AT&T | E2715B | Hur tycker du att kultur ska vara? Vad är kultur för dig?

Hur tycker du att kultur ska vara?
Vad är kultur för dig?
Region Västerbotten arrangerar en träff den 29 oktober i Storuman där vi vill att du som är
mellan 16 och 26 år deltar!
Var? Luspengymnasiet Storuman
När? 29 oktober (Övernattar du anländer du 28 oktober)
Tid? 09.00-16.30
Varför? Vi behöver hjälp att få unga människors perspektiv på vår nya kulturplan, vi vill höra
dina åsikter och inspel om kulturlivet i Västerbotten! Läs mer om Västerbottens kulturplan här www.regionvasterbotten.se/kultur/kulturplan Metoden? Vi kommer att använda oss av en
inflytandeprocess som Åsa och Malena från Riksteatern håller i. Metoden är en del av
Riksteaterns projekt ”Inflytandeprojektet” (www.inflytandeprojektet.riksteatern.se) och syftet
med en inflytandeprocess är dels att unga ska påverka de regionala kulturplanerna men
också att inspirera unga till fortsatt engagemang i kulturpolitiken.
Hoppas att du vill anta uppgiften! Klicka på länken för att anmäla dig (anmäl senast 22
oktober)! - https://docs.google.com/forms/d/1W52XP32sKj_Ub5k9dgmt1VPLs3_QnzidxNWZLJJToc/viewform?usp=send_form
Praktisk information: Vi har abonnerat en buss som kommer att avgå den 28 oktober från
Skellefteå, bussen stannar på följande platser (Skellefteå-Robertsfors-Umeå-Vännäs-Lycksele
-Storuman) Mer info om detta får du efter att du anmält dig. Om du vill ta dig dit på annat sätt
se till att spara kvittot så får du ersättning för din resa. Om du ansluter dagen innan ingår
boende på Hotell Toppen i Storuman och för de som vill så hänger vi på Aktivitetshuset
Aktiviteten under kvällen. Frukost, fika och lunch ingår 29 oktober.
Har du frågor hör av dig till – linn.edlund@regionvasertbotten.se, 070 54 65 793
Program
Sprid
gärna informationen till polare, din förening eller i din skola!
I samband med träffen anordnas en konferens på temat barn och ungas rätt till kultur. Vi kommer att
Har du frågor, hör av dig till Linn - linn.edlund@regionvasterbotten.se, 070 54 65 793
påbörja dagen tillsammans med dem och avsluta dagen med ett gemensamt panelsamtal.
Inflytandeprocessen är en aktivitet inom ramen för projektet Mötesplats
Västerbotten. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor - Ung och Aktiv i Europa, delprogram 5.1 – Möten
mellan ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken,
Region Västerbotten och Länsbygderådet Västerbotten.
09.00 Dörrarna öppnar, morgonfika samt incheckning.
09.30 Inledning av Nina Björby (S), ordförande för Kulturberedningen Region Västerbotten samt
Storumans kommunalråd Tomas Mörtsell (C).
09.45 – 12.00 Unga tar över kulturplanen! Processledare: Åsa Lundmark och Malena Wellander,
Riksteatern.
12.00 Lunch Café Akkan
13.00 – 15.00 Unga tar över kulturplan – fortsättning
15.00 – 16.30 Panelsamtal om inflytande
Moderator: Åsa Lundmark, Riksteatern Norrbotten
16.30 Avslutning
17.00 cirka, Bussen avgår
Download PDF

advertising