Epson | EB-S8 | EPSON EB-W8/X8/S8/W7/X7/S7 User`s Guide

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruikershandleiding
nl
ow
D
d
de
oa
Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of zelfs de dood als gevolg van foutief
handelen.
Let op
Dit symbool duidt informatie aan die, als ze genegeerd wordt, kan resulteren in persoonlijk letsel of fysieke schade als gevolg van foutief
handelen.
• Algemene informatiesymbolen
Let op
q
Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot schade of letsel kan leiden als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt genomen.
Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie volgt over een bepaald onderwerp.
s
Dit geeft aan op welke pagina meer informatie over een onderwerp kan worden gevonden.
g
Dit geeft aan dat de onderstreepte term die gevolgd wordt door dit symbool in de woordenlijst te vinden is. Zie de "Woordenlijst" onder
"Bijlage".spag.103
Procedure
Dit geeft aan dat er bedieningsinstructies volgen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd.
De desbetreffende procedure moet in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd.
[ (Naam) ]
Dit verwijst naar de naam van een knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel.
Bijvoorbeeld: de knop [Esc]
"(Menunaam)"
Helderheid (vetgedrukt)
Dit verwijst naar de naam van een item in het Configuratiemenu.
Bijvoorbeeld:
Selecteer "Helderheid" in het menu Beeld.
Menu Beeld - Helderheid
e
.b
Waarschuwing
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Veiligheidssymbolen
De documentatie en de projector gebruiken grafische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken.
De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis. Wees u goed bewust van de betekenis, voordat u de handleiding leest.
m
fro
Gebruikte Symbolen en Tekens
nl
ow
D
3
d
de
oa
Inhoudsopgave
m
fro
Functies voor het Verbeteren van Projecties. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
w
Gebruikte Symbolen en Tekens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Inleiding
Kenmerken van de Projector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
.
.
.
.
7
7
7
8
.. 8
.. 8
Namen van Onderdelen en Functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Voorzijde/Bovenzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achterkant (EB-W8/X8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achterkant (EB-S8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Achterkant (EB-W7/X7/S7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel(EB-W8/X8/W7/X7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel (EB-S8/S7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 9
10
11
12
13
13
14
15
25
26
26
27
27
28
29
30
31
33
34
35
35
36
Beveiligingsfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Gebruikers Beheren (Wachtwoordbeveiliging). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manieren van Wachtwoordbeveiliging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wachtwoordbeveiliging instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wachtwoord invoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bediening Beperken (Toetsvergrendeling). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antidiefstalvergrendeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het draadslot installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
38
38
39
40
41
41
Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/X8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nuttige Functies
Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display). . . . . 19
Gebruiksvoorwaarden voor USB Display. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De eerste keer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vanaf de tweede keer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
19
21
22
Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automatisch Binnenkomende Signalen Detecteren en het Geprojecteerde Beeld
Wijzigen (Bron Zoeken). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Met de afstandsbediening overschakelen naar het doelbeeld. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Specificaties van Bestanden Die In een Dia Show Geprojecteerd Kunnen Worden
... ....... ......... ... ....... ......... ... ....... ........
USB-apparaten aansluiten en verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-apparaten aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-apparaten verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starten En Beëindigen Van een Dia show. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starten van een Dia show. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beëindigen van een Dia show. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisbewerkingen Voor Dia show. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beelden Draaien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beeldbestanden Projecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
42
42
43
43
43
43
43
44
45
e
.b
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
re
Gemeenschappelijke Kenmerken van alle Modellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemakkelijk te hanteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbeterde veiligheidsfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenmerken van EB-W8/X8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JPEG-afbeeldingen op een USB of digitale camera projecteren zonder een
computer te gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitgerust met HDMI-ingang voor een uitgebreide reeks toepassingen, zoals het
kijken van films en video's.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
or
nb
de
an
.v
w
w
De Projectiekwaliteit Selecteren (Selecteren Van de Kleurmodus). . . . . . . . . . .
Automatische Iris Instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijdelijk het Beeld en Geluid Onderdrukken (A/V Dempen). . . . . . . . . . . . . . .
Het Beeld Bevriezen (Bevriezen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Hoogte-breedteverhouding Wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methode wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De hoogte-breedte wijzigen voor videoapparatuurbeelden. . . . . . . . . . . .
De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-X8/S8/X7/S7). . . . .
De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-W8/W7). . . . . . . . .
Aanwijsfunctie (Aanwijzer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Afstandsbediening Als Muis Gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadloze muis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagina omh./oml.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nl
ow
D
4
d
de
oa
Inhoudsopgave
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50
51
52
54
56
57
De Batterijen Van de Afstandsbediening Vervangen. . . . . . . . . . . . . . .
De Lamp Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vervangingsperiode projectorlamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedure voor het vervangen van een projectorlamp. . . . . . . . . . .
Resetten van de lampuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Luchtfilter Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vervangingsperiode luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedure voor het vervangen van de luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
75
76
76
77
79
79
79
79
Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Optionele Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Verbruiksmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Een Gebruikerslogo Opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Problemen Oplossen
Schermgrootte en Projectieafstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
De Help Gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
De indicatielampjes aflezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t Lampje brandt of knippert rood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m o Lampje brandt of knippert oranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemen met het beeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemen bij het starten van de projectie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige problemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
61
62
63
64
65
69
69
Bijlage
Installatiemethoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Reiniging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Het oppervlak van de Projector Reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Projectieafstanden (EB-W8/W7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Projectieafstanden (EB-X8/X7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Projectieafstanden (EB-S8/S7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Aansluiten Op Externe Apparatuur (alleen EB-W7/X7/S8/S7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Aansluiten Op een Externe Monitor (alleen EB-W7/X7/S7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Aansluiten Op Externe Luidsprekers (alleen EB-S8/W7/X7/S7). . . . . . . . . . . . . . . . 88
Beheren En Bedienen Van de Projector Met een Computer (ESC/
VP21-commando's). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Voordat U Begint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Lijst met Opdrachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Communicatieprotocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ondersteunde Monitorbeeldschermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-W8/W7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Computersignalen (RGB analoog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Video-component. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
e
.b
.
.
.
.
.
.
Verbruiksmateriaal Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
re
Beeld-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signaal-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitgebreid-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie-menu (Alleen Weergave). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetten-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
or
nb
de
an
.v
w
Lijst met Functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
w
Het Configuratiemenu Gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
De lens reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Reinigen Van de Luchtfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
w
Configuratiemenu
m
fro
Een beeld projecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Opeenvolgend projecteren van alle beeldbestanden in een map (Dia show).. . . . 46
Weergave-instelling Beeldbestanden En Gebruiksinstellingen Dia Show. . . . . . . . . 47
nl
ow
D
5
d
de
oa
Inhoudsopgave
Technische Gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Algemene Specificatie van de Projector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Aanzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Woordenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Algemene Opmerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Algemene Opmerking:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
e
.b
92
93
94
94
95
95
95
96
96
97
98
re
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
or
nb
de
an
.v
w
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
w
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
w
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
m
fro
Composietvideo/S-video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-W8). . . . . . . . . . . . . . .
Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-X8/X7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Computersignalen (RGB analoog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video-component. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Composietvideo/S-video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-X8). . . . . . . . . . . . . . . .
Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-S8/S7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Computersignalen (RGB analoog). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Video-component. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Composietvideo/S-video. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nl
ow
D
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In dit hoofdstuk worden de kenmerken en de namen van onderdelen van de projector besproken.
m
fro
Inleiding
nl
ow
D
7
d
de
oa
Kenmerken van de Projector
fro
• De projector is uitgerust met één voet om het uitlijnen te
vergemakkelijken
U kunt de hoogte van de projector eenvoudig met één hand instellen.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gemeenschappelijke Kenmerken van alle
Modellen
Gemakkelijk te hanteren
e
.b
re
• Aansluiten via een USB-kabel en projecteren (USB Display)
Door de projector via de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op
een Windows-computer, kunt u beelden projecteren vanaf het
computerscherm. s "Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren
(USB Display)" pag.19
• Compact en lichtgewicht
Door zijn lichte en compacte behuizing is de projector makkelijk te
dragen.
• Direct inschakelen aan/uit
Op plaatsen waar de stroom centraal kan worden geregeld, zoals
bijvoorbeeld in een vergaderzaal, kan de projector worden ingesteld op
automatisch in- of uitschakelen als de voedingsbron waarop de
projector is aangesloten wordt in- of uitgeschakeld.
• Gemakkelijk projecteren en opslaan met de A/V Mute-schuifklep
U kunt de projectie heel makkelijk stoppen of hervatten door het
openen of sluiten van de AV Mute-schuif. Het geven van een heldere
presentatie wordt daardoor eenvoudiger.
• Geen afkoelperiode
Nadat u de projector hebt uitgeschakeld, kunt u de voedingskabel van
de projector loskoppelen zonder dat u hoeft te wachten tot de
projector eerst afgekoeld is.
Verbeterde veiligheidsfuncties
• Wachtwoordbeveiliging om het aantal gebruikers te beperken en te
beheren
U kunt een wachtwoord instellen en zo bepalen wie de projector mag
gebruiken.
m
fro
JPEG-afbeeldingen op een USB of digitale camera projecteren
zonder een computer te gebruiken
Door een USB-apparaat of een digitale camera op de projector aan te
sluiten, kunt u een Dia show of JPEG-afbeeldingen projecteren, zoals
foto's die u met een digitale camera hebt gemaakt. Afbeeldingen worden
snel en gemakkelijk geprojecteerd, zonder dat u een computer aan hoeft
te sluiten.s"Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/
X8)"
Uitgerust met HDMI-ingang voor een uitgebreide reeks
toepassingen, zoals het kijken van films en video's.
U kunt beelden en muziek van hoge kwaliteit projecteren door diverse
digitale RGB-apparatuur op de HDMI-ingang aan te sluiten, zoals een
dvd-speler, Blu-ray-speler, spelcomputer, en uiteraard een computer.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Kenmerken van EB-W8/X8
8
d
de
oa
• Toetsvergrendeling beperkt de knopbediening op het bedieningspaneel
Zo kunt u voorkomen dat de projectorinstellingen zonder toestemming
worden gewijzigd bij gebruik tijdens evenementen, op scholen, enzovoort.
nl
ow
D
Kenmerken van de Projector
nl
ow
D
9
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
w
w
Afvoerventilator voor lucht die is gebruikt voor het
afkoelen van het binnenste van de projector.
Let op
Naam
A Lampdeksel
Functie
Open dit deksel als u de projectorlamp wilt vervangen.
s pag.76
C AV Mute-schuifknop
Schuif de knop om de A/V Mute-schuifklep te openen
en te sluiten.
D AV Mute-schuifklep
Schuif ter bescherming van de lens de klep dicht als u de
projector niet gebruikt. Door de schuifklep tijdens de
projectie te sluiten kunt u beeld en geluid onderdrukken
(A/V dempen). s pag.26
E Hendel voor instellen
voet
Trek de hendel voor het instellen van de voet naar
buiten om de instelbare voet aan voorzijde uit te
schuiven en in te trekken.s Introductiehandleiding
F Instelbare voet aan
voorzijde
Voor het instellen en vergroten van het geprojecteerde
beeld nadat de projector op een oppervlak, bijvoorbeeld
een bureau, is geplaatst.s Introductiehandleiding
G Externe receiver
Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
ontvangen.s Introductiehandleiding
H Luchtfilter
(Luchttoevoerventilat
or)
Voert lucht in om de projector intern te koelen. Als er
hier veel stof zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot
problemen met de bediening en kan de levensduur van
het optisch systeem verkorten. Maak de luchtfilter
regelmatig schoon. s pag.73, pag.79
I Luchtfilterdeksel
Openen en sluiten bij het vervangen van de luchtfilter.
s pag.79
J Luidspreker
e
.b
Plaats geen voorwerpen die krom kunnen trekken
of op een andere manier door warmte kunnen vervormen, in de buurt van het luchtafvoerventiel.
Houd uw gezicht of handen niet in de buurt van
het luchtafvoerventilator terwijl de projector
wordt gebruikt.
re
or
nb
de
an
.v
w
B Luchtafvoerventiel
De afbeelding betreft EB-W8/X8. Vanaf hier worden alle functies
verklaard aan de hand van afbeeldingen van EB-W8/X8,tenzij anders
vermeld.
Functie
m
fro
Naam
Voorzijde/Bovenzijde
nl
ow
D
10
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
M Scherpstelring
Hiermee wordt de beeldscherpte ingesteld.s
Introductiehandleiding
N Bedieningspaneel
s "Bedieningspaneel(EB-W8/X8/W7/X7)" pag.13
s "Bedieningspaneel (EB-S8/S7)" pag.14
C Video
(Video)-ingangspoort
Ingang voor Composite Video-signalen van
videobronnen.
D Bevestigingsschroef
voor lampdeksel
Schroef deze vast om het lampdeksel op zijn plaats te
bevestigen.s pag.76
E HDMI-ingangspoort
Ingangen voor videosignalen van met HDMI
compatibele videoapparatuur en computers. Deze
projector is compatibel met HDCPg.
F Computeringangspoo
rt
Ingang voor videosignalen van een computer en
componentvideosignalen van andere videobronnen.
G USB-lampje
Hieronder vindt u uitleg over de status van
USB-apparaten die zijn aangesloten op de
USB(TypeA)-ingang.
UIT: er is geen USB-apparaat aangesloten
Oranje lampje AAN: er is een USB-apparaat aangesloten
Groen lampje AAN: er is een werkend USB-apparaat
aangesloten
Rode lampje AAN: Fout
H USB(TypeA)-ingang
Sluit een USB-opslagapparaat of een digitale camera aan
en projecteert JPEG-afbeeldingen met Dia show.
I USB(TypeB)-ingangsp
oort
Door met de meegeleverde USB-kabel verbinding te
maken met een computer kunt u de volgende functies
gebruiken.
• USB Display s pag.19
• Draadloze muiss pag.35
• Doorbladeren van documentbestanden zoals
PowerPoint-bestandens pag.36
• Beheren en bedienen van de projector via
USB-communicaties pag.89
J S-video-ingangspoort
Ingang voor S-Video-signalen van videobronnen.
K Audio-L/
R-ingangspoort
Voert geluid in vanaf de audio-uitgang op de andere
apparatuur.s Introductiehandleiding
Achterkant (EB-W8/X8)
Naam
A Externe receiver
Functie
Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
ontvangen.s Introductiehandleiding
e
.b
Hiermee wordt de beeldgrootte ingesteld.s
Introductiehandleiding
Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.s
Introductiehandleiding
re
L Zoomstelring
(alleen EB-W8/X8/W7/
X7)
B Voedingsingang
or
nb
de
an
.v
w
De beveiligingssleuf is compatibel met het door
Kensington geproduceerde Microsaver Security System.
s pag.41
Functie
w
K Beveiligingssleuf
Naam
w
Functie
m
fro
Naam
nl
ow
D
11
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
Voert geluid in vanaf de audio-uitgang op de andere
apparatuur.s Introductiehandleiding
C Voedingsingang
Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.s
Introductiehandleiding
D Video-ingangspoort
Ingang voor composietvideosignalen van videobronnen.
E Bevestigingsschroef
voor lampdeksel
Schroef deze vast om het lampdeksel op zijn plaats te
bevestigen.s pag.76
F Computeringangspoo
rt
Ingang voor videosignalen van een computer en
componentvideosignalen van andere videobronnen.
H S-video-ingangspoort
Ingang voor S-videosignalen van videobronnen.
I Audio-uitgangspoort
Zendt het geluid van het geprojecteerde beeld naar de
externe luidsprekers. s pag.88
e
.b
B Audio-ingangspoort
Door met de meegeleverde USB-kabel verbinding te
maken met een computer kunt u de volgende functies
gebruiken.
• USB Display s pag.19
• Draadloze muiss pag.35
• Doorbladeren van documentbestanden zoals
PowerPoint-bestandens pag.36
• Beheren en bedienen van de projector via
USB-communicaties pag.89
re
Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
ontvangen.s Introductiehandleiding
G USB(TypeB)-ingangsp
oort
or
nb
de
an
.v
w
A Externe receiver
w
Functie
w
Naam
Functie
m
fro
Naam
Achterkant (EB-S8)
nl
ow
D
12
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
Voert geluid in vanaf de audio-uitgang op de andere
apparatuur.s Introductiehandleiding
C Voedingsingang
Hierop wordt de voedingskabel aangesloten.s
Introductiehandleiding
D Video-ingangspoort
Ingang voor composietvideosignalen van videobronnen.
E Bevestigingsschroef
voor lampdeksel
Schroef deze vast om het lampdeksel op zijn plaats te
bevestigen.s pag.76
F Monitor Out-poort
Hiermee wordt het beeldsignaal vanaf een computer die
is aangesloten op de Computeringangspoort uitgevoerd
naar een externe monitor. Dit is niet beschikbaar voor
componentvideosignalen of andere signalen die
binnenkomen op een andere poort dan de
Computeringangspoort. s pag.87
H USB(TypeB)-ingangsp
oort
Door met een in de winkel verkrijgbare USB-kabel
verbinding te maken met een computer kunt u de
volgende functies gebruiken.
• USB Displays pag.19
• Draadloze muiss pag.35
• Doorbladeren van documentbestanden zoals
PowerPoint-bestandens pag.36
• Beheren en bedienen van de projector via
USB-communicaties pag.89
I S-video-ingangspoort
Ingang voor S-videosignalen van videobronnen.
J Audio-uitgangspoort
Zendt het geluid van het geprojecteerde beeld naar de
externe luidsprekers. s Introductiehandleiding
e
.b
B Audio-ingangspoort
Ingang voor videosignalen van een computer en
componentvideosignalen van andere videobronnen.
re
Hiermee worden signalen vanaf de afstandsbediening
ontvangen.s Introductiehandleiding
G Computeringangspoo
rt
or
nb
de
an
.v
w
A Externe receiver
w
Functie
w
Naam
Functie
m
fro
Naam
Achterkant (EB-W7/X7/S7)
nl
ow
D
13
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
w
w
Leid hier een in de handel verkrijgbaar draadslot
doorheen en sluit het af. s pag.41
e
.b
re
Bedieningspaneel(EB-W8/X8/W7/X7)
or
nb
de
an
.v
w
C Installatiepunt van
beveiligingskabel
Functie
m
fro
Naam
Onderkant
Naam
Naam
Functie
A Bevestigingspunten
ophangbeugel
(drie punten)
Bevestig de optionele ophangbeugel hier als u de
projector aan het plafond wilt ophangen. s pag.72,
pag.81
B Achterste voet
Wanneer het apparaat op een tafel staat, draait u hieraan
om de hoogte bij te regelen. Zo bepaalt u de horizontale
helling.s Introductiehandleiding
Functie
A [t]-knop
Hiermee schakelt u de projector in of uit.s
Introductiehandleiding
B Statusindicatielampje
s
De status van de projector kan worden afgelezen van de
kleur van de lampjes en of deze knipperen of branden.
s pag.61
C [Source Search]-knop
Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
doorgeeft.s pag.23
nl
ow
D
14
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
F [Help]-knop
Hiermee wordt het Help-scherm weergegeven en
gesloten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen
kunt oplossen. s pag.59
G [Esc]-knop
Hiermee wordt de huidige functie gestopt. Als deze
knop wordt ingedrukt terwijl het Configuratiemenu
wordt weergegeven, geeft de projector het vorige menu
weer. spag.49
H [a]- en[b]-knoppen
I [Menu]-knop
Hiermee wordt het volume aangepast.
s Introductiehandleiding
Echter, bij projectie van Dia show (alleen EB-W8/X8)
hebben de knoppen alleen de functies [ ][ ]. Als er
een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
instellingswaarden selecteren.s pag.49
Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
gesloten.s pag.49
e
.b
Corrigeert de Keystone (trapeziumvertekening).
s Introductiehandleiding
Echter, bij projectie van Dia show (alleen EB-W8/X8)
hebben de knoppen alleen de functies [ ][ ]. Als er
een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
instellingswaarden selecteren.s pag.49
re
E [w]- en[v]-knoppen
Bedieningspaneel (EB-S8/S7)
or
nb
de
an
.v
w
Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
automatisch de Tracking, Sync. en Positie in voor een
optimale beeldweergave. Als een Configuratiemenu of
een Help-scherm wordt weergegeven, accepteert de
projector de huidige selectie en gaat verder naar het
volgende niveau.
w
D [Enter]-knop
w
Functie
m
fro
Naam
Naam
Functie
A [t]-knop
Hiermee schakelt u de projector in of uit.s
Introductiehandleiding
B Statusindicatielampje
s
De status van de projector kan worden afgelezen van de
kleur van de lampjes en of deze knipperen of branden.
s pag.61
C [Source Search]-knop
Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
doorgeeft.s pag.23
D [Enter]-knop
Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
automatisch de Tracking, Sync. en Positie in voor een
optimale beeldweergave. Als een Configuratiemenu of
een Help-scherm wordt weergegeven, accepteert de
projector de huidige selectie en gaat verder naar het
volgende niveau.
nl
ow
D
15
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
G [Esc]-knop
Hiermee wordt de huidige functie gestopt. Als deze
knop wordt ingedrukt terwijl het Configuratiemenu
wordt weergegeven, geeft de projector het vorige menu
weer. s pag.49
H [Tele]/
[Wide]-knoppen
Passen de grootte van het projectiescherm aan. Door op
de [Tele]-knop te drukken wordt de grootte van het
projectiescherm kleiner, en door op de [Wide]-knop te
drukken wordt het groter. s Introductiehandleiding
Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
instellingswaarden selecteren.s pag.49
I [Menu]-knop
Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
gesloten.s pag.49
e
.b
Hiermee wordt het Help-scherm weergegeven en
gesloten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen
kunt oplossen. s pag.59
re
F [Help]-knop
Afstandsbediening
or
nb
de
an
.v
w
Corrigeert de Keystone (trapeziumvertekening).
s Introductiehandleiding
Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
instellingswaarden selecteren.s pag.49
w
E [w]- en[v]-knoppen
w
Functie
m
fro
Naam
nl
ow
D
16
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
C [Video]-knop
Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het beeld
tussen de ingangspoorten van Video, S-video en HDMI
(alleen EB-W8/X8).s pag.24
D [USB]-knop
Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het beeld
tussen USB Display enDia show (alleen EB-W8/X8).
s pag.24
E [A/V Mute]-knop
Hiermee schakelt u video en audio in en uit.s pag.26
F [Aspect]-knop
Bij iedere druk op deze knop verandert de
hoogte-breedteverhouding.s pag.27
G [Auto]-knop
Als deze knop tijdens de projectie van signaalbeelden
van de computer wordt ingedrukt, stelt de projector
automatisch de Tracking, Sync. en Positie in voor een
optimale beeldweergave.
H [Page]-knoppen
(Down) (Up)
I [E-Zoom]-knoppen
(z) (x)
J [Menu]-knop
• Drukt u hierop als de projector via een USB-kabel op
een computer is aangesloten, dan kunt u omhoog (up)
en omlaag (down) bladeren op het scherm.s
pag.36
• Bij projectie van Dia show geeft u door op deze knop
te drukken het volgende/vorige scherm weer. (alleen
EB-W8/X8)s pag.45
(z) Vergroot het beeld zonder de projectiegrootte te
wijzigen.
(x) Verkleint delen van beelden die met de [z]-knop
zijn vergroot. s pag.34
Hiermee wordt het Configuratiemenu weergegeven en
gesloten.s pag.49
[
][
]
]-knop
Als er een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
weergegeven, kunt u met deze knoppen menuopties en
instellingswaarden selecteren. s pag.49
Tijdens het gebruik van de Draadloze muis-functie
wordt de muisaanwijzer verplaatst in de richting waarin
de knop wordt geduwd. s pag.35
L [Enter]-knop
Als een Configuratiemenu of een Help-scherm wordt
weergegeven, accepteert de projector de huidige selectie
en gaat verder naar het volgende niveau. s pag.49
Als u de Draadloze muis-functie gebruikt, werkt de
knop als linkermuisknop. s pag.35
M [Esc]-knop
Hiermee wordt de huidige functie gestopt. Als deze
knop wordt ingedrukt terwijl het configuratiemenu
wordt weergegeven, geeft de projector het vorige menu
weer. s pag.49
Als u de Draadloze muis-functie gebruikt, werkt de
knop als rechtermuisknop. s pag.35
N [Volume]-knoppen (a)
(b)
(a) Verlaagt het volume.
(b) Verhoogt het volume.
s Introductiehandleiding
O [Help]-knop
Hiermee wordt het Help-scherm weergegeven en
gesloten. Het hulpscherm geeft aan hoe u problemen
kunt oplossen. s pag.59
P [Pointer]-knop
Druk op deze knop als u de schermaanwijzer wilt
activeren.s pag.33
Q [Num]-knop
Voer hiermee een wachtwoord in.s pag.38
R [Color Mode]-knop
Bij iedere druk op deze knop verandert de kleurenmodus.
s pag.25
e
.b
Schakelt over naar beelden van de
Computer-ingangpoort.s pag.24
][
re
B [Computer]-knop
K [
or
nb
de
an
.v
w
Hiermee schakelt u de projector in of uit.s
Introductiehandleiding
Functie
w
A [t]-knop
Naam
w
Functie
m
fro
Naam
nl
ow
D
17
d
de
oa
Namen van Onderdelen en Functies
U Numerieke knoppen
Voer hiermee een wachtwoord in.s pag.38
V [Search]-knop
Hiermee schakelt u naar het volgende invoerapparaat
dat op de projector is aangesloten en een beeldsignaal
doorgeeft.s pag.23
W LED
afstandsbediening
Zendt signalen van de afstandsbediening naar de
projector.
e
.b
Druk op deze knop om het beeld te pauzeren of te
hervatten.s pag.27
re
T [Freeze]-knop
or
nb
de
an
.v
w
Druk hierop om een item dat u vaak gebruikt toe te
wijzen uit de vier beschikbare opties in het
Configuratiemenu. Wanneer u op de knop drukt, wordt
het geselecteerde menuoptie/aanpasscherm
weergegeven, zodat u snel instellingen/aanpassingen
kunt opgeven. Standaard is de functie Stroomverbruik
toegewezen.s pag.52
w
S [User]-knop
w
Functie
m
fro
Naam
nl
ow
D
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op nuttige functies voor het geven van presentaties en op de Beveiligingsfuncties.
m
fro
Nuttige Functies
nl
ow
D
19
d
de
oa
Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)
Mobile Pentium III 1,2 GHz of sneller
Aanbevolen: Pentium M 1,6 GHz of sneller
Geheugen
256 MB of meer
Aanbevolen: 512 MB of meer
Vrije ruimte
op harde schijf
20 MB of meer
Scherm
Resolutie hoger dan XGA (1024x768)
Schermkleuren circa 32.000, meer dan 16-bits kleur
e
.b
Processor
re
Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1
en later/Windows Vista/Windows Vista SP1
or
nb
de
an
.v
w
Besturingssysteem
w
USB Display werkt op computers die aan de volgende vereisten voldoen.
w
Gebruiksvoorwaarden voor USB Display
Aansluiten
m
fro
Door een USB-kabel aan te sluiten tussen de projector en een
Windows-computer kunt u beelden projecteren vanaf de computer. Dit
wordt USB Display genoemd. U sluit gewoon een USB-kabel aan en zo
geeft u beelden weer vanaf de computer.
nl
ow
D
20
d
de
oa
Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)
e
.b
Sluit de projector rechtstreeks op de computer aan; niet via een USB-hub.
re
Let op
or
nb
de
an
.v
w
s "Vanaf de tweede keer" pag.22
w
verkrijgbare USB-kabel aan.
Om audio via de luidspreker van de projector uit te voeren,
sluit u een (in de handel verkrijgbare) audiokabel aan op de
Audio-ingang.s Introductiehandleiding
s "De eerste keer aansluiten" pag.21
w
A Zet de computer aan.
B Sluit de (meegeleverde) voedingskabel aan.
C Zet de projector aan.
D Open de A/V Mute-schuifklep.
E Sluit de meegeleverde (alleen EB-W8/X8/S8) of in de handel
m
fro
Procedures
nl
ow
D
21
d
de
oa
Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)
Procedure
A De installatie van het stuurprogramma wordt automatisch
B Klik op Akkoord.
Als het stuurprogramma niet wordt geïnstalleerd, kunt u USB
Display niet starten. Selecteer Akkoord om het stuurprogramma te
installeren. Klik op Niet akkoord als u de installatie wilt annuleren.
Het kan even duren voordat het beeld van de computer wordt
geprojecteerd. Zolang u geen beeld ziet, moet u de apparatuur
gewoon laten staan en afwachten. Maak de USB-kabel niet los en
zet de projector niet uit.
e
.b
Wanneer u een computer met Windows 2000 gebruikt met
gewone gebruikersrechten, kan tijdens de installatie een
Windows-foutmelding worden weergegeven en lukt het mogelijk
niet om de software installeren. Installeer alle updates voor
Windows, start de computer opnieuw op en sluit alles opnieuw
aan. Neem voor meer details contact op met het dichtstbijzijnde
adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson
Projector
C Het computerbeeld wordt nu geprojecteerd.
re
gestart.
Gebruikt u een Windows 2000-computer, dubbelklik dan op Deze
computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE, op uw computer.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bezig met starten...
m
fro
De eerste keer aansluiten
nl
ow
D
22
d
de
oa
Aansluiten via een USB-kabel en Projecteren (USB Display)
e
.b
re
q
Toepassingen die gebruikmaken van een deel van de
DirectX-functies worden mogelijk niet correct weergegeven.
or
nb
de
an
.v
w
Het computerbeeld wordt nu geprojecteerd.
Het kan even duren voordat het beeld van de computer wordt
geprojecteerd. Wacht gewoon af.
w
Vanaf de tweede keer
w
• Als er om wat voor reden dan ook niets wordt geprojecteerd,
klikt u op Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB
Display - EPSON USB Display Vx.x op de computer.
• Als de software niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklikt
u op Deze computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE op
de computer.
• Als de muisaanwijzer flikkert op het computerscherm, gaat u
naar Alle programma's - EPSON Projector - EPSON USB
Display - EPSON USB Display Vx.x, en schakelt u het
selectievakje Gelaagd venster verzenden uit.
• Als u het printerstuurprogramma wilt verwijderen, opent u het
Configuratiescherm - Software - en verwijdert u EPSON USB
Display Vx.x.
• Loskoppelen
U kunt de USB-kabel gewoon uit de projector trekken. U hoeft
de functie Hardware veilig verwijderen van Windows niet te
gebruiken.
m
fro
q
nl
ow
D
23
d
de
oa
Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
• Direct wijzigen naar het doelbeeld
U kunt de knoppen van de afstandsbediening gebruiken om de
ingangspoort te wijzigen.
w
EB-S8/W7/X7/S7
w
• Wijzigen met Bron zoeken
De projector detecteert automatisch signalen die door een aangesloten
apparaat worden doorgegeven, en projecteert het door dit apparaat
doorgegeven beeld.
D HDMI
E USB Display
F USB
m
fro
Er zijn twee manieren om het geprojecteerde beeld te wijzigen.
Automatisch Binnenkomende Signalen
Detecteren en het Geprojecteerde Beeld
Wijzigen (Bron Zoeken)
Als u de knop [Source Search] gebruikt worden ingangspoorten die geen
beeldsignaal doorgeven genegeerd, zodat het gewenste beeld sneller wordt
geprojecteerd.
EB-W8/X8
A
B
C
D
Computer
S-video
Video
USB Display
Procedure
Als uw videoapparatuur is aangesloten, start het afspelen dan
voordat u het ingangssignaal wijzigt.
De Afstandsbediening Gebruiken
A Computer
B S-video
C Video
Het Bedieningspaneel Gebruiken
nl
ow
D
24
d
de
oa
Het Geprojecteerde Beeld Wijzigen
or
nb
de
an
.v
w
w
U kunt het beeld dat u wilt weergeven direct oproepen door op de
volgende knoppen op de afstandsbediening te drukken.
Afstandsbediening
e
.b
re
Onderstaand scherm toont de status van beeldsignalen en wordt
weergegeven als alleen het momenteel weergegeven beeld
beschikbaar is of als er geen beeldsignaal is gevonden. U kunt de
ingangspoort van het apparaat dat u wilt gebruiken selecteren. Als
u binnen 10 seconden niets selecteert, wordt het scherm gesloten.
Met de afstandsbediening overschakelen naar
het doelbeeld
w
q
m
fro
Als er twee of meer apparaten zijn aangesloten, druk dan op de knop
[Source Search] totdat het gewenste beeld wordt geprojecteerd.
Bijvoorbeeld: EB-W8/X8
A Schakelt over naar beelden van de Computer-ingangspoort.
B Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het beeld tussen de
ingangspoorten van Video, S-video en HDMI (alleen EB-W8/X8).
C Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het beeld tussen USB
Display enDia show (alleen EB-W8/X8).
nl
ow
D
25
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
e
.b
Deze modus is ideaal voor goed verlichte kamers.
Dit is de helderste modus die goed schaduwtinten
weergeeft.
Presentatie
Deze modus is ideaal voor het geven van
presentaties met kleurmateriaal in goed verlichte
kamers.
Foto*1
re
Toepassing
Dynamisch
Theater
or
nb
de
an
.v
w
w
Afstandsbediening
Voor optimale beeldkwaliteit selecteert u de instelling die het beste past
bij de omgeving waarin u projecteert. De helderheid van het beeld is
afhankelijk van de geselecteerde modus.
Modus
w
Procedure
m
fro
De Projectiekwaliteit Selecteren (Selecteren Van
de Kleurmodus)
Ideaal voor het kijken naar films in een donkere
kamer. Geeft de beelden een natuurlijke toon.
Ideaal voor het projecteren van stilstaande
beelden, zoals foto´s, in een goed verlichte kamer.
De beelden zijn goed belicht en hebben een goed
contrast.
Sport*2
Ideaal voor het kijken naar tv-programma´s in
een goed verlichte kamer. De beelden zijn goed
belicht en levensecht.
sRGB g
Ideaal voor beelden die voldoen aan de
sRGB-kleurenstandaard.
Schoolbord
Bij deze instelling krijgen beelden ook bij
projectie op een (groen) schoolbord een
natuurlijke toon, net als op een scherm.
Whiteboard
Ideaal voor het geven van presentaties met een
whiteboard.
*1 Alleen te selecteren bij doorgave van een RGB-signaal of als de bron staat
ingesteld op USB Display of USB (alleen EB-W8/X8).
*2 Alleen te selecteren bij doorgave van componentvideo-, S-video- of
composietvideobeelden.
Bij iedere druk op deze knop wordt de naam van de Kleurmodus
weergegeven en wijzigt de Kleurmodus.
Als u op de knop drukt terwijl de naam van de Kleurmodus wordt
weergegeven, wijzigt het naar de volgende Kleurmodus.
q
U kunt de kleurmodus ook instellen met Kleurmodus in het menu
Beeld van het menu Configuratie.s pag.50
nl
ow
D
26
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
m
fro
Tijdelijk het Beeld en Geluid Onderdrukken (A/V
Dempen)
Door de luminantie automatisch overeenkomstig de helderheid van het
weergegeven beeld in te stellen, geniet u van diepe en volle beelden.
U kunt deze functie gebruiken als u de aandacht van het publiek wilt
richten op wat u zegt of als u bij presentaties vanaf een computer geen
informatie wilt tonen terwijl u bestanden wisselt.
e
.b
A Druk op de [Menu]-knop en selecteer Beeld - Autom. iris in
het Configuratiemenu.s "Het Configuratiemenu Gebruiken"
pag.49
De Afstandsbediening Gebruiken
Het Bedieningspaneel Gebruiken
Procedure
Afstandsbediening
Behuizing
B Selecteer Aan.
De instelling wordt opgeslagen voor elke Kleurmodus.
C Druk op de [Menu]-knop om het Configuratiemenu te sluiten.
q
Autom. iris kan alleen worden ingesteld met de Kleurmodus
Dynamisch of Theater.
re
Procedure
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Automatische Iris Instellen
Elke keer als u op deze knop drukt of het lensdeksel opent of sluit,
wordt A/V dempen in- of uitgeschakeld.
nl
ow
D
27
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
m
fro
Elke keer als u op deze knop drukt, wordt de bevriesfunctie in- of
uitgeschakeld.
q
De Hoogte-breedteverhouding Wijzigen
Het Beeld Bevriezen (Bevriezen)
Als Bevriezen wordt ingeschakeld tijdens bewegend beeld, blijft het
bevroren beeld geprojecteerd worden en kunt u een bewegend beeld
frame voor frame, als foto projecteren. U kunt de functie Bevriezen ook
gebruiken om tussentijds handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld als u
tijdens presentaties vanaf een computer bestanden wilt wisselen zonder
beeld te projecteren.
Procedure
Afstandsbediening
Als videoapparatuur is aangesloten op de projector, kunt u beelden die
zijn opgenomen op digitale video of dvd's bekijken in 16:9
Breedbeeldprojectie door de Hoogte-breedteverh.g te wijzigen. Wijzig de
hoogte-breedteverhouding wanneer u computerbeelden op volledige
grootte wilt projecteren.
U kunt als volgt van methode en type verhouding veranderen.
e
.b
• Het afspelen van de audio stopt niet.
• Het apparaat dat de beelden afspeelt, stopt niet met het afspelen
van de bewegende beelden als het scherm bevroren is. U kunt de
projectie dus niet hervatten vanaf het punt waar het beeld is gestopt.
• Als u op de [Freeze]-knop drukt terwijl het menu Configuratie
of een Help-scherm wordt afgebeeld, wordt het weergegeven
menu of Help-scherm afgesloten.
• De bevriesfunctie werkt als E-Zoom wordt gebruikt.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
q
• Als u deze functie gebruikt terwijl u bewegende beelden
projecteert, worden de beelden en het geluid niet stopgezet en
kunt u niet terugkeren naar het punt waar A/V dempen werd
ingeschakeld.
• Bij inschakeling via de afstandsbediening kunt u kiezen uit de
weergave Zwart, Blauw of Logo voor A/V dempen met de
instelling Uitgebreid - Weergeven - A/V dempen uit het
Configuratiemenu.s pag.54
• Als de AV Mute-schuifklep is gesloten of als gedurende ongeveer
30 minuten geen bewerkingen worden uitgevoerd, wordt de
Timerafdekking van de lens geactiveerd en schakelt het toestel
automatisch uit. Indien u de Timerafdekking van de lens niet
wilt activeren, verandert u de instelling Timerafdekking lens naar
Uit in Bewerking in het menu Uitgebreid.s pag.54
nl
ow
D
28
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
m
fro
Procedure
Afstandsbediening
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Methode wijzigen
Bij iedere druk op de knop wordt de naam van de
hoogte-breedteverhouding weergegeven en verandert de
hoogte-breedteverhouding.
Als u op de knop drukt terwijl de naam van een
hoogte-breedteverhouding wordt weergegeven, wordt de volgende
hoogte-breedteverhouding weergegeven.
q
U kunt de hoogte-breedteverhouding ook instellen met
Hoogte-breedte in het menu Signaal van het menu Configuratie.
s pag.51
nl
ow
D
29
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen 4:3
en 16:9.
w
EB-X8/S8/X7/S7
C Volledig
D Zoom
E Bronformaat
m
fro
De hoogte-breedte wijzigen voor videoapparatuurbeelden
EB-W8/W7
Telkens als op de knop wordt gedrukt, wisselt het in de de volgorde
Normaal, 16:9, Volledig, Zoom en Bronformaat.
A Normaal
B 16:9
nl
ow
D
30
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
m
fro
Bewerking
Normaal
Weergave als de bron een computer is.
Projecteert op volledige projectiegrootte met behoud van
verhouding van ontvangen beeld.
Automatisch (alleen EB-X8)
Alleen weergegeven als de bron HDMI
is.
Projectie met een geschikte verhouding op basis van
informatie in het ontvangen signaal.
4:3
Projectie op volledige projectiegrootte met de verhouding
4:3. Dit is ideaal voor het projecteren van beelden met een
verhouding van 5:4 (1.280 x 1.024) op volledige
projectiegrootte.
Bij ontvangst van een signaal van 1280x1024
16:9
Projectie met de verhouding 16:9. Dit is ideaal voor het
projecteren op het volledige schermformaat bij gebruik
van een 16:9-scherm.
Bij ontvangst van een signaal van 1280x1024
e
.b
q
Projectievoorbeeld
re
Ingestelde waarden
or
nb
de
an
.v
w
Bij projectie van beelden via de Computeringang of HDMI-ingang (alleen EB-X8), wijzigt u de Hoogte-breedte als volgt.
w
w
De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-X8/S8/X7/S7)
Als delen van het beeld ontbreken, stelt u Breed of Normaal in onder Resolutie in het menu Configuratie, afhankelijk van de grootte van het computerscherm.
s pag.51
nl
ow
D
31
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
m
fro
w
w
De hoogte-breedte wijzigen voor computerbeelden (EB-W8/W7)
Ingestelde waarden
Bewerking
Projectievoorbeeld
Projecteert op volledige projectiegrootte met behoud van
verhouding van ontvangen beeld.
Bij ontvangst van een signaal van 1024x768
Automatisch (alleen EB-W8)
Alleen weergegeven als de bron HDMI
is.
Projectie met een geschikte verhouding op basis van
informatie in het ontvangstsignaal.
16:9
Projecteert op volledige projectiegrootte met de
verhouding 16:9.
Als een 1024x768 signaal wordt ontvangen
Volledig
Projectie op volledige grootte.
Bij ontvangst van een signaal van 1024x768
e
.b
re
Normaal
or
nb
de
an
.v
w
U kunt de hoogte-breedte als volgt wijzigen. Bij EB-W8/W7 is het projectieformaat gelijk aan 1.280 x 800 beeldpunten (beeldverhouding 16:10) als gevolg
van de WXGA-paneelresolutie. Stel bij projectie op 16:9-schermen de Hoogte-breedte in op 16:9.
nl
ow
D
32
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
Projectievoorbeeld
Bronformaat
Projectie met de resolutie van het ontvangen beeld in het
midden van het scherm. Dit is ideaal voor het weergeven
van scherpe beelden.
Als het beeld een hogere resolutie heeft dan 1280x800,
worden de randen niet meegeprojecteerd.
Bij ontvangst van een signaal van
800x600
e
.b
re
Bij ontvangst van een signaal van 1024x768
or
nb
de
an
.v
w
Projectie van het ontvangen beeld met behoud van het
formaat in lengterichting. Delen die daarbuiten vallen,
worden niet meegeprojecteerd.
w
Zoom
w
Bewerking
m
fro
Ingestelde waarden
q
Bij ontvangst van een signaal van
1400x1050
Als delen van het beeld ontbreken, stelt u Breed of Normaal in onder Resolutie in het menu Configuratie, afhankelijk van de grootte van het computerscherm.
s pag.51
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Afstandsbediening
U kunt de aanwijzer op het geprojecteerde beeld verplaatsen en zo de
aandacht vestigen op het onderwerp waarover u spreekt.
w
).
m
B Verplaats het aanwijzerpictogram (
fro
Aanwijsfunctie (Aanwijzer)
33
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen [
Procedure
A Geef Aanwijzer Weer.
]
][ ][ ] knoppen, kan de aanwijzer behalve omhoog/
[
omlaag en links/rechts ook diagonaal worden verplaatst.
Afstandsbediening
q
Elke keer als u op deze knop drukt, verschijnt de aanwijzer of
verdwijnt hij.
U kunt kiezen uit drie pictogrammen voor de aanwijzer (
, of
) in Instellingen - Aanwijzervorm in het menu
Configuratie.
s pag.52
,
nl
ow
D
) naar het gebied van het beeld dat u
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Afstandsbediening
w
wilt vergroten.
Met deze functie kunt u het beeld vergroten om het in detail te kunnen
bekijken. Dit kan vooral handig zijn bij grafieken en tabellen.
w
(
m
B Verplaats het
fro
Deel van het Beeld Vergroten (E-Zoom)
34
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
Procedure
A Start E-Zoom.
Afstandsbediening
Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
[
][
][ ][ ] kan de aanwijzer diagonaal worden
verplaatst.
C Vergroten.
Afstandsbediening
Iedere keer als u op deze knop drukt, wordt het gebied vergroot.
U kunt versneld vergroten door de knop ingedrukt te houden.
U kunt het vergrote beeld verkleinen door de [x]-knop in te
drukken.
Druk op de [Esc]-knop om te annuleren.
nl
ow
D
35
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
][
][
] om door het
beeld te bladeren.
Macintosh: Mac OS X 10.3 t/m 10.5
Draadloze muis
U kunt de functie voor de Draadloze muis inschakelen door USB Type
B in te stellen op Draadloze muis vanuit de optie Uitgebreid in het
menu Configuratie. Standaard is USB Type B ingesteld op USB Display.
Wijzig de instelling vooraf.s pag.54
q
• De functie Draadloze muis kan alleen gebruikt worden als de
bron Computer of HDMI is (alleen EB-W8/X8). U kunt de
functie niet gebruiken tijdens projectie in USB Display.
• Het is mogelijk dat de functie voor de Draadloze muis niet
werkt onder sommige Windows- en Macintosh-besturingssystemen.
• U moet misschien enkele computerinstellingen wijzigen om de
muis goed te laten werken. Raadpleeg de bij de computer
meegeleverde documentatie voor meer informatie.
e
.b
Als de USB-poort van een computer en de USB(TypeB)-poort aan de
achterzijde van de projector zijn aangesloten met een USB-kabel, kunt u
de afstandsbediening van de projector gebruiken als een soort Draadloze
muis om de muisaanwijzer van de computer te besturen of om een
pagina omhoog of omlaag te gaan.
Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate
re
De Afstandsbediening Als Muis Gebruiken
Compatibele besturingssystemen
or
nb
de
an
.v
w
][
Het is niet mogelijk om de functie Draadloze muis en de functie
Pagina omh./oml. tegelijkertijd te gebruiken.
w
• Druk op de knoppen [
q
w
• De vergrotingsverhouding verschijnt in beeld.
Het geselecteerde
gebied kan in 25 stappen 1 tot 4 keer worden vergroot.
m
fro
q
nl
ow
D
36
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
], [
][
] kan de aanwijzer diagonaal worden
verplaatst.
• Als de muisknopinstellingen op de computer zijn omgekeerd, dan
worden ze automatisch ook omgekeerd op de afstandbediening.
• U kunt de Draadloze muis niet gebruiken als de volgende
functies worden gebruikt.
- Terwijl het menu Configuratie wordt weergegeven
- Terwijl een Help wordt weergegeven
- Terwijl de functie E-Zoom wordt gebruikt
- Terwijl het gebruikerslogo wordt opgenomen
- Terwijl de functie Aanwijzer wordt gebruikt
- Terwijl het geluidsvolume wordt aangepast
- Terwijl USB Display actief is
- Terwijl een Testpatroon wordt weergegeven
- Terwijl Kleurmodus wordt ingesteld
- Terwijl de naam van de Kleurmodus wordt weergegeven
- Terwijl de bronnaam wordt weergegeven
- Terwijl van invoerbron wordt gewisseld
] of [
2. Laat de [Enter]-knop los om het
gesleepte item op de gewenste
positie neer te zetten.
].
Om omhoog/omlaag te bladeren met de afstandsbediening stelt u USB
Type B in op Pagina omh./oml. onder Uitgebreid in het menu
e
.b
1. Houd de [Enter]-knop ingedrukt en
druk tegelijkertijd op de knop
], [
][
Pagina omh./oml.
: ingedrukt houden
[
][
re
Slepen en neerzetten
[
or
nb
de
an
.v
w
Links klikken: druk op de [Enter]-knop.
Rechts klikken: druk op de [Esc]-knop.
Dubbelklikken: snel tweemaal drukken.
• Bij het tegelijkertijd indrukken met de naastgelegen knoppen
w
Muisklikken
q
w
De muisaanwijzer verplaatsen
m
fro
Nadat de computer en de projector met een USB-kabel zijn verbonden,
kunt u de muisaanwijzer als volgt bedienen.
nl
ow
D
37
d
de
oa
Functies voor het Verbeteren van Projecties
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voorbeeld Van Pagina Omhoog/Omlaag Gebruik
Dit is handig voor het weergeven van de vorige of volgende dia in een
PowerPoint-diavoorstelling.
m
fro
Configuratie. Bij projectie in USB Display kunt u omhoog/omlaag
bladeren zonder de instelling te wijzigen.
A Naar vorige dia
B Naar volgende dia
nl
ow
D
38
d
de
oa
Beveiligingsfuncties
Wachtwoordbeveiliging instellen
Gebruik de volgende procedure om de Wachtwoordbeveiliging in te stellen.
Gebruikers Beheren (Wachtwoordbeveiliging)
Als Wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld kunnen personen die het
wachtwoord niet kennen de projector niet gebruiken voor het
projecteren van beelden, zelfs niet als de projector is ingeschakeld.
Bovendien kan het gebruikerslogo dat wordt weergegeven als u de
projector inschakelt, niet worden gewijzigd. Dit heeft een
antidiefstalfunctie omdat de projector ook na diefstal niet kan worden
gebruikt. Bij aanschaf van de projector is Wachtwoordbeveiliging niet
ingeschakeld.
Manieren van Wachtwoordbeveiliging
Er zijn twee manieren om Wachtwoordbeveiliging in te stellen,
afhankelijk van het gebruik van de projector.
1. Inschakelbeveiliging
Als Inschakelbeveiliging Aan is, dient u een vooraf ingesteld wachtwoord in te
voeren nadat de projector is aangesloten en aangezet (dit geldt tevens voor Dir.
Inschakelen). Als het verkeerde wachtwoord wordt ingevoerd, zal de projectie
niet starten.
Procedure
A Houd tijdens het projecteren de [Freeze]-knop ongeveer vijf
seconden ingedrukt.
Het instellingenmenu voor Wachtwoordbeveiliging wordt
weergegeven.
Afstandsbediening
e
.b
• Een Gebruikerslogo opnemen
• Instellingen voor Achtergrond weerg., Opstartscherm en A/V
dempen onder Weergeven in het menu Configuratie.
re
or
nb
de
an
.v
w
• Antidiefstalvergrendeling
De projector is uitgerust met diverse antidiefstalbeveiligingen.s
pag.41
w
• Toetsvergrendeling
U kunt voorkomen dat personen zonder toestemming de instellingen
op de projector wijzigen.s pag.40
2. Gebr. logo beveil.
Iemand die het gebruikerslogo wil wijzigen dat door de eigenaar van de projector
is vastgelegd, zal merken dat dit niet gaat. Als Gebr. logo beveil. is ingeschakeld
(Aan), zijn de volgende instellingswijzigingen voor het Gebruikerslogo niet
toegankelijk.
w
• Wachtwoordbeveiliging
U kunt het aantal gebruikers van de projector beperken.
m
fro
De projector beschikt over de volgende geavanceerde beveiligingsfuncties.
nl
ow
D
39
d
de
oa
Beveiligingsfuncties
(1) Selecteer Wachtwoord en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
(2) De melding "Wachtwoord wijzigen?" wordt weergegeven. Selecteer Ja
en druk vervolgens op de [Enter]-knop. De standaardinstelling voor het
wachtwoord is "0000". Wijzig dit in het door u gekozen wachtwoord. Als
u Nee selecteert, wordt het in stap 1 getoonde scherm opnieuw
weergegeven.
(3) Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke knoppen een
getal van vier cijfers in. Het ingevoerde nummer wordt weergegeven als
"* * * *". Als u het vierde cijfer invoert, wordt het bevestigingsscherm
weergegeven.
(4) Voer het wachtwoord opnieuw in.
De melding "Het nieuwe wachtwoord is opgeslagen." wordt weergegeven.
Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een melding dat u
het wachtwoord opnieuw moet invoeren.
Wachtwoord invoeren
Als het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven, voer dan met de
numerieke knoppen op de afstandsbediening het wachtwoord in.
Procedure
Houd de [Num]-knop ingedrukt en voer met de numerieke
knoppen het wachtwoord in.
Als u het juiste wachtwoord invoert, start de projectie.
e
.b
D Het wachtwoord instellen.
re
(1) Selecteer Gebr. logo beveil. en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
(2) Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
(3) Druk op de [Esc]-knop.
or
nb
de
an
.v
w
C Schakel Gebr. logo beveil. in.
w
(1) Selecteer Inschakelbeveiliging en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
(2) Selecteer Aan en druk vervolgens op de [Enter]-knop.
(3) Druk op de [Esc]-knop.
w
B Schakel Inschakelbeveiliging in.
Afstandsbediening
m
fro
q
• Als Wachtwoordbeveiliging al is ingeschakeld, moet u het
wachtwoord invoeren.
Als het ingevoerde wachtwoord juist is, wordt het
instellingenmenu voor Wachtwoordbeveiliging weergegeven.s
"Wachtwoord invoeren" pag.39
• Als het wachtwoord is ingesteld, plak dan de
Beveiligd-met-wachtwoord-sticker als extra afschrikmiddel op een
zichtbare plaats op de projector.
nl
ow
D
40
d
de
oa
Beveiligingsfuncties
w
A Druk tijdens het projecteren op de [Menu]-knop en selecteer
or
nb
de
an
.v
w
Instellingen - Toetsvergrendeling in het menu Configuratie.
s "Het Configuratiemenu Gebruiken" pag.49
De Afstandsbediening Gebruiken
Het Bedieningspaneel Gebruiken
e
.b
Bediening Beperken (Toetsvergrendeling)
Ga als volgt te werk om de knoppen op het bedieningspaneel te blokkeren.
• Voll. vergrend.
Alle knoppen op het bedieningspaneel zijn geblokkeerd. U kunt de
projector via het bedieningspaneel niet meer bedienen, inclusief in- en
uitschakelen.
B Selecteer Voll. vergrend. of Ged. vergrend.
• Ged. vergrend.
Alle knoppen op het bedieningspaneel, behalve de [t]-knop, zijn
geblokkeerd.
Dit is nuttig op evenementen of shows waar u alle knoppen wilt
deactiveren en alleen wilt projecteren, of op scholen waar u de
knopbediening wilt beperken. De projector kan nog steeds bediend
worden met de afstandsbediening.
re
melding "De projector wordt vergrendeld." ongeveer vijf minuten lang
weergegeven, waarna de projector in stand-by modus gaat. Als dit gebeurt,
haal dan de voedingskabel van de projector uit het stopcontact, steek de
kabel er vervolgens weer in en schakel de projector weer in. De projector
geeft het wachtwoordinvoerscherm opnieuw weer zodat u het juiste
wachtwoord kunt invoeren.
• Als u het wachtwoord bent vergeten, schrijf dan het nummer dat achter
"Code opvragen: xxxxx" op het scherm verschijnt op en neem contact op
met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids.
s Adressenlijst Epson Projector
• Als u bovenstaande handeling blijft herhalen en het onjuiste wachtwoord
dertig keer achter elkaar invoert, dan wordt de volgende melding
weergegeven en zal de projector geen wachtwoorden meer accepteren."De
projector wordt vergrendeld. Neem contact op met Epson - zie de
documentatie."s Adressenlijst Epson Projector
Procedure
w
• Als u drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord invoert, wordt de
m
fro
Let op
C Selecteer Ja als het bevestigingsbericht wordt weergegeven.
De knoppen op het bedieningspaneel worden geblokkeerd volgens
de door u gekozen instelling.
nl
ow
D
41
d
de
oa
Beveiligingsfuncties
or
nb
de
an
.v
w
w
Aangezien de projector vaak aan het plafond wordt geïnstalleerd en
onbewaakt in ruimtes wordt achtergelaten, is het apparaat met de
volgende beveiligingsvoorzieningen uitgerust om diefstal te voorkomen.
• Installatiepunt van beveiligingskabel
Een in de handel verkrijgbaar draadslot ter voorkoming van diefstal
kan door het installatiepunt worden geleid om de projector aan een
bureau of pilaar te bevestigen.
Het draadslot installeren
Leid een draadslot ter voorkoming van diefstal door het installatiepunt.
Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met het draadslot voor
instructies bij het vastzetten.
e
.b
• Beveiligingssleuf
De beveiligingssleuf is compatibel met het door Kensington
geproduceerde Microsaver Security System. Meer informatie over het
Microsaver Security System vindt u op de homepage van Kensington,
http://www.Kensington.com/.
re
• Selecteer met de afstandsbediening Uit in Instellingen Toetsvergrendeling in het Configuratiemenu.
• Houd de [Enter]-knop op het bedieningspaneel ongeveer zeven
seconden ingedrukt. Vervolgens verschijnt er een melding en
wordt de blokkering opgeheven.
Antidiefstalvergrendeling
w
Er zijn twee manieren om de blokkering van het bedieningspaneel
op te heffen.
m
fro
q
nl
ow
D
42
d
de
oa
Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/X8)
m
fro
USB-apparaten aansluiten en verwijderen
q
USB-opslagapparaten met beveiligingsfuncties zijn mogelijk niet
bruikbaar.
Bestandstype
(extensie)
Opmerkingen
Stilstaand
beeld
.jpg
Het volgende kan niet worden geprojecteerd.
• CMYK kleurmodusindeling
• Progressive-indeling
• Hogere resoluties dan 8176x6144
• Bestanden met extensie ".jpeg"
Als gevolg van de eigenschappen van
JPEG-bestanden worden beelden met een hoge
compressieverhouding mogelijk niet duidelijk
geprojecteerd.
q
Voorbeeld: Aansluiten van een digitale camera
• Gebruik media die onder Windows zijn geformatteerd, aangezien
sommige bestandsystemen niet worden ondersteund door de
projector.
• Formatteer de media naar FAT16 of FAT32.
A Naar USB-poort van digitale camera
B USB-kabel
C Naar USB-poort(Type A)
e
.b
Type
Sluit het USB-apparaat met de beeldbestanden die moeten worden
afgespeeld in Dia show aan op de USB(TypeA)-ingangspoort van de
projector. Sluit een digitale camera op de projector aan met de
meegeleverde of geadviseerde USB-kabel voor uw digitale camera.
re
Specificaties van Bestanden Die In een Dia Show
Geprojecteerd Kunnen Worden
or
nb
de
an
.v
w
USB-apparaten aansluiten
w
w
In Dia show kunt u een USB-opslagapparaat of een digitale camera op
de projector aansluiten, en de beeldbestanden die op dat apparaat staan
direct projecteren.
nl
ow
D
43
d
de
oa
Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/X8)
m
fro
Beëindigen van een Dia show
w
w
Let op
Beëindig een Dia show door het aangesloten USB-apparaat uit de
projector te verwijderen.s "USB-apparaten verwijderen" pag.43
q
• U kunt een geheugenkaart in een USB-kaartlezer steken en deze
op de projector aansluiten. Sommige in de winkel verkrijgbare
USB-kaartlezers werken echter mogelijk niet op de projector.
• Als het volgende scherm (Station selecteren) verschijnt, selecteert
u met de knoppen [
][
] op de afstandsbediening welk
station u wilt gebruiken, en druk dan op de Enter-knop.
Na afloop van de projectie verwijdert u het USB-apparaat uit de
USB(TypeA)-poort van de projector.
Schakel bij digitale camera's, harde schijven, enzovoort, de stroom naar
het apparaat uit en verwijder het vervolgens.
Starten En Beëindigen Van een Dia show
Starten van een Dia show
Procedure
A Schakel het geprojecteerde beeld over naar USB.s pag.23
B Sluit het USB-opslagapparaat of de digitale camera aan op
de projector.s pag.42
De Dia show start en geeft het scherm met de bestandslijst weer.
• Open het scherm Station selecteren door met de cursor naar
Station selecteren bovenaan in het bestandlijstscherm te gaan en
op de Enter-knop te drukken.
• De projector kan maximaal vier stations tegelijk herkennen.
Basisbewerkingen Voor Dia show
Hier vindt u informatie over de procedure voor het afspelen en
projecteren van beelden in Dia show.
e
.b
USB-apparaten verwijderen
Procedure
re
een digitale camera of een USB-opslagapparaat moeten direct op de
projector worden aangesloten.
• Als u een USB-compatibele harde schijf aansluit en gebruikt, zorg dan dat
de met de harde schijf geleverde lichtnetadapter is aangesloten.
• Sluit een digitale camera of harde schijf op de projector aan met de
USB-kabel die is meegeleverd met of gespecificeerd voor het apparaat.
• Gebruik een USB-kabel die minder dan 3 m lang is. Als de kabel langer
is dan 3 m, werkt Dia show mogelijk niet goed.
or
nb
de
an
.v
w
• Als u een USB-hub gebruikt, werkt Dia show niet goed. Apparaten zoals
nl
ow
D
44
d
de
oa
Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/X8)
Ga terug naar het vorige scherm door op de knop [Page] (Up) op
de afstandsbediening te drukken, of plaats de cursor op Vorige
pagina bovenaan het scherm en druk op de knop [Enter].
Het geselecteerde beeld wordt weergegeven.
Als een map was geselecteerd, worden de bestanden in de map
weergegeven. Op het scherm met de inhoud van de map keert u
terug naar weergave van het scherm voor het openen van de map
door Trg nr bov. te selecteren en op de knop [Enter] te drukken.
Beelden Draaien
Een geprojecteerd JPEG-beeld kan met de functie Dia show in stappen
van 90 graden worden gedraaid. JPEG-beelden die worden afgespeeld in
een Dia show kunnen ook geroteerd worden.
A Cursor
• JPEG-bestanden worden weergegeven als miniaturen (kleine
afbeeldingen van de inhoud van de bestanden).
• Mogelijk worden sommige JPEG-bestanden niet als miniatuur
weergegeven. In dat geval wordt een bestandspictogram
weergegeven.
Gebruik de volgende procedure om een JPEG-beeld of JPEG-beelden te
draaien.
e
.b
B Druk op de [Enter]-knop.
re
or
nb
de
an
.v
w
][
][ ][ ] om met de
cursor naar het bestand of de map te gaan die u wilt
gebruiken.
Indien niet alle bestanden en mappen op het scherm passen, druk
dan op de knop [Page] (Down) op de afstandsbediening of ga met
de cursor naar Volgende pagina onderaan het scherm en druk dan
op de knop [Enter].
w
A Druk op de knoppen [
q
w
Procedure
m
fro
Hoewel de volgende stappen worden uitgelegd aan de hand van de
afstandsbediening, kunt u dezelfde werkwijze vanaf het bedieningspaneel
volgen.
nl
ow
D
45
d
de
oa
Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/X8)
fro
• Opeenvolgend projecteren van beeldbestanden in een map (Dia show).
Deze functie speelt doorlopend beeldbestanden uit de geselecteerde
map af (voert een diavoorstelling uit).s pag.46
B Als het JPEG-beeld wordt geprojecteerd of de diavoorstelling
] of de knop [
].
Let op
Ontkoppel het USB-apparaat niet terwijl het in gebruik is. Dat kan
problemen veroorzaken met de Dia show.
Hoewel de volgende stappen worden uitgelegd aan de hand van de
afstandsbediening, kunt u dezelfde werkwijze vanaf het bedieningspaneel
volgen.
Een beeld projecteren
Procedure
A Start een Dia show.s pag.43
Het bestandlijstscherm verschijnt.
B Druk op de knoppen [
][
][ ][ ] om met de
cursor naar het beeldbestand te gaan dat u wilt projecteren.
Beeldbestanden Projecteren
Met Dia show kunt u op twee manieren beeldbestanden projecteren die
op een USB-opslagapparaat of digitale camera staan.
e
.b
re
Een Dia show uitvoerens pag.46
or
nb
de
an
.v
w
een diavoorstelling uit met meer dan één JPEG-afbeelding.
Een enkel JPEG-beeld projecterens pag.45
w
w
A Start de Dia show en projecteer een JPEG-afbeelding of voer
is gestart, drukt u op de knop [
• Het geselecteerde enkele beeldbestand projecteren
Met deze functie wordt het door u geselecteerde beeldbestand
geprojecteerd.
m
Procedure
nl
ow
D
46
d
de
oa
Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/X8)
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Opeenvolgend projecteren van alle beeldbestanden in een map
(Dia show).
U kunt beeldbestanden in een map opeenvolgend projecteren, stuk voor
stuk. Deze functie wordt Dia show genoemd. Voer een Dia show uit
aan de hand van de volgende procedure.
Procedure
A Beeldbestand
C Druk op de [Enter]-knop.
Het beeld wordt geprojecteerd.
A Start een Dia show.s pag.43
Het bestandlijstscherm verschijnt.
B Druk op de knoppen [
][
][ ][ ] om met de
cursor naar de map te gaan die u als Dia show wilt
uitvoeren en druk dan op de knop [Enter].
C Selecteer "Dia show" onderaan het bestandlijstscherm en
druk op de knop [Enter].
De Dia show begint en projecteert beeldbestanden in de map
automatisch op volgorde, een voor een.
D Druk op de [Esc]-knop om het bestandlijstscherm nogmaals
weer te geven.
Als de Dia show het einde bereikt, keert het scherm automatisch
terug naar het bestandlijstscherm. Als Continu afspelen staat
ingesteld op Aan in het scherm Optie, wordt de Dia show
herhaald vanaf het begin wanneer hij het eind bereikt.s pag.46
Tijdens projectie van een Dia show kunt u naar het vorige/
volgende scherm gaan of het afspelen annuleren.
e
.b
Wissel automatisch van bestanden in de Dia show door de
Wisseltijd op een andere waarde dan Nee in te stellen op het
scherm Optie. Deze staat standaard op Nee.s pag.47
re
q
nl
ow
D
47
d
de
oa
Een Presentatie Houden Met een Dia Show (alleen EB-W8/X8)
m
fro
Als Wisseltijd staat ingesteld op Nee in het scherm Optie, worden
de bestanden niet automatisch gewisseld nadat u de Dia show start.
Druk op de knop [Enter] of de knop [Page] (Down) om het
volgende bestand te projecteren.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
q
e
.b
Weergave-instelling Beeldbestanden En
Gebruiksinstellingen Dia Show
In het scherm Optie kunt u de weergavevolgorde van bestanden en de
werking van de Dia show instellen.
Procedure
A Druk op de knoppen [
][
][ ][ ] om met de
cursor naar de map te gaan waarvoor u de weergave-eisen
wilt instellen en druk dan op de knop [Esc]. Selecteer
"Optie" uit het afgebeelde submenu en druk op de knop
[Enter].
B Stel elke optie van het volgende Optie-scherm in.
Plaats de cursor op de instelwaarde van de optie die u wilt
wijzigen, en druk op de knop [Enter] om deze in te schakelen.
De volgende tabel geeft de details van elke optie weer.
Weergavevolgorde
Stelt de volgorde van weergave van bestanden in. Kies
tussen Volgrd:naam en Volgd:datum, in oplopende
volgorde.
Continu afspelen
Bepaalt of de Dia show al dan niet herhaald moet worden.
Wisseltijd
Stelt de weergaveduur in voor elk bestand dat in een Dia
show wordt afgespeeld. In te stellen op elke waarde tussen
Nee(0) t/m 60 seconden. Bij instelling op Nee wordt
automatisch bladeren uitgeschakeld.
Effect
Stelt het schermeffect in dat moet worden gebruikt bij de
overgang tussen dia's.
C Druk op de knoppen [
][
][ ][ ] om met de
cursor naar "OK" te gaan, druk dan op [Enter].
De instellingen worden toegepast.
Wilt u de instellingen niet toepassen, ga dan met de cursor naar
Annuleren en druk op de knop [Enter].
nl
ow
D
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van het Configuratiemenu en de daarin opgenomen functies.
m
fro
Configuratiemenu
nl
ow
D
49
d
de
oa
Het Configuratiemenu Gebruiken
m
fro
Afsluiten
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Het geselecteerde item wijzigen
w
Uit submenu selecteren
w
Uit hoofdmenu selecteren
nl
ow
D
50
d
de
oa
Lijst met Functies
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Beeld-menu
Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande
schermafdrukken). De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
Afhankelijk van het gebruikte model, worden sommige invoersignalen en -bronnen niet ondersteund.s pag.23
Functie
Kleurmodus
Stel hier de beeldkwaliteit in die bij uw omgeving past.s pag.25
Helderheid
U kunt de Helderheid van het beeld instellen.
Contrast g
Stel hier het verschil in tussen licht en schaduw in het beeld.
Kleurverzadiging
U kunt de Kleurverzadiging voor de beelden instellen.
Tint
(Instelling is alleen beschikbaar als u composietvideosignaal/S-videosignaal gebruikt en NTSC signalen worden doorgegeven.)
Stel hier de Tint van het beeld in.
Scherpte
Stel hier de scherpte van het beeld in.
Kleurtemperatuur
(Dit kunt u niet instellen wanneer Beeld - Kleurmodus staat ingesteld op sRGBg.) U stelt hier de algehele kleurschakering voor het beeld in. Als
Hoog wordt geselecteerd, krijgt het beeld een blauwe kleurschakering, als Laag wordt geselecteerd krijgt het beeld een rode kleurschakering.
Kleuraanpassing
(Dit item kan niet worden geselecteerd als sRGBg is geselecteerd als Kleurmodus in het menu Beeld.)
Rood, Groen, Blauw: u kunt de verzadiging van elke kleur afzonderlijk instellen.
Autom. iris
(Dit item kan alleen worden geselecteerd als Dynamisch of Theater is geselecteerd als Kleurmodus in het menu Beeld.)
Stel in of u al dan niet (Aan/Uit) de optimale lichtstatus wilt instellen voor beelden die worden geprojecteerd.s pag.26
e
.b
Submenu
re
Video-componentg/Composite videog/
S-videog
Analoog RGB/Digitaal RGB/RGB video
USB Display/USB
nl
ow
D
51
d
de
oa
Lijst met Functies
w
w
Functie
m
fro
Submenu
or
nb
de
an
.v
w
Hier kunt u alle functies die u hebt ingesteld in het menu Beeld herstellen naar hun standaardwaarden. Zie s pag.57 als u de standaardwaarden
van alle menuopties wilt herstellen.
Resetten
Welke items kunnen worden ingesteld is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd (zie onderstaande schermafdrukken).
De instellingsgegevens worden voor elk beeldsignaal opgeslagen.
Analoog RGB
*
Digitaal RGB/RGB video/
Video-component* g
(alleen EB-W8/X8)
Video-component g
Composite Videog/S-videog
Bij ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang
Submenu
Functie
Autom. configuratie
U kunt instellen of met Autom. configuratie het beeld al dan niet automatisch op de optimale status wordt ingesteld (Aan/Uit) als het ontvangen
signaal verandert.
Resolutie
Met Automatisch wordt de resolutie van het ingangssignaal automatisch geïdentificeerd. Als het beeld in de stand Automatisch niet goed wordt
geprojecteerd (er ontbreekt bijvoorbeeld een deel van het beeld), gebruik dan Breed (afhankelijk van de aangesloten computer) voor breedbeeld of
Normaal voor schermen met een verhouding van 4:3 of 5:4.
Tracking g
Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als er verticale strepen in het beeld verschijnen.
Sync. g
Hier kunt u het computerbeeld aanpassen als het beeld flikkert of wazig is, of als er interferentie optreedt.
Positie
Hier kunt u de positie van het venster naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts bijstellen als een deel van het beeld niet wordt geprojecteerd.
e
.b
re
Signaal-menu
nl
ow
D
52
d
de
oa
Lijst met Functies
m
fro
Functie
w
w
Submenu
(Bij invoer van video-component- of RGB video-signalen kan deze instelling alleen worden aangepast wanneer 480i/576i-signalen worden
ingevoerd. Dit kan niet worden ingesteld wanneer een digitaal RGB-signaal wordt ontvangen.)
Uit: IP-conversie wordt uitgevoerd voor elk veld in het scherm. Dit is ideaal voor het weergeven van beelden met veel beweging.
Aan: Geïnterlinieerdg (i) signaal wordt omgezet naar Progressiefg (p). Geldt voor stilstaande beelden.
Videobereik HDMI
(alleen EB-W8/X8)
(Kan niet worden gebruikt wanneer een digitaal RGB-signaal wordt ontvangen.)
Wanneer op de HDMI-ingang van de projector een dvd-speler of soortgelijk apparaat is aangesloten, wordt het videobereik van de projector
ingesteld op basis van het videobereik van dat apparaat.
Ingangssignaal
U kunt het ingangssignaal van de Computeringang kiezen.
Als hier Automatisch is geselecteerd, wordt het ingangssignaal automatisch volgens het aangesloten apparaat ingesteld.
Als de kleuren niet juist worden weergegeven bij de instelling Automatisch, selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.
Videosignaal
U kunt het ingangssignaal van de Video-ingang kiezen. Als hier Automatisch is geselecteerd, worden videosignalen automatisch herkend. Als de
instelling Automatisch leidt tot problemen zoals interferentie of het ontbreken van beeld, selecteer dan het signaal van het aangesloten apparaat.
Hoogte-breedte
U kunt hier de Hoogte-breedteverh.g voor geprojecteerde beelden instellen.s pag.27
Resetten
U kunt hier alle functies die u in het menu Signaal hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Ingangssignaal.
Zie s pag.57 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.
EB-W8/X8
EB-W7/X7
EB-S8/S7
e
.b
Instellingen-menu
re
or
nb
de
an
.v
w
Progressief
nl
ow
D
53
d
de
oa
Lijst met Functies
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Submenu
Functie
Keystone
U kunt keystone (trapeziumvertekening) in verticale richting corrigeren.s Introductiehandleiding
Autom. Keystone
(alleen EB-W8/X8)
Stel deze optie in op Aan om Autom. Keystone uit te voeren
(Autom. Keystone wordt alleen uitgevoerd als Voorkant is geselecteerd in het menu Uitgebreid - Projectie.)
Zoomen
(alleen EB-S8/S7)
Hier stelt u de grootte van het projectiescherm in op Veraf (Breed) of Kortbij (Klein).
Toetsvergrendeling
Hiermee perkt u het gebruik van het bedieningspaneel van de projector in.s pag.40
Aanwijzervorm
U kunt hier de vorm van de aanwijzer selecteren.s pag.33
Aanwijzer 1:
Aanwijzer 2:
Aanwijzer 3:
Stroomverbruik
U kunt hier de helderheid van de projectorlamp op een of twee manieren regelen.
Selecteer ECO als de geprojecteerde beelden te helder zijn zoals bijvoorbeeld wanneer de geprojecteerde beelden in een donkere kamer of op een
klein scherm worden geprojecteerd. Als ECO wordt geselecteerd, worden de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en de bedrijfsduur van de
projectorlamp als volgt gewijzigd, terwijl ook de ventilatorruis afneemt. Elektriciteitsverbruik: ongeveer 7 tot 19% vermindering, levensduur
projectorlamp: ongeveer 1,3 keer langer
Volume
U kunt hier het volume aanpassen. De instellingsgegevens worden voor elke bron opgeslagen.
Knop gebruiker
Met de knop [User] op de afstandsbediening selecteert u een optie die u in het Configuratiemenu hebt toegewezen. Wanneer u op de knop [User]
drukt, wordt de geselecteerde menuoptie of het geselecteerde aanpassingsscherm weergegeven, zodat u snel instellingen/aanpassingen kunt
opgeven. U kunt een van de volgende items toewijzen aan de knop [User].
Stroomverbruik, Informatie, Progressief, Resolutie
Resetten
U kunt hier alle functies die u in het menu Instellingen hebt ingesteld herstellen naar hun standaardwaarden, behalve Knop gebruiker.
Zie s pag.57 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.
nl
ow
D
54
d
de
oa
Lijst met Functies
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Uitgebreid-menu
Submenu
Functie
Weergeven
Hier kunt u instellingen vastleggen voor het venster van de projector.
Bericht: Indien ingesteld op Uit, worden de volgende items niet weergegeven. De naam van de huidige instelling bij het wijzigen van
de Bron, Kleurmodus of Hoogte-breedte; een melding wanneer geen beeldsignaal wordt ingevoerd; waarschuwingen zoals Waarsch.:
hoge temp..
Achtergrond weerg.*1: U kunt hier de schermstatus instellen op Zwart, Blauw of Logo als er geen signaal wordt ontvangen.
Opstartscherm*1: U kunt hier instellen of u al dan niet het opstartscherm (het beeld dat geprojecteerd wordt als de projector wordt
gestart) wilt weergeven (Aan/Uit).
A/V dempen*1: Tijdens A/V dempen kunt u het scherm dat u wilt weergeven instellen op Zwart, Blauw of Logo.
Gebruikerslogo*1
U kunt het gebruikerslogo wijzigen dat als achtergrond wordt weergegeven bij Achtergrond weerg., A/V dempen, enz.s pag.82
Projectie
Afhankelijk van de manier waarop de projector is opgesteld, kunt u het volgende instellen.s pag.72
Voorkant, Voor/bovenkant, Achterkant, Achter/boven
U kunt de instelling als volgt wijzigen door de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden.
VoorkantWVoor/bovenkant
AchterkantWAchter/boven
nl
ow
D
55
d
de
oa
Lijst met Functies
w
w
Functie
m
fro
Submenu
Dir. Inschakelen: U kunt hier instellen of u Dir. Inschakelen al dan niet wilt inschakelen (Aan/Uit).
Als deze optie is ingesteld op Aan en de voedingskabel is aangesloten, moet u er rekening mee houden dat de projector automatisch
wordt ingeschakeld nadat bijvoorbeeld een stroomstoring is verholpen.
Sluimerstand: Wanneer deze functie op Aan staat, wordt het projecteren automatisch gestopt als er geen signaal meer binnenkomt en
het apparaat verder ook niet wordt gebruikt.
Tijd sluimerstand: Wanneer Sluimerstand is ingesteld op Aan, kunt u instellen na hoeveel tijd de projector wordt uitgeschakeld
binnen een bereik van 1 tot 30 minuten.
Timerafdekking lens: Als deze optie is ingesteld op Aan, wordt de projector 30 minuten na het sluiten van de AV Mute-schuifklep
automatisch uitgeschakeld. Op het moment van aanschaf is Timerafdekking lens standaard ingesteld op Aan.
Hoogtemodus: Stel de hoogtemodus in op Aan als u de projector op een hoogte van meer dan 1.500 m gaat gebruiken.
Stand-by modus
Instellen op Communicatie aan als u de projectorstatus wilt beheren en bedienen vanaf de computer via USB-communicatie, zelfs als
de projector in stand-by staat.
s pag.89
USB Type B
Stel de waarde USB Display in als de projector en de computer zijn aangesloten via een USB-kabel en er computerbeelden worden
geprojecteerd.
s Introductiehandleiding
Stel in op Draadloze muis als u de muisaanwijzer wil besturen met de afstandsbediening.s pag.35
Stel in op Pagina omh./oml. als u met de afstandsbediening wilt kunnen bladeren.s pag.36
Link 21L
Stel in op Aan als u de projectorstatus wilt beheren en bedienen vanaf de computer via USB-communicatie.s pag.89
Taal
U kunt hier de taal van meldingen instellen.
Resetten
U kunt hier Weergeven*1 en Bewerking*2 in het menu Uitgebreid herstellen naar hun standaardwaarden.
Zie s pag.57 als u de standaardwaarden van alle menuopties wilt herstellen.
e
.b
*1 Als Gebr. logo beveil. is ingesteld op Aan in Wachtwoordbeveiliging, kunnen de instellingen voor het gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt wijzigingen
doorvoeren nadat u Gebr. logo beveil. op Uit hebt gezet.s pag.38
*2 Dit geldt niet voor de Hoogtemodus.
re
or
nb
de
an
.v
w
Bewerking
nl
ow
D
56
d
de
oa
Lijst met Functies
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Informatie-menu (Alleen Weergave)
Hier kunt u de status van de beeldsignalen die worden geprojecteerd en de status van de projector controleren. Welke items kunnen worden
weergegeven is afhankelijk van het beeldsignaal dat op dat moment wordt geprojecteerd en van de bron (zie onderstaande schermafdrukken). Afhankelijk
van het gebruikte model, worden sommige invoersignalen en -bronnen niet ondersteund.s pag.23
Composietvideo g/S-videog
USB Display/USB
e
.b
re
Analoog RGB/Digitaal RGB/
RGB video/Video-component g
Submenu
Functie
weergeven*.
Lampuren
U kunt de opgetelde lampwerkingstijd
Als de lamp aan vervanging toe is, worden de tekens geel weergegeven.
Bron
Hier kunt u de bronnaam weergeven van het apparaat vanaf waar momenteel wordt geprojecteerd.
Ingangssignaal
Hier kunt u de inhoud weergeven van Ingangssignaal zoals die in het menu Signaal is ingesteld afhankelijk van de bron.
Resolutie
U kunt hier de invoerresolutie weergeven.
Videosignaal
Hier kunt u de inhoud weergeven van Videosignaal zoals die in het menu Signaal is ingesteld.
Vernieuwingssnelh. g
U kunt de vernieuwingssnelheid weergeven.
Sync. info
Hier kunt u de informatie over het beeldsignaal weergeven.
Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.
Status
Dit betreft informatie over fouten die zich hebben voorgedaan met de projector.
Deze informatie kan van belang zijn als u technische ondersteuning nodig hebt.
* De totale gebruikstijd van de projectorlamp wordt voor de eerste 10 uur weergegeven als "0H". 10 uur en meer wordt weergegeven als "10H", "11H", enzovoort.
nl
ow
D
57
d
de
oa
Lijst met Functies
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Resetten-menu
Submenu
Functie
Alle standaardw.
Hier kunt u alle onderdelen in het Configuratiemenu herstellen naar hun standaardwaarden.
De volgende onderdelen worden niet naar hun standaardwaarden hersteld: Ingangssignaal, Gebruikerslogo, Lampuren en Taal.
Lampuren terugzetten
U kunt hier de opgetelde lampuren wissen en de waarde terugzetten naar "0H". Herstel de waarde als u de lamp vervangt.
nl
ow
D
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen kunt opsporen en hoe u ze kunt oplossen.
m
fro
Problemen Oplossen
nl
ow
D
59
d
de
oa
De Help Gebruiken
m
fro
Procedure
De Afstandsbediening Gebruiken
Het Bedieningspaneel Gebruiken
Het Help-scherm wordt weergegeven.
De Afstandsbediening Gebruiken
B Selecteer een menuoptie.
Het Bedieningspaneel Gebruiken
C Bevestig de selectie.
De Afstandsbediening Gebruiken
Het Bedieningspaneel Gebruiken
Vragen en oplossingen worden op het onderstaande scherm
weergegeven.
Druk op de [Help]-knop om de Help af te sluiten.
e
.b
A Druk op de [Help]-knop.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als er een probleem optreedt met de projector, kunt u gebruikmaken
van de Help-functie om het probleem op te lossen. Hiertoe drukt u op
de [Help]-knop. U kunt een probleem oplossen door antwoord te geven
op de vragen.
nl
ow
D
60
d
de
oa
De Help Gebruiken
m
fro
Als het Help geen oplossing voor het probleem biedt, raadpleeg
dan "Problemen oplossen" pag.61.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
q
nl
ow
D
61
d
de
oa
Problemen oplossen
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u een probleem hebt met de projector, controleer dan eerst de indicatielampjes op de projector en raadpleeg "De indicatielampjes aflezen" verderop
in deze handleiding voor meer informatie.
Als de indicatielampjes niet duidelijk aangeven wat het probleem zou kunnen zijn, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden".s
pag.64
re
e
.b
De indicatielampjes aflezen
De projector is uitgerust met drie indicatielampjes die de bedrijfsstatus van de projector aangeven.
A Geeft de bedrijfsstatus weer.
Standby
Als u op de [t]-knop drukt en de projector is in standby-modus, dan start de projectie.
Voorbereiding op beheren via USB-communicatie of afkoelen is gaande
Alle knoppen zijn uitgeschakeld terwijl het lampje knippert.
Opwarmen
Het opwarmen duurt ongeveer 30 seconden. Als het opwarmen is afgerond, knippert het
indicatielampje niet meer.
De knop [t] is uitgeschakeld tijdens het opwarmen.
Projecteren
B Geeft de interne temperatuurstatus weer.
C Geeft de status van de projectorlamp weer.
nl
ow
D
62
d
de
oa
Problemen oplossen
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor informatie over de betekenis van de indicatielampjes en hoe u de door deze lampjes aangegeven
problemen kunt oplossen.
Als geen van de indicatielampjes brandt, controleer dan of de voedingskabel op de juiste manier is aangesloten en of de stroomvoorziening normaal verloopt.
Als u de voedingskabel loskoppelt, is het mogelijk dat het t lampje nog even blijft branden. Dit duidt niet op een defect.
: Brandt
Status
Oorzaak
: Knippert
: Uit
Oplossing of status
Interne fout
Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
Fout: ventilator
Fout: sensor
Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
Fout: hoge temp.
(oververhitting)
De projectorlamp wordt automatisch uitgeschakeld en de projectie stopt. Wacht ongeveer vijf minuten. Na ongeveer vijf minuten
schakelt de projector over in standby-modus. Controleer daarom de twee volgende punten.
• Controleer of het luchtfilter en het luchtafvoerventiel schoon zijn en of de projector niet tegen een muur is geplaatst.
• Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.73, pag.79
Als de fout zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd, schakel dan de projector uit, haal de stekker
van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de
Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan.s pag.54
Fout: lamp
Lamp defect
Controleer de volgende twee punten.
• Haal de projectorlamp uit de projector en controleer of hij gebroken is.s pag.77
• Reinig het luchtfilter.s pag.73
Indien de lamp niet stuk is: Plaats de lamp dan terug en zet de stroom weer aan.
Als het probleem zich blijft voordoen: Vervang de projectorlamp door een nieuwe en schakel de projector in.
Als het probleem zich blijft voordoen: Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem
contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst
Epson Projector
Als de lamp is gebroken: Vervang de lamp door een nieuwe of neem contact op met uw plaatselijke dealer voor advies. Wees als
u de projectorlamp zelf vervangt voorzichtig dat u zich niet snijdt aan stukjes gebroken glas (u kunt pas weer projecteren nadat de
lamp is vervangen). s Adressenlijst Epson Projector
e
.b
re
t Lampje brandt of knippert rood
nl
ow
D
63
d
de
oa
Problemen oplossen
Oplossing of status
Fout: autom. iris
Fout:voed. (ballast)
or
nb
de
an
.v
w
Als u de projector op een hoogte van 1.500 m of hoger gebruikt, stel dan Hoogtemodus in op Aan.s pag.54
w
w
Oorzaak
m
fro
Status
Schakel de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer
of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids. s Adressenlijst Epson Projector
e
.b
re
m o Lampje brandt of knippert oranje
: Brandt
Status
q
Oorzaak
: Knippert
: Uit
: Is afhankelijk van de status van de projector
Oplossing of status
Waarsch.: hoge temp.
(Dit is niet abnormaal. Als de temperatuur echter opnieuw te hoog wordt, stopt de projectie automatisch.)
• Controleer of het luchtfilter en het luchtafvoerventiel schoon zijn en of de projector niet tegen een muur is geplaatst.
• Als het luchtfilter verstopt is, reinig het dan of vervang het. s pag.73, pag.79
Lamp vervangen
Vervang de projectorlamp door een nieuwe.s pag.77
Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen, neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Vervang
de projectorlamp zo snel mogelijk door een nieuwe.
• Als de projector niet op de juiste manier werkt, ook al geven de lampjes aan dat alles normaal functioneert, raadpleeg dan "Als de indicatielampjes geen
uitkomst bieden" pag.64.
• Als de fout niet wordt weergegeven in deze tabel, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact en neem contact
op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids.s Adressenlijst Epson Projector
nl
ow
D
64
d
de
oa
Problemen oplossen
• "De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven." s pag.66
• "De melding "Geen signaal." wordt weergegeven." s pag.66
• "Vaag of onscherp beeld" s pag.66
• "Interferentie of vervormd beeld" s pag.67
Er treden problemen op zoals interferentie, vervorming of
zwart-witpatronen.
• "Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen" s pag.67
Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven, of de
hoogte-breedteverhouding van het beeld is onjuist, enzovoort.
• "De beeldkleuren zijn niet juist" s pag.68
Het hele beeld heeft een paarsachtige of groenachtige kleur, de beelden
zijn zwart-wit, de kleuren zijn mat, enzovoort... (Computermonitoren en
LCD-schermen leveren verschillende prestaties op het gebied van
kleurenreproductie. De geprojecteerde kleuren komen dus mogelijk niet
overeen met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)
• "Donker beeld" s pag.68
Problemen bij het starten van de projectie
• "De projector gaat niet aan" s pag.69
e
.b
• "De projectie stopt automatisch" s pag.65
re
• "Geen bewegende beelden" s pag.65
De door de computer doorgegeven bewegende beelden worden zwart
weergegeven en er wordt niets geprojecteerd.
• "Ik wil de taal van meldingen en menu's wijzigen" s pag.70
or
nb
de
an
.v
w
• "Geen beeld" s pag.65
De projectie start niet, het projectiegebied is geheel zwart, het
projectiegebied is geheel blauw, enzovoort.
• "De Afstandsbediening werkt niet" s pag.70
w
Problemen met het beeld
• "Geen geluid of zwak geluid" s pag.69
w
Als een van hieronder beschreven problemen zich voordoet en de
indicatielampjes geen oplossing bieden, raadpleeg dan de betreffende pagina.
Overige problemen
m
fro
Als de indicatielampjes geen uitkomst bieden
nl
ow
D
65
d
de
oa
Problemen oplossen
m
fro
Geen beeld
Controleer
Oplossing
Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?
De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
Sluit de voedingskabel van de projector correct aan. s Introductiehandleiding
Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
Is A/V dempen ingeschakeld?
Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren.s pag.26
Is de AV Mute-schuifklep gesloten?
Open de A/V Mute-schuifklep.s pag.9
Zijn de instellingen in het Configuratiemenu correct?
Herstel alle standaardinstellingen. s Resetten - Alle standaardw. pag.57
Is het geprojecteerde beeld geheel zwart?
Sommige beelden die worden doorgegeven, zoals schermbeveiliging, kunnen geheel zwart zijn.
Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.51
Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
Geen bewegende beelden
Controleer
Wordt het beeldsignaal van de computer op het LCD-scherm en
de monitor weergegeven?
Oplossing
Stel het beeldsignaal in op uitsluitend externe uitvoer. s Controleer de documentatie bij uw computer.
Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd
De projectie stopt automatisch
Controleer
Is Sluimerstand ingesteld op Aan?
Oplossing
Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen. Als u Sluimerstand niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling
naar Uit. s Uitgebreid - Bewerking - Sluimerstand pag.54
e
.b
Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.
re
Hebt u op de [t]-knop gedrukt?
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Problemen met het beeld
nl
ow
D
66
d
de
oa
Problemen oplossen
m
fro
De melding "Niet ondersteund." wordt weergegeven.
Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.51
Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
De melding "Geen signaal." wordt weergegeven.
Controleer
Oplossing
Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
Controleer of alle benodigde kabels voor projectie goed zijn aangesloten.s Introductiehandleiding
Is de juiste invoerpoort geselecteerd?
Druk op de [Source Search]-knop op de afstandsbediening of het bedieningspaneel om het beeld te wijzigen. s
pag.23
Is de computer of het videoapparaat ingeschakeld?
Schakel het apparaat in.
Worden de beeldsignalen doorgegeven naar de projector?
Als de beeldsignalen alleen naar de LCD-monitor van de computer of naar de extra monitor worden doorgegeven,
moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het signaal zowel naar een externe bestemming als naar de
computermonitor wordt doorgeven. Als bij sommige computermodellen de beeldsignalen extern worden
uitgevoerd, worden zij niet langer weergegeven op de LCD-monitor of de extra monitor. s Documentatie bij
computer, onder titels als "Externe uitvoer" of "Een externe monitor aansluiten". Als u de externe apparatuur
aansluit terwijl de projector of computer al is ingeschakeld, is het mogelijk dat de [Fn]-functietoets waarmee u het
beeldsignaal van de computer naar een extern apparaat kunt verplaatsen, niet werkt. Zet de computer en de
projector uit en vervolgens weer aan.
Alleen als er beelden van een laptopcomputer of een computer met
ingebouwd LCD-scherm worden geprojecteerd
Vaag of onscherp beeld
Controleer
Oplossing
Is de scherpte juist ingesteld?
Draai aan de scherpstelring om de scherpte aan te passen.s Introductiehandleiding
Is de projector op de juiste afstand opgesteld?
Staat de projector niet op de juiste afstand?
Stel de projector op binnen het aanbevolen bereik.s pag.84
Is de keystonecorrectiewaarde te laag?
Verklein de projectiehoek om de keystonecorrectiewaarde te verminderen.s Introductiehandleiding
e
.b
Raadpleeg de bij de computer geleverde documentatie voor informatie over het wijzigen van de resolutie van het
beeldsignaal en verversingsfrequentie van de computer. s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.91
re
Komen de resolutie van het beeldsignaal en de
verversingsfrequentie overeen met de modus?
or
nb
de
an
.v
w
Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
Oplossing
w
w
Controleer
nl
ow
D
67
d
de
oa
Problemen oplossen
w
w
Als u de projector plotseling van een koude omgeving naar een warme omgeving verplaatst, of als de
omgevingstemperatuur plotseling verandert, kan er condensvorming op de lens optreden. Hierdoor kan het beeld
vaag overkomen. Plaats de projector ongeveer één uur voordat u hem wilt gebruiken in de kamer. Als zich condens
op de lens vormt, schakelt u de projector uit en wacht u totdat de condens is verdwenen.
re
or
nb
de
an
.v
w
Heeft zich condens op de lens gevormd?
Oplossing
m
fro
Controleer
Controleer
Is de instelling voor het beeldsignaal juist?
e
.b
Interferentie of vervormd beeld
Oplossing
Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Videosignaal pag.51
Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
Controleer of alle benodigde kabels voor projectie goed zijn aangesloten.s Introductiehandleiding
Gebruikt u een verlengsnoer?
Als u een verlengsnoer gebruikt kunnen de signalen door elektrische interferentie worden vervormd. Gebruik de
met de projector meegeleverde kabels om te controleren of de kabels die u gebruikt het probleem veroorzaken.
Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.91 s Computerdocumentatie
Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
Zijn de instellingen voor "Sync.g" en "Trackingg" juist ingesteld?
Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de instellingen
automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatische instelling toch niet goed zijn, kunt u ze
met Sync. en Tracking in het Configuratiemenu instellen. s Signaal - Tracking, Sync. pag.51
Afgevlakt (lang) of kort beeld of onjuiste verhoudingen
Controleer
Wordt er een breedbeeldsignaal van de computer geprojecteerd?
Oplossing
Wijzig de instelling overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat. s Signaal - Resolutie pag.51
Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
Wordt het beeld nog steeds vergroot door E-Zoom?
Druk op de [Esc]-knop op de afstandsbediening om E-Zoom te annuleren.s pag.34
Is Positie juist ingesteld?
Druk op de [Auto]-knop op de afstandsbediening of de [Enter]-knop op het bedieningspaneel om de instellingen
van het geprojecteerde computerbeeld automatisch te laten uitvoeren. Als de beeldinstellingen na deze automatisch
instelling toch niet goed zijn, kunt u ze met Positie in het Configuratiemenu instellen.
Naast de beeldsignalen van de computer kunt u terwijl u projecteert ook andere signalen onder Positie in het
Configuratiemenu instellen. s Signaal - Positie pag.51
nl
ow
D
68
d
de
oa
Problemen oplossen
De beeldkleuren zijn niet juist
Controleer
Oplossing
Komen de instellingen van de invoersignalen overeen met de
signalen van het aangesloten apparaat?
Wijzig de volgende instellingen overeenkomstig het signaal van het aangesloten apparaat.
Als het beeld afkomstig is van een toestel dat is aangesloten op de Computeringangs Signaal menu Ingangssignaal pag.51
Als beeld van een apparaat komt dat op de Video- of S-video-ingang is aangesloten s Signaalmenu - Videosignaal
pag.51
Is de helderheid van het beeld juist ingesteld?
Pas de instelling voor Helderheid in het Configuratiemenu aan. s Beeldmenu - Helderheid pag.50
Zijn de kabels op de juiste manier aangesloten?
Controleer of alle benodigde kabels voor projectie goed zijn aangesloten.s Introductiehandleiding
Is Contrastg juist ingesteld?
Pas de instelling voor Contrast in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Contrast pag.50
Is de kleuraanpassing juist ingesteld?
Pas de instelling voor Kleuraanpassing in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Kleuraanpassing pag.50
Zijn de instellingen voor kleurverzadiging en tint juist?
Pas de instellingen voor Kleurverzadiging en Tint in het Configuratiemenu aan. s Beeld - Kleurverzadiging,
Tint pag.50
Alleen als er videobeelden worden geprojecteerd
Donker beeld
Controleer
Oplossing
Zijn de helderheid van het beeld en de lichtsterkte juist ingesteld?
Pas de Helderheid en Stroomverbruik-instellingen aan in het configuratiemenu.
s Beeldmenu - Helderheid pag.50 s Instellingenmenu - Stroomverbruikpag.52
Is Contrastg juist ingesteld?
Pas de instelling voor Contrast in het Configuratiemenu aan.
s Beeld - Contrast pag.50
e
.b
Stel de computer zodanig in dat de doorgegeven signalen compatibel zijn met de projector.
s "Ondersteunde Monitorbeeldschermen" pag.91 s Computerdocumentatie
re
Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
Indien het gebruik van twee beeldschermen is geactiveerd in "Eigenschappen beeldscherm" van het
Configuratiescherm van de computer, wordt slechts de helft van het beeld op het computerscherm geprojecteerd.
Als u het gehele beeld op het computerscherm wilt weergeven, schakel dan de instelling voor het gebruik van twee
beeldschermen uit. s Documentatie bij videostuurprogramma van computer
or
nb
de
an
.v
w
Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
w
Alleen als er computerbeelden worden geprojecteerd
w
Kunnen er op de computer twee beeldschermen worden
aangesloten?
Oplossing
m
fro
Controleer
nl
ow
D
69
d
de
oa
Problemen oplossen
w
w
Als de projectorlamp aan vervanging toe is, wordt het beeld donkerder en de kleurkwaliteit slechter. Vervang in dat
geval de projectorlamp door een nieuwe.s pag.76
or
nb
de
an
.v
w
Is het tijd om de lamp te vervangen?
Oplossing
m
fro
Controleer
Problemen bij het starten van de projectie
e
.b
re
De projector gaat niet aan
Controleer
Oplossing
Hebt u op de [t]-knop gedrukt?
Druk op de [t]-knop om de projector in te schakelen.
Zijn de indicatielampjes uitgeschakeld?
De voedingskabel is niet op de juiste manier aangesloten of er zijn problemen met de stroomvoorziening.
Koppel de voedingskabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.s Introductiehandleiding
Controleer of het stopcontact en de voedingsbron goed werken.
Gaan de indicatielampjes aan en uit als de voedingskabel wordt
aangeraakt?
Er is waarschijnlijk een los contact in de voedingskabel of de voedingskabel is defect. Sluit de voedingskabel opnieuw
aan. Als het probleem hiermee niet is opgelost, schakel dan de projector uit, haal de stekker van de voedingskabel uit
het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en
ondersteuningsgids.s Adressenlijst Epson Projector
Is Toetsvergrendeling ingesteld op Voll. vergrend.?
Druk op de [t]-knop op de afstandsbediening. Als u Toetsvergrendeling niet wilt gebruiken, wijzigt u de instelling
in Uit. s Instellingen - Toetsvergrendeling pag.40
Overige problemen
Geen geluid of zwak geluid
Controleer
Oplossing
Is de audiobron goed aangesloten?
Trek de kabel uit de Audio-ingang en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.
Is het volume ingesteld op het laagste niveau?
Pas het volume aan zodat er geluid hoorbaar is. s pag.52 s Introductiehandleiding
Is A/V dempen ingeschakeld?
Druk op de [A/V Mute]-knop op de afstandsbediening om A/V dempen te annuleren.s pag.26
Is de waarde voor de audiokabel "No resistance" (Geen weerstand)? Als u een reguliere audiokabel gebruikt, controleer dan of er "No resistance" (Geen weerstand) op is aangegeven.
nl
ow
D
70
d
de
oa
Problemen oplossen
m
fro
De Afstandsbediening werkt niet
Richt de afstandsbediening op de Externe receiver.
Bedieningsbereik s Introductiehandleiding
Is de afstandsbediening te ver van de projector verwijderd?
De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 6 m. s Introductiehandleiding
Schijnt er rechtstreeks zonlicht of fel licht van tl-lampen op de
Externe receiver?
Plaats de projector op een locatie waar geen fel licht op de afstandsbedieningsontvanger schijnt.
Zijn de batterijen leeg of verkeerd geplaatst?
Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst of vervang de batterijen indien nodig.spag.75
Ik wil de taal van meldingen en menu's wijzigen
Controleer
Wijzig de instelling bij Taal.
Oplossing
Pas de instelling voor Taal in het Configuratiemenu aan.s pag.54
e
.b
Wijst de LED van de afstandsbediening naar de
afstandsbedieningsontvanger op de projector als deze wordt
bediend?
re
or
nb
de
an
.v
w
Oplossing
w
w
Controleer
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bijlage
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de onderhoudsprocedures waarmee uw projector gedurende een lange periode de beste prestaties zal leveren.
e
.b
re
nl
ow
D
72
d
de
oa
Installatiemethoden
or
nb
de
an
.v
w
• Als u de projector aan het plafond wilt ophangen (met ophangbeugel), dan
• Beelden projecteren met projector voor het scherm. (Projectie
aan voorzijde)
• Beelden projecteren met projector achter een doorzichtig
scherm. (Projectie aan achterzijde)
• Hang de projector aan het plafond op en projecteer de beelden door de projector voor het
• Hang de projector aan het plafond op en projecteer de beelden door de projector achter
een doorzichtig scherm te plaat-
e
.b
Zet de projector bij gebruik niet op zijn kant. Dit kan tot defecten leiden.
re
Let op
w
Waarschuwing
moet u de projector op een speciale manier monteren. Als u de projector
niet goed monteert, kan hij naar beneden vallen en letsel veroorzaken.
• Als u tape plakt op de Bevestigingspunten ophangbeugel om te voorkomen
dat deze losraken, of als u bijvoorbeeld smeermiddel of olie op de projector
aanbrengt, kan de behuizing van de projector breken waardoor deze uit de
ophangbeugel kan vallen. Hierdoor kan iemand die zich onder de
ophangbeugel bevindt, ernstig gewond raken en kan de projector worden
beschadigd.
Als u de ophangbeugel monteert of afstelt, gebruik dan geen tape om te
voorkomen dat de schroeven los gaan zitten en gebruik geen olie,
smeermiddel of iets dergelijks.
sen. (Projectie aan achterzijde/
plafond)
w
scherm te plaatsen. (Projectie
aan voorzijde/plafond)
m
fro
De projector ondersteunt vier verschillende projectiemethoden. Gebruik
de juiste methode voor uw omstandigheden.
q
• Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, hebt u de
optionele ophangbeugel nodig.
s pag.81
• U kunt de instelling als volgt wijzigen door de knop [A/V Mute]
op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden ingedrukt te houden.
VoorkantWVoor/bovenkant
Stel Achterkant of Achter/boven in vanuit het Configuratiemenu.
s pag.54
nl
ow
D
73
d
de
oa
Reiniging
w
w
De lens kan gemakkelijk beschadigd raken; behandel hem daarom niet met
harde materialen en stel hem niet bloot aan schokken.
Zet de stroom van de projector uit voor het reinigen.
U reinigt het oppervlak van de projector door dit met een zachte doek
zachtjes schoon te vegen.
Als de projector erg smerig is, gebruik dan een doek met water en een
klein beetje normaal schoonmaakmiddel, wring de doek vervolgens goed
uit een veeg het oppervlak van de projector schoon.
Let op
Gebruik geen vluchtige substanties zoals was, alcohol of verdunner voor het
reinigen van het oppervlak van de projector. Het materiaal van de behuizing
kan beschadigd of verkleurd raken.
De lens reinigen
Gebruik een glasreinigingsdoek (verkrijgbaar bij speciaalzaken) om de
lens voorzichtig schoon te vegen.
Waarschuwing
Gebruik geen sprays met brandbaar gas om vuil of stof van de lens te
verwijderen. De projector zou door de hoge interne temperatuur van de lamp
in brand kunnen vliegen.
Reinig de luchtfilter en de luchttoevoerventilator als de volgende
melding wordt weergegeven.
"De projector raakt oververhit.Controleer of er niets voor de
ventilatieopeningen zit en reinig of vervang de luchtfilter."
Let op
• Als er stof op de luchtfilter zit, kan dit ervoor zorgen dat de interne
temperatuur van de projector oploopt. Dit kan leiden tot problemen met de
bediening en kan de levensduur van de optische motor verkorten. Reinig de
luchtfilter onmiddellijk als de melding wordt weergegeven.
• Spoel de luchtfilter niet af in water. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.
e
.b
Het oppervlak van de Projector Reinigen
re
Reinigen Van de Luchtfilter
or
nb
de
an
.v
w
Let op
Let op
m
fro
U moet de projector reinigen als deze vies wordt of als de kwaliteit van
de geprojecteerde beelden minder begint te worden.
nl
ow
D
74
d
de
oa
Reiniging
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Als een melding vaak wordt weergegeven, zelfs na reiniging, moet
u het luchtfilter vervangen. Vervang het door een nieuw luchtfilter.
s pag.79
• Het is verstandig deze onderdelen minimaal een keer per
kwartaal te reinigen. Reinig ze vaker als u de projector in een
zeer stoffige omgeving gebruikt.
m
fro
q
nl
ow
D
75
d
de
oa
Verbruiksmateriaal Vervangen
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hier vindt u informatie over het vervangen van de batterijen van de
afstandsbediening, de projectorlamp en de luchtfilter.
e
.b
Als de afstandsbediening niet meer snel reageert of als de
afstandsbediening niet meer werkt nadat deze enige tijd niet meer is
gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen leeg zijn. Vervang
in dat geval de batterijen. Zorg dat u twee mangaan- of
alkalinebatterijen van AA-formaat bij de hand hebt. Het is niet mogelijk
om andere batterijen dan mangaan- of alkaline batterijen van
AA-formaat te gebruiken.
re
De Batterijen Van de Afstandsbediening
Vervangen
B Vervang de oude batterijen door nieuwe.
Let op
Lees de Veiligheidsvoorschriften voordat u aan de slag gaat met de batterijen.
s Veiligheidsinstructies
Procedure
A Verwijder de batterijklep.
Houd het haakje van het batterijcompartiment ingedrukt en til de
klep omhoog.
Let op
Plaats de batterijen aan de hand van de (+) en (-) tekens in de
batterijhouder om te zorgen dat de batterijen in de juiste richting worden
geplaatst.
C Zet de batterijklep terug.
Druk de klep goed aan tot hij vastklikt.
nl
ow
D
76
d
de
oa
Verbruiksmateriaal Vervangen
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Het lampje van de projectorlamp oranje knippert.
De Lamp Vervangen
Vervangingsperiode projectorlamp
U moet de projectorlamp vervangen als:
• De melding "Vervang de lamp." linksonder op het projectiescherm
wordt weergegeven als u begint met projecteren.
• Het geprojecteerde beeld donkerder wordt of in kwaliteit afneemt.
Let op
• Om te waarborgen dat de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit van de
geprojecteerde beelden behouden blijft, verschijnt na een bepaalde periode
automatisch de melding dat de projectorlamp vervangen moet worden.s
pag.52
Als Stroomverbruik staat ingesteld op Normaal: ongeveer 3.900 uur
Als Stroomverbruik staat ingesteld op ECO: ongeveer 4.900 uur
• Als u de lamp blijft gebruiken nadat de vervangingsperiode is afgelopen,
neemt de kans toe dat de lamp kan exploderen. Als de melding dat de
projectorlamp moet worden vervangen verschijnt, vervang de projectorlamp
dan zo snel mogelijk door een nieuwe, zelfs als de projectorlamp nog
gewoon werkt.
• Schakel de stroom niet uit en onmiddellijk weer aan. Het veelvuldig aanen uitzetten van de projector kan de levensduur van de lampen verkorten.
• Afhankelijk van de kenmerken van de projectorlamp en de manier waarop
hij is gebruikt, kan het gebeuren dat de projectorlamp donkerder wordt of
niet meer werkt voordat de melding over de vervanging verschijnt. Zorg
ervoor dat u altijd een extra projectorlamp achter de hand hebt voor
noodgevallen.
nl
ow
D
77
d
de
oa
Verbruiksmateriaal Vervangen
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Waarschuwing
kruiskopschroevendraaier los. Schuif de lampdeksel vervolgens
recht naar voren en til hem op om hem te verwijderen.
w
De lamp kan ook worden vervangen als de projector aan het plafond is
bevestigd.
m
fro
Procedure voor het vervangen van een projectorlamp
e
.b
• Als u de projectorlamp vervangt omdat hij niet meer brandt, dan is de
projectorlamp mogelijk kapot. Als u de projectorlamp van een aan het
plafond opgehangen projector moet vervangen, ga er dan altijd van uit dat
de lamp kapot is en ga naast en niet onder de lampdeksel staan.
Verwijder het lampdeksel voorzichtig.
• De lamp mag nooit worden gedemonteerd of aangepast. Als een aangepaste
of opnieuw gemonteerde lamp wordt geïnstalleerd in de projector en wordt
gebruikt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of een ongeluk.
Let op
Wacht totdat de projectorlamp voldoende is afgekoeld voordat u de
lampdeksel verwijdert. Als de lamp nog heet is, kunt u brandwonden of
andere verwondingen oplopen. Nadat de projector is uitgeschakeld, duurt het
ongeveer een uur totdat de projectorlamp voldoende is afgekoeld.
Procedure
A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het
bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
voedingskabel los.
B Wacht totdat de projectorlamp is afgekoeld en verwijder
vervolgens de lampdeksel.
Draai de bevestigingsschroeven van de lampdeksel met de bij de
nieuwe projectorlamp meegeleverde schroevendraaier of een
C Draai de twee bevestigingsschroeven van de lamp los.
nl
ow
D
78
d
de
oa
Verbruiksmateriaal Vervangen
m
fro
w
E Installeer de nieuwe lamp.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Plaats de nieuwe lamp langs de geleiderail in de juiste richting
zodat hij goed op zijn plaats zit, en draai de twee schroeven vast.
D Neem de oude projectorlamp uit door aan de hendel te
trekken.
Als de lamp kapot is, vervangt u deze door een nieuwe
projectorlamp of neemt u contact op met uw plaatselijke dealer
voor advies. s Adressenlijst Epson Projector
F Plaats het lampdeksel terug.
nl
ow
D
79
d
de
oa
Verbruiksmateriaal Vervangen
Procedure voor het vervangen van de luchtfilter
Let op
• Controleer of u de lamp goed hebt geïnstalleerd.
Als de lampdeksel wordt
verwijderd, wordt de projectorlamp uit veiligheidsoverwegingen automatisch
uitgeschakeld. Als de lampdeksel of de projectorlamp niet goed zijn
geïnstalleerd, kunt u de lamp niet inschakelen.
• Dit product bevat een component dat kwik (Hg) bevat. Informeer u over
de lokale wetgeving m.b.t. weggooien of recycling. Gooi gebruikte luchtfilters
overeenkomstig de lokale regelgeving weg.
Resetten van de lampuren
De projector houdt bij hoe lang de projectorlamp is ingeschakeld en een
melding en indicatielampje vertellen u wanneer u de projectorlamp moet
vervangen. Zet de Lampuren terug in het menu Configuratie nadat u de
lamp hebt vervangen.s pag.57
q
Zet de Lampuren alleen terug na vervanging van de lamp. Anders
wordt de vervangingsperiode van de projectorlamp niet goed
aangegeven.
De luchtfilter kan ook worden vervangen als de projector aan het
plafond is bevestigd.
Procedure
A Als u de projector hebt uitgeschakeld en het
bevestigingssignaal twee keer heeft gepiept, koppelt u de
voedingskabel los.
B Open de klep van het luchtfilter.
e
.b
• Er een scheur in de luchtfilter zit.
• Het bericht wordt weergegeven ook al is de luchtfilter gereinigd.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
U moet de luchtfilter vervangen als:
w
Vervangingsperiode luchtfilter
m
fro
De Luchtfilter Vervangen
nl
ow
D
m
Gooi gebruikte luchtfilters overeenkomstig de lokale regelgeving weg.
Materiaal van framedeel: ABS
Materiaal van filterdeel: polyurethaanschuim
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
q
w
Pak de tab van de luchtfilter stevig vast en trek de filter recht
naar buiten.
fro
C Verwijder de luchtfilter.
80
d
de
oa
Verbruiksmateriaal Vervangen
D Plaats de nieuwe luchtfilter.
Schuif de luchtfilter er van buitenaf in en druk erop tot het stevig
op zijn plaats klikt.
E Sluit de klep van het luchtfilter.
nl
ow
D
81
d
de
oa
Optionele Accessoires en Verbruiksmateriaal
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik deze voor het aansluiten van een videobron met Video-componentg.
Documentcamera ELPDC06
Sluit de projector op een computer aan, en gebruik hem voor het
projecteren van documenten zoals boeken, OHP-documenten en dia's.
Gebruik deze als u de projector aan een hoog plafond bevestigt.
60" draagbaar scherm
80" draagbaar scherm
100" scherm ELPSC10
ELPSC07
ELPSC08
Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverh.g 4:3)
70" draagbaar scherm ELPSC23
80" draagbaar scherm ELPSC24
90" draagbaar scherm ELPSC25
Draagbare oprolbare schermen (Hoogte-breedteverh.g 16:10)
50" draagbaar scherm ELPSC06
Ophangbeugel * ELPMB23
Gebruik deze als u de projector aan een plafond bevestigt.
*
Als u de projector aan het plafond wilt ophangen, moet u de projector op
een speciale manier monteren. Neem contact op met uw plaatselijke dealer
of met het dichtstbijzijnde adres in de Service- en ondersteuningsgids als u
deze installatiemethode wilt gebruiken. s Adressenlijst Epson Projector
Verbruiksmateriaal
Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden gedragen.
(Hoogte-breedteverhouding 4:3)
Projectorlamp ELPLP54
Computerkabel ELPKC02
(1,8 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
Luchtfilter ELPAF25
Dit is dezelfde als de bij de projector geleverde computerkabel.
Computerkabel ELPKC09
(3 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
Computerkabel ELPKC10
(20 m - voor 15-pens mini D-Sub/15-pens mini D-Sub)
Gebruik een van deze langere kabels als de bij de projector geleverde
computerkabel te kort is.
Gebruik deze als vervanging voor gebruikte lampen.
Gebruik deze als vervanging voor gebruikte luchtfilters.
e
.b
Plafondbuis (450 mm/zilver)* ELPFP13
Plafondbuis (700 mm/zilver)* ELPFP14
re
Optionele Accessoires
Componentvideokabel ELPKC19
(3 m - voor 15-pens mini D-Sub/RCA mannetje^3)
m
fro
De volgende accessoires en verbruiksmaterialen zijn als optie
verkrijgbaar. U kunt deze producten naar wens aanschaffen. De volgende
lijst met optionele accessoires en verbruiksmateriaal is van toepassing
vanaf: 07.2009. De accessoiregegevens kunnen zonder voorafgaande
opgaaf van redenen worden gewijzigd en de beschikbaarheid van
accessoires verschilt per land.
nl
ow
D
82
d
de
oa
Een Gebruikerslogo Opslaan
en druk vervolgens op de [Menu]-knop.
De Afstandsbediening Gebruiken
C Als "Dit beeld kiezen als gebruikerslogo?" wordt
weergegeven, selecteer dan Ja.
Het Bedieningspaneel Gebruiken
q
Als u op de [Enter]-knop op de afstandsbediening of het
bedieningspaneel drukt, is het mogelijk dat de beeldschermgrootte
verandert overeenkomstig de resolutie van het beeldsignaal.
D Verplaats het kader om het deel van het beeld dat u als
Gebruikerslogo wilt gebruiken, te selecteren.
B Selecteer Uitgebreid - Gebruikerslogo in het menu
Configuratie.s "Het Configuratiemenu Gebruiken" pag.49
In de infobalk onder het menu ziet u welke knoppen u kunt
gebruiken en waar ze voor dienen.
e
.b
A Projecteer het beeld dat u als Gebruikerslogo wilt gebruiken
re
Procedure
or
nb
de
an
.v
w
Als het Gebruikerslogo eenmaal is opgeslagen, kunt u het
standaardlogo niet meer terugzetten.
• Als Gebr. logo beveil. onder Wachtwoordbeveiliging is ingesteld
op Aan, wordt er een melding weergegeven en kan het
gebruikerslogo niet worden gewijzigd. U kunt wijzigingen
doorvoeren nadat u Gebr. logo beveil. op Uit hebt gezet.s
pag.38
• Als Gebruikerslogo is geselecteerd terwijl Keystone, E-Zoom of
Hoogte-breedte wordt gebruikt, wordt de momenteel uitgevoerde
functie geannuleerd.
w
q
w
q
m
fro
U kunt het beeld dat momenteel wordt geprojecteerd als gebruikerslogo
opslaan.
nl
ow
D
83
d
de
oa
Een Gebruikerslogo Opslaan
m
fro
weergegeven, selecteert u Ja.
Het beeld wordt opgeslagen. Nadat het beeld is opgeslagen, wordt
de melding Voltooid. weergegeven.
De Afstandsbediening Gebruiken
q
Het Bedieningspaneel Gebruiken
U kunt een beeld opslaan met een afmeting van 400 ^ 300
beeldpunten.
E Als Dit beeld kiezen? wordt weergegeven, selecteert u Ja.
F Selecteer de zoomfactor in het instellingsvenster voor zoom.
q
• Als een Gebruikerslogo wordt opgeslagen, wordt het vorige
Gebruikerslogo gewist.
• Het opslaan van het gebruikerslogo neemt ongeveer 15 seconden
in beslag. Gebruik de projector of andere aangesloten apparatuur
niet terwijl het beeld wordt opgeslagen, omdat er anders
storingen kunnen optreden.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
G Als de melding Dit beeld opslaan als gebruikerslogo? wordt
nl
ow
D
84
d
de
oa
Schermgrootte en Projectieafstand
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
B
89x50
114 - 137
5
50"
110x62
143 - 172
60"
130x75
172 - 208
8
80"
180x100
231 - 278
10
100"
220x120
289 - 348
13
120"
270x150
348 - 418
15
150"
330x190
435 - 523
19
200"
440x250
582 - 699
26
250"
550x310
728 - 874
32
310"
690x390
903 - 1084
40
6
Eenheid: cm
A
4:3 Schermgrootte
Eenheid: cm
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
B
A
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
B
86x54
111 - 134
8
50"
110x67
139 - 168
10
17
60"
130x81
168 - 202
12
319 - 383
22
80"
170x110
225 - 270
15
240x180
383 - 461
26
100"
220x130
281 - 338
19
150"
300x230
480 - 577
33
120"
260x160
338 - 407
23
200"
410x300
641 - 770
44
150"
320x200
424 - 509
29
250"
500x380
802 - 963
48
200"
430x270
566 - 680
38
280"
570x430
898 - 1079
61
250"
540x340
708 - 850
48
16:10 Schermgrootte
40"
81x61
126 - 152
9
50"
100x76
158 - 190
11
40"
60"
120x91
190 - 229
13
80"
160x120
255 - 306
100"
200x150
120"
e
.b
40"
re
A Projectieafstand
B Afstand van het midden van de lens tot de basis van het scherm
(of tot de bovenkant van het scherm, indien dit aan het plafond hangt)
C Midden van lens
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
w
A
16:9 Schermgrootte
Eenheid: cm
w
Projectieafstanden (EB-W8/W7)
nl
ow
D
85
d
de
oa
Schermgrootte en Projectieafstand
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
B
4:3 Schermgrootte
907 - 1089
62
100"
200x150
302 - 363
120"
240x180
363 - 436
150"
300x230
454 - 546
200"
410x300
607 - 729
-34
250"
510x380
759 - 912
-42
300"
610x460
912 - 1095
-51
B
or
nb
de
an
.v
w
-17
-20
-25
A
16:9 Schermgrootte
A Projectieafstand
B Afstand van het midden van de lens tot de basis van het scherm
(of tot de bovenkant van het scherm, indien dit aan het plafond hangt)
C Midden van lens
Eenheid: cm
A
4:3 Schermgrootte
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
B
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
B
30"
66x37
97 - 117
+1
40"
89x50
130 - 156
+1
50"
110x62
163 - 196
+1
60"
130x75
196 - 236
+1
80"
180x100
263 - 316
+2
100"
220x120
329 - 396
+2
120"
270x150
385 - 462
+3
150"
330x190
495 - 595
+3
200"
440x250
661 - 794
+5
30"
61x46
89 - 107
-5
250"
550x310
827 - 994
+6
40"
81x61
119 - 143
-7
275"
610x340
910 - 1093
+6
50"
100x76
150 - 180
-8
60"
120x91
180 - 217
-10
80"
160x120
241 - 290
-14
e
.b
Eenheid: cm
re
Projectieafstanden (EB-X8/X7)
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
w
690x430
w
320"
A
m
fro
A
16:10 Schermgrootte
nl
ow
D
86
d
de
oa
Schermgrootte en Projectieafstand
m
fro
4:3 Schermgrootte
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
B
30"
61x46
87 - 119
-5
40"
81x61
117 - 159
-7
50"
100x76
147 - 200
-8
60"
120x91
177 - 240
-10
80"
160x120
237 - 321
-13
100"
200x150
297 - 402
-17
120"
240x180
357 - 483
-20
150"
300x230
447 - 605
-25
200"
410x300
597 - 807
-33
30"
66x37
95 - 130
+1
40"
89x50
128 - 174
50"
110x62
161 - 218
+1
60"
130x75
193 - 262
+2
80"
180x100
259 - 350
+2
100"
220x120
324 - 438
+3
120"
270x150
389 - 527
+3
150"
330x190
487 - 659
+4
200"
440x250
651 - 880
+5
+1
e
.b
A
B
re
Eenheid: cm
or
nb
de
an
.v
w
A Projectieafstand
B Afstand van het midden van de lens tot de basis van het scherm
(of tot de bovenkant van het scherm, indien dit aan het plafond hangt)
C Midden van lens
Kortste (Veraf) tot langste
(Kortbij)
w
A
16:9 Schermgrootte
Eenheid: cm
w
Projectieafstanden (EB-S8/S7)
nl
ow
D
87
d
de
oa
Aansluiten Op Externe Apparatuur (alleen EB-W7/X7/S8/S7)
• U kunt geen beelden weergeven vanaf apparatuur die is
verbonden met het video- component-signaal, de Video-ingang of
de S-video-ingang op de externe monitor.
• Instellingsregelaars, het menu Configuratie of Help voor functies
als Keystone worden niet uitgevoerd op de externe monitor.
• Wilt u beelden op de externe monitor weergeven terwijl de
projector in stand-by modus, stel dan Uitgebreid - Stand-by
modus in op Communicatie aan in het menu Configuratie.
s pag.54
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
A Naar monitorpoort
B Met monitor meegeleverde kabel
C Naar Monitor Out
q
w
U kunt computerbeelden die via de Computeringang worden ingevoerd
tegelijkertijd op een externe monitor en via het scherm dat is
aangesloten op de projector weergeven. Zo kunt u bij presentaties de
geprojecteerde beelden op een externe monitor bekijken, zelfs al kunt u
het scherm niet zien. Breng een verbinding tot stand met de kabel die
met de externe monitor is meegeleverd.
m
fro
Aansluiten Op een Externe Monitor (alleen EB-W7/
X7/S7)
nl
ow
D
88
d
de
oa
Aansluiten Op Externe Apparatuur (alleen EB-W7/X7/S8/S7)
• Als de aansluiting van de audiokabel in de Audio Out wordt
geplaatst, wordt audio niet langer uitgevoerd via de ingebouwde
luidsprekers van de projector en wordt overgeschakeld op externe
uitvoer.
• Zet het volume van de luidsprekers laag of zet ze uit tijdens het
aansluiten ervan, aangezien er tijdens de aansluiting geluid wordt
geproduceerd.
• Als u een in de handel verkrijgbare audiokabel met 2RCA(L/R)/
stereo mini-aansluiting gebruikt, controleer dan of er "No resistance"
(Geen weerstand) op is aangegeven.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
A Naar externe audio-apparatuur
B Audiokabel (in handel verkrijgbaar)
C Naar Audio Out
q
w
U kunt luidsprekers met ingebouwde versterkers aansluiten op de Audio
Out van de projector zodat u kunt genieten van nog beter geluid.
Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare audiokabel (zoals W 3,5
mm stereo mini-aansluiting). Gebruik een audiokabel die compatibel is
met de aansluiting op de externe luidsprekers.
m
fro
Aansluiten Op Externe Luidsprekers (alleen EB-S8/
W7/X7/S7)
nl
ow
D
Beheren En Bedienen Van de Projector Met een Computer (ESC/VP21-commando's)
d
de
oa
89
Als een commando wordt ingevoerd, voert de projector het commando
uit en stuurt een ‘:’ terug. Vervolgens accepteert hij het volgende
commando.
Als het commando dat wordt verwerkt op een abnormale manier wordt
afgebroken, wordt er een foutmelding doorgegeven en wordt ‘:’
teruggestuurd.
Onderdeel
Power ON/OFF
Signaalselectie
B Vanuit het menu Configuratie van de projector, stelt u
Uitgebreid - USB Type B in op Draadloze muis of Pagina omh./
oml..
C Stel op dezelfde wijze Link 21L in op Aan in het menu
Uitgebreid.
D Sluit de USB-poort van de computer met een USB-kabel aan
op de USB(TypeB)-poort van de projector.
Begin vanaf de tweede keer bij stap twee.
A/V dempen Aan/
Uit
Commando
Aan
PWR ON
Uit
PWR OFF
Computer
Automatisch
SOURCE 1F
RGB
SOURCE 11
HDMI (alleen EB-W8/X8)
SOURCE 30
Video
SOURCE 41
S-video
SOURCE 42
USB Display
SOURCE 51
USB (alleen EB-X8/S8)
SOURCE 52
Aan
MUTE ON
Uit
MUTE OFF
A/V dempen selectie Zwart
MSEL 00
Blauw
MSEL 01
Logo
MSEL 02
Voeg een harde-returncode (CR) (0Dh) in aan het eind van elk commando en
verzend de code.
e
.b
(EPSON USB-COM Driver) op de computer. Neem voor
informatie over de EPSON USB-COM Driver contact op met
uw plaatselijke dealer of met het dichtstbijzijnde adres in de
Service- en ondersteuningsgids.s Adressenlijst Epson Projector
Als het commando power ON naar de projector wordt gestuurd,
schakelt de projector in en gaat hij over in opwarmmodus. Als de
projector is ingeschakeld, wordt een dubbele punt ‘:’ (3Ah) teruggestuurd.
re
A Installeer het stuurprogramma voor de USB-communicatie
or
nb
de
an
.v
w
Procedure
w
De volgende voorbereidingen moeten worden uitgevoerd om de
projector met ESC/VP21-commando's te beheren en bedienen.
Lijst met Opdrachten
w
Voordat U Begint
m
fro
U kunt de projector beheren en bedienen vanaf de computer, via USB.
Dit gebeurt door de projector en de computer op elkaar aan te sluiten
met een USB-kabel, en communicatiecommando's (ESC/VP21) in te voeren.
nl
ow
D
90
d
de
oa
Beheren En Bedienen Van de Projector Met een Computer (ESC/VP21-commando's)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Standaardinstelling voor baudrate: 9.600 bps (de snelheid tijdens
communicatie voldoet aan de USB 1.1 norm.)
• Gegevenslengte: 8 bits
• Pariteit: Geen
• Stopbit: 1 bit
• Flowbesturing: Geen
m
fro
Communicatieprotocol
nl
ow
D
91
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
m
fro
Computersignalen (RGB analoog)
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-W8/W7)
Eenheid: beeldpunt
Resolutie
VGAEGA
85
VGA
Hoogte-breedteverhouding
Normaal
16:9
Volledig
Zoom
Bronformaat
640x350
1280x700
1280x720
1280x800
1280x700
640x350
60/72/75/85/iMac*1
640x480/640x360*2
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
SVGA
56/60/72/75/85/iMac*1
800x600/800x450*2
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
800x600
XGA
60/70/75/85/iMac*1
1024x768/1024x576*2
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
1024x768
60
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1280x768
1280x768
60
1360x768
1280x722
1280x720
1280x800
1280x722
1280x768
60/75/85
1280x800
1280x800
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
WXGA+
60/75/85
1440x900
1280x800
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
WSXGA+*3
60
1680x1050
1280x800
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
70/75/85
1152x864
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
1152x800
60/75/85
1280x1024
1000x800
1280x720
1280x800
1280x800
1152x800
60/75/85
1280x960
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
1152x800
SXGA+
60/75/85
1400x1050
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
UXGA
60
1600x1200
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
MAC13”
67
640x480
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
MAC16"
75
832x624
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
832x624
75
1024x768
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
1024x768
60
1024x768
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
1024x768
WXGA
SXGA
MAC19"
e
.b
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
re
Signaal
nl
ow
D
92
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
75
1152x870
Normaal
16:9
Volledig
Zoom
Bronformaat
1059x800
1280x720
1280x800
1280x800
1152x800
Video-component
Eenheid: beeldpunt
Hoogte-breedteverhouding
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
Normaal
16:9
Volledig
Zoom
Bronformaat
SDTV(480i)
60
720x480/720x360*
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
SDTV(576i)
50
720x576/720x432*
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
768x576
60
720x480/720x360*
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
SDTV(576p)
50
720x576/720x432*
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
768x576
HDTV(720p)
50/60
1280x720
1280x720
1280x720
1280x800
1280x720
1280x720
HDTV(1080i)
50/60
1920x1080
1280x720
1280x720
1280x800
1280x720
1280x800
Signaal
SDTV(480p)
* Letterbox-signaal
Composietvideo/S-video
Eenheid: beeldpunt
Hoogte-breedteverhouding
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
Normaal
16:9
Volledig
Zoom
Bronformaat
TV(NTSC)
60
720x480/720x360*
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
TV(PAL,SECAM)
50
720x576/720x432*
1066x800
1280x720
1280x800
1280x800
768x576
Signaal
* Letterbox-signaal
e
.b
*1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
*2 Letterbox-signaal
*3 Alleen compatibel wanneer Breed is geselecteerd bij Resolutie in het menu Configuratie.
Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
alle functies ondersteund.
re
or
nb
de
an
.v
w
MAC21"
Hoogte-breedteverhouding
w
Resolutie
w
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
m
fro
Signaal
nl
ow
D
93
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
m
fro
w
Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-W8)
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
VGA
60
SVGA
Hoogte-breedteverhouding
Volledig
Zoom
Bronformaat
640x480/640x360*
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
60
800x600
1280x720
1280x800
1280x800
800x600
XGA
60
1024x768
1280x720
1280x800
1280x800
1024x768
WXGA
60
1280x800
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
60
1280x960
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
60
1280x1024
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
SXGA+
60
1400x1050
1280x800
1280x800
1280x800
1280x800
UXGA
60
1600x1200
1280x720
1280x800
1280x800
1280x800
SDTV(480i)
60
720x480/720x360*
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
SDTV(480p)
60
720x480/720x360*
1280x720
1280x800
1280x800
640x480
SDTV(576i)
50
720x576/720x432*
1280x720
1280x800
1280x800
768x576
SDTV(576p)
50
720x576/720x432*
1280x720
1280x800
1280x800
768x576
HDTV(720p)
50/60
1280x720
1280x720
1280x800
1280x720
1280x720
HDTV(1080i)
50/60
1920x1080
1280x720
1280x800
1280x720
1280x800
HDTV(1080p)
50/60
1920x1080
1280x720
1280x800
1280x720
1280x800
SXGA
* Letterbox-signaal
e
.b
16:9
re
Signaal
or
nb
de
an
.v
w
w
Eenheid: beeldpunt
nl
ow
D
94
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-X8/X7)
Computersignalen (RGB analoog)
Eenheid: beeldpunt
Resolutie
VGAEGA
85
VGA
Hoogte-breedteverhouding
Normaal
4:3
16:9
640x350
1024x560
1024x768
1024x576
60/72/75/85/iMac*1
640x480/640x360*2
1024x768
1024x768
1024x576
SVGA
56/60/72/75/85/iMac*1
800x600/800x450*2
1024x768
1024x768
1024x576
XGA
60/70/75/85/iMac*1
1024x768/1024x576*2
1024x768
1024x768
1024x576
60
1280x768
1024x614
1024x768
1024x576
60
1360x768
1024x578
1024x768
1024x576
60/75
1280x800
1024x640
1024x768
1024x576
60
1440x900
1024x640
1024x768
1024x576
70/75
1152x864
1024x768
1024x768
1024x576
60
1280x1024
960x768
1024x768
1024x576
60
1280x960
1024x768
1024x768
1024x576
SXGA+
60
1400x1050
1024x768
1024x768
1024x576
MAC13”
67
640x480
1024x768
1024x768
1024x576
MAC16"
75
832x624
1024x768
1024x768
1024x576
75
1024x768
1024x768
1024x768
1024x576
60
1024x768
1024x768
1024x768
1024x576
75
1152x870
1016x768
1024x768
1024x576
WXGA
WXGA+
SXGA
MAC19"
MAC21"
*1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
*2 Letterbox-signaal
Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
alle functies ondersteund.
e
.b
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
re
Signaal
nl
ow
D
95
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
m
fro
w
Video-component
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
SDTV(480i)
60
SDTV(576i)
Hoogte-breedteverhouding
16:9
720x480/720x360*
1024x768
1024x576
50
720x576/720x432*
1024x768
1024x576
SDTV(480p)
60
720x480/720x360*
1024x768
1024x576
SDTV(576p)
50
720x576/720x432*
1024x768
1024x576
HDTV(720p)
50/60
1280x720
1024x768
1024x576
HDTV(1080i)
50/60
1920x1080
1024x768
1024x576
* Letterbox-signaal
Composietvideo/S-video
Eenheid: beeldpunt
Signaal
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
TV(NTSC)
60
50
TV(PAL,SECAM)
Hoogte-breedteverhouding
4:3
16:9
720x480/720x360*
1016x768
1024x576
720x576/720x432*
1016x768
1024x576
* Letterbox-signaal
Ingangssignaal vanaf de HDMI-ingang (alleen EB-X8)
Eenheid: beeldpunt
Hoogte-breedteverhouding
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
4:3
16:9
VGA
60
640x480/640x360*
1024x768
1024x576
SVGA
60
800x600
1024x768
1024x576
XGA
60
1024x768
1024x768
1024x576
WXGA
60
1280x800
1024x768
1024x576
Signaal
e
.b
4:3
re
Signaal
or
nb
de
an
.v
w
w
Eenheid: beeldpunt
nl
ow
D
96
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
1280x960
1024x768
1024x576
60
1280x1024
1024x768
1024x576
60
1400x1050
1024x768
1024x576
SDTV(480i)
60
720x480/720x360*
1024x768
1024x576
SDTV(480p)
60
720x480/720x360*
1024x768
1024x576
50
720x576/720x432*
1024x768
1024x576
SDTV(576p)
50
720x576/720x432*
1024x768
1024x576
HDTV(720p)
50/60
1280x720
1024x768
1024x576
HDTV(1080i)
50/60
1920x1080
1024x768
1024x576
HDTV(1080p)
50/60
1920x1080
1024x768
1024x576
SXGA
SXGA+
SDTV(576i)
e
.b
16:9
re
4:3
or
nb
de
an
.v
w
60
Hoogte-breedteverhouding
w
Resolutie
w
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
m
fro
Signaal
* Letterbox-signaal
Ondersteunde Monitorbeeldschermen (EB-S8/S7)
Computersignalen (RGB analoog)
Eenheid: beeldpunt
Signaal
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
VGAEGA
85
VGA
Hoogte-breedteverhouding
Normaal
4:3
16:9
640x350
800x438
800x600
800x450
60/72/75/85/iMac*1
640x480/640x360*2
800x600
800x600
800x450
SVGA
56/60/72/75/85/iMac*1
800x600/800x450*2
800x600
800x600
800x450
XGA
60/70/75/85/iMac*1
1024x768/1024x576*2
800x600
800x600
800x450
60
1280x768
800x480
800x600
800x450
60
1360x768
800x451
800x600
800x450
60/75
1280x800
800x500
800x600
800x450
WXGA
nl
ow
D
97
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
Normaal
4:3
16:9
1440x900
800x500
800x600
800x450
70/75
1152x864
800x600
800x600
800x450
60
1280x1024
750x600
800x600
800x450
60
1280x960
800x600
800x600
800x450
SXGA+
60
1400x1050
800x600
800x600
800x450
MAC13”
67
640x480
800x600
800x600
800x450
MAC16"
75
832x624
800x600
800x600
800x450
75
1024x768
800x600
800x600
800x450
60
1024x768
800x600
800x600
800x450
75
1152x870
794x600
800x600
800x450
WXGA+
60
SXGA
*1 U kunt het apparaat niet aansluiten als het geen VGA-uitgangspoort heeft.
*2 Letterbox-signaal
Ook als er andere signalen dan de hierboven genoemde worden doorgegeven, kan het beeld waarschijnlijk wel worden geprojecteerd. Waarschijnlijk worden echter niet
alle functies ondersteund.
Video-component
Eenheid: beeldpunt
Signaal
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
SDTV(480i)
60
Hoogte-breedteverhouding
4:3
16:9
720x480/720x360*
800x600
800x450
50
720x576/720x432*
800x600
800x450
SDTV(480p)
60
720x480/720x360*
800x600
800x450
SDTV(576p)
50
720x576/720x432*
800x600
800x450
HDTV(720p)
50/60
1280x720
800x600
800x450
HDTV(1080i)
50/60
1920x1080
800x600
800x450
SDTV(576i)
* Letterbox-signaal
e
.b
MAC21"
re
MAC19"
or
nb
de
an
.v
w
Resolutie
w
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
w
m
fro
Hoogte-breedteverhouding
Signaal
nl
ow
D
98
d
de
oa
Ondersteunde Monitorbeeldschermen
m
fro
w
Composietvideo/S-video
Vernieuwingssnelh.
(Hz)
Resolutie
TV(NTSC)
60
TV(PAL,SECAM)
50
4:3
16:9
720x480/720x360*
800x600
800x450
720x576/720x432*
800x600
800x450
e
.b
* Letterbox-signaal
Hoogte-breedteverhouding
re
Signaal
or
nb
de
an
.v
w
w
Eenheid: beeldpunt
nl
ow
D
99
d
de
oa
Technische Gegevens
m
fro
EB-X8
EB-S8
0,59" breed
0.55"
0,59" breed
480,000
SVGA (800 (B) ^ 600
(H) beeldpunten) ^ 3
Handmatig (1 tot 1,2)
Digitaal (1 to 1,35)
Handmatig (1 tot 1,2)
UHE-lamp, 200 W modelnr.: ELPLP54
480,000
SVGA (800 (B) ^ 600
(H) beeldpunten) ^ 3
Digitaal (1 to 1,35)
UHE-lamp, 175 W modelnr.: ELPLP54
1 W mono
1
Luidspreker
100 tot 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 3,2 tot 1,4 A
100 tot 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 2,8 tot 1,2 A
Gebieden met
100 tot 120 V
In bedrijf: 280 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie aan): 2,6 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie uit): 0,3 W
In bedrijf: 244 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie aan): 2,6 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie uit): 0,3 W
Gebieden met
200 tot 240 V
In bedrijf: 265 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie aan): 3,9 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie uit): 0,4 W
In bedrijf: 234 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie aan): 3,9 W
Energieverbruik in stand-by-modus (Communicatie uit): 0,4 W
Voeding
Bedrijfshoogte
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Gewicht
786,432
XGA (1024 (B) ^ 768
(H) beeldpunten) ^ 3
Handmatig
Max. audio-uitgang
Energieverbruik
1,024,000
WXGA (1.280 (B) ^
800 (H) beeldpunten)
^3
Hoogte 0 tot 2.286 m
5 tot +35˚C (geen condensatie)
-10 tot +60˚C (geen condensatie)
Circa 2,3 kg
e
.b
786,432
XGA (1024 (B) ^ 768
(H) beeldpunten) ^ 3
Scherpte instellen
Lamp
0.55"
re
1.024.000 pixels
WXGA (1.280 (B) ^
800 (H) beeldpunten)
^3
Zoom instellen
EB-S7
Polysilicon TFT actieve matrix
Weergavemethode
Resolutie
EB-X7
295 (B) ^ 77 (H) ^ 228 (D) mm
Afmetingen
Paneelgrootte
EB-W7
or
nb
de
an
.v
w
EB-W8
w
Productnaam
w
Algemene Specificatie van de Projector
nl
ow
D
100
d
de
oa
Technische Gegevens
EB-S8
EB-W7
EB-X7
15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) blauw
Video (Video)-ingangspoort
1
RCA pin-aansluiting
1
4-pens mini-DIN
e
.b
re
1
or
nb
de
an
.v
w
w
Computeringangspoort
S-video
ingangspoort
Audio-L/R (Audio-L/R)-ingangspoort
1
RCA-penaansluiting x 2 (L, R)
Stereo mini-aansluiting
1
HDMI (voor audio wordt alleen PCM
ondersteund)
-
1
-
15-pens Mini D-Sub (vrouwtje) zwart
Audio-uitvoer
(Audio
Out)-uitgang
1
-
Stereo mini-aansluiting
USB(TypeA)
poort *1
1
USB-connector (type A)
-
USB(TypeB)
poort *2
1
HDMI-poort
EB-S7
w
Aansluitingen
EB-X8
m
fro
EB-W8
Productnaam
Monitor Out
poort
USB-connector (type B)
*1 Ondersteunt USB 1.1.
*2 Ondersteunt USB 2.0.
USB(TypeA)- en USB(TypeB)-poorten werken niet gegarandeerd op alle apparaten die USB ondersteunen.
nl
ow
D
101
d
de
oa
Technische Gegevens
m
fro
Als u de projector kantelt onder een hoek van meer dan 30˚, kan deze worden beschadigd en ongelukken veroorzaken.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Kantelhoek
nl
ow
D
102
d
de
oa
Aanzicht
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
EB-W8/X8/S8
EB-W7/X7/S7
Eenheid: mm
A
B
Midden van lens
Afstand van lensmidden tot bevestingspunten ophangbeugel
nl
ow
D
103
d
de
oa
Woordenlijst
m
fro
Videosignalen die de helderheidsignalen van de video en kleursignalen samenbundelen. Dit signaaltype wordt vaak gebruikt door
videoapparatuur voor thuisgebruik (de indelingen NTSC, PAL en SECAM). Het draagsignaal Y (luminantiesignaal) en chroma (kleur)-signaal
uit de kleurbalk overlappen elkaar om één signaal te vormen.
Contrast
De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van een beeld kan worden vergroot of verminderd zodat tekst en afbeeldingen
duidelijker te zien zijn, of om ze zachter te laten lijken. Het aanpassen van deze eigenschap van een beeld wordt ook wel Contrast genoemd.
Dolby Digital
Een geluidsindeling die is ontwikkeld door Dolby Laboratories. Normale stereo is een 2-kanaals indeling waarbij twee luidsprekers worden
gebruikt. Dolby Digital is een 6-kanaals (5.1-kanaal) systeem dat hieraan nog een middenluidspreker, twee achterluidsprekers en een subwoofer
toevoegt.
Geïnterlinieerd
Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens worden opgedeeld in dunne horizontale lijnen die in volgorde worden weergegeven, beginnend
van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. De even genummerde lijnen en de oneven genummerde lijnen worden om en om
weergegeven.
HDCP
Een afkorting van High-bandwidth Digital Content Protection, dat verwijst naar een auteursrechtelijk beschermde technologie die illegaal
kopiëren voorkomt door het versleutelen van de signalen die via de HDMI-ingang digitaal verzonden en ontvangen worden. Omdat de
HDMI-ingangspoort op deze projector HDCP ondersteunt, kan het beelden projecteren die beveiligd zijn door HDCP-technologie. Mocht de
HDCP-standaard echter wijzigen, dan is het wellicht niet mogelijk om digitaal beveiligde beelden door de veranderde standaard te projecteren.
HDTV
Een afkorting voor High-Definition Television die verwijst naar high-definition systemen die voldoen aan de volgende eisen.
• Verticale resolutie van 720p of 1080i of hoger (p = Progressiefg, i = Geïnterlinieerdg)
• Scherm Hoogte-breedteverh.g van 16:9
Hoogte-breedteverhoudin
g
De verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeld. HDTV-beelden hebben een hoogte-breedteverhouding van 16:9 en lijken uitgerekt.
De hoogte-breedteverhouding voor standaard beelden is 4:3.
(Hoogte-breedteverh.)
Progressief
Een beeldscanmethode waarbij de beeldgegevens van een enkel beeld doorlopend van boven naar beneden worden gescand om een enkel beeld
te maken.
SDTV
Een afkorting voor Standard Definition Television die verwijst naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de voorwaarden voor
HDTVg High-Definition Television.
sRGB
Een internationale standaard voor kleurintervallen die is opgesteld zodat kleuren die door videoapparatuur worden weergegeven gemakkelijk
door het besturingssysteem van computers en Internet kunnen worden bewerkt. Als een aangesloten bron een sRGB-modus heeft, stel dan zowel
de projector als de aangesloten bron in op sRGB.
SVGA
Een soort videosignaal met een resolutie van 800 (horizontaal) ^ 600 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
computers.
e
.b
Composite Video
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hier vindt u een duidelijke uitleg van technische termen die in deze handleiding worden gebruikt. Raadpleeg eventueel andere in de winkel verkrijgbare
publicaties voor meer informatie.
nl
ow
D
104
d
de
oa
Woordenlijst
m
fro
Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
Verwijst naar beelden die bestaan uit twee onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal) en C (kleursignaal).
SXGA
Een soort videosignaal met een resolutie van 1.280 (horizontaal) ^ 1.024 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/
AT-compatibele computers.
Sync.
Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de fases van deze signalen bij elkaar worden gebracht (de
relatieve positie van de pieken en dalen in de signalen) wordt synchronisatie genoemd. Als de signalen niet worden gesynchroniseerd, kan er
flikkering, wazigheid en horizontale interferentie optreden.
Tracking
Door computers doorgegeven signalen hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet met deze frequentie
overeenkomt, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequenties van deze signalen op elkaar worden
afgestemd (het aantal pieken in het signaal) wordt ook wel frequentieafstemming genoemd. Als de frequentieafstemming niet juist wordt
uitgevoerd, verschijnen er brede verticale strepen in het signaal.
Vernieuwingssnelh.
Het lichtgevende element van een scherm behoudt zijn helderheid en kleur maar heel kort. Daarom moet het beeld vele keren per seconde
worden gescand om het lichtgevende element te verversen. Het aantal keren dat het beeld per seconde ververst wordt heet verversingsfrequentie
en wordt uitgedrukt in hertz (Hz).
VGA
Een soort videosignaal met een resolutie van 640 (horizontaal) ^ 480 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
computers.
Video-component
Een videosignaal dat helderheid en kleuren scheidt voor een betere beeldkwaliteit.
Verwijst naar beelden die bestaan uit drie onafhankelijke signalen: Y (helderheidsignaal), Pb en Pr (kleurverschilsignalen).
XGA
Een soort videosignaal met een resolutie van 1.024 (horizontaal) ^ 768 (verticaal) beeldpunten die wordt gebruikt door IBM PC/AT-compatibele
computers.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
S-video
nl
ow
D
105
d
de
oa
Algemene Opmerkingen
van HDMI Licensing LLC.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
e
.b
Windows Vista en het Windows-logo zijn handelsmerken van de ondernemingen
van de Microsoft-groep.
IBM, DOS/V, en XGA zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
International Business Machines Corporation.
Macintosh, Mac, en iMac zijn handelsmerken van Apple Inc
Windows, Windows NT en PowerPoint zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.
Dolby is een handelsmerk van Dolby Laboratories.
HDMI en High-Definition Multimedia Interface zijn (gedeponeerde) handelsmerken
re
Er kunnen verschillen zijn tussen de illustraties in deze handleiding en de echte
projector.
or
nb
de
an
.v
w
Wijzigingen voorbehouden.
w
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die
niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door
Seiko Epson Corporation.
w
Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of
door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten
ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product,
onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de
bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt
worden gevolgd.
Algemene Opmerking:
m
fro
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of
opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle
patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit
document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld
voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document.
nl
ow
D
106
d
de
oa
Index
m
fro
Het oppervlak van de projector reinigen
.......................................................................... 73
Hoogte-breedte ...................................... 27, 52
Hoogtemodus ............................................... 55
C
I
75
57
79
42
55
35
25
Informatie-menu ......................................... 56
Ingangssignaal ........................................ 52, 56
Inschakelbeveiliging .................................... 38
Instelbare voet aan voorzijde ....................... 9
Instellingen-menu ....................................... 52
K
Kantelhoek .................................................. 101
Keystone ........................................................ 53
Kleuraanpassing ........................................... 50
Kleurmodus ............................................ 25, 50
Kleurverzadiging .......................................... 50
Knop Bron zoeken ....................................... 13
kruis ............................................................... 34
E
ESC/VP21 ..................................................... 89
Externe receiver ........................... 9, 10, 11, 12
E-Zoom ......................................................... 34
F
Foto ................................................................ 25
L
Lampuren ..................................................... 56
Link 21 .................................................... 55, 89
Luchtafvoerventilator .................................... 9
Luchttoevoerventilator .................................. 9
G
Gebr. logo beveil. ......................................... 38
Gebruikerslogo ............................................. 82
M
H
HDMI-ingang .............................................. 10
Helderheid .................................................... 50
Help-functie ................................................. 59
Monitor Out-poort ...................................... 12
Monitorbeeldschermen .............................. 91
e
.b
De batterijen vervangen ..............................
De bedrijfstijd van de lamp herstellen ......
De bedrijfstijd van de lamp resetten .........
Diavoorstelling .............................................
Dir. Inschakelen ...........................................
Draadloze muis ............................................
Dynamisch ....................................................
re
D
or
nb
de
an
.v
w
Computeringang ............................. 10, 11, 12
Configuratiemenu ....................................... 49
Contrast ........................................................ 50
B
Bedieningspaneel ................................... 13, 14
Bedrijfstemperatuur .................................... 99
Beeld-menu .................................................. 50
Bericht ........................................................... 54
Beveiligd-met-wachtwoord-sticker ........... 39
Beveiligingssleuf ........................................... 10
Bevestingspunten ophangbeugel ............... 13
Bevriezen ....................................................... 27
Bewerking ..................................................... 55
Bovenkant ..................................................... 54
Breedbeeldformaat ...................................... 27
Bron ............................................................... 56
Bron Zoeken ................................................. 23
Bron zoeken .................................................. 14
w
A/V dempen ................................................. 26
Aanwijzervorm ............................................ 53
Aanzicht ...................................................... 102
Achtergrond weerg. ..................................... 54
Achterkant .................................................... 54
Achterscherm ............................................... 72
Achterste voet ............................................... 13
Afstand .......................................................... 84
Afstandsbediening ....................................... 15
Alle standaardw. .......................................... 57
Audio-ingang ......................................... 11, 12
Audio-L/R-ingang ....................................... 10
Audio-uitgang ........................................ 11, 12
Autom. configuratie .................................... 51
Autom. Iris ................................................... 26
w
A
nl
ow
D
107
d
de
oa
Index
36
33
51
25
61
T
77
52
54
U
Uitgebreid-menu ......................................... 54
USB(TypeA)-ingang ................................... 10
USB(TypeB)-ingang ........................ 10, 11, 12
USB-apparaten aansluiten en verwijderen
.......................................................................... 42
R
Reinigen van de Luchtfilter en de
Luchttoevoerventilator ............................... 73
Resetten-menu ............................................. 57
Resolutie ........................................................ 56
S
Schermgrootte .............................................. 84
Scherpstelring ............................................... 10
W
Wachtwoordbeveiliging .............................. 38
Weergeven .................................................... 54
Whiteboard ................................................... 25
Z
Taal ................................................................ 55
Technische gegevens ................................... 99
Theater .......................................................... 25
Tint ................................................................ 50
Toetsvergrendeling ................................ 40, 53
Tracking ........................................................ 51
79
e
.b
Pagina omh./oml. ........................................
Pointer ...........................................................
Positie ............................................................
Presentatie ....................................................
Problemen Oplossen ...................................
Procedure voor het vervangen van de
luchtfilter .......................................................
Procedure voor het vervangen van een
projectorlamp ...............................................
Progressief ....................................................
Projectie ........................................................
P
re
91
99
54
81
62
or
nb
de
an
.v
w
Ondersteunde Monitorbeeldschermen ....
Opslagtemperatuur .....................................
Opstartscherm ..............................................
Optionele accessoires ..................................
Oververhitting ..............................................
w
O
Video-ingang ................................... 10, 11, 12
Videosignaal ........................................... 52, 56
Voedingsingang ............................... 10, 11, 12
Voll. vergrend. .............................................. 40
Volume .......................................................... 53
Voorkant ....................................................... 54
w
Namen van onderdelen en functies ............ 9
m
fro
Scherpte ......................................................... 50
Schoolbord .................................................... 25
Signaal-menu ............................................... 51
Sluimerstand ................................................. 55
Sport .............................................................. 25
sRGB .............................................................. 25
Stand-by modus ........................................... 55
Stroomverbruik ............................................ 53
S-video-ingang ................................. 10, 11, 12
Sync. (Synchronisatie) ................................ 51
Sync. info ...................................................... 56
N
V
Verbruiksmateriaal ......................................
Vernieuwingssnelh. .....................................
Vervangingsperiode luchtfilter ..................
Vervangingsperiode projectorlamp ..........
Videobereik HDMI .....................................
81
56
79
76
52
Zoomstelring ................................................ 10
Download PDF

advertising