Cisco | DPC3925 | Navodila za modema Cisco DPC3925 in EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0

4021192 Rev A
Navodila za modema Cisco DPC3925
in EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0
z brezžično dostopovno točko
in adapterjem za digitalno telefonijo
V tem dokumentu
• POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
•Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• Kaj je v škatli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Opis sprednje strani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
• Opis zadnje strani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Kakšne so sistemske zahteve za storitev dostopa do interneta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• Kako se naročiti na internetne in telefonske storitve visoke hitrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• Katera lokacija je najbolj primerna za hišni strežnik DOCSIS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Kako namestim modem na zid? (opcija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Kakšne so zahteve za telefonske storitve? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
• Kako naj na modemu zagotovim internetne in telefonske storitve? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
• Kako nastaviti modem DOCSIS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Spremenite brezžične nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• Varnostne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
• Nadzirajte dostop do modema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
• Nastavitve aplikacij in iger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Nadzirajte dostop do modema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
• Spremljajte stanje delovanja modema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
• Pogosto zastavljena vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
• Napotki za višjo zmogljivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
• Funkcije indikatorjev stanja LED na sprednji strani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
•Obvestila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE
Pomembne varnostne informacije
Obvestilo za tehnično osebje
Navodila za servisiranje v tem obvestilu so namenjena samo tehničnim strokovnjakom.
Če nimate ustreznega strokovnega znanja, opravljajte samo popravila, ki so opisana v
navodilih za delovanje. Tako boste zmanjšali tveganje električnega udara.
Sporočilo za serviserje
Zaščita koaksialnega kabla izdelka mora biti ozemljena čim
bližje mestu vhoda kabla v stavbo, v kolikor je to praktično.
Za izdelke, ki so na prodaj v ZDA in Kanadi, je priložen ta
opomnik, ki serviserje sistema opozarja na člen 820-93 in člen
820-100 dokumenta NEC (ali 1. del kanadskega električnega
zakonika), kjer so zapisane smernice za pravilno ozemljitev
zaščite koaksialnega kabla.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA – NE ODPIRAJTE
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
POZOR: Če želite zmanjšati tveganje električnega udara, ne odstranjujte
pokrova (ali zadnje plošče). V napravi ni delov, ki bi jih lahko servisiral
uporabnik. Vse servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.
OPOZORILO
ČE ŽELITE PREPREČITI POŽAR ALI ELEKTRIČNI UDAR,
NAPRAVE NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI.
Ta simbol vas opozarja, da je neizolirana napetost v izdelku
dovolj velika, da lahko povzroči električni udar. Zato se je
nevarno na kakršenkoli način dotikati kateregakoli dela znotraj
izdelka.
This symbol is intented to alert you that uninsulated voltage
within this product may have sufficient magnitude to cause
electric shock. Therefore, it is dangerous to make any kind of
contact with any inside part of this product.
Ta simbol vas opozarja, da so v literaturi, ki je priložena izdelku,
pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje (servisiranje).
This symbol is intented to alert you of the presence of important
operating and maintenance (servicing) instructions in the literature
accompanying this product.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Preberite ta navodila.
Shranite ta navodila.
Upoštevajte vsa opozorila.
Sledite vsem navodilom.
Izdelka ne uporabljajte v bližini vode.
Izdelek čistite samo s suho krpo.
Ne prekrivajte prezračevalnih rež. Izdelek namestite v skladu z navodili proizvajalca.
Izdelka ne nameščajte v bližini toplotnih virov, kot so radiatorji, grelniki, peči in druge
naprave, ki proizvajajo toploto (vključno z ojačevalniki).
9) Ne odstranjujte zaščite polariziranega ali ozemljitvenega električnega vtiča. Polariziran
električni vtič ima dve ploščati nožici, od katerih je ena širša od druge, ozemljitveni električni
vtič pa ima dve ploščati nožici in tretji rogelj za ozemljitev. Širša nožica polariziranega
vtikača in tretji rogelj ozemljitvenega vtikača zagotavljata vašo varnost. Če električni vtikač
izdelka ne ustreza vaši električni vtičnici, se glede zamenjave vtičnice obrnite na električarja.
10) Električni kabel zaščitite in ga speljite tako, da se po njem ne bo hodilo ter da ob njem ne
bo predmetov, ki bi ga stisnili ali zvili. Še zlasti bodite pozorni na vtikač, vtičnico in mesto,
kjer je kabel izpeljan iz naprave.
11) Uporabljajte le dodatke/dodatno opremo, ki jo je navedel proizvajalec.
Uporabljajte le tista stojala na kolesih ali brez koles, trinožna stojala, police ali mize,
12)
ki jih je navedel proizvajalec ali se prodajajo z izdelkom. Če ste izdelek postavili na
stojalo na kolesih, ga premikajte previdno, da se ne bi prevrnil oz. padel s stojala.
13) Med nevihtami ali kadar izdelka daljši čas ne uporabljate, ga izključite iz napajanja.
14) Vsa popravila naj opravljajo usposobljeni serviserji. Popravila so potrebna v primerih, ko
se izdelek kakorkoli poškoduje ali ko se poškoduje električni kabel ali vtikač, ko je polit
s tekočino ali vanj padejo različni predmeti, ko je izpostavljen dežju ali vlagi ali kadar ne
deluje pravilno ali je padel na tla.
— 2 —
POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE
Opozorilo za napajanje
Prava električna napetost za ta izdelek je navedena na izdelku. Izdelek lahko priključite
samo na vtičnico z napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na nalepki. Če nimate
podatkov o električni napetosti v svojem domu ali pisarni, se obrnite na svojega
ponudnika storitev ali podjetje za distribucijo električne energije.
Vhod za napajanje na napravi mora biti vedno dostopen in delujoč.
Ozemljitev izdelka
OPOZORILO
Preprečite električni udar in nevarnost požara! Če je izdelek povezan s koaksialnim
kablom, se prepričajte, da je kabelski sistem ozemljen. Ozemljitev zagotavlja določeno
mero zaščite pred napetostnimi udari in elektrostatično razelektritvijo.
Zaščita pred strelo
Izklopite električni kabel iz vtičnice ter odklopite anteno ali kabelski priključek.
Z indikatorjem preverite vir napajanja
Če indikator napajanja ni prižgan, je naprava morda še vedno priključena na električno
omrežje. Indikator se namreč ugasne, ko izklopite napravo, ne glede na to, da je kabel še
vedno v vtičnici.
Preprečite preobremenitev napajanja/glavnega
električnega omrežja
OPOZORILO
Preprečite električni udar in nevarnost požara! Ne preobremenjujte električne
vtičnice ali podaljškov ali električnih omaric. Glede izdelkov, ki za napajanje potrebujejo
baterijo ali druge vire, se obrnite na navodila, priložena k tem izdelkom.
Ustrezno prezračevanje in izbira mesta za namestitev
izdelka
•
•
•
•
Preden izdelek priključite v električno omrežje, odstranite vso embalažo.
Izdelka ne postavljajte na posteljo, kavč, preprogo ali podobne površine.
Izdelka ne postavljajte na nestabilno podlago.
Izdelek lahko v zaprt prostor, kot so knjižne omare ali police, namestite le, če
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Na izdelek ne postavljajte predmetov, kot so naprave zabavne elektronike (kot so
videorekorderji ali predvajalniki DVD), svetilke, knjige, vaze z vodo in podobno.
• Ne prekrivajte prezračevalnih rež.
— 3 —
POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE
Zaščita pred vlago in drugimi predmeti
OPOZORILO
Preprečite električni udar in nevarnost požara! Poskrbite, da izdelek ne pride v stik s
tekočinami, dežjem ali vlago. Na izdelek ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino
(npr. vaz).
OPOZORILO
Preprečite električni udar in nevarnost požara! Pred čiščenjem izdelek izključite iz
napajanja. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih čistilnih sredstev. Za
čiščenje izdelka ne uporabljajte magnetnih/elektrostatičnih čistilnih naprav (kot je naprava
za odstranjevanje prahu).
OPOZORILO
Preprečite električni udar in nevarnost požara! V odprtine izdelka ne vstavljajte
predmetov. To lahko povzroči kratek stik in privede do električnega udara ali požara.
Servisna opozorila
OPOZORILO
Preprečite električni udar! Ne odpirajte pokrova izdelka. Z odpiranjem ali
odstranjevanjem pokrova ste lahko izpostavljeni nevarnim napetostim. Če odprete pokrov
izdelka, je vaša garancija neveljavna. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih lahko uporabniki
zamenjali sami.
Preverjanje varnosti izdelka
Po opravljenem servisu ali popravilu mora tehnik zagotoviti varnost izdelka ter preveriti
njegovo ustrezno delovanje.
Zaščita izdelka med premikanjem
Ko nameravate izdelek premestiti ali priključiti ali izključiti kable, ga vedno izklopite iz
napajanja.
Opozorilo za telefonsko opremo
Ko uporabljate telefonsko opremo, sledite osnovnim varnostnim načelom, da se izognete
nevarnostim požara, električnega udara ali poškodb:
1. Izdelka ne uporabljajte blizu vode, kot je kopalna kad ali korito, ali v vlažni kleti ali blizu
plavalnega bazena.
2. Telefona (če ne uporabljate brezžičnega telefona) ne uporabljajte med nevihto. Zaradi
strele lahko pride do električnega udara.
3. V bližini uhajanja plina ne uporabite telefona za prijavo uhajanja plina.
POZOR
Za zmanjšanje požarnega tveganja, uporabljajte le telekomunikacijske kable
s premerom vsaj 0,4 mm.
— 4 —
POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE
Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)
o skladnosti
Ta oprema je bila preizkušena in se ujema z omejitvami za digitalne naprave razreda B,
v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da nudijo ustrezno
zaščito proti škodljivim vplivom v stanovanjskem območju. Oprema proizvaja, uporablja
in oddaja radijsko frekvenčno energijo in če je ne namestite in uporabljate v skladu
z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Kljub temu proizvajalec opreme ne more
jamčiti, da do motenj pri določeni namestitvi naprave ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega programa (kar ugotovite tako,
da jo izključite in vključite), priporočamo, da jih poskušate odpraviti na enega od spodnjih
načinov:
• Preusmerite ali premaknite anteno televizijskega ali radijskega sprejemnika .
• Povečajte razdaljo med opremo in televizijskim ali radijskim sprejemnikom.
• Priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, na katero je priključen
televizijski ali radijski sprejemnik.
• Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca oziroma na izkušenega radijskega ali
televizijskega serviserja.
Spremembe, ki jih Cisco Systems Inc. ni izrecno dovolil, lahko izničijo uporabnikovo
pooblastilo za upravljanje z opremo.
Informacije z izjave zahteva Zvezna komisija za komunikacije in vam zagotavlja informacije
o tem, da je Zvezna komisijo potrdila to napravo.
Telefonske številke so namenjene le vprašanjem, povezanim z Zvezno komisijo za
komunikacije, in niso namenjene vprašanjem glede uporabe te naprave. Z vprašanji glede
uporabe ali namestitve se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Izjava o skladnosti
Ta naprava je skladna z določili 15. dela
pravilnika FCC. Pri delovanju mora
izpolnjevati naslednja pogoja: 1) naprava
ne sme povzročati škodljivih motenj, in
(2) ta naprava mora sprejeti vse motnje,
vključno s tistimi, ki lahko povzročijo
neželeno delovanje naprave.
DOCSIS Residential Gateway
Model: DPC3925/EPC3925
Proizvajalec:
Cisco Systems, Inc.
5030 Sugarloaf Parkway
Lawrenceville, Georgia 30044 ZDA
Telefon: 770-236-1077
Skladnost s kanadskim industrijskim standardom
Ta naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom ICES-003.
Cet appareil numérique de la class B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Dinamična izbira frekvence (DFS)
Nekatere konfiguracije tega izdelka lahko delujejo v frekvenčnih pasovih 5150-5250 MHz
in 5470-5725 MHz. Če izberete kanal v teh frekvenčnih območjih, je po smernicah Zvezne
komisije za komunikacije uporaba izdelka omejena na uporabo v notranjih prostorih.
Uporaba tega izdelka na prostem ni skladna z zahtevami in smernicami Zvezne komisije
za komunikacije.
— 5 —
POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE
Izjave o izpostavljenosti sevanju
Opomba: Naprava ne sme biti na isti lokaciji ali delovati skupaj z drugimi antenami ali
oddajniki. Napravo morate namestiti in uporabljati na razdalji vsaj 20 cm med virom
sevanja in vašim telesom.
ZDA
Sistem je bil pregledan za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju v skladu z omejitvami
ANSI C 95.1 (Ameriški državni inštitut za standarde). Ocena je bila pripravljena na podlagi
FCC OET Bulletin 65C rev 01.01 in v skladu s poglavjema 2.1091 in 15.27. Za zagotavljanje
skladnosti mora biti razdalja med anteno in ljudmi vsaj 20 centimetrov.
Kanada
Sistem je bil pregledan za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju v skladu z omejitvami
ANSI C 95.1. Ocena je bila pripravljena na podlagi RSS-102 Rev 2. Za zagotavljanje
skladnosti mora biti razdalja med anteno in ljudmi vsaj 20 centimetrov.
EU
Sistem je bil pregledan za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju v skladu z omejitvami
ICNIRP (Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji). Ocena je temeljila na
standardu EN 50385 za prikaz skladnosti radijskih baznih postaj in fiksnih terminalov za
brezžične telekomunikacijske sisteme z osnovnimi omejitvami ali referenčnimi ravnmi, ki
so povezane z izpostavljenostjo ljudi radio frekvenčnim elektromagnetnim poljem med
300 MHz in 40 GHz. Za zagotavljanje skladnosti mora biti razdalja med anteno in ljudmi
vsaj 20 centimetrov.
Avstralija
Sistem je bil pregledan za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju v skladu
z avstralskim standardom za zaščito pred sevanji in z omejitvami ICNIRP (Mednarodna
komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji). Za zagotavljanje skladnosti mora biti
razdalja med anteno in ljudmi vsaj 20 centimetrov.
20091016 FCC DomandIntl
— 6 —
POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE
Izjava o skladnosti CE
Izjava o skladnosti z direktivo 1999/5/ES
Ta deklaracija velja le za konfiguracije (kombinacije programske opreme, strojne
programske opreme in strojne opreme), ki jih podpira ali zagotavlja Cisco Systems za
uporabo v EU. Uporaba druge programske opreme ali strojne programske opreme lahko
pomeni, da oprema ni več skladna z zakonodajnimi zahtevami.
Бъпгарски
[Bulgarian]
Това оборудване отговаря на съществените и зисквания и
приложими клаузи на Директива 1999/5/EC.
Dansk
[Danish]
Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Cesky
[Czech]
Deutsch
[German]
Eesti
[Estonian]
English
Espanol
[Spanish]
Eλληνική
[Greek]
Français
[French]
ĺslenska
[Icelandic]
Italiano
[Italian]
Latviski
[Latvian]
Lietuvių
[Lithuanian]
Nederlands
[Dutch]
Malti
[Maltese]
Magyar
[Hungarian]
Norsk
[Norwegian]
Polski
[Polish]
Portuguẽs
[Portuguese]
Romǎnǎ
[Romanian]
Slovensko
[Slovenian]
Slovensky
[Slovak]
Suomi
[Finnish]
Svenska
[Swedish]
Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními
odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den
weiteren entsprechened Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.
See seade vastab direktivi 1999/5/EU olulistele nŏuetele ja teistele
asjakohastele sätetele.
This equipmant is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras
disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
Aυτός o εξoπλιαμός ϵίναι σε συμμόρψωση με τις ουσώδειϲ
απαιτήσειϲ και άλλες σχετικές διϲπάξειϲ της Οδηγίας 1999/5/EC.
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la Dirrective 1999/5/EC.
Ϸetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi
ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.
Questo apparato é conforme ai requesti essenziali ed agli altri
principi sanciti della Direttiva 1999/5/CE.
Sī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem arto saistitajiem noteikumiem.
Sis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir
kitas šios direktyvos nuostatas.
Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van
toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.
Dan I-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u I-provedimenti
I-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.
Ez a készülék teljesíti az alapvető követelmnyeket és más 1999/5/EK
irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre
relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi
warunkami określonymi Dyrektywa UE: 1999/5/EC.
Este equipamento está em conformidade com os requistos
essenciais e outras provisƃes relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Acest echipament este in conformitate cu cerintele esentiale si cu
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
pogoji Direktive 1999/5/EC.
Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými
príslušnými nariadeniami direktiv: 1999/5/EC.
Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on
siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.
Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven
och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.
Opomba:
Polna deklaracija o skladnosti za ta izdelek je v razdelku Declarations of Conformity and
Regulatory Information vodiča za izdelek, ki je na voljo na naslovu Cisco.com.
— 7 —
POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE
Pri preverjanju skladnosti izdelka z zahtevami direktive 1999/5/ES so bili uporabljeni
naslednji standardi:
• Radio: EN 300 328
• Elektromagnetna združljivost: EN 301 489-1 in EN 301 489-17
• Varnost: EN 60950 in EN 50385
Oznake CE in class-2 so pritrjene na izdelku in embalaži. Ta izdelek je skladen z evropskimi
direktivami:
-1999/5/ES
Državne omejitve
Ta izdelek je namenjen le uporabi v notranjih prostorih.
Francija
Pri 2,4 GHz je moč omejena na 10 mW EIRP, ko se izdelek uporablja na prostem v pasu
2454-2483,5 MHz. Pri uporabi v drugih delih območja 2,4 GHz ni omejitev. Obiščite
http://www.arcept.fr za več informacij.
Pour la bande 2,4 GHz, la puissance est limitée à 10 mW en p.i.r.e. pour les équipements
utilisés en extérieur dans la bande 2454 - 2483,5 MHz. Il n’y a pas de restrictions pour des
utilisations dans d’autres parties de la bande 2,4 GHz. Consultez http://www.arcep.fr/
pour de plus amples détails.
Italija
Ta izdelek je skladen z državnimi radijskimi pravili in zahtevami v državnih pravilih za
dodelitev frekvenc v Italiji. Če se ta izdelek uporablja zunaj meja lastnine kupca te
brezžične opreme, je zahtevano splošno dovoljenje. Za več podrobnosti obiščite
http://www.comunicazioni.it/it/ .
Questo prodotto è conforme alla specifiche di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il
Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze in Italia. Se non viene installato all ‘interno
del proprio fondo, l’utilizzo di prodotti Wireless LAN richiede una Autorizzazione
Generale. Consultare http://www.comunicazioni.it/it/ per maggiori dettagli.
Latvija
Uporaba pasu 2,4 GHz na prostem zahteva dovoljenje urada za elektronske komunikacije.
Obiščite http://www.esd.lv za več informacij.
2,4 GHz frekven?u joslas izmantošanai ?rpus telp?m nepieciešama at?auja no Elektronisko
sakaru direkcijas. Vair?k informācijas: http://www.esd.lv.
Opomba: Regulatorne omejitve za največjo izhodno moč so določene v EIRP. Raven EIRP
za napravo je mogoče izračunati tako, da se doda moč, ki jo uporablja antena (v dBi),
izhodni moči na voljo pri priključku (v dBm).
Antene
Uporabljajte le anteno, ki je dobavljena skupaj z izdelkom.
— 8 —
UVOD
Uvod
Pozdravljeni v svetu hitrega interneta in visokokakovostne digitalne telefonije. Vaš novi
Cisco DPC3925 DOCSIS 3.0 ali EPC3925 EuroDOCSIS - brezžični modem z vgrajenim
adapterjem za digitalno telefonijo je kabelski modem, ki ustreza panožnim standardom za
hiter prenos podatkov in zagotavljanje zanesljive digitalne telefonije. Modema DPC3925 in
EPC3925 zagotavljata prenos podatkov in glasu, ter ožičene in brezžične možnosti
povezovanja. Nanj lahko priključite številne naprave doma ali v mali pisarni in v eni
napravi zagotovite hiter prenos podatkov in stroškovno ugodne telefonske storitve. Z
modemom DPC3925 ali EPC3925 boste uživali v internetu in komunikacijah ter izboljšali
svojo storilnost.
Ta navodila vključujejo postopke in priporočila za namestitev, nastavljanje, uporabo in
odpravljanje napak na modemu DPC3925 ali EPC3925. V teh navodilih lahko poiščete
informacije, ki jih potrebujete. Obrnite se na svojega ponudnika storitev za informacije
o tem, kako se naročiti na te storitve.
Prednosti in možnosti
Modem DPC3925 ali EPC3925 nudi številne prednosti in možnosti:
•Skladnost s standardi DOCSIS 3.0, 2.0 in 1.x ter specifikacijama PacketCable in
EuroPacketCable za visoko zmogljivost in zanesljivost
• Hiter širokopasovni dostop do interneta za boljšo izkušnjo na spletu
• Vgrajen telefonski adapter za dve ožičeni telefonski liniji
• Štiri priključke 1000/100/10BASE-T Ethernet za zagotavljanje omrežne povezljivosti
• Brezžično dostopovno točko 802.11n
• Wi-Fi Protected Setup (WPS), kar vključuje poseben gumb za vklop možnosti WPS za
poenostavljeno in varno namestitev brezžičnega omrežja
• Starševski nadzor za blokiranje dostopa do različnih spletnih strani
• Napredne tehnologije požarne pregrade ustavljajo napadalce in domače omrežje
ščitijo pred nepooblaščenim dostopom
• Privlačno oblikovanje ohišja, ki ga lahko namestite pokonci, vodoravno ali na zid
• Barvno označeni vmesniki in kabli poenostavljajo namestitev
• Oznake, skladne s standardom DOCSIS-5 zagotavljajo uporabniku prijazen način za
preverjanje delovanja in odpravljanje napak
• Omogoča samodejno posodabljanje programske opreme
— 9 —
Kaj je v škatlI?
Kaj je v škatli?
Ko prejmete brezžični modem se prepričajte, da so v škatli vsi potrebni deli in da niso
poškodovani. V škatli so naslednji deli:
En od modemov DOCSIS (DPC3925
ali EPC3925)
En napajalnik (za modele,
ki zahtevajo zunanji napajalnik)
En kabel Ethernet (CAT5/RJ-45)
En CD-ROM
Če kateregakoli od teh delov ni v škatli ali pa je poškodovan, se za pomoč obrnite na
ponudnika storitev.
OpombI
• Potrebovali boste razdelilnik kabelskega signala in koaksialne kable RF, če želite na isti kabel
kot modem priklopiti tudi videorekorder, terminal DHCT, sprejemnik ali televizor.
• Kable in drugo opremo, potrebno za telefonijo, morate kupiti ločeno. Obrnite se na
ponudnika storitve za informacije o opremi in kablih, ki jih potrebujete za telefonijo.
— 10 —
Opis sprednje strani
Opis sprednje strani
Na sprednji strani modema so indikatorji LED, s katerimi lahko preverite delovanje in
stanje svojega modema. Oglejte si poglavje Funkcije indikatorjev LED na sprednji strani
(na 86. strani) za več informacij o delovanju in funkcionalnosti indikatorjev.
model DPC3925
1
POWER — Vklopljen indikator kaže, da je modem priključen na napajanje.
2
DS — Vklopljen indikator pomeni, da modem prejema podatke iz kabelskega omrežja.
3
DS — Vklopljen indikator pomeni, da modem pošilja podatke v kabelsko omrežje.
4
ONLINE — Vklopljen indikator pomeni, da je modem registriran v omrežju in deluje brez
težav.
5
ETHERNET 1 – 4 — Vklopljen indikator pomeni, da je naprava priklopljena na enega od
vmesnikov Ethernet.
Utripajoč indikator pomeni, da se prek omrežja Ethernet prenašajo podatki.
6
USB— Vklopljen indikator pomeni, da je naprava priključena na vmesnik USB. Utripajoč
indikator pomeni, da se prek vmesnika USB prenašajo podatki.
7
WIRELESS LINK— Vklopljen indikator pomeni, da je brezžična dostopovna točka aktivna.
Utripajoč indikator pomeni, da se prek brezžične povezave prenašajo podatki. Izklopljen
indikator pomeni, da je uporabnik izklopil brezžično dostopovno točko.
8
WIRELESS SETUP — Izklopljen indikator (običajno stanje) pomeni, da nastavljanje
brezžičnega omrežja ni aktivno.
Utripajoč indikator pomeni, da je uporabnik aktiviral nastavitev brezžičnega omrežja za
dodajanje novih odjemalcev.
9
TEL1— Vklopljen indikator pomeni, da je storitev telefonije vklopljena. Utripa, ko je linija
1 v uporabi. Izklopljen indikator pomeni, da storitev telefonije na priključku TEL 1 ni
vklopljena.
10
TEL2— Vklopljen indikator pomeni, da je storitev telefonije vklopljena. Utripa, ko je linija
2 v uporabi. Izklopljen indikator pomeni, da storitev telefonije na priključku TEL 2 ni
vklopljena.
— 11 —
Opis zadnje strani
Opis zadnje strani
Na spodnji sliki so opisi in funkcije delov na zadnji strani modema Cisco DPC3925.
model DPC3925
1
POWER — Tu priključite modem na napajalnik, ki ste ga prejeli skupaj z modemom.
POZOR
Preprečite poškodbe opreme. Uporabljajte le napajalnik, ki ste ga prejeli z modemom.
2
STIKALO ZA VKLOP IN IZKLOP (le evropski modeli) — Tu lahko izklopite modem, ne da bi
ga morali izklopiti iz napajanja.
3
NALEPKA Z NASLOVOM MAC — Tu je napisan naslov MAC modema.
4
TELEPHONE 1 in 2 — Priključka RJ-11 za priklop na običajne telefone in fakse.
5
USB— Vmesnik za povezovanje z izbranimi odjemalci.
6
ETHERNET— Štirje vmesniki RJ-45 Ethernet, ki jih lahko povežete s priključkom
ETHERNET na vašem računalniku. ali domačem omrežju.
7
CABLE— Ženski priključek za kabelski signal vašega ponudnika storitev.
8
NAMESTITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA — Pritisnite na ta gumb, s čimer sprožite
namestitev brezžičnega omrežja. V omrežje boste lahko dodali odjemalce, ki podpirajo
standard Wi-Fi Protected Setup.
9
RESET — S kratkim pritiskom (1-2 sekundi) na to stikalo boste ponovno zagnali modem.
Če stikalo pritiskate več kot deset sekund se bodo povrnile vse tovarniške nastavitve in
modem se bo ponovno zagnal.
POZOR
Gumb Reset je le za namene vzdrževanja. Ne uporabite ga, če vam tako ne naroči
ponudnik kabelskih storitev ali telefonije. Tako lahko izgubite vse nastavitve kabelskega
modema.
— 12 —
Kakšne so sistemske zahteve za storitev dostopa do interneta?
Kakšne so sistemske zahteve za storitev
dostopa do interneta?
Za učinkovito delovanje modema, ki zagotavlja internetne storitve visoke hitrosti,
poskrbite, da vse internetne naprave izpolnjujejo vsaj spodaj navedene najnižje zahteve
glede strojne in programske opreme.
Opomba: Potrebovali boste tudi aktivno kabelsko linijo in internetno povezavo.
Najnižje sistemske zahteve za osebni računalnik
• Osebni računalnik s procesorjem Pentium MMX 133 ali hitrejšim
• 32 MB pomnilnika RAM
• Programska oprema za brskanje po spletu
• Pogon CD-ROM
Najnižje sistemske zahteve za računalnik Macintosh
• Operacijski sistem MAC OS 7.5 ali novejši
• 32 MB pomnilnika RAM
Najmanjše sistemske zahteve za povezavo Ethernet
• Osebni računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 (ali novejšim) z
nameščenim protokolom TCP/IP ali računalnik Apple Macintosh z nameščenim
protokolom TCP/IP
• Nameščena aktivna mrežna kartica NIC 10/100/1000BASE-T za povezavo Ethernet
— 13 —
Kako se naročiti na internetne in telefonske storitve?
Kako se naročiti na internetne in telefonske
storitve?
Preden lahko uporabite svoj modem, morate imeti račun za dostop do interneta. Če tega
računa nimate, ga lahko odprete pri svojem ponudniku storitev. Izberite eno od spodnjih
možnosti.
Nimam računa za dostop do interneta
Če nimate računa za dostop do internetne povezave visoke hitrosti, ga lahko odprete pri
svojem ponudniku storitev, ki tako postane vaš ponudnik internetnih storitev. Z internetnim
dostopom lahko pošiljate in prejemate elektronsko pošto ter uporabljate splet in druge
internetne storitve.
Svojemu ponudniku storitev boste morali posredovati naslednje informacije:
• Serijsko številko modema
• Naslov MAC (Media Access Control) modema (CM MAC)
• Druge naslove MAC po potrebi
Te številke so navedene na nalepki s črtno kodo, nalepljeni na modemu. Serijsko številko
sestavljajo oznaka S/N in niz alfanumeričnih znakov. Naslov MAC sestavljajo oznaka CM MAC
in niz alfanumeričnih znakov. Primer nalepke s črtno kodo je prikazan spodaj.
WAN naslov MAC
Serijska številka
CM naslov MAC
Številke vnesite v spodnja polja.
Serijska številka: ————————————————————
Naslov MAC: ————————————————————
Imam račun za dostop do interneta
Če račun za dostop do internetne povezave visoke hitrosti že imate, morate svojemu
ponudniku storitev posredovati serijsko številko in naslov MAC modema. Informacije
glede navedbe serijske številke in naslova MAC so navedene zgoraj.
Aplikacijski strežnik želim uporabiti za telefonske
storitve
Pri svojem ponudniku storitev boste morali prav tako odpreti račun za telefonijo, ki vam
bo omogočal uporabo telefonskih storitev prek modema. Pri tem boste morda lahko
prenesli svoje obstoječe telefonske številke ali pa vam bo vaš ponudnik kabelskih telefonskih
storitev dodelil novo telefonsko številko za vsako obstoječo ali dodatno aktivno telefonsko
linijo. O teh možnostih se posvetujte s svojim ponudnikom telefonskih storitev.
— 14 —
Katera lokacija je najbolj primerna za modem DOCSIS?
Katera lokacija je najbolj primerna
za modem DOCSIS?
Najboljša lokacija za vaš modem je tam, kjer bo zagotovljen dostop do vtičnic in drugih
naprav. Razmislite o postavitvi v vašem domu ali pisarni ter se glede najboljše lokacije
vašega modema posvetujte s svojim ponudnikom storitev. Pred odločitvijo glede lokacije
si natančno preberite ta navodila za uporabo.
Pri tem upoštevajte tudi naslednja priporočila:
• Če boste modem uporabljali tudi za dostop do širokopasovnega interneta, izberite
mesto, ki bo blizu vašega računalnika.
• Izberite mesto, ki bo blizu obstoječega koaksialnega kabla RF. Tako dodatna koaksialna
povezava ne bo potrebna.
• Če uporabljate le en ali dva kosa telefonske opreme, izberite mesto, ki bo blizu
telefonske opreme.
Opomba: Če prek modema zagotavljate storitve za več telefonov, lahko strokovnjak
modem poveže z vašo obstoječo domačo telefonsko inštalacijo. Svojo domačo
telefonsko inštalacijo boste najmanj spreminjali, če boste modem namestili blizu
obstoječega telefonskega vhoda.
• Izberite mesto, ki je kar najbolj zaščiteno pred morebitnimi motnjami ali škodo, kot je
omara, klet in podobno.
• Izberite mesto, ki zagotavlja dovolj prostora za kable, tako da niso nategnjeni ali
drugače obremenjeni.
• Zagotovljen mora biti prost pretok zraka okoli modema.
• Pred namestitvijo hišnega strežnika natančno preberite ta navodila za uporabo.
— 15 —
Kako namestiti modem na zid? (opcija)
Kako namestiti modem na zid? (opcija)
Modem lahko namestite na zid z uporabo dveh zidnih vložkov, dveh vijakov in nosilca,
ki je priložen enoti. Modem je mogoče namestiti navpično ali vodoravno.
Pred namestitvijo
Preden začnete, izberite ustrezno mesto za namestitev. Primerni so betonski, leseni in
mavčni zidovi. Mesto za namestitev naj bo izbrano tako, da okoli njega ne bo ovir in da
bodo kabli nemoteno speljani do modema. Med spodnjim delom modema in tlemi ali
polico pustite dovolj prostora za kable. Pri kablih zagotovite, da so dovolj dolgi, tako da
bo mogoče modem ob morebitnem vzdrževanju odstraniti skupaj s kabli. Poleg tega
preverite, da imate naslednje:
• Dva zidna vložka za 8 x 1-palčne vijake
• Dva 8 x 1-palčna kovinska vijaka
• Vrtalnik z 0,5-centimetrsko glavo za les ali zid, glede na zidno sestavo
• Izvod s slikami namestitve na zid, prikazanih spodaj
Modem namestite, kot prikazujeta spodnji sliki:
Horizontalna namestitev
Namestitvena
vijaka
Betonski,
leseni ali
mavčni zid
Vertikalna namestitev
Namestitveni
luknji
Namestitvena
vijaka
Betonski,
leseni ali
mavčni zid
6,5 mm
6,5 mm
vijak
vijak
— 16 —
Namestitveni
luknji
Kako namestiti modem na zid? (opcija)
Mesto in mere za namestitvene reže
Spodnja slika prikazuje mesto in mere rež za nameščanje na zid, ki so na spodnji strani
modema. Informacije na tej strani uporabite kot pomoč pri namestitvi modema na zid.
101,6 mm
Horizontalna
namestitev
utorov
Vertikalna
namestitev
utorov
101,6 mm
Ni narisano
v merilu
Namestitev modema na zid
1 Z vrtalnikom z glavo velikosti 0,5 cm na isti višini in 101,6 cm narazen zvrtajte dve luknji.
Opomba: Prejšnja slika prikazuje mesto na zadnji strani modema, kjer so luknje za
namestitev.
2 Ali boste modem namestili na mavčni ali betonski zid z leseno konstrukcijo?
• Če je odgovor da, nadaljujte s korakom 3.
• Če je odgovor ne, na zid pritrdite vijaka tako, da pustite med glavo vijaka in zidom
približno 0,6 cm prostora. Nato nadaljujte s korakom 4.
3 Vijake pritrdite na zid tako, da med glavo vijaka in zidom pustite približno 0,6 cm
prostora. Nato nadaljujte s korakom 4.
4 Preverite, da na modem niso priključeni kabli ali žice.
5 Dvignite modem do predvidene višine. Večji del rež za namestitev (na zadnji strani
modema) namestite preko vijakov ter modem potisnite navzdol tako, da se ožji del rež
dotika vijakov.
Pomembno: Preden modem spustite, se prepričajte, da ga vijaki varno podpirajo.
— 17 —
Kakšne so zahteve za telefonske storitve?
Kakšne so zahteve za telefonske storitve?
Število telefonskih naprav
Telefonski priključki RJ-11 na modemu lahko zagotovijo telefonske storitve za več
telefonov, faksov in analognih modemov.
Največje število telefonskih naprav, povezanih z vsakim priključkom RJ-11, je omejeno z
največjim dovoljenim številom priključenih naprav. Številne telefonske naprave so
označene z obremenitvijo (REN). Vsak telefonski vhod na hišnem strežniku lahko podpira
obremenitev do 5 REN.
Vsota obremenitev REN vseh telefonskih naprav na vsakem priključku ne sme presegati
obremenitve 5 REN.
Tipi telefonskih naprav
Uporabite lahko tudi naprave, ki niso označene s številko REN, vendar največjega števila
priključenih telefonskih naprav v tem primeru ni mogoče natančno izračunati. Pri uporabi
telefonskih naprav, ki niso označene, je treba vsako napravo povezati in pred dodajanjem
novih naprav preizkusiti signal zvonjenja. Če je priključenih preveč telefonskih naprav in
signala ni mogoče slišati, je treba telefonske naprave odstraniti in zagotoviti, da signal
pravilno deluje.
Za povezavo s telefonskimi priključki modema morajo biti telefoni, faksi in druge
telefonske naprave s priključki RJ-11 povezane prek osrednjih dveh igel. Nekateri telefoni
uporabljajo druge igle na stikalih RJ-11 in za delovanje potrebujejo adapterje.
Zahteve klicanja
Vsi telefoni morajo biti nastavljeni na klicanje z dvotonsko večfrekvenčno (DTMF)
signalizacijo. Pulznega klicanja vaš ponudnik storitev praviloma ne omogoča.
Zahteve telefonske povezave
Modem podpira tako povezavo z notranjo telefonsko inštalacijo kot neposredno povezavo
s telefonom ali faksom. Največja razdalja med enoto in najbolj oddaljeno telefonsko
napravo je 300 metrov. Uporabite lahko kabel z oznako 0,14 mm2 ali večji.
Pomembno: Povezavo z obstoječim ali novim stalno nameščenim domačim telefonskim
omrežjem lahko zagotovi le usposobljen strokovnjak.
— 18 —
Kakšne so zahteve za telefonske storitve?
Kako naj povežem modem za zagotavljanje
internetnih in telefonskih storitev?
Prek svojega modema lahko zagotovite telefonske storitve in internetni dostop, prav tako
pa lahko to internetno povezavo uporabljate tudi za druge internetne naprave v vašem
domu ali pisarni. Če več naprav uporablja eno povezavo, to imenujemo omrežje.
Povezovanje in namestitev internetnih naprav
Morda imate na voljo storitev strokovne namestitve. Za pomoč se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Priklop naprav
Spodnja slika prikazuje eno od možnosti, ki so vam na voljo za priklop modema na druge
naprave in povezave.
Napajalni
vmesnik
Domače telefonsko omrežje
Linija 2
Koaksialni
kabel
Kabelski
delilnik
Mrežni
kabel
Koaksialna
kabla
Domače telefonsko omrežje
Linija 1
Osebna
računalnika
— 19 —
Televizija,
video snemalnik,
digitalni sprejemnik
Kakšne so zahteve za telefonske storitve?
Povezovanje modema za hiter prenos podatkov
in telefonske storitve
1
Spodnji postopek namestitve zagotavlja pravilno namestitev in konfiguracijo modema.
Izberite ustrezno in varno mesto za namestitev modema (blizu vira napajanja, aktivne
kabelske povezave in vašega računalnika, če uporabljate internetno povezavo, in
telefonske povezave, če uporabljate internetno telefonijo VoIP).
OPOZORILO
• Da bi preprečili telesne poškodbe, sledite navodilom v navedenem vrstnem redu.
• To prevent possible damage to equipment, disconnect any other telephone
service before connecting your cable modem to the same wires.
• Hazardous electrical voltages can exist on the telephone ports on the residential
gateway and can be present on any connected wiring including Ethernet wiring,
telephone wiring and coax cable.
• Telephone wiring and connections must be properly insulated to prevent
electrical shock.
• Telephone connections to an installed home telephone wiring network must
be done by a qualified installer. The cable telephone service provider may offer
professional installation and connection to the home telephone wiring network.
A fee may be charged for this service.
• Wiring and connections must be properly insulated to prevent electrical shock.
• Disconnect power from the residential gateway before attempting to connect to
any device.
2
3
Izklopite svoj računalnik ter druge povezane naprave in jih izključite iz vira napajanja.
Aktivni koaksialni kabel RF ponudnika storitev povežite s koaksialnim priključkom
označenim z besedo CABLE (kabel) na zadnji strani modema.
Opomba: Za povezovanje televizijskega sprejemnika, terminala DHCT, digitalnega
sprejemnika ali videorekorderja prek istega kabla boste morali namestiti razdelilnik
kabelskega signala (ni priložen). Razdelilnik lahko povzroči motnje signala, zato se pred
njegovo uporabo vedno posvetujte s svojim ponudnikom storitev.
4 Računalnik lahko z modemom povežete na enega od spodaj opisanih načinov.
• Povezava Ethernet: Poiščite rumeni kabel za povezavo Ethernet ter ga na eni strani
priključite na vhod Ethernet vašega računalnika, na drugi pa na priključek, označen z
rumeno barvo in napisom ETHERNET na zadnji strani modema.
Opomba: Če želite namestiti več naprav Ethernet, kot je razpoložljivih priključkov na
modemu, uporabite zunanje stikalo z več priključki.
• Brezžična povezava: Prepričajte se, da je vaša brezžična naprava vključena. Ko modem
deluje, boste morali svojo brezžično napravo povezati z brezžičnim modemom. Za
povezovanje z brezžično dostopovno točko sledite navodilom, priloženim vaši brezžični
napravi.
Več informacij o tovarniških privzetih nastavitvah brezžičnega modema je v poglavju
Brezžične nastavitve (stran 30).
5 En konec telefonskega kabla (ni vključen) priključite na telefonski priključek v vašem
domu ali na telefon ali faks. Drugi konec kabla povežite z ustreznim priključkom RJ-11,
označenim z napisom TELEPHONE, na zadnji strani hišnega strežnika. Telefonski vhodi so
svetlo sive barve in imajo oznake 1/2 in 2 ali 1 in 2, odvisno od regije, kjer se modem
uporablja.
— 20 —
Kakšne so zahteve za telefonske storitve?
6
7
8
Opombe:
• Prepričajte se, da je vaša telefonska povezava priključena na ustrezen priključek RJ-11.
Za eno telefonsko linijo, priključite na vhod 1/2 ali 1.
• Modemi, ki se uporabljajo v Severni Ameriki, zagotavljajo zmogljivosti za več
telefonskih linij prek priključka RJ-11, označenega z 1/2. Linija 1 je na iglicah 3 in 4 vhoda
1/2 in linija 2 je na iglicah 2 in 5. Modemi v Evropi podpirajo le eno linijo na vsakem
vhodu. Linija 1 je na priključku 1 in linija 2 je na priključku 2.
• Za telefone, ki zahtevajo priključke, drugačne kot RJ-11, boste morda potrebovali
zunanji adapter (na voljo ločeno).
Poiščite napajalni kabel, priložen vašemu modemu. En konec napajalnega kabla priključite
na vhod za izmenični tok na zadnji strani modema. Nato napajalni kabel priključite v
vtičnico ter vključite modem. Modem bo samodejno poiskal širokopasovno omrežje in se
povezal z njim. Ta postopek lahko traja od 2 do 5 minut.
Ko indikatorji LED na sprednji strani modema, označeni POWER, DS, US in ONLINE,
prenehajo utripati in svetijo, je modem pripravljen za uporabo.
Računalnik in druge domače omrežne naprave priključite v električno omrežje ter jih
vklopite. Indikator LED na modemu, označen z LINK, ki prikazuje povezane naprave, mora
svetiti ali utripati.
Ko se modem poveže z internetom, bo imela večina internetnih naprav takoj dostop do
interneta.
Opomba: Če vaš računalnik nima internetnega dostopa, si preberite informacije o
nastavitvi računalnika za protokol TCP/IP pod Pogosto zastavljenimi vprašanji (stran 82).
Za druge internetne naprave si preberite poglavje o nastavitvi protokola DHCP ali IP v
ustreznih navodilih za uporabo ali priročniku za te naprave.
— 21 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Za nastavitev modema morate imeti dostop do strani za nastavitve WebWizard. V tem
poglavju so navedene podrobne informacije in postopki za dostop do strani WebWizard
ter nastavitev modema za pravilno delovanje. Poglavje vsebuje tudi primere in opis vsake
strani vmesnika WebWizard. S pomočjo strani WebWizard lahko modem prilagodite
svojim potrebam. Strani WebWizard so v tem poglavju razporejene v vrstnem redu,
navedenem na strani Setup.
Pomembno: Strani WebWizard in primeri v tem poglavju so za namenjeni le za prikaz.
Dejanske strani so lahko drugačne od strani v teh navodilih. Strani, prikazane v teh
navodilih, odražajo privzete vrednosti naprav.
Opomba: Če se ne spoznate na postopke nastavljanja omrežij, opisane v tem poglavju,
se obrnite na ponudnika storitev, še preden začnete spreminjati privzete nastavitve na
vašem modemu.
Prva prijava v modem
1
2
Privzeta nastavitev uporablja naslov IP 192.168.0.1. Če ste pravilno povezali modem in
nastavili računalnik, se prijavite kot administrator in pri tem sledite naslednjim korakom.
Na svojem računalniku odprite spletni brskalnik, ki ga najraje uporabljate.
V naslovno vrstico vpišite naslednji naslov IP: 192.168.0.1. Odprla se bo stran za prijavo
DOCSIS WAN, podobna tej, ki je prikazana na spodnji sliki.
— 22 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
3
Na strani DOCSIS WAN pustite polji za uporabniško ime (User name) in geslo (Password).
prazni ter kliknite Log In. Odpre se stran za upravljanje administracije modema. Na tej
strani lahko spremenite svoje uporabniško ime (User name) in geslo (Password).
Zdaj ste prijavljeni in lahko izberete katerokoli od spletnih strani za nastavitve in
upravljanje. Na stran za upravljanje ste usmerjeni, ker morate nastaviti novo geslo.
Pomembno: Toplo vam priporočamo, da nastavite novo geslo, saj zagotavlja zaščito pred
internetnimi napadi na naprave, ki uporabljajo dobro znana ali privzeta tovarniška
uporabniška imena in/ali gesla.
4
5
Na strani za administratorsko upravljanje vpišite novo uporabniško ime in geslo, nato
kliknite Save Settings.
Ko na strani za upravljanje administracije shranite nastavitve svojega uporabniškega
imena in gesla, se odpre stran za hitre nastavitve.
Pomembno: Polje za geslo lahko pustite prazno (privzeta tovarniška nastavitev), vendar
boste, če ne spremenite uporabniškega imena in gesla, ob vsakem dostopu usmerjeni na
to stran kot opomnik, da morate spremeniti geslo.
Ko geslo spremenite, se bo ob vsakem dostopu odprla stran za hitre nastavitve.
Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti,
ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
— 23 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Setup > Quick Setup
Stran za hitre nastavitve Quick Setup je prva stran, ki se odpre po prijavi. Nastavitve na tej
strani lahko uporabite za spreminjanje gesla in nastavitve brezžičnega omrežja WLAN.
Pomembno: Nastavitve te strani so edinstvene nastavitve vaše naprave. To pomeni, da jih
ni treba spreminjati, če ne želite. Te privzete nastavitve zagotavljajo varno brezžično
omrežje.
Konfiguracija hitrih nastavitev
Za spreminjanje omrežnih nastavitev si pomagajte z opisi in navodili v tabli v nadaljevanju.
Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti,
ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Change Password
User Name
Tu je prikazano uporabniško ime trenutno prijavljenega
uporabnika
Change Password to
V tem polju lahko spremenite svoje geslo.
Re-Enter New Password
Tu lahko ponovno vpišete novo geslo. Še enkrat morate vpisati
geslo, ki ste ga pred tem vpisali v polje Change Password to.
— 24 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Razdelek
Opis polja
WLAN
Wireless Network
Tu lahko vklopite (Enable) ali izklopite (Disable) brezžično
omrežje Izberite želeno možnost:
Wireless Network Name (SSID)
Tu vpišite ime za svoje brezžično omrežje ali uporabite privzeto
vrednost. Vrednost, ki jo boste vpisali, bo kot ime brezžičnega
omrežja vidna na drugih osebnih računalnikih in brezžičnih
odjemalskih napravah.
Opomba: Privzeta tovarniška vrednost SSID je običajno enaka
zadnjim 6 znakom naslova CM MAC. Naslov CM MAC je
naveden na nalepki, prilepljeni na vašem brezžičnem modemu.
Wireless Security Mode
Omogoča izbiro varnostnega načina za zaščito svojega
omrežja. Če izberete možnost Disable, vaše brezžično omrežje
ni zavarovano in vanj se lahko poveže vsaka mobilna naprava
na območju, pokritem s signalom. Podrobnejše informacije o
brezžičnih varnostnih načinih so na voljo v poglavju Varnost
brezžičnih omrežij (stran 42).
Opomba: Privzeti varnostni način za brezžična omrežja je WPA
ali WPA2-Personal.
Encryption
Tu lahko izberete raven šifriranja na podlagi izbranega
varnostnega načina za zaščito brezžičnega omrežja.
Podrobnejše informacije o šifriranju so na voljo v poglavju
Varnost brezžičnih omrežij (stran 42).
Pre-Shared Key
Vnaprej dodeljeni ključ za napravo je lahko sestavljen iz 8-63
znakov. Privzeti tovarniški vnaprej dodeljeni ključ je enak
9-številčni serijski številki modema. Serijska številka je
navedena na nalepki, prilepljeni na vašem brezžičnem
modemu.
Opomba: Vaš ponudnik storitev vam lahko zagotovi kartico z
nastavitvami brezžičnega omrežja z imenom SSID in
informacijami za varnostne nastavitve vašega domačega
brezžičnega omrežja, ki se razlikujejo od zgoraj opisanih.
— 25 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Setup > Lan Setup
Stran za nastavitve lokalnega omrežja LAN Setup vam omogoča spreminjanje nastavitev
za domače lokalno omrežje. Te nastavitve vključujejo nabor naslovov IP, ki sestavljajo
lokalno omrežje LAN ter način dodeljevanja teh naslovov (samodejno prek protokola
DHCP ali ročno) ob dodajanju novih naprav v omrežje.
Pomembno: Če nimate ustreznega znanja o upravljanju naslovov IP, priporočamo, da teh
nastavitev ne spreminjate. V primeru nepravilnih sprememb teh vrednosti lahko namreč
izgubite dostop do interneta.
Z izbiro zavihka Lan Setup se odpre stran za nastavitve LAN.
Konfiguracija omrežnih nastavitev
Pri nastavitvah omrežja na modemu si pomagajte z opisi in navodili v spodnji tabeli. Ko
izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali
pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Network SetupLocal IP Address
(LAN)
To je osnovni naslov IP zasebnega domačega lokalnega
omrežja. Privzeti tovarniški naslov IP za lokalno omrežje je
Gateway IP
192.168.0.1.
Subnet Mask
The subnet mask for your LAN
— 26 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Razdelek
Opis polja
Network Address Server Settings (DHCP) DHCP Server
Tukaj lahko omogočite ali onemogočite strežnik DHCP.
Strežnik DHCP samodejno dodeli naslove IP napravam,
dodanim v vaše domače omrežje.
• Stran Connected Devices Summary
Kliknite gumb Connected Devices Summary na strani za
nastavitve lokalnega omrežja. Odpre se stran s povzetkom
povezanih naprav. To je okno, ki prikazuje naslov MAC in naslov
IP naprav, povezanih z modemom.
• Stran Pre-assigned DHCP IP Addresses
Kliknite Pre-assigned DHCP IP Addresses na strani za
nastavitve lokalnega omrežja. Odpre se stran z vnaprej
dodeljenimi naslovi IP. Na tej strani lahko računalniku ali drugim
napravam dodelite določen naslov IP, ko zahtevajo naslov IP
prek protokola DHCP. Ta možnost omogoča le izbiro naslovov,
ki so v območju, ki je na voljo strežniku DHCP.
Opombe:
• Gumb Add Static IP omogoča dodajanje statičnega naslova
IP seznamu vnaprej dodeljenih naslovov IP.
• Gumb Remove Static IP omogoča odstranitev statičnega
naslova IP s seznama vnaprej dodeljenih naslovov IP.
Starting IP Address
Tukaj je prikazan začetni naslov, ki ga uporablja vgrajeni
strežnik DHCP za dodelitev naslovov IP v lokalnem omrežju.
Privzeti naslov IP modema je 192.168.0.1, zato mora biti začetni
naslov IP 192.168.0.2 ali več, vendar manjši od 192.168.0.253.
Privzeti začetni naslov IP je 192.168.0.10.
— 27 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Razdelek
Opis polja
Maximum Number of DHCP Users
Vpišite največje število uporabnikov, ki jim bo strežnik DHCP
dodelil naslove IP za uporabo lokalnega omrežja LAN. To
število ne sme biti večje od 254 minus zgoraj opisani začetni
naslov IP.
Client Lease Time
Čas trajanja naslova IP je čas veljavnosti za naslov IP. Naslov IP
samodejno obnovijo vaš računalnik in druge naprave, ki za
pridobitev naslovov IP uporabljajo strežnik DHCP.
Ko obdobje veljavnosti poteče, se naslov IP vrne med
razpoložljive naslove IP, ki jih lahko dodeli strežnik DHCP, ko v
omrežje dodate nove naprave.
Privzeti čas trajanja naslova IP je 60 minut.
LAN Static DNS (Domain Name Server) 1-3
Računalnik ali druge odjemalske naprave uporabljajo strežnik
DNS za odkrivanje javnega naslova IP, povezanega z naslovom
URL ali imenom spletne strani. V ta polja lahko ročno vnesete
naslove IP strežnikov DNS in tako določite, katere strežnike
DNS bodo uporabljale naprave, povezane v vaše omrežje.
V nasprotnem primeru bo naprava samodejno posredovala
informacije za strežnik DNS, ki jih je določil vaš ponudnik
storitev. Privzete nastavitve so prazna polja.
Time SettingsTime Zone
Izberite časovni pas. Če v vaši regiji čas spreminjate v skladu s
poletno-zimsko menjavo časa, izberite Automatically adjust
clock for daylight saving time.
Setup > DDNS
Storitve DDNS (Dynamic Domain Name Service) zagotavljajo ime gostitelja ali naslov URL
za modem (ki ima lahko spremenljiv naslov IP), rešljiv prek omrežnih aplikacij s
standardnimi poizvedbami DNS. Storitve DDNS so uporabne, kadar želite v svojem
omrežju namestiti gostovanje spletnih strani, strežnika FTP ali drugega strežnika. Pred
uporabo te možnosti se morate prijaviti za storitve DDNS.
S klikom na zavihek DDNS se odpre stran za nastavitev storitev DDNS.
— 28 —
Kako nastaviti modem DOCSIS?
Razdelek
Opis polja
DDNS Service
Izklop DDNS (Privzete tovarniške nastavitve)
Za izklop možnosti DDNS izberite Disabled iz spustnega menija
in kliknite Save Settings.
Vklop DDNS
Opomba: Če želite uporabljati DDNS, morate najprej ustvariti
račun in odpreti naslov URL na spletni strani www.DynDNS.org.
Storitev DDNS ne bo delovala brez veljavnega računa.
Račun DDNS ustvarite tako, da odprete brskalnik in vpišete
naslov www.DynDNS.org v naslovno vrstico. Sledite navodilom
na spletni strani za odprtje računa. Za vklop možnosti DDNS
sledite tem korakom.
1 Na strani DDNS izberite www.DynDNS.org kot strežnik
DDNS.
2
•
•
•
Vpišite podatke v naslednja polja:
Uporabniško ime (User Name)
Geslo (Password)
Ime gostitelja (Host Name)
3 Kliknite Save Settings. Naprava bo sedaj sporočila vaš javni
naslov IP storitvi DDNS vsakič, ko se naslov spremeni.
Pomembno: Polje Status v tem oknu prikazuje stanje povezave
s storitvijo DDNS.
— 29 —
Spremenite brezžične nastavitve
Spremenite brezžične nastavitve
V tem poglavju so opisane možnosti na straneh Wireless, s katerimi lahko nastavite
parametre brezžične dostopovne točke glede na svoje zahteve in potrebe.
Wireless > Basic Settings
Z namestitvijo domačega prehoda za brezžične komunikacije se boste lahko z internetom
brezžično povezali s katerekoli lokacije, ki je pokrita s signalom brezžične dostopovne
točke. Izberite zavihek Basic Settings za dostop do strani z osnovnimi nastavitvami
brezžičnega omrežja.
Stran z osnovnimi nastavitvami brezžičnega omrežja vam omogoča, da izberete način
delovanja brezžičnega omrežja in druge osnovne možnosti.
• Brezžično omrežje: vklopi (Enable) ali izklopi (Disable)
• Nastavitev brezžičnega omrežja: ročna (Manual) ali varna nastavitev omrežja (WPS)
• Način delovanja omrežja
• Radijska območja
• Širina kanala
• Standardni kanal
• Ime brezžičnega omrežja (SSID)
Varna nastavitev omrežja (WPS)
Če izberete možnost Wi-Fi Protected Setup (WPS), bodo številne nastavitve nastavljene
vnaprej. WPS vam omogoča poenostavljeno namestitev in številne naprave s podporo za
standard WPA boste lahko preprosto povezali s svojim omrežjem.
Pomembno: Če uporabljate način WPS, standard WEP ni podprt. Če morate uporabljati
šifriranje WEP, morate izklopiti WPS tako, da pri možnosti Wireless Configuration izberete
ročne nastavitve (Manual).
Opomba: WPS je privzeta nastavitev.
— 30 —
Spremenite brezžične nastavitve
Primer nastavitve brezžičnega omrežja z možnostjo
Wi-Fi Protected Setup
Opis strani z nastavitvami brezžičnega omrežja z možnostjo
Wi-Fi Protected Setup
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagali prilagoditi osnovne
nastavitve Wi-Fi Protected Setup modema. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb
Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne
želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Basic Settings
Vklopite (Enable) ali izklopite (Disable) brezžično omrežje
Namestitev Wi-Fi Protected Setup
Možnost Wi-Fi Protected Setup samodejno nastavi s šifriranjem
zaščiteno brezžično omrežje. Za uporabo možnosti Wi-Fi
Protected Setup morate imeti v omrežju vsaj eno napravo, ki
podpira to možnost. Ko nastavite napravo s podporo za Wi-Fi
Protected Setup, lahko druge naprave nastavite ročno.
Namestitev WPS s pritiskom na gumb (možnost 1)
Pritisnite gumb Wi-Fi Protected Setup na strani z osnovnimi
nastavitvami brezžičnega omrežja ali gumb na zadnji strani
modema, s čimer registrirate brezžičnega odjemalca na
modemu. Na odjemalcu pritisnite programski gumb Wi-Fi
Protected Setup istočasno, kot ste pritisnili gumb na modemu.
Povezava bo vzpostavljena samodejno.
— 31 —
Spremenite brezžične nastavitve
Razdelek
Opis polja
Namestitev WPS z uporabo številke PIN na brezžičnem
omrežnem vmesniku (možnost 2)
To je najbolj varna možnost za registracijo brezžičnega
odjemalca na modemu. Potrebujete številko PIN za možnost
Wi-Fi Protected Setup, ki se nahaja v orodju Wi-Fi Protected
Setup na odjemalcu. Ko vpišete odjemalčevo številko PIN za
možnost Wi-Fi Protected Setup, se lahko povežete z
modemom.
Namestitev WPS z uporabe številke PIN na modemu
(možnost 3)
Zapišite si številko PIN možnosti Wi-Fi Protected Setup, ki je
prikazana na strani Wi-Fi Protected Setup. Kliknite na gumb
Register pod tretjo možnostjo in nato z odjemalskim orodjem
Wi-Fi Protected Setup ali sistemom Microsoft Vista vpišite
številko PIN za Wi-Fi Protected Setup na odjemalski napravi,
s čimer zaključite registracijo.
Primer strani z ročnimi nastavitvami brezžičnega omrežja
— 32 —
Spremenite brezžične nastavitve
Opis strani z osnovnimi nastavitvami brezžičnega omrežja
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagali ročno prilagoditi
osnovne nastavitve brezžičnega omrežja na modemu. Ko izberete prave možnosti, kliknite
na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če
sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Basic Settings
Wireless Network
Vklopite (Enable) ali izklopite (Disable) brezžično omrežje
Wireless Configuration
Privzeta možnost je WPS. Za več informacij o uporabi možnosti
WPS si oglejte poglavje Varna nastavitev omrežja (WPS) na
30. strani.
Izberite možnost Manual za ročno nastavitev omrežja.
Network Mode
Izberite eno od možnosti delovanja omrežja:
G only, B/G Mixed, B/G/N Mixed (tovarniška nastavitev)
Pomembno: Če izberete avtentikacijo le preko standarda TKIP,
omrežni načini B/G/N Mixed niso na voljo.
Radio Band
Izberite Enabled 2.4 GHz (tovarniška nastavitev) ali Enabled
5 GHz
Opomba: Radijsko območje 5 GHz morda na nekaterih modelih
ni podprto.
Channel Width
Izberite Standard - 20 MHz Channel ali Wide 40 MHz Channel
Standard Channel
S spustnega seznama izberite kanal, ki ustreza vašim omrežnim
nastavitvam. Vse naprave morajo oddajati prek istega kanala,
če želite omogočiti komunikacijo. Za samodejno izbiro kanalov
lahko izberete možnost Auto (tovarniška nastavitev).
Wireless Network Name (SSID)
SSID je ime vašega brezžičnega omrežja. SSID se pri brezžičnih
tehnologijah uporablja za identifikacijo vašega omrežja med
drugimi omrežji na vašem območju. Ime SSID ima lahko največ
32 znakov. Tovarniška nastavitev za ime SSID je običajno
zadnjih 6 znakov naslova MAC, ki se nahaja na nalepki na
spodnji strani modema.
SSID je enkratno ime, ki vam ga ni treba spreminjati, razen če
se tako odločite sami. Vaš ponudnik storitev dostopa do
interneta vam bo morda zagotovil informacije o namestitvi
brezžičnega omrežja, ki zahteva drugačno ime SSID.
— 33 —
Spremenite brezžične nastavitve
Razdelek
Opis polja
Basic SettingsBSSID
To polje prikazuje oznako Basic Service Set Identifier (BSSID)
vašega brezžičnega omrežja. To oznako običajno predstavlja
naslov MAC vaše brezžične dostopovne točke.
Opomba: Ta oznaka morda ne bo enaka naslovu MAC, saj se
naslov MAC kabelskega modema uporablja za tovarniško
nastavljeno oznako SSID.
Broadcast SSID
Če izberete to polje (tovarniška nastavitev), bo modem svojo
prisotnost najavil drugim brezžičnim napravam. Odjemalske
naprave lahko samodejno zaznajo dostopovno točko, če imate
izbrano to možnost.
Počistite to polje, če želite brezžičnim odjemalcem skriti svoje
omrežje. Če skrijete svoje omrežje, boste morali ročno nastaviti
vsakega brezžičnega odjemalca posebej.
Pomembno: Izbirno polje Enable trenutno ni v uporabi in ne
vpliva na delovanje modema.
Wireless > Wireless Security
Izberite varnostni način za zaščito svojega omrežja. Če izberete možnost Disable, vaše
brezžično omrežje ni zavarovano in vanj se lahko poveže vsaka mobilna naprava na
območju, pokritem s signalom.
Na strani z varnostnimi nastavitvami Wireless Security preprečite dostop nepovabljenim
gostom. Tu lahko nastavite način varnosti (raven šifriranja), šifrirne ključe in druge
varnostne nastavitve.
Kliknite na zavihek Wireless Security za dostop do strani z nastavitvami brezžične
varnosti. V spodnji tabeli si lahko ogledate primere strani Wireless Security z izbranimi
različnimi načini za zagotavljanje varnosti.
Opis strani Wireless Security
Pri nastavitvah brezžične varnosti na vašem modemu si pomagajte z opisi in navodili v
spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite
spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
— 34 —
Spremenite brezžične nastavitve
Razdelek
Opis polja
Wireless Security
Wireless Security Mode
Izberite eno od možnosti zagotavljanja varnosti v omrežju:
WEP
Način Wired Equivalent Privacy (WEP) je določen v izvirnem
standardu IEEE 802.11. Uporaba tega načina ni priporočena, saj
zagotavlja le šibko zaščito. Uporabnikom priporočamo, da
uporabijo možnost WPA-Personal ali WPA2-Personal.
Opomba: Način WPS na tej napravi ne podpira šifriranja WEP.
Opis polja
• Šifriranje. Izberite raven šifriranja WEP: 40/64 bitov
(10 heksadecimalnih številk) ali 104/128 bitov
(26 hexadecimalnih številk).
• Brezžično geslo. Nastavitve varnosti zaključite tako, da
nastavite geslo, ki si ga boste lahko zapomnili, obenem pa
ga drugi uporabniki ne bodo mogli uganiti. Ko se boste
s tem omrežjem prvič povezali z novo brezžično napravo,
boste morda morali vpisati geslo na napravi. Varnost
omrežja lahko izboljšate tako, da tega gesla ne zaupate
nepooblaščenim uporabnikom. Vpišite geslo, sestavljeno iz
črk in/ali številk, ki mora biti dolgo od 4 do 24 mest. Nato
kliknite Generate, s čimer boste ustvarili geslo.
• Key 1-4. Če želite ročno vpisati ključe WEP, izpolnite ta
polja. Vsak ključ WEP je lahko sestavljen iz črk od A do F in
cifer od 0 do 9. Ključ mora imeti 10 mest za 40/64-bitno
šifriranje ali 26 mest za 104/128-bitno šifriranje.
• TX Key. Izberite ključ Transmit (TX) Key od 1 do 4. Gre za
ključ, ki se bo uporabljal za šifriranje vaših podatkov. Čeprav
lahko ustvarite štiri ključe, se za šifriranje podatkov
uporablja le en ključ. Za šifriranje WEP izberite enega od
štirih ključev. Uporabite izbrani ključ TX za namestitev
brezžičnih odjemalcev.
— 35 —
Spremenite brezžične nastavitve
Razdelek
Opis polja
WPA
Varnost za osebna omrežja – WPA ali WPA2 Personal
Wi-Fi Protected Access (WPA) je bolj varna brezžična
tehnologija kot WEP. WPA se lahko uporablja tako v poslovnih
kot osebnih domačih omrežjih. Toplo vam priporočamo, da za
varnostni način v domačem omrežju izberete način WPAPersonal ali WPA2-Personal, pri čemer upoštevajte to, kateri
način podpira brezžični vmesnik v vašem osebnem računalniku
ali brezžičnih odjemalcih.
WPA-Personal (tudi WPA-PSK ali WPA-Pre-Shared Key)
zagotavlja višjo varnost kot standard WEP. WPA-Personal
prinaša avtentikacijo TKIP in močnejše šifrirne ključe kot WEP.
WPA2-Pre-Shared Key (tudi WPA2-PSK ali WPA2-Pre-Shared
Key) zagotavlja najvišjo varnost brezžičnih omrežij. WPA2Personal pri prenosu podatkov vključuje šifriranje po standardu
AES (Advanced Encryption Standard).
Opomba: Standarda WPA2 ne podpirajo vsi brezžični vmesniki.
Več naprav podpira WPA. Ne glede na to, ali se odločite za
WPA ali WPA2, uporabite močno geslo. Močno geslo je vsaj
21-mestno zaporedje naključnih znakov.
Izberite enega od treh načinov WPA ali WPA2 Personal:
•WPA-Personal
•WPA2-Personal
• WPA or WPA2-Personal
Opis polja
• Šifriranje. Privzeta vrednost je TKIP+AES.
• Pre-Shared Key. Vpišite ključ v dolžini od 8 do 63 znakov.
• Key Renewal. Vpišite obdobje za obnovo ključa, ki določa,
kako pogosto naj naprava zamenja šifrirne ključe. Privzeta
možnost je 3600 sekund.
— 36 —
Spremenite brezžične nastavitve
Razdelek
Opis polja
Varnost za poslovna omrežja – načini WPA-Enterprise
Ta možnost vključuje standard WPA, ki se uporablja v povezavi
s strežnikom RADIUS za avtentikacijo odjemalcev. (To možnost
uporabite le, če je z napravo povezan strežnik RADIUS.)
Izberite enega od treh načinov WPA ali WPA2 Personal:
•WPA-Enterprise
•WPA2-Enterprise
• WPA or WPA2-Enterprise
Opis polja
• Šifriranje. Privzeta vrednost je TKIP+AES.
• RADIUS Server. Vpišite naslov IP strežnika RADIUS.
• RADIUS Port. Vpišite komunikacijski vmesnik, ki ga
uporablja strežnik RADIUS. Privzeta vrednost je 1812.
• Shared Key. Vpišite ključ, ki ga uporabljata naprava in
strežnik RADIUS.
• Key Renewal. Vpišite obdobje za obnovo ključa, ki določa,
kako pogosto naj naprava zamenja šifrirne ključe. Privzeta
možnost je 3600 sekund.
— 37 —
Spremenite brezžične nastavitve
Wireless > MAC Filter
Z možnostjo MAC Filter lahko dovolite ali blokirate dostop do svojega brezžičnega
omrežja na podlagi naslovov MAC brezžičnih odjemalskih naprav. Možnost se imenuje tudi
seznam za dostop in jo lahko uporabite za zaščito brezžičnega omrežja pred
nepooblaščenimi uporabniki.
Izberite zavihek MAC Filter in odprite stran Wireless MAC Filter.
Opis strani Wireless MAC Filter
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagala nastaviti filtriranje
na podlagi naslovov MAC v omrežju, ki ga zagotavlja vaš modem. Ko izberete prave
možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel
Changes, če sprememb ne želite shraniti.
— 38 —
Spremenite brezžične nastavitve
Razdelek
Opis polja
MAC Filter
Tu lahko vklopite (Enable) ali izklopite (Disable) filtriranje na
podlagi naslovov MAC.
Access Restriction
Ta možnost vam omogoča, da računalnikom dovolite ali
preprečite dostop do brezžičnega omrežja. Vaša izbira vpliva
na naslove, naštete na tej strani. Izberite eno od naslednjih
možnosti:
•Block computers listed below from accessing the wireless
network. To možnost izberite, če želite napravam z naslovi
MAC, naštetimi na seznamu, preprečiti dostop do interneta.
Vsi drugi naslovi MAC bodo lahko dostopali do interneta.
• Permit computers listed below access to the wireless
network. To možnost izberite, če želite dostop do interneta
omogočiti le naslovom MAC naprav, naštetih na seznamu.
Naslovi MAC, ki niso našteti na seznamu, ne bodo imeli
dostopa do interneta.
Seznam naslovov MAC za filtriranje prikazuje uporabnike,
katerih brezžični dostop želite nadzirati. Kliknite na gumb
Wireless Client List za prikaz omrežnih uporabnikov po
naslovih MAC. Seznam lahko s spustnim menijem To Sort
razvrščate po naslovih IP (IP Address), naslovih MAC
(MAC Address), stanju (Status), vmesniku (Interface) ali imenu
odjemalca (Client Name). Za ogled najnovejših informacij
kliknite gumb Refresh.
MAC Address
Filter List
Wireless > Advanced Settings
Napredne nastavitve brezžičnega omrežja dodajajo dodatno raven varnosti vašega
domačega modema. Na tej strani nastavljate napredne možnosti brezžičnega omrežja.
Te nastavitve so namenjene le izkušenim administratorjem. Nepravilne nastavitve lahko
namreč zmanjšajo učinkovitost brezžičnega omrežja.
Izberite zavihek Advanced Settings za dostop do strani z naprednimi nastavitvami
brezžičnega omrežja. Na tej strani lahko nastavite naslednje možnosti:
•
•
•
•
•
•
N Transmission Rate
CTS Protection Mode
Beacon Interval
DTM Interval
Fragmentation Threshold
RTS Threshold
— 39 —
Spremenite brezžične nastavitve
Opis strani z naprednimi nastavitvami brezžičnega omrežja
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagali ročno prilagoditi
napredne nastavitve brezžičnega omrežja na modemu. Ko izberete prave možnosti,
kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes,
če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Advanced Wireless
N Transmission Rate
Hitrost oddajanja podatkov morate nastaviti glede na hitrost
vašega omrežja Wireless-N. Izberete lahko različne hitrosti
oddajanja podatkov ali pa izberete možnost Auto, ki bo
samodejno uporabila najvišjo hitrost prenosa podatkov in
omogočila možnost Auto-Fallback. Auto-Fallback določi najbolj
primerno hitrost povezave med napravo in brezžičnim
odjemalcem. Tovarniška nastavitev je Auto.
Izberite eno od naslednjih možnosti za hitrost oddajanja podatkov:
• Auto (tovarniška nastavitev)
• Use Legacy Rate
• 0: 6.5 ali 13.5 Mb/s
• 1: 13 ali 27 Mb/s
• 2: 19.5 ali 40.5 Mb/s
• 3: 26 ali 54 Mb/s
• 4: 39 ali 81 Mb/s
• 5: 52 ali 108 Mb/s
• 6: 58.5 ali 121.5 Mb/s
• 7: 65 ali 135 Mb/s
• 8: 13 ali 27 Mb/s
• 9: 26 ali 54 Mb/s
• 10: 39 ali 81 Mb/s
• 11: 52 ali 108 Mb/s
• 12: 78 ali 162 Mb/s
• 13: 104 ali 216 Mb/s
• 14: 117 ali 243 Mb/s
• 15: 130 ali 270 Mb/s
— 40 —
Spremenite brezžične nastavitve
Razdelek
Opis polja
CTS Protection Mode
CTS (Clear-To-Send) Protection Mode izboljša zmožnost
naprave, da prestreže vse brezžične signale, vendar lahko
resno poslabša delovanje naprave. Izberite Auto za uporabo te
možnosti, ko izdelki Wireless-N/G ne morejo oddajati napravi v
okolju, v katerem je veliko prometa 802.11b. Izberite Disable za
izklop te možnosti.
Beacon Interval
Vrednost Beacon Interval določa pogostost sinhronizacijskih
signalov. Gre za paket podatkov, ki jih naprava oddaja za
sinhronizacijo z brezžičnim omrežjem.
(Privzeto: 100 milisekund, obseg: 20-1000)
DTIM Interval
Delivery Traffic Indication Message določa interval med
oddanimi podatki. Polje DTIM je števec, ki odjemalce obvešča o
naslednjem obdobju, v katerem morajo čakati na sporočila za
enega ali več prejemnikov. Ko ima naprava pripravljena
sporočila za povezane odjemalce, pošlje naslednje sporočilo
DTIM z vrednostjo DTIM Interval. Odjemalci prejmejo
sinhronizacijske signale in se prebudijo, da lahko sprejemajo
sporočila za enega ali več odjemalcev.
(Privzeto: 1, obseg: 1-255)
Fragmentation Threshold
Mejna vrednost fragmentacije določa največjo velikost paketa,
preden se podatki razdelijo v več paketov. Če pri prenosu
prihaja do visokega števila napak v paketih, lahko nekoliko
povečate vrednost Fragmentation Threshold. Če vrednost
Fragmentation Threshold nastavite prenizko, lahko povzročite
neučinkovito delovanje omrežja. Priporočamo le manjše
spremembe privzete vrednosti. V večini primerov mora ostati
na privzeti vrednosti 2346.
RTS Threshold
Vrednost RTS Threshold določa velikost paketa, ki jo je treba
preseči, da se sproži mehanizem pošlji/pripravljen na pošiljanje
(RTS/CTS). Če naletite na nedosleden prenos podatkov,
priporočamo le manjše spremembe privzete vrednosti, ki znaša
2346. Če je omrežni paket manjši od vnaprej nastavljene
velikosti RTS Threshold, mehanizem RTS/CTS ne bo sprožen.
Naprava pošlje okvir Request to Send (RTS) določenemu
prejemniku in določi pošiljanje podatkovnega okvirja. Po tem,
ko prejme sporočilo RTS, brezžična postaja odgovori z
okvirjem Clear to Send (CTS), s čimer potrdi pravico za začetek
prenosa. Vrednost RTS Threshold naj ostane na privzeti
vrednosti 2347.
— 41 —
Spremenite brezžične nastavitve
Wireless > WDS Settings
Nastavitve Wireless Distribution System (WDS) vam omogočajo razširiti območje
pokritosti z brezžičnim signalom z namestitvijo ojačevalcev signalov. Prepričajte se, da so
nastavitve kanalov enake za vse naprave s podporo za WDS.
Izberite zavihek WDS Settings za dostop do strani z nastavitvami WDS za brezžično
omrežje. Na tej strani lahko spremenite nastavitve WDS.
Opis strani z nastavitvami WDS
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagali ročno prilagoditi
napredne distribucije brezžičnega omrežja (WDS) na modemu. Ko izberete prave
možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel
Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
WDS
WDS MAC Address
Tu je prikazan naslov MAC (ali BSSID) vašega modema za
distribucijo WDS.
Allow Wireless Signal To Be Repeated by a Repeater
To polje označite, da brezžičnemu odjemalcu dovolite
povezovanje z ojačevalcem in usmerjanje prometa med
brezžičnim odjemalcem in ojačevalcem. Uporabite lahko največ
3 ojačevalce signala.
Remote Access Point’s MAC Address (MAC 1 through 3)
Ta tri polja (naslovi MAC 1, 2 in 3) uporabite za vpis naslovov
MAC ojačevalcev.
— 42 —
Spremenite brezžične nastavitve
Wireless > QoS
Kakovost storitve (Quality of Service) zagotavlja boljšo storitev pomembnejšemu
omrežnemu prometu, kar lahko vključuje bolj zahtevne aplikacije v realnem času, kot so
video konference. Nastavitve kakovosti storitve (QoS) vam omogočajo, da različnim
vrstam prometa določite različne ravni pomembnosti. Manj pomemben podatkovni
promet se bo prenašal počasneje, s čimer bo zagotovljene več pasovne širine in manj
zamud za pomemben promet. Za dostop do strani z nastavitvami kakovosti storitve
kliknite na zavihek QoS.
Opis strani z nastavitvami kakovosti storitve (QoS)
Za spreminjanje nastavitev kakovosti storitve si pomagajte z opisi in navodili v tabeli
v nadaljevanju. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite
spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Quality of Service
(QoS)
Wireless
Opis polja
WMM Support
Če vaši brezžični odjemalci podpirajo tehnologijo WMM (Wi-Fi
Multimedia), to pomeni, da bosta imela glasovni promet in
večpredstavnostne vsebine prednost v primerjavi z drugimi
oblikami prometa. Izberite želeno možnost:
• Enable za vklop (tovarniška nastavitev)
• Disable za izklop
No ACK
Tu lahko vklopite ali izklopite NO ACK. To možnost priporočamo
za podatkovne storitve, pri katerih je pomembno oddajanje
podatkov in lahko do določene mere prihaja tudi do izgube
paketov. Če izberete Disable, bo za vsak prejet paket poslan
paket s potrdilom o prejemu. Tako zagotovite bolj zanesljivo
oddajanje podatkov, vendar obenem povečate obremenitev
omrežja, kar zmanjša hitrost delovanja.
Izberite želeno možnost:
• Enable za vklop
• Disable za izklop (tovarniška nastavitev)
— 43 —
Varnostne nastavitve
Varnostne nastavitve
Security > Firewall
Napredne tehnologije požarne pregrade ustavljajo napadalce in domače omrežje ščitijo
pred nepooblaščenim dostopom. Na tej strani nastavite požarno pregrado, ki lahko filtrira
različne vrste neželenega prometa v omrežju.
Izberite zavihek Firewall ter odprite stran z nastavitvami požarne pregrade.
Pri nastavitvah požarne pregrade na modemu si pomagajte z opisi in navodili v spodnji
tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe
shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Firewall
SPI Firewall Protection
Zaščita SPI Firewall Protection blokira napade za zavrnitev
storitve (Denial of Service). Pri teh napadih napadalci ne
poskušajo ukrasti podatkov ali poškodovati računalnika.
Namesto tega preobremenijo vašo internetno povezavo in
onemogočijo njeno uporabo.
Izberite želeno možnost:
• Enable za vklop (tovarniška nastavitev)
• Disable za izklop
Filters
Filter Proxy
Tu vklopite/izklopite dostop do strežnikov proxy. Če imajo
lokalni uporabniki dostop do strežnikov proxy, se lahko
izognejo filtrom vsebine in dostopajo do spletni strani, ki jih
naprava blokira. Če izberete možnost Filter Proxy, bo naprava
blokirala dostop do strežnikov proxy.
Block Pop-Up Windows
Tu lahko omogočite ali izklopite pojavna okna. Nekatere
razširjene aplikacije uporabljajo pojavna okna. Če onemogočite
pojavna okna, to lahko vpliva na delovanje teh aplikacij.
— 44 —
Varnostne nastavitve
Razdelek
Opis polja
Block Web Page Cookies
Tu lahko vklopite ali izklopite blokiranje piškotkov. Ta možnost
filtrira prenos nepotrjenih piškotkov z interneta na naprave, ki
se nahajajo v vašem zasebnem lokalnem omrežju. Piškotki so
računalniške datoteke, ki vsebujejo osebne informacije ali
podatke o uporabi spleta.
Block Java and ActiveX Scripts
Tu lahko blokirate ali dovolite aplikacije Java ali skripte ActiveX.
S to možnostjo lahko naprave v svojem omrežju zaščitite pred
nadležnimi ali škodljivimi aplikacijami Java, ki se lahko prek
interneta prenesejo na vaše naprave. Te aplikacije se
samodejno zaženejo, ko se prenesejo na vaš računalnik.
Java je programski jezik, ki se uporablja na spletnih straneh.
Če izberete možnost Filter Java Applets, morda ne boste imeli
dostopa do strani, razvitih v tem jeziku.
S to možnostjo lahko naprave v svojem omrežju zaščitite pred
nadležnimi ali škodljivimi skriptami ActiveX, ki se lahko prek
interneta prenesejo na vaše naprave. Te skripte se samodejno
zaženejo, ko se prenesejo na vaš računalnik.
Block fragmented IP packets
Tu lahko vklopite ali izklopite filtriranje razdeljenih paketov IP.
S to možnostjo lahko svoje lokalno omrežje zaščitite pred
internetnimi napadi za zavrnitev storitve.
Block Port Scan Detection
Tu lahko vklopite ali izklopite odzive modema na preglede
komunikacijskih vmesnikov z interneta. Ta možnost ščiti vaše
omrežje pred internetnimi napadalci, ki poskušajo dostop do
omrežja pridobiti s pregledovanjem odprtih vmesnikov IP na
vašem modemu.
Block IP Flood Detection (možnost je privzeto izbrana)
Ta možnost blokira škodljive naprave, ki poskušajo naprave ali
omrežje preplaviti z nepravilnimi paketi. Ti napadi se imenujejo
tudi oddajne nevihte.
Block WAN RequestsBlock Anonymous Internet Requests
(možnost je privzeto izbrana)
To možnost vklopite, če želite drugim internetnim uporabnikom
preprečiti, da odkrijejo vaše omrežje. Z možnostjo blokiranja
anonimnih zahtev z interneta prav tako skrijete omrežne
komunikacijske vmesnike. Tako zunanjim uporabnikom otežite
dostop do svojega omrežja.
— 45 —
Varnostne nastavitve
Security > VPN Passthrough
Na tej strani nastavite podporo za virtualna zasebna omrežja (Virtual Private Network). Z
nastavitvami na tej strani lahko povezavam VPN s protokolom IPsec ali PPTP omogočite,
da se izognejo požarni pregradi na modemu. Izberite zavihek VPN Passthrough za dostop
do strani z nastavitvami VPN.
Pri nastavitvah virtualnega zasebnega omrežja na vašem modemu si pomagajte z opisi in
navodili v spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings,
če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
VPN Passthrough
IPSec Passthrough
Tu vklopite ali izklopite varnost Internet Protocol Security
(IPsec). IPsec je zbirka protokolov, s katerimi se zagotavlja
varno izmenjavo paketov na ravni IP. Če vklopite možnosti
IPSec Passthrough se bodo aplikacije, ki uporabljajo IPsec
(IP Security) lahko izognile požarni pregradi. Za izklop
možnosti IPSec Passthrough izberite Disable.
Izberite želeno možnost:
• Enable za vklop (tovarniška nastavitev)
• Disable za izklop
PPTP Passthrough
Tu vklopite ali izklopite protokol Point-to-Point Tunneling
Protocol (PPTP) Point-to-Point Protocol omogoča vzpostavitev
tunela v omrežju IP za prenos podatkov Point-to-Point Protocol
(PPP). Če vklopite možnost PPTP Passthrough, se bodo
aplikacije, ki uporabljajo Point to Point Tunneling Protocol
izognile požarni pregradi. Za izklop te možnosti izberite
Disable.
Izberite želeno možnost:
• Enable za vklop (tovarniška nastavitev)
• Disable za izklop
— 46 —
Varnostne nastavitve
Security > VPN
Virtualno zasebno omrežje (VPN) je povezava med dvema končnima točkama omrežja,
ki omogoča varno pošiljanje zasebnih podatkov preko javnih omrežij ali drugih zasebnih
omrežij. To je mogoče z vzpostavitvijo t. i. »tunelov VPN«. Tunel VPN povezuje dva
osebna računalnika ali omrežja in omogoča prenos podatkov prek Interneta na enak
način, kot da bi se pošiljali po zasebnem omrežju. Tunel VPN izkorišča protokole IPsec
za šifriranje podatkov, poslanih med obema točkama, ter vključuje podatke v običajne
okvirje Ethernet/IP, s čimer omogoča brezhibno in varno pošiljanje podatkov med
omrežji.
Omrežje VPN zagotavlja stroškovno učinkovito in bolj varno alternativo zasebnim
namenskim najetim vodom. Z uporabo panožno standardnega šifriranja in pristopov
k avtentikaciji lahko zasebno omrežje VPN, ki temelji na protokolih IPsec, vzpostavi varno
povezavo, ki deluje na enak način, kot da bi bili neposredno povezani z lokalnim
omrežjem.
Na primer, omrežje VPN uporabnikom omogoča, da se od doma povežejo s poslovnim
omrežjem svojega delodajalca in nato prejmejo naslov v svojem zasebnem omrežju na
enak način, kot da bi sedeli v pisarni in se povezali z omrežjem podjetja.
Izberite zavihek VPN za dostop do strani z nastavitvami VPN.
Na tej strani lahko nastavite omrežje VPN za svoj modem.
Opis strani z nastavitvami tunela VPN
Pri nastavitvah tunela VPN na vašem modemu si pomagajte z opisi in navodili v spodnji
tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe
shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
— 47 —
Razdelek
Opis polja
VPN Tunnel
Select Tunnel Entry
Tu lahko prikažete seznam ustvarjenih tunelov VPN.
Gumb Create
S klikom na ta gumb boste ustvarili nov tunel.
Gumb Delete
S klikom na ta gumb boste izbrisali vse nastavitve za izbrani
tunel.
Gumb Summary
S klikom na ta gumb boste prikazali vse nastavitve in stanje
vklopljenih tunelov.
IPSec VPN Tunnel
Tu lahko vklopite ali izklopite protokol Internet Security
Protocol za tunel VPN.
Tunnel Name
Tu vpišete ime izbranega tunela.
Local Secure Group Izberite uporabnike na lokalnem omrežju, ki lahko uporabljajo
ta tunel VPN. Lahko gre za en sam naslov IP ali podomrežje.
Upoštevajte, da se mora lokalna varna skupina ujemati z
oddaljeno varno skupino (Remote Secure Group) na modemu.
IP
Vpišite naslov IP lokalnega omrežja.
Maska
Če ste izbrali možnost podomrežja, vpišite masko omrežja za
določanje naslova IP na lokalnem omrežju.
Remote Secure
Izberite oddaljene uporabnike na lokalnem omrežju za
Group oddaljenim prehodom, ki lahko uporabljajo ta tunel VPN. Lahko
gre za en sam naslov IP, podomrežje ali katerikoli naslov. Če
nastavite vrednost Any, bo prehod deloval kot odzivnik in bo
sprejemal zahtevke od kateregakoli oddaljenega uporabnika.
Upoštevajte, da se mora oddaljena varna skupina (Remote
Secure Group) ujemati z lokalno varno skupino (Local Secure
Group) na modemu.
IP
Vpišite naslov IP oddaljenega omrežja.
Maska
Če ste izbrali možnost podomrežja, vpišite masko omrežja za
določanje naslovov IP na oddaljenem omrežju.
— 48 —
Varnostne nastavitve
Razdelek
Opis polja
Remote Secure
Gateway Izberite možnost IP Addr., Any ali FQDN. Če ima oddaljeni
prehod dinamičen naslov IP, izberite možnost Any ali FQDN.
Če ste izbrali možnost Any, bo prehod sprejemal zahtevke s
kateregakoli naslova IP.
FQDN
Če izberete možnost FQDN, vpišite ime domene oddaljenega
prehoda, kar omogoča uporabo protokola DDNS za določanje
trenutnega naslova IP.
IP
Naslov IP v tem polju se mora ujemati z javnim (na omrežju
WAN ali internetu) naslovom IP oddaljenega prehoda na drugi
strani tega tunela.
Key ManagementKey Exchange Method
Modem podpira tako samodejno kot ročno upravljanje ključev.
Če izberete samodejno upravljanje ključev, se protokoli Internet
Key Exchange (IKE) uporabljajo za usklajevanje ključev za
varno povezovanje Security Association. Če izberete ročno
upravljanje ključev, usklajevanje ključev ni potrebno. Ročno
upravljanje ključev se običajno uporablja v majhnih okoljih brez
sprememb pri odkrivanju in odpravljanju težav. Pri tem
upoštevajte, da morata obe strani povezave uporabljati isto
metodo upravljanja ključev.
Izberite eno od naslednjih možnosti za način izmenjave ključev:
• Auto (IKE)
• Encryption: Metoda šifriranja določa dolžino ključa za
šifriranje /dešifriranje paketov ESP. Obe strani morata
uporabljati isto metodo.
• Authentication: Metoda avtentikacije se uporablja za
potrjevanje paketov Encapsulating Security Payload
(ESP). Izberite MD5 ali SHA. Upoštevajte, da morata obe
povezani strani uporabljati isto metodo.
• MD5: Enosmerni algoritem za šifriranje, ki ustvari
128-bitni podpis.
• SHA: Enosmerni algoritem za šifriranje, ki ustvari
160-bitni podpis.
• Perfect Forward Secrecy (PFS): Če je vklopljena
možnost PFS, bo pri drugem koraku izmenjave
internetnih ključev (IKE Phase 2) ustvarjena nova vsebina
ključev za šifriranje in avtentikacijo prometa IP.
Upoštevajte, da mora biti možnost PFS vklopljena na
obeh straneh tunela VPN.
• Pre-Shared Key: Izmenjava IKE uporablja vnaprej
izmenjane ključe za avtentikacijo oddaljenega para IKE. V
to polje lahko vpišete običajne znake ali heksadecimalne
vrednosti. Na primer: »My_@123« ali 0x4d795f40313233.
Obe točki morata uporabljati isti izmenjani ključ.
— 49 —
Varnostne nastavitve
Razdelek
Opis polja
Key Management
• Pre-Shared Key: Izmenjava IKE uporablja vnaprej
(nadaljevanje) izmenjane ključe za avtentikacijo oddaljenega para IKE. V
to polje lahko vpišete običajne znake ali heksadecimalne
vrednosti. Na primer: »My_@123« ali 0x4d795f40313233.
Obe točki morata uporabljati isti izmenjani ključ.
• Manual (ročno)
• Encryption: Metoda šifriranja določa dolžino ključa,
uporabljenega za šifriranje/dešifriranje paketov ESP.
Upoštevajte, da morata obe povezani strani
uporabljati isto metodo.
• Encryption Key: V tem polju določite ključ, ki se bo
uporabljal za šifriranje in dešifriranje prometa IP. V to
polje lahko vpišete običajne znake ali heksadecimalne
vrednosti. Upoštevajte, da morata obe povezani strani
uporabljati isti ključ za šifriranje.
• Authentication: Metoda avtentikacije se uporablja za
potrjevanje paketov Encapsulating Security Payload
(ESP). Izberite MD5 ali SHA. Upoštevajte, da morata
obe povezani strani uporabljati isto metodo.
•6 MD5: Enosmerni algoritem za šifriranje, ki ustvari
6 128-bitni podpis.
•6 SHA: Enosmerni algoritem za šifriranje, ki ustvari
6 160-bitni podpis.
• Authentication Key: To polje določa ključ, ki se
uporablja za avtentikacijo prometa IP. V to polje lahko
vpišete običajne znake ali heksadecimalne vrednosti.
Upoštevajte, da morata obe povezani strani
uporabljati isti ključ za avtentikacijo.
• Inbound SPI/Outbound SPI: Oznaka Security
Parameter Index (SPI) se nahaja v glavi paketa ESP. To
sprejemniku omogoča, da izbere povezavo SA, v
okviru katere bo paket obdelan. SPI je 32-bitna
vrednost. Vpišete lahko decimalne in heksadecimalne
vrednosti (»987654321« ali 0x3ade68b1). Vsak tunel
mora imeti enkratno oznako za prihodni in odhodni
promet. Dva tunela ne moreta uporabljati iste oznake
SPI. Upoštevajte, da se mora oznaka za prihodni
promet Inbound SPI ujemati z oznako za odhodni
promet Outbound SPI na oddaljenem prehodu in
obratno.
Status
To polje prikazuje stanje povezave za izbrani tunel. Stanje je
lahko Connected (povezan) ali Disconnected (brez povezave).
— 50 —
Varnostne nastavitve
Razdelek
Opis polja
GumbiConnect
Kliknite na ta gumb za vzpostavitev povezave za izbrani tunel
VPN. Če ste spreminjali nastavitve, kliknite Save Settings za
shranjevanje sprememb.
Disconnect
Kliknite na ta gumb za prekinitev povezave za izbrani tunel
VPN.
View Log
S klikom na ta gumb si lahko ogledate dnevnik VPN, ki prikaže
podrobnosti o vseh vzpostavljenih tunelih.
Advanced Settings
Če ste pri možnosti Key Exchange Method izbrali možnost Auto
(IKE), s tem gumbom dostopate do dodatnih nastavitev,
povezanih z izmenjavo IKE. Kliknite na ta gumb, če vaš modem
ne more vzpostaviti tunela VPN z oddaljenim prehodom, in se
prepričajte, da se napredne nastavitve ujemajo z nastavitvami
na oddaljenem prehodu.
• Phase 1 - Operation Mode
Izberite metodo, primerno za oddaljeno končno točko
povezave VPN.
• Main: Ta način je počasnejši, vendar bolj varen.
• Aggressive: Ta način zagotavlja hitrejše delovanje,
vendar je manj varen.
• Local Identity
Izberite pravo možnost, ki se ujema z nastavitvami
oddaljene identitete (Remote Identity) na drugi strani te
povezave.
• Local IP Address: Vaš naslov IP v omrežju WAN ali na
internetu.
• Name: Ime vaše domene.
• Remote Identity
Izberite pravo možnost, ki se ujema z nastavitvami lokalne
identitete (Local Identity) na drugi strani te povezave.
• Local IP Address: Naslov IP v omrežju WAN ali na
internetu za oddaljeno točko povezave VPN.
• Name: Ime domene oddaljene končno točko povezave
VPN.
• Encryption
To je šifrirni algoritem, ki se uporablja za povezave IKE SA.
Ujemati se mora z nastavitvami, uporabljenimi na drugem
koncu tunela.
— 51 —
Varnostne nastavitve
View Log
Stran Security VPN View Log prikazuje dogodke, ki jih je prestregla požarna pregrada.
V dnevniku so prikazane naslednje informacije:
• Opis dogodka
• Število zabeleženih dogodkov
• Čas zadnjega dogodka
• Naslova tarče in napadalca
S te strani lahko dostopate do naslednjih dnevnikov:
• Dnevnik dostopov
• Dnevnik požarne pregrade
• Dnevnik povezave VPN
• Dnevnik starševske zaščite
Za izbris podatkov iz dnevnika kliknite gumb Clear.
— 52 —
Nadzirajte dostop do modema
Nadzirajte dostop do modema
Access Restrictions > IP Address Filtering
Na strani za omejitev dostopa Access Restrictions IP Filtering lahko nastavite filtriranje
naslovov IP. Ta filter naboru naslovov IP blokira dostop do interneta.
Opomba: Če se ne spoznate na napredne nastavitve, opisane v tem poglavju, se obrnite
na ponudnika storitev, še preden začnete spreminjati privzete nastavitve filtriranja
naslovov IP na vašem modemu.
Izberite zavihek IP Address Filtering za dostop do strani z nastavitvami filtriranja
naslovov IP. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite
spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Access Restrictions > MAC Address Filtering
Na strani za omejitev dostopa Access Restrictions MAC Address Filtering lahko nastavite
filtriranje naslovov MAC. S tem filtrom lahko naboru naslovov MAC dovolite ali preprečite
dostop do interneta.
Opomba: Če se ne spoznate na napredne nastavitve, opisane v tem poglavju, se obrnite
na ponudnika storitev, še preden začnete spreminjati privzete nastavitve filtriranja
naslovov IP na vašem modemu.
— 53 —
Nadzirajte dostop do modema
Izberite zavihek MAC Address Filtering za dostop do strani z nastavitvami filtriranja
naslovov MAC.
V spustnem meniju Block/Pass lahko blokirate ali dovolite dostop do interneta naslovom
MAC posameznih naprav, ki so naštete v tabeli za filtriranje naslovov. V spodnji tabeli so
opisane funkcionalnosti spustnega menija Block/Pass. Ko izberete prave možnosti,
kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes,
če sprememb ne želite shraniti.
Ime polja
Opis
MAC FilteringBlock Listed (privzeto)
Izberite možnost Block Listed, če želite napravam z naslovi
MAC v tabeli preprečiti dostop do interneta. Vsi drugi naslovi
MAC bodo lahko dostopali do interneta.
Pass Listed
Izberite možnost Pass Listed, če želite napravam z naslovi
MAC v tabeli dovoliti dostop do interneta. Naslovi MAC, ki
niso našteti na seznamu, ne bodo imeli dostopa do interneta.
Funkcijski gumbi
Na strani Advanced Settings - MAC Address so na voljo naslednji gumbi.
GUMBOpis
Apply
Add MAC Address
Remove MAC Address
Clear All
Shrani vrednosti v poljih, ne da bi zaprl stran.
Shrani naslov MAC, vpisan v polje.
Odstrani izbrani naslov MAC.
Odstrani vse vpisane naslove MAC.
— 54 —
Nadzirajte dostop do modema
Access Restrictions > Basic Rules
Omejitve dostopa vam omogočajo, da v določenih obdobjih blokirate ali dovolite
določene načine uporabe interneta, kot so dostop do interneta, določene aplikacije,
dostop do spletnih strani in prihodni promet. Stran s pravili za omejitev dostopa (Access
Restrictions Basic Rules) vam omogoča, da na modemu nastavite starševsko zaščito in
spremljate posameznike, ki imajo pooblastila za nastavljanje starševskih omejitev.
Izberite zavihek Basic Rules za dostop do strani z osnovnimi pravili omejitve dostopa.
— 55 —
Nadzirajte dostop do modema
Pri nastavitvah starševske zaščite na vašem modemu si pomagajte z opisi in navodili
v spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite
spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Parental Control Basic Setup
Parental Control Activation
Tu lahko vklopite ali izklopite starševski nadzor. Za vklop
starševske zaščite označite izbirno polje Enable Parental Control
in kliknite na gumb Apply. Za izklop starševske zaščite počistite
izbirno polje Enable Parental Control in kliknite na gumb Apply.
Add Rule
Tu lahko dodate in shranite novo pravilo za dostop do vsebine.
Remove Rule
S tem gumbom odstranite izbrano pravilo s seznama pravil.
Keyword ListKeyword List
Tu lahko ustvarite seznam ključnih besed. Modem bo blokiral
dostop do naslovov URL, ki vsebujejo katerokoli od besed na
tem seznamu.
Add/Remove Keyword
Tu lahko dodate nove ključne besede ali pa izbrane ključne
besede izbrišete s seznama.
Blocked Domain ListBlocked Domain List
Tu lahko ustvarite seznam ključnih besed. Modem bo blokiral
dostop do naslovov URL, ki vsebujejo katerokoli od besed na
tem seznamu.
Add/Remove Keyword
Tu lahko dodate nove ključne besede ali pa izbrane ključne
besede izbrišete s seznama.
Allowed Domain ListAllowed Domain List
Tu lahko ustvarite seznam domen, do katerih naj modem dovoli
dostop.
Add/Remove Allowed Domain
Tu lahko dodate nove domene ali pa izbrane domene izbrišete
s seznama.
OverrideGeslo
the Password
Tu lahko nastavite geslo, s katerim je mogoče začasno prekiniti
izvajanje blokiranja dostopa do spletnih strani.
Re-Enter Password
Ponovno vpišite isto geslo, s čimer potrdite geslo za
preglasitev, ki ste ga vpisali v prejšnje polje.
Access Duration
Tu lahko določite, za koliko časa bo geslo za preglasitev
omogočalo začasni dostop do blokirane spletne strani.
Apply
Tu shranite vse dodane vrednosti in spremembe.
— 56 —
Nadzirajte dostop do modema
Uporaba blokiranja ključnih besed in domen
Z blokiranjem ključnih besed in domen lahko omejite dostop do internetnih strani z
blokiranjem na podlagi besed ali besedila, ki se nahaja v naslovu URL določenih strani.
Blokiranje na podlagi domen lahko omejite dostop do spletnih strani na podlagi njihove
domene. Ime domene je tisti del naslova URL, ki se nahaja pred končnicami, kot so .COM,.
ORG ali .GOV.
Z blokiranjem ključnih besed lahko blokirate dostop do spletnih strani glede na besede,
ki se nahajajo kjerkoli v naslovu in ne samo v imenu domene.
Opomba: Možnost blokiranja domene blokira dostop do katerekoli domene na seznamu.
Prav tako bo blokirala dostop do domen, katerih katerikoli del se ujema z vnosi na
seznamu.
Na, primer, če kot ime domene vpišete example.com, bo blokirana vsaka stran, ki vsebuje
besedilo primer.com. Na splošno v imena domen ne vključujte predpone www, saj tako
omejite dostop le do tistih strani, ki se v celoti ujemajo z blokiranim imenom domene. Na
primer, če na seznam vnesete www.primer.com, bo blokirana le ena stran, ki se v celoti
ujema z imenom. Če torej ne vključite predpone www, bodo blokirane vse strani,
povezane z naslovom primer.com..
Blokirajte dostop do spletnih strani
Če želite blokirati dostop do spletni strani, uporabite seznam blokiranih domen Blocked
Domain List ali seznam ključnih besed Keyword List.
Za uporabo seznama blokiranih domen vpišite naslove URL ali imena domen, spletnih
strani, ki jih želite blokirati.
Seznam ključnih besed uporabite za vpis ključnih besed, ki jih želite blokirati. Če se
katerakoli od teh ključnih besed pojavi v naslovu URL spletne strani, bo dostop do te
strani blokiran. Pri tem upoštevajte, da se preverja le naslov in ne celotna vsebina spletne
strani.
— 57 —
Nadzirajte dostop do modema
Access Restrictions > Time of Day Rules
S temi nastavitvami lahko nastavite filter dostopa do interneta, da na določen dan ali
v določenem obdobju blokirate ves internetni promet določene omrežne naprave.
Izberite zavihek Time of Day Rules za dostop do strani s časovnimi nastavitvami omejitve
dostopa. Na spodnji sliki je primer strani z nastavitvami časovnih omejitev.
Opomba: Modem uporablja uro z omrežnim časom, ki jo upravlja vaš ponudnik dostopa
do interneta. Čas mora biti točen in odražati dejanski čas v vašem časovnem pasu, saj
lahko le tako ta možnost deluje pravilno. Prepričajte se, da je na straneh Status in Set
Time izpisan pravilen čas. Če na straneh ni prikazan pravi čas, stopite v stik s svojim
ponudnikom dostopa do interneta. Prav tako lahko spremenite nastavitve in tako
kompenzirate za razliko.
Opis strani Access Restrictions Time of Day Rules
Pri časovnih nastavitvah omejitve dostopa do interneta na vašem modemu si pomagajte
z opisi in navodili v spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save
Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite
shraniti.
Razdelek
Opis polja
Tod Filter Add
Tu lahko dodate nov filter ali pravilo, ki bo veljavno v določenem
obdobju. Vpišite ime filtra in kliknite na gumb Add. Ta pravila se
uporabljajo za omejitve dostopa do interneta na podlagi dneva
in časa.
Remove
Odstranite izbrani filter s seznama.
Schedule
Days to Block
Tu lahko dostop do interneta blokirate na podlagi dneva v tednu.
Time to Block
Tu lahko dostop do interneta blokirate na podlagi časa.
— 58 —
Nadzirajte dostop do modema
Access Restrictions > User Setup
Stran z omejitvami dostopa za določene uporabnike uporabite za ustvarjanje dodatnih
računov in uporabniških profilov za člane gospodinjstva. Vsakemu profilu lahko določite
prilagojeno raven dostopa do interneta, ki jih določajo pravila dostopa, veljavna za ta
profil.
Pomembno: Ti dodatni računi ne zagotavljajo administrativnega dostopa do modema.
Opomba: Ko določite in omogočite uporabniške profile, se mora vsak uporabnik prijaviti
vsakič, ko želijo dostopati do interneta. Uporabnik se lahko prijavi preko pojavnega okna,
ki se jim odpre v spletnem brskalniku. Za dostop do interneta mora uporabnik vpisati
pravilno uporabniško ime in geslo.
Izberite zavihek User Setup za dostop do strani z omejitvami za uporabnike.
Opis strani z omejitvami dostopa za uporabnike
Pri nastavitvah omejitev dostopa za uporabnike na vašem modemu si pomagajte z opisi
in navodili v spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings,
če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
User Configure Add User
Tu lahko dodate nov uporabniški račun. Vpišite ime uporabnika
in kliknite na gumb Add User ter ga dodajte na seznam.
User Settings
Tu lahko urejate uporabniške račune z uporabo spustnega
menija. S spustnim menijem odprete uporabniški račun, ki ga
želite urejati. Uporabniška imena in gesla razlikujejo med velikimi
in malimi črkami.
Za aktivacijo uporabniškega profila morate izbrati polje Enable.
Če profil ni aktiven, uporabnik sploh ne bo imel dostopa do
interneta.
Če želite odstraniti račun, v spustnem meniju izberite
uporabnika, ki ga želite odstraniti in kliknite na gumb Remove
User.
— 59 —
Nadzirajte dostop do modema
Razdelek
Opis polja
Password
V to polje vpišite geslo za izbranega uporabnika. Vsakič, ko
dostopajo do interneta, morajo uporabniki vpisati svoje ime in
geslo. Uporabniška imena in gesla razlikujejo med velikimi in
malimi črkami.
Opomba: Modem bo uporabnikom omogočal dostop do
interneta v skladu s pravili, izbranimi za tega uporabnika.
Re-Enter Password
Ponovno vpišite isto geslo, s čimer potrdite geslo, ki ste ga
vpisali v prejšnje polje.
Trusted User
Izberite to potrditveno bolje, če želite trenutno izbranega
uporabnika določiti za zaupanja vrednega. Za te uporabnike
omejitve dostopa do interneta ne veljajo.
Content Rule
Izberite pravila za vsebine, ki naj veljajo za izbrani uporabniški
račun. Pravila za vsebine morate najprej določiti na strani Rules
Configuration. Do strani za določanje pravil Rule Configuration
lahko dostopate tako, da na tej strani kliknete na zavihek Basic
Rules.
Time Access Rule
Izberite časovne omejitve, ki naj veljajo za izbrani uporabniški
račun. Pravila časovne omejitve morate najprej določiti na strani
s pravili Time of Day Rules. Do strani za določanje pravil Time of
Day Rules lahko dostopate tako, da na tej strani kliknete na
zavihek Time of Day Rules.
Session Duration
1440 minut [privzeta nastavitev, ko ustvarite uporavnika.
Drugače je vrednost 0 (nič)].
V minutah vpišite, koliko časa je lahko uporabnik povezan z
internetom od trenutka, ko se vpiše s svojim uporabniškim
imenom in geslom.
Opomba: Če ne želite prekinjati uporabniške seje, vrednost
nastavite na 0 (nič).
Inactivity Time
60 minut [privzeta nastavitev, ko ustvarite uporabnika. Drugače
je vrednost 0 (nič)].
Vpišite, koliko časa naj preteče brez aktivnosti na internetni
povezavi, kar kaže na neaktivnost uporabnika. Če se čas izteče,
se bo uporabniška seja samodejno prekinila. Za dostop do
interneta se bo moral uporabnik spet prijaviti s svojim
uporabniškim imenom in geslom.
Opomba: Če ne želite prekiniti uporabniške seje, vrednost
Inactivity Time nastavite na 0 (nič).
— 60 —
Nadzirajte dostop do modema
Access Restrictions > Local Log
Na tej strani lahko po uporabnikih spremljate poizkuse dostopov do blokiranih spletnih
strani. Na tej strani lahko pregledujete tudi dogodke, ki jih zabeleži možnost za starševski
nadzor.
Izberite zavihek Local Log za dostop do strani z dnevnikom blokiranih dostopov.
Na spodnji sliki je primer strani z dnevnikom blokiranih dostop.
Opis strani z omejitvami dostopa za uporabnike
Pri nastavitvah omejitev dostopa za uporabnike na vašem modemu si pomagajte z opisi
in navodili v spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings,
če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Local LogLast Occurence
Parental Control -
Tu je prikazan čas, ko je bil dostop do prepovedane spletne
Event Log
strani nazadnje blokiran.
Action
Tu je opisana aktivnost, ki jo je izvedel sistem.
Target
Prikaže naslov URL blokirane strani.
User
Tu je prikazan uporabnik, ki je poskušal dostopati do blokirane
strani.
Source
Tu je prikazan naslov IP osebnega računalnika, ki je poskušal
dostopati do blokirane strani.
— 61 —
Nastavitve aplikacij in iger
Nastavitve aplikacij in iger
Pregled
Prehodi Application Layer Gateway (ALG) podpirajo večino razširjenih internetnih
aplikacij. Prehodi ALG samodejno nastavijo požarno pregrado modema ter tako
omogočajo prehod podatkov brez posebnih nastavitev. Priporočamo vam, da preizkusite
svoje aplikacije, še preden uporabite spremembe, opisane v tem poglavju.
Applications & Gaming > Port Filtering
Uporabite to okno za nastavitve filtrov za komunikacijske vmesnike TCP in UDP. Ti filtri
preprečujejo komunikacijskim vmesnikov TCP/UDP, da bi se povezali z internetom. Prav
tako lahko preprečite osebnim računalnikom, da bi odhodni promet TCP/UDP pošiljali v
omrežje WAN preko določenih vmesnikov IP. Ta filter ni vezan na naslove IP ali MAC.
Sistem namreč blokira določno območje vmesnikov za vse osebne računalnike.
Izberite zavihek Port Filtering ter odprite stran Applications & Gaming Port Filtering.
Opis strani za filtriranje vmesnikov za aplikacije in igre.
Pri nastavitvah filtriranja komunikacijskih vmesnikov za aplikacije in igre na vašem modemu
si pomagajte z opisi in navodili v spodnji tabeli. Označite potrditveno polje Enable za
vklop posredovanja prometa posameznih aplikacij. Ko izberete prave možnosti, kliknite na
gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb
ne želite shraniti.
— 62 —
Nastavitve aplikacij in iger
Poglavje
Opis polja
Port Filtering
Start Port:
To je prvi vmesnik v območju, ki ga želite filtrirati. Vpišite začetek
nabora številk vmesnikov (zunanjih vrat), ki jih uporablja strežnik
ali internetna aplikacija. Če potrebujete več informacij, si oglejte
dokumentacijo programske opreme.
End Port:
To je zadnji vmesnik v območju, ki ga želite filtrirati. Vpišite
končno vrednost nabora številk vmesnikov (zunanjih vrat), ki jih
uporablja strežnik ali internetna aplikacija. Če potrebujete več
informacij, si oglejte dokumentacijo programske opreme.
Protocol
Izberite enega od naslednjih protokolov:
• TCP
• UDP
• Both (oba)
Enable:
Označite to potrditveno polje za vklop filtriranja na izbranih
vmesnikih.
Applications & Gaming > Port Range Forwarding
Pomembno: Modem običajno uporablja možnost prevajanja naslovov (Port Translation).
Ta možnost spremlja, katere komunikacijske vmesnike dejansko uporablja vaš računalnik
ali druga naprava v lokalnem omrežju. To spremljanje zagotovi dodatno raven varnosti, ki
dopolnjuje možnosti požarne pregrade. Toda nekatere aplikacije od modema zahtevajo
uporabo določenih vmesnikov za povezovanje preko interneta.
Uporabite možnost posredovanja za posredovanje prometa z javnega interneta na
določene naslove IP v vašem lokalnem omrežju. Izberite zavihek Port Range Forwarding
ter odprite stran Applications & Gaming Port Range Forwarding.
Za začetni in končni vmesnik (Start in End Port) izberite vmesnik iz priporočenega
območja 49152-65535. Pri tem upoštevajte, da so vmesniki vezani na določene programe,
zato preverite, katere vmesnike zahteva vaša programska oprema. V obe polji vpišite
začetno in končno vrednost območja. V polje IP Address vpišite naslov IP računalnika, za
katerega bo to pravilo veljalo.
Opomba: Možnost posredovanja prometa določene vmesnike izpostavi javnemu
internetu. To pomeni, da požarna pregrada teh vmesnikov ne ščiti več. Naprava, za katero
je vklopljeno posredovanje naslovov IP, bo med aktivnim posredovanjem prometa
izpostavljena napadom hekerjev.
— 63 —
Nastavitve aplikacij in iger
Opis strani za posredovanje prometa za aplikacije in igre
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagali nastaviti
posredovanje prometa na modemu. Vklopiti morate vsako pravilo posebej. Ko izberete
prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa
Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Poglavje
Opis polja
Port Range Forwarding
Start
Za začetni vmesnik (Start Port) izberite vmesnik iz
priporočenega območja 49152-65535. Pri tem upoštevajte,
da so vmesniki vezani na določene programe, zato preverite,
katere vmesnike zahteva vaša programska oprema.
End
Za končni vmesnik (End Port) izberite vmesnik iz priporočenega
območja 49152-65535. Pri tem upoštevajte, da so vmesniki
vezani na določene programe.
Protocol
Izberite enega od naslednjih protokolov:
• TCP
• UDP
• Both (oba)
IP Address
Vpišite naslov IP računalnika, za katerega naj velja to pravilo.
Enable:
Izberite to potrditveno polje za posredovanje prometa na
izbrane vmesnike in naslove IP.
— 64 —
Nastavitve aplikacij in iger
Applications & Gaming > Port Range Triggering
Proženje vmesnikov omogoča dinamično posredovanje prometa na računalnike v omrežju,
ko jih potrebujejo. Koristno je predvsem, ko na računalniku deluje aplikacija, ki izvede
določeno nalogo in tako sproži usmerjevalnik. Ta dogodek mora biti izhodni promet,
ki uporablja določeno območje vmesnikov.
Izberite zavihek Port Range Triggering ter odprite stran Applications & Gaming Port
Range Triggering.
Opis strani za proženje območja vmesnikov za aplikacije in igre
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagali nastaviti proženje
območja vmesnikov na modemu. Vklopiti morate vsako pravilo posebej. Ko izberete prave
možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel
Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
Port Range Triggering
Triggered Range
Start Port
Za začetni vmesnik (Start Port) izberite vmesnik iz priporoče­ne­
ga območja 49152-65535. Pri tem upoštevajte, da so vmesniki
vezani na določene programe, zato preverite, katere vmesnike
zahteva vaša programska oprema.
End Port
Za končni vmesnik (End Port) izberite vmesnik iz priporočenega
območja 49152-65535. Pri tem upoštevajte, da so vmesniki
vezani na določene programe, zato preverite, katere vmesnike
zahteva vaša programska oprema.
— 65 —
Nastavitve aplikacij in iger
Razdelek
Opis polja
Forwarded Range
Start Port
Za začetni vmesnik (Start Port) izberite vmesnik iz
priporočenega območja 49152-65535. Pri tem upoštevajte, da so
vmesniki vezani na določene programe, zato preverite, katere
vmesnike zahteva vaša programska oprema.
End Port
Za končni vmesnik (End Port) izberite vmesnik iz priporočenega
območja 49152-65535. Pri tem upoštevajte, da so vmesniki
vezani na določene programe.
Protocol
Izberite enega od naslednjih protokolov:
• TCP
• UDP
• Both (oba)
Enable:
Označite potrditveno polje Enable za vklop proženja vmesnikov
za posamezne aplikacije.
— 66 —
Nastavitve aplikacij in iger
Applications & Gaming > DMZ
Na tej strani lahko nastavite naslov IP, na katerem so vmesniki neposredno izpostavljeni
javnemu internetu ali omrežju Wide Area Network (WAN). Demilitarized Zone (DMZ)
pogosto imenujemo »razkriti gostitelj« saj lahko določite prejemnika prometa iz
zunanjega omrežja, ki ga posredovanje prometa Network Address Translation ne more
posredovati na lokalni osebni računalnik.
DMZ običajno uporablja podjetje, ki želi gostovati lastni spletni strežnik. DMZ vam
omogoča, da en naslov IP postavite na internetno stran požarne pregrade, ostali
računalniki pa ostanejo zaščiteni za požarno pregrado.
Možnost DMZ omogoča neposreden dostop internetnega prometa do naprave, kot je
spletni strežnik, strežnik FTP, strežnik SMTP (e-pošta) ali domenski strežnik DNS. Izberite
zavihek DMZ za dostop do strani Applications & Gaming DMZ.
Opis strani z možnostjo DMZ za aplikacije in igre.
V naslednji tabeli so opisi možnosti in navodila, ki vam bodo pomagali nastaviti proženje
območja vmesnikov na modemu. Vklopiti (Enable) morate vsak gostiteljski naslov IP
v območju DMZ. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite
spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
Razdelek
Opis polja
DMZ DMZ Hosting
Izberite e želeno možnost:
• Enable za vklop
• Disable za izklop (tovarniška nastavitev)
DMZ Host IP Address
DMZ vam omogoča, da en naslov IP ostane nezaščiten, ostali
naslovi pa so zaščiteni. Vpišite naslov IP računalnika, ki ga želite
razkriti internetnemu prometu.
— 67 —
Upravljanje modema
Upravljanje modema
Administration > Management
Stran za upravljanje omrežnemu administratorju omogoča, da upravlja posamezne
funkcije modema, povezane z dostopom in varnostjo. Izberite zavihek Management za
dostop do strani Administration Management.
Pomembno: Stran na sliki se prikaže, ko je vrednost DHCP (tovarniška nastavitev)
nastavljena na način Connection Mode. Stran, ki se prikaže, če izberete način Static IP je
prikazana in opisana kasneje v tem poglavju.
Opis strani Administration Management
Pomagajte si z opisi in navodili v spodnji tabeli za nastavitev upravljavskih možnosti za
modem, če imate izbran način povezave DHCP ali Static IP. Ko izberete prave možnosti,
kliknite na gumb Save Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če
sprememb ne želite shraniti.
— 68 —
Upravljanje modema
PoljeOpis
Gateway Setup
Connection Mode
(WAN)
Tu lahko določite, kako naj omrežje WAN (ali vmesnika
prehoda do interneta) pridobi naslov IP.
Internet Connection DHCP (tovarniška nastavitev)
Type
Ta možnost modemu omogoča, da javni naslov IP pridobi
samodejno.
Static IP
Tu lahko naslov IP v omrežju WAN in povezane strežniške
informacije določite kot statične ali nespremenljive vrednosti, ki
bodo uporabljene, ko se modem poveže z internetom.
— 69 —
Upravljanje modema
PoljeOpis
Internet IP Address
Vpišite naslov IP modema (viden na internetu).
Subnet Mask
Vpišite masko podomrežja modema (kot je vidna na internetu,
kar vključuje vašega ponudnika dostopa do interneta).
Default Gateway
Vpišite privzeti prehod na strežniku ponudnika.
Primary DNS
Vpišite naslov IP glavnega domenskega strežnika, ki vam ga je
zagotovil vaš ponudnik dostopa do interneta. Ta podatek je
obvezen.
Secondary DNS
Vpišite naslov IP sekundarnega domenskega strežnika, ki vam
ga je zagotovil vaš ponudnik dostopa do interneta. Ta naslov ni
obvezen.
MTUMTU size
MTU pomeni največjo velikost paketa. Vrednost MTU določa
največjo velikost paketa, ki je dovoljen za prenos podatkov
prek interneta. Tovarniška vrednost je 0 (1500 bitov).
Gateway Access
Current User Name
Identifikacija trenutno prijavljenega uporabnika.
Local Access
Change Current User Name to
V tem polju lahko spremenite svoje uporabniško ime. Če želite
spremeniti svoje uporabniško ime, v to polje vpišite novo ime in
kliknite Save Settings za uveljavitev sprememb.
Opomba: Tovarniško privzeto uporabniško ime je prazno polje.
Change Password to
V tem polju lahko spremenite svoje geslo. Če želite spremeniti
svoje geslo, vpišite novo geslo v to polje. Nato ponovno vpišite
novo geslo v polje Re-Enter New Password in kliknite Save
Settings.
Opomba: Tovarniško privzeto geslo je prazno polje.
Re-Enter New Password
Tu lahko ponovno vpišete novo geslo. Še enkrat morate vpisati
geslo, ki ste ga pred tem vpisali v polje Change Password to.
Ko ponovno vpišete novo geslo, kliknite Save Settings za
shranjevanje nastavitev.
Remote Access
Remote Management
Tu lahko izklopite oddaljeno upravljanje. Ta možnost vam
omogoča, da do nastavitev modema dostopate in jih
spreminjate tudi, če niste doma. Za vklop oddaljenega dostopa
izberite Enable. Če možnosti ne boste uporabljali, jo pustite
izklopljeno (Disable). Za oddaljeno upravljanje se uporablja
protokol HTTP. Za oddaljeni dostop do naprave v naslovno
vrstico svojega brskalnika vpišite naslov https://xxx.xxx.xxx.
xxx:8080 (znaki x predstavljajo javni naslov IP naprave, 8080
pa predstavlja določen vmesnik).
— 70 —
Upravljanje modema
PoljeOpis
Management Port
Vpišite številko vmesnika, ki bo odprt zunanjemu dostopu.
Tovarniška vrednost je 8080. Ta vmesnik morate uporabiti za
vzpostavitev oddaljene povezave.
UPnPUPnP
Možnost Universal Plug and Play (UPnP) sistemom Windows
XP in Vista omogoča, da samodejno nastavijo modem za
različne internetne aplikacije, kot so igre ali videokonference.
Če želite uporabiti možnost UPnP, ne spreminjajte privzete
vrednosti Enable. V nasprotnem primeru izberite vrednost
Disable.
IGMP
IGMP Proxy
Protokol Internet Group Multicast Protocol (IGMP) se uporablja
za registracijo članstva v skupini več računalnikov in se
običajno uporablja v pretočnih aplikacijah. Na primer, v enem
omrežju imate morda več sprejemnikov za internetno televizijo
IPTV. Ti sprejemniki istočasno predvajajo več različnih video
vsebin, zaradi česar morate uporabiti možnost IGMP.
Posredovanje IGMP je sistem, ki izboljša delo večvrstnega
oddajanja za odjemalce v lokalnem omrežju. Če odjemalci
podpirajo to možnost, pustite privzeto vrednost (Enable).
V nasprotnem primeru izberite vrednost Disable.
Administration > Reporting
Upravljanje poročanja vam omogoča, da poročila o različnih sistemskih aktivnostih po
e-pošti pošljete na svoj naslov.
Izberite zavihek Reporting.
— 71 —
Upravljanje modema
Pri nastavitvah možnosti poročanja na vašem modemu si pomagajte z opisi in navodili
v spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save Settings, če želite
spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite shraniti.
PoljeOpis
Poročanje
E-Mail Alerts
Če je ta možnost vklopljena, boste po e-pošti prejeli obvestilo
takoj, ko sistem zazna določene dogodke. Za uporabo te
možnosti, morate vpisati informacije o e-poštnem naslovu.
SMTP Mail Server
Vpišite naslov (ime domene) ali naslov IP strežnika SMTP, ki ga
uporabljate za odhodno e-pošto.
E-Mail Address for Alert Logs
Vpišite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati dnevnike.
View Log
Za pregledovanje dnevnikov sledite naslednjim korakom.
1Kliknite View Log. Odpre se novo okno z dnevniki.
2
3
Za pregled določenega dnevnika, izberite eno od možnosti v spustnem meniju Type.
• All (vsi)
• Access Log (dnevnik dostopov)
• Firewall Log (dnevnik požarne pregrade)
• VPN Log (dnevnik povezav VPN)
Ko se podatki iz dnevnika izpišejo, uporabite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite na gumb Page Refresh za posodobitev dnevnika.
• Kliknite na gumb Clear za izbris informacij v trenutno izbranem dnevniku.
• Kliknite na gumb Previous Page za prejšnjo stran dnevnika.
• Kliknite na gumb Next Page za dostop do naslednje strani dnevnika, če je na voljo.
— 72 —
Upravljanje modema
Administration > Diagnostics
Administratorske možnosti za odkrivanje napak vam omogočajo, da s preizkusom Ping
preverite stanje svoje internetne povezave.
Izberite zavihek Diagnostics.
Pri nastavitvah možnosti odkrivanja in odpravljanja napak na modemu si pomagajte
z opisi in navodili v spodnji tabeli. Ko izberete prave možnosti, kliknite na gumb Save
Settings, če želite spremembe shraniti, ali pa Cancel Changes, če sprememb ne želite
shraniti.
Poglavje
Opis POLJA
Ping Test
Ping Test Parameters Ping Target IP
Naslov IP, na katerem želite preveriti dosegljivost.
Ping Size
Velikost podatkovnega paketa, ki ga želite uporabiti.
Number of Pings
Določite, kolikokrat želite opraviti preizkus dosegljivosti.
Ping Interval
Čas (v milisekundah), ki naj preteče med vsakim preizkusom,
Ping Timeout
Koliko naj traja časovna omejitev (v milisekundah). Če ne
prejmete odgovora v tem obdobju, preizkus dosegljivosti ni
uspešen.
Start Test
Za začetek preizkusa sledite naslednjim korakom.
1 Za začetek preizkusa kliknite Start Test. Odpre se nova stran
in prikaže povzetek rezultatov preizkusa.
2 Kliknite na gumb Save Settings za shranjevanje rezultatov ali
pa kliknite Cancel Changes za preklic preizkusa.
— 73 —
Upravljanje modema
Administration > Backup & Restore
Možnost Administration Backup & Restore vam omogoča, da naredite varnostno kopijo
nastavitev modema in jo shranite na svojem računalniku. To datoteko lahko uporabite za
obnovo shranjenih nastavitev svojega modema.
Izberite zavihek Back Up & Restore.
POZOR
Obnova datoteke z nastavitvami bo izbrisala vse obstoječe nastavitve.
RAZDELEK
Opis POLJA
Back Up Configuration
Možnost Back Up Configuration uporabite za shranjevanje
kopije trenutnih nastavitev in shranjevanje datotek na svojem
računalniku. Za začetek prenosa kliknite na gumb Back Up.
Uporabite možnost Restore Configuration za obnovo shranjene
datoteke z nastavitvami. Kliknite Browse za izbiro datoteke z
nastavitvami in nato kliknite Restore za nalaganje datoteke na
napravo.
Restore Configuration — 74 —
Upravljanje modema
Administration > Factory Defaults
Na strani Administration Factory Defaults lahko ponovno vzpostavite privzete tovarniške
nastavitve. Izberite zavihek Factory Defaults.
POZOR
Če ponovno vzpostavite privzete tovarniške nastavitve, boste izgubili vse
nastavitve, ki ste jih vpisali. Preden ponastavite modem na privzete tovarniške nastavitve,
si zapišite vse prilagojene nastavitve. Po tem, ko vzpostavite privzete nastavitve, boste
morali še enkrat vpisati vse nastavitve.
Restore Factory Defaults
Za ponastavitev tovarniških nastavitev, kliknite gumb Restore Factory Defaults. Vse
shranjene nastavitve bodo izgubljene, ko ponastavite privzete nastavitve.
— 75 —
Spremljajte stanje delovanja modema
Spremljajte stanje delovanja modema
To poglavje opisuje možnosti pod zavihkom Status, s katerimi lahko spremljate stanje
modema ter odkrivate in odpravljate težave na napravi in v omrežju.
Status > Gateway
Stran Gateway Status prikazuje informacije o modemu in trenutnih nastavitvah.
Informacije na zaslonu so odvisne o vrste internetne povezave, ki jo uporabljate.
Izberite zavihek Gateway. Kliknite Refresh za posodobitev podatkov, prikazanih na
zaslonu.
Uporabite opise v naslednji tabeli za pregled stanja vašega modema in internetne
povezave.
RAZDELEK
Opis POLJA
Gateway Information Firmware Version
Različica strojne programske opreme.
MAC Address (CM MAC Address)
Enkraten alfanumeričen naslov koaksialnega vmesnika na
kabelskem modemu, ki se uporablja za povezovanje s sistemom
zaključevanja CMTS v distribucijskem centru. Naslov MAC je
naslov strojne opreme za identifikacijo vsake naprave v omrežju.
Current Time
Čas, ki temelji na časovnem območju, ki ste ga izbrali na strani
z osnovnimi nastavitvami Basic Setup.
— 76 —
Spremljajte stanje delovanja modema
RAZDELEK
Opis POLJA
Internet Connection IP Address
Prikazuje naslov IP modema. Naslov je modemu določen, ko se
poveže z internetom.
Subnet Mask
Prikazuje masko podomrežja za vaš vmesnik WAN. Ta naslov
vašemu vmesniku WAN samodejno določi vaš ponudnik
dostopa do interneta, razen če uporabljate statičen naslov IP.
Default Gateway
Naslov IP privzetega prehoda pri ponudniku dostopa do interneta.
DNS1-3
Naslov IP strežnika DNS, ki ga uporablja prehod.
WINS
Naslov IP strežnika WINS, ki ga uporablja prehod.
Status > Local Network
Stran Local Network Status prikazuje informacije o stanju lokalnega omrežja.
Izberite zavihek Local Network. Kliknite Refresh za posodobitev podatkov na strani.
Uporabite opise v naslednji tabeli za pregled stanja vašega modema in internetne
povezave.
RAZDELEK
Opis POLJA
Local NetworkMAC Address
Enkratni alfanumerični naslov za vaše domače zasebno lokalno
omrežje. Naslov MAC je naslov strojne opreme, ki služi
identifikaciji vsake naprave v omrežju.
IP Address
Prikazuje naslov IP lokalnega podomrežja.
Subnet Mask
Prikazuje masko podomrežja vašega lokalnega omrežja.
DHCP Server
Prikazuje stanje lokalnega strežnika DHCP (vklopljen (Enabled)
ali izklopljen (Disabled)).
— 77 —
Spremljajte stanje delovanja modema
RAZDELEK
Opis POLJA
Starting IP Address
Prikazuje začetek območja naslovov IP, ki jih uporablja strežnik
DHCP na vašem modemu.
End IP Address
Prikazuje konec območja naslovov IP, ki jih uporablja strežnik
DHCP
Kliknite na gumb DHCP Client Table za prikaz naprav, ki so
povezane z vašim lokalnim omrežjem in jim je strežnik DHCP
v vašem modemu določil naslove IP. Na strani s seznamom
odjemalcev DHCP si lahko ogledate seznam odjemalcev DHCP
(računalniki in druge omrežne naprave), ki vključuje naslednje
informacije: Ime odjemalca, naslov IP, naslov MAC in
preostanek časa, preden se jim izteče dodeljeni naslov IP. Za
ogled najnovejših informacij kliknite gumb Refresh. Če želite
zapustiti to stran in se vrniti na stran z informacijami o
lokalnem omrežju, kliknite Close.
Na spodnji sliki je primer seznama z odjemalci DHCP.
DHCP Client Table
ARP/RARP Table
Kliknite na gumb ARP/RARP Table za ogled vseh naprav, ki so
povezane z vašim omrežjem. Za ogled najnovejših informacij
kliknite gumb Refresh. Če želite zapustiti to stran in se vrniti na
stran z informacijami o lokalnem omrežju, kliknite Close.
Na spodnji sliki je primer seznama ARP/RARP Table.
— 78 —
Spremljajte stanje delovanja modema
Status > Wireless
Stran s stanjem brezžičnega omrežja Wireless Network Status prikazuje osnovne
informacije o brezžičnem omrežju, ki ga zagotavlja modem.
Izberite zavihek Wireless. Za posodobitev podatkov na strani kliknite gumb Refresh.
Opis strani s stanjem brezžičnega omrežja
Pri preverjanju stanja brezžičnega omrežja si pomagajte s spodnjo tabelo.
Poglavje
Opis POLJA
Wireless MAC Address
Network
Prikazuje naslov MAC brezžične dostopovne točke na vašem omrežju.
Radio Band
Prikazuje eno od naslednjih radijskih frekvenc, ki se trenutno uporabljajo:
• 2,4 GHz
• 5 GHz
• 2,4 in 5 GHz
Opomba: Frekvenčnega območja 5 GHz ne podpirajo vse naprave.
Network Name (SSID)
Prikazuje ime ali oznako SSID vaše brezžične dostopovne točke.
Channel Width
Prikazuje pasovno širino kanala, ki ste jo izbrali na strani Basic
Wireless Settings z osnovnimi nastavitvami brezžičnega omrežja.
Wide Channel
Prikazuje široki kanal Wide Channel, ki ste ga izbrali na strani Basic
Wireless Settings.
Standard Channel
Prikazuje pasovno širino standardnega kanala, ki ste jo izbrali na strani
Basic Wireless Settings z osnovnimi nastavitvami brezžičnega omrežja.
Security
Prikazuje varnostno metodo, ki jo uporablja vaše brezžično omrežje.
SSID Broadcast
Prikazuje stanje možnosti SSID Broadcast.
— 79 —
Spremljajte stanje delovanja modema
Status > DOCSIS WAN
Na strani s stanjem omrežja WAN (DOCSIS WAN Status) so prikazane informacije o stanju
vašega kabelskega modema. Izberite zavihek DOCSIS WAN.
Opis strani DOCSIS WAN
Pri preverjanju stanja omrežja DOCSIS WAN si pomagajte s spodnjo tabelo.
RAZDELEK
Opis POLJA
About Model
Prikazuje ime modema.
Vendor
Prikazuje ime proizvajalca modema.
Hardware Revision
Prikazuje različico tiskanega vezja.
Serial Number
Prikazuje enkratno serijsko številko modema.
MAC Address (CM MAC Address)
Prikazuje naslov CM MAC. To je enkraten alfanumeričen naslov
koaksialnega vmesnika na kabelskem modemu za povezovanje s
sistemom zaključevanja CMTS v distribucijskem centru. Naslov MAC
je naslov strojne opreme, ki služi identifikaciji vsake naprave v
omrežju.
— 80 —
Spremljajte stanje delovanja modema
RAZDELEK
Opis POLJA
Bootloader Revision
Prikazuje različico kode zagonskega programa.
Current Software Revision
Prikazuje različico strojne programske opreme.
Firmware Name
Prikazuje ime strojne programske opreme.
Firmware Build Time
Prikazuje datum in čas, ko je bila strojna programska oprema
prevedena.
Cable Modem Status
Prikazuje enega od različnih stanj modema.
Downstream
Channels 1-8
Channels
Prikazuje moč in razmerje med signalom in hrupom pri aktivnih
kanalih za prenos podatkov k uporabniku.
Upstream
Channels 1-4
Channels
Prikazuje moč aktivnih kanalov za prenos podatkov od uporabnika.
— 81 —
Pogosto zastavljena vprašanja
Pogosto zastavljena vprašanja
V: Kako nastavim protokol TCP/IP?
O: Za nastavitve protokola TCP/IP morate imeti v sistemu omrežni vmesnik (NIC) z
nameščenim protokolom TCP/IP. TCP/IP je komunikacijski protokol, ki se uporablja za
dostop do interneta. V tem poglavju so navodila, kako na napravah Windows ali
Macintosh nastaviti protokol TCP/IP za povezovanje z modemom.
Protokol TCP/IP v okoljih Microsoft Windows je drugačen za vsak operacijski sistem.
Sledite navodilom za svoj operacijski sitem.
Nastavitve TCP/IP na sistemih Windows 2000.
1Kliknite Start, izberite Settings in izberite možnost Network and Dial-up Connections.
2 Dvakrat kliknite na ikono Local Area Connection v oknu Network and Dial-up
Connections.
3Kliknite Properties v oknu Local Area Connection Status.
4Kliknite Internet Protocol (TCP/IP) v oknu Local Area Connection Properties in nato
kliknite Properties.
5 Izberite možnosti Obtain an IP address automatically in Obtain DNS server address
automatically v oknu Internet Protocol (TCP/IP) Properties in kliknite OK.
6Kliknite Yes za ponovni zagon računalnika, ko se odpre okno Local Network.
Računalnik se bo ponovno zagnal. Protokol TCP/IP je sedaj nastavljen in vaše naprave
Ethernet so pripravljene na uporabo.
7 Poskusite se povezati z internetom. Če ne morete dostopati do interneta, se obrnite na
ponudnika dostopa do interneta.
Nastavitve TCP/IP na sistemih Windows XP.
1 Kliknite gumb Start in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Če uporabljate privzeti meni, izberite Vzpostavi povezavo z, izberite Pokaži vse
povezave in nadaljujte pri 2. koraku.
• Če uporabljate stari meni, izberite Možnosti, izberite Omrežne povezave, kliknite na
Povezava lokalnega omrežja in nadaljujte pri 3. koraku.
2 Dvokliknite na ikono Povezava lokalnega omrežja v oknu z omrežnimi povezavami.
3Kliknite Properties v oknu Local Area Connection Status.
4Kliknite Internet Protocol (TCP/IP) v oknu Local Area Connection Properties in nato
kliknite Properties.
5 Izberite možnosti Obtain an IP address automatically in Obtain DNS server address
automatically v oknu Internet Protocol (TCP/IP) Properties in kliknite OK.
6Kliknite Yes za ponovni zagon računalnika, ko se odpre okno Local Network.
Računalnik se bo ponovno zagnal. Protokol TCP/IP je sedaj nastavljen in vaše naprave
Ethernet so pripravljene na uporabo.
7 Poskusite se povezati z internetom. Če ne morete dostopati do interneta, se obrnite na
ponudnika dostopa do interneta.
— 82 —
Pogosto zastavljena vprašanja
Nastavitve TCP/IP na sistemih Macintosh.
1 Kliknite na ikono Apple v zgornjem levem kotu aplikacije Finder. Pomaknite se do
Control Panels in kliknite TCP/IP.
2Kliknite Edit na zgornjem robu strani. Pomaknite se na dno menija in kliknite User Mode.
3Kliknite Advanced v oknu User Mode in kliknite OK.
4 Kliknite na izbirne puščice na desni strani območja Connect Via v oknu TCP/IP in
kliknite možnost Using DHCP Server.
5Kliknite Options v oknu TCP/IP in nato kliknite Active v oknu TCP/IP Options.
Opomba: Preverite, da možnost Load only when needed ni izbrana.
6 Preverite, da možnost 802.3 v zgornjem desnem kotu okna TCP/IP ni izbrana. Če je
potrditveno polje izbrano, ga počistite in kliknite Info v spodnjem levem kotu.
7 Je v tem oknu izpisan naslov strojne opreme (Hardware Address)?
• Če je naslov izpisan, kliknite OK. Okno TCP/IP Control Panel zaprite tako, da kliknete
na File in nato kliknete Close. Ta postopek s tem zaključite.
• Če naslova ni, morate izklopiti računalnik.
8 Ko je računalnik izklopljen, istočasno pritisnite in držite tipke Command (tipka Apple)
Option, P in R na tipkovnici. Tipke držite pritisnjene in vklopite računalnik, vendar jih
ne izpustite, dokler ne slišite zvoka Apple vsaj trikrat. Nato izpustite tipke in dovolite,
da se računalnik ponovno zažene.
9 Ko se računalnik ponovno zažene, sledite korakom 1-7 in se prepričajte, da so vse nastavitve
TCP/IP pravilne. Če vaš računalnik še vedno nima naslova strojne opreme (Hardware
Address) se obrnite na pooblaščenega prodajalca opreme Apple ali podporo Apple.
V: Kako naj obnovim naslov IP na svojem računalniku?
O: Če vaš računalnik ne more dostopati do interneta, ko je modem povezan, je možno, da
vaš računalnik ni obnovil svojega naslova IP. Sledite navodilom za svoj operacijski sitem in
obnovite naslov IP na svojem računalniku.
Obnova naslova IP na sistemih Windows 95, 98, 98SE in ME
1Kliknite Start in nato kliknite Zaženi.
2 V okno vpišite ukaz winipcfg in kliknite V redu za zagon ukaza. Odpre se okno za
konfiguracijo naslova IP.
3 Kliknite na puščico na desni strani zgornjega polja in izberite vmesnik Ethernet, ki je
nameščen v vašem računalniku. Okno prikazuje informacije o vmesniku Ethernet.
4Kliknite Sprosti in nato kliknite Obnovi. Okno za nastavitve IP prikaže nov naslov IP.
5Kliknite V redu in zaprite okno. Ta postopek ste zaključili. Opomba: Če ne morete
dostopati do interneta, se obrnite na ponudnika dostopa do interneta.
Obnova naslova IP na sistemih Windows NT, 2000 ali XP
1 Kliknite na gumb Start kliknite Zaženi. Odpre se okno za zagon ukazov.
2 V polje Odpri vpišite cmd in kliknite V redu. Odpre se okno z ukazno vrstico.
3Vpišite ipconfig/release v vrstico C:/ in pritisnite Enter. Sistem bo sprostil naslov IP.
4Vpišite ipconfig/renew v vrstico C:/ in pritisnite Enter. Sistem bo prikazal novi naslov IP.
5 Kliknite na X v zgornjem desnem kotu okna in zaprite okno z ukazno vrstico. Ta
postopek s tem zaključite. Opomba: Če ne morete dostopati do interneta, se obrnite
na ponudnika dostopa do interneta.
— 83 —
Pogosto zastavljena vprašanja
V: Kaj, če nisem naročen na kabelsko televizijo?
O: Če je na vašem območju na voljo kabelska televizija, so lahko podatkovne storitve na
voljo z naročnino na kabelsko televizijo ali brez. Obrnite se na lokalnega ponudnika
storitev za informacije o kabelskih storitvah, kar vključuje hiter dostop do interneta.
V: Kako naj se dogovorim za namestitev?
O: Pokličite svojega ponudnika storitev in se dogovorite za namestitev. S strokovno
namestitvijo boste zagotovili, da so kabli pravilno povezani z modemom in vašim
računalnikom kot tudi, da sta strojna in programska oprema primerno nameščeni. Obrnite
se na svojega ponudnika storitev za več informacij o namestitvi.
V: Kako se modem poveže z mojim računalnikom?
O: Modem se z računalnikom poveže prek brezžične povezave ali
vmesnika 10/100/1000BASE-T Ethernet. Če želite uporabite vmesnik Ethernet, lahko
kartice kupite pri lokalnem prodajalcu računalniške opreme ali ponudniku dostopa do
interneta. Za najboljše delovanje preko povezave Ethernet, priporočamo, da v računalnik
namestite kartico Gigabit Ethernet.
V: Kako se povežem z internetom, ko priključim modem?
O: Vaš lokalni ponudnik postane vaš ponudnik dostopa do interneta. Nudijo vam široko
paleto storitev, kar vključuje e-pošto, klepet, novice in informacijske storitve. Vaš
ponudnik storitve vam bo zagotovil programsko opremo, ki jo potrebujete.
V: Ali lahko istočasno gledam televizijo in uporabljam internet?
O: Seveda. Če ste naročeni na kabelsko televizijo, lahko istočasno gledate televizijo in
uporabljate modem.
Odpravljanje pogostih težav
Ne razumem indikatorjev na sprednji strani
Oglejte si poglavje Funkcije indikatorjev LED na sprednji strani (na 86. strani) za več
informacij o delovanju in funkcionalnosti indikatorjev.
Modem ni zaznal povezave Ethernet
• Prepričajte se, da ima vaš računalnik kartico Ethernet in da ste pravilno namestili
gonilnik programske opreme. Če ste kupili in namestili kartico Ethernet, pozorno
sledite namestitvenim navodilom.
• Preverite stanje svetlobnih indikatorjev na sprednji strani naprave.
Modem ni zaznal povezave Ethernet po tem, ko sem ga priklopil
na zvezdišče
Če z modemom povezujete več osebnih računalnikov s pravim kablom najprej povežite
modem z zvezdiščem. Indikator LED LINK na zvezdišču se bo vklopil.
Modem ni zaznal kabelske povezave
• Modem uporablja standardni 75-ohmski koaksialni kabel RF. Če uporabljate drugačen
kabel, vaš modem ne bo deloval pravilno. Obrnite se na svojega ponudnika kabelskih
storitev in se prepričajte, ali uporabljate pravi kabel.
• Vaša omrežna kartica ali vmesnik USB morda ne deluje pravilno. V dokumentaciji
omrežne kartice ali vmesnika USB poiščite informacije za odpravljanje težav.
— 84 —
Napotki za izboljšanje delovanja
Napotki za izboljšanje delovanja
Preverite in popravite
Če vaš modem ne deluje po pričakovanjih, vam lahko pomagajo naslednji napotki. Če
potrebujete več pomoči, se obrnite na ponudnika storitve.
• Prepričajte se, da je napajalni kabel vašega modema pravilno priključen na električno
vtičnico.
• Prepričajte se, da napajalni kabel modema ni priključen na električno vtičnico s
stikalom. Če vtičnico upravlja stikalo, se prepričajte, da je vtičnica pod napetostjo.
• Prepričajte se, da je indikator ONLINE na sprednji strani modema osvetljen.
• Prepričajte se, da je kabelska storitev aktivna in podpira dvosmerne storitve.
• Prepričajte se, da so vsi kabli pravilno priključeni in da uporabljate prave kable.
• Prepričajte se , da ste pravilno namestili protokol TCP/IP, če uporabljate povezavo
Ethernet.
• Prepričajte se, da ste poklicali ponudnika storitev in jim sporočili serijsko številko in
naslov MAC vašega modema.
• Če uporabljate razdelilnik kabelskega signala za priklop modema na druge naprave,
odstranite razdelilnik in priklopite kable, da je modem priklopljen neposredno na
kabelski vhodni signal. Če modem sedaj deluje pravilno je morda razdelilnik pokvarjen
in ga boste morali zamenjati.
• Za najboljše delovanje preko povezave Ethernet, priporočamo, da v računalnik
namestite kartico Gigabit Ethernet.
— 85 —
Funkcije indikatorjev stanja LED na sprednji strani
Funkcije indikatorjev stanja LED
na sprednji strani
Začetni zagon, nastavljanje in registracija
(priklop na električni tok)
V spodnji tabeli so prikazani koraki in stanje indikatorjev na sprednji strani modema med
zagonom, nastavljanjem in registracijo v omrežju, ko modem priklopite na napajanje. S to
tabelo si lahko pomagate pri odpravljanju napak pri zagonu, nastavljanju in registraciji.
Opomba: Ko modem zaključi 11. korak (registracija telefona zaključena), modem preklopi
v način normalnega delovanja. Oglejte si poglavje Normalno delovanje (priklopljen na
električni tok) na strani 101.
Indikatorji stanja LED med zagonom, nastavljanjem in registracijo
1. del, Registracija hitrega prenosa podatkov
Korak
1
2
Indikator
na sprednji strani
Samo
preizkus
Pregled
prenosa k
uporabniku
Vključen
Utripa
Izključen
Izključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Izključen
Izključen
1
2
3
4
POWER
DS
US
ONLINE
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
5
ETHERNET 1-4
Vključen
6
USB
Vključen
7
WIRELESS LINK
Izključen
8
WIRELESS SETUP
Izključen
9 TEL 1
10 TEL 2
Vključen
Vključen
3
Vzpostavitev signala
k uporabniku
Vključen
Vključen
Izključen
Izključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Izključen
Izključen
4
5
Iskanje
območja
Zahteva
naslova IP
Vključen
Vključen
Utripa
Izključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Izključen
Izključen
Vključen
Vključen
Vključen
Izključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Izključen
Izključen
6
Zahteva
datoteke za
hitri prenos
podatkov
Vključen
Vključen
Vključen
Utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Izključen
Izključen
Indikatorji stanja LED med zagonom, nastavljanjem in registracijo
2. del, registracija telefona
Korak
Indikator
na sprednji strani
1
2
3
4
POWER
DS
US
ONLINE
5
ETHERNET 1 - 4
6
USB
7
WIRELESS LINK
8
WIRELESS SETUP
9 TEL 1
10 TEL 2
7
Zaključena
registracija
podatkovnega
omrežja
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
8
Zahteva
naslova IP
telefona
9
Zahteva dato- Ponovni zagon
teke za vpeljaglasovne
vo telefona
storitve
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Izključen
Izključen
Izključen
Izključen
Izključen
utripa
Izključen
Izključen
utripa
— 86 —
10
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
utripa
utripa
11
Zaključena
registracija
telefona
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
ali utripa
Vključen
Vključen
Funkcije indikatorjev stanja LED na sprednji strani
Normalno delovanje (priključen na napajanje)
V spodnji tabeli so opisani indikatorji stanja LED na sprednji strani naprave med
normalnim delovanjem, ko je modem priključen na napajanje.
Indikatorji stanja LED na sprednji strani med normalnim delovanjem
1
2
3
4
Indikator
na sprednji strani
POWER
DS
US
ONLINE
5
ETHERNET 1-4
6
USB
7
WIRELESS LINK
8
WIRELESS SETUP
9
TEL 1
10 TEL 2
Normalno delovanje
Vključen
Vključen
Vključen
Vključen
• Vključen – ko je ena sama naprava priklopljena na vmesnik Ethernet in
modem ne pošilja ali prejema podatkov.
• Utripa – ko je priklopljena ena naprava Ethernet in se podatki prenašajo med
uporabnikovo opremo in brezžičnim modemom.
• Izključen – ko na vmesnike Ethernet ni priklopljena nobena naprava
• Vključen – ko je ena sama naprava priklopljena na vmesnik USB in modem ne
pošilja ali prejema podatkov.
• Utripa – ko je priklopljena ena naprava USB in se podatki prenašajo med
uporabnikovo opremo in brezžičnim modemom.
• Izključen – ko na vmesnike USB ni priklopljena nobena naprava
• Vključen – ko je brezžična dostopovna točka vključena in deluje.
• Utripa – ko se prenašajo podatki med uporabniškimi napravami in brezžičnim
modemom.
• Izključen – ko uporabnik izklopi brezžično dostopovno točko.
• Izključen – ko brezžična namestitev ni aktivna.
• Utripa - ko je brezžična namestitev aktivna in omogoča dodajanje novih
brezžičnih odjemalcev v omrežje
• Vključen – ko je storitev telefonije vklopljeena
• Utripa – ko je linija 1 v uporabi
• Vključen – ko je storitev telefonije vklopljeena
• Utripa – ko je linija 1 v uporabi
Posebni pogoji
V spodnji tabeli je opisano delovanje indikatorjev stanja LED pod posebnimi pogoji, ko
lahko vidite, da nimate dostopa do omrežja.
Indikatorji stanja LED pod posebnimi pogoji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indikator
na sprednji strani
POWER
DS
US
ONLINE
ETHERNET 1-4
USB
WIRELESS LINK
WIRELESS SETUP
TEL 1
TEL 2
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Počasno utripanje - enkrat na sekundo
Izključen
Izključen
— 87 —
Obvestila
Obvestila
Blagovne znamke
Cisco, logotip Cisco, Cisco Systems in logotip Cisco System so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih povezanih podjetij v ZDA
in nekaterih drugih državah.
DOCSIS je zaščitena blagovna znamka podjetja Cable Television Laboratories, Inc.
EuroDOCSIS, EuroPacketCable in PacketCable sta blagovni znamki podjetja Cable
Television Laboratories, Inc.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so last njihovih lastnikov.
Omejitev odgovornosti
Cisco Systems, Inc ne prevzema odgovornosti za napake ali opustitve v teh navodilih.
Pridržujemo si pravico, da brez obvestila kadarkoli spremenimo ta navodila.
Obvestilo o avtorskih pravicah na dokumentaciji
Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Brez
pisnega dovoljenja Cisco Systems, Inc ni dovoljena nikakršna reprodukcija nobenega dela
tega dokumenta.
Uporaba programske opreme in strojne programske
opreme
Programska oprema, opisana v tej dokumentaciji, je zaščitena z avtorskimi pravicami in
vam je zagotovljena v skladu z licenčno pogodbo. To programsko opremo lahko
uporabljate ali kopirate le v skladu z licenčno pogodbo.
Strojna programska oprema v tej opremi je zaščitena z avtorskimi pravicami. Strojno
programsko opremo lahko uporabljate le v napravi, v kateri je bila zagotovljena. Brez
izrecnega dovoljena je prepovedano reproducirati ali distribuirati to strojno programsko
opremo ali njene dele.
— 88 —
Obvestila
Informacije:
Če imate vprašanja
Če imate tehnična vprašanja, pokličite Cisco Services. Sledite navodilom za pogovor
s podpornim inženirjem. V spodnji tabeli poiščite središče na svojem območju.
Regija
Podporni centri
Telefonske številke in faks
Severna Amerika
Južna Amerika
Srednja Amerika
Atlanta, Georgia, ZDA
Tehnična podpora
Za digitalne izdelke za širokopasovni prenos podatkov:
• Brezplačno: 1-866-787-3866
• Lokalno: 770-236-2200
• Faks: 770-236-2488
Za druge izdelke pokličite:
• Brezplačno: 1-800-722-2009
• Lokalno: 678-277-1120
• Faks: 770-236-2306
Pomoč strankam
• Brezplačno: 1-800-722-2009
• Lokalno: 678-277-1120
• Faks: 770-236-5477
Evropa
Evropski center
za tehnično pomoč
Telefon: 32-56-445-197 ali 32-56-445-155
Faks: 32-56-445-061
Azijsko-pacifiška regija
Hongkong
Telefon: 011-852-2588-4745, Faks: 011-852-2588-3139
Avstralija
Sydney
Telefon: 011-61-2-8446-5374, Faks: 011-61-2-8446-8015
Japonska
Tokio
Telefon: 011-81-3-5322-2067, Faks: 011-81-3-5322-1311
— 89 —
Cisco Systems, Inc.
5030 Sugarloar Parkway, Box 465447
Lawrencville, GA 30042
678.277.1000
www.cisco.com
Ta dokument vključuje blagovne znamke podjetja Cisco Systems Inc. V poglavju z obvestili so naštete
blagovne znamke podjetja Cisco Systems, uporabljene v tem dokumentu.
Razpoložljivost izdelkov in storitev se lahko spremeni brez obvestila.
Avtorske pravice 2010 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržave.
Februar 2010
Število izdelka
4021192 Rev A
Download PDF

advertising