Epson | STYLUS DX6000 | EPSON STYLUS DX6000/CX5900 Series

R4CJ35P_RoBgEtLtLv
Start Here
Rev.C
Proof Sign-off:
M.Koike CRE Takehira
E. Otera
editor name
Start.indd
01/23/06
A2 size
Începeţi de aici•Започнете оттук•
Alusta siit•Pradėkite čia•Sāciet šeit
Aşteptaţi aprox. 2 minute
Изчакайте около 2 мин.
Oodake umbes 2 min
Palaukite apie 2 min.
Gaidiet apmēram 2 min
Notă:
Cartuşele de cerneală instalate iniţial în acest produs vor fi utilizate parţial pentru încărcarea capului de imprimare. Următoarele cartuşe de cerneală vor funcţiona pe întreaga lor durată nominală de viaţă.
Забележка:
1.
Касетите с мастило, поставени първоначално в този продукт, ще се ползват отчасти за зареждане на печатащата глава. Следващите касети с мастило ще се ползват в пълния си капацитет.
Märkus:
Teatud kogus seadmesse algselt paigaldatud tindikassettide tinti kasutatakse trükipea tindiga täitmiseks. Edasised tindikassetid kestavad kogu neile ettenähtud kasutusaja.
Pastaba:
Rašalo kasetės, pirmą kartą įdėtos į šį gaminį, bus iš dalies panaudotos spausdinimo galvutei užpildyti. Kitų rašalo kasečių naudojimo laikas atitiks visą nurodytą naudojimo laikotarpį.
Piezīme:
Tintes kasetnes, kas sākumā bija instalētas šajā produktā, tiks daļēji izmantotas, lai uzpildītu drukas galviņu. Turpmākās tintes kasetnes varēs izmantot pilnu ekspluatācijas laiku.
4.
Nu conectaţi cablul USB până când nu vi se solicită acest lucru.
Не включвайте USB кабела, докато не получите указание да го направите.
Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.
Nejunkite USB kabelio, kol nebus parodytas atitinkamas nurodymas.
Nepievienojiet USB vadu, kamēr nav saņemti norādījumi tā rīkoties.
Windows
Dacă apare acest ecran, faceţi clic pe Cancel (Revocare).
Ако се появи този екран, кликнете Cancel (Отказ).
Kui avaneb kõrvalolev kuva, klõpsake Cancel (Tühista).
Jei atsiranda šis langas, spustelėkite Cancel (Atšaukti).
Ja parādās šis ekrāns, uzklikšķiniet Cancel (Atcelt).
Windows
Nu apare ecranul de instalare? &
Няма инсталационен екран? &
Installiaken ei avane? &
Nerodomas diegimo langas? &
Nav pieejams instalēšanas ekrāns? &
Mac OS X
2.
3.
Obţinerea de informaţii suplimentare•Повече информация•
Lisateabe hankimine•Kaip gauti daugiau informacijos•
Iegūstot vairāk informācijas
Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
4106574
1-B
Rev.0
C
4106574
1-B
Rev.0
M
4106574
1-B
Rev.0
Y
4106574
1-B
Rev.0
BK
Download PDF

advertising