Unigreen | Ventagli | Llista de maquines reconegudes ENTAM

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Servei de Producció Agrícola
Centre de Mecanització Agrària
Relació d'equips reconeguts pel Centre de Mecanització Agrària
Marca
HARDI
CHD
Model Bàsic
Commander Delta
4400
3627
AMAZONE
UF
JOHN DEERE
740
COMPACT
FAVARO
FAVARO
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
UNIGREEN
CAFFINI
CAFFINI
SPRA COUPE
LECHLER
UF 1501 i UF 1801 amb les
barres Q plus (15m) i Super
S (15,18,21,24,28m)
1200, 1000, 800, 600
LYBRA 1000
P20 ZEPHIR 900
P6 TGZ 650
P20 ZEPHIR 800
P11 ZEPHIR 800
P16 ZEPHIR 800
P16 ZEPHIR 900
P6 600 TV
P6 700 TV
T16 AirDrop FXL
T20 AirDrop FXL 6/4
6/4
T16 Turbo Teuton
T20 Turbo Teuton FXL 6/4
FXL 6/4
T11 AirDrop VLX
T16 AirDrop VLX 6+6/4+4
6+6/4+4
T16 Turbo Teuton T11 Turbo Teuton VLX 6+6
VLX 6+6/4+4
/4+4
T11 Turbo Teuton polipo
T16 Turbo Teuton
T6 Turbo Teuton polipo
polipo
T20 Turbo Teuton polipo
T11 AirDrop super
T6 AirDrop super
T16 AirDrop super
T6 Turbo Teuton
T16 Turbo Teuton super
super
T11 Turbo Teuton super
T6 AirDrop
T11 AirDrop ventagli
ventagli
T16 AirDrop ventagli
Prestige 2800 TS
24
Prestige 2200 TS
24
Spra Coupe 7450
/ 7650
AGRICOLMECCANICA
Friuli ATV 3000
S.R.L.
LECHLER
Extensions
IDK120-03
ceramic
IDK120-04
Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Telèfon: 973 249 846
Fax: 973 249 403
cma.daam@gencat.cat
Laboratori
d'assaig
Núm. d’identificació
BBA
EPH001/05
BBA
EPH002/05
BBA
EPH001/06
BBA
EPH002/06
ENAMA
EPH003/06
ENAMA
EPHP001/06
ENAMA
EPHP001/07
ENAMA
EPHP002/07
ENAMA
EPHP003/07
ENAMA
EPHP004/07
ENAMA
EPHP005/07
ENAMA
EPHP006/07
ENAMA
EPHP007/07
ENAMA
EPHP008/07
ENAMA
EPHP009/07
ENAMA
EPHP010/07
ENAMA
EPH001/07
ENAMA
EPH002/07
BBA
EPH003/07
ENAMA
EPHP011/07
BBA
EB001/07
BBA
EB002/07
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Servei de Producció Agrícola
Centre de Mecanització Agrària
CAFFINI spa
CAFFINI spa
UNIGREEN spa
UNIGREEN spa
LECHLER
ABBÀ
ABBÀ
ABBÀ
CAFFINI
STEINER
SAE
DRAGONE srl
FLORIDA
ARAG
LECHLER
LECHLER
LECHLER
LECHLER
CAFFINI
DANFOIL
LEHCLER
AGROTOP
AGROTOP
AGROTOP
AGROTOP
AGROTOP
ceramic
Synthesis
600,800
Rafal 1000, 1500,
2000
Campo 32S-SV b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,
Ala-bit 24 SH
n, o, p
Campo 32C-CV
b, c, d, e. f
Ala-bit 21 CF
IDK120-05
ceramic
1100.03 ceramic
1103.03 ceramic
1131.03 ceramic
Standard FOX
800,1000/12,12.5,14,15,16
1200/18
AS Obst
Turbmatic
Defender MK2
81/1000
Gamma 500 TAV
2006
SprayMist 400 2M
+2C
Mixer Ecologico
30 l
IDK 90-015
ceramic
IDK 90-02
ceramic
IDKT 120-05
ceramic
IDKT 120-04
ceramic
2800/18bl, 2800/18blAir,
2800/24bl, 2800/21bl,
2800/20bl, 2800/18e,
2800/16e, 2800/15e,
Starter 2800/18 bl
2800/14e, 2200/24bl,
2200/21bl, 2200/20bl,
2200/18bl, 2200/18blAir,
2200/18e, 2200/16e,
2200/15e, 2200/14e
Eurofoil ConCorde
24/ECC
IDKT 12003C
TurboDrop
HiSpeed 110-04
TurboDrop
HiSpeed 110-05
AirMix 110-04
AirMix 110-03
AirMix 110-05
Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Telèfon: 973 249 846
Fax: 973 249 403
cma.daam@gencat.cat
ENAMA
EPHP012/07
ENAMA
EPHP013/07
ENAMA
EPH004/07
ENAMA
EPH005/07
BBA
EB001/08
ENAMA
ENAMA
ENAMA
EB002/08
EB003/08
EB004/08
ENAMA
EPH001/08
JKI (BBA)
EPHP001/08
ENAMA
EPHP002/08
ENAMA
EPHP001/09
ENAMA
EPHP002/09
ENAMA
EI001/09
JKI (BBA)
EB001/09
JKI (BBA)
EB002/09
JKI (BBA)
EB003/09
JKI (BBA)
EB004/09
ENAMA
EPH001/09
JKI
EPHP003/09
JKI
JKI
EB005/09
EB006/09
JKI
EB007/09
JKI
JKI
JKI
EB008/09
EB009/09
EB010/09
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Servei de Producció Agrícola
Centre de Mecanització Agrària
AGROTOP
AGROTOP
LECHLER
JOHN DEERE
AMAZONE
DAMMANN
TurboDrop
HiSpeed 110-02
TurboDrop
HiSpeed 110-03
IDKT 120-03
ceramic
5430i
UX 4200 Special
DTP 4536 on
carrier vehicle
DAMMANN-TRAC
DT500
CAFFINI
Prestige
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
KERTITOX
KERTITOX
WRC 110015
WRC 11002
WRC 110025
WRC 11003
WRC 11004
WRC 11005
WRC 11006
WRC 11008
FSZM 1000/18
Bóra 2000 32 DT
LOCHMAN
RPS 10/80 Q
LOCHMAN
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
ARAG
RPS 15/80 UQ
422AFC110015
422AFC11002
422AFC110025
422AFC11003
422AFC11004
422AFC11005
FULLSPRAY
KERTITOX
3000/24
KERTITOX
3000/24
TurboDrop
AGROTOP
HiSpeed 110-025
iXter B18 (with HC
KVERNELAND RAU
24 boom)
FORRÁS
FORRÁS 2000/18
Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Telèfon: 973 249 846
Fax: 973 249 403
cma.daam@gencat.cat
2800/24, 2800/18,
2800/18Air, 2800/20,
2800/20Air, 2800/21,
2800/21Air, 2800/24Air,
2800/27,2800/27Air,
2800/28, 2800/28Air,
3300/21, 3300/21Air,
3300/24, 3300/24Air,
3300/27, 3300/27Air,
3300/28, 3300/28Air,
2200/18, 2200/18Air,
2200/20, 2200/20Air,
2200/21, 2200/21Air,
2200/24, 2200/24Air
RPS 10/80 UQ, RPS 10/90
Q
RPS 15/80 Q, RPS 15/90 Q
JKI
EB011/09
JKI
EB012/09
JKI
EB013/09
JKI
JKI
EPH002/09
EPH003/09
JKI
EPH004/09
ENAMA
EPH005/09
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
HIAE
HIAE
EB001/10
EB002/10
EB003/10
EB004/10
EB005/10
EB006/10
EB007/10
EB008/10
EPH001/10
EPHP001/10
JKI
EPHP002/10
JKI
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
EPHP003/10
EB009/10
EB010/10
EB011/10
EB012/10
EB013/10
EB014/10
HIAE
EPH002/10
HIAE
EPH003/10
JKI
EB001/11
JKI
EPH001/11
HIAE
EPH002/11
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia
Servei de Producció Agrícola
Centre de Mecanització Agrària
FORRÁS
TONINI EUGENIO &
FIGLI
FAVARO
ASJ
ASJ
ASJ
ASJ
ASJ
ASJ
ASJ
ASJ
ASJ
ASJ
KERTITOX
LECHLER
LECHLER
LECHLER
MMAT Marian
Mikolajczak
FORRÁS 600/12
TE 10 V
TE 8 V
Compact 600 15m; Compact
800 12m; Compact 800 15m;
Compact 1000 12m;
Compact 600 12m
Compact 1000 15m;
Compact 1200 12m;
Compact 1200 15m
HCC 005 (white)
HCC 075 (lilac)
HCC 01 (brown)
HCC 015 (yellow)
HCC 02 (orange)
HCC 025 (red)
HCC 03 (gray)
HCC 035 (green)
HCC 04 (black)
HCC 05 (blue)
GÓLIÁT 4000/24
IDKT 120-03 POM
IDKT 120-04 POM
IDKT 120-05 POM
MMAT
EZK 11004
Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Telèfon: 973 249 846
Fax: 973 249 403
cma.daam@gencat.cat
HIAE
EPH003/11
ENAMA
EPHP001/11
ENAMA
EPH004/11
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
ENAMA
MGI
JKI
JKI
JKI
EB002/11
EB003/11
EB004/11
EB005/11
EB006/11
EB007/11
EB00811
EB00911
EB010/11
EB011/11
EPH005/11
EB012/11
EB013/11
EB014/11
JKI
EB015/11
Download PDF

advertising