Altherma | ERLQ011CAW1 | Perfect C mfort o Systemy grzewcze Daikin Altherma

Perfect C omfort
Systemy grzewcze Daikin Altherma
Poznań Wrocław Grudzień 2011
Erwin Szczurek
Systemy grzewcze Daikin Altherma
Treść prezentacji
• Altherma LT Split
• Altherma LT Monoblok
• Altherma LT – układ zintegrowany
• Altherma HT
• Altherma HT Flex
• Układy solarne
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
Dostępne systemy DAIKIN Altherma
Altherma LT Split
- Przeznaczenie
Nowe budownictwo
Systemy niskotemperaturowe
- Zakres wydajności grzewczych
6,0 kW ÷ 16 kW (sześć wielkości)
-Elementy składowe
Jednostka zewnętrzna ERLQ
Hydrobox EKHB
Zbiornik c.w.u. EKHW (opcja)
Altherma LT Monoblok
Altherma HT Split
- Przeznaczenie
Nowe budownictwo
Systemy niskotemperaturowe
Nie wymaga kwalifikacji chłodniczych
- Przeznaczenie
Renowacja starych źródeł ciepła
Systemy wysokotemperaturowe
Nie wymaga zmian instalacji wewn.
- Zakres wydajności grzewczych
6,0 kW ÷ 16 kW (pięć wielkości)
- Zakres wydajności grzewczych
11,0 kW ÷ 16 kW (trzy wielkości)
-Elementy składowe
Jednostka zewnętrzna E(B/D)LQ lub
Jednostka zewn. EBHQ + EKCBH(X)
Zbiornik c.w.u. EKHW (opcja)
-Elementy składowe
Jednostka zewnętrzna ERRQ
Hydrobox EKHBRD
Zbiornik c.w.u. EKHTS (opcja)
Nowości: Altherma LT - układ zintegrowany oraz Altherma HT Flex
Perfect C omfort
Altherma LT Split
DAIKIN ALTHERMA LT Split
Model ERLQ 006 – 007- 008 BV39
Jednostki zewnętrzne
zasilanie: 230V 1 ~ 50Hz
735
Sprężarka inverter swing
Model ERLQ 011 – 014 – 016 CA**
**V3 – zasilanie: 230V 1 ~ 50Hz
**W1 – zasilanie: 400V 3 ~ 50Hz
Sprężarka inverter scroll
825
ERLQ 006 B ERLQ 007 B
5,7kW
6,8kW
8,4kW
Wydajność chłodnicza**
7,2kW
8,16kW
8,37kW
EER
3,17
2,94
2,82
Wydajność grzewcza**
1170
COP
4,56
4,34
ERLQ 011 C ERLQ 014 C
900
**Dla
warunków nominalnych (wg Euroventu)
(Grzanie A7 / W35 oC)
ERLQ 008 B
4,05
ERLQ 016 C
Wydajność grzewcza**
11,2kW
14,0kW
16,0kW
COP
4,55
4,42
4,18
Wydajność chłodnicza**
13,9kW
17,3kW
17,8kW
EER
3,67
2,99
2,63
6 - 8kW seria BV39: Udoskonalenia w porównaniu do poprzednich modeli
1. Otwory odpływu skroplin
Większa ilość (5) oraz średnica
otworów odpływu skroplin z płyty
dolnej po cyklu odmrażania
2. Taśma grzejna
Zwiększona moc (125W) oraz
umieszczenie zwojów w pobliżu
wymiennika ciepła. Nowe
oprogramowanie serii BA
ogranicza zużycie energii dzięki
zmienionej logice sterowania
pracą grzałki (mniejszy zakres
temp. oraz wyłączenie pracy
grzałki 1h po zatrzymaniu
sprężarki)
3. Kratka obudowy
Częściowe usunięcie bocznej
kratki dla uniknęcia narastania
szronu od dołu obudowy
DAIKIN ALTHERMA LT Split 11-16kW, seria CA
Daikin wprowadza pompę ciepła przystosowaną do zimnego klimatu
DAIKIN ALTHERMA 11-16kW ERLQ…CA:
Pompa ciepła do CO i CWU w surowych
warunkach klimatycznych
Wysoka efektywność w niskich
temperaturach
Rozszerzony zakres pracy
Wysokosprawne odszranianie
Duża sprawność podgrzewu
CWU
Daikin Europe NV is applying to obtain the Ecolabel for this unit.
11 – 16kW seria CA: Zmiany w porównaniu do poprzednich modeli
Generowanie ciepła
Emisja ciepła
Jednostka zewnętrzna
11.2kW*
15.0kW**
14kW*
16kW*
16.1kW**
16.8kW**
Jednostka wewnętrzna
OPCJONALNY ZBIORNIK CWU
16kW*
150 – 200 – 300 L
Ogrzewan
ie
Ogrzewan
ie
Chłodzeni
e
NEW
HP konwektor
LUB
ERLQ011CAV3
ERLQ014CAV3
ERLQ016CAV3
200 – 260 L
1~
230V
ERLQ011CAW1
ERLQ014CAW1
ERLQ016CAW1
LUB
EKHB
EKHV
wiszący
stojący
‘układ zintegrowany’
3~
400V
Te modele zastąpią obecne ERLQ---BA
1 – Poprawiona efektywność
▪ zwiększona wydajność w niskich temp zewn
▪ rozszerzony zakres pracy jednostki 1 fazowej
▪ polepszona efektywność w trybie CWU
EKHW
EKHT
Emaliowany / Nierdzewny
Nierdzewny
‘układ zintegrowany’
2 – Unikanie zatykania się tacy agregatu
▪
▪
▪
▪
odmrażanie gorącym gazem
dodanie by-passu dochłodzenia
zwiększenie otworów odpływowych
grzałka płyty dolnej (mniejsza moc, inteligentne sterowanie)
UFH
* Nominalna wydajność grzewcza dla
Ta=7 C / EWC=30 C / LWC=35 C
** Nominalna wydajność chłodnicza dla
Ta=35 C / EWC=23 C / LWC=18 C
( funkcja chłodzenia tylko dla hydroboxów
EKHVX i EKHBX)
°
°
°
°
°
°
3 – Unikanie akumulacji lodu
▪ zaktualizowany software
▪ usunięcie kratki z obudowy
▪ opcja przeciw śniegowa
11-16kW – seria CA: Udoskonalenia w porównaniu do poprzednich modeli
1. Poprawiona efektywność
• Zwiększona wydajność w niskich temperaturach zewnętrznych (większa częstotliwość sprężarki)
• Rozszerzony zakres pracy jednostki 1-fazowej (do-25oC), LWT 55oC w pełnym zakresie do -20oC
• Polepszona efektywność pracy w trybie c.w.u. (do +55oC w temp powyżej -10oC)
2. Unikanie zamrażania płyty dolnej agregatu
• Dodatkowy przewód gorącego gazu na płycie w pobliżu wymiennika
• Dodatkowe uszczelnienie płyty dolnej oraz dodanie by-passu dochłodzenia
• Zmodyfikowana płyta dolna - zwiększenie ilości (5) otworów odpływowych, większe spadki
• Zmiana grzałki płyty dolnej (moc tylko 35W, inteligentne sterowanie)
3. Unikanie akumulacji lodu na wymienniku
• Zaktualizowane oprogramowanie
• Usunięcie kratki z obudowy
• Modyfikacja uchwytu termistora
• Opcja przeciwśniegowa (EK016SNCA)
DAIKIN ALTHERMA LT Split
Zakres działania
CIEPŁA WODA UŻYTK.
CHŁODZENIE
80°C TT z
grzałką „booster”
80
80
70
70
70
60
60
50
40
35°C TA
30
20
25°C TL
10
0
40
35°C TA
30
20
25°C TT
10
0
-10
-10
TA = Tzewn.
TL = Twody
TT = Tc.w.u.
46°C TA
40
30
22°C TL
20
10
0
-20
- 20°C TA
- 20°C TA
50
-10
-20
-20
50°C
tylkoHP
50
80
Zakres działania
55°C TL
60
Zakres działania
Zaktes działania
OGRZEWANIE
10°C TA
5°C TL
1/2
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Poprawiona wydajność
Większa częstotliwość sprężarki
Poprawa wydajności w stosunku do poprzedniego modelu
Przykład
Nowy model ERLQ016CAW1 w porównaniu z poprzednim
ERLQ016BAW1. Instalacja w domu o zapotrzebowaniu 14kW we Wiedniu.
Zwiększona wydajność
ERLQ016C
ERLQ016B
BEZ wsparcia GRZAŁKĄ !
Wydajność cieplna ze źródła (kWh/C )
+2 kW @ -15°C
ERLQ016C
ERLQ016B
Zintegrowane COP
Mniej pracy grzałki
=
Wyższy wspóczynnik COP
Wydajność pompy ciepła i systemu są wyższe
w niskich temperaturach zewnętrznych.
°
Mniej wsparcia GRZAŁKĄ !
Temp zewnętrzna (°C)
Temp zewnętrzna (°C)
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Ulepszenia projektowane aby zwiększyć zakres pracy: wtrysk zaworu rozprężnego
ROZSZERZONY ZAKRES PRACY W TRYBIE GRZANIA
Ta
35
Ta
35
Max. temperatura
wody na wyjściu
zależy od temperatury
Poprzednia
jednostka ERLQ
0
Nowa jednostka
0
ERLQ ( 1 i 3 fazowa)
-20
-25
-20
-25
zewnętrznej.
Praca sprężarki do
-25°C
Tlw
40
W niskich temperaturach zewnętrznych + przy
wysokiej nastawie, wtrysk cieczy zabezpiecza
sprężarkę przed zbyt wysoką temperaturą w
związku z wysoką temperaturą na tłoczeniu.
Nowością w tym modelu elektroniczny
zawór rozprężny ze zoptymalizowaną
wielkością wtrysku.
55
25
40
Ciśnienie (Bar)
25
Tlw
55
Przez wtrysk cieczy o niskim
parametrze unikamy
wysokiej temperatury na
tłoczeniu
X
X
Wtrysk cieczy przez
ZR (EEV)
(dokładnie
sterowane)
Entalpia (kJ/kg)
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Wysokoefektywna produkcja CWU
POPRZEDNI MODEL
Temp zewnętrzna. (
°CDB)
NOWY MODEL OD SERII BB
Temp zewnętrzna. (
OBECNIE
35
°CDB)
W NOWYCH
35
25
-10
-20
Temp zbiornika
CWU ( C)
°
25
50
80
-20
-25
Temp zbiornika
CWU ( C)
°
25
50
x
°C
X = 55 °C
80
X = 50
W kombinacjach Hydroboxów do serii BA
W kombinacjach Hydroboxów od serii BB
Praca tylko grzałki Booster*
Praca możliwa ale bez gwarancji wydajności.
Jeśli na zewnątrz T < -25°C, pompa ciepła się zatrzyma.
Dzięki zoptymalizowanej injekcji i ulepszonym
funkcją sterowania, uzyskano wyższą temp
wody z obiegu sprężarkowego
(tylko w trybie CWU)
* Brak grzałki booster w zbiornikach EKHTS…AC
1/5
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Poprawa odporności na niższe temp zewnętrzne: przewód gorącego gazu
PRZEWÓD GORĄCEGO GAZU
Ograniczony czas pracy
(tylko na krótko przed i w czasie odszraniania
gorący gaz przepływa przez przewód w tacy
skroplin)
Przewód
gorącego gazu
Zawór zassania
gorącego gazu
Ciśnienie (Bar)
Przewód gorącego gazu w tacy ociekowej
jednostki zewnętrznej ma za zadanie
utrzymywać jej dodatnią temperaturę. Wszystkie
otwory wylotowe są otwarte co umożliwia
swobodny odpływ skroplin
X
Entalpia (kJ/kg)
2/5
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Poprawa odporności na niższe temp zewnętrzne: dochłodzenie czynnika
Dochłodzenie czynnika
Zanim przewód z czynnikiem zostanie rozdzielony na wymiennik
przechodzi przez dolną część wymiennika.
Nowy system
Obecnie
distributor
uszczelnienie
Dodatkowe uszczelnienie dolnej części wymiennika uniemożliwia
wychładzanie go przez przepływające powietrze
Rozwiązanie przeciw narastaniu lodu od spodu
Wyniki TESTU
(48 godz, -15℃,
100RH%
+ 12 godz, -10℃,
100RH%)
Dół wymiennika
nie ma oznak
oblodzeń
Grzałka tacy ociekowej
W ekstremalnych warunkach, wciąż potrzebna jest grzałka płyty dolnej ale
już o mniejszej mocy (od 100W zredukowana do 35 W)
Zużycie energii elektrycznej przez grzałkę:
Przykład dla 14kW domu w Wiedniu
Obecny system
Szacunkowe roczne
Moc : 100W
-90 %
zużycie = 241.7 kWh/y
ciągła praca w temp poniżej 5°C
Szacunkowe roczne
Nowy system
zużycie = 17.1 kWh/y
Moc: 35W
Praca tylko w czasie odszraniania (3 min.) i maks 3 razy na godz.
3/5
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Poprawa odporności na niższe temp zewnętrzne: płyta dolna
ZMODYFIKOWANA PŁYTA DOLNA
Większe spadki
Ogrzewana płyta dolna
Wyniki TESTU
(48 godz, -15℃, 100RH%
+ 12 godz, -10℃, 100RH%)
• Wszystkie odpływy otwarte
• Wewnątrz tacy brak oblodzeń
(tylko małe zaśnieżenia)
5 drain holes
4/5
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Poprawa odporności na niższe temp zewnętrzne: płyta boczna
POPRZEDNIO
Lód mógł narastać na kratce.
TERAZ
Rozwiązanie uniemożliwiające narastanie
lodu po kratce obudowy
TEST RESULT
(48 godz, -15℃, 100RH%
+ 12 godz, -10℃, 100RH%)
Przepływ powietrza (przez wymiennik)
pozostaje niezakłócony
5/5
Właściwości
Poprawiona wydajność
Zakres pracy
Ciepła woda użytkowa
Surowy klimat
Poprawa odporności na niższe temp zewnętrzne: osłona śniegowa i pozycja termistora
OSŁONA ŚNIEGOWA
Zalecana w obszarach o
bardzo dużych opadach
POŁOŻENIE TERMISTORA TEMP ZEWNĘTRZNEJ
60
10
70
OPCJA
W celu zoptymalizowania dokładności pomiaru
temperatury zewnętrznej, zaleca się modyfikacje uchwytu
termistora. Odpowiednie elementy można znaleźć w
zestawie z dostarczonymi akcesoriami.
DAIKIN ALTHERMA LT Split
Jednostki wewnętrzne (Hydrobox) – nowa seria BB (od 08.2011 !)
EKHBH
***
EKHBH008BB***
00
EKHBX
***
EKHBX008BB***
00
Tylko ogrzewanie
Ogrzewanie+chłodzenie
Wymiary H*W*D (mm)
922*502*361
922*502*361
Temp. wody dla chłodzenia (°C)
Brak funkcji
Funkcja
Temp. wody dla ogrzewania (°C)
Skropliny
Materiał
Kolor
25 - 55
Nie
Tak
Stal ocynkowana
Neutralny biały (RAL 9010)
EKHBH
***
EKHBH016BB***
EKHBX
***
EKHBX016BB***
Funkcja
Tylko ogrzewanie
Ogrzewanie+chłodzenie
Wymiary H*W*D (mm)
922*502*361
922*502*361
Temp. wody dla ogrzewania (°C)
Temp. wody dla chłodzenia (°C)
***Opcjonalny kod grzałki elektrycznej
5 – 22
25 - 55
Brak funkcji
4 – 22
DAIKIN ALTHERMA LT Split
Grzałka elektryczna (back-up heater)
Wydajności i opcje zasilania oraz symbole typów
Wydajność
(kW)
3
6
9
1~/230V
3~/400V
3V3
-
6V3
6WN
-
9WN
Stopnie
wydajności
1 ( 3 kW )
2 ( 3+3 kW )
2 ( 3+6 kW )
Wszystkie wydajności grzałki i opcje zasilania są dostępne zarówno dla
hydroboxu tylko grzewczego jak i dla hydroboxu grzewczo - chłodzącego
DAIKIN ALTHERMA LT Split
Zbiornik c.w.u.
Pojemność(l)
Max.temp. wody (°C)
Średnica (mm)
Wysokość (mm)
Grzałka elektr. (kW)
EKHWS(E)*
150
EKHWS(E)*
200
EKHWS(E)*
300
150
200
300
900
80
580 (545)
1150
3
(660)
1600
230V-1Ph–50Hz
Zasilanie elektr.
Materiał wewnątrz
zbiornika
*S-Stal nierdzewna, *E – stal emaliowana
Materiał płaszcza
zewnętrznego zbiornika
Stal miękka
Kolor
Neutralny biały
Ciężar (kg)
37 (80)
45 (104)
59 (140)
Perfect C omfort
Altherma LT Monoblok
DAIKIN ALTHERMA LT Monoblok
Porównanie: Altherma LT Split – LT Monoblok
Altherma LT Split
Altherma LT Monoblok
Typ pompy ciepła
Jedn. zewnętrzna (sprężarka) +
wewnętrzna (moduł hydraul.)
Tylko jedn. zewnętrzna
(sprężarka i moduł hydrauliczny)
R-410A instalacja
czynnika
Pomiędzy jednostką zewnętrzną
a wewnętrzną
W środku jednostki zewnętrznej
H2O instalacja
wodna
Pomiędzy jednostką wewnętrzną
a emiterami ciepła
Pomiędzy jednostką zewnętrzną a
emiterami ciepła
DAIKIN ALTHERMA LT Monoblok
Monoblok 11-16kW - Koncepcja
Dostęp do części
sprężarkowej i
elementów
elektrycznych
Waga: 180 kg
Głębokość: 382 mm
Dostęp do części
elektrycznych
modułu
hydraulicznego
Dostęp do
modułu
hydraulicznego
Wysokość: 1418 mm
Szerokość: 1435 mm
DAIKIN ALTHERMA LT Monoblok
Zasilanie: V3: 230V 1~ 50Hz
Jednostka zewnętrzna 11-16kW
W1: 400V 3 ~ 50Hz
Sprężarka inverter scroll
EDLQ 011 B EDLQ 014 B
EDLQ 016 B
Wydajność grzewcza**
11,2kW
14,0kW
16,0kW
COP
4,46
4,35
4,30
Wydajność chłodnicza**
1418
EER
1435
**Dla
warunków nominalnych (wg Euroventu)
(Grzanie A7 / W35 oC)
EBLQ 011 B EBLQ 014 B
EBLQ 016 B
Wydajność grzewcza**
11,2kW
14,0kW
16,0kW
COP
4,46
4,35
4,30
Wydajność chłodnicza**
12,85kW
15,99kW
17,73kW
EER
3,39
3,01
2,76
DAIKIN ALTHERMA LT Monoblok
Zakres działania – Monoblok 11- 16kW
CIEPŁA WODA UŻYTK.
CHŁODZENIE
80°C TT z
grzałką „booster
80
80
70
70
70
60
60
50°C TL
50
40
35°C TA
30
20
25°C TL
10
0
50
40
35°C TA
30
20
25°C TT
10
0
-10
-10
TA = Tzewn.
TL = Twody
TT = Tc.w.u.
46°C TA
40
30
22°C TL
20
10
0
-20
- 20°C TA
- 20°C TA
50
-10
-20
-20
50°C tylko
HP
80
Zakres działania
60
Zakres działania
Zaktes działania
OGRZEWANIE
10°C TA
5°C TL
Perfect C omfort
Altherma LT – układ zintegrowany
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Daikin wprowadza swoją niskotemperaturową pompę ciapła
powietrze - woda w jednej obudowie ze zbiornikiem CWU.
Oszczędność przestrzeni
NEW
Redukcja prac
instalacyjnych
Nowoczesny design
Poprawiona efektywność
podgrzewu CWU
System ogrzewania
przyjazny środowisku
preliminary
Daikin - komfort, uzyskiwany z energii odnawialnej
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Koncepcja
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna
Emisja ciepła
Produkcja ciepła
Hydrobox
6kW* 7kW* 8kW*
11.2kW*
14kW*
16kW*
8kW*
Zbiornik CWU
16kW*
lub
Heating
only
EKHVH008BBEKHVH016BB-
Heating
Cooling
EKHVX008BBEKHVX016BB-
60°C
1~/230V
3~/400V
“V”= stojąca pompa
ciepła
NE
W
ERLQ 1~lub 3~
ERHQ
• brak połączeń wykonywanych pomiędzy
jednostką wewnętrzną a zbiornikiem CWU
• mała powierzchnia zajmowana
HP konwektor
200L
EKHTS200AC
NE
W
260L
EKHTS260AC
35°C
Ogrze
wanie
podłog
owe
• większa wężownica w zbiorniku pozwala na
szybszy podgrzew CWU
• mniejsze straty postojowe zbiornika CWU
• funkcja automatycznego uruchamiania
* Warunki pomiaru: Ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C)
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Możliwości instalacyjne
Układ rozdzielony
Układ zintegrowany
Możliwości instalacyjne
Poprawiony
wygląd
2 wielkości:
200L - 260L
1302mm (200L)
1577mm (260L)
708mm
Zbiornik
CWU
2010mm (200L)
2285mm (260L)
Moduł
wewnętrzny
pompy ciepła
Ogrzew
anie
Ogrzewanie
Chłodzenie
Rozdzielony montaż jest ciągle
możliwy (Dla pomieszczeń typu
piwnica, strych o obniżonej
wysokości) dzięki opcji
EKFMAHTB
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Łatwa instalacja
Układ rozdzielony
Nowy układ zintegrowany
lub
lub
R410A
R410A
HP konwektor
HP konwektor
Ogrzewanie
podłogowe
Ogrzewanie
podłogowe
Przybliżony czas montażu
przez instalatora 4~8 godzin
Hydrobox + zbiornik CWU – jako dwa niezależne
urządzenia
ŁATWE POŁĄCZENIE.
WSZYSTKIE CZĘŚCI DOSTARCZANE ZE ZBIORNIKIEM
ŁATWA i SZYBKA instalacja, 2 elementy w jednej obudowie
⇒< 1godzina aby wykonać połączenie
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Mniejsze straty ciepła
Stojący zbiornik
Nowy stojący układ zintegrowany
7~8cm
Lepsza izolacja
+
Wszystkie przyłącza od
spodu
Mniejsze straty (<50W*)
=> Lepsze osiągi!
+~20%
COP c.w.u. od 1.5/1.6 (stojący zbiornik) do 2.0 (układ zintegrowany)
= oszczędność energii elektrycznej !
* warunki: zbiornik 200L, temp
zbiornika – temp zewn = 45°C
2/3
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Krótszy czas podgrzewu c.w.u.
Stojący zbiornik
Nowy układ zintegrowany
Długość wężownicy
11.5m
Wymiary wężownicy: długość 23m, powierzchnia 1,56m², pojemność wodna 7,5L
Przykład: czas podgrzewu
Stojący zbiornik:10°
°C
50°°C
90 minut
Test wykonany Althermą 16 kW, T(a) 7°C, zbiornik 200L
Układ 10°
°C
zintegrowany:
33% szybciej
50°°C
60 minut
3/3
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Tylko jedna grzałka elektryczna
Montaż ścienny
Nowy układ zintegrowany
Potrzebna tylko jedna grzałka elektryczna!
1
Grzałka elektryczna1
W związku z polepszoną logiką sterowania, backup heater
może całkowicie zastąpić działanie grzałki booster jeśli
wystąpi taka potrzeba.
‘backup heater’
w hydroboksie
zapewnia
dodatkową
wydajność
grzewczą w
niskich temp
zewnętrznych.
Oznacza to, że nowy układ zintegrowany nie będzie posiadał
w ogóle grzałki booster w zbiorniku CWU.
Grzałka backup (BUH) może wspomagać
zarówno ogrzewanie (CO) jak i CWU
-6V3: 6 kW, BUH może być
instalowana jako 3 kW
•
EKHVX016BB-
BUH cap (kW)
Power supply
heating cap
EKHVX008BB-
reversible
16
EKHVH016BB-
8
EKHVH008BB-
heating only
8
16
model name
‘booster heater’
zapewnia
podniesienie
temperatury w
zbiorniku ponad
pewien poziom.
-6V3
-6WN
-9WN
-6V3
-6WN
-9WN
-6V3
-6WN
-9WN
-6V3
-6WN
-9WN
6
6
9
1P, 230V
3P, 400V
3P, 400V
Wspomaganie ogrzewania
Grzałka elektryczna 2
podniesienie temperatury powyżej 50°C
(uwaga: w zależności od typu pompy ciepła i
warunków klimatycznych)
•
Wydajność grzewcza (kW)
-9WN: 9 kW, BUH może
być instalowana jako 3 kW
•
CWU
-6WN: 6 kW, BUH może
być instalowana jako 2 kW
dezynfakcja zbiornika CWU
6kW Alth + 6kW BUH
11
Wspomaganie ogrzewania
w niskich temp zewn.
8
6kW Alth
5
3
zapotrzebowanie
domku 8kW
(-7°Ta)
-7°
0°
7° Temp zewn.
1/6
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Dobór
Grzałka Backup jako booster do ciepłej wody użytkowej
W czasie dogrzewania grzałką zbiornika, ogrzewanie pomieszczeń nie pracuje.
Zaleca się do prawidłowego doboru urządzeń obliczać wydajność grzewczą jako sumę mocy dla pomieszczeń i CWU.
‘SH’ = Ogrzew pomieszczeń
Jeśli nie, to jednostki będą niedowymiarowane w czasie dużych rozbiorów i niskich temperatur zewnętrznych.
‘DHW’ = Ciepła woda użytk.
Sytuacja w czasie najzimniejszych dni zimowych
Dla układu z montażem ściennym
SH
Pełna wydajność
H/P + BUH
Grzałka Booster
DHW
Dla nowego układu zintegrowanego
SH
Pełna wydajność
H/P + BUH
DHW
Wydajność pompy ciepła = zapotrzebowanie SH Wydajność pompy ciepła = zapotrzebowanie SH + DHW
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany
Zakres pracy
80
80
70
70
55°C TL
40
35°C TA
30
20
10
15°C TL
0
70
60°C TT
(-25°C TA ERLQ, praca jednostki
zewn możliwa, ale bez gwarancji
wydajności)
50
40
30
20
25°C TT
10
0
46°C TA
40
30
22°C TL
20
10
0
10°C TA
5°C TL
-10
-20
-20
- 15°C TA ERHQ
-20°C TA ERLQ
60
46°C TA
-10
-10
-20
50
ZAKRES PRACY
50
CHŁODZENIE
80
60
60
ZAKRES PRACY
CIEPŁA WODA UŻYTK
ZAKRES PRACY
OGRZEWANIE
- 20°C TA
TA = Tzewn TL = Twody grzewczej TT = Tc.w.u.
Perfect C omfort
Altherma HT
DAIKIN ALTHERMA HT
System wysokotemperaturowy (woda do 80°C)
11,2 kW
14 kW
16 kW
3 modele: (1- fazowe i 3- fazowe)
Łatwa instalacja dzięki kompaktowej jednostce
wewnętrznej zawierającej zbiornik c.w.u. i moduł
hydrauliczny
Zakres operacyjny: -20°C~+35°C (praca do -25oC)
Tylko ogrzewanie i c.w.u. Brak trybu chłodzenia
Estetyczna obudowa
jednostki wewnętrznej
DAIKIN ALTHERMA HT
Koncepcja: 2 sprężarki
System kaskadowy: 2 czynniki w dwóch niezależnych obiegach ziębniczych
z 2 sprężarkami inverter
Temperatura wody na wyjściu do 80°°C, temperatura zewnętrzna do -25°°C
Wydajności grzewcze: 11, 14 i 16kW (jedno i trój fazowe)
1
2
do -25°°C
3
do 80°°C
Jedn. Zewn.
Jedn. Wewn.
DAIKIN ALTHERMA HT
Koncepcja: 3 wymienniki ciepła
1
Parownik jedn. zewn.: powietrze – R410a wymiana energii
2
Pośredniczący wymiennik płytowy: R410a – R134a transfer energii
3
Skraplacz jedn. wewn.: R134a – H2O wymiana energii, pozwala uzyskać Tlwc
80°°C
3
R134a
W wyniku przemian
termodynamicznych, bez
udziału grzałek elektr.
Temp. Skraplania drugiego stopnia
2
1
Pośrednia temperatura skraplania
R410a
DAIKIN ALTHERMA HT
Rynek docelowy
Możliwa do uzyskania temperatura wody na wyjściu do 80°C pozwala na
wymianę starego, wyeksploatowanego źródła ciepła, bez przeróbek istniejącej
wysokotemperaturowej instalacji grzejnikowej
Modernizacje istniejących systemów
Jedn. zewnętrzna
Jedn. wewnętrzna (zawiera
zbiornik c.w.u.)
Grzejniki
wysokotemperaturowe i c.w.u.
Bardzo efektywny sposób
ogrzewania c.w.u. Bez
konieczności użycia grzałki
elektrycznej.
DAIKIN ALTHERMA HT
Funkcje produktu: jednostka wewnętrzna
Łatwy montaż dzięki zwartej budowie jednostki wewnętrznej i zbiornika c.w.u. i
elementów hydraulicznych w jednej obudowie.
Zbiornik c.w.u.: 200L lub 260L
Hydrobox (mała powierzchnia)
2010
mm
2285 mm
2010 mm
705 mm
DAIKIN ALTHERMA HT
Funkcje produktu: jednostka wewnętrzna
Jeśli jest taka konieczność, zbiornik c.w.u. może być montowany rozdzielnie z
hydroboxem
1335 mm
1580 mm
200L
Opcja rozdzielnego montażu EKFMAHTA zawiera:
1) Pokrywę górną
2) adaptery (przejścia ze złączek na połączenia gwintowane)
Orurowanie pomiędzy połączeniami gwintowanymi – dostarczane
lokalnie
260L
Perfect C omfort
Altherma HT Flex
dla obiektów wielorodzinnych.
Daikin wprowadza NOWĄ pompę ciepła dla budynków mieszkalnych
DAIKIN ALTHERMA FLEX
Najwyższa efektywność
Przyjazna środowisku
Możliwość chłodzenia
Najwyższy komfort
Niski koszt eksploatacyjny
Pierwszy system na świecie !
DAIKIN ALTHERMA FLEX dla budynków mieszkalnych
KONCEPCJA
Problemy z istniejącymi systemami grzewczymi
Obecne systemy grzewcze dla
budynków wielorodzinnych mają 3
wady:
• Brak funkcji chłodzenia
• Wysokie koszty eksploatacyjne
• Wysoka emisja CO2 oraz
nadmierne zużycie surowców
naturalnych
Daikin Altherma Flex usuwa te wady !
DAIKIN ALTHERMA FLEX dla budynków mieszkalnych
Parametry osiągane przez DAIKIN ALTHERMA FLEX
Ogrzewanie
Zasilanie instalacji grzewczej
do 80°C
Chłodzenie
Temperatury wody
lodowej od 5°C
Ciepła woda użytk.
Temperatura c.w.u.
w zbiorniku do 70°C
DAIKIN ALTHERMA FLEX dla budynków mieszkalnych
KONCEPCJA
Układ urządzeń dla budynku mieszkalnego (wielorodzinnego)
1 lub więcej jednostek zewn.
Daikin Altherma Flex
= 1 lub więcej jedn. zewn. EMRQ(8-10-12-14-16) +
kilka jedn. wewnętrznych EKHVMD(50-80)
j. zewn
Heating
Cooling
=
j. wewn.
Jedn. zewn.
Jedn. wewn.
+
hydrobox
Zbiornik cwu
System modularny
1 MIESZKANIE
6kW
CAŁY BUDYNEK
Dla większych
45 kW
9kW 23 kW
wydajności należy
podzielić budynek na
oddzielne złady.
~
1 ~/ 230V
Uwaga: wydajności dla
temperatury zewn. +7oC
3 ~ /400V
DAIKIN ALTHERMA FLEX dla budynków komercyjnych
KONCEPCJA: 1 jednostka zewnętrzna + kilka jednostek wewnętrznych
Daikin – system ogrzewania wodnego
Daikin - hydrobox technologia kaskadowa
= 1 lub więcej jedn. zewn. + kilka jedn. wewn.
=> system modularny
Hydrobox
Jedn. wewn.
HE
EMRQ8AAY1
EMRQ10AAY1
EMRQ12AAY1
EMRQ14AAY1
EMRQ16AAY1
Cicha: 40 dBA
+
EKHVMRD50AAV1
EKHVMRD80AAV1
EKHBRD011ACV1 / Y1
EKHBRD014ACV1 / Y1
EKHBRD016ACV1 / Y1
HE/CO
=
Technologia Inverter
Zbiornik CWU
EKHVMYD50AAV1
EKHVMYD80AAV1
708mm
Jedn. zewn.
Małe wymiary
Plug & Play
EKHTS200AC
EKHTS260AC
Pełny osprzęt hydraul.
600mm
694mm
System modularny
23 kW
45 kW
~500kW
5.6 kW 9 kW
j. wewn.
1P, 230V
Uwaga:
Wydajność dla tz:-5°C
temp. wody: +65°C
3P, 400V+N
11 kW 14 kW 16 kW
1P, 230V
3P, 400V+N
Heating
Cooling
Heating
Jednostki zewn. można łączyć
aby uzyskać większą
wydajność (bez ograniczeń)
DAIKIN ALTHERMA FLEX DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Zakresy działania
CIEPŁA WODA
OGRZEWANIE
80°C TL
80
70
60
50
40
30
20°C TA
25°C TL
10
0
Zakres operacyjny
Zakres operacyjny
70
20
80
70°C TT
60
50
40
35°C TA
45°C TT
30
20
10
0
-10
-10
TA = Tzewn.
TL = Twody zasil.
50
43°C TA
40
30
TT = T c.w.u.
20°C TL
20
10
0
-20
- 20°C TA
- 20°C TA
60
-10
-20
-20
70
Zakres operacyjny
80
CHŁODZENIE
5°C TA
5°C TL
DAIKIN ALTHERMA FLEX DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Podsumowanie
• Kombinacja technologii VRV oraz Altherma HT
• 1 Jednostka zewnętrzna + kilka jednostek wewnętrznych
• Jednostka zewnętrzna EMRQ o wydajności 22-45 kW (VRV class 8-16 HP)
• Jednostka wewnętrzna EKHVM(R/Y)D: 6kW lub 9kW
lub EKHBRD: 11kW , 14kW, 16kW
• Indywidualne rozliczanie zużycia energii dla każdej jednostki wewnetrznej !
• Wymiarowanie systemu wg indeksu wydajności (jak w VRV)
• Zbiornik c.w.u. 200 litrów
• Aby spełnić wymagania normy EN378 (max. koncentracja czynnika
chłodniczego w pom. mieszkalnych) pomieszczenie techniczne + przyległy
pokój musi mieć powierzchnię >27m2
• Ograniczenia instalacyjne (odległości, różnice wysokości) jak w VRV
• Wymagania dot. instalacji elektrycznej:
- jednostka wewnętrzna: 1 ~/ 230V lub 3 ~/ 400V (tylko EKHBRD)
- jednostka zewnętrzna: 3 ~/ 400V
Perfect C omfort
Układy solarne
Układy solarne – (DAIKIN ALTHERMA + kolektor słoneczny)
Altherma LT
System ciśnieniowy
Altherma HT
System otwarty
Daikin Altherma LT Split + solar (układ z obcymi kolektorami)
System ciśnieniowy (tylko podgrzewanie c.w.u.)
Kolektor słoneczny
Pompa obiegu
solarnego
SOLAR KIT
Zbiornik
c.w.u.
Woda ciepła
Do układu
ogrzewania
podłogoweg
o lub
grzejników
Glikol lub
solanka
Woda zimna
R410a
Jednostka zewnętrzna
Do baterii
c.w.u.
(kuchnia,
łazienka)
Hydrobox
DAIKIN ALTHERMA LT układ zintegrowany + solar
System ciśnieniowy (tylko podgrzewanie c.w.u.)
Montaż na zbiorniku
Nowy układ zintegrowany ze stacją pompową (OPCJA)
30%~80% CWU może być
podgrzewane przy pomocy
kolektorów słonecznych
Zbiornik 200300l
Ciepła woda
Ogrzewanie
podłogowe
Mieszanka
glikolowa Woda
wodociągowa
Jednostka
zewnętrzna
Prysznic / wanna
Refrigerant
Hydrobox
SOLAR
KIT
poprzedni
układ
(OPCJA)
Solar kit można
zamontować w jednostce:
oszczędność przestrzeni!
Nowy
Daikin Altherma HT + solar
Kolektor
EKSV(H)26P
SYSTEM OTWARTY
Bez płynu solarnego
(glikolu)
Zbiornik
EKHWPEKHWP-A
IV I
II
C.W.U.
TEMP. C.W.U.
60 ~ 70°C
Pompa ciepła
Daikin Altherma HT
I wężownica w.z. / c.w.u.
III
Moduł pompowy
EKSRPS3
II podgrzew wody z Altherma HT
III podgrzew wody z solara
IV wspomaganie c.o.
Energia
nergia słoneczna do
wstępnego podgrzewu
c.o. (tylko w modelu
500L
500L)
Woda zimna
Perfect C omfort
Dziękuję za uwagę !
Download PDF

advertising