ROYAUME DE BELGIQUE - KONINKRIJK BELGIE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE - BESTUUR HANDELSBELEID
OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (OPRI)
DIENST VOOR DE INDUSTRIELE EIGENDOM (DIE)
RECUEIL DES
Brevets d'invention
__________________
TABLES 1998 TABELLEN
Tome 2 – Deel 2
_________________
VERZAMELING VAN DE
Uitvindingsoctrooien
BREVETS D'INVENTION 1998
UITVINDINGSOCTROOIEN 1998
ERFINDUNGS-PATENTE 1998
PATENTS FOR INVENTIONS 1998
TABLES DES BREVETS EUROPEENS
TABELLEN VAN DE EUROPESE OCTROOIEN
Cette partie contient les tables des brevets
Européens, publiés au cours de l'année en
question, et qui ont eu effet en Belgique.
Dit gedeelte omvat de Europese octrooien,
gepubliceerd in de loop van het betrokken
jaar, en die uitwerking gekregen hebben
in België.
1998
SOMMAIRE
INHOUD
PAGES / BLZ.
I
TABLE NUMERIQUE DES BREVETS PUBLIES
1
I NUMERIEKE TABEL VAN DE GEPUBLICEERDE
OCTROOIEN
II
TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES
BREVETES
31
II ALFABETISCHE TABEL VAN DE NAMEN VAN DE
OCTROOIHOUDERS
III
TABLE ANALYTIQUE DES INVENTIONS
BREVETEES
176
III ANALYTISCHE TABEL VAN DE GEOCTROOIEERDE
UITVINDINGEN
IV TABLE NUMERIQUE DES BREVETS REVOQUES
308
IV NUMERIEKE TABEL VAN DE HERROEPEN
OCTROOIEN
V TABLE ALPHABETIQUE DES TITULAIRES DES
BREVETS REVOQUES
320
V ALFABETISCHE TABEL VAN DE OCTROOIHOUDERS
VAN DE HERROEPEN OCTROOIEN
VI TABLE NUMERIQUE DES BREVETS RETABLIS
332
VI NUMERIEKE TABEL VAN DE HERSTELDE
OCTROOIEN
VII TABLE ALPHABETIQUE DES BREVETS RETABLIS
333
VII ALFABETISCHE TABEL VAN DE HERSTELDE
OCTROOIEN
VIII ERRATA - ADDENDA
334
VIII ERRATA - ADDENDA
I
TABLE NUMERIQUE DES BREVETS PUBLIES
Relative aux brevets publiés au cours de l'année 1998
NUMERIEKE TABEL VAN DE GEPUBLICEERDE OCTROOIEN
Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar 1998
_____________________________________________________________________________
LEGENDE
Col 1 : N° du brevet
Kol 1 : Octrooinummer
Col 2 : Fascicule
Kol 2 : Aflevering
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0200344
11
0366041
08
0411944
06
0437856
04
0218717
07
304
04
0412027
01
0438216
03
0219930
04
0367209
08
153
09
332
04
0220902
04
220
01
232
04
343
07
0231070
06
0368000
01
445
402
06
0239859
01
425
03
588
10
519
05
0240137
08
752
03
700
03
605
06
0241487
04
819
01
0413622
02
684
09
0242176
03
0370163
12
706
09
796
08
0248030
06
171
06
988
05
0439095
05
0252278
188
0414314
01
318
05
0253678
10
205
07
870
09
508
04
0254593
04
0371857
10
0415180
12
692
03
0255834
04
0372353
10
569
07
797
03
0256092
04
0373048
09
688
12
0440202
05
0258020
09
411
01
732
01
333
12
978
10
0374165
09
999
07
0441667
04
0263561
05
929
03
0416082
01
945
05
668
01
0375184
01
544
12
0442541
01
0265116
03
402
03
872
02
631
03
497
01
959
03
0417271
12
807
05
0267802
03
0378428
03
584
02
843
0268287
03
445
05
586
996
04
0269445
03
636
04
0418733
01
0443059
06
0272009
03
0379367
04
0419018
10
641
04
561
06
556
01
254
06
871
07
0274826
08
899
04
369
04
0444157
07
0275598
01
0380651
03
564
08
339
07
790
11
0382182
09
0420085
752
11
0277834
05
391
12
467
02
0445281
08
0280407
08
621
05
938
11
796
0282698
10
838
04
0421367
04
0446174
04
0284603
01
0383799
05
482
05
273
10
754
07
837
02
559
01
589
803
07
0384120
874
05
921
09
0287813
06
0385487
01
0422186
12
0447004
01
0289287
01
0386147
05
215
08
063
10
342
01
668
11
217
01
424
01
0290
04
961
10
339
01
464
08
0294059
01
0387059
06
656
01
634
0295797
01
271
04
0423326
08
877
05
0296611
03
871
10
747
935
0301756
06
0388306
01
786
12
0448091
08
0303972
01
356
07
818
01
115
01
0304971
02
0389913
06
894
11
126
12
0305850
0390112
01
0424220
03
180
05
0306190
04
799
03
0425099
08
663
11
0307592
994
12
0426288
04
704
06
0309095
05
0391438
02
300
06
858
01
569
06
605
03
382
01
0449359
05
0312964
07
0392384
02
605
11
770
12
0314418
09
0393938
08
636
06
985
01
0317355
07
0394277
01
785
09
0450634
03
0318296
08
379
01
906
01
786
10
512
06
475
11
0427111
897
06
0319178
03
769
01
247
03
0451049
10
0321464
12
932
03
293
03
085
0322912
06
959
632
01
141
11
0324660
06
0395219
09
651
09
244
12
0326120
04
293
06
741
01
804
08
329
10
706
08
0428052
01
0452137
09
0327039
05
853
06
276
09
294
07
766
04
902
616
03
470
03
0329198
06
0396625
05
758
01
840
10
0330339
04
0397664
01
0429234
10
850
02
922
0398148
04
311
01
916
07
0331072
08
230
01
397
01
0453048
06
0332514
05
693
09
480
04
127
08
0333454
06
694
09
570
01
650
02
0334484
03
695
09
628
09
731
08
0337359
10
697
09
710
08
761
07
815
12
753
09
770
05
0454026
06
0338393
10
0399348
821
12
058
0339618
08
998
0430551
01
126
10
0341973
07
0400722
01
887
06
307
06
0344907
09
841
09
0431291
413
10
0345598
971
07
540
511
06
0346463
10
0401790
739
12
531
01
766
0402646
07
882
02
813
09
0348290
04
856
01
954
01
0455512
09
0349505
09
0403139
08
0432642
06
905
06
633
07
657
01
732
02
0456118
940
978
01
748
02
152
0350168
04
0405343
838
03
237
0351330
09
425
08
984
03
333
05
677
04
446
04
0433260
03
447
07
789
11
0406286
05
436
06
599
05
0357042
03
357
01
827
03
698
07
0358154
12
919
846
804
03
194
05
0407561
12
0434212
06
0457165
01
0359010
01
0408511
03
394
08
477
01
756
01
699
01
965
05
0458064
02
0360292
08
804
0435081
08
171
578
08
990
03
0436001
06
536
03
869
01
0409617
11
674
09
624
04
0361284
06
0410326
10
0437179
04
684
11
0363053
01
498
06
290
05
988
04
380
11
934
10
297
07
0459208
07
991
03
0411733
488
01
630
08
0364344
05
923
01
515
01
0460052
04
---------------------------------------------------------------------------1
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0460058
08
0476016
10
0488544
01
0499501
08
152
03
018
04
762
05
524
06
362
400
01
769
04
528
04
511
455
11
984
09
559
06
561
500
01
0489010
11
562
05
738
09
555
018
12
620
02
769
05
780
05
034
01
834
862
03
781
06
054
03
880
997
09
806
06
159
01
0500188
09
0461039
09
0477107
01
308
09
401
08
160
03
444
04
327
418
03
252
06
507
12
379
07
594
01
268
05
681
03
547
07
616
402
07
894
12
555
01
689
03
537
10
902
02
779
01
699
06
655
05
944
05
780
11
727
01
0462009
10
971
01
869
11
734
02
183
06
0478075
11
918
12
745
06
204
01
155
01
0490008
06
761
02
206
07
620
03
031
11
791
02
365
01
732
09
063
04
799
01
496
02
741
02
315
05
914
01
0463053
05
0479359
12
380
02
944
10
181
05
392
01
966
11
0501118
884
09
394
12
0491057
12
267
971
02
436
01
664
03
370
0464009
05
445
03
668
02
784
11
425
557
07
757
01
821
12
533
754
08
813
12
0502100
01
547
05
948
08
938
09
314
573
0480006
951
08
388
01
590
09
062
01
0492126
01
792
11
600
069
12
294
927
03
832
073
06
306
06
977
06
846
04
377
04
421
02
0503002
03
0465368
05
418
08
569
11
031
04
529
04
538
09
707
02
124
535
06
588
05
0493218
03
162
04
603
01
717
04
476
12
332
08
645
12
840
04
575
09
376
797
0481147
06
635
09
421
01
875
11
214
06
677
422
992
06
225
728
07
486
0466175
01
577
809
03
561
179
03
760
05
878
05
582
01
300
05
774
06
0494089
649
01
838
04
948
03
112
04
765
07
0467045
03
957
435
869
12
185
10
0482074
03
535
02
0504048
06
219
09
077
10
604
10
058
05
248
10
171
12
679
04
064
05
536
11
530
842
04
256
06
708
11
580
01
914
12
281
09
991
08
870
12
955
07
288
06
0468179
04
0483104
0495044
09
291
07
187
03
158
04
077
01
331
07
217
05
299
07
099
06
350
07
401
09
667
02
198
363
01
436
01
796
01
287
05
386
02
547
03
881
01
327
08
541
07
597
06
916
06
391
04
612
01
886
09
0484147
08
398
660
0469520
02
172
05
516
04
0505006
01
537
12
283
04
598
03
012
05
612
329
06
603
10
038
12
0470199
07
330
09
860
07
101
07
565
01
349
08
907
07
210
08
586
07
578
05
950
04
322
09
0471612
01
652
07
0496111
440
07
816
07
754
193
547
03
0472371
10
832
03
222
632
05
500
11
0485045
260
08
767
06
521
06
090
05
373
935
02
714
252
02
570
06
964
06
813
265
07
684
10
981
863
275
10
973
02
0506040
07
888
311
08
0497125
12
059
07
0473241
10
392
09
143
04
149
08
503
05
430
09
150
03
197
06
645
03
584
206
01
347
05
715
08
685
240
04
420
05
721
12
772
303
05
455
01
0474243
04
893
320
545
12
382
05
0486034
01
342
08
616
01
506
05
076
01
356
08
741
09
517
11
285
10
524
07
757
08
561
12
350
03
525
08
807
05
704
02
562
11
738
821
02
785
01
572
01
870
09
825
08
789
01
589
03
890
01
845
03
857
12
622
11
972
12
857
04
0475003
888
04
0498177
04
860
05
110
934
07
301
885
02
241
01
0487097
10
332
916
02
290
12
274
06
899
945
07
291
12
512
08
0499055
0507369
05
364
12
632
03
216
01
568
12
456
02
642
09
290
03
692
03
842
02
719
08
371
04
806
08
905
0488061
11
472
06
816
07
2 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0507836
06
0517054
01
0524647
0530982
12
852
04
109
01
697
10
0531183
04
874
07
203
02
736
01
286
08
945
628
04
808
09
298
01
0508012
08
666
02
864
05
413
08
334
01
758
11
865
04
506
12
335
787
06
891
06
538
04
343
799
01
942
04
585
11
371
02
834
09
0525119
03
633
01
473
10
859
07
138
09
638
01
699
03
869
05
178
11
716
788
06
872
200
10
790
04
796
07
880
03
232
798
06
899
06
906
02
235
810
909
08
989
03
236
04
942
03
0509019
07
0518025
05
291
02
0532034
11
026
03
057
546
03
035
04
382
11
092
605
05
048
08
402
01
326
972
05
055
432
01
343
0526082
09
081
01
466
01
344
145
05
120
01
544
08
408
02
263
02
152
04
562
08
412
02
272
01
173
01
654
06
462
06
339
11
218
03
852
05
466
06
348
02
224
03
920
09
504
07
370
03
341
11
984
06
558
09
402
01
370
05
0510449
604
09
439
02
382
04
580
07
698
09
494
12
546
03
678
03
731
08
544
09
628
04
784
03
742
04
566
11
670
03
842
01
998
06
642
04
715
09
912
01
0519029
649
05
752
12
996
09
049
03
658
09
835
0511108
08
050
07
695
02
943
06
305
09
083
09
986
05
0533153
11
317
04
140
07
0527004
06
275
12
363
01
141
05
109
05
312
04
544
06
148
225
01
335
03
577
218
232
09
337
10
712
03
448
08
340
10
483
03
756
10
463
341
09
550
10
782
12
538
04
398
679
11
903
10
547
05
405
680
11
0512042
04
594
12
682
10
747
01
050
09
696
11
758
01
752
01
074
07
731
01
770
05
849
07
311
02
864
02
785
12
865
01
338
01
898
03
839
12
898
09
351
970
09
851
12
0534034
432
0520032
09
877
12
111
524
148
03
917
01
128
03
661
01
180
12
973
04
216
732
09
200
02
982
08
259
736
07
270
01
0528015
10
384
01
782
12
377
02
096
05
395
11
802
04
406
09
117
09
443
12
805
11
571
09
136
448
12
829
03
584
05
194
564
03
0513157
04
767
12
287
565
09
200
09
777
06
405
04
625
05
511
886
08
527
04
680
07
730
08
941
12
664
05
837
12
849
08
0521334
730
11
869
04
853
12
349
10
741
07
902
948
08
355
12
787
12
0535148
03
966
04
398
859
01
160
07
0514144
12
502
931
07
178
172
04
725
06
0529037
10
234
177
09
743
02
062
07
350
04
187
09
842
09
230
01
504
199
10
963
08
264
06
550
415
05
0522209
300
562
489
01
332
324
720
04
534
04
467
410
02
741
07
695
748
03
421
826
06
791
03
879
11
452
940
01
857
0523222
01
502
09
967
01
932
09
228
08
618
11
0536028
03
0515027
01
288
11
681
11
036
02
228
03
381
767
12
069
04
460
04
406
12
942
05
070
05
518
08
447
948
12
085
698
07
527
10
977
04
196
05
792
05
771
01
0530119
04
208
01
795
08
893
05
148
269
04
934
950
12
177
07
275
04
967
0524076
09
193
319
01
974
12
120
04
265
09
345
04
0516119
01
147
04
313
03
357
07
257
149
328
12
414
09
313
09
155
12
446
01
496
02
410
07
162
11
454
02
584
441
04
251
08
513
01
587
446
03
537
09
517
06
658
01
575
09
558
10
531
670
621
03
564
647
01
786
647
12
579
03
795
04
850
07
797
07
583
861
09
909
03
818
08
604
937
08
0537003
01
---------------------------------------------------------------------------3
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0537053
01
0541930
03
0546573
03
0552060
11
089
05
958
667
07
072
10
191
04
0542021
01
675
01
097
03
201
11
063
767
09
118
03
244
11
099
771
02
142
01
473
04
131
03
971
08
205
07
484
155
0547032
02
240
03
558
07
156
08
072
11
334
08
611
08
190
03
102
07
340
12
619
01
298
04
154
05
448
709
03
314
07
200
504
04
820
05
359
04
390
01
576
02
856
01
361
09
419
02
681
949
07
366
02
446
04
707
03
0538039
07
368
05
492
712
11
196
369
05
701
08
810
05
197
01
373
06
789
04
813
04
214
01
383
05
901
06
817
05
248
02
411
08
958
07
828
03
290
680
01
988
06
853
373
05
689
09
0548019
860
03
393
12
795
01
022
03
879
08
561
807
09
044
880
04
673
860
05
088
897
05
681
882
05
123
10
973
06
754
01
885
12
197
06
0553025
07
810
03
949
03
228
08
028
04
917
03
951
03
344
04
042
04
932
04
961
04
371
03
086
01
951
07
975
03
414
01
167
969
05
979
03
415
02
174
0539014
01
0543015
11
575
01
187
07
035
04
017
02
639
225
01
098
07
063
01
650
04
231
07
117
03
178
01
680
02
234
11
204
01
191
01
714
04
244
12
215
08
192
01
727
04
263
08
216
04
195
01
785
04
294
12
252
09
308
01
812
307
12
258
02
344
821
456
09
281
12
357
838
07
487
344
06
363
01
868
09
495
02
377
06
438
05
967
501
10
421
09
476
02
0549104
05
571
07
442
01
753
05
116
02
581
04
515
10
844
06
273
02
628
522
12
893
04
349
10
688
12
534
09
915
03
359
03
770
553
996
04
366
04
773
767
01
0544049
09
408
07
805
04
778
08
058
445
01
806
05
784
01
148
494
04
837
11
819
203
02
521
905
04
839
304
02
584
07
925
04
900
334
01
591
01
936
931
04
352
05
776
12
959
04
941
08
488
03
796
04
0554007
05
0540036
576
10
798
05
096
10
062
06
602
09
880
09
134
04
067
01
616
01
917
08
344
08
161
05
773
03
976
02
355
01
210
12
779
12
978
05
356
09
217
05
805
12
988
06
389
03
290
01
830
04
0550064
03
390
01
324
12
862
03
108
03
404
09
431
01
874
04
115
09
414
01
437
06
897
10
269
10
418
03
460
07
919
09
291
04
446
11
466
05
992
01
295
05
502
03
561
11
0545042
01
303
01
557
596
08
056
07
308
06
565
635
11
081
12
355
11
648
04
660
06
280
01
394
03
657
700
08
281
519
11
794
07
714
01
314
01
532
04
818
05
728
07
315
01
621
11
877
05
747
09
318
01
833
896
11
854
01
464
10
875
900
859
01
607
01
927
04
930
05
928
703
08
0551064
04
957
04
945
03
741
08
079
0555036
09
946
01
768
03
094
04
087
08
0541088
03
776
07
124
05
088
01
168
03
825
03
154
07
130
09
184
03
862
04
216
04
162
08
216
04
991
12
253
07
182
03
376
06
992
11
329
07
248
05
389
06
0546000
01
378
02
266
09
390
07
046
12
455
07
314
05
391
06
076
05
460
380
12
409
04
124
07
466
06
393
06
437
07
158
01
501
11
424
500
03
200
05
641
454
07
526
212
03
676
04
514
530
01
215
04
755
07
565
556
09
333
02
776
03
587
06
629
12
350
01
783
05
618
08
855
02
409
844
07
646
884
03
445
927
655
05
904
565
08
950
04
664
4 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0555683
11
0559959
0564342
09
0567448
714
976
05
357
01
462
05
723
0560029
07
358
11
472
724
090
411
510
07
739
218
460
10
525
05
742
231
06
477
11
527
04
826
04
237
526
08
602
03
853
244
04
531
03
609
897
05
340
02
611
01
735
10
946
368
02
738
11
752
01
991
04
447
05
741
11
767
07
0556029
05
459
12
756
06
769
053
05
486
01
760
792
01
085
04
519
08
896
837
01
096
09
613
11
924
09
838
098
10
639
07
0565000
851
01
178
03
648
01
007
07
858
207
08
685
08
039
966
213
03
702
08
078
03
982
07
283
02
708
02
090
02
0568014
10
357
02
882
03
113
12
088
06
401
01
892
07
174
11
135
08
424
05
969
12
175
12
193
01
430
977
12
184
06
203
03
465
03
983
09
185
07
275
02
539
0561060
04
233
08
281
07
601
065
02
364
11
321
07
635
148
12
377
01
379
11
692
183
396
01
387
07
731
189
440
12
449
06
790
12
197
459
09
453
05
800
04
224
01
469
07
454
12
815
09
239
475
10
464
01
883
07
362
07
512
496
928
01
442
12
537
02
537
02
0557075
06
448
09
598
04
557
09
131
03
533
06
629
11
564
03
197
10
548
06
640
07
634
12
208
08
558
05
665
03
737
07
225
10
650
08
670
02
750
04
348
04
671
08
671
03
798
385
07
691
01
672
03
848
427
08
692
02
686
03
852
11
440
07
695
05
694
07
898
04
446
02
720
12
789
09
910
451
02
752
04
798
01
915
05
476
10
760
08
887
916
08
525
02
907
09
903
02
942
03
689
04
939
02
994
11
949
02
749
983
06
0566018
08
993
08
765
11
0562081
070
0569020
777
132
06
083
08
032
01
778
142
02
197
10
063
06
790
08
184
10
260
01
075
03
813
199
12
284
01
198
12
825
05
345
316
10
210
01
912
382
355
12
228
06
922
06
386
05
405
03
272
06
941
388
438
11
303
08
949
418
01
462
06
338
08
0558023
04
422
01
463
05
367
05
036
12
450
503
10
508
06
047
05
508
06
504
12
536
04
104
07
645
542
04
537
06
130
04
650
07
548
06
624
08
131
04
706
06
572
04
731
12
142
01
0563011
586
10
756
166
017
10
608
01
798
300
07
030
642
03
802
361
04
042
07
680
04
804
405
04
080
689
05
835
09
410
08
093
08
692
08
941
07
426
05
095
04
709
08
942
09
575
08
287
02
717
02
955
603
08
305
08
721
986
01
630
04
329
03
728
03
988
669
09
340
730
10
995
12
680
03
401
05
801
12
0570042
713
03
549
01
830
045
03
731
07
559
05
836
050
01
808
586
851
055
08
832
06
632
06
874
060
08
993
04
638
890
12
071
01
0559084
04
687
911
08
073
10
158
786
940
07
081
07
203
07
796
01
983
094
06
204
09
819
0567004
03
136
08
259
01
866
09
036
07
140
01
484
12
867
050
07
163
08
533
07
892
08
153
238
11
559
05
917
181
02
244
02
593
05
919
06
197
01
265
01
632
08
933
202
06
273
03
689
975
09
204
283
12
752
01
978
08
234
12
286
09
814
992
285
05
354
835
06
998
300
07
355
899
11
0564013
01
311
10
363
06
909
12
046
07
338
03
370
06
957
208
12
424
07
380
09
---------------------------------------------------------------------------5
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0570518
11
0573769
08
0576951
05
0580430
01
544
777
10
970
01
438
09
574
12
789
0577052
08
451
04
579
03
790
098
08
502
09
587
03
803
107
03
510
10
593
09
856
166
06
519
10
681
04
862
03
206
08
530
09
752
910
01
247
08
532
09
762
01
942
10
250
07
551
773
12
948
03
291
04
576
07
795
999
347
09
579
06
796
0574022
09
417
08
621
06
815
047
07
468
11
662
06
847
078
11
521
03
728
10
849
03
122
07
523
04
804
05
881
128
06
565
11
815
01
942
11
129
10
602
09
844
05
966
08
139
01
646
09
850
05
989
183
08
649
09
875
01
0571104
01
258
01
689
10
885
113
12
271
08
738
07
888
192
07
294
04
796
893
02
245
07
315
05
808
03
896
04
253
11
328
02
829
945
01
261
10
353
08
847
10
947
264
11
369
10
891
05
976
02
290
12
370
03
963
0581005
291
03
372
08
990
03
009
345
08
417
0578043
11
017
03
356
418
091
09
040
12
419
09
454
05
125
04
049
12
474
12
484
07
126
057
518
08
536
10
144
01
083
10
538
07
561
01
147
01
084
09
574
03
597
01
194
02
093
576
03
642
10
247
02
106
05
577
05
679
268
01
112
08
579
04
687
04
301
04
146
01
618
12
729
12
305
03
147
627
08
744
316
04
193
815
09
758
09
321
10
201
819
775
323
03
225
827
11
782
10
377
03
270
828
02
803
455
10
348
03
847
09
820
01
495
05
357
05
848
03
821
03
517
11
452
02
870
854
10
537
09
477
09
939
870
11
538
08
506
09
945
02
0575027
04
539
09
531
06
962
08
090
04
728
07
552
04
978
04
207
08
739
12
620
02
0572092
01
214
03
743
06
640
04
128
07
268
03
750
06
647
03
190
08
349
06
774
07
654
02
288
07
430
08
852
10
664
01
320
01
452
06
872
10
680
01
359
01
479
12
892
09
709
03
432
03
521
10
925
718
09
451
04
522
05
940
04
729
572
10
523
07
983
02
731
630
533
07
0579000
01
751
12
721
03
553
12
004
06
752
12
788
573
10
019
753
12
795
12
575
03
020
01
810
01
820
01
589
10
021
01
835
08
831
695
047
855
07
844
794
138
863
10
845
04
810
08
159
01
882
01
848
844
01
169
09
900
02
852
935
212
04
918
865
11
998
10
215
02
921
07
965
08
0576060
03
230
953
0573024
086
08
257
0582043
117
08
120
06
263
09
110
120
11
185
09
290
01
137
122
08
295
09
295
10
139
09
129
08
306
04
361
08
164
12
130
02
338
10
426
03
180
06
150
03
348
04
444
01
194
185
11
376
05
528
03
209
206
08
397
529
01
288
210
10
398
576
05
328
02
221
04
421
12
664
02
359
273
08
480
06
729
11
360
305
04
506
12
826
11
416
04
315
07
535
07
828
459
01
341
07
547
06
872
09
502
12
353
04
601
06
876
09
526
12
360
08
620
09
922
527
12
403
11
640
01
976
05
543
01
489
08
665
12
0580008
578
05
500
04
724
04
012
03
600
06
510
04
733
03
032
01
692
527
09
740
077
04
764
04
601
10
750
085
03
788
07
606
12
780
11
197
08
790
12
614
05
784
205
04
799
645
04
869
11
217
10
807
668
03
879
267
02
831
694
12
923
05
418
04
841
6 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0582860
10
0585708
05
0588566
05
0592149
12
899
720
01
692
12
176
12
904
727
695
05
183
01
908
05
794
03
701
07
185
12
919
10
804
10
705
04
255
01
921
04
808
752
03
267
06
926
12
829
851
09
298
01
959
04
893
856
01
299
01
968
01
934
04
926
11
320
12
970
943
02
964
08
334
01
0583032
01
998
11
0589184
05
338
03
090
12
0586004
06
202
03
345
12
190
11
072
08
230
08
360
208
05
121
03
237
11
370
265
139
05
285
12
434
10
271
11
206
07
302
02
453
299
237
03
343
478
339
07
321
05
380
594
12
358
12
330
385
636
11
382
12
344
431
06
676
09
443
11
372
01
451
12
704
500
07
379
05
500
04
778
06
561
416
567
07
779
702
03
438
10
738
07
787
703
05
483
11
740
10
790
03
708
555
04
741
03
831
05
717
580
02
754
08
897
774
10
595
12
796
02
924
01
792
01
605
08
807
06
925
01
835
02
634
06
821
06
967
11
848
10
635
06
859
04
0593077
857
658
01
903
079
01
925
06
665
09
908
082
929
10
674
917
08
111
06
932
05
689
0590000
06
112
08
943
12
732
03
007
02
123
01
0584003
05
785
06
018
01
234
01
013
03
820
09
068
08
250
12
046
865
070
02
287
12
052
03
928
095
11
309
02
058
07
939
01
145
09
311
03
062
01
962
150
07
312
12
069
974
210
12
320
05
093
01
982
07
236
332
01
166
03
998
270
05
348
03
175
12
0587015
01
283
357
01
258
01
018
321
01
363
08
294
11
030
325
04
368
12
312
05
044
01
365
05
373
01
354
06
048
11
412
394
04
387
060
03
467
407
05
398
01
070
532
06
511
09
401
072
623
08
513
10
405
09
117
01
656
08
618
04
567
01
121
11
704
02
633
571
12
223
04
709
07
646
12
573
224
07
746
01
649
04
578
05
254
09
748
742
09
594
257
06
757
11
743
01
624
04
258
07
773
01
868
04
657
410
01
799
03
888
659
419
07
887
12
940
02
663
02
431
06
947
02
948
664
461
12
960
12
964
677
473
11
0591020
12
980
01
694
01
476
03
024
07
0594000
07
708
05
492
02
034
12
026
709
493
01
046
12
033
715
12
499
04
058
06
056
729
01
517
02
059
04
063
06
738
04
532
03
069
10
099
06
747
01
550
12
071
11
142
08
762
555
06
095
05
235
12
818
620
01
106
01
260
03
848
11
757
03
178
12
269
07
927
05
786
09
215
05
277
12
0585027
04
838
08
280
09
305
03
132
09
855
01
326
08
329
01
162
10
935
07
339
08
424
12
185
10
944
05
349
03
469
03
190
09
947
05
376
08
478
02
269
06
0588013
389
04
487
05
285
08
018
452
05
518
04
365
12
139
01
463
04
540
369
07
146
492
05
581
07
374
08
148
01
510
12
610
09
379
09
149
570
636
01
475
159
574
713
04
510
230
632
04
760
05
544
02
271
05
731
01
782
01
570
334
11
747
08
788
11
595
374
06
756
11
798
650
01
383
01
790
03
806
11
669
11
423
08
822
818
02
678
429
03
914
857
04
688
10
457
05
917
12
878
693
06
472
11
958
06
893
02
695
500
11
0592013
12
926
705
11
532
04
027
12
943
707
05
555
02
127
04
948
---------------------------------------------------------------------------7
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0594956
0598170
02
0601130
08
0603520
999
172
141
561
0595046
224
12
148
597
05
110
267
03
165
11
664
03
139
280
179
12
671
147
08
297
06
180
11
676
160
309
01
191
07
678
04
167
01
396
09
301
679
182
07
404
08
329
01
684
04
186
413
01
331
704
187
01
515
10
362
01
717
08
285
540
01
418
04
748
07
370
02
610
09
452
752
413
04
624
09
473
02
768
03
424
05
648
07
524
07
769
09
430
01
651
01
633
09
774
433
01
659
03
634
10
784
09
458
11
660
01
664
03
873
04
527
05
664
03
682
01
874
543
07
690
07
722
09
882
10
627
05
694
02
793
11
907
630
01
719
09
840
07
945
02
646
04
753
03
846
07
950
04
667
05
862
07
875
03
984
03
701
06
864
906
06
0604121
02
768
01
865
01
915
08
143
03
782
06
876
02
918
03
152
10
786
12
879
08
924
04
153
02
823
892
925
01
165
07
861
03
899
09
934
09
174
07
868
11
920
01
938
04
179
07
929
08
0599005
939
07
219
05
0596032
05
010
01
943
05
275
04
098
06
051
01
952
08
282
06
122
08
052
06
957
03
283
05
152
064
962
01
302
09
169
126
04
991
09
314
10
255
06
153
0602042
12
330
05
264
04
155
01
064
12
364
02
273
05
164
03
073
389
02
304
189
03
130
05
399
12
358
264
135
10
418
09
376
01
268
04
144
11
454
10
436
277
02
188
06
506
12
461
04
283
206
10
547
06
528
02
336
223
08
570
01
532
07
362
09
237
11
606
11
546
10
366
05
319
608
567
03
376
04
354
01
615
09
583
03
389
10
363
01
639
08
671
09
433
461
696
672
05
444
01
464
713
11
755
09
445
11
485
732
03
794
04
448
04
500
03
737
06
807
04
504
12
508
761
818
01
519
06
510
03
794
04
841
04
560
09
515
807
02
874
01
561
01
541
03
819
07
891
603
08
560
08
828
893
07
640
08
630
840
906
649
09
694
03
855
02
917
10
783
713
10
889
03
0597006
792
03
726
03
907
05
035
09
829
04
744
03
993
08
045
05
864
02
796
02
994
03
057
08
866
02
881
07
995
09
061
04
881
05
883
07
998
02
065
03
913
12
911
05
0605101
01
068
0600004
12
912
06
149
04
075
04
057
920
06
203
03
076
070
08
925
03
264
05
142
06
080
09
991
09
287
04
181
04
101
11
0603001
08
291
03
271
172
018
04
294
11
362
09
198
09
019
01
304
03
446
04
232
04
049
09
308
06
503
10
246
01
050
04
315
03
504
11
261
01
051
07
319
09
532
07
282
03
066
09
327
06
643
09
318
04
068
07
333
03
652
10
345
089
06
351
11
659
05
346
02
091
04
364
712
01
439
10
146
02
377
04
716
07
444
177
04
381
01
725
01
447
10
186
09
396
04
734
08
461
191
10
397
746
01
504
10
224
411
03
751
01
536
03
229
06
469
02
776
01
632
08
240
12
484
10
786
08
669
06
249
06
490
01
818
675
07
301
01
541
07
838
12
689
02
319
12
592
01
857
10
727
02
361
599
07
915
11
744
03
365
09
646
07
958
02
773
12
366
650
12
965
04
788
01
369
04
669
03
970
03
836
383
01
677
0598069
11
847
10
388
12
693
01
074
870
04
431
03
701
10
158
07
965
02
486
02
709
8 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0605773
01
0608240
11
0610975
09
0612882
10
794
322
07
977
09
905
850
336
05
0611010
07
930
862
370
01
078
08
957
05
864
391
102
12
961
868
11
481
08
158
05
966
10
875
11
483
162
11
0613000
04
889
01
486
167
05
017
05
986
03
513
08
171
03
103
04
990
07
539
08
192
06
117
12
0606012
07
543
01
193
01
146
028
11
560
199
10
201
08
072
568
03
201
10
256
12
078
598
12
203
05
282
04
105
11
661
217
10
323
09
146
08
688
218
11
352
05
153
05
690
224
08
379
08
189
04
698
03
241
05
384
07
192
05
703
246
394
07
193
748
250
06
412
11
217
09
773
253
11
451
09
245
05
850
08
271
12
458
01
255
09
884
05
283
08
485
03
282
07
912
06
303
499
02
318
01
949
05
306
07
502
10
327
952
10
336
01
510
01
341
12
0609058
12
342
512
01
347
08
079
07
376
06
571
07
376
05
109
09
402
01
616
06
380
11
133
04
468
06
622
382
05
153
09
510
09
641
08
391
08
159
10
514
05
647
01
441
11
164
07
515
07
668
12
482
07
168
07
519
09
685
545
03
180
12
541
05
709
608
02
191
561
12
732
668
03
217
02
577
03
802
01
700
12
244
12
578
819
797
05
254
579
11
828
07
832
04
268
06
596
895
10
859
277
04
619
08
896
07
879
285
01
630
03
908
07
880
286
08
672
02
920
05
908
03
310
07
679
930
01
955
07
312
08
715
05
936
04
986
05
336
01
724
01
942
12
999
03
397
05
747
01
954
10
0607061
04
406
781
06
0614018
085
05
411
11
783
04
259
07
089
04
418
11
787
10
265
01
112
07
537
790
12
415
10
145
01
540
01
797
12
418
07
227
04
629
05
800
12
464
03
245
04
729
809
09
504
07
260
06
738
813
12
530
03
288
09
741
05
843
05
551
323
07
751
846
560
04
342
11
757
872
02
587
349
04
790
873
09
590
02
381
05
796
957
06
607
07
389
03
821
0612078
07
610
07
394
09
852
04
141
10
613
05
420
11
854
149
06
618
08
471
04
895
173
07
650
12
529
913
11
179
07
660
10
564
951
10
196
01
710
639
07
954
07
198
04
711
06
680
11
955
04
256
07
734
07
692
07
961
06
282
04
755
703
05
983
03
287
10
756
774
0610076
04
329
01
757
775
104
09
336
01
758
776
126
08
390
01
771
12
777
146
07
441
01
773
09
792
04
207
09
466
10
794
02
802
04
245
06
483
825
12
812
264
01
507
12
835
07
816
282
524
08
857
09
823
09
368
12
535
03
891
876
380
01
554
05
892
924
04
387
01
561
08
893
05
934
06
389
12
563
06
917
05
950
447
12
564
06
933
958
453
04
567
955
05
985
05
510
04
573
03
958
06
0608013
05
547
03
644
11
0615047
025
09
675
663
10
051
035
07
681
10
672
092
01
047
07
707
686
04
097
04
102
04
743
09
697
01
113
103
07
744
11
703
12
258
12
111
05
751
735
05
270
01
160
12
752
741
353
11
161
08
780
09
745
392
163
07
798
754
430
169
05
813
784
479
06
184
08
897
05
793
511
07
192
07
901
05
832
07
524
02
207
10
903
853
556
03
238
07
955
12
880
09
583
---------------------------------------------------------------------------9
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0615587
06
0617739
0620205
08
0622404
07
598
02
742
01
219
11
428
09
618
748
04
228
03
438
632
12
761
229
451
12
662
03
806
05
234
03
496
04
677
04
872
01
236
01
508
06
724
877
07
242
08
580
06
735
01
888
09
245
05
583
737
06
890
11
282
01
586
738
04
908
283
593
07
781
08
909
03
304
04
594
04
807
926
316
595
02
823
932
05
369
602
03
831
938
08
372
605
06
860
08
939
391
09
610
01
917
0618007
05
699
04
614
07
945
07
039
716
03
616
05
953
06
071
09
720
03
738
956
04
102
01
743
07
776
02
968
05
184
01
747
03
831
02
0616005
02
193
10
779
884
039
06
202
03
804
04
990
12
093
204
06
806
05
998
06
103
209
12
827
0623012
05
106
215
01
846
03
021
04
161
09
237
09
847
04
044
07
163
11
241
11
854
09
088
01
173
242
862
04
099
231
244
07
877
02
101
04
303
01
248
890
112
12
305
255
06
899
03
118
05
307
256
09
971
121
05
310
261
06
988
11
140
04
347
03
281
01
0621015
03
183
03
389
01
282
038
12
186
03
410
03
320
08
053
02
262
12
459
04
330
06
075
07
269
01
494
352
06
081
279
08
523
03
396
05
097
03
288
12
524
10
414
01
175
02
324
539
03
418
192
06
325
03
540
08
443
205
08
383
07
541
11
447
208
06
387
09
565
06
462
07
235
03
388
12
587
06
548
11
236
03
399
08
589
06
741
03
239
411
604
746
06
242
12
415
07
619
07
776
04
251
10
424
01
639
800
05
280
429
03
647
859
01
296
12
434
03
649
04
889
12
300
09
449
650
10
906
04
331
462
05
656
966
04
334
11
466
01
670
03
0619016
04
361
554
01
677
01
040
03
394
575
714
05
042
05
409
08
577
715
03
052
07
433
582
01
746
11
082
06
437
01
585
04
753
02
086
05
439
589
12
792
087
07
446
606
01
801
090
447
607
07
805
06
138
07
521
04
614
02
807
07
139
05
564
06
620
09
823
150
09
670
01
624
841
12
184
741
631
02
862
04
269
01
742
664
09
865
03
289
05
743
09
706
03
905
316
08
759
757
957
329
01
795
774
982
09
343
08
901
04
777
08
989
348
966
05
832
0617006
05
361
08
971
08
873
021
398
05
0622008
07
0624013
12
031
09
473
07
012
08
057
037
02
482
06
013
083
04
053
10
491
014
097
03
078
02
509
05
040
05
126
09
093
575
12
043
149
03
105
12
638
052
07
150
10
184
11
693
053
153
10
207
02
708
11
056
155
230
01
734
03
065
159
11
231
757
09
088
04
163
03
242
06
802
11
113
05
164
02
245
02
808
11
132
168
04
248
01
826
01
164
02
170
389
05
841
07
176
184
09
556
10
853
177
202
07
601
08
959
05
215
12
208
03
614
03
964
08
285
12
212
11
620
09
968
07
309
216
11
632
06
0620045
328
239
07
642
050
329
09
262
05
655
051
07
331
09
304
06
660
11
062
06
347
06
310
668
03
063
02
356
07
315
07
680
082
05
372
05
332
03
681
07
132
379
382
09
716
01
153
01
380
09
404
08
734
09
157
03
387
06
408
10 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0624433
0626085
05
0628321
12
0629980
09
442
093
01
362
985
12
465
05
106
04
384
01
0630019
486
01
126
08
389
10
088
08
499
131
11
402
11
142
526
186
01
405
06
189
01
543
194
463
09
202
03
569
07
197
11
468
228
02
584
08
204
469
248
595
240
02
470
253
12
596
03
241
476
03
274
07
602
12
248
482
03
290
12
603
07
249
08
490
12
334
01
605
08
270
03
493
10
368
09
617
275
11
508
09
389
04
637
12
284
550
02
396
01
639
08
287
12
553
405
04
658
10
312
06
558
04
453
01
677
350
12
594
03
474
713
368
04
599
12
569
718
02
371
01
630
05
572
03
774
383
09
640
08
577
10
782
418
09
649
01
592
04
785
11
434
01
662
02
596
788
11
481
01
670
08
604
817
09
482
09
672
09
615
818
07
484
676
617
880
556
12
692
04
624
01
920
09
558
740
11
637
0625014
559
04
757
01
648
01
019
567
783
08
654
07
044
10
569
792
05
659
01
069
599
884
675
03
070
07
678
09
935
05
689
09
078
04
712
07
941
04
725
113
11
733
10
946
10
726
129
746
06
947
09
732
04
162
05
799
03
951
11
734
163
809
09
967
05
740
01
180
04
816
0629019
745
07
208
04
854
07
069
756
09
219
02
857
07
125
06
766
03
222
10
859
01
136
06
846
09
236
02
880
05
150
01
858
12
251
02
882
05
157
06
871
252
07
913
01
171
04
878
03
267
11
945
04
186
05
884
12
306
01
951
07
210
06
886
311
12
0627002
09
211
893
07
313
094
03
221
953
12
347
127
10
262
957
09
371
07
143
12
277
01
959
06
383
02
161
09
336
964
08
394
09
165
08
345
12
987
09
420
09
172
11
355
0631018
09
422
11
201
356
019
431
202
06
366
01
098
432
08
205
368
05
103
05
456
288
380
07
115
04
481
08
307
392
12
118
04
485
311
397
07
174
04
505
10
354
03
403
204
05
508
08
382
429
04
218
516
09
383
01
440
01
265
517
12
389
09
442
381
09
540
07
406
10
444
03
385
09
545
04
452
12
452
05
408
546
05
461
02
599
08
474
12
549
464
04
600
500
04
559
06
478
10
608
10
525
561
09
481
09
617
04
572
01
602
09
482
629
08
590
08
626
01
483
12
634
02
652
05
643
01
520
12
636
665
10
677
06
533
637
03
673
12
683
08
561
06
641
01
687
09
689
08
589
09
642
05
717
696
03
595
07
654
05
719
01
741
677
670
07
728
11
793
09
744
03
674
03
768
04
856
03
745
10
677
04
786
06
857
06
797
11
682
12
794
858
06
908
11
683
12
811
03
878
05
913
04
691
10
825
01
887
10
987
07
693
08
827
901
11
0628032
05
699
12
880
06
903
08
040
03
720
01
890
04
913
07
052
12
727
12
934
04
917
03
071
755
10
938
08
918
072
09
762
11
943
928
02
146
12
767
03
952
932
07
174
09
778
01
962
11
939
07
183
808
984
940
03
194
07
812
08
988
977
01
250
09
828
04
994
01
987
04
252
12
848
11
0632008
02
0626016
06
254
09
849
013
03
052
05
304
11
917
09
017
05
062
07
306
04
930
05
034
08
072
07
308
12
937
07
056
07
---------------------------------------------------------------------------- 11
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0632061
0633972
11
0635938
0638104
07
065
07
974
946
09
175
06
066
07
0634039
02
966
09
198
06
076
041
07
996
02
236
09
090
062
0636012
239
03
093
04
075
01
047
05
270
03
117
119
063
04
315
123
10
162
11
066
04
332
137
164
11
125
03
354
05
149
09
187
147
07
377
223
199
173
09
387
04
238
208
04
192
06
395
243
11
209
04
247
09
408
05
262
216
11
265
03
429
11
352
01
223
01
279
06
484
11
417
01
230
12
324
04
505
01
476
01
238
370
10
518
05
582
07
250
04
372
12
535
01
599
06
264
07
393
06
544
12
639
04
309
09
399
11
548
04
702
345
404
01
589
01
704
352
12
406
591
01
717
07
365
04
412
10
623
12
720
11
381
09
417
11
628
12
745
382
10
418
01
634
11
767
08
384
423
12
658
09
792
05
396
10
472
12
662
07
795
01
414
08
544
04
671
05
805
07
441
05
545
674
12
807
08
484
08
554
09
677
819
09
500
05
602
04
685
841
503
03
637
12
689
05
851
07
505
01
638
02
693
03
875
12
525
640
03
726
05
930
531
653
01
758
958
02
535
12
659
12
779
959
08
580
01
676
10
793
965
594
712
10
794
977
595
09
721
797
984
10
621
03
728
02
856
986
624
01
749
876
11
990
628
751
886
0633000
05
633
03
789
02
967
008
05
641
01
828
09
986
11
013
05
720
836
993
05
037
02
721
848
09
0639022
10
038
802
01
878
09
049
07
064
12
807
881
071
08
065
01
862
09
0637013
105
09
108
894
01
015
11
146
141
10
899
03
040
173
03
176
986
12
097
202
11
198
10
994
01
223
07
216
07
226
04
0635002
07
253
04
217
09
231
06
003
06
261
09
271
04
235
127
09
265
04
274
08
239
05
153
290
05
280
09
240
01
158
10
318
04
283
247
05
191
09
327
06
293
266
04
205
10
390
09
321
05
270
01
211
09
422
11
335
06
276
01
212
428
11
336
03
281
229
429
363
04
289
10
233
449
01
367
290
235
08
457
371
06
291
240
10
460
04
373
12
292
12
247
466
405
06
302
09
249
05
497
407
06
308
10
296
504
07
411
309
10
304
523
06
414
02
340
10
324
579
07
418
02
344
10
338
603
10
533
02
351
12
344
11
604
549
01
359
09
361
04
620
572
07
360
05
414
626
12
574
06
373
433
641
09
582
09
382
443
04
645
584
04
383
463
648
603
09
419
481
657
06
608
442
01
482
663
04
619
11
449
07
486
674
04
628
460
04
495
09
717
03
630
04
532
496
04
719
03
632
581
04
497
05
721
633
09
601
523
792
677
617
01
536
04
810
688
619
01
558
11
817
708
620
587
831
732
11
738
12
598
09
893
12
796
05
748
03
605
01
899
841
01
754
03
617
05
913
04
853
760
09
619
926
12
922
761
09
620
03
943
04
936
07
766
01
646
944
03
964
01
789
687
02
950
07
970
01
812
04
712
01
951
09
988
06
814
03
715
04
987
01
991
09
879
03
769
06
997
07
0640004
01
919
01
831
999
12
017
07
964
01
906
0638049
021
08
12 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0640032
11
0641979
0643848
12
0646106
057
12
990
07
881
12
107
069
11
0642007
902
03
118
090
09
014
09
969
12
119
07
095
07
020
04
993
12
121
07
115
07
070
04
995
125
05
120
10
193
10
0644029
09
127
07
142
05
207
01
064
11
140
12
194
10
217
130
05
158
10
237
10
285
11
140
193
06
265
302
08
158
01
213
296
307
01
162
05
320
12
306
324
04
163
01
349
12
310
325
01
166
04
369
311
328
12
167
06
374
315
12
329
12
187
07
411
12
327
10
349
197
09
421
01
332
10
355
07
210
426
344
362
12
213
01
441
367
387
01
222
04
444
08
375
01
394
04
228
450
11
379
04
399
08
230
451
09
389
04
424
235
02
452
434
483
02
283
10
456
01
447
484
08
300
485
05
452
01
518
08
307
534
06
485
03
526
12
388
10
551
01
539
530
08
391
12
559
02
549
04
548
07
514
563
560
01
549
11
613
07
567
11
592
12
647
07
747
09
569
01
599
03
672
12
776
570
06
612
04
674
10
777
02
574
12
630
697
782
11
576
01
650
01
751
03
799
12
577
06
652
03
788
822
05
595
665
04
791
09
826
12
604
718
826
830
03
615
12
732
828
05
849
08
634
744
846
06
897
09
662
06
768
849
03
908
09
675
791
873
922
05
686
01
794
03
902
07
965
01
725
993
02
917
986
05
762
03
0641000
12
932
11
996
12
771
06
003
12
933
05
998
02
779
06
074
949
03
0645065
08
833
11
075
01
987
12
067
11
976
07
176
03
992
03
074
01
987
02
181
0643004
12
099
08
0647084
185
12
028
05
123
089
03
200
034
05
134
10
096
08
224
08
068
08
137
07
097
11
225
11
085
140
12
100
09
293
10
087
154
06
128
12
297
08
096
175
142
09
342
08
152
200
01
182
12
362
11
173
227
08
183
09
387
204
11
240
07
184
03
388
09
223
275
11
212
12
407
229
322
218
05
428
07
232
329
07
243
03
437
11
258
07
330
02
259
02
444
05
260
331
07
283
469
11
261
03
352
06
287
09
518
07
273
366
303
525
12
274
397
09
365
10
553
12
294
407
01
373
08
561
11
316
01
409
12
375
10
579
329
410
01
403
01
587
01
346
414
10
404
08
591
04
350
03
418
405
01
596
396
420
423
01
607
12
399
02
457
04
432
01
674
04
410
01
486
05
474
05
685
438
488
11
481
05
718
06
440
03
503
482
11
725
10
441
09
506
492
729
07
452
12
526
02
514
730
454
01
587
08
518
07
732
473
589
12
553
749
07
582
08
598
04
567
03
754
01
591
09
643
11
569
759
592
11
650
12
573
01
761
04
639
10
786
582
05
766
11
654
790
590
06
767
12
670
05
841
608
12
770
05
671
08
903
11
613
01
775
04
689
12
920
619
05
791
01
690
05
944
649
11
806
01
719
10
945
655
12
813
744
07
963
10
661
03
853
10
750
01
0646009
08
667
05
864
03
756
08
025
04
678
01
880
06
767
07
033
01
691
943
769
042
699
965
03
783
055
736
966
04
790
091
03
761
973
10
791
092
10
774
07
977
04
811
03
099
01
786
05
---------------------------------------------------------------------------- 13
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0647798
01
0649816
07
0651806
05
0653539
03
843
07
817
810
09
552
05
857
821
825
01
587
05
884
04
827
01
839
615
890
832
01
847
03
678
891
04
837
01
861
07
771
03
0648013
12
842
06
959
777
03
068
862
02
966
938
08
100
09
894
12
973
06
989
09
103
912
11
983
09
0654020
01
104
01
925
07
986
09
041
07
107
10
0650007
990
10
042
10
154
02
015
03
991
12
051
193
017
04
0652003
04
056
10
194
01
025
07
010
01
060
05
203
11
042
069
01
067
10
224
07
108
04
089
06
167
10
228
11
122
03
098
215
08
233
03
183
04
110
04
239
01
248
11
253
01
120
07
311
06
259
259
132
313
12
298
331
04
163
322
04
328
01
350
06
165
334
369
363
01
175
01
342
01
370
04
396
01
177
07
357
412
12
424
10
183
391
435
05
439
09
197
04
400
459
05
444
12
203
11
413
461
449
07
208
01
415
485
12
474
08
209
04
419
12
494
11
496
09
227
02
420
500
505
09
250
01
425
510
575
09
264
01
439
05
513
03
651
01
275
12
440
518
01
652
12
318
443
523
03
664
323
03
449
12
525
02
667
03
331
03
451
01
563
04
672
332
462
04
569
04
709
09
334
12
467
02
572
11
710
06
405
08
471
07
638
03
715
02
420
05
489
08
659
12
716
422
527
01
669
08
729
10
476
540
03
688
08
743
484
10
544
01
721
07
758
01
500
548
731
01
763
569
02
561
732
764
02
618
563
02
735
789
05
736
10
569
744
01
876
02
746
10
573
802
12
895
03
763
01
576
807
05
896
03
773
01
578
04
863
01
910
04
806
09
584
871
12
911
807
05
607
05
878
05
925
810
02
610
01
902
01
926
01
818
04
633
04
913
935
01
885
08
635
06
919
936
04
903
03
636
05
946
01
942
910
10
639
09
974
12
958
02
912
01
649
12
982
967
929
650
10
993
06
980
06
962
12
654
994
02
992
04
967
02
695
08
995
04
0651006
03
988
04
721
04
996
04
013
07
994
05
756
08
0649001
04
062
12
998
08
844
205
08
087
02
0653023
06
857
02
229
12
097
04
051
11
980
276
107
061
988
03
295
110
12
066
01
994
322
07
111
05
070
01
0655012
05
346
112
03
078
025
07
354
10
114
094
01
047
07
381
122
04
139
09
060
01
386
06
126
12
166
10
070
07
387
08
152
02
174
073
12
407
08
174
202
03
099
03
418
10
182
03
218
128
427
01
196
222
09
165
11
437
11
201
04
236
03
191
447
06
203
02
261
197
455
216
275
205
491
03
230
02
283
01
210
02
492
241
06
284
12
211
02
496
05
242
04
288
234
10
516
04
287
01
289
236
10
519
01
301
296
284
01
524
01
415
04
345
06
287
562
03
504
369
04
291
01
584
08
508
03
378
08
300
585
09
555
12
412
01
308
07
591
01
614
05
415
342
09
618
629
06
417
357
623
08
630
12
422
02
366
06
634
09
680
426
07
374
02
659
10
696
08
436
01
422
689
01
723
443
01
436
03
718
10
736
449
09
462
800
01
737
07
478
472
07
803
02
740
10
506
01
510
815
04
772
10
512
02
520
08
14 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0655529
07
0657196
01
0659322
03
0661354
08
546
05
206
336
07
367
554
08
209
06
370
403
06
585
222
02
372
460
04
599
07
308
389
04
462
03
600
321
01
417
07
463
03
611
336
02
467
10
512
03
716
01
337
473
09
530
03
758
05
348
07
478
03
540
08
790
01
359
09
498
07
930
09
880
365
507
968
10
892
01
382
06
515
06
987
01
901
386
06
518
04
998
11
916
389
529
03
999
12
926
01
402
09
551
10
0662004
03
933
06
422
06
607
07
005
04
945
07
423
612
009
06
951
12
426
626
01
012
954
09
448
03
651
03
034
955
11
511
686
06
041
09
992
11
563
719
05
129
03
0656015
08
578
729
154
06
019
01
590
07
746
05
184
029
07
598
747
04
191
01
035
10
599
01
758
204
04
036
11
610
761
04
225
043
10
687
03
762
04
253
03
079
12
727
04
763
05
292
07
103
08
730
09
773
08
299
121
03
855
02
783
05
307
05
133
08
859
01
786
03
336
144
07
909
03
791
11
341
03
169
09
987
814
03
349
07
192
03
0658034
829
359
193
08
070
05
831
07
398
10
222
01
082
849
405
230
05
098
03
850
05
434
236
12
101
01
853
04
436
240
117
06
861
10
446
278
154
11
887
06
450
03
300
06
178
904
07
467
05
302
02
213
11
916
01
468
05
304
08
223
12
920
09
469
08
309
02
239
01
923
06
471
03
320
250
01
968
04
472
322
295
12
970
01
475
05
334
04
302
03
0660003
01
522
08
339
04
307
011
547
340
04
308
031
10
549
02
341
04
314
09
033
557
342
08
326
06
034
559
349
04
327
06
036
562
01
351
04
330
060
01
677
03
353
351
09
095
04
737
01
373
07
363
03
101
03
741
377
10
367
03
496
775
06
382
08
383
599
09
813
10
397
391
04
668
08
848
01
410
04
397
02
687
10
856
01
423
10
409
717
03
871
01
450
412
03
724
07
882
01
452
415
725
10
932
06
504
435
10
731
01
948
10
514
488
07
775
06
950
01
519
10
494
05
789
12
951
527
05
497
794
07
967
01
639
502
812
01
971
05
679
03
507
02
821
01
987
03
759
09
514
832
01
992
772
06
529
12
846
04
993
801
05
533
04
851
03
997
12
817
541
05
852
08
0663039
861
10
542
01
859
12
048
01
876
06
543
01
947
08
061
09
881
10
553
11
0661016
07
062
01
887
10
557
09
025
131
06
888
01
571
01
046
09
135
02
889
574
047
01
149
10
894
02
606
03
064
05
168
925
10
647
07
068
04
176
06
950
11
680
01
077
07
177
06
955
01
708
088
10
178
968
10
729
01
099
192
980
740
03
111
07
197
981
824
02
125
05
202
07
0657014
977
09
141
212
04
022
06
0659025
143
227
04
026
12
031
153
241
045
01
041
05
172
06
245
081
02
056
09
218
303
05
093
01
081
03
223
07
304
09
095
095
04
237
04
317
03
123
03
108
258
04
329
01
128
117
06
262
336
129
08
170
268
04
343
05
138
07
195
06
277
03
345
07
146
04
198
11
282
347
148
225
10
300
348
153
02
265
03
306
379
12
161
12
276
313
02
387
10
---------------------------------------------------------------------------- 15
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0663399
0665059
12
0667084
0668410
12
412
09
072
088
02
420
03
426
080
04
093
01
425
04
428
081
098
03
463
434
04
095
104
01
466
07
443
04
101
117
485
454
04
125
128
05
489
475
03
150
129
05
493
07
490
162
04
151
600
01
492
01
167
01
183
11
637
03
498
189
12
223
647
499
06
195
268
04
657
07
509
03
206
01
271
03
751
08
536
217
01
274
04
753
558
08
240
288
04
755
07
559
242
09
292
775
02
561
258
07
296
06
801
09
564
09
311
328
806
08
565
321
334
01
835
02
567
09
329
06
336
05
852
02
568
04
345
337
01
855
06
569
350
339
05
857
02
715
07
361
356
07
869
717
03
396
01
367
872
05
791
01
420
06
410
04
874
795
08
564
01
424
04
905
800
01
599
05
425
935
03
815
03
623
04
439
946
01
820
05
625
440
995
01
825
08
641
04
455
01
0669100
828
09
647
08
466
01
114
06
842
04
709
484
05
123
04
869
12
711
04
486
04
149
884
01
714
12
496
155
05
886
08
724
502
09
156
01
902
03
745
04
508
06
165
913
07
755
07
516
09
177
01
916
11
759
12
650
192
934
07
815
01
664
03
204
12
982
02
816
09
675
09
209
984
07
846
07
734
06
210
07
0664017
861
07
749
02
259
054
12
864
05
771
04
263
069
11
887
10
802
07
269
06
074
899
03
807
07
301
11
094
05
904
11
829
12
305
10
097
04
906
10
839
12
318
07
116
917
02
848
12
319
133
09
953
01
852
04
328
156
08
0666000
856
02
330
157
04
001
860
08
352
158
09
047
06
863
353
02
194
07
076
12
866
03
359
10
227
03
096
873
05
371
06
252
03
097
08
877
01
409
06
253
104
11
909
02
425
05
274
10
119
914
07
431
08
287
07
158
08
981
09
432
10
297
04
183
08
984
07
438
302
185
994
03
439
03
313
225
12
0668023
10
442
329
06
229
039
01
471
12
330
247
04
040
10
483
04
355
250
02
041
01
484
10
357
07
273
06
067
09
488
369
284
07
094
501
371
04
325
11
099
01
502
398
348
05
106
12
504
403
10
350
05
110
09
511
05
404
353
124
535
08
427
03
360
06
138
603
488
03
383
143
10
634
12
490
03
400
03
152
12
677
07
491
01
439
11
159
03
786
497
451
207
800
554
12
452
09
211
07
804
07
570
04
466
218
07
811
01
667
03
614
08
221
06
826
679
04
627
05
222
835
11
684
01
716
12
224
09
909
01
687
04
730
05
245
12
934
12
697
05
743
12
247
946
07
704
749
04
254
953
708
08
754
12
260
08
958
729
01
769
05
261
12
960
09
742
805
267
04
961
02
764
839
07
274
08
0670058
768
12
842
06
283
05
076
12
775
08
847
06
292
05
097
01
815
08
861
05
295
06
110
820
01
871
297
09
123
877
07
886
03
304
04
124
891
01
920
09
306
132
09
897
11
962
06
313
05
133
05
932
01
970
325
04
153
12
960
10
973
02
329
187
965
04
977
05
334
12
196
04
995
04
0667014
397
05
209
0665036
11
024
398
05
251
12
055
09
077
409
12
255
16 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0670276
01
0672205
01
0674031
0675566
293
10
229
05
032
583
296
10
290
05
033
12
604
302
02
347
061
678
07
303
349
06
062
09
702
04
307
05
361
02
068
703
05
310
09
374
01
077
711
08
339
05
375
081
04
719
06
342
04
389
08
083
09
721
02
347
411
085
05
736
07
348
07
423
086
742
03
349
429
11
087
05
744
08
352
440
06
089
11
750
01
362
04
455
108
06
761
383
05
465
122
771
02
408
05
474
02
137
02
787
08
431
10
477
145
10
837
11
436
04
485
04
148
867
10
450
497
05
187
02
900
02
504
01
545
11
188
09
909
12
535
10
547
11
246
920
582
01
573
07
248
09
925
07
609
12
579
324
926
616
08
604
12
482
03
989
06
628
09
613
499
08
992
687
01
615
500
02
0676003
02
698
03
618
505
013
11
714
12
634
508
06
023
07
717
11
635
510
08
041
753
01
647
512
03
093
01
758
09
651
524
04
118
07
779
02
690
06
551
08
146
12
787
04
694
01
572
02
160
803
07
776
08
595
11
165
05
812
04
791
05
597
166
08
818
805
12
616
07
168
06
824
04
806
05
618
09
169
03
845
01
813
622
08
175
850
09
816
638
198
10
853
820
653
08
199
09
858
855
12
662
221
12
863
05
870
664
240
865
08
900
666
07
244
09
869
12
927
01
671
05
301
09
872
12
0673003
675
322
05
908
08
094
681
04
333
910
188
691
09
342
01
940
206
02
694
04
350
03
948
218
08
695
06
365
949
235
09
716
09
368
0671004
07
238
05
722
05
373
09
033
303
737
11
391
164
06
314
09
740
11
434
192
340
747
447
05
250
360
08
835
10
489
08
307
370
01
836
10
503
313
394
04
855
504
04
344
396
07
857
516
08
346
12
401
871
03
534
347
02
407
10
895
11
535
377
05
418
05
900
11
593
07
381
01
419
09
901
11
605
382
462
05
918
606
03
383
01
465
05
933
683
387
04
474
04
943
763
01
388
06
495
946
07
777
415
11
496
06
951
08
780
07
418
530
05
953
05
831
419
05
594
12
0675012
832
08
424
621
03
020
09
973
01
453
04
646
029
09
982
04
493
07
670
01
043
03
998
05
495
681
049
0677038
07
513
10
692
07
057
10
042
07
536
703
01
060
04
044
572
11
708
093
054
04
668
04
718
097
04
066
10
669
04
719
099
10
084
03
749
05
773
02
101
086
07
781
12
846
105
12
242
797
848
10
164
250
806
04
849
05
171
259
01
895
05
851
06
184
268
899
04
856
11
215
09
286
901
01
870
12
220
288
01
933
02
879
05
230
12
324
942
12
882
01
236
327
12
966
896
239
337
07
970
05
897
08
251
01
342
975
07
902
01
254
09
345
01
0672025
04
904
259
350
027
02
912
261
05
354
01
032
01
915
276
376
12
037
07
921
07
313
12
425
06
071
10
923
357
09
428
083
01
948
409
08
451
02
089
01
952
01
417
06
455
106
11
968
434
12
457
107
09
981
506
05
483
09
204
0674030
09
564
489
07
---------------------------------------------------------------------------- 17
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0677490
07
0679272
04
0680977
04
0682936
01
491
07
352
978
937
12
508
01
375
09
983
966
509
01
393
01
997
973
08
516
09
394
01
0681009
983
06
536
418
05
011
11
0683013
12
554
420
11
036
12
035
09
598
12
437
08
042
07
036
11
611
12
439
03
073
040
09
628
440
079
057
01
631
02
454
01
083
066
07
634
455
09
084
072
635
05
472
126
082
04
637
03
488
136
03
089
657
07
495
171
03
090
661
565
01
225
099
663
11
582
11
302
05
111
06
690
02
591
05
307
08
115
08
797
607
05
351
11
140
01
832
06
622
10
358
10
154
892
08
624
12
360
156
04
899
626
420
162
09
903
09
627
448
01
166
916
628
04
453
08
176
03
918
09
630
05
458
06
178
997
03
631
05
460
09
187
06
0678001
07
632
12
473
12
189
017
04
639
06
512
09
195
04
025
04
646
07
547
05
206
03
051
03
664
10
548
09
213
082
07
675
554
10
243
085
12
698
07
571
07
254
10
090
10
708
09
595
10
256
08
109
751
07
600
12
273
07
166
762
620
11
287
180
09
793
09
621
01
289
184
09
812
08
631
04
323
08
256
816
06
667
08
341
259
05
832
692
09
365
12
260
05
838
03
715
391
261
12
852
05
798
06
434
12
263
04
854
03
819
12
503
268
05
861
12
821
09
637
06
276
06
879
08
840
01
647
09
292
05
909
03
896
654
09
348
06
0680124
12
910
07
662
361
04
251
07
924
04
678
362
02
257
12
929
08
696
365
269
07
966
09
722
10
408
04
289
998
06
761
12
414
07
297
01
0682002
02
762
12
435
299
04
004
07
806
440
07
300
09
007
10
835
456
07
308
11
009
05
847
08
457
07
312
06
012
863
09
462
321
09
018
05
875
464
344
04
041
09
882
476
347
04
046
02
888
01
483
12
350
05
048
891
04
493
12
351
08
135
04
915
05
498
380
04
148
05
0684001
07
515
391
11
151
04
007
12
518
03
393
07
160
103
525
01
411
02
161
07
104
07
531
431
08
167
02
144
08
555
442
02
172
174
03
593
07
451
11
212
05
180
07
599
02
463
06
345
01
185
602
12
465
04
374
01
187
07
621
467
04
375
07
222
10
629
468
386
09
226
637
471
401
227
06
638
481
402
01
228
04
681
09
488
04
491
06
236
720
07
502
07
529
01
256
05
723
12
515
08
552
10
263
08
745
07
537
09
556
01
280
11
838
09
541
620
309
12
851
543
06
621
12
321
07
876
04
559
10
625
12
324
877
03
572
02
628
09
361
885
585
05
639
01
362
08
886
12
598
09
646
07
385
01
901
01
664
06
650
05
429
927
07
691
675
05
521
01
948
06
749
09
678
12
662
10
949
787
693
04
676
957
788
722
01
679
07
961
810
07
734
05
682
07
0679052
869
758
08
778
094
03
897
766
793
01
122
08
920
08
775
05
800
08
126
03
930
10
779
04
811
161
06
931
810
812
01
201
06
943
08
814
01
839
214
02
944
02
824
07
863
06
247
04
946
876
10
871
05
251
948
04
884
10
887
08
263
07
967
10
908
897
04
265
03
975
01
917
900
08
18 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0684908
0686564
09
0688263
07
0690156
01
935
03
571
12
282
210
939
11
582
289
11
245
942
06
587
304
248
954
07
605
311
254
958
06
621
312
11
259
960
622
01
313
04
262
12
970
08
627
322
01
295
11
974
04
641
08
333
08
307
03
997
08
647
01
343
03
429
01
0685018
10
675
376
456
08
024
02
676
389
470
02
037
07
683
11
392
01
471
11
095
08
747
399
08
525
129
04
751
04
428
04
658
147
782
429
02
663
04
158
12
801
03
604
09
690
05
182
04
807
08
660
12
704
186
809
01
706
04
721
05
187
821
724
04
752
01
189
838
738
09
761
07
191
07
0687032
08
739
01
767
218
09
041
08
740
773
02
255
055
03
745
12
788
07
256
070
01
748
05
794
02
302
135
04
751
807
11
360
166
08
768
823
05
377
10
170
07
794
08
826
388
09
194
01
796
832
05
393
10
201
02
820
10
833
05
395
237
05
866
09
834
07
406
04
246
919
04
835
08
411
247
920
836
08
432
253
922
842
12
441
258
926
845
09
443
08
266
11
930
846
01
447
10
268
05
952
848
01
448
04
271
10
956
858
452
10
276
961
12
872
08
453
02
279
07
962
882
01
456
04
282
965
895
12
474
09
285
10
966
901
12
488
04
289
12
0689005
09
903
11
494
309
11
009
02
910
01
495
04
311
04
179
11
920
01
503
313
08
213
05
954
02
519
319
06
416
11
960
07
521
12
338
04
418
965
12
534
09
343
07
424
10
991
07
535
01
348
12
458
996
09
542
349
02
475
01
0691005
07
569
09
351
12
477
10
017
07
571
12
356
05
528
04
036
12
574
371
05
529
02
044
08
631
383
05
549
058
01
656
04
394
11
556
05
070
11
679
400
11
557
077
873
12
417
12
561
10
083
12
927
01
426
567
092
10
929
12
437
568
191
09
980
483
08
570
08
226
12
991
07
509
589
12
260
02
0686016
06
569
03
599
12
264
09
022
09
577
07
609
08
266
09
044
09
603
625
01
269
11
073
04
609
07
652
05
285
05
089
12
612
07
661
04
290
09
101
04
618
664
01
306
08
103
04
626
09
668
307
08
104
05
628
10
679
309
105
05
649
01
680
08
314
12
106
11
654
09
747
318
04
111
04
657
752
322
117
05
658
01
763
324
118
05
661
06
785
08
325
138
04
740
09
823
12
326
141
12
758
04
833
12
365
142
12
783
12
867
11
377
143
08
786
876
09
440
146
06
789
02
888
494
150
796
09
944
09
500
155
07
833
945
08
506
176
01
845
12
957
03
659
03
209
05
850
08
960
04
663
04
250
856
05
963
720
09
295
12
871
10
982
784
05
336
05
879
10
983
823
09
363
888
12
999
833
07
365
999
12
0690002
08
861
368
01
0688003
11
010
05
881
05
392
020
09
032
01
884
393
05
025
037
05
885
05
410
075
11
041
01
903
417
09
160
05
060
919
420
07
165
06
062
929
10
438
07
167
11
103
949
10
468
08
207
01
113
951
06
540
222
05
114
959
07
559
232
12
127
08
964
09
562
251
03
147
01
966
09
---------------------------------------------------------------------------- 19
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0691967
09
0693958
01
0696174
09
0698009
04
970
0694015
229
014
07
982
09
021
270
11
029
11
986
12
029
07
275
08
032
07
992
05
030
02
278
07
038
12
0692006
049
07
291
048
012
07
050
07
297
08
050
046
09
089
300
12
053
07
059
092
11
301
12
059
09
071
09
104
12
302
03
067
10
076
105
07
304
03
076
01
139
119
08
308
12
091
09
171
05
143
03
312
133
08
188
10
165
03
315
03
135
09
212
09
248
07
325
05
146
01
233
09
322
09
329
03
153
06
343
331
11
349
02
162
09
352
410
12
373
07
193
365
463
476
195
07
367
07
478
528
233
409
481
538
12
247
420
482
542
11
308
423
487
04
544
05
341
06
437
494
553
12
359
456
10
495
04
558
365
494
08
531
569
401
12
499
540
08
570
01
408
500
09
631
10
577
10
409
504
02
642
07
580
01
414
03
505
01
643
04
581
01
436
555
04
655
585
12
459
563
12
671
03
595
10
479
04
581
672
03
607
514
04
588
673
03
647
07
553
11
666
04
689
657
11
566
733
02
701
667
03
585
01
858
704
05
669
586
860
749
12
680
595
06
922
896
11
684
601
11
936
07
938
08
708
617
08
949
09
979
713
620
12
954
06
982
715
03
625
11
955
07
0695036
04
761
04
626
12
958
05
132
04
769
01
638
01
962
03
134
06
773
07
650
10
991
12
135
10
789
665
05
992
07
145
08
806
01
670
09
996
07
158
04
886
672
05
0693022
11
161
04
909
11
694
031
176
932
09
710
05
033
11
177
02
940
05
712
049
09
189
11
949
11
898
04
054
06
216
07
0697010
12
0699055
060
03
228
07
014
06
062
06
073
06
239
06
019
02
065
07
077
09
253
09
023
067
09
080
264
09
029
091
100
09
284
035
02
128
09
139
07
292
02
047
138
07
146
12
293
10
081
159
07
152
01
313
01
090
170
08
154
07
318
12
107
01
184
04
162
321
07
147
08
190
08
163
09
322
08
185
10
191
12
247
11
326
10
283
02
204
04
266
397
09
292
05
213
02
267
414
11
293
09
219
12
275
435
01
361
11
261
312
12
454
10
386
292
06
331
587
09
391
10
305
04
335
05
624
07
394
01
307
384
03
677
397
04
308
12
392
03
700
399
311
09
434
05
704
401
10
330
04
435
04
734
411
07
358
01
450
745
413
04
393
12
457
10
749
418
05
440
11
467
10
755
10
424
468
03
475
02
764
05
436
06
472
08
478
08
768
09
438
06
476
501
775
12
461
09
510
05
508
05
782
11
474
01
559
509
785
05
485
12
573
07
565
12
808
490
577
611
815
04
529
588
612
821
548
04
593
01
639
838
551
598
753
06
839
620
03
602
758
04
843
01
622
06
603
02
801
844
01
816
04
605
12
819
847
06
832
12
613
876
07
901
887
11
614
12
913
03
914
10
936
03
622
02
919
12
920
06
938
06
631
11
920
01
0696010
08
954
03
648
04
930
020
969
01
652
947
08
161
01
990
02
653
949
05
163
08
999
11
658
11
951
08
166
01
0698001
04
660
957
01
167
02
003
662
10
20 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0699663
0701672
02
0703743
05
0705434
10
672
04
686
762
02
487
673
04
701
01
793
510
04
763
09
723
08
819
05
524
772
744
10
831
12
528
02
781
794
10
832
01
532
05
815
870
12
836
06
549
840
05
877
12
845
08
606
03
860
890
12
852
723
02
911
12
947
12
855
762
0700057
966
07
867
01
766
134
968
04
881
777
09
248
972
882
12
788
249
989
10
896
04
791
263
11
995
12
902
12
795
278
12
999
919
800
06
283
11
0702003
923
10
801
12
285
09
009
07
926
08
811
11
293
03
038
01
927
03
818
10
294
047
930
06
850
09
327
06
053
12
932
02
852
12
341
10
054
12
949
06
854
04
348
08
120
12
960
04
881
07
354
164
10
973
904
373
04
180
04
0704015
09
922
06
375
12
375
023
09
927
379
01
442
029
02
947
380
06
444
11
032
0706013
04
383
09
448
05
049
02
054
390
11
450
03
055
100
08
391
10
523
02
084
249
04
392
533
07
095
11
250
12
394
04
544
07
100
252
07
405
04
555
03
103
01
253
07
407
03
587
01
173
06
258
07
413
594
03
179
340
03
425
07
612
09
185
341
03
443
12
643
10
187
07
364
02
484
03
645
232
413
11
525
04
667
01
238
09
421
12
536
669
07
258
427
12
556
673
02
273
06
436
08
628
697
02
300
445
12
716
08
704
02
302
464
10
731
708
03
320
474
04
795
06
712
12
383
493
03
816
12
728
04
389
494
822
742
04
421
08
497
07
835
747
05
424
12
501
01
838
765
10
426
05
512
04
840
771
428
02
514
11
843
03
840
03
429
517
10
850
05
866
09
432
01
547
08
865
04
906
11
438
02
556
03
876
12
922
12
440
09
574
09
884
03
925
07
482
578
09
889
01
926
509
12
608
12
893
01
989
536
632
03
897
07
990
04
561
04
645
04
902
08
999
04
575
730
04
913
06
0703007
11
579
743
11
926
11
012
03
656
760
934
027
04
729
822
04
936
11
036
07
733
877
08
940
02
039
0705063
04
903
11
941
045
03
065
927
961
12
074
077
04
932
965
05
093
04
086
09
958
07
976
12
098
087
01
961
08
984
11
115
01
112
01
965
0701004
10
137
01
119
05
985
12
016
08
142
123
10
987
030
147
05
139
03
988
031
08
154
10
149
990
169
12
166
12
150
03
991
02
260
01
193
05
162
07
993
03
422
09
205
01
167
07
997
03
426
11
206
01
172
12
998
10
443
01
213
05
185
01
0707003
07
450
08
247
12
198
11
027
451
08
249
203
08
040
02
456
06
255
222
12
042
03
485
07
272
01
240
01
054
487
274
243
06
090
12
492
288
244
093
10
497
297
254
05
094
07
534
11
306
12
256
10
103
535
12
310
04
257
03
168
546
12
315
01
259
02
360
03
547
07
339
277
10
372
07
559
344
281
03
466
02
565
366
11
282
07
473
03
579
394
285
08
494
05
591
10
407
05
299
07
507
08
600
03
408
300
03
513
09
604
11
557
01
302
09
516
612
01
639
04
322
08
517
09
628
01
669
347
04
533
11
630
10
727
11
352
04
537
10
647
731
04
375
04
561
02
---------------------------------------------------------------------------- 21
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0707570
05
0709904
0711428
01
0713536
05
606
10
929
449
537
09
608
02
950
481
09
539
616
02
0710013
02
492
10
550
12
617
015
09
511
12
560
01
623
07
065
10
565
08
576
10
656
066
10
568
585
09
672
08
073
07
584
05
664
673
04
083
06
595
01
733
674
11
097
01
613
740
03
681
03
098
12
614
04
767
737
099
09
625
02
831
05
749
08
101
05
636
849
805
104
638
851
08
879
12
108
12
660
852
04
970
04
113
664
03
854
0708025
118
11
715
858
07
033
01
144
05
717
12
862
037
11
147
09
721
879
12
069
09
155
09
722
880
072
04
157
10
745
10
882
080
160
01
748
901
02
083
201
749
05
908
07
101
12
204
756
928
105
12
212
04
779
01
930
04
120
06
215
01
788
01
932
01
131
03
224
04
807
0714020
04
145
01
226
10
841
10
237
161
05
227
10
849
01
243
232
02
228
01
851
254
05
271
12
230
09
934
09
266
10
299
12
242
05
948
01
271
05
301
07
290
12
954
276
11
394
12
304
10
980
300
12
455
02
305
04
0712081
04
306
03
514
306
01
138
05
314
10
588
12
308
05
189
09
321
04
629
04
319
01
276
09
346
10
640
329
08
309
09
351
12
678
01
338
01
311
10
364
11
718
01
354
331
368
729
370
12
336
03
382
04
732
04
394
04
338
11
385
11
734
09
408
07
343
387
05
743
09
428
366
03
389
06
745
459
02
386
01
392
11
746
04
462
04
391
393
09
747
495
392
06
398
12
752
04
515
11
396
403
06
755
04
517
11
406
10
407
02
758
541
408
10
414
771
10
554
02
428
415
790
09
555
04
430
426
04
796
05
559
470
03
447
800
10
578
492
10
451
802
10
579
09
505
457
11
804
11
584
529
06
467
01
816
604
597
499
01
817
03
635
08
699
05
552
01
823
636
744
559
02
827
02
646
12
777
596
01
851
10
650
785
10
597
04
852
03
652
03
793
03
611
12
857
12
657
797
01
618
888
08
676
12
815
06
622
900
12
732
01
823
06
648
01
919
742
825
03
661
02
934
752
01
830
686
988
01
802
838
11
691
0709050
12
896
09
854
07
700
104
03
897
10
856
01
716
07
186
04
898
09
857
717
187
904
865
06
727
04
225
08
936
05
868
03
728
05
244
0711108
869
08
782
09
293
05
122
03
950
08
792
09
309
03
142
963
08
851
07
359
170
0713013
864
03
362
203
018
886
371
05
208
031
889
11
372
08
218
03
130
02
893
10
379
01
226
144
09
908
02
384
235
06
180
919
401
01
253
01
224
07
957
03
404
265
10
227
08
964
07
411
268
228
08
975
04
429
08
271
10
386
11
992
04
441
274
387
03
0715014
06
461
09
275
414
03
016
485
280
09
418
021
504
12
291
11
421
08
040
551
313
422
050
09
593
05
324
429
12
121
594
07
360
03
442
218
04
611
373
04
449
365
628
12
392
06
473
412
01
635
01
400
11
479
09
495
03
636
07
413
08
485
04
512
12
669
415
490
02
542
03
862
06
417
01
500
575
11
22 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0715580
0717642
0719898
06
0722052
589
04
645
05
969
08
168
590
12
649
05
0720060
03
270
02
602
06
659
04
177
04
281
603
11
684
181
07
304
01
604
12
701
06
209
05
305
12
607
703
06
249
07
340
04
613
01
707
02
264
03
408
616
06
727
11
265
12
413
02
618
12
732
07
269
01
414
08
620
10
734
11
280
11
420
05
622
735
281
06
430
10
623
09
746
07
282
09
434
07
624
04
756
03
421
05
455
627
09
758
422
04
481
06
635
787
01
425
02
506
09
641
05
818
05
463
12
515
01
644
11
829
01
469
11
611
07
647
01
837
08
473
624
09
669
01
857
01
492
644
08
671
12
895
11
497
01
651
04
692
897
01
498
02
685
09
700
05
908
06
503
04
695
06
701
912
05
509
01
722
09
772
944
08
513
08
798
05
786
04
0718014
522
01
834
01
826
01
022
537
888
07
841
050
08
540
03
905
11
881
02
112
556
911
882
02
146
09
572
01
913
07
884
07
154
574
06
924
922
06
169
595
12
925
953
10
179
05
597
04
926
956
198
598
10
946
0716025
216
09
609
11
958
03
052
03
236
12
617
12
961
05
057
04
260
624
11
988
059
01
271
08
627
03
0723029
070
272
631
10
061
072
01
273
03
632
063
02
074
03
286
07
634
02
064
093
10
292
636
086
08
097
04
295
04
670
106
114
03
314
677
06
406
08
164
05
322
10
684
08
430
12
179
04
326
694
431
07
192
05
360
03
745
11
432
195
05
418
01
746
07
474
07
229
419
08
782
07
478
10
426
07
424
829
03
495
493
07
431
897
502
07
572
08
446
922
532
07
595
11
585
04
956
07
534
599
586
995
10
562
07
605
811
03
0721030
564
09
624
859
039
03
597
07
634
05
944
12
070
02
606
08
635
11
946
07
071
09
631
648
957
02
186
09
640
07
649
09
993
243
673
05
676
0719130
11
245
10
676
04
678
04
146
12
298
09
687
08
679
10
148
02
299
696
09
680
02
174
306
04
707
03
687
194
06
321
716
11
712
205
11
346
06
734
05
736
207
08
355
09
738
03
760
06
216
388
08
743
07
765
217
08
397
10
755
814
05
225
12
398
07
756
04
823
246
04
432
09
760
12
825
03
252
02
437
11
772
03
878
01
278
01
447
02
820
11
881
06
291
05
480
10
863
01
921
304
12
493
898
10
923
03
305
02
496
919
09
950
04
307
498
923
952
315
04
499
09
940
04
957
354
04
598
07
943
09
971
10
378
689
980
994
412
11
728
05
981
12
0717001
12
437
08
755
06
998
04
013
460
758
04
0724047
09
014
09
515
793
098
12
026
559
09
812
01
120
06
031
04
590
08
857
05
264
12
038
648
08
858
07
270
07
048
692
09
862
10
421
04
050
04
699
06
873
05
426
121
02
703
888
433
12
130
04
715
08
922
05
464
12
147
758
932
10
468
05
164
11
764
11
934
473
04
222
12
774
06
939
04
476
12
483
10
776
11
950
515
487
10
795
08
963
516
03
595
11
828
10
0722000
04
535
07
599
838
001
06
555
05
611
08
844
04
012
556
12
614
880
017
04
557
08
---------------------------------------------------------------------------- 23
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0724558
04
0726847
08
0729309
0731776
560
12
892
12
312
799
562
06
917
05
314
09
815
01
564
927
02
323
07
816
01
566
10
971
12
336
06
863
581
11
973
377
894
08
611
01
974
390
907
11
615
979
05
396
986
637
09
988
04
399
05
0732023
07
653
02
997
406
09
040
02
663
0727022
413
051
07
671
03
026
03
414
07
144
06
691
042
10
431
01
157
693
03
071
01
433
06
195
10
717
08
096
08
434
09
315
11
721
12
103
03
445
07
319
747
05
169
06
448
10
328
09
753
04
175
10
450
04
432
11
763
07
188
457
12
444
785
196
469
09
447
789
07
264
04
493
06
469
916
271
496
476
958
277
522
09
678
04
964
09
309
10
542
872
07
976
12
311
635
04
876
09
0725021
312
04
666
06
910
11
050
363
11
678
935
11
084
365
682
08
954
08
100
03
374
749
09
959
09
101
04
376
05
797
05
975
09
115
03
385
808
976
11
161
04
397
822
979
04
180
08
408
12
832
994
07
192
435
863
996
193
436
904
06
999
10
215
441
967
0733004
03
258
04
448
06
0730011
014
260
453
05
038
031
04
267
461
09
101
034
09
467
09
494
328
10
047
09
541
09
574
09
401
02
062
05
562
08
634
406
07
076
07
570
07
803
10
420
078
08
587
05
974
12
421
10
094
05
592
04
0728074
09
494
02
099
600
06
113
01
498
04
134
602
03
117
06
554
10
136
644
121
11
567
142
04
665
01
128
09
574
08
143
04
710
12
156
07
577
05
185
08
713
160
08
589
07
192
01
716
176
602
08
208
04
717
06
180
612
211
05
731
04
189
01
623
03
214
05
739
222
01
626
232
762
06
232
07
632
03
255
775
07
233
07
633
10
266
788
12
240
08
667
271
05
803
08
261
05
686
272
03
813
05
262
01
693
321
821
07
263
04
719
06
329
839
05
268
02
740
02
366
04
843
03
273
05
751
06
375
09
846
03
288
752
10
385
852
291
758
445
03
854
04
294
762
500
868
06
304
771
04
527
09
885
12
321
01
785
533
903
01
369
07
811
559
11
908
11
377
07
838
565
07
914
01
426
04
957
689
10
920
05
517
958
749
922
559
10
985
07
750
953
07
579
0731011
754
959
01
581
036
805
961
05
582
05
056
847
969
09
588
01
080
855
0726061
07
674
06
081
04
951
108
03
679
092
05
0734052
04
133
01
680
04
137
04
204
146
703
08
216
211
06
205
710
313
229
216
735
04
331
04
240
06
225
07
736
332
12
295
244
08
753
394
06
298
04
254
05
769
08
434
308
11
335
05
776
10
627
03
320
03
368
05
806
634
05
322
499
09
857
638
04
346
10
555
10
873
04
649
349
01
584
03
902
651
04
357
06
705
05
938
07
657
08
364
10
723
11
952
660
10
369
11
732
997
662
04
373
04
741
07
0729004
675
375
02
745
01
127
695
392
12
796
05
213
04
728
03
406
09
820
08
292
759
08
409
06
824
07
296
02
763
473
07
825
304
01
770
01
484
08
24 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0734486
03
0736921
07
0739332
0742684
08
502
03
0737055
08
344
11
700
04
508
056
05
364
04
734
04
513
07
062
05
379
12
738
07
518
086
07
383
04
742
09
519
092
389
05
754
04
527
07
099
07
391
10
762
561
04
100
09
425
778
08
580
101
09
429
04
779
01
604
108
05
433
780
04
634
06
109
04
435
10
782
673
12
117
05
449
05
795
09
698
119
08
450
799
08
729
07
123
09
458
808
785
128
07
470
03
812
826
01
133
483
09
815
10
940
06
139
04
500
857
968
155
03
504
863
03
973
02
156
588
12
865
01
975
157
649
02
866
06
979
07
161
02
721
08
884
10
980
04
165
10
722
07
906
0735007
12
178
03
753
05
917
12
047
11
180
10
827
11
922
057
05
186
08
878
926
061
01
216
02
927
927
01
072
07
218
08
954
942
077
222
09
955
946
06
078
233
02
961
11
972
09
189
04
267
975
994
207
287
0740003
11
0743033
220
347
021
205
04
236
05
348
507
09
261
03
273
356
03
557
12
262
10
315
371
585
264
07
338
432
625
06
278
638
491
08
638
02
292
804
04
531
11
639
296
815
572
02
648
06
298
823
09
599
08
652
05
378
11
831
04
601
668
07
408
10
833
08
664
01
672
08
423
08
836
09
665
10
674
459
914
09
691
09
691
07
502
03
919
01
729
12
694
522
08
921
784
696
732
944
791
709
759
12
948
08
795
713
04
811
11
959
09
974
08
762
09
816
07
964
09
976
06
819
04
825
08
984
03
0738033
04
820
12
841
09
998
10
108
09
903
07
875
0736023
07
136
0741088
877
08
025
07
165
106
10
922
07
033
09
173
08
114
08
923
06
047
03
193
08
151
09
932
048
06
194
02
203
12
953
12
049
01
205
03
232
960
05
050
10
207
07
272
961
07
073
03
209
05
439
962
074
01
216
09
503
969
076
11
241
517
07
975
077
11
256
04
537
05
995
07
078
06
270
05
589
12
0744002
084
287
05
602
003
115
08
296
06
603
12
040
03
120
01
327
10
617
074
05
122
341
02
640
05
089
09
141
01
347
09
658
12
105
12
148
356
03
659
04
113
07
153
03
398
676
05
117
155
08
409
03
681
05
121
01
173
04
411
04
682
06
248
10
194
446
09
683
10
284
11
239
07
466
11
686
340
09
243
09
590
687
356
316
649
688
10
394
374
09
696
708
05
402
07
436
724
739
10
416
08
463
04
761
743
10
472
03
465
787
07
756
04
473
03
467
834
762
04
508
468
835
774
546
470
01
850
796
06
619
07
489
07
0739155
09
809
09
661
10
504
171
01
845
786
12
547
177
06
854
805
09
554
178
06
890
07
844
05
571
180
891
940
11
572
07
214
03
904
03
991
10
586
10
227
03
908
04
0745001
622
09
233
924
004
12
629
09
241
08
927
005
672
247
969
11
012
702
09
293
02
0742055
12
035
718
296
11
155
11
038
04
743
09
301
11
190
12
053
04
771
03
307
226
12
072
05
800
310
09
311
12
083
05
919
322
06
625
089
12
---------------------------------------------------------------------------- 25
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0745097
01
0748300
08
0750820
0753185
12
111
11
312
07
0751022
05
196
116
354
08
036
07
231
124
06
361
11
067
11
237
10
154
404
12
100
03
251
12
183
12
419
101
03
295
04
186
04
424
10
115
306
198
434
07
129
11
425
09
199
460
11
154
12
512
03
238
05
483
11
160
12
535
254
11
498
05
221
557
04
259
07
511
07
528
11
624
314
06
531
530
10
772
09
330
10
532
07
599
05
882
334
01
549
08
707
09
898
12
493
12
553
05
724
08
905
11
505
557
08
725
08
917
522
624
04
726
919
578
07
625
12
752
06
920
07
587
766
756
07
987
588
03
805
04
785
06
0754089
631
806
07
813
01
090
664
05
821
820
096
10
737
898
824
05
159
0746071
900
05
841
01
167
195
07
913
860
12
181
07
197
05
0749042
862
10
201
01
207
11
082
03
865
213
05
258
09
150
08
867
07
229
11
276
272
10
897
251
05
286
04
279
898
09
256
03
302
283
904
11
260
317
06
296
09
913
299
364
05
304
914
05
301
09
384
07
336
919
06
327
11
404
341
07
938
05
406
408
343
03
941
09
426
409
06
358
08
945
07
458
09
428
361
947
08
528
11
434
371
965
03
557
10
440
01
388
12
970
05
593
454
07
392
0752012
632
10
464
07
396
021
651
504
403
024
12
663
03
512
404
04
032
01
679
519
01
416
12
044
681
03
520
03
428
07
075
08
701
08
524
453
079
706
08
530
04
462
080
779
09
544
09
463
087
10
908
553
07
481
09
096
0755019
577
489
12
101
061
580
498
08
150
09
106
05
593
04
501
09
151
10
175
09
600
04
514
08
169
04
180
08
602
04
548
08
194
184
08
628
601
08
206
10
192
11
629
621
07
287
05
211
06
630
637
05
387
04
214
634
08
641
07
390
216
641
659
412
12
217
648
01
747
12
499
281
03
652
07
885
07
531
300
704
05
947
10
555
11
303
06
708
12
992
693
10
322
734
07
0750068
03
747
323
737
03
121
824
08
345
06
775
362
829
08
356
805
07
447
839
05
368
913
01
456
09
842
11
380
10
942
04
460
12
886
01
422
0747047
07
484
12
895
07
427
07
103
524
05
898
04
428
157
545
904
08
500
215
546
906
05
518
10
216
552
914
11
537
12
228
09
558
925
10
549
03
303
567
01
926
05
564
306
569
05
932
12
581
307
576
06
936
05
598
09
344
01
589
09
954
628
09
406
10
606
958
06
669
01
410
635
12
964
06
725
485
12
637
12
973
867
11
539
647
12
977
870
699
653
05
982
10
917
04
0748135
10
655
06
990
08
925
11
155
660
05
997
08
945
168
662
999
0756092
194
07
667
0753029
455
06
199
01
685
11
040
02
460
07
200
06
686
046
465
205
722
11
089
466
214
10
725
152
04
514
03
250
09
773
01
168
518
06
254
05
774
169
09
533
09
262
784
12
171
536
265
785
05
182
11
537
10
276
786
183
11
547
287
11
808
184
12
558
26 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0756559
0758398
0760756
0764316
10
567
10
407
759
03
337
569
07
418
05
782
415
571
436
787
437
04
572
464
04
798
09
503
11
585
04
467
04
827
12
682
04
606
472
12
839
08
0765112
09
607
06
477
01
848
02
118
611
03
479
870
119
616
494
07
871
130
637
12
619
880
144
639
12
667
881
01
158
645
03
717
887
12
182
666
05
851
07
909
09
184
03
670
861
914
11
188
11
677
878
05
923
09
211
08
678
896
930
216
11
683
09
911
07
986
08
251
09
692
10
917
03
0761009
278
09
703
05
918
018
03
287
11
711
07
944
065
12
315
09
730
09
955
11
067
09
348
09
731
10
958
068
07
349
07
738
07
963
03
094
10
352
739
978
09
135
359
09
740
981
03
138
379
747
06
983
08
179
408
05
770
03
988
199
01
416
07
785
07
993
03
206
01
427
08
808
05
994
07
217
03
431
08
828
11
0759004
08
311
437
11
838
012
06
502
454
07
839
017
12
639
465
11
842
030
09
653
05
478
08
862
04
031
08
696
515
08
919
049
790
09
526
0757044
100
857
538
047
10
106
876
01
546
12
419
110
02
0762274
591
519
10
129
561
592
520
130
822
707
523
05
142
02
835
12
829
525
144
02
844
11
876
12
530
172
12
856
09
886
12
531
180
859
01
955
09
532
200
09
865
08
967
537
207
11
873
10
987
548
01
295
03
878
12
989
07
549
06
531
935
04
0766139
03
550
12
687
939
09
214
08
567
06
697
07
941
508
618
09
711
944
535
623
01
716
10
956
11
544
05
627
07
726
965
09
555
12
637
733
07
966
586
641
08
734
09
978
08
587
645
03
741
12
985
09
595
08
652
01
794
999
601
655
806
0763006
08
615
657
01
828
12
043
09
617
07
669
829
066
02
620
05
679
833
10
067
04
633
12
706
839
02
069
11
643
12
711
10
840
09
136
12
646
04
724
04
843
152
09
650
05
736
844
11
250
01
653
12
738
876
262
655
792
07
879
09
302
10
656
09
796
886
07
416
10
659
04
804
11
889
09
477
686
05
830
12
900
664
687
08
883
09
912
11
976
692
10
885
919
11
0764034
07
694
08
901
04
926
055
08
695
07
996
09
927
06
059
696
09
0758205
12
931
10
078
704
12
208
953
104
710
10
209
958
12
118
713
04
211
962
125
715
12
219
08
963
03
140
10
721
09
225
03
0760021
155
08
725
256
09
037
08
169
09
772
258
07
041
09
176
08
781
07
259
07
045
183
05
800
267
03
087
04
192
818
09
270
07
130
197
869
08
277
03
145
199
10
881
279
171
04
220
08
882
09
285
347
12
233
884
295
09
429
254
886
09
300
12
445
255
959
11
305
07
565
07
256
12
984
306
08
603
273
10
0767019
315
08
640
281
12
140
316
641
285
12
169
344
01
644
07
291
256
12
355
12
661
12
294
11
600
10
360
713
05
295
09
606
09
365
716
07
302
12
611
10
372
733
06
307
08
619
---------------------------------------------------------------------------- 27
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0767637
11
0770502
09
0773772
05
0776775
04
639
08
603
09
806
06
835
05
698
09
630
12
809
06
895
10
702
12
675
01
816
04
0777092
704
04
779
09
840
093
769
0771052
10
844
292
771
12
145
06
846
409
03
778
12
151
09
869
02
424
08
783
08
160
879
07
433
09
785
164
03
912
03
434
12
786
09
165
914
500
787
08
166
936
06
512
807
187
10
976
524
829
222
10
986
12
534
830
240
0774025
12
542
09
860
245
032
10
551
887
248
033
557
889
263
037
583
07
898
06
282
043
02
620
07
927
298
103
09
623
942
302
108
09
629
12
943
307
09
136
06
639
948
328
190
12
647
961
329
191
10
692
978
331
08
196
05
695
0768017
08
333
09
226
05
696
02
028
05
344
04
250
11
705
080
06
365
11
287
707
04
316
374
588
710
12
338
377
677
719
05
375
10
384
892
10
720
12
635
12
394
06
893
721
827
09
441
904
10
754
11
828
451
909
12
757
04
846
12
457
11
948
11
778
859
06
463
959
10
795
05
865
11
464
09
982
03
852
09
882
483
12
0775002
11
863
12
917
12
497
023
898
938
599
025
10
899
03
939
04
649
026
08
909
948
10
651
032
04
919
952
10
766
09
040
939
967
11
0772391
10
058
966
05
968
392
09
064
11
0778098
09
984
12
398
068
111
09
990
12
401
11
071
11
261
999
10
406
09
072
11
285
08
0769002
473
11
079
388
013
10
474
05
081
05
434
014
10
482
10
123
639
032
05
504
09
129
10
725
035
08
514
163
06
737
036
08
522
11
166
09
758
10
038
03
554
02
185
09
789
04
046
09
556
09
217
05
794
07
085
558
226
800
110
564
05
237
04
801
117
09
584
255
03
814
125
09
586
272
11
815
141
588
320
10
824
166
639
331
12
832
190
640
01
337
839
191
643
366
859
213
05
648
372
10
862
215
650
05
375
11
874
10
385
11
653
377
12
910
11
391
11
674
380
0779779
918
699
09
419
10
783
01
932
10
714
10
578
784
938
10
730
0776153
795
985
05
757
08
154
10
829
0770000
04
758
12
179
03
838
006
01
764
01
183
10
840
015
767
184
842
022
09
768
197
845
07
030
772
11
225
09
855
036
09
806
09
226
12
871
10
046
09
830
243
04
872
11
048
12
832
04
261
04
880
070
09
844
08
280
04
902
10
098
11
850
05
282
905
111
09
851
05
291
906
114
11
852
12
323
02
909
165
853
06
328
11
916
12
166
855
12
340
11
936
09
195
868
11
343
945
197
05
880
11
351
10
950
12
204
03
955
09
391
01
953
228
11
0773261
01
392
977
11
232
03
324
396
11
988
235
06
333
477
0780012
10
247
397
494
120
07
299
06
399
506
12
379
04
335
03
463
12
507
12
397
374
07
621
10
508
12
944
381
02
721
12
509
12
0781152
12
388
722
10
589
11
162
12
391
12
723
05
595
12
188
448
12
734
04
624
10
201
02
28 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0781207
10
0784560
0789717
12
0793870
07
215
12
583
12
718
04
898
05
225
06
595
05
742
903
237
635
792
08
957
12
245
07
643
800
03
0794707
11
256
06
661
822
02
767
259
667
11
861
821
299
09
756
864
831
306
789
914
08
878
322
07
806
12
983
914
07
345
12
808
984
928
09
356
827
12
987
07
931
11
359
871
05
998
05
949
07
360
0785153
07
0790053
10
967
361
717
220
970
363
735
366
07
978
377
06
742
770
11
979
09
386
821
12
781
11
0795042
11
394
05
861
809
052
06
405
07
874
848
063
07
406
05
902
12
859
05
093
10
408
933
03
873
06
180
440
08
952
07
893
259
11
460
957
05
895
09
309
489
12
959
12
900
09
515
738
982
07
901
666
791
07
998
07
936
04
669
0782009
06
0786012
12
958
12
0796062
380
035
08
962
11
126
06
381
040
07
964
10
127
09
383
061
10
0791014
01
141
07
393
01
091
024
08
143
10
402
126
07
033
162
430
06
142
07
047
175
09
465
12
163
07
087
08
193
11
469
12
174
07
117
05
203
06
472
12
596
12
143
211
10
478
12
618
155
212
489
03
930
157
267
12
494
04
944
08
210
04
306
11
534
07
945
225
341
09
547
0787034
11
251
07
349
554
09
052
799
09
356
594
059
0792106
09
358
599
065
11
109
07
380
629
12
080
144
12
398
654
104
05
145
400
656
03
112
171
06
404
10
659
125
12
178
08
477
680
08
152
01
184
486
10
695
10
159
196
778
723
163
12
198
08
861
04
739
164
08
209
09
967
740
205
08
240
995
08
746
214
267
0797407
755
215
298
462
07
757
04
233
299
482
08
761
249
07
301
486
787
300
12
306
600
11
0783086
334
08
308
601
246
340
08
312
614
08
248
11
367
04
320
09
626
290
374
10
333
09
640
342
11
376
341
681
09
350
377
07
382
07
689
09
357
12
378
07
384
10
696
371
06
389
389
06
700
391
395
391
710
403
414
08
393
01
719
11
408
703
12
398
722
07
425
09
0788322
12
534
08
789
11
427
04
326
632
05
828
11
460
01
328
729
11
851
09
464
03
385
743
864
475
12
392
05
916
12
865
476
12
415
06
973
946
09
500
07
452
988
979
09
528
458
12
0793195
0798217
530
08
516
455
266
531
11
521
12
456
348
534
09
528
11
530
688
548
04
530
10
531
978
09
559
06
539
532
991
566
11
563
570
0799009
08
590
587
574
013
602
01
635
04
580
028
09
650
654
06
597
08
083
696
12
655
609
08
127
701
05
674
06
637
10
145
838
03
675
07
639
12
152
10
858
676
12
679
11
153
0784015
06
678
04
687
160
05
037
726
690
09
161
05
417
11
866
05
691
09
213
434
12
0789532
704
08
256
437
611
705
09
264
07
439
08
648
749
10
265
07
455
677
12
758
283
09
467
11
679
12
760
07
340
12
505
697
06
861
382
---------------------------------------------------------------------------- 29
1998/13
T A B L E
N U M E R I Q U E
N U M E R I E K E
T A B E L
1 9 9 8
--------------------------------------------------------------------------------1-2-1-2-1-2-1-2-------------------------------------------------------------------------------0799391
0806986
09
0813518
12
0830810
437
987
09
552
0832343
458
0807012
09
557
452
469
11
065
11
567
12
521
484
08
083
08
583
10
811
07
516
099
627
988
04
965
187
638
0833752
0800349
06
199
09
639
11
0835004
12
386
11
200
646
11
585
10
426
11
228
11
758
0837817
436
05
232
12
805
09
980
481
295
10
0814028
01
0838266
05
553
05
310
058
0839253
555
328
211
11
271
599
0808109
09
693
0840613
11
611
09
122
07
724
0841114
09
657
148
885
11
0842104
702
156
12
915
11
502
710
204
12
963
0843149
08
740
208
09
0815007
0851089
07
800
215
09
020
12
958
904
236
050
0853753
0801544
237
065
0854726
621
10
248
10
147
11
0856259
08
628
07
264
183
312
655
04
278
09
264
0865147
695
290
12
572
0866067
789
12
294
576
392
801
296
12
630
12
0868889
804
298
09
705
09
985
842
333
707
10
942
341
12
758
01
0802589
342
778
02
739
10
414
835
11
754
424
0816303
762
10
436
912
12
823
09
503
09
944
12
855
10
553
0817626
10
867
590
09
688
876
11
0809473
10
691
889
08
527
742
903
532
751
12
904
543
807
905
554
867
924
562
931
12
925
09
571
0818003
939
586
06
025
940
592
026
941
663
030
942
666
192
11
994
12
671
10
494
0803020
739
959
12
042
741
07
0819086
121
09
824
090
12
127
12
0810819
183
12
142
902
232
520
904
09
233
957
10
912
281
12
0804108
915
350
12
147
10
919
423
12
173
10
939
0820416
12
175
940
575
277
11
952
715
278
962
0821193
286
10
972
571
09
330
987
10
622
336
0811003
637
344
025
708
371
086
841
378
091
0822026
421
099
234
466
103
11
403
07
490
06
113
08
893
502
08
131
11
0823032
12
516
07
153
103
09
535
208
135
11
538
11
267
0824097
12
608
305
12
725
621
0812141
0825823
634
233
824
12
662
09
237
12
911
674
09
288
0826842
10
797
300
12
0827561
798
305
588
12
810
11
307
12
608
922
10
337
12
636
937
04
368
899
08
0805133
10
383
0828539
12
634
397
643
751
404
08
644
757
12
408
08
664
12
784
450
10
692
12
786
462
0829015
830
696
05
334
12
904
12
0813075
11
0830299
12
934
11
375
320
12
958
08
376
322
12
0806041
09
447
10
330
12
071
468
644
109
483
704
11
30 ---------------------------------------------------------------------------1998/13
II
TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS DES BREVETES
Relative aux brevets publiés au cours de l'année 1998
ALFABETISCHE TABEL VAN DE NAMEN VAN DE OCTROOIHOUDERS
Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar 1998
_____________________________________________________________________________
LEGENDE
Col 1 : N° du brevet
Kol 1 : Octrooinummer
Col 2 : Nom du titulaire
Kol 2 : Naam van de octrooihouder
Col 3 : Fascicule
Kol 3 : Aflevering
Col 4 : Classifications abrégées
Kol 3 : Afgekorte classificaties
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
A
0746440
A.M.L-MICROTECHNIQUE LORRAINE
01
B 23 K
B 62 K
0669483
A.N.F. INDUSTRIE
04
F 16 F
B 61 G
0807083
A.S.T. SYSTEM AUTOMATION DI STRADI A. & 08
B 65 H
C. S.N.C.
0584175
A+ SCIENCE INVEST A.B.
12
C 07 H
0730101
A-Z(AUSRUSTUNG UND ZUBEHOR G.M.B.H. &
F 16 B
CO. K.G. )
0713414
AANDEWIEL LEENDERT
03
B 01 D
F 24 F
0613828
AARTS MATHIEU
07
B 65 D
E 05 B
0757523
AASMAN JAN RENSE
05
A 23 N
0756455
AASTED-MIKROVERK APS
06
A 23 G
0723640
ABA OF SWEDEN A.B.
07
F 16 L
0693154
ABACUS HOLDINGS LTD
07
E 04 H
0690456
ABB ATOM A.B.
08
G 21 F
0742946
IDEM.
06
G 21 C
0779936
IDEM.
09
C 22 C
G 21 C
0779936
ABB COMBUSTION ENGINEERING NUCLEAR
09
C 22 C
G 21 C
POWER INC.
0684679
ABB CONTROL OY
07
H 02 J
H 03 H
H 02 M
0645790
ABB DAIMLER-BENZ TRANSPORTATION
H 01 H
B 61 L
(TECHNOLOGY) G.M.B.H.
0659626
ABB DAIMLER-BENZ TRANSPORTATION
01
B 61 F
(DEUTSCHLAND) G.M.B.H.
0677916
ABB DAIMLER-BENZ TRANSPORTATION
H 02 M
(TECHNOLOGY) G.M.B.H.
0736436
IDEM.
B 61 D
0808264
ABB DAIMLER-BENZ TRANSPORTATION
B 61 C
(DEUTSCHLAND) G.M.B.H.
0581506
ABB FLAKT A.B.
09
B 05 B
0739310
IDEM.
09
C 01 F
B 01 D
0779842
IDEM.
B 05 B
B 01 D
0568910
ABB FLAKT RANSBURG G.M.B.H.
B 05 B
0644998
ABB KENT P.L.C.
02
G 01 D
G 01 F
H 01 R
0620699
ABB PATENT G.M.B.H.
04
H 05 B
0622586
IDEM.
F 22 D
0622884
IDEM.
H 02 J
H 04 L
0643346
IDEM.
G 05 D
0652422
IDEM.
G 01 J
G 08 B
0669786
IDEM.
H 05 B
0675583
IDEM.
H 02 G
0684676
IDEM.
H 02 G
H 01 R
0696680
IDEM.
F 04 C
0800436
ABB PRECIFLEX SYSTEMS
05
B 23 P
B 62 D
0801628
IDEM.
07
B 65 G
B 23 K
B 23 P
B 62 D
0621437
ABB REAKTOR G.M.B.H.
01
F 17 D
0731986
ABB RESEARCH LTD
H 01 L
H 02 H
0621670
ABB SACE S.P.A.
01
H 02 B
H 01 H
0640017
ABB TRALLFA ROBOT A/S
07
B 05 B
0710157
IDEM.
10
B 05 B
0402646
ABBOTT LABORATORIES
07
C 07 D
0563287
IDEM.
02
C 12 Q
C 12 N
C 07 H
0569537
IDEM.
06
C 12 P
C 12 N
G 01 N
0585379
IDEM.
09
A 61 M
B 67 D
B 65 D
0586605
IDEM.
08
C 12 Q
G 01 N
0588964
IDEM.
08
C 07 D
0597857
IDEM.
10
A 61 M
0599913
IDEM.
12
C 12 P
C 12 N
G 01 N
0617681
IDEM.
07
B 65 B
A 61 J
0623021
IDEM.
04
C 07 H
A 61 K
0640095
IDEM.
07
C 07 K
0641388
IDEM.
09
C 12 Q
G 01 N
0645154
IDEM.
06
A 61 M
0720469
IDEM.
11
A 61 J
0724717
IDEM.
08
G 01 N
B 01 L
C 12 Q
0739241
IDEM.
08
B 01 L
G 05 D
0799028
IDEM.
09
A 61 K
0776280
ABCD PLASTICS LTD
04
B 60 R
0716229
ABEL G.M.B.H. & CO. HANDELS- +
F 04 B
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
0756666
ABERDEEN UNIVERSITY
05
E 21 B
0704656
ABIG WERKE CARRY GROSS G.M.B.H. & CO.
F 23 D
K.G.
0617184
ABLOY OY
11
E 05 B
0694119
ABOM JAN
08
F 02 B
0684222
ABONETICS LTD
10
C 07 C
A 61 K
0739322
ABR FOODS LTD
06
C 04 B
0542975
ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
03
B 22 D
0359010
ACCU-SORT SYSTEMS INC.
01
G 06 K
0531942
ACCUMULATA-VERWALTUNGS G.M.B.H.
03
G 07 F
0625939
ACCURATE PRODUCTS CY
07
B 29 C
0618184
ACETEX CHIMIE
01
C 07 C
0657386
IDEM.
06
C 01 G
B 01 J
C 07 C
0677637
ACHENBACH G.M.B.H.(KARL )
03
E 06 B
0694671
IDEM.
03
E 06 B
0694672
IDEM.
03
E 06 B
0694673
IDEM.
03
E 06 B
0698308
ACKERMANN G.M.B.H. & CO. K.G.(ALBERT )
H 02 G
0730785
IDEM.
H 01 R
0748531
IDEM.
H 02 G
0753917
IDEM.
H 02 G
0718446
ACO SEVERIN AHLMANN G.M.B.H. & CO. K.G.
E 03 F
E 02 D
0628146
ACOTECH N.V.(S.A. )
12
F 23 D
31---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0668857
ACRAF S.P.A.(AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
02
C 07 D
ANGELINI FRANCESCO )
0564611
ACRISON INC.
01
B 01 F
0631115
IDEM.
04
G 01 G
0650910
IDEM.
04
B 65 G
F 16 F
0564046
ACROMED B.V.
07
A 61 B
0629019
ACTRON ENTWICKLUNGS A.G.
H 01 Q
G 08 B
0634807
IDEM.
H 01 Q
G 08 B
0592967
ACUSON CORP.
11
G 01 S
0532152
ADAC LABORATORIES
04
G 01 T
A 61 B
0458171
ADELMANN A.G.
B 01 D
0649295
ADIAM MEDIZINTECHNIK G.M.B.H. & CO.
A 61 F
K.G.
0564358
ADIR ET CIE
11
C 07 D
A 61 K
0571253
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0571264
IDEM.
11
A 61 K
0573360
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0580502
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0587499
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0591046
IDEM.
12
C 07 D
C 07 F
A 61 K
0591058
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0593348
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0618193
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0618209
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0623620
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0635495
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0635496
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0635497
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0640612
IDEM.
04
C 07 F
A 61 K
0658557
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0662471
IDEM.
03
C 07 C
A 61 K
0708101
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0709371
IDEM.
05
C 07 C
C 07 D
A 61 K
9 41 0
0780379
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0438519
ADMINISTRATORS OF THE TULANE
05
C 07 K
A 61 K
EDUCATIONAL FUND(THE )
0646127
IDEM.
07
C 07 K
A 61 K
0605484
ADMINISTRATORS OF THE TULANE UNIVERSITY 10
C 07 K
A 61 K
EDUCATIONAL FUND(THE )
0540290
ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC.
01
A 61 F
C 23 F
0662307
IDEM.
05
A 61 F
0769036
ADVANCED ELASTOMER SYSTEMS L.P.
08
C 08 L
C 08 J
0813567
ADVANCED EXTRACTION TECHNOLOGIES INC.
12
C 08 J
C 08 F
B 01 D
0523893
ADVANCED MICRO DEVICES INC.
05
H 03 K
G 05 F
0533337
IDEM.
10
G 06 F
0581477
IDEM.
09
H 04 L
0594305
IDEM.
03
H 03 K
0632582
IDEM.
07
H 03 F
0758464
ADVANCED RISC MACHINES LTD
04
G 06 F
0587935
ADVANCED SCIENTIFIC CORP.
07
G 06 K
0548197
ADVANCED TECHNOLOGIES (CAMBRIDGE) LTD
06
C 12 N
A 01 N
A 01 H
0616649
ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS INC.
04
C 23 C
B 05 D
0737729
ADW CHEMICAL PRODUCTS B.V.
12
C 09 D
B 05 D
0648946
ADWEST BOWDEN TSK LTD
01
F 16 C
0619139
AEA TECHNOLOGY P.L.C.
05
B 01 J
B 01 F
0656230
IDEM.
05
B 05 B
G 01 N
0686420
IDEM.
07
B 01 D
C 25 F
0688660
IDEM.
12
B 29 C
0771222
IDEM.
10
A 62 D
0773816
IDEM.
04
A 62 D
0415688
AECI LTD
12
A 01 N
0665625
AEG ENERGIETECHNIK G.M.B.H.
H 02 H
G 01 R
0708988
AER ENERGY RESOURCES INC.
01
H 01 M
0823135
IDEM.
11
H 01 M
0741603
AEROMATIC-FIELDER A.G.
12
B 01 J
0558405
AEROPORT DE PARIS
04
G 01 J
B 64 F
0424220
AEROSPATIALE SOC. NATIONALE
03
C 03 C
INDUSTRIELLE
0499559
IDEM.
06
G 01 B
0536028
IDEM.
03
G 06 F
H 03 K
0545776
IDEM.
07
C 08 K
0626556
IDEM.
12
F 42 B
F 02 K
0628402
IDEM.
11
B 29 C
0628783
IDEM.
08
F 42 B
0641990
IDEM.
07
F 42 B
0655599
IDEM.
07
F 41 G
0668218
IDEM.
07
B 65 D
0678276
IDEM.
06
A 61 B
G 02 B
0678681
IDEM.
09
F 16 C
0679861
IDEM.
12
F 42 B
F 41 G
0685388
IDEM.
09
B 64 D
0687626
IDEM.
09
B 64 C
F 41 G
0690295
IDEM.
11
G 01 J
0699614
IDEM.
12
B 65 H
F 42 B
G 01 P
0702643
IDEM.
10
B 64 D
F 16 B
0706608
IDEM.
12
F 01 N
0710635
IDEM.
08
C 04 B
0728117
IDEM.
06
B 65 H
0743811
IDEM.
11
H 05 H
0743816
IDEM.
07
H 05 K
0784417
IDEM.
11
H 05 H
F 03 H
H 03 H
0648563
AFE ENVIRONNEMENT
04
B 22 D
0756558
AFUEMA ABFULLMASCHINEN G.M.B.H.
B 65 B
G 05 D
0756559
IDEM.
B 65 B
G 05 D
0668261
AG TECHNOLOGY CO. LTD
12
C 07 C
---------------------------------------------------------------------------- 32
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0505964
AG-TECHNOLOGY CO. LTD
06
G 02 F
H 04 N
0512311
AGFA-GEVAERT A.G.
02
G 03 C
0556731
IDEM.
G 03 F
0563638
IDEM.
G 03 C
0568915
IDEM.
05
C 07 C
0570795
IDEM.
C 08 J
G 03 C
0570796
IDEM.
G 03 C
0570815
IDEM.
G 03 F
0585794
IDEM.
03
B 05 C
0586974
IDEM.
G 03 C
0639796
IDEM.
05
G 03 F
0652476
IDEM.
G 03 C
C 07 F
0653678
IDEM.
G 03 C
0704320
IDEM.
B 41 N
0720060
IDEM.
03
G 03 F
G 03 G
0736800
IDEM.
G 03 C
0419018
AGFA-GEVAERT N.V.
10
G 03 F
0429234
IDEM.
10
G 03 F
B 05 B
0523771
IDEM.
01
G 06 T
0542361
IDEM.
09
G 06 F
G 06 T
0554930
IDEM.
05
G 03 C
0555897
IDEM.
05
G 03 C
0569063
IDEM.
06
H 04 N
0569075
IDEM.
03
G 03 C
0583032
IDEM.
01
G 03 F
0593111
IDEM.
06
G 03 C
C 09 K
H 01 B
0602713
IDEM.
10
G 03 C
C 09 K
H 01 B
0603431
IDEM.
03
G 03 C
0610977
IDEM.
09
G 03 F
G 03 C
0634580
IDEM.
01
F 16 B
0634862
IDEM.
09
H 04 N
0644064
IDEM.
11
B 41 N
0651555
IDEM.
12
H 04 N
0659322
IDEM.
03
H 04 N
0660599
IDEM.
09
H 04 N
H 05 G
G 01 N
G 21 K
A 61 B
0674187
IDEM.
02
G 01 T
0675417
IDEM.
06
G 03 G
0679909
IDEM.
03
G 01 T
0687569
IDEM.
03
B 41 M
G 03 F
B 32 B
G 11 B
0691784
IDEM.
05
H 04 N
G 06 F
0692733
IDEM.
02
B 41 M
G 03 C
0698625
IDEM.
11
C 08 F
G 03 C
0710013
IDEM.
02
H 04 N
G 01 T
0710015
IDEM.
09
H 04 N
G 01 T
0710896
IDEM.
09
G 03 G
0710897
IDEM.
10
G 03 G
B 41 J
0710898
IDEM.
09
G 03 G
B 41 J
0715218
IDEM.
04
G 03 G
0719217
IDEM.
08
B 41 M
G 03 C
0719304
IDEM.
12
C 09 B
0719648
IDEM.
08
B 41 J
0724964
IDEM.
09
B 41 J
0731394
IDEM.
06
G 03 G
0736586
IDEM.
10
C 09 K
G 21 K
0754557
IDEM.
10
B 41 J
G 03 G
0812696
IDEM.
05
B 41 J
0816944
IDEM.
12
G 03 G
B 41 J
0596567
AGIP PETROLI S.P.A.
03
C 10 M
C 08 F
0624637
IDEM.
12
C 10 G
B 01 J
0639630
IDEM.
04
C 10 C
C 08 L
0640665
IDEM.
04
C 08 L
C 10 C
0659478
IDEM.
03
B 01 J
0665055
IDEM.
09
B 01 J
C 07 C
0676198
AGIS INDUSTRIES (1983) LTD
10
A 61 K
0591349
AGL CONSULTANCY PTY. LTD
03
G 01 F
G 01 P
0581009
AGOMER G.M.B.H.
C 08 F
C 08 L
0619348
IDEM.
C 09 D
0693501
IDEM.
C 08 F
0761135
IDEM.
A 47 B
0652807
AGR(ABFALLENTSORGUNGS-GESELLSCHAFT
05
B 03 B
B 09 B
RUHRGEBIET M.B.H. )
0771145
AGREVO ENVIRONMENTAL HEALTH LTD
06
A 01 M
0491938
AGRIGENETICS INC.
09
A 01 H
0505440
AGRITOPE INC.
07
C 12 N
C 12 P
A 01 H
0799213
AGROLINZ MELAMIN G.M.B.H.
C 07 D
0688251
AGRONOMIQUE(INSTITUT NATIONAL DE LA
03
B 08 B
RECHERCHE )
0756692
IDEM.
10
F 26 B
0711948
AGRU(ALOIS GRUBER G.M.B.H. )
01
F 16 L
B 29 C
0775237
AGTERBERG B.V.
04
E 01 C
E 02 D
0740557
AGUETTANT(LABORATOIRE )
12
A 61 M
0773806
IDEM.
06
A 61 M
0640327
AHLBAUMER GEORG
10
A 61 F
A 41 D
A 63 B
0597068
AHLERT DOROTHEE
G 01 N
C 12 Q
B 03 C
0651839
AHLMANN G.M.B.H. & CO. K.G.(ACO SEVERIN
E 03 F
)
0593077
AHLSTROM CORP.(A. )
H 01 H
H 02 B
0593079
IDEM.
01
H 01 H
0642932
AIAZZI MARCO
11
B 42 C
B 31 F
0624499
AICHER MAX
B 61 D
0638876
AINF(S.A. )
11
G 07 C
B 66 C
0715669
AIR FORCE LTD
01
E 01 H
0454531
AIR LIQUIDE POUR L'ETUDE ET
01
C 01 B
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
33---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
CLAUDE(S.A. L')
0480840
IDEM.
04
B 01 D
0576665
IDEM.
12
F 25 D
B 65 G
A 23 L
0588705
IDEM.
04
B 01 D
0611218
IDEM.
11
F 25 J
0622595
IDEM.
02
F 25 J
0629828
IDEM.
04
F 25 J
0644965
AIR LIQUIDE POUR L'ETUDE ET
01
D 21 C
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
CLAUDE(S.A. L')
0649386
AIR LIQUIDE POUR L'ETUDE ET
06
C 01 B
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES
CLAUDE(S.A. L')
0658391
IDEM.
04
B 23 K
C 23 G
0659515
IDEM.
06
B 23 K
H 05 K
0661403
IDEM.
06
D 21 C
0676373
IDEM.
09
C 01 B
0677483
IDEM.
09
C 01 B
F 25 J
0677611
IDEM.
12
D 21 C
0677918
IDEM.
09
H 02 P
0743877
IDEM.
08
B 01 J
B 01 D
0769125
IDEM.
09
F 27 B
C 21 C
0629812
AIR LIQUIDE SANTE DEVELOPPEMENT
08
F 17 C
0428052
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.
01
B 01 D
0658367
IDEM.
03
B 01 D
C 01 B
0658574
IDEM.
C 08 F
C 09 D
0664742
IDEM.
B 29 C
0667502
IDEM.
09
F 25 D
A 23 L
0704273
IDEM.
06
B 23 K
0709635
IDEM.
01
F 26 B
0739649
IDEM.
02
B 01 D
C 01 B
0759806
IDEM.
B 01 F
0575027
AIRCOIL CY INC.(BALTIMORE )
04
C 02 F
0601875
IDEM.
03
F 25 B
F 25 D
0602911
IDEM.
05
F 25 B
F 25 D
0620716
AIRLUX A.G.
03
A 47 C
0631652
AIRMAN INDUSTRIAL PRODUCTS LTD
05
F 16 K
0511363
AIRVAC INC.
01
B 01 D
E 03 F
0755322
AISA(S.A. AUTOMATION INDUSTRIELLE )
B 29 C
B 65 D
B 29 B
0759843
AISA(S.A. AUTOMATION INDUSTRIELLE)
B 29 C
0704187
AIWA CO. LTD
07
A 47 J
A 47 G
0641767
AJINOMOTO CO. INC.
12
C 07 C
A 61 K
9 30 9
0673921
IDEM.
07
C 07 C
C 07 K
0677508
IDEM.
01
C 07 C
0704440
IDEM.
09
C 07 D
0719715
AJINOMOTO CO. LTD
08
B 65 D
0452137
AK STEEL CORP.
09
B 23 K
0685569
IDEM.
09
C 23 C
F 16 C
0656300
AKERLUND & RAUSING A.B.
06
B 65 D
0637657
AKRAPLAST S.R.L.
06
E 04 D
0664133
AKTSIONERNOE OBSCHESTVO ZAKRYTOGO TIPA
09
A 61 L
A 61 K
"OSTIM"
0675220
AKZO NOBEL FASER A.G.
D 04 B
A 47 C
0802925
IDEM.
09
C 08 B
D 01 D
D 01 F
0519547
AKZO NOBEL N.V.
05
C 12 N
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0537820
IDEM.
05
C 07 H
C 11 D
0537856
IDEM.
01
C 12 P
C 12 N
G 01 N
0538951
IDEM.
07
C 07 K
G 01 N
0550108
IDEM.
03
A 61 K
0582904
IDEM.
D 01 F
0589917
IDEM.
08
C 08 G
D 21 H
0629186
IDEM.
05
C 07 C
0636721
IDEM.
D 03 D
D 03 J
B 60 R
D 06 C
0655600
IDEM.
F 41 H
0656955
IDEM.
01
C 12 Q
0657161
IDEM.
12
A 61 K
0679201
IDEM.
06
D 01 F
0690901
IDEM.
12
C 10 M
C 08 F
0696297
IDEM.
08
C 08 G
0702697
IDEM.
02
C 08 B
0712311
IDEM.
10
A 61 K
0719305
IDEM.
02
C 09 D
B 01 F
0725260
IDEM.
F 42 D
0725854
IDEM.
04
D 21 C
0729493
IDEM.
06
C 08 F
C 09 D
0746317
IDEM.
06
A 61 K
0757548
IDEM.
01
A 61 F
0762935
IDEM.
04
B 01 J
C 10 G
0773869
IDEM.
02
B 32 B
F 41 H
0779902
IDEM.
10
C 08 F
C 08 L
0784439
IDEM.
08
A 23 K
0795052
IDEM.
06
D 01 F
0804516
IDEM.
07
C 09 K
C 10 M
0813583
IDEM.
10
C 10 M
C 09 K
0827561
IDEM.
E 04 D
0616650
AKZO NOBEL UK P.L.C.
10
D 01 F
A 61 L
0701534
AKZO-PQ SILICA VOF
11
C 01 B
B 41 M
C 09 C
0655933
ALBANY INTERNATIONAL CORP.
06
B 01 D
0665329
IDEM.
06
D 21 F
0703902
ALBANY MOLECULAR RESEARCH INC.
12
C 07 D
0586665
ALBEMARLE CORP.
09
C 07 F
0735998
IDEM.
10
C 07 C
0594798
ALBIS BETTWARENFABRIK A.G.
A 47 G
0569731
ALBRIGHT & WILSON UK LTD
12
C 07 F
C 02 F
---------------------------------------------------------------------------- 34
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0616459
ALCALTEL ALSTHOM CIE GENERALE
04
H 04 M
D'ELECTRICITE
0676503
ALCAN DEUTSCHLAND G.M.B.H.
D 21 H
B 65 D
0651097
ALCAN FRANCE
04
E 01 D
E 04 H
E 04 F
0651110
IDEM.
12
E 04 F
0651111
IDEM.
05
E 04 F
F 16 B
E 01 F
E 01 D
0651122
IDEM.
04
E 05 D
E 06 B
0670408
IDEM.
05
E 06 B
0573489
ALCAN INTERNATIONAL LTD
08
C 09 D
0750685
IDEM.
11
C 22 C
0755427
IDEM.
07
C 10 M
0775026
IDEM.
08
B 05 C
0446589
ALCATEL
H 04 L
0736194
IDEM.
G 02 B
0438684
ALCATEL ALSTHOM CIE GENERALE
09
G 02 B
D'ELECTRICITE
0464425
IDEM.
H 04 Q
H 04 B
0486888
IDEM.
04
H 04 Q
0490315
IDEM.
05
H 04 J
0500418
IDEM.
03
G 02 B
0503486
IDEM.
H 04 J
0512351
IDEM.
H 04 Q
H 04 M
0514695
IDEM.
H 04 M
0514857
IDEM.
G 02 F
0515967
IDEM.
H 04 Q
H 04 M
0518343
IDEM.
H 04 Q
0518344
IDEM.
H 04 Q
0520270
IDEM.
01
H 03 H
0524076
IDEM.
09
G 06 F
0524865
IDEM.
04
G 02 F
C 07 C
0527340
IDEM.
10
H 04 B
H 04 Q
0527341
IDEM.
09
H 04 B
H 04 Q
0535562
IDEM.
H 04 M
H 04 Q
0536069
IDEM.
04
H 04 L
H 04 J
0540946
IDEM.
01
H 04 L
0541409
IDEM.
04
H 04 B
0542156
IDEM.
08
G 11 C
0547958
IDEM.
07
H 04 L
H 04 J
H 04 Q
0548414
IDEM.
01
H 04 J
0548415
IDEM.
02
H 04 L
0553487
IDEM.
H 04 M
0555723
IDEM.
H 04 L
0557197
IDEM.
10
G 06 F
0557813
IDEM.
G 06 F
0560237
IDEM.
H 04 B
H 04 J
H 04 M
0561692
IDEM.
02
H 04 B
H 01 S
0562184
IDEM.
10
H 04 L
H 04 Q
0568449
IDEM.
06
H 04 B
0568453
IDEM.
05
H 04 Q
0568454
IDEM.
12
H 04 Q
0568737
IDEM.
07
H 04 L
0572721
IDEM.
03
H 04 L
0572865
IDEM.
11
H 04 L
0575214
IDEM.
03
H 04 B
H 05 K
0576338
IDEM.
10
G 06 K
0579529
IDEM.
01
H 04 L
0579872
IDEM.
09
G 06 F
0579876
IDEM.
09
H 03 H
0580085
IDEM.
03
G 11 C
0581680
IDEM.
01
G 02 B
0583190
IDEM.
11
H 04 Q
0584013
IDEM.
03
H 04 B
0584405
IDEM.
09
H 04 L
0587492
IDEM.
02
H 01 B
0587944
IDEM.
05
H 04 L
0588271
IDEM.
05
H 04 B
H 01 Q
0588701
IDEM.
07
H 04 J
H 04 L
0592787
IDEM.
H 04 R
0593320
IDEM.
05
H 04 Q
0598651
IDEM.
01
H 04 B
0599155
IDEM.
01
H 04 B
0600773
IDEM.
12
H 04 Q
0601906
IDEM.
06
H 01 B
C 08 L
C 08 K
0603049
IDEM.
09
H 04 Q
0603050
IDEM.
04
H 04 Q
H 04 B
0606668
IDEM.
03
H 03 F
0611171
IDEM.
03
G 06 F
0611199
IDEM.
10
H 04 B
H 01 Q
0613323
IDEM.
09
H 04 R
H 04 M
0615353
IDEM.
11
H 04 B
H 04 Q
0618746
IDEM.
06
H 04 Q
0625856
IDEM.
03
H 04 N
0625857
IDEM.
06
H 04 N
H 04 L
0625858
IDEM.
06
H 04 N
G 11 C
0626733
IDEM.
10
H 01 M
B 23 K
0626746
IDEM.
06
H 02 J
0631381
IDEM.
09
H 03 F
H 04 B
0631385
IDEM.
09
H 03 H
0633617
IDEM.
01
H 01 M
0635946
IDEM.
09
H 03 M
0642285
IDEM.
11
H 04 Q
0643399
IDEM.
02
H 01 B
9 30 9
7 32
0643438
IDEM.
H 01 Q
0644613
IDEM.
07
H 01 R
H 04 Q
0645329
IDEM.
07
B 65 H
B 07 C
35---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0645330
ALCATEL ALSTHOM CIE GENERALE
02
B 65 H
B 07 C
D'ELECTRICITE
0645331
IDEM.
07
B 65 H
B 07 C
0645414
IDEM.
10
C 08 G
0645903
IDEM.
11
H 04 B
0646987
IDEM.
02
H 01 R
H 04 Q
0650259
IDEM.
H 03 L
0651241
IDEM.
06
G 01 M
0654695
IDEM.
08
G 02 F
H 04 B
0656304
IDEM.
08
B 65 G
0662225
IDEM.
G 05 B
0667664
IDEM.
03
H 02 G
0667675
IDEM.
09
H 03 G
H 03 F
0671749
IDEM.
05
H 01 F
0683082
IDEM.
04
B 61 L
0687628
IDEM.
10
B 65 B
B 65 G
0693247
IDEM.
11
H 04 Q
0700057
IDEM.
H 01 B
0702444
IDEM.
11
H 02 G
0702866
IDEM.
09
H 04 B
0728873
IDEM.
04
E 02 D
H 02 G
0730328
IDEM.
10
H 01 S
0742922
IDEM.
G 06 F
H 04 L
0744844
IDEM.
05
H 04 B
H 04 L
0796778
IDEM.
B 61 L
0667675
ALCATEL MOBILE COMMUNICATION FRANCE
09
H 03 G
H 03 F
0630253
ALCIDE CORP.
12
A 61 K
0489779
ALCON LABORATORIES INC.
01
A 61 K
0604570
IDEM.
01
A 61 K
0625903
IDEM.
08
A 61 K
0650496
IDEM.
09
C 07 J
A 61 K
0733375
IDEM.
09
A 61 M
0578739
ALCON SURGICAL INC.
12
A 61 F
A 61 L
0567462
ALFA BIOTECH S.P.A.
05
G 01 N
0743408
ALFA INDUSTRIES
10
E 04 G
E 04 F
0710144
ALFA LAVAL BREWERY SYSTEMS A.B.
05
B 01 D
0682983
ALFA S.R.L.
06
B 02 C
0718295
ALFA WASSERMANN S.P.A.
04
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0661125
ALFING KESSLER SONDERMASCHINEN G.M.B.H. 05
B 26 F
B 23 P
B 23 D
F 15 B
0656302
ALFRA DOSEER- EN WEEGSYSTEMEN B.V.
02
B 65 D
B 65 G
0720269
ALIADE(S.A. )
01
H 02 H
0729312
ALITECNICA(S.A. )
A 47 J
0704482
ALKOR G.M.B.H. KUNSTSTOFFE
C 08 L
B 32 B
0591570
ALKOTEX S.R.L.
D 05 C
B 65 H
0692555
ALLEGHENY LUDLUM CORP.
04
C 25 F
C 21 D
0731332
IDEM.
12
F 41 H
C 22 C
0577649
ALLELIX BIOPHARMACEUTICALS INC.
09
C 07 K
A 61 K
0666847
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0625078
ALLEN HENRY W.
04
B 08 B
B 65 B
0507816
ALLERGAN INC.
07
A 01 N
A 61 L
0517758
IDEM.
11
A 61 L
0655529
ALLEVARD
07
E 01 B
0710308
IDEM.
05
E 01 B
0746652
IDEM.
07
E 01 B
0231070
ALLIANCE PHARMACEUTICAL CORP.
06
A 61 K
0474785
IDEM.
01
A 61 K
0583358
IDEM.
12
A 61 K
0612256
IDEM.
07
A 61 M
0627913
IDEM.
04
A 61 K
0628490
ALLIBERT EQUIPEMENT
12
B 65 D
0663345
ALLIED BREWERIES NEDERLAND B.V.
07
B 65 D
0636192
ALLIED COLLOIDS LTD
06
D 21 C
0641293
IDEM.
10
C 02 F
D 21 C
0675909
IDEM.
12
C 08 F
A 61 L
0693146
IDEM.
12
D 21 H
0696315
IDEM.
03
C 11 D
0707673
IDEM.
04
D 21 H
0719246
IDEM.
04
C 07 C
0764140
IDEM.
10
C 02 F
B 01 D
0793749
IDEM.
10
D 21 C
C 08 F
0696647
ALLIED TUBE & CONDUIT CORP.
07
C 23 C
0701004
IDEM.
10
C 23 C
0484349
ALLIEDSIGNAL INC.
08
A 61 L
0504288
IDEM.
06
C 08 G
H 01 B
0572965
IDEM.
08
F 41 H
0624149
IDEM.
03
C 02 F
0625070
IDEM.
07
B 01 J
0630396
IDEM.
01
C 09 J
0670779
IDEM.
02
B 32 B
H 05 K
D 03 D
0705352
IDEM.
04
D 01 D
0707616
IDEM.
02
C 09 D
C 08 G
0724468
IDEM.
05
A 62 D
0769035
IDEM.
08
C 08 K
C 08 L
C 08 J
0770048
IDEM.
12
C 07 C
0794979
IDEM.
09
C 08 L
C 08 G
0600689
ALLIEDSIGNAL LTD
02
B 60 R
0605101
IDEM.
01
H 01 H
G 01 P
0508335
ALLMINERAL AUFBEREITUNGSTECHNIK
B 03 B
G.M.B.H. & CO. K.G.
0695228
ALLOY TECHNOLOGIES LTD
07
B 22 C
0524155
ALLUFLON S.P.A.
12
B 05 D
0451085
ALLWEILER A.G.
F 04 C
0730421
ALMANOVA WERKMEUBEL INDUSTRIE B.V.
10
A 47 B
0693758
ALPES TECHNOLOGIES
04
H 01 G
0555424
ALPHA BREVET(S.A. )
C 04 B
---------------------------------------------------------------------------- 36
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0643902
ALPHA FRY LTD
03
H 05 K
B 41 C
B 41 F
0600232
ALPHA INDUSTRIE DESIGN G.M.B.H.
04
B 31 F
CAE/CAD/CAM BERATUNGSGESELLSCHAFT
PROJEKTIERUNG UND REALISIERUNG
0572432
ALPINE ENGINEERED PRODUCTS INC.
03
B 23 P
B 23 Q
G 05 B
B 27 M
B 27 F
0708161
ALQUIER COLLES ET GELATINES(S.A. )
05
C 09 J
0648919
ALSTOM ENERGY SYSTEMS G.M.B.H.
F 02 C
F 01 K
0749601
ALSTROM PREBEN
08
G 06 F
0708025
ALTAMAT VERPACKUNGSMASCHINEN G.M.B.H.
B 65 B
0602500
ALTEN GERATEBAU G.M.B.H.
03
E 06 B
B 65 G
0641732
ALTEN KURT
B 65 G
0711721
IDEM.
B 65 G
0711722
IDEM.
B 65 G
0711638
ALTENDORF G.M.B.H. & CO. K.G.(WILHELM )
B 27 B
B 23 Q
0727271
IDEM.
B 23 D
0598690
ALTHIN MEDICAL INC.
07
B 01 D
A 61 M
0715641
ALTMEIER PATRICK
05
C 08 J
0692962
ALTRAMED HOLDINGS LTD
03
A 61 K
0747157
ALU-PLAST-MACHINE G.M.B.H.
B 23 D
B 23 Q
0671536
ALUKON F. GRASHEI K.G.
E 06 B
0765989
ALUMAFEL(S.A. )
07
E 06 B
0466838
ALUMNI RESEARCH FOUNDATION(WISCONSIN )
04
A 61 K
C 12 N
C 07 H
C 12 P
0474517
IDEM.
11
A 61 K
0561533
IDEM.
06
A 61 N
G 21 K
0555454
ALUSUISSE HOLDINGS A.G.
07
C 12 N
0527109
ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT A.G.
05
B 32 B
0592360
IDEM.
B 22 D
0626284
IDEM.
B 60 J
0628468
IDEM.
B 62 D
B 61 D
B 60 N
0628469
IDEM.
B 62 D
B 61 D
0628470
IDEM.
B 62 D
B 61 D
0648863
IDEM.
01
C 23 D
C 25 D
0673968
IDEM.
C 08 L
C 08 K
0688962
IDEM.
F 16 B
B 62 D
E 04 B
0694701
IDEM.
F 16 B
E 04 B
B 62 D
0767606
ALVIN JEAN-PIERRE
09
A 01 K
0427741
ALZA CORP.
01
A 61 L
A 61 K
0506860
IDEM.
05
B 32 B
0591389
IDEM.
04
A 61 K
0676973
IDEM.
01
A 61 N
0681473
IDEM.
12
A 61 K
0716595
IDEM.
11
A 61 K
0717645
IDEM.
05
A 61 N
0752898
IDEM.
04
A 61 N
0781152
IDEM.
12
A 61 N
0796126
IDEM.
06
A 61 N
0796127
IDEM.
09
A 61 N
0561442
AMADA CY LTD
12
B 65 G
F 16 C
0558036
AMANO PHARMACEUTICAL CO. LTD
12
C 12 N
C 12 P
0502100
AMBICO INC.
01
A 61 K
0625019
AMC A.G.(INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
A 47 J
CORP. )
0606700
AMCOL INTERNATIONAL CORP.
12
E 02 D
0688075
AMERACE CORP.
11
H 02 G
H 01 B
0577052
AMERCHOL CORP.
08
C 11 C
A 61 K
0650396
AMERSHAM INTERNATIONAL P.L.C.
01
C 12 M
B 01 L
0668855
IDEM.
06
C 07 C
9 21 1
0 36 7
0776243
AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH A.B.
04
B 01 D
F 16 K
G 01 N
0422339
AMGEN BOULDER INC.
01
C 07 K
C 12 N
0398753
AMGEN INC.
09
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0553294
IDEM.
12
A 61 K
0597503
IDEM.
10
C 12 N
C 07 K
G 01 N
A 61 K
0602237
IDEM.
11
C 12 N
0678017
IDEM.
04
A 61 K
0690127
IDEM.
08
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0732935
IDEM.
11
A 61 K
0745124
IDEM.
06
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0754229
IDEM.
11
C 12 N
C 07 K
G 01 N
0756645
AMIC INDUSTRIES LTD SCAW METALS
03
C 22 C
B 02 C
DIVISION
0793861
AMO G.M.B.H.
H 01 L
0574854
AMOCO CORP.
10
C 07 C
C 07 F
0622347
IDEM.
06
C 07 C
B 01 J
0623101
IDEM.
04
C 07 C
B 01 J
0624153
IDEM.
10
C 07 C
0625180
IDEM.
04
C 10 M
C 07 C
0627481
IDEM.
09
C 09 K
0634381
IDEM.
09
C 07 C
0712823
IDEM.
06
C 07 C
B 01 J
0734364
IDEM.
10
C 07 C
0775185
IDEM.
09
C 10 L
0787703
IDEM.
12
C 07 C
0651696
AMP-AKZO LINLAM VOF
08
B 29 C
B 32 B
H 05 K
0637810
AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS G.M.B.H.
G 06 K
0698247
IDEM.
G 06 K
0447464
AMRAD CORP. LTD
08
C 12 Q
G 01 N
0486572
IDEM.
01
C 12 N
0505038
AMSTRAD P.L.C.
12
H 04 N
H 01 Q
0289287
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC.
01
C 07 K
C 12 N
G 01 N
0533898
IDEM.
09
A 61 K
C 07 K
0762978
ANCHOR HOCKING PACKAGING CY
08
B 65 D
37---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0454813
ANDERSSON BENGT
09
A 61 K
0749548
ANDROLL S.A.R.L.(SOC. )
08
F 16 M
0671895
ANDROMED INC.
05
A 61 B
0698091
ANGELETTI S.P.A.(ISTITUTO DI RICERCHE
09
C 12 N
C 07 K
A 61 K
DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. )
G 01 N
0637327
ANGELINI RICERCHE S.P.A. - SOCIETA'
06
C 08 G
A 61 L
CONSORTILE
0640310
ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A.
A 47 J
F 24 C
0706013
IDEM.
04
F 24 C
0796477
ANGEWANDTE DIGITAL ELEKTRONIK G.M.B.H.
G 06 K
0593948
ANGIOMED G.M.B.H. & CO. MEDIZINTECHNIK
A 61 M
K.G.
0634187
IDEM.
A 61 M
A 61 B
0629380
ANGIOMEDICS II INC.
07
A 61 B
A 61 N
0765188
ANGLO AMERICAN RESEARCH LABORATORIES
11
B 01 D
B 01 J
(PROPRIETARY) LTD
0673848
ANGLO AQUARIUM PLANT CY LTD
10
B 65 D
0454813
ANIANSSON GUSTAF
09
A 61 K
0605287
ANITOX CORP.
04
A 23 K
0697936
ANLIKER MARKUS
03
B 23 Q
B 27 G
B 28 D
B 23 D
0542860
ANORMED INC.
05
A 61 K
B 65 G
0753512
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0662191
ANSALDO VOLUND A/S
01
F 01 K
0598719
ANTEX BIOLOGICS INC.
09
A 61 K
0437488
ANTICANCER INC.
01
G 01 N
C 12 N
A 01 K
0573606
IDEM.
12
C 12 Q
G 01 N
C 12 N
0506845
ANTIVIRALS INC.
03
A 61 K
0639582
IDEM.
09
C 07 H
C 12 Q
C 07 D
C 08 G
0620779
ANTOGI A.G.
B 29 C
B 29 B
0775272
ANTONOV AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES B.V.
11
F 16 H
0753920
APARELLAJE ELECTRICO(S.A. )
07
H 02 G
0626859
APEX BIOSCIENCE INC.
01
A 61 K
0689833
APIS SPHEROMONT
12
A 61 K
0581057
APL(AMERICAN PHARMED LABS INC. )
A 61 K
0601179
APOLLO CAMERA L.L.C.
12
H 04 N
0587410
APPLETON PAPERS INC.
01
B 41 M
G 03 F
0589237
APPLIED MATERIALS INC.
11
C 23 C
B 24 C
H 01 J
0636789
IDEM.
02
F 04 B
0650183
IDEM.
04
H 01 J
0685873
IDEM.
12
H 01 J
H 05 H
0734052
IDEM.
04
H 01 L
0632977
APTARGROUP(S.A. )
A 45 D
B 65 D
0697816
APV PASILAC A/S
04
A 23 C
0748250
IDEM.
09
B 01 D
0755192
IDEM.
11
A 23 C
A 01 J
0566721
AQUA FINA A.G.
C 05 G
C 05 D
A 01 C
0465992
AQUALON CY
06
C 08 B
0563978
IDEM.
08
C 08 B
C 09 D
0566911
IDEM.
08
C 09 D
C 08 B
C 08 F
0742778
AQUASOL LTD
08
B 65 D
0756738
IDEM.
07
G 09 F
0633359
ARBED(S.A. )
09
E 02 D
0678085
ARCADIS HEIDEMIJ REALISATIE B.V.
12
C 05 F
B 03 B
B 04 C
0531286
ARCH DEVELOPMENT CORP. THE UNIVERSITY
08
B 22 D
OF CHICAGO
0698076
ARCHIMEX
01
C 11 B
B 01 D
0322912
ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY INC.
06
C 08 G
C 08 J
0573206
ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY L.P.
08
C 08 G
0583929
IDEM.
10
C 08 K
0599560
IDEM.
09
C 07 C
0599561
IDEM.
01
C 08 G
C 08 L
0659473
IDEM.
09
B 01 J
C 07 D
0663387
IDEM.
10
C 07 C
0679632
IDEM.
12
C 07 C
0679639
IDEM.
06
C 07 C
0679664
IDEM.
10
C 08 F
C 08 G
0683162
IDEM.
09
C 07 D
C 22 B
0695768
IDEM.
09
C 08 F
0735072
IDEM.
07
C 08 G
C 08 L
0532370
ARD(AGRO INDUSTRIE RECHERCHES ET
05
C 07 H
B 01 F
C 11 D
DEVELOPPEMENTS )
A 61 K
C 09 K
A 23 L
0699472
IDEM.
08
B 01 F
C 11 D
C 13 K
C 07 H
A 61 K
0676169
ARENS ERICH
03
A 47 L
0753182
ARGONAUT TECHNOLOGIES LTD
11
G 06 T
0753183
IDEM.
11
G 06 T
0753184
IDEM.
12
G 06 T
0662856
ARISTECH CHEMICAL CORP.
01
B 01 D
C 07 C
0667848
IDEM.
12
C 07 C
0600744
ARIZONA BOARD OF REGENTS
03
C 07 K
A 61 K
0758878
ARJO LTD
05
A 61 G
0573210
ARJO WIGGINS LTD
10
B 41 M
0506807
ARJO WIGGINS(S.A. )
05
D 21 H
0545741
IDEM.
08
D 21 H
B 32 B
0633964
IDEM.
01
D 21 H
0739435
IDEM.
10
D 21 H
C 08 L
B 32 B
B 44 C
0648248
ARJO-WIGGINS DEUTSCHLAND G.M.B.H.
11
C 09 D
D 21 H
0432732
ARMCO INC.
02
C 21 D
H 01 F
B 21 D
0492306
IDEM.
06
C 23 C
C 09 D
C 04 B
0687888
ARMEMENT(ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR
12
F 42 C
LE DELEGUE GENERAL POUR L')
0827588
IDEM.
12
G 01 N
0638270
ARMOR INOX(S.A. )
03
A 47 J
---------------------------------------------------------------------------- 38
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0650715
ARNOLD G.M.B.H.(L. & C. )
02
A 61 G
A 47 C
0664404
ARNOLD LORENZ
F 16 B
0711625
ARNOLD MASCHINENFABRIK G.M.B.H. & CO.
02
B 23 K
K.G.(KARL H. )
0725602
ARNOUX PATRICK
03
A 61 C
0766818
AROMASCAN P.L.C.
09
G 01 N
H 01 L
0756616
ARPLAS G.- FUR PLASMATECHNOLOGIE M.B.H.
C 10 G
C 09 J
C 09 D
B 01 F
C 10 M
C 08 J
C 08 L
0793530
IDEM.
B 01 J
C 08 J
0793531
IDEM.
B 01 J
C 08 J
0793532
IDEM.
B 01 J
C 08 J
B 29 C
0646025
ARROW INTERNATIONAL INVESTMENT CORP.
04
A 61 M
0562142
ARROW LTD(PETER )
02
B 32 B
B 29 C
0487512
ARS(APPLIED RESEARCH SYSTEMS HOLDING
08
C 12 N
N.V. )
0558680
ARS(APPLIED RESEARCH SYSTEMS HOLDINGS
03
G 01 N
N.V. )
0734527
ARS(APPLIED RESEARCH SYSTEMS HOLDING
07
G 01 N
N.V. )
0724611
ARSONSISI S.P.A.
01
C 09 D
B 05 D
0637523
ARTECA INITIATIVES ARTISTIQUES
06
B 60 P
(ASSOCIATION LOI 1901)
0616715
ARTS COMMUNICATION & TECHNOLOGY LTD
03
G 09 B
G 09 F
0768882
ARZNEIMITTELWERK DRESDEN G.M.B.H.
A 61 K
0670431
AS.TEC.(ASSISTENZA TECNICA S.R.L. )
10
F 16 B
0775040
AS-DRUCK G.M.B.H.
B 26 D
0360869
ASAHI DENKA KOGYO K.K.
01
C 08 G
0622404
IDEM.
07
C 08 K
C 08 L
0312964
ASAHI GLASS CY LTD
07
C 08 F
D 06 M
0493809
IDEM.
03
B 29 C
0568014
IDEM.
10
B 29 C
G 05 D
B 60 J
0614771
IDEM.
12
B 41 N
B 41 M
0624404
IDEM.
08
B 05 D
C 03 C
0693478
IDEM.
08
C 07 D
0698585
IDEM.
01
C 03 C
G 02 B
C 23 C
0705800
IDEM.
06
C 03 C
0403657
ASAHI KASEI KOGYO K.K.
01
C 08 G
0438605
IDEM.
06
C 08 L
C 08 K
0479392
IDEM.
01
C 08 J
C 25 B
0480073
IDEM.
06
G 03 F
0609913
ASAHI KOGAKU KOGYO K.K.
11
G 02 B
G 03 B
0773324
ASCHWANDEN A.G.(F.J. )
E 01 C
E 04 B
0817931
ASCO CONTROLS B.V.
12
F 16 K
0811208
ASCOM AUTELCA A.G.
G 07 D
0598664
ASCOMETAL
03
F 16 C
0620062
ASCOMETAL(S.A. )
06
B 22 D
0679816
IDEM.
06
F 16 C
0542961
ASE AMERICAS INC.
04
H 01 L
0287813
ASEA BROWN BOVERI A.B.
06
H 01 B
C 08 K
0602363
IDEM.
01
B 01 J
B 30 B
0610389
IDEM.
12
F 16 P
B 25 J
G 05 G
0668600
IDEM.
01
H 01 H
0680391
IDEM.
11
B 22 D
0696949
IDEM.
11
B 25 J
0728559
IDEM.
10
B 25 J
0729666
IDEM.
06
H 02 K
0621447
ASEA BROWN BOVERI A.G.
F 22 B
0650017
IDEM.
04
F 23 H
0656639
IDEM.
H 01 H
0660496
IDEM.
H 02 M
0663561
IDEM.
F 22 B
0713227
IDEM.
08
H 01 C
H 02 H
0713228
IDEM.
08
H 01 C
H 02 H
H 01 H
0656103
ASER
08
F 16 G
0693163
IDEM.
09
F 16 B
0725903
IDEM.
01
F 16 B
0635433
ASF VERWALTUNGS-G.M.B.H.
B 65 D
A 44 B
0487719
ASH STEVENS INC.
08
C 07 H
0545703
ASHIMORI ENGINEERING CO. LTD
08
F 16 L
0564741
IDEM.
11
F 16 L
0545703
ASHIMORI INDUSTRY CO. LTD
08
F 16 L
0564741
IDEM.
11
F 16 L
0713500
ASHLAND-SUDCHEMIE-KERNFEST G.M.B.H.
C 08 G
B 22 C
0666158
ASKLE
08
B 29 C
0721755
IDEM.
06
A 47 C
A 61 G
0489010
ASPECT MEDICAL SYSTEMS INC.
11
G 06 F
0623186
ASSA A.B.
03
E 05 B
0768028
ASSERVA(S.A. )
05
A 01 K
0620157
ASSIDOMAN HERKULES VERPACKUNGSWERKE
03
B 65 D
G.M.B.H.
0605319
ASSISTANCE PUBLIQUE
09
C 12 Q
0722304
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
01
A 61 F
0817626
IDEM.
10
A 61 K
0624382
ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA
09
A 61 M
TRANSFUSION SANGUINE DANS LA REGION DU
NORD
0630654
IDEM.
07
A 61 M
B 01 F
0427247
ASTA MEDICA A.G.
03
A 61 K
0530446
IDEM.
01
A 61 K
0594999
IDEM.
C 07 F
A 61 K
0594943
ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL G.M.B.H.
A 61 K
0766601
ASTAM(ALLGEMEINER STAHL- ANLAGEN- UND
B 02 C
MASCHINENBAU G.M.B.H. )
0720677
ASTEN INC.
06
D 21 F
D 03 D
0553501
ASTEN S.C.(V. )
10
D 21 F
39---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0612882
ASTEN S.C.(V. )
10
D 21 F
0349505
ASTRA A.B.
09
A 61 L
0515228
IDEM.
03
C 12 N
C 12 P
C 07 K
A 61 K
0533752
IDEM.
01
C 07 D
0572451
IDEM.
04
C 07 J
0619734
IDEM.
03
A 61 K
C 07 D
0629136
IDEM.
06
A 61 M
0633879
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0642328
IDEM.
12
A 61 F
A 61 B
0642329
IDEM.
12
A 61 F
0661968
IDEM.
10
A 61 K
0668751
IDEM.
08
A 61 C
0672032
IDEM.
01
C 07 C
C 07 D
0742738
IDEM.
07
B 01 F
0768846
IDEM.
12
A 61 C
A 61 F
0649418
ASTRA PHARMACEUTICALS LTD
10
C 07 D
A 61 K
0567510
ASTRA PHARMACEUTICALS PTY. LTD
07
A 61 M
0634503
ASTURIANA DE ZINC(S.A. )
03
C 25 C
0646662
IDEM.
06
C 25 C
0767256
IDEM.
12
C 25 C
0505101
AT&T CORP.
07
G 03 F
0529948
IDEM.
12
H 04 Q
0583943
IDEM.
12
C 03 B
C 03 C
0736239
IDEM.
07
H 04 L
H 04 Q
0468886
ATEA(SOC. ATLANTIQUE DE TECHNIQUES
09
H 05 H
AVANCEES )
0701260
IDEM.
01
G 21 C
0538561
ATEC A.G.
C 05 F
0658239
ATELIER DU VERRE(S.A. L')
01
E 06 B
E 04 B
0613616
ATELIERS DE CLAIRE FONTAINE(S.A. )
06
A 01 D
0636393
ATHAR INTERNATIONAL SERVICES(S.A. )
06
A 63 C
G 09 F
0583500
ATKINSON-MCDOUGAL CORP.
07
E 02 B
0705532
ATLANTIC MAN S.R.L.
05
A 01 C
0718112
ATLANTIC ZEISER G.M.B.H. & CO.
B 41 K
0629778
ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.
01
F 04 C
F 16 K
0618102
ATOMA INTERNATIONAL INC.
01
B 60 N
0765359
ATOMIC ENERGY CORP. OF SOUTH AFRICA LTD 09
C 08 J
0665189
ATOMIC ENERGY CORPORATION OF SOUTH
12
C 01 G
AFRICA LTD
0485265
ATOMIQUE(COMMISSARIAT A L'ENERGIE )
07
G 06 T
0499528
IDEM.
04
C 10 M
C 09 D
C 25 D
0553028
IDEM.
04
G 01 R
0570286
IDEM.
09
B 66 C
G 21 F
0604302
IDEM.
09
G 01 N
0608169
IDEM.
05
G 02 B
G 03 B
0622602
IDEM.
03
F 28 F
F 28 D
0648563
IDEM.
04
B 22 D
0651242
IDEM.
04
G 01 M
0653094
IDEM.
01
G 21 C
0657026
IDEM.
12
G 01 N
0657402
IDEM.
09
C 04 B
G 21 C
G 21 F
0674188
IDEM.
09
G 01 T
0687483
IDEM.
08
A 62 D
0688251
IDEM.
03
B 08 B
0688739
IDEM.
01
C 01 G
H 01 M
0691659
IDEM.
03
G 21 F
C 02 F
0706100
IDEM.
08
G 04 F
0729399
IDEM.
05
B 25 J
0744074
IDEM.
05
G 21 F
0746384
IDEM.
07
A 62 D
0749637
IDEM.
05
H 01 L
0807232
IDEM.
12
F 25 C
B 01 J
0500616
ATOTECH DEUTSCHLAND G.M.B.H.
C 23 C
0732872
ATTALI JEAN-CLAUDE
07
A 01 N
A 47 L
0753919
ATTEMA B.V.(KUNSTSTOFFENINDUSTRIE )
H 02 G
0576421
AUBURN INTERNATIONAL INC.
12
G 01 R
0473715
AUBURN UNIVERSITY
08
B 32 B
D 04 H
0626569
AUCOTEAM INGENIEURG.- FUR
G 01 F
AUTOMATISIERUNGS- UND COMPUTERTECHNIK
M.B.H. BERLIN
0675276
AUDI A.G.
F 02 D
B 60 K
0703137
IDEM.
01
B 62 D
0802867
IDEM.
B 60 R
0580077
AUER GERHARD
04
A 47 B
0674918
AUERGESELLSCHAFT G.M.B.H.
A 62 B
0481957
AUFHAUSER FRANZ SEN.
G 08 G
0685432
AUGST REINER
C 02 F
0616670
AURA SYSTEMS INC.
03
F 16 K
F 01 L
0721437
AURAMATRIX IFO OY
11
C 04 B
F 41 J
0360292
AUSIMONT S.P.A.
08
A 61 K
0366041
IDEM.
08
C 07 D
C 11 D
D 06 L
0570762
IDEM.
01
C 08 F
F 16 J
0583703
IDEM.
05
C 07 C
0595147
IDEM.
08
D 01 F
0618241
IDEM.
11
C 08 F
F 16 J
0621296
IDEM.
12
C 08 G
0638535
IDEM.
01
C 07 C
B 01 J
0638623
IDEM.
12
C 09 K
0673952
IDEM.
01
C 08 F
0695775
IDEM.
12
C 08 G
0493476
AUSMELT LTD
12
F 27 D
0638175
AUSPHARM INTERNATIONAL LTD
06
G 01 N
C 12 N
0754090
AUSTRIA METALL A.G.
B 01 D
A 62 D
C 22 B
0796212
AUTEFA MASCHINENFABRIK G.M.B.H.
B 65 G
B 66 F
0745183
AUTOGASTECHNIEK HOLLAND B.V.
12
F 02 D
F 02 M
---------------------------------------------------------------------------- 40
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0634309
AUTOLIV ASP INC.
09
B 60 R
0688961
AUTOMAXI INDUSTRIES
12
F 16 B
B 60 R
0668039
AUTOMAXI INDUSTRIES(S.A. )
01
A 47 F
0628308
AVANTGARDE S.P.A.
12
A 61 K
C 07 C
0641561
IDEM.
11
A 61 K
0697397
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0700897
IDEM.
07
C 07 C
A 61 K
0670348
AVEBE B.A.(COOPERATIEVE VERKOOP- EN
07
C 08 L
D 06 M
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN )
0773721
IDEM.
12
A 21 D
B 65 D
0593123
AVEBE LATENSTEIN B.V.
01
A 23 P
A 23 J
A 23 C
0448663
AVERY DENNISON CORP.
11
C 09 J
0578750
IDEM.
06
B 32 B
G 09 F
0635938
AVL LIST G.M.B.H.
H 03 H
0756569
AVOT BEHEER B.V.
07
B 65 D
B 65 B
0621564
AWAJI FERRYBOAT K.K.
06
G 07 C
G 01 P
0832452
AWARD SOFTWARE INT. INC.
G 06 F
0642362
AXIDENTAL OY
12
A 61 L
0595413
AXXIS N.V.
04
B 32 B
C 08 G
C 08 K
0642424
AXXOR SOFTWARE G.M.B.H.
B 42 F
B
0717703
B & H MFG CY INC.
06
B 65 C
0682345
B & W FUEL CY
01
G 21 C
F 16 B
F 16 D
0717818
B.H.R. GROUP LTD
05
F 04 F
E 21 B
0668775
B.R.A.H.M.S DIAGNOSTICA G.M.B.H.
02
A 61 K
G 01 N
0650667
BAADER G.M.B.H. + CO. K.G.(NORDISCHER
03
A 22 C
MASCHINENBAU RUD. )
0712138
BABCOCK & WILCOX CY(THE )
05
G 21 C
0515792
BABCOCK ANLAGEN G.M.B.H.(DEUTSCHE )
05
B 09 B
0733855
IDEM.
F 23 H
F 23 L
0627482
BABCOCK KRAFTWERKSTECHNIK G.M.B.H.
C 10 J
0636836
IDEM.
F 23 D
0463053
BABRAHAM INSTITUTE(THE )
05
A 61 K
C 12 N
0707473
IDEM.
03
A 61 K
0634531
BACHMANN EMIL
E 04 B
0617680
BACHTIGER ROLF
B 62 M
F 16 H
0755368
BACKHUS KOMPOST-TECHNOLOGIE(FRIEDRICH )
C 05 F
B 01 F
0762999
IDEM.
C 05 F
0567197
BACKUS BEHEER B.V.
01
F 26 B
0794878
BAD SCHANDAU G.M.B.H.(FAHRZEUGSITZE )
B 60 N
0708823
BADER AUGUSTINUS
C 12 N
C 12 M
0760914
BADERSBACH JEAN
11
F 16 H
0619473
BADGER METER INC.
07
G 01 F
0696886
BAENSCH G.M.B.H.(TETRA WERKE ULRICH )
A 01 K
0640718
BAHN A.G.(DEUTSCHE )
E 01 B
0637460
BAIL GUNTHER
04
A 63 B
0782723
IDEM.
G 05 D
0564760
BAKELITE A.G.
C 04 B
0588013
IDEM.
C 08 G
C 09 D
B 24 D
0639608
IDEM.
C 08 H
C 08 L
C 08 G
0648807
IDEM.
05
C 08 K
C 08 L
B 27 N
C 09 J
0691377
IDEM.
C 08 L
C 08 G
0519594
BAKER HUGHES INC.
12
C 23 F
C 10 G
0822026
BALCKE-DURR G.M.B.H.
B 23 K
F 28 F
B 21 D
0728679
BALD ERWIN
B 65 D
0690114
BALDWIN GRAFOTEC G.M.B.H.
C 09 J
B 31 F
0664995
BALKANYI ALEXANDER
04
A 61 F
G 08 B
0661141
BALKE AXEL
B 26 D
A 22 B
0703306
BALLARATI VITO
12
D 02 J
0736921
BALLARD POWER SYSTEMS INC.
07
H 01 M
C 25 B
0712963
BALLAST NEDAM BAGGEREN B.V.
08
E 02 F
0655099
BALLAST-NEDAM BETON- EN WATERBOUW B.V.
03
E 02 D
0688003
BALLY GAMING INTERNATIONAL INC.
11
G 07 F
0555565
BALLY WULFF AUTOMATEN G.M.B.H.
G 07 F
0558300
BALTIMORE AIRCOIL CY INC.
07
F 28 C
0631218
BALZ G.M.B.H.(HELMUT )
G 05 D
F 24 D
0370188
BALZERS A.G.
H 01 L
B 25 J
H 01 J
G 11 B
B 01 J
0405343
IDEM.
H 01 J
0741924
IDEM.
H 01 S
0657563
BALZERS UND LEYBOLD DEUTSCHLAND HOLDING
C 23 C
A.G.
0695815
IDEM.
04
C 23 C
0752531
IDEM.
F 04 B
F 04 C
0753882
IDEM.
H 01 J
0663048
BAMFORD EXCAVATORS LTD(J.C. )
01
F 16 H
0647573
BAMMENS B.V.
01
B 65 F
0649800
IDEM.
01
B 65 F
0722001
BAMMENS GROEP B.V.
06
C 23 G
C 23 C
0776179
BANGERT CHRISTIAN
03
A 61 B
0524647
BANSS MASCHINENFABRIK G.M.B.H. & CO.
A 22 B
K.G.
0565000
BANSS SCHLACHT- UND FORDERTECHNIK
A 22 B
B 65 G
G.M.B.H.
0662405
BAR GERD
B 60 P
0567424
BARBERA ALACREU JOSE VICENTE
07
A 61 F
A 61 B
0662547
BARCOL-AIR A.G.
E 04 C
F 24 D
0344907
BARD INC.(C.R. )
09
A 61 M
F 16 J
0614650
IDEM.
12
A 61 F
0534128
BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
03
A 21 B
0669204
IDEM.
12
B 31 D
B 65 D
0677832
IDEM.
06
G 09 F
41---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0736463
BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
04
B 65 D
0557765
BARMAG A.G.
11
D 02 G
0740639
IDEM.
B 65 H
0757567
BARNSLEY DISTRICT GENERAL HOSPITAL NHS
06
A 61 M
TRUST
0479557
BARONE HECTOR D.
07
A 61 F
A 61 M
0579257
BARTEC MESSTECHNIK UND SENSORIK
G 01 D
G 01 N
G.M.B.H.
0626567
IDEM.
G 01 F
0727376
BARTELMUSS HEINZ
05
B 65 H
0727376
BARTELMUSS KLAUS
05
B 65 H
0772514
BARTHLOTT WILHELM
B 29 C
C 09 K
0705723
BARYSHEV ANATOLY FILIPPOVICH
02
F 41 A
0305850
BASF A.G.
C 08 F
C 09 D
0456118
IDEM.
C 07 D
A 01 N
9 00 5
0476400
IDEM.
01
C 07 C
0496111
IDEM.
B 32 B
0499055
IDEM.
C 07 C
0504660
IDEM.
C 07 C
C 09 K
G 02 F
0518092
IDEM.
C 08 F
0522467
IDEM.
C 08 F
D 06 P
0534216
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0536587
IDEM.
C 08 K
B 41 M
0538673
IDEM.
C 08 G
A 61 F
A 61 M
0538681
IDEM.
C 07 C
0539819
IDEM.
C 08 G
0546409
IDEM.
C 07 D
0547419
IDEM.
02
G 03 F
0548639
IDEM.
C 08 G
C 11 D
0555742
IDEM.
C 08 G
0559814
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0561197
IDEM.
C 08 L
0562345
IDEM.
C 07 D
0562382
IDEM.
C 07 D
0563080
IDEM.
G 01 N
0569804
IDEM.
C 07 D
C 08 G
0570773
IDEM.
12
C 08 F
C 08 L
0572852
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0574803
IDEM.
C 09 J
0582209
IDEM.
C 07 C
C 07 D
B 01 F
0582926
IDEM.
12
C 07 D
A 01 N
0584663
IDEM.
02
C 07 D
0585678
IDEM.
C 07 D
C 07 C
C 08 G
0585829
IDEM.
C 08 G
0587018
IDEM.
C 08 L
0587030
IDEM.
C 09 B
D 06 P
0587044
IDEM.
01
C 07 C
0587072
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0588146
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0588159
IDEM.
C 07 F
0589302
IDEM.
02
C 07 C
0589903
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0589908
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0591731
IDEM.
01
C 08 K
C 08 L
0592453
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0592478
IDEM.
A 61 K
C 12 N
0594056
IDEM.
C 08 F
0596891
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0599064
IDEM.
A 61 K
0601473
IDEM.
02
C 08 L
0602515
IDEM.
C 07 D
0603224
IDEM.
C 08 F
0604840
IDEM.
C 08 G
B 01 J
0607812
IDEM.
C 08 K
C 08 L
0608688
IDEM.
C 07 D
0608690
IDEM.
C 07 D
0609244
IDEM.
12
C 12 P
0609254
IDEM.
C 12 P
0609751
IDEM.
B 01 J
0612672
IDEM.
B 65 D
C 08 J
C 08 K
C 08 L
0612793
IDEM.
C 08 J
0614933
IDEM.
C 08 K
C 08 L
0624155
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0625219
IDEM.
02
D 01 D
0627461
IDEM.
02
C 08 K
C 08 L
0628884
IDEM.
G 03 G
0630886
IDEM.
C 07 C
0632061
IDEM.
C 08 F
0634365
IDEM.
04
C 02 F
0635587
IDEM.
C 25 B
0636638
IDEM.
02
C 08 G
0637899
IDEM.
H 05 B
0640367
IDEM.
B 01 D
0641596
IDEM.
B 01 J
C 09 B
0642530
IDEM.
08
C 07 K
A 61 K
0643085
IDEM.
C 08 G
C 08 L
D 01 F
C 08 J
0643087
IDEM.
C 08 G
C 07 D
0644210
IDEM.
C 08 F
C 08 L
0646042
IDEM.
B 01 D
C 07 C
C 25 B
0646106
IDEM.
C 07 C
B 01 D
C 08 J
C 08 G
C 25 B
0646107
IDEM.
C 07 C
B 01 D
0646452
IDEM.
B 29 C
0648732
IDEM.
C 07 C
---------------------------------------------------------------------------- 42
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0649817
BASF A.G.
C 01 G
0649827
IDEM.
01
C 07 C
C 08 J
0653417
IDEM.
C 07 C
A 01 N
0661282
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0663399
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0663426
IDEM.
C 08 L
0664313
IDEM.
C 08 J
B 29 C
0665095
IDEM.
B 29 C
0667367
IDEM.
C 08 G
C 08 L
0668329
IDEM.
C 09 C
C 09 D
C 08 K
C 03 C
C 04 B
A 61 K
0668852
IDEM.
02
C 07 C
A 01 N
0668869
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0669319
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0669958
IDEM.
C 08 L
0670349
IDEM.
C 08 L
0670858
IDEM.
C 08 G
D 21 H
0671250
IDEM.
B 29 C
0672347
IDEM.
A 01 N
0672635
IDEM.
C 04 B
0673904
IDEM.
C 07 C
B 01 J
0673923
IDEM.
C 07 C
A 01 N
0675164
IDEM.
C 08 L
C 08 J
0676434
IDEM.
C 08 G
0677554
IDEM.
C 08 L
C 08 J
0678109
IDEM.
C 08 J
0678555
IDEM.
C 08 L
C 08 J
0679624
IDEM.
12
C 07 C
B 01 D
0680471
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0680481
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0681009
IDEM.
C 09 C
C 09 D
B 41 M
0681225
IDEM.
G 03 G
0684226
IDEM.
C 07 C
A 01 N
C 07 D
0686621
IDEM.
C 07 C
C 08 G
0686675
IDEM.
C 09 C
B 41 M
0687276
IDEM.
C 08 F
0687282
IDEM.
C 08 G
C 11 D
0691970
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0692499
IDEM.
C 08 F
0693509
IDEM.
C 08 F
C 10 L
0695734
IDEM.
C 07 C
0695745
IDEM.
C 07 D
0696607
IDEM.
C 08 G
A 61 K
0697399
IDEM.
C 07 C
0697424
IDEM.
C 08 G
0698050
IDEM.
C 08 G
B 01 J
0698586
IDEM.
C 04 B
0699476
IDEM.
B 01 J
0699653
IDEM.
C 07 C
0700413
IDEM.
C 08 J
0700731
IDEM.
B 05 D
B 65 D
C 08 L
0700893
IDEM.
01
C 07 C
0700934
IDEM.
C 08 F
0701547
IDEM.
07
C 07 C
0701995
IDEM.
12
C 07 C
0702038
IDEM.
01
C 08 F
0702047
IDEM.
C 08 G
0703249
IDEM.
C 08 F
0703255
IDEM.
C 08 G
C 09 J
C 09 D
0703272
IDEM.
01
C 08 L
0703274
IDEM.
C 08 L
0703932
IDEM.
02
C 08 F
0706990
IDEM.
C 07 C
0706991
IDEM.
02
C 07 C
0707656
IDEM.
C 12 P
C 07 D
0708083
IDEM.
C 07 C
0708145
IDEM.
01
C 08 L
0709359
IDEM.
C 07 C
0709404
IDEM.
C 08 F
0709411
IDEM.
C 08 F
A 61 K
0711142
IDEM.
A 61 K
C 08 F
0711268
IDEM.
C 07 C
C 01 B
C 01 F
0711274
IDEM.
C 07 C
0711595
IDEM.
01
B 01 J
0711807
IDEM.
C 08 L
0711851
IDEM.
C 25 B
0712430
IDEM.
C 09 B
0713849
IDEM.
C 07 C
0713854
IDEM.
C 07 C
0713928
IDEM.
C 25 B
0714387
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0714414
IDEM.
C 08 F
0714415
IDEM.
C 08 F
C 09 D
A 61 K
0714447
IDEM.
C 12 P
0714700
IDEM.
B 01 J
0714886
IDEM.
C 07 C
C 09 D
C 09 J
0714919
IDEM.
C 08 F
0715622
IDEM.
C 07 D
C 07 B
0715635
IDEM.
C 08 F
C 02 F
0716070
IDEM.
C 07 C
0716712
IDEM.
C 12 P
0717026
IDEM.
C 07 C
0717758
IDEM.
C 08 J
C 09 D
0718292
IDEM.
C 07 D
A 01 N
C 07 C
0720632
IDEM.
C 08 J
C 08 K
0721934
IDEM.
C 07 C
43---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0722925
BASF A.G.
C 07 C
0722926
IDEM.
C 07 C
0722988
IDEM.
C 08 L
0724564
IDEM.
C 07 C
C 11 D
0724663
IDEM.
D 21 H
C 09 D
0725084
IDEM.
C 08 F
B 01 J
0727441
IDEM.
C 08 F
C 09 D
C 09 J
0728753
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0730567
IDEM.
C 07 C
B 01 J
0731080
IDEM.
C 07 C
0732319
IDEM.
C 07 C
C 07 D
C 07 B
0733134
IDEM.
D 06 M
0734204
IDEM.
A 01 N
0734826
IDEM.
01
B 29 B
B 29 C
C 08 L
0735061
IDEM.
01
C 08 F
C 09 J
C 04 B
C 08 K
0735077
IDEM.
C 08 J
C 08 L
B 29 C
0735078
IDEM.
C 08 J
C 08 L
B 29 C
0736547
IDEM.
C 08 F
0736571
IDEM.
C 08 K
C 08 L
0738761
IDEM.
C 08 L
0739332
IDEM.
C 07 C
0740696
IDEM.
C 11 D
0742190
IDEM.
12
C 07 C
0742808
IDEM.
C 08 G
0742812
IDEM.
C 09 D
C 08 F
0742857
IDEM.
D 21 H
C 09 J
C 08 F
0743292
IDEM.
C 04 B
0743298
IDEM.
C 07 C
0743962
IDEM.
C 08 G
C 11 D
0745587
IDEM.
C 07 C
0749992
IDEM.
C 08 F
B 01 J
0752412
IDEM.
12
C 07 C
0753535
IDEM.
C 08 J
C 08 L
0753624
IDEM.
D 21 H
0754651
IDEM.
C 01 D
C 01 B
0757519
IDEM.
10
A 01 N
0757520
IDEM.
A 01 N
0757706
IDEM.
C 08 L
0758344
IDEM.
01
C 08 F
0758360
IDEM.
C 08 L
B 41 M
0758398
IDEM.
C 12 P
0758667
IDEM.
C 08 J
0759049
IDEM.
C 08 L
0759953
IDEM.
C 08 K
C 08 G
0761696
IDEM.
C 08 F
0763976
IDEM.
A 01 N
0764291
IDEM.
G 03 G
C 09 B
0765118
IDEM.
A 01 N
0765119
IDEM.
A 01 N
0765352
IDEM.
C 08 F
C 11 D
0765379
IDEM.
C 11 D
0766984
IDEM.
B 01 D
0767169
IDEM.
C 07 D
0767769
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0767785
IDEM.
C 07 D
0767807
IDEM.
C 08 G
0767927
IDEM.
G 02 F
C 09 B
0769002
IDEM.
C 07 C
0771328
IDEM.
C 08 F
0772398
IDEM.
A 01 N
0772586
IDEM.
C 07 C
0772588
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0772639
IDEM.
C 08 G
0772640
IDEM.
01
C 08 G
C 08 L
0772653
IDEM.
C 09 B
C 07 C
0773976
IDEM.
C 09 B
B 41 M
0775123
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0777639
IDEM.
C 07 C
0777696
IDEM.
02
C 08 G
0777705
IDEM.
C 09 B
0778285
IDEM.
08
C 07 K
0778824
IDEM.
C 07 C
A 01 N
0778832
IDEM.
C 07 D
C 07 C
0782594
IDEM.
C 08 G
B 01 J
0784635
IDEM.
C 08 F
0784643
IDEM.
C 08 G
C 07 C
0785717
IDEM.
A 01 N
0788516
IDEM.
C 08 B
D 21 H
0792267
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0792298
IDEM.
C 08 F
0792299
IDEM.
C 08 F
0792301
IDEM.
C 08 F
C 08 L
0792312
IDEM.
C 08 G
0792341
IDEM.
C 11 D
0793687
IDEM.
C 08 K
C 08 L
0794978
IDEM.
C 08 L
0797601
IDEM.
C 08 F
C 02 F
D 21 H
0797626
IDEM.
C 08 L
0799013
IDEM.
A 61 J
B 30 B
A 61 K
0799256
IDEM.
C 08 F
C 08 L
0800555
IDEM.
C 08 L
0802903
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0802904
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0802905
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0802939
IDEM.
C 08 G
---------------------------------------------------------------------------- 44
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0802940
BASF A.G.
C 08 G
A 61 L
C 09 J
0802941
IDEM.
C 08 G
0802942
IDEM.
C 08 G
0803520
IDEM.
C 08 F
C 07 C
0804421
IDEM.
C 07 D
A 01 N
C 07 C
0804466
IDEM.
C 07 K
0805830
IDEM.
C 08 G
C 08 L
0808342
IDEM.
C 08 L
0809663
IDEM.
C 08 G
0809666
IDEM.
C 08 G
0811003
IDEM.
C 07 D
0811025
IDEM.
C 08 F
C 11 D
0811091
IDEM.
D 21 H
0813518
IDEM.
12
C 07 C
C 07 D
0813557
IDEM.
C 08 F
0821708
IDEM.
C 08 G
0833752
IDEM.
B 41 M
D 21 H
0503376
BASF COATINGS A.G.
C 08 L
C 08 K
0543357
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0551641
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0574417
IDEM.
B 05 D
C 08 G
C 09 D
0587070
IDEM.
B 65 D
0662992
IDEM.
C 09 D
0662993
IDEM.
C 09 D
0675926
IDEM.
C 09 D
0686176
IDEM.
01
C 09 D
0689567
IDEM.
C 08 L
C 08 J
0689568
IDEM.
C 09 D
0692006
IDEM.
C 09 D
B 05 D
0707608
IDEM.
02
C 08 G
0719307
IDEM.
C 09 D
0720636
IDEM.
C 09 D
C 08 G
0729390
IDEM.
B 05 D
0730626
IDEM.
C 09 D
0731815
IDEM.
01
C 08 F
0736074
IDEM.
01
C 09 D
C 08 F
B 05 D
G 11 B
0740674
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0748262
IDEM.
B 05 D
C 09 D
C 08 G
0749462
IDEM.
C 09 D
C 08 G
C 08 F
0755422
IDEM.
C 09 D
C 08 F
0756547
IDEM.
B 44 C
C 09 D
B 41 M
0773840
IDEM.
B 05 D
0787159
IDEM.
C 08 F
C 09 D
0416082
BASF CORP.
01
C 08 L
0516119
IDEM.
01
D 01 D
0517203
IDEM.
02
D 01 F
0557476
IDEM.
10
C 08 L
0567752
IDEM.
01
D 01 D
0579976
IDEM.
05
D 01 F
D 01 D
D 06 M
0581040
IDEM.
12
C 08 G
C 09 D
0590365
IDEM.
05
D 01 F
C 08 K
0594142
IDEM.
08
C 08 L
C 09 D
0603597
IDEM.
05
C 08 G
0622387
IDEM.
06
C 08 G
C 09 D
0625219
IDEM.
02
D 01 D
0636659
IDEM.
12
C 08 L
C 08 G
0652264
IDEM.
01
C 09 D
B 05 D
0661354
IDEM.
08
C 09 D
C 08 G
0665714
IDEM.
12
A 01 N
0670307
IDEM.
05
C 07 D
0678599
IDEM.
02
D 01 D
0706993
IDEM.
03
C 07 C
0710676
IDEM.
12
C 08 F
C 09 D
0719795
IDEM.
08
C 08 F
0729296
IDEM.
02
A 01 M
B 01 F
0736073
IDEM.
03
C 09 C
C 09 D
0736076
IDEM.
11
C 09 D
C 09 C
B 05 D
0736077
IDEM.
11
C 09 D
C 09 C
B 05 D
0757519
IDEM.
10
A 01 N
0781791
IDEM.
07
C 08 G
0800553
IDEM.
05
C 08 L
B 32 B
F 25 D
0611402
BATISS PLASTIQUES(S.A. )
01
C 25 C
0725716
BATSCHARI CONSTANTIN
B 28 D
B 24 B
B 23 Q
0615598
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE
02
F 23 G
F 27 B
0643756
IDEM.
08
C 10 J
C 01 B
0655954
IDEM.
09
B 05 D
H 01 M
0689680
IDEM.
08
G 01 T
0662034
BATTENFELD G.M.B.H.
B 29 C
0767889
BAUER HEINRICH
F 24 J
0665072
BAUER WERKZEUG- UND MASCHINENBAU
B 21 D
G.M.B.H. & CO. K.G.(ANTON )
0693331
IDEM.
B 21 D
0731907
BAUFETTE LAURENT
11
G 01 N
0813639
BAULTAR COMPOSITES INC.
11
E 04 C
0812233
BAUMANN DIDDA MARIA JANINA
B 01 D
D 06 L
D 06 F
0684361
BAUMANN HANS-PETER
E 06 B
0516818
BAXTER INTERNATIONAL INC.
08
A 61 L
0525138
IDEM.
09
A 61 L
A 61 M
0527973
IDEM.
04
B 01 D
0544862
IDEM.
03
G 01 N
0555087
IDEM.
08
A 61 K
A 61 M
0567202
IDEM.
06
A 61 M
0597065
IDEM.
03
A 61 L
0603388
IDEM.
12
A 61 J
A 61 M
0607381
IDEM.
05
A 61 M
45---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0616540
BAXTER INTERNATIONAL INC.
08
A 61 M
0623044
IDEM.
07
G 01 D
H 04 B
0626857
IDEM.
07
A 61 K
A 61 M
0654988
IDEM.
03
A 61 J
A 61 M
0655012
IDEM.
05
B 01 D
A 61 M
0661064
IDEM.
05
A 61 M
0662041
IDEM.
09
B 29 C
A 61 M
0675744
IDEM.
08
A 61 M
F 16 L
0680312
IDEM.
06
A 61 J
0685037
IDEM.
07
F 04 B
0687343
IDEM.
07
F 04 B
0688399
IDEM.
08
F 04 B
0690960
IDEM.
07
F 04 B
0692996
IDEM.
07
B 01 D
C 12 M
A 61 M
0695397
IDEM.
09
F 04 B
A 61 M
0724464
IDEM.
12
A 61 M
F 16 L
0724516
IDEM.
03
B 31 B
B 65 H
B 29 C
0729406
IDEM.
09
B 31 B
0765478
IDEM.
08
G 01 N
C 07 K
0769932
IDEM.
10
A 61 J
0619968
BAYART & CIE(S.A. ACHILLE )
07
A 47 C
0307592
BAYER A.G.
C 07 K
C 12 N
C 12 P
A 61 K
0431291
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0467045
IDEM.
03
C 07 D
A 01 N
0515934
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0521334
IDEM.
C 07 D
C 07 F
A 01 N
0547446
IDEM.
04
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0548650
IDEM.
04
C 07 D
C 07 C
0553628
IDEM.
A 01 N
0555714
IDEM.
G 01 D
B 01 D
0561224
IDEM.
01
C 08 G
0561239
IDEM.
G 01 N
0563687
IDEM.
C 03 B
0569756
IDEM.
C 08 J
C 09 D
C 08 G
0571828
IDEM.
02
C 08 G
C 08 L
C 08 K
0571870
IDEM.
C 07 C
A 61 K
0576951
IDEM.
05
C 08 K
C 08 L
0578940
IDEM.
04
C 08 G
C 09 D
C 09 K
0579020
IDEM.
01
C 07 D
0579021
IDEM.
01
C 07 C
0581147
IDEM.
C 07 D
0582841
IDEM.
C 08 L
0582908
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0583299
IDEM.
C 07 F
C 01 B
0584624
IDEM.
04
C 08 G
0584664
IDEM.
C 07 K
C 08 F
0588139
IDEM.
01
C 12 Q
0595167
IDEM.
01
C 12 Q
0596358
IDEM.
C 07 C
0601418
IDEM.
04
C 07 F
C 11 D
0603664
IDEM.
03
C 08 J
C 08 L
C 08 G
0603679
IDEM.
C 08 G
A 61 M
0605862
IDEM.
C 08 L
C 08 K
0605864
IDEM.
C 08 L
C 08 K
0607802
IDEM.
04
C 07 C
0610751
IDEM.
B 01 J
0610752
IDEM.
C 08 G
0611577
IDEM.
03
A 61 M
0611797
IDEM.
12
C 08 K
C 08 L
0612784
IDEM.
C 08 G
0613485
IDEM.
03
C 08 F
0613499
IDEM.
02
C 12 N
A 61 K
C 07 K
C 12 P
0613920
IDEM.
05
C 08 G
0616989
IDEM.
C 04 B
C 08 J
C 09 D
0617021
IDEM.
C 07 D
0623607
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
9 30 5
3 24
0626368
IDEM.
04
C 07 C
0628553
IDEM.
C 07 D
0629600
IDEM.
C 07 C
B 01 D
0633276
IDEM.
01
C 08 G
0633281
IDEM.
C 08 G
0636404
IDEM.
01
B 01 D
0638354
IDEM.
05
B 01 F
0639628
IDEM.
C 09 D
C 08 G
0641587
IDEM.
01
B 01 D
0643096
IDEM.
C 08 K
C 08 L
0645410
IDEM.
01
C 08 G
0646595
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0649276
IDEM.
A 01 N
0650896
IDEM.
03
B 65 D
0650992
IDEM.
04
C 08 G
C 09 D
0652250
IDEM.
01
C 08 J
C 08 G
0653236
IDEM.
03
B 01 D
0653412
IDEM.
01
C 07 C
0654060
IDEM.
05
C 08 G
C 08 J
0654462
IDEM.
04
C 07 C
0654540
IDEM.
03
C 22 B
C 01 G
0655197
IDEM.
A 01 N
0657448
IDEM.
03
C 07 D
0659746
IDEM.
05
C 07 D
0659814
IDEM.
03
C 08 K
0661262
IDEM.
C 07 C
---------------------------------------------------------------------------- 46
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0661277
BAYER A.G.
03
C 07 D
0664297
IDEM.
04
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0667336
IDEM.
05
C 07 C
0667863
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0668254
IDEM.
C 04 B
0668267
IDEM.
04
C 07 D
C 07 F
A 01 N
0668306
IDEM.
C 08 G
0669352
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0669826
IDEM.
A 61 K
0670302
IDEM.
02
C 07 C
0670303
IDEM.
C 07 C
0670339
IDEM.
05
C 08 G
0670347
IDEM.
C 08 K
C 08 L
0671377
IDEM.
05
C 07 C
0671381
IDEM.
01
C 07 C
0671424
IDEM.
C 08 G
0672694
IDEM.
01
C 08 G
C 08 K
C 08 J
0673912
IDEM.
C 07 C
0674638
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0674943
IDEM.
B 01 J
C 07 C
0676391
IDEM.
C 07 C
0678498
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0678531
IDEM.
C 08 F
C 08 L
0679626
IDEM.
C 07 C
C 08 G
0680978
IDEM.
C 08 F
C 08 L
0680983
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0680997
IDEM.
C 08 K
C 08 L
0682012
IDEM.
C 07 C
C 08 G
0682048
IDEM.
C 08 G
B 22 C
0683154
IDEM.
C 07 C
0683189
IDEM.
C 08 G
0684228
IDEM.
04
C 07 C
0685474
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0685503
IDEM.
C 08 G
0686392
IDEM.
A 61 K
0687657
IDEM.
C 04 B
C 09 D
0688751
IDEM.
C 07 C
0690858
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0691324
IDEM.
C 07 C
0691326
IDEM.
C 07 C
0695785
IDEM.
05
C 08 L
0696569
IDEM.
C 07 C
0696570
IDEM.
01
C 07 C
0696580
IDEM.
01
C 07 C
C 08 G
0697394
IDEM.
01
C 07 C
0699652
IDEM.
C 07 C
0700248
IDEM.
A 01 N
0700940
IDEM.
02
C 08 F
C 08 L
0700941
IDEM.
C 08 F
0702003
IDEM.
C 07 D
0704426
IDEM.
05
C 07 C
0704429
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0705904
IDEM.
C 12 N
G 01 N
0706822
IDEM.
04
B 01 J
0709362
IDEM.
C 07 C
C 11 C
0709379
IDEM.
01
C 07 D
0709401
IDEM.
01
C 08 F
0711756
IDEM.
C 07 D
0711788
IDEM.
01
C 08 F
0712396
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0712830
IDEM.
C 07 C
0713485
IDEM.
04
C 07 D
A 01 N
C 07 C
0713862
IDEM.
C 07 C
A 01 N
0715881
IDEM.
02
B 01 F
0715882
IDEM.
02
B 01 F
0717130
IDEM.
04
C 25 B
H 01 M
0722924
IDEM.
C 07 C
0723980
IDEM.
C 08 F
C 08 L
0723998
IDEM.
04
C 09 C
C 09 D
C 08 K
0725050
IDEM.
C 07 C
0727453
IDEM.
05
C 08 G
C 07 D
0731092
IDEM.
05
C 07 D
0736554
IDEM.
C 08 G
0741681
IDEM.
05
C 07 B
C 07 C
C 07 D
C 07 F
0743296
IDEM.
C 07 C
B 01 J
0744394
IDEM.
C 07 C
C 08 F
0745631
IDEM.
C 08 G
0747410
IDEM.
C 08 G
0751100
IDEM.
03
C 03 C
C 08 J
0751101
IDEM.
03
C 03 C
C 08 J
0751115
IDEM.
C 07 C
0758918
IDEM.
B 01 F
B 01 J
0759687
IDEM.
A 01 C
0761653
IDEM.
05
C 07 D
0778261
IDEM.
C 07 C
0778859
IDEM.
C 08 J
C 09 D
0784505
IDEM.
B 01 J
0789998
IDEM.
05
A 01 N
0791155
IDEM.
F 16 L
0807099
IDEM.
C 07 C
0563687
BAYER ANTWERPEN N.V.
C 03 B
0751100
IDEM.
03
C 03 C
C 08 J
0751101
IDEM.
03
C 03 C
C 08 J
0370163
BAYER CORP.
12
C 07 K
C 12 P
0467219
IDEM.
09
C 12 Q
C 12 M
47---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0476455
BAYER CORP.
11
C 07 D
C 12 Q
G 01 N
0484329
IDEM.
06
G 01 N
0517054
IDEM.
01
C 07 D
G 01 N
C 09 B
0523406
IDEM.
12
C 12 N
0545314
IDEM.
01
G 01 N
0545315
IDEM.
01
G 01 N
0564924
IDEM.
09
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0585669
IDEM.
11
G 02 B
0585705
IDEM.
11
A 61 K
0606832
IDEM.
04
C 08 G
0610743
IDEM.
09
C 07 K
A 61 K
0610744
IDEM.
11
C 07 K
A 61 K
0611797
IDEM.
12
C 08 K
C 08 L
0627165
IDEM.
08
A 01 N
0636878
IDEM.
09
G 01 N
A 61 B
G 08 C
0659791
IDEM.
11
C 08 G
C 07 C
0663715
IDEM.
07
H 02 K
F 16 H
H 04 N
0696595
IDEM.
10
C 07 K
0721397
IDEM.
10
B 41 N
0721398
IDEM.
07
B 41 N
0744619
IDEM.
07
G 01 N
0597362
BAYER INC.
09
C 08 L
0671415
IDEM.
11
C 08 C
C 08 F
0686562
BAYER MANFRED
B 65 B
B 02 C
0784560
BAYERNKAPITAL RISIKOBETEILIGUNGS
B 62 D
G 05 D
G.M.B.H.
0551501
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE
11
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0617614
IDEM.
03
A 61 K
0640732
BAYOSAN WACHTER G.M.B.H. & CO. K.G.
E 04 G
0641979
BDAG(BALCKE-DURR A.G. )
F 25 B
F 28 C
0657687
IDEM.
03
F 22 D
0532546
BECHGAARD INTERNATIONAL RESEARCH AND
03
A 61 K
DEVELOPMENT A/S
0637604
BECKER GROUP EUROPE G.M.B.H.
C 08 J
C 08 L
0703310
BECKER HUBERT
04
D 06 C
0703310
BECKER JOSEF
04
D 06 C
0703310
BECKER MATTHIAS
04
D 06 C
0654576
BECKHAUSEN KARLHEINZ
E 05 F
F 16 P
H 01 H
H 01 R
0586595
BECKMAN COULTER INC.
12
G 01 N
0604606
IDEM.
11
G 01 N
0652806
IDEM.
09
B 01 L
G 01 N
0579361
BECKMAN INSTRUMENTS INC.
08
G 01 N
0664157
BECO ENGINEERING CY
04
B 01 J
0505935
BECTON DICKINSON AND CY
02
C 11 D
0547789
IDEM.
04
C 12 N
C 12 Q
0552707
IDEM.
03
G 01 N
0588148
IDEM.
01
A 61 M
0602883
IDEM.
07
A 61 M
0603717
IDEM.
08
B 32 B
B 01 L
C 09 D
0609741
IDEM.
05
A 61 M
0628640
IDEM.
08
C 12 Q
0684309
IDEM.
12
C 12 N
0688604
BEDESCHI S.P.A.
09
B 02 C
0366304
BEECHAM GROUP P.L.C.
04
C 07 D
A 61 K
0544773
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0712366
BEESON AND SONS LTD
03
B 65 D
0662446
BEGEMANN DIRK
B 66 F
B 60 G
0578247
BEGER UDO
02
A 45 C
0686365
IDEM.
A 47 D
0760037
BEHEER B.V.(B & B )
08
E 02 F
0677242
BEHRENS WOLFGANG
A 01 G
E 04 D
0565903
BEHRING DIAGNOSTICS G.M.B.H.
02
G 01 N
0572845
IDEM.
04
G 01 N
0345598
BEHRINGWERKE A.G.
C 07 H
A 61 K
0411944
IDEM.
06
G 01 N
0423747
IDEM.
C 07 H
A 61 K
0653066
IDEM.
01
G 01 N
0727435
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0727436
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0567837
BEIERSDORF A.G.
01
B 05 D
C 09 J
0627205
IDEM.
A 61 F
0658082
IDEM.
A 01 N
A 61 K
0674505
IDEM.
A 61 K
0683662
IDEM.
A 61 K
0684811
IDEM.
A 61 K
0695161
IDEM.
04
A 61 K
0732678
IDEM.
04
G 09 F
B 41 M
0776184
IDEM.
A 61 F
0578301
BEKAERT N.V.(S.A. )
04
B 65 H
0627520
IDEM.
12
D 07 B
0628146
IDEM.
12
F 23 D
0648194
IDEM.
01
C 03 B
D 04 B
D 03 D
0739171
IDEM.
01
A 41 C
B 21 C
0694105
BELBENOIT MAURICE
07
E 04 F
0554502
BELITZ RAINER
03
F 21 V
0621446
IDEM.
F 21 V
0701535
BELL COMMUNICATIONS RESEARCH INC.
12
C 01 G
H 01 M
0673462
BELLAMY ANDRE
05
E 04 B
0630766
BELLANGER PHILIPPE
03
B 44 F
E 04 H
B 44 C
0738446
BELLBOY INTERNATIONAL A/S
09
H 04 M
0678462
BELLHEIMER METALLWERK G.M.B.H.
B 65 G
0606382
BELLON(LABORATOIRE ROGER )
05
C 07 D
A 61 K
0706743
BELLSOUTH CORP.
11
H 04 Q
0547988
BEMURAT MARC
06
A 61 N
---------------------------------------------------------------------------- 48
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0745053
BENARROUCH JACQUES
04
B 65 D
A 47 G
0530531
BENCKISER N.V.
A 61 K
0579230
IDEM.
C 11 D
0562081
BENECKE-KALIKO A.G.
C 08 L
B 32 B
B 60 R
0658178
IDEM.
C 08 L
B 32 B
0819281
BENKEL GERARD
12
G 06 F
0523381
BENNING ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK
H 02 J
G.M.B.H. & CO. K.G.(THEO )
0608698
IDEM.
03
G 01 R
0604121
BENSON ROBERT ARTHUR
02
B 01 D
0653552
BENTELER INDUSTRIES INC.
05
F 01 N
0670949
BENTHIN A.G.
E 06 B
F 16 D
0672816
IDEM.
E 06 B
0764415
BENZ A.G.(ROLF )
A 47 C
0597751
BENZARIA JACQUES RAPHAEL
01
C 07 C
0605291
BERGER(S.A. PRODUITS )
03
B 01 D
0573130
BERGKESSEL PETER
02
B 60 R
0691017
BERGLOF FREDRIK
07
G 09 F
0691017
BERGLOF PATRIK
07
G 09 F
0633601
BERGMANN EVA MARTINA
H 01 J
0716765
BERGMANN G.M.B.H. & CO.(TH. )
G 07 F
0633601
BERGMANN THORALD
H 01 J
0663569
BERGMAYR MARTIN
F 24 D
0669155
BERGSCHENHOEK CIVIELE TECHNIEK B.V.
05
B 01 D
0649455
BERGWERKSVERBAND G.M.B.H.
C 10 B
0698595
BERKEM
06
C 07 C
A 61 K
0662398
BERKHOF HEERENVEEN B.V.
10
B 60 J
G 09 F
0559259
BERKIN B.V.
01
B 01 D
B 01 F
0518998
BERNA PHILIPPE JEAN HENRI
06
B 25 B
0720498
BERNARD ANDRE
02
A 63 B
B 63 C
0734502
BERNASSON ANDRE
03
F 21 V
0803127
BERNATOM S.A.R.L.
12
G 21 F
0739180
BERNDES PRODUKTIONSGESELLSCHAFT
A 47 J
M.B.H.(HEINRICH )
0417586
BERNDT HEINZ
C 07 F
B 01 J
C 01 B
C 08 G
C 07 H
0657014
BERNHARDT ADAM
F 24 F
0657014
BERNHARDT GEORG
F 24 F
0657014
BERNHARDT HENRYK
F 24 F
0681420
BERNSTEIN COMPACT-GEHAUSE
H 05 K
G.M.B.H.(HANS-JOACHIM )
0653771
BERNSTEIN SPEZIALFABRIK FUR
03
H 01 H
SCHALTKONTAKTE G.M.B.H. & CO.(HANS )
0660851
BEROL NOBEL A.B.
03
C 08 G
C 09 D
0670383
BERTHEAS & CIE(ETS ANTOINE )
05
D 03 D
0700816
BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES
12
B 61 B
0592298
BERTIN & CIE
01
B 01 D
G 01 N
0608161
IDEM.
08
B 07 C
0699138
BESANCENOT ERIC
07
B 44 C
C 25 D
B 44 F
0750567
BESIN B.V.
01
B 65 D
0802855
IDEM.
10
B 31 D
0477107
BESINS ISCOVESCO(LABORATOIRES )
01
A 61 K
0700293
IDEM.
03
A 61 K
0602991
BESTFOODS
09
A 23 L
0691885
IDEM.
05
B 01 J
A 61 K
0584401
BETEILIGUNGEN SORG G.M.B.H. & CO. K.G.
C 03 B
F 27 B
0669811
BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAL CENTER
01
A 41 D
A 61 F
INC.
0520032
BETH ISRAEL HOSPITAL ASSOCIATION
09
A 61 K
0687309
BETHLEHEM STEEL CORP.
11
C 22 B
C 21 B
0687349
IDEM.
02
F 23 G
F 27 B
C 22 B
0655099
BETON-EN WATERBOUW B.V.(HOLLANDSE )
03
E 02 D
0585893
BETRIEBSFORSCHUNGSINSTITUT VDEH
G 01 B
INSTITUT FUR ANGEWANDTE FORSCHUNG
G.M.B.H.
0678440
BETTINI MARCO
07
B 62 D
0797722
BETTIO S.R.L.
07
E 06 B
0618281
BETZDEARBORN EUROPE INC.
01
C 10 G
C 10 L
0630858
IDEM.
12
C 02 F
C 08 F
0668245
IDEM.
12
C 02 F
0506455
BETZDEARBORN INC.
01
D 21 H
0538969
IDEM.
05
C 23 F
C 02 F
C 07 C
C 08 G
0590746
IDEM.
01
C 02 F
F 28 G
F 28 F
F 16 L
0594806
IDEM.
11
C 23 F
C 02 F
0633226
IDEM.
04
C 02 F
0774108
IDEM.
09
G 01 G
D 21 H
0758963
BFE INDUSTRIES OY
03
B 60 R
0393938
BG P.L.C.
08
G 01 F
0562706
IDEM.
06
F 16 L
B 29 C
0564526
IDEM.
08
C 01 B
0581348
IDEM.
03
F 16 L
0618396
IDEM.
05
F 16 L
0644826
IDEM.
12
B 29 C
F 16 L
0666452
IDEM.
09
F 23 N
0705222
IDEM.
12
C 03 B
C 03 C
C 04 B
B 01 D
0811131
IDEM.
11
F 23 N
0812408
IDEM.
08
F 23 N
0473503
BHC LABORATORIES INC.
05
A 61 F
A 61 L
0759839
BHF-BESCHICHTUNGSWERK B. HAGEDORN
02
B 27 G
E 04 C
A 47 B
G.M.B.H. & CO.
0539941
BHP STEEL (JLA) PTY. LTD.
08
C 08 L
C 09 D
0648328
BIACORE A.B.
01
G 01 N
0670803
BIANCHI LUCA
07
B 65 D
49---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0733271
BIANCONI ANTONIO
05
H 01 L
0507874
BIC CORP.
07
F 23 D
F 23 Q
0612287
IDEM.
10
B 43 K
0653989
IDEM.
09
B 43 K
0639280
BICC P.L.C.
09
G 02 B
0761138
BICO BIRCHLER & CO. A.G.
A 47 C
0727196
BIEDERMANN LUTZ
A 61 F
0759726
IDEM.
A 61 B
0615430
BIEDERMANN MOTECH G.M.B.H.
A 61 F
0760640
IDEM.
A 61 F
0581640
BILLION(S.A. )
04
B 29 C
0630732
IDEM.
04
B 29 C
0721888
BILZ FELIX RUDOLF
B 65 B
0738341
BIM KEMI A.B.
02
D 21 C
0703867
BINDOMATIC A.B.
01
B 42 C
B 65 H
0584571
BINNEY & SMITH INC.
12
B 44 D
C 09 D
B 43 K
0625901
BIO HOLDING
11
A 61 K
0569272
BIO MERIEUX
06
C 12 Q
0577523
IDEM.
04
C 12 Q
0592636
IDEM.
11
C 12 N
0524864
BIO MERIEUX(S.A. )
05
C 12 Q
C 07 H
0549776
IDEM.
12
C 12 Q
C 07 H
0743922
BIO PHARMA SCIENCES B.V.
07
C 01 B
A 61 K
A 23 K
0542155
BIO-TEC BIOLOGISCHE NATURVERPACKUNGEN
C 08 L
G.M.B.H.
0711324
IDEM.
C 08 L
0779909
IDEM.
C 08 J
B 32 B
0303972
BIO-TECHNOLOGY GENERAL CORP.
01
C 12 N
C 12 P
0496973
IDEM.
02
C 12 N
C 07 K
0828692
BIOBALANCE A/S
12
C 02 F
0653415
BIOCODEX S.A.(LABORATOIRES )
C 07 C
A 61 K
0759172
BIOCONTROL SYSTEMS INC.
12
G 01 N
0691964
BIOCURE LTD
09
C 07 D
A 61 K
0606391
BIOGEN INC.
08
A 61 K
0656950
IDEM.
11
C 12 N
A 61 K
C 07 K
0682529
IDEM.
01
A 61 K
0766869
BIOMATERIALS RESEARCH GROUP STICHTING
08
H 01 J
G 01 N
AZL
0466300
BIOMATRIX INC.
05
A 61 K
C 08 B
0643769
BIOMAY PRODUKTIONS- UND
C 12 N
C 07 K
A 61 K
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
G 01 N
0737691
BIOMEASURE INC.
09
C 07 K
A 61 K
0552712
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA
11
C 07 D
A 61 K
CHIMICO-FARMACEUTICA S.P.A.
0649427
BIOMEMBRANE INSTITUTE(THE )
01
C 07 H
0682621
BIOMET INC.
12
B 65 B
B 65 D
A 61 F
B 01 F
B 05 C
C 04 B
0632807
BIOPAK TECHNOLOGY LTD
08
C 07 D
0523228
BIOPHYDERM(S.A. )
08
A 61 B
0539281
BIOPROJET(SOC. CIVILE )
12
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0634396
IDEM.
10
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0758315
BIOREX KUTATO ES FEJLESZTO RT.
08
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0529410
BIOSEARCH ITALIA S.P.A.
02
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0675900
IDEM.
02
C 07 K
C 12 P
C 12 N
A 61 K
0801655
IDEM.
04
C 07 K
A 61 K
0527839
BIOSITE DIAGNOSTICS INC.
12
C 12 Q
G 01 N
C 12 N
0525178
BIOSTAR INC.
11
G 01 N
0532628
BIOSURFACE TECHNOLOGY INC.
04
A 61 F
C 12 N
0532670
IDEM.
03
A 01 N
0539204
BIOTA SCIENTIFIC MANAGEMENT PTY. LTD
01
C 07 D
A 61 K
0623121
IDEM.
05
C 07 D
0662967
IDEM.
01
C 07 D
0705256
IDEM.
10
C 07 D
0666920
BIOTECH PHARMACEUTICALS LTD(BRITISH )
09
C 12 N
A 61 K
0740652
IDEM.
05
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0218717
BIOTECHNOLOGY AUSTRALIA PTY. LTD
07
C 07 H
C 12 N
C 12 P
C 07 G
C 07 K
0569367
BIOTIE THERAPIES(OY )
05
G 01 N
0701604
BIOTOP S.A.S. DI RITA CASSARIN
11
C 12 N
0787300
BIOTRIN INTELLECTUAL PROPERTIES LTD
12
G 01 N
C 12 N
C 07 K
0766535
BIOVISION G.M.B.H. ENTWICKLUNG
A 61 C
HERSTELLUNG UND VERTRIEB VON
BIOMATERIALIEN
0481948
BIOVIVAT
03
H 05 K
0590321
BIRKMAYER JORG
01
A 61 K
0617761
BISCHOF ALBRECHT
F 16 B
0673646
BISEIBUTSU KAGAKU KENKYUKAI
A 61 K
0693930
BISSE EMMANUEL
A 61 K
0669259
BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN G.M.B.H.
B 65 D
0677044
BITOP(G.- FUR BIOTECHNISCHE OPTIMIERUNG
C 12 P
C 12 N
A 61 K
M.B.H. )
C 07 C
C 07 D
0614857
BIWEX N.V.
09
C 03 C
0682167
BKS G.M.B.H.
02
E 05 B
0525972
BLACK & DECKER INC.
05
A 01 D
F 16 D
H 02 K
F 04 D
0775372
IDEM.
10
H 01 M
0539098
BLAGDEN CHEMICALS LTD
07
C 08 G
0625913
BLANC MICHEL
07
A 61 L
0683806
BLANCO G.M.B.H. & CO. K.G.
C 08 L
C 08 F
0716097
IDEM.
04
C 08 F
0674061
BLIEM JOSEF
E 04 D
0815065
BLOCKEN WILFRIED
C 04 B
0639688
BLOCKER G.M.B.H. & CO.(KARL H. )
E 06 B
A 47 H
0239859
BLOOD CENTER INC.(NEW YORK )
01
C 07 K
A 61 K
0529230
BLOUNT INC.
01
F 42 B
C 06 B
---------------------------------------------------------------------------- 50
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0687311
BLUE CHIPS HOLDING
04
C 23 C
C 08 K
H 01 L
0491757
BLUTSPENDEDIENST DER LANDESVERBANDE DES 01
A 01 N
DEUTSCHEN ROTEN KREUZES NIEDERSACHSEN
OLDENBURG UND BREMEN G.G.M.B.H.
0578774
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
07
C 07 K
C 12 N
A 61 K
WASHINGTON(THE )
G 01 N
A 01 N
0686016
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
06
A 61 B
A 61 N
ARIZONA ON BEHALF OF THE UNIVERSITY OF
ARIZONA(THE )
0462206
BOARD OF REGENTS THE UNIVERSITY OF
07
C 07 D
A 61 L
TEXAS SYSTEM
0568557
IDEM.
09
B 27 N
B 32 B
B 23 K
B 29 C
0626859
IDEM.
01
A 61 K
0652885
IDEM.
08
A 61 K
C 07 F
0608111
BOARD OF REGENTS(ARIZONA )
05
C 07 D
C 12 P
A 61 K
0634414
IDEM.
08
C 07 D
C 12 P
A 61 K
0646091
BOBST(S.A. )
03
B 65 H
B 31 B
0739721
IDEM.
08
B 41 F
0739722
IDEM.
07
B 41 F
0489555
BOC GROUP INC.(THE )
01
B 01 D
0512782
IDEM.
12
C 23 C
0568193
IDEM.
01
G 01 N
G 01 F
H 01 L
0590947
IDEM.
02
C 01 B
B 01 D
0612966
IDEM.
10
F 25 D
A 23 L
0634500
IDEM.
05
C 23 C
0644388
IDEM.
10
F 25 J
0667183
IDEM.
11
B 01 J
0678593
IDEM.
07
C 23 C
B 05 D
0711511
IDEM.
12
A 23 L
F 25 D
0745578
IDEM.
07
C 07 C
C 07 D
0486285
BOC GROUP P.L.C.(THE )
10
F 23 D
0568564
IDEM.
03
A 61 M
B 67 D
0579290
IDEM.
01
C 01 B
B 01 D
0583932
IDEM.
05
C 02 F
B 01 D
0612554
IDEM.
05
B 01 D
0617248
IDEM.
01
F 25 D
F 25 C
A 23 L
A 23 B
0618414
IDEM.
01
F 25 D
0636399
IDEM.
11
B 01 D
0650575
IDEM.
09
F 25 D
B 65 G
0666097
IDEM.
08
B 01 D
0691269
IDEM.
11
B 65 B
F 17 C
0703147
IDEM.
05
B 65 B
0723502
BOCCACCI ROBERTO
07
B 42 F
0790900
IDEM.
09
B 42 F
0635247
BOCK ORTHOPADISCHE INDUSTRIE BESITZA 61 F
UND VERWALTUNGS-K.G.(OTTO )
0656980
BOCKLER HANS
E 04 H
0601452
BODE CHEMIE G.M.B.H. & CO.
A 01 N
0724047
BODEGRAVEN B.V.(GEBR. )
09
E 04 B
0745737
IDEM.
E 04 B
0649354
BODNAR ERNEST R.
10
B 21 D
B 21 B
0659225
IDEM.
10
E 04 C
0662871
IDEM.
01
B 21 D
B 26 D
B 26 F
0686782
BOEGLI-GRAVURES(S.A. )
F 16 C
0395853
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
06
C 12 N
C 12 P
G.M.B.H.
0509026
IDEM.
03
A 61 K
G 01 N
0538754
IDEM.
01
A 61 K
G 01 N
0621901
IDEM.
04
C 12 Q
C 12 N
0701628
IDEM.
01
C 12 Q
C 12 N
0567767
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
07
C 07 D
A 61 K
0514415
BOEHRINGER INGELHEIM K.G.
05
C 09 K
A 61 K
0663815
IDEM.
03
A 61 K
0775081
IDEM.
05
B 67 C
0535178
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA K.G.
A 61 K
INGELHEIM PHARMA K.G.
0567966
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA K.G.
C 07 D
A 61 K
C 07 F
0612741
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0757669
IDEM.
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0528931
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS
07
A 61 K
C 07 K
INC.
0546076
IDEM.
05
A 61 K
0551501
IDEM.
11
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0598396
IDEM.
09
C 07 D
0745083
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0408804
BOEHRINGER MANNHEIM G.M.B.H.
G 01 N
0464832
IDEM.
C 12 N
C 12 Q
0470565
IDEM.
01
C 07 K
C 12 P
G 01 N
0495398
IDEM.
C 12 N
0539839
IDEM.
G 01 N
0551460
IDEM.
C 07 K
G 01 N
A 61 K
0553770
IDEM.
G 01 N
0553773
IDEM.
G 01 N
0571939
IDEM.
C 12 Q
G 01 N
0576879
IDEM.
G 01 N
0579138
IDEM.
G 01 N
0583717
IDEM.
G 01 N
0597076
IDEM.
C 12 Q
0600965
IDEM.
02
C 12 Q
C 07 H
0611596
IDEM.
B 01 L
0618443
IDEM.
G 01 N
0620283
IDEM.
C 12 Q
C 07 D
0625163
IDEM.
C 07 K
A 61 K
51---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0632262
BOEHRINGER MANNHEIM G.M.B.H.
G 01 N
0659276
IDEM.
G 01 N
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0674524
IDEM.
04
A 61 K
0687253
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0697107
IDEM.
01
G 01 N
0703919
IDEM.
C 07 F
A 61 K
0711275
IDEM.
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0711415
IDEM.
G 01 N
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0747699
IDEM.
G 01 N
0750667
IDEM.
C 12 N
C 07 K
0751785
IDEM.
06
A 61 K
0752999
IDEM.
C 07 F
A 61 K
0758211
IDEM.
A 61 B
0772768
IDEM.
G 01 N
A 61 B
0778839
IDEM.
C 07 F
A 61 K
0523288
BOEING CY(THE )
11
C 23 C
C 01 G
0616093
BOHN ALFRED
E 04 B
E 04 C
0757637
BOHNENBERG HARALD
B 60 S
A 47 L
0758225
BOLDER ARZNEIMITTEL G.M.B.H.
03
A 61 K
0664054
BOLDER TECHNOLOGIES CORP.
12
H 01 M
0600198
BOLER CY(THE )
09
B 60 G
B 60 T
0797640
BOLLIG & KEMPER G.M.B.H. & CO. K.G.
C 09 D
C 08 F
0813552
IDEM.
C 08 F
C 09 D
0808333
BOLLIG & KEMPER K.G.
C 08 F
C 09 D
0595701
BOLLORE TECHNOLOGIES
06
B 32 B
0688739
BOLLORE TECHNOLOGIES(S.A. )
01
C 01 G
H 01 M
0656759
BOLOTA ALEXANDRE CORREIA CARLOS MANUEL
09
A 61 B
0542190
BOLTE GEORG
03
B 41 M
B 05 C
B 41 N
0704575
BOMAG G.M.B.H.
E 01 C
0548044
BOMBARDIER-WIEN SCHIENENFAHRZEUGE A.G.
B 61 D
B 61 F
0658223
BONAS MACHINE CY LTD
12
D 03 C
0678602
IDEM.
12
D 03 C
0601952
BONDUELLE
08
A 23 L
A 23 B
0631500
BONE CARE INTERNATIONAL INC.
04
C 07 C
C 07 J
0783838
BONGARD(S.A. )
03
A 21 C
0578539
BONGRAIN(S.A. )
09
G 01 N
0673773
BONNARD CHRISTIAN
02
B 41 J
B 41 F
0770235
BONNARD HENRI
06
G 05 G
0636418
BONTEMPI LUIGI
01
B 03 C
0614660
BOOTS CY P.L.C.(THE )
10
A 61 K
0713386
IDEM.
11
A 61 K
0613451
BORAX INC.(U.S. )
09
C 01 B
C 08 K
0648525
BORD NA MONA
02
B 01 D
0565798
BORDEN CHEMICAL INC.
01
C 03 C
C 08 F
C 09 D
0566801
IDEM.
12
C 03 C
0686683
IDEM.
11
C 09 J
0553231
BORDEN CHEMICAL UK LTD
07
B 22 C
0632959
BORDEN FOODS CORP.
08
A 21 C
0768338
BOREALIS A.G.
C 08 L
0607703
BOREALIS A/S
05
C 08 F
0655073
IDEM.
12
C 08 F
0673396
IDEM.
07
C 08 F
0738287
BOREALIS HOLDING A/S
05
C 08 F
0642549
BOREALIS POLYMERS OY
11
C 08 L
0684871
IDEM.
05
B 01 J
C 08 F
0688794
IDEM.
08
C 08 F
0707513
IDEM.
09
B 01 F
0739177
BORGSTROMS PLATINDUSTRI A.B.
06
A 47 B
0739178
IDEM.
06
A 47 B
E 05 B
0768828
BORGWALDT G.M.B.H.(HEINR. )
A 24 C
0447935
BOSCH G.M.B.H.(ROBERT )
H 04 Q
0540928
IDEM.
H 04 M
0585650
IDEM.
01
H 01 F
0589184
IDEM.
05
G 07 C
G 07 F
0649381
IDEM.
B 65 D
0667440
IDEM.
E 06 B
0680572
IDEM.
02
F 16 H
0685927
IDEM.
01
H 02 P
0729808
IDEM.
B 25 B
0633748
BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LTD
03
A 61 B
0607876
BOTT PETER
A 01 G
E 04 D
B 09 B
F 23 J
0757883
BOUAN CREATION(BRUNO )
09
H 04 R
0670535
BOUR SANDRA
10
G 05 D
F 24 H
0770006
BOURRIERES FRANCIS
01
B 41 N
B 41 F
B 41 C
0638689
BOUYGUES
05
E 02 D
0672806
IDEM.
05
E 04 G
0673897
IDEM.
08
C 04 B
0699292
BOWMAN E.J. (BIRMINGHAM) LTD
06
F 28 D
F 28 F
B 21 D
0748511
BOWTHORPE COMPONENTS LTD
07
H 01 C
0682779
BOWTHORPE P.L.C.
04
G 02 B
0792333
BP CHEMICALS (ADDITIVES) LTD
09
C 10 L
0529977
BP CHEMICALS LTD
04
C 08 F
0569624
IDEM.
08
B 01 J
0579426
IDEM.
03
C 08 F
B 01 J
0623631
IDEM.
02
C 08 F
0643034
IDEM.
05
C 07 C
0658154
IDEM.
11
C 07 C
B 01 J
0670869
IDEM.
12
C 09 J
B 32 B
0671419
IDEM.
05
C 08 F
0683176
IDEM.
03
C 08 F
0686138
IDEM.
04
C 07 C
C 09 D
0691318
IDEM.
04
C 07 C
0699213
IDEM.
02
C 08 F
B 01 J
---------------------------------------------------------------------------- 52
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0699468
BP CHEMICALS LTD
03
B 01 D
C 07 C
0705811
IDEM.
11
C 07 C
C 10 G
0741682
IDEM.
06
C 07 C
B 01 J
0744416
IDEM.
08
C 08 F
0800611
IDEM.
09
E 21 B
0693152
BRAAS G.M.B.H.
01
E 04 D
0756585
IDEM.
04
C 04 B
0808237
IDEM.
B 28 B
B 26 D
0809562
IDEM.
B 28 B
0629617
BRACCO INTERNATIONAL B.V.
04
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0688313
IDEM.
04
C 07 C
C 07 F
A 61 K
0760848
BRACCO S.P.A.
02
C 12 N
0773936
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0674595
BRADFORD CY
11
B 65 D
0706421
BRADFORD PARTICLE DESIGN LTD
12
B 01 J
B 05 B
A 61 K
0767702
IDEM.
12
B 01 J
A 61 K
0617245
BRADFORD-WHITE CORP.
02
F 24 H
0667128
BRADNOCK BRIAN ROBERT DENIS PETER
05
A 61 N
A 61 F
0667129
IDEM.
05
A 61 N
A 61 F
0713422
BRAENDLI MARK
B 01 F
0596818
BRAGUE JEAN
01
E 04 D
0518326
BRAHLER HELMUT
H 04 R
G 01 H
G 01 D
0656121
BRAHMS DIAGNOSTICA G.M.B.H.
03
G 01 N
C 12 P
C 12 N
0687246
BRANDAU EGBERT
C 01 G
C 01 B
0721437
BRANDER KIM
11
C 04 B
F 41 J
0755356
BRANSTAL PRINTING PARTICIPATION
B 65 H
ESTABLISHMENT
0547390
BRAUN A.G.
01
A 45 D
0548575
IDEM.
01
H 05 K
H 02 J
0605396
IDEM.
04
A 45 D
0630596
IDEM.
A 45 D
0641181
IDEM.
A 61 C
0651301
IDEM.
G 04 C
0654980
IDEM.
A 61 C
0661025
IDEM.
A 61 C
0663192
IDEM.
A 61 C
0665321
IDEM.
D 06 F
0678268
IDEM.
05
A 47 J
0693267
IDEM.
A 47 G
0722281
IDEM.
A 45 D
B 26 B
0729309
IDEM.
A 45 C
B 65 D
0735831
IDEM.
04
A 45 D
0749283
IDEM.
A 47 J
0754256
IDEM.
03
D 06 F
0773734
IDEM.
04
A 47 J
0777778
IDEM.
D 06 F
0785742
IDEM.
A 47 J
0790809
IDEM.
A 61 C
A 46 B
0793455
IDEM.
A 61 C
0793456
IDEM.
A 61 C
0813627
IDEM.
D 06 F
0720492
BRAUN MEDICAL A.G.(B. )
A 61 M
0760644
BRAUN MEDICAL INC.(B. )
07
A 61 J
B 01 F
0633037
BRAUN MELSUNGEN A.G.(B. )
02
A 61 M
0675992
BRAUN, DIETER)
E 04 H
0673773
BRAUNSTEIN JEAN-PIERRE
02
B 41 J
B 41 F
0757724
BREAL JEAN-PIERRE
04
C 14 B
0649803
BREDA PACKAGING B.V.
02
B 65 G
0655585
BREIDENBACH KUNIBERT
F 24 D
0703045
BREMER HERMANN
03
B 25 G
0698694
BREMER HORST
E 03 C
0668637
BRENNENSTUHL G.M.B.H. & CO. K.G.(HUGO ) 03
H 01 R
0622428
BRENT INTERNATIONAL P.L.C.
09
C 09 D
0723495
BRESCH ENTSORGUNG G.M.B.H.
B 29 C
B 30 B
0771483
BRETON JACQUES LEON GEORGES
12
H 01 T
0756637
BRF INTERNATIONAL
12
C 12 Q
G 01 N
0429480
BRICKER NEAL S
04
A 61 K
C 07 J
0530795
BRIDGESTONE CORP.
04
C 08 F
0551124
IDEM.
05
D 07 B
0619398
IDEM.
05
D 07 B
0625559
IDEM.
06
C 09 K
C 08 J
0673681
BRIFER INTERNATIONAL LTD
B 03 B
C 22 B
C 21 B
0783590
IDEM.
C 21 B
C 22 B
0804621
IDEM.
C 21 B
0807187
IDEM.
C 21 B
0568537
BRIGHAM & WOMEN'S HOSPITAL
02
C 12 N
A 61 K
A 61 F
0526544
BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL
09
A 61 K
G 01 N
0644799
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
12
B 01 J
B 01 D
C 07 F
0796193
BRINKS WESTMAAS B.V.)
11
B 62 D
0729314
BRISCOE WILLIAM ANTHONY
09
A 47 L
0386668
BRISTOL-MYERS SQUIBB CY
11
C 07 D
A 61 K
0398230
IDEM.
01
C 07 D
C 07 H
A 61 K
0423818
IDEM.
01
C 12 N
A 61 K
0439095
IDEM.
05
A 61 K
0504291
IDEM.
07
C 07 K
A 61 K
0524579
IDEM.
03
A 61 K
0540859
IDEM.
01
C 07 H
A 61 K
0573117
IDEM.
08
A 61 M
0582164
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0585943
IDEM.
02
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0587121
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0606217
IDEM.
09
C 12 N
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0617938
IDEM.
08
A 61 F
0644187
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0651983
IDEM.
09
A 61 F
53---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0653436
BRISTOL-MYERS SQUIBB CY
01
C 07 H
0718286
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0745330
IDEM.
10
A 23 L
0776328
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A.
11
C 07 H
A 61 K
0626951
BRITISCH TECHNOLOGIE GROUP LTD
07
C 07 D
A 61 K
0797828
BRITISH NUCLEAR FUELS P.L.C.
11
G 21 C
C 04 B
0632417
BRK BRANDS INC.
01
G 08 B
0540714
BROADCASTING CORP.(BRITISH )
01
H 04 N
G 06 T
0658295
IDEM.
12
H 04 L
0657389
BROCHIER G.M.B.H. & CO.(HANS )
C 02 F
0745522
BROCKMANN STEFAN
B 60 R
0777524
BROERS DIETER
B 01 J
H 05 B
0778639
BROKELMANN JAEGER & BUSSE G.M.B.H. &
H 01 R
CO.
0516575
BRONDUM A/S(V. )
09
A 47 C
B 60 N
0635158
BROOKS ASSOCIATES INC.(R. )
10
G 21 C
0568634
BROOKS FRANK
12
F 41 A
0550269
BROTHER KOGYO K.K.
10
G 06 K
0573305
IDEM.
04
G 06 K
0574129
IDEM.
10
G 06 K
B 41 J
0577247
IDEM.
08
G 06 F
0577250
IDEM.
07
G 06 F
H 01 B
0580438
IDEM.
09
B 41 J
0630756
IDEM.
09
B 41 J
G 01 D
0633141
IDEM.
10
B 41 J
0635361
IDEM.
04
B 41 C
0652110
IDEM.
04
B 41 J
0655342
IDEM.
09
B 41 K
0693384
IDEM.
03
B 41 M
G 03 G
0747228
IDEM.
09
B 41 J
0769385
IDEM.
11
B 41 J
0546158
BROWN UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION
01
A 61 J
0634621
BROWNING(S.A. )
03
F 41 A
0667466
BRUAS MICHEL
01
F 16 F
0698048
BRUCHE & CO. G.M.B.H. & CO.
C 08 G
C 08 J
C 09 D
K.G.(WESTDEUTSCHE FARBENGESELLSCHAFT )
0819232
BRUCKNER ATTILA ANTON
F 21 V
0703012
BRUCKNER GRUNDBAU G.M.B.H.
03
B 09 B
0736148
BRUCKNER MASCHINENBAU G.M.B.H.
F 16 F
B 29 C
0764078
IDEM.
B 29 C
0731011
BRUDER SIEGEL G.M.B.H. + CO. K.G.
B 62 B
DRAHT- UND METALLWARENFABRIK
0678851
BRUGGER ROLF
G 10 H
H 04 N
0603874
BRUGMANN FRISOPLAST G.M.B.H.
E 06 B
9 21 2
0664369
IDEM.
E 06 B
B 29 C
0557225
BRUKER(S.A. )
10
G 01 K
0641437
BRUNEL UNIVERSITY
11
G 01 N
C 12 Q
0530193
BRUNNER HEIDEROSE
A 63 B
G 01 L
0795093
BRUPAT LTD
10
F 16 G
0669192
BRUST ARNOLD
B 28 B
0644167
BRYANT & MAY LTD
06
C 06 F
C 06 B
0561189
BSH(BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE
H 04 N
G.M.B.H. )
0755725
BSR NATURSTEIN-AUFBEREITUNGS G.M.B.H.
B 07 B
0555853
BST SERVO-TECHNIK G.M.B.H.
B 65 H
0659612
BSU BETEILIGUNGS-G.M.B.H. & CO. K.G.
B 60 R
B 32 B
B 60 J
0610447
BTG INTERNATIONAL LTD
12
A 61 K
0619808
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0710370
IDEM.
12
G 02 B
G 01 B
0713585
IDEM.
09
G 02 F
C 09 B
0626712
BTICINO S.P.A.
07
H 01 H
H 02 B
0717487
IDEM.
10
H 02 J
0744805
IDEM.
09
H 02 G
H 01 R
0788676
IDEM.
12
H 02 G
0757736
BTS(BERATUNG UND TECHNIK FUR DIE
E 01 H
STRASSE G.M.B.H. )
0828664
BUCHBERG AKIVA
12
B 65 D
0747103
BUCHI LABORTECHNIK A.G.
B 01 D
F 16 K
0754908
BUCHNER HORST
F 23 C
F 23 D
F 23 L
0705149
BUCK WERKE G.M.B.H. & CO.
B 05 D
C 08 J
0743502
IDEM.
03
F 42 B
0749403
IDEM.
C 02 F
0512042
BUCKLEY DOUGLAS I.
04
C 07 K
A 61 K
0431739
BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL INC. 12
A 01 N
C 02 F
0467708
IDEM.
11
A 01 N
0484172
IDEM.
05
A 01 N
0605592
IDEM.
01
A 01 N
C 10 M
0607420
IDEM.
11
A 62 D
0632851
IDEM.
07
C 23 F
0639049
IDEM.
07
A 01 N
0688167
IDEM.
11
A 01 N
0699184
IDEM.
04
C 07 C
0699190
IDEM.
08
C 07 D
0702712
IDEM.
12
C 11 D
0737086
IDEM.
07
A 62 D
B 09 B
0741517
IDEM.
07
A 01 N
0745111
IDEM.
11
C 09 K
E 21 B
0726825
BUDERUS A.G.(EDELSTAHLWERKE )
B 21 D
F 16 C
0573694
BUECHEL FREDERICK F.
12
A 61 F
A 61 L
0485772
BUEHLER A.G.
G 01 N
B 02 C
0573948
BUFFET ALAIN
03
G 02 C
0584573
BUG(BETRIEBSANLAGEN UND GRUNDBESITZ
B 28 C
G.M.B.H. )
0605693
BUHLER A.G.
01
B 02 B
0632745
IDEM.
B 01 F
0685255
IDEM.
B 01 F
---------------------------------------------------------------------------- 54
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0689763
BUHLER A.G.(FELIX )
A 01 K
0720956
BULK LIFT INTERNATIONAL INC.
07
B 65 D
0485275
BULL CP8
10
G 06 F
0628935
IDEM.
05
G 07 F
0532382
BULL(S.A. )
04
G 06 F
0591020
IDEM.
12
G 06 F
0756839
BULTHAUP G.M.B.H. & CO. KUCHENSYSTEME
A 47 B
B 32 B
0618248
BUNA SOW LEUNA OLEFINVERBUND G.M.B.H.
C 08 G
0641387
IDEM.
C 12 P
C 08 G
0674246
IDEM.
G 03 G
C 08 J
C 08 L
0707040
IDEM.
02
C 08 L
0663558
BUNDY CORP.
08
F 16 L
0651087
BURDINO(ETS S. )
02
D 06 H
0603383
BURZYNSKI STANISLAW R.
01
A 61 K
0724693
BUSAK + SHAMBAN G.M.B.H. & CO.
03
F 16 J
0714618
BUSCH HORST
A 45 C
A 45 F
0685256
BUSE GASE G.M.B.H. & CO.
B 01 J
F 25 C
0832343
BUSENHART EDWIN
E 06 C
0548022
BUSS A.G.
03
B 01 F
0802925
IDEM.
09
C 08 B
D 01 D
D 01 F
0713831
BUSSCHERS B.V.(METAALBEDRIJF )
05
B 65 B
0660031
BUSSU NISSIM
10
F 21 S
F 21 V
0651203
BUTAGAZ
02
F 23 D
F 24 C
0619964
BUTLER CY(JOHN O. )
08
A 46 B
0808109
BUTTIN PAUL
09
A 23 G
0745522
BUTTNER MANFRED
B 60 R
0674077
BUWA A.G.
E 05 D
E 05 B
0647843
BUZZI CARLO
07
G 01 M
0716923
BVS(BERATUNG VERKAUF SERVICE GRAFISCHE
03
B 41 F
B 41 L
TECHNIK G.M.B.H. )
0728262
BW/IP INTERNATIONAL INC.
01
F 04 D
0695808
BWG(BERGWERK- UND WALZWERK-MASCHINENBAU
C 21 D
B 21 B
C 22 F
G.M.B.H. )
0736122
BWG(BUTZBACHER WEICHENBAU G.M.B.H. )
E 01 B
0740021
IDEM.
E 01 B
0629444
BWT FRANCE
03
B 01 J
C 02 F
0383837
BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
02
C 07 K
A 61 K
C 12 P
G.M.B.H.
0553174
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0695176
IDEM.
A 61 K
0701565
IDEM.
C 07 J
A 61 K
0695176
BYK NEDERLAND B.V.
A 61 K
C
0639405
C.C.D.(LABORATOIRE )
06
B 01 L
B 65 D
0525605
C.M.B. TELAI S.R.L.
05
B 62 K
F 16 B
0718811
C.M.S. S.P.A.
03
G 07 F
0765437
C.R.F. SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI
11
F 02 D
F 02 P
0518698
C/S(CONSTRUCTIONS SPECIALTIES LTD )
09
E 04 B
E 06 B
0555683
CABALIA INTERNATIONAL(S.A. )
11
G 07 F
0671781
CABEL CON A/S (REG. NO. 215.183)
12
H 01 R
0683847
CABOT CORP.
08
F 01 K
F 17 C
0713537
IDEM.
09
C 22 B
C 22 C
B 23 K
0746593
IDEM.
04
C 09 C
C 08 K
0778814
IDEM.
C 04 B
B 01 J
0778815
IDEM.
C 04 B
B 01 J
C 01 B
0799283
IDEM.
09
C 09 C
C 04 B
0689823
CAC CORP.
12
A 61 H
0674951
CADDIE(ATELIERS REUNIS )
08
B 05 D
0719692
IDEM.
09
B 62 B
0532224
CADDOCK ELECTRONICS INC.
03
H 01 C
0730498
CAE ELECTRONICS LTD
04
B 05 B
B 24 C
0766886
CAEN CLAUDE
09
H 02 P
0581654
CAILBAULT CHRISTIAN JEAN GERARD
02
G 07 F
A 47 J
0723086
CAILLAU(ETS )
08
F 16 B
B 25 B
0656881
CAL INTERNATIONAL LTD
10
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0654756
CALCOMP DISPLAY PRODUCTS
08
G 06 K
B 65 H
G 01 D
0673218
CALDI MICHEL
08
A 47 G
B 65 D
0633812
CALGON CARBON CORP.
04
B 01 J
C 01 B
0637265
IDEM.
04
B 01 J
C 01 B
0593250
CALGON CORP.
12
A 01 N
0604152
IDEM.
10
C 08 J
C 08 F
0604153
IDEM.
02
C 08 J
C 08 F
0761094
IDEM.
10
A 01 N
0448126
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
12
A 61 K
0838266
CALMAR-ALBERT G.M.B.H.
05
B 05 B
0624216
CAMACHO SALVADOR L.
11
E 02 D
B 09 B
C 03 B
C 10 B
E 21 B
0708827
CAMBRIDGE MOLECULAR TECHNOLOGIES LTD
02
C 12 N
C 07 H
C 07 K
C 12 M
B 01 J
0601840
CAMCO DRILLING GROUP LTD
07
E 21 B
0530177
CAMPBELL ROBERT M. JR.
07
A 61 F
A 61 B
0632805
CANCER RESEARCH CAMPAIGN TECHNOLOGY LTD 07
C 07 D
A 61 K
0651740
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
C 07 D
9 20 7
6 36
2 6G B
0696270
IDEM.
11
C 07 C
A 61 K
0777795
CANDUSSO ALDO
05
E 03 D
0676489
CANNON-MUSKEGON CORP.
08
C 30 B
C 22 C
0684321
IDEM.
07
C 22 C
F 01 D
C 22 F
C 30 B
0746634
IDEM.
08
C 22 C
C 22 F
0666439
CANO BALLESTER JULIA
11
F 16 K
0253678
CANON K.K.
10
H 01 L
H 04 N
0258978
IDEM.
10
G 11 B
0442541
IDEM.
01
H 04 N
55---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0456447
CANON K.K.
07
G 06 F
B 41 J
0480418
IDEM.
08
H 04 N
0554877
IDEM.
05
H 01 L
0570587
IDEM.
03
B 41 J
0578091
IDEM.
09
H 01 L
0581531
IDEM.
06
B 41 J
0736702
CANOSA REBOREDO ELENA
09
F 16 H
F 04 C
0606153
CAPE FEAR DREDGE CY
05
E 02 F
E 02 B
0584093
CAPOZZI MARIANO
01
E 04 B
0740507
CAPSULIS
09
A 01 N
A 61 K
0828664
CAPY GILBERT
12
B 65 D
0663982
CARADON ASL LTD
02
E 06 B
0592778
CARBONE A.G.(DEUTSCHE )
06
B 01 D
0736115
CARBONE INDUSTRIE(S.A. )
08
D 04 H
0708678
CARBOTECH-ANLAGENBAU G.M.B.H.
01
B 01 D
0769918
IDEM.
A 23 L
A 23 B
0453761
CARDIAC PACEMAKERS INC.
07
A 61 N
0758306
CARDINAL IG CY
08
C 03 C
G 02 B
0603186
CARDIO TECHNOLOGIES INC.
09
A 61 H
0538393
CARDIOVASCULAR DIAGNOSTICS INC.
12
C 12 Q
G 01 N
0646349
CARDIOVASCULAR IMAGING SYSTEMS INC.
12
A 61 B
0782430
CAREFLEX HOLDING B.V.
06
A 61 G
0561060
CARGILL B.V.
04
C 08 L
0624212
CARGILL INC.
11
D 21 H
0656019
IDEM.
01
C 08 F
C 09 D
0708732
CARGO UNIT CONTAINERS LTD
04
B 65 D
0793597
CARLONI FRANCO
08
B 64 B
G 09 F
0773879
CARN TANGUY
07
B 62 M
B 62 K
B 63 H
0807065
CARNAUDMETALBOX - SANTE BEAUTE
11
B 65 D
0617872
CARPENTER LOREN C.
01
H 04 N
0603365
CARPINELLI PIA
09
A 61 M
0753905
CARRIER KHEOPS BAC
11
H 01 R
0564342
CARRIER(S.A. )
09
F 25 D
F 25 B
0692212
CARRIERO MICHELE
09
A 47 G
G 07 F
0670787
CARRS PAPER LTD
04
B 41 M
G 03 G
0716634
IDEM.
05
B 41 M
0690773
CARRUTHERS EQUIPMENT CO.
02
B 26 D
0744340
IDEM.
09
B 65 B
0750456
CARSTAIRS MARGARET LOUISE
09
A 01 N
0505632
CARTER-WALLACE INC.
05
G 01 N
0630019
CARTONNERIES DE THULIN(S.A. )
G 11 B
0427651
CARUSO PHILIPPE
09
B 28 B
B 29 C
B 29 D
0712470
CASAROTTO G. & C. S.R.L.
03
F 16 H
F 16 C
0564013
CASCO PRODUCTS A.B.
01
B 01 F
0643750
IDEM.
01
C 09 D
B 05 D
0597818
CASINOS AUSTRIA A.G.
A 63 F
0774025
CASTAGNER BERNARD
12
E 02 D
0752932
CASTELLAS GERARD
12
B 43 K
0471816
CATALYST PRODUCTS INC.(DAKOTA )
07
C 22 B
0558669
CATALYTICA INC.
09
F 23 D
0359756
CATERPILLAR INC.
01
C 21 D
0530513
IDEM.
01
C 21 D
C 23 C
0608543
IDEM.
01
B 62 D
C 21 D
0630453
IDEM.
01
F 16 K
0646485
IDEM.
05
B 60 K
B 60 R
0680869
IDEM.
B 62 D
0691005
IDEM.
07
G 05 G
0559203
CATEYE CO. LTD
07
A 61 B
G 04 G
0649322
CATHETER IMAGING SYSTEMS
07
A 61 M
0649821
CATTIN MACHINES(S.A. )
C 03 B
F 26 B
F 27 B
0723474
CATTINAIR(SOC. )
07
B 01 D
0597746
CATU(S.A. DES ETS )
01
G 01 R
0555618
CAVALIERE VESELY RENATA MARIA ANNA
08
A 23 L
A 61 K
0591510
CAVALLO VINCENZO
12
A 47 J
0767606
CAZIN BERNARD
09
A 01 K
0728268
CCM BEHEER B.V.
02
F 16 F
H 02 K
0778111
CCMOP(COMPTOIR COMMERCIAL DE MECANIQUE
09
B 25 J
ET D'OUTILLAGES DE PRECISION )
0699588
CD CARTONDRUCK G.M.B.H.
B 65 D
0764140
CDM A.B.
10
C 02 F
B 01 D
0769213
CE(COMMUNAUTE EUROPEENNE )
05
H 01 P
0772504
CEA(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ) 09
B 22 F
0652618
CEAG SICHERHEITSTECHNIK G.M.B.H.
H 02 G
0589740
CECA(S.A. )
10
E 01 C
C 08 L
0715884
IDEM.
07
B 01 J
C 05 G
0721499
IDEM.
09
C 12 N
B 09 B
C 02 F
A 62 D
0738108
CECIL(S.A. )
09
A 01 N
E 04 B
A 01 M
0706445
CEDAL S.R.L.
12
B 29 C
B 32 B
B 30 B
0704185
CEDARGROVE LTD
A 47 H
0694165
CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER
03
G 01 N
A 61 B
0623183
CEDIS LICENSING G.M.B.H.
03
E 04 F
F 16 B
0700556
IDEM.
G 08 B
0649229
CEGELEC
12
H 04 B
0631525
CEGELEC AEG ANLAGEN- UND
B 05 B
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK G.M.B.H.
0591574
CEKA ELEKTROWERKZEUGE A.G. + CO. K.G.
B 25 B
B 23 P
F 16 D
0622052
CEKA N.V.
07
A 61 C
A 61 F
0732432
CELANESE ACETATE LLC.
11
D 01 F
0545281
CELANESE G.M.B.H.
C 10 J
C 01 B
0562450
IDEM.
C 07 C
0571819
IDEM.
C 07 F
C 07 C
B 01 J
0631988
IDEM.
C 02 F
0646563
IDEM.
C 07 C
C 08 K
0656320
IDEM.
C 02 F
0711748
IDEM.
C 07 C
---------------------------------------------------------------------------- 56
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0719758
CELANESE G.M.B.H.
C 07 C
9 41 2
0739955
IDEM.
C 09 D
C 23 G
0577468
CELES(SOC. )
11
H 05 B
0568537
CELL GENESYS INC.
02
C 12 N
A 61 K
A 61 F
0747485
IDEM.
12
C 12 N
C 07 K
0787374
CELL ROBOTICS INC.
10
H 01 S
0766715
CELLRESIN TECHNOLOGIES LLC
12
C 08 L
0528931
CELLTECH THERAPEUTICS LTD
07
A 61 K
C 07 K
0618889
IDEM.
12
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0635235
CELMAC LTD
08
A 47 K
0610387
CELSIS INTERNATIONAL P.L.C.
01
G 01 N
0664357
CELTA
07
D 21 H
0672025
CEMENTA A.B.
04
C 04 B
0674508
CEMORC LTD
06
A 61 K
0543178
CENTEON PHARMA G.M.B.H.
01
C 12 N
A 61 K
A 61 L
0488061
CENTER FOR BLOOD RESEARCH INC.
11
C 07 K
A 61 K
C 12 P
0697361
CENTRAL GLASS CY LTD
11
B 65 H
B 29 C
0450786
CENTRAL RESEARCH LABORATORIES LTD
10
G 06 K
G 07 C
A 61 B
0452294
CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES
07
B 22 D
CENTRUM VOOR RESEARCH IN DE METALLURGIE
ASSOC. SANS BUT LUCRATIF VER ZONDER
WINSTOOGMERK
0524162
IDEM.
11
C 21 D
B 21 B
0539344
IDEM.
06
E 04 C
0681036
CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES
12
C 23 C
0686209
IDEM.
05
C 23 C
0758477
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET
01
G 09 B
G 06 T
UNIVERSITAIRE DE LILLE
0706632
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
03
F 25 B
0782695
IDEM.
10
G 01 C
H 04 N
0613668
CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES
12
A 61 F
MECANIQUES HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT
S.A.
0520941
CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE
12
G 02 B
C 03 C
MICROTECHNIQUE S.A.
0542021
CENTREM(S.A. )
01
B 22 D
0663443
CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y
04
C 12 N
C 07 K
BIOTECNOLOGIA
0646456
CENTROPLAST SUD S.R.L.
01
B 32 B
0803042
CENTROTHERM ELEKTRISCHE ANLAGEN
F 23 G
B 01 D
G.M.B.H. + CO.
0612141
CEPEM(CIE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT
10
H 02 M
H 05 B
MENAGER )
0615097
IDEM.
04
F 24 C
0668657
IDEM.
07
H 03 K
0699204
CEPHALON INC.
04
C 07 D
A 61 K
0675259
CERA HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
E 06 B
0681083
IDEM.
E 06 B
0552860
CERAMASPEED LTD
03
H 05 B
H 01 H
0612196
IDEM.
01
H 05 B
0612198
IDEM.
04
H 05 B
0756808
IDEM.
05
H 05 B
0688025
CERAMTEC A.G. INNOVATIVE CERAMIC
H 01 B
ENGINEERING
0698003
IDEM.
C 04 B
0807310
IDEM.
H 01 B
0616305
CERBERUS A.G.
G 08 B
0616307
IDEM.
G 08 B
0617389
IDEM.
05
G 08 B
0627382
CERDEC A.G. KERAMISCHE FARBEN
C 01 B
C 08 K
C 09 C
C 09 D
0640993
IDEM.
02
H 01 B
C 03 C
B 60 J
0657308
IDEM.
B 44 C
C 04 B
C 09 C
C 03 C
0717013
IDEM.
C 03 C
0728710
IDEM.
C 03 C
0790220
IDEM.
C 03 C
0608949
CERES B.V.
05
D 21 C
B 27 N
D 01 C
C 08 J
0579664
CERESTAR HOLDING B.V.
02
C 08 B
C 07 H
C 11 D
D 21 H
0609983
IDEM.
03
C 08 L
C 08 K
0617742
IDEM.
01
D 01 D
D 01 F
0421482
CERIDIAN CORP.
05
H 04 H
H 04 N
0606341
IDEM.
12
H 04 B
H 04 H
0642949
CESA(CIE EUROPEENNE DE SIEGES POUR
03
B 60 N
AUTOMOBILES )
0659607
IDEM.
07
B 60 N
0663317
IDEM.
03
B 60 N
0664403
IDEM.
10
F 16 B
0683066
IDEM.
07
B 60 N
0689957
IDEM.
03
B 60 N
0716950
IDEM.
04
B 60 N
F 16 B
0718146
IDEM.
09
B 60 N
0751036
IDEM.
07
B 60 N
B 21 K
0753425
IDEM.
09
B 60 N
0673496
CESARONI ANTHONY JOSEPH
06
F 28 F
0627354
CESTINDUE S.R.L.
03
B 65 B
0526339
CFPI INDUSTRIES
11
C 09 D
0702999
IDEM.
04
B 01 J
C 05 G
0600444
CGK(COMPUTER G.- KONSTANZ M.B.H. )
G 02 B
H 04 N
0679838
CHAFFOTEAUX ET MAURY
03
F 23 D
0752829
CHAFFRINGEON BERNARD
08
A 61 B
0668946
CHAMPLIN GEORGE B.
01
D 04 C
F 16 J
0773463
CHAO RICHARD
12
G 02 C
0478741
CHAPARRAL STEEL CY
02
B 22 D
B 21 B
57---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0555314
CHAPMAN LEONARD T.
05
B 66 F
0688251
CHARAMATHIEU ANDRE
03
B 08 B
0679879
CHARLATTE
08
G 01 M
E 03 F
0703743
CHARLES (GLASSWARE) LTD
05
A 47 G
B 41 M
0652089
CHARPENET JEAN-FRANCOIS
06
B 27 K
H 05 B
0765515
CHARRON JEAN-YVES
08
G 09 F
0765515
CHARRON PHILIPPE
08
G 09 F
0803957
CHARTEC LABORATORIES A/S
10
H 02 J
H 01 M
0646771
CHAUSSEES(ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR
06
G 01 C
LE LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET)
0610146
CHAUVIN JEAN-LUC
07
A 61 F
0766544
CHAUVIN OPSIA
05
A 61 F
0761217
CHAUVIN S.A.(LABORATOIRE )
03
A 61 K
0719559
CHEMEDICA(S.A. )
09
A 61 K
0677536
CHEMETALL G.M.B.H.
C 08 F
9 40 4
0574047
CHEMINS DE FER FRANCAIS(SOC. NATIONALE
07
B 61 D
DES )
0695253
IDEM.
09
B 61 C
H 04 N
B 60 R
0687247
CHEMISCHE WERKE ZELL-WILDSHAUSEN
C 02 F
G.M.B.H.
0571579
CHEMOPETROL A/S
04
C 08 G
0742782
CHEMSON POLYMER-ADDITIVE G.M.B.H.
C 01 G
C 08 K
0661068
CHEN LONG-HSIUNG
04
A 61 M
0734211
CHENIER(SOC. CIVILE )
06
A 23 L
A 23 N
0765515
CHEVASSUS MICHEL
08
G 09 F
0672083
CHEVRON CHEMICAL CY
01
C 08 L
0642484
CHEVRON CHEMICAL CY LLC
08
C 07 C
0678493
IDEM.
12
C 07 C
0739364
IDEM.
04
C 08 F
0595182
CHEVRON U.S.A. INC.
07
C 08 F
0659195
IDEM.
06
C 08 F
B 65 D
C 08 K
0557427
CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER
08
A 61 K
C 12 N
0398753
CHILDREN'S HOSPITAL OF LOS ANGELES
09
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0493575
CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA(THE 09
C 12 N
A 61 K
)
0500727
CHILDREN'S MEDICAL CENTER CORP.
01
G 01 N
C 12 Q
C 12 N
0683761
CHINA PETRO-CHEMICAL CORP.
12
C 07 C
B 01 D
0693957
IDEM.
01
B 01 D
C 07 C
0696174
CHINELLO PAOLO
09
A 47 L
0713858
CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI
07
C 07 C
TERMEKEK GYARA RT.
0687383
CHIP COOLERS INC.
05
H 01 L
0703727
CHIQUITA BRANDS INC.
11
A 23 B
A 23 L
F 25 D
0493677
CHIRON ADATOMED PHARMAZEUTISCHE UND
A 61 K
MEDIZINTECHNISCHE G.M.B.H.
0499834
CHIRON BEHRING G.M.B.H. & CO.
C 12 N
A 61 K
C 12 P
C 07 K
0309569
CHIRON CORP.
06
C 07 K
A 61 K
0351789
IDEM.
11
C 12 P
A 61 K
C 12 N
G 01 N
0374165
IDEM.
09
C 12 N
C 12 M
0379556
IDEM.
01
C 12 N
C 12 P
0470586
IDEM.
07
A 61 K
0500734
IDEM.
02
C 12 N
C 07 K
C 12 P
0595823
CHIRON TECHNOLAS G.M.B.H.
A 61 B
A 61 F
OPHTHALMOLOGISCHE SYSTEME
0700936
CHISSO CORP.
11
C 08 F
0718236
CHLORALP
12
C 01 B
0672776
CHOMARAT & CIE(ETS LES FILS D'AUGUSTE ) 08
D 04 H
0694643
CHOMARAT ET CIE(ETS LES FILS D'AUGUSTE
04
D 04 B
D 04 H
)
0629727
CHOMARAT(S.A. TEXTILES ET PLASTIQUES )
12
D 04 B
0725731
IDEM.
04
B 32 B
D 06 N
0598540
CHOW PAK LIM
01
B 65 D
0592370
CHRIST A.G.
B 01 J
C 02 F
0697969
CHRISTENSEN ERLING
01
B 60 C
0718419
CHROMALLOY UNITED KINGDOM LTD
08
C 23 C
0605669
CHRONOTEC S.A.R.L.
03
A 61 M
G 05 D
0618102
CHRYSLER CORP.
01
B 60 N
0736049
CHT R. BEITLICH G.M.B.H.
01
C 08 F
C 11 D
0584052
CHUBB NATIONAL FOAM INC.
03
A 62 C
9 20 8
3 3
0643068
CHUGAI SEIYAKU K.K.
08
C 07 H
0521725
CHURCHILL LTD(V.L. )
06
G 01 N
0657382
CIBA CORNING DIAGNOSTICS CORP.
06
B 67 D
0410934
CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.
10
C 07 D
C 08 K
0430887
IDEM.
06
C 07 D
C 07 C
C 08 G
0446174
IDEM.
04
C 08 K
0475905
IDEM.
D 06 M
0506616
IDEM.
01
G 03 F
G 03 C
0524147
IDEM.
04
C 09 B
D 06 P
0524149
IDEM.
C 09 B
D 06 P
0536085
IDEM.
C 08 G
C 08 L
C 09 D
0540466
IDEM.
05
C 08 G
C 08 L
C 08 F
C 08 J
0548019
IDEM.
C 11 D
D 06 L
0555182
IDEM.
03
D 06 P
0576397
IDEM.
C 08 L
0579576
IDEM.
05
C 07 C
C 08 K
C 09 K
0581729
IDEM.
C 09 B
0581731
IDEM.
C 09 B
0591106
IDEM.
01
C 09 B
C 07 D
B 41 M
0595768
IDEM.
01
C 09 B
0604364
IDEM.
02
C 08 G
C 07 D
C 08 L
G 03 F
0625546
IDEM.
05
C 08 L
C 08 K
---------------------------------------------------------------------------- 58
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0625549
CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.
C 09 B
0627452
IDEM.
12
C 08 G
C 07 D
C 07 C
9 30 6
0630964
IDEM.
08
C 11 D
C 07 F
C 07 C
0631098
IDEM.
F 26 B
0638685
IDEM.
D 06 M
0643329
IDEM.
G 03 F
G 03 C
0669328
IDEM.
C 07 D
C 09 D
0669330
IDEM.
C 07 D
C 08 K
0673915
IDEM.
C 07 C
0675171
IDEM.
C 09 B
0685519
IDEM.
C 08 K
C 07 F
0690037
IDEM.
05
C 07 C
0690103
IDEM.
C 09 B
0695318
IDEM.
12
C 08 G
C 08 L
C 08 K
C 08 J
0697413
IDEM.
04
C 07 D
C 09 B
0698233
IDEM.
G 03 F
B 05 D
0702704
IDEM.
02
C 08 J
C 08 K
0706987
IDEM.
C 07 C
0708800
IDEM.
10
C 08 L
C 08 K
0713882
IDEM.
C 08 B
C 11 D
A 61 K
D 06 L
0714398
IDEM.
12
C 07 F
C 08 K
0719838
IDEM.
C 09 B
0728806
IDEM.
C 08 K
C 08 L
9 50 2
0792306
IDEM.
C 08 G
0792308
IDEM.
C 08 G
B 32 B
0410934
CIBA SPECIALTY CHEMICALS S.P.A.
10
C 07 D
C 08 K
0578144
CIBA SPEZIALTATENCHEMIE PFERSEE
01
C 08 G
D 06 M
G.M.B.H.
0442996
CIE DU NORD S.A.R.L.
04
A 01 N
0596794
CIE EUROPEENNE D'ACCUMULATEURS
04
H 01 M
0720177
CIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES
04
G 21 C
C 22 F
0724763
IDEM.
07
G 21 D
G 21 C
B 02 C
0572320
CIE PLASTIC OMNIUM
01
B 32 B
0679565
IDEM.
01
B 62 D
0626062
CIMBRIA UNIGRAIN LTD A/S
07
G 01 F
G 01 G
0733143
CIMENTS FRANCAIS
04
E 04 D
0590068
CINCINNATI MILACRON INC.
08
B 29 C
0631174
CINERENT OPEN AIR A.G.
04
G 03 B
0624216
CIRCEO LOUIS J. JR.
11
E 02 D
B 09 B
C 03 B
C 10 B
E 21 B
0658553
CIRD GALDERMA(CENTRE INTERNATIONAL DE
11
C 07 D
C 07 C
RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA )
0661258
IDEM.
04
C 07 C
C 07 D
0679628
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0679630
IDEM.
05
C 07 C
A 61 K
0679631
IDEM.
05
C 07 C
A 61 K
0732328
IDEM.
09
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0618966
CIS BIO INTERNATIONAL
04
C 12 N
C 12 Q
0767778
IDEM.
12
C 07 C
A 61 K
0775217
IDEM.
05
C 12 Q
0612078
CISE S.P.A.
07
G 21 C
F 04 F
0728680
CITEC ENVIRONNEMENT(S.A. )
04
B 65 F
E 05 D
0783701
CITEQ
05
G 01 R
0792534
IDEM.
08
H 02 J
0542298
CITIBANK N.A.
04
G 06 F
G 07 F
0710495
CITY GLIDER PRODUCT G.M.B.H.
A 63 C
A 43 B
0580850
CJNCB SOC. CIVILE D'INVENTEURS
05
F 16 M
B 60 P
0626599
CLA-SON LEASING UND HOLDING G.M.B.H.
G 02 B
0672927
IDEM.
01
G 02 B
0631717
CLAAS K.G.A.A.
A 01 F
A 01 D
0649591
IDEM.
01
A 01 F
0650664
IDEM.
A 01 D
0657095
IDEM.
A 01 F
0685147
IDEM.
A 01 D
0567851
CLAAS SAULGAU G.M.B.H.
01
A 01 F
A 01 D
0673594
IDEM.
12
A 01 D
0617748
CLARIANT FINANCE (BVI) LTD
04
D 21 H
B 05 C
B 05 D
0618256
IDEM.
09
C 08 K
C 08 L
0689625
IDEM.
01
D 21 C
C 12 R
0349940
CLARIANT G.M.B.H.
C 07 D
C 11 D
0510449
IDEM.
C 08 G
C 07 C
G 03 F
0512432
IDEM.
C 07 D
C 11 D
0537053
IDEM.
01
C 08 F
A 61 L
0553225
IDEM.
01
C 07 F
C 08 F
C 08 K
0557949
IDEM.
C 07 C
0568848
IDEM.
C 11 D
0570881
IDEM.
C 11 D
0581193
IDEM.
C 11 D
A 61 K
0584567
IDEM.
01
C 08 L
C 08 K
0584708
IDEM.
05
C 10 G
C 10 L
0584709
IDEM.
C 11 D
0594026
IDEM.
C 08 F
0600318
IDEM.
04
C 07 C
0611747
IDEM.
01
C 07 C
D 06 M
0615956
IDEM.
04
C 01 B
C 11 D
0617078
IDEM.
02
C 08 K
C 08 L
0627383
IDEM.
01
C 01 B
C 02 F
0630871
IDEM.
C 04 B
C 09 D
0635481
IDEM.
C 07 C
0635482
IDEM.
C 07 C
0635486
IDEM.
C 07 C
0637620
IDEM.
C 09 K
C 07 C
0645366
IDEM.
C 07 C
59---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0645418
CLARIANT G.M.B.H.
C 08 J
C 08 K
0646369
IDEM.
A 61 K
0646634
IDEM.
C 09 K
0650926
IDEM.
01
C 01 B
0659849
IDEM.
C 09 D
0659850
IDEM.
05
C 09 D
0667328
IDEM.
C 07 C
0667334
IDEM.
01
C 07 C
0667337
IDEM.
01
C 07 C
0668283
IDEM.
05
C 07 D
C 08 G
0669800
IDEM.
A 01 N
0671382
IDEM.
C 07 C
0671418
IDEM.
C 08 F
A 61 L
C 08 J
0672651
IDEM.
C 07 C
0680946
IDEM.
C 07 C
C 07 H
B 01 F
0688796
IDEM.
C 08 F
C 10 L
0690060
IDEM.
C 07 D
C 07 F
0709441
IDEM.
C 09 D
0718314
IDEM.
C 08 F
C 09 D
0735815
IDEM.
A 01 N
0794967
IDEM.
C 08 F
0670535
CLAUDE NADINE
10
G 05 D
F 24 H
0454531
CLAUDE(S.A. L' AIR LIQUIDE POUR L'ETUDE 01
C 01 B
ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES)
0480840
IDEM.
04
B 01 D
0576665
IDEM.
12
F 25 D
B 65 G
A 23 L
0588705
IDEM.
04
B 01 D
0611218
IDEM.
11
F 25 J
0622595
IDEM.
02
F 25 J
0629828
IDEM.
04
F 25 J
0649386
IDEM.
06
C 01 B
0658391
IDEM.
04
B 23 K
C 23 G
0659515
IDEM.
06
B 23 K
H 05 K
0661403
IDEM.
06
D 21 C
0676373
IDEM.
09
C 01 B
0677483
IDEM.
09
C 01 B
F 25 J
0677611
IDEM.
12
D 21 C
0677918
IDEM.
09
H 02 P
0743877
IDEM.
08
B 01 J
B 01 D
0769125
IDEM.
09
F 27 B
C 21 C
0776261
CLAUSSEN CARSTEN M.
04
B 23 K
0606189
CLAVEAU JEAN-NOEL
04
B 44 C
B 41 F
0719216
CLEANPACK G.M.B.H. INNOVATIVE
B 41 M
VERPACKUNGEN
0643639
CLEAR CUT S.T. TECHNOLOGIES (1997) LTD
10
B 25 D
0708640
CLEMENT BERND
A 61 K
0560702
CLESTRA HAUSERMAN(S.A. )
08
E 04 H
E 04 B
B 32 B
0478620
CLINICAL INNOVATIONS LTD
03
G 01 N
0765515
CLIVILLE FRANCOIS
08
G 09 F
0688263
CLOPAY PLASTIC PRODUCTS CY INC.
07
B 32 B
D 06 N
0714351
IDEM.
12
B 32 B
0650444
CLOSURES AND PACKAGING SERVICES LTD
12
B 65 D
0378636
CLULOW MALCOLM GEORGE
04
F 25 C
A 63 C
0676516
CNIM(CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA
08
E 04 H
MEDITERRANEE )
0564477
CNRS(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
11
C 07 K
A 61 K
G 01 N
SCIENTIFIQUE )
0585162
IDEM.
10
C 08 G
H 01 M
0693951
IDEM.
08
A 61 N
0504048
CNRS)(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
06
C 23 C
C 22 C
SCIENTIFIQUE )
0624718
COATES GEORGE J.
02
F 01 L
0412027
COATEX(S.A. )
01
C 09 D
D 21 H
0441667
COATIVY RENE
04
A 45 D
A 61 F
0597958
COATS LTD(J. & P. )
02
D 02 G
0728232
IDEM.
07
D 02 G
0728233
IDEM.
07
D 02 G
0672205
COATS VIYELLA CLOTHING LTD
01
D 04 B
0719205
COATS VIYELLA P.L.C.
11
B 29 C
B 32 B
D 02 G
0653166
COBERCO B.A.(VERENIGDE COOPERATIEVE
10
A 23 L
MELKINDUSTRIE )
0601991
COCKERILL MECHANICAL INDUSTRIES(S.A. )
09
B 08 B
C 23 G
B 21 B
0686209
COCKERILL SAMBRE
05
C 23 C
0599640
CODMAN & SHURTLEFF INC.
08
A 61 B
0670110
COEVORDEN B.V.(KUNSTSTOFFABRIEK )
A 01 K
B 65 D
0796404
COFLEXIP
10
F 16 L
0737356
COGEMA
03
G 21 C
0751530
IDEM.
10
G 21 C
0795042
IDEM.
11
C 23 C
G 21 C
0708900
COGIA
12
F 22 B
0697485
COGIFER
12
E 01 B
0587517
COGIFER S.A.(CIE GENERALE
02
E 01 B
D'INSTALLATIONS FERROVIAIRES )
0542882
COHERENT COMMUNICATIONS SYSTEMS CORP.
05
H 04 B
0444157
COHESION TECHNOLOGIES INC.
07
C 08 G
C 08 H
C 08 J
C 08 L
A 61 K
0550303
COLAS(S.A. )
01
E 01 C
0669425
IDEM.
05
E 01 C
C 08 L
0672791
IDEM.
05
E 01 C
C 08 L
0736629
IDEM.
09
E 01 C
0638104
COLETICA
07
C 08 H
C 08 B
A 61 K
0641225
IDEM.
11
A 61 L
0655945
IDEM.
07
B 01 J
0423894
COLGATE-PALMOLIVE CY
11
C 11 D
0426906
IDEM.
01
C 11 D
0552897
IDEM.
05
A 23 K
A 61 K
---------------------------------------------------------------------------- 60
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0573341
COLGATE-PALMOLIVE CY
07
C 11 D
A 61 K
0613942
IDEM.
12
C 11 D
A 61 K
0633308
IDEM.
10
C 11 D
0633309
IDEM.
10
C 11 D
0638634
IDEM.
11
C 11 D
0666225
IDEM.
12
B 65 D
0739296
IDEM.
11
B 65 D
0599881
COLLERY PHILIPPE
05
C 07 F
A 61 K
0711122
COLLET MARCEL-GEORGES
03
A 47 G
F 21 K
0675989
COLOMBO DANIEL
06
E 04 B
E 06 B
F 16 B
0712338
IDEM.
11
B 21 D
E 06 B
0687166
COLOPLAST A/S
08
A 61 F
0714271
IDEM.
05
A 61 F
0759734
IDEM.
09
A 61 F
0767639
IDEM.
08
A 61 F
A 61 M
0321464
COLORCON INC.
12
C 08 L
A 61 K
0719146
COLUMBIA LABORATORIES (BERMUDA) LTD
12
A 61 K
0628321
COLUMBUS S.A.S. DI ZONI SILVIO & C.
12
A 61 M
G 09 F
0519141
COMACI(S.A. )
05
E 05 D
0719969
COMAP
08
F 16 K
0582139
COMAS S.P.A.
09
A 24 B
0658397
COMAU S.P.A.
02
B 23 K
B 62 D
0701723
COMBITECH TRAFFIC SYSTEMS A.B.
08
G 07 B
G 07 C
G 08 G
0719437
IDEM.
08
G 07 B
G 07 C
0570363
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
06
G 01 N
0536196
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL
05
C 01 B
A 23 B
RESEARCH ORGANISATION
0586379
IDEM.
05
C 08 F
C 07 C
0591349
IDEM.
03
G 01 F
G 01 P
0625222
IDEM.
10
D 06 P
C 07 C
C 11 D
0729323
IDEM.
07
A 61 F
0764285
COMMSCOPE INC.
12
G 02 B
0581270
COMPACT TRUCK A.G.
F 15 B
0620132
IDEM.
B 60 G
B 60 K
0465603
COMPETITIVE TECHNOLOGIES INC.
01
C 12 Q
0558023
COMPOSITE PARTICLES INC.
04
C 08 C
C 08 L
0758472
COMPUSCAN TECHNOLOGIES INC.
12
G 07 C
A 63 F
0591822
COMTEX(TEXTILE COMPOSITES G.M.B.H. )
D 04 H
B 29 C
0713479
COMURHEX(SOC. POUR LA CONVERSION DE
09
C 01 G
C 01 B
L'URANIUM EN METAL ETHEXAFLUO RURE )
0813075
CONCEPT DESIGN N.V.(INTER CY COMPUTER
11
G 01 S
H 03 K
ENGINEERING DESIGN SERVICES )
0705139
CONCEPTAIR ANSTALT
03
B 05 B
0626131
CONCRELIT(BETONINDUSTRIE B.V. )
11
A 01 K
0604696
CONFAST TECHNOLOGIES LTD
F 16 B
0386147
CONGOLEUM CORP.
05
C 08 J
0714306
CONNAUGHT LABORATORIES LTD
03
A 61 K
C 12 N
G 01 N
0636047
CONNECTOR SET LTD PARTNERSHIP
05
A 63 H
0552142
CONNETICS CORP.
01
C 07 K
A 61 K
C 12 P
0626418
CONOCO INC.
09
C 08 J
F 15 D
F 17 D
0284754
CONOR PACIFIC ENVIRONMENTAL
07
C 02 F
B 09 B
TECHNOLOGIES INC.
0664667
CONRAD LARRY M.
03
A 01 C
0597045
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
05
C 10 G
B 01 J
C 01 B
CIENTIFICAS
0618215
IDEM.
01
C 07 H
A 61 K
0651508
IDEM.
03
H 03 K
0550519
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
11
C 12 N
C 12 P
0573122
IDEM.
08
C 08 C
0696553
IDEM.
12
C 03 C
0678525
CONSORTIUM FUR ELEKTROCHEMISCHE
01
C 08 B
INDUSTRIE G.M.B.H.
0680975
IDEM.
01
C 08 B
0765454
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI
07
F 23 G
F 23 J
0706249
CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE LA SEINE
04
H 02 G
0720513
CONSUL T.S. S.R.L.
08
B 02 C
0681924
CONTE(S.A. )
04
B 43 K
0603091
CONTI JEAN-PIERRE
04
E 04 C
0690245
CONTINENTAL A.G.
F 16 G
0697147
CONTROL TECHNIQUES P.L.C.
08
H 02 K
G 12 B
0809571
CONVENIENCE FOOD SYSTEMS B.V.
B 32 B
0622088
COOK INC.
04
A 61 M
0691307
COOKSON MATTHEY CERAMICS P.L.C.
08
C 01 G
C 09 C
0650876
COOPER INDUSTRIES INC.
02
B 60 S
0688706
IDEM.
04
B 60 S
0723898
COOPER INDUSTRIES ITALIA S.P.A.
10
B 60 S
0697293
COPIGRAPH
09
B 41 M
0577738
COPYTELE INC.
07
G 09 G
G 02 B
0607145
IDEM.
01
G 09 G
G 02 B
G 02 F
0628194
IDEM.
07
G 09 G
G 02 B
0639202
COR THERAPEUTICS INC.
11
C 07 K
A 61 K
0648013
CORIS(CIE D'ETUDES DE REALISATIONS ET
12
H 03 H
D'INSTALLATIONS DE SYSTEMES )
0579528
CORNEAL
03
A 61 F
0820416
CORNELIS PAUL ALFONS MATHILDE
12
B 65 D
0500799
CORNELL RESEARCH FOUNDATION INC.
01
C 12 N
0614530
IDEM.
03
G 01 N
0545056
CORNING INC.
07
B 28 B
0586820
IDEM.
09
B 01 J
B 01 D
0608539
IDEM.
08
B 01 J
0619757
IDEM.
09
B 01 D
B 01 J
0625371
IDEM.
07
B 01 J
0707360
IDEM.
03
H 01 S
H 01 L
B 01 J
0472863
CORONET-WERKE G.M.B.H.
A 46 D
0632990
IDEM.
A 47 L
0655300
IDEM.
B 25 G
F 16 L
61---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0674871
CORONET-WERKE G.M.B.H.
03
A 47 L
0759711
IDEM.
A 46 B
A 46 D
0768938
IDEM.
B 25 G
0429710
CORROSION IP CORP.
08
C 08 L
C 08 K
0708718
CORTELLAZZI GIOVANNI
01
B 60 N
0783425
COSMA INTERNATIONAL INC.
09
B 62 D
B 21 D
0565640
COSTIN JOHN A.
07
A 61 F
A 61 M
0580197
COSTRUZIONI MECCHANICHE SOTTORIVA
08
A 21 C
S.P.A.
0619016
COUILLARD FRANCOIS
04
G 01 N
0635715
IDEM.
04
G 01 N
0477444
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
04
C 08 F
C 07 C
C 07 D
RESEARCH
0742155
COURANT S.A.(ETS )
11
B 65 D
B 31 B
0570140
COURNANE THOMAS C.
01
G 01 F
G 01 S
0539941
COURTAULDS (AUSTRALIA) PTY. LTD
08
C 08 L
C 09 D
0581810
COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS) LTD
01
D 01 F
0662204
IDEM.
04
F 16 K
0665904
IDEM.
11
D 01 F
D 06 M
D 06 P
0731651
IDEM.
04
A 24 D
D 01 F
D 21 H
0802925
IDEM.
09
C 08 B
D 01 D
D 01 F
0350168
COURTAULDS FILMS (HOLDINGS) LTD
04
B 32 B
0559484
IDEM.
12
B 32 B
0611102
IDEM.
12
B 32 B
0615556
COURTAULDS P.L.C.
03
D 01 F
B 01 J
0680344
IDEM.
04
A 61 L
0687313
IDEM.
08
D 01 F
0695135
COUTANT JEAN-NOEL
10
A 47 J
0625913
COUTHEILLAS(S.A.L'ENTREPRISE )
07
A 61 L
0636147
COWICONSULT
07
C 08 B
A 23 K
A 23 J
A 23 L
0553936
COX GEELEN B.V.
F 16 L
0495391
CPC INTERNATIONAL INC.
04
A 23 J
0548838
IDEM.
07
B 65 D
0569941
IDEM.
07
A 23 L
0663387
IDEM.
10
C 07 C
0758851
CPC MAIZENA G.M.B.H.
07
A 23 L
0646567
CPS CHEMICAL CY INC.
11
C 07 C
0368752
CP8 TRANSAC
03
G 07 F
G 06 F
0382621
IDEM.
05
H 01 L
0474704
CRA SERVICES LTD
02
C 22 B
B 01 J
B 22 F
C 21 B
8 90 6
/ 89
0660095
CRANE NUCLEAR INC.
04
G 01 L
0578377
CRANE UK LTD(JOHN )
03
F 16 J
0569995
CRAY VALLEY(S.A. )
12
C 08 K
C 08 L
0690882
IDEM.
01
C 08 F
0769038
IDEM.
03
C 09 D
0783534
IDEM.
09
C 08 F
C 08 G
C 09 D
0615917
CREANOVA A.G.
B 65 D
0746512
IDEM.
B 65 D
0638239
CREAPAIN(S.A. )
03
A 21 C
A 21 B
0639283
CREATEC PATENT HOLDING
G 04 B
0661987
CREATIVE BIOMOLECULES INC.
01
A 61 K
0742927
CREDITO ITALIANO S.P.A.
01
G 07 D
0630577
CRINA(S.A. )
10
A 23 K
0786944
IDEM.
08
A 23 K
0705434
CRITICHEM MEDICAL PRODUCTS LTD
10
G 01 N
0565364
CROSFIELD LTD
11
C 09 B
0566260
IDEM.
01
B 01 D
B 01 J
0670812
IDEM.
04
C 01 B
C 11 D
0697010
IDEM.
12
C 01 B
0742780
IDEM.
04
C 01 B
0790958
IDEM.
12
C 01 B
0645099
CROSS(S.A. )
08
A 42 B
0782393
CROWN AMBA(SLAGTERISELSKABET DANISH )
01
A 23 B
A 23 L
A 23 J
0545862
CROWN CORK & SEAL CY INC.
04
B 41 F
0661218
CROWN CORK A.G.
B 65 D
0714368
IDEM.
B 65 D
0737156
IDEM.
B 65 D
0810952
IDEM.
B 65 D
0620806
CRUAUD CHRISTIAN
05
C 04 B
0620806
CRUAUD WILLIAM
05
C 04 B
0587258
CRUCIBLE MATERIALS CORP.
07
B 22 F
0744546
CRYOMEC A.G.
F 04 B
0602188
CRYOMEDICAL SCIENCES INC.
06
A 61 B
0633008
CRYONIC MEDICAL
05
A 61 F
F 25 D
F 17 C
0472521
CRYPTOLOGICS INTERNATIONAL INC.
06
G 06 F
0621521
CSEE-TRANSPORT
04
G 05 B
0595630
CSIR
01
E 21 B
F 16 C
0673851
CSM SUIKER B.V.
06
B 65 D
0699631
IDEM.
11
C 02 F
0574642
CU(CHEMIE UETIKON A.G. )
10
C 01 B
B 01 J
G 01 N
0746195
CUCCHI MASSIMO
07
A 01 K
0633972
CUE DEE PRODUKTER A.B.
11
E 04 H
H 01 Q
0644986
IDEM.
05
F 16 B
0601362
CULTOR LTD
01
C 12 C
0685095
CUMMINS-ALLISON CORP.
08
G 07 D
0563329
CURATIVE TECHNOLOGIES INC.
03
C 07 K
A 61 K
0489054
CURT VALERIAN
03
E 02 D
0661047
CUSI S.A.(LABORATORIOS )
01
A 61 K
0617642
CWS INTERNATIONAL A.G.
B 05 B
0771166
IDEM.
A 47 K
A 45 D
0341973
CYANAMID CY(AMERICAN )
07
C 07 D
A 61 K
A 01 N
0390799
IDEM.
03
C 12 Q
C 12 N
A 61 K
0392384
IDEM.
02
C 07 H
A 61 K
0434965
IDEM.
05
C 07 D
A 01 N
8 91 2
---------------------------------------------------------------------------- 62
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0 7
0439797
IDEM.
03
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0453731
IDEM.
08
C 07 D
0458064
IDEM.
02
C 07 K
A 61 K
C 07 C
C 08 G
0461402
IDEM.
07
C 07 D
0468217
IDEM.
05
C 12 N
C 12 P
C 12 Q
9 00 7
0490031
IDEM.
11
A 01 N
0490063
IDEM.
04
C 07 D
C 07 C
0492126
IDEM.
01
A 61 F
A 61 L
0496973
IDEM.
02
C 12 N
C 07 K
0497150
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0503332
IDEM.
08
C 07 D
0504612
IDEM.
01
C 07 D
C 07 F
0528117
IDEM.
09
C 07 K
0549880
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0563549
IDEM.
01
A 61 B
B 21 D
0582788
IDEM.
07
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0582790
IDEM.
12
C 07 C
C 07 D
0608568
IDEM.
03
C 07 D
0624315
IDEM.
07
A 01 N
C 07 F
0633000
IDEM.
05
A 61 B
B 21 G
0635240
IDEM.
10
A 61 B
0640592
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
9 30 7
0 3
0655436
IDEM.
03
C 07 C
0661268
IDEM.
04
C 07 D
0662475
IDEM.
05
C 07 D
C 07 C
9 31 2
4 5
3 0U S
0669318
IDEM.
07
C 07 D
A 01 N
0679582
IDEM.
11
B 65 D
0679646
IDEM.
07
C 07 D
A 01 N
0682007
IDEM.
10
C 07 C
0707003
IDEM.
07
C 07 D
C 07 C
0709372
IDEM.
08
C 07 C
C 07 D
A 01 N
9 41 0
4 7
0749947
IDEM.
10
C 07 C
0610207
CYBERNETIX MICROELECTRONICS
09
H 01 L
0656015
CYCLOLAB LTD
08
C 08 B
A 61 K
0746440
CYCLOR(S.A. )
01
B 23 K
B 62 K
0705300
CYRKIEWICZ MARCELI
03
C 08 K
C 08 L
0412588
CYTEC FIBERITE INC.
10
C 08 J
C 08 L
0462365
CYTEC TECHNOLOGY CORP.
01
D 21 H
0520180
IDEM.
12
C 07 D
0560029
IDEM.
07
C 07 F
0610955
IDEM.
12
C 08 F
0624603
IDEM.
07
C 08 F
C 02 F
0624605
IDEM.
08
C 08 F
C 09 D
0649842
IDEM.
06
C 07 D
0668334
IDEM.
12
C 09 D
0681595
IDEM.
10
C 08 G
C 09 D
0639708
CZUB EKKARDT
F 02 D
F 01 N
D
0701031
D'ETUDES ET DE REALISATIONS
08
E 04 B
INDUSTRIELLES(BUREAU )
0433436
DADE BEHRING INC.
06
G 01 N
0565665
IDEM.
03
G 01 N
0636247
IDEM.
09
G 01 N
C 12 Q
0456152
DADE BEHRING MARBURG G.M.B.H.
C 07 K
G 01 N
A 61 K
9 00 5
6 55
0554657
IDEM.
G 01 N
0591914
IDEM.
C 12 N
C 07 K
G 01 N
C 12 Q
0603671
IDEM.
C 07 K
G 01 N
A 61 K
0673948
IDEM.
C 07 K
G 01 N
0765216
DAEYOUNG PACKAGING CO. LTD
11
B 31 F
0690991
DAHLBACK BJORN
07
G 01 N
C 12 Q
C 07 K
A 61 K
0653284
DAI NIPPON INSATSU K.K.
12
B 29 C
C 10 M
0554404
DAI-ICHI KOGYO SEIYAKU CO. LTD
09
B 32 B
C 08 F
C 08 G
0558047
IDEM.
05
C 08 F
0641525
DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD
12
A 24 D
0483796
DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES LTD
01
C 08 G
C 08 F
0625683
DAIDO HOXAN INC.
08
F 25 B
0659920
IDEM.
09
D 03 D
C 23 C
0683140
DAIDO TOKUSHUKO K.K.
01
C 03 B
B 09 B
0624584
DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTD
08
C 07 D
A 61 K
0726244
IDEM.
08
C 07 C
0514932
DAIKIN INDUSTRIES LTD
09
C 07 C
B 01 J
0526145
IDEM.
05
F 04 C
0606482
IDEM.
07
C 07 C
0611790
IDEM.
12
C 08 J
B 29 C
B 32 B
B 01 D
0621236
IDEM.
03
C 01 B
C 10 M
H 01 B
G 03 G
C 08 K
C 23 C
C 09 D
C 08 J
C 04 B
H 01 M
0622594
IDEM.
04
F 25 B
0626434
IDEM.
01
C 09 K
0645589
IDEM.
12
F 24 F
F 25 B
G 05 D
0669305
IDEM.
10
C 07 C
0671806
IDEM.
04
H 02 K
0728776
IDEM.
10
C 08 F
C 08 L
63---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0773621
DAIKIN INDUSTRIES LTD
10
H 02 K
0599649
DAIKYO SEIKO LTD
09
A 61 M
0596264
DAIMLER-BENZ A.G.
04
H 01 L
0617739
IDEM.
C 21 C
C 21 B
0651174
IDEM.
F 16 F
B 60 G
0651182
IDEM.
03
F 16 H
F 16 D
0658708
IDEM.
F 16 H
0660011
IDEM.
F 16 H
B 23 K
0666805
IDEM.
B 60 L
H 02 J
0691260
IDEM.
02
B 62 D
A 47 C
0700822
IDEM.
B 62 D
B 60 T
B 60 K
0827608
IDEM.
G 06 F
G 01 R
0634628
DAIMLER-BENZ AEROSPACE A.G.
G 01 C
0647857
IDEM.
G 01 S
0651415
IDEM.
04
H 01 H
H 01 P
0705524
IDEM.
H 04 Q
G 01 S
0664253
DAIMLER-BENZ AEROSPACE AIRBUS G.M.B.H.
B 64 C
0645409
DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG CO. 12
C 08 G
LTD
0705922
IDEM.
06
D 01 B
A 01 K
D 01 C
0588500
DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO. LTD
11
C 07 D
A 61 K
0646559
DAIREN CHEMICAL CORP.
02
C 07 C
0486934
DAIWABOSEKI CO. LTD
07
D 01 F
0619802
DALMER(S.A. LABORATORIOS )
11
C 07 C
A 61 K
0663061
DALMINE S.P.A.
09
F 27 D
F 27 B
0760716
DALSEIDE & CO.
07
B 08 B
0681547
DALWELL A.B.
05
B 65 D
0729127
DAMBACH-WERKE G.M.B.H.
G 09 F
0552973
DAN-PAL
06
E 04 C
0689599
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE INC.
12
C 07 K
A 61 K
0500594
DANBIOSYST UK LTD
01
A 61 K
0625044
IDEM.
10
A 61 K
0652746
IDEM.
10
A 61 K
0585365
DANCOR INC.
12
B 05 D
C 23 C
0788674
DANFORD TECHNOLOGIES INC.
06
H 02 G
0539784
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. 01
B 22 D
B 21 B
0572795
IDEM.
12
B 22 D
0581112
IDEM.
08
H 05 B
0611619
IDEM.
08
B 22 D
0625383
IDEM.
02
B 21 B
C 21 D
0645200
IDEM.
01
B 21 C
0648993
IDEM.
06
F 27 B
F 27 D
C 03 B
C 21 D
0655284
IDEM.
01
B 21 B
0655291
IDEM.
01
B 23 D
0673692
IDEM.
07
B 21 C
0674953
IDEM.
05
B 21 B
0686438
IDEM.
07
B 21 C
0686807
IDEM.
08
F 23 C
F 23 D
0645200
DANIELI CENTRO MASKIN S.P.A.
01
B 21 C
0588856
DANIELSON BO G.
01
A 61 M
0705791
DANNOHL G.M.B.H.(DRUCKLUFT )
C 01 B
0722000
DANSK ELEKTROLYSE A/S
04
C 23 F
0638797
DANTEC/INVENT MEASUREMENT TECHNOLOGY
G 01 N
G.M.B.H.
0586483
DANTEX GRAPHICS LTD
11
G 03 F
0684007
DART INDUSTRIES INC.
12
A 47 L
A 47 J
0701794
IDEM.
10
A 47 J
0732051
IDEM.
07
A 01 K
0702771
DAS-DUNNSCHICHT ANLAGEN SYSTEME
F 23 G
F 23 J
F 23 L
G.M.B.H. DRESDEN
B 01 D
0608163
DASSAULT ELECTRONIQUE
07
H 04 B
0610126
IDEM.
08
H 01 Q
0750773
DATAFLIGHT EUROPE A/S
01
G 07 G
G 07 F
G 06 F
0723687
DATAQUILL LTD
08
G 06 K
0708455
DATWYLER A.G.
02
H 01 B
C 08 K
0704729
DATWYLER G.M.B.H. KABEL UND SYSTEME
G 02 B
0767889
DAUME JOCHEN
F 24 J
0578517
DAUSSAN ET CIE
11
B 22 D
B 22 C
C 21 C
B 01 D
0703027
IDEM.
04
B 22 D
0746704
DAYCO PRODUCTS INC.
05
F 16 G
0670758
DBM INDUSTRIES LTD
09
B 22 D
0649437
DBP(DEVELOPMENT BIOTECHNOLOGICAL
11
C 08 B
A 01 N
PROCESSES DI ROSSI VALENTINA & C.
S.N.C. )
0595630
DE BEERS INDUSTRIAL DIAMOND DIVISION
01
E 21 B
F 16 C
(PROPRIETARY) LTD
0617207
IDEM.
02
F 16 C
0716605
DE BETTIGNIES-DUTZ ANDREAS
A 61 K
0605315
DE GELIS CHRISTIAN
03
B 66 F
0760037
DE GROOT NIJKERK MACHINEFABRIEK B.V.
08
E 02 F
0727169
DE JAEN TOLBANOS RAFAEL
06
A 47 J
0414314
DE LA RUE CARTES ET SYSTEMES
01
G 06 K
0656309
DE LA RUE GIORI(S.A. )
02
B 65 H
0632767
DE LA RUE INTERNATIONAL LTD
08
B 42 D
G 06 K
G 03 H
G 02 B
0812450
IDEM.
10
G 09 F
0690996
DE MONTFORT UNIVERSITY
09
G 02 B
0678720
DE OUDE RIJN PANNERDEN
07
F 27 D
B 65 G
B 28 B
B.V.(MACHINEFABRIEK )
0709636
IDEM.
07
F 26 B
0630725
DE PRETTO-ESCHER WYSS S.R.L.
B 27 N
B 30 B
0630726
IDEM.
B 27 N
B 30 B
0715589
DE RIPPERT D'ALAUZIER HUGUES
04
B 65 C
0555618
DE SIMONE CLAUDIO
08
A 23 L
A 61 K
---------------------------------------------------------------------------- 64
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0710308
DE TRAVERSES EN BETON ARME (SYSTEME
05
E 01 B
VAGNEUX)(S.A. )
0787104
DE VEER GIJS
05
B 65 D
A 47 G
0678001
DE WILLIGEN CORNELIS ADRIAAN
07
A 61 B
0653345
DE WOERD B.V.
06
B 62 J
0692343
DE-STA-CO METALLERZEUGNISSE G.M.B.H.
B 25 B
0676606
DE'LONGHI S.P.A.
03
F 28 D
0597725
DEBEX (PROPRIETARY) LTD
01
G 01 V
G 01 N
0717611
DEBIOTECH(S.A. )
08
A 61 J
A 61 M
0752087
DEBOLINI PAOLO
10
F 26 B
B 01 F
0726225
DEC INTERNATIONAL INC.
07
B 67 D
0619968
DECANT XAVIER
07
A 47 C
0791799
DECATHLON(S.A. )
09
F 41 B
0601934
DECAUX JEAN-CLAUDE
09
G 10 K
0609411
IDEM.
11
G 08 G
0687871
DECKERS N.V.(HOLDING J.H. )
10
F 24 H
F 24 D
0678082
DECROS RAYMOND
07
C 04 B
A 47 B
0810819
DEDDEN LOTHAR
A 01 G
0569798
DEERE & CY
A 01 F
A 01 D
0622013
IDEM.
A 01 F
0622014
IDEM.
A 01 F
0624310
IDEM.
A 01 F
0629336
IDEM.
A 01 C
0657093
IDEM.
01
A 01 C
0680251
IDEM.
07
A 01 D
0712777
IDEM.
B 62 D
0678001
DEFARES PETER BERNARD
07
A 61 B
0719148
DEGHENGHI ROMANO
02
A 61 K
0626186
DEGREMONT
01
B 01 D
0634641
IDEM.
01
G 01 N
0657196
IDEM.
01
B 01 D
0484754
DEGUSSA A.G.
C 08 G
B 01 J
0496373
IDEM.
C 12 P
C 07 C
C 07 K
0542099
IDEM.
C 07 D
0548821
IDEM.
C 07 F
C 03 C
B 01 J
0573910
IDEM.
01
C 07 C
B 01 J
0585544
IDEM.
02
C 01 B
0585707
IDEM.
05
B 23 K
0585708
IDEM.
05
B 23 K
0586928
IDEM.
B 23 K
0595139
IDEM.
C 08 L
C 08 K
E 03 D
0600282
IDEM.
03
C 01 C
0606072
IDEM.
C 07 C
9 30 1
0626371
IDEM.
01
C 07 C
0639367
IDEM.
A 61 K
0639533
IDEM.
02
C 02 F
0654440
IDEM.
C 01 B
0675101
IDEM.
C 07 C
C 07 K
0680787
IDEM.
B 01 J
C 01 B
0687649
IDEM.
01
C 01 B
0694982
IDEM.
H 01 M
B 01 J
0700889
IDEM.
01
C 07 C
0704428
IDEM.
02
C 07 C
0710215
IDEM.
01
C 01 B
C 11 D
0728735
IDEM.
04
C 07 C
C 07 B
0728736
IDEM.
C 07 C
C 07 B
0745116
IDEM.
C 11 C
0746648
IDEM.
01
D 06 P
0752390
IDEM.
C 01 C
B 01 J
0757044
IDEM.
C 07 D
B 01 J
0798266
IDEM.
C 01 B
0798348
IDEM.
C 09 C
C 11 D
A 01 N
0814058
IDEM.
C 01 B
B 01 J
C 07 B
C 07 D
0648369
DEJA-ACCESSOIRES G.M.B.H.
G 11 B
0643591
DEKA PRODUCTS LTD PARTNERSHIP
09
A 61 M
0643592
IDEM.
11
A 61 M
0644782
IDEM.
11
A 61 M
F 04 B
0660725
IDEM.
10
A 61 M
0741106
DEL COL LILI
10
B 67 B
0626072
DEL SIGNORE MAURO
07
G 01 S
0782465
DELAB
12
A 61 M
0783342
IDEM.
11
A 61 M
0725959
DELARUE BERNARD
01
G 07 F
B 65 G
0639407
DELAVAN INC.
06
B 05 B
F 16 K
0590704
DELCO ELECTRONICS CORP.
02
F 02 D
0725602
DELEFORGES ELISABETH
03
A 61 C
0601664
DELFT(GRONDMECHANICA )
03
G 01 V
0667807
DELFT(TECHNISCHE UNIVERSITEIT )
07
B 01 J
0578321
DELISSE WILHELMUS JOZEF
10
A 01 G
0625677
DELLA ROCCA GIANFRANCO
06
F 24 C
0625677
DELLA ROCCA GIANLUCA
06
F 24 C
0671572
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPANA(S.A. ) 11
F 16 F
0727574
DELTEC FUEL SYSTEMS B.V.
09
F 02 D
0775071
DEMEESTER JACQUES HONORE MARIUS
11
B 65 D
0775072
IDEM.
11
B 65 D
0772473
DEMIC(LABORATOIRES )
11
A 61 M
A 45 D
0541904
DEMMELER MASCHINENBAU G.M.B.H. & CO.
B 23 K
B 25 H
K.G.
0620804
DEN-MAT CORP.
04
C 03 C
C 09 K
0605889
DENCO INC.
01
A 61 J
0778794
DENDREON CORP.
07
B 01 L
0633419
DENSO-HOLDING G.M.B.H. & CO.
F 16 L
0646675
IDEM.
E 01 D
0786618
IDEM.
F 16 L
E 03 F
0792973
IDEM.
E 04 B
C 09 D
65---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0719130
DENTAL ASSOCIATION HEALTH
11
A 61 K
FOUNDATION(AMERICAN )
0529264
DENTSPLY INTERNATIONAL INC.
06
A 61 K
0490008
DENY
06
E 05 B
0648569
DENYO K.K.
04
B 23 K
0710118
DEPARTMENT OF THE ARMY(U.S. )
11
A 61 K
0632720
DEPOMED INC.
11
A 61 K
0524697
DEPONTE EDOARDO
10
B 29 C
0632090
DEPRON B.V.
C 08 J
0626249
DEREGIBUS A. & A. S.P.A.
08
B 29 C
0768017
DERKENNE JEAN-MARIE
08
H 05 B
0667424
DERUNGS CHRIS
04
E 04 B
0722888
DES EAUX MINERALES D'EVIAN(S.A. )
07
B 65 D
0649001
DES FORGES ET ACIERIES DE DILLING(S.A.
04
G 01 B
B 21 B
)
0748404
DESCHAMPS
12
D 03 D
0373048
DESHAYES JEAN-PIERRE PHILIPPE
09
B 01 D
0663304
DESPOINTES XAVIER HUYGUES
09
B 42 D
B 65 D
0645275
DESTON - SOC.DE COMERCIO E SERVICOS LDA 11
B 60 K
H 01 H
0546445
DETECON(DEUTSCHE TELEPOST CONSULTING
H 04 B
H 04 L
G.M.B.H. )
0615392
IDEM.
H 04 Q
H 04 B
0602319
DETEMOBIL(DEUTSCHE TELEKOM MOBILNET
H 04 Q
G.M.B.H. )
0700628
IDEM.
H 04 Q
0741891
IDEM.
G 07 B
0686571
DETIA FREYBERG G.M.B.H.
12
B 65 D
0761876
DETTLING BERNHARD
01
D 21 H
0705065
DEUBL FRANZ
A 47 B
F 16 B
0705065
DEUBL HELMUT
A 47 B
F 16 B
0650763
DEUTZ A.G.
B 02 C
0680788
IDEM.
B 02 C
0555088
DEVICES FOR VASCULAR INTERVENTION INC.
01
A 61 M
0683722
DEVIPACK OY
10
B 31 D
B 65 D
0772401
DEVRO P.L.C.
11
A 22 C
0608481
DEVRO-TEEPAK INC.
08
A 22 C
0635211
IDEM.
09
A 22 C
0657123
DEWERT ANTRIEBS- UND SYSTEMTECHNIK
03
A 47 B
G.M.B.H. & CO. K.G.
0649516
DEWVALE LTD
04
G 01 G
A 01 J
0602881
DEXTER CORP.(THE )
07
D 04 H
0716195
DEXTRA EUROPE(S.A. )
05
E 04 C
E 04 G
B 21 D
0741658
DI GIOVANNI LEON
12
B 65 D
0656679
DI NATALINI LINO & C. - S.R.L.(L.N. )
03
H 02 K
0667486
DI SASSI E BAUDIN & C.(R.E.A. S.N.C. )
04
F 22 B
0738850
DIAG DESIGN A.G.
F 16 L
0661540
DIAGNOSTIC PRODUCTS CORP.
08
G 01 N
0567462
DIAGNOSTICA STAGO
05
G 01 N
0571113
DIAMETRICS MEDICAL LTD
12
G 01 N
A 61 B
G 01 K
0710083
IDEM.
06
A 61 B
G 01 N
0646092
DIAMOND GEORGE B.
10
B 67 D
B 65 D
0671899
DICAMED A.B.
04
A 61 J
0576185
DICK CY A.B.
09
H 04 N
0614794
DICK TONI
02
B 62 B
0582959
DIDECO S.P.A.
04
A 61 M
0653261
DIDIER-WERKE A.G.
B 22 D
0748265
IDEM.
B 22 D
0771248
DIECKMANN-KEDEN HANS-KARL
B 23 Q
B 27 M
0672477
DIEDRICHS HELMUT W.
B 21 D
0582137
DIEHL G.M.B.H. & CO.
G 01 S
0754406
DIEHL IDENT G.M.B.H.
A 01 K
0687618
DIEHL REMSCHEID G.M.B.H. & CO.
B 62 D
0710160
DIETRICH REIMELT K.G.
01
B 07 B
B 01 D
0777899
DIETRICH THOMAS
03
G 09 F
0698459
DIETZ HANS
B 27 L
B 27 B
0808236
IDEM.
B 27 L
0686587
DIGITRON A.G.
B 65 G
0597716
DIL SHAM VENTURES
07
E 03 B
0577829
DIMENSIONAL MEDIA ASSOCIATES INC.
G 02 B
G 09 F
0740820
DINAHS LTD
12
G 07 F
0868889
DINKELACKER WOLFGANG
A 61 C
0677598
DIPSOL CHEMICALS CO. LTD
12
C 25 D
0604828
DISCHLER HELMUT
H 01 R
0628362
IDEM.
B 21 D
B 25 B
0619575
DISCOVISION ASSOCIATES
12
G 11 B
0670348
DITAR B.V.
07
C 08 L
D 06 M
0524564
DITZEL CLEMENS
D 21 H
D 06 N
B 32 B
0751752
DIVYSIO SOLUTIONS ULC
06
A 61 F
0646441
DIXIE-UNION VERPACKUNGEN G.M.B.H.
B 26 D
A 61 L
0785998
DKFZ(DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
07
C 12 N
A 61 K
STIFTUNG DES OFFENTLICHEN RECHTS )
0643783
DLW-A.G.
D 06 P
0670209
DME NORMALIEN G.M.B.H.
B 29 C
0804330
IDEM.
B 29 C
0601141
DOERNER ULF
B 42 F
0582799
DOHLER G.M.B.H.
A 23 L
0678637
DOKA INDUSTRIE G.M.B.H.
E 04 G
0699593
IDEM.
01
B 65 D
0610975
DOLBY LABORATORIES LICENSING CORP.
09
H 04 B
G 10 L
0421559
DOLBY RAY MILTON
01
H 03 G
0507945
DOLGOPOLOV VLADIMIR NIKOLAEVICH
C 04 B
F 27 B
B 28 B
0622508
DOM-SICHERHEITSTECHNIK G.M.B.H. & CO.
06
E 05 B
K.G.
0688389
DOMAG S.A.H.
E 04 H
0712408
DOMPE S.P.A.
10
C 07 D
A 61 K
0633351
DOMTAR INC.
12
D 21 C
---------------------------------------------------------------------------- 66
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0660852
DONLAR CORP.
08
C 08 G
0716957
DONNELLY HOHE G.M.B.H. & CO. K.G.
B 60 R
0652318
DOPPELMAYER FRITZ
D 04 H
0673206
DOPPLER ROBERT
02
A 23 G
A 21 D
0578925
DORING FALK
B 09 B
A 62 D
0681715
DORMA G.M.B.H. + CO. K.G.
G 05 B
E 05 F
0692059
IDEM.
E 05 F
0795666
IDEM.
E 05 B
0813376
DORNBIERER ANDREAS
A 47 B
0626275
DORNED B.V.
11
B 42 D
0771248
DORNER REINER
B 23 Q
B 27 M
0669165
DORNHAN G.M.B.H.(MASCHINENFABRIK )
B 02 C
0700294
DORNHOFER WINFRIED
A 61 K
0659916
DORNIER G.M.B.H.(LINDAUER )
01
D 03 C
0674031
IDEM.
D 03 C
0650672
DORTEZ CARLYLE L.
A 41 G
0647365
DOSANI NAZIR
10
H 02 J
G 05 F
H 05 B
F 24 D
F 24 H
0774982
DOT(DUNNSCHICHT- UND
03
A 61 L
OBERFLACHENTECHNOLOGIE G.M.B.H. )
0648902
DOTIN B.V.
01
E 04 B
0606146
DOUGLAS INDUSTRIES B.V.(HUNTER )
08
E 04 B
0716052
DOUMET JOSEPH E.
03
C 04 B
F 27 D
0326329
DOW AGROSCIENCES LLC
10
C 07 D
A 01 N
0537611
IDEM.
08
C 07 D
A 01 N
0601165
IDEM.
11
A 01 N
0374929
DOW CHEMICAL CY(THE )
03
C 07 D
0398148
IDEM.
04
C 08 J
0411923
IDEM.
01
C 08 J
0441945
IDEM.
05
C 08 K
C 08 L
0461252
IDEM.
06
C 08 L
C 08 K
0467185
IDEM.
10
C 08 G
C 07 C
A 61 K
0479445
IDEM.
03
C 08 G
0488544
IDEM.
01
G 02 B
0497356
IDEM.
08
C 07 C
C 07 B
A 61 K
0504386
IDEM.
02
B 32 B
C 08 L
C 09 J
0506857
IDEM.
04
B 32 B
G 02 B
B 65 D
0514187
IDEM.
09
C 25 B
C 07 B
G 01 N
A 61 K
0527225
IDEM.
01
C 08 F
B 29 C
0538373
IDEM.
05
A 61 K
0570574
IDEM.
12
A 61 K
0574561
IDEM.
01
C 08 F
0597061
IDEM.
04
H 01 B
C 08 L
0607342
IDEM.
11
C 08 L
C 08 F
C 08 J
0616619
IDEM.
07
C 08 J
C 08 K
0631673
IDEM.
12
G 05 B
0632056
IDEM.
07
C 08 B
0632819
IDEM.
09
C 08 F
0637253
IDEM.
04
A 61 K
C 07 D
0640090
IDEM.
09
C 07 F
C 08 F
0642483
IDEM.
02
C 07 C
C 07 B
0642674
IDEM.
10
G 02 B
B 32 B
0647183
IDEM.
09
B 32 B
G 02 B
0651772
IDEM.
10
C 08 G
G 02 B
B 32 B
0652885
IDEM.
08
A 61 K
C 07 F
0653070
IDEM.
01
G 01 R
0657045
IDEM.
01
G 06 F
0660859
IDEM.
12
C 08 L
0669960
IDEM.
09
C 08 L
C 08 G
0670865
IDEM.
08
C 08 L
C 08 K
D 06 N
0674722
IDEM.
05
C 23 C
0689561
IDEM.
10
C 08 J
0695326
IDEM.
10
C 08 L
B 32 B
0696300
IDEM.
12
C 08 L
0696302
IDEM.
03
C 08 L
0696329
IDEM.
03
D 01 F
0698029
IDEM.
11
C 07 F
0705282
IDEM.
07
C 08 F
0705302
IDEM.
09
C 08 L
C 08 J
B 32 B
B 65 D
C 09 J
0707672
IDEM.
08
D 21 H
C 08 F
0708796
IDEM.
05
C 08 J
C 09 K
0714426
IDEM.
04
C 09 K
C 08 L
0724556
IDEM.
12
C 07 C
0726971
IDEM.
12
C 25 B
0732994
IDEM.
07
B 32 B
B 65 D
0738296
IDEM.
06
C 08 K
0741739
IDEM.
10
C 07 F
C 08 F
0742226
IDEM.
12
C 07 F
C 08 F
0749343
IDEM.
03
B 01 D
F 28 D
F 28 F
C 08 F
C 08 C
0756607
IDEM.
06
C 08 F
H 01 B
D 01 F
C 08 K
0764294
IDEM.
11
G 05 B
G 06 F
0767771
IDEM.
12
C 07 C
C 07 D
C 01 B
0775163
IDEM.
06
C 08 F
0775331
IDEM.
12
G 05 B
G 01 D
0781299
IDEM.
09
C 08 F
0785957
IDEM.
05
C 08 F
0788530
IDEM.
10
C 09 D
0792320
IDEM.
09
C 08 L
C 08 J
0793679
IDEM.
11
C 08 F
0793690
IDEM.
09
C 08 L
D 01 F
D 04 H
0796267
IDEM.
12
C 07 F
0797600
IDEM.
11
C 08 F
67---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0815147
DOW CHEMICAL CY(THE )
11
C 08 F
0586237
DOW CORNING CORP.
03
G 01 N
0590773
IDEM.
01
C 07 F
C 08 G
0592149
IDEM.
12
C 07 F
C 08 G
0659904
IDEM.
07
C 23 C
C 01 B
C 08 G
C 09 D
0761790
IDEM.
09
C 09 D
0595187
DOW CORNING TORAY SILICONE CY LTD
01
C 08 L
C 08 K
0620242
IDEM.
08
C 08 G
C 08 L
0657209
DOW CORNING(S.A. )
06
B 01 J
C 08 G
0612149
DOW DEUTSCHLAND INC.
06
H 03 H
0675097
IDEM.
04
C 07 C
0647096
DOWELANCO
08
A 01 N
C 07 D
0506916
DRAENERT KLAUS
02
A 62 B
B 29 C
C 08 J
0553167
IDEM.
A 61 F
C 04 B
C 08 J
A 61 L
B 01 D
0642902
DRAKA POLVA B.V.
07
B 29 B
B 02 C
0607958
DREBO WERKZEUGFABRIK G.M.B.H.
E 21 B
0630689
DRECHSEL ARNO
09
B 05 B
F 16 L
0668211
DREDGING INTERNATIONAL
07
B 63 B
0688768
DRESDEN G.M.B.H. FACHBEREICH
C 07 D
PATENTE(ARZNEIMITTELWERK )
0485685
DRESDEN G.M.B.H.(ARZNEIMITTELWERK )
C 07 D
0583561
IDEM.
C 07 D
0489018
DRESSER INDUSTRIES INC.
12
F 16 K
F 01 D
0676003
IDEM.
02
F 02 D
0710319
IDEM.
01
E 21 B
0563998
DREXHAGE KARL-HEINZ
G 01 N
0532055
DREYER G.M.B.H. & CO.
A 01 C
K.G.(AMAZONEN-WERKE H. )
0683835
DREYER HERMANN A.
E 01 C
0757641
DRIESSEN BEHEER B.V.
08
B 62 B
0542190
DRILLER FRANZ-JOSEF
03
B 41 M
B 05 C
B 41 N
0641469
DROZ FRANCOIS
11
G 06 K
0667223
DRUCKLUFT DANNOHL G.M.B.H.
B 29 C
C 01 B
0526649
DRUG DELIVERY SYSTEM INSTITUTE LTD
05
C 08 B
0766721
DRUWEL NORBERT
09
C 10 B
F 26 B
0503124
DS-CHEMIE G.M.B.H.
C 08 L
B 65 D
0639677
DSG SYSTEMBAU G.M.B.H.
E 04 B
0539767
DSM CHEMIE LINZ G.M.B.H.
01
C 12 P
0682018
IDEM.
05
C 07 D
0443871
DSM COPOLYMER INC.
07
C 08 F
0782599
DSM MELAPUR B.V.
C 08 K
0436001
DSM N.V.
06
C 08 K
C 04 B
0437290
IDEM.
05
C 07 C
C 07 D
0462183
IDEM.
06
C 08 G
C 08 L
B 32 B
G 02 B
0462204
IDEM.
01
C 08 G
C 08 L
B 32 B
G 02 B
0483916
IDEM.
06
C 08 L
0518412
IDEM.
02
C 07 C
0550115
IDEM.
09
B 29 C
B 29 D
B 01 D
0554404
IDEM.
09
B 32 B
C 08 F
C 08 G
0583835
IDEM.
02
C 07 C
0601633
IDEM.
09
B 01 D
0624168
IDEM.
04
C 08 F
0644230
IDEM.
C 08 J
0662467
IDEM.
05
C 07 C
0662468
IDEM.
05
C 07 C
0697014
IDEM.
06
C 07 C
0698009
IDEM.
04
C 07 C
0698053
IDEM.
07
C 08 J
C 09 D
0705162
IDEM.
07
B 29 C
B 32 B
0707606
IDEM.
10
C 08 G
0715616
IDEM.
06
C 07 C
0734375
IDEM.
02
C 07 C
0737180
IDEM.
10
C 07 C
0741756
IDEM.
04
C 08 G
0746530
IDEM.
04
C 03 C
C 09 D
0758267
IDEM.
03
B 01 J
C 07 C
0785959
IDEM.
12
C 08 F
C 03 C
0789718
IDEM.
04
C 08 F
0805133
IDEM.
10
C 07 C
0808341
IDEM.
12
C 08 K
C 08 L
0814028
IDEM.
01
B 65 D
0814211
IDEM.
11
E 03 F
0572844
DSM RESINS B.V.
C 08 L
0716025
IDEM.
B 65 D
0703036
DTM CORP.
07
B 23 K
H 05 B
B 22 F
B 29 C
C 23 C
0460561
DU PONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND)
G 03 F
G.M.B.H.
0242176
DU PONT DE NEMOURS AND CY(E.I. )
03
C 08 L
0309095
IDEM.
05
C 08 L
0460561
IDEM.
G 03 F
0482870
IDEM.
12
D 04 H
0495044
IDEM.
09
G 05 B
G 06 F
0497890
IDEM.
01
C 08 J
A 61 L
0500799
IDEM.
01
C 12 N
0527877
IDEM.
12
B 05 D
B 01 J
B 32 B
C 08 G
C 09 D
C 08 J
9 00 4
0536319
IDEM.
01
G 01 N
C 07 K
0540062
IDEM.
06
D 01 D
D 01 F
D 02 J
0563305
IDEM.
08
C 09 K
0581084
IDEM.
09
H 04 N
---------------------------------------------------------------------------- 68
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0584258
DU PONT DE NEMOURS AND CY(E.I. )
01
G 01 R
0599829
IDEM.
04
C 09 D
C 08 G
0614415
IDEM.
10
B 31 F
B 29 C
0617716
IDEM.
01
C 08 K
0620862
IDEM.
04
C 12 Q
0640032
IDEM.
11
B 29 B
0644908
IDEM.
09
C 08 G
C 09 D
0647097
IDEM.
11
A 01 N
0648370
IDEM.
04
H 01 B
C 09 C
0656029
IDEM.
07
C 08 G
A 61 K
0662467
IDEM.
05
C 07 C
0662468
IDEM.
05
C 07 C
0694050
IDEM.
07
C 08 J
C 08 L
0694092
IDEM.
11
D 02 G
0696304
IDEM.
03
C 08 L
C 08 K
C 08 G
0703836
IDEM.
06
B 05 D
C 08 J
0708852
IDEM.
03
D 04 H
0715616
IDEM.
06
C 07 C
0720631
IDEM.
10
C 08 G
0725717
IDEM.
06
B 29 B
0725803
IDEM.
08
C 08 G
C 09 D
0730574
IDEM.
08
C 07 C
B 01 J
0733366
IDEM.
04
A 61 K
0736120
IDEM.
01
D 21 H
0737180
IDEM.
10
C 07 C
0737216
IDEM.
02
C 08 G
C 09 D
0737222
IDEM.
09
C 08 G
C 09 D
C 08 L
0740648
IDEM.
06
C 07 C
C 07 D
0740672
IDEM.
08
C 08 F
C 09 D
0741688
IDEM.
10
C 07 C
0741762
IDEM.
04
C 08 L
C 08 G
C 08 K
0748354
IDEM.
08
C 08 L
0748361
IDEM.
11
C 09 C
C 08 K
0760839
IDEM.
08
C 09 D
0763152
IDEM.
09
D 01 F
0766659
IDEM.
04
C 07 C
C 08 G
0766686
IDEM.
05
C 07 F
0770111
IDEM.
09
C 09 D
0770448
IDEM.
12
B 23 K
0774904
IDEM.
10
A 01 N
0775025
IDEM.
10
B 05 B
0777707
IDEM.
04
C 09 D
C 08 F
0786012
IDEM.
12
C 12 P
0797614
IDEM.
08
C 08 G
0537191
DU PONT MERCK PHARMACEUTICAL CY(THE )
04
A 61 K
0691986
IDEM.
12
C 07 K
0700390
IDEM.
11
C 07 D
0730589
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0600727
DU VERGIER LTD
02
C 07 C
0568750
DUBOIS & FILS S.A.(SOC. DES ETS EDMOND
04
B 65 H
)
0789914
DUBOIS LTD
08
G 11 B
0735948
DUCHTING PUMPEN MASCHINENFABRIK
08
B 29 C
G.M.B.H. & CO. K.G.
0643848
DUCOST ENGINEERING LTD
12
G 05 B
0551079
DUEWAG A.G.
E 03 D
0667274
IDEM.
04
B 61 H
B 61 F
0678435
IDEM.
B 61 F
0686540
IDEM.
B 61 G
B 61 D
0695677
IDEM.
B 61 H
0681631
DUFRESNE GUY
04
E 03 D
0500799
DUKE UNIVERSITY
01
C 12 N
0626859
IDEM.
01
A 61 K
0690307
IDEM.
03
G 01 N
C 12 N
A 61 K
0637429
DUKER G.M.B.H. & CO.(EISENWERKE FRIED.
A 47 K
E 05 F
E 06 B
WILH. )
0626880
DULLIEN FRANCIS A.L.
05
B 01 D
0521743
DUMAS JEAN-CLAUDE
02
A 61 M
0764169
DUMEX-ALPHARMA A/S
09
C 07 H
A 61 K
0665396
DUNGS G.M.B.H. & CO.(KARL )
01
F 16 K
0617668
DUNI A.B.
03
B 32 B
D 21 H
0686106
DUNLOP LTD
11
B 60 T
B 64 C
0664355
DUNLOP TECH G.M.B.H.
D 06 N
C 08 L
C 08 K
0722340
DUOTOL A.B.
04
A 61 K
0664287
DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.
07
C 07 C
A 61 K
0701947
DUPOYET GUY
12
B 65 D
0665759
DURA PHARMACEUTICALS INC.
12
A 61 M
0605599
DURACELL INC.
07
G 01 N
G 01 R
H 01 M
0627127
IDEM.
10
H 01 M
0664768
IDEM.
12
C 01 G
H 01 M
0691036
IDEM.
12
H 01 M
0621409
DURAND INTERNATIONAL(S.A. )
08
F 16 B
0758944
DURAPACT G.- FUR
B 28 B
GLASFASERBETONTECHNOLOGIE M.B.H.
0767140
DURFERRIT G.M.B.H. THERMOTECHNIK
C 01 F
C 01 D
C 21 D
0680289
DURR-DENTAL G.M.B.H. & CO. K.G.
A 61 C
0760713
DURST LAURENT
05
B 07 B
0631984
DUSLO A/S
C 01 F
C 08 K
0734561
DUTCH A&A TRADING B.V.
04
G 08 B
0605351
DUTHOIT FRANCOIS REGIS
11
A 61 B
0495327
DUVAL ALBERT
08
C 04 B
F 27 D
0624164
DUVNJAK MARKO
02
A 61 K
C 07 K
0754908
DVGW (DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND
F 23 C
F 23 D
F 23 L
WASSERFACHES
-TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHE
VEREINIGUNG- )
69---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0589821
DVT SORTTECH A/S
06
D 06 F
B 07 C
0769038
DWS DEGUPLAST
03
C 09 D
0715040
DYCKERHOFF & WIDMANN A.G.
E 04 G
0721030
IDEM.
E 02 D
0725193
IDEM.
E 04 B
0696558
DYCKERHOFF A.G.
C 04 B
0536584
DYKO INDUSTRIEKERAMIK G.M.B.H.
B 32 B
B 28 B
0472888
DYNALAB A.G.
H 03 K
0724671
DYNAMIT NOBEL A.G.
03
E 02 D
0782547
DYNAMIT NOBEL G.M.B.H. EXPLOSIVSTOFFC 02 F
UND SYSTEMTECHNIK
0692504
DYNEON G.M.B.H.
02
C 08 F
0708131
IDEM.
03
C 08 J
C 08 K
C 08 L
0731081
IDEM.
04
C 07 C
0566692
DYNEON LLC
08
C 08 K
C 08 F
C 08 L
C 08 J
0568387
DYNO NOBEL INC.
07
C 06 B
0529502
DYSTAR JAPAN LTD
09
C 09 B
D 06 P
0567036
IDEM.
07
C 09 B
0563975
DYSTAR TEXTILFARBEN G.M.B.H. & CO.
09
C 09 B
DEUTSCHLAND K.G.
0665311
IDEM.
D 01 F
D 06 P
0505006
D2B SYSTEMS CO. LTD
01
H 04 B
0588423
IDEM.
08
H 04 L
H 01 B
E
0602510
E.C. CHEMICAL CO. LTD
03
A 62 D
B 01 D
0603784
IDEM.
09
B 29 C
B 01 J
0773772
E.I.F.
05
A 61 G
0663490
E.M.B. METALLBAU UND BRANDSCHUTZTECHNIK
E 04 D
G.M.B.H.
0841114
E.P.B. EMILE PFALZGRAF(S.A. )
09
B 23 B
0615677
EA TECHNOLOGY LTD
04
H 05 B
0512802
EAGLE-PICHER INDUSTRIES INC.
04
E 02 F
B 62 D
0506741
EAST PENN MFG CO. INC.
09
C 01 B
H 01 M
0643744
EASTMAN CHEMICAL CY
07
C 08 L
0649832
IDEM.
01
C 07 C
C 08 K
0656334
IDEM.
04
C 07 C
0656339
IDEM.
04
C 07 C
0656340
IDEM.
04
C 07 C
0656341
IDEM.
04
C 07 C
0700961
IDEM.
12
C 08 K
0703896
IDEM.
04
C 07 C
0724560
IDEM.
12
C 07 C
0737233
IDEM.
02
C 09 J
0765315
IDEM.
09
C 07 D
B 01 J
C 07 F
0810987
IDEM.
10
C 07 C
0517906
EASTMAN KODAK CY
02
G 03 C
0534395
IDEM.
11
G 03 C
0534869
IDEM.
04
G 03 C
B 05 C
0536345
IDEM.
04
G 03 C
C 09 B
0539931
IDEM.
04
G 03 C
B 65 D
G 03 B
0540728
IDEM.
07
G 03 C
0545464
IDEM.
10
G 03 C
C 11 D
0548785
IDEM.
04
G 03 C
B 65 D
0555162
IDEM.
08
B 01 F
B 06 B
B 01 D
0556357
IDEM.
02
G 03 C
B 41 N
0565459
IDEM.
09
G 03 C
0566083
IDEM.
08
G 03 C
0566503
IDEM.
10
G 03 C
0566504
IDEM.
12
G 03 C
0569303
IDEM.
08
G 03 C
B 05 C
0574078
IDEM.
11
G 03 C
0576376
IDEM.
05
H 01 F
0580530
IDEM.
09
G 03 F
0580532
IDEM.
09
G 03 F
0585185
IDEM.
10
G 03 C
0591069
IDEM.
10
G 03 C
0591071
IDEM.
11
G 03 C
0601939
IDEM.
07
G 11 B
0606955
IDEM.
07
G 03 C
0615632
IDEM.
12
G 03 C
0624818
IDEM.
07
G 03 B
0628951
IDEM.
11
G 11 B
G 03 B
0636423
IDEM.
12
B 05 C
G 03 C
0637015
IDEM.
11
G 11 B
G 03 B
0646833
IDEM.
11
G 03 B
0684897
IDEM.
04
B 26 F
B 26 D
0691191
IDEM.
09
B 26 D
0697047
EASY RAIL EUROPE B.V.
E 01 F
E 02 D
E 04 H
0719880
EAT(ELEKTRONISCHE ATELIERTECHNIK TEXTIL
D 03 C
G.M.B.H. )
0516446
EATON CORP.
03
H 01 H
0690965
EATON TRUCK COMPONENTS LTDA.
12
F 16 H
0612957
EATON-WILLIAMS GROUP LTD
05
F 22 B
0557749
EAZ G.M.B.H.
C 12 G
0614710
EBARA GERMANY G.M.B.H.
B 09 B
A 62 D
C 02 F
0711565
EBERHARD-KARLS-UNIVERSITAT TUBINGEN
08
A 61 K
G 01 N
UNIVERSITATSKLINIKUM
0465797
EBERLINE INSTRUMENTS G.M.B.H.
G 01 N
G 01 B
0665345
EBERSPACHER G.M.B.H. & CO.(J. )
E 04 D
0752012
EBG G.- FUR ELEKTROMAGNETISCHE
C 21 D
WERKSTOFFE M.B.H.
0694896
EBIM(S.A. )
11
G 09 B
0740709
EBNER-INDUSTRIEOFENBAU G.M.B.H.
C 21 D
F 27 B
---------------------------------------------------------------------------- 70
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0691264
ECA S.A.(SOC. )
09
B 63 G
0588374
ECC INTERNATIONAL LTD
06
C 08 K
0595543
IDEM.
07
C 04 B
0626270
IDEM.
03
B 41 M
0631665
IDEM.
10
G 01 N
0658606
IDEM.
03
C 09 C
D 21 H
0750653
IDEM.
05
C 09 D
D 21 H
0613685
ECHEVERRIA GARCIA JOSE JAVIER
A 61 K
0687577
ECHEVERRIA LIZARAZU PIO
07
B 44 B
0641176
ECHOCATH INC.
03
A 61 B
0613802
ECIA(EQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR
01
B 60 N
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE )
0622602
IDEM.
03
F 28 F
F 28 D
0672573
IDEM.
07
B 62 D
F 16 B
0721857
IDEM.
05
B 60 N
B 60 R
0721858
IDEM.
07
B 60 R
0721873
IDEM.
05
B 62 D
B 60 R
0633382
ECKER B.
E 06 B
0750447
ECKERLE INDUSTRIE-ELEKTRONIK G.M.B.H.
H 05 B
0613622
ECKES A.G.
A 23 L
A 23 B
0677997
ECLIPSE BLINDS LTD
03
A 47 H
E 06 B
0630189
ECO-CONDIMENTS
01
A 23 L
0623399
ECODECO S.P.A.
08
B 09 B
0715050
ECODIS(S.A. )
09
E 05 F
0630202
ECOLAB INC.
03
A 47 L
D 06 F
0693876
IDEM.
07
A 01 N
0712276
IDEM.
09
A 01 N
0767698
IDEM.
09
B 01 D
C 11 D
0768984
IDEM.
12
B 67 D
0781322
IDEM.
07
C 11 D
0783559
IDEM.
06
C 11 D
0555514
ECOSAN HYGIENE G.M.B.H.
C 11 D
B 65 D
0641297
ECOTECHNIEK B.V.
08
C 05 F
0748434
EDB(S.A. )
07
F 42 B
0608025
EDRA S.P.A.
09
A 47 C
0690788
EDWARDS. PAUL R.
07
B 32 B
G 09 F
0731634
EFH INC.
05
A 01 N
0728304
EFU G.- FUR UR-/UMFORMTECHNIK M.B.H.
G 01 N
G 01 K
0742700
EGER G.M.B.H. & CO.(ALBERT )
04
A 61 C
B 65 H
0759716
EGERTON HOSPITAL EQUIPMENT LTD
10
A 47 C
0733321
EGGERSMANN G.M.B.H. + CO. K.G.
A 47 B
F 16 L
H 02 G
0800481
EGNER ANDREA
C 02 F
0756739
EHA SCHILDER & WERBETECHNIK HOFFMANN
G 09 F
K.G.
0653296
EHRET BERNHARD
B 31 D
0718014
EICHINGER HARTMUT
E 04 H
A 63 H
0647736
EIDOS LIZENZVERWERTUNGS G.M.B.H.
B 44 C
B 41 M
D 06 P
0468187
EISAI CO. LTD
03
C 07 D
0475456
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
0554794
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0579263
IDEM.
09
C 07 D
0654471
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0661111
IDEM.
07
B 08 B
0677516
IDEM.
09
C 07 D
9 00 6
3 4/ 9
0679394
IDEM.
01
A 61 K
0691967
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0705375
EISCHEID KARL
04
E 04 F
E 04 G
0649618
EISEN- UND DRAHTWERK ERLAU A.G.
A 47 C
0668207
IDEM.
B 62 H
0693266
IDEM.
A 47 C
0706932
IDEM.
B 62 H
0701016
EISENBERG JOSE
08
D 04 B
0666360
EJNAR JENSEN & SON A/S
06
D 06 F
0566983
EJOT KUNSTSTOFFTECHNIK DOZWIL A.G.
A 45 C
B 25 H
0688966
EJOT VERBINDUNGSTECHNIK G.M.B.H. & CO.
F 16 B
K.G.
0612686
EKA CHEMICALS A.B.
04
C 01 B
0671975
IDEM.
07
B 01 J
C 08 F
C 07 C
0738347
IDEM.
09
D 21 H
0745664
IDEM.
05
C 11 D
C 01 B
0746600
IDEM.
04
C 11 D
C 01 B
0746602
IDEM.
04
C 11 D
C 01 B
0784667
IDEM.
11
C 11 D
C 01 B
0785982
IDEM.
07
C 11 D
C 01 B
0301756
EKC TECHNOLOGY INC.
06
G 03 F
0387271
EKEROT SVEN
04
B 22 D
0744121
EKONAL BAUSYSTEME G.M.B.H. & CO. K.G.
01
A 01 G
0442807
ELA MEDICAL
05
A 61 N
0605264
IDEM.
05
A 61 N
0539258
ELA MEDICAL(S.A. )
02
A 61 N
0638986
IDEM.
11
H 02 M
0661077
IDEM.
07
H 04 B
A 61 N
0289342
ELAN TRANSDERMAL LTD
01
A 61 K
A 61 L
0656397
ELASTOGRAN G.M.B.H.
C 08 L
0721963
IDEM.
C 08 G
C 08 J
0677324
ELBA-WERK MASCHINEN-GESELLSCHAFT M.B.H.
B 01 F
0684887
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE INC.
08
B 23 K
0566462
ELECTRICAL DISTRIBUTION & CONTROL
06
H 01 H
ESPANA(S.A. )
0632476
IDEM.
01
H 01 H
0643410
IDEM.
01
H 01 H
0749637
ELECTRICITE DE FRANCE
05
H 01 L
0769032
IDEM.
05
C 08 J
B 01 D
B 32 B
0622616
ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL
05
G 01 F
0657727
IDEM.
04
G 01 M
H 02 K
0658740
IDEM.
03
G 01 B
71---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0681171
ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL
03
G 01 M
0688739
IDEM.
01
C 01 G
H 01 M
0690663
IDEM.
04
H 05 B
C 21 D
0699911
IDEM.
12
G 01 P
0782757
IDEM.
04
H 01 H
0561065
ELECTRICITEITSBEDRIJF ZUID-HOLLAND N.V. 02
B 01 D
C 01 B
A 01 G
0839271
ELECTRO CHEMICAL ENGINEERING G.M.B.H.
F 02 F
0670251
ELECTRO UNIVERS DIFFUSION
12
B 60 R
G 01 C
0725180
ELECTROLUX A.B.
08
D 06 F
0652405
ELECTROLUX ZANUSSI GRANDI IMPIANTI
08
F 24 C
S.P.A.
0796143
ELECTROLYSE(L')
10
B 01 J
A 62 D
0637040
ELECTRONICON KONDENSATOREN G.M.B.H.
H 01 G
0517666
ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE
02
H 03 H
S.A.(CENTRE SUISSE D')
0613201
ELECTROSOURCE INC.
08
H 01 M
0678949
ELEK G.M.B.H.
H 02 B
0675251
ELEKLUFT G.M.B.H.
01
E 05 C
E 05 B
0615807
ELEKTRA BECKUM A.G.
B 23 D
B 27 G
0612853
ELEKTRO-CHEMIE IBBENBUREN G.M.B.H.
C 22 B
0743278
IDEM.
C 01 B
F 25 J
0666970
ELEKTRO-MECHANIK G.M.B.H.
F 16 K
0717121
ELEKTRO-THERMIT G.M.B.H.
02
C 22 C
F 16 C
0650424
ELEMENTARE WATSON S.R.L.
10
B 60 R
G 08 G
0565174
ELEPHANT DENTAL B.V.
11
A 61 C
0565175
IDEM.
12
A 61 C
0665361
ELERO G.M.B.H.
E 06 B
H 01 H
0714364
ELESTAM LARS-GORAN
11
B 65 B
B 65 G
0603369
ELF ANTAR FRANCE
04
E 01 C
0621175
IDEM.
02
B 64 F
0627483
IDEM.
12
C 10 L
C 08 G
C 07 D
0703949
IDEM.
06
C 08 L
C 08 K
0719590
IDEM.
08
B 05 B
A 62 C
0722481
IDEM.
06
C 10 L
0601924
ELF AQUITAINE
04
C 01 B
B 01 J
C 07 C
C 10 G
0647218
IDEM.
05
C 07 C
C 08 F
C 07 D
0664158
IDEM.
09
B 01 J
0664329
IDEM.
06
C 09 K
B 01 J
0709628
IDEM.
12
F 25 B
C 09 K
0772474
IDEM.
05
A 61 N
0778789
IDEM.
04
A 61 N
0788458
IDEM.
12
C 01 B
A 23 L
C 09 K
0640004
ELF AQUITAINE PRODUCTION
01
B 01 D
B 01 J
C 01 B
0649837
IDEM.
01
C 07 C
0652197
IDEM.
04
C 07 C
0662997
IDEM.
12
C 10 G
E 21 B
0697999
IDEM.
11
C 02 F
B 01 J
0622593
ELF AQUITAINE(SOC. NATIONALE )
07
F 25 B
0419254
ELF ATOCHEM NORTH AMERICA INC.
06
C 08 G
0571815
IDEM.
09
C 10 M
0573645
IDEM.
04
C 23 C
B 32 B
C 04 B
0667339
IDEM.
05
C 07 C
0705881
IDEM.
07
C 08 L
C 08 K
0706998
IDEM.
10
C 07 C
0743378
IDEM.
11
C 25 C
0290342
ELF ATOCHEM(S.A. )
04
C 08 L
0351330
IDEM.
09
D 21 C
0504058
IDEM.
05
C 08 G
0550308
IDEM.
06
C 08 L
0553581
IDEM.
04
C 08 L
0571245
IDEM.
07
C 11 D
C 09 K
B 01 F
0603068
IDEM.
07
C 08 G
0607085
IDEM.
05
B 29 C
F 16 L
B 32 B
0609153
IDEM.
09
B 01 J
0619269
IDEM.
01
C 01 B
C 04 B
0620234
IDEM.
03
C 08 F
0629677
IDEM.
04
C 09 K
C 08 K
0647474
IDEM.
05
B 01 J
0661313
IDEM.
02
C 08 F
C 08 G
C 08 L
0668297
IDEM.
09
C 08 F
0686647
IDEM.
01
C 08 F
0690041
IDEM.
01
C 07 C
0696301
IDEM.
12
C 08 L
C 09 J
B 32 B
0697401
IDEM.
10
C 07 C
0698617
IDEM.
08
C 08 F
C 08 L
C 09 J
0703205
IDEM.
01
C 07 C
0703206
IDEM.
01
C 07 C
0705112
IDEM.
01
A 61 L
0708120
IDEM.
06
C 08 F
0716074
IDEM.
03
C 07 C
0717031
IDEM.
04
C 07 C
0718271
IDEM.
08
C 07 C
0722958
IDEM.
03
C 08 F
0727408
IDEM.
12
C 07 C
0731816
IDEM.
01
C 08 F
0732315
IDEM.
11
C 07 C
0740691
IDEM.
07
C 09 D
0750068
IDEM.
03
D 21 C
0804277
IDEM.
11
B 01 D
C 07 C
0759017
ELFINCO(S.A. )
12
C 04 B
H 01 B
C 08 K
0306190
ELI LILLY AND CY
04
C 07 H
0434394
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0544488
IDEM.
03
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0554096
IDEM.
10
F 16 L
0555036
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
---------------------------------------------------------------------------- 72
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0652003
ELI LILLY AND CY
04
A 61 K
0659417
IDEM.
07
A 61 K
0670310
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
C 07 K
0696577
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0699672
IDEM.
04
C 07 D
0699673
IDEM.
04
C 07 D
0776895
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0537949
ELI LILLY AND CY LTD
07
C 07 D
A 61 K
0539117
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0557075
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0719460
ELIN EBG ELEKTROTECHNIK G.M.B.H.
H 01 M
0766884
ELIN EBG MOTOREN G.M.B.H.
H 02 K
0668806
ELKEM ASA
08
B 22 F
C 22 C
0706497
IDEM.
07
C 01 B
0711413
IDEM.
08
G 01 N
0689570
ELLCO FOOD A.B.
08
C 09 H
A 23 J
0616347
ELLENBERGER & POENSGEN G.M.B.H.
03
H 01 H
0773333
ELMENHORST & CO. G.M.B.H.
E 04 C
0746464
ELOPAK SYSTEMS A.G.
07
B 31 F
B 29 C
0758981
IDEM.
03
B 65 D
0672900
ELPATRONIC A.G.
G 01 N
B 08 B
0683503
IDEM.
H 01 J
G 01 N
0745035
ELPRO A.G. BERLIN-INDUSTRIEELEKTRONIK
H 02 M
UND ANLAGENBAU
0555946
ELPRO BAHNSTROMANLAGEN G.M.B.H.
B 60 M
H 02 H
G 01 R
0800702
IDEM.
H 01 H
0806071
IDEM.
H 02 H
B 60 M
0689747
ELSA A.G.
H 04 L
0689752
IDEM.
H 04 Q
H 04 M
G 06 F
0652183
ELSNER EGON R.
C 02 F
0739504
ELSTER PRODUKTION G.M.B.H.
G 05 D
0609180
ELTECH SYSTEMS CORP.
12
H 01 M
0732996
ELTEX-ELEKTROSTATIK G.M.B.H.
B 41 F
B 41 M
0736470
ELVECO MSJ(S.A. )
01
B 65 G
B 65 D
0611510
EM EVOLUTION A.B.
09
H 04 N
H 02 H
0568798
EMAG-MASCHINEN VERTRIEBS- UND SERVICE
B 23 Q
G.M.B.H.
0612663
EMBALLAGES D'AQUITAINE
10
B 65 D
0519463
EMBL(EUROPAISCHES LABORATORIUM FUR
C 07 H
C 12 Q
MOLEKULARBIOLOGIE )
0700294
EMBRECHTS ERWIN
A 61 K
0726705
EMBREX INC.
05
A 01 K
0560708
EMERSON ELECTRIC CO.
02
H 05 B
F 24 C
0625432
EMEY(S.A. )
08
B 42 F
0642014
EMHART GLASS MACHINERY INVESTMENTS INC. 09
G 01 N
0318512
EMISPHERE TECHNOLOGIES INC.
06
B 23 B
A 01 N
0633974
EMKA BESCHLAGTEILE G.M.B.H. & CO. K.G.
E 05 D
0513200
EMORY UNIVERSITY
09
A 61 K
C 07 D
0591452
IDEM.
05
B 01 J
B 01 F
A 61 K
0666749
IDEM.
04
A 61 K
0803020
EMPA(EIDGENOSSISCHE MATERIALPRUFUNGSE 04 G
UND FORSCHUNGSANSTALT )
0737139
EMPE FINDLAY INDUSTRIES G.M.B.H.
04
B 60 R
B 29 C
0628967
EMPRESA NACIONAL DEL URANIO(S.A. )
05
G 21 C
B 67 B
0707027
EMS-INVENTA A.G.
C 08 G
0725100
IDEM.
03
C 08 G
C 08 L
0725101
IDEM.
04
C 08 G
0651723
EMSA-WERKE WULF G.M.B.H. & CO.
B 65 H
0814693
IDEM.
A 47 J
0499880
EMTEC MAGNETICS G.M.B.H.
G 11 B
0677337
ENCOMECH ENGINEERING SERVICES LTD
07
B 21 B
C 21 D
0705487
ENDERS ACHIM
H 01 Q
0636012
ENDOCARE A.G.
A 61 B
0485392
ENDORECHERCHE INC.
09
A 61 K
C 07 J
0508473
ENDOVASCULAR TECHNOLOGIES INC.
10
A 61 F
A 61 M
0612078
ENEL S.P.A.
07
G 21 C
F 04 F
0745259
IDEM.
07
G 21 C
0709551
ENERGY & ENVIRONMENT SGP/WAAGNER-BIRO
F 01 K
G.M.B.H.(AUSTRIAN )
0752096
IDEM.
G 01 N
0544805
ENFER TECHNOLOGY LTD
12
G 01 N
A 61 B
A 61 D
C 07 K
0789648
ENGEL MASCHINENBAU G.M.B.H.
B 29 C
0426636
ENGELHARD CORP.
06
B 32 B
B 44 F
G 02 B
0640379
IDEM.
04
B 01 D
B 01 J
0681910
IDEM.
07
B 32 B
G 02 B
0566197
ENGELHARD DE MEERN B.V.
10
C 07 C
0570847
ENGELHARD PROCESS CHEMICALS G.M.B.H.
B 01 J
B 01 D
0729377
IDEM.
B 01 D
B 01 J
0604399
ENGSTROM MEDICAL A.B.
12
A 61 M
G 01 N
A 61 B
0486034
ENICHEM S.P.A.
01
C 08 G
C 08 J
0533275
IDEM.
12
C 08 G
C 09 J
0560447
IDEM.
05
C 08 L
C 08 K
0570071
IDEM.
01
C 07 C
0573122
IDEM.
08
C 08 C
0582328
IDEM.
02
C 08 J
C 08 K
0629599
IDEM.
08
C 07 C
0639603
IDEM.
09
C 08 G
C 08 L
0653378
IDEM.
08
C 01 B
0654544
IDEM.
01
C 23 C
C 07 F
B 01 J
0655472
IDEM.
07
C 08 G
C 07 C
C 07 D
0656410
IDEM.
04
C 09 J
0659478
IDEM.
03
B 01 J
0665055
IDEM.
09
B 01 J
C 07 C
0683187
IDEM.
06
C 08 F
C 09 J
C 08 L
0685452
IDEM.
10
C 07 C
73---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0685453
ENICHEM S.P.A.
02
C 07 C
0717050
IDEM.
04
C 08 F
0720995
IDEM.
10
C 08 G
C 07 C
C 07 D
0751154
IDEM.
12
C 08 F
0757996
IDEM.
09
C 08 F
0770630
IDEM.
12
C 08 F
0603945
ENIRICERCHE S.P.A.
02
G 01 N
0659478
IDEM.
03
B 01 J
0624637
ENITECNOLOGIE S.P.A.
12
C 10 G
B 01 J
0629599
IDEM.
08
C 07 C
0653378
IDEM.
08
C 01 B
0655472
IDEM.
07
C 08 G
C 07 C
C 07 D
0665055
IDEM.
09
B 01 J
C 07 C
0718050
IDEM.
08
B 09 C
C 02 F
0669269
ENPAC CORP.
06
B 65 D
B 62 B
0774037
ENSINGER G.M.B.H. & CO.
E 06 B
0556601
ENSINGER WILFRIED
E 06 B
0630745
ENSO OYJ
07
B 32 B
0673856
ENSO-GUTZEIT OY
11
B 65 D
0630248
ENTEC G.- FUR ENDOKRINOLOGISCHE
A 61 K
TECHNOLOGIE M.B.H.
0739301
ENTHALPY(S.A. )
11
B 65 D
0662737
ENTRELEC(S.A. )
01
H 01 R
0755598
ENTRUST TECHNOLOGIES LTD
09
H 04 L
G 06 F
0651680
ENTSORGUNGSTECHNIK ABFALLBESEITIGUNGSB 09 B
B 65 F
UND VERWERTUNGS-GESELLSCHAFT M.B.H.
0561148
ENVIRONMENTAL PRODUCTS CORP.
12
G 07 F
0674083
ENVIRONMENTAL SEALS LTD
09
E 06 B
0674089
IDEM.
11
E 06 B
0675357
ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES
09
G 01 N
RISQUES(L'INSTITUT NATIONAL DE L')
0654561
ENZESFELD-CARO METALLWERKE A.G.
E 01 B
0672440
EPARCO(S.A. )
06
B 01 D
0641297
EPENHUYSEN CHEMIE N.V.
08
C 05 F
0732976
EPI(ENVIRONMENTAL PRODUCTS INC. )
11
B 09 B
0688429
EPIC THERAPEUTICS INC.
02
G 01 N
A 61 K
0602485
EPPENDORF-NETHELER-HINZ G.M.B.H.
B 04 B
0679439
IDEM.
03
B 01 L
0679440
IDEM.
B 01 L
0722413
EPSTEIN BENOIT-DOV
02
B 65 G
0738193
ERASTEEL KLOSTER A.B.
08
B 22 F
0786945
ERBER A.G.
A 23 K
0737267
ERBER ANDREAS
E 06 B
0566830
ERCOM COMPOSITE RECYCLING G.M.B.H.
B 29 B
B 29 C
KUNSTSTOFFAUFBEREITUNG
0744003
ERDETSCHNIG ALFRED
E 06 B
E 05 D
0695134
ERGONOMIPRODUKTER I BODAFORS A.B.
06
A 47 C
0706961
ERGOTRANS B.V.
08
B 65 G
0656450
ERI(ENERGIE-RESSOURCEN INSTITUT
E 04 B
F 24 J
FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS-G.M.B.H. )
0620747
ERIA
03
A 61 M
0643232
ERICH NEUMAYER G.M.B.H. & CO. K.G.
F 16 B
0491668
ERICSSON INC.
02
H 04 J
0526439
IDEM.
02
H 04 J
0662775
IDEM.
06
H 04 Q
0787414
IDEM.
08
H 04 Q
H 04 M
0633972
ERICSSON NETWORK ENGINEERING A.B.
11
E 04 H
H 01 Q
0549591
ERICSSON(TELEFONAKTIEBOLAGET L M )
01
H 04 J
0602223
ERICSSON(TELEFONAKTIEBOLAGET LM )
08
H 04 Q
0617877
IDEM.
07
H 04 Q
H 04 J
0619052
IDEM.
07
H 03 L
H 04 L
H 03 K
0626106
IDEM.
04
H 01 S
0627143
IDEM.
12
H 04 L
H 04 M
0634041
IDEM.
07
G 10 L
0635191
IDEM.
09
H 04 Q
H 04 M
H 04 B
0655758
IDEM.
05
H 01 H
0691070
IDEM.
11
H 05 K
0723738
IDEM.
03
H 05 K
H 02 H
H 01 R
0736243
IDEM.
09
H 05 K
G 12 B
0636881
ERLUS BAUSTOFFWERKE A.G.
G 01 N
0711954
IDEM.
F 23 J
0720897
ERMAFA KUNSTSTOFFTECHNIK CHEMNITZ
B 29 B
G.M.B.H. & CO.
0677342
ERNE FITTINGS G.M.B.H.
B 21 D
0713442
ERNST KLAUS-HERMANN
B 25 B
F 16 B
0682172
ERNST-APPARATEBAU G.M.B.H. & CO.
F 01 N
0654721
EROWA A.G.
04
G 05 B
0609217
ESKIN BERNARD A.
02
A 61 K
A 01 N
0663348
ESPE DENTAL AG
B 65 D
0734320
ESPRIT DE JARDIN S.A.R.L.
03
B 31 B
A 47 G
0642399
ESSILOR INTERNATIONAL
08
B 24 B
B 23 Q
G 05 B
0674248
ESSILOR INTERNATIONAL (CIE GENERALE
09
G 05 B
B 24 B
D'OPTIQUE)
0643316
ESSILOR INTERNATIONAL CIE GENERALE
01
G 02 C
D'OPTIQUE
0654322
IDEM.
04
B 24 B
0716678
ESSO(S.A. )
04
C 10 M
0654167
ESTANCIA LTD
10
G 11 C
0717944
ESTEE LAUDER INC.
08
A 46 B
0667749
ESTILLON B.V.
02
A 47 G
D 06 N
0549978
ETA FABRIQUES D'EBAUCHES(S.A. )
05
G 04 B
0571847
IDEM.
09
H 04 Q
G 08 B
0571848
IDEM.
03
G 08 B
0741503
ETA PLUS ELECTRONIC G.M.B.H. U. CO.
H 05 B
K.G.
0703407
ETAIROI HOLDING(S.A. )
05
F 22 B
---------------------------------------------------------------------------- 74
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0219930
ETAK INC.
04
G 06 F
0738787
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR LE DELEGUE 07
C 23 C
GENERAL POUR L'ARMEMENT
0791117
ETEX(S.A. )
05
E 04 D
0649634
ETHICON ENDO-SURGERY
09
A 61 B
0653222
IDEM.
09
A 61 M
A 61 B
F 16 K
0640315
ETHICON INC.
12
A 61 B
0725600
ETHNOR
06
A 61 B
A 61 M
0443871
ETHYL ADDITIVES CORP.
07
C 08 F
0508012
IDEM.
08
C 08 F
C 10 M
0506347
ETHYL CORP.
05
C 07 C
0529942
IDEM.
05
C 10 L
0692012
IDEM.
07
C 10 M
0705322
IDEM.
08
C 10 M
0713908
IDEM.
07
C 10 M
0569228
ETHYL PETROLEUM ADDITIVES INC.
06
C 10 L
0639633
IDEM.
09
C 10 M
0670362
IDEM.
04
C 10 M
0531585
ETHYL PETROLEUM ADDITIVES LTD
11
C 10 M
0744356
ETOL VERTRIEBS G.M.B.H.
B 65 D
A 47 J
0757901
ETS MORICE ET CIE TRAITOGAZ
04
A 47 J
0696769
ETUDES ELECTRONIQUES SYSTEMES (SF2E
01
G 05 D
SYSTEMES)(SOC. FRANCAISE D')
0772757
ETUDES SPATIALES(CENTRE NATIONAL D')
08
F 28 D
0801801
EUCHNER G.M.B.H. + CO.
H 01 H
0731675
EUFINGER HARALD
A 61 F
G 05 B
G 06 T
G 06 F
0756842
EUGSTER/FRISMAG A.G.
A 47 J
0682374
EURASEM(EURASEM EUROPEAN SEMICONDUCTOR
01
H 01 L
ASSEMBLY B.V. )
0658250
EURATOM(EUROPEAN ATOMIC ENERGY
01
G 01 N
F 16 B
COMMUNITY )
0745004
IDEM.
12
B 09 B
C 01 B
0612561
EURECAT(EUROPEENNE DE RETRAITEMENT DE
08
B 01 J
CATALYSEURS )
0619138
IDEM.
07
B 01 J
B 65 D
0758270
EUREKA DEVELOPMENT LTD
07
B 05 B
A 45 D
A 47 K
0713664
EURO GRAPHICS SULZENBACHER & GURSTER
A 47 F
0526695
EURO-CELTIQUE(S.A. )
02
A 61 K
0585688
IDEM.
10
C 08 L
A 61 K
A 23 L
0636370
IDEM.
10
A 61 K
0579000
EURO-COMPOSITES(S.A. )
01
B 32 B
E 04 C
0671004
EURO/DPC LTD
07
G 01 N
A 61 K
0639373
EUROCELTIQUE(S.A. )
12
A 61 K
0603066
EUROCOPTER
09
B 29 C
B 29 B
0704729
EUROMICRON G.M.B.H.
G 02 B
0635558
EURON S.P.A.
11
C 10 L
0597006
EUROPAISCHES LABORATORIUM FUR
C 12 Q
MOLEKULARBIOLOGIE
0707372
EUROPEAN GAS TURBINES(S.A. )
07
H 02 K
0556053
EUROPEAN VINYLS CORP. TECHNOLOGY A.G.
05
C 08 F
0656015
EUROPHARMACEUTICALS(S.A. )
08
C 08 B
A 61 K
0594760
EUROPHTA(S.A. LABORATOIRE )
05
A 61 K
0553042
EUROS(S.A. )
04
A 61 B
0679375
IDEM.
09
A 61 F
0719898
EUROSHIELD OY
06
E 04 B
H 05 K
0720421
IDEM.
05
H 05 K
0720422
IDEM.
04
H 05 K
E 06 B
0586438
EVANS MEDICAL LTD
10
C 12 N
A 61 K
0565789
EVC TECHNOLOGY A.G.
09
C 07 C
B 01 J
0474382
EVEREADY BATTERY CY INC.
05
H 01 M
0538039
IDEM.
07
H 01 M
0540324
IDEM.
12
H 01 M
0599603
IDEM.
08
H 01 M
0701647
EVG(ENTWICKLUNGS- U. VERWERTUNGSE 04 C
G.M.B.H. )
0688919
EVOBUS G.M.B.H.
04
E 04 F
F 16 B
B 60 N
B 62 D
0581953
EVOTEC BIOSYSTEMS G.M.B.H.
C 12 Q
B 29 C
B 01 L
B 65 B
G 05 D
0583265
IDEM.
C 12 Q
C 12 N
C 12 P
0679251
IDEM.
G 01 N
0742865
EVVA-WERK SPEZIALERZEUGUNG VON
01
E 05 B
ZYLINDER- UND SICHERHEITSSCHLöSSERN
G.M.B.H. & CO. K.G.
0717735
EWG(EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
C 07 D
C 09 K
C 08 G
)
0606245
EXACTECH INC.
05
A 61 F
0663135
EXCEL SWITCHING CORP.
02
H 04 Q
H 04 M
0378428
EXERGY INC.
03
F 01 K
0633231
EXPLOSIFS(SOC. NATIONALE DES POUDRES
06
C 04 B
ET)
0696684
EXPO MART INC.
F 16 B
0569988
EXPRESSO-DEUTSCHLAND TRANSPORTGERATE
B 62 B
G.M.B.H.
0589567
EXTRUSION DIES INC.
07
B 29 C
0646450
IDEM.
11
B 29 C
0668143
IDEM.
10
B 29 C
0513157
EXXON CHEMICAL PATENTS INC.
04
C 08 F
C 10 L
0569508
IDEM.
06
C 08 F
0584927
IDEM.
05
C 08 L
C 08 F
0585269
IDEM.
06
C 08 F
C 10 M
0591463
IDEM.
04
B 01 D
B 01 J
0596671
IDEM.
09
C 08 F
0609397
IDEM.
05
C 08 F
C 08 J
0631590
IDEM.
08
C 08 F
C 10 M
C 10 L
75---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0641362
EXXON CHEMICAL PATENTS INC.
11
C 08 F
0643670
IDEM.
05
C 01 B
0643671
IDEM.
08
C 01 B
B 01 J
0646140
IDEM.
12
C 08 F
0648233
IDEM.
03
C 08 F
0654067
IDEM.
10
C 08 L
0656925
IDEM.
10
C 09 J
0666273
IDEM.
06
C 08 F
0673394
IDEM.
04
C 08 F
C 08 C
0673407
IDEM.
10
C 10 M
C 08 F
0674666
IDEM.
07
C 08 F
0674671
IDEM.
05
C 08 F
C 10 M
C 10 L
0674691
IDEM.
09
C 10 M
C 08 F
0674694
IDEM.
04
C 10 M
C 08 F
0674695
IDEM.
06
C 10 M
C 09 K
0677038
IDEM.
07
C 07 C
0680463
IDEM.
06
C 07 C
0682678
IDEM.
12
C 08 J
B 29 D
C 08 L
0684900
IDEM.
08
B 29 C
0695216
IDEM.
07
B 01 J
B 01 D
C 01 B
0695239
IDEM.
06
B 60 C
C 08 K
C 08 L
0699219
IDEM.
12
C 08 L
C 08 F
0700405
IDEM.
04
C 08 F
0705281
IDEM.
03
C 08 F
0721480
IDEM.
10
C 08 L
0725762
IDEM.
06
C 02 F
0728160
IDEM.
08
C 08 L
C 08 J
0734409
IDEM.
06
C 08 J
B 32 B
B 65 D
0737178
IDEM.
03
C 07 C
0739379
IDEM.
12
C 08 L
C 08 K
0743960
IDEM.
05
C 08 F
0751965
IDEM.
03
C 08 F
0752914
IDEM.
11
B 01 J
0757711
IDEM.
10
C 10 M
0758355
IDEM.
12
C 08 J
B 29 C
0760827
IDEM.
12
C 08 F
C 10 L
C 10 M
0764176
IDEM.
08
C 08 F
0764199
IDEM.
10
C 10 M
C 10 L
C 08 F
0765348
IDEM.
09
C 08 F
C 07 C
0765349
IDEM.
07
C 08 F
C 10 M
0766704
IDEM.
12
C 08 F
0770098
IDEM.
11
C 08 F
C 10 M
0777710
IDEM.
12
C 10 G
0778874
IDEM.
10
C 10 L
C 10 M
0787163
IDEM.
12
C 08 G
C 10 L
C 10 M
0788521
IDEM.
12
C 08 F
0793704
IDEM.
08
C 10 M
C 10 L
C 08 F
0793705
IDEM.
09
C 10 M
C 10 L
C 08 F
0796306
IDEM.
11
C 10 L
0808298
IDEM.
09
C 07 C
B 01 J
C 01 B
0812307
EXXON PRODUCTION RESEARCH CY
12
C 07 C
F 17 D
C 10 L
E 21 B
0592176
EXXON RESEARCH AND ENGINEERING CY
12
C 07 C
0596672
IDEM.
05
C 08 F
0602920
IDEM.
06
G 01 M
G 07 C
B 60 S
0639216
IDEM.
07
C 10 G
0679420
IDEM.
11
B 01 D
C 07 C
0688738
IDEM.
09
C 01 B
0700425
IDEM.
07
C 10 M
0707623
IDEM.
07
C 10 M
0715644
IDEM.
11
C 10 M
0719291
IDEM.
05
C 08 F
0719315
IDEM.
04
C 10 M
0769985
IDEM.
05
B 01 J
C 10 G
0557446
EXZEC INC.
02
G 06 K
0742917
EYNAUD BRUNO
12
G 06 F
0531633
EZAKI GLICO K.K.
01
A 21 C
B 26 D
0614613
IDEM.
05
A 23 G
F
0657148
F + E G.- FUR BEKLEIDUNGSINNOVATION
A 61 F
M.B.H. & CO. K.G.
0614618
F C B
08
A 23 N
B 08 B
0642387
IDEM.
01
B 02 C
0622113
F.A.S.(S.A. )
05
B 01 F
0652177
FABER FRANCOIS
07
B 65 H
0768865
FABRE DERMO-COSMETIQUE(PIERRE )
11
A 61 K
0771187
IDEM.
10
A 61 K
0785952
IDEM.
07
C 08 B
A 61 K
0804147
IDEM.
10
A 61 K
0646009
FABRE MEDICAMENT(PIERRE )
08
A 61 K
0677042
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0794949
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0804173
IDEM.
10
A 61 K
0698153
FACE SAMUEL ALLEN JR.
06
E 01 C
E 04 G
B 28 B
0772868
FAIAMM S.P.A.(FABBRICA ITALIANA
11
G 10 K
ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO - )
0767637
FAIRANT PAULETTE
11
A 61 F
0637290
FAIRCLOUGH ALBERT THOMAS
05
B 62 B
0652332
FAIST G.M.B.H. & CO. K.G.(M. )
E 04 B
F 16 B
0625878
FALCON PRODUCTS INC.
05
A 47 B
0720473
FALK PHARMA G.M.B.H.
A 61 K
0725644
IDEM.
A 61 K
0794767
IDEM.
A 61 K
0776291
FALLER + MERK GBR
B 61 D
B 65 G
---------------------------------------------------------------------------- 76
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0663176
FAMULUS
06
A 47 L
0663177
IDEM.
06
A 47 L
0699577
FANATIC(S.A. )
B 63 B
A 63 C
0703142
IDEM.
B 63 H
0805958
FANCOM B.V.
08
G 01 F
F 24 F
0649496
FANJA LTD
05
F 02 B
F 02 D
0731657
FANTINO GILLES
08
A 47 C
0616862
FARAL S.P.A.
04
B 21 D
0605203
FARCHIM(S.A. )
03
A 61 K
0703793
FARCO-PHARMA G.M.B.H. PHARMAZEUTISCHE
A 61 L
PRAPARATE
0743841
FARCY RENE ALFRED
09
A 61 F
G 01 B
G 09 B
0282698
FARMARC NEDERLAND B.V.
10
A 61 K
0613103
FARMONT G.M.B.H.(PARKAUTOMATIC HANS )
04
G 07 C
0686801
FASTER S.R.L.
03
F 16 L
0384120
FATAR S.R.L.
G 10 C
0609961
FAULDING & CO. LTD(F.H. )
06
A 61 K
0700840
FAUN UMWELTTECHNIK G.M.B.H. & CO.
B 65 F
0667268
FAVAGROSSA EDOARDO S.R.L.
04
B 60 S
A 46 B
0751528
FBFC(SOC. FRANCO-BELGE DE FABRICATION
11
G 21 C
DE COMBUSTIBLES )
0558731
FDI FRANCE MEDICAL
07
A 61 H
0716825
FEHLBAUM & CO.
03
A 47 F
0737432
IDEM.
A 47 F
0783391
FEINLER SIEGFRIED
B 23 K
0749336
FEINMECHANIK G.M.B.H.(SUDDEUTSCHE )
A 61 M
0760565
FELDBAU MICHAEL
07
H 04 L
0760565
FELDBAU OFRA
07
H 04 L
0649346
FELDER ANTON
B 03 B
B 03 D
B 01 D
0792988
FELDHEGE BERND
E 05 D
0687338
FELIX ANDRE
04
E 04 F
E 04 C
0687338
FELIX LAURENT
04
E 04 F
E 04 C
0759110
FELLERT JOHN
02
E 04 B
0658383
FELSNER FRANZ
B 21 D
B 26 F
0678961
FELTEN & GUILLEAUME AUSTRIA A.G.
H 02 H
0759180
IDEM.
G 02 B
0765538
IDEM.
H 02 G
0799516
IDEM.
H 02 H
H 01 H
0815576
IDEM.
H 01 H
0597181
FELTEN & GUILLEAUME ENERGIETECHNIK A.G. 04
H 01 F
0731627
IDEM.
03
H 05 K
0631952
FERAG A.G.
B 65 H
0647582
IDEM.
05
B 65 H
0686747
FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET
E 05 C
E 05 B
SERRURES DE BATIMENT
0688930
IDEM.
E 05 B
E 05 C
0556213
FERMENTECH MEDICAL LTD
03
C 12 P
C 12 N
0656759
FERNANDES DA CUNHA VAZ JOSE GUILHERME
09
A 61 B
0650122
FERRAND CHRISTIAN
03
G 06 F
0742684
FERRAND CLAUDE
08
A 01 C
0712793
FERRARI - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI
03
B 65 D
S.R.L.(NINO )
0596841
FERRARI COSTRUZIONI MECCANICHE DI
04
A 01 C
FERRARI FRANCESCO E DARIO & C. S.N.C.
0748806
FERRER INTERNACIONAL(S.A. )
07
C 07 D
0725602
FERRER JEAN-CHRISTOPHE
03
A 61 C
0811305
FERRERO ALEXANDRE
12
H 05 B
0677455
FERRERO OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT
B 65 D
M.B.H.
0631934
FERRERO S.P.A.
04
B 65 B
0715624
FERRING B.V.
04
C 07 D
A 61 K
0547154
FERRO CORP.
05
C 03 C
0744248
FERRONATO SANDRO GIOVANNI GIUSEPPE
10
B 24 D
0692955
FERROSAN A/S
07
A 61 J
B 65 D
0715922
FERRY-CAPITAIN S.A.R.L.
06
B 23 K
0676175
FERTON HOLDING
A 61 B
0769085
FESTO A.G. & CO.
E 01 H
A 47 L
B 08 B
0594713
FIAMM S.P.A.(FABBRICA ITALIANA
04
G 10 K
ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO - )
0622331
FIAT OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A.
09
B 66 F
F 15 B
0542951
FIAT-SIG SCHIENENFAHRZEUGE A.G.
03
C 21 D
0575575
IDEM.
03
B 60 B
G 01 N
0647553
IDEM.
B 61 F
0720556
IDEM.
B 61 F
0751919
FIB-SERVICES
06
C 04 B
F 27 D
B 05 D
0420467
FIBERITE INC.
02
C 08 L
0637641
FIBERWEB FRANCE(S.A. )
09
D 04 H
0775237
FIBRESAND LTD
04
E 01 C
E 02 D
0644163
FIBROX TECHNOLOGY LTD
01
C 03 B
D 04 H
D 01 G
0725215
FICHT G.M.B.H. & CO. K.G.
F 02 M
0764254
IDEM.
F 23 K
0265116
FIDIA S.P.A.
03
C 08 B
A 61 K
A 61 L
0717147
FIEGE & BERTOLI G.M.B.H. & CO. K.G.
E 01 C
0714559
FIGEST B.V.
02
H 01 L
H 02 N
0570081
FILHOL STUART JULIAN
07
A 61 C
0646033
FILLION-ROBIN MAURICE SERGE GUY
01
A 61 N
0654419
FILOFORM B.V.
12
B 65 D
0712950
FIMTEXTILE S.P.A.
08
D 03 C
0479754
FINA RESEARCH(S.A. )
08
C 08 F
0605377
IDEM.
04
C 08 L
E 01 C
0605381
IDEM.
01
C 08 L
A 61 L
0611787
IDEM.
10
C 08 G
C 08 F
0613412
IDEM.
11
B 29 B
C 08 C
C 08 F
F 26 B
0617105
IDEM.
12
C 09 J
0643028
IDEM.
05
C 07 C
77---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0648721
FINA RESEARCH(S.A. )
07
C 07 C
B 01 J
C 10 G
C 08 F
0695764
IDEM.
05
C 08 F
0719844
IDEM.
04
C 09 D
0488984
FINA TECHNOLOGY INC.
09
C 08 F
B 01 F
0573403
IDEM.
11
C 08 F
0574370
IDEM.
03
C 08 F
C 07 F
0611271
IDEM.
12
C 08 J
C 08 K
C 08 L
0620236
IDEM.
01
C 08 F
C 08 L
0747406
IDEM.
10
C 08 F
0728113
FINANCIERE DE GESTION(SOC. )
01
B 65 D
0696581
FINE ORGANICS LTD
01
C 07 C
0626085
FINKELSTEIN ALAN
05
G 06 K
G 02 B
0729414
FINLEGA S.P.A.
07
B 42 C
0665162
FINMECCANICA S.P.A.
04
B 64 G
0634899
FINNFEEDS INTERNATIONAL LTD
03
A 23 K
C 12 N
0626240
FINNFOREST OY
02
B 27 K
0714727
FINNYARDS OY
04
B 23 K
B 63 B
0611873
FINVETRO S.R.L.
09
E 06 B
0669114
FISCHELL DAVID R.
06
A 61 F
0669114
FISCHELL ROBERT E.
06
A 61 F
0669114
FISCHELL TIM A.
06
A 61 F
0783408
FISCHER & KRECKE G.M.B.H. & CO.
B 41 F
0621795
FISCHER A.G.
A 61 N
0767019
FISCHER DISA A.G.(GEORG )
B 22 C
0680541
FISCHER FRIEDRICH
E 05 F
0573789
FISCHER G.M.B.H. & CO.
G 11 B
K.G.(FISCHERWERKE ARTUR )
0573790
IDEM.
G 11 B
0625643
IDEM.
01
F 16 B
0635646
IDEM.
F 16 B
E 04 B
E 04 F
0635831
IDEM.
G 11 B
0647492
IDEM.
B 22 F
B 28 B
B 29 C
0656240
IDEM.
B 23 B
0661463
IDEM.
03
F 16 B
0663492
IDEM.
01
E 04 F
0685656
IDEM.
04
F 16 B
0688965
IDEM.
F 16 B
0693162
IDEM.
F 16 B
0697529
IDEM.
F 16 B
0698436
IDEM.
B 23 B
0716952
IDEM.
B 60 N
0718154
IDEM.
B 60 R
0763664
IDEM.
F 16 B
0774588
IDEM.
F 16 B
0676350
FISCHER G.M.B.H. MASCHINENFABRIK(KARL
03
B 65 H
EUGEN )
0693450
IDEM.
B 65 H
0698479
IDEM.
04
B 29 D
B 29 C
0534111
FISCHER ROHRLEITUNGSSYSTEME A.G.(GEORG
F 16 K
)
0663559
IDEM.
F 16 L
0748424
FISHER CONTROLS INTERNATIONAL INC.
10
F 16 J
0616565
FISHER HUGH EDWARD
06
B 25 D
0714314
FISONS P.L.C.
10
A 61 M
G 05 D
0654578
FLACHGLAS A.G.
04
E 06 B
0677489
IDEM.
07
C 03 B
0677491
IDEM.
07
C 03 B
0778388
IDEM.
E 06 B
0648688
FLAEM NUOVA S.P.A.
08
B 65 D
0710226
FLAMEL TECHNOLOGIES
10
C 07 C
C 08 G
A 61 L
A 61 K
0724747
IDEM.
05
G 02 F
C 08 G
0790964
IDEM.
10
C 04 B
0739827
FLAMME ENVIRONNEMENT(S.A. )
11
B 65 F
B 30 B
0709950
FLASH
H 02 M
H 01 H
0798688
FLECK & SOHN(FAHNENFLECK M. )
G 09 F
D 04 B
0674737
FLEERACKERS PETER LUKE
11
E 04 B
E 05 D
0734229
FLEISCHMANN WIM
A 61 B
A 61 F
0624677
FLEISSNER G.M.B.H. & CO. K.G.
D 06 B
MASCHINENFABRIK
0666353
IDEM.
D 06 B
0472371
FLEX PRODUCTS INC.
10
G 02 B
0567527
FLEXIBOX LTD
04
F 16 J
F 04 B
0667288
FLEXICO-FRANCE
04
B 65 B
0691266
IDEM.
09
B 65 B
0669439
FLEXIFORM BUSINESS FURNITURE LTD
03
E 05 B
0668420
FLIETHER G.M.B.H. & CO.(KARL )
03
E 05 B
0677634
IDEM.
E 05 C
E 05 B
0735220
IDEM.
E 05 B
0795669
IDEM.
E 05 C
0796967
IDEM.
E 05 C
0447424
FLINDERS TECHNOLOGIES PTY. LTD
01
G 01 N
C 07 K
0690010
FLOMOTION LTD
05
B 65 D
0626559
FLORENZA(SOC. )
04
G 01 B
0565537
FLORIDA WIRE AND CABLE INC.
02
B 05 D
D 02 G
E 04 C
E 01 D
0666047
FLORINIUS-INVESTIMENTOS E SERVICOS
06
A 47 J
H 05 B
INTERNACIONAIS LDA
0571574
FLOWIL INTERNATIONAL LIGHTING (HOLDING) 03
H 05 B
B.V.
0593311
IDEM.
03
H 01 J
H 05 B
0593312
IDEM.
12
H 01 J
0594424
IDEM.
12
H 01 J
C 09 K
0595527
IDEM.
05
H 01 J
C 09 K
0595627
IDEM.
05
H 01 J
C 09 K
---------------------------------------------------------------------------- 78
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0607061
FLOWIL INTERNATIONAL LIGHTING (HOLDING) 04
H 01 J
B.V.
0720209
IDEM.
05
H 01 J
0646213
FLOWTEX SERVICE G.M.B.H. & CO. K.G.
E 21 B
0630453
FLUID POWER INDUSTRIES INC.
01
F 16 K
0629654
FLUOR TECHNIK SYSTEM G.M.B.H.
05
C 08 J
B 05 D
0634595
FLUOROWARE INC.
09
F 16 K
0528859
FLUSTAT PTY. LTD
01
A 61 K
0770036
FMC EUROPE(S.A. )
09
B 67 D
B 65 G
F 16 L
0692949
FMS(S.A. FUTURE MEDICAL SYSTEM )
09
A 61 B
0781225
FMT INTERNATIONAL TRADE A.B.
06
B 64 F
0690794
FOFITEC A.G.
02
B 42 D
0637817
FOLDENAUER WILLI
G 09 F
A 61 J
0616656
FOLDTANI KUTATO ES FURO KFT.
E 02 D
A 62 D
B 09 B
0612573
FONDAREX(S.A. )
03
B 22 D
B 29 C
0714020
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
04
G 01 N
0760759
FONTAINE CHRISTIAN
03
B 60 R
0760923
FONTANAUD JEAN-FRANCOIS
09
F 23 J
0698553
FOOD MACHINERY ESPANOLA(S.A. )
11
B 65 B
B 65 G
0622008
FORGE DES MARGERIDES
07
A 01 D
0695587
FORGESTAL S.L.
09
B 08 B
F 27 D
0664679
FORMIT FOODPROCESSING A.B.(OY )
04
A 23 N
0639274
FORMULOGICS INC.
08
G 01 N
A 61 L
B 08 B
0751904
FORSBERG GORAN
11
B 65 G
0594610
FORSGREN ARNE
09
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0426288
FORT JAMES CORP.
04
D 21 F
0426605
IDEM.
11
A 47 K
0586206
IDEM.
07
B 65 D
A 47 G
0647423
IDEM.
01
A 47 K
0570579
FORT JAMES FRANCE
03
D 21 H
0651986
IDEM.
09
A 61 F
0668067
IDEM.
09
A 61 F
0679122
IDEM.
08
B 31 F
0681621
IDEM.
01
D 04 H
A 61 F
0707674
IDEM.
11
D 21 H
B 31 F
0785998
FORTH(FOUNDATION FOR RESEARCH AND
07
C 12 N
A 61 K
TECHNOLOGY HELLAS INSTITUTE OF
MOLECULAR BIOLOGY & BIOTECHNOLOGY )
0781259
FOSBEL G.M.B.H.
C 04 B
F 27 B
0830330
FOSBEL INTERNATIONAL LTD
12
C 04 B
0510842
FOSECO INTERNATIONAL LTD
01
C 22 B
C 21 C
B 22 D
0707879
IDEM.
12
B 01 D
0779845
IDEM.
07
B 22 D
0790873
IDEM.
06
B 22 D
0420938
FOSTER MILLER INC.
11
B 32 B
0691290
FOSTER RAYMOND KEITH
09
B 65 G
0703166
IDEM.
12
B 65 G
0734979
IDEM.
07
B 65 G
0785821
FOSTER WHEELER ENERGIA OY
12
B 01 J
F 23 C
F 22 B
0592636
FOURIER (GRENOBLE 1)(UNIVERSITE JOSEPH
11
C 12 N
)
0603089
FOURIER(UNIVERSITE JOSEPH )
06
A 61 B
G 01 B
0755380
FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE
10
C 07 C
A 61 K
0552576
FOURNIER(S.A. LABORATOIRES )
02
C 08 L
C 08 H
A 61 L
0607639
FOWLIE ROBERT G.
07
B 24 D
0551783
FRAMATOME
05
G 01 N
G 21 C
G 01 B
0552097
IDEM.
03
C 25 D
0605304
IDEM.
03
G 05 B
0636712
IDEM.
10
C 23 G
G 21 F
0648974
IDEM.
12
F 22 B
0654636
IDEM.
05
F 22 B
F 28 F
0679852
IDEM.
05
F 28 D
F 28 F
F 25 J
0681302
IDEM.
05
G 21 C
0701260
IDEM.
01
G 21 C
0703366
IDEM.
11
F 04 D
F 01 D
0713224
IDEM.
07
G 21 C
0720177
IDEM.
04
G 21 C
C 22 F
0724270
IDEM.
07
G 21 C
0729635
IDEM.
04
G 21 C
0737356
IDEM.
03
G 21 C
0751530
IDEM.
10
G 21 C
0795042
IDEM.
11
C 23 C
G 21 C
0799484
IDEM.
08
G 21 C
0808503
IDEM.
09
G 21 C
0556085
FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL
04
H 01 R
0560648
IDEM.
01
H 01 R
0571962
FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL(S.A. 08
H 01 R
)
0602726
FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL
03
G 02 B
H 01 R
0627797
IDEM.
11
H 01 R
0666614
IDEM.
08
H 01 R
0670616
IDEM.
08
H 01 R
0676832
IDEM.
08
H 01 R
0677892
IDEM.
08
H 01 R
0727042
IDEM.
10
G 01 J
H 01 R
0727103
IDEM.
03
H 01 R
0753772
IDEM.
09
G 02 B
0775375
IDEM.
11
H 01 R
H 04 M
0797851
FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL(S.A. 09
H 01 R
)
0807295
FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL
10
G 06 K
0541088
FRAMATOME CONNECTORS USA INC.
03
H 01 R
0597786
FRANCE GRIGNOTAGE
08
F 24 F
0528730
FRANCE TELECOM
11
G 06 F
H 04 L
0571291
IDEM.
03
H 04 M
0612173
IDEM.
07
H 04 L
79---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0650122
FRANCE TELECOM
03
G 06 F
0683040
FRANCILLE JEAN
09
B 41 C
0683040
FRANCILLE PHILIPPE
09
B 41 C
0820416
FRANSEN ALFONS JOZEF IDA
12
B 65 D
0612567
FRANZ KUNZLI A.G.
B 05 B
F 23 D
0742906
FRAUENHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
G 01 R
G 01 V
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
0544830
FRAUGHTON EDWARD J.
04
G 01 S
G 08 G
0394959
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
G 06 T
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
0590467
IDEM.
C 08 J
B 05 D
0610282
IDEM.
H 04 S
H 04 J
H 03 M
0618242
IDEM.
C 08 F
C 08 G
C 07 F
0624262
IDEM.
05
G 03 F
H 01 L
0644908
IDEM.
09
C 08 G
C 09 D
0645175
IDEM.
B 01 D
0652903
IDEM.
03
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0653061
IDEM.
G 01 N
B 23 K
0701686
IDEM.
G 01 J
G 01 B
0708747
IDEM.
C 04 B
0712505
IDEM.
G 02 F
G 02 B
0716059
IDEM.
01
C 06 D
C 06 B
0722911
IDEM.
C 03 C
0725843
IDEM.
03
C 23 C
0738241
IDEM.
C 03 B
0742994
IDEM.
H 05 H
0744472
IDEM.
03
C 23 C
0744473
IDEM.
03
C 23 C
0746408
IDEM.
B 01 J
0746913
IDEM.
01
H 04 B
0772764
IDEM.
01
G 01 H
G 10 L
0782489
IDEM.
03
B 23 K
0794821
IDEM.
B 01 D
C 23 C
0812368
IDEM.
C 23 C
0817742
IDEM.
B 62 H
0832521
IDEM.
H 04 B
0709929
FRECH FRIDOLIN ALOIS
H 01 R
0617655
FREI ALFONS
B 26 B
B 65 D
0582970
FREISSMUTH ALFRED
C 21 C
0813638
FRELLER WALTER
E 04 B
0734604
FRENZEL JURGEN
H 02 G
E 03 F
E 02 B
0625313
FRESENIUS A.G.
A 23 L
C 07 K
A 61 K
0632965
IDEM.
A 23 L
A 61 L
0679247
IDEM.
04
G 01 G
A 61 B
0700249
IDEM.
A 01 N
A 61 L
A 61 K
0783528
IDEM.
C 08 B
A 61 K
0663347
FREUDENBERG CARL
B 65 D
B 21 D
0525291
FREUDENBERG(FIRMA CARL )
02
B 32 B
0575695
IDEM.
C 12 N
C 02 F
0666096
IDEM.
B 01 D
0668138
IDEM.
B 29 C
0674933
IDEM.
B 01 D
D 04 H
0713031
IDEM.
F 16 F
0784756
IDEM.
F 16 C
F 16 F
0837980
IDEM.
F 01 N
0568949
FREY HARRY
02
E 06 B
0566463
FREYSSINET INTERNATIONAL ET CIE
05
E 04 G
E 04 C
B 28 B
0567838
FRIATEC A.G.
C 02 F
F 04 D
0669488
IDEM.
F 16 K
0691500
IDEM.
F 16 L
0707168
IDEM.
F 16 L
A 62 C
0733749
IDEM.
E 03 D
0733750
IDEM.
E 03 D
0733847
IDEM.
F 16 L
B 29 C
0735207
IDEM.
E 03 D
0617655
FRICK HANS-RUEDI
B 26 B
B 65 D
0556539
FRIEB HANDELS G.M.B.H. & CO. K.G.
A 47 L
0682160
FRIEDL EKKEHARD
E 04 C
0624408
FRIEDMANN HANS
B 09 B
A 62 D
C 02 F
0642873
FRIEDRICH BERND
B 23 K
0759829
IDEM.
B 23 K
H 05 H
0748900
FRIEDRICH G.M.B.H.(GEBRUDER )
05
E 02 D
B 65 B
0735315
FRIELING PATRICK
F 21 V
0626248
FRIES PLANUNGS- UND
B 29 C
MARKETINGGESELLSCHAFT M.B.H.
0752287
FRIGERIO S.P.A.(MARIO )
05
B 21 C
0628252
FRIGOMECCANICA S.P.A.
12
A 23 B
A 23 L
0593633
FRIKA PHARMAZEUTISCHE FABRIK G.M.B.H.
A 61 K
C 08 B
C 08 L
0518025
FRISSE G.M.B.H. MASCHINENFABRIK(RICHARD 05
A 23 G
)
0565887
FRISSE G.M.B.H.(R. )
A 23 G
0742762
FRITZ G.M.B.H. + CO. K.G.(RICHARD )
B 60 J
0645503
FRITZ HUBERT
E 04 B
0750785
FRIWO GERATEBAU G.M.B.H.
05
H 01 F
0700341
FROGMAP INC.
10
B 42 D
G 09 B
0746504
FROHLICH WOLFGANG
B 65 D
B 31 D
B 31 F
F 16 B
E 04 C
0746504
FROHLICH-ROSSLER URSULA
B 65 D
B 31 D
B 31 F
F 16 B
E 04 C
0616173
FROLING G.M.B.H. & CO.
F 24 D
F 24 H
KESSEL-APPARATEBAU
0611167
FRONTIER PLASTICS LTD
05
B 65 D
0706413
FROST BARRY JOHN
11
A 63 D
0722420
FRUTIN BERNARD DEREK
05
B 67 D
B 65 D
0672455
FRYMA-MASCHINEN A.G.
B 03 B
0599783
FS KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE G.M.B.H.
B 01 F
---------------------------------------------------------------------------- 80
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0794831
FS KUNSTSTOFFTECHNOLOGIE G.M.B.H.
B 01 F
0658729
FSL(FENSTER-SYSTEM-LUFTUNG G.M.B.H. )
01
F 24 F
E 06 B
0704179
FUCHS G.M.B.H.
A 46 B
0706760
FUCHS TECHNOLOGY GROUP A.G.(PETER )
A 22 B
B 65 G
0733329
FUCSEK HERBERT
A 47 G
0492707
FUISZ TECHNOLOGIES LTD
02
A 61 K
0540460
IDEM.
07
A 23 L
C 08 L
A 61 K
A 21 D
0591095
IDEM.
05
A 23 G
0627172
IDEM.
11
A 23 L
0583443
FUJI HUNT PHOTOGRAPHIC CHEMICALS N.V.
11
G 03 C
C 01 B
C 01 C
0598920
FUJI OIL CO. LTD
01
B 01 F
B 01 J
A 23 L
A 61 K
A 01 N
0667104
IDEM.
01
A 23 D
A 23 L
0668023
FUJI OIL CY LTD
10
A 23 J
A 23 L
0674836
IDEM.
10
A 23 D
A 23 G
0676146
IDEM.
12
A 23 G
0358194
FUJI PHOTO FILM CO. LTD
05
G 03 F
0683434
IDEM.
12
G 03 F
G 03 C
0684521
IDEM.
01
G 03 F
0744661
IDEM.
10
G 03 F
0762878
IDEM.
12
A 61 K
0766139
IDEM.
03
G 03 F
0467248
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD
10
C 07 D
A 61 K
0633064
FUJISHIMA AKIRA
12
B 01 J
0669484
FUKOKU CO. LTD
10
F 16 F
0527917
FUKUNAGA ATSUO F.
01
A 61 K
0772556
FULLARTON LTD(A. & W. )
09
B 65 D
0498301
FULLER LICENSING & FINANCING INC.(H.B.
C 08 G
C 09 J
)
0544058
IDEM.
C 11 D
C 08 G
C 09 D
0649718
IDEM.
10
B 29 B
B 65 B
0651861
FULLERTON ROBERT L.
07
F 16 B
B 23 P
0519029
FURIGAS B.V.
F 23 D
0600345
FURMANITE TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN
F 16 L
G.M.B.H.
0600346
IDEM.
02
F 16 L
0641729
FUSARO ANGELO
07
B 65 F
0625014
FUSARO INGEBORG
A 43 B
0618237
FUSION UV SYSTEMS INC.
09
C 08 F
0697490
FUSS G.M.B.H. & CO.(FRITZ )
E 05 B
0692949
FUTURE MEDICAL SYSTEMS(S.A. )
09
A 61 B
G
0703297
G.- FUR METALLURGIE HAFNER & POLTE
C 21 C
C 22 C
M.B.H.
0681798
G.B. BOUCHERIE N.V.
06
A 46 D
0720694
GABELGAARD KELD
F 04 F
E 21 B
0650007
GABO SYSTEMTECHNIK G.M.B.H.
F 16 L
0741439
IDEM.
H 02 G
0460362
GABRIEL FRANZ
F 41 A
0445281
GAFFE MICHEL
08
A 61 G
0664097
GAGGENAU-WERKE HAUS- UND LUFTTECHNIK
04
A 47 J
G.M.B.H.
0650505
GAIA RESEARCH L.P.
09
C 08 J
B 29 B
0482074
GAIATECH
03
E 21 B
E 02 D
0626204
GAISER MARTIN-ULRICH
B 02 C
0737062
GALDERMA(S.A. )
05
A 61 K
0641729
GALEAZZI GIANCARLO
07
B 65 F
0589500
GALESTIEN REGINALD
04
G 01 B
0587855
GAM(S.A. LABORATOIRE )
01
A 61 K
0808414
GAMEL FLORIAN
F 01 N
0702728
GAMERA BIOSCIENCE CORP.
04
C 12 Q
0775255
GAMON VICENTE
03
F 02 B
0756838
GAMPE FRITZ
A 47 B
0521502
GAO(G.- FUR AUTOMATION UND ORGANISATION
G 06 K
M.B.H. )
0537484
IDEM.
B 42 D
0548967
IDEM.
G 07 F
H 04 L
0563992
GAO(G.- FUR AUTOMATION UND ORGANISATION
B 41 M
B 42 D
B 32 B
M.B.H.)
B 44 C
0631943
GAPLAST G.M.B.H.
B 65 D
0749341
GARCIA DANIELE
07
A 63 B
0749885
GARCIA MOLL JAIME
07
B 62 B
0530313
GARCON THIERRY
03
G 03 H
G 09 F
0641176
GARDINEER BAYARD
03
A 61 B
0597068
GARRITSEN HENDRIKUS STEPHANUS PAULUS
G 01 N
C 12 Q
B 03 C
0694487
GARTNER FRANZ
04
B 65 G
0643261
GASTEC N.V.
03
F 23 D
F 24 C
0665953
IDEM.
01
G 01 N
0708301
IDEM.
07
F 26 B
0715602
IDEM.
06
C 01 B
B 01 J
0650015
GASUNIE N.V.(NEDERLANDSE )
03
F 23 D
0611078
GATES CORP.(THE )
08
B 29 B
B 29 C
0558713
GAYMAR INDUSTRIES INC.
03
G 05 D
0642647
GAZ DE FRANCE
07
F 23 J
0644996
IDEM.
12
F 25 J
0666104
IDEM.
11
B 01 J
C 07 C
F 23 C
0708900
IDEM.
12
F 22 B
0519218
GBF(G.- FUR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG
C 12 N
C 12 P
C 07 K
M.B.H. )
0625793
GE LIGHTING LTD
09
H 01 J
C 09 K
0360578
GE PLASTICS JAPAN LTD
08
C 08 G
0697090
GEA LUFTKUHLER G.M.B.H.
F 28 F
0666119
GEA TILL G.M.B.H. & CO.
B 08 B
81---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0672423
GEA TILL G.M.B.H. & CO.
A 61 L
0672613
IDEM.
B 67 C
B 67 D
B 08 B
0672615
IDEM.
B 67 C
B 08 B
0603684
GEA WIEGAND G.M.B.H.
04
C 05 F
0702765
GEBELIUS HJORDIS FLORENCE MARIA
10
F 16 L
0544616
GEBERIT TECHNIK A.G.
01
E 03 C
0580551
IDEM.
E 03 C
E 04 C
0606192
IDEM.
05
E 03 D
0670504
IDEM.
01
G 01 S
0713018
IDEM.
F 16 B
E 03 C
0726368
IDEM.
05
E 03 D
0737784
IDEM.
E 03 D
0783086
IDEM.
F 16 L
B 29 C
0641730
GEBHARDT FORDERTECHNIK G.M.B.H.
B 65 G
0707372
GEC ALSTHOM ELECTROMECANIQUE(S.A. )
07
H 02 K
0570265
GEC ALSTHOM ENERGIE INC.
01
H 01 H
0684682
GEC ALSTHOM LTD
07
H 02 K
0543753
GEC ALSTHOM NEYRPIC
05
C 08 K
0650108
GEC ALSTHOM STEIN INDUSTRIE
04
G 05 D
0687856
IDEM.
05
F 23 C
0689005
IDEM.
09
F 23 C
F 22 B
F 16 B
F 16 L
0694331
IDEM.
11
B 01 J
0694749
IDEM.
12
F 28 D
B 01 J
F 22 B
0674108
GEC ALSTHOM SYSTEMES ET SERVICES(S.A. ) 06
F 16 B
0613017
GEC ALSTHOM T & D BALTEAU
05
G 01 R
0666627
GEC ALSTHOM T & D G.M.B.H.
05
H 02 B
H 01 H
0639841
GEC ALSTHOM T & D INC.
01
H 01 H
0665564
IDEM.
01
H 01 H
0678886
GEC ALSTHOM T ET D(S.A. )
12
H 01 H
0603051
GEC ALSTHOM TRANSPORT(S.A. )
07
H 02 M
0622285
IDEM.
12
B 61 D
B 62 D
0642207
IDEM.
01
H 02 K
F 16 H
0657321
IDEM.
01
B 60 L
0667271
IDEM.
03
B 61 D
B 61 F
0685377
IDEM.
10
B 61 F
0687609
IDEM.
07
B 61 C
0687612
IDEM.
07
B 61 D
B 62 D
0691226
IDEM.
12
B 60 G
0699573
IDEM.
07
B 61 L
0710065
IDEM.
10
H 05 K
0710066
IDEM.
10
H 05 K
0718946
IDEM.
07
H 02 G
F 16 L
0720280
IDEM.
11
H 02 M
0720281
IDEM.
06
H 02 M
0720282
IDEM.
09
H 02 M
0509920
GEC ALSTHOM(S.A. )
09
G 08 C
H 01 H
0593287
GEC-MARCONI LTD
12
H 04 B
0671346
GEESINK B.V.
12
B 65 F
B 60 K
0683115
IDEM.
08
B 65 F
0760347
GEESINK GROUP B.V.
12
B 65 F
B 62 D
0657598
GEHRING MANFRED
E 04 D
0747306
GEI G.M.B.H.
B 65 G
B 65 B
0767860
GEIGER G.M.B.H. & CO.(GERHARD )
E 06 B
E 04 F
0622065
GEISING(FEINWERKTECHNIK G.M.B.H. )
A 61 G
0739458
GEISLINGER & CO. SCHWINGUNGSTECHNIK
F 16 D
G.M.B.H.
0623449
GEISS MASCHINENFABRIK(GEORG )
B 29 C
0692365
IDEM.
B 29 C
0723755
GEISSBUHLER HANS
A 47 J
H 05 B
0592897
GEISSER ALBERT
A 61 F
0622583
GELSENWASSER A.G.
F 16 L
0653023
GEMA INDUSTRI A.B.
06
F 15 B
0620045
GEMA VOLSTATIC A.G.
B 05 B
0637466
IDEM.
B 05 B
0449985
GEMSTAR DEVELOPMENT CORP.
01
H 04 N
0565598
GEMTECH INC.
04
A 61 C
0576620
IDEM.
09
A 61 C
A 46 B
H 02 K
0272009
GEN-PROBE INC.
03
C 12 Q
G 01 N
C 07 H
0531798
IDEM.
06
C 12 Q
0546771
GENCORP INC.
02
C 08 G
C 09 J
0564460
GENELABS DIAGNOSTICS PTE LTD
10
G 01 N
C 07 K
0593618
GENELABS TECHNOLOGIES INC.
04
C 12 Q
0410498
GENENCOR INTERNATIONAL INC.
06
C 12 N
D 06 L
C 08 B
0429628
IDEM.
09
C 12 N
C 12 P
C 07 H
C 07 K
0451244
IDEM.
12
C 12 N
C 12 P
0585374
IDEM.
08
C 12 C
C 12 P
C 12 N
0594235
IDEM.
12
C 12 N
A 61 K
C 11 D
0689589
IDEM.
12
C 12 N
C 11 D
0383799
GENENTECH INC.
05
C 12 N
C 12 P
A 61 K
0479948
IDEM.
08
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0564531
IDEM.
03
C 12 N
C 07 K
C 12 P
0578728
IDEM.
07
C 07 K
A 61 K
0636173
IDEM.
09
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0695189
IDEM.
11
A 61 K
C 07 K
0697887
IDEM.
11
A 61 K
A 61 J
A 61 M
0700443
IDEM.
12
C 12 N
C 12 P
0714403
IDEM.
06
C 07 K
0724433
IDEM.
12
A 61 K
0730740
IDEM.
02
G 01 N
C 07 K
0739214
IDEM.
03
A 61 K
C 07 K
0625267
GENERA TECHNOLOGIES LTD
11
G 01 N
0735914
IDEM.
09
B 01 D
0708734
GENERAL CHEMICAL CORP.
09
B 65 G
0680543
GENERAL CLUTCH CORP.
06
E 06 B
---------------------------------------------------------------------------- 82
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0415180
GENERAL ELECTRIC CY
12
C 08 L
C 08 K
0477681
IDEM.
03
C 08 L
C 08 K
0520777
IDEM.
06
C 08 L
C 08 K
0537003
IDEM.
01
C 08 G
A 61 K
0567338
IDEM.
03
C 07 C
0584354
IDEM.
06
C 08 L
C 08 K
0633292
IDEM.
12
C 08 L
0656342
IDEM.
08
C 07 C
0668313
IDEM.
05
C 08 K
C 07 F
0670296
IDEM.
10
C 07 C
0678901
IDEM.
01
H 01 K
0680943
IDEM.
08
C 07 C
0682004
IDEM.
07
C 07 C
0701890
IDEM.
12
B 29 C
C 08 K
C 08 L
0702053
IDEM.
12
C 08 K
C 08 F
0702054
IDEM.
12
C 08 K
C 08 L
C 08 J
D 01 F
0757047
IDEM.
10
C 07 D
0464533
GENERAL HOSPITAL CORP.(THE )
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0489780
IDEM.
11
C 12 N
0489869
IDEM.
11
G 01 N
A 61 K
C 07 D
0447063
GENERAL INSTRUMENT CORP.
10
H 04 L
H 04 N
0524558
IDEM.
10
H 04 B
H 01 S
0582860
IDEM.
10
H 01 S
0748483
IDEM.
11
G 06 K
0351677
GENERAL INSTRUMENT CORP. OF DELAWARE
04
H 01 L
0562422
IDEM.
01
H 04 L
0697474
GENERAL INSTRUMENT OF TAIWAN LTD
01
C 25 D
0573273
GENERAL SURGICAL INNOVATIONS INC.
08
A 61 B
A 61 F
A 61 M
0652763
GENERALE DE PREVENTION ET DE LOISIRS
01
A 61 K
C 12 P
0714597
GENESIS INDUSTRIES INC.
04
A 01 K
B 41 K
0684793
GENESIS ORTHOPEDICS
01
A 61 B
A 61 F
0267802
GENETIC SYSTEMS CORP.
03
G 01 N
C 07 K
A 61 K
0474789
IDEM.
01
C 07 K
G 01 N
0429570
GENETICS INSTITUTE INC.
01
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0546124
IDEM.
07
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0788392
GENETRONICS INC.
05
A 61 N
0553042
GENNARI JEAN MARIE
04
A 61 B
0643790
GENOSSENSCHAFT HAMMER
E 05 G
0643791
IDEM.
E 05 G
E 05 F
0787205
GENSET
08
C 12 Q
0592434
GENTA INC.
10
C 07 H
0698038
GENZYME CORP.
12
C 07 K
0686089
GEOPAX LTD
12
B 32 B
B 65 B
B 65 D
0579828
GEORG EDGAR
B 65 F
0725021
IDEM.
B 65 F
0644965
GEORGES CLAUDE(S.A. L' AIR LIQUIDE POUR 01
D 21 C
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES)
0701443
GEORGETOWN UNIVERSITY
01
A 61 K
0572848
GEORGSMARIENHUTTE G.M.B.H.
C 21 C
0512338
GERBER GARMENT TECHNOLOGY INC.
01
A 41 H
G 06 F
0584594
GERGELY GERHARD
A 61 K
0717614
IDEM.
A 61 K
0611679
GERHAHER FRANZ
B 60 Q
0611679
GERHAHER MAX
B 60 Q
0756703
GERHARD LORENZ INNOVATIVE TECHNIK +
05
G 01 N
G 08 B
MESSGERATEBAU
0665081
GERHARDT INTERNATIONAL A/S
B 23 P
0592345
GERMANS BOADA(S.A. )
12
B 28 D
0749279
GERMAS - PRODUKTE SYBILLE EBERT
A 41 D
0764503
GERPLANT AUTOMATION
11
B 25 J
A 01 G
B 25 B
0687356
GERSAN ESTABLISHMENT
05
G 01 N
0779977
IDEM.
11
G 01 N
0783566
GERVAIS DANONE(CIE )
11
C 12 N
A 23 C
0794707
GERVAIS-DANONE(CIE )
11
A 23 C
C 12 R
0589807
GERZAT(SOC. METALLURGIQUE DE )
06
C 22 C
C 22 F
F 17 C
0663536
GESIPA BLINDNIETTECHNIK G.M.B.H.
F 16 B
0689888
IDEM.
B 21 J
0640327
GESIRO(S.A. )
10
A 61 F
A 41 D
A 63 B
0629980
GESTION DE PATENTES Y MARCAS- GESPAMAR
09
G 07 F
S.L.
0777551
GEVI GES. FUR ENTW. UND VERTR. IND.
B 24 C
F 16 L
ZERSTORUNGSFREIER UND
UMWELTFREUNDLICHER VERF.TECH. ZUR
INNENSAN. VON ROHRLEITUNGEN M.B.H.
0630734
GEYER G.M.B.H. + CO. K.G. WERKZEUGBAU
B 29 C
0727365
GGV(GUSTAV GROLMAN VERPACKUNGS-G.M.B.H.
B 65 D
& CO. K.G. )
0614418
GHAHARY AKBAR
07
B 44 F
C 04 B
0784015
GI. BI. EFFE. S.R.L.
06
B 65 D
0709293
GI.BI.EFFE S.R.L.
05
B 65 D
0669504
GIACOMINI S.P.A.
F 24 H
F 28 F
0754096
GIANASSO ROLAND
10
B 07 C
B 65 F
0633449
GIAT INDUSTRIES
07
F 42 C
0711400
IDEM.
11
F 42 B
0586982
GIE CYLERGIE
07
G 01 N
0759900
GIEBELER EBERHARD
C 07 C
0636751
GIEHL KLAUS ULRICH
E 03 F
B 01 D
0607816
GIES G.M.B.H. & CO. KUNSTSTOFFWERK K.G.
A 61 H
0809586
IDEM.
06
B 62 J
0625431
GIESECKE & DEVRIENT G.M.B.H.
B 42 D
0684908
IDEM.
B 42 D
0734322
IDEM.
B 32 B
C 08 J
0742926
IDEM.
G 06 K
B 32 B
0777500
GIESELMANN THOMAS
A 61 K
0674030
GIESSE S.R.L.
09
D 02 G
D 01 H
83---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0460152
GIFILA(S.A. )
03
G 06 F
0680308
GILLARD ALEXANDRE
11
A 61 G
0255834
GILLETTE CY(THE )
04
C 23 C
B 26 B
0527770
IDEM.
05
B 26 B
0551455
IDEM.
07
B 26 B
0591339
IDEM.
08
B 26 B
C 23 C
0600004
IDEM.
12
A 46 B
0610368
IDEM.
12
A 61 K
0678362
IDEM.
02
B 26 B
0733445
IDEM.
03
B 26 B
0756533
IDEM.
09
B 26 B
0666962
GINTER LYELL J.
06
F 01 K
0735833
GIOCANTI XAVIER
08
A 45 F
0723673
GIORGIO NANNINI S.R.L.
05
G 02 C
0678885
GIRA GIERSIEPEN G.M.B.H. & CO. K.G.
H 01 H
0646779
GIRARD FRANCOIS MARIE
06
G 01 K
0767887
GIRMES IN-TEX G.M.B.H. & CO. K.G.
F 24 F
0532341
GIST-BROCADES B.V.
11
C 12 N
C 12 P
0540210
IDEM.
12
C 12 N
C 12 P
0275598
GIST-BROCADES N.V.
01
C 12 N
C 12 P
0284603
IDEM.
01
C 12 N
0448180
IDEM.
05
C 12 P
C 12 N
A 61 K
0453048
IDEM.
06
C 12 N
0479359
IDEM.
12
C 12 N
A 01 H
0507369
IDEM.
05
C 12 N
A 23 K
D 21 C
C 12 P
0551676
IDEM.
04
C 12 P
A 23 K
A 23 L
C 12 N
0556883
IDEM.
07
A 23 K
0593112
IDEM.
08
G 01 N
0551844
GIULIANI S.P.A.
07
C 07 J
A 61 K
0766633
GIVENCHY(PARFUMS )
12
B 65 D
0664227
GKN SANKEY LTD
03
B 60 B
0684104
IDEM.
07
B 23 K
B 60 B
0671313
GKS G.M.B.H. SCHLIESS-SYSTEME
B 62 H
0637987
GKSS-FORSCHUNGSZENTRUM GEESTHACHT
01
B 01 D
G.M.B.H.
0806986
GLACIER METAL CY LTD(THE )
09
B 04 B
0806987
IDEM.
09
B 04 B
B 01 D
0752075
GLACIER VANDERVELL(S.A. )
08
F 16 F
0517869
GLARUS A.G.(HOLDERBANK FINANCIERE )
05
C 04 B
0632841
IDEM.
C 21 B
0659370
GLASBAU HAHN G.M.B.H. & CO. K.G.
A 47 F
F 16 B
E 05 C
0676160
IDEM.
A 47 G
G 09 F
B 44 D
0647182
GLASIS A.B.
12
B 32 B
0576601
GLASSTECH INC.
06
C 03 B
0581855
IDEM.
07
C 03 B
0624150
IDEM.
10
C 03 B
0747307
GLATT MASCHINEN- UND APPARATEBAU A.G.
B 65 G
B 65 B
B 65 D
0757804
GLAVERBEL
11
G 02 F
0794931
IDEM.
11
C 04 B
B 05 B
F 27 D
0414870
GLAXO GROUP LTD
09
C 12 N
C 12 P
0458624
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0552205
IDEM.
07
A 61 K
0616523
IDEM.
03
A 61 K
0616524
IDEM.
10
A 61 K
0650363
IDEM.
01
A 61 K
0658101
IDEM.
01
A 61 K
0659095
IDEM.
04
A 61 M
0664697
IDEM.
05
A 61 K
0672037
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0680451
IDEM.
11
B 65 D
B 23 K
0680488
IDEM.
04
C 07 H
A 61 K
0720609
IDEM.
11
C 07 D
0719278
GLAXO WELLCOME INC.
01
C 07 J
A 61 K
C 07 C
0558104
GLAXO WELLCOME S.P.A.
07
C 07 D
0623118
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0698014
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0710230
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0690761
GLEASON WORKS(THE )
07
B 23 F
B 23 C
B 23 P
0706436
IDEM.
08
B 24 B
0739500
IDEM.
G 05 B
0739227
GLENN DIRK
03
A 63 H
0611809
GLIDDEN CY(THE )
09
C 09 D
C 08 J
C 08 F
0652203
GLITSCH INC.
11
C 07 C
0685024
GLOBAL FINANCIAL LTD
02
E 05 D
E 06 B
0630592
GLOBAL SPORTS TECHNOLOGIES INC.
04
A 43 B
0586674
GLOCKL JOSEF
A 47 C
0586689
IDEM.
A 47 C
0626093
GLOGER KLAUS WILLY
01
G 11 B
0698414
GLORIA-WERKE H. SCHULTE-FRANKENFELD
03
B 02 C
G.M.B.H. & CO.
0751867
GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD
07
B 29 D
F 16 L
H 01 R
0753171
GMD - FORSCHUNGSZENTRUM
G 06 F
G 06 G
INFORMATIONSTECHNIK G.M.B.H.
0711636
GMEILBAUER ENGELBERT
B 25 F
0792398
GMUNDNER FERTIGTEILE G.M.B.H. & CO.
E 01 C
K.G.
0800599
IDEM.
E 01 B
0757637
GOCKE LUDWIG
B 60 S
A 47 L
0593649
GODE GABOR
04
F 24 J
0663343
GOGLIO LUIGI
05
B 65 D
0668753
GOHLERT IRMGARD
A 61 G
0610780
GOLDCO INDUSTRIES INC.
09
B 65 G
0691929
IDEM.
10
B 65 G
0710304
GOLDEN LADY S.P.A.
10
D 04 B
---------------------------------------------------------------------------- 84
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0583702
GOLDSCHMIDT A.G.(TH. )
03
C 11 D
A 61 K
D 06 M
0596304
IDEM.
A 61 K
0600261
IDEM.
01
C 08 J
C 08 L
0612754
IDEM.
C 07 F
0621280
IDEM.
C 07 F
C 01 B
0644222
IDEM.
04
C 08 G
C 09 D
0665240
IDEM.
C 08 F
0670342
IDEM.
04
C 08 G
A 61 K
0679675
IDEM.
C 08 G
C 08 L
0690032
IDEM.
01
C 03 C
0701999
IDEM.
C 07 C
0712857
IDEM.
C 07 H
0725115
IDEM.
03
C 09 C
C 03 C
0727397
IDEM.
C 03 C
0736049
IDEM.
01
C 08 F
C 11 D
0739927
IDEM.
C 08 G
0815050
GOLDSTEIN & LEWIN TECHNOLOGY G.M.B.H.
C 01 B
H 01 T
A 61 M
0609796
GOLDWELL G.M.B.H.
A 61 K
0734968
IDEM.
B 65 D
B 05 B
0801942
IDEM.
A 61 K
0818192
IDEM.
11
A 61 K
0604761
GOLLIEZ BIO-TEC LTD
A 61 B
0613685
GONZALEZ ENSENAT PEDRO
A 61 K
0491813
GOODMAN FIELDER WATTIE AUSTRALIA LTD
12
A 01 N
0705198
GOODMAN JACK
11
B 65 B
B 01 L
B 29 C
0447877
GOODRICH CY(THE B.F. )
05
C 08 K
C 08 J
C 08 L
0591632
IDEM.
04
C 08 K
C 08 L
0629642
IDEM.
05
C 08 F
0695782
IDEM.
11
C 08 L
0792384
IDEM.
10
C 23 C
C 04 B
0537619
GOODYEAR TIRE & RUBBER CY(THE )
01
C 08 L
C 08 G
0604807
IDEM.
02
B 60 C
0604819
IDEM.
07
G 06 K
B 60 C
G 09 F
0611800
IDEM.
12
C 08 L
B 60 C
0614773
IDEM.
09
B 60 C
C 08 L
0632093
IDEM.
04
C 08 K
C 08 L
0644235
IDEM.
02
C 08 L
B 60 C
0645407
IDEM.
01
C 08 F
C 08 L
B 60 C
0652120
IDEM.
07
B 60 C
0654489
IDEM.
08
C 08 G
C 08 L
0663869
IDEM.
12
B 32 B
C 08 J
C 09 D
B 60 C
0681929
IDEM.
08
B 60 C
0707090
IDEM.
12
C 23 C
0605650
GORDIAN HOLDING CORP.
12
G 01 S
G 08 B
0785735
GORE & ASSOCIATES G.M.B.H.(W.L. )
A 43 B
0674855
GORE & ASSOCIATES(W.L. )
A 41 F
A 41 D
0772767
GORMLEY GREGORY
G 01 N
A 61 B
0661367
GOSCHL(TECHNISCHES BURO ING. REINHARD )
C 10 B
0586962
GOTTLIEB BINDER G.M.B.H. & CO.
A 44 B
B 29 C
0702120
GOUBAUD MICHEL
12
E 04 G
0542368
GOUDA HOLLAND B.V.
05
F 16 L
H 02 G
0796141
GOUDSCHE MACHINEFABRIEK B.V.
07
B 01 J
0483299
GOUGE JAMES O.
07
G 06 K
0630957
GOURHAN REMY
09
C 10 B
0665846
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
07
C 07 D
A 61 K
AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY
OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES(THE )
0684997
IDEM.
08
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0703926
IDEM.
08
C 07 K
A 61 K
0759927
IDEM.
06
C 07 H
C 12 Q
0774959
IDEM.
10
A 61 K
C 12 N
0791210
GOVERNOR AND CY OF THE BANK OF
04
G 07 D
G 06 K
ENGLAND(THE )
0612390
GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD
01
F 16 L
B 01 D
0616604
GPS(GLASPRODUKTIONS-SERVICE G.M.B.H. )
C 03 B
0363053
GPT LTD
01
H 04 L
0522748
IDEM.
03
H 04 J
0657081
IDEM.
02
H 04 Q
0753237
IDEM.
10
H 04 Q
0624164
GRABAREVIC ZELJKO
02
A 61 K
C 07 K
0755323
GRABENER PRESSENSYSTEME G.M.B.H. & CO.
B 30 B
K.G.
0819086
GRABHER WERNER
B 65 D
B 65 B
0511544
GRACE & CO.-CONN.(W.R. )
06
B 01 J
B 01 D
0514172
IDEM.
04
B 32 B
B 65 D
0559976
IDEM.
05
B 29 B
0621205
IDEM.
08
B 65 D
B 31 B
0646158
IDEM.
10
C 09 K
B 65 D
B 21 D
0663800
IDEM.
01
A 23 L
C 08 K
0804502
GRACE G.M.B.H.
08
C 08 K
0609312
GRADUS LTD
08
A 47 G
A 47 L
0657222
GRAEF JORDT-STEFFEN
02
B 05 B
0774226
GRAELLS PANE ENRIQUE
05
A 47 K
0756466
GRAF JOSEF
A 47 C
0614734
GRAFISK REPARATION & SERVICE APS
07
B 26 D
0763416
GRAHAM ENGINEERING CORP.
10
B 29 C
0784583
GRAM A/S
12
B 65 G
0724535
GRAMAC (MECHANICAL HANDLING) LTD
07
B 65 G
0727026
GRAMOR HOLDINGS LTD
03
F 16 L
0629277
GRAND CLAUDE GEORGES
01
F 24 F
0625394
GRANDCLEMENT JEAN-CLAUDE
09
B 23 B
B 23 Q
B 27 G
B 27 C
0560882
GRANDE PAROISSE(S.A. )
03
C 05 B
0752958
GRANDI RENE
06
B 65 D
85---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0781394
GRANDI RENE VINCENT
05
F 25 D
F 28 D
F 25 B
0605364
GRANELLA BRUNO
F 16 L
0705947
IDEM.
E 03 F
E 21 B
F 16 L
0808122
GRANGER MAURICE
07
A 47 K
0593743
GRANIT(S.A. )
01
D 21 C
0685018
GRANSTRÖM ANDERS
10
E 01 D
0723923
GRAPHA-HOLDING A.G.
B 65 G
0520148
GRAU G.M.B.H.
03
B 60 G
0655374
IDEM.
02
B 60 T
0640791
GRAU TOBIAS
F 21 V
H 01 R
0693100
GREAT LAKES CHEMICAL CORP.
09
C 09 K
C 07 C
0263561
GREAT LAKES CHEMICAL ITALIA S.R.L.
05
C 07 F
C 08 G
C 08 K
0547701
IDEM.
08
C 08 G
C 08 L
0565184
IDEM.
06
C 08 J
C 08 K
0595424
IDEM.
05
C 08 F
G 02 B
0367220
GREEN CROSS CORP.(THE )
01
C 07 K
0428758
IDEM.
01
A 61 K
C 07 K
0464590
IDEM.
09
C 12 P
C 07 K
0506040
IDEM.
07
C 12 N
0508334
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
C 07 C
9 10 4
8 6/ 9
2 6J P
0678184
GREENALL JONATHAN
09
F 24 B
0687351
IDEM.
12
F 24 B
0668489
GREIF-VELOX MASCHINENFABRIK G.M.B.H.
G 01 G
0656278
GREINER & SOHNE G.M.B.H.(C.A. )
B 60 N
A 47 C
0735921
IDEM.
B 01 L
0714893
GRELAN PHARMACEUTICAL CO. LTD
10
C 07 D
A 61 K
0628692
GRETSCH-UNITAS G.M.B.H. BAUBESCHLAGE
04
E 05 D
0772767
GRIEBEL ROBERT
G 01 N
A 61 B
0614825
GRIMAUD(TRANSPORTS )
12
B 65 D
0767889
GRIMM ARNOLD
F 24 J
0726825
GRIWE INNOVATIVE UMFORMTECHNIK G.M.B.H.
B 21 D
F 16 C
0734308
GROBI A/S
11
B 24 B
0766721
GROEP DANIS N.V.
09
C 10 B
F 26 B
0778434
GROHE A.G.(FRIEDRICH )
F 16 K
0604608
GROHE G.M.B.H. & CO. K.G.(HANS )
F 16 K
0616905
IDEM.
B 44 C
0621081
IDEM.
B 05 B
0691494
IDEM.
F 16 K
G 05 D
0694655
IDEM.
E 03 C
0696476
IDEM.
B 05 B
0757738
IDEM.
E 03 B
0738209
GROSS HEINZ
05
B 29 C
0612853
GROSSMANN HORST
C 22 B
0722012
GROTZ GEORG
E 01 B
0592299
GROUPE DANONE
01
B 65 D
0712785
IDEM.
10
B 65 D
0450634
GRUBER G.M.B.H. & CO.(STAHLGRUBER OTTO
03
B 32 B
)
0704015
GRUDEN JAMES MICHAEL
09
E 05 B
B 60 R
0570989
GRUNAU ILLERTISSEN G.M.B.H.
A 62 C
E 04 B
C 09 K
0675761
GRUNBECK WASSERAUFBEREITUNG G.M.B.H.
B 01 J
B 01 D
0679352
GRUND HEINZ
A 47 C
0617908
GRUNDER ROGER
A 47 J
0431540
GRUNDIG A.G.
H 04 M
0559957
IDEM.
H 04 B
0580976
IDEM.
02
H 04 H
0610903
IDEM.
H 04 N
0639922
IDEM.
H 04 N
0659025
IDEM.
H 04 N
0796211
GRUNDRICH LORENA
10
B 65 D
0642788
GRUNENTHAL G.M.B.H.
A 61 K
0693475
IDEM.
02
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0608661
GRUNIG A.G.(H.U. )
G 03 F
B 05 C
0758861
GSCHWIND ERNST
A 47 J
0802924
GSF - FORSCHUNGSZENTRUM FUR UMWELT UND
C 07 K
A 61 K
GESUNDHEIT G.M.B.H.
0621192
GSF VERPAKKINGEN B.V.
06
B 65 D
0717642
GSF-FORSCHUNGSZENTRUM FUR UMWELT UND
A 61 M
GESUNDHEIT G.M.B.H.
0641579
GSG(GLOBAL SPORTS GAMES ESTABLISHMENT )
A 63 F
0363991
GTE PRODUCTS CORP.
03
H 01 J
0375402
IDEM.
03
H 01 J
H 01 K
0556800
IDEM.
04
H 01 J
0711373
GTM
04
E 02 B
B 63 B
0649001
GTS INDUSTRIES
04
G 01 B
B 21 B
0567735
GUARDIAN INDUSTRIES CORP.
10
C 03 C
G 02 B
C 23 C
0646551
IDEM.
01
C 03 C
C 23 C
G 02 B
0717014
IDEM.
09
C 03 C
0722913
IDEM.
07
C 03 C
0771766
IDEM.
09
C 03 C
B 32 B
0499501
GUERBET(S.A. )
08
C 07 D
C 07 F
A 61 K
0648203
IDEM.
11
C 07 C
A 61 K
0675105
IDEM.
12
C 07 C
A 61 K
0716605
GUGGENBICHLER JOSEF PETER
A 61 K
0646193
GUIAL(S.A. )
06
D 04 H
0701456
GUIGNARD MIREILLE
06
A 61 M
0618320
GUILFORD MILLS INC.
08
D 04 B
A 44 B
D 06 N
0692563
IDEM.
12
D 04 B
0737599
GUILLET(S.A. )
08
B 60 P
0701966
GUINNESS LTD
07
B 67 B
B 65 D
0664074
GUMMI-JAGER K.G. G.M.B.H. & CIE
A 01 D
0747303
IDEM.
B 65 G
A 01 D
0595285
GUMPP MARTIN
E 05 D
E 06 B
0603319
GUNNEBO MAYOR LTD
12
G 08 B
E 05 G
0629808
GUNZENHAUSER A.G.(J.+ R. )
F 16 L
B 23 B
---------------------------------------------------------------------------- 86
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0564896
GURTLER JOSEF
H 01 M
0772482
GUSCHLBAUER FRANZ
10
A 63 H
0760986
GUSTAFSON AKE
08
G 06 K
0752964
GUSTAFSSON BROR
06
B 65 D
0782659
GUTJAHR JORG
E 06 B
G 02 B
0599264
GUTMANN WERKE G.M.B.H.(HERMANN )
E 04 B
E 04 D
E 06 B
0666400
IDEM.
03
E 06 B
0740585
GUTSCH ANDREAS
B 03 C
0611715
GUTTIN S.A.R.L.(ETS. CHRISTIAN )
05
B 65 H
0483158
GUYARD PIERRE YVES
04
E 04 H
0722695
GYNELAB PRODUCTS INC.
06
A 61 B
A 61 F
0610380
GYÖRGY LASZLO
01
G 10 K
H
0606078
H KRANTZ-TKT G.M.B.H.
F 24 F
0558166
H.F. & PH.F. REEMTSMA G.M.B.H.
A 24 D
0539014
H-D TECH INC.
01
C 25 B
0633239
HAARMANN & REIMER CORP.
05
C 07 C
0633240
IDEM.
01
C 07 C
0731649
HAAS WAFFELMASCHINEN
A 23 P
A 21 D
B 65 D
INDUSTRIEGESELLSCHAFT M.B.H.(FRANZ )
0733014
IDEM.
B 65 D
A 23 P
A 21 D
0760603
IDEM.
A 21 B
A 21 C
0809741
HAAVISTO JUHA
07
E 04 G
0512042
HABENER JOEL F.
04
C 07 K
A 61 K
0706054
HACHMANN STEFAN
G 01 R
0706054
HACHMANN WERNER
G 01 R
0674551
HADLEY INDUSTRIES P.L.C.
08
B 21 D
0677259
HAEBERLE G.M.B.H. + CO. K.G.
01
A 47 B
A 61 B
A 61 G
0619693
HAELG ROBERT
H 05 B
0642349
HAEMOPEP PHARMA G.M.B.H.
A 61 K
0594926
HAERPFER-HORN HERTA MAG.
A 61 K
0743033
HAFELE G.M.B.H. & CO.
A 47 B
0709904
HAGEN BATTERIE A.G.
H 01 M
0657909
HAGER ELECTRO(S.A. )
03
H 01 H
0665623
IDEM.
04
H 02 H
H 01 H
0745522
HAHN G. UWE
B 60 R
0612905
HAHN G.M.B.H. & CO. K.G.
E 05 D
0698710
IDEM.
05
E 05 D
0698712
IDEM.
E 05 D
0688376
HAINDL PAPIER G.M.B.H.
D 21 H
B 41 M
0628389
HAITSMA BETON B.V.
10
B 28 B
0746207
HAK B.V.
11
A 23 B
0629157
HAKANSSON GORAN
06
B 44 D
0733500
HALDEX BRAKE PRODUCTS G.M.B.H. & CO.
B 60 G
K.G.
0601957
HALDOR TOPSOE A/S
03
B 01 J
0617230
IDEM.
01
F 22 B
0625481
IDEM.
08
C 01 B
0640560
IDEM.
01
C 01 B
0685443
IDEM.
08
C 07 C
B 01 J
0687658
IDEM.
01
C 07 C
B 01 J
0690147
IDEM.
01
C 25 B
B 01 D
0690262
IDEM.
12
F 22 B
F 15 C
F 16 K
0775185
IDEM.
09
C 10 L
0412445
HALFEN G.M.B.H. & CO. K.G.
E 04 B
0688922
IDEM.
E 04 G
B 28 B
0744508
IDEM.
E 04 B
E 04 C
0591958
HALL NEIL REX
06
A 61 C
G 01 J
G 01 N
0528136
HAMANN HANS-JORG
D 06 B
0735804
HAMM VALERY
04
H 05 C
0683090
HAMMERSCHMIDT HARTWIG
B 62 H
0683090
HAMMERSCHMIDT JOACHIM
B 62 H
0663197
HAMMERSEN ECKEHARD
A 61 F
0607349
HAMON INDUSTRIE THERMIQUE
04
E 03 F
0667802
IDEM.
07
B 01 D
0509382
HAMPSHIRE CHEMICAL CORP.
11
C 11 D
0513948
IDEM.
08
C 11 D
0629608
IDEM.
10
C 07 C
0563998
HAN KYUNG-TAE
G 01 N
0689416
HANDELMAN JOSEPH H.
11
A 61 K
0868985
HANDLE G.M.B.H. & CO. K.G.(RIETER-WERKE
B 28 B
)
0708232
HANDTMANN METALLGUSSWERK G.M.B.H. & CO. 02
F 02 D
F 16 K
K.G.(ALBERT )
0738409
HANS-HERMANN TRAUTWEIN SB-TECHNIK
03
G 07 F
G.M.B.H.
0683341
HANSA METALLWERKE A.G.
F 16 K
0697551
IDEM.
F 16 K
G 05 D
0635229
HANSAL WERNER
A 47 C
0669123
HANSEN BERND
04
A 61 J
0676333
IDEM.
B 65 D
A 45 C
0695700
IDEM.
B 65 D
A 61 M
B 29 C
0710604
IDEM.
B 65 B
B 29 C
0692666
HANSEN DEVELOPMENTS LTD
04
F 16 L
0750576
HANSEN MIJOSYSTEM A/S(H.J. )
06
B 65 D
0761009
HANSER VOLKER
H 01 F
0632875
HANSSON BENGT H.
12
F 24 C
0678408
HAPPICH FAHRZEUG- UND INDUSTRIETEILE
04
B 60 H
B 60 R
G.M.B.H.
0688919
IDEM.
04
E 04 F
F 16 B
B 60 N
B 62 D
0696528
IDEM.
B 60 R
0709244
IDEM.
B 60 J
0761502
IDEM.
B 60 R
87---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0724976
HARDI-EVRARD(S.A. )
12
B 60 G
A 01 M
0719699
HARLEY-DAVIDSON MOTOR CY
06
B 62 J
0727196
HARMS JURGEN
A 61 F
0759726
IDEM.
A 61 B
0776179
HARREN ERNST-DIETHELM
03
A 61 B
0670818
HARSCH G.M.B.H. UND CO.
C 04 B
K.G.(BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT )
0735959
HARSH LTD
09
B 60 P
0654357
HARTMANN & BRAUN G.M.B.H. & CO. K.G.
G 01 D
B 41 J
0530982
HARTMANN A.G.(PAUL )
12
A 61 L
A 61 F
0707617
HARTMANN DRUCKFARBEN G.M.B.H.
C 09 D
0655070
HARTSTICHTING(NEDERLANDSE )
07
C 07 H
C 07 J
A 61 K
0632117
HARTUNG KUHN & CO. MASCHINENFABRIK
C 10 B
G.M.B.H.
0618462
HARWELL DOSIMETERS LTD
07
G 01 T
0633064
HASHIMOTO KAZUHITO
12
B 01 J
0676365
HATLAPA UETERSENER MASCHINENFABRIK
B 66 D
G.M.B.H. & CO.
0653615
HAUN MESS- UND REGELTECHNIK(WALTER H. )
G 01 L
0557941
HAUNI MASCHINENBAU A.G.
G 01 V
A 24 C
A 24 B
0640296
IDEM.
A 24 C
0685395
IDEM.
B 65 B
B 65 G
0805634
HAUPTVERBAND DER DEUTSCHEN
A 43 D
SCHUHINDUSTRIE E.V.
0680897
HAUSACH G.M.B.H.(UMFORMTECHNIK )
B 65 D
0611724
HAUSHAHN G.M.B.H. & CO.(C. )
01
B 66 B
0706927
HAUSHERR JOCHUMS G.M.B.H. & CO.
B 61 J
K.G.(HAUHINCO MASCHINENFABRIK G. )
0534034
HAUSSENER ERNST
A 21 D
0634119
HAUSSER METALLWAREN G.M.B.H.(HORST )
A 47 B
F 16 B
0620890
HAUTAU G.M.B.H.(W. )
E 05 F
0603486
HAUZER TECHNO COATING EUROPE B.V.
02
C 23 C
0254593
HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO
04
C 12 P
C 12 N
C 07 K
K.K.
A 61 K
0628630
IDEM.
05
C 12 N
C 12 P
A 61 K
A 23 L
0688866
IDEM.
09
C 12 N
C 12 P
A 61 K
A 23 L
0697461
IDEM.
09
C 12 N
C 12 P
0709461
IDEM.
09
C 12 N
C 12 P
0693565
HAYNES INTERNATIONAL INC.
12
C 22 C
0624433
HAZET-WERK HERMANN ZERVER G.M.B.H. &
B 25 B
B 25 G
CO. K.G.
0816303
HEBEL A.G.
C 04 B
B 28 C
0830644
HECK WOLFGANG
G 04 B
0710354
HECKER & KROLSCH G.M.B.H. & CO. K.G.
G 01 H
B 07 B
0753169
HECKETT MULTISERV P.L.C.
09
G 05 B
0713013
HECKHAUSEN G.M.B.H. & CO.
F 16 B
K.G.(TOX-DUBEL-WERK R.W. )
0728288
HECKLER & KOCH G.M.B.H.
F 41 A
0759531
IDEM.
F 41 A
F 41 C
0820575
IDEM.
F 41 A
0754593
HECKROTH HORST GOTTLIEB WALTER
B 60 R
B 62 H
0750545
HEDRICH VAKUUMANLAGEN G.M.B.H. & CO.
B 29 C
K.G.(WILHELM )
0792196
HEGE TERDESAN G.M.B.H. & CO. K.G.
B 09 C
0538754
HEIDELBERG(DEUTSCHES
01
A 61 K
G 01 N
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM )
0778862
HEIDELBERGER BAUCHEMIE G.M.B.H.
C 08 K
0627311
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN A.G.
B 41 F
0722515
IDEM.
01
C 25 D
0777909
IDEM.
H 01 J
0673896
HEIDELBERGER ZEMENT A.G.
C 04 B
0787080
HEIDEMANN VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
B 60 R
M.B.H.
0640718
HEILIT & WOERNER BAU-A.G.
E 01 B
0651114
IDEM.
E 04 G
0743459
HEILMEIER & WEINLEIN FABRIK FUR
F 15 B
OEL-HYDRAULIK G.M.B.H. & CO. K.G.
0644300
HEIM KURT
E 04 B
0632137
HEIMSOTH VERWALTUNGEN G.M.B.H. & CO.
C 21 D
K.G. BETEILIGUNGSESELLSCHAFT
0790781
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
11
A 23 L
0671942
HEINO PEKKA UNTAMO
12
A 61 K
0642849
HEINRICH HIRDES GM.B.H.
03
B 09 B
E 02 D
0683289
HEINZLE OTTO
E 04 G
0569835
HEISENBERG FINANCE(S.A. )
09
B 01 L
A 61 J
0711170
HEISING BERNHARD
A 61 K
0711170
HEISING CATHRIN
A 61 K
0711170
HEISING EDELGARD
A 61 K
0711170
HEISING FRANZISKA
A 61 K
0821571
HEITZ DENIS
09
A 61 B
0631265
HEKATRON G.M.B.H.
G 08 B
0732469
HELGE HANS HEINZ
E 04 H
0622776
HELLA K.G. HUECK & CO.
02
G 10 K
0645945
IDEM.
H 05 B
0800740
HELLEMANN HANS-PETER
H 04 M
0676606
HELLER REINHARD
03
F 28 D
0668425
HELLMULLER + ZINGG A.G.
04
E 05 B
0809739
HELMUT FISCHER G.M.B.H.
E 04 D
E 04 B
0760782
HELPMAN VERFAHRENSTECHNIK G.M.B.H.
B 65 B
0662882
HEMSCHEIDT FAHRWERKTECHNIK G.M.B.H. &
01
B 60 G
F 16 F
CO.
0580451
HENDRIKSE PIETER JOHANNES
04
B 65 D
B 29 C
0631572
HENKEL CORP.
01
C 07 C
0682552
IDEM.
10
C 09 D
---------------------------------------------------------------------------- 88
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0693139
HENKEL CORP.
07
C 23 C
0252278
HENKEL K.G.A.A.
A 01 N
0541526
IDEM.
C 08 J
C 09 J
0612329
IDEM.
01
C 08 G
C 09 D
0624170
IDEM.
C 08 G
0629221
IDEM.
C 09 B
A 61 K
C 07 D
D 06 P
0633919
IDEM.
01
C 09 J
C 08 L
0648103
IDEM.
A 61 K
0648104
IDEM.
01
A 61 K
0648259
IDEM.
C 11 D
0656894
IDEM.
02
C 07 D
C 07 J
0666730
IDEM.
05
A 61 K
0668905
IDEM.
C 11 D
B 01 D
0670853
IDEM.
C 08 G
0674675
IDEM.
C 08 G
C 09 J
C 09 D
C 08 F
0682693
IDEM.
04
C 11 D
0688311
IDEM.
C 07 C
C 11 D
0689556
IDEM.
05
C 08 G
C 09 D
0697035
IDEM.
02
C 11 D
0700407
IDEM.
03
C 08 G
0703927
IDEM.
03
C 08 B
C 11 D
0703973
IDEM.
C 11 D
0707617
IDEM.
C 09 D
0708816
IDEM.
C 11 D
0708817
IDEM.
03
C 11 D
B 01 D
0711313
IDEM.
C 08 G
C 04 B
C 08 K
0712391
IDEM.
C 07 C
C 11 D
B 01 F
0715647
IDEM.
01
C 11 D
0716680
IDEM.
02
C 11 D
A 61 K
A 61 L
0717787
IDEM.
01
C 23 C
0721321
IDEM.
A 61 K
0721493
IDEM.
C 11 D
0721496
IDEM.
C 11 D
A 01 N
0722481
IDEM.
06
C 10 L
0723432
IDEM.
A 61 K
0724555
IDEM.
05
C 07 C
0725813
IDEM.
05
C 11 D
0728176
IDEM.
C 11 C
C 11 B
C 07 C
0729431
IDEM.
01
B 65 D
0729450
IDEM.
04
C 07 C
C 11 D
0729496
IDEM.
C 09 K
0730612
IDEM.
C 08 F
C 08 G
C 09 J
C 09 D
C 09 K
0731799
IDEM.
C 07 D
0733094
IDEM.
05
C 11 D
B 01 D
0736084
IDEM.
C 11 D
C 12 N
0738205
IDEM.
03
B 28 B
0739425
IDEM.
C 14 C
0739429
IDEM.
04
C 23 C
B 29 C
0741774
IDEM.
C 11 D
A 61 K
0743969
IDEM.
C 09 D
C 08 G
0743975
IDEM.
C 11 D
0745097
IDEM.
01
C 08 F
B 01 F
0746302
IDEM.
A 61 K
0746577
IDEM.
C 08 G
C 09 J
0746580
IDEM.
C 08 G
B 65 D
0746628
IDEM.
C 14 C
0746629
IDEM.
C 14 C
0746630
IDEM.
C 14 C
0748205
IDEM.
A 61 K
0749392
IDEM.
B 65 D
0749453
IDEM.
C 08 G
C 09 J
0749463
IDEM.
C 09 J
C 08 K
C 08 G
0750606
IDEM.
C 07 C
C 11 D
A 61 K
0750655
IDEM.
06
C 09 F
C 09 J
0750660
IDEM.
05
C 11 D
0750662
IDEM.
C 11 D
0752032
IDEM.
01
E 03 D
0753040
IDEM.
02
C 11 D
0753046
IDEM.
C 11 D
0754251
IDEM.
05
C 23 C
0755428
IDEM.
C 11 D
0756465
IDEM.
A 45 D
0757525
IDEM.
A 45 D
0758372
IDEM.
C 11 D
0760870
IDEM.
C 23 C
0763066
IDEM.
02
C 08 F
C 09 D
0763067
IDEM.
04
C 08 G
C 09 J
0764118
IDEM.
B 65 D
0764192
IDEM.
C 09 J
0765182
IDEM.
B 01 D
C 11 D
C 12 P
C 12 N
0766586
IDEM.
B 01 D
0766725
IDEM.
C 11 D
0767829
IDEM.
C 11 D
C 12 N
0767830
IDEM.
C 11 D
C 12 N
0772648
IDEM.
C 08 K
0772674
IDEM.
C 11 D
0775068
IDEM.
B 65 B
0776343
IDEM.
C 08 G
C 09 K
0777695
IDEM.
C 08 G
C 09 J
0777721
IDEM.
C 11 D
0783246
IDEM.
A 01 N
0791047
IDEM.
C 11 D
A 61 L
89---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0804535
HENKEL K.G.A.A.
C 11 D
0809527
IDEM.
B 01 D
D 21 H
0757525
HENKEL RAYCAP PRODUKTIE B.V.
A 45 D
0672089
HENKEL TEROSON G.M.B.H.
01
C 09 D
0702708
IDEM.
03
C 09 D
0755300
IDEM.
B 01 F
0706556
HENKEL-ECOLAB G.M.B.H. & CO. OHG
03
C 11 D
A 61 K
A 01 N
0716687
IDEM.
C 11 D
0721498
IDEM.
C 11 D
0728180
IDEM.
C 11 D
0788328
IDEM.
A 47 L
0788539
IDEM.
C 11 D
0789742
IDEM.
C 11 D
0802589
HENKELS UND SOHN G.M.B.H. & CO.(STOCKO
H 01 R
METALLWARENFABRIKEN )
0648913
HENKENJOHANN JOHANN
E 06 B
0692071
HENRICSON ULF
09
F 03 C
0695145
HENRY PATRICK
08
A 61 B
0671797
HENSEL G.M.B.H. & CO. K.G.(GUSTAV )
H 02 G
0664891
HENTZE JOACHIM
01
G 02 B
0558808
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V.
G 01 K
0630474
IDEM.
G 01 N
0685574
HERAEUS ELEKTROCHEMIE G.M.B.H.
C 25 B
0713932
IDEM.
01
C 25 D
C 25 B
0713930
HERAEUS G.M.B.H.(W.C. )
04
C 25 D
C 09 D
0585695
HERAEUS INSTRUMENTS G.M.B.H. & CO. K.G.
C 12 M
0645123
HERAEUS KULZER G.M.B.H.
A 61 C
A 61 M
0677286
IDEM.
A 61 K
0541958
HERAKLITH A.G.
E 04 B
E 04 F
0512524
HERBERTS G.M.B.H.
C 09 D
C 08 G
0584818
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0587060
IDEM.
03
C 08 L
C 09 D
0595186
IDEM.
B 05 D
C 09 D
0596461
IDEM.
04
C 09 D
0598280
IDEM.
C 09 D
C 08 F
C 08 G
0603561
IDEM.
C 08 F
C 09 D
B 08 B
0607792
IDEM.
04
C 09 D
C 08 G
0608773
IDEM.
C 09 D
C 08 G
0632076
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0644228
IDEM.
C 08 J
0654051
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0663428
IDEM.
C 09 D
0668304
IDEM.
04
C 08 G
0673981
IDEM.
C 09 D
C 08 J
0701579
IDEM.
C 08 G
C 09 D
0739389
IDEM.
05
C 09 D
0739954
IDEM.
C 09 D
0760871
IDEM.
C 23 C
0783548
IDEM.
04
C 09 D
0333454
HERCULES INC.
06
C 08 G
0387059
IDEM.
06
G 02 F
0432838
IDEM.
03
D 21 H
0543363
IDEM.
01
C 07 D
D 21 H
0617053
IDEM.
10
C 08 F
0619289
IDEM.
05
C 07 C
0651736
HERDEIS CLAUS
C 07 C
C 07 D
0690826
HERDING G.M.B.H.
C 02 F
B 29 C
0633235
HERHOF UMWELTTECHNIK G.M.B.H.
C 05 F
0644166
IDEM.
04
C 05 F
0705300
HERLING ERWIN
03
C 08 K
C 08 L
0782402
HERMANN A. TRAUTZ SCHMUCKWARENFABRIK
A 44 C
G.M.B.H.
0705762
HERMANN KLAUS-DIETER
B 65 C
0622438
HERMES SCHLEIFMITTEL G.M.B.H. & CO.
C 09 K
C 04 B
0696713
HERRMANN A.G.(KLAUS )
F 24 J
0540036
HERZOG THOMAS
E 04 C
E 04 F
0773914
HESE G.M.B.H.(MASCHINENFABRIK ERNST )
C 05 F
B 01 F
B 30 B
0619853
HESS WILHELM
E 02 D
0678629
IDEM.
E 02 D
0678256
HETTICH G.M.B.H. & CO.(PAUL )
A 47 B
0721039
IDEM.
03
E 05 B
0640306
HEUBL RAINER H.
A 47 D
0612745
HEUMANN PHARMA G.M.B.H.
C 07 D
0731675
HEUSER LOTHAR
A 61 F
G 05 B
G 06 T
G 06 F
0606879
HEWI(HEINRICH WILKE G.M.B.H. )
B 65 F
0606880
IDEM.
E 04 F
0639411
HEWING G.M.B.H.
B 21 C
0651107
IDEM.
E 04 B
F 24 D
F 24 F
0690259
IDEM.
F 16 L
0509654
HEWLETT-PACKARD CY
06
H 04 R
0655128
IDEM.
G 01 J
0667151
HEXAL A.G.
A 61 K
0695177
IDEM.
02
A 61 K
0749304
IDEM.
A 61 K
0412153
HEXCEL CORP.
09
C 08 J
C 08 L
0560892
IDEM.
07
B 32 B
E 04 C
B 29 D
B 31 D
0583090
IDEM.
12
C 08 J
B 29 B
B 29 C
0603177
IDEM.
04
B 29 D
B 31 D
E 04 C
0608240
IDEM.
11
B 32 B
0655165
IDEM.
11
H 01 B
C 09 D
C 08 K
0650935
HEYE(FIRMA HERMANN )
01
C 03 B
0654451
IDEM.
01
C 03 B
0497738
HG COMMERCIALE
F 16 L
0803121
HI-TECH DEVELOPMENTS LTD
09
G 11 B
---------------------------------------------------------------------------- 90
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0775377
HIBON BRUNO
12
H 02 B
0716994
HILGERS A.G.
B 65 G
0576733
HILLE & MULLER
03
F 16 L
B 21 C
0620827
HILLGER KARL
C 07 K
A 61 K
0584762
HILPERT G.M.B.H. & CO.(AUGUST & JEAN )
B 09 B
0628384
HILTI A.G.
01
B 25 D
F 16 B
E 04 F
0634250
IDEM.
04
B 24 D
0638395
IDEM.
B 25 C
0660003
IDEM.
01
F 16 B
0702180
IDEM.
04
F 16 L
0713740
IDEM.
03
B 23 B
B 28 D
F 16 B
0760445
IDEM.
F 16 L
E 04 D
0765707
IDEM.
B 23 B
B 25 D
0388306
HIND HEALTH CARE INC.
01
A 61 L
A 61 K
0764233
HINDERER ULRICH JOHANNES
E 06 B
E 05 F
0665125
HINZ ROLF
B 42 F
0770247
HIRSCH & PARTNER G.M.B.H.
G 06 K
0682775
HISTAGGEN INC.
05
G 01 N
0491951
HITACHI CHEMICAL CO. LTD
08
C 07 D
C 09 B
B 41 M
0707042
IDEM.
03
C 08 L
H 01 L
0640375
HITACHI ZOSEN CORP.
01
B 01 D
0668099
IDEM.
01
B 01 J
B 01 D
0713449
HLADIK HERTA
B 42 F
0766655
HMW-FUGENTECHNIK-VERTRIEB MARIANNE
C 04 B
REHER
0690254
HO-MATIC A.G.
F 16 K
0649623
HOBART CORP.
08
A 47 J
0691506
HOBAS ENGINEERING A.G.
F 16 L
0672820
HOCHTIEF A.G. VORM. GEBR. HELFMANN
E 21 D
0676504
IDEM.
04
E 01 B
0715021
IDEM.
E 01 B
0735189
IDEM.
04
E 01 B
0506945
HODGSON CLAGUE PITMAN
07
C 12 P
C 12 N
A 61 K
0769166
HODL FRITZ
G 06 F
0561183
HOECHST A.G.
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0433846
HOECHST A.G.
C 07 D
0464533
IDEM.
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0489780
IDEM.
11
C 12 N
0497240
IDEM.
04
A 61 K
0503162
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0503421
IDEM.
01
D 01 F
0503561
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0514791
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0517109
IDEM.
01
B 32 B
B 65 D
0548727
IDEM.
04
C 08 G
C 09 D
0550833
IDEM.
A 22 C
0551927
IDEM.
A 61 K
C 07 K
0559084
IDEM.
04
A 22 C
0563796
IDEM.
01
B 32 B
0570849
IDEM.
03
C 07 D
0576970
IDEM.
01
C 07 F
C 08 F
0577990
IDEM.
03
C 07 C
B 01 J
F 28 F
0580008
IDEM.
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0584694
IDEM.
01
C 07 K
A 61 K
0585570
IDEM.
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0606859
IDEM.
D 06 M
C 04 B
D 01 F
0607774
IDEM.
A 61 K
0607775
IDEM.
A 61 K
0607776
IDEM.
A 61 K
0607777
IDEM.
A 61 K
0619329
IDEM.
01
C 08 F
C 09 D
0623466
IDEM.
01
B 41 F
B 41 N
0624595
IDEM.
C 07 J
A 61 K
0624596
IDEM.
03
C 07 J
A 61 K
0629211
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0629636
IDEM.
C 07 K
C 12 P
A 61 K
C 12 N
0631794
IDEM.
A 61 M
0634208
IDEM.
04
B 01 J
C 07 C
0634209
IDEM.
04
B 01 J
C 07 C
0635212
IDEM.
A 22 C
0635523
IDEM.
C 08 F
C 09 D
0638548
IDEM.
04
C 07 C
C 07 D
0638591
IDEM.
01
C 08 F
C 09 D
0647667
IDEM.
05
C 08 G
C 09 D
C 09 J
0657423
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0661153
IDEM.
B 32 B
D 06 N
E 04 D
0662951
IDEM.
C 07 C
C 07 D
0668292
IDEM.
05
C 07 K
0672647
IDEM.
C 07 C
0675093
IDEM.
C 07 C
B 01 J
0678518
IDEM.
03
C 07 D
0680468
IDEM.
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0680948
IDEM.
04
C 07 C
0680977
IDEM.
04
C 08 F
C 09 D
0685456
IDEM.
04
C 07 C
0686627
IDEM.
C 07 C
A 61 K
0687258
IDEM.
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0689549
IDEM.
C 07 K
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0689557
IDEM.
C 08 G
H 05 K
0704536
IDEM.
C 12 P
0705281
IDEM.
03
C 08 F
0710650
IDEM.
C 07 D
0714661
IDEM.
02
A 61 K
91---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0717048
HOECHST A.G.
C 07 K
A 61 K
0727494
IDEM.
C 12 P
0733031
IDEM.
04
C 07 C
0737133
IDEM.
B 41 N
C 23 C
0787112
IDEM.
C 04 B
C 08 K
C 09 J
0804608
IDEM.
C 12 P
C 07 H
A 61 K
0839253
IDEM.
E 06 B
0568916
HOECHST CELANESE CORP.
08
D 05 C
D 04 H
0684942
IDEM.
06
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0679393
HOECHST JAPAN LTD
01
A 61 K
0688428
IDEM.
04
G 01 N
0713144
IDEM.
09
G 03 F
G 03 C
0461039
HOECHST MARION ROUSSEL
09
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0462009
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0465368
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0623140
IDEM.
04
C 07 J
A 61 K
0632017
IDEM.
05
C 07 C
A 61 K
0680967
IDEM.
10
C 07 H
A 61 K
0716093
IDEM.
10
C 07 H
A 61 K
0729749
IDEM.
09
A 61 K
0405425
HOECHST MARION ROUSSEL INC.
08
C 07 D
A 61 K
0417584
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
0438796
IDEM.
08
C 07 D
B 01 J
C 07 B
0452850
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
0468401
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0489379
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0494604
IDEM.
10
C 07 D
0509402
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0538248
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
0560231
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0581106
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0587048
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0594000
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0671388
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0700913
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0562508
HOECHST PHARMACEUTICALS & CHEMICALS
06
C 12 N
C 07 K
G 01 N
K.K.
A 61 K
0465875
HOECHST SCHERING AGREVO G.M.B.H.
11
A 01 H
0476555
IDEM.
A 01 N
0477902
IDEM.
02
C 12 P
0498332
IDEM.
A 01 N
0531716
IDEM.
C 12 N
0574418
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0635996
IDEM.
02
A 01 N
C 07 D
0663913
IDEM.
07
C 07 D
A 01 N
0708758
IDEM.
C 07 D
C 07 C
0714237
IDEM.
A 01 N
0717038
IDEM.
C 07 D
0721299
IDEM.
A 01 N
0723534
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0757679
IDEM.
C 07 D
A 01 N
0755184
HOECHST SCHERING AGREVO(S.A. )
08
A 01 N
0475110
HOECHST TRESPAPHAN G.M.B.H.
B 32 B
B 65 D
0614755
IDEM.
B 32 B
B 65 D
0665101
IDEM.
B 32 B
B 65 D
0694494
IDEM.
B 65 H
0671383
HOECHST(SOC. FRANCAISE )
01
C 07 C
D 06 M
C 11 D
0684385
HOERBIGER VENTILWERKE A.G.
01
F 04 C
F 04 B
0783427
HOERZ ERICH
04
B 62 K
0759106
HOESCH-KRUPP(FRIED. KRUPP A.G. )
E 01 B
0777092
HOF HANS-GEORG
F 26 B
0632238
HOFER HENDRIK
F 24 H
F 28 D
0648982
IDEM.
F 24 D
0628183
HOFFLINGER BERND
G 06 F
0725739
HOFFMANN & CO. ELEKTROKOHLE G.M.B.H.
B 60 L
H 01 R
0656514
HOFFMANN PETER ANDREAS
F 26 B
0269445
HOFFMANN-LA ROCHE A.G.(F. )
03
C 12 Q
0432642
IDEM.
06
G 01 N
0433827
IDEM.
03
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0445796
IDEM.
C 07 K
A 61 K
C 07 C
C 07 D
0451141
IDEM.
11
C 12 Q
0501267
IDEM.
A 61 K
A 23 L
0505012
IDEM.
05
C 12 Q
C 12 P
C 12 N
0506825
IDEM.
08
C 12 N
0514534
IDEM.
04
C 12 Q
0524808
IDEM.
09
C 12 Q
C 12 M
B 01 L
0531638
IDEM.
01
C 07 H
A 61 K
C 12 P
0555739
IDEM.
G 01 N
0568898
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0574758
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0574782
IDEM.
10
G 01 N
0575844
IDEM.
01
C 07 C
C 07 D
A 61 K
C 07 K
0582692
IDEM.
C 07 F
0593868
IDEM.
04
C 07 K
A 61 K
C 08 G
C 07 D
C 07 C
0613502
IDEM.
10
C 12 Q
0629403
IDEM.
A 61 K
0641759
IDEM.
C 07 C
0642828
IDEM.
05
B 01 L
0646576
IDEM.
01
C 07 C
A 61 K
0648735
IDEM.
C 07 C
0648744
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0654467
IDEM.
02
C 07 C
A 61 K
---------------------------------------------------------------------------- 92
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0656353
HOFFMANN-LA ROCHE A.G.(F. )
C 07 D
A 61 K
0657426
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0664116
IDEM.
A 61 K
0671387
IDEM.
04
C 07 C
0684227
IDEM.
06
C 07 C
0691325
IDEM.
C 07 C
0695755
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0709104
IDEM.
03
A 61 M
0722946
IDEM.
C 07 D
0738724
IDEM.
C 07 D
0783371
IDEM.
06
B 01 J
0642007
HOFMANN WERKSTATT-TECHNIK G.M.B.H.
G 01 M
0650042
IDEM.
G 01 M
0647514
HOFSTETTER A.G.(OTTO )
B 29 C
0645786
HOHENLOHER KUNSTSTOFFTECHNIK G.M.B.H. &
H 01 F
B 29 C
CO.
0711449
IDEM.
H 01 F
0779829
HOISS JAKOB
B 01 D
C 02 F
0571627
HOKUEI CO. LTD
08
A 01 C
0711492
HOLAKOVSZKY LASZLO
10
H 04 N
0626913
HOLDEN AMERICA INC.
01
B 60 P
0659170
HOLDERBANK FINANCIERE GLARUS A.G.
C 03 B
B 09 B
B 03 B
0654654
HOLDING A.G. K.K.
G 01 G
0550927
HOLEC HOLLAND N.V.
04
H 01 H
0580217
IDEM.
10
H 02 J
H 02 H
0698898
IDEM.
04
H 01 H
0755564
IDEM.
H 01 H
0764337
IDEM.
H 01 H
0759958
HOLLAND COLOURS N.V.
12
C 09 B
C 09 D
C 09 C
0468597
HOLLAND HEATING B.V.
06
E 04 H
F 24 F
0719225
HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN B.V.
12
B 63 B
0787249
HOLLIS THOMAS J.
07
F 01 P
0573527
HOLMGREN JAN
09
A 61 K
0589380
HOLSCHER WINFRIED K.W.
F 16 B
E 04 B
0768827
HOLT PAUL LINDSAY
09
A 23 N
0608391
HOLTER HEINZ
B 01 D
B 60 H
0715692
HOLTER REGELARMATUREN G.M.B.H. & CO.
F 04 D
F 16 K
K.G.
0658494
HOLVRIEKA NIROTA B.V.
05
B 65 D
0482530
HOLZEL KARL HEINZ
A 61 K
C 12 N
0597068
HOLZGREVE WOLFGANG
G 01 N
C 12 Q
B 03 C
0624713
HOLZMANN A.G.(PHILIPP )
E 21 D
0514144
HOME PRODUCTS CORP.(AMERICAN )
12
C 07 D
C 12 P
A 61 K
0553263
IDEM.
08
C 07 D
0583925
IDEM.
06
A 61 K
0604143
IDEM.
03
A 61 K
0628052
IDEM.
12
C 07 J
A 61 K
0648494
IDEM.
11
A 61 K
0649659
IDEM.
10
A 61 K
0650729
IDEM.
10
A 61 K
0666861
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0711291
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0713490
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
C 07 F
0729457
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
C 07 C
0759912
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0759919
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0767787
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0556401
HOMMA SCIENCE CORP.
01
B 60 B
0496570
HONEYWELL INC.
06
G 05 B
0617806
IDEM.
05
G 05 B
0686209
HOOGOVENS STAAL B.V.
05
C 23 C
0687437
HOPPE A.G.
A 47 K
0742863
IDEM.
03
E 05 B
F 16 B
0625347
HORCHER G.M.B.H.
A 61 G
0715841
IDEM.
A 61 G
0651112
HORIZAL
03
E 04 F
0615047
HORMANN K.G. AMSHAUSEN
E 06 B
E 05 F
0732476
HORMANN K.G. ANTRIEBSTECHNIK
E 05 F
0750725
IDEM.
F 16 G
0771384
IDEM.
E 05 F
0663039
HORMANN K.G. BROCKHAGEN
E 06 B
0729542
IDEM.
E 05 D
0577107
HORMANN K.G. DISSEN
03
E 06 B
0637817
HORST HEIRLER PROJEKTE
G 09 F
A 61 J
0714717
HORST K. LOTZ FEUERSCHUTZBAUSTOFFE
B 22 D
B 23 K
0590283
HORST WITTE ENTWICKLUNGS- UND
B 23 B
B 23 Q
F 16 H
VERTRIEBS-K.G.
0796380
HORSTMANN ULRICH
E 04 D
0677628
HOSLI JAKOB
E 04 H
0634594
HOSOKAWA ALPINE A.G.
F 16 J
0665059
IDEM.
12
B 02 C
0581921
HOSPAL A.G.
07
A 61 M
0602508
HOSTALEN POLYETHYLEN G.M.B.H.
C 08 F
0600080
HOT PEPPER WAX INC.
09
A 01 N
0747344
HOVIONE INTER LTD
01
C 07 C
0568537
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE
02
C 12 N
A 61 K
A 61 F
0689960
HOWARD-LLOYDE ENTERPRISE CO. LTD
04
B 60 Q
0633754
HOWMEDICA INC.
03
A 61 F
0647432
IDEM.
01
A 61 B
0670698
IDEM.
03
A 61 B
0702594
IDEM.
03
B 01 F
A 61 F
B 65 D
A 61 M
0622164
HOWORKA FRANZ
02
B 28 C
0652818
HP-CHEMIE PELZER RESEARCH & DEVELOPMENT 04
B 29 C
B 60 R
C 08 L
LTD
0797700
IDEM.
D 06 N
B 60 N
B 32 B
93---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0717684
HS PRODUCTS A.G. SYSTEMTECHNIK UND
B 60 J
PRODUKTMANAGEMENT
0758958
HSB SELBSTBAUSYSTEME G.M.B.H.
B 44 C
B 44 F
0731056
HSB UMWELTTECHNIK G.M.B.H.
B 67 D
0661016
HSIEH MING LIN
07
A 47 B
F 16 B
0829015
HSP HOCHSPANNUNGSGERATE PORZ G.M.B.H.
G 01 R
0658412
HUBER & SUHNER A.G.
03
B 29 C
0651680
HUBL FRIEDRICH
B 09 B
B 65 F
0544203
HUBNER GUMMI- UND KUNSTSTOFF G.M.B.H.
02
B 61 D
B 60 D
0631890
IDEM.
04
B 60 D
B 62 D
0698514
IDEM.
04
B 60 D
B 61 D
B 62 D
0731763
IDEM.
B 61 D
0638726
HUDSON PRODUCTS CORP.
05
F 04 D
0510784
HUEMER FRANZ X.
03
F 16 L
0571576
HUEMER UNISTRAP-VERPACKUNG(ERNA )
03
B 01 F
B 01 J
0637944
HUENE DONALD R.
03
A 61 B
F 16 B
B 25 B
0752044
HUF(HULSBECK & FURST G.M.B.H. & CO.
E 05 B
K.G. )
0759829
HUG KLAUS-DIETER
B 23 K
H 05 H
0574139
HUGHES AIRCRAFT CY
01
G 01 S
0612567
HUHNE ERWIN DIETER
B 05 B
F 23 D
0728703
HUKAI TOSHIKO
08
C 02 F
0475003
HULS A.G.
C 07 D
C 08 G
0518057
IDEM.
C 08 G
C 08 F
C 08 L
C 08 K
0530454
IDEM.
02
C 07 C
0570681
IDEM.
04
G 01 N
0590270
IDEM.
05
C 08 G
0590467
IDEM.
C 08 J
B 05 D
0607529
IDEM.
C 11 D
0638518
IDEM.
05
C 01 D
C 25 B
0641813
IDEM.
C 08 G
C 08 L
0669353
IDEM.
02
C 08 G
C 09 D
0677536
IDEM.
C 08 F
9 40 4
0683195
IDEM.
04
C 08 J
C 08 K
0697386
IDEM.
C 07 C
C 07 B
0708080
IDEM.
C 07 C
C 07 F
0716072
IDEM.
01
C 07 C
0728517
IDEM.
B 01 D
C 07 D
C 07 C
0761639
IDEM.
C 07 C
0772643
HULS SILICONE G.M.B.H.
C 08 G
C 08 K
0508335
HULSKENS & CO.
B 03 B
0710201
HUNGER WALTER
B 62 D
0566355
HUNTER DOUGLAS INTERNATIONAL N.V.
12
B 29 C
E 06 B
0653539
IDEM.
03
E 06 B
0710329
HUNTLEIGH TECHNOLOGY P.L.C.
08
F 04 B
0710408
IDEM.
07
H 02 K
0554007
HUNTSMAN CORP.
05
C 07 D
0593646
HUNTSMAN PETROCHEMICAL CORP.
12
C 07 C
0600632
HUNTSMAN SPECIALTY CHEMICALS CORP.
08
C 07 C
0604165
IDEM.
07
C 07 C
0565039
HUNZIKER A.G.
A 47 B
0700484
HUOVINEN JARI
03
F 03 D
0737791
HUPPE FORM SONNENSCHUTZ- UND
E 05 D
RAUMTRENNSYSTEME G.M.B.H.
0619090
HUPPE G.M.B.H. & CO.
A 47 K
0644029
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD
09
B 29 C
0645227
IDEM.
08
B 29 C
0653283
IDEM.
01
B 29 C
0656222
HUSS MASCHINENFABRIK G.M.B.H. & CO.
01
A 63 G
K.G.
0544576
HUTCHINSON
10
H 02 P
G 01 D
F 16 F
0560685
IDEM.
08
F 16 H
0606028
IDEM.
11
F 16 L
B 29 C
0622580
IDEM.
06
F 16 L
0687850
IDEM.
08
F 16 L
0702747
IDEM.
05
E 21 B
F 16 L
0709593
IDEM.
05
F 16 F
0709594
IDEM.
07
F 16 F
0721071
IDEM.
09
F 16 F
0721862
HUTCHINSON G.M.B.H.
10
B 60 R
B 60 J
0771599
HUTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE-WERKE
B 22 C
C 08 G
C 08 K
G.M.B.H.
0581201
HUTTENS-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE
B 22 C
G.M.B.H.
0699261
HUTTER FREDERICK
E 04 H
0669953
HUTTERMANN ALOYS
C 08 H
C 08 F
C 12 P
0596436
HUTTINGER MEDIZINTECHNIK G.M.B.H. & CO.
A 61 B
K.G.
0394769
HUTZEN HANS WILHELM
01
C 08 J
C 08 K
0654573
HUWIL-WERKE G.M.B.H. MOBELSCHLOSS- U.
E 05 D
A 45 C
B 60 R
BESCHLAGFABRIKEN
0519140
HYBRINOVA
07
C 07 D
A 01 N
0668094
HYDAC FILTERTECHNIK G.M.B.H.
B 01 D
0751813
IDEM.
01
B 01 D
0756514
IDEM.
03
B 01 D
0774287
IDEM.
B 01 D
0615583
HYDAC TECHNOLOGY G.M.B.H.
F 15 B
E 02 F
0277834
HYDRANAUTICS
05
B 01 D
C 02 F
0637261
HYDRATECH HYDRAULICS INC.
09
B 01 D
0620372
HYDRAULIK TECHNIEK
F 15 B
0695847
HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS S.P.A.
06
E 06 B
0596893
HYDRO SYSTEMS CY
07
F 16 K
0729433
HYDRO 7 INTERNATIONAL
06
B 66 F
0585162
HYDRO-QUEBEC
10
C 08 G
H 01 M
0686111
IDEM.
04
B 62 D
B 60 K
---------------------------------------------------------------------------- 94
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0766882
HYDRO-QUEBEC
09
H 02 K
0663212
HYDROMER INC.
04
A 61 K
0605364
HYDROSTRESS A.G.
F 16 L
0703852
IDEM.
B 28 D
0514489
HYGEIA SCIENCES INC.
01
G 01 N
0800386
HYGIENE ET DE DIETETIQUE(LABORATOIRES
11
A 61 K
D')
0683637
HYGOFORM A/S
06
A 47 K
0710541
HYMMEN(FIRMA THEODOR )
B 30 B
0659198
HYPLAST N.V.
11
C 08 K
A 01 G
C 03 C
I
0705185
I.D. INGENIERIE
01
B 60 R
H 05 K
0631719
I-TEK(S.A. )
01
A 01 K
0630659
IACOB MIHAI
01
A 61 M
0661237
IBBOTT JACK KENNETH
04
C 02 F
0701630
IBC ADVANCED TECHNOLOGIES INC.
10
C 22 B
C 07 D
C 07 F
0686540
IBEG MASCHINEN- UND GERATEBAU G.M.B.H.
B 61 G
B 61 D
0539534
IBF(S.A. INTEGRATED AND FINANCE )
09
B 29 B
0599189
IBSA(S.A. INSTITUT BIOCHIMIQUE )
03
B 65 D
0563786
IBVT(INGENIEURBURO FUR
B 22 D
VERFAHRENSTECHNIK G.M.B.H. )
0802994
ICBT DIEDERICHS
12
D 03 D
0776391
ICBT PERFOJET
01
D 04 H
0637603
ICI AMERICAS INC.
10
C 08 J
C 09 D
0648802
IDEM.
12
C 08 J
C 08 K
0628071
ICKING BERNARD
C 12 C
0611250
ICMA SAN GIORGIO S.P.A.
06
B 29 C
0575998
ICN EAST INC.
10
G 01 N
0636372
ICN PHARMACEUTICALS INC.
12
A 61 K
C 07 H
0630405
ICOS CORP.
04
C 12 N
C 12 P
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0740668
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0599866
ICU MEDICAL INC.
02
A 61 M
0688020
IDC(ISOLATEUR DENOMINATEUR COMMUN )
09
G 21 F
0699067
IDC(S.A. INTERNATIONAL DIFFUSION
09
A 61 G
CONSOMMATEURS )
0633738
IDEA CORP.(THE )
12
A 45 C
B 65 D
G 06 F
0809824
IDEAL-STANDARD G.M.B.H.
G 05 D
0596032
IDEC PHARMACEUTICALS CORP.
05
A 61 K
0506059
IDEMITSU KOSAN CY LTD
07
C 07 C
0509544
IDEM.
08
C 07 D
C 07 C
0580875
IDEM.
01
G 02 B
G 02 F
0591756
IDEM.
11
C 08 F
0612832
IDEM.
07
C 10 M
0437856
IDEMITSU PETROCHEMICAL CO. LTD
04
B 32 B
B 65 D
0452916
IDEM.
07
C 08 F
0461268
IDEM.
05
C 08 F
0496260
IDEM.
08
C 08 J
B 29 C
0497206
IDEM.
01
C 07 C
0525200
IDEM.
10
C 08 J
C 08 G
0544919
IDEM.
09
C 08 F
0575810
IDEM.
08
C 08 G
0595187
IDEM.
01
C 08 L
C 08 K
0630878
IDEM.
03
C 07 C
0685521
IDEM.
12
C 08 L
0738411
IDEOTECH
04
G 09 F
0446273
IDEXX LABORATORIES INC.
10
C 12 P
C 07 K
G 01 N
0624465
IDMATICS(S.A. )
05
B 32 B
B 29 C
0786596
IFREMER(INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE
12
F 04 B
POUR L'EXPLOITATION DE LA MER )
0531298
IGEN INC.
01
G 02 F
G 09 G
H 01 L
G 03 F
H 05 B
0570518
IGEN INTERNATIONAL INC.
11
G 01 N
0601634
IDEM.
10
G 01 N
0566572
IGR ENTERPRISES INC.
04
C 04 B
H 01 M
C 23 C
0519083
IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
09
C 07 D
0563401
IDEM.
05
C 07 C
B 01 J
0626482
IHC HOLLAND N.V.
09
E 02 F
0776261
ILCH HARTMUT H.
04
B 23 K
0705172
ILFORD A.G.
12
B 41 M
0656342
ILLA INTERNATIONAL LTD
08
C 07 C
0670296
IDEM.
10
C 07 C
0603752
ILLBRUCK G.M.B.H.
F 25 D
0508899
ILLINOIS TOOL WORKS INC.
06
B 65 D
0535826
IDEM.
06
B 25 B
B 25 C
0678456
IDEM.
07
B 65 D
0728674
IDEM.
06
B 65 D
0710462
ILLYCAFFE' S.P.A.
04
A 47 J
0653289
ILOMA AUTOMATISIERUNGSTECHNIK G.M.B.H.
B 29 C
B 28 B
0779855
IDEM.
B 29 C
B 28 B
F 16 L
0742754
IMA(INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE
04
B 30 B
S.P.A. )
0766620
IDEM.
05
B 30 B
0660687
IMARX PHARMACEUTICAL CORP.
10
A 61 B
A 61 K
0619708
IMASCO LTD
11
A 24 B
0497143
IMATION CORP.
04
G 03 C
0562386
IDEM.
05
G 03 B
0591747
IDEM.
08
G 03 C
0641444
IMATRAN VOIMA OY
05
G 01 R
0575553
IMCLONE SYSTEMS INC.
12
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0624332
IMHOLD N.V.
03
A 47 C
0647786
IMI NORGREN G.M.B.H.
05
F 15 B
0682639
IMIA DEVELOPMENT A.B.
01
B 67 C
G 01 F
B 65 B
95---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0765546
IML LTD
12
H 04 B
0318296
IMMUNEX CORP.
08
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
G 01 N
0604418
IDEM.
09
C 12 N
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0565512
IMMUNO A.G.
C 12 N
0567448
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0570354
IDEM.
C 12 Q
0570355
IDEM.
C 12 Q
G 01 N
0631786
IDEM.
06
A 61 K
0648510
IDEM.
A 61 M
B 65 D
0669100
IDEM.
A 61 B
A 61 M
0691861
IDEM.
A 61 M
0698665
IDEM.
05
C 12 N
A 61 K
0701612
IDEM.
01
C 12 N
A 61 K
C 07 K
0613379
IMPERIAL CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LTD 08
A 61 K
0679094
IDEM.
03
A 61 K
0375184
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES P.L.C.
01
C 08 L
C 08 K
0420467
IDEM.
02
C 08 L
0429311
IDEM.
01
C 08 K
C 08 L
B 29 D
0442631
IDEM.
03
C 08 G
0479436
IDEM.
01
B 29 C
0480588
IDEM.
05
C 08 G
0620245
IDEM.
05
C 08 J
C 08 K
C 08 G
B 29 D
0684863
IDEM.
06
B 01 D
0690832
IDEM.
05
C 07 C
0690833
IDEM.
05
C 07 C
0695322
IDEM.
08
C 08 J
0697954
IDEM.
03
B 29 C
0705299
IDEM.
07
C 08 J
F 16 L
0708790
IDEM.
09
C 08 G
C 08 J
E 04 B
0723564
IDEM.
09
C 08 J
C 08 G
0726847
IDEM.
08
B 32 B
B 43 L
0726917
IDEM.
05
C 08 F
C 04 B
C 08 K
C 08 L
0733034
IDEM.
09
C 07 C
0743961
IDEM.
07
C 08 G
C 08 L
0746409
IDEM.
06
B 01 J
B 01 D
0746454
IDEM.
07
B 29 C
0750524
IDEM.
05
B 01 J
B 01 D
0759012
IDEM.
06
C 02 F
0766710
IDEM.
10
C 08 J
C 08 L
0768952
IDEM.
10
B 32 B
0772650
IDEM.
05
C 08 L
B 29 C
0787164
IDEM.
08
C 08 J
0809671
IDEM.
10
C 08 J
C 08 G
0796341
IMPERIAL COLLEGE INNOVATIONS LTD
09
C 12 Q
C 12 N
0782534
IMPERIAL TOBACCO LTD
07
B 65 D
0581647
IMPHY(S.A. )
03
C 22 B
C 21 C
0588532
IMPRESS METAL PACKAGING LTD
04
B 21 F
B 23 K
0613000
IMRA EUROPE(S.A. )
04
G 01 N
0649437
IMS(INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE
11
C 08 B
A 01 N
S.R.L. )
0399998
IMS(IONEN MIKROFABRIKATIONS SYSTEME
G 03 F
G.M.B.H. )
0617926
IMT(INTEGRAL MEDIZINTECHNIK A.G. )
A 61 B
B 25 D
0580945
IMZ-FERTIGUNGS- UND VERTRIEBSG.- FUR
01
A 61 C
DENTALE TECHNOLOGIE M.B.H.
0576306
IN-HR
04
G 01 N
F 16 N
0626052
INA ACQUISITION CORP.
05
F 16 L
0672229
IDEM.
05
F 16 L
0609286
INA WALZLAGER SCHAEFFLER OHG
08
F 16 B
0491813
INCITEC LTD
12
A 01 N
0673882
INCO LTD
01
C 01 G
0594269
INCONTROL INC.
07
A 61 N
0543438
INCOTEC B.V.
05
A 01 C
0460058
INCYTE PHARMACEUTICALS INC.
08
A 61 K
0556178
IDEM.
03
A 61 K
0573777
INDENA S.P.A.
10
A 61 K
0625517
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0639936
INDUCTOTHERM CORP.
07
H 05 B
0718179
INDUMAT G.M.B.H. & CO. K.G. TRANSPORT05
B 62 D
UND LAGERSYSTEME
0551776
INDUPLAST(S.A. )
03
B 32 B
E 04 C
0620877
INDUSTRIAL ARTE TECNICA(S.A. )
02
E 01 B
0731894
INDUSTRIAL THERMO POLYMERS LTD
08
F 16 L
B 29 D
0700926
INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.
11
C 07 J
0829334
INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DEL CEMENTO
12
B 28 B
E 04 D
ETERNIT S.A.
0609168
INDUSTRIAS Y ABONOS DE NAVARRA(S.A. )
07
C 05 F
C 05 C
C 05 G
0751725
INDUSTRIE ET SPORT S.A.(SOC. )
08
A 47 C
0703845
INEXA PROFIL A.B.
08
B 23 K
B 63 B
0519148
INFRAMETAL ESTABLISHMENT
B 01 D
0720922
INGA(WERBEMITTEL SPEZIALDRUCKEREI
B 42 D
INGRID GARBAR G.M.B.H. & CO. K.G. )
0660947
INGENIA S.R.L.
08
G 03 B
0453650
INGERSOLL-RAND CY
02
G 01 N
G 01 L
0771394
IDEM.
06
F 04 C
0586072
INLAND STEEL CY
08
B 22 D
0586732
IDEM.
03
B 22 D
0616865
IDEM.
03
B 22 D
0737531
IDEM.
11
B 22 D
0781440
INMED-B.V.
08
G 08 G
0554414
INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA(S.A. )
01
A 61 K
C 12 N
0647655
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
---------------------------------------------------------------------------- 96
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0644897
INNOGENETICS N.V.(S.A. )
09
C 07 K
A 61 K
0673418
IDEM.
05
C 12 N
C 12 P
C 07 K
G 01 N
0689609
IDEM.
08
C 12 Q
0553086
INNOLIFT OY A.B.
01
B 62 B
B 66 F
0646574
INNOTHERA S.A.(LABORATOIRE )
12
C 07 C
C 07 D
0650958
INNOTHERA(S.A. LABORATOIRE )
02
A 61 K
C 07 D
0784467
IDEM.
11
A 61 K
0725961
INNOVA SON S.A.R.L.
05
G 08 B
H 04 L
0763006
INNOVA(S.A. )
08
C 07 C
B 01 D
0768999
IDEM.
10
C 07 C
0382838
INNOVATIVE SOLUTIONS& SUPPORT INC.
04
H 04 N
0565469
INNOVATRON INDUSTRIES(S.A. )
07
G 07 B
G 07 C
G 07 F
0601793
INOAC CORP.
11
C 09 J
C 08 G
0556635
INOEX G.M.B.H.
G 01 S
G 01 N
0643582
INOTEB
08
A 61 K
A 61 M
0752904
IDEM.
08
B 01 D
0658409
INOTEC G.M.B.H. TRANSPORT- UND
B 28 C
B 01 F
FORDERSYSTEME
0716878
IDEM.
01
B 01 F
B 02 C
0800904
IDEM.
B 28 C
0738466
INOTEC(S.A. )
11
A 01 J
0669835
INPHARMA(S.A. )
11
A 61 K
A 23 G
A 23 L
0725587
INPROTEC INTERNATIONAL B.V.
05
A 47 H
0725846
INPT(INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE 03
C 25 D
TOULOUSE )
0781345
INRA(INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
12
C 12 P
AGRONOMIQUE )
0536357
INRIA(INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN 07
G 06 T
INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE )
0539281
INSERM(INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET 12
C 07 D
C 07 C
A 61 K
DE LA RECHERCHE MEDICALE )
0580621
IDEM.
06
C 12 Q
C 12 N
0609310
IDEM.
07
C 07 C
A 61 K
0714266
IDEM.
10
A 61 B
G 10 K
A 61 N
0748214
IDEM.
10
A 61 K
0749498
IDEM.
08
C 12 Q
0750635
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
0763136
IDEM.
12
C 12 Q
C 12 N
0660717
INSITE VISION INC.
03
A 61 K
0762844
INSTA-HEAT INC.
11
A 47 J
0546046
INSTANCE DAVID JOHN
12
G 09 F
B 31 D
0628405
IDEM.
06
B 31 D
G 09 F
0628941
IDEM.
04
G 09 F
B 31 D
0407561
INSTANT VIDEO TECHNOLOGIES INC.
12
H 04 N
0616231
INSTITUT FUR BIOMEDIZINISCHE TECHNIK
G 01 S
A 61 B
UND MEDIZINISCHE INFORMATIK DER
UNIVERSITAT UND ETH ZURICH
0632930
INSTITUT FUR MIKROELEKTRONIK STUTTGART
H 01 L
0756536
INSTITUT FUR VERBUNDWERKSTOFFE G.M.B.H.
B 29 B
0728189
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
01
C 12 G
A 23 L
AGRONOMIQUE
0749498
INSTITUT PASTEUR DE LILLE
08
C 12 Q
0591024
INSTITUT TEXTILE DE FRANCE
07
A 01 N
C 08 F
D 06 M
0656169
INSTITUTE FOR RADIOLOGICAL IMAGE
09
H 05 B
C 09 K
G 21 K
SCIENCES INC.
G 01 T
0670908
INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 08
C 12 P
C 07 K
G 01 N
C 07 H
C 12 N
0481214
INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND
06
C 07 F
A 61 K
BIOCHEMISTRY OF THE ACADEMY OF SCIENCES
OF THE CZECH REPUBLIC
0482077
INSTITUTE OF TECHNOLOGY(MASSACHUSETTS ) 10
C 12 P
C 12 N
0487632
IDEM.
03
A 61 K
0555380
IDEM.
12
G 06 K
0663825
IDEM.
08
A 61 K
0744089
IDEM.
09
H 01 S
0686141
INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA E
12
C 07 C
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
0724653
INSTITUTTET FOR PRODUKTUDVIKLING
02
C 23 C
C 25 D
0638662
INTEC(ITALIA INTERNATIONAL ENVIRONMENT
07
C 23 F
TECHNOLOGY S.R.L. )
0733533
INTEGRAL VERKEHRSTECHNIK A.G.
B 61 D
B 60 J
0692046
INTEGRATED PAVING CONCEPTS INC.
09
E 01 C
0748135
INTELCOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
10
H 04 Q
0637674
INTELLECTUAL TRADE CY(S.A. )
04
E 06 B
0634075
INTELLIGENT INSTRUMENTS CORP.
01
H 04 N
0672106
INTERBREW(S.A. )
11
C 12 C
0808248
INTERCONTINENTAL CHEMICAL CORP.
10
B 41 F
0380651
INTERFACE INC.
03
B 32 B
0648669
INTERMARINE S.P.A.
08
B 63 B
B 63 H
0398693
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
09
G 06 F
0398694
IDEM.
09
G 06 F
0398695
IDEM.
09
G 06 F
0398697
IDEM.
09
G 06 F
0400841
IDEM.
09
G 06 F
0518504
IDEM.
07
G 06 F
0571104
IDEM.
01
H 04 B
H 04 Q
0571827
IDEM.
11
A 61 B
0586321
IDEM.
05
H 01 L
0588472
IDEM.
11
G 06 F
0605868
IDEM.
11
G 06 F
0605875
IDEM.
11
G 06 F
0665647
IDEM.
08
H 03 K
H 01 P
0675434
IDEM.
12
G 06 F
0774136
IDEM.
06
G 06 F
0484652
INTERNATIONAL COMPUTERS LTD
07
G 06 F
97---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0503765
INTERNATIONAL COMPUTERS LTD
07
G 06 F
H 04 L
0518466
IDEM.
06
G 06 F
0540161
IDEM.
05
G 06 F
0541216
IDEM.
04
G 06 F
0549104
IDEM.
05
G 06 F
0555587
IDEM.
06
G 06 F
0599504
IDEM.
12
G 06 F
0607823
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
09
G 07 F
A 63 F
0744786
IDEM.
12
H 01 Q
G 07 F
H 04 B
0530328
INTERNATIONAL LUBRICANTS INC.
12
C 10 M
C 07 F
0716635
INTERNATIONAL PAPER CY
11
B 44 C
D 21 H
B 32 B
0797789
IDEM.
11
G 03 C
C 07 D
0574372
INTERNATIONAL SANITARY WARE MFG CY(S.A. 08
E 03 C
A 47 K
)
0588695
INTERNATIONALE DES JEUX
05
G 06 K
G 07 B
H 04 N
0563030
INTERNORM FENSTER A.G.
E 06 B
0736033
INTERNUTRIA INC.
09
C 07 H
A 61 K
A 23 L
0625793
INTERPET LTD
09
H 01 J
C 09 K
0639584
INTERPHARM LABORATORIES LTD
04
C 07 K
C 07 H
G 01 N
0618071
INTERPLAST S.R.L.
09
B 32 B
0613571
INTERUNIVERSITAIR MICROELEKTRONICA
07
G 02 F
H 01 S
CENTRUM VZW
0682814
IDEM.
01
H 01 L
H 03 K
0732144
INTEVEP(S.A. )
06
B 01 F
0606376
INTROGENE B.V.
05
C 12 N
A 61 K
0557440
INVACARE CORP.
07
B 62 B
A 61 G
0598309
INVERNI DELLA BEFFA S.P.A.
01
A 61 K
0504256
IONIC FUEL TECHNOLOGY INC.
06
B 05 B
0502100
IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH
01
A 61 K
FOUNDATION INC.
0607288
IP-TEC A.B.
09
G 01 N
0662677
IPAM(S.A. )
03
G 09 F
0758300
IPC TECHNOLOGIES INC.
12
B 44 F
E 04 F
0689785
IRAUSA LOIRE(S.A. )
08
A 47 C
0783290
IRION ERHARD
A 61 H
A 47 K
0662987
IRIS(INSTITUT DE RECHERCHES ET
03
C 08 L
C 08 J
A 61 K
D'INNOVATIONS SCIENTIFIQUES )
0519970
IRO A.B.
09
D 03 D
B 65 H
0658507
IDEM.
02
B 65 H
D 03 D
D 04 B
0672204
IDEM.
D 03 D
0719354
IDEM.
04
D 03 D
B 65 H
0740713
IDEM.
04
D 03 D
0741809
IDEM.
09
D 03 D
0742779
IDEM.
01
B 65 H
D 03 D
0542885
IRON CARBIDE HOLDINGS LTD
12
C 22 B
C 01 B
C 21 B
0552097
IRSID SNC
03
C 25 D
0748419
ISAD ELECTRONIC SYSTEMS G.M.B.H. & CO.
F 02 N
H 02 K
K.G.
0770603
ISAGRO RICERCA S.R.L.
09
C 07 D
A 01 N
0679263
ISAKSEN PER-ARNE
07
G 01 S
0634535
ISCOM S.R.L.
12
E 04 D
0568088
ISHIDA CO. LTD
06
G 07 B
B 65 C
0598515
ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD
10
A 01 N
0633064
IDEM.
12
B 01 J
0649816
IDEM.
07
C 01 G
C 09 C
0717734
IDEM.
11
C 07 D
0604219
ISHIKAWAJIMA-HARIMA JUKOGYO K.K.
05
E 04 B
E 04 H
F 16 B
0661512
IDEM.
03
F 28 F
0689475
ISIS INNOVATION LTD
01
B 01 D
0503002
ISIS PHARMACEUTICALS INC.
03
C 12 Q
C 07 H
A 61 K
G 01 N
0517859
IDEM.
07
A 61 K
C 12 Q
C 07 H
0730838
ISOLIT - BRAVO SPOL.S R.O.
A 47 J
0691903
ISOSPORT VERBUNDBAUTEILE G.M.B.H.
B 29 C
0729413
IDEM.
B 41 M
0793758
ISOTEC FRANCHISE-SYSTEME G.M.B.H.
E 04 B
0577808
ISOVER SAINT-GOBAIN
03
D 04 H
0583792
IDEM.
01
C 03 B
0652331
IDEM.
03
E 04 B
B 32 B
0662932
IDEM.
06
C 03 B
0682161
IDEM.
07
E 04 D
0714382
IDEM.
04
C 03 C
0721432
IDEM.
09
C 03 C
0729445
IDEM.
07
C 04 B
0598864
ISOVOLTA OSTERREICHISCHE
C 08 J
B 29 B
ISOLIERSTOFFWERKE A.G.
0604454
ISP INVESTMENTS INC.
10
C 08 K
C 08 L
A 61 K
0705063
IDEM.
04
A 23 L
C 12 H
0670352
ISPO G.M.B.H.
C 09 D
0741272
IST STRAHLENTECHNIK METZ G.M.B.H.
F 26 B
0790895
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
09
B 42 D
STATO
0644283
ITA S.P.A.(INDUSTRIE TESSILI AVIANESI - 10
D 02 G
)
0585998
ITALCEMENTI S.P.A.
11
C 04 B
0737108
IDEM.
05
B 02 C
0768990
IDEM.
12
C 04 B
0563017
ITALDIS INDUSTRIA S.P.A.
10
G 07 C
G 07 F
E 06 B
0566018
ITALFARMACO S.P.A.
08
C 07 D
A 61 K
0552118
ITECA(INNOVATIONS TECHNIQUES APPLIQUEES 03
E 04 H
- )
0819350
ITERATED SYSTEMS INC.
12
H 04 N
G 06 T
0602510
ITOCHU FINE CHEMICAL CORP.
03
A 62 D
B 01 D
0749358
ITSAC N.V. TRADING AS INNOVATIE
08
B 05 B
B 67 D
PACKAGING
0704015
ITT AUTOMOTIVE ELECTRICAL SYSTEMS INC.
09
E 05 B
B 60 R
---------------------------------------------------------------------------- 98
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0706464
ITT AUTOMOTIVE ELECTRICAL SYSTEMS INC.
10
B 60 S
0673340
ITT AUTOMOTIVE EUROPE G.M.B.H.
B 65 D
0640194
ITT INDUSTRIES INC.
10
F 16 H
0677661
ITT RICHTER CHEMIE-TECHNIK G.M.B.H.
F 04 D
F 16 J
0799083
ITU(INGENIEURGEMEINSCHAFT TECHNISCHER
B 01 D
UMWELTSCHUTZ G.M.B.H. )
0711208
ITW INDUSTRIE G.M.B.H.
B 05 C
B 05 D
0546667
IVY HILL CORP.
07
G 11 B
0565113
IWASAKI ELECTRIC CO. LTD
12
H 01 J
0655308
IXTLAN A.G.
07
B 29 C
0736173
IXTREM(S.A. )
04
G 01 N
0755537
I2 TECHNOLOGIES INC.
12
G 06 F
0776506
IDEM.
12
G 06 F
0776507
IDEM.
12
G 06 F
0776508
IDEM.
12
G 06 F
0776509
IDEM.
12
G 06 F
J
0625113
J.P. DEVELOPPEMENT
11
B 65 D
0768635
J.P.N. FIXATIONS(S.A. )
12
G 09 F
0641518
JACCARD ANDRE R.
07
A 22 C
0704049
JACOB ELEKTRONISCHE MESS- UND
02
G 01 F
REGELGERATE G.M.B.H.
0756770
JACOB G.M.B.H. ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 03
H 02 G
0780944
IDEM.
H 02 G
0737092
JACOBI SYSTEMTECHNIK G.M.B.H.
B 01 D
0607112
JACOBS JACOBUS
07
E 04 C
0702587
JACQUELINE PATRICK
01
A 63 F
0562645
JAEGER G.M.B.H. & CO. K.G.(ERICH )
H 01 R
0616792
JAEGER G.M.B.H.(ERICH )
A 61 B
G 01 F
0497870
JAFFE RUSSELL M.
09
G 01 N
C 12 Q
B 01 L
0712797
JAGER SEBASTIAN
01
B 65 G
0663820
JAGOTEC A.G.
05
A 61 K
0517989
JAHLEEL CORP.
03
G 03 C
0730771
JAICO
04
G 08 B
0865147
JAKOB KARL
H 02 K
H 02 P
F 04 D
0527982
JAKOUBOVITCH ALBERT
08
H 01 G
0677663
JANI-JACK LTD
11
F 16 B
0626816
JANOUSCHEK HEINZ
A 45 F
0674324
JANSEN A.G.
H 01 B
0465535
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
06
C 08 B
0539421
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0630228
IDEM.
02
A 61 K
C 07 D
0632717
IDEM.
07
A 61 K
C 07 D
0697019
IDEM.
02
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0715495
IDEM.
03
A 01 N
0759741
IDEM.
12
A 61 K
0642933
JAPAN A/S REPRESENTED BY
05
B 41 M
B 44 F
B 42 D
DIRECTOR-GENERAL PRINTING BUREAU
MINISTRY OF FINANCE
0751160
JAPAN POLYOLEFINS CO. LTD
12
C 08 F
0715826
JAPAN STEEL WORKS LTD(THE )
01
A 47 J
0544304
JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO. LTD
02
C 08 F
C 08 C
0554404
IDEM.
09
B 32 B
C 08 F
C 08 G
0785959
IDEM.
12
C 08 F
C 03 C
0691083
JAPAN TOBACCO INC.
12
A 24 B
0687888
JASON ENGINEERING(S.A. )
12
F 42 C
0682824
JDP INNOVATIONS INC.
07
H 02 J
0642324
JEANS EDWARD LEWIS
04
A 61 G
0661460
JEANTIL(S.A. )
04
F 15 B
0569020
JEHL HANS-JURGEN
F 17 C
0713880
JENAPHARM G.M.B.H. & CO. K.G.
C 07 J
0768316
IDEM.
C 07 J
A 61 K
0770388
IDEM.
A 61 K
0780397
IDEM.
C 07 J
A 61 K
0639293
JENOPTIK A.G.
H 01 L
0642697
IDEM.
H 01 L
0709611
JESCHKE IMMANUEL
F 16 L
0646421
JET SERVICES
01
B 07 C
0638198
JEUMONT INDUSTRIE
06
G 21 C
0693753
IDEM.
06
G 21 C
0768948
JIFFY PACKAGING CY LTD
10
B 31 D
B 65 D
0795063
JIMENEZ ANTONIO
07
E 04 B
E 04 H
0601331
JK(JOSEF KRATZ G.M.B.H. )
A 61 N
0542979
JOANNY FABIENNE
03
A 61 K
0640452
JOCKER G.M.B.H.(EDUARD )
01
B 28 D
0762859
JOHN CHRISTINE
01
A 61 F
0629848
JOHN HEATHCOAT & CY LTD
11
G 01 N
0507852
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY(THE )
04
C 12 Q
C 12 P
G 01 N
C 07 H
A 61 K
C 07 K
0575522
JOHNSON & JOHNSON
05
C 07 K
0511712
JOHNSON & JOHNSON CLINICAL DIAGNOSTICS
03
C 12 Q
INC.
0594260
IDEM.
03
C 12 Q
B 01 L
0620282
IDEM.
01
C 12 P
C 12 Q
C 07 H
0635712
IDEM.
01
G 01 N
B 01 L
0494112
JOHNSON & JOHNSON INC.
04
A 61 F
0625602
IDEM.
09
D 04 H
A 61 F
0541390
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL INC.
07
A 61 L
0541391
IDEM.
06
C 08 G
A 61 L
0567234
IDEM.
12
A 61 K
0575090
IDEM.
04
A 61 F
A 61 L
0640332
IDEM.
10
A 61 F
0656192
JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL INC.
03
A 61 B
0657138
IDEM.
07
A 61 B
99---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0696909
JOHNSON & JOHNSON PROFESSIONAL INC.
11
A 61 F
0528664
JOHNSON & JOHNSON VISION PRODUCTS INC.
05
B 29 D
B 29 C
0553959
IDEM.
04
G 02 C
0601846
IDEM.
07
G 02 C
0604174
IDEM.
07
G 01 M
0604179
IDEM.
07
G 01 M
0605990
IDEM.
07
G 01 M
0607692
IDEM.
07
G 01 M
0611781
IDEM.
06
C 08 F
G 02 B
0686564
IDEM.
09
B 65 C
0792171
JOHNSON & SON INC.(S.C. )
06
A 61 L
0637926
JOHNSON JIMMIE L.
12
A 47 G
B 65 D
0577291
JOHNSON MATTHEY P.L.C.
04
H 01 M
0736921
IDEM.
07
H 01 M
C 25 B
0766643
IDEM.
12
C 01 B
B 01 J
H 01 M
0634264
JOMAR CORP.
07
B 29 C
0705203
JONES W. CHARLES
08
B 65 D
B 65 B
0716624
JONITZ GERHARD
B 01 D
C 02 F
B 01 J
E 03 B
0634039
JONSSON TOMMY
02
G 07 C
0775002
JORGEN KRUUSE A/S
11
A 63 F
0699559
JOSIC ANTE
B 60 Q
0634238
JOST G.M.B.H. + CO. K.G.
B 22 C
0675029
JOST INTERNATIONAL
09
B 60 S
0665709
JOSWIG HELMUT
A 01 G
0665709
JOSWIG SIEGFRIED
A 01 G
0656035
JOUETS BO-JEUX TOYS INC.
10
C 08 L
B 44 C
A 63 H
0696020
JOURNOMAT A.G.
G 07 F
0587476
JOUVENET(SOC. CIVILE )
03
A 61 K
0746364
JOUVIN JEAN-LUC
05
A 61 M
0604794
JSP CORP.
04
C 08 J
0616005
IDEM.
02
C 08 J
C 08 L
0621239
JUDO WASSERAUFBEREITUNG G.M.B.H.
C 02 F
B 01 J
9 30 4
5 80
0635304
IDEM.
B 01 J
A 47 L
C 02 F
0731313
IDEM.
F 17 D
G 01 F
G 01 M
0654994
JUERGENS UWE R.
A 61 K
0670687
JUKOVA OY
01
A 47 C
0496373
JULICH G.M.B.H.(FORSCHUNGSZENTRUM )
C 12 P
C 07 C
C 07 K
0656817
IDEM.
B 09 B
B 01 D
C 02 F
0675761
IDEM.
B 01 J
B 01 D
0728294
IDEM.
G 01 B
G 01 N
0734519
IDEM.
G 01 N
0739233
IDEM.
B 01 D
G 21 G
0779840
IDEM.
B 03 D
C 02 F
0563867
JUNEMANN BERNWARD
G 09 F
0675920
JUNG G.M.B.H.(METRAPLAST H. )
C 08 L
B 29 C
0753029
JUNGBUNZLAUER LADENBURG G.M.B.H.
C 09 C
C 09 D
0653478
JUNGK KLAUS
C 10 J
C 10 B
0744117
JUNKER G.M.B.H.(OTTO )
H 05 B
0752194
IDEM.
H 05 B
0765591
IDEM.
H 05 B
0504331
JUNKERS JOHN K.
07
B 25 B
0593742
IDEM.
09
F 16 B
B 23 P
0658330
JURA ELEKTROAPPARATE A.G.
A 47 J
0666451
IDEM.
F 22 B
0716605
JURENITSCH JOHANN
A 61 K
0804344
JUST G.M.B.H. & CO. K.G.(TRODAT-WERKE
B 41 K
WALTER )
0618906
JUVANTIA PHARMA LTD(OY )
04
C 07 D
A 61 K
K
0469612
K & T HANDELS- U. UNTERNEHMENSBERATUNGS
A 47 B
G.M.B.H.
0621394
KABA GALLENSCHUTZ G.M.B.H.
E 06 B
0655546
IDEM.
05
E 06 B
0658680
IDEM.
01
E 06 B
0637663
KABA GEGE G.M.B.H.
04
E 05 B
0530861
KABARA JON JOSEPH
09
A 61 K
0707749
KABELDON A.B.
08
H 02 G
0757645
KAEFER ISOLIERTECHNIK G.M.B.H. & CO.
03
B 63 B
K.G.
0681548
KAESER CHARLES
09
B 65 D
0715826
KAGOME CO. LTD
01
A 47 J
0648193
KAIBEL & SIEBER G.M.B.H.
C 02 F
B 60 S
MASCHINENFABRIK
0571192
KAISER AEROSPACE & ELECTRONICS CORP.
07
G 02 B
H 04 N
0642325
KALB IRVIN M.
01
A 61 F
0655901
KALDEWEI G.M.B.H. & CO.(FRANZ )
A 61 H
0718198
KALLFASS VERPACKUNGSMASCHINEN G.M.B.H.
B 65 B
& CO.
0808208
KALSEP LTD
09
B 01 D
0853753
KAMO WARMETECHNISCHE G.M.B.H.
G 01 F
0696715
KANAI MASAO
03
F 26 B
B 01 F
0758436
KANALTEC A.G.
F 16 L
0712838
KANEBO LTD
11
C 07 C
A 61 K
0268287
KANEGAFUCHI KAGAKU KOGYO K.K.
03
C 08 L
0339618
IDEM.
08
C 07 C
0427293
IDEM.
03
C 09 D
0439692
IDEM.
03
C 08 J
0480069
IDEM.
12
C 08 F
C 08 L
0489918
IDEM.
12
C 08 L
C 09 D
0515698
IDEM.
07
C 12 P
C 12 N
0532048
IDEM.
08
C 08 G
C 08 L
C 08 K
0565078
IDEM.
03
C 08 L
C 08 G
C 08 K
---------------------------------------------------------------------------- 100
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0616841
KANEGAFUCHI KAGAKU KOGYO K.K.
12
B 01 J
A 61 K
0630953
IDEM.
12
C 09 K
C 08 J
C 09 D
0587257
KANKER INSTITUUT(VERENIGING HET
06
B 04 B
NEDERLANDS )
0688392
KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S(V. )
01
E 05 F
0742866
IDEM.
06
E 06 B
0600439
KAO CORP.
10
A 23 K
0638236
IDEM.
09
A 01 N
0689477
IDEM.
10
B 01 J
C 07 C
0609164
KAOLINS D'ARVOR(S.A. )
07
B 01 D
0647482
KARAGOUNIS MOSCHOS
11
B 09 B
B 30 B
0683696
KARCHER G.M.B.H. & CO.(ALFRED )
B 05 B
0688952
IDEM.
F 04 B
0718957
IDEM.
02
H 02 K
F 04 D
F 04 C
F 04 B
0762941
IDEM.
B 05 B
B 08 B
0764059
IDEM.
B 08 B
F 04 B
0781386
IDEM.
F 16 L
0538754
KARLSRUHE G.M.B.H.(FORSCHUNGSZENTRUM )
01
A 61 K
G 01 N
0647481
IDEM.
05
B 09 B
0668995
IDEM.
01
G 01 L
G 03 F
G 01 D
F 04 B
F 16 K
0689213
IDEM.
05
H 01 F
0691663
IDEM.
04
H 01 F
0758917
IDEM.
03
B 01 F
0758918
IDEM.
B 01 F
B 01 J
0769141
IDEM.
G 01 N
0804634
IDEM.
C 23 C
0680297
KARLSSON KJELL
01
A 61 F
A 61 M
0775129
KARO BIO A.B.
10
C 07 D
A 61 K
0638315
KARSANOV NIKOLAI VASILIEVICH
A 61 K
0648500
IDEM.
A 61 K
0581270
KASPAR ERNST
F 15 B
0620132
IDEM.
B 60 G
B 60 K
0710584
KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK G.M.B.H.
B 60 P
0704187
KATO MFG CORP. LTD
07
A 47 J
A 47 G
0483104
KATSCHNIG HELMUT
A 61 L
0710578
KATZBACH G.M.B.H.(KUNSTSTOFFWERK )
B 60 J
B 60 R
0746519
KAUFLER(S.A. )
01
B 65 G
B 07 C
B 07 B
0680393
KAUFMAN SYDNEY M.
07
B 22 F
C 21 D
0624442
KAUFMANN G.M.B.H. & CO. K.G.
B 28 D
0623757
KAUTEX TEXTRON G.M.B.H. & CO. K.G.
F 16 B
0658415
IDEM.
B 29 C
0668222
IDEM.
B 65 D
0705149
IDEM.
B 05 D
C 08 J
0708069
KAWASAKI REFRACTORIES CO. LTD
09
C 04 B
C 03 C
F 27 D
0548868
KAWASAKI STEEL CORP.
09
C 21 C
0559899
IDEM.
11
C 22 C
B 21 B
B 22 D
B 32 B
0608513
IDEM.
08
B 32 B
C 23 C
0698670
IDEM.
09
C 22 C
B 21 B
B 22 D
0708069
IDEM.
09
C 04 B
C 03 C
F 27 D
0832988
IDEM.
04
C 22 B
0578455
KAYSERSBERG PACKAGING(S.A. )
10
B 65 D
B 32 B
0688222
KEELE UNIVERSITY
05
A 61 K
0758983
KEG SERVICES LTD
08
B 65 D
0555724
KEG
A 61 L
SONDERABFALL-ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H.
0611246
KELLER ERNST
E 05 B
0618418
KELLER G.M.B.H.
F 26 B
F 27 D
0676605
IDEM.
F 26 B
0670187
KELLER GRUNDBAU G.M.B.H.
B 09 B
0589230
KELLOGG CY(THE M.W. )
08
F 28 F
B 01 D
0692188
KELLY WANDA MARY
10
A 01 K
0604713
KELSEY-HAYES CY
11
G 01 L
0711980
KEM KUPPERS ELEKTROMECHANIK G.M.B.H.
G 01 F
0715603
KEMIRA OY
11
C 02 F
0715604
IDEM.
12
C 02 F
0804108
KEMMLIT BAUELEMENTE G.M.B.H.
A 47 B
0538917
KENDALL CY(THE )
03
A 61 F
0712343
KENNAMETAL HERTEL A.G. WERKZEUGE +
B 23 B
HARTSTOFFE
0745012
IDEM.
B 23 C
0796162
IDEM.
B 23 B
0549584
KENNAMETAL INC.
07
B 23 B
C 23 C
0587786
IDEM.
09
B 23 C
B 23 B
0625932
IDEM.
07
B 23 B
0640021
IDEM.
08
B 23 B
0697938
IDEM.
06
B 24 D
B 23 P
C 04 B
0710517
IDEM.
11
B 23 B
0719194
IDEM.
06
B 23 B
0734298
IDEM.
04
B 23 B
0742742
IDEM.
09
B 23 B
0775032
IDEM.
04
B 23 B
0240137
KENRICH PETROCHEMICALS INC.
08
C 08 F
C 08 G
0664687
KENSEY NASH CORP.
04
A 61 B
0599881
KEPPLER BERNHARD
05
C 07 F
A 61 K
0751022
KEPPLER G.M.B.H. FAHRZEUGBAU
05
B 60 J
0675236
KERAMAG(KERAMISCHE WERKE A.G. )
E 03 D
0712597
IDEM.
A 47 K
E 03 C
0682766
KERMI G.M.B.H.
F 24 D
0710802
IDEM.
F 24 D
0777093
IDEM.
F 28 D
0602925
KERR GROUP INC.
03
B 65 D
0631019
KESSEL BERNHARD
E 02 D
E 03 F
101---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0703098
KESSELS G.M.B.H.
B 44 B
0775079
KETTEN WULF G.M.B.H. GELENKKETTEN UND
B 66 B
B 65 G
KETTENRADERFABRIK
0837817
KETTERER KLAUS
B 63 B
B 63 H
0711492
KEZI LASZLO
10
H 04 N
0623424
KGS DIAMIND HOLDING B.V.
01
B 24 D
0613732
KHS MASCHINEN- UND ANLAGENBAU A.G.
B 07 C
G 01 N
0695704
IDEM.
B 65 G
0705788
IDEM.
B 67 C
0736467
IDEM.
B 65 G
0658529
KIDRON AGROCHEM LTD
12
C 05 D
C 05 G
0749042
KIESER DRUCKEREI G.M.B.H. & CO.
G 03 D
K.G.(PAUL )
0672485
KIHN
04
B 21 K
0704015
KIKLY NED LEWIS
09
E 05 B
B 60 R
0554565
KIMBERLY-CLARK G.M.B.H.
A 61 F
0741537
IDEM.
05
A 47 K
0338393
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.
10
C 08 L
C 08 K
A 61 L
0493728
IDEM.
07
D 04 H
D 01 D
A 61 F
0495516
IDEM.
04
A 61 F
0530517
IDEM.
06
C 08 J
A 61 L
C 08 F
0532034
IDEM.
11
A 61 F
0532035
IDEM.
04
A 61 F
0548714
IDEM.
04
A 61 F
0549988
IDEM.
06
A 61 F
0567792
IDEM.
01
A 61 F
0596532
IDEM.
07
A 61 F
B 32 B
0598413
IDEM.
01
A 61 F
A 61 L
B 32 B
0603748
IDEM.
07
D 06 B
0604737
IDEM.
06
D 04 H
0644130
IDEM.
05
B 65 D
A 47 K
0663934
IDEM.
07
C 08 K
C 08 L
D 01 F
D 04 H
C 08 J
0668152
IDEM.
12
B 31 F
A 47 K
D 21 F
0664554
KIMURA MITSUTERU
12
H 01 J
H 01 L
0598899
KINERTON LTD
09
C 07 K
0417586
KINKEL JOACHIM
C 07 F
B 01 J
C 01 B
C 08 G
C 07 H
0569955
KINKEL WERNER-HELMUT
B 32 B
B 60 J
0701497
KIPPE MICHAEL
B 23 B
0596906
KIRCHBERG KARL
B 65 D
B 31 C
0776261
KIRCHNER EDUARD
04
B 23 K
0609738
KIRSCH AXEL
A 61 F
A 61 L
0564411
KIRSTEN KABELTECHNIK A.G.
H 01 R
0600675
KISSEI PHARMACEUTICAL CO. LTD
07
C 07 D
A 61 K
0667914
KITASATO INSTITUTE(THE )
07
C 12 P
C 07 D
C 12 N
0574820
KKW(KULMBACHER KLIMAGERATE-WERK
01
F 24 H
G.M.B.H. )
0711226
KLABAL MILOSLAV
B 60 C
0790901
IDEM.
B 60 C
0584729
KLAPPERICH LEO
01
B 23 B
0726997
KLAUS BAU-TECHNIK G.M.B.H.
E 04 G
G 01 B
0624057
KLEINE MASCHINENFABRIK G.M.B.H. &
A 01 D
CO.(FRANZ )
0742625
KLEINHUIS G.M.B.H. & CO. K.G.(HERMANN )
H 02 G
0594581
KLEMKE RUDOLF ERICH
07
C 07 J
A 61 K
0685631
KLEMM BOHRTECHNIK G.M.B.H.(G. )
E 21 B
0703344
KLENK GOTTLIEB
E 06 B
E 05 F
0705300
KLESZCZEWSKI JACEK
03
C 08 K
C 08 L
0804336
KLETT(FIRMA ALFRED )
B 31 B
0573601
KLIGMAN ALBERT M.
10
A 61 K
0738256
KLINGE PHARMA G.M.B.H.
04
C 07 C
0703855
KLOBER JOHANNES
B 29 C
E 04 D
0715671
IDEM.
12
E 04 D
0797486
KLOCKNER ALBRECHT
B 21 F
0566940
KLOCKNER CRA PATENT G.M.B.H.
07
C 21 C
B 22 D
0614835
KLOCKNER HANSEL TEVOPHARM B.V.
07
B 65 G
B 65 B
0801804
KLOCKNER-MOELLER G.M.B.H.
H 01 H
0760641
KLOPF MICHAEL
A 61 F
0789532
KLOTH BERND
A 61 B
B 01 L
0638779
KLUTHE G.M.B.H.(CHEMISCHE WERKE )
F 26 B
0557912
KM EUROPA METAL A.G.
C 23 G
C 11 D
0632223
IDEM.
F 16 L
F 24 J
F 28 F
G 01 M
0765130
KNAPP G.M.B.H.(FRIEDRICH )
A 47 B
E 04 B
0601301
KNAPPE HOLGER
B 01 D
0771263
KNAUER G.M.B.H. & CO. K.G.(SYSTEC
B 29 C
ENGINEERING )
0776153
KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE
H 05 K
C 04 B
K.G.(GEBR. )
0665195
KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE K.G.(GEBR.
C 04 B
)
0619638
KNOERZER KARL-HEINZ
H 02 K
0667860
KNOLL A.G.
08
C 07 D
A 61 K
0667866
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0684839
IDEM.
A 61 K
0707570
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0715620
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
0772584
IDEM.
C 07 C
0566717
KNOLL MEINHARD
02
G 01 N
0809554
KNOLLINGER HORST
B 22 D
B 28 B
C 04 B
0575935
KNORR-BREMSE A.G.
B 61 H
0263668
KNORR-BREMSE SYSTEMS FOR COMMERCIAL
01
B 60 T
VEHICLES LTD
0667093
KNOWLES ELECTRONICS CY
01
H 04 R
0563866
KOBE SEIKO SHO K.K.
09
B 23 K
---------------------------------------------------------------------------- 102
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0590623
KOBE SEIKO SHO K.K.
08
B 23 K
0733232
KOBOLD KLAUS JOSEF
G 05 D
G 01 F
0760787
KOBUSCH FOLIEN G.M.B.H.
B 65 D
0386961
KOCH (CYPRUS) LTD
10
B 01 D
0599448
KOCH INDUSTRIES INC.
04
B 41 M
C 07 C
0686104
KOCH INNOVATIONS INC.
05
B 60 S
F 16 F
0659968
KOCH KOBENHAVN A/S(J.H. )
04
E 05 D
0641407
KOCH MARMORIT G.M.B.H.
E 01 B
0745588
IDEM.
03
C 07 C
C 08 F
0773912
IDEM.
03
C 04 B
0685432
KOCH REINHARD
C 02 F
0751913
IDEM.
C 02 F
0615724
KOCKERLING FERDINAND
A 61 B
0272561
KODAK LTD
06
G 06 F
0394379
IDEM.
01
G 06 F
0603784
KOGOMA MASUHIRO
09
B 29 C
B 01 J
0766886
KOHEN CECILE
09
H 02 P
0596122
KOHJIN CO. LTD
08
B 65 D
0693508
IDEM.
05
C 08 F
C 08 L
0742734
KOHL KARIN
04
A 63 G
0812305
KOHLE M.B.H.(STUDIENGESELLSCHAFT )
C 03 C
B 01 J
0750558
KOHLHEB ROBERT
B 62 M
0657578
KOLB A.G.(W. )
D 21 C
0663984
KOLEV INTEGRAL MOTORS-LP(JORDAN )
07
F 02 F
F 01 B
F 02 G
0754426
KOLLER G.M.B.H.(RUDOLF )
A 47 K
0563998
KOLLNER MALTE
G 01 N
0672361
KOLMI-SET(S.A. )
02
A 42 C
A 42 B
0663329
KOMEG SEIWERT FORDERTECHNIK UND
01
B 61 C
ANLAGENBAU G.M.B.H.
0615945
KONE CORP.
07
B 66 B
0680920
IDEM.
08
B 66 B
0706258
IDEM.
07
H 02 P
0587224
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
07
H 04 N
0727096
IDEM.
08
H 01 J
0733689
KONISHI CO. LTD
10
C 09 J
0750820
KONLE TILMAR
H 04 N
H 04 L
0771497
IDEM.
H 04 L
H 04 H
0710936
KOOIJ & ZN.(JAC. )
05
G 07 F
0703408
KOPKE MANFRED
F 23 B
0637831
KOPP A.G.(HEINRICH )
H 01 H
0718859
IDEM.
H 01 H
0659108
KOPPERN G.M.B.H. & CO.
B 02 C
K.G.(MASCHINENFABRIK )
0721939
KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL
04
C 07 C
C 07 D
A 61 K
TECHNOLOGY
0679488
KORK A.G. BOSWIL
B 29 C
0758205
KOROLAINEN JUSSI
12
A 47 B
0770000
KORSCH PRESSEN G.M.B.H.
04
B 30 B
0760881
KORTMANN KARL
01
E 01 C
0781245
KOSTER RUDY HENDRIK GERARD
07
B 65 D
0653426
KOWA CY LTD
07
C 07 D
A 61 K
0592027
KPN N.V.(KONINKLIJKE )
12
H 04 L
0637893
IDEM.
12
H 04 N
0645650
IDEM.
12
G 02 B
0674835
KRAFT FOODS INC.
10
A 23 C
0703154
KRAFT JACOBS SUCHARD R & D INC.
10
B 65 D
0677268
KRAFT K.G. SANITARGROSSHANDEL
A 47 K
KUCHENFACHGESCHAFT(WILHELM )
0567609
KRALER FRANZ
E 06 B
0647761
IDEM.
E 06 B
0810962
KRAMER A.G. BASSERSDORF
B 65 G
0535504
KRAMER JURGEN
B 41 M
0618447
KRAMER NORBERT
G 01 N
B 30 B
0687509
KRANZLE JOSEF
B 08 B
0670123
KRAUSE G.M.B.H. & CO. K.G.(ROBERT )
A 47 B
0770165
KRAUSE-WERK G.M.B.H. & CO. K.G.
E 04 G
0770166
IDEM.
E 04 G
0735944
KRAUSS-MAFFEI A.G.
B 29 C
0718169
KRAUSS-MAFFEI VERKEHRSTECHNIK G.M.B.H.
B 61 C
B 61 D
0738398
KREBS MARTIN
G 02 C
0547200
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES
C 12 N
C 12 P
C 12 Q
OFFENTLICHEN RECHTS(DEUTSCHES )
C 07 K
G 01 N
0637719
KREIS G.M.B.H. & CO.
03
F 23 L
TRUMA-GERATEBAU(PHILIPP )
0752977
KREMS CHEMIE A.G.
C 04 B
C 09 F
0555646
KRIEG GUNTHER
B 07 C
G 01 N
0799965
KRISCHER HARRY
E 06 B
0581017
KROHNE A.G.
03
G 01 F
0536496
KRONE A.G.
02
H 04 Q
G 02 B
0618741
IDEM.
03
H 04 Q
0623832
IDEM.
G 02 B
0637097
IDEM.
H 01 R
0643454
IDEM.
01
H 01 R
0645841
IDEM.
H 01 R
0667650
IDEM.
H 01 R
0675564
IDEM.
H 01 R
0693801
IDEM.
H 01 R
H 04 M
0598892
KRONES A.G. HERMANN KRONSEDER
B 67 C
MASCHINENFABRIK
0694021
IDEM.
B 67 C
G 01 F
0714992
KRONOS TITAN-G.M.B.H.
04
C 22 B
0726216
KRONSEDER HERMANN
B 65 G
B 67 C
0672106
KRONTEC(S.A. )
11
C 12 C
0592897
KROPF PHILIPP ROLF
A 61 F
0674597
KROPLIN BERND
B 66 F
0657511
KRUGER G.M.B.H. & CO. K.G.
C 09 C
C 04 B
103---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0656322
KRUGER GERHARD
C 02 F
B 01 D
0535234
KRUGLOV VALERY PETROVICH
C 07 G
C 10 F
0636749
KRUK ROBERT
E 03 B
0628662
KRUPP A.G. HOESCH-KRUPP(FRIED. )
02
E 02 D
0622328
KRUPP BILSTEIN G.M.B.H.
B 66 F
0651174
IDEM.
F 16 F
B 60 G
0602461
KRUPP FORDERTECHNIK G.M.B.H.
B 65 G
0618282
KRUPP KOPPERS G.M.B.H.
C 10 J
C 10 K
0576923
KRUPP KUNSTSTOFFTECHNIK G.M.B.H.
05
B 29 D
0664427
KRUPP POLYSIUS A.G.
03
F 27 D
F 23 H
F 16 L
0686821
IDEM.
F 27 D
0708072
KRUPP UHDE G.M.B.H.
04
C 07 C
C 10 G
0721793
IDEM.
B 01 D
0723029
KRUPP VDM G.M.B.H.
C 22 C
C 01 B
0729822
KRUPP WERNER & PFLEIDERER G.M.B.H.
B 29 C
0766615
IDEM.
B 29 C
B 01 F
F 16 D
0515974
KRUSE DAVID L.
12
H 02 P
H 01 F
0731675
KRUSE DIETER
A 61 F
G 05 B
G 06 T
G 06 F
0765987
KRUSE GERALD
E 05 G
0640768
KSB A.G.
F 04 D
0733805
IDEM.
F 04 D
0741845
IDEM.
F 16 K
0750686
IDEM.
C 22 C
0652420
KSB(S.A. )
05
G 01 F
G 01 L
0745001
KSK INDUSTRIELACKIERUNGEN G.M.B.H.
B 05 C
0647699
KTI GROUP B.V.
C 10 G
0690704
KUBEIN-MEESENBURG DIETMAR
A 61 F
0584715
KUBLER G.M.B.H.
12
C 12 N
C 12 P
G 01 N
0543017
KUBOTA CORP.
02
B 22 F
0602064
IDEM.
12
C 12 N
A 01 N
C 12 P
0602560
IDEM.
08
B 01 D
0662341
IDEM.
03
B 01 D
C 02 F
0782740
KUHLING BERND
G 08 B
0777512
KUHN JOACHIM
A 63 B
0587532
KUHN METALLWARENFABRIK A.G.(HEINRICH )
03
A 47 J
0626126
KUHN-HUARD(S.A. )
08
A 01 B
0793574
KUHNER MICHAEL
B 31 B
0501118
KULZER G.M.B.H.(HERAEUS )
A 61 C
F 24 C
0509562
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
08
A 01 N
0598404
IDEM.
08
A 01 N
0654569
KUNNE G.M.B.H. & CO.(HERM. FRIEDR. )
E 04 F
0687426
KUNO MOSER G.M.B.H. FABRIK FUR
A 45 D
FEINMECHANIK UND ELEKTROTECHNIK
0581918
KUNSTLER HANS
F 23 G
0777899
KUNZE RAINER
03
G 09 F
0737491
KUO HAI PIN
08
A 63 B
0647303
KUPCZIK GUNTER
F 16 L
0296611
KURARAY CO. LTD
03
C 08 K
B 29 C
C 08 L
C 08 J
0331072
IDEM.
08
B 32 B
C 08 K
0515795
IDEM.
08
B 32 B
B 65 D
0621075
IDEM.
07
B 01 J
C 07 C
0648871
IDEM.
12
D 01 F
D 04 H
0683206
IDEM.
03
C 08 L
0692494
IDEM.
08
C 08 F
0704421
IDEM.
08
C 07 C
0711749
IDEM.
05
C 07 C
0632149
KURASHIKI BOSEKI K.K.
09
D 01 G
D 01 H
D 02 G
0655790
KUREHA KAGAKU KOGYO K.K.
01
H 01 L
0753251
IDEM.
12
A 01 K
0778800
KURZ G.M.B.H. & CO.(LEONHARD )
B 41 M
B 42 D
B 44 C
B 44 F
0778801
IDEM.
B 44 C
B 44 F
B 41 M
B 42 D
0785874
IDEM.
B 42 D
0771374
KUSTERS MASCHINENFABRIK G.M.B.H. & CO.
D 06 B
K.G.(EDUARD )
0776392
IDEM.
D 06 B
0788563
IDEM.
D 06 B
B 05 C
0801695
IDEM.
D 06 B
B 05 B
0626194
KUSTON (DEUTSCHLAND) G.M.B.H.
B 01 F
0668247
KUTSCHKE GOTTFRIED
C 02 F
0611561
KUZMAK LUBOMYR IHOR
12
A 61 F
A 61 B
0666325
KVAERNER CLECIM
11
C 21 C
H 05 B
F 27 D
0616753
KVAERNER ENGINEERING A/S
02
H 05 H
0675925
IDEM.
07
C 09 C
C 01 B
0759144
IDEM.
02
F 28 G
0634994
KVAERNER PROCESS TECHNOLOGY LTD
01
C 07 C
0819183
KVAERNER TECHNOLOGY AND RESEARCH LTD
12
C 22 B
0470199
KVASER CONSULTANT A.B.
07
G 06 F
0688165
KVK AGRO A/S
06
A 01 N
0714346
KWH PIPE A.B.(OY )
10
B 29 C
0497303
KYORIN PHARMACEUTICAL CO. LTD
05
C 07 D
A 61 K
0526658
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0527232
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0630893
IDEM.
07
C 07 D
0391605
KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
03
C 08 K
C 09 K
0561548
IDEM.
06
C 08 K
C 08 L
0684280
IDEM.
11
C 08 K
C 08 L
0736572
IDEM.
07
C 08 K
0370205
KYOWA HAKKO KOGYO CO. LTD
07
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0487097
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0560983
IDEM.
09
C 12 N
C 12 Q
0565377
IDEM.
01
A 61 K
C 07 D
0568993
IDEM.
08
G 03 F
---------------------------------------------------------------------------- 104
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0619316
KYOWA HAKKO KOGYO CO. LTD
08
C 07 D
A 61 K
0645457
IDEM.
04
C 12 P
C 12 N
0699204
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0601191
KYOWA HAKKO KOGYO K.K.
07
C 07 D
A 61 K
L
0799458
L & S(LOGISTIC & SOFTWARE G.M.B.H. )
G 06 K
0632352
L.G.L. ELECTRONICS S.P.A.
01
G 05 B
0643004
IDEM.
12
B 65 H
0698135
IDEM.
09
D 03 D
B 65 H
0715014
IDEM.
06
D 06 B
D 03 J
0720425
L.V.M.H. RECHERCHE
02
A 01 H
0611158
L&P PROPERTY MANAGEMENT CY
05
A 47 F
A 47 B
0824097
L'OREAL)
12
C 07 C
A 61 K
0752206
LA BUVETTE
10
A 01 K
0665036
LA FRANCAISE DES JEUX
11
A 63 F
0806041
LA FRANCAISE DES PLASTIQUES
09
G 11 B
0507836
LA JOLLA CANCER RESEARCH FOUNDATION
06
C 07 K
G 01 N
0619841
IDEM.
07
C 12 N
C 07 K
C 12 P
C 12 Q
A 61 K
0662154
LA REGION WALLONNE
06
C 12 Q
G 01 N
0684954
IDEM.
07
C 07 H
C 12 Q
0747047
LA ROCHE POSAY LABORATOIRE
07
A 61 K
PHARMACEUTIQUE
0587493
LA SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE
01
F 23 D
0656133
LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET
08
G 05 D
B 63 C
COMMERCIALE
0782472
LAB(S.A. )
12
B 01 D
0690910
LABATT BREWING CY LTD
01
C 12 H
0687055
LABAVIA S.G.E.
03
H 02 K
0726723
LABOFA A/S
11
A 47 C
0495907
LABORATOIRE EUROPEEN DE
07
C 12 N
C 07 K
C 12 P
BIOTECHNOLOGIE(S.A. )
G 01 N
0674900
LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE DIETETIQUE 11
A 61 K
0674901
IDEM.
11
A 61 K
0603365
LACIVITA ANTONIO
09
A 61 M
0689661
LACROIX - TOUS ARTIFICES(S.A. ETIENNE ) 04
F 41 A
H 05 B
0647365
LADHA NIZAR
10
H 02 J
G 05 F
H 05 B
F 24 D
F 24 H
0649894
LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES
12
C 09 J
0706512
LAFON(LABORATOIRE L. )
04
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0585510
LAGAB A.B.
B 60 P
B 61 D
B 65 D
0686468
LAGROST(BUREAU D'ETUDES )
08
B 29 C
A 45 D
0728369
LAGUES MICHEL
07
H 01 L
0648878
LAINIERE DE PICARDIE
05
D 04 H
0670133
LAM PETER AR-FU
05
A 47 G
0699358
LAMB KARL J.
01
H 02 K
0607934
LAMBDA S.R.L.
06
C 09 D
B 05 D
A 47 J
0659853
IDEM.
04
C 09 D
B 05 D
0654215
LAMERANT PHILIPPE
08
A 01 K
0808590
LAMPOLET S.R.L.
09
A 47 C
0710113
LANCASTER GROUP G.M.B.H.
A 61 K
0720684
LANDERS CARL W.
08
E 21 B
F 16 C
0468179
LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION A.G. 04
G 06 K
0472813
IDEM.
G 06 F
0579922
IDEM.
H 04 L
0638886
IDEM.
G 08 C
H 04 L
0729213
IDEM.
04
H 02 J
0738033
IDEM.
04
H 02 J
0804378
LANG APPARATEBAU G.M.B.H.
B 65 G
0620899
LANGE FREDRIC
03
F 16 B
E 04 H
0671192
LANGENBACH KLAUS
A 63 F
0750558
LANTOS MIHALY
B 62 M
0678957
LANZ OENSINGEN A.G.
H 02 G
0663499
LAPERCHE
06
E 05 B
0695145
LAPRESLE PHILIPPE
08
A 61 B
0481577
LAR ANALYTIK UND UMWELTMESSTECHNIK
G 01 N
G.M.B.H.
0690834
LAROCHE CHEMICALS INC.
07
C 07 C
0570544
LARSEN ERIC
A 61 N
0556098
LASCOMBES JEAN-JACQUES
10
A 61 J
A 61 M
0599153
LASER ZENTRUM HANNOVER E.V.
G 01 N
0484283
LASTRE S.P.A.(SOCIETA' ITALIANA )
04
C 04 B
0636265
LATCHINIAN GERARD
03
G 07 F
G 06 F
G 07 G
0771307
LATCHWAYS LTD
09
B 66 D
0782469
IDEM.
12
A 62 B
0567602
LATER ROGER CARSON
03
F 23 G
A 62 D
B 09 B
0654607
LATTY INTERNATIONAL(S.A. )
05
F 04 D
F 16 J
0686751
LAUBEUF(S.A. )
04
E 06 B
0609895
LAUER G.M.B.H. & CO.(GEORG )
G 04 B
0677797
IDEM.
G 04 B
0685187
LAUKAMM-JOSTEN ULRICH
A 47 B
0633108
LAUSMANN PETER
B 29 B
C 08 G
0619968
LAVEISSIERE CLAUDE
07
A 47 C
0711584
LAVILLA HERAS PEDRO
05
A 63 H
0777899
LAZAR MICHAEL
03
G 09 F
0666185
LAZAR PETER
B 42 C
0612703
LE CARBONE LORRAINE
12
C 04 B
F 27 D
0668466
IDEM.
07
F 16 L
0695920
IDEM.
06
F 25 B
0787340
LE COMPTOIR DE LA TECHNOLOGIE
08
G 10 K
0725258
LE GROUYELLEC ANDRE
04
F 41 H
0689944
LE JOINT FRANCAIS
09
B 60 B
0710579
IDEM.
09
B 60 K
F 16 L
0682625
LE MOULAGE AUTOMATIQUE(S.A. )
12
B 65 D
105---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0688724
LE MOULAGE AUTOMATIQUE(S.A. )
04
B 65 D
B 29 C
0808109
LE-CULIER JEAN-MARC
09
A 23 G
0680393
LEBEAU STEPHEN E.
07
B 22 F
C 21 D
0727175
LEBORGNE
10
A 47 L
A 01 B
E 01 H
0741088
LECHNER G.M.B.H.
B 65 D
B 65 B
0775377
LECREUX PHILIPPE
12
H 02 B
0725713
LEDERBAUER WOLFGANG
B 26 D
0771240
LEDERMANN G.M.B.H.
B 23 D
0810915
IDEM.
B 27 B
B 27 G
B 23 D
B 23 Q
0739483
LEFEBVRE MARC ANDRE
09
G 01 N
0723820
LEFEVRE(S.A. M. )
11
B 08 B
E 04 G
0678263
LEFLAIVE ETIENNE
04
A 47 C
0787065
LEFORT OLIVIER SIMON
11
B 29 C
0675750
LEGO A/S
01
A 63 H
F 16 D
0720503
IDEM.
04
A 63 H
0783357
IDEM.
12
A 63 H
0658070
LEGRAND
05
H 05 B
H 02 J
0676780
IDEM.
07
H 01 H
0706252
IDEM.
07
H 02 G
0752693
IDEM.
10
G 09 F
0753898
IDEM.
12
H 01 R
0755175
IDEM.
09
H 05 K
H 02 B
0658070
LEGRAND SNC
05
H 05 B
H 02 J
0676780
IDEM.
07
H 01 H
0706252
IDEM.
07
H 02 G
0752693
IDEM.
10
G 09 F
0753898
IDEM.
12
H 01 R
0755175
IDEM.
09
H 05 K
H 02 B
0616161
LEGRIS(S.A. )
09
F 16 L
0460511
LEHMANN MARTIN
G 01 F
G 01 M
0679418
LEHMANN PATENTWERK(ERNST PAUL )
05
A 63 H
0702989
IDEM.
A 63 H
0578126
LEIBFRIED ULRICH
F 24 H
0654400
LEIBUNDGUT FELIX
B 63 C
0552504
LEIDEN(RIJKSUNIVERSITEIT )
04
C 07 D
A 61 K
0655070
IDEM.
07
C 07 H
C 07 J
A 61 K
0696325
IDEM.
05
C 12 Q
C 07 K
G 01 N
0702926
LEIFHEIT A.G.
A 47 L
0716179
IDEM.
04
D 06 F
0746708
LEINEN CHRIS M.
12
F 16 K
0748168
LEIPOLD DIETER
A 23 L
A 23 F
C 12 G
0570380
LEIRAS OY
09
C 07 F
A 61 K
0866392
LEISTER ELEKTRO-GERATEBAU
G 05 D
0695901
LEISTRITZ A.G. & CO. ABGASTECHNIK
F 16 L
0707737
IDEM.
G 10 K
0821637
LEITZ G.M.B.H. & CO.(GEBR. )
B 27 G
0825911
IDEM.
B 23 C
0611336
LEITZ K.G.(LOUIS )
01
B 26 F
0775058
IDEM.
B 42 F
0594518
LEMAITRE CHAUSSURES LE GRIFFON(S.A.
04
A 43 B
B 29 C
ENTREPRISES GEORGES )
0694704
LEMFORDER NACAM(S.A. )
05
F 16 D
0643654
LEMITEG LEBENSMITTEL- UND
B 62 B
FREIZEITTECHNIK G.M.B.H.
0700835
LEMO MASCHINENBAU G.M.B.H.
B 65 D
0696373
LENFANT ET CIE(REMY )
07
G 07 F
0622309
LENGSFELD RHON PORZELLAN G.M.B.H.
B 65 D
A 47 G
0782656
LENHARDT MASCHINENBAU G.M.B.H.
03
E 06 B
0689999
LENTJES THEODOR
B 65 D
0674662
LENZING A.G.
C 08 B
C 08 J
0726973
IDEM.
D 01 F
0726974
IDEM.
D 01 F
0746641
IDEM.
D 01 D
D 01 F
0781356
IDEM.
D 01 D
F 04 C
F 16 K
D 01 F
B 29 C
0783460
IDEM.
01
C 02 F
0783602
IDEM.
01
D 01 F
D 06 M
0787152
IDEM.
01
C 08 B
D 01 F
0789822
IDEM.
02
F 16 K
0791014
IDEM.
01
C 08 B
C 08 J
B 01 J
B 01 D
D 01 F
B 01 F
0792393
IDEM.
01
D 01 F
C 08 B
0796358
IDEM.
D 01 F
C 08 J
C 08 L
0797696
IDEM.
D 01 F
D 02 J
0811086
IDEM.
D 01 F
D 06 L
0667856
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD A/S
02
C 07 C
A 61 K
(LOVENS KEMISKE FABRIK
PRODUKTIONSAKTIESELSKAB)
0708755
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0571356
LEOPOLD HANS O.
H 02 M
0497125
LEPETIT S.P.A.(GRUPPO )
12
C 07 D
A 61 K
0753152
IDEM.
04
G 01 N
C 07 K
0630615
LERCH KARL-DIETER
A 61 B
0765427
LEROY ANDRE
08
E 21 B
0808296
LEROY PIERRE
12
C 04 B
0755211
LES ATELIERS DE LA MOTTE(S.A. )
06
A 47 K
0814885
LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC.
11
B 01 D
0511108
LESAFFRE ET CIE
08
C 12 N
0774032
LESAGE GILLES
10
E 04 F
0716057
LESCO INC.
04
C 05 G
C 05 C
B 01 J
0652334
LETULLE CLAUDE
12
E 04 B
0652334
LETULLE JEAN
12
E 04 B
0754908
LEUCKEL WOLFGANG
F 23 C
F 23 D
F 23 L
0592704
LEUNIG G.M.B.H.
G 06 F
0819281
LEVASSEUR JACQUES
12
G 06 F
---------------------------------------------------------------------------- 106
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0666973
LEVEL ENERGIETECHNIEK B.V.
02
F 28 F
0536658
LEVINE ROBERT AARON
01
G 01 N
0660031
LEVY SALVADOR
10
F 21 S
F 21 V
0728369
LEWINER JACQUES
07
H 01 L
0772850
IDEM.
05
G 08 B
0772851
IDEM.
05
G 08 B
0772853
IDEM.
06
G 08 B
0680299
LHD(LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE
04
A 61 F
DIETETIQUE )
0792178
IDEM.
08
A 61 N
0708752
LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT(S.A.
04
C 07 C
)
0590757
LI CHI-CHING
11
A 61 M
0465645
LIBBEY-OWENS-FORD CO.
12
C 03 C
0575573
IDEM.
10
C 03 B
0598862
IDEM.
07
B 60 S
0677489
IDEM.
07
C 03 B
0677491
IDEM.
07
C 03 B
0681620
LIBELTEX N.V.
11
D 04 H
0622043
LIDO DUSCHABTRENNUNGEN
A 47 K
PRODUKTIONS-G.M.B.H.
0651216
LIEBHERR-HAUSGERATE G.M.B.H.
F 25 D
0728997
IDEM.
F 25 D
E 05 B
E 05 F
0805757
LIEGARD GILLES
12
B 42 F
0674747
LIESE HERMANN
F 01 N
G 10 K
0483158
LIESSE MAURICE
04
E 04 H
0572359
LIFE SAVER S.R.L.
01
A 23 C
0725821
LIFE TECHNOLOGIES INC.
07
C 12 N
C 12 Q
0553456
LIFEGROUP S.P.A.
09
C 07 D
A 61 K
0604995
IDEM.
09
C 07 D
0751947
IDEM.
08
C 07 H
A 61 K
0484578
LIFELINES TECHNOLOGY INC.
05
G 01 K
0473241
LIFESCAN INC.
10
G 01 N
0479394
IDEM.
12
G 01 N
0656423
IDEM.
10
C 12 Q
G 01 N
0781405
IDEM.
07
G 01 N
0781406
IDEM.
05
G 01 N
0617614
LIGAND PHARMACEUTICALS INC.
03
A 61 K
0638993
LIGER RENE
05
H 03 F
H 04 B
0720634
LIGNOPOL POLYMERE STOFFE G.M.B.H.
02
C 08 L
0590748
LIGNOTOCK G.M.B.H.
B 29 C
B 27 N
0683072
IDEM.
B 60 R
0739433
LIGNOZYM G.M.B.H.
D 21 C
C 12 S
0745154
IDEM.
D 21 C
C 12 S
0782654
LIGNUM G.M.B.H. MESSE- UND
E 04 H
LADENBAUSYSTEME
0631811
LIHOTZKY MASCHINENFABRIK(EMIL )
03
B 01 J
B 30 B
0636406
IDEM.
B 01 J
B 30 B
0704029
LILLESHALL PLASTICS AND ENGINEERING LTD 02
F 16 C
0721186
LIN SHIH-HSIEN
09
G 11 B
0481948
LINCE MARCEL
03
H 05 K
0678180
LINDAB A.B.
09
F 16 L
0687348
IDEM.
12
F 16 L
0638677
LINDAUER DORNIER G.M.B.H.
D 03 D
0674032
IDEM.
D 03 C
0695821
IDEM.
D 03 D
0707103
IDEM.
D 03 D
0761857
IDEM.
D 03 D
0585934
LINDE A.G.
04
C 10 M
C 09 K
0672618
IDEM.
C 01 B
0680931
IDEM.
C 02 F
0693639
IDEM.
F 16 G
0701968
IDEM.
04
C 01 B
F 25 J
0714451
IDEM.
C 21 B
0723106
IDEM.
F 17 C
F 25 D
0739293
LINDENBECK HEINRICH
02
B 65 D
0715542
LINDENPORT(S.A. )
03
B 01 F
B 08 B
0762966
LINDNER ANTON
B 62 D
B 60 S
B 09 B
0708857
LINDSAY WIRE INC.
12
D 21 C
D 21 H
0454813
LINDSTEDT RAGNAR
09
A 61 K
0578268
LINGEMANN G.M.B.H. & CO.(HELMUT )
01
E 06 B
0750362
LINGEN PAUL
H 01 Q
E 04 H
0622998
LINIDO B.V.
06
A 47 K
A 61 G
0650743
LINKE-HOFMANN-BUSCH G.M.B.H.
A 62 C
0750121
IDEM.
F 16 B
E 04 F
0779871
LINNELL LINDA ROSE
10
B 62 B
A 47 B
B 65 D
0779871
LINNELL MICHAEL CHARLES
10
B 62 B
A 47 B
B 65 D
0779871
LINNELL MICHAEL CHARLES JNR
10
B 62 B
A 47 B
B 65 D
0644849
LINPAC PLASTICS LTD
08
B 65 D
0651973
LINVATEC CORP.
06
A 61 B
0602042
LION LABORATORIES P.L.C.
12
G 01 N
0712492
IDEM.
10
G 01 N
0718216
LIOTARD FRERES S.A.(SOC. METALLURGIQUE
09
B 65 D
G 01 M
)
0760644
LIPOSOME CY INC.(THE )
07
A 61 J
B 01 F
0730751
LIQUID VISION LTD
06
G 02 B
0654420
LISEC PETER
B 65 D
0674085
IDEM.
05
E 06 B
0674086
IDEM.
E 06 B
0674087
IDEM.
05
E 06 B
0675060
IDEM.
04
B 65 G
0704389
IDEM.
B 65 G
0805784
IDEM.
C 03 B
0664891
LISSOTSCHENKO VITALY N.
01
G 02 B
0804278
LIST A.G.
B 01 F
0729678
LITEF G.M.B.H.
H 04 K
107---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0648154
LITEL INSTRUMENTS
02
B 23 K
G 02 B
0598069
LITOVITZ THEODORE AARON
11
C 03 B
B 09 B
C 04 B
0830704
LITTELFUSE INC.
11
H 01 H
0624013
LIU ZUNQUAN
12
H 04 L
0611813
LOCTITE (IRELAND) LTD
12
C 09 J
0559835
LOCTITE CORP.
06
C 09 J
C 08 J
0693033
LOCTITE SWEDEN A.B.
11
B 65 D
B 05 B
0750460
LODERS CROKLAAN B.V.
12
A 23 D
A 23 G
0661099
LOESCHE G.M.B.H.
B 02 C
0676240
IDEM.
B 02 C
0730401
LOGAN ERNEST FERGUS
02
A 01 K
G 09 F
0730420
LOH G.M.B.H. & CO. K.G.(HAILO-WERK
A 47 B
RUDOLF )
0724785
LOH G.M.B.H. & CO. K.G.(RITTAL-WERK
H 02 B
RUDOLF )
0789983
IDEM.
H 05 K
A 47 B
0789984
IDEM.
H 05 K
A 47 B
0807328
IDEM.
H 02 G
0674664
LOHMANN G.M.B.H. & CO. K.G.
C 08 F
B 01 J
0708851
IDEM.
10
D 04 B
A 61 F
0528741
LOHR INDUSTRIE
07
B 61 D
0581709
IDEM.
03
B 60 P
0655366
IDEM.
06
B 60 P
B 65 G
0675020
IDEM.
09
B 60 P
B 61 D
0677425
IDEM.
06
B 60 P
B 62 D
0740625
IDEM.
06
B 62 D
0765251
IDEM.
09
B 60 D
B 62 D
0781215
LOHR INDUSTRIE(S.A. )
12
B 60 P
B 61 D
B 60 S
0531810
LOI THERMPROCESS G.M.B.H.
F 27 D
C 21 D
0725839
IDEM.
05
C 21 D
0454058
LOMAPHARM(RUDOLF LOHMANN G.M.B.H. K.G.
A 61 K
PHARMAZEUTISCHE FABRIK )
0694104
LONNBERG BENTH
12
E 04 D
0524604
LONZA A.G.
C 12 N
C 12 P
0543344
IDEM.
C 12 N
0556465
IDEM.
03
C 12 P
C 12 N
0573999
IDEM.
C 07 D
0579212
IDEM.
04
C 07 D
0582288
IDEM.
C 07 D
0614891
IDEM.
C 07 D
0614892
IDEM.
C 07 D
0641775
IDEM.
04
C 07 C
C 07 D
0653422
IDEM.
02
C 07 D
0667909
IDEM.
02
C 12 N
C 12 P
0678515
IDEM.
C 07 D
C 07 C
0684236
IDEM.
C 07 D
0718272
IDEM.
C 07 C
0777647
IDEM.
C 07 C
C 08 G
0746553
LONZA S.P.A.
07
C 07 D
0666439
LOPEZ CARRION FRANCISCA
11
F 16 K
0677376
LOPEZ RAMIREZ MIGUEL
12
B 30 B
B 65 B
0624184
LORD CORP.
09
C 09 J
0580815
LORILLARD TOBACCO CY
01
B 07 C
0730752
LOTH STANISLAW
10
G 02 B
0772758
LOUVAT BERNARD
12
F 41 A
0692936
LOVESGROVE RESEARCH LTD
07
A 23 K
0616589
LOWN JOHN M.
06
B 65 D
0679052
LPKF CAD/CAM SYSTEME G.M.B.H.
H 05 K
C 23 C
0793903
IDEM.
H 05 K
B 23 K
0585595
LRE TECHNOLOGY PARTNER G.M.B.H.
G 06 K
0535550
LTG(LUFTTECHNISCHE G.M.B.H. )
F 24 F
0464573
LTS(LOHMANN THERAPIE-SYSTEME G.M.B.H. &
A 61 L
CO. K.G. )
0659081
LTS(LOHMANN THERAPIE-SYSTEME G.M.B.H. ) 03
A 61 K
0665745
IDEM.
04
A 61 K
0689458
IDEM.
A 61 K
0699091
IDEM.
A 61 M
A 61 L
A 61 F
0716599
IDEM.
A 61 K
0731695
IDEM.
A 61 K
0765158
IDEM.
A 61 K
0776197
IDEM.
A 61 K
0779779
IDEM.
A 01 G
0782383
IDEM.
A 01 G
0792145
IDEM.
A 61 K
0804175
IDEM.
A 61 K
B 05 C
0674033
LUBE CORP.
12
D 04 B
0540700
LUBRIZOL CORP.(THE )
08
C 10 M
0551466
IDEM.
06
C 10 M
0552334
IDEM.
08
C 10 M
0578495
IDEM.
05
C 10 M
C 10 L
0597712
IDEM.
01
C 10 M
0624639
IDEM.
08
C 10 L
0632123
IDEM.
10
C 10 L
0665242
IDEM.
09
C 08 F
0632702
LUCK G.M.B.H. & CO. K.G.
A 47 C
0659372
IDEM.
A 47 G
A 41 D
0520377
LUCKY LTD
02
C 07 C
0613896
IDEM.
07
C 07 D
A 01 N
0620228
IDEM.
03
C 07 F
0639574
IDEM.
06
C 07 D
A 01 N
0759794
LUDDECKE WERNER
A 62 C
0361284
LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH
06
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0643719
IDEM.
10
C 07 K
C 12 N
G 01 N
0644391
LUIGJES ZONNE ENERGIE B.V.
12
F 28 D
F 28 F
0690113
LUMACON HOLZTECHNOLOGIE G.M.B.H.
C 09 J
---------------------------------------------------------------------------- 108
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0630884
LUMIGEN INC.
12
C 07 C
C 07 F
G 01 N
C 12 Q
0643452
LUMINAIRE DEVELOPMENTS LTD
12
H 01 R
F 21 P
0575430
LUNDBECK A/S(H. )
08
A 61 K
0593511
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0649407
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0673360
IDEM.
08
C 07 C
C 07 D
0680297
LUNDGREN LISE-LOTTE
01
A 61 F
A 61 M
0549798
LUPEIKO VITOLD MARIANOVICH
05
C 21 C
C 21 B
0775040
LUPRA(D. KEHRET LUFTHYDRAULISCHE
B 26 D
PRAZISIONSAPPARATE )
0652098
LURGI ZIMMER A.G.
B 29 C
B 01 D
D 01 D
0719703
LURSSEN WERFT G.M.B.H. & CO.(FR. )
B 63 G
0733951
LUSCHER HANS
G 03 F
0733951
LUSCHER URSULA
G 03 F
0679832
LUTHIN HEINZ
F 16 L
0581270
LUTZ FRANZ
F 15 B
0620132
IDEM.
B 60 G
B 60 K
0730811
LUX-WELLENHOF GABRIELE
H 04 R
0652010
LVMH RECHERCHE
01
A 61 K
0673238
IDEM.
05
A 61 K
0751724
IDEM.
08
A 45 D
B 65 D
A 46 B
0783530
IDEM.
08
C 08 F
B 01 F
A 61 K
0783531
IDEM.
11
C 08 F
B 01 F
0662253
LYDALL INC.
03
H 01 M
0565629
LYNCH JAMES PAUL
11
E 04 H
0524942
LYNX THERAPEUTICS INC.
04
C 07 G
C 07 H
0804490
LYONDELL PETROCHEMICAL CY
06
C 08 F
M
0332514
M & T CHEMICALS INC.
05
C 08 K
C 08 L
0798217
M & W(VERPACKUNGEN MILDENBERGER &
B 65 C
WILLING G.M.B.H. )
0550532
M L LABORATORIES P.L.C.
04
A 61 K
C 08 B
0730719
M.C. INTERNATIONAL
06
F 25 B
F 25 D
0799160
M.I.M. HUTTENWERKE DUISBURG G.M.B.H.
05
C 02 F
0799161
IDEM.
05
C 02 F
0752886
M&E BIOTECH A/S
01
A 61 K
C 07 K
0687833
MAAG GETRIEBE A.G.
F 16 H
B 63 H
0739458
IDEM.
F 16 D
0597271
MAAG PUMP SYSTEMS TEXTRON A.G.
F 04 C
B 29 C
0620369
IDEM.
F 04 C
0643223
IDEM.
F 04 C
0534564
MAASLAND N.V.
03
A 01 J
0534565
IDEM.
09
A 01 J
0608486
MABEG KREUSCHNER G.M.B.H. & CO. K.G.
G 09 F
0593964
MABI A.G.
B 23 D
0545081
MACDERMID IMAGING TECHNOLOGY INC.
12
G 03 F
0645074
MACDERMID INC.
01
H 05 K
0707093
IDEM.
10
C 23 C
0732040
IDEM.
02
H 05 K
0598069
MACEDO PEDRO B.
11
C 03 B
B 09 B
C 04 B
0677250
MACH BRUNHILDA
A 23 L
A 23 B
0608703
MACHEREY NAGEL & CO.
B 01 J
B 01 D
0731675
MACHTENS EGBERT
A 61 F
G 05 B
G 06 T
G 06 F
0624486
MACIS S.R.L.
01
B 60 C
0674137
MACK-BOHM HEIKE
02
F 24 D
0552879
MACROCHEM CORP.
08
A 61 K
A 61 N
0744105
MACROVISION CORP.
12
H 04 K
0775419
IDEM.
10
H 04 N
0751221
MADAUS A.G. KOLN
C 12 N
C 07 K
A 61 K
C 12 Q
0688232
MAERSK MEDICAL A/S
12
A 61 M
0731759
MAES CARLO
08
B 44 C
B 29 C
0635443
MAF S.A.(MATERIEL POUR L'ARBORICULTURE
04
B 65 G
FRUITIERE )
0620051
MAF(S.A. MATERIEL POUR L'ARBORICULTURE
07
B 07 C
FRUITIERE )
0670276
IDEM.
01
B 65 G
B 07 C
0688333
MAGAININ PHARMACEUTICALS INC.
08
C 07 J
0735964
MAGEREN CLAUDE
09
B 62 D
B 60 G
F 16 F
0735964
MAGEREN JEAN-PIERRE
09
B 62 D
B 60 G
F 16 F
0622176
MAGNA GEORG NAHER G.M.B.H.
B 32 B
B 60 R
G 10 K
0622177
IDEM.
B 32 B
B 60 R
G 10 K
0662522
MAGNECO/METREL INC.
08
C 22 C
C 22 B
B 22 D
0554900
MAGNET-MOTOR G.- FUR MAGNETMOTORISCHE
G 01 D
TECHNIK M.B.H.
0603907
IDEM.
F 01 N
B 60 L
0667734
MAGNETEK S.P.A.
06
H 05 B
H 02 M
0687740
MAGNOLIA METAL CORP.
09
C 22 C
F 16 C
0588856
MAGNUSSON TORE
01
A 61 M
0788415
MAGOTTEAUX INTERNATIONAL
06
B 22 D
B 02 C
0777542
MAGOTTEAUX INTERNATIONAL(S.A. )
09
B 22 D
0616589
MAGUIRE PAUL R.
06
B 65 D
0674068
MAIER G.M.B.H.(PASCHAL-WERK G. )
E 04 G
0811099
IDEM.
E 04 G
E 21 D
0698365
MAIER URS
A 47 J
0613685
MAIERHOFER GUNTHER
A 61 K
0701870
MAILLET ROBERT
12
B 08 B
E 01 H
0623429
MAIRE(ETS CHARLES )
03
B 25 F
A 61 C
0754167
MAITRON CHEMIEFREIE WASSERBEHANDLUNG
C 02 F
B 01 D
G.M.B.H.
0754299
IDEM.
G 01 N
0718586
MAK SYSTEM G.M.B.H.
F 41 H
E 02 F
109---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0610901
MAKO SHARK S.R.L.
05
A 45 D
0493635
MALIFAUD PIERRE
09
G 03 B
0715700
MALLARD PRODUCTS INC.
05
F 16 K
0647884
MALLINCKRODT BAKER INC.
04
G 03 F
0563042
MALLINCKRODT MEDICAL INC.
07
A 61 K
0651806
MALLINCKRODT VETERINARY INC.
05
C 12 N
A 61 K
C 07 K
0661999
IDEM.
12
A 61 K
C 07 K
G 01 N
C 12 N
0512042
MALLORY JOANNE B..
04
C 07 K
A 61 K
0608238
MALOT JAMES J.
07
B 09 B
0522332
MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN A.G.
G 06 F
B 41 F
0527405
IDEM.
F 16 C
B 41 F
0668159
IDEM.
03
B 41 F
0669209
IDEM.
B 41 F
0697283
IDEM.
02
B 41 F
0699603
IDEM.
02
B 65 G
B 41 F
0703074
IDEM.
B 41 F
0703093
IDEM.
04
B 41 N
0704300
IDEM.
B 41 F
F 16 D
0704302
IDEM.
B 41 F
0704383
IDEM.
B 65 D
0709186
IDEM.
04
B 41 F
0709187
IDEM.
B 41 F
0710554
IDEM.
02
B 41 F
0710555
IDEM.
04
B 41 F
0710559
IDEM.
B 41 F
0711664
IDEM.
03
B 41 F
0712081
IDEM.
04
G 06 F
0715956
IDEM.
B 41 F
0716921
IDEM.
B 41 F
0722834
IDEM.
01
B 41 F
0723863
IDEM.
01
B 41 F
0724958
IDEM.
B 41 F
0726146
IDEM.
B 41 F
0727311
IDEM.
B 41 F
0727312
IDEM.
04
B 41 F
0727374
IDEM.
B 65 H
B 41 F
0728581
IDEM.
B 41 F
0728582
IDEM.
05
B 41 F
0729832
IDEM.
B 41 F
B 41 N
0730957
IDEM.
B 41 F
0730958
IDEM.
B 41 F
F 16 P
0737572
IDEM.
02
B 41 F
B 41 J
0738590
IDEM.
B 41 F
0739753
IDEM.
05
B 41 N
0747215
IDEM.
B 41 F
0747216
IDEM.
B 41 F
0771649
IDEM.
B 41 F
B 65 H
0771651
IDEM.
B 41 F
0775578
IDEM.
B 41 F
0792743
IDEM.
B 41 F
0696789
MAN SYSTEMELEKTRONIK G.M.B.H.
G 09 F
0606441
MANE FILS(ETS V. )
11
C 12 P
0692991
MANG HARALD
12
A 61 M
0703115
MANGEARD PHILIPPE
01
B 60 P
0406919
MANIA ELEKTRONIK AUTOMATISATION
G 01 R
ENTWICKLUNG UND GERATEBAU G.M.B.H.
0736718
MANIBS SPEZIALARMATUREN G.M.B.H. & CO.
F 16 L
K.G.
0821193
IDEM.
F 16 L
0685441
MANKA CHRISTOPH
C 05 F
0604639
MANKOVITZ ROY J.
08
H 04 H
0600070
MANLEY KELLY
08
C 23 C
H 01 J
0582807
MANN & HUMMEL G.M.B.H.(FILTERWERK )
G 01 G
B 65 G
0594956
IDEM.
B 65 G
0599336
IDEM.
F 02 M
B 01 D
0635296
IDEM.
B 01 D
0655611
IDEM.
G 01 G
B 65 D
0662336
IDEM.
B 01 D
0671344
IDEM.
B 65 D
0698408
IDEM.
B 01 D
F 02 M
0698409
IDEM.
B 01 D
0718022
IDEM.
B 01 D
0583857
MANNESMANN A.G.
B 29 C
0596583
IDEM.
03
B 66 C
0619150
IDEM.
09
B 21 B
0633065
IDEM.
01
B 01 J
F 01 N
0635324
IDEM.
B 22 D
0647699
IDEM.
C 10 G
0665899
IDEM.
03
C 21 C
F 27 B
C 21 B
0675771
IDEM.
02
B 21 C
0696669
IDEM.
E 04 H
0701492
IDEM.
B 21 D
0723734
IDEM.
05
H 05 B
0727385
IDEM.
B 66 C
0730667
IDEM.
C 21 C
B 22 D
0732157
IDEM.
B 21 B
0734295
IDEM.
B 22 D
0737117
IDEM.
05
B 22 D
0737287
IDEM.
F 16 L
E 21 B
0741617
IDEM.
B 22 D
0746434
IDEM.
B 22 D
0746737
IDEM.
03
F 27 B
0752387
IDEM.
04
B 66 D
0758277
IDEM.
03
B 22 D
0773846
IDEM.
B 22 F
---------------------------------------------------------------------------- 110
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0777757
MANNESMANN A.G.
04
C 23 C
B 22 D
0819233
IDEM.
F 23 G
F 23 J
0775337
MANNESMANN REXROTH G.M.B.H.
G 05 D
0785861
IDEM.
B 30 B
0635153
MANNESMANN VDO A.G.
G 07 C
G 01 P
0668485
IDEM.
G 01 C
0779871
MANNING SHARON ANN
10
B 62 B
A 47 B
B 65 D
0785153
MANOIR INDUSTRIES
07
B 65 G
0678259
MANUFACTURAS METALICAS JEVIT(S.A. )
05
A 47 C
0678260
IDEM.
05
A 47 C
0668221
MANUFACTURE GENERALE DE JOINTS
06
B 65 D
B 31 D
0716572
MANULATEX FRANCE
08
A 41 D
F 41 H
0672805
MAQUET JOSEPH
12
E 04 C
B 32 B
0607924
MARANTEC ANTRIEBS- UND
04
E 05 F
STEUERUNGSTECHNIK G.M.B.H. & CO.
PRODUKTIONS K.G.
0625626
IDEM.
01
E 05 F
H 02 P
0649492
IDEM.
E 06 B
E 05 F
F 16 H
0679214
IDEM.
02
E 05 F
0735236
MARATHON OIL CY
05
E 21 B
0742311
MARCAL PAPER MILLS INC.
12
D 21 C
D 21 F
C 02 F
0802876
MARCHAL FABRICE
11
B 65 D
0763043
MARCHAM TRADING & INVESTMENT LTD
09
C 07 D
0781256
MARCOLIN F M A.B.
06
C 03 B
C 03 C
0372353
MARELLI ERNESTO
10
C 10 L
0721070
MARKISCHES FEDERN-WERK
02
F 16 F
BETEILIGUNGS-G.M.B.H.
0682491
MARLINGFORD HOLDINGS LTD
06
A 47 K
G 01 F
0680598
MARPOSS SOCIETA' PER AZIONI
09
G 01 B
0751865
MARQUARDT G.M.B.H.
B 29 C
0596874
MARS INC.
01
A 23 G
0710073
IDEM.
07
A 23 G
0586372
MARS UK LTD
01
C 12 N
C 07 K
0656452
MARSZALEK JOHANNES
E 04 F
0515460
MARTEK CORP.
04
A 23 L
A 61 K
A 23 D
A 23 K
C 12 P
C 12 N
C 12 R
C 11 B
9 00 2
3 5
0408699
MARTELL DAVID KENNETH
01
G 08 G
0711717
MARTI SALA JAIME
12
B 65 G
0696708
MARTIN G.M.B.H. FUR UMWELT- UND
F 23 N
G 01 J
ENERGIETECHNIK
0767637
MARTIN JEAN-RAYMOND
11
A 61 F
0680431
MARTIN SHEET METAL INC.
08
B 62 D
0611201
MARTIN THIERRY
10
E 04 F
B 27 M
E 04 B
0645526
MARTINEZ VELAZQUEZ MANUEL JESUS
02
F 01 M
0580418
MARUYAMA NOBORU
04
F 24 H
0610897
IDEM.
05
F 28 D
0564357
MASA-THERM(S.A. )
01
F 24 J
0724476
MASARNA I MORA A.B.
12
B 01 D
F 23 J
0622831
MASS TECHNOLOGY (H.K.) LTD
02
H 01 J
0460052
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
04
C 12 N
C 12 P
0788654
MATERIALS RESEARCH CORP.
06
H 01 J
0607260
MATFORSK NORWEGIAN FOOD RESEARCH
06
A 23 L
INSTITUTE
0556207
MATHILDA AND TERENCE KENNEDY INSTITUTE
08
C 12 N
C 07 K
A 61 K
OF RHEUMATOLOGY(THE )
0607564
MATHO KONSTRUKTION & MASCHINENBAU
B 02 C
G.M.B.H.
0590210
MATIERE MARCEL
12
C 04 B
0657026
MATIERES NUCLEAIRES(CIE GENERALE DES )
12
G 01 N
0673703
IDEM.
01
B 23 K
0808503
IDEM.
09
G 21 C
0746652
MATISA MATERIEL INDUSTRIEL(S.A. )
07
E 01 B
0744002
MATOUSCHEK ERICH
E 05 B
0779945
IDEM.
E 05 B
0779945
MATOUSCHEK THOMAS
E 05 B
0710459
MATRA A.G.
02
A 47 C
0570273
MATRA COMMUNICATION
03
H 04 J
0534837
MATRA NORTEL COMMUNICATIONS
12
G 10 L
0767600
IDEM.
10
H 05 K
0801789
IDEM.
12
G 10 L
0669535
MATRA TRANSPORT INTERNATIONAL
08
G 01 P
0612524
MATSUMORI AKIRA
08
A 61 K
0466175
MATSUO HISAYUKI
01
C 07 K
C 12 P
C 12 N
0475290
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
C 12 N
C 12 P
0475291
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
C 12 N
C 12 P
0477971
IDEM.
01
C 07 K
C 12 N
0537709
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD
03
H 01 M
0541389
IDEM.
06
H 04 N
0553837
IDEM.
11
H 04 N
0577417
IDEM.
08
H 04 N
0678927
IDEM.
07
H 01 M
0727803
MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD
10
H 01 H
0798688
MATTES & AMMANN G.M.B.H. & CO. K.G.
G 09 F
D 04 B
0662557
MAUER G.M.B.H.
E 05 B
0657129
MAUGIN BRUNO
08
A 47 G
G 07 D
0799127
MAURER INGO
B 31 F
B 31 D
0545280
MAURER WILLI
01
F 03 B
0596376
MAURY HANS-DIETMAR
01
B 65 D
0673495
IDEM.
F 27 B
0708729
MAUSER-WERKE G.M.B.H.
B 65 D
B 29 C
0758988
IDEM.
B 65 D
0599010
MAVAG VERFAHRENSTECHNIK A.G.
01
B 01 F
111---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0714792
MAVIC(S.A. )
09
B 60 B
0725467
MAVIL
09
H 02 G
F 16 B
0751599
IDEM.
05
H 02 G
F 16 L
0632704
MAWA METALLWARENFABRIK WAGNER G.M.B.H.
A 47 G
0522209
MAX FRANK G.M.B.H. & CO. K.G.
C 04 B
0611303
MAX-DELBRUCK-CENTRUM FUR MOLEKULARE
A 61 K
MEDIZIN
0686150
IDEM.
C 07 D
C 07 H
C 07 F
A 61 K
0655926
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
01
A 61 K
C 07 K
DER WISSENSCHAFTEN E.V.
0485584
MAX-PLANCK-INSTITUT FUR EISENFORSCHUNG
G 01 N
G.M.B.H.
0749283
MAXS A.G.
A 47 J
0786142
MAXWELL TECHNOLOGIES INC.
07
H 01 G
0673188
MAYER HEINRICH
H 05 K
B 23 K
0703039
MAYER WOLFGANG
B 24 B
0680351
MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION
08
A 61 M
B 29 C
AND RESEARCH
0684812
IDEM.
01
A 61 K
0696174
MAZZA CATHERINE
09
A 47 L
0672474
MAZZONETTO S.P.A.
02
B 21 C
0607389
MBT HOLDING A.G.
03
C 04 B
0722685
MC INTERNATIONAL
09
A 47 F
F 25 D
0700843
MCC NEDERLAND B.V.
03
B 65 G
0593309
MCCAIN FOODS (AUST) PTY. LTD
02
B 26 D
0593234
MCCAIN FOODS(GB) LTD
01
B 65 G
0726061
MCCUE P.L.C.
07
A 61 B
0529037
MCDONALD GEORGE WALLACE
10
G 09 B
B 42 D
0728074
IDEM.
09
B 42 D
A 45 C
0616539
MCGEORGE DOUGLAS DONALD
03
A 61 M
0726741
MCGILL UNIVERSITY
07
A 61 C
0828539
MCGUFFIE IAIN PETER
12
A 63 C
0722611
MCMASTER UNIVERSITY
07
G 21 G
0472500
MCNEIL-PPC INC.
11
A 23 L
A 23 G
0587431
IDEM.
06
A 61 K
0588334
IDEM.
11
A 61 F
0597446
IDEM.
04
B 65 D
A 61 F
B 31 F
0607985
IDEM.
05
A 61 F
0658351
IDEM.
09
A 61 L
C 09 J
0666350
IDEM.
05
D 04 H
A 61 F
0670153
IDEM.
12
A 61 F
0681819
IDEM.
12
A 61 F
0701877
IDEM.
12
B 23 K
0533483
MCNEILAB INC.
03
C 07 H
C 07 C
C 07 D
0566709
IDEM.
08
A 61 K
0574271
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0567300
MCPHERSON'S LTD
07
B 26 B
0576640
MEAD CORP.(THE )
01
B 65 D
0608102
IDEM.
04
B 65 B
0608103
IDEM.
07
B 65 B
B 65 G
0633198
IDEM.
10
B 65 D
0636554
IDEM.
09
B 65 D
0660789
IDEM.
12
B 65 D
0668835
IDEM.
02
B 65 D
0682628
IDEM.
09
B 65 D
0699159
IDEM.
07
B 65 D
0715590
IDEM.
12
B 65 D
0720572
IDEM.
01
B 65 D
0730554
IDEM.
10
B 65 D
0745053
IDEM.
04
B 65 D
A 47 G
0770022
IDEM.
09
B 65 D
0801621
IDEM.
10
B 65 D
0643811
MEAD FLUID DYNAMICS INC.
03
F 16 K
0599445
MEADE THOMAS E.
11
A 61 F
0631687
MEASUREX CORP.
09
G 21 F
G 01 N
0722270
MEAT & LIVESTOCK COMMISSION
02
A 22 B
0759697
IDEM.
07
A 22 B
A 22 C
0712699
MECAMATIC
05
B 26 D
A 21 C
0678877
MECANIQUE DE PRECISION POUR
03
G 21 C
G 21 F
EQUIPEMENTS(S.A. )
0669471
MECHANICAL PLASTICS CORP.
12
F 16 B
0505767
MECK LOCK SYSTEM(S.A. )
06
B 60 R
0672477
MECKENSTOCK K.G.(H.W. )
B 21 D
0553244
MEDAREX INC.
12
A 61 K
0563093
MEDEVA HOLDINGS B.V.
08
C 12 N
A 61 K
0652962
IDEM.
12
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0595782
MEDEVELOP A.B.
06
A 61 F
A 61 B
0622053
IDEM.
A 61 C
0622056
IDEM.
A 61 F
A 61 C
A 61 B
0648513
MEDEX
03
A 61 M
0759200
MEDIA SOLUTIONS INC.
09
G 09 F
B 31 D
B 41 M
0460052
MEDICAL CENTER HOSPITALS INC.(NEW
04
C 12 N
C 12 P
ENGLAND )
0606391
IDEM.
08
A 61 K
0568537
MEDICAL CENTER(NEW ENGLAND )
02
C 12 N
A 61 K
A 61 F
0543476
MEDICAL RESEARCH COUNCIL
02
A 61 K
0699308
IDEM.
12
G 01 T
G 02 B
H 04 N
0720624
IDEM.
11
C 07 K
A 61 K
0317355
MEDICAL RESEARCH FOUNDATION(OKLAHOMA )
07
A 23 C
A 23 L
A 61 K
0620854
IDEM.
09
C 12 N
C 07 K
0560368
MEDICAL SUPPORT G.M.B.H.
02
A 61 M
0640344
MEDICHEMIE A.G.
A 61 K
0636602
MEDIDOM(S.A. LABORATOIRE )
04
C 07 C
0648228
MEDINNOVA SF
11
C 07 K
C 12 P
G 01 N
0762856
MEDINOL LTD
09
A 61 F
A 61 M
---------------------------------------------------------------------------- 112
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0494089
MEDINORM A.G. MEDIZINTECHNISCHE
A 61 M
PRODUKTE
0809473
MEDINOV-AMP
10
A 61 B
A 61 F
0415732
MEDISPENSE CORP.(THE )
01
G 01 F
0568275
MEDISYSTEMS TECHNOLOGY CORP.
02
A 61 M
0621053
IDEM.
02
A 61 M
0706514
MEDIVIR A.B.
11
C 07 D
A 61 K
9 30 8
5 6
0566836
MEDIZIN ELEKTRONIK LUNEBURG K.G.
A 61 N
H 01 Q
G.M.B.H. & CO.
0738165
MEDIZIN TECHNOLOGIE G.M.B.H.(BAVARIA )
A 61 M
A 61 B
A 61 N
0746258
MEDPROD INC.
09
A 61 B
0630274
MEDTRONIC INC.
07
A 61 M
0758258
IDEM.
07
A 61 M
0758259
IDEM.
07
A 61 M
0773809
IDEM.
06
A 61 M
0486076
MEESTER B.V.
01
A 23 B
A 23 L
0683213
MEGERLE G.M.B.H. LACKFABRIKEN UND
C 09 D
RIVALINWERKE(FR. )
0632243
MEGTEC SYSTEMS(S.A. )
11
F 26 B
0650253
MEIDENSHA K.K.
01
H 02 P
0622012
MEIJER THOMAS HARKE DANIEL
08
A 01 D
0754701
MEIJI MILK PRODUCTS CY LTD
08
C 07 J
A 61 K
0641770
MEIJI SEIKA K.K.
05
C 07 C
C 07 D
A 61 K
9 30 3
3 /9 3
0616807
MEIJI SEIKA KAISHA LTD
07
A 61 K
C 07 D
0633266
IDEM.
04
C 07 H
A 61 K
0646320
IDEM.
12
A 23 G
0714889
IDEM.
11
C 07 C
C 07 D
A 01 N
0736468
MEINDL G.M.B.H. & CO. DORFEN(JOSEF )
B 65 G
B 28 B
0641977
MEISSNER & WURST G.M.B.H. & CO.
04
F 24 F
LUFTTECHNISCHE ANLAGEN GEBAUDE- UND
VERFAHRENSTECHNIK
0651966
MEKYSKA ERICH
A 47 L
F 16 M
B 25 H
0749361
MELENK KLAUS-DIETER
B 07 B
0673902
MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE G.M.B.H. &
01
C 05 F
CO. K.G.
0714467
MELLILAN HIRSITYO ERLUND & ERLUND
01
E 04 B
0658507
MEMMINGER-IRO G.M.B.H.
02
B 65 H
D 03 D
D 04 B
0535148
MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER
03
A 61 K
C 12 N
0776328
MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
11
C 07 H
A 61 K
RIUNITE S.R.L.(A. )
0610681
MENBER'S S.P.A.
10
H 01 R
B 60 R
0705123
MENDES INC.
10
A 63 D
0823032
MENIFLEX S.R.L.
12
F 16 L
F 23 J
0764316
MENOUD EDOUARD
10
G 08 B
0653587
MENVIER (ELECTRONIC ENGINEERS) LTD
05
F 21 V
F 21 S
0659498
MEP(MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI
07
B 21 D
S.P.A. )
0693335
IDEM.
05
B 21 F
B 65 H
B 21 B
0495860
MERCIER DOMINIQUE
07
C 02 F
0467536
MERCK & CO. INC.
11
C 07 K
A 61 K
0497524
IDEM.
07
A 61 K
C 12 P
C 08 B
0497525
IDEM.
08
A 61 K
0508699
IDEM.
03
C 07 H
A 61 K
0508796
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
C 07 F
0512829
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0519731
IDEM.
01
C 07 H
C 07 D
A 61 K
A 01 N
0535967
IDEM.
01
C 07 K
A 61 K
0541168
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0599376
IDEM.
04
C 07 J
A 61 K
0617037
IDEM.
02
C 07 D
0625208
IDEM.
04
C 12 P
C 07 D
C 07 C
0681571
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0688289
IDEM.
11
B 65 D
0737186
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
C 07 C
0485311
MERCK BIOMATERIAL FRANCE
08
A 61 F
0480717
MERCK FROSST CANADA INC.
04
C 07 D
0565185
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0693467
IDEM.
10
C 07 B
C 07 C
C 07 F
0705254
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0705277
IDEM.
10
C 07 K
C 12 N
G 01 N
0719412
IDEM.
11
G 01 N
0489327
MERCK PATENT G.M.B.H.
C 07 D
A 61 K
0496222
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0524583
IDEM.
G 01 N
0559689
IDEM.
A 61 L
0569802
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0581093
IDEM.
A 62 D
0595110
IDEM.
A 61 K
0606327
IDEM.
G 01 N
0625928
IDEM.
02
B 01 J
C 07 F
0655462
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0659198
IDEM.
11
C 08 K
A 01 G
C 03 C
0683166
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0698193
IDEM.
F 16 L
0699660
IDEM.
C 07 C
A 61 K
0699663
IDEM.
C 07 C
A 61 K
0708919
IDEM.
G 01 N
B 01 D
B 01 J
0709384
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0710657
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0721950
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0815020
IDEM.
12
B 65 D
0573221
MERCK SHARP & DOHME LTD
04
C 07 D
A 61 K
0673419
IDEM.
09
C 12 N
C 07 K
G 01 N
113---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0588692
MERCK(S.A. )
12
G 01 N
0664252
MERCKX EQUIPMENTS N.V.(EDDY )
03
B 62 M
0639071
MERIAL
08
A 61 K
0707494
IDEM.
05
A 61 K
0574536
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC.
10
A 61 M
0673188
MERKENSCHLAGER HANS-HERMANNW
H 05 K
B 23 K
0663567
MERLONI ELECTROMENAGER
09
F 24 C
0663568
IDEM.
04
F 24 C
0364344
MERRELL PHARMACEUTICALS INC.
05
C 07 K
C 07 C
A 61 K
0390112
IDEM.
01
C 07 D
C 07 H
A 61 K
0421367
IDEM.
04
C 07 K
A 61 K
0467185
IDEM.
10
C 08 G
C 07 C
A 61 K
0483881
IDEM.
01
C 07 D
0490380
IDEM.
02
A 61 K
0504064
IDEM.
05
C 07 K
A 61 K
0536036
IDEM.
02
C 07 F
A 61 K
0538373
IDEM.
05
A 61 K
0624569
IDEM.
07
C 07 C
A 61 K
0625987
IDEM.
04
C 07 K
A 61 K
0626945
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0648224
IDEM.
07
C 07 K
A 61 K
0650474
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0660821
IDEM.
01
C 07 C
A 61 K
0660832
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0664708
IDEM.
08
A 61 K
0666754
IDEM.
12
A 61 K
C 07 K
0686142
IDEM.
12
C 07 C
A 61 K
0686155
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0700380
IDEM.
06
C 07 C
A 61 K
C 07 F
0701546
IDEM.
12
C 07 C
A 61 K
0705240
IDEM.
01
C 07 C
C 07 D
0718273
IDEM.
03
C 07 C
0720597
IDEM.
04
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0741743
IDEM.
10
C 07 K
A 61 K
0746544
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0751945
IDEM.
07
C 07 D
0767783
IDEM.
08
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0766800
MERTIK MAXITROL G.M.B.H. & CO. K.G.
F 16 K
0557825
MERZ & CO. G.M.B.H. & CO.
05
A 61 K
0537473
MESSER GRIESHEIM G.M.B.H.
04
B 01 D
0687845
MET-COIL SYSTEMS CORP.
12
F 16 L
F 24 F
0638484
METAL BOX SOUTH AFRICA LTD
11
B 65 D
B 65 B
0718944
METAL DEPLOYE(S.A. )
12
H 02 G
0723919
METALGRAFICA ROJEK LTDA.
09
B 65 D
0754089
METALL A.G.(AUSTRIA )
B 01 D
A 62 D
0613936
METALLGESELLSCHAFT A.G.
04
C 10 G
C 01 C
C 25 B
0641864
IDEM.
03
C 22 B
0654443
IDEM.
C 01 C
C 02 F
0654527
IDEM.
01
C 11 B
0671453
IDEM.
04
C 10 B
0682002
IDEM.
02
C 07 C
0706988
IDEM.
C 07 C
0711849
IDEM.
01
C 23 C
0713539
IDEM.
C 23 C
0737664
IDEM.
01
C 07 C
0783464
IDEM.
03
C 03 C
C 09 D
C 04 B
0796356
IDEM.
C 23 C
0699781
METALLGLANZ G.- FUR ENTGRATUNG UND
C 25 D
OBERFLACHENTECHNIK M.B.H.
0702840
METALLURGIE(CIE PARISIENNE DE )
03
H 01 B
G 02 B
0608013
METALMIX B.V.
05
E 04 C
0784455
METALOR(METAUX PRECIEUX S.A. )
A 61 C
0781377
METAMERIC LTD
06
F 04 B
0725161
METAPLAS IONON
04
C 23 C
OBERFLACHENVEREDELUNGSTECHNIK G.M.B.H.
0511305
METCAL INC.
09
H 05 B
B 23 K
0683036
METECNO S.P.A.
11
B 32 B
E 04 C
0760887
IDEM.
12
E 04 C
0733255
METO INTERNATIONAL G.M.B.H.
G 09 F
A 47 G
0757623
METODYA B & B
01
B 31 F
0597643
METRO MACHINE CORP.
09
B 63 B
B 63 C
0619491
METROHM G.M.B.H. & CO. ELEKTRONISCHE
G 01 N
MESSGERATE(DEUTSCHE )
0621971
METROLOGIC INSTRUMENTS INC.
08
G 06 K
0631118
METTLER-TOLEDO (ALBSTADT) G.M.B.H.
04
G 01 G
0715613
METZLER MANFRED
01
C 07 C
A 61 K
0686559
MEVAC VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINEN
B 65 B
G.M.B.H.
0662434
MEWA TEXTIL-SERVICE A.G.
B 65 G
0691077
MEYER G.M.B.H. & CO. K.G.(HAIKO )
A 01 K
0691919
MEYER G.M.B.H.(ALFELDER KUNSTSTOFFWERKE
B 65 D
HERM. )
0728579
MEYER ROLF
B 41 F
0555826
MEYER-PITTROFF ROLAND
04
C 04 B
B 09 B
C 08 L
C 10 C
0544897
MEYERS CY INC.(W.F. )
10
B 28 D
0691881
MFG AND TECHNOLOGY CONVERSION
05
B 01 D
F 23 C
F 02 K
INTERNATIONAL INC.
0582526
MGE-UPS SYSTEMS
12
G 01 R
0582527
IDEM.
12
G 01 R
0581882
MHRI(MASSACHUSETTS HEALTH RESEARCH
01
G 01 N
INSTITUTE INC. )
0581005
MHZ HACHTEL G.M.B.H. & CO. K.G.
E 06 B
A 47 H
0630740
MICHELIN - MICHELIN & CIE(CIE GENERALE
01
B 29 D
DES ETS )
0672547
IDEM.
11
B 60 C
---------------------------------------------------------------------------- 114
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0748287
MICHELIN - MICHELIN & CIE(CIE GENERALE
11
B 60 C
DES ETS )
0762956
IDEM.
11
B 60 C
0517880
MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE(S.A. )
03
D 01 F
D 02 G
0732999
MICHELIN-MICHELIN & CIE(CIE GENERALE
10
B 60 B
DES ETS )
0640327
MICHELONI WALTER
10
A 61 F
A 41 D
A 63 B
0419564
MICHELSON GARY KARLIN
08
A 61 F
E 21 B
0636279
MICHIGAN STATE UNIVERSITY
06
H 01 M
H 01 B
C 08 K
0735315
MICHL OLIVER
F 21 V
0640120
MICRO-IMAGE TECHNOLOGY LTD
10
C 09 K
C 23 F
0525235
MICRONAS INTERMETALL G.M.B.H.
H 01 L
0668995
MICROPARTS G.- FUR MIKROSTRUKTURTECHNIK 01
G 01 L
G 03 F
G 01 D
M.B.H.
F 04 B
F 16 K
0669432
MICROPORE INTERNATIONAL LTD
10
E 04 C
B 31 B
B 29 C
0790366
IDEM.
07
E 04 C
0455905
MICROPROBE CORP.
06
C 12 Q
0539515
IDEM.
10
C 07 H
A 61 K
C 12 N
0554355
IDEM.
01
C 12 Q
C 12 N
G 01 N
0664274
MICROSTAMP S.R.L.
10
B 67 B
0635966
MICROTEK INTERNATIONAL INC.
09
H 04 N
0746734
MICROZ SWEDEN A.B.
07
F 26 B
E 04 B
0697185
MIDDLEBY MARSHALL INC.
10
A 47 J
0797462
MIDEX MARKETING LTD
07
A 61 M
0718431
MIELE & CIE G.M.B.H. & CO.
D 06 F
0714243
MIELORDT SVEN
A 24 F
0646055
MIKRON AGNO(S.A. )
B 23 Q
B 65 G
0676118
MILANI CARLO
07
H 04 Q
H 04 B
G 01 S
0701701
IDEM.
01
G 01 S
G 05 D
0624164
MILDNER BORIS
02
A 61 K
C 07 K
0822403
MILESTONE S.R.L.
07
G 01 N
0602354
MILJEVIC VUJO
01
B 01 D
B 01 J
0613641
MILLER INC.(HERMAN )
08
A 47 B
0629368
MILLER JOHN E.
05
A 47 C
0625129
MILLES VICTOR ALEXANDER
C 04 B
0425099
MILLIKEN EUROPE N.V.
08
D 03 D
D 04 B
B 29 C
B 29 D
0569198
MILLIKEN RESEARCH CORP.
12
C 08 K
C 08 L
0612644
IDEM.
11
B 60 R
D 03 D
0612880
IDEM.
09
D 06 P
D 06 M
0624817
IDEM.
09
G 03 B
G 03 C
0645486
IDEM.
05
D 04 B
0676168
IDEM.
06
A 47 L
0694642
IDEM.
07
D 04 B
A 44 B
0789987
IDEM.
07
A 01 C
0482171
MILLIPORE CORP.
12
B 01 D
0590799
MILLTRONICS LTD
03
G 10 K
0784437
MILUPA G.M.B.H. & CO. K.G.
A 23 D
A 23 L
A 23 C
0638505
MIMA INC.
01
B 65 H
0654563
MINCK LODEWIJK PETRUS MARIA
02
E 01 F
F 16 B
E 04 H
0668935
MINERAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL A/S
03
C 22 B
0703193
MINERALS TECHNOLOGIES INC.
05
C 01 F
D 21 H
0703315
IDEM.
01
C 01 F
D 21 H
0566689
MINERGY CORP.
05
C 04 B
F 27 B
0638332
MINIMAX G.M.B.H.
A 62 C
0686410
IDEM.
A 62 C
0699305
MINISTER OF AGRICULTURE FISHERIES AND
04
G 01 N
C 07 K
C 07 F
FOOD IN HER BRITANNIC MAJESTY'S GOV. OF
THE U.K. OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND
0705347
IDEM.
04
C 12 Q
C 12 M
0475364
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA
12
C 07 D
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
0484832
IDEM.
03
C 08 K
C 07 D
0542359
IDEM.
04
C 08 L
C 08 K
0542369
IDEM.
05
C 08 K
C 08 L
0542373
IDEM.
06
C 08 K
C 08 L
0544352
IDEM.
05
C 08 K
C 08 L
0551154
IDEM.
07
C 08 K
0554957
IDEM.
04
C 07 D
A 01 N
0570073
IDEM.
10
C 10 M
C 08 F
0434212
MINNESOTA MINING AND MFG CY
06
G 02 B
0454413
IDEM.
10
C 09 J
0556790
IDEM.
12
C 08 J
B 05 D
B 32 B
0578743
IDEM.
06
C 08 G
D 06 M
0580804
IDEM.
05
B 05 B
B 05 D
0602135
IDEM.
10
D 06 B
0608884
IDEM.
05
D 04 H
0614955
IDEM.
05
C 09 D
0615860
IDEM.
08
B 41 M
0637390
IDEM.
09
G 02 B
0641342
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0660731
IDEM.
01
A 61 M
0660846
IDEM.
04
C 08 F
C 09 D
0663303
IDEM.
05
B 42 D
B 65 H
0670076
IDEM.
12
H 01 B
C 08 L
C 08 K
0680300
IDEM.
09
A 61 F
A 61 L
0684974
IDEM.
04
C 09 J
0687285
IDEM.
10
C 09 J
0688343
IDEM.
03
C 08 J
B 01 J
C 09 J
0689424
IDEM.
10
A 61 K
0695435
IDEM.
01
G 03 C
0707094
IDEM.
07
C 25 B
0713421
IDEM.
08
B 01 D
B 60 H
0736078
IDEM.
06
C 09 K
C 07 C
C 07 D
0738216
IDEM.
09
B 44 C
115---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0739383
MINNESOTA MINING AND MFG CY
04
C 08 L
C 09 D
0748300
IDEM.
08
C 03 B
G 01 R
0749621
IDEM.
07
G 08 B
0752906
IDEM.
05
B 01 D
0754213
IDEM.
05
C 09 J
0757657
IDEM.
01
B 65 H
0776351
IDEM.
10
C 09 J
0812237
IDEM.
12
B 05 C
0760661
MINOIA PAOLO
12
A 61 K
0624164
MISE STJEPAN MR.SC.
02
A 61 K
C 07 K
0635233
MISSEL G.M.B.H. & CO.(E. )
A 47 K
0670450
MISSEL G.M.B.H.(E. )
F 16 L
0695145
MISSENARD GILLES
08
A 61 B
0558993
MITEK SURGICAL PRODUCTS INC.
04
F 16 B
A 61 B
0444752
MITENI S.P.A.
11
C 07 C
C 09 G
C 10 M
0446921
MITSUBISHI CHEMICAL CORP.
09
C 07 D
A 61 K
0521355
IDEM.
12
C 08 F
A 61 L
0534443
IDEM.
12
C 07 D
9 10 9
0548680
IDEM.
02
C 07 D
C 07 C
A 61 K
9 11 2
0574258
IDEM.
01
C 08 F
0603769
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0603873
IDEM.
04
C 07 D
9 21 2
2 8/ 9
0629699
IDEM.
12
C 12 N
C 12 R
0659762
IDEM.
04
C 07 J
A 61 K
0692505
IDEM.
01
C 08 F
0697418
IDEM.
05
C 08 F
0700716
IDEM.
08
B 01 J
C 08 F
0788521
IDEM.
12
C 08 F
0645587
MITSUBISHI DENKI K.K.
08
F 24 F
F 28 F
0621235
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CY INC.
03
C 01 B
0621251
IDEM.
10
C 07 C
0641761
IDEM.
04
C 07 C
0703213
IDEM.
05
C 07 C
0636417
MITSUBISHI JUKOGYO K.K.
11
B 02 C
0707970
MITSUBISHI PENCIL CORP. OF AMERICA
04
B 41 J
0477944
MITSUBISHI PLASTICS INC.
05
B 29 C
B 29 K
0532943
MITSUBISHI RAYON CO. LTD
06
C 08 G
C 08 J
B 65 D
0314418
MITSUI CHEMICALS INC.
09
G 03 F
0451804
IDEM.
08
C 08 F
C 08 J
0452840
IDEM.
10
C 08 F
0495099
IDEM.
06
C 08 F
0499472
IDEM.
06
C 08 L
0500944
IDEM.
10
C 08 F
0600447
IDEM.
10
C 08 G
0629392
IDEM.
12
A 61 J
C 08 F
0656373
IDEM.
07
C 08 F
0662469
IDEM.
08
C 07 C
0698620
IDEM.
12
C 08 F
C 08 G
C 08 K
0726254
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0646976
MITSUI MINING & SMELTING CO. LTD
07
H 01 M
0716164
IDEM.
05
C 23 F
C 23 C
0499216
MITSUI TOATSU CHEMICALS INC.
01
C 08 L
B 32 B
0627464
IDEM.
04
C 08 L
0685679
MITTELMANN ARMATUREN G.M.B.H. + CO.
F 16 L
K.G.
0725716
MITTLANDER HERBERT
B 28 D
B 24 B
B 23 Q
0768967
MLAKAR EMIL
11
B 62 D
0258020
MOBIL OIL CORP.
09
B 32 B
0378445
IDEM.
05
B 32 B
0426382
IDEM.
01
B 32 B
C 08 J
0444339
IDEM.
07
B 32 B
0464547
IDEM.
05
C 10 G
0511756
IDEM.
10
C 07 C
C 10 M
0518604
IDEM.
09
C 08 F
0533312
IDEM.
04
B 01 J
0546675
IDEM.
01
C 08 J
B 41 M
C 09 D
0566680
IDEM.
04
B 01 J
0570136
IDEM.
08
B 01 J
C 07 D
0573185
IDEM.
11
C 07 C
0597965
IDEM.
04
C 10 G
B 01 J
0603249
IDEM.
06
B 32 B
0617660
IDEM.
11
B 32 B
0630290
IDEM.
12
B 01 J
C 07 C
0649387
IDEM.
08
C 01 B
B 01 J
C 07 C
0654020
IDEM.
01
C 07 C
0660775
IDEM.
06
B 32 B
C 08 J
B 65 D
0664775
IDEM.
08
C 07 C
0664815
IDEM.
08
C 08 F
0667839
IDEM.
12
C 07 C
0684939
IDEM.
11
C 07 C
0687289
IDEM.
12
C 10 L
0696308
IDEM.
12
C 10 G
B 01 J
C 01 B
C 07 C
0705167
IDEM.
07
B 32 B
0639217
MOBIL OIL CORP. (A NEW YORK CORP.)
09
C 10 G
0771457
MOBIL'AFFICHE
11
G 09 F
0643440
MOD-TAP W CORP.
03
H 01 R
0643441
IDEM.
09
H 01 R
0760171
MOD-TAP W. CORP.
04
H 01 R
0744940
MODI PANKAJ
11
A 61 K
0573942
MODROVICH IVAN E.
10
G 01 N
0753185
MODUL-SYSTEM SWEDEN A.B.
12
G 07 C
G 07 B
0843149
MOFET ETZION
08
F 41 H
0474857
MOGEN INTERNATIONAL N.V.
12
C 07 K
C 12 N
0479359
IDEM.
12
C 12 N
A 01 H
---------------------------------------------------------------------------- 116
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0653506
MOIA IVO
01
D 03 D
0702523
MOINE PIERRE
02
A 47 C
0512042
MOJSOV SVETLANA
04
C 07 K
A 61 K
0615618
MOLDAENKE CHRISTIAN
G 01 N
0701451
MOLECULAR BIOSYSTEMS INC.
08
A 61 K
0605701
MOLECULAR INTERNATIONAL RESEARCH INC.
10
G 01 N
A 61 K
0596098
MOLECULAR PROBES INC.
06
C 09 K
C 12 Q
0612336
IDEM.
01
C 09 B
C 07 F
A 61 K
0586004
MOLENAAR JAN
06
A 01 K
C 05 F
0521743
MOLINA JEAN-MARC
02
A 61 M
0792109
MOLINO DI FERRO S.R.L.
07
A 23 L
0645506
MOLLE ULRICH
E 04 F
B 28 D
0706364
MOLNLYCKE A.B.
02
A 61 F
0748199
IDEM.
01
A 61 F
0464600
MOLSNER HERRMANN DIETRICH
E 21 B
0218717
MONASH MEDICAL CENTRE
07
C 07 H
C 12 N
C 12 P
C 07 G
C 07 K
0218717
MONASH UNIVERSITY
07
C 07 H
C 12 N
C 12 P
C 07 G
C 07 K
0741890
MONDEX INTERNATIONAL LTD
07
G 07 B
H 04 Q
0554390
MONFORT INC.
01
C 14 C
A 22 B
0658824
MONITEL PRODUCTS CORP.
02
G 03 G
0630334
MONKHORST RONALD EDWARD JAN
01
B 62 B
G 10 C
0410326
MONSANTO CY
10
C 12 P
C 08 B
0433260
IDEM.
03
C 25 B
C 07 C
0499290
IDEM.
03
C 01 B
0531506
IDEM.
12
C 12 N
0553307
IDEM.
12
C 07 D
A 01 N
0558603
IDEM.
08
C 07 C
C 07 D
0558630
IDEM.
04
C 07 D
0559632
IDEM.
08
C 12 N
C 07 K
0561760
IDEM.
08
B 01 D
0574369
IDEM.
10
C 07 D
0598753
IDEM.
03
C 07 F
C 07 D
A 61 K
0603146
IDEM.
02
C 08 F
C 08 C
0603240
IDEM.
12
A 01 N
0613510
IDEM.
01
D 21 H
B 05 D
0640069
IDEM.
11
C 07 C
A 01 N
0644922
IDEM.
05
C 10 M
0646615
IDEM.
12
C 08 G
C 11 D
0668110
IDEM.
09
B 05 B
0672071
IDEM.
10
C 08 F
0694030
IDEM.
02
C 07 C
C 07 F
0695321
IDEM.
07
C 08 J
C 08 L
B 32 B
0706427
IDEM.
12
B 09 C
A 62 D
0708804
IDEM.
11
C 09 J
0712336
IDEM.
03
B 05 D
C 09 D
H 01 B
0736048
IDEM.
06
C 08 F
0741640
IDEM.
05
B 32 B
C 03 C
0749416
IDEM.
12
C 07 C
A 01 N
0768917
IDEM.
12
B 01 J
C 07 C
0769013
IDEM.
10
C 07 F
0769014
IDEM.
10
C 07 F
0656887
MONSANTO CY(THE )
10
C 07 C
C 07 D
C 07 K
9 20 8
8 4
0656888
IDEM.
01
C 07 C
A 61 K
0666842
IDEM.
06
C 07 C
C 07 D
C 07 K
A 61 K
0715618
IDEM.
12
C 07 C
C 07 D
C 07 K
A 61 K
0799152
MONSOON SERVICOS E GESTAO LDA
10
B 65 F
0546565
MONTELL ITALIA S.P.A.
08
B 29 C
0578147
IDEM.
01
E 02 B
C 02 F
0631938
IDEM.
08
B 65 D
0391438
MONTELL NORTH AMERICA INC.
02
C 08 K
D 01 F
C 08 L
0423786
IDEM.
12
C 08 F
0459208
IDEM.
07
C 08 J
C 08 L
0519448
IDEM.
08
C 08 F
0546573
IDEM.
03
C 08 F
0552810
IDEM.
05
D 01 F
0554896
IDEM.
11
B 32 B
C 08 F
0556815
IDEM.
09
C 08 L
0563632
IDEM.
06
C 08 L
0573862
IDEM.
03
C 08 F
0574821
IDEM.
03
C 08 F
B 01 J
0578043
IDEM.
11
C 08 K
C 08 L
0581146
IDEM.
01
C 08 J
C 08 F
0598224
IDEM.
12
D 01 F
D 04 H
0600246
IDEM.
01
B 32 B
0604855
IDEM.
02
C 08 F
0606908
IDEM.
03
C 08 F
0618255
IDEM.
06
C 08 K
C 08 L
0619343
IDEM.
08
C 08 L
C 09 D
C 08 K
0622380
IDEM.
09
C 08 F
0625545
IDEM.
04
C 08 L
0629720
IDEM.
01
D 01 F
D 04 H
0633289
IDEM.
10
C 08 L
0634441
IDEM.
05
C 08 J
C 08 F
C 08 L
0634505
IDEM.
01
D 01 F
0638671
IDEM.
05
D 01 F
C 08 K
C 08 L
0651006
IDEM.
03
C 08 K
0659551
IDEM.
10
B 32 B
0669371
IDEM.
06
C 08 L
0675215
IDEM.
09
D 01 D
D 01 F
0688820
IDEM.
10
C 08 L
C 08 J
0695313
IDEM.
01
C 08 F
B 01 J
117---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0697438
MONTELL NORTH AMERICA INC.
06
C 08 L
0728769
IDEM.
08
C 08 F
0776340
MONTELL TECHNOLOGY COMPANY B.V.
11
C 08 F
0553805
MONTELL TECHNOLOGY CY B.V.
04
C 08 F
0553806
IDEM.
05
C 08 F
0574821
IDEM.
03
C 08 F
B 01 J
0586658
IDEM.
01
C 08 F
0601524
IDEM.
07
C 08 F
0604855
IDEM.
02
C 08 F
0632065
IDEM.
07
C 08 F
0632066
IDEM.
07
C 08 F
0633270
IDEM.
01
C 08 F
0647243
IDEM.
03
C 08 F
0666284
IDEM.
07
C 08 L
0695313
IDEM.
01
C 08 F
B 01 J
0697436
IDEM.
06
C 08 L
C 08 J
0703930
IDEM.
06
C 08 F
0720627
IDEM.
03
C 08 F
0742799
IDEM.
08
C 08 F
0652773
MONTERESEARCH S.R.L.
01
A 61 K
0641973
MONTEREY SERVICES
10
F 23 L
0765278
MONTGOMERY & SON LTD(DANIEL )
09
B 65 D
0683089
MONTHERO CARLYLE
B 62 D
B 60 G
B 60 P
0689876
MONTURAS(S.A. )
09
B 05 B
B 65 D
0758955
MOORE BUSINESS FORMS INC.
11
B 41 J
0554896
MOPLEFAN S.P.A.
11
B 32 B
C 08 F
0742795
MOR RESEARCH APPLICATIONS LTD
09
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0690429
MORE GROUP UK LTD
01
G 09 F
0685929
MOREY GILLES MARCEL
12
H 03 B
H 03 D
0654311
MORGAN CONSTRUCTION CY
06
B 21 B
F 16 J
0671513
MORIN FRERES S.A.R.L.
10
E 02 F
F 15 B
0474506
MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD
05
C 07 K
A 61 K
0510912
IDEM.
01
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0532173
IDEM.
01
C 07 H
A 61 K
A 23 L
0564738
IDEM.
11
A 23 D
0726796
MORISSE PHILIPPE
05
A 63 C
0574122
MORRIS PUBLISHING INC.(JOSHUA )
07
G 09 B
A 63 F
0606347
MORRISON TECHNOLOGY LTD
08
D 06 H
B 23 Q
B 26 D
0330339
MORTON INTERNATIONAL INC.
04
G 03 F
0418733
IDEM.
01
G 03 F
C 08 G
C 08 F
0565233
IDEM.
08
G 03 F
0570094
IDEM.
06
H 05 K
G 03 F
0602796
IDEM.
02
B 60 R
0664488
IDEM.
03
G 03 F
0664490
IDEM.
03
G 03 F
0664491
IDEM.
01
G 03 F
0726499
IDEM.
09
G 03 F
C 08 F
0605709
MOSER EDELTRAUD
B 65 F
B 02 C
0577796
MOSER HANSJURG
B 23 B
B 23 Q
0724691
MOSER JOSEF
F 15 D
B 64 C
F 04 D
F 01 D
0664497
MOSER-BAER A.G.(UHRENFABRIK W. )
G 04 G
0681358
MOTEURS ALEXANDRE(S.A. )
10
H 02 K
0712744
MOTOREN WERKE A.G.(BAYERISCHE )
B 60 H
0793580
IDEM.
B 60 H
0416872
MOTOROLA INC.
02
H 04 Q
H 01 Q
0489034
IDEM.
01
G 08 B
0502977
IDEM.
06
H 04 Q
G 08 B
0545042
IDEM.
01
H 02 H
G 01 R
0545992
IDEM.
11
H 03 J
0551253
IDEM.
07
H 04 L
0595786
IDEM.
12
H 04 Q
H 04 B
0632599
IDEM.
06
H 04 B
H 04 Q
0665641
IDEM.
04
H 03 G
0585693
MOTOROLA ISRAEL LTD
06
H 03 J
H 03 D
0565670
MOTOROLA LIGHTING INC.
02
H 05 B
0624304
IDEM.
06
H 05 B
0584312
MOTOROLA LTD
05
H 03 F
0617909
MOULINEX(S.A. )
03
A 47 J
0705528
IDEM.
02
H 05 B
0706341
IDEM.
03
A 47 J
0721758
IDEM.
04
A 47 J
0723756
IDEM.
04
A 47 J
0735836
IDEM.
09
A 47 J
0788678
IDEM.
04
H 02 M
H 02 P
0545314
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE(THE )
01
G 01 N
0545315
IDEM.
01
G 01 N
0783696
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE OF THE
12
G 01 N
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
0810904
MPR SERVICES INC.
09
B 01 J
0642826
MST(MICRO-SENSOR-TECHNOLOGIE G.M.B.H. )
B 01 J
0650925
IDEM.
C 01 B
0752973
MTS(MODULARE TRANSPORT SYSTEME
B 65 G
G.M.B.H.)
0602630
MTU(MOTOREN- UND TURBINEN-UNION MUNCHEN
B 22 F
G.M.B.H. )
0638387
IDEM.
04
B 23 P
B 23 K
F 01 D
0552448
MUCOS EMULSIONSGESELLSCHAFT M.B.H.
A 61 K
0700134
MUESSLI DANIEL
H 01 R
0652163
MUHR & SOHNE G.M.B.H. + CO. K.G.
B 65 D
0558426
MULLER ALFRED
05
G 07 F
0558426
MULLER AUTOMATISMES
05
G 07 F
0610547
MULLER FRANK
03
G 11 B
A 47 B
0669501
MULLER G.M.B.H. & CO.(ERWIN )
F 24 F
0669502
IDEM.
F 24 F
0796380
MULLER HEINRICH
E 04 D
---------------------------------------------------------------------------- 118
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0647691
MULLER K.G.(COROPLAST FRITZ )
C 09 J
0710636
MULLER PETER
C 05 F
B 65 G
0633460
MULLER SEPP
04
G 01 M
0768968
MULLER THOMAS
B 62 K
0698067
MULTICOLOR SPECIALTIES INC.
10
C 09 D
0701591
IDEM.
10
C 09 D
0560340
MULTIFASTENER CORP.
02
F 16 B
0692437
MULTIFORM METALLPRODUKTE G.M.B.H.
B 65 F
0608370
MULTILYTE LTD
01
G 01 N
C 12 Q
0614560
MULTISOUND TECHNOLOGY MST A.B.
04
G 08 B
A 01 M
0605850
MUMMENHOFF G.M.B.H. & CO. K.G.(HEINRICH
B 23 D
B 24 D
B 28 D
)
0712428
MUNDIGLER NORBERT
C 08 L
0715121
MUNSTER A.G.
F 22 B
B 01 D
0590000
MUNTERS A.B.(CARL )
06
B 32 B
0628508
MURASE SACHIKO
09
B 65 H
0628508
MURASE TEIICHI
09
B 65 H
0755549
MW INTERNATIONAL LTD
03
G 08 B
E 05 B
0200344
MYCOGEN CORP.
11
A 01 N
C 12 N
0602064
IDEM.
12
C 12 N
A 01 N
C 12 P
0626809
IDEM.
09
A 01 N
C 07 K
C 12 N
0637913
IDEM.
04
A 01 N
0696932
MYERS JEFF D.
09
A 63 H
N
0629345
N.P.P.(NATURAL PLANT PROTECTION - )
12
A 01 N
0610245
N.V. NUTRICIA
06
C 12 N
C 07 K
0616957
NABER HANS-JOACHIM
B 65 F
0616957
NABER INGRID
B 65 F
0765144
NADERLINGER EDUARD
A 61 F
0663227
NAGAOKA INTERNATIONAL CORP.
04
B 01 D
B 30 B
0621331
NAGEL REINHARD
C 10 B
0690704
NAGERL HANS
A 61 F
0600101
NAGOLKIN ALEXANDR VLADIMIROVICH
11
B 03 C
A 61 L
0616714
NAGRA PLUS(S.A. )
05
G 07 F
0711492
NAGYKALNAI ENDRE
10
H 04 N
0597659
NALCO CHEMICAL CY
05
G 01 M
0619361
IDEM.
08
C 10 G
0515027
NALCO/EXXON ENERGY CHEMICALS L.P.
01
C 07 C
0641853
IDEM.
10
C 10 G
B 01 D
0788322
NALES ARNOLDUS THEODORUS BERNARDUS
12
A 47 B
A 47 F
MARIA
0661223
NAMPAK PRODUCTS LTD
07
B 65 D
0399998
NANOSTRUCTURES INC.
G 03 F
0808156
NANOSYSTEMS L.L.C.
12
A 61 K
0519050
NAPHTACHIMIE(S.A. )
07
B 01 J
C 07 C
C 10 G
0721447
NAPIER UNIVERSITY VENTURES LTD
02
C 07 C
C 09 B
A 61 K
0674510
NAPRO BIOTHERAPEUTICS INC.
08
A 61 K
0642751
NARDI S.P.A.
03
A 47 B
0696909
NARROW FABRIC CY(CAROLINA )
11
A 61 F
0759840
NATIONAL GYPSUM CY
09
B 28 B
0664932
NATIONAL POWER P.L.C.
01
H 01 M
0761018
IDEM.
03
H 01 M
C 25 B
0764183
IDEM.
05
C 08 J
H 01 M
0688160
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA
05
A 01 H
0510580
NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT 07
C 08 F
C 11 D
HOLDING CORP.
0549116
IDEM.
02
C 08 G
C 09 D
0554818
IDEM.
05
C 08 B
0603768
IDEM.
03
C 09 J
0618202
IDEM.
03
C 07 D
0618244
IDEM.
07
C 08 G
C 09 D
C 08 F
0627478
IDEM.
10
C 09 J
0629637
IDEM.
03
C 08 B
0727448
IDEM.
06
C 08 F
C 02 F
C 11 D
0510580
NATIONAL STARCH AND CHEMICAL LTD
07
C 08 F
C 11 D
0681966
NATIONAL-STANDARD CY
09
B 65 D
0648518
NATIONALE STICHTING TOT EXPLOITATIE VAN 01
A 63 F
CASINOSPELEN IN NEDERLAND
0785902
NATSTEEL ENGINEERING PTE. LTD
12
B 66 C
0642849
NAUE-FASERTECHNIK G.M.B.H. & CO. K.G.
03
B 09 B
E 02 D
0696312
NAWROCKI WERNER C.
C 11 B
A 61 K
0476806
NCR INTERNATIONAL INC.
06
G 06 K
0749082
IDEM.
03
G 06 F
G 07 G
0375959
NEC CORP.
03
G 06 F
0382182
IDEM.
09
G 06 F
0385487
IDEM.
01
G 06 F
0387871
IDEM.
10
G 06 F
0402856
IDEM.
01
G 06 F
0422656
IDEM.
01
G 06 F
0521349
IDEM.
10
H 03 M
0529618
IDEM.
11
H 03 D
0529767
IDEM.
12
H 04 B
0534384
IDEM.
01
H 04 B
0560459
NEDAP N.V.(NEDERLANDSCHE
12
G 01 V
APPARATENFABRIEK )
0699840
NEDCON MAGAZIJNINRICHTING B.V.
05
F 16 B
0616823
NEETZE G.M.B.H. & CO. K.G.(BETONWERK )
B 01 D
E 03 F
0751707
NEHLS REINHARD
09
A 01 K
0760037
NELIS B.V.(AANNEMINGSBEDRIJF J.G. )
08
E 02 F
0662009
NELLCOR PURITAN BENNETT FRANCE
06
A 61 M
DEVELOPPEMENT
0680350
IDEM.
05
A 61 M
0575521
NELLCOR PURITAN BENNETT INC.
10
A 61 B
0695839
NELSKAMP(DACHZIEGELWERKE )
E 04 D
F 24 F
119---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0611578
NEOVATION A.G.
A 61 M
F 04 B
0585720
NER-GAON SHIMON
01
A 01 D
0759142
NERI BRUNO
02
F 28 F
0588457
NESCHEN INTERNATIONAL B.V.(HANS )
05
C 09 J
C 08 J
0561060
NESTE OY
04
C 08 L
0582919
IDEM.
10
C 08 L
C 08 K
H 01 B
0627745
IDEM.
10
H 01 B
C 08 G
0656876
IDEM.
06
C 07 C
0663062
IDEM.
01
F 28 D
B 01 J
0688748
IDEM.
05
C 07 C
B 01 J
0449770
NESTLE S.A.(SOC. DES PRODUITS )
12
C 12 N
C 12 P
0525236
IDEM.
04
A 61 K
0546200
IDEM.
05
A 23 C
A 23 G
A 23 F
A 23 L
0546215
IDEM.
04
A 23 D
A 23 L
A 23 J
0546350
IDEM.
01
A 23 B
A 23 L
0556424
IDEM.
05
C 11 B
A 61 K
A 23 C
A 23 L
0601329
IDEM.
01
A 23 L
A 23 P
B 01 F
A 23 C
0604615
IDEM.
09
A 47 J
0607471
IDEM.
04
A 23 L
A 23 P
0619082
IDEM.
06
A 23 L
A 21 D
0628254
IDEM.
09
A 23 G
A 23 P
B 05 C
0630572
IDEM.
03
A 21 C
B 29 C
0639336
IDEM.
03
A 23 L
0672349
IDEM.
06
A 21 D
B 65 D
B 65 B
0687417
IDEM.
12
A 23 B
A 23 P
0687661
IDEM.
06
C 07 C
0699393
IDEM.
12
A 23 F
0700838
IDEM.
B 65 D
0702922
IDEM.
12
A 47 J
0768375
IDEM.
10
C 12 N
A 23 K
A 23 C
0770335
IDEM.
03
A 23 L
A 23 P
A 21 C
0773723
IDEM.
05
A 23 L
0733375
NESTLE(S.A. )
09
A 61 M
0804371
NESTLER G.M.B.H. DRAHTERZEUGNISSE UND
B 65 D
FEINKARTONAGEN
0705777
NETRA SYSTEMS
09
B 65 G
0634062
NETTELHOFF K.G. SPEZIALFABRIK FUR
H 01 R
KLEINKOLLEKTOREN(FRIEDRICH )
0688920
NEUCON MASCHINEN- UND BAUSYSTEME
E 04 F
G.M.B.H. U. CO. K.G.
0692581
NEUDERT SUSANNE
E 03 C
A 47 L
0617888
NEUDORFF G.M.B.H. K.G.(W. )
09
A 01 N
0725562
IDEM.
08
A 01 N
0770030
NEUMAG(NEUMUNSTERSCHE MASCHINEN- UND
B 65 H
ANLAGENBAU G.M.B.H. )
0771302
NEUMAG(NEUMUNSTERSCHE MASCHINEN- UND
B 65 H
ANLAGENBAU G.M.B.H )
0810972
NEUMAG(NEUMUNSTERSCHE MASCHINEN- UND
B 65 H
ANLAGENBAU G.M.B.H. )
0625162
NEUREX CORP.
05
A 61 K
C 07 K
0724637
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC.
09
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
C 12 Q
0725775
NEUROGEN CORP.
07
C 07 D
A 61 K
0725665
NEUROMOTION INC.
01
A 61 N
0520200
NEUROSEARCH A/S
02
C 07 D
A 61 K
0616807
IDEM.
07
A 61 K
C 07 D
0779783
NEVE DE MEVERGNIES JEAN
01
A 23 L
0448126
NEW YORK BLOOD CENTER INC.
12
A 61 K
0642791
NEW YORK STATE OFFICE OF MENTAL HEALTH
09
A 61 K
0426785
NEW YORK UNIVERSITY
09
A 61 K
0535148
IDEM.
03
A 61 K
C 12 N
0623012
IDEM.
05
A 61 B
0702669
NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
07
C 07 C
A 01 N
A 61 K
0586785
NEWAY ANCHORLOK INTERNATIONAL INC.
06
B 60 G
B 62 D
0663842
NEWGARDEN JOSEPH E. JR.
04
A 63 B
0622605
NFM TECHNOLOGIES
06
F 42 B
F 42 D
C 06 B
0660101
NGK CERAMICS EUROPE(S.A. )
03
G 01 N
G 01 M
F 01 L
0450897
NGK INSULATORS LTD
06
B 01 J
B 22 F
F 01 N
H 05 B
0584578
IDEM.
05
B 24 B
B 24 C
0615258
IDEM.
12
H 01 B
0618352
IDEM.
06
F 01 L
0624788
IDEM.
11
G 01 N
0633619
IDEM.
01
H 01 M
C 01 G
0641749
IDEM.
07
C 04 B
B 01 J
0643204
IDEM.
11
F 01 N
0658363
IDEM.
03
B 01 D
C 04 B
0660101
IDEM.
03
G 01 N
G 01 M
F 01 L
0661088
IDEM.
10
B 01 D
B 01 J
C 04 B
F 01 N
0687879
IDEM.
10
F 28 D
F 28 F
0546333
NICHIREI CORP.
02
C 12 N
C 12 P
0672579
NICKEL HERBERT
B 62 K
0710428
NICO-ELEKTRO A.G.
H 05 B
H 02 M
0796175
NICOL JULIEN
09
B 42 D
0800426
NICOMATIC
11
B 21 D
0722434
NICOX(S.A. )
07
C 07 C
C 07 D
A 61 K
9 31 0
0817751
NIELSEN(DANISCO FLEXIBLE OTTO )
12
B 65 D
0495198
NIEMANN HANS-DIETER
E 05 C
0569986
IDEM.
01
E 06 B
0599051
IDEM.
01
E 06 B
0629767
IDEM.
03
E 06 B
E 05 D
---------------------------------------------------------------------------- 120
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0663498
NIEMANN HANS-DIETER
E 05 B
0677635
IDEM.
05
E 05 C
0681084
IDEM.
E 06 B
0723064
IDEM.
E 06 B
E 04 B
0670940
NIEMANN HORST
E 04 B
E 04 D
0746404
NIGU CHEMIE G.M.B.H.
B 01 D
C 07 C
C 02 F
0606105
NIHON BAYER AGROCHEM K.K.
11
C 07 D
A 01 N
0612735
IDEM.
05
C 07 D
A 01 N
0617890
IDEM.
11
A 01 N
0632034
IDEM.
08
C 07 D
A 01 N
0646577
IDEM.
06
C 07 D
0648412
IDEM.
12
A 01 N
0741969
IDEM.
11
A 01 N
A 01 G
0443059
NIHON NOHYAKU CO. LTD
06
C 07 D
A 01 N
C 07 F
0509984
NIKA HEALTH PRODUCTS LTD
06
C 12 N
C 07 K
0601148
NILL WERNER
E 04 D
0757627
NILPETER A/S
07
B 41 F
0619042
NIMBUS COMMUNICATIONS INTERNATIONAL LTD 05
G 11 B
0705487
NIMTZ GUNTER
H 01 Q
0563933
NINKAPLAST G.M.B.H.
A 47 B
0579169
NIPPON CHEMIPHAR CO. LTD
09
C 07 D
A 61 K
0685488
NIPPON FINE CHEMICAL CO. LTD
04
C 07 J
0673646
NIPPON KAYAKU CO. LTD
A 61 K
0358154
NIPPON KAYAKU K.K.
12
C 07 D
A 61 K
0646411
IDEM.
12
B 01 J
0561558
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO. LTD
05
B 41 M
0605149
IDEM.
04
B 41 M
0699662
IDEM.
10
C 07 C
B 41 M
0709225
IDEM.
08
B 41 M
0769391
IDEM.
11
B 41 M
0604993
NIPPON PETROCHEMICALS CO. LTD
08
C 08 F
0604994
IDEM.
03
C 08 F
0601793
NIPPON POLYURETHANE INDUSTRY CO. LTD
11
C 09 J
C 08 G
0677491
NIPPON SHEET GLASS CO. LTD
07
C 03 B
0514177
NIPPON SHOKUBAI CO. LTD
09
C 02 F
0545318
IDEM.
01
C 07 D
0676447
IDEM.
05
C 08 L
0685447
IDEM.
10
C 07 C
0711745
IDEM.
10
C 07 C
B 01 J
0713851
IDEM.
08
C 07 C
0713852
IDEM.
04
C 07 C
0604219
NIPPON SHOKUBAI K.K.
05
E 04 B
E 04 H
F 16 B
0379899
NIPPON STEEL CORP.
04
B 32 B
0489159
IDEM.
01
C 21 D
0582180
IDEM.
06
C 21 D
0621038
NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL CO. LTD
12
A 61 K
0635769
NIPSON
06
G 03 G
H 04 N
G 11 B
0454307
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD
06
C 07 D
0520406
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0592676
IDEM.
09
C 07 D
0706517
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0643173
NISSEN ELEKTROBAU G.M.B.H. + CO.
E 01 F
K.G.(ADOLF )
0708105
NISSHIN FLOUR MILLING CO. LTD
12
C 07 D
A 61 K
0656382
NISSHINBO INDUSTRIES INC.
08
C 08 G
0554446
NISSIN SHOKUHIN K.K.
11
C 12 P
C 07 K
C 12 N
A 61 K
0599792
NITRO NOBEL A.B.
03
C 06 C
C 06 B
0670824
IDEM.
04
C 06 C
B 29 C
0523527
NITTO DENKO CORP.
10
C 08 L
C 10 M
C 09 J
0675409
IDEM.
08
G 03 F
0704509
IDEM.
12
C 08 F
C 09 J
0561362
NITTO GLASS FIBER MFG CO. LTD
07
B 65 H
C 03 B
0722798
NITTO KOHKI CO. LTD
05
B 23 B
0678723
NIZOV SERGEI NIKOLAEVICH
12
F 41 B
0491057
NKK CORP.
12
C 12 N
C 12 P
0562418
IDEM.
01
C 25 D
0776225
NMT GROUP P.L.C.
09
A 61 M
A 61 B
0528015
NOBEL BIOCARE A.B.
10
A 61 C
A 61 B
0776183
IDEM.
10
A 61 C
0541500
NOBEL BIOCARE A.B. (REG. NO.
03
G 05 B
A 61 C
G 01 B
556002-0231)
0657146
IDEM.
04
A 61 C
0683647
IDEM.
09
A 61 C
0728273
NOBEL PLASTIQUES
05
F 16 L
B 32 B
0628174
NODFELT INGVAR
09
G 02 B
0646444
NOEL(ETS GUY )
08
B 28 C
0792729
IDEM.
11
B 28 C
F 16 P
B 01 F
0624543
NOELL-KRC ENERGIE- UND UMWELTTECHNIK
B 66 F
G.M.B.H.
0663565
IDEM.
F 23 H
0714957
NOF CORP.
03
C 09 D
0759030
NOFRE CLAUDE
09
C 07 K
0759031
IDEM.
08
C 07 K
0713418
NOGGERATH HOLDING G.M.B.H. & CO. K.G.
B 01 D
B 03 B
0533680
NOISE CANCELLATION TECHNOLOGIES INC.
11
H 03 B
G 10 K
0555248
IDEM.
05
G 10 K
0555266
IDEM.
09
G 10 K
0580579
IDEM.
06
H 04 R
G 10 K
0643881
IDEM.
12
H 03 B
G 10 K
0640265
NOKIA (DEUTSCHLAND) G.M.B.H.
H 04 N
H 04 B
0594063
NOKIA TECHNOLOGY G.M.B.H.
06
H 03 G
0598267
IDEM.
03
H 04 N
0659031
IDEM.
H 04 R
0685980
IDEM.
H 04 R
0690658
IDEM.
H 04 R
121---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0692922
NOKIA TECHNOLOGY G.M.B.H.
H 04 R
0543996
NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY
04
H 04 M
0565671
IDEM.
03
H 04 B
0565672
IDEM.
03
H 04 B
0565686
IDEM.
03
H 04 B
0566586
IDEM.
10
H 03 L
G 06 F
0574454
IDEM.
05
H 04 B
H 04 Q
0582578
IDEM.
05
H 04 B
H 03 G
0586634
IDEM.
06
H 04 M
H 04 Q
H 04 B
9 20 2
0586635
IDEM.
06
H 04 Q
H 04 M
H 04 B
0606282
IDEM.
07
H 04 Q
0609418
IDEM.
11
H 04 Q
H 04 B
0610453
IDEM.
04
H 04 Q
0611514
IDEM.
05
H 04 Q
0611515
IDEM.
07
H 04 Q
H 04 M
0616746
IDEM.
11
H 04 L
0640237
IDEM.
10
G 10 L
0642672
IDEM.
12
G 01 R
0645065
IDEM.
08
H 04 L
H 04 J
0645067
IDEM.
11
H 04 M
H 04 B
0647373
IDEM.
08
H 03 H
H 01 P
0650652
IDEM.
12
H 04 Q
0653139
IDEM.
09
H 04 Q
0664069
IDEM.
11
H 04 Q
H 04 M
0667994
IDEM.
03
H 03 G
H 04 B
0670097
IDEM.
01
H 04 Q
H 04 M
0715786
IDEM.
04
H 04 B
H 04 Q
0776589
IDEM.
11
H 04 Q
0786174
IDEM.
07
H 04 B
0787389
IDEM.
H 04 J
H 04 L
H 04 B
0787395
IDEM.
H 04 L
0542190
NOLLE LUTZ
03
B 41 M
B 05 C
B 41 N
0695132
NOMADIC STRUCTURES INC. DOING BUSINESS
04
A 47 B
AS NOMADIC DISPLAY
0696773
NOMAI
07
G 06 F
0705766
NORD-WEST VERPACKUNG G.M.B.H.
B 65 D
B 31 B
0722408
IDEM.
B 65 D
0668801
NORDBERG-READ INC.
09
B 07 B
0561691
NORDON & CIE
01
C 12 C
B 01 D
0599126
NORDSON CORP.
04
G 01 N
0787034
IDEM.
11
B 01 F
0622990
NORIAN CORP.
12
C 01 B
A 61 L
A 61 K
0668409
NORINCO
12
E 03 F
0668410
IDEM.
12
E 03 F
E 04 F
E 01 C
0675230
IDEM.
12
E 01 C
E 03 F
E 04 F
0552880
NORSK HYDRO A/S
04
C 07 D
C 07 B
A 61 K
0667439
IDEM.
E 06 B
0693077
IDEM.
09
C 07 H
A 61 K
0558130
NORSK HYDRO ASA
04
G 01 N
C 09 C
C 01 B
0558131
IDEM.
04
G 01 N
0667425
IDEM.
E 04 C
0658302
NORTENE TECHNOLOGIES
03
A 01 G
0597838
NORTH AMERICAN VACCINE INC.
12
A 61 K
0632851
NORTH SEA FLUIDS LTD
07
C 23 F
0754301
NORTHERN GENERAL HOSPITAL N.H.S. TRUST
09
G 01 N
0795259
NORTHERN TELECOM LTD
11
H 04 Q
0620082
NORTON CY
05
B 24 D
C 04 B
0738207
IDEM.
07
B 28 D
0752895
NORTON HEALTHCARE LTD
07
A 61 M
0754201
NORTON PERFORMANCE PLASTICS CORP.
01
C 08 J
C 08 L
B 32 B
0756785
NORWEB P.L.C.
07
H 04 B
0802762
NOTETRY LTD
10
A 47 L
0619959
NOTTINGTON HOLDING B.V.
05
A 43 B
0770228
NOUEL JEAN-MARIE
11
G 03 F
0560486
NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL)(S.A. )
01
C 08 L
0647678
IDEM.
01
C 08 L
0611283
NOVA SOLUTIONS INC.
08
A 47 B
0605333
NOVALIS FIBRES
03
D 01 D
0609159
IDEM.
10
D 01 F
0495950
NOVAMONT S.P.A.
04
B 32 B
C 08 L
0560244
IDEM.
04
C 08 L
C 08 J
0575349
IDEM.
06
C 08 L
C 08 K
0652910
IDEM.
10
C 08 L
C 08 K
0701989
NOVANCE(S.A. )
10
C 07 C
0337359
NOVARTIS A.G.
10
C 12 N
C 12 P
A 61 K
C 07 K
0388356
IDEM.
07
C 07 D
G 02 C
0437179
IDEM.
04
C 11 D
A 61 L
0469520
IDEM.
02
C 08 G
A 61 K
0491664
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0494842
IDEM.
04
C 08 F
G 02 C
0505322
IDEM.
09
C 07 D
0513849
IDEM.
08
C 12 N
0526402
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0542680
IDEM.
01
C 07 F
C 07 D
0574353
IDEM.
08
A 45 C
0584046
IDEM.
C 07 C
A 01 N
C 07 D
9 20 8
0586344
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0594540
IDEM.
C 07 K
A 61 K
0600836
IDEM.
A 01 N
C 07 D
0611253
IDEM.
11
B 01 J
0611783
IDEM.
04
C 08 F
C 09 J
0613895
IDEM.
10
C 07 D
0616494
IDEM.
A 01 N
---------------------------------------------------------------------------- 122
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0616801
NOVARTIS A.G.
A 61 K
0630569
IDEM.
A 01 N
0637318
IDEM.
04
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0641806
IDEM.
01
C 08 F
G 02 B
0642992
IDEM.
03
B 65 D
0643690
IDEM.
05
C 07 C
A 61 K
0646374
IDEM.
A 61 K
0651737
IDEM.
07
C 07 C
C 07 D
A 01 N
9 30 5
0662472
IDEM.
C 07 C
C 07 D
9 40 1
4
S A .
0663916
IDEM.
11
C 07 D
C 07 F
A 61 K
0669804
IDEM.
07
A 01 N
0669909
IDEM.
01
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0683156
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0686143
IDEM.
08
C 07 C
A 61 K
0691949
IDEM.
10
C 07 C
B 01 J
C 07 F
0707537
IDEM.
10
B 32 B
B 65 D
0710104
IDEM.
A 61 K
0713429
IDEM.
12
B 05 D
C 08 J
0729323
IDEM.
07
A 61 F
0733047
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0733208
IDEM.
04
G 01 N
0765112
IDEM.
09
A 01 M
A 01 K
0797482
IDEM.
08
B 05 D
B 05 C
G 02 C
0800657
IDEM.
C 08 F
G 02 B
G 03 F
0602744
NOVATRAN B.V.
03
B 65 D
0603984
IDEM.
03
B 65 D
0500734
NOVO NORDISK A/S
02
C 12 N
C 07 K
C 12 P
0544779
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0548228
IDEM.
08
C 12 N
C 11 D
0551329
IDEM.
07
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0561907
IDEM.
09
G 01 N
C 07 K
C 12 N
0575452
IDEM.
06
C 12 P
A 23 J
0580662
IDEM.
06
C 12 N
0583339
IDEM.
07
C 12 N
0585285
IDEM.
08
C 12 N
0594782
IDEM.
01
A 61 M
0600870
IDEM.
04
C 12 N
C 11 D
0617734
IDEM.
09
C 11 D
0636147
IDEM.
07
C 08 B
A 23 K
A 23 J
A 23 L
0642307
IDEM.
01
A 23 J
0645963
IDEM.
10
A 01 N
C 07 D
0687266
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0687319
IDEM.
06
D 06 P
C 12 N
0691982
IDEM.
09
C 07 K
C 12 N
0693947
IDEM.
08
A 61 M
0782393
IDEM.
01
A 23 B
A 23 L
A 23 J
0645963
NOVO NORDISK ENTOTECH INC.
10
A 01 N
C 07 D
0670863
NOVON INTERNATIONAL INC.
05
C 08 L
C 08 J
0690002
NPI S.R.L.
08
B 65 D
0668872
NPS PHARMACEUTICALS INC.
05
C 07 K
A 61 K
0645598
NSM A.G.
04
F 41 J
0648995
IDEM.
04
F 41 J
0648996
IDEM.
04
F 41 J
0767942
IDEM.
G 07 F
0734484
NT DOOR CONTROLS LTD
08
E 05 F
0700850
NUCLEAIRES(CIE GENERALE DES MATIERES )
05
B 65 G
0724270
IDEM.
07
G 21 C
0799484
IDEM.
08
G 21 C
0690823
NUCLEAR FUELS P.L.C.(BRITISH )
05
C 02 F
0772844
IDEM.
08
G 06 T
0772880
IDEM.
11
G 21 F
B 08 B
B 09 C
0796203
NUCON CORP.
06
B 65 D
0699307
NUKEM G.M.B.H.
G 01 S
G 01 N
0701744
NUOVA ROJ ELECTROTEX S.R.L.
10
H 02 K
0737161
IDEM.
02
B 65 H
D 01 H
0683256
NUOVO PIGNONE S.P.A.
08
D 03 D
0622614
NUOVOPIGNONE INDUSTRIE MECCANICHE E
07
G 01 F
FONDERIA S.P.A.
0620391
NUPRO CY
09
F 16 K
0538196
NUSSBAUM A.G.(R. )
E 03 C
0538197
IDEM.
01
E 03 C
0756828
NUTRICIA N.V.
11
A 23 L
A 61 K
0654548
NUTRO MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
C 25 D
B 05 C
B 65 G
G.M.B.H. & CO. K.G.
0603950
NUYTS ORB N.V.
04
G 01 G
0611957
IDEM.
06
G 01 G
0776595
NYCOMED AMERSHAM P.L.C.
12
H 05 H
0620743
NYCOMED IMAGING A/S
07
A 61 K
0624097
IDEM.
03
A 61 K
C 07 D
0660724
IDEM.
07
A 61 K
0703923
IDEM.
10
C 07 K
A 61 K
0662004
NYCOMED INNOVATION A.B.
03
A 61 K
0649524
NYCOMED PHARMA A/S
01
G 01 N
0755281
NYCOMED(S.A. LABORATOIRES )
03
A 61 M
0733214
NYMOX CORP.
05
G 01 N
C 07 K
0666886
NYNAS PETROLEUM A.B.
03
C 08 L
0669961
IDEM.
02
C 08 L
C 10 C
C 08 J
123---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
O
0728263
O & K MINING G.M.B.H.
04
F 15 B
0770015
O & K ORENSTEIN & KOPPEL A.G.
B 62 D
0776835
O.M.B. BRESCIA S.P.A.
05
B 65 F
0685393
O.M.G. DI GIORGIO PESSINA E ALDO
10
B 65 B
B 65 H
PEROBELLI S.N.C.
0819090
IDEM.
12
B 65 G
B 65 H
0775079
O&K ROLLTREPPEN G.M.B.H.
B 66 B
B 65 G
0705119
O'CONNELL MICHAEL OLIVER
05
A 62 C
0723631
OASE-PUMPEN WUBKER SOHNE G.M.B.H. & CO.
F 04 D
MASCHINENFABRIK
0705549
OBERMAIER OHG(GEBRUDER )
A 47 C
0673849
OBRIST & CO. A.G.(H. )
05
B 65 D
0284803
OCCIDENTAL CHEMICAL CORP.
07
C 08 G
C 09 D
0682810
OCE PRINTING SYSTEMS G.M.B.H.
H 01 L
B 41 J
0711428
IDEM.
01
G 03 G
0740638
IDEM.
02
B 65 H
B 41 J
0749659
IDEM.
H 04 N
0767961
IDEM.
G 11 C
0771463
IDEM.
G 11 C
G 06 T
0782739
IDEM.
G 06 K
0782746
IDEM.
G 11 C
0784808
IDEM.
G 03 G
0824725
IDEM.
G 03 G
0640549
OCE-TECHNOLOGIES B.V.
04
B 65 H
0368000
OCEANOGRAPHIC & LIMNOLOGICAL RESEARCH
01
A 61 K
LTD(ISRAEL )
0683678
OCTAPHARMA A.G.
A 61 L
0680442
OECO-TEAM UNTERNEHMENS- UND
02
B 65 D
UMWELTBERATUNG G.M.B.H.
0609790
OERLIKON CONTRAVES A.G.
F 42 B
0609821
IDEM.
G 08 C
H 04 B
0624774
OERLIKON CONTRAVES PYROTEC A.G.
F 42 B
0626558
IDEM.
F 42 B
0760880
OERTNER HANSJURGEN
E 01 B
E 04 H
0680411
OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
02
B 42 D
0616163
OETIKER A.G. MASCHINEN- UND
11
F 16 L
F 16 B
B 65 D
APPARATEFABRIK(HANS )
0811153
OETJEN GEORG WILHELM
G 01 N
F 26 B
0646118
OETKER(CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM
C 07 F
C 08 K
C 09 K
RUDOLF A. )
C 05 B
C 08 G
C 08 J
0683254
OFFICINA MECCANICA RAMELLA PIETRO
10
D 01 G
S.R.L.
0705922
OGIWARA SHIGEJI
06
D 01 B
A 01 K
D 01 C
0759828
OGLESBY & BUTLER RESEARCH & DEVELOPMENT 12
B 23 K
F 23 N
G 05 D
LTD
0666183
OJI-YUKA SYNTHETIC PAPER CO. LTD
08
B 41 M
B 32 B
C 08 J
0715953
IDEM.
10
B 32 B
G 09 F
0732195
IDEM.
10
B 32 B
B 41 M
0736374
IDEM.
09
B 32 B
B 41 M
0744284
IDEM.
11
B 32 B
G 09 F
0603784
OKAZAKI SATIKO
09
B 29 C
B 01 J
0536414
OKI ELECTRIC INDUSTRY CY LTD
09
G 06 T
0688304
OKOSERVICE G.- FUR UMWELTANALYTIK UND
C 02 F
KLARANLAGENBETREUUNG M.B.H.
0628463
OKUDAYA GIKEN CO.
09
B 62 B
0555393
OLIN CORP.
06
C 08 G
0607227
IDEM.
04
F 42 B
0654056
IDEM.
10
C 08 G
C 07 C
0660812
IDEM.
01
C 06 B
C 06 C
0665864
IDEM.
05
C 08 J
C 08 G
C 08 K
0693049
IDEM.
09
C 07 C
C 11 D
C 08 G
0490966
OLIN MICROELECTRONIC CHEMICALS INC.
11
G 03 F
0530148
IDEM.
G 03 F
C 07 C
0568496
IDEM.
G 03 F
C 08 F
C 07 C
0701169
IDEM.
12
G 03 F
0623288
OLISEFI(S.A. )
12
A 23 N
A 21 D
B 03 B
B 65 B
0613685
OLIVE MONCHO JORGE
A 61 K
0623262
OLIVETTI TELEMEDIA S.P.A.
12
H 04 B
H 04 H
H 04 L
0599164
OLSEN SVEN
03
A 47 F
G 07 G
0566642
OLSSON GUNNAR
03
E 02 F
0413988
OLYMPUS OPTICAL CO. LTD
05
A 61 B
0667981
OMEGA ONE COMMUNICATIONS LLC
09
H 01 B
0429821
OMNIGLOW CORP.
12
C 07 C
C 09 K
0679591
OMNIUM(CIE PLASTIC )
05
B 65 F
0709309
IDEM.
03
B 65 F
0609191
OMV A.G.
C 10 G
0639632
IDEM.
C 10 L
0492569
ON TRACK INNOVATIONS LTD
11
G 06 K
H 04 L
0422186
ONCOGEN LTD PARTNERSHIP
12
A 61 K
0536275
ONCOGENE SCIENCE INC.
04
C 12 P
G 01 N
A 61 K
C 07 K
0642846
ONET(S.A. )
06
B 08 B
B 23 K
G 21 F
F 22 B
0678261
ONIRIS(S.A. )
12
A 47 C
0632008
ONO PHARMACEUTICAL CO. LTD
02
C 07 C
A 61 K
0640599
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
9 30 8
0 6
0652208
IDEM.
01
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0656349
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0657422
IDEM.
06
C 07 C
A 61 K
0549359
ONO TATSUO
03
E 04 G
0729522
ONTARIO HYDRO
09
C 25 D
---------------------------------------------------------------------------- 124
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0545607
ONTEC LTD
01
C 22 C
B 22 D
0760930
OPEL ALFRED
F 26 B
0648461
OPHARDT TECHNIK K.G.
A 47 K
0713387
OPPERBAS HOLDING B.V.
03
A 61 K
0736771
OPPORTUNITY S.R.L.
03
G 01 N
A 61 B
0748553
OPT-TEL LTD
05
H 04 M
0494955
OPTEIN INC.
07
C 12 P
C 12 N
C 07 K
C 07 H
0699598
OPTI PATENT- FORSCHUNGS- UND
B 65 D
A 47 F
A 44 B
FABRIKATIONS-A.G.
0717908
OPTICOM ASA
06
H 04 N
H 04 M
0676333
OPTOCONSULT A.G.
B 65 D
A 45 C
0695036
OPTOSYS(S.A. )
04
H 03 K
B 23 P
0681453
OPTOVENT A.B.
08
A 61 B
0784806
OPTREL A.G.
12
G 02 F
A 61 F
0590960
ORAS OY
12
E 03 C
0588856
ORBAN LASZLO
01
A 61 M
0429397
ORBISPHERE LABORATORIES NEUCHATEL(S.A.
01
G 01 N
)
0567525
ORBITAL ENGINE CY (AUSTRALIA) PTY. LTD
05
F 02 D
0680559
IDEM.
10
F 02 M
0690954
IDEM.
02
F 02 D
F 02 M
0790848
ORDER MICHAIL
A 63 F
0507692
OREAL(L')
03
C 07 D
A 61 K
0509852
IDEM.
05
A 46 D
A 46 B
0544874
IDEM.
04
A 61 K
0566438
IDEM.
11
C 07 H
A 61 K
0591059
IDEM.
04
A 61 K
C 07 C
0597776
IDEM.
01
C 07 H
A 61 K
A 23 L
0603019
IDEM.
01
A 61 K
0628304
IDEM.
11
A 61 K
0634162
IDEM.
11
A 61 K
0634164
IDEM.
11
A 61 K
0639371
IDEM.
06
A 61 K
0645134
IDEM.
10
A 61 K
0648107
IDEM.
10
A 61 K
0648485
IDEM.
12
A 61 K
0651990
IDEM.
10
A 61 K
0651991
IDEM.
12
A 61 K
0652209
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0653202
IDEM.
03
A 61 K
C 07 C
0655236
IDEM.
10
A 61 K
0655892
IDEM.
01
A 46 D
0658098
IDEM.
03
A 61 K
C 07 C
0662813
IDEM.
10
A 61 K
0663202
IDEM.
07
A 61 K
0666076
IDEM.
12
A 61 K
B 65 D
B 65 B
0671164
IDEM.
06
A 61 K
0677288
IDEM.
01
A 61 K
0678292
IDEM.
05
A 61 K
0680749
IDEM.
09
A 61 K
0682936
IDEM.
01
A 61 K
0685182
IDEM.
04
A 45 D
B 65 D
0689867
IDEM.
11
B 01 J
A 61 J
A 61 K
C 09 B
0711779
IDEM.
01
C 07 F
C 08 G
A 61 K
0712856
IDEM.
01
C 07 F
C 08 G
0722722
IDEM.
09
A 61 K
0723772
IDEM.
03
A 61 K
0726133
IDEM.
01
B 29 C
0728426
IDEM.
04
A 45 D
0729904
IDEM.
06
B 65 D
0733559
IDEM.
11
B 65 D
B 05 B
0734729
IDEM.
07
A 61 K
0748624
IDEM.
04
A 61 K
0748625
IDEM.
12
A 61 K
0749747
IDEM.
12
A 61 K
0753295
IDEM.
04
A 61 K
0754681
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0755669
IDEM.
01
A 61 K
0755917
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0755925
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0756862
IDEM.
04
A 61 K
0761199
IDEM.
01
A 61 K
0761206
IDEM.
01
A 61 K
0764437
IDEM.
04
A 61 K
0766959
IDEM.
11
A 61 K
0768080
IDEM.
06
A 61 K
0770374
IDEM.
07
A 61 K
0770381
IDEM.
02
A 61 K
0770391
IDEM.
12
A 61 K
0774250
IDEM.
11
A 61 K
0780120
IDEM.
07
A 61 K
0790053
IDEM.
10
A 61 K
0792632
IDEM.
05
A 61 K
0793957
IDEM.
12
A 61 K
0796861
IDEM.
04
C 07 F
C 08 G
A 61 K
0797979
IDEM.
09
A 61 K
0804922
IDEM.
10
A 61 K
0815835
IDEM.
11
A 61 K
0819423
IDEM.
12
A 61 K
0655234
OREAL(S.A. L')
10
A 61 K
0682937
IDEM.
12
A 61 K
0521743
ORFIMAR
02
A 61 M
0562388
ORGA-KARTENSYSTEME G.M.B.H.
G 06 K
H 01 L
0403139
ORGANOGENESIS INC.
08
C 12 N
125---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0438332
ORGENICS LTD
04
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0712386
ORGRAL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CORP. 01
C 07 C
B 01 J
0586555
ORIGIN MEDSYSTEMS INC.
04
A 61 B
0586580
IDEM.
02
A 61 B
0637223
IDEM.
07
A 61 B
A 61 M
0705077
IDEM.
04
A 61 B
0702009
ORION CORP. FERMION
07
C 07 D
0505210
ORION-YHTYMA OY
08
G 01 N
0758911
IDEM.
07
A 61 M
0669210
ORMAG S.P.A.
07
B 41 F
B 65 H
0606380
ORSTOM(INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE
11
C 07 D
A 61 K
SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN
COOPERATION )
0426300
ORTHO DIAGNOSTIC SYSTEMS INC.
06
G 01 N
B 01 J
0516313
IDEM.
09
G 01 N
0634216
IDEM.
11
B 01 L
G 01 N
0379367
ORTHO PHARMACEUTICAL CORP.
04
A 61 K
0539035
IDEM.
04
G 01 N
0566405
IDEM.
03
A 61 K
0690842
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0696544
IDEM.
05
B 65 D
0779872
IDEM.
11
B 65 D
0566608
ORTHO-FLEX SADDLE CO. INC.
01
B 68 C
0671966
ORTNER HEINRICH
B 01 D
0800349
ORTOLAB A.B.
06
A 43 B
0758418
ORTWEIN HERMANN
05
E 01 B
0787233
IDEM.
E 01 B
0563919
ORV(OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA
06
D 04 H
D 03 D
S.P.A. )
0772852
ORWIN
12
G 08 B
0772855
IDEM.
12
G 08 B
0629755
OSBE PARKET B.V.
10
E 04 F
0523447
OSCHATZ G.M.B.H.
C 10 J
0763262
OSCHMANN ANNA
H 01 M
0763262
OSCHMANN BERTA
H 01 M
0763262
OSCHMANN ELKE
H 01 M
0432748
OSI SPECIALTIES INC.
02
C 08 G
C 08 J
C 03 C
0476781
IDEM.
06
C 07 D
B 01 J
0477894
IDEM.
12
C 07 F
0550064
IDEM.
03
C 07 F
C 08 G
0804662
OSLO PRESSTOFF INDUSTRI A/S
09
E 04 G
F 16 L
0650936
OSRAM SYLVANIA INC.
04
C 03 C
H 01 J
H 01 K
0681136
IDEM.
03
F 16 L
0682386
IDEM.
09
H 01 R
0714864
IDEM.
03
C 03 C
G 02 B
0717483
IDEM.
10
H 02 G
F 16 L
H 01 R
0723943
IDEM.
09
C 03 C
G 02 B
0735007
IDEM.
12
C 03 C
H 01 J
0749150
IDEM.
08
H 01 J
0762965
OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POJAZDOW
09
B 61 D
B 61 F
SZYNOWYCH "TABOR"
0574870
OSTTHURINGISCHE MATERIALPRUFG.- FUR
11
D 01 F
C 08 J
TEXTIL UND KUNSTSTOFFE M.B.H.
RUDOLFSTADT
0700263
OTHMAN SVEN-IVAR VALDEMAR
11
A 47 K
0758295
OTOR
09
B 31 F
0655992
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD
11
C 07 C
C 07 D
9 30 6
4 0/ 9
0629392
OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY INC.
12
A 61 J
C 08 F
0633013
IDEM.
05
A 61 J
B 65 D
0685432
OTT PETER
C 02 F
0751913
IDEM.
C 02 F
0699602
OTTO ENTSORGUNGSSYSTEME G.M.B.H.
B 65 F
0765592
OTTO JUNKER G.M.B.H.
H 05 B
0698566
OTTO K.G.(GEBR. )
B 65 F
0734973
OTTO K.G.(GEBRUDER )
02
B 65 F
0751914
OTV(OMNIUM DE TRAITEMENTS ET DE
05
C 02 F
VALORISATION )
0650758
OTV(S.A. OMNIUM DE TRAITEMENTS ET DE
01
B 01 D
VALORISATION )
0687654
IDEM.
09
C 04 B
0559593
OUEST STANDARD TELEMATIQUE(S.A. )
05
H 04 L
H 03 M
0714276
OURY JEAN-PIERRE MAURICE
11
A 61 K
0570942
OUTOKUMPU RESEARCH OY
11
C 22 B
0478155
OVAMED CORP.
01
A 61 M
0608013
OVER ROBERT HUGO JACOB
05
E 04 C
0605677
OWENS CORNING
C 03 C
C 04 B
C 07 C
0741114
IDEM.
08
C 03 C
0758305
IDEM.
07
C 03 B
0609852
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
04
B 05 B
0621242
IDEM.
12
C 03 B
0626350
IDEM.
12
C 03 B
0708743
OWENS-CORNING BUILDING PRODUCTS (UK)
09
C 03 C
LTD
0590656
OWENS-CORNING FIBERGLAS TECHNOLOGY INC. 08
C 08 J
0635344
OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC.
11
B 29 B
B 26 D
0654342
IDEM.
01
B 29 C
B 21 D
0728291
OZDEN BIROL
F 41 B
P
0710204
P + S MAKO VERPACKUNGSMASCHINEN
B 65 D
G.M.B.H.
0679852
PACKINOX
05
F 28 D
F 28 F
F 25 J
0707517
IDEM.
09
B 01 J
0598865
PADILLA FABIAN-JOSE
01
G 07 C
H 04 M
---------------------------------------------------------------------------- 126
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0654167
PAGEANT TECHNOLOGIES INC.
10
G 11 C
0633340
PAGGI S.R.L.
10
D 06 B
0575523
PALMER DAVID
07
G 05 D
0575533
PALMER DAVID W.
07
G 05 D
0577689
PALMERSTON EXTENSION LADDER CY LTD
10
E 06 C
0661172
PANDAVA N.V.
06
B 42 D
0758418
PANDROL LTD
05
E 01 B
0587223
PANNEVIS B.V.
04
B 01 D
0756518
PANTOCHIM(S.A. )
06
B 01 J
0683099
PAPER CONVERTING MACHINE G.M.B.H.
B 65 B
0635598
PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST
09
D 21 B
D 21 C
0672545
PAPOTTI GIUSEPPE
11
B 44 C
D 21 H
B 41 M
0573694
PAPPAS MICHAEL J.
12
A 61 F
A 61 L
0752954
PAPPLER ROBERT
B 65 D
A 47 G
0643473
PAPST-MOTOREN G.M.B.H. & CO. K.G.
H 02 P
H 02 H
0770502
PARADIS(PARTENARIAT ASSISTANCE
09
B 44 C
DISTRIBUTION S.A.R.L. )
0581357
PARAGON INTERNATIONAL B.V.
05
E 02 F
0587947
PARAMOUNT SINTERS PRIVATE LTD
05
C 22 B
0681512
PARAMOUNT TECHNICAL PRODUCTS INC.
09
B 05 D
B 32 B
E 04 B
0635338
PARAT-WERK SCHONENBACH G.M.B.H. + CO.
B 25 H
K.G.
0628670
PARELEC
08
E 04 B
C 04 B
E 06 B
0653218
PARI G.M.B.H. SPEZIALISTEN FUR
A 61 M
B 05 B
EFFEKTIVE INHALATION
0663241
IDEM.
B 05 B
A 61 M
0663149
PARISI FRANCO
10
A 21 B
0547901
PARKER BATH CY LTD
06
A 61 G
0813805
PARKER HANNIFIN CORP.
09
H 05 K
0759879
PARMA METALS OY
09
B 65 D
0479557
PARODI JUAN CARLOS
07
A 61 F
A 61 M
0739483
PARSY PHILIPPE
09
G 01 N
0592183
PARTEK CONCRETE DEVELOPMENT OY A.B.
01
B 28 B
0546000
PARTEK PAROC OY A.B.
01
C 03 C
0755345
PASQUALINI AURELIANO
06
B 62 K
0586865
PASSAVANT-WERKE A.G.
E 03 F
E 02 B
B 01 D
0714686
IDEM.
B 01 D
0736316
IDEM.
B 01 D
C 02 F
E 03 F
A 47 L
0747539
IDEM.
E 02 D
0766587
IDEM.
B 01 D
F 16 C
0748214
PASTEUR DE LILLE(INSTITUT )
10
A 61 K
0560969
PASTEUR MERIEUX SERUMS ET VACCINS(S.A.
12
C 07 K
A 61 K
)
0748200
PASTEUR MERIEUX SERUMS ET VACCINS
06
A 61 J
0743522
PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS
08
G 01 N
C 07 K
0755518
IDEM.
10
G 01 N
C 07 K
0591376
PASTEUR(INSTITUT )
08
C 12 N
C 12 Q
0711841
IDEM.
10
C 12 Q
0748214
IDEM.
10
A 61 K
0682151
PASTICHE COSIGNS LTD
04
E 01 F
0616103
PATACO A.G.
E 05 B
0653051
PATCHEN INC.
11
G 01 J
A 01 M
0588851
PATENT HOLDINGS LTD
09
C 10 M
0621741
PATENT-TREUHAND-G.- FUR ELEKTRISCHE
H 05 B
H 01 R
GLUHLAMPEN M.B.H.
0621742
IDEM.
H 05 B
H 01 F
0626799
IDEM.
03
H 05 B
0639853
IDEM.
H 01 J
0645944
IDEM.
H 05 B
0647084
IDEM.
H 05 B
0648068
IDEM.
H 05 B
0655880
IDEM.
H 05 B
H 02 M
0692139
IDEM.
H 01 J
0733266
IDEM.
H 01 J
H 05 B
0741908
IDEM.
04
H 01 J
0753987
IDEM.
H 05 B
0775366
IDEM.
H 01 K
H 01 J
0788655
IDEM.
H 01 J
0565475
PATENTES TALGO(S.A. )
10
B 61 F
0588752
IDEM.
03
B 61 J
0648659
IDEM.
12
B 61 F
0716971
IDEM.
10
B 61 K
0592255
PATENTSMITH CORP.
01
F 24 C
H 05 B
0737371
PATES TECHNOLOGY PATENTVERWERTUNGSG.H 01 Q
FUR SATELLITEN- UND MODERNE
INFORMATIONSTECHNOLOGIEN M.B.H.
0690210
PATTAS KONSTANTIN N.
F 01 N
0532081
PAULUS DANIEL STUART
01
A 22 C
0633383
PAX G.M.B.H.
E 06 B
F 16 S
0663509
IDEM.
03
E 06 B
0681079
IDEM.
E 05 C
0727277
IDEM.
B 23 Q
0748913
IDEM.
E 05 F
E 05 B
0629397
PAYOT(LABORATOIRES N.G. )
07
A 61 K
0641200
PAZ ARZNEIMITTELA 61 K
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
0495603
PBH INC.
10
C 08 F
G 02 B
0682675
IDEM.
05
C 08 F
C 08 L
G 02 C
0642917
PCD POLYMERE A.G.
B 30 B
B 27 N
0685494
IDEM.
C 08 F
0636653
PCD-POLYMERE G.M.B.H.
01
C 08 L
0640650
IDEM.
01
C 08 L
0754706
IDEM.
08
C 08 F
0715613
PECHAN REINHARD
01
C 07 C
A 61 K
0623462
PECHINEY RHENALU
05
B 32 B
127---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0728222
PECHINEY RHENALU
01
C 22 B
0716192
PECON A.G.
05
E 04 B
E 01 C
0765967
IDEM.
E 01 C
0675787
PEDERSHAAB A/S
08
B 28 B
0704023
PEGASUS AIRWAVE LTD
09
F 04 B
F 16 J
0770779
IDEM.
09
F 04 B
0796995
IDEM.
08
F 04 B
F 16 J
0799009
IDEM.
08
A 61 G
A 47 C
0643995
PEGUFORM-WERKE G.M.B.H.
B 05 B
0609951
PELLA B.V.
10
E 06 B
0749514
PELLINI S.R.L.
08
E 06 B
0738173
PELTIER MARCEL JOSE
08
A 62 B
0692409
PELZ G.M.B.H. & CO. K.G.(EMPE-WERKE
B 60 R
ERNST )
0524120
PENA PIERRE
04
B 22 C
0670714
PENEDERM INC.
12
A 61 K
0442843
PENTAPHARM A.G.
G 01 N
A 61 K
A 61 L
C 12 Q
0603882
PEPSICO INC.
10
B 29 C
0634230
IDEM.
12
B 08 B
0614464
PEPTIDE THERAPEUTICS LTD
03
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0716760
PEQUIGNET(MONTRES )
06
G 04 B
0630624
PEQUIGNOT MICHEL
01
A 61 F
A 61 L
0511782
PERIO PRODUCTS LTD
12
A 61 K
0488769
PERKIN-ELMER CORP.(THE )
04
C 12 Q
B 01 L
G 05 D
0596874
PERKINS DOUGLAS W.
01
A 23 G
0634199
PERMA TRADE WASSERTECHNIK G.M.B.H.
B 01 D
0717837
PERMA-PIPE INC.
08
G 01 M
G 01 R
G 08 B
0655520
PERMASCAND A.B.
08
C 25 B
0569338
PERMATEC TECHNOLOGIE A.G.
08
A 61 K
0481147
PERNOD-RICARD
06
C 12 P
0730633
IDEM.
10
C 11 D
0694482
PEROLIN FABRIKATIONS-G.M.B.H.
B 65 D
0629277
PERONNET FRANCOISE
01
F 24 F
0695284
PEROXID-CHEMIE G.M.B.H.
C 07 C
0539377
PERRY CHARLES O.
06
A 47 C
0835004
PERSIJN BEHEER B.V.
12
H 04 H
0680297
PERSSON LARS
01
A 61 F
A 61 M
0536269
PERSTORP A.B.
04
A 61 K
0592013
IDEM.
12
B 32 B
0630389
IDEM.
04
C 08 G
0647259
IDEM.
02
C 10 M
0584659
PETEC(S.A. )
E 04 C
0624164
PETEK MARIJAN MR.SC.
02
A 61 K
C 07 K
0588856
PETERSSON TORGNY
01
A 61 M
0760909
PETIGNAT MAURICE
09
F 16 B
G 02 C
F 16 C
0730752
PETITTO TONY
10
G 02 B
0552072
PETROLE(INSTITUT FRANCAIS DU )
10
C 10 G
9 20 1
4 33
0597751
IDEM.
01
C 07 C
0602206
IDEM.
10
B 01 J
B 01 D
0605294
IDEM.
11
G 01 N
G 01 F
G 06 T
0605308
IDEM.
06
C 09 K
C 02 F
0612563
IDEM.
06
B 01 J
0612564
IDEM.
06
B 01 J
0619016
IDEM.
04
G 01 N
0621334
IDEM.
11
C 10 G
0623387
IDEM.
09
B 01 J
C 10 G
0623388
IDEM.
12
B 01 J
C 07 C
0623664
IDEM.
09
C 10 G
B 01 J
0626880
IDEM.
05
B 01 D
0627483
IDEM.
12
C 10 L
C 08 G
C 07 D
0629641
IDEM.
01
C 08 F
C 10 L
C 10 M
0633302
IDEM.
09
C 10 G
0635127
IDEM.
09
G 01 N
0635715
IDEM.
04
G 01 N
0636412
IDEM.
10
B 01 J
0636676
IDEM.
10
C 10 G
B 01 J
0638628
IDEM.
12
C 10 G
B 01 J
0639549
IDEM.
01
C 07 C
B 01 J
0643993
IDEM.
12
B 01 J
C 07 C
0647518
IDEM.
07
B 29 C
0647608
IDEM.
12
C 07 C
0647774
IDEM.
07
F 02 D
0652197
IDEM.
04
C 07 C
0659719
IDEM.
05
C 07 C
B 01 J
0665217
IDEM.
01
C 07 C
C 10 M
C 07 G
B 01 F
0666104
IDEM.
11
B 01 J
C 07 C
F 23 C
0675099
IDEM.
10
C 07 C
0679622
IDEM.
10
C 07 C
B 01 J
0680944
IDEM.
02
C 07 C
0682973
IDEM.
08
B 01 D
0689528
IDEM.
04
C 07 C
0693312
IDEM.
12
B 01 J
C 10 G
0700984
IDEM.
11
C 10 G
C 07 C
0714851
IDEM.
07
C 01 B
0743423
IDEM.
08
E 21 B
0516441
PETROLEUM CY P.L.C.(THE BRITISH )
04
C 07 C
0597970
IDEM.
03
C 10 G
0734518
PETRY G.M.B.H.(PHOTOTHERM )
G 01 N
G 01 B
0685432
PEUKERT VOLKMAR
C 02 F
0751913
IDEM.
C 02 F
0734502
PEUVERGNE HUBERT
03
F 21 V
0713473
PEVELING ARTHUR
B 65 D
B 65 G
B 01 F
0742884
PEYRONNY BERNARD
10
F 24 H
0764256
IDEM.
12
F 24 H
F 24 D
---------------------------------------------------------------------------- 128
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0517872
PFEFFER KLAUS DIETER
A 63 F
0669156
PFEFFERLE WILLIAM C.
01
B 01 D
F 01 N
B 01 J
0771160
PFEIFFER FRANZISKA
A 45 C
A 45 F
0771160
PFEIFFER NICOLE
A 45 C
A 45 F
0594033
PFEIFFER VACUUM G.M.B.H.
F 16 C
0615113
PFISTER G.M.B.H.
G 01 G
0752169
PFISTERER ELEKTROTECHNISCHE
04
H 02 J
H 04 B
SPEZIALARTIKEL G.M.B.H. & CO. K.G.(KARL
)
0757796
IDEM.
G 01 R
0395219
PFIZER INC.
09
C 07 D
A 61 K
0557348
IDEM.
04
A 61 K
A 01 N
0594636
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0595868
IDEM.
11
C 07 D
0596917
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
A 01 N
0603229
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
C 07 C
0613458
IDEM.
01
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0623112
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0623589
IDEM.
12
C 07 C
C 07 K
C 08 L
C 07 D
0628032
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0628040
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0640142
IDEM.
05
C 12 P
0654041
IDEM.
07
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0654042
IDEM.
10
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0668755
IDEM.
07
A 61 K
0668872
IDEM.
05
C 07 K
A 61 K
0670717
IDEM.
11
A 61 K
0676199
IDEM.
09
A 61 K
0677054
IDEM.
04
C 07 H
A 61 K
0680321
IDEM.
09
A 61 K
0687268
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0690835
IDEM.
08
C 07 C
0693054
IDEM.
06
C 07 C
A 61 K
0693073
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0708771
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0710242
IDEM.
05
C 07 H
A 61 K
C 07 D
0710290
IDEM.
12
C 12 P
C 12 N
0714393
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0716649
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0720598
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
0738270
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0739344
IDEM.
11
C 07 D
C 12 P
A 61 K
0745089
IDEM.
12
C 07 H
0748312
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0749428
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0752990
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0789697
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0334484
PFIZER LTD
03
C 07 D
A 61 K
A 01 N
A 23 K
C 12 P
0662950
PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT CY
01
C 07 C
A 61 K
N.V.(S.A. )
0702555
IDEM.
03
A 61 K
0715627
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0751938
IDEM.
05
C 07 D
0776323
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
0785933
IDEM.
03
C 07 D
A 61 K
0856312
PFLEGER CHEMISCHE FABRIK G.M.B.H.(R. )
A 61 K
0866067
IDEM.
C 07 D
0542689
PHAFAG A.G.
09
A 61 K
C 07 D
0594099
PHARMA DEVELOPMENT LTD
06
C 07 D
0610076
PHARMA MAR(S.A. )
04
C 07 D
C 07 C
0626383
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0503031
PHARMACHEMIE B.V.
04
A 61 M
0609954
IDEM.
07
B 65 D
0609955
IDEM.
04
B 65 D
0506757
PHARMACIA & UPJOHN A.B.
08
C 12 N
C 07 K
C 12 P
0517787
IDEM.
06
A 61 K
C 07 D
0521842
IDEM.
09
C 07 K
G 01 N
A 61 K
C 12 N
0528527
IDEM.
04
A 61 K
0557385
IDEM.
07
A 61 K
0591178
IDEM.
12
A 61 M
0591492
IDEM.
05
A 61 K
B 01 J
0639991
IDEM.
09
A 61 M
0667852
IDEM.
04
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0669934
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
0778758
IDEM.
10
A 61 F
A 61 M
0808148
IDEM.
A 61 J
0476016
PHARMACIA & UPJOHN CY
10
C 07 C
A 61 K
0592594
IDEM.
12
A 61 K
0673370
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0687237
IDEM.
05
B 65 B
B 65 G
0690848
IDEM.
01
C 07 D
0729469
IDEM.
09
C 07 D
0734392
IDEM.
12
C 07 J
0741708
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0767786
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0501821
PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
12
C 12 N
C 12 P
C 07 K
A 61 K
0662948
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
0675736
IDEM.
07
A 61 K
0573024
PHARMATECH G.M.B.H.
C 08 G
A 61 K
0835585
PHASE ONE DENMARK A/S
10
H 04 N
0501784
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.
11
G 06 T
0519696
IDEM.
11
A 24 B
129---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0570163
PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.
08
G 01 N
A 24 C
0588555
IDEM.
02
A 24 C
0608047
IDEM.
07
A 24 D
0676342
IDEM.
01
B 65 D
B 21 D
0651201
PHILIPS ECLAIRAGE(CIE )
04
F 21 V
0597532
PHILIPS ELECTRONICS N.V.
07
H 04 N
0643258
IDEM.
07
F 21 V
0651201
IDEM.
04
F 21 V
0653777
IDEM.
03
H 01 J
0704103
IDEM.
01
H 01 J
0714552
IDEM.
01
H 01 J
0599389
PHILIPS ELECTRONICS N.V.(KONINKLIJKE )
10
G 11 B
0621743
IDEM.
09
H 05 B
H 02 M
0725969
IDEM.
09
H 01 C
0745254
IDEM.
11
G 11 B
0759207
IDEM.
11
H 01 J
0461655
PHILLIPS PETROLEUM CY
05
C 08 G
0480377
IDEM.
04
C 08 F
0513730
IDEM.
08
C 08 G
0577098
IDEM.
08
C 08 G
B 01 J
C 23 F
0599268
IDEM.
04
C 08 K
C 08 L
0604998
IDEM.
02
C 07 C
0620219
IDEM.
11
C 07 D
0623383
IDEM.
07
B 01 J
0632795
IDEM.
01
C 07 C
0634382
IDEM.
10
C 07 C
0647661
IDEM.
03
C 08 F
0656377
IDEM.
10
C 08 F
C 08 G
C 08 L
0658571
IDEM.
01
C 08 F
0668106
IDEM.
12
C 07 C
0669301
IDEM.
11
C 07 C
B 01 J
0679607
IDEM.
05
C 01 B
0685495
IDEM.
04
C 08 F
0698650
IDEM.
10
C 10 G
0706985
IDEM.
12
C 07 C
0712865
IDEM.
06
C 08 F
B 01 J
0727461
IDEM.
09
C 08 L
0691833
PHILLIPS VAN L.
07
A 61 F
0629262
PHOENIX A.G.
E 21 D
0641965
IDEM.
03
F 16 L
0647303
IDEM.
F 16 L
0715701
IDEM.
F 16 L
0750546
IDEM.
B 29 C
0811113
IDEM.
08
E 21 D
0486589
PHOTOGENESIS INC.
03
A 61 F
A 61 B
A 61 L
0527004
PHOTRON K.K.
06
H 04 N
0662559
PI-PATENTE G.M.B.H. ENTWICKLUNG UND
E 05 F
VERWERTUNG
0677657
PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A.
07
F 02 N
0684180
IDEM.
07
B 62 H
0765408
PICANOL N.V.
05
D 03 D
D 03 J
0671970
PICATECH A.G.
05
B 01 D
C 02 F
0580519
PICHAT PHILIPPE
10
B 09 B
C 04 B
0745198
PIDDE GERD
F 16 H
0680308
PIDOUX GERALD
11
A 61 G
0241487
PIECZENIK GEORGE
04
C 07 H
C 12 P
C 07 K
C 12 N
G 01 N
0577963
PIES GERRIT
F 16 C
0641943
IDEM.
F 16 B
0793898
PIFCO LTD
05
H 05 B
0805751
PIK PARTNER IN KUNSTSTOFF
B 32 B
B 65 D
0813375
IDEM.
A 47 B
0640311
PILGER JURGEN
A 47 J
G 07 F
B 65 B
0621966
PILGRIM
05
G 06 F
0702612
PILKINGTON LAMINO OY
09
B 23 Q
B 24 B
0499371
PILKINGTON P.L.C.
04
B 32 B
C 03 B
B 26 D
B 24 B
0555991
IDEM.
04
B 32 B
C 03 C
B 29 C
0600669
IDEM.
06
G 03 C
C 07 D
0682646
IDEM.
07
C 03 C
0586121
PILKINGTON UNITED KINGDOM LTD
03
E 06 B
0677489
IDEM.
07
C 03 B
0677490
IDEM.
07
C 03 B
0677491
IDEM.
07
C 03 B
0830320
IDEM.
12
C 03 B
0830322
IDEM.
12
C 03 B
0551094
PILOT INDUSTRIES INC.
04
B 32 B
F 16 L
0662741
PILZ G.M.B.H. & CO.
H 02 B
H 05 K
H 01 R
0755581
IDEM.
H 02 H
G 01 R
0540561
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC.
11
C 12 N
A 01 H
0628072
IDEM.
09
C 12 N
B 01 J
A 23 K
0653369
PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI S.P.A. 04
B 65 H
F 16 B
0669409
IDEM.
06
C 23 C
B 29 C
B 29 B
0694631
IDEM.
10
C 23 C
B 29 B
0721598
PIRELLI GENERAL P.L.C.
07
G 02 B
0656759
PIRES DOMINGUES JOSE PAULO
09
A 61 B
0592185
PITNEY BOWES INC.
12
C 09 D
0690690
PITTMAN JAMES
05
A 47 L
0545741
PLACOPLATRE
08
D 21 H
B 32 B
0721245
PLANET WATTOHM
10
H 02 G
0445281
PLANQUOIS PIERRE
08
A 61 G
0699772
PLANSEE A.G.
C 22 C
C 23 C
0643152
PLANSEE TIZIT G.M.B.H.
C 23 C
0410498
PLANT GENETIC SYSTEMS N.V.
06
C 12 N
D 06 L
C 08 B
0506885
PLANT RESEARCH LABORATORIES INC.
02
C 05 G
0400722
PLANT REX BENNETT
01
A 23 N
B 26 D
---------------------------------------------------------------------------- 130
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0753306
PLANTAMED ARZNEIMITTEL G.M.B.H.
A 61 K
F 26 B
C 11 B
0714622
PLASCO(S.A. )
A 47 B
0722651
PLASMION
04
H 05 H
0678621
PLASSER BAHNBAUMASCHINENE 01 B
INDUSTRIEGESELLSCHAFT M.B.H.(FRANZ )
0682148
IDEM.
05
E 01 B
0731216
IDEM.
E 01 B
0748898
IDEM.
E 01 B
0676593
PLASTIC MAGEN
07
F 24 D
0428616
PLASTIC SPECIALTIES AND TECHNOLOGIES
03
F 16 L
INVESTMENTS INC.
0618859
PLASTIPAK PACKAGING INC.
01
B 29 C
0625940
IDEM.
03
B 29 C
0650439
IDEM.
09
B 65 D
0722052
PLASTO TEXTIL-G.M.B.H.
F 16 G
0726555
PLASTO(S.A. )
10
G 09 F
0738194
PLATTNER JOSEF
02
B 23 D
B 28 D
0702925
PLAZANET MAURICE
07
A 47 L
0734486
PLEXTEK LTD
03
F 01 C
F 02 B
0617006
PLIVA FARMACEUTSKA KEMIJSKA PREHRAMBENA 05
C 07 C
I KOZMETICKA INDUSTRIJA DIONICKO
DRUSTVO
0633247
PLIVA FARMACEUTSKA KEMIJSKA PREHRAMBENA 05
C 07 D
A 61 K
I KOZMETICKA INDUSTRIJA DIONICKO
DRUSTVO ZAGREB
0668274
PLIVA FARMACEUTSKA KEMIJSKA PREHRAMBENA 08
C 07 D
A 61 K
I KOZMETICKA INDUSTRIJA DIONICKO
DRUSTVO
0705606
IDEM.
03
A 61 K
0641718
PLM A.B.
06
B 65 D
0725710
PLOEM SVEN
12
B 25 J
A 61 B
0758479
PLOUCQUET G.M.B.H. & CO.(C.F. )
G 21 F
0759004
PLUMETTAZ(S.A. )
08
B 65 H
G 02 B
0746276
PLUS ENDOPROTHETIK A.G.
A 61 F
0401790
PLUSS-STAUFER A.G.
B 01 F
C 09 C
D 21 H
0605490
PMI PHOTOMAGIC LTD
01
H 04 N
G 03 B
0730602
PNA DIAGNOSTICS A/S
08
C 07 H
C 07 K
C 12 Q
0733062
IDEM.
05
C 07 K
C 12 Q
C 07 H
0693275
PODIA TRADE HEIL- UND HILFSMITTEL
A 61 F
G.M.B.H. & CO. K.G.
0691309
POGOZHEV PETER I.
C 02 F
0638793
POHLMANN ROLF
G 01 M
0623411
POKOLM MARCO
B 23 C
B 27 G
0521743
POL VINCENT
02
A 61 M
0549796
POLA CHEMICAL INDUSTRIES INC.
04
C 07 D
A 61 K
0759833
POLACEK PIERRE
10
B 23 Q
B 27 G
0461160
POLAR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL PTY
03
F 25 C
LTD
0544334
POLAROID CORP.
01
G 03 F
B 41 M
0676998
IDEM.
05
B 41 M
0679265
IDEM.
03
G 03 F
0596273
POLIGRAT G.M.B.H.
05
C 23 G
C 25 D
0615524
POLIMERI EUROPA S.R.L.
02
C 08 F
0684263
IDEM.
08
C 08 F
0668099
POLLUTION- RELATED HEALTH DAMAGE
01
B 01 J
B 01 D
COMPENSATION AND PREVENTION
ASSOCIATION(THE )
0809592
POLY-CLIP SYSTEM CORP.
B 65 D
B 65 B
0439508
POLYMASC PHARMACEUTICALS P.L.C.
04
C 07 K
A 61 K
0640630
POLYMER LATEX G.M.B.H. & CO. K.G.
C 08 F
C 09 J
0576535
POLYMERIX INC.
07
C 08 K
0682621
POLYMERS RECONSTRUCTIVE A/S
12
B 65 B
B 65 D
A 61 F
B 01 F
B 05 C
C 04 B
0719207
POLYNOR PARTNERS A/S
08
B 29 C
C 08 J
0651126
POLYNORM N.V.
12
E 06 B
0733078
POLYOL INTERNATIONAL B.V.
08
C 08 G
0677086
POLYPHALT INC.
07
C 08 L
0431954
POLYPLASTICS CO. LTD
01
C 08 L
C 08 K
0640652
IDEM.
03
C 08 L
C 08 K
0723606
POLYSACK PLASTIC INDUSTRIES NIR
08
D 04 B
ITZHAK-SUFA
0694689
POMMER FREDI ALEXANDER
F 02 M
0688956
POMMERENKE PETER
F 04 F
E 03 F
F 04 B
0711392
PONT-A-MOUSSON(S.A. )
06
F 16 L
0646771
PONTS ET CHAUSSEES(ETAT FRANCAIS
06
G 01 C
REPRESENTE PAR LE LABORATOIRE CENTRAL
DES )
0680691
POPPELMANN
A 01 G
KUNSTSTOFFWERK-WERKZEUGBAU(GEBR. )
0577602
POPULATION COUNCIL INC.(THE )
09
A 61 K
0578892
PORCHER(ETS )
09
E 03 D
0613394
POROUS MEDIA CORP.
07
B 01 D
0541884
PORR A.G.(ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT 03
E 01 B
A. )
0691285
PORTASILO LTD
05
B 65 D
0751129
PORTELA & CA.(S.A. )
11
C 07 D
A 61 K
0786040
POTOK FRANCIS
07
E 05 B
0619968
POUBELLE PATRICE
07
A 47 C
0633231
POUDRES ET EXPLOSIFS(SOC. NATIONALE
06
C 04 B
DES )
0646762
POUDRES ET EXPLOSIFS(SOC. NATIONALE DES 03
F 42 B
)
0562650
POWER CONTROLS IBERICA(S.A. )
07
H 01 H
0799469
POWER JEFFREY
11
G 10 K
0676763
POZZOLI S.P.A.
01
G 11 B
0327039
PPG INDUSTRIES INC.
05
C 08 G
C 08 L
B 32 B
131---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
B 01 D
0367209
IDEM.
08
H 05 B
0461537
IDEM.
10
C 09 D
B 65 D
0462496
IDEM.
02
C 09 D
C 08 G
0469537
IDEM.
12
G 03 F
0524537
IDEM.
09
H 05 B
B 60 S
0581863
IDEM.
10
B 65 D
B 28 B
B 05 D
0587757
IDEM.
03
C 09 D
C 08 G
0619826
IDEM.
01
C 08 F
0623415
IDEM.
07
B 23 K
C 23 C
0652912
IDEM.
01
C 09 D
B 05 B
0656079
IDEM.
12
D 02 G
C 03 C
0664820
IDEM.
01
C 08 G
C 09 D
0665906
IDEM.
10
D 02 G
C 03 C
0680502
IDEM.
07
C 09 D
C 08 G
C 08 F
0705801
IDEM.
12
C 03 C
G 02 F
0720249
IDEM.
07
H 01 Q
0741676
IDEM.
05
C 03 C
0760798
IDEM.
09
B 65 H
0771331
IDEM.
08
C 08 F
C 09 D
0771333
IDEM.
09
C 08 G
C 09 D
0775166
IDEM.
09
C 08 G
0788528
IDEM.
11
C 09 D
0791024
IDEM.
08
C 08 F
C 09 D
0792389
IDEM.
06
C 23 C
0665815
PQ CORP.
01
C 01 B
C 11 D
0665816
IDEM.
09
C 01 B
B 01 J
0698672
PRAXAIR S.T. TECHNOLOGY INC.
05
C 23 C
B 21 B
0495287
PRAXAIR TECHNOLOGY INC.
05
A 61 K
A 61 B
G 01 R
0528405
IDEM.
04
C 23 C
C 30 B
H 01 L
0580896
IDEM.
04
A 23 D
C 11 B
0584747
IDEM.
01
B 01 D
C 01 B
0596255
IDEM.
06
B 01 J
B 01 D
0640794
IDEM.
03
F 23 L
C 03 B
0641591
IDEM.
04
B 01 D
0654439
IDEM.
05
C 01 B
B 01 D
0656236
IDEM.
12
B 22 C
F 23 G
F 27 B
0663564
IDEM.
09
F 23 G
F 23 N
F 23 L
0689009
IDEM.
02
F 23 D
0700876
IDEM.
12
C 03 B
C 04 B
F 27 D
0704238
IDEM.
09
B 01 F
C 02 F
0646099
PRAYON-RUPEL TECHNOLOGIES
01
C 01 F
C 09 C
D 21 H
0606255
PRC INC.
09
B 42 D
0717649
PRECISE EXERCISE EQUIPMENT INC.
05
A 63 B
0437515
PRECISION SOFTWARE INC.
01
H 04 M
H 04 Q
0560218
PREFORM RAUMGLIEDERUNGSSYSTEME G.M.B.H.
E 04 B
0672411
PREISS DETLEF
A 61 K
0676982
PREMO LUBRICATION TECHNOLOGIES INC.
04
B 01 D
C 10 G
0732023
PRESCOM
07
H 04 M
0713550
PRESERVATION TECHNOLOGIES INC.
12
D 21 H
0669811
PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD
01
A 41 D
A 61 F
COLLEGE(THE )
0651825
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
01
C 12 Q
COLLEGE
0787377
PRESIDENT OFFICE FURNITURE LTD
07
H 02 G
A 47 B
0787378
IDEM.
07
H 02 G
A 47 B
0638377
PRESSTA- EISELE G.M.B.H.
B 21 D
0720264
PRESTIGE PRODUCTS INC.
03
H 02 G
H 01 R
0628757
PRESTO(LES ROBINETS )
01
F 16 K
0538214
PRESTONE PRODUCTS CORP.
01
F 01 P
0812300
PRETORIA PORTLAND CEMENT CY LTD
12
C 01 F
0759106
PREUSSAG STAHL A.G.
E 01 B
0648298
PREUSSAG WASSER UND ROHRTECHNIK
E 02 D
G.M.B.H.
0685218
PREVOR INTERNATIONAL
09
A 61 H
A 61 F
B 65 D
0761065
PREVUE INTERNATIONAL INC.
12
H 04 N
0623873
PRICER A.B.
G 06 F
G 09 F
0746942
PRINCETON ELECTRONIC BILLBOARD INC.
04
H 04 N
0814963
PRITT PRODUKTIONSGESELLSCHAFT M.B.H.
B 44 C
B 41 J
B 41 M
0716823
PRO NATURA HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
A 47 C
0758978
PROBAG S.A.(SOC. )
09
B 65 B
0745334
PROBAT-WERKE VON GIMBORN
01
A 23 N
MASCHINENFABRIK G.M.B.H.
0554418
PROBI A.B.
03
A 61 K
C 12 N
0686807
PROCESS TECHNOLOLY INTERNATIONAL INC.
08
F 23 C
F 23 D
0627202
PROCOM(S.A. )
06
A 61 F
0524251
PROCTER & GAMBLE CY(THE )
08
D 21 F
0529681
IDEM.
11
A 61 F
0552340
IDEM.
12
A 61 F
0578872
IDEM.
10
C 11 D
0579295
IDEM.
10
C 11 D
0581751
IDEM.
12
C 11 D
0581752
IDEM.
12
C 11 D
0581753
IDEM.
12
C 11 D
0583382
IDEM.
12
C 11 D
0587550
IDEM.
12
C 11 D
0594893
IDEM.
02
C 11 D
0598170
IDEM.
02
C 11 D
0598694
IDEM.
02
C 11 D
0600847
IDEM.
10
C 11 D
0607245
IDEM.
04
C 07 J
C 07 H
A 61 K
0617601
IDEM.
08
A 61 F
0622451
IDEM.
12
C 11 D
0629691
IDEM.
10
C 11 D
0629693
IDEM.
08
C 11 D
D 06 L
0631768
IDEM.
04
A 61 F
---------------------------------------------------------------------------- 132
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0633760
PROCTER & GAMBLE CY(THE )
09
A 61 F
0633761
IDEM.
09
A 61 F
0634484
IDEM.
08
C 11 D
B 65 D
0636640
IDEM.
03
C 08 G
0637950
IDEM.
07
A 61 F
0637951
IDEM.
09
A 61 F
0639964
IDEM.
01
A 61 F
0639988
IDEM.
06
A 61 F
A 61 L
0641185
IDEM.
12
A 61 F
0644747
IDEM.
09
A 61 F
0646121
IDEM.
07
C 07 H
0647128
IDEM.
12
A 61 F
0647142
IDEM.
09
A 61 L
0647184
IDEM.
03
B 32 B
A 61 L
0647287
IDEM.
09
D 21 F
0648100
IDEM.
09
A 61 F
0650350
IDEM.
06
A 61 F
0651629
IDEM.
06
A 61 F
0651630
IDEM.
12
A 61 F
0652175
IDEM.
01
B 65 H
A 61 F
B 32 B
0652736
IDEM.
10
A 61 F
0652988
IDEM.
04
D 04 H
A 61 K
0656772
IDEM.
06
A 61 F
0656968
IDEM.
10
D 21 F
0659117
IDEM.
06
B 32 B
A 61 F
0662848
IDEM.
01
A 61 L
0666839
IDEM.
07
C 07 C
C 07 H
A 23 L
A 23 D
0673235
IDEM.
09
A 61 F
0674499
IDEM.
08
A 61 F
0674500
IDEM.
02
A 61 F
0675703
IDEM.
05
A 61 F
0675867
IDEM.
10
C 07 C
0679751
IDEM.
07
D 06 F
0686022
IDEM.
09
A 61 F
0692954
IDEM.
06
A 61 F
0693919
IDEM.
12
A 61 K
0693920
IDEM.
01
A 61 K
0695264
IDEM.
09
B 65 D
0697832
IDEM.
12
A 47 K
0699062
IDEM.
06
A 61 F
0699065
IDEM.
07
A 61 F
B 29 C
B 32 B
0700283
IDEM.
11
A 61 K
0700902
IDEM.
08
C 07 C
0701422
IDEM.
09
A 61 F
0701426
IDEM.
11
A 61 F
0701600
IDEM.
03
C 11 D
A 61 K
0702544
IDEM.
07
A 61 F
0705086
IDEM.
09
A 61 F
0705087
IDEM.
01
A 61 F
0706547
IDEM.
08
C 09 J
0710097
IDEM.
01
A 61 F
0710098
IDEM.
12
A 61 F
0710099
IDEM.
09
A 61 F
0712309
IDEM.
09
A 61 K
0714254
IDEM.
05
A 47 K
B 65 H
B 65 D
0715512
IDEM.
12
A 61 F
0716679
IDEM.
10
C 11 D
0720463
IDEM.
12
A 61 F
0720574
IDEM.
06
B 65 D
0720617
IDEM.
12
C 07 J
A 61 K
0722305
IDEM.
12
A 61 F
0722414
IDEM.
08
B 65 H
0723406
IDEM.
08
A 44 B
0723430
IDEM.
12
A 61 F
B 32 B
0729304
IDEM.
01
A 23 F
0729336
IDEM.
06
A 61 F
0734473
IDEM.
07
D 21 H
0741659
IDEM.
04
B 65 D
B 65 B
0743264
IDEM.
07
B 65 D
0749296
IDEM.
09
A 61 F
0750484
IDEM.
12
A 61 F
0751756
IDEM.
07
A 61 F
0752024
IDEM.
12
D 21 C
D 21 H
A 61 L
0752842
IDEM.
11
A 61 K
0753557
IDEM.
04
C 09 K
C 11 D
0757549
IDEM.
06
A 61 F
0757550
IDEM.
12
A 61 F
0765416
IDEM.
07
D 06 M
0774909
IDEM.
12
A 44 B
0774948
IDEM.
11
A 61 J
B 65 D
0782478
IDEM.
12
B 05 B
G 06 K
0792144
IDEM.
12
A 61 K
0802823
IDEM.
09
B 01 F
0642518
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS
08
C 07 F
A 61 K
0646119
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS INC.
07
C 07 F
A 61 K
0500745
PROCYTE CORP.
06
C 07 K
A 61 K
0693022
PRODAO
11
B 29 B
F 27 B
0815758
PRODOMO(S.A. )
01
A 43 B
0758256
PRODUCT RESEARCH LTD
09
A 61 M
0724473
PRODUCTS UNLIMITED INC.
04
B 01 D
0666348
PRODUITS REFRACTAIRES(SOC. EUROPEENNE
05
D 04 H
F 27 D
C 03 C
DES )
0771344
IDEM.
04
C 10 G
B 01 J
0827588
PROENGIN(S.A. )
12
G 01 N
0346463
PROJECTAVISION INC.
10
G 09 G
133---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0496684
PROLABO(SOC. )
10
G 01 N
H 05 B
0661530
IDEM.
03
G 01 N
H 05 B
0706645
PROLASER LTD
04
G 01 M
0422217
PROMEGA CORP.
01
C 12 P
C 12 N
0553234
IDEM.
11
C 12 Q
C 12 N
0784037
PROMINERAL G.- ZUR VERWENDUNG VON
C 04 B
MINERALSTOFFEN M.B.H.
0720746
PROPPER MFG CO. INC.
07
G 01 N
C 12 Q
0736115
PROPULSION(SOC. EUROPEENNE DE )
08
D 04 H
0665420
PROSIGN(S.A. )
06
G 01 F
0674946
IDEM.
07
B 05 B
0674653
PROSPA B.V.
08
C 07 K
A 61 K
0734373
IDEM.
04
C 07 C
A 61 K
0777583
PROSSER EDWARD
07
B 44 F
B 44 D
0636545
PROTECHNA(S.A. )
B 65 D
0657365
IDEM.
B 65 D
0673846
IDEM.
B 65 D
0406357
PROTEIN POLYMER TECHNOLOGIES INC.
01
C 12 N
C 12 P
C 07 H
C 07 K
0502792
PROTEOR(ETS )
11
A 61 F
0467991
PRP INC.
08
A 61 K
C 12 N
0655205
PRYM G.M.B.H. & CO. K.G.(WILLIAM )
A 41 H
B 26 D
0779784
IDEM.
A 41 H
0572572
PSI TELECOMMUNICATIONS INC.
10
H 01 R
0840613
PSORIAL L.L.C.
11
A 61 K
0652323
PTS PAPIERTECHNIK
03
D 21 H
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
0552828
PTT NEDERLAND N.V.(KONINKLIJKE )
03
G 06 K
0553905
IDEM.
04
G 06 K
0561448
IDEM.
09
H 04 N
0567181
IDEM.
02
H 04 B
0576060
IDEM.
03
H 04 B
0584848
IDEM.
11
H 04 L
0627094
IDEM.
03
G 02 F
G 02 B
0721728
IDEM.
05
H 04 Q
0722644
IDEM.
08
H 04 L
0734634
IDEM.
06
H 04 Q
0744113
IDEM.
07
H 04 Q
0815705
IDEM.
09
H 04 R
0815707
IDEM.
10
H 04 R
0557525
PUGACHEV ALEXANDR VASILIEVICH
02
F 02 M
F 02 B
0634894
PUREBRED PRODUCTS PTY. LTD
01
A 01 K
0780012
PWI(PROTON WORLD INTERNATIONAL EN
10
G 07 F
G 07 C
ABREGE )
0420085
PYROTEC LTD
A 61 B
Q
0616639
QIAGEN G.M.B.H.
C 12 N
0733099
IDEM.
C 12 M
C 12 N
C 12 Q
0679698
QUADRA INDUSTRIES S.A.R.L.
07
C 09 D
C 09 C
B 44 F
0541556
QUADRANT HOLDINGS CAMBRIDGE LTD
09
C 12 N
A 61 K
0500689
QUALCOMM INC.
03
H 04 B
0500761
IDEM.
02
H 04 L
0504281
IDEM.
09
G 01 S
0517834
IDEM.
09
H 04 N
G 06 K
0685129
IDEM.
04
H 04 B
0695454
IDEM.
10
G 10 L
0705510
IDEM.
04
H 04 K
H 04 B
0706730
IDEM.
04
H 03 G
H 03 D
0711417
IDEM.
01
G 01 R
H 04 B
H 01 Q
0746071
QUANTE A.G.
H 01 T
0626882
QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
05
B 01 J
G 01 N
0651062
QUEENSLAND NICKEL PTY LTD
12
C 22 B
9 31 0
0645322
QUELLE SCHICKEDANZ A.G. & CO.
B 65 G
0564208
QUEST INTERNATIONAL B.V.
12
B 65 D
0451049
QUESTEL
10
G 06 F
0662549
QUINTANA VINOLAS ALBERTO
02
E 04 F
0793760
QUISTEN LTD
07
E 06 B
E 05 C
0667829
QUOIN INDUSTRIAL INC.
12
B 65 D
0727974
QVORTRUP APS
12
A 61 F
R
0597504
R & D LTD PARTNERSHIP(MANCHESTER )
11
H 04 N
0611843
R.& D.S. S.R.L.
05
D 06 F
A 47 L
0668218
R.L.G. EMBALLAGES
07
B 65 D
0710101
R.P. SCHERER CORP.
05
A 61 J
B 65 D
A 61 K
0658307
R&D KARE INTERNATIONAL INC.
A 01 N
0658308
IDEM.
A 01 N
0430551
R-TECH UENO LTD
01
A 61 K
0453127
IDEM.
08
A 61 K
0532218
IDEM.
03
C 07 D
C 07 C
0672375
RAAB HANS
A 47 L
B 25 G
0750558
RACZ GABOR
B 62 M
0633789
RADEMACHER KARL-HEINZ
A 61 L
0534259
RADEMACHER WILHELM
G 04 G
H 02 G
E 06 B
0725953
RADISSON HOTELS INTERNATIONALS INC.
07
G 06 F
0646534
RADIX SYSTEMS LTD
06
B 65 G
B 07 C
0616647
RADSATZ G.M.B.H.(GUTEHOFFNUNGSHUTTE )
C 22 C
B 60 B
0641607
RAFFERTY MALACHY JAMES
12
B 07 B
0651614
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE(S.A. )
05
A 23 L
A 23 C
A 23 D
0670850
IDEM.
09
C 08 B
A 23 G
A 23 L
0665167
RAFFYPACK(S.A. )
01
B 65 D
0571290
RAIMBAULT JEAN-PIERRE
12
A 43 D
B 29 C
0672813
RAINGRUBER WILLIBALD
E 05 F
E 06 B
---------------------------------------------------------------------------- 134
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0705285
RAISIO CHEMICALS OY
08
C 08 F
D 21 H
0728240
IDEM.
08
D 21 H
0663886
RAKO PRODUCTS LTD
08
B 65 G
0642325
RAM MICHAEL J.
01
A 61 F
0711360
RAMBACH ALAIN
03
C 12 Q
0694540
RANBAXY LABORATORIES LTD
08
C 07 D
A 61 K
0697411
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0588926
RANCOURT CLAUDE
11
F 16 D
0588926
RANCOURT YVON
11
F 16 D
0607639
RANDS TARA L.
07
B 24 D
0563095
RANTALAINEN ERKKI
04
G 06 K
0624126
RASMUSSEN OLE-BENDT
09
B 32 B
0591034
RAT PATRICE
12
G 01 N
G 02 B
0684960
RATHOR A.G.
C 08 G
C 08 J
C 09 K
0627533
RAU METALL G.M.B.H. & CO.
E 04 F
0817691
RAUCH FERTIGUNGSTECHNIK G.M.B.H.
B 22 D
0597142
RAUFOSS A/S
06
F 42 B
0781207
RAVEAU JEAN-VICTOR
10
B 42 F
0724098
RAVIV PRECISION INJECTION MOLDING
12
F 16 K
B 60 K
0810939
RAWIE G.M.B.H. & CO.(A. )
B 61 K
0810940
IDEM.
B 61 K
0484330
RAYCHEM CORP.
09
H 04 Q
H 04 M
0615662
IDEM.
03
H 01 R
H 04 M
0649562
IDEM.
03
H 01 C
H 05 K
0724789
IDEM.
07
H 02 G
0771052
IDEM.
10
H 01 R
H 04 Q
0704095
RAYCHEM G.M.B.H.
11
H 01 B
H 02 G
0786163
IDEM.
07
H 02 G
0541530
RAYCHEM LTD
01
C 09 K
H 01 B
0602130
IDEM.
05
C 08 L
H 02 G
0624920
IDEM.
09
H 01 R
H 05 B
0640115
IDEM.
07
C 08 L
0649584
IDEM.
08
H 04 M
H 02 H
0649585
IDEM.
09
H 04 M
H 02 H
0699311
IDEM.
09
G 02 B
C 08 L
0612441
RAYCHEM N.V.(S.A. )
01
H 01 R
H 02 G
H 04 Q
0641428
IDEM.
07
G 01 K
B 29 C
0722624
IDEM.
09
H 02 G
H 01 R
0728377
IDEM.
07
H 02 G
0748532
IDEM.
07
H 02 G
0749641
IDEM.
07
H 02 G
H 01 B
0788675
IDEM.
07
H 02 G
H 01 R
0611468
RAYNES COCO
06
G 09 B
0503031
RAYTEC B.V.
04
A 61 M
0460862
RAYTHEON CY
03
G 01 S
0495598
IDEM.
03
H 03 D
0522879
IDEM.
11
H 03 L
H 03 B
0533335
IDEM.
03
H 01 P
H 03 K
0534680
IDEM.
07
G 01 S
H 02 H
0550291
IDEM.
04
H 03 L
0645643
IDEM.
11
G 01 S
0743759
IDEM.
12
H 03 M
0710752
RCHID ABAZID AMIN
01
E 04 G
0685571
RD-CS(RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DU
12
C 23 C
GROUPE COCKERILL SAMBRE )
0717912
RDS TECHNOLOGIES
05
H 04 Q
0558575
REAL FOODS PTY. LTD
08
A 23 P
A 21 B
F 15 B
0756731
RECEPT'OMAAT C.V.
10
G 06 F
0371857
RECHERCHES ELECTRONIQUES
10
G 06 F
AVANCEES(LABORATOIRE EUROPEEN DE )
0724753
RECIF(S.A. )
04
G 06 K
H 01 L
0782478
RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD
12
B 05 B
G 06 K
0608850
RECORDATI CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL
08
A 61 K
CY(S.A. )
0762873
IDEM.
10
A 61 K
A 23 L
A 23 C
0632984
RECTICEL NEDERLAND B.V.
10
A 47 C
0655211
IDEM.
02
A 47 C
0533679
REDDY ALLA VENKATA KRISHNA
11
A 61 F
0659336
REDNIPS HOLDING B.V.
07
A 01 K
0705150
REEKIE MFG LTD
03
B 07 B
0696806
REEL(S.A. )
01
G 21 C
0766656
REFEL S.P.A.
09
C 04 B
F 27 D
C 03 B
0389913
REFURBISHED TURBINE COMPONENTS LTD
06
B 23 P
0657129
REFUVELLE JEAN
08
A 47 G
G 07 D
0481214
REGA STICHTING VZW.
06
C 07 F
A 61 K
0412700
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
03
C 12 P
G 01 N
CALIFORNIA(THE )
0511317
IDEM.
04
A 01 N
0535160
IDEM.
07
G 01 T
0590070
IDEM.
02
C 07 K
A 61 K
0629125
IDEM.
06
A 61 B
0683762
IDEM.
12
C 07 C
A 61 K
0723597
IDEM.
07
C 12 Q
C 12 N
0745124
IDEM.
06
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0363380
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
11
A 61 H
0630368
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
09
C 07 D
A 61 K
MICHIGAN(THE )
0612466
REGERO
10
A 01 C
0611519
REGERO(S.A. )
09
A 01 C
0784560
REGIONALER FORDERFONDS FUR INNOVATIONEN
B 62 D
G 05 D
UND JUNGE TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN
G.M.B.H. & CO. K.G.
0635619
REHAU A.G. + CO.
E 06 B
0635620
IDEM.
03
E 06 B
0659970
IDEM.
01
E 05 F
E 06 B
135---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0684185
REHAU A.G. + CO.
B 65 D
0728902
IDEM.
E 06 B
0743732
IDEM.
H 02 G
0745505
IDEM.
B 60 M
H 02 G
0773399
IDEM.
F 16 L
0774677
IDEM.
G 02 B
0662562
REHAU(S.A. )
01
E 06 B
0587254
REHRIG PACIFIC CY INC.
09
B 65 D
0616587
IDEM.
06
B 65 D
0777524
REICHELT HELMUT
B 01 J
H 05 B
0585808
REICHLE + DE-MASSARI A.G.
H 01 R
ELEKTRO-INGENIEURE
0576547
REILLY INDUSTRIES INC.
06
C 07 C
0586939
REINERT K.G. WESTFALISCHE
01
A 23 L
A 23 C
FLEISCHWARENFABRIK(H. & E. )
0692858
REINHAUSEN G.M.B.H.(MASCHINENFABRIK )
H 02 J
G 07 C
H 02 P
0815572
IDEM.
H 01 H
0812141
REINOLD JOSEF
A 46 B
0646426
REISCH WALTER
B 21 C
0793570
REISS INTERNATIONAL G.M.B.H.
B 29 C
0719174
REITHER VENTURIWASCHER G.M.B.H.
B 01 D
0505981
REITINGER ERICH
G 01 R
H 01 L
0677428
REITTER & SCHEFENACKER G.M.B.H. & CO.
B 60 R
K.G.
0689963
IDEM.
B 60 R
E 05 F
0734785
REKERS MASCHINEN- UND STAHLBAU(FIRMA
B 06 B
KARL )
0664570
RENATA A.G.
04
H 01 M
0647798
RENAULT
01
F 16 H
0651152
IDEM.
02
F 02 M
F 02 D
0655554
IDEM.
08
F 02 P
F 16 F
B 60 K
0667516
IDEM.
09
G 01 M
0670436
IDEM.
04
F 16 H
0619482
RENAULT AUTOMATION
06
G 01 N
G 01 M
0648572
IDEM.
11
B 23 P
B 25 J
0737155
RENEWABLE RESOURCES CY
03
B 65 D
0634352
RENT S.R.L.
12
B 65 H
B 31 D
0529300
RENTSCHLER BIOTECHNOLOGIE G.M.B.H.
C 07 K
A 61 K
0758896
RENTSCHLER G.M.B.H. & CO. MEDIZIN K.G.
A 61 K
0581718
REPSOL-BUTANO(S.A. )
09
F 17 C
0710338
RESEAL INTERNATIONAL LTD PARTNERSHIP
01
F 16 K
B 65 D
0500914
RESEARCH CORP. TECHNOLOGIES INC.
01
C 01 B
0510678
IDEM.
03
C 12 N
0533153
IDEM.
11
C 12 N
0536208
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0525119
RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION (A
03
A 61 K
NEVADA CORP.)
0602144
RESEARCH DEVELOPMENT FOUNDATION
11
C 12 P
A 61 K
C 07 H
C 12 N
0510996
RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL
09
C 12 N
C 07 K
A 61 K
DISEASES OF OSAKA UNIVERSITY(THE )
G 01 N
0269445
RESEARCH FOUNDATION OF STATE UNIVERSITY 03
C 12 Q
OF NEW YORK(THE )
0368425
IDEM.
03
G 06 T
0524808
IDEM.
09
C 12 Q
C 12 M
B 01 L
0696275
RESEARCH INSTITUTE FOR MEDICINE AND
08
C 07 C
A 61 K
CHEMISTRY
0710227
RESEARCH INSTITUTE FOR MEDICINE AND
10
C 07 C
C 07 D
A 61 K
CHEMISTRY INC.
0710228
RESOLUTION PHARMACEUTICALS INC.
01
C 07 D
A 61 K
0682135
RESTA S.R.L.
04
D 05 B
0730686
RETECH A.G. H. VON ARX
D 06 H
D 03 J
0809543
RETHMANN KREISLAUFWIRTSCHAFT G.M.B.H. &
B 07 B
CO. K.G.
0560977
RETRAX INC.
12
A 61 M
0514199
RETROSCREEN LTD
10
A 61 K
C 12 N
0712428
RETTENBACHER MARKUS
C 08 L
0729434
REUNION MANAGEMENT LTD
09
B 67 D
0701485
REXAM REBOUL
07
B 05 B
B 65 D
0727363
REXEL DEVELOPPEMENT
11
B 65 D
0702164
REXNORD CORP.
10
F 16 D
0707533
REYDEL(S.A. )
11
B 29 C
0692352
REYMANN TECHNIK G.M.B.H.
B 28 B
E 04 C
0764034
REYNOLDS DAVID L.
07
A 61 M
A 61 J
0636324
REYNOLDS TOBACCO CY(R.J. )
04
A 24 D
0710515
REYNOLDS WHEELS INTERNATIONAL LTD
11
B 21 K
0708888
RHA PHIL CHAN
08
F 04 C
0682966
RHEBAU RHEINISCHE BETON- UND
B 01 D
E 03 F
BAUINDUSTRIE G.M.B.H. & CO.
0585934
RHEIN CHEMIE RHEINAU G.M.B.H.
04
C 10 M
C 09 K
0659529
IDEM.
03
B 29 C
0660060
RHEINBRAUN A.G.
01
F 27 B
C 04 B
F 23 D
0748766
RHEINISCHE KALKSTEINWERKE G.M.B.H. &
C 01 F
B 01 D
B 01 J
CO. K.G.
C 02 F
0580430
RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO. LTD
01
A 21 C
0628250
IDEM.
09
A 21 C
B 26 D
0647403
IDEM.
01
A 21 C
0647404
IDEM.
08
A 21 C
0647405
IDEM.
01
A 21 C
0705852
RHEOX INTERNATIONAL INC.
12
C 08 F
0629356
RHODIA ACETOW A.G.
A 24 D
0458684
RHODIA CHIMIE
11
C 07 B
C 07 C
0500401
IDEM.
08
A 01 N
0536070
IDEM.
05
C 07 C
B 01 J
0537089
IDEM.
05
C 07 K
0550295
IDEM.
05
C 09 C
D 21 H
---------------------------------------------------------------------------- 136
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0554134
RHODIA CHIMIE
04
C 07 C
0562199
IDEM.
12
C 04 B
0572288
IDEM.
07
C 11 D
0601938
IDEM.
04
C 08 L
C 09 D
C 09 J
0608160
IDEM.
12
C 07 C
0611192
IDEM.
06
C 01 G
B 01 J
0614958
IDEM.
06
C 09 D
C 08 K
C 08 G
0615953
IDEM.
06
C 01 B
C 04 B
0621300
IDEM.
09
C 08 G
C 11 D
0637626
IDEM.
12
C 11 D
0665258
IDEM.
07
C 08 G
C 08 L
0665861
IDEM.
07
C 08 J
0673897
IDEM.
08
C 04 B
0674616
IDEM.
07
C 07 C
A 61 K
0680465
IDEM.
04
C 07 C
0680930
IDEM.
10
C 01 F
C 08 K
C 09 D
0691314
IDEM.
12
C 04 B
0712392
IDEM.
06
C 07 C
0731137
IDEM.
04
C 08 L
C 09 D
C 08 F
0736489
IDEM.
07
C 01 B
D 21 H
C 02 F
C 04 B
E 21 B
0739961
IDEM.
11
C 09 D
C 08 F
0743923
IDEM.
06
C 01 B
C 09 C
0759889
IDEM.
09
C 02 F
B 01 D
0647619
RHODIA FIBER & RESIN INTERMEDIATES
05
C 07 C
C 07 F
0690836
IDEM.
08
C 07 C
0691306
IDEM.
08
C 01 G
B 01 J
C 01 B
0737100
IDEM.
09
B 01 J
0737101
IDEM.
09
B 01 J
0776282
RHODIA FILTEC A.G.
B 60 R
D 03 D
0663379
RHODIA LTD
12
C 07 C
0698032
IDEM.
07
C 07 H
0486622
RHOMED INC.
11
A 61 K
0625505
RHONE POULENC AGRICULTURE LTD
10
C 07 C
A 01 N
0625508
IDEM.
08
C 07 C
A 01 N
0721298
IDEM.
09
A 01 N
0732876
IDEM.
09
A 01 N
0605646
RHONE-DPC EUROPE
07
A 61 K
0508909
RHONE-POULENC AGRO
08
C 12 N
A 01 H
0561720
IDEM.
12
B 01 J
B 01 F
0696163
IDEM.
08
A 01 H
0790770
IDEM.
11
A 01 N
0540437
RHONE-POULENC AGROCHIMIE
06
C 07 F
0544602
IDEM.
09
A 01 N
0549349
IDEM.
10
A 01 N
B 65 D
0625306
IDEM.
01
A 01 N
0642987
IDEM.
12
B 65 D
0705243
IDEM.
06
C 07 C
0516647
RHONE-POULENC BIOCHIMIE
12
C 12 N
C 07 K
C 12 P
0594329
RHONE-POULENC CHEMICALS LTD
01
A 01 N
0486350
RHONE-POULENC CHIMIE
03
C 07 C
C 01 F
0594469
IDEM.
03
C 04 B
0613930
IDEM.
01
C 09 C
C 01 B
C 01 G
0702667
IDEM.
01
C 07 C
0735984
IDEM.
03
C 01 G
C 01 F
0648731
RHONE-POULENC FIBER & RESIN
01
C 07 C
INTERMEDIATES
0517628
RHONE-POULENC FIBRES
04
D 01 F
0549494
IDEM.
04
D 01 F
0550355
IDEM.
11
D 21 H
0673879
RHONE-POULENC INC.
05
C 01 B
C 01 F
0705854
IDEM.
04
C 08 F
C 07 C
0601918
RHONE-POULENC NUTRITION ANIMALE
03
C 07 D
C 07 C
0755303
IDEM.
06
B 01 J
C 07 C
0782629
IDEM.
12
C 12 P
0629355
RHONE-POULENC RHODIA A.G.
A 24 C
A 24 D
B 03 B
0659651
IDEM.
03
B 65 D
0521398
RHONE-POULENC RORER
A 23 J
0542807
RHONE-POULENC RORER G.M.B.H.
09
A 61 K
0533747
RHONE-POULENC RORER LTD
01
A 61 M
0613384
IDEM.
07
A 61 M
0675742
IDEM.
03
A 61 M
0728128
IDEM.
09
C 07 C
0413622
RHONE-POULENC RORER(S.A. )
02
C 12 N
A 61 K
0584166
IDEM.
03
C 12 N
C 12 P
0595370
IDEM.
02
C 07 D
0597035
IDEM.
09
C 12 N
C 12 P
0635002
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0635003
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0651810
IDEM.
09
C 12 N
0662971
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0667771
IDEM.
04
A 61 K
0674512
IDEM.
03
A 61 K
0679161
IDEM.
06
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0691951
IDEM.
06
C 07 C
C 07 D
0693060
IDEM.
03
C 07 D
0701450
IDEM.
08
A 61 K
C 12 N
0711280
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0754181
IDEM.
07
C 07 D
0762865
IDEM.
08
A 61 J
B 01 J
0764155
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0766555
IDEM.
12
A 61 K
0766695
IDEM.
07
C 07 K
A 61 K
C 07 D
0766696
IDEM.
09
C 07 K
A 61 K
0770070
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0793639
IDEM.
12
C 07 C
137---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0390994
RHONE-POULENC SURFACTANTS AND
12
C 08 K
SPECIALTIES L.P.
0530119
RHOVYL
04
D 01 F
0725788
RIBOZYME PHARMACEUTICALS INC.
12
C 07 H
0677451
RICAL
02
B 65 D
0684187
IDEM.
07
B 65 D
0685406
RICAL(S.A. )
04
B 65 D
0693434
IDEM.
05
B 65 D
0693435
IDEM.
04
B 65 D
0495077
RICHARDS-WILCOX INC.
01
B 65 G
B 66 F
0608322
RICHARDSON-VICKS INC.
07
A 61 K
0764281
RICHMOND HOLOGRAPHIC RESEARCH &
12
G 02 B
DEVELOPMENT LTD
0730693
RICHTER ELK
E 01 C
0733136
RICHTER WOLFGANG
E 02 D
0781360
IDEM.
E 02 D
0781361
IDEM.
E 02 D
0781363
IDEM.
E 02 D
0638693
RICHTER-SYSTEM G.M.B.H. & CO. K.G.
03
E 04 B
0638758
IDEM.
F 16 S
E 04 C
0701972
RICOH KYOSAN INC.
C 02 F
0641685
RIEDEL UND SOHNE OHG
B 60 P
B 65 F
0694481
IDEM.
B 65 D
B 66 C
0718424
RIETER A.G.(MASCHINENFABRIK )
D 02 G
0636063
RIETER AUTOMATIK G.M.B.H.
04
B 29 C
D 01 D
0678365
IDEM.
B 29 B
B 26 D
0710904
RIETER INGOLSTADT SPINNEREIMASCHINENBAU
G 05 B
H 04 L
A.G.
0613668
RIGAL FRANCOIS
12
A 61 F
0766781
RIGAZZI PIER ANDREA
07
F 02 B
H 02 K
0574128
RIIKONEN ESKO A.
06
F 16 K
0580728
RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN
10
B 29 C
0456237
RILLING SIEGFRIED
A 61 L
0599283
RIMMELE RAIMUND
E 04 B
0665724
RIMOWA KOFFERFABRIK G.M.B.H.
A 45 C
0689982
RINGFEDER G.M.B.H.
B 61 G
B 61 F
0746195
RIPAMONTI OSCAR
07
A 01 K
0620988
RISDON/AMS (USA) INC.
11
A 45 D
0691092
IDEM.
10
A 45 D
0678348
RITTER ROBERT A.
06
B 09 C
C 09 K
C 02 F
A 62 D
0613709
RITTERSHAUS & BLECHER G.M.B.H.
B 01 D
0755061
RITZ MESSWANDLER G.M.B.H. & CO. K.G.
H 01 F
0728938
RIVAPOMPE
07
F 02 M
0770235
RIVAS FRANCISCO
06
G 05 G
0580844
RIVERWOOD INTERNATIONAL CORP.
05
B 65 D
0615511
IDEM.
07
B 65 D
0623088
IDEM.
01
B 65 G
B 65 H
0650449
IDEM.
07
B 65 D
0656861
IDEM.
10
B 65 D
0660794
IDEM.
07
B 65 D
0686117
IDEM.
05
B 65 B
0686118
IDEM.
05
B 65 B
0717701
IDEM.
06
B 65 B
0577963
RIXEN WOLFGANG
F 16 C
0641943
IDEM.
F 16 B
0652132
RKB-REPARATUR UND KAROSSERIEBAU
B 60 P
G.M.B.H.
0679762
ROBEL G.M.B.H. & CO.(GEORG )
E 01 B
B 25 B
0752499
IDEM.
E 01 B
0797681
ROBERTET(S.A. )
09
C 12 P
0602912
ROBINSON BROTHERS LTD
06
C 08 K
C 08 L
0781162
ROBINSON JAMES R.
12
B 01 D
0802889
ROBYN PIERRE
08
C 03 B
0638794
ROCH MATHIAS
G 01 M
0638794
ROCH OLIVER
G 01 M
0670940
ROCHLING HAREN K.G.
E 04 B
E 04 D
0638993
ROCHON PIERRE
05
H 03 F
H 04 B
0485430
ROCKEFELLER UNIVERSITY
09
A 01 N
C 07 K
A 61 K
0422215
ROCKEFELLER UNIVERSITY(THE )
08
A 61 K
C 07 K
0754229
IDEM.
11
C 12 N
C 07 K
G 01 N
0667098
ROCKER HANS
03
A 21 C
A 47 J
0726584
ROCKWELL AUTOMATION A.G.
03
H 01 F
0698001
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
04
C 03 C
0706501
IDEM.
01
C 03 C
0739470
IDEM.
03
F 16 L
0760733
IDEM.
06
B 26 B
B 26 D
C 03 B
0766653
IDEM.
12
C 03 C
C 03 B
0790962
IDEM.
11
C 03 C
0791087
IDEM.
08
D 03 D
0794928
IDEM.
09
C 03 B
0753089
ROCKWOOL MINERALWOLL G.M.B.H.(DEUTSCHE
D 04 H
)
0625485
ROCKWOOL MINERALWOLL-G.M.B.H.(DEUTSCHE
C 03 B
C 03 C
)
0655422
IDEM.
C 03 B
0733143
ROCKWOOL-ISOLATION
04
E 04 D
0698195
ROCKWOOL-ISOLATION(S.A. )
07
F 16 L
0616677
ROCKY RESEARCH
01
F 25 B
0668211
RODA SHIPPING LTD
07
B 63 B
0615051
RODELBRONN G.M.B.H.
E 06 B
0751726
RODER PETER
A 47 C
0646686
RODL G.M.B.H.
01
E 04 G
0701030
ROEDIGER ANLAGENBAU G.M.B.H.
E 03 F
0538561
ROETGER-RUTGERS HILDEGARD
C 05 F
0669634
ROGERS CORP.
12
H 01 H
H 01 R
B 60 R
---------------------------------------------------------------------------- 138
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0629069
ROHDE & SCHWARZ G.M.B.H. & CO. K.G.
H 04 L
0438216
ROHM AND HAAS CY
03
C 08 F
C 09 G
0454126
IDEM.
10
C 11 D
0484147
IDEM.
08
A 01 N
0503869
IDEM.
12
A 01 N
0512732
IDEM.
09
D 04 H
0512736
IDEM.
07
C 08 F
B 01 D
0523950
IDEM.
12
C 11 D
0557131
IDEM.
03
B 01 J
0560519
IDEM.
08
C 11 D
0568379
IDEM.
11
B 01 F
C 07 F
A 01 N
0581452
IDEM.
02
C 11 D
0592127
IDEM.
04
A 61 K
C 12 P
C 12 N
G 01 N
0601682
IDEM.
01
C 08 F
C 08 L
0606986
IDEM.
05
A 01 N
0608912
IDEM.
06
A 01 N
0629452
IDEM.
05
B 05 D
C 09 D
0629670
IDEM.
07
C 09 D
0632958
IDEM.
02
A 01 N
D 06 M
0639619
IDEM.
11
C 08 L
0650980
IDEM.
06
C 08 F
C 09 G
0651013
IDEM.
07
C 08 L
C 09 J
0654449
IDEM.
12
C 02 F
0682046
IDEM.
02
C 08 F
C 10 M
0685158
IDEM.
12
A 01 N
0685448
IDEM.
04
C 07 C
0686622
IDEM.
01
C 07 C
0698401
IDEM.
12
A 62 D
0700965
IDEM.
05
C 08 L
0721932
IDEM.
10
C 07 C
0722961
IDEM.
05
C 08 F
0754663
IDEM.
03
C 04 B
0777966
IDEM.
05
A 01 N
0792916
IDEM.
12
C 08 L
0563819
ROHM G.M.B.H.
C 08 F
C 14 C
0581225
IDEM.
C 08 F
C 08 K
0589343
IDEM.
B 32 B
A 47 K
0589385
IDEM.
C 08 J
C 08 L
C 09 J
0608748
IDEM.
B 32 B
C 08 F
0635536
IDEM.
04
C 08 J
C 09 D
B 32 B
0644213
IDEM.
01
C 08 F
C 09 J
0645420
IDEM.
C 08 J
C 08 F
0654527
IDEM.
01
C 11 B
0659786
IDEM.
03
C 08 F
0659829
IDEM.
C 08 L
C 08 J
0661306
IDEM.
C 08 F
C 09 D
0675184
IDEM.
C 09 J
0718326
IDEM.
C 08 F
0730011
IDEM.
C 09 D
0733754
IDEM.
E 04 C
0593394
ROHNER A.G. BALGACH(JACOB )
04
D 04 B
0672389
ROKE MANOR RESEARCH LTD
08
A 61 B
G 06 F
G 06 T
0681692
ROKOS & CO LTD
09
G 01 N
0676301
ROLLIN(S.A. )
09
B 41 N
0568852
ROLLON S.P.A.
11
F 16 C
0718419
ROLLS-ROYCE P.L.C.
08
C 23 C
0641880
ROMAGNOLI TIZIANO
06
D 06 B
0655191
ROMAY A.G.
A 01 G
F 16 B
0553244
ROMET-LEMONNE JEAN LOUP
12
A 61 K
0693958
ROMICO HOLD A.V.V.
01
B 01 D
0689179
RONALD P. BURTCH & ASSOCIATES LTD
11
G 09 F
0593368
ROQUETTE FRERES
12
C 08 B
0625311
IDEM.
12
A 23 G
0661930
IDEM.
09
A 23 L
A 61 K
C 07 C
0664960
IDEM.
10
A 23 G
A 23 L
C 07 H
0667356
IDEM.
07
C 08 B
C 12 P
A 61 M
0765184
IDEM.
03
B 01 D
0294059
RORER PHARMACEUTICALS PRODUCTS INC.
01
C 08 F
C 08 J
0613352
ROSA MICHAEL FRANCIS
05
A 61 C
0725192
ROSCONI A.G.
E 04 B
E 06 B
0580576
ROSEMANN THOMAS J.
07
B 26 D
B 23 D
0720497
ROSENBAUER INTERNATIONAL A.G.
01
A 62 B
0771451
ROSENBERG ANDREAS
G 07 F
A 47 F
0769215
ROSENDAHL GABRIELE
H 02 G
H 04 Q
H 01 R
0737348
ROSENITSCH HARALD
G 09 F
0536786
ROSLE METALLWARENFABRIK G.M.B.H. & CO.
E 04 D
K.G.
0760045
ROSSBACH KURT
E 04 F
E 06 B
H 01 F
0725267
ROSSENDORF E.V.(FORSCHUNGSZENTRUM )
G 01 N
B 01 L
0680537
ROSSI JEAN LOUIS
09
E 02 D
0825823
ROSSLE & WANNER G.M.B.H.
A 47 C
0664094
ROSSS DEI FRATELLI BETTINI S.N.C.
05
A 47 B
0692423
ROST SPERRHOLZ G.M.B.H.(RUDOLF )
B 62 D
B 61 D
B 32 B
E 04 F
B 60 R
0673870
ROTANOTICE
12
B 65 H
B 42 C
0687041
ROTELEC
08
H 01 R
0616410
ROTERMUND ULLI
03
H 02 J
0610264
ROTEX INC.
01
B 07 B
0653288
ROTHENBERGER WERKZEUGE A.G.
B 29 C
0663245
IDEM.
B 08 B
E 03 F
0685302
IDEM.
B 25 F
B 25 B
0724916
IDEM.
B 08 B
E 03 F
0658326
ROTHMANS SERVICES B.V.
06
A 47 F
A 47 B
0658327
IDEM.
06
A 47 F
A 47 B
0709050
IDEM.
12
A 47 F
139---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0624164
ROTKVIC IVO MR.SC.
02
A 61 K
C 07 K
0699815
ROTO FRANK A.G.
E 05 D
F 16 B
0667292
ROTOPACK G.M.B.H.
B 65 D
0605773
ROTOX G.M.B.H. B. EISENBACH
01
B 23 Q
B 23 C
B 29 C
0673708
IDEM.
B 23 Q
B 23 C
0697029
ROTTA G.M.B.H.
C 09 D
C 08 F
D 06 N
D 06 M
0661046
ROTTA RESEARCH B.V.
09
A 61 K
A 61 L
0636125
ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.
03
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0688312
IDEM.
11
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0717732
IDEM.
07
C 07 D
C 07 K
A 61 K
0746652
ROUAUD CHARLES
07
E 01 B
0567050
ROULET PAUL-ANTOINE
07
G 10 D
0471612
ROUSSEL UCLAF
01
C 07 J
A 61 K
0533849
IDEM.
07
C 12 N
C 07 K
C 12 P
A 01 H
0694029
IDEM.
07
C 07 C
0630624
ROUX CHRISTIANE
01
A 61 F
A 61 L
0650122
ROUZE GERARD
03
G 06 F
0629150
ROVER GROUP LTD
01
B 29 C
0665711
ROXELL N.V.
04
A 01 K
0786061
ROXTEC A.B.
10
F 16 L
0613512
ROYAL BUILDING SYSTEMS (CDN) LTD
01
E 04 B
0702742
IDEM.
04
E 04 B
E 04 C
0760041
IDEM.
09
E 04 B
0774892
ROYAL CHAMPIGNON(S.A. )
10
A 01 G
0776154
IDEM.
10
A 01 G
0527785
ROYAL FREE HOSPITAL SCHOOL OF
12
C 12 N
C 12 P
C 07 K
MEDICINE(THE )
A 61 K
G 01 N
0748194
ROYAL INFIRMARY OF EDINBURGH NHS TRUST
07
A 61 F
0625251
ROYAL ORDNANCE P.L.C.
02
F 16 L
0625252
IDEM.
07
F 16 L
0654239
ROYBIER & FILS(ETS E. )
01
A 47 G
0663884
RPC CONTAINERS LTD
01
B 65 D
B 29 C
0746286
RUDKIN WILLIAM
04
A 61 F
A 41 B
0711660
RUESCH A.G.(GALLUS FERD. )
B 41 C
B 41 F
0748276
RUF HANS
B 30 B
0639363
RUGGLI A.G.(KARL )
04
A 61 F
B 30 B
0546971
RUHLMANN RENE PHILIPPE
08
E 04 B
B 44 C
0637457
RUHRGAS A.G.
A 62 C
F 16 K
0674148
RUNTAL HOLDING CY(S.A. )
F 28 D
0555826
RUSS WINFRIED
04
C 04 B
B 09 B
C 08 L
C 10 C
0517799
RUSSELL JAMES P.
01
F 21 S
H 02 G
0791143
RUTGERS AUTOMOTIVE A.G.
F 16 D
0799391
IDEM.
F 16 D
C 08 J
0695749
RUTGERS ORGANICS G.M.B.H.
C 07 D
C 07 C
0616389
RUTLAND GILTS LTD
01
H 01 R
0676831
RUTTGERODT MONIKA
H 01 R
B 60 R
0762561
RUTTGERODT WERNER
H 01 R
0608483
RWE ENERGIE A.G.
G 01 N
G 08 B
0572630
RWE ENTSORGUNG A.G.
C 10 M
0599052
IDEM.
06
B 07 C
0602464
IDEM.
B 07 C
G 01 B
G 06 K
0605794
IDEM.
B 07 C
B 65 G
0612961
IDEM.
F 23 N
G 01 N
F 23 M
G 01 J
0652929
RWE-DEA A.G. FUR MINERALOEL UND CHEMIE
C 10 M
0790859
IDEM.
05
B 01 J
C 07 C
0579019
RXS KABELGARNITUREN G.M.B.H.
G 02 B
0752747
IDEM.
H 02 G
S
0652998
S & S G.M.B.H.
08
E 01 C
0534625
S & S INDUSTRIES INC.
05
A 41 C
0664965
IDEM.
04
A 41 C
0650764
S O F A.B.
02
B 05 B
0403978
S.A.E. AFIKIM
01
B 62 M
0656527
S.F.M. SOPHISTICATED WATER METERS LTD
05
G 01 F
0679793
S.P.S. S.P.A.
09
B 60 J
E 06 B
0674572
S:T ERIKS A.B.
02
B 28 B
0726205
SAAM BERNHARD
B 65 D
0609729
SAAR-GUMMIWERK G.M.B.H.
E 01 B
0623099
SAARBERG-INTERPLAN G.- FUR ROHSTOFFC 02 F
ENERGIE- UND INGENIEURTECHNIK M.B.H.
0586416
SAARBERGWERKE A.G.
F 01 K
0714499
IDEM.
01
F 28 C
0719378
IDEM.
F 01 K
F 28 B
0619040
SABOIA DE ALBUQUERQUE MARIA EULALIA
03
G 10 C
G 09 B
A 47 C
D 04 B
0792240
SACHAU WERNER
B 65 D
0759844
SACMI(COOPERATIVA MECCANICI IMOLA )
11
B 29 C
0669431
SADEF N.V.
08
E 04 B
0733185
SAES GETTERS S.P.A.
08
F 16 L
F 17 C
0769117
IDEM.
09
F 17 C
F 16 L
B 65 D
0784595
IDEM.
05
C 01 C
0639271
SAES PURE GAS INC.
04
G 01 N
0568634
SAF T LOK CORP.
12
F 41 A
0680347
SAFE-T-LTD
04
A 61 M
0556283
SAFER INC.
02
A 01 N
0781237
SAFETY CAP SYSTEM A.G.
B 65 D
0457477
SAFETY SYRINGES INC.
01
A 61 M
A 61 B
0540217
IDEM.
05
A 61 M
A 61 B
0783350
SAGASPORTS (PTV) LTD
A 63 B
0616957
SAGEL THOMAS
B 65 F
---------------------------------------------------------------------------- 140
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0609109
SAGEM ALLUMAGE(S.A. )
09
H 01 F
0658435
SAGEM S.A.(SOC. D'APPLICATIONS
10
B 41 J
GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE
)
0606797
SAGEM(S.A. )
05
G 03 G
H 04 N
0612179
IDEM.
07
H 04 N
0812404
IDEM.
08
F 21 Q
0524891
SAGEM(SOC. D'APPLICATIONS GENERALES
06
H 04 N
D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE )
0549408
IDEM.
07
G 06 K
0551950
IDEM.
04
H 04 N
0571518
IDEM.
08
H 04 N
0594478
IDEM.
02
G 06 F
0609133
IDEM.
04
H 04 N
F 21 V
F 21 S
G 02 B
0610104
IDEM.
09
H 04 N
0614590
IDEM.
02
H 04 N
H 04 L
0632639
IDEM.
04
H 04 N
H 04 M
0638429
IDEM.
11
B 41 J
0639022
IDEM.
10
H 04 N
0640485
IDEM.
03
B 41 J
0764055
SAGET PIERRE LAURENT
08
B 04 B
0619086
SAINT LAURENT PARFUMS(S.A. YVES )
05
A 45 C
A 45 D
E 05 F
0634223
IDEM.
01
B 05 B
F 04 B
0625561
SAINT PETER S.R.L.
09
C 09 K
0463971
SAINT-GOBAIN VITRAGE
02
C 03 B
0499524
IDEM.
06
C 03 C
0520886
IDEM.
08
C 03 B
0526263
IDEM.
02
B 32 B
C 03 B
0526272
IDEM.
01
C 03 C
G 02 F
0527682
IDEM.
10
B 32 B
C 03 C
0553025
IDEM.
07
B 32 B
H 05 B
0560639
IDEM.
07
C 03 B
B 32 B
C 03 C
B 60 J
0561671
IDEM.
08
C 03 B
0574315
IDEM.
05
C 03 C
C 09 J
B 60 J
0575207
IDEM.
08
E 06 B
G 02 F
B 32 B
0581620
IDEM.
02
C 03 B
0584003
IDEM.
05
G 02 F
0593363
IDEM.
08
C 03 B
0595667
IDEM.
05
B 29 C
B 60 J
0597734
IDEM.
08
C 03 B
0598660
IDEM.
01
C 03 C
C 23 C
0604314
IDEM.
10
C 03 C
0611672
IDEM.
02
B 60 J
C 03 C
0616982
IDEM.
09
C 03 B
0625420
IDEM.
09
B 29 C
B 05 C
F 16 K
0625422
IDEM.
11
B 32 B
C 03 B
0627389
IDEM.
09
C 03 B
B 65 G
H 01 J
0628672
IDEM.
09
E 04 B
E 06 B
0629629
IDEM.
08
C 07 F
C 03 C
0635617
IDEM.
05
E 06 B
E 04 B
0638408
IDEM.
05
B 29 C
0645240
IDEM.
07
B 32 B
B 29 C
H 01 Q
0645352
IDEM.
06
C 03 C
G 02 B
0678483
IDEM.
12
C 03 C
0712815
IDEM.
06
C 03 C
0714964
IDEM.
07
C 09 J
E 06 B
0734357
IDEM.
06
C 03 C
G 11 B
0765211
IDEM.
08
B 29 C
B 60 J
0816912
IDEM.
12
G 03 C
G 02 B
C 01 G
0593940
SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL(S.A. 02
H 05 B
)
0681351
SAIT MINING
11
H 01 R
0758993
SALES S.P.A.
03
B 65 D
0758994
IDEM.
07
B 65 D
0597915
SALFORD ULTRAFINE CHEMICALS AND
11
C 07 H
C 07 D
RESEARCH LTD
0559559
SALIGNY YVES
05
H 04 Q
0642193
IDEM.
10
H 01 R
0521963
SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL
08
C 07 K
A 61 K
STUDIES(THE )
0617614
IDEM.
03
A 61 K
0648523
SALMSON(POMPES )
03
B 01 D
0759733
SALT & SON LTD
07
A 61 F
F 16 K
0730494
SALTERNATE B.V.
02
B 01 J
0585804
SALTRATES INTERNATIONAL(S.A. )
10
A 61 K
0764295
SALUT GERARD
09
G 05 B
G 06 F
G 05 D
0679455
SALVAGNINI ITALIA S.P.A.
09
B 21 D
0672634
SALZGITTER ANLAGENBAU G.M.B.H.
C 04 B
0754528
SAM OUTILLAGE
11
B 25 B
0598158
SAMAR'T(S.A. INDUSTRIAS )
07
B 44 B
G 09 F
B 44 C
B 60 R
0742055
SAMAT S.R.L.
12
B 21 D
0782381
SAME DEUTZ-FAHR S.P.A.
A 01 D
0662349
SAMES(S.A. )
07
B 05 B
F 01 D
0703007
IDEM.
11
B 05 B
H 02 M
0703832
IDEM.
01
B 05 B
0777620
SAMSON STADSBEELDVERFRAAIING B.V.
07
B 65 F
0513853
SAMSONITE CORP. (A DELAWARE CORP.)
12
A 45 C
E 05 C
0599005
SANDER G.M.B.H.
B 65 D
B 31 F
0677690
SANDER G.M.B.H. & CO. K.G.(KARL-HEINZ ) 02
F 16 L
0575268
SANDOZ JEAN-LUC
03
E 04 C
0649491
SANDSBORG ANDERS
03
E 06 B
0588018
SANDVIK A.B.
B 23 D
0779936
SANDVIK SPECIAL METALS CORP.
09
C 22 C
G 21 C
141---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0779936
SANDVIK STEEL A.B.
09
C 22 C
G 21 C
0538561
SANDVOSS ULRICH
C 05 F
0653275
SANIPA G.M.B.H. BADEINRICHTUNGEN
B 27 G
B 23 B
0706997
SANKO KAIHATSU KAGAKU KENKYUSHO
03
C 07 C
B 41 M
0518558
SANKYO CY LTD
09
C 07 D
A 61 K
0542411
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0549273
IDEM.
02
C 07 D
A 01 N
0549366
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0552817
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
A 01 N
0560613
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0569210
IDEM.
01
A 01 N
C 07 D
0570244
IDEM.
02
C 12 P
C 12 N
0595458
IDEM.
11
C 07 D
C 12 P
A 61 K
0603001
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0609058
IDEM.
12
C 07 C
C 07 D
C 12 P
A 61 K
0622372
IDEM.
05
C 07 F
C 12 P
0763477
SANNER G.M.B.H. & CO. K.G.
B 65 D
SPRITZGUSSWERK(FRIEDRICH )
0454511
SANOFI
06
C 07 D
A 61 K
0474561
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
9 00 9
0506545
IDEM.
12
A 61 K
0518731
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0526348
IDEM.
02
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0587473
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0623606
IDEM.
01
C 07 K
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0625917
IDEM.
03
A 61 M
A 61 J
0629634
IDEM.
02
C 07 J
0659747
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0693949
IDEM.
05
A 61 M
0698601
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0772474
IDEM.
05
A 61 N
0778789
IDEM.
04
A 61 N
0817626
IDEM.
10
A 61 K
0607381
SANOFI PHARMACEUTICALS INC.
05
A 61 M
0506545
SANOFI WINTHROP S.P.A.
12
A 61 K
0574679
SANPACK LAGERTECHNIK G.M.B.H.
B 30 B
A 01 F
0756639
SANQUIN BLOEDVOORZIENING(STICHTING )
12
C 12 Q
0540854
SANSHO SEIYAKU CO. LTD
01
A 61 K
0770235
SANTALUCIA MICHEL
06
G 05 G
0572190
SANTEN PHARMACEUTICAL CO. LTD
08
A 61 K
0649912
SANTOKU METAL INDUSTRY CO. LTD
11
C 22 B
C 25 C
H 01 M
0797946
SANTOS(ETS )
09
A 47 J
0670753
SANTRADE LTD
01
B 01 J
B 29 B
0691884
IDEM.
B 01 J
0707516
IDEM.
B 01 J
0712331
IDEM.
B 01 J
B 29 B
0706493
SAPAL DES PLIEUSES AUTOMATIQUES(S.A. )
03
B 65 G
0687758
SARA LEE CORP.
04
D 05 B
0696657
IDEM.
11
D 04 B
0626312
SARA LEE/DE N.V.
06
B 65 B
0699622
IDEM.
02
B 67 B
0806109
SARAD G.- FUR KOMPLEXE LEISTUNGEN ZUR
H 04 N
G 01 J
SANIERUNG RADIOLOGISCH BELASTETER
OBJEKTE M.B.H.
0541629
SARAMANE PTY. LTD
12
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0440202
SARCOS GROUP
05
G 05 B
B 25 J
0574022
IDEM.
09
G 12 B
H 01 L
G 01 B
G 01 K
G 01 P
G 01 D
0588383
IDEM.
01
G 01 D
0593373
SARMA
01
F 16 C
0760909
SARRAN S.A.(ETS )
09
F 16 B
G 02 C
F 16 C
0700884
SARTOR TOMMASO
03
C 05 F
A 01 G
0609079
SASOL CHEMICAL INDUSTRIES (PROPRIETARY) 07
B 01 J
C 10 G
C 07 C
LTD
0710354
SASOL LTD
G 01 H
B 07 B
0646213
SASS INGO
E 21 B
0681126
SASSERATH & CO. K.G.(HANS )
F 16 K
0624202
SASTECH (PROPRIETARY) LTD
07
C 12 P
C 10 G
C 02 F
0275790
SAT(S.A. DE TELECOMMUNICATIONS )
11
H 04 B
0589738
IDEM.
07
H 04 L
0694495
IDEM.
04
B 65 H
B 65 D
0571261
SAT(SOC. ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS
10
H 04 Q
H 04 L
)
0563998
SAUER MARKUS
G 01 N
0660060
SAUERLANDISCHE KALKINDUSTRIE G.M.B.H.
01
F 27 B
C 04 B
F 23 D
0675012
SAUERMANN HANS
B 60 D
0664877
SAUVESTRE JEAN-CLAUDE
07
F 42 B
0630846
SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.
09
B 65 H
0631962
IDEM.
11
B 65 H
0638674
IDEM.
12
D 01 H
0717001
IDEM.
12
B 65 H
0646725
SAXLUND G.M.B.H.
F 04 B
0662436
IDEM.
B 65 G
0631825
SBM WAGENEDER G.M.B.H.
01
B 07 B
0690752
SBP TECHNOLOGIES INC.
01
B 09 B
C 02 F
A 62 D
0772714
SCA HYGIENE PAPER A.B.
10
D 21 F
0776396
IDEM.
11
D 21 F
0700278
SCA HYGIENE PRODUCTS A.B.
12
A 61 F
0707466
SCA MOLNLYCKE
02
A 61 F
0708629
IDEM.
04
A 61 F
0732910
IDEM.
11
A 61 F
0589859
SCA MOLNLYCKE A.B.
04
A 61 F
B 32 B
0624083
IDEM.
04
A 61 F
0673314
IDEM.
09
B 32 B
---------------------------------------------------------------------------- 142
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0687170
SCA MOLNLYCKE A.B.
07
A 61 F
0695158
IDEM.
04
A 61 F
0710212
IDEM.
04
B 65 H
0723431
IDEM.
07
A 61 F
0724421
IDEM.
04
A 61 F
0731770
IDEM.
01
B 65 H
0734240
IDEM.
06
A 61 F
0737055
IDEM.
08
A 61 F
0737056
IDEM.
05
A 61 F
0758219
IDEM.
08
A 61 F
0676534
SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS A.G.
F 01 N
0676535
IDEM.
F 01 N
0743995
SCAN-WEB I/S
07
D 21 H
0629985
SCANTRONIC LTD
12
G 08 B
0653512
SCAPA GROUP P.L.C.
02
D 21 F
0778910
IDEM.
11
D 21 F
0808204
IDEM.
12
B 01 D
0756711
SCASCIAFRATTI GIANFRANCO
07
G 01 R
0797407
SCHAD GERHARD
A 61 B
0686605
SCHADE HORST
C 02 F
B 01 D
0586330
SCHAERER A.G.(M. )
A 47 J
G 07 F
0812397
SCHAFER G.M.B.H. TECHNIK FUR ANTRIEB
F 16 D
UND STEUERUNG
0699055
SCHAFER MICOMED G.M.B.H.
A 61 B
0682401
SCHAFFNER ELEKTRONIK A.G.
H 02 M
0682402
IDEM.
01
H 02 M
0661143
SCHARFEN G.M.B.H. & CO. MASCHINENFABRIK
B 26 D
B 05 D
K.G.(HERMANN )
0665150
SCHARFENBERGKUPPLUNG G.M.B.H.
B 61 G
0593407
SCHATT JEAN MARIE
05
A 47 B
F 16 B
0508335
SCHAUENBURG MASCHINEN- U. ANLAGEN-BAU
B 03 B
G.M.B.H.
0699128
SCHAUMAN WOOD OY
09
B 32 B
0676165
SCHEDEL G.M.B.H.(KUNSTSTOFFTECHNIK )
05
A 47 K
0704579
SCHEFFER OHG(FRANZ )
E 03 C
0678476
SCHEIDT & BACHMANN G.M.B.H.
B 67 D
0700865
IDEM.
04
B 67 D
G 01 F
0793195
IDEM.
G 07 B
G 07 F
G 08 G
0795515
IDEM.
B 67 D
G 01 F
0595433
SCHELDE GROEP B.V.(KONINKLIJKE )
01
B 23 K
F 16 L
0793574
SCHEMPP NORBERT
B 31 B
0590095
SCHENCK A.G.(CARL )
11
C 04 B
B 28 B
B 28 C
0654425
SCHENCK HANDLING SYSTEMS G.M.B.H.
B 65 G
0626241
SCHENCK PANEL PRODUCTION SYSTEMS
B 27 N
G.M.B.H.
0563011
SCHENK RUDOLF
E 03 B
G 05 D
0671901
SCHERER CORP.(R.P. )
01
A 61 K
0768859
IDEM.
06
A 61 J
0411733
SCHERING A.G.
C 07 J
A 61 K
0480006
IDEM.
C 07 D
0485045
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0512661
IDEM.
01
A 61 K
0516257
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0530937
IDEM.
08
C 12 N
C 12 P
C 07 K
A 61 K
0537201
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0548088
IDEM.
A 61 K
0567472
IDEM.
C 07 J
A 61 K
0576740
IDEM.
A 61 K
0609336
IDEM.
01
A 61 K
0639970
IDEM.
01
A 61 K
0644776
IDEM.
A 61 K
G 01 S
0644777
IDEM.
02
A 61 K
0655916
IDEM.
A 61 K
0656889
IDEM.
C 07 C
A 61 K
0662005
IDEM.
04
A 61 K
0663902
IDEM.
03
C 07 C
A 61 K
0664704
IDEM.
A 61 K
0668874
IDEM.
C 07 K
A 61 K
C 07 D
C 07 C
0670845
IDEM.
01
C 07 H
0680467
IDEM.
04
C 07 C
0693080
IDEM.
C 07 J
A 61 K
0696291
IDEM.
C 07 F
A 61 K
C 07 D
0700392
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0701559
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0715607
IDEM.
C 02 F
0716648
IDEM.
C 07 C
0722455
IDEM.
C 07 J
0741686
IDEM.
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0741687
IDEM.
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0758316
IDEM.
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0759926
IDEM.
C 07 H
C 12 P
0788385
IDEM.
A 61 M
0627002
SCHERING CORP.
09
C 12 N
C 12 P
C 07 K
A 61 K
0671933
IDEM.
02
A 61 K
0674618
IDEM.
09
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0734369
IDEM.
11
C 07 C
0749481
IDEM.
09
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0649447
SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS
06
C 08 L
INC.
0692958
IDEM.
05
A 61 K
0726108
SCHEUREGGER SIEGFRIED
03
B 21 F
0708033
SCHIEFERDECKER G.M.B.H. & CO. K.G.
01
B 65 D
0675261
SCHIEFFER TOR- UND SCHUTZSYSTEME
05
E 06 B
143---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
G.M.B.H.
0635414
SCHIERHOLZ G.M.B.H.(LOUIS )
B 61 B
0550875
SCHIERHOLZ JORG
A 61 L
0707805
SCHIFFER G.M.B.H.(M + C )
A 46 D
0629157
SCHIOLER HOLGER
06
B 44 D
0725914
SCHIRNEKER HANS-LUDWIG
01
F 21 V
0659041
SCHLEGEL CORP.
05
H 05 K
0673718
SCHLICK-ROTO-JET MASCHINENBAU G.M.B.H.
B 24 C
0673719
IDEM.
B 24 C
0699510
SCHLINGMANN G.M.B.H. & CO.
05
B 27 N
0788866
IDEM.
05
B 27 N
0705795
SCHLOBOHM WILFRIED
C 02 F
B 09 C
0810819
SCHLOSSER ULRICH
A 01 G
0599366
SCHLUMBERGER INDUSTRIES
05
H 04 N
0618548
IDEM.
11
G 06 K
0628792
IDEM.
05
G 01 F
0634633
IDEM.
03
G 01 F
F 17 C
0427632
SCHLUMBERGER INDUSTRIES INC. (A
01
G 06 M
DELAWARE CORP.)
0655716
SCHLUMBERGER INDUSTRIES LTD
01
G 07 F
0539252
SCHLUMBERGER INDUSTRIES(S.A. )
09
H 04 B
0607089
IDEM.
04
G 01 F
F 16 C
0613256
IDEM.
12
H 03 M
G 01 R
0663717
IDEM.
03
H 02 K
G 01 F
0696010
IDEM.
08
G 06 K
0765465
IDEM.
11
G 01 F
0777852
IDEM.
09
G 01 F
0851958
SCHLUTER SYSTEMS G.M.B.H.
E 04 D
0706965
SCHMERMUND G.M.B.H. &
B 65 H
CO.(MASCHINENFABRIK ALFRED )
0693392
SCHMETZ ROLAND
03
B 60 L
B 60 K
0770675
SCHMID WALTER
01
C 12 M
0570042
SCHMIDLER MASCHINENBAU G.M.B.H.
B 23 D
B 23 Q
0795309
SCHMIDT & LENHARDT G.M.B.H. & CO. OHG
A 61 G
A 47 C
0693930
SCHMIDT ALFRED
A 61 K
0737601
SCHMIDT ERNST
B 60 R
B 60 P
0733385
SCHMIDT G.M.B.H. & CO.(J.G. KARL )
A 63 B
0790893
SCHMIDT G.M.B.H.(DRUCKFARBENFABRIK
B 41 F
GEBR. )
0737795
SCHMIDT MANFRED
E 06 B
0758285
SCHMIDT(MASCHINENBAU DIETER )
B 23 P
0771245
IDEM.
B 23 P
0557749
SCHMIDT-BRETTEN G.M.B.H. & CO. K.G.(API
C 12 G
)
0675220
SCHMITZ G.M.B.H.(H.A. )
D 04 B
A 47 C
0606193
SCHNEEBELI METALLBAU A.G.
E 06 B
E 05 D
0621015
SCHNEIDER (EUROPE) A.G.
03
A 61 F
0659389
IDEM.
04
A 61 F
0673621
IDEM.
03
A 61 B
0804937
IDEM.
04
A 61 M
0627201
SCHNEIDER (EUROPE) G.M.B.H.
A 61 F
0630617
IDEM.
A 61 B
0681458
SCHNEIDER (USA) INC.
06
A 61 B
0681460
IDEM.
09
A 61 B
0692992
IDEM.
07
A 61 M
0732954
IDEM.
08
A 61 M
0776226
IDEM.
12
A 61 M
0599362
SCHNEIDER AUTOMATION INC.
09
H 01 R
H 05 K
0720265
SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA(S.A. )
12
H 02 G
0540431
SCHNEIDER ELECTRIC(S.A. )
01
H 01 H
0592338
IDEM.
03
H 01 H
0604330
IDEM.
05
H 01 H
0608184
IDEM.
08
H 01 H
0611224
IDEM.
08
H 01 H
0630088
IDEM.
08
H 02 B
0641000
IDEM.
12
H 01 H
0641003
IDEM.
12
H 01 H
0649205
IDEM.
08
H 02 B
0654857
IDEM.
02
H 01 R
0677903
IDEM.
09
H 02 B
0680124
IDEM.
12
H 02 G
F 16 B
0684662
IDEM.
10
H 01 R
0687032
IDEM.
08
H 01 R
0694938
IDEM.
08
H 01 H
0706250
IDEM.
12
H 02 G
0755106
IDEM.
05
H 02 B
H 01 R
0815630
IDEM.
12
H 02 H
H 01 H
0647569
SCHNEIDER FALK WALTER
B 65 D
0669149
SCHNEIDER G.M.B.H. & CO. K.G.(FIRMA
A 63 H
FRANZ )
0615724
SCHNEIDER IGNAZ
A 61 B
0654633
SCHNEIDER INDUSTRIE S.I.
04
F 17 C
B 62 B
0657206
SCHNEIDER SIEGFRIED
B 01 F
0674122
SCHNELL URSULA
F 16 H
0716097
SCHOCK & CO. G.M.B.H.
04
C 08 F
0681073
SCHOCK BAUTEILE G.M.B.H.
E 04 G
B 28 B
0695838
IDEM.
E 04 B
E 04 C
0604732
SCHOELLER JR FOTO- UND SPEZIALPAPIERE
03
G 03 C
G.M.B.H. & CO. K.G.(FELIX )
0631880
SCHOELLER JR. FOTO- UND SPEZIALPAPIERE
06
B 41 M
G.M.B.H. & CO. K.G.(FELIX )
0675049
IDEM.
B 65 D
0683057
SCHOELLER JR. FOTO- UND SPEZIALPAPIERE
01
B 41 M
G 03 G
D 21 H
G.M.B.H. & CO. K.G.(FELIX )
0697620
IDEM.
03
G 03 C
D 21 H
0697622
SCHOELLER JR. FOTO- UND SPEZIALPAPIERE
06
G 03 C
D 21 H
---------------------------------------------------------------------------- 144
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
G.M.B.H. & CO. K.G.(FELIX )
0783403
SCHOLL THOMAS
B 29 C
A 61 F
0662299
SCHOLZ K.G.(H. H. )
A 47 J
0711568
SCHON RUDOLF
A 61 M
0639677
SCHONHERR REGINE
E 04 B
0628676
SCHOPFER MARIUS
E 04 D
0508343
SCHOTT GLAS
C 12 H
0651504
IDEM.
H 03 H
0688740
IDEM.
C 03 C
C 03 B
E 04 F
0709485
IDEM.
C 23 C
B 65 D
C 08 J
0718418
SCHOTT GLASWERKE
01
C 23 C
0644162
SCHOTT ROHRGLAS G.M.B.H.
05
C 03 B
0709669
SCHOTT-GERATE G.M.B.H.
G 01 N
0741927
SCHRACK ENERGIETECHNIK G.M.B.H.
H 02 H
0603520
SCHRADER MARGARETE
B 60 N
0731434
SCHREINER ETIKETTEN UND
G 09 F
SELBSTKLEBETECHNIK G.M.B.H. & CO.
0727634
SCHRODER G.M.B.H. & CO. K.G.
F 28 F
0819232
SCHROTER GERD
F 21 V
0528787
SCHRYVERS ANTHONY BERNARD
12
A 61 K
0610675
SCHUCO INTERNATIONAL K.G.
E 06 B
0611872
IDEM.
02
E 06 B
0614018
IDEM.
F 16 B
E 06 B
0658497
SCHULER PRESSEN G.M.B.H. & CO.
B 65 G
B 65 H
0704258
SCHULER WERKZEUGE G.M.B.H. & CO.
B 21 D
0395902
SCHULKE & MAYR G.M.B.H.
A 01 N
0552853
IDEM.
A 01 N
0582359
IDEM.
A 01 N
0582360
IDEM.
A 01 N
0599433
IDEM.
A 61 K
0765526
SCHULMAN G.M.B.H.(A. )
H 01 F
0781306
SCHULMAN PLASTICS N.V.(A. )
C 08 J
C 08 L
0519898
SCHULMAN PLASTICS(A. )
03
C 08 K
C 08 J
C 08 L
0734980
SCHULMEISTRAT HANS-DIETER
04
B 65 G
0746524
SCHULTE TRANSPORTSYSTEME G.M.B.H.
B 66 B
0774033
SCHULTE-SCHLAGBAUM A.G.
E 05 B
0771164
SCHULTZ HORST
03
A 47 G
0563998
SCHULZ ANDREAS
G 01 N
0644514
SCHULZ G.M.B.H.
G 08 B
0655357
SCHULZ G.M.B.H. & CO.(AURORA KONRAD G.
B 60 H
)
0830299
SCHULZ STEFAN
12
B 65 D
0722168
SCHUMACHER ALAIN
G 11 B
0597057
SCHUMACHER CHARLES ERNEST
08
B 24 C
0616310
SCHUMACHER FRANK
G 09 B
B 42 D
0646213
SCHUMACHER UMWELT- UND TRENNTECHNIK
E 21 B
G.M.B.H.
0733192
SCHUMANN SASOL G.M.B.H. & CO. K.G.
01
F 28 D
0767619
SCHUMM G.M.B.H.(ERICH )
A 47 K
0666247
SCHUNK KOHLENSTOFFTECHNIK G.M.B.H.
04
C 04 B
0684103
SCHUNK SINTERMETALLTECHNIK G.M.B.H.
B 23 K
0630637
SCHUSTER HELMUT
A 61 G
0654415
SCHUTZ-WERKE G.M.B.H. & CO. K.G.
B 65 D
0854726
SCHWABE G.M.B.H. & CO.(WILLMAR )
A 61 K
0688282
SCHWALLER EDWIN
B 62 J
0554557
SCHWAN ULRICH
H 02 M
0552504
SCHWARZ PHARMA A.G.
04
C 07 D
A 61 K
0625069
IDEM.
B 01 J
A 61 K
0705244
IDEM.
C 07 C
C 07 D
C 07 K
A 61 K
0629171
SCHWARZE HANS-OTTO
04
B 65 G
0769166
SCHWARZINGER VERONIKA
G 06 F
0620827
SCHWEIGLE BERNARD
C 07 K
A 61 K
0650716
SCHWEISFURTH GUNTER
A 61 H
0542949
SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT BERN
03
A 61 K
C 12 N
C 12 P
G 01 N
0704100
SCHWEIZER PARAPLEGIKER-ZENTRUM
H 01 H
0679627
SCHWEIZERHALL(SAUREFABRIK )
C 07 C
0752101
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
G 01 N
VERTRETEN DURCH DAS AC-LABORATORIUM
SPIEZ DER GRUPPE FUR RUSTUNGSDIENSTE
0562132
SCHWEIZERISCHES SERUM- & IMPFINSTITUT
06
C 12 P
C 12 N
A 61 K
BERN
0510784
SCHWERT SIEGFRIED
03
F 16 L
0808436
IDEM.
F 16 L
0791157
SCHYDLO MARTIN T.
F 21 V
0553688
SCHÜCO INTERNATIONAL K.G.
12
E 06 B
F 16 S
0678745
SCIBIEX S.A.R.L.
07
G 01 N
B 01 L
0518462
SCIENCE AND TECHNOLOGY CORP.(JAPAN )
06
G 06 T
G 06 F
0655951
SCIENTIFIC DESIGN CY INC.
12
B 01 J
0707507
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL LTD
08
A 63 F
0680380
SCIENTIFIC GENERICS LTD
04
B 03 C
G 01 N
0696349
IDEM.
02
G 01 D
0760087
IDEM.
04
G 01 D
0760661
SCIORSCI RAFFAELE LUIGI
12
A 61 K
0274826
SCIOS INC.
08
C 12 N
C 12 Q
C 12 P
C 07 K
G 01 N
A 61 K
0586139
SCITEX CORP. LTD
05
H 04 N
0588566
IDEM.
05
H 04 N
0609629
SCMS.A.(SOC. DES CARRELAGES MAGRIS )
05
B 28 B
E 04 F
0682734
SCOOTABOUT INTERNATIONAL LTD
05
E 04 G
E 06 C
0585027
SCOTIA HOLDINGS P.L.C.
04
A 61 K
0606012
IDEM.
07
A 61 K
0683365
SCOTSMAN GROUP INC.
12
F 25 C
0396625
SCOTT BADER CY LTD
05
C 08 L
C 08 J
0452470
SCOTT PAPER CY
03
A 61 L
145---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0750635
SCRAS(SOC. DE CONSEILS DE RECHERCHES ET 12
C 07 K
A 61 K
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES )
0618330
SCREG
06
E 01 C
B 01 F
0683273
IDEM.
07
E 02 D
B 09 B
0485430
SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE(THE )
09
A 01 N
C 07 K
A 61 K
0512074
IDEM.
07
C 12 N
C 07 K
0557451
IDEM.
02
G 01 N
0629210
IDEM.
06
C 07 K
C 07 F
A 61 K
0642526
IDEM.
12
C 07 H
C 12 P
0708299
SDECC(S.A. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE
12
F 24 H
F 23 N
CHAUFFAGE )
0702533
SDGI HOLDINGS INC.
07
A 61 C
A 61 B
A 61 M
0578852
SEAB(SKANDINAVISK ECOTECH A.B. )
10
E 03 F
C 02 F
B 29 C
0668946
SEAL CY OF NEW ENGLAND INC.
01
D 04 C
F 16 J
0675837
SEALED AIR CORP.
11
B 65 D
0591326
SEALED AIR LTD
08
B 65 D
0527851
SEARLE & CO.(G.D. )
12
C 07 D
A 61 K
0656887
IDEM.
10
C 07 C
C 07 D
C 07 K
9 20 8
8 4
0656888
IDEM.
01
C 07 C
A 61 K
0666842
IDEM.
06
C 07 C
C 07 D
C 07 K
A 61 K
0715618
IDEM.
12
C 07 C
C 07 D
C 07 K
A 61 K
0715623
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0724566
IDEM.
10
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0558630
SEARLE & CY(G.D. )
04
C 07 D
0568464
SEB(S.A. )
01
F 24 H
0592334
IDEM.
01
D 06 F
0611541
IDEM.
05
A 47 J
0613647
IDEM.
01
A 47 J
0619087
IDEM.
07
A 45 D
0622040
IDEM.
05
A 47 J
0629366
IDEM.
01
A 45 D
0633344
IDEM.
10
D 06 F
0645488
IDEM.
11
D 06 F
0648459
IDEM.
05
A 47 J
0658647
IDEM.
07
D 06 F
F 22 B
0668040
IDEM.
10
A 47 J
0668041
IDEM.
01
A 47 J
0672497
IDEM.
05
B 23 P
A 47 J
B 05 D
0681307
IDEM.
08
H 01 H
0682212
IDEM.
05
F 24 C
H 01 H
A 47 J
0684001
IDEM.
07
A 47 J
0686368
IDEM.
01
A 47 J
F 24 C
0723940
IDEM.
04
C 02 F
0731660
IDEM.
10
A 47 L
0772955
IDEM.
09
H 05 B
H 01 F
0776624
IDEM.
10
A 47 J
0777433
IDEM.
09
A 47 J
0777434
IDEM.
12
A 47 J
H 01 H
0507806
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
08
D 01 F
BRITANNIC MAJESTY'S GOV. OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND
0570363
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
06
G 01 N
BRITANNIC MAJESTY'S GOV.T OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH.
IRELAND(THE )
0595929
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
08
G 01 N
BRITANNIC MAJESTY'S GOV. OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND
0604506
IDEM.
12
C 12 Q
G 01 N
0650651
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
01
H 04 N
BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND(THE )
0670872
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
12
C 09 K
BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN &
NORTHERN IRELAND
0680515
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
08
C 12 Q
BRITANNIC MAJESTY'S GOV. OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND
0683915
IDEM.
05
G 09 G
0699170
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE(THE )
08
C 01 B
C 25 B
0714321
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
04
B 01 D
F 24 F
BRITANNIC MAJESTY'S GOV. OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND
0724721
IDEM.
12
G 01 N
0726820
IDEM.
08
B 08 B
C 12 M
B 01 L
0744040
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE(THE )
03
G 02 F
0758467
IDEM.
04
G 06 G
0758494
IDEM.
07
H 01 S
0772699
IDEM.
09
C 23 C
0782554
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER
09
C 04 B
BRITANNIC MAJESTY'S GOV. OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND
0533550
SECURITY DBS
10
E 21 B
0677457
SEDA S.P.A.
B 65 D
0685191
SEDAC-MECOBEL
07
A 47 C
0604889
SEDEPRO
03
G 01 F
---------------------------------------------------------------------------- 146
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0637504
SEDEPRO
07
B 29 D
B 29 C
0689945
IDEM.
08
B 60 C
0709862
SEDIVER(SOC. EUROPEENNE D'ISOLATEURS EN 06
H 01 B
VERRE ET COMPOSITE )
0716426
IDEM.
07
H 01 B
0720181
IDEM.
07
H 01 B
0685186
SEDUS STOLL A.G.
A 47 B
F 16 B
0685189
IDEM.
A 47 B
0563998
SEEGER STEFAN
G 01 N
0553925
SEEHOF LABORATORIUM F&E GESELLSCHAFT
04
C 07 D
A 61 K
0682556
SEGHERS ENGINEERING N.V.
01
B 01 D
0563998
SEIDEL CLAUS
G 01 N
0731675
SEIFERT HANS
A 61 F
G 05 B
G 06 T
G 06 F
0704055
SEILER ANDREAS
G 01 N
0696667
SEISS HELMUTH
03
E 04 F
A 47 G
0720670
SEITZ THOMAS
D 05 B
0720509
SEITZ-FILTER-WERKE G.M.B.H.
01
B 01 D
C 12 G
C 12 H
0624164
SEIWERTH SVEN
02
A 61 K
C 07 K
0566890
SEKISUI KAGAKU KOGYO K.K.
12
B 32 B
0636828
IDEM.
09
F 16 L
0547032
SEKISUI KASEIHIN KOGYO K.K.
02
C 08 J
B 32 B
0552813
IDEM.
04
C 08 J
C 08 G
0487274
SELAS CORP. OF AMERICA
06
C 21 D
0620050
SELECT INGENIEURG.- FUR OPTOELEKTRONIK
B 07 C
BILDERKENNUNG UND QUALITATSPRUFUNG
M.B.H.
0669442
SELNAR HUGO
E 06 B
0671347
SEMAT(S.A. )
02
B 65 F
0708037
IDEM.
11
B 65 F
0667084
SEMCOTEC HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
H 04 Q
H 04 J
H 04 M
0706958
SEMENT S.A.R.L.
07
B 65 G
0637648
SEMMELROCK SB BAUSTOFFINDUSTRIE
E 02 D
G.M.B.H.
0713901
SEMPERIT REIFEN A.G.
02
C 08 L
B 60 C
0584062
SENETEK P.L.C.
01
A 61 K
0616541
IDEM.
11
A 61 M
0842502
SENG ULRICH
G 07 F
0551755
SENIOR ENGINEERING INVESTMENTS A.G.
07
F 16 L
0503582
SENJU PHARMACEUTICAL CO. LTD
01
C 07 J
A 61 K
0540747
IDEM.
09
A 61 K
0565007
IDEM.
07
A 61 K
0628306
IDEM.
04
A 61 K
0643969
IDEM.
12
A 61 K
0659763
IDEM.
05
C 07 J
A 61 K
0681840
IDEM.
01
A 61 K
0686393
IDEM.
05
A 61 K
0699440
IDEM.
11
A 61 K
0754458
IDEM.
09
A 61 K
0653174
SENNE LIZENZ + PRODUKTE G.M.B.H.
A 47 C
0666229
SENNING VERPACKUNGSMASCHINEN G.M.B.H. &
B 65 G
CO.(CHRISTIAN )
0781201
SENOPLAST KLEPSCH & CO. G.M.B.H. & CO.
02
B 32 B
K.G.
0770204
SENSOTHERM TEMPERATURSENSORIK G.M.B.H.
03
G 01 K
H 01 C
0796143
SENTAGNES DOMINIQUE
10
B 01 J
A 62 D
0781162
SEPARATION EQUIPMENT TECHNOLOGIES INC.
12
B 01 D
0663828
SEPRACOR INC.
09
A 61 K
0701443
IDEM.
01
A 61 K
0615479
SEQUA CORP.
06
B 21 D
0636066
IDEM.
04
B 41 F
0686250
SEQUA G.M.B.H. & CO. TEC SYSTEMS K.G.
F 23 G
0688207
SEQUUS PHARMACEUTICALS INC.
01
A 61 K
0614259
SERD(SOC. D'ETUDE ET DE REALISATION DE
07
H 02 H
DISJONCTEURS )
0770235
SERESO HOLDING(S.A. )
06
G 05 G
0623777
SERFLEX(S.A. )
08
F 16 L
0683323
SERIC(SOC. D'ETUDES ET DE REALISATIONS
08
F 04 D
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES )
0733527
IDEM.
09
B 60 S
0766214
SERMME SYSTEMES S.A.R.L.
08
G 08 B
G 01 V
0726988
SERPH
04
E 03 D
0577166
SERRATURE MERONI S.P.A.
06
E 05 C
0655047
SESAM CONTAINER A.B.
07
B 65 D
B 66 F
0644140
SESTESE S.P.A.(OFFICINA MECCANICA )
B 65 H
0653938
SETON HEALTHCARE GROUP P.L.C.
08
A 61 K
A 61 L
0620827
SETTER JURGEN
C 07 K
A 61 K
0745314
SEVA
06
H 05 B
B 22 D
0746805
IDEM.
07
G 05 D
B 05 B
B 05 C
0797719
IDEM.
11
E 05 D
E 05 F
0814915
IDEM.
11
B 05 C
0670124
SEVERIN WERNER
A 47 B
0655287
SEVEX G. STICHTER & CO.
B 21 D
0518742
SEXTANT AVIONIQUE
04
G 10 L
0589754
IDEM.
08
G 06 F
0598648
IDEM.
07
G 06 K
G 06 F
0601925
IDEM.
01
G 02 B
0604283
IDEM.
05
G 02 B
0619509
IDEM.
05
G 02 B
G 01 B
0702906
IDEM.
11
A 42 B
0704173
IDEM.
06
A 42 B
G 02 B
0708394
IDEM.
12
G 05 D
G 01 C
G 02 B
0578316
SFP(SOC. FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE
04
H 04 B
G 01 S
CREATION AUDIOVISUELLES )
0526370
SFRIS .A.(SOC. FRANCAISE DE RECHERCHES
03
G 01 N
ET D'INVESTISSEMENTS )
147---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0733142
SFS INDUSTRIE HOLDING A.G.
04
E 04 D
F 16 B
0737157
IDEM.
B 65 D
F 16 B
0805904
SGB COMABI
12
E 04 G
0695414
SGCC
11
G 01 B
0788587
SGF(SUDDEUTSCHE GELENKSCHEIBENFABRIK
F 16 D
F 16 C
G.M.B.H. & CO. K.G. )
0807228
SGN(SOC. GENERALE POUR LES TECHNIQUES
11
F 24 F
NOUVELLES )
0801842
SGS-THOMSON MICROELECTRONICS G.M.B.H.
H 02 M
H 03 K
0642020
SHABALIN VLADIMIR NIKOLAEVICH
04
G 01 N
0642020
SHATOKHINA SVETLANA NIKOLAEVNA
04
G 01 N
0609268
SHAW INDUSTRIES INC.
06
C 09 B
D 06 P
0642325
SHAW ROBERT H.
01
A 61 F
0673465
SHEATH GARY
05
E 06 B
0609285
SHEEN BIOTECHNOLOGY PTY LTD
01
A 01 N
C 01 B
0751841
SHEIKH GHALEB AL HAMAD
01
B 21 D
B 23 D
0337815
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
12
C 07 D
A 01 N
MAATSCHAPPIJ B.V.
0437297
IDEM.
07
C 08 L
0447004
IDEM.
01
C 07 D
A 01 N
0449359
IDEM.
05
C 08 L
C 09 D
0460738
IDEM.
09
B 01 J
C 07 C
0518408
IDEM.
02
C 08 G
C 07 D
C 08 L
0520584
IDEM.
05
C 08 G
0542366
IDEM.
02
C 07 C
C 07 B
0570055
IDEM.
08
C 08 G
0577206
IDEM.
08
C 07 D
C 08 G
0578323
IDEM.
03
C 07 C
C 08 F
0583848
IDEM.
10
C 08 L
0588429
IDEM.
03
C 10 L
0608952
IDEM.
10
C 07 C
C 07 D
C 08 G
0618261
IDEM.
06
C 08 L
B 29 D
0624602
IDEM.
12
C 08 F
0629682
IDEM.
12
C 10 G
0629683
IDEM.
12
C 10 G
0636472
IDEM.
12
B 32 B
0636637
IDEM.
12
C 08 F
C 10 L
C 10 M
0644158
IDEM.
01
C 01 G
C 04 B
B 01 J
0653449
IDEM.
09
C 08 F
C 09 J
C 08 G
0659831
IDEM.
07
C 08 L
C 09 D
C 08 J
C 09 J
B 29 B
A 47 G
B 29 D
0659861
IDEM.
10
C 09 J
C 08 F
0663795
IDEM.
08
A 01 N
0665206
IDEM.
01
C 07 C
C 08 G
0674681
IDEM.
04
C 08 K
0677084
IDEM.
03
C 08 L
0682041
IDEM.
09
C 08 F
0682650
IDEM.
05
C 07 C
0687279
IDEM.
07
C 08 G
C 08 L
0689529
IDEM.
02
C 07 C
0690846
IDEM.
01
C 07 D
A 01 N
0694049
IDEM.
07
C 08 G
0696761
IDEM.
04
G 03 F
0698626
IDEM.
12
C 08 F
C 08 L
C 10 M
0698638
IDEM.
01
C 08 L
0700391
IDEM.
10
C 07 D
A 01 N
0700394
IDEM.
04
C 07 D
A 01 N
0708802
IDEM.
10
C 08 L
C 08 K
C 09 D
C 09 J
0710224
IDEM.
04
C 07 C
0710305
IDEM.
04
D 06 N
C 08 L
0714385
IDEM.
11
C 07 C
0716881
IDEM.
06
B 01 J
C 10 G
0717659
IDEM.
04
B 01 J
C 07 D
0717756
IDEM.
03
C 08 F
C 08 G
0717829
IDEM.
01
F 24 H
0723532
IDEM.
07
C 07 C
0723562
IDEM.
07
C 08 G
C 08 J
0723981
IDEM.
12
C 08 F
0724558
IDEM.
04
C 07 C
0726927
IDEM.
02
C 09 J
0728156
IDEM.
07
C 08 G
C 08 F
C 08 L
0729448
IDEM.
10
C 07 C
0733076
IDEM.
07
C 08 F
C 08 C
0736047
IDEM.
03
C 08 F
C 10 L
0737099
IDEM.
07
B 01 J
C 07 D
0739391
IDEM.
10
C 09 D
C 11 D
0741683
IDEM.
10
C 07 C
0750589
IDEM.
09
C 01 G
0751970
IDEM.
05
C 08 G
C 07 D
C 09 D
0756537
IDEM.
10
B 29 B
B 29 C
0756611
IDEM.
03
C 08 K
C 08 L
0757792
IDEM.
07
G 01 N
0759886
IDEM.
07
C 01 B
C 10 J
0759963
IDEM.
03
C 10 G
0763069
IDEM.
11
C 08 G
0766646
IDEM.
04
C 01 B
B 01 J
C 11 D
0767704
IDEM.
04
B 01 J
B 01 F
0772772
IDEM.
11
G 01 N
0774103
IDEM.
09
F 28 F
0779916
IDEM.
12
C 10 G
0783475
IDEM.
12
C 07 C
0783476
IDEM.
12
C 07 C
0789679
IDEM.
12
C 07 C
0793691
IDEM.
09
C 08 L
C 08 K
---------------------------------------------------------------------------- 148
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0799264
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
07
C 08 G
C 08 L
MAATSCHAPPIJ B.V.
0799265
IDEM.
07
C 08 G
C 08 L
0804286
IDEM.
10
B 01 J
0808215
IDEM.
09
B 01 J
C 07 D
0812337
IDEM.
12
C 08 G
0813447
IDEM.
10
B 01 J
C 07 F
0656036
SHELL OIL CY
11
C 08 L
0656043
IDEM.
10
C 09 K
B 65 D
C 08 L
0684970
IDEM.
08
C 08 L
C 08 K
0796486
IDEM.
10
G 09 F
0674895
SHIMADA OSAMU
11
A 61 H
A 61 F
0657590
SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI LTD
07
E 02 F
0734940
IDEM.
06
B 62 D
0664156
SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD
08
B 01 J
C 08 F
0670293
SHINAGAWA REFRACTORIES CO. LTD
10
C 04 B
0683111
SHINWA CORP.
06
B 65 D
0552060
SHIONOGI & CO. LTD
11
C 07 D
A 61 K
9 20 1
0581552
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0646569
IDEM.
01
C 07 C
C 07 D
9 31 0
3 2/ 9
0646570
IDEM.
06
C 07 C
0658541
IDEM.
05
C 07 C
0658542
IDEM.
01
C 07 C
0658543
IDEM.
01
C 07 C
0682009
IDEM.
05
C 07 C
C 07 J
0526642
SHIONOGI SEIYAKU K.K.
04
C 07 J
A 61 K
0570593
IDEM.
09
C 12 P
C 12 N
0657336
SHIPPERS PAPER PRODUCTS CO.
02
B 61 D
B 60 P
0575479
SHIRE LABORATORIES INC.
12
A 61 K
C 12 N
0706877
SHOWA AIRCRAFT INDUSTRY CO. LTD
08
B 29 D
B 29 B
0548371
SHOWA DENKO K.K.
03
C 04 B
0620205
IDEM.
08
C 07 C
0629440
IDEM.
01
B 01 J
C 07 C
0704424
IDEM.
12
C 07 C
C 08 F
0712869
IDEM.
08
C 08 F
C 08 L
0714975
SHOWA SHELL SEKIYU K.K.
04
C 10 M
0680810
SHR(STICHTING HOUT RESEARCH )
07
B 27 K
0581900
SHTURMAN TECHNOLOGIES INC.
02
A 61 M
0736141
SHURFLO LTD
01
F 04 B
0761179
SI-TEC G.M.B.H. DENTAL-SPEZIALARTIKEL
A 61 C
0701672
SIAD(SOCIETA' ITALIANA ACETILENE &
02
F 17 C
C 10 L
C 04 B
DERIVATI S.P.A. )
0581664
SICOF(SOC. INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
01
E 04 F
E 04 B
DE LA FACADE - )
0765287
SICON ROULUNDS A.B.
11
B 65 G
0784037
SICOWA VERFAHRENSTECHNIK FUR BAUSTOFFE
C 04 B
G.M.B.H. & CO. K.G.
0582764
SICPA HOLDING(S.A. )
04
C 09 D
0657730
SIDECO(SOC. SIDERURGIQUE DE
09
G 01 N
PARTICIPATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE )
0737128
SIDEL
07
B 29 C
B 29 K
0794914
IDEM.
07
B 65 G
0808278
IDEM.
09
B 65 D
0686209
SIDMAR N.V.
05
C 23 C
0721812
IDEM.
01
B 21 B
B 21 C
0529324
SIE SYSTEMS S.P.A.
G 01 N
F 23 N
G 01 J
0613819
SIEBLER VERPACKUNGSTECHNIK G.M.B.H.
B 65 B
0805934
SIEFERS JR. H. KENNETH
11
F 16 T
B 01 D
0616106
SIEGENIA-FRANK K.G.
E 05 D
0657610
IDEM.
E 05 D
E 06 B
0677631
IDEM.
02
E 05 B
E 05 C
0687789
IDEM.
02
E 05 D
0703339
IDEM.
E 05 D
0609537
SIEGLER JOHANNES
E 04 G
B 65 D
B 66 C
0609537
SIEGLER WALTER
E 04 G
B 65 D
B 66 C
0346766
SIEMENS A.G.
H 04 N
0394932
IDEM.
03
G 01 N
0408990
IDEM.
03
C 08 G
0492294
IDEM.
G 02 B
0498177
IDEM.
04
H 04 J
H 04 L
0511577
IDEM.
H 04 B
0513511
IDEM.
H 04 L
H 04 Q
0535350
IDEM.
04
H 01 L
0541855
IDEM.
02
G 06 E
0544148
IDEM.
G 11 C
0555664
IDEM.
H 04 L
0557777
IDEM.
H 04 M
0557778
IDEM.
H 04 M
0566874
IDEM.
H 04 Q
0567858
IDEM.
G 06 F
0568942
IDEM.
03
H 04 B
0570752
IDEM.
G 06 F
H 04 M
0572831
IDEM.
H 04 L
0573856
IDEM.
H 04 B
0574687
IDEM.
04
H 01 L
0576750
IDEM.
H 04 L
H 04 Q
0580012
IDEM.
03
H 04 L
H 04 Q
0580885
IDEM.
H 04 L
0580888
IDEM.
H 04 Q
H 04 M
0580893
IDEM.
02
H 04 M
H 04 Q
0580947
IDEM.
G 01 R
H 04 M
0582831
IDEM.
G 01 M
0583708
IDEM.
G 01 M
0584387
IDEM.
H 04 L
H 04 Q
149---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0584398
SIEMENS A.G.
01
H 04 L
0584657
IDEM.
G 06 K
G 05 B
G 06 F
0585475
IDEM.
H 04 Q
0586416
IDEM.
F 01 K
0590412
IDEM.
H 04 L
H 04 B
0591215
IDEM.
05
F 28 F
0591790
IDEM.
03
C 10 B
F 23 N
0592924
IDEM.
01
G 08 B
H 05 K
H 04 M
H 02 B
0592925
IDEM.
01
G 08 B
0593980
IDEM.
01
G 01 M
0594878
IDEM.
H 04 J
H 04 Q
0596169
IDEM.
H 03 H
0607950
IDEM.
G 07 F
0608483
IDEM.
G 01 N
G 08 B
0610798
IDEM.
H 04 L
0613282
IDEM.
04
H 04 M
H 04 Q
0614551
IDEM.
G 06 F
0623774
IDEM.
F 16 K
0624782
IDEM.
G 01 M
0624880
IDEM.
G 06 K
G 07 F
G 11 C
0625741
IDEM.
G 06 E
H 04 Q
0630142
IDEM.
H 04 M
0631408
IDEM.
H 04 L
0633532
IDEM.
G 06 F
0634345
IDEM.
B 65 G
0637013
IDEM.
G 10 L
0637792
IDEM.
G 06 F
H 03 K
0638967
IDEM.
H 01 R
0641074
IDEM.
H 03 H
0641075
IDEM.
01
H 03 H
0642070
IDEM.
04
G 05 F
0642217
IDEM.
H 03 F
0643350
IDEM.
03
G 06 F
0645920
IDEM.
H 04 L
H 03 M
0647089
IDEM.
03
H 05 K
C 23 C
0647890
IDEM.
G 05 B
0647891
IDEM.
04
G 05 B
0650911
IDEM.
B 65 H
0652500
IDEM.
G 05 D
0653078
IDEM.
G 05 B
G 21 D
0656980
IDEM.
E 04 H
0657081
IDEM.
02
H 04 Q
0657987
IDEM.
H 02 M
0666000
IDEM.
H 04 B
H 04 L
0666001
IDEM.
H 04 B
H 04 L
0667014
IDEM.
G 06 F
0667077
IDEM.
H 04 M
H 04 Q
0667088
IDEM.
02
H 04 M
0667877
IDEM.
01
C 08 G
G 03 F
H 01 B
0669603
IDEM.
G 07 F
B 65 G
0670058
IDEM.
G 05 D
0671033
IDEM.
G 06 F
0673003
IDEM.
G 07 C
B 60 R
E 05 B
0675566
IDEM.
H 01 R
0675604
IDEM.
H 03 M
0676041
IDEM.
G 01 L
0676777
IDEM.
H 01 F
0679272
IDEM.
04
G 06 F
0686809
IDEM.
01
F 23 G
0687070
IDEM.
01
H 03 K
0689557
IDEM.
C 08 G
H 05 K
0689668
IDEM.
G 01 L
0689679
IDEM.
G 01 S
G 01 F
0689983
IDEM.
B 61 L
0690525
IDEM.
H 01 R
0693031
IDEM.
B 61 L
G 01 S
G 08 B
0693819
IDEM.
H 02 M
0696161
IDEM.
01
H 05 K
H 01 R
0696229
IDEM.
B 01 J
B 01 D
0700536
IDEM.
G 05 B
0702375
IDEM.
H 01 B
C 22 C
B 60 M
0703288
IDEM.
C 10 B
F 27 B
0703639
IDEM.
04
H 01 R
0703669
IDEM.
H 03 K
E 05 B
0704032
IDEM.
F 16 K
0706494
IDEM.
B 65 G
0708514
IDEM.
H 02 B
0708934
IDEM.
G 03 F
0711203
IDEM.
B 01 J
0715412
IDEM.
01
H 03 L
0716676
IDEM.
C 10 B
F 27 B
0716736
IDEM.
G 01 M
0718993
IDEM.
H 04 B
H 01 S
0721689
IDEM.
H 02 J
0724615
IDEM.
C 10 B
F 27 B
0725922
IDEM.
G 01 F
0728321
IDEM.
01
G 02 B
0732979
IDEM.
04
B 22 D
0734349
IDEM.
01
B 65 H
B 07 C
0734580
IDEM.
H 01 H
0741904
IDEM.
03
G 21 C
G 21 F
0746775
IDEM.
G 01 S
G 06 K
0750774
IDEM.
G 08 G
0750808
IDEM.
H 03 K
H 02 M
0751820
IDEM.
B 01 F
F 01 N
---------------------------------------------------------------------------- 150
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0752079
SIEMENS A.G.
F 16 K
0753168
IDEM.
G 05 B
0753196
IDEM.
G 21 F
C 02 F
0753231
IDEM.
H 04 N
G 06 K
0755019
IDEM.
G 06 K
0758717
IDEM.
F 04 C
0760130
IDEM.
G 06 F
0762274
IDEM.
G 06 F
0762944
IDEM.
B 07 C
0763250
IDEM.
01
H 01 H
0767948
IDEM.
G 09 B
G 08 G
0769190
IDEM.
G 21 C
A 62 C
0769191
IDEM.
G 21 F
B 01 J
0770232
IDEM.
03
G 05 B
0771298
IDEM.
B 65 H
0771441
IDEM.
G 06 F
G 05 B
0773844
IDEM.
B 22 D
0775380
IDEM.
H 02 J
H 04 B
0776477
IDEM.
G 01 R
0776494
IDEM.
G 05 B
G 06 F
0777623
IDEM.
B 65 H
0777919
IDEM.
H 01 P
0777939
IDEM.
H 04 B
0779905
IDEM.
C 08 G
H 01 L
0779906
IDEM.
C 08 G
H 01 L
0779988
IDEM.
G 01 R
0781408
IDEM.
G 01 N
0781460
IDEM.
H 01 R
0782755
IDEM.
H 01 F
0782761
IDEM.
H 01 H
H 01 F
H 02 H
0786091
IDEM.
G 01 R
0786930
IDEM.
H 05 K
0787367
IDEM.
04
H 01 M
0787376
IDEM.
H 02 B
0788452
IDEM.
B 65 H
0788726
IDEM.
H 05 K
0789861
IDEM.
G 05 B
0789864
IDEM.
G 05 D
G 05 B
0791225
IDEM.
H 01 H
H 02 B
0795180
IDEM.
G 21 C
0799153
IDEM.
B 65 G
0801842
IDEM.
H 02 M
H 03 K
0803142
IDEM.
H 02 B
0804797
IDEM.
H 01 F
0804798
IDEM.
H 01 F
0812462
IDEM.
H 01 H
0818025
IDEM.
G 06 K
H 01 R
0818026
IDEM.
G 06 K
0821841
IDEM.
H 02 B
H 05 K
0828644
IDEM.
B 61 C
B 60 L
0830810
IDEM.
H 05 K
0614587
SIEMENS A.G. OSTERREICH
H 04 L
H 03 D
0686582
IDEM.
B 65 G
0797864
IDEM.
H 02 M
0797865
IDEM.
H 02 M
0621439
SIEMENS BELEUCHTUNGSTECHNIK G.M.B.H. &
F 21 S
F 21 V
CO. K.G.
0687371
SIEMENS BUSINESS COMMUNICATION SYSTEMS
05
G 06 F
H 04 M
INC. (A DELAWARE CORP.)
0728261
SIEMENS CANADA LTD
05
F 02 M
0664897
SIEMENS ENERGY & AUTOMATION INC.
11
G 05 B
G 06 F
0598297
SIEMENS MEASUREMENTS LTD
06
H 04 L
0673530
SIEMENS MEDICAL SYSTEMS INC.
05
G 06 F
A 61 B
0330922
SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME
H 05 K
A.G.
0472714
IDEM.
G 06 F
G 07 F
0525232
IDEM.
G 06 F
0556430
IDEM.
G 06 F
0613146
IDEM.
G 11 B
0622738
IDEM.
G 06 F
0634720
IDEM.
G 06 F
0634721
IDEM.
G 06 F
0713180
IDEM.
G 06 F
0728588
IDEM.
01
B 41 J
0728952
IDEM.
F 16 B
H 02 G
0750786
IDEM.
H 01 H
0762822
IDEM.
H 05 K
0772830
IDEM.
G 06 F
H 04 L
0772832
IDEM.
04
G 06 F
0782787
IDEM.
H 02 P
H 02 H
G 01 P
0808553
IDEM.
H 05 K
G 06 F
0811267
IDEM.
H 02 J
G 05 F
H 02 M
0813758
IDEM.
H 01 R
0818003
IDEM.
G 06 F
0600172
SIEMENS SCHIENENFAHRZEUGTECHNIK
B 61 F
G.M.B.H.
0757885
SIEMENS(S.A. )
H 05 K
0759100
IDEM.
C 25 D
0792391
IDEM.
C 25 D
H 05 K
0585369
SIENNA BIOTECH INC.
07
G 01 N
0534902
SIG PACK SYSTEMS A.G.
B 65 G
0696538
IDEM.
12
B 65 B
0678166
SIG(SCHWEIZERISCHE
F 04 B
F 02 M
INDUSTRIE-GESELLSCHAFT )
0724120
SIGARTH A.B.
06
F 24 D
0751067
SIGMA COATINGS B.V.
11
B 65 B
151---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0464009
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
05
C 07 K
A 61 K
RIUNITE S.P.A.
0566542
IDEM.
04
A 61 K
0616805
IDEM.
06
A 61 K
0627161
IDEM.
09
A 01 N
A 61 K
0630648
IDEM.
01
A 61 K
0637449
IDEM.
01
A 61 K
0658533
IDEM.
04
C 07 C
0659761
IDEM.
04
C 07 J
A 61 K
0684256
IDEM.
05
C 07 J
0710646
IDEM.
12
C 07 C
A 61 K
C 07 D
0714908
IDEM.
02
C 07 J
A 61 K
0765876
IDEM.
12
C 07 D
0680664
SIGNAALAPPARATEN B.V.(HOLLANDSE )
06
H 01 Q
F 41 G
0775320
IDEM.
10
G 01 S
0644830
SIGNTECH USA LTD
03
B 41 J
0637987
SIHI ANLAGENTECHNIK G.M.B.H.
01
B 01 D
0628476
SIJBESMA JOOST
03
B 63 B
0602541
SIKA A.G. VORM. KASPAR WINKLER & CO.
03
C 04 B
0635463
IDEM.
C 04 B
C 23 F
0580510
SIKA(S.A. )
10
E 21 D
0624164
SIKIRIC PREDRAG
02
A 61 K
C 07 K
0625561
SILVA S.R.L.
09
C 09 K
0640434
SIM ZUFUHR-UND MONTAGETECHNIK G.M.B.H.
B 23 Q
B 23 P
& CO. K.G.
0419369
SIM(SOC. D'INVESTISSEMENT DANS LA
04
G 03 F
H 01 J
MICROSCOPIE S.A. )
0638658
SIMA S.A.(SOC. INDUSTRIELLE DE
09
C 22 C
METALLURGIE AVANCEE )
0601915
SIMA(S.A. )
08
C 22 C
0639414
SIMAC S.P.A.
02
B 21 D
B 65 G
0763302
SIMAGE OY
10
H 04 N
G 01 T
0622496
SIMAT(SOC. INDUSTRIELLE DE MATERIAUX EN 04
E 02 D
E 03 F
ABREGE )
0827899
SIMIC TINO
08
B 62 J
0611010
SIMMONS CY
07
A 47 C
0653078
SIMON LOTHAR
G 05 B
G 21 D
0657128
SIMONS HENRI
A 47 F
0781162
SIMS MARC J.
12
B 01 D
0781162
SIMS S.F.E.(MARC )
12
B 01 D
0571618
SINCO RICERCHE S.P.A.
12
C 08 J
B 29 C
0598879
IDEM.
08
C 08 G
D 01 F
0698059
IDEM.
09
C 08 L
C 08 J
C 08 K
C 08 G
0631827
SINOMEC A.G.
B 07 C
0676023
SINVENT A/S
07
F 23 B
F 23 G
F 23 M
0793609
SIPA ROLLER
08
B 65 G
0698146
SIPS(SOC. INDUSTRIELLE DE PRODUITS
01
E 01 B
B 61 K
F 16 N
SPECIAUX )
0641966
SIRAGA(S.A. )
04
F 17 C
0743262
SIRAP-GEMA S.P.A.
10
B 65 D
0754632
IDEM.
10
B 65 D
0565994
SIRE ANALYTICAL SYSTEMS S.R.L.
11
C 12 M
0582899
SIRONA DENTAL SYSTEMS G.M.B.H. & CO.
A 61 C
A 61 B
B 23 K
K.G.
0856259
SITIA-YOMO S.P.A.
08
A 23 C
A 23 L
0792209
SIV S.P.A.(SOCIETA ITALIANA VETRO - )
09
B 29 C
B 29 K
B 29 L
0563586
SKET VERSEILMASCHINENBAU G.M.B.H.
D 07 B
0725852
IDEM.
D 07 B
0558410
SKW BIOSYSTEMS
08
C 09 H
G 03 C
0704438
SKW TROSTBERG A.G.
02
C 07 D
0708746
IDEM.
04
C 04 B
C 08 F
C 09 K
E 21 B
0739975
IDEM.
C 11 B
C 07 H
0754679
IDEM.
C 07 C
0817807
IDEM.
C 08 G
C 04 B
0656801
SKY FUN 1 INC.
05
A 63 G
0713449
SLADEK PETER
B 42 F
0755867
SLEEVER INTERNATIONAL CY
11
B 65 D
G 09 F
0737109
SLEGTEN(S.A. )
04
B 02 C
0762939
IDEM.
09
B 02 C
0600057
SLIDE IN(S.A. )
B 65 G
0625456
SLM(SCHWEIZERISCHE LOKOMOTIV- UND
B 61 C
MASCHINENFABRIK A.G. )
0473721
SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER
12
A 61 K
C 07 K
RESEARCH
0749272
SMART FLOAT V.O.F.
10
A 01 K
0752824
SMARTCUP MFG INC.
08
A 47 J
0373411
SMARTDISKETTE G.M.B.H.
01
G 06 K
G 11 C
0704258
SMG(SUDDEUTSCHE MASCHINENBAU G.M.B.H. )
B 21 D
0509466
SMH MANAGEMENT SERVICES A.G.
01
H 05 K
0678414
IDEM.
07
B 60 L
0557922
SMITH & LOVELESS INC.
06
C 02 F
0481760
SMITH & NEPHEW INC.
05
A 61 B
0506420
IDEM.
05
A 61 B
0541930
IDEM.
03
A 61 B
0590887
IDEM.
12
A 61 B
0625887
IDEM.
10
A 61 B
A 61 L
0571419
SMITH & NEPHEW P.L.C.
09
A 61 F
0675702
IDEM.
04
A 61 F
0683654
IDEM.
09
A 61 F
0693913
IDEM.
03
A 61 F
0734346
IDEM.
10
B 65 D
0741589
IDEM.
12
A 61 M
0752839
IDEM.
05
A 61 F
0639105
SMITH CLARK ROBERT
09
B 01 D
C 12 G
---------------------------------------------------------------------------- 152
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0697990
SMITH COLIN PHILIP
02
B 65 H
0667296
SMITH PACKAGING LTD(DAVID S. )
06
B 65 D
0642355
SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS(S.A. )
07
A 61 K
0687271
IDEM.
10
C 07 K
A 61 K
0542795
SMITHKLINE BEECHAM CORP.
01
A 61 K
0550621
IDEM.
11
C 07 D
0579729
IDEM.
11
A 61 K
0624159
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0633766
IDEM.
01
A 61 K
0624163
SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.P.A.
03
C 07 K
A 61 K
0665755
IDEM.
07
A 61 K
0561939
SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.
02
A 61 K
0576506
IDEM.
12
A 61 K
0591280
IDEM.
09
A 61 K
C 07 D
0593513
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0617620
IDEM.
09
A 61 K
0627908
IDEM.
11
A 61 K
0665887
IDEM.
10
C 12 N
C 07 K
C 12 P
G 01 N
A 61 K
0674622
IDEM.
08
C 07 D
A 61 K
0705259
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
9 30 6
0711271
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
0712406
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0714389
IDEM.
06
C 07 D
A 61 K
0717746
IDEM.
07
C 07 F
A 61 K
0736023
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0736025
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0750569
IDEM.
05
B 65 D
0752982
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
0756567
IDEM.
10
B 65 D
0723478
SMITHKLINE DIAGNOSTICS INC.
10
B 01 L
A 61 B
B 65 D
0733211
IDEM.
05
G 01 N
0664194
SMOBY
07
B 29 C
A 63 H
0545825
SMS(SCHLOEMANN-SIEMAG A.G. )
03
B 21 D
0575589
IDEM.
10
H 02 M
0599277
IDEM.
02
B 21 B
0620063
IDEM.
02
B 22 D
0655510
IDEM.
C 22 B
0662359
IDEM.
B 21 B
0679454
IDEM.
01
B 21 D
0679472
IDEM.
B 24 B
0690248
IDEM.
F 16 H
F 15 B
0711613
SMS(SCHLOEMANN-SIEMAG A.G.)
B 21 B
0782009
SMV INTERNATIONAL
06
G 01 T
0772850
SMYCZ EUGENIUSZ
05
G 08 B
0772851
IDEM.
05
G 08 B
0772853
IDEM.
06
G 08 B
0678638
SN TEC SICHERHEITS- & NOTRUFTECHNIK
E 05 B
G 08 B
G.M.B.H.
0603945
SNAM S.P.A.
02
G 01 N
0477507
SNAP-ON TOOLS CORP.
12
F 02 P
G 01 M
F 02 B
G 01 R
G 09 G
B 60 S
F 02 M
0555130
SNECMA(SOC. NATIONALE D'ETUDE ET DE
09
C 04 B
CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION )
0573353
IDEM.
04
B 32 B
B 29 D
E 04 C
B 31 D
0578538
IDEM.
08
F 16 K
0593357
IDEM.
01
G 01 N
G 01 D
0634624
IDEM.
01
G 01 B
0672855
IDEM.
12
F 16 K
0703882
IDEM.
12
C 04 B
B 05 D
F 16 D
0789677
IDEM.
12
C 04 B
0797689
IDEM.
09
C 23 C
B 01 D
0623269
SNELL & WILCOX LTD
01
H 04 N
0504048
SNMI(SOC. NOUVELLE DE METALLISATION
06
C 23 C
C 22 C
INDUSTRIES )
0573668
SNOW BRAND MILK PRODUCTS CO. LTD
03
A 61 K
C 07 K
A 23 L
0713879
IDEM.
12
C 07 H
0678457
SOC. CIVILE BK
07
B 65 D
0648994
SOC. COOPERATIVE DE PRODUCTION
02
F 27 D
E 05 C
BOURGEOIS (SOC. COOPERATIVE DE
PRODUCTION ANONYME A CAPITAL VARIABLE)
0633442
SOC. D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS
01
F 28 D
AERO-NAVALES
0790936
SOC. DE PROMOTION RECHERCHE ET
04
B 65 D
B 05 B
INNOVATION TECHNOLOGIQUE
0669677
SOC. INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
07
H 01 R
D'APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUES
0668493
SOCHATA(SOC. )
07
G 01 M
0658488
SOCOPLAN(S.A. )
07
B 65 D
B 65 B
0727071
SOCS HOLDING
01
G 06 F
0690807
SODERBERG STAFFAN
11
B 65 B
A 01 F
0684144
SODIREP S.A.R.L.
08
B 41 M
0612507
SOFAMOR(SOC. DE FABRICATION DE MATERIEL 12
A 61 B
ORTHOPEDIQUE )
0691720
SOFANOU(S.A. )
09
H 02 G
0705850
SOFITECH N.V.
09
C 08 F
0707681
SOGAL FRANCE
03
E 05 D
0637717
SOKA(S.A. )
03
F 21 V
0687999
SOLAIC(S.A. )
12
G 07 F
0628558
SOLAR CHEMICAL(S.A. )
04
C 07 D
0631994
SOLETANCHE BACHY FRANCE
01
C 04 B
C 09 K
0663475
IDEM.
03
E 02 D
0778737
SOLKE GEB. ORTMANN SIEGLINDE
A 23 L
0807200
SOLL G.M.B.H.
E 06 C
153---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0545768
SOLLAC
03
C 21 D
0576348
IDEM.
04
C 23 C
0578537
IDEM.
09
C 23 G
0592267
IDEM.
06
C 22 C
B 65 D
0605327
IDEM.
06
B 32 B
0614711
IDEM.
06
B 21 D
0630987
IDEM.
09
C 23 C
C 25 D
0654313
IDEM.
12
B 22 D
B 21 D
B 08 B
0654610
IDEM.
01
F 16 B
0659518
IDEM.
04
B 23 K
0679126
IDEM.
03
B 60 G
B 60 B
0685534
IDEM.
09
C 09 D
0585190
SOLLAC(S.A. )
09
C 21 B
0608192
IDEM.
07
C 23 C
0620062
IDEM.
06
B 22 D
0622610
IDEM.
01
G 01 B
0667508
IDEM.
06
G 01 B
G 12 B
G 01 N
0669177
IDEM.
01
B 21 D
B 65 D
0681011
IDEM.
11
C 09 D
B 05 D
0695914
IDEM.
10
F 24 C
0704432
IDEM.
01
C 07 C
0705818
IDEM.
10
C 07 C
C 10 M
0710732
IDEM.
01
C 23 C
0711614
IDEM.
04
B 21 D
0714728
IDEM.
05
B 23 K
0730985
IDEM.
07
B 60 B
0754779
IDEM.
09
C 23 F
0408511
SOLO FOURS INDUSTRIELS(S.A. )
03
C 23 C
C 21 D
0543893
SOLTESZ JOHN A.
04
G 09 C
G 07 C
G 07 F
0504541
SOLUTIA EUROPE N.V.(S.A. )
07
C 07 B
C 07 C
0528096
IDEM.
05
C 07 B
0544049
IDEM.
09
B 29 C
0773986
SOLUTIA INC.
12
C 11 D
0804538
IDEM.
11
C 11 D
0579159
SOLVAY ALKALI G.M.B.H.
01
C 07 C
B 01 F
A 61 K
0684811
IDEM.
A 61 K
0689418
IDEM.
A 61 K
0586998
SOLVAY DEUTSCHLAND G.M.B.H.
C 02 F
0629442
IDEM.
B 01 J
0726335
IDEM.
05
C 23 F
C 10 M
0748254
IDEM.
05
B 01 J
0623575
SOLVAY FLUOR UND DERIVATE G.M.B.H.
C 07 C
0623577
IDEM.
C 07 C
0623582
IDEM.
01
C 07 C
0659729
IDEM.
C 07 C
0766713
IDEM.
04
C 08 J
C 09 K
0770114
IDEM.
11
C 09 K
0597652
SOLVAY FLUORIDES INC.
10
C 01 F
B 23 K
0739307
SOLVAY INTEROX G.M.B.H.
C 01 B
C 11 D
0535741
SOLVAY INTEROX INC.
07
D 21 C
0688322
SOLVAY INTEROX LTD
01
C 07 D
C 07 C
0737165
IDEM.
10
C 01 B
C 11 D
0737218
IDEM.
08
C 08 G
0578305
SOLVAY INTEROX(S.A. )
03
D 21 C
0680931
IDEM.
C 02 F
0726979
IDEM.
05
D 21 C
0741203
SOLVAY MINERALS INC.
12
D 21 C
0529452
SOLVAY PHARMACEUTICALS G.M.B.H.
C 07 D
A 61 K
0570045
SOLVAY POLYOLEFINS EUROPE 03
C 08 F
BELGIUM(S.A. )
0573120
IDEM.
11
C 08 F
0613908
IDEM.
07
C 08 F
0626197
IDEM.
11
B 01 J
B 65 G
C 08 F
0653443
IDEM.
01
C 08 F
0703247
IDEM.
12
C 08 F
0712868
IDEM.
03
C 08 F
0750647
IDEM.
12
C 08 F
C 08 L
0779880
SOLVAY UMWELTCHEMIE G.M.B.H.
C 02 F
0568135
SOLVAY(S.A. )
08
C 08 J
B 29 C
0570050
IDEM.
01
C 07 C
0575794
IDEM.
C 11 D
0580032
IDEM.
01
C 08 K
C 08 L
0590709
IDEM.
07
C 07 C
C 08 J
C 08 K
0595861
IDEM.
03
C 01 D
B 01 D
0600536
IDEM.
03
C 07 C
0627589
IDEM.
09
F 16 L
B 29 C
0628594
IDEM.
03
C 08 J
B 01 D
0634384
IDEM.
C 07 C
0637579
IDEM.
07
C 07 C
0649862
IDEM.
02
C 08 F
0659467
IDEM.
10
B 01 D
C 01 D
C 25 B
0659686
IDEM.
06
C 01 D
C 01 B
0691322
IDEM.
C 07 C
B 01 J
0709429
IDEM.
08
C 08 L
0718260
IDEM.
C 07 C
C 07 B
0719828
IDEM.
10
C 08 L
C 08 K
0769032
IDEM.
05
C 08 J
B 01 D
B 32 B
0770114
IDEM.
11
C 09 K
0611306
SOMATOGEN INC.
07
A 61 K
0611376
IDEM.
06
C 07 K
0775064
SOMERFIELD ALAN DAVID
11
B 60 R
0649925
SOMET(SOCIETA' MECCANICA TESSILE S.P.A. 07
D 03 C
)
0709504
IDEM.
12
D 03 C
0670628
SOMFY
09
H 02 P
0717599
SOMMER FELIX
A 23 N
---------------------------------------------------------------------------- 154
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0691365
SONDERHOFF G.M.B.H. & CO. K.G.(ERNST )
C 08 J
C 08 L
0756740
SONINDENT ANSTALT LIECHTENSTEINISCHEN
G 10 K
RECHTS
0667024
SONOPRESS PRODUKTIONSG.- FUR TON- UND
G 11 B
INFORMATIONSTRAGER M.B.H.
0531538
SONY CORP.
04
H 03 M
H 04 B
0581477
IDEM.
09
H 04 L
0617556
SONY DEUTSCHLAND G.M.B.H.
10
H 04 N
0851089
SOPROFEN(S.A. )
07
E 06 B
0639335
SOREMARTEC(S.A. )
06
A 23 L
A 23 C
0770197
SORENSEN EMIL AARESTRUP
05
F 16 K
0672027
SOTEV(S.A. )
02
C 05 D
C 05 F
0669263
SOTRALENTZ(S.A. )
B 65 D
0603018
SOTRALU(S.A. )
04
E 05 D
0690903
SOTULUB(SOC. TUNISIENNE DE
11
C 10 M
LUBRIFIANTS-)
0757618
SOUDAN PATRIMONIUM AND CONSULTING N.V.
09
B 29 B
0682876
SOUFFLET ALIMENTAIRE
10
A 23 L
0716493
SOULE MATERIEL ELECTRIQUE
07
H 02 H
H 01 C
0280407
SOUTHERN CROSS BIOTECH PTY. LTD
08
C 12 N
0547102
IDEM.
07
C 07 K
C 12 P
0666769
SOUTHERN WATER SERVICES LTD
05
B 01 D
0611162
SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE
11
A 01 N
0489308
SPA(SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI
09
C 07 H
A 61 K
S.P.A. )
0670609
SPACE ENGINEERING S.P.A.
12
H 01 Q
0647567
SPADEL N.V.(SOC. DE SERVICES DE
03
B 65 D
PARTICIPATIONS DE DIRECTION ET
D'ELABORATION S.A. )
0573803
SPANNER-POLLUX G.M.B.H.
G 01 F
0683863
SPANNINGA METAAL B.V.
09
F 04 B
B 62 J
B 60 C
0659265
SPATIAL POSITIONING SYSTEMS INC.
03
G 01 C
G 01 B
G 01 S
0456698
SPECTRUM MEDICAL SCIENCES LTD./OY.
07
C 12 N
0750784
SPEIC(SERVICE PROTECTION ENVIRONNEMENT
12
G 21 F
INGENIERIE ET CONSTRUCTION )
0626481
SPENO INTERNATIONAL(S.A. )
01
E 01 B
B 24 B
B 24 D
0668397
IDEM.
05
E 01 B
0668398
IDEM.
05
E 01 B
0676322
IDEM.
05
B 61 K
G 01 N
0612483
SPERBER GERHARD
A 42 B
A 42 C
0688745
SPHINX TECHNICAL CERAMICS B.V.
12
C 04 B
0683035
SPIC S.A.(SOC. PARISIENNE D'IMPRESSION
09
B 31 B
B 65 D
B 31 D
ET DE CARTONNAGE- )
0674137
SPIEGEL HERBERT
02
F 24 D
0654649
SPIG INTERNATIONAL S.P.A.
12
F 28 F
B 05 B
0516797
SPINNAKER R & D ASSOCIATES
07
A 61 B
0656193
IDEM.
08
A 61 B
0767898
SPINTEKNOLOGY INC.
06
G 01 G
G 07 F
0595430
SPIRO RESEARCH B.V.
01
F 24 D
0614504
SPIRONEF(SOC. CIVILE D'EXPLOITATION DES 07
E 04 H
BREVETS ET PROCEDES )
0678361
SPIT(SOC. DE PROSPECTION ET
04
B 25 C
D'INVENTIONS TECHNIQUES )
0427111
SPORTEX G.M.B.H. & CO.
B 29 C
0529062
SPORTRACK CANADA INC.
07
B 60 R
0711235
SPRAGG TERRY G.
06
B 63 B
0487642
SPRING FORM INC.
09
E 04 H
0703831
SPRINTVEST CORP. N.V.
12
B 05 B
0772554
SPS VERPACKUNGSSYSTEM G.M.B.H.
02
B 65 D
0567311
SQUIBB & SONS INC.(E.R. )
10
A 61 K
A 61 L
0599444
IDEM.
01
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0605986
IDEM.
03
A 61 F
0615735
IDEM.
01
A 61 F
B 29 C
0641553
IDEM.
12
A 61 F
0650709
IDEM.
09
A 61 F
0650710
IDEM.
06
A 61 F
0721355
IDEM.
09
A 61 L
0789792
IDEM.
08
D 01 F
D 01 D
A 61 L
0413706
SRI INTERNATIONAL
09
C 07 D
A 61 K
0435081
SS PHARMACEUTICAL CO. LTD
08
C 07 D
A 61 K
0468436
IDEM.
01
A 61 K
0482580
IDEM.
01
A 61 K
0678051
ST GEORGE'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL
03
B 01 D
0218717
ST. VINCENT'S INSTITUTE OF MEDICAL
07
C 07 H
C 12 N
C 12 P
RESEARCH
C 07 G
C 07 K
0690156
STAEDTLER & UHL
01
D 01 G
D 01 H
0539215
STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.(S.A. ) 08
A 61 K
0712189
STAGO B.V.
09
H 02 G
0612930
STAHL CHRISTIAN
F 16 D
0752021
STAHL G.M.B.H. & CO. K.G.(CARL )
D 03 D
0680269
STAKAPAL LTD
07
A 47 B
0613954
STALEY MFG CY(A.E. )
10
C 13 K
0599864
STALHANE CARL HENRIK
02
F 23 D
0599864
STALHANE-BJORNBERG MARIA BIRGITTA
02
F 23 D
ELISABET
0832811
STAMP S.R.L.
07
B 62 J
0738356
STANDARD INC.(AMERICAN )
03
E 03 C
0658502
STANELLE KARL-HEINZ
B 65 G
0733004
STANKIEWICZ G.M.B.H.
03
B 60 R
0760756
IDEM.
B 60 R
0580576
STANLEY MELVIN C.
07
B 26 D
B 23 D
0543063
STANLEY WORKS(THE )
01
A 47 B
0572788
STARCK G.M.B.H. & CO. K.G.(H.C. )
C 01 B
0643396
IDEM.
H 01 B
C 09 D
9 30 9
0658514
IDEM.
C 01 G
0659507
IDEM.
B 22 F
C 22 C
155---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0684324
STARCK G.M.B.H. & CO. K.G.(H.C. )
C 25 B
0808294
IDEM.
C 01 G
H 01 M
0686295
STARPOINT ELECTRICS LTD
12
G 07 F
A 63 F
0749601
STASSINOPOULOS DIMITRIS ELIAS
08
G 06 F
0692367
STATE INDUSTRIES INC.
07
B 29 C
B 65 D
0695624
IDEM.
07
B 29 C
B 65 D
0583774
STATE OF ISRAEL-MINISTRY OF
10
A 01 N
AGRICULTURE(THE )
0440333
STATE UNIVERSITY AGRICULTURAL AND
12
A 61 K
MECHANICAL COLLEGE(LOUISIANA )
0400971
STATE UNIVERSITY(FLORIDA )
07
C 07 D
0568203
IDEM.
03
C 07 D
0740003
STAUBLI FAVERGES
11
D 03 C
D 03 D
0736622
STAUBLI FAVERGES(S.A. )
09
D 03 C
D 03 D
0671493
STAUBLI LYON
07
D 03 C
0681042
IDEM.
07
D 03 C
0727264
STCM S.A.R.L.
04
B 21 D
0766692
STE DE RECHERCHE AUVERGNATE POUR
10
C 07 H
A 61 K
L'INNOVATION EN OLIGOTHERAPIE INOLIGO
0602073
STEAG A.G.
C 10 L
B 01 D
0743875
IDEM.
B 01 D
0756572
IDEM.
B 65 G
B 01 J
0792184
IDEM.
B 01 D
0708745
STEAG KERNENERGIE G.M.B.H.
C 04 B
G 21 F
E 04 B
0701487
STEAG MICROTECH G.M.B.H.
B 05 C
C 23 C
H 01 L
B 05 D
0711108
IDEM.
A 01 B
B 05 C
H 01 L
0582543
STEBI-TECH A.G.
01
F 16 L
B 21 D
0752925
STEEL P.L.C.(BRITISH )
10
B 23 K
0637422
STEELCASE INC.
11
A 47 B
0826842
STEELCASE STRAFOR
10
E 04 B
0815778
STEELCASE STRAFOR(S.A. )
02
A 47 C
0686073
STEFANOWSKI KRYSTYNA
04
B 23 K
0620971
STEFES AGRO G.M.B.H.
A 01 N
0678025
STEHLIN FOUNDATION FOR CANCER
04
A 61 K
RESEARCH(THE )
0739449
STEIGER ANTON
05
F 04 B
H 02 K
0739450
IDEM.
F 04 B
0694463
STEIN G.M.B.H.
B 61 L
0665350
STEINBACH & VOLLMANN G.M.B.H. & CO.
E 05 B
0779838
STEINBRENNER BERND
B 01 L
A 47 F
0668124
STEINECKER ENTWICKLUNGS G.M.B.H. &
B 23 Q
B 23 B
CO.(ANTON )
0670196
STEINECKER ENTWICKLUNGS G.M.B.H. & CO.
04
B 23 K
0789611
STEINECKER MASCHINENFABRIK
B 01 D
G.M.B.H.(ANTON )
0813483
STEINER FREIZEITMOBEL G.M.B.H. & CO.
B 65 D
K.G.
0594788
STEINER INC.(S.S. )
11
C 12 C
0672107
IDEM.
09
C 12 C
0666383
STEINER MARTIN
E 04 B
0715016
STEINER WALTER
D 06 F
0584069
STEINMEIER ACHIM
A 47 C
0737347
STELL THOMAS
G 09 F
0734508
STELRAD RADIATOREN G.M.B.H.
F 28 D
0704049
STEREMAT FULLSTANDS- UND MSR-GERATE
02
G 01 F
G.M.B.H. & CO. K.G.
0772558
STERIFANT INTERNATIONAL HOLDING A.G.
B 65 F
B 65 D
0570370
STERILIZATION TECHNICAL SERVICES INC.
06
B 32 B
0633038
STERIMED MEDIZINPRODUKTE G.M.B.H.
A 61 M
F 16 L
0672465
STERKEL G.M.B.H. PINSEL- UND
B 05 C
B 25 G
FARBROLLERWERK
0549976
STERLING DIAGNOSTIC IMAGING
02
G 03 C
(DEUTSCHLAND) G.M.B.H.
0543191
STERLING DIAGNOSTIC IMAGING INC.
01
G 03 B
0543192
IDEM.
01
G 03 B
G 03 D
0581049
IDEM.
12
H 04 N
0581083
IDEM.
10
H 04 N
0627744
IDEM.
03
G 21 K
C 09 K
0539553
STERLING FLUID SYSTEMS (GERMANY)
B 01 D
G.M.B.H.
0756670
IDEM.
F 04 C
0796398
IDEM.
F 16 C
B 21 B
0799382
IDEM.
F 04 C
0808424
IDEM.
F 04 D
0736672
STEYR NUTZFAHRZEUGE A.G.
F 01 L
0646125
STICHTING REGA V.Z.W.
05
C 07 H
C 07 D
A 61 K
0486562
STICHTING VOOR DE TECHNISCHE
11
C 12 N
A 61 K
WETENSCHAPPEN
0629849
STIEFENHOFER G.M.B.H.(C. )
G 01 N
B 01 D
A 61 L
0553187
STIFTELSEN CENTRUM FOR ORAL BIOLOGI
07
A 61 B
0633176
STILL WAGNER G.M.B.H. & CO. K.G.
B 62 B
0663336
STN ATLAS ELEKTRONIK G.M.B.H.
B 63 G
0815007
IDEM.
B 64 D
F 16 F
0497320
STO A.G.
E 04 F
0617093
IDEM.
C 09 D
0723707
STOCCHIERO OLIMPIO
03
H 01 M
H 01 R
0733272
IDEM.
03
H 01 M
0784871
IDEM.
05
H 01 M
0804810
IDEM.
11
H 01 M
0654413
STOCKFISCH-KLAUM MANFRED
B 65 D
0481225
STOCKHAUSEN G.M.B.H. & CO. K.G.
B 01 J
A 61 L
0547492
IDEM.
C 08 J
0624617
IDEM.
C 08 J
C 08 F
0664302
IDEM.
C 08 F
C 02 F
D 21 H
0724426
IDEM.
A 61 K
---------------------------------------------------------------------------- 156
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0731776
STOCKHAUSEN G.M.B.H. & CO. K.G.
C 02 F
D 21 H
0741602
IDEM.
B 01 F
0756606
IDEM.
C 08 F
0777692
IDEM.
C 08 F
D 21 H
0657855
STOCKLI RUDOLF
02
G 07 D
0548123
STOLLE RESEARCH & DEVELOPMENT CORP.
10
A 61 K
C 07 G
0717222
STOLT COMEX SEAWAY A/S
12
F 16 L
0812288
STOLZ G.M.B.H. & CO. K.G.(HEINRICH )
B 65 D
0749404
STONELIGHT SYSTEMS LTD
04
C 04 B
0749371
STORA CARBONLESS PAPER G.M.B.H.
B 41 M
0710306
STORA PUBLICATION PAPER A.G.
01
D 21 H
0754159
IDEM.
B 65 H
0754260
IDEM.
D 21 H
0771377
IDEM.
D 21 H
B 05 C
0265497
STORCH LEONARD
01
G 06 F
0669155
STORK ENGINEERS & CONTRACTORS B.V.
05
B 01 D
0715602
IDEM.
06
C 01 B
B 01 J
0731638
STORK M.P.S. B.V.
04
A 22 B
0723743
STORK MPS B.V.
07
A 22 B
0739588
IDEM.
12
A 22 B
0755628
IDEM.
09
A 22 B
0558142
STORK SCREENS B.V.
01
C 25 D
0726732
STORZ G.M.B.H. & CO.(KARL )
A 61 B
0782680
STOUTENBOURG BEHEER B.V.
08
F 16 L
0672604
STRALFORS A.B.
12
B 65 H
0738649
STRASSER JOHANN
B 62 D
B 60 J
0603361
STRATOP MANAGEMENT UND TREUHAND A.G.
B 65 D
0682917
STRAUMANN A.G.(INSTITUT )
A 61 B
B 25 B
0798991
IDEM.
A 61 C
0801544
IDEM.
A 61 C
0814724
IDEM.
A 61 C
0704733
STREIFF A.G.(BANDFABRIK )
G 02 B
0714457
STRI A.B.
11
C 23 F
0673094
STRIEBEL & JOHN G.M.B.H. & CO. K.G.
H 02 B
0676093
IDEM.
01
H 02 G
0730762
STROLO LOTHAR
G 06 F
0662012
STROTHMANN ROLF
A 63 B
B 62 D
0541437
STRULIK WILHELM PAUL
07
E 04 F
0448704
STRYKER CORP.
06
C 07 K
C 09 H
A 61 K
0643767
IDEM.
07
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0695145
IDEM.
08
A 61 B
0626854
STS BIOPOLYMERS INC.
07
A 61 K
A 01 N
0540635
STTS(SPECIALITES ET TECHNIQUES EN
11
B 01 D
B 01 J
TRAITEMENTS DE SURFACE-)
0684429
STUCKLIN & CIE A.G.
F 24 D
0764255
STULZ G.M.B.H.
F 24 F
0724671
STUMP SPEZIALTIEFBAU G.M.B.H.
03
E 02 D
0624239
STURM RUGER & CY INC.
07
F 41 A
0624164
SUCHANEK ERNEST
02
A 61 K
C 07 K
0822893
SUCHER & HOLZER BAUPLANUNGS- UND
B 30 B
C 11 C
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
0699613
SUCKER-MULLER-HACOBA G.M.B.H. & CO.
B 65 H
0728857
IDEM.
D 02 H
0710742
SUD-CHEMIE A.G.
D 21 H
0809532
IDEM.
B 01 J
C 11 B
0560702
SUDWESTFUNK MEDIA G.M.B.H.
08
E 04 H
E 04 B
B 32 B
0638589
SUDZUCKER A.G. MANNHEIM/OCHSENFURT
01
C 08 B
C 04 B
D 06 M
D 21 H
0762835
SUGAR P.L.C.(BRITISH )
12
A 23 L
C 13 F
C 13 C
0544992
SUIDEN CO. LTD
01
A 47 L
0598074
SULE SANDOR
B 62 L
F 16 D
0612697
SULZER CHEMTECH A.G.
01
C 02 F
F 02 C
0704232
IDEM.
B 01 D
C 10 G
F 28 F
0714691
IDEM.
B 01 D
C 02 F
0755945
IDEM.
C 08 F
0637721
SULZER INFRA MANAGEMENT SERVICES A.G.
F 24 F
0549521
SULZER INNOTEC A.G.
C 22 C
B 32 B
0618039
IDEM.
B 24 B
0727188
SULZER ORTHOPADIE A.G.
A 61 B
0456599
SULZER RUTI A.G.
05
D 03 D
0620304
IDEM.
04
D 03 J
0671495
IDEM.
D 03 D
F 16 H
0686838
IDEM.
G 01 L
0705927
IDEM.
D 03 D
0669511
SULZER-ESCHER WYSS G.M.B.H.
05
F 28 C
0699658
SUMITOMO BAYER URETHANE CO. LTD
11
C 07 C
0559204
SUMITOMO CHEMICAL CO. LTD
09
G 03 F
0405446
SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
04
C 08 F
0416544
IDEM.
12
G 03 F
C 07 C
0458988
IDEM.
04
G 03 F
0466179
IDEM.
03
B 29 C
0494535
IDEM.
02
C 07 D
B 01 J
0497342
IDEM.
08
G 03 F
0539778
IDEM.
08
G 03 F
C 07 C
0557790
IDEM.
08
C 07 C
B 01 J
0559909
IDEM.
12
C 07 D
0569032
IDEM.
01
C 07 C
0571945
IDEM.
02
C 08 F
0576295
IDEM.
09
B 01 J
0578194
IDEM.
02
C 07 C
0589285
IDEM.
12
C 12 P
C 12 N
0589451
IDEM.
12
G 03 F
0592790
IDEM.
03
G 03 F
0623434
IDEM.
03
B 28 B
E 04 G
0623585
IDEM.
04
C 07 C
0628599
IDEM.
12
C 08 L
G 03 F
G 02 B
157---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0629917
SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
09
G 03 F
G 03 C
0652484
IDEM.
10
G 03 F
0656351
IDEM.
04
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0658541
IDEM.
05
C 07 C
0658542
IDEM.
01
C 07 C
0658543
IDEM.
01
C 07 C
0699648
IDEM.
04
C 07 C
0718360
IDEM.
03
C 08 L
C 08 J
0722430
IDEM.
10
C 07 C
A 01 N
0726244
IDEM.
08
C 07 C
0494679
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
04
B 32 B
B 29 C
0624785
IDEM.
11
G 01 N
G 02 B
0634802
IDEM.
01
H 01 M
0647590
IDEM.
06
C 01 B
B 01 J
0546212
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD
03
H 05 B
0624658
SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD
10
C 22 C
C 21 D
0601722
SUMITOMO METAL MINING CY LTD
09
C 10 G
B 01 J
0464846
SUMITOMO PHARMACEUTICALS CY LTD
04
C 07 D
A 61 K
0622356
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0719774
SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO. LTD
06
C 07 D
0561650
SUMITOMO SPECIAL METALS CY LTD
08
H 01 F
0633581
IDEM.
04
H 01 F
0570060
SUMMERSUN/TERRA-PLUG LLC
08
A 01 G
0744991
SUMMIT MEDICAL LTD
10
B 01 F
0659783
SUN CHEMICAL CORP.
05
C 08 F
C 09 D
0713130
IDEM.
02
G 03 C
0673401
SUN CHEMICAL HOLDING G.M.B.H.
C 09 D
0618007
SUN CY INC. (R&M)
05
B 01 J
0676221
IDEM.
12
A 62 D
C 07 C
0706574
SUNOL MOLECULAR CORP.
09
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0466175
SUNTORY LTD
01
C 07 K
C 12 P
C 12 N
0475290
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
C 12 N
C 12 P
0475291
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
C 12 N
C 12 P
0477971
IDEM.
01
C 07 K
C 12 N
0509432
IDEM.
01
C 12 C
0535940
IDEM.
01
C 12 P
0631728
SUOMEN REHU OY
11
A 23 K
0658314
IDEM.
09
A 23 K
A 23 N
B 30 B
0662450
SUPER INDUSTRY LTD
03
C 01 B
0654635
SUPERBA(S.A. )
06
F 22 B
0708900
IDEM.
12
F 22 B
0792382
SURFACE ENGINEERING
07
C 23 C
B 01 J
B 22 F
0565694
SURGICAL TECHNOLOGIES INC.
07
A 61 B
A 61 F
A 61 M
0454813
SVANBORG EDEN CATHARINA
09
A 61 K
0711715
SVEDALA INDUSTRI (DEUTSCHLAND) G.M.B.H.
B 65 G
0842104
IDEM.
B 65 G
0821622
SVEDALA LINDEMANN G.M.B.H.
B 03 B
0732959
SVEDMAN PAL
09
A 61 M
A 61 B
0573527
SVENNERHOLM ANN-MARI
09
A 61 K
0685018
SVENSSON NILS-GUSTAV
10
E 01 D
0654650
SWAROVSKI OPTIK K.G.
10
F 41 G
0656519
IDEM.
10
F 41 G
0718585
IDEM.
04
F 41 G
0755500
IDEM.
F 41 G
0626287
SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES
12
B 60 L
A.G.(THE )
0663791
SWEDEPONIC HOLDING A.B.
01
A 01 G
0698133
SWEDISH PICKLING A.B.
08
C 25 F
0556029
SWEEPY INTERNATIONAL(S.A. )
05
E 04 H
0725868
SWESIB RITKONTOR A.B.
06
E 04 B
E 04 C
0713560
SWIETLIK GEORGE
01
E 21 B
0702448
SWITCHED RELUCTANCE DRIVES LTD
05
H 02 K
0702450
IDEM.
03
H 02 P
0691823
SYMBIOSIS CORP.
09
A 61 B
0584294
SYMTRON SYSTEMS INC.
11
G 09 B
0530265
SYNAPTIC PHARMACEUTICAL CORP.
09
C 12 N
C 07 K
C 12 P
A 61 K
G 01 N
0720829
SYNKRONA A.G.
03
A 47 J
0771164
IDEM.
03
A 47 G
0494914
SYNPHAR LABORATORIES INC.
12
C 07 D
0545991
SYNTELLO VACCINE DEVELOPMENT KB
12
A 61 K
C 07 K
0370171
SYNTEX (U.S.A.) INC.
06
C 12 N
A 61 K
0691966
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0695293
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0700383
IDEM.
09
C 07 D
C 07 C
0724581
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0745072
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0565396
SYNTHELABO
01
C 07 D
A 61 K
0582502
IDEM.
12
A 61 K
0589741
IDEM.
03
A 61 K
0593332
IDEM.
01
C 07 F
C 07 D
0614893
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0666250
IDEM.
02
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0700285
IDEM.
09
A 61 K
0719764
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
9 41 2
0719776
IDEM.
11
C 07 D
0746530
SYNTHETIC RUBBER CO. LTD(JAPAN )
04
C 03 C
C 09 D
0256092
SYNTRO CORP.
04
C 12 N
C 07 K
A 61 K
0573614
IDEM.
05
A 61 K
C 12 Q
G 01 N
0714407
SYNZYME TECHNOLOGIES INC.
02
C 07 K
A 61 K
A 61 J
0724515
SYSTEC ENGINEERING KNAUER G.M.B.H. &
B 29 C
CO. K.G.
0810919
IDEM.
B 29 C
---------------------------------------------------------------------------- 158
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0475842
SYSTEMS BIO-INDUSTRIES
02
C 12 N
0614265
SYSTEMS MACHINES AUTOMATION COMPONENTS
01
H 02 K
B 23 P
H 05 K
CORP.
0678838
S3EB
09
G 08 B
T
0563892
T.M.N. DEVICES LTD
08
A 61 G
0615831
T.T.K. KUNSTSTOFF-TECHNOLOGIE G.M.B.H.
B 29 C
0749396
T+P G.- FUR TECHNIK UND PRODUKTION
B 65 G
G 01 F
A 47 J
M.B.H.
0710155
T-SYSTEMS INTERNATIONAL INC.
09
B 05 B
B 29 C
0629937
TAEMA
07
G 05 D
0706253
TAGAWASYOUJI CO. LTD
07
H 02 J
H 01 M
B 62 J
0647212
TAHTILASI OY
12
C 03 B
C 03 C
0708069
TAIHO INDUSTRIES CO. LTD
09
C 04 B
C 03 C
F 27 D
0543015
TAIHO PHARMACEUTICAL CO. LTD
11
A 61 K
0686641
IDEM.
08
C 07 H
A 61 K
0641766
TAISHO PHARMACEUTICAL CO. LTD
11
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0735047
IDEM.
11
C 07 J
A 61 K
0627406
TAITO CO. LTD
10
C 07 C
A 61 K
9 21 0
8 1/ 9
0577347
TAIYO YUDEN CO. LTD
09
H 01 P
0463884
TAKAMISAWA ELECTRIC CO. LTD
09
H 01 H
0428276
TAKASAGO INTERNATIONAL CORP.
09
A 01 N
0532752
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD
12
C 07 D
A 61 K
C 12 P
C 12 N
0567982
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0568321
IDEM.
07
A 61 M
0578125
IDEM.
04
C 07 F
C 07 D
0582459
IDEM.
01
A 61 K
A 61 J
0612524
IDEM.
08
A 61 K
0645137
IDEM.
07
A 61 K
0645140
IDEM.
12
A 61 K
0557790
TAKITA YUSAKU
08
C 07 C
B 01 J
0682884
TAL APPAREL LTD
10
A 41 D
0671307
TALBOT G.M.B.H. & CO. K.G.(WAGGONFABRIK
B 61 D
B 62 D
)
0692420
IDEM.
B 61 F
B 61 D
0764104
IDEM.
B 61 F
0737123
TALC DE LUZENAC
09
B 29 B
C 08 J
C 08 K
0723760
TAMBORINI ARIBERTO
12
A 47 L
0723760
TAMBORINI GIANCARLO
12
A 47 L
0721922
TAMGLASS ENGINEERING OY
05
C 03 B
0534448
TAMKO ROOFING PRODUCTS INC.
12
C 09 J
9 10 9
0681600
TAMPIO ANNA-LIISA
12
C 09 D
E 04 B
0731863
TAMROCK VOEST-ALPINE BERGTECHNIK
E 02 D
E 02 F
G.M.B.H.
0474243
TANABE SEIYAKU CO. LTD
04
C 07 D
A 61 K
0559533
IDEM.
07
C 07 D
0712854
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0748805
IDEM.
04
C 07 D
C 07 F
A 61 K
9 50 6
8 8/ 9
0558669
TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.
09
F 23 D
0397664
TANDEM COMPUTERS INC.
01
H 04 K
G 09 C
0617632
TARGET THERAPEUTICS INC.
06
A 61 M
0623012
IDEM.
05
A 61 B
0726745
IDEM.
01
A 61 F
0399348
TARGOR G.M.B.H.
C 08 F
0496193
IDEM.
C 08 F
C 07 F
0503422
IDEM.
C 08 F
0528287
IDEM.
C 07 F
C 08 F
0530647
IDEM.
01
C 08 F
0552681
IDEM.
C 08 L
0563917
IDEM.
C 08 F
0574597
IDEM.
01
C 07 F
C 08 F
0582194
IDEM.
C 07 F
C 08 F
0593888
IDEM.
C 08 L
C 08 F
0600461
IDEM.
C 08 L
D 01 F
0646604
IDEM.
C 08 F
0659758
IDEM.
C 08 F
C 07 F
0661300
IDEM.
C 08 F
0748821
IDEM.
C 08 F
C 07 F
0674740
TARKETT A.B.
11
E 04 F
0528194
TARKETT PEGULAN G.M.B.H. & CO. K.G.
B 32 B
D 06 N
0781162
TASTEMAKER
12
B 01 D
0532120
TASTEMAKER B.V.
01
C 07 D
0665599
TAU PROMOCIONES(S.A. )
05
H 01 L
0699330
TAYLOR WILLIAM MICHAEL FREDERICK
04
G 09 B
0676368
TBT(TECHNISCHES BURO FUR ELEKTRONIK
B 67 D
G 07 F
G.M.B.H. )
0438343
TDA ARMEMENTS S.A.S.
07
F 42 B
0677354
TDA S.R.L.(TECNOLOGIE D'AUTOMAZIONE )
01
B 23 K
0357042
TDK CORP.
03
G 03 G
0606999
TDW DELAWARE INC.
03
B 08 B
F 17 D
G 01 B
0675313
IDEM.
12
F 16 L
0580267
TE STRAKE B.V.
02
D 03 D
0799340
IDEM.
12
D 03 D
0457165
TEC K.K
01
G 06 K
0525546
TEC K.K.
03
G 07 G
A 47 F
0579004
IDEM.
06
G 07 G
A 47 F
0622215
IDEM.
12
B 41 J
0694410
IDEM.
12
B 41 J
0714782
IDEM.
09
B 41 J
0724562
TECH INTELLECTUAL PROPERTIES
06
C 07 C
C 07 H
INC.(VIRGINIA )
159---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0545825
TECHMETAL PROMOTION
03
B 21 D
0786126
TECHNICAL MAINTENANCE CORP.
07
G 07 F
G 11 B
0700795
TECHNIFOR(S.A. )
06
B 44 B
B 23 Q
0611217
TECHNIGAZ(SOC. NOUVELLE )
10
B 23 K
B 23 Q
0667484
TECHNISCHER UBERWACHUNGS-VEREIN
05
F 17 C
OSTERREICH
0714611
TECHNISYNTHESE S.A.R.L.
12
A 43 B
0563559
TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY. LTD
05
C 21 B
0571577
IDEM.
05
A 62 D
F 23 G
0592831
IDEM.
05
C 21 C
F 27 D
C 21 B
0656144
IDEM.
07
G 21 F
0659887
IDEM.
06
C 21 B
C 21 C
0655955
TECHNOLOGY GROUP INTER-CORPORATE
11
B 09 B
C 02 F
C 04 B
LICENSING LTD(BRITISH )
G 21 F
0504350
TECHNOLOGY GROUP LTD(BRITISH )
07
C 12 N
C 07 K
C 12 P
A 61 K
0576480
IDEM.
06
G 01 N
C 12 Q
0577891
IDEM.
05
A 61 F
0585132
IDEM.
09
G 01 S
0590007
IDEM.
02
C 08 J
0598624
IDEM.
09
G 01 S
0626016
IDEM.
06
C 12 Q
0644822
IDEM.
05
B 29 C
0684958
IDEM.
06
C 08 F
0691992
IDEM.
05
C 08 G
A 61 K
0696166
IDEM.
01
A 01 N
0696167
IDEM.
02
A 01 N
0751824
IDEM.
05
B 01 J
C 23 C
0588149
TECHNOLOGY INNOVATION ASSOCIATES
B 01 D
C 25 B
0473645
TECHNOLOGY UNLIMITED INC.
03
A 01 N
A 61 K
0714266
TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS
10
A 61 B
G 10 K
A 61 N
0631103
TECHNOS ET CIE
05
F 28 G
0679854
IDEM.
03
F 28 G
0713767
TECHNOTRANS G.M.B.H.
B 41 F
0623279
TECNAL(EQUIPEMENTS TECHNIQUES DES
08
A 01 J
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET CONNEXES )
0786035
TECNIVALOR
08
E 02 D
0727309
TECNO 5 - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
10
B 41 F
LIMITATA
0675254
TECNOCUPOLE PANCALDI S.R.L.
09
E 05 F
A 62 C
F 15 B
0636848
TECPHY
09
F 27 B
H 05 B
B 22 D
0689763
TEGOFIL A.G.
A 01 K
0777534
TEGOMETALL (INTERNATIONAL) A.G.
B 05 B
0677899
TEHALIT G.M.B.H.
H 01 R
H 02 G
0702442
IDEM.
H 02 G
0721243
IDEM.
H 02 G
0757419
IDEM.
H 02 G
0694015
TEICH A.G.
B 65 D
0771329
IDEM.
C 08 F
0543308
TEIJIN LTD
01
C 08 G
C 08 J
0574183
IDEM.
08
A 61 B
G 06 T
0669359
IDEM.
10
C 08 G
C 09 D
0699763
IDEM.
09
C 12 N
C 07 K
0641791
TEIKOKU HORMONE MFG. CO. LTD
01
C 07 D
A 61 K
0728121
TEISAN K.K.
11
C 01 B
B 01 D
0412232
TEKNEKRON SOFTWARE SYSTEMS INC.
04
G 06 F
0485252
IDEM.
02
G 06 F
0567204
TEKTRONIX INC.
H 04 J
H 04 M
0582921
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.
04
G 10 L
0600504
IDEM.
10
G 10 L
0628946
TELECOM ITALIA S.P.A.
10
G 10 L
0628947
IDEM.
09
G 10 L
0717897
TELECOMMUNICATION P.L.C.(BRITISH )
01
H 04 L
0319178
TELECOMMUNICATIONS P.L.C.(BRITISH )
03
G 10 L
0395293
IDEM.
06
H 04 N
G 06 T
0540596
IDEM.
08
G 01 S
0547072
IDEM.
11
H 04 B
0574484
IDEM.
07
H 04 Q
0587620
IDEM.
01
H 04 L
0590018
IDEM.
01
G 02 B
0647375
IDEM.
10
H 04 B
0684935
IDEM.
03
C 03 C
0686336
IDEM.
05
H 04 Q
H 04 M
0687400
IDEM.
11
H 04 B
0691044
IDEM.
08
H 01 S
G 02 B
0692171
IDEM.
05
H 04 M
0711481
IDEM.
09
H 04 L
0712529
IDEM.
06
G 10 L
0717857
IDEM.
01
G 02 B
0717895
IDEM.
11
H 04 L
0721598
IDEM.
07
G 02 B
0723676
IDEM.
04
G 02 F
H 01 S
0723696
IDEM.
09
G 10 L
0723716
IDEM.
11
H 01 S
H 04 J
0729682
IDEM.
08
H 04 M
H 04 Q
0740819
IDEM.
04
G 07 F
0742972
IDEM.
09
H 03 H
0745238
IDEM.
05
G 06 F
0748460
IDEM.
11
G 02 B
0748549
IDEM.
08
H 04 L
0748557
IDEM.
08
H 04 M
0756730
IDEM.
09
G 06 F
0761067
IDEM.
09
H 04 Q
0761068
IDEM.
07
H 04 Q
0770299
IDEM.
06
H 04 M
0774190
IDEM.
12
H 04 M
H 04 Q
---------------------------------------------------------------------------- 160
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0774191
TELECOMMUNICATIONS P.L.C.(BRITISH )
10
H 04 M
H 04 Q
0774196
IDEM.
05
H 04 Q
0777863
IDEM.
12
G 01 S
H 04 Q
G 08 G
0791251
IDEM.
07
H 04 B
0594487
TELEDIFFUSION DE FRANCE
05
H 04 B
0528730
TELEDIFFUSION DE FRANCE(ETABLISSEMENT
11
G 06 F
H 04 L
PUBLIC )
0601962
TELEDYNE INDUSTRIES INC. D/B/A TELEDYNE 01
B 05 B
WATER PIK
0779936
TELEDYNE WAH CHANG ALBANY
09
C 22 C
G 21 C
0529421
TELEFUNKEN SENDERTECHNIK G.M.B.H.
H 04 L
0627677
TELELIFT G.M.B.H.
G 05 D
B 61 C
B 60 T
B 60 K
0828643
IDEM.
B 61 C
B 61 B
0731728
TELENOR(S.A. )
03
B 01 J
B 01 D
F 28 F
B 29 C
0543915
TELEVERKET
03
G 06 T
H 04 N
0561752
IDEM.
04
G 10 L
0571345
IDEM.
08
H 04 M
0550394
TELIA A.B.
03
H 04 Q
H 04 B
0564756
IDEM.
06
H 04 M
0566548
IDEM.
06
H 04 Q
G 06 F
0607323
IDEM.
07
G 06 K
0645397
TELIK INC.
09
C 07 K
C 12 N
G 01 N
0706903
TELLURE ROTA S.P.A.
11
B 60 B
0429770
TELOQUENT COMMUNICATIONS CORP.
05
H 04 M
H 04 Q
0652810
TELSONIC A.G.
02
B 07 B
0704084
TELTENKOTTER-KALHEBER STEFANIE
G 09 B
0691058
TELULAR INTERNATIONAL INC.
01
H 04 M
H 04 Q
H 04 B
0683888
TEMACON(TECHNOLOGY MARKETING CONSULTANS 01
G 01 C
G 03 B
G 01 B
G.M.B.H. )
0689664
IDEM.
01
G 01 B
0687135
TEMARS S.P.A.
04
H 05 B
0760145
TERLUTTER ROLF
G 06 T
G 03 C
0596755
TERMINAL FREIGHT (MANAGEMENT) LTD
09
B 65 D
0438402
TERRAPIN TECHNOLOGIES INC.
06
G 01 N
C 07 K
0565440
TERRES REFRACTAIRES DU BOULONNAIS(SOC.
12
C 04 B
DES )
0571978
TERUMO K.K.
04
H 05 B
B 29 C
0587461
IDEM.
12
A 61 F
A 61 L
0592320
IDEM.
12
A 61 M
0611579
IDEM.
11
A 61 M
0630675
IDEM.
03
B 01 D
A 61 M
0664554
IDEM.
12
H 01 J
H 01 L
0672429
IDEM.
11
A 61 M
0594818
TESCH GUNTER
02
D 04 H
0597075
IDEM.
04
D 04 H
0598876
IDEM.
02
D 04 H
B 32 B
D 06 N
0608560
IDEM.
E 04 F
D 06 N
0611342
IDEM.
B 29 D
0682722
IDEM.
01
D 05 C
D 06 N
B 29 B
0683391
TESTO G.M.B.H. & CO.
G 01 N
0567769
TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE(S.A. )
B 65 B
0591917
IDEM.
12
B 65 B
B 65 D
0621208
IDEM.
06
B 65 D
B 29 C
0650025
IDEM.
07
F 28 F
0650895
IDEM.
03
B 65 D
0706340
IDEM.
03
A 47 G
B 65 D
0751897
IDEM.
B 65 D
0511903
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
10
C 08 G
A 61 K
C 07 K
0630959
TEXACO DEVELOPMENT CORP.
06
C 10 L
C 08 G
C 07 D
0652275
IDEM.
12
C 10 B
B 01 J
0725920
IDEM.
05
F 26 B
B 09 B
B 01 J
B 65 D
C 10 B
C 10 G
0699191
TEXAS BIOTECHNOLOGY CORP.
12
C 07 D
A 61 K
0526986
TEXAS INSTRUMENTS INC.
05
A 61 M
0764302
TEXAS MICRO INC.
12
G 06 F
0647283
TEXTILMA A.G.
D 03 C
0673303
IDEM.
B 29 C
B 29 B
D 03 D
0542063
TG KUNSTSTOFFVERARBEITUNG G.M.B.H.
E 03 C
0652994
THE PROCTER & GAMBLE CY)
05
D 21 H
D 21 F
0478732
THERABEL INDUSTRIES(S.A. )
09
C 07 D
A 61 K
C 08 B
0769938
THERAPICON S.R.L.
10
A 61 K
0561983
THERATECH INC.
06
A 61 F
0612535
THEREX LTD PARTNERSHIP
03
A 61 M
0652967
THERION BIOLOGICS CORP.
02
C 12 N
A 61 K
0524736
THERMATRIX INC. (A DELAWARE CORP.)
01
F 23 C
F 23 G
F 23 D
F 23 N
F 24 H
0687194
THERMO FIBERTEK INC.
01
B 01 D
0601130
THERMOLASE CORP.
08
A 45 D
0673670
THERMOSELECT A.G.
01
B 01 D
C 22 B
0745005
IDEM.
B 09 B
B 65 D
0764197
IDEM.
C 10 J
0690704
THEUSNER JOACHIM
A 61 F
0683013
THIBAUT(S.A. )
12
B 24 B
0704561
THIBEAU
04
D 01 G
0765955
IDEM.
09
D 01 G
0729292
THIELMANN A.G. K.G.
H 05 B
F 24 C
0653415
THIEMANN ARZNEIMITTEL G.M.B.H.
C 07 C
A 61 K
0632986
THINIUS EDWIN
A 47 F
0483667
THOMAE G.M.B.H.(KARL )
02
C 07 D
A 61 K
0502314
IDEM.
C 07 D
A 61 K
0508371
IDEM.
02
C 07 K
0543195
IDEM.
01
C 12 N
C 12 P
C 07 K
0436674
THOMAS JEAN
09
C 04 B
0699605
THOMASSEN & DRIJVER-VERBLIFA N.V.
12
B 65 G
161---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0717707
THOMASSEN & DRIJVER-VERBLIFA N.V.
02
B 65 D
0687394
THOME-GENOT(ATELIERS )
11
H 02 K
B 23 P
B 21 K
C 21 D
0456804
THOMSON MULTIMEDIA
03
G 06 T
0460997
IDEM.
09
G 06 T
0587838
IDEM.
08
H 04 N
0601180
IDEM.
11
H 04 N
0615270
THOMSON TELEVISION COMPONENTS FRANCE
01
H 01 J
0690470
THOMSON TUBES & DISPLAYS(S.A. )
02
H 01 J
0690471
IDEM.
11
H 01 J
0538290
THOMSON-BRANDT G.M.B.H.(DEUTSCHE )
H 04 L
0581835
IDEM.
08
H 03 G
0421874
THOMSON-CSF
05
G 11 B
0549445
IDEM.
01
H 04 L
0577521
IDEM.
03
H 01 H
0611193
IDEM.
01
G 01 B
0611203
IDEM.
05
H 01 L
0600788
THOMSON-CSF SEMICONDUCTEURS SPECIFIQUES 01
H 03 M
0604282
IDEM.
06
H 04 N
0658977
IDEM.
09
H 03 G
0823103
THORN TRANSIT SYSTEMS INTERNATIONAL LTD 09
G 07 C
0587117
THORNE BARBARA L.
01
A 01 N
0591024
THUASNE & CIE
07
A 01 N
C 08 F
D 06 M
0654573
THULE G.M.B.H.
E 05 D
A 45 C
B 60 R
0492421
THULIN(S.A. CARTONNERIES DE )
02
G 11 B
0700327
THYSELL HAKAN
06
B 24 B
0700327
THYSELL URBAN
06
B 24 B
0651230
THYSSEN DE REUS B.V.
02
G 01 B
E 04 F
0787059
THYSSEN INDUSTRIE A.G.
B 23 K
0674081
THYSSEN POLYMER G.M.B.H.
04
E 06 B
0499562
THYSSEN STAHL A.G.
05
B 22 D
0650789
IDEM.
05
B 22 D
0663454
IDEM.
04
C 23 C
0677345
IDEM.
01
B 22 D
0714716
IDEM.
07
B 22 D
0810912
IDEM.
B 23 K
G 01 N
0740694
THYSSEN STILL OTTO ANLAGENTECHNIK
C 10 B
G.M.B.H.
0815183
IDEM.
C 10 B
0683761
TIANJIN UNIVERSITY
12
C 07 C
B 01 D
0693957
IDEM.
01
B 01 D
C 07 C
0485893
TICONA G.M.B.H.
C 08 F
0501370
IDEM.
C 08 F
0536670
IDEM.
B 32 B
0560090
IDEM.
C 08 F
0579047
IDEM.
B 29 C
0610813
IDEM.
C 08 F
0622379
IDEM.
C 08 F
0633290
IDEM.
C 08 L
0633291
IDEM.
C 08 L
B 29 D
F 16 C
0683178
IDEM.
C 08 F
0668211
TIDEWAY B.V.
07
B 63 B
0456333
TILLOTSON CORP.
05
C 08 K
C 08 L
A 61 B
0608035
TIMACCON B.V.
07
H 01 J
H 04 N
0781489
TIME WARNER ENTERTAINMENT CY L.P.
12
H 04 N
0802754
TIMM EBERHARD
A 47 J
0764125
TIMPERT FRIEDHELM HERMANN
B 65 D
B 60 P
0759030
TINTI JEAN-MARIE
09
C 07 K
0759031
IDEM.
08
C 07 K
0572128
TIOXIDE GROUP SERVICES LTD
07
C 09 C
C 08 F
0573150
IDEM.
03
C 09 C
C 09 D
0576120
IDEM.
06
C 01 G
B 01 J
0674145
IDEM.
10
F 27 B
0700976
IDEM.
12
C 09 D
C 09 C
0722905
IDEM.
11
C 01 G
0703960
TIRTIAUX(S.A. FRACTIONNEMENT )
04
C 11 B
0725959
TIXERONT PAULE
01
G 07 F
B 65 G
0610510
TJURIN VALERY ALEXANDROVICH
04
B 21 J
0812383
TK DESIGN A.G.
F 02 B
0635906
TKM(TELEKOMMUNIKATION UND ELEKTRONIK
H 01 R
H 05 K
G.M.B.H. )
0627595
TLV CO. LTD
07
F 16 T
0526494
TNO(NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR
12
C 08 B
TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK )
0710147
IDEM.
09
B 01 D
0764273
IDEM.
10
G 01 N
A 61 K
0766650
IDEM.
05
C 02 F
B 01 D
0648435
TOBACCO CY LTD(BRITISH-AMERICAN )
05
A 24 D
0756460
IDEM.
07
A 24 D
0764682
TODA KOGYO CORP.
04
C 08 K
0651959
TODTER MANFRED
A 47 C
0539216
TOKYO TANABE CY LTD
04
C 12 N
C 12 P
0652227
IDEM.
02
C 07 K
0745198
TOLKSDORF DETLEF
F 16 H
0635205
TOLSMA TECHNIEK B.V.
10
A 01 K
A 01 C
0523222
TOMATIS INTERNATIONAL
01
G 09 B
0589796
TOMECANIC
02
B 28 D
B 23 D
0664684
TOMEY A.G.
01
A 61 B
0694322
TOMY CY LTD
09
A 63 H
0668463
TONA TONWERKE SCHMITZ G.M.B.H.
F 16 L
0628493
TOPPAN PRINTING CO. LTD
10
B 65 D
B 32 B
0697361
TORAY ENGINEERING CO. LTD
11
B 65 H
B 29 C
0394475
TORAY INDUSTRIES INC.
11
B 32 B
C 23 C
H 01 G
0488762
IDEM.
05
B 32 B
0541376
IDEM.
06
G 11 B
---------------------------------------------------------------------------- 162
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0577847
TORAY INDUSTRIES INC.
10
C 07 D
A 61 K
0594277
IDEM.
12
G 11 B
0594857
IDEM.
04
C 07 F
A 61 K
0533865
TORF ESTABLISHMENT
01
A 61 K
C 07 G
0540945
IDEM.
03
A 61 K
0748498
TORGRIM MELHUUS A/S
05
G 09 F
0617932
TORNIER(S.A. )
05
A 61 F
0694119
TORNQVIST BENGT GUNNAR
08
F 02 B
0736153
TOROTRAK (DEVELOPMENT) LTD
03
F 16 H
0625236
TORQMASTER INC.
02
E 05 D
0480062
TOSEI DENKI K.K.
01
D 06 F
0678876
TOSHIBA K.K.
04
G 21 C
G 01 P
0724264
IDEM.
12
G 11 B
H 04 N
H 04 H
G 06 F
0725541
IDEM.
09
H 04 N
0737974
IDEM.
08
G 11 B
H 04 N
H 04 H
0737976
IDEM.
06
G 11 B
0448115
TOSOH CORP.
01
C 08 F
0570238
IDEM.
11
G 01 N
G 01 P
0752555
TOSTO SERBATOI S.P.A.(WALTER )
11
F 17 C
0533550
TOTAL
10
E 21 B
0604275
TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION(S.A. )
04
G 01 K
0621334
IDEM.
11
C 10 G
0663434
IDEM.
04
C 10 G
0676244
IDEM.
09
B 05 B
F 23 D
0741151
IDEM.
09
C 08 F
C 08 L
0576724
TOTEM S.R.L.
04
A 63 B
B 62 K
0689652
TOUR & ANDERSSON HYDRONICS A.B.
05
F 16 K
0655210
TOURNUS EQUIPEMENT(S.A. )
02
A 47 B
0643229
TOX-DUBEL-WERK R.W. HECKHAUSEN G.M.B.H.
F 16 B
& CO. K.G.
0756092
IDEM.
F 16 B
0651287
TOYO INK MFG CO. LTD
01
G 03 C
G 03 F
0781188
TRABERT UWE
B 25 H
B 25 G
0772522
TRANI GIORGIO
11
B 32 B
B 65 D
B 29 C
B 31 F
0587117
TRANIELLO JAMES F. A.
01
A 01 N
0615587
TRANS-CHATTIN INC.
06
B 62 M
0519049
TRANS-LINK INTERNATIONAL CORP.
03
G 06 F
0499620
TRANSACTION TECHNOLOGY INC.
02
H 04 M
0673474
TRANSCOM GAS TECHNOLOGIES PTY. LTD
04
F 02 P
F 02 D
0556096
TRANSFUSION SANGUINE DANS LA REGION DU
09
A 61 L
A 61 K
NORD(ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA )
0558361
IDEM.
04
G 01 N
0554344
TRANSGENE(S.A. )
08
C 07 K
0749489
IDEM.
12
C 12 N
0678464
TRANSNORM SYSTEM G.M.B.H.
B 65 G
0752150
TRANSNUCLEAIRE
09
G 21 F
0752151
TRANSNUCLEAIRE S.A.(SOC. POUR LES
10
G 21 F
G 21 C
TRANSPORTS DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE - )
0678948
TRANSPAC
06
H 02 B
H 01 L
0582968
TRANSPAC N.V.
01
B 32 B
C 08 J
0656981
TRAUTEN KARL
E 04 H
0736919
TREIBACHER AUERMET PRODUKTIONSGES.
H 01 M
M.B.H.
0800710
IDEM.
H 01 M
C 22 B
0594948
TREIBER RUDOLF
E 04 D
0717164
TRELLEBORG BUILDING PRODUCTS A.B.
11
E 06 B
DIVISION VARNAMO GUMMI
0736050
TREMCO INC.
10
C 08 F
C 09 J
0584058
TREMCO LTD
07
E 06 B
0652165
TREMMEL WOLFGANG
B 65 D
0776775
TRENKAMP & GEHLE G.M.B.H.
04
B 60 B
0585727
TRIDONIC BAUELEMENTE G.M.B.H.
H 05 B
0668647
IDEM.
H 02 H
H 05 B
0596807
TRIGANO(CIE INTERNATIONALE ANDRE )
04
E 04 B
E 04 H
E 04 C
0724557
TRIKONEX A.B.
08
C 07 C
C 11 C
0596152
TRILUX-LENZE G.M.B.H. & CO. K.G.
H 05 B
0682620
TRIMATIC RADTECHNIK G.M.B.H.
B 62 M
0647100
TRIO INDUSTRIER A/S
09
A 22 C
0625696
TRIOLIET MULLOS B.V.
03
G 01 G
0660668
TRIOSYN CORP.
08
A 01 N
A 61 L
B 01 J
C 02 F
0621361
TRIUMPH INTERNATIONAL A.G.
D 04 B
0687201
TROJAN TECHNOLOGIES INC.
02
B 01 J
C 02 F
0642302
TROPICANA PRODUCTS INC.
08
A 01 N
C 07 C
0497972
TROPIX INC.
12
C 07 D
0621433
TROST BARBEL
F 16 L
0813468
TROSTER GUNTHER
B 29 B
B 01 F
0615092
TROUVAY & CAUVIN S.A.(ETS )
01
F 16 L
0603191
TRU VUE INC.
10
C 08 L
C 08 K
C 08 G
C 09 D
0657022
TRU-TEST LTD
06
G 01 G
A 01 J
G 01 F
0590236
TRUBE & KINGS K.G.
E 06 B
0662292
TRUBEND MFG LTD
07
A 47 D
0720522
TRUE TEMPER LTD
01
B 25 G
0700525
TRUEPOSITION INC.
04
G 01 S
H 04 B
H 04 Q
0627561
TRUMA GERATETECHNIK G.M.B.H. & CO.
06
F 04 D
0552879
TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY(THE )
08
A 61 K
A 61 N
0721346
TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE
06
A 61 K
0542314
TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY(THE )
07
C 07 K
A 61 K
0618800
IDEM.
05
A 61 K
C 07 J
0620847
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF
04
C 12 N
PENNSYLVANIA(THE )
0637997
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF
07
B 01 L
G 01 N
PENNSYLVANIA
163---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0637999
TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF
12
B 01 L
C 12 Q
B 01 J
PENNSYLVANIA
0658213
TRUSTEES OF TUFTS COLLEGE
11
C 12 Q
C 12 P
C 07 H
A 61 K
A 01 N
C 12 N
0590145
TRUSTEES OF TUFTS COLLEGE(THE )
09
G 01 N
0584738
TSUDAKOMA KOGYO K.K.
04
D 03 D
0423326
TSUMURA & CO.
08
C 07 K
A 61 K
0732975
TTP GROUP P.L.C.
09
B 05 B
0664371
TUBESCA
04
E 06 C
0611241
TUBSA AUTOMOCION S.L.
05
B 66 F
0622329
IDEM.
09
B 66 F
0556928
TULIP COMPUTERS INTERNATIONAL B.V.
01
G 06 F
0670582
IDEM.
01
H 01 H
0686103
TUNEWELL TECHNOLOGY LTD
04
B 60 R
H 05 B
0663131
TUNSTALL GROUP P.L.C.
06
H 04 M
G 07 C
0669438
TUR UND TOR TECHNIK G.M.B.H.
E 05 B
0604547
TURBOCHEF INC.
06
H 05 B
F 22 B
0624164
TURKOVIC BRANKO
02
A 61 K
C 07 K
0782380
TUTSCHKA ALFRED
A 01 D
0662129
TVW TELETHON INSTITUTE FOR CHILD HEALTH 03
C 12 N
C 12 P
C 07 K
RESEARCH
A 61 K
0542383
TYCO INTERNATIONAL (US) INC.
05
A 61 H
0629674
IDEM.
03
C 09 J
B 32 B
F 16 L
0657859
TYCO INTERNATIONAL LTD
01
G 09 F
0650331
TYORTYALIAN CARLOS
04
A 23 L
A 23 C
A 23 F
A 21 D
0572092
TYPHOON HOLDING B.V.
01
B 01 F
0802739
TYTEX A/S
10
A 41 D
0567153
TÜV ANLAGEN- UND UMWELTTECHNIK G.M.B.H.
G 01 N
UNTERNEHMENSGRUPPE TÜV BAYERN
U
0608207
U C B(S.A. )
10
A 61 K
B 01 J
0663412
IDEM.
09
C 08 G
C 09 D
0685535
IDEM.
01
C 09 D
0686105
U-CONT LTD(OY )
05
B 60 S
0571538
UAB RESEARCH FOUNDATION(THE )
07
C 12 N
C 07 K
A 61 K
G 01 N
0542411
UBE INDUSTRIES LTD
08
C 07 D
A 61 K
0737665
IDEM.
10
C 07 C
0771165
UBERT GASTROTECHNIK G.M.B.H.
A 47 J
0551064
UCB(S.A. )
04
C 09 D
0637318
UCP GEN-PHARMA A.G.
04
C 07 K
C 07 D
A 61 K
0624164
UDOVICIC IVAN
02
A 61 K
C 07 K
0728369
UFINNOVA
07
H 01 L
0784789
UFZ-UMWELTFORSCHUNGSZENTRUM
G 01 N
H 01 J
LEIPZIG-HALLE G.M.B.H.
0601943
UGIMAG(S.A. )
05
H 01 F
0675239
UHL(FIRMA HERMANN )
E 04 B
0656504
UHRIG KANALTECHNIK G.M.B.H.
F 16 L
0769166
UITZ CHRISTIAN
G 06 F
0645409
UKIMA COLOUR & CHEMICALS MFG CO. LTD
12
C 08 G
0683287
UL TECH A.G.
E 04 F
0666466
ULLRICH G.M.B.H. & CO.
G 01 C
K.G.(STABILA-MESSGERATE GUSTAV )
0742734
ULLRICH JURGEN
04
A 63 G
0608598
ULTRADENT PRODUCTS INC.
12
A 61 C
A 46 B
0684800
IDEM.
08
A 61 C
0777629
ULTRALIGHT A.G.
12
C 02 F
B 01 D
B 01 J
0610707
UMDASCH SHOP - CONCEPT G.M.B.H.
A 47 G
F 16 B
0622132
UMFORMTECHNIK STADE G.M.B.H.
B 21 D
0655025
UNEX CORP.
07
B 25 B
0703394
UNGEHEUER SOHNE BEFESTIGUNGSSYSTEME
F 16 L
G.M.B.H.(WILHELM )
0796062
UNGER HEINZ-DIETER
A 61 C
0593082
UNI-CHARM CORP.
A 61 F
0615737
IDEM.
06
A 61 F
0615738
IDEM.
04
A 61 F
0617939
IDEM.
A 61 F
0635249
IDEM.
05
A 61 F
0646451
IDEM.
09
B 29 C
0657153
IDEM.
02
A 61 F
0681821
IDEM.
09
A 61 F
0692233
IDEM.
09
A 61 F
A 41 B
0698341
IDEM.
06
A 01 K
0641674
UNIBIND (CYPRUS) LTD
04
B 42 D
0674482
UNICE INTERNATIONAL LTD
03
A 23 G
B 65 D
0706578
UNICHEMA CHEMIE B.V.
09
C 12 P
0734406
IDEM.
09
C 08 G
B 01 J
C 07 C
0587419
UNICLIFFE LTD
07
A 01 N
0500188
UNILEVER N.V.
09
C 12 N
C 12 P
0558832
IDEM.
06
A 23 L
0596546
IDEM.
10
A 23 L
A 23 D
0666716
IDEM.
12
A 23 L
A 23 D
0706474
IDEM.
04
B 65 B
0717595
IDEM.
11
A 21 D
0735823
IDEM.
09
A 21 D
0743825
IDEM.
08
A 23 G
0771151
IDEM.
09
A 23 L
0772406
IDEM.
09
A 23 L
0773722
IDEM.
10
A 23 D
A 23 C
A 23 L
0777424
IDEM.
08
A 23 L
A 23 D
0777719
IDEM.
05
C 11 D
0777720
IDEM.
12
C 11 D
0783248
IDEM.
11
A 21 D
---------------------------------------------------------------------------- 164
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0784434
UNILEVER N.V.
12
A 21 D
0792106
IDEM.
09
A 23 D
C 11 C
0642394
UNIMETAL
04
B 09 B
0736173
IDEM.
04
G 01 N
0620062
UNIMETAL SOC. FRANCAISE DES ACIERS
06
B 22 D
LONGS(S.A. )
0480538
UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS
09
B 01 J
C 07 D
TECHNOLOGY CORP. THREE CRISTINA CENTRE
0553495
UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS
02
C 08 L
TECHNOLOGY CORP.
0570966
IDEM.
08
C 08 J
0590656
IDEM.
08
C 08 J
0609540
IDEM.
01
B 05 D
0614917
IDEM.
05
C 08 F
0626678
IDEM.
09
G 11 B
0632013
IDEM.
03
C 07 C
0633814
IDEM.
03
B 05 D
0638544
IDEM.
12
C 07 C
0659773
IDEM.
08
C 08 F
0667873
IDEM.
05
C 08 F
0668295
IDEM.
06
C 08 F
0669946
IDEM.
07
C 08 F
0675506
IDEM.
05
H 01 B
0677066
IDEM.
10
C 08 F
0692500
IDEM.
09
C 08 F
0697391
IDEM.
10
C 07 C
0718322
IDEM.
10
C 08 F
0730623
IDEM.
03
C 08 L
C 08 K
C 08 F
0735057
IDEM.
05
C 08 F
C 07 F
B 01 J
0765886
IDEM.
12
C 08 F
B 01 J
0476780
UNION CARBIDE CHEMICALS AND PLASTICS CY 05
C 07 D
INC.
0478075
IDEM.
11
C 07 B
0779950
UNION MINIERE FRANCE(S.A. )
12
F 16 B
E 04 D
F 16 L
0771365
UNION MINIERE N.V.(S.A. )
11
C 22 C
0777754
IDEM.
11
C 22 C
H 01 M
0735919
UNION OIL CY OF CALIFORNIA
01
B 01 F
B 09 C
C 11 D
E 21 B
C 09 K
0603704
UNIONPACK INDUSTRIELLE
B 65 B
LOHNVERPACKUNGS-G.M.B.H.
0295797
UNIROYAL CHEMICAL CY INC.
01
C 07 D
B 01 J
0657599
UNISOL-MARKISEN VOSS G.M.B.H.
01
E 04 F
0546767
UNISURGE HOLDINGS INC.
09
A 61 B
A 61 M
0672389
UNITED MEDICAL AND DENTAL SCHOOLS GUY'S 08
A 61 B
G 06 F
G 06 T
HOSPITAL
0219930
UNITED PARCEL SERVICE GENERAL SERVICES
04
G 06 F
CO. (ADELAWARE CORP.)
0569942
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
09
G 06 K
0573129
IDEM.
08
G 06 K
0746520
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
03
B 65 G
DOING BUSINESS AS UNITED PARCEL
SERVICE
0754327
UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC.
11
G 06 K
0762985
IDEM.
09
B 65 G
0764307
IDEM.
08
G 06 K
0784827
IDEM.
12
G 06 K
0787334
IDEM.
08
G 06 F
G 06 K
0788635
IDEM.
04
G 06 K
0808290
IDEM.
12
B 65 G
0690752
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION
01
B 09 B
C 02 F
A 62 D
AGENCY
0681998
UNITED STATES GYPSUM CY
06
C 04 B
0348290
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 04
C 12 N
A 61 K
C 12 Q
BY THE SECRETARY UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE(THE )
0394277
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 01
G 01 N
BY THE SECRETARY UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE NATIONAL
TECHNICAL INFORMAMTION SERVICE OFFICE
OF GOVERNMENT INVENTIONS AND
PATENTS(THE )
U S8 7
0415999
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 07
C 07 K
A 61 K
BY THE SECRETARY UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE(THE )
0476018
IDEM.
04
A 01 N
A 01 K
A 23 L
0500791
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 02
A 61 K
C 07 K
BY THE SECREYARY UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE(THE )
0502927
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 03
C 12 N
C 07 K
G 01 N
BY THE SECRETARY UNITED STATES
A 61 K
DEPARTEMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES(THE )
0509019
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 07
A 61 K
C 07 H
BY THE SECRETARY UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE(THE )
0531413
IDEM.
08
A 61 K
0539522
IDEM.
12
A 61 K
0554356
IDEM.
09
C 12 N
C 12 P
A 61 K
0587555
IDEM.
06
A 61 K
C 07 C
G 01 N
0642302
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 08
A 01 N
C 07 C
BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE(THE )
0750637
UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED 12
C 07 K
C 12 N
G 01 N
BY THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF
A 61 K
HEALTH AND HUMAN SERVICES(THE )
0455512
UNITED STATES OF AMERICA REPRESENTED BY 09
C 12 P
C 12 N
THE SECRETARY DEPARTMENT OF HEALTH AND
165---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
SOCIAL SERVICES
0554389
UNITED STATES OF AMERICA REPRESENTED BY 03
C 12 N
C 07 K
C 12 Q
THE SECRETARY DEPARTMENT OF HEALTH AND
A 61 K
HUMAN SERVICES(THE )
0696940
UNITED WIRE LTD
05
B 21 C
C 25 D
B 21 F
0540660
UNIVERSAL DATA SYSTEMS INC.
06
H 04 L
0583208
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
05
G 01 N
0597045
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
05
C 10 G
B 01 J
C 01 B
0682375
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA
07
H 01 L
SAPIENZA"
0611193
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
01
G 01 B
0758477
UNIVERSITE DE LILLE II
01
G 09 B
G 06 T
0667984
UNIVERSITE DE LIMOGES
07
H 01 Q
0681448
UNIVERSITE DE RENNES I
01
A 61 B
0703731
IDEM.
04
A 23 L
A 61 K
0720595
UNIVERSITE DE ROUEN
12
C 07 B
0516621
UNIVERSITE DE SHERBROOKE
03
G 10 L
0758477
UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES 01
G 09 B
G 06 T
DE LILLE
0674716
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE PARIS
09
C 12 N
A 61 K
VI
0738327
IDEM.
10
C 12 N
A 61 K
0661998
UNIVERSITY COLLEGE LONDON
11
A 61 K
0717727
UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF
11
C 07 C
B 01 J
DUNDEE(THE )
0675721
UNIVERSITY OF ALBERTA
02
A 61 K
0324660
UNIVERSITY OF ARKANSAS
06
H 01 L
0756666
UNIVERSITY OF BRADFORD
05
E 21 B
0606318
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA(THE )
01
A 61 K
0675721
IDEM.
02
A 61 K
0749501
UNIVERSITY OF CINCINNATI
09
C 23 C
0248030
UNIVERSITY OF DAYTON
06
C 08 K
F 24 D
0327766
UNIVERSITY OF FLORIDA
04
C 08 B
A 61 K
0659056
IDEM.
09
G 01 R
A 61 K
0602237
UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH
11
C 12 N
FOUNDATION INC.
0631474
UNIVERSITY OF HAWAII
12
A 01 N
A 61 K
C 07 C
0757830
UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE
12
G 09 F
G 06 K
0512050
UNIVERSITY OF KANSAS(THE )
09
A 61 K
C 08 B
0577646
UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH
09
A 61 K
FOUNDATION
0713576
UNIVERSITY OF LANCASTER
10
G 01 N
0624208
UNIVERSITY OF MANCHESTER INSTITUTE OF
03
D 02 G
G 01 N
SCIENCE AND TECHNOLOGY
0515518
UNIVERSITY OF MARYLAND(THE )
08
G 10 K
0406286
UNIVERSITY OF MELBOURNE(THE )
05
C 12 N
C 12 P
C 07 K
G 01 N
0516797
UNIVERSITY OF NEW MEXICO(THE )
07
A 61 B
0656193
IDEM.
08
A 61 B
0395706
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL
08
C 12 N
C 07 K
A 61 K
HILL
0677086
UNIVERSITY OF TORONTO INNOVATIONS
07
C 08 L
FOUNDATION(THE )
0664729
UNIVERSITY OF UTAH(THE )
01
B 01 D
0665846
UNIVERSITY OF VIRGINIA
07
C 07 D
A 61 K
0573510
UNIVERSITY OF WASHINGTON
04
A 61 K
0686044
UNIVERSITY OF WASHINGTON(THE )
09
A 61 K
0582600
UNIVERSITY OF WATERLOO
06
C 02 F
0528787
UNIVERSITY TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
12
A 61 K
INC.
0752997
UNIVERSITY(NORTHWESTERN )
08
C 07 F
A 61 K
C 12 N
0759931
UNIZYME LABORATORIES APS
10
C 07 K
C 12 P
0448858
UOP
01
B 01 J
C 07 C
0615968
IDEM.
05
C 07 C
0623554
IDEM.
01
C 01 B
C 02 F
0640389
IDEM.
04
B 01 J
C 07 C
C 01 B
0679437
IDEM.
08
B 01 J
C 07 C
0679708
IDEM.
09
C 10 G
0702990
IDEM.
04
B 01 D
0703819
IDEM.
05
B 01 D
0707517
IDEM.
09
B 01 J
0712825
IDEM.
03
C 07 C
0650942
UPAT G.M.B.H. & CO.
C 04 B
0566316
UPONOR ALDYL CY
10
H 05 B
0599519
IDEM.
06
H 05 B
0604907
UPONOR B.V.
05
B 29 C
F 16 L
0617031
URIACH & CIA.(S.A. J. )
09
C 07 D
A 61 K
A 01 N
0739247
URSATEC VERPACKUNG G.M.B.H.
B 05 B
0740762
URSUS B.V.
09
F 24 F
0499562
USINOR
05
B 22 D
0574294
IDEM.
04
C 25 D
0605327
IDEM.
06
B 32 B
0650789
IDEM.
05
B 22 D
0714716
IDEM.
07
B 22 D
0734513
IDEM.
07
G 01 N
0493218
USINOR SACILOR
03
C 21 D
0677345
USINOR SACILOR(S.A. )
01
B 22 D
0686363
USM U. SCHAERER SOEHNE A.G.
A 47 B
F 16 B
0739155
USTL(UNIVERSITE DES SCIENCES ET
09
H 05 H
H 01 J
TECHNIQUES DE LILLE )
0792198
USX ENGINEERS AND CONSULTANTS INC.
08
B 22 D
0730758
UTC SERVICE A.G.
G 04 B
0654391
UTTSCHEID GEORG
B 62 D
E 01 H
B 60 L
B 60 M
E 01 B
0657578
UTZENSTORF A.G.(PAPIERFABRIK )
D 21 C
---------------------------------------------------------------------------- 166
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
V
0693457
V.B.C. S.R.L.
10
C 01 F
A 61 K
C 08 K
C 09 K
0557689
VACUUMSCHMELZE G.M.B.H.
04
H 01 F
0604389
VAE A.G.
02
B 61 K
G 01 J
0649519
IDEM.
01
G 01 L
0657337
IDEM.
B 61 L
0670255
IDEM.
B 61 K
0684174
IDEM.
03
B 61 L
0715580
IDEM.
B 61 L
0567004
VAILLANT N.V.(S.A. )
03
F 23 D
0638856
IDEM.
G 05 D
0745493
VALDUNES
12
B 60 B
0698162
VALINGE ALUMINIUM A.B.
09
E 04 F
0576780
VALIO OY
11
C 12 N
A 01 N
0743205
VALLOUREC COMPOSANTS AUTOMOBILES VITRY
04
B 60 G
B 60 B
0526082
VALOR LTD
09
F 24 B
0532715
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
09
B 32 B
0666977
IDEM.
05
G 01 M
0668224
VAN CAPELLEVEEN B.V.(GEBR. )
09
B 65 G
0628649
VAN DE WIELE N.V.(MICHEL )
01
D 03 D
0694248
VAN DEN BRINK HANS GERARD
07
H 05 K
0580205
VAN DEN MUNCKHOF MATHIJS RENE MARIE
04
A 01 D
B 60 P
JOZEF
0580205
VAN DEN MUNCKHOF PETER JOZEF MARIE
04
A 01 D
B 60 P
0746197
VAN DER HOVEN HENRY JUSTUS HERMAN
05
A 01 K
0746197
VAN DER HOVEN NICOLAAS PHILLIPUS
05
A 01 K
JACOBUS
0576086
VAN DER LELY N.V.(C. )
08
A 01 J
A 01 K
0540067
VAN DOORNE'S TRANSMISSIE B.V.
01
F 04 C
F 16 H
0639732
IDEM.
11
F 16 H
0697548
IDEM.
04
F 16 H
0711934
IDEM.
09
F 16 H
0722017
VAN HALTEREN TIJMEN
04
E 02 D
0655099
VAN HATTUM EN BLANKEVOORT B.V.
03
E 02 D
0675057
VAN LEER MAXEMBALL
10
B 65 D
B 31 B
0767611
VAN LEEUWEN PETRUS J. M.
10
A 23 C
A 23 G
A 61 L
0536850
VAN LINDERT ARNOLD CORNELIS MARIA
07
A 61 B
A 61 F
0651847
VAN MOERKERKEN ARTHUR
03
E 05 B
A 44 B
0687603
VAN RIESEN G.M.B.H. U. CO. K.G.
B 60 R
0519538
VAN SEENUS NEDERLAND B.V.(RICHARD )
04
A 61 G
0714648
IDEM.
01
A 61 G
B 60 B
0665917
VAN SPLUNDER FUNDERINGSTECHNIEK B.V.
02
E 02 D
0708588
VAN VUUREN JOHANNES
12
A 01 B
0716814
VAN WIJNEN B.V.(H. )
05
A 23 L
A 23 B
0818959
IDEM.
12
A 23 L
A 23 B
0740903
VAN WIJNSBERGHE EN CO. N.V.(G. )
07
A 22 B
0616039
VANADIUM CORP.(U.S. )
06
C 22 B
0567285
VANCE PRODUCTS INC.
05
A 61 M
0798978
VANDAMME PAUL
09
A 47 J
A 47 G
0584258
VANDERBILT UNIVERSITY
01
G 01 R
0670132
VANDERDONCKT PAUL EDMOND ANDRE JULIEN
09
A 47 F
G 07 F
B 65 G
0602694
VANDERLANDE INDUSTRIES NEDERLAND B.V.
03
B 65 G
0750722
VAPE RAIL INTERNATIONAL(S.A. )
11
F 16 B
E 01 B
0734698
VARIOMED A.G.
A 61 F
0800800
IDEM.
A 61 F
0633620
VARTA BATTERIE A.G.
H 01 M
0736919
IDEM.
H 01 M
0800710
IDEM.
H 01 M
C 22 B
0827636
VARTA GERATEBATTERIE G.M.B.H.
H 01 M
C 01 G
0775071
VATELOT YVES
11
B 65 D
0775072
IDEM.
11
B 65 D
0672290
VATTENFALL A.B.
05
G 21 C
0756747
IDEM.
06
G 21 C
0694979
VB AUTOBATTERIE G.M.B.H.
H 01 M
0715365
IDEM.
H 01 M
B 60 R
H 01 R
0664330
VEBA KRAFTWERKE RUHR A.G.
C 10 L
C 02 F
0759962
VEBA OEL A.G.
C 10 G
C 10 B
0784661
IDEM.
C 10 G
0582043
VEDAG G.M.B.H.
E 04 B
E 04 D
0654334
IDEM.
B 29 B
B 02 C
0720782
VEGA LTD
07
H 02 H
0463971
VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE G.M.B.H.
02
C 03 B
0553025
IDEM.
07
B 32 B
H 05 B
0560639
IDEM.
07
C 03 B
B 32 B
C 03 C
B 60 J
0561671
IDEM.
08
C 03 B
0581620
IDEM.
02
C 03 B
0597734
IDEM.
08
C 03 B
0611672
IDEM.
02
B 60 J
C 03 C
0743261
IDEM.
03
B 65 D
B 65 G
0541184
VELUWSE AFVAL RECYCLING B.V.
03
C 05 F
B 01 D
0629762
VELUX INDUSTRI A/S
11
E 05 F
0687783
IDEM.
12
E 04 B
E 06 B
0725885
IDEM.
12
E 06 B
0804674
IDEM.
09
E 06 B
0807199
IDEM.
09
E 06 B
0811103
IDEM.
11
E 05 F
0813646
IDEM.
11
E 06 B
0681360
VEM MOTORS G.M.B.H.
H 02 K
0574328
VENDRAND JEAN-PAUL
02
B 09 B
0623706
VENS(S.A. )
03
E 01 B
0605541
VENTANA MEDICAL SYSTEMS INC.
07
G 01 N
B 01 L
G 01 F
0674062
VENTOLITE NSB LTD
09
E 04 F
167---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0775023
VERBENA CORP. N.V.
B 05 B
0697023
VEREIN DER ZUCKERINDUSTRIE
C 07 H
C 07 K
0494435
VEREINIGTE SCHMIRGEL- UND
B 24 D
MASCHINEN-FABRIKEN A.G.
0721306
VERESK BIOSYSTEMS LTD
04
A 46 B
0663178
VERMOP SALMON G.M.B.H.
A 47 L
0551378
VERONA INC.
02
C 11 D
C 23 D
C 09 D
0633360
VERSTRAETEN B.V.(BEHEERSMAATSCHAPPIJ )
05
E 02 D
E 04 H
0628550
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.
02
C 07 D
A 61 K
0644197
IDEM.
09
C 07 K
C 07 F
A 61 K
0622309
VERTRIEB FUR HANDELSWARE G.M.B.H.
B 65 D
A 47 G
0678001
VERVEEN EDUARD THEODORUS
07
A 61 B
0637943
VESTA MEDICAL INC.
04
A 61 B
0700348
VESTDAVIT A/S
08
B 63 B
0766617
VESTERGAARD TORBEN
07
B 29 C
0745186
VESTESEN SOREN QVIST
04
F 03 D
F 02 B
0621097
VESUVIUS FRANCE(S.A. )
03
B 22 D
0721388
IDEM.
08
B 22 D
0561695
VETOQUINOL(S.A. )
05
A 61 K
0685991
VETRON HOLDINGS LTD
07
A 01 C
A 01 F
A 01 K
0755180
IDEM.
08
A 01 C
A 01 K
0570283
VETROTEX FRANCE
12
C 03 C
0636728
IDEM.
02
D 04 H
0659923
IDEM.
06
D 04 H
0582110
VETTER RICHARD
F 24 D
F 02 G
0643273
IDEM.
F 24 H
F 24 D
F 23 N
0643274
IDEM.
F 24 H
F 24 D
F 23 N
0672870
IDEM.
F 24 H
0781738
VGT INDUSTRIEKERAMIK G.M.B.H.
C 04 B
0694531
VIANOVA RESINS A.G.
C 07 C
C 08 G
C 09 D
0758365
IDEM.
C 09 D
C 08 G
0794970
IDEM.
C 08 F
C 09 D
0672690
VIANOVA RESINS(S.A. )
06
C 08 F
0465529
VICAL INC.
04
A 61 K
C 12 N
0680585
VICARB
05
F 24 H
0675678
VICTORIA UNIVERSITY OF MANCHESTER(THE ) 07
A 01 K
0741796
IDEM.
06
C 12 Q
G 01 N
0679812
VIDA NIKOLAUS
08
F 15 D
0571290
VIDAL JACQUES
12
A 43 D
B 29 C
0635687
VIEGENER II G.M.B.H. & CO. K.G.(FRANZ ) 02
F 24 H
0752080
VIEREGGE UWE
F 16 L
A 62 C
0757652
IDEM.
01
B 65 D
F 16 L
0609854
VIESSMANN WERKE G.M.B.H. & CO.
F 24 H
0617231
IDEM.
F 23 C
F 23 D
0617242
IDEM.
06
F 24 H
0641176
VILKOMERSON DAVID
03
A 61 B
0681667
VILLA PHILIP FERDINANDO
08
F 16 L
F 28 F
0703557
VILLARD GERARD
01
G 09 F
0743932
VINNOLIT MONOMER G.M.B.H. & CO. K.G.
C 07 C
0810902
IDEM.
B 01 J
C 07 C
0505547
VIRATEC THIN FILMS INC.
03
G 02 B
0543844
IDEM.
06
C 23 C
H 01 J
0725570
VIRBAC
07
A 23 K
A 61 K
A 01 N
0551216
VIRGIN METALS (CANADA) LTD
04
C 22 B
0666847
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY
06
C 07 D
A 61 K
0485090
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
05
G 07 F
0589431
VISKASE CORP.
06
B 32 B
B 65 D
A 22 C
B 29 C
0614610
IDEM.
07
A 22 C
B 65 D
0641725
IDEM.
10
B 65 D
A 22 C
0675043
IDEM.
03
B 65 B
0696542
IDEM.
11
B 65 D
0674857
VITAL SCHUHE G.M.B.H.
A 43 B
0548344
VITAPHORE CORP.
04
A 61 K
0368819
VITEC A.B.
01
C 12 N
A 61 K
0573500
VITO
04
C 12 N
C 12 Q
G 01 N
0538932
VITO ONDERNEMING VAN OPENBAAR NUT ONDER 04
G 01 N
DE VORM VAN EEN N.V.(VLAAMSE INSTELLING
VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK AFGEKORT )
0810912
VITRONIC STEIN BILDVERARBEITUNGSSYSTEME
B 23 K
G 01 N
G.M.B.H.
0526566
VIVUS INC.
11
A 61 F
A 61 K
0734673
VKI TECHNOLOGIES INC.
12
A 47 J
0832452
VOBIS MICROCOMPUTER A.G.
G 06 F
0805786
VOEST ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
C 04 B
B 01 J
C 22 B
G.M.B.H.(DEUTSCHE )
0617739
VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
C 21 C
C 21 B
G.M.B.H.
0673681
VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
B 03 B
C 22 B
C 21 B
G.M.B.H. (HRB 6375)
0783590
VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
C 21 B
C 22 B
G.M.B.H.
0787214
IDEM.
C 21 B
0787215
IDEM.
C 21 B
0796349
IDEM.
C 21 B
0804621
IDEM.
C 21 B
0807187
IDEM.
C 21 B
0817688
IDEM.
B 21 C
0710636
VOGEL WERNER
C 05 F
B 65 G
0715772
VOGT & CO. DRAHTWERKE A.G.
H 01 L
0667117
VOIGT HOLGER
A 61 B
0648638
VOITH G.M.B.H.(J.M. )
03
B 60 K
0654584
IDEM.
F 01 B
F 04 B
0683875
IDEM.
F 16 H
0732444
VOITH SULZER FINISHING G.M.B.H.
D 21 G
0732447
IDEM.
D 21 G
---------------------------------------------------------------------------- 168
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0600101
VOLODINA ELENA VLADIMIROVNA
11
B 03 C
A 61 L
0640057
VOLVO A.B.
12
B 65 H
B 65 G
B 21 D
0690895
IDEM.
12
C 09 J
F 16 B
0711218
IDEM.
03
B 23 K
0715575
IDEM.
11
B 60 R
H 04 R
H 04 M
0720540
IDEM.
03
B 60 N
0737119
IDEM.
08
B 23 K
0745038
IDEM.
04
B 60 R
0752936
IDEM.
05
B 60 R
0542131
VOMM IMPIANTI E PROCESSI S.R.L.
03
C 01 B
C 11 D
0635605
VON LEPEL FREIFRAU BARBARA
01
E 03 D
E 03 C
0587015
VON ROLL HOLDING A.G.
01
B 61 B
B 65 G
0629429
VON ROLL UMWELTTECHNIK A.G.
04
B 01 D
A 62 D
B 09 B
0625918
VON SCHRADER BARTHOLD
A 61 M
0683891
VON SCHUCKMANN ALFRED
04
G 01 F
B 01 L
0771282
VON SPIES RUDIGER
B 63 B
0548812
VON WOLFF G.M.B.H. & CIE(REO BORIS )
G 05 D
B 65 G
0750558
VONHAUSER OLIVER
B 62 M
0632792
VONTECH INTERNATIONAL CORP.
05
C 04 B
0606545
VORBRUGGEN G.M.B.H. & CO.
03
F 16 C
F 16 G
K.G.(VOFA-WERK XAVIER )
0603774
VORWERK & CO. INTERHOLDING G.M.B.H.
D 04 H
D 06 N
9 21 2
1 73
0630604
IDEM.
A 47 L
0692076
IDEM.
F 04 D
0702645
IDEM.
B 65 D
0731662
IDEM.
04
A 47 L
0755214
IDEM.
A 47 L
0755216
IDEM.
A 47 L
0755217
IDEM.
A 47 L
0757530
IDEM.
A 47 J
0757531
IDEM.
A 47 J
0757532
IDEM.
A 47 J
G 01 G
0757537
IDEM.
A 47 L
0758208
IDEM.
A 47 L
0758209
IDEM.
A 47 L
0767978
IDEM.
H 01 R
0825824
IDEM.
12
A 47 L
0618776
VOS INDUSTRIES PTY LTD
04
A 47 J
A 21 B
A 23 L
0738136
VOSS GUNTER MEINHARDT
A 61 J
B 30 B
0693611
VOSSLOH DECORATION INTERNATIONAL
E 06 B
G.M.B.H.
0693612
IDEM.
E 06 B
0658494
VOTORANTRADE N.V.
05
B 65 D
0425099
VREDESTEIN ICORPO B.V.
08
D 03 D
D 04 B
B 29 C
B 29 D
0576398
VTZ ENGINEERING + SERVICES A.G.
B 08 B
0732872
VUAGNOUX JEAN-CLAUDE
07
A 01 N
A 47 L
0493635
VUILLAUME GERARD MARCEL LOUIS
09
G 03 B
0670910
VULETIC BOGDAN
C 21 B
0637428
VYNEX(S.A. )
11
A 47 F
W
0577565
WABCO B.V.
11
G 01 N
0657129
WABLE PHILIPPE
08
A 47 G
G 07 D
0668325
WACKER-CHEMIE G.M.B.H.
04
C 08 L
0686676
IDEM.
C 09 C
G 03 G
B 01 J
B 01 D
0690062
IDEM.
C 07 F
C 08 G
C 09 D
0707042
IDEM.
03
C 08 L
H 01 L
0716114
IDEM.
03
C 08 G
C 09 D
0736504
IDEM.
C 04 B
C 09 D
0738696
IDEM.
C 04 B
0773261
IDEM.
01
C 08 L
C 09 D
C 08 K
0781359
IDEM.
D 06 M
D 04 H
0791033
IDEM.
C 08 L
C 08 J
C 08 F
0818494
IDEM.
C 08 G
0822234
IDEM.
C 08 L
C 08 K
0576784
WADER G.M.B.H.(WILLI )
F 27 D
C 21 B
E 21 B
0756571
WAESCHLE MASCHINENFABRIK G.M.B.H.
B 65 G
0784560
WAFFLER MICHAEL
B 62 D
G 05 D
0563340
WAGNER ALARM- UND SICHERUNGSSYSTEME
G 08 B
G.M.B.H.
0685360
WAGNER EWALD
B 60 P
0589202
WAGNER INTERNATIONAL A.G.
03
B 05 B
H 02 M
0662184
WAGNER JACEK
E 04 H
0677324
WAHL G.M.B.H. & CO.(VERSCHLEISS-TECNIK
B 01 F
HANS )
0565440
WAHL REFRACTORIES
12
C 04 B
0595160
WAHLE MICHAEL
F 16 F
B 61 G
0797407
WAIZENEGGER KLAUS
A 61 B
0620720
WAKE FOREST UNIVERSITY
03
A 61 B
0667410
WAKO(WALZEN KONSTRUKTION SYSTEMBAU
04
D 06 B
G.M.B.H. )
0744402
WAKUNAGA SEIYAKU K.K.
07
C 07 D
A 61 K
0512805
WALL COLMONOY CORP.
11
B 23 K
C 23 C
C 22 C
0779945
WALLISER BRIGITTE
E 05 B
0634525
WALO BERTSCHINGER A.G.
E 01 B
E 01 C
0611630
WALTER A.G.
03
B 24 B
B 23 Q
0639418
IDEM.
02
B 23 C
0677350
IDEM.
B 23 C
0612282
WALTER HANSRUEDI
04
B 32 B
C 04 B
0758619
WALTER LUDWIG BEHALTER- UND STAHLBAU
B 65 D
G 01 M
B 67 D
0612282
WALTER-GUERZELER LENI M.
04
B 32 B
C 04 B
0729004
WALTHER G.M.B.H.(CARL )
F 41 C
169---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0613117
WANG LABORATORIES INC.
12
G 09 G
0536658
WARDLAW STEPHEN CLARK
01
G 01 N
0694089
WARLIMONT HANS
C 25 D
H 01 M
0603366
WARNEKE HORST
B 21 D
0742942
WARNER MUSIC MFG EUROPE G.M.B.H.
G 11 B
0552240
WARNER-LAMBERT CY
03
A 61 K
0559752
IDEM.
01
C 07 D
A 61 K
0603301
IDEM.
01
A 61 K
0608336
IDEM.
05
C 07 D
A 61 K
0643689
IDEM.
12
C 07 C
0666743
IDEM.
12
A 61 K
0730632
WARWICK INTERNATIONAL GROUP LTD
03
C 11 D
C 07 D
C 07 C
0769046
IDEM.
09
C 11 D
0658034
WASENITZ MARION
H 04 M
H 04 Q
0500699
WASHINGTON UNIVERSITY
06
A 61 K
0554648
WASINGER ERIC
04
D 06 B
0736155
WATER JET SERVICE A.B.
08
F 16 K
0749388
WATKINS DAVID LEONARD
12
B 65 B
0749388
WATKINS WILFRED LEONARD
12
B 65 B
0579444
WATLOW ELECTRIC MFG CY
01
H 05 B
0664017
WAVIN B.V.
G 05 B
F 16 L
B 29 C
0751860
IDEM.
12
B 29 C
B 65 H
0751862
IDEM.
10
B 29 C
0807012
IDEM.
09
B 29 C
0793870
WAVRE NICOLAS
07
H 02 K
0777898
WAW(WORLD ART WATCH VERTRIEBS G.M.B.H.
G 09 F
)
0668247
WAX EDMUND
C 02 F
0637645
WAYSS & FREYTAG A.G.
E 01 B
0549917
WEAVEXX CORP.
08
D 21 F
0627987
IDEM.
07
B 32 B
D 21 F
0720537
WEBASTO THERMOSYSTEME G.M.B.H.
B 60 J
0679495
WEBER JOHANNES
B 29 C
B 30 B
0714596
WEDA-DAMMANN & WESTERKAMP G.M.B.H.
01
A 01 K
0447634
WEENER PLASTIK G.M.B.H. & CO. K.G.
G 01 F
0637497
WEGENER G.M.B.H.
B 29 C
0731331
WEGMANN & CO. G.M.B.H.
04
F 41 F
F 41 A
0638049
WEGMULLER MARCEL CHRISTIAN
C 02 F
E 21 B
0503649
WEHRLE-WERK A.G.
01
C 02 F
0692860
WEIDA G.M.B.H.(MAUELL )
H 02 J
0735638
WEIDMULLER INTERFACE G.M.B.H. & CO.
H 02 G
0779795
WEIGUM HANS
A 61 B
0620050
WEIMAR-WERK MASCHINENBAU G.M.B.H.
B 07 C
0559959
WEINOR DIETER WEIERMANN G.M.B.H. & CO.
E 06 B
E 04 F
0572820
IDEM.
01
E 06 B
E 04 F
0698359
WEISS FRIEDERIKE
A 47 C
0741232
WEISS RICHARD
F 01 B
F 02 B
0752926
WELDING INSTITUTE(THE )
05
B 23 K
B 29 C
0703762
WELLAND MEDICAL LTD
02
A 61 F
A 61 L
0504363
WELLCOME FOUNDATION LTD(THE )
01
C 12 P
C 07 K
A 61 K
0539442
IDEM.
01
A 61 K
C 07 D
0583271
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0630368
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0675711
IDEM.
08
A 61 K
0675719
IDEM.
06
A 61 K
0698032
IDEM.
07
C 07 H
0705257
IDEM.
03
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0631018
WELLING HOLDING B.V.
09
E 02 D
0799437
WELP ULRICH
G 03 C
G 03 D
0799145
WENDLER JOCHEN
B 62 M
0768939
WEP SPOL.S R.O.
04
B 27 B
0683882
WERDING WINFRIED JEAN
F 23 D
F 23 K
F 23 C
0713733
WEREC G.M.B.H. BERLIN
B 09 B
B 03 B
H 01 J
0627288
WERNER & PFLEIDERER G.M.B.H.
B 29 B
F 26 B
B 01 D
0690767
WERNICKE & CO. G.M.B.H.
B 24 B
G 05 B
0692588
WEROFORM PROFILE G.M.B.H. & CO. K.G.
E 04 D
0644307
WERZALIT A.G. + CO.
E 04 F
E 04 G
0663168
IDEM.
A 47 C
0676013
WES TECHNOLOGY INC.
11
F 15 B
0711253
WESSOLLEK HEIMO
01
C 02 F
0761311
WESTAB HOLDING G.M.B.H.
B 03 B
B 07 B
B 07 C
0641224
WESTAIM TECHNOLOGIES INC.
08
A 61 L
C 23 C
B 22 F
C 22 F
C 22 C
0757655
WESTERMANN K.G.
B 65 F
0625689
WESTERN ARMS
08
F 41 B
0736743
IDEM.
09
F 41 B
0666871
WESTFALIA SEPARATOR A.G.
C 08 B
0748155
IDEM.
A 01 J
0382391
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP.
12
G 06 F
0536909
IDEM.
03
H 01 M
0553571
IDEM.
07
G 05 B
0568281
IDEM.
07
H 01 M
C 04 B
0595646
IDEM.
04
G 21 C
0652069
IDEM.
01
B 23 K
F 22 B
0652569
IDEM.
02
G 21 C
0654639
IDEM.
09
F 23 R
F 23 C
0657348
IDEM.
07
B 63 H
0665080
IDEM.
04
B 23 K
0677327
IDEM.
12
B 01 J
H 01 M
0710394
IDEM.
04
G 21 C
0765431
IDEM.
08
F 01 D
F 04 D
0771464
IDEM.
09
G 21 C
G 21 D
0772564
IDEM.
05
B 66 C
0520571
WESTON MEDICAL LTD
09
B 05 B
0520767
WESTVACO CORP.
12
B 65 D
B 32 B
0557208
IDEM.
08
C 01 B
---------------------------------------------------------------------------- 170
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0566284
WESTVACO CORP.
01
D 21 B
0573315
IDEM.
07
C 01 B
0649815
IDEM.
04
C 01 B
F 02 B
F 17 C
0657359
IDEM.
09
B 65 D
B 31 B
0498899
WETH GOSBERT
A 61 K
0670948
WETRON LOGISTIK G.M.B.H.
E 04 H
0818030
WHD ELEKTRONISCHE PRUFTECHNIK G.M.B.H.
G 07 D
0726824
WHEATLEY DAVINA
07
B 21 D
B 26 F
0766595
WHEELABRATOR ALLEVARD
08
B 01 J
B 22 F
0634986
WHITAKER CORP.(THE )
12
B 65 G
0742815
WHITBREAD P.L.C.
10
C 12 M
0569536
WHITEFAB INC.
04
B 21 D
0568537
WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL
02
C 12 N
A 61 K
A 61 F
RESEARCH
0475241
WICKE(MASCHINEN-MOHR PETER )
01
A 01 D
0476500
IDEM.
01
A 01 B
0566070
WICONA BAUSYSTEME G.M.B.H. & CO. K.G.
E 06 B
E 04 B
0729396
WIDIA G.M.B.H.
B 23 B
0758279
IDEM.
B 23 B
0758407
IDEM.
C 22 C
B 23 B
0760021
IDEM.
C 23 C
0787052
IDEM.
B 23 C
0783650
WIDMER ROBERT
F 21 V
B 65 D
0693930
WIELAND HEINRICH
A 61 K
0683243
WIELAND-WERKE A.G.
C 23 C
0627307
WIFAG(MASCHINENFABRIK )
B 41 F
0697292
WIGGINGS TEAPE GROUP LTD(THE )
05
B 41 M
0571474
WILBURN MICHAEL
12
C 07 H
A 61 K
0765829
WILHELM KLAUS
B 65 G
B 65 D
0654844
WILHELM SIHN JR. K.G.
H 01 Q
0688926
WILKA SCHLIESSTECHNIK G.M.B.H.
E 05 B
0588230
WILKES KURT
B 01 D
0609277
WILKINS ANDRE PHILIP
04
B 65 D
0605397
WILKINSON SWORD G.M.B.H.
B 26 B
0687786
WILLACH G.M.B.H.(GEBR. )
E 05 B
0734975
IDEM.
B 65 G
0408699
WILLIAMS IAN ROBERT
01
G 08 G
0605411
WILLIAMS JOE W.
03
B 25 G
E 04 G
0783858
WILLPUTZ KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS
A 47 G
G.M.B.H.(W. )
0723061
WILLRICH PETER
E 06 B
0723063
IDEM.
02
E 06 B
0664398
WILO G.M.B.H.
F 04 D
0667455
IDEM.
01
F 04 D
0735273
IDEM.
F 04 D
0633108
WILTZER KARL-HEINZ
B 29 B
C 08 G
0667496
WIMBOCK BESITZ G.M.B.H.
F 24 F
0559158
WINKHAUS G.M.B.H. & CO. K.G.(AUG. )
E 05 B
0633373
IDEM.
E 05 B
0621759
WINTERHALTER GASTRONOM G.M.B.H.
A 47 L
0722515
WINTERTHURER METALLVEREDELUNG A.G.
01
C 25 D
0682758
WIRSBO BRUKS A.B.
08
F 16 L
B 21 D
B 29 C
0725908
IDEM.
11
F 16 L
B 21 D
0756683
IDEM.
09
F 16 L
0531790
WIRSBO ROHRPRODUKTION UND
04
F 16 L
B 29 C
VERTRIEBS-G.M.B.H.
0694143
IDEM.
03
F 16 L
B 25 B
0772730
WIRTH MASCHINEN- UND BOHRGERATE-FABRIK
E 21 D
G.M.B.H.
0774043
IDEM.
02
E 21 D
0734604
WIRTHWEIN UDO
H 02 G
E 03 F
E 02 B
0676166
WISA B.V.
08
A 47 K
E 05 D
0349633
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION
07
H 01 L
0455512
IDEM.
09
C 12 P
C 12 N
0465529
IDEM.
04
A 61 K
C 12 N
0516410
IDEM.
07
C 07 C
C 07 F
0607680
IDEM.
11
G 03 F
0726892
IDEM.
12
C 07 C
C 07 J
A 61 K
0730577
IDEM.
05
C 07 C
C 07 J
A 61 K
0493575
WISTAR INSTITUTE OF ANATOMY &
09
C 12 N
A 61 K
BIOLOGY(THE )
0566728
WITCO CORP.
03
C 08 J
C 08 K
C 07 C
0625540
IDEM.
07
C 08 J
C 08 L
C 08 K
B 05 D
B 41 M
0642548
IDEM.
07
C 08 K
C 08 L
0566851
WITCO G.M.B.H.
C 07 F
0578983
IDEM.
02
C 07 F
0592779
IDEM.
C 07 F
0620229
IDEM.
C 07 F
0623624
IDEM.
C 07 F
0650967
IDEM.
C 07 F
C 08 F
0729967
IDEM.
C 07 F
0647613
WITCO SURFACTANTS G.M.B.H.
01
C 07 C
C 11 D
0677509
IDEM.
01
C 07 C
C 11 D
0739878
IDEM.
C 07 C
0609757
WITRON LOGISTIK & INFORMATIK G.M.B.H.
B 65 G
0566730
WITTEVEEN GUSTAAF JAN
10
F 23 D
0527398
WITZENMANN G.M.B.H.
F 16 L
METALLSCHLAUCH-FABRIK PFORZHEIM
0699860
IDEM.
F 16 L
0773397
IDEM.
F 16 L
0651196
WITZENMANN ROHR- UND BAUELEMENTE
F 16 L
F 16 J
G.M.B.H.
0649689
WITZIG & FRANK TURMATIC G.M.B.H.
01
B 21 D
0681554
WIVA VERPAKKINGEN B.V.
10
B 67 B
B 65 D
0788326
WMF(WURTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK
A 47 J
171---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
A.G. )
0820715
IDEM.
A 47 J
0596874
WODKE STEPHEN M.
01
A 23 G
0775226
WOELLNER-SILIKAT G.M.B.H.
D 06 L
C 11 D
D 21 C
0725592
WOELLNER-WERKE G.M.B.H. & CO.
04
A 47 L
0766772
WOHR G.M.B.H.(OTTO )
E 04 H
B 66 F
0555655
WOLF G.M.B.H.
05
A 47 L
0682908
IDEM.
A 47 L
0474785
WOLF GERALD L.
01
A 61 K
0639321
WOLF-GERATE G.M.B.H.
05
A 01 D
VERTRIEBSGESELLSCHAFT K.G.
0766508
IDEM.
A 01 G
0774893
IDEM.
A 01 G
B 23 D
0777409
IDEM.
03
A 01 D
0777557
IDEM.
B 25 G
0778725
IDEM.
A 01 D
0782494
IDEM.
04
B 25 G
0789800
IDEM.
03
E 01 C
A 01 C
0624526
WOLFF ERNST
B 65 D
0574775
WOLFF WALSRODE A.G.
C 08 G
C 09 D
9 20 6
7 67
0584677
IDEM.
C 08 B
C 08 G
0603676
IDEM.
B 32 B
A 22 C
0603678
IDEM.
04
A 22 C
B 32 B
B 65 D
0611846
IDEM.
D 21 H
0614756
IDEM.
B 32 B
0614757
IDEM.
B 32 B
0614758
IDEM.
B 32 B
0685542
IDEM.
C 09 D
0707054
IDEM.
C 09 J
C 08 L
0563998
WOLFRUM JURGEN
G 01 N
0771160
WONKA JUSTINE
A 45 C
A 45 F
0686101
WOODBRIDGE FOAM CORP.
04
B 60 N
0658117
WORCESTER FOUNDATION FOR BIOMEDICAL
06
A 61 K
RESEARCH(THE )
0537244
WORGAS BRUCIATORI S.R.L.
11
F 23 D
0468547
WRIGHT CORP.(BARRY )
03
F 16 F
0684778
WULF G.M.B.H. & CO.(EMSA-WERKE )
A 47 J
0719515
IDEM.
A 47 J
0741854
WULFRATHER FEUERFEST UND DOLOMITWERKE
F 27 D
B 22 D
G.M.B.H. & CO. K.G.
0640447
WURTH G.M.B.H. & CO. K.G.(ADOLF )
B 25 H
B 62 B
0661462
IDEM.
03
F 16 B
0738834
IDEM.
F 16 B
0738835
IDEM.
F 16 B
0760429
IDEM.
F 16 B
0573769
WURTH(S.A. PAUL )
08
B 01 D
C 21 B
0574729
IDEM.
12
C 21 B
0576869
IDEM.
11
C 21 B
0606608
IDEM.
02
C 21 B
B 01 D
0640539
IDEM.
B 65 G
C 21 B
0729797
IDEM.
05
B 22 D
C 21 C
0730038
IDEM.
C 21 C
B 22 D
C 22 B
0764220
IDEM.
08
C 21 B
0778098
IDEM.
09
B 22 D
G 01 F
0817867
IDEM.
C 21 B
F 16 J
F 27 D
0620316
WURZBURGER STRASSENBAHN G.M.B.H.
E 01 B
0641754
WUSTER HEINRICH
01
C 05 F
B 65 D
F 16 B
0625977
WYETH & BROTHER LTD(JOHN )
01
C 07 D
A 61 K
0678090
IDEM.
10
C 07 D
A 61 K
0690845
IDEM.
09
C 07 D
A 61 K
0711291
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
X
0443641
X-FLOW B.V.
04
C 08 J
A 61 L
0460769
IDEM.
05
B 01 D
0733565
XEDA INTERNATIONAL
07
B 65 G
B 07 C
0629930
XEIKON N.V.
05
G 03 G
0631204
IDEM.
05
G 03 G
0671668
IDEM.
04
G 03 G
0671669
IDEM.
04
G 03 G
0655060
XENOVA LTD
01
C 07 D
A 61 K
0708271
XINETIX S.A.R.L.
12
F 16 H
0690721
XOMA CORP.
05
A 61 K
0690872
IDEM.
08
C 07 K
A 61 K
0720745
IDEM.
11
G 01 N
0527758
XYROFIN OY
01
C 12 N
Y
0531183
YAHALOM JOSEPH
04
C 25 D
0329198
YALE UNIVERSITY
06
C 07 H
C 12 Q
0710652
YAMAKAWA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
03
C 07 D
0463181
YAMANAKA SANGYO K.K.
05
A 47 J
B 65 D
0506197
YAMANOUCHI EUROPE B.V.
06
A 61 K
0590150
YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO. LTD
07
C 07 D
A 61 K
0647649
IDEM.
11
C 07 F
A 61 K
0696585
IDEM.
12
C 07 D
A 61 K
0715624
IDEM.
04
C 07 D
A 61 K
0493878
YAMARI SANGYO K.K.
05
G 01 N
C 23 C
0628740
YANAGAWA SEIKO CO. LTD
11
F 16 C
B 32 B
0598610
YANG JERRY SHUN CHANG
09
F 21 P
F 21 V
F 21 S
0481774
YANG TAI-HER
06
H 02 K
0507568
IDEM.
12
H 02 J
0508788
IDEM.
06
H 02 P
---------------------------------------------------------------------------- 172
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0582416
YANG TAI-HER
04
H 02 K
0770046
YANIRSH TECHNOLOGIES INC.
09
C 05 G
0639572
YASHIMA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
07
C 07 D
A 01 N
0784560
YBERLE HANS
B 62 D
G 05 D
0417271
YEDA RESEARCH & DEVELOPMENT CY LTD
12
G 01 N
C 07 K
0326120
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CY LTD
04
A 61 K
C 12 P
C 12 N
0426785
IDEM.
09
A 61 K
0538810
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD
03
A 61 K
0702669
IDEM.
07
C 07 C
A 01 N
A 61 K
0692456
YESERA S.A.(COMPANIA GENERAL )
10
C 01 F
C 09 C
D 21 H
0439318
YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT CY OF THE
05
G 01 N
C 12 M
C 12 Q
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
C 03 B
0579215
YKK CORP.
02
A 44 B
0596528
IDEM.
02
B 65 H
A 44 B
0661237
YOSHIDA MAKIKO
04
C 02 F
0628482
YOSHINO KOGYOSHO CO. LTD
03
B 65 D
0448091
YOSHITOMI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 08
A 61 K
0627406
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
9 21 0
8 1/ 9
0693478
IDEM.
08
C 07 D
0699662
IDEM.
10
C 07 C
B 41 M
0596874
YOUCHEFF GARY G.
01
A 23 G
0613352
YOUNG MALCOLM PETER JACKSON
05
A 61 C
0667128
YOUNG MICHAEL JOHN RADLEY
05
A 61 N
A 61 F
0667129
IDEM.
05
A 61 N
A 61 F
Z
0623324
ZACH WOLFGANG
A 61 F
0623325
ZAGAME ANDRE
03
A 61 F
0454026
ZAMBON GROUP S.P.A.
06
A 61 K
C 07 K
0537558
IDEM.
07
C 07 D
C 07 C
0607394
IDEM.
09
C 07 F
A 61 K
0710108
IDEM.
12
A 61 K
0719252
IDEM.
02
C 07 C
C 07 D
A 61 K
0766687
IDEM.
08
C 07 F
A 61 K
0766694
IDEM.
08
C 07 K
A 61 K
0746195
ZAPPAROLI IVO
07
A 01 K
0695843
ZARTH RUDOLF
01
E 04 H
0695844
IDEM.
01
E 04 H
0532835
ZAUNBAUER PETER
A 61 M
A 61 J
0664764
ZECHNER KARL
B 65 H
0519864
ZEHNDER ELECTRONIC A.G.
02
G 05 D
A 47 J
F 24 C
0735338
ZEHNDER VERKAUFS- UND VERWALTUNGS A.G.
F 28 F
0755870
IDEM.
B 65 D
0502388
ZEISS-ELTRO OPTRONIC G.M.B.H.
01
G 01 S
0772806
ZELINKOVSKY REUVEN
09
G 05 D
0703881
ZELLER + GMELIN G.M.B.H. & CO.
C 04 B
0590325
ZELLER PLASTIK G.M.B.H.
04
B 65 D
0700354
IDEM.
B 65 D
0759876
IDEM.
B 65 D
0643294
ZELLWEGER LUWA A.G.
G 01 N
0220902
ZENECA INC.
04
A 01 N
0664667
IDEM.
03
A 01 C
0409617
ZENECA LTD
11
C 07 D
A 01 N
C 09 D
C 07 F
0415569
IDEM.
07
A 01 N
0431882
IDEM.
02
C 12 Q
G 01 N
C 07 H
C 07 K
0432984
IDEM.
03
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0458536
IDEM.
03
A 61 K
0459630
IDEM.
08
C 12 N
C 12 P
C 07 K
A 61 K
0489547
IDEM.
07
C 07 D
C 07 C
0506149
IDEM.
08
C 07 C
C 07 D
0513966
IDEM.
04
C 07 D
C 22 B
0528527
IDEM.
04
A 61 K
0579826
IDEM.
11
C 07 D
C 07 F
A 61 K
0605469
IDEM.
02
C 07 D
A 01 N
C 07 C
0614607
IDEM.
07
A 01 N
0620846
IDEM.
03
C 12 N
0623614
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
9 30 4
1 12 0
0 2E P
9 44 0
0625516
IDEM.
09
C 07 D
C 07 C
A 61 K
0639173
IDEM.
03
C 07 C
A 01 N
0651740
IDEM.
10
C 07 C
A 61 K
C 07 D
9 20 7
6 36
2 6G B
0668260
IDEM.
08
C 07 C
0680257
IDEM.
12
A 01 N
C 07 D
0686146
IDEM.
06
C 07 C
0690920
IDEM.
01
C 12 N
A 01 N
A 01 H
0691959
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0695292
IDEM.
02
C 07 D
A 01 N
0696278
IDEM.
07
C 07 D
A 01 N
0700373
IDEM.
04
C 07 C
0700375
IDEM.
12
C 07 C
0700379
IDEM.
01
C 07 C
0702673
IDEM.
02
C 07 D
A 61 K
0707561
IDEM.
02
C 07 C
0711265
IDEM.
10
C 07 C
0713536
IDEM.
05
C 22 B
0714392
IDEM.
11
C 07 D
A 61 K
0722506
IDEM.
09
C 12 Q
A 01 N
C 07 H
C 12 N
0730406
IDEM.
07
A 01 N
0743953
IDEM.
12
C 07 K
A 61 K
173---------------------------------------------------------------------------1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
0751941
ZENECA LTD
09
C 07 D
0772391
IDEM.
10
A 01 N
0772392
IDEM.
09
A 01 N
0783500
IDEM.
07
C 07 D
A 61 K
0789717
IDEM.
12
C 08 F
0793637
IDEM.
10
C 07 C
0623614
ZENECA PHARMA(S.A. )
02
C 07 D
A 61 K
9 30 4
1 12 0
0 2E P
9 44 0
0759295
ZENNER HANS PETER
03
A 61 K
0618204
ZENYAKU KOGYO K.K.
06
C 07 D
A 61 K
0751898
ZETTERBERG MATS
09
B 65 D
0730957
ZF FRIEDRICHSHAFEN A.G.
B 41 F
0745199
IDEM.
F 16 H
0750552
IDEM.
B 60 K
0756677
IDEM.
F 16 H
F 16 D
0756678
IDEM.
F 16 H
0759129
IDEM.
F 16 H
0759130
IDEM.
F 16 H
0769110
IDEM.
F 16 H
0770195
IDEM.
F 16 H
0779953
IDEM.
F 16 H
0796400
IDEM.
F 16 H
0615823
ZIEGELEI HOCHDORF A.G.
B 28 B
0691440
ZIEGELEIEN FREIBURG & LAUSANNE A.G.
E 04 B
DUDINGEN
0676683
ZIEGLER HORST
G 05 D
F 24 D
0767943
IDEM.
G 08 C
0777292
IDEM.
H 01 Q
0626484
ZIERER-FASSADEN G.M.B.H.
E 04 D
E 04 F
0756919
ZIMMEL JURGEN
B 26 F
B 21 D
0681896
ZIMMER A.G.
B 29 B
B 03 B
0595046
ZIMMERMANN & JANSEN G.M.B.H.
F 16 K
0609406
IDEM.
F 16 K
0697081
IDEM.
F 16 K
0727022
IDEM.
F 16 K
0815264
IDEM.
C 21 B
F 16 K
0797710
ZIMMERMANN FRITZ
E 04 B
E 04 H
0616303
ZIMMERMANN G.M.B.H. & CO. K.G.(F. )
01
G 07 D
0769215
ZIMMERMANN RIA
H 02 G
H 04 Q
H 01 R
0769215
ZIMMERMANN WOLFGANG
H 02 G
H 04 Q
H 01 R
0746428
ZINKE BERNHARD
B 09 C
C 09 K
C 02 F
0787125
ZINPRO CORP.
12
C 07 C
C 07 F
0672374
ZIP HEATERS (AUST.) PTY LTD
01
A 47 J
0729863
ZIPPEL MOOSBACH INH. PETER
B 60 P
DINZL(HERBERT )
0720177
ZIRCOTUBE
04
G 21 C
C 22 F
0685411
ZOLLER-KIPPER G.M.B.H.
B 65 F
G 01 G
0736465
IDEM.
B 65 F
0714300
ZONAGEN INC.
12
A 61 K
0532370
ZSCHIMMER & SCHWARZ G.M.B.H. & CO.
05
C 07 H
B 01 F
C 11 D
CHEMISCHE FABRIKEN
A 61 K
C 09 K
A 23 L
0640744
ZUBLIN SCHLEUDERBETONROHRWERKE G.M.B.H.
E 21 D
0781245
ZUIDAM LAURENS AART PIETER
07
B 65 D
0615781
ZUIDEMA HETTE
08
B 01 F
0614794
ZUIDERDUIN ALBERT
02
B 62 B
0539900
ZUMBACH ELECTRONIC A.G.
G 01 R
0565090
IDEM.
02
G 01 B
0643260
ZUMTOBEL LICHT G.M.B.H.
F 21 V
0660033
IDEM.
F 21 V
0660034
IDEM.
F 21 V
0660036
IDEM.
F 21 V
0766881
ZUMTOBEL STAFF G.M.B.H.
H 02 J
H 05 B
0684362
ZURFLUH FELLER(S.A. )
08
E 06 B
0598659
ZURFLUH-FELLER(S.A. )
03
E 06 B
0687796
IDEM.
09
E 06 B
0619184
ZWECKFORM BURO-PRODUKTE G.M.B.H.
B 32 B
B 29 C
B 44 C
0304971
ZYMOGENETICS INC.
02
C 12 N
C 12 P
A 61 K
0506821
IDEM.
02
C 12 P
C 12 N
C 07 H
0686044
IDEM.
09
A 61 K
2
0556692
2H KUNSTSTOFF G.M.B.H.
B 29 C
B 29 D
3
0535720
3D SYSTEMS INC. (A CALIFORNIA CORP.)
04
B 29 C
0590532
3M ITALIA S.P.A.
06
B 42 D
B 41 K
0686417
3V COGEIM S.P.A.
09
B 01 D
4
0639146
4P EMBALLAGES FRANCE SNC
B 65 D
0574744
4P NICOLAUS KEMPTEN G.M.B.H.
B 65 D
0620153
IDEM.
01
B 65 D
0636544
IDEM.
04
B 65 D
0639146
IDEM.
B 65 D
0649381
IDEM.
B 65 D
0731036
IDEM.
B 65 D
0598172
4P RUBE GOTTINGEN G.M.B.H.
B 65 D
0694478
IDEM.
B 65 D
---------------------------------------------------------------------------- 174
1998/13
T A B L E
D E S
N O M S
D E S
B R E V E T E S .
T A B E L
D E R
N A M E N
D E R
O C T R O O I H O U D E R S .
-------------------------------------------------------------------------------NOS.
LIVR
INDICES
NRS.
AFL.
KENTEKENS
9
0609217
943038 ONTARIO INC.
02
A 61 K
A 01 N
175---------------------------------------------------------------------------1998/13
III
TABLE ANALYTIQUE DES INVENTIONS BREVETEES
Relative aux brevets publiés au cours de l'année 1997
ANALYTISCHE TABEL VAN DE GEOCTROOIEERDE UITVINDINGEN
Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar 1997
_____________________________________________________________________________
CONTENU
INHOUD
Cette table des inventions énumère les
brevets dont la demande a été publiée au cours
de l'année, classés par indices de classification
internationale. La signification des indices de
classification internationale des brevets (Int. Cl.),
utilisés dans cette table, est donnée dans la
"Table
Abrégée
de
la
Classification
Internationale des brevets" qui est publié en
supplément au "Recueil des brevets d'invention"
dans la première livraison de chaque année
(Janvier).
Deze tabel is een opsomming van de
octrooien, gepubliceerd in de loop van het jaar
en gerangschikt volgens de codes van de
internationale classificatie. De betekenis van de
codes van de internationale octrooiclassificatie
(Int. Cl.), gebruikt in deze tabel, is weergegeven
in de "Beknopte Tabel van de Internationale
Octrooiclassificatie" die gepubliceerd wordt als
bijlage
in
de
"Verzameling
van
de
uitvindingsoctrooien" in de eerste aflevering van
elke jaargang (Januari).
MODE DE RECHERCHE
OPZOEKINGSWIJZE
Pour obtenir, par exemple, les résumés
des brevets ayant pour objet les fours à pain, on
recherchera dans la "Table Abrégée de la
Classification Internationale des brevets" quel
indice correspond à cet objet.
Om bijvoorbeeld de korte inhouden
weer te vinden van de octrooien die betrekking
hebben op bakkersovens, zoekt men in de
"Beknopte Tabel van de Internationale
Octrooiclassificatie" de overeenstemmende
code voor dit onderwerp op.
Dans ce cas, il s'agit de l'indice A 21 B.
In voornoemd geval is dit de code A 21 B.
On trouvera l'indice A 21 B en première colonne
de cette table.
De code A 21 B vindt men in de eerste kolom
van deze tabel terug.
A côté de quoi :
Daarnaast :
( - A - ) dans la deuxième colonne : les numéros
des fascicules du Recueil contenant des
résumés ayant pour objet les fours à pain;
( - A - ) in de tweede kolom: de nummers van
de afleveringen van de Verzameling waarin
korte inhouden die betrekking hebben op
bakkersovens opgenomen zijn;
( - B - ) dans la troisième colonne, par ordre
numérique et en regard des numéros de
fascicules du Recueil : les numéros des brevets
couvrant les inventions ayant pour objet des
fours à pain et dont les résumés figurent dans la
fascicule du Recueil considéré sous l'indice
A 21 B.
( - B - ) in de derde kolom, in numerieke
volgorde en tegenover de nummers van de
afleveringen van de Verzameling : de
octrooinummers
van
de
uitvindingen
betreffende bakkersovens, waarvan de korte
inhoud voorkomt in de overeenstemmende
aflevering van de Verzameling onder de code
A 21 B.
TABLE
ANALYTISCHE
ANALYTIQUE
TABEL VAN
DES INVENTIONS BREVETEES.
DE GEOCTROOIEERDE UITVINDINGEN.
1998
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
-AA 01 B
01
0 476 500
A 01 D
03
0 777 409
A 01 H
08
0 508 909
08
0 626 126
0 778 725
07
0 533 849
12
0 708 588
0 782 380
11
0 540 561
0 711 108
0 782 381
06
0 548 197
10
0 727 175
A 01 F
01
0 567 851
05
0 688 160
A 01 C
0 532 055
0 569 798
01
0 690 920
05
0 543 438
0 574 679
08
0 696 163
0 566 721
0 622 013
02
0 720 425
08
0 571 627
0 622 014
A 01 J
03
0 534 564
04
0 596 841
0 624 310
09
0 534 565
09
0 611 519
0 631 717
08
0 576 086
10
0 612 466
01
0 649 591
08
0 623 279
0 629 336
0 657 095
04
0 649 516
10
0 635 205
07
0 685 991
06
0 657 022
01
0 657 093
11
0 690 807
11
0 738 466
03
0 664 667
A 01 G
02
0 561 065
0 748 155
07
0 685 991
08
0 570 060
11
0 755 192
05
0 705 532
10
0 578 321
A 01 K
01
0 437 488
08
0 742 684
0 607 876
04
0 476 018
08
0 755 180
0 655 191
08
0 576 086
0 759 687
03
0 658 302
06
0 586 004
03
0 789 800
11
0 659 198
11
0 626 131
07
0 789 987
01
0 663 791
01
0 631 719
A 01 D
01
0 475 241
0 665 709
01
0 634 894
05
0 525 972
0 677 242
10
0 635 205
01
0 567 851
0 680 691
08
0 654 215
0 569 798
03
0 700 884
07
0 659 336
04
0 580 205
11
0 741 969
04
0 665 711
01
0 585 720
01
0 744 121
0 670 110
06
0 613 616
11
0 764 503
07
0 675 678
07
0 622 008
0 766 508
07
0 685 991
08
0 622 012
10
0 774 892
0 689 763
0 624 057
0 774 893
0 691 077
0 631 717
10
0 776 154
10
0 692 188
05
0 639 321
0 779 779
0 696 886
0 650 664
0 782 383
06
0 698 341
0 664 074
0 810 819
06
0 705 922
12
0 673 594
A 01 H
11
0 465 875
01
0 714 596
07
0 680 251
12
0 479 359
04
0 714 597
0 685 147
09
0 491 938
05
0 726 705
0 747 303
07
0 505 440
02
0 730 401
176 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 01 M
09
0 765 112
A 01 N
02
0 549 273
A 01 N
07
0 614 607
06
0 771 145
10
0 549 349
0 616 494
A 01 N
11
0 200 344
05
0 552 817
09
0 617 031
04
0 220 902
0 552 853
09
0 617 888
0 252 278
12
0 553 307
11
0 617 890
06
0 318 512
0 553 628
0 620 971
10
0 326 329
04
0 554 957
07
0 624 315
03
0 334 484
02
0 556 283
01
0 625 306
12
0 337 815
04
0 557 348
10
0 625 505
07
0 341 973
0 559 814
08
0 625 508
0 395 902
11
0 568 379
09
0 626 809
11
0 409 617
01
0 569 210
07
0 626 854
07
0 415 569
0 574 418
09
0 627 161
12
0 415 688
11
0 576 780
08
0 627 165
09
0 428 276
07
0 578 774
12
0 629 345
0 431 291
0 582 359
0 630 569
12
0 431 739
0 582 360
12
0 631 474
05
0 434 965
12
0 582 926
08
0 632 034
04
0 442 996
10
0 583 774
02
0 632 958
06
0 443 059
0 584 046
02
0 635 996
01
0 447 004
01
0 587 117
04
0 637 913
0 456 118
07
0 587 419
09
0 638 236
03
0 467 045
0 588 146
07
0 639 049
11
0 467 708
07
0 591 024
03
0 639 173
03
0 473 645
12
0 593 250
07
0 639 572
04
0 476 018
01
0 594 329
06
0 639 574
0 476 555
10
0 596 917
11
0 640 069
08
0 484 147
08
0 598 404
08
0 642 302
05
0 484 172
10
0 598 515
10
0 645 963
09
0 485 430
01
0 598 920
08
0 647 096
11
0 490 031
09
0 600 080
11
0 647 097
01
0 491 757
0 600 836
12
0 648 412
12
0 491 813
11
0 601 165
0 649 276
0 498 332
0 601 452
11
0 649 437
08
0 500 401
12
0 602 064
07
0 651 737
12
0 503 869
12
0 603 240
0 653 417
07
0 507 816
02
0 605 469
0 655 197
08
0 509 562
01
0 605 592
0 658 082
04
0 511 317
11
0 606 105
11
0 658 213
07
0 519 140
05
0 606 986
0 658 307
01
0 519 731
06
0 608 912
0 658 308
0 521 334
02
0 609 217
08
0 660 668
03
0 532 670
01
0 609 285
0 661 282
0 534 216
11
0 611 162
0 663 399
08
0 537 611
05
0 612 735
08
0 663 795
09
0 544 602
07
0 613 896
07
0 663 913
177 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 01 N
12
0 665 714
A 01 N
08
0 725 562
A 21 B
0 760 603
0 667 863
07
0 725 570
A 21 C
01
0 531 633
04
0 668 267
0 728 753
08
0 580 197
02
0 668 852
07
0 730 406
01
0 580 430
07
0 669 318
05
0 731 634
09
0 628 250
0 669 319
07
0 732 872
03
0 630 572
0 669 800
09
0 732 876
08
0 632 959
07
0 669 804
0 734 204
03
0 638 239
0 672 347
0 735 815
01
0 647 403
0 673 923
09
0 738 108
08
0 647 404
07
0 679 646
09
0 740 507
01
0 647 405
12
0 680 257
07
0 741 517
03
0 667 098
0 680 471
11
0 741 969
05
0 712 699
0 680 481
12
0 749 416
0 760 603
0 684 226
09
0 750 456
03
0 770 335
12
0 685 158
08
0 755 184
03
0 783 838
06
0 688 165
10
0 757 519
A 21 D
0 534 034
11
0 688 167
0 757 520
07
0 540 460
01
0 690 846
0 757 679
06
0 619 082
0 690 858
10
0 761 094
12
0 623 288
01
0 690 920
0 763 976
04
0 650 331
07
0 693 876
0 765 118
06
0 672 349
02
0 695 292
0 765 119
02
0 673 206
01
0 696 166
09
0 770 603
11
0 717 595
02
0 696 167
10
0 772 391
0 731 649
07
0 696 278
09
0 772 392
0 733 014
0 700 248
0 772 398
09
0 735 823
0 700 249
10
0 774 904
12
0 773 721
10
0 700 391
0 775 123
11
0 783 248
04
0 700 394
05
0 777 966
12
0 784 434
07
0 702 669
0 778 824
A 22 B
0 524 647
03
0 706 556
0 783 246
01
0 554 390
08
0 709 372
0 785 717
0 565 000
09
0 712 276
05
0 789 998
0 661 141
0 712 396
11
0 790 770
0 706 760
04
0 713 485
0 792 267
02
0 722 270
0 713 862
0 798 348
07
0 723 743
0 714 237
0 802 903
04
0 731 638
11
0 714 889
0 802 904
12
0 739 588
03
0 715 495
0 802 905
07
0 740 903
0 718 292
0 804 421
09
0 755 628
09
0 721 298
A 21 B
03
0 534 128
07
0 759 697
0 721 299
08
0 558 575
A 22 C
01
0 532 081
0 721 496
04
0 618 776
0 550 833
10
0 722 430
03
0 638 239
04
0 559 084
09
0 722 506
10
0 663 149
06
0 589 431
178 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 22 C
04
0 603 678
A 23 C
08
0 856 259
A 23 J
06
0 575 452
08
0 608 481
A 23 D
04
0 515 460
01
0 593 123
07
0 614 610
04
0 546 215
07
0 636 147
09
0 635 211
11
0 564 738
01
0 642 307
0 635 212
04
0 580 896
10
0 668 023
07
0 641 518
10
0 596 546
08
0 689 570
10
0 641 725
05
0 651 614
01
0 782 393
09
0 647 100
12
0 666 716
A 23 K
03
0 334 484
03
0 650 667
07
0 666 839
05
0 507 369
07
0 759 697
01
0 667 104
04
0 515 460
11
0 772 401
10
0 674 836
04
0 551 676
A 23 B
01
0 486 076
12
0 750 460
05
0 552 897
05
0 536 196
10
0 773 722
07
0 556 883
01
0 546 350
08
0 777 424
10
0 600 439
08
0 601 952
0 784 437
04
0 605 287
0 613 622
09
0 792 106
09
0 628 072
01
0 617 248
A 23 F
05
0 546 200
10
0 630 577
12
0 628 252
04
0 650 331
11
0 631 728
0 677 250
12
0 699 393
03
0 634 899
12
0 687 417
01
0 729 304
07
0 636 147
11
0 703 727
0 748 168
09
0 658 314
05
0 716 814
A 23 G
11
0 472 500
07
0 692 936
11
0 746 207
05
0 518 025
07
0 725 570
0 769 918
05
0 546 200
07
0 743 922
01
0 782 393
0 565 887
10
0 768 375
12
0 818 959
05
0 591 095
08
0 784 439
A 23 C
07
0 317 355
01
0 596 874
08
0 786 944
05
0 546 200
05
0 614 613
0 786 945
05
0 556 424
12
0 625 311
A 23 L
07
0 317 355
01
0 572 359
09
0 628 254
11
0 472 500
01
0 586 939
12
0 646 320
04
0 476 018
01
0 593 123
10
0 664 960
01
0 486 076
01
0 601 329
11
0 669 835
0 501 267
06
0 639 335
09
0 670 850
04
0 515 460
04
0 650 331
02
0 673 206
01
0 532 173
05
0 651 614
03
0 674 482
05
0 532 370
10
0 674 835
10
0 674 836
07
0 540 460
04
0 697 816
12
0 676 146
05
0 546 200
11
0 755 192
07
0 710 073
04
0 546 215
10
0 762 873
08
0 743 825
01
0 546 350
10
0 767 611
12
0 750 460
04
0 551 676
10
0 768 375
06
0 756 455
08
0 555 618
10
0 773 722
10
0 767 611
05
0 556 424
11
0 783 566
09
0 808 109
06
0 558 832
0 784 437
A 23 J
04
0 495 391
07
0 569 941
11
0 794 707
0 521 398
03
0 573 668
179 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 23 L
0 582 799
A 23 L
06
0 734 211
A 24 B
11
0 619 708
10
0 585 688
09
0 736 033
12
0 691 083
01
0 586 939
10
0 745 330
A 24 C
0 557 941
10
0 596 546
0 748 168
08
0 570 163
01
0 597 776
11
0 756 828
02
0 588 555
01
0 598 920
07
0 758 851
0 629 355
01
0 601 329
12
0 762 835
0 640 296
08
0 601 952
10
0 762 873
0 768 828
09
0 602 991
0 769 918
A 24 D
0 558 166
06
0 607 260
03
0 770 335
07
0 608 047
04
0 607 471
09
0 771 151
0 629 355
10
0 612 966
09
0 772 406
0 629 356
0 613 622
10
0 773 722
04
0 636 324
01
0 617 248
05
0 773 723
12
0 641 525
04
0 618 776
08
0 777 424
05
0 648 435
06
0 619 082
0 778 737
04
0 731 651
0 625 313
01
0 779 783
07
0 756 460
11
0 627 172
01
0 782 393
A 24 F
0 714 243
12
0 628 252
0 784 437
A 41 B
09
0 692 233
05
0 628 630
12
0 788 458
04
0 746 286
01
0 630 189
11
0 790 781
A 41 C
05
0 534 625
0 632 965
07
0 792 109
04
0 664 965
07
0 636 147
12
0 818 959
01
0 739 171
06
0 639 335
08
0 856 259
A 41 D
10
0 640 327
03
0 639 336
A 23 N
01
0 400 722
0 659 372
04
0 650 331
08
0 614 618
01
0 669 811
05
0 651 614
12
0 623 288
0 674 855
10
0 653 166
09
0 658 314
10
0 682 884
09
0 661 930
04
0 664 679
08
0 716 572
01
0 663 800
0 717 599
0 749 279
10
0 664 960
06
0 734 211
10
0 802 739
12
0 666 716
01
0 745 334
A 41 F
0 674 855
07
0 666 839
05
0 757 523
A 41 G
0 650 672
01
0 667 104
09
0 768 827
A 41 H
01
0 512 338
09
0 667 502
A 23 P
08
0 558 575
0 655 205
10
0 668 023
01
0 593 123
0 779 784
11
0 669 835
01
0 601 329
A 42 B
0 612 483
09
0 670 850
04
0 607 471
08
0 645 099
0 677 250
09
0 628 254
02
0 672 361
10
0 682 876
12
0 687 417
11
0 702 906
09
0 688 866
0 731 649
06
0 704 173
11
0 703 727
0 733 014
A 42 C
0 612 483
04
0 703 731
03
0 770 335
02
0 672 361
04
0 705 063
A 24 B
11
0 519 696
A 43 B
04
0 594 518
12
0 711 511
0 557 941
05
0 619 959
05
0 716 814
09
0 582 139
0 625 014
180 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 43 B
04
0 630 592
A 45 D
0 687 426
A 47 B
11
0 637 422
0 674 857
10
0 691 092
03
0 642 751
0 710 495
0 722 281
02
0 655 210
12
0 714 611
04
0 728 426
03
0 657 123
0 785 735
04
0 735 831
06
0 658 326
06
0 800 349
08
0 751 724
06
0 658 327
01
0 815 758
0 756 465
07
0 661 016
A 43 D
12
0 571 290
0 757 525
05
0 664 094
0 805 634
07
0 758 270
0 670 123
A 44 B
02
0 579 215
0 771 166
0 670 124
0 586 962
11
0 772 473
01
0 677 259
02
0 596 528
A 45 F
0 626 816
07
0 678 082
08
0 618 320
0 714 618
0 678 256
0 635 433
08
0 735 833
07
0 680 269
03
0 651 847
0 771 160
0 685 186
07
0 694 642
A 46 B
05
0 509 852
0 685 187
0 699 598
09
0 576 620
0 685 189
08
0 723 406
12
0 600 004
0 686 363
12
0 774 909
12
0 608 598
04
0 695 132
A 44 C
0 782 402
08
0 619 964
0 705 065
A 45 C
12
0 513 853
04
0 667 268
0 714 622
0 566 983
0 704 179
0 730 420
08
0 574 353
08
0 717 944
10
0 730 421
02
0 578 247
04
0 721 306
0 733 321
05
0 619 086
08
0 751 724
06
0 739 177
12
0 633 738
0 759 711
06
0 739 178
0 654 573
0 790 809
0 743 033
0 665 724
0 812 141
0 756 838
0 676 333
A 46 D
0 472 863
0 756 839
0 714 618
05
0 509 852
12
0 758 205
09
0 728 074
01
0 655 892
02
0 759 839
0 729 309
06
0 681 798
0 761 135
0 771 160
0 707 805
0 765 130
A 45 D
04
0 441 667
0 759 711
10
0 779 871
01
0 547 390
A 47 B
0 469 612
07
0 787 377
08
0 601 130
01
0 543 063
07
0 787 378
04
0 605 396
0 563 933
12
0 788 322
05
0 610 901
0 565 039
0 789 983
05
0 619 086
04
0 580 077
0 789 984
07
0 619 087
05
0 593 407
0 804 108
11
0 620 988
03
0 610 547
0 813 375
01
0 629 366
05
0 611 158
0 813 376
0 630 596
08
0 611 283
A 47 C
09
0 516 575
0 632 977
08
0 613 641
06
0 539 377
04
0 685 182
05
0 625 878
0 584 069
08
0 686 468
0 634 119
0 586 674
181 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 47 C
0 586 689
A 47 C
09
0 808 590
A 47 G
03
0 706 340
09
0 608 025
02
0 815 778
03
0 711 122
07
0 611 010
0 825 823
0 733 255
03
0 619 040
A 47 D
0 640 306
0 733 329
07
0 619 968
07
0 662 292
03
0 734 320
03
0 620 716
0 686 365
04
0 745 053
03
0 624 332
A 47 F
03
0 525 546
0 752 954
05
0 629 368
06
0 579 004
03
0 771 164
0 632 702
03
0 599 164
0 783 858
10
0 632 984
05
0 611 158
05
0 787 104
0 635 229
0 632 986
09
0 798 978
0 649 618
11
0 637 428
A 47 H
0 581 005
02
0 650 715
0 657 128
0 639 688
0 651 959
06
0 658 326
03
0 677 997
0 653 174
06
0 658 327
0 704 185
02
0 655 211
0 659 370
05
0 725 587
0 656 278
01
0 668 039
A 47 J
05
0 463 181
0 663 168
09
0 670 132
02
0 519 864
01
0 670 687
0 699 598
02
0 581 654
0 675 220
12
0 709 050
0 586 330
05
0 678 259
0 713 664
03
0 587 532
05
0 678 260
03
0 716 825
12
0 591 510
12
0 678 261
09
0 722 685
09
0 604 615
04
0 678 263
0 737 432
06
0 607 934
0 679 352
0 771 451
05
0 611 541
07
0 685 191
0 779 838
01
0 613 647
08
0 689 785
12
0 788 322
0 617 908
02
0 691 260
A 47 G
07
0 586 206
03
0 617 909
0 693 266
0 594 798
04
0 618 776
06
0 695 134
08
0 609 312
05
0 622 040
0 698 359
0 610 707
0 625 019
02
0 702 523
0 622 309
03
0 638 270
0 705 549
0 632 704
0 640 310
02
0 710 459
12
0 637 926
0 640 311
0 716 823
01
0 654 239
05
0 648 459
06
0 721 755
08
0 657 129
08
0 649 623
11
0 726 723
0 659 372
0 658 330
08
0 731 657
07
0 659 831
0 662 299
08
0 751 725
02
0 667 749
04
0 664 097
0 751 726
05
0 670 133
06
0 666 047
0 756 466
08
0 673 218
03
0 667 098
10
0 759 716
0 676 160
10
0 668 040
0 761 138
09
0 692 212
01
0 668 041
0 764 415
0 693 267
01
0 672 374
0 795 309
03
0 696 667
05
0 672 497
08
0 799 009
05
0 703 743
05
0 678 268
182 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 47 J
07
0 684 001
A 47 J
0 820 715
A 47 L
0 663 178
12
0 684 007
A 47 K
11
0 426 605
0 672 375
0 684 778
08
0 574 372
03
0 674 871
01
0 686 368
0 589 343
06
0 676 168
10
0 695 135
0 619 090
03
0 676 169
10
0 697 185
0 622 043
0 682 908
0 698 365
06
0 622 998
12
0 684 007
10
0 701 794
0 635 233
05
0 690 690
12
0 702 922
08
0 635 235
0 692 581
07
0 704 187
0 637 429
09
0 696 174
03
0 706 341
05
0 644 130
07
0 702 925
04
0 710 462
01
0 647 423
0 702 926
01
0 715 826
0 648 461
12
0 723 760
0 719 515
12
0 668 152
04
0 725 592
03
0 720 829
05
0 676 165
10
0 727 175
04
0 721 758
08
0 676 166
09
0 729 314
0 723 755
0 677 268
10
0 731 660
04
0 723 756
06
0 682 491
04
0 731 662
06
0 727 169
06
0 683 637
07
0 732 872
0 729 312
0 687 437
0 736 316
0 730 838
12
0 697 832
0 755 214
12
0 734 673
11
0 700 263
0 755 216
09
0 735 836
0 712 597
0 755 217
0 739 180
05
0 714 254
0 757 537
0 744 356
05
0 741 537
0 757 637
0 749 283
0 754 426
0 758 208
0 749 396
06
0 755 211
0 758 209
08
0 752 824
07
0 758 270
0 769 085
0 756 842
0 767 619
0 788 328
0 757 530
0 771 166
10
0 802 762
0 757 531
05
0 774 226
12
0 825 824
0 757 532
0 783 290
A 61 B
05
0 413 988
04
0 757 901
07
0 808 122
0 420 085
0 758 861
A 47 L
01
0 544 992
10
0 450 786
11
0 762 844
05
0 555 655
05
0 456 333
0 771 165
0 556 539
01
0 457 477
04
0 773 734
08
0 609 312
05
0 481 760
10
0 776 624
05
0 611 843
03
0 486 589
09
0 777 433
0 621 759
05
0 495 287
12
0 777 434
03
0 630 202
05
0 506 420
0 785 742
0 630 604
07
0 516 797
0 788 326
0 632 990
08
0 523 228
09
0 797 946
0 635 304
10
0 528 015
09
0 798 978
0 651 966
07
0 530 177
0 802 754
06
0 663 176
04
0 532 152
0 814 693
06
0 663 177
07
0 536 850
183 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 B
03
0 541 930
A 61 B
10
0 635 240
A 61 B
04
0 705 077
12
0 544 805
0 636 012
06
0 710 083
09
0 546 767
09
0 636 878
10
0 714 266
04
0 553 042
07
0 637 223
06
0 722 695
07
0 553 187
04
0 637 943
10
0 723 478
04
0 558 993
03
0 637 944
06
0 725 600
07
0 559 203
12
0 640 315
12
0 725 710
01
0 563 549
03
0 641 176
07
0 726 061
07
0 564 046
12
0 642 328
0 726 732
07
0 565 694
12
0 646 349
0 727 188
07
0 567 424
01
0 647 432
09
0 732 959
12
0 571 113
09
0 649 634
0 734 229
11
0 571 827
06
0 651 973
03
0 736 771
08
0 573 273
09
0 653 222
0 738 165
08
0 574 183
03
0 656 192
09
0 746 258
10
0 575 521
08
0 656 193
08
0 752 829
0 582 899
09
0 656 759
0 758 211
04
0 586 555
07
0 657 138
0 759 726
02
0 586 580
09
0 660 599
0 772 767
12
0 590 887
10
0 660 687
0 772 768
06
0 595 782
01
0 664 684
03
0 776 179
0 595 823
04
0 664 687
09
0 776 225
0 596 436
0 667 117
0 779 795
08
0 599 640
0 669 100
0 789 532
06
0 602 188
03
0 670 698
0 797 407
06
0 603 089
05
0 671 895
10
0 809 473
12
0 604 399
08
0 672 389
09
0 821 571
0 604 761
05
0 673 530
A 61 C
0 501 118
11
0 605 351
03
0 673 621
10
0 528 015
12
0 611 561
0 676 175
03
0 541 500
12
0 612 507
01
0 677 259
11
0 565 174
0 615 724
07
0 678 001
12
0 565 175
0 616 231
06
0 678 276
04
0 565 598
0 616 792
04
0 679 247
07
0 570 081
0 617 926
01
0 681 448
09
0 576 620
03
0 620 720
08
0 681 453
01
0 580 945
0 622 056
06
0 681 458
0 582 899
05
0 623 012
09
0 681 460
06
0 591 958
10
0 625 887
0 682 917
12
0 608 598
06
0 629 125
01
0 684 793
05
0 613 352
07
0 629 380
06
0 686 016
07
0 622 052
0 630 615
09
0 691 823
0 622 053
0 630 617
09
0 692 949
0 622 056
05
0 633 000
03
0 694 165
03
0 623 429
03
0 633 748
08
0 695 145
0 641 181
0 634 187
0 699 055
0 645 123
184 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 C
0 654 980
A 61 F
0 538 673
A 61 F
08
0 617 938
04
0 657 146
03
0 538 917
0 617 939
0 661 025
01
0 540 290
03
0 621 015
0 663 192
04
0 548 714
07
0 622 052
08
0 668 751
06
0 549 988
0 622 056
0 680 289
12
0 552 340
0 623 324
09
0 683 647
0 553 167
03
0 623 325
08
0 684 800
0 554 565
04
0 624 083
07
0 702 533
06
0 561 983
09
0 625 602
03
0 725 602
07
0 565 640
0 627 201
07
0 726 741
07
0 565 694
06
0 627 202
04
0 742 700
07
0 567 424
0 627 205
0 761 179
01
0 567 792
01
0 630 624
0 766 535
02
0 568 537
04
0 631 768
12
0 768 846
09
0 571 419
05
0 633 008
10
0 776 183
08
0 573 273
03
0 633 754
0 784 455
12
0 573 694
09
0 633 760
0 790 809
04
0 575 090
09
0 633 761
0 793 455
05
0 577 891
0 635 247
0 793 456
12
0 578 739
05
0 635 249
0 796 062
03
0 579 528
07
0 637 950
0 798 991
12
0 587 461
09
0 637 951
0 801 544
11
0 588 334
04
0 639 363
0 814 724
04
0 589 859
01
0 639 964
0 868 889
0 592 897
06
0 639 988
A 61 D
12
0 544 805
0 593 082
10
0 640 327
A 61 F
08
0 419 564
06
0 595 782
10
0 640 332
04
0 441 667
0 595 823
12
0 641 185
05
0 473 503
07
0 596 532
12
0 641 553
07
0 479 557
04
0 597 446
01
0 642 325
08
0 485 311
01
0 598 413
12
0 642 328
03
0 486 589
11
0 599 445
12
0 642 329
01
0 492 126
03
0 605 986
09
0 644 747
07
0 493 728
05
0 606 245
12
0 647 128
04
0 494 112
05
0 607 985
09
0 648 100
04
0 495 516
0 609 738
0 649 295
11
0 502 792
07
0 610 146
06
0 650 350
10
0 508 473
12
0 611 561
09
0 650 709
11
0 526 566
12
0 613 668
06
0 650 710
11
0 529 681
12
0 614 650
06
0 651 629
07
0 530 177
0 615 430
12
0 651 630
12
0 530 982
01
0 615 735
09
0 651 983
11
0 532 034
06
0 615 737
09
0 651 986
04
0 532 035
04
0 615 738
01
0 652 175
04
0 532 628
08
0 617 601
10
0 652 736
11
0 533 679
05
0 617 932
06
0 656 772
185 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 F
0 657 148
A 61 F
09
0 701 422
A 61 F
06
0 757 549
02
0 657 153
11
0 701 426
12
0 757 550
06
0 659 117
07
0 702 544
08
0 758 219
04
0 659 389
03
0 702 594
07
0 759 733
05
0 662 307
02
0 703 762
09
0 759 734
0 663 197
09
0 705 086
0 760 640
04
0 664 995
01
0 705 087
0 760 641
05
0 666 350
02
0 706 364
09
0 762 856
05
0 667 128
02
0 707 466
01
0 762 859
05
0 667 129
04
0 708 629
0 765 144
09
0 668 067
10
0 708 851
05
0 766 544
06
0 669 114
01
0 710 097
11
0 767 637
01
0 669 811
12
0 710 098
08
0 767 639
12
0 670 153
09
0 710 099
12
0 768 846
09
0 673 235
05
0 714 271
0 776 184
08
0 674 499
12
0 715 512
10
0 778 758
02
0 674 500
12
0 720 463
0 783 403
11
0 674 895
01
0 722 304
12
0 784 806
04
0 675 702
12
0 722 305
0 800 800
05
0 675 703
06
0 722 695
10
0 809 473
09
0 679 375
12
0 723 430
A 61 G
08
0 445 281
01
0 680 297
07
0 723 431
04
0 519 538
04
0 680 299
04
0 724 421
06
0 547 901
09
0 680 300
01
0 726 745
07
0 557 440
01
0 681 621
0 727 196
08
0 563 892
12
0 681 819
12
0 727 974
0 622 065
09
0 681 821
07
0 729 323
06
0 622 998
12
0 682 621
06
0 729 336
0 625 347
09
0 683 654
0 731 675
0 630 637
01
0 684 793
11
0 732 910
04
0 642 324
09
0 685 218
0 734 229
02
0 650 715
09
0 686 022
06
0 734 240
0 668 753
08
0 687 166
0 734 698
01
0 677 259
07
0 687 170
08
0 737 055
11
0 680 308
0 690 704
05
0 737 056
09
0 699 067
07
0 691 833
09
0 743 841
01
0 714 648
09
0 692 233
0 746 276
0 715 841
06
0 692 954
04
0 746 286
06
0 721 755
0 693 275
07
0 748 194
05
0 758 878
03
0 693 913
01
0 748 199
05
0 773 772
04
0 695 158
09
0 749 296
06
0 782 430
11
0 696 909
12
0 750 484
0 795 309
06
0 699 062
06
0 751 752
08
0 799 009
07
0 699 065
07
0 751 756
A 61 H
11
0 363 380
0 699 091
05
0 752 839
05
0 542 383
12
0 700 278
01
0 757 548
07
0 558 731
186 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 H
09
0 603 186
A 61 K
08
0 274 826
A 61 K
08
0 422 215
0 607 816
10
0 282 698
08
0 423 326
0 650 716
01
0 289 342
0 423 747
0 655 901
02
0 304 971
01
0 423 818
11
0 674 895
0 307 592
09
0 426 785
09
0 685 218
06
0 309 569
03
0 427 247
12
0 689 823
07
0 317 355
01
0 427 741
0 783 290
08
0 318 296
01
0 428 758
A 61 J
0 532 835
12
0 321 464
04
0 429 480
01
0 546 158
04
0 326 120
01
0 429 570
10
0 556 098
04
0 327 766
01
0 430 551
09
0 569 835
03
0 334 484
03
0 432 984
01
0 582 459
10
0 337 359
03
0 433 827
12
0 603 388
07
0 341 973
08
0 434 394
01
0 605 889
0 345 598
08
0 435 081
07
0 617 681
04
0 348 290
04
0 438 332
03
0 625 917
11
0 351 789
05
0 438 519
12
0 629 392
12
0 358 154
05
0 439 095
05
0 633 013
08
0 360 292
04
0 439 508
0 637 817
06
0 361 284
03
0 439 797
03
0 654 988
05
0 364 344
12
0 440 333
04
0 669 123
04
0 366 304
0 442 843
04
0 671 899
01
0 368 000
07
0 444 157
06
0 680 312
01
0 368 819
0 445 796
11
0 689 867
06
0 370 171
09
0 446 921
07
0 692 955
07
0 370 205
08
0 448 091
11
0 697 887
04
0 379 367
12
0 448 126
05
0 710 101
05
0 383 799
05
0 448 180
02
0 714 407
02
0 383 837
06
0 448 704
08
0 717 611
11
0 386 668
02
0 452 850
11
0 720 469
01
0 388 306
08
0 453 127
0 738 136
01
0 390 112
06
0 454 026
06
0 748 200
03
0 390 799
0 454 058
07
0 760 644
02
0 392 384
06
0 454 511
08
0 762 865
09
0 395 219
09
0 454 813
07
0 764 034
08
0 395 706
0 456 152
06
0 768 859
01
0 398 230
02
0 458 064
10
0 769 932
09
0 398 753
03
0 458 536
11
0 774 948
08
0 405 425
04
0 458 624
0 799 013
0 411 733
08
0 459 630
0 808 148
02
0 413 622
08
0 460 058
A 61 K
06
0 231 070
09
0 413 706
09
0 461 039
01
0 239 859
07
0 415 999
10
0 462 009
04
0 254 593
02
0 417 584
05
0 463 053
04
0 256 092
04
0 421 367
05
0 464 009
03
0 265 116
12
0 422 186
0 464 533
187 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
05
0 465 368
A 61 K
02
0 492 707
A 61 K
04
0 512 042
04
0 465 529
09
0 493 575
09
0 512 050
05
0 466 300
0 493 677
01
0 512 661
04
0 466 838
05
0 495 287
03
0 512 829
10
0 467 185
0 496 222
09
0 513 200
10
0 467 248
12
0 497 125
12
0 514 144
11
0 467 536
03
0 497 150
09
0 514 187
08
0 467 991
04
0 497 240
10
0 514 199
09
0 468 401
05
0 497 303
05
0 514 415
01
0 468 436
08
0 497 356
03
0 514 791
02
0 469 520
07
0 497 524
03
0 515 228
07
0 470 586
08
0 497 525
04
0 515 460
01
0 471 612
0 498 899
0 515 934
03
0 473 645
08
0 499 501
0 516 257
12
0 473 721
0 499 834
06
0 517 787
04
0 474 243
01
0 500 594
07
0 517 859
05
0 474 506
06
0 500 699
09
0 518 558
11
0 474 517
06
0 500 745
08
0 518 731
12
0 474 561
02
0 500 791
05
0 519 547
01
0 474 785
0 501 267
01
0 519 731
12
0 475 290
12
0 501 821
09
0 520 032
12
0 475 291
01
0 502 100
02
0 520 200
02
0 475 456
0 502 314
09
0 520 406
10
0 476 016
03
0 502 927
09
0 521 842
01
0 477 107
03
0 503 002
08
0 521 963
09
0 478 732
04
0 503 162
03
0 524 579
08
0 479 948
01
0 503 582
03
0 525 119
06
0 481 214
05
0 504 064
04
0 525 236
0 482 530
07
0 504 291
02
0 526 348
01
0 482 580
07
0 504 350
01
0 526 402
02
0 483 667
01
0 504 363
09
0 526 544
0 485 045
06
0 506 197
11
0 526 566
09
0 485 392
12
0 506 545
04
0 526 642
09
0 485 430
03
0 506 845
09
0 526 658
11
0 486 562
07
0 506 945
02
0 526 695
11
0 486 622
03
0 507 692
09
0 527 232
10
0 487 097
04
0 507 852
12
0 527 785
03
0 487 632
01
0 508 334
12
0 527 851
11
0 488 061
03
0 508 699
01
0 527 917
09
0 489 308
07
0 508 796
04
0 528 527
0 489 327
07
0 509 019
12
0 528 787
07
0 489 379
03
0 509 026
01
0 528 859
01
0 489 779
01
0 509 402
07
0 528 931
11
0 489 869
01
0 510 912
06
0 529 264
02
0 490 380
09
0 510 996
0 529 300
03
0 491 664
12
0 511 782
02
0 529 410
188 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
09
0 530 265
A 61 K
09
0 542 689
A 61 K
09
0 554 356
01
0 530 446
01
0 542 795
03
0 554 389
0 530 531
09
0 542 807
01
0 554 414
09
0 530 861
05
0 542 860
03
0 554 418
08
0 530 937
03
0 542 949
11
0 554 446
08
0 531 413
03
0 542 979
07
0 554 794
01
0 531 638
11
0 543 015
09
0 555 036
01
0 532 173
01
0 543 178
08
0 555 087
05
0 532 370
02
0 543 476
08
0 555 618
03
0 532 546
03
0 544 488
09
0 556 096
12
0 532 752
03
0 544 773
03
0 556 178
01
0 533 865
12
0 544 779
08
0 556 207
09
0 533 898
04
0 544 874
05
0 556 424
03
0 535 148
12
0 545 991
06
0 557 075
0 535 178
05
0 546 076
04
0 557 348
01
0 535 967
07
0 546 124
07
0 557 385
02
0 536 036
04
0 547 446
08
0 557 427
01
0 536 208
0 548 088
05
0 557 825
04
0 536 269
10
0 548 123
01
0 559 752
04
0 536 275
04
0 548 344
06
0 560 231
01
0 537 003
02
0 548 680
11
0 560 613
04
0 537 191
04
0 549 366
12
0 560 969
11
0 537 201
04
0 549 796
0 561 183
07
0 537 949
09
0 549 880
05
0 561 695
02
0 538 248
03
0 550 108
02
0 561 939
05
0 538 373
04
0 550 532
06
0 562 132
01
0 538 754
07
0 551 329
06
0 562 508
03
0 538 810
0 551 460
07
0 563 042
03
0 539 117
11
0 551 501
08
0 563 093
01
0 539 204
07
0 551 844
03
0 563 329
08
0 539 215
0 551 927
11
0 564 358
12
0 539 281
11
0 552 060
11
0 564 477
09
0 539 421
01
0 552 142
09
0 564 924
01
0 539 442
07
0 552 205
07
0 565 007
10
0 539 515
03
0 552 240
07
0 565 185
12
0 539 522
0 552 448
01
0 565 377
07
0 540 460
04
0 552 504
01
0 565 396
09
0 540 747
11
0 552 712
08
0 566 018
01
0 540 854
05
0 552 817
03
0 566 405
01
0 540 859
08
0 552 879
11
0 566 438
03
0 540 945
04
0 552 880
04
0 566 542
03
0 541 168
05
0 552 897
08
0 566 709
09
0 541 556
0 553 174
12
0 567 234
12
0 541 629
12
0 553 244
10
0 567 311
07
0 542 314
12
0 553 294
0 567 448
08
0 542 411
09
0 553 456
0 567 472
189 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
0 567 966
A 61 K
0 581 057
A 61 K
04
0 592 127
07
0 567 982
05
0 581 106
0 592 453
02
0 568 537
0 581 193
0 592 478
04
0 568 898
04
0 581 552
12
0 592 594
08
0 569 338
12
0 582 164
03
0 593 348
0 569 802
01
0 582 459
09
0 593 511
09
0 570 380
12
0 582 502
10
0 593 513
12
0 570 574
07
0 582 788
0 593 633
11
0 571 253
05
0 582 908
04
0 593 868
11
0 571 264
11
0 583 271
07
0 594 000
12
0 571 474
12
0 583 358
12
0 594 235
07
0 571 538
03
0 583 702
0 594 540
0 571 870
06
0 583 925
07
0 594 581
08
0 572 190
01
0 584 062
09
0 594 610
0 572 852
0 584 594
01
0 594 636
0 573 024
01
0 584 694
05
0 594 760
04
0 573 221
04
0 585 027
04
0 594 857
07
0 573 341
0 585 570
0 594 926
08
0 573 360
10
0 585 688
0 594 943
04
0 573 510
11
0 585 705
0 594 999
09
0 573 527
10
0 585 804
0 595 110
10
0 573 601
02
0 585 943
11
0 595 458
05
0 573 614
0 586 344
05
0 596 032
03
0 573 668
10
0 586 438
0 596 304
10
0 573 777
11
0 587 048
0 596 891
08
0 574 271
11
0 587 121
10
0 596 917
09
0 574 758
06
0 587 431
10
0 597 503
08
0 575 430
11
0 587 473
01
0 597 776
12
0 575 479
03
0 587 476
12
0 597 838
12
0 575 553
04
0 587 499
01
0 598 309
01
0 575 844
06
0 587 555
09
0 598 719
12
0 576 506
01
0 587 855
03
0 598 753
0 576 740
11
0 588 500
01
0 598 920
08
0 577 052
03
0 589 741
0 599 064
09
0 577 602
0 589 903
04
0 599 376
09
0 577 646
0 589 908
0 599 433
09
0 577 649
02
0 590 070
01
0 599 444
10
0 577 847
07
0 590 150
05
0 599 881
07
0 578 728
01
0 590 321
07
0 600 675
07
0 578 774
12
0 591 046
03
0 600 744
01
0 579 159
06
0 591 058
07
0 601 191
09
0 579 169
04
0 591 059
11
0 602 144
11
0 579 729
09
0 591 280
08
0 603 001
11
0 579 826
04
0 591 389
01
0 603 019
0 580 008
05
0 591 452
06
0 603 229
09
0 580 502
05
0 591 492
01
0 603 301
190 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
01
0 603 383
A 61 K
0 613 685
A 61 K
10
0 625 044
0 603 671
12
0 613 942
0 625 069
09
0 603 769
03
0 614 464
05
0 625 162
03
0 604 143
10
0 614 660
0 625 163
09
0 604 418
05
0 614 893
0 625 313
10
0 604 454
03
0 616 523
09
0 625 516
01
0 604 570
10
0 616 524
12
0 625 517
03
0 605 203
0 616 801
11
0 625 901
10
0 605 484
06
0 616 805
08
0 625 903
07
0 605 646
07
0 616 807
01
0 625 977
10
0 605 701
12
0 616 841
04
0 625 987
07
0 606 012
09
0 617 031
09
0 626 383
09
0 606 217
03
0 617 614
07
0 626 854
01
0 606 318
09
0 617 620
07
0 626 857
05
0 606 376
10
0 618 193
01
0 626 859
11
0 606 380
06
0 618 204
04
0 626 945
05
0 606 382
12
0 618 209
07
0 626 951
08
0 606 391
01
0 618 215
09
0 627 002
04
0 607 245
05
0 618 800
09
0 627 161
09
0 607 394
12
0 618 889
10
0 627 406
0 607 774
04
0 618 906
11
0 627 908
0 607 775
08
0 619 316
04
0 627 913
0 607 776
03
0 619 734
05
0 628 032
0 607 777
11
0 619 802
03
0 628 040
05
0 608 111
11
0 619 808
12
0 628 052
10
0 608 207
07
0 619 841
11
0 628 304
07
0 608 322
07
0 620 743
04
0 628 306
05
0 608 336
0 620 827
12
0 628 308
08
0 608 850
12
0 621 038
02
0 628 550
12
0 609 058
07
0 622 356
05
0 628 630
02
0 609 217
12
0 622 990
06
0 629 210
07
0 609 310
04
0 623 021
0 629 211
01
0 609 336
12
0 623 112
0 629 221
0 609 796
05
0 623 118
07
0 629 397
06
0 609 961
04
0 623 140
0 629 403
12
0 610 368
01
0 623 606
04
0 629 617
12
0 610 447
07
0 623 607
0 629 636
09
0 610 743
02
0 623 614
02
0 630 228
11
0 610 744
09
0 623 620
0 630 248
0 611 303
03
0 624 097
12
0 630 253
07
0 611 306
11
0 624 159
09
0 630 368
01
0 612 336
03
0 624 163
04
0 630 405
08
0 612 524
02
0 624 164
01
0 630 648
0 612 741
07
0 624 569
12
0 631 474
08
0 613 379
08
0 624 584
06
0 631 786
01
0 613 458
0 624 595
02
0 632 008
191 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
07
0 632 717
A 61 K
0 642 788
A 61 K
04
0 652 003
11
0 632 720
09
0 642 791
01
0 652 010
07
0 632 805
08
0 643 582
01
0 652 208
05
0 633 247
05
0 643 690
04
0 652 209
04
0 633 266
07
0 643 767
10
0 652 746
01
0 633 766
0 643 769
01
0 652 763
03
0 633 879
12
0 643 969
01
0 652 773
11
0 634 162
07
0 644 187
08
0 652 885
11
0 634 164
09
0 644 197
03
0 652 903
10
0 634 396
0 644 776
12
0 652 962
08
0 634 414
02
0 644 777
02
0 652 967
07
0 635 002
09
0 644 897
04
0 652 988
06
0 635 003
10
0 645 134
03
0 653 202
09
0 635 495
07
0 645 137
0 653 415
04
0 635 496
12
0 645 140
07
0 653 426
05
0 635 497
08
0 646 009
08
0 653 938
03
0 636 125
07
0 646 119
07
0 654 041
09
0 636 173
05
0 646 125
10
0 654 042
10
0 636 370
07
0 646 127
02
0 654 467
12
0 636 372
0 646 369
07
0 654 471
04
0 637 253
0 646 374
0 654 994
04
0 637 318
01
0 646 576
01
0 655 060
01
0 637 449
0 646 595
07
0 655 070
07
0 638 104
11
0 647 649
10
0 655 234
0 638 315
12
0 647 655
10
0 655 236
08
0 639 071
0 648 103
0 655 462
11
0 639 202
01
0 648 104
0 655 916
0 639 367
10
0 648 107
01
0 655 926
06
0 639 371
11
0 648 203
08
0 656 015
12
0 639 373
07
0 648 224
07
0 656 029
01
0 639 970
12
0 648 485
04
0 656 349
0 640 344
11
0 648 494
04
0 656 351
12
0 640 592
0 648 500
0 656 353
03
0 640 599
01
0 648 744
10
0 656 881
04
0 640 612
08
0 649 407
01
0 656 888
0 641 200
10
0 649 418
0 656 889
08
0 641 342
10
0 649 659
11
0 656 950
11
0 641 561
01
0 650 363
12
0 657 161
11
0 641 766
08
0 650 474
06
0 657 422
12
0 641 767
09
0 650 496
0 657 426
05
0 641 770
10
0 650 729
0 658 082
01
0 641 791
02
0 650 958
03
0 658 098
0 642 349
10
0 651 740
01
0 658 101
07
0 642 355
05
0 651 806
06
0 658 117
08
0 642 518
10
0 651 990
11
0 658 213
08
0 642 530
12
0 651 991
09
0 658 557
192 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
03
0 659 081
A 61 K
12
0 666 076
A 61 K
04
0 674 524
0 659 276
02
0 666 250
07
0 674 616
07
0 659 417
05
0 666 730
09
0 674 618
04
0 659 747
12
0 666 743
08
0 674 622
04
0 659 761
04
0 666 749
0 674 638
04
0 659 762
12
0 666 754
08
0 674 653
05
0 659 763
06
0 666 842
09
0 674 716
10
0 660 687
06
0 666 847
11
0 674 900
03
0 660 717
05
0 666 861
11
0 674 901
07
0 660 724
09
0 666 920
12
0 675 105
01
0 660 821
0 667 151
08
0 675 711
01
0 660 832
04
0 667 771
06
0 675 719
09
0 661 046
04
0 667 852
02
0 675 721
01
0 661 047
02
0 667 856
07
0 675 736
09
0 661 930
08
0 667 860
02
0 675 900
10
0 661 968
03
0 667 866
10
0 676 198
01
0 661 987
08
0 668 274
09
0 676 199
11
0 661 998
0 668 329
07
0 677 042
12
0 661 999
07
0 668 755
0 677 044
03
0 662 004
02
0 668 775
04
0 677 054
04
0 662 005
0 668 869
0 677 286
03
0 662 129
05
0 668 872
01
0 677 288
03
0 662 471
0 668 874
04
0 678 017
10
0 662 813
0 669 826
04
0 678 025
10
0 662 948
11
0 669 835
10
0 678 090
01
0 662 950
01
0 669 909
05
0 678 292
05
0 662 971
12
0 669 934
03
0 679 094
03
0 662 987
09
0 670 310
06
0 679 161
07
0 663 202
04
0 670 342
01
0 679 393
04
0 663 212
12
0 670 714
01
0 679 394
03
0 663 815
11
0 670 717
04
0 679 628
05
0 663 820
07
0 671 004
05
0 679 630
08
0 663 825
06
0 671 164
05
0 679 631
09
0 663 828
06
0 671 388
09
0 680 321
03
0 663 902
01
0 671 901
0 680 468
11
0 663 916
02
0 671 933
04
0 680 488
0 664 116
12
0 671 942
09
0 680 749
09
0 664 133
07
0 672 037
10
0 680 967
07
0 664 287
0 672 411
12
0 681 473
04
0 664 297
05
0 673 238
07
0 681 571
05
0 664 697
01
0 673 370
01
0 681 840
0 664 704
0 673 646
01
0 682 529
08
0 664 708
0 674 505
01
0 682 936
04
0 665 745
06
0 674 508
12
0 682 937
07
0 665 755
08
0 674 510
04
0 683 156
07
0 665 846
03
0 674 512
0 683 166
193 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
0 683 662
A 61 K
09
0 691 966
A 61 K
09
0 700 285
12
0 683 762
09
0 691 967
03
0 700 293
10
0 684 222
0 691 970
0 700 294
0 684 811
05
0 691 992
06
0 700 380
01
0 684 812
05
0 692 958
0 700 392
0 684 839
03
0 692 962
07
0 700 897
06
0 684 942
06
0 693 054
06
0 700 913
08
0 684 997
06
0 693 073
01
0 701 443
09
0 685 474
09
0 693 077
08
0 701 450
09
0 686 044
0 693 080
08
0 701 451
12
0 686 142
10
0 693 457
12
0 701 546
08
0 686 143
02
0 693 475
0 701 559
0 686 150
12
0 693 919
0 701 565
07
0 686 155
01
0 693 920
03
0 701 600
0 686 392
0 693 930
01
0 701 612
05
0 686 393
08
0 694 540
03
0 702 555
0 686 627
04
0 695 161
07
0 702 669
08
0 686 641
0 695 176
02
0 702 673
0 687 253
02
0 695 177
04
0 703 731
0 687 258
11
0 695 189
0 703 919
11
0 687 266
10
0 695 293
10
0 703 923
05
0 687 268
10
0 695 755
08
0 703 926
10
0 687 271
11
0 696 270
0 705 244
01
0 688 207
08
0 696 275
05
0 705 254
05
0 688 222
0 696 291
03
0 705 257
11
0 688 312
0 696 312
02
0 705 259
04
0 688 313
10
0 696 577
03
0 705 606
02
0 688 429
12
0 696 585
12
0 706 421
09
0 688 866
0 696 607
04
0 706 512
11
0 689 416
02
0 697 019
11
0 706 514
0 689 418
04
0 697 397
10
0 706 517
10
0 689 424
07
0 697 411
03
0 706 556
0 689 458
11
0 697 887
09
0 706 574
0 689 549
07
0 698 014
03
0 707 473
12
0 689 599
09
0 698 091
05
0 707 494
12
0 689 833
06
0 698 595
05
0 707 570
11
0 689 867
11
0 698 601
12
0 708 101
08
0 690 127
05
0 698 665
12
0 708 105
03
0 690 307
12
0 699 191
0 708 640
05
0 690 721
04
0 699 204
04
0 708 755
12
0 690 842
11
0 699 440
10
0 708 771
09
0 690 845
08
0 699 472
05
0 709 371
08
0 690 872
0 699 660
0 709 384
07
0 690 991
0 699 663
0 709 411
05
0 691 885
0 700 249
05
0 710 101
07
0 691 959
11
0 700 283
0 710 104
194 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
12
0 710 108
A 61 K
10
0 716 093
A 61 K
09
0 729 749
0 710 113
11
0 716 595
05
0 730 577
11
0 710 118
0 716 599
07
0 730 589
10
0 710 226
0 716 605
0 731 695
10
0 710 227
09
0 716 649
09
0 732 328
01
0 710 228
02
0 716 680
11
0 732 935
09
0 710 230
0 717 048
09
0 733 047
05
0 710 242
0 717 614
04
0 733 366
12
0 710 646
07
0 717 732
04
0 734 373
0 710 657
07
0 717 746
07
0 734 729
0 711 142
07
0 718 286
11
0 735 047
0 711 170
04
0 718 295
07
0 736 023
10
0 711 271
11
0 719 130
07
0 736 025
0 711 275
12
0 719 146
09
0 736 033
09
0 711 280
02
0 719 148
05
0 737 062
11
0 711 291
02
0 719 252
08
0 737 186
0 711 415
01
0 719 278
09
0 737 691
08
0 711 565
09
0 719 559
05
0 738 270
01
0 711 779
11
0 719 764
10
0 738 327
09
0 712 309
0 720 473
03
0 739 214
10
0 712 311
04
0 720 597
11
0 739 344
10
0 712 406
10
0 720 598
09
0 740 507
10
0 712 408
12
0 720 617
05
0 740 652
11
0 712 838
11
0 720 624
07
0 740 668
07
0 712 854
0 721 321
0 741 686
11
0 713 386
06
0 721 346
0 741 687
03
0 713 387
02
0 721 447
05
0 741 708
02
0 713 490
04
0 721 939
10
0 741 743
0 713 882
0 721 950
0 741 774
11
0 714 276
04
0 722 340
09
0 742 795
12
0 714 300
07
0 722 434
07
0 743 922
03
0 714 306
09
0 722 722
12
0 743 953
05
0 714 387
0 723 432
07
0 744 402
06
0 714 389
03
0 723 772
11
0 744 940
11
0 714 392
0 724 426
05
0 745 072
09
0 714 393
12
0 724 433
05
0 745 083
02
0 714 407
10
0 724 566
06
0 745 124
0 714 415
11
0 724 581
0 746 302
02
0 714 661
09
0 724 637
06
0 746 317
10
0 714 893
07
0 725 570
09
0 746 544
02
0 714 908
0 725 644
07
0 747 047
01
0 715 613
07
0 725 775
0 748 205
12
0 715 618
05
0 726 254
10
0 748 214
10
0 715 620
12
0 726 892
07
0 748 312
09
0 715 623
0 727 435
04
0 748 624
04
0 715 624
0 727 436
12
0 748 625
195 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 K
0 749 304
A 61 K
04
0 764 437
A 61 K
10
0 790 053
07
0 749 428
0 765 158
12
0 792 144
09
0 749 481
12
0 766 555
0 792 145
12
0 749 747
08
0 766 687
05
0 792 632
0 750 606
10
0 766 692
12
0 793 957
12
0 750 635
08
0 766 694
0 794 767
12
0 750 637
07
0 766 695
07
0 794 949
11
0 751 129
09
0 766 696
04
0 796 861
0 751 221
11
0 766 959
09
0 797 979
06
0 751 785
12
0 767 702
0 799 013
08
0 751 947
12
0 767 778
09
0 799 028
11
0 752 842
08
0 767 783
11
0 800 386
01
0 752 886
09
0 767 786
04
0 801 655
10
0 752 982
08
0 767 787
0 801 942
08
0 752 990
06
0 768 080
0 802 924
08
0 752 997
0 768 316
10
0 804 147
0 752 999
11
0 768 865
10
0 804 173
04
0 753 295
0 768 882
0 804 175
0 753 306
10
0 769 938
0 804 608
03
0 753 512
09
0 770 070
10
0 804 922
09
0 754 458
07
0 770 374
12
0 808 156
03
0 754 681
02
0 770 381
11
0 815 835
08
0 754 701
0 770 388
10
0 817 626
10
0 755 380
12
0 770 391
11
0 818 192
01
0 755 669
10
0 771 187
12
0 819 423
04
0 755 917
06
0 773 936
12
0 824 097
11
0 755 925
11
0 774 250
11
0 840 613
11
0 756 828
10
0 774 959
0 854 726
04
0 756 862
10
0 775 129
0 856 312
0 757 669
0 776 197
A 61 L
03
0 265 116
03
0 758 225
02
0 776 323
01
0 289 342
08
0 758 315
11
0 776 328
10
0 338 393
0 758 316
10
0 776 895
09
0 349 505
0 758 896
0 777 500
01
0 388 306
03
0 759 295
0 778 839
01
0 427 741
12
0 759 741
07
0 780 120
04
0 437 179
11
0 759 912
04
0 780 379
0 442 843
11
0 759 919
0 780 397
04
0 443 641
12
0 760 661
07
0 783 500
03
0 452 470
01
0 761 199
0 783 528
0 456 237
01
0 761 206
08
0 783 530
07
0 462 206
03
0 761 217
11
0 784 467
0 464 573
10
0 762 873
03
0 785 933
05
0 473 503
12
0 762 878
07
0 785 952
0 481 225
08
0 764 155
07
0 785 998
0 483 104
09
0 764 169
06
0 789 697
08
0 484 349
196 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 L
01
0 492 126
A 61 L
09
0 658 351
A 61 M
07
0 565 694
01
0 497 890
08
0 660 668
06
0 567 202
07
0 507 816
09
0 661 046
05
0 567 285
08
0 516 818
01
0 662 848
07
0 567 510
11
0 517 758
09
0 664 133
02
0 568 275
12
0 521 355
0 671 418
07
0 568 321
09
0 525 138
0 672 423
03
0 568 564
06
0 530 517
12
0 675 909
08
0 573 117
12
0 530 982
09
0 680 300
08
0 573 273
01
0 537 053
04
0 680 344
10
0 574 536
07
0 541 390
0 683 678
02
0 581 900
06
0 541 391
0 699 091
07
0 581 921
01
0 543 178
0 700 249
04
0 582 959
0 550 875
02
0 703 762
09
0 585 379
02
0 552 576
0 703 793
01
0 588 148
0 553 167
01
0 705 112
01
0 588 856
0 555 724
10
0 710 226
11
0 590 757
09
0 556 096
02
0 716 680
12
0 591 178
0 559 689
09
0 721 355
12
0 592 320
10
0 567 311
12
0 752 024
0 593 948
12
0 573 694
10
0 767 611
01
0 594 782
04
0 575 090
03
0 774 982
10
0 597 857
12
0 578 739
08
0 789 792
07
0 598 690
12
0 587 461
0 791 047
09
0 599 649
03
0 597 065
06
0 792 171
02
0 599 866
01
0 598 413
0 802 940
07
0 602 883
11
0 600 101
A 61 M
09
0 344 907
09
0 603 365
01
0 605 381
01
0 457 477
12
0 603 388
0 609 738
01
0 478 155
0 603 679
10
0 616 650
07
0 479 557
12
0 604 399
12
0 622 990
0 494 089
03
0 605 669
10
0 625 887
04
0 503 031
05
0 607 381
07
0 625 913
10
0 508 473
05
0 609 741
0 629 849
02
0 521 743
03
0 611 577
01
0 630 624
09
0 525 138
0 611 578
0 632 965
05
0 526 986
11
0 611 579
0 633 789
0 532 835
07
0 612 256
06
0 637 327
01
0 533 747
03
0 612 535
08
0 639 274
0 538 673
07
0 613 384
06
0 639 988
05
0 540 217
03
0 616 539
08
0 641 224
09
0 546 767
08
0 616 540
11
0 641 225
08
0 555 087
11
0 616 541
12
0 642 362
01
0 555 088
06
0 617 632
0 646 441
10
0 556 098
03
0 620 747
09
0 647 142
02
0 560 368
02
0 621 053
03
0 647 184
12
0 560 977
04
0 622 088
197 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 61 M
09
0 624 382
A 61 M
05
0 680 350
A 61 M
12
0 776 226
03
0 625 917
08
0 680 351
10
0 778 758
0 625 918
12
0 688 232
12
0 782 465
07
0 626 857
0 691 861
11
0 783 342
12
0 628 321
12
0 692 991
0 788 385
06
0 629 136
07
0 692 992
07
0 797 462
07
0 630 274
07
0 692 996
04
0 804 937
07
0 630 654
08
0 693 947
0 815 050
01
0 630 659
05
0 693 949
A 61 N
05
0 442 807
03
0 630 675
09
0 695 397
07
0 453 761
0 631 794
0 695 700
02
0 539 258
02
0 633 037
11
0 697 887
06
0 547 988
0 633 038
0 699 091
08
0 552 879
0 634 187
06
0 701 456
06
0 561 533
07
0 637 223
07
0 702 533
0 566 836
09
0 639 991
03
0 702 594
0 570 544
08
0 643 582
03
0 709 104
07
0 594 269
09
0 643 591
0 711 568
0 601 331
11
0 643 592
10
0 714 314
05
0 605 264
11
0 644 782
08
0 717 611
0 621 795
0 645 123
0 717 642
07
0 629 380
06
0 645 154
0 720 492
01
0 646 033
04
0 646 025
12
0 724 464
07
0 661 077
0 648 510
06
0 725 600
05
0 667 128
03
0 648 513
08
0 732 954
05
0 667 129
07
0 649 322
09
0 732 959
01
0 676 973
0 653 218
09
0 733 375
06
0 686 016
09
0 653 222
0 738 165
08
0 693 951
03
0 654 988
12
0 740 557
10
0 714 266
05
0 655 012
12
0 741 589
05
0 717 645
04
0 659 095
05
0 746 364
01
0 725 665
10
0 660 725
0 749 336
0 738 165
01
0 660 731
07
0 752 895
04
0 752 898
05
0 661 064
03
0 755 281
05
0 772 474
04
0 661 068
06
0 757 567
04
0 778 789
06
0 662 009
09
0 758 256
12
0 781 152
09
0 662 041
07
0 758 258
05
0 788 392
0 663 241
07
0 758 259
08
0 792 178
12
0 665 759
07
0 758 911
06
0 796 126
07
0 667 356
09
0 762 856
09
0 796 127
0 669 100
07
0 764 034
A 62 B
02
0 506 916
11
0 672 429
08
0 767 639
0 674 918
03
0 675 742
11
0 772 473
01
0 720 497
08
0 675 744
06
0 773 806
08
0 738 173
01
0 680 297
06
0 773 809
12
0 782 469
04
0 680 347
09
0 776 225
A 62 C
0 570 989
198 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
A 62 C
03
0 584 052
A 63 B
08
0 737 491
B 01 D
09
0 373 048
0 637 457
07
0 749 341
10
0 386 961
0 638 332
0 777 512
01
0 428 052
0 650 743
0 783 350
0 458 171
09
0 675 254
A 63 C
04
0 378 636
05
0 460 769
0 686 410
06
0 636 393
04
0 480 840
05
0 705 119
0 699 577
12
0 482 171
0 707 168
0 710 495
01
0 489 555
08
0 719 590
05
0 726 796
01
0 511 363
0 752 080
12
0 828 539
06
0 511 544
0 759 794
A 63 D
10
0 705 123
07
0 512 736
0 769 190
11
0 706 413
0 519 148
A 62 D
03
0 567 602
A 63 F
0 517 872
04
0 527 973
05
0 571 577
07
0 574 122
04
0 537 473
0 578 925
0 597 818
0 539 553
0 581 093
09
0 607 823
11
0 540 635
03
0 602 510
0 641 579
03
0 541 184
11
0 607 420
01
0 648 518
09
0 550 115
0 614 710
11
0 665 036
0 553 167
0 616 656
0 671 192
08
0 555 162
0 624 408
12
0 686 295
0 555 714
04
0 629 429
01
0 702 587
01
0 559 259
12
0 676 221
08
0 707 507
02
0 561 065
06
0 678 348
12
0 758 472
01
0 561 691
08
0 687 483
11
0 775 002
08
0 561 760
01
0 690 752
0 790 848
01
0 566 260
12
0 698 401
A 63 G
01
0 656 222
0 570 847
12
0 706 427
05
0 656 801
08
0 573 769
09
0 721 499
04
0 742 734
11
0 578 517
05
0 724 468
A 63 H
05
0 636 047
01
0 579 290
07
0 737 086
10
0 656 035
05
0 583 932
07
0 746 384
07
0 664 194
01
0 584 747
0 754 089
0 669 149
09
0 586 820
0 754 090
01
0 675 750
0 586 865
10
0 771 222
05
0 679 418
04
0 587 223
04
0 773 816
09
0 694 322
0 588 149
10
0 796 143
09
0 696 932
0 588 230
A 63 B
0 530 193
0 702 989
04
0 588 705
04
0 576 724
05
0 711 584
08
0 589 230
04
0 637 460
0 718 014
02
0 590 947
10
0 640 327
04
0 720 503
04
0 591 463
0 662 012
03
0 739 227
01
0 592 298
04
0 663 842
10
0 772 482
06
0 592 778
05
0 717 649
12
0 783 357
03
0 595 861
02
0 720 498
-B06
0 596 255
0 733 385
B 01 D
05
0 277 834
07
0 598 690
199 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 01 D
0 601 301
B 01 D
0 646 107
B 01 D
09
0 686 417
09
0 601 633
03
0 648 523
07
0 686 420
0 602 073
02
0 648 525
0 686 605
10
0 602 206
0 649 346
0 686 676
01
0 602 354
01
0 650 758
01
0 687 194
03
0 602 510
0 652 098
01
0 689 475
08
0 602 560
03
0 653 236
01
0 690 147
02
0 604 121
05
0 654 439
05
0 691 881
03
0 605 291
05
0 655 012
07
0 692 996
02
0 606 608
06
0 655 933
01
0 693 957
0 608 391
0 656 322
01
0 693 958
0 608 703
0 656 817
07
0 695 216
07
0 609 164
01
0 657 196
0 696 229
12
0 611 790
03
0 658 363
01
0 698 076
01
0 612 390
03
0 658 367
0 698 408
05
0 612 554
10
0 659 467
0 698 409
07
0 613 394
10
0 661 088
03
0 699 468
0 613 709
0 662 336
0 702 771
0 616 823
03
0 662 341
04
0 702 990
09
0 619 757
01
0 662 856
05
0 703 819
01
0 626 186
04
0 663 227
0 704 232
05
0 626 880
01
0 664 729
12
0 705 222
0 627 288
0 666 096
12
0 707 879
03
0 628 594
08
0 666 097
01
0 708 678
04
0 629 429
05
0 666 769
03
0 708 817
0 629 600
07
0 667 802
0 708 919
0 629 849
0 668 094
05
0 710 144
03
0 630 675
01
0 668 099
09
0 710 147
0 634 199
0 668 905
01
0 710 160
0 635 296
05
0 669 155
03
0 713 414
11
0 636 399
01
0 669 156
0 713 418
01
0 636 404
0 671 966
08
0 713 421
0 636 751
05
0 671 970
04
0 714 321
09
0 637 261
06
0 672 440
0 714 686
01
0 637 987
01
0 673 670
0 714 691
09
0 639 105
0 674 933
0 715 121
01
0 640 004
0 675 761
0 716 624
0 640 367
04
0 676 982
0 718 022
01
0 640 375
03
0 678 051
0 719 174
04
0 640 379
11
0 679 420
01
0 720 509
01
0 641 587
12
0 679 624
0 721 793
04
0 641 591
01
0 682 556
07
0 723 474
10
0 641 853
0 682 966
04
0 724 473
12
0 644 799
08
0 682 973
12
0 724 476
0 645 175
12
0 683 761
11
0 728 121
0 646 042
06
0 684 863
0 728 517
200 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 01 D
0 729 377
B 01 D
0 792 184
B 01 F
12
0 682 621
03
0 731 728
0 794 821
0 685 255
05
0 733 094
09
0 797 689
03
0 696 715
09
0 735 914
0 799 083
08
0 699 472
0 736 316
0 803 042
03
0 702 594
0 737 092
11
0 804 277
09
0 704 238
0 739 233
11
0 805 934
09
0 707 513
09
0 739 310
09
0 806 987
0 712 391
02
0 739 649
12
0 808 204
0 713 422
0 743 875
09
0 808 208
0 713 473
08
0 743 877
0 809 527
03
0 715 542
0 746 404
0 812 233
02
0 715 881
06
0 746 409
12
0 813 567
02
0 715 882
0 747 103
11
0 814 885
01
0 716 878
09
0 748 250
B 01 F
0 401 790
02
0 719 305
0 748 766
09
0 488 984
02
0 729 296
03
0 749 343
05
0 532 370
06
0 732 144
05
0 750 524
03
0 548 022
01
0 735 919
01
0 751 813
08
0 555 162
0 741 602
08
0 752 904
01
0 559 259
07
0 742 738
05
0 752 906
12
0 561 720
10
0 744 991
0 754 089
01
0 564 013
01
0 745 097
0 754 090
01
0 564 611
0 751 820
0 754 167
11
0 568 379
10
0 752 087
03
0 756 514
07
0 571 245
0 755 300
09
0 759 889
03
0 571 576
0 755 368
08
0 763 006
01
0 572 092
0 756 616
10
0 764 140
01
0 579 159
03
0 758 917
0 765 182
0 582 209
0 758 918
03
0 765 184
05
0 591 452
0 759 806
11
0 765 188
01
0 598 920
07
0 760 644
0 766 586
01
0 599 010
0 766 615
0 766 587
0 599 783
04
0 767 704
05
0 766 650
01
0 601 329
0 773 914
0 766 984
08
0 615 781
08
0 783 530
09
0 767 698
06
0 618 330
11
0 783 531
05
0 769 032
05
0 619 139
11
0 787 034
0 774 287
05
0 622 113
01
0 791 014
04
0 776 243
0 626 194
11
0 792 729
12
0 777 629
07
0 630 654
0 794 831
0 779 829
0 632 745
09
0 802 823
0 779 842
05
0 638 354
0 804 278
12
0 781 162
0 657 206
0 813 468
12
0 782 472
0 658 409
B 01 J
01
0 295 797
0 789 611
01
0 665 217
0 370 188
01
0 791 014
0 677 324
0 417 586
201 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 01 J
08
0 438 796
B 01 J
09
0 601 722
B 01 J
03
0 631 811
01
0 448 858
04
0 601 924
12
0 633 064
06
0 450 897
03
0 601 957
01
0 633 065
09
0 460 738
10
0 602 206
04
0 633 812
02
0 474 704
01
0 602 354
04
0 634 208
06
0 476 781
01
0 602 363
04
0 634 209
09
0 480 538
09
0 603 784
0 635 304
0 481 225
0 604 840
0 636 406
0 484 754
10
0 608 207
10
0 636 412
02
0 494 535
08
0 608 539
10
0 636 676
06
0 511 544
0 608 703
04
0 637 265
09
0 514 932
07
0 609 079
12
0 637 999
07
0 519 050
09
0 609 153
01
0 638 535
12
0 527 877
0 609 751
12
0 638 628
04
0 533 312
0 610 751
01
0 639 549
05
0 536 070
06
0 611 192
01
0 640 004
11
0 540 635
11
0 611 253
04
0 640 379
0 548 821
08
0 612 561
04
0 640 389
03
0 557 131
06
0 612 563
0 641 596
08
0 557 790
06
0 612 564
07
0 641 749
12
0 561 720
03
0 615 556
0 642 826
05
0 563 401
12
0 616 841
08
0 643 671
09
0 565 789
05
0 618 007
12
0 643 993
01
0 566 260
07
0 619 138
01
0 644 158
04
0 566 680
05
0 619 139
12
0 644 799
08
0 569 624
09
0 619 757
12
0 646 411
08
0 570 136
07
0 621 075
05
0 647 474
0 570 847
0 621 239
06
0 647 590
03
0 571 576
06
0 622 347
07
0 648 721
0 571 819
04
0 623 101
08
0 649 387
01
0 573 910
07
0 623 383
12
0 652 275
10
0 574 642
09
0 623 387
01
0 654 544
03
0 574 821
12
0 623 388
07
0 655 945
06
0 576 120
09
0 623 664
12
0 655 951
09
0 576 295
12
0 624 637
06
0 657 209
08
0 577 098
0 625 069
06
0 657 386
03
0 577 990
07
0 625 070
11
0 658 154
03
0 579 426
07
0 625 371
09
0 659 473
09
0 586 820
02
0 625 928
03
0 659 478
05
0 591 452
11
0 626 197
05
0 659 719
04
0 591 463
05
0 626 882
08
0 660 668
05
0 591 492
09
0 628 072
10
0 661 088
0 592 370
01
0 629 440
01
0 663 062
06
0 596 255
0 629 442
08
0 664 156
05
0 597 045
03
0 629 444
04
0 664 157
04
0 597 965
12
0 630 290
09
0 664 158
202 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 01 J
09
0 665 055
B 01 J
08
0 700 716
B 01 J
05
0 751 824
09
0 665 816
04
0 702 999
0 752 390
11
0 666 104
12
0 706 421
11
0 752 914
11
0 667 183
04
0 706 822
06
0 755 303
07
0 667 807
03
0 707 360
06
0 756 518
01
0 668 099
0 707 516
0 756 572
01
0 669 156
09
0 707 517
0 757 044
11
0 669 301
02
0 708 827
03
0 758 267
01
0 670 753
0 708 919
0 758 918
07
0 671 975
0 711 203
08
0 762 865
0 673 904
01
0 711 595
04
0 762 935
0 674 664
10
0 711 745
11
0 765 188
0 674 943
0 712 331
09
0 765 315
0 675 093
01
0 712 386
12
0 765 886
0 675 761
06
0 712 823
08
0 766 595
12
0 677 327
06
0 712 865
12
0 766 643
08
0 679 437
0 714 700
04
0 766 646
10
0 679 622
06
0 715 602
12
0 767 702
0 680 787
07
0 715 884
04
0 767 704
05
0 684 871
04
0 716 057
12
0 768 917
0 685 256
0 716 624
0 769 191
08
0 685 443
06
0 716 881
05
0 769 985
0 686 676
04
0 717 659
04
0 771 344
02
0 687 201
11
0 717 727
0 777 524
01
0 687 658
0 725 084
12
0 777 629
03
0 688 343
05
0 725 920
0 778 814
05
0 688 748
0 729 377
0 778 815
10
0 689 477
02
0 730 494
0 782 594
11
0 689 867
0 730 567
06
0 783 371
08
0 691 306
08
0 730 574
0 784 505
0 691 322
03
0 731 728
12
0 785 821
0 691 884
09
0 734 406
05
0 790 859
05
0 691 885
05
0 735 057
01
0 791 014
10
0 691 949
07
0 737 099
07
0 792 382
12
0 693 312
09
0 737 100
0 793 530
11
0 694 331
09
0 737 101
0 793 531
12
0 694 749
12
0 741 603
0 793 532
0 694 982
06
0 741 682
07
0 796 141
07
0 695 216
0 743 296
10
0 796 143
01
0 695 313
08
0 743 877
10
0 804 286
0 696 229
0 746 408
0 805 786
12
0 696 308
06
0 746 409
12
0 807 232
11
0 697 999
05
0 748 254
09
0 808 215
0 698 050
0 748 766
09
0 808 298
02
0 699 213
0 749 992
0 809 532
0 699 476
05
0 750 524
0 810 902
203 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 01 J
09
0 810 904
B 02 C
0 661 099
B 05 B
06
0 504 256
0 812 305
12
0 665 059
09
0 520 571
10
0 813 447
0 669 165
0 568 910
0 814 058
0 676 240
05
0 580 804
B 01 L
04
0 488 769
0 680 788
09
0 581 506
09
0 497 870
06
0 682 983
03
0 589 202
09
0 524 808
0 686 562
01
0 601 962
09
0 569 835
09
0 688 604
04
0 609 852
0 581 953
03
0 698 414
0 612 567
03
0 594 260
01
0 716 878
0 617 642
08
0 603 717
08
0 720 513
0 620 045
07
0 605 541
07
0 724 763
0 621 081
0 611 596
05
0 737 108
09
0 630 689
11
0 634 216
04
0 737 109
0 631 525
01
0 635 712
03
0 756 645
01
0 634 223
07
0 637 997
09
0 762 939
0 637 466
12
0 637 999
0 766 601
06
0 639 407
06
0 639 405
06
0 788 415
07
0 640 017
05
0 642 828
B 03 B
0 508 335
0 643 995
01
0 650 396
12
0 623 288
02
0 650 764
09
0 652 806
0 629 355
01
0 652 912
07
0 678 745
0 649 346
0 653 218
03
0 679 439
05
0 652 807
12
0 654 649
0 679 440
0 659 170
05
0 656 230
04
0 683 891
0 672 455
02
0 657 222
11
0 705 198
0 673 681
07
0 662 349
10
0 723 478
12
0 678 085
0 663 241
08
0 724 717
0 681 896
09
0 668 110
0 725 267
0 713 418
07
0 674 946
08
0 726 820
0 713 733
09
0 676 244
0 735 921
0 761 311
0 683 696
08
0 739 241
0 821 622
09
0 689 876
07
0 778 794
B 03 C
0 597 068
11
0 693 033
0 779 838
11
0 600 101
0 696 476
0 789 532
01
0 636 418
07
0 701 485
B 02 B
01
0 605 693
04
0 680 380
11
0 703 007
B 02 C
0 485 772
0 740 585
12
0 703 831
0 605 709
B 03 D
0 649 346
01
0 703 832
0 607 564
0 779 840
03
0 705 139
0 626 204
B 04 B
06
0 587 257
12
0 706 421
11
0 636 417
0 602 485
09
0 710 155
01
0 642 387
08
0 764 055
10
0 710 157
07
0 642 902
09
0 806 986
08
0 719 590
0 650 763
09
0 806 987
04
0 730 498
0 654 334
B 04 C
12
0 678 085
09
0 732 975
0 659 108
B 05 B
10
0 429 234
11
0 733 559
204 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 05 B
0 739 247
B 05 D
12
0 585 365
B 07 B
01
0 631 825
07
0 746 805
0 590 467
12
0 641 607
08
0 749 358
0 595 186
02
0 652 810
07
0 758 270
06
0 607 934
09
0 668 801
0 762 941
01
0 609 540
03
0 705 150
0 775 023
01
0 613 510
01
0 710 160
10
0 775 025
04
0 616 649
0 710 354
0 777 534
04
0 617 748
01
0 746 519
0 779 842
08
0 624 404
0 749 361
12
0 782 478
07
0 625 540
0 755 725
04
0 790 936
05
0 629 452
05
0 760 713
11
0 794 931
05
0 629 654
0 761 311
0 801 695
03
0 633 814
0 809 543
05
0 838 266
01
0 643 750
B 07 C
0 555 646
B 05 C
04
0 534 869
01
0 652 264
01
0 580 815
03
0 542 190
09
0 655 954
06
0 589 821
08
0 569 303
04
0 659 853
06
0 599 052
03
0 585 794
0 661 143
0 602 464
0 608 661
05
0 672 497
0 605 794
04
0 617 748
08
0 674 951
08
0 608 161
09
0 625 420
07
0 678 593
0 613 732
09
0 628 254
11
0 681 011
0 620 050
12
0 636 423
09
0 681 512
07
0 620 051
0 654 548
0 692 006
0 631 827
0 672 465
0 698 233
07
0 645 329
12
0 682 621
0 700 731
02
0 645 330
0 701 487
0 701 487
07
0 645 331
0 711 108
06
0 703 836
01
0 646 421
0 711 208
12
0 703 882
06
0 646 534
0 745 001
0 705 149
01
0 670 276
07
0 746 805
0 711 208
07
0 733 565
0 771 377
03
0 712 336
01
0 734 349
08
0 775 026
12
0 713 429
01
0 746 519
0 788 563
01
0 724 611
10
0 754 096
08
0 797 482
0 729 390
0 761 311
0 804 175
01
0 736 074
0 762 944
12
0 812 237
11
0 736 076
B 08 B
0 576 398
11
0 814 915
11
0 736 077
09
0 601 991
B 05 D
12
0 524 155
12
0 737 729
0 603 561
12
0 527 877
0 748 262
03
0 606 999
12
0 556 790
06
0 751 919
08
0 614 618
02
0 565 537
0 773 840
04
0 625 078
01
0 567 837
08
0 797 482
12
0 634 230
0 574 417
B 06 B
08
0 555 162
08
0 639 274
05
0 580 804
0 734 785
06
0 642 846
10
0 581 863
B 07 B
01
0 610 264
12
0 654 313
205 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 08 B
07
0 661 111
B 09 B
07
0 683 273
B 21 C
02
0 672 474
0 663 245
01
0 690 752
07
0 673 692
0 666 119
03
0 703 012
02
0 675 771
0 672 613
0 713 733
07
0 686 438
0 672 615
09
0 721 499
05
0 696 940
0 672 900
05
0 725 920
01
0 721 812
0 687 509
11
0 732 976
01
0 739 171
03
0 688 251
07
0 737 086
05
0 752 287
09
0 695 587
12
0 745 004
0 817 688
12
0 701 870
0 745 005
B 21 D
02
0 432 732
03
0 715 542
0 762 966
03
0 545 825
11
0 723 820
B 09 C
06
0 678 348
01
0 563 549
0 724 916
0 705 795
04
0 569 536
08
0 726 820
12
0 706 427
01
0 582 543
07
0 760 716
08
0 718 050
0 603 366
0 762 941
01
0 735 919
06
0 614 711
0 764 059
0 746 428
06
0 615 479
0 769 085
11
0 772 880
04
0 616 862
11
0 772 880
0 792 196
0 622 132
B 09 B
07
0 284 754
B 21 B
02
0 478 741
0 628 362
05
0 515 792
11
0 524 162
0 638 377
04
0 555 826
01
0 539 784
02
0 639 414
03
0 567 602
11
0 559 899
12
0 640 057
02
0 574 328
02
0 599 277
10
0 646 158
0 578 925
09
0 601 991
10
0 649 354
10
0 580 519
09
0 619 150
01
0 649 689
0 584 762
02
0 625 383
12
0 654 313
11
0 598 069
04
0 649 001
01
0 654 342
0 607 876
10
0 649 354
0 655 287
07
0 608 238
06
0 654 311
0 658 383
0 614 710
01
0 655 284
07
0 659 498
0 616 656
0 662 359
01
0 662 871
08
0 623 399
05
0 674 953
0 663 347
11
0 624 216
07
0 677 337
0 665 072
0 624 408
05
0 693 335
01
0 669 177
04
0 629 429
0 695 808
0 672 477
04
0 642 394
09
0 698 670
08
0 674 551
03
0 642 849
05
0 698 672
01
0 676 342
05
0 647 481
0 711 613
0 677 342
11
0 647 482
01
0 721 812
01
0 679 454
0 651 680
0 732 157
09
0 679 455
05
0 652 807
0 796 398
08
0 682 758
11
0 655 955
B 21 C
03
0 576 733
0 693 331
0 656 817
0 639 411
06
0 699 292
0 659 170
01
0 645 200
0 701 492
0 670 187
0 646 426
0 704 258
206 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 21 D
04
0 711 614
B 22 D
0 563 786
B 22 D
06
0 788 415
11
0 712 338
07
0 566 940
06
0 790 873
05
0 716 195
12
0 572 795
08
0 792 198
11
0 725 908
11
0 578 517
0 809 554
07
0 726 824
08
0 586 072
0 817 691
0 726 825
03
0 586 732
B 22 F
06
0 450 897
04
0 727 264
0 592 360
02
0 474 704
12
0 742 055
08
0 611 619
02
0 543 017
01
0 751 841
03
0 612 573
07
0 587 258
0 756 919
03
0 616 865
0 602 630
09
0 783 425
06
0 620 062
08
0 641 224
11
0 800 426
02
0 620 063
0 647 492
0 822 026
03
0 621 097
0 659 507
B 21 F
04
0 588 532
0 635 324
08
0 668 806
05
0 693 335
09
0 636 848
07
0 680 393
05
0 696 940
04
0 648 563
07
0 703 036
03
0 726 108
05
0 650 789
08
0 738 193
0 797 486
0 653 261
08
0 766 595
B 21 G
05
0 633 000
12
0 654 313
09
0 772 504
B 21 J
04
0 610 510
08
0 662 522
0 773 846
0 689 888
09
0 670 758
07
0 792 382
B 21 K
04
0 672 485
01
0 677 345
B 23 B
06
0 318 512
11
0 687 394
11
0 680 391
07
0 549 584
11
0 710 515
09
0 698 670
0 577 796
07
0 751 036
04
0 703 027
01
0 584 729
B 22 C
04
0 524 120
07
0 714 716
09
0 587 786
07
0 553 231
0 714 717
0 590 283
11
0 578 517
08
0 721 388
09
0 625 394
0 581 201
05
0 729 797
07
0 625 932
0 634 238
0 730 038
0 629 808
12
0 656 236
0 730 667
08
0 640 021
0 682 048
04
0 732 979
0 653 275
07
0 695 228
0 734 295
0 656 240
0 713 500
05
0 737 117
0 668 124
0 767 019
11
0 737 531
0 698 436
0 771 599
0 741 617
0 701 497
B 22 D
04
0 387 271
0 741 854
11
0 710 517
07
0 452 294
06
0 745 314
0 712 343
02
0 478 741
0 746 434
03
0 713 740
05
0 499 562
0 748 265
06
0 719 194
01
0 510 842
03
0 758 277
05
0 722 798
08
0 531 286
0 773 844
0 729 396
01
0 539 784
09
0 777 542
04
0 734 298
01
0 542 021
04
0 777 757
09
0 742 742
03
0 542 975
09
0 778 098
0 758 279
01
0 545 607
07
0 779 845
0 758 407
207 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 23 B
0 765 707
B 23 K
10
0 611 217
B 23 K
0 787 059
04
0 775 032
07
0 623 415
0 793 903
0 796 162
10
0 626 733
07
0 801 628
09
0 841 114
04
0 638 387
0 810 912
B 23 C
09
0 587 786
06
0 642 846
0 822 026
01
0 605 773
0 642 873
B 23 P
06
0 389 913
0 623 411
02
0 648 154
03
0 572 432
02
0 639 418
04
0 648 569
0 591 574
0 673 708
01
0 652 069
09
0 593 742
0 677 350
0 653 061
01
0 614 265
07
0 690 761
04
0 658 391
04
0 638 387
0 745 012
02
0 658 397
0 640 434
0 787 052
06
0 659 515
11
0 648 572
0 825 911
04
0 659 518
07
0 651 861
B 23 D
0 570 042
0 660 011
05
0 661 125
07
0 580 576
04
0 665 080
0 665 081
0 588 018
04
0 670 196
05
0 672 497
02
0 589 796
0 673 188
11
0 687 394
0 593 964
01
0 673 703
07
0 690 761
0 605 850
01
0 677 354
04
0 695 036
0 615 807
11
0 680 451
06
0 697 938
01
0 655 291
0 684 103
0 758 285
05
0 661 125
07
0 684 104
0 771 245
03
0 697 936
08
0 684 887
05
0 800 436
0 727 271
04
0 686 073
07
0 801 628
02
0 738 194
12
0 701 877
B 23 Q
0 568 798
0 747 157
07
0 703 036
0 570 042
01
0 751 841
08
0 703 845
03
0 572 432
0 771 240
06
0 704 273
0 577 796
0 774 893
03
0 711 218
0 590 283
0 810 915
02
0 711 625
01
0 605 773
B 23 F
07
0 690 761
09
0 713 537
08
0 606 347
B 23 K
09
0 452 137
0 714 717
10
0 611 217
09
0 511 305
04
0 714 727
03
0 611 630
11
0 512 805
05
0 714 728
09
0 625 394
0 541 904
06
0 715 922
0 640 434
09
0 563 866
08
0 737 119
08
0 642 399
09
0 568 557
01
0 746 440
0 646 055
0 582 899
10
0 752 925
0 668 124
05
0 585 707
05
0 752 926
0 673 708
05
0 585 708
12
0 759 828
03
0 697 936
0 586 928
0 759 829
06
0 700 795
04
0 588 532
12
0 770 448
09
0 702 612
08
0 590 623
04
0 776 261
0 711 638
01
0 595 433
03
0 782 489
0 725 716
10
0 597 652
0 783 391
0 727 277
208 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 23 Q
10
0 759 833
B 25 B
0 685 302
B 26 B
05
0 527 770
0 771 248
0 692 343
07
0 551 455
0 810 915
03
0 694 143
07
0 567 300
B 24 B
04
0 499 371
0 713 442
08
0 591 339
05
0 584 578
08
0 723 086
0 605 397
03
0 611 630
0 729 808
0 617 655
0 618 039
11
0 754 528
02
0 678 362
01
0 626 481
11
0 764 503
0 722 281
08
0 642 399
B 25 C
06
0 535 826
03
0 733 445
04
0 654 322
0 638 395
09
0 756 533
09
0 674 248
04
0 678 361
06
0 760 733
0 679 472
B 25 D
06
0 616 565
B 26 D
01
0 400 722
12
0 683 013
0 617 926
04
0 499 371
0 690 767
01
0 628 384
01
0 531 633
06
0 700 327
10
0 643 639
07
0 580 576
09
0 702 612
0 765 707
02
0 593 309
0 703 039
B 25 F
03
0 623 429
08
0 606 347
08
0 706 436
0 685 302
07
0 614 734
0 725 716
0 711 636
09
0 628 250
11
0 734 308
B 25 G
03
0 605 411
11
0 635 344
B 24 C
05
0 584 578
0 624 433
0 646 441
11
0 589 237
0 655 300
0 655 205
08
0 597 057
0 672 375
0 661 141
0 673 718
0 672 465
0 661 143
0 673 719
03
0 703 045
01
0 662 871
04
0 730 498
01
0 720 522
0 678 365
0 777 551
0 768 938
04
0 684 897
B 24 D
0 494 435
0 777 557
02
0 690 773
0 588 013
0 781 188
09
0 691 191
0 605 850
04
0 782 494
05
0 712 699
07
0 607 639
B 25 H
0 541 904
0 725 713
05
0 620 082
0 566 983
06
0 760 733
01
0 623 424
0 635 338
0 775 040
01
0 626 481
0 640 447
0 808 237
04
0 634 250
0 651 966
B 26 F
01
0 611 336
06
0 697 938
0 781 188
0 658 383
10
0 744 248
B 25 J
0 370 188
05
0 661 125
B 25 B
07
0 504 331
05
0 440 202
01
0 662 871
06
0 518 998
12
0 610 389
04
0 684 897
06
0 535 826
11
0 648 572
07
0 726 824
0 591 574
11
0 696 949
0 756 919
0 624 433
12
0 725 710
B 27 B
0 698 459
0 628 362
10
0 728 559
0 711 638
03
0 637 944
05
0 729 399
04
0 768 939
07
0 655 025
11
0 764 503
0 810 915
0 679 762
09
0 778 111
B 27 C
09
0 625 394
209 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 27 G
0 615 807
B 28 B
0 692 352
B 29 B
07
0 642 902
0 623 411
06
0 698 153
10
0 649 718
09
0 625 394
0 736 468
09
0 650 505
0 653 275
03
0 738 205
0 654 334
03
0 697 936
0 758 944
07
0 659 831
10
0 759 833
09
0 759 840
06
0 669 409
02
0 759 839
0 779 855
01
0 670 753
0 810 915
0 808 237
0 673 303
0 821 637
0 809 554
0 678 365
B 27 K
02
0 626 240
0 809 562
0 681 896
06
0 652 089
12
0 829 334
01
0 682 722
07
0 680 810
0 868 985
11
0 693 022
B 27 L
0 698 459
B 28 C
0 584 573
10
0 694 631
0 808 236
11
0 590 095
08
0 706 877
B 27 M
03
0 572 432
02
0 622 164
0 712 331
10
0 611 201
08
0 646 444
0 720 897
0 771 248
0 658 409
06
0 725 717
B 27 N
09
0 568 557
11
0 792 729
01
0 734 826
0 590 748
0 800 904
09
0 737 123
05
0 608 949
0 816 303
0 755 322
0 626 241
B 28 D
10
0 544 897
0 756 536
0 630 725
02
0 589 796
10
0 756 537
0 630 726
12
0 592 345
09
0 757 618
0 642 917
0 605 850
0 813 468
05
0 648 807
0 624 442
B 29 C
03
0 296 611
05
0 699 510
01
0 640 452
08
0 425 099
05
0 788 866
0 645 506
0 427 111
B 28 B
09
0 427 651
03
0 697 936
09
0 427 651
0 507 945
0 703 852
03
0 466 179
0 536 584
03
0 713 740
05
0 477 944
07
0 545 056
0 725 716
01
0 479 436
05
0 566 463
02
0 738 194
03
0 493 809
10
0 581 863
07
0 738 207
04
0 494 679
11
0 590 095
B 29 B
09
0 539 534
08
0 496 260
01
0 592 183
05
0 559 976
02
0 506 916
05
0 609 629
0 566 830
10
0 524 697
0 615 823
12
0 583 090
01
0 527 225
03
0 623 434
0 598 864
05
0 528 664
10
0 628 389
09
0 603 066
04
0 531 790
0 647 492
08
0 611 078
04
0 535 720
0 653 289
11
0 613 412
09
0 544 049
0 669 192
0 620 779
08
0 546 565
02
0 674 572
0 627 288
09
0 550 115
08
0 675 787
0 633 108
04
0 555 991
07
0 678 720
11
0 635 344
0 556 692
0 681 073
11
0 640 032
02
0 562 142
210 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 29 C
12
0 566 355
B 29 C
07
0 625 939
B 29 C
0 664 742
0 566 830
03
0 625 940
0 665 095
10
0 568 014
0 626 248
08
0 666 158
08
0 568 135
08
0 626 249
0 667 223
09
0 568 557
09
0 627 589
0 668 138
12
0 571 290
11
0 628 402
10
0 668 143
12
0 571 618
01
0 629 150
06
0 669 409
04
0 571 978
03
0 630 572
10
0 669 432
10
0 578 852
04
0 630 732
0 670 209
0 579 047
0 630 734
04
0 670 824
04
0 580 451
07
0 634 264
0 671 250
10
0 580 728
04
0 636 063
0 673 303
04
0 581 640
0 637 497
0 675 920
0 581 953
07
0 637 504
0 679 488
12
0 583 090
05
0 638 408
0 679 495
0 583 857
07
0 641 428
08
0 680 351
0 586 962
09
0 644 029
08
0 682 758
06
0 589 431
05
0 644 822
08
0 684 900
07
0 589 567
12
0 644 826
08
0 686 468
08
0 590 068
08
0 645 227
12
0 688 660
0 590 748
07
0 645 240
04
0 688 724
0 591 822
0 645 786
0 690 826
04
0 594 518
11
0 646 450
0 691 903
05
0 595 667
09
0 646 451
0 692 365
0 597 271
0 646 452
07
0 692 367
09
0 603 066
0 647 492
07
0 695 624
09
0 603 784
0 647 514
0 695 700
10
0 603 882
07
0 647 518
11
0 697 361
05
0 604 907
08
0 651 696
03
0 697 954
01
0 605 773
0 652 098
04
0 698 479
11
0 606 028
04
0 652 818
07
0 699 065
05
0 607 085
01
0 653 283
12
0 701 890
08
0 611 078
12
0 653 284
07
0 703 036
06
0 611 250
0 653 288
0 703 855
12
0 611 790
0 653 289
07
0 705 162
03
0 612 573
01
0 654 342
11
0 705 198
10
0 614 415
07
0 655 308
12
0 706 445
01
0 615 735
03
0 658 412
11
0 707 533
0 615 831
0 658 415
0 708 729
01
0 618 859
03
0 659 529
09
0 710 155
0 619 184
0 662 034
0 710 604
0 620 779
09
0 662 041
01
0 711 948
06
0 621 208
01
0 663 884
10
0 714 346
0 623 449
0 664 017
11
0 719 205
05
0 624 465
07
0 664 194
08
0 719 207
09
0 625 420
0 664 313
0 723 495
211 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 29 C
0 724 515
B 29 C
0 793 570
B 30 B
0 738 136
03
0 724 516
0 804 330
11
0 739 827
01
0 726 133
09
0 807 012
04
0 742 754
0 729 822
0 810 919
0 748 276
03
0 731 728
B 29 D
08
0 425 099
0 755 323
08
0 731 759
09
0 427 651
05
0 766 620
0 733 847
01
0 429 311
04
0 770 000
01
0 734 826
05
0 528 664
0 773 914
0 735 077
09
0 550 115
0 785 861
0 735 078
0 556 692
0 799 013
0 735 944
07
0 560 892
0 822 893
08
0 735 948
04
0 573 353
B 31 B
08
0 621 205
0 736 148
05
0 576 923
03
0 646 091
07
0 737 128
04
0 603 177
09
0 657 359
04
0 737 139
0 611 342
10
0 669 432
05
0 738 209
06
0 618 261
10
0 675 057
04
0 739 429
05
0 620 245
09
0 683 035
07
0 746 454
01
0 630 740
0 705 766
07
0 746 464
0 633 291
03
0 724 516
0 750 545
07
0 637 504
09
0 729 406
0 750 546
07
0 659 831
03
0 734 320
12
0 751 860
12
0 682 678
11
0 742 155
10
0 751 862
04
0 698 479
0 793 574
0 751 865
08
0 706 877
0 804 336
05
0 752 926
08
0 731 894
B 31 C
0 596 906
0 755 322
07
0 751 867
B 31 D
12
0 546 046
10
0 756 537
B 29 K
05
0 477 944
07
0 560 892
12
0 758 355
07
0 737 128
04
0 573 353
0 759 843
09
0 792 209
04
0 603 177
11
0 759 844
B 29 L
09
0 792 209
06
0 628 405
10
0 763 416
B 30 B
0 574 679
04
0 628 941
0 764 078
01
0 602 363
12
0 634 352
08
0 765 211
0 618 447
0 653 296
0 766 615
0 630 725
06
0 668 221
07
0 766 617
0 630 726
12
0 669 204
0 771 263
03
0 631 811
09
0 683 035
0 772 514
0 636 406
10
0 683 722
11
0 772 522
04
0 639 363
0 746 504
05
0 772 650
0 642 917
09
0 759 200
0 779 855
11
0 647 482
10
0 768 948
0 781 356
09
0 658 314
0 799 127
0 783 086
04
0 663 227
10
0 802 855
0 783 403
12
0 677 376
B 31 F
04
0 597 446
11
0 787 065
0 679 495
0 599 005
0 789 648
12
0 706 445
04
0 600 232
09
0 792 209
0 710 541
10
0 614 415
212 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 31 F
12
0 668 152
B 32 B
10
0 527 682
B 32 B
01
0 600 246
08
0 679 122
12
0 527 877
06
0 603 249
0 690 114
0 528 194
0 603 676
11
0 707 674
09
0 532 715
04
0 603 678
07
0 746 464
0 536 584
08
0 603 717
0 746 504
0 536 670
06
0 605 327
01
0 757 623
08
0 545 741
05
0 607 085
09
0 758 295
02
0 547 032
11
0 608 240
11
0 765 216
0 549 521
08
0 608 513
11
0 772 522
04
0 551 094
0 608 748
0 799 127
03
0 551 776
12
0 611 102
B 32 B
09
0 258 020
07
0 553 025
12
0 611 790
05
0 327 039
09
0 554 404
04
0 612 282
08
0 331 072
11
0 554 896
0 614 755
04
0 350 168
04
0 555 991
0 614 756
05
0 378 445
12
0 556 790
0 614 757
04
0 379 899
12
0 559 484
0 614 758
03
0 380 651
11
0 559 899
11
0 617 660
11
0 394 475
07
0 560 639
03
0 617 668
11
0 420 938
08
0 560 702
09
0 618 071
01
0 426 382
07
0 560 892
0 619 184
06
0 426 636
0 562 081
0 622 176
04
0 437 856
02
0 562 142
0 622 177
07
0 444 339
01
0 563 796
05
0 623 462
03
0 450 634
0 563 992
09
0 624 126
06
0 462 183
12
0 566 890
05
0 624 465
01
0 462 204
09
0 568 557
11
0 625 422
08
0 473 715
0 569 955
07
0 627 987
0 475 110
06
0 570 370
10
0 628 493
05
0 488 762
01
0 572 320
11
0 628 740
04
0 494 679
04
0 573 353
03
0 629 674
04
0 495 950
04
0 573 645
07
0 630 745
0 496 111
08
0 575 207
04
0 635 536
01
0 499 216
10
0 578 455
12
0 636 472
04
0 499 371
06
0 578 750
10
0 642 674
02
0 504 386
01
0 579 000
07
0 645 240
04
0 506 857
01
0 582 968
01
0 646 456
05
0 506 860
0 589 343
12
0 647 182
04
0 514 172
06
0 589 431
09
0 647 183
08
0 515 795
04
0 589 859
03
0 647 184
01
0 517 109
06
0 590 000
08
0 651 696
12
0 520 767
12
0 592 013
10
0 651 772
0 524 564
04
0 595 413
01
0 652 175
02
0 525 291
06
0 595 701
03
0 652 331
02
0 526 263
07
0 596 532
0 658 178
05
0 527 109
01
0 598 413
06
0 659 117
213 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 32 B
10
0 659 551
B 32 B
11
0 744 284
B 41 F
0 715 956
0 659 612
01
0 754 201
0 716 921
06
0 660 775
0 756 839
03
0 716 923
0 661 153
10
0 768 952
01
0 722 834
12
0 663 869
05
0 769 032
01
0 723 863
0 665 101
09
0 771 766
0 724 958
08
0 666 183
11
0 772 522
0 726 146
02
0 670 779
02
0 773 869
10
0 727 309
12
0 670 869
0 779 909
0 727 311
12
0 672 805
02
0 781 201
04
0 727 312
09
0 673 314
0 792 308
0 727 374
09
0 681 512
0 797 700
0 728 579
07
0 681 910
05
0 800 553
0 728 581
11
0 683 036
0 805 751
05
0 728 582
12
0 686 089
0 809 571
0 729 832
03
0 687 569
B 41 C
04
0 635 361
0 730 957
07
0 688 263
03
0 643 902
0 730 958
07
0 690 788
09
0 683 040
0 732 996
0 692 423
0 711 660
02
0 737 572
07
0 695 321
01
0 770 006
0 738 590
10
0 695 326
B 41 F
0 522 332
08
0 739 721
12
0 696 301
0 527 405
07
0 739 722
07
0 699 065
04
0 545 862
0 747 215
09
0 699 128
04
0 606 189
0 747 216
0 704 482
01
0 623 466
07
0 757 627
07
0 705 162
0 627 307
01
0 770 006
07
0 705 167
0 627 311
0 771 649
09
0 705 302
04
0 636 066
0 771 651
12
0 706 445
03
0 643 902
0 775 578
10
0 707 537
03
0 668 159
0 783 408
12
0 714 351
0 669 209
0 790 893
10
0 715 953
07
0 669 210
0 792 743
11
0 716 635
02
0 673 773
10
0 808 248
11
0 719 205
02
0 697 283
B 41 J
07
0 456 447
12
0 723 430
02
0 699 603
03
0 570 587
04
0 725 731
0 703 074
10
0 574 129
08
0 726 847
0 704 300
09
0 580 438
05
0 728 273
0 704 302
06
0 581 531
10
0 732 195
04
0 709 186
12
0 622 215
07
0 732 994
0 709 187
09
0 630 756
0 734 322
02
0 710 554
10
0 633 141
06
0 734 409
04
0 710 555
11
0 638 429
09
0 736 374
0 710 559
03
0 640 485
10
0 739 435
0 711 660
03
0 644 830
05
0 741 640
03
0 711 664
04
0 652 110
0 742 926
0 713 767
0 654 357
214 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 41 J
10
0 658 435
B 41 M
08
0 666 183
B 41 N
10
0 721 397
02
0 673 773
04
0 670 787
07
0 721 398
0 682 810
11
0 672 545
0 729 832
12
0 694 410
05
0 676 998
0 737 133
04
0 707 970
0 681 009
05
0 739 753
10
0 710 897
01
0 683 057
01
0 770 006
09
0 710 898
08
0 684 144
B 42 C
11
0 642 932
09
0 714 782
0 686 675
0 666 185
08
0 719 648
03
0 687 569
12
0 673 870
09
0 724 964
0 688 376
01
0 703 867
01
0 728 588
02
0 692 733
07
0 729 414
02
0 737 572
03
0 693 384
B 42 D
10
0 529 037
02
0 740 638
05
0 697 292
0 537 484
09
0 747 228
09
0 697 293
0 563 992
10
0 754 557
10
0 699 662
06
0 590 532
11
0 758 955
11
0 701 534
09
0 606 255
11
0 769 385
05
0 703 743
0 616 310
05
0 812 696
12
0 705 172
0 625 431
0 814 963
03
0 706 997
11
0 626 275
12
0 816 944
08
0 709 225
08
0 632 767
B 41 K
06
0 590 532
05
0 716 634
04
0 641 674
09
0 655 342
0 719 216
05
0 642 933
04
0 714 597
08
0 719 217
06
0 661 172
0 718 112
0 729 413
05
0 663 303
0 804 344
10
0 732 195
09
0 663 304
B 41 L
03
0 716 923
04
0 732 678
02
0 680 411
B 41 M
08
0 491 951
0 732 996
0 684 908
0 535 504
09
0 736 374
02
0 690 794
0 536 587
0 749 371
10
0 700 341
03
0 542 190
0 756 547
0 720 922
01
0 544 334
0 758 360
09
0 728 074
01
0 546 675
09
0 759 200
0 778 800
05
0 561 558
11
0 769 391
0 778 801
0 563 992
0 773 976
0 785 874
10
0 573 210
0 778 800
09
0 790 895
01
0 587 410
0 778 801
09
0 796 175
01
0 591 106
0 814 963
B 42 F
0 601 141
04
0 599 448
0 833 752
08
0 625 432
04
0 605 149
B 41 N
03
0 542 190
0 642 424
12
0 614 771
02
0 556 357
0 665 125
08
0 615 860
12
0 614 771
0 713 449
07
0 625 540
01
0 623 466
07
0 723 502
03
0 626 270
11
0 644 064
0 775 058
06
0 631 880
09
0 676 301
10
0 781 207
05
0 642 933
04
0 703 093
09
0 790 900
0 647 736
0 704 320
12
0 805 757
215 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 43 K
10
0 612 287
B 60 B
03
0 575 575
B 60 G
03
0 679 126
09
0 653 989
0 616 647
0 683 089
04
0 681 924
03
0 664 227
12
0 691 226
12
0 752 932
03
0 679 126
12
0 724 976
B 43 L
08
0 726 847
07
0 684 104
0 733 500
B 44 B
07
0 598 158
09
0 689 944
09
0 735 964
07
0 687 577
11
0 706 903
04
0 743 205
06
0 700 795
01
0 714 648
B 60 H
0 608 391
0 703 098
09
0 714 792
0 655 357
B 44 C
08
0 546 971
07
0 730 985
04
0 678 408
0 563 992
10
0 732 999
0 712 744
07
0 598 158
04
0 743 205
08
0 713 421
04
0 606 189
12
0 745 493
0 793 580
0 616 905
04
0 776 775
B 60 J
07
0 560 639
0 619 184
B 60 C
02
0 604 807
10
0 568 014
03
0 630 766
07
0 604 819
0 569 955
0 647 736
12
0 611 800
05
0 574 315
10
0 656 035
09
0 614 773
05
0 595 667
0 657 308
01
0 624 486
02
0 611 672
11
0 672 545
02
0 644 235
0 626 284
07
0 699 138
01
0 645 407
02
0 640 993
11
0 716 635
07
0 652 120
0 659 612
08
0 731 759
12
0 663 869
10
0 662 398
09
0 738 216
11
0 672 547
09
0 679 793
10
0 739 435
08
0 681 929
0 709 244
0 756 547
09
0 683 863
0 710 578
0 758 958
08
0 689 945
0 717 684
09
0 770 502
06
0 695 239
0 720 537
0 778 800
01
0 697 969
10
0 721 862
0 778 801
0 711 226
0 733 533
0 814 963
02
0 713 901
0 738 649
B 44 D
12
0 584 571
11
0 748 287
0 742 762
06
0 629 157
11
0 762 956
05
0 751 022
0 676 160
0 790 901
08
0 765 211
07
0 777 583
B 60 D
02
0 544 203
B 60 K
0 620 132
B 44 F
06
0 426 636
04
0 631 890
0 627 677
07
0 614 418
0 675 012
11
0 645 275
03
0 630 766
04
0 698 514
05
0 646 485
05
0 642 933
09
0 765 251
03
0 648 638
07
0 679 698
B 60 G
03
0 520 148
08
0 655 554
07
0 699 138
06
0 586 785
12
0 671 346
12
0 758 300
09
0 600 198
0 675 276
0 758 958
0 620 132
04
0 686 111
07
0 777 583
0 651 174
03
0 693 392
0 778 800
0 662 446
0 700 822
0 778 801
01
0 662 882
09
0 710 579
216 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 60 K
0 750 552
B 60 P
06
0 655 366
B 60 R
0 689 963
B 60 L
0 603 907
02
0 657 336
0 692 409
12
0 626 287
0 662 405
0 692 423
0 654 391
09
0 675 020
09
0 695 253
01
0 657 321
06
0 677 425
0 696 528
0 666 805
0 683 089
09
0 704 015
07
0 678 414
0 685 360
01
0 705 185
03
0 693 392
01
0 703 115
0 710 578
0 725 739
0 710 584
0 715 365
0 828 644
0 729 863
11
0 715 575
B 60 M
0 555 946
09
0 735 959
0 716 957
0 654 391
08
0 737 599
0 718 154
0 702 375
0 737 601
05
0 721 857
0 745 505
0 764 125
07
0 721 858
0 806 071
12
0 781 215
10
0 721 862
B 60 N
09
0 516 575
B 60 Q
0 611 679
05
0 721 873
0 603 520
04
0 689 960
03
0 733 004
01
0 613 802
0 699 559
04
0 737 139
01
0 618 102
B 60 R
06
0 505 767
0 737 601
0 628 468
07
0 529 062
04
0 745 038
03
0 642 949
0 562 081
0 745 522
0 656 278
02
0 573 130
05
0 752 936
07
0 659 607
07
0 598 158
0 754 593
03
0 663 317
02
0 600 689
03
0 758 963
07
0 683 066
02
0 602 796
0 760 756
04
0 686 101
10
0 610 681
03
0 760 759
04
0 688 919
11
0 612 644
0 761 502
03
0 689 957
0 622 176
11
0 775 064
01
0 708 718
0 622 177
04
0 776 280
04
0 716 950
09
0 634 309
0 776 282
0 716 952
0 636 721
0 787 080
09
0 718 146
05
0 646 485
0 802 867
03
0 720 540
10
0 650 424
B 60 S
12
0 477 507
05
0 721 857
04
0 652 818
09
0 524 537
07
0 751 036
0 654 573
07
0 598 862
09
0 753 425
0 659 612
06
0 602 920
0 794 878
12
0 669 634
0 648 193
0 797 700
12
0 670 251
02
0 650 876
B 60 P
04
0 580 205
0 673 003
04
0 667 268
05
0 580 850
0 676 831
09
0 675 029
03
0 581 709
0 677 428
05
0 686 104
0 585 510
04
0 678 408
05
0 686 105
01
0 626 913
0 683 072
04
0 688 706
06
0 637 523
04
0 686 103
10
0 706 464
0 641 685
0 687 603
10
0 723 898
0 652 132
12
0 688 961
09
0 733 527
217 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 60 S
0 757 637
B 61 D
0 776 291
B 62 B
0 569 988
0 762 966
12
0 781 215
02
0 614 794
12
0 781 215
B 61 F
0 548 044
09
0 628 463
B 60 T
01
0 263 668
10
0 565 475
01
0 630 334
09
0 600 198
0 600 172
0 633 176
0 627 677
0 647 553
05
0 637 290
02
0 655 374
12
0 648 659
0 640 447
11
0 686 106
01
0 659 626
0 643 654
0 700 822
03
0 667 271
04
0 654 633
B 61 B
01
0 587 015
04
0 667 274
06
0 669 269
0 635 414
0 678 435
09
0 719 692
12
0 700 816
10
0 685 377
0 731 011
0 828 643
0 689 982
07
0 749 885
B 61 C
0 625 456
0 692 420
08
0 757 641
0 627 677
0 720 556
10
0 779 871
01
0 663 329
09
0 762 965
B 62 D
04
0 512 802
07
0 687 609
0 764 104
06
0 586 785
09
0 695 253
B 61 G
0 595 160
01
0 608 543
0 718 169
0 665 150
12
0 622 285
0 808 264
04
0 669 483
0 628 468
0 828 643
0 686 540
0 628 469
0 828 644
0 689 982
0 628 470
B 61 D
07
0 528 741
B 61 H
0 575 935
04
0 631 890
02
0 544 203
04
0 667 274
0 654 391
0 548 044
0 695 677
02
0 658 397
07
0 574 047
B 61 J
03
0 588 752
0 662 012
0 585 510
0 706 927
0 671 307
12
0 622 285
B 61 K
02
0 604 389
07
0 672 573
0 624 499
0 670 255
06
0 677 425
0 628 468
05
0 676 322
07
0 678 440
0 628 469
01
0 698 146
01
0 679 565
0 628 470
10
0 716 971
08
0 680 431
02
0 657 336
0 810 939
0 680 869
03
0 667 271
0 810 940
0 683 089
0 671 307
B 61 L
0 645 790
04
0 686 111
09
0 675 020
0 657 337
07
0 687 612
0 686 540
04
0 683 082
0 687 618
07
0 687 612
03
0 684 174
04
0 688 919
0 692 420
0 689 983
0 688 962
0 692 423
0 693 031
02
0 691 260
04
0 698 514
0 694 463
0 692 423
0 718 169
07
0 699 573
0 694 701
0 731 763
0 715 580
04
0 698 514
0 733 533
0 796 778
0 700 822
0 736 436
B 62 B
01
0 553 086
01
0 703 137
09
0 762 965
07
0 557 440
0 710 201
218 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 62 D
0 712 777
B 62 M
0 750 558
B 65 B
04
0 608 102
05
0 718 179
07
0 773 879
07
0 608 103
05
0 721 873
0 799 145
0 613 819
06
0 734 940
B 63 B
09
0 597 643
07
0 614 835
09
0 735 964
03
0 628 476
07
0 617 681
0 738 649
08
0 648 669
12
0 623 288
06
0 740 625
07
0 668 211
04
0 625 078
12
0 760 347
0 699 577
06
0 626 312
0 762 966
08
0 700 348
03
0 627 354
09
0 765 251
08
0 703 845
04
0 631 934
11
0 768 967
06
0 711 235
11
0 638 484
0 770 015
04
0 711 373
0 640 311
09
0 783 425
04
0 714 727
10
0 649 718
0 784 560
12
0 719 225
07
0 658 488
11
0 796 193
03
0 757 645
12
0 666 076
05
0 800 436
0 771 282
04
0 667 288
07
0 801 628
0 837 817
06
0 672 349
B 62 H
0 668 207
B 63 C
09
0 597 643
03
0 675 043
0 671 313
0 654 400
12
0 677 376
0 683 090
08
0 656 133
12
0 682 621
07
0 684 180
02
0 720 498
01
0 682 639
0 706 932
B 63 G
0 663 336
0 683 099
0 754 593
09
0 691 264
10
0 685 393
0 817 742
0 719 703
0 685 395
B 62 J
06
0 653 345
B 63 H
08
0 648 669
12
0 686 089
09
0 683 863
07
0 657 348
05
0 686 117
0 688 282
0 687 833
05
0 686 118
07
0 706 253
0 703 142
0 686 559
06
0 719 699
07
0 773 879
0 686 562
06
0 809 586
0 837 817
05
0 687 237
08
0 827 899
B 64 B
08
0 793 597
10
0 687 628
07
0 832 811
B 64 C
0 664 253
11
0 690 807
B 62 K
05
0 525 605
11
0 686 106
09
0 691 266
04
0 576 724
09
0 687 626
11
0 691 269
0 672 579
0 724 691
12
0 696 538
01
0 746 440
B 64 D
09
0 685 388
11
0 698 553
06
0 755 345
10
0 702 643
05
0 703 147
0 768 968
0 815 007
11
0 705 198
07
0 773 879
B 64 F
04
0 558 405
08
0 705 203
04
0 783 427
02
0 621 175
04
0 706 474
B 62 L
0 598 074
06
0 781 225
0 708 025
B 62 M
01
0 403 978
B 64 G
04
0 665 162
0 710 604
06
0 615 587
B 65 B
0 567 769
05
0 713 831
0 617 680
0 581 953
11
0 714 364
03
0 664 252
12
0 591 917
06
0 717 701
0 682 620
0 603 704
0 718 198
219 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 65 B
0 721 888
B 65 D
10
0 581 863
B 65 D
06
0 621 192
0 741 088
09
0 585 379
08
0 621 205
04
0 741 659
0 585 510
06
0 621 208
09
0 744 340
07
0 586 206
0 622 309
0 747 306
0 587 070
0 624 526
0 747 307
09
0 587 254
11
0 625 113
05
0 748 900
06
0 589 431
03
0 628 482
12
0 749 388
04
0 590 325
12
0 628 490
11
0 751 067
08
0 591 326
10
0 628 493
0 756 558
12
0 591 917
08
0 631 938
0 756 559
06
0 592 267
0 631 943
07
0 756 569
01
0 592 299
0 632 977
09
0 758 978
08
0 596 122
05
0 633 013
0 760 782
01
0 596 376
10
0 633 198
0 775 068
09
0 596 755
12
0 633 738
0 809 592
0 596 906
08
0 634 484
0 819 086
04
0 597 446
0 635 433
B 65 C
06
0 568 088
0 598 172
04
0 636 544
09
0 686 564
01
0 598 540
0 636 545
0 705 762
0 599 005
09
0 636 554
04
0 715 589
03
0 599 189
12
0 637 926
06
0 717 703
03
0 602 744
11
0 638 484
0 798 217
03
0 602 925
0 639 146
B 65 D
04
0 437 856
0 603 361
06
0 639 405
10
0 461 537
04
0 603 678
06
0 641 718
05
0 463 181
03
0 603 984
10
0 641 725
0 475 110
04
0 609 277
01
0 641 754
0 503 124
0 609 537
12
0 642 987
04
0 506 857
07
0 609 954
03
0 642 992
06
0 508 899
04
0 609 955
05
0 644 130
04
0 514 172
05
0 611 167
08
0 644 849
08
0 515 795
10
0 612 663
10
0 646 092
01
0 517 109
0 612 672
10
0 646 158
12
0 520 767
07
0 613 828
03
0 647 567
06
0 532 943
07
0 614 610
0 647 569
04
0 539 931
0 614 755
0 648 510
04
0 548 785
12
0 614 825
08
0 648 688
07
0 548 838
07
0 615 511
0 649 381
10
0 549 349
0 615 917
09
0 650 439
0 555 514
11
0 616 163
12
0 650 444
12
0 564 208
06
0 616 587
07
0 650 449
0 574 744
06
0 616 589
03
0 650 895
01
0 576 640
0 617 655
03
0 650 896
10
0 578 455
07
0 619 138
0 652 163
04
0 580 451
01
0 620 153
0 652 165
05
0 580 844
03
0 620 157
0 654 413
220 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 65 D
0 654 415
B 65 D
0 673 340
B 65 D
05
0 691 285
12
0 654 419
0 673 846
0 691 919
0 654 420
10
0 673 848
07
0 692 367
07
0 655 047
05
0 673 849
07
0 692 955
0 655 611
06
0 673 851
11
0 693 033
10
0 656 043
11
0 673 856
05
0 693 434
06
0 656 300
03
0 674 482
04
0 693 435
02
0 656 302
11
0 674 595
0 694 015
10
0 656 861
0 675 049
0 694 478
09
0 657 359
10
0 675 057
0 694 481
0 657 365
11
0 675 837
0 694 482
07
0 658 488
0 676 333
04
0 694 495
05
0 658 494
01
0 676 342
09
0 695 264
06
0 659 195
0 676 503
07
0 695 624
03
0 659 651
02
0 677 451
0 695 700
06
0 660 775
0 677 455
11
0 696 542
12
0 660 789
0 677 457
05
0 696 544
07
0 660 794
07
0 678 456
07
0 699 159
0 661 218
07
0 678 457
0 699 588
07
0 661 223
11
0 679 582
01
0 699 593
09
0 663 304
02
0 680 442
0 699 598
05
0 663 343
11
0 680 451
0 700 354
07
0 663 345
0 680 897
0 700 731
0 663 347
05
0 681 547
0 700 835
0 663 348
09
0 681 548
0 700 838
01
0 663 884
10
0 681 554
07
0 701 485
0 665 101
09
0 681 966
12
0 701 947
01
0 665 167
12
0 682 621
07
0 701 966
12
0 666 076
12
0 682 625
03
0 702 594
12
0 666 225
09
0 682 628
0 702 645
0 667 292
09
0 683 035
10
0 703 154
06
0 667 296
06
0 683 111
0 704 383
12
0 667 829
10
0 683 722
08
0 705 203
07
0 668 218
0 684 185
09
0 705 302
06
0 668 221
07
0 684 187
0 705 766
0 668 222
04
0 685 182
03
0 706 340
02
0 668 835
09
0 685 218
10
0 707 537
01
0 669 177
04
0 685 406
01
0 708 033
12
0 669 204
12
0 686 089
0 708 729
0 669 259
12
0 686 571
04
0 708 732
0 669 263
11
0 688 289
05
0 709 293
06
0 669 269
04
0 688 724
0 709 485
0 670 110
09
0 689 876
05
0 710 101
07
0 670 803
0 689 999
0 710 204
0 671 344
08
0 690 002
01
0 710 338
06
0 672 349
05
0 690 010
03
0 712 366
221 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 65 D
10
0 712 785
B 65 D
12
0 741 658
B 65 D
12
0 766 633
03
0 712 793
04
0 741 659
10
0 768 948
0 713 473
11
0 742 155
09
0 769 117
05
0 714 254
08
0 742 778
09
0 770 022
0 714 368
03
0 743 261
11
0 772 522
12
0 715 590
10
0 743 262
02
0 772 554
0 716 025
07
0 743 264
09
0 772 556
02
0 717 707
0 744 356
0 772 558
09
0 718 216
0 745 005
12
0 773 721
08
0 719 715
04
0 745 053
11
0 774 948
01
0 720 572
0 746 504
11
0 775 071
06
0 720 574
0 746 512
11
0 775 072
07
0 720 956
0 746 580
10
0 779 871
0 722 408
0 747 307
11
0 779 872
05
0 722 420
0 749 392
0 781 237
07
0 722 888
01
0 750 567
07
0 781 245
10
0 723 478
05
0 750 569
07
0 782 534
09
0 723 919
06
0 750 576
0 783 650
05
0 725 920
08
0 751 724
06
0 784 015
0 726 205
0 751 897
05
0 787 104
11
0 727 363
09
0 751 898
04
0 790 936
0 727 365
0 752 954
0 792 240
01
0 728 113
06
0 752 958
06
0 796 203
06
0 728 674
06
0 752 964
10
0 796 211
0 728 679
10
0 754 632
10
0 801 621
0 729 309
0 755 322
11
0 802 876
01
0 729 431
11
0 755 867
0 804 371
06
0 729 904
0 755 870
0 805 751
10
0 730 554
10
0 756 567
11
0 807 065
0 731 036
07
0 756 569
09
0 808 278
0 731 649
01
0 757 652
0 809 592
07
0 732 994
0 758 619
0 810 952
0 733 014
03
0 758 981
0 812 288
11
0 733 559
08
0 758 983
0 813 483
10
0 734 346
0 758 988
01
0 814 028
06
0 734 409
03
0 758 993
12
0 815 020
0 734 968
07
0 758 994
12
0 817 751
04
0 736 463
0 759 876
0 819 086
01
0 736 470
09
0 759 879
12
0 820 416
03
0 737 155
0 760 787
12
0 828 664
0 737 156
08
0 762 978
12
0 830 299
0 737 157
0 763 477
B 65 F
0 579 828
02
0 739 293
0 764 118
0 605 709
11
0 739 296
0 764 125
0 606 879
11
0 739 301
09
0 765 278
0 616 957
0 741 088
0 765 829
0 641 685
222 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 65 F
07
0 641 729
B 65 G
07
0 614 835
B 65 G
0 695 704
01
0 647 573
01
0 623 088
11
0 698 553
01
0 649 800
11
0 626 197
02
0 699 603
0 651 680
09
0 627 389
12
0 699 605
12
0 671 346
04
0 629 171
03
0 700 843
02
0 671 347
0 634 345
05
0 700 850
05
0 679 591
12
0 634 986
12
0 703 166
08
0 683 115
04
0 635 443
0 704 389
0 685 411
02
0 639 414
09
0 705 777
0 692 437
12
0 640 057
03
0 706 493
0 698 566
0 640 539
0 706 494
0 699 602
0 641 730
0 706 760
0 700 840
0 641 732
07
0 706 958
11
0 708 037
0 645 322
08
0 706 961
03
0 709 309
0 646 055
09
0 708 734
0 725 021
06
0 646 534
0 710 636
04
0 728 680
02
0 649 803
0 711 715
02
0 734 973
09
0 650 575
12
0 711 717
0 736 465
04
0 650 910
0 711 721
11
0 739 827
0 654 425
0 711 722
10
0 754 096
0 654 548
01
0 712 797
0 757 655
06
0 655 366
0 713 473
12
0 760 347
02
0 656 302
11
0 714 364
0 772 558
08
0 656 304
0 716 994
05
0 776 835
0 658 497
02
0 722 413
07
0 777 620
0 658 502
0 723 923
10
0 799 152
0 662 434
07
0 724 535
B 65 G
01
0 495 077
0 662 436
01
0 725 959
0 534 902
08
0 663 886
0 726 216
05
0 542 860
0 666 229
07
0 733 565
0 548 812
09
0 668 224
0 734 975
12
0 561 442
0 669 603
07
0 734 979
0 565 000
09
0 670 132
04
0 734 980
12
0 576 665
01
0 670 276
0 736 467
0 582 807
04
0 675 060
0 736 468
01
0 587 015
0 678 462
01
0 736 470
01
0 593 234
0 678 464
03
0 743 261
0 594 956
07
0 678 720
01
0 746 519
0 600 057
0 685 395
03
0 746 520
0 602 461
0 686 582
0 747 303
03
0 602 500
0 686 587
0 747 306
03
0 602 694
05
0 687 237
0 747 307
0 605 794
10
0 687 628
0 749 396
07
0 608 103
09
0 691 290
11
0 751 904
0 609 757
10
0 691 929
0 752 973
09
0 610 780
04
0 694 487
0 756 571
223 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 65 G
0 756 572
B 65 H
07
0 652 177
B 65 H
0 770 030
09
0 762 985
04
0 653 369
0 771 298
11
0 765 287
08
0 654 756
0 771 302
0 765 829
02
0 656 309
0 771 649
09
0 770 036
0 658 497
0 777 623
0 775 079
02
0 658 507
0 788 452
0 776 291
05
0 663 303
08
0 807 083
12
0 784 583
0 664 764
0 810 972
07
0 785 153
07
0 669 210
12
0 819 090
08
0 793 609
12
0 672 604
B 66 B
01
0 611 724
07
0 794 914
12
0 673 870
07
0 615 945
0 796 212
03
0 676 350
08
0 680 920
0 799 153
10
0 685 393
0 746 524
07
0 801 628
05
0 693 335
0 775 079
0 804 378
0 693 450
B 66 C
09
0 570 286
12
0 808 290
0 694 494
03
0 596 583
0 810 962
04
0 694 495
0 609 537
12
0 819 090
11
0 697 361
11
0 638 876
0 842 104
02
0 697 990
0 694 481
B 65 H
09
0 519 970
09
0 698 135
0 727 385
0 555 853
0 699 613
05
0 772 564
07
0 561 362
12
0 699 614
12
0 785 902
04
0 568 750
01
0 703 867
B 66 D
0 676 365
04
0 578 301
0 706 965
04
0 752 387
0 591 570
04
0 710 212
09
0 771 307
02
0 596 528
05
0 714 254
B 66 F
01
0 495 077
05
0 611 715
12
0 717 001
01
0 553 086
01
0 623 088
04
0 719 354
05
0 555 314
09
0 628 508
08
0 722 414
03
0 605 315
09
0 630 846
03
0 724 516
05
0 611 241
0 631 952
0 727 374
0 622 328
11
0 631 962
05
0 727 376
09
0 622 329
12
0 634 352
06
0 728 117
09
0 622 331
01
0 638 505
01
0 731 770
0 624 543
12
0 640 057
01
0 734 349
07
0 655 047
04
0 640 549
02
0 737 161
0 662 446
12
0 643 004
02
0 740 638
0 674 597
0 644 140
0 740 639
06
0 729 433
07
0 645 329
04
0 742 700
0 766 772
02
0 645 330
01
0 742 779
0 796 212
07
0 645 331
12
0 751 860
B 67 B
05
0 628 967
03
0 646 091
0 754 159
10
0 664 274
05
0 647 582
0 755 356
10
0 681 554
0 650 911
01
0 757 657
02
0 699 622
0 651 723
08
0 759 004
07
0 701 966
01
0 652 175
09
0 760 798
10
0 741 106
224 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
B 67 C
0 598 892
C 01 B
02
0 585 544
C 01 B
09
0 676 373
0 672 613
02
0 590 947
09
0 677 483
0 672 615
05
0 597 045
05
0 679 607
01
0 682 639
04
0 601 924
0 680 787
0 694 021
01
0 609 285
0 687 246
0 705 788
04
0 612 686
01
0 687 649
0 726 216
09
0 613 451
09
0 688 738
05
0 775 081
01
0 613 930
08
0 691 306
B 67 D
03
0 568 564
06
0 615 953
07
0 695 216
09
0 585 379
04
0 615 956
12
0 696 308
10
0 646 092
01
0 619 269
12
0 697 010
06
0 657 382
03
0 621 235
08
0 699 170
0 672 613
03
0 621 236
11
0 701 534
0 676 368
0 621 280
04
0 701 968
0 678 476
12
0 622 990
0 705 791
04
0 700 865
01
0 623 554
07
0 706 497
05
0 722 420
08
0 625 481
01
0 710 215
07
0 726 225
0 627 382
0 711 268
09
0 729 434
01
0 627 383
09
0 713 479
0 731 056
04
0 633 812
07
0 714 851
08
0 749 358
04
0 637 265
06
0 715 602
0 758 619
01
0 640 004
12
0 718 236
12
0 768 984
04
0 640 389
0 723 029
09
0 770 036
01
0 640 560
11
0 728 121
0 795 515
05
0 643 670
07
0 736 489
B 68 C
01
0 566 608
08
0 643 671
10
0 737 165
-C08
0 643 756
0 739 307
C 01 B
0 417 586
06
0 647 590
02
0 739 649
01
0 454 531
06
0 649 386
04
0 742 780
03
0 499 290
08
0 649 387
0 743 278
01
0 500 914
04
0 649 815
07
0 743 922
09
0 506 741
0 650 925
06
0 743 923
05
0 536 196
01
0 650 926
12
0 745 004
03
0 542 131
08
0 653 378
05
0 745 664
12
0 542 885
05
0 654 439
04
0 746 600
0 545 281
0 654 440
04
0 746 602
08
0 557 208
03
0 658 367
0 754 651
04
0 558 130
06
0 659 686
07
0 759 886
02
0 561 065
07
0 659 904
12
0 766 643
08
0 564 526
03
0 662 450
04
0 766 646
0 572 788
01
0 665 815
12
0 767 771
07
0 573 315
09
0 665 816
0 778 815
10
0 574 642
0 667 223
11
0 784 667
01
0 579 290
04
0 670 812
07
0 785 982
0 583 299
0 672 618
12
0 788 458
11
0 583 443
05
0 673 879
12
0 790 958
225 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 01 B
0 798 266
C 01 G
0 687 246
C 02 F
0 631 988
09
0 808 298
01
0 688 739
04
0 633 226
0 814 058
08
0 691 306
04
0 634 365
0 815 050
08
0 691 307
0 635 304
C 01 C
11
0 583 443
12
0 701 535
0 638 049
03
0 600 282
09
0 713 479
02
0 639 533
04
0 613 936
11
0 722 905
10
0 641 293
0 654 443
03
0 735 984
0 648 193
0 752 390
0 742 782
0 652 183
05
0 784 595
09
0 750 589
0 654 443
C 01 D
03
0 595 861
0 808 294
12
0 654 449
05
0 638 518
12
0 816 912
11
0 655 955
10
0 659 467
0 827 636
0 656 320
06
0 659 686
C 02 F
05
0 277 834
0 656 322
0 754 651
07
0 284 754
0 656 817
0 767 140
12
0 431 739
0 657 389
C 01 F
03
0 486 350
07
0 495 860
08
0 660 668
10
0 597 652
01
0 503 649
04
0 661 237
0 631 984
09
0 514 177
03
0 662 341
01
0 646 099
05
0 538 969
0 664 302
05
0 673 879
06
0 557 922
0 664 330
10
0 680 930
0 567 838
12
0 668 245
10
0 692 456
12
0 569 731
0 668 247
10
0 693 457
04
0 575 027
05
0 671 970
05
0 703 193
0 575 695
06
0 678 348
01
0 703 315
01
0 578 147
0 680 931
0 711 268
10
0 578 852
0 685 432
03
0 735 984
06
0 582 600
0 686 605
09
0 739 310
05
0 583 932
02
0 687 201
0 748 766
0 586 998
0 687 247
0 767 140
01
0 590 746
0 688 304
12
0 812 300
0 592 370
01
0 690 752
C 01 G
11
0 523 288
11
0 594 806
05
0 690 823
06
0 576 120
06
0 605 308
0 690 826
06
0 611 192
01
0 612 697
0 691 309
01
0 613 930
0 614 710
03
0 691 659
01
0 633 619
0 621 239
11
0 697 999
01
0 644 158
0 623 099
11
0 699 631
07
0 649 816
01
0 623 554
0 701 972
0 649 817
03
0 624 149
09
0 704 238
03
0 654 540
07
0 624 202
0 705 795
06
0 657 386
0 624 408
01
0 711 253
0 658 514
07
0 624 603
0 714 691
12
0 664 768
01
0 627 383
11
0 715 603
12
0 665 189
03
0 629 444
12
0 715 604
01
0 673 882
12
0 630 858
0 715 607
226 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 02 F
0 716 624
C 03 B
07
0 581 855
C 03 B
12
0 830 320
08
0 718 050
01
0 583 792
12
0 830 322
09
0 721 499
12
0 583 943
C 03 C
03
0 424 220
04
0 723 940
0 584 401
02
0 432 748
06
0 725 762
08
0 593 363
12
0 465 645
06
0 727 448
08
0 597 734
06
0 499 524
08
0 728 703
11
0 598 069
12
0 520 941
0 731 776
0 616 604
01
0 526 272
0 736 316
09
0 616 982
10
0 527 682
07
0 736 489
12
0 621 242
01
0 546 000
12
0 742 311
10
0 624 150
05
0 547 154
0 746 404
11
0 624 216
0 548 821
0 746 428
11
0 625 422
04
0 555 991
0 748 766
0 625 485
07
0 560 639
0 749 403
12
0 626 350
01
0 565 798
0 751 913
09
0 627 389
12
0 566 801
05
0 751 914
03
0 640 794
10
0 567 735
0 753 196
05
0 644 162
12
0 570 283
0 754 167
01
0 644 163
05
0 574 315
06
0 759 012
12
0 647 212
12
0 583 943
09
0 759 889
01
0 648 194
01
0 598 660
10
0 764 140
06
0 648 993
10
0 604 314
05
0 766 650
0 649 821
0 605 677
12
0 777 629
01
0 650 935
02
0 611 672
0 779 829
01
0 654 451
09
0 614 857
0 779 840
0 655 422
04
0 620 804
0 779 880
0 659 170
08
0 624 404
0 782 547
06
0 662 932
0 625 485
01
0 783 460
07
0 677 489
08
0 629 629
0 797 601
07
0 677 490
02
0 640 993
05
0 799 160
07
0 677 491
06
0 645 352
05
0 799 161
01
0 683 140
01
0 646 551
0 800 481
0 688 740
12
0 647 212
12
0 828 692
12
0 700 876
04
0 650 936
C 03 B
05
0 439 318
12
0 705 222
12
0 656 079
02
0 463 971
05
0 721 922
0 657 308
04
0 499 371
0 738 241
11
0 659 198
08
0 520 886
08
0 748 300
10
0 665 906
02
0 526 263
07
0 758 305
05
0 666 348
07
0 560 639
06
0 760 733
0 668 329
07
0 561 362
12
0 766 653
12
0 678 483
08
0 561 671
09
0 766 656
07
0 682 646
0 563 687
06
0 781 256
03
0 684 935
10
0 575 573
09
0 794 928
0 688 740
06
0 576 601
08
0 802 889
01
0 690 032
02
0 581 620
0 805 784
12
0 696 553
227 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 03 C
04
0 698 001
C 04 B
09
0 555 130
C 04 B
01
0 660 060
01
0 698 585
0 555 424
10
0 661 088
12
0 705 222
04
0 555 826
0 665 195
06
0 705 800
12
0 562 199
04
0 666 247
12
0 705 801
0 564 760
0 668 254
01
0 706 501
12
0 565 440
0 668 329
09
0 708 069
04
0 566 572
10
0 670 293
09
0 708 743
05
0 566 689
0 670 818
06
0 712 815
07
0 568 281
04
0 672 025
04
0 714 382
04
0 573 645
0 672 634
03
0 714 864
10
0 580 519
0 672 635
0 717 013
11
0 585 998
0 673 896
09
0 717 014
11
0 590 095
08
0 673 897
09
0 721 432
12
0 590 210
07
0 678 082
0 722 911
03
0 594 469
06
0 681 998
07
0 722 913
07
0 595 543
12
0 682 621
09
0 723 943
11
0 598 069
09
0 687 654
03
0 725 115
03
0 602 541
0 687 657
0 727 397
0 605 677
12
0 688 745
0 728 710
0 606 859
12
0 691 314
06
0 734 357
03
0 607 389
0 696 558
12
0 735 007
04
0 612 282
06
0 697 938
08
0 741 114
12
0 612 703
0 698 003
05
0 741 640
07
0 614 418
0 698 586
05
0 741 676
06
0 615 953
12
0 700 876
04
0 746 530
0 616 989
02
0 701 672
03
0 751 100
01
0 619 269
0 703 881
03
0 751 101
05
0 620 082
12
0 703 882
08
0 758 306
05
0 620 806
12
0 705 222
12
0 766 653
03
0 621 236
09
0 708 069
09
0 771 766
0 622 438
0 708 745
06
0 781 256
0 625 129
04
0 708 746
03
0 783 464
08
0 628 670
0 708 747
12
0 785 959
0 630 871
08
0 710 635
0 790 220
01
0 631 994
0 711 313
11
0 790 962
05
0 632 792
03
0 716 052
0 812 305
06
0 633 231
11
0 721 437
C 04 B
06
0 436 001
0 635 463
05
0 726 917
09
0 436 674
01
0 638 589
07
0 729 445
04
0 484 283
07
0 641 749
01
0 735 061
06
0 492 306
01
0 644 158
07
0 736 489
08
0 495 327
0 650 942
0 736 504
0 507 945
11
0 655 955
0 738 696
05
0 517 869
0 657 308
06
0 739 322
0 522 209
09
0 657 402
0 743 292
03
0 548 371
0 657 511
04
0 749 404
228 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 04 B
06
0 751 919
C 05 F
04
0 644 166
C 07 B
0 732 319
0 752 977
02
0 672 027
05
0 741 681
03
0 754 663
01
0 673 902
0 814 058
04
0 756 585
12
0 678 085
C 07 C
08
0 339 618
12
0 759 017
0 685 441
05
0 364 344
0 766 655
03
0 700 884
12
0 416 544
09
0 766 656
0 710 636
12
0 429 821
12
0 768 990
0 755 368
06
0 430 887
03
0 773 912
0 762 999
03
0 432 984
0 776 153
0 773 914
03
0 433 260
0 778 814
C 05 G
02
0 506 885
05
0 437 290
0 778 815
0 566 721
11
0 444 752
0 781 259
07
0 609 168
0 445 796
0 781 738
12
0 658 529
01
0 448 858
09
0 782 554
04
0 702 999
02
0 458 064
03
0 783 464
07
0 715 884
11
0 458 684
0 784 037
04
0 716 057
09
0 460 738
0 787 112
09
0 770 046
09
0 461 039
12
0 789 677
C 06 B
01
0 529 230
10
0 467 185
10
0 790 964
07
0 568 387
10
0 476 016
10
0 792 384
03
0 599 792
01
0 476 400
11
0 794 931
06
0 622 605
04
0 477 444
11
0 797 828
06
0 644 167
03
0 486 350
09
0 799 283
01
0 660 812
07
0 489 547
0 805 786
01
0 716 059
04
0 490 063
12
0 808 296
C 06 C
03
0 599 792
0 496 373
0 809 554
01
0 660 812
01
0 497 206
0 815 065
04
0 670 824
08
0 497 356
0 816 303
C 06 D
01
0 716 059
0 499 055
0 817 807
C 06 F
06
0 644 167
0 503 561
12
0 830 330
C 07 B
08
0 438 796
07
0 504 541
C 05 B
03
0 560 882
11
0 458 684
0 504 660
0 646 118
11
0 478 075
07
0 506 059
C 05 C
07
0 609 168
08
0 497 356
08
0 506 149
04
0 716 057
07
0 504 541
05
0 506 347
C 05 D
0 566 721
09
0 514 187
01
0 508 334
12
0 658 529
05
0 528 096
08
0 509 544
02
0 672 027
02
0 542 366
0 510 449
C 05 F
0 538 561
04
0 552 880
10
0 511 756
03
0 541 184
02
0 642 483
09
0 514 932
06
0 586 004
10
0 693 467
01
0 515 027
04
0 603 684
0 697 386
07
0 516 410
07
0 609 168
0 715 622
04
0 516 441
0 633 235
0 718 260
02
0 518 412
08
0 641 297
12
0 720 595
07
0 519 050
01
0 641 754
04
0 728 735
02
0 520 377
229 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 C
02
0 526 348
C 07 C
05
0 583 703
C 07 C
08
0 620 205
0 530 148
02
0 583 835
07
0 621 075
02
0 530 454
0 584 046
10
0 621 251
03
0 532 218
0 585 678
06
0 622 347
03
0 533 483
05
0 586 379
04
0 623 101
05
0 536 070
01
0 587 044
12
0 623 388
07
0 537 558
0 587 072
0 623 575
0 538 681
06
0 587 555
0 623 577
05
0 538 969
02
0 589 302
01
0 623 582
12
0 539 281
07
0 590 709
04
0 623 585
08
0 539 778
04
0 591 059
12
0 623 589
02
0 542 366
12
0 592 176
01
0 623 606
03
0 544 488
12
0 593 646
10
0 624 153
04
0 548 650
04
0 593 868
0 624 155
02
0 548 680
0 596 358
07
0 624 569
04
0 554 134
01
0 597 751
04
0 625 180
08
0 557 790
04
0 599 448
04
0 625 208
0 557 949
09
0 599 560
10
0 625 222
08
0 558 603
04
0 600 318
10
0 625 505
0 562 450
03
0 600 536
08
0 625 508
05
0 563 401
08
0 600 632
09
0 625 516
09
0 565 789
02
0 600 727
04
0 626 368
10
0 566 197
03
0 601 918
01
0 626 371
03
0 566 728
04
0 601 924
04
0 626 945
03
0 567 338
06
0 603 229
10
0 627 406
0 568 496
07
0 604 165
12
0 627 452
05
0 568 915
02
0 604 998
12
0 628 308
01
0 569 032
02
0 605 469
05
0 629 186
01
0 570 050
0 605 677
01
0 629 440
01
0 570 071
0 606 072
08
0 629 599
0 571 819
07
0 606 482
0 629 600
0 571 870
04
0 607 802
10
0 629 608
11
0 573 185
12
0 608 160
04
0 629 617
01
0 573 910
10
0 608 952
12
0 630 290
10
0 574 854
12
0 609 058
03
0 630 878
01
0 575 844
07
0 609 079
12
0 630 884
06
0 576 547
07
0 609 310
0 630 886
03
0 577 990
04
0 610 076
08
0 630 964
02
0 578 194
01
0 611 747
12
0 631 474
03
0 578 323
01
0 613 458
04
0 631 500
01
0 579 021
05
0 615 968
01
0 631 572
01
0 579 159
05
0 617 006
02
0 632 008
05
0 579 576
01
0 618 184
03
0 632 013
0 582 209
12
0 618 889
05
0 632 017
07
0 582 788
05
0 619 289
01
0 632 795
12
0 582 790
11
0 619 802
05
0 633 239
230 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 C
01
0 633 240
C 07 C
01
0 646 576
C 07 C
0 657 423
04
0 634 208
05
0 647 218
03
0 658 098
04
0 634 209
12
0 647 608
11
0 658 154
09
0 634 381
01
0 647 613
04
0 658 533
10
0 634 382
05
0 647 619
05
0 658 541
0 634 384
11
0 648 203
01
0 658 542
10
0 634 396
07
0 648 721
01
0 658 543
01
0 634 994
01
0 648 731
11
0 658 553
0 635 481
0 648 732
05
0 659 719
0 635 482
0 648 735
0 659 729
0 635 486
08
0 649 387
11
0 659 791
03
0 636 125
01
0 649 827
01
0 660 821
04
0 636 602
01
0 649 832
04
0 661 258
07
0 637 579
01
0 649 837
0 661 262
0 637 620
0 651 736
09
0 661 930
01
0 638 535
07
0 651 737
05
0 662 467
12
0 638 544
10
0 651 740
05
0 662 468
04
0 638 548
04
0 652 197
08
0 662 469
03
0 639 173
11
0 652 203
03
0 662 471
01
0 639 549
01
0 652 208
0 662 472
11
0 640 069
04
0 652 209
05
0 662 475
04
0 640 389
03
0 653 202
01
0 662 856
0 641 759
01
0 653 412
10
0 662 948
04
0 641 761
0 653 415
01
0 662 950
11
0 641 766
0 653 417
0 662 951
12
0 641 767
01
0 654 020
12
0 663 379
05
0 641 770
10
0 654 056
10
0 663 387
04
0 641 775
04
0 654 462
03
0 663 902
08
0 642 302
02
0 654 467
07
0 664 287
02
0 642 483
03
0 655 436
08
0 664 775
08
0 642 484
07
0 655 472
09
0 665 055
05
0 643 028
11
0 655 992
01
0 665 206
05
0 643 034
04
0 656 334
01
0 665 217
12
0 643 689
04
0 656 339
11
0 666 104
05
0 643 690
04
0 656 340
02
0 666 250
12
0 643 993
04
0 656 341
07
0 666 839
0 645 366
08
0 656 342
06
0 666 842
0 646 042
04
0 656 349
0 667 328
0 646 106
04
0 656 351
01
0 667 334
0 646 107
06
0 656 876
05
0 667 336
02
0 646 559
10
0 656 881
01
0 667 337
0 646 563
10
0 656 887
05
0 667 339
11
0 646 567
01
0 656 888
12
0 667 839
01
0 646 569
0 656 889
12
0 667 848
06
0 646 570
06
0 657 386
04
0 667 852
12
0 646 574
06
0 657 422
02
0 667 856
231 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 C
12
0 668 106
C 07 C
10
0 679 622
C 07 C
01
0 687 658
08
0 668 260
12
0 679 624
06
0 687 661
12
0 668 261
0 679 626
0 688 311
02
0 668 852
0 679 627
11
0 688 312
06
0 668 855
04
0 679 628
04
0 688 313
0 668 874
05
0 679 630
01
0 688 322
11
0 669 301
05
0 679 631
05
0 688 748
10
0 669 305
12
0 679 632
0 688 751
01
0 669 909
06
0 679 639
10
0 689 477
10
0 670 296
06
0 680 463
04
0 689 528
02
0 670 302
04
0 680 465
02
0 689 529
0 670 303
04
0 680 467
0 689 549
05
0 671 377
0 680 468
05
0 690 037
01
0 671 381
08
0 680 943
01
0 690 041
0 671 382
02
0 680 944
05
0 690 832
01
0 671 383
0 680 946
05
0 690 833
04
0 671 387
04
0 680 948
07
0 690 834
07
0 671 975
02
0 682 002
08
0 690 835
01
0 672 032
07
0 682 004
08
0 690 836
0 672 647
10
0 682 007
04
0 691 318
0 672 651
05
0 682 009
0 691 322
08
0 673 360
0 682 012
0 691 324
0 673 904
05
0 682 650
0 691 325
0 673 912
0 683 154
0 691 326
0 673 915
12
0 683 761
10
0 691 949
07
0 673 921
12
0 683 762
06
0 691 951
0 673 923
10
0 684 222
09
0 693 049
07
0 674 616
0 684 226
06
0 693 054
09
0 674 618
06
0 684 227
09
0 693 100
0 674 943
04
0 684 228
10
0 693 467
0 675 093
11
0 684 939
02
0 693 475
04
0 675 097
06
0 684 942
01
0 693 957
10
0 675 099
08
0 685 443
07
0 694 029
0 675 101
10
0 685 447
02
0 694 030
12
0 675 105
04
0 685 448
0 694 531
10
0 675 867
10
0 685 452
0 695 284
12
0 676 221
02
0 685 453
0 695 734
0 676 391
04
0 685 456
0 695 749
07
0 677 038
04
0 686 138
11
0 696 270
0 677 044
12
0 686 141
08
0 696 275
01
0 677 508
12
0 686 142
12
0 696 308
01
0 677 509
08
0 686 143
0 696 569
12
0 678 493
06
0 686 146
01
0 696 570
0 678 498
0 686 621
10
0 696 577
0 678 515
01
0 686 622
01
0 696 580
11
0 679 420
0 686 627
01
0 696 581
232 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 C
06
0 697 014
C 07 C
01
0 705 240
C 07 C
11
0 712 838
02
0 697 019
06
0 705 243
04
0 713 485
0 697 386
0 705 244
0 713 849
10
0 697 391
03
0 705 257
08
0 713 851
01
0 697 394
11
0 705 811
04
0 713 852
04
0 697 397
10
0 705 818
0 713 854
0 697 399
04
0 705 854
07
0 713 858
10
0 697 401
04
0 706 512
0 713 862
04
0 698 009
12
0 706 985
11
0 714 385
06
0 698 595
0 706 987
0 714 886
04
0 699 184
0 706 988
11
0 714 889
03
0 699 468
0 706 990
01
0 715 613
04
0 699 648
02
0 706 991
06
0 715 616
0 699 652
03
0 706 993
12
0 715 618
0 699 653
03
0 706 997
10
0 715 620
11
0 699 658
10
0 706 998
0 716 070
0 699 660
07
0 707 003
01
0 716 072
10
0 699 662
02
0 707 561
03
0 716 074
0 699 663
04
0 708 072
0 716 648
04
0 700 373
0 708 080
0 717 026
12
0 700 375
0 708 083
04
0 717 031
01
0 700 379
04
0 708 752
11
0 717 727
06
0 700 380
04
0 708 755
0 718 260
09
0 700 383
0 708 758
08
0 718 271
01
0 700 889
0 709 359
0 718 272
01
0 700 893
0 709 362
03
0 718 273
07
0 700 897
05
0 709 371
0 718 292
08
0 700 902
08
0 709 372
04
0 718 295
11
0 700 984
04
0 710 224
04
0 719 246
12
0 701 546
10
0 710 226
02
0 719 252
07
0 701 547
10
0 710 227
01
0 719 278
10
0 701 989
12
0 710 646
0 719 758
12
0 701 995
10
0 711 265
04
0 720 597
0 701 999
0 711 268
10
0 720 598
01
0 702 667
10
0 711 271
10
0 720 995
07
0 702 669
0 711 274
02
0 721 447
01
0 703 205
0 711 275
10
0 721 932
01
0 703 206
10
0 711 745
0 721 934
05
0 703 213
0 711 748
04
0 721 939
04
0 703 896
05
0 711 749
10
0 722 430
08
0 704 421
01
0 712 386
07
0 722 434
12
0 704 424
0 712 391
0 722 924
05
0 704 426
06
0 712 392
0 722 925
02
0 704 428
06
0 712 823
0 722 926
0 704 429
03
0 712 825
07
0 723 532
01
0 704 432
0 712 830
05
0 724 555
233 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 C
12
0 724 556
C 07 C
05
0 740 652
C 07 C
0 772 588
08
0 724 557
05
0 741 681
0 772 653
04
0 724 558
06
0 741 682
0 777 639
12
0 724 560
10
0 741 683
0 777 647
06
0 724 562
0 741 686
0 778 261
0 724 564
0 741 687
0 778 824
10
0 724 566
10
0 741 688
0 778 832
0 725 050
12
0 742 190
12
0 783 475
08
0 726 244
0 743 296
12
0 783 476
12
0 726 892
0 743 298
0 784 643
12
0 727 408
0 743 932
12
0 787 125
09
0 728 128
0 744 394
12
0 787 703
0 728 176
07
0 745 578
12
0 789 679
0 728 517
0 745 587
05
0 790 859
04
0 728 735
03
0 745 588
10
0 793 637
0 728 736
0 746 404
12
0 793 639
10
0 729 448
01
0 747 344
0 803 520
04
0 729 450
12
0 749 416
11
0 804 277
12
0 729 457
10
0 749 947
0 804 421
0 730 567
0 750 606
10
0 805 133
08
0 730 574
0 751 115
0 807 099
05
0 730 577
12
0 752 412
09
0 808 298
03
0 730 632
10
0 752 982
0 810 902
0 731 080
0 754 679
10
0 810 987
04
0 731 081
06
0 755 303
12
0 812 307
11
0 732 315
10
0 755 380
12
0 813 518
0 732 319
04
0 755 917
12
0 824 097
09
0 732 328
0 757 669
C 07 D
01
0 295 797
04
0 733 031
03
0 758 267
10
0 326 329
09
0 733 034
08
0 758 315
03
0 334 484
10
0 734 364
0 758 316
12
0 337 815
11
0 734 369
0 759 900
07
0 341 973
04
0 734 373
0 761 639
0 349 940
02
0 734 375
08
0 763 006
12
0 358 154
09
0 734 406
09
0 765 348
08
0 366 041
10
0 735 998
04
0 766 659
04
0 366 304
06
0 736 078
0 767 769
03
0 374 929
03
0 737 178
12
0 767 771
11
0 386 668
10
0 737 180
12
0 767 778
07
0 388 356
08
0 737 186
08
0 767 783
01
0 390 112
01
0 737 664
12
0 768 917
09
0 395 219
10
0 737 665
10
0 768 999
01
0 398 230
04
0 738 256
0 769 002
07
0 400 971
0 739 332
12
0 770 048
07
0 402 646
0 739 878
0 772 584
08
0 405 425
06
0 740 648
0 772 586
11
0 409 617
234 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 D
10
0 410 934
C 07 D
01
0 483 881
C 07 D
09
0 519 083
09
0 413 706
03
0 484 832
07
0 519 140
02
0 417 584
0 485 045
01
0 519 731
06
0 430 887
0 485 685
12
0 520 180
0 431 291
10
0 487 097
02
0 520 200
03
0 432 984
0 489 327
09
0 520 406
0 433 846
07
0 489 379
0 521 334
08
0 434 394
07
0 489 547
02
0 526 348
05
0 434 965
11
0 489 869
01
0 526 402
08
0 435 081
04
0 490 063
09
0 526 658
05
0 437 290
03
0 491 664
09
0 527 232
08
0 438 796
08
0 491 951
12
0 527 851
06
0 443 059
02
0 494 535
0 529 452
0 445 796
10
0 494 604
01
0 532 120
09
0 446 921
12
0 494 914
03
0 532 218
01
0 447 004
0 496 222
12
0 532 752
02
0 452 850
12
0 497 125
03
0 533 483
08
0 453 731
03
0 497 150
01
0 533 752
06
0 454 307
05
0 497 303
0 534 216
06
0 454 511
12
0 497 972
12
0 534 443
0 456 118
08
0 499 501
01
0 536 208
04
0 458 624
0 502 314
11
0 537 201
09
0 461 039
04
0 503 162
07
0 537 558
07
0 461 402
08
0 503 332
08
0 537 611
10
0 462 009
0 503 561
07
0 537 949
07
0 462 206
01
0 504 612
02
0 538 248
04
0 464 846
09
0 505 322
03
0 539 117
05
0 465 368
08
0 506 149
01
0 539 204
03
0 467 045
03
0 507 692
12
0 539 281
10
0 467 248
01
0 508 334
09
0 539 421
03
0 468 187
07
0 508 796
01
0 539 442
09
0 468 401
01
0 509 402
03
0 541 168
04
0 474 243
08
0 509 544
0 542 099
12
0 474 561
0 512 432
08
0 542 411
0 475 003
03
0 512 829
01
0 542 680
12
0 475 364
09
0 513 200
09
0 542 689
02
0 475 456
04
0 513 966
01
0 543 363
11
0 476 455
12
0 514 144
03
0 544 488
05
0 476 780
03
0 514 791
03
0 544 773
06
0 476 781
0 515 934
12
0 544 779
04
0 477 444
0 516 257
01
0 545 318
09
0 478 732
01
0 517 054
0 546 409
0 480 006
06
0 517 787
04
0 548 650
09
0 480 538
02
0 518 408
02
0 548 680
04
0 480 717
09
0 518 558
02
0 549 273
02
0 483 667
08
0 518 731
04
0 549 366
235 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 D
04
0 549 796
C 07 D
0 572 852
C 07 D
12
0 591 046
09
0 549 880
04
0 573 221
06
0 591 058
11
0 550 621
08
0 573 360
01
0 591 106
11
0 552 060
0 573 999
09
0 591 280
04
0 552 504
08
0 574 271
0 592 453
11
0 552 712
10
0 574 369
09
0 592 676
05
0 552 817
0 574 418
01
0 593 332
04
0 552 880
09
0 574 758
03
0 593 348
0 553 174
01
0 575 844
09
0 593 511
08
0 553 263
08
0 577 206
10
0 593 513
12
0 553 307
10
0 577 847
04
0 593 868
09
0 553 456
04
0 578 125
07
0 594 000
04
0 553 925
01
0 579 020
06
0 594 099
05
0 554 007
09
0 579 169
01
0 594 636
07
0 554 794
04
0 579 212
02
0 595 370
04
0 554 957
09
0 579 263
11
0 595 458
09
0 555 036
11
0 579 826
11
0 595 868
06
0 557 075
0 580 008
0 596 891
07
0 558 104
09
0 580 502
10
0 596 917
08
0 558 603
05
0 581 106
11
0 597 915
04
0 558 630
0 581 147
09
0 598 396
07
0 559 533
04
0 581 552
03
0 598 753
01
0 559 752
12
0 582 164
01
0 599 444
0 559 814
0 582 209
06
0 600 669
12
0 559 909
0 582 288
07
0 600 675
06
0 560 231
07
0 582 788
0 600 836
11
0 560 613
12
0 582 790
07
0 601 191
0 562 345
05
0 582 908
03
0 601 918
0 562 382
12
0 582 926
0 602 515
11
0 564 358
11
0 583 271
08
0 603 001
09
0 564 924
0 583 561
06
0 603 229
07
0 565 185
0 584 046
09
0 603 769
01
0 565 377
02
0 584 663
04
0 603 873
01
0 565 396
0 585 678
02
0 604 364
08
0 566 018
0 586 344
09
0 604 995
07
0 567 767
11
0 587 048
02
0 605 469
0 567 966
0 587 072
11
0 606 105
07
0 567 982
11
0 587 121
11
0 606 380
03
0 568 203
11
0 587 473
05
0 606 382
04
0 568 898
04
0 587 499
05
0 608 111
01
0 569 210
0 588 146
05
0 608 336
0 569 802
11
0 588 500
03
0 608 568
0 569 804
08
0 588 964
0 608 688
08
0 570 136
0 589 903
0 608 690
03
0 570 849
0 589 908
10
0 608 952
11
0 571 253
07
0 590 150
12
0 609 058
236 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 D
04
0 610 076
C 07 D
05
0 628 032
C 07 D
05
0 647 218
05
0 612 735
03
0 628 040
01
0 648 744
0 612 741
02
0 628 550
08
0 649 407
0 612 745
0 628 553
10
0 649 418
01
0 613 458
04
0 628 558
06
0 649 842
10
0 613 895
0 629 221
08
0 650 474
07
0 613 896
04
0 629 617
02
0 650 958
0 614 891
02
0 630 228
0 651 736
0 614 892
09
0 630 368
07
0 651 737
05
0 614 893
07
0 630 893
10
0 651 740
07
0 616 807
06
0 630 959
01
0 652 208
0 617 021
08
0 632 034
02
0 653 422
09
0 617 031
07
0 632 717
07
0 653 426
02
0 617 037
07
0 632 805
07
0 654 041
10
0 618 193
08
0 632 807
07
0 654 471
03
0 618 202
05
0 633 247
01
0 655 060
06
0 618 204
03
0 633 879
07
0 655 472
12
0 618 209
10
0 634 396
11
0 655 992
12
0 618 889
08
0 634 414
04
0 656 351
04
0 618 906
07
0 635 002
0 656 353
08
0 619 316
06
0 635 003
10
0 656 881
03
0 619 734
09
0 635 495
10
0 656 887
11
0 619 808
04
0 635 496
02
0 656 894
11
0 620 219
05
0 635 497
0 657 423
0 620 283
02
0 635 996
0 657 426
07
0 622 356
03
0 636 125
03
0 657 448
12
0 623 112
04
0 637 253
11
0 658 553
05
0 623 118
04
0 637 318
09
0 658 557
05
0 623 121
04
0 638 548
09
0 659 473
12
0 623 589
07
0 639 572
05
0 659 746
01
0 623 606
06
0 639 574
04
0 659 747
07
0 623 607
09
0 639 582
01
0 660 832
02
0 623 614
12
0 640 592
04
0 661 258
09
0 623 620
03
0 640 599
04
0 661 268
03
0 624 097
08
0 641 342
03
0 661 277
0 624 155
11
0 641 766
0 661 282
11
0 624 159
05
0 641 770
0 662 472
08
0 624 584
04
0 641 775
05
0 662 475
04
0 625 208
01
0 641 791
0 662 951
09
0 625 516
0 643 087
01
0 662 967
12
0 625 517
07
0 644 187
05
0 662 971
01
0 625 977
10
0 645 963
0 663 399
09
0 626 383
05
0 646 125
07
0 663 913
07
0 626 951
01
0 646 569
11
0 663 916
12
0 627 452
12
0 646 574
04
0 664 297
12
0 627 483
06
0 646 577
07
0 665 846
237 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 D
06
0 666 842
C 07 D
0 684 236
C 07 D
04
0 699 204
06
0 666 847
06
0 684 942
04
0 699 672
05
0 666 861
09
0 685 474
04
0 699 673
04
0 667 852
0 686 150
09
0 700 383
08
0 667 860
07
0 686 155
11
0 700 390
0 667 863
0 687 253
10
0 700 391
03
0 667 866
0 687 258
0 700 392
07
0 667 914
11
0 687 266
04
0 700 394
04
0 668 267
05
0 687 268
06
0 700 913
08
0 668 274
11
0 688 312
0 701 559
05
0 668 283
01
0 688 322
10
0 701 630
02
0 668 857
0 688 768
0 702 003
0 668 874
0 689 549
07
0 702 009
07
0 669 318
0 690 060
02
0 702 673
0 669 319
12
0 690 842
12
0 703 902
0 669 328
09
0 690 845
0 704 429
0 669 330
01
0 690 846
02
0 704 438
01
0 669 909
01
0 690 848
09
0 704 440
05
0 670 307
0 690 858
01
0 705 240
09
0 670 310
06
0 691 951
0 705 244
06
0 671 388
07
0 691 959
05
0 705 254
01
0 672 032
09
0 691 964
10
0 705 256
07
0 672 037
09
0 691 966
03
0 705 257
08
0 673 360
09
0 691 967
02
0 705 259
01
0 673 370
0 691 970
04
0 706 512
09
0 674 618
03
0 693 060
11
0 706 514
08
0 674 622
06
0 693 073
10
0 706 517
0 674 638
02
0 693 475
07
0 707 003
07
0 677 042
08
0 693 478
05
0 707 570
0 677 044
08
0 694 540
0 707 656
09
0 677 516
02
0 695 292
12
0 708 101
10
0 678 090
10
0 695 293
12
0 708 105
0 678 498
0 695 745
0 708 758
0 678 515
0 695 749
10
0 708 771
03
0 678 518
10
0 695 755
05
0 709 371
06
0 679 161
07
0 696 278
08
0 709 372
07
0 679 646
0 696 291
01
0 709 379
12
0 680 257
10
0 696 577
0 709 384
0 680 468
12
0 696 585
10
0 710 227
0 680 471
02
0 697 019
01
0 710 228
0 680 481
07
0 697 411
09
0 710 230
07
0 681 571
04
0 697 413
05
0 710 242
05
0 682 018
07
0 698 014
12
0 710 646
04
0 683 156
11
0 698 601
0 710 650
09
0 683 162
08
0 699 190
03
0 710 652
0 683 166
12
0 699 191
0 710 657
238 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 D
09
0 711 280
C 07 D
0 728 753
C 07 D
10
0 757 047
11
0 711 291
12
0 729 457
0 757 669
0 711 756
09
0 729 469
0 757 679
0 712 396
07
0 730 589
08
0 758 315
10
0 712 406
03
0 730 632
0 758 316
10
0 712 408
05
0 731 092
11
0 759 912
07
0 712 854
0 731 799
11
0 759 919
04
0 713 485
0 732 319
05
0 761 653
02
0 713 490
09
0 732 328
09
0 763 043
05
0 714 387
09
0 733 047
08
0 764 155
06
0 714 389
07
0 736 023
09
0 765 315
11
0 714 392
07
0 736 025
12
0 765 876
09
0 714 393
06
0 736 078
07
0 766 695
11
0 714 889
07
0 737 099
0 767 169
10
0 714 893
08
0 737 186
0 767 769
12
0 715 618
05
0 738 270
12
0 767 771
0 715 622
0 738 724
08
0 767 783
09
0 715 623
11
0 739 344
0 767 785
04
0 715 624
06
0 740 648
09
0 767 786
09
0 715 627
05
0 740 652
08
0 767 787
09
0 716 649
07
0 740 668
09
0 770 070
0 717 038
05
0 741 681
09
0 770 603
04
0 717 659
0 741 686
0 772 588
07
0 717 732
0 741 687
06
0 773 936
11
0 717 734
05
0 741 708
0 775 123
0 717 735
07
0 744 402
10
0 775 129
07
0 718 286
05
0 745 072
02
0 776 323
0 718 292
05
0 745 083
10
0 776 895
04
0 718 295
07
0 745 578
0 778 832
02
0 719 252
09
0 746 544
04
0 780 379
11
0 719 764
07
0 746 553
07
0 783 500
06
0 719 774
07
0 748 312
03
0 785 933
11
0 719 776
04
0 748 805
06
0 789 697
04
0 720 597
07
0 748 806
0 792 267
11
0 720 609
07
0 749 428
07
0 794 949
10
0 720 995
11
0 751 129
11
0 797 789
04
0 721 939
05
0 751 938
0 799 213
0 721 950
09
0 751 941
0 802 903
07
0 722 434
07
0 751 945
0 802 904
0 722 946
05
0 751 970
0 802 905
0 723 534
08
0 752 990
0 804 421
10
0 724 566
03
0 753 512
09
0 808 215
11
0 724 581
07
0 754 181
0 811 003
07
0 725 775
03
0 754 681
12
0 813 518
05
0 726 254
11
0 755 925
0 814 058
05
0 727 453
0 757 044
0 866 067
239 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 F
05
0 263 561
C 07 F
03
0 598 753
C 07 F
10
0 701 630
11
0 409 617
05
0 599 881
0 703 919
0 417 586
04
0 601 418
0 708 080
06
0 443 059
09
0 607 394
01
0 711 779
12
0 477 894
01
0 612 336
01
0 712 856
06
0 481 214
0 612 754
02
0 713 490
0 496 193
0 618 242
12
0 714 398
08
0 499 501
03
0 620 228
07
0 717 746
01
0 504 612
0 620 229
0 729 967
07
0 508 796
0 621 280
05
0 735 057
07
0 516 410
05
0 622 372
05
0 741 681
0 521 334
0 623 624
10
0 741 739
0 528 287
07
0 624 315
12
0 742 226
12
0 530 328
02
0 625 928
04
0 748 805
02
0 536 036
06
0 629 210
0 748 821
06
0 540 437
08
0 629 629
08
0 752 997
01
0 542 680
12
0 630 884
0 752 999
0 548 821
08
0 630 964
09
0 765 315
03
0 550 064
09
0 640 090
05
0 766 686
01
0 553 225
04
0 640 612
08
0 766 687
07
0 560 029
08
0 642 518
10
0 769 013
0 566 851
09
0 644 197
10
0 769 014
0 567 966
12
0 644 799
0 778 839
11
0 568 379
0 646 118
12
0 787 125
12
0 569 731
07
0 646 119
12
0 796 267
09
0 570 380
05
0 647 619
04
0 796 861
0 571 819
11
0 647 649
10
0 813 447
03
0 574 370
0 650 967
C 07 G
07
0 218 717
01
0 574 597
0 652 476
04
0 524 942
10
0 574 854
08
0 652 885
01
0 533 865
01
0 576 970
01
0 654 544
0 535 234
04
0 578 125
0 659 758
10
0 548 123
02
0 578 983
11
0 663 916
01
0 665 217
11
0 579 826
04
0 668 267
C 07 H
07
0 218 717
0 582 194
05
0 668 313
04
0 241 487
0 582 692
0 685 519
03
0 272 009
0 583 299
0 686 150
04
0 306 190
09
0 586 665
04
0 688 313
06
0 329 198
0 588 159
0 690 060
0 345 598
01
0 590 773
0 690 062
01
0 390 112
12
0 591 046
10
0 691 949
02
0 392 384
12
0 592 149
10
0 693 467
01
0 398 230
0 592 779
02
0 694 030
01
0 406 357
01
0 593 332
0 696 291
0 417 586
04
0 594 857
11
0 698 029
0 423 747
0 594 999
04
0 699 305
09
0 429 628
240 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 H
04
0 466 838
C 07 H
07
0 655 070
C 07 J
07
0 594 581
08
0 487 719
11
0 658 213
04
0 599 376
09
0 489 308
10
0 664 960
04
0 607 245
07
0 494 955
07
0 666 839
05
0 618 800
03
0 503 002
01
0 670 845
04
0 623 140
02
0 506 821
08
0 670 908
0 624 595
04
0 507 852
04
0 677 054
03
0 624 596
03
0 508 699
04
0 680 488
12
0 628 052
07
0 509 019
0 680 946
02
0 629 634
07
0 517 859
10
0 680 967
04
0 631 500
0 519 463
07
0 684 954
09
0 650 496
01
0 519 731
0 686 150
07
0 655 070
05
0 524 864
08
0 686 641
02
0 656 894
04
0 524 942
09
0 693 077
04
0 659 761
01
0 531 638
0 697 023
04
0 659 762
01
0 532 173
07
0 698 032
05
0 659 763
05
0 532 370
08
0 699 472
05
0 682 009
03
0 533 483
02
0 708 827
05
0 684 256
05
0 537 820
05
0 710 242
04
0 685 488
10
0 539 515
0 712 857
08
0 688 333
01
0 540 859
12
0 713 879
0 693 080
12
0 549 776
10
0 716 093
11
0 700 926
02
0 563 287
09
0 722 506
0 701 565
11
0 566 438
06
0 724 562
0 713 880
12
0 571 474
12
0 725 788
02
0 714 908
02
0 579 664
08
0 730 602
01
0 719 278
12
0 584 175
05
0 733 062
12
0 720 617
10
0 592 434
09
0 736 033
0 722 455
01
0 597 776
0 739 975
12
0 726 892
11
0 597 915
12
0 745 089
05
0 730 577
02
0 600 965
08
0 751 947
12
0 734 392
11
0 602 144
0 759 926
11
0 735 047
04
0 607 245
06
0 759 927
08
0 754 701
01
0 618 215
09
0 764 169
0 768 316
01
0 620 282
10
0 766 692
0 780 397
04
0 623 021
11
0 776 328
C 07 K
07
0 218 717
04
0 633 266
0 804 608
01
0 239 859
12
0 636 372
C 07 J
0 411 733
04
0 241 487
09
0 639 582
04
0 429 480
04
0 254 593
04
0 639 584
01
0 471 612
04
0 256 092
12
0 642 526
09
0 485 392
03
0 267 802
08
0 643 068
01
0 503 582
08
0 274 826
07
0 646 121
04
0 526 642
01
0 289 287
05
0 646 125
07
0 551 844
0 307 592
01
0 649 427
0 567 472
06
0 309 569
01
0 653 436
04
0 572 451
08
0 318 296
241 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 K
06
0 361 284
C 07 K
01
0 477 971
C 07 K
05
0 537 089
05
0 364 344
08
0 479 948
07
0 538 951
01
0 367 220
09
0 485 430
12
0 541 629
12
0 370 163
11
0 488 061
07
0 542 314
07
0 370 205
07
0 494 955
01
0 543 195
02
0 383 837
07
0 495 907
12
0 544 805
08
0 395 706
0 496 373
12
0 545 991
09
0 398 753
02
0 496 973
07
0 546 124
05
0 406 286
0 499 834
07
0 547 102
01
0 406 357
02
0 500 734
0 547 200
07
0 415 999
06
0 500 745
04
0 547 446
12
0 417 271
02
0 500 791
07
0 551 329
04
0 421 367
12
0 501 821
0 551 460
08
0 422 215
03
0 502 927
11
0 551 501
01
0 422 339
05
0 504 064
0 551 927
08
0 423 326
07
0 504 291
01
0 552 142
01
0 428 758
07
0 504 350
08
0 554 344
01
0 429 570
01
0 504 363
03
0 554 389
09
0 429 628
08
0 506 757
11
0 554 446
02
0 431 882
06
0 507 836
08
0 556 207
03
0 433 827
04
0 507 852
08
0 559 632
04
0 438 332
02
0 508 371
12
0 560 969
06
0 438 402
06
0 509 984
0 561 183
05
0 438 519
01
0 510 912
09
0 561 907
04
0 439 508
09
0 510 996
06
0 562 508
03
0 439 797
10
0 511 903
03
0 563 329
0 445 796
04
0 512 042
10
0 564 460
10
0 446 273
07
0 512 074
11
0 564 477
01
0 447 424
03
0 515 228
03
0 564 531
06
0 448 704
12
0 516 647
09
0 564 924
06
0 454 026
0 519 218
0 567 448
0 456 152
05
0 519 547
07
0 571 538
02
0 458 064
09
0 521 842
03
0 573 668
08
0 459 630
08
0 521 963
05
0 575 522
05
0 464 009
12
0 527 785
12
0 575 553
0 464 533
09
0 528 117
01
0 575 844
09
0 464 590
07
0 528 931
09
0 577 649
01
0 466 175
0 529 300
07
0 578 728
11
0 467 536
02
0 529 410
07
0 578 774
01
0 470 565
09
0 530 265
0 580 008
12
0 473 721
08
0 530 937
0 584 664
05
0 474 506
07
0 533 849
01
0 584 694
01
0 474 789
09
0 533 898
0 585 570
12
0 474 857
01
0 535 967
02
0 585 943
12
0 475 290
04
0 536 275
01
0 586 372
12
0 475 291
01
0 536 319
02
0 590 070
242 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 K
04
0 593 868
C 07 K
07
0 646 127
C 07 K
12
0 691 986
0 594 540
0 646 595
11
0 695 189
09
0 594 610
12
0 647 655
05
0 696 325
10
0 597 503
07
0 648 224
10
0 696 595
09
0 598 899
11
0 648 228
0 697 023
01
0 599 444
05
0 651 806
12
0 698 038
03
0 600 744
02
0 652 227
09
0 698 091
0 603 671
03
0 652 903
04
0 699 305
09
0 604 418
12
0 652 962
09
0 699 763
10
0 605 484
07
0 654 041
01
0 701 612
09
0 606 217
10
0 654 042
10
0 703 923
06
0 610 245
0 655 462
08
0 703 926
09
0 610 743
01
0 655 926
0 705 244
11
0 610 744
10
0 656 887
10
0 705 277
06
0 611 376
11
0 656 950
09
0 706 574
02
0 613 499
0 659 276
02
0 708 827
03
0 614 464
12
0 661 999
0 711 415
07
0 619 841
03
0 662 129
06
0 714 403
0 620 827
04
0 663 443
02
0 714 407
09
0 620 854
04
0 664 297
12
0 715 618
12
0 623 589
10
0 665 887
0 717 048
01
0 623 606
12
0 666 754
07
0 717 732
03
0 624 163
06
0 666 842
11
0 720 624
02
0 624 164
05
0 668 292
09
0 724 637
05
0 625 162
0 668 869
0 727 435
0 625 163
05
0 668 872
0 727 436
0 625 313
0 668 874
08
0 730 602
04
0 625 987
12
0 669 934
02
0 730 740
09
0 626 809
09
0 670 310
05
0 733 062
09
0 627 002
08
0 670 908
05
0 733 214
06
0 629 210
05
0 673 418
09
0 737 691
0 629 211
09
0 673 419
03
0 739 214
0 629 636
07
0 673 921
10
0 741 743
04
0 630 405
0 673 948
09
0 742 795
09
0 636 173
08
0 674 653
08
0 743 522
04
0 637 318
0 675 101
12
0 743 953
11
0 639 202
02
0 675 900
06
0 745 124
04
0 639 584
06
0 679 161
12
0 747 485
07
0 640 095
08
0 684 997
09
0 749 481
08
0 642 530
10
0 687 271
12
0 750 635
10
0 643 719
0 689 549
12
0 750 637
07
0 643 767
12
0 689 599
0 750 667
0 643 769
08
0 690 127
0 751 221
09
0 644 197
08
0 690 872
01
0 752 886
09
0 644 897
07
0 690 991
04
0 753 152
09
0 645 397
09
0 691 982
11
0 754 229
243 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 07 K
09
0 759 030
C 08 B
03
0 703 927
C 08 F
0 503 422
08
0 759 031
0 713 882
08
0 508 012
10
0 759 931
0 783 528
07
0 510 580
08
0 765 478
07
0 785 952
07
0 512 736
08
0 766 694
01
0 787 152
04
0 513 157
07
0 766 695
0 788 516
0 518 057
09
0 766 696
01
0 791 014
0 518 092
08
0 778 285
01
0 792 393
09
0 518 604
12
0 787 300
09
0 802 925
08
0 519 448
04
0 801 655
C 08 C
02
0 544 304
12
0 521 355
0 802 924
04
0 558 023
0 522 467
0 804 466
08
0 573 122
01
0 527 225
C 08 B
03
0 265 116
02
0 603 146
0 528 287
04
0 327 766
11
0 613 412
04
0 529 977
10
0 410 326
11
0 671 415
06
0 530 517
06
0 410 498
04
0 673 394
01
0 530 647
06
0 465 535
07
0 733 076
04
0 530 795
06
0 465 992
03
0 749 343
01
0 537 053
05
0 466 300
C 08 F
08
0 240 137
05
0 540 466
09
0 478 732
01
0 294 059
02
0 544 304
07
0 497 524
0 305 850
09
0 544 919
09
0 512 050
07
0 312 964
03
0 546 573
12
0 526 494
0 399 348
01
0 553 225
05
0 526 649
04
0 405 446
04
0 553 805
04
0 550 532
01
0 418 733
05
0 553 806
05
0 554 818
12
0 423 786
09
0 554 404
08
0 563 978
03
0 438 216
11
0 554 896
08
0 566 911
07
0 443 871
05
0 556 053
02
0 579 664
01
0 448 115
05
0 558 047
0 584 677
08
0 451 804
0 560 090
12
0 593 368
10
0 452 840
0 563 819
0 593 633
07
0 452 916
0 563 917
03
0 629 637
05
0 461 268
01
0 565 798
07
0 632 056
04
0 477 444
08
0 566 692
07
0 636 147
08
0 479 754
08
0 566 911
07
0 638 104
12
0 480 069
0 568 496
01
0 638 589
04
0 480 377
06
0 569 508
11
0 649 437
01
0 483 796
03
0 570 045
08
0 656 015
0 485 893
10
0 570 073
0 666 871
09
0 488 984
01
0 570 762
07
0 667 356
04
0 494 842
12
0 570 773
09
0 670 850
06
0 495 099
02
0 571 945
0 674 662
10
0 495 603
07
0 572 128
01
0 678 525
0 496 193
11
0 573 120
01
0 680 975
10
0 500 944
11
0 573 403
02
0 702 697
0 501 370
03
0 573 862
244 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 F
01
0 574 258
C 08 F
06
0 611 781
C 08 F
01
0 644 213
03
0 574 370
04
0 611 783
01
0 645 407
01
0 574 561
10
0 611 787
0 645 420
01
0 574 597
09
0 611 809
12
0 646 140
03
0 574 821
11
0 613 412
0 646 604
01
0 576 970
03
0 613 485
05
0 647 218
03
0 578 323
07
0 613 908
03
0 647 243
03
0 579 426
05
0 614 917
03
0 647 661
0 581 009
02
0 615 524
03
0 648 233
01
0 581 146
10
0 617 053
07
0 648 721
0 581 225
09
0 618 237
02
0 649 862
0 582 194
11
0 618 241
0 650 967
0 584 664
0 618 242
06
0 650 980
05
0 584 927
07
0 618 244
01
0 653 443
06
0 585 269
01
0 619 329
09
0 653 449
05
0 586 379
01
0 619 826
12
0 655 073
01
0 586 658
03
0 620 234
01
0 656 019
07
0 591 024
01
0 620 236
07
0 656 373
11
0 591 756
0 622 379
10
0 656 377
0 593 888
09
0 622 380
01
0 658 571
0 594 026
02
0 623 631
0 658 574
0 594 056
04
0 624 168
06
0 659 195
07
0 595 182
12
0 624 602
0 659 758
05
0 595 424
07
0 624 603
08
0 659 773
03
0 596 567
08
0 624 605
05
0 659 783
09
0 596 671
0 624 617
03
0 659 786
05
0 596 672
11
0 626 197
10
0 659 861
0 598 280
12
0 629 392
04
0 660 846
07
0 601 524
01
0 629 641
0 661 300
01
0 601 682
05
0 629 642
0 661 306
0 602 508
12
0 630 858
02
0 661 313
02
0 603 146
08
0 631 590
08
0 664 156
0 603 224
0 632 061
0 664 302
0 603 561
07
0 632 065
08
0 664 815
10
0 604 152
07
0 632 066
0 665 240
02
0 604 153
09
0 632 819
09
0 665 242
02
0 604 855
01
0 633 270
06
0 666 273
08
0 604 993
05
0 634 441
05
0 667 873
03
0 604 994
0 635 523
06
0 668 295
03
0 606 908
12
0 636 637
09
0 668 297
11
0 607 342
01
0 638 591
07
0 669 946
05
0 607 703
09
0 640 090
0 669 953
0 608 748
0 640 630
11
0 671 415
05
0 609 397
11
0 641 362
0 671 418
0 610 813
01
0 641 806
05
0 671 419
12
0 610 955
0 644 210
07
0 671 975
245 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 F
10
0 672 071
C 08 F
01
0 695 313
C 08 F
0 715 635
06
0 672 690
05
0 695 764
04
0 716 097
04
0 673 394
09
0 695 768
04
0 717 050
07
0 673 396
0 697 029
03
0 717 756
10
0 673 407
05
0 697 418
0 718 314
01
0 673 952
08
0 698 617
10
0 718 322
0 674 664
12
0 698 620
0 718 326
07
0 674 666
11
0 698 625
05
0 719 291
05
0 674 671
12
0 698 626
08
0 719 795
0 674 675
02
0 699 213
03
0 720 627
09
0 674 691
12
0 699 219
03
0 722 958
04
0 674 694
04
0 700 405
05
0 722 961
12
0 675 909
08
0 700 716
0 723 980
10
0 677 066
0 700 934
12
0 723 981
0 677 536
11
0 700 936
0 725 084
0 678 531
02
0 700 940
09
0 726 499
10
0 679 664
0 700 941
05
0 726 917
07
0 680 502
01
0 702 038
0 727 441
04
0 680 977
12
0 702 053
06
0 727 448
0 680 978
12
0 703 247
07
0 728 156
09
0 682 041
0 703 249
08
0 728 769
02
0 682 046
06
0 703 930
10
0 728 776
05
0 682 675
02
0 703 932
06
0 729 493
03
0 683 176
12
0 704 424
0 730 612
0 683 178
12
0 704 509
03
0 730 623
06
0 683 187
03
0 705 281
04
0 731 137
0 683 806
07
0 705 282
01
0 731 815
08
0 684 263
08
0 705 285
01
0 731 816
05
0 684 871
09
0 705 850
07
0 733 076
06
0 684 958
12
0 705 852
05
0 735 057
0 685 494
04
0 705 854
01
0 735 061
04
0 685 495
08
0 707 672
03
0 736 047
01
0 686 647
06
0 708 120
06
0 736 048
0 687 276
04
0 708 746
01
0 736 049
08
0 688 794
01
0 709 401
10
0 736 050
0 688 796
0 709 404
01
0 736 074
01
0 690 882
0 709 411
0 736 547
12
0 690 901
12
0 710 676
05
0 738 287
08
0 692 494
0 711 142
04
0 739 364
0 692 499
01
0 711 788
11
0 739 961
09
0 692 500
06
0 712 865
08
0 740 672
02
0 692 504
03
0 712 868
09
0 741 151
01
0 692 505
08
0 712 869
10
0 741 739
0 693 501
0 714 414
12
0 742 226
05
0 693 508
0 714 415
08
0 742 799
0 693 509
0 714 919
0 742 812
246 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 F
05
0 743 960
C 08 F
05
0 785 957
C 08 G
07
0 444 157
0 744 394
12
0 785 959
02
0 458 064
08
0 744 416
0 787 159
05
0 461 655
01
0 745 097
12
0 788 521
06
0 462 183
03
0 745 588
12
0 789 717
01
0 462 204
10
0 747 406
04
0 789 718
02
0 462 496
0 748 821
08
0 791 024
10
0 467 185
03
0 749 343
0 791 033
02
0 469 520
0 749 462
0 792 298
0 475 003
0 749 992
0 792 299
03
0 479 445
12
0 750 647
0 792 301
05
0 480 588
12
0 751 154
11
0 793 679
01
0 483 796
12
0 751 160
08
0 793 704
0 484 754
03
0 751 965
09
0 793 705
01
0 486 034
08
0 754 706
10
0 793 749
0 498 301
0 755 422
0 794 967
05
0 504 058
0 755 945
0 794 970
06
0 504 288
0 756 606
11
0 797 600
0 510 449
06
0 756 607
0 797 601
10
0 511 903
09
0 757 996
0 797 640
0 512 524
01
0 758 344
0 799 256
08
0 513 730
12
0 760 827
0 800 657
0 518 057
0 761 696
0 803 520
02
0 518 408
02
0 763 066
06
0 804 490
05
0 520 584
08
0 764 176
0 808 333
10
0 525 200
10
0 764 199
0 811 025
12
0 527 877
09
0 765 348
0 813 552
08
0 532 048
07
0 765 349
0 813 557
06
0 532 943
0 765 352
12
0 813 567
12
0 533 275
12
0 765 886
11
0 815 147
0 536 085
12
0 766 704
C 08 G
08
0 240 137
01
0 537 003
11
0 770 098
05
0 263 561
01
0 537 619
12
0 770 630
07
0 284 803
0 538 673
0 771 328
06
0 322 912
05
0 538 969
0 771 329
05
0 327 039
07
0 539 098
08
0 771 331
06
0 333 454
0 539 819
06
0 775 163
08
0 360 578
05
0 540 466
11
0 776 340
01
0 360 869
06
0 541 391
0 777 692
01
0 403 657
01
0 543 308
04
0 777 707
03
0 408 990
0 543 357
10
0 779 902
0 417 586
0 544 058
09
0 781 299
01
0 418 733
02
0 546 771
08
0 783 530
06
0 419 254
08
0 547 701
11
0 783 531
06
0 430 887
0 548 639
09
0 783 534
02
0 432 748
04
0 548 727
0 784 635
03
0 442 631
02
0 549 116
247 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 G
0 551 641
C 08 G
0 603 679
C 08 G
01
0 645 410
04
0 552 813
02
0 604 364
10
0 645 414
09
0 554 404
0 604 840
0 646 106
06
0 555 393
04
0 606 832
0 646 118
0 555 742
04
0 607 792
12
0 646 615
01
0 561 224
0 608 773
05
0 647 667
03
0 565 078
10
0 608 952
04
0 650 992
0 569 756
0 610 752
10
0 651 772
0 569 804
10
0 611 787
01
0 652 250
08
0 570 055
01
0 612 329
09
0 653 449
04
0 571 579
0 612 784
0 654 051
02
0 571 828
05
0 613 920
10
0 654 056
0 573 024
06
0 614 958
05
0 654 060
08
0 573 206
0 618 242
08
0 654 489
0 574 417
07
0 618 244
07
0 655 472
0 574 775
0 618 248
07
0 656 029
08
0 575 810
08
0 620 242
10
0 656 377
08
0 577 098
05
0 620 245
08
0 656 382
08
0 577 206
12
0 621 296
06
0 657 209
01
0 578 144
09
0 621 300
11
0 659 791
06
0 578 743
06
0 622 387
07
0 659 904
04
0 578 940
0 624 170
03
0 660 851
12
0 581 040
12
0 627 452
08
0 660 852
04
0 584 624
12
0 627 483
02
0 661 313
0 584 677
10
0 627 745
08
0 661 354
0 584 818
04
0 630 389
09
0 663 412
10
0 585 162
06
0 630 959
01
0 664 820
0 585 678
0 632 076
01
0 665 206
0 585 829
0 633 108
07
0 665 258
03
0 587 757
01
0 633 276
05
0 665 864
0 588 013
0 633 281
0 667 367
08
0 589 917
02
0 636 638
01
0 667 877
05
0 590 270
03
0 636 640
05
0 668 283
01
0 590 773
12
0 636 659
04
0 668 304
12
0 592 149
06
0 637 327
0 668 306
04
0 593 868
09
0 639 582
0 669 352
04
0 595 413
09
0 639 603
02
0 669 353
0 598 280
0 639 608
10
0 669 359
08
0 598 879
0 639 628
09
0 669 960
01
0 599 561
0 641 387
05
0 670 339
04
0 599 829
0 641 813
04
0 670 342
10
0 600 447
0 643 085
0 670 853
11
0 601 793
0 643 087
0 670 858
07
0 603 068
04
0 644 222
0 671 424
10
0 603 191
09
0 644 908
01
0 672 694
05
0 603 597
12
0 645 409
0 674 675
248 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 G
0 676 434
C 08 G
0 713 500
C 08 G
0 767 807
0 679 626
03
0 716 114
09
0 771 333
10
0 679 664
0 717 735
0 771 599
0 679 675
03
0 717 756
0 772 639
07
0 680 502
10
0 720 631
01
0 772 640
0 680 983
0 720 636
0 772 643
10
0 681 595
10
0 720 995
09
0 775 166
0 682 012
0 721 963
0 776 343
0 682 048
07
0 723 562
0 777 647
0 683 189
09
0 723 564
0 777 695
0 684 960
05
0 724 747
02
0 777 696
0 685 503
03
0 725 100
0 779 905
0 686 621
04
0 725 101
0 779 906
07
0 687 279
08
0 725 803
07
0 781 791
0 687 282
05
0 727 453
0 782 594
05
0 689 556
07
0 728 156
09
0 783 534
0 689 557
0 730 612
0 784 643
0 690 062
08
0 733 078
12
0 787 163
0 691 377
09
0 734 406
0 792 306
05
0 691 992
07
0 735 072
0 792 308
09
0 693 049
0 736 554
0 792 312
07
0 694 049
02
0 737 216
09
0 794 979
0 694 531
08
0 737 218
04
0 796 861
12
0 695 318
09
0 737 222
08
0 797 614
12
0 695 775
0 739 927
07
0 799 264
08
0 696 297
0 740 674
07
0 799 265
03
0 696 304
04
0 741 756
0 802 939
01
0 696 580
04
0 741 762
0 802 940
0 696 607
0 742 808
0 802 941
0 697 424
07
0 743 961
0 802 942
0 698 048
0 743 962
0 805 830
0 698 050
0 743 969
0 809 663
09
0 698 059
0 745 631
0 809 666
12
0 698 620
0 746 577
10
0 809 671
03
0 700 407
0 746 580
12
0 812 337
0 701 579
0 747 410
0 817 807
0 702 047
0 748 262
0 818 494
0 703 255
0 749 453
0 821 708
0 707 027
0 749 462
C 08 H
07
0 444 157
10
0 707 606
0 749 463
02
0 552 576
02
0 707 608
05
0 751 970
07
0 638 104
02
0 707 616
0 758 365
0 639 608
09
0 708 790
0 759 953
0 669 953
10
0 710 226
04
0 763 067
C 08 J
01
0 294 059
0 711 313
11
0 763 069
03
0 296 611
01
0 711 779
04
0 766 659
06
0 322 912
249 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 J
05
0 386 147
C 08 J
02
0 582 328
C 08 J
12
0 648 802
01
0 394 769
01
0 582 968
01
0 649 827
05
0 396 625
12
0 583 090
09
0 650 505
04
0 398 148
05
0 588 457
01
0 652 250
01
0 411 923
0 589 385
05
0 654 060
09
0 412 153
02
0 590 007
0 659 829
10
0 412 588
0 590 467
07
0 659 831
01
0 426 382
08
0 590 656
06
0 660 775
02
0 432 748
07
0 590 709
03
0 662 987
03
0 439 692
0 598 864
12
0 663 869
04
0 443 641
01
0 600 261
07
0 663 934
07
0 444 157
03
0 603 664
0 664 313
05
0 447 877
10
0 604 152
07
0 665 861
08
0 451 804
02
0 604 153
05
0 665 864
07
0 459 208
04
0 604 794
08
0 666 183
01
0 479 392
11
0 607 342
02
0 669 961
01
0 486 034
05
0 608 949
05
0 670 863
08
0 496 260
05
0 609 397
0 671 418
01
0 497 890
12
0 611 271
01
0 672 694
02
0 506 916
12
0 611 790
0 673 981
03
0 519 898
09
0 611 809
0 674 246
10
0 525 200
0 612 672
0 674 662
12
0 527 877
0 612 793
0 675 164
06
0 530 517
02
0 616 005
0 677 554
06
0 532 943
07
0 616 619
0 678 109
05
0 540 466
0 616 989
0 678 555
0 541 526
05
0 620 245
12
0 682 678
01
0 543 308
03
0 621 236
04
0 683 195
01
0 546 675
0 624 617
0 684 960
02
0 547 032
07
0 625 540
03
0 688 343
0 547 492
06
0 625 559
10
0 688 820
04
0 552 813
09
0 626 418
10
0 689 561
0 553 167
03
0 628 594
0 689 567
12
0 556 790
05
0 629 654
0 691 365
06
0 559 835
12
0 630 953
07
0 694 050
04
0 560 244
0 632 090
12
0 695 318
06
0 565 184
05
0 634 441
07
0 695 321
08
0 566 692
04
0 635 536
08
0 695 322
03
0 566 728
10
0 637 603
06
0 697 436
08
0 568 135
0 637 604
0 698 048
0 569 756
0 643 085
07
0 698 053
0 570 795
0 644 228
09
0 698 059
08
0 570 966
0 644 230
0 700 413
12
0 571 618
0 645 418
12
0 702 054
11
0 574 870
0 645 420
02
0 702 704
01
0 581 146
0 646 106
06
0 703 836
250 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 J
07
0 705 299
C 08 J
10
0 809 671
C 08 K
08
0 566 692
09
0 705 302
12
0 813 567
03
0 566 728
03
0 708 131
C 08 K
06
0 248 030
12
0 569 198
09
0 708 790
05
0 263 561
12
0 569 995
05
0 708 796
06
0 287 813
02
0 571 828
0 709 485
03
0 296 611
06
0 575 349
12
0 713 429
08
0 331 072
07
0 576 535
05
0 715 641
05
0 332 514
05
0 576 951
0 717 758
10
0 338 393
11
0 578 043
03
0 718 360
01
0 375 184
05
0 579 576
08
0 719 207
12
0 390 994
01
0 580 032
0 720 632
02
0 391 438
0 581 225
0 721 963
03
0 391 605
02
0 582 328
07
0 723 562
01
0 394 769
10
0 582 919
09
0 723 564
10
0 410 934
10
0 583 929
08
0 728 160
12
0 415 180
06
0 584 354
0 734 322
01
0 429 311
01
0 584 567
06
0 734 409
08
0 429 710
06
0 588 374
0 735 077
01
0 431 954
05
0 590 365
0 735 078
06
0 436 001
07
0 590 709
09
0 737 123
06
0 438 605
04
0 591 632
03
0 751 100
05
0 441 945
01
0 591 731
03
0 751 101
04
0 446 174
0 595 139
0 753 535
05
0 447 877
01
0 595 187
01
0 754 201
05
0 456 333
04
0 595 413
0 756 616
06
0 461 252
04
0 599 268
12
0 758 355
03
0 477 681
06
0 601 906
0 758 667
03
0 484 832
06
0 602 912
05
0 764 183
0 503 376
10
0 603 191
09
0 765 359
0 518 057
10
0 604 454
10
0 766 710
03
0 519 898
0 605 862
04
0 766 713
06
0 520 777
0 605 864
05
0 769 032
08
0 532 048
0 607 812
08
0 769 035
0 536 587
03
0 609 983
08
0 769 036
04
0 542 359
12
0 611 271
0 778 859
05
0 542 369
12
0 611 797
0 779 909
06
0 542 373
0 612 672
0 781 306
05
0 543 753
09
0 613 451
08
0 787 164
05
0 544 352
0 614 933
01
0 791 014
07
0 545 776
06
0 614 958
0 791 033
07
0 551 154
07
0 616 619
09
0 792 320
01
0 553 225
02
0 617 078
0 793 530
05
0 560 447
01
0 617 716
0 793 531
06
0 561 548
06
0 618 255
0 793 532
03
0 565 078
09
0 618 256
0 796 358
06
0 565 184
08
0 619 343
251 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 K
03
0 621 236
C 08 K
06
0 695 239
C 08 K
0 778 862
07
0 622 404
12
0 695 318
0 782 599
07
0 625 540
03
0 696 304
0 787 112
05
0 625 546
09
0 698 059
0 793 687
0 627 382
12
0 698 620
09
0 793 691
02
0 627 461
12
0 700 961
08
0 804 502
04
0 629 677
12
0 701 890
12
0 808 341
0 631 984
12
0 702 053
0 822 234
04
0 632 093
12
0 702 054
C 08 L
03
0 242 176
06
0 636 279
02
0 702 704
03
0 268 287
05
0 638 671
06
0 703 949
04
0 290 342
03
0 640 652
03
0 705 300
03
0 296 611
07
0 642 548
07
0 705 881
05
0 309 095
0 643 096
03
0 708 131
12
0 321 464
0 645 418
02
0 708 455
05
0 327 039
0 646 118
10
0 708 800
05
0 332 514
0 646 563
10
0 708 802
10
0 338 393
12
0 648 802
0 711 313
01
0 375 184
05
0 648 807
12
0 714 398
02
0 391 438
01
0 649 832
10
0 719 828
05
0 396 625
03
0 651 006
0 720 632
09
0 412 153
10
0 652 910
04
0 723 998
10
0 412 588
11
0 655 165
05
0 726 917
12
0 415 180
06
0 659 195
0 728 806
01
0 416 082
11
0 659 198
03
0 730 623
02
0 420 467
03
0 659 814
01
0 735 061
01
0 429 311
01
0 663 800
0 736 571
08
0 429 710
07
0 663 934
07
0 736 572
01
0 431 954
0 664 355
09
0 737 123
07
0 437 297
05
0 665 864
06
0 738 296
06
0 438 605
05
0 668 313
12
0 739 379
05
0 441 945
0 668 329
04
0 741 762
07
0 444 157
0 669 330
0 742 782
05
0 447 877
12
0 670 076
04
0 746 593
05
0 449 359
0 670 347
11
0 748 361
05
0 456 333
08
0 670 865
0 749 463
07
0 459 208
01
0 672 694
06
0 756 607
06
0 461 252
0 673 968
03
0 756 611
06
0 462 183
04
0 674 681
12
0 759 017
01
0 462 204
10
0 680 930
0 759 953
03
0 477 681
0 680 997
04
0 764 682
12
0 480 069
04
0 683 195
08
0 769 035
06
0 483 916
11
0 684 280
0 771 599
12
0 489 918
08
0 684 970
0 772 643
04
0 495 950
0 685 519
0 772 648
01
0 499 216
04
0 687 311
01
0 773 261
06
0 499 472
252 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 L
0 503 124
C 08 L
11
0 578 043
C 08 L
12
0 611 800
0 503 376
01
0 580 032
0 612 672
02
0 504 386
0 581 009
09
0 614 773
0 518 057
0 582 841
0 614 933
02
0 518 408
10
0 582 919
02
0 616 005
03
0 519 898
10
0 583 848
02
0 617 078
06
0 520 777
06
0 584 354
06
0 618 255
10
0 523 527
01
0 584 567
09
0 618 256
08
0 532 048
05
0 584 927
06
0 618 261
0 536 085
10
0 585 688
08
0 619 343
01
0 537 619
0 587 018
01
0 620 236
08
0 539 941
03
0 587 060
08
0 620 242
07
0 540 460
0 589 385
07
0 622 404
05
0 540 466
10
0 589 740
12
0 623 589
0 542 155
04
0 591 632
07
0 625 540
04
0 542 359
01
0 591 731
04
0 625 545
05
0 542 369
0 593 633
05
0 625 546
06
0 542 373
0 593 888
02
0 627 461
05
0 544 352
08
0 594 142
04
0 627 464
08
0 547 701
0 595 139
12
0 628 599
06
0 550 308
01
0 595 187
04
0 632 093
02
0 552 576
04
0 597 061
10
0 633 289
0 552 681
09
0 597 362
0 633 290
02
0 553 495
04
0 599 268
0 633 291
04
0 553 581
01
0 599 561
12
0 633 292
04
0 555 826
01
0 600 261
01
0 633 919
09
0 556 815
0 600 461
05
0 634 441
10
0 557 476
02
0 601 473
01
0 636 653
04
0 558 023
01
0 601 682
12
0 636 659
04
0 560 244
06
0 601 906
0 637 604
05
0 560 447
04
0 601 938
05
0 638 671
01
0 560 486
05
0 602 130
09
0 639 603
04
0 561 060
06
0 602 912
0 639 608
0 561 197
10
0 603 191
11
0 639 619
06
0 561 548
03
0 603 664
04
0 639 630
0 562 081
02
0 604 364
07
0 640 115
06
0 563 632
10
0 604 454
01
0 640 650
03
0 565 078
04
0 605 377
03
0 640 652
08
0 566 692
01
0 605 381
04
0 640 665
12
0 569 198
0 605 862
0 641 813
12
0 569 995
0 605 864
07
0 642 548
12
0 570 773
11
0 607 342
11
0 642 549
02
0 571 828
0 607 812
0 643 085
0 572 844
03
0 609 983
0 643 096
06
0 575 349
12
0 611 271
07
0 643 744
0 576 397
12
0 611 797
0 644 210
253 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 L
02
0 644 235
C 08 L
05
0 676 447
C 08 L
01
0 703 272
01
0 645 407
03
0 677 084
0 703 274
01
0 647 678
07
0 677 086
06
0 703 949
05
0 648 807
0 677 554
0 704 482
06
0 649 447
0 678 531
03
0 705 300
07
0 651 013
0 678 555
09
0 705 302
04
0 652 818
0 679 675
07
0 705 881
10
0 652 910
0 680 978
02
0 707 040
10
0 654 067
0 680 997
03
0 707 042
08
0 654 489
05
0 682 675
0 707 054
10
0 656 035
12
0 682 678
03
0 708 131
11
0 656 036
06
0 683 187
01
0 708 145
10
0 656 043
03
0 683 206
10
0 708 800
10
0 656 377
0 683 806
10
0 708 802
0 656 397
11
0 684 280
08
0 709 429
0 658 178
08
0 684 970
04
0 710 305
0 659 829
12
0 685 521
0 711 324
07
0 659 831
07
0 687 279
0 711 807
12
0 660 859
10
0 688 820
0 712 428
02
0 661 313
0 689 567
08
0 712 869
03
0 662 987
0 691 365
02
0 713 901
0 663 426
0 691 377
04
0 714 426
07
0 663 934
05
0 693 508
03
0 718 360
0 664 355
07
0 694 050
10
0 719 828
07
0 665 258
06
0 695 239
02
0 720 634
07
0 666 284
12
0 695 318
10
0 721 480
03
0 666 886
07
0 695 321
0 722 988
0 667 367
10
0 695 326
0 723 980
04
0 668 325
11
0 695 782
03
0 725 100
06
0 669 371
05
0 695 785
05
0 726 917
05
0 669 425
12
0 696 300
09
0 727 461
0 669 958
12
0 696 301
07
0 728 156
09
0 669 960
03
0 696 302
08
0 728 160
02
0 669 961
03
0 696 304
10
0 728 776
12
0 670 076
06
0 697 436
0 728 806
0 670 347
06
0 697 438
03
0 730 623
07
0 670 348
09
0 698 059
04
0 731 137
0 670 349
08
0 698 617
01
0 734 826
05
0 670 863
12
0 698 626
07
0 735 072
08
0 670 865
01
0 698 638
0 735 077
01
0 672 083
12
0 699 219
0 735 078
05
0 672 791
09
0 699 311
0 736 571
0 673 968
0 700 731
09
0 737 222
0 674 246
02
0 700 940
0 738 761
0 675 164
05
0 700 965
12
0 739 379
0 675 920
12
0 701 890
04
0 739 383
254 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 08 L
09
0 741 151
C 09 B
09
0 529 502
C 09 C
0 681 009
04
0 741 762
04
0 536 345
0 686 675
07
0 743 961
09
0 563 975
0 686 676
08
0 748 354
11
0 565 364
08
0 691 307
12
0 750 647
07
0 567 036
10
0 692 456
0 753 535
0 581 729
12
0 700 976
01
0 754 201
0 581 731
11
0 701 534
03
0 756 611
0 587 030
04
0 723 998
0 756 616
01
0 591 106
03
0 725 115
0 757 706
01
0 595 768
03
0 736 073
0 758 360
06
0 609 268
11
0 736 076
0 759 049
01
0 612 336
11
0 736 077
10
0 766 710
0 625 549
06
0 743 923
12
0 766 715
0 629 221
04
0 746 593
0 768 338
0 641 596
11
0 748 361
08
0 769 035
0 675 171
0 753 029
08
0 769 036
11
0 689 867
12
0 759 958
01
0 772 640
0 690 103
0 798 348
05
0 772 650
04
0 697 413
09
0 799 283
01
0 773 261
0 712 430
C 09 D
07
0 284 803
10
0 779 902
09
0 713 585
0 305 850
0 781 306
12
0 719 304
11
0 409 617
0 791 033
0 719 838
01
0 412 027
0 792 301
02
0 721 447
03
0 427 293
09
0 792 320
12
0 759 958
05
0 449 359
12
0 792 916
0 764 291
10
0 461 537
0 793 687
0 767 927
02
0 462 496
09
0 793 690
0 772 653
12
0 489 918
09
0 793 691
0 773 976
06
0 492 306
0 794 978
0 777 705
04
0 499 528
09
0 794 979
C 09 C
0 401 790
0 512 524
0 796 358
05
0 550 295
11
0 526 339
0 797 626
04
0 558 130
12
0 527 877
0 799 256
07
0 572 128
0 536 085
07
0 799 264
03
0 573 150
08
0 539 941
07
0 799 265
01
0 613 930
0 543 357
05
0 800 553
0 627 382
0 544 058
0 800 555
01
0 646 099
01
0 546 675
0 805 830
04
0 648 370
04
0 548 727
12
0 808 341
07
0 649 816
02
0 549 116
0 808 342
0 657 308
04
0 551 064
0 822 234
0 657 511
02
0 551 378
C 09 B
08
0 491 951
03
0 658 606
0 551 641
01
0 517 054
0 668 329
08
0 563 978
04
0 524 147
07
0 675 925
01
0 565 798
0 524 149
07
0 679 698
08
0 566 911
255 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 09 D
03
0 573 150
C 09 D
10
0 637 603
C 09 D
04
0 680 977
08
0 573 489
01
0 638 591
0 680 983
0 574 417
0 639 628
0 681 009
0 574 775
0 643 396
11
0 681 011
04
0 578 940
01
0 643 750
10
0 681 595
12
0 581 040
04
0 644 222
12
0 681 600
04
0 582 764
09
0 644 908
10
0 682 552
12
0 584 571
05
0 647 667
0 683 213
0 584 818
11
0 648 248
09
0 685 534
03
0 587 060
04
0 650 992
01
0 685 535
03
0 587 757
01
0 652 264
0 685 542
0 588 013
01
0 652 912
04
0 686 138
12
0 592 185
0 654 051
01
0 686 176
08
0 594 142
11
0 655 165
0 687 657
0 595 186
01
0 656 019
05
0 689 556
04
0 596 461
0 658 574
0 689 568
0 598 280
05
0 659 783
0 690 062
04
0 599 829
07
0 659 831
0 692 006
04
0 601 938
0 659 849
0 694 531
10
0 603 191
05
0 659 850
0 697 029
0 603 561
04
0 659 853
0 698 048
08
0 603 717
07
0 659 904
07
0 698 053
04
0 607 792
04
0 660 846
10
0 698 067
06
0 607 934
03
0 660 851
12
0 700 976
0 608 773
0 661 306
0 701 579
09
0 611 809
08
0 661 354
10
0 701 591
01
0 612 329
0 662 992
03
0 702 708
05
0 614 955
0 662 993
0 703 255
06
0 614 958
09
0 663 412
02
0 707 616
0 616 989
0 663 428
0 707 617
0 617 093
12
0 663 869
10
0 708 802
07
0 618 244
01
0 664 820
0 709 441
01
0 619 329
0 668 329
12
0 710 676
08
0 619 343
12
0 668 334
03
0 712 336
0 619 348
0 669 328
04
0 713 930
03
0 621 236
0 669 352
0 714 415
06
0 622 387
02
0 669 353
0 714 886
09
0 622 428
10
0 669 359
03
0 714 957
08
0 624 605
0 670 352
03
0 716 114
0 627 382
01
0 672 089
0 717 758
05
0 629 452
0 673 401
0 718 314
07
0 629 670
0 673 981
02
0 719 305
0 630 871
0 674 675
0 719 307
12
0 630 953
0 675 926
04
0 719 844
0 632 076
07
0 679 698
0 720 636
0 635 523
07
0 680 502
04
0 723 998
256 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 09 D
01
0 724 611
C 09 D
04
0 777 707
C 09 J
01
0 630 396
0 724 663
0 778 859
01
0 633 919
08
0 725 803
03
0 783 464
0 640 630
0 727 441
09
0 783 534
01
0 644 213
06
0 729 493
04
0 783 548
05
0 647 667
0 730 011
0 787 159
0 647 691
0 730 612
11
0 788 528
05
0 648 807
0 730 626
10
0 788 530
12
0 649 894
04
0 731 137
08
0 791 024
07
0 651 013
03
0 736 073
0 792 973
09
0 653 449
01
0 736 074
0 794 970
04
0 656 410
11
0 736 076
0 797 640
10
0 656 925
11
0 736 077
0 808 333
09
0 658 351
0 736 504
0 813 552
07
0 659 831
02
0 737 216
C 09 F
06
0 750 655
10
0 659 861
09
0 737 222
0 752 977
12
0 670 869
12
0 737 729
C 09 G
03
0 438 216
0 674 675
04
0 739 383
11
0 444 752
0 675 184
05
0 739 389
06
0 650 980
06
0 683 187
10
0 739 391
C 09 H
06
0 448 704
04
0 684 974
0 739 954
08
0 558 410
11
0 686 683
0 739 955
08
0 689 570
10
0 687 285
11
0 739 961
C 09 J
11
0 448 663
03
0 688 343
08
0 740 672
10
0 454 413
0 690 113
0 740 674
0 498 301
0 690 114
07
0 740 691
02
0 504 386
12
0 690 895
0 742 812
10
0 523 527
12
0 696 301
0 743 969
12
0 533 275
08
0 698 617
04
0 746 530
12
0 534 448
0 703 255
0 748 262
0 541 526
12
0 704 509
0 749 462
02
0 546 771
09
0 705 302
05
0 750 653
06
0 559 835
08
0 706 547
05
0 751 970
01
0 567 837
0 707 054
0 753 029
05
0 574 315
05
0 708 161
0 755 422
0 574 803
10
0 708 802
0 756 547
05
0 588 457
11
0 708 804
0 756 616
0 589 385
0 714 886
0 758 365
11
0 601 793
07
0 714 964
12
0 759 958
04
0 601 938
02
0 726 927
08
0 760 839
03
0 603 768
0 727 441
09
0 761 790
04
0 611 783
0 730 612
02
0 763 066
12
0 611 813
10
0 733 689
03
0 769 038
12
0 617 105
01
0 735 061
09
0 770 111
09
0 624 184
10
0 736 050
08
0 771 331
10
0 627 478
02
0 737 233
09
0 771 333
03
0 629 674
0 742 857
257 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 09 J
0 749 453
C 09 K
0 646 634
C 10 B
09
0 766 721
0 749 463
10
0 656 043
0 815 183
06
0 750 655
09
0 656 169
C 10 C
04
0 555 826
05
0 754 213
06
0 664 329
04
0 639 630
0 756 616
12
0 670 872
04
0 640 665
04
0 763 067
06
0 674 695
02
0 669 961
0 764 192
06
0 678 348
C 10 F
0 535 234
10
0 776 351
0 684 960
C 10 G
05
0 464 547
0 777 695
09
0 693 100
07
0 519 050
0 787 112
10
0 693 457
12
0 519 594
0 802 940
04
0 708 746
10
0 552 072
C 09 K
03
0 391 605
05
0 708 796
05
0 584 708
12
0 429 821
12
0 709 628
05
0 597 045
0 504 660
04
0 714 426
04
0 597 965
05
0 514 415
0 717 735
03
0 597 970
05
0 532 370
0 729 496
09
0 601 722
01
0 541 530
0 730 612
04
0 601 924
08
0 563 305
01
0 735 919
07
0 609 079
0 570 989
06
0 736 078
0 609 191
07
0 571 245
10
0 736 586
04
0 613 936
04
0 578 940
11
0 745 111
01
0 618 281
05
0 579 576
0 746 428
08
0 619 361
04
0 585 934
04
0 753 557
11
0 621 334
06
0 593 111
04
0 766 713
09
0 623 387
12
0 594 424
11
0 770 114
09
0 623 664
05
0 595 527
0 772 514
07
0 624 202
05
0 595 627
0 776 343
12
0 624 637
06
0 596 098
12
0 788 458
12
0 629 682
10
0 602 713
07
0 804 516
12
0 629 683
06
0 605 308
10
0 813 583
09
0 633 302
04
0 620 804
C 10 B
03
0 591 790
10
0 636 676
0 622 438
0 621 331
12
0 638 628
06
0 625 559
11
0 624 216
07
0 639 216
09
0 625 561
09
0 630 957
09
0 639 217
09
0 625 793
0 632 117
10
0 641 853
01
0 626 434
0 649 455
0 647 699
09
0 627 481
12
0 652 275
07
0 648 721
03
0 627 744
0 653 478
12
0 662 997
04
0 629 677
0 661 367
04
0 663 434
12
0 630 953
04
0 671 453
04
0 676 982
01
0 631 994
0 703 288
09
0 679 708
0 637 620
0 716 676
12
0 693 312
12
0 638 623
0 724 615
12
0 696 308
10
0 640 120
05
0 725 920
10
0 698 650
0 646 118
0 740 694
11
0 700 984
10
0 646 158
0 759 962
0 704 232
258 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 10 G
04
0 708 072
C 10 L
12
0 760 827
C 10 M
04
0 674 694
06
0 716 881
10
0 764 199
06
0 674 695
05
0 725 920
09
0 775 185
02
0 682 046
0 756 616
10
0 778 874
12
0 690 901
0 759 962
12
0 787 163
11
0 690 903
03
0 759 963
09
0 792 333
07
0 692 012
04
0 762 935
08
0 793 704
12
0 698 626
05
0 769 985
09
0 793 705
07
0 700 425
04
0 771 344
11
0 796 306
08
0 705 322
12
0 777 710
12
0 812 307
10
0 705 818
12
0 779 916
C 10 M
11
0 444 752
07
0 707 623
0 784 661
04
0 499 528
07
0 713 908
C 10 J
0 523 447
08
0 508 012
04
0 714 975
0 545 281
10
0 511 756
11
0 715 644
0 618 282
10
0 523 527
04
0 716 678
0 627 482
12
0 530 328
04
0 719 315
08
0 643 756
11
0 531 585
05
0 726 335
0 653 478
08
0 540 700
07
0 755 427
07
0 759 886
06
0 551 466
0 756 616
0 764 197
08
0 552 334
10
0 757 711
C 10 K
0 618 282
10
0 570 073
12
0 760 827
C 10 L
10
0 372 353
09
0 571 815
10
0 764 199
04
0 513 157
0 572 630
07
0 765 349
05
0 529 942
05
0 578 495
11
0 770 098
06
0 569 228
06
0 585 269
10
0 778 874
05
0 578 495
04
0 585 934
12
0 787 163
05
0 584 708
09
0 588 851
08
0 793 704
03
0 588 429
03
0 596 567
09
0 793 705
0 602 073
01
0 597 712
07
0 804 516
01
0 618 281
01
0 605 592
10
0 813 583
08
0 624 639
07
0 612 832
C 11 B
04
0 515 460
12
0 627 483
03
0 621 236
05
0 556 424
01
0 629 641
04
0 625 180
04
0 580 896
06
0 630 959
01
0 629 641
01
0 654 527
08
0 631 590
08
0 631 590
0 696 312
10
0 632 123
12
0 636 637
01
0 698 076
11
0 635 558
09
0 639 633
04
0 703 960
12
0 636 637
05
0 644 922
0 728 176
0 639 632
02
0 647 259
0 739 975
0 664 330
0 652 929
0 753 306
05
0 674 671
12
0 653 284
0 809 532
12
0 687 289
01
0 665 217
C 11 C
08
0 577 052
0 688 796
04
0 670 362
0 709 362
0 693 509
10
0 673 407
08
0 724 557
02
0 701 672
05
0 674 671
0 728 176
06
0 722 481
09
0 674 691
0 745 116
259 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 11 C
0 822 893
C 11 D
02
0 598 170
C 11 D
01
0 715 647
C 11 D
0 349 940
02
0 598 694
10
0 716 679
08
0 366 041
10
0 600 847
02
0 716 680
11
0 423 894
04
0 600 870
0 716 687
01
0 426 906
04
0 601 418
0 721 493
04
0 437 179
0 607 529
0 721 496
10
0 454 126
12
0 613 942
0 721 498
02
0 505 935
04
0 615 956
0 724 564
11
0 509 382
09
0 617 734
05
0 725 813
07
0 510 580
09
0 621 300
06
0 727 448
0 512 432
12
0 622 451
0 728 180
08
0 513 948
10
0 625 222
04
0 729 450
12
0 523 950
10
0 629 691
03
0 730 632
05
0 532 370
08
0 629 693
10
0 730 633
05
0 537 820
08
0 630 964
05
0 733 094
03
0 542 131
10
0 633 308
01
0 735 919
0 544 058
10
0 633 309
01
0 736 049
10
0 545 464
08
0 634 484
0 736 084
0 548 019
12
0 637 626
10
0 737 165
08
0 548 228
11
0 638 634
0 739 307
0 548 639
12
0 646 615
10
0 739 391
02
0 551 378
01
0 647 613
0 740 696
0 555 514
0 648 259
0 741 774
0 557 912
01
0 665 815
0 743 962
08
0 560 519
0 668 905
0 743 975
0 568 848
04
0 670 812
05
0 745 664
0 570 881
01
0 671 383
04
0 746 600
07
0 571 245
01
0 677 509
04
0 746 602
07
0 572 288
04
0 682 693
0 750 606
07
0 573 341
0 687 282
05
0 750 660
0 575 794
0 688 311
0 750 662
10
0 578 872
12
0 689 589
02
0 753 040
0 579 230
09
0 693 049
0 753 046
10
0 579 295
03
0 696 315
04
0 753 557
02
0 579 664
02
0 697 035
0 755 428
0 581 193
08
0 699 472
0 758 372
02
0 581 452
03
0 701 600
0 765 182
12
0 581 751
12
0 702 712
0 765 352
12
0 581 752
03
0 703 927
0 765 379
12
0 581 753
0 703 973
04
0 766 646
12
0 583 382
03
0 706 556
0 766 725
03
0 583 702
0 708 816
09
0 767 698
0 584 709
03
0 708 817
0 767 829
12
0 587 550
01
0 710 215
0 767 830
12
0 594 235
0 712 391
09
0 769 046
02
0 594 893
0 713 882
0 772 674
260 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 11 D
12
0 773 986
C 12 M
0 733 099
C 12 N
12
0 451 244
0 775 226
10
0 742 815
06
0 453 048
05
0 777 719
01
0 770 675
09
0 455 512
12
0 777 720
C 12 N
11
0 200 344
07
0 456 698
0 777 721
07
0 218 717
08
0 459 630
07
0 781 322
04
0 241 487
04
0 460 052
06
0 783 559
04
0 254 593
05
0 463 053
11
0 784 667
04
0 256 092
0 464 533
07
0 785 982
08
0 274 826
0 464 832
0 788 539
01
0 275 598
04
0 465 529
0 789 742
08
0 280 407
01
0 466 175
0 791 047
01
0 284 603
04
0 466 838
0 792 341
01
0 289 287
08
0 467 991
0 798 348
01
0 303 972
05
0 468 217
0 804 535
02
0 304 971
12
0 474 857
11
0 804 538
0 307 592
12
0 475 290
0 811 025
08
0 318 296
12
0 475 291
C 12 C
01
0 509 432
04
0 326 120
02
0 475 842
01
0 561 691
10
0 337 359
01
0 477 971
08
0 585 374
04
0 348 290
12
0 479 359
11
0 594 788
11
0 351 789
08
0 479 948
01
0 601 362
06
0 361 284
10
0 482 077
0 628 071
01
0 368 819
0 482 530
11
0 672 106
06
0 370 171
11
0 486 562
09
0 672 107
07
0 370 205
01
0 486 572
C 12 G
0 557 749
09
0 374 165
08
0 487 512
09
0 639 105
01
0 379 556
11
0 489 780
01
0 720 509
05
0 383 799
12
0 491 057
01
0 728 189
03
0 390 799
09
0 493 575
0 748 168
08
0 395 706
07
0 494 955
C 12 H
0 508 343
06
0 395 853
0 495 398
01
0 690 910
09
0 398 753
07
0 495 907
04
0 705 063
08
0 403 139
02
0 496 973
01
0 720 509
05
0 406 286
0 499 834
C 12 M
09
0 374 165
01
0 406 357
09
0 500 188
05
0 439 318
06
0 410 498
01
0 500 727
09
0 467 219
02
0 413 622
02
0 500 734
09
0 524 808
09
0 414 870
01
0 500 799
11
0 565 994
01
0 422 217
12
0 501 821
0 585 695
01
0 422 339
03
0 502 927
01
0 650 396
01
0 423 818
07
0 504 350
07
0 692 996
09
0 429 628
05
0 505 012
04
0 705 347
03
0 433 827
07
0 505 440
0 708 823
01
0 437 488
07
0 506 040
02
0 708 827
05
0 448 180
08
0 506 757
08
0 726 820
12
0 449 770
02
0 506 821
261 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 12 N
08
0 506 825
C 12 N
0 547 200
C 12 N
07
0 583 339
07
0 506 945
04
0 547 446
03
0 584 166
05
0 507 369
04
0 547 789
12
0 584 715
08
0 508 909
06
0 548 197
08
0 585 285
06
0 509 984
08
0 548 228
08
0 585 374
03
0 510 678
11
0 550 519
0 585 570
09
0 510 996
07
0 551 329
02
0 585 943
08
0 511 108
11
0 551 501
01
0 586 372
07
0 512 074
04
0 551 676
10
0 586 438
08
0 513 849
11
0 553 234
12
0 589 285
10
0 514 199
01
0 554 355
08
0 591 376
03
0 515 228
09
0 554 356
0 591 914
04
0 515 460
03
0 554 389
04
0 592 127
07
0 515 698
01
0 554 414
0 592 478
12
0 516 647
03
0 554 418
11
0 592 636
0 519 218
11
0 554 446
12
0 594 235
05
0 519 547
07
0 555 454
09
0 594 610
09
0 521 842
08
0 556 207
09
0 597 035
12
0 523 406
03
0 556 213
10
0 597 503
0 524 604
03
0 556 465
12
0 599 913
01
0 527 758
08
0 557 427
04
0 600 870
12
0 527 785
12
0 558 036
12
0 602 064
12
0 527 839
08
0 559 632
11
0 602 144
09
0 530 265
09
0 560 983
11
0 602 237
08
0 530 937
09
0 561 907
09
0 604 418
12
0 531 506
06
0 562 132
09
0 606 217
0 531 716
06
0 562 508
05
0 606 376
11
0 532 341
08
0 563 093
06
0 610 245
04
0 532 628
02
0 563 287
02
0 613 499
12
0 532 752
03
0 564 531
0 616 639
11
0 533 153
0 565 512
04
0 618 966
07
0 533 849
02
0 568 537
07
0 619 841
03
0 535 148
06
0 569 537
03
0 620 846
01
0 537 856
02
0 570 244
04
0 620 847
04
0 539 216
09
0 570 593
09
0 620 854
10
0 539 515
07
0 571 538
04
0 621 901
12
0 540 210
04
0 573 500
09
0 626 809
11
0 540 561
12
0 573 606
09
0 627 002
09
0 541 556
12
0 575 479
09
0 628 072
12
0 541 629
12
0 575 553
05
0 628 630
03
0 542 949
0 575 695
0 629 636
01
0 543 178
11
0 576 780
12
0 629 699
01
0 543 195
07
0 578 774
04
0 630 405
0 543 344
06
0 580 621
03
0 634 899
07
0 546 124
06
0 580 662
09
0 636 173
02
0 546 333
0 583 265
06
0 638 175
262 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 12 N
07
0 643 767
C 12 N
0 708 823
C 12 P
11
0 351 789
0 643 769
02
0 708 827
12
0 370 163
09
0 645 397
09
0 709 461
01
0 379 556
04
0 645 457
12
0 710 290
05
0 383 799
05
0 651 806
03
0 714 306
02
0 383 837
09
0 651 810
09
0 721 499
06
0 395 853
03
0 652 903
09
0 722 506
09
0 398 753
12
0 652 962
07
0 723 597
05
0 406 286
02
0 652 967
09
0 724 637
01
0 406 357
03
0 656 121
07
0 725 821
10
0 410 326
11
0 656 950
0 733 099
03
0 412 700
11
0 658 213
0 736 084
09
0 414 870
12
0 661 999
10
0 738 327
01
0 422 217
03
0 662 129
09
0 742 795
01
0 429 570
04
0 663 443
06
0 745 124
09
0 429 628
10
0 665 887
12
0 747 485
03
0 433 827
09
0 666 920
09
0 749 481
10
0 446 273
02
0 667 909
12
0 749 489
05
0 448 180
07
0 667 914
12
0 750 637
12
0 449 770
08
0 670 908
0 750 667
12
0 451 244
05
0 673 418
0 751 221
09
0 455 512
09
0 673 419
08
0 752 997
08
0 459 630
09
0 674 716
11
0 754 229
04
0 460 052
02
0 675 900
02
0 760 848
09
0 464 590
0 677 044
12
0 763 136
01
0 466 175
12
0 684 309
0 765 182
04
0 466 838
08
0 684 997
0 767 829
05
0 468 217
06
0 687 319
0 767 830
01
0 470 565
09
0 688 866
10
0 768 375
12
0 475 290
12
0 689 589
10
0 774 959
12
0 475 291
08
0 690 127
11
0 783 566
02
0 477 902
03
0 690 307
07
0 785 998
06
0 481 147
01
0 690 920
12
0 787 300
10
0 482 077
09
0 691 982
09
0 796 341
11
0 488 061
09
0 697 461
C 12 P
07
0 218 717
12
0 491 057
09
0 698 091
04
0 241 487
07
0 494 955
05
0 698 665
04
0 254 593
07
0 495 907
09
0 699 763
08
0 274 826
0 496 373
12
0 700 443
01
0 275 598
07
0 497 524
08
0 701 450
01
0 303 972
0 499 834
11
0 701 604
02
0 304 971
09
0 500 188
01
0 701 612
0 307 592
02
0 500 734
01
0 701 628
08
0 318 296
12
0 501 821
10
0 705 277
04
0 326 120
07
0 504 350
0 705 904
03
0 334 484
01
0 504 363
09
0 706 574
10
0 337 359
05
0 505 012
263 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 12 P
08
0 506 757
C 12 P
02
0 570 244
C 12 P
07
0 667 914
02
0 506 821
09
0 570 593
0 669 953
07
0 506 945
06
0 575 452
08
0 670 908
05
0 507 369
0 583 265
05
0 673 418
04
0 507 852
03
0 584 166
02
0 675 900
01
0 510 912
12
0 584 715
0 677 044
12
0 514 144
08
0 585 374
09
0 688 866
03
0 515 228
0 585 570
09
0 697 461
04
0 515 460
12
0 589 285
12
0 700 443
07
0 515 698
04
0 592 127
0 704 536
12
0 516 647
11
0 595 458
09
0 706 578
0 519 218
09
0 597 035
0 707 656
05
0 519 547
12
0 599 913
09
0 709 461
0 524 604
12
0 602 064
12
0 710 290
12
0 527 785
11
0 602 144
0 711 415
02
0 529 410
09
0 604 418
0 714 447
09
0 530 265
09
0 606 217
0 716 712
08
0 530 937
11
0 606 441
0 727 494
01
0 531 638
05
0 608 111
11
0 739 344
11
0 532 341
12
0 609 058
0 758 398
12
0 532 752
12
0 609 244
0 759 926
07
0 533 849
0 609 254
10
0 759 931
01
0 535 940
02
0 613 499
0 765 182
04
0 536 275
03
0 614 464
12
0 781 345
01
0 537 856
07
0 619 841
12
0 782 629
04
0 539 216
01
0 620 282
12
0 786 012
01
0 539 767
05
0 622 372
09
0 797 681
12
0 540 210
07
0 624 202
0 804 608
03
0 542 949
04
0 625 208
C 12 Q
03
0 269 445
01
0 543 195
09
0 627 002
03
0 272 009
02
0 546 333
05
0 628 630
08
0 274 826
07
0 547 102
0 629 636
06
0 329 198
0 547 200
04
0 630 405
04
0 348 290
11
0 550 519
08
0 634 414
03
0 390 799
11
0 551 501
05
0 640 142
02
0 431 882
04
0 551 676
0 641 387
05
0 439 318
01
0 552 142
12
0 642 526
0 442 843
09
0 554 356
04
0 645 457
08
0 447 464
11
0 554 446
11
0 648 228
11
0 451 141
03
0 556 213
01
0 652 763
06
0 455 905
03
0 556 465
03
0 656 121
0 464 832
12
0 558 036
11
0 658 213
01
0 465 603
0 561 183
0 659 276
09
0 467 219
06
0 562 132
03
0 662 129
05
0 468 217
03
0 564 531
10
0 665 887
11
0 476 455
06
0 569 537
07
0 667 356
04
0 488 769
264 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 12 Q
01
0 500 727
C 12 Q
09
0 605 319
C 12 Q
12
0 763 136
03
0 503 002
01
0 608 370
05
0 775 217
05
0 505 012
10
0 613 502
08
0 787 205
04
0 507 852
04
0 618 966
09
0 796 341
03
0 511 712
07
0 619 841
C 12 R
04
0 515 460
04
0 514 534
01
0 620 282
12
0 629 699
07
0 517 859
0 620 283
01
0 689 625
0 519 463
04
0 620 862
11
0 794 707
09
0 524 808
04
0 621 901
C 12 S
0 739 433
05
0 524 864
06
0 626 016
0 745 154
12
0 527 839
08
0 628 640
C 13 C
12
0 762 835
06
0 531 798
12
0 630 884
C 13 F
12
0 762 835
12
0 538 393
09
0 636 247
C 13 K
10
0 613 954
0 547 200
12
0 637 999
08
0 699 472
04
0 547 789
09
0 639 582
C 14 B
04
0 757 724
12
0 549 776
09
0 641 388
C 14 C
01
0 554 390
11
0 553 234
11
0 641 437
0 563 819
01
0 554 355
01
0 651 825
0 739 425
03
0 554 389
10
0 656 423
0 746 628
09
0 560 983
01
0 656 955
0 746 629
02
0 563 287
11
0 658 213
0 746 630
06
0 569 272
06
0 662 154
C 21 B
02
0 474 704
0 570 354
08
0 680 515
12
0 542 885
0 570 355
07
0 684 954
05
0 549 798
0 571 939
08
0 689 609
05
0 563 559
04
0 573 500
07
0 690 991
08
0 573 769
12
0 573 606
05
0 696 325
12
0 574 729
05
0 573 614
01
0 701 628
0 576 784
06
0 576 480
04
0 702 728
11
0 576 869
04
0 577 523
04
0 705 347
09
0 585 190
06
0 580 621
03
0 711 360
05
0 592 831
0 581 953
10
0 711 841
02
0 606 608
0 583 265
07
0 720 746
0 617 739
08
0 586 605
09
0 722 506
0 632 841
01
0 588 139
07
0 723 597
0 640 539
08
0 591 376
09
0 724 637
06
0 659 887
0 591 914
08
0 724 717
03
0 665 899
04
0 593 618
07
0 725 821
0 670 910
03
0 594 260
08
0 730 602
0 673 681
01
0 595 167
05
0 733 062
11
0 687 309
06
0 596 098
0 733 099
0 714 451
0 597 006
06
0 741 796
08
0 764 220
0 597 068
08
0 749 498
0 783 590
0 597 076
0 751 221
0 787 214
02
0 600 965
12
0 756 637
0 787 215
12
0 604 506
12
0 756 639
0 796 349
265 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 21 B
0 804 621
C 21 D
0 740 709
C 22 C
0 616 647
0 807 187
0 752 012
10
0 624 658
0 815 264
0 767 140
09
0 638 658
0 817 867
C 22 B
07
0 471 816
08
0 641 224
C 21 C
01
0 510 842
02
0 474 704
0 659 507
09
0 548 868
01
0 510 842
08
0 662 522
05
0 549 798
04
0 513 966
08
0 668 806
07
0 566 940
12
0 542 885
08
0 676 489
0 572 848
04
0 551 216
07
0 684 321
11
0 578 517
11
0 570 942
09
0 687 740
03
0 581 647
03
0 581 647
12
0 693 565
0 582 970
05
0 587 947
09
0 698 670
05
0 592 831
0 612 853
0 699 772
0 617 739
06
0 616 039
0 702 375
06
0 659 887
03
0 641 864
0 703 297
03
0 665 899
11
0 649 912
09
0 713 537
11
0 666 325
12
0 651 062
02
0 717 121
0 703 297
03
0 654 540
0 723 029
05
0 729 797
0 655 510
12
0 731 332
0 730 038
08
0 662 522
08
0 746 634
0 730 667
03
0 668 935
11
0 750 685
09
0 769 125
01
0 673 670
0 750 686
C 21 D
01
0 359 756
0 673 681
03
0 756 645
03
0 408 511
09
0 683 162
0 758 407
02
0 432 732
11
0 687 309
11
0 771 365
06
0 487 274
02
0 687 349
11
0 777 754
01
0 489 159
10
0 701 630
09
0 779 936
03
0 493 218
05
0 713 536
C 22 F
06
0 589 807
11
0 524 162
09
0 713 537
08
0 641 224
01
0 530 513
04
0 714 992
07
0 684 321
0 531 810
01
0 728 222
0 695 808
03
0 542 951
0 730 038
04
0 720 177
03
0 545 768
0 754 090
08
0 746 634
06
0 582 180
0 783 590
C 23 C
04
0 255 834
01
0 608 543
0 800 710
11
0 394 475
10
0 624 658
0 805 786
03
0 408 511
02
0 625 383
12
0 819 183
06
0 492 306
0 632 137
04
0 832 988
05
0 493 878
06
0 648 993
C 22 C
06
0 504 048
0 500 616
07
0 677 337
11
0 512 805
06
0 504 048
07
0 680 393
01
0 545 607
12
0 512 782
11
0 687 394
0 549 521
11
0 512 805
04
0 690 663
11
0 559 899
11
0 523 288
04
0 692 555
06
0 589 807
04
0 528 405
0 695 808
06
0 592 267
01
0 530 513
05
0 725 839
08
0 601 915
06
0 543 844
266 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 23 C
04
0 566 572
C 23 C
12
0 707 090
C 23 F
11
0 714 457
10
0 567 735
10
0 707 093
05
0 716 164
04
0 573 645
0 709 485
04
0 722 000
04
0 576 348
01
0 710 732
05
0 726 335
12
0 585 365
01
0 711 849
09
0 754 779
11
0 589 237
0 713 539
C 23 G
0 557 912
08
0 591 339
05
0 716 164
09
0 578 537
01
0 598 660
01
0 717 787
05
0 596 273
08
0 600 070
01
0 718 418
09
0 601 991
02
0 603 486
08
0 718 419
10
0 636 712
07
0 608 192
06
0 722 001
04
0 658 391
08
0 608 513
02
0 724 653
06
0 722 001
04
0 616 649
04
0 725 161
0 739 955
03
0 621 236
03
0 725 843
C 25 B
03
0 433 260
07
0 623 415
0 737 133
01
0 479 392
09
0 630 987
07
0 738 787
09
0 514 187
05
0 634 500
04
0 739 429
01
0 539 014
08
0 641 224
03
0 744 472
0 588 149
0 643 152
03
0 744 473
04
0 613 936
01
0 646 551
09
0 749 501
0 635 587
03
0 647 089
05
0 751 824
05
0 638 518
01
0 654 544
05
0 754 251
0 646 042
0 657 563
0 760 021
0 646 106
07
0 659 904
0 760 870
08
0 655 520
09
0 659 920
0 760 871
10
0 659 467
04
0 663 454
09
0 772 699
0 684 324
06
0 669 409
04
0 777 757
0 685 574
05
0 674 722
07
0 792 382
01
0 690 147
07
0 678 593
10
0 792 384
08
0 699 170
0 679 052
06
0 792 389
07
0 707 094
12
0 681 036
0 794 821
0 711 851
0 683 243
11
0 795 042
0 713 928
09
0 685 569
0 796 356
01
0 713 932
12
0 685 571
09
0 797 689
04
0 717 130
05
0 686 209
0 804 634
12
0 726 971
04
0 687 311
0 812 368
07
0 736 921
07
0 693 139
C 23 D
02
0 551 378
03
0 761 018
10
0 694 631
01
0 648 863
C 25 C
01
0 611 402
04
0 695 815
C 23 F
12
0 519 594
03
0 634 503
07
0 696 647
05
0 538 969
06
0 646 662
01
0 698 585
01
0 540 290
11
0 649 912
05
0 698 672
08
0 577 098
11
0 743 378
0 699 772
11
0 594 806
12
0 767 256
10
0 701 004
07
0 632 851
C 25 D
04
0 499 528
0 701 487
0 635 463
04
0 531 183
07
0 703 036
07
0 638 662
03
0 552 097
267 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
C 25 D
01
0 558 142
D 01 D
09
0 802 925
D 01 F
01
0 783 602
01
0 562 418
D 01 F
02
0 391 438
01
0 787 152
04
0 574 294
07
0 486 934
08
0 789 792
05
0 596 273
01
0 503 421
01
0 791 014
09
0 630 987
08
0 507 806
01
0 792 393
01
0 648 863
02
0 517 203
09
0 793 690
0 654 548
04
0 517 628
06
0 795 052
12
0 677 598
03
0 517 880
0 796 358
0 694 089
04
0 530 119
0 797 696
05
0 696 940
06
0 540 062
09
0 802 925
01
0 697 474
04
0 549 494
0 811 086
07
0 699 138
05
0 552 810
D 01 G
09
0 632 149
0 699 781
11
0 574 870
01
0 644 163
04
0 713 930
05
0 579 976
10
0 683 254
01
0 713 932
01
0 581 810
01
0 690 156
01
0 722 515
0 582 904
04
0 704 561
02
0 724 653
05
0 590 365
09
0 765 955
03
0 725 846
08
0 595 147
D 01 H
09
0 632 149
09
0 729 522
12
0 598 224
12
0 638 674
0 759 100
08
0 598 879
09
0 674 030
0 792 391
0 600 461
01
0 690 156
C 25 F
07
0 686 420
0 606 859
02
0 737 161
04
0 692 555
10
0 609 159
D 02 G
03
0 517 880
08
0 698 133
03
0 615 556
11
0 557 765
C 30 B
04
0 528 405
10
0 616 650
02
0 565 537
08
0 676 489
01
0 617 742
02
0 597 958
07
0 684 321
01
0 629 720
03
0 624 208
-D01
0 634 505
09
0 632 149
D 01 B
06
0 705 922
05
0 638 671
10
0 644 283
D 01 C
05
0 608 949
0 643 085
12
0 656 079
06
0 705 922
12
0 648 871
10
0 665 906
D 01 D
07
0 493 728
07
0 663 934
09
0 674 030
01
0 516 119
0 665 311
11
0 694 092
06
0 540 062
11
0 665 904
0 718 424
01
0 567 752
09
0 675 215
11
0 719 205
05
0 579 976
06
0 679 201
07
0 728 232
03
0 605 333
08
0 687 313
07
0 728 233
01
0 617 742
03
0 696 329
D 02 H
0 728 857
02
0 625 219
12
0 702 054
D 02 J
06
0 540 062
04
0 636 063
0 726 973
12
0 703 306
0 652 098
0 726 974
0 797 696
09
0 675 215
04
0 731 651
D 03 C
0 647 283
02
0 678 599
11
0 732 432
07
0 649 925
04
0 705 352
0 746 641
12
0 658 223
0 746 641
06
0 756 607
01
0 659 916
0 781 356
09
0 763 152
07
0 671 493
268 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
D 03 C
0 674 031
D 03 D
12
0 799 340
D 04 H
02
0 636 728
0 674 032
12
0 802 994
09
0 637 641
12
0 678 602
D 03 J
04
0 620 304
01
0 644 163
07
0 681 042
0 636 721
06
0 646 193
12
0 709 504
06
0 715 014
12
0 648 871
08
0 712 950
0 730 686
05
0 648 878
0 719 880
05
0 765 408
0 652 318
09
0 736 622
D 04 B
08
0 425 099
04
0 652 988
11
0 740 003
04
0 593 394
06
0 659 923
D 03 D
08
0 425 099
08
0 618 320
07
0 663 934
05
0 456 599
03
0 619 040
05
0 666 348
09
0 519 970
0 621 361
05
0 666 350
06
0 563 919
12
0 629 727
08
0 672 776
02
0 580 267
05
0 645 486
0 674 933
04
0 584 738
01
0 648 194
11
0 681 620
11
0 612 644
02
0 658 507
01
0 681 621
01
0 628 649
01
0 672 205
04
0 694 643
0 636 721
12
0 674 033
03
0 708 852
0 638 677
0 675 220
08
0 736 115
01
0 648 194
12
0 692 563
0 753 089
01
0 653 506
07
0 694 642
01
0 776 391
02
0 658 507
04
0 694 643
0 781 359
09
0 659 920
11
0 696 657
09
0 793 690
05
0 670 383
08
0 701 016
D 05 B
04
0 682 135
02
0 670 779
10
0 708 851
04
0 687 758
0 671 495
10
0 710 304
0 720 670
0 672 204
08
0 723 606
D 05 C
08
0 568 916
0 673 303
0 798 688
0 591 570
08
0 683 256
D 04 C
01
0 668 946
01
0 682 722
0 695 821
D 04 H
08
0 473 715
D 06 B
0 528 136
09
0 698 135
12
0 482 870
04
0 554 648
0 705 927
07
0 493 728
10
0 602 135
0 707 103
09
0 512 732
07
0 603 748
04
0 719 354
06
0 563 919
0 624 677
06
0 720 677
08
0 568 916
10
0 633 340
09
0 736 622
03
0 577 808
06
0 641 880
11
0 740 003
0 591 822
0 666 353
04
0 740 713
02
0 594 818
04
0 667 410
09
0 741 809
04
0 597 075
06
0 715 014
01
0 742 779
12
0 598 224
0 771 374
12
0 748 404
02
0 598 876
0 776 392
0 752 021
07
0 602 881
0 788 563
0 761 857
0 603 774
0 801 695
05
0 765 408
06
0 604 737
D 06 C
0 636 721
0 776 282
05
0 608 884
04
0 703 310
08
0 791 087
09
0 625 602
D 06 F
01
0 480 062
269 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
D 06 F
06
0 589 821
D 06 M
0 733 134
D 21 C
03
0 578 305
01
0 592 334
07
0 765 416
01
0 593 743
05
0 611 843
0 781 359
05
0 608 949
03
0 630 202
01
0 783 602
12
0 633 351
10
0 633 344
D 06 N
0 524 564
09
0 635 598
11
0 645 488
0 528 194
06
0 636 192
07
0 658 647
02
0 598 876
10
0 641 293
0 665 321
0 603 774
01
0 644 965
06
0 666 360
0 608 560
0 657 578
07
0 679 751
08
0 618 320
06
0 661 403
0 715 016
0 661 153
12
0 677 611
04
0 716 179
0 664 355
01
0 689 625
0 718 431
02
0 667 749
12
0 708 857
08
0 725 180
08
0 670 865
04
0 725 854
03
0 754 256
01
0 682 722
05
0 726 979
0 777 778
07
0 688 263
02
0 738 341
0 812 233
0 697 029
0 739 433
0 813 627
04
0 710 305
12
0 741 203
D 06 H
08
0 606 347
04
0 725 731
12
0 742 311
02
0 651 087
0 797 700
0 745 154
0 730 686
D 06 P
0 522 467
03
0 750 068
D 06 L
08
0 366 041
04
0 524 147
12
0 752 024
06
0 410 498
0 524 149
0 775 226
0 548 019
09
0 529 502
10
0 793 749
08
0 629 693
03
0 555 182
D 21 F
04
0 426 288
0 713 882
0 587 030
08
0 524 251
0 775 226
06
0 609 268
08
0 549 917
0 811 086
09
0 612 880
10
0 553 501
0 812 233
10
0 625 222
10
0 612 882
D 06 M
07
0 312 964
0 629 221
07
0 627 987
0 475 905
0 643 783
09
0 647 287
01
0 578 144
0 647 736
05
0 652 994
06
0 578 743
0 665 311
02
0 653 512
05
0 579 976
11
0 665 904
10
0 656 968
03
0 583 702
06
0 687 319
06
0 665 329
07
0 591 024
01
0 746 648
12
0 668 152
0 606 859
D 07 B
05
0 551 124
06
0 720 677
01
0 611 747
0 563 586
12
0 742 311
09
0 612 880
05
0 619 398
10
0 772 714
02
0 632 958
12
0 627 520
11
0 776 396
01
0 638 589
0 725 852
11
0 778 910
0 638 685
D 21 B
01
0 566 284
D 21 G
0 732 444
11
0 665 904
09
0 635 598
0 732 447
07
0 670 348
D 21 C
09
0 351 330
D 21 H
0 401 790
01
0 671 383
05
0 507 369
01
0 412 027
0 697 029
07
0 535 741
03
0 432 838
270 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
D 21 H
01
0 462 365
D 21 H
08
0 728 240
E 01 B
05
0 710 308
01
0 506 455
04
0 731 651
0 715 021
05
0 506 807
0 731 776
0 722 012
0 524 564
07
0 734 473
0 731 216
01
0 543 363
01
0 736 120
04
0 735 189
08
0 545 741
07
0 736 489
0 736 122
05
0 550 295
09
0 738 347
0 740 021
11
0 550 355
10
0 739 435
07
0 746 652
03
0 570 579
0 742 857
0 748 898
02
0 579 664
07
0 743 995
11
0 750 722
08
0 589 917
05
0 750 653
0 752 499
0 611 846
12
0 752 024
05
0 758 418
01
0 613 510
0 753 624
0 759 106
03
0 617 668
0 754 260
0 760 880
04
0 617 748
01
0 761 876
0 787 233
11
0 624 212
0 771 377
0 800 599
01
0 633 964
09
0 774 108
E 01 C
01
0 550 303
01
0 638 589
0 777 692
10
0 589 740
01
0 646 099
0 788 516
04
0 603 369
11
0 648 248
0 797 601
04
0 605 377
03
0 652 323
0 809 527
06
0 618 330
05
0 652 994
0 811 091
0 634 525
03
0 658 606
0 833 752
08
0 652 998
0 664 302
-E12
0 668 410
07
0 664 357
E 01 B
03
0 541 884
05
0 669 425
0 670 858
02
0 587 517
05
0 672 791
11
0 672 545
0 609 729
12
0 675 230
0 676 503
0 620 316
0 683 835
01
0 683 057
02
0 620 877
09
0 692 046
0 688 376
03
0 623 706
06
0 698 153
10
0 692 456
01
0 626 481
0 704 575
12
0 693 146
0 634 525
05
0 716 192
03
0 697 620
0 637 645
0 717 147
06
0 697 622
0 640 718
0 730 693
05
0 703 193
0 641 407
09
0 736 629
01
0 703 315
0 654 391
01
0 760 881
08
0 705 285
0 654 561
0 765 967
08
0 707 672
07
0 655 529
0 773 324
04
0 707 673
05
0 668 397
04
0 775 237
11
0 707 674
05
0 668 398
03
0 789 800
12
0 708 857
04
0 676 504
0 792 398
01
0 710 306
0 678 621
E 01 D
02
0 565 537
0 710 742
0 679 762
0 646 675
12
0 713 550
05
0 682 148
04
0 651 097
11
0 716 635
12
0 697 485
05
0 651 111
0 724 663
01
0 698 146
10
0 685 018
271 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
E 01 F
0 643 173
E 02 D
0 733 136
E 03 D
0 675 236
05
0 651 111
0 747 539
04
0 681 631
02
0 654 563
05
0 748 900
05
0 726 368
04
0 682 151
12
0 774 025
04
0 726 988
0 697 047
04
0 775 237
0 733 749
E 01 H
0 654 391
0 781 360
0 733 750
12
0 701 870
0 781 361
0 735 207
01
0 715 669
0 781 363
0 737 784
10
0 727 175
08
0 786 035
01
0 752 032
0 757 736
E 02 F
04
0 512 802
05
0 777 795
0 769 085
03
0 566 642
E 03 F
01
0 511 363
E 02 B
01
0 578 147
05
0 581 357
10
0 578 852
07
0 583 500
05
0 606 153
0 586 865
0 586 865
0 615 583
04
0 607 349
05
0 606 153
09
0 626 482
0 616 823
04
0 711 373
07
0 657 590
04
0 622 496
0 734 604
10
0 671 513
0 631 019
E 02 D
03
0 482 074
08
0 712 963
0 636 751
03
0 489 054
0 718 586
0 651 839
12
0 606 700
0 731 863
0 663 245
0 616 656
08
0 760 037
12
0 668 409
0 619 853
E 03 B
0 563 011
12
0 668 410
04
0 622 496
07
0 597 716
12
0 675 230
11
0 624 216
0 636 749
08
0 679 879
02
0 628 662
0 716 624
0 682 966
09
0 631 018
0 757 738
0 688 956
0 631 019
E 03 C
0 538 196
0 701 030
09
0 633 359
01
0 538 197
0 705 947
05
0 633 360
0 542 063
0 718 446
0 637 648
01
0 544 616
0 724 916
05
0 638 689
08
0 574 372
0 734 604
03
0 642 849
0 580 551
0 736 316
0 648 298
12
0 590 960
0 786 618
03
0 655 099
01
0 635 605
11
0 814 211
03
0 663 475
0 692 581
E 04 B
0 412 445
02
0 665 917
0 694 655
09
0 518 698
0 678 629
0 698 694
0 541 958
09
0 680 537
0 704 579
08
0 546 971
07
0 683 273
0 712 597
0 560 218
0 697 047
0 713 018
08
0 560 702
0 718 446
03
0 738 356
0 566 070
0 721 030
E 03 D
0 551 079
0 570 989
04
0 722 017
09
0 578 892
01
0 581 664
03
0 724 671
0 595 139
0 582 043
04
0 728 873
05
0 606 192
01
0 584 093
0 731 863
01
0 635 605
0 589 380
272 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
E 04 B
04
0 596 807
E 04 B
09
0 724 047
E 04 C
0 695 838
0 599 264
0 725 192
0 701 647
0 599 283
0 725 193
04
0 702 742
05
0 604 219
06
0 725 868
05
0 716 195
08
0 606 146
09
0 738 108
06
0 725 868
10
0 611 201
0 744 508
0 733 754
01
0 613 512
0 745 737
0 744 508
0 616 093
07
0 746 734
0 746 504
08
0 628 670
02
0 759 110
02
0 759 839
09
0 628 672
09
0 760 041
12
0 760 887
0 634 531
0 765 130
0 773 333
05
0 635 617
0 773 324
07
0 790 366
0 635 646
0 792 973
11
0 813 639
03
0 638 693
0 793 758
E 04 D
0 536 786
0 639 677
07
0 795 063
0 582 043
0 644 300
0 797 710
0 594 948
0 645 503
0 809 739
01
0 596 818
01
0 648 902
0 813 638
0 599 264
0 651 107
10
0 826 842
0 601 148
03
0 652 331
E 04 C
06
0 539 344
0 607 876
0 652 332
0 540 036
0 626 484
12
0 652 334
03
0 551 776
0 628 676
0 656 450
06
0 552 973
12
0 634 535
01
0 658 239
07
0 560 892
06
0 637 657
0 666 383
02
0 565 537
0 657 598
04
0 667 424
05
0 566 463
0 661 153
08
0 669 431
04
0 573 353
0 663 490
0 670 940
03
0 575 268
0 665 345
05
0 673 462
01
0 579 000
0 670 940
11
0 674 737
0 580 551
0 674 061
0 675 239
0 584 659
0 677 242
06
0 675 989
04
0 596 807
07
0 682 161
09
0 681 512
04
0 603 091
0 692 588
12
0 681 600
04
0 603 177
01
0 693 152
12
0 687 783
07
0 607 112
12
0 694 104
0 688 962
05
0 608 013
0 695 839
0 691 440
0 616 093
0 703 855
0 694 701
0 638 758
12
0 715 671
0 695 838
10
0 659 225
04
0 733 142
08
0 701 031
0 662 547
04
0 733 143
04
0 702 742
0 667 425
0 760 445
0 708 745
10
0 669 432
12
0 779 950
09
0 708 790
12
0 672 805
05
0 791 117
01
0 714 467
0 682 160
0 796 380
05
0 716 192
11
0 683 036
0 809 739
06
0 719 898
04
0 687 338
0 827 561
273 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
E 04 D
0 851 958
E 04 F
0 760 045
E 04 H
05
0 633 360
E 04 F
0 497 320
0 767 860
11
0 633 972
0 540 036
10
0 774 032
04
0 651 097
07
0 541 437
E 04 G
03
0 549 359
02
0 654 563
0 541 958
05
0 566 463
0 656 980
0 559 959
03
0 605 411
0 656 981
01
0 572 820
0 609 537
0 662 184
01
0 581 664
03
0 623 434
0 670 948
0 606 880
0 640 732
0 675 992
0 608 560
0 644 307
08
0 676 516
05
0 609 629
01
0 646 686
0 677 628
10
0 611 201
0 651 114
0 688 389
03
0 623 183
05
0 672 806
07
0 693 154
0 626 484
0 674 068
01
0 695 843
0 627 533
0 678 637
01
0 695 844
01
0 628 384
0 681 073
0 696 669
10
0 629 755
05
0 682 734
0 697 047
0 635 646
0 683 289
0 699 261
0 644 307
0 688 922
0 718 014
0 645 506
06
0 698 153
0 732 469
04
0 651 097
12
0 702 120
0 750 362
12
0 651 110
04
0 705 375
0 760 880
05
0 651 111
01
0 710 752
0 766 772
03
0 651 112
0 715 040
0 782 654
02
0 651 230
05
0 716 195
07
0 795 063
0 654 569
11
0 723 820
0 797 710
0 656 452
0 726 997
E 05 B
06
0 490 008
01
0 657 599
10
0 743 408
0 559 158
02
0 662 549
0 770 165
0 611 246
01
0 663 492
0 770 166
07
0 613 828
12
0 668 410
0 803 020
0 616 103
09
0 674 062
09
0 804 662
11
0 617 184
11
0 674 740
12
0 805 904
06
0 622 508
12
0 675 230
07
0 809 741
03
0 623 186
0 683 287
0 811 099
0 633 373
04
0 687 338
E 04 H
06
0 468 597
04
0 637 663
0 688 740
04
0 483 158
03
0 651 847
04
0 688 919
09
0 487 642
0 662 557
0 688 920
03
0 552 118
0 663 498
0 692 423
05
0 556 029
06
0 663 499
07
0 694 105
08
0 560 702
0 665 350
03
0 696 667
11
0 565 629
03
0 668 420
09
0 698 162
04
0 596 807
04
0 668 425
04
0 705 375
05
0 604 219
0 669 438
10
0 743 408
07
0 614 504
03
0 669 439
0 750 121
03
0 620 899
0 673 003
274 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
E 05 B
01
0 675 251
E 05 D
0 616 106
E 05 F
09
0 715 050
02
0 677 631
02
0 625 236
0 728 997
0 677 634
04
0 628 692
0 732 476
0 678 638
03
0 629 767
08
0 734 484
02
0 682 167
0 633 974
0 748 913
0 686 747
04
0 651 122
0 764 233
0 687 786
0 654 573
0 771 384
0 688 926
0 657 610
11
0 797 719
0 688 930
04
0 659 968
11
0 811 103
0 697 490
0 674 077
E 05 G
12
0 603 319
0 703 669
11
0 674 737
0 643 790
09
0 704 015
08
0 676 166
0 643 791
03
0 721 039
02
0 685 024
0 765 987
0 728 997
02
0 687 789
E 06 B
09
0 518 698
0 735 220
05
0 698 710
0 534 259
06
0 739 178
0 698 712
12
0 553 688
03
0 742 863
0 699 815
0 556 601
01
0 742 865
0 703 339
0 559 959
0 744 002
03
0 707 681
10
0 563 017
0 748 913
04
0 728 680
0 563 030
0 752 044
0 729 542
0 566 070
03
0 755 549
0 737 791
12
0 566 355
0 774 033
0 744 003
0 567 609
0 779 945
0 792 988
02
0 568 949
07
0 786 040
11
0 797 719
01
0 569 986
0 795 666
E 05 F
04
0 607 924
01
0 572 820
E 05 C
0 495 198
0 615 047
08
0 575 207
12
0 513 853
05
0 619 086
03
0 577 107
06
0 577 166
0 620 890
01
0 578 268
02
0 648 994
01
0 625 626
0 581 005
0 659 370
11
0 629 762
07
0 584 058
01
0 675 251
0 637 429
03
0 586 121
02
0 677 631
0 643 791
0 590 236
0 677 634
0 649 492
0 595 285
05
0 677 635
0 654 576
03
0 598 659
0 681 079
01
0 659 970
01
0 599 051
0 686 747
0 662 559
0 599 264
0 688 930
0 672 813
03
0 602 500
07
0 793 760
09
0 675 254
0 603 874
0 795 669
02
0 679 214
0 606 193
0 796 967
0 680 541
10
0 609 951
E 05 D
05
0 519 141
0 681 715
0 610 675
0 595 285
01
0 688 392
02
0 611 872
04
0 603 018
0 689 963
09
0 611 873
0 606 193
0 692 059
0 614 018
0 612 905
0 703 344
0 615 047
275 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
E 06 B
0 615 051
E 06 B
0 674 086
E 06 B
03
0 782 656
0 621 394
05
0 674 087
0 782 659
08
0 628 670
11
0 674 089
07
0 793 760
09
0 628 672
0 675 259
07
0 797 722
03
0 629 767
05
0 675 261
0 799 965
0 633 382
06
0 675 989
09
0 804 674
0 633 383
03
0 677 637
09
0 807 199
05
0 635 617
03
0 677 997
11
0 813 646
0 635 619
09
0 679 793
0 839 253
03
0 635 620
06
0 680 543
07
0 851 089
0 637 429
0 681 083
E 06 C
10
0 577 689
04
0 637 674
0 681 084
04
0 664 371
0 639 688
0 684 361
05
0 682 734
0 647 761
08
0 684 362
0 807 200
0 648 913
02
0 685 024
0 832 343
03
0 649 491
04
0 686 751
E 21 B
08
0 419 564
0 649 492
12
0 687 783
0 464 600
04
0 651 122
09
0 687 796
03
0 482 074
12
0 651 126
0 693 611
10
0 533 550
03
0 653 539
0 693 612
0 576 784
04
0 654 578
03
0 694 671
01
0 595 630
05
0 655 546
03
0 694 672
07
0 601 840
0 657 610
03
0 694 673
0 607 958
01
0 658 239
06
0 695 847
11
0 624 216
01
0 658 680
0 703 344
0 638 049
01
0 658 729
11
0 712 338
0 646 213
01
0 659 970
07
0 714 964
12
0 662 997
01
0 662 562
11
0 717 164
0 685 631
0 663 039
04
0 720 422
05
0 702 747
03
0 663 509
0 723 061
0 705 947
02
0 663 982
02
0 723 063
04
0 708 746
0 664 369
0 723 064
01
0 710 319
0 665 361
0 725 192
01
0 713 560
03
0 666 400
12
0 725 885
05
0 717 818
0 667 439
0 728 902
08
0 720 684
0 667 440
0 737 267
0 720 694
0 669 442
0 737 795
05
0 735 236
05
0 670 408
06
0 742 866
01
0 735 919
0 670 949
0 744 003
07
0 736 489
0 671 536
08
0 749 514
0 737 287
0 672 813
0 760 045
08
0 743 423
0 672 816
0 764 233
11
0 745 111
05
0 673 465
07
0 765 989
05
0 756 666
04
0 674 081
0 767 860
08
0 765 427
09
0 674 083
0 774 037
09
0 800 611
05
0 674 085
0 778 388
12
0 812 307
276 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
E 21 D
10
0 580 510
F 01 N
0 682 172
F 02 M
10
0 680 559
0 624 713
0 690 210
02
0 690 954
0 629 262
12
0 706 608
0 694 689
0 640 744
0 751 820
0 698 408
0 672 820
0 808 414
0 725 215
0 772 730
0 837 980
05
0 728 261
02
0 774 043
F 01 P
01
0 538 214
07
0 728 938
0 811 099
07
0 787 249
12
0 745 183
08
0 811 113
F 02 B
12
0 477 507
F 02 N
07
0 677 657
-F02
0 557 525
0 748 419
F 01 B
0 654 584
05
0 649 496
F 02 P
12
0 477 507
07
0 663 984
04
0 649 815
08
0 655 554
0 741 232
08
0 694 119
04
0 673 474
F 01 C
03
0 734 486
03
0 734 486
11
0 765 437
F 01 D
12
0 489 018
0 741 232
F 03 B
01
0 545 280
04
0 638 387
04
0 745 186
F 03 C
09
0 692 071
07
0 662 349
07
0 766 781
F 03 D
03
0 700 484
07
0 684 321
03
0 775 255
04
0 745 186
11
0 703 366
0 812 383
F 03 H
11
0 784 417
0 724 691
F 02 C
01
0 612 697
F 04 B
04
0 567 527
08
0 765 431
0 648 919
0 611 578
F 01 K
03
0 378 428
F 02 D
05
0 567 525
01
0 634 223
0 586 416
02
0 590 704
02
0 636 789
0 648 919
0 639 708
11
0 644 782
01
0 662 191
07
0 647 774
0 646 725
06
0 666 962
05
0 649 496
0 654 584
08
0 683 847
02
0 651 152
01
0 668 995
0 709 551
04
0 673 474
0 678 166
0 719 378
0 675 276
09
0 683 863
F 01 L
03
0 616 670
02
0 676 003
01
0 684 385
06
0 618 352
02
0 690 954
07
0 685 037
02
0 624 718
02
0 708 232
07
0 687 343
03
0 660 101
09
0 727 574
08
0 688 399
0 736 672
12
0 745 183
0 688 952
F 01 M
02
0 645 526
11
0 765 437
0 688 956
F 01 N
06
0 450 897
F 02 F
07
0 663 984
07
0 690 960
0 603 907
0 839 271
09
0 695 397
01
0 633 065
F 02 G
0 582 110
09
0 704 023
0 639 708
07
0 663 984
08
0 710 329
11
0 643 204
F 02 K
12
0 626 556
0 716 229
05
0 653 552
05
0 691 881
02
0 718 957
10
0 661 088
F 02 M
12
0 477 507
01
0 736 141
01
0 669 156
02
0 557 525
05
0 739 449
0 674 747
0 599 336
0 739 450
0 676 534
02
0 651 152
0 744 546
0 676 535
0 678 166
0 752 531
277 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 04 B
09
0 770 779
F 04 F
05
0 717 818
F 16 B
0 643 229
06
0 781 377
0 720 694
0 643 232
12
0 786 596
F 15 B
08
0 558 575
05
0 644 986
08
0 796 995
0 581 270
05
0 651 111
F 04 C
0 451 085
0 615 583
07
0 651 861
05
0 526 145
0 620 372
0 652 332
01
0 540 067
09
0 622 331
04
0 653 369
0 597 271
05
0 647 786
02
0 654 563
0 620 369
06
0 653 023
01
0 654 610
01
0 629 778
05
0 661 125
0 655 191
0 643 223
04
0 661 460
01
0 658 250
01
0 684 385
10
0 671 513
0 659 370
0 696 680
09
0 675 254
01
0 660 003
08
0 708 888
11
0 676 013
07
0 661 016
02
0 718 957
0 690 248
03
0 661 462
09
0 736 702
04
0 728 263
03
0 661 463
0 752 531
0 743 459
0 663 536
0 756 670
F 15 C
12
0 690 262
10
0 664 403
0 758 717
F 15 D
09
0 626 418
0 664 404
06
0 771 394
08
0 679 812
12
0 669 471
0 781 356
0 724 691
10
0 670 431
0 799 382
F 16 B
05
0 525 605
07
0 672 573
F 04 D
05
0 525 972
04
0 558 993
06
0 674 108
0 567 838
02
0 560 340
06
0 675 989
06
0 627 561
0 589 380
11
0 677 663
05
0 638 726
05
0 593 407
12
0 680 124
0 640 768
09
0 593 742
01
0 682 345
05
0 654 607
05
0 604 219
0 685 186
0 664 398
0 604 696
04
0 685 656
01
0 667 455
08
0 609 286
0 686 363
0 677 661
0 610 707
04
0 688 919
08
0 683 323
0 614 018
12
0 688 961
0 692 076
11
0 616 163
0 688 962
11
0 703 366
0 617 761
0 688 965
0 715 692
03
0 620 899
0 688 966
02
0 718 957
08
0 621 409
09
0 689 005
0 723 631
03
0 623 183
12
0 690 895
0 724 691
0 623 757
0 693 162
01
0 728 262
01
0 625 643
09
0 693 163
0 733 805
01
0 628 384
0 694 701
0 735 273
0 634 119
0 696 684
08
0 765 431
01
0 634 580
0 697 529
0 808 424
0 635 646
0 699 815
0 865 147
03
0 637 944
05
0 699 840
F 04 F
07
0 612 078
01
0 641 754
10
0 702 643
0 688 956
0 641 943
0 705 065
278 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 16 B
0 713 013
F 16 C
0 726 825
F 16 F
08
0 752 075
0 713 018
09
0 760 909
0 784 756
0 713 442
0 766 587
0 815 007
03
0 713 740
0 784 756
F 16 G
03
0 606 545
04
0 716 950
0 788 587
08
0 656 103
08
0 723 086
0 796 398
0 690 245
09
0 725 467
F 16 D
05
0 525 972
0 693 639
01
0 725 903
11
0 588 926
0 722 052
0 728 952
0 591 574
05
0 746 704
0 730 101
0 598 074
0 750 725
04
0 733 142
0 612 930
10
0 795 093
0 737 157
03
0 651 182
F 16 H
01
0 540 067
0 738 834
0 670 949
08
0 560 685
0 738 835
01
0 675 750
0 590 283
03
0 742 863
01
0 682 345
0 617 680
0 746 504
05
0 694 704
11
0 639 732
0 750 121
10
0 702 164
10
0 640 194
11
0 750 722
12
0 703 882
01
0 642 207
0 756 092
0 704 300
01
0 647 798
0 760 429
0 739 458
0 649 492
09
0 760 909
0 756 677
03
0 651 182
0 763 664
0 766 615
0 658 708
0 774 588
0 788 587
0 660 011
12
0 779 950
0 791 143
01
0 663 048
F 16 C
0 527 405
0 799 391
07
0 663 715
12
0 561 442
0 812 397
04
0 670 436
11
0 568 852
F 16 F
03
0 468 547
0 671 495
0 577 963
10
0 544 576
0 674 122
01
0 593 373
0 595 160
02
0 680 572
0 594 033
04
0 650 910
0 683 875
01
0 595 630
0 651 174
0 687 833
03
0 598 664
08
0 655 554
0 690 248
03
0 606 545
01
0 662 882
12
0 690 965
04
0 607 089
01
0 667 466
04
0 697 548
02
0 617 207
04
0 669 483
12
0 708 271
11
0 628 740
10
0 669 484
09
0 711 934
0 633 291
11
0 671 572
03
0 712 470
01
0 648 946
05
0 686 104
03
0 736 153
09
0 678 681
05
0 709 593
09
0 736 702
06
0 679 816
07
0 709 594
0 745 198
09
0 685 569
0 713 031
0 745 199
0 686 782
02
0 721 070
0 756 677
09
0 687 740
09
0 721 071
0 756 678
02
0 704 029
02
0 728 268
0 759 129
03
0 712 470
09
0 735 964
0 759 130
02
0 717 121
0 736 148
11
0 760 914
279 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 16 H
0 769 110
F 16 K
0 669 488
F 16 L
03
0 581 348
0 770 195
12
0 672 855
01
0 582 543
11
0 775 272
0 681 126
01
0 590 746
0 779 953
0 683 341
01
0 595 433
0 796 400
05
0 689 652
0 600 345
F 16 J
09
0 344 907
0 690 254
02
0 600 346
04
0 567 527
12
0 690 262
05
0 604 907
01
0 570 762
0 691 494
0 605 364
03
0 578 377
0 697 081
11
0 606 028
11
0 618 241
0 697 551
05
0 607 085
0 634 594
0 704 032
01
0 612 390
0 651 196
02
0 708 232
01
0 615 092
06
0 654 311
01
0 710 338
09
0 616 161
05
0 654 607
0 715 692
11
0 616 163
01
0 668 946
05
0 715 700
05
0 618 396
0 677 661
08
0 719 969
0 621 433
09
0 704 023
12
0 724 098
06
0 622 580
03
0 724 693
0 727 022
0 622 583
10
0 748 424
08
0 736 155
08
0 623 777
08
0 796 995
0 741 845
02
0 625 251
0 817 867
12
0 746 708
07
0 625 252
F 16 K
12
0 489 018
0 747 103
05
0 626 052
0 534 111
0 752 079
09
0 627 589
06
0 574 128
07
0 759 733
03
0 629 674
08
0 578 538
0 766 800
0 629 808
0 595 046
05
0 770 197
09
0 630 689
07
0 596 893
04
0 776 243
0 632 223
0 604 608
0 778 434
0 633 038
0 609 406
0 781 356
0 633 419
03
0 616 670
02
0 789 822
09
0 636 828
09
0 620 391
0 815 264
03
0 641 965
0 623 774
12
0 817 931
12
0 644 826
09
0 625 420
F 16 L
03
0 428 616
0 647 303
01
0 628 757
0 497 738
0 650 007
01
0 629 778
03
0 510 784
0 651 196
01
0 630 453
0 527 398
0 655 300
05
0 631 652
04
0 531 790
0 656 504
09
0 634 595
05
0 542 368
08
0 663 558
0 637 457
08
0 545 703
0 663 559
06
0 639 407
04
0 551 094
0 664 017
03
0 643 811
07
0 551 755
03
0 664 427
09
0 653 222
0 553 936
0 668 463
04
0 662 204
10
0 554 096
07
0 668 466
01
0 665 396
06
0 562 706
0 670 450
11
0 666 439
11
0 564 741
05
0 672 229
0 666 970
03
0 576 733
12
0 675 313
280 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 16 L
02
0 677 690
F 16 L
0 737 287
F 17 C
03
0 634 633
09
0 678 180
0 738 850
04
0 641 966
0 679 832
03
0 739 470
04
0 649 815
03
0 681 136
05
0 751 599
04
0 654 633
08
0 681 667
07
0 751 867
05
0 667 484
08
0 682 758
0 752 080
08
0 683 847
0 685 679
09
0 756 683
11
0 691 269
03
0 686 801
01
0 757 652
02
0 701 672
12
0 687 348
0 758 436
0 723 106
12
0 687 845
0 760 445
08
0 733 185
08
0 687 850
09
0 769 117
11
0 752 555
09
0 689 005
09
0 770 036
09
0 769 117
0 690 259
0 773 397
F 17 D
03
0 606 999
0 691 500
0 773 399
01
0 621 437
0 691 506
0 777 551
09
0 626 418
04
0 692 666
0 779 855
0 731 313
03
0 694 143
12
0 779 950
12
0 812 307
0 695 901
0 781 386
F 21 K
03
0 711 122
0 698 193
08
0 782 680
F 21 P
09
0 598 610
07
0 698 195
0 783 086
12
0 643 452
0 699 860
10
0 786 061
F 21 Q
08
0 812 404
04
0 702 180
0 786 618
F 21 S
01
0 517 799
05
0 702 747
0 791 155
09
0 598 610
10
0 702 765
10
0 796 404
04
0 609 133
0 703 394
09
0 804 662
0 621 439
07
0 705 299
0 808 436
05
0 653 587
0 705 947
0 821 193
10
0 660 031
0 707 168
12
0 823 032
F 21 V
03
0 554 502
0 709 611
F 16 M
05
0 580 850
09
0 598 610
09
0 710 579
0 651 966
04
0 609 133
06
0 711 392
08
0 749 548
0 621 439
01
0 711 948
F 16 N
04
0 576 306
0 621 446
0 715 701
01
0 698 146
03
0 637 717
12
0 717 222
F 16 P
12
0 610 389
0 640 791
10
0 717 483
0 654 576
07
0 643 258
07
0 718 946
0 730 958
0 643 260
07
0 723 640
11
0 792 729
04
0 651 201
12
0 724 464
F 16 S
12
0 553 688
05
0 653 587
11
0 725 908
0 633 383
10
0 660 031
03
0 727 026
0 638 758
0 660 033
05
0 728 273
F 16 T
07
0 627 595
0 660 034
08
0 731 894
11
0 805 934
0 660 036
08
0 733 185
F 17 C
0 569 020
01
0 725 914
0 733 321
09
0 581 718
03
0 734 502
0 733 847
06
0 589 807
0 735 315
0 736 718
08
0 629 812
0 783 650
281 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 21 V
0 791 157
F 23 D
02
0 599 864
F 23 L
03
0 640 794
0 819 232
0 612 567
10
0 641 973
F 22 B
06
0 604 547
0 617 231
09
0 663 564
05
0 612 957
12
0 628 146
0 702 771
01
0 617 230
0 636 836
0 733 855
0 621 447
03
0 643 261
0 754 908
06
0 642 846
03
0 650 015
F 23 M
0 612 961
12
0 648 974
02
0 651 203
07
0 676 023
01
0 652 069
01
0 660 060
F 23 N
01
0 524 736
06
0 654 635
09
0 676 244
0 529 324
05
0 654 636
03
0 679 838
03
0 591 790
07
0 658 647
0 683 882
0 612 961
0 663 561
08
0 686 807
0 643 273
0 666 451
02
0 689 009
0 643 274
04
0 667 486
0 704 656
09
0 663 564
09
0 689 005
0 754 908
09
0 666 452
12
0 690 262
F 23 G
01
0 524 736
0 696 708
12
0 694 749
03
0 567 602
12
0 708 299
05
0 703 407
05
0 571 577
12
0 759 828
12
0 708 900
0 581 918
11
0 811 131
0 715 121
02
0 615 598
08
0 812 408
12
0 785 821
12
0 656 236
F 23 Q
07
0 507 874
F 22 D
0 622 586
09
0 663 564
F 23 R
09
0 654 639
03
0 657 687
07
0 676 023
F 24 B
09
0 526 082
F 23 B
07
0 676 023
0 686 250
09
0 678 184
0 703 408
01
0 686 809
12
0 687 351
F 23 C
01
0 524 736
02
0 687 349
F 24 C
0 501 118
0 617 231
0 702 771
02
0 519 864
09
0 654 639
07
0 765 454
02
0 560 708
11
0 666 104
0 803 042
01
0 592 255
0 683 882
0 819 233
04
0 615 097
08
0 686 807
F 23 H
04
0 650 017
06
0 625 677
05
0 687 856
0 663 565
12
0 632 875
09
0 689 005
03
0 664 427
0 640 310
05
0 691 881
0 733 855
03
0 643 261
0 754 908
F 23 J
0 607 876
02
0 651 203
12
0 785 821
07
0 642 647
08
0 652 405
F 23 D
10
0 486 285
0 702 771
09
0 663 567
07
0 507 874
0 711 954
04
0 663 568
0 519 029
12
0 724 476
05
0 682 212
01
0 524 736
09
0 760 923
01
0 686 368
11
0 537 244
07
0 765 454
10
0 695 914
09
0 558 669
0 819 233
04
0 706 013
10
0 566 730
12
0 823 032
0 729 292
03
0 567 004
F 23 K
0 683 882
F 24 D
06
0 248 030
01
0 587 493
0 764 254
0 582 110
282 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 24 D
01
0 595 430
F 24 H
01
0 574 820
F 25 C
12
0 807 232
0 616 173
0 578 126
F 25 D
09
0 564 342
0 631 218
04
0 580 418
12
0 576 665
0 643 273
0 609 854
03
0 601 875
0 643 274
0 616 173
05
0 602 911
10
0 647 365
06
0 617 242
0 603 752
0 648 982
02
0 617 245
10
0 612 966
0 651 107
0 632 238
01
0 617 248
0 655 585
02
0 635 687
01
0 618 414
0 662 547
0 643 273
05
0 633 008
0 663 569
0 643 274
09
0 650 575
02
0 674 137
10
0 647 365
0 651 216
07
0 676 593
0 669 504
09
0 667 502
0 676 683
10
0 670 535
11
0 703 727
0 682 766
0 672 870
12
0 711 511
0 684 429
05
0 680 585
09
0 722 685
10
0 687 871
10
0 687 871
0 723 106
0 710 802
12
0 708 299
0 728 997
06
0 724 120
01
0 717 829
06
0 730 719
12
0 764 256
10
0 742 884
05
0 781 394
F 24 F
06
0 468 597
12
0 764 256
05
0 800 553
0 535 550
F 24 J
01
0 564 357
F 25 J
11
0 611 218
08
0 597 786
04
0 593 649
02
0 622 595
0 606 078
0 632 223
04
0 629 828
01
0 629 277
0 656 450
10
0 644 388
0 637 721
0 696 713
12
0 644 996
04
0 641 977
0 767 889
09
0 677 483
08
0 645 587
F 25 B
09
0 564 342
05
0 679 852
12
0 645 589
03
0 601 875
04
0 701 968
0 651 107
05
0 602 911
0 743 278
0 657 014
01
0 616 677
F 26 B
01
0 567 197
01
0 658 729
07
0 622 593
11
0 613 412
0 667 496
04
0 622 594
0 618 418
0 669 501
08
0 625 683
0 627 288
0 669 502
0 641 979
0 631 098
12
0 687 845
12
0 645 589
11
0 632 243
0 695 839
06
0 695 920
0 638 779
03
0 713 414
03
0 706 632
0 649 821
04
0 714 321
12
0 709 628
0 656 514
09
0 740 762
06
0 730 719
0 676 605
0 764 255
05
0 781 394
03
0 696 715
0 767 887
F 25 C
04
0 378 636
07
0 708 301
08
0 805 958
03
0 461 160
01
0 709 635
11
0 807 228
01
0 617 248
07
0 709 636
F 24 H
01
0 524 736
12
0 683 365
05
0 725 920
01
0 568 464
0 685 256
0 741 272
283 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 26 B
07
0 746 734
F 27 D
09
0 708 069
F 28 F
10
0 687 879
10
0 752 087
03
0 716 052
0 697 090
0 753 306
0 741 854
06
0 699 292
10
0 756 692
06
0 751 919
0 704 232
0 760 930
09
0 766 656
0 727 634
09
0 766 721
11
0 794 931
03
0 731 728
0 777 092
0 817 867
0 735 338
0 811 153
F 28 B
0 719 378
03
0 749 343
F 27 B
0 507 945
F 28 C
07
0 558 300
02
0 759 142
05
0 566 689
0 641 979
09
0 774 103
0 584 401
05
0 669 511
0 822 026
02
0 615 598
01
0 714 499
F 28 G
01
0 590 746
09
0 636 848
F 28 D
05
0 610 897
05
0 631 103
06
0 648 993
03
0 622 602
03
0 679 854
0 649 821
0 632 238
02
0 759 144
12
0 656 236
01
0 633 442
F 41 A
0 460 362
01
0 660 060
12
0 644 391
12
0 568 634
09
0 663 061
01
0 663 062
07
0 624 239
03
0 665 899
0 674 148
03
0 634 621
0 673 495
03
0 676 606
04
0 689 661
10
0 674 145
05
0 679 852
02
0 705 723
02
0 687 349
10
0 687 879
0 728 288
11
0 693 022
12
0 694 749
04
0 731 331
0 703 288
06
0 699 292
0 759 531
0 716 676
01
0 733 192
12
0 772 758
0 724 615
0 734 508
0 820 575
0 740 709
03
0 749 343
F 41 B
08
0 625 689
03
0 746 737
08
0 772 757
12
0 678 723
09
0 769 125
0 777 093
0 728 291
0 781 259
05
0 781 394
09
0 736 743
F 27 D
12
0 493 476
F 28 F
03
0 577 990
09
0 791 799
08
0 495 327
08
0 589 230
F 41 C
0 729 004
0 531 810
01
0 590 746
0 759 531
0 576 784
05
0 591 215
F 41 F
04
0 731 331
05
0 592 831
03
0 622 602
F 41 G
10
0 654 650
12
0 612 703
0 632 223
07
0 655 599
0 618 418
12
0 644 391
10
0 656 519
06
0 648 993
08
0 645 587
12
0 679 861
02
0 648 994
07
0 650 025
06
0 680 664
09
0 663 061
05
0 654 636
09
0 687 626
03
0 664 427
12
0 654 649
04
0 718 585
11
0 666 325
03
0 661 512
0 755 500
05
0 666 348
02
0 666 973
F 41 H
08
0 572 965
07
0 678 720
0 669 504
0 655 600
0 686 821
06
0 673 496
08
0 716 572
09
0 695 587
05
0 679 852
0 718 586
284 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
F 41 H
04
0 725 258
G 01 B
01
0 634 624
G 01 F
01
0 570 140
12
0 731 332
04
0 649 001
0 573 803
02
0 773 869
02
0 651 230
03
0 581 017
08
0 843 149
03
0 658 740
03
0 591 349
F 41 J
04
0 645 598
03
0 659 265
03
0 604 889
04
0 648 995
06
0 667 508
11
0 605 294
04
0 648 996
09
0 680 598
07
0 605 541
11
0 721 437
01
0 683 888
04
0 607 089
F 42 B
07
0 438 343
01
0 689 664
0 616 792
01
0 529 230
11
0 695 414
07
0 619 473
06
0 597 142
0 701 686
07
0 622 614
04
0 607 227
12
0 710 370
05
0 622 616
0 609 790
0 726 997
07
0 626 062
06
0 622 605
0 728 294
0 626 567
0 624 774
0 734 518
0 626 569
12
0 626 556
09
0 743 841
05
0 628 792
0 626 558
G 01 C
0 634 628
03
0 634 633
08
0 628 783
06
0 646 771
02
0 644 998
07
0 641 990
03
0 659 265
05
0 652 420
03
0 646 762
0 666 466
05
0 656 527
07
0 664 877
0 668 485
06
0 657 022
12
0 679 861
12
0 670 251
03
0 663 717
12
0 699 614
01
0 683 888
06
0 665 420
11
0 711 400
12
0 708 394
06
0 682 491
03
0 743 502
10
0 782 695
01
0 682 639
07
0 748 434
G 01 D
0 518 326
04
0 683 891
F 42 C
07
0 633 449
10
0 544 576
0 689 679
12
0 687 888
0 554 900
0 694 021
F 42 D
06
0 622 605
0 555 714
04
0 700 865
0 725 260
09
0 574 022
02
0 704 049
-G0 579 257
0 711 980
G 01 B
0 465 797
01
0 588 383
0 725 922
06
0 499 559
01
0 593 357
0 731 313
03
0 541 500
07
0 623 044
0 733 232
05
0 551 783
09
0 630 756
0 749 396
02
0 565 090
02
0 644 998
11
0 765 465
09
0 574 022
0 654 357
09
0 777 852
0 585 893
08
0 654 756
09
0 778 098
04
0 589 500
01
0 668 995
0 795 515
0 602 464
02
0 696 349
08
0 805 958
06
0 603 089
04
0 760 087
0 853 753
03
0 606 999
12
0 775 331
G 01 G
0 582 807
01
0 611 193
G 01 F
08
0 393 938
04
0 603 950
05
0 619 509
01
0 415 732
06
0 611 957
01
0 622 610
0 447 634
0 615 113
04
0 626 559
0 460 511
03
0 625 696
285 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 01 G
04
0 631 115
G 01 L
0 676 041
G 01 N
01
0 394 277
04
0 631 118
0 686 838
03
0 394 932
04
0 649 516
0 689 668
05
0 406 286
0 654 654
G 01 M
0 460 511
0 408 804
0 655 611
12
0 477 507
06
0 411 944
06
0 657 022
0 582 831
03
0 412 700
0 668 489
0 583 708
12
0 417 271
04
0 679 247
01
0 593 980
06
0 426 300
0 685 411
05
0 597 659
01
0 429 397
0 757 532
06
0 602 920
02
0 431 882
06
0 767 898
07
0 604 174
06
0 432 642
09
0 774 108
07
0 604 179
06
0 433 436
G 01 H
0 518 326
07
0 605 990
01
0 437 488
0 710 354
07
0 607 692
04
0 438 332
01
0 772 764
06
0 619 482
06
0 438 402
G 01 J
0 529 324
0 624 782
05
0 439 318
04
0 558 405
0 632 223
03
0 439 797
06
0 591 958
04
0 633 460
0 442 843
02
0 604 389
0 638 793
10
0 446 273
0 612 961
0 638 794
01
0 447 424
0 652 422
0 642 007
08
0 447 464
11
0 653 051
07
0 647 843
02
0 453 650
0 655 128
0 650 042
0 456 152
11
0 690 295
06
0 651 241
0 465 797
0 696 708
04
0 651 242
01
0 470 565
0 701 686
04
0 657 727
10
0 473 241
10
0 727 042
03
0 660 101
01
0 474 789
0 806 109
05
0 666 977
11
0 476 455
G 01 K
05
0 484 578
09
0 667 516
03
0 478 620
10
0 557 225
07
0 668 493
12
0 479 394
0 558 808
08
0 679 879
0 481 577
12
0 571 113
03
0 681 171
06
0 484 329
09
0 574 022
04
0 706 645
0 485 584
04
0 604 275
0 716 736
0 485 772
07
0 641 428
08
0 717 837
11
0 489 869
06
0 646 779
09
0 718 216
05
0 493 878
0 728 304
0 731 313
07
0 495 907
03
0 770 204
0 758 619
10
0 496 684
G 01 L
02
0 453 650
G 01 N
04
0 241 487
09
0 497 870
0 530 193
03
0 267 802
01
0 500 727
11
0 604 713
03
0 272 009
03
0 502 927
01
0 649 519
08
0 274 826
03
0 503 002
05
0 652 420
01
0 289 287
08
0 505 210
0 653 615
08
0 318 296
05
0 505 632
04
0 660 095
11
0 351 789
06
0 507 836
01
0 668 995
06
0 361 284
04
0 507 852
286 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 01 N
09
0 510 996
G 01 N
03
0 558 680
G 01 N
0 583 717
09
0 514 187
0 561 239
12
0 584 715
01
0 514 489
09
0 561 907
07
0 585 369
09
0 516 313
06
0 562 508
03
0 586 237
01
0 517 054
0 563 080
12
0 586 595
06
0 521 725
0 563 998
08
0 586 605
09
0 521 842
10
0 564 460
07
0 586 982
0 524 583
11
0 564 477
06
0 587 555
11
0 525 178
03
0 565 665
12
0 588 692
03
0 526 370
02
0 565 903
09
0 590 145
09
0 526 544
02
0 566 717
12
0 591 034
12
0 527 785
0 567 153
0 591 914
12
0 527 839
05
0 567 462
06
0 591 958
0 529 324
01
0 568 193
04
0 592 127
09
0 530 265
05
0 569 367
01
0 592 298
04
0 536 275
06
0 569 537
08
0 593 112
01
0 536 319
08
0 570 163
01
0 593 357
01
0 536 658
11
0 570 238
08
0 595 929
01
0 537 856
0 570 355
0 597 068
12
0 538 393
06
0 570 363
10
0 597 503
01
0 538 754
11
0 570 518
01
0 597 725
04
0 538 932
04
0 570 681
04
0 599 126
07
0 538 951
12
0 571 113
0 599 153
04
0 539 035
07
0 571 538
12
0 599 913
0 539 839
0 571 939
10
0 601 634
03
0 542 949
04
0 572 845
12
0 602 042
12
0 544 805
04
0 573 500
0 603 671
03
0 544 862
12
0 573 606
02
0 603 945
01
0 545 314
05
0 573 614
09
0 604 302
01
0 545 315
10
0 573 942
12
0 604 399
0 547 200
10
0 574 642
12
0 604 506
04
0 547 446
10
0 574 782
11
0 604 606
0 551 460
12
0 575 553
11
0 605 294
05
0 551 783
03
0 575 575
07
0 605 541
03
0 552 707
10
0 575 998
07
0 605 599
0 553 770
04
0 576 306
10
0 605 701
0 553 773
06
0 576 480
0 606 327
01
0 554 355
0 576 879
09
0 607 288
0 554 657
11
0 577 565
01
0 608 370
0 555 646
09
0 578 539
0 608 483
0 555 739
07
0 578 774
01
0 610 387
0 556 635
0 579 138
0 612 961
02
0 557 451
0 579 257
04
0 613 000
04
0 558 130
08
0 579 361
0 613 732
04
0 558 131
01
0 581 882
03
0 614 530
04
0 558 361
05
0 583 208
0 615 618
287 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 01 N
0 618 443
G 01 N
03
0 656 121
G 01 N
09
0 706 574
0 618 447
05
0 656 230
0 708 919
04
0 619 016
10
0 656 423
0 709 669
06
0 619 482
12
0 657 026
06
0 710 083
0 619 491
09
0 657 730
08
0 711 413
03
0 624 208
01
0 658 250
0 711 415
11
0 624 785
0 659 276
08
0 711 565
11
0 624 788
03
0 660 101
10
0 712 492
11
0 625 267
09
0 660 599
10
0 713 576
05
0 626 882
03
0 661 530
04
0 714 020
11
0 629 848
08
0 661 540
03
0 714 306
0 629 849
12
0 661 999
11
0 719 412
04
0 630 405
06
0 662 154
11
0 720 745
0 630 474
10
0 665 887
07
0 720 746
12
0 630 884
01
0 665 953
09
0 724 637
10
0 631 665
06
0 667 508
08
0 724 717
09
0 631 687
02
0 668 775
12
0 724 721
0 632 262
08
0 670 908
0 725 267
11
0 634 216
07
0 671 004
0 728 294
01
0 634 641
0 672 900
0 728 304
09
0 635 127
05
0 673 418
02
0 730 740
01
0 635 712
09
0 673 419
11
0 731 907
04
0 635 715
0 673 948
04
0 733 208
09
0 636 247
09
0 675 357
05
0 733 211
09
0 636 878
05
0 676 322
05
0 733 214
0 636 881
07
0 678 745
07
0 734 513
07
0 637 997
0 679 251
0 734 518
06
0 638 175
04
0 680 380
0 734 519
0 638 797
09
0 681 692
07
0 734 527
04
0 639 271
05
0 682 775
04
0 736 173
08
0 639 274
0 683 391
03
0 736 771
04
0 639 584
0 683 503
09
0 739 483
09
0 641 388
05
0 687 356
06
0 741 796
11
0 641 437
04
0 688 428
08
0 743 522
09
0 642 014
02
0 688 429
07
0 744 619
04
0 642 020
03
0 690 307
06
0 745 124
0 643 294
07
0 690 991
0 747 699
10
0 643 719
03
0 694 165
12
0 750 637
0 643 769
05
0 696 325
0 752 096
09
0 645 397
01
0 697 107
0 752 101
11
0 648 228
09
0 698 091
04
0 753 152
01
0 648 328
04
0 699 305
11
0 754 229
01
0 649 524
0 699 307
0 754 299
09
0 652 806
0 704 055
09
0 754 301
0 653 061
10
0 705 277
10
0 755 518
01
0 653 066
10
0 705 434
12
0 756 637
288 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 01 N
05
0 756 703
G 01 R
01
0 584 258
G 01 S
01
0 670 504
07
0 757 792
01
0 597 746
07
0 676 118
12
0 759 172
07
0 605 599
07
0 679 263
10
0 764 273
03
0 608 698
0 689 679
08
0 765 478
05
0 613 017
0 693 031
09
0 766 818
12
0 613 256
0 699 307
08
0 766 869
05
0 641 444
04
0 700 525
0 769 141
12
0 642 672
01
0 701 701
0 772 767
01
0 653 070
0 705 524
0 772 768
09
0 659 056
0 746 775
11
0 772 772
0 665 625
10
0 775 320
04
0 776 243
0 706 054
12
0 777 863
11
0 779 977
01
0 711 417
11
0 813 075
07
0 781 405
08
0 717 837
G 01 T
04
0 532 152
05
0 781 406
0 742 906
07
0 535 160
0 781 408
08
0 748 300
07
0 618 462
12
0 783 696
0 755 581
09
0 656 169
0 784 789
07
0 756 711
02
0 674 187
12
0 787 300
0 757 796
09
0 674 188
0 810 912
0 776 477
03
0 679 909
0 811 153
0 779 988
08
0 689 680
07
0 822 403
05
0 783 701
12
0 699 308
12
0 827 588
0 786 091
02
0 710 013
G 01 P
11
0 570 238
0 827 608
09
0 710 015
09
0 574 022
0 829 015
10
0 763 302
03
0 591 349
G 01 S
03
0 460 862
06
0 782 009
01
0 605 101
01
0 502 388
G 01 V
0 557 941
06
0 621 564
09
0 504 281
12
0 560 459
0 635 153
07
0 534 680
01
0 597 725
08
0 669 535
08
0 540 596
03
0 601 664
04
0 678 876
04
0 544 830
0 742 906
12
0 699 614
0 556 635
08
0 766 214
12
0 699 911
01
0 570 140
G 02 B
06
0 426 636
0 782 787
01
0 574 139
06
0 434 212
G 01 R
0 406 919
04
0 578 316
09
0 438 684
12
0 477 507
0 582 137
06
0 462 183
05
0 495 287
09
0 585 132
01
0 462 204
0 505 981
11
0 592 967
10
0 472 371
0 539 900
09
0 598 624
01
0 488 544
01
0 545 042
12
0 605 650
0 492 294
04
0 553 028
0 616 231
10
0 495 603
0 555 946
07
0 626 072
03
0 500 418
12
0 576 421
0 644 776
03
0 505 547
0 580 947
11
0 645 643
04
0 506 857
12
0 582 526
0 647 857
12
0 520 941
12
0 582 527
03
0 659 265
02
0 536 496
289 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 02 B
07
0 571 192
G 02 B
12
0 699 308
G 02 F
01
0 531 298
07
0 577 738
09
0 699 311
08
0 575 207
0 577 829
03
0 702 840
01
0 580 875
0 579 019
06
0 704 173
05
0 584 003
01
0 580 875
0 704 729
01
0 607 145
01
0 581 680
0 704 733
07
0 613 571
11
0 585 669
12
0 708 394
03
0 627 094
01
0 590 018
12
0 710 370
08
0 654 695
12
0 591 034
0 712 505
12
0 705 801
05
0 595 424
03
0 714 864
0 712 505
0 600 444
01
0 717 857
09
0 713 585
01
0 601 925
07
0 721 598
04
0 723 676
03
0 602 726
09
0 723 943
05
0 724 747
05
0 604 283
01
0 728 321
03
0 744 040
01
0 607 145
06
0 730 751
11
0 757 804
05
0 608 169
10
0 730 752
0 767 927
04
0 609 133
0 736 194
12
0 784 806
11
0 609 913
11
0 748 460
G 03 B
09
0 493 635
06
0 611 781
09
0 753 772
04
0 539 931
05
0 619 509
08
0 758 306
01
0 543 191
0 623 832
08
0 759 004
01
0 543 192
11
0 624 785
0 759 180
05
0 562 386
05
0 626 085
12
0 764 281
01
0 605 490
0 626 599
12
0 764 285
05
0 608 169
03
0 627 094
0 774 677
11
0 609 913
09
0 628 174
0 782 659
09
0 624 817
07
0 628 194
0 800 657
07
0 624 818
12
0 628 599
12
0 816 912
11
0 628 951
08
0 632 767
G 02 C
07
0 388 356
04
0 631 174
09
0 637 390
04
0 494 842
11
0 637 015
09
0 639 280
04
0 553 959
11
0 646 833
01
0 641 806
03
0 573 948
08
0 660 947
10
0 642 674
07
0 601 846
01
0 683 888
06
0 645 352
01
0 643 316
G 03 C
04
0 497 143
12
0 645 650
05
0 682 675
01
0 506 616
01
0 646 551
05
0 723 673
02
0 512 311
09
0 647 183
0 738 398
02
0 517 906
02
0 648 154
09
0 760 909
03
0 517 989
10
0 651 772
12
0 773 463
11
0 534 395
01
0 664 891
08
0 797 482
04
0 534 869
01
0 672 927
G 02 F
06
0 387 059
04
0 536 345
06
0 678 276
0 504 660
04
0 539 931
07
0 681 910
06
0 505 964
07
0 540 728
04
0 682 779
0 514 857
10
0 545 464
09
0 690 996
04
0 524 865
04
0 548 785
08
0 691 044
01
0 526 272
02
0 549 976
290 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 03 C
05
0 554 930
G 03 C
11
0 797 789
G 03 F
11
0 607 680
05
0 555 897
0 799 437
0 608 661
02
0 556 357
12
0 816 912
09
0 610 977
08
0 558 410
G 03 D
01
0 543 192
05
0 624 262
0 563 638
0 749 042
12
0 628 599
09
0 565 459
0 799 437
09
0 629 917
08
0 566 083
G 03 F
06
0 301 756
05
0 639 796
10
0 566 503
09
0 314 418
0 643 329
12
0 566 504
04
0 330 339
04
0 647 884
03
0 569 075
05
0 358 194
01
0 651 287
08
0 569 303
0 399 998
10
0 652 484
0 570 795
12
0 416 544
03
0 664 488
0 570 796
01
0 418 733
03
0 664 490
11
0 574 078
10
0 419 018
01
0 664 491
11
0 583 443
04
0 419 369
01
0 667 877
10
0 585 185
10
0 429 234
01
0 668 995
0 586 974
04
0 458 988
08
0 675 409
10
0 591 069
0 460 561
03
0 679 265
11
0 591 071
12
0 469 537
12
0 683 434
08
0 591 747
06
0 480 073
01
0 684 521
06
0 593 111
11
0 490 966
03
0 687 569
06
0 600 669
08
0 497 342
04
0 696 761
10
0 602 713
07
0 505 101
0 698 233
03
0 603 431
01
0 506 616
12
0 701 169
03
0 604 732
0 510 449
0 708 934
07
0 606 955
0 530 148
09
0 713 144
09
0 610 977
01
0 531 298
03
0 720 060
12
0 615 632
08
0 539 778
09
0 726 499
09
0 624 817
01
0 544 334
0 733 951
09
0 629 917
12
0 545 081
10
0 744 661
12
0 636 423
02
0 547 419
03
0 766 139
0 643 329
0 556 731
11
0 770 228
01
0 651 287
09
0 559 204
0 800 657
0 652 476
08
0 565 233
G 03 G
03
0 357 042
0 653 678
0 568 496
05
0 606 797
12
0 683 434
08
0 568 993
03
0 621 236
02
0 692 733
06
0 570 094
0 628 884
01
0 695 435
0 570 815
05
0 629 930
03
0 697 620
09
0 580 530
05
0 631 204
06
0 697 622
09
0 580 532
06
0 635 769
11
0 698 625
01
0 583 032
02
0 658 824
02
0 713 130
11
0 586 483
04
0 670 787
09
0 713 144
01
0 587 410
04
0 671 668
08
0 719 217
12
0 589 451
04
0 671 669
0 736 800
03
0 592 790
0 674 246
0 760 145
02
0 604 364
06
0 675 417
291 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 03 G
0 681 225
G 05 B
0 653 078
G 05 D
01
0 701 701
01
0 683 057
04
0 654 721
12
0 708 394
0 686 676
0 662 225
10
0 714 314
03
0 693 384
0 664 017
0 733 232
09
0 710 896
11
0 664 897
08
0 739 241
10
0 710 897
09
0 674 248
0 739 504
09
0 710 898
0 681 715
07
0 746 805
01
0 711 428
0 690 767
0 756 558
04
0 715 218
0 700 536
0 756 559
03
0 720 060
0 710 904
12
0 759 828
06
0 731 394
0 731 675
09
0 764 295
10
0 754 557
0 739 500
09
0 772 806
0 764 291
0 753 168
0 775 337
0 784 808
09
0 753 169
0 782 723
12
0 816 944
11
0 764 294
0 784 560
0 824 725
09
0 764 295
0 789 864
G 03 H
03
0 530 313
03
0 770 232
0 809 824
08
0 632 767
0 771 441
0 866 392
G 04 B
05
0 549 978
12
0 775 331
G 05 F
05
0 523 893
0 609 895
0 776 494
04
0 642 070
0 639 283
0 789 861
10
0 647 365
0 677 797
0 789 864
0 811 267
06
0 716 760
G 05 D
04
0 488 769
G 05 G
12
0 610 389
0 730 758
02
0 519 864
07
0 691 005
0 830 644
0 548 812
06
0 770 235
G 04 C
0 651 301
03
0 558 713
G 06 E
02
0 541 855
G 04 F
08
0 706 100
0 563 011
0 625 741
G 04 G
0 534 259
10
0 568 014
G 06 F
04
0 219 930
07
0 559 203
07
0 575 523
01
0 265 497
0 664 497
07
0 575 533
06
0 272 561
G 05 B
05
0 440 202
0 581 953
03
0 368 752
09
0 495 044
03
0 605 669
10
0 371 857
06
0 496 570
0 627 677
03
0 375 959
03
0 541 500
07
0 629 937
09
0 382 182
07
0 553 571
0 631 218
12
0 382 391
03
0 572 432
0 638 856
01
0 385 487
0 584 657
0 643 346
10
0 387 871
03
0 605 304
12
0 645 589
01
0 394 379
05
0 617 806
04
0 650 108
09
0 398 693
04
0 621 521
0 652 500
09
0 398 694
12
0 631 673
08
0 656 133
09
0 398 695
01
0 632 352
0 670 058
09
0 398 697
08
0 642 399
10
0 670 535
09
0 400 841
12
0 643 848
0 676 683
01
0 402 856
0 647 890
0 691 494
04
0 412 232
04
0 647 891
01
0 696 769
01
0 422 656
292 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 06 F
10
0 451 049
G 06 F
0 592 704
G 06 F
12
0 755 537
07
0 456 447
02
0 594 478
09
0 755 598
03
0 460 152
07
0 598 648
09
0 756 730
07
0 470 199
12
0 599 504
10
0 756 731
06
0 472 521
11
0 605 868
04
0 758 464
0 472 714
11
0 605 875
0 760 130
0 472 813
03
0 611 171
0 762 274
07
0 484 652
0 614 551
11
0 764 294
02
0 485 252
05
0 621 966
09
0 764 295
10
0 485 275
0 622 738
12
0 764 302
11
0 489 010
0 623 873
0 769 166
09
0 495 044
0 628 183
0 771 441
07
0 503 765
0 633 532
0 772 830
01
0 512 338
12
0 633 738
04
0 772 832
06
0 518 462
0 634 720
06
0 774 136
06
0 518 466
0 634 721
0 776 494
07
0 518 504
03
0 636 265
12
0 776 506
03
0 519 049
0 637 792
12
0 776 507
0 522 332
03
0 643 350
12
0 776 508
09
0 524 076
03
0 650 122
12
0 776 509
0 525 232
01
0 657 045
08
0 787 334
11
0 528 730
11
0 664 897
0 808 553
04
0 532 382
0 667 014
0 818 003
10
0 533 337
0 671 033
12
0 819 281
03
0 536 028
08
0 672 389
0 827 608
05
0 540 161
05
0 673 530
0 832 452
04
0 541 216
12
0 675 434
G 06 G
0 753 171
04
0 542 298
04
0 679 272
04
0 758 467
09
0 542 361
05
0 687 371
G 06 K
01
0 359 010
05
0 549 104
0 689 752
01
0 373 411
06
0 555 587
05
0 691 784
01
0 414 314
0 556 430
07
0 696 773
10
0 450 786
01
0 556 928
04
0 712 081
01
0 457 165
10
0 557 197
0 713 180
04
0 468 179
0 557 813
12
0 724 264
06
0 476 806
06
0 566 548
07
0 725 953
07
0 483 299
10
0 566 586
01
0 727 071
11
0 492 569
0 567 858
0 730 762
09
0 517 834
0 570 752
0 731 675
0 521 502
08
0 577 247
12
0 742 917
07
0 549 408
07
0 577 250
0 742 922
10
0 550 269
09
0 579 872
05
0 745 238
03
0 552 828
0 584 657
03
0 749 082
04
0 553 905
11
0 588 472
08
0 749 601
12
0 555 380
08
0 589 754
01
0 750 773
02
0 557 446
12
0 591 020
0 753 171
0 562 388
293 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 06 K
04
0 563 095
G 06 K
0 818 026
G 07 C
02
0 634 039
09
0 569 942
G 06 M
01
0 427 632
0 635 153
08
0 573 129
G 06 T
03
0 368 425
11
0 638 876
04
0 573 305
0 394 959
06
0 663 131
10
0 574 129
06
0 395 293
0 673 003
10
0 576 338
03
0 456 804
0 692 858
0 584 657
09
0 460 997
08
0 701 723
0 585 595
07
0 485 265
08
0 719 437
07
0 587 935
11
0 501 784
12
0 753 185
05
0 588 695
06
0 518 462
12
0 758 472
07
0 598 648
01
0 523 771
10
0 780 012
0 602 464
07
0 536 357
09
0 823 103
07
0 604 819
09
0 536 414
G 07 D
01
0 616 303
07
0 607 323
01
0 540 714
08
0 657 129
11
0 618 548
09
0 542 361
02
0 657 855
08
0 621 971
03
0 543 915
08
0 685 095
0 624 880
08
0 574 183
01
0 742 927
05
0 626 085
11
0 605 294
04
0 791 210
08
0 632 767
08
0 672 389
0 811 208
0 637 810
0 731 675
0 818 030
11
0 641 469
11
0 753 182
G 07 F
03
0 368 752
08
0 654 756
11
0 753 183
0 472 714
08
0 696 010
12
0 753 184
05
0 485 090
0 698 247
01
0 758 477
03
0 531 942
08
0 723 687
0 760 145
04
0 542 298
04
0 724 753
0 771 463
04
0 543 893
0 742 926
08
0 772 844
0 548 967
0 746 775
12
0 819 350
0 555 565
11
0 748 483
G 07 B
07
0 565 469
11
0 555 683
0 753 231
06
0 568 088
05
0 558 426
11
0 754 327
05
0 588 695
12
0 561 148
0 755 019
08
0 701 723
10
0 563 017
12
0 757 830
08
0 719 437
07
0 565 469
08
0 760 986
07
0 741 890
02
0 581 654
08
0 764 307
0 741 891
0 586 330
0 770 247
12
0 753 185
05
0 589 184
12
0 782 478
0 793 195
09
0 607 823
0 782 739
G 07 C
10
0 450 786
0 607 950
12
0 784 827
04
0 543 893
05
0 616 714
08
0 787 334
10
0 563 017
0 624 880
04
0 788 635
07
0 565 469
05
0 628 935
04
0 791 210
05
0 589 184
09
0 629 980
0 796 477
01
0 598 865
03
0 636 265
0 799 458
06
0 602 920
0 640 311
10
0 807 295
04
0 613 103
01
0 655 716
0 818 025
06
0 621 564
0 669 603
294 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 07 F
0 676 368
G 08 B
01
0 632 417
G 09 B
03
0 616 715
12
0 686 295
0 634 807
03
0 619 040
12
0 687 999
0 644 514
11
0 694 896
11
0 688 003
0 652 422
04
0 699 330
09
0 692 212
04
0 664 995
10
0 700 341
0 696 020
0 678 638
0 704 084
07
0 696 373
09
0 678 838
09
0 743 841
05
0 710 936
0 693 031
01
0 758 477
0 716 765
0 700 556
0 767 948
03
0 718 811
08
0 717 837
G 09 C
01
0 397 664
01
0 725 959
05
0 725 961
04
0 543 893
03
0 738 409
04
0 730 771
G 09 F
03
0 530 313
04
0 740 819
04
0 734 561
12
0 546 046
12
0 740 820
07
0 749 621
0 563 867
12
0 744 786
03
0 755 549
0 577 829
01
0 750 773
05
0 756 703
06
0 578 750
06
0 767 898
10
0 764 316
07
0 598 158
0 767 942
08
0 766 214
07
0 604 819
0 771 451
05
0 772 850
0 608 486
10
0 780 012
05
0 772 851
03
0 616 715
07
0 786 126
12
0 772 852
0 623 873
0 793 195
06
0 772 853
12
0 628 321
0 842 502
12
0 772 855
06
0 628 405
G 07 G
03
0 525 546
0 782 740
04
0 628 941
06
0 579 004
G 08 C
09
0 509 920
06
0 636 393
03
0 599 164
0 609 821
0 637 817
03
0 636 265
09
0 636 878
01
0 657 859
03
0 749 082
0 638 886
10
0 662 398
01
0 750 773
0 767 943
03
0 662 677
G 08 B
01
0 489 034
G 08 G
01
0 408 699
0 676 160
06
0 502 977
0 481 957
06
0 677 832
0 563 340
04
0 544 830
11
0 689 179
09
0 571 847
11
0 609 411
01
0 690 429
03
0 571 848
10
0 650 424
07
0 690 788
01
0 592 924
08
0 701 723
07
0 691 017
01
0 592 925
0 750 774
0 696 789
12
0 603 319
0 767 948
01
0 703 557
12
0 605 650
12
0 777 863
10
0 715 953
0 608 483
08
0 781 440
10
0 726 555
04
0 614 560
0 793 195
0 729 127
0 616 305
G 09 B
01
0 523 222
02
0 730 401
0 616 307
10
0 529 037
0 731 434
05
0 617 389
07
0 574 122
04
0 732 678
0 629 019
11
0 584 294
0 733 255
12
0 629 985
06
0 611 468
0 737 347
0 631 265
0 616 310
0 737 348
295 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 09 F
04
0 738 411
G 10 K
0 756 740
G 11 B
0 667 024
11
0 744 284
11
0 772 868
01
0 676 763
05
0 748 498
08
0 787 340
03
0 687 569
10
0 752 693
11
0 799 469
09
0 721 186
11
0 755 867
G 10 L
03
0 319 178
0 722 168
07
0 756 738
03
0 516 621
12
0 724 264
0 756 739
04
0 518 742
06
0 734 357
12
0 757 830
12
0 534 837
01
0 736 074
09
0 759 200
04
0 561 752
08
0 737 974
08
0 765 515
04
0 582 921
06
0 737 976
12
0 768 635
10
0 600 504
0 742 942
11
0 771 457
09
0 610 975
11
0 745 254
0 777 898
10
0 628 946
07
0 786 126
03
0 777 899
09
0 628 947
08
0 789 914
08
0 793 597
07
0 634 041
09
0 803 121
10
0 796 486
0 637 013
09
0 806 041
0 798 688
10
0 640 237
G 11 C
01
0 373 411
10
0 812 450
10
0 695 454
08
0 542 156
G 09 G
10
0 346 463
06
0 712 529
0 544 148
12
0 477 507
09
0 723 696
03
0 580 085
01
0 531 298
01
0 772 764
0 624 880
07
0 577 738
12
0 801 789
06
0 625 858
01
0 607 145
G 11 B
10
0 258 978
10
0 654 167
12
0 613 117
0 370 188
0 767 961
07
0 628 194
05
0 421 874
0 771 463
05
0 683 915
02
0 492 421
0 782 746
G 10 C
0 384 120
0 499 880
G 12 B
09
0 574 022
03
0 619 040
06
0 541 376
06
0 667 508
01
0 630 334
07
0 546 667
08
0 697 147
G 10 D
07
0 567 050
0 573 789
09
0 736 243
G 10 H
0 678 851
0 573 790
G 21 C
05
0 551 783
G 10 K
08
0 515 518
12
0 594 277
04
0 595 646
11
0 533 680
10
0 599 389
07
0 612 078
05
0 555 248
07
0 601 939
05
0 628 967
09
0 555 266
03
0 610 547
10
0 635 158
06
0 580 579
0 613 146
06
0 638 198
03
0 590 799
05
0 619 042
02
0 652 569
04
0 594 713
12
0 619 575
01
0 653 094
09
0 601 934
01
0 626 093
09
0 657 402
01
0 610 380
09
0 626 678
05
0 672 290
0 622 176
11
0 628 951
04
0 678 876
0 622 177
0 630 019
03
0 678 877
02
0 622 776
06
0 635 769
05
0 681 302
12
0 643 881
0 635 831
01
0 682 345
0 674 747
11
0 637 015
06
0 693 753
0 707 737
0 648 369
01
0 696 806
296 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
G 21 C
01
0 701 260
G 21 F
0 769 191
H 01 B
07
0 720 181
04
0 710 394
11
0 772 880
07
0 749 641
05
0 712 138
12
0 803 127
06
0 756 607
07
0 713 224
G 21 G
07
0 722 611
12
0 759 017
04
0 720 177
0 739 233
0 807 310
07
0 724 270
G 21 K
06
0 561 533
H 01 C
03
0 532 224
07
0 724 763
03
0 627 744
03
0 649 562
04
0 729 635
09
0 656 169
08
0 713 227
03
0 737 356
09
0 660 599
08
0 713 228
03
0 741 904
10
0 736 586
07
0 716 493
06
0 742 946
-H09
0 725 969
07
0 745 259
H 01 B
06
0 287 813
07
0 748 511
11
0 751 528
06
0 504 288
03
0 770 204
10
0 751 530
01
0 541 530
H 01 F
02
0 432 732
10
0 752 151
07
0 577 250
12
0 515 974
06
0 756 747
10
0 582 919
04
0 557 689
0 769 190
02
0 587 492
08
0 561 650
09
0 771 464
08
0 588 423
05
0 576 376
09
0 779 936
06
0 593 111
01
0 585 650
11
0 795 042
04
0 597 061
04
0 597 181
0 795 180
06
0 601 906
05
0 601 943
11
0 797 828
10
0 602 713
09
0 609 109
08
0 799 484
12
0 615 258
0 621 742
09
0 808 503
03
0 621 236
04
0 633 581
G 21 D
0 653 078
10
0 627 745
0 645 786
07
0 724 763
06
0 636 279
05
0 671 749
09
0 771 464
02
0 640 993
0 676 777
G 21 F
09
0 570 286
0 643 396
05
0 689 213
09
0 631 687
02
0 643 399
04
0 691 663
10
0 636 712
04
0 648 370
0 711 449
06
0 642 846
11
0 655 165
03
0 726 584
11
0 655 955
01
0 667 877
05
0 750 785
07
0 656 144
09
0 667 981
0 755 061
09
0 657 402
12
0 670 076
0 760 045
03
0 678 877
0 674 324
0 761 009
09
0 688 020
05
0 675 506
0 765 526
08
0 690 456
0 688 025
09
0 772 955
03
0 691 659
11
0 688 075
0 782 755
0 708 745
0 700 057
0 782 761
03
0 741 904
0 702 375
0 804 797
05
0 744 074
03
0 702 840
0 804 798
12
0 750 784
11
0 704 095
H 01 G
11
0 394 475
09
0 752 150
02
0 708 455
08
0 527 982
10
0 752 151
06
0 709 862
0 637 040
0 753 196
03
0 712 336
04
0 693 758
0 758 479
07
0 716 426
07
0 786 142
297 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 01 H
09
0 463 884
H 01 H
08
0 694 938
H 01 J
0 633 601
09
0 509 920
04
0 698 898
0 639 853
03
0 516 446
0 704 100
04
0 650 183
01
0 540 431
0 709 950
04
0 650 936
04
0 550 927
08
0 713 228
03
0 653 777
03
0 552 860
0 718 859
12
0 664 554
07
0 562 650
10
0 727 803
0 683 503
06
0 566 462
0 734 580
12
0 685 873
01
0 570 265
0 750 786
02
0 690 470
03
0 577 521
0 755 564
11
0 690 471
03
0 592 338
01
0 763 250
0 692 139
0 593 077
0 764 337
01
0 704 103
01
0 593 079
12
0 777 434
0 713 733
05
0 604 330
04
0 782 757
01
0 714 552
01
0 605 101
0 782 761
05
0 720 209
08
0 608 184
0 791 225
08
0 727 096
08
0 611 224
0 799 516
0 733 266
03
0 616 347
0 800 702
12
0 735 007
01
0 621 670
0 801 801
09
0 739 155
07
0 626 712
0 801 804
04
0 741 908
01
0 632 476
0 812 462
08
0 749 150
0 637 831
0 815 572
0 753 882
01
0 639 841
0 815 576
11
0 759 207
12
0 641 000
12
0 815 630
08
0 766 869
12
0 641 003
11
0 830 704
0 775 366
01
0 643 410
H 01 J
03
0 363 991
0 777 909
11
0 645 275
0 370 188
0 784 789
0 645 790
03
0 375 402
06
0 788 654
04
0 651 415
0 405 343
0 788 655
03
0 653 771
04
0 419 369
H 01 K
03
0 375 402
0 654 576
06
0 543 844
04
0 650 936
05
0 655 758
04
0 556 800
01
0 678 901
0 656 639
12
0 565 113
0 775 366
03
0 657 909
11
0 589 237
H 01 L
10
0 253 678
0 665 361
03
0 593 311
06
0 324 660
01
0 665 564
12
0 593 312
07
0 349 633
04
0 665 623
12
0 594 424
04
0 351 677
05
0 666 627
05
0 595 527
0 370 188
01
0 668 600
05
0 595 627
05
0 382 621
12
0 669 634
08
0 600 070
0 505 981
01
0 670 582
04
0 607 061
0 525 235
07
0 676 780
07
0 608 035
04
0 528 405
0 678 885
01
0 615 270
01
0 531 298
12
0 678 886
02
0 622 831
04
0 535 350
08
0 681 307
09
0 625 793
04
0 542 961
05
0 682 212
09
0 627 389
05
0 554 877
298 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 01 L
01
0 568 193
H 01 M
07
0 568 281
H 01 M
10
0 775 372
09
0 574 022
04
0 577 291
11
0 777 754
04
0 574 687
10
0 585 162
05
0 784 871
09
0 578 091
04
0 596 794
04
0 787 367
05
0 586 321
08
0 599 603
0 800 710
04
0 596 264
07
0 605 599
10
0 803 957
09
0 610 207
12
0 609 180
11
0 804 810
05
0 611 203
08
0 613 201
0 808 294
05
0 624 262
03
0 621 236
11
0 823 135
0 632 930
10
0 626 733
0 827 636
0 639 293
10
0 627 127
H 01 P
03
0 533 335
0 642 697
01
0 633 617
09
0 577 347
01
0 655 790
01
0 633 619
08
0 647 373
12
0 664 554
0 633 620
04
0 651 415
05
0 665 599
01
0 634 802
08
0 665 647
06
0 678 948
06
0 636 279
05
0 769 213
01
0 682 374
07
0 646 976
0 777 919
07
0 682 375
11
0 649 912
H 01 Q
02
0 416 872
0 682 810
09
0 655 954
12
0 505 038
01
0 682 814
03
0 662 253
0 566 836
04
0 687 311
12
0 664 054
05
0 588 271
05
0 687 383
04
0 664 570
08
0 610 126
0 701 487
12
0 664 768
10
0 611 199
03
0 707 042
01
0 664 932
0 629 019
03
0 707 360
12
0 677 327
11
0 633 972
0 711 108
07
0 678 927
0 634 807
02
0 714 559
01
0 688 739
0 643 438
0 715 772
12
0 691 036
07
0 645 240
04
0 724 753
0 694 089
0 654 844
07
0 728 369
0 694 979
07
0 667 984
0 731 986
0 694 982
12
0 670 609
05
0 733 271
12
0 701 535
06
0 680 664
04
0 734 052
07
0 706 253
0 705 487
05
0 749 637
01
0 708 988
01
0 711 417
09
0 766 818
0 709 904
07
0 720 249
0 779 905
0 715 365
0 737 371
0 779 906
04
0 717 130
12
0 744 786
0 793 861
0 719 460
0 750 362
H 01 M
05
0 474 382
03
0 723 707
0 777 292
09
0 506 741
03
0 733 272
H 01 R
03
0 541 088
03
0 536 909
0 736 919
04
0 556 085
03
0 537 709
07
0 736 921
01
0 560 648
07
0 538 039
03
0 761 018
0 562 645
12
0 540 324
0 763 262
0 564 411
0 564 896
05
0 764 183
08
0 571 962
04
0 566 572
12
0 766 643
10
0 572 572
299 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 01 R
0 585 808
H 01 R
08
0 687 032
H 01 S
10
0 730 328
09
0 599 362
08
0 687 041
0 741 924
03
0 602 726
0 690 525
09
0 744 089
0 604 828
0 693 801
07
0 758 494
10
0 610 681
01
0 696 161
10
0 787 374
01
0 612 441
0 700 134
H 01 T
0 746 071
03
0 615 662
04
0 703 639
12
0 771 483
01
0 616 389
0 709 929
0 815 050
0 621 741
0 715 365
H 02 B
01
0 592 924
09
0 624 920
10
0 717 483
0 593 077
11
0 627 797
03
0 720 264
01
0 621 670
0 634 062
09
0 722 624
07
0 626 712
0 635 906
03
0 723 707
08
0 630 088
0 637 097
03
0 723 738
08
0 649 205
0 638 967
0 725 739
0 662 741
0 640 791
10
0 727 042
05
0 666 627
10
0 642 193
03
0 727 103
0 673 094
03
0 643 440
0 730 785
09
0 677 903
09
0 643 441
09
0 744 805
06
0 678 948
12
0 643 452
07
0 751 867
0 678 949
01
0 643 454
12
0 753 898
0 708 514
07
0 644 613
11
0 753 905
0 724 785
02
0 644 998
05
0 755 106
05
0 755 106
0 645 841
04
0 760 171
09
0 755 175
02
0 646 987
0 762 561
12
0 775 377
0 654 576
0 767 978
0 787 376
02
0 654 857
0 769 215
0 791 225
01
0 662 737
10
0 771 052
0 803 142
0 662 741
11
0 775 375
0 821 841
08
0 666 614
0 778 639
H 02 G
01
0 517 799
0 667 650
0 781 460
0 534 259
03
0 668 637
07
0 788 675
05
0 542 368
12
0 669 634
09
0 797 851
05
0 602 130
07
0 669 677
0 802 589
01
0 612 441
08
0 670 616
0 813 758
0 652 618
12
0 671 781
0 818 025
03
0 667 664
0 675 564
H 01 S
10
0 524 558
0 671 797
0 675 566
02
0 561 692
0 675 583
0 676 831
10
0 582 860
01
0 676 093
08
0 676 832
07
0 613 571
0 677 899
08
0 677 892
04
0 626 106
0 678 957
0 677 899
08
0 691 044
12
0 680 124
11
0 681 351
03
0 707 360
0 684 676
09
0 682 386
0 718 993
11
0 688 075
10
0 684 662
04
0 723 676
09
0 691 720
0 684 676
11
0 723 716
0 698 308
300 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 02 G
0 702 442
H 02 G
07
0 788 675
H 02 J
0 721 689
11
0 702 444
12
0 788 676
04
0 729 213
11
0 704 095
0 807 328
04
0 738 033
04
0 706 249
H 02 H
07
0 534 680
04
0 752 169
12
0 706 250
01
0 545 042
0 766 881
07
0 706 252
0 555 946
0 775 380
08
0 707 749
10
0 580 217
08
0 792 534
09
0 712 189
09
0 611 510
10
0 803 957
10
0 717 483
07
0 614 259
0 811 267
12
0 718 944
0 643 473
H 02 K
06
0 481 774
07
0 718 946
08
0 649 584
05
0 525 972
03
0 720 264
09
0 649 585
09
0 576 620
12
0 720 265
04
0 665 623
04
0 582 416
0 721 243
0 665 625
01
0 614 265
10
0 721 245
0 668 647
0 619 638
09
0 722 624
0 678 961
01
0 642 207
07
0 724 789
08
0 713 227
03
0 656 679
09
0 725 467
08
0 713 228
04
0 657 727
07
0 728 377
07
0 716 493
07
0 663 715
04
0 728 873
01
0 720 269
03
0 663 717
0 728 952
07
0 720 782
04
0 671 806
0 733 321
03
0 723 738
10
0 681 358
0 734 604
0 731 986
0 681 360
0 735 638
0 741 927
07
0 684 682
0 741 439
0 755 581
03
0 687 055
0 742 625
0 782 761
11
0 687 394
0 743 732
0 782 787
08
0 697 147
09
0 744 805
0 799 516
01
0 699 358
0 745 505
0 806 071
10
0 701 744
0 748 531
12
0 815 630
05
0 702 448
07
0 748 532
H 02 J
12
0 507 568
07
0 707 372
07
0 749 641
0 523 381
07
0 710 408
05
0 751 599
01
0 548 575
02
0 718 957
0 752 747
10
0 580 217
02
0 728 268
0 753 917
03
0 616 410
06
0 729 666
0 753 919
0 622 884
05
0 739 449
07
0 753 920
06
0 626 746
0 748 419
03
0 756 770
10
0 647 365
07
0 766 781
0 757 419
05
0 658 070
09
0 766 882
0 765 538
0 666 805
0 766 884
0 769 215
07
0 682 824
10
0 773 621
0 780 944
07
0 684 679
07
0 793 870
07
0 786 163
0 692 858
0 865 147
07
0 787 377
0 692 860
H 02 M
0 554 557
07
0 787 378
07
0 706 253
0 571 356
06
0 788 674
10
0 717 487
10
0 575 589
301 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 02 M
07
0 603 051
H 03 B
12
0 685 929
H 03 K
03
0 651 508
10
0 612 141
H 03 D
03
0 495 598
08
0 665 647
09
0 621 743
11
0 529 618
07
0 668 657
11
0 638 986
06
0 585 693
01
0 682 814
0 655 880
0 614 587
01
0 687 070
0 657 987
12
0 685 929
04
0 695 036
0 660 496
04
0 706 730
0 703 669
06
0 667 734
H 03 F
05
0 584 312
0 750 808
0 677 916
03
0 606 668
0 801 842
0 682 401
09
0 631 381
11
0 813 075
01
0 682 402
07
0 632 582
H 03 L
11
0 522 879
07
0 684 679
05
0 638 993
04
0 550 291
0 693 819
0 642 217
10
0 566 586
11
0 703 007
09
0 667 675
07
0 619 052
0 709 950
H 03 G
01
0 421 559
0 650 259
0 710 428
08
0 581 835
01
0 715 412
11
0 720 280
05
0 582 578
H 03 M
10
0 521 349
06
0 720 281
06
0 594 063
04
0 531 538
09
0 720 282
09
0 658 977
05
0 559 593
0 745 035
04
0 665 641
01
0 600 788
0 750 808
09
0 667 675
0 610 282
04
0 788 678
03
0 667 994
12
0 613 256
0 797 864
04
0 706 730
09
0 635 946
0 797 865
H 03 H
02
0 517 666
0 645 920
0 801 842
01
0 520 270
0 675 604
0 811 267
09
0 579 876
12
0 743 759
H 02 N
02
0 714 559
0 596 169
H 04 B
11
0 275 790
H 02 P
06
0 508 788
06
0 612 149
0 464 425
12
0 515 974
09
0 631 385
03
0 500 689
10
0 544 576
0 635 938
01
0 505 006
01
0 625 626
0 641 074
0 511 577
0 643 473
01
0 641 075
10
0 524 558
01
0 650 253
08
0 647 373
10
0 527 340
09
0 670 628
12
0 648 013
09
0 527 341
09
0 677 918
0 651 504
12
0 529 767
01
0 685 927
07
0 684 679
04
0 531 538
0 692 858
09
0 742 972
01
0 534 384
03
0 702 450
11
0 784 417
09
0 539 252
07
0 706 258
H 03 J
11
0 545 992
04
0 541 409
09
0 766 886
06
0 585 693
05
0 542 882
0 782 787
H 03 K
0 472 888
0 546 445
04
0 788 678
05
0 523 893
11
0 547 072
0 865 147
03
0 533 335
03
0 550 394
H 03 B
11
0 522 879
03
0 536 028
0 559 957
11
0 533 680
03
0 594 305
0 560 237
12
0 643 881
07
0 619 052
02
0 561 692
302 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 04 B
03
0 565 671
H 04 B
0 666 001
H 04 J
07
0 588 701
03
0 565 672
03
0 667 994
0 594 878
03
0 565 686
07
0 676 118
0 610 282
02
0 567 181
04
0 685 129
07
0 617 877
06
0 568 449
11
0 687 400
08
0 645 065
03
0 568 942
01
0 691 058
0 667 084
01
0 571 104
04
0 700 525
11
0 723 716
0 573 856
09
0 702 866
0 787 389
05
0 574 454
04
0 705 510
H 04 K
01
0 397 664
03
0 575 214
01
0 711 417
04
0 705 510
03
0 576 060
04
0 715 786
0 729 678
04
0 578 316
0 718 993
12
0 744 105
05
0 582 578
12
0 744 786
H 04 L
01
0 363 053
03
0 584 013
05
0 744 844
0 446 589
06
0 586 634
01
0 746 913
10
0 447 063
06
0 586 635
04
0 752 169
11
0 492 569
05
0 588 271
07
0 756 785
04
0 498 177
0 590 412
12
0 765 546
02
0 500 761
12
0 593 287
0 775 380
07
0 503 765
05
0 594 487
0 777 939
0 513 511
12
0 595 786
07
0 786 174
11
0 528 730
01
0 598 651
0 787 389
0 529 421
01
0 599 155
07
0 791 251
04
0 536 069
04
0 603 050
0 832 521
0 538 290
12
0 606 341
H 04 H
05
0 421 482
06
0 540 660
07
0 608 163
02
0 580 976
01
0 540 946
11
0 609 418
08
0 604 639
0 546 445
0 609 821
12
0 606 341
07
0 547 958
09
0 610 975
12
0 623 262
02
0 548 415
10
0 611 199
12
0 724 264
0 548 967
11
0 615 353
08
0 737 974
01
0 549 445
0 615 392
0 771 497
07
0 551 253
07
0 623 044
12
0 835 004
0 555 664
12
0 623 262
H 04 J
05
0 490 315
0 555 723
09
0 631 381
02
0 491 668
05
0 559 593
06
0 632 599
04
0 498 177
10
0 562 184
09
0 635 191
0 503 486
01
0 562 422
05
0 638 993
03
0 522 748
07
0 568 737
0 640 265
02
0 526 439
10
0 571 261
11
0 645 067
04
0 536 069
03
0 572 721
11
0 645 903
07
0 547 958
0 572 831
10
0 647 375
01
0 548 414
11
0 572 865
12
0 649 229
01
0 549 591
0 576 750
08
0 654 695
0 560 237
01
0 579 529
07
0 661 077
0 567 204
0 579 922
0 666 000
03
0 570 273
03
0 580 012
303 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 04 L
0 580 885
H 04 L
07
0 760 565
H 04 M
11
0 664 069
09
0 581 477
0 771 497
0 667 077
0 584 387
0 772 830
0 667 084
01
0 584 398
0 787 389
02
0 667 088
09
0 584 405
0 787 395
01
0 670 097
11
0 584 848
H 04 M
05
0 429 770
05
0 686 336
01
0 587 620
0 431 540
05
0 687 371
05
0 587 944
01
0 437 515
0 689 752
08
0 588 423
09
0 484 330
01
0 691 058
07
0 588 701
02
0 499 620
05
0 692 171
07
0 589 738
0 512 351
0 693 801
0 590 412
0 514 695
11
0 715 575
12
0 592 027
0 515 967
06
0 717 908
06
0 598 297
0 535 562
08
0 729 682
0 610 798
0 540 928
07
0 732 023
07
0 612 173
04
0 543 996
09
0 738 446
0 614 587
0 553 487
05
0 748 553
02
0 614 590
0 557 777
08
0 748 557
11
0 616 746
0 557 778
06
0 770 299
07
0 619 052
0 560 237
12
0 774 190
0 622 884
06
0 564 756
10
0 774 191
12
0 623 262
0 567 204
11
0 775 375
12
0 624 013
0 570 752
08
0 787 414
06
0 625 857
03
0 571 291
0 800 740
12
0 627 143
08
0 571 345
H 04 N
10
0 253 678
0 629 069
0 580 888
0 346 766
0 631 408
02
0 580 893
04
0 382 838
0 638 886
0 580 947
06
0 395 293
08
0 645 065
06
0 586 634
12
0 407 561
0 645 920
06
0 586 635
05
0 421 482
12
0 658 295
01
0 592 924
01
0 442 541
0 666 000
01
0 598 865
10
0 447 063
0 666 001
07
0 611 515
01
0 449 985
0 689 747
04
0 613 282
08
0 480 418
0 710 904
09
0 613 323
12
0 505 038
09
0 711 481
03
0 615 662
06
0 505 964
11
0 717 895
04
0 616 459
09
0 517 834
01
0 717 897
12
0 627 143
06
0 524 891
08
0 722 644
0 630 142
06
0 527 004
05
0 725 961
04
0 632 639
01
0 540 714
07
0 736 239
09
0 635 191
06
0 541 389
0 742 922
11
0 645 067
03
0 543 915
05
0 744 844
08
0 649 584
04
0 551 950
08
0 748 549
09
0 649 585
11
0 553 837
0 750 820
0 658 034
0 561 189
09
0 755 598
06
0 663 131
09
0 561 448
304 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 04 N
06
0 569 063
H 04 N
12
0 651 555
H 04 Q
03
0 550 394
07
0 571 192
0 659 025
05
0 559 559
08
0 571 518
03
0 659 322
10
0 562 184
09
0 576 185
09
0 660 599
06
0 566 548
08
0 577 417
07
0 663 715
0 566 874
12
0 581 049
0 678 851
05
0 568 453
10
0 581 083
05
0 691 784
12
0 568 454
09
0 581 084
09
0 695 253
01
0 571 104
05
0 586 139
12
0 699 308
10
0 571 261
07
0 587 224
02
0 710 013
09
0 571 847
08
0 587 838
09
0 710 015
05
0 574 454
05
0 588 566
10
0 711 492
07
0 574 484
05
0 588 695
06
0 717 908
0 576 750
11
0 597 504
12
0 724 264
03
0 580 012
07
0 597 532
09
0 725 541
0 580 888
03
0 598 267
08
0 737 974
02
0 580 893
05
0 599 366
04
0 746 942
11
0 583 190
0 600 444
0 749 659
0 584 387
12
0 601 179
0 750 820
0 585 475
11
0 601 180
0 753 231
06
0 586 634
06
0 604 282
12
0 761 065
06
0 586 635
01
0 605 490
10
0 763 302
05
0 593 320
05
0 606 797
10
0 775 419
0 594 878
07
0 608 035
12
0 781 489
12
0 595 786
04
0 609 133
10
0 782 695
12
0 600 773
09
0 610 104
0 806 109
08
0 602 223
0 610 903
12
0 819 350
0 602 319
09
0 611 510
10
0 835 585
09
0 603 049
07
0 612 179
H 04 Q
02
0 416 872
04
0 603 050
02
0 614 590
05
0 429 770
07
0 606 282
10
0 617 556
01
0 437 515
11
0 609 418
01
0 617 872
0 447 935
04
0 610 453
01
0 623 269
0 464 425
05
0 611 514
03
0 625 856
09
0 484 330
07
0 611 515
06
0 625 857
04
0 486 888
01
0 612 441
06
0 625 858
06
0 502 977
04
0 613 282
04
0 632 639
0 512 351
11
0 615 353
01
0 634 075
0 513 511
0 615 392
09
0 634 862
0 515 967
07
0 617 877
06
0 635 769
0 518 343
03
0 618 741
09
0 635 966
0 518 344
06
0 618 746
12
0 637 893
10
0 527 340
0 625 741
10
0 639 022
09
0 527 341
06
0 632 599
0 639 922
12
0 529 948
09
0 635 191
0 640 265
0 535 562
11
0 642 285
01
0 650 651
02
0 536 496
07
0 644 613
305 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 04 Q
12
0 650 652
H 04 R
01
0 667 093
H 05 B
0 637 899
09
0 653 139
0 685 980
07
0 639 936
02
0 657 081
0 690 658
0 645 944
0 658 034
0 692 922
0 645 945
06
0 662 775
11
0 715 575
0 647 084
02
0 663 135
0 730 811
10
0 647 365
11
0 664 069
09
0 757 883
0 648 068
0 667 077
09
0 815 705
06
0 652 089
0 667 084
10
0 815 707
0 655 880
01
0 670 097
H 04 S
0 610 282
09
0 656 169
07
0 676 118
H 05 B
08
0 367 209
05
0 658 070
05
0 686 336
06
0 450 897
03
0 661 530
0 689 752
10
0 496 684
06
0 666 047
01
0 691 058
09
0 511 305
11
0 666 325
11
0 693 247
09
0 524 537
06
0 667 734
04
0 700 525
01
0 531 298
0 668 647
0 700 628
03
0 546 212
0 669 786
0 705 524
03
0 552 860
04
0 686 103
11
0 706 743
07
0 553 025
04
0 687 135
04
0 715 786
02
0 560 708
04
0 689 661
05
0 717 912
02
0 565 670
04
0 690 663
05
0 721 728
10
0 566 316
07
0 703 036
08
0 729 682
03
0 571 574
02
0 705 528
06
0 734 634
04
0 571 978
0 710 428
07
0 736 239
11
0 577 468
05
0 723 734
07
0 741 890
01
0 579 444
0 723 755
07
0 744 113
08
0 581 112
0 729 292
10
0 748 135
0 585 727
0 733 266
10
0 753 237
01
0 592 255
0 741 503
09
0 761 067
03
0 593 311
0 744 117
07
0 761 068
02
0 593 940
06
0 745 314
0 769 215
0 596 152
0 750 447
10
0 771 052
06
0 599 519
0 752 194
12
0 774 190
06
0 604 547
0 753 987
10
0 774 191
10
0 612 141
05
0 756 808
05
0 774 196
01
0 612 196
0 765 591
11
0 776 589
04
0 612 198
0 765 592
12
0 777 863
04
0 615 677
0 766 881
08
0 787 414
0 619 693
08
0 768 017
11
0 795 259
04
0 620 699
09
0 772 955
H 04 R
06
0 509 654
0 621 741
0 777 524
0 518 326
0 621 742
05
0 793 898
06
0 580 579
09
0 621 743
12
0 811 305
0 592 787
06
0 624 304
H 05 C
04
0 735 804
09
0 613 323
09
0 624 920
H 05 G
09
0 660 599
0 659 031
03
0 626 799
H 05 H
09
0 468 886
306 __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
IND.
LIV. NO.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
KENT.
AFL. BREV.
________________________________________________________________________________
H 05 H
02
0 616 753
H 05 K
09
0 755 175
12
0 685 873
0 757 885
04
0 722 651
0 762 822
09
0 739 155
10
0 767 600
0 742 994
0 776 153
11
0 743 811
0 786 930
0 759 829
0 788 726
12
0 776 595
0 789 983
11
0 784 417
0 789 984
H 05 K
0 330 922
0 792 391
03
0 481 948
0 793 903
01
0 509 466
0 808 553
01
0 548 575
09
0 813 805
06
0 570 094
0 821 841
03
0 575 214
0 830 810
01
0 592 924
0 830 810
09
0 599 362
01
0 614 265
0 635 906
03
0 643 902
01
0 645 074
03
0 647 089
03
0 649 562
08
0 651 696
05
0 659 041
06
0 659 515
0 662 741
02
0 670 779
0 673 188
0 679 052
0 681 420
0 689 557
11
0 691 070
07
0 694 248
01
0 696 161
01
0 705 185
10
0 710 065
10
0 710 066
06
0 719 898
05
0 720 421
04
0 720 422
03
0 723 738
03
0 731 627
02
0 732 040
09
0 736 243
07
0 743 816
307 __________________________________________________________________________
IV
TABLE NUMERIQUE DES BREVETS REVOQUES
Relative aux brevets publiés au cours de l'année 1998
NUMERIEKE TABEL VAN DE HERROEPEN OCTROOIEN
Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar 1998
_____________________________________________________________________________
LEGENDE
Col 1 : N° du brevet
Kol 1 : Octrooinummer
Col 2 : Nom du titulaire
Kol 2 : Naam van de octrooihouder
Le chiffre "1" qui précède le numéro du brevet n'est pas significatif. Pour la lecture du numéro du brevet
oubliez ce premier chiffre.
Het cijfer "1" dat het octrooinummer voorafgaat heeft geen betekenis. Negeer dit cijfer bij het lezen van het
octrooinummer.
CLASSEMENT NUMERIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
JANVIER
1998 JANUARI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10030814 ORTHO PHARMACEUTICAL CORP.
10165397 REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP.
10190884 THE DOW CHEMICAL CY
10212755 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
10216521 GPT LTD
10275689 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY
10292717 R. BRUNNER G.- FUR
MESSTECHNIK
10378887 MOBIL OIL CORP.
10400548 ABBOTT LABORATORIES
10418043 ROCHE CONSUMER HEALTH
(WORLDWIDE) LTD
10442098 WACKER-CHEMIE G.M.B.H.
10464279 CRODA INTERNATIONAL P.L.C.
10534195 BASF A.G.
10652147 MANNESMANN A.G.
308 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 1
NUMERIEKE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
FEVRIER
1998 FEBRUARI 1998
-------------------------------------------------------------------------------10078404 MOTOROLA ENERGY SYSTEMS INC.
10234405 BIOTEST PHARMA G.M.B.H.
10234443 NIPPON STEEL CORP.
10248254 MOBAY CORP.; BAYER A.G.
10262577 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
INC.
10264869 THE B.F. GOODRICH CY
10302367 PROTEC G.M.B.H.
10310165 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
10353061 PMC INC.
10355895 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
10364156 ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY L.P.
10381847 PROMINERAL G.- ZUR VERWENDUNG
VON MINERALSTOFFEN M.B.H.
10381881 UOP
10403347 ISOVER SAINT-GOBAIN
10403925 GUGGENBUHLER PETER
10406047 S.A. L' AIR LIQUIDE POUR
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE
10408320 UPONOR B.V.
10410207 BAYER CORP.
10425922 NOELL-KRC UMWELTTECHNIK
G.M.B.H.
10443085 FELTEN & GUILLEAUME
ENERGIETECHNIK A.G.
10500187 VAN ENGELAND MANAGEMENT B.V.
10527075 E. BEAUDREY & CIE
10529182 HAMAR LASER INSTRUMENTS INC.
10542016 MARTIN WALTER
ULTRASCHALLTECHNIK G.M.B.H.
10557760 GABO SYSTEMTECHNIC G.M.B.H.
10557819 WOLFF WALSRODE A.G.
10563514 ORENSTEIN & KOPPEL A.G. O&K
10603150 OBERWIMMER ADOLF
10608466 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
LTD
10642905 BASF A.G.
---------------------------------------------------------------------------- 309
1998/ 2
CLASSEMENT NUMERIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
MARS
1998 MAART
1998
-------------------------------------------------------------------------------10162639 EVANS MEDICAL LTD
10189108 CERAMASPEED LTD
10284449 DIGITAL EQUIPMENT CORP.
10285487 ATOCHEM
10299318 DUEWAG A.G.
10331152 ALPHA THERAPEUTIC G.M.B.H.
10395833 MARS INC.
10408989 SCHOCK BAUTEILE G.M.B.H.
10420100 IDEMITSU KOSAN CY LTD
10455625 BOHLER EDELSTAHL G.M.B.H.
10465723 HULS A.G.
10467505 IBBOTT JACK KENNETH
10477551 B. BRAUN MELSUNGEN A.G.
10477578 ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.
10486045 MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK
PUTTER G.M.B.H. & CO. K.G.
10491536 EXXON RESEARCH AND
ENGINEERING CY
10519374 MANTEGAZZA ANTONIO ARTI
GRAFICHE S.R.L.
10525220 BACK KLAUS
10533116 PHOENIX A.G.
10546874 ISOVER SAINT-GOBAIN
10550067 HERCULES INC.
10555086 UNILEVER P.L.C.; UNILEVER N.V.
10569843 HOECHST A.G.
10586362 AVL G.- FUR
VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN
UND MESSTECHNIK MB.H.
10610072 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER
PRODUCTS INC.
310 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 3
NUMERIEKE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
AVRIL
1998 APRIL
1998
-------------------------------------------------------------------------------10078442 ARMTEC INDUSTRIES INC.
10229031 RIBBON TECHNOLOGY CORP.
10265363 BASF CORP.
10268999 MITSUBISHI RAYON CO. LTD
10271014 BASF A.G.
10292037 KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.
10306115 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
10308374 SICAM S.P.A.
10315188 ABBOTT LABORATORIES
10358007 NATIONAL STARCH AND
CHEMICAL INVESTMENT HOLDING
CORP.
10370247 HAGENUK FAHRZEUGKLIMA G.M.B.H.
10372622 ENICHEM FIBRE S.P.A.
10382514 STEELCASE INC.
10418681 ROHM G.M.B.H.
10422582 ASAHI GLASS CY LTD
10458533 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP.
10468729 CASTROL LTD
10479627 S.A. RHONE MERIEUX
10501803 REGENT LOCK CY LTD
10510875 NICHIAS CORP.
10526139 ASCOM HASLER MAILING SYSTEMS
A.G.
10542559 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
INC.
10585071 HOECHST CELANESE CORP.
10608761 VAW ALUMINIUM A.G.
10613858 HOECHST A.G.
---------------------------------------------------------------------------- 311
1998/ 4
CLASSEMENT NUMERIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
MAI
1998 MEI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10145350 KING TAUDEVIN & GREGSON
(HOLDINGS) LTD
10186446 MOBIL OIL CORP.
10261812 UNILEVER N.V.
10278148 UNITED BIOMEDICAL INC.
10284501 ATOCHEM
10292604 ZAHN HARALD
10341608 SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
10346258 DETALLE EDOUARD
10356777 BEIERSDORF A.G.
10365468 NOVARTIS A.G.; UCP GEN-PHARMA
A.G.
10381550 S.A. ARJO WIGGINS
10392082 KATAYAMA SPECIAL INDUSTRIES
LTD
10409300 AKZO NOBEL N.V.
10425897 SIEMENS A.G.
10437260 TONA TONWERKE SCHMITZ G.M.B.H.
10440524 ISOVER SAINT-GOBAIN
10445849 UNILEVER N.V.
10451519 CHEMIE LINZ G.M.B.H.
10453593 SAUERSTOFFWERK FRIEDRICH
GUTTROFF G.M.B.H.
10454232 PROTEIOS B.V.
10458414 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
10459558 MEYN B.V.
10477656 ALTEN KURT
10524034 RHONE-POULENC CHIMIE
10557087 REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP.
312 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 5
NUMERIEKE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
JUIN
1998 JUNI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10030815 ORTHO PHARMACEUTICAL CORP.
10033578
ID.
10174661 STONE- CONSOLIDATED INC.
10232700 COMPAG G. -FUR ENTSORGUNG
ORGANISCHER ABFALLE
10239910 PROCTER & GAMBLE EUROPEAN
TECHNICAL CENTER N.V.
10263217 CSEE-TRANSPORT
10285705 PPG INDUSTRIES INC.
10290149 BASF A.G.
10298317 PETERSHANS HORST
10306690 VYZKUMNY USTAV PLETARSKY
10328846 BOLDINI MARIO
10333379 VICTAULIC P.L.C.
10337383 CLAUDIUS PETERS A.G.
10361511 IVECO FIAT S.P.A.
10369532 FERRARI FRANCO
10391070 ORION-YHTYMA OY FERMION
10416697 PHILIPS ELECTRONICS NORTH
AMERICA CORP.
10438112 METALNOVA DI DARIO PIETRO E
MAURILIO & C. - S.A.S.
10439153 CANON K.K.
10448410 S.A. FLODOR FINANCE
10450651 BALL CORP.
10480542 C. VAN DER LELY N.V.
10507697 SOC. ELECTROMECANIQUE DU
NIVERNAIS - SELNI
10527333 KRUPP POLYSIUS A.G.
10544615 ABB MANAGEMENT A.G.
---------------------------------------------------------------------------- 313
1998/ 6
CLASSEMENT NUMERIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
JUILLET
1998 JULI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10227401 MALLINCKRODT INC. (A DELAWARE
CORP.)
10227414 BRITISH TECHNOLOGY GROUP LTD
10240270 THE BOC GROUP INC.
10247480 BAYER A.G.
10267452 ATOTECH DEUTSCHLAND G.M.B.H.
10339231 NUSSER JOSEF
10373306 LAPORTE INDUSTRIES LTD
10382291 UNILEVER N.V.
10408268 CARNAUDMETALBOX P.L.C.
10462551 ABBOTT LABORATORIES
10469405 BASF A.G.
10484005 SUMMIT TECHNOLOGY INC.
10485277 ISOVER SAINT-GOBAIN
10485773 BASF A.G.
10524463 LINDE A.G.
10539820 SOC. DES PRODUITS NESTLE S.A.
10541378 AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS
INC.
10550844 WOLFF WALSRODE A.G.
10568336 ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY L.P.
10572781 HEIDELBERGER ZEMENT A.G.
10601986 SUNDS DEFIBRATOR LOVIISA OY
10615821 WABAMA G.M.B.H. SPEZIALFABRIK
FUR SCHNEIDEMASCHINEN DES
NAHRUNGSMITTELGEWERBES
10694888 LANDIS & GYR TECHNOLOGY
INNOVATION A.G.
314 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 7
NUMERIEKE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
AOUT
1998 AUGUSTUS 1998
-------------------------------------------------------------------------------10047600 THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
10132877 THE PROCTER & GAMBLE CY
10158914 KIMBERLY-CLARK CORP.
10268085 RICHTER CHEMIE-TECHNIK
G.M.B.H.
10355973 NOKIA MOBILE PHONES LTD
10400715 S.A. SOLVAY
10432492 TESIMAX-ALTINGER G.M.B.H.
10467538 THE BOC GROUP INC.
10520593 SIEMENS A.G.
10525703
ID.
10542539 THE BOC GROUP P.L.C.
10546296 SCHLUTER SYSTEMS G.M.B.H.
10560716 FRAMA A.G.
10599676 RHONE-POULENC CHIMIE
---------------------------------------------------------------------------- 315
1998/ 8
CLASSEMENT NUMERIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
SEPTEMBRE 1998 SEPTEMBER 1998
-------------------------------------------------------------------------------10176134 VAN GORKOM JOHANNES CORNELIS
PETRUS MARIA; DE RUIKTER
JOHANNES HENRICUS FRANCISCUS;
ROCKWOOL GORDAN B.V.;
ROCKWEEL LAPIDUS B.V.;
GORDANIA A/S
10215565 ALLIED COLLOIDS LTD
10224319 MINNESOTA MINING AND MFG CY
10285594 FELTEN & GUILLEAUME AUSTRIA
A.G.;GEORGE H. SCHOLES P.LC.
MANUFACTURERS OF WYLEX
ELECTRICAL PRODUCTS
10301491 MCNEIL-PPC INC.
10333560 CHEMUNEX
10361554 METALLGESELLSCHAFT A.G.
10364153 JOHNSON MATTHEY P.L.C.
10389648 CWF-CHEMIE-FRANKFURT G.M.B.H.
10406945 UNILEVER N.V.
10426210 TASTEMAKER B.V.
10445859 COMPANIA ESPANOLA DE
PETROLEOS S.A. CEPSA
10479676 ISOVER SAINT-GOBAIN
10536683 ZWECKFORM BURO-PRODUKTE
G.M.B.H.
10568981 GEORG PLANGE K.G.
10583863 TRANSCEND THERAPEUTICS INC.
10590505 KHS MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
A.G.
10612596 NEUBAUER JOSEF
10612968 THE M.W. KELLOGG CY
10647998 SIEMENS A.G.
10650749 BUHLER A.G.
316 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 9
NUMERIEKE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
OCTOBRE
1998 OKTOBER
1998
-------------------------------------------------------------------------------10073036 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
CY
10114506 GENENTECH INC.
10154614 ARLA EKONOMISK FORENING
10156490 MOBIL OIL CORP.
10249411 BRITISH CERAMIC SERVICE CY LTD
10254426 ZENECA LTD
10289828 THE DOW CHEMICAL CY
10301754 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
CY
10346864 GLUNZ A.G.
10347655 PRO MINERAL G.- ZUR
VERWENDUNG VON MINERALSTOFFEN
M.B.H.; SICOWA
VERFAHRENSTECHNIK FUR
BAUSTOFFE G.M.B.H. & CO. K.G.
10441244 PPG INDUSTRIES INC.
10447366 HARD A.G.
10454395 ETHYL PETROLEUM ADDITIVES INC.
10484020 THE BRITISH PETROLEUM CY
P.L.C.
10485747 BAUMANN A.G. ROLLADENFABRIK
10490529 CLAYMAX CORP.
10495390 CPC INTERNATIONAL INC.
10512900 SAINT-GOBAIN EMBALLAGE
10527717 CENTRE DE RECHERCHES
METALLURGIQUES CENTRUM VOOR
RESEARCH IN DE METALLURGIE
A.S.B.L.
10532433 HOSPAL INDUSTRIE
10544401 ROHM AND HAAS CY
10569265 CIE GENERALE DES MATIERES
NUCLEAIRES COGEMA
10578303 SOLVAY INTEROX
10578979 BEIERSDORF A.G.
10622248 MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN A.G.
10638491 VAN DOOREMAAL HOLDING
---------------------------------------------------------------------------- 317
1998/10
CLASSEMENT NUMERIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
NOVEMBRE 1998 NOVEMBER 1998
-------------------------------------------------------------------------------10193259 PLANT GENETIC SYSTEMS N.V.
10241973 PLANSEE TIZIT G.M.B.H.
10243228 PUBLIGRAFA
10259203 RHONE-POULENC CHIMIE
10282321 THE BOC GROUP P.L.C.
10343983 ISELI & CO. A.G.
10355760 BASF A.G.
10368577 SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
10370352 BURGIO JOSEPH THOMAS JR.
10382405 BP CHEMICALS LTD
10383156 NALCO CHEMICAL CY
10385369 LONZA A.G.
10388287 ISOVER SAINT-GOBAIN
10428489 TUMBA BRUK A.B.
10439663 SIEMENS A.G.
10459622 ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY L.P.
10493630 RHEINISCHE FILZTUCHFABRIK
G.M.B.H.
10496432 FTU G.M.B.H.
10579383 COLGATE-PALMOLIVE CY
10582737 UOP
10582891 ERREGIERRE INDUSTRIA CHIMICA
S.P.A.
10588223 BASF A.G.
10609715 C.A. GREINER & SOHNE G.M.B.H.
318 ---------------------------------------------------------------------------1998/11
NUMERIEKE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
DECEMBRE 1998 DECEMBER 1998
-------------------------------------------------------------------------------10138087 F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.;
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD
10170880 UNDERBERG EMIL
10189320 TELECTRONICS N.V.
10228072 GELMAN SCIENCES INC.
10254417 MOBIL OIL CORP.
10286217 THORN EMI P.L.C.
10301874 COURTAULDS P.L.C.
10349215 CARTER-WALLACE INC.
10349298 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CY
10351353 ELAN CORP. P.L.C.
10370181 DRAISWERKE G.M.B.H.
10372504 SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
10376142 PLIBRICO CY G.M.B.H.
10395865 SOC. DES PRODUITS NESTLE S.A.
10396401 ISELI & CO. A.G.
10428762 GEIGER PETER
10431833 COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND
INDUSTRIAL RESEARCH
ORGANISATION
10466345 VIDEOJET SYSTEMS
INTERNATIONAL INC.
10518721 COLGATE-PALMOLIVE CY
10545208 BASF A.G.
10550800 BEYER INDUSTRIEPRODUKTE
G.M.B.H. & CO. K.G.
10559375 UNILEVER P.L.C.; UNILEVER N.V.
10561715 FORMER
10599176 HUMME THOMAS
10600684 CPC INTERNATIONAL INC.
---------------------------------------------------------------------------- 319
1998/12
V
TABLE ALPHABETIQUE DES TITULAIRES DES BREVETS REVOQUES
Relative aux brevets publiés au cours de l'année 1998
ALFABETISCHE TABEL VAN DE OCTROOIHOUDERS VAN DE HERROEPEN OCTROOIEN
Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar 1998
____________________________________________________________________________
LEGENDE
Col 1 : N° du brevet
Kol 1 : Octrooinummer
Col 2 : Nom du titulaire
Kol 2 : Naam van de octrooihouder
Le chiffre "1" qui précède le numéro du brevet n'est pas significatif. Pour la lecture du numéro du brevet
oubliez ce premier chiffre.
Het cijfer "1" dat het octrooinummer voorafgaat heeft geen betekenis. Negeer dit cijfer bij het lezen van het
octrooinummer.
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
JANVIER
1998 JANUARI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10400548 ABBOTT LABORATORIES
10534195 BASF A.G.
A
B
C
10464279 CRODA INTERNATIONAL P.L.C.
10216521 GPT LTD
10652147 MANNESMANN A.G.
10378887 MOBIL OIL CORP.
G
M
O
10030814 ORTHO PHARMACEUTICAL CORP.
10292717
10165397
10418043
R
R. BRUNNER G.- FUR
MESSTECHNIK
REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP.
ROCHE CONSUMER HEALTH
(WORLDWIDE) LTD
S
10212755 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
T
10275689 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
LELAND STANFORD JUNIOR
UNIVERSITY
10190884 THE DOW CHEMICAL CY
W
10442098 WACKER-CHEMIE G.M.B.H.
320 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 1
ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
FEVRIER
1998 FEBRUARI 1998
-------------------------------------------------------------------------------A
10262577 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
INC.
10364156 ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY L.P.
B
10642905 BASF A.G.
10410207 BAYER CORP.
10234405 BIOTEST PHARMA G.M.B.H.
10527075 E.
BEAUDREY & CIE
10443085 FELTEN & GUILLEAUME
ENERGIETECHNIK A.G.
E
F
G
10557760 GABO SYSTEMTECHNIC G.M.B.H.
10403925 GUGGENBUHLER PETER
H
10529182 HAMAR LASER INSTRUMENTS INC.
10403347 ISOVER SAINT-GOBAIN
10542016
10248254
10078404
I
M
MARTIN WALTER
ULTRASCHALLTECHNIK G.M.B.H.
MOBAY CORP.; BAYER A.G.
MOTOROLA ENERGY SYSTEMS INC.
N
10234443 NIPPON STEEL CORP.
10425922 NOELL-KRC UMWELTTECHNIK
G.M.B.H.
O
10603150 OBERWIMMER ADOLF
10563514 ORENSTEIN & KOPPEL A.G.
10353061
10381847
10302367
O&K
P
PMC INC.
PROMINERAL G.- ZUR VERWENDUNG
VON MINERALSTOFFEN M.B.H.
PROTEC G.M.B.H.
S
10406047 S.A. L' AIR LIQUIDE POUR
L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE
10310165 SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
10355895
ID.
10608466 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
LTD
10264869 THE B.F.
T
GOODRICH CY
10381881 UOP
10408320 UPONOR B.V.
U
V
10500187 VAN ENGELAND MANAGEMENT B.V.
10557819 WOLFF WALSRODE A.G.
W
---------------------------------------------------------------------------- 321
1998/ 2
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
MARS
1998 MAART
1998
-------------------------------------------------------------------------------10331152
10477578
10285487
10586362
A
ALPHA THERAPEUTIC G.M.B.H.
ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.
ATOCHEM
AVL G.- FUR
VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN
UND MESSTECHNIK MB.H.
B
10477551 B. BRAUN MELSUNGEN A.G.
10525220 BACK KLAUS
10455625 BOHLER EDELSTAHL G.M.B.H.
10189108 CERAMASPEED LTD
C
D
10284449 DIGITAL EQUIPMENT CORP.
10299318 DUEWAG A.G.
10162639 EVANS MEDICAL LTD
10491536 EXXON RESEARCH AND
ENGINEERING CY
10550067 HERCULES INC.
10569843 HOECHST A.G.
10465723 HULS A.G.
E
H
I
10467505 IBBOTT JACK KENNETH
10420100 IDEMITSU KOSAN CY LTD
10546874 ISOVER SAINT-GOBAIN
J
10610072 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER
PRODUCTS INC.
10519374
10395833
10486045
M
MANTEGAZZA ANTONIO ARTI
GRAFICHE S.R.L.
MARS INC.
MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK
PUTTER G.M.B.H. & CO. K.G.
10533116 PHOENIX A.G.
P
S
10408989 SCHOCK BAUTEILE G.M.B.H.
U
10555086 UNILEVER P.L.C.; UNILEVER N.V.
322 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 3
ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
AVRIL
1998 APRIL
1998
-------------------------------------------------------------------------------10315188
10542559
10078442
10422582
10526139
A
ABBOTT LABORATORIES
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
INC.
ARMTEC INDUSTRIES INC.
ASAHI GLASS CY LTD
ASCOM HASLER MAILING SYSTEMS
A.G.
10271014 BASF A.G.
10265363 BASF CORP.
10468729 CASTROL LTD
10372622 ENICHEM FIBRE S.P.A.
B
C
E
H
10370247 HAGENUK FAHRZEUGKLIMA G.M.B.H.
10613858 HOECHST A.G.
10585071 HOECHST CELANESE CORP.
K
10292037 KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V.
M
10268999 MITSUBISHI RAYON CO. LTD
N
10358007 NATIONAL STARCH AND
CHEMICAL INVESTMENT HOLDING
CORP.
10510875 NICHIAS CORP.
R
10501803 REGENT LOCK CY LTD
10229031 RIBBON TECHNOLOGY CORP.
10418681 ROHM G.M.B.H.
10479627
10306115
10308374
10382514
S
S.A. RHONE MERIEUX
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
SICAM S.P.A.
STEELCASE INC.
10608761 VAW ALUMINIUM A.G.
V
W
10458533 WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP.
---------------------------------------------------------------------------- 323
1998/ 4
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
MAI
1998 MEI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10409300 AKZO NOBEL N.V.
10477656 ALTEN KURT
10284501 ATOCHEM
10356777 BEIERSDORF A.G.
10451519 CHEMIE LINZ G.M.B.H.
10346258 DETALLE EDOUARD
10440524 ISOVER SAINT-GOBAIN
A
B
C
D
I
K
10392082 KATAYAMA SPECIAL INDUSTRIES
LTD
10145350 KING TAUDEVIN & GREGSON
(HOLDINGS) LTD
10459558 MEYN B.V.
10186446 MOBIL OIL CORP.
M
N
10365468 NOVARTIS A.G.; UCP GEN-PHARMA
A.G.
10454232 PROTEIOS B.V.
P
R
10557087 REVLON CONSUMER PRODUCTS CORP.
10524034 RHONE-POULENC CHIMIE
10381550
10453593
10458414
10425897
10341608
S
S.A. ARJO WIGGINS
SAUERSTOFFWERK FRIEDRICH
GUTTROFF G.M.B.H.
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V.
SIEMENS A.G.
SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
T
10437260 TONA TONWERKE SCHMITZ G.M.B.H.
U
10261812 UNILEVER N.V.
10445849
ID.
10278148 UNITED BIOMEDICAL INC.
10292604 ZAHN HARALD
Z
324 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 5
ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
JUIN
1998 JUNI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10544615 ABB MANAGEMENT A.G.
10450651 BALL CORP.
10290149 BASF A.G.
10328846 BOLDINI MARIO
10480542
10439153
10337383
10232700
10263217
A
B
C
C. VAN DER LELY N.V.
CANON K.K.
CLAUDIUS PETERS A.G.
COMPAG G. -FUR ENTSORGUNG
ORGANISCHER ABFALLE
CSEE-TRANSPORT
10369532 FERRARI FRANCO
10361511 IVECO FIAT S.P.A.
10527333 KRUPP POLYSIUS A.G.
F
I
K
M
10438112 METALNOVA DI DARIO PIETRO E
MAURILIO & C. - S.A.S.
O
10391070 ORION-YHTYMA OY FERMION
10030815 ORTHO PHARMACEUTICAL CORP.
10033578
ID.
10298317
10416697
10285705
10239910
P
PETERSHANS HORST
PHILIPS ELECTRONICS NORTH
AMERICA CORP.
PPG INDUSTRIES INC.
PROCTER & GAMBLE EUROPEAN
TECHNICAL CENTER N.V.
10448410
10507697
10174661
S
S.A. FLODOR FINANCE
SOC. ELECTROMECANIQUE DU
NIVERNAIS - SELNI
STONE- CONSOLIDATED INC.
V
10333379 VICTAULIC P.L.C.
10306690 VYZKUMNY USTAV PLETARSKY
---------------------------------------------------------------------------- 325
1998/ 6
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
JUILLET
1998 JULI
1998
-------------------------------------------------------------------------------10462551
10568336
10267452
10541378
A
ABBOTT LABORATORIES
ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY L.P.
ATOTECH DEUTSCHLAND G.M.B.H.
AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS
INC.
B
10469405 BASF A.G.
10485773
ID.
10247480 BAYER A.G.
10227414 BRITISH TECHNOLOGY GROUP LTD
C
10408268 CARNAUDMETALBOX P.L.C.
H
10572781 HEIDELBERGER ZEMENT A.G.
10485277 ISOVER SAINT-GOBAIN
10694888
10373306
10524463
I
L
LANDIS & GYR TECHNOLOGY
INNOVATION A.G.
LAPORTE INDUSTRIES LTD
LINDE A.G.
M
10227401 MALLINCKRODT INC. (A DELAWARE
CORP.)
10339231 NUSSER JOSEF
N
S
10539820 SOC. DES PRODUITS NESTLE S.A.
10484005 SUMMIT TECHNOLOGY INC.
10601986 SUNDS DEFIBRATOR LOVIISA OY
10240270 THE
BOC GROUP INC.
10382291 UNILEVER N.V.
T
U
W
10615821 WABAMA G.M.B.H. SPEZIALFABRIK
FUR SCHNEIDEMASCHINEN DES
NAHRUNGSMITTELGEWERBES
10550844 WOLFF WALSRODE A.G.
326 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 7
ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
AOUT
1998 AUGUSTUS 1998
-------------------------------------------------------------------------------10560716 FRAMA A.G.
10158914 KIMBERLY-CLARK CORP.
F
K
N
10355973 NOKIA MOBILE PHONES LTD
R
10599676 RHONE-POULENC CHIMIE
10268085 RICHTER CHEMIE-TECHNIK
G.M.B.H.
S
10400715 S.A. SOLVAY
10546296 SCHLUTER SYSTEMS G.M.B.H.
10520593 SIEMENS A.G.
10525703
ID.
10432492
10467538
10542539
10132877
10047600
T
TESIMAX-ALTINGER G.M.B.H.
THE BOC GROUP INC.
THE BOC GROUP P.L.C.
THE PROCTER & GAMBLE CY
THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
---------------------------------------------------------------------------- 327
1998/ 8
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
SEPTEMBRE 1998 SEPTEMBER 1998
-------------------------------------------------------------------------------10215565 ALLIED COLLOIDS LTD
10650749 BUHLER A.G.
10333560
10445859
10389648
A
B
C
CHEMUNEX
COMPANIA ESPANOLA DE
PETROLEOS S.A. CEPSA
CWF-CHEMIE-FRANKFURT G.M.B.H.
F
10285594 FELTEN & GUILLEAUME AUSTRIA
A.G.;GEORGE H. SCHOLES P.LC.
MANUFACTURERS OF WYLEX
ELECTRICAL PRODUCTS
10568981 GEORG
PLANGE K.G.
10479676 ISOVER SAINT-GOBAIN
G
I
J
10364153 JOHNSON MATTHEY P.L.C.
K
10590505 KHS MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
A.G.
M
10301491 MCNEIL-PPC INC.
10361554 METALLGESELLSCHAFT A.G.
10224319 MINNESOTA MINING AND MFG CY
10612596 NEUBAUER JOSEF
10647998 SIEMENS A.G.
N
S
T
10426210 TASTEMAKER B.V.
10612968 THE M.W. KELLOGG CY
10583863 TRANSCEND THERAPEUTICS INC.
10406945 UNILEVER N.V.
U
V
10176134 VAN GORKOM JOHANNES CORNELIS
PETRUS MARIA; DE RUIKTER
JOHANNES HENRICUS FRANCISCUS;
ROCKWOOL GORDAN B.V.;
ROCKWEEL LAPIDUS B.V.;
GORDANIA A/S
Z
10536683 ZWECKFORM BURO-PRODUKTE
G.M.B.H.
328 ---------------------------------------------------------------------------1998/ 9
ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
OCTOBRE
1998 OKTOBER
1998
-------------------------------------------------------------------------------A
10154614 ARLA EKONOMISK FORENING
B
10485747 BAUMANN A.G. ROLLADENFABRIK
10578979 BEIERSDORF A.G.
10249411 BRITISH CERAMIC SERVICE CY LTD
C
10527717 CENTRE DE RECHERCHES
METALLURGIQUES CENTRUM VOOR
RESEARCH IN DE METALLURGIE
A.S.B.L.
10569265 CIE GENERALE DES MATIERES
NUCLEAIRES COGEMA
10490529 CLAYMAX CORP.
10495390 CPC INTERNATIONAL INC.
E
10073036 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
CY
10301754
ID.
10454395 ETHYL PETROLEUM ADDITIVES INC.
10114506 GENENTECH INC.
10346864 GLUNZ A.G.
10447366 HARD A.G.
10532433 HOSPAL INDUSTRIE
G
H
M
10622248 MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN A.G.
10156490 MOBIL OIL CORP.
P
10441244 PPG INDUSTRIES INC.
10347655 PRO MINERAL G.- ZUR
VERWENDUNG VON MINERALSTOFFEN
M.B.H.; SICOWA
VERFAHRENSTECHNIK FUR
BAUSTOFFE G.M.B.H. & CO. K.G.
10544401 ROHM AND HAAS CY
R
S
10512900 SAINT-GOBAIN EMBALLAGE
10578303 SOLVAY INTEROX
T
10289828 THE DOW CHEMICAL CY
10484020 THE BRITISH PETROLEUM CY
P.L.C.
V
10638491 VAN DOOREMAAL HOLDING
10254426 ZENECA LTD
Z
---------------------------------------------------------------------------- 329
1998/10
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DE LA LISTE DES BREVETS REVOQUES
NOVEMBRE 1998 NOVEMBER 1998
-------------------------------------------------------------------------------A
10459622 ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY L.P.
B
10355760 BASF A.G.
10588223
ID.
10382405 BP CHEMICALS LTD
10370352 BURGIO JOSEPH THOMAS JR.
C
10609715 C.A. GREINER & SOHNE G.M.B.H.
10579383 COLGATE-PALMOLIVE CY
E
10582891 ERREGIERRE INDUSTRIA CHIMICA
S.P.A.
10496432 FTU G.M.B.H.
10343983 ISELI & CO. A.G.
10388287 ISOVER SAINT-GOBAIN
10385369 LONZA A.G.
10383156 NALCO CHEMICAL CY
F
I
L
N
P
10241973 PLANSEE TIZIT G.M.B.H.
10193259 PLANT GENETIC SYSTEMS N.V.
10243228 PUBLIGRAFA
R
10493630 RHEINISCHE FILZTUCHFABRIK
G.M.B.H.
10259203 RHONE-POULENC CHIMIE
S
10439663 SIEMENS A.G.
10368577 SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
T
10282321 THE BOC GROUP P.L.C.
10428489 TUMBA BRUK A.B.
10582737 UOP
U
330 ---------------------------------------------------------------------------1998/11
ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN DE LIJST DER HERROEPEN OCTROOIEN
DECEMBRE 1998 DECEMBER 1998
-------------------------------------------------------------------------------B
10545208 BASF A.G.
10550800 BEYER INDUSTRIEPRODUKTE
G.M.B.H. & CO. K.G.
C
10349215 CARTER-WALLACE INC.
10518721 COLGATE-PALMOLIVE CY
10431833 COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND
INDUSTRIAL RESEARCH
ORGANISATION
10301874 COURTAULDS P.L.C.
10600684 CPC INTERNATIONAL INC.
10370181 DRAISWERKE G.M.B.H.
D
E
10349298 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CY
10351353 ELAN CORP. P.L.C.
F
10138087 F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.;
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD
10561715 FORMER
10428762 GEIGER PETER
10228072 GELMAN SCIENCES INC.
10599176 HUMME THOMAS
10396401 ISELI & CO. A.G.
10254417 MOBIL OIL CORP.
10376142 PLIBRICO CY G.M.B.H.
G
H
I
M
P
S
10395865 SOC. DES PRODUITS NESTLE S.A.
10372504 SUMITOMO CHEMICAL CY LTD
10189320 TELECTRONICS N.V.
10286217 THORN EMI P.L.C.
T
U
10170880 UNDERBERG EMIL
10559375 UNILEVER P.L.C.; UNILEVER N.V.
10466345 VIDEOJET SYSTEMS
INTERNATIONAL INC.
V
---------------------------------------------------------------------------- 331
1998/12
VI
TABLE NUMERIQUE DES BREVETS RETABLIS
Relative aux brevets publiés au cours de l'année 1998
NUMERIEKE TABEL VAN DE HERSTELDE OCTROOIEN
Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar 1998
_____________________________________________________________________________
NEANT / NIHIL
332
VII
TABLE ALPHABETIQUE DES BREVETS RETABLIS
Relative aux brevets publiés au cours de l'année 1998
ALFABETISCHETABEL VAN DE HERSTELDE OCTROOIEN
Betreffende de octrooien gepubliceerd in de loop van het jaar 1998
_____________________________________________________________________________
NEANT / NIHIL
333
VIII
ERRATA – ADDENDA
NEANT / NIHIL
334
Download PDF

advertising