Zanussi FI 4590 T User manual

Zanussi FI 4590 T User manual
74-0036
37-0004
37-0030
37-0027
37-0035
27-0009
74-0035
27-0010
37-0026
34-0001
37-0016
Hľadáte prácu? Hľadáte ľudí? Kliknite na bzzik.sk a skúste to s nami!
74-0029
číslo 04
27. januára 2012
KRÁSA-RELAX-ŠPORT
27-0011
27-0006
TVpRoGRAM
SLUŽBY
pondelok
... rozhovor
37-0003
37-0039
74-0020
74-0019
(dokončenie rozhovoru z 1. strany)
37-0020
30. január 2012
06:00 Teleráno 08:30 Monk VII. 8/16 09:15 Mr. Bean 09:40
Kobra 11 XIV. 13/14 10:35 Mačacie zlato 12:30 Bez stopy VI.
7/18 13:15 Rýchle Televízne noviny 13:20 Las Vegas: Kasíno
I. 3/23 14:05 Monk VII. 9/16 14:55 Rýchle Televízne noviny
15:00 V dobrom aj v zlom I. 20/22 15:25 Susedia 16:00 Rýchle
Televízne noviny 16:05 NCIS III. 8/24 17:00 Prvé Televízne no20:15 Johnny English
viny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 18:00 Rýchle Televízne noviny
18:05 Dva a pol chlapa VII. 15-16/22 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 20:00 Športové noviny 20:15 Johnny English - Komédia, Francúzsko-VB, 2003. Hrajú: R. Atkinson, N. Imbruglia 21:55
Partička 22:35 Nočné Televízne noviny 23:00 Blackjack 01:05 Agent bez mena
06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 07:45
Súdna sieň 08:30 Súdna sieň 09:20 Panelák IX. 16 10:20 Náš
nový dom III. 13 11:15 Hoď svišťom 15 12:00 NOVINY O 12:00
12:55 Nové bývanie 13:30 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 8 14:20
Myšlienky vraha II. 16 15:15 C.S.I.: Kriminálka New York V. 25/25
16:10 Profesionáli VI. 13 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 Hoď
21:15 Hawaii 5.0
svišťom: Vianoce 16/16 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák IX.: Pokazená spiatočka 17
21:15 Hawaii 5.0 20 - Americký akčný seriál (2011) 22:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov 23:20
Californication - Orgie v Kalifornii II. 8 00:00 Manipulátor 01:50 Môj štvornohý priateľ Ace
05:05 Dámsky klub 06:25 Udalosti ČT 07:05 Správy STV
07:45 Dobrý flek 07:55 Duel 08:20 5 proti 5 09:10 Taxi 09:40
Maigret: Maigret a Fantom 11:10 Sila lásky III. 239/244 12:00
Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Dobrý flek 13:40
Tajomstvo mojej kuchyne 14:25 Divoký anjel 96 15:10 Dve tváre Anny 16/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Dobrý flek 16:30
20:05 Paulin sen
Sila lásky V. 85 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5
19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Lilly Schönauerová: Paulin sen
- Romantický príbeh, Nemecko 2009. Účinkujú: Eva Herzig, Hardy Jr. 21:35 Reportéri 22:05 Nočné
správy 22:25 Zúfalí romantici 4/6 23:20 Maigret: Maigret a Fantom 00:45 Dve tváre Anny 16/60
37-0021
DOMÁCNOSŤ
KE 12-04 STRANA - 02
KE 12-04 STRANA - 03
85-0082
37-0018
37-0010
37-0001
34-0036
74-0021
34-0017
74-0033
SLUŽBY
SLUŽBY-KARIÉRA
34-0007
74-0002
utorok
31. január 2012
06:00 Teleráno 08:40 Monk VII. 9/16 09:25 Kobra 11 XIV. 14/14
10:20 Komisár Rex: Konečná stanica Viedeň 11:55 Johnny
English 13:25 Rýchle Televízne noviny 13:30 Las Vegas: Kasíno
I. 4/23 14:20 Monk VII. 10/16 15:05 Rýchle Televízne noviny
15:10 V dobrom aj v zlom I. 21-22/22 16:00 Rýchle Televízne
noviny 16:05 NCIS III. 9/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25
21:30 Posadnutá učiteľom
Počasie 17:30 Reflex 18:00 Rýchle Televízne noviny 18:05 Dva
a pol chlapa VII. 17-18/22 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 20:00 Športové noviny 20:15
Mesto tieňov 2 21:30 Posadnutá učiteľom - Triler, Kanada, 2010. Hrajú: M. Parková, D. Charvet 23:15
Nočné Televízne noviny 23:40 Unesená 01:25 Vraždy podľa abecedy
06:10 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:05 KRIMI 07:40 Súdna
sieň 08:30 Súdna sieň 09:20 Panelák IX. 17 10:20 Náš nový
dom III. 14 11:15 Hoď svišťom 16/16 12:00 NOVINY O 12:00
12:55 Nové bývanie 13:30 Myšlienky vraha II. 16,17 15:15 C.S.I.:
Kriminálka New York VI. 1/23 16:10 Profesionáli VI. 14 17:00
NOVINY O 17:00 17:20 Hoď svišťom: Narodeniny 1/16 18:00
22:15 Nevinní
Súdna sieň: Zhovadil si ma 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ
19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák IX.: Sebastián 18 21:15 Kosti V. 9 22:15 Nevinní: Votrelec 23 - Slovenský seriál (2011). Hrajú: M. Kramár, L. Zedníčková 23:15 C.S.I.: Kriminálka
New York VII. 19 00:00 Špeciálne komando I. 13/13 01:00 Špeciálne komando II. 1/23
06:10 Udalosti ČT 06:55 Správy STV 07:45 Dobrý flek 07:55
Duel 08:20 5 proti 5 09:05 Postav dom, zasaď strom 09:35 Maigret: Maigret a plavebná komora 11:10 Sila lásky III. 240/244
12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Dobrý flek
13:40 Chodili sme spolu 14:30 Divoký anjel 97 15:15 Dve tváre
Anny 17/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:20 Počasie 16:25 Dob21:45 Dr.House
rý flek 16:30 Sila lásky V. 86 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:05 Kto hovorí pravdu? 20:55 Zoči - voči 21:45
Dr.House VI.: Podsvetie 11/22 - Dramatický seriál, USA 2009. Účinkujú: Hugh Laurie, Lisa Edelstein
22:30 Nočné správy 22:55 Maigret: Maigret a plavebná komora 00:20 Dve tváre Anny 17/60
37-0025
74-0001
naklikni
na
klikni ssi:
Hľadáte ľudí?
Skúste to s nami jednoduchšie a zadarmo!
Kliknite na bzzik.sk
Od vašej prvej ponuky na bzzik.sk vás delí len pár krokov:
1. zaregistrujte sa na bzzik.sk v sekcii registrácia
(údaje zadajte do formulára hľadám ľudí)
2. následne si vytvorte profil vašej firmy
37-0032
(ukážka ako môže vyzerať profil vašej firmy na bzzik.sk)
3. pridajte a zverejnite pracovnú ponuku
(ukážka ako môže vyzerať vaša pracovná ponuka)
37-0002
74-0026
37-0007
tVProGrAM
Bzzik je webová služba – pracovná sieť, ktorá je prístupná
na doméne bzzik.sk a na ktorej si vaša spoločnosť môže
zadarmo vytvoriť svoj profil a zverejniť pracovnú ponuku.
KE 12-04 STRANA - 04
bzzik
34-0011
mobil: 0918 623 064
69-0011
34-0016
SLUŽBY
Rozumieme
Vašim
potrebám
jte
34-0034
74-0010
DOMÁCNOSŤ
94-0002
74-0015
kontaktu
nás:
KE 12-04 STRANA - 05
SLUŽBY
streda
1. február 2012
37-0023
47-0453
34-0005
06:00 Teleráno 08:40 Monk VII. 10/16 09:30 Mr. Bean 09:55
Komisár Rex I. 1/13 10:50 Dvojité výkupné 12:35 Bez stopy VI.
8/18 13:25 Las Vegas: Kasíno I. 5/23 14:20 Monk VII. 11/16
15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10 V dobrom aj v zlom II.
1-2/19 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS III. 10/24
17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30 Reflex 18:00
20:15 Princezná z Perzie: Noc s...
Rýchle Televízne noviny 18:05 Dva a pol chlapa VII. 19-20/22
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 20:00 Športové noviny 20:15 Princezná z Perzie: Noc s
kráľom - Dobrodružno-romantický film, VB-USA, 2006. Hrajú: T. Dupontová, L. Goss 22:45 Nočné
Televízne noviny 23:10 Zámena manželiek 00:20 Posadnutá učiteľom 01:55 NCIS III. 10/24
05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY
TV JOJ 07:45 Súdna sieň 08:30 Súdna sieň 09:20 Panelák IX.
18 10:20 Náš nový dom III. 15 11:15 Hoď svišťom: Narodeniny
1/16 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Nové bývanie 13:30 Kosti
V. 9 14:20 Myšlienky vraha II. 18 15:15 C.S.I.: Kriminálka New
York VI. 2 16:10 Profesionáli VI.: Profesionáli na mol 15 17:00
20:15 Panelák
NOVINY O 17:00 17:20 Hoď svišťom: Manažérka 2 18:00 Súdna
sieň: Hladujeme 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15
Panelák IX.: Je Zlatko gej? 19 - Prvý slovenský denný seriál (2012) 21:15 Kosti V. 10 22:15 C.S.I.:
Kriminálka Miami VIII. 9 23:15 Hawaii 5.0 20 00:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V. 5,6
06:00 Udalosti ČT 06:40 Správy STV 07:35 Dobrý flek 07:45
Duel 08:10 5 proti 5 08:55 Nebíčko v papuľke 09:35 Maigret:
Maigret a smrť Cecílie 11:10 Sila lásky III. 241/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:25 Dobrý flek 13:35 Zoči voči 14:25 Divoký anjel 98 15:15 Dve tváre Anny 18/60 - Úspešný ruský romantický seriál, 2009 16:00 Správy STV o 16.00
15:15 Dve tváre Anny
16:25 Dobrý flek 16:30 Sila lásky V. 87 17:20 Vojna kuchárov
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:05
Schôdzka so smrťou 21:45 Dr.House VI.: Ľútosť 12/22 22:25 Nočné správy 22:50 Maigret: Maigret a
smrť Cecílie 00:20 Dve tváre Anny 18/60 01:05 Schôdzka so smrťou 02:45 Reportéri
34-0009
74-0034
34-0033
tVPrOGraM
KE 12-04 STRANA - 06
SLUŽBY
Firma
Vám ponúk
ponúka
ka
0918 623 064
34-0021
Zavolajte nám
š
Ko
ick
o
69-0021
www.promontca.sk
[email protected]
055/678 04 36
Univerzitná nemocnica L.
Pasteura (UNLP) Košice v snahe skvalitniť poskytovanie
intenzívnej starostlivosti zakúpila 25 nových dokovacích
staníc s infúznymi pumpami
a lineárnymi dávkovačmi.
„Tieto dokovacie stanice
nám uľahčia starostlivosť o
pacientov vďaka priestorovej úspornosti a mobilnému
použitiu. Výrazný je tiež efekt
zvýšenej bezpečnosti terapie
kvôli presnosti dávkovania
liekov a dobrej prehľadnosti
– všetky údaje sú totiž zo-
brazené na displeji prístroja,“
konštatoval prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice
a LF UPJŠ Jozef Firment.
Nová generácia púmp typu
B. Braun SPACE predstavuje
úplne nový koncept v infúznej terapii vďaka umiestneniu jednotlivých púmp a
dávkovačov v spoločnej základni, takzvanej dokovacej
stanici. Možné ich je použiť
na bežné podávanie infúzií
a koncentrovaných liekov v
striekačkách a tiež špeciálne
aplikácie ako je pacientom
riadená liečba bolesti, úplná vnútrožilová anestézia,
podávanie enterálnej výživy
a podobne, čím sa redukuje
počet potrebných samostatne stojacích prístrojov na
pracoviskách intenzívnej starostlivosti.
„Systém je výnimočný spoločným napájaním na jeden
sieťový kábel a vzájomnou
dátovou komunikáciou medzi prístrojmi, pričom informácie o druhu a množstve
použitého lieku riadi počítač.
Jeho veľkou výhodou je aj variabilita - pri zmene terapie
je jednoduché zmeniť kombináciu potrebných púmp v
rámci jednej dokovacej stanice, pričom v jednom systéme
je možné mať až 24 púmp, čo
ponúka neobmedzené možnosti kombinácií,“ doplnil
Firment.
KE 12-04 STRANA - 07
34-0009
UNLP zakúpila prístroje pre
skvalitnenie infúznej liečby
SLUŽBY
12-0007
tvProGrAM
TOP INZERO
$ Predám 12 árový pozemok v
Košiciach s rozostavaným domom,
dobrá lokalita/Košická Nová Ves/.
VÝBORNÁ CENA, NÁDHERNÝ VÝHĽAD, tichá lokalita. Dostupné inžinierske siete, prístupová cesta. V
prípade seriózneho záujmu dohoda istá. Tel.: 0905 585 947
$ Predám novostavbu - bungalov v
Turč. Tepliciach pri Martine,
t.č.: 0905 925991
$ Predám stav. pozemok v Martine,
časť Stráne, 700m2, skoro štvorec,
cena 89 €/m2. T.č.: 0905 925 991
$ Predám použitý nástenný konden-
2. február 2012
06:00 Teleráno 08:40 Monk VII. 11/16 09:30 Mr. Bean 09:55
Komisár Rex I. 2/13 10:50 Cesta do stredu Zeme 12:30 Bez
stopy VI. 9/18 13:15 Rýchle Televízne noviny 13:20 Las Vegas:
Kasíno I. 6/23 14:15 Monk VII. 12/16 15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10 V dobrom aj v zlom II. 3-4/19 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 NCIS III. 11/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25
21:30 Strážca
Počasie 17:30 Reflex 18:00 Rýchle Televízne noviny 18:05 Dva
a pol chlapa VII. 21-22/22 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 20:00 Športové noviny 20:15
Mesto tieňov 2 21:30 Strážca - Akčný triler, USA, 2006. Hrajú: M. Douglas, K. Sutherland 23:40 Nočné Televízne noviny 00:05 NCIS VIII. 24/24 00:55 Mutant: Prebudenie 02:25 NCIS III. 11/24
05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI 07:15 NOVINY
TV JOJ 07:40 Súdna sieň 08:30 Súdna sieň 09:20 Panelák IX 19
10:20 Náš nový dom III. 16 11:15 Hoď svišťom 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Nové bývanie 13:30 Kosti V. 10 14:20 C.S.I.:
Kriminálka Miami VIII. 9 15:15 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 3
16:10 Profesionáli VI. 16 17:00 NOVINY O 17:00 17:20 Hoď sviš23:15 Lovci väzňov
ťom: Pomocná sila 3 18:00 Súdna sieň: Vráť sa do decáku 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák IX.: Agent provokatér 20 21:15 Kosti V. 11 22:15 Nevinní: Nemilé prekvapenie 24 23:15 Lovci väzňov 4 - Americký
kriminálny seriál (2011). Hrajú L. Alonso, D. Lombardozzi 00:15 Špeciálne komando II. 2,3
06:15 Udalosti ČT 06:55 Správy STV 07:50 Duel 08:20 5 proti
5 09:05 Reportéri 09:40 Maigret: Maigret sa mýli 11:05 Sila
lásky III. 242/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub
13:35 Kto hovorí pravdu? 14:30 Divoký anjel 99 15:10 Dve tváre
Anny 19/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Dobrý flek - žrebovanie 16:30 Sila lásky V. 88 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel
20:05 Tŕne lásky
18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly body - sekundy 20:05 Tŕne lásky 4/4 - Taliansky romantický seriál, 2009. Účinkujú: Gabriel Garko, Isabella Orsini 21:45 Dr.House VI.: Okovy 13/22 22:25 Nočné správy 22:50 Trestný prápor 4/11 23:35
Maigret: Maigret sa mýli 01:00 Dve tváre Anny 19/60 01:45 Trestný prápor 4/11
začný plynový kotol Viesman - Vitodens WB1B,100-W, s modulovaným
cylindrickým horákom MatriX a
výhrevnou plochou Inox-Radial pre
prevádzku závislú ako aj nezávislú na
vonkajšom vzduchu. Menovitý tepelný výkon: 9 až 26 kW.Cena : 1 200 €,
tel.0907 104 018, 095 338 873
$ Predám tepelné čerpadlo Mitsubishi Ecodan o výkone 5-14kw DC
inverter -šetrí energiu ,je vhodný
pre väčší rodinný dom.Vzduch -Voda.
Plne funkčný s kompenzáciou počasia a riadiacou jednotkou FTC2.
Montáž možná po dohode.Spokojnosť zaručená.Cena:4 800€.
Tel.0907104018, 0905 338 873
$ Predám tepelné čerpadlo vzuchvoda Mitsubishi Ecodan 8,5 kW DC
Inverter-šetrí energiu s kompenzáciou
počasia a s riadiacou jednotkou FTC2.
Je nepoužívané, čisto nové. Cena 3
800€.Tel.0907 104 018, 0905 338 873
Tancujeme od 15.februára 2012, každú
stredu od 17.30hod.
$ Doučím francúzštinu v Košiciach. T.č.:
0904 051 949
$ Doučím ruštinu. 0918/039 361
$ Doučujem matematiku ZŠ, SŠ, VŠ (1.
ročník), informatiku a programovanie
SŠ (jazyk C, Pascal, HTML). Príprava
na prijímačky a maturitu. Dlhoročné
skúsenosti. Tel: 0908 321 258
$ Hodiny klavíra u vás doma. Lokalita
Sever. Učiteľka na dôchodku. 055/633
03 16, 0915/410 086
OZNAM
$ Salsa kurz pre páry, ale aj jednotlivcov.Viac info na www.salsadance.
sk alebo 0904 126 625, 0904 117 088.
ZVIERATKA
$ Darujem 5 ročnú kríženú fenku, 28
cm v kohútiku, pokojnej povahy, očkovaná, sterilizovaná 0902301615
PRÁCA
$ Účtovníčka s praxou hľadá prácu.
Vediem kompletné účtovníctvo, DPH,
mzdy. Tel.: 0904 004 496.
$ Hľadám brigádu vodiča – m.vozidlom osobným, na donášku, roznášku po
vých. Slovensku. Spoľahlivo. 0905/552
677. Dohodou.
37-0006
16-0074
34-0015
Nakoľko riadková občianska inzercia je u nás bezplatná, redakcia
nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v nekomerčnom inzeráte.
Za obsah inzerátu zodpovedá
zadávateľ. Riadková občianska
inzercia sa podáva len e-mailom
(s diakritikou). Nie telefonicky, nie
poštou!!! Zdarma uverejňujeme
iba občiansku riadkovú inzerciu
nekomerčného charakteru, ktorej
predmetom sú súkromné záležitosti neziskového charakteru, a táto
nie je nárokovateľná. Vydavateľ si
vyhradzuje právo po osobnom posúdení inzerciu neuverejniť. Dĺžka
podaného inzerátu musí byť maximálne 300 znakov. Dlhšie inzeráty
nebudú uverejnené. Jeden zadávateľ s jedným telefónnym číslom
má právo zadať maximálne 2 rôzne
inzeráty.
štvrtok
Renovácia
dverí a zárubní
KE 12-04 STRANA - 08
KOVPAX s.r.o., Rastislavova 81, Košice
Tel.: 055/625 50 16, 0903 614 006
34-0013
34-0024
čalúnenie dverí
SLUŽBY
PONÚKAME PRÁCU
na pracovnú zmluvu PRE:
ZVÁRAČOV - Košice
Štátne skúšky 141
od 4,5€ hod. v čistom
Mzda:
Štátne skúšky 111
Mzda: od 4,0€ hod.v čistom
podľa odpracovaných hodín
parkoviská!!! Bytovka zateplená, plávajúce podlahy, plast.
okna. Wifi, kompletná rekonštrukcia kuchyne, obývačka –
nový nábytok, plazma. Ideálne
pre väčšiu rodinu, zahr.študentov. Cena:500€/mes. Kontakt:
0904/117 088
$ Dám do podnájmu 2 izb. zariadený
byt s balkonom v KE.
T.C.: 0903 196 367
$ Dám do prenájmu 3-izb.zariadený
byt v rod.dome na Severe. Byt je na
spoločnom schodišti so samostatným
vchodom, vhodný pre solventnejších,
resp. zahr.študentov. Cena dohodou.
0915911342
Rozumieme
Vašim
potrebám
jte
74-0011
kontaktu
nás:
STAVIAME-KARIÉRA
34-0008
85-0084
Wamax-sk, s.r.o., mob: 0948 090 983
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
$ Dám do prenájmu od 1.3.2012
čiastočne prerobený 4 - izbový
byt na Stierovej - KVP, posch.
6/8. Rozloha 92m². Balkón s výhľadom na lesy (MYSLAVA). Vynikajúca komunikácia (základna
škola, potraviny, poliklinika,
pošta, výjazd na rýchlocestu
-OPTIMA, jazero..) Vždy voľné
09-036
09-0028
Zámočník - ZE1
/ elktródou, el. oblúkom, páličský preukaz /
Mzda: od 3,8€ hod.v čistom
KE 12-04 STRANA - 09
KARIÉRA
OPATROVATEĽSKÝ KURZ
v KOŠICIACH a po celej SR
tVpRoGRaM
platný v SR a EU
akreditovaný MPSVaR
Najlepšia CENA v MESTE od 169 € a ďalšie ZĽAVY!
NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!
DENNÝ/ VEČERNÝ
Ý
PRÁCA pre opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku, ..
KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, len 79 €
pre opatrovateľky
ZADARMO
!
nás!!
0907 035 335 0911 99 66 39
64-025
www.VaVslovakia.sk
len u
VaV
12-0003
KNIHA + CD NEMČINA
2011
Pozemok 800m². Všetky IS. Dom je
podložený, 300m2 , 6 izieb. Pekné
prostredie pod lesom. Dom vhodný
na bývanie, podnikanie aj rekreáciu.
0902/189 165, 00421775134838
$ Predám tehlový 4-izbový byt na
Mieri v Košiciach, po rekonštrukcii. Nie
RK. Tel: 0904093701
$ V Modrom Kameni ( okres Veľký Krtíš
) predám slnečný dvojizbový byt s balkónom v osobnom vlastníctve ( 56 m2
). Byt sa nachádza na 2.poschodí novozateplenej tehlovej šesťbytovky. Byt je
voľný, možnosť nasťahovania ihneď.
Cena 12.000 Eur, pri rýchlom jednaní
možná dohoda. Tel. 0905287260.
$ Prenajmem alebo predám 2 izbový
3. február 2012
byt v Michalovciach s balkónom 2. poschodie. 0918 199 228
$ Predám 3 izbový byt v Michalovciach
ul. Konečná, 2. poschodie s balkónom
72 m2 alebo prenajmem.
0908 412 706
$ Prenajmem 4-izbový zariadený byt
na Hlinkovej. Tel.: 0918 248 088
$ Predám rodinný dom v Spišských
Vlachoch - 2-poschodový 5 izbový, s
Hľadáme
KOLPORTÉROV
Prijmeme brigádne kolportérov nad 16 rokov pre roznášku
našich reklamných týždenníkov KOŠICKO a KOŠICKO okolie
Košice mesto: Košická Nová Ves, Furča, Terasa
Košice okolie: Medzev, Sokoľ, Kechnec, Seňa, Čaňa,
Čečejovce, Ďurďošík, Olšovany, Veľká Ida, Cestice
Bližšie info.: 0905 203 406
/len v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod./
$ Predám záhradu s chatou výmera
400 m2, lokalita Kostoľany n/Hornádom, rovina, elektrina, voda, pivnica,
miestnosť na náradie, mimo záplavovej zóny. Cena: 12.200 €.
Tel.: 0904 359 349.
$ Predám garáž v Košiciach na
Kuzmányho sídlisku, neďaleko
TIP TOPU (ul. kpt. Nálepku) najvyššej ponuke. Tel.: 0915 918 492.
garážou, prístavbou a veľkým pozemkom. Dom je situovaný v dobrej lokalite. Cena dohodou. Kontakt - 0949
441 417.
$ Predám jednoizbovy byt v Košiciach,
3p/4, Jesennna ul, 30 m2,
pivnica, balkon spolocny na chodbe,
plastove okna, nedokoncena uprava
sprchovacieho kuta a WC, parkety, pôvodny stav. cena 39 200.- EURO,
č.t. 0903640797
$ Predám pekný byt na Kuzmányho,
28m2, v OV,2.posch.,tichá časť, murované jadro, plastové okná, kúpeľňa a
WC po rekonštrukcii. tel.0949525394
$ Predám 16á stavebný pozemok v
Horných Obdokovciach pri Topolčanoch.Dostupné sú všetky IS.Tel.0905
514 704
$ Predám 2- podlažný r.d. vhodný na podnikanie ako penzión, s 2
garážami a pivnicou blízko Zemplínskej Šíravy vo vilovej štvrti v
Michalovciach na Stráňanoch – IBV.
Plocha pozemku 490 m2. Cena
145 000€. Tel.: 056- 64 226 41.
$ Predám 3-izb. byt v OV, Prešov-Sekčov, ul. Dubová, zateplená bytovka.
Dobrá cena. Tel.: 0905 777 620.
$ Predám tehlový 4- izb. byt na
Mieri v Košiciach, po rekonštrukcii. Nie RK. Tel.: 0904 093 701.
$ V Modrom Kameni (okres Veľký Krtíš)
predám slnečný 2- izb. byt s balkónom
v ov 56 m2. Byt na 2.posch. novo- zateplenej tehlovej šesťbytovky. Byt je voľný, možnosť nasťahovania ihneď.
Cena 12.000 €, pri rýchlom jednaní
možná dohoda. Tel.: 0905 287 260.
Hľadáte prácu?
Skúste to s nami!
Kliknite na bzzik.sk a vytvorte si svoj osobný profil
Od hľadania pracovnej ponuky na bzzik.sk vás
delí len pár krokov
1. zaregistrujte sa na bzzik.sk v sekcii registrácia
(údaje zadajte do formulára hľadám prácu)
2. vytvorte si svoj osobný profil a vyplňte potrebné
údaje. Nezabudnite pridať svoju fotografiu a uviesť
všetky potrebné údaje. Váš profil bude po vyplnení
vyzerať takto:
Rôzne práce z domu,
možný zárobok 1.000-1.500 €
Napr. telefonický príjem
objednávok, zapisovanie adries,
skladanie pier, hračiek, bižutérie,
reklamných prospektov atď.
0910 408 357
0918 154 982
02-0003
NEHNUTEĽNOSTI PREDÁM
$ Predám 70m² plochu v centre KE na
podnikanie, el., voda. 0904/529 833
$ Predám rod.dom v Košiciach po vnútornej rekonštrukcii, vrátane výmeny
okien a všetkých rozvodov. Pri dome je
veľká záhrada. Nie som RK. Cena dohodou. Tel.kontakt: 0915911342
$ Predám 3-izbový byt, Fábryho 8, KEFURČA. OV- pôvodný, zachovalý stav.
Nie RK. 0905/552 677
$ Predam 2izb. byt na Hviezdoslavovej
ulici v Sp.Novej Vsi na 3p.balkon,
menene okna,povodny stav,ticha lokalita,2pivnice 35500-dohoda 0915
380320,0904 293080 rk nevolat
$ Predám RD v Kysaku 16km od KE.
piatok
06:00 Teleráno 08:40 Monk VII. 12/16 09:30 Mr. Bean 09:55
Komisár Rex I. 3/13 10:50 Apartmán pre dvoch 12:35 Bez stopy
VI. 10/18 13:25 Rýchle Televízne noviny 13:30 NCIS VIII. 24/24
14:20 Monk VII. 13/16 15:05 Rýchle Televízne noviny 15:10
V dobrom aj v zlom II. 5-6/19 15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS III. 12/24 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie
22:15 Smrtonosná zbraň 4
17:30 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 PREMIÉROVÉ
ČASTI: Dva a pol chlapa VIII. 1-2/16 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 20:00 Športové noviny
20:15 Tajný agent 22:15 Smrtonosná zbraň 4 - Akčný film, USA, 1998. Hrajú: M. Gibson, D. Glover
00:40 Kickboxer 3: Umenie vojny 02:10 Delta Force One: Stratená hliadka 03:40 Poliš a bandita 2
05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI 07:15 NOVINY
TV JOJ 07:40 Súdna sieň 08:30 Súdna sieň 09:20 Panelák IX.
20 10:20 Náš nový dom III. 17 11:15 Hoď svišťom: Pomocná sila
3 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Nové bývanie 13:25 Kosti V. 11
14:10 Myšlienky vraha II. 19 15:10 C.S.I.: Kriminálka New York
VI. 4 16:00 Profesionáli: Hovorkyňa 1/18 17:00 NOVINY O 17:00
20:15 Fantastická štvorka a...
17:20 Hoď svišťom: Mama Mia 4 18:00 Súdna sieň: Chorobný
žiarlivec 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Fantastická štvorka a Silver Surfer - Americko-nemecko-britské sci-fi (2007). Hrajú: I. Gruffudd, J. Albaová
22:15 Môj partner z K 00:25 Súdny omyl 01:55 Numb3rs IV. 7 02:35 Dobrá manželka I. 20
06:00 Udalosti ČT 06:40 Správy STV 07:35 Duel 08:05 5 proti 5
08:50 Štýlovo 09:20 Maigret: Maigret a stará dáma 11:10 Sila
lásky III. 243/244 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub
13:35 Chodili sme spolu 14:25 Divoký anjel 100 15:15 Dve tváre Anny 20/60 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky V. 89
17:15 Fenomén Junior 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy
22:25 Nora Robertsová: Polárna... STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Legendy
popu: Karel Gott 22:05 Nočné správy 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Nora Robertsová: Polárna žiara - Romantické krimi, USA 2009. Účinkujú: LeAnn Rimes, Eddie Cibrian 00:05
Maigret: Maigret a stará dáma 01:50 Dve tváre Anny 20/60
Prijme skúsených zváračov
MIG/TIG
na prácu do anglicka
Výhodné platové
podmienky!
Životopis a Certifikáty
podmienkou.
Zasielať na mailovú adresu
[email protected]
Telefón: 0918 432 851
054/ 479 57 06
3. Svoj profil dajte zverejniť, aby boli vaše údaje
prístupne aj pre potenciálneho zamestnávateľa
Bzzik je webová služba, ktorá je prístupná na doméne
bzzik.sk. Ide o pracovnú sieť na ktorej si môžete vytvoriť svoj
osobný profil, budovať sieť osobných kontaktov, prezerať a
reagovať na pracovné ponuky alebo si pridať firmy, ktoré
vás zaujmú do svojho výberu.
KE 12-04 STRANA - 10
bzzik
SLUŽBY
Aktivistu, ktorý pomáha narkomanom,
nútili k predaju drog
Doposiaľ dvaja neznámi páchatelia v
piatok(20.1.)
počas
návštevy u 30-ročnéhovRadoslava z Košíc na
Tolstého ulici, sa ho pod
hrozbou násilia pokúsili
prinútiť ku spolupráci
pri predaji omamných
a psychotropných látok
osobám závislým na
takýchto látkach. Ako
TASR informoval košický policajný hovorca
Alexander Szabó, Radoslav ako člen košického
združenia pomáha narkomanom a vymieňa
im použité injekčné
striekačky za čisté.
„Radoslav spoluprácu
pri predaji drog odmietol a tak si ho páchatelia
v nedeľu (22.1.) o 7.45 h
počkali na Tolstého ulici,
kde sa ho znovu snažili
donútiť ku spolupráci.
Keď ich Radoslav znovu
odmietol, tak od neho
pýtali 15 eur ako náhradu za stratu času. Peniaze im odmietol vydať a
preto ho fyzicky napadli,“ spresnil Szabó.
Doplnil, že jeden z
páchateľov ho sotil na
WEBSTRÁNKY
055/678 04 36
www.regionweb.sk
KE 12-04 STRANA - 11
zem do snehu, potom
ho obaja kopali do hlavy
a tela, prešacovali ho a
zo zadného vrecka bundy mu ukradli koženú
peňaženku s dokladmi
a hotovosťou 269 eur.
„Radoslav utrpel zranenia s dobou liečenia do
siedmich dní. Roztrhnutím bundy a krádežou
mu páchatelia spôsobili
škodu asi 390 eur Vyšetrovateľ polície začal
trestné stíhanie vo veci
pre zločiny vydierania a
lúpeže,“ uzavrel Szabó.
EXTRA
Tip na víkend
B
E
C
K
O
V
hrad
Beckovský hrad (pôvodné
názvy: Blundus, Bolondos)
je rekonštruovaná zrúcanina
hradu na strmom, 70 metrov
vysokom brale nad mestečkom Beckov. Z diaľky je dobre
viditeľná silueta (aj priamo z
diaľnice). Hrad s areálom je
Národná kultúrna pamiatka.
História
Hrad ako starý spomína už Anonymova kronika z 12. storočia.
Potvrdil to aj archeologický výskum, podľa ktorého najstaršie
osídlenie hradného brala pochádza z prelomu letopočtu.
Vápencový útes nad brodom
Váhu na pomedzí Trenčianskej
a Nitrianskej župy mal značný
strategický význam, a preto tu
v 13. storočí postavili kamenný
hrad. Skladal sa zo štvorbokej
veže s ochranným múrom, ku
ktorej pripojili hradný dvojposchodový palác. V čase rozmachu moci Matúša Čáka Trenčianskeho patril Beckov pod
jeho moc. V druhej polovici 14.
storočia sa na Beckove zjavujú
Stiborovci, pôvodom z Poľska,
ktorí predstavovali v tom čase
jeden z najmocnejších rodov
Uhorska. Za ich vlády prežil
hrad, z ktorého urobili stredisko
svojich rozsiahlych majetkov,
svoj najväčší rozmach.
Na prelome 14. a 15. storočia
pristúpili k jeho honosnej prestavbe, pri ktorej zvýšili hradné
veže a postavili horný gotický
palác s rytierskou sieňou a kaplnkou. V polovici 16. storočia
hrad v dôsledku tureckého nebezpečenstva opevňovali. Vtedy postavili v dolnom nádvorí
delovú vežu a zvýšili obvodové
múry hradu. V tom čase bol
hrad už vo vlastníctve rodiny
Bánffyovcov. Po ich vymretí v
roku 1646 si hrad a panstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však
už tak nestarali o jeho údržbu
a opravy a hrad začal pomaly
chátrať. Požiar, ktorý vypukol na hrade roku 1727, zničil
väčšinu budov a od tej doby je
opustený.
Históriu hradu dokumentuje
Múzeu Beckov.
Exteriér
Ruiny horného a dolného hradu sú pozostatkom palácov,
hospodárskych a obranných
budov a opevnenia. Pozoruhodná je otvorená neukončená
veľká delová bašta v dolnom
nádvorí. Typologicky zvláštne
je horné, pravidelne vymedzené nádvorie, prístupné kedysi
podjazdom, obklopené zvyškami palácových konštrukcií a
niekdajšou vstupnou fasádou
kaplnky.
Súčasný stav
V súčasnosti je areál hradu
prístupný verejnosti. Po rekonštrukcii, ktorá zachránila
niektoré budovy horného hradu, má hrad aký taký zachovalý
ráz. Ešte nie je zrekonštruovaná
zadná časť hradu - stiborovské
paláce, kaplnka, spodný hrad
so studňou, vstupná brána a
druhá brána, obrovská delová
bašta - v pôdoryse č. 15
Prístup
V obci Beckov priamo z námestíčka ide vpravo popri rodinných
domoch cesta (pôvodný vstup
do hradu; 5 min.). Hrad je sprístupnený verejnosti. Môžete si
vybrať sprievodcu, alebo popis
hradu s pôdorysom. Okrem
toho sa poriadajú na hrade
niektoré akcie.
Otváracie hodiny pre verejnosť:
od začiatku mája do konca septembra každý deň okrem pondelka od 9.00 do 18.00 hodiny.
V roku 2010 je NKP Hrad Beckov
pre rekonštrukciu zatvorený.
Okolie
Popri krásnych výhľadoch z hradu si nenechajte ujsť aj pohľad
na hrad zozadu - nutný výstup
na mierny vrch, ktorý je vlastne
pokračovaním hradného vrchu.
Pod hradom je aj bývalý cintorín. Ak ste športovci, okolie ponúka bohaté športové vyžitie. V
blízkosti Beckova je kúpalisko
Zelená voda, veľa trás pre horské bicykle, možnosť lezenie na
hradnej skale (obtiažnosť II až
IX.). Zaujme aj vápencové bralo
- Skalka pri Beckove (prírodná
pamiatka).
tVPRoGRaM
sobota
4. február 2012
06:00 Dobrodružstvá Jackieho Chana III. 12/17 06:20 Duck Dodgers I. 12-13/13 07:05 Malí Flintstonovci 6/8 07:30 Čarodejnice III. 6/22 08:20 Olsen Twins: Vtedy v Ríme 09:50 Priatelia II.
1-2/24 10:45 Tommy Boy 12:25 Charlie a továreň na čokoládu
- Rodinný film, USA-VB, 2005. Hrajú: J. Depp, F. Highmore 14:35
Harry Potter a Tajomná komnata 17:35 Rýchle Televízne noviny
20:15 Už sme doma?
17:40 Partička 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 20:00 Športové noviny 20:15 Už sme doma? - Rodinná
komédia, USA-Kanada, 2007. Hrajú: Ice Cube, N. Longová 22:05 Skrytá identita 00:50 Tajný agent
02:30 Skrytá identita
05:25 Dobrá manželka I. 20 06:05 NOVINY TV JOJ 06:30 Timon
a Pumbaa II. 06:55 Myška v prérii 07:40 Hero Factory 08:10
Beyblade Metal Fusion 08:35 Rozprávková jazda 09:00 Profesionáli: Hovorkyňa 1/18 09:50 Fanaticky zamilovaný 11:50
Fantastická štvorka a Silver Surfer 13:40 Super jazda 16:00 Môj
partner z K - Americká akčná komédia (1989) Hrajú: J. Belushi,
20:15 Dokonalý únik
M. Harris 18:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Dokonalý únik - Americký
akčný thriller (2009). Hrajú: S. Zahn, M. Jovovichová 22:20 Simpsonovci FILM 00:10 Výplata 02:15
Čierna krv 04:45 Dokonalý únik
05:40 Slovensko v obrazoch 06:05 Udalosti ČT 06:45 Správy
STV 07:25 Šmolkovia: Tatkov voľný deň 07:40 Včielka Maja:
Ako sa Maja narodila 08:05 Fidlibumove rozprávky 08:30 Superchyty 09:00 Hádaj, kto nás pozval 09:30 Fenomén Junior
10:05 Legendy popu: Karel Gott 12:05 Autosalón 12:40 On Air
13:05 Malá Dorritka 1, 2/8 14:55 Včielka Maja: Ako sa Maja na22:55 Vitaj doma!
rodila 15:25 Shane 17:25 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxi
18:30 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:05 Pošta
pre teba 21:10 Berlín 36 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Vitaj doma! - Dráma, Nemecko 2009.
Účinkujú: Duken Ken, Ulrike Folkerts 00:30 Shane 02:25 Berlín 36 04:05 Vitaj doma!
NEHNUTEĽNOSTI PREDÁM
$ Na predaj 3-izb. byt v OV, na
Užhorodskej ul., Košice, rozloha
69m2. Nachádza sa na 8/8p., bez
LO. Byt je v pôvodnom stave, má
pláv. podlahy a je vhodný na rekonštrukciu.Tel.: 0917 670 325.
$ Predám 1 izb. byt v Poprade.
Lokalita je Suchoňová ul. JUH III.
2 posch. pekný výhľad na tatry.
Blízko je Aréna Poprad a cyklistický chodník do Svitu, cena 35 000€.
Tel.: 0918 360 870, 0908 372 150.
$ Predám stavebný pozemok,
katastrálne
uzemie
Bardejov,
Štefánikova ul., je v intraviláne,
3985 m 2, v susedstve je veľkosklad pivovaru. Tel. 0905 545 441.
$ Predám stavebný pozemok v Budimíri, 474 m2. Tel.: 0907 950 618.
$ Predám 1- izb. byt v Sp.Novej Vsi,
Za Hornádom, OV, po čiastočnej re-
TVPROGRaM
NedeĽa
konštrukcii, 6.posch., bez balkóna.
Cena 29.900 €. Tel.: 0949 795 939.
$ Predám 2- izb.byt, tehla 58m2 v
tichom prostredí, byt kúpou je voľný,
cena dohodou. Tel.: 055- 694 3897.
$ Predám sp, tiché prostredie – centrum, všetky is, výborná lokalita Košice Krásna, cena dohodou.
Tel.: 055- 694 38 97.
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
$ Kúpim garsónku- 2izb.byt v
KE. Lokalita nerozhoduje. Hotovosť. Tel.: 0910 652 053.
AUTO - MOTO PREDÁM
$ Rozpredám traktor Zetor Majorec a
Super 50 na náhradné diely. Cena
dohodou.Pošlem aj na dobierku. Tel.:
0903502190
5. február 2012
05:15 TELEVÍZNE NOVINY 06:05 Dobrodružstvá Jackieho Chana
III. 13/17 06:25 Malí Flintstonovci 7-8/8 07:15 Harry Potter a
Tajomná komnata 10:00 Priatelia II. 3-4/24 - Sitkom, USA,
1995-1996 10:55 Upírske denníky II. 7-8/22 12:40 Zo zákulisia
Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:05 Mr. Bean 14:25
Vinnetou III. - Posledný výstrel 16:15 Rýchle Televízne noviny
20:15 Anjeli a démoni
16:20 Godzilla - Dobrodružný film, USA, 1998. Hrajú: M. Broderick, J. Reno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 Počasie 20:00 Športové noviny 20:15 Anjeli a démoni
- Triler, USA, 2009. Hrajú: T. Hanks, E. McGregor 23:10 Smrtonosná zbraň 4 01:25 Obchod so smrťou
04:50 TELEVÍZNE NOVINY
06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 Fanaticky zamilovaný 08:35 Glee
II. 20 09:30 Simpsonovci FILM 11:00 Stratené duše III. 2,3 Americký mysteriózny seriál (2007). Hrajú: J. L. Hewittová, D.
Conrad 12:50 Výplata 15:10 Denník ľadovej princeznej - Americko-kanadský rodinný film (2005) Hrajú: M. Trachtenbergová,
J. Cusacková 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI
20:15 Denník princeznej 2
19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Denník princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození - Americká romantická komédia (2004). Hrajú:
A. Hathawayová, J. Andrewsová 22:45 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 10 23:40 Denník ľadovej princeznej 01:35 OSTROV SMRTI 9,10 02:55 Diabolský plán 04:25 OSTROV SMRTI 9,10
05:30 Malá Dorritka 1, 2/8 07:25 Garfield: T 3000 07:40 Včielka
Maja: Maja sa učí lietať 08:05 Maškrtníček 08:35 Góóól 09:05
Spadla z oblakov 1, 2/13 10:00 Čarovné miesta Zeme 11:00
Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12
13:00 Agatha Christie 14:45 Film pre pamätníkov - 4x Martin
Frič: Revízor 15:55 Včielka Maja: Maja sa učí lietať 16:20 Pokla20:05 Vtedy v Amerike
dy sveta 16:45 Pošta pre teba 17:50 Štýlovo 18:15 Tajomstvo
mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:05 Vtedy v Amerike 1, 2/2 - Krimidráma, USA,
Taliansko 1984. Účinkujú: Robert De Niro, James Woods 23:45 Góly - body - sekundy 23:55 Odpískané 00:20 Agatha Christie: Poirot: Smrť pani McGintyovej 01:55 Vtedy v Amerike 1/2
KE 12-04 STRANA - 12
SLUŽBY
Kvalitné vizitky od
200
400
600
800
1000
ks ........ 14 € / 0,070 € za ks
ks ........ 24 € / 0,060 € za ks
ks ........ 32 € / 0,053 € za ks
ks ........ 39 € / 0,049 € za ks
ks ........ 33 € / 0,033 € za ks
za ks*
055/678 04 36
www.lacne-vizitky.sk
Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.
Naše noviny každý
týždeň roznášame
do týchto častí
ko ce
is v
dl no
Sí aha
Ť
á
Pod
d ov
hra
Se
v
KV
P
Da
H r rg ov
di n s ký
ov
ch
a
Staré mesto
K
No ošic
vá ká
Ve
s
Košice
Juh
Bar
ca
N
Jantárova 30, Košice
Tel./fax: 055 678 04 36
[email protected]
e
t
v
í
t
š
tske
Vyšné Opá
asa
Ter
Sí
dl
is
ko
Dž
un
er
gľ
ad
Ja
ze
ro
m
v
a
n
s
á
n
A VEDIA
O VÁS VŠETCI...
KE 12-04 STRANA - 13
POLITIKA
KONZERVATÍVNI DEMOKRATI SLOVENSKA
Podľa prieskumu volebných preferencií dve tretiny návštevníkov
nedeľných bohoslužieb tvoria voliči Smeru a KDH. Tí, čo volia Smer,
si doteraz politicky nerozumeli s tými, čo volia KDH, ale môže sa to
zmeniť. V rámci KDH sa to začalo meniť v roku 2006, keď časť členov
Predsedníctva KDH chcela ísť s Ficovým Smerom do vlády a časť nie.
My, ktorí sme hlasovali proti vláde KDH a Smeru, sme napokon museli z
KDH odísť a založili sme KDS.
Majú kresťania vsadiť na Fica?
Dnes sa všetko kloní k tomu, že po voľbách vznikne vláda Smeru a KDH.
Nebudeme kvôli tomu útočiť na KDH v štýle „Fuj, idú s komunistami“.
Každý nech si zvolí svoju cestu. Treba si však položiť otázku, ako môže
takéto vládnutie dopadnúť. Nie pre Fica, ale pre KDH. Robert Fico ukázal, že jeho objatie je nepríjemné. Pocítilo to HZDS i SNS. Nie je to politik
do zlého počasia. Keď ekonomika ide, rozdáva. Keď je kríza, zadlžuje
štát. Pre menšieho koaličného partnera môže také vládnutie dopadnúť
zle. Majú teda všetci doterajší voliči KDH opäť voliť túto značku?
Poučenie z vojnového slovenského štátu je, že nie je dobré vsadiť všetko
na jednu kartu. Katolíci vtedy všetci vsadili na politiku Nemecka. Lenže
Nemecko vojnu prehralo, a slovenským katolíkom je vtedajšia politika vyčítaná doteraz. Ak by sa bol vtedy našiel katolícky prúd, ktorý by sa proti
vtedajšej vládnej politike vymedzil, katolíci by na tom boli po vojne lepšie.
Pre dnešok to znamená, že by nebolo dobré, keby všetci kresťania,
ktorí sa hlásia k zápasu za slobodu počas komunizmu, vo voľbách podporili KDH, ktoré pôjde do vlády s Robertom Ficom. Je dobré, keď bude
v parlamente zastúpený aj taký prúd kresťanskej politiky, ktorý bude
i naďalej v opozícii voči Ficovej vláde. Takýto prúd môže predstavovať
práve naša KDS. Nie je dobré dať si všetky vajíčka do jedného košíčka,
vravievali naše staré matere.
Vladimír Palko
(autor je predseda KDS a kandiduje
na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti)
www.kdsonline.sk
OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA
Kradnúť v čase volieb je na Slovensku národným športom. Teda niežeby sa
inokedy nekradlo. Ale všimnite si, s akou frekvenciou sa objavujú informácie o
podozrivých tendroch a predražených zmluvách v období krátko pred voľbami
a tesne po nich. Je to logické. Voľby často prinášajú zmenu. A tí, čo sú pri korytách, cítia, že majú možno poslednú šancu sa nabaliť. Pred voľbami to tušia. Po
voľbách často už s určitosťou vedia. A tí bez zábran z toho vyvodia patričné závery. LAST MINUTE zájazdy bývajú zlacnené, LAST MINUTE zmluvy predražené.
LAST MINUTE zlodejiny
Kradne sa aj v samospráve. To len, aby sme na niekoho nezabudli. Starostovia, primátori, župani, komunálni, či župní poslanci a úradníci nie sú
oproti LAST MINUTE kradnutiu o nič imúnnejší než ich kolegovia z veľkej
politiky. Niekedy dokonca naopak, keďže ich činnosť nie je pod takým
drobnohľadom médií ako celoštátna politika.
Čo s tým? OKS pri zostavovaní vlády Ivety Radičov prišla s iniciatívou prijať
zákon proti povolebnej zlodejine. Zákon, ktorý by vláde, ministerstvám a
nimi kontrolovaným inštitúciám, organizáciám a firmám zakázať v období tesne pred voľbami a po voľbách až do nástupu novej vlády predávať a
prenajímať majetok, uzatvárať zmluvy o dodávkach tovaru, služieb a prác
a ďalšie zmluvy, týkajúce sa nakladania s majetkom štátu a s verejnými
financiami. Rovnaké obmedzenia by sa vzťahovali aj na samosprávu v súvislosti s komunálnymi a regionálnymi voľbami.
Ostatné strany však návrh zahrnúť takýto zámer do programového vyhlásenia vlády odmietli. Vraj štát nemôže kvôli voľbám prestať niekoľko mesiacov
fungovať. A že treba spraviť také zákony, aby sa nemohlo kradnúť vôbec, nielen
v čase volieb. Hahaha. Zverejňovanie zmlúv na internete, prísnejšie pravidlá
verejného obstarávania naozaj mnohé zmenili k lepšiemu. Ale staví sa niekto, o
koľkých LAST MINUTE zlodejinách ešte budeme počuť v najbližších týždňoch?
Ondrej Dostál
podpredseda OKS, kandidát č.
145 na kandidátke OBYČAJNÝCH
ĽUDÍ a nezávislých osobností
www.oks.sk
SKONČÍ KONEČNE
PRIESTUPKOVÁ IMUNITA?
Dlhé roky sa poslanci Národnej rady
tvária, ako hrozne
im záleží na zrušení
priestupkovej imunity. Všetci svorne
tvrdia, že imunitu
by radi zrušili, ale vždy sa nájde niekto
alebo niečo, čo im to nedovolí. Takmer 20
rokov sa hovorí o zrušení priestupkovej
imunity, no naši ctení poslanci si doteraz
vždy našli dôvod, prečo ju napriek veľkej
snahe zrušiť nemohli. Samozrejme, že
išlo o divadlo pre voliča a v skutočnosti
politici imunitu zrušiť nechceli.
Toto sa zmenilo až príchodom strany SaS
do parlamentu. Konečne prišla strana,
ktorá sa nielen tak tvári, ale to so zrušením imunity myslí vážne. Presne sme
vedeli, že naši koaliční partneri o zrušení
imunity len rozprávajú, ale v skutočnosti
sa k jej zrušeniu nemajú. Preto sme sa
štátny rozpočet a bezprostredne potom
bude prerokovaná a zrušená priestupková imunita. Túto dohodu sme dali na
papier. Pre istotu.
Žiaľ, ukázalo sa, že slovo našich koaličných partnerov nemá hodnotu ani len
toho papiera a tak bola priestupková
imunita opäť raz vyňatá z programu. Poslanci majú naďalej priestupkovú imunitu, naďalej môžu jazdiť ako blázni
a vedia, že nič sa im nestane. Aby nevzniklo nedorozumenie: Sme za zachovanie imunity na výroky a hlasovania
V utorok začína posledná schôdza pred voľbami a naši koaliční partneri majú možnosť opäť raz ukázať, ako veľmi si
cenia sľuby, ktoré dali voličom. Zrušenie imunity bude na programe a dobre dávajte pozor, kto bude hlasovať za zrušenie a kto nie. To sa netýka len koalície, imunitu chcel totiž zrušiť aj SMER (to bolo vtedy, keď potrebovali vaše hlasy).
Richard Sulík,
predseda SaS
www.strana-sas.sk
... recepty
Bulharský šalát
Potrebujeme:
200 g šalátových uhoriek, 1 biely jogurt, 3 lyžičky oleja, 3 strúčiky,
cesnaku, kôpor, soľ, čierne korenie
Ako na to:
Cesnak rozotrieme so soľou, pridáme olej a všetko vmiešame do
nastrúhanej uhorky. Zmes okoreníme a zalejeme jogurtom. Nakoniec pridáme posekaný kôpor a premiešame. Šalát podávame
dobre vychladený.
KE 12-04 STRANA - 14
AUTO -MOTO KÚPIM
$ Kúpim starú motorku VETERAN-Jawa, Čezeta (predvojnova). Môže byt
hrdzavá, nekompletná aj samotne
diely, na renováciu do zbierky. Tel.:
0905 400 361.
$ Kúpim auto dovezené z Anglicka,iba
vo výbornom stave s ešte
platnými dokladmi,VW od 2002 alebo
audi A6 od 1998 TDI do 1300e [email protected]
azet.sk 0949 31 77 35.
ZOZNÁMENIE
$ Hľadám slečnu na zoznámenie.
Som 32 ročny muž, strednej postavy
172/62, zamestnaný, s vlastným bývanim v Prešove. Prosím ozvi sa mi na t.č.
0940785388
RÔZNE KÚPIM
$ Kúpim rôzne staršie fotoaparáty a
samostatné objektívy najmä PENTACON SIX a PRAKTICA, ale aj iné objektívy a fotoaparáty na film.
Ponúknite telefonicky 0911338278
alebo mailom na [email protected]
com
RÔZNE PREDÁM
$ Predám málo použivany zvlhčovač
vzduchu - práčka vzduchu VENTA bielé
prevedenie. Lacno zľava 70%. Vhodná
do spálni, detských izieb , panelákovych bytov vo vykurovacom období.
Predám cirkulačné čerpadlo GRUNFOS UP - 15 -14 B na 230 V - 50 Hz. Zľava
30%. Tel. 0944 158258
$ Predám televízor Panasonic s uhl. 72
cm.Cena dohodou. Predám funkčnú
automatickú pračku ZANUSSI.Cena
dohodou. Tel.: 0905705248
$ Bukové sánky 2 osobové. Sánky
majú materialová sedenie a operadlo,
sú orig. zabalené. Dlžka až 125 cm. V
prípade potreby foto zašlem na e-mail. Cena 45 euro s poštovným a balným.
Kontakt – 0915 602 934
$ Predám 5l demižóny, mnou opletané bužírkou PVC. Tel: 045/5360830
Dám do podnájmu 2- izb. kompletne zariadený byt na 4.posch.
s balkónom v KE, sídl. Ťahanovce.
Tel.: 0903 196 367, 0911 876 598.
$ Prenajmem 1-izb.byt čiastočne
zariadený na Terase, cena: 300€ od
1.2.2012. Tel.: 0949 109 792.
$ Prenajmem v 2- izb.byte – 1 izbu
pracujúcej žene, študentke na Furči,
izba je komplet zariadená.
Tel.: 0944 355 765.
NEHNUTEĽNOSTI PREDÁM
$ Predám 2- podlažný r.d. vhodný na podnikanie ako penzión, s 2
garážami a pivnicou blízko Zemplínskej Šíravy vo vilovej štvrti v
Michalovciach na Stráňanoch – IBV.
Plocha pozemku 490 m2. Cena
145 000€. Tel.: 056- 64 226 41.
$ Predám 3-izb. byt v OV, Prešov-Sekčov, ul. Dubová, zateplená bytovka.
Dobrá cena. Tel.: 0905 777 620.
Lepší život
začína to prácou
Pozývam vás k voľbám
10. marca 2012
a ďakujem za dôveru
- -7
77
7
WWW.KDH.
43
Starosta Krásnej osem rokov, takmer primátor
Košíc v roku 2010. Dnes ako nezávislá osobnosť
na kandidátke Obyčajných ľudí a nezávislých
osobností č. 43. Odvážny človek nevzdávajúci sa
svojich ideálov. Marek Kažimír.
V komunálnych voľbách 2010 ste ako nezávislý
kandidovali na post primátora Košíc. Mali ste pritom
silných protivníkov. Nelietali ste príliš vysoko?
Košičania (tak, ako aj zvyšok Slovenska) potrebujú
nutnú zmenu. So svojím tímom „odvážnych ľudí“ sme
chceli zaviesť pevnú ruku na Luník IX, zrušiť politických
nominantov v mestských podnikoch a zefektívniť
mestskú políciu. Malo a stále to má svoj význam. Viac
ako 15 000 Košičanov mi dalo za pravdu a odovzdalo
$ Predam stresny nosic MontBlanc
2500 na Fiat Marea sedan, Brava
5-dverova, rocny, malo pouzivany.
Cena 50eur. 0902846397 (ZH)
$ Predám funkčný zachovalý starožitný stroj Minerva. Foto pošlem. Tel.
0903862073
$ Predám nové bavlnené postelné prádlo rozmerov 70x90 cm , 140x200cm.
Cena 7 Euro jedna postel. Bledý podklad s motívom farebných kvetov.
Mám 4 ks a 4Ks bavlnených bavlnených farebných dvojplachiet. Cena 9,5
Eura za kus. Tel. 0903862073. Môžem
zaslať aj na dobierku. $ Predám bicykel, klietku pre škrečka,
starý fotoaparát na kinofilm, japonský
s bleskom, 15 kg farby kremovej 7,- eur
syntetika, nový motor do automatickej
práčky a iné súčiastky nové, 2ks reproduktory 15x25cm, vyrovnávač napätia
220V, motor mixera ETA 1-012, starý
obraz orgován 65x78cmolejomaľba
na plátne maliar Hanula, el. Šijací
stroj kufríkový, satelit za 30,- eur
0914286514
$ Predám nové detské sánky s operadlom.Sánky sú dvojmiestne s
rozmermy: dlžka 119 cm,šírka 30
cm,dlžka vypletu 70 cm. Cena: 35€.
[email protected] 0940796256
$ Chcela by som dať do obehu moj
inzerát. Jeho znenie:Predám lacno
elektrickú rúru,sporák a mikrovlnku
značka Whirpool,výborná na chalupu
a aj šijací stroj značka Veritas.Cena
dohodou.Možte ma kontaktovať na
číslo 0903439434
$ Predám jatočnu pištoľ, kov. konštrukciu skladaci stánok 2x3 m, súpravu na sťahovanie nábytku, zdvihák 2t
hydraulicky aj nožnicovy a vzduchovu
zalamovaciu pištoľ cal. 5,5mm.tlf.
0944080461
$ Predám tri kompletné ročníky časopisu 100+1 zahraniční zajímavost,
ročníky 94, 95, 96, zn. zberatelia. Super cena. 0904 886 484
poslankyňa Národnej rady S
R
www.maria sabolova .sk
Marek
Kažimír
JUDr., štátny zamestnanec
MÁRIA SABOLOVÁ
M
Som Marek Kažimír
a uchádzam sa o Vašu dôveru.
mi svoj hlas. Počúvali sme ľudí v uliciach, bola to
správna cesta. Táto dôvera voličov je motorom mojej
kandidatúry v parlamentných voľbách 2012.
Skončili ste tretí. Prečo myslíte, že teraz dopadnete
lepšie?
Intenzívne vnímam negatívny postoj Slovákov
k viacerým slovenským politikom. Neveria im, ani
politike ako takej. Nechcú ísť k urnám. Volili už x-krát
a spokojní ešte neboli. Nečudujem sa. Ale nepokúsiť sa
o zmenu by bol ešte väčší hriech ako ľahostajnosť. Som
na kandidátke Obyčajných ľudí a nezávislých osobností,
vystupujem však stále ako nezávislý kandidát. Počas
starostovania v Krásnej ma spoznali jej obyvatelia
a dôverovali mi. V komunálnych voľbách mi odovzdala
svoj hlas takmer štvrtina Košičanov pri urnách. A to som
im nesľuboval nič. Ponúkal som konštruktívne riešenia
(http://kazimir.blog.sme.sk/). To robia aj Obyčajní ľudia
Igora Matoviča. Snažíme sa priestupkovú poslaneckú
imunitu zrušiť ešte pred voľbami, aby politici konečne
$ Predám úplne nový nepoužívaný prístroj AB Tronic X2.
Je to prelomový systém na cvičenie,
ktorý vytvaruje Vaše stehná,spevní
hrudník, ramená aj bicepsy.Predtým
68 eur, TERAZ 35 EUR tel.0907635031
$ Predám nový diaľkový ovládač na televízor OVP ORAVA. Tel.: 0905 117 926
$ Predám čierny písací stôl-trojzásuvkový, cena 10 eur. Predám koberec 2x3
m, cena 10 eur. č.t. 0910 2180525
$ Predám veľké zrkadlo s rozmermi
180x70 cm, starožitný sekretár a nádrž
na septik. Tel.: 0918/360 870.
$ Predám rakúske zjazdové lyže zn.:
KNESSL-White STAR, dľžka 180 cm aj s
viazaním. Cena 25 eur.
Telefón 0917 939 555
$ Predám úplne nový zabalený horský
bicykel zn.DUNLOP kolesá 26- odpružený. Je vhodný pre deti 8-13 rokov.
Obrázok pošlem e-mailom. Bicykel zašlem aj na dobierku.Cena: 125 €. Tel.:
0915 953 729, [email protected]
$ Predám novú garážovú bránu, ktorá je zateplená
penou o hrúbke 4cm. Brána je komplet s el.pohonom, 2x diaľkové
ovládanie. Cena 488€.Tel.: 0902 488 246.
$
Predám
televízor
Panasonic
s
uhl.
72
cm.
Cena dohodou. Tel.: 0905 705 248.
$
Predám
funkčnú
automatickú
pračku
ZANUSSI.
Cena dohodou. Tel.: 0905 705 248.
$ Predám dvojhrobku na verejnom
cintoríne, pozemok je vyplatený na
10rokov. Cena je 1200€ na
cene je možné sa dohodnúť.
Tel.: 0908 042 535, 055- 6715 992.
$ Predám 2 dlhé dámske slovenské
kožuchy hnedej farby veľkosť 50 a 52 a
pánsky kožuch veľkosti 54. Cena dohodou. Tel.: 0904 177 831.
$ Predám mlynok na omynanie a
mletie kukurice, drevené korytka, korec, sitko, elektrický gril, drevený sud
na víno, drevené nástenné hodiny,
voľte
číslo
2
niečo zo svojich sľubov aj dodržali.
Prečo by mali byť nezávislí lepší ako tí
závislí na politických stranách?
Už stará múdrosť vraví: „Spolky –
diablove volky“. Naši otcovia vedeli
o umelých združeniach svoje. Veď sa to prieči zdravému
rozumu. Politik sľubuje, že bude hlasovať podľa svojho
najlepšieho svedomia a vedomia. V skutočnosti však
nie svojho, ale politickej strany, ktorej sa zapredal. Čím
viac bude nezávislých osobností v parlamente, tým
bude väčšia kontrola nad hospodárením štátu.
Nemyslíte si, že politické strany si nezávislých kúpia?
Nebojím sa. Na našej kandidátke sú osobnosti
starostlivo vyberané. Druhé sito cez krúžky urobia
voliči. Skôr hrozí, že si politické strany vytvoria silnú
koalíciu. Potom ich činy budeme kontrolovať ako to
Obyčajní robili doteraz.
keramické sudy na kapustu, samovar,
kolovrátok na pradenie niti, šijací stroj
značky Singer a Lada. Cena dohodou.
Tel.: 0904 177 831.
$ Predám veľmi zachovalý stavebný naviják CAMAC P150 s náhradným lankom 70m s nosnosťou 70kg. Pôvodná cena 21000 Kč
teraz za 410 €. Tel.: 0903 862 074.
$ Predám 2 ks perináky po 10 €/ ks,
Fritéza po 27 €, staré okná 10 ks po 5
€/ ks. Tel.: 0910 537 437.
$ Predám modernú kovovú posteľ aj
s matracom a roštom 2m x 1,40m za
130€. Tel.: 0910 537 437.
$ Predám pekný farebný ručne tkaný
koberec z handier o šírke 80 cm a dĺžke
10 m. Cena 3€/m. Tel.: 0903 228 709.
$ Predám lacno farebný TV s kvalitnou
obrazovkou. Tel.: 0908 955 092.
$ Predám filtrovacie zariadenie na
víno, komplet aj s čerpadlom na 220
V, cena dohodou, dohoda je istá, Tel.:
0907 540 830, KE.
$ Predám za ½ cenu akumulátor,
zn. AKUMA Slovakia, kúpený dňa:
27.6.2011, ako nový, za 50€, nepoužívaný. Tel.: 0940 869 806.
$ Predám pc zostavu, Intel Pentium
Celeron, 17“ monitor Hansol, skener,
atram.tlačiareň, reproduktory, externý
fax modem, klávesnica a myš, všetko
100% stav, cena: 130€. Tel.: 0905 959
$ Predám 1-izb. byt v OV v peknom
prostredí Muránskej planiny, časť
P.Hora.Plastové okná, zateplený ,
nova kúpeľňa.Areál Vitálny svet - 300
m , jazda na koni, tenis.kurty, 10 km
lyžiarsky vlek, 20 km Slovenský raj, 50
km V. Tatry, vrch Kráľová Hoľa, Revúca
- Mmuráň.Tel.0904 082 495.
OZNAM
$ Salsa kurz pre páry, ale aj jednotlivcov vo forme zľavneného kupónu.
Viac info na www.salsadance.sk alebo 0904 126 625, 0904 117 088 od
KE 12-04 STRANA - 15
SK
37-0038
airbag, posilňovač riadenia. Cena:
3650eur. dohoda možná. PO. Tel.: 0915
971 687.
$ Predám na traktor Zetor
motor 4 valec, prevodovku,
hydrauliku, prednú nápravu, kabínu, spodné a horné ramená
hydrauliky, kardany, sedačky, závažia, kolesá a iné. Tel.: 0903 502
190.
$ Predám Renault Megane Grandtour
- combi r.2008, najvýkonnejší diesel
1,9 96kW, 6-stupň. prevodovka
(manuálna), dažďový a svetelný
senzor,pal.počítač, 4x el.okná. Cena
7000€. Tel.: 0940 868 500.
$ Predám Fiat Brava 1,6 - 16V, r.v. 97.
Cena dohodou. Tel.: 0905 705 248.
$ Predám 2x OPEL VECTRA 1,8 16V, r.v.
98 a 99, sedan a hatchbag, červený a
hnedý, obidva s EVČ, jeden pojazdný
a druhy nie, cena spolu 2000 € alebo
1000 €/ks, foto mailom. Tel.: 0949 173
443.
$ Predám RENAULT ESPACE 1,9 Dci,
r.v. 2005, cca 160,000 km, full výbava
okrem kože, 7 sedadiel, lyžiny, deflektory, sezónne prezutie, serv. kniha, 3x
karta, spoľahlivé, bez investícií, cena
6500 € príp. dohodou. Foto mailom.
Tel.: 0949 173 443.
$ Predám Ford Escort- kombi 1,8-16v,
r.97 naj.160000 km, ABS, klíma, ťažné,
nová STK a EK, spoľahlivý, 1400 €. Tel.:
0905 513 618.
$ Predám Ford- KA, 1,3 r. 97, 96000
km, 2x airbag,CD, TOP stav, bez
škrabanca, spotreba do 5l, cena 1699
€. Tel.: 0905 513 618.
$ Predám Ford Mondeo 2,0 D, 66
kw, r.v. 2003. 178 tis. Km + zimné
pneumatiky. cena dohodou. Tel.: 0907
570 438.
34-0038
AUTO - MOTO PREDÁM
$ Predám Škodu 130 Rapid, platné
STK, EK. Cena 250 Eur. Tel.: 0949 707
354
$ Fiat punto 1.2,44kw,5-dver.,
rv.2004,80 000km,kupene v SR.,cervena f.,2xabg,el.okna,central,posilovac,city servo,deaktivacia airbegov,pal.pocitac,vyskovo
nastavitelny
volant,delene sedadla,sezonne prezutie,hmlovky,tonovane okna,serv,kniha,udržiavané vozidlo v dobrom tech.
stave,cena:2950eur.0907172862.
$ Predám Peugeot 206SW kombi,
r.2007, kúpený v SR, 80.000km, metalíza,ťažné zariadenie, centrál, diaľk.
ovl. v kľúči, alarm, ABS, el.okná, duálne otváranie 5.dverí, výškovo nast.
sedadlá+volant, zimné gumy na
diskoch, letné na elektrónoch. Vždy
garážovaný, veľmi pekný, stav nového
auta. Tel: 0940/711 177
$ Predám BMW rad 3 Touring 320 d,100KW,r.v.2001,naj.180
000km,strieb.metaliza,alarm,airbag6X, posilňovač riad,ABS,aut.klimatizácia,centrál,el.predné a zadné
okná,el.zrkadlá, CD Menič,Rádio/MC/
CD,lakťová opierka,hlin.disky,hmlovky,palubný počítač,tempomat.Možna
výmena za Citroen Jumper,Peugeot
Boxer...od r.v.2007+môj doplatok.
Cena 4000eur.Tel.0915864890
$ Predám Fiat Brava 1,6 - 16V, r.v.
97.Cena dohodou. Tel.: 0905705248
$ Peugeot 307 SW, 2.0 HDI , r.2004,
135700km,
79kW,zelenomodrá,
el.okná, zrkadlá, počítač, tempomat,
multifunkčný volant, digitálnaklimatizácia, strešný nosič, cena 4590 €. TEL:
0907513103
$ Predám z vážnych zdravotných dôvodov (úraz dolných končatín) SEAT
LEON 1,4 16V 63 kW výbava Reference,
červená, model 2011, 4 900 km, cena
nového 13 800, teraz pri rýchlom jednaní cena 9 999 € info 0949815530
$ Predám garáž v Košiciach na Kuzmányho sídlisku, nedaleko TIPTOPU (ul.
kpt. Nálepku) najvyššej ponuke, ponuky na 0915918492
$ Predám samotný ventil na snímač
tlaku pneumatík zn. Siemens VDO pre
ALU disky na automobily Peugeot 207,
407, Citroen C4, C5 II, C6 a C8.
Tel.: 0907235051
$ Kia Carnival CRDI, Automat, 106 kW,
r. 2005,164000 km, 7 miest, ABS,
aut. klíma, zadné kúrenie, el.sklopné
zrkadlá, hmlovky, CD+MC
rádio, 2 x klúč na DO, 4x elektrické
okná, folie, ťažné
zariadenie, cena 6850 Eur. Tel:
0907513103
$ Predám Daewoo Tico, výborný stav,
bez korózie, 78tis.km, motor ako
nový, vymenený olej+všetky filtre,
STK, EK platné, spoľahlivé autíčko bez
investícií. Veľmi nízka spotreba (cca
4l/100km). Cena: 1000 €, dohoda. Tel.:
0918 020 011.
Predám Renault Megan Combi 19 DCI
75 kW, r.v. 2002, modrej farby, centrál., 228 000 tis. km. Cena: 1.700€.
Tel.: 0918 685 103.
$ Predám z vážnych zdravotných
dôvodov SEAT LEON 1,4 16V 63 kW
výbava Reference, červená, model 2011, 4 900 km, cena nového
13 800, teraz pri rýchlom jednaní
cena 9 999 €. Tel.: 0949 815 530.
$ Predám AUDI A4 AVANT 1.9TDi
/96kW, r.v. 2003, čierna metalíza,
super stav, xenón, navigácia, telefón,
BOSSE hudba, strešné okno, vyhrievané sedadlá, 6x airbag, sezónne prezutie, super spotreba mimo mesta aj pod
5l/100km, cena: 7150€. Prešov. Tel.:
0908 091 583.
$ Predám Škoda Fabia 1,2HTP r.v.2004,
152000 km, servisna kniha, strieborná
metalíza. Autorádio, fólie, sezónne
prezutie, výškovo nastaviteľný volant.
Cena:2 900 €, dohoda možná. Tel.:
0915 971 687.
$ Predám Ford Focus Combi 1,8TDci
r.v.2004, strieborna metalíza. El.okna,
el.spatné zrkadla, autorádio, ABS,
15.februára 2012.
PRÁCA
$ Inštalatér, voda, kúrenie, plyn so
skúsenosťami v ďalších stavebných
profesiách s 35 r. praxou s kuričským
preukazom, vodičským preukazom sk.
B hľadá prácu ako údržbár v správe nehnuteľností. Tel: 0940 742 240.
$ Hľadám si prácu v SBS, viazač, závozník, pomocník na stavbe, dome a pod.
Tel.: 0949 452 562. KE.
$ Doučujem matematiku ZŠ, SŠ, VŠ (1.
ročník), informatiku a programovanie
SŠ (jazyk C, Pascal, HTML). Príprava
na prijímačky a maturitu. Dlhoročné skúsenosti. Tel.: 0908 321 258.
$ Doučím francúzštinu a ruštinu v Košiciach. T.č.: 0904 051 949.
$ Postarám sa o starších ľudí, vypomôžem v domácnosti, robím veľké
upratovanie, umývanie okien a pod.
Tel.: 0944 355 765. KE.
ZVIERATKA
$ Predám šteniatka Maltézskeho
psíka. Sú odčervené, zaočkované,
majú 5 týždňov. Sú snehobiele, veľmi hravé, štyri psíky a dve fenky.
Možnosť vidieť oboch rodičov. Odber
možný ihneď. Cena 110€ po prípade dohodou. Tel. 0918 882 652.
$ Predám vyhrievaciu podložku pod
šteniatka a do terária, LV. Tel.: 0902
763 817, 036- 6319 549.
NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM
$ Prenajmem nezariadený 2- izb. byt
Terasa, ul. Mikoviniho.
Tel.: 0944 486 628.
$ Vezmem do prenájmu garáž v lokalite Starého Mesta alebo Juhu, prípadne nad Jazerom. Tel.: 0914 117 565.
STAVIAME
Bc.
34-0026
Bc.
na strane obyčajných ľudí
Po tom, ako minister vnútra Lipšic vyhlásil, že SIS naozaj organizovala akciu
Gorila, som sa rozhodol skorumpovaným politikom, ktorí Slovensko rozkradli,
opätovne povedať to, čo si o nich ľudia na Slovensku myslia. Tentokrát tak, aby
sa museli hanbiť pred celým svetom. Dal som im nakresliť ich nový štátny znak.
Miesto trojvŕšia gorilu a miesto dvojkríža ošúpaný banán.
74-0016
zneuctené Slovensko
Predaj autoboxov
Telefón : +421 918 653 134
E-mail : [email protected]
www.olejar.sk
AKCIA: Cena už od 450€
85-0069
Strešný box OLEJÁR má univerzálne
použitie na zimnú, ale aj letnú sezónnu.
Je vyrobený z kvalitného sklolaminátu
ktorý je pevný, ľahký a stabilný. Box je
uzamykateľný bezpečnostným zámkom
na kľúčik alebo kód, čo zaručí dostatočnú
odolnosť voči neoprávnenému otvoreniu.
Viac informácii na www.olejar.sk
Vytlačil som ho a skoro metrový som im ho prilepil na bránu do parlamentu. Novinárom som na mieste povedal, že zlodeji politici spomínaní v Gorile sa viac nemajú
právo skrývať za slovenský štátny znak, a preto som im dal nakresliť ich vlastný, nech
sa neskrývajú za ten náš, ktorý patrí ľuďom. A to som nemal. Štuchol som do osieho hniezda. Predseda parlamentu pán Hrušovský (spomínaný v Gorile v súvislosti
s 200 miliónovým úplatkom) sa hneď nechal počuť, ako som vraj zneuctil štátny
znak. Nejako nechcel počuť, že som povedal, že som to spravil preto, lebo som náš
štátny znak chcel chrániť pred špinavcami, ktorý sa za neho doteraz skrývali.
Trafené husi zagágali. Tiež ratlík, ktorý 20 rokov kryl chrbát najväčšiemu slovenskému zlodejovi, začal brechať, že akú strašnú vec som spravil! Každý z nich si do mňa
buchol a posielali ma do basy. Špinavci, ktorí Slovensko totálne rozkradli sa zľakli
svojho zrkadla. Oni to veru nemajú radi. Vždy, keď som im ho nastavil, besneli, zúrili a
v lyžičke vody by ma utopili. Lenže mňa to baví a hlavne sa ich nebojím. Nie sú hodní
môjho strachu. Zároveň pevne verím, že takto dodávam odvahu aj iným ľuďom, lebo
donekonečna klopiť hlavu vtedy, kedy by sme mali vzpriamene stáť, sa už nedá.
Vrcholí náš boj za zrušenie
priestupkovej imunity, držte palce.
Štyria Obyčajní (Erika, Martin,
Jozef a ja) sme obišli Slovensko
a burcovali sme ľudí, nech nám
pomôžu. V schránke by ste mali
mať letáčik, v ktorom píšeme
viac - ak ho tam náhodou nemáte, dajte nám vedieť na číslo
0907 750 558, prípadne na mail:
[email protected]
Ďakujeme. igor matovič
KE 12-04 STRANA - 16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement