BRUKERMANUAL
SIGMARINE
VARMEOVN
23080 Hamilton Road, Richmond, B.C. V6V 1C9
TLF.: (800) 663-8515 FAKS: (604) 522-9608
Webside: WWW.SIGMARINE.COM
_____________________________________________________________________________________
SIG MARINE PRODUCTS.
SIGMAR
FØR DU GJØR NOE SOM HELST – LES NØYE GJENNOM
DENNE MANUALEN!!!
ADVARSEL!!! LA ALDRI VARMEOVNEN VÆRE UTEN TILSYN.
FORSIKTIG!!! TENN ALDRI:
1. EN VARM BRENNER
2. EN OVERFYLT BRENNER
LEVERINGSOMFANG:
1. 1/16” (1,5) mm sekskantnøkkel (for ventiljustering)
2. 5 1/4”(133,4 mm) x 12” (304,8 mm) rustfri stålplate for varmeskjold (kun for
100,120 og 170)
3. Naver (korketrekkerformet)
4. Trekkregulator (installert) (kun for 100,120 og 170)
ANBEFALTE RESERVEDELER
BALANSERT AVTREKKSSYSTEM
INSTALLASJON AV OVNEN
MONTERING I SEILBÅT
DRIVSTOFFTILFØRSEL
TREKKPROBLEMER
DRIVSTOFF
PROSEDYRE FOR OPPTENNING
LAGRING
REGULATOR
RENGJØRING
AVTREKKSVIFTE
TREKKREGULATOR
FEILSØKING
TYPISK INSTALLASJON (200/250)
ANBEFALT INSTALLASJON (100,120,170)
ANBEFALT INSTALLASJON (180)
GARANTI
S. 3
S. 4
S. 5
S. 6
S. 6-8
S. 9
S. 9
S. 10-12
S. 12
S. 13
S. 14-16
S. 17
S. 18
S. 19-23
S. 24,25
S. 26
S. 27
S. 28
INTRODUKSJON
Du har akkurat kjøpt en av de mest avanserte dieselovner som finnes på markedet. Den er
designet og bygd av båtfolk som kjenner kravet til en pålitelig, sikker og effektiv varmekilde,
og ovnen representerer årelang erfaring innen område marine varmeovner. Installasjonen og
bruk er enkel og likefrem. Før du tar ovnen i bruk, les nøye gjennom hele manualen.
LA OSS FØRST BESVARE NOEN FÅ GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL:
SPØRSMÅL: Hva er balansert avtrekk?
SVAR: Balansert avtrekk er et system hvor luft utenfra tilføres et lukket forbrenningskammer
slik at likt trykk opprettholdes på både luftinntaket og røykrøret og flammen kan derved ikke
blåses ut. Konvensjonelle ovner kan av og til ”slå ned” (se side 9). Luften kan trekke ned
gjennom avgassrøret med høy hastighet og blåse sot og røyk ut i kabinen, og i mange tilfeller
slukke flammen helt.
SPØRSMÅL: Vel, da unngår jeg at ovnen slår ned med sot og røyk i båten, men vil båten min
være tørr?
SVAR: Ja, med alle ventilerte båtovner vil forbrenningsgassene trekke opp gjennom røykrøret,
og ikke inn i kabinen, slik at varmestrålene fra ovnen kan gjøre jobben. Den varme luften stiger
til værs og skaper en naturlig flyt og utskifting av luft i båten gjennom båtens
ventilasjonssystem. En liten vifte bør benyttes for å sirkulere luften i kabinen.
SPØRSMÅL: Kan min Sigmar ovn benytte alle typer diesel?
SVAR: Vi ville svært gjerne kunne svart ja, men erfaring har vist at noen typer diesel kan
forårsake soting og resultere i hyppigere vedlikehold. Normal nummer 1 (fyringsolje) og
Normal nummer 2 (diesel) brenner vanligvis helt fint. Noe diesel som selges som nummer 2
har imidlertid vist seg å ha så dårlig kvalitet at den ikke vil brenne rent verken i ovnen eller i
motoren. Denne typen diesel er oftest funnet i nordøst USA og deler av Alaska. Dersom du
skulle oppleve et slikt problem, kan du foreta deg et av følgende:
1. Du kan benytte en separat drivstofftank som inneholder en bedre kvalitet enn den
vanlige dieselen.
2. Alternativt må du tolerere oftere rengjøring av brenneren.
NORSK-0146.4
2
VIKTIG
Når du fyller systemet for aller første gang anbefaler vi at du banker forsiktig på regulatoren.
Dette vil løsne bevegelige deler som kan ha festet seg under lagring, og hindre at olje renner ut
fra overløpsrøret. Det er også viktig å fjerne luft som kan være fanget i tilførselsledningen
mellom ventilen og brenneren. Trekk opp og skyv ned knappen på regulatoren noen ganger og
bend/rist på tilførselsledningen. Dette vil fungere som en pumpe og tvinge all luft som er fanget
ut av tilførselsledningen. For å sjekke om oljen har fylt systemet helt opp, skal der finnes olje i
bunnen av brenneren. Dette indikerer at olje har fylt opp systemet. Sett alle interne deler for
brenneren tilbake på plass, og du er nå klar til å tenne ovnen. Merk at denne prosedyren skal
gjentas hver gang vedlikehold foretas.
ADVARSEL:
Med mindre du benytter ovnen med balansert avtrekk montert, må du forsikre deg om at en
ventil eller tilsvarende er åpnet for å sikre tilstrekkelig lufttilførsel til ovnen. Plugg aldri noen
vifteinntak til kabinen.
Ovnen må aldri benyttes med mindre alle interne deler er montert på plass som vist i manualen.
Bruk av regulatoren for andre formål anbefales ikke.
ANBEFALTE RESERVEDELER
Din Sigmar varmeovn er konstruert ved bruk av svært få bevegelige deler og slitedeler.
Vi anbefaler likevel at du har følgende reservedeler:
1. GLIMMERVINDU – Glimmervinduet vil vare fra 6 måneder til 2 år avhengig av
hvor ofte du benytter ovnen. For å skifte vinduet skal du først skru ut de 9 skruene.
Benytt en syl og rammen som mal og stikk 9 hull i glimmervinduet. Sett inn det nye
vinduet og monter rammen på plass. Merk: Det er svært viktig at skruene trekkes til for
hånd og ikke for hardt til med unntak av de to skruene som holder døren, slik at
glimmervinduet kan ekspandere eller trekke seg sammen.
2. FORDAMPERRØR (FOR 100 & 120)- Denne delen slites vanligvis lite, men
dersom ovnen imidlertid benyttes mye på høy effekt, kan tuppen brenne av. Når søylen
skal skiftes ut er det viktig at de 4 føttene på søylen overensstemmer med formen på
brennersokkelen på alle punkter.
NORSK-0146.4
3
BALANSERT AVTREKKSSYSTEM
Balansert avtrekkssystem kan leveres som opsjon, Det er ikke påkrevet og kan monteres på et
senere tidspunkt om ønskelig.
Balansert har to hovedfordeler: I de fleste tilfeller vil systemet hindre av ”ovnen slår ned” (Side 8)
og lar ovnen benytte luften utenfor til forbrenning istedenfor luften i kabinen Dette øker både
sikkerheten og effektiviteten til ovnen. Balansert avtrekkssystem kan monteres på alle våre ovner;
Nr. 100, 120, 170, og 180. Dessverre kan ikke systemet monteres på modellene Nr. 200 og 250.
Balansert avtrekk innebærer ganske enkelt inntak av luft til ovnen utenfra og like ved siden av
røykrøret.
Dette betyr at alle vindforhold som påvirker avgassen også vil påvirke luftinntaket på samme tid
– derav balansert avtrekk. På samme måte vil ikke ovnen oppleve endringer i lufttrykket siden
luftinntaket til ovnen er gjennom 3” åpningen i bunnen som henter luften gjennom et 3” rør.
Luftinntaket må være så nær røykrøret som mulig – og ikke monteres med lenger avstand enn 1
meter, og være fri for alle former for hindringer. Dette fordi det er ønskelig at inntaket og
røykrøret skal ha de samme forholdene. Luftinntaket skal være så kort som mulig og med så få
albuer og bend som mulig. Det skal være en så jevn luftstrøm som mulig til ovnen. Dimensjonen på
røykrøret skal være 3” (76 mm) - det samme som for røykrøret. Regnhetta på røykrøret og
luftinntaket skal være identiske.
Dersom balansert avtrekk installeres, må luftinntaket være et 3” fleksibelt rør som tåler høye
temperaturer, og være av rustfritt stål eller aluminium.
REGNHETTE (MÅ VÆRE 30
CM ELLER MER OVER
LUFTINNTAKET)
REGNHETTE
GJENNOMFØRING
LUFTINNTAK
DEKKSGJENNOMFØRING
MANSJETT
GJENNOMFØRINGSGARN
JUSTERBART RØR
RØYKRØR MIN 1 METER FOR
100 & 120 MIN 1,2 M FOR 170
& 180
FLEKSIBELT RØR
RUSTFRITT STÅL
ELLER ALUMINIUM
RØYKRØRBESKYTELSE
VARMESKJOLD
OVN
TREKKREGULATOR
ALBUE ELLER FLEKSIBELT
RØR
NORSK-0146.4
MIN. 20 CM KLARING FRA
GULVET FOR
DEMONTERING AV OVNEN
4
PUNKTER SOM MÅ TAS HENSYN TIL
1. Minimum lengde på røykrøret må være 1 meter for 100 og 120 — 1,2 meter for 170, 180,
190, 200 og 250. Dette er absolutt minimum.
2. Maksimal vinkel på bend i rekkefølge er 45 grader.
3. Dersom balansert avtrekk installeres, må luftinntaket monteres innenfor en radius på 1
meter fra regnhetta på kabintaket for korrekt funksjon.
4. Dersom en ovn monteres ombord i en seilbåt og denne tenkes brukt mens båten krenger, se
“Montering i seilbåt” (side 6).
5. Dersom du planlegger å benytte en liten elektrisk pumpe for drivstofftilførsel til ovnen er
maksimalt tillatte trykk 3 PSI (0,21 kg). Dersom du monterer en dagtank må bunnen på
tanken være 12” (30 cm) over rattet på regulatoren. Husk å ta krengningsvinkelen med i
betraktning.
6. Installasjon av vår gjennomføring for røykrøret krever at et 5” hull skjæres ut i taket på
kabinen. Dersom luftinntak for balansert avtrekk installeres, vil et 3” hull kreves for alle
typer varmeovner. Modell 190, 200 og 250 ovner krever et hull med 6” diameter for et 4”
røykrør, og et 7” diameter hull for et 5” røykrør.
7. Dersom dekket er buet eller skråner, kan det være nødvendig å benytte en foring for
korrekt montering av dekksgjennomføring for røykrør og luftinntak.
MONTERING AV OVNEN:
Monter ovnen på et passende sted i kabinen.
Vår dekksgjennomføring krever et 5” hull. Dersom du benytter en gjennomføring av et annet
fabrikat, følg anvisningene fra produsenten for installasjonen.
Etter at du har tatt mål fra kabintaket og ned for å finne korrekt lengde på røykrøret, kan du
benytte treskruer, metallskruer eller gjennomgangsbolter for montering av røret og
dekksgjennomføringen.
(A) REGNHETTE (MÅ VÆRE 30 MM
ELLER MER OVER LUFTINNTAKET)
NÅR BALANSERT AVTREKK BENYTTES
(A) REGNHETTE
(B) DEKKSGJENNOMFØRING
GJENNOMFØRING
LUFTINNTAK
MANSJETT
RØYKRØR MED JUSTERBAR LENGDE
MERK: REGNHETTE FOR LUFTINNTAK OG RØYKRØR MÅ VÆRE IDENTISKE.
NORSK-0146.4
5
MONTERING I SEILBÅT
Når du installerer varmeovnen i en seilbåt er det viktig at regulatoren og ovnen begge er på linje
med kjølen for å sikre at ovnen fungerer korrekt når båten krenger.
Dersom ovnen monteres slik at vinduet peker forover eller bakover, vil regulatoren og ovnen
allerede være på linje med kjølen, og der er ikke nødvendig med videre tiltak.
Dersom ovnen monteres slik at vinduet peker mot babord eller styrbord, må regulatoren flyttes.
Dette må imidlertid utføres på vår fabrikk.
BABORD/STYRBORD MONTERING AV OVNEN
VARMEOVN
FOROVER ELLER BAKOVER
REGULATOR
DRIVSTOFFTILFØRSEL
Kravene til rør er 1/4” I.D. (U.S. Coast Guard Type B) eller ekvivalent 1/4” I.D. kobberrør for
drivstofftilførsel og ventilasjonsrør. Overflyt skal føres til en tank som er montert i god avstand fra
ovnen. En 1/4” I.D. klar PVC slange anbefales. Ikke koble overflyt røret til motorens retur eller til
en ventilering på drivstofftanken for motoren. Du vil omtrent aldri oppleve overflyt av drivstoff.
Dette er designet som en sikkerhetsforanstaltning dersom urenheter skulle stoppe til regulatoren.
Før du starter med rørtrekking, la oss se hvilke opsjoner du har:
1. DAGTANK, denne type installasjon er å foretrekke dersom du har plass til dette. Bunnen på
tanken må være minimum 12” (30 cm) over rattet på regulatoren, og ikke høyere enn 243
cm. Tankkapasiteten bør være på minst 7,5 liter, noe som vil gi en driftstid på ca 48 timer.
Montasjestedet for tanken kan være nærmest hvor som helst du ønsker (ta i betraktning
krengningen når den monteres i en seilbåt). Fordelene med en dagtank er: ingen støy og ingen
strømforbruk. Ulempen er begrenset kapasitet for drivstoff.
NORSK-0146.4
6
2. ELEKTRISK DRIVSTOFFPUMPE, denne type installasjon er svært vanlig og fordelene er:
kostnadene er lavere enn for dagtank og du har samme kapasitet som mengden olje i hovedtanken.
Ulempene er øket strømforbruk, støy og at ovnen ikke kan benyttes dersom feil på pumpen skulle
oppstå.
3. Ved noen installasjoner benyttes begge metoder, en dagtank for drivstofftilførsel til ovnen og en
manuell eller elektrisk pumpe til å fylle dagtanken. La oss starte med installasjon av dagtanken
først. Dersom du kun har planer om å installere en elektrisk pumpe, la oss gå til side 8.
En dagtank, som du sikkert har funnet ut, er ikke en vare som finnes på lager hos din lokale
forhandler. Faktisk er det mange som ikke vet hva en dagtank er. Så hva gjør man da? Det enkleste
og faktisk den beste metoden er å få laget en tank i aluminium eller rustfritt stål hos et lokalt
mekanisk verksted. Dette gir den fordelen at du kan tilpasse formen slik at tanken passer best mulig
til montasjestedet, og få størst mulig kapasitet på det området du har til rådighet. Du kan også
plassere påfyllingsrør, lufting og rør til ovnen akkurat der du måtte ønske. En manuell
krane/ventil må monteres på avløpet til tanken og også ved ovnen. Ventilasjonsrøret må ha
samme eller større dimensjon som inn- og uttak fra tanken.
Når du har fått produsert tanken (benytt kun Coast Guard Type “B” drivstoffrør eller tilsvarende
for alle drivstoffledninger). Du kan også benytte kobberrør eller en slange for tilførsel til ovnen,
samt for ventilasjon. Et lite filter for inntak og en manuell krane for avstegning av
drivstofftilførselen må installeres.
Forsøk å legge drivstoffledningen med så få bøyer som mulig, og med store bøyer dersom du må
benytte dette.. Drivstoffilteret og kranen for avstegning bør monteres så nær ovnen som mulig.
INNTAK
OLJEPUMPE INN
VENTILASJON
LEDNING TIL OVN
AVTAPPING
NORSK-0146.4
7
INSTALLASJON AV ELEKTRISK PUMPE
Det maksimale trykket vår regulator kan tåle er 3 PSI (0,21 kg). Dersom mer enn 3 PSI benyttes
vil oljen renne ut av overflyt røret. Med andre ord, flottøren i regulatoren har ikke nok oppdrift til
å lukke dysen og på denne måte stenge av drivstofftilførselen. Vi anbefaler Walbro drivstoffpumpe
No. 2403-1. Dette er en drivstoffpumpe hvor trykket kan justeres, og den leveres med et
forhåndsinnstilt trykk på 2 1/2 PSI. Det er derfor ikke nødvendig med justeringer. Walbro
produserer også en annen modell, No. 2401-1, som ikke er justerbar og leveres med et
forhåndsinnstilt trykk på mellom 4-6 PSI. Dersom denne pumpen benyttes må reduksjonsventil
monteres for å redusere trykket til 3 PSI. Du bør hente drivstoffet direkte fra hovedtanken.
Dersom dette ikke er mulig, kan du lage en T-kobling på drivstoffledningen til hovedmotoren etter
drivstoffiltrene. Dette eliminerer behovet for et ekstra oljefilter, men du må fortsatt montere en
manuell ”avstegningsventil”. I tillegg må du installere en “tilbakeslagsventil” på
drivstoffledningen til motoren slik at ikke pumpen for drivstofftilførsel til ovnen trekker ut
drivstoffet og deretter luft fra motoren.
Merk: En drivstoffpumpe kan være ganske støyende. Den går ikke hele tiden, kun når det er behov
for olje med noen sekunders mellomrom, men dette kan være ganske irriterende.
Du kan redusere støynivået en del ved å montere to stykker med 2” bomullsarmert gummislange på
skottet. For å utføre dette, bor et hull tvers gjennom slangen med en bor som passer til de skruene
som skal benyttes. Drill på ny to hull for å feste pumpen til slangen, og monter pumpen på slangen.
Monter det andre slangestykket slik at nedre del av pumpen hviler på dette. Studer illustrasjonen
for informasjon.
USCG DRIVSTOFFRØR
TYPE B
BOMULLSARMERT
GUMMISLANGE
SETT FORFRA
SETT FRA SIDEN
Nå når pumpen er montert, kan du koble drivstoffpumpen til ovnen med en fleksibel plastslange
eller et kobberrør, men du bør benytte et kort stykke med plastslange for tilkobling til kobberrøret.
Dette for å isolere drivstoffpumpen fra røret for å redusere støynivået. Å følge anbefalingene til
produsenten er alltid det beste, men vi anbefaler en På/Av bryter for å stenge av ovnen.
NORSK-0146.4
8
“BAKTREKK ELLER OVNEN SLÅR NED”:
Årsaken til at dette kan oppstå er forskjeller mellom innendørs og utendørs lufttrykk. Dette kan
være forårsaket av vindkast fra seilene eller over flybridge som forårsaker turbulens på dekket.
Turbulensen skaper et høytrykk rundt regnhetten (røykrøret), og dette kan bremse ned, stoppe eller
reversere ”trekken” til ovnen og i noen tilfeller blåse ut flammen. Ettersom ovnen er varm, kan
flammen tennes på ny når drivstoff flyter inn i brenneren. Dette vil forårsake et høyt ”smell” og
røyk samt sot kan blåses inn i kabinen.
En annen årsak kan være at det er et negativt lufttrykk inne i båten. Dette vil føre til at luft suges ut
og røykrøret vil fungere som en ventilasjonskanel for luft inn i båten. Denne nedoverrettede
luftstrømmen i røykrøret benevnes ”baktrekk”, og kan blåse ut flammen i ovnen. Når flammen
tennes på ny, kan dette forårsake et høyt ”smell” og røyk samt sot kan blåses inn i kabinen
Vårt “Balanserte avtrekkssystem” (se side 4) vil løse de aller fleste slike problemer.
Dersom du ikke kan installere et “Balansert avtrekkssystem”, kan en “Avtrekksvifte” (side 18)
hjelpe til med å redusere problemet med at ovnen slår ned.
Noen ganger kan en forlengelse av røykrøret med 30-60 cm eliminere problemet.
DRIVSTOFF:
Forskjellige typer drivstoff, diesel Nr.1 og Nr.2 eller fyringsolje kan ha sterkt varierende
egenskaper avhengig av hvilket oljeselskap som har levert oljen, tid på året (sommer vs. vinter) og
hvor i verden du befinner deg. Viskositeten (tykkelsen) kan variere med så mye som 50%. Når
temperaturen er 15 grader C vil dieselen vil være bare litt tykkere enn vann, mens den ved 5 grader
C kan være så tykk som sirup. Vi har designet vår regulator slik at justeringer kan foretas meget
enkelt (se Problemer, side 22). Det kan f. eks. være tilstrekkelig å sette varmeovnen til en høyere
eller lavere stilling for sommer og vinter slik at det ikke vil være nødvendig å justere regulatoren.
NORSK-0146.4
9
OPPTENNING AV OVNEN
OPPTENNINGSMATERIALE
For å tenne opp ovnen vil du trenge følgende:
- Et stykke toalettpapir eller ansiktsserviett (ingen papirhåndduk!)
- Fyrstikker eller en lighter.
- En 3 cl boks
TRINN FOR OPPTENNING
1. På 100,120 og 170 modellen åpne den lille døren innvendig. På 180, 190, 200
og 250, modellene åpne toppen eller lokket.
2. Slå 3 cl tennvæske eller rødsprit inn i ovnen.
Merk: Alkohol brenner ved en høyere temperatur og oppvarmingstiden vil derfor være
kortere enn om tennvæske benyttes, men når du tenner rødsprit kan der oppstå en ”poff”
grunnet gassene fra spriten. Dette kan være skremmende og du kan svi håret. Vær derfor
forsiktig! Det kan også være vanskelig å se om rødspriten brenner, og du kan derfor
åpne drivstofftilførselen for tidlig. Dette kan resultere i en dam av olje i bunnen av
brenneren og dette kan forårsake røyk ettersom du brenner olje og ikke “drivstoffgasser”
--- bare råolje.
3. Riv av et lite stykke toalettpapir på ca. 4 cm i kvadrat og tørk boksen med papiret
innvendig. Oljen på papiret vil gjøre det lettere å tenne opp.
4. Tenn på papirbiten og slipp den inn i brenneren, og sjekk at den faller ned i
tennvæsken. Vær forsiktig dersom du benytter rødsprit eller annen alkohol.
5. Lukk døren eller lokket.
6. Med regulatoren satt til “av”, la det brenne i ovnen til opptenningsvæsken nesten
er oppbrukt (Flammene vil bli gradvis bli mindre). Dette kan ta ca. 8-10 minutter,
men kan også ta så lang tid som 12-15 minutter. Denne forvarmingen vil gå
gjennom 3 trinn.
7. Når dammen med opptenningsveske nesten er brent opp, drei rattet på
regulatoren til en posisjon mellom 3 og 4. Flammen skal nå starte med å stige
opp mot toppen på brenneren (rundt brennrøret).
For en illustrasjon av trinnene i opptenningsprosessen, se serien med tegninger i Figur 8 på neste
side, Trinnvis opptenning av brenneren.
Merk: den vanligste feilen som gjøres når folk skal tenne opp i ovnen er å “ slå på”
drivstofftilførselen før brenneren er tilstrekkelig oppvarmet. Vent til flammene dør nesten ut --- før
du slår på drivstofftilførselen.
En god sjekk av forbrenningen kan utføres til enhver tid under drift, drei regulatoren til
“Av”, og etter ca. 60 sekunder vil flammene dø ut. Slå på drivstofftilførselen igjen før
flammene dør helt ut.
Dersom flammene ikke dør ut etter denne tiden, indikerer dette at du har en ”dam” med drivstoff i
brenneren --- dette er forårsaket av at drivstofftilførselen er satt til “På” før brenneren var
skikkelig oppvarmet.
Ikke vær bekymret --- la tilførselen være ‘Av” til all dieselen er brent opp og flammene starter med
å dø ut. Skru deretter regulatoren til din vanlige innstilling – muligens posisjon 3 eller 4.
Dersom du ikke klarer å få flammene til å stige over ringen, henvises det til “Feilsøking #2 for
løsning”(Side 22).
NORSK-0146.4
10
FIGUR 8. TRINNVIS OPPTENNING AV BRENNEREN.
MERK: Illustrasjonene gjelder for 100 og 120 modellene. 170,180, 190, 200 og 250 modellene
har et fordamperrør med fire føtter.
TRINN 1 En enkel flamme stiger opp på siden av brenneren fra det brennende
opptenningspapiret. Lett røyk fra regnkappen kan observeres.
TRINN 2 Opptenningsvesken fordamper og brenner. Lett røyk kan sees.
MESSING
FORDAMPER
RØR
MERK: ETTER
VEDLIKEHOLD,
SJEKK AT
BRENNRØRET STÅR
MED ALLE FIRE
FØTTENE PLANT PÅ
BUNNEN AV
BRENNEREN
FØTTER
BUNN I
BRENNEREN
TRINN 3 I dette trinnet har flammene steget til over brenneren og hoveddelen av flammene er
på høyde med brennerringen. Dette er korrekt høyde for flammene for medium til høy
innstilling. Når regulatoren er satt til lav innstilling kan noe av flammene fortsatt være innenfor
brenneren. Dette er også korrekt. (Se Merknad).
MERK: På 170, 180, 200 og 250 modellen kan flammene være under ringen og fortsatt gi
tilfredsstillende resultater. Dersom vinduet blir dekket av sot, indikerer dette at du brenner med
for lavt nivå --- drei regulatoren til en høyere innstilling til vinduet brenner rent. For 100 og 120
modellene må flammene alltid være ovenfor ringen.
NORSK-0146.4
11
REGULATOR
JUSTERING: Vår regulator er en meget enkel enhet som krever lite vedlikehold. Det
kan imidlertid være nødvendig å foreta noen justeringer grunnet forskjeller i viskositet
for drivstoffet. Se “Feilsøking” om nødvendig (side 22).
LAGRING
Når båten skal settes i opplag for en lengre periode på f.eks. 2 eller flere måneder, la
ovnen “brenne”, slå av drivstofftilførselen, men la regulatoren være i “På” posisjon.
Dette vil “brenne” opp drivstoffet i regulatoren slik at flottøren og dysen er i åpen
posisjon. Vi anbefaler dette for å skåne nålesetet og “O” ringen på regulatordysen for å
forhindre at de setter seg og ødelegges.
NORSK-0146.4
12
SIGMAR
REGULATOR
DETALJTEGNING AV REGULATOR
LUFTEHULL
SKIVE [3]
RATTSKRUE [1]
JUSTERINGSSKRUE DRIVSTOFF[2]
RATT [4]
6-32 X 3/8 SKRUE [5]
VENTILTOPP [6]
SKIVE [7]
FJÆR [8]
REGULATORSØYLE [11]
SKIVE [9]
SØYLEKLEMME [10]
O-RING [12]
6-32 X 1/4 SKRUE [15]
OVERFLYT RØR [13]
FLOTTØRBRAKETT [16]
PINNE [17]
SØYLESETE [14]
NÅLEVENTIL [18]
MESSING SETE [19]
FLOTTØR [22]
GUMMI NÅLESETE [20]
KOBBERSKIVE [21]
1/8 NPT MESSING ALBUE
(INNTAK)[24]
REGULATORHUS [23]
60 SIL [25]
ADVARSELSPLATE [28]
1/8 NPT MESSING ALBUE
(OVERFLYT) [26]
1/8 NPT HANN X SAE 45 HANN
MESSING KOBLING (UTLØP) [29]
DETALJTEGNING AV REGULATOR
EXPLODED VIEW OF METERING VALVE
NORSK-0146.4
13
RENGJØRING AV NR. 100 OG 120
Avhengig av kvaliteten på drivstoffet du bruker og hvor ofte ovnen er i bruk, kan noe sot og
kullavleiringer bygge seg opp langs føttene på fordamperrøret inne i brenneren. Du kan rengjøre
brenneren ved å stikke hånden inn i kammeret eller ta ut brenneren.
TA UT BRENNEREN:
-- Koble fra drivstofftilførselen og røret for overflyt
-- Fjern skruene “ A”, på hver side av det rustfrie huset, og løsne
messingskruen “B” på høyre side av forbrenningskammeret under døren med
vinduet. Brenneren vil nå falle ut.
1. For å gjøre brenneren ren, ta først ut brennerringen, messing fordamperrøret og holderen
for røret. Sett et fat under brenneren for å samle opp oljen når du skrur ut 1/4”
tappepluggen i bunnen av brenneren. Fjern alle kull- og sotrester fra brenneren. Det kan
være nødvendig å bruke en skrape/børste for å fjerne alt forbrent kull. Bunnplata i
brenneren skal være helt ren slik at de fire føttene på messing fordamperrøret har kontakt
“metall til metall” med bunnplata i brenneren. Rester av karbon vil virke som en isolator,
slik at det vil ikke bli god varmeoverføring mellom messing fordamperrøret til bunnplata i
brenneren.
2. Benytt deretter naveren som ble levert sammen med ovnen til å rense opp i inntakshullet
for bunnplata til brenneren. Senere når du har installert brenneren og før du skrur på 1/4”
tappepluggen, skyll gjennom systemet ved å åpne regulatoren og la noe olje renne ut
gjennom bunnen.
3. Der finnes fire rekker med hull på siden av brenneren. Disse må alle være rene. Benytt et
1,5 mm bor til å rense de to øvre rekkene med hull, og en 1,7 mm bor til å rense de to
nedre.
“Aldri! Aldri! Aldri! Forstørre eller endre disse hullene.
Ikke benytt en fille til å tørke innsiden av brenneren, siden dette vil føre til at karbonrester skyves
inn i hullene. Om nødvendig, bruk en fin stålbørste. Nå kan du sette i 1/4” tappeskruen. Påfør noe
tetningsmiddel, og ikke trekk pluggen for hardt til.
Sett messing fordamperrøret tilbake på plass sammen med holderen
Kontroller at alle fire føttene står plant på bunnplata i brenneren.
Sett brennringen tilbake på plass. Merk at korrekt vei er med flensen ned mot bunnplata.
Koble til drivstofftilførselen og overflyt røret.
NORSK-0146.4
14
RENGJØRING AV NR. 170.
Avhengig av kvaliteten på drivstoffet du bruker og hvor ofte ovnen er i bruk, kan noe sot og
kullavleiringer bygge seg opp langs føttene på fordamperrøret inne i brenneren. Du kan rengjøre
brenneren ved å stikke hånden inn i kammeret eller ta ut brenneren.
TA UT BRENNEREN:
-- Koble fra drivstofftilførselen og røret for overflyt
-- Fjern skruene “ A”, på hver side av det rustfrie huset, og løsne
messingskruen “B” på høyre side av forbrenningskammeret under døren med
vinduet. Brenneren vil nå falle ut.
1. For å gjøre brenneren ren, ta først ut brennerringen og det rustfrie fordamperrøret med fire
føtter. Sett et fat under brenneren for å samle opp oljen når du skrur ut 1/4” tappepluggen i
bunnen av brenneren. Fjern alle kull- og sotrester fra brenneren. Det kan være nødvendig å
bruke en skrape/børste for å fjerne alt forbrent kull. Bunnplata i brenneren skal være helt
ren slik at de fire føttene på det rustfrie fordamperrøret har kontakt “metall til metall” med
bunnplata i brenneren. Rester av karbon vil virke som en isolator, slik at det vil ikke bli
god varmeoverføring mellom messing fordamperrøret til bunnplata i brenneren.
2. Benytt deretter naveren som ble levert sammen med ovnen til å rense opp i inntakshullet
for bunnplata til brenneren. Senere når du har installert brenneren og før du skrur på 1/4”
tappepluggen, skyll gjennom systemet ved å åpne regulatoren og la noe olje renne ut
gjennom bunnen.
3. Der finnes fire rekker med hull på siden av brenneren. Disse må alle være rene. Benytt et
1,7 mm bor til å rense de to øvre rekkene med hull, og en 1,8 mm bor til å rense de to
nedre.
“Aldri! Aldri! Aldri! Forstørre eller endre disse hullene.
Ikke benytt en fille til å tørke innsiden av brenneren, siden dette vil føre til at karbonrester skyves
inn i hullene. Om nødvendig, bruk en fin stålbørste.
Nå kan du sette i 1/4” tappeskruen. Påfør noe tetningsmiddel, og ikke trekk pluggen for hardt til.
Sett fordamperrøret tilbake på plass, deretter brennringen. Merk at korrekt vei er med flensen ned
mot bunnplata.
Koble til drivstofftilførselen og overflyt røret.
NORSK-0146.4
15
RENGJØRING AV OVN NR. 180, 200 OG 250.
Avhengig av kvaliteten på drivstoffet du bruker og hvor ofte ovnen er i bruk, kan noe sot og
kullavleiringer bygge seg opp rundt oljetilførselen til brenneren og innvendig i brenneren.
For modell 180, er det mye enklere å gjøre ren ovnen om du demonterer den og tar den på land.
Fjern deretter dekkplata fra ovnen. Separer den øvre delen av brenneren fra den nedre ved å skr ut
de 4 skruene.
Dersom du ikke ønsker å ta ovnen ut av båten, må du strekke armen ned i ovnen fra toppen for å
gjøre ren brenneren.
4. For å gjøre brenneren ren, ta først ut brennerringen og det rustfrie fordamperrøret med fire
føtter. Sett et fat under brenneren for å samle opp oljen når du skrur ut 1/4” tappepluggen i
bunnen av brenneren. Fjern alle kull- og sotrester fra brenneren. Det kan være nødvendig å
bruke en skrape/børste for å fjerne alt forbrent kull. Bunnplata i brenneren skal være helt
ren slik at de fire føttene på det rustfrie fordamperrøret har kontakt “metall til metall” med
bunnplata i brenneren. Rester av karbon vil virke som en isolator, slik at det vil ikke bli
god varmeoverføring mellom messing fordamperrøret til bunnplata i brenneren.
5. Benytt deretter naveren som ble levert sammen med ovnen til å rense opp i inntakshullet
for bunnplata til brenneren. Senere når du har installert brenneren og før du skrur på 1/4”
tappepluggen, skyll gjennom systemet ved å åpne regulatoren og la noe olje renne ut
gjennom bunnen.
6. Der finnes fire rekker med hull på siden av brenneren. Disse må alle være rene. Benytt et
1,7 mm bor til å rense de to øvre rekkene med hull, og en 1,8 mm bor til å rense de to
nedre.
“Aldri! Aldri! Aldri! Forstørre eller endre disse hullene.
Ikke benytt en fille til å tørke innsiden av brenneren, siden dette vil føre til at karbonrester skyves
inn i hullene. Om nødvendig, bruk en fin stålbørste.
Nå kan du sette i 1/4” tappeskruen. Påfør noe tetningsmiddel, og ikke trekk pluggen for hardt til.
Sett fordamperrøret tilbake på plass, deretter brennringen. Merk at korrekt vei er med flensen ned
mot bunnplata.
Koble til drivstofftilførselen og overflyt røret.
NORSK-0146.4
16
AVTREKKSVIFTE (OPSJON)
Dersom du bestemmer deg for ikke å insallere “Balansert avtrekkssystem” og du opplever at
ovnen ”slår ned” eller har ”baktrekk” (se side 9), kan en avtrekksvifte være til hjelp for å løse
problemet. Når du benytter en avtrekksvifte må du forsøke å tilpasse hastigheten på vifta til
hastigheten på baktrekken. Avtrekksvifta skal monteres på luftinntaket (i bunnen) til ovnen. Du
må fjerne trekkregulatoren når du skal montere avtrekksvifta.
HASTIGHETSKONTROLL
NORSK-0146.4
17
TREKKREGULATOREN
GJENNOMSKÅRET ILLUSTRASJON AV TREKKREGULATOREN
STANDARD PÅ ALLE OVNER - (IKKE PÅ NR.. 190, 200 OG 250 OVNER)
Trekkregulatoren er lokalisert i bunnen på ovnen og er standard på alle ovnsmodellene - Nr. 100,
120, 170, og 180.
Hvis du har for langt røykrør, vil du ha for mye trekk og flammen vil bli trukket ned og inn i
brenneren. Dette vil resultere i sot på vinduet, i brenneren og til slutt i røykrøret.
Trekkregulatoren benyttes til å redusere hastigheten på luftstrømmen (trekken) inn i ovnen.
Fininnstilling av trekken vil øke ytelsen og effektiviteten til ovnen. Dette er mer merkbart ved lav
effekt på ovnen. Dersom du lukker regulatoren (la oss si til 45 grader eller kanskje mer dersom du
har et langt røykrør) ved lav effekt, kan det være nødvendig å åpne den ved medium eller full
ovnseffekt – ved høyere effekt trenger du mer luft for å få en fullstendig forbrenning.
NORSK-0146.4
18
VIKTIG!!! VIKTIG!!! VIKTIG!!!
Til enhver tid og etter vedlikehold på brenneren forviss deg om følgende:
1. Sett inn brennerringen med flensen ned. Brennerringen må sitte helt på plass.
2. På 100 og 120 ovnene, sett inn messing fordamperrøret flatt på bunnplata i brenneren, og
kontroller at alle fire føtter står flatt på bunnplata i brenneren. Føttene vil kanskje ikke
være helt flate etter rengjøring, så disse må rettes ut slik at de står helt flatt på bunnplata i
brenneren.
Disse to trinnene er svært viktige for å få korrekt fordamping av drivstoffet. Brenneren vil ikke
fungere tilfredsstillende hvis disse to trinnene ikke følges nøye og korrekt.
GJENNOMSKÅRET ILLUSTRASJON AV 100/120 BRENNER
BRENNERRING
FLENS FOR BRENNERING
(MÅ VÆRE RETTET
NEDOVER)
MESSING
FORDAMPERRØR
HOLDER FOR
FORDAMPERRØR
FØTTER FOR
FORDAMPERRØR
OLJEINNTAK
NORSK-0146.4
19
VIKTIG!!! VIKTIG!!! VIKTIG!!!
Til enhver tid og etter vedlikehold på brenneren forviss deg om følgende:
1. Sett inn brennerringen med flensen ned. Brennerringen må sitte helt på plass.
2. På 170, 180, 190, 200 og 250 ovnene, sett inn fordamperrøret flatt på bunnplata i
brenneren, og kontroller at alle fire føtter står flatt på bunnplata i brenneren. Føttene vil
kanskje ikke være helt flate etter rengjøring, så disse må rettes ut slik at de står helt flatt på
bunnplata i brenneren.
Disse to trinnene er svært viktige for å få korrekt fordamping av drivstoffet. Brenneren vil ikke
fungere tilfredsstillende hvis disse to trinnene ikke følges nøye og korrekt.
GJENNOMSKÅRET ILLUSTRASJON AV 170, 180, 190, 200 OG 250 OVNER
BRENNERRING
BRENNERRING FLENS MÅ
VÆRE RETTET NEDOVER
FORDAMPERRØR
MONTASJE
BUNNPLATE
BRENNER
OLJEINNTAK
NORSK-0146.4
20
FEILSØKING.
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Merk: Flammen må alltid brenne ovenfor brenenrringen på 100 og 120 modellene!
Årsak:
For at ikke ovnen skal sote, har vi designet vår varmeovn slik at den brenner gasser fra
drivstoff - diesel, fyringsolje eller parafin. For at dette skal kunne skje, må flammene
omslutte fordamperrøret av messing til over brennringen. Fordamperrøret overfører
varmen til bunnplata i brenneren og varmer opp denne. Når drivstoffet føres inn i
brenneren gjennom hullet i midten av bunnplata til brenneren, vil dette øyeblikkelig
fordampe. Drivstoffgassen blander seg med luft som trekkes inn gjennom de fire rekkene
med huller i siden på brenneren slik at flammene brenner høyere enn brennringen.
Dersom ovnen settes for lavt vil flammene være nedenfor ringen siden der ikke blir
produsert nok varme til å varme opp bunnplata og fordampe drivstoffet. Dersom ovnen
settes for høyt vil der ikke være nok luft som kommer inn gjennom hullene til å skape en
fullstendig forbrenning av drivstoffet. Dersom det ikke er nok varme og luft til
fullstendig forbrenning vil glimmervinduet bli sotet og røyk kan komme ut av regnhetta.
Problem #1: Drivstoff flyter ikke fritt inn i brenneren.
(Dette kan du se visuelt når du fjerner ringen etc.)
1.1 Løsning: Dersom du benytter en “Dagtank” sjekk at der er nok drivstoff i tanken og
at avstengningsventilen er åpen. Dersom du benytter en elektrisk pumpe, sjekk for å
kontrollere at den er ”påslått”.
1.2 Løsning: Hullet i bunnplata på brenneren (oljeinntaket) kan være grodd igjen. Du
kan fjerne dette med naveren som ble levert sammen med ovnen. Du kan enten
forsøke å dreie naveren i inntakshullet fra oversiden (brenneren) på samme måte som
en korketrekker eller dersom du føler at der fortsatt er skitt i hullet, kan du skru ut
”tappepluggen” i bunnen av brenneren og ”nave” hullet både fra bunnen av
brenneren og ovenfra. Stikk naveren helt gjennom hullet. Gjør rent kobberrøret ved å
stikke en fleksibel streng gjennom denne.
1.3 Løsning: Sjekk for å forsikre deg om at gummislangen som går fra regulatoren til
brenneren ikke er flatklemt. Selv om vi benytter en tykkvegget gummislange for å
hindre at den klemmes flat, kan dette likevel skje på eldre varmeovner. Når slangen
trykkes flat, vil ikke tilstrekkelig med drivstoffstoff flyte frem til brenneren. Du kan
sjekke dette ved å klemme på slangen på klemstedet for å sjekke om flyten av
drivstoff øker. Dersom dette er problemet, skift slangen.
1.4 Sjekk “luftehullet” i regulatorrattet og forsikre deg om at dette er rent.
Sjekk for å se om “Silen” på “ Drivstoffinntaket” til regulatoren er ren og ikke tilstoppet av
forurensninger. Se side 13, Detaljert gjennomskåret tegning av regulatoren. Du må fjerne
messingalbuen for å komme til silen – den er trykket inn i regulatoren.
NORSK-0146.4
21
Problem #2: Flammen brenner under ringen.
Løsning: Øk drivstofftilførselen til brenneren. Dette gjøres ved å dreie kontrollrattet på
regulatoren til et høyere posisjon. Skru regulatoren opp to trinn og vent i ca. 4 minutter
til brenneren har stabilisert seg. Dersom flammene fortsatt er nedenfor brennerringen,
skru regulatoren opp nok et eller to hakk. Gjenta denne prosessen til flammene stiger
over ringen.
Dersom du kommer til posisjon 9 og flammene fortsatt er nedenfor brennerringen, betyr
dette at viskositeten på brennstoffet er tykkere enn det drivstoffet vi benyttet når vi
kalibrerte regulatoren. Dette er imidlertid ikke noe problem. Drivstofftilførselen kan
økes ved å dreie justeringsskruen for drivstoff på regulatoren i retning urviseren mens
ovnen brenner. Benytt sekskantnøkkelen som ble levert sammen med ovnen og drei
justeringsskruen en hel omdreining. Vent i ca. 5 minutter. Flammene vil nå øke. Dersom
de fortsatt er nedenfor ringen, drei justeringsskruen en eller to omdreininger til. Når
ovnen brenner korrekt, skal du IKKE se noen flammer nedenfor ringen, bare gasser fra
drivstoffet. På 170, 180, 190, 200 og 250 modellene kan flammene være like under
ringen men ovnen vil fortsatt varme effektivt.
Når flammene nå rekker over brennerringen må du justere (kalibrere) regulatoren slik at
flammene er akkurat over brennerringen ved en innstilling på ca. 3, for “Lav” effekt.
Drei først rattet til posisjon 6. Flammene vil nå synke under ringen. Drei opp
justeringsskruen en omdreining og vent 5 minutter. Flammene vil nå stige. Dersom
flammen ikke stiger over brennerringen, på samme måte som ved posisjon 9, drei
justeringsskruen enda en omdreining med urviseren. Når flammene er i samme høyde i
posisjon 6 som de var ved posisjon 9, kan du dreie regulatorrattet til posisjon 3.
Flammene vil på ny synke og du må dreie justeringsskruen en gang med urviseren på
samme som justeringen du foretok ved posisjon 6. Gjenta denne prosedyren til
flammene akkurat når over brennerringen ved posisjon 3 på rattet.
Nå skal varmeovnen være kalibrert for posisjon 3 til “Lav effekt”. “Høy effekt”
innstillingen skal være omtrent ved posisjon 7. Merk: Driftsområdet for våre varmeovner
er ca. fire til fem trinn (posisjoner). Med andre ord, “Lav effekt” er posisjon 3, “Høy
effekt” er posisjon 7. Dersom du ønsker kan du kalibrere slik at “Lav effekt” er ved
posisjon 4, og “Høy effekt” er ved posisjon 8. Behovet for å kalibrere skyldes at
drivstoffet kan ha forskjellig viskositet enn det vi benytter ved fabrikken når vi kalibrerer
regulatoren.
Du vil kanskje oppleve at du må kalibrere på ny når du skifter fra ”sommerolje” til
”vinterolje” eller dersom du skifter leverandør. I de aller fleste tilfeller vil imidlertid den
eneste forskjellen være at ”Lav effekt” er ved posisjon 3 i noen tilfeller mens “Lav
effekt” er ved posisjon 4 eller 5 andre ganger.
NORSK-0146.4
22
Problem #3: Når du dreier rattet på regulatoren til “AV”, renner det fortsatt olje
inn i brenneren.
Løsning: Det henvises til illustrasjonen av regulatoren på side 13 i
instruksjonsmanualen.
Merk at det er “O” ringen i regulatoren som stenger av for oljetilførselen, del “O”. Sjekk
at “O” ringen er intakt – dvs. ikke brukket, forsvunnet eller tørket inn. For å sjekke “O”
ringen må du demontere regulatoren. Merk: Kontroller at eventuell krane/ventil på
tilførselsledningen er slått av. Skru ut de fire skruene og løft av rattet og topplata. Merk:
Når du demonterer regulatoren vil drivstoff renne inn i brenneren og før ovnen tennes på
ny må dette drivstoffet fjernes. Dette kan gjøres med tørkepapir eller en porøs fille som
fungerer som en svamp. Dersom “O” ringen er defekt, kontakt din lokale Sigmar
forhandler eller importøren for reservedel.
Problem #4: Drivstoff renner ut av “overflyt” ledningen.
Løsning 4.1: Dersom du benytter en ”puls” pumpe kan trykket være satt for høyt på
pumpen – maksimum trykk er 3 PSI. Dersom trykket settes for høyt vil ikke flottøren i
regulatoren ha nok oppdrift til å lukke ”nålesetet” og stoppe flyten av drivstoff gjennom
regulatoren. Du må justere trykket på pumpen slik at det er mindre enn 3 PSI. Dersom
pumpen ikke er justerbar, må du montere en trykkregulator.
Løsning 4.2: Det kan være en forurensning som holder ”nålesetet” oppe. Du må ta ut
”nålesetet” for å sjekke dette (se side 13 for instruksjoner om demontering).
Løsning 4.3: Flottøren kan være mettet. Du kan sjekke dette ved å fjerne kontrollrattet
og toppdekselet (fjerne 4 skruer). Tett igjen hullet i bunnen på regulatoren med en
blyant. Slå på drivstofftilførselen. Flottøren skal nå flyte opp og slå av
drivstofftilførselen. Dersom den ikke gjør det, sjekk for å kontrollere at den ikke er
fastkilt. Hvis ikke problemet kan løses, kontakt din forhandler eller importør for
informasjon om utskifting.
Problem #5: Flammene brenner i et “lat” tempo.
Løsning 5.1: Dette skyldes mangel på luft til forbrenningen. Gjør ren de fire rekkene
med luftehull i brenneren. For modellene 100 og 120, se side 14, punkt 3. For modell
170, se side 15, punkt 3. For modellene 180, 190, 200 og 250, se side 17, trinn 3.
Merk: Hullene må ikke utvides!.
Løsning 5.2: Dersom du har et balansert avtrekk på din varmeovn må du ta i betraktning
følgende: Dersom du har et langt rør for luftinntak, f. eks. lenger enn 1,2 – 1,5 meter,
eller dersom det har mange ”vridninger” og ”bøyer” kan dette forårsake en begrensning
av luftstrømmen. Du kan enten korte ned lengden på røret eller rette dette ut.
Løsning 5.3: Sjekk om “Trekkregulatoren” nederst på ovnen “åpner” i fysisk forstand.
“Kjenn” etter for å være sikker på at “Trekkregulatoren” er åpen. Det sorte rattet på
regulatoren kan ha løsnet fra skaftt slik at det kan indikere at trekken er åpen selv om
den i virkeligheten fortsatt er lukket.
NORSK-0146.4
23
TYPISK INSTALLASJON
MIN 1,2 METER. HVIS ALBUE
BENYTTES: MIN. 1,5 METER
BAROMETRISK
TREKKREGULATOR
3/8
VENTILASJONSRØR
60 CM ANBEFALES
DAGTANK
DRIVSTOFFTANK
TANKBUNN
MIN 30 CM
1/4 ELLER 3/8
KOBBERRØR
VENTILHØYDE
AVSTEGNINGSVENTIL PÅ RØRET ANBEFALES
FILTER PÅ RØRET ANBEFALES
DØRK
DRIVSTOFFPUMPE
DRIVSTOFF FRA
HOVEDTANK
PUMPEMODELL
WALBRO WEP 38
NORSK-0146.4
24
KRAVSPESIFIKASJONER VED ANBEFALT INSALLASJON
ANBEFALT AVSTAND PÅ 5 CM
FOR LUFTSIRKULASJON
MATALL VARMESKJOLD
SKOTT
VARMEISOLERING BAK
VARMESKJOLD
12 MM AVSTANDSSTYKKER
MIN. 1,2 METER. HVIS ALBUE
BENYTTES MIN. 1,5 M.
BAROMETRISK TREKKREGULATOR
60 CM
3,5 (75 MM)
S IG -M A R IN E PR O D UC T S L T D .
(12 MM)
VARMEISOLASJON
NORSK-0146.4
25
KRAVSPESIFIKASJONER VED ANBEFALT INSTALLASJON
SETT FORFRA
SETT FRA SIDEN
EKSTRA
VARMESKJOLD
MÅ SKAFFES AV
KUNDE
SKOTT
MIN 3
MED 45 ALBUE¨
MIN.4
MIN 3
UNNTATT 170
MIN. 4
MIN 5 MED ALBUE
VARMESKJOLD
LEVERT SAMMEN
MED OVNEN
INNEBYGGET
VARMESKJOLD I
OVNEN
MOTERT PÅ
SKOTTET
TREKKREGULATOR (LEVERT
MED OVNEN)
TYPISK INSTALLASJON FOR MODELLENE 100, 120 & 170
S IG -M A R IN E PR O D U C T S L T D .
NORSK-0146.4
26
KRAVSPESIFIKASJONER VED ANBEFALT INSTALLASJON
SETT FRA SIDEN
SETT FORFRA
SKOTT
EKSTRA
VARMESKJOLD
MÅ SKAFFES AV
KUNDE
EKSTRA
VARMESKJOLD
MÅ SKAFFES AV
KUNDE
MIN 4
MIN 5 MED ALBUE
MIN 4
MIN. 6
TREKKREGULATOR (LEVERT
MED OVNEN)
TYPISK INSTALLASJON FOR MODELL 180
S IG -M A R IN E PR O D U C T S L T D .
NORSK-0146.4
27
GARANTI
SIGMAR garanterer at dette produktet ikke har material- eller produksjonsfeil for en periode på ett
år fra kjøpsdato. Garantien er underlagt, men ikke begrenset til følgende unntak og betingelser:
1. Produktet har ikke blitt vedlikeholdt, endret, brukt på feil måte eller utsatt for forhold som
kan føre til rust.
2. Feilaktig installasjon, betjening eller vedlikehold i motsetning til det som er beskrevet i
denne brukermanualen.
3. Alle skader som skyldes soting, røyk, lekkasje, lukt eller varme.
4. Garantien gjelder den originale kjøperen og kan ikke overdras til andre parter.
5. Reparasjon eller utskifting av defekte komponenter vil være tilgjengelig fra
servicerepresentanter som importøren angir. Eieren er ansvarlig for retur av defekte
komponenter, samt betaling av alle leveranser, installasjon og demontering.
Garantibestemmelser/reklamasjon:
Du har alle rettigheter i henhold til Norsk Forbrukerkjøpslov, men husk:
•
Gyldig kvittering som forteller når varen er kjøpt.
•
Sendes produktet inn til service og reparasjon uten gyldig kvittering vil alle kostnader bli
belastet deg
NORSK-0146.4
28
OVERSETTELSE/DTP:
Data Trans
Postboks 1006
N-9580 BERGSFJORD
Tel: +47 784 59145
Faks: +47 784 59165
E-post: datatrans@c2i.net
AS Maritim
Boks 1515 Stoa
4856 Arendal
Tlf: 37023666
Fax: 37024365
www.maritim.no
salg@maritim.no