Bosch | PLN-DVDT | Źródło tła muzycznego Plena PLN-DVDT

Systemy komunikacji | Źródło tła muzycznego Plena PLN-DVDT
Źródło tła muzycznego Plena PLN-DVDT
▶ Monofoniczne źródło tła muzycznego
▶ Odtwarzacz DVD / CD dla sygnałów audio i wideo
▶ Obsługa formatów MP3, JPEG i wyjścia w wielu
standardach wizyjnych
▶ Tuner AM / FM z możliwością zaprogramowania 10
stacji i sterowaniem cyfrowym
▶ Możliwość równoległej pracy odtwarzacza i tunera
▶ Oddzielne wyjścia i regulatory głośności odtwarzacza
CD i tunera
▶ Łączne wyjście sygnału z odtwarzacza DVD / CD i
tunera z priorytetem dla odtwarzacza
Plena PLN-DVDT jest doskonałym źródłem tła muzycznego
wysokiej jakości wykorzystywanym w systemach
nagłośnieniowych. Moduł składa się z odtwarzacza DVD /
CD i sterowanego cyfrowo tunera FM / AM. Wszystko mieści
się w zwartej obudowie o szerokości 19″i wysokości 2U.
Moduł taki znajduje zwykle zastosowanie w sklepach,
supermarketach, restauracjach, barach, szkołach,
stołówkach, salach gimnastycznych, warsztatach
samochodowych i innych miejscach, gdzie tło muzyczne
służy do wytworzenia odpowiedniej miłej atmosfery. Moduł
może współpracować z systemami nagłośnieniowymi
wszelkiego rodzaju. Wygląd zewnętrzny dostosowany jest
stylistycznie do innych produktów firmy Bosch znajdujących
się obecnie w ofercie handlowej.
Podstawowe funkcje
Odtwarzacza
Odtwarzacz DVD / CD zapewnia emisję wysokiej jakości
muzyki przez cały tydzień z pojedynczej płyty MP3 DVD.
Obsługuje on pliki muzyczne zgromadzone w wielu
katalogach. Odtwarzacz automatycznie przeszukuje
zawartość płyty i odtwarza wszelkie możliwe formaty.
Dodatkowo posiada tryby powtarzania i odtwarzania w
przypadkowej kolejności. Wyświetlacz ekranowy posiada
menu w wielu językach.
Formaty
Urządzenie odtwarza standardowe płyty DVD / CD, jak i
płyty z plikami zakodowanymi w formatach MPEG2 i MP3.
Może również odtwarzać pliki MP3 i wyświetlać obrazy
JPEG z płyt CD-R, DVD-ROM, DVD-R. Obsługiwane są pliki
MP3 z przepływnościami od 32 kb/s do 320 kb/s, mono /
stereo / joint-stereo oraz pliki ze stałą (CBR) i zmienną
(VBR) przepływnością. Dostępne są złącza sygnałów
składowych, całkowitego sygnału wizyjnego i S-Video.
Urządzenie odtwarza sygnał wizyjny w standardzie PAL i
NTSC ze skanowaniem progresywnym jak i z wybieraniem
międzyliniowym. Możliwe jest również wyświetlanie
obrazów JPEG z dysku.
Wyjście
Obok analogowego wyjścia stereofonicznego, część
odtwarzacza posiada wyjście optyczne TOSlink
obsługującym standardy S/P DIF oraz DST i Dolby Digital.
Istnieje możliwość wysyłania przez to wyjście sygnału S/P
DIF niezależnie od źródła i wybierania kanału lewy / prawy,
kanałów surround lub niskoczęstotliwościowego kanału
efektowego.
Tuner
Sterowany cyfrowo tuner FM / AM wykorzystuje syntezę
częstotliwości do dokładnego dostrojenia do danej stacji
nadawczej i posiada pamięć 10 stacji dla każdego pasma do
przechowywania częstotliwości ulubionych nadawców.
www.boschsecurity.pl
2 | Źródło tła muzycznego Plena PLN-DVDT
Elementy sterujące i obsługa
Podstawowe elementy obsługi znajduje się w samym
urządzeniu, natomiast nawigacja i konfiguracja odbywa się
za pomocą pilota zdalnego sterowania i wyświetlacza
ekranowego. Urządzenie obsługuje podstawowe języki i
istnieje możliwość ustalenia preferencji regionalnych, np.
do wyświetlania napisów w określonym języku.
Aby umożliwić dwukanałową dystrybucję sygnału tła
muzycznego, odtwarzacz i tuner mogą pracować
równocześnie a poszczególne sygnały są dostępne na
niezależnych wyjściach. Poziomy sygnałów wyjściowych
mogą być niezależnie regulowane za pośrednictwem
regulatorów umieszczonych na płycie tylnej urządzenia.
Możliwe jest również łączenie wyjść w celu dołączenia do
systemów bez przełącznika wyboru wejścia. W trybie
łączenia wyjścia, system podaje domyślnie na wyjście
sygnał z tunera w czasie, gdy nie pracuje odtwarzacz DVD /
CD. W chwili włączenia odtwarzania na wyjście
wyprowadzany zostaje sygnał z odtwarzacza.
Certyfikaty i świadectwa
Standardy bezpieczeństwa
EN 60065
Odporność
EN 55103-2
Emisja
EN 55103-1
Zasilanie sieciowe
Bufor danych zabezpieczenia
przeciwwstrząsowego
32 MB
Trwałość
>10 000 cykli odtwarzania płyty CD
Tuner
Pasmo przenoszenia
30 Hz - 15 kHz (+1 / -3 dB, FM)
Zniekształcenia
<1%
Stosunek sygnał / szum
>63 dB (1 mV, FM)
Wyjścia odtwarzacza DVD /
CD
2x
Złącze
Cinch (RCA), stereo
Poziom znamionowy
500 mV
Wyjście optyczne
TOSlink (PCM, wielokanałowe)
Obsługiwane formaty
DVD, CD, zapisywalne, do ponownego zapisu
MP3, MP4, JPEG
Wyjście wspólne
1x
Złącze
Cinch (RCA), stereo
Poziom znamionowy
200 mV
Wyjścia wizyjne
Złącza składowych
3 x Cinch
Złącze całkowitego sygnału wi- 1 x Cinch
zyjnego
Złącze S-video
1 x mini-DIN
Zakres częstotliwości tunera
Zakres dynamiki
FM
87,5 – 108 MHz
(Europa, 50 kHz)
Dołączone części
87,5 – 108 MHz
Ilość
Element
1
Źródło tła muzycznego PLN-DVDT
1
Kabel sieciowy
1
Wsporniki montażowe 19″
1
Instrukcja instalacji i obsługi
1
Płyta CD Plena
(Azja / Ameryka, 100 kHz)
AM
531 – 1602 kHz
(Europa, 9 kHz)
530 – 1610 kHz
(Azja / Ameryka, 10 kHz)
Czułość
Dane techniczne
FM
2 µV (stosunek sygnał / szum
26 dB)
AM
30 µV (stosunek sygnał / szum
20 dB)
Parametry elektryczne
Parametry mechaniczne
Zasilanie sieciowe
Napięcie
230 / 115 VAC, ±15%, 50 / 60 Hz
Maks. pobór mocy
25 VA
Odtwarzacz DVD / CD
Pasmo przenoszenia
2 Hz – 20 kHz (+1 / -3 dB )
Zniekształcenia
<0,1%
Stosunek sygnał / szum
>96 dB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
100 x 430 x 270 mm
(szerokość 19", wysokość 2U)
Masa
ok. 4,2 kg
Montaż
wolnostojący, w szafie typu Rack 19″
Kolor
grafitowy
Parametry środowiskowe
Mp3
Temperatura pracy
Przepływności binarne plików stałe 32 kb/s – 320 kb/s i zmienne, mono
MP3
i stereo
Temperatura przechowywania -40 ÷ +70°C
Wilgotność względna
-10 ÷ +55°C
<95%
Źródło tła muzycznego Plena PLN-DVDT |
3
Zamówienia - informacje
Źródło tła muzycznego Plena PLN-DVDT
Poland
Robert Bosch Sp. z o.o./ Security Systems
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl
© Bosch Security Systems 007 | Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian
E2717270795 | Cur: pl-PL, V1, 22 Jan 2007 | Src: en-US, V0, 2006 Sep 19;10:30:11
Represented by
ANB Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 91
tel: (022) 612 16 16
elektronika@anb.com.pl
Download PDF

advertising