2
GT-I9300
Gebruiksaanwijzing
Over deze
gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit mobiele apparaat van Samsung.
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en
amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge
normen van Samsung.
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te
maken met de functies en onderdelen van het toestel.
Lees dit eerst
Voordat u het toestel gebruikt, moet u de gehele
gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinstructies lezen voor
veilig en correct gebruik.
●● De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op
de standaardinstellingen van het toestel.
●● De afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze
gebruiksaanwijzing kunnen er anders uitzien dan het
daadwerkelijke product.
●● De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan anders zijn
dan het product of de software die door serviceproviders
wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving. Ga naar de Samsung-website
(www.samsung.com) voor de nieuwste versie van de
gebruiksaanwijzing.
●● Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk
van het toestel, de software en uw provider.
●● De opmaak en weergave van deze gebruiksaanwijzing is
gebaseerd op het besturingssysteem Android en kan verschillen
afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
●● Applicaties voor dit apparaat functioneren wellicht anders
dan vergelijkbare computerapplicaties en hoeven niet over
alle functies te beschikken die beschikbaar zijn voor de
computerversie.
●●
Over deze gebruiksaanwijzing
2
Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per
regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor
prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties
van derden.
●● Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door
het bewerken van de instellingen in het register of door het
gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer
u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe
leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
●● U kunt de software voor uw mobiele apparaat bijwerken door
naar de Samsung-website (www.samsung.com) te gaan.
●● Software, geluid, achtergronden en afbeeldingen in dit apparaat
zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten
tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen
en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere
doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Samsung
is niet aansprakelijk voor inbreuk op het copyright door
gebruikers.
●● Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor
gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden,
automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices.
Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een
geschikt gegevensabonnement. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.
●● Bewaar deze gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt
raadplegen.
●●
Over deze gebruiksaanwijzing
3
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt:
Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken
bij u of anderen
Let op—situaties die schade aan het toestel of andere
apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende
informatie
►
Verwijzing naar—pagina’s met gerelateerde informatie;
bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor “zie ook pagina 12”)
→
Gevolgd door—het aantal opties of menu’s dat u
moet selecteren om een bepaalde stap uit te voeren;
bijvoorbeeld: Selecteer in de lijst met applicaties
Instellingen → Toestel-info (staat voor Instellingen,
gevolgd door Toestel-info)
Copyright
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd krachtens internationale
copyrightwetten.
Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden
gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke
vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te
slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Over deze gebruiksaanwijzing
4
Handelsmerken
●●
SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Samsung Electronics.
●●
Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ en Google
Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
●●
Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk
van Bluetooth SIG, Inc.
●●
Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van
Microsoft Corporation.
●●
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
DivX®, DivX Certified® en
de bijbehorende logo’s
zijn handelsmerken van
Rovi Corporation of zijn
dochterondernemingen en worden
onder licentie gebruikt.
●● Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
eigendom van de respectieve eigenaren.
●●
Over deze gebruiksaanwijzing
5
OVER DIVX VIDEO
DivX® is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een
dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel
DivX Certified® apparaat waarmee DivX-video kan worden
afgespeeld. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en voor
softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivXvideo’s kunt converteren.
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om
DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het
verkrijgen van de registratiecode gaat u in het instellingenmenu
van het toestel naar het gedeelte over DivX VOD. Ga naar
vod.divx.com voor meer informatie over registreren.
Een apparaat dat DivX Certified® is voor het afspelen van DivX®video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud.
Over deze gebruiksaanwijzing
6
Inhoud
Het toestel in elkaar zetten................................ 11
Uitpakken . ........................................................................................... 11
Indeling ................................................................................................. 12
Toetsen .................................................................................................. 14
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen . ................... 15
De batterij opladen . ........................................................................ 17
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .............................. 21
Aan de slag.......................................................... 23
Uw toestel in- of uitschakelen . ................................................... 23
Het aanraakscherm gebruiken ................................................... 24
Bewegingen gebruiken ................................................................. 27
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of
ontgrendelen ..................................................................................... 31
Het startscherm . ............................................................................... 32
Applicaties openen . ........................................................................ 37
Meerdere applicaties starten . ..................................................... 39
De instellingen van uw toestel aanpassen ............................ 40
Tekst ingeven ..................................................................................... 46
Communiceren................................................... 49
Bellen ..................................................................................................... 49
Berichten .............................................................................................. 60
Google Mail ......................................................................................... 62
E-mail ..................................................................................................... 64
Talk .......................................................................................................... 66
ChatON . ................................................................................................ 67
Messenger ........................................................................................... 68
Google+ ................................................................................................ 68
Inhoud
7
Entertainment..................................................... 69
Camera .................................................................................................. 69
Videospeler ......................................................................................... 79
Galerij ..................................................................................................... 82
MP3-speler . ......................................................................................... 85
Music Hub ............................................................................................ 88
FM-radio ............................................................................................... 89
Persoonlijke gegevens....................................... 92
Contacten ............................................................................................ 92
S Planner . ............................................................................................. 95
S Memo ................................................................................................. 97
Spraakrecorder ................................................................................ 100
Web- en GPS-services....................................... 102
Internet ............................................................................................... 102
Flipboard ............................................................................................ 106
Game Hub . ........................................................................................ 106
Latitude ............................................................................................... 107
Maps ..................................................................................................... 107
Meer services .................................................................................... 109
Navigatie ............................................................................................ 109
Plaatsen . ............................................................................................. 110
Play Books .......................................................................................... 110
Play Movies . ...................................................................................... 111
Play Store . .......................................................................................... 111
Samsung Apps . ............................................................................... 112
S Suggest . .......................................................................................... 112
Inhoud
8
YouTube .............................................................................................. 112
Video Hub .......................................................................................... 114
Connectiviteit................................................... 115
USB-aansluitingen . ........................................................................ 115
Wi-Fi ...................................................................................................... 117
Wi-Fi Direct ........................................................................................ 120
AllShare Cast ..................................................................................... 121
AllShare Play ..................................................................................... 122
Mobiel netwerk delen .................................................................. 125
Bluetooth ........................................................................................... 127
GPS . ...................................................................................................... 129
VPN-verbindingen ......................................................................... 131
Hulpmiddelen................................................... 133
Calculator ........................................................................................... 133
Klok ....................................................................................................... 133
Downloads ........................................................................................ 136
Dropbox . ............................................................................................ 136
Mijn bestanden ............................................................................... 137
NFC ....................................................................................................... 139
Zoeken ................................................................................................ 141
SIM-toolkit ......................................................................................... 142
S Voice . ................................................................................................ 142
Instellingen....................................................... 143
De instelopties weergeven . ....................................................... 143
Wi-Fi ...................................................................................................... 143
Bluetooth ........................................................................................... 143
Inhoud
9
Gegevensgebruik ........................................................................... 143
Meer instellingen ............................................................................ 144
Geluid .................................................................................................. 146
Display ................................................................................................. 147
Achtergrond . .................................................................................... 148
LED-indicator . .................................................................................. 148
Beweging ........................................................................................... 149
Energiebesparing ........................................................................... 150
Opslag ................................................................................................. 150
Batterij ................................................................................................. 151
Applicatiebeheer ............................................................................ 151
Account- en synchronisatie-instellingen ............................. 151
Locatieservices . ............................................................................... 151
Beveiliging ......................................................................................... 152
Taal en invoer ................................................................................... 154
Back-up maken en terugzetten ................................................ 159
Dock ..................................................................................................... 159
Datum en tijd ................................................................................... 159
Toegankelijkheid . ........................................................................... 160
Ontwikkelaarsopties ..................................................................... 161
Toestel-info ........................................................................................ 162
Problemen oplossen........................................ 163
Veiligheidsinformatie...................................... 169
Index.................................................................. 180
Inhoud
10
Het toestel in elkaar zetten
Uitpakken
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
●● Mobiel toestel
●● Batterij
●● Snelstartgids
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software.
Gekraakte of illegale software kan schade of storingen
veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de
fabrikant.
De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de
beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk
van uw regio of serviceprovider.
●● Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires
kopen.
●● De bijgeleverde items zijn alleen ontworpen voor uw
toestel en zijn mogelijk niet compatibel met andere
toestellen.
●● Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw
toestel.
●● Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires.
Niet-goedgekeurde accessoires kunnen storing in uw
toestel veroorzaken.
●●
Het toestel in elkaar zetten
11
Indeling
››Voorzijde
7
1
8
2
3
9
4
10
5
11
6
Nummer
Functie
1
Servicelampje
2
Luistergedeelte
3
Volumetoets
4
Starttoets
5
Optietoets
6
Multifunctionele aansluiting
7
Cameralens voorzijde
8
Nabijheids-/lichtsensor
9
Aanraakscherm
10 Terugtoets
11 Microfoon
Het toestel in elkaar zetten
12
››Achterzijde
17
12
13
18
14
15
19
16
20
Nummer
Functie
12 Microfoon1
13 GPS-antenne2
14 Flitser
15 Aan/uit/reset/vergrendeltoets
16 Cameralens achterzijde
17 Headsetaansluiting
18 Luidspreker
19 Achterklep
20 Hoofdantenne
1. Alleen ingeschakeld wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of
video’s opneemt.
2. Raak het gebied rond de antenne niet aan en bedek dit niet met
uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPSfuncties.
Het toestel in elkaar zetten
13
Toetsen
Toets
Functie
Het toestel inschakelen (ingedrukt
houden); de opties voor apparaten
Aan/uit/
openen (ingedrukt houden); het
1
reset /
toestel resetten (8-10 seconden
vergrendelen ingedrukt houden); het
aanraakscherm uitschakelen en
vergrendelen of inschakelen.
Optie
Een lijst met beschikbare opties
op het huidige scherm openen;
de zoekapplicatie openen in het
startscherm (ingedrukt houden); het
invoervenster voor zoeken openen
bij gebruik van bepaalde applicaties
(ingedrukt houden).
Start
Teruggaan naar het startscherm; de
lijst met recent gebruikte applicaties
openen (ingedrukt houden); de S
Voice-applicatie openen (twee keer
indrukken).
Terug
Teruggaan naar het vorige scherm.
Volume
Het volume van het toestel
aanpassen.
1. Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw
toestel vastloopt, moet u het toestel mogelijk resetten voordat u het
weer kunt gebruiken.
Het toestel in elkaar zetten
14
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt
u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw
abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en
optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services
kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module)
kopen.
U kunt alleen microSIM-kaarten gebruiken.
1 Verwijder de achterklep.
Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u
de achterklep verwijdert.
Wees voorzichtig wanneer u de achterklep buigt of draait.
De klep kan hierdoor beschadigd raken.
Het toestel in elkaar zetten
15
2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige
contactpunten omlaag gericht.
Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als de
geheugenkaart klem komt te zitten in de SIM-kaartsleuf,
moet u het toestel naar een Samsung Servicecenter brengen
om de geheugenkaart te verwijderen.
3 Plaats de batterij.
4 Plaats de achterklep terug.
Het toestel in elkaar zetten
16
De batterij opladen
Voordat u het toestel voor het eerst gebruikt of wanneer de batterij
lange tijd niet is gebruikt, moet u de batterij opladen. U kunt ook
opladen door het toestel met een USB-kabel op een computer aan
te sluiten.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers
en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of
kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het
toestel schade oploopt.
Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een
waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht
weergegeven. Laad de batterij op als u het toestel weer
wilt gebruiken.
●● Als de batterij volledig is ontladen, kunt u het toestel niet
inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten.
Laat een lege batterij enige tijd opladen voordat u
probeert het toestel in te schakelen.
●● Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt,
netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties waarvoor
een verbinding met een ander toestel is vereist, raakt de
batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding
met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom
meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze
applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is
opgeladen.
●●
Het toestel in elkaar zetten
17
››Opladen met een reisadapter
1 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de
multifunctionele aansluiting.
Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig
worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd
gebruik valt niet onder de garantie.
2 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.
Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het toestel
wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm
mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van
het toestel los.
●● Het toestel kan warm worden tijdens het opladen. Dit is
normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur
of prestaties van het toestel.
●● Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en
de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.
●●
Het toestel in elkaar zetten
18
3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de
stekker van de adapter uit het toestel en vervolgens uit het
stopcontact.
Koppel de reisadapter altijd los van het toestel voordat u
de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl
de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel worden
beschadigd.
Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los
wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft
geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter
uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te
onderbreken. Het toestel moet zich in de buurt van het
stopcontact bevinden tijdens het opladen.
Over de oplaadpictogrammen voor de batterij
Als u de batterij oplaadt terwijl het toestel is uitgeschakeld, geven
de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de
batterij aan:
Opladen
Volledig opgeladen
Het toestel in elkaar zetten
19
››Opladen met een USB-kabel
Controleer voordat u met opladen begint of de computer is
ingeschakeld.
1 Sluit het kleine uiteinde (micro-USB) van de USB-kabel aan op
de multifunctionele aansluiting.
2 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort
van een computer.
Afhankelijk van het gebruikte type USB-kabel kan het even
duren voordat het opladen wordt gestart.
3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de
stekker van de USB-kabel uit het toestel en vervolgens uit de
computer.
››Batterijverbruik verminderen
Uw toestel beschikt over opties waarmee u het gebruik van de
batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op
de achtergrond uitschakelt, kunt u het toestel langer gebruiken
voordat u het weer moet opladen:
●● Schakel de spaarstand in.
●● Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te
drukken, wanneer het toestel niet wordt gebruikt.
●● Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
●● Schakel de Bluetooth-functie uit.
●● Schakel de Wi-Fi-functie uit.
●● Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
●● Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
●● Verminder de helderheid van het scherm.
Het toestel in elkaar zetten
20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)
U kunt geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 64 GB
in het apparaat plaatsen. Afhankelijk van het type kaart en de
kaartfabrikant, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet
compatibel met het apparaat.
Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor
geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk
niet volledig compatibel met uw toestel. Als u een
geheugenkaart gebruikt die niet compatibel is, kan uw
toestel of uw geheugenkaart beschadigd raken. Opgeslagen
gegevens op de geheugenkaart kunnen ook beschadigd
raken.
Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur
voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst
die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd,
wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
●● Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de
levensduur van geheugenkaarten.
●● Wanneer u een geheugenkaart in uw apparaat plaatst,
wordt de bestandenlijst van de geheugenkaart
weergegeven in de map extSdCard.
●●
1 Verwijder de achterklep.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten
naar beneden gericht.
Het toestel in elkaar zetten
21
3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de
kaart vastklikt.
4 Plaats de achterklep terug.
››Een geheugenkaart verwijderen
Controleer of de geheugenkaart op dat moment niet wordt
gebruikt door het toestel.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Opslag →
SD-kaart afmelden → OK.
2 Verwijder de achterklep.
3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt
van het toestel.
4 Verwijder de geheugenkaart.
5 Plaats de achterklep terug.
Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel
gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden
tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of
het toestel.
››Een geheugenkaart formatteren
Als u de geheugenkaart op een computer formatteert, kan
de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de
geheugenkaart alleen in het toestel.
Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Opslag
→ SD-kaart formatteren → SD-kaart formatteren → Alles
verwijderen.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens
te maken voordat u de geheugenkaart formatteert.
De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het toestel in elkaar zetten
22
Aan de slag
Uw toestel in- of uitschakelen
1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2 Geef de PIN-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt
gekregen, en selecteer OK (indien nodig).
Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de
instructies op het scherm om het toestel in te stellen. U moet
u aanmelden bij Google of een Google-account maken
op applicaties te gebruiken die verbinding maken met de
Google/server.
Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets
ingedrukt en selecteert u Uitschakelen → OK.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van
geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik
van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is,
bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
●● Als u alleen de diensten wilt gebruiken waarvoor geen
netwerk is vereist, activeert u de vliegtuigstand. ► p. 144
●●
Aan de slag
23
Het aanraakscherm gebruiken
Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items
selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het
aanraakscherm.
Raak het aanraakscherm niet met uw vingertoppen aan en
gebruik geen scherpe voorwerpen op het aanraakscherm.
Dit kan het aanraakscherm beschadigen of ervoor zorgen
dat dit niet meer goed werkt.
●● Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met
andere elektrische apparaten. Door elektrostatische
ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
●● Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt
met vloeistoffen. Het aanraakscherm kan in vochtige
omstandigheden of door blootstelling aan vloeistoffen
worden beschadigd.
●●
Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken,
moet u de beschermende folie verwijderen voordat u het
toestel gebruikt.
●● Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische
ladingen die door het menselijk lichaam worden
veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met
uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm
reageert niet als het door scherpe voorwerpen zoals een
stylus of een pen wordt aangeraakt.
●●
Aan de slag
24
U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te
bedienen:
Tik op
Eén keer aanraken om een menu, optie
of applicatie te selecteren of te starten.
Blijven aanraken
Tik op een item en blijf dit langer dan
2 seconden aanraken.
Slepen
Tik op een item en verplaats het naar een
nieuwe locatie.
Dubbeltikken
Tik snel twee keer op een item.
Aan de slag
25
Vegen
Snel omhoog, omlaag, naar links of
rechts bladeren om door lijsten of
schermen te bewegen.
Samenknijpen
Plaats twee vingers ver uit elkaar en
breng ze naar elkaar toe.
Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet
gebruikt. Druk op de aan/uit-toets of de starttoets om het
scherm weer in te schakelen.
●● U kunt de tijd instellen dat het toestel wacht voordat het
scherm wordt uitgeschakeld. Selecteer in de lijst met
applicaties Instellingen → Display → Time-out scherm.
●●
Aan de slag
26
Bewegingen gebruiken
Dankzij de ingebouwde bewegingsherkenning kunt u acties
uitvoeren door uw toestel te bewegen of gebaren met uw handen
te maken.
Als u deze functies wilt gebruiken, moet u eerst de functie
voor bewegingsherkenning activeren. Selecteer in de lijst met
applicaties Instellingen → Beweging.
Oppakken
Pak het toestel op nadat u het een
tijdje niet hebt gebruikt of wanneer
het scherm is uitgeschakeld. Het
toestel trilt als u gesprekken hebt
gemist of als er nieuwe berichten
zijn.
Tegen oor houden
Houd het toestel tegen uw
oor wanneer u lijstgegevens,
berichtdetails of contactdetails
bekijkt om een spraakoproep te
maken.
Aan de slag
27
Kantelen
Houd het toestel met beide handen
vast, blijf twee punten op het
scherm aanraken en draai het toestel
naar achteren en naar voren om in of
uit te zoomen terwijl u afbeeldingen
weergeeft of webpagina’s bekijkt.
Pannen om te verplaatsen
Schuif het toestel naar links of rechts
terwijl u een item blijft aanraken om
het item naar een andere pagina op
het startscherm of de applicatielijst
te verplaatsen.
Pannen om te bladeren
Wanneer er is ingezoomd op
een afbeelding, blijft u een punt
aanraken op het scherm en schuift u
het toestel in de gewenste richting
om door de afbeelding te bladeren.
Aan de slag
28
Schudden
●● Schud uw toestel om te zoeken
naar Bluetooth-apparaten.
●● Schud uw toestel om de lijst met
e-mailberichten of de gegevens
van Yahoo News, Yahoo Finance of
AccuWeather bij te werken.
Updates werken niet voor
widgets op het startscherm.
Dubbeltikken
Dubbeltik op het toestel om naar
de bovenkant van een lijst met
contacten of e-mailberichten te
gaan.
Omkeren
Plaats het toestel omgekeerd
neer om beltonen te dempen, het
afspelen van media te onderbreken
of de FM-radio te dempen.
Aan de slag
29
Vegen met hand
Veeg uw hand naar links of
rechts over het scherm om een
schermafbeelding te maken.
U kunt geen schermafbeelding
maken wanneer u bepaalde
applicaties gebruikt.
Aanraken met handpalm
Raak het scherm aan met uw
handpalm om het afspelen van
media te onderbreken of de FMradio te dempen.
Draaien
Blijf het scherm aanraken en
draai het toestel naar de liggende
weergave om de camera te starten
wanneer het scherm is vergrendeld
(wanneer de snelkoppeling van de
camera is geactiveerd). ► p. 152
Aan de slag
30
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen
Wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet
gebruikt, schakelt het toestel het aanraakscherm uit en worden
het aanraakscherm en de toetsen automatisch vergrendeld om
onbedoelde bewerkingen te voorkomen. Als u het aanraakscherm
en de toetsen handmatig wilt vergrendelen, drukt u op de aan/uittoets.
Om te ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op de aan/
uit-toets of starttoets te drukken en vervolgens met uw vinger te
vegen.
Voor het ontgrendelen van het scherm
kunt u de bewegingsontgrendeling
gebruiken. Selecteer in de lijst met
applicaties Instellingen → Beveiliging →
Schermvergrendeling → Beweging → OK.
Als u het scherm wilt ontgrendelen met de
ontgrendelingsbeweging, blijft u een punt
op het scherm aanraken en kantelt u het
toestel naar voren.
U kunt de functie voor schermvergrendeling activeren
om te voorkomen dat anderen uw persoonlijke gegevens
en informatie die op het toestel is opgeslagen, openen of
gebruiken. ► p. 42
Aan de slag
31
Het startscherm
In het startscherm kunt u de status van het toestel zien en
applicaties openen.
Het startscherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts
om de panelen van het startscherm weer te geven. U kunt ook een
stip onder aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het
bijbehorende paneel te gaan.
››Pictogrammen
De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven,
kunnen verschillen afhankelijk van de regio en
serviceprovider.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Verbonden met gprs-netwerk
Verbonden met edge-netwerk
Verbonden met hsdpa-netwerk
Verbonden met wi-fi-toegangspunt
Bluetooth-functie geactiveerd
GPS-services in gebruik
Actieve oproep
Gemiste oproep
Aangesloten op computer
Geen SIM- of USIM-kaart
Aan de slag
32
Pictogram
Betekenis
Nieuw bericht
Alarm ingeschakeld
Roaming (buiten het servicegebied)
Stille stand ingeschakeld (trillen)
Stille stand ingeschakeld (dempen)
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
››Werken met het meldingenpaneel
Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte
met pictogrammen en sleept u het naar beneden. U verbergt het
paneel weer door de onderkant van het paneel omhoog te slepen.
In het meldingenpaneel kunt u de huidige status van uw toestel
weergeven en de volgende opties gebruiken:
●● Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen. ► p. 117
●● GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen. ► p. 129
●● Melodie: de Stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat
dempen of instellen op trillen in de Stille stand.
●● Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait
wanneer u het toestel draait.
●● Spaarstand: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
●● Melding: meldingspictogrammen verbergen of weergeven.
Aan de slag
33
Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen. ► p. 127
●● Auto-stand: de Autostand in- of uitschakelen.
●● Synchronisatie: het automatisch synchroniseren van applicaties
in- of uitschakelen.
Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
●●
●●
››Een item verplaatsen op het startscherm
Blijf een item aanraken en sleep het
naar een nieuwe locatie.
››Een item verwijderen uit het startscherm
Blijf een item aanraken en sleep het naar de vuilnisbak.
Aan de slag
34
››Het paneel voor snelle toegang aanpassen
U kunt het paneel voor snelle toegang onder aan het startscherm
aanpassen door snelkoppelingen naar applicaties toe te voegen of
verwijderen.
●● Als u een applicatiepictogram wilt verwijderen, blijft u het
pictogram aanraken en sleept u het naar de prullenbak.
●● Als u een snelkoppeling naar een applicatie wilt toevoegen, blijft
u de nieuwe snelkoppeling aanraken op het startscherm en
sleept u het naar een lege locatie.
››Een paneel toevoegen aan of verwijderen uit het
startscherm
U kunt panelen toevoegen aan of verwijderen uit het startscherm
om widgets in te delen.
1 Plaats op het startscherm twee vingers op het scherm en
beweeg ze naar elkaar toe om over te schakelen naar de
bewerkingsstand.
2 Panelen toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen:
Als u een paneel wilt verwijderen, tikt u op de
miniatuurafbeelding van het paneel en blijft u de afbeelding
aanraken. Sleep vervolgens de afbeelding naar de
prullenbak.
●● Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u
.
●● Als u het hoofdpaneel van het startscherm wilt instellen,
selecteert u
.
●● Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de
miniatuurafbeelding van een paneel aan en sleept u deze
naar de gewenste locatie.
●●
3 Druk op de terugtoets om terug te gaan naar het vorige
scherm.
Aan de slag
35
››Widgets gebruiken
Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige
functies en informatie verschaffen.
Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices
gemaakt. Als u een webwidget gebruikt, worden er
mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
●● Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio
of serviceprovider.
●●
Een widget toevoegen aan het startscherm
1 Selecteer in de lijst met applicaties Widgets om het
widgetpaneel te openen.
2 Scroll naar links of rechts in het widgetpaneel om een widget
te zoeken.
3 Blijf een widget aanraken om deze toe te voegen aan het
startscherm.
Een snelkoppeling voor instellingen toevoegen aan het
startscherm
U kunt snelkoppelingen naar vaak gebruikte instellingen
toevoegen aan het startscherm.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Widgets om het
widgetpaneel te openen.
2 Blijf Instellingen sneltoets aanraken en laat dit los op het
startscherm.
3 Selecteer een instelling, zoals S Beam of Wi-Fi.
Aan de slag
36
Applicaties openen
Applicaties openen en volledig gebruikmaken van de functies
op uw toestel. U kunt de lijst met applicaties aanpassen aan
uw voorkeuren, of applicaties downloaden van internet om de
functionaliteit van uw toestel te verbeteren.
1 Selecteer in het startscherm Apps om de lijst met applicaties te
openen.
2 Scroll naar links of rechts naar een ander scherm.
U kunt ook een stip onder aan het scherm selecteren om
rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan.
3 Selecteer een applicatie.
4 Druk op de terugtoets om terug te gaan naar het vorige
scherm. Druk op de starttoets om terug te gaan naar het
startscherm.
●● U kunt een snelkoppeling naar een applicatie toevoegen
aan het startscherm door een pictogram te blijven
aanraken in de lijst met applicaties.
●● Als u het toestel draait terwijl u bepaalde functies gebruikt,
wordt de interface ook gedraaid. Om te voorkomen dat de
interface draait, selecteert u Instellingen → Display →
Scherm automatisch draaien.
●● Terwijl u het toestel gebruikt, kunt u een
schermafbeelding maken door tegelijkertijd op de
starttoets en de aan/uit-toets tegelijk ingedrukt te houden.
De afbeelding wordt opgeslagen in Mijn bestanden →
sdcard → Foto’s → Schermafbeeldingen.
Aan de slag
37
››Applicaties ordenen
U kunt de volgorde van applicaties wijzigen in de lijst met
applicaties of ze groeperen in categorieën.
1 Druk in de lijst met applicaties op de optietoets en selecteer
Bewerken.
2 Blijf een applicatiepictogram aanraken.
3 Applicaties ordenen:
Als u een applicatie wilt verplaatsen, sleept u deze naar de
nieuwe locatie.
●● Als u de applicatie wilt toevoegen aan een nieuwe map.
sleept u de applicatie naar .
●● Als u de applicatie naar een nieuw paneel wilt verplaatsen,
sleept u de applicatie naar .
●● Als u de applicatie wilt verwijderen, sleept u deze naar
.
Als u het applicatiepictogram naar sleept, wordt er
informatie over de applicatie weergegeven.
●●
4 Selecteer Opsl.
››Een applicatie downloaden
1 Selecteer in de lijst met applicaties Meer services.
2 Zoek een applicatie en download deze naar het toestel.
U kunt ook diverse applicaties downloaden via Play Shop,
Samsung Apps en S Suggest.
››Een applicatie verwijderen
1 Druk in de lijst met applicaties op de optietoets en selecteer
Verwijderen.
2 Selecteer
op het pictogram van een applicatie en selecteer
OK.
U kunt alleen de applicaties verwijderen die u hebt
gedownload.
Aan de slag
38
››Onlangs gebruikte applicaties openen
1 Houd de starttoets ingedrukt om de applicaties weer te geven
die u onlangs hebt geopend.
2 Selecteer een applicatie.
Meerdere applicaties starten
U kunt met het toestel met meerdere applicaties tegelijk werken.
Als u meerdere applicaties wilt openen, drukt u op de starttoets
terwijl u een applicatie gebruikt. Selecteer vervolgens een andere
applicatie die u wilt starten vanuit het startscherm.
››Applicaties beheren
U kunt meerdere applicaties beheren met Taakbeheer.
1 Houd de starttoets ingedrukt en selecteer Taakbeheer →
Actieve applicaties.
Taakbeheer wordt gestart en geeft de actieve applicaties weer.
2 Actieve applicaties beheren:
Als u een andere applicatie wilt gebruiken, selecteert u er
een in de lijst.
●● Selecteer Stop om een applicatie te sluiten.
●● Selecteer Alles stoppen om alle actieve applicaties te
sluiten.
●●
Aan de slag
39
De instellingen van uw toestel aanpassen
Haal meer uit uw toestel door de instellingen aan uw voorkeuren
aan te passen.
››De weergavetaal wijzigen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Taal en
invoer → Taal.
2 Selecteer een taal.
››De aanraaktoon in- of uitschakelen
Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Geluid →
Aanraakgeluiden.
››Het volume van het toestel aanpassen
1 Druk de volumetoets omhoog of omlaag.
2 Selecteer en sleep de schuifregelaars om het volumeniveau
voor elk geluid aan te passen.
››De beltoon wijzigen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Geluid →
Beltoon apparaat.
2 Selecteer een beltoon → OK.
››Overschakelen naar de stille stand
U kunt de geluiden van uw toestel op een van de volgende
manieren uit- of inschakelen:
●● Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte
met pictogrammen en sleept u het naar beneden en selecteer
vervolgens Melodie.
●● Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer Stille stand.
●● Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon → Toetsen en blijf
aanraken.
Aan de slag
40
››Een achtergrond voor het startscherm selecteren
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
2
Achtergrond → Startscherm.
Selecteer een afbeeldingsmap → een afbeelding.
››Het lettertype wijzigen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Display →
Letterstijl.
2 Selecteer een lettertype → Ja.
››De helderheid van het scherm aanpassen
Uw toestel beschikt over een lichtsensor die het niveau van het
omgevingslicht kan detecteren en de helderheid van het scherm
automatisch kan aanpassen. U kunt de helderheid van het scherm
ook handmatig instellen.
Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld,
raakt de batterij van het toestel sneller leeg.
Het toestel instellen om de helderheid automatisch aan te
passen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Display →
Helderheid.
2 Schakel het selectievakje naast Helderheid automatisch in.
3 Selecteer OK.
Het toestel verhoogt automatisch de helderheid in
heldere omgevingen en verlaagt de helderheid in donkere
omgevingen.
Aan de slag
41
De helderheid handmatig aanpassen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Display →
Helderheid.
2 Schakel het selectievakje naast Helderheid automatisch uit.
3 Sleep de schuifregelaar naar links of rechts.
4 Selecteer OK.
››Het toestel vergrendelen
U kunt het toestel vergrendelen door het
schermvergrendelingsfunctie te activeren.
Als u uw wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een
Samsung Servicecenter laten resetten.
●● Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
wachtwoorden of privégegevens of andere schade die
door illegale software wordt veroorzaakt.
●●
Ontgrendeling met gezichtsdetectie instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Beveiliging
→ Schermvergrendeling → Gezichtontgrendeling.
2 Selecteer Instellen → Doorgaan.
3 Pas het toestel aan zodat uw gezicht in de afbeelding past.
4 Wanneer er een correcte afbeelding is gemaakt van uw gezicht,
selecteert u Doorgaan.
5 Voltooi het instellen van de secundaire ontgrendelings-PINcode of het ontgrendelingspatroon.
Ontgrendeling met gezichts- en spraakherkenning
instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
2
Beveiliging → Schermvergrendeling → Gezicht en stem.
Selecteer Instellen → Doorgaan.
Aan de slag
42
3 Pas het toestel aan zodat uw gezicht in de afbeelding past.
4 Wanneer er een correcte afbeelding is gemaakt van uw gezicht,
selecteert u Doorgaan.
5 Selecteer .
6 Zeg een woord of zin vier keer om te gebruiken als
ontgrendelingsopdracht.
7 Selecteer Done.
8 Voltooi het instellen van de secundaire ontgrendelings-PINcode of het ontgrendelingspatroon.
Een ontgrendelingspatroon instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
Beveiliging → Schermvergrendeling → Patroon.
2 Bekijk de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en
selecteer Volgende.
3 Teken een patroon door ten minste 4 punten met elkaar te
verbinden en selecteer Doorgaan.
4 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen en selecteer
Bevestigen.
5 Voltooi het instellen van de reserve-PIN-code.
Als u uw ontgrendelingspatroon vergeet, kunt u de
schermvergrendelingsfunctie uitschakelen met een reservePIN-code.
Een PIN-code voor ontgrendeling instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
Beveiliging → Schermvergrendeling → Geef PIN-code in.
2 Geef een nieuwe PIN-code in en selecteer Doorgaan.
3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer OK.
Aan de slag
43
Een ontgrendelingswachtwoord instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
Beveiliging → Schermvergrendeling → Wachtwoord.
2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer
Doorgaan.
3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.
››De SIM- of USIM-kaart vergrendelen
U kunt het toestel vergrendelen met de PIN-code die u bij
de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen. Als de SIM- of USIMkaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het
inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
Beveiliging → SIM-kaartvergrendeling instellen → SIMkaart vergrendelen.
2 Geef uw PIN-code in en selecteer OK.
Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIMof USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUKcode (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de
SIM- of USIM-kaart op te heffen.
●● Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIMkaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de
serviceprovider laten opheffen.
●●
Aan de slag
44
››De functie Mobiel apparaat zoeken inschakelen
Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in het
verloren of gestolen toestel plaatst, stuurt de functie Mobiel
apparaat zoeken het nummer automatisch naar een aantal
ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen. Als u
deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig
om het toestel op afstand te besturen.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
Beveiliging → Waarschuwing SIM-kaart vervangen.
2 Selecteer Inloggen.
Selecteer Account maken om een Samsung-account te
maken.
3 Geef het e-mailadres en wachtwoord voor uw Samsungaccount in en selecteer Log in.
4 Sleep de schakelaar Waarschuwing SIM-kaart vervangen
naar rechts.
5 Selecteer Waarschuwingsbericht.
6 Geef het tekstbericht in dat u naar de ontvangers wilt
verzenden en selecteer OK.
7 Ontvangers toevoegen:
Selecteer Nieuw en geef telefoonnummers handmatig in,
waaronder de landcode en het +-symbool.
●● Selecteer telefoonnummers in uw contactenlijst door
Contacten te selecteren.
●●
8 Selecteer Opslaan.
Aan de slag
45
Tekst ingeven
U kunt tekst ingeven door woorden in de microfoon te spreken,
door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door te
schrijven op het scherm.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u
tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van
de ondersteunde talen.
››De tekstinvoermethode wijzigen
1 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u in een tekstveld
2
op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar
beneden.
Selecteer Invoermethode selecteren → een
tekstinvoermethode.
››Tekst ingeven met de spraakinvoerfunctie van
Google
1 Spreek uw tekst in de microfoon in.
2 Selecteer Gereed wanneer u klaar bent.
Als u talen wilt ingeven voor spraakherkenning, selecteert u
de taal → Meer talen toevoegen.
››Tekst ingeven met het Samsung-toetsenbord
1 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u in een tekstveld
2
op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar
beneden.
Selecteer Invoermethode selecteren → Invoermethoden
configureren en selecteer naast Samsung-toetsenbord →
Staande toetsenbordtypen → een toetsenbordtype.
3 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren.
Bij het ingeven van tekst kunt u het toestel draaien om het
QWERTY-toetsenbord in een breedbeeldindeling weer te
geven. Selecteer de virtuele toetsen zoals nodig om uw tekst
in te geven.
Aan de slag
46
U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:
Nummer
Functie
1
Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
2
Schakelen tussen invoermodi voor tekst.
3
De toetsenbordinstellingen openen. Blijf
aanraken als u wilt overschakelen naar de
handschriftstand, tekst wilt ingeven met uw stem
of het klembord wilt openen.
4
Uw invoer wissen.
5
Een nieuwe regel beginnen.
6
Een spatie invoegen.
Wanneer de modus Voorspellende tekst (XT9) is
ingeschakeld, kunt u de doorlopende invoer gebruiken.
Hiermee kunt u tekst ingeven door over het toetsenbord te
vegen. ► p. 155
Aan de slag
47
Wanneer u tekst ingeeft met het 3x4 toetsenbord, kunt u de
volgende standen gebruiken:
Stand
Functie
ABC
1. Selecteer om over te schakelen naar de
ABC-stand.
2. Selecteer een bijbehorende virtuele
toets totdat de gewenste tekens worden
weergegeven.
Nummer
Pictogram
1. Selecteer om over te schakelen naar de
cijferstand.
2. Selecteer een nummer.
U kunt nummers ingeven door in de
ABC-stand een virtuele toets te blijven
aanraken.
1. Selecteer om over te schakelen naar de
symboolstand.
2. Selecteer ◄ of ► om naar de gewenste
symboolset te scrollen.
3. Selecteer een symbool.
››Tekst kopiëren en plakken
U kunt tekst vanuit een tekstveld kopiëren en plakken in een
andere applicatie.
1 Blijf een stuk tekst aanraken.
2 Sleep of om de tekst te selecteren die u wilt kopiëren.
3 Selecteer of om de tekst toe te voegen aan het klembord.
4 Plaats in een andere applicatie de cursor op het punt waar de
5
tekst moet worden ingevoegd.
Selecteer → Plakken om de tekst van het klembord in het
tekstveld te plakken.
Aan de slag
48
Communiceren
Bellen
Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties,
zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een oproep
beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met
bellen samenhangen.
Schakel de nabijheidssensor in om het aanraakscherm te
vergrendelen als u het toestel in de buurt van uw gezicht
houdt om ongewenste invoer te voorkomen. ► p. 57
●● Statische elektriciteit van uw lichaam of kleding kan
storing met de nabijheidssensor veroorzaken tijdens een
oproep.
●●
››Bellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon → Toetsen en
geef een regiocode en een telefoonnummer in.
2 Selecteer
om een spraakoproep te starten.
Als u een video-oproep wilt doen, selecteert u
.
3 Selecteer een applicatie die u wilt gebruiken om de oproep te
plaatsen (indien nodig).
4 Selecteer Einde opr. om de oproep te beëindigen.
U kunt de nummers die u regelmatig belt, opslaan in de
lijst met contacten. ► p. 92
●● Als u de oproepenlijst wilt openen om een onlangs gebeld
nummer, opnieuw te kiezen, selecteert u Telefoon →
Logbestanden.
●●
Communiceren
49
››Een oproep aannemen
1 Selecteer tijdens een inkomende oproep
buiten de grote cirkel.
en sleep uw vinger
Druk op de volumetoets om de beltoon te dempen.
2 Selecteer Einde opr. om de oproep te beëindigen.
››Een oproep weigeren
Selecteer tijdens een inkomende oproep en sleep uw vinger
buiten de grote cirkel.
Als u een bericht naar de beller wilt verzenden wanneer u een
oproep weigert, sleept u de berichtenbalk voor weigeren onder
aan het scherm naar boven.
U kunt een van de vooraf ingestelde berichten selecteren of
uw eigen berichten maken. ► p. 57
››Een internationale oproep plaatsen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon → Toetsen en
blijf
aanraken om het +-teken in te voegen.
2 Geef een volledig nummer in (landcode, regiocode en
telefoonnummer).
3 Selecteer
om het nummer te bellen.
Communiceren
50
››Een headset gebruiken
Sluit een headset aan op uw toestel om oproepen gemakkelijk te
beantwoorden en te beheren.
●● Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
●● Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
●● Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt
halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
●● Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de
headsetknop.
››Beschikbare opties tijdens een oproep
Tijdens een spraakoproep kunt u de volgende opties gebruiken:
Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te
regelen.
●● Selecteer
om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer
om een oproep weer uit de wachtstand te halen.
●● Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u Nieuwe
oproep en belt u een nieuw nummer.
●● Selecteer Wisselen om tussen de twee oproepen te schakelen.
●● Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, selecteert u
en
sleept u uw vinger buiten de grote cirkel wanneer u de toon voor
het wisselgesprek hoort. De eerste oproep wordt automatisch
in de wacht geplaatst. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen
gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
●● Selecteer Toetsen om het belscherm te openen.
●● Selecteer Luidspreker om de luidsprekerfunctie te activeren.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere
geluidsprestaties de normale telefoonstand.
●●
Communiceren
51
U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u
niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen.
●● Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken voor het gesprek,
selecteert u Headset.
●● Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep)
wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u
een tweede oproep en selecteert u Voeg samen wanneer u
verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als
u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze
telefonische vergaderfunctie moet u hierop wel geabonneerd
zijn.
●● Als u de contactenlijst wilt openen, drukt u op de optietoets en
selecteert u Contacten.
●● Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op de optietoets en
selecteert u Notitie.
●● Als u de functie ruisonderdrukking wilt uitschakelen die
achtergrondgeluid verwijdert zodat de andere partij u
duidelijker kan horen, drukt u op de optietoets en selecteert u
Ruisonderdrukking uit.
●● Als u een equalizeroptie wilt selecteren die wordt gebruikt
tijdens een oproep, drukt u op de optietoets en selecteert u EQ
ingesprektoon.
●● U kunt de huidige beller met een beller in de wacht verbinden
door op de optietoets te drukken en Doorverbinden te
selecteren. De verbinding met beide bellers wordt verbroken.
●●
››Beschikbare opties tijdens een video-oproep
U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een actieve videooproep:
Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
Als u wilt schakelen tussen de voor- en achtercamera, selecteert
u Camera wisselen.
●● U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u
niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen.
●● Als u uw afbeelding wilt verbergen voor degene aan de andere
kant van de lijn, drukt u op de optietoets en selecteert u Mij
verbergen.
●●
Communiceren
52
Als u een alternatieve afbeelding wilt selecteren die aan de
degene aan de andere kant van de lijn wordt weergegeven,
drukt u op de optietoets en selecteert u Uitgaande afbeelding.
●● Als u het kiesvenster wilt openen, drukt u op de optietoets en
selecteert u Toetsen.
●● Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken voor het gesprek,
drukt u op de optietoets en selecteert u Overschakelen naar
headset.
●● Als u de luidsprekerfunctie wilt uitschakelen, drukt u op de
optietoets en selecteert u Luidspreker.
●● Als u emotiepictogrammen op uw afbeelding wilt toepassen,
drukt u op de optietoets en selecteert u Emotieanimatie.
●● Als u decoratieve pictogrammen op uw afbeelding wilt
toepassen, drukt u op de optietoets en selecteert u
Themaweergave.
●● Als u de weergavemodus wilt wijzigen naar de cartoonweergave,
drukt u op de optietoets en selecteert u Cartoonweergave.
●● Blijf de afbeelding van de andere beller aanraken om de
volgende opties te gebruiken:
-- Als u de afbeelding van de andere beller wilt vastleggen,
selecteert u Afbeelding vastleggen.
-- Als u een video wilt opnemen van het beeld van de ander
beller, selecteert u Video opnemen.
In veel landen en regio’s is het illegaal om zonder
toestemming een gesprek op te nemen. Vraag daarom
altijd toestemming aan degene waarmee u belt voor u een
gesprek opneemt.
●●
››Gemiste oproepen weergeven en de
bijbehorende nummers terugbellen
Uw toestel geeft gemiste oproepen weer. Als u wilt terugbellen,
tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het
naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Selecteer
vervolgens de melding van de gemiste oproep.
Communiceren
53
››Automatische weigering instellen
Met de automatische weigerfunctie kunt u oproepen van
bepaalde nummers automatisch weigeren.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon.
2 Druk op de optietoets en selecteer Oproep-instellingen →
Oproep weigeren.
3 Sleep de schakelaar Autom. weigerstand naar rechts.
4 Selecteer Autom. weigerstand → een optie.
Optie
Functie
Alle nummers
Alle oproepen weigeren.
Nrs voor autom.
weigeren
Oproepen weigeren van
telefoonnummers op de automatische
blokkeerlijst.
5 Selecteer Lijst voor automatisch weigeren.
6 Selecteer Nieuw.
7 Geef een nummer in en selecteer Opslaan.
U kunt de criteria instellen voor het nummer.
8 Herhaal stap 6-7 om meer nummers toe te voegen.
››De FDN-modus (Fixed Dialling Number) activeren
In de FDN-modus voorkomt uw toestel dat uitgaande nummers
worden gemaakt die niet zijn opgeslagen in de FDN-lijst op uw
SIM- of USIM-kaart.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon.
2 Druk op de optietoets en selecteer Oproep-instellingen →
Extra instellingen → FDN-nummers.
3 Selecteer FDN inschakelen.
Communiceren
54
4 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt
gekregen en selecteer OK.
5 Selecteer FDN-lijst en voeg contacten toe.
››Oproepen doorschakelen
Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende
oproepen naar een door u opgegeven nummer worden
doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor
verschillende omstandigheden.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon.
2 Druk op de optietoets en selecteer Oproep-instellingen →
Oproepen doorschakelen → een oproeptype.
3 Selecteer een voorwaarde.
4 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen
en selecteer Aanzetten.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
››Oproepen blokkeren
Oproepen blokkeren is een netwerkfunctie waarmee bepaalde
soorten oproepen kunnen worden geblokkeerd of waarmee u
kunt voorkomen dat anderen met uw toestel kunnen bellen.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon.
2 Druk op de optietoets en selecteer Oproep-instellingen
→ Extra instellingen → Oproepen blokkeren → een
oproeptype.
3 Selecteer een optie voor oproepen blokkeren.
4 Geef een blokkeerwachtwoord in en selecteer OK.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
Communiceren
55
››Wisselgesprek instellen
Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een
oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.
Deze functie werkt alleen voor spraakoproepen.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon.
2 Druk op de optietoets en selecteer Oproep-instellingen →
Extra instellingen → Wisselgesprek.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
››Logbestanden met oproepen en berichten
weergeven
U kunt logbestanden met uw oproepen en berichten gefilterd op
type weergeven.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon →
Logbestanden.
2 Druk op de optietoets en selecteer Weergave → een optie.
U kunt een oproep plaatsen of een bericht naar een contact
verzenden door naar links of rechts te scrollen in een
logboekvermelding.
3 Selecteer een logboekvermelding om de details te bekijken.
Vanuit de detailweergave kunt u een oproep plaatsen,
een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan
de contactenlijst of de lijst voor automatisch weigeren
toevoegen.
››Oproepinstellingen aanpassen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon.
2 Druk op de optietoets en selecteer Oproep-instellingen.
Communiceren
56
3 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Oproep weigeren
Stel deze optie in om oproepen
van ingestelde telefoonnummers
automatisch te weigeren. U kunt
telefoonnummers toevoegen aan de
lijst voor automatisch weigeren.
Weigerberichten
instellen
Het bericht toevoegen of bewerken
dat wordt verzonden wanneer u een
oproep weigert.
Belsignaal →
Oproeptrilstand
Het toestel instellen op trillen
als de andere partij een oproep
beantwoordt.
Belsignaal →
Statustonen oproep
Instellen dat het toestel een
waarschuwing geeft voor de
oproepstatus tijdens een oproep.
Belsignaal →
Waarschuwing bij
oproep
Instellen dat het toestel een
waarschuwing geeft voor
gebeurtenissen tijdens een oproep.
Instellen dat oproepen kunnen
Antwoord/einde
oproep → Toets voor worden aangenomen door op de
antwoorden
starttoets te drukken.
Antwoord/einde
oproep → Aan/uittoets einde oproep
Instellen dat een oproep wordt
beëindigd wanneer u op de aan/uittoets drukt.
Scherm autom uit
tijdens opr
Instellen dat de nabijheidssensor
wordt ingeschakeld tijdens een
oproep.
Accessoireinstell. oproep
→ Automatisch
beantwoorden
Instellen dat een oproep na een
bepaalde periode automatisch
wordt aangenomen (alleen
beschikbaar wanneer een headset is
aangesloten).
Communiceren
57
Optie
Functie
Accessoireinstell. oproep
→ Timer autom.
beantwoorden
Selecteren na hoeveel tijd het toestel
oproepen beantwoordt.
Accessoire-instell.
oproep → Voorw
uitgaande oproepen
Instellen dat uitgaande oproepen
worden toegestaan met een
Bluetooth-headset, zelfs als uw
toestel is vergrendeld.
Accessoire-instell.
oproep → Uitgaand
oproeptype
Het type uitgaande oproepen
selecteren dat u kunt uitvoeren als u
een Bluetooth-headset gebruikt.
Geb. extra vol.
oproepen
Instellen dat de volumetoets wordt
weergegeven tijdens een oproep.
Volume verhogen in
zak
Instellen dat het beltoonvolume
wordt verhoogd als het toestel is
ingesloten, zoals in een tas of een
zak.
Oproepen
doorschakelen
Instellen dat inkomende oproepen
worden doorgeschakeld naar een
opgegeven nummer.
Extra instellingen →
Beller-id
Uw beller-id weergeven voor
anderen bij uitgaande oproepen.
Extra instellingen →
Oproepen blokkeren
Instellen dat oproepen worden
beperkt op oproeptype.
Extra instellingen →
Wisselgesprek
Instellen dat het toestel een
waarschuwing geeft voor inkomende
oproepen tijdens een oproep.
Extra instellingen
→ Automatisch
herhalen
Instellen dat een nummer
automatisch opnieuw wordt gebeld
als de verbinding niet tot stand is
gebracht of als de verbinding is
verbroken.
Communiceren
58
Optie
Functie
Extra instellingen →
Ruisonderdrukking
Instellen dat achtergrondgeluid
wordt verwijderd zodat de andere
beller u duidelijker kan horen.
Extra instellingen →
FDN-nummers
FDN-modus inschakelen om
oproepen naar telefoonnummers te
voorkomen die niet in de FDN-lijst
staan op de SIM- of USIM-kaart.
Extra instellingen →
Autom. netnummer
Instellen dat een voorvoegsel
(netnummer of landcode)
automatisch wordt ingevoegd voor
een telefoonnummer.
Extra instellingen
→ EQ toon tijdens
gesprek
Een equalizeroptie instellen voor
gebruik tijdens een oproep.
Extra instellingen →
Aangepaste EQ
De equalizerinstellingen aanpassen
voor gebruik met een headset.
Afbeelding videooproep
Een alternatieve afbeelding
selecteren die aan de andere partij
wordt getoond.
Eigen video in
ontvangen oproep
Instellen om uw live afbeelding weer
te geven aan de ander partij.
Opties voor mislukte
gesprekken
gebruiken
Instellen dat een spraakoproep moet
worden uitgevoerd wanneer er geen
verbinding kan worden gemaakt
voor een video-oproep.
Voicemailservice
Een voicemailserviceprovider
selecteren.
Voicemailinstellingen
Geef het voicemailservernummer in.
U krijgt dit nummer van uw provider.
Trillen
Instellen dat het toestel trilt wanneer
voicemails worden ontvangen.
Communiceren
59
Optie
Functie
Accounts
Instellen om IP-oproepen te
accepteren en uw accounts in te
stellen voor IP-oproepservices.
Internetbellen
gebruiken
Instellen dat IP-oproepservices voor
alle oproepen worden gebuikt of
alleen voor IP-oproepen.
Berichten
Hier vindt u informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt
opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen
berichten kunt weergeven en beheren.
Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied
verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem
contact op met uw serviceprovider voor informatie.
››Een SMS-bericht verzenden
1 Selecteer in de lijst met applicaties Berichten →
2 Ontvangers toevoegen:
.
Geef telefoonnummers handmatig in en scheid ze van elkaar
met een puntkomma of een komma.
●● Selecteer telefoonnummers in uw oproep-, berichten- of
contactlijst door te selecteren.
●●
3 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op de optietoets en
selecteert u Smiley invoegen.
4 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u
Communiceren
60
.
››Een MMS-bericht verzenden
1 Selecteer in de lijst met applicaties Berichten →
2 Ontvangers toevoegen:
.
Geef telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in en
scheid deze van elkaar met een puntkomma of een komma.
●● Selecteer telefoonnummers of e-mailadressen in uw
oproep-, berichten- of contactlijst door te selecteren.
Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht
omgezet in een MMS-bericht.
●●
3 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op de optietoets en
selecteert u Smiley invoegen.
4 Selecteer en voeg een bestand toe.
5 Druk op de optietoets en selecteer Onderwerp toevoegen en
geef een onderwerp in.
6 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u
.
››Een SMS- of MMS-bericht weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties Berichten.
Uw berichten worden per contact gerangschikt als
berichtenthread.
2 Selecteer een contact.
3 Selecteer een multimediabericht om meer details weer te
geven.
Communiceren
61
››Luisteren naar een voicemailbericht
Als u uw toestel hebt ingesteld om gemiste oproepen
door te schakelen naar de voicemailserver, kunnen bellers
voicemailberichten achterlaten wanneer u oproepen mist.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Telefoon → Toetsen en
blijf
aanraken.
2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat
u naar de voicemailserver gaat. Neem contact op met uw
serviceprovider voor het nummer.
Google Mail
Hier vindt u informatie over berichten verzenden of weergeven via
de webmailservice Google Mail™.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●● De naam van deze functie is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
●●
››Een e-mailbericht verzenden
1 Selecteer in de lijst met applicaties Google Mail → .
2 Selecteer het ontvangersveld en geef een e-mailadres in.
3 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
4 Selecteer het tekstveld en geef de e-mailtekst in.
Communiceren
62
5 Druk op de optietoets en selecteer Bestand bijvoegen en
voeg een bestand toe.
6 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u
.
Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt,
wordt het bericht in de berichtthread bewaard totdat u weer
online en in uw servicegebied bent.
››Een e-mailbericht weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties Google Mail.
2 Selecteer om de berichtenlijst bij te werken.
3 Selecteer een e-mailbericht.
In de berichtweergave hebt u de volgende opties:
●● Als u naar het vorige of volgende bericht wilt gaan, scrollt u naar
rechts of links.
●● Als u het bericht wilt toevoegen aan de favorietenlijst, selecteert
u .
●● Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u
.
●● Als u het bericht wilt beantwoorden en naar alle ontvangers een
antwoord wilt sturen, selecteert u → Allen antw.
●● Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen,
selecteert u → Doorsturen.
●● Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u .
●● Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u .
●● Als u een label aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u .
●● Als u het bericht wilt markeren als ongelezen, selecteert u
.
●● Als u het bericht wilt markeren als belangrijk, drukt u op de
optietoets en selecteert u Markeren als belangrijk.
●● Als u het bericht wilt verbergen, drukt u op de optietoets en
selecteert u Negeren. Als u verborgen berichten wilt weergeven,
selecteert u → Alle e-mail in de lijst met labels.
●● Als u het bericht wilt toevoegen aan de spamlijst, drukt u op de
optietoets en selecteert u Spam rapporteren.
Communiceren
63
Als u de e-mailinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de optietoets
en selecteert u Instellingen.
●● Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u WEERGEVEN. Als
u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u OPSLAAN.
●●
E-mail
Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten via uw
persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en
bekijken.
››Een e-mailaccount instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties E-mail.
2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
3 Selecteer Volgende. Als u uw accountgegevens handmatig
wilt ingeven, selecteert u Handm. instell.
4 Volg de instructies op het scherm.
Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de
e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u twee of meer
accounts hebt gemaakt, kunt u schakelen tussen e-mailaccounts.
Selecteer bovenaan het scherm een accountnaam en selecteer het
account waarvoor u de berichten wilt ophalen.
››Een e-mailbericht verzenden
1 Selecteer in de lijst met applicaties E-mail →
2 Ontvangers toevoegen:
.
Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar
met een puntkomma of een komma.
●● Selecteer e-mailadressen in de lijsten met berichten of
contacten door te selecteren.
●●
Communiceren
64
3 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
4 Selecteer het tekstveld en geef de e-mailtekst in.
5 Selecteer en voeg een bestand toe.
6 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u .
Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt,
wordt het bericht in de berichtthread bewaard totdat u weer
online en in uw servicegebied bent.
››Een e-mailbericht weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties E-mail.
2 Selecteer om de berichtenlijst bij te werken.
3 Selecteer een e-mailbericht.
In de berichtweergave hebt u de volgende opties:
●● Als u naar het vorige of volgende bericht wilt gaan, scrollt u naar
rechts of links.
●● Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u
.
●● Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen,
selecteert u .
●● Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u
.
●● Als u het bericht wilt markeren als belangrijk, selecteert u
.
●● Als u het bericht wilt markeren als ongelezen, drukt u op de
optietoets en selecteert u Markeren als Ongelezen.
●● Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u
op de optietoets en selecteert u Verplaatsen.
●● Als u het bericht op uw toestel wilt opslaan, drukt u op de
optietoets en selecteert u E-mail opslaan. Het bericht wordt
opgeslagen in Mijn bestanden → sdcard → Opgeslagen
e-mail.
●● Als u de letterkleur van berichten wilt wijzigen, drukt u op de
optietoets en selecteert u Letterkleur.
●● Als u de achtergrondkleur van berichten wilt wijzigen, drukt u op
de optietoets en selecteert u Achtergrondkleur.
Communiceren
65
Als u het bericht wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op
de optietoets en selecteert u Afdrukken. Uw toestel is alleen
compatibel met bepaalde printers van Samsung.
●● Als u een nieuw bericht wilt maken, drukt u op de optietoets en
selecteert u Opstellen.
●● Als u de e-mailadressen van de ontvangers wilt opslaan in het
telefoonboek als een groep contacten, drukt u op de optietoets
en selecteert u Opslaan als groep.
●● Als u de e-mailinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de optietoets
en selecteert u Instellingen.
●● Als u bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u het tabblad
voor bijlagen → .
Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de
e-mailaccount.
●●
Talk
Hier vindt u informatie over het verzenden en ontvangen van
chatberichten aan vrienden en familie met de chatservice Google
Talk™.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
››Uw status instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Talk.
2 Selecteer een Google-account.
3 Selecteer uw naam bovenaan de lijst met vrienden.
4 Pas uw status, afbeelding en bericht aan.
Communiceren
66
››Een contact aan de vriendenlijst toevoegen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Talk → .
2 Geef het e-mailadres van een vriend in en selecteer GEREED.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt hij of zij
aan uw vriendenlijst toegevoegd.
››Een gesprek beginnen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Talk.
2 Selecteer een contact in de vriendenlijst.
Het chatscherm wordt geopend.
3 Geef een bericht in en verstuur het.
Als u meer contacten wilt toevoegen aan het gesprek, drukt
u op de optietoets en selecteert u Toevoegen aan chat.
●● Als u wilt schakelen tussen actieve gesprekken, scrollt u naar
links of rechts.
●● Als u videochat wilt gebruiken, selecteert u
.
●● Als u spraakchat wilt gebruiken, selecteert u .
●●
4 Druk op de optietoets en selecteer Chat beëindigen om het
gesprek te beëindigen.
ChatON
Hier vindt u informatie over het gebruik van ChatON om
chatberichten te verzenden naar en te ontvangen van een
apparaat dat een mobiel nummer heeft.
1 Selecteer in de lijst met applicaties ChatON.
Als u deze applicatie voor het eerst start, moet u de
instructies op het scherm volgen om het instellen van het
account te voltooien.
2 Geef een bericht in en verstuur het.
Communiceren
67
Messenger
Hier vindt u informatie over het verzenden en ontvangen van
expresberichten van vrienden en familie met de berichtenservice
Google+.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Open de lijst met applicaties en selecteer Messenger.
Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, volgt u de
instructies op het scherm om het instellen van het account
te voltooien.
2 Geef een bericht in en verstuur het.
Google+
Hier vindt u informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot
de sociale netwerkservice van Google. U kunt groepen maken
waarnaar u chatberichten verzendt en waarvan u chatberichten
ontvangt en u kunt foto’s uploaden.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Google+.
Als u deze applicatie voor het eerst start, moet u de
instructies op het scherm volgen om het instellen van het
account te voltooien.
2 Selecteer een functie voor een sociaal netwerk.
Communiceren
68
Entertainment
Camera
Hier vindt u informatie over hoe u foto’s en video’s kunt maken
en weergeven. U kunt foto’s maken met een maximumresolutie
van 3264 x 2448 pixels (8 megapixel) en video’s met een
maximumresolutie van 1920 x 1080 pixels opnemen.
De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u
deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
●● De geheugencapaciteit kan variëren afhankelijk van
de opnameomstandigheden of de scène die wordt
opgenomen.
●●
››Een foto maken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Camera.
2 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de
compositie aan.
Entertainment
69
Nummer
Functie
1
De camera-instellingen wijzigen.
2
Foto’s weergeven die u hebt gemaakt.
3
Een foto maken.
4
Camerasneltoetsen gebruiken.
●●
: de scherpstelmodus wijzigen.
●●
: de opnamemodus wijzigen. ► p. 72
●●
: de flitserinstelling wijzigen: U kunt
de flitser handmatig in- of uitschakelen of
instellen dat de camera flitst wanneer dit
nodig is.
●●
: overschakelen naar de camera aan de
voorzijde om een foto van uzelf te maken.
U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties
toevoegen of verwijderen. ► p. 79
5
De opslaglocatie weergeven.
6
Overschakelen naar de camcorder.
Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm
en spreidt u deze langzaam. Als u wilt uitzoomen, knijpt u
ze samen. U kunt ook in- of uitzoomen met de volumetoets.
De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u
opneemt met de hoogste resolutie.
3 Tik op de plaats waar u wilt scherpstellen in het
voorbeeldscherm.
Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waar u tikt
en wordt groen zodra is scherpgesteld op het onderwerp.
4 Selecteer
om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Entertainment
70
Nadat u een foto hebt gemaakt, selecteert u de afbeeldingsviewer
om de foto weer te geven.
●● Als u meer foto’s wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
●● Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm
en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen. Als u wilt
terugkeren naar het oorspronkelijke formaat, dubbeltikt u op het
scherm.
●● Als u de foto naar anderen wilt verzenden of wilt delen,
selecteert u .
●● Als u een diashow wilt starten, selecteert u
→ Start. Tik op
het scherm om de diashow te stoppen.
●● Als u de foto wilt verwijderen, selecteert u
.
●● Als u de gezichten op de foto wilt registreren als gezichtstags,
drukt u op de optietoets en selecteert u Gezichtstag. ► p. 83
●● Als u de foto wilt toevoegen aan het klembord, drukt u op de
optietoets en selecteert u Kopiëren naar klembord.
●● Als u de foto linksom wilt draaien, drukt u op de optietoets en
selecteert u Linksom draaien.
●● Als u de foto rechtsom wilt draaien, drukt u op de optietoets en
selecteert u Rechtsom draaien.
●● Als u een gedeelte van de foto wilt bijsnijden, drukt u op de
optietoets en selecteert u Bijsnijden.
●● Als u de foto wilt bewerken met de afbeeldingseditor, drukt u op
de optietoets en selecteert u Bewerken.
●● Als u de foto wilt instellen als achtergrond of als een foto voor
een contact, drukt u op de optietoets en selecteert u Foto
instellen als.
●● Als u de foto wilt verzenden naar een persoon van wie het
gezicht is gemarkeerd in de foto, drukt u op de optietoets en
selecteert u Foto delen met vrienden.
●● Als u de foto wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op de
optietoets en selecteert u Afdrukken. Uw toestel is alleen
compatibel met bepaalde printers van Samsung.
Entertainment
71
Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, drukt u op de
optietoets en selecteert u Naam wijzigen.
●● Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is
ingeschakeld, selecteert u Zoeken naar apparaten in de buurt.
●● Als u fotodetails wilt weergeven, drukt u op de optietoets en
selecteert u Gegevens.
●●
››De opnamestand wijzigen
U kunt foto’s maken met verschillende opnamestanden. Als u de
→ een optie.
opnamemodus wilt wijzigen, selecteert u
Optie
Functie
Continuopname
Een serie foto’s maken van bewegende
onderwerpen. Wanneer u foto's maakt met de
optie voor beste opname ingeschakeld, kunt
u foto's selecteren en opslaan.
HDR
Drie foto’s met verschillende belichtingen
maken en ze combineren om de
contrastverhouding te verbeteren.
Smile shot
Het toestel instellen om de gezichten van
mensen te herkennen en foto’s van ze maken
wanneer ze lachen.
Beauty-shot
Onvolkomenheden in het gezicht verbergen.
Panorama
Panoramafoto’s maken.
Cartoon
Foto’s met cartooneffecten maken.
Opname delen
Een foto maken en deze naar andere
verzenden via Wi-Fi Direct.
Entertainment
72
Optie
Functie
Foto delen met
vrienden
Instellen dat het toestel het gezicht van een
persoon herkent die u hebt gemarkeerd in
een foto en de foto verzendt naar die persoon.
Gezichtsdetectie kan mislukken afhankelijk
van de hoek van het gezicht, formaat van
het gezicht, huidskleur, gezichtsuitdrukking,
lichtomstandigheden of accessoires die het
onderwerp draagt.
››Camera-instellingen aanpassen
Voordat u een foto maakt, selecteert u
volgende opties:
voor toegang tot de
Optie
Functie
Sneltoetsen
wijzigen
Sneltoetsen naar veelgebruikte opties
wijzigen.
Zelfportret
Foto’s van uzelf maken met de camera aan
de voorzijde.
Flitser
De flitserinstelling wijzigen: u kunt de flitser
handmatig in- of uitschakelen of instellen
dat de camera flitst wanneer dit nodig is.
Fotostand
De opnamestand wijzigen. ► p. 72
Scène-modus
De scènestand wijzigen.
Belichtingswaarde
De belichtingswaarde aanpassen om de
helderheid te wijzigen.
Scherpstellen
Een scherpstelmodus selecteren. U kunt
close-ups maken, of instellen dat de
camera automatisch op het onderwerp of
menselijke gezichten scherpstelt.
Timer
De vertraging selecteren voordat er een
foto wordt gemaakt.
Effecten
Een speciaal effect toepassen.
Entertainment
73
Optie
Functie
Resolutie
Een resolutie-optie selecteren.
Witbalans
De kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
ISO
De gevoeligheid van de beeldsensor
instellen.
Meting
Een type lichtmeting selecteren.
Zichtbaarheid
buiten
Instellen om het contrast van het
beeldscherm in fel zonlicht te vergroten.
Anti-trillen
De functie tegen trillen activeren om
vervanging te verminderen die wordt
veroorzaakt door de trilling of beweging
van het toestel.
Automatisch
contrast
Instellen dat de camera automatisch de
contrastverhouding aanpast tussen heldere
en donkere delen van uw foto.
Richtlijnen
Instellen om de rasterlijnen op het
voorbeeldscherm weer te geven.
Beeldkwaliteit
Een kwaliteitsniveau voor uw foto’s
selecteren.
GPS-tag
Locatiegegevens opnemen bij de foto’s.
●● Voor een goede GPS-ontvangst
moet u locaties vermijden waar
het signaal geblokkeerd wordt,
zoals tussen gebouwen of in
laaggelegen gebieden, of in
slechte weersomstandigheden.
●● Uw locatie kan worden
weergegeven op uw foto’s
wanneer u deze uploadt naar
internet. Schakel de instelling voor
GPS-tag uit om dit te voorkomen.
Entertainment
74
Optie
Functie
Omgekeerd
opslaan
De camera instellen om de afbeelding
automatisch om te keren als u een foto
maakt met de cameralens aan de voorzijde.
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren voor
gemaakte foto’s.
Resetten
De camera-instellingen resetten.
››Een video opnemen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Camera.
2 Sleep de schuifregelaar om over te schakelen naar de
camcorder.
3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de
compositie aan.
Nummer
Functie
1
De camcorderinstellingen wijzigen.
2
Video’s weergeven die u hebt gemaakt.
Entertainment
75
Nummer
Functie
3
Een video opnemen.
4
Camcordersneltoetsen gebruiken.
●●
: de flitserinstelling wijzigen.
●●
: de opnamestand wijzigen (voor het
bijvoegen van een multimediabericht of voor
normaal opslaan).
●●
: overschakelen naar de camera aan
de voorzijde om een video van uzelf op te
nemen.
U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties
toevoegen of verwijderen. ► p. 79
5
De opslaglocatie weergeven.
6
Overschakelen naar de camera.
Als u wilt inzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm
en spreidt u deze langzaam. Als u wilt uitzoomen, knijpt u
ze samen. U kunt ook in- of uitzoomen met de volumetoets.
De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u
opneemt met de hoogste resolutie.
4 Tik op de plaats waar u wilt scherpstellen in het
voorbeeldscherm.
Het scherpstelkader wordt verplaatst naar de plaats waar u tikt
en wordt groen zodra is scherpgesteld op het onderwerp.
5 Selecteer
om de opname te starten.
Als u ergens anders wilt scherpstellen, tikt u daar waar u wilt
scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het
scherm, selecteert u .
●● Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u
opneemt, selecteert u . Deze functie werkt niet wanneer
de anti-trillingsfunctie is geactiveerd.
●●
Entertainment
76
Selecteer
om de opname te stoppen.
De video wordt automatisch opgeslagen.
Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage
verwerkingssnelheid om het opnemen van video’s mogelijk
te maken.
●●
Nadat u een video hebt gemaakt, selecteert u de
afbeeldingsviewer om de video weer te geven.
●● Als u meer video’s wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
●● Als u de video wilt afspelen, selecteert u
.
●● Als u de video naar anderen wilt verzenden of wilt delen,
selecteert u .
●● Als u een diashow wilt starten, selecteert u
→ Start. Tik op
het scherm om de diashow te stoppen.
●● Als u de video wilt verwijderen, selecteert u
.
●● Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, drukt u op de
optietoets en selecteert u Naam wijzigen.
●● Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is
ingeschakeld, selecteert u Zoeken naar apparaten in de buurt.
●● Als u videodetails wilt weergeven, drukt u op de optietoets en
selecteert u Gegevens.
››Camcorderinstellingen aanpassen
Voordat u een video opneemt, kunt u
volgende opties:
selecteren voor de
Optie
Functie
Sneltoetsen
wijzigen
Sneltoetsen naar veelgebruikte opties
wijzigen.
Zelfopname
Overschakelen naar de camera aan de
voorzijde om een video van uzelf op te
nemen.
Flitser
De flitserinstelling wijzigen.
Videostand
De opnamestand wijzigen (voor het
bijvoegen van een multimediabericht of
voor normaal opslaan).
Entertainment
77
Optie
Functie
Belichtingswaarde
De belichtingswaarde aanpassen om de
helderheid te wijzigen.
Timer
De vertraging selecteren voordat de videoopname wordt gestart.
Effecten
Een speciaal effect toepassen.
Resolutie
Een resolutie-optie selecteren.
Witbalans
De kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
Zichtbaarheid
buiten
Instellen om het contrast van het
beeldscherm in fel zonlicht te vergroten.
Anti-trillen
De functie tegen trillen activeren om
vervanging te verminderen die wordt
veroorzaakt door de trilling of beweging
van het toestel.
Richtlijnen
Instellen om de rasterlijnen op het
voorbeeldscherm weer te geven.
Videokwaliteit
Een kwaliteitsniveau voor uw video’s
selecteren.
Omgekeerd
opslaan
De camcorder instellen om de afbeelding
automatisch om te keren als u een video
opneemt met de cameralens aan de
voorzijde.
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren voor
opgenomen video’s.
Resetten
De camcorderinstellingen resetten.
Entertainment
78
››De pictogrammen voor sneltoetsen wijzigen
U kunt sneltoetsen voor veelgebruikte opties toevoegen of
verwijderen.
1 Blijf in het voorbeeldscherm het gedeelte met de
snelkoppelingen aanraken of selecteer
wijzigen.
→ Sneltoetsen
2 Blijf een pictogram in de lijst met opties aanraken en sleep dit
naar het gedeelte voor sneltoetsen.
Als u sneltoetsen wilt verwijderen, blijft u een pictogram
aanraken en sleept u het naar de lijst met opties.
3 Tik op het scherm om terug te keren naar het
voorbeeldscherm.
Videospeler
Hier vindt u informatie over het gebruik van de videospeler.
Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
●● Als een bestand groter is dan de beschikbare
geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het
bestand probeert af te spelen.
●● De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
●● Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden
afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn
gecodeerd.
●●
››Een video afspelen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Videospeler.
2 Selecteer een video.
Entertainment
79
3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
Nummer
Functie
1
Vooruit- of terugspoelen in het bestand door
de balk te slepen of erop te tikken.
2
De verhoudingen van het videoscherm
wijzigen.
3
Het afspelen opnieuw starten; achteruit
springen naar het vorige bestand (binnen
twee seconden dubbeltikken); terugspoelen in
hetzelfde bestand (blijven aanraken).
4
Het volume aanpassen.
5
Het afspelen onderbreken; selecteer
door te gaan met afspelen.
6
Het formaat van het videoscherm verkleinen.
Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijke
formaat, tikt u op het videoscherm.
7
Vooruit springen naar het volgende bestand;
vooruitspoelen in hetzelfde bestand (blijven
aanraken).
Entertainment
80
om
Druk tijdens het afspelen op de optietoets voor de volgende
opties:
●● Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is
ingeschakeld, selecteert u Zoeken naar apparaten in de buurt.
●● Als u de video naar anderen wilt verzenden of wilt delen,
selecteert u Delen via.
●● Als u de video in segmenten wilt verdelen, selecteert u
Voorbeeld hoofdstuk. U kunt zoeken naar een segment en
rechtstreeks naar dat punt gaan.
●● Als u een segment van de video wilt bijsnijden, selecteert u
Bijsnijden.
●● Als u naar audio wilt luisteren via een Bluetooth-headset,
selecteert u Via Bluetooth. U kunt deze optie niet gebruiken als
u een headset aansluit op de headsetaansluiting van uw toestel.
●● Als u wilt instellen dat de videospeler na een bepaalde
periode automatisch wordt uitgeschakeld, selecteert u Video
automatisch uit.
●● Als u de instellingen van de videospeler wilt wijzigen, selecteert
u Instellingen.
●● Als u videodetails wilt weergeven, selecteert u Gegevens.
››Instellingen van de videospeler aanpassen
1 Druk tijdens het afspelen op de optietoets en selecteer
Instellingen.
2 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Helderheid
video
De helderheid van het scherm aanpassen.
Volgende
autom. afspelen
Instellen dat de videospeler het volgende
bestand automatisch afspeelt.
Afspeelsnelheid
De afspeelsnelheid wijzigen.
SoundAlive
Een geluidseffect selecteren.
Ondertitels
De instellingen aanpassen voor een
bestand met ondertitels.
Entertainment
81
Optie
Functie
Kleurtoon
Een kleurtoon selecteren.
Zichtbaarheid
buiten
Instellen om het contrast van het
beeldscherm in fel zonlicht te vergroten.
Galerij
Hier vindt u informatie over het bekijken van foto’s en video’s die
zijn opgeslagen op uw toestel.
Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
●● Als een bestand groter is dan de beschikbare
geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het
bestand probeert af te spelen.
●● De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
●● Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden
afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn
gecodeerd.
●●
››Een afbeelding weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties Galerij.
2 Selecteer een map → een afbeelding.
Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u de volgende opties
gebruiken:
●● Als u meer afbeeldingen wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
●● Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm
en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen. Als u wilt
terugkeren naar het oorspronkelijke formaat, dubbeltikt u op het
scherm.
●● Als u de afbeelding naar anderen wilt verzenden of wilt delen,
selecteert u .
●● Als u een diashow wilt starten, selecteert u
→ Start. Tik op
het scherm om de diashow te stoppen.
Entertainment
82
Als u de afbeelding wilt verwijderen, selecteert u .
Als u de gezichten in de afbeelding wilt registreren als
gezichtstags, drukt u op de optietoets en selecteert u
Gezichtstag.
●● Als u de afbeelding wilt toevoegen aan het klembord, drukt u op
de optietoets en selecteert u Kopiëren naar klembord.
●● Als u de afbeelding linksom wilt draaien, drukt u op de
optietoets en selecteert u Linksom draaien.
●● Als u de afbeelding rechtsom wilt draaien, drukt u op de
optietoets en selecteert u Rechtsom draaien.
●● Als u een gedeelte van de afbeelding wilt bijsnijden, drukt u op
de optietoets en selecteert u Bijsnijden.
●● Als u de foto wilt bewerken met de afbeeldingseditor, drukt u op
de optietoets en selecteert u Bewerken.
●● Als u de afbeelding wilt instellen als achtergrond of als een
afbeelding voor een contact, drukt u op de optietoets en
selecteert u Foto instellen als.
●● Als u de afbeelding wilt verzenden naar een persoon van wie het
gezicht is gemarkeerd in de afbeelding, drukt u op de optietoets
en selecteert u Foto delen met vrienden.
●● Als u de afbeelding wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op
de optietoets en selecteert u Afdrukken. Uw toestel is alleen
compatibel met bepaalde printers van Samsung.
●● Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, drukt u op de
optietoets en selecteert u Naam wijzigen.
●● Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is
ingeschakeld, selecteert u Zoeken naar apparaten in de buurt.
●● Als u afbeeldingsdetails wilt weergeven, drukt u op de optietoets
en selecteert u Gegevens.
Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de
geselecteerde map.
●●
●●
››Een gezicht taggen in een afbeelding
Hier vindt u informatie over het taggen van gezichten om
oproepen te plaatsen, berichten te verzenden en berichten te
uploaden naar sociale netwerken met de snelkoppelingen voor
gezichtstags.
Entertainment
83
Gezichtsdetectie kan mislukken afhankelijk van de hoek
van het gezicht, formaat van het gezicht, huidskleur,
gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden of accessoires die
het onderwerp draagt.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Galerij.
2 Selecteer een afbeelding.
3 Druk op de optietoets en selecteer Gezichtstag → Aan.
Herkende gezichten worden binnen het kader weergegeven.
Als gezichten niet automatisch worden herkend, blijft u een
gezichtsgebied aanraken om handmatig een kader toe te
voegen.
Selecteer een herkend gezicht → Naam toevoegen.
4
5 Selecteer de naam van de persoon in de contactenlijst.
Het contact wordt gekoppeld aan het gezicht in de afbeelding.
Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven met een naam,
selecteert u de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties.
››Een video afspelen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Galerij.
2 Selecteer een map → een video (aangeduid door het
pictogram
).
3 Selecteer om het afspelen te starten.
4 Regel het afspelen met de toetsen. ► p. 79
Druk tijdens het afspelen op de optietoets voor de volgende
opties:
●● Om naar toestellen te zoeken waarop het delen van media is
ingeschakeld, selecteert u Zoeken naar apparaten in de buurt.
●● Als u de video naar anderen wilt verzenden of wilt delen,
selecteert u Delen via.
●● Als u de video in segmenten wilt verdelen, selecteert u
Voorbeeld hoofdstuk. U kunt zoeken naar een segment en
rechtstreeks naar dat punt gaan.
Entertainment
84
Als u een segment van de video wilt bijsnijden, selecteert u
Bijsnijden.
●● Als u naar audio wilt luisteren via een Bluetooth-headset,
selecteert u Via Bluetooth. U kunt deze optie niet gebruiken als
u een headset aansluit op de headsetaansluiting van uw toestel.
●● Als u wilt instellen dat de videospeler na een bepaalde
periode automatisch wordt uitgeschakeld, selecteert u Video
automatisch uit.
●● Als u de instellingen van de videospeler wilt wijzigen, selecteert
u Instellingen.
●● Als u videodetails wilt weergeven, selecteert u Gegevens.
●●
MP3-speler
Hier vindt u informatie over het luisteren naar uw favoriete muziek
wanneer u onderweg bent.
Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
●● Als een bestand groter is dan de beschikbare
geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het
bestand probeert af te spelen.
●● De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het
inhoudstype.
●● Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden
afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn
gecodeerd.
●●
››Muziekbestanden op uw toestel zetten
Breng eerst bestanden over naar uw toestel of geheugenkaart:
●● Downloaden van internet. ► p. 102
●● Downloaden vanaf een computer met Samsung Kies. ► p. 115
●● Downloaden van een computer met Windows Media Player.
► p. 115
●● Ontvangen via Bluetooth. ► p. 129
●● Ontvangen via Wi-Fi. ► p. 120
●● Kopiëren naar een geheugenkaart.
Entertainment
85
››Muziek afspelen
1 Selecteer in de lijst met applicaties MP3-speler.
2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
Nummer
Functie
1
De shufflestand inschakelen.
2
Vooruit- of terugspoelen in het bestand door
de balk te slepen of erop te tikken.
3
Een geluidseffect selecteren.
4
Het afspelen opnieuw starten; achteruit
springen naar het vorige bestand (tikken
binnen 2 seconden); terugspoelen binnen een
bestand (blijven aanraken).
5
Het volume aanpassen.
6
De herhaalstand wijzigen.
7
Muziekbestanden sorteren op sfeer of jaar.
8
Het afspelen onderbreken; selecteer
door te gaan met afspelen.
Entertainment
86
om
Nummer
Functie
9
De afspeellijst openen.
10 Vooruit springen naar het volgende bestand;
vooruitspoelen in hetzelfde bestand (blijven
aanraken).
U kunt de MP3-speler bedienen met een headset. Houd in
het startscherm de headsetknop ingedrukt om de MP3speler te starten. Druk op de headsetknop om af te spelen of
het afspelen te onderbreken.
Druk tijdens het afspelen op de optietoets voor de volgende
opties:
●● Als u muziekbestanden wilt toevoegen aan de Quick list
(opslaan als afspeellijst), selecteert u Toev. aan Quick list.
●● Als u naar muziek wilt luisteren via een Bluetooth-headset,
selecteert u Via Bluetooth. U kunt deze optie niet gebruiken als
u een headset aansluit op de headsetaansluiting van uw toestel.
●● Als u het muziekbestand naar anderen wilt verzenden of het wilt
delen, selecteert u Muziek delen via.
●● Als u het muziekbestand wilt toevoegen aan een afspeellijst,
selecteert u Naar afspeellijst.
●● Als u muziekdetails wilt weergeven, selecteert u Gegevens.
●● Als u het muziekbestand wilt instellen als uw beltoon, selecteert
u Instellen als.
●● Selecteer Instellingen om de instellingen voor de MP3-speler te
wijzigen.
●● Als u het afspelen wilt stoppen en de muziekspeler wilt sluiten,
selecteert u Stop.
››Een afspeellijst maken
1 Selecteer in de lijst met applicaties MP3-speler →
Afspeellijsten.
2 Druk op de optietoets en selecteer Afspeellijst maken.
3 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer OK.
Entertainment
87
4 Selecteer Muziek toevoegen.
5 Selecteer de bestanden die u wilt opnemen en selecteer
Gereed.
››Instellingen van de MP3-speler aanpassen
1 Selecteer in de lijst met applicaties MP3-speler.
2 Druk op de optietoets en selecteer Instellingen.
3 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
SoundAlive
Een geluidseffect selecteren.
Afspeelsnelheid
De afspeelsnelheid wijzigen.
Muziekmenu
Muziekcategorieën selecteren voor
weergave in het scherm van de
muziekbibliotheek.
Songteksten
Instellen dat tijdens het afspelen
songteksten worden weergegeven.
Muziek
automatisch uit
Instellen dat de MP3-speler na een
opgegeven tijdsduur automatisch wordt
uitgeschakeld.
Music Hub
U kunt naar de online muziekwinkel gaan en uw favoriete
nummers zoeken en aanschaffen. U kunt ook muziekbestanden
aan uw voorkeurslijst toevoegen en ze afspelen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●● Als u deze functie wilt gebruiken, moet u mogelijk eerst de
applicatie van internet downloaden.
●●
1 Selecteer in de lijst met applicaties Music Hub.
2 Zoek nummers, luister naar voorbeelden of schaf uw favoriete
nummers aan.
Entertainment
88
FM-radio
U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar
de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als
antenne, op het toestel aansluiten.
››Naar de FM-radio luisteren
1 Sluit een headset aan op het toestel.
2 Selecteer in de lijst met applicaties FM-radio.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden
op het toestel opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt
automatisch naar zenders gezocht.
3 Selecteer een radiozender.
4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:
Nummer
Functie
1
Nummers van de FM-radio opnemen.
2
De FM-radio in- of uitschakelen.
3
Zoeken naar een beschikbare radiozender.
Entertainment
89
Nummer
Functie
4
De huidige radiozender aan de lijst met
favorieten toevoegen.
5
Het volume aanpassen.
6
Services voor de huidige zender gebruiken,
zoals muziekbestanden downloaden of de
zender bellen. Deze optie is mogelijk niet
beschikbaar in uw regio.
7
Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.
››Nummers van de FM-radio opnemen
1 Sluit een headset aan op het toestel.
2 Selecteer in de lijst met applicaties FM-radio.
3 Selecteer om de FM-radio in te schakelen.
4 Blader naar een radiozender.
5 Selecteer om de opname te starten.
6 Selecteer wanneer u klaar bent.
Het opgeslagen bestand wordt opgeslagen in Mijn bestanden
→ sdcard → Sounds.
››Radiozenders automatisch opslaan
1 Sluit een headset aan op het toestel.
2 Selecteer in de lijst met applicaties FM-radio.
3 Selecteer om de FM-radio in te schakelen.
4 Druk op de optietoets en selecteer Scannen → een optie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden
op het toestel opgeslagen.
Entertainment
90
››Een radiozender toevoegen aan de favorietenlijst
1 Sluit een headset aan op het toestel.
2 Selecteer in de lijst met applicaties FM-radio.
3 Selecteer om de FM-radio in te schakelen.
4 Blader naar een radiozender.
5 Selecteer om de zender aan de favorietenlijst toe te voegen.
››Instellingen van de FM-radio aanpassen
1 Selecteer in de lijst met applicaties FM-radio.
2 Druk op de optietoets en selecteer Instellingen.
3 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren voor
opgeslagen FM-radioclips.
Radiotekst
Instellen of de zenderinfo wordt
weergegeven op het scherm van
de FM-radio. De zenderinfo is alleen
beschikbaar bij radiozenders die deze
informatie verstrekken.
Alternatieve
frequentie
Instellen dat automatisch opnieuw
op stations wordt afgestemd als het
radiosignaal zwak is.
FM automatisch
uit
Instellen dat de FM-radio na een
opgegeven tijdsduur automatisch wordt
uitgeschakeld.
Entertainment
91
Persoonlijke gegevens
Contacten
Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke
of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt namen,
telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens voor uw
contacten opslaan.
››Een contact instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten
→
.
2 Selecteer een geheugenlocatie.
3 Geef de contactgegevens in.
4 Selecteer Opslaan om een contact aan het geheugen toe te
voegen.
U kunt contacten maken vanuit het belscherm door Voeg
toe aan contacten te selecteren.
››Een contact zoeken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten.
2 Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
U kunt een oproep plaatsen of een bericht naar een contact
verzenden door naar links of rechts te scrollen in de naam
van een contact.
3 Selecteer de naam van een contact.
Persoonlijke gegevens
92
In de contactweergave hebt u de volgende opties:
Als u een spraakoproep wilt starten, selecteert u .
●● Als u een video-oproep wilt doen, selecteert u
.
●● Als u een SMS- of MMS-bericht wilt verzenden, selecteert u
●● Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u
.
●● Als u een favoriet nummer wilt instellen, selecteert u
.
●● Als u de contactgegevens wilt bewerken, selecteert u
.
●●
.
››Een snelkiesnummer instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten.
2 Druk op de optietoets en selecteer Instelling
snelkiesnummer.
3 Selecteer een locatienummer → een contact.
U kunt een snelkiesnummer bellen door het locatienummer
aan te raken op het belscherm.
››Uw visitekaartje maken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten.
2 Selecteer uw naam boven in de lijst met contacten.
3 Selecteer .
4 Geef uw persoonlijke gegevens op en selecteer Opslaan.
U kunt uw visitekaartje delen of versturen door op de
optietoets te drukken en Naamkaartje delen via te
selecteren.
Persoonlijke gegevens
93
››Een contactgroep maken
Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten
beheren en een bericht naar een hele groep sturen.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Groepen.
2 Druk op de optietoets en selecteer Nieuw.
3 Geef een naam in en pas de instellingen voor de groep aan.
4 Voeg groepsleden toe.
5 Selecteer Opslaan.
››Een contact kopiëren
U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart
naar het toestel
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten.
2 Druk op de optietoets en selecteer Importeren/exporteren →
Importeren van SIM-kaart.
3 Selecteer een geheugenlocatie.
4 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer vervolgens
Gereed.
Contacten van uw toestel naar de SIM- of USIM-kaart
kopiëren
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten.
2 Druk op de optietoets en selecteer Importeren/exporteren →
Exporteren naar SIM-kaart.
3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer vervolgens
Gereed → OK.
Persoonlijke gegevens
94
››Contacten importeren of exporteren
U kunt bestanden (in vcf-indeling) importeren van of exporteren
naar de USB-opslag van het toestel of een geheugenkaart.
Contactbestanden importeren
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten.
2 Druk op de optietoets en selecteer Importeren/exporteren →
Importeren van SD-kaart of Importeren uit USB-opslag.
3 Selecteer een geheugenlocatie.
4 Selecteer een optie voor het importeren van één
contactbestand, meerdere contactbestanden of alle
contactbestanden en selecteer vervolgens OK.
5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer
OK.
Contacten exporteren
1 Selecteer in de lijst met applicaties Contacten → Contacten.
2 Druk op de optietoets en selecteer Importeren/exporteren →
Exporteren naar SD-kaart of Exporteren naar USB-opslag.
3 Selecteer ter bevestiging OK.
S Planner
Uw toestel beschikt over een krachtige planner die u kan helpen
uw planning en taken handiger en effectiever te organiseren.
Hier vindt u informatie over hoe u gebeurtenissen en taken kunt
instellen en beheren om u aan belangrijke gebeurtenissen en
taken te herinneren.
››Een gebeurtenis of taak maken
1 Selecteer in de lijst met applicaties S Planner.
2 Selecteer .
Persoonlijke gegevens
95
3 Selecteer een gebeurtenistype boven in het scherm.
4 Geef de details van de gebeurtenis op en selecteer Opslaan.
››De weergavestand wijzigen
1 Selecteer in de lijst met applicaties S Planner.
2 Selecteer .
3 Een weergavemodus selecteren.
Jaar: Alle maanden van het jaar
●● Maand: Volledig maandoverzicht
●● Week: Blokken van een uur voor de dagen van één hele
week
●● Dag: Eén week in blokken per uur
●● Agenda: Een lijst met alle gebeurtenissen en taken voor een
bepaalde periode
●● Taak: Een lijst van taken
U kunt de weergavemodus ook wijzigen door twee vingers
op het scherm te plaatsen en ze te spreiden of samen te
knijpen.
●●
››Een gebeurtenis of taak bekijken
1 Selecteer in de lijst met applicaties S Planner.
2 Selecteer een datum in de agenda.
Als u naar een bepaalde dag wilt gaan, drukt u op de
optietoets en selecteert u Ga naar en geeft u de datum in.
●● Als u naar de huidige datum wilt gaan, selecteert u Vandaag.
●●
3 Selecteer een gebeurtenis om de details te bekijken.
U kunt de gebeurtenis naar anderen versturen door op de
optietoets te drukken en Delen via te selecteren.
Persoonlijke gegevens
96
››Een gebeurtenis- of taakalarm stoppen
Als u een herinnering instelt voor een agenda-item of taak, wordt
er een alarm weergegeven op de ingestelde tijd.
1 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte
met pictogrammen en sleept u het naar beneden.
2 Selecteer de melding voor de gebeurtenis.
3 Selecteer een gebeurtenis om de details te bekijken.
Als u het alarm van de gebeurtenis wilt uitstellen, selecteert u
Sluimeren.
S Memo
Met S Memo kunt u notities met geavanceerde inhoud maken
door schetsen te maken of afbeeldingen of spraaknotities toe te
voegen.
››Een notitie maken
1 Selecteer in de lijst met applicaties, S Memo.
Als u deze applicatie voor het eerst start wanneer u zich
aanmeldt bij uw Samsung-account, selecteert u een locatie
om uw notities mee te synchroniseren.
2 Selecteer
selecteer
om op het scherm te schrijven of re tekenen of
om tekst in te geven met het toetsenbord.
3 Selecteer Titel invoeren, geef een titel in voor de notitie en
selecteer OK.
Persoonlijke gegevens
97
4 Geef de notitietekst in of maak een schets met de volgende
hulpmiddelen:
Hulpmiddel
Functie
Notitie bekijken.
Een schets maken; de peninstellingen
wijzigen (dubbeltikken).
Tekst ingeven met het toetsenbord.
Uw tekst of schets wissen; de dikte van
de gum wijzigen of uw invoer wissen
(dubbeltikken).
Uw laatste handeling ongedaan maken.
Uw laatste handeling opnieuw uitvoeren.
Een geluidsfragment toevoegen door
stemmen of andere geluiden op te nemen.
Nieuwe pagina toevoegen aan de notitie.
5 Selecteer Opslaan.
Als u een handgeschreven notitie naar tekst wilt
converteren, drukt u op de optietoets en selecteert u
Handschrift naar tekst. Als de notitie is geschreven in
meerdere talen of zowel cijfers als letters bevat, kan de
conversie naar tekst mislukken.
››Een notitie weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties, S Memo.
2 Selecteer een notitie om de details te bekijken.
Persoonlijke gegevens
98
Terwijl u een notitie bekijkt, hebt u de volgende opties:
●● Als u meer notities wilt weergeven, scrollt u naar links of rechts.
●● Als u de notitie wilt bewerken, tikt u op het scherm of selecteert
u .
●● Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u
.
●● Als u de notitie wilt markeren als belangrijk, selecteert u
.
●● Als u de notitie naar anderen wilt verzenden of wilt delen, drukt
u op de optietoets en selecteert u Delen via.
●● Als u de notitie als PDF- of afbeeldingsbestand wilt exporteren,
drukt u op de optietoets en selecteert u Exporteren. Het
geëxporteerde bestand wordt opgeslagen in Mijn bestanden
→ sdcard → S Memo.
●● Als u de notitie wilt synchroniseren met Google Docs of
Evernote, drukt u op de optietoets en selecteert u Uploaden.
●● Als u de notitie wilt beschermen tegen onopzettelijke
verwijdering, drukt u op de optietoets en selecteert u
Vergrendelen.
●● Als u een notitie wilt instellen als achtergrond of als afbeelding
voor een contact, drukt u op de optietoets en selecteert u Inst.
als.
●● Als u de notitie wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op de
optietoets en selecteert u Afdrukken. Uw toestel is alleen
compatibel met bepaalde printers van Samsung.
››Notities in mappen ordenen
1 Open de lijst met applicaties en selecteer S Memo.
2 Druk op de optietoets en selecteer Map maken.
3 Geef een naam in voor de map en selecteer OK.
4 Druk op de optietoets en selecteer Verplaatsen of Kopiëren.
5 Selecteer notities en selecteer Gereed.
6 Selecteer de nieuwe map en selecteer Gereed.
Persoonlijke gegevens
99
Spraakrecorder
Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder van
het toestel.
››Een spraakmemo opnemen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Spraakrecorder.
2 Selecteer om de opname te starten.
Selecteer
om het opnemen te onderbreken.
3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
4 Selecteer wanneer u klaar bent.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
››Een spraakmemo afspelen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Spraakrecorder.
2 Selecteer om de lijst met spraakmemo's te openen.
3 Selecteer een spraakmemo.
Selecteer
4 Selecteer
om het afspelen te onderbreken.
om het afspelen te stoppen.
U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden of deze
delen door op de optietoets te drukken en Delen te
selecteren.
Persoonlijke gegevens
100
››Instellingen voor de spraakrecorder aanpassen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Spraakrecorder→
2 Wijzig de volgende opties:
.
Optie
Functie
Opslag
Een geheugenlocatie selecteren voor het
opslaan van spraakmemo's.
Standaardnaam
Geef een voorvoegsel in voor het
benoemen van spraakmemo's.
Opnamekwaliteit
Een kwaliteitsniveau voor uw foto's
selecteren.
MMS-limiet
Instellen om opnamen te beperken tot
de maximale lengte die kan worden
toegevoegd aan een multimediabericht.
Persoonlijke gegevens
101
Web- en GPS-services
Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht
voor het gebruik van internet en het downloaden van
mediabestanden. Neem contact op met uw serviceprovider
voor meer informatie.
Internet
Hier vindt u informatie over hoe u uw favoriete webpagina’s kunt
openen en opslaan.
De naam van deze functie is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
●● Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
●●
››Een webpagina weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties Internet.
2 Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het
URL-invoerveld, geeft u het webadres in en selecteert u Ga.
3 Navigeer door webpagina’s met de volgende toetsen:
Web- en GPS-services
102
Nummer
Functie
1
De huidige webpagina opnieuw laden. Terwijl
het toestel webpagina’s laadt, verandert dit
pictogram in .
2
Webpaginadetails weergeven.
3
Geef een webadres of zoekwoord in.
4
Uw favorieten, opgeslagen pagina’s en recente
internetgeschiedenis weergeven.
5
Miniaturen van actieve browservensters
weergeven.
Wanneer u op een webpagina bladert, kunt u de volgende opties
gebruiken:
●● Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm
en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen. Als u wilt
terugkeren naar het oorspronkelijke formaat, dubbeltikt u op het
scherm. Deze functie is voor bepaalde webpagina’s mogelijk niet
beschikbaar.
●● Als u vooruit of achteruit wilt gaan in de webpagina’s in de
geschiedenis, drukt u op de terugtoets of op de optietoets en
selecteert u Volgende.
●● Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op de optietoets en
selecteert u Nieuw venster.
●● Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, drukt u
op de optietoets en selecteert u Favoriet toevoegen.
●● Als u een snelkoppeling naar de huidige webpagina aan
het startscherm wilt toevoegen, drukt u op de optietoets en
selecteert u Sneltoets toevoegen aan st.
●● Als u een webadres naar anderen wilt verzenden of wilt delen,
drukt u op de optietoets en selecteert u Pagina delen.
●● Als u naar tekst wilt zoeken op een webpagina, drukt u op de
optietoets en selecteert u Zoek op pagina.
●● Als u wilt overschakelen naar het bureaublad, drukt u op de
optietoets en selecteert u Weergave bureaublad.
Web- en GPS-services
103
Als u een webpagina wilt opslaan om deze later offline te lezen,
drukt u op de optietoets en selecteert u Opslaan voor offline
lezen. U kunt de opgeslagen pagina’s bekijken door →
Opgesl. pag te selecteren.
●● Als u de instellingen voor helderheid en kleur wilt wijzigen, drukt
u op de optietoets en selecteert u Helderheid en kleuren.
●● Als u uw downloadgeschiedenis wilt weergeven, drukt u op de
optietoets en selecteert u Downloads.
●● Als u de webpagina wilt afdrukken via Wi-Fi of USB, drukt u op
de optietoets en selecteert u Afdrukken. Uw toestel is alleen
compatibel met bepaalde printers van Samsung.
●● Als u de browserinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de
optietoets en selecteert u Instellingen.
●●
››Met spraak informatie zoeken
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Internet.
2 Selecteer het URL-veld.
3 Selecteer en zeg een zoekwoord in de microfoon van het
toestel.
Er wordt naar webpagina’s gezocht die met het zoekwoord
samenhangen.
4 Selecteer een zoekresultaat.
››Webpagina’s instellen als favorieten
1 Selecteer in de lijst met applicaties Internet.
2 Geef een webadres in of ga naar een webpagina.
3 Druk op de optietoets en selecteer Favoriet toevoegen.
4 Geef een naam voor de favoriet in en selecteer Opslaan.
Web- en GPS-services
104
Als u uw favorieten wilt weergeven, selecteert u → Favoriet.
Blijf in de lijst met favorieten een favoriet aanraken om de
volgende opties te gebruiken:
●● Als u de webpagina in het actieve venster wilt openen, selecteert
u Openen.
●● Als u een nieuw venster wilt openen, selecteert u Openen in
nieuw venster.
●● Als u de details van een favoriet wilt bewerken, selecteert u
Favoriet bewerken.
●● Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen
aan het startscherm, selecteert u Sneltoets toevoegen aan
startscherm.
●● Als u het adres van de huidige webpagina naar anderen wilt
verzenden, selecteert u Koppeling delen.
●● Als u het webadres van de actieve webpagina wilt kopiëren,
selecteert u URL kopiëren.
●● Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u Favoriet
verwijderen.
●● Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de
browser, selecteert u Instellen als startpagina.
››Een bestand downloaden van internet
Wanneer u bestanden of applicaties van internet downloadt,
worden deze in het interne geheugen opgeslagen.
Bestanden die u downloadt van internet, kunnen virussen
bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download
daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.
Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital
Rights Management om copyrights te beschermen.
Hierdoor kunt u bepaalde bestanden wellicht niet
downloaden, kopiëren, wijzigen of verzenden.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Internet.
2 Zoek een bestand of applicatie en download het naar het
toestel.
Web- en GPS-services
105
››Recente geschiedenis weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties Internet →
Geschiedenis.
→
2 Selecteer een webpagina die u wilt openen.
Flipboard
Hier vindt u informatie over de toegang tot uw gepersonaliseerde
nieuwstijdschrift.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Flipboard.
2 Selecteer Get Started.
Als u zich aanmeldt bij uw Flipboard-account, kunt u nieuws
van uw sociale netwerken ontvangen.
3 Selecteer nieuwe onderwerpen en selecteer Done.
4 Door nieuwsartikelen bladeren.
Game Hub
Hier vindt u informatie over de toegang tot games.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Game Hub.
2 Selecteer een gameservice.
3 Zoek de game die u wilt spelen.
Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of
serviceprovider.
Web- en GPS-services
106
Latitude
Hier vindt u informatie over hoe u uw locatie met uw vrienden
kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via de
locatieservice Google Latitude™.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Latitude.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
Selecteer → een optie.
2
3 Selecteer een vriend of geef een e-mailadres in en selecteer
Vrienden toevoegen.
4 Selecteer Ja.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties
delen.
5 Selecteer KAART.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd
met hun foto’s.
Maps
Hier vindt u informatie over het gebruik van de kaartservice
Google Maps™ waarmee u uw locatie kunt vinden, kunt zoeken
naar plaatsen en routebeschrijvingen kunt opvragen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●● U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden
en op de map te kunnen zoeken. ► p. 129
●●
Web- en GPS-services
107
››Zoeken naar een locatie
1 Selecteer in de lijst met applicaties Maps.
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
2 Selecteer .
3 Geef een zoekwoord voor de locatie in en selecteer
.
Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .
4 Selecteer een locatie om de details te bekijken.
Terwijl u de kaart bekijkt, hebt u de volgende opties:
●● Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm
en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen.
●● Als u alle zoekresultaten wilt weergeven, selecteert u LIJST MET
RESULTATEN.
●● Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u
. Als
u wilt overschakelen naar een kompasweergave van de kaart
waarvan de richting wordt gewijzigd wanneer u het toestel
beweegt, selecteert u .
●● Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de
ballon met de locatienaam → .
●● Als u lagen met extra informatie wilt toevoegen aan de kaart of
de weergavemodus wilt wijzigen, drukt u op de optietoets en
selecteert u Lagen.
››Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie
1 Selecteer in de lijst met applicaties Maps.
2 Selecteer .
3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
Als u een adres uit uw lijst met contacten of een plaats met een
ster wilt ingeven of als u een punt op de kaart wilt selecteren,
selecteert u → een optie.
Web- en GPS-services
108
4 Selecteer een reismethode en selecteer
ROUTEBESCHRIJVING.
De route wordt aangegeven op de kaart. Afhankelijk van de
geselecteerde reismethode kunnen meerdere routes worden
weergegeven.
5 Wanneer u klaar bent, drukt u op de optietoets en selecteert u
Kaart wissen.
Meer services
Hier vindt u informatie over extra services die u kunt downloaden
en aanvullende applicaties die u op het toestel kunt installeren.
Selecteer in de lijst met applicaties Meer services.
Navigatie
Hier vindt u informatie over het krijgen van gesproken
routebeschrijvingen naar uw bestemming.
Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens
kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens.
U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de
weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag
kunnen beïnvloeden en alle veiligheidswaarschuwingen
en verkeersvoorschriften naleven tijdens het autorijden.
●● De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●●
1 Selecteer in de lijst met applicaties Navigatie.
2 Geef uw bestemming als volgt in:
Spreek uw bestemming in.
Geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.
●● Selecteer uw bestemming in de adressen van uw contacten.
●● Selecteer uw bestemming in de plaatsen met ster.
●●
●●
3 Installeer de vereiste software en gebruik de navigatiefuncties.
Web- en GPS-services
109
Plaatsen
Hier vindt u informatie over het zoeken naar bedrijven en
attracties.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Plaatsen.
2 Als u wilt zoeken naar bepaalde bedrijven of attracties in de
buurt van een specifieke locatie, selecteert u uw locatie →
Geef een adres op.
3 Selecteer een categorie.
Het toestel zoekt naar plaatsen in de buurt die betrekking
hebben op de categorie.
4 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
U kunt meer categorieën toevoegen door op de optietoets
te drukken en Zoekopdracht toevoegen te selecteren.
Play Books
Blader door en download boekbestanden met Google Play Books.
U kunt boekbestanden op uw toestel lezen. Selecteer in de lijst
met applicaties Play Books.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
Web- en GPS-services
110
Play Movies
Blader door en huur films met Google Play Movies. U kunt films op
uw toestel kijken. Selecteer in de lijst met applicaties Play Movies.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
Play Store
De functionaliteit van uw toestel kan worden uitgebreid door extra
applicaties te installeren. Play Shop biedt een eenvoudige en snelle
manier om mobiele applicaties te kopen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●● Gebruikersbestanden van gedownloade applicaties
worden door het toestel in het interne geheugen
opgeslagen.
●●
››Een applicatie downloaden
1 Selecteer in de lijst met applicaties Play Store.
2 Zoek een applicatie en download deze naar het toestel.
Wanneer het downloaden is voltooid, installeert het toestel de
applicatie automatisch.
››Een applicatie verwijderen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Play Store.
2 Druk op de optietoets en selecteer Mijn apps.
3 Selecteer een item.
4 Selecteer Verwijderen → OK.
Web- en GPS-services
111
Samsung Apps
Op Samsung Apps kunt u eenvoudig een groot aanbod aan
applicaties en updates voor uw toestel downloaden. Met volledig
geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps wordt uw toestel
nog slimmer. Ontdek de handige applicaties die verkrijgbaar zijn
en waarmee uw mobiele leven wordt verrijkt.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Samsung Apps.
2 Zoek de gewenste applicaties en download deze naar het
toestel.
●● De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●● Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie of
raadpleeg de Samsung Apps-brochure.
S Suggest
Hier vindt u informatie over zoeken en downloaden van nieuwe
applicaties die door Samsung worden aanbevolen. Selecteer in de
lijst met applicaties S Suggest.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
YouTube
Hier vindt u informatie over het bekijken en uploaden van video’s
via de videoservice YouTube™.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
Web- en GPS-services
112
››Een video afspelen
1 Selecteer in de lijst met applicaties YouTube.
2 Selecteer een video.
3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
Nummer
Functie
1
Het afspelen onderbreken of hervatten.
2
Vooruit- of terugspoelen in het bestand door
de balk te slepen.
3
De videokwaliteit bekijken. Deze functie is
mogelijk niet beschikbaar voor sommige
video’s.
4
De video toevoegen aan uw afspeellijst.
5
De URL naar anderen verzenden.
6
Video’s zoeken.
7
Draai het toestel naar de staande stand.
Web- en GPS-services
113
››Een video uploaden
1 Selecteer in de lijst met applicaties YouTube.
2 Selecteer ACCOUNT.
U kunt een video opnemen en uploaden door
selecteren.
te
3 Selecteer uw Google-account als dit is gekoppeld aan YouTube.
4
U kunt ook Account toevoegen selecteren en een account
instellen om u aan te melden bij YouTube.
Selecteer → een video.
Als u voor de eerste keer een video uploadt, selecteert u een
netwerktype om een video te uploaden.
5 Geef details voor de upload in en selecteer Uploaden.
Video Hub
Hier vindt u informatie over de toegang tot video’s.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Video Hub.
2 Selecteer een categorie.
3 Zoek de video die u wilt afspelen.
Web- en GPS-services
114
Connectiviteit
USB-aansluitingen
Hier vindt u informatie over het aansluiten van uw toestel op een
computer met een USB-kabel.
Verwijder de USB-kabel niet uit een computer terwijl
het toestel bezig is met het overbrengen of openen van
gegevens. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan
het toestel beschadigd raken.
Voor de beste resultaten sluit u de USB-kabel
rechtstreeks aan op een USB-poort op een computer.
Gegevensoverdrachten kunnen mislukken wanneer u een
USB-hub gebruikt.
››Verbinden met Samsung Kies
Controleer of Samsung Kies op de computer is geïnstalleerd. U
kunt het programma downloaden van de Samsung-website.
Samsung Kies werkt op zowel Windows- als Macintoshcomputers.
1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als
Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op
het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
››Verbinding maken met Windows Media Player
Controleer of Windows Media Player op de computer is
geïnstalleerd.
1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open Windows Media Player om muziekbestanden te
synchroniseren.
Connectiviteit
115
››Als media-apparaat verbinden
U kunt uw toestel op een computer aansluiten en mediabestanden
openen die op uw toestel zijn opgeslagen.
1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
2 Tik op het gedeelte met pictogrammen en sleep het omlaag
om het meldingsscherm te openen.
3 Selecteer Verbonden als een extern opslagapparaat →
Media-apparaat (MTP).
4 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer.
››Aansluiten als een cameratoestel
U kunt uw toestel aansluiten op een computer als camera en
bestanden openen op uw toestel.
Gebruik deze USB-verbindingsmodus wanneer uw
computer MTP (media transfer protocol) niet ondersteunt
of het USB-stuurprogramma voor uw toestel niet is
geïnstalleerd.
1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
2 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte
met pictogrammen en sleept u het naar beneden.
3 Selecteer Verbonden als een extern opslagapparaat →
Camera (PTP).
4 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer.
Connectiviteit
116
Wi-Fi
Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze
netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding
kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met
de IEEE 802.11-normen.
Overal waar er een draadloos toegangspunt of hotspot aanwezig
is, kunt u verbinding met internet of andere netwerktoestellen
maken.
Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie
en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het
WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis
worden gebruikt, maar kan niet buitenshuis worden
gebruikt.
››De Wi-Fi-functie activeren
Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen en sleep de
schakelaar Wi-Fi naar rechts.
Als de Wi-Fi-functie op de achtergrond wordt uitgevoerd,
wordt ook batterijlading verbruikt. Activeer de functie
daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.
››Een Wi-Fi-toegangspunt vinden en daarmee
verbinding maken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Wi-Fi.
Het toestel zoekt automatisch naar beschikbare Wi-Fitoegangspunten.
2 Selecteer een toegangspunt.
3 Geef een wachtwoord voor het toegangspunt in (indien
nodig).
4 Selecteer Verbinden.
Connectiviteit
117
››Handmatig een Wi-Fi-toegangspunt toevoegen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Wi-Fi →
Netwerk toevoegen.
2 Geef een SSID voor het toegangspunt in en selecteer het
beveiligingstype.
3 Stel de beveiligingsinstellingen in volgens het beveiligingstype
dat u hebt geselecteerd en selecteer Opslaan.
››Aansluiten op een Wi-Fi-toegangspunt met een
beveiligde instelling
U kunt verbinding maken met een beveiligd toegangspunt met
een WPS-knop of een WPS PIN. Als u deze methode wilt gebruiken,
moet uw draadloze toegangspunt beschikken over een WPS-knop.
Verbinding maken met een WPS-knop
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Wi-Fi.
2 Selecteer een toegangspunt waarop WPS beschikbaar is en
selecteer Geavanceerde opties weergeven.
3 Selecteer het vervolgmenu WPS.
4 Selecteer Drukknop → Verbinden.
5 Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op het toegangspunt.
Verbinding maken met een WPS PIN
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Wi-Fi.
2 Selecteer een toegangspunt waarop WPS beschikbaar is en
selecteer Geavanceerde opties weergeven.
3 Selecteer het vervolgmenu WPS.
4 Selecteer Pincode vanaf toegangspunt om een WPS-PIN-
code van het toegangspunt in te geven of selecteer Pincode
van dit apparaat om een WPS-PIN-code van uw toestel te
gebruiken.
5 Selecteer Verbinden.
6 Druk op het toegangspunt op de WPS-knop of geef de PINcode van uw toestel in.
Connectiviteit
118
››Statische IP-instellingen instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Wi-Fi.
2 Selecteer een toegangspunt → Geavanceerde opties
weergeven.
3 Selecteer het keuzemenu IP-instellingen.
4 Selecteer Statisch.
5 De IP-instellingen wijzigen.
6 Selecteer Verbinden.
››Wi-Fi-instellingen aanpassen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Wi-Fi →
Geavanceerd.
2 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Netwerkmelding
Instellen dat u een melding ontvangt als
er een Wi-Fi-toegangspunt beschikbaar is.
Wi-Fi
ingeschakeld
laten tijdens
sluimeren
Instellen of de functie Wi-Fi ingeschakeld
moet blijven in de sluimerstand.
Controleren op
internetservice
Instellen om te controleren of u toegang
hebt tot internetservices terwijl u het
huidige toegangspunt gebruikt.
Wi-Fifrequentieband
Selecteer een Wi-Fi-frequentieband.
MAC-adres
Het MAC-adres weergeven.
IP-adres
Het IP-adres weergeven.
Connectiviteit
119
Wi-Fi Direct
Hier vindt u informatie over hoe u de functie Wi-Fi Direct kunt
gebruiken om twee toestellen via Wi-Fi te verbinden zonder een
toegangspunt.
››Uw toestel verbinden met een ander apparaat
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → Wi-Fi Direct.
2 Sleep de schakelaar Wi-Fi Direct naar rechts.
3 Selecteer Scannen.
4 Selecteer een toestel.
Wanneer de eigenaar van het andere toestel de verbinding
accepteert, zijn uw toestel en het andere toestel verbonden.
U kunt uw toestel aansluiten op meerdere apparaten en
gegevens verzenden door Meerdere verbindingen te
selecteren.
››Gegevens verzenden via Wi-Fi
1 Selecteer een bestand of een item in een geschikte applicatie.
2 Selecteer een optie voor gegevens verzenden via Wi-Fi.
De methode voor het selecteren van een optie kan
verschillen per gegevenstype.
3 Zoek en selecteer een ander toestel.
››Gegevens ontvangen via Wi-Fi
Wanneer u gegevens ontvangt, worden deze automatisch op
uw toestel opgeslagen. Ontvangen gegevens worden in de map
ShareViaWifi opgeslagen.
Connectiviteit
120
AllShare Cast
Hier vindt u informatie over hoe u uw apparaat kunt aansluiten
op een groot scherm met een AllShare Cast-dongle en hoe u
vervolgens uw inhoud kunt delen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●● Sommige bestanden worden mogelijk in de buffer
opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de
netwerkverbinding.
●● Om energie te besparen, schakelt u de functie AllShare
Cast uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
●● Als u een Wi-Fi-frequentieband opgeeft, worden AllShare
Cast-dongles mogelijk niet gevonden of aangesloten.
●● Als u video's of games speelt op een televisie, selecteert u
een geschikte televisiemodus voor de beste ervaring met
AllShare Cast.
●●
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → AllShare Cast.
Als u de widget AllShare Cast toevoegt aan het startscherm,
kunt u deze functie gemakkelijk openen.
2 Sleep de schakelaar AllShare Cast naar rechts.
3 Selecteer een apparaat.
Wanneer de apparaten zijn aangesloten, wordt het scherm
van uw apparaat op het scherm van het andere apparaat
weergegeven.
4 Open een bestand of speel een bestand af.
5 U kunt het scherm bedienen met de toetsen op uw apparaat.
Connectiviteit
121
AllShare Play
Hier vindt u informatie over hoe u de service AllShare Play kunt
gebruiken waarmee u inhoud via internet kunt afspelen die is
opgeslagen op verschillende apparaten. U kunt bestanden die
zijn opgeslagen op een apparaat afspelen en verzenden naar een
ander apparaat of webopslagserver via AllShare Play.
Als u de service AllShare Play wilt gebruiken, moet u zich
aanmelden bij uw Google- en Samsung-accounts en twee of meer
apparaten registreren als bestandsservers. De registratiemethode
kan verschillen afhankelijk van het toesteltype. Voor meer
informatie over het gebruik van AllShare Play drukt u op de
optietoets en selecteert u Veelgestelde vragen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
››Een bestand verzenden
1 Selecteer in de lijst met applicaties AllShare Play.
2 Selecteer een toestel of webopslaglocatie waar
mediabestanden zijn opgeslagen.
3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje in
bij een bestand.
4 Selecteer .
5 Selecteer een toestel of webopslaglocatie om het bestand op
te slaan.
››Een bestand delen
1 Selecteer in de lijst met applicaties AllShare Play.
2 Selecteer een toestel of webopslaglocatie waar
mediabestanden zijn opgeslagen.
3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje in
bij een bestand.
4 Selecteer
●●
en gebruik de volgende opties:
Als u een bestand wilt uploaden naar een socialenetwerksite, selecteer u een sociale-netwerksite in de lijst.
Connectiviteit
122
Als u de URL van een afbeelding wilt toevoegen aan het
klembord, selecteert u Kopiëren naar klembord.
●● Als u de URL van een afbeelding via e-mail wilt verzenden,
selecteert u Koppeling via e-mail verzenden.
●●
››Een bestand afspelen op een ander toestel
Ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen
afhankelijk van aangesloten apparaten zoals een
mediaspeler.
●● Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer
opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de
netwerkverbinding.
●●
1 Selecteer in de lijst met applicaties AllShare Play.
2 Selecteer een toestel of webopslaglocatie waar
mediabestanden zijn opgeslagen.
3 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje in
bij een bestand.
4 Selecteer .
5 Selecteer een toestel dat u wilt gebruiken als mediaspeler.
6 U kunt het afspelen bedienen met de toetsen op uw toestel.
››De Groepcast-functie gebruiken
U kunt schermen delen met meerdere andere apparaten die zijn
aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-toegangspunt.
1 Selecteer in de lijst met applicaties AllShare Play.
2 Selecteer een mediacategorie en schakel het selectievakje in
bij een bestand.
Selecteer → Groepcast.
3
4 Geef een PIN-code in en selecteer Ger.
5 Selecteer OK om een Groepcast te starten.
6 Neem deel aan de Groepcast op een ander apparaat met de
PIN-code.
Connectiviteit
123
››Inhoud beheren op een webopslagserver
1 Selecteer in de lijst met applicaties AllShare Play.
2 Selecteer een webopslagserver.
3 Bekijk en beheer uw bestanden.
››AllShare Play-instellingen aanpassen
1 Selecteer in de lijst met applicaties AllShare Play.
2 Druk op de optietoets en selecteer Instellingen.
3 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Opslagruimte
op het web
Webopslagservers weergeven die zijn
toegevoegd aan AllShare Play.
Apparaten
Apparaten weergeven of bewerken die
zijn toegevoegd aan AllShare Play.
Webservices
configureren
Aanmelden bij sociale netwerksites om
bestanden te uploaden.
Foto’s
automatisch
uploaden van
mobiel
Instellen om foto’s automatisch te
uploaden naar de webopslag wanneer u
zich aanmeldt.
Instellingen
voor
videokwaliteit
Instellen om de videokwaliteit voor
uw toestel te optimaliseren wanneer u
video's afspeelt die op een computer zijn
opgeslagen.
AllShare Play
vergrendelen
Instellen om AllShare Play te vergrendelen
met het wachtwoord voor uw Samsungaccount.
Taal
Een taal voor het scherm selecteren.
Info
AllShare Play-gegevens weergeven.
Connectiviteit
124
Mobiel netwerk delen
Hier vindt u informatie over het delen van uw mobiele
netwerkverbinding met andere apparaten.
››Het mobiele netwerk van het toestel via Wi-Fi
delen
Hier vindt u informatie over het gebruiken van uw toestel als
draadloos toegangspunt voor andere toestellen.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → Tethering en draagbare hotspot →
Draagbare Wi-Fi hotspot.
2 Sleep de schakelaar Draagbare Wi-Fi hotspot naar rechts om
mobiel netwerk delen via Wi-Fi in te schakelen.
3 Selecteer Configureren om netwerkinstellingen te
configureren om uw toestel als toegangspunt te gebruiken.
Optie
Functie
Netwerk-SSID
De toestelnaam bewerken die op andere
toestellen wordt weergegeven.
Mijn apparaat
verbergen
Voorkomen dat andere apparaten uw
toestel kunnen vinden.
Beveiliging
Een beveiligingstype selecteren.
Wachtwoord
Een wachtwoord ingeven om
ongewenste toegang tot uw mobiele
netwerk te voorkomen. Deze
optie is alleen beschikbaar als u de
beveiligingsoptie instelt.
Wachtwoord
tonen
Instellen dat uw wachtwoord wordt
weergegeven wanneer u dit ingeeft.
Geavanceerde
opties
weergeven
Een broadcastkanaal selecteren.
Connectiviteit
125
4 Selecteer Opslaan.
5 Zoek op een ander toestel de naam van uw toestel en maak
verbinding met uw mobiele netwerk.
U kunt delen via het mobiele netwerk beperken tot
opgegeven toestellen. Selecteer Lijst met toegestane
apparaten, maak een lijst met apparaten en selecteer de
naam van uw toestel om de modus voor delen te wijzigen in
Alleen toegestane apparaten.
››Het mobiele netwerk van uw toestel delen via
USB
Informatie over het gebruiken van uw toestel als draadloze
modem door een USB-verbinding te maken met een computer.
1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
2 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → Tethering en draagbare hotspot.
3 Selecteer USB-tethering om mobiel netwerk delen via USB te
activeren.
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het
selectievakje naast USB-tethering uit te schakelen.
De methode voor delen kan afwijken afhankelijk van het
besturingssysteem van uw computer.
››Het mobiele netwerk van het toestel via
Bluetooth delen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → Tethering en draagbare hotspot.
2 Selecteer Bluetooth-tethering om mobiel netwerk delen via
Bluetooth te activeren.
3 Vind uw toestel op een ander apparaat en koppel de
apparaten.
Controleer of u de Bluetooth-functie en de
zichtbaarheidsinstelling hebt geactiveerd.
Connectiviteit
126
Bluetooth
Informatie over het uitwisselen van gegevens en mediabestanden
met andere toestellen via Bluetooth.
Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de
onderschepping of het misbruik van gegevens die via de
Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
●● Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van
vertrouwde toestellen die goed zijn beveiligd. Als er
voorwerpen tussen de toestellen staan, is het mogelijk dat
de afstand waarop de toestellen kunnen communiceren,
afneemt.
●● Sommige toestellen, vooral toestellen die niet door
Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk
niet compatibel met uw toestel.
●● Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden
(bijvoorbeeld illegale kopieën van bestanden maken
of illegaal gesprekken aftappen voor commerciële
doeleinden). Samsung is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.
●●
››De Bluetooth-functie uitschakelen
Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen en sleep de
schakelaar Bluetooth naar rechts.
Connectiviteit
127
››Andere apparaten zoeken en koppelen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Bluetooth
→ Scannen.
2 Selecteer een toestel.
3 Selecteer OK om de Bluetooth-PIN-code tussen twee
toestellen te overeenstemmen. U kunt ook een Bluetooth-PINcode selecteren en vervolgens OK.
Wanneer de eigenaar van het andere toestel de verbinding
accepteert of dezelfde PIN-code ingeeft, zijn de toestellen
gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel
automatisch naar beschikbare diensten.
Sommige toestellen, vooral headsets en handsfree carkits,
hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het
andere toestel een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.
››Gegevens verzenden via Bluetooth
1 Selecteer een bestand of een item in een geschikte applicatie.
2 Selecteer een optie voor verzending via de Bluetooth-functie.
De methode voor het selecteren van een optie kan
verschillen per gegevenstype.
3 Zoek een Bluetooth-toestel en koppel de toestellen.
Connectiviteit
128
››Gegevens ontvangen via Bluetooth
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Bluetooth
en schakel het selectievakje in naast uw toestel.
Als u de periode wilt selecteren waarin uw toestel zichtbaar
is, drukt u op de optietoets en selecteert u Time-out
zichtbaar.
2 Wanneer dit wordt gevraagd, selecteert u OK om de BluetoothPIN-code in overeenstemming te brengen of geeft u de
Bluetooth-PIN-code in en selecteert u OK (indien nodig).
3 Selecteer OK om de verbinding tussen twee toestellen te
bevestigen.
Ontvangen gegevens worden in de map Bluetooth opgeslagen.
Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen in
het telefoonboek.
GPS
Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning
System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt
inschakelen en extra GPS-functies kunt gebruiken.
In verband met een beperkte GPS-ontvangst, raden we het
gebruik van deze functie in de volgende situaties af:
●● tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in
gebouwen;
●● in slechte weersomstandigheden;
●● in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische
velden;
●● in een voertuig met beschermende folie tegen de zon.
Raak het gebied rond de antenne niet aan en bedek dit niet
met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik
van de GPS-functies.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
Connectiviteit
129
››Locatieservices activeren
U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te
ontvangen of op de kaart te zoeken.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen →
Locatieservices.
2 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Instellen dat mobiele en/of Wi-Finetwerken worden gebruikt om uw
locatie te bepalen.
Draadloze netwerken
Er kunnen extra kosten in
gebruiken
rekening worden gebracht
voor het gebruik van mobiele
netwerken.
GPS-satellieten
gebruiken
Instellen om GPS-satellieten te
gebruiken om uw locatie te zoeken.
Instellen dat sensoren worden
gebruikt om de positie van
voetgangers te verbeteren wanneer
Sensorondersteuning
het GPS-signaal zwak is of wordt
gebruiken
geblokkeerd. De sensorschattingen
kunnen van uw daadwerkelijke
locatie afwijken.
Locatie en Google
zoeken
Instellen dat het toestel uw actuele
locatie voor de zoekfunctie en
andere services van Google gebruikt.
Connectiviteit
130
VPN-verbindingen
Informatie over het maken van VPN’s (virtual private network) en
veilig verbinding maken via internet.
Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met
internettoegang. Als u problemen hebt met
internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u
niet zeker weet welke gegevens u moet ingeven, moet u
contact opnemen met de beheerder van uw VPN.
●● Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u de functie
voor schermvergrendeling activeert.
●●
››Een VPN-profiel instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → VPN → VPN-netwerk toevoegen.
2 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Naam
Een naam voor de VPN-server ingeven.
Type
Een type VPN selecteren.
Serveradres
Het IP-adres van de VPN-server
ingeven.
L2TP geheim
Een geheim L2TP-wachtwoord
ingeven.
IPSec-id
Een gebruikersnaam ingeven.
Vooraf gedeelde
IPsec-sleutel
Een vooraf gedeelde
beveiligingssleutel ingeven.
Een gebruikerscertificaat selecteren
waarmee de VPN-server u identificeert.
IPSecU kunt certificaten van de VPN-server
gebruikercertificaat
importeren of downloaden van
internet.
Connectiviteit
131
Optie
Functie
Een certificeringsinstantie (CA)
selecteren waarmee de VPN-server u
IPSec CA-certificaat identificeert. U kunt certificaten van de
VPN-server importeren of downloaden
van internet.
IPSecservercertificaat
Een servercertificaat selecteren
waarmee de VPN-server u identificeert.
U kunt certificaten van de VPN-server
importeren of downloaden van
internet.
PPP-codering
(MPPE)
Instellen dat gegevens worden
gecodeerd voordat ze worden
verzonden naar de VPN-server.
Geavanceerde
opties weergeven
Instellen dat de geavanceerde
netwerkopties worden gewijzigd.
Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het
type VPN.
3 Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
››Verbinding maken met een privénetwerk
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → VPN.
2 Een privénetwerk selecteren.
3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer
Verbinden.
Connectiviteit
132
Hulpmiddelen
Calculator
Hier vindt u informatie over het uitvoeren van berekeningen met
uw toestel.
››Berekeningen uitvoeren
1 Selecteer in de lijst met applicaties Calculator.
2 Gebruik de toetsen op het scherm om eenvoudige
berekeningen uit te voeren.
Draai het toestel naar de liggende stand om de
wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u
automatisch meedraaien van het beeld met de stand van
het toestel hebt uitgeschakeld, drukt u op de optietoets en
selecteert u Wetenschappelijke calculator.
››De berekeningsgeschiedenis weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties Calculator.
2 berekeningen uitvoeren.
3 Selecteer om het toetsenbord van de calculator te
verbergen.
De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
Klok
Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van
alarmen en wereldklokken. U kunt ook de stopwatch, de afteltimer
en de bureauklok gebruiken.
››Een alarm instellen
1 Selecteer in de lijst met applicaties Klok → Alarm.
2 Selecteer Alarm instellen.
Hulpmiddelen
133
3 Geef de details van het alarm in.
Sleep de schakelaar Slim alarm naar rechts om gesimuleerde
natuurgeluiden voorafgaand aan het hoofdalarm te activeren.
4 Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
Als u een alarm wilt uitschakelen, selecteert u het
klokpictogram naast het alarm. Als u een alarm wilt
verwijderen, drukt u op de optietoets en selecteert u
Wissen.
››Een alarm stoppen
Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:
●● Als u een alarm wilt stoppen, selecteert u
en sleept u uw
vinger buiten de grote cirkel.
●● Als u een alarm wilt uitstellen, selecteert u
en sleept u uw
vinger buiten de grote cirkel.
››Een wereldklok maken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Klok → Wereldklok →
Plaats toevoegen.
2 Geef een plaatsnaam in of selecteer een plaatsnaam in de lijst.
●●
●●
Als u uw woonplaats wilt gebruiken, selecteert u .
Selecteer om een stad op de weergave van de
wereldkaart te selecteren.
U kunt de zomertijd toepassen door de klok te blijven
aanraken en Zomertijd instellen te selecteren.
››De stopwatch gebruiken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Klok → Stopwatch.
2 Selecteer Start om de stopwatch te starten.
3 Selecteer Ronde om rondetijden vast te leggen.
4 Als u klaar bent, selecteert u Stoppen.
Hulpmiddelen
134
››De afteltimer gebruiken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Klok → Timer.
2 Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3 Selecteer Start om het aftellen te beginnen.
4 Als het aftellen is afgelopen, selecteert u en sleept u uw
vinger buiten de grote cirkel om het alarm te stoppen.
››De bureauklok gebruiken
Op de bureauklok worden de huidige tijd en datum en het weer
weergegeven.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Klok → Bureauklok.
2 Selecteer om de bureauklok op volledig-schermformaat
weer te geven.
3 Druk op de optietoets en selecteer Instellingen.
4 Wijzig de volgende opties:
Optie
Functie
Statusbalk
verbergen
Statusbalk verbergen of weergeven.
Achtergrond
Een achtergrondafbeelding selecteren
voor de bureauklok.
Tijd-/
agendaweergave
Instellen dat de klok of de agenda wordt
weergegeven.
AccuWeather
Instellen dat het weer voor uw huidige
locatie wordt weergegeven. U kunt ook
temperatuureenheden selecteren en
de bureauklok instellen op automatisch
bijwerken van de weerinformatie.
Helderheid
De helderheid van het scherm
aanpassen.
Dock
Hier kunt u de instellingen wijzigen die
worden gebruikt wanneer uw toestel is
aangesloten op een desktopdock.
Hulpmiddelen
135
Downloads
Hier vindt u informatie over hoe u logbestanden kunt beheren van
bestanden die u hebt gedownload via internet of e-mail.
1 Open de lijst met applicaties en selecteer Downloads.
2 Selecteer een downloadcategorie.
3 Als u een gedownload bestand wilt openen, selecteert u het
logbestand.
Als u een logbestand wilt verwijderen, schakelt u het
selectievakje in en selecteert u .
Dropbox
Hier vindt u informatie over hoe u de Dropbox cloud opslagservice
kunt gebruiken om uw bestanden op te slaan en met anderen
te delen. Wanneer u bestanden opslaat in de Dropbox-map,
vindt automatisch synchronisatie plaats tussen uw apparaat en
de webserver. Ook computers waarop Dropbox is geïnstalleerd,
worden gesynchroniseerd.
››Dropbox inschakelen
1 Selecteer Dropbox → Start in de lijst met applicaties.
2 Selecteer I’m already a Dropbox user.
Als u een nieuwe gebruiker bent, selecteert u I’m new to
Dropbox om een account te maken.
3 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer Log in.
4 Selecteer Next.
5 Selecteer Turn on om automatisch foto’s en video’s te
uploaden die zijn gemaakt met de camera op uw toestel.
Hulpmiddelen
136
››Bestanden uploaden naar de Dropbox-map
1 Selecteer in de lijst met applicaties Dropbox.
2 Selecteer → Photos or videos of Other files.
3 Selecteer bestanden.
4 Selecteer Dropbox → een bestand.
5 Selecteer Upload.
De bestanden in de map worden toegevoegd aan de
webserver en uw thuiscomputer.
››Een bestand bekijken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Dropbox →
2 Selecteer een bestand.
.
Mijn bestanden
Hier vindt u informatie over het openen van verschillende soorten
bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel.
››Ondersteunde bestandsindelingen
De volgende bestandsindelingen worden door uw toestel
ondersteund:
Type
Indeling
Foto
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muziek
mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Geluid
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Overige
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html,
vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
Hulpmiddelen
137
Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
●● Als een bestand groter is dan de beschikbare
geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het
bestand probeert af te spelen.
●●
››Een bestand bekijken
1 Selecteer in de lijst met applicaties Mijn bestanden.
2 Selecteer een map.
●●
●●
Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u .
Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, selecteert u
3 Selecteer een bestand.
.
Druk in de lijst met mappen op de optietoets voor de volgende
opties:
●● Als u mappen wilt maken voor het beheren van bestanden,
selecteert u Map maken.
●● Selecteer Wissen om bestanden of mappen te verwijderen.
●● Als u op uw toestel opgeslagen bestanden wilt zoeken,
selecteert u Zoeken.
●● Selecteer Weergave om de weergavemodus te wijzigen.
●● Selecteer Sorteren op om bestanden of mappen te sorteren.
●● Als u een bestand naar anderen wilt verzenden of een bestand
wilt delen, selecteert u Delen via.
●● Als u de bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar een andere
map, selecteert u Kopiëren of Verplaatsen.
●● Als u de naam van een bestand of map wilt wijzigen, selecteert u
Hernoem.
●● Selecteer Instellingen om de instellingen voor bestandsbeheer
te wijzigen.
Hulpmiddelen
138
NFC
Met uw toestel kunt u productinformatie bevattende NFC-codes
lezen. U kunt deze functie ook gebruiken voor betalingen en om
bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen. U
moet dan wel eerst de daarvoor vereiste applicaties downloaden.
De batterij bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel
de batterij altijd voorzichtig om beschadiging van deze
antenne te voorkomen.
Als het scherm is vergrendeld, is het toestel niet in staat NFCcodes te lezen of gegevens te ontvangen.
››De NFC-functie inschakelen
Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → NFC.
››Informatie in een NFC-code lezen
Nadat de NFC-functie is geactiveerd, leest het toestel
productinformatie wanneer u het bij een NFC-code houdt. De
informatie uit de code wordt op het scherm weergegeven.
››Aankopen doen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen,
moet u zich aanmelden bij een service voor mobiele betalingen.
Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met uw
serviceprovider.
1 Houd de achterzijde van het toestel tegen de NFC-kaartlezer.
2 Geef uw PIN-code in als daar om wordt gevraagd en houd het
toestel, indien nodig, nog een keer tegen de NFC-kaartlezer.
Hulpmiddelen
139
››Gegevens verzenden via Android Beam
Met de Android Beam-functie kunt u gegevens als webpagina’s en
contacten naar NFC-apparatuur verzenden.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → Android Beam.
2 Sleep de schakelaar Android Beam naar rechts.
3 Open een webpagina of selecteer een item in een geschikte
applicatie.
4 Houd de achterzijde van het toestel tegen de achterzijde van
het andere apparaat.
5 Tik op het scherm van het toestel.
De gegevens op uw toestel worden verzonden en
weergegeven op het scherm van het andere apparaat.
››Gegevens verzenden via S Beam
Met de functie S Beam kunt u gegevens zoals muziek, video's,
afbeeldingen en documenten verzenden.
Verstuur geen gegevens met copyrightbescherming
via S Beam. Hiermee maakt u inbreuk op de
copyrightwetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk
voor eventuele juridische problemen die worden
veroorzaakt door het illegale gebruik van gegevens met
copyrightbescherming.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen → Meer
instellingen → S Beam.
2 Sleep de schakelaar S Beam naar rechts.
3 Start een applicatie die met muziek, video’s, afbeeldingen of
documenten werkt.
4 Open een bestand of speel een bestand af.
Hulpmiddelen
140
5 Houd de achterzijde van het toestel tegen de achterzijde van
het andere apparaat.
6 Tik op het scherm van het toestel.
De gegevens op uw toestel worden verzonden en
weergegeven op het scherm van het andere apparaat.
Als de twee toestellen tegelijk proberen gegevens te
verzenden, mislukt de gegevensoverdracht mogelijk.
Zoeken
Hier vindt u informatie over het zoeken van gegevens op uw
toestel of informatie op internet.
1 Selecteer in de lijst met applicaties Zoeken.
2 Geef een zoekwoord in en selecteer .
Als u met uw stem gegevens wilt zoeken, selecteert u en
zegt u een zoekwoord in de microfoon van het toestel.
3 Selecteer een zoekresultaat.
Hulpmiddelen
141
SIM-toolkit
U kunt een aantal extra diensten gebruiken die door uw
serviceprovider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIMof USIM-kaart kan deze applicatie een andere naam hebben.
Selecteer in de lijst met applicaties SIM-toolkit.
S Voice
Hier vindt u informatie over hoe u de functie voor
spraakopdrachten van S Voice kunt gebruiken. U kunt nummers
bellen, berichten verzenden, notities schrijven of andere taken
uitvoeren door tegen uw toestel te praten.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
●● Als uw uitspraak onduidelijk is, u in een rumoerige
omgeving praat, u aanstootgevende of ongepaste termen
gebruikt of u in een dialect spreekt, is het mogelijk dat
het toestel uw opdrachten niet herkent of ongewenste
opdrachten uitvoert.
●●
1 Selecteer in de lijst met applicaties S Voice.
2 Spreek een opdracht in de microfoon.
Als u een nieuwe opdracht wilt inspreken, selecteert u .
U kunt de functie voor gesproken opdrachten uitschakelen
door te selecteren.
Hulpmiddelen
142
Instellingen
De instelopties weergeven
1 Selecteer in de lijst met applicaties Instellingen.
2 Selecteer een instellingencategorie en selecteer vervolgens
een optie.
Wi-Fi
De Wi-Fi-functie inschakelen om verbinding te maken met een
Wi-Fi-toegangspunt en toegang te krijgen tot internet of andere
netwerkapparaten.
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden
informatie uit te wisselen.
Gegevensgebruik
Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en
limietinstellingen aanpassen.
●● Mobiele gegevens: instellen dat gegevensverbindingen op alle
mobiele netwerken moeten worden gebruikt.
●● Limiet mobiele geg. instellen: een limiet instellen voor het
gebruik van mobiele gegevens.
●● Cyclus gegevensgebruik: de instellingen wijzigen voor de
limietcyclus.
Druk op de optietoets voor meer opties.
Roaming: instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt
tijdens roaming.
●● Achtergrondgegevens beperken: uitschakelen van
synchronisatie op de achtergrond bij het gebruik van mobiele
netwerken.
●●
Instellingen
143
●●
Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi
wordt weergegeven.
Meer instellingen
De instellingen wijzigen om verbindingen met andere apparaten
of netwerken te beheren.
››Vliegtuigstand
Schakel de vliegtuigstand in om alle draadloze functies van het
toestel uit te schakelen. U kunt alleen functies gebruiken waarvoor
geen netwerk is vereist.
››Kies via Wi-Fi
Hiermee verbindt u uw toestel via Wi-Fi met Samsung Kies.
››VPN
Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN’s) in en beheert u deze.
››Tethering en draagbare hotspot
USB-tethering: uw toestel instellen als draadloze modem door
een USB-verbinding te maken met een computer.
●● Draagbare Wi-Fi hotspot: uw toestel instellen als draadloos
toegangspunt voor andere apparaten.
●● Bluetooth-tethering: de functie voor Bluetooth-verbinding
activeren om op die manier uw mobiele netwerk met computers
te delen via Bluetooth.
●● Help: informatie over het gebruik van tethering-functies.
●●
››NFC
De NFC-functie activeren voor lezen of schrijven van informatie
bevattende NFC-tags.
Instellingen
144
››Android Beam
De Android Beam-functie activeren voor het verzenden van
gegevens als webpagina’s en contacten naar NFC-apparatuur.
››S Beam
De S Beam-functie activeren voor het verzenden van gegevens als
muziek, video’s, afbeeldingen en documenten naar apparaten die
NFC en Wi-Fi Direct ondersteunen.
››Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct activeren om twee apparaten via Wi-Fi te verbinden
zonder toegangspunt.
››AllShare Cast
Door de AllShare Cast-functie in te schakelen, kunt u uw scherm
met anderen delen.
››Apparaten dichtbij
Bestand delen: de functie voor het delen van media activeren,
zodat andere DLNA-gecertificeerde apparaten toegang hebben
tot mediabestanden op het toestel.
●● Gedeelde inhoud: instellen om inhoud te delen met andere
apparaten.
●● Apparaatnaam: hier geeft u een naam voor uw toestel als
mediaserver in.
●● Toegangscontrole: hier stelt u in welke apparaten toegang
hebben tot uw mediaservers.
●● Lijst met toegestane apparaten: overzicht van de apparaten
die toegang hebben tot uw toestel.
●● Lijst met niet-toegestane apparaten: overzicht van de
apparaten die geen toegang hebben tot uw toestel.
●● Downloaden naar: hier selecteert u de geheugenlocatie voor
het opslaan van gedownloade mediabestanden.
●● Uploads van andere apparaten: instellen als u uploads van
andere apparaten wilt accepteren.
●●
Instellingen
145
››Mobiele netwerken
Pakketgegevens gebruiken: instellen dat
gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken moeten
worden gebruikt.
●● Roaming: instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt
tijdens roaming.
●● Namen toegangspunten: een APN (access point name)
selecteren voor mobiele netwerken. U kunt APN’s toevoegen
of bewerken. Als u de APN-instellingen wilt resetten naar de
fabrieksinstellingen, drukt u op de optietoets en selecteert u
Standaardinstellingen.
●● Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.
●● Netwerkoperators:
-- Netwerken zoeken: een netwerk zoeken en selecteren.
-- Automatisch selecteren: het toestel instellen om het eerste
beschikbare netwerk te selecteren.
●●
Geluid
Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel
wijzigen.
●● Stille stand: de stille stand activeren om alle geluiden te laten
trillen of te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
●● Volume: het volume voor diverse geluiden op het toestel
wijzigen.
●● Intensiteit trilsignaal: de intensiteit van het trilsignaal
aanpassen.
●● Beltoon apparaat: een beltoon voor inkomende oproepen
selecteren.
●● Trilstand apparaat: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
●● Standaardmeldingen: een beltoon voor gebeurtenissen
selecteren, zoals nieuwe berichten en gemiste oproepen.
●● Geluid en trilling: instellen dat bij inkomende oproepen zowel
een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt.
Instellingen
146
Toetstonen: instellen dat het toestel een geluid laat horen
wanneer u nummers ingeeft op het belscherm.
●● Aanraakgeluiden: instellen dat het toestel een geluid laat horen
wanneer u een applicatie of optie selecteert.
●● Geluid schermvergrendeling: instellen dat het toestel een
geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en
ontgrendelt.
●● Trillingsreactie: instellen dat het toestel trilt wanneer u op
de optie- of terugtoets drukt of de aan/uit- of de starttoets
ingedrukt houdt.
●● Automatisch trillen: instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt
voor geluiden in gedownloade applicaties.
●●
Display
Pas de instellingen aan om de weergave en achtergrondverlichting
van het toestel te regelen.
●● Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
●● Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de
achtergrondverlichting van het scherm moet worden
uitgeschakeld.
●● Slim sluimeren: instellen om te voorkomen dat de
achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld terwijl u naar het
scherm kijkt.
●● Scherm automatisch draaien: de interface instellen om
automatisch te draaien wanneer u het toestel draait.
●● Duur verlichting tiptoetsen: instellen na hoeveel tijd de
achtergrondverlichting van de tiptoetsen moet worden
uitgeschakeld.
●● Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
●● Tekstgrootte: de tekengrootte wijzigen voor weergave van
items of bij het maken van items in applicaties.
●● Scherm-modus: een weergavemodus selecteren.
●● Stroomtoevoer scherm automatisch aanpassen: instellen om
stroom te besparen door de helderheid van het scherm aan te
passen.
Instellingen
147
Batterijpercentage weergeven: instellen dat de resterende
batterijtijd moet worden weergegeven.
●● Kalibratie gyroscoop: de gyroscoop kalibreren zodat uw toestel
rotatie op de juiste wijze herkent.
●● Plaats het toestel op een stabiel oppervlak tijdens het
kalibreren. Het kalibratieproces kan mislukken als het
toestel trilt of beweegt tijdens het kalibreren.
●● Kalibreer de gyroscoop wanneer bewegingen met
kantelen of pannen, of games met bewegingsfuncties,
verschuivingen of onbedoelde bewegingen aangeven.
●●
Achtergrond
De achtergrondinstellingen wijzigen.
●● Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het
startscherm.
●● Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor
het vergrendelde scherm.
●● Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding
selecteren voor het startscherm en het vergrendelde scherm.
LED-indicator
Hier kunt u de instellingen voor de service-verlichting wijzigen.
●● Opladen: service-verlichting aan tijdens opladen van de batterij.
●● Batterij bijna leeg: instellen dat de service-verlichting aangaat
wanneer de batterij bijna leeg is.
●● Gebeurtenis gemist: instellen dat de service-verlichting
aangaat bij gemiste oproepen, berichten of meldingen.
Instellingen
148
Beweging
Hier kunt u de instellingen wijzigen waarmee
bewegingsherkenning op uw toestel wordt geregeld.
●● Bewegingactivering: instellen dat de functie voor
bewegingsherkenning wordt gebruikt.
●● Meteen bellen: instellen dat automatisch het betreffende
nummer wordt gebeld wanneer u het toestel oppakt en bij uw
oor houdt terwijl een oproep, bericht of de contactgegevens
worden weergegeven.
●● Slim melden: instellen dat meldingen over gemiste oproepen of
nieuwe berichten worden weergegeven wanneer u het toestel
oppakt.
●● Tik voor top: instellen dat naar het begin van een lijst met
contacten of e-mailberichten wordt gegaan wanneer u
dubbeltikt op het scherm.
●● Kantelen om te zoomen: instellen dat een kantelende
beweging wordt gebruikt voor het in- en uitzoomen wanneer u
afbeeldingen of webpagina’s bekijkt.
●● Pan om pictogram te verplaatsen: instellen dat een item naar
een andere pagina wordt verplaatst wanneer u het item blijft
aanraken en het toestel naar links of rechts schuift.
●● Pan voor bladeren in afb: instellen dat door een afbeelding
wordt gebladerd bij schuifbewegingen van het toestel in elke
richting wanneer is ingezoomd op een afbeelding.
●● Schudden om bij te werken: instellen dat naar Bluetoothapparaten wordt gezocht wanneer u het toestel schudt.
●● Omkeren om te dempen/pauzeren: instellen om beltonen te
dempen, het afspelen van media te onderbreken of de FM-radio
te dempen als het toestel omgekeerd wordt neergelegd.
●● Vegen voor schermafbeelding: instellen dat een
schermafbeelding wordt gemaakt wanneer u met uw hand naar
links of rechts over het scherm veegt.
●● Aanraken met hand om geluid te dempen/pauze: instellen
dat muziek en video's worden gepauzeerd of de radio wordt
uitgezet (bij gebruik van de luidspreker) wanneer u scherm met
uw vlakke hand aanraakt.
Instellingen
149
Energiebesparing
De spaarstand inschakelen en de instellingen voor de spaarstand
wijzigen.
●● CPU-spaarstand: beperkt gebruik van bepaalde
systeemresources.
●● Schermspaarstand: scherm minder helder.
●● Achtergrondkleur: minder heldere achtergrondkleur in e-mail
en internet.
●● Trillingsreactie uitschakelen: instellen dat het toestel niet trilt
wanneer u op de optie- of terugtoets drukt of de aan/uit- of de
starttoets ingedrukt houdt.
●● Informatie over spaarstand: informatie over zuiniger omgaan
met de batterij.
Opslag
Hier kunt u geheugeninformatie over uw toestel en
geheugenkaart weergeven. U kunt ook de geheugenkaart
formatteren.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens
definitief van die geheugenlocatie verwijderd.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen
is minder dan de gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte
van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het
besturingssysteem en de standaardapplicaties.
Instellingen
150
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw toestel.
Applicatiebeheer
De applicaties op het toestel weergeven en beheren.
Account- en synchronisatie-instellingen
Hier kunt u de instellingen voor de automatische
synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie
beheren.
Locatieservices
De instellingen voor locatieservices wijzigen.
●● Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat mobiele
netwerken en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt om uw
locatie te bepalen.
●● GPS-satellieten gebruiken: instellen dat GPS-satellieten
worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
●● Sensorondersteuning gebruiken: instellen dat sensoren
worden gebruikt om bij wandelingen de positiebepaling te
verbeteren wanneer het GPS-signaal zwak is of geblokkeerd
wordt. De sensorschattingen kunnen van uw daadwerkelijke
locatie afwijken.
●● Locatie en Google zoeken: instellen dat het toestel uw huidige
locatie voor de zoekfunctie en andere services van Google
gebruikt.
Instellingen
151
Beveiliging
Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en
de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
●● Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie
activeren.
●● Vergendelscherm opties:
De instellingen worden alleen toegepast als u de
veegvergrendelingsoptie hebt ingesteld.
-- Sneltoets: instellen voor weergeven en bewerken van
snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde scherm.
-- Informatietikker: instellen dat nieuws- of beursberichten
worden weergegeven op het vergrendelde scherm.
-- Camera ontgrendelen: apparaat zo instellen dat de camera
wordt geactiveerd als u, bij vergrendeld scherm, het scherm
aanraakt of het toestel draait.
-- Klok: instellen dat de klok wordt weergegeven op het
vergrendelde scherm.
-- Dubbele klok: instellen dat de dubbele klok wordt
weergegeven op het vergrendelde scherm.
-- Weer: instellen dat weersinformatie wordt weergegeven en de
instellingen voor de weergaven van het weer wijzigen.
-- Golf-effect: instellen dat een golf-effect wordt weergegeven
op het vergrendelde scherm.
-- Help-tekst: instellen dat de helptekst wordt weergegeven op
het vergrendelde scherm.
-- Wake-up in Samsung ontgrendeling: instellen dat het
toestel uw wekopdracht herkent wanneer het scherm is
vergrendeld.
-- Wake-up opdracht instellen: een opdracht instellen om de
applicatie S Voice te activeren of een bepaalde functie uit te
voeren.
Instellingen
152
Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die op het vergrendelde
scherm worden weergegeven.
●● Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling
van gegevens die op het toestel zijn opgeslagen. Elke keer als u
het toestel aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert.
Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.
●●
●●
SD-kaart coderen:
-- SD-kaart coderen: instellen voor versleuteling van bestanden
die u op een geheugenkaart opslaat.
-- Volledige codering: instellen voor versleuteling van alle
bestanden op een geheugenkaart.
-- Multimediabestanden uitsluiten: instellen voor versleuteling
van alle bestanden op een geheugenkaart, met uitzondering
van mediabestanden.
Als u met deze instelling geactiveerd besluit tot resetten
van de standaardwaarden, zal het toestel de versleutelde
bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling
dus altijd uit voordat u een reset uitvoert.
Externe besturingselementen: instellen om bediening op
afstand via internet van uw verloren of gestolen toestel toe te
staan. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden
bij uw Samsung- en Google-accounts.
-- Account toev.: uw Samsung- en Google-accounts toevoegen
of weergeven.
-- Draadloze netwerken gebruiken: instellen om toe te staan
dat locatiegegevens worden verzameld en dat de locatie
van uw verloren of gestolen toestel wordt bepaald via Wi-Finetwerken en mobiele netwerken.
●● Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mobiel
apparaat zoeken inschakelen.
●● Webpagina SamsungDive: toegang tot de SamsungDivewebsite (www.samsungdive.com). U kunt uw verloren of
gestolen toestel volgen en bedienen op de SamsungDivewebsite.
●●
Instellingen
153
SIM-kaartvergrendeling instellen:
-- SIM-kaart vergrendelen: instellen dat de SIM- of USIM-kaart
wordt vergrendeld. Als u uw toestel wilt gebruiken met de
SIM- of USIM-kaart, moet u de PIN-code ingeven.
-- SIM-pincode wijzigen: de PIN wijzigen die bij de SIM- of
USIM-kaart is geleverd.
●● Wachtwoorden zichtbaar: instellen dat uw wachtwoorden
worden weergegeven wanneer u ze instelt.
●● Apparaatbeheerders: de beheerders weergeven die u
hebt goedgekeurd voor uw toestel. U kunt toestaan dat
apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw toestel toepassen.
●● Onbekende bronnen: instellen dat het toestel applicaties
installeert die van elke willekeurige bron zijn gedownload. Als u
deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties installeren
die van Play Store zijn gedownload.
●● Vertrouwde aanmeldgegevens: instellen dat certificaten en
aanmeldgegevens worden gebruikt om verzekerd te zijn van
een veilig gebruik van applicaties.
●● Installeren uit apparaatopslag: instellen voor installatie
van versleutelde certificaten die zijn opgeslagen in het USBgeheugen van het toestel.
●● Aanmeldgegevens wissen: aanmeldgegevens wissen van het
toestel en het wachtwoord resetten.
●●
Taal en invoer
Hier kunt u de instellingen voor talen en tekstinvoer wijzigen.
››Taal
Een taal voor het scherm selecteren.
››Standaard
Een tekstinvoermethode selecteren.
Instellingen
154
››Google spraakgestuurd typen
De Google-functie voor spraakinvoer activeren om tekst in
te geven met uw stem. Selecteer om de instellingen voor
spraakinvoer te wijzigen.
●● Invoertalen selecteren: selecteer de invoertalen voor Googlespraakherkenning.
●● Aanstootgevende woorden blokkeren: instellen om te
verhinderen dat aanstootgevende woorden uit de spraakinvoer
worden overgenomen.
››Samsung-toetsenbord
Selecteer om de instellingen voor het Samsung-toetsenbord te
wijzigen.
●● Staande toetsenbordtypen: een toetsenbordtype selecteren.
●● Invoertaal: invoertalen selecteren die bij het toetsenbord
moeten worden gebruikt.
●● Voorspellende tekst: activeren van XT9 modus inschakelen
om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en
woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
●● Doorlopende invoer: instellen dat tekst wordt ingegeven
wanneer over het toetsenbord wordt geveegd.
●● Over toetsenbord vegen: instellen dat de tekstinvoermethode
wordt gewijzigd door uw vinger van links naar rechts of
andersom over het toetsenbord te vegen.
●● Schrijven: handschriftstand activeren. U kunt ook de
instellingen aanpassen voor de handschriftstand, zoals de
herkenningstijd, pendikte of penkleur.
●● Spraakinvoer: de functie voor spraakinvoer activeren om tekst
in te geven met uw stem.
●● Automatische hoofdletters: instellen dat de eerste letter van
een zin automatisch een hoofdletter wordt.
●● Automatisch punt: instellen om automatisch leestekens in te
voegen wanneer dit nodig is.
Instellingen
155
Pop-up bij toetsaanslag: apparaat zo instellen dat een
voorbeeldweergave wordt getoond van elke letter die u intoetst.
●● Trillen bij toetsaanslag: apparaat zo instellen dat een trilsignaal
wordt gebruikt bij elke letter die u intoetst.
●● Geluid bij toetsaanslag: apparaat zo instellen dat een
geluidssignaal wordt gebruikt bij elke letter die u intoetst.
●● Zelfstudie: de zelfstudie weergeven voor het gebruik van het
Samsung-toetsenbord.
●● Instellingen resetten: de instellingen voor het Samsungtoetsenbord terugzetten op de standaardwaarden.
●●
››Spraakopdr. apps
U kunt het toestel instellen voor bediening via gesproken
opdrachten. U kunt zelf kiezen welke functies op die manier
bediend kunnen worden.
››Spraakherkenning
Een engine voor spraakherkenning selecteren.
››Gesproken zoekopdracht
Voor Google-spraakherkenning zijn de volgende opties
beschikbaar.
●● Taal: een taal voor de Google-spraakherkenningsfunctie
selecteren.
●● SafeSearch: een niveau selecteren voor het filteren van
ongepaste tekst en afbeeldingen die het resultaat zijn van
ingesproken zoekopdrachten.
●● Aanstootgevende woorden blokkeren: aanstootgevende
woorden verbergen in de resultaten van ingesproken
zoekopdrachten.
Instellingen
156
Voor Samsung-spraakherkenning zijn de volgende opties
beschikbaar.
●● Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie
selecteren.
●● Launch S Voice: instellen dat de S Voice-applicatie wordt
geopend door twee keer op de starttoets te drukken.
●● Use location data: instellen om uw locatiegegevens te
gebruiken voor de resultaten van de spraakherkenningsfunctie.
●● Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in
de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
●● Help: informatie over het gebruik van de S Voice-applicatie
weergeven.
●● About: versie-informatie weergeven.
●● Auto-dial: instellen om nummers automatisch te kiezen zodra
het toestel uw invoer herkent.
●● Auto-start speaker: instellen dat de luidsprekerfunctie
automatisch wordt ingesteld als u belt via de S Voice-applicatie.
●● Show body of message: instellen dat de tekst wordt
weergegeven van een nieuw bericht dat wordt ontvangen in de
autostand.
●● Wake up command: instellen dat spraakherkenning wordt
gestart als u tijdens het gebruik van de applicatie S Voice een
wake-up opdracht uitspreekt.
●● Wake up in Samsung unlock: instellen dat het toestel wake-up
opdracht herkent wanneer het scherm is vergrendeld.
●● Only listen while charging instellen dat wake-up opdrachten
alleen ingeschakeld zijn als er een oplader is aangesloten.
●● Set wake-up command: een opdracht instellen om de
applicatie S Voice te activeren of een bepaalde functie uit te
voeren.
Instellingen
157
Check missed events: instellen dat gemiste oproepen,
berichten of gebeurtenissen worden weergegeven als u de
S Voice-applicatie start door op de headsetknop te drukken.
●● Home address: uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens
te gebruiken in de S Voice-applicatie.
●● Log in to Facebook: geef uw Facebook-accountgegevens in.
●● Log in to Twitter: geef uw Twitter-accountgegevens in.
●●
››Uitvoer Tekst naar spraak
Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese
selecteren. Selecteer om de instellingen voor engines voor
spraaksynthese te wijzigen.
●● Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naarspraak-functie.
●● Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst
beluisteren.
●● Autostand: de autostand activeren om het toestel gesproken
meldingen voor inkomende oproepen of berichten, of
informatie van gebeurtenissen te laten voorlezen.
●●
››Snelheid aanwijzer
Hier kunt u de snelheid aanpassen voor een op het toestel aan te
sluiten muis of trackpad.
Instellingen
158
Back-up maken en terugzetten
Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van uw
instellingen en gegevens.
●● Back-up mijn gegevens: instellen dat er een back-up van uw
instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server
van Google.
●● Back-up van account: account voor back-ups bij Google
instellen of aanpassen.
●● Automatisch herstellen: instellen dat uw instellingen en
applicatiegegevens worden hersteld wanneer u een applicatie
opnieuw moet installeren.
●● Standaardgegevens herstellen: de standaardwaarden van de
instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.
Dock
Hier kunt u de instellingen wijzigen die worden gebruikt wanneer
uw toestel is aangesloten op een desktopdock.
●● Dock geluid: instellen dat een geluidssignaal wordt
weergegeven wanneer het toestel wordt aangesloten op of
wordt losgekoppeld van een desktopdock.
●● Audio-uitvoermodus: instellen dat de dockluidspreker
wordt gebruikt wanneer uw apparaat is aangesloten op een
desktopdock.
●● Schermdisplay bureaublad: instellen dat het toestel de
bureauklok weergeeft wanneer uw toestel verbonden is met een
desktopdock.
Datum en tijd
De instellingen wijzigen om te bepalen hoe de tijd en datum
worden weergegeven op het toestel.
Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit
het toestel, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.
Instellingen
159
Automatisch datum en tijd: instellen dat tijdgegevens worden
ontvangen van het netwerk en dat de tijd en datum automatisch
worden bijgewerkt.
●● Automatische tijdzone: instellen dat tijdzonegegevens worden
ontvangen van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.
●● Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
●● Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
●● Tijdzone selecteren: een tijdzone selecteren.
●● 24-uurs indeling gebruiken: instellen dat de tijd in 24-uurs of
12-uursindeling moet worden weergegeven.
●● Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.
●●
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen
met een fysieke handicap. Wijzig de instellingen om de
toegankelijkheid te verbeteren voor de interface en functies van
het toestel.
●● Scherm automatisch draaien: de interface instellen om
automatisch te draaien wanneer u het toestel draait.
●● Wachtwoorden uitspreken: instellen dat het toestel
wachtwoorden voorleest die u invoert met TalkBack.
●● Antwoord/einde oproep:
-- Toets voor antwoorden: het toestel instellen zodat oproepen
kunnen worden aangenomen door op de starttoets te
drukken.
-- Aan/uit-toets einde oproep: instellen dat een oproep wordt
beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
●● Sneltoets toegankelijkheid: een snelkoppeling naar de
toegankelijkheidsinstellingen toevoegen aan het snelmenu dat
verschijnt wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
Instellingen
160
Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de
achtergrondverlichting van het scherm moet worden
uitgeschakeld.
●● TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback.
●● Webscripts installeren: instellen dat applicaties webscripts
installeren voor verbeterde toegankelijkheid van content.
●● Negatieve kleuren: schermkleuren in negatieve weergave voor
betere zichtbaarheid.
●● Tekstgrootte: de tekengrootte wijzigen voor weergave van
items of bij het maken van items in applicaties.
●● Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio
luistert met één oordopje.
●● Alle geluiden uitsch.: alle apparaatgeluiden dempen.
●● Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen
voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
●●
Ontwikkelaarsopties
Hier kunt u de instellingen voor applicatieontwikkeling wijzigen.
●● USB-foutopsporing: de modus voor USB-foutopsporing
activeren om uw toestel aan te sluiten op een computer met een
USB-kabel.
●● Apparaat-ID ontwikkeling: de apparaat-ID voor ontwikkeling
weergeven.
●● Namaaklocaties toestaan: toestaan dat neplocaties en serviceinformatie voor testdoeleinden naar een Location Managerservice worden verzonden.
●● Back-upwachtwoord desktop: een wachtwoord instellen voor
beveiliging van back-ups.
●● Beperkte stand: instellen dat het scherm knippert bij
langdurige bewerkingen door een applicatie.
Instellingen
161
Locatie aanwijzer tonen: instellen dat coördinaten en
positiewisseling van de aanwijzer worden weergegeven
wanneer u het scherm aanraakt.
●● Aanrakingen weergeven: instellen dat de aanwijzer zichtbaar
wordt wanneer u het scherm aanraakt.
●● Schermupdates weergeven: instellen dat ververste
schermgedeelten knipperen.
●● CPU-gebruik tonen: instellen dat een lijst van alle actieve
processen wordt weergegeven.
●● GPU-weergave forceren: instellen dat 2D hardwareversnelling
moet worden gebruikt voor betere grafische prestaties.
●● Vensteranimatie schalen: snelheid selecteren voor openen en
sluiten van pop-upvensters.
●● Animatieschaal overgang: snelheid selecteren voor schakelen
tussen schermen.
●● Activiteiten niet bewaren: instellen dat een actieve applicatie
moet worden afgesloten wanneer u een nieuwe applicatie start.
●● Achtergrondprocessen beperken: een limiet instellen voor het
aantal processen dat op de achtergrond ingeschakeld kan zijn.
●● Alle ANR’s tonen: instellen dat u wordt geattendeerd op nietreagerende applicaties die op de achtergrond ingeschakeld zijn.
●●
Toestel-info
informatie over het toestel weergeven, zoals modelnummer en
versie.
U kunt een firmware-update downloaden en installeren
met de service firmware over-the-air (FOTA). Als u wilt
controleren op firmware-updates, selecteert u Software
update → Bijwerken.
Instellingen
162
Problemen oplossen
Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel
wordt u om een van de volgende codes gevraagd:
Code
Probeer het volgende om het probleem op te
lossen:
Wachtwoord
Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld,
moet u het wachtwoord ingeven dat u voor
het toestel hebt ingesteld.
PIN
Wanneer u het toestel voor de eerste keer
gebruikt of wanneer het gebruik van een
PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart
is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen
met SIM-kaart vergrendelen.
PUK
De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit
gebeurt meestal als u meerdere keren een
onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de
PUK-code ingeven die u van uw provider hebt
gekregen.
PIN2
Wanneer u een menu wilt openen waarvoor
PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code
in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is
meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor
meer informatie.
Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer
Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een
andere plek en probeer het opnieuw.
●● Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken.
Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
●●
Problemen oplossen
163
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar
behoren
Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en
dit scherm niet naar behoren reageert:
●● Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het
aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u
beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het
toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
●● Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het
aanraakscherm tikt.
●● Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke
softwarefouten te verhelpen.
●● Controleer of de software van uw toestel is bijgewerkt tot de
nieuwste versie.
●● Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, moet u het
toestel naar een Samsung Servicecenter brengen.
Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout
opgetreden
Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk
programma’s sluiten of het toestel resetten om het weer volledig
te kunnen gebruiken. Als uw toestel nog steeds niet reageert en
een applicatie is vastgelopen, sluit u de applicatie met taakbeheer.
Als het toestel is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uittoets 8-10 seconden ingedrukt.
Als het probleem blijft bestaan, moet u de gegevens herstellen
naar de fabrieksinstelling. Selecteer in de lijst met applicaties
Instellingen → Back-up maken en terugzetten →
Standaardgegevens herstellen → Apparaat resetten → Alles
verwijderen.
Gesprekken worden afgebroken
Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding
wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het
opnieuw.
Problemen oplossen
164
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele
netwerk.
●● Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.
●●
●●
Inkomende oproepen worden niet verbonden
Controleer of het toestel is ingeschakeld.
Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele
netwerk.
●● Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is
geblokkeerd.
●●
●●
Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek
Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
●● Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is
aangesloten.
●●
●●
Slechte geluidskwaliteit
Controleer of u de interne antenne van het toestel niet
blokkeert.
●● Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een
andere plek en probeer het opnieuw.
●●
U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt
Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met
contacten.
●● Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
●● Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is
geblokkeerd.
●●
Problemen oplossen
165
Het toestel piept en het accupictogram is leeg
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het
toestel te gebruiken.
De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel
wordt uitgeschakeld
De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige
polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de
batterij opnieuw op te laden.
●● Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert
u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst
u een nieuwe batterij (raadpleeg uw lokale regelgeving voor de
juiste instructies voor het weggooien).
●●
Uw toestel is heet wanneer u het aanraakt
Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist
of langere tijd applicaties gebruikt op uw toestel, kan uw toetstel
heet aanvoelen. Dit is normaal en is niet van invloed op de
levensduur of prestaties van het toestel.
Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen
foutmeldingen
Uw toestel moet beschikken over voldoende geheugen en
acculading om de camera-applicatie te gebruiken. Als u bij het
starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het
volgende:
●● Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig
is opgeladen.
●● Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar
een computer of door bestanden te verwijderen van uw toestel.
●● Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze
tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u
contact op met een Samsung Servicecenter.
Problemen oplossen
166
Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen
foutmeldingen
De FM-radioapplicatie op uw toestel gebruikt de kabel van de
headset als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FMradio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen
gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten.
Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze
op.
Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds
niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een
andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft
uw toestel wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een
Samsung Servicecenter.
Bij het openen van muziekbestanden verschijnen
foutmeldingen
Sommige muziekbestanden kunnen om verschillende redenen
niet worden afgespeeld op uw toestel. Dit kan allerlei oorzaken
hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw toestel
foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:
●● Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar
een computer of door bestanden te verwijderen van uw toestel.
●● Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital
Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRMbeveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste
licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
●● Controleer of het bestandstype door het toestel wordt
ondersteund.
Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden
Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is
ingeschakeld.
●● Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het
toestel waarmee u verbinding wilt maken.
●● Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen
het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).
●●
Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u
contact op met een Samsung Servicecenter.
Problemen oplossen
167
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het toestel
aansluit op een computer
Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met
uw apparaat.
●● Controleer of de juiste stuurprogramma’s zijn geïnstalleerd en
bijgewerkt op uw computer.
●● Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP
Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.
●● Controleer of Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of
hoger is geïnstalleerd op uw computer.
●●
Problemen oplossen
168
Veiligheidsinformatie
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt
om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te
voorkomen.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of
explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse
elektrische aansluitingen
Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader
niet los door aan het snoer te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het
toestel niet aan met natte handen
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische
schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet
aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om
Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de
voorschriften af
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd
en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en
opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
Veiligheidsinformatie
169
• Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een
magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
• U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet
bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te
voorkomen.
Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade
• Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage
temperaturen.
• Extreme temperaturen kunnen het toestel beschadigen en de
oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
verminderen.
• Zorg dat batterijen niet in contact komen met metalen objecten, omdat dit
een verbinding tussen de + en de – polen van de batterijen tot stand kan
brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de
batterijen.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving
bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte
Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency).
Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een
pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
• Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het
toestel alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker
zich niet bevindt.
Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de
fabrikant van de apparatuur voordat u het toestel gebruikt om te bepalen of de
apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden
door het toestel.
Veiligheidsinformatie
170
Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de
fabrikant voor informatie over radiostoring
De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw toestel, stoort wellicht
met sommige hoortoestellen. Voordat u uw toestel gebruikt, moet u contact
opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed
door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het toestel.
Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar
• Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van
het verwijderen van de batterij.
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met
potentieel explosiegevaar.
• Gebruik uw toestel niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of
chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in
dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het
apparaat.
Schakel uw toestel uit wanneer u aan boord van een vliegtuig
bevindt
Uw toestel stoort mogelijk de elektronische navigatie-instrumenten van het
vliegtuig.
Uw toestel stoort mogelijk apparatuur in auto’s
Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto
vanwege de radiostoring van het toestel. Neem contact op met de fabrikant
voor meer informatie.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving
bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van
een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit.
Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is
verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg
deze tips:
• Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller
oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
• Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u uw draadloze
toestel kunt gebruiken zonder dat uw blik afwendt van de weg. Als u een
inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u
de voicemail de oproep laten beantwoorden.
Veiligheidsinformatie
171
• Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen
gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie
maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig
rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer
u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te
plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht
kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het
stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden
van de weg.
• Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een alarmnummer in het
geval van een brand, verkeersongelukken of medische noodgevallen.
• Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u ziet dat
er een auto-ongeluk plaatsvindt, ziet dat er een misdaad wordt gepleegd,
of een zwaar ongeval ziet waarbij levens in gevaar zijn, moet u het
alarmnummer bellen.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een voertuig met pech ziet dat geen
gevaar oplevert, een verkeersbord dat kapot is, een verkeersongeval waarbij
niemand gewond lijkt te zijn of een voertuig ziet waarvan u weet dat dit is
gestolen, moet u een nummer bellen dat hiervoor bedoeld is.
Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken
Houd het apparaat droog
• Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw
toestel beschadigen.
• Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld,
schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat
niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo).
Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar
een servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het
apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de
fabrikant laten vervallen.
Gebruik uw toestel niet op plaatsen met hoge concentraties stof of
deeltjes in de lucht en bewaar uw toestel ook niet op deze plaatsen
Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw toestel en
kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.
Veiligheidsinformatie
172
Bewaar uw toestel alleen op een vlakke ondergrond
Als uw toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar uw toestel niet op zeer warme of koude locaties. Gebruik uw
toestel bij temperaturen tussen -20 °C en 50 °C
• Uw toestel kan exploderen als het wordt achtergelaten in een afgesloten
voertuig, omdat de interne temperatuur kan oplopen tot 80 °C.
• Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
• Bewaar de batterijen bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.
Bewaar uw toestel niet met metalen objecten, zoals sleutels en
kettingen
• Er kunnen krassen op het toestel komen of dit kan defect raken.
• Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit
mogelijk brand veroorzaken.
Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden
• Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij
blootstelling aan magnetische velden.
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten,
bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Gebruik geen draagtassen of accessoires met magnetische sluitingen en
voorkom dat uw toestel gedurende langere perioden in contact komt met
magnetische velden.
Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten
• De batterij kan lekken.
• Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
• Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
• Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of
functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat
oververhit is
Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit
symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en
pigmentatie.
Veiligheidsinformatie
173
Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht
in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade
aan de ogen veroorzaken.
Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht
• Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in
de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
• Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere
tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s bekijkt of Flashgames speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden
het apparaat te gebruiken.
Het risico op RSI verkleinen
Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen,
tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt
u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere
delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet
u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig
pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet
u het toestel niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te
veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader
niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
• Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het
apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid
van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door
Samsung zijn goedgekeurd.
Kauw of zuig niet op het toestel of de batterij
• Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of kan een explosie worden
veroorzaakt.
• Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op
de juiste wijze gebruiken.
Veiligheidsinformatie
174
Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen,
oren of mond
Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.
Als u wilt spreken via het apparaat:
• Houd u het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
• Spreek uw boodschap rechtstreeks in de microfoon in.
• Raak de interne antenne van het apparaat niet aan. Als u dit wel doet, kan
de oproepkwaliteit afnemen of kan het apparaat onbedoelde hoeveelheden
RF-signalen (radiofrequentie) uitzenden.
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de
aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon
in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale
geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te
kunnen horen.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich
verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets
in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan
om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset
aansluit op het apparaat.
Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen
of wanneer u zich verplaatst
• Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te
vermijden.
• Zorg ervoor dat de headset-kabel niet verstrikt raakt in uw armen of
nabijgelegen voorwerpen.
Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel
U kunt gewond raken of het toestel beschadigen wanneer u valt.
Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan
en probeer het niet te repareren
• Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van
de fabrikant vervallen. Als uw toestel onderhoud nodig heeft, moet u uw
toestel naar een Samsung Servicecenter brengen.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Veiligheidsinformatie
175
Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent
voor verf of metalen onderdelen van het toestel, kunt u last krijgen van jeuk,
eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het
toestel en contact opnemen met uw arts.
Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
• Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng
het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het
openbaar gebruikt
Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen
Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen
toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge
kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar
behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Plaats uw toestel en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar
een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten
kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen.
Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het
apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.
Veiligheidsinformatie
176
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
• Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het
ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan
de kaart of het apparaat.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en
elektrische storing van andere apparaten.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met
metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een
zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat
u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen
• Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke
gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens.
• Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens
maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw
persoonlijke gegevens te voorkomen.
• Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt.
Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel
functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
• Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht
gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens
constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw
accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
• In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt
u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te
beschermen.
• Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en
vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van
de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de
auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische
problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk
beschermd materiaal door de gebruiker.
Veiligheidsinformatie
177
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen
waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Deze markering op het product, accessoires of de documentatie
geeft aan dat het product en de elektronische accessoires
(bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden
weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om mogelijke
schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat
het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering
worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit
product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en
batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking
geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het
kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus
in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze
wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van
mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het
hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te
scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis
inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Veiligheidsinformatie
178
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn,
zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht,
patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen
geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden om
materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar
van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het
voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services
die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke
manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden,
op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken
te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan
door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT
WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE
GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK
NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID
VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR
WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,
INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF
ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR
U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE
SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden
beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige
service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en
services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten
waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van
deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot
enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit
apparaat beschikbaar wordt gesteld.
Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met
betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken
met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de
leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.
Veiligheidsinformatie
179
Index
aanraakscherm
bestandsbeheer 137
Bluetooth 127
calculator 133
camera
gebruiken 24
vergrendelen/
ontgrendelen 31
aanraaktoon 40
alarm 133
AllShare Cast 121
AllShare Play 122
Android Beam 140
applicaties
camcorder-instellingen
wijzigen 77
camera-instellingen
wijzigen 73
foto’s maken 69
video’s opnemen 75
connectiviteit
downloaden 38
meerdere taken 39
openen 37
ordenen 38
sluiten 39
verwijderen 38
automatische weigering 54
batterij
opladen 17
plaatsen 15
AllShare Play 122
Bluetooth 127
GPS-verbindingen 129
mobiel netwerk delen 125
NFC 139
USB-aansluitingen 115
VPN-verbindingen 131
Wi-Fi 117
contacten
groepen maken 94
importeren/exporteren 95
instellen 92
kopiëren/verplaatsen 94
snelkiesnummer
instellen 93
zoeken 92
berichten
e-mail verzenden 64
e-mail weergeven 65
logbestanden
weergeven 56
MMS verzenden 61
MMS weergeven 61
SMS verzenden 60
SMS weergeven 61
verzenden, Google Mail 62
voicemail weergeven 62
weergeven, Google Mail 63
energiebesparing 20, 150
FDN-modus 54
FM-radio 89
Index
180
foto’s
internationale oproepen
plaatsen 50
logbestanden
weergeven 56
opties tijdens een oproep
gebruiken 51, 52
plaatsen 49
snel kiezen 93
uitvoeren, oproepen
met meerdere bellers
(vergaderoproepen) 52
weigeren 50
wisselgesprek 56
maken 69
weergeven 82
galerij 82
geheugenkaart
formatteren 22
plaatsen 21
verwijderen 22
geluid
aanraaktoon 40
beltoon 40
instellingen 146
toestelvolume 40
oproepen met
meerdere bellers
(vergaderoproepen) 52
pictogrammen 32
Play Store 111
Samsung Apps 112
S Beam 140
SIM/USIM-kaart
Google Latitude 107
Google Mail 62
Google Maps 107
Google Talk 66
instellingen 143
Internet 102
maps
de navigatie gebruiken 109
locaties delen 107
routebeschrijvingen
opvragen 108
zoeken naar locaties 108
zoeken naar plaatsen in de
buurt 110
mobiel apparaat zoeken 45
MP3-speler 85
NFC 139
oproepen
blokkeren 55
doorschakelen 55
plaatsen 15
vergrendelen 44
startscherm
items verplaatsen 34
items verwijderen 34
panelen toevoegen 35
panelen verwijderen 35
werken met het
meldingenpaneel 33
widgets gebruiken 36
stille stand 40
stopwatch 134
Index
181
tekstinvoer
weergave
tethering
wereldklok 134
Wi-Fi 117
YouTube 112
kopiëren en plakken 48
met Googlespraakinvoer 46
met Samsungtoetsenbord 46
achtergrond 41
helderheid 41
instellingen 147
lettertype 41
taal 40
via Bluetooth 126
via USB 126
via Wi-Fi 125
timer 135
toegangscodes 163
toestelblokkering 42
toetsfuncties 14
uitpakken 11
USB-aansluitingen
als camera-apparaat 116
als media-apparaat 116
een draadloze modem 126
met Samsung Kies 115
met Windows Media
Player 115
video’s
afspelen 79, 84
opnemen 75
uploaden naar
YouTube 114
videospeler 79
vliegtuigstand 23
VPN-verbindingen 131
webbrowser 102
Index
182
* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen
afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar
u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw
serviceprovider.
* Drukfouten voorbehouden.
Samsung Kies (PC Sync) installeren
1. Download de laatste versie van Samsung Kies op de
Samsung-website (www.samsung.com/kies) en
installeer deze op uw computer.
2. Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan uw op
computer.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
www.samsung.com
Dutch. 06/2012. Rev. 1.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising