Belkin | F5D5050 | WT BC F5D5050 Manual DA

WT BC F5D5050 Manual DA
USB10/100
Ethernet adapter
Tilslut din PC til et netværk eller bredbåndsmodem
netværk
F5D5050
Indholdsfortegnelse
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Installation af hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2–3
Installation af netværksdrivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–6
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7–14
Etablering af et simpelt netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15–29
Deling af en internetforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30–47
Produktspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Garanti, FCC og CE-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
3
Indledning
Tillykke med købet af dette kvalitetsprodukt fra Belkin. Du kan nu nyde
fordelen af at kunne dele printere og perifert udstyr, udveksle data hurtigt
mellem tilsluttede computere og kommunikere via e-mail og internettet.
Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer og bruger USB 10/100
Ethernet adapteren fra Belkin på en computer med operativsystemet Microsoft
Windows 98, 2000 eller Me.
Egenskaber:
•
•
Kompatibel med USB og Ethernet-specifikationer
Har LED indikatorer til overvågning af trafik på netværket.
Pakken indeholder:
•
•
•
1 stk. USB 10/100 Ethernet adapter
1 stk. CD-ROM
Brugervejledning
1
Installation af hardware
Installation af USB 10/100 Ethernet adapter
1. Sluk for strømmen til computeren.
2. Sæt USB-konnektoren på USB 10/100 Ethernet adapteren i computerens
USB-port.
3. Sæt et CAT5-kabel i Ethernet-stikket.
USB 10/100
Ethernet adapter
PC
til Ethernet-port
Simpel tilslutning fra PC til Ethernet-port
Der skal benyttes en Ethernet-port til tilslutning af adapteren til et Ethernetmiljø. En sådan port kan være en Ethernet-hub eller -switch, et vægstik til
netværk, en perifer enhed osv.
4. Brug de følgende tilslutningsdiagrammer til din specifikke applikation:
Direkte tilslutning fra PC til PC
BEMÆRK: Du kan ikke benytte et standard Belkin netværkskabel til at
forbinde to computere direkte. Du skal bruge et kabel med speciel
ledningsføring kaldet et krydskabel for at forbinde to computere uden at bruge
en netværkshub eller -switch. Belkins krydskabler er gule (Belkin A3X126-XXYLW-M).
PC
USB 10/100
Ethernet adapter
PC
Ethernet
krydskabel
2
Installation af hardware
Tilslutning fra PC til Ethernet-netværk
Ethernet switch
PC
PC
PC
PC
USB 10/100
Ethernet adapter
PC
Tilslutning fra PC til kabelmodem eller xDSL-modem
USB 10/100
Ethernet adapter
Kabelmodem
PC
3
Installation af netværksdrivere
Installation af netværksdrivere
Nu hvor USB 10/100 Ethernet adapteren er korrekt installeret og korrekt
tilsluttet til netværket, er du klar til at konfigurere softwaren, så dine
computere kan arbejde effektivt sammen.
1. Tænd for strømmen til PCen. Windows finder automatisk ud af, at der er
installeret en ny enhed og det følgende vindue dukker op:
2. “Add New Hardware” Wizard (Guiden “Tilføj ny hardware”) starter op:
3. Klik på Next (Næste).
4
Installation af netværksdrivere
4. Når spørgsmålet “What do you want Windows to do?” (Hvad skal
Windows gøre?) dukker op, skal du vælge den første valgmulighed“Search for the best driver for your device.(Recommended)” (Lede efter
den bedste driver til enheden (Anbefales)) og klikke på Next (Næste).
5. Markér checkboksen for CD-ROM-drev. Læg den CD-ROM, der kom sammen
med adapteren, i CD-ROM-drevet og klik på Next (Næste)-knappen.
5
Installation af netværksdrivere
6. Det følgende skærmbillede vises:
7. Klik på Next (Næste)-knappen og det følgende skærmbillede vises:
8. Klik på Finish (Afslut)-knappen for at afslutte guiden. Nu beder din
computer dig måske om at genstarte. I så fald skal du genstarte systemet.
6
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
Mange DSL- eller kabelmodemer kræver tilslutning til en computer via et
netkort (NIC). For at finde ud af om dit kabel- eller DSL-modem kan tilsluttes
via et netkort, kan du enten se i vejledningen til modemet eller bare kigge på
portene bag på modemet. Hvis dit modem har en port, der ligner den, der
vises nedenfor (lig et standardtelefonstik, men en lille smule større), så er
Belkins USB 10/100 Ethernet adapter en nem måde at koble på denne type
modem og få hurtig internetadgang.
10/100Base-T Ethernet-konnektor
Tilslutning af hardware
Du skal bruge et Ethernet “patch-kabel,” eller “CAT5-kabel” til at forbinde
modemet til dit netkort. De fleste kabel- og DSL-modemer kræver forbindelse
via et “krydspatch-kabel”. Dog findes der på nogle modemer en
netværkskonnektor mærket “Computer”, så man kan forbinde til netkortet
med et standardpatch-kabel. Vi anbefaler, at du kigger i
installationsvejledningen eller manualen til dit modem for at finde ud af,
hvilket kabel du skal benytte.
7
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
Belkin tilbyder en komplet produktserie af disse kabler, som du kan få hos alle
større forhandlere af computertilbehør. For at dit kabel- eller DSL-modem kan
fungere optimalt, anbefaler vi de følgende delnumre:
Ethernet krydspatch-kabel:
A3X126-xx-YLW-M, hvor “xx” angiver kabellængden i feet
FastCAT5e Ethernet krydspatch-kabel:
A3L850-xx-yyy-S, hvor “xx” angiver længden og “yyy” farven på kablet
For at kunne tilslutte dit DSL- eller kabelmodem til computeren skal du først
have installeret både USB 10/100 Ethernet adapteren og de tilhørende drivere,
som beskrevet tidligere i denne manual. Når hardwaren og driveren er
installeret, skal du sætte den ene ende af Ethernet patch-kablet i konnektoren
på USB/Ethernet adapteren og den anden ende i konnektoren på modemet.
Konfiguration af din computer
Når computeren er tilsluttet dit DSL- eller kabelmodem, skal du konfigurere
din computers netværksindstillinger for at få internetadgang via modemet.
Bemærk: Dette afsnit indeholder generelle anvisninger for konfiguration af din
computer, så den kan bruge et DSL- eller kabelmodem. Anvisningerne kan
bruges hos de fleste DSL- og kabeludbydere. Dog stiller nogle udbydere
særlige krav eller bruger konfigurationer, der ikke er standard. Hvis du fra din
udbyder har fået andre anvisninger, skal du følge dem. Hvis nedenstående
procedurer ikke fungerer, skal du kontakte din DSL- eller kabeludbyder for at
få anvisninger på, hvordan du konfigurerer din computer til at bruge
modemet.
8
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
Når du bruger et DSL- eller kabelmodem, kobler du op til din udbyders
netværk. Disse netværk kan være sat op til at kommunikere med din
computer via enten “dynamisk” eller “fast” adressetildeling. For at du kan
konfigurere din computer, skal du vide, hvilken type adressetildeling der
bruges. Hvis din udbyder vil have, at du skal bruge “fast” adressetildeling, bør
firmaet have givet dig adskillige internetadresser (mærket “IP-adresse”,
“Netmaske” og en eller flere “DNS-adresser”), som alle ligner nedenstående:
192.168.0.1. Hvis du ikke har modtaget sådanne numre i skrivelserne eller
dokumentationen, der fulgte med dit modem, vil udbyderen højst sandsynlig
have, at du benytter “dynamisk” adressetildeling.
Brug af fast adressetildeling
For at få internetadgang via fast adressetildeling skal du konfigurere
netværksindstillingerne for din
computer på følgende måde:
1. Åbn Control Panel
(Kontrolpanel): klik på Start
(Start)-knappen, klik på Settings
(Indstillinger) og vælg Control
Panel (Kontrolpanel) fra den
menu, der dukker op.
2. Dobbeltklik på Network
(Netværk)-ikonen i
kontrolpanelet for at åbne
Network (Netværk)-vinduet.
9
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
3. I listen over netværkskomponenter
skal du klikke på linien:
“TCP/IP -> Belkin USB Ethernet
Adapter”
4. Klik på Properties (Egenskaber)knappen for at åbne vinduet for
TCP/IP-egenskaber.
5. Klik på fanen IP Addresses (IP
adresse)
6. Vælg “Specify an IP address”
(Angiv en IP adresse) og udfyld
både “IP Address” (IP adresse)feltet og “Subnet Mask”
(Undernetmaske)-feltet med de
numre, du har fået fra din udbyder.
7. Klik på fanen DNS
Configuration (DNSkonfiguration).
10
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
8. Vælg “Enable DNS” (Aktiver DNS).
9. Hvis din udbyder har specificeret et “Host Name” (Vært) og/eller
“Domain” (Domæne), skal du udfylde felterne.
10. For hver DNS-adresse, som du har modtaget fra din udbyder, skal du
tilføje adressen i “DNS Server” (DNS-server)-afsnittet.
11. Klik på OK for at lukke vinduet for TCP/IP-egenskaber.
12. Tilbage i netværksvinduet skal du bladre gennem listen af
netværkskomponenter. Hvis “File and Printer Sharing for Microsoft
Networks” (Fil- og udskriftsdeling til Microsoft-netværk) findes i listen,
anbefaler vi stærkt, at du fjerner den, før du bruger en DSL- eller
kabelmodemforbindelse. Med fil- og udskriftsdeling bliver det lettere for
andre på internettet at skaffe sig adgang til filer på din computer uden din
viden og samtykke, hvilket kan give store problemer. Spørg din udbyder,
om de har særlige sikkerhedsanbefalinger.
13. Klik OK for at lukke netværksvinduet.
14. Windows beder dig nu om at genstarte computeren. Gør det.
Når du har genstartet computeren, skal du gøre følgende:
1. Højreklik på “Internet Explorer”ikonen på skrivebordet så
indholdsmenuen dukker frem og
vælg Properties (Egenskaber).
2. Vælg fanen “Connections”
(Forbindelse).
3. Under “Dial-up settings”
(Opkaldsindstillinger) skal du
vælge “Dial whenever a network
connection is not present” (Kald
op når der ikke er en
netværksforbindelse til stede).
11
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
4. Klik OK for at lukke vinduet.
Du bør nu være i stand til at åbne Internet Explorer og få hurtig adgang til
internettet via din DSL- eller kabelforbindelse. Hvis din browser ikke kan
komme i forbindelse med internettet, skal du kontakte din internetudbyder for
yderligere oplysninger.
Brug af dynamisk adressetildeling
For at få internetadgang via dynamisk adressetildeling skal du konfigurere
netværksindstillingerne for din computer på følgende måde:
1. Åbn Control Panel (Kontrolpanel): klik på Start (Start)-knappen, klik på
Settings (Indstillinger) og vælg Control Panel (Kontrolpanel) fra den menu,
der dukker op.
2. Dobbeltklik på Network (Netværk)-ikonen i kontrolpanelet for at åbne
Network (Netværk)-vinduet.
12
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
3. I listen over netværkskomponenter skal du klikke på linien:
“TCP/IP -> Belkin USB Ethernet Adapter”
4. Klik på Properties (Egenskaber)-knappen for at åbne vinduet for TCP/IPegenskaber.
5. Klik på fanen IP Addresses (IP adresse)
6. Vælg “Obtain an IP address
automatically.” (Hent
automatisk en IP-adresse)
7. Klik på OK for at lukke
vinduet for TCP/IPegenskaber.
8. Tilbage i netværksvinduet skal du bladre gennem listen af
netværkskomponenter. Hvis “File and Printer Sharing for Microsoft
Networks” (Fil- og udskriftsdeling til Microsoft-netværk) findes i listen,
anbefaler vi stærkt, at du fjerner den, før du bruger en DSL- eller
kabelmodemforbindelse. Med fil- og udskriftsdeling bliver det lettere for
andre på internettet at skaffe sig adgang til filer på din computer uden din
viden og samtykke, hvilket kan give store problemer. Spørg din udbyder,
om de har særlige sikkerhedsanbefalinger.
13
Tilslutning til et DSL- eller kabelmodem
9. Klik OK for at lukke netværksvinduet.
10. Windows beder dig nu om at genstarte computeren. Gør det.
Når du har genstartet computeren, skal du gøre følgende:
1. Højreklik på “Internet Explorer”-ikonen på skrivebordet så
indholdsmenuen dukker frem og vælg Properties (Egenskaber).
2. Vælg fanen “Connections” (Forbindelse).
3. Under “Dial-up settings” (Opkaldsindstillinger) skal du vælge “Dial
whenever a network connection is not present” (Kald op når der ikke er
en netværksforbindelse til stede).
4. Klik OK for at lukke vinduet.
Du bør nu være i stand til at
åbne Internet Explorer og få
hurtig adgang til internettet via
din DSL- eller kabelforbindelse.
Hvis din browser ikke kan
komme i forbindelse med
internettet, skal du kontakte din
internetudbyder for yderligere
oplysninger.
14
Etablering af et simpelt netværk
Hvis du har to eller flere computere derhjemme eller på kontoret, kan du ved
at forbinde dem i et netværk få dem til at samarbejde og på den måde få mest
ud af din hardware. Via netværket kan du dele filer og printere og endda få
internetadgang fra alle computerne.
Engang var netværksopsætning en kompliceret sag. Men i dag har Windows
95, 98 og senere versioner sammen med hardware som Belkins
netværksprodukter gjort det let for alle at opsætte et netværk. I det følgende
afsnit finder du anvisninger på, hvordan du etablere et simpelt netværk
derhjemme eller på kontoret. Hvis du kobler dig på et større eksisterende
netværk, anbefaler vi, at du rådfører dig med din netværksadministrator,
angående hvordan man kobler yderligere computere på netværket.
Der findes en masse netværkshardware - fra det mest simple og prisbillige til
det mest avancerede. Til de fleste små netværk på kontoret og derhjemme er
hardwarekravene dog ret beskedne.
15
Etablering af et simpelt netværk
Forbindelse af to computere:
PC
computer-
PC
computer-
Tower
Tower
kabinet
kabinet
Hvis du vil forbinde to computere, kræves det kun, at hver computer har en
netværksadapter, f.eks. en Belkin 10/100 Ethernet adapter, et Belkin CardBus
netkort til notebook-computere eller et Belkin PCI-netkort til almindelige
computere. Forbind de to netkort med et Ethernet krydspatch-kabel, som for
eksempel Belkin del nummer:
A3X126-xx-YLW-M, hvor “xx” angiver kabellængden i feet
16
Etablering af et simpelt netværk
Forbindelse af 3 eller flere computere
computerPC
Tower
kabinet
computerPC
Tower
kabinet
computerPC
Tower
kabinet
Hvis du vil forbinde tre eller flere computere, kræves det, at hver computer
har en netværksadapter, f.eks. en Belkin 10/100 Ethernet adapter, et Belkin
netkort til almindelige computere eller Belkin Notebook netkort til notebook
eller laptop-computere. Du bør også have en 10/100Base-T hub eller switch
med et portantal, der svarer til det antal computere, du nu eller i den
nærmeste fremtid vil koble på netværket. Hubs og switche er fysisk og
effektmæssigt ret ens. Dog anbefaler Belkin altid, at man om muligt anvender
switche (som f.eks. Belkins 5-ports netværksswitch del nummer F5D5130-5
eller Belkins 8-ports netværksswitch del nummer F5D5130-8). Switche giver
meget større ydeevne, effektivitet og hastighed end standardhubs.
Når du har installeret netkortene, skal du forbinde hver computer til switchen
med et Ethernet CAT5 patch-kabel, som f.eks. Belkin del nummer:
A3L850-xx-yyy-S, hvor “xx” angiver længden og “yyy” farven på kablet
17
Etablering af et simpelt netværk
Konfiguration af dine computere
For hver computer du kobler på netværket, skal du indstille den
netværksadresse, der skal benyttes af de andre computere til at kommunikere
med den. Følg nedenstående trin på hver computer i netværket for at
konfigurere indstillingerne:
1. Åbn Control Panel (Kontrolpanel): klik på Start (Start)-knappen, klik på
Settings (Indstillinger) og vælg Control Panel (Kontrolpanel) fra den menu,
der dukker op.
2. Dobbeltklik på Network (Netværk)-ikonen i kontrolpanelet for at åbne
Network (Netværk)-vinduet.
18
Etablering af et simpelt netværk
3. I listen over netværkskomponenter skal du klikke på linien:
“TCP/IP -> Belkin USB Ethernet Adapter”
4. Klik på Properties (Egenskaber)-knappen for at åbne vinduet for TCP/IPegenskaber.
5. Klik på fanen IP Addresses (IP adresse)
6. Vælg “Specify an IP address” (Angiv en IP adresse) og udfyld “IP Address”
(IP adresse) med tallet 192.168.0.x, hvor “x” er et tal mellem 1 og 255,
der er forskelligt for hver af dine computere.
7. Udfyld feltet “Subnet Mask”
(Undernetmaske) med tallet
255.255.255.0
8. Klik på OK for at lukke
vinduet for TCP/IP-egenskaber.
9. Klik OK for at lukke
netværksvinduet.
10. Windows beder dig nu om at
genstarte computeren. Gør
det.
19
Etablering af et simpelt netværk
Konfiguration af netværkssoftware
For at dit netværk kan konfigureres korrekt, er der fire netværkskomponenter,
som skal være til stede. Client for Microsoft Networks (Klientprogram for
Microsoft-netværk), Belkins USB Ethernet adapter, TCP/IP- Belkin USB
Ethernet Adapter og File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Fil- og
udskriftsdeling til Microsoft-netværk) skal konfigureres. Du skal gøre følgende:
1. I Start (Start) -menuen skal du gå til Setting (Indstillinger) og vælge Control
Panel (Kontrolpanel).
2. Dobbeltklik på Network (Netværk) og det følgende skærmbillede vises:
Bemærk: Der kan være mange andre emner på listen, især hvis din computer
har et modem installeret.
20
Etablering af et simpelt netværk
3. Klik på Add (Tilføj)-knappen og det følgende skærmbillede vises:
4. Markér Service (Serviceprogram) på listen og klik på Add (Tilføj) og vælg
File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Fil- og udskriftsdeling til
Microsoft-netværk).
21
Etablering af et simpelt netværk
5. Hvis Client for Microsoft Networks (Klientprogram for Microsoft-netværk)
ikke findes i skærmbilledet for netværkskonfiguration, skal du markere
Client (Klient) på listen og igen klikke på Add (Tilføj) og det følgende
skærmbillede vises:
6. Vælg Microsoft som Manufacturer (Producenter) og Client for Microsoft
Networks (Netværksklientprogram) og klik OK.
7. Efter nogle få sekunder,
åbnes vinduet til
netværkskonfiguration
igen. Du skal nu trykke
på Add (Tilføj) og tilføje
Protocol (Protokol), hvis
TCP/IP-32-Bit PCI Fast
Ethernet Adapter ikke er
til stede. Vælg
Microsoft as
Manufacturer
(Producenter) og TCP/IP
og klik OK.
22
Etablering af et simpelt netværk
8. Netværksvinduet ser nu cirka således ud:
9. De følgende netværkskomponenter bør være installeret:
Hvis alle klienter og protokoller ikke
står på listen, skal du trykke på Add
(tilføj), så de manglende komponenter
kommer med.
10. Tryk på knappen File
and Printer Sharing (Filog udskriftsdeling) og
markér begge bokse og
klik OK. Skærmbilledet
ser nu cirka således ud:
23
Etablering af et simpelt netværk
11. Tryk på fanen Identification
(Identifikation) og indtast
oplysningerne i de tre felter. For at
kunne dele filer skal hver PC have
sit eget unikke navn men tilhøre
den samme arbejdsgruppe.
12. Tryk på fanen Access Control
(Adgangskontrol) og markér
adgangskontrol på shareniveau.
Klik OK.
24
Etablering af et simpelt netværk
Deling af filer og drev
1. For at dele filer og adgang til harddisk, diskettedrev eller CD-ROM-drev
med andre computere i netværket, skal du åbne vinduet My Computer
(Denne computer), der rummer de filer eller drev, du ønsker at dele.
HØJREKLIK på det drev, du vil dele og vælg Sharing (Deling) fra den
menu, der dukker op. Indstil også adgangsniveauet til det, du tillader.
Adgang til ressourcer på andre computere:
1. For at få adgang til ressourcer på andre computere skal du klikke på
ikonen Network Neighborhood (Andre computere) på skrivebordet.
2. Dobbeltklik på den computer, du vil have adgang til.
3. Du har nu adgang til alle de filer, der er til rådighed for dig på netværket.
25
Etablering af et simpelt netværk
Deling af en printer med netværket.
1. For at dele en printer med andre computere i netværket skal du åbne
mappen My computer (Denne computer).
2. Dobbeltklik på mappen Printer (Printer) og HØJREKLIK på den printer, du
vil dele. Vælg Sharing (Deling) på den menu, der dukker op.
3. Vælg knappen Shared As (Delt som) for at gøre printerdelingen mulig. (Du
kan også tildele printeren et navn). Vælg Not Shared (Ikke delt) for at
forhindre at andre computere udskriver på denne printer.
Brug af en delt printer i netværket
1. For at bruge en delt printer fra en anden computer i netværket skal du
åbne mappen My computer (Denne computer).
2. Dobbeltklik på mappen Printers (Printere).
26
Etablering af et simpelt netværk
3. Dobbeltklik på mappen Add a Printer (Tilføj en printer) og følgende
skærmbillede vises. Klik Next (Næste).
4. Skærmbilledet ser nu cirka således ud: Vælg Network printer
(Netværksprinter) og klik Next (Næste).
27
Etablering af et simpelt netværk
5. Det følgende skærmbillede vises:
6. Indtast netværksstien eller
kønavnet eller klik på Browse
(Gennemse)-knappen. Du kan
nu se alle de printere, der kan
deles på netværket. Vælg den
delte printer og følg guidens
instrukser.
28
Etablering af et simpelt netværk
7. Når printeren er installeret, vises den følgende ikon i printermappen. Den
indikerer, at der er installeret en netværksprinter.
29
Deling af en internetforbindelse
En af de største fordele ved et netværk er, at du kan dele en enkelt
internetforbindelse. I stedet for at have et modem, en telefonledning og måske
en separat internetkonto for hver computer, kan du konfigurere dit netværk, så
alle computerne deri kan dele en enkelt internetforbindelse via opkald, kabel
eller DSL. Der findes to måder at dele en internetforbindelse på. Enten kan
man have software til internetdeling installeret på den computer, der har den
fysiske internetforbindelse. Eller man kan bruge et særligt stykke hardware
kaldet en “gateway”.
Internetdeling via software er velegnet til almindelige (telefon-)
opkaldsforbindelser og kan også bruges med DSL- og kabelforbindelse, som
benytter enten et modem, som er forbundet til computerens USB-port, eller et
indbygget modem. Internetdeling via software kan ske gennem Windows
operativsystemet, hvis computeren med den fysiske internetforbindelse har
Windows 98 SE, Me, NT 4.0 eller 2000. Hvis computeren med
internetforbindelsen har et andet operativsystem, kræver det “proxy server”software.
Internetdeling via hardware, som kræver en gateway (som f.eks Belkins
bredbåndsinternet gateway (del nummer F5D5230-X), er den bedste måde at
dele en DSL- eller kabelforbindelse, som bruger et modem, der er forbundet
til netkortet i en computer.
Det er let at opsætte internetdeling, når du har en fungerende
internetforbindelse via et standard-, DSL- eller kabelmodem og dit netværk
fungerer korrekt. Dette sidste kan du let kontrollere ved at bruge Network
Neighborhood (Andre computere) til at se de øvrige computere i netværket.
30
Deling af en internetforbindelse
Internetdeling via hardware
Deling af en enkelt bredbåndsinternetforbindelse med en gateway er den mest
effektive og hurtigste måde at dele en DSL- eller kabelforbindelse. Derudover
yder de fleste gateways en basal beskyttelse af dit netværk og de har en
indbygget switch, så du kan tilføje flere porte til dit netværk. Faktisk kan en
komplet gateway som f.eks. Belkins bredbåndsinternet gateway (del nummer
F5D5230-X) erstatte eller supplere en eksisterende netværks-hub eller switch.
Kab
Cable
el elle
or DSL
Modrem
DSL-m
odem
Kabel eller
DSL-linie
computerPC
Tower
PC
computer-
kabinet
Tower
kabinet
computerPC
Tower
kabinet
Netværk, der benytter gateway i
stedet for switch.
Du finder alle oplysninger om, hvordan du installerer en gateway og
konfigurerer internetadgangen via den i den brugermanual, der følger med
gateway’en.
31
Deling af en internetforbindelse
Internetdeling via software
Hvis du har en fungerende internetforbindelse på en computer med Windows
98 SE, Me, NT 4.0 eller 2000, kan du bruge den integrerede funktion til
deling af internetforbindelse i operativsystemet. På computeren med
internetforbindelsen skal du gøre følgende:
Værtskonfiguration på Windows 98 SE
1. Åbn vinduet My Computer (Denne
computer).
2. Dobbeltklik på Control Panel
(Kontrolpanel) og derpå på
Add/Remove Programs (Tilføj/fjern
programmer). Klik på fanen Windows
Setup (Windows installation) og
følgende vindue vises:
3. Dobbeltklik på Internet Tools
(Internetværktøjer).
4. Markér checkboksen for Internet
Connection Sharing (Deling af
internetforbindelse) og klik OK.
32
Deling af en internetforbindelse
5. Klik på Next (Næste) og det følgende skærmbillede vises:
6. Klik på Next (Næste) og det følgende skærmbillede vises:
7. Klik på Next (Næste) igen.
33
Deling af en internetforbindelse
8. Når du bliver spurgt “What type of connection do you use to access the
Internet?” (Hvilken type forbindelse bruger du til internetadgang?), skal du
vælge den første valgmulighed “Dial Up Connection”
(Opkaldsforbindelse) og klikke Next (Næste).
9. Internet Connection Sharing (Deling af internetforbindelse) danner nu en
Client Configuration Disk (Klientkonfigurationsdiskette) til at konfigurere
browserne på de andre computere i dit netværk til at bruge Internet
Connection Sharing (Deling af internetforbindelse).
34
Deling af en internetforbindelse
10. Klik på Next (Næste)-knappen og det følgende skærmbillede vises:
11. Sæt en diskette i drev A og klik OK.
12. Du har nu dannet klientkonfigurationsdisketten, der skal bruges til at
konfigurere browseren på de andre computere i netværket.
Kontrol af værtskonfiguration på Windows 98 SE
1. I Start (Start) -menuen skal du gå til Setting (Indstillinger) og vælge Control
Panel (Kontrolpanel).
2. Dobbeltklik på Network (Netværk) og
det følgende skærmbillede vises:
Bemærk: Der er nu mange flere emner i
netværkskonfigurationen.
3. Nu skal du ændre Primary Network
Logon (Primær netværkslogon) til
“Windows Logon” (Windows-logon).
4. Konfigurationen af Internet Connection
Sharing (Deling af internetforbindelse)
har modificeret bindingen til TCP/IPprotokollen og IP-adressen er ændret
til 192.168.0.1. Dette skal ændres til
“Obtain an IP address
automatically.”(Hent automatisk en IPadresse).
35
Deling af en internetforbindelse
5. Dobbeltklik på TCP/IP- Internet Connection Sharing (TCP/IP- Deling af
internetforbindelse) og det følgende skærmbillede vises:
6. Klik på “Obtain an IP address automatically” (Hent automatisk en IPadresse) og klik OK.
Konfiguration af klientcomputere
Når du har konfigureret værtscomputeren, kan du fortsætte med at konfigurere
de andre computere i netværket til at have adgang til det eksterne modem.
1. Indsæt Klientkonfigurationsdisketten i drev A på klientcomputeren.
2. I Start (Start)-menuen, skal du gå på Run (Kør) og indtaste A:\icsclset.exe.
Klik derpå OK.
36
Deling af en internetforbindelse
3. Guiden til browserkonfiguration dukker op. Klik på Next (Næste).
4. Guiden kontrollerer nu browserindstillingerne. Klik på Next (Næste).
37
Deling af en internetforbindelse
5. Du har nu afsluttet guiden til browserkonfiguration. Klik Finish (Afslut).
Kontrol af klientkonfigurationen
For at få internetadgang fra en
computer med forbindelsesdeling skal
du kontrollere, at TCP/IPindstillingerne for netværksadapteren
er korrekte. Gør følgende:
1. Dobbeltklik på ikonen Network
(Netværk) i Control Panel
(Kontrolpanel).
2. I listen med netværkskomponenter
skal du klikke på TCP/IP associeret
med netværksadapteren og derpå
klikke på Properties (Egenskaber).
38
Deling af en internetforbindelse
3. Det følgende skærmbillede vises: Markér checkboksen “Obtain an IP
address automatically.” (Hent automatisk en IP-adresse)
4. Klik på fanen WINS
Configuration (WINSkonfiguration) og markér
checkboksen ved siden af “Use
DHCP for WINS resolution”
(Brug DHCP til WINS
resolution).
39
Deling af en internetforbindelse
5. Klik på fanen Gateway og fjern
eventuelle installerede gateways.
6. Klik på fanen DNS Configuration
(DNS-konfiguration) og markér
checkboksen ved siden af “Disable
DNS” (Deaktiver DNS).
7. Klik OK for at godkende de nye
TCP/IP-indstillinger.
8. Klik OK igen for at opdatere den
nye netværkskonfiguration.
9. Du skal genstarte systemet, hvis
der er foretaget ændringer i
netværkskonfigurationen.
40
Deling af en internetforbindelse
Værtskonfiguration på Windows Me
1. På skrivebordet skal du dobbeltklikke på My Network Places
(Netværkssteder) og følgende skærmbillede vises:
2. Dobbeltklik på guiden for Home Networking og det følgende
skærmbillede vises: Klik på Next (Næste).
41
Deling af en internetforbindelse
3. Det følgende skærmbillede vises: Vælg ja, hvis du bruger internettet på
denne computer og vælg “A direct connection to my ISP using the
following device:” (En direkte forbindelse til min internetudbyder med
følgende enhed:) og vælg den enhed, som du bruger til at logge på
internettet med.
4. Du bliver nu spurgt, om “you want other computers on your home
network to use the Internet connection on this computer.”(du ønsker at
andre computere på hjemmenetværket skal bruge internetforbindelsen på
denne computer). Vælg ja og den enhed, som kobler værtscomputeren på
dit hjemmenetværk, hvis du vil aktivere Deling af internetforbindelse. Klik
på Next (Næste).
42
Deling af en internetforbindelse
5. Det følgende skærmbillede dukker op. Indtast computernavnet og
arbejdsgruppenavnet og klik på Next (Næste).
6. Det følgende skærmbillede vises: Markér checkboksene hvis du vil dele
filer og printere med andre computere på netværket. Klik på Next (Næste).
Bemærk: For at tillade adgang til andre ressourcer på computeren, som ikke
findes på skærmbilledet ovenfor, skal du dobbeltklikke på My Computer
(Denne computer).
Højreklik på de ressourcer,
du vil dele og vælg sharing
(Deling) fra den menu, der
dukker op.
43
Deling af en internetforbindelse
7. Du bliver nu bedt om at danne en konfigurationsdiskette for at aktivere
brugen af Home Networking i operativsystemerne Windows 98 og
Windows 95. For at danne en konfigurationsdiskette skal du vælge den
første mulighed og klikke på Next (Næste).
8. Sæt en diskette i diskettedrevet og klik på Next (Næste).
9. Dette afslutter guiden for Home Networking. Klik på Finish (Afslut), så
guiden kan foretage ændringerne.
44
Deling af en internetforbindelse
Konfiguration af klientcomputere
1. Sæt konfigurationsdisketten i diskettedrevet på klientcomputeren. I Start
(Start)-menuen, skal du gå på Run (Kør) og indtaste “A:\setup.exe”. Klik
derpå OK. Skærmbilledet ser nu cirka således ud:
2. Dette bringer dig til startskærmbilledet for guiden for Home Networking.
Klik på Next (Næste) og det følgende skærmbillede vises:
45
Deling af en internetforbindelse
3. Vælg ja hvis du bruger internettet fra denne computer og vælg “A connection
to another computer on my home network that provides direct access to my
Internet Service Provider” (En forbindelse til en anden computer i mit
hjemmenetværk, som giver direkte adgang til min internetudbyder). Klik
derpå på Next (Næste). Det følgende skærmbillede vises:
4. Husk at ændre computernavnet men benyt det samme arbejdsgruppenavn.
Klik på Next (Næste). Det følgende skærmbillede vises:
46
Deling af en internetforbindelse
5. Markér checkboksene for de tilsvarende ressourcer, som du vil dele med
andre computere på netværket. Klik på Next (Næste).
Bemærk: For at tillade adgang til andre ressourcer på computeren, som ikke
findes på skærmbilledet ovenfor, skal du dobbeltklikke på My Computer
(Denne computer). Højreklik
på de ressourcer, du vil dele
og vælg Sharing (Deling) i den
menu, der dukker op. Indstil
også det adgangsniveau, du vil
tillade og klik OK.
6. Det følgende skærmbillede
vises:
7. Vælg “Nej” , da du allerede
har dannet en Home
Networkingkonfigurationsdiskette på
værtscomputeren. Klik på Next
(Næste). Dette afslutter
netværkskonfigurationen for
klienten.
47
Produktspecifikationer
USB 10/100 Ethernet adapter
F5D5050
Netværksstandarder:
IEEE 802.3, 802.3u
Databus:
USB
Netværksinterface:
RJ45 hunstik
Fuld duplex:
10Mbps og 100Mbps
LED-indikatorer:
Link/Aktivitet
Driverunderstøtning:
DOS, Windows 98 og 2000
48
Garanti, FCC og CE-erklæring
FCC Erklæring
ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED FCC REGLER OM
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Vi, Belkin Components, 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, erklærer på vores eget ansvar,
at produktet:
F5D5050
som denne erklæring vedrører:
efterlever Afsnit 15 i FCC reglerne. Funktionen er underlagt de følgende to forbehold: (1) dette udstyr
må ikke forårsage skadelig interferens og (2) dette udstyr må acceptere en eventuel modtaget
interferens, inklusive interferens, der kan føre til uønsket funktion.
CE Erklæring om overensstemmelse
Vi, Belkin Components, erklærer under vores eget ansvar, at FF5D5050, som denne erklæring vedrører,
efterlever emissionsstandard EN55022 og immunitetsstandard EN55024, LVP EN61000-3-2 og
EN61000-3-3.
Belkin Components’ begrænsede produktlevetids- garanti
Belkin Components garanterer, at dette produkt er uden defekter i materiale og udførelse i hele
produktets levetid. Hvis en defekt opdages, vil Belkin efter eget valg reparere eller ombytte produktet
gratis under forudsætning af, at produktet returneres inden for garantiperioden, med transporten
forudbetalt, til den autoriserede Belkin-forhandler, hvor produktet blev købt. Bevis for køb kan blive
afkrævet.
Denne garanti gælder ikke, hvis produktet er blevet beskadiget ved uheld, misbrug, fejlagtig brug eller
anvendelse; hvis produktet er blevet ændret uden skriftlig tilladelse fra Belkin; eller hvis Belkinserienummeret er blevet fjernet eller ødelagt.
DEN OVENFOR FREMSATTE GARANTI OG AFHJÆLPNINGSMÅDE ER BINDENDE I STEDET FOR ALLE
ANDRE, DET VÆRE SIG MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET.
BELKIN FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER OG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER,
HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.
Ingen Belkin forhandler, agent eller ansat har bemyndigelse til at foretage ændringer, udvidelser eller
tilføjelser til denne garanti.
BELKIN ER IKKE ANSVARLIG FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADER, DER ER
RESULTAT AF ETHVERT OVERTRÆDELSE AF GARANTIEN ELLER IHT. NOGEN ANDEN LOVGIVNING,
INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, NEDETID, GOODWILL, BESKADIGELSE
AF ELLER GENPROGRAMMERING ELLER REPRODUKTION AF DATA LAGRET I ELLER BRUGT MED
BELKIN PRODUKTER.
49
Belkin Components
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tlf.: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111
Belkin Components, Ltd.
Unit 13 • Gatlfodge Close • Round Spinney
Northampton • NN3 8RX • Storbritannien
Tlf: +44 (0) 1604678300
Fax: +44 (0) 1604678330
Belkin Components B.V.
Starparc Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • Holland
Tlf: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349
Belkin Components, Ltd.
7 Bowen Cresent • West Gosford
NSW 2250 • Australien
Tlf: +61 2 4372 8600
Fax: +61 (2) 43254277
© 2002 Belkin Components. All rights reserved.
Alle varemærker er registrerede varemærker for de respektive producenter.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising