Dell | P1913S | Spis treoci: Dell P1913/P1913S/P2213 Flat Panel

Spis treoci: Dell P1913/P1913S/P2213 Flat Panel
Monitor Dell™ P1913/P1913S/P2213
Podrecznik uzytkownika
Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.
Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: Dell oraz logo Dell to znaki towarowe Dell Inc; Microsoft i Windows to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki
towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym Intel Corporation na terenie USA i
innych krajów. ATI znaki towarowe Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR to zastrzeżony znak towarowy U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner
ENERGY STAR, firma Dell Inc. stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej.
W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych
jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.
Model P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t
Maj 2012 Rev. A01
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213
Informacje o monitorze
Ustawianie monitora
Obsługa monitora
Wykrywanie i usuwanie usterek
Dodatek
Uwagi, Ostrzeżenia i Przestrogi
UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.
OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwość uszkodzenia urządzenia lub utratę danych w przypadku postępowania niezgodnie z instrukcjami.
PRZESTROGA: PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia majątku, obrażeń osobistych lub śmierci.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell jest surowo zabronione.
Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: Dell oraz logo Dell to znaki towarowe Dell Inc; Microsoft i Windows to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki
towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym Intel Corporation na terenie USA i
innych krajów. ATI znaki towarowe Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR to zastrzeżony znak towarowy U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner
ENERGY STAR, firma Dell Inc. stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej.
W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych
jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.
Model P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t
Maj 2012 Rev. A01
Powrót do spisu treści
Informacje o monitorze
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213
Zawartość opakowania
Cechy produktu
Identyfkacja części i elementów sterowania
Specyfkacje monitora
Możliwości Plug and Play
Interfejs USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa])
Jakość monitora LCD i zasady dotyczące pikseli
Wskazówki konserwacji
Zawartość opakowania
Monitor jest dostarczany z następującymi, pokazanymi poniżej komponentami. Upewnij się, że otrzymane zostały wszystkie komponenty iskontaktuj się z frmą Dell , jeśli
czegokolwiek brakuje.
UWAGA: Niektóre elementy mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczone z monitorem. Niektóre funkcje i nośniki mogą być niedostępne w niektórych krajach.
UWAGA: Aby zainstalować inne podstawa, prosimy zwrócić się do odpowiedniej instrukcji konfguracji stoiska instrukcje dotyczące instalowania.
UWAGA: Monitor P1913/P1913S/P2213 nie zawiera bromowanego środka opóźniającego i polichlorku winylu (bezhalogenowy) za wyjątkiem kabli zewnętrznych.
Monitor
Podstawa
Kabel zasilania
Kabel VGA (Przymocowane do monitora)
Kabel DVI
Kabel przesyłania danych USB (udostępnia porty USB monitora)
Nośnik Sterowniki i dokumentacja
Instrukcja szybkiej instalacji
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Cechy produktu
Monitor płaskoekranowy Dell Professional P1913/P1913S/P2213 posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na cienkowarstwowych tranzystorach (TFT) z aktywną matrycą i
podświetleniem diodami LED. Funkcje monitora obejmują:
■ P1913: Wyświetlacz o 48,26 cm (19-calowym) obszarze wyświetlania (Przekątna). Rozdzielczość 1440 x 900 oraz pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości.
■ P1913S: Wyświetlacz o 48,26 cm (19-calowym) obszarze wyświetlania (Przekątna). Rozdzielczość 1280 x 1024 oraz pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości.
■ P2213: Wyświetlacz o 55,88 cm (22-calowym) obszarze wyświetlania (Przekątna). Rozdzielczość 1680 x 1050 oraz pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości.
■ Szeroki kąt widzenia umożliwiający widzenie z pozycji stojącej lub siedzącej lub podczas przemieszczania się z jednej strony na drugą.
■ Capacidades de ajuste de inclinaçao, pivotar, extensao vertical e giro.
■ Wyjmowany stojak oraz otwory montażowe Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm umożliwiające elastyczne rozwiązanie mocowania.
■ Zdolność Plug and play jeżeli obsługiwana jest przez system komputerowy.
■ Regulację poprzez menu ekranowe (OSD) ułatwiające konfgurację i optymalizację ekranu.
■ Nośnik z oprogramowaniem i dokumentacją, który zawiera pliki informacyjne (INF), plik dopasowania koloru (ICM) oraz dokumentację produktu.
■ Funkcję oszczędzania energii zgodną z Energy Star.
■ Gniazdo blokady zabezpieczenia.
■ Blokada stojaka.
■ Możliwość zarządzania właściwościami.
■ Możliwość przełączania ze współczynnika szerokiego obrazu na standardowy przy zachowaniu jakości obrazu.
■ Klasyfkacja EPEAT Złota.
■ Monitor P1913/P1913S/P2213 nie zawiera bromowanego środka opóźniającego i polichlorku winylu (bezhalogenowy) za wyjątkiem kabli zewnętrznych.
■ Wyświetlacze z certyfkatem TCO.
■ Oprogramowanie Dell Display Manager (dostarczone na dysku CD, dołączonym do monitora).
■ Szkło nie zawierające arsenu i rtęci przeznaczone tylko do panelu.
■ Wysoki współczynnik kontrastu dynamicznego (2.000.000:1).
■ Zużycie energii w trybie uśpienia — 0,3 W.
■ Wskaźnik energii pokazuje poziom zużycia energii przez monitor w czasie rzeczywistym.
Identyfkacja części i elementów sterowania
Widok z przodu
Elementy sterowania na panelu przednim
Etykieta
Opis
1
Przyciski funkcyjne (więcej informacji, patrz rozdział Działanie monitora tora)
2
Przycisk włączania/wyłączania zasilania (z diodą LED)
Widok z tyłu
Widok z tyłu z podstawą monitora
Etykieta
Opis
Użyj
1
Otwory montażowe VESA (100 mm x 100 mm - Za
podłączoną płytą podstawy)
Montaż ścienny monitora przy użyciu zestawu do montażu ściennego zgodnego ze standardem
VESA (100 mm x 100 mm)
2
Etykieta z oznaczeniami prawnymi
Zawiera certyfkaty
3
Przycisk odłączania podstawy
Odłącz podstawę od monitora
4
Etykieta kodu paskowego z numerem seryjnym
Do kontaktowania się z frmą Dell w sprawach pomocy technicznej
5
Gniazdo blokady zabezpieczenia
Zabezpieczenie monitora za pomocą blokady kablowej
6
Uchwyty montażowe panelu dźwiękowego Dell
Do podłączania opcjonalnego panelu dźwiękowego Dell
7
Szczelina prowadzenia kabli
Pomaga w uporządkowaniu przebiegu kabli przez umieszczenie ich w szczelinie
Widok z boku
Widok z dołu
Widok od dołu monitora bez stojaka
Etykieta Opis
Użyj
1
Złącze przewodu zasilania prądem
zmiennym
Podłącz kabel zasilający
2
Złącze zasilania prądem stałym dla
panelu dźwiękowego frmy Dell
Podłącz kabel zasilający panelu dźwiękowego (opcjonalny)
3
Złącze DP
Podłącz kabel DP komputera
4
Złącze VGA
Podłącz kabel VGA komputera
5
Złącze DVI
Podłącz kabel DVI komputera
6
Port przesyłania danychg USB
Podłącz dostarczony kabel USB do monitora i komputera. Po podłączeniu tego
kabla można używać złączy USB monitora
7
Porty pobierania danych USB
Podłącz urządzenia USB. Złącza tego można używać tylko po podłączeniu kabla
USB do komputera i złącza przesyłania danych USB monitora
8
Stand Blokada funkcji
Blokowanie stojaka do monitora przy użyciu śruby M3 x 6 mm (śrubę kupuje się
oddzielnie)
Specyfkacje monitora
Specyfkacje panela płaskiego
Model
P1913
P1913S
P2213
Typ ekranu
Aktywna matryca - TFT LCD
Aktywna matryca - TFT LCD
Aktywna matryca - TFT LCD
Typ panelu
TN
TN
TN
Wymiary ekranu
482,6, cm (obszar wyświetlania obrazu o 482,6 cm (obszar wyświetlania obrazu o
przekątnej 19 cali)
przekątnej 19 cali)
558,8 cm (obszar wyświetlania obrazu o
przekątnej 22 cali)
Wstępne ustawienia obszaru
wyświetlania:
Poziomo
408,2 mm (16,07 cala)
376,3 mm (14,81 cala)
473.8 mm (18,65 cala)
Pionowo
255,2 mm (10,05 cala)
301,1 mm (11,85 cala)
296.1 mm (11,66 cala)
Podziałka pikseli
0,2835 mm
0,294 mm
0,282 mm
Kąt widzenia
Typowy 160° (w pionie),
Typowy 170° (w poziomie)
Typowy 160° (w pionie),
Typowy 170° (w poziomie)
Typowy 160° (w pionie),
Typowy 170° (w poziomie)
Wyjście luminancji
250 cd/m²(typowe)
250 cd/m²(typowe)
250 cd/m²(typowe)
Współczynnik kontrastu
1000 do 1 (typowe)
2.000.000 do 1 (typowy kontrast
dynamiczny włączony)
1000 do 1 (typowe)
2.000.000 do 1 (typowy kontrast
dynamiczny włączony)
1000 do 1 (typowe)
2.000.000 do 1 (typowy kontrast
dynamiczny włączony)
Powłoka płyty
Antyodblaskowa utwardzona 3H
Antyodblaskowa utwardzona 3H
Antyodblaskowa utwardzona 3H
Podświetlenie
System podświetleń z diodami LED
System podświetleń z diodami LED
System podświetleń z diodami LED
Czas odpowiedzi
5 ms czerni do bieli (typowe)
5 ms czerni do bieli (typowe)
5 ms czerni do bieli (typowe)
Głębia kolorów
16,7 miliona kolorów
16,7 miliona kolorów
16,7 miliona kolorów
Paleta kolorów
83%*
83%*
83%*
* Paleta kolorów [P1913]/[P1913S]/[P2213] (typowa) została ustalona na bazie standardowych testów CIE1976 (83%) i CIE1931 (72%).
Specyfkacje rozdzielczości
Model
P1913
P1913S
P2213
Zakres skanowania
poziomego
30 kHz do 81 kHz (automatyczny)
30 kHz do 83 kHz
(automatyczny)
Zakres skanowania
pionowego
56 Hz do 76 Hz (automatyczny)
56 Hz do 75 Hz
(automatyczny)
Najwyższa wstępnie
ustawiona rozdzielczość
1440 x 900 przy 60 Hz
1680 x 1050 przy 60 Hz
1280 x 1024 przy 60 Hz
Obsługiwane tryby video
Model
P1913/P1913S/P2213
Możliwości wyświetlania video
(odtwarzanie DVI & DP)
4480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
Wstępne ustawienia trybów wyświetlania
P1913
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
Zegar pikseli (MHz)
Biegunowość synchronizacji
(Pozioma/Pionowa)
VESA, 720 x 400
31,5
70,0
28,3
-/+
VESA, 640 x 480
31,5
60,0
25,2
-/-
VESA, 640 x 480
37,5
75,0
31,5
-/-
VESA, 800 x 600
37,9
60,3
40,0
+/+
VESA, 800 x 600
46,9
75,0
49,5
+/+
VESA, 1024 x 768
60,0
75,0
78,8
+/+
VESA, 1152 x 864
67,5
75,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 800
49,3
59,9
71,0
+/-
VESA, 1280 x 1024
64,0
60,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 1024
80,0
75,0
135,0
+/+
VESA, 1440 x 900
55,5
60,0
106,5
-/+
VESA, 1440 x 900
70,6
75,0
136,8
-/+
Tryb wyświetlania
P1913S
Tryb wyświetlania
Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa
(kHz)
(Hz)
Zegar pikseli
(MHz)
Biegunowość synchronizacji
(Pozioma/Pionowa)
VESA, 720 x 400
31,5
70,0
28,3
-/+
VESA, 640 x 480
31,5
60,0
25,2
-/-
VESA, 640 x 480
37,5
75,0
31,5
-/-
VESA, 800 x 600
37,9
60,3
40,0
+/+
VESA, 800 x 600
46,9
75,0
49,5
+/+
VESA, 1024 x 768
48,4
60,0
65,0
-/-
VESA, 1024 x 768
60,0
75,0
78,8
+/+
VESA, 1152 x 864
67,5
75,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 1024
64,0
60,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 1024
80,0
75,0
135,0
+/+
Zegar pikseli
(MHz)
Biegunowość synchronizacji
(Pozioma/Pionowa)
P2213
Tryb wyświetlania
Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa
(kHz)
(Hz)
VESA, 720 x 400
31,5
70,0
28,3
-/+
VESA, 640 x 480
31,5
60,0
25,2
-/-
VESA, 640 x 480
37,5
75,0
31,5
-/-
VESA, 800 x 600
37,9
60,0
40,0
+/+
VESA, 800 x 600
46,9
75,0
49,5
+/+
VESA, 1024 x 768
48,4
60,0
65,0
-/-
VESA, 1024 x 768
60,0
75,0
78,8
+/+
VESA, 1152 x 864
67,5
75,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 1024
64,0
60,0
108,0
+/+
VESA, 1280 x 1024
80,0
75,0
135,0
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,2
60,0
146,0
-/+
VESA, 1680 x 1050
82,3
75,0
187,0
-/+
Specyfkacje elektryczne
Model
P1913/P1913S/P2213
Analogowy RGB, 0,7 Wolt +/- 5%, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 75 om
Cyfrowy DVI-D TMDS, 600mV dla każdego wiersza rozpiętości, biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia
50 om
DP (DisplayPort [Port wyświetlania]) 1.2 obsługa wejścia sygnału*
Sygnały wejścia video
Sygnały wejścia synchronizacji
Oddzielna synchronizacja pozioma i pionowa, bezbiegunowy poziom TTL, SOG (SYNC sygnału Composite na
składowej zielonej)
Napięcie wejścia prądu
zmiennego/częstotliwość/prąd
100 do 240 V prądu zmiennego / 50 lub 60 Hz + 3 Hz / 1,5A (typowe)
120 V : 30 A (Maksymalnie)
240 V : 60 A (Maksymalnie)
Prąd udarowy
*Zgodność ze specyfkacją DP1.2 (CORE). Z wyjątkiem High Bit Rate 2 (HBR2), transakcje Fast AUX, transport wielostrumieniowy (MST), transport stereo 3D, audio HBR (lub audio
wysokiej przepływności danych)
Charakterystyki fzyczne
Model
P1913
P1913S
P2213
Typ złącza
15-pinowe złącze D-subminiature,
złącze niebieskie; DVI-D, złącze
białe; DP (DisplayPort [Port
wyświetlania]), czarne złącze,
15-pinowe złącze D-subminiature,
złącze niebieskie; DVI-D, złącze
białe; DP (DisplayPort [Port
wyświetlania]), czarne złącze,
15-pinowe złącze D-subminiature,
złącze niebieskie; DVI-D, złącze
białe; DP (DisplayPort [Port
wyświetlania]), czarne złącze,
Cyfrowe: Odłączany, DVI-D,
stałe piny, po dostarczeniu
odłączony od monitora
detached from the monitor
Cyfrowe: DisplayPort, 20pinowy
Analogowe: Odłączany,
D-Sub, 15-pinowy, po
dostarczeniu podłączony do
monitora
Cyfrowe: Odłączany, DVI-D,
stałe piny, po dostarczeniu
odłączony od monitora
detached from the monitor
Cyfrowe: DisplayPort, 20pinowy
Analogowe: Odłączany,
D-Sub, 15-pinowy, po
dostarczeniu podłączony do
monitora
Cyfrowe: Odłączany, DVI-D,
stałe piny, po dostarczeniu
odłączony od monitora
detached from the monitor
Cyfrowe: DisplayPort, 20pinowy
Analogowe: Odłączany,
D-Sub, 15-pinowy, po
dostarczeniu podłączony do
monitora
Typ kabla
sygnałowego
Wymiary (z podstawą)
Wysokość (przedłużony)
476,4 mm ( 18,76 cala)
500,1 mm (19,69 cala)
497,4 mm (19,58 cala)
Wysokość (obniżony)
356,9 mm (14,05 cala)
370,1 mm (14,57 cala)
368,9 mm (14,52 cala)
Szerokość
443,8 mm (17,47 cala)
411,9 mm (16,22 cala)
510,4 mm (20,09 cala)
Głębokość
183,3 mm (7,22 cala)
183,3 mm (7,22 cala)
183,3 mm (7,22 cala)
Wymiary (bez podstawy)
Wysokość
290,8 mm (11,45 cala)
336,7 mm (13,26 cala)
332,7 mm (13,10 cala)
Szerokość
443,8 mm (17,47 cala)
411,9 mm (16,22 cala)
510,4 mm (20,09 cala)
Głębokość
58,5 mm (2,30 cala)
59,3 mm (2,33 cala)
59,8 mm (2,35 cala)
Wysokość (przedłużony)
401,2 mm (15,80 cala)
401,2 mm (15,80 cala)
401,2 mm (15,80 cala)
Wysokość (obniżony)
356,9 mm (14,05 cala)
356,9 mm (14,05 cala)
356,9 mm (14,05 cala)
Szerokość
265,8 mm (10,46 cala)
265,8 mm (10,46 cala)
265,8 mm (10,46 cala)
Głębokość
183,3 mm (7,22 cala)
183,3 mm (7,22 cala)
183,3 mm (7,22 cala)
Waga z opakowaniem
5,87 kg (12,91 funta)
6,75 kg (14,85 funta)
7,43 kg (16,35 funta)
Waga z zamontowaną
podstawą i kablami
4,75 kg (10,45 funta)
5,23 kg (11,51 funta)
5,71 kg (12,56 funta)
Waga bez zamontowanej
podstawy
(Do montażu ściennego
lub montażu VESA - bez
linek)
2,52 kg (5,54 funta)
2,95 kg (6,49 funta)
3,43 kg (7,55 funta)
Waga podstawy
1,73 kg (3,81 funta)
2,00 kg (4,40 funta)
1,73 kg (3,81 funta)
Wymiary podstawy
Waga
Czarna ramka - 5,0 jednostek połysku (maks.)
Srebrna ramka - 20,0 jednostek połysku (maks.)
Połysk przedniej ramy
Charakterystyki środowiskowe
Model
P1913
P1913S
Temperatura
Działanie
Bez działania
0°C do 40°C
Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Przewożenie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
P2213
Wilgotność
Działanie
10% do 80% (bez kondensacji)
Przechowywanie: 5% do 90% (bez kondensacji)
Przewożenie: 5% to d0% (bez kondensacji)
Bez działania
Wysokość n.p.m.
Działanie
3 048 m (10 000 stóp) maks.
Bez działania
10 668 m (35 000 stóp) maks. 10 668 m (35 000 stóp) maks. 10 668 m (35 000 stóp) maks.
Rozpraszanie
ciepła
143,31 BTU/godzinę
(maksymalnie)
58,01 BTU/godzinę
(typowe)
143,31 BTU/godzinę
(maksymalnie)
58,01 BTU/godzinę
(typowe)
153,59 BTU/godzinę
(maksymalnie)
85,33 BTU/godzinę
(typowe)
Tryby zarządzania energią
W okresach bezczynności użytkownika monitor automatycznie może obniżyć zużycie energii elektrycznej, gdy komputer jest wyposażony w kartę grafczną lub oprogramowanie
spełniające wymagania norm VESA DPM™. Określa się to jako Tryb oszczędzania energii*. Jeśli komputer wykryje wejście z klawiatury, myszy lub innych urządzeń wejścia, monitor
automatycznie wznowi działanie. Następująca tabela pokazuje zużycie energii i sygnalizację tej funkcji automatycznego oszczędzania energii:
Tryby
Synchronizacja
VESA
pozioma
Normalne Aktywny
działanie
Synchronizacja
pionowa
Aktywny
Video
Wskaźnik zasilania
Aktywny
Niebieski
Tryb
Nieaktywny
wyłączenia
aktywności
Wyłączenie -
Nieaktywny
Pusty
Bursztynowy
-
-
Wyłącz
Zużycie energii
P1913
P1913S
42 W (maksymalnie) 42 W (maksymalnie)
**
**
17 W (typowe)
17 W (typowe)
P2213
45 W (maximum) **
25 W (typowe)
Mniej niż 0.3 W
Mniej niż 0.3 W
Mniej niż 0.3 W
Mniej niż 0.3 W
Mniej niż 0.3 W
Mniej niż 0.3 W
Menu OSD będzie tylko działać w typowym trybie operacyjnym. Po naciśnięciu dowolnego przycisku w trybie Active-off wyświetlony zostanie jeden z następujących komunikatów:
Uruchom komputer i monitor, aby uzyskać dostęp do menu ekranowego OSD.
UWAGA: Ten monitor jest zgodny ze standardami zarządzania energią ENERGY STAR® .
* Zerowe zużycie energii w trybie WYŁĄCZENIE, można osiągnąć jedynie poprzez odłączenie od monitora głównego kabla zasilania.
** Maksymalny pobór mocy jest mierzony w stanie max luminancji, Dell Soundbar i USB aktywnych.
Przydział pinów
Złącze VGA
Numer
pinu
15-pinowa strona podłączonego kabla
sygnałowego
1
Video - Czerwony
2
Video - Zielony
3
Video - Niebieski
4
GND
5
Autotest
6
GND-R
7
GND-G
8
GND-B
9
Komputer 5V/3,3V
10
GND-synchronizacja
11
GND
12
Dane DDC
13
Synchronizacja pozioma
14
Synchronizacja pionowa
15
Zegar DDC
Złącze DVI
Numer
pinu
24-pinowa strona podłączonego kabla
sygnałowego
1
TMDS RX2-
2
TMDS RX2+
3
TMDS Uziemienie
4
Płynne
5
Płynne
6
Zegar DDC
7
Dane DDC
8
Płynne
9
TMDS RX1-
10
TMDS RX1+
11
TMDS Uziemienie
12
Płynne
13
Płynne
14
Zasilanie +5V/+3,3V
15
Autotest
16
Wykrywanie bez wyłączania
17
TMDS RX0-
18
TMDS RX0+
19
TMDS Uziemienie
20
Płynne
21
Płynne
22
TMDS Uziemienie
23
TMDS Zegar+
24
TMDS Zegar+
Złącze DP
Number
styku
20-pinowa strona podłączonego
przewodu sygnałowego
1
ML0(p)
2
GND (MASA)
3
ML0(n)
4
ML1(p)
5
GND (MASA)
6
ML1(n)
7
ML2(p)
8
GND (MASA)
9
ML2(n)
10
ML3(p)
11
GND (MASA)
12
ML3(n)
13
GND (MASA)
14
GND (MASA)
15
AUX(p)
16
GND (MASA)
17
AUX(n)
18
HPD
19
Powrót PWR
20
PWR
Możliwości Plug and Play
Ten monitor można instalować w dowolnym systemie zgodnym z Plug and Play. Monitor automatycznie przekazuje do systemu komputera informacje Rozszerzone dane identyfkacji
monitora (EDID) za pomocą protokołów Kanał danych monitora (DDC), dlatego system może konfgurować się automatycznie oraz zoptymalizować ustawienia monitora. Większość
instalacji monitorów jest automatyczna; jeśli to wymagane, można wybrać inne ustawienia. Dalsze informacje o zmianie ustawień monitora, znajdują się w części Działanie monitora.
Interfejs USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa])
W tej części znajdują się informacje dotyczące portów USB znajdujących się w monitorze.
UWAGA: Ten monitor obsługuje wysokiej szybkości, certyfkowany interfejs USB 2.0
Szybkość
transferu
Zużycie energii
Szybkość
przesyłania danych
Wysoka szybkość
480 Mbps
2,5W (Maks., każdy port)
Pełna szybkość
12 Mbps
2,5W (Maks., każdy port)
Niska szybkość
1,5 Mbps
2,5W (Maks., każdy port)
Złącze przesyłania danych USB
Numer pinu
4-pinowa część złącza
1
DMU
2
VCC
3
DPU
4
GND
Złącze pobierania danych USB
Numer pinu
4-pinowa część złącza kabla
sygnałowego
1
VCC
2
DMD
3
DPD
4
GND
Porty USB
1 przesyłania danych - wstecz
2 pobierania danych - wstecz
UWAGA: Działanie USB 2.0 wymaga komputera zgodnego z USB
2.0. UWAGA: Interfejs USB monitora działa wyłącznie wtedy, gdy monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii. Po wyłączeniu i włączeniu monitora, wznowienie normalnego
działania dołączonych urządzeń peryferyjnych może potrwać kilka sekund.
Jakość monitora LCD i zasady dotyczące pikseli
Podczas produkcji monitora LCD nierzadko dochodzi do pozostawania w niezmiennym stanie jednego lub kilku pikseli, które są trudne do zobaczenia i nie wpływają na jakość lub
stabilność obrazu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Delll, pod adresem: support.dell.com.
Wskazówki dotyczące konserwacji
Czyszczenie monitora
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora należy przeczytać i zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa. PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora należy odłączyć kabel zasilający monitora od gniazdka elektrycznego. Zalecamy, aby zastosować się do podanych poniżej instrukcji podczas rozpakowania, czyszczenia lub obsługi monitora:
Do czyszczenia antystatycznego ekranu należy używać lekko zwilżonej w wodzie miękkiej, czystej szmatki. Jeśli to możliwe należy stosować specjalne chusteczki do
czyszczenia ekranu lub środki odpowiednie do powłok antystatycznych. Nie należy używać benzyny, rozpuszczalnika, amoniaku, środków czyszczących o własnościach
ściernych lub sprężonego powietrza.
Do czyszczenia monitora należy używać lekko zwilżonej w ciepłej wodzie szmatki. Należy unikać stosowania jakichkolwiek detergentów, ponieważ mogą one pozostawić na
ekranie białe smugi.
Jeśli po rozpakowaniu monitora zauważony zostanie biały proszek należy wytrzeć go szmatką.
Podczas obsługi monitora należy zachować ostrożność, ponieważ po zarysowaniu obudowy pojawią się znaki zarysowania, bardziej widoczne na monitorach o ciemniejszej
obudowie niż na jasnej. Aby pomóc w uzyskaniu najlepszej jakości obrazu na monitorze należy użyć dynamicznie zmieniającego obraz wygaszacza i wyłączać monitor, gdy nie jest używany.
Powrót do spisu treści
Powrót do spisu treści
Ustawienia monitora
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213
POdłączanie podstawy monitora
Podłączanie monitora
Organizacja przebiegu kabli
Podłączanie panelu dźwiękowego Soundbar AX510/AY511 (opcjonalny)
Odłączanie podstawy monitora monitora
Mocowanie na ścianie (opcjonalnie)
POdłączanie podstawy monitora
UWAGA: Podstawa jest odłączona od monitora, po jego dostarczeniu z fabryki.
UWAGA: Aby zainstalować inne podstawa, prosimy zwrócić się do odpowiedniej instrukcji konfgur acji stoiska
instrukcje dotyczące instalowania.
W celu podłączenia podstawy monitora:
1. Zdejmij pokrywę i umieść na niej monitor.
2. Dopasuj rowek z tyłu monitora do dwóch zaczepów w górnej części podstawy.
3. Naciśnij podstawę aż znajdzie się na miejscu.
Podłączanie monitora
PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do Instrukcji
bezpieczeństwa.
W celu podłączenia monitora do komputera:
1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.
Podłącz niebieski kabel (VGA), łącząc monitor z komputerem.
UWAGA: Jeśli dany komputer obsługuje białe złącze DVI, podłącz biały przewód DVI do monitora i białego złącza DVI komputera.
UWAGA: Nie podłączać niebieskiego kabla VGA lub białego kabla DVI do komputera równocześnie.
2. Podłącz biały przewód (cyfrowe DVI-D) lub niebieski przewód (analogowe VGA), bądź czarny przewód (DisplayPort) do odpowiedniego gniazda wideo
znajdującego się w tylnej części komputera. Nie używaj tych trzech przewodów w tym samym komputerze. Używaj jednocześnie tych trzech przewodów tylko
wtedy, gdy są one podłączane do trzech różnych komputerów z odpowiednimi systemami wideo.
Podłączenie białego kabla DVI
Podłączenie niebieskiego kabla VGA
Podłączenie niebieskiego kabla DP
OSTRZEŻENIE: Ilustracje służą wyłacznie jako odniesienie. Wygląd komputera może być inny.
Podłączenie kabla USB
Po zakończeniu podłączania kabla DVI/VGA, wykonaj procedurę poniżej w celu podłączenia kabla USB do komputera i dokończenia ustawień monitora:
1. Podłącz kabel przesyłania danych USB (dostarczony) do portu przesyłania danych monitora, a następnie do odpowiedniego portu USB komputera (szczegółowe
informacje znajdują się z dołu).
2. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portów pobierania danych USB monitora.
szczegółowych informacji).
3. Podłącz kable zasilające komputera i monitora do najbliższego gniazda zasilania.
4. Włącz monitor i komputer.
Jeśli na monitorze wyświetla się obraz, instalacja jest zakończona. Jeśli obraz nie wyświetla się, patrz Rozwiązywanie problemów.
5. Użyj uchwytu kabli na podstawie monitora do uporządkowania przebiegu kabli.
Organizacja przebiegu kabli
Po podłączeniu do monitora i komputera wszystkich niezbędnych kabli, (Patrz Podłączanie monitora w celu uzyskania informacji o podłączaniu kabli), użyj uchwytu kabli
do uporządkowania wszystkich kabli, zgodnie z ilustracją powyżej.
Podłączanie panelu dźwiękowego Soundbar AX510/AY511 (opcjonalny)
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać z urządzeniami innymi niż panel dźwiękowy Dell.
UWAGA: Wyjście złącza zasilania panela dźwiękowego +12V (prąd stały) jest przeznaczone wyłącznie do panela dźwiękowego.
1.
Przymocuj panel dźwiękowy z tyłu monitora, wyrównując dwa gniazda z dwoma zatrzaskami w dolnej części tyłu monitora.
2.
Przesuń panel dźwiękowy w lewo, aż do zaskoczenia na miejsce.
3.
Podłącz panel dźwiękowy soundbar do gniazda wyjścia prądu stałego zasilania audio (szczegółowe informacje przedstawia widok z dołu).
4.
Włóż oznaczoną jasno zielono wtyczkę mini stereo z tyłu panela dźwiękowego do gniazda wyjścia audio komputera.
Odłączanie podstawy monitora monitora
UWAGA: Aby zapobiec porysowaniu ekranu LCD w czasie zdejmowania podstawy, upewnij się, że monitor został położony na czystej
powiechni.
UWAGA: Aby zainstalować inne podstawa, prosimy zwrócić się do odpowiedniej instrukcji konfgur acji stoiska instrukcje dotyczące
instalowania.
W celu zdjęcia podstawy:
1. Umieść monitor na płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij i prztrzymaj przycisk zwalniania podstawy.
3. Podnieś podstawę i odsuń ją od monitora.
Mocowanie na ścianie (opcjonalnie)
(wielkość śrub: M4 x 10 mm).
Zapoznaj się z instrukcjami, które dołączone są do zestawu mocowania na ścianie zgodnego z VESA.
1.
2.
3.
4.
5.
Ustaw panel monitora na miękkiej szmatce lub poduszce na stabilnym i równym stole.
Odłącz podstawkę
Użyj śrubokrętu krzyżakowego frm y Philips w celu odkręcenia czterech śrubek zabezpieczających plastikową osłonę.
Podłącz uchwyt mocujący z zestawu mocowania na ścianie do monitora.
Zamocuj monitor na ścianie postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu mocowania na ścianie.
UWAGA: Do użytku tylko z uchwytem mocującym wyszczególnionym na liście UL przy minimalnej wadze/obciążeniu wynoszącym 5,88 kg.
Powrót do spisu treści
Powrót do spisu treści
Działanie monitora
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213
Włączanie monitora
Używanie elementów sterowania na panelu przednim
Używanie menu ekranowego (OSD)
Ustawianie maksymalnie rozdzielczości
Używanie panelu dźwiękowego Dell
Używanie nachylenia, obrotu w poziomie i pionowego wydłużenia
Obracanie monitora
Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego systemu
Włączanie monitora
Naciśnij przycisk
, aby włączyć monitor.
Używanie elementów sterowania na panelu przednim
Użyj przycisków sterowania na panelu przednim monitora do regulacji właściwości wyświetlanego obrazu. Podczas używania tych przycisków do regulacji elementów sterowania w menu OSD
pokazywane są wartości numeryczne zmienianych parametrów.
Przycisk na panelu przednim
1
Opis
Użyj tego przycisku, aby wyboru z listy wstępnie ustawionych trybów koloru.
Klawisz
skrótu/ Tryby
ustawień
wstępnych
2
3
Użyj tego przycisku, aby bezpośrednio przejść do menu „Brightness/Contrast” (Jasność/kontrast) w celu zwiększenia wartości wybranych
opcji menu.
Klawisz skrótu /
Jasność/Kontrast
Użyj przycisk MENU, aby uruchomić wyświetlanie menu na ekranie (OSD) i wybierz Menu OSD. Zobacz rozdział Dostęp do systemu menu.
Menu
4
Uży ten przycisk, aby powrócić do menu głównego lub wyjść z głównego menu ekranowego OSD.
„Exit” (Wyjście)
5
Użyj przycisk „Power” (Zasilanie), aby włączyć lub wyłączyć monitor.
Niebieskadioda LED wskazuje, że monitor jest włączony i w pełni funkcjonalny. Pomarańczowa dioda LED wskazuje działanie trybu
oszczędzania zasilania.
Zasilenie
(ze wskaźnikiem
zasilania)
Przycisk na panelu przednim
Użyj przycisków z przodu monitora, aby wyregulować ustawienia obrazu. Przycisk na panelu przednim
1
Opis
Użyj przycisku W górę, aby wyregulować (zwiększyć zakres) elementy menu ekranowego.
Górę
2
Użyj przycisku W dół, aby wyregulować (zmniejszyć zakres) elementy menu ekranowego.
Dół
3
Zatwierdź wybór przyciskiem OK.
OK
4
Aby cofnąć się do poprzedniego menu, użyj przycisku Wstecz.
Wstecz
Używanie menu ekranowego (OSD)
Dostęp do systemu menu
UWAGA: Jeżeli zmienisz ustawienia, a następnie przejdziesz do kolejnego menu lub wyjdziesz z menu ekranowego OSD, monitor autoamtycznie zapisze wszystkie zmiany. Zmiany te są
także zapisywane, jeżeli zmienisz ustawienia i odczekasz aż menu ekranowe OSD zniknie.
1. Naciśnij przycisk
, aby uruchomić menu OSD i wyświetlić menu główne.
Menu główne dla wejścia analogowego (VGA)
lub
Menu główne dla wejścia cyfrowego (DVI)
lub
Menu główne dla wejścia wyświetlania (DP)
UWAGA: AUTO ADJUST (AUTOM. USTAWIENIE) dostępne jest, gdy używane jest złącze analogowe (VGA).
UWAGA: Maksymalna rozdzielczość dla modelu P1913 wynosi 1440 x 900 @ 60 Hz. Maksymalna rozdzielczość dla modelu P1913S wynosi 1280 x 1024 @ 60 Hz.
2. Naciśnij przycisk
i
, aby przechodzić między opcjami ustawień. Przy przechodzeniu z jednego symbolu do drugiego nazwa opcji jest podświetlana. Zapoznaj się z poniższą tabelą,
aby uzyskać pełną listę opcji dostępnych dla tego monitora.
3. Naciśnij przycisk
jednokrotnie, aby uaktywnić podświetloną opcję.
4. Naciśnij przycisk
i
5. Naciśnij przycisk
, aby przejść do suwaka, a następnie użyj przycisk , aby wybrać żądany parametr.
i
, zgodnie ze wskaźnikami dla menu, aby wykonać zmiany
6. Wybierz opcję
Symbol
, aby powrócić do menu głównego lub wyjść z menu OSD.
Menu i menu pomocnicze
Opis
Jasność/Kontrast
Użyjto menu, aby uaktywnić ustawianie poziomu jasności/kontrastu.
Jasność
Jasność powoduje ustawienie podświetlenia dla oświetlenia tylnego.
Naciśnij przycisk
Kontrast
, aby zwiększyć poziom jasności oraz naciśnij przycisk
, aby zmniejszyć poziom jasności (min. 0 / maks. 100).
UWAGA: Jeśli włączona jest opcja Energy Smart (Inteligentna energia) lub Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny), funkcja ręcznej regulacji
jasności jest niedostępna.
Ustaw najpierw poziom jasności, a następnie ustaw kontrast, ale tylko wtedy, gdy dalsze ustawienia są konieczne.
Naciśnij przycisk
, aby zwiększyć kontrast i naciśnij przycisk
, aby zmniejszyć kontrast (min. 0 / maks. 100).
Funkcja Contrast (Kontrast) powoduje ustawienie stopnia różnicy między ?ciemnymi a jasnymi obszarami na ekranie monitora.
Autom. ustawianie
Pomimo, że przy uruchomieniu komputera monitor jest rozpoznawany, funkcja Auto Adjustment (Autom. ustawianie) powoduje optymalizację
ustawień wyświetlenia, które wykorzystywane są z określoną konfgur acją.
Auto Adjustment (Autom. ustawianie) powoduje, że monitor automatycznie dopasowuje się do doprowadzanego sygnału wideo. Po zastosowaniu
funkcji Auto Adjustment możesz dostroić monitor przy użyciu elementów sterowania Pixel Clock
(Prosty) oraz Phase (Doskonały) w menu Image Settings (Ustawienia obrazu).
UWAGA: W większości przypadków funkcja Auto Adjust generuje najlepszy obraz przy ustawionej konfgur acji.
UWAGA: Opcja Auto Adjust jest tylko dostępna, gdy użyane jest złącze analogowe
(VGA).
Źródło wejścia
Użyj menu Input Source (Źródło wejścia), aby wybrać między różnymi sygnałami wideo, które mogą być podłączone do monitora.
Autom. źródło
Naciśnij
w celu wyboru Auto Select (Autom. źródło), monitor wykryje automatycznie wejście VGA lub wejście DVI-D.
VGA
Wybierz VGA input (Wejście VGA), gdy używane jest złącze analogowe (VGA). Naciśnij przycisk
, aby wybrać źródło wejściowe VGA.
DVI-D
Wybierz wejście DVI-D, gdy używane jest złącze cyfrowe (DVI). Naciśnij przycisk
, aby wybrać źródło wejściowe DVI.
Gniazdo wyświetlania
Wybierz wejście DisplayPort, gdy używane jest złącze DisplayPort (DP). Naciśnij przycisk
, aby wybrać źródło wejścia DisplayPort.
Ustawianie kolorów
Użyj opcję Color Settings, aby ustawić tryb ustawiania kolorów.
Format koloru
wejściowego
Pozwala na ustawienie trybu wejściowego wideo na:
RGB: Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączony do komputera lub odtwarzacza DVD za pomocą kabla VGA lub DVI.
YPbPr: Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączony do odtwarzacza DVD kablem YPbPr do VGA lub YPbPr do DVI lub jeśli wybrano ustawienie
wyjścia koloru inne niż RGB.
Preset Modes (Tryby usta
wień wstępnych)
Po wyborze Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych) można wybrać jedną opcję spośród dostępnych na liście: Standard (Standardowy),
Multimedia (Multimedia), Movie (Filmy), Game (Gry), Text (Tekst), Warm (Ciepły), Cool (Chłodny), lub Custom Color (Kolor
dostosowany).
Standard (Standardowy): Powoduje wczytanie domyślnych ustawień kolorów monitora. Jest to domyślny tryb ustawień wstępnych.
Multimedia: Powoduje wczytanie ustawień kolorów idealnie dopasowanych dla aplikacji multimedialnych.
Movie (Filmy): Powoduje wczytanie ustawień kolorów idealnie dopasowanych dla flmów .
Game (Gry): Powoduje wczytanie ustawień kolorów idealnie dopasowanych dla większości gier.
Text (Tekst): Powoduje ustawienie idealnej jasności i ostrości do wyświetlania tekstu.
Warm (Ciepły): Powoduje zwiększenie temperatury kolorów. Wyświetlany ekran jest cieplejszy dzięki odcieniom czerwieni/żółci.
Cool (Chłodny): Powoduje zmniejszenie temperatury kolorów. Wyświetlany ekran jest chłodniejszy dzięki odcieniom koloru niebieskiego.
Custom Color (Kolor dostosowany): Umożliwia ręczne ustawienie kolorów. Naciśnij przyciski
kolorów (R, G, B) oraz utworzyć wlasny tryb wstępnych ustawień kolorów.
i
, aby ustawić wartości trzech
Hue (Barwa)
Nasycenie
Zerowanie ustawień kolor
ów
Ustawienia wyświetlenia
Funkcja ta może powodować zmianę koloru obrazu wideo na zielony lub purpurowy. Jest to używane do ustawienia odcieni kolorów. Użyj barwę lub
ją ustaw w zakresie od „0” do „100”.
Naciśnij przycisk
, aby zwiększyć odcień zieleni obrazu wideo
Naciśnij przycisk
, aby zwiększyć odcień purpury obrazu wideo
UWAGA: Odcień można regulować tylko w przypadku wyboru zaprogramowanego trybu Movie (Film) lub Game (Gry).
Funkcja ta umożliwia ustawienie nasycenia koloru obrazu wideo. Użyj nasycenia lub ustaw je w zakresie od „0” do „100”.
Naciśnij przycisk
, aby zwiększyć wygląd monochromatyczny obrazu wideo
Naciśnij przycisk
, aby zwiększyć widok kolorów obrazu wideo
UWAGA: Nasycenie można regulować tylko w przypadku wyboru zaprogramowanego trybu Movie (Film) lub Game (Gry).
Umożliwia wyzerowanie ustawień kolorów monitora i przywrócenie ustawień fabrycznych.
Użyj Display Settings, aby ustawić obraz.
Aspect Ratio
(Współczynnik proporcji)
Położenie w poziomie
Położenie w pionie
Ostrość
Ustaw współczynnik obrazu na Wide (Panoramiczny) 16:10, 5:4 lub 4:3.
Użyjprzycisk
lub
, aby ustawić obraz po lewej lub prawej stronie ekranu. Minimalna wartość to '0' (-). Maksymalna wartość to '100' (+).
Użyjprzycisk
lub
, aby ustawić obraz na górze lub na dole ekranu. Minimalna wartość to '0' (-). Maksymalna wartość to '100' (+).
Funkcja ta powoduje, że obraz jest ostrzejszy lub miększy. Użyj przycisk
Pixel Clock
Phase
, aby ustawić ostrość w zakresie od „0” do „100”.
U stawienie Phase oraz Pixel Clock umożliwia dopasowanie monitora do swoich preferencji.
Użyj przycisk
lub
lub
, aby ustawić najlepszą jakość obrazu.
Jeżeli ustawienie Phase nie daje zadawalających wyników, użyj ustawienie Pixel Clock (proste), a następnie ponownie Phase (doskonałe). UWAGA: Ustawienie Pixel Clock oraz Phase dostępne jest tylko dla wejścia „VGA”.
Kontrast dynamiczny
Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny) umożliwia ustawienie wskaźnika kontrastu na 2.000.000:1.
Naciśnij przycisk
, aby ustawić Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny) na „On” (Wł.) lub „Off” (Wył.).
Zerowanie ustawień
wyświetlania
UWAGA: Funkcja Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny) zapewnia większy kontrast w przypadku wyboru zaprogramowanego trybu Game (Gry)
lub Movie (Film).
Wybierz tą opcję, aby przywrócić domyślne ustawienia wyświetlania.
Pozostałe ustawienia
Wybierz tą opcję, aby dopasować ustawienia dla menu OSD, np. język menu OSD, czas wyświetlania menu na ekraniem itd.
Język
Opcja Language (Język) umożliwia ustawienie wyświetlania menu OSD w jednym z ośmiu języków (angielski, hiszpański, francuski, niemiecki,
portugalski brazylijski, rosyjski, chiński uproszczony lub japoński).
Przezroczystość menu
Wybierz ta opcję, aby mienić przezroczystość menu poprzez nacisnięcie
Czasomierz menu
Czas wyświetlania menu OSD: Ustaw czas, przez jaki menu OSD ma być aktywne od ostatniego momentu, kiedy przycisk był naciśnięty.
Blokowanie menu
Użyj przycisk
lub
lub
prycisku (minimum: 0 ~ maksimum: 100).
, aby ustawić suwak w odstępach 1-sekundowych - od 5 do 60 sekund.
Umożliwia kontrolę dostępu użytkownika do ustawień. Gdy wybrana jest opcja Lock (Blokada), żaden z użytkowników nie ma uprawnień do
ustawiania. Wszystkie przyciski są zablokowane .
UWAGA: Gdy menu OSD jest zablokowane, naciśnięcie przycisku menu powoduje przekierowanie użytkownika bezpośrednio do menu ustawiania
OSD z wybraną opcją OSD Lock (Blokada menu OSD). Wybierz opcję „Unlock” (Odblokowanie), aby odblokować i umożliwić użytkownikom
uzyskanie dostępu do wszystkich ustawień.
Obracanie menu
Umożliwia obracanie menu OSD o 90 stopni w lewą stronę. Możesz ustawić menu zgodnie z rozdziałemObracanie wyświetlania.
Energy Smart
(Inteligentna energia)
Wybór ustawienia on (wł.) lub off (wył.) dla funkcji dynamiczne przyciemnienie.
Funkcja dynamicznego przyciemnienia powoduje automatyczne zmniejszenie poziomu jasności ekranu, jeśli jasne obszary stanowią większą część
wyświetlanego obrazu.
Oszczędność energii dla
dźwięku
Aby wlączyć lub wyłączyć zasilanie dźwięku trybie Power Save (Oszczędność energii).
DDC/CI
DDC/CI (Kanał wyświetlanych danych/interfejs poleceń) umożliwia monitorowanie parametrów (jasność, balans kolorów, itd.), aby można je było
ustawiać programowo przy użyciu komputera. Możesz wyłączyć tą funkcję poprzez wybranie opcji „Disable” (Wyłącz).
Włącz tą funkcję w celu zapewnienia najlepszej funkcjonalności użytkownikom oraz optymalnej wydajności monitora.
Dostosowywanie monitora Pomaga wyeliminować drobne przypadki zatrzymywania się obrazu. W zależności od stopnia zatrzymywania się obrazu, uruchomienie programu
LCD
może zająć dłuższą chwilę. Możesz włączyć tą funkcję poprzez wybranie opcji „Enable” (Włącz).
Przywracanie ustawień fa
brycznych
Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień menu OSD do wartości fabrycznych.
Personalizowanie
Użytkownicy mogą wybrać funkcję „Preset Modes” (Zaprogramowane tryby), „Brightness/Contrast” (Jasność/Kontrast), „Auto Adjust” (Autom.
regulacja), „Input Source” (Źródło wejścia), „Aspect Ratio” (Współczynnik proporcji) lub „Menu Rotation” (Obracanie menu) i ustawić ją jako klawisz
skrótu.
Uwaga: Ten monitor ma wbudowaną funkcję automatycznego kalibrowania jasności w celu kompensacji starzenia się diod LED.
Komunikaty ostrzegawcze OSD
Po włączeniu funkcji Energy Smart (Inteligentna energia) lub Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny) (w zaprogramowanym trybie: Game (Gry) lub Movie (Film)) funkcja
ręcznej regulacji jasności jest niedostępna.
Gdy monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, pojawi się następujący komunikat:
Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować sygnału odbieranego z komputera. Informacje dotyczące poziomych i pionowych zakresów adresowania częstotliwości tego
monitora znajdują się w części Specyfkacje monitor a. Zalecany tryb to 1440 x 900 (dla P1913)/1280 x 1024 (dla P1913S)/1680 x 1050 (dla P2213).
Przed wyłączeniem funkcji DDC/CI pojawi się następujący komunikat. Gdy monitor przechodzi do trybu oszczędzania energii, pojawi się następujący komunikat: Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do OSD
Po naciśnięciu dowolnego przycisku innego niż przycisk zasilania pojawi się jeden z następujących komunikatów, w zależności od wybranego źródła wejścia:
Wejście VGA/DVI-D/DP
Jeśli wybrane zostanie wejście VGA, DVI-D lub DP oraz odpowiedni kabel nie będzie podłączony, wyświetlone zostanie poniższe przestawne okno dialogowe.
lub Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów.
lub
Ustawianie maksymalnie rozdzielczości
Aby ustawić maksymalną rozdzielczość dla monitora:
W systemie Windows Vista ® lub Windows® 7:
1.
2.
3.
4.
Kliknij prawym przyciskiem pulpit i wybierz Personalizacja.
Kliknij Zmień ustawienia wyświetlania.
Przesuń suwak w prawo, naciskając i przytrzymując lewy przycisk myszy, i ustaw rozdzielczość ekranu.
Kliknij OK.
Jeśli nie wyświetla się zalecana rozdzielczość, może okazać się konieczna aktualizacja sterownika grafki. Z ależnie od rodzaju komputera wykonaj jedną z następujących procedur:
Jeżeli masz komputer stacjonarny lub przenośny frm y Dell:
Przejdź na stronę support.dell.com, wprowadź numer z etykiety serwisowej i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty grafcznej.
Jeżeli używasz komputera frm y innej niż Dell (przenośny lub stacjonarny):
Przejdź na stronę pomocy technicznej posiadanego komputera i pobierz najnowsze sterowniki karty grafcznej.
Przejdź na stronę sieci Web producenta karty grafcznej i pobierz najnowsz e sterowniki.
Używanie panelu dźwiękowego Dell
Pasek dźwiękowy Dell to dwukanałowy system stereo z możliwością montażu w wyświetlaczach płaskoekranowych Dell. Pasek dźwiękowy ma obrotowe pokrętło głośności i Włącznik/Wyłącznik do
regulacji całego systemu, niebieską diodę LED wskazującą zasilanie i dwa gniazda słuchawek.
1.
Zamocuj mechanizm
2.
Zasilanie/regulacja głośności
3. Złącza słuchawek
4.
Wskaźnik zasilania
Używanie nachylenia, obrotu w poziomie i pionowego wydłużenia
UWAGA: Aby zainstalować inne podstawa, prosimy zwrócić się do odpowiedniej instrukcji konfgur acji stoiska instrukcje dotyczące
instalowania.
Nachylenie, obrót w poziomie
Po przymocowaniu stojaka do monitora można pochylać i obracać monitor tak, aby uzyskać najlepszy kąt wyświetlania.
UWAGA: Podstawa jest odłączona od monitora po jego dostarczeniu z
fabryki.
Wydłużenie w pionie UWAGA: Podstawę można wydłużyć w pionie do 130 mm. Na poniższych rysunkach przedstawiono sposób
wydłużania podstawy w pionie.
Obracanie monitora
Przed obróceniem monitor powinien zostać całkowicie wydłużony w pionie (Wydłużenie w pionie) i w pełni przechylony (Nachylanie) do góry w celu uniknięcia uderzenia jego dolnej krawędzi.
UWAGA: Do korzystania z funkcji obrotu wyświetlacza (widok poziomy a widok pionowy) w przypadku komputera frm y Dell wymagany jest zaktualizowany sterownik karty grafcznej, który
nie jest dostarczany wraz z tym monitorem. Aby pobrać sterownik karty grafcznej, prz ejdź na stronę support.dell.com i w sekcji pobierania wyszukaj najnowszych aktualizacji dla
sterowników wideo.
UWAGA: W trybie widoku pionowego może wystąpić pogorszenie wydajności w przypadku używania aplikacji intensywnie korzystających z grafki (gry 3D itd.)
Dostosowywanie ustawień wyświetlania obrotu danego systemu
Po obróceniu monitora należy wykonać poniższą procedurę w celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu danego systemu.
UWAGA: Jeśli monitor używany jest z komputerem innym niż frm y Dell, należy przejść na witrynę sieci Web sterownika karty grafcznej lub witrynę sieci W eb producenta komputera w celu
uzyskania informacji dotyczących obracania danego systemu operacyjnego. W celu dostosowania ustawień wyświetlania obrotu:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz polecenie Właściwości.
2. Wybierz kartę Ustawienia i kliknij przycisk Zaawansowane.
3. Jeśli kartą grafczną jest karta A TI, wybierz kartę Rotation (Obrót) i ustaw preferowany obrót.
Jeśli kartą grafczną jest karta nVidia, kliknij kartę nVidia, w lewej kolumnie wybierz pozycję NVRotate, a następnie wybierz preferowany obrót.
Jeśli kartą grafczną jest karta Intel ®, wybierz kartę Intel, kliknij pozycję Graphic Properties (Właściwości grafki), wybierz kartę Rotation (Obrót), a następnie ustaw preferowany obrót.
UWAGA: Jeśli opcja obrotu nie jest widoczna lub nie działa ona prawidłowo, przejdź na stronę support.dell.com i pobierz najnowszy sterownik karty grafcznej. Powrót do spisu treści
Powrót do spisu treści
Wykrywanie i usuwanie usterek
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213
Autotest
Wbudowana diagnostyka
Powszechne problemy
Problemy specyfczne dla produktu
Problemy dotyczące Uniwersalnej magistrali szeregowej
Problemy z panelem dźwiękowym Dell™
PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do Instrukcji bezpieczeństwa.
Autotest
Monitor udostępnia funkcję automatycznego testu funkcji, umożliwiającej sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowo podłączone ale ekran monitora pozostaje
ciemny, należy uruchomić automatyczny test monitora, wykonując następujące czynności:
1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel video od złącza z tyłu komputera. Aby zapewnić prawidłowe działanie autotestu, odłącz kable wideo od złączy z tyłu komputera.
3. Włącz monitor.
Na ekranie powinno zostać wyświetlone pływające okno dialogowe (na czarnym tle), jeżeli monitor nie wykrywa sygnału video i działa prawidłowo. W czasie trybu autotestu, dioda zasilania LED
ma niebieski kolor. Również, w zależności od wybranego wejścia, będzie przewijane na ekranie w sposób ciągły, jedno z pokazanych poniżej okien dialogowych.
lub
lub 4. To okno jest również wyświetlane podczas normalnego działania systemu, jeżeli zostanie odłączony lub uszkodzony kabel video.
5. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel video; następnie włącz komputer i monitor.
Jeżeli po zastosowaniu poprzedniej procedury, na ekranie monitora nadal nie ma obrazu, sprawdź kontroler video i komputer; monitor działa prawidłowo.
Wbudowana diagnostyka
Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne pomagające w określeniu, czy występujący nietypowy wygląd ekranu jest wewnętrznym problemem monitora lub komputera i karty grafcznej.
UWAGA: Wbudowaną diagnostykę możesz uruchomić tylko, kiedy przewód wideo jest odłączony i monitor jest w trybie samotestu.
Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę:
1.
2.
3.
4.
5.
Upewnij się, czy ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu).
Odłącz kabel(e) wideo od złącza z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie teraz do trybu autotestu.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przyciski 1 i 4 na panelu przednim. Pojawi się szary ekran.
Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
Ponownie naciśnij przycisk 4 na panelu przednim . Kolor ekranu zmieni się na czerwony.
6. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie występują nieprawidłowości.
7. Powtórz czynności 5 i 6 w celu sprawdzenia wyświetlania na ekranach zielonym, niebieskim, czarny i białym.
Test jest zakończony po wyświetleniu białego ekranu. W celu zakończenia, naciśnij ponownie przycisk 4. Jeśli nie wykryto żadnych nieprawidłowości obrazu ekranowego z użyciem wbudowanego narzędzia diagnostycznego oznacza to, że monitor działa normalnie. Sprawdź kartę video i komputer.
Powszechne problemy
Następująca tabela zawiera ogólne informacje dotyczące powszechnych problemów z monitorem, które mogą wystąpić i możliwe rozwiązania tych problemów.
Powszechne symptomy
Brak video/Wyłączona dioda LED
zasilania
Co się dzieje
Brak obrazu
Możliwe rozwiązania
Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany.
Sprawdź, czy działa prawidłowo gniazdo zasilania, używając dowolnego innego urządzenia elektrycznego.
Upewnij się, że został do końca naciśnięty przycisk zasilania.
Upewnij się, że przyciskiem Input Source Select (Wybór źródła wejścia) wybrane zostało prawidłowe źródło
wejścia.
Brak video/Włączona dioda LED
zasilania
Brak obrazu lub brak jasności
Zwiększ elementy sterowania jasności i kontrastu poprzez OSD.
Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora.
Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Upewnij się, że przyciskiem Input Source Select (Wybór źródła wejścia) wybrane zostało prawidłowe źródło
wejścia.
Słaba ostrość
Obraz niewyraźny lub nieostry
Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.
Wyreguluj elementy sterowania Faza i Zegar pikseli poprzez OSD.
Wyeliminuj przedłużacze wideo
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Ustaw rozdzielczość wideo na prawidłowy format obrazu.
Drżący/niestabilny obraz video
Falujący obraz lub przerywanie ruchu
Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.
Wyreguluj elementy sterowania Faza i Zegar pikseli poprzez OSD.
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Sprawdź czynniki środowiskowe.
Zmień usytuowanie monitora i wykonaj test w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele
Na ekranie LCD pojawiają się plamy
Klika razy włącz i wyłącz zasilanie.
Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii LCD.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Delll, pod adresem:
support.dell.com.
Wypalone piksele
Na ekranie LCD pojawiają się jasne
plamy
Klika razy włącz i wyłącz zasilanie.
Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii LCD.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat jakości i zasad dotyczących pikseli monitora Delll, pod adresem:
support.dell.com.
Problemy z jasnością
Obraz za ciemny lub za jasny
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.
Wyreguluj elementy sterowania jasności i kontrastu poprzez OSD.
Zniekształcenia geometryczne
Ekran nie jest prawidłowo
wyśrodkowany
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.
Ustawienia poziomego i pionowego kontroli poprzez OSD.
UWAGA: Podczas używania DVI-D/DisplayPort, nie są dostępne regulacje
pozycjonowania.
Poziome/pionowe linie
Na ekranie wyświetla się jedna lub
więcej linii
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.
Wyreguluj poprzez OSD elementy sterowania Faza oraz Zegar pikseli.
Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy linie te występują również w trybie automatycznego
testu.
Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
Uruchom wbudowaną diagnostykę.
UWAGA: Podczas używania DVI-D/DisplayPort, nie są dostępne regulacje Zegar pikseli i
Faza.
Problemy dotyczące synchronizacji
Obraz na ekranie jest pomieszany lub
pourywany
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.
Wyreguluj poprzez OSD elementy sterowania Faza oraz Zegar pikseli.
Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy również w trybie autotestu obraz jest również pomieszany.
Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.
Zagadnienia związane z
bezpieczeństwem
Widoczny dym lub iskry
Nie należy podejmować żadnych czynności usuwania usterek.
Natychmiast skontaktuj się z frma Dell.
Okresowe problemy
Wadliwe działanie monitora pojawia się i
zanika
Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany.
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu pojawiają się
okresowe problemy.
Brakujące kolory
Brak kolorów obrazu
Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora.
Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany.
Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
Nieprawidłowe kolory
Niewłaściwe kolory obrazu
Zmień tryb Ustawienie kolorów w menu OSD Ustawienie kolorów na Grafka lub Video , w zależności od aplikacji.
Wypróbuj innych wstępnych ustawień kolorów w menu OSD Ustawienia kolorów. Wyreguluj wartość R/G/B w menu
OSD Ustawienia kolorów, jeśli wyłączona jest funkcja Zarządzanie kolorami.
Zmień Format wejścia kolorów na PC RGB lubr YPbPr w menu OSD Ustawienia zaawansowane.
Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Utrzymywanie się stałego obrazu na
monitorze po pozostawieniu go przez
dłuższy czas
Na ekranie pojawia się słaby cień z
obrazu statycznego Użyj funkcji Zarządzanie zasilaniem w celu wyłączenia monitora w czasie, gdy nie jest używany (dalsze informacje
znajdują się w części Tryby zarządzania zasilaniem).
Alternatywnie, użyj dynamicznie zmieniającego się wygaszacza ekranu.
Problemy specyfczne dla produktu
Specyfczne symptomy
Za mały obraz na ekranie
Co się dzieje
Obraz jest wyśrodkowany na ekranie ale
nie wypełnia całego obszaru widzenia
Możliwe rozwiązania
Sprawdź ustawienie Współczynnik skali w menu OSD Ustawienia obrazu
Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Nie można wyregulować monitora
przyciskami na panelu przednim
OSD nie wyświetla się na ekranie
Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go z powrotem i włącz monitor.
Sprawdź, czy jest zablokowane menu OSD. Jeśli tak w celu odblokowania naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund
przycisk nad przyciskiem zasilania. Patrz Blokada menu.
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu
elementów sterowania użytkownika
Brak obrazu, światło diody LED jest
niebieskie
Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, poprzez
przesunięcie myszy lub naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze.
Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby podłącz go ponownie.
Zresetuj komputer lub odtwarzacz video.
Obraz nie wypełnia całego ekranu.
Obraz nie wypełnia wysokości lub
szerokości ekranu
Jest to spowodowane różnymi formatami video (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać na całym
ekranie.
Uruchom wbudowaną diagnostykę.
UWAGA: Po wybraniu trybu DVI-D, nie jest dostępna funkcja Automatyczn regulacja .
Problemy dotyczące USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa])
Specyfczne symptomy
Nie działa interfejs USB
Co się dzieje
Nie działają urządzenia peryferyjne USB
Możliwe rozwiązania
Sprawdź, czy monitor jest WŁĄCZONY.
Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych.
Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Wyłącz, a następnie włącz ponownie monitor.
Uruchom ponownie komputer.
Niektóre urządzenia USB, takie jak zewnętrzny przenośny dysk twardy, wymagają zasilania prądem o wyższej
mocy; podłącz urządzenie bezpośrednio do systemu komputerowego.
Wolne działanie wysokiej szybkości
interfejsu USB 2.0.
Wolne działanie lub brak działania
urządzeń peryferyjnych wysokiej
szybkości interfejsu USB 2.0
Sprawdź, czy komputer obsługuje USB 2.0.
Niektóre komputery posiadają porty USB 2.0 i USB 1.1. Sprawdź, czy używany jest prawidłowy port USB. Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych.
Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych). Uruchom ponownie komputer.
Problemy z panelem dźwiękowym Dell™
Powszechne symptomy
Brak dźwięku
Co się dzieje
Brak zasilania panela dźwiękowego wyłączony wskaźnik zasilania
Możliwe rozwiązania
Przekręć pokrętło zasilania/poziomu głośności znajdujące się na Soundbar w prawą stronę do środkowej pozycji;
sprawdź, czy wskaźnik zasilania (niebieska dioda LED) świeci się na Soundbar.
Sprawdź, czy przewód zasilający z Soundbar podłączony jest do zasilacza.
Brak dźwięku
Panel dźwiękowy jest zasilany włączony wskaźnik zasilania
Podłącz kabel wejścia liniowego audio do gniazda wyjścia audio komputera.
Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości maksymalne.
Odtwórz klika elementów audio z komputera (np. płytę audio CD lub MP3).
Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aby
zwiększyć poziom głośności.
Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio.
Wykonaj test panela dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD).
Zniekształcony dźwięk
Jako źródło dźwięku wykorzystywana
jest karta dźwiękowa komputera
Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem.
Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda karty dźwiękowej.
Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości środkowe.
Zmniejsz głośność aplikacji audio.
Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby
obniżyć poziom głośności.
Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio.
Wykonaj usuwanie problemów karty dźwiękowej komputera.
Wykonaj test panela dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz
MP3).
Zniekształcony dźwięk
Używane jest inne źródło audio
Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem.
Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda źródła audio.
Zmniejsz głośność źródła audio.
Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby
obniżyć poziom głośności.
Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio.
Niezrównoważone wyjście dźwięku
Dźwięk tylko z jednej strony panela
dźwiękowego
Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem.
Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda karty dźwiękowej lub źródła audio.
Ustaw wszystkie elementy sterowania balansem audio systemu Windows (L-R) na pozycję środkową.
Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio.
Wykonaj usuwanie problemów karty dźwiękowej komputera.
Wykonaj test panelu dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD).
Niski poziom głośności
Głośność jest za mała
Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem.
Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panela dźwiękowego w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, na
maksymalną głośność.
Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości maksymalne.
Zwiększ głośność aplikacji audio.
Wykonaj test panela dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz
MP3).
Powrót do spisu treści
Powrót do spisu tresci
Dodatek
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213
Instrukcje bezpieczeństwa
Uwaga FCC (tylko USA) Kontaktowanie się z frmą Dell
PRZESTROGA: Instrukcje bezpieczeństwa
PRZESTROGA: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w dokumentacji, może spowodować narażenie na
porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, patrz Przewodnik informacyjny produktu.
Uwaga FCC (tylko USA)
Uwaga FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można uzyskać na stronie sieci web przepisów zgodności, pod adresem www.dell.com\regulatory_compliance.
Kontaktowanie się z frmą Dell
Klienci w USA powinni dzwonić na numer 800-WWW-DELL (800-999-3355).
UWAGA: Jeżeli nie masz włączonego połączenia internetowego, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, dokumencie zakupu, w
liście przewozowym, na rachunku lub w katalogu produktów Dell.
Dell oferuje kilka opcji wsparcia i serwisu on-linie lub telefonicznego. Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre z usług mogą być w Twoim
rejonie niedostępne. Aby skontaktować się z Dell w sprawie sprzedaży, wsparcia technicznego lub problemów serwisowanych klientów:
1.
Wejdź na stronę support.dell.com
2.
Zweryfkuj swój kr aj lub region w rozwijalnym menu Wybierz kraj/region na dole strony. 3.
Kliknij Kontakt na module po lewej stronie.
4.
Wybierz łącze do odpowiedniej usługi lub wsparcia zależnie od potrzeby.
5.
Wybierz sposób kontaktu z Dell, który jest dla Ciebie wygodny.
Powrót do spisu tresci
Powrót do spisu tresci
Ustawienia monitora
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213 Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza
W celu optymalnego ustawienia wydajności wyświetlacza podczas korzystania z systemów operacyjnych Microsoft Windows®, rozdzielczość wyświetlacza należy ustawić
na 1440 x 900 (dla P1913)/1280 x 1024 (dla P1913S)/1680 x 1050 (dla P2213) pikseli, poprzez wykonanie nastepujących czynności:
W systemie Windows Vista ® lub Windows® 7:
1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij Personalizacja.
2. Kliknij Zmień ustawienia wyświetlania.
3. Przesuń suwak w prawo, naciskając i przytrzymując lewy przycisk myszy, i ustaw rozdzielczość ekranu.
4. Kliknij OK
Jeśli nie wyświetla się zalecana rozdzielczość, może okazać się konieczna aktualizacja sterownika grafki. W ybierz scenariusz z wymienionych ponizej opcji, który
najlepiej opisuje uzywany system komputerowy i wykonaj zamieszczone wskazówki:
1: Jesli posiadasz komputer Dell™ typu desktop lub przenosny komputer Dell™ z dostepem do Internetu.
2: Jesli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenosny lub karte grafczna, innej marki niz Dell™.
Powrót do spisu tresci
Powrót do spisu tresci
Ustawienia monitora
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213 Jesli posiadasz komputer Dell™ typu desktop lub przenosny komputer Dell™ z
dostepem do Internetu
1. Przejdz na strone sieci web http://support.dell.com, wprowadz znak serwisowy i pobierz najnowszy sterownik do posiadanej karty grafcznej.
2. Po instalacji sterowników do karty grafcznej, spróbuj ponownie usta wic rozdzielczosc na 1440 x 900 (dla P1913)/1280 x 1024 (dla P1913S)/1680 x 1050
(dla P2213).
UWAGA: Jesli nie mozna ustawic rozdzielczosci na 1440 x 900/1280 x 1024/1680 x 1050 nalezy skontaktowac sie z Dell™ w celu sprawdzenia, czy karta grafczna
obsluguje te rozdzielczosci. Powrót do spisu tresci
Powrót do spisu tresci
Ustawienia monitora
Przewodnik użytkownika monitora Dell™ P1913/P1913S/P2213 Jesli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenosny lub karte grafczna, innej
marki niz Dell™
W systemie Windows Vista ® lub Windows® 7:
1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij Personalizacja.
2. Kliknij Zmień ustawienia wyświetlania.
3. Kliknij Ustawienia zaawansowane.
4. Zidentyfkuj posiadan y kontroler grafczn y na podstawie napisu w górnej czesci okna (np. NVIDIA, ATI, Intel, itd.).
5. Sprawdz obecnosc aktualizacji sterownika na stronie sieci web dostawcy karty grafcznej (na przyklad, http://www.ATI.com OR http://www.NVIDIA.com ).
6. Po instalacji sterowników do karty grafcznej, spróbuj ponownie usta wic rozdzielczosc na 1440 x 900 (dla P1913)/1280 x 1024 (dla P1913S)/1680 x 1050
(dla P2213).
UWAGA: Jeśli nie można ustawić zalecanej rozdzielczości, należy skontaktować się z producentem komputera lub rozważyć zakupienie karty grafcznej z obsługą
tej rozdzielczości. Powrót do spisu tresci
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising