Cisco | EPC3925 | Cisco EPC3925 8x4 Docsis 3.0

Cisco EPC3925 8x4 Docsis 3.0
Kratka navodila za uporabo
naprave Domači prehod
Cisco EPC3925 8x4
Docsis 3.0
Cisco Systems, Inc.
5030 Sugarloaf Parkway, Box 465447
Lawrenceville, GA 30042
Obširna navodila za Cisco EPC3925 se nahajajo na www. telemach.si
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
2
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
KAZALO
I. DOMAČI PREHOD CISCO EPC3925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kratek opis naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prednosti in možnosti
.................................................................4
II. KRATKA NAVODILA ZA PRIKLOP CISCO DOMAČEGA PREHODA . . . . . . . . . 5
Opis Domačega prehoda Cisco EPC3925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Povezovanje in namestitev domačega prehoda Cisco EPC3925 . . . . . . . . . . . . 7
III. KRATKA NAVODILA OZIROMA PRIPOROČILA PODJETJA TELEMACH
ZA NASTAVITEV DOMAČEGA PREHODA CISCO EPC3925 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opis nastavitev, ki jih morate nastaviti v skladu s priporočili Telemach . . 9
Prva prijava v domači prehod Cisco EPC3925
Sprememba imena brezžičnega omrežja (SSID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
I. DOMAČI PREHOD CISCO EPC3925
KRATEK OPIS NAPRAVE
Domači prehod Cisco EPC3925 združuje tri naprave: kabelski modem, vmesnik za telefonijo ter brezžični
(Wi-Fi) usmerjevalnik.
Naprava se zaradi tega imenuje domači prehod – DP (oziroma angleško HGw Home Gateway)
PREDNOSTI IN MOŽNOSTI:
Domači prehod Cisco EPC3925 nudi številne prednosti in možnosti:
•
skladnost s standardi DOCSIS 3 .0, 2 .0 in 1 .x ter specifikacijama PacketCable in EuroPacketCable za visoko
zmogljivost in zanesljivost,
•
hiter širokopasovni dostop do interneta za boljšo izkušnjo na spletu,
•
vgrajen telefonski vmesnik za dve ožičeni telefonski liniji,
•
štiri priključke 1000/100/10BASE-T Ethernet za zagotavljanje omrežne povezljivosti,
•
brezžično dostopovno točko 802.11n,
•
Wi-Fi Protected Setup (WPS), ki vključuje poseben gumb za vklop možnosti WPS za poenostavljeno in
varno namestitev brezžičnega omrežja,
•
starševski nadzor za blokiranje dostopa do različnih spletnih strani,
•
napredne tehnologije požarne pregrade ustavljajo napadalce in domače omrežje ščitijo pred
nepooblaščenim dostopom,
•
privlačno oblikovanje ohišja, ki ga lahko namestite pokonci, vodoravno ali na zid,
•
barvno označeni vmesniki in kabli, ki poenostavljajo namestitev,
•
oznake, skladne s standardom DOCSIS-5, zagotavljajo uporabniku prijazen način za preverjanje delovanja
in odpravljanje napak,
•
samodejno posodabljanje programske opreme.
4
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
II. KRATKA NAVODILA ZA PRIKLOP CISCO DOMAČEGA PREHODA
OPIS DOMAČEGA PREHODA CISCO EPC3925
Funkcije indikatorjev LED – sprednja stran:
1 POWER — Vklopljen indikator kaže, da je modem priključen na napajanje.
2 DS — Vklopljen indikator pomeni, da modem prejema podatke iz kabelskega omrežja.
3 DS — Vklopljen indikator pomeni, da modem pošilja podatke v kabelsko omrežje.
4 ONLINE — Vklopljen indikator pomeni, da je modem registriran v omrežju in deluje brez težav.
5 ETHERNET 1 – 4 — Vklopljen indikator pomeni, da je naprava priklopljena na enega od vmesnikov
Ethernet.
Utripajoč indikator pomeni, da se prek omrežja Ethernet prenašajo podatki.
6 USB— Vklopljen indikator pomeni, da je naprava priključena na vmesnik USB. Utripajoč indikator
pomeni, da se prek vmesnika USB prenašajo podatki.
7 WIRELESS LINK— Vklopljen indikator pomeni, da je brezžična dostopovna točka aktivna.
Utripajoč indikator pomeni, da se prek brezžične povezave prenašajo podatki. Izklopljen indikator
pomeni, da je uporabnik izklopil brezžično dostopovno točko.
8 WIRELESS SETUP — Izklopljen indikator (običajno stanje) pomeni, da nastavljanje brezžičnega
omrežja ni aktivno.
Utripajoč indikator pomeni, da je uporabnik aktiviral nastavitev brezžičnega omrežja za dodajanje
novih odjemalcev.
9 TEL1 — Vklopljen indikator pomeni, da je storitev telefonije vklopljena. Utripa, ko je linija 1 v uporabi.
Izklopljen indikator pomeni, da storitev telefonije na priključku TEL 1 ni vklopljena.
10 TEL2 — Vklopljen indikator pomeni, da je storitev telefonije vklopljena. Utripa, ko je linija 2 v uporabi.
Izklopljen indikator pomeni, da storitev telefonije na priključku TEL 2 ni vklopljena.
5
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
Opis priključkov – zadnja stran:
1 POWER — Tu priključite modem na napajalnik, ki ste ga prejeli skupaj z modemom.
POZOR
Preprečite poškodbe opreme. Uporabljajte le napajalnik, ki ste ga prejeli z modemom.
2 STIKALO ZA VKLOP IN IZKLOP (le evropski modeli) — Tu lahko izklopite modem, ne da bi ga morali
izklopiti iz napajanja.
3 NALEPKA Z NASLOVOM MAC — Tu je napisan naslov MAC modema.
4 TELEPHONE 1 in 2 — Priključka RJ-11 za priklop na običajne telefone in fakse.
5 USB— Vmesnik za povezovanje z izbranimi odjemalci.
6 ETHERNET— Štirje vmesniki RJ-45 Ethernet, ki jih lahko povežete s priključkom ETHERNET na vašem
računalniku. ali domačem omrežju.
7 CABLE— Ženski priključek za kabelski signal vašega ponudnika storitev.
8 NAMESTITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA — Pritisnite na ta gumb, s čimer sprožite namestitev brez­­žič­­ne­­
ga omrežja. V omrežje boste lahko dodali odjemalce, ki podpirajo standard Wi-Fi Protected Setup.
9 RESET — S kratkim pritiskom (1-2 sekundi) na to stikalo boste ponovno zagnali modem. Če stikalo pri­­­­­­­
tiskate več kot deset sekund se bodo povrnile vse tovarniške nastavitve in modem se bo ponovno zagnal.
POZOR
Gumb Reset je le za namene vzdrževanja. Ne uporabite ga, če vam tako ne naroči po­­nudnik
kabelskih storitev ali telefonije. Tako lahko izgubite vse nastavitve kabelskega modema.
Ob priključitvi domačega prehoda Cisco EPC3925 se je treba držati obstoječih smernic in priporočil, ki so
v veljavi.
6
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
POVEZOVANJE IN NAMESTITEV DOMAČEGA PREHODA CISCO EPC3925
Napajalni
vmesnik
Domače telefonsko
omrežje Linija 2
Koaksialni
kabel
Kabelski
delilnik
Mrežni
kabel
Koaksialna
kabla
Domače telefonsko
omrežje Linija 1
Televizija,
video snemalnik,
digitalni sprejemnik
Osebna
računalnika
1 Izberite ustrezno in varno mesto za namestitev domačega prehoda (blizu vira napajanja, aktivne
kabelske povezave in vašega računalnika, če uporabljate internetno povezavo, in telefonske povezave,
če uporabljate internetno telefonijo VoIP).
2 Izklopite računalnik ter druge povezane naprave in jih izključite iz vira napajanja.
3 Aktivni koaksialni kabel RF ponudnika storitev povežite s koaksialnim priključkom označenim z besedo
CABLE (kabel) na zadnji strani domačega prehoda.
Opomba: Za povezovanje televizijskega sprejemnika, digitalnega sprejemnika ali videorekorderja prek
istega kabla boste morali namestiti razdelilnik kabelskega signala.
4 Računalnik lahko z domačim prehodom povežete na enega od spodaj opisanih načinov:
• Povezava Ethernet: Poiščite rumeni kabel za povezavo Ethernet ter ga na eni strani priključite na
vhod Ethernet vašega računalnika, na drugi pa na priključek, označen z rumeno barvo in napisom
ETHERNET na zadnji strani domačega prehoda.
Opomba: Če želite namestiti več naprav Ethernet, kot je razpoložljivih priključkov na domačem
prehodu, uporabite zunanje stikalo z več priključki.
7
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
• Brezžična povezava: Prepričajte se, da je vaša brezžična naprava vključena. Ko domači prehod
deluje, boste morali svojo brezžično napravo povezati z brezžičnim dostopovno točko. Za povezovanje
z brezžično dostopovno točko sledite navodilom, priloženim vaši brezžični napravi .
Več informacij o tovarniških privzetih nastavitvah domačega prehoda je v poglavju Brezžične
nastavitve (stran 10).
5 En konec telefonskega kabla (ni priložen) priključite na telefonski priključek v vašem domu ali na
telefon ali faks. Drugi konec kabla povežite z ustreznim priključkom RJ-11, označenim z napisom
TELEPHONE, na zadnji strani domačega prehoda. Telefonski vhodi so svetlo sive barve in imajo oznake
1 in 2.
Opombe:
• Prepričajte se, da je vaša telefonska povezava priključena na ustrezen priključek RJ-11. V primeru ene
aktivne telefonske linije, jo priključite na vhod 1.
• Evropski model domačega prehoda podpira eno linijo na vsakem vhodu. Linija 1 je na priključku 1 in
linija 2 je na priključku 2.
• Za telefone, ki zahtevajo priključke, drugačne kot RJ-11, boste potrebovali zunanji vmesnik.
6 Poiščite napajalni kabel, priložen vašemu domačemu prehodu. En konec napajalnega kabla priključite
na vhod za izmenični tok na zadnji strani domačega prehoda. Nato napajalni kabel priključite v
vtičnico ter vključite domači prehod. Domači prehod bo samodejno poiskal širokopasovno omrežje in
se povezal z njim. Ta postopek lahko traja od 2 do 5 minut.
Ko indikatorji LED na sprednji strani domačega prehoda, označeni POWER, DS, US in ONLINE,
prenehajo utripati in svetijo, je domači prehod pripravljen za uporabo.
7 Računalnik in druge domače omrežne naprave priključite v električno omrežje ter jih vklopite.
Indikator LED na domačemu prehodu, označen z LINK, ki prikazuje povezane naprave, mora svetiti ali
utripati.
8 Ko se domači prehod poveže z internetom, bo imela večina internetnih naprav takoj dostop do interneta.
8
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
III.KRATKA NAVODILA OZIROMA PRIPOROČILA PODJETJA
TELEMACH ZA NASTAVITEV DOMAČEGA PREHODA CISCO
Ob priključitvi domačega prehoda Cisco EPC3925, se je treba držati obstoječih veljavnih smernic in
priporočil.
OPIS NASTAVITEV, KI JIH MORATE NASTAVITI V SKLADU S PRIPOROČILI TELEMACH!
Ob priklopu je treba zamenjati oziroma nastaviti uporabniško ime in geslo za dostop do usmerjevalnika.
Geslo in uporabniško ime je treba obvezno posredovati tudi naročniku oziroma njegovemu vzdrževalcu
notranje mreže!
PRVA PRIJAVA V DOMAČI PREHOD CISCO EPC3925
Privzeta nastavitev uporablja naslov IP 192.168.0.1. Če ste pravilno povezali domači prehod in nastavili
raču­­nalnik (DHCP nastavitve na računalniku), se prijavite kot administrator in pri tem sledite naslednjim
korakom.
1 Na svojem računalniku odprite spletni brskalnik, ki ga najraje uporabljate.
2 V naslovno vrstico vpišite naslednji naslov IP: 192.168.0.1. Odprla se bo stran za prijavo DOCSIS WAN,
podobna tej, ki je prikazana na spodnji sliki.
9
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
3 Na strani DOCSIS WAN pustite polji za uporabniško ime in geslo prazni ter kliknite Log In. Odpre se
stran za administracijo domačega prehoda. Na tej strani lahko spremenite svoje uporabniško ime in
geslo.
Sedaj ste prijavljeni in lahko izberete katerokoli od spletnih strani za nastavitve in upravljanje. Na stran za
upravljanje ste usmerjeni, ker morate nastaviti novo geslo.
Pomembno:
Priporočamo vam, da nastavite novo geslo, saj zagotavlja zaščito pred internetnimi napadi na naprave, ki
uporabljajo splošno znana ali privzeta tovarniška uporabniška imena in/ali gesla.
Če naročnik ne želi spremeniti tovarniško privzetega imena brezžičnega omrežja (SSID), ga lahko pustite
takšnega, kot je.
V tem primeru je ime SSID enako zadnjim šestim znakom naslova MAC. Vnaprej nastavljeno geslo za
dostop do brezžičnega omrežja je serijska številka domačega prehoda.
Če pa naročnik želi spremeniti SSID se le to lahko izvede na sledeč način:
WAN naslov MAC
Serijska številka
domačega prehoda je geslo
za brezžični dostop
10
Zadnjih 6 znakov
je ime brezžičnega
omrežja (SSID)
Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod Cisco EPC3925
SPREMEMBA IMENA BREZŽIČNEGA OMREŽJA (SSID):
Če naročnik želi spremeniti ime brezžičnega omrežja, lahko to izvede na sledeč način:
Zavihek Wireless / Basic Settings
Spremeni se zapis v polju, nad katerim piše Wireless Network Name (SSID) – označeno
z rdečo puščico.
Nato klikni Save Settings.
Spreminjanja gesla za dostop do brezžičnega omrežja ne priporočamo. Sedaj je namreč na dosegu
fizičnega stika domačega prehoda, s čimer olajšamo posredovanje gesla uporabniku.
11
Telemach d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 21, SI-1000 Ljubljana
info@telemach.si
www.telemach.si
080 22 88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising