Electrolux | 584099 | FREDAG 1 JULI - Netpublicator

FREDAG 1 JULI - Netpublicator
Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan 41.
l$(,š(&''
FREDAG 1 JULI
EP?<K<I›J@;FIE8)Æ*
JGFIK›J@;FIE8)+Æ),
SÅ GÖR DU NÄR
RESAN SKITER SIG
UPPLAGT FÖR EN
FEST I HÄSTVÄG
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
■ City har koll på dina
rättigheter om något
skulle gå snett med
drömsemestern.
■ I helgen inleds Falsterbo horse
show. I centrum står dressyryrtävlingen och storstjärnan
Anky van Grunsven.
9C{KJK8IKGw=<JK@M8C<E
?<C>
E
E{A<›J@;8E**
GGLADIATORSPEL
I FOLKETS PARK
■ Kristoffer Jonzon leder Far
ar
i Hattens sommarsatsning
P
Parkmästaren med flera
m
minst sagt udda grenar.
ROSKILDE
2011
HAR NI FEST ELLER?
■ J89@E8IFE;A8B8 och 8EE8?<;<är på Roskildefestivalen för första gången och gjorde rookiemisstaget att glömma regnkläder. ”Hittills har vi mest hängt vid skateboardrampen, det är där de
snyggaste killarna finns”.
J@;FIE8*'Æ*(
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E&D8IK@EI8GG
(šDo^[j[h
MALMÖ
■ Går det åt helvete i sommarvärmen – simma lugnt. City har koll på
dina rättigheter som semesterfirare.
K<OK18EE88EBC8D›=FKF1J:8EG@O
När din semester går
HEJDAT TORPHÄNG
■ JZ\eXi`f1 Du har hyrt sötaste lilla torpet i
de Småländska skogarna – utan avbeställningsskydd. Två veckor innan din semesterstart förutspår SMHI skitväder. Du drar till
en billig grekisk ö i stället.
■ ;`eXi€kk`^_\k\i1Om du avbokar torpet
mindre än 40 dagar före ankomst är det bara
att bita i det sura äpplet. Uthyraren har rätt
att kräva betalning upp till 90 pron
cent av hyran. Om uthyraren
lyckas hyra ut torpet till någon
annan har du rätt att få tillbaka lika mycket som den nya
PROCENT
AV HYRAN
hyresgästen betalar i hyra.
90
FLYGTUR MED FÖRHINDER
■ JZ\eXi`f1 Flyget
yg till Agadir
g
och Marocko
gå från Arlanda.
går
So
Som tur är hittade
du
du, hos ett annat
fl
flygbolag, en vältajm
mad och billig flygb
biljett från Skåne
ttill huvudstaden.
När du ska checka in på Sturup blinkar
skärmarna till – ditt anslutande flyg är inställt. Du gör allt för att ändra biljetten till
Marocko – men det går inte. Du får punga
ut med pengar till en helt ny biljett.
■ J‚_€ij€^\i8IE1Flygbolagen ansvarar inte bara för den sträcka de sålt biljett
till. Det säger artikel 26 i Montrealkonventionen därför kan du kräva flygbolaget på
en ny biljett till Marocko.
KLÄDKRIS
■ JZ\eXi`f1 ”Vill du ligga med
sätta dig för jackan men sen är det stopp. Det
är allmänt känt att allmänna garderober inte
har något ansvar för förvaring av värdeföremål.
SEMESTERSJUKA
■ JZ\eXi`f1 Magaluf,
luf, 33 grader varmt, glitt
glitt-
rande vatten och
du bryter benet
när du snubblar
öv
över
moppen
n
nere
i fruk
kostrestaurrangen. Suck och aj.
■ ;`eXi€kk`^_\k\i1 Spanien är ett EUlan så har du rätt till samma vård som
land
span
spanjorerna har. Det gäller nödvändig sjukhusvård, läkarvård, tandvård och läkemedel.
Ersättning för hemresa kan du endast få ggeänk
nom din reseförsäkring. Tänk
på att det vanliga reseskyd-det i hemförsäkringen bara
GÄLLER BARA
gäller de första 45 dagarna
utomlands.
45 DAGAR
INKÖPSIRRITATION
■ JZ\eXi`f1 Första,, andra,, tredje. Du är på en
s
sommarauktion
o budar på ett
och
b
badkar
som aukttionsutroparen
ssäger är sprilllans nytt. När du
hämtar upp fyn
fyndet upptäcker
du repor och flagor.
■ ;`eXi€kk`^_\k\i1
;
Nya varor säljs inte i befint
fintligt
skick och du kan reklamera en vara
p samma sätt som om du hade köpt den
SKYLL DIG på
i en butik. Bra att komma i håg: budgivn
ningen
är bindande och kontanter är oft kung.
tast
SJÄLV
mig då”... sista låten är spelad
på nattklubben. När du hämtar
n
ut din sommarjacka i garderoben
får du en annan – borta är jacka, idkort och mobiltelefon.
■ J‚_€ij€^\i8IE1Nattklubben bör er-
=fkefk1 Arn=Allmänna reklamationsnämn=
=fke
den som avgör tvister mellan företag och
konsumenter.
HALLÅ DÄR!
¿m[g‚Bfejld\ek\ieXjk\c\$km$`ek\ie\kYpi‚#jfd
m\kXcckfd[\epXi\^c\ieX]idfY`cfZ_Yi\[YXe[jfd
=FKF1D@:?8<C8E;<I9<I>
^€cc\i]i‚e`[X^%
vi[\epXi\^c\ieXbfejld\ekm€ec`^X6
;\kc‚k\icX^fdd\[()d‚eX[\i%;\k
d‚jk\Yc`gfglc€ik%
ÆD\e[\k€i`e^\kjfdj€^\iXkk[\kbfjk$
Xi_€c]k\eXm\kk)+$d‚eX[\ij%;\kYc`ial
f]kX[piXi\g\id‚eX[%
@;XedXib_Xi[\dXoj\od‚eX[\i%
E€i]‚im`[\k6
ÆKifijeXiXi\;XedXibbfdd\iXkk]caX
■ ?Xi[l`ek\i€kk[\bXcg‚Y`c\e#\c$
c\ii€kkgXgg\ifZ_bi`e`\eqfebXe
[l[iXYYXjXm[ip^XYk\i%C€jd\ig‚1
nnn%Y`cX`\lifgX%j\
C\bcXe[
■ JbX[fieXg‚c\bcXe[_XibXk`Jm\i`^\
[\j\eXjk\‚i\e%Aljkel[i`m\iBfejl$
d\ekm\ib\k\kkgifa\bkd\[jp]k\Xkk]i$
Y€kkiXj€b\i_\k\efZ_blejbXg\efdm`c$
bXi€kk`^_\k\idXe_Xijfdbfejld\ek%
J\Zfe[_Xe[
■ ?Xbfccg‚m\d[lbg\iXm%Fd[lb$
g\i\eY\^X^eX[mXiX[`i\bkXm\eXeeXe
gi`mXkg\ijfe[‚^€cc\i`ek\[\kmXec`^X
bfejld\ekjbp[[\k%
B€ccfi1Bfejld\ekm\ib\k#Dfkfid€ee\e%
NYHETER I KORTHET
MATTIAS GRAFSTRÖM
ÆAX#[\ec€e^jkXXYfee\dXe^jk`[\ejfd
k`cc‚kj€i)+d‚eX[\i%FZ_[\kjbXXcck`[
]`eeXj\kk()$d‚eX[\ijXck\ieXk`m%
SE UPP FÖR DET HÄR I SOMMAR
D`caqfe\i`<lifgX1
\]k\ifZ_]ic€e^Xj`eXXYfee\dXe^j$
k`[\i%
vm\elggj€^e`e^jk`[\e€ibfikXi\
`;XedXib%
ÆAX#\ed‚eX[dfkki\d‚eX[\i_€i
`Jm\i`^\%
vim`jm\ejbXid\iXc€kkcliX[\6
ÆE\a#[\kkpZb\iaX^`ek\%M`ccm`_X]i€e[$
i`e^€i[\kYXiXXkkkipZbXg‚_fjfg\iXki$
\ieXfZ_m`jXmX[m`m`cc_X%
CFKK89<I>JKI{D
{I<JLE;
JM<I@><
8ii`mXbXjkXi
`e_Xe[[lb\e
)'''le^[fdXi
]‚iafYYÆg‚8]
Arriva Sverige går inte vidare med kravet att förvaltningsdomstolen ska överpröva direktupphandlingen av Öresundstågtrafiken.
I tisdags blev det klart att
konkurrenten Veolia Transport ska köra tågen på den
svenska sidan om Öresundsbron från den 10 december.
Arrivas ledning fattade
beslutet efter att ha diskuterat upphandlingen med
företrädare för huvudmänJP;JM<EJB8E
nen.
D8CD{
DXcdÆCfe[fe
]i‚efZ_d\[`_jk
Snart kan du flyga till London från
Malmö airport. Flygbolaget Ryan
Air har åter börjat trafikera flygplatsen och två nya destinationer är
Alicante och Malaga, uppger Skånskan. I höst öppnar dessutom linjen
till den engelska huvudstaden. :@KP
2 000 svenska ungdomar får
sommarjobb – på Arbetsförmedlingen.
Rekryteringen börjar nu direkt och jobben startar nästa vecka. För att få ett av de
fyra veckor långa jobben ska
man vara mellan 16 och 25 år
gammal och kunna jobba som
kundvärd eller med administration, marknadsundersökningar och vaktmästartjänster.
Jobben kan man söka på de
rekryteringsträffar som Af nu
:@KP
drar igång.
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
:`kpDXcd^\jlkXm:`kpJb‚e\89fZ_€i\e[\cXmJp[jm\ejbXe$bfeZ\ie\e%K`[e`e^\e€igfc`k`jbkfY\if\e[\%K\c\]fe1'+'$)/)+*'%D\aci\[Xbk`fe1i\[Xbk`fe\e7Z`kpdXcdf%j\
D\acXeefej1`e]f7Z`kpdXcdfcle[%j\K\c\]feXeefej1'+'$)/)+,'%:_\]i\[XbkifZ_Xejm%lk^`mXi\1B\ijk`=fijY\i^%I\[Xbk`fejZ_\]1AfeXjBXea\%<[`k`fejZ_\]18e[\ij9\_idXee%EXkkZ_\]1C\eXG_`c`gjfe%
M;1AXbfYJk‚_c%KipZb1DXcdK`[e`e^jkipZb89%8ekXcc€jXi\`DXcdfZ_Cle[1(*,'''Fim\jkf)'('1* %8[i\jj1Jp[jm\ejbXe&:`kp#)',',DXcd%9\jbjX[i\jj1Jkfikfi^\k0%
Do^[j[hš)
är.
a aff
r
b
n
e
tid
All
<³>6>
åt helvete
%$$/n
Ĵĵİij
ħĢĮĪĭīĦıİİĭ
"**/n
Storlek 300x178 cm.
Ord. pris 399:-
Var fjärde ung
svensk saknar
reseförsäkring
JBwE<%Jalb[fdXi#fcpZbfifZ_
]icfiXkYX^X^\%
;\k€i[\mXec`^Xjk\€i\e$
[\eX_fjJFJ@ek\ieXk`feXc%;\
]c\jkXjfdi`e^\i`e€i]ij€b$
iX[\#d\e),gifZ\ekXmle^X
jm\ejbXijXbeXi]ij€bi`e^%
När du passerat den svenska gränsen är det din reseförsäkring, inte
staten, som skyddar dig i händelse av olycka. Till SOS international i Köpenhamn ringer tusentals
svenskar som på ett eller annat sätt
hamnat i nöd.
– Det vanligaste är att någon ätit
något skumt och fått turistmage,
säger Per Dyberg, kundansvarig
på SOS International. I de fallen
skickar vi personen till en klinik
som skickar vidare räkningen till
oss, säger han.
Ligger kostnaden under självrisken får du betala själv – men när
skadan är allvarlig kan kostnaderna rusa i höjden. Då krävs en försäkring för att få hjälp.
– Har du ingen försäkring kan
vi inte hjälpa dig. Så enkelt är det.
Nästan alla har en försäkring, men
hos unga människor, mellan 18 och
26, är det vanligare med oförsäkrade resenärer, säger Per Dyberg.
– Skadas du på Bali och måste
flygas hem på bår kan det gå loss på
hundratusentals kronor. Och har
du ingen försäkring får du betala
och ordna resan själv.
D8IK@EE@CJJFE
dXik`e%e`cjjfe7Z`kpjbXe\%j\
D8CD{
C€ejjkpi\cj\e1BpibbcfZbfi
i`e^\i`ek\]i_^k
Klockorna på S:t Andreas kyrka
på Fridhem kan ringa loss.
Länsstyrelsen river nu upp
kravet på att klockornas ljudvolym måste sänkas.
Det var miljönämnden som
efter grannars klagan krävde lägre decibelnivå alla dagar
utom jul- och nyårsafton. Beslutet som togs i februari överklagades direkt. Länsstyrelsen menar att klockorna ringer max 10–
15 minuter per dag – och vid tider då folk inte sover. Ljudet kan
därför inte klassas som en olägenhet.
6,2
%%%gifZ\ek%J‚
dpZb\kbX[\i\$
jXe[\kd\[bfc$
c\bk`mkiX]`b`Jb‚e\
le[\i)'('a€d]ik
d\[]i\^‚\e[\
‚i%KfkXck^\efd$
]i[\j((+d`cafe\i
i\jfile[\i‚i\k#
\ec`^k\eiXggfik
]i‚eKiX]`bXeXcpj%
:@KP
:@KP
SFI
SKÅNSKA FÖR
INFLYTTADE
>l[Xlk1
GpekX#[\bfi\iX%
<³>6>
<³>6>
($/n
($/n
( 'ĬĨ
%%*/n
1İijĥĴŀĬĵ
+*/n
ĵķŀĵĵĮĦĥĦĭ
2İĵĵĦĹ
ķĪĢĤİĭİij
Ord. pris 159:-
4,8 kg.
Max 2 st/hushåll
Ord. pris 119:-/st
8
8
Ģ
Ħ
ij
ij
Ģ
ĴİĮĮ
"&l
ķĪĭŀĮįĢij
ĵĵ
ijĢģĢ
ıŃĢĭĭĢķŃijĢ
ıĢijĢĴİĭĭĦij
ĦĢĵ
ij
ĭ
Ħ
ģ
ų
Į
ĶııĵĪĭĭmmm
ģĢĵ
&$l
ijĢ
ųģĭĦij
ıŃĶĵģĦķĨijĢŀĭįĥĴĢĢĵĮ
ıĢijĵĪ
ĵĪĬĦijįĢıŃ
ĭŀĴĮĦijİĮģĶ
ĢijĬįĢĥmĴĦ
ijĮ
ĵİ
İĴ
ĦĬ
ĸm
ĸĸ
=ĢĭĮų
Måndag–Fredag 9–19 / Lördag 10–17 / Söndag 10–17
E-center, Agnesfridsvägen 500 m från Jägersro
Annonsen gäller t o m 3 juli 2011 eller så långt lagret räcker.
Reservation för slutförsäljning och tryckfel.
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1B8K8I@E8<BJKI8E;
*šDo^[j[h
TRIO ÅTALAS
KRÖNIKAN
Smugglade cigg för miljoner AX^c€i[\
D8CD{%KiXj`^YXbY\$
cpje`e^%;\kYc\m]Xcc\k
]iki\DXcdYfijfd
jdl^^cXkd`ejk-#.d`c$
afe\iZ`^^k`ccDXcd]i
jmXik_Xe[\c%
El‚kXcXjki`femXij
kXYY\c\[[\gfc`j\ek`cc
Z`^^ddXe%
Smugglarna fastnade i en
simpel fordonskontroll.
Den medelålders föraren
gjorde en taskig U-sväng
mitt framför ett polisfordon, som genast stoppade
skåpbilen.
När polis frågade föraren
om han kunde plocka fram
varningstriangeln svarade
mannen att han tappat bort
nyckeln till lastutrymmet.
Skumt, tänkte polismannen.
+''''fjbXkkX[\Z`^Xi\kk\i
Polis bad då om förarens
bilnyckel – som passade
kanon i låset där bak. I lastutrymmet låg cirka 40 000
oskattade smuggelcigaretter. Och i förhör erkände
föraren genast brott – och
släpptes.
CX^\icfbXc
Hans nästa tabbe var han
inte förstod att polis genast
började spana på honom.
Så han ledde dem till sin
lagerlokal i Arlöv.
Där påträffades mil-
jontals smuggelcigaretter
– som polisen misstänker annars skulle ha sålts
under disk i Malmös närbutiker.
Nu är de beslagtagna.
Förutom den medelålders mannen åtalas två
yngre män för en rad brott
– bland annat grov olovlig
befattning med smuggelgods och grovt tullbrott.
G<K<I?<IB<C
g\k\i%_\ib\c7Z`kpdXcdf%j\
Välj en smartphone från Telia
Fri musik med Spotify ingår
298
kr/mån
98
Spotify och
Navigator
ingår
kr/mån
Spotify och
Navigator
ingår
Samsung Galaxy Mini
Samsung Galaxy SII
När du köper en Samsung Galaxy Mini eller en Samsung Galaxy SII
och abonnemang med mobilsurf ingår både Telia Navigator i ett år
och Spotify Premium i ett halvår, värde 1 093 kr.
Var med och sätt rätt låt på rätt plats på
telia.se/musiksattsverige
Välkommen till Telias Butiker, telia.se
eller ring Telias kundtjänst 90 200
d`^biXY`c
jfd\edXe
Abdou, en överviktig saudiarabisk medelålders man, som
aldrig pratade utan bara skrek,
var den som hjälpte mig med
körkortet. Hans första lektion
innehöll en bilfilosofi påhittad
av honom själv. Lydnad och koncentration. Aldrig under några omständigheter
skulle jag köra för sakta. Han presenterade sig
med två likadana förnamn och ett oidentifierbart halsljud.
Med hätska gester och arabiskblandad
svenska försökte han lära mig att starta i brant
backe. När bilen dog gång på gång sa han ’Upp
igen, Insha’Allah’ och suckade. Jag blev irriterad. Jag tyckte inte att Allah hade något med
min bilkörning att göra.
;X^\e\]k\isatt jag på parkeringen utanför Jägersro Centrum och grinade efter en misslyckad
fickparkering. Abdou kom fram till mig och bad
en bön samtidigt som han fiskade efter svenska
ord för ’ska du gråta som en kvinna hela tiden
kommer du aldrig få ditt körkort’ Jag minns hur
arg jag blev. Jag minns att han märkte det.
Fyra månader höll vi på. Ofta pratade han
i mobiltelefon. Jag fick chansa. Ibland överröstade den arabiska musiken hans direktiv i den
högljudda trafiken. Jag fick chansa då också.
En gång somnade han i en bilkö. Jag fick chansa lite till.
En dag på motorvägen, efter en snygg manövrering i form av ett filbyte sken hela Abdous
ansikte upp ’ Nu, nu kör du som en riktig man,
nu bokar jag en uppkörning’. Han antecknade genombrottet med en lila glitterpenna, rev
ut sidan från det lilla anteckningsblocket och
stoppade den i bröstfickan.
Senare, efter att ha klarat uppkörningen, fick
jag den lila glitterpennan i present.
J\o‚i_Xi^‚kk%När jag tänker tillbaka på det inser jag att Abdous mål inte bara var att lära mig
köra bil. Utan att lära mig köra bil som en saudiarabisk man. Absolut inte kvinna. Kampanjen
Women2Drive för kvinnors rätt att köra bil och
ta körkort i Saudiarabien har drivits i veckor via
sociala nätverk från många delar av världen. När
kampanjen nådde sitt esse trotsade kvinnor med
internationella körkort landets religiösa tyranni
genom att sätta sig bakom ratten.
I dag utnyttjar jag min frihet och sätter mig
bakom ratten jag också. Jag kör inte som en
man. Särskilt inte en saudiarabisk. Jag kör som
en Samina.
Som många
andra runt om
i västvärlden
ska jag visa
mitt stöd genom att tuta
för de saudiarabiska modiga kvinnorna.
Det ska min
vän Abdou
också
LÄSARKRÖNIKÖR
göra.
Gör
det du
med.
SAMINA
LINDSTRÖM
JBI@M<E<><EBI{E@B8
Erbjudandet gäller t.o.m. 22/9 2011 vid tecknade av mobilabonnemang med mobilsurf i 24 mån. Engångsavgift 250 kr, abonnemang 98 kr/mån. Spotify 0 kr/mån i
6 mån, ord. pris 99 kr/mån. Telia Navigator 0 kr i 12 mån, ord. pris 499 kr. Totalt värde: 1 093 kr. Kostnad för samtal, sms och mms tillkommer. För fullständiga priser och
villkor se www.telia.se/villkor. Samsung Galaxy Mini: Terminal 0 kr/mån (totalt 98 kr/mån), 0 kr kontant, totalkostnad 2 602 kr. Samsung Galaxy SII: Terminal 200 kr/mån
(totalt 298 kr/mån), 0 kr kontant, totalkostnad 7 402 kr.
M`cc[ljbi`mX\e\^\ebie`bX`:`kp6Jbi`mdXo
),''k\Zb\efZ_jb`ZbX[\ek`cci\[Xbk`fe\e7
Z`kpjbXe\%j\
s
i
t
a
r
G
h e m le v e r a n s !
Gäller i
HELA
Skåne
19.650 : -
NU!
GUSTAV III
Kontinentalsäng med
dubbelfjädrande pocketresårsystem
11.790 : ***1.072:-/mån
KONTINENTALSÄNG
ORD.P
ORD.PRIS
D.PR
RIS
Vändbar resårmadrass med pocketkärna för perfekt tryckavlastning.
Tillsammans med följsam Formex™ och stadig bonellresår ger
Mått: 80, 90, 105, 120, 140, 160 & 180 x 200 cm
Välj mellan 5 hårdhetsgrader
Quiltat jaquardvävt tyg i Marin
Pris exkl. ben
Inkl. tjock quiltad bäddmadrass
WASA+
7.650 : -
STÄLLBAR SÄNG
STÄLLBA
NU!
Motordriven pocketresårsäng
med vändbar madrass & lattribbor
ORD.PR
ORD.PRIS
D PRIS
D.P
4.590 : ***418:-/mån
GUSTAV
Dubbelfjädrande
Dubbelfjäd
ädrande pocketresårsäng
pocketressårsäng
RAMSÄNG
Mjuk och följsam pocketresår i kombination med stadig
bonellresår ger perfekt tryckavlastning.
Mått: 80, 90, 105, 120, 140 & 160 x 200 cm
Välj mellan 5 hårdhetsgrader
Quiltat jaquardvävt tyg i Marin
Pris exkl. ben
Inkl. tjock quiltad bäddmadrass
NU!
Mjuk och följsam pocketresår för perfekt tryckavlastning.
Ställbara lattribbor för fastare och mjukare fjädring.
Mått: 80, 90, 105 & 120 x 200 cm
Välj mellan 5 hårdhetsgrader
Quiltat jaquardvävt tyg i Marin
Pris exkl. ben/medar
Inkl. tjock qui
quilta
ltadd bbädd
äddmad
madras
rasss
quiltad
bäddmadrass
12.650 : ORD.PRIS
ORD.PR
RIS
7.590 : -
***690:-/mån
KungSängens
Kung
Ku
ngSä
Säng
ngen
enss grundare
grun
gr
undddare
dare
Erbjudandet gäller
fr.o.m. 2 juli t.o.m. 30 juli.
ALLTID PÅ KUNGSÄNGEN *GÄLLER HEMLEVERANS I HELA SKÅNE. **Gäller inom 90 dagar vid köp av madrasskydd. ***Upp till 24 mån. räntefri delbetalning.
Uppläggningsavgift 495 kr. Aviavgift 30 kr. Efter räntefri period: effektiv ränta är f n 18,09% vid 10.000 kr (dec-09), upplagt på 5 år). Kreditgivare GE Money Bank.
MALMÖ – BURLÖV HANTVERKARGATAN 32 (MITT EMOT BURLÖV CENTER) 040-43 47 15 ÖPPET VARD 10-19, LÖR 10-17, SÖN 11-16.
TOFTANÄS TOPPLOCKSGATAN 15A (MITT EMOT BLOMSTERLANDET) 040-49 27 50 SVÅGERTORP DRAKAGATAN 4C (VID IKEA) 040-13 11 90 ÖPPET VARD 11-19, LÖR 11-16, SÖN 12-16.
LUND AVTALSVÄGEN 7 (NOVALUND, MITT EMOT MEDIA MARKT) 046-14 64 30 ÖPPET VARD 11-19, LÖR 11-16, SÖN 12-16.
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E
:@KP`^‚i%
,šDo^[j[h
MALMÖINITIATIVET
■ En bra kanal – men inte särskilt användarvänligt. DXcdj`e`k`Xk`mkX^Xi\_Xi YcXe[X[\
b€ejcfiför det virtuella diskussionsforumet.
?\ee\jbiXm
^Xmi\jlckXk
?Xi`ek\]‚kk
e‚^fk^\_i
]ij`eX]ijcX^
D8CD{%?XebXemXiX
DXcdjd\jk\`e`k`Xk`m$
kX^Xi\Æd\eKfiY\e
JkX\_i_Xi]fik]XiXe[\
`ek\]‚kk^\_i]ie‚^fk
Xmj`eXd‚e^X]ijcX^%
D8CD{%?\ee\jbiXmg‚
d\igcXe\i`e^jk`[`]i$
jbfcXe_Xi^\kki\jlckXk%
E€ie€jkX‚ijYl[^\k
bclYYX[\j`m‚iXj]Xeej
@i`jMXc^\`ij[fkk`ij
DXcd`e`k`Xk`md\[%
– Jag ville ha en gångväg
mellan begravningsplatsen
från Ostindiefararegatan
till Davidshall. Det är synd
att det inte blev av.
9i`jk]€cc`^`e]fidXk`fe
Han började lämna in
idéer på Malmöinitiativet för tre år sedan och
de flesta som är aktiva
i dag är hans.
– Jag tycker det är en väldigt bra idé. Man får snabbt
veta om andra håller med
en.
Men lite besviken är han
över att ingen av hans förslag plockats upp av politikerna.
Torben Staehr tycker att
informationen som går ut
till initiativtagarna är bristfällig.
– Jag har varit aktiv
där i tre år men det var
först för en månad sedan
jag upptäckte att initiativen inte blir medborgarförslag. Så nu har jag fått
börja skicka in sådana också.
9C<M@EK<8M
■KfiY\eJkX\_ij`e`k`Xk`mfd\e
^‚e^m€^d\ccXeFjk`e[`\]XiXi\^XkXe
fZ_;Xm`[j_Xcc_Xi€ej‚c€e^\`ek\
Yc`m`km\ibc`^_\k%=FKF1I<9<:B8JA{9<I>
I<9<:B8JA{9<I>
– Det känns förstås jätteroligt. Och efterlängtat,
säger hon.
Iris Valgeirsdottirs förslag går ut på att förskolepedagogerna ska ha avsatt
tid för att planera verksamheten. Något politikerna
tagit till sig.
– Efter att jag lagt in förslaget på Malmöinitiativet
började facket driva frågan.
De kan ju nå ut i fler kanaler så det har säkert också
haft effekt
■=ijbfcc€iXi\e@i`j
MXc^\`ij[fkk`ijDXcd`e`$
k`Xk`m_Xic\kXkj`^`e`bfd$
dle\ejYl[^\k]i)'()%
Ändå tycker hon att
Malmöinitiativet borde bli
mer användarvänligt.
– Jag måste säga att jag
upplevde det som väldigt
krångligt, det är många steg
som ska klaras av innan
man har skapat sitt initiativ. Och det är synd för det
avskräcker nog många från
att engagera sig där.
I<9<:B8JA{9<I>
N y t t l e k l a n d på Jäg e rs r o C e n t e r
g e r EN K LAR E HAN DE L !
mtrevr det he
ä
r
te
n
e
C
ycket
Jägersro
tid har m
ll
a
m
o
s
at
liga centr
!
g
et
på gån
ker för d
r av trev
liga buti
ch fest.
3Masso ver till vardags o
r
ra hinne
du behö
m du ba
d mat – o
ansk
3Alltid go korv eller vill ha d xtra
e
t
n
med e
a någo
eller lag
k
te
s
k
s
flä
ma.
för
gott hem
t-böcker
r huvude utsidan.
fö
t
ll
a
h
för
3 Oc
ch frisör
lart
insidan o
vi självk
r
olag ha
b
m
te
s
alla
y
3S
fter och
dagen e
r
fö
k
te
o
3-och ap gar.
andra da
våra
att göra
er älskar
idag!
k
ti
n
u
fi
b
li
b
ra
3 Vå
m och
o
K
.
a
n
fi
kunder
Fredagen 8 juli kl.11 klipper vi bandet till
årets nyhet på Jägersro Center:
LEKLANDET invigs och alla glada barn och
vuxna har mycket kul att se fram emot.
På lördagen och söndagen mellan kl. 11-14
delar vi ut sommarglada ballonger till
alla barn och alla barnsliga vuxna.
Vi önskar våra kunder en härlig sommar
och en ENKLARE handel – för alla!
Känn dig hemma hos oss!
Jägersro Center ägs och utvecklas av
3&&)+''45657"'45487($44489%%&%'*#+'':667"':4;7($;4;9
Vi har mer än 2000 gratis p-platser - presentkort - bankomat - fotoautomat - trevliga människor - jagersrocenter.se
$)1&%)!) '))1%!1*''$1"%)$%#&$.1%%&%'*#1
$!%1
'((#$$1-&')1"''1'(.'#!'$1#1*".$
#)-1$$(*')/1""'.’s1%)%%"1!%$(1!%%.!"('+1*"%()%''1.(!1'('%"%##%'1&&"1!(
$+"1%$)%'#'%(1'%$$(
'%$"1-%"#(!"%!%'%(#.!$11$-1'$’s,%!1"(#$$$1$%%/.1&(+'(
)*#1.()#%")1Te"$%'1+$s
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
Do^[j[hš-
Flest förslag från
rikare stadsdelar
D8CD{%9f\e[\`[\i`bXi\
jkX[j[\cXieX€i]c`k`^Xjk
g‚Xkkc€deXd\[Yfi$
^Xi]ijcX^fZ_jbi`mX
lggifgg‚DXcd`e`k`X$
k`m\k#m`jXibfddle\ej
lkm€i[\i`e^%
in till kommunen. Husie
och Limhamn stod tillsammans för hälften av förslagen, medan Rosengård och
Södra innerstaden bara
skickade in fem.
JXddXdejk\i
Våren 2008 till våren 2010
kom 96 medborgarförslag
”Uppseendeväckande är
det låga antalet förslag
i Malmös invandrartäta
stadsdelar” skriver utvärderarna och konstaterar att
mönstret är det samma för
Malmöinitiativet.
Positivt är att intresset
att lämna förslag överlag är
stort i Malmö, sett ur ett internationellt perspektiv.
D8I:LJJM<EJJFE
=8BK81={IJC8><CC<I@E@K@8K@M6
■DXcd`e`k`Xk`m\k€i\egcXkk]fidg‚
`ek\ie\k[€iXccXbXebfddXd\[]ijcX^
fZ_jpeglebk\ijfd^€cc\iDXcd%
fZ_lgg_fmjdXee\e]‚i[\jjlkfddac`^_\k
Xkkja€cmgi\j\ek\iXj`kk]ijcX^`e]igfc`k`$
b\ieX%
■ =iXkkc€^^Xk`cc\kk]ijcX^d‚jk\dXe
i\^`jki\iXj`^fZ_j\[Xe]caXm€^c\[e`e^\e
jfdYcXe[XeeXkj€^\iXkk[\kjbX]pccXj
`bfekXbkX[i\jj[`k[\k^‚iXkkjb`ZbXXcc
‚k\ibfggc`e^bi`e^]ijcX^\k%
;\d\jkgfglc€iX`e`k`Xk`m\e
■ ;\k€i]ijke€i`e`k`Xk`m\k]‚kk(''
le[\ijbi`]k\ijfd[\kjb`ZbXjk`ccXbkl\cc
e€de[`efdbfddle\e%
■ <kkd\[Yfi^Xi]ijcX^bXe[€i\dfk
c€deXj`e[`i\bkk`ccjkX[j[\cj]lccd€bk`^\
■ (%=i\e^`]k]i`jkX[jd`ca%
■ )%Jk[DXcdjle[i\m€ic[9\mXiX{ejfd
[pbgcXkj%
■ *%{bXkiX]`b$
j€b\i_\k\e
`BcX^j_Xde%
■ +%Bkk]i`
d‚e[X^%
■ ,%=ijbfc$
c€iXi\bi€m\i
gcXe\i`e^jk`[
✕
VECKANS DEAL
PÅ DEALIE.SE
60% RABATT
KÖP
FÖR:
299 kr
VÄRDE
750 kr
Nå din drömvikt och behåll den upplev fördelarna med ViktVäktarna
Online. Just nu får du 60% rabatt på
3 månaders prenumeration.
På Dealie.se sparar du minst 50% på alla varor och
tjänster! Gör ett klipp - kanske i just din favoritbutik
- utan att ens lämna hemmet.
Du hittar inte bara oslagbara rabatter på Dealie.se, du
kan även upptäcka helt nya saker. Vi har erbjudanden
på allt från produkter till resor, middagar och upplevelser.
Och alla är noga utvalda.
Anmäler du dig till vårt nyhetsbrev får du veckans
deal direkt till din inbox och kan vara säker på att aldrig
missa ett erbjudande som passar just dig.
Bakom Dealie står Sydsvenskan. Vi försäkrar att du
kan göra bra och säkra klipp på webbplatsen från
många av våra gamla och nya annonsörer.
Vill du annonsera genom Dealie?
Kontakta Markus Nilsson på 040-28 08 07 eller på markus.nilsson@sydsvenskan.se
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1G<K<IJA{9<I>
.šDo^[j[h
SVENSKT NÄRINGSLIV FÅR MOTHUGG
ANMÄLAN
Ord mot ord
om våldtäkt
på toalett
É?LD8E@JK<I9<?{MJÉ
D8CD{% ?fe
mXi d\[ g‚
[\k%
;\k_€m[Xi[\e*)$‚i`$
^\dXee\ejfd‚kXcXkj
]im‚c[k€bkg‚\eeXkk$
bclYYjkfXc\kk`DXcd%
El dfkXed€c\i _Xe
bm`eeXe%
%%%`efdd€e^[\iXmfdi‚[\e#
`ek\d`ejk]iXkkm`bXe^\
Xe[iXg\ijg\bk`m1Y‚[\e€i
[\k^€cc\i[‚k`[#elk`[fZ_
]iXdk`[#j€^\iAfeeX<e^$
jkidm`Z\fi[]iXe[\`?KJ%
?€ik`ccjXddXejd\[?XeeX
>leeXijjfe#fi[]iXe[\
=FKF18EE@B8?<EE@E>
`?KJ%
I går berättade City om
händelsen som inträffade vid stängningsdags på
Hipp för två helger sedan.
En vakt ryckte upp dörren
till handikapptoan – och
såg hur mannen tryckte
upp den gråtande kvinnan
mot väggen.
Polis kom genast till platsen. 32-åringen har suttit
inlåst sedan dess. I förhör
nekar han till att ha tvingat sig på kvinnan – tvärtom
var det hon som ville ha sex
med honom, hävdar mannen.
Samma dag som våldtäktsåtalet lämnades in
motanmälde 32-åringen
kvinnan för falsk tillvitelse – som innebär att man
ogrundat anmäler någon
för brott.
De sågar förslag om mindre
studiebidrag till humanister
CLE;%Bfejk$fZ__ldXe`jk$
lkY`c[e`e^Xi^\i`ek\k`cc$
i€Zbc`^kd\[afYY%
;\kd\eXiJm\ejbk
E€i`e^jc`mfZ_]i\jc‚i
Xkk_ldXe`fiXjkl[\ek\i
jbX]‚c€^i\jkl[`\Y`[iX^%
F
K l ina
em til
at lsa
is m
oc ma
h ns
La m
ve e
nd d
el
!
– Ett extremt okunnigt,
töntigt och barnsligt uttalande, säger Hanna Gunnarsson, kårordförande för
humanistiska och teologiska studentkåren, HTS,
i Lund.
I en ännu opublicerad
rapport med titeln ”Konsten att strula till ett liv” konstaterar Svenskt Näringsliv
att humaniora- och konststudenter bör få mindre
studiebidrag och en högre
lånedel i studiemedlet.
Km\bjXddXj`]]ifi
– En tredjedel har inte ett
för utbildningen relevant
arbete fem år efter examen,
säger nationalekonomen
Malin Sahlén till Ekot.
TÖNTIGT
orna
Hu
Men de siffrorna
Humaniorans bena
tyd
ställer sig Hanna
tydelse
inom ut”Ett extremt bildning
h
bil
Gunnarsson och
och näm, okunnigt, töntigt rin
Jonna Engström,
ringsliv är en
och barnsligt fråga
frå som dyker
vice ordförandee
uttalande.”
ll.
up med jämna
i HTS, frågande till.
upp
nda ?8EE8>LEE8IJJFE mellan
mell rum.
– Man kan vända
tistik.
och vrida på statistik.
KfkXcj‚^Xi]ijcX^\k
]
Vi brukar användaa oss av en KfkXcj‚^Xi
rapport från Lunds univer- I går tillbakavisades Svenskt
sitet som visar att över 80 Näringslivs förslag från en
procent av de med en hu- rad håll i Lund, bland anmanistisk examen fått kva- nat av Per Eriksson och
lificerade jobb inom ett år, LUS-ordföranden Christoffer Ivarsson. Inte heller
säger Hanna Gunnarsson.
Temahelg Rosor 2-3 juli!
Fairy-rosor
fr
Tel 0411-30201
I VEBERÖD
www.gunnebotradgard.com
! Nya spännande trädgårdsmöbler.
! De senaste trenderna!
! 2:a sortering till FYNDPRIS!
UTÖKADE ÖPPETTIDER:
Månd
Torsd – fred
Lörd – sönd
LARISSA
Hörnsoffa bord
dynor
ooch
oc
ch dy
d
yno
nor
or
■:`kpjbi\m]\cXbk`^k`^‚iXkk
[\e‚kXcX[\dXee\e€i*(‚i%
8EE@B8?<EE@E>
Xee`bX%_\ee`e^7Z`kpcle[%j\
SVEA 3-vxl, 28”, navgen, korg, godkänt
79:-
Korg oc h
godk än t lås
på köpe t!
lås, garanti, rostfri, ljusblå, vit, svart, röd.
Finns även 7-vxl 5 695:- Nu 4 495:-
NU
Botanisera i vårt spännande sortiment;
bl.a. Engelska David Austin, Poulsens
Slottsrosor, Gammaldags buskrosor.
Landsvägen 9, Skivarp
G<K<I?<IB<C
Mycket fina cyklar - hög kvalitet
Experter ger dig råd och tips:
-Lars-Gunnar Lindberg, Svenska
Rosensällskapet, hjälper dig med sortval och
andra rosfrågor.
-Dirk Werwey, rosodlare, finns på plats och ger
dig svar på många odlingstekniska frågor.
vardagar 10-18, helger 10-14
Lunda ekonomernas Anders Rüdow Fors tycker att
ett sänkt studiebidrag för
humanister är en god idé.
– Däremot kan jag tycka
att debatten om utbildningars utbud och arbetsmarknadens efterfrågan
bör lyftas. Men det är en
mycket större fråga. Utbildningar inom konst- och humaniora behövs definitivt,
säger han.
NU
3.795:-
(5 195:-)
(5 695:-)
PANTHER 7-vxl, 28” navgenerator,
punkteringsskyddade däck. Garanti och
försäkring. Vit, ljusblå
ABRAHAMS
A
AB
B
CYKEL
Höstgatan 35 (nära Entré och Bilia) Malm040-
VARD 9–18LÖRD 10–15
RIKTIGT RIKTIGT RIKTIGT BRA!
+ ,'()-
./012)3! 4)5
67/$$8".
500:rabatt
13–18
13–18
10–16
Telefon: 046 – 28 00 620
på valfri cykel i
butiken pga vägarbete.
7.995:-
Gäller mot uppvisande av
denna kupong, end tom 5/7.
Ej barncyklar o Karin cykeln.
B
!
– (ö PORTO GRUPP
3-sits soffa, 2 fåtöljer,
bord
bor
o d och
och dynor
dyyn
nor
www.granelunds.se
4.495:-
9.995:-
8811".
;&/$$8".)
!"
3()
#
$$%&'()
' *
GETGATAN 48, LIMHAMN. TEL: 040-15 39 99
Månd-fred: 10 –18. 3:"=1 –1>:"=1.=?
+''
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
Do^[j[hš/
GRILLREA
PÅ ELGIGANTEN
LAN12066
Passar alldeles utmärkt för så väl
balkongen, båten, husvagnen,
bilutflykten, parken som den
stora terrassen. Genomtänkt
konstruktion med möjlighet att
använda både stor eller liten
gasolflaska.
(Ord. Gigantenpris 2490:-)
1490
Spara 1000
100 000-tals barn i Afghanistan har genom Svenska Afghanistankommitténs insatser i dag en skola att gå till. Nu behövs ditt stöd för
att fler barn ska få tillgång till grundläggande utbildning.
Stöd ett
av världens
mest utsatta
folk!
WEB1371004
Porslinsemaljerad botten
och lock gör grillen
väldigt hållbar och
garantiprogrammet på
10 år täcker emaljerade
delar. Invändig värmesköld vid sidohandtagen
ger högre säkerhet. One
Touch rengöringssystem
i rostfritt stål gör det
enkelt att hålla grillen ren.
Hjul i botten.
(Ord. Gigantenpris 3790:-)
2222
Spara 1568
E310OPEN
Gasolgrill med stor grillyta och 3 st brännare
med samtidig tändning.
Porslinemaljerat lock
med inbyggd termometer. De emaljerade
grillgallren är tåliga och
lätta att rengöra.
(Ord. Gigantenpris 5490:-)
3333
Spara 2157
Gäller så långt lagert räcker, dock längst tom 3/7 2011. Max en annonsvara per kund.
Sätt in din gåva på
pg 90 07 80-8
Läs mer på www.sak.se
eller ring 08-545 818 40
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1C@EE<8?FG=
'&šDo^[j[h
5 140 ANMÄLDA FALL 2010
Fira med oss!
Rosens dag
lördagen 2 juli
2
Rosor
i bunt
10-pack
39
90
FÖR
75
KR
/bunt
Starta tidigt!
FÖR
50
29
Jkfikdib\ikXc
KR
90
/st
Kryssantemumbollar
Nyinkommet!
Fina trädgårdsrosor
D8CD{%)'('d`ejbX[\
XekXc\k_XkYifkk`_\cX
cXe[\k%
=ilkfd`Jb‚e\%?€i
_Xi[\`jcXdf]fY`jbX
_XkYifkk\ekm€ikfdbXk
d\jk`Jm\i`^\%
D\e`DXcd[fd`e\$
iXi]fik]XiXe[\[\Xek`$
j\d`k`jbXYifkk\e#\ec`^k
gfc`j\e%
– När det gäller hatbrott varierar statistiken väldigt
mycket. Sker det flera händelser på kort tid, som i Skåne, går statistiken upp, säger
Klara Klingspor på Brottsförebyggande rådet, som står
bakom undersökningen.
2
Rosor
i kruka
Antalet skånska
hatbrott ökar mest
49
90
/st
Malmö Topplocksg. 17 B, Toftanäs. Tel: 040-601 14 20. Öppet: månd-fred 10-19, lörd 10-17, sönd 11-17
Löddeköpinge Varuvägen 1. Tel: 046-271 71 20. Öppet: månd-fred 10-19, lörd 10-17, sönd 11-17
www.blomsterlandet.se
Erbjudandena gäller t o m fredag 3/7 och både på Toftanäs och i Löddeköpinge.
Totalt anmäldes 5 140 hatbrott under 2010 – en
minskning med 11 procent
från året innan. Hot, våld
och trakasserier är vanligast,
men mörkertalet är stort.
– Enligt den nationella
trygghetsundersökningen som vi gör varje år hade
110 000 människor upplevt
någon form av hatbrott.
Att de islamofobiska hatbrotten ökade i Skåne be-
■A\Xe\kk\G\ijjfe_Xi
d€ibkbe`e^\eXm_XkYifkk%
=FKF1DwIK<EJM<D8IB
rodde på en tidvis hätsk
valkampanj, tror Susanne
Gosenius, samordnare för
hatbrott vid Skånepolisen.
– Sverigedemokraterna
och liknande partier var väldigt aktiva med både flyers
och valaffischer, säger hon.
I Malmö ser däremot bilden annorlunda ut. Enligt
polisens egen statistik för
första halvåret 2011 ökade de antisemitiska hatbrotten med 89 procent
jämfört med samma period
förra året.
IXYY`e\elkjXkk
– Framför allt är det rabbinen vid Malmös judiska
församling som har trakasserats. Vi har ett nära samarbete med församlingen,
säger Jeanette Persson vid
Malmöpolisen som dessutom märkt av en generell
ökning.
– Totalt sett har de anmälda hatbrotten ökat i Malmö,
vilket kan bero på att polisen aktivt arbetar mot den
typen av brott här – till skillnad från övriga Skåne.
D8IK@EE@CJJFE
=8BK81?8K9IFKK
■?XkYifkk€i\kkjXdc`e^j$
eXdeg‚Yifkk[€idfk`m\k
mXi`kk`cc\o\dg\cXek`i\c`^`jk
\cc\i_fdf]fY`jbk%
■ Gfc`j\efZ_9ifkkj]i\$
Yp^^Xe[\i‚[\kd€k\ijkXk`jk`$
b\eg‚fc`bXj€kk%9Iwk`kkXig‚
jXdkc`^XXed€c[XYifkkd\[Xe
gfc`j\e\e[Xjkj\ik`ccYifkk
jfd[\ja€cmXi\^`jki\iXijfd
_XkYifkk%
■ 8m,(+'gfc`jXed€ce`e^Xi
mXi1
%%%.+gifZ\ek]i€dc`e^j]`\ek$
c`^X&iXj`jk`jbX
%%%(,gifZ\ek_fdf]fY`jbX#
Y`]fY`jbX\cc\i_\k\if]fY`jbX
%%%((gifZ\ekXek`i\c`^`jX_Xk$
Yifkk
%%%(gifZ\ekkiXej]fY`jbX%
B€ccX19Iw
A!
ENTET FRÅN COLORAM
IM
RT
SO
LA
HE
K
ÄC
PT
UP
PASSA PÅ! PENSELSET PÅ KÖPET! (VÄ
RDE 99:-)
ALCRO BESTÅ Täckfärg
10 liter. (1929:-)
1539:1259:1429:1329:-
STORT ELLER
LITET PROJEKT?
VI HAR FÄRGEN
FÖR ALLT.
ALCRO ALLMOGE Täckfärg
10 liter. (1573:-)
ALCRO MODERN Oljefärg
10 liter. (1790:-)
ALCRO TIMMER Lasyrfärg
10 liter. (1655:-)
Priserna gäller standardkulörer.
(Vill du att vi ska bryta färgen, lämnar
vi 20% rabatt på brytbasen.)
ÄNTLIGEN!
MMARREA I SVERIGES STÖRSTA BUTIK FÖR GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.
STOR SOSOMMARREA
STÖRST PÅ GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.
Jägersrovägen 82, Malmö. Tel 040-679 73 70.
Mån-fre 9-18, lör 10-15. www.golvpoolen.se
Underhållning för
lata sommardagar.
Gardera med väderoberoende tidsfördriv. Köp en smartphone eller mobilt bredband
j
p valfritt underhållningspaket.
gp
p
så bjuder
vi på
Välj mellan musik-, film- eller bokpaket.
Vamos
Vam
os a la
la playa.
playa.
play
a. Dela
Dela med
med dig av di
din
nm
musik. Med bashögtalaren
WoWee
WoW e ONE blir
b ir det partaj
bl
p rta
pa
rtajj var
var du vill.
villl . 599
vil
59 kr eller 30 kr/mån.
Nyhet!
HTC Sensation
+ WiMP musiktjänst
299 kr
Bara hos
Telenor!
per månad
Med Telenor Passport ringer du hem från 39 länder för samma
minutpris som hemma. Uppkopplingsavgift
Uppkopplingsavg Passport tillkommer.
Ett underhållande resesällskap. Skaffa hyllade multimediamobilen HTC Sensation med Telenor Surfa Bas för 299 kr/mån så ingår
6 månader med WiMP – musiktjänsten med miljoner låter.
Alla Mobila
Bredband
99 kr/mån
året ut
Våtdräkt för iPhone. SEaLABox kapslar in din iPhone.
100 % vattentät. Finns i gult och svart. 495 kr eller 20 kr/mån.
Surfa i gräset. Njut sommaren med Telenors mobila bredband.
99 kr/mån året ut för alla mobila bredband – därefter ord.pris.
iPhone 4 vit eller HTC Sensation; 299 kr/mån med Telenor Surfa Bas. Avser 24 månaders bindningstid. Minsta totala kostnad under bindningstiden är 7 426 kr (299 kr x 24 mån + 250 kr
i anslutningsavgift) varav 200 kr/mån avser telefonen. Avser abonnemanget Surfa Bas där fri mobilsurf ingår med nedladdningshastighet upp till 1 Mbit/s. Vid användande utanför Telenors Svenska nät debiteras kund
enligt rådande prislista. IP-telefoni är ej tillgängligt i detta erbjudande. Erbjudandet går ej att kombinera med tvillingkort. Mobilt bredband: 99 kr året ut och underhållningspaket på köpet gäller vid 24 månaders
bindningstid. Prisexempel Mobilt Bredband 32 Mbit/s: Minsta totala kostnad från 6 026 kr (250 kr i anslutningsavgift + 7 mån x 99 kr + 17 mån x 299 kr). Nedladdningshastighet upp till 32 Mbit/s. USB-modem ingår
(värde 2 495 kr). Gäller surfande inom Sverige. Surf utanför Sverige debiteras enligt gällande prislista, mer information på www.telenor.se. Telefoner samt modem är operatörslåsta i 12 månader och kan därefter
låsas upp genom Kundservice mot en avgift på 350 kr. Uppsägningstid 3 månader. Erbjudandet om musik-, film-, eller bokpaket gäller t o m 22/8 2011. Endast ett av erbjudandena går att välja. Valet går inte att ändra
i efterhand. Sista dag för nyttjande av film- och bokpaketet är 30/9.
iPhone & WiMP. Skaffa iPhone 4 med Telenor Surfa Bas
för 299 kr/mån så ingår musikpaket från WiMP i 6 månader.
Välkommen
till närmaste butik,
telenor.se eller
ring 0200-111 222.
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1C@EE<8?FG=
'(šDo^[j[h
VÄRLDSKÄND SÅNGERSKA TILL MALMÖ
Somaliska nationaldagen firas rejält
D8CD{%@[X^€i[\kJfdX$
c`XjeXk`feXc[X^%
;\e]`iXj`DXcdd\[
]cX^^_`jje`e^#[XejfZ_
dlj`b%FZ_j‚e^Xm[\e
m€ic[jb€e[XjfdXc`jbX
j‚e^\ijbXe@biXXe:X$
iXXc\jfdbfdd\i]i‚e
Cfe[fe%
– Hon drar somalier hit
ända från Stockholm. De
älskar hennes moderna
somaliska musik, berättar
Warsame Osman, ledare
för den somaliska föreningen Hidde Iyo Draqan, som
arrangerar firandet.
Men även Danmark och
– Vår egen Hidde Iyo
Dhaqans folkdansgrupp
uppträder också. Och de är
ju också kändisar. Dansade
för kungen när han var på
Seved och besökte.
=\jk]iXccX
={IMvEK8EJ=LCC
■ NXijXd\FjdXej\i
]iXd\dfkXkk]`iXeXk`feXc$
[X^\e%
=FKF1GI@M8K
övriga Skåne är med och firar. Minst tre-fyrahundra
väntas till Sofielunds Folkets Hus, där festen pågår
mellan klockan 13 och 17.
Festen är lika mycket för
barn som för vuxna. Därför är firandet mitt på dagen. Utöver underhållning
bjuds det grillning, tipsrunda, modevisning och
mat samt tal av Professor
Abdalla Haji Yusuf, som berättar om somalisk historia
och kultur.
– I Somalia samlas folk
kvällen före och dansar in
nationaldagen. Festen avslutas med att den ljusblå
flaggan med vitt kors hissas
precis klockan 24 på natten.
Somalia blev en självständig stat 1 juli 1961. I år
är första gången som Somalias nationaldag firas i Malmö.
– Efter 20 års krig har
vi nästan glömt vad en
nationaldag är, säger Warsame Osman och hoppas
att firandet i Malmö ska bli
en tradition.
CFKK89<I>JKI{D
cfkkX%Y\i^jkifd7Z`kpdXcdf%j\
?@;;<@PF;?8H8EJ=FCB;8EJ>ILGG
■DXcd]i\e`e^\eXiY\kXi]iXkkle[\ic€kkX`ek\^iXk`fe\e
Xm[\ejfdXc`jbX`emXe[iXi^ilgg\e`[\kjm\ejbXjXd_€cc\k%
=i\e`e^\ejeXdeY\kp[\iblcklifZ_kiX[`k`feg‚jfdXc`jbX%
=FKF1GI@M8K
Lär dig spela golf på
en vecka i sommar!
En av Sveriges roligaste och billigast
e nybörjarkurser!
Genom mycket praktik och spel på banan
blir det roligare att
End 1.995:börja spela golf!
För mer information om alla kurser på Malmö Burlöv GK
ring Joakim på 0709-502141 eller www.malmoburlovgk.com
Prova vår nya range omgjord till ett golfhål!
K
Kursveckor Mån-Fred kl 16-19 27, 29, 31 och 32.
MALMÖ
öppettider: mån–sön 10–20
Björk
PÅGÅR FÖR FULLT!
IKEA.se/rea
www.blomsterbergs.se
H E N RIC – TRE D JE G E N E RATION E N BL OM S TE RBE RGS
ALLTID
Fri hemkörning
REA
Henric Blomsterberg
Årets Företagare
i Eslöv 2011
Blomsterbergs
20-50% rabatt
inom hela
Skåne!
RÄNTEFRITT
24 mån*
Gäller utgående delar
av sortimentet.
SPECIALERBJUDANDEN I BUTIKEN UNDER REAN!
CORTINA LYX
FRITT
HEMKÖRT
IN I SOVRUMMET!
Ord.pris 6.995:- NU 4.995:-
CORTINA BASIC
Ord pris 9.995:NU 6.995:-
274:-/mån
361:-/mån
KOMFORT
PÅ KÖPET
Tillverkad av HILDING
för Blomsterbergs Möbler
FRITT
HEMKÖRT
IN I SOVRUMMET!
Kudde/Täcke
värde 795:-
2 ST
NACKSTÖD
PÅ KÖPET
VÄRDE
1.590:-
STREET
NU 10.995:-
NOVA
535:-/mån
Ord pris 10.995:-. NU 7.995:-
*) 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!
B E S Ö K ÄV E N VÅ R
OUTLET!
Separat butik på Ystadvägen 10.
Öppet i juli: Vardag 12-18. Lördag 11-15 Söndag 11-16.
www.blomsterbergs.se
www.blomsterbergs.se
404:-/mån
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1AFE8JC@E;>I<E
'*šDo^[j[h
=I<;8>JKRÖNIKAN
KVALITETSCYKLAR
TILL
KANONPRISER
<ei`bk`^dXe[f]kXi
kp[c`^\egXi]pd
EL CYKLAR
Crescent 2010
Shimano nexus 8vxl.
Aluminium ram 55cm
Ord.Pris: 17995:-
13995:-
Monark
Shimano nexus 3vxl.
Aluminium ram 51cm
Ord.Pris: 17995:-
13395:Navgenerator
Crescent Torste 2010
Shimano nexus 3vxl.
Navgenerator
Aluminium ram 51cm
Ord.Pris: 5595
4495:-
Monark City 2011
Shimano nexus 3vxl.
Navgenerator
Aluminium ram 55-59cm
Ord.Pris: 5595
3795:-
”Du borde byta
mössa. Den är ful”.
Orden var en
kvinnas. Vi var på
nån form av dejt.
Inte mycket mer
att säga om det, tänkte jag.
Hon gillar inte mössan, det gör jag.
Anledningen till att jag minns det sedan länge preskriberade påhoppet och nu
skriver en krönika om det är att mösskommentaren var starten på ett veritabelt
stilmord. Nästa offer: min cykel. Jag
tror hon använde adjektivet ”fjantig”.
AX^jmXc[\% Och försökte styra in samtalet på annat.
Men hon fortsatte. Att bära
linne gör man på sin höjd på
stranden. Förresten doftar en
riktig man parfym – och har
nån form av accessoar, helst
runt handleden.
Tankarna for runt i mitt
huvud. Säger hon de här
sakerna för att göra mig en
tjänst? Eller bara för att vara
elak?
9fi[\aX^]ijmXiX mina identifikationsmarkörer?
Eller typ kontra och ljuga om
att hon är kobent, och att hon har
müsli mellan tänderna?
Svårt läge.
Medan jag planerade strategi hade
mina nya byxor och faktumet att jag inte
bar skjorta fått underkänt.
;\k€icli`^katt prata om plugget, pop och
bio på ett avslappnat sätt när man samtidigt totalsågas från topp till tå. Testa och
du märker. Jag gjorde ett försök. Men när
hon började föra ett resonemang om att
vegetarianism är ohälsosamt gav jag
upp.
Jag drog först slutsatsen att hennes agerande var en omväg för att
säga ”dra dit pepparn växer”.
Men så var det inte.
PETER
HERKEL
REPORTER
8e[iXXogcfZb från vårt samtal
var att hon är svag för Spaniencharter och amerikanska
komedier.
Min enda rimliga analys av
mötet är att alla människor har
en nemesis, som är ens totala
motsats. Som skyr det du gillar
– och vice versa.
Uppenbarligen var personen
som satt på andra sidan bordet
min nemesis.
Vi sågs aldrig mer.
Men mössan och jag firar tio år
nästa vinter.
5695:-
4495:Crescent city röd
Shimano nexus 3vxl.
Navgenerator
Aluminium ram 51cm
Ord.Pris: 5495
Crescent city svart
Shimano nexus 7vxl.
Navgenerator
Aluminium ram 51cm
Ord.Pris: 6695
Monark Karl 2010
Shimano nexus 3vxl.
Aluminium ram 55cm
Ord.Pris: 4695
3595:-
LEDIGHE T DE LUXE . K ARL SKRONA– GDY NIA .
Ingenting går upp mot den
svenska sommaren.
Förrän du upplevt den polska.
Crescent Castor 2010
Shimano nexus 7vxl.
Navgenerator
Aluminium ram 55-59cm
Ord.Pris: 6495
Crescent Glommen
Shimano nexus 3vxl.
Navgenerator
Aluminium ram 51cm
Ord.Pris: 6995
5495:-
Monark Karin
Shimano nexus 3vxl.
Aluminium ram 51cm
Ord.Pris: 5295:-
4995:-
Monark Margareta 2010
Shimano nexus 7vxl.
Aluminium ram 51cm
Ord.Pris: 5995:-
3995:-
4695:-
HJÄLMAR
Största sortimentet i Malmö
140 olika modeller !
Under sommaren visar sig Trójmiasto (de sammanflätade
städerna Gdynia, Sopot och Gdańsk) från sin bästa sida.
Här finns över 350 restauranger och kaféer, prisvärd shopping,
Europas finaste stränder, ett myllrande gatuliv och en kontinental
atmosfär. Enligt Forex semesterindex är Polen dessutom det
billigaste landet i Europa att semestra i. Här får du som svensk
resenär dubbelt så mycket för pengarna.
Inte heller på vägen hit behöver du sitta sysslolös. Upplev
Ledighet de Luxe ombord på våra fartyg med god mat och
dryck, skönhetsbehandlingar och levande musik.
100-1500:- FÖR DIN GAMLA HOJ I INBYTE
Gäller ej barncyklar och MTB
040 611 42 52
Möllevångsgatan31
MALMÖ
www.hojen.eu
Boka din resa på www.stenaline.se/polenkryss, 0455-36 63 00
eller hos din resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
Två nätt
ombord o er
c
heldag i h en
Polen.
MaxiCru
ise 36h
fr
485:-
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
Do^[j[hš'+
Christiania Bikes
Made in Denmark
am
d Stre
The Original
Frien
d
ra me
kame
5 Mpix
r
cesso
b pro
Snab
Skräddarsy din modell!
Massor av demoex till bra priser.
Plats för 2-6 barn.
blixt
Hos oss hittar du även
...och Elcyklar
500:- rabatt
på valfri cykel i butiken p g a vägarbete.
Gäller mot uppvisande av denna kupong,
end tom 5/7. Ej barncyklar o Karin cykeln.
Pris i grund fr.
0:13.rs9äk0
g
rin ingår.
ice samt fö
Livstids fri serv
Dansk design och kvalitet sedan 1984. Familjecykel/förskolecykel
Skräddarsy en modell som passar just dina behov. Kom in & provkör!
HTC Wildfire S har Friend Stream som gör det lättare att hålla kontakten med
alla kompisar. Du ser när de uppdaterar sina konton, kan dela med dig av dina
favoritapplikatoner och när de ringer visar telefonen deras Facebook-status.
BIKEMASTERS
Vi finns på Getgatan 48, Limhamn.
Telefon 040-15 39 99
Öppet Vardag 10-18, lör 10-14
n
nsatio
sor
roces
rm
ore-P
C
l
a
” skä
Du
på 4,3
m
r
ä
k
HD-s
Stor Q
TC Se
Nya H
HTC Sensation är perfekt för multitasking och ger dig oslagbara multimediaupplevelser. Nu kan du lyssna på en ny låt, ladda ner ett dokument och surfa
på nätet – samtidigt och i perfekt harmoni, tack vara den nya blixtsnabba dual
core-processorn. HTC Sensation har även ett unikt skärmlås som ger dig snabb
tillgång till det du använder mest.
skärm
s pek
7-tum
se
C Sen
ed HT
id m
Andro
Unib
HTC Flyer är en interaktiv 7-tums surfplatta som man lätt kan ta med sig överallt.
HTC Flyer är den första surfplattan som använder HTC:s senaste innovation, en digital
penna. Med pennan kan du teckna, måla, skriva, underteckna dokument och till och
med anteckna på bilder. HTC Flyer levereras med HTC Watch, som fungerar som en
liten hemmabio du kan ta med överallt!
HTC Sense
HTC är baserad på tre centrala principer:
Du kan arrangera dina startskärmar precis som du själv vill och få snabb
tillgång till de program och kontakter du använder oftast.
När du väljer en kontakt visas allt från SMS och samtal, till tweets och
fotouppdateringar på ett och samma ställe, och du kan säkerhetskopiera dina
kontakter så att du lätt kan återställa dem om olyckan skulle vara framme.
Du kommer att upptäck mängder med små, praktiska detaljer som ger dig en
bättre HTC-upplevelse, allt från möjligheten att stänga av ringsignalen genom
att vända på telefonen till att styra den via en dator om den försvinner eller
blir stulen.
Årets nyckeltal*
-54% +116%
Spädbarnsdödlighet
Företagande
* Siffrorna kommer från Wakiso Epicenter i
Uganda och avser en femårsperiod, 2002–2007.
INVESTERA DU OCKSÅ
W W W. H U N G E R P R O J E K T E T. S E
Telefonerna köper du på ELGIGANTEN!
För senaste pris och lagerstatus surfa in på
vår hemsida: www.elgiganten.se. Eller besök
våra varuhus för demonstration
av produkterna.
m
miniu
n i alu
esig
ody-d
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1AFE8JC@E;>I<E
',šDo^[j[h
FRÅGAN
KÄND FRÅN YOUTUBE
■ DXkcX^e`e^#_lj_‚ccj\bfefd` och km€kki‚[% Under två
veckor har nyanlända invandrare fått lära sig hemkunskap på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. I dag
avslutas kursen – och eleverna tar med sig ny kunskap
om jm\ejbXdXkkiX[`k`fe\i i bagaget. K<OK=FKF1I<9<:B8JA{9<I>
”Laserturken” blir
radiodokumentär
D8CD{%AX^bXe_X^\kk\e
Vilken är den godaste
svenska maträtten?
■8cY\ikXJki\\k#(.‚i#]i‚eC`Y\i`X%
?XimXi`k`Jm\i`^\`ki\‚i1
■8e`kXBfiYX#(-‚i#]i‚eGfc\e%?Xi
mXi`k`Jm\i`^\`km‚‚i1
■J\d`i8jXe`#(.‚i#]i‚eDXb\[fe`$
\e%?XimXi`k`Jm\i`^\`e`fd‚eX[\i1
– Lax! Till och med min
mamma, som annars inte
äter svensk mat, gillade det.
Så den rätten kommer jag
absolut att fortsätta laga.
En sak som är annorlunda
med svensk matlagning är
att den tar så lång tid. Helst
ska man koka potatisen på
låg värme. Riktigt jobbigt
när man är hungrig.
– Lax med potatis var väldigt gott. Men jag gillade
inte alls risgrynsgröten som
vi gjorde, men det har jag
i och för sig aldrig tyckt om.
Annars har jag tyckt att det
har varit väldigt roligt att
studera hemkunskap, jag
kommer att sakna att gå hit
om dagarna.
– Jag vet inte om det är
en typisk svensk rätt men
jag gillar i alla fall att göra
pannkakor. Jag visste en del
om Sverige redan innan jag
kom hit – bland annat att
ni gillar potatis, köttbullar
och brunsås. Och det stämmer ju, vi har fått laga det
under kursen.
c`k\fepXej\iX[Y`c[Xm
jkX[j[\c\e%
;\kd\[^\i[\eefi$
jb\i\gfik\ijfdc‚^
YXbfd`ejcX^\kd\[
ÉCXj\iklib\eÉg‚
Ifj\e^‚i[%
G‚je[X^j€e[j\e
[fbld\ek€ifdPflklY\$$
b€e[`j\ejlgg^‚e^fZ_
]Xcc%
NRK-reportern Bjørn Carl-d
sen gjorde inslaget med
Malmöbon som senare
blev känd som Youtubefenomenet Laserturken.
Han berättar i programmet att han valde att sända
från Rosengård eftersom
stadsdelen kallas ”Nordens
tuffaste ghetto” i den politiska debatten i Norge. Det
trots att inga av de då kända skottlossningarna som
gäckade Malmö förra hösten skett på Rosengård.
@e^XmXg\e
Och Carlsen såg heller inte
några vapen – trots att han
i inslaget rapporterar att
Laserturken har bilen full.
Laserturken blev celeb-
ritet över en natt när han
i norsk tv berättade om hur
han letade efter den skytt
som gäckade Malmö förra
hösten. Klippet där mannen berättar om med vilka
metoder han ska ha ihjäl
skytten har setts 1,1 miljoner gånger på Youtube.
Jblcc\]‚jb`mbfekiXbk
Då talades det om att han
skulle erbjudas skivkontrakt och att det skulle spelas in filmer.
Men löftena rann ut
i sanden, enligt radiokanalen P1. Regissören Josef Fares som nämnts som samarbetspartner känner inte
till planerna alls.
Dick Fredholm som jobbar som informatör på
Rosengård stadsdel berättar att han först övervägde
att ”köpa in Laserturken”
när han såg inslaget. Syftet skulle vara att han för
kommunens räkning skulle
säga ”kloka saker”. Men så
blev det inte.
Den så kallade Laserturken har själv inte medverkat i radiodokumentären.
G<K<I?<IB<C
g\k\i%_\ib\c7Z`kpdXcdf%j\
■Gif^iXdd\kj€e[jg‚ci$
[X^bcfZbXe('`iX[`fbXeXc\e
G(%
30.000 EXOTISKA VÄ XTER
APELSINTRÄD
BLOMSTERLÖNN
På stam
79:-
Många olika
med många apelsiner
KRYDDOR
storlekar.
Ord. lågpris
Bonsaiträd fr.
99:Kan plant- 4 st 99:Köttätande växter 96:Ute Hortensia
99:eras ute.
Olivträd på stam 129:SEN
ON
Från
ANN
A
VIS
& betala endast
Lagerträd fr.
7990
90
Hibiskus
2990
Hibiskus stora ex 4990
(Branschpris 100:-)
189:-
59
99:-
3/7 |
CHILI med frukt
79:Perren, utehibiskus 3990
Perenn, ovanlig sort,
3990
storblommande
ÖSTERGATAN 1, MALMÖ – VÄLKOMNA
1.200 KVM DJUNGEL
Kattgräs
30.000 EXOTISKA VÄXTER
90
LÖRD 10–15, SÖND 11–15, VARD 10–18. 27
Gäller t o m 8/7
FIKONTRÄD
Klara Kazmi &
The Professional Funhavers
kl 19 Enskifteshagen (Annelund)
Med lekfull glädje levereras en gungande
blandning av soul, reggae, jazz och funk.
www.malmo.se/sommarscen
.
.
.
r
å
v
l
l
i
t
n
e
g
ä
v
ka
Ta ra
E
!
n
e
d
n
a
d
u
j
b
r
e
s
g
a
d
a
n
l
a
g
d
e
M
NDAST
GÄLLER E
G 1/7:
A
D
E
R
F
G
A
D
I
Core
l
a
u
C. D
Intel
k
rddis
å
h
GB
500
kärm
s
T
” TF
15,6
3333
Spara 657
LÖRDAG
?
LCD-TV
SMS:a
till 72323
”
N
E
T
N
A
IG
G
L
E
“
vanligt SMS.
Kostar som ett
SAMNPRV510A07
Snygg 15,6” laptop från välkända Samsung. Utrustad med en Intel Celeron Dual Core T3500 processor, 500 GB hårddisk,
3 GB internminne och ett Intel GMA X4500 1672 MB delat grafikminne. I datorn finns även webbkamera, minneskortsläsare,
wlan mm. Levereras med Windows 7 64-bit.
(Ord. Gigantenpris 3990:-)
Gäller endast 1/7 i samtliga Elgigantens varuhus så långt
lagret räcker. Max en av varje annonsvara per kund.
DE
DAGSERBJUDAN
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
'.š?didZWh[
MEJL & MESS
{bX[kip^^_\kfZ_Y€kki\bmXc`k„
=I<<;8N@K
* , - /
[X^Xi%J‚c€e^\
_Xi[\ejm\ejb\
aflieXc`jk\e
;Xn`k@jXXbjlkk`k
`]€e^\cj\`<i`ki\X
ÆlkXei€kk\^‚e^%
■ Le[\i ‚i\e )''*$)''-#
när jag var vice ordförande i Tekniska nämnden
i Malmö, drev vi moderater intensivt ståndpunkten
att det borde finnas bemannade offentliga toaletter
i Malmö. Vi menade att bemannade offentliga toaletter avsevärt skulle öka
tryggheten och kvaliteten.
Vi tog regelbundet upp frågan vid de årliga budgetskrivelserna, och i samband med Åtgärdsplan för
offentliga toaletter i Malmö
2004. Vi fick dock inget gehör för vår ståndpunkt från
den S-styrda majoriteten.
Vi fick veta att det var ingenting för Malmö och att
det fanns modernare lös-
ningar som Malmö skulle
satsa på.
Elj\iaX^ att den S-styrda
majoriteten backat, tänkt
om och ändrat sig.
Det blir en bemannad
offentlig på Gustav Adolfs
torg. Det är bra!
Görs det på rätt sätt så
kommer tryggheten och
D\acXk`cc1kpZbk`cc7Z`kpdXcdfcle[%j\
Jbi`mbfikLgg^\Xcck`[eXdefZ_
X[i\jj€m\efd[lXem€e[\ij`^eXkli%
I\[Xbk`fe\e]iY\_‚cc\ij`^i€kk\e
Xkki\[`^\iXk\ok\ieX%
kvaliteten att öka. Och
det är bra för var och
en som rör sig i Malmö
och på ”Gustav”, samtidigt som det är bra
för Malmö som besöksstad.
Bättre sent än aldrig.
=FKF1J:8EG@O
I@:B8I;N<E;<CD
C\[XdfkDXcdbfddle]lccd€bk`^\
((Yl[fi[]iZpbc`jk\i
extra väl att cykla på, där
slipper man trängas med
alla andra cyklister.
- Vid korsande cykelba-
nor ska du absolut inte sakta in, du har alltid förkörsrätt oavsett vilket håll du
kommer ifrån.
( Cykelbanan är tillräck-
ligt bred för att kunna cykla
i bredd och småprata med
en kompis eller två. Utnyttja hela ytan!
) Cyklar du långsamt är
det bäst att du ligger mitt
i cykelbanan/gatan så du
slipper bli omkörd.
* Behöver du köra om en
annan cyklist bör du vänta
tills du får möte.
+ Om du av någon anled-
ret! Vid vänstersväng –
vänd dig inte om och sträck
inte ut handen, du kan tappa kontrollen över cykeln.
Vid högersväng - cykla förbi framförvarande cykel,
bromsa in och sväng.
/ Den trekantiga, gula
(( Om du ändå känner ett
skylten med röd ram (lämna företräde) och de vita
målade ”hajtänderna” i slutet av cykelbanan vid korsning finns enbart där för att
pryda omgivningen och är
inget att bry sig om.
trängande behov av att ställa cykeln i ett cykelställ rekommenderas att ställa den
på tvären över 4 platser för
att förhindra fler cyklister
att nyttja cykelstället.
ning måste gå och leda din
cykel gör du det lämpligast
på cykelbanan då cyklar
alltid ska färdas där.
0 Stanna aldrig bakom en
, Trottoarer lämpar sig
stillastående cyklist vid en
korsning, ställ dig bredvid
■ @YcXe[ undrar man om
det egentligen är lönsamt
att utbilda sig när man
ändå inte får något jobb.
Jag är en 33-årig kvinna som blev klar med mina
studier för fem år sen efter
att ha studerat i fem och
ett halvt år. Jag har tre
akademiska examen varav den ena är på magisternivå och över 300.000
i studielånsskulder. Under dessa år har jag sökt
hundratals jobb utan framgång och varit på ett antal
anställningsintervjuer men
det slutar alltid med att någon annan får jobbet. Jag
har frågat varför och får alltid samma svar ”du har inte
någon arbetslivserfarenhet”.
eller kör om. Vid rött ljus
– försök få plats så många
som möjligt bredvid varandra så du inte missar
när det blir grönt. Cykla gärna redan innan det
slår om, så du garanterat hinner över.
(' En cykel ska helst
parkeras så nära en ingång som möjligt. En
cyklist får tillräckligt med
motion under cykelturen
och behöver sannerligen
inte gå långa omvägar
från ett olämpligt placerat cykelställ 10 meter bort.
. Båda händerna på sty-
vi[\kcekXkkgcl^^X6
Men hur ska jag få någon erfarenhet när inte
någon vågar anställa mig
undrar jag? Man befinner
sig i det klassiska moment
22; jag får inget jobb för att
jag inte har någon erfarenhet men jag får ingen erfarenhet eftersom jag inte
får något jobb. Vad gör
man i min situation?
Jag vill samtidigt ge alla
arbetsgivare en uppmaning: våga ta chansen att
anställa någon som saknar
arbetslivserfarenhet för
alla har vi varit oerfarna
en gång i tiden, men man
lär sig med tiden och enda
sättet att få erfarenhet är
att få praktisera det man är
utbildad för!
É8I9<KJC{JJF:@8C8I9<K8I<É
?‚ccgi`mXkc`m\k]i[`^ja€cm
■
måste så många privatliv för att man måsMXi]i
D\[[\jjX enkla regler i hu-
=FKF1J:8EG@O
■ JfdZpb\cg\e[cXi\upplever jag dagligen en del intressanta moment. Jag har
därför dristat mig till att
skriva ner 11 enkla budord
för cyklister att tänka på
när det är dags att ge sig ut
i trafiken.
Jdj1X[`eX‚j`bk\ik`cc.)(*'
^iXk`j#d\e\m\ekl\cckiX]`b$
Xm^`]kk`ccbfdd\i %
Jbi`m:@KPJd\ccXejcX^ DC
d\ccXejcX^ [`ek\ok%
vudet blir cykelturen en
njutning för alla.
F$9J@IFE@
prata så högt i sina mobiltelefoner om sitt privatliv så att alla runt omkring
hör? Är detta en ”fortsättning” på facebook där man
lämnar ut allting om sitt
te få den uppmärksamhet
som man aldrig fick som
barn???
Håll privatlivet för dig
själv, snälla!
D8KJC@E;>I<E
Välkomna till Sommarloppis hos
Lions Club i Vellinge
Lördagen 2 juli mellan 09.00–13.00.
Välkomna att fynda bland många nyinkomna prylar och
njut av kaffe och nybakade bullar.
Arrangör:
LIONS Club Vellinge
FORTSÄTTER!
Stockholm Marimekko: Norrmalmstorg 4
Malmö Marimekko: Skomakaregatan 6
Lif båtsskj
ule
lleri
a
t
G
HÖGSOMMAR
2 juli – 14 juli
Vernissage
Lördag 2 juli 13–17
Skanörs hamn
www.marimekko.com
Greta Wetterlöf-Rhodin, olja
Leif I.R. Lindén, olja
Kjell A Nilsson, akryl
Christina Ganslandt, olja
BrittMarie Lanker, guld och silver
Vibeke Falk, skulptur
Öppet utst.dagarna 13-17
http://gallerilifbatsskjulet.vpsite.se/
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
Do^[j[hš'/
Symfonikonsert 3 juli
Vad är det för
skillnad mellan
ett nytt tak?
Lunds Stadshall kl. 18.00
Nordiska
Ungdomsorkestern
2011
E. Chabrier: Joyeuse Marche
A. Dvorak: Cellokonsert
H. Berlioz: Symphonie Fantastique
Solist: Erik Uusijärvi, cello
Dirigent: Stefan Solyom
Biljetter i Stadshallen från kl. 17.00 på konsertdagen
Cyklar till alla!
Monark Karin
Visste du att vi har inbytesgaranti
på alla våra Cresent barncyklar!
(12”- 24” upp till 50% tillbaka)
För bostadsrättsföreningar hittar man
oftast svaret i upphandlingen, då stora
skillnader kan förekomma i till synes
identiska produkter. Vid ombyggnationer
och renoveringar är ett bra förhandlingsläge
viktigt för att kunna garantera leveranssäkerhet, rätt entreprenör och rätt pris.
3-vxl med fotbroms, lås, belysning,
korg. Försäkring ingår. Svart, röd,
vit, rosa. Ord pris 4.795:-
Ring oss på 040-600 96 04 så berättar vi
mer om hur vi kan bistå er förening med
upphandling och byggprojektledning.
500:- rabatt
Vi ser om ditt hus.
3.995:-
Livstids fri service ingår!
på valfri cykel i butiken p g a vägarbete.
Gäller mot uppvisande av denna kupong,
end tom 5/7. Ej barncyklar o Karin cykeln.
www.bredablickforvaltning.se
LÖRDAGSÖPPET kl 10–14
$ Öppettider: Vardagar 10–18, Lördag 10–14.
Getgatan 48, Limhamn. Tel: 040-15 39 99
I dagg kl. 9.00 startar vår stora
SOMMAR-REA
+" $#)# ")"#%
" %$ #" "#
$$$ %$+"#!
$+&#"#$#"
#"$$$,"*" "$ )# &*"
$$#$++&#%
$* #$#&)""##**
&"*#$""# (%"+&"&"
# #$+"$$ $
)"# ")# "#($
""$'
Välkommen till Modehuset på Österlen
Malmövägen 1 Tel. 0417-103 21
#%# #
$
""!!!
VARD 9-18 LÅNGLÖRD 2/7 KL. 9-15
”Så mycket att
välja på.
...och vi hittade
det vi ville ha.”
Ring, så kommer en av
Ring,solskyddsexperter
så kommer en av
våra
våra solskyddsexperter
kostnadsfritt
hem till dig
för
att ge dig hem
hjälptill
och
kostnadsfritt
digråd.
för att ge dig hjälp och råd.
www.persiennexperten.se
Stenyxegatan 16 Malmö
www.persiennexperten.se
Öppet Mån-Fre 08.00-18.00, Lör 10.00-14.00
Malmö
040– 667 57 00
Lund
046–14 51 00
Helsingborg
042–21 88 00
Ängelholm
0431– 41 03 11
Eslöv
0413–101 08
Trelleborg
0410–135 50
Ystad
0411–192 10
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
(&šDo^[j[h
SVERIGE & VÄRLDEN
NYHETER I KORTHET
Åtal för politiskt
mord väcker oro
■=i‚ej\d\jk\i[X^k`cc
i`bj[X^%J‚_€ij\ic\[`^X
gfc`k`b\ilk%
■8II<JK<I@E>JFI;<Il[hbcdWZj_bbabW]Wh[_8[_hkj
C@98EFE%Den FN-stödda
tribunal som undersökt
mordet på Libanons förre premiärminister Rafiq
Hariri överlämnade i går
fyra åtal och arresteringsorder till åklagare.
D\[c\ddXi`?`qYfc$
cX_m€ekXjg\bXjlk#\e$
c`^k99:%
Rafiq Hariri och ytterligare 22 personer dödades av
en bilbomb i februari 2005.
Sedan två år tillbaks har en
FN-stödd tribunal undersökt morden. Nu är de klara.
bollah pekas ut, rapporterar BBC.
I`jb]ibXfj
?\dc`^X‚kXc
I går överlämnades fyra
åtal till åklagare i Beirut.
Till dessa hör fyra arresteringsorder.
Vilka som pekas ut som
inblandade i mordet på Hariri har inte offentliggjorts
men enligt lokala källor ska
minst två medlemmar ut
den shiitiska gruppen Hiz-
Hizbollah har en politisk
och en militant del och får
stöd från Iran och Syrien.
Företrädare från gruppen
har tidigare förkastat tribunalen och meddelat att de
inte kommer att tillåta att
några av deras medlemmar
arresteras.
I januari fällde Hizbollah den sittande regering-
en på grund av tribunalens
arbete.
Nu växer oron för att landet åter kastas in i politiskt
kaos och premiärminister
Najib Mikati har en knivig
balansgång att gå i hanteringen av åtalen.
Hariris son, nuvarande
oppositionspolitikern Saad
Hariri, välkomnar åtalen
och kallar de ”en historisk
händelse”.
8C<O8E;<IM@:B?F==
=FKF1J:8EG@O
I<;8BK{I1
8C<O8E;<IM@:B?F==
Xc\oXe[\i%m`Zb_f]]7Z`kpjbXe\%j\
Sommarledig riksdag väntas
förändra sjukförsäkring
JM<I@><%8cckkp[\ig‚Xkk
[\i[^ieX#d\[jk[
XmJm\i`^\[\dfbiXk\i$
eX#cpZbXj]‚`^\efd\e
]i€e[iX[jalb]ij€b$
i`e^%
Förändringarna gäller
bland annat att personer
som i dag inte har rätt till
sjukpenning åter släpps in
i systemet. En annan för-
ändring är att de som varit
sjuka i mer än sex månader
inte ska tvingas söka jobb
på hela arbetsmarknaden,
uppger SR. Förslaget drevs
i går igenom i riksdagens
utskott, och tros röstas igenom i riksdagen i dag.
Politikerna har egentligen sommarlov men extrainkallas i dag, något som
är mycket ovanligt.
:@KP
:@K8K<K
B;?wCC<II@BJK@E>
”@W]jheh_dj[Wjjlb`WhdWXb_h
ihWiWdZ[_cfed[hWZ[WlZ[j
XkZiaWfl_^W\jfi[dWh[j_Z$È
ELJB8>I<BC8E; JKv;8LGG
■<ei\e_‚cce`e^jXiY\kXi\kXi_a€cgXm\emXkk\ejcXe^]iXkki\ejXlgg\]k\ibiXmXcc\ieXg‚JpekX^dXkfi^\k`Z\ekiXcX8k\e%
@^‚iijkX[\[\k^i\b`jbXgXicXd\ek\k`^\efdcX^€e[i`e^Xi]iXkkbleeXj€kkX`^‚e^[\kjk‚cYX[jfdjbXjXe\iX>i\bcXe[j
\bfefd`%
=FKF1;@D@KI@D<JJ@E@J&J:8EG@O
=FKF1J:8EG@O
NYHETER I KORTHET
JKFI9I@K8EE@<E
G\ggXe[\jdj]‚i
Yi`kk\iXkk]`dgX
Det är brittiska forskare som genomfört en studie där rökare som är
i färd med att sluta får uppmuntrande sms, fem om dagen de första fem
veckorna sen tre i veckan under ett
halvår.
Peppet levererades i form av ”Yes,
det här klarar du!” och ”Nu har kolmonoxiden lämnat din kropp!”.
Och visst funkar det. Studien visar
att mer än var tionde som fått meddelanden lyckats sluta efter ett halvår, dubbelt så många jämfört med
testpersonerna som inte fick mobilstöd, rapporterar BBC.
:@KP
KLIB@<K
JKFI9I@K8EE@<E
D\ijXYfkX^\
dfk>XqX]cfkkX
DXjj`mXjki\ab\i
]ig\ej`fe\i
Ytterligare ett fartyg från
den internationella Gazaflottan har enligt aktivisterna saboterats. Denna gång
i turkisk hamn. Flottan ska
segla mot det blockerade
Gaza.
Hundratusentals britter demonstrerade i går i samband
med en stor strejk över hela
landet, bara i London tågade enligt SR 50 000 personer mot regeringens förslag
om försämrade pensioner.
JM<I@><
<^pgk`\i]‚i^fem‚i[
Sveriges regering ska bekosta vård i
Sverige för minst åtta egyptier som
fick svåra ögonskador under vårens
revolution i landet, enligt SR.
LJ8
?X[\bfekXbkd\[dljc`djbXYi[iXjbXg\k
Utrikesminister Hillary Clinton bekräftade i går enligt BBC att USA haft
kontakt med egyptiska islamisterna
muslimska brödraskapet i sex år.
JM<I@><
Kle^XjgXibiXm]i=ij€bi`e^jbXjjXe
■Km‚ki\[a\[\cXiXm[\
Yi`kk`jbXibXieX_€m[Xi
Xkk[\m`ccjclkX%
=FKF1J:8EG@O
=FKF1J:8EG@O
G8IK@C<;8I<>{I8E?v>>CLE;K8C8I
GwBI@JK;<DFBI8K<IE8JI@BJK@E>%
G8IK@<K?8IDFKM@E;F:?DwE>8K8$
C8IFD<KKBI@JK@E>#Ew>FK?v>>$
CLE;M<IB8IM8I8JDvIKJ8DK
D<;M<K<EFD%
Underskottet växer och nu måste Försäkringskassan troligtvis spara upp
till en halv miljard kronor till 2013,
rapporterar TT.
1 600
KROATIEN
KLART FÖR EU
42,4
%%%jm\ejbXjfc[Xk\i
_Xi`j\od‚eX[\i
`e^‚kk`<L1jjeXYY$
`ejXkjjkpibXEfi[`Z
9Xkkc\>iflg%>ilg$
g\ejXkk\jXc[i`^`e#
d\ejkpibXej>i`$
g\egcXejb`ZbX[\j
k`ccC`Yp\e%Elc€d$
eXi[\m\ik`cc\e
jkpibXle[\igfikl$
^`j`jbfZ_^i\b`jb$
c\[[jkpibX%
■ <L$bfdd`jj`fe$
\ed\[[\cX[\`^‚i
XkkBifXk`\eYc`i
le`fe\ej)/1\d\[$
c\djcXe[[\e(alc`
)'(*#\ec`^kKK%Bif$
Xk`\e_Xi]‚kkm`jX
XkkdXekX^`kkX^`
bfiilgk`fe\efZ_
XkkdXejXdXiY\kXk
d\[bi`^j]iYipkXi$
ki`YleXc\e]i[\k
]fieXAl^fjcXm`\e%
%%%b`cfd\k\ic‚e^
€im€ic[\ejc€e^jkX
Yif]ii\^lca€ikiX$
]`b%9ife#jfdgg$
eX[\`^‚i#jki€Zb\i
j`^d\ccXe[\eb`$
e\j`jbXbljkjkX[\e
H`e^[XffZ_\e
e€ic`^^Xe[\]ifik
g‚\el[[\%
*''''Y`cXig\i
[X^i€beXidXe
d\[#\ec`^k99:%
Köp EPOQ kök för 25000:-
– FÅ ELECTROLUX
KYL/FRYS PÅ KÖPET!
:
VÄRDE
8000
ENA34933W
Vitt
185 cm
Pris 7995:-
ENA34933X
Stål
185 cm
Pris 8995:-
ENA38933W
Vitt
201 cm
Pris 8995:-
ENA38933X
Stål
201 cm
Pris 9995:-
Stort utbud
av kyl/fryspaket
att välja mellan.
Gloss Vit
kök
Frakt tillkommer. Läs mer om kampanjen på www.elgiganten.se/kok
Kampanjen gäller endast hos
Elgiganten t o m 17/7 2011.
r
a
m
m
o
S
Premiärpris:
29.990:(Ord.pris 37.260:-)
Dubbelsäng
HÄSTENS. Marquis 180x200 cm inkl BJ-bäddmadrass
och ben. OBS! Kampanjen gäller alla standardstorlekar
i blåruta.(ord.pris 37.260:-)
Spara
40%
50%
4.155:-
Ny bild
kommer!
rabatt!
rabatt!
Ställbar säng
STJÄRNBÄDDEN. Diamant ställbar 90x200
cm inkl bäddmadrass ”Latex Trens” och ben.
(ord.pris 20.150:-) NU 15.995:-
15%
Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
Nyhet!
rabatt!
Utgående sortiment
Utgående sortiment
MIMOU. Gäller på hela
vårens utgående sortiment.
LEXINGTON. Gäller på hela
vårens utgående sortiment.
Spara
Spara
10.290:-
1.750:-
Nyhet!
Dubbelsäng
Dubbelsäng
Dubbelsäng
Dubbelsäng
TEMPUR. Relaxation Basic
inkl bäddmadrass exkl ben.
(ord.pris 24.990:-) NU 21.240:-
HÄSTENS. Excel II inkl BJ-bäddmadrass
och ben. (ord.pris 50.280:-)
NU 39.990:-
STJÄRNBÄDDEN. Safir Kontinental
180x200 cm inkl bäddmadrass och ben.
(ord.pris 12.745:-) NU 10.995:-
CARPE DIEM. Resö 180x200 cm
inkl bäddmadrass exkl ben.
Introduktionspris 34.990:-
På
köpet!
Spara
Nyhet!
6.000:-
Silkeskudde + täcke
Dubbelsäng
Dubbelsäng
Köp en komplett CARPE DIEM säng,
så medföljer kudde och täcke i silke
utan extra kostnad.
Värde: 4.260:-/liggplats
JENSEN. Classic Diplomat
180x200 cm inkl bäddmadrass exkl ben.
(ord.pris 25.990:-) NU 19.990:-
NYX. Ramsäng 180x200 cm
inkl bäddmadrass ”BM1” exkl ben.
(ord.pris 27.280:-) NU 22.990:-
40%
rabatt!
Duntäcke och Dunkuddar
ENGMO DUN. Gäller på utgående
Royalserie så långt lagret räcker.
Upp till
50%
50%
ktigt bra
Vill du göra ett ri
där det
sängköp - åk dit
välja på
finns massor att
en
och där du får d
nar.
service du förtjä
OVA!
Välkommen till S
rabatt!
rabatt!
Just nu
Enkelsäng
3.290:-
SOVA BAS1 90x200 cm inkl
bäddmadrass ”BM1” exkl ben.
(ord.pris 5.090:-)
Halva
priset!
Sängbord
ZEBRA COLLECTION. Nova sängbord i
vitlack. (ord.pris 1.795:-) NU 895:-
Halva
priset!
Halva
priset!
Nyhet!
Sängbord
Dunkudde
Duntäcke
ZEBRA COLLECTION. Silva sängbord
i vitlack. (ord.pris 2.850:-/st) NU 1.990:Svartbetsad bok (4.270:-/st) NU 2.990:-
SOVA DUN. Sommardunkudde 50x60 cm
(ord.pris 990:-/st) NU 495:-/st
SOVA DUN. Sommarduntäcke,
155x210 cm. 10-års garanti.
(ord.pris 2.190:-) NU 1.095:-
MALMÖ/SVÅGERTORP
NYPREMIÄR!
Nornegatan 6 (bredvid Bauhaus). Tel: 040-12 99 40. E-post: svagertorp@sova.se
Öppet: Vard 10-19, Lörd 10-17, Sönd 10-17.
MALMÖ CITY/HANSA
NY BUTIK!
Malmborgsgatan 6. Tel: 040-631 88 90. E-post: malmocity@sova.se
Öppet: Vard 10-19, Lörd 10-17, Sönd 12-17.
LUND/NOVA
NYPREMIÄR!
Avtalsvägen 7 vid Nova (mitt emot Media Markt). Tel: 046-13 55 10.
E-post: lund@sova.se Öppet: Vard 11-19, Lörd 11-17, Sönd 12-17.
www.sova.se
Boka tid...
...för att träffa
naprapat i butik!
Finns även i svartbetsad bok.
(ord.pris 1.990:-) NU 995:-
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1AF?8EG@?C<D8IB
(*šIfehj
SPORT
FALSTERBO HORSE SHOW
;I<JJPI<EJ>I8E;FC;C8;P
■ I helgen inleds Falsterbo horse show – en jlg\i_\k_€jk]\jk
i absolut världsklass. City ger dig guiden till sommarens
jkfiXjb‚ejbXi`[jgfikj_€e[\cj\.
=I<;I@BC@E;JKI8E;
]i\[i`b%c`e[jkiXe[
7Z`kpdXcdf%j\
Storstjärnan som rider på
■8EBPM8E>ILEJM<Ehar
;I<JJ<I8K<B@G8><
dominerat dressyren i 20 år
;I<JJPI%;\k]`eej\efidk
dpZb\k_^bmXc`kXk`m
_€jkjgfikg‚=Xcjk\iYf
_fij\j_fn%
D\ejbX[lYXiXj\\e
jXbÆ[‚€i[\k[i\jjpi$
k€mc`e^\efZ_[\jj
jkfiXjka€ieX8ebpmXe
>ilejm\ejfd^€cc\i%
Årets upplaga av dressyrtävlingen i Falsterbo blir
den bästa genom tiderna
med ett startfält som kryllar av världsstjärnor.
Störst av dem alla: Anky
van Grunsven. Förstås.
Den 43-åriga holländskan har dominerat dressyren i 20 år.
– Hon har en perfekt
kombination av talang,
hängivenhet och envishet,
säger Annica Westerberg,
svensk landslags ledare
i dressyr för young riders
och OS-deltagare 1992
i Barcelona.
K€eb\ii€kk
– Dressyr är en tankesport
och Anky tänker rätt. Det
handlar väldigt mycket om
att ta vara på varje centimeter ute på banan. Det är
inte bara piruetten som ska
stämma, utan även vägen in
i och ur den.
Anky van Grunsven började rida när hon var sex år
gammal, och blev elitryttare redan som 14-åring. Sedan dess har det inte varit
någon hejd på framfångarna. van Grunsven vann holländska mästerskapen 1990
och har därefter plockat
hem ytterligare 13 inhemska titlar.
■8ebpmXe>ilejm\ed\[
_€jk\eJXc`e\if€i=Xcjk\iYf
_fij\j_fnjjkijkX[iX^$
gc‚jk\i%
=FKF1J:8EG@O
Men det är framför allt de av att det finns en stjärna
tre individuella OS-guld- att se upp till, säger Annica
en som gjort henne inter- Westerberg.
– Och det finns
nationellt berömd.
något där för alla
I Sydney 2000 tog
i Anky van
hon sitt första
”Hon har en per- Grunsvens ridguld tillsammans med Bon- fekt kombination av ning. Den som
fire. Det andra talang, hängivenhet inte är så insatt
och envishet.”
i dressyr ser henkom fyra år se8EE@:8N<JK<I9<I>#
nes ridning ser
nare i Aten med
C8E;JC8>JC<;8I<
det nog mer som
Salinero, och på
en skönhetsupplehonom upprepade
hon senare bedriften velse, medan de som är mer
i Peking 2008 – och blev bevandrade inom sporten
tittar på saker som takt,
historisk på köpet.
Annica Westerberg skul- tempo och kvaliteten på röle inte bli förvånad om van relserna.
van Grunsven kommer
Grunsven tar ytterligare ett
till Falsterbo med häsguld i London 2012.
– Så länge hon har kropp ten Salinero, på vilken hon
och vilja kommer hon fin- vunnit två OS-guld. Ekipaget gör sin första tävling på
nas med däruppe.
över ett år, eftersom den 17
<^\kbc€[d€ib\
år gamle Hannoveranaren
Framgångarna har gjort varit skadad. Det är dock
Anky van Grunsven till en inget som kommer påverka
internationell storstjär- prestationen, tror Annica
na med ett eget klädmärke Westerberg.
– och hemma i Holland har
– Kommer hon med Salihon en tv-show. Hennes nero betyder det att han är
förmåga att marknadsföra frisk, och då kommer hon
sig själv och sin sport har vara med i toppen. Men
gjort att dressyren där gått hon får inga segrar gratis,
om hoppningen i popula- svenskarna kommer vilja
ritet.
utmana om segern.
=I<;I@BC@E;JKI8E;
– Alla sporter mår bra
PERFEKT
FAKTA: 8EBPM8E>ILEJM<E
■=[[\j[\e)aXelXi`(0-/`<ig#?fccXe[%
■vi^`]kd\[Ja\]AXejj\e#jfdfZbj‚€i_\e$
e\jki€eXi\fZ_k`cc`bX?fccXe[j]iYle[jbXgk\e%
■?XikX^`k/FJ$d\[Xca\i*^lc[#,j`cm\i %
■?XikX^`k.MD$d\[Xca\i)^lc[#,j`cm\i %
■?XikX^`k((<D$d\[Xca\i+^lc[#-j`cm\i#
(Yifej %
■?Ximlee`km€ic[jZlg\e`[i\jjpie`f^‚e^\i%
■?XijXkkki\m€ic[ji\bfi[`gf€e^%
,DwJK<E@=8CJK<I9F
(
GFEEPB|I=@E8C
E€i1Fej[X^[\e-alc`#(+%''
MXi1;i\jjpi8i\eXe%
■C€^\XkkjgXeX`]iXdk`[\ej
jka€iefie€i[\ejm\ejbX
kXcXe^\c`k\e`gfeep[i\jjpi
^iXlggfd]ijkXgcXkj\e%
?€ik€mcXi_€jkXilggk`cc(+/
Z\ek`d\k\i`dXb_a[d\[
ipkkXi\le[\i(/‚i%
)
JP;JM<EJB8E=8CJK<I9F?LE$
K@E>#?FGGE@E>&K<IIvE>I@KK
E€i1Fej[X^[\e-alc`#(,%*'%
MXi1JkfiX?fggXi\eXe%
■Kifc`^\e=Xcjk\iYfjXcciXkl]]Xjk\k€mc`e^
ÆY‚[\]i_€jkfZ_ipkkXi\%MXec`^_fgg$
e`e^YcXe[Xjd\[k\ii€e^dfd\ek`ee\$
_‚ccXe[\^XceX_`e[\im\ijkfZbfZ_jk\e
lkXe]i_fggXi\eXe%8cck`[€i[\ke‚^fe
iXdcXiXm`mXkk\e^iXm\e%%%
*
<OHL@J>I8E;GI@OB|I
E€i1Ci[X^[\e0alc`#(*%''
MXi1;i\jjpi8i\eXe%
■J\e‚^iXXmm€ic[\ejY€jkX
[i\jjpi_€jkXifZ_[\jjipkkXi\
^iXlgg`\oki\dkm€cbfdgfe\$
iX[\fZ_bfejke€ic`^Xgif^iXd
k`ccglYc`b%;\k€i_€i[lbXe
]‚j\m€ic[jjka€ieXe8ebpmXe
>ilejm\e^c€ejX%
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
Ifehjš(+
JGFIK@BFIK?<K
FAKTA: =8CJK<I9F@J@==IFI
=IFI
■-,'''''bifefijbX[\cXjlk
lk
`gi`jg\e^Xi%
■-''_€jkXijbXk€mcX%
■,0*jbXi`[X[\jjX_€jkXi%
■(.eXk`fe\i]`eeji\gi\j\ek\$
?%
iX[\`[\+-k€mc`e^jbcXjj\ieX%
iX
■)'+'''c`k\imXkk\ebfdd\i
^‚‚k]iXkkjc€ZbX_€jkXieXjkijk%
■*'kfe_bfdd\i_€jkXieX
j€kkX`j`^%
■*'''''bmX[iXkd\k\ijkfik€i_\cX
\m\m\dXe^jfdi‚[\k`=Xcjk\iYf%
■-'+,+Y\kXcXe[\‚jb‚[Xi\mXig‚
gcXkj`]afc%@‚i_fggXj=Xcjk\iYf_fij\
j_fng‚€eel]c\i%
Jf]`XAXbfYjjfe%
framgångsvågen
ipkkXi\jfd
]i^pcc\i=Xcjk\iYf
8ebpmXe>ilejm\e#
?fccXe[#[i\jjpi
■Mlee`kXcckjfd^‚iXkkm`eeX%
B\m`eJkXlk#=iXebi`b\#_fgge`e^
Sofia Jakobsson kan bli
skrällen mot Nordkorea
=FK9FCC%K_fdXj;\ee\i$
YpbXem\iiXjbX^\efd
XkkjkXikXd\[Ld\‚
@B1jJf]`XAXbfYjjfe
g‚pkk\id`kk]€ck\kdfk
Efi[bfi\X%
Æ?fe€i[\]`e`k`mk
d\[`[`jbljj`fe\e#
j€^\i[\ejm\ejb\
]iYle[jbXgk\e\e%
Sverige har specialstuderat det nordkoreanska försvaret inför ödesmatchen
på lördag. Ett alternativ
för blågult är att starta med
VM-debutanten Sofia Jakobsson, 21 år.
– Vi har ett dygn till att
■I\^\iXe[\\lifgXd€jkXi\
\\lifg
gXd
X €jkXi\
`_fgge`e^%
studera motståndet, det
blir en fingertoppskänsla
i slutet, säger Dennerby till
SVT.
Jakobsson kom in i den
54:e minuten i premiären
mot Colombia, och hennes
pigga pen tände det svenska spelet som var aningen
trögt.
– Det hade inte varit fel
att få starta mot Nordkorea,
säger hon.
Vid seger är Sverige
i stort sett klart för kvartsfinal. Skulle blågult dock
tappa poäng lär det krävas
seger mot USA i sista om:@KP
gången.
:@K8K<K
KÄRLEKSKRANK
KÄR
”Jag älskar
ä
Mo
Mourinho.”
I<8
I<8CD8;I@;JKIvE8I<AFJyDFL$
I@E
I@E?F9ILB8IMv:B8BvEJCFI@;<
=C
=C<JK8Cv><I%<EJFDM<IB8IM8$
I
I8GwGFIKL>@J<EJJ@;8vIL<=8J
FI;={I8E;<D@:?<CGC8K@E@#JFD
K
K8IK@CCJKFI8FI;@<E@EK<IMAL
D
D<;C8D8I:8%
:@KP
:Xk_\i`e\?X[[X[#LJ8#[i\jjpi
■C‚e^mXeXXmkfggcXZ\i`e^Xi
`m€ic[jZlg\e%
=FK9FCC
GXki`bB`kk\c#
Jm\i`^\#[i\jjpi
gg\k
■;\kjm\ejbX_fgg\k
Xi
`[i\jjpijfdj`bkXi
g‚\eFJ$gcXkj%
Ifc]$>iXe9\e^kjjfe#Jm\i`^\#_fgge`e^
■;\kjm\ejbX_fgg\k9ifejd\[Xc$
ai`FJfZ_]ik`cc]€cc\km€ic[j]piX%
+
ADJ=8CJK<I9F;<I9P
E€i1Ci[X^[\e0alc`#(,%+,%
MXi1JkfiX?fggXi\eXe
■KpZb\i[lXkk[\emXec`^X
YXe_fgge`e^\e€ic`k\jk\c6;‚
gXjjXi[\eeXXei`bXbcXjj`b\i
[`^Y€kki\%K€mc`e^\elkd€ibj
Xm[\ec‚e^XYXeXefZ_[\g‚$
]i\jkXe[\_`e[i\e%?€jkXieX
jbXYcXe[XeeXke\i`\e^iXm
fZ_lggg‚\eYXeb%
9i‚bfdAf_e
>l`[\kk`
John Guidettis övergång till
Twente har blivit en infekterad historia. Den holländska klubben menar att det
är solklart att avtalet över
fyra år gäller, men Guidettis gamla klubb Manchester City håller inte med.
Nu ska jurister avgöra
om kontraktet är giltigt
eller inte, skriver Voetbal
:@KP
International.
9`ccpKnfd\p#@icXe[#_fgge`e^
=FK9FCC
■?Xibc€kkiXkjkX[`^kg‚iXebe`e^\e
[\j\eXjk\‚i\efZ_bXeelk`klc\iX
j`^m€ic[jki\X%
=XYi\^Xjj€^j
mXiXbcXi]i
9XiZ\cfeX
,
=8CJK<I9F>I8E;GI@O
E€i1Je[X^[\e('alc`#(,%''%
MXi1JkfiX?fggXie\eXe
■;\ejkfiX]`eXc\efZ_alm\c\e
`=Xcjk\iYf_fij\j_fnjbifeX%K€m$$
X
c`e^\e_‚cc\i_^jkX`ek\ieXk`fe\ccX
bcXjjfZ_m€ic[jeXdejfd]iXejb\
<lifgXd€jkXi\eB\m`eJkXlkjpej
`jkXik]€ck\k%=Xbkld€iXkkjalXmk`f
j
g‚_fgge`e^\ejk`f$`$kfggc`jkX]`eej
d\[`k€mc`e^\eg‚=Xcjk\iYf%
Enligt den katalanska radiokanalen Ona FM ska
Cesc Fabregas vara klar
för Barcelo
Barcelona. 24-åringens prislapp
p
ska liggga på 310 miljjoner och affären uppges
bli offentlig
i dag. Klubben
ska också gjort
kla
klart med Udineses anfallare Alexis S
Sanchez. :@KP
K<EE@J
JaXiXgfmX
\eb\ckk`cc
N`dYc\[fe]`eXc
Maria Sjarapova hade inga
som helst problem med
Sabine Lisicki i semifinalen och vann med 6–4, 6–4.
Därmed är ryskan i final
i turneringen som hon vann
redan för sju år sedan.
Där väntar överraskningen Petra Kvitova som
vann över Victoria Azaren:@KP
ka med 2–1 i set.
?8E;9FCC
?Xe[Yfccj]`eXc\i
jg\cXj`DXcd
Efter ett lyckat världsmästerskap förra året får nu
Malmö chansen att arrangera nästa säsongs SM-finaler i handboll.
Finalerna spelas i Malmö
Arena den 12 maj 2012. :@KP
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1D8IK@EI8GG
(,šIfehj
COPA AMERICA
■ Sugen på att sitta lgg\g‚e€kk\ieX och kolla på ]fkYfcc?
■ I natt börjar Jp[Xd\i`bXj motsvarighet till <D. City ger dig allt
du behöver veta inför Copa America.
K<OK1><FI><>I{EN8C;%=FKF1J:8EG@O
Sydamerikas stora party
GRUPP B
GRUPP A
8i^\ek`eX
■CX^\k€ijgi€e^]pcckXm
m€ic[jjka€iefid\[C\fD\j$
j``jg\kj\e%<kkXmbfek`e\e$
k\ejXYjfclkXjlg\icX^fZ_
Yid`ejk^‚k`cc]`eXc%?Xi
[fZb_X]kjm‚ikXkkcpZbXj
`d€jk\ijbXg[\j\eXjk\
‚i\e%
9fc`m`X
■Klie\i`e^\ejjmX^Xjk\cX^
c€i]‚[\kkl]]k%DXafi`k\k\e
Xmjg\cXieXbfdd\i]i‚e
[\e`e_\djbXc`^XefZ_[\e
_‚cc\i`e^\km`[Xi\_^bcXjj%
8ekfe`fMXc\e`ZX%
:fcfdY`X
■:fcfdY`X€i\kkcXe[jcX^
g‚[\b`jfZ__Xi_X]kjm‚ik
Xkk_€m[Xj`^`ek\ieXk`fe\cck
g‚)'''$kXc\k%?Xi[fZb`e$
[`m`[l\cckjb`Zbc`^Xjg\cXi\
jfdbXejbalkXcX^\kk`ccjclk$
jg\c%
9iXj`c`\e
:fjkXI`ZX
■C€imXiXfi[\ekc`^ki\$
mXejZ_jl^eX\]k\ijkiX]]$
]icljk\edfk?fe[liXj
`bmXikj]`eXc\e`>fc[Zlg%
Bfdd\iXkk^iXfdlgg\e
gcXkj`jclkjg\c\kd\[
:fcfdY`X%
■?Ximlee`kklie\i`e^\ekm‚
\ekm‚
lic`^km`j
^‚e^\i`iX[fZ_€ieXklic`^km`j
d[\k
jkfi]Xmfi`kk`ccXkkkX_\d[\k
fggX[\
\eki\[a\^‚e^%CX^\k]cfggX[\
dblimXe
[fZbjkfik`MDfZ_]fidblimXe
Xjk\‚i\e%
_Xig\bXke\[‚k[\j\eXjk\‚i\e%
GXiX^lXp
■?Xi^fkkfd<lifgXgif]]jfZ_If$
if]]jfZ_ If$
Xe[iXc€i`ek\
hl\JXekX:ilqfZ_[\Xe[iXc€i`ek\
dXkkkXj`^
_Xe‚^iXjkii\gifYc\dXkkkXj`^
^\k_Xi[fZb
m`[Xi\]i‚e^ilgg\e%CX^\k_Xi[fZb
ZX_`j$
_X]kjm‚ik`:fgX8d\i`ZX_`j$
kfi`jbkj\kk%
C\fD\jj`%
GRUPP C
w
M\e\ql\cX
■EaX#[\kYc`
■EaX#[\kYc`i]i$
■
df[c`^\eY
df[c`^\eYXiX
ki\dXkZ_
ki\dXkZ_\i]iM\e\ql\cX%?Xi`ek\\kk
k`cci€Zbc`^k
k`cci€Zbc`^kYiXcX^]iXkkbleeXlkdXeX
fdbmXikj]
fdbmXikj]`eXcgcXkj\ieX%
<ZlX[fi
■BXedpZ
■BXedpZb\km€cYc`klie\i`e^\ejY€jkX
■
^ilggki\X
^ilggki\XfZ_[€id\[be`gX\ebmXikj$
]`eXcgcXkj%
]`eXcgcXkj%?Xi\kkgXijkXibXjka€iefiÆ
DXeZ_\jk\
DXeZ_\jk\iLe`k\[j8ekfe`fMXc\eZ`X€i
[\ed\jk]iX
[\ed\jk]iXdki€[Xe[\ÆjfdbXeXm^iX
]icX
]icX^\k%
E\pdXi#9iXj`c`\e%
SNABBFAKTA: :FG88D<I@:8
:_`c\
■JkXikX[\(0(-#d\e_\kk\]iXdk`cc(0.,Jp[Xd\i`bXejbXd€jk\ijbXg\k`]fkYfcc%
■8i^\ek`eXfZ_Lil^lXp_Ximlee`k]c\jk^‚e^\i#(+^‚e^\imXi[\iX%
■wi\kjklie\i`e^jg\cXj`8i^\ek`eX%
■(.d‚cmXi_Xi9iXj`c`\ejQ`q`e_ffZ_8i^\ek`eXjEfiY\ikfD\e[\q^afik%D\jk`_`jkfi`\e%
■9iXj`c`\ecpZbX[\j`ek\m`eeXklie\i`e^\e\e\e[X^‚e^d\ccXe(0+0fZ_(0/0%
■wi\kjklie\i`e^jg\cXj(Æ)+alc`%
■{m\iiXjbX[\jkfik`MDfZ_bXed\[^c[_\k\8c\o`jJXe$
8c\o`jJXe$
\i`ZX%
Z_\q`jg\kj\ekXj`^i`bk`^kc‚e^k€m\e`:fgX8d\i`ZX%
D\o`bf
■MXeeepc`^\e>fc[ZlgfZ_]‚i]ilkfd9iXj`c`\e
\e
c
fZ_8i^\ek`eXj\jjfd[\ejkijkXlkdXeXi\ek`cc
^lc[\k%FbcXik[fZb_ligifjk`klk`fejjbXe[Xc\e
g‚m\ibXkcX^\k%
G\il
■Kf^j`^k`ccbmXikj]`eXc]iiXd€jk\ijbXg\k#d\e
[\k€i\^\ekc`^\e`e^\kjfdkXcXi]iXkk[\kYc`i
j‚[\e_€i^‚e^\e%
Lil^lXp
■;`\^f=fic}ekf^cX^\kk`ccMD$j\d`]`eXc]iiXjfd$
fd$
j‚%
dXi\efZ_bXedpZb\km€c]`oXj\d`Y`ca\kkelfZbj‚%
;fZb\ebeXcc_‚i[^ilgg%
FAKTA: K@FJ<E8JK<M@EE8IE8
)''.19iXj`c`\e%)''+19iXj`c`\e%)''(1:fcfdY`X%(00019iXj`c`\e%(00.19iXj`c`\e%
(00,1Lil^lXp%(00*18i^\ek`eX%(00(18i^\ek`eX%(0/019iXj`c`\e%(0/.1Lil^lXp%
FAKTA: C@K<KM$JvE;8>F;9@K8I
;`\^f=fic}e%
8c\o`jJXeZ_\q%
=i\[X^(alc`
■8i^\ek`eXÆ9fc`m`X#')%+,#:XeXcgcljjgfik(
Je[X^*alc`
■9iXj`c`\eÆM\e\ql\cX#)(%''#:XeXcgclj
jgfik(
Fej[X^-alc`
■8i^\ek`eXÆ:fcfdY`X#')%+,#:XeXcgclj
jgfik(
=i\[X^/alc`
■Lil^lXp$:_`c\#')%+,#:XeXcgcljjgfik(
Ci[X^0alc`
■9iXj`c`\eÆGXiX^lXp#)(%''#:XeXcgclj
jgfik(
K`j[X^()alc`
■Lil^lXpÆD\o`bf#')%+,#:XeXcgclj
jgfik(
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
Sommar
Förskola med plats!
I centrala Malmö!
( )((0%
/%(,$&##(*&(#"(((&$
##* +* #'()&%# +* "%
#)&(* $%**'0---!+)* %)$*)
%
,
'
+$',/%11( **$&* *.(&))
För nyfikna och vetgiriga
4-5 åringar har Snurran den
perfekta verksamheten!
Plask & lek, skogsmulle,
musik, gymnastik, sagor…
och mycket mer!
Ifehjš(-
REA
snurran.se
0708 52 06 36
Skomakaregatan 7, LUND Tel 046-576 10
5($5($5($5($5($5($
5HJHPHQWVJ'DYLGVKDOOVJ7HO
9DUG
/|UG
Musikmässa
i sommarkvällen
FREDAG & LÖRDAG
Tidig folklig och klassisk musik
med riksspelmannen Jeanette
Eriksson (violin)
Söndag 3 juli kl. 18.00
Heliga Trefaldighetskyrkan
(vid Mobilia)
Arr: Svenska kyrkan, Eriksfälts församling
och Sensus studieförbund
Mu sik i
Sommar kvä llen
i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1
Söndagen den 3 juli, kl. 20.00
”Stund av emotionell upplevelse”
Sonia Ängsklocka Svanberg, violin
Ola Råbius-Magnusson, piano
Ett arrangemang tillsammans med
Bilda
ADRESS: FYRVAKTAREGATAN 10 I ÅHUS. TEL 044-289800
www.atelje-lyktan.se
Välkomna! Fri entré
Bjud barnen och dig själv på spännande äventyr.
Upplev skog, sjö & strand till lågpris. SöönpdpaegsTrangia fr
398:-
mask
Alltid levande
tiken!
bu
i
t
och maggo
y
g
med häpnad. Du får ett fyrdelat spö
med rulle och två extraspolar. Spöt
ligger i en praktisk förvaringstub. Till
det tre linor (med kärna!) med olika
egenskaper – flyt, intermediate och
sjunk. Nu komplett med vårt
tillbehörspaket. Finns i klasserna 4-5,
5-6, 6-7 och 7-8. Ordinarie pris 3.635:-
t
11–14
friluftsvaror.se
Butik: Lantmannagatan
g
47, Malmö
Campingsäng
alu fr 390:-
4p 1750:3p 1595:-
Kailua 55–85 lit
fr 685:-
fr
2495:-
6 24
6p
2495:-
3800:Liggunderlag
fr 59:--
Sommar/
vintermod.
fr 169:Luftmadr.
Tallrikslåda
79:-
995:4p 2:a sort.
nu
Spö och rulle. Ordinarie pris 1.569:-
Bungalow 5 p
fr 5900:-
990:-
Supertunneltält
3p 995:-
Gasolkök
695:-
TURBO Fam Lyx
30 sek rammont
patenterat system
(se hemsida)
Vard 10–18. Lörd 11–14. Sönd 11–14. Lantmannagatan 47 (intill Shell) MALMÖ. 040-19 47 04
BWZZOZZOZw`O`S(
BWR\W\UadSQYO\d"
<gVSbS`^yaQVS[Ob
<G63B3@3<5/53@/@<G63B3@03@r@
C\RS`BWR\W\UadSQYO\aby`RS\`gYO\RSVSbOROUaTw`aYO
\gVSbS\WQS\b`c[C\RS`TS[ROUO`Ty`Rca][Zw`O`SVXwZ^Obb
T]YcaS`Oc\RS`dWa\W\US\^yOZZba][VO`[SR\gVSbS`ObbU‡`O
[SRbS[O\a][\gVSbadw`RS`W\UYwZZY`WbWY]QVPWZRO\OZga
9][WVyUObbawbbOBWR\W\UadSQYO\^yaQVS[ObdSQYO"
;S`W\T]`[ObW]\^yeee[SRWSY][^OaaaS
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1D8IK@EI8GG
(.šIfehj
0–0 I FCK-DEBUTEN
Rolle: ”MFF
har kört fast”
=FK9FCC%Gi\d`€i\ejfd
=:B$ki€eXi\€iXmbcXiX[%
;‚jb`ZbXiIfcXe[E`cj$
jfe\e_€cje`e^k`cc\kkD==
`bi`j%
ÆCX^\k_Xibik]Xjkc`k\
^iXee%D\e[\k€iYXiXXkk
bXmcXlgg€idXieXfZ_
biXg‚#j€^\i_Xe%
bord i FCK och trots att flera
i startelvan har lämnat klubben
är han medveten om att det gäller att leverera – direkt.
– Visst är det tuffa krav.
Både för mig och för spelarna.
Vi kommer ju att bli jämförda
med förra säsongens lag.
=ca\iD==
0–0 mot HIF och stundtals
riktigt tamt spel. Premiären
som FCK-tränare blev varken
flipp eller flopp.
– Det märktes att det var
första gången på länge som
vi körde på stor plan. Vi har
en hel del att jobba på, säger
Roland Nilsson.
ÉJkfijb`cceX[É
En månad har gått sedan han
lämnade jobbet som MFFtränare och flyttade över till
andra sidan sundet.
– Det är stor skillnad.
Det är en mycket
större klubb.
Nilsson
tog över
ett
dukat
;<9LK<E8MBC8I8;
■IfcXe[E`cjjfej=:B
jg\cX[\'Æ'dfk?@=`^‚i%
=FKF1J:8EG@O
Trots att han bytt arbetsgivare har han inte klippt banden helt med Malmö FF. Efter
att han lämnade klubben har
laget dalat till en sjunde plats
i tabellen.
– Det är klart att jag följer
MFF så mycket jag kan. Laget
har kört fast lite grann. Men
det är bara att kavla upp ärmarna och köra på.
Det har också spekulerats
i om Roland Nilsson skulle ta
med sig MFF-spelare till FCK.
Enligt honom själv är det högst
osannolikt.
– Det finns många duktiga
unga spelare i MFF, men det
är väl kanske inte det vi söker
i första hand. Vi vill ha in rutin.
VI KAN DET HÄR OM
PUTSFÄRG
...och det vi inte kan tar vi reda på.
Passa På! Silikatfärg Vit 9L 899:Bragegatan 15, Malmö
Tel: 040-804 00
www.happyhomes.se
SOMMARLOVS
NÖJE!
())**+,
Mån & Ons
13-17
Toe
13-20
!
!n
15-20
Boka ditt
företagsrace eller
kom förbi för
Drop-in åkning
N O R D E N S S TÖ R S TA H Y R K A RT B A N A
&! ! "!% Drop-in"
% %"% # " !.
$"" APPENZELLER
EXTRA
25:-/hg
perfekt till
ostbrickan i sommar!
Möllans Ost
www.mollansost.com
><FI><>I{EN8C;
^\fi^\%^ifenXc[
7Z`kpjbXe\%j\
Välkom
m
till Mal e n
m
fräscha ös
ste
färg &
tapetb
utik
Med vår Modeguide hittar du rätt direkt!
Vår Modeguide Jannice Kristensson hjälper dig att hitta din stil med
dagens trender som passar just din figur. Dessutom ger hon dig
smarta tips och råd som du har nytta av i din framtida shopping.
Läs mer och boka på www.burlovcenter.se/modeguide
.%%(*&-1&
-1#
-$$%$&)"*&-1&-1#-+++)&!$*#(&'
)( &-
&'()&#&-&%& &#&
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1D8IK@EI8GG
)&šD`[
NÖJE ROSKILDEFESTIVALEN 2011
:@KPM@DC8;<GwGI<D@vI;8><E
■ Första festivaldagen blev Yck, men m\dYipij`^6Dlj`b\e är i gång,
c\e flödar och bifbf[`c[i€bk\e är på. Roskildefestivalen 2011 har börjat.
Dlj`b#]\jk#b€ic\b#b\i
={CA<IG<E@J<E
8eeXfZ_8eeX$Jfg_`\:fi[j\eYfi
`ZXdg^lc[\[Xd\e\fZ__Xijpkkj`eX
^lc[bc€[\ija€cmX#jfd[\_Xig‚j`^_\cX
m\ZbXe%El_Xi[\c€deXkZXdg\kfZ_
_`kkXkg\e`jYXccfe^\e%ÉM`bXjkXilgg[\e
`cl]k\efZ_[`k[\eg\bXi#[`k^‚im`%
=fccfnk_\ZfZbÉ
ÉD8B<CFM<#EFKN8IÉ
J\of^Jle[_\[]i‚eF[\ej\fi[eXi
jg\\[[\ak`e^fZ_ki€$g‚$bfe[fd\e$jeXY$
YXjk$k€mc`e^%;\ejfd€iY€jkg‚XkkilccX
^ldd`m`ee\i\e‚ij]iYilbe`e^bfe[f$
d\i1()*jkpZb\e%ÉM`_Xi]Xbk`jbk]‚kk
]fcbXkkYc``_fg#\cc\iaX#_‚e^cX`XccX]XccÉ#
j€^\iEXeeXDXi`lj\e%
KIv;B8JK
;\kYiaX[\d\[Xkk[\bXjkX[\lgg\e
kiXj`^jkfc`ki€[\k#fZ_j\eYXiX]fikjXk$
k\[\%ÉKi€[\kjpdYfc`j\iXi[\k
bXg`kXc`jk`jbXjXd_€cc\kÉ#j€^\iIXjdlj
:_i`jk\ej\e%
JA{={I9L;
9XajXmXijfd
_\cjk#d\e`ek\
`jae#fb\a6
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
D`[š)'
GwIFJB@C;<=<JK@M8C<E1
DwIK<EJM<D8IBK8C@;8J@CM8
=FKF K<OK
BFEJ<IK
ÆfZ_GLÄDJE
”VI ÄR MÅNGA SOM
TAGIT MED OSS
KROKODILDRÄKTER MEN
DET ÄR BARA JAG SOM
VÅGAR HA DEN PÅ MIG.”
Jµi\eGXcc`j^XXi[kpZb\iXkk]\jk`mXc\emXi`k
Éf]]k_\_ffbÉ_`kk`ccj%
É*#)#(#8888????É
Km‚d`elk\i]i\gge`e^Y\jk€dd\i
j`^]fcbdXjjXe]iXkk[\k€i[X^jXkk
i€beXe\ifZ_\kkjkfik^€e^]\jkjl^eX
d€ee`jbfijkfidXi`eg‚]\jk`mXc$
fdi‚[\k%Ifjb`c[\)'((bXeYiaX%
Bandet får
Black Milk
att lyfta
9cXZbD`cbmXi\eXm
km‚Xbk\ijfdjgXibX[\
`^‚e^Ifjb`c[\km‚cXo
\cmX%:`kpkf^\ek`kkg‚
;\kif`k$Xik`jk\e%
9cXZbD`cb
:fjdfgfc
I början undrar man om
Black Milk har noll eller
till och med minuspoäng
i scennärvaro. Han kunde
lika gärna ha stått backstage och rappat. Det är
väl viktigare att rappa för
publiken än att göra det
snyggt mot micken? Det
är först med låtar från senaste plattan Album of the
year som han tänder till.
Det är då han mördar
mikrofonen, dirigerar sitt
band, verkligen trivs i Raawskiild och ger hopp om
att vara den som ska förvalta Detroit-arvet efter J Dilla. Just bandet är
övergrymt och lyckas höja
Black Milks bombastiska
beats ännu ett snäpp.
9€jkXc‚k1 Deadley medley
GwIFJB@C;<=<JK@M8C<E1
FD8I;8?8D
CvJD<I
=C<II<:<EJ@FE<I
=IwEIFJB@C;<
GwDwE;8>
=<JK@M8CCPO
Km‚b`ccXi]i‚e`e^\eaij_^jbfcXe
`Bg\e_Xde_Xik`ccm\ibXkIfjb`c[\j
jep^^Xjk\fZ_Y\bm€dXjk\kfXc\kkd\[
YcfddfifZ_gXi]pd\iX[\m‚kj\im\kk$
\iÆ]fi^`icjfecp%?€igfj\iXi:`kpj
a
ea\ji\[XbkiKXc`[XJ`cmX%
;<KBFJK8I<EK@8
;<K
BFJK8I <E K@8
<e^lc[g\e^]iXkkb`jjX
`]ijkXbcXjj%
=<KB{
Fdkal^fd`elk\i
ggeXi]\jk`mXcfd$
i‚[\kfZ_Xkkjk‚
c€e^jk]iXd`be€i
i`bk`^k]\kkkpZb\i
CXljE`jj\e%?Xe
fZ_gfcXieXYiaX[\
bXi\[XebcfZbXe
('%''%I\^ejg\cXi
`e^\eifcc#j‚c€e^\
dXe_Xic%
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E
)(šD`[
TInget
aliregnda– ingen
Silfestival
va
BI{E@B{I
K8C@;8J@CM8
E{A<JI<;8BK{I
A8
Regn och festival hör inte
ihop. Det vet vi som förvandlat Roskildefestivalens
åkrar till lera under förra
decenniets blötaste mardrömsår: 2004 och 2007.
2004 var året när hela gänget fick hålla
tag i partytältet som höll på att blåsa bort
i hagelskuren. Till slut hade vi bara ett enda
tält kvar som var torrt nog att sova i. Jag
tror vi var uppemot åtta polare och främlingar i ett tremannatält sista natten.
2007 slog festivalen regnrekord, och vi som
fått uppgiften att vakta sceningångar hade
inget tak. Stanna upp och fundera en sekund
över den grejen. Jag, och många med mig,
hade till slut inga torra kläder kvar utan gick
runt i en sopsäck med hål för huvud och ar-
BXiXfb\m€i[`eeXeg‚;\\g%?fe
bXe]‚m\djfd_\cjkXkk^‚lgg
fZ_jale^X%
>\e\ijX]\jk`mXc\i%8ccXjfdbgk\eeld\iX
m€i[\cjY`ca\kkk`cc8im`bX]\jk`mXc\ejc€ggj`e
^iXk`jg‚Ifjb`c[\#fZ_[\jfdbgk\Y`ca\kkk`cc
?lckj]i\[j]\jk`mXc\e]iiX‚i\kbfdd\i`e
^iXk`j`‚i%
E<A
8kkdXe
`ek\mXi
g‚>cXj$
kfeYlip]\jk`mXc\e
]iiXm\ZbXe€i\e
jfi^%M`cb\efkifc`^
c`e\lg#d`jjX`ek\
9\pfeZ„j
^`^g‚PflklY\%
mar. De som var singlar fick inte många ragg
det året.
Så luttrad som man är surfar man nu in på
vädersajter flera gånger om dagen. Man kan
inte låta bli, det är som att ha vädertourettes.
I skrivande stund ser det ut att bli mulet och en
del regn i dag och på lördag. Jag offrar ett flak
Tuborg till vädergudarna för att det inte ska bli
värre, men om prognosen förändras så har jag
tre veterantips:
■ =iXcck`m€ic[\e#kXd\[^ldd`jkmcXi% Regnar det så kan man lita på att stövelpriset stiger
i höjden snabbare än du kan säga flødeskum,
både i byen och på området. 2004 blev en kompis knivrånad mitt i natten på väg hem mot tältet. Inte på pengar, utan på sina stövlar.
■ J`bkXdfkkfgg\e#]iXd]iXccke€i[lj€kk\ilgg
[`kkk€ck% Campa i en grop och du är körd. Om du
spenderar några timmar med att kolla in banden och himlen öppnar sig under tiden så är
det stor risk att dina kläder, din kamera, dina
cigg och dina nudlar flyter runt i tältet när du
kommer tillbaka.
■ K`ccj`jk#je€ccX#jclkXYp^^X]€ccfi Visst, det
är skitkul när någon tror att de trampar på ett
liggunderlag och ramlar rakt ner i en lergrop.
Men fatta så tråkigt för den som blir brun och
under resten av festivalen luktar som en blandning av moshpiten och bajamajorna.
Men om du ramlar i gropen i alla fall, kom
ihåg att då kan det i alla fall inte bli värre. Det är
den tanken som fått mig att stanna till söndagen varje år. För den som drar hem på grund av
regn är faktiskt ingen riktig festivalare.
@D@E8CLI8I
?vIvIA8>@?<C><E
=i\[X^)*%''1CX[[Xilgg`e]iD%@%8%
g‚fiXe^\XjZ\e\e%
Ci[X^'(%*'1Cpbb\C`k€e[\icXdgfieX
g‚8i\eX$jZ\e\ed`kk`[XejbXeXkk\e%
;\kbXe`ek\Yc`XeeXk€eYiX%
Je[X^)'%''18ekX^c`^\ei\[Xeg‚
m€^_\dk`ccJb‚e\#kikk#jc`k\efZ_
jdlkj`^%
;XddXiXmjflc$
`^\[lYjk\gYi`kk\e
AXd\j9cXb\`^\e#
`e]iIfjb`c[\jg\c$
e`e^\e`_\c^\e%
Efii`jDXe
^ij`e]ijkX
DXcdjg\ce`e^
(
Gulli Creepin, Malmös
mesta dancehallklubb, återuppstår i sommar. Hedersgäst på premiärkvällen är
Norris Man (bilden) från Bob
Marleys kvarter Trenchtown
på Jamaica som gör sin första
Malmöspelning någonsin. Som
grädde på ganjan bjuder även
finska Komposti Sound och
Safari Sound på sina bästa
ljud.
BcX]]Yife#Efi[\ejb`c[j^XkXe(0#
]i\[X^))Æ'*#^iXk`j]i\)*#
,'bifefi]i\)+#[€i\]k\i
(''bifefi#(/‚i%
BCL99
=FKF1HL<EK@EG?FKFJ
K8C@MvCA<I-J8B<I8KK>{I8@?<C><E
JKI<<K;8E:<
BCL99
;XejXi\
^ilgg
`_\c^\e
BclYYX
g‚>pd\k
*
I helgen kommer
Sveriges och Danmarks mest skillade street dancegrupper till Malmö för att
göra upp om vem som kan
ge publiken den bästa showen, och därmed dansa
hem med 10 lax. Det blir
dansbattles, beatbox, rap
och dj:s. Kvällen konferencier är Malmöfavoriten
Behrang Miri.
G`c[Xddjk\Xk\ie#
]i\[X^(0Æ))#
^iXk`j`eki€[\#]i`‚c[\i%
=@CDBCL99
?flj`^k
jdXbgifm
]i‚eDlj`Z;fZ
J?FN
<eepj`[X
XmCXijM`cbj
,
Perfekt namn på
en klubb: äntligen
kan man säga att
man ska på Gymet,
fast man bara tänker hänga
i baren och dricka öl. Fast
helst ska man ju dansa också - Zombie Disco Squad
står för musiken på innegolvet och Viktor Flarkell
lirar indie där ute.
;\YXj\i#EfiiXGXib^XkXe)#
ci[X^))Æ'*#^iXk`j]i\))#
j\[Xe0'bifefi#)'‚i%
=<JK@M8C
=\jk`mXc
`=fcb\kjgXib
`[X^XieXkm‚
-
I väntan på att festivalen Music Doc drar
igång på riktigt får vi
ett housigt smakprov.
Dokumentären Take One om
Swedish House Mafia visas på
Babel på lördag och stannar
man kvar hamnar man mitt
i klubben Versus som bjudit in
Calle Dernulf, Ali Payami och
Oscar Villata.
Lars Vilks, rondellhundarnas herre,
är sommarens
första gäst i Ditt
liv är här. Med hjälp av
musik och improviserad
teater kommer vi få se en
helt annan sida av Vilks än
vad vi tidigare sett. Tänk
er en oförberedd direktbiografi med havet som
fond.
Om du inte hade
råd att åka till
Roskilde så är
räddningen nära.
Baobab festival håller till
i Folkets park i dagarna två
och bjuder på konst, workshops, marknad, dans,
eldshow, dj:s och konserter
med bland andra O-hund
och Ante och Ahmed
Fofana. Som om inte det
var nog går hela överskottet till projektet Baobab
School i Guinea.
9XY\c#Jg‚e^XkXe*/#
ci[X^)(Æ'*#,'bifefi]i\)*#
j\[Xe(''bifefi#)'‚i%
I`Y\ijYfi^jBXccYX[_lj#
je[X^)'#(''bifefi#
]i`‚c[\i%
=fcb\kjGXib#ci[X^Æje[X^#
mXc]i``eki€[\jbfjkeX[#
]i`‚c[\i%
)
+
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
D`[š))
CITYS TALI DA SILVA TESTAR GLADIATORSPEL
J<><I
■>djk€cc\kjfdj€biX[\d`em`ejk =FKF1DwIK<EJM<D8IB
vi[lgXib\ejd€jkXi\6
>C8;@8KFIJG<C%vi[lYiXg‚bliiX$
^ddXfZ_jeXYYg‚XkkjbXcX
YXeXe6
;‚jbX[lmXiXd\[fZ_k€mcX
`=fcb\kjgXibj\^eX^cX[`Xkfijg\c
ÆGXibd€jkXi\e%
;\e]ijkXXkkm`eeX[\e
€if]pcc[Xk`k\ce€i`e^\ed`e[i\
€e%%%
%%%AX^
Den första grenen är pingis. Det gäller att trixa med boll och racket så
länge som möjligt – fast på bara ett
ben. Matchen är tuff och drar ut på tiden men Jonzons balans är utan tvekan bättre. Nästa utmaning är bananskalning. Jonzon hamnar efter med
några hundradelar och plötsligt står
det 1–1.
GlYc`b\em€ca\i^i\e
Det nya konceptet Parkmästaren går
ut på att två personer tävlar i olika
grenar som Kristoffer Jonzon hittat
på, och publiken väljer vilka av grenarna det blir.
Det kan vara sten sax påse, dra ett
trivial pursuit-kort och svara på frågorna, att leka kurra gömma eller att
härma olika kändisar, som Adolf Hitler, Sven Wollter eller kanske Babben
Larsson.
– Jag gillar när det blir lite konstig stämning, som när man lyssnar
på ett Hitler-tal i Folkets park på en
FAKTA: PARKMÄSTAREN
■E€i1@bm€cc)'%''
■ MXi1=Xi`?Xkk\e
■ ?li1>iXk`j%;\e
jfdYc`igXibd€j$
kXi\m`ee\i€iXe#
fZ_\ejep^^gXib$
d€jkXi$kj_`ik%
fredagskväll. Och leka kurra gömma
i krogmiljö är också kul. Det här kan
vara något roligt man gör innan man
går ut och gör något annat.
>`ccXiXkkc\bX
Kristoffer Jonzon har hållit i quiz
både på Babel och på Mejeriet i Lund.
Så när Far i Hatten i Folkets park frågade om han ville hitta på något roligt i juli så var lekledaren inte sen att
tacka ja.
– Jag tycker det är kul med lekaktiga saker. Det finns så mycket
annat man kan göra i stället för att ha
en klubb med en dj som spelar.
Men innan parkmästaren kan koras är det dags för den sista och av-
görande delen: kurragömma. Tyvärr
väljer Kristoffer Jonzon ett gömställe i nybörjarklassen. Bakom baren är
ju första stället man kollar på och jag
hittar honom på mindre än 20 sekunder. När det kommer till att gömma
sig är det en fördel att vara mindre,
det vet alla. Det känns när han sparkar till det hopvikta parasollet att han
egentligen inte trodde att jag skulle få
plats där – men fel. Känslan när jag
kryper fram som Malmös första parkmästare är oslagbar.
Testa själva i kväll!
K8C@;8J@CM8
kXc`%[X%j`cmX
7Z`kpjbXe\%j\
HITLER-TAL
I FOLKETS PARK
”Jag gillar när
det blir lite
konstig stämning, som när
man lyssnar på
ett Hitler-tal
i Folkets park på
en fredagskväll.”
■M`jjX_XiY€kki\YXcXej
€eXe[iX%Bi`jkf]]\iAfeqfe
jgX[\d`^`]ijkX^i\e\e%
■AX^€ijki‚\kmXjjXi\€eBi`jkf]]\ie€i[\kbfdd\ik`cc
YXeXejbXce`e^%
BI@JKF==<IAFEQFEC<;<I
=8I@?8KK<EJJFDD8I$
J8KJE@E>G8IBDvJK8I<E%
■BliiX^ddX€i\eXmd‚e^X[\ck€mc`e^Xi`GXibd€jkXi\e%
;\kmXi`ek\Bi`jkf]]\iAfeqfejgXiX[^i\e%
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I<;@><I@E>1:<:@C@8?8><C@E
)*šD`[
ETT PERSPEKTIV
9IFB@>KBvIC<BJC@M
LI=C@:B8EJG<IJG<BK@M
■GXlc>`XdXkk`^iifcc\ejfd9Xie\p#\e`ek\_\ck
jpdgXk`jbdXejfdY\i€kkXifdj`kkYifb`^Xb€ic\bj$
c`m`É9Xie\pjd‚e^Xc`mÉ%;ljk`e?f]]dXejg\cXi_Xej
gXggX%
=FKF1EFEJKFG<EK<IK8@ED<EK
■;\ejm\ejbX]`cd\eÉBifealm\c\ieXÉY\i€kkXjli
[\e]Xkk`^X]c`ZbXe=iX^XeZ`Xjg\ijg\bk`m#e€i_fe]i$
_ij]idfi[]ijb%=iX^XeZ`Xjg\cXjXm8c`Z`XM`bXe$
[\i%
=FKF1EFI;@JB=@CD
■<ekfkXc]icXdX[dXeY\kiXbkXij`efd$
m€ic[`Alc`XeJZ_eXY\cjÉ=a€i`c\e`^cXjbl$
gXeÉ)''. %
=FKF1J:8E9FP
■AXd\jJk\nXikjgXeXig‚^iXeeXieX`
É=ejk\i‚k^‚i[\eÉ(0,+ %?Xejifcc]`^li
bXe`ek\c€deXc€^\e_\k\e#fZ_[\e`ejk€e^[$
_\k\e[iXjglYc`b\e`e`%
=FKF1G8I8DFLEK
■8cck€i`ek\jfd[\km\ibXi`;Xm`[=`eZ_\ij
É=`^_kZclYÉ(000 #Y\i€kkX[Xm<[nXi[
EfikfejeXdecjXbXiXbk€i%9iX[G`kkjg\cXi
_XejepXY\bXekjbXgKpc\i;li[\e% =FKF1J=
■;ljk`e?f]]dXe]XYlc\iXikifc`^km`j fd
j`kk€m\ekpic`^X#()($‚i`^Xc`m`ÉC`kkc\Y`^
dXeÉ(0.' %
=FKF1G8I8DFLEK
JlYa\bk`m`k\kYc`ijXekg‚]`cd
=@CD%MXia\d€ee`jbX_Xi
j`e\^\ejXee`e^#j`e
\^\eY`c[Xm_lic`m\k
Yc\m%
G‚]`cdbXejlYa\bk`mX
jk`c^i\ggmXiX\kkj€kk
XkkbfddXe€idXi\_l$
ml[g\ijfe\e%
@epXÉ9Xie\pjd‚e^X
c`mÉfZ_ÉBifealm\c\ieXÉ
jk‚i[\eg\ijfec`^Xlgg$
c\m\cj\e`Z\ekild%
En åldrad man ser tillbaka
på sina misslyckade äkten-
skap med tre väldigt olika kvinnor. En ung kvinna berättar sin livshistoria
i ett polisförhör.
I bioaktuella ”Barneys
många liv” och ”Kronjuvelerna” är det huvudpersonerna som bestämmer vilken version av historien
som biopubliken får se.
– Personliga historier
är intressantare än någon
slags allmän avfilmning
av en påstådd verklighet,
säger Ella Lemhagen, som
regisserat ”Kronjuvelerna”.
<eg\ijfejg\ijg\bk`m
Även ”Barneys många liv”
är en subjektiv historia
– det avslöjar inte minst
originaltiteln ”Barney’s
version”.
– Den är ogenerat berättad ur en persons perspektiv. Det finns bara en scen
i filmen – den allra sista –
som inte visas ur hans synvinkel, för då finns han inte
längre hos oss, säger producenten Robert Lantos.
Ett subjektivt berättarperspektiv är inget nytt.
Hitchcock använde sig ofta
av subjektivitet i sina filmer, bland annat i ”Ett fönster mot gården” (1954) där
James Stewart rullstolsbundne karaktär blir vittne
till ett mord i grannhuset.
Men i takt med att vår värld
blir mer och mer komplicerad, med många olika verklighetsbeskrivningar, kan
den personliga berättelsen
bidra med en annan sorts
sanning.
BXd\iXe€i^fe
För den som vill ha ett
tydligt subjektivt perspektiv finns det några knep.
Man kan, som i Julian
Schnabels ”Fjärilen i glaskupan” låta kameran vara
huvudpersonens ögon.
När den totalförlamade
Jean-Dominique (Mathieu
Almaric) inte kan fokuse-
ra blicken blir filmbilden
oskarp.
I ”Barneys många liv”
och ”Kronjuvelerna” är det
huvudpersonens återberättande som skapar känslan
av personligt perspektiv.
Kanske har de hämtat inspiration från de subjektiva
skrönornas verkliga klassiker: ”Little big man” (1970)
med Dustin Hoffman som
äventyrare (eller mytoman)
i 1800-talets Vilda Västern.
KKJG<BKI8
?{IKF:??vEK
:@K8K<K
=@CD
JljXee\9`\i]‚i
kpjbk]i\[jgi`j
DLJ@B
Af_Xejjfe
jale^\i`ep]`cd
Scarlett Johansson är klar
för filmen ”Can a song save
your life?”. I rollen som en
ung artist ska Johansson nu
få visa sina sångfärdigheter
på duken. Scarlett Johansson har nyligen gett ut en
singel med Massive Attack.
KKJG<BKI8
Den danska filmskaparen Susanne Bier kan lägga ytterligare ett pris till sin
trofésamling.
I går tilldelas hon den
tyska film-fredsutmärkelsen Bernhard Wicki-priset,
skriver Politiken. Bier får
priset för sin film ”Hämnden”.
Utmärkelsen ges till regissörer vars filmer har ett
starkt budskap om fred och
försoning.
KKJG<BKI8
MADONNA VILL
ÖPPNA BARNHEM
ÈC_jjcbhWjjXo]]W[jj
XWhd^[cc[ZaWfWY_j[j\h
kffj_bb'&&&XWhd$È
D8;FEE8M@CC{GGE8<KK
98IE?<D@8=I@B8EJB8
D8C8N@%JwE><IJB8E#JFD)''.
8;FGK<I8;<JFE<E
;8M@;=IwEC8E;<K#9<IvKK8I
@<E8D<I@B8EJBKM$
;FBLD<EKvIFDGC8E<IE8#
JBI@M<I:FEK8:KDLJ@:%D8$
;FEE8vIvM<E@E@K@8K@M$
K8>8I<K@CC9P>>8E;<K8M
<E=C@:BJBFC8@D8C8N@%
DLJ@B
=@CD
A\eepN`cjfejg\cXi
g‚DXcd]\jk`mXc\e
Glk`eYXbfd
epbclYY$_`k
Jenny Wilson & Tensta Gospel Choir
spelar på Malmöfestivalen. Spelningen sker på Stortorgets scen den 26
augusti. Andra nya artister till årets
Malmöfestival är Edda
Magnason, Emil Jensen,
Big Fox, Chris Mills (US),
MF/MB,
Serenades, Scraps
Of Tape,
Cookies n
Beans och
Albin Gromer.
JP;JM<EJB8E
Vladimir Putin sjunger
på en av Rysslands hetaste danslåtar just nu. Den
är den namnkunnige discjockeyn Andrei Shirman
som ligger bakom remixen. Han har använd
Putins berömda sånginsats från förra året, då
han till allas häpnad
sjöng Fats Domingos
gamla dänga ”Blueberry Hill” på en välgörenhetskonsert.
KKJG<BKI8
BIOPROGRAMMET 1 - 7 JULI
Plusstolar!
De är bredare och
har extra benutrymme.
Finns på biograferna
Royal, FS Storgatan.
Läs mer och boka på sf.se
Something Borrowed Kung Fu Panda 2
Fre-sö 14.50, 17.50
- svenskt tal
MALMÖ
Må-ti 17.50
100 kr (7) 95/70 kr (7)
Lö-sö 15.20
Värnhemstorget.
Transformers 3 3D
Kassan öppnar fre-sö 14.00,
PREMIÄR!
må-to 17.00
140 kr (11)
Fre-sö 14.30, 17.40, 21.00
Bad Teacher
Må-to 17.40, 21.00
Fre-sö 15.00, 18.10, 21.00
Må-ti 18.10, 21.00
On-to 18.10
Unknown
21.10
105 kr (11)
21.20
Hanna
PREMIÄR ONSDAG!
100 kr (15)
On-to 18.00, 21.00
95/70 kr (7)
Fre-sö 14.50
a
En os om mord,
k
s to r i a
livshi k och kär le
sve
IÄR!
PREM
100 kr (7)
15.10
Paul
X-Men: First Class
Kung Fu Panda 2 3D
- svenskt tal
Super 8
110 kr (11)
14.50, 21.10
Pirates of the
Caribbean 3D:
I främmande farvatten
140 kr (11)
17.50, 21.00
Storgatan 22.
Kassan öppnar 14.00
Poppers pingviner
- engelskt tal
Kung Fu Panda
Bad Teacher
2 3D - sv tal
rn
uveleik
j
n
o
r
K
annol
95/70 kr (7)
15.20
Transformers 3 3D
Kung Fu Panda 2
- svenskt tal
125/100 kr (7)
Fre-sö 15.00, 18.00
Må-to 18.00
100 kr (11)
18.30, 21.30
Lö-sö även 15.10
PREMIÄR ONSDAG!
Melancholia
Baksmällan del II
Rio - svenskt tal
110 kr (11)
17.50
95 kr (7)
On-to 15.00, 18.30, 21.30
Pirates of
Kronjuvelerna
the Caribbean 3D:
PREMIÄR!
I främmande farvatten 100 kr (11)
21.10
95/70 kr (7)
15.00
105 kr (11)
18.10, 21.10
95 kr (7)
On-to 15.20, 18.30, 21.00
110 kr (11)
21.00
PREMIÄR!
110 kr (11)
18.00, 21.00
125/100 kr (7)
15.30
LUND
PREMIÄR!
140 kr (11)
Something Borrowed 14.30, 17.50, 21.10
X-Men: First Class
110 kr (11)
Fre-ti 21.00
100 kr (11)
18.20, 21.20
The Tree of Life
105 kr (11)
18.00
Pirates of the
Caribbean:
I främmande
farvatten
V. Mårtensgatan 12.
Kassan öppnar 14.00
Transformers 3 3D
PREMIÄR ONSDAG!
125/100 kr (7)
14.50
Pirates of the
Caribbean:
I främmande farvatten
140 kr (11)
14.15, 17.40, 21.15
Poppers pingviner
- engelskt tal
Kung Fu Panda 2
- svenskt tal
Södra Tullgatan 4.
Kassan öppnar 13.15
PREMIÄR!
Kronjuvelerna
100 kr (11)
PREMIÄR!
Fre-må+on-to 15.00, 18.10, 100 kr (11)
21.10 Ti 15.00, 18.10
15.10, 18.10, 21.10
Transformers 3
Kung Fu Panda 2 3D
- svenskt tal
100 kr (15) 95 kr (11)
18.10 Lö-sö även 15.10
Baksmällan del II
Super 8
110 kr (11)
Fre-ti 15.00
Plusstolar!
De är bredare och har
extra benutrymme. Läs
mer och boka på sf.se.
Bad Teacher
Pirates of
the Caribbean 3D:
I främmande
farvatten
140 kr (11)
15.00, 18.00, 21.10
100 kr (11)
18.20, 21.20
Baksmällan del II
105 kr (11)
Fre-ti 18.20, 21.20
On-to 21.20
Tran
Action sformers
av M
3
i fanta ichael Bay
stisk 3
D
Something Borrowed
PREMI
Ä
100 kr (7)
18.20
140 kr (11) Fre-ti 15.00, 18.20, 21.20
R!
Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se
m SF Bios rabattkort se sf.se
BIOPROGRAM FREDAG 1 JULI 2011
”ELLA LEMHAGEN HAR LÄMNAT IFRÅN SIG ETT MÄSTERVERK, AV DEN UNIKA
SORT SOM DET SPRAKAR OCH SKIMRAR HEMLIGHETSFULLT OM.”
- NORRBOTTENS KURIREN
”…EN SVENSK FILM ATT
VERKLIGEN GLÄDJAS ÅT.”
- SYDSVENSKAN
Melancholia ........................ Fre-sö 16.00 Super 8 Sista chansen! ...................18.30
...........................Må-ti 21.00, on-to 18.45 Transformers 3 3D .........................20.45
Dogtooth Grekland ..Fre-sö 16.30, må-to 21
GRAND BIO Trelleborg Tel: 0410-71 15 35
La prima cosa bella Premiär!
............. Fre-sö 18.30, 21.00 må-to 18.30
Barneys många liv-en inte... Premiär!
..Fre-sö 18.30, 21 må-ti 18.30 on-to 21.15
”REGISSÖREN ELLA LEMHAGEN ÄR
FULL AV BERÄTTARGLÄDJE.”
- CINEZINE
”…EN SPÄNNANDE OCH
ÖVERRASKANDE FILM…”
- UPSALA NYA TIDNING
”…DET ÄR EN STORSLAGEN FILM…”
”LEKFULLT, FÄRGSPRAKANDE OCH
OERHÖRT VACKER.”
Kronjuvelerna 85 kr........................17.30
Kronjuvelerna...................... 17.45, 19.50 Kung Fu Panda 2 70 kr ...................18.00
Transformers 3 3D .............. 18.45, 21.30 Transformers 3 90 kr......................20.00
Bad Teacher ...................................22.00 Pirates of the Caribbean 85 kr.......20.00
’’ÅRETS
”…HITTILLS I ÅR SVERIGES BÄSTA.”
- EXPRESSEN
- HELSINGBORGS DAGBLAD
- SYDÖSTRAN
”…BJÖRN GUSTAFSSON FILMDEBUTERAR
MED BRAVUR…”
- GP
MEST SPÄNNANDE FILM! ’’
RICHARD CORLISS, TIME MAGAZINE
’’
PERFEKT ’’
TOTAL FILM
EN FILM AV
ELLA LEMHAGEN
En osannolik livshistoria om mord, svek och kärlek.
WWW.FACEBOOK.COM/KRONJUVELERNA
SUPER8FILMEN.SE
Se trailern och boka biljetter på mobil.sf.se
VISAS PÅ BIO NU!
KÖP/RESERVERA: på närmaste SF Bio, sf.se, mobil.sf.se. Från 11 år
STO R G ATA N
SVERIGEPREMIÄR IKVÄLL!
Fre-sö 18.30, 21.00
Må-to 18.30 Från 15 år
www.kino.nu, mobil.kino.nu
15.00, 18.20,
21.20
15.10, 18.10,
21.10 Från 11 år
15.30, 18.45,
21.30
KÖP/RESERVERA: på sf.se Visas även i Höllviken och Trelleborg
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
),šD`[
KAMRATPOSTEN
”VÄLDIGT
SVD
UNDERHÅLLANDE”
CINEMA
”HUMOR
OCH MASSOR
AV ACTION”
AFTONBLADET
”SPÄNNANDE” ”RIKTIGT
BRA”
rea
SVD
UPSALA NYA TIDNING
BIOPREMIÄR 8 JULI
EN FILM AV MICHAEL BAY
BIOPREMIÄR 5 AUG
NONSTOPENTERTAINMENT
BIOPREMIÄR 26 AUGUSTI
VISAS I
3D OCH 2D
Sms:a PARAMOUNT till 72445 eller gå in på wap.transformersfilmen.se via
mobilen för mobilt innehåll. Eventuella avgifter från telefonoperatören tillkommer.
TransformersFilmen.se
Se trailern och boka
biljetter på mobil.sf.se
Sms:a PARAMOUNT till 72445 eller gå in på wap.kungfupanda2filmen.se via
mobilen för mobilt innehåll. Eventuella avgifter från telefonoperatören tillkommer.
VISAS PÅ BIO NU!
KungFuPanda2filmen.se
Se trailern och boka
biljetter på mobil.sf.se
SE DEN PÅ BIO IDAG!
FILMSTADEN STORGATAN
FILMSTADEN ENTRÉ (3D och 2D)
FILMSTADEN LUND
FILMSTADEN HELSINGBORG (3D och 2D)
GRAND BIO TRELLEBORG
BIOHUSET HÖLLVIKEN
BIOHUSET LANDSKRONA (3D)
VISAS PÅ: FILMSTADEN ENTRÉ
ROYAL MALMÖ
FILMSTADENS STORGATAN (2D)
FILMSTADEN LUND
FILMSTADEN HELSINGBORG (3D) BIOHUSET HÖLLVIKEN (3D)
GRAND BIO TRELLEBORG
BIOHUSET LANDSKRONA (3D)
KÖP/RESERVERA: på närmaste SF Bio, sf.se, mobil.sf.se. Från 11 år.
VISAS I 3D
OCH 2D
FACEBOOK.COM/NONSTOPENTERTAINMENT
FRÅN 7 ÅR. PRISER SF BIO: 100 KR (3D) 70 KR (2D) FÖR DIG UNDER 12 ÅR
40%
På a l l a kl ä d e r fr å n spr i n g/s umm e r 2011
30%
På u tv a l d a m o d e l l e r
fr å n Mu lb e rr y
Stora Ny gatan 3 1 | 040 12 90 10 | www iisa.nu
sf.se
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
FILIALEN
D`[š)&
KULTURBOLAGET, THE TIVOLI & BLIXTEN & CO PRESENTERAR
10 ÅR
proudly present
Jubileumsutställare
juli månad
Kjell Gunnarsson
keramik
Vernissage idag
konst &
konsthantverk
Agnesgatan 1 Malmö, Gamla väster
Tis-fre 11-18, lör 11-1www.filialen.se
Femme Fatale Tour
TIS 11.10.2011 MALMÖ
M A L M Ö A R E N A
SPECIAL GUESTS:
RASMUS SEEBACH + ERIK HASSLE
LIVENATION.SE, MALMÖ ARENA 077-578 00 00, TICNET
077-170 70 70 SAMT TICNET-OMBUD. INGEN FÖRSÄLJNING VIA ATG-OMBUD, DOCK UTHÄMTNING.
SOFIERO SLOTT HBG 6 JULI
OFFICIAL BRITNEY SPEARS VIP PACKAGES AVAILABLE AT EVENTTRAVEL.COM
Köp dina biljetter på
BILJETTER: KULTURBOLAGET.SE, EVENTIM.SE SAMT EVENTIMS CALLCENTER 0771-651 000.
WWW.KULTURBOLAGET.SE | WWW.THETIVOLI.NU
POOLPARTY!
Bakkens Perle
anno 1720
Köpenhamns äldsta
Vi erbjuder bl.a. följande
Lunchbuffé
Holberg
Platte
Söndags Brunch
Skål med marinerad sill
Varm fiskfilet med remoulad
Varm fläskstek med rödkål
Bröd och smör
128:-
TOTALT dkk
Tag med annonsen och lämna
vid ankomsten så bjuder vi
på Bitter till hela sällskapet.
Måndag-lördag kl 11-16
Söndagar kl 11-15 (ej 12/6)
DKK
99:-
DKK
99:-
Kvällsbuffé
Alla dagar kl 16-21
DKK 139:-
Sommarerbjudande:
Kvällsbuffé
- ät mellan kl 16-17.30
DKK 119:-
(Bordet ska lämnas innan 17.45)
SE VÅRA BUFFÉER PÅ www.bakkensperle.dk
Öppnar dagligen
kl 11.00
St. Kannikestræde 15
(vid Rundetårn)
Ta med annonsen och få välkomstdrink / Irish Coffe
när du äter hos oss. Gäller hela 2011.
Tel 0045-33125606
0045 3964 3164 eller via post@bakkensperle.dk
Välkommen till
Meny
Plankmeny fr 165:Fläskfilé & Laxfilé
145:Öppet alla dagar 11–22
Nya
Nyamaträtter
maträtteriibuffén
buffén
varje varje
dag. dag.
TURKISK LUNCHBUFFÉ
ät så mycket du vill
mellan 11-16. Inkl kaffe
69:75:-
STOR KVÄLLSBUFFÉ
serveras
mellan 16-24
89:99:-
Vi har även stor à la carte meny samt
festmenyer. Även utkörning!
ng!
Magdans
varje
fre & lör!
Sultan Palace
Bergsgatan 10 211 54 Malmö Tel 040-23 20 05
Fax 040-23 20 59 www.sultanpalace.se
Ring gärna och reservera ett bord på
2 rätter 220:3 rätter 250:-
www.ribersborg.com
På lördag förvandlas parkeringen till ett poolparadis! Vi bjuder på
pooltips och -trix, ansiktsmålning och grillat!
Doppa dig fantasifullt i vår pool och vinn!
3 presentkort, värde 1 000 kr, står på spel. Välkommen!
Gäller fram till 31 maj!
Mellan 11.30-17.00
10% rabbat på samtliga rätter!
Åk till BAKKEN och ät på
Boka bord
040-26 03 54
1/7 - 7/7
Laxroulad
med räkor i pepparrotsgrädde
bröd & smör
Filé Mignon
De senaste 60 åren
har överlevnaden i
cancer fördubblats.
med pepparsås & gorgonzolasås
purjolökspotatis
Stekt Rödtungafilé
vitvinssås med räkor & nypotatis
Hallonpannacotta
med grädde
Lördag 2/7
kl 10–16
%P8=I8DJK<>@EFD:8E:<I=FIJBE@E><EÅI
98I8DÕAC@>8K8:BM8I<JM<EJB8=FCB<KJJKÕ;
C@I<><C9LE;<E>@M8I<GÇ:8E:<I=FE;<EJ<
I<;8E@;8>c9C@#@MJM@BK@>
-@KÅEB<I9<J<>I8:8E:<I-@CC;LM8I8D<;
:8E:<I=FE;<EJ<SŠŒŠ “““
Vernissage - Loana Ibarra
Imorgon 2 juli kl 12-15
Pågår 2/7 – 23/7 Välkommen!
Martins Color, Stora Nygatan 4, Malmö
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
).šD`[
I\jX
SEMESTER I SIKTE?
Semester på kontinenten i sommar? Börja resan
behagligt med eller utan fordon mellan Malmö
och Travemünde. Upp till fyra avgångar
varje dag. Välkommen ombord!
Gran Canaria
fr
MALMÖ–T
RAVEMÜN
DE
15.726:-
för hela familjen
25%
UTVALDA
RABATT PÅ GÅNGAR
V
M O RGO NA
TEL. 0771–340 900
WWW.FINNLINES.COM
PRIS FRÅN
60 0 K R *
B I L + 5 PE RS
Malmös incheckningsterminal har flyttat
till ny adress. Läs mer på vår hemsida.
gäller på
.00. Rabatten
11.
l resa 10.00/11
* Avser enke & MC. Giltigt tom 31/8 20
t
ke
bil, bilpa
Sola på julafton!
Rebecca Park
Playa del Ingles. Priset
avser boende i lägenhet för
2 vuxna, 2 barn fr 3.798:- och
flyg Kastrup-Gran Canaria t/r
fr 2.982:-/pers 19-26/12.
www.sembo.se
GÖTA KANAL
042-37 85 00
1126
Sista minuten – 2.100:-
2 dagars med buss från Skåne, tisdagar.
Dalénmuseet med AGA-fyren m.m.
Skärgårdskryss med slussning, middag med underhållning.
Sjötorp - Töreboda, 16 st slussar, lunch ingår båda dagarna.
Busstouring 046-25 20 20
Mariestads Skärgårdstrafik AB
www.gotakanal.net
Dfkfi
C`mjjk`c
MCKLÄDER
Sveriges största
sortiment!
RYGGSKYDD
SAFE
695 kr
Samma kvalitet
– lägre pris
Hornyxeg. 4, Malmö
www.handelsboden.com
Bli en hjälte!
Vi på BRIS har öppet 365 dagar om året så att alla barn och unga
kan få prata med en vuxen som lyssnar. En del hör av sig till oss
för att de vill prata om något och vara anonyma, andra har inga
kompisar att leka med och några kommer från en dysfunktionell
familj och behöver hjälp utifrån. Hos oss jobbar 600 hjältar frivilligt med att svara i telefon, mejl och chatt. När du skänker 50 kr
blir du också en av våra fina vardagshjältar!
Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr till BRIS verksamhet.
bris.se
PG 90 15 04 -1
SOMMAR
PÅ
MUSEERNA
OCH
UTSTÄLLNINGARNA I
KÖPENHAMN
OCH
OMNEJD
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
D`[š)/
KULTURKLIK.DK DIT KLIK TILL MUSEER OG UPPLEVELSER
KULTURKLIK PRESENTERAS AV MUSEER I KÖPENHAMN OCH OMNEJD
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
I[h_[hš*'
;
110.#!'#**1
#,%%#+,%
2..1/#,
"#*3"',
1'"63#/"/'3
/',1#
0+80)#/0 #15"#*0#
;
,"%+#"
$-/10113',"
'0#%*#,$9/
3'**',%#,2
%#,-+0)8"/
0, 1#,
'**'01'%.#/0-,'"',-+%'3
,',%
;
2-!&
,8%-,,
,,15!)0
,2)-++
3/,"/
#15"*'%1,7/+/##+-
1'-,#**1#**#/%#-%/<0)1
6
;
6
;
%#,0#/
%,0)*-3,"#
21$9/7"2/#,0
"#*+*-!&
,5),#.-!&
+#1-"#/*81#/0'%)-+ ',#
/0.8#11./-"2)1'310711
;
;
4#,15!)0$8
,*#",',%11
/7111'**#11
-!&,,1
3/*'1##41/
- 0#/3,1082..17!)#/"2
07)#/13"$9/,8%-1
9(*'%#,
),#,
*'1#,*'01
,2%9/
020#,"7/
.81/5!),',%/93#/1*
,',%0$9/09)-!&),0)#
&-1&'11'**03'010'%
3#/),',%0*901
#(-,#1
15!)0018
',$9/#11
37%0)7*3
,8%-10*%'
0',1'**3/-'".2,)1#,7/'
08$**37*3*"
;
2$8/#,
!&,011
017**,8%-1
0.#!'#**11'**
/7113'*)#1
1#!),#,$9/93/'%1/8"#/
"'%11%9/
7
;
',#,120'
0+',$9/
,8%-10.#
!'#**1 9/(/
0+'113
0'%-!&.*910*'%1 9/(/
,"/*500,.8"'%
;
9/081-!&
$**%/-./
*2//')-/
.'-,#,037%
7/"2',1#
)7,,#/"'%&#*107)#/ 9/"2
2,,"'%1'"1'**#$1#/1,)#
-!&$9/0')1'%&#1
;
1#!),#1
$9/#)-++#/
',"')1'-,#/.8
#,3'0012/ 2
*#,0')511#,0
./'31*'3#,,7/+01#21
3#!)*',%#,15!)0#+#**#/1'"
+#"$9/,8%-1.-0'1'31
;
.'12*#/
',1#$9/3'00
93#/1*,',%0
$9/09)#17/
"#<,'1'31',%#1
$#*.8"'11#%#1-+"9+#
'0++,&,%#13'*)#1
)-++#/113'00'%
5++(#$1/$+%8+2
1.,1 *- 119 22
1(%%0.0- %(--1(
4 0)$0$&(.-
$%:0205"*2 1(%%
0.0- * -(-2$%+52
2 1-1(%%0 %90
+#0(&%:0$*.,, ,$08-$-&9-&/$0
0 #$++$0*.+3,-
90,',%$9//21+,',%#,
90,',%$9//)/500#1
6
5 2 3
3 (
) $ 7
$
2 ) 7
g
7 5 2
- b *
8 5 ,
g 5 $ 1
b5/,*
7$*,7
85
/$*(7
*g5$
5(17
6.5(.
9,6$7
9b*(1
2/-(
0c77"
7,77
620
7b77
+898'
67$'
*(
+$1
'-85
6
( 1
/ (
$ ' ' (
/87$1
'(
.$1
7b1'$6
60,/$
/$*7
,+23
7<'/,*
.$-$,
6g'(5
.
6
b
/ , 7 ( 1
$ / , . $
5 $ 7
5
',1(
5$7
)c5'(1
6(1(
1b5$,
7,'(1
/g9
75b'
.$1
),/0
9$5$
b5
75(9/,*
+81'
*(//(5
0('
%(67,&.
)g5(
*,&.)1
61c/
%
5
$ ' (
. $ 7
02
7 ( 1
$
*
1 )
* ( 1
$ 5 (
, 5
' (
%<**0$
7(5,$/
7,7(/,
(1*/$1'
b52)7$
7$//5,.
7<3$9
7526$
/(',*
+(7
.$1
0$17$
+,66(1
µ6(5µ,
0g5.(5
6(69,'
'$725
60c
6.$'25
1$77
-b*$5(
69(16.
5,''$5(
)c5
0$1
()7(5
7$33$7
(/$.
*8/'
'(.$1
6(63c
081.$5
.g
6(63c
6-8.+86 %/(9
2&+, (/721
6.2/$
-2+1
7b/-'(
:0$&9$-#$+:1-(-&
+82213#.*3
6.$
.85(1
*$7$,
3$5,6
/('(5
%,/'7
),173c
*5,//(1
91/$+ 0#3
-$.2%6
%525
%c7
.$17
'(.$1
6(6
5817
3$.(7
:0$&9$-#$+:1-(-&
,$#$+13#.*3
*-25'(
(7787
7$/$1'(
9(5./,*
5,1*'(
0<&.(7
7,',*7
62/'$7
b01("
/b*(
)g587
6(''
'(/$9
-25'(1
.</'$
.5<''$ 67g'(5
9$5
$1'5$
.$1
26$
b5
79b77
3c
/,1$
.$1
6(63c
/$0%
*,)7
'g55
+$1'
7$*
620$5*
0#3$220.+(&2! 0-"(2 22 &$2304$0*+(&'$2$-3* -#$2!+(
$-1$0($120(///.12 "(2 2$22(++! 0-$-1/+ -$2!3++11$*0(4
<
0-"(2 2<(8,-$10 #$-191$04(2(++ 222$"*- 0$- 013#
!)$0%902 #$+ 4#$2 -1*$!+(0#$2$-0.+(&1$0($120(//
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
*(šJL
FREDAG
TIPS OM TV
En rörig familj
Familjen går på knäna.
Dessutom dyker en mystisk privatdetektiv upp
och ställer till det, i farsen
”Hemlighuset”
TV4 19.55
18.00
18.10
18.15
19.10
19.20
19.30
Rapport
Regionala nyheter
Polisen och domarmordet
Kulturnyheterna
Sverige i dag sommar
Rapport
I vårens sista ”Trädgårdsfredag” tipsar Pernilla
Månsson-Colt, John Taylor
och Tareq Taylor om sommarskötseln av trädgården.
Dessutom tar de tag
i skuggmyten – varför är
alla så rädda för skugga
i trädgården?
SVT2 21.30
FILMGUIDEN MED BJÖRN BRÅNFELT
Häxan
Dirty dancing
Skräck. Rysarchock,
marknadsförd som
”dokumentär” (ungefär
som vår tids ”Blair witch
project”). Folk rusade på
bio för att se demoner
födas, odöpta barn kokas
– och självaste djävulen.
En klassiker ingen skräckfantast bör missa.
(Sverige, 1922)
SVT1 0.25
Hulk
Action. Serie förvandlad
till grekisk tragedi i nutid
av Ang Lee. Idén är
samma som i den klassiska
tv-serien: Forskare (Eric
Bana) blir grön av ilska
och stor som ett hus när
han blir upprörd. Nick
Nolte är fantastisk som
Hulk-farsa. (USA, 2003)
TV6 22.00
Elisabeth
Christensen
Bean – den totala
katastroffilmen
Skräck. En djungelexpedition. En lagun.
Något okänt nere i
djupet. En av 1950-talets
mest klassiska, och
bästa, rysare. Se och
njut! (The creature from
the Black Lagoon, USA,
1954)
SVT1 23.10
Komedi. Den stumfilmsliknande antihjälten Mr
Bean skickas av misstag
till museum i USA. Rowan
Atkinson dominerar varje
scen men långfilmsformatet fungerar inte. (Bean:
The ultimate disaster movie, Storbritannien, 1997)
TV3 20.00
VÄDRET
Komedi. Helena
Bergströms andra film
känns som en ofärdig
Colin Nutley-rulle.
Huvudpersonerna
vardagskrisar schablonmässigt men enstaka
scener har liv, särskilt de
med Philip Zandén och
Ingela Olsson. (Sverige,
2009)
TV4 22.25
Säker
K special. Zaha Hadid är en
brittisk arkitekt född i Irak.
Från 2009. Även 3/7, 5/7.
21.00 Aktuellt
21.22 Regionala nyheter
21.30 Säsongsavslutning:
Trädgårdsfredag
20.00
Magnus och Brasse
– fnissiga ungkarlar.
19.52 Regionala nyheter
20.00 Reprisstart: Skyll inte
på mig (R)
20.30 Skyll inte på mig (R)
21.00 Reprisstart: Nilecity
105,6 (R)
21.30 Dirty dancing
drama från
FILM Amerikanskt
1987. I rollerna: Patrick
23.10
FILM Skräcken i den svarta
lagunen
Amerikansk skräckfilm
från 1954. I rollerna:
Richard Carlson, Ricou
Browning.
0.25 Häxan
stumfilm från 1922.
FILM Svensk
I rollerna: Benjamin Chris-
Amerikansk komediserie
från 2010. Del 6 av 24.
Charlie får reda på att
hans dejt är fyra år äldre
än honom.
Svenskt trädgårdsprogram.
Del 12 av 12. Vad händer i
trädgården under semestern? Hur fixar man vattningen? Även 2/7, 4/7, 5/7,
SVT1 2/7 och SVT24 6/7.
FOTO: SVT
22.00
22.15
22.25
22.35
22.45
19.30 2 1/2 män (R)
Sportnytt
Regionala nyheter
Rapport
Kulturnyheterna
Huff
Amerikansk dramaserie
från 2004. Del 3 av 13.
Beth får veta vad deras
14-årige son Byrd gjort på
ett party. Även 2/7.
23.40 Bill Maher möter
Clive Davis
Dokumentär. Del 5 av 7. Bill
Maher, amerikansk komiker och samhällskritiker,
och skivbolagsdirektören
Clive Davis Även 3/7.
20.00
FILM Bean – den totala
katastroffilmen
Brittisk komedi från 1997.
Mr Bean reser till Los Angeles där han ställer till med
kaos i såväl konstvärlden
som hos den familj som inhyser honom. I rollerna:
Rowan Atkinson, Burt Reynolds. Regi: Mel Smith.
21.50 Bad boys 2
actionkomedi
FILM Amerikansk
från 2003. Två knarkspanare jagar en av den undre
världens största skurkar. I
rollerna: Will Smith, Martin
Lawrence, Peter Stormare.
Regi: Michael Bay.
0.50 Absolut makt
thriller från
FILM Amerikansk
1997. När inbrottstjuven
Luther bryter sig in i Walter Sullivans hus överraskas han oväntat av Sullivans fru Christy – som
kommer hem med USA’s
president. I rollerna: Clint
Eastwood, Gene Hackman.
0.25–1.25 Hundra svenska år (R)
Del 5. Även 3/7, SVT1 3/7.
tensen, Elisabeth Christensen, Astrid Holm, Karen
Winther.
3.10 Psycho II
skräck från
FILM Amerikansk
1983. Det har nu gått 22 år
sedan Norman, fälldes för
morden på Marion Crane,
polismannen Arbogast och
sin mamma. I rollerna: Anthony Perkins, Vera Miles.
5.05 Spin city (R)
5.30–7.00 Prinsen
FILM och tiggarpojken
20.00
Zaha Hadid är en
inflytelserik arkitekt,.
Amerikanskt drama från
2000. I rollerna: Aidan
Quinn, Alan Bates.
FOTO: BRB FILM PROD/ DANIEL MAIER
Osäker
Lör
Eslöv
+20
+18
7 m/s
Köpenhamn
+19
+19
Sön
SVERIGE I DAG
+17
+23
Mån
Tis
Ostadigt på många håll i
landet med en del
skurar.
Tyngdpunkten
under dagen
1
ligger över
Svealand och
Södra
Norrland,
risk även
för
åska.
Lund
+20
+18
+20
Malmö
+20
+18
+19
4
5
Lör Sön
Sturup
+20
+18
+16
Falsterbo
+20
+18
2
6 m/s
Kväll
7 m/s
3
Malmö: Halvklart till mulet väder med mest uppehåll. Svalare
med 17-21 grader.
NEDERBÖRD senaste 14 dagarna
Morgon
3-6 m/s
C°
6
9
Middag
9 m/s
Kväll
8 m/s
4-8
m/s
0°
30/6
Halter
Gräs
Gråbo
Björk
10
-15
11
Lör
L-M
i.h
i.h
Sön
M-H
L
i.h
Källa: Göteborgs univ. Reg. Skåne
10
11
-20
12
2-5 m/s
SOLEN
i dag
M-H
L
i.h
9
4-8 m/s
-25
H+ Mycket höga,
H Höga,
M-H Måttliga till höga,
M Måttliga,
L-M Låga till måttliga,
L Låga,
i.h. Inga, i.u. Ingen uppgift.
8
-10
12
POLLEN
(mm)
7
+5
8
Malmö
MÅNEN
Upp
Ner
04.28 21.53
I dag
I morgon 04.28 21.52
Upp
+16
VÄRLDEN I MORGON
6
+25
+10
+25
+12
+8
5
4-7 m/s
10 m/s
+33
+29
+27
4
-5
+0 Dag
+0 Kväll
+30
3
7
Sydkusten
8 m/s
+31
+29
+26
+17
+15
Middag
+27
2
+20
6 m/s
+31
1
KUSTVÄDRET
Sundet
Morgon
VÄRLDEN I DAG
+24
+32
+26
3-6 m/s
Skanör
23/6
20.00 Zaha Hadid (R)
Annonsplats
Ganska säker
Landskrona
+20
+18
17/6
Amerikansk komediserie
från
2009.
Del 12
av 24.
Lily och
Marshall
glömAlyson
mer
Hannigan
bort att
fixa en dejt till Ted på alla
hjärtans dag.
Prognosen idag
MALMÖ I DAG 1 JULI
30
25
20
15
10
5
0
18.55 Keno
19.00 How I met
your mother (R)
Danskt matprogram från
2009. Del 4 av 8. Kryddsalt och pesto. Från 2010.
Även 2/7, 4/7, SVT24 4/7.
2.15 Rapport
2.20 Jämna plågor (R)
2.50 Ouppklarat (R)
3.20 Rapport
3.25 En sång om glädje (R)
3.50 Getingdans (R)
4.20 Rapport
4.25 Vid lägerelden (R)
5.05–5.10 Rapport
5.15 Sverige i dag sommar (R)
5.25–6.15 Polisen och … (R)
Så olika
Skräcken i svarta
lagunen
Samiskspråkiga nyheter.
Swayze, Jennifer Grey.
Drama. Patrick Swayzes
genombrott, en romantisk historia som utspelas
i en sluten lyxhotellvärld.
Rebellisk dansinstruktör
(Swayze) uppvaktar rikemansdotter (Jennifer
Grey) som faller för hans
burdusa charm. Heta
dansscener. (USA, 1987)
SVT1 21.30
Patrick Swayze
Jennifer Grey
18.55 Oddasat
Amerikansk komediserie
från 2011. Även 2/7.
19.30 Mat som håller (R)
I trädgården
Det var sent 90-tal och Killinggänget med Johan Rheborg,
Henrik Schyffert och Robert Gustafsson i spetsen gjorde
stor succé med tv-programmet ”Nilecity 105,6”.
Storyn utspelade sig i en radiostudio som i sin tur var
inhyrd på en brandstation.
Brittisk dokumentärserie
från 2008. Del 5 av 6. En
guldgruva. Även 3/7.
Repris från 2008. Även
3/7 och SVT24 i dag.
Alla CSI-fans kan andas
ut. I sommar visas de bästa dubbelavsnitten ur serien under vinjetten ”CSI
XL”. Först ut: Två par hittas
mördade på ett hotell.
Kanal 5 21.00
Radiostudio på brandstationen
18.25 Hot in Cleveland
19.00 Vem vet mest? (R)
Dubbelavsnitt
SVT1 21.00. Minns du Percy Nilegård, Weiron
i ottan och resten av gänget från ”Nilecity 105,6”?
FOTO: CARL-JOHAN SÖDER/SVT
Nu repriseras serien.
18.00 Bruce Parry
i Amazonas (R)
Ner
04.30 21.46
05.47 22.14
Algarve
Antalya
Aten
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Beijing
Beirut
Berlin
Bryssel
Budapest
Chicago
Dubrovnik
Helsingfors
Hongkong
Hurghada
Kanarieöarna
Kapstaden
Lissabon
London
Los Angeles
+26 sol
+32 sol
+28 sol
+40 sol
+28 åska
+25 moln
+25 regn
+25 sol
+16 regn
+17 moln
+18 skur
+32 sol
+21 moln
+25 sol
+27 moln
+33 sol
+30 sol
+13 skur
+29 sol
+19 moln
+32 sol
Malaga
Mallorca
Mecka
Miami
Moskva
New Delhi
New York
Oslo
Paris
Phuket
Prag
Rhodos
Rom
Sarajevo
Sri Lanka
Sydney
Tallinn
Teheran
Tokyo
Warszawa
Zagreb
+33 sol
+29 sol
+39 sol
+27 skur
+22 skur
+33 moln
+27 sol
+13 skur
+19 sol
+30 skur
+19 moln
+23 sol
+27 skur
+15 moln
+27 åska
+16 sol
+23 sol
+33 sol
+27 skur
+14 regn
+21 moln
WWW.SMHI.SE
:@KP×=I<;8>(ALC@)'((
JLš*)
FREDAG
ÖVRIGA KANALER
14.20 Hem till gården. 14.40
M.A.S.H. 15.30 Columbo. 17.00
Zorro. 17.50 Once and again. 18.35
Ally McBeal. 19.20 Dr Quinn. 21.00
Mord och inga visor. 21.45 Columbo. 23.20 Mike Hammer. 0.55
Snobbar som jobbar. 1.50 Hem till
gården. 2.40 Lagens änglar. 5.55–
6.40 Ally McBeal.
18.00 Ultimate car build-off. 19.00
Mythbusters. 20.00 How stuff’s
made. 21.00 Danger Coast. 22.00
Kidnap And Rescue. 23.00 Extrem
överlevnad. 0.00 Skitiga jobb. 1.00
How stuff’s made. 2.00 X-machines. 3.00 Undercover. 3.55 Destroyed in seconds. 4.45 Ultimate
car build-off. 5.35–6.00 Så funkar
maskinerna.
TV4 KOMEDI
MTV
14.15 Skål. 14.45 Skenet bedrar.
15.20 Pearl. 15.45 Bibliotekarierna. 16.15 Inte bara morsa. 17.00 Javisst herr minister. 17.30 Bottom.
18.05 Life’s funniest moments.
18.30 Långt från Las Vegas. 19.00
David Letterman. 19.45 Monty Pythons flygande cirkus. 20.15 Grounded for life. 20.40 IT-supporten.
21.05 Miranda. 21.35 Griniga unga
män. 22.00 Ricky Gervais live –
fame. 23.20 David Letterman.
0.05 Monty Pythons flygande cirkus. 0.40 Javisst herr minister. 1.10
Skål. 2.05 Bibliotekarierna. 2.35
Skenet bedrar. 3.05 Fem i familjen.
5.20 The wedge. 5.45 Creature
comforts. 5.55–6.40 David Letterman.
14.50 My super sweet 16. 15.10 My
life as Liz. 16.10 Made. 17.05 My super sweet world class. 17.35 The
Hills. 18.05 Paris Hilton’s Dubai
BFF. 20.00 Jersey shore. 20.55
MTV world stage. 21.55 Skins.
22.50 Half pint brawlers. 23.15
American dad. 1.05 Nitro circus.
1.35 Pimp my ride. 2.30 Fantastic
music videos. 4.00–6.00 Nightvideos.
TV4 GULD
18.00 Vad blir det för mat (R)
Svensk matlagningsserie
från 2008. Del 9 av 10. Per
besöker sin japanska favoritrestaurang. Från 3/2.
18.30 Samantha (R)
18.00 America’s funniest
home videos
18.30 America’s funniest
home videos
19.00 Total blackout (R)
Svensk tävlingsserie från
2011. Del 12 av 12. Tävlar
gör Andreas, 22, Casper,
25, Karolis, 19, Josefin, 21,
Matilda, 26 och Yvonne,
53. Repris från 27/6.
Amerikansk komediserie
från 2007. Del 3 av 15.
Samantha blir överlycklig
när hon upptäcker att hon
blivit utvald som brudtärna på en väns bröllop.
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00 Wipeout US
Nyheterna
Lokala nyheter
Väder
Halv åtta hos mig (R)
Svensk matlagningsserie
från 2009. Del 28 av 40.
Evelina Jonssons meny består av varm toast med
getost och rostade pinjenötter, grillad tonfiskfilé
med sparris och sommarsås och ett chokladtorn
med passionsfruktsorbet.
Från 2009. Även 2/7.
Amerikansk tävlingsserie
från 2009. Del 6 av 16. De
tävlande är en revisor, en
trebarnsfar, en Britney
Spears look-alike och en
man som skriker som en
flicka. Även 2/7.
21.00 CSI XL
Amerikansk kriminalserie
från 2003-04. Del 1 av 23.
Två par blir mördade och
CSI-gänget misstänker att
några seriemördare härjar.
Fallet kompliceras av läckor till pressen och en motsträvig domare. Även 3/7.
19.55 Hemlighuset (R)
Svensk fars från 1996.
Ludvig Olsson är en affärsman inom konfektionsbranschen som har många
problem. Hans fru är en
riktig ragata och hans dotter är kär i den hopplöse
Svante Tonefjun. I rollerna:
Krister Claesson, Stefan
Gerhardsson. Från 2009.
22.00 Nyheter, sport och
väder
22.25 Så olika
dramakomedi från
FILM Svensk
2009. Lotta och Sanna är
två framgångsrika systrar.
Lotta är nyskild med två
döttrar och har precis blivit utsedd till finansborgarråd i Stockholm.
I rollerna: Ingela Olsson,
Anna Ulrica Ericsson,
Philip Zandén. Regi:
Helena Bergström.
21.55 CSI XL
Del 2 av 23. När de huvudmisstänkta i ett seriemordsfall blir mördade
misstänker Grissom ett
insiderjobb. Även 3/7.
Amerikansk science
fiction-serie från 2010-11.
23.50 Fringe
0.50 Desperation
thriller från
FILM Amerikansk
2006. I rollerna: Tom
Skerritt, Steven Weber.
Brittisk realityserie från
2005. Del 15 av 25. Della
och Stephen Moran letar
efter ett semesterboende
och överraskas av hur
mycket de älskar Portugal.
Kommer de att lämna England bakom sig? Programledare: Jasmine Harman,
Jonnie Irwin. Även 4/7.
Fest hos Lenny. Även 4/7.
20.00 Simpsons (R)
Springfields nye matador.
Även 4/7.
20.30 Reprisstart: Family guy
En resa genom alternativa
dimensioner. Även 4/7.
21.00 Smallville
22.00 Hulk
FILM Amerikansk action från
20.00 Bones (R)
0.50
1.20
2.20
3.15
4.00
4.30
Simpsons (R)
Våra värsta år (R)
Magnum (R)
Stargate Atlantis (R)
Reprisstart: Weeds (R)
Säsongsavslutning:
Terminator: The Sarah
Connor chronicles (R)
5.15 Cops (R)
5.40–6.05 Whacked out sports
21.00 Ett perfekt mord
FILM Amerikansk thriller från
18.00 Dr Phil (R)
18.55 Cold case
2003. I rollerna: Eric Bana,
Jennifer Connelly, Nick
Nolte.
Amerikansk kriminalserie
från 2009. Del 19 av 22. En
excentrisk förmögen man
hittas död i en tvättmaskin
på ett hotell. Även i natt.
1998. I rollerna: Michael
Douglas, Gwyneth Paltrow.
23.10 Dragons’ den (R)
0.30 Bones (R)
1.25 Dallas DNA (R)
2.25 Bonekickers (R)
3.30 Enkel biljett (R)
4.30–5.00 Two queens and a
castle (R)
My shocking story:
My big foot
4.25 Ellen DeGeneres show (R)
5.10 Rules of engagement (R)
5.55–6.20 America’s funniest
home videos
Del 16 av 24. Lilly öppnar
ett fall från 1964 då en 17årig flicka blev dödad dagen efter att hon fött en
bebis på ett hem för ogifta
mödrar. Gästskådespelare:
Bruce Boxleitner.
Människor med udda och
tvångsmässiga beteenden
kring mat. Från 20/2.
18.55 Leila på landet (R)
En rockabillypicknick i äkta
50-talsanda till Taxinge
slott i Sörmland. Repris
från 2010.
3.30
19.55 Top gear
Del 2 av 6. Jeremy testar
Mitsubishi Evo X mot Subaru Impreza WRX STi på
Top Gears testbana. Även
2/7 och 3/7.
19.25 Lyxhem till salu
20.00 Get a clue
komedi från
FILM Amerikansk
2002. I rollerna: Lindsay
Lohan, Bug Hall.
22.00 Säsongsavslutning: Tyst
vittne
0.05 Taggart
1.05 Mistaken
drama från
FILM Amerikanskt
2004. I rollerna: Lana Pa-
fiction från 1982. Året är
2019. Mänskligheten har
skapat kloner som arbetar
på rymdkolonier utanför
jorden. I rollerna: Harrison
Ford, Rutger Hauer, Sean
Young. Regi: Ridley Scott.
21.00 Kommissarie Morse
Brittisk kriminalserie från
1988. Även 2/7.
23.10 Priscilla –
FILM öknens drottning
Australisk komedi från
1994. I rollerna: Terence
Stamp, Hugo Weaving.
rilla, James Thomas.
22.55
Övernaturligheterna
fortsätter. FBI utreder.
Amerikanskt filmmagasin
från 2007. Från 2010.
19.00 En plats i solen-borta
eller hemma bäst?
22.55 Säsongstart: Fringe
0.40 Blade runner: The final
FILM cut Amerikansk science
2.50–4.50 Dangerous days:
Making of
Blade runner (R)
18.30 Säsongsavslutning:
Hål i väggen (R)
19.00 Cops (R)
19.30 Simpsons (R)
FOTO: WARNER BROS
TV11
14.15 Bachelor. 16.00 Heroes.
17.00 Dollhouse. 17.55 The family.
19.00 Mel B: It’s a scary world.
19.30 Världens kanske sämsta
pojkvän ever...! 21.00 Max Payne.
23.05 Big brother. 0.00 Cheaters.
1.00 Jerry Springer. 1.55 Stygga
flickors klubb. 2.50 Max Payne.
4.55–6.00 Mel B: It’s a scary world.
TV4 FAKTA
14.00 Det kungliga lasarettet.
15.00 Partypoliserna. 16.00 Kvinnor som mördar. 17.00 Kriminellt.
18.00 Brottsplats USA. 19.00 Överleva. 20.00 Polis på plats i Santa
Barbara. 21.00 Partypoliserna.
22.00 Ambulans – först på olycksplatsen. 23.05 48 avgörande timmar. 0.10 Villkorlig dom. 1.20 Brottsplats USA. 2.20 Englands hemlige
Schindler. 3.20 Världens hårdaste
polisstyrkor. 4.20 Kvinnor bakom
galler. 5.15–6.05 Sjöpatrullen.
SVT24
Nyheter hela natten. 20.00 Bättre
puls. 20.30 Kvartersdoktorn.
21.00 Vem vet mest? 21.30 In treatment. 22.00 Sommarpratarna.
23.00–0.00 Uppdrag granskning –
vad hände sen? 0.10–0.25 Sportnytt.
3.00 Hemsökta hus (R)
4.00 Sensing murder (R)
5.00 Reprisstart: Commercial
breakdown
5.50–7.00 Förlossningskliniken (R)
1.15 Dokumentär: Mord (R)
2.05 Criminal minds (R)
3.00 MacGyver (R)
4.05 Spooks (R)
5.00–6.05 Ett nytt liv
på landet (R)
djur. 20.00 Love and war. 20.15
Waldbühne live. 21.05 Händerna.
22.35 Waldbühne live. 23.30 Huff.
0.25–1.20 Bruce Parry i Amazonas.
TV4
KANAL 5
6.00 Barnprogram. 7.58 Nyhetsmorgon. 11.30 Lotta på Liseberg.
13.00–16.25 Fotboll. Nordkorea–
Sverige. 13.00 Studio. 13.45 Match.
14.45 Studio. 14.55 Match. 15.55–
16.25 Studio: Fotbolls-VM. 16.30
Furst Alberts bröllop i Monaco.
19.00 Nyheter och sport. 19.20 Väder. 19.25 Full fräs med Stefan och
Krister. 20.00 Sommarkrysset.
21.20 Mannen med den gyllene pistolen. 22.00 Nyheterna. 22.15
Mannen med den gyllene pistolen,
forts. 0.05 Fargo. 2.05 Bloodsport.
4.00–5.00 Ax men. 5.35–6.00
Djur i fara.
6.20 Atom. 6.45 Brothers & sisters. 7.35 Am videos. 8.00 Kim
Possible. 8.25–8.50 Magi på Waverly Place. 9.15 Gilmore girls.
10.05 Älskling jag krympte barnen.
11.45 High school reunion. 12.45
Aliens in America. 13.15 Unbreakables. 14.15 Top gear Aus. 15.25 SOS
Gute. 16.25 Klassträffen. 17.25 Wipeout US. 18.25 På andra sidan
häcken. 20.00 America’s funniest
home videos. 20.30 America’s funniest home videos. 21.00 There will
be blood. 0.10 The last shot. 2.00
Raw comedy club. 2.30 CSI. 3.30
Battlestar Galactica. 4.15 Top gear
DISCOVERY
12.00 Destroyed in seconds. 13.00
Extrem överlevnad. 14.00 Wheeler
dealers. 15.00 X-machines. 16.00
Really big things. 17.00 Syna bluffen. 17.30 Så funkar maskinerna.
DR1
14.15 Forandring på vej. 14.45 Spise med Price – to lys på et bord.
15.15 Aftenshowet sommer. 16.00
Byggemand Bob. 16.15 Hyrdehunden Molly. 16.30 Den travle by.
16.40 Byggemand Bob. 16.50
Mægtige maskiner – Kædegraver.
17.00 Hercule Poirot: Dommen er
afsagt. 18.30 TV Avisen med sporten og vejret. 19.00 Disney sjov.
20.00 Hit med Sangen. 21.00 TV
Avisen. 21.25 Sommervejret weekend. 21.35 Unfaithful. 23.35 American pie. 1.05–1.50 Medicinmanden.
TV2 DANMARK
14.00 Nyhederne og vejret. 14.20
Husvild. 14.50 Alarm 112. 15.25 Dagens mand. 16.00 Nyhederne og
sporten. 16.05 Regionale nyheder.
16.15 Beverly Hills 90210. 17.05
Venner. 18.00 Nyhederne og sporten. 18.10 Regionale nyheder.
18.20 Go’ aften Danmark. 18.50
Vejret. 19.00 Nyhederne. 19.30 Regionalprogram. 20.00 Så det synger. 20.50 Live fra Bremen. 21.45
Edison. 23.25 Sin City. 1.35 Stalingrad. 3.50 Livredderne på Bondi
Beach. 4.20 Go’ aften Danmark.
5.30 Europæiske dyr. 5.35 Pororo.
5.40 Skavumserne. 5.55–6.25 I
drømmehaven.
AL JAZEERA
14.00 Sudan. 15.00 Newshour.
16.00 News live. 16.30 The Stream.
17.00 Newshour. 18.00 News live.
18.30 Witness. 19.00 News live.
19.30 Inside story. 20.00 Newshour. 21.00 News live. 21.30 Artscape. 22.00 Frost over the world.
23.00 Newshour. 0.00 News live.
0.30 Counting the cost. 1.00 Newshour. 2.00 News live. 2.30 Inside
story. 3.00 Sudan. 4.00 Newshour.
5.00 News live. 5.30–6.00 101 East.
TV LÖRDAG
6.15 Upptäcktsresan. 8.00 Från
Lark Rise till … 9.00 Rapport. 9.05
En sång om glädje. 9.30 Polisen
och domarmordet. 10.30 Plex.
11.00 SM-veckan. 11.55 Rapport.
12.00 SM-veckan. 16.00 Rapport.
16.05 SM-veckan. 17.50 Helgmål.
17.55 Sport. 18.00 Rapport. 18.15
Utvandrarna. 19.05 En sång om
glädje. 19.30 Rapport. 19.45 Sport.
20.00 Sommarkväll. 21.00 Hipp
Hipp! 21.30 Fairly legal. 22.10 Rapport. 22.15 CSNY – Déjà vu. 23.50
Cleo. 0.20 Capricciosa. 2.10 Rapport. 2.15 Nilecity 105,6. 2.45 Notes from … 3.10 Rapport. 3.15 Black
angels. 4.00 Trädgårdsfre. 4.30–
4.35 Rapport. 4.40 Hundra procent
bonde. 5.10–6.00 Utvandrarna.
SVT2
8.15 Mat som håller. 8.45 Trädgårdsfredag. 9.15 Emigranterna.
9.45 Målet är Motala. 10.15 Apostlahästar. 10.45 Sång från Kongshaug. 11.15 Antikmagasinet. 11.45
Tager du. 12.15 Kvartersdok. 12.45
Bättre puls. 13.15 In treatment.
15.05 Married Single Other. 15.55
Världens nyaste land. 16.55 Enastående kvinnor. 17.45 Panama.
18.15 Merlin. 19.00 Min familjs galna sabbatsår. 19.50 Mer än ett kel-
TV3
7.00 Lois & … 8.00 Nanny. 9.00 Cityak. 9.55 Parenthood. 10.55 Chef
academy. 14.55 The bachelorette.
16.55 Hot in Cleveland. 17.25 Outsourced. 17.55 How I met … 18.25 2
1/2 män. 19.00 Blåsningen. 20.00
Final days of planet earth. 21.55
The stranger inside. 0.25 Presidenten och miss Wade. 2.35 Psycho III.
4.05 Extr home … 4.50 Royal
pains. 5.30–7.00 Livet i Cutter Gap.
Australien. 5.10 Glamour girls.
5.40–6.00 America’s videos.
TV6
8.00 Ska du säga. 8.30 NYC Prep.
9.30 Miami ink. 10.30 Skål. 11.30
The Bill Engvall show. 12.00 Simpsons. 12.30 Spin city. 13.30 Storm
riders. 14.00 Fab 5. 15.00 I nöd och
lust. 15.30 Chuck. 16.25 Mr. Nanny.
18.00 Smallville. 19.00 Simpsons.
20.00 Family guy. 20.30 Family
guy. 21.00 Showtime. 22.55 Spartacus: Blood and sand. 1.10 Sudden
death. 3.15 8mm 2. 4.55 Spin city.
5.20 Spin city. 5.40–6.05 The Bill
Engvall show.
Bind inte upp dig i sommar!
Välj en fräschare och bättre träningspartner från
295 kr/mån* helt utan bindningstid.
Teckna
Halvårskort
1995 :-
I N T E V I LKET T RÄ N I N GSC EN T ER SO M H ELST
L U N D SKARPSKYT T E VÄGE N 7. T E LE F ON 0 4 6 -13 7 7 70, KÄVLINGE K VAR NGATAN 7 0 . TEL EFO N 046-7 3 19 9 0 . W W W. T I M E S P O RTC L U B . S E, I N F O @ T I M E S P O RTC L U B . SE
F rånp ris et 295 kr gäller dagkort kl. 0 6 .00–1 6 .00. 395 kr adm in istrativ inträdesavgif t tillkom m er vid tecknande a v m e dl e m s k a p.
Vi bjuder på
inträdet värt
395 kr
R E A C H C O M M U N I C AT I O N S
SVT1
Succén fortsätter!
Happy Mondays
Greenfee:
Senior 190:Junior 100:Gäller alla helgfria måndagar t.o.m 30/9 2011
Varmt välkomna!
27 hål + 18 korthål (pay&play) =
God tillgänglighet och golf för alla!
www.orestadsgk.com, info@orestadsgk.com
040-41 05 80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising