Baumatic | TEL06SS | TEL06SS Hota

TEL06SS Hota
TEL06SS
Hota
Manual de utilizare
Manual de utilizare a
Hotei
TEL06SS
de 60 cm
NOTĂ: Prezentul manual de utilizare conţine informaţii
importante, inclusiv informaţii cu privire la siguranţă şi instalare,
care vă permit să utilizaţi aparatul la capacitatea maximă.
Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta ori de câte
ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei
persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a
aparatului.
2
Cuprins
NOTĂ PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
4
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
5-7
Specificaţii privind hota
7-8
Utilizarea hotei dvs. Baumatic
Panoul de comandă
Modul de utilizare al hotei
8-9
8
9
Curăţarea hotei dvs. Baumatic
Filtrele de grăsimi
9 -10
10
Întreţinerea
Demontarea şi curăţarea filtrelor de grăsimi
Înlocuirea becurilor
Montarea filtrului de carbon
10-12
10
11
11-12
Instalarea
Branşamentul electric
Înainte de a începe instalarea
Modul de extracţie sau modul de recirculare?
Instalarea hotei
12-16
12-13
13-14
14
15-16
Depanarea
16-17
3
NOTĂ PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
Notă: Înainte de a demonta un aparat vechi în vederea casării,
opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu curent.
Tăiaţi ştecărul, astfel încât acesta să devină inutilizabil. Tăiaţi
cablul imediat din spatele aparatului pentru a preveni utilizarea
necorespunzătoare. Aceste operaţiuni trebuie efectuate de
către o persoană competentă.
CONFORMITATE CU DIRECTIVA PRIVIND COLECTAREA
DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva
europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este
eliminat în mod corect, veţi contribui la evitarea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii, ce ar putea
apărea în caz contrar, dacă deşeurile nu sunt manipulate în
mod corespunzător.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care
însoţesc produsul indică faptul că aparatul nu poate
fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie depus la
punctul de colectare adecvat pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu
reglementările de mediu locale privind eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi
reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile
locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul din care aţi achiziţionat produsul.
o Materialele de ambalare utilizate de Baumatic nu sunt
dăunătoare mediului şi pot fi reciclate.
o Eliminaţi toate materialele de ambalare în mod adecvat,
respectând mediul.
4
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic.
Vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare înainte de
instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care
aveţi neclarităţi, contactaţi Departamentul Tehnic al
Baumatic.
IMPORTANT: Toate lucrările de instalare trebuie
efectuate de un electrician calificat sau de o
persoană competentă.
o La instalarea hotei trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile
de instalare, ca şi distanţele indicate.
o Nerespectarea specificaţiilor sau modificarea aparatului vă pot
pune în pericol. Nu aduceţi niciun fel de modificări aparatului.
o La instalare, asiguraţi-vă că respectaţi următoarele distanţe
recomandate între aragaz şi hotă:
¾ Aragazuri electrice:
¾ Aragazuri pe gaz:
¾ Maşini de gătit pe cărbuni/petrol:
700 mm
700 mm
800 mm
IMPORTANT: NU INSTALAŢI HOTA DEASUPRA
ARAGAZULUI LA O DISTANŢĂ MAI MICĂ DE 700mm de
acesta.
o Dacă instalaţi hota între două dulapuri suspendate, asiguraţi-vă
că acestea nu se află deasupra plitei.
o Marginile hotei sunt tăioase – aveţi grijă la modul în care
manevraţi aparatul, mai ales în timpul operaţiunilor de instalare
şi curăţare. NU CURĂŢAŢI PARTEA DIN SPATELE FILTRELOR
DE GRĂSIMI!
o În cazul în care camera în care va fi utilizată hota este prevăzută
cu un echipament care funcţionează pe combustibil, cum ar fi
boilerul din cadrul instalaţiei de încălzire centrală, acesta va
trebui să aibă un sistem cu focar închis sau evacuare
concentrică.
5
o Dacă sunt instalate alte tipuri de tubulaturi de evacuare sau alte
dispozitive, asiguraţi-vă că în cameră pătrunde suficient aer.
o În momentul în care hota este utilizată în modul de extracţie,
asiguraţi-vă că tubulatura este ignifugă şi că nu face coturi în
unghiuri sub 90 de grade, deoarece acest lucru va reduce
randamentul hotei.
o Asiguraţi-vă că tubulatura utilizată pentru modul de extracţie are
pe toată lungimea acelaşi diametru ca şi gura de evacuare.
o Nu lăsaţi copiii mici să folosească hota, să se joace cu aceasta
sau să o modifice. Copiii mai mari sau persoanele infirme nu pot
folosi hota decât dacă sunt supravegheaţi.
o Hota dvs. a fost proiectată exclusiv pentru uz casnic.
o Vă rugăm să îndepărtaţi ambalajul cu grijă – nu îl lăsaţi la
îndemâna copiilor deoarece acest lucru poate fi periculos.
o Uleiul folosit poate lua foc.
o Acoperiţi întotdeauna vasele de gătit cu un capac, în cazul în
care folosiţi un aragaz pe gaz.
o Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru stricăciunile
suferite de hotă sau pentru pagubele materiale, în cazul în care
acestea survin ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de
protecţie împotriva incendiilor din acest manual de utilizare.
o Reţineţi că la utilizarea hotei în modul de extracţie, aceasta
scoate aerul din camera în care este instalată. Asiguraţi-vă că aţi
luat măsurile necesare cu privire la ventilaţie. Reţineţi că hota
extrage mirosurile, nu vaporii.
o Avertisment – Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi deconectat
hota de la sursa de alimentare cu curent înainte de a
efectua orice lucrări, inclusiv curăţarea hotei sau
înlocuirea becurilor.
o Nu conectaţi tubulatura hotei la un sistem de ventilaţie existent,
folosit în alte scopuri.
o Nu instalaţi tubulatura deasupra unui aragaz prevăzut cu un
grătar înalt.
o Nu lăsaţi tigăile nesupravegheate în timp ce gătiţi deoarece uleiul
şi grăsimile supraîncălzite pot lua foc.
6
o Nu gătiţi niciun fel de preparate flambate sub hotă.
o Hota nu trebuie expusă acţiunii directe a sursei de căldură de
sub ea, cum ar fi flacăra unui aragaz pe gaz sau căldura
generată de o plită electrică. În momentul folosirii aragazului, pe
acesta trebuie să se afle un vas de gătit.
o Nu utilizaţi hota în cazul în care aceasta este avariată. Nu
utilizaţi niciodată hota în cazul în care filtrele de grăsimi nu sunt
montate sau sunt excesiv de murdare.
o Aprindeţi becurile cu care este prevăzută hota numai dacă
aceasta este în funcţiune. Nu lăsaţi becurile aprinse permanent şi
nici nu le folosiţi pentru iluminarea camerei.
PRODUCĂTORUL NU ÎŞI ASUMĂ NICIUN FEL DE
RESPONSABILITATE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII
INSTRUCŢIUNILOR DE INSTALARE, ÎNTREŢINERE ŞI
UTILIZARE A HOTEI, DIN MANUALUL DE FAŢĂ.
Specificaţii privind hota
Felicitări pentru achiziţionarea unei hote Baumatic!
DIMENSIUNILE PRODUSULUI
Înălţime
175 mm
Lăţime:
600 mm
Adâncime:
450mm deschisa si 306mm inchisa
Hota dvs. este prevăzută cu:
o Comanda Slider
o 3 viteze
o 2 filtre de grăsime metalice
7
o 2 becuri
Capacitatea de extracţie:
Dotări opţionale:
440 m³/h
1 filtru de carbon ST1 pentru modul de
recirculare a aerului
Utilizarea hotei dvs. Baumatic
Panoul de comandă
o Asiguraţi-vă că hota a fost instalată de o persoană calificată,
conform instrucţiunilor de instalare Baumatic.
o Identificaţi panoul de comandă, amplasat pe partea frontală a
hotei.
o Panoul de comandă contine 2 butoane slider, fiecare având o
funcţie separată.
C-1 (Butonul de control al luminii)
C-2 (Butonul de pornire si de control al viteze)
IMPORTANT: ESTE RECOMANDAT SĂ PORNIŢI HOTA
CU 10 MINUTE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ GĂTIŢI SAU
CEL MAI TÂRZIU ÎN MOMENTUL ÎN CARE ÎNCEPEŢI
SĂ GĂTIŢI.
DE ASEMENEA, ESTE RECOMANDAT SĂ LĂSAŢI HOTA PORNITĂ
ÎNCĂ 10 MINUTE DIN MOMENTUL ÎN CARE AŢI TERMINAT DE
GĂTIT.
8
Modul de utilizare al hotei
o Porniţi hota cu ajutorul butonului de pornire/oprire C-2,
comutandu-l din pozitia 0 in pozitia1.
o Pentru marirea vitezei, comutati butonul C-2 din pozitia 1 in
pozitia 2 soau 3.
o Pentru a opri hota aduceti butonul C-2 la pozitia 0.
o Butonul C-1 este pentru aprins si stins lumina hotei.
IMPORTANT: PENTRU A ASIGURA FUNCŢIONAREA
CORECTĂ A PANOULUI DE COMANDĂ, VĂ
RECOMANDĂM SĂ CURĂŢAŢI PERIODIC ZONA ÎN
CARE ESTE MONTAT ACESTA.
Curăţarea hotei dvs. Baumatic
IMPORTANT: ÎNAINTE DE CURĂŢARE, VERIFICAŢI
DACĂ AŢI OPRIT HOTA DE LA ÎNTRERUPĂTORUL
OMNIPOLAR DE PE CABLU.
Curăţarea
o Curăţaţi exteriorul hotei cu o lavetă curată înmuiată într-un
detergent lichid neagresiv.
o Nu utilizaţi niciodată pulberi abrazive, solvenţi corozivi sau perii.
o Nu introduceţi niciodată obiecte ascuţite în grila de protecţie a
motorului.
o Curăţaţi numai panoul de comandă şi grila filtrelor de grăsimi cu
o lavetă curată înmuiată într-un detergent lichid neagresiv.
o Dacă folosiţi hota în modul de recirculare, înlocuiţi filtrul de
carbon la intervalul recomandat (vezi secţiunea „Montarea
filtrului de carbon”). Acumularea de grăsimi prezintă risc de
incendiu.
o Nu încercaţi niciodată să curăţaţi zona de deasupra filtrelor de
grăsimi.
9
Filtrele de grăsimi
o Hota dvs. este prevăzută cu filtre de grăsimi care absorb
particulele de grăsimi pentru a vă proteja bucătăria şi mobila
împotriva reziduurilor grase.
o Aceste filtre metalice pot deveni inflamabile dacă sunt saturate
cu reziduuri grase.
o Pentru a evita producerea unui incendiu, filtrele trebuie curăţate
cu regularitate. În funcţie de gradul de utilizare a hotei, filtrele
trebuie curăţate la 10-15 zile sau cel puţin o dată pe lună cu apă
caldă şi detergent de vase obişnuit.
o NU SPĂLAŢI FILTRELE DE GRĂSIMI LA MAŞINA DE
SPĂLAT VASE.
Întreţinerea
Demontarea şi curăţarea filtrelor de grăsimi
o Demontaţi filtrele de grăsimi ridicând clema de fixare şi scoţând
apoi filtrele din hotă.
o Lăsaţi filtrele de grăsimi la înmuiat în apă caldă cu detergent
timp de aproximativ o oră.
o Clătiţi filtrele temeinic cu apă caldă.
o Repetaţi procesul dacă este necesar.
o Montaţi filtrele la loc după ce s-au uscat.
o IMPORTANT: Lăsaţi filtrele de grăsimi să se usuce complet
înainte de a le monta la loc în hotă.
10
Înlocuirea becurilor
IMPORTANT: ÎNAINTE DE A ÎNLOCUI UN BEC,
ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI DECONECTAT HOTA DE
LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT.
o Înainte de a atinge becurile, verificaţi că
acestea s-au răcit.
o Identificaţi becul care trebuie înlocuit,
amplasat în partea de dedesubt a hotei.
Scoateţi becul prin desurubare si inlocuiti-l cu unul similar de 40W.
o IMPORTANT: Becurile defecte trebuie înlocuite imediat.
o În cazul în care becurile nu se aprind, asiguraţi-vă că sunt
montate corespunzător înainte de a solicita asistenţă tehnică.
Montarea filtrului de carbon
În cazul în care doriţi să utilizaţi hota în modul de recirculare a aerului
este necesar să montaţi un filtru de carbon. Acesta are rolul de a
absorbi mirosurile neplăcute cauzate de gătit.
IMPORTANT: ÎNAINTE DE A MONTA SAU
DEMONTA FILTRUL DE CARBON, ASIGURAŢI-VĂ
CĂ AŢI DECONECTAT HOTA DE LA SURSA DE
ALIMENTARE CU CURENT.
o Demontaţi filtrele de grăsimi.
Poziţionaţi filtrul de sub motor astfel incat aripiarele Z sa vina alaturi
de clemele Y si rotiti in sens orar (ca in figura de mai sus). Aceasta in
cazul in care nu aveati deja filtru. Daca aveti un filtru uzat, mai intai
scoateti filtru vechi rasucindu-l in sens anti orar si apoi montati filtru
mou, dupa indicatiile de mai sus.
11
o Montaţi la loc filtrele de grăsimi.
o Filtrul de carbon trebuie înlocuit la trei luni sau în cazul în care
prezintă avarii.
Instalarea
IMPORTANT: Înainte de instalare şi utilizare citiţi instrucţiunile
în întregime şi asiguraţi-vă că tensiunea (V) şi frecvenţa (Hz)
indicate pe plăcuţa hotei sunt corespunzătoare cu tensiunea şi
frecvenţa din locuinţa dvs. Plăcuţa pe care sunt indicate
tensiunea şi frecvenţa este amplasată în spatele filtrelor de
grăsimi.
Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care
la instalare nu sunt respectate măsurile de siguranţă pentru
utilizarea şi funcţionarea normală a sistemelor electrice.
Branşamentul electric
HOTA DVS. A FOST PROIECTATĂ PENTRU MONTARE
PERMANENTĂ
o Cablul de alimentare trebuie conectat la fişele marcate L
(fază) şi N (nul) ale hotei şi fixat cu un colier de cabluri.
o Cablul de alimentare al hotei trebuie să intre într-un întrerupător
omnipolar, cu o distanţă de contact de cel puţin 3 mm.
AVERTISMENT: ESTE NECESAR SĂ SE REALIZEZE
ÎMPĂMÂNTAREA APARATULUI. Aceasta trebuie realizată de
o persoană competentă prin folosirea unui cablu dedicat cu
ştecăr cu impamantare.
Recomandăm realizarea branşamentului electric de către un electrician
calificat, şi pe cele locale. Conductorii din cablul de alimentare au
următoarele culori:
Albastru = Nul, Maro = Fază, Verde/Galben = Împământare
În cazul în care găsiţi numai două fire în cablul de alimentare
(albastru şi maro), niciunul dintre acestea nu trebuie conectat
la împământare.
o În cazul în care culoarea firelor din cutia de conectare nu
corespunde cu marcajele colorate de mai sus, procedaţi după
cum urmează:
12
Priza pentru
stecher cu
impamantare
o Firul echivalent albastru trebuie
conectat la fişa „N” (nul) sau având
culoarea neagră.
o Firul echivalent maro trebuie
conectat la fişa „L” (fază) sau având
culoarea roşie.
folositi o siguranta
de 3A
Înainte de a începe instalarea
o Verificaţi dacă dimensiunile produsului achiziţionat corespund cu
zona în care doriţi să-l instalaţi. În plus, verificaţi dacă există o
priză disponibilă care să fie accesibilă şi după montarea hotei.
Dacă intenţionaţi să utilizaţi hota în modul de extracţie, trebuie
să existe spaţiu suficient pentru conectarea tubulaturii de
evacuare.
o Efectuaţi toate lucrările de zidărie înainte de a monta hota.
o Asiguraţi-vă că branşamentul electric este realizat de către o
persoană având calificarea necesară.
o Înainte de a începe instalarea hotei, îndepărtaţi filtrele de
grăsimi.
o Verificaţi interiorul produsului pentru a vă asigura că acesta nu
conţine materiale de ambalaj folosite pentru transport sau alte
obiecte cum ar fi pachete conţinând şuruburi, documente de
garanţie etc. Acestea trebuie îndepărtate şi păstrate în vederea
utilizării ulterioare.
o Dacă este posibil, deconectaţi şi deplasaţi aragazurile încastrate
sau neîncastrate pentru a asigura accesul la peretele din spatele
acestora şi la tavan. Dacă acest lucru nu este posibil, puneţi un
material de protecţie suficient de gros peste blatul de lucru, plită
sau aragaz. Acesta va proteja suprafeţele respective împotriva
stricăciunilor şi a molozului.
o Asamblaţi hota pe o suprafaţă plană. Acoperiţi suprafaţa de
asamblare cu un material de protecţie şi puneţi toate
componentele hotei pe acesta.
o Hota este livrată cu dibluri care permit fixarea pe majoritatea
tipurilor de pereţi şi plafoane. Cu toate acestea, este necesar ca
materialele de fixare să fie verificate de un tehnician calificat, în
funcţie de peretele şi plafonul pe care se realizează montarea.
Peretele şi plafonul trebuie să fie suficient de rezistente pentru a
putea susţine greutatea hotei.
13
o Nu fixaţi hota de perete pe plăci ceramice sau folosind ciment
sau silicon. Hota a fost proiectată pentru a fi montată pe o
suprafaţă.
o Îndepărtaţi ambalajul de protecţie de pe hotă sau de pe masca
tubulaturii de evacuare, folosit pe perioada transportului.
Modul de extracţie sau modul de recirculare?
IMPORTANT: ÎNAINTE DE A INSTALA HOTA VA
TREBUI SĂ DECIDEŢI DACĂ O VEŢI UTILIZA ÎN
MODUL DE EXTRACŢIE SAU ÎN MODUL DE
RECIRCULARE.
Care este diferenţa dintre modul de extracţie şi modul de
recirculare?
În modul de extracţie, aerul viciat va fi evacuat din cameră prin
tubulatura de evacuare.
În modul de recirculare, aerul viciat intră prin filtrele de grăsimi şi
trece prin filtrul de carbon pentru a fi purificat. Aerul este reintrodus în
bucătărie printr-un orificiu din hotă.
Pentru randament optim, recomandăm ca hota să fie utilizată în modul
de extracţie şi conectată la tubulatura de evacuare.
Din păcate dacă locuiţi într-un apartament sau dacă hota este prea
departe de un perete exterior, acest lucru poate fi imposibil. Singura
alternativă este recircularea aerului.
Am nevoie de un filtru de carbon?
Toate hotele sunt prevăzute cu filtre de grăsimi, dar dacă utilizaţi hota
în modul de recirculare, este necesar să montaţi în plus şi un filtru de
carbon.
14
Instalarea hotei
o Recomandăm ca instalarea hotei să fie realizată de cel
puţin două persoane.
IMPORTANT: HOTA TREBUIE CONECTATĂ LA REŢEAUA DE
CURENT ELECTRIC NUMAI DUPĂ FINALIZAREA INSTALĂRII.
Montarea se poate face pe perete (A) sau pe un corp de
mobilier (B)
1) Demontaţi filtrele
de grăsimi din metal.
2) Măsuraţi 700 mm
de la plită, aceasta
trebuind să fie
distanţa dintre plită şi
hotă.
3) Marcaţi cu creionul
(cain figura A) unde
va fi montată hota.
Marcaţi cu creionul
poziţia găurilor pentru
şuruburi.Folosiţi o
nivelă pentru a vă asigura că cele două marcaje sunt orizontale.
4) Cu un burghiu de 8 mm, daţi găuri în perete în locurile marcate la
punctul 3.
5) Introduceţi dibluri în găuri.Strângeţi bine şuruburile pentru a fixa
hota pe perete.
15
In cazul B, semnati pe partea inferioara a corpului pozitia unde trebuie
gaurit corpul pentru fixarea hotei ( ca in figura B) Dupa aceea fixati
hot in suruburi.
IMPORTANT: Si in cazu A si B :Strângeţi bine şuruburile
deoarece acestea asigură fixarea hotei pe perete sau corp, in
functie de modul in care ati ales sa fie montata.
Branşamentul electric
Branşamentul electric trebuie să respecte specificaţiile de pe plăcuţa cu
tensiunea şi frecvenţa. Hota trebuie conectată la reţeaua electrică.
Montaţi la loc filtrele de grăsimi şi apoi porniţi alimentarea
de la reţea. Apăsaţi butonul de pornire/oprire apoi
verificaţi dacă hota funcţionează corect.
Depanarea
IMPORTANT: În cazul în care hota dvs. nu funcţionează în mod
corespunzător, consultaţi lista de mai jos, înainte de a contacta
Departamentul de Service Baumatic.
Hota nu porneşte.
o Asiguraţi-vă că hota este conectată la sursa de
alimentare cu curent şi că aţi selectat una din vitezele
ventilatorului.
Hota nu are randament.
o Verificaţi că viteza ventilatorului este setată
corespunzător.
o Verificaţi că filtrele de grăsimi nu sunt murdare şi că nu necesită
curăţare.
o În cazul în care hota funcţionează în modul de recirculare,
verificaţi dacă filtrul de carbon nu necesită să fie înlocuit.
o În cazul în care hota funcţionează în modul de extracţie,
verificaţi dacă tubulatura şi gura de evacuare nu sunt obturate.
Hota face zgomot şi/sau vibrează.
o Verificaţi dacă instalarea a fost realizată conform
instrucţiunilor din manual.
o Este normal ca hota să aibă un anumit nivel de zgomot şi de
vibraţii din cauza operaţiunii de extracţie.
NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI HOTA. DACĂ HOTA NU
FUNCŢIONEAZĂ CORECT, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI
DEPARTAMENTUL DE SERVICE BAUMATIC
16
Garanţia Baumatic
Stimate client,
Garanţia nu acoperă:
- Situaţiile în care nu se respectă instrucţiunile de utilizare ale
producătorului
- Înlocuirea componentelor cosmetice ale accesoriilor
- Avarierea cauzată de accidente sau de utilizarea abuzivă a
produselor
- Pierderile sau pagubele cauzate de defectarea produsului sau a
instalaţiei electrice
- Instalarea incorectă
- Pierderile cauzate de situaţii de forţă majoră, de imposibilitatea
de procurare a pieselor de schimb, de greve ale salariaţilor sau
ale patronatului
- Filtrele, siguranţele, becurile, tubulatura de evacuare, stricăciuni
ale exteriorului produsului, ale componentelor din plastic, ale
capacelor, coşurilor, tăvilor, poliţelor, arzătoarelor, capacelor
arzătoarelor, autocolantelor, garniturilor de cauciuc, stricăciunile
cauzate de coroziune.
17
18
19
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising