra operaţiunilor de
denumire, consultaţi „Introducere nume”, pag.
85.
Folosirea Sistemului de Date
Radio (RDS)
Acest receptor vă permite de asemenea să utilizaţi
RDS, ceea ce permite posturilor radio să trimită
informaţii suplimentare împreună cu semnalul
normal al programului. Puteţi afişa informaţiile
RDS.
Note
•
•
RDS funcţionează numai pentru posturile FM.
Nu toate posturile FM furnizează servicii RDS, şi nici
nu oferă acelaşi tip de servicii. Dacă nu sunteţi
familiarizat/ă cu serviciile RDS în zona dumneavoastră,
contactaţi posturile locale de radio pentru detalii.
Recepţionarea transmisiilor RDS
Selectaţi un post de pe banda FM folosind
Captare Automată (pag. 76), Captare
Directă (pag. 77) sau captare presetată
(pag.78).
Când captaţi un post ce furnizează servicii RDS,
„RDS” se va aprinde, iar numele programului va
apărea pe ecran.
Note
•
•
•
•
•
Este posibil ca RDS să nu funcţioneze corespunzător
dacă postul captat de dumneavoastră nu transmite
semnalul RDS în mod adecvat sau dacă puterea
semnalului este prea mică.
Dacă există vreun anunţ de urgenţă din partea
autorităţilor guvernamentale, „Alarm-Alarm” va licări
pe ecran.
Dacă un post nu oferă un anumit serviciu RDS, va
apărea pe ecran „No XX”.
Când un post transmite date radio text, acestea sunt
afişate în acelaşi ritm în care sunt trimise de post. Orice
schimbare a acestui ritm este reflectat în ritmul de
afişare a datelor.
Informaţiile RDS sunt afişate pe ecranul acestui
receptor. Când se foloseşte un sistem GUI, PS-ul
(numele serviciului) şi PTY-ul (tipul programului) sunt
afişate pe ecran.
Descrierea tipurilor de program
Indicator tip de
program
Descriere
Ştiri
Programe de ştiri
Programe tipice care extind
Actualităţi
ştirile actuale.
Programe ce oferă informaţii
asupra unei largi arii de
Informaţii
subiecte, inclusiv sfaturi
medicale
Sport
Programe sportive
Programe educative, precum
Educaţie
„sfaturi” şi programe de
consiliere.
Teatru
Piese radiofonice şi episoade.
Programe despre cultura
naţională sau regională,
Culturi
precum limba şi problemele
sociale.
Programe despre ştiinţele
Ştiinţă
naturale şi tehnologie.
Alte tipuri de programe,
Convorbiri
precum interviurile cu vedete,
diverse
jocuri şi comedie
Muzică pop
Programe de muzică la modă
Muzică Rock
Programe de muzică rock
Ascultare uşoară Ascultare uşoară
Muzică instrumentală, vocală
Muzică clasică M
şi corală
Prestaţii ale unor orchestre
Muzică clasică
majore, muzică de cameră,
sobră
operă etc.
Muzică ce nu se încadrează în
vreuna din categoriile de mai
Altă muzică
sus, precum Rhythm & Blues
şi Reggae.
Meteo
Informaţii meteorologice
Finanţe
Ştiri asupra pieţelor bursiere.
Programe pentru
Programe pentru copii
copii
Actualităţi
Programe despre oameni şi
sociale
lucrurile care ii afectează.
Religie
Programe cu conţinut religios
Programe unde membri ai
Emisiuni
publicului îşi exprimă opiniile
interactive
prin telefon sau forum public.
continuare
79RO
Indicator tip de
program
Descriere
Călătorii şi
turism
Programe despre călătorii.
Vacanţe şi
hobby-uri
Muzică jazz
Muzică country
Muzică naţională
Muzică veche
Muzică folk
Documentare
Nici unul
80RO
Programe asupra activităţilor
recreaţionale, precum
grădinăritul, pescuitul, gătitul
etc.
Programe jazz
Programe de muzică country
Programe ce cuprind muzică
populară dintr-o ţară sau
regiune
Programe ce conţin muzică
veche
Programe de muzică folk
Caracteristici investigative
Nici unul din programele
definite mai sus.
Alte operaţiuni
Puteţi folosi şi „Resolution” din meniul setărilor
Video.
Convertirea semnalelor de
intrare video analog
Utilizarea adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT
Acest receptor vă permite să convertiţi rezoluţia
semnalelor de intrare video analog.
Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT este pentru
savurarea sunetului dintr-o sursă audio portabilă
sau de la computer. Conectând un adaptor
DIGITAL MEDIA PORT, vă puteţi bucura de
sunet de la componenta conectată la receptor.
Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT disponibile
variază în fiecare zonă.
Pentru detalii despre conectarea unui adaptor
DIGITAL MEDIA PORT, vezi „Conectarea
componentelor cu mufe digital audio de
intrare/ieşire” (pag. 22).
Sony oferă următoarele adaptoare DIGITAL
MEDIA PORT:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1 DIGITAL MEDIA PORT Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
• TDM-iP1 DIGITAL MEDIA PORT Adapter
Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT este un
produs opţional.
Note
•
•
•
•
Nu conectaţi un alt adaptor decât DIGITAL MEDIA
PORT.
Înainte de a deconecta adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT, asiguraţi-vă că aţi oprit receptorul folosind
telecomanda.
Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT la/de la receptor în timp ce sistemul este
pornit.
În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA PORT,
pot fi redate şi imagini.
Apăsaţi SHIFT apoi apăsaţi RESOLUTION
în mod repetat.
De fiecare dată când apăsaţi butonul, rezoluţia
semnalelor redate va fi schimbată.
81RO
Selectarea unui ecran de operaţiuni
pentru a opera componenta
conectată la adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT
Puteţi selecta un ecran de operare folosind meniul
GUI, în funcţie de adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT pe care doriţi să-l utilizaţi. Pentru unele
adaptoare, precum TDM-BT1 sau TDM-NW1,
ecranul de operare este fix şi nu-l puteţi schimba
pe ecranul GUI.
3 Apăsaţi ©/ª in mod repetat pentru a
selecta „Music”, apoi apăsaţi ⊕ sau ¨.
Va apărea „DMPORT” lângă „Music”.
4 Apăsaţi ⊕ sau ¨.
Componenta conectată la adaptorul DIGITAL
MEDIA
PORT
este
recunoscută
şi
„DMPORT” de pe ecran se va schimba cu
numele fiecărei componente. Categoria
componentei conectate la adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT va apărea pe ecran.
Notă
Pe ecranul TV va fi afişată o icoană ce arată
componenta recunoscută. Dacă adaptorul
conectat nu poate fi recunoscut, „DMPORT”
va fi afişat pe ecranul TV.
5 Apăsaţi OPTIONS pentru a afişa „Lista
de funcţii”.
6 Apăsaţi
©/ª
pentru
„DMPORT Control”.
a
selecta
Puteţi selecta următoarele moduri in acest
meniu:
• Sistem GUI: Acest mod este pentru TDMiP1 şi TDM-NC1. Lista pieselor va fi
afişată pe ecranul GUI al receptorului.
Puteţi selecta o piesă dorită şi o puteţi reda
pe fiecare ecran GUI.
• Adaptor GUI: Acest mod este pentru
TDM-iP1
şi
TDM-NC1.
Meniul
adaptorului va fi afişat pe ecranul TV.
• iPod: Acest mod poate fi selectat numai
dacă este conectat un TDM-iP1.
1 Apăsaţi AMP
Dacă „GUI MODE” nu apare pe ecranul
receptorului, urmaţi paşii oferiţi în „7:
Utilizarea
receptorului
folosind
GUI
(Graphical User Interface)” (pag. 38).
2 Apăsaţi MENU în mod repetate pentru a
afişa meniul GUI pe ecranul TV.
82RO
Dacă „DMPORT Control” nu este afişat, vezi
instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
fiecare componentă, pentru detalii asupra
utilizării acelei componente.
Operarea componentei conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
Pentru detalii asupra operării adaptorului folosind
meniul GUI, consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu adaptorul folosit.
Pentru a opera TDM-iP1 sau TDM-NC1
folosind meniul GUI al receptorului.
Pentru a utiliza TDM – iP1 folosind meniul
iPod
Asiguraţi-vă că „iPod” este selectat în pasul 6 de
la „Selectarea unui ecran de operare pentru
utilizarea componentei conectate la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT” (pag. 82).
Pentru detalii despre operarea Ipod-ului, consultaţi
instrucţiunile de operare furnizate împreună cu
iPod-ul.
1 Asiguraţi-vă că „System GUI” este
selectat în pasul 6 în „Selectarea unui
ecran de operare pentru funcţionarea
componentei conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT” (pag. 82).
2 Selectaţi
conţinutul din lista de
conţinuturi afişată pe ecranul GUI şi
redaţi-o.
iPod – Liste de redare > Listă de redare > Piesă
- Artişti > Artist > Piesă
- Albume > Album > Piesă
- Melodii > Piesă
- Genuri > Gen > Artist > Album > Piesă
- Compozitori > Compozitor > Piesă
- Cărţi audio > Carte audio
Client
reţea
Redarea piesei selectate
În timpul redării piesei selectate, ecranul afişat se
schimbă în funcţie de adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT conectat.
- Căutare muzică > Album > Piesă
- Liste de redare > Listă de redare > Piesă
- Radio internet > Post > Program
- Bibliotecă muzicală
a)
Afişat numai când este conectat serverul M-crew
Afişat numai când este conectat un server DLNA,
altul decât M-crew.
c)
Afişat ca „Gen”, „Artist” sau „Album”, în funcţie de
setarea „List Mode”.
b)
Pentru a utiliza TDM-Ip1 sau TDM-NC1,
folosind meniul adaptorului
Asiguraţi-vă că „Adaptor GUI” este selectat în
pasul 6 la „Selectarea unui ecran de operare pentru
utilizarea componentei conectate la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT” (pag. 82).
continuare
83RO
Puteţi de asemenea să operaţi componentele
conectate la adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
folosind butoanele modului de redare de pe
telecomanda receptorului.
Pentru
Efectuaţi
Redare
Apăsaţi ▻.
Apăsaţi . Pentru
a relua redarea,
apăsaţi din nou
butonul.
Apăsaţi . *
Pauză
Oprire
Găsirea începutului unei
piese în timpul redării, sau
pentru găsirea începutului
piesei anterioare
Găsirea începutului piesei
următoare
A sări la albumul anterior
A sări la albumul următor
A merge înapoi/înainte
Apăsaţi .
Apăsaţi .
Apăsaţi ⇠.
Apăsaţi ⇢
Apăsaţi /. **
* Când este conectat un TDM-iP1, receptorul intră în
modul pauză când este apăsat .
** Derulare înainte/înapoi în timpul menţinerii apăsării
butonului /.
Parametrii opţiunilor în modurile de
redare
Modul repetare (numai pentru TDM-iP1)
• Oprit
• Unu
• Toate
Amestecare (numai pentru TDM-iP1)
• Oprit
• Melodii
• Albume
Modul de listare (numai pentru TDMNC1)
• Toate piesele
• Lista discuri
• Listă artişti
• Listă genuri
Sfat
Modul de listare poate fi utilizat cu Lista de funcţii chiar
dacă lista este afişată.
84RO
Listă de mesaje DIGITAL MEDIA
PORT
Mesaj apărut
Explicaţie
Nici un
adaptor
Adaptorul nu este conectat
Nici un aparat
Nici un audio
Se încarcă
Nici un
Server*
Nici o piesă*
Nici un
element*
Conectare*
Configurare*
Avertizare*
Mod
petrecere*
Căutare*
Nici un aparat nu este conectat la
adaptor
Nu a fost găsit nici un fişier
audio
Datele sunt citite
Nici un server nu este conectat.
Nici o piesă nu a fost găsită
Nici un element nu a fost găsit
Conectare la server
Reţeaua se reglează
Verificaţi ecranul adaptorului
DIGITAL MEDIA PORT.
Unitatea este momentan în
modul „Oaspete”
Caută serverul
*Numai pentru TDM-NC1.
Denumirea intrărilor
Puteţi introduce o denumire de până la 8 caractere
pentru intrări şi o puteţi afişa.
Aceasta este convenabil pentru etichetarea
mufelor cu numele componentelor conectate.
4 Apăsaţi ©/ª/§/¨ pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi ⊕.
5 Apăsaţi [Finish] pentru a introduce
denumirea.
Denumirea introdusă de dumneavoastră a fost
înregistrată.
Pentru anularea denumirii
Apăsaţi [Cancel].
Notă
Când denumiţi un post RDS şi captaţi acel post, va apărea
numele Program Service (PS) în locul numelui introdus de
dumneavoastră. (Nu puteţi schimba numele Program Service
(PS). Numele introdus va fi şters de numele Program
Service (PS). )
1 Alegeţi elementul pe care doriţi să-l
denumiţi.
Puteţi denumi următoarele elemente:
• Poziţia de auto calibrare (pag. 43)
• Intrările (pag. 50)
• Posturile presetate (pag. 78)
2 Apăsaţi OPTIONS
3 Selectaţi
„Denumire
intrare”,
apoi
apăsaţi ⊕.
Va apărea pe ecran tastatura soft.
85RO
Comutarea între audio digital
şi analog
(INPUT MODE)
Când conectaţi componentele atât la mufa de
intrare audio analog cât şi la cea digitală, puteţi
fixa modul de intrare audio la fiecare dintre ele,
sau puteţi comuta de la una la alta, în funcţie de
tipul de material pe care doriţi să-l vizionaţi.
1 Apăsaţi butonul de intrare.
Puteţi utiliza şi „INPUT SELECTOR” pe
receptor.
2 Apăsaţi AMP.
3 Apăsaţi INPUT MODE în mod repetat
pentru a selecta modul de intrare
audio.
Modul de intrare audio selectat va apărea pe
ecranul TV.
Moduri de intrare audio
•
•
Auto
Oferă prioritate semnalelor audio digitale când
există şi conexiuni digitale şi analog. Dacă nu
există semnale audio digitale, sunt selectate
semnalele audio analog.
Analog
Specifică intrarea semnalelor audio analog în
mufele AUDIO IN (L/R).
Note
•
•
•
86RO
Unele moduri de intrare audio pot să nu fie instalate, în
funcţie de intrare.
Când fie intrarea HDMI, fie adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT este selectat, „-------„ va apărea pe
afişaj, şi nu puteţi selecta alte moduri. Selectaţi un mod
de intrare altul decât cea HDMI, radio satelit şi adaptor
DIGITAL MEDIA PORT şi apoi setaţi modul de intrare
audio.
Când este folosit „2ch Analog Direct”, sau este selectată
intrarea multi-canal, intrarea audio este setată la
„Analog”. Nu puteţi selecta alte moduri.
Sunetul / imaginile provenite
de la alte intrări
Puteţi reasocia semnalele video şi/sau audio către
o altă intrare.
Exemplu: Conectaţi mufa OPTICAL OUT a DVD
player-ului la mufa OPTICAL VIDEO IN a
acestui receptor când doriţi să introduceţi numai
semnalele audio digitale optice de la DVD player.
Conectaţi mufa componentei video a DVD playerului la mufa COMPONENT VIDEO DVD/BD IN
a acestui receptor când doriţi să introduceţi
semnale video de la DVD player. Asociaţi
semnalele video şi/sau audio mufei de intrare
DVD/BD folosind „Asociere Intrare” în meniul
Intrare.
2 Apăsaţi MENU în mod repetat pentru a
afişa meniul GUI pe ecranul TV.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetate pentru a
selecta „INPUT”, apoi apăsaţi ⊕ sau ¨.
4 Apăsaţi ©/ª pentru a selecta numele
intrării pe care doriţi s-o asociaţi.
5 Apăsaţi
OPTIONS, apoi
„Asociere introducere”.
selectaţi
6 Selectaţi semnalele audio şi/sau video
pe care doriţi să le asociaţi intrării
selectate în pasul 4, folosind ©/ª/§/¨,
apoi apăsaţi ⊕.
1 Apăsaţi AMP
Dacă „GUI MODE” nu este afişat în ecranul
receptorului, urmaţi paşii oferiţi în „7:
Operarea receptorului folosind GUI (Graphical
User Interface)” (pag. 38).
continuare
87RO
Nume
intrare
Componentă
Video1
Compozit
Video1
Compozit
Video2
Compozit
Video3
Mufe de
Componentă
intrare
DVD/BD
video
Compozit
asociabile
DVD/BD
Componentă
SAT/CATV
Mufe de
intrare
audio
asociabil
SAT/CATV
HDMI1
HDMI2
HDMI3
Video 1
OPT
Video3 OPT
SAT/CATV
OPT
MD/Tape
OPT
Video2
COAX
DVD/BD
COAX
SA-CD/CD
COAX
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD/BD
SAT/CATV
MD/TAPE
SACD/CD
MULTI
IN
O
O
O
-
-
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
O
-
-
-
-
-
O
O
-
O
O
O
O
-
-
-
-
O
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
-
-
O
-
-
-
O
-
-
-
-
-
--
O
-
O
O
-
O
-
-
O
-
O
O
-
O
-
O
O
O
-
O
O
-
-
O
-
O
O
O
O
-
-
O
-
O
-
O
O
O
-
Note
•
Nu puteţi asocia semnale optice de la o sursă de intrare
la mufele de intrare optice de pe receptor, şi nu puteţi
asocia semnale coaxiale din sursa de intrare la mufele
de intrare coaxiale de pe receptor
•
•
•
•
88RO
Când asociaţi intrarea audio digitală, setarea INPUT
MODE se poate schimba automat.
Nu puteţi reasocia mai mult de o intrare HDMI la
aceeaşi intrare.
Nu puteţi reasocia mai mult de o intrare audio digitală
la aceeaşi intrare.
Nu puteţi reasocia mai mult de o intrare video a unei
componente la aceeaşi intrare.
Modificarea afişajului
Puteţi verifica câmpul sonor, etc.,
modificarea informaţiilor de pe afişaj.
prin
Informaţii RDS
PS (numele Serviciului Program)a) l Frecvenţă,
bandă şi număr presetat l indicaţie PTY (Tipul
Programului)b) l RT (Radio Text)c) l indicaţie
CT (ceas în sistemul 24 de ore) l Tipul câmpului
sonor.
a)
Această informaţie mai apare şi pentru posturile FM
non-RDS.
b)
Tipul programului difuzat.
c)
Mesaje text trimise de către postul RDS.
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY, afişajul se
va modifica după cum urmează.
Numele intrării selectate l Nume intrare original
l Tip câmp sonor l Volum...
Sfat
Nu puteţi schimba afişajul în timp ce „GUI MODE” este
afişat pe ecran. Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi MENU pentru a
anula modul de afişare GUI.
Benzile FM si AM
Numele postului l Frecvenţa l Tipul câmpului
sonor l Volum...
Numele indexului apare numai când aţi asociat
unul la intrarea sau postul presetate.
Numele indexului nu apare când numai spaţiile
albe au fost introduse.
89RO
Despre indicatorii de pe afişaj
Nume Funcţie
1 SW
90RO
Se aprinde când este conectat un
subwoofer, iar semnalul audio este redat
din mufa SUB WOOFER. În timp ce
acest indicator se aprinde,receptorul
creează un semnal subwoofer pe baza
semnalului LFE. din discul redat sau pe
baza componentelor de frecvenţă scăzută
ale canalelor frontale.
Nume
Funcţie
2
Indicatori
canale de
redare
Literele indică canalele ce sunt redate.
Chenarele din jurul literelor diferă
pentru a arăta cum micşorează
receptorul sunetul sursă (pe baza
setărilor difuzorului).
Stânga faţă
Dreapta faţă
Centru (monoaural)
Surround stânga
Surround dreapta
Surround
Surround stânga spate
Surround dreapta spate
Surround spate
Exemplu: Format de înregistrare
(Faţă/Surround): 3/2.1
Canal ieşire: Difuzoarele surround
sunt setate la „NO”.
Câmp sonor: A.F.D.AUTO
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Nume
3 INPUT
4 AUTO
5 HDMI
6
DMPORT
7 96/24
8 COAX
9 OPT
10
ANALOG
11
MULTI
IN
12
D.RANGE
13 RDS
Funcţie
Se aprinde constant. Unul din
indicatorii de intrare se aprinde de
asemenea în funcţie de intrarea
curentă.
Se aprinde când INPUT MODE este
setat la „Auto”.
Se aprinde când receptorul
recunoaşte o componentă conectată
printr-o mufă HDMI IN.
Se aprinde când adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT este conectat şi
„DMPORT” este selectat.
Se aprinde când receptorul
decodează DTS 96/24 (96 kHz/24
bit)
Se aprinde când INPUT MODE este
setat la „Auto”, iar semnalul sursă
este unul digital introdus printr-o
mufă COAXIALA.
Se aprinde când INPUT MODE este
setat la „Auto”, iar semnalul sursă
este unul digital introdus printr-o
mufă OPTICA.
Se aprinde când INPUT MODE este
setat pe „Auto”, şi nici un semnal
digital nu este introdus prin mufele
COAXIALA sau OPTICA, sau când
INPUT MODE este setat la
„Analog”, sau când este folosit „2ch
Analog Direct”.
Nume
Funcţie
Se aprinde când este activat
egalizatorul.
Se aprinde când este activată
15 D.C.A.C.
autocalibrarea.
Se aprinde când este activat
16 SLEEP
cronometrul pentru oprire
automată.
Se aprinde când discul redat
conţine un canale L.F.E., iar
semnalul canalului L.F.E. este
reprodus; barele de dedesubtul
literelor se aprind pentru a indica
17 L.F.E.
nivelul. De vreme ce semnalul
L.F.E. nu este înregistrat în toate
părţile semnalului de intrare,
indicatorul bară va fluctua în
timpul redării.
Se aprinde când receptorul
decodează semnale Dolby Digital
Surround. Când receptorul
decodează semnale Dolby
18
Surround EX, se va aprinde
DIGITAL
” DIGITAL EX”. Când se redă
(EX)
un disc în format Dolby Digital,
asiguraţi-vă că aţi efectuat
conexiunile digitale şi că INPUT
MODE nu este setat la „Analog”.
14 EQ
Se aprinde când este selectată
intrarea multi-canal.
Se aprinde când este activată
compresia intervalului dinamic.
Se aprinde în timpul primirii
informaţiilor RDS
continuare
91RO
Nume
19 PRO
LOGIC
(II/IIx)
Funcţie
Se aprinde când receptorul aplică
procesarea Dolby Pro Logic
semnalelor pe 2 canale, pentru a
reda semnalele centrale şi surround.
„ PRO LOGIC II” se va aprinde
de asemenea când este activat
decodorul Dolby Pro Logic II
Movie/Music/Game. „ PRO
LOGIC IIx” se va aprinde de
asemenea când este activat
decodorul Dolby Pro Logic IIx
Movie/Music/Game.
Notă
Acest indicator nu se aprinde când fie
difuzorul central, fie cel surround nu este
conectat.
20
DTS (-ES)
Se aprinde când sunt introduce
semnale DTS. „DTS-ES” se aprinde
de asemenea când sunt decodate
semnale DTS-ES. Când redaţi un
disc în format DTS, asiguraţi-vă că
aţi efectuat conexiunile digitale şi că
INPUT MODE nu a fost setat pe
„Analog”.
21 NEO:6 Se aprinde când este activată
decodarea DTS Neo:6
Cinema/Music
Se aprinde când este activată
22
MATRIX
decodarea DTS-ES Matrix.
Se aprinde când este activată
23
SB DEC
decodarea sunetului surround spate.
Se aprinde când este activată
24
DISCRETE decodarea DTS-ES Discrete.
25
Se aprinde când folosiţi receptorul
Indicatori
pentru a capta posturi radio etc.
Radio
92RO
Nume
Funcţie
26
PRESET
27
MEMORY
Se aprinde când modul de captare
este setat pe modul presetare.
Se aprinde când este activată o
funcţie de memorie, precum
Denumire Intrare etc.
Se aprinde când receptorul aplică
procesarea Neural-THX semnalelor
de intrare.
Se aprinde când selecţia difuzoarelor
surround spate este setată pe „BIAMP”.
Se aprinde în funcţie de sistemul de
difuzoare folosit. „SP.A” şi „SP.B”
se opresc când butonul SPEAKERS
este oprit sau când sunt conectate
căştile.
28 neural
THX
29
BI-AMP
30
SP.A/SP.B
31
VOLUME
Afişează volumul actual.
Utilizarea cronometrului de
oprire automată
Puteţi seta receptorul să se oprească automat la o
anumită oră.
Înregistrarea folosind
receptorul
Puteţi înregistra de pe o componentă audio/video
folosind receptorul. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu componenta
dumneavoastră de înregistrare.
Înregistrarea pe un MiniDisc sau
casetă audio
Apăsaţi SLEEP în mod repetat.
De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul se va
modifica ciclic, după cum urmează:
Puteţi înregistra pe un MiniDisc sau casetă audio
folosind receptorul. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu pachetul MD sau
casete.
1 Apăsaţi butonul de intrare de pe
Când este folosit cronometrul, „SLEEP” se
aprinde.
Sfat
Pentru a verifica timpul rămas înainte ca receptorul să se
oprească, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas apare pe afişaj.
Dacă apăsaţi SLEEP din nou, cronometrul va fi modificat.
componenta de redare.
2 Pregătiţi componenta pentru redare.
De exemplu, introduceţi un CD într-un player
CD.
3 Pregătiţi componenta de înregistrare.
Introduceţi un MD sau casetă goală şi reglaţi
nivelul de înregistrare.
4 Începeţi înregistrarea pe platforma de
înregistrare, apoi începeţi redarea pe
componenta de redare.
continuare
93RO
Note
•
•
Reglajele sunetului nu afectează ieşirea semnalului din
mufele MD/TAPE OUT.
Semnalele de intrare audio din mufele MULTI
CHANNEL INPUT nu sunt redate.
Pentru a înregistra sunet digital
Conectaţi o componentă de redare la mufa de
intrare audio digitală (OPTICAL IN) şi conectaţi
componenta de înregistrare la mufa OPTICAL
MD/TAPE OUT.
Înregistrarea pe mediile de înregistrare
1 Apăsaţi
butonul
de
componentei de redare.
intrare
Folosirea unei conexiuni biamplificator
Dacă nu folosiţi difuzoare surround spare, puteţi
folosi
terminale
SURROUND
BACK
SPEAKERS pentru difuzoarele faţă într-o
conexiune bi-amplificator.
Pentru a conecta difuzoarele
Difuzor frontal
(D)
Difuzor frontal
(S)
a
2 Pregătiţi componenta pentru redare.
De exemplu, introduceţi caseta video pe care
doriţi să o copiaţi în VCR.
3 Pregătiţi componenta de înregistrare.
Înregistraţi o casetă video goală etc., în
componenta de înregistrare (VIDEO 1 sau
VIDEO 2) pentru înregistrare.
4 Începeţi înregistrarea pe componenta
de înregistrare apoi începeţi redarea pe
componenta de redare.
Note
•
•
•
•
•
Anumite surse conţin protecţii împotriva copierii,
pentru a împiedica înregistrarea. În acest caz, este
posibil să nu puteţi înregistra din aceste surse.
Semnalele de intrare audio din mufele MULTI
CHANNEL INPUT nu sunt redate.
Numai semnalele de intrare analog sunt redate de mufa
de ieşire analog (pentru înregistrare).
Numai semnalele de intrare digitale sunt redate prin
mufa de ieşire digitală (pentru înregistrare).
Sunetul HDMI nu poate fi înregistrat.
94RO
Conectaţi mufele de pe partea Lo (sau Hi) a
difuzoarelor frontale la mufele FRONT
SPEAKERS A şi mufele de pe partea i (sau Lo) a
difuzoarelor frontale la terminalele SURROUND
BACK SPEAKERS. Asiguraţi-vă că garniturile de
metal ataşate difuzoarelor au fost îndepărtate.
Neluarea acestei măsuri poate cauza o defecţiunea
receptorului.
Pentru a instala difuzoarele
Setaţi „Sur Back Assign” la „BI-AMP” în meniul
setărilor Speaker. Aceleaşi semnale redate din
mufele FRONT SPEAKERS A pot fi redate din
terminalele SURROUND BACK SPEAKERS
prin setarea „Sur Back Assign” la „BI-AMP”.
Note
•
•
•
•
Nu puteţi folosi mufele FRONT SPEAKERS B pentru o
conexiune bi-amplificator.
Când folosiţi funcţia de autocalibrare, efectuaţi setările
bi-amplificator înainte dea efectua autocalibrarea.
Dacă efectuaţi setările bi-amplificatorului, nivelul
difuzoarelor, echilibrul şi setările egalizatorului
difuzoarelor surround spate devin nevalabile, iar cele
ale difuzoarelor faţă sunt folosite.
Semnalele redate din mufele PRE OUT sunt folosite cu
aceleaşi setări ca şi terminalele SPEAKERS.
Utilizarea fără conectarea la TV
Puteţi utiliza acest receptor folosind afişajul, chiar
dacă nu folosiţi un GUI când monitorul TV nu
este conectat.
Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi MENU pentru
a afişa „DISPLAY” în fereastra de afişare.
Când „GUI MODE” este afişat în fereastra de
afişaj, meniul este setat să afişeze ecranul TV
folosind un GUI.
95RO
Descrierea meniurilor
Următoarele opţiuni sunt valabile în fiecare
meniu. Pentru detalii asupra navigării prin
meniuri, vezi pag. 40.
Meniu
Element
Auto
calibrare
AUTO CAL START?
COMPLETE
[J J J J J J J J J J]
Setări nivel
96RO
WARNING CODE
[J J J : 4 J]
ERROR CODE
[J J J : 3 J]
CAL TYPE
[J J J J J J J J J]
POSITION
[J J J J J J J J]
NAME IN?
[J J J J J J J J]
TEST TONE
[J J J J J J J J]
PHASE NOISE
[J J J J J J J]
PHASE AUDIO
[J J J J J J J]
FRONT L
[J J J . J db]
FRONT R
[J J J . J db]
CENTER
[J J J . J db]
SURROUND L
[J J J . J db]
SURROUND R
[J J J . J db]
SUR BACK
[J J J . J db]
SUR BACK L
[J J J . J db]
SUR BACK R
[J J J . J db]
SUB WOOFER
[J J J . J db]
MULTI CH SW
[J J J db]
D.RANGE COMP.
[J J J]
Parametru
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO,
EXIT
FL,FR,C,SL,SR,SBL,SBR: 0,1,2,3
Setare
iniţială
SAVE
EXIT
F,SR,SB: 0,1,2,3
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF
POS.1, POS.2, POS.3
FULL
FLAT
POS.1
OFF, L-SW (AUTO), L-SW (FIX)
OFF
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SBR/SBL, SBL/SL, SL/L, L/SR
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SBR/SBL, SBL/SL, SL/L, L/SR
-10.0 dB la +10.o dB (pas de 0,5 Db)
OFF
-10.0 dB la +10.o dB (pas de 0,5 dB)
0dB
-20.0 dB la + 10.0 dB (pas de 0,5 dB)
0dB
-20.0 dB la + 10.0 dB (pas de 0,5 dB)
0dB
-20.0 dB la + 10.0 dB (pas de 0,5 dB)
0dB
-20.0 dB la + 10.0 dB (pas de 0,5 dB)
0dB
-20.0 dB la + 10.0 dB (pas de 0,5 dB)
0dB
-20.0 dB la + 10.0 dB (pas de 0,5 dB)
0dB
-20.0 dB la + 10.0 dB (pas de 0,5 dB)
0dB
0 dB, +10 dB
0dB
OFF, STD, MAX
OFF
OFF
0dB
Meniu
Setări difuzor
Element
Parametru
SP PATTERN
2/0 la ¾.1
[J J J J J]
SUB WOOFER [J J J]
NO, YES
FRONT SP [J J J J J]
SMALL, LARGE
CENTER SP[J J J J J]
NO, SMALL, LARGE
SURROUND SP
NO, SMALL, LARGE
[J J J J J]
SUR BACK SP
NO, SINGLE, DUAL
[J J J J J J]
BI-AMP [J J J]
OFF, ON
FRONT L
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
FRONT R
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
CENTER
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
SURROUND L
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
SURROUND R
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
SUR BACK
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
SUR BACK L
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
SUR BACK R
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
SUB WOOFER
1.0 la 10.0 m (paşi de 1 cm)
[J J J J J J J J J]
UNITATE DISTANŢĂ
Metru, picior
[J J J J J]
SP. POSI
SIDE/LOW, SIDE/HIGH,
[J J J J J J J J J]
BEHD/LOW, BEHD/HIGH
FR. CROSSOVER
40Hz – 200 Hz (paşi de 10 Hz)
[J J J Hz]*
CNT CROSSOVER
40Hz – 200 Hz (paşi de 10 Hz)
[J J J Hz]*
SUR CROSSOVER
40Hz – 200 Hz (paşi de 10 Hz)
[J J J Hz]*
SP IMPEDANCE
4ohm, 8 ohm
[J ohm]
* Nu puteţi alege această setare când difuzorul este setat pe „LARGE”.
Setare iniţială
3/4.1
YES
LARGE
LARGE
LARGE
DUAL
OFF
3 m 0 cm
3 m 0 cm
3 m 0 cm
3 m 0 cm
3 m 0 cm
3 m 0 cm
3 m 0 cm
3 m 0 cm
3 m 0 cm
metru
SIDE/LOW
120 Hz
120 Hz
120 Hz
8 ohm
continuare
97RO
Meniu
Sur settings
Element
SOUND FIELD SELECT?
SB DECODING [J J J J]
SB DEC MODE
[J J J J J J J]
EFFECT LEVEL
[J J J %]
CENTER WIDTH
[J]
DIMENSION
[J J J J J J J]
PANORAMA MODE
[J J J]
SCREEN DEPTH
[J J J]
VIR. SPEAKERS
[J J J]
EQ PRESET
EQ settings
[J J J]
FRONT BASS
[J J J db]
FRONT TREBLE
[J J J db]
CENTER BASS
[J J J db]
CENTER TREBLE
[J J J db]
SUR/SB BASS
[J J J db]
SUR/SB TREBLE
[J J J db]
PRESET J CLEAR
[J J J]
FM MODE
Setări Tuner
[J J J J J J]
NAME IN? FM J J
A/V SYNC
Audio settings
[J J J ms]
DUAL MONO
[J J J J J J J J]
DEC. PRIORITY
[J J J J]
DIGITAL ASSIGN?
VIDEO1 OPT l
[J J J J J J]
VIDEO 2 COAX l
[J J J J J J]
VIDEO 3 OPT l
[J J J J J J]
DVD/BD COAX l
[J J J J J J]
SAT OPT l
[J J J J J J]
MD/TAPE OPT l
[J J J J J J]
SA-CD COAX l
[J J J J J J]
98RO
Parametru
Setare iniţială
OFF, AUTO, ON
AUTO
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
PLIIxMV
20% - 120% (paşi de 5%)
100%
0-3-7 (8 paşi)
3
FRONT +3 – 0 - SUR +3 (7 paşi)
0
OFF, ON
OFF
OFF, ON
ON
OFF, ON
ON
OFF, 1,2,3,4,5
1
-10.0 Db - +10.0 dB (paşi de 1 dB)
0 dB
-10.0 Db - +10.0 dB (paşi de 1 dB)
0 dB
-10.0 Db - +10.0 dB (paşi de 1 dB)
0 dB
-10.0 Db - +10.0 dB (paşi de 1 dB)
0 dB
-10.0 Db - +10.0 dB (paşi de 1 dB)
0 dB
-10.0 Db - +10.0 dB (paşi de 1 dB)
0 dB
YES, NO
NO
MONO, STEREO
STEREO
0 ms – 300 ms (paşi de 10 ms)
0 ms
MAIN/SUB, MAIN, SUB, MAIN+SUB
MAIN
PCM, AUTO
AUTO
Nici unul, VIDEO1 – 3, DVD/BD, SAT, MD, SA-CD
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD/BD
SAT
MD
SA-CD
Meniu
Element
RESOLUTION
Video settings
[J J J J J J J J]
COMPONENT V. ASSIGN?
VIDEO 1 l [J J J J J J J J]
DVD/BD l [J J J J J J J J]
SAT/CATV l [J J J J J J J J]
HDMI Settings HDMI CONTROL [J J J]
HDMI AUDIO [J J J J J J]
HDMI SW [J J J db]
HDMI VIDEO ASSIGN?
HDMI 1 l [J J J J J J J J]
HDMI 2 l [J J J J J J J J]
HDMI 3 l [J J J J J J J J]
System settings NAME IN? l [J J J J J J J J]
Parametru
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720 p, 1080 i, 1080 p
Setare iniţială
AUTO
NONE, VIDEO 1-3, DVD/BD,
SAT/CATV, MD/TAPE, SA-CD/CD,
MULTI IN
OFF, ONN
AMP, TV+AMP
0dB, + 10 dB, AUTO
VIDEO1
DVD/BD
SAT/CATV
OFF
AMP
AUTO
HDMI 1-3, VIDEO 1-3, DVD/BD,
SAT/CATV, MD/TAPE, SA-CD/CD,
MULTI IN
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
99RO
Efectuarea autocalibrării
Pentru detalii asupra autocalibrării, consultaţi „9:
Calibrarea automată a setărilor potrivite ale
difuzoarelor (Autocalibrarea)” (pag. 43)
Consultaţi „Înainte de efectuarea autocalibrării”
(pag. 43) înainte de a efectua autocalibrarea.
Pentru operarea receptorului
1 Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi MENU pentru
a trece de la „GUI MODE” la „DISPLAY
MODE”.
2 Apăsaţi AMP.
Utilizarea receptorului este activată.
3 Apăsaţi MENU.
Pe ecran va apărea „Auto Calibrare”
4 Apăsaţi ⊕.
5 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta „AUTO CAL START?”, apoi
apăsaţi ⊕ pentru a porni măsurătoarea.
Măsurătoarea va porni în cinci secunde. Se va
afişa un cronometru.
Notă
Sfaturi utile
•
•
Alte operaţiuni în afară de pornirea sau oprirea
receptorului sunt dezactivate în timpul autocalibrării.
Când sunt folosit difuzoare speciale, precum cele dipol,
este posibil ca măsurătorile să nu fie executate corect,
sau ca autocalibrarea să nu fie efectuată.
Pentru a confirma/salva autocalibrarea
când funcţia GUI este oprită
1 Confirmaţi rezultatul măsurătorii
Când măsurătoarea se finalizează, se va auzi
un bip, iar rezultatul va apărea pe ecran.
Rezultatul
măsurătorii
Afişaj
Explicaţie
Când procesul
de măsurare se
finalizează
complet
COMPLETE
Continuaţi cu
pasul 2.
ERROR
CODE 3 J
Consultaţi
„Listă de
mesaje după
măsurarea auto
calibrării) (pag.
48).
Când procesul
de măsurare
eşuează
În timpul cronometrului, depărtaţi-vă de zona de măsurare
pentru a evita erorile de măsurare.
6 Va începe măsurătoarea.
Procesul de măsurare va dura aproximativ 30
de secunde. Aşteptaţi până când procesul este
finalizat.
Pentru a anula autocalibrarea, modificaţi volumul,
activaţi funcţia MUTARE, schimbaţi funcţiile,
schimbaţi setarea butonului SPEAKERS de pe
receptor, sau conectaţi căştile.
Notă
Nu puteţi măsura înălţimea difuzoarelor surround şi a celor
surround spate. Setaţi această valoarea din setările „SP
POSI” în meniul setărilor Difuzor.
2 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta elementul, apoi apăsaţi ⊕.
Rezultatele măsurătorii au fost salvate.
Element
Explicaţie
RETRY
SAVE
EXIT
Repetă autocalibrarea
Salvează rezultatele măsurătorii şi
iese din procesul de setare.
Afişează o avertizare privind
rezultatele măsurătorii. Consultaţi
„Când selectaţi <<WRN
CHECK>>” (pag. 48).
Afişează faza fiecărui difuzor
(sincronizat/desincronizat).
Consultaţi „Când selectaţi
<<PHASE INFO>>”.
Afişează rezultatul măsurătorii
pentru distanţa difuzoarelor.
Afişează rezultatul măsurătorii
pentru nivelul difuzorului.
WRN
CHECK
PHASE
INFO
DIST.INFO
LEVEL
INFO
100RO
Element Explicaţie
Afişaj Explicaţie
EXIT
IN
Iese din procesul de setare fără a
salva rezultatele măsurătorii.
3 Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a
selecta parametrul, apoi apăsaţi ⊕.
Tipul
AUTO EQ
OUT
Explicaţie
Efectuează măsurătoarea
frecvenţei din fiecare „flat” al
difuzoarelor.
Setează caracteristicile
frecvenţei la un set care să se
ENGINEER
potrivească cu standardul
Sony.
Reglează caracteristicile
tuturor difuzoarelor pentru a se
FRONT
potrivi cu caracteristicile
REF
difuzorului central.
Setează tipul autocalibrării la
OFF
oprit.
FULL
FLAT
Sfat
Mărimea unui difuzor (MARE/MIC) este stabilită prin
caracteristicile scăzute. Rezultatele măsurătorii pot varia, în
funcţie de poziţia microfonului de optimizare şi a căştilor
procum şi de forma camerei. Este recomandat să urmaţi
rezultatele măsurătorilor. Totuşi, puteţi modifica acele setări
în meniul setărilor Difuzor. Salvaţi mai întâi rezultatele
măsurătorilor, apoi încercaţi să modificaţi setările, dacă
doriţi.
---
Difuzorul este sincronizat.
Difuzorul este desincronizat. Terminalele
„+” şi „-„ ale difuzorului pot fi conectate
invers. Totuşi, în funcţie de difuzoare, va
apărea „OUT” pe ecran deşi difuzoarele
sunt conectate corect. Aceasta din cauza
specificaţiilor difuzoarelor. În acest caz,
puteţi continua să folosiţi receptorul.
Nu este nici un difuzor conectat.
Sfat
În funcţie de poziţia subwoofer-ului, rezultatele măsurătorii
pentru polaritate pot varia. Totuşi, nu vor exista probleme
chiar dacă continuaţi să folosiţi receptorul cu acea valoare.
Selectarea tipului de câmp sonor
Pentru detalii despre fiecare câmp sonor,
consultaţi „Câmpul sonor pre-programat” (pag.
59).
Apăsaţi 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE sau
MUSIC în mod repetat.
Pe ecran va apărea tipul de câmp sonor selectat.
Puteţi folosi şi butoanele 2CH/A.DIRECT, A.F.D,
MOVIE sau MUSIC de pe telecomandă.
Ascultarea sunetului
fără reglaje
(ANALOG DIRECT)
Când selectaţi „PHASE INFO”
Puteţi verifica sincronizarea fiecărui difuzor
(sincronizat / desincronizat).
Apăsaţi 2CH/A.DIRECT.
Puteţi folosi şi 2CH/A.DIRECT
telecomandă.
Apăsaţi ©/ª în mod repetat pentru a selecta
Ascultarea radioului FM/AM
un difuzor, apoi apăsaţi ⊕ pentru a reveni la
pasul
1
din
„Confirmarea/salvarea
autocalibrării când funcţia GUI este oprită”.
de
pe
Pentru detalii despre funcţia radio, consultaţi
„Operaţiuni radio” (pag. 76).
continuare
101RO
Captarea posturilor radio
1 Apăsaţi TUNER în mod repetat pentru a
selecta banda FM sau AM.
Puteţi folosi şi INPUT SELECTOR de pe
receptor.
2 Apăsaţi TUNING + sau TUNING-.
Apăsaţi TUNING + pentru a scana frecvenţele
în ordine crescătoare, apăsaţi TUNING- pentru
a scana frecvenţele în ordine descrescătoare.
Receptorul se opreşte din scanare ori de câte
ori se recepţionează un post. Puteţi să apăsaţi
şi NING MODE pe receptor pentru a selecta
„AUTO”, apoi apăsaţi TUNING pentru a
selecta posturile.
Selectarea unei frecvenţe în mod direct
(Captarea directă)
1 După selectarea benzii FM sau AM,
apăsaţi D.TUNING.
2 Apăsaţi butoanele numerice pentru a
introduce frecvenţele, apoi apăsaţi ⊕
pentru a introduce.
Presetarea posturilor radio
1
Captaţi postul pe care doriţi să-l
presetaţi.
Pentru detalii asupra operaţiunii, consultaţi
„Captarea posturilor radio”.
5
Selectarea unui post presetat
1 Apăsaţi TUNER în mod repetat pentru a
selecta banda AM sau FM.
2 Apăsaţi PRESET + sau PRESET – în mod
repetat pentru a selecta postul presetat
dorit.
Puteţi apăsa şi tastele numerice pentru a
selecta postul presetat dorit. Apoi, apăsaţi
ENTER pentru a introduce selecţia.
Puteţi să apăsaţi şi TUNING MODE pe
receptor în mod repetat pentru a alege
„PRESET”, apoi să folosiţi TUNING pentru a
selecta posturile presetate dorite.
Afişarea informaţiilor RDS
În timp ce recepţionaţi un post RDS,
apăsaţi DISPLAY în mod repetat.
De fiecare dată când apăsaţi pe buton, informaţiile
RDS de pe afişaj se vor schimba ciclic, după cum
urmează:
PS (Program Service Name)a) l Frecvenţă, bandă
şi numărul presetat l indicator PTY (Program
Type)b) l indicaţie RT (Radio Text)c) l indicaţie
CT (Clock Time) (în sistemul de 24 ore) l Tipul
câmpului sonor.
a)
2
Apăsaţi MEMORY.
Va apărea „MEMORY” pe afişaj timp de
câteva secunde. Efectuaţi paşii 3 şi 4 înainte
de modificările afişajului.
3
Apăsaţi PRESET + sau PRESET –
pentru a selecta numărul presetat.
Sunt disponibile 30 de numere presetate AM şi
FM. Dacă apare „MEMORY” înainte de a
selecta numărul presetat, porniţi din nou de la
pasul 2.
4
Apăsaţi ENTER.
Postul este memorat ca numărul presetate
selectat. Dacă „MEMORY” dispare înainte de
a selecta numărul selectat, începeţi din nou de
la pasul 2.
102RO
Repetaţi paşii 1-4 pentru a preseta un
alt post.
Această informaţie apare de asemenea i pentru
posturile FM non-RDS.
b)
Tipul de program redat.
c)
Mesajele text trimise de postul RDS.
Utilizarea telecomenzii
Utilizarea fiecărei componente
folosind telecomanda
Când programaţi telecomanda să controleze
următoarele componente Sony sau non-Sony,
puteţi folosi butoanele e pe telecomandă care sunt
încercuite. Acordaţi atenţie, însă, faptului că este
posibil ca unele butoane să nu comande
componenta dumneavoastră. Dacă doriţi să
modificaţi conţinutul listei de intrare pentru a se
potrivi cu componentele speciale, consultaţi
„Programarea telecomenzii” (pag. 105).
103RO
Tabelul tastelor folosite pentru controlul fiecărei componente
COMPONENTĂ
AV
,
(după apăsare TV)
Tastă numerică
MEMORY/ENTER
CLEAR/D.TUNING
>10/-/-DISPLAY
OPTIONS/TOOLS
RETURN/EXIT
©/ª/§/¨
⊕
MENIU
/
§/¨
/TUNING
/TUNING
.
▻
DISC SKIP
MUTING,
MASTER VOL +/-,
TV VOL +/PRESET +/-,
TV CH +/DVD TOP MENU/
NIGHT MODE, DVD
MENU/INPUT MODE
F1/TV INPUT
F2/RESOLUTION/WIDE
* Numai LD-player
** Numai DSS
*** Numai B
104RO
TV
VCR
DVD
player
Bluray
PSX
Video
CD
player,
LD
player
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CA
TV
Digital
sattelite
/terrestrial
receiver
(EURO)
DSS,
BST
DAT
CD
player
z
z
z
z
z
z
Casetă
Digital
Media
Port
Ra
dio
Recep
tor
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
Programarea telecomenzii
Puteţi regla telecomanda pentru a se potrivi cu
componentele
conectate
la
receptorul
dumneavoastră.
Puteţi
chiar
programa
telecomanda să controleze componentele Sony şi
de asemenea componentele Sony
pe care
telecomanda este de regula incapabilă să le
controleze.
Procedura de mai jos foloseşte ca exemplu un caz
în care un VCR fabricat de o altă companie decât
Sony este conectat la mufele VIDEO 2 IN ale
receptorului.
Înainte de a începe:
− Nu puteţi schimba setările PHONO.
− Telecomanda
poate
controla
numai
componentele care acceptă semnale de control
infraroşii.
2
În timp ce butonul RM SET UP este
aprins, apăsaţi butonul de intrare
pentru componenta pe care doriţi să o
controlaţi.
De exemplu, dacă doriţi să controlaţi un VCR
conectat la mufa VIDEO 2 IN, apăsaţi VIDEO
2.
Se vor aprinde butonul RM SET UP şi butonul
de intrare. Dacă apăsaţi butonul pentru
componenta a cărei telecomandă nu o puteţi
programa, precum DMPORT etc., butonul RM
SET UP va continua să lumineze.
3
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
introduce
codul
numeric
corespunzător
componentei
şi
fabricantului componentei pe care
doriţi să o controlaţi.
Butoanele RM SET UP şi cel de intrare se vor
aprinde.
Notă
Pentru o valoare de telecomandă TV, numai numerele
din clasa 500 sunt valabile.
4
Apăsaţi ENTER.
O dată ce codul numeric a fost verificat,
butonul RM SET UP va clipi de două ori şi
telecomanda va ieşi automat din modul de
programare. Butonul de intrare se va stinge de
asemenea.
Pentru a anula programarea
Apăsaţi RM SET UP la orice pas.
1
Apăsaţi RM SET UP
Butonul RM SET UP se va aprinde.
Sfat
Când apăsaţi RM SET UP, folosiţi o sârmă subţire, cum
ar fi o agrafă.
Codurile
numerice
corespunzătoare
componentei şi fabricantul componentei
Folosiţi codurile numerice din tabelele de mai jos
pentru a controla componentele non-Sony şi cele
Sony, pe care de regulă telecomanda nu le poate
controla. De vreme ce semnalul telecomenzii
acceptat de o componentă diferă în funcţie de
model şi anul componentei, poate fi asociat mai
mult de un cod numeric pentru o componentă.
Dacă nu reuşiţi să programaţi telecomanda
folosind unul din coduri, încercaţi să folosiţi alte
coduri.
continuare
105RO
Note
•
•
Codurile numerice sunt bazate pe cele mai noi
informaţii pentru fiecare marcă. Există totuşi
posibilitatea ca componenta dumneavoastră să nu
răspundă la unele sau la toate codurile.
Toate butoanele de pe această telecomandă pot fi
disponibile când sunt folosite împreună cu componenta
dumneavoastră specială.
Pentru a controla un CD player
Producător
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Cod(uri)
101, 102, 103
104, 123
105 106 107
108 109 110
111 116
116
112 113 114
115
116
117
115 118 119
120 121 122
Pentru a controla o platformă DAT
Producător
Cod(uri)
SONY
PIONEER
203
219
Pentru a controla o platformă MD
Producător
Cod(uri)
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
301
302
303
304
Pentru a controla o platformă de casetă
Producător
Cod(uri)
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Pentru a controla un LD player
Producător
106RO
Cod(uri)
SONY
PIONEER
601, 602, 603
606
Pentru a controla un video CD player
Producător
Cod(uri)
SONY
605
Pentru a controla un VCR
Producător
Cod(uri)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
* Dacă un VCR AIWA nu funcţionează chiar dacă aţi
introdus codul pentru AIWA, introduceţi în locul acestuia
codul Sony.
Pentru a controla un DVD player
Producător
Cod(uri)
Producător
Cod(uri)
NEC
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
401,402
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Pentru a controla un DVD recorder
Producător
Cod(uri)
SONY
403, 411
Pentru a controla un TV
Producător
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Cod(uri)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNVOX
503, 515, 517, 518, 544,
566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA 503, 519, 527, 544, 566,
568
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIOSHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNINA
WARDS
YORK
XENITH
GE
LOEWE
Pentru a controla un radio satelit
Producător
Cod(uri)
SONY
810, 802, 803, 804,
824, 825, 865
845, 846
862
866
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
continuare
107RO
Producător
Cod(uri)
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
Ştergerea întregului conţinut al
memoriei telecomenzii
872
875
869, 870
Pentru a controla o cutie cu cabluri
Producător
Cod(uri)
SONY
HAMLIN/REGAL
821, 822, 823
836, 837, 838,
839, 840
JERROLD/G.I./MOTOROLA 806, 807, 808,
809, 810, 811,
812, 813, 814,
819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832,
833, 834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817,
844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Pentru a controla un radio
Producător
Cod(uri)
SONY
002, 005
1
Ţineţi apăsat MASTER VOL – mai întâi,
, apoi
.
apoi apăsaţi
Butonul RM SET UP se va aprinde de 3 ori.
2
Eliberaţi MASTER VOL -.
Tot conţinutul memoriei telecomenzii a fost
şters.
Pentru a controla un Blu-ray Disc player
Producător
Cod(uri)
SONY
310, 311, 312
Pentru a controla un PSX
Producător
Cod(uri)
SONY
313, 314, 315
108RO
Informaţii suplimentare
Glosar
Cinema Studio EX
Un mod al sunetului surround ce poate fi privit ca
o compilaţie a tehnologiei Digital Cinema Sound,
livrează sunetul unui cinematograf folosind trei
tehnologii:
„Multi
Dimensiuni
Virtuale”,
„Potrivire adâncime ecran” şi „Vibraţii studio
cinema”.
„Multi
dimensiuni
virtuale”,
tehnologia
difuzoarelor virtuale, creează un mediu surround
virtual cu actualele difuzoare până la 7.1 canale, şi
aduce experienţa sunetului surround de la cinema
în casa dumneavoastră.
„Potrivire adâncime ecran” reproduce atenuarea
treble, întregimea şi profunzimea sunetului, create
de obicei într-un cinematograf, folosind emisii
sonore din spatele ecranului. Acestea sunt apoi
adăugate la canalele faţă şi centrale.
„Vibraţii studio cinema” reproduce caracteristicile
sonore ale studiourilor de înregistrare, incluzând
studiourile
de
dublare
Sony
Pictures
Entertainment. Există 3 moduri, A/B/C,
disponibile în funcţie de tipul studioului.
Componentă video
Un format pentru transmiterea informaţiilor
despre semnalul video, constând în 3 semnale
separate: luminanţă Y, culoare Pb şi culoare Pr.
Imaginile de înaltă calitate, precum cele video
DVD sau HDTV, sunt transmise cu mai multă
fidelitate. Cele trei mufe sunt colorate în verde,
albastru şi roşu.
Video compus
Un format standard de transmitere a semnalelor
video. Semnalul luminanţei Y şi cel al luminanţei
C sunt combinate şi transmise împreună.
Frecvenţa de intersectare
Frecvenţa la care frecvenţele a două difuzoare se
intersectează.
Digital Cinema Sound (DCS)
Reproducere unică a sunetului pentru cinema-ul
casnic dezvoltat de Sony, în cooperare cu Sony
Pictures Entertainment, pentru savurarea sunetului
puternic al cinematografelor acasă. Cu acest
„Digital Cinema Sound” dezvoltat prin integrarea
DSP şi măsurarea datelor, câmpul sonor ideal
intenţionat de producătorii de filme poate fi
experimentat acasă.
Dolby Digital
Tehnologie de codare/decodare audio digitală,
dezvoltată de Dolby Laboratories, Inc. Constă în
canale faţă, centru, surround şi subwoofer. Este un
standard audio pentru DVD-video şi mai este
cunoscut ca surround pe 5.1 canale.
Dolby Digital Surround EX
Tehnologie acustică dezvoltată de Dolby
Laboratories, Inc. Informaţiile surround spate sunt
matriciate în canale surround stânga, dreapta
normale astfel încât sunetul a fie reprodus pe 6.1
canale. Scenele active în special sunt recreate cu
un câmp sonor mai dinamic şi mai realist.
Dolby Pro Logic II
Această tehnologie converteşte sunete audio
înregistrate stereo pe 2 canale în 5.1 canale pentru
redare. Există un mod MOVIE pentru filme şi
unul MUSIC pentru sursele stereo, precum
muzica. Filmele vechi codate în formatul stereo
tradiţional poate fi îmbunătăţit cu sunet surround
pe 5.1 canale.
Modul GAME este potrivit pentru jocurile video.
Dolby Pro Logic IIx
Tehnologie pentru redare pe 7.1 canale. Împreună
cu sunetul audio codat în Dolby Digital Surround
EX, pot fi reproduse şi sunete audio codate în
Dolby Digital 5.1 canale. Mai mult, conţinutul
stereo existent poate fi de asemenea reprodus.
continuare
109RO
Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologie de procesare audio dezvoltată e Dolby
Laboratories, Inc. Informaţiile surround centru şi
mono sunt matriciate în două canale stereo. Când
este reprodus. sunetul audio este decodat şi redat
pe 4 canale. Aceasta este cea mai obişnuită
metodă de procesare audio pentru DVD-video.
DTS 96/24
Un semnal digital de calitate înaltă. Înregistrează
sunete audio la o frecvenţă de eşantionare şi rată a
biţilor de 96 kHz/24 biţi, ceea ce este cel mai înalt
posibil pentru DVD-video. Numărul canalelor de
redare variază în funcţie de program.
DTS Digital Surround
Tehnologie de codare/decodare audio digitală
pentru cinematografe, dezvoltată de DTS, Inc.
Comprimă audio mai puţin decât Dolby Digital,
oferind o reproducere cu o calitate mai bună a
sunetului.
DTS Neo:6
Această tehnologie converteşte audio înregistrate
pe 2 canale stereo pentru redarea pe 6 canale.
Există două moduri de selectare în funcţie de sursa
de redare, sau de preferinţe: CINEMA pentru
filme şi MUSIC pentru surse stereo precum
muzica.
DTS-ES
Format pentru redarea pe 6.1 canale cu informaţii
surround spate. Există două moduri, „Discrete
6.1”, care înregistrează toate canalele în mod
independent, şi „Matrix 6.1” care matriciază
canalul surround spate în canalele surround stânga
şi surround dreapta. Este ideal pentru redarea
pieselor video.
110RO
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI este o interfaţă care suportă atât video cât
şi audio pe o singură conexiune digitală,
permiţându-vă savurarea imaginilor şi sunetelor
digitale de înaltă calitate, Specificaţi HDMI
suporta HDCP, o tehnologie de protecţie
împotriva copierii ce încorporează tehnologie de
codare a semnalelor video digitale.
Interlace
Metodă de scanare ce completează o imagine prin
afişarea a jumătate din linii pe o suprafaţă a
tubului TV la fiecare 1/60 secunde. Mai întâi, sunt
desenate toate linii impare, apoi toate cele pare, iar
apoi sunt desenate pentru a umple spaţiile. „i” de
la „480i” se referă la „Interlace”.
L.F.E.
Efectele sonore la frecvenţe scăzute, ce sunt redate
dintr-un subwoofer în Dolby Digital sau DTS etc.
Prin adăugarea unui bass profund cu o frecvenţă
între 20 şi 120 Hz, sunetul audio devine mai
puternic.
Neural THX
Neural Surround, THX Technologies a fost ales ca
format oficial de transmitere a sunetului surround
pentru
posturile
principale
de
radio
FM/HD/Satelit.
PCM
Metodă de conversie a sunetului audio analog în
audio digital pentru bucurarea de sunetul digital.
Progressive
O metodă de scanare ce desenează toate liniile de
scanare secvenţial, spre deosebire de interlace,
unde sunt desenate liniile impare şi apoi cele pare.
„p” de la „480p” se referă la „Progressive”.
x.v. Colour
x.v.Colour este un termen mai familiar pentru
standardul xvYCC propus de Sony şi este marcă
înregistrată a Sony. xvYCC este un standard
internaţional pentru spaţiul color în imaginea
video.
Acest standard poate exprima un interval mai
amplu de culori decât standardul actual de
transmisie utilizat.
Măsuri de precauţie
Despre siguranţă
Dacă orice obiect solid sau lichid cade în carcasă,
scoateţi din priză receptorul şi duceţi-l la verificat
la personal calificat înainte de a-l mai folos.
Despre surse de energie
• Înainte de a utiliza receptorul, verificaţi că
voltajul de operare este identic cu sursa
dumneavoastră de curent. Voltajul de
funcţionare este indicat pe plăcuţa cu numele
de pe spatele receptorului.
• Unitatea nu este deconectată de la cablul de
alimentare cât timp acesta este conectat la
priza de perete, chiar dacă unitatea în sine a
fost oprită.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi receptorul
pentru o perioadă mai lungă de timp, asiguraţivă că aţi deconectat receptorul de la priza de
perete. Pentru a deconecta cablul de
alimentare, trageţi de ştecher’ nu trageţi
niciodată de cablu.
• Cablul de alimentare AC trebuie schimbat
numai la un service autorizat.
Despre acumularea de căldură
Deşi receptorul se încălzeşte în timpul
funcţionării, aceasta nu constituie o defecţiune.
Dacă folosiţi continuu receptorul la un volum
ridicat, temperatura carcase va creşte considerabil.
Pentru a evita arsurile, nu atingeţi carcasa.
Despre aşezare
• Aşezaţi receptorul într-un loc cu ventilaţie
potrivită pentru a împiedica acumularea de
căldură şi pentru a prelungi viaţa receptorului.
• Nu aşezaţi receptorul lângă surse de căldură,
sau într-un loc supus luminii directe, prafului
excesiv sau şocurilor mecanice.
• Nu aşezaţi nimic pe carcasă ce ar putea bloca
găurile de ventilaţie şi ar putea cauza
defecţiuni.
continuare
111RO
•
Nu aşezaţi receptorul lângă echipamente
precum televizorul, VCR, sau casetofon.
(Dacă receptorul este folosit în combinaţie cu
un televizor, VCR sau casetofon, şi este aşezat
prea aproape de acel echipament, poate rezulta
zgomot, iar calitatea imaginii poate avea de
suferit. Aceasta este posibil mai ales când
utilizaţi o antenă de interior. Prin urmare, vă
recomandă folosirea unei antene de exterior. )
Despre utilizare
Înainte de a conecta alte componente, asiguraţi-vă
că aţi oprit şi deconectat receptorul.
Despre curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi comenzile cu o cârpă
moale umezită uşor cu o soluţie din detergent
uşor. Nu folosiţi nici un tip de lavetă abrazivă,
pudră sau solvent, precum alcool sau benzină.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
receptorul dumneavoastră, vă rugăm consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Depanare
Dacă vă confruntaţi cu oricare din următoarele
dificultăţi în timpul folosirii receptorului, folosiţi
acest ghid pentru a vă ajuta să remediaţi problema.
Dacă o problemă persistă, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Audio
Nu există sunet, indiferent de componenta
selectată, sau se aude numai un sunet
slab
• Verificaţi dacă difuzoarele şi componentele
sunt conectate corespunzător.
• Verificaţi dacă toate cablurile difuzoarelor
sunt conectate corect.
• Verificaţi ca atât receptorul cât şi
componentele să fie pornite.
• Verificaţi ca comanda MASTER VOLUME să
nu fie setată la – ∞ dB. Încercaţi setarea la
aproximativ -40 dB.
• Verificaţi ca SPEAKERS să nu fie setat la
OFF (pag. 42).
• Apăsaţi MUTING pe telecomandă pentru a
anula funcţia mutare.
• Verificaţi dacă aţi selectat componenta corectă
cu INPUT SELECTOR.
• Verificaţi conectarea căştilor.
Când numai
un sunet scăzut se aude, verificaţi pentru a
vedea dacă NIGHT MODE este activat (pag.
67)
• Dispozitivul de protecţie al receptorului a fost
activat. Opriţi receptorul, eliminaţi problema
de scurt circuit şi porniţi din nou alimentarea
cu curent.
Nu se aude nici un sunet de la o
componentă anume
• Verificaţi conectarea acelei componente la
mufele de intrare audio pentru acea
componentă.
• Verificaţi dacă firele folosite pentru conexiune
sunt introduse în întregime în mufe atât la
receptor cât şi la componentă.
112RO
Nu se aude sunetul de la unul din
difuzoarele faţă
• Conectaţi o pereche de căşti
in mufa
PHONES pentru a verifica dacă sunetul este
redat la căşti. Dacă numai un canal este redat
în căşti, este posibila ca componenta să nu fie
conectată corect la receptor. Verificaţi ca toate
cablurile să fie introduse în întregime în mufe
atât la receptor cât şi la componentă. Dacă
ambele canale sunt redate în căşti, difuzorul
frontal poate să nu fie conectat corect la
receptor. Verificaţi conexiunea difuzorului
frontal care nu redă nici un sunet.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat atât mufa L cât şi
cea R la o componentă şi nu doar una din ele.
Folosiţi
un
cablu
monoaural-stereo
(nefurnizat). Totuşi, nu va exista sunet de la
difuzorul central când este selectat un câmp
sonor (Pro Logic, etc.). Când difuzorul central
nu este conectat, sunetul este redat numai din
difuzoarele faţă stânga/dreapta.
Nu există sunet din surse analog pe 2
canale
• Verificaţi ca mufa de intrare audio selectată să
nu fie asociată altor intrări în meniul de intrare
(„Input Assign”) (pag. 87).
Nu există sunet din sursele digitale (din
mufa de intrare COAXIALA sau OPTICA).
• Verificaţi că INPUT MODE nu este setat la
„Analog” (pag. 86)
• Verificaţi că „2ch Analog Direct” nu este
utilizat.
• Verificaţi ca sursa aurio selectată să nu fie
asociată altor intrări în „Input Assign” din
meniul de intrare (pag. 87).
Intrarea sunetului sursă din mufa HDMI nu
este redat de amplificator sau difuzorul TV
conectat la receptor
• Verificaţi ca piesa să fie conectată corect la
mufa HDMI pentru acea componentă.
• Sunetul nu este redat când afişaţi meniul
receptorului pe monitorul TV. Apăsaţi AMP
MENU pentru a opri afişajul.
• Puteţi asculta Super Audio CD în HDMI
numai prin transmisie a semnalului PCM
linear.
• În funcţie de componenta de redare, aceasta
poate
necesita
instalare.
Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu fiecare componentă.
Sunetele stâng/dreapta sunt neechilibrare
sau inversate
• Verificaţi ca difuzoarele şi componentele să
fie conectate corect şi sigur.
• Reglaţi parametrii de echilibru folosind meniul
setărilor autocalibrării.
Există bruiaj sau zgomot puternic
• Verificaţi ca difuzoarele şi componentele să
fie conectate sigur.
• Verificaţi ca firele de conectare să fie
depărtate de un transformator sau motor, şi la
cel puţin 3 metri de un TV sau lumină
fluorescentă.
• Mutaţi TV de lângă componentele audio.
• Asiguraţi-vă că aţi împământat terminalul
SIGNAL GND.
• Mufele şi ştecherele sunt murdare. Ştergeţi-le
cu o cârpă umezită uşor în alcool.
Nu există sunet, sau numai un sunet slab
se aude din difuzoarele centru /
surround/surround spate
• Alegeţi un mod „Cinema Studio EX” (pag. 62)
• Reglaţi nivelul difuzorului (pag. 68).
• Asiguraţi-vă că difuzoarele surround/centru
sunt setate fie la SMALL, fie la LARGE (pag.
68)
continuare
113RO
Nu există sunet de la difuzoarelor
surround spate
• Anumite discuri nu au steag Dolby Digital
Surround EX chiar dacă pachetele au logouri
Dolby Digital Surround EX. În acest caz,
selectaţi ON” în „SB Dec Mode” (pag. 65).
Nu există sunet de la subwoofer
• Verificaţi ca subwoofer-ul să fie conectat
corect.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit difuzorul.
• Când toate difuzoarele sunt setate la
„LARGE” şi „Neo:6 Cinema”, sau „Neo:6
Music” este selectat, nu există sunet din
subwoofer.
Efectul surround nu poate fi obţinut
• Asiguraţi-vă că funcţia câmpului sonor este
pornită (apăsaţi MOVIE sau MUSIC).
• Câmpurile sonore nu funcţionează pentru
semnale cu o frecvenţă de eşantionare de mai
mult de 48 kHz.
Sunetul Dolby Digital sau DTS multi-canal
nu este reprodus
• Verificaţi că DVD-ul, etc., să fie înregistrat în
format Dolby Digital sau DTS.
• Când conectaţi un DVD player etc., la mufele
de intrare digitale ale acestui receptor,
asiguraţi-vă că setarea pentru redarea digitală
audio a componentei conectate este
disponibilă.
Înregistrarea nu poate fi efectuată
• Verificaţi ca piesele să fie conectate corect
(pag. 21).
• Selectaţi componenta sursă folosind INPUT
SELECTOR (pag. 50).
114RO
Becul MULTI CHANNEL DECODING nu se
aprinde în albastru
• Verificaţi ca piesa de redare să fie conectată la
o mufă digitală, iar intrarea să fie selectată
corespunzător pe acest receptor.
• Verificaţi dacă sursa de intrare a software-ului
redat corespunde formatului multi-canal.
• Verificaţi dacă instalarea pe componenta de
redare este setată pe sunet multi-canal.
• Verificaţi pentru a vă asigura că mufa de
intrare audio nu este asociată altor intrări în
„Input Assign” din meniul Intrări (pag. 87).
Nu există sunet de la componenta
conectată la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT
• Reglaţi volumul acestui receptor
• Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT şi/sau
componenta nu sunt conectate corect. Opriţi
receptorul,
apoi
reconectaţi
adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT şi/sau componenta.
• Verificaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
şi/sau aparatul pentru a vă asigura că suportă
acest receptor.
Video
Nu există imagine sau aceasta e neclară la
apariţia pe ecranul TV.
• Alegeţi intrarea potrivită pe receptor (pag. 50)
• Setaţi TV la modul de intrare potrivit.
• Mutaţi TV-ul de lângă componentele audio.
• Asociaţi intrarea video a componentei în mod
corect
• Semnalul de intrare trebuie să fie la fel ca
intrarea când convertiţi un semnal de intrare
cu acest receptor (pag. 32).
Imaginea din COMPONENT VIDEO OUT
este coruptă
• Semnalele de intrare video altele decât
componenta de 480p nu sunt recepţionate când
semnalele sunt redate din mufa VIDEO.
Introduceţi semnale video de la componenta
480i.
• Când sunt redate semnale de intrare altele
decât 480p, folosiţi mufa COMPONENT
VIDEO OUT şi setaţi „Resolution” la
„DIRECT”.
Imaginile sursei cu conectare HDMI nu
sunt redate pe TV
• Asiguraţi-vă că firele sunt conectate în mod
corect la componente.
• În funcţie de componenta redării, aceasta
poate
necesita
instalarea.
Consultaţi
instrucţiunile furnizate împreună cu fiecare
componentă.
Înregistrarea nu poate fi efectuată
• Verificaţi ca piesele să fie conectate corect
(pag. 26).
• Selectaţi componenta sursă folosind INPUT
SELECTOR (pag. 50)
Antenă FM exterioară (aeriană)
Receptor
Fir de împământare
(nefurnizat)
La pământ
Posturile radio nu pot fi captate
• Verificaţi dacă antenele sunt conectate
corespunzător. Reglaţi antenele şi conectaţi o
antenă externă, dacă este necesar.
• Puterea semnalului posturilor este prea slabă.
Folosiţi captarea directă.
• Asiguraţi-vă că aţi setat corect intervalul de
captare.
• Nu au fost presetate posturi sau posturile
presetate au fost şterse. Presetaţi posturile
(pag. 78).
• Apăsaţi DISPLAY astfel încât frecvenţa să
apară pe afişaj.
GUI nu apare pe ecranul TV
• Apăsaţi SHIFT, apoi MENU pentru a afişa
„GUI MODE” pe ecran.
• Verificaţi dacă TV este conectat corect.
RDS nu funcţionează
• Asiguraţi-vă că aţi captat un post FM RDS.
• Selectaţi un post FM mai puternic.
Radio
Informaţiile RDS pe care le doriţi nu apar.
• Contactaţi postul radio şi aflaţi dacă furnizează
serviciul în cauză. Dacă da, serviciul poate fi
indisponibil temporar.
Recepţia FM este slabă
• Folosiţi un cablu coaxial de 75 ohm pentru a
conecta receptorul la o antenă externă FM aşa
cum se arată mai jos. Dacă legaţi receptorul la
o antenă externă, protejaţi-o împotriva
trăsnetelor. Pentru a preveni o explozie de
gaze, nu conectaţi cablul împământat la o
conductă de gaze.
continuare
115RO
Telecomanda
Telecomanda nu funcţionează
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul de pe
receptor.
• Înlăturaţi
orice
obstacole
din
calea
telecomenzii.
• Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă cu
unele noi,dacă sunt slabe.
• Asiguraţi-vă că modurile de comandă ale
receptorului sunt la fel. Dacă modul de
comandă al receptorului şi cel al telecomenzii
sunt diferite, nu puteţi utiliza receptorul cu
telecomanda (pag. 37).
• Asiguraţi-vă că selectaţi intrarea corectă pe
telecomandă.
• Când utilizaţi o componentă programată nonSony, telecomanda poate să nu funcţioneze în
funcţie de model şi de producătorul
componentei.
Mesaje de eroare
Dacă există vreo defecţiune, afişajul va arăta un
cod cu două numere şi un mesaj. Puteţi verifica
starea sistemului prin mesaj. Consultaţi următorul
tabel pentru a rezolva problema. Dacă aceasta
persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
PROTECTOR
Este redat curent neregulat către difuzoare, sau
panoul superior al receptorului este acoperit.
Receptorul se va opri automat după câteva
secunde. Verificaţi conexiunea difuzoarelor şi
porniţi din nou alimentarea.
Pentru alte mesaje, consultaţi „Listă de mesaje
după măsurătoarea autocalibrării” (pag. 48) şi
„Listă de mesaje DIGITAL MEDIA PORT”. (pag.
84).
116RO
Secţiuni de consultat pentru ştergerea
memoriei
Pentru a şterge
Vezi
Toate setările memorate
Pag. 36
Specificaţii
Secţiunea amplificator
PUTEREA REDATA
Putere nominală de ieşire în modul Stereo1) 2)
(8 ohm 1kHz, THD 0,7%):
105 W + 105 W
Putere de ieşire de referinţă în modul stereo2)
(4 ohm, 1 kHz, THD o,7%):
105 W + 105 W
Putere de ieşire de referinţă:
(8 ohm 20Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FATA2): 100W + 100W
CENTRU2): 100W
SURROUND2): 100W +
100W
SURROUND SPATE2):
100W + 100W
Putere de ieşire de referinţă:
(4 ohm 20Hz – 20 kHz,
THD 0,7%)
FATA2): 100W + 100W
CENTRU2): 100W
SURROUND2): 100W +
100W
SURROUND SPATE2):
100W + 100W
Putere de ieşire de referinţă în modul stereo
(8 ohm 1kHz, THD 10%):
130W + 130 W
Putere de ieşire de referinţă în modul stereo
(4 ohm 1kHz, THD 10%):
130W + 130 W
Putere de ieşire de referinţă
(8 ohm 1 kHz, THD 10%)
FATA2) : 130 W + 130 W
CENTRU2): 130 W
SURROUND2): 130 W +
130 W
SURROUND BACK2): 130
W + 130 W
Putere de ieşire de referinţă:
(4 ohm 1 kHz, THD 10%)
FATA2): 130 W + 130 W
CENTRU2): 130 W
SURROUND2): 130 W +
130 W
SURROUND BACK2): 130
W + 130 W
1)
În funcţie de setările câmpului sonor şi de sursă, este
posibil ca nici un sunet să nu fie redat.
2)
Măsurat în următoarele condiţii:
Cerinţe de alimentare:
230 V AC, 50/60 Hz ( în ţări
europene, altele decât Marea
Britanie)
240 V AC, 50/60 Hz (în
Marea Britanie şi zona
generală)
Răspuns frecvenţă
PHONO
Curbă de
egalizare RIAA
± 0,5 dB
MULTI CHANNEL INPUT, SACD/CD, MD/TAPE, DVD/BD, TV,
SAT/CATV, VIDEO 1/2/3
10 Hz –
100kHz ± 3 dB
Intrări (Analoage)
PHONO
MULTI CHANNEL INPUT, SACD/CD, MD/TAPE, DVD/BD,
TV, SAT/CATV, VIDEO 1/2/3
Sensibilitate: 2.5
mV
Impedanţă:
50kohm
S/N: 90 dB (A,
20 kHz LPF)
Sensibilitate: 150
mV
Impedanţă: 50
kohm
S/N: 100 dB (A,
20 kHz LPF)
continuare
117RO
Intrări (Digitale)
DVD/BD, VIDEO 2,
SA-CD/CD (Coaxial)
Impedanţă: 75 ohm
S/N: 96 dB (A, 20 kHz,
LPF)
VIDEO1, VIDEO 3,
SAT/CATV, TV,
MD/TAPE (Optical)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ieşiri
MD/TAPE (REC OUT),
Voltaj: 150 mV
VIDEO 1 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER,
Voltaj: 2 V
SURROUND L/R,
Impedanţă: 1 kohm
SURROUND BACK
L/R, SUBWOOFER
EGALIZATOR
Niveluri de creştere
± 10dB, paşi de 1 dB
Secţiunea radio FM
Interval de recepţie
Antenă
Terminale antenă
97.5 – 108.0 MHz
antenă fir FM
75 ohm, neechilibrate
Secţiunea radio AM
Interval recepţie
531 – 1602 kHz (cu
scală de recepţie de 9 kHz)
Antenă
antenă buclă
Secţiunea video
Intrări/ieşiri
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENTA VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75
ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75
ohm
80 MHz HD Pass
through
118RO
Video HDMI
Intrare /ieşire
640 x 480p @ 60Hz
720 x 480p @ 59.94/60Hz
1440 x 480p @ 59.94/60 Hz (pixel trimis de
două ori)
1280 x 720p @ 59.94/60Hz
1920 x 1080i @ 59.94/60 Hz
1920 x 1080p @ 59.94/60 Hz
720 x 576p @ 50Hz
1440 x 576p @ 50 Hz (pixel trimis de 2 ori)
1280 x 720p @ 50 Hz
1920 x 1080i @ 50 Hz
1920 x 1080p @ 50 Hz
1920 x 1080i @ 24 Hz
Informaţii generale
Cerinţe de alimentare:
230 V AC, 50/60 Hz (în ţări din
Europa în afara Marii Britanie)
230 – 240 V AC, 50/60 Hz (în
Marea Britanie)
Puterea la ieşire:
(DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUR: 5V, 700mA
Consum
390 W
Consum (în modul standby)
0,7 W (când „HDMI Control”
este setat pe „OFF”)
Dimensiuni
430 x 175 x 430 (lăţime/
înălţime/ adâncime) mm
inclusiv părţile de proiectare şi
comenzile
Masă (aproximativă)
14,5 kg.
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de utilizare (acest manual)
Ghid instalare rapidă (1)
Ghid HDMI CONTROL (1)
Listă meniuri GUI (1)
Microfon de optimizare ECM-AC2 (1)
Antenă fir FM (1)
Antenă buclă AM (1)
Cablu de alimentare AC (1)
Telecomandă RM-AAP019 (1)
Telecomandă RM-AAU018 (1)
Baterii R6 (mărime AA) (4)
Designul şi specificaţiile sunt supuse modificărilor
fără notificare prealabilã.
•
•
Consumul de putere în standby – 0,7 W
La imprimarea numitor plăci de circuite
nu au fost folosiţi inhibitori de foc pe
bază de halogeni..
119RO
Index
Simboluri
Terminal SIGNAL GND, 25
Numere
2 canale, 59
2ch Analog Direct, 59, 101
2 ch Stereo Mode, 59
4Ω, 41
5.1 canale, 15
7.1 canale, 15
8Ω
A
A.F.D (mod), 60
A/V Sync 56, 98
AM 76, 89, 101
Audio (setări) 56, 98
Autocalibrare 43, 96, 100
Autocaptare 76, 102
Afişaj 90
Asociere intrare 87
Audio fază 72 , 96
Profunzime ecran 64, 98
B
Bass 7, 74, 98
BI-AMP 72,97
Blu-ray Disc Player 27, 29, 53
Buton HDMI 7
Bec MULTI CHANNEL DECODING 53
C
Cablu de alimentare 36
Configurare bi-amplificator 94
CD player 22, 25, 52
Controlul Lăţimii Centrale 64, 98
Cinema Studio EX 62
Conexiuni
antene 35
componente audio 21
monitor 19
difuzoare 17
componente video 26
120RO
Control dimensiune 64, 98
Captare directă 77, 102
Curbă EQ 49
Comandă HDMI 57, 99
Convertire 32
Cască (Setări) 62
Client reţea 83
Căşti, 7
Cronometru oprire 93
Captare 76, 77
D
D. Range Comp 73, 96
DCAC 43
DCS 62
DIGITAL MEDIA PORT 7,9,14,22,81,82
Distanţă 69
Dolby Digital EX 66
DTS Neo: 6 (cinema, Music) 60
DTS-ES Discrete 66
Dual Mono 56, 98
DVD player 27, 29, 53
DVD recorder 31
Denumire intrare 85
Difuzor (setări) 41, 72, 97
DIFUZOARE 7, 42
Difuzoare virtuale 64, 98
E
EQ (Setări) 74, 98
Egalizator 74
F
Frecvenţă de intersectare 73, 97
FM 76, 89, 101
Film 62
G
GUI (Graphical User Interface) 19, 38
H
HDMI (Settings) 57, 99
HDMI Audio
I
Instalare avansată 49
Intrare 50
INPUT MODE 86
INPUT SELECTOR 52, 53, 54, 66
iPod 82, 83
Instalare manuală 68
Instalare rapidă 44
Instalare câmp sonor 59
Impedanţă difuzor 41, 97
Î
Înregistrare 93
J
Joc video 54
L
L.F.E 91
LARGE 69
M
Modificarea afişajului 89
Mod de comandă 37
Modificare presetate EQ 98
Mod FM 76, 98
Mod Listă 84
Mufe HDMI 9,27
MASTER VOLUME 52, 53, 54, 55
Mesaje
Autocalibrare 48
DIGITAL MEDIA PORT 84
Eroare 116
Muzică 62
Mutare 51
Mod panoramă 64, 98
Mărime 69
Model difuzor 70, 97
Mufe VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
N
Nivel efecte 64, 98
Nivel 68, 74
Nivel HDMI SW 58, 99
Nivel Multi Ch SW 73
Neural-THX 60
NIGHT MODE 67
P
Prioritate de decodare 56, 98
PL II 60
PLIIx 60
Poziţie (Autocalibrare) 49
Poziţie (difuzoare surround) 69
Posturi presetate 78, 102
PROTECTOR 116
R
Reglare Câştig (Bass/Treble) 74
RDS 79, 102
Resetare 36, 98
Rezoluţie 57, 81, 99
Radio satelit 30
Radio 76
Radio (Setări) 98
S
Selectare tip calibrare 46, 96
Setări preferenţiale 64
SB Dec Mode 66, 98
SB Decoding 65, 98
Screen Saver 58
SMALL 69
Selectare câmp sonor 59, 101
Super Audio CD player 22, 24, 25, 52
Sur back assign 72
Sur settings 98
Surround 59
Sistem (setări) 58, 99
Ş
Ştergere
EQ 75, 89
memorie 36
telecomandă 108
T
Telecomandă 11-14, 37, 103-108
Ton testare 71, 72, 96
TONE 7
TONE MODE 7.36
Treble 7, 74, 98
U
Unitate de distanţă 73, 97
continuare
121RO
V
VCR 31, 55
Video (setări) 57, 99
Z
Zgomot fazic 72, 96
122RO
P
P