Pro Form 7.25Q

Pro Form 7.25Q
NORSK BILAG TIL
BRUKERVEILEDNINGEN FOR
PRO-FORM 7.25Q
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller,
vennligst les følgende:
1. Det er eiers eget ansvar å sørge for at alle brukere av tredemøllen setter seg inn i
hvordan den skal benyttes.
2. Bruk tredemøllen kun som det er anvist i denne brukerveiledningen.
3. Plasser tredemøllen på et jevnt (vannrett) underlag. Det skal være minimum 2
meter avstand bak tredemøllen. Sørg for at ikke tredemøllen plasseres på
luftventiler og lignende. For å beskytte teppe/gulv anbefaler vi at en matte
benyttes.
4. Tredemøllen må plasseres i nærheten av en stikkontakt. Unngå unødvendig
skjøteledning.
5. Tredemøllen skal kun benyttes innendørs. Unngå fuktighet og støv. Plasser ikke
tredemøllen i garasjen eller i nærheten av vann.
6. Hold alltid barn under 12 år, samt kjæledyr unna tredemøllen. DETTE ER
VIKTIG!!!
7. Tredemøllen bør ikke benyttes av personer tyngre enn 115 kg.
8. Tredemøllen skal maksimalt benyttes av 1 person av gangen.
9. Benytte alltid treningstøy når du benytter tredemøllen. Unngå vie klær som kan
hekte seg opp i tredemøllen.
10. Benytt alltid joggesko. Gå eller løp aldri barbent eller i strømpelesten.
11. Benytt alltid en strømkilde knyttet til jord. Ingen andre apparater bør være
tilknyttet samme kurs som tredemøllen.
12. Hvis skjøteledning må benyttes, bør skjøteledningen være minst 1mm2.
Skjøteledningen skal heller ikke være lenger enn 1,5 m.
13. Hold ledningen unna varme overflater.
14. Beveg aldri tredemøllens overflate (løpebelte) uten at beltet er i bevegelse. Ikke
benytt tredemøllen hvis strømledningen er skadet.
15. Benytt aldri tredemøllen dersom den ikke fungerer som den skal.
16. Hold deg alltid i håndtakene når du starter tredemøllen.
17. Tredemøllen går i hele 13-16 km/t. Juster alltid hastigheten opp gradvis for å
unngå ubehageligheter.
18. Pulsmåleren ikke et medisinsk verktøy, og derfor ikke 100% nøyaktig.
Pulsmåleren skal ses på som et hjelpemiddel slik at brukeren kan finne sine
forskjellige treningssoner.
19. Forlat aldri tredemøllen når den er i gang. Fjern alltid den røde sikkerhetsnøkkelen
når tredemøllen ikke er i bruk.
20. Tredemøllen skal kun flyttes i oppslått tilstand.
21. benytt aldri objekter for å forandre stigningen på tredemøllen.
22. Når du flytter tredemøllen, sørg alltid for at løpebanen er låst i oppslått posisjon
(SpaceSaver).
23. Inspiser og skru til samtlige skruer og deler jevnlig.
24. Aldri mist eller innfør mindre objekter inn i tredemøllen.
25. VIKTIG!!! Dra alltid ut strømledningen før du skal foreta vedlikehold av
tredemøllen. Fjern aldri motorkonsollen eller motordekselet uten at representanter
fra Nordic Fitness AS eller andre autoriserte servicefolk har rådet deg til å gjøre
det.
26. Denne tredemøllen er kun laget for hjemmebruk. Bruk av tredemøllen til
kommersielt bruk, som på treningssenter, hoteller, bedrifter, osv., gjøres på eget
ansvar. Tredemøllen er ikke designet for slik bruk.
27. For å unngå støt, hold computeren tørr.
28. Fest alltid tråden med sikkerhetsnøkkelen på til bukselinningen når du benytter
tredemøllen.
ADVARSEL: Før du begynner å trene bør du kontakte din lege. Dette er
spesielt viktig for personer over 35 år, eller for personer med tidligere helseproblemer.
Produsenten, Icon Health & Fitness eller leverandøren, Nordic Fitness AS, tar ikke ansvar for
personlige skader eller andre forhold som skyldes bruk av denne tredemøllen.
TA VARE PÅ DE OVERNEVNTE INSTRUKSJONENE
FØR DU STARTER
Takk for at du valgte en Pro-Form tredemølle. Nordic Fitness AS er stolte over å kunne
distribuere tredemøller fra Icon Health & Fitness i Norge. Foruten å være den største
produsenten og markedsfører av hjemmetreningsprodukter, er Icon verdens største leverandør
av tredemøller. Nordic Fitness AS setter mye prestisje i å føre dette videre på det norske
markedet. Med fokus på kvalitet i alle ledd vil Nordic Fitness AS gjøre mange treningsglade
mennesker lykkelige.
Bruk tid til å sette deg inn i det norske bilaget, foruten den originale ”USER’S MANUAL”.
Om du skulle ha noen spørsmål utover dette, vennligst ta kontakt med oss i Nordic Fitness AS
på telefon 32 89 91 80.
MONTERING
Det bør være to personer som monterer tredemøllen. Plasser tredemøllen i senter av rommet
før du fjerner emballasjen. Kast ikke tredemøllen før tredemøllen er ferdig montert. Du
trenger kun en stjernetrekker for å montere tredemøllen.
Merk: På baksiden av tredemøllens belte er det et ”high preformance” smøremiddel. Under
frakt kan det forekomme at noe av dette smøremiddelet kan bli overført til oversiden av
tredemøllens belte eller kartong. Dette er helt vanelig, og har ingen innvirkning på
tredemøllen. Dersom det har kommet smøremiddel på beltet, er det bare å tørke dette bort
med en fille.
Vennligst følg bildene på side 5-6 i ”USER’S MANUAL”:
1. Med hjelp av en annen person løfter du forsiktig rammen (11) med konsollen på til
tredemøllen står oppreist i riktig posisjon. Se figur 1.
2. Monter deretter de forlengede benene (34) inn i tredemøllen. Merk: Det kan hjelpe å
vippe rammen (11) i bakover, som pilen i figuren viser, når du skal montere de
forlengede benene. Gjør deg sikker på at beskyttelsesputene (40) er på riktig side av
de forlengede benene, ned mot gulvet. Fest de forlengede benene med en skrue (53).
Gjør deg sikker på at skruene til å feste de forlengede benene blir skrudd helt
fast til rammen. Se figur 1.
3. Hold en av håndtakene (1) i en vinkel som den som er vist i figur 2, og press inn den
øverste delen av håndtaket så langt som mulig inn i rammen (11). Hold den nedre
delen av håndtaksinnfestningen unna rammen for å unngå riper i lakken. Deretter
roteres den nedre del av håndtaksinnfestingen til den stillingen som er vist ved den
stiplede linjen på figuren. Se figur 4.
3a. Ved hjelp av en annen person, vipper du forsiktig ned den vertikalt stående delen av
rammen (11), slik at de forlengede benene (34) står vertikalt, som vist i figur 3a. på
side 6 i ”USER’S MANUAL”.
Skru til det forlengede benet (34) med en bolt (74) og en skive (75) fast i den det
forlengede benet (34) og den nedre delen av håndtaksinnfestingen (1), som vist i figur
3a. på side 6 i ”USER’S MANUAL”. Merk: for å tilpasse hullet i
håndtaksinnfestingen (1) med hullet i det forlengede benet (34), kan det være
nødvendig å ha hjelp av en person til som står på tredemøllen og løfter opp
håndtaksinnfestingen (1). Dette gjøres likt på begge sider.
Ved hjelp av en person løftes tredemøllen opp i vertikal stilling igjen.
4. Konsollen krever tre 1,5V batterier (inkludert). Det er anbefalt alkaliske batterier.
For å installere batteriene, bør du først berøre en av håndtakene (1) for å lade ut
statisk elektrisitet. Deretter åpner du batteridekselet. Setter tre batterier inn i
batteriboksen, hvor du kontrollerer spesielt om den negative (-) enden av
batteriene berører fjæren i batterikassen. Lukk igjen batteridekselet og press ut
låsemekanismen for batteridekselet. Kontroller at batteridekselet går ordentlig i lås.
5. Fest låsemekanismen for SpaceSaver funksjonen (14) til venstre side av rammen (11)
med to skruer (3). Vær forsiktig så du ikke skrur skruene for hardt til, slik at
plastikken sprekker. Se figur 5.
6. Plasser computerkonsollen (46) på rammen (1). Dra ut akkurat nok ledning (21) så du får
plassert de i konsollen. Bruk plaststripsene under konsollen til å holde ledningene på
plass. Plasser kontaktene i konsollen. Hvis de ikke passer, skal de i motsatt hull. Sett på
plastdeksel (66) slik at de dekkes.
Viktig: ikke monter noen kabler med strømmen tilkoblet.
Skru fast konsollen til rammen med 4 skruer (3). Skru alle slik at de sitter godt inntill.
Ikke skru for hardt så du skrur de av gjenge. Figur 7.
7. Kontroller at alle delene er godt festet før du tar i bruk tredemøllen. Oppbevar
den medfølgende unbrakonøkkelen på en trygg plass. Unbrakonøkkelen brukes til å
justere løpebelte. Se side 13 i ”USER’S MANUAL”. For å beskytte gulvet eller
teppet, legg en matte under tredemøllen.
REPARASJON OG JUSTERING
PERFORMANT LUBETM LØPEBÅNDET
Tredemøllen din trenger et løpebåndet med PERFORMANT LUBE TM, et avansert
smøremiddel. VIKTIG: bruk aldri klebrig silikonspray eller andre væsker på
løpebåndet eller på platen under løpebåndet. Slike type væsker vil svekke løpebåndet og
skape unødig belastning.
HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN
Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke
fungerer riktig eller gå i stykker, vil jordingen redusere motstand for elektrisk strøm for å
redusere risikoen for elektrisk støt. Dette produktet er utstyrt med en ledning, som har en
delejordingskontakt og en vanlig jordingskontakt.
To strømledninger følger med. Velg den strømledningen som passer til støpselet ditt.
Plugg den indikerte enden av strømledningen inn i støpselet på tredemøllen (se figur 1
side 7). Plugg deretter den andre enden i støpselet i veggen (se figur 2 side 7). Dersom
det er en annen strømkurs enn 230V, kan det være at et adapter vil være nødvendig.
Merk: i Italia trenger man et slikt adapter (følger ikke med) mellom strømledningen og
uttaket. Viktig: tredemøllen er ikke kompatibel med GFCI-utstyret uttak.
FARE: Ukorrekt tilknytning av delejordingskontakt kan resultere i stor fare for
elektrisk støt. Kontroller med en kvalifisert elektriker eller en servicemann hvis du er i tvil
om produktet er riktig jordet. Ikke modifiser pluggen som følger med produktet. Dersom
den ikke passer til støpselet, kontakt en elektriker for montering av et riktig støpsel.
FARE: Før du begynner å betjene konsollen, les de følgende anbefalingene.




Ikke stå på løpebåndet når tredemøllen stå på siden.
Fest alltid sikkerhetsnøkkelen i bukselinningen når du benytter tredemøllen.
Juster hastigheten med små økninger for å unngå plutselige fartsøkninger.
For å unngå elektrisk sjokk, hold konsollen tørr. Ikke søl drikke på konsollen.
STEG FOR STEG BETJENING AV KONSOLLEN
Før du starter betjeningen av konsollen, se til at sikkerhetsnøkkelen er ordentlig tilsluttet (Se
beskrivelsen over eller side 8 i ”USER’S MANUAL” for beskrivelse av hvordan man gjør
dette).
Videre, Still deg med hvert bein på hver side av løpebåndet på tredemøllen. Fest klipsen på
sikkerhetsnøkkelen til bukselinningen. Se videre på side 9 i ”USER’S MANUAL”, om
hvordan du skal betjene konsollen.
1
Sett sikkerhetsnøkkelen inn i startbryteren.
Innsetting av sikkerhetsnøkkel vil ikke starte displayet. Displayet vi starte først når
ON/RESET knappen presses, eller når løpebåndet starter å gå. Merk: Dersom du bare
satt inn batteri, vil displayet allerede være på.
2
Nullstill hastighetskontrollen.
Dra hastighetskontrollen ned ti RESET posisjonen. Merk: Hver gang løpebåndet
skal stoppes, må hastighetskontrollen dras ned til RESET posisjon før løpebåndet
på nytt kan startes.
Deretter, dra hastighetskontrolleren sakte oppover til løpebåndet begynner å bevege
seg i lav hastighet. Gå så forsiktig på løpebåndet og start treningen. Velg ønsket
hastighet på løpebåndet ved å dra hastighetskontrollen opp og ned.
For å stoppe løpebåndet, gå ut på fothvilerene, og dra hastighetsregulatoren til RESET
posisjon.
3
Juster stigningen på tredemøllen til ønsket nivå.
For å endre stigningen på tredemøllen, press øverst eller nederst på
høydejusteringsregulatoren til den ønskede stigningen er nådd.
4
Følg utviklingen din ved å se på displayvalgene.
Merk: Displayet kan vise distanse og hastighet enten i kilometer eller miles. (Se
HVORDAN VELGE KILOMETER ELLER MILES). Displayet har seks
valgmuligheter som konstant gir deg tilbakemelding på treningen:
Hastighet:
Tid:
I denne posisjonen vises hastigheten på løpebåndet.
I denne posisjonen vises anvendt tid. Merk: Hvis du stopper å trene i 10
sekunder eller lengre, vil tiden automatisk bil satt på pause.
Distanse:
I denne posisjonen vises den totale distansen du har tilbakelagt siden du
satte inn sikkerhetsnøkkelen.
Fett kalorier: I denne posisjonen vises et gjennomsnittstall for hvor mange fett
kalorier du har forbrent.
Kalorier:
I denne posisjonen vises et gjennomsnittstall for hvor mange kalorier
du har forbrent.
Scan:
I denne posisjonen vises de andre fem posisjonene, fem sekunder hver, i
en repeterende syklus.
Dersom du vil nulle ut displayet, press ON/RESET knappen.
5
Mål pulsen din, hvis ønskelig
For å benytte pulssensoren, still deg med benene på fothvilerene og plasser tommelen
på pulssensoren som vist i figuren under punkt 5 side 9 i ”USER’S MANUAL”.
Pulssensoren starter først når du presser knappen helt ned. Ikke press for hardt, da
vil pulssirkulasjonen i tommelen din bli forstyrret, og du vil ikke finne pulsen
din. Neste, løft tommelen din litt, helt til hjerterytmeindikatoren i pulsdisplayet har
stabilisert seg. Hold så tommelen din i denne posisjonen. Etter 5 til 10 sekunder vil
pulsen din bli vist. Hold tommelen din på pulssensoren i 15 sekunder til for å finne
den mest korrekte verdien.
Hvis den målte pulsverdien viser seg for å være for høy eller for lav, eller hvis pulsen
din ikke er blitt målt i det hele tatt, løfter du tommelen av displayet av pulssensoren,
og lar pulsdisplayet nulle seg ut. Press så på nytt pulssensoren og følg samme
fremgangsmåte som beskrevet over. Kontroller at tommelen er posisjonert som på
figuren under punkt 5 på side 9 i ”USER’S MANUAL”, og at du presser tilstrekkelig
hardt på pulssensoren. Prøv pulssensoren flere ganger før du blir fortrolig med den.
Husk å stå stille når du skal måle pulsen din.
6
Når du avslutter treningen, stopp løpebåndet og fjern startnøkkelen.
Gå opp på fothvilerene, stopp løpebåndet og fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen.
Displayet vil skru seg av etter ca. 5 minutter etter at sikkerhetsnøkkelen er fjernet.
Merk: hver gang løpebåndet er stoppet og ON/RESET knappen er presset i fire
minutter, så vil displayet automatisk bli avslått for å spare batteriene.
HVORDAN VELGE KILOMETER OG MILES
Konsollen kan vise distanse og fart enten i kilometer eller miles. For å endre måleenhet, først
KOBL FRA STRØMKORTET. Dernest, fjern skruene som fester displayet til konsollen.
Løft displayet noen centimeter, vær forsiktig så du ikke drar i stykker noen av kablene, og snu
displayet rundt. Finn en liten bryter på baksiden av displayet. Press den oppover eller nedover
for å velge kilometer eller miles. Fest så displayet til konsollen igjen. Etter at du har endret
måleenheten, må du ta ut et av batteriene i fem sekunder, før du så setter disse inn igjen.
Dette vil tilbakestille displayet. Se figurer øverst til venstre på side 9 i ”USER’S
MANUAL”.
HVORDAN FOLDE OG FLYTTE TREDEMØLLEN
HVORDAN FOLDE SAMMEN TREDEMØLLEN FOR LAGRING
Før tredemøllen foldes sammen, skru av strømmen. FORSIKTIG: Du må være i stand til å
trygt kunne løfte 20 kilo for å heve, senke eller flytte tredemøllen.
1. Hold tredemøllen med hendene i den stillingen som er vist i figur 1 på side 11 i
”USER’S MANUAL”. For å minske faren og muligheten for skader, bøy i knærne
og hold ryggen rett. Når du hever tredemøllen, forviss deg om at du løfter med
beinene, og ikke ryggen din. Løft tredemøllen halvveis til vertikal posisjon.
2. Flytt din høyre hånd til den posisjonen som er vist på figur 2 på side 11 i ”USER’S
MANUAL”, og hold tredemøllen godt. Hev tredemøllen opp til lagringstappen låser
tredemøllen fra å falle. Forviss deg om at lagringstappen virkelig låser tredemøllen
i oppreist stilling.
For å beskytte gulvet eller teppet fra skader, plasser en matte under tredemøllen.
Beskyt tredemøllen mot direkte sollys. Ikke gå i fra tredemøllen i
lagringsposisjon når det er fare for at det kan bli temperaturer høyere enn 300 C.
HVORDAN FLYTTE TREDEMØLLEN
Før tredemøllen flyttes, sett tredemøllen i lagringsposisjon som er beskrevet over. Forviss
deg om at lagringstappen virkelig låser tredemøllen i oppreist stilling.
1. Hold hendene på den øverste delen av håndtakene. Plasser en fot nederst på beinene til
tredemøllen som vist i figur 3 på side 11 i ”USER’S MANUAL”.
2. Bøy tredemøllen bakover helt til hjulene ruller fritt under den. Flytt tredemøllen
forsiktig til ønsket plassering. For å minske risikoen for skader, bruk ekstrem
forsiktighet ved flytting av tredemøllen. Ikke flytt tredemøllen over et ujevnt
underlag
3. Plasser en fot nederst på beinene til tredemøllen, og senk forsiktig tredemøllen til den
igjen står i lagringsposisjon på gulvet.
HVORDAN SENKE TREDEMØLLEN FOR BRUK
1. Hold øvre delen av tredemøllen med din høyre hånd som vist i figur 2 på side 11 i
”USER’S MANUAL”. Bruk din venstre tommel, press inn feste for lagringsholderen
og hold den. Vipp tredemøllen ut til løpebåndet er forbi lagringsholderen.
2. hold tredemøllen godt med begge hendene, og senk tredemøllen mot gulvet som vist i
figur 1 på side 11 i ”USER’S MANUAL”. For å minske faren og muligheten for
skader, bøy i knærne og hold ryggen rett.
PROBLEMLØSNING
De feste problemene med tredemøllen kan bli løst ved å følge problemløsningene som
er skissert under. Finn symptomene som stemmer overens med det som er beskrevet,
og følg disse skritt for skritt. Før dere kontakter Nordic Fitness ber vi dere se på
følgende symptomer:
1. SYMPTOM: DU FÅR IKKE STRØM PÅ TREDEMØLLEN
a. Forviss deg om at strømledningen er satt ordentlig inn i et jordet støpsel.
(se HVORDAN SETTE I STRØMLEDNINGEN på side 7 i ”USER’S
MANUAL”). Hvis det trengs en skjøteledning, benytt kun en trefaset, 14gauge (1mm2) ledning som ikke er lenger en 1,5 meter.
b. Etter at strømledningen er blitt koblet til, forviss deg om at
sikkerhetsnøkkelen er tilstrekkelig presset inn i konsollen.
c. Kontroller sikringen som er plassert ved siden av strømkabelen. Hvis
sikringen er som vist i figuren øverst til venstre på side 12 i ”USER’S
MANUAL”, da er den løst ut. For å stille tilbake automatsikkringen, vent i
fen minutter, og press den tilbake som vist i figuren øverst til høyere på
side 12 i ”USER’S MANUAL”.
2. SYMPTOM: STRØMMEN SLÅR SEG AV NÅR TREDEMØLLEN ER I
BRUK
a. Kontroller automatsikringen som er plassert ved siden av der strømkabelen
festes til tredemøllen. Hvis sikringen har gått, vent i fem minutter før du
trykker på sikringsknappen og setter den tilbake i riktig posisjon. (se 1.c.
over).
b. Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
c. Ta ut sikkerhetsnøkkelen fra konsollen, og sett den inn igjen.
d. Dersom tredemøllen fortsatt ikke vil starte, ring kundeservice på
telefonnummer 32 21 89 86.
3. SYMPTOM: DISPLAYET PÅ KONSOLLEN FUNGERER IKKE RIKTIG
a. Kontroller batteriene i konsollen. Se batteriinstallasjon på side 8 i
”USER’S MANUAL”. De fleste problemene er forårsaket av dårlige
batterier.
b. Fjern sikkerhetsnøkkelen fra konsollen og DRA UT
STRØMLEDNINGEN FRA STØPSELET. Skru forsiktig ut skruene
motordekselet. Finn sensoren (44) og magneten (45) på den venstre siden
av trinsen (50). Vri trinsen helt til magneten står rett ovenfor sensoren.
Kontroller at avstanden mellom magneten og sensoren ikke er større
enn 3 mm. Dersom det er nødvendig skru løs skruen (33) og flytt sensoren
forsiktig. Skru til skruen igjen. Sett på motordekselet igjen, og kjør
tredemøllen i noen minutter for å kontrollere at den viser riktig hastighet.
Se nederste figur på side 12 i ”USER’S MANUAL”.
4. SYMPTOM: LØPEBÅNDET GÅR SAKTERE NÅR DU GÅR PÅ DET
a. Dersom det trengs en skjøteledning, benytt kun en trefaset kontakt, 14
gauge (1mm2) ledning som ikke er lenger enn 1,5 meter.
b. Dersom løpebåndet er strammet til for hardt kan den ødelegges, og
løpebåndet vil kunne få varige skader. Fjern sikkerhetsnøkkelen, og DRA
UT STRØMLEDNINGEN FRA STØPSELET. Benytte
unbrakonøkkelen å vri begge de bakre justeringsboltene for valsen i
klokkeretning, ¼ runde. Når løpebåndet er riktig innstilt, skal du klare å
løfte hver av løpebåndet 5 til 7 centimeter opp fra løpeplattformen på
tredemøllen. Senteret av løpebåndet skalskal bare så vidt berøre
løpeplattformen. Pass på at løpebeltet befinner seg i senter av
løpeplattformen til enhver tid. Sett inn strømledningen og
sikkerhetsnøkkelen , og la tredemøllen gå i noen minutter. Repeter dette
inntil løpebåndet er tilstreklig stramt. Se figur b utfor punkt 4 b. på side 13
i ”USER’S MANUAL”.
c. Dersom løpebåndet fortsatt går saktere når du går på det, vær vennlig å ring
kundeservise på telefonnummer 32 21 89 86.
5. SYMPTOM: NÅR LØPEBÅNDET ER UTE AV SENTER
a. Dersom løpebåndet har forskjøvet seg til venstre, må du ta ut
sikkerhetsnøkkelen og trekke ut strømlidningen. Bruk unbrakonøkkelen,
og vri den venstre justeringsbolten med klokken, og den høyre
justeringsbolten mot klokken, begge skal vris ¼ runde. Vær forsiktig så du
ikke strammer belte for stramt. Sett i strømledningen og
sikkerhetsnøkkelen igjen, og la tredemøllen gå i et par minutter. Repeter
justeringene inntil løpebåndet er i senter. Se figur a utfor punkt 5 a. på side
13 i ”USER’S MANUAL”.
b. Dersom løpebåndet har forskjøvet seg til høyere, må du ta ut
sikkerhetsnøkkelen og trekke ut strømlidningen. Bruk unbrakonøkkelen,
og vri den venstre justeringsbolten mot klokken, og den høyre
justeringsbolten med klokken, begge skal vris ¼ runde. Vær forsiktig så du
ikke strammer belte for stramt. Sett i strømledningen og
sikkerhetsnøkkelen igjen, og la tredemøllen gå i et par minutter. Repeter
justeringene inntil løpebåndet er i senter. Se figur b utfor punkt 5 b. på side
13 i ”USER’S MANUAL”.
c. Dersom løpebåndet glipper når du går på det, må du ta ut
sikkerhetsnøkkelen og trekke ut strømlidningen. Bruk unbrakonøkkelen,
og vri begge justeringsboltene mot klokken, begge skal vris ¼ runde Når
løpebåndet er riktig innstilt, skal du klare å løfte hver av løpebåndet 5 til 7
centimeter opp fra løpeplattformen på tredemøllen. Pass på at løpebeltet
befinner seg i senter av løpeplattformen til enhver tid. Sett inn
strømledningen og sikkerhetsnøkkelen , og la tredemøllen gå i noen
minutter. Repeter dette inntil løpebåndet er tilstreklig stramt. Se figur c
utfor punkt 5 c. på side 13 i ”USER’S MANUAL”.
TRENINGSVEILEDNING
ADVARSEL: Før du begynner med dette eller noe annet treningsprogram,
bør du kontakte en lege. Det er spesielt viktig dersom du er over 35 år gammel, eller
dersom du har helsemessige problemer av noe annet slag.
Pulsindikatoren er ikke ment som et medisinsk instrument. Forskjellige faktorer, som for
eksempel din bevegelse på tredemøllen, vil innvirke på nøyaktigheten ved måling av
antall hjerteslag per tidsenhet. Pulsindikatoren er kun ment som et hjelpemiddel under
treningen for å finne en tilnærmet riktig verdi av hva pulsen din egentlig er.
Den følgende veiledningen vil hjelpe deg til å planlegge treningen. Husk st dette kun er en
generell veiledning. For mer detaljert treningsveiledning bør du se i spesialbøker vedrørende
dette emnet, eller ta kontakt med en profesjonell treningsveileder/lege. Vi kan anbefale
følgende personlige trenere i Oslo området: Ingunn Hardingstad og ……………….
TRENINGSINTENSITET
Enten du har som mål å forbrenne fett eller styrke kondisjonen din, så er nøkkelen for å nå
dette målet at du trener med rett intensitet til rett tid. For å finne den riktige intensiteten kan
du mål hjerterytmen (pulsen). Figuren på side 14 i ”USER’S MANUAL” viser den anbefalte
pulsverdien per minutt for aerobic og fettforbrennende trening. For å finne den riktige pulsen
for deg, går du inn i tabellen på venstre side under AGE (år)(for øvrig avrundet til nærmeste
hele 10-år). Dernest finner du de tre nærmeste verdiene til høyre for din alder. De tre sonen er
din treningssone. De to første sonen til venstre, Fat burn – fettforbrenning og Max burn –
maksimal fettforbrenning, er begge beregnet på din treningspuls for å oppnå best mulig
fettforbrenning. Sonen til høyre, Aerobic, er din anbefalte treningspuls ved for eksempel
aerobic og trening med høyere intensitet.
FETTFORBRENNING
For å effektivt forbrenne fett, må du trene på et relativt lavt intensitetsnivå per treningsøkt
over en lengre (sustained) periode. Gjennom de første minuttene av treningen bruker kroppen
energi fra de raskest mottakelige karbohydrat kaloriene. Kun etter at de første minuttene av
treningen er gjennomført begynner kroppen å benytte energi fra de lagrede fettreservene.
Dersom målet er å forbrenne fett, juster farten og stigningen inntil pulsfrekvensen er innenfor
et av de to laveste verdiene i treningssone.
For maksimal fettforbrenning, juster farten og stigningen inntil pulsfrekvensen er i nærheten
av midterste verdi i treningssonen.
AEROBIC TRENING
Dersom målet er å styrke kondisjonen må du trene innefor sonen til høyre, Aerobic. Aerobic
trening er en treningsmetode som krever mye oksygen (for prolonged periodes of time) over
lengre tid. Dette krever at hjertet har kapasitet til å pumpe blod rundt i musklene, og at
lungene har kapasitet til å gi blodet friskt oksygen. For Aerobic trening, juster farten og
stigningen inntil pulsfrekvensen er i nærheten av høyre verdi i treningssonen.
TRENINGSØKT VEILEDNING
En riktig treningsøkt inneholder alle de tre faktorene under:
Oppvarming:
Start hver treningsøkt med 5 til 10 minutters tøyning og lett trening (se Anbefalt
tøyning under og på side 15 i ”USER’S MANUAL”). En god oppvarming øker
kroppstemperaturen, hjerterytmen, og blodsirkulasjonen i forkant av selve treningen.
Treningsøkten:
Etter oppvarmingen øker du intensiteten inntil du befinner deg innenfor det som er din
treningssone i 20 til 60 minutter. (Gjennom de første ukene i ditt treningsopplegg, bør
du ikke holde pulsen innenfor din treningssone i mer enn 20 minutter). Pust jevnt,
rolig og avslappet mens du trener, hold aldri pusten.
Uttøyning:
Avslutt alltid hver treningsøkt med 5 til 10 minutter med uttøyning for å kjøle ned
musklene. Dette vil øke fleksibiliteten i musklene samtidig som det forebygge skader
og stivhet i kroppen.
ANBEFALTE TØYNINGSØVELSER
Den korrekte formen for flere basisuttøyning er vist til høyre i figuren på side 15 i ”USER’S
MANUAL”. Husk å bevege deg langsomt når du tøyer ut. Dette for å unngå skader under
tøyningen.
1. Tøyning av baksiden av legg
Stå med svakt bøyde knær og bøy deg sakte forover i hoften. Tillat ryggen og
skuldrene å slappe av når du når så langt som mulig nedover mot tærne dine. Hold i 30
sekunder, og slapp av. Repeter dette tre ganger per bein.
Tøyning: Hamstrings, baksiden av kneet, og ryggen.
Se figur 1 side 15 i ”USER’S MANUAL”.
2. Tøyning av baksiden av lår (Hamstring)
Sitt med et ben strakt. Plasser undersiden av foten på det andre beinet inn mot låret på
det beinet som er strakt. Prøv å nå så langt du klarer mot tærne dine. Hold i 30
sekunder, og slapp av. Repeter dette tre ganger per bein.
Tøyning: Hamstrings, nedre del av rygg, og groin.
3. Tøyning av Akilles
Stå med det ene benet foran det andre med hendene presset mot en vegg. Hold det
bakre benet ditt strakt og den bakre foten flatt mot gulvet. Bøy i knærne på det forreste
benet og bøy deg forover. Beveg hoften i retning veggen. Hold i 30 sekunder, og slapp
av. Repeter dette tre ganger per bein. For å tøye akillesen ytterligere må du bøye i
knærne på det bakerste benet også.
Tøyning: Calves, akillessenen og ankelen.
Se figur 3 side 15 i ”USER’S MANUAL”.
4. Tøyning av framsiden av lår (Quadriceps)
Du holder en hånd i veggen for å holde balansen, og griper tak i foten på det ene benet
med den andre hånden. Press helen på benet så nære som mulig opp til baken, mens du
skyter fremsiden av låret frem. Hold i 30 sekunder, og slapp av. Repeter dette tre
ganger per bein.
Tøyning: Quadriceps og hoftemuskulaturen.
Se figur 4 side 15 i ”USER’S MANUAL”.
5. Tøyning av lysken
Sitt på gulvet med undersiden av føttene mot hverandre, og med knærne presset
utover. Press føttene dine så nære som mulig i retning av lysken, mens du presser
knærne ned i retning av gulvet. Hold i 30 sekunder, og slapp av. Repeter dette tre
ganger per bein.
Tøyning: Quadriceps og hoftemuskulaturen.
Se figur 5 side 15 i ”USER’S MANUAL”.
VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE
Om det skule oppstå andre problemer av noe slag, ber vi dere kontakte Nordic Fitness
servicesenter på telefon 32 21 89 86. Når du kontakter oss bør du ha dette bilaget til
brukerveiledningen, samt den originale brukerveiledningen (”USER’S MANUAL”).
BESTILLING AV RESERVEDELER:
Kontakt eller skriv til Nordic Fitness AS
Nordic Fitness AS
Postboks 857
3007 Drammen
Telefon
: 32 89 91 80
Telefaks
: 32 89 91 82
Kundeservice : 32 21 89 86
Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:
 Modellnummeret på tredemøllen.
 Navnet på produktet.
 Serienummeret på produktet.
 Key nummeret på reservedelene (finnes i ”USER’S MANUAL”).
 Beskrivelse av delen du trenger, se på Exploded Drawing i ”USER’S MANUAL”.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising