NL
CATEYE STRADA WIRELESS
U.S. Pat. Nos. 5236759/6957926 Pat./Design Pat. Pending
Copyright© 2007 CATEYE Co., Ltd.
CCRD3W-070727 066600540 4
CYCLOCOMPUTER CC-RD300W
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de computer in gebruik neemt aandachtig door en bewaar hem om hem ook later te kunnen raadplegen.
Monteren van de computer op de fiets
2
3
WAARSCHUWING/PAS OP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Concentreer u tijdens het fietsen niet op de computer. Zorg ervoor dat u veilig fietst!
Maak de magneet, de sensor en de houder stevig vast. Controleer ze regelmatig.
Raadplaag onmiddellijk een arts wanneer een batterij door een kind wordt doorgeslikt.
Voorkom dat de computer gedurende lange tijd in de zon staat.
Haal de computer niet uit elkaar.
Laat de computer niet vallen. Anders kan hij beschadigd worden.
Bij gebruik van de computer terwijl hij in de houder zit, drukt u op de MODE-knop rondom de drie
puntjes onder het scherm. Als u hard op andere plaatsen drukt, kan dit storing of beschadiging tot
gevolg hebben.
Draai de stelknop alleen handmatig op de houderband vast. Als u hem te vast aandraait, kan het
schroefdraad worden beschadigd.
Gebruik voor het schoonmaken van de computer en de accessoirs geen thinner, benzeen of alcohol.
Gooi gebruikte batterijen volgens de voorschriften voor KCA weg.
LCD scherm kan vertekend zijn als ernaar gekeken wordt door gepolariseerde zonnebrilglazen.
Draadloze sensor
De sensor is ontworpen om signalen op te vangen binnen een bereik van maximaal 70 cm om de kans
op storing te verminderen. Let u op het volgende als u de sensor hanteert:
• Signalen kunnen niet opgevangen worden als de afstand tussen de sensor en de computer te groot is.
• De transmissieafstand kan korter zijn door een lage temperatuur of een bijna lege batterij.
• Er kunnen alleen signalen ontvangen worden als de achterkant van de computer naar de sensor
gekeerd is.
Storing kan optreden en tot slechte resultaten leiden als de computer:
• Dichtbij een TV, PC, radio, motor of in een auto of trein is.
• Dichtbij een spoorwegovergang, spoorrails, tv station en/of radarbasis is.
• Gebruikt wordt met andere draadloze apparaten.
Instellen van de computer
Batterijenklepje
Als de computer op de
houder is bevestigd
Druk!
MODE
: Snelheidsonderdeel
: Wielmaat symbool
: Sensorsignaal-ontvangst symbool
1 Druk op de AC knop op de achterkant.
Wis alle gegevens (eerste instelling)
AC
de gewenste snelheidseenheid
2 Selecteer
Selecteer “
” of “
”.
km/h ↔ mph
Sla de
instelling op
MENU
de wielomtrek in
3 Voer
Voer de wielomtrek van uw fiets in in mm.
* Raadpleeg de bandomtrektabel.
Verhogen
MODE
Naar volgende
Instelling
cijfer
opslaan
(ingedrukt
MENU
MODE houden)
de klok in
4 Stel
Wanneer de MODE-toets ingedrukt wordt
gehouden, verschijnen achtereenvolgens de
“Getoonde tijd”, de “Uren” en de “Minuten”.
24 u ↔ 12
u, of de
waarde
MODE verhogen MODE
1
5
6
7
Installeer de sensor en de magneet :
A
B
De afstand tussen de computer
en de sensor mag het
transmissiegebied van 70 cm
niet overschrijden. De achterkant van de computer moet
naar de sensor gekeerd zijn.
De magneet
moet door de
sensorzone
gaan.
JA!
Scherm
Instelling
wisselen of
opslaan
naar volgende
MENU (afsluiten)
cijfer
(ingedrukt
houden)
Bandenmaat
12 x 1.75
14 x 1.50
14 x 1.75
16 x 1.50
16 x 1.75
18 x 1.50
18 x 1.75
20 x 1.75
20 x 1-3/8
22 x 1-3/8
22 x 1-1/2
24 x 1
24 x 3/4 Tubular
24 x 1-1/8
24 x 1-1/4
24 x 1.75
24 x 2.00
24 x 2.125
26 x 7/8
26 x 1(59)
26 x 1(65)
26 x 1.25
26 x 1-1/8
26 x 1-3/8
26 x 1-1/2
26 x 1.40
26 x 1.50
26 x 1.75
26 x 1.95
26 x 2.00
26 x 2.10
26 x 2.125
26 x 2.35
26 x 3.00
27 x 1
27 x 1-1/8
27 x 1-1/4
27 x 1-3/8
650 x 20C
650 x 23C
650 x 35A
650 x 38A
650 x 38B
700 x 18C
700 x 19C
700 x 20C
700 x 23C
700 x 25C
700 x 28C
700 x 30C
700 x 32C
700C Tubular
700 x 35C
700 x 38C
700 x 40C
29 x 2.1
29 x 2.3
Meet de wielomtrek (L)
van uw fiets
Zet een merkteken op het
loopvlak van de band en
rijdt de fiets zover dat de
wielen één keer volledig
ronddraaien. Markeer het
begin en het einde van de
omwenteling op de grond
en meet dan de afstand
tussen de twee merktekens. Dit is de daadwerkelijke omtrek. Of, de
“Kiezen van Waarden
Kruistabel” geeft een geschatte omtrek aan de
hand van de bandenmaat.
L mm
SEN
SO
ZON R
E
4
Binnenkant van de rechter voorvork
C
1
3
De ruimte
tussen sensor
en magneet
mag niet meer
dan 5 mm
bedragen.
Max
70 cm
L (mm)
935
1020
1055
1185
1195
1340
1350
1515
1615
1770
1785
1753
1785
1795
1905
1890
1925
1965
1920
1913
1952
1953
1970
2068
2100
2005
2010
2023
2050
2055
2068
2070
2083
2170
2145
2155
2161
2169
1938
1944
2090
2125
2105
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2130
2168
2180
2200
2288
2326
Sensorzone
3
NEE!
Bandomtrektabel
MENU
AC
MODE
1 Houderriem
2 Houder
3 Snelheidssensor
4 Magneet
5 Rubberkussen voor sensor
6 Rubberkussen voor houder
7 Nylon kabelbinders (x2)
4
SE
N
ZOSOR
NE
4
mmm
5m
Installeer de sensor Binnenkant van de rechter voorvork
3
5
2
Installeer de magneet
Trek stevig
aan
Spaak
7
SEN
4
SEN
S
ZO OR
NE
SO
ZONR
E
Naar de
sensorzone
* Installeer de sensor zo dicht mogelijk
bij het bovenste deel van de voorvork.
3
Monteer de houder op de stuurstand of op het stuur
Voor montage op de stuurstang
6
2
Stuurstang
1
PAS OP:
Verzeker u ervan dat de achterkant van de computer naar de sensor gekeerd is.
* De computer zou op sommige sturen niet goed functioneren als zijn achterkant
niet naar de sensor is gekeerd zoals aangegeven in A .
Voor montage op het stuur
6
Stuur
1
4
2
Verwijder/plaats de computer
Vastklikken
Duw de computer naar voren
en drukl de voorkant lichtjes
omhoog.
Afsnijden
terwijl u het met de hand
ondersteunt.
PAS OP:
Kort de houderriem in om verwonding te voorkomen.
* Draai na installatie zachtjes aan het wiel om te controleren of de computer de snelheid aangeeft. Als de snelheid niet wordt getoond, controleert u dan of aan de bovenstaande voorwaarden A , B en C voldaan is.
CC-RD300W
Probleemoplossing
Bedienen van de computer [Metingenscherm]
Tempo-indicator
Tm Verstreken tijd
Geeft aan of het huidige tempo hoger
( ) of lager ( ) is dan de gemiddelde
snelheid.
0:00’00” - 9:59’59”
Huidige snelheid
Dst Ritafstand
0,00 - 999,99 km [mile]
0,0(4,0) - 105,9 km
[0,0(3.0) - 65,9 mph]
Dst 2 Ritafstand-2
Geselecteerde mode
0,00 - 999,99 /
1000,0 - 9999,9 km [mile]
Av
Gemiddelde
snelheid*2
0,0 - 105,9 km/h
[0,0 - 65,9 mph]
Mx
MODE
Maximale
snelheid
0,0(4,0) - 105,9 km/h
[0,0(3,0) - 65,9 mph]
*1
Starten/stoppen van de meting
De metingen worden automatisch gestart
zodra u begint te fietsen. Tijdens de metinof
.
gen knippert
Doorlopen van computerfuncties
Druk op de MODE-toets om nevenstaande
computerfuncties te doorlopen.
Nulstellen van data
Om meetdata op nul terug te stellen brengt u
willekeurige data, behalve die van Dst-2, op
het scherm en houdt u de MODE-toets ingedrukt. Als u de MODE-toets ingedrukt houdt
0,0 - 9999,9 /
10000 - 99999 km [mile] terwijl Dst-2 wordt getoond, wordt alleen Dst2 op nul gesteld.
De totaalafstand wordt nooit op nul terugKlok
gesteld.
Odo Totale afstand
0:00 - 23:59
of 1:00 - 12:59
Spaarstand
*1 Druk, met de computer op de houder geplaatst, op de drie verhoogde stippen op de
voorkant van de computer.
*2 Als Tm boven ongeveer 27 uur uitkomt, of Dst
komt boven 999,99 km, wordt .E getoond als
de gemiddelde snelheid. Terugkeren naar de
fabrieksinstelling.
Als de computer gedurende 10 minuten geen
nieuwe signalen heeft ontvangen, wordt de
energiebesparende stand geactiveerd en wordt
alleen de klok weergegeven. Zo gauw de computer weer een sensorsignaal ontvangt, verschijnt het meetscherm weer. Als de computer
twee weken lang niet wordt gebruikt, gaat de
energiebesparende stand over naar de SLEEP
stand. Als u in deze SLEEP stand de MODEtoets indrukt, verschijnt het meetscherm weer.
Veranderen van de computerinstellingen [menuscherm]
MENU
Als de MENU-toets wordt ingedrukt terwijl het meetscherm wordt weergegeven,
verschijnt het menuscherm. Druk om de menu-instellingen te veranderen op de
MODE-toets als de meting gestopt is en er geen signaal ontvangen wordt.
De MODE-toets functioneert niet wanneer de computer in de houder is geplaatst.
Controleer of er geen vuil tussen de houder en de computer zit.
Was de houder met water om eventueel vuil te verwijderen en controleer of de computer gemakkelijk in en uit de houder komt.
Het sensorsignaal-ontvangst symbool knippert niet. (De snelheid wordt niet getoond.)
(Draai het voorwiel waardoor de computer dichter bij de sensor komt. Als het signaal nu knippert, geeft dit aan dat de
computer en de sensor te ver uit elkaar zijn of dat de batterij leeg is.)
Is de afstand tussen sensor en magneet te groot? (moet ≤ 5 mm zijn)
Gaat de magneet door de sensorzone?
Stel de magneet en de sensor goed af.
Is de computer onder de goede hoek geplaatst?
De achterkant van de computer moet naar de sensor gekeerd zijn.
Zijn de computer en de sensor te ver uit elkaar? (De afstand moet de 70 cm niet overschrijden.)
Installeer de sensor dichter bij de computer.
Is de batterij van de computer of de sensor zwak?
In de winter wordt de prestatie van de batterij minder.
Vervang de batterij. In het geval van de computer dient u deze te herstarten na het vervangen van de batterij volgens
“Gereedmaken van de computer”, boven.
Geen aanduiding op de display.
Is de batterij van de computer leeg?
Vervangen. Stel de computer opnieuw in volgens “Instellen van de computer.”
Er worden verkeerde gegevens getoond.
Stel de computer opnieuw in volgens “Instellen van de computer.”
Specificatie
Batterij .................... Computer
Sensor
Levensduur batterij .. Computer
: Lithiumbatterij (CR2032) x 1
: Lithiumbatterij (CR2032) x 1
: Ongeveer 1 jaar (als de computer 1 uur per dag gebruikt is; de levensduur van de batterij
varieert afhankelijk van het gebruik.)
Sensor
: De eenheid Totale Afstand gaat tot 10.000 km.
* Dit is het gemiddelde getal bij gebruik onder de 20 °C en een afstand tussen de computer en de sensor van 65 cm.
Computer ...................................... Microcomputer van 4-bits 1-chip (kristalaangestuurde oscillator)
Display .......................................... LC-display
Sensor .......................................... Contactloze magnetische sensor
Bandenmaten ................................ 0100 mm - 3999 mm (Standaardmaten A: 2096 mm, B: 2096 mm)
Bedrijfstemperatuur ..................... 0 °C - 40 °C (Dit product zal niet goed functioneren als de range voor de bedrijfstemperatuur
overschreden wordt. Trage reactie of een zwart LCD scherm bij respectievelijk lagere of hogere temperaturen kunnen optreden.)
Afmetingen/gewicht ..................... 46,5 x 31 x 16 mm / 22 g
* De levensduur van de batterij die al op de fabriek is geplaatst, kan wat korter zijn.
* Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
Onderdelen
#160-2190
Parts Kit
#160-2196
Snelheidssensor
#169-9691
Wielmagneet
#166-5150
Lithiumbatterij
(CR2032)
#160-0280
Houderriem
#160-2193
Houder
MODE
BEPERKTE GARANTIE
MODE
Wielkeuze
MODE
MODE
Invoeren
wielmaar
Instelling
veranderen
(ingedrukt
houden)
MODE
Klokinstelling
MODE
Handmatige invoer
totaalafstand
Snelheidseenheid
* Druk op de MENU-toets om de veranderde instelling te bevestigen.
* Als het menuscherm gedurende een minuut niet wordt bediend,
dan verschijnt het metingenscherm weer.
Wielkeuze ..................... Om te wisselen tussen de ingevoerde wielmaten (bandomtrek)
en
. Gebruik deze functie wanneer de computer op twee fietsen moet
worden gebruikt.
Druk op de MODE-toets om tussen
en
over te schakelen.
Invoeren wielmaar ....... Verhoog de waarde door op de MODE-toets te drukken en ga naar het
volgende cijfer door de MODE-toets ingedrukt te houden.
* Om de wielmaat in te voeren
, toont u
met “Wielkeuze”.
Klokinstelling ................ Zie “Instellen van de computer -4” voor het instellen van de klok.
Handmatige invoer totaalafstand
....................................... Noteer de totaalafstand voordat u de computer opnieuw instelt. Deze
afstand kunt u later handmatig invoeren. Verhoog de waarde door op
de MODE-toets te drukken en ga naar het volgende cijfer door de
MODE-toets ingedrukt te houden.
Snelheidseenheid ......... Druk op de MODE-toets om te wisselen tussen
en
.
Onderhoud
Reinig de computer en de accessoires met een zachte doek, bevochtigd met een neutraal
schoonmaakmiddel. Vervolgens afdrogen met een droge doek.
Vervangen van de batterij
Druk!
P
Afdekplaatje
CR2032
TO
Vervang de batterij zodra de display begint te
vervagen.
Plaats een nieuwe lithiumbatterij (CR2032) met de
(+) zijde naar boven. Stel daarna de computer
opnieuw in volgens “Instellen van de computer”.
* Als de batterij geplaatst is, plaatst u het afdekplaatje
met de “TOP” kant naar boven.
TO
P
Computer
CR2032
Batterij niet
NL
weggooien, maar
inleveren als KCA.
CO
Vervang de batterij als de ontvangst van de sensor slecht is.
Controleer de plaatsing van de sensor en de magneet na de
vervanging.
IN
Sensor
U heeft 2 jaar garantie op de computerunit
(Accessoires/houder, sensor en batterijverbruik vallen niet binnen de garantie)
Als er bij normaal gebruik binnen de garantieperiode problemen optreden, dan geschiedt reparatie of vervanging kosteloos.
Dit wordt door de fabrikant CatEye Co., Ltd. uitgevoerd. Bij terugzenden van de computer dient u deze zorgvuldig te verpakken. Denkt u eraan om het garantiebewijs mee te sturen met een beschrijving van het probleem. Schrijf of type uw naam en
adres duidelijk op het garantiebewijs. Verzekerings-, verzend-, en transportkosten zijn voor uw eigen rekening.
CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Service & Research Address for USA
CATEYE Service and Research Center
1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
Phone: 303.443.4595
Toll Free: 800.5CATEYE
Fax:
303.473.0006
E-mail: service@cateye.com
URL:
http://www.cateye.com
Download PDF

advertising