Opširnije - Otus doo
www.otus.ba
NOVO: Mr. SLIM+ toplotna pumpa najnovije generacije
Subvencije za obnovljive izvore energije
Mitsubishi Electric i Otus objavljaju 30.000 KM subvencija za 4 tipa
različitih aplikacija ugradnjom toplotnih pumpi najnovije generacije
APLIKACIJA 1: Novogradnja ili adaptacija male benzinske pumpe
Rješenje: grijanje i hlađenje benzinske pumpe površine do 70 m²
Oprema:
1. Hibridna toplotna pumpa zrak-zrak i zrak-voda snage 7 kW Mitsubishi Electric
Mr.Slim+ PUHZ-FRP71VHA sa funkcijom rekuperacije toplote
2. Unutrašnja jedinica Hydrobox EHSC-VM6B
3. Unutrašnja kanalska klima snage 7 kW PEAD-RP71JALQ
4. Zračna zavijesa dužine 120 cm GK-30129AS1
5. Sušač ruku JT-MC206GS-W-E
Cijena opreme: 12.424 KM + PDV
Subvencija za uvođenje obnovljivih izvora energije: 3.400 KM
Vrijednost subvencionirane opreme: 9.024 KM + PDV
Broj subvencija: 2
APLIKACIJA 2: Novogradnja ili adaptacija ambulante, apoteke,
frizerskog ili kozmetičkog salona
Rješenje: grijanje, hlađenje i pripreme tople sanitarne vode površine do 70 m²
Oprema:
1. Hibridna toplotna pumpa zrak-zrak i zrak-voda snage 7 kW Mitsubishi Electric
Mr.Slim+ PUHZ-FRP71VHA sa funkcijom rekuperacije toplote
2. Unutrašnja jedinica Hydrotank sa 200 l rezervoarom sanitarne vode EHST-20C-YM9B
3. Unutrašnja kanalska klima snage 7 kW PEAD-RP71JALQ
4. Sušač ruku JT-MC206GS-W-E
Cijena opreme: 14.669 KM + PDV
Subvencija za uvođenje obnovljivih izvora energije: 4.000 KM
Vrijednost subvencionirane opreme: 10.669 KM + PDV
Broj subvencija: 2
APLIKACIJA 3: Novogradnja ili adaptacija ugostiteljskog objekta
Rješenje: grijanje, hlađenje površine do 70 m², ventilacija sa rekuperacijom
toplote, priprema tople sanitarne vode.
Oprema:
1. Hibridna toplotna pumpa zrak-zrak i zrak-voda snage 7 kW Mitsubishi Electric
Mr.Slim+ PUHZ-FRP71VHA sa funkcijom rekuperacije toplote
2. Unutrašnja jedinica Hydrotank sa 200 l rezervoarom sanitarne vode EHST-20C-YM9B
3. Unutrašnja kanalska klima snage 7 kW PEAD-RP71JALQ
4. Ventilator sa rekuperacijom toplote LGH-100 RX5
5. Sušač ruku JT-MC206GS-W-E
Cijena opreme: 18.421 KM + PDV
Subvencija za uvođenje obnovljivih izvora energije: 4.700 KM
Vrijednost subvencionirane opreme: 13.721 KM + PDV
Broj subvencija: 2
APLIKACIJA 4: Novogradnja ili adaptacija malog kancelarijskog prostora
Rješenje: grijanje i hlađenje kancelarije površine do 70 m²
Oprema:
1. Hibridna toplotna pumpa zrak-zrak i zrak-voda snage 7 kW Mitsubishi Electric
Mr.Slim+ PUHZ-FRP71VHA sa funkcijom rekuperacije toplote
2. Unutrašnja jedinica Hydrobox EHSC-VM6B
3. Unutrašnja kanalska klima snage 7 kW PEAD-RP71JALQ
Cijena opreme: 10.826 KM + PDV
Subvencija za uvođenje obnovljivih izvora energije: 2.900 KM
Vrijednost subvencionirane opreme: 7.926 KM + PDV
Broj subvencija: 2
KLJUČNE PREDNOSTI
TOPLOTNA PUMPA Mr. SLIM+ PREUZIMA OTPADNU TOPLOTU PROIZVEDENU
PRILIKOM HLAĐENJA PROSTORIJA I KORISTI JE ZA ZAGRIJAVANJE TOPLE
SANITARNE VODE. IZ TOG RAZLOGA JE GRIJANJE TOPLE SANITARNE VODE
PRAKTIČNO BESPLATNO.
Ugradnjom jedne vanjske jedinice - hibridne toplotne pumpe Mr. Slim+
obezbjedili smo:
- toplo-zračno grijanje u prelaznom periodu
- toplo-vodno grijanje u glavnoj sezoni
- hlađenje ljeti i pripremu sanitarne vode sa vrlo visokim koeficientom učinka (COP=7)
što znaći da sa 1 kW utrošene električne energije dobivamo 7 kW energije za grijanje
i hlađenje
- pripremu sanitarne vode zimi
Ugradnja ventilacije sa rekuperacijom toplote donosi maksimalne rezultate u
uštedi energije, ugradnja zračne zavjese sprječava prolaz prašine, dima,
ispušnih plinova, toplog i hladnog zraka i neugodnih mirisa u prostor a ugradnja sušaća ruku donosi značajno manje troškove u odnosu na papirne ručnike.
Fuzija toplotne pumpe zrak-zrak i zrak-voda
NOVO: Mr. SLIM+ toplotna pumpa najnovije generacije
Toplotne pumpe zrak – voda postaju neizostavan dio sistema centralnog grijanja. Međutim, toplotne pumpe mogu pružiti mnogo više od
samog grijanja. Uz pomoć tehnologije reverzibilnih toplotnih pumpi sada je sa istim sistemom zimi moguće grijati prostorije uz pripremu
tople sanitarne vode, dok se ljeti možemo hladiti. Takođe, uz pripremu tople sanitarne vode Mr.Slim+ tehnologija omogućuje simultano
konektovanje unutrašnje jedinice toplotne pumpe zrak – voda namjenjena za centralno grijanje i klasičnog klima uređaja zrak – zrak čime
su u jednom sistemu integrisane sve pogodnosti ova dva navedena sistema za grijanje i/ili hlađenje. Dok se prostorije hlade pomoću
klima uređaja zrak – zrak otpadna toplota iz ovih prostorija iskorištava se za zagrijavanje tople sanitarne vode.
Uslovi za prijavu:
- rok za prijavu na konkurs: od dana objavljivanja do 28.02.2015. godine
- pravo učešća imaju sva pravna lica
- prijave se razmatraju odmah pri prijemu aplikacije, pobjednici konkursa su pravna lica koja se prva prijave na konkurs a za koje se
ustanovi da ispunjavaju konkursne uslove
- Otus d.o.o zadržava pravo izbora najinteresantnijeg projekta sa stanovištva reprezentativnosti
- prijave slati na e-mail: prodaja@otus.ba
Otus d.o.o; Ovlašteni zastupnik i distributer ME za BiH
Adresa: Jovana Cvijića 1, 71420 Pale
Tel: 057/202-970, Fax: 057/202-972
e-Mail: prodaja@otus.ba
web:www.otus.ba
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising