Bosch | Fireray100RV | Fireray 50/100RV Lineer Duman Dedektörü

Yangın Alarmı Sistemleri | Fireray 50/100RV Lineer Duman Dedektörü
Fireray 50/100RV Lineer Duman
Dedektörü
▶ Daha geniş izleme alanı
▶ Kompakt bir muhafazaya entegre edilmiş verici, alıcı
ve değerlendirme ünitesi
▶ Dedektör hizalama için elektronik yardım ve otomatik
dedektör kalibrasyonu prosedürü
▶ Kirlenmeye karşı otomatik dengeleme
▶ Çeşitli çalışma durumları için kumanda ünitesinde
LED göstergesi
▶ Ayarlanabilir alarm eşikleri
Fireray 50RV ve Fireray 100RV Doğrusal Duman
Dedektörleri montajı kolay, uygun maliyetli ve daha geniş
bir aralıkta geriye bağımlı çalışma yöntemi ile çalışan
cihazlardır:
- Fireray 50RV: 5 m - 50 m
- Fireray 100RV: 50 m - 100 m
Tercih edilen uygulama alanları tarihi binalar, kiliseler,
müzeler, alışveriş merkezleri, fabrika binaları, depolar,
enerji santralleri, patlama riski taşıyan alanlar, radyoaktif
madde bulunan ortamlar, vs.'dir.
Fonksiyonlar
Verici, bir mercekte odaklanan kızılötesi, görünmez bir ışık
(880 nm) yayar. Işın, tam karşısına monte edilmiş yansıtıcı
bir prizmadan 180° yansıyarak verici/alıcı kombinasyonuna
geri döner.
Eğer IR ışını, dumandan dolayı gölgelenir ve alınan sinyal
10 s için seçilmiş eşik değerinin altına düşerse, Fireray bir
yangın alarmını tetikler ve alarm rölesi kapanır.
•
•
•
•
Alarm
Arıza
Çalışma ekranı
Kirlenme/eskime ayarlama sonu
Çalışma durumlarında yavaş gerçekleşen değişmeler
( örneğin, parçaların yaşlanması, optik donanımın
kirlenmesi vs.) hatalı tetiklemeye yol açmaz ancak
otomatik genişletme kontrolü tarafından telafi edilir.
Sistemin durumu her 15 dakikada bir varsayılan bir
referans değeri ile karşılaştırılır ve sapma tespit edildiği
takdirde otomatik olarak 0,7 dB/saat değerine kadar telafi
sağlanır. Yeniden ayarlama sınırına ulaşıldığı takdirde
"Arıza" veya "Alarm" seçeneklerinden biri tetiklenir.
IR ışını en az 10 saniye boyunca, keskin bir sinyal artışı ile
%90'dan fazla bir oranda gölgelenirse hata rölesi açılır.
Bunun sebebi, ışının izlediği yoldaki bir engel, dedektörün
dönmesi, yansıtıcının kapanmış olması vs. olabilir. Arızanın
sebebini ortadan kaldırdıktan sonra hata rölesi 5 saniye
sonrasında otomatik olarak algılamaya hazır durumuna
geri döner. Yangın paneli ayrı olarak sıfırlanmalıdır.
Dedektörün; kayar, kendinden tutmalı röle kontağı
biçiminde bir alarm çıktısı vardır.
Aktivasyon eşiği çevre koşullarına göre ayarlanabilir. %25
(duyarlı), %35 ve %50 (duyarlı değil) ayarları mümkündür.
Alarm rölesi için, otomatik sıfırlama ve alarm depolama
tercihlerinden birini seçebilirsiniz.
Çeşitli çalışma durumları LED'ler tarafından gösterilir:
Sertifikalar ve Onaylar
Aşağıdaki yönergelere uygundur:
-
BS 5839 Kısım 5
www.boschsecurity.com/tr
2 | Fireray 50/100RV Lineer Duman Dedektörü
-
EN54-12:2002
A
Bölge
Sertifikasyon
Almanya
VdS
G 203070 Fireray 50RV/100RV
Switzerland
VKF
AEAI 19200 Fireray 50RV_Fireray
100RV
Avrupa
CE
Fireray 50RV/100RV
CPD
0786-CPD-20045 Fireray 50R/50RV/
100R/100RV
GOST
POCC.YII001.BO7219 Fireray2000
& Fireray 50-100RV
Rusya
POCC GB.bb02.HO4311 Fireray2000
& Fireray50-100RV
İsveç
INTYG
09-407 Fireray 50_ Fireray 100
30-60 cm
D
B
Konum
Açıklama
A
Tavan
B
Mantar bulutu
C
Isı birikimi
D
IR ışını
•
Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları
Genel montaj/konfigürasyon notları
• LSN bağlantısı için aşağıdakiler gereklidir:
- Bir FLM‑420/4‑CON Konvansiyonel Arayüz Modülü
- Bir Mini Distribütör a.P. 6 DA.
• Çapraz bölgeleme uygulamak için aşağıdakiler
gereklidir:
- Bir FLM‑420/4‑CON Konvansiyonel Arayüz Modülü
- Bir Mini Distribütör a.P. 6 DA.
• Dedektör ile yansıtıcı arasında, hareketli nesneler
tarafından engellenmeyecek sabit bir görsel bağlantı
bulunmalıdır ( örneğin, tavan vinci).
• Dedektör ile yansıtıcı genellikle aynı yüksekliğe monte
edilir ve birbiri ile hizalanır. IR ışınının görece geniş
açısı ayarlamayı kolaylaştırır ve güvenilir, uzun süreli
bir stabilite sağlar.
• Dedektörün monte edildiği yüzey sabit ve titreşimsiz
olmalıdır. Sıcak veya soğuktan etkilenebilecek metal
destekler montaj için uygun değildir.
• Yansıtıcı, izin verilen uzaklıktaki ışını dik olarak
alabileceği, sert, yansımasız bir yüzeye
yerleştirilmelidir.
• Dedektör, güneş veya yapay aydınlatma elemanları
ışınların optik sisteme doğrudan ulaşması
engellenecek şekilde monte edilmelidir. Normal ortam
ışığının IR ışını ve analizi üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur.
• Işıma parazitine karşı koruma için blendajlı kablo
kullanılmalıdır. Kabloların izleyeceği yol belirlenirken,
olası parazit kaynaklarından kaçınılmalı ve kablolar,
mekanik hasara karşı korunmalıdır.
• Çatı altında oluşan ısı birikimi, yükselen dumanın
tavana ulaşmasını engelleyebilir. Bu nedenle dedektör,
beklenen ısı birikiminin altına monte edilmelidir. Bu
da, tabloda belirtilen DL değerlerinin aşılmaması
gerektiği anlamına gelmektedir.
C
•
•
Bir ateş kaynağından çıkan duman, dikey olarak
yükselmek yerine bir mantar bulutu şeklinde
dağıldığından (mevcut hava akımları ve hava
tamponlarına bağlı olarak), izleme alanının genişliği IR
ışınının çapından çok daha büyüktür.
Işın merkez hattının her iki tarafındaki yan algılama
genişliği 7,5 m'dir.
Planlama ile ilgili ülkeye özel standartlara ve
düzenlemelere uyulmalıdır.
Dedektörlerin düzenlenmesi
Dedektörler, aşağıdaki mesafelere uyulacak şekilde
bölünmelidir:
DH
yatay mesafe, dedektör-duvar veya dedektör-tavan
en az 0,5 m,
maks. 7,5 m
2 x DH İki paralel ışın arası uzaklık
maks. 15 m
DL
Tavandan uzaklık
0,3 m - 0,6 m
DR
Menzil = dedektör-yansıtıcı mesafesi.
- Fireray 50RV:
- Fireray 100RV:
5 m - 50 m
50 m - 100 m
•
•
İzleme ışınının merkez hattı, duvarlara, donanıma veya
depolanan ürünlere 0,5 m'den daha yakın olmamalıdır.
Prizma yansıtıcılar, sinyal zayıflaması olmadan merkez
hattan en fazla 5° sapmaya izin verir.
Fireray 50/100RV Lineer Duman Dedektörü | 3
Düz tavanlarda dedektörlerin konumlandırılması
Beşik çatıda dedektörlerin konumlandırılması
2 x DH
DR
DL
DH
DH
α
DL
DL
1
min. 0,5 m
max. 7,5 m
2
DL
max. 15 m
max. 15 m
min. 0,5 m
max. 7,5 m
DH
Not
Konum
Açıklama
1
Fireray 50/100RV
2
Prizma yansıtıcılar
DH,DL,DR
bkz. yukarıdaki tablo
VdS/VDE'ye göre dedektörlerin düzenlenmesi
• Işınlı duman dedektörü sayısı, tablodaki A maksimum
izleme alanını aşılmayacak şekilde seçilmelidir
(VdS 2095 ve DIN VDE 0833‑2'yi karşılar).
Eğimli çatıda dedektörlerin konumlandırılması
DL
DL
α
DL
min.
0,5 m
min. 0,5 m
max. 7,5 m
max. 15 m
max. 15 m
Beşik çatılarda tavan mesafesi, maksimum
%25 olmak üzere, derece başına %1
azaltılabilir.
max.
7,5 m
Oda yüksek- DH
liği RH
A
DL, α < 20°
DL, α > 20°
6 m'ye kadar 6 m
1200 m2
0, 3 m 0,5 m
0, 3 m 0,5 m
6 m - 12 m
6,5 m
1300 m2
0,4 m - 0,7 m 0,4 m - 0,9 m
12 m'den
fazla, 16
m'ye kadar *)
**)
7 m *)
1400 m2 **)
0,6 m - 0,9 m 0,8 m - 1,2 m
**)
**)
DH = tavanın herhangi bir noktası ile en yakın ışın arasında
izin verilen en uzun yatay uzaklık
A = dedektör başına maksimum izleme alanı (= en uzun yatay
mesafe DH ve izin verilen en yüksek dedektör/yansıtıcı
mesafesi değerlerinin iki katı)
DL = dedektörle tavan arasındaki uzaklık
α = çatı/tavan ile yatayın oluşturduğu açı; eğer çatının farklı
açıları ( örneğin, barakalar) varsa, mevcut en küçük açıyı
kullanın
* 12 m'den yüksek bir odada, ilk izleme düzeyinden farklı bir
konumda ikinci bir izleme düzeyi sağlamanız önerilir
** Kullanıma ve ortam koşullarına bağlıdır ( örneğin, ani
yangın gelişimi ve yayılan duman)
•
Çatının yapısına bağlı olarak (düz, eğimli veya beşik),
dedektörler ve yansıtıcılar çatı açısı α ve oda
yüksekliği RH değerlerine göre, DL mesafesindeki ışının
çatının altından geçeceği şekilde düzenlenmelidir (bkz.
tablo).
www.boschsecurity.com/tr
4 | Fireray 50/100RV Lineer Duman Dedektörü
İçerdiği parçalar
Muhafaza malzemesi
ABS, yanıcı değil
Fireray 50RV
Ağırlık
670 g
Çevresel koşullar
Mkt.
Parçalar
1
Fireray 50RV Doğrusal Duman Dedektörü:
entegre verici, alıcı ve değerlendirme ünitesi bulunan kompakt
cihaz
EN 60529 uyarınca koruma sınıfı
IP 50
İzin verilen çalışma sıcaklığı
-30 °C . . . 55 °C
1
Prizma yansıtıcı
Planlama
1
Test filtresi
1
Soketli bağlantı kablosu
Dedektör-yansıtıcı arası izin verilen
uzaklık
1
Montaj malzemesi
•
•
Fireray 100RV
Fireray 50RV
Min. 5 m - maks. 50 m
Fireray 100RV
Min. 50 m - maks. 100 m
Yan algılama genişliği
(ışının her iki tarafından)
Mkt.
Parçalar
1
Fireray 100RV Doğrusal Duman Dedektörü:
entegre verici, alıcı ve değerlendirme ünitesi bulunan kompakt
cihaz
4
Prizma yansıtıcılar
1
Test filtresi
1
Soketli bağlantı kablosu
1
Montaj malzemesi
Maks. 7,5 m (Yerel yönergelere
uyun!)
Özellikler
Optik dalgaboyu
880 nm
Ayarlanabilir alarm eşik değerleri
2,50 dB (%25)
3,74 dB (%35)
6,02 dB (%55)
Eksenden sapma toleransı (%35 hassaslıkta)
•
•
Teknik Spesifikasyonlar
Dedektör
± 0,8°
Prizma yansıtıcı
± 5,0°
Elektriksel
Çalışma gerilimi
10 V DC . . . 30 V DC
Akım tüketimi
•
•
Beklemede
< 4 mA (24 V)
Alarm/arıza durumunda
< 15 mA
Güç kesintisi ile sıfırlama kontrolü
>5s
Alarm rölesi (kontak yükü)
Açık kontak, potansiyelsiz
(2 A @ 30 V DC)
Hata rölesi (kontak yükü)
Kontak kesme elemanı, potansiyelsiz (2 A @ 30 V DC)
Mekanik
Aşağıdakiler için LED göstergeleri
•
•
•
Alarm
Kırmızı
Arıza
Sarı
Çalışma
10 saniyede bir kez yanıp sönen
sarı
•
Yeniden kirlenme/eskime ayarla- 2 saniyede bir kez yanıp sönen
sarı
ma sınırı
Sipariş Bilgileri
Fireray 50RV
Doğrusal Duman Dedektörü, retro çalışma, 5
m - 50 m aralık
Fireray 50 RV
Fireray 100RV
Doğrusal Duman Dedektörü, retro çalışma ,
50 m - 100 m aralık
Fireray 100 RV
Donanım Aksesuarları
FLM‑420/4‑CON‑S Konvansiyonel
Arabirim Modülü 4 kablolu LSN
2 veya 4 kablolu konvansiyonel dedektörler
için 2 primer hatlı, yüzeye monte muhafaza
ile
FLM-420/4-CON-S
FLM‑420/4‑CON‑D Konvansiyonel
Arabirim Modülü 4 kablolu LSN
2 veya 4 kablolu konvansiyonel dedektörler
için 2 primer hatlı, DIN rayı tipi
FLM-420/4-CON-D
Boyutlar (G x Y x D)
•
•
Fireray 50/100RV
126 x 210 x 120 mm
Prizma yansıtıcı
100 x 100 x 9.5 mm
Muhafaza Rengi
Açık gri/siyah
Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com
© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2011 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
T697337867 | Cur: tr-TR, V19, 18 Aug 2011 | Src: en-US, V0, 6 Jul 2011
Represented by
Download PDF

advertising