Daewoo | DWF-260C | Klik hier om deze editie volledig te downloaden (pdf formaat 16,44

Onafhankelijk vakblad
voor de Rijn-, binnen-,
passagiers- en kustvaart,
scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.
18 december 2013
30ste jaargang
nummer 23
CONNECTING SPECIALISTS
10&11
Donoureis 37
DIESEL MARINE SERVICES
• Hermotorisering
• Generatorsets
• Reparatie en Dokken
• Boegschroefinstallatie
+31 (0)78 6165599
info@dgstechniek.nl
www.dgstechniek.nl
Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078 - 6813127
Fax 078 - 6812025
info@koedood.nl
www.koedood.nl
VERZEKERINGEN
Tel. 078 - 61 22 500
Onderlinge Verzekering van Schepen U.A.
WWW.ORANJE-VERZEKERINGEN.NL
B L U E
P O W E R
omvormers, acculaders
combinaties
15
Mens & Bedrijf
21
-
Kerstspecial
www.mtu-online.com
Voor nieuwbouw en reparatie
T. +31 (0)416 665 500
Benelux: +31 (0) 78 6395777
gg
www.teamcoshipyard.nl
Niet iedereen blij met CCR
Onze eerste krant in 2014
verschijnt weer op
woensdag 8 januari.
ROTTERDAM - De Centrale
Commissie voor de Rijnvaart
heeft besloten te bezien of de
binnenvaart meer tijd kan krijgen om hun schepen aan de
internationale eisen op de Rijn
te laten voldoen. Het gaat om
een aantal bepalingen waarvan
de overgangstermijn in 2015
afloopt, waaronder eisen omtrent geluid, elektrische installaties en relingen. De Centrale
Commissie voor de Rijnvaart
(CCR) heeft aangekondigd,
met het oog op de aanhoudende crisis, te werken aan verlenging van deze overgangstermijnen uit het Reglement
Onderzoek Schepen op de Rijn
(ROSR). Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu toont
zich verheugd. Binnenvaart Logistiek Nederland , BLN-Koninklijke Schuttevaer en CBRB
vinden het een verstandig besluit. De ASV heeft nog tal van
kanttekeningen.
”De CCR is voornemens in
haar plenaire voorjaarsvergadering een besluit te nemen. De
beslissing wordt nu reeds voorbereid. Hoeveel extra tijd schippers krijgen is nog niet bekend.
De Nederlandse delegatie, het
binnenvaartbedrijfsleven
en
onlangs ook de Europese Commissie hebben herhaaldelijk
aandacht gevraagd voor de
gevolgen van het aflopen van de
overgangstermijnen voor de
binnenvaartsector. Om bestaande schepen aan de nieuwe
regels te laten voldoen moeten
schippers vaak hoge kosten
maken. Het gaat nogal eens om
bedragen die noodlijdende
schippers niet of nauwelijks kunnen opbrengen”, aldus I en M in
haar persbericht.
Inzet brancheorganisaties
De onder BLN figurerende
organisaties stellen dat zij,
samen met andere organisaties,
een groot aandeel gehad hebben in de overwegingen van de
CCR. ”Mede dankzij de inzet van
In verband met de feestdagen
is ons kantoor gesloten op
27 december & 31 december.
Uw materiaal voor deze krant
ontvangen wij graag
uiterlijk 3 januari
80.000,- euro er gesloopt zal
gaan worden. Die paar regels
aanpassen helpt dus echt niet,
we mogen hooguit iets langer
bungelen, maar zelfs dat is de
vraag. En dan wederom; er is
hier sprake van omgekeerde
bewijslast. Niet aantonen van
nut noodzaak en haalbaarheid
door de CCR maar aantonen van
onmogelijkheid en onzinnigheid door ons”.
ASV stelt dat de kosten voor het aanpassen van schepen onevenredig hoog zijn.
binnenvaartbrancheorganisaties, zoals ASV, CBRB en BLN en
internationaal ESO en EBU en de
Nederlandse delegatie is eerder
dit jaar het onderwerp knelpunten overgangsbepalingen ROSR
met hoge prioriteit in het CCRwerkprogramma
voor
de
komende jaren opgenomen. Dit
besluit van de CCR is mede in
overleg met de Europese Commissie genomen”.
Niet blij
De ASV staat nog niet te juichen. “Hoeveel extra tijd de
schippers krijgen is niet
bekend. En de regelgeving
vanaf 2010 wordt niet eens
meegenomen, veel schippers
zitten daar ook nog mee. Die
moeten nog keuren volgens die
regels of hebben gebruik
gemaakt van de crisishardheidsclausule
(honderden).
Daarnaast is er dus sprake van
misschien iets extra tijd voor
een paar regels. Wat hebben we
gewonnen? Dat men moet
erkennen dat hier echt een probleem ligt. Wat lost dit voorstel
op? Helemaal niets! Erger nog,
men noemt de regelingen erbij
die nog na de regelgeving van
de 140 regels zijn gekomen, die
er dus helemaal los van staan
en voor de nieuwbouwschepen
gelden. Dus ja, CBRB is blij en
BLN ook maar de ASV zeker
niet. Over hoeveel aanpassingen hebben we het nu eigenlijk? “Een aantal?” En hoeveel
tijd? Denkt men dat de bank
hiermee een lening geeft voor
de koop van een ouder schip?
Ik weet zeker van niet. Geen
enkele garantie. ‘Slechts’130
regels in plaats van 140 is
natuurlijk helemaal geen oplossing en dat weet iedereen”.
Omgekeerd
Het ministerie zegt: ‘De
Nederlandse delegatie in de
Centrale Commissie voor de
Rijnvaart deed reeds onderzoek
naar de mogelijkheden voor
bestaande schepen om aan de
bepalingen te voldoen, maar is
ook op zoek naar alternatieven.
Daar is nu meer tijd voor, wat de
kans op een bevredigende
oplossing vergroot. Nederland
zal zich blijven inzetten om passende oplossingen te vinden
voor de overgangsbepalingen
die door de binnenvaartsector
als het meest knellend worden
ervaren’.
Ook daar is de ASV het niet
mee eens. Ze noemt het omgekeerde bewijslast. Niet aantonen van nut noodzaak en haalbaarheid door de CCR maar
aantonen van onmogelijkheid
en onzinnigheid door de bran-
ARCHIEFFOTO SCHEEPVAARTKRANT
cheorganisaties. BLN en CBRB
stellen dat voor de knelpunten
die onevenredig hoge kosten
met zich meebrengen en waarvan nut en noodzaak niet duidelijk zijn, een werkbare oplossing moet worden gevonden.
‘We denken dat met dit besluit
de oplossing van de knelpunten
in zicht komt”, aldus die organisaties. ASV concludeert dat dit
niet veel uithaalt. “CBRB en BLN
gaat voorbij aan het Duitse rapport waaruit duidelijk blijkt dat
er voor de 140 regels geen nut
en noodzaak is. Dat staat er keihard. Dus dat geldt voor alle
140 regels tenzij men alsnog
nut en noodzaak weet aan te
tonen. De kosten zijn in ieder
geval onevenredig hoog en ook
dat weet men al jaren
gemiddeld 400.000,- waarbij
men ervan uitgaat dat bij
bedragen tussen zo’n 30.000 à
Hardheidsclausule
Naast de oplossing van de
knelpunten moet er volgens de
binnenvaartorganisaties CBRB
en BLN snel duidelijkheid
komen over de toepassing van
de hardheidsclausule. In de
regelgeving is namelijk opgenomen dat bij moeilijk uitvoerbare eisen of onevenredig hoge
kosten de Commissie van Deskundigen afwijkingen kan toestaan. Dat is de zogenaamde
hardheidsclausule (artikel 24.04
lid 4 van het ROSR). Dat deze
hardheidsclausule niet werkt is
de ASV met de bonden eens.
“Zoals het er nu staat kan er ook
alleen weer een uitzondering
toegekend worden bij unanieme instemming, dan weten we
het wel. Bovendien suggereert
het ministerie dat je dan maar
optimaal moet investeren. Dus
jij neemt het risico diep in de
schulden te eindigen zonder
certificaat en met een waardeloos schip”.
met
o.a.
BERGAMBACHT
HOLLAND
TEL. 0182-354666
FAX 0182-354647
E-mail: pols.aggregaten@wxs.nl
Web: www.pols-aggregaten.nl
Tel.: 0182-387522
www.neho.nl
• Boegschroeven
• Intrekbare
roerpropellers
Wij danken u voor het vertrouwen in 2013
• Ballast pompen
• Persluchtsystemen
en zettenkoers naar 2014
• Stikstof
generatoren
+31 71 517 2631 www.verhaar.com
Wij wensen al onze lezers en adverteerders
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
T : 0180-511577
F : 0180-511578
E : binnenvaart@vdvelden.nl
www.vdvelden.nl
Met veel plezier hebben wij in 2013 gewerkt aan onze uitgaven.
Ook in 2014 staan wij voor u klaar om De Scheepvaartkrant
voor u te maken zoals u dat van ons gewend bent.
Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 68
E info@breko.com
..
2
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Kijk voor onze verspreidpunten op: www.scheepvaartkrant.nl
Kijk en boek op: www.maas-binnenvaartmuseum.nl
Spaar het milieu, uw motor en geld
Maak uw diesel groener en zuiniger
Een gepatenteerde milieuvriendelijke emulsie toevoegen aan uw diesel en geld overhouden? Kan dat?
Ja, dat kan. MEXDIESEL is een emulsie die de verbranding van diesel efficiënter maakt.
• Dat vermindert de uitstoot van CO2, fijnstof, NOx en SO2.
• Houdt de motor in betere conditie.
• En brengt uw dieselverbruik omlaag.
Een betere conditie voor uw motor en het milieu
De besparingen zijn hoger dan de kosten voor MEXDIESEL.
Hoe werkt het?
MEXDIESEL wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd (1 op 3000). Het werkt op moleculair niveau door de
contactoppervlakken tussen vaste en vloeibare stoffen en tussen vloeistoffen onderling te behandelen. De belangrijkste acties zijn peptiseren (betere verneveling), stabiliseren, reinigen, zuiveren en het tegengaan van corrosie.
Velen werken aan de
achterkant
om de uitlaatgassen te
zuiveren
Mexdiesel werkt aan de
voorkant
zodat er minder vervuiling ontstaat
Mexdiesel wereldwijd octrooi. www.mexel-industries.com
Vanaf 1 november 1 ltr. Mexdiesel á € 33,03 voor 3 ton gasolie.
5% korting op 20 liter.
Boelewerf 44, Postbus 3040, 2980 DA Ridderkerk
Navimar
Schependijk 29
T. +31 (0)115-616329
4531 BW Terneuzen
A. Nobel en Zn
Uilenkade 100
Scheepsbenodigdheden, Electriciteit
& Navigatie, Macoil en Mexel Dealer
Seine
Bunkerhaven 6
T. +31 (0)78-6250970
3336 LP Zwijndrecht
Bunkerservice, Handelsmaatschappij,
Filtration & Separation en Mexel Dealer
T. +31 (0)630-997777
6051 LR Maasbracht
NOVI
TRANS BEVRACHTING BV
INTERNATIONAAL BEVRACHTINGSKANTOOR
Tel.: +31 (0)180-487487
Scheepvaart & Handelsonderneming,
Macoil en Mexel Dealer
Tevens leverbaar via het varend depot
m.s. Hendrika tel: +31 (0)622-426549
Vragen naar Koos van Dam of Jan Snijder - E-mail: info@novitrans.nl
BOEGSCHROEVEN EN BALLASTJET NIEUWS
26x
West-Europa
30 euro
70 euro
Oost-Europa
op aanvraag
buiten Europa
op aanvraag
Nederland en België
SCHEEPSTECHNIEK BV
Gamma boegschroef
met stuurtooster
Epsilon boegschroef
Tevens noodvoortstuwer
Ballastjet t.b.v. ruim
vullen en ledigen
Kanalen boegschroef
Delta, de 15% meer
stuwkracht boegschroef
Bèta tunnel
boegschroef SB - BB
per jaar thuisbezorgd
bel +31 (0)10 4129500
of vul de bon in op onze website
www.scheepvaartkrant.nl
SIGMA boegschroef /
noodvoortstuwer o.a.
voor passagiers en
rescue schepen
Kalkman ook voor reparatie van alle merken boegschroeven
KALKMAN SCHEEPSTECHNIEK BV
Tel: 0180-514644
Fax: 0180-518450
Follow
Like
us
us
on
Laatste nieuws en
De Scheepvaartkrant
op uw mobiel
twitter
de Scheepvaarttelefoongids
op uw mobiel
on
Facebook
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
WASUB team op zoek naar sponsoren
Studenten TU Delft werken aan vierde mensaangedreven onderzeeër
ROTTERDAM - Tijdens de inter-
nationale maritieme vakbeurs
Europort, waar meer dan
30.000 maritieme professionals
elkaar ontmoetten om kennis te
delen over innovatieve technologie, toonden studenten van
de TU Delft ook de mensaangedreven onderzeeër, de WASUB
3 of ook wel ‘De rode torpedo’
genoemd. De studenten wilden
de WASUB meer bekendheid
geven en er werden veel nieuwe contacten gelegd.
Het nieuwe WASUB team, dat
momenteel druk bezig is met het
ontwerpen en bouwen van de
vierde versie van de WASUB,
bestaat uit 17 studenten van verschillende faculteiten (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek,
Lucht & Ruimtevaartechniek en
Technische Bestuurskunde) van
de Technische Universiteit Delft.
Uiteindelijk zullen ze met hun
onderzeeër mee doen aan de
‘European International Submarine Races’ in Groot-Brittannië in
juli 2014. De verwachtingen zijn
hoog gespannen, na het behalen
van de tweede prijs door de
WASUB 3 afgelopen jaar. Het
WASUB 4-team gaat komende
zomer voor goud. In tegenstelling
tot het parcours in de Verenigde
Staten moet er niet alleen een
rechte lijn, maar ook een grote Ubocht en een slalom afgelegd
worden. De snelheid wordt
gemeten op het rechte stuk. Het
ment stelt verschillende veiligheidseisen. Deze veiligheidseisen
hebben vooral te maken met de
noodboei en de luchtafvoer. Zo is
een dodemansknop in de onderzeeër verplicht, deze knop moet
de bestuurder tijdens de race vast
blijven houden. Indien er iets mis
is, kan hij hem loslaten. De noodboei zal dan naar boven komen
zodat iedereen kan zien dat er
iets aan de hand is.
wereldrecord voor mensaangedreven
onderzeeërs
staat
momenteel op 13,49 kilometer
per uur. Naast de snelheid is het
zeer belangrijk dat geen fouten
worden gemaakt. Dit jaar is de
snelheid minder van belang dan
het zonder fouten afleggen van
het parcours. Voorbeelden van
fouten zijn het raken van objecten of het doorbreken van het
wateroppervlakte. De onderzeeër
is wegens wedstrijdeisen gevuld
met water, waarin de bestuurder
op zijn buik ligt. De wedstrijdleiding heeft verschillende redenen
voor deze eis, namelijk “engineering innovations” en “sporting
achievement”. Technische aspecten kunnen door deze eis beter
ontwikkeld worden, in plaats van
dat alle aandacht uit moet gaan
naar het water dichtmaken. Een
ander voordeel van de met water
gevulde onderzeeër is dat de
bestuurder in het water drijft,
waardoor hij niet door de zwaartekracht op de bodem wordt
geduwd, maar zich juist tegen de
bovenkant kan afzetten om een
hoger vermogen te kunnen leveren.
De rode torpedo.
Ontwerp
Het ontwerp van de WASUB is
in 4 onderdelen opgedeeld; aandrijving, romp, besturing en veiligheid. De aandrijving in de
onderzeeër vindt plaats via een
fietssysteem. Zodra de bestuurder begint met trappen, worden
3
tandwielen in werking gezet.
Deze tandwielen drijven vervolgens twee contra roterende
schroeven aan, waardoor de
onderzeeër zich kan voortbewegen. De contra roterende schroeven zorgen voor meer stabiliteit,
doordat ze elkaars moment
opheffen. Wat betreft de romp is
het belangrijk dat de optimale
vorm gevonden wordt. Een zo
klein mogelijke oppervlakte is
gewenst om zo min mogelijk
weerstand te hebben. De
bestuurder moet echter in de
romp nog wel genoeg bewegingsruimte hebben om een
optimaal vermogen te kunnen
leveren. Het parcours in GrootBrittannië zal vooral van invloed
zijn op de besturing. De besturing
moet deze keer veel nauwkeuriger zijn dan bij de wedstrijd in de
Verenigde Staten. De studenten
onderzoeken momenteel verschillende besturingstechnieken,
zoals elektrische en hydraulische
besturing. Het wedstrijdregle-
Sponsoren
Het team zal na het ontwerpen
de onderzeeër ook zelf gaan bouwen. Hiervoor is samenwerking
met het bedrijfsleven noodzakelijk. Zo gaat MARIN bijvoorbeeld
helpen met het maken van de
mal van de romp en zorgt SVITZER ervoor dat het team financieel ondersteunt wordt. In ruil
voor deze samenwerking krijgen
de partners van WASUB niet
alleen de kans om mee te werken
aan een erg uniek en innovatief
project, maar ze kunnen hier ook
hun marketing voordelen mee
doen. In tijden van economische
crisis is het vinden van deze sponsoren geen makkelijke klus. Bent
u geïnteresseerd in de partner
mogelijkheden die WASUB te
bieden heeft? Neem dan contact
op met Laura Peeperkorn, +31 15
278 40 38 of stuur een mail naar
info@wasub.nl. Meer informatie
over WASUB is te vinden op
www.wasub.nl
en
www.facebook.com/WASUB3.
Kinderopvang van Meander-Prokino in Maasbracht Nadelige conclusies
“Het schippersinternaat de
Prinsenvaart ligt aan een centrale vaarroute in het midden
van Limburg. Een ideale plek
om via de snelwegen A2 en
A73 naar bestemmingen in
binnen- en buitenland te reizen. De schipperskinderen
wonen in ruime, moderne
woningen met heel veel buitenruimte waar ze naar hartenlust kunnen spelen. Er is
veel aanwezig op ons terrein
zoals zandbakken, schommels, een klimkasteel, maar
ook een boevenbos waar hutten gebouwd kunnen worden
en een voetbalkooi waar
groot en klein gebruik van
ROTTERDAM - Naar aanleiding
maakt. Voor elk wat wils”, aldus
directeur Toos Barret. “Er
wonen veel jonge kinderen in
het internaat en voor hen is er
de mogelijkheid om gebruik
te maken van de verschillende
sportclubs in Maasbracht. De
Prinsenvaart zorgt ervoor dat
de kinderen wekelijks zwemles krijgen. De oudere jeugd
vraagt om een ander soort
aandacht, zij krijgen zoveel
mogelijk begeleiding op maat
in ons internaat. Zo is er specifieke aandacht voor hun
accommodatie en wordt er
samen met hen gekeken wat
zij nodig hebben om te groeien naar zelfstandigheid. We
zijn goed toegerust voor uw
kind tussen 6 en 18 jaar”.
van de Kamervragen over het
spoorwegongeluk in de Twente
eerder dit jaar, wil BLN nogmaals
met klem aandringen op het gebruik van correcte en volledige
gegevens.
De overheid baseert zich met
betrekking tot de vergelijking
binnenvaart en spoor onder meer
op het rapport van TNO ‘Van spoor
naar binnenvaart’, een onderzoek
naar de mogelijkheden dat spoorgoederenvervoer via de Nederlands-Duitse grens uitwijkt naar de
binnenvaart van 29 mei 2012. Zo
gaf Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mansveld bij de
afhandeling van Kamervragen
Naar aanleiding van het ongeluk,
aan dat de binnenvaart geen alternatief is voor het spoor op basis
van bovengenoemd rapport. “Uit
het onderzoek is onder andere
gebleken dat maximaal circa 9 procent van het verwachte spoorvervoer door Oost-Nederland ook met
Kinderopvang
Prokino
Kinderopvang
huurt een mooi pand van het
internaat om opvang te bieden aan alle kinderen in
Maasbracht maar ook aan
schipperskinderen. Barett:”We
bieden een scala van opvangmogelijkheden van 0 tot 12
jaar. In ons kinderdagverblijf
‘eigenweisje’ bieden
we
opvang aan kinderen van 0
de binnenvaart of kustvaart zou
kunnen worden vervoerd, zij het
tegen hogere kosten en met een
langere vervoerstijd”, aldus Mansveld.
Onjuist
BLN maakt echter de kanttekening dat het rapport waaruit geciteerd wordt, onvolkomen is. Met
name de gegevens met betrekking
tot het brandstofverbruik zijn niet
juist. De binnenvaartsector heeft
zich al in een vroeg stadium van dit
rapport gedistantieerd en aangeboden om via aanvullend onderzoek bij te dragen tot de juiste
inzichten, maar helaas was hier
geen ruimte meer voor binnen het
budget dat beschikbaar was voor
het rapport. BLN dringt er met klem
op aan dat (politieke) standpunten
niet worden gebaseerd op dit rapport, ofwel dat het rapport alsnog
wordt gecorrigeerd. In dit laatste
geval biedt BLN graag haar expertise aan, ter aanvulling met de juiste
gegevens.
Boontjes drempelvrij
tot 4 jaar. Dit gebeurt tussen
7.00 ‘s ochtends en 19.00 uur
‘s avonds. In onze peutergroep beide-handjes voor
kinderen van 2 tot 4 jaar bieden we elke ochtend opvang
aan met een vast team van
geschoolde en enthousiaste
medewerkers. We werken bij
‘eigenweisje’ en beide-handjes met Uk en Puk. Dit is een
Voor-en Vroegschools Educatieprogramma ( VVE) dat de
kinderen stimuleert in hun
ontwikkeling. Ook voor uw
schipperskind is er door de
gemeente Maasgouw een
speciale regeling opgesteld.
Deze regeling maakt het voor
u mogelijk om zeer flexibel
deel te kunnen nemen aan de
peutergroep. Als uw kind
naar de basisschool gaat,
kunt u bij Pienter terecht
voor voor- en naschoolse
opvang. Dit alles vindt plaats
in onze locatie aan de Boegstraat”, vertelt Barret. Er is
veel buitenruimte waar de
kinderen veilig kunnen spelen.
bouwt momenteel een nieuwe school. Het wordt een
Brede School waarin diverse
partijen participeren zoals
basisschool het Palet, de
Tweesprong en het ligplaats
onderwijs het Maashofje. Ook
zal het consultatiebureau,
Centrum voor Jeugd en Gezin
en de podotherapeut er hun
intrek nemen. Prokino Kinderopvang meldt met trots
dat zij de kinderopvang
binnen de nieuwe Brede
School kan gaan aanbieden.
Zij zullen binnen de Brede
School een kinderdagverblijf,
peutergroepen en voor- en
naschoolse opvang worden
verzorgd. Hiermee is Prokino
Kinderopvang de nieuwe
samenwerkingspartner van
de gemeente Maasgouw en
de overige partijen in de
Brede School. “Wij verheugen
ons op deze prachtig nieuwe
locatie”, besluit Barret, “want
voor de ouders betekent dit:
Alles onder één dak!”
Wie meer info wil kan contact opnemen met MeanBrede School
der/Prokino via telefoon
De gemeente Maasgouw 0475 438 428
HARLINGEN - Rijkswaterstaat
heeft de baggerwerkzaamheden
in de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) afgerond. De hele vaargeul heeft nu
een diepte van 3,80 –NAP en
een (bodem)breedte van 100
meter.
den aan het Noordelijk deel van
de vaargeul gestart: over een
lengte van 730 meter was de
vaargeul daar een diepte van
3.20 onder NAP. Inmiddels is de
hele vaargeul 3,80 –NAP diep en
100 meter (bodem)breed. In het
najaar van 2012 is de vaargeul
gebaggerd over een lengte van 2
kilometer Het noordelijke deel
Met het verdiepen van de vaargeul hoeven de schippers minder kon in 2012 niet op diepte worden gebracht als gevolg van de
rekening te houden met de tijdaar aanwezige kabels en leidinvensters en is de doorstroming
voor de scheepvaart op de vaar- gen. Na onderzoek bleek dat de
geul geoptimaliseerd en dus een gasleiding verdiept moest worvlotte en veilige vaart. Op 1 okto- den. Dit is gebeurd in het voorjaar van 2013.
ber zijn de baggerwerkzaamhe-
ACCU’S
MAASBRACHT - De stichting Meander – Prokino
heeft de afgelopen vijf jaren
flink aan de weg getimmerd
in het Limburgse Maasbracht. In het internaat de
Prinsenvaart zijn nu vestigingen van het kinderdagverblijf ‘eigenweisje’ en de
peutergroep ‘beide-handjes’gehuisvest. Een prima
plek dus voor alle schiperskinderen van 0 tot 18 jaar,
vindt directeur Toos Barret.
‡WUDNWLHEDWWHULMHQYDQWRSNZDOLWHLW
‡DOOHDFFXCVXLWYRRUUDDGOHYHUEDDU
‡YDNNXQGLJHPRQWDJHDDQERRUG
‡VWDUWPRWRUHQG\QDPRVHUYLFH
‡0DVWHUYROWHQ9LFWURQGHDOHU
%HO
9DQ$QGHO
MDDU
3RZHUHG\RXUEXVLQHVV
ZZZYDQDQGHOURWWHUGDPQO
LQIR#YDQDQGHOURWWHUGDPQO
..
4
De Scheepvaartkrant
ACCU'S
VARTA
230 Amp. 96801 pr. op aanvr.
DAVECO
120
Amp. - 12 V
€ 94,200
Amp. - 12 V
€ 151,230
Amp. - 12 V
€ 171,Optima 815
€ 175,-
TRAKTIEBATTERIJEN
520
Amp. - 24 V
620
Amp. - 24 V
720
Amp. - 24 V
820
Amp. - 24 V
920
Amp. - 24 V
1040 Amp. - 24 V
1160 Amp. - 24 V
Trog: optioneel
€ 1315,€ 1475,€ 1695,€ 1830,€ 1975,€ 2180,€ 2375,-
Prijzen gelden bij inlevering
gelijkwaardige oude accu,
anders lood toeslag.
Exclusief BTW
Bezorging door geheel
Nederland en in Antwerpen
DAVECO
Leeghwaterstraat 19
4251 LM Werkendam
T. 0183-501016
www.daveco.nl
Henk Jacobs
Scheeps- en
Jachtbetimmeringen
meubels op maat
keukens •
badkamers •
stuurhutten •
a/b ms Rickus
Tel. 038 4229551 / 06-22 390497
Holtenbroekerdijk 40A
8031 ER Zwolle
Woensdag 18 december 2013
W.L.A. de Bot & Dtr.
Voor betrouwbaarheid
Beëdigd Scheepsmakelaar
& Taxateur.
Tel. 010 - 4667106
Fax 010 - 4669664
info@debotshipbrokers.nl
MS KALISTI 652 t/1963
500 t/2.10 m, 62.00 x
6.69 m, 1000 m3, stl.
vloer, alu. Fr. kap 600 pk
Volvo 1998 tot rev. in ‘08,
boegschroef 165 pk, won.
2 slpkmr, naut. compleet,
SI 2018, ADNR 2015.
MS GRETA 772 t/1940
620t/2.20 m en 500 t/1.90 m
61.98 x 7.20 x 2.48 m.
2 ruimen, 1000 m3, alu.
Fr. kap 450 pk Volvo ‘03,
boegschr., woning
3 slpkmrs, SI 2019
MS AURORA
1326t/1940
Vlak van ‘91/’96, 2 ruimen
Uitgerust zand/grind,
811 pk, Cummins 1985
tot. revisie 2008, boegschroef 390 pk, SI 2020.
werk kan worden
voortgezet. Medefinanciering bespreekbaar.
GEVRAAGD:
MS max. l. 55 m en schuifl.
MS 80/85x8.20 m, bj. ca ‘60
M. Tankschip enkelwandig
1000/2000 t, Cert. mag
binnenkort verlopen zijn.
www.debotshipbrokers.nl
SCHEEPSMAKELAAR
In opdracht van AAK Advocatenkantoor, Curator Patrick De Ferm,
te Antwerpen, verkopen wij wegens faillissement
HET MOTORVRACHTSCHIP “JAWS”
Afm.: L: 99,85 m, Br: 9,48 m, D: 2,82 m – laadv:. 1834 ton - Bj: 1956 (D). Hoofdmotor:
Caterpillar, pk: 1217, type 3512STD, bj. 1987, rpm: 1600 - keerkoppeling : Reintjes,
type: WAV 850. Ruim: twee ruimen - Ruim 1: L: 27 m - Ruim 2: L: 43 m, stalen
laadvloer, trimvullingen, geen luiken, containercap.: 99 Teu. Boegschroef: typ
Van Ballegooy, stuurrooster 360°, Rev. 2013, Motor: DAEWOO, 460 pk, bj 2008.
Generatoren: 2x Hatz, bj: 2007, 25 kVA en 35 kVA. Stuurwerk: hydraulisch, één
roer. Elektriciteit: 24 V/220 V/380 V. Autokraan: L: 17 m, SWL 1500 kg. Woning:
AS: living-keuken, 3 slpk, badkamer, toilet, VS: woonruimte met open keuken, douche
+ toilet, slaapgelegenheid. Stuurhut: op hefkolom, met beweegbare aluminium
bovenbouw (vernieuwd) Kijkhoogte: 3 containers. Kruiplijn: zonder ballast 5,20 m.
Navigatieapp.: radar, op beweegbare mast op het achterschip en voorschip. In de
stuur-hut: lessenaar met complete navigatieapparatuur. Ankerlieren: oliebad op het
VS + AS. Certificaten: Cert. Van Onderzoek + Euroclass + ADNR: geldigheid
verlopen. Diktemeting: vlakrapport beschikbaar. Opmerking: aan het schip zijn
reeds veel vernieuwingen doorgevoerd zoals: vlak en stalen ruimvloer, dennenboom,
woning, stuurhut, gezandstraald. Het schip is in zeer goede staat van onderhoud.
Ligplaats: Wijnegem.
Bezichtiging: van 11.00 h tot 17.00 h op 07/01/2014.
Biedingen: onderhands aan Theo Moons. Voor iemand met eigen schip
is verkoop van het schip bespreekbaar. Tel.: +32 475 499448, 7 op 7 bereikbaar
of fax +32 11 428761 of email: theomoons49@gmail.com
Verlengde afsluitdatum: 20/01/2014 om 18.00 h.
De omschrijving wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele
vergissingen of onvolledigheden en zonder verantwoordelijkheid voor
de feitelijke staat waarin het schip zich bevindt.
De verkoop geschiedt onder de volgende voorwaarden: Met goedkeuring van
de Curator, eventuele tussentijdse verkoop is mogelijk en levering voor vrij en onbelast.
Door het faillissement gebeurt de verkoop onder toezicht van de rechtbank.
De verkoop geschiedt onder opschortende voorwaarde van homologatie door
de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
Scheepsnavigatie apparatuur
Radio Holland dealer
Travel Vision dealer
Scheepselektro
Uit voorraad leverbaar:
aluminium blauw bord
- overdekte nieuwbouw
compleet met 24 V motor,
lamp, schakelaar en montageplaat
- reparatie- en afbouwkades
- 2 schroevendokken
- machinale bewerking
TE KOOP:
DUWSLEEPBOOT GERIZIM
Gespecialiseerd in de bouw van luxe rivier
cruiseschepen en veerponten
TE KOOP:
• Kotterjacht
• Kotterjacht
• IJsselmeer Kotter
• Klassieke
motorkruiser
• Sleepboot
• Sleepboot
• Sleepboot
Amsterdammer
• Recreatie vlet
• ex Directie vaartuig
• Patrouille
vaartuig
• Beenakkervlet
• Nieuw casco
Eurosleper
• Draco 2500
• Steilsteven
• Tjalk
• Tjalk
• Eikenhouten
Kotter
bj. 1968, 23.80 x 5.30 x 1.90 m,
motor 300 pk Grenau
Verbouwd 2005, luxe geschikt voor bewoning,
18.50 x 4.50 x 1.60 m., 300 pk Mercedes,
10 cilinder V
15 x 4 x 1.30 m, 200 pk Mitsubishi
bj. 1959, 10 x 3.30 x 0.90 m,
85 pk Mercedes 5 cyl. Rondspand
bj. 1922, 17.50 x 5.35 x 1.80 m, MAK 360 pk
bj. 1957, 15.45 x 4.60 x 1.75 m, MWM 300 pk
14.20 x 3.60 x 1.50 m, 2 cyl. Kromhout type
2H3, 80 pk.
8.25 x 2.64 x 0.80 m, 25 pk Samofa.
bj. 1929, werf Nic Witsius, 17 x 3.70 x 1.20 m,
3 cil. Brons 60 pk
bj. 1976, 12 x 3 x 0.90 m, 180 pk Halfglijer,
snel vaartuig
bj. 1975, 10 x 3.40 x 1.20 m,
Mercedes diesel 5 cyl 85 pk
10 x 3.60 m, met 85 pk motor Mercedes
Snelvarend ± 25 mijl
Bewoonbaar ± 20 x 4.50 x 0.80 m,
180 pk DAF met vlakrapport,
pas op de werf geweest, € 69.500,Woonark, 20 x 4.50 m, met vlakrapport,
pas op de werf geweest, € 9500,Woonark, 20 x 4.50 m, met vlakrapport,
pas op de werf geweest, € 9500,18 x 5 x 1.75 m, 200 pk Mercedes, € 37.500,-
PRIJS OP AANVRAAG
OP DEZE SCHEPEN IS INRUIL MOGELIJK
DIVERSE WERKVLETTEN, KIJK OP ONZE SITE.
VRACHTSCHIP BO CHRIS JR.
380 pk Deutz,
23.66 x 5.83 x 2.20 m,
bj. 1939, 4x 40 tons
koppellieren, in prijs verlaagd.
Havenstraat 7 NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postbus 528
NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T : + 31 184 676140
F : + 31 184 676160
E : info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl
Expansie 54
8316 GA Marknesse
Tel: 0527-203654
Fax: 0527-203652
GSM: 06-20 735340
GSM: 06-20 735342
info@hetankermaritiem.nl
www.hetankermaritiem.nl
Telefoon : 0529-435400 / Fax : 0529-435931
Mobiel 06-21 267317 / omgeving Hasselt
info@gebofamaritiem.nl / www.gebofamaritiem.nl
Info: Peter Tinnemans 0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl
DUWBOOT ASTRIX
bj. 1980, 13 x 8.60 x 1.50 m,
hoogte 4.20-11.50 m,
2x 360 pk Doosan 2009/2011,
gensets 2x 30 kVA Deutz,
woning nw 2009, papieren
tot 2016. In prijs verlaagd.
DUWSLEEPBOOT CHEETA
KETELBINKIE
De COMPACTE OLIEGESTOOKTE CV (COMBI) KETEL VOOR MARITIEME DOELEINDEN
www.hollandwarmte.nl
Jan v/d Heijdenstraat 1
3281 NE Numansdorp
Tel.: +31 (0)88 1180800
Fax: +31 (0)88 1180808
www.maritimebooster.nl
bj. 1959 herb. ‘97, 23.80 x
5.22 x 1.65 m, kijkh. 4-6 m,
510 pk KMD XF bj. 2012,
Lister gensets 12 en 20 kVA,
geschikt voor ploegen,
evt. vast werk.
DUW-SLEEPBOOT AQUANAUT
21,70 x 5,11 x 1,80 m, 1450
m3, bj. 1989, Detroit Diesel
630 pk, gensets 25 en 30 kVA,
3 slaapplaatsen, boegschroef
60 pk, nautisch compl.,
autokraan 8 m
BEUNSCHIP BRIGITTE
67 x 8,20 x 3,04 m, 1001 ton,
556 m3, bj. 1939, 2 genset
25 en 40 kVA, 4 slp. kamers,
4 pompen, boegschroef
Van Tiem 220 pk, nautisch
compleet, autokraan 10 meter.
62 x 7,50 x 2,70 m, 801 ton,
1175 m3, bj. 1961, Caterpillar
624 pk, 2 gensets 20 en 25 kVA
4 slpkrs, boegschroef Van Wijk
260 pk, naut. compl., autokr. 14
m, inruil mogelijk. T.e.a.b.
VRACHTSCHIP MINTAKA
67 x 7.20 x 2.61 m, 820 ton,
1200 m3, bj. 1960, Cat. 3412
Dita 1991/rev 2009, 2 gensets
15 en 18 kVA, 7 slppl., alu Fr,
kap + luikenwagen, boegschroef KMD 315 pk, naut.
compl., autokraan 9 m
VRACHTSCHIP TOROS
76,87 x 8,21 x 2,54 m, 1092
ton, 1650 m3, bj. 1956, Cat.
3508STD-800 pk, rev ‘03,
2x 27 kVA Iveco, gensets,
5 slppl., boegschr. Ballegooy/
DAF280 pk, autokr. 1500 kg.
in prijs verlaagd.
VRACHTSCHIP AMPHIRA
80 x 9 x 2,72 m, 1309 ton,
2100 m3, bj. 1966, motor ABC
670 pk bj.1966, 2 gensets
17 en 35 kVA, 3 slaappl.,
Fr. kap luiken, boegschroef
Verhaar 380 pk 2011, naut.
compleet, autokraan 11 m.
TANKSCHIP ISABEL
105 x 9 x 3,29 m, 2204 ton,
2799 m3, bj. ‘73, motor Mitsu.
1278 pk, 3 gensets 40, 65 en
70 kVA, 8 slppl, boegschr.
Oudakker 350 pk, naut. compl.,
bunkergiek ca. 20 meter.
TE HUUR: Diverse vrachtduwbakken en pontons
!!! Met spoed te koop gevraagd !!! ORIGINELE
DUWBOTEN EN DUWSLEEPBOTEN
Aanbieden zie website
DIVERSE VRACHTDUWBAKKEN
Gesloten en open, verschillende tonnages met of zonder boegschroef.
SCHEEPVAARTBEDRIJF “RENATE”
Tel: 0168-465468, Fax: 0168-465469
Mob: 06-54 206939, E-mail: svb.renate@gmail.com
www.huizinga-snijder.nl
Meer schepen op onze website www.svbrenate.nl
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Groenten, fruit, bloemen en planten kunnen over water naar het achterland
Stromen
Food & Biobased Research
heeft binnen het onderzoek de
supply chains van de belangrijkste veertien plantaardige versstromen in beeld gebracht. Hieronder vallen niet alleen de
tuinbouwproducten, maar ook
de AGF-akkerbouwproducten. De
onderzoekers hebben de productieomvang van de greenports en
andere belangrijke productiegebieden zoals Zeeland, Flevoland
en Noord-Brabant geanalyseerd.
Zo ook de handelsstromen
(import en export). Het in kaart
brengen van de veertien versstromen was nog niet eerder op deze
manier gedaan. De resultaten
staan beschreven in deelrapport
‘Positionering Greenports in de
Nederlandse verssector’ (FBR
report 1434). Amsterdam Consultants heeft samen met het
bedrijfsleven gekeken naar de
veranderingen die de sector in de
nabije toekomst verwacht en
naar de relatie met de mainports
(zie deelrapport ‘Huidige en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift’). Op basis
van deze analyses is door Buck
Consultants International een
eindrapport samengesteld waarin (logistieke en beleids) aanbevelingen zijn opgenomen. Met als
doel te komen tot een verbindend logistiek netwerk tussen Door de groeiende containerisatie ontstaan er kansen voor een modal shift van weg naar binnenvaart.
ARCHIEFFOTO SCHEEPVAARTKRANT
greenports en mainports.
meer voor de export van akker- binnenvaart om dit te kunnen Europese achterland en voor de kanaalgebied. Om deze belemBinnenvaart
bouwgewassen als aardappe- realiseren. Lelystad in Flevoland aanvoer vanuit Spanje. Op de mering weg te nemen is overleg
De internationale verbindin- len, bollen en uien. Daarnaast is bijvoorbeeld een kansrijke langere termijn is een op vers op Europees niveau noodzakegen via de mainports zijn kunnen importcontainers met locatie als opstappunt voor toegewijde terminal in Zuid- lijk. Het wegnemen van operatiHolland een reële optie. De fyto- onele belemmeringen, zoals
belangrijk voor het behoud van groenten en fruit, bloemen en versstromen.
sanitaire controles en regelin- dure nachtelijke inspecties op
de markleiderspositie van de planten in toenemende mate
Spoor
gen (zogenaamde BIP-zones) Schiphol en de beperkte opegreenports. Door de groeiende per binnenvaart doorgezet worcontainerisatie ontstaan er kan- den naar het achterland. In
Het spoor kan een functie belemmeren het gebruik van ningstijden van sluizen en brugsen voor een modal shift van Nederland ontbreken nog een gaan vervullen voor de beleve binnenvaart tussen Rotterdam gen, is ook van belang voor de
weg naar binnenvaart, onder paar opstappunten voor de ring van het Duitse en Oost- en onder andere het Noordzee- versterking van de positie van
n
sc
he
ep
sv
er
ve
n
s
nt
ai
lfp
ne
@
De versproductie in Nederland
omvat 15 miljoen ton en vertegenwoordigt een waarde van 9
miljard euro. De handel in vers is
nog groter met een omvang van
21 miljoen ton en 27 miljard euro.
Onderzoek toont aan dat de
greenports in Nederland hun
positie als Europees marktleider
in versproductie en -handel kunnen behouden als de samenwerking tussen (bedrijven in) de
greenports en in de mainports
qua logistiek wordt versterkt en
de infrastructuur voor met name
het transport van reefer-containers naar het Europese achterland wordt aangevuld met hoog
frequente en betrouwbare spoor, binnenvaart- en shortseaverbindingen.
pa
rt
ne
ri
nl
e.
in
ar
WAGENINGEN - In opdracht van
de provincie Zuid-Holland, de
ministeries van Economische
Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben Wageningen UR
Food & Biobased Research,
Amsterdam Consultants en
Buck Consultants International
onderzoek uitgevoerd naar de
supply schains van de belangrijkste versstromen. Dit in
samenwerking met Greenport
Holland, overheden en het bedrijfsleven. De conclusies zijn
neergelegd in het onderzoek
Greenport Holland Mainport
Logistiek. Daaruit blijkt ondermeer dat er kansen bestaan
voor een modalshift van de
weg naar de binnenvaart
5
fm
el
.n
w
w
w
Binnenvaart kan versstromen vervoeren
U
w
de
agrofood- en
logistieke
sector in Nederland.
Overleg
Om tot een verbindend
logistiek netwerk te komen
adviseert het onderzoek ook
het inrichten van een Mainports
– Greenports overleg. In dit
overleg kunnen de aanbevelingen besproken worden die
nodig zijn om de groeiende
versstromen efficiënter en
duurzamer af te wikkelen. Vanuit dit Mainports - Greenports
overleg zou ook een innovatieprogramma opgezet moeten
worden om ideeën van ondernemers te stimuleren en te etaleren binnen de topsectoren
Agro & Food, Tuinbouw en
Logistiek.
Meer informatie over de conclusies en aanbevelingen is te
lezen in het samenvattend eindrapport ‘Toegevoegde waarde
Netwerk Greenports en Mainports’
op
www.wageningenur.nl/Onderz
oek-Resultaten
Eigen loskade voor Koninklijke Rotra ISGINTT-richtlijnen beschikbaar
DOESBURG - Koninklijke Rotra
begint in het voorjaar van 2014
met de bouw van een eigen
loskade bij haar vestiging in
Doesburg. Als gevolg van de
ontwikkeling van Maasvlakte 2
en de daarmee toenemende
binnenvaartoverslag krijgt Rotra behoefte aan een eigen kade . De kade kan dienen als logistiek knooppunt in een straal
van 30-40 kilometer rond
Doesburg. Het versterkt tevens
de verbinding vanuit Gelderland met het achterland in
Duitsland en de rest van Europa.
Met een eigen kade zet Rotra in
op duurzamer en bovenal goedkoper transport voor lokale verladers door de verplaatsing van
transport per truck naar transport
per binnenwater (modal shift).
Productiebedrijven in de regio
kunnen hierdoor competitief blijven produceren.
De aanbesteding voor de aanleg bevindt zich inmiddels in een
afrondende fase waaruit de gunning zal volgen. De geselecteerde
aannemer kan in het voorjaar van
2014 beginnen met de bouwactiviteiten. Voordien zijn geen werkzaamheden toegestaan in verband met de waterstand in de
winterperiode. Met de verschuiving van transport per truck naar
transport per binnenvaart wordt
een reductie van 194 vrachtwa-
Colofon
Onafhankelijk vakblad voor
Rijn-, binnen- en passagiersen kustvaart, scheepsbouw
en toeleveringsbedrijven etc.
Verschijnt 26x per jaar.
Uitgeverij
De Scheepvaartkrant Media
Nijmegenstraat 27
3087CD Rotterdam
T:
010 - 412 95 00
F:
010 - 404 64 02
E:
office@scheepvaartkrant.nl
W:
www.scheepvaartkrant.nl
Directeur / uitgever
Peter Dirks
genbewegingen per week
bewerkstelligd.
De laad- en loswal met overslagterrein wordt aangelegd tussen de rondweg en de oever van
de Dode arm van de IJssel aan de
noordzijde van Rotra’s bedrijfsperceel. Het plangebied wordt
aan de noord- en zuidzijde
begrensd door respectievelijk de
IJssel en de eigen bedrijfsgebouwen. Afgelopen najaar ontving
Rotra de laatste benodigde vergunning – Watervergunning
Rijkswaterstaat. Voor de definitieve ingebruikname hoopt Rotra
Rijkswaterstaat spoedig te kunnen overtuigen van het sociaaleconomisch belang van de kade
en ondersteuning te krijgen bij
de laatste baggerwerkzaamheden. Met een eigen binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik
van bestaande infrastructuur (de
IJssel) waarmee het een duurzame groei kan bewerkstelligen.
ning gebruik te willen maken.
Deze geïnteresseerde bedrijven
(derden) kunnen van de volledige
kade, met
overslagterrein,
gebruik maken. Mits de activiteiten van derden passen binnen de
gangbare bedrijfsvoering en
beveiliging van Rotra en voldaan
wordt aan de eisen en randvoorwaarden zoals die zijn gedefinieerd in de verschillende ontheffingen en vergunningen.
Verduurzaming activiteiten
Bovenal vormt de loswal een
milieuvriendelijk alternatief voor
het steeds meer vastlopende
containervervoer over de weg.
Containers die nu per truck vanuit de havens van Amsterdam,
Rotterdam en Antwerpen worden vervoerd kunnen na aanleg
van de loswal per binnenschip
worden vervoerd. Afhankelijk van
het type schip dat bij Rotra
afmeert, kan gesteld worden dat
er tussen 30 en 97 vrachtwagens
vervangen worden door één
binnenvaartschip. Dit betekent
een reductie tot ongeveer 194
vrachtwagenbewegingen per
week. Tevens zullen via de kade
containers vervoerd en overgeslagen gaan worden van derden.
Er vindt tijdens het laden of lossen alleen overslag plaats van
vrachtwagen naar schip en v.v. Er
vindt geen overslag plaats van
het ene schip direct naar een
ander schip.
Versterking regio
De ontwikkeling van de laaden loskade in combinatie met het
op- en overslagterrein dient een
breder maatschappelijk belang
dan alleen het belang van Rotra.
De kade dient de economie en
werkgelegenheid in de regio en
het geeft bedrijven in de regio de
kans goederen groener en kostenefficiënter te vervoeren. Tevens
hebben inmiddels diverse bedrijven toegezegd van de voorzie- Artist impression van de nieuwe kade.
FOTO KONINKLIJKE ROTRA
Administratie
Mevr. Adrie Heukels
T:
010 - 413 77 69
E:
office@scheepvaartkrant.nl
Vormgeving/DTP/Website
Chris de Heer
Perry Benschop
Ineke Mintjes
Correspondent voor België:
Theo Frison
T: (+32) (0)15 201133
F: (+32) (0)15 201133
Advertentieverkoop
T:
010 - 413 16 79
F:
010 - 404 64 02
E:
sales@scheepvaartkrant.nl
Jan Bus
M:
06-53 229 727
Daphne Janssen
M:
06-10 560 608
Redactie
Lida Saaij
Sanne Verhoeff
Yvonne van Doorn
T:
010 - 413 16 88
F:
010 - 404 64 02
M:
06 - 54 258 523
E:
redactie@scheepvaartkrant.nl
Advertenties worden geplaatst volgens
de Regelen van het Advertentiewezen.
Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd
bij de K.v.K. te Rotterdam onder depôtnr.
153034.
redactie België
Paul van Bergen
T:
(+32) (0)3 295 50 88
F:
(+32) (0)4 764 62 739
E:
paul.van.bergen@telenet.be
Aan deze krant wordt
meegewerkt door:
Adriaan de Bot
Margreeth Fernhout
Arie Jonkman
Els de Jager
Ria Kauwenberg
Tina Reinders
Pierre Verberght
Gé van de Zon
Jan Douwe Tiemersma
Abonnementen:
Nederland en België: € 30,-
in het Duits en Nederlands
STRAATSBURG - De Centrale
Commissie voor de Rijnvaart
(CCR) meldt dat de International Safety Guide for Inland
Navigation Tank-Barges and
Terminals (ISGINTT) nu ook in
het Duits en het Nederlands
beschikbaar is. Deze richtlijnen, die door alle betrokkenen als een waardevol instrument ter verhoging van de
veiligheid in de binnenvaart
begroet zijn, kunnen nu zowel
binnen als buiten het Rijnstroomgebied door de bemanning op tankschepen en het
personeel van terminals worden gebruikt.
De ISGINTT, die al sinds 2010
in het Engels en sinds 2011 in
het Frans beschikbaar is, draagt
bij tot een verhoging van de
veiligheid bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen door aanbevelingen te doen voor een optimale samenwerking tussen
binnenvaarttankschepen en
andere schepen en installaties
aan land (terminals). Het gaat er
niet om de huidige wettelijke
voorschriften te vervangen of te
wijzigen, het zijn aanvullende
aanbevelingen die voortvloeien
uit de ‘best practices’ die door
de betrokken beroepsverenigingen bijeen werden gebracht.
West-Europa: € 70,Oost-Europa en buiten Europa op
aanvraag
Distributiepunten:
Kijk op www.scheepvaartkrant.nl
voor een overzicht van de
distributiepunten
De richtlijnen zijn het resultaat
van gezamenlijke werkzaamheden van de CCR met een aantal
internationale verenigingen om
op deze wijze een bijdrage te
leveren aan een verdere verhoging van de veiligheid in deze
sector. Betrokken waren: de
Europese Raad voor de chemische industrie (CEFIC), de Europese Binnenvaart Unie (EBU), de
Europese Schippersorganisatie
(ESO), de European Petroleum
Industry Association (EUROPIA),
de European Sea Ports Organisation (ESPO), de Federation of
European Tank Storage Associations (FETSA), het Oil Companies International Marine Forum
(OCIMF) en de Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO). Deze
beroepsorganisaties zijn in
2006 begonnen om hun vakkennis bijeen te brengen en
voor tankschepen en terminals
op basis van de internationaal
erkende ISGOTT( 5de editie)
vergelijkbare veiligheidsrichtlijnen voor de binnenvaart op te
stellen.
Download
De verschillende talenversies
van de ISGINTT-richtlijnen kunnen gratis van de website worden
gedownload
(http://www.isgintt.org/300nl.html). Een gedrukte versie of
elektronische versie op CD-ROM
kunnen per mail bij het
ISGINTT-secretariaat worden
besteld via het mailadres: secretariat@isgintt.org. Meer informatie over ISGINTT staat op de
website: www.isgintt.org.
..
6
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Bekendmaking
Verkeersbesluit
De Havenmeester van Zeeland Seaports brengt ter open-
INFO@SLURINK.NL
KNAL acties NOVEMBER/DECEMBER 2013
Bezwaar
bare kennis, dat er een verkeersbesluit is genomen teneinde
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-
het voor onbepaalde tijd instellen van ligplaatsverboden en
hebbenden binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit
-geboden onder voorwaarden, binnen het beheersgebied van
bekend is gemaakt, tegen dit besluit een bez waarschrif t
Zeeland Seaports op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Het
indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke
betreft hier een verzamelbesluit waarin naast het vastleggen
Regeling Zeeland Seaports, postbus 132, 4530 AC Terneuzen.
van de bestaande bebording tevens een tweetal gewijzigde
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten
situaties is meegenomen.
minste te bevatten:
œ naam en adres;
Ingevolge ar tikel 6 van het BABS is bij de voorbereiding
œ de dagtekening;
van dit besluit overleg gepleegd met de Politie Landelijke
œ een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of
Eenheid Dienst Infrastructuur en de Koninklijke Schippers-
œ de gronden van het bezwaar.
Terinzagelegging
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
Het verkeersbesluit ligt vanaf maandag 25 november 2013
het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist kunnen
tot maandag 6 januari 2014 op werkdagen van 8.00 uur tot
belanghebbenden tevens, onder voorwaarde van het indienen
17.00 uur ter inzage op het kantoor van Zeeland Seaports,
van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening vragen bij
Schelpenpad 2 te Terneuzen. Een afschrift van dit besluit is
de voorzieningenrecht er van de rechtbank Zeeland-Midden-
kosteloos te verkrijgen op genoemd adres. Het besluit is
Brabant te Breda (postbus 90110, 4800 RA Breda).
eveneens te vinden op de website van Zeeland Seapor ts
van € 34,50
Wrijfhout 11 x 12 x 100 cm
van € 5,80
Wrijfhout kunststof (klein)
van € 37,50
voor
Wrijfhout kunststof (groot)
van € 94,50
voor
voor
€ 27,50
€ 3,90
€ 29,50
€ 79,50
voor
Oleus ruimverf donkergrijs 20 ltr
van € 138,72
voor
Oleus ruimverf middengrijs en rood/bruin
20 ltr Met voedsel certificaat
van € 152,00
voor
Oleus Metalkote zwart
1 comp coating voor de zij en onder water
van € 129,45
voor
€95,00
€99,00
€ 95,00
Terneuzen, 25 november 2013
Sigma Vikote 42 (biguard) zwarte zij/vlak coating
Sigma Vikote 12 roestwerende primer
Van € 263,60 per 20 ltr
voor € 129,- per 20 ltr
kunt u verkrijgen bij de Havendienst van Zeeland Seaports
Havenmeester Zeeland Seaports,
telefoon 0115-647400.
Wrijfhoutentouw gripogreen 18 mm 50 mtr
beroep is gericht;
vereniging “Schuttevaer” te Terneuzen.
w w w.zeelandseapor ts.com. Nadere informatie ter zake
WWW.SLURINK.NL
mr. M.D. Baartmans
Sigma alleen op bestelling, bestellingen moeten binnen zijn voor 30 november 2013,
worden uitgeleverd in december 2013. (stuur een mail naar a.slurink@slurink.nl)
driven by dedication
van € 77,50
Bata Concho
LIEREN - ANKERS - KETTINGEN
Verkoop en fabricage van anker-, koppel-, verhaal-, spudpaallieren, zowel voor ketting als
voor draad!!! Lierenonderdelen, kettingschijven, kettingen, ankers, e.d. alsmede reparaties
www.tinnemansscheepsbouw.nl
Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht, T: +31 (0)475 461959
M: +31 (0)651 053686, E: info@tinnemansscheepsbouw.nl
Jolly Fashion
van € 22,50
voor
voor
€ 59,50
€ 15,50
SLURINKS SUPERRRRR GOEDKOPE NAJAARSACTIE!!!
Zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
AMSTERDAM DORDRECHT HANSWEERT LOBITH VLISSINGEN ZALTBOMMEL
PIU ALLEGRO
SCHEEPSMAKELAARDIJ
Courtier en Bateaux
SCHEEPS & INDUSTRIE BATTERIJEN - OMVORMERS - LADERS - VERDEELKASTEN
Prettige Kerstdagen en een wel-varend 2014
Joyeux Noël et Bonne Année 2014
Meerdere Spitsen en Kempenaars in bemiddeling
366t, 1968, 39x5,08 m, alu. Friese kap, stalen vloer, 420 m3,
GM 360 pk, kopschr. plat 125pk, geheel gelaste spits.
367t, 1962, 39x5,06 m, alu. schuifluiken, stalen vloer, 410m3,
GM 240 pk, kopschr. schottel 100 pk, goed uitgeruste spits,
427t, 1959, 49x5,05 m, alu. schuifluiken, stalen vloer, 580m3,
365pk, kopschr. 120pk, nautisch zeer compleet, SI 2020.
543t, 1965, 50,09x6,64 m, Friese kap, 790m3, staal 52
vloer 8mm, alu. hut, 350 pk CCR2 van 2010, nette woning.
604t, 1958, 63x6,67 m, alu. schuifl. st. vloer van 2011, 920m3,
400pk, kopschr.105pk, strak, net schip, met vast werk.
1183t, 1965, 81x8,20 m, alu pontonluiken, st. vloer, 1700m3,
630pk, kopschr. 320pk, alu. hut, grote woning 4 slaapkamers
1380t, 1975, 80x9,50, 81 Teu, st. vloer, 1475m3, woning van
2011, str.hut van 2007, 2x 600pk, met containerwerk België
2327t, 1989, 100x10,50 m, alu. Friese. kap, semibeun,
3000m3, Cat 1521pk, kopschr. 380pk, Ned. casco, 99 Teu.
Varende woonschepen en recreatieschepen:
Luxe motor, 1931, 35,64x5,10 m, 215pk, kopsch 110pk,
SI, compleet werkend hydr. hijstuig, Friese kap, € 55.000,- ex
Katwijker, 1929, 30,13x5,07 m, 280pk na revisie 1000 uur,
SI 2014, compleet werkend hydr. hijstuig € 50.000,- ex BTW.
Zeewaardig zeiljacht, 1995/2000 stalen S spant, ontwerp
Koopmans 11, 98x3,59x1,80 m, kotter getuigt 98m2, 40 pk.
Spits, 1958, 38,73x5,07 m, Zeer compleet selfsupporting en
stijlvol ingetimmerd varend woonschip. Volvo 420 pk van
2000, kopschr. 40pk, 3x 220/380 V, spudpaal, autokraan,
veel bunkercapaciteit, tractiebatterijen 850amph, € 298.000,Zeilende klipperaak, 26,39x5,15 met overdraagbare
liglaats Borneokade te Amsterdam. € 305.000,Pour nos offres complètes site internet,
voor ons volledig aanbod zie www.piuallegro.nl
Postbus 11388, 1001 GJ Amsterdam
Tel. +31(0)6-53596164, Fax +31(0)20-6207880
E-mail: info@piuallegro.nl, www.piuallegro.nl
HUIZINGA & SNIJDER BV
TE KOOP: BEL VOOR MEER INFO: 0180-487508 !!!
E-mail: info@huizinga-snijder.nl
Internet: www.huizinga-snijder.nl
Bezoekadres: Boelewerf 44, Ridderkerk
ZIE OOK ONZE LOSSE ADV. IN DEZE KRANT !!!
EN BEL ONS GERUST VOOR HET ZEER RUIME AANBOD:
ZEE / TANK/ BEUN / BULKSCHEPEN / DUWBOTEN
BAKKEN / HOPPERS / BAGGER MATERIAAL /
JACHTEN / VARENDE WOONSCHEPEN /
PASSAGIERSSCHEPEN / ENZ. WAT WIJ U IN NAAM
VAN ONZE KLANTEN MOGEN AANBIEDEN !!!
Balk Shipyard,Urk
ReparaUJFtOnderIPVEtAfbPVXtNieuwbouw
Tel. 0527-681741 www.balkshipyard.com
KONING TECHNISCH BEDRIJF BV
• CCR fase II motoren
• Revisie motoren
• Ruil motoren
• Onderdelen
Prijzen CCR II motoren (meer types op aanvraag)
Basis DAF
KMD WS 315.2
KMD WS 400.2
KMD XF 450.2
KMD XF 510.2
Basis SCANIA
KMD S14 450.2
Basis MERCEDES
Mercedes V12
315 PK / 242 kW
400 PK / 295 kW
450 PK / 335 kW
510 PK / 375 kW
€ 15.800,€ 16.800,€ 20.300,€ 21.300,-
450 PK / 335 kW
€ 20.700,-
702 PK / 525 kW
Prijs op aanvr.
Revisie en levering onderdelen van:
DAF-, Scania-, Liebher-, MAN-,
Mercedes-, MTU-, en Volvo motoren.
Koning Technisch Bedrijf B.V.
Eekhorstweg 20
7942 KC Meppel
www.ktbkoning.nl
T. 0522-461435
F. 0522-462060
info@ktbkoning
www.duwbakken.nl
DUURZAAM EN
ONVERWOESTBAAR
DE OPLOSSING VOOR
DE SCHEEPSBOUW
Ruukki Benelux B.V. - Twentepoort West 10-5 - 7609 RD Almelo
www.ruukki.com Tel. +31 (0)546 57 85 35 - Fax +31 (0)546 57 81 41
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Averechts
Sluisdeuren Utrecht en Nieuwegein teruggehangen
UTRECHT/NIEUWEGEIN - Rijkswaterstaat heeft de afgelopen
maanden onderhoud uitgevoerd aan diverse sluizen in
Utrecht en Nieuwegein: de
Muntsluis, Zuidersluis, Noordersluis en Sluis Den Hommel. Als sluitstuk worden in
december de gerenoveerde
deuren teruggehangen en afgemonteerd.
tijdelijk schot in de sluis geplaatst
om het hoogteverschil in de
waterstanden van enerzijds het
Amsterdam-Rijnkanaal en anderzijds het Merwedekanaal op te
vangen, de sluis was hierdoor
gestremd. De hinder viel mee: in
dit jaargetijde (buiten het recreatieseizoen) is hier weinig scheepvaart en belanghebbenden zoals
woonbooteigenaren zijn vroegtijdig geïnformeerd.
Tussen juni 2013 en heden
zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Dit onderhoud was nodig om
de sluizen veilig te houden en
het functioneren van de sluizen
naar de toekomst toe te kunnen garanderen. Het ging daarbij om werkzaamheden als het
renoveren/vervangen van de
sluisdeuren, de remmingswerken, het herstellen van betonschade in de kolk van de sluizen
en het conserveren van de
ophaalbrug van de 1e Muntsluis. De renovaties zijn goed en
binnen de afgesproken planning verlopen.
Het uithijsen van een sluisdeur op de Muntsluis in september 2013.
Weinig hinder
Meest in het oog springend
was de renovatie van een aantal
stalen en houten sluisdeuren.
FOTO RIJKSWATERSTAAT
Op de sluiscomplexen zijn de te
renoveren deuren in september
weggehaald en elders opgeknapt. Op de Muntsluis is er een
Terughangen sluisdeuren
Als sluitstuk van de renovatiewerkzaamheden worden in
december de gerenoveerde deuren teruggehangen en afgemonteerd. De sluisdeuren worden per
ponton aangevoerd en middels
een telekraan teruggeplaatst. De
sluizen die nog aan de beurt
komen zijn:
- De Zuidersluis 13+16
december (Week 50+51)
- De Noordersluis 17+18
december (Week 51)
Bij slecht weer of andere
onvoorziene omstandigheden
kunnen de data mogelijk wijzigen. In de dagen na terugplaatsen van de deuren vindt er nog
een afmontage plaats, zoals het
terugplaatsen van de bewegingswerken en de loopbordessen.
Omdat stilliggen Afmeren Uilenhaven Zwijndrecht
tijdens feestdagen
geen optie is
inspecteert & repareert
s+EErkoppELINGEN
sREDUcTIEkastEN
s!"#DIESELMOtorEN
sPOMpEN
storing
service
24 / 7
Grote voorraad ABC recon-onderdelen
T +31(0)181-614 466 www.reikon.nl
ZWIJNDRECHT - De binnenscheepvaart kan sinds 13 december 2013
tot en met 5 januari 2014 gebruik maken van de Uilenhaven in
Zwijndrecht. Het college van burgemeester en wethouders biedt
hiermee een extra afmeermogelijkheid tijdens de periode van de
feestdagen. In de Uilenhaven kunnen ongeveer vier schepen terecht.
In het afgelopen jaar is gewerkt
aan het opknappen van de Uilenkade. Dit was hard nodig, vanwege
de slechte staat waarin de kade
verkeerde. Het aanpakken van de
kade was mede mogelijk door
nomie) komt in 2014 met een plan
voor de toekomst van de Uilenhaven. Vissers: “Met het opknappen
van de kade zijn we er nog niet,
want we kunnen er meer mee dan
het bieden van ligplaatsen. Als
subsidie van het ministerie van voormalig binnenvaartonderneInfrastructuur en Milieu en de Pro- mer begrijp ik de behoefte om tijdens feestdagen een geschikte ligvincie Zuid-Holland.
plaats te hebben. Daarom hebben
Toekomst Uilenhaven
we deze tijdelijke afmeermogelijkWethouder Elbert Vissers (Eco- heid ingevoerd”.
7
Lida Saaij
Nieuwe woorden
De Van Dale ‘Woord van het Jaar’ verkiezing is begonnen. Tot en
met 16 december kon er gestemd worden op het Van Dale Woord
van het Jaar 2013. Van Dale nomineerde tien nieuwe woorden uit
2013 die strijden om de titel. Het zijn: Boekface, comakijken, knikkebolziekte, koningslied, kopschopper, kweekburger, selfie, sletvrees, socialbesitas en voedselsjoemel. Het zijn woorden die in het
afgelopen jaar veel te horen waren naar aanleiding van berichten
in de pers. Het zijn over het algemeen ook woorden die snel worden vergeten. Weet u nog wat het Woord van het Jaar 2012 was?
Dat was plofkip. U weet wel van die reclame waarin kipdelen zich
transformeren tot een veel te snel opgefokte kip die voor weinig
geld te koop is bij de kiloknallers. In 2011 viel ‘tuigdorp’ de eer te
beurt, maar ik zou niet zo één, twee, drie meer weten waar het op
slaat. Terugbladerend in de Scheepvaartkranten van 2013 viel me
het woord Transvak op. Ik wist nog meteen waar het op sloeg. Voor
degenen die het niet meer weten: Klaas de Waardt, voorzitter van
Vern, de Vereniging van eigen Rijders, riep in april van dit jaar op
tot een internationale Transvak. Het internationale weg- en
binnenvaartvervoer moesten dan op dezelfde dagen even met
‘vakantie’ gaan. Een dag of vijf bijvoorbeeld. Ik heb nooit meer vernomen of dit gelukt is. Er waren in 2013 wel veel schippers die hun
schip hebben stilgelegd om actie te voeren. De schippers
moesten ook veel gedwongen blijven liggen, vanwege de acties
van de Duitse sluis- en brugwachters. Maar die vrachtwagenchauffeurs heb ik nergens gezien. Die waren waarschijnlijk de vracht
van de binnenvaart aan het wegrijden. De één zijn dood (of nood)
is de ander zijn brood zegt een Nederlands spreekwoord toch?
Poll
De CCR wil de binnenvaart meer tijd geven om aan een
aantal lastige ROSR-overgangsbepalingen te voldoen
o Dat is een uitstekend idee. Dan kunnen we nog even sparen
o Dat is een slecht idee. Die overgangsbepalingen moeten allemaal van tafel
o Het is een goed begin, mits het aantal maatregelen die daarvoor in aanmerking komen wordt uitgebreid.
Geef uw mening op www.scheepvaartkrant.nl. Daar vindt u
ook de tussenstand . De einduitslag staat in de volgende
krant en vindt u op onze website
Uitslag poll
Ingezonden
Moet het teveel aan schepen naar het buitenland worden
geëxporteerd?
Schipper ms Laborieux wordt vervolgd
Ongelooflijk dat de schipper vervolgd wordt, waarbij
redenen worden vermeld die de plank totaal misslaan. In
de eerste plaats is die 13 km/u in plaats van 12 km/u
natuurlijk totaal uit de lucht gegrepen. Het is nooit
mogelijk om te bewijzen of te controleren dat het
betrokken schip 1 km te hard zou hebben gevaren. Lijkt
me sterk dat net voor de aanvaring iemand met een
stopwatch stond te timen. Ook gps is niet loepzuiver op
1 km. Daarbij weet ieder zinnig denkend mens dat die
ene kilometer de aanvaring niet had kunnen voorkomen. In de tweede plaats is het begrijpelijk dat de schipper zijn voormast niet overeind heeft gezet omdat er
bruggen gepasseerd moeten worden waar een opstaande mast niet onderdoor past. Een schip dat 13 km/uur
vaart doet 2,3 minuten over 500 meter, dus ruim vol-
doende om naar de kant te varen als je ziet dat er een
schip aankomt. De laatste 100 meter ook nog in 27
seconden, nog afgezien van de eigen snelheid van het
kleine vaartuig. Het probleem ontstaat 99 van de 100
keer als een jacht niet ziet dat het wordt opgelopen en
vlak voor het oplopende schip onverwacht van koers
veranderd en zo onder zijn kop terecht komt. Als binnenvaartschipper sta je dan met het zweet in je handen te
hopen dat het nog net goed gaat. Hier helpt geen camera, vaart minderen of AIS aan. Het is een kwestie van
seconden.Als een klein schip zijn roer omgooit, vaart het
3 seconden later de andere kant op. Hier ligt het probleem, waardoor een groot schip niet kan uitwijken. Als
binnenvaartschipper maak ik deze situaties ieder jachtenseizoen weer mee. Gelukkig nooit een jacht overva-
ren maar vele malen bijna aanvaringen. Gelukkig zijn de
meeste jachtenschippers ervaren en letten goed op. Echter een kleinere groep heeft totaal geen weet waarmee
ze mee bezig zijn en hebben op het water het vrijheid
blijheid gevoel. Niet gehinderd door enige kennis en
ervaring.Deze groep veroorzaakt de ellende waar ook de
binnenvaartschipper de dupe van is.Verschrikkelijk dat
twee oudere mensen zo aan hun eind gekomen zijn terwijl ze bezig waren te genieten van hun oude dag. Enige
kennis en wat meer oplettendheid had dit kunnen voorkomen. Ook voor de betrokken schipper is dit ongeluk
een nachtmerrie die zijn leven zal veranderen mede
door deze onterechte vervolging.
52%
Ja, goed idee, als het om grote schepen
(135 m) schepen gaat
34%
Ja, goed idee, maar alleen als het geldt voor
alle maten schepen die voldoen aan alle CCR
overgangsbepalingen
14%
Nee. Ik vrees dat dan de verkeerde schepen
van de markt verdwijnen
Dekzwabber
H.Telgen
Bescherming persoonsgegevens
“Goedendag mevrouw van de gemeente. Ik wil graag meer gegevens vraagt dan de naam het adres en woon- als een hele verbetering zijn als er een privacyreglement
een nieuw paspoort.” “Dat kan. Mag ik uw vingeraf- plaats. Slechts 5 bedrijven wisten een goed antwoord zou komen, ja, ik bedoel dat standaard documentje wat
druk?” “Wat gebeurt daarmee?” “Die komt in het pas- op de vraag waar en hoe de gegevens werden verwerkt ergens in de kast van de bedrijfsjurist ligt, zodat je als
poort”. “Oh, da’s mooi dan krijg ik hem dus direct mee?” en opgeslagen. Veel bedrijven weten niet dat het schipper weet wat er van je bewaard wordt.
Wellicht komt het dan wat minder vaak voor dat de
“Nee, dat duurt bij ons twee weken”. “Waar blijft die vin- registreren van persoonsgegevens aan regels is gebongerafdruk dan?” “Eh…, ah…,in de computer”. U herkent den. Zo mag men alleen gegevens verzamelen die voor steigerman de gegevens er bij pakt en je tot de ontdekdit ook? Oei! Da’s best wel link! Wie zegt dat het systeem het doel noodzakelijk zijn. Bij het laden van niet geva- king komt dat er weer eens een verkeerde schipper
veilig is? Wordt er niets verwisseld, etc? Dat zijn vragen rengoed mag niet om een ADN-certificaat gevraagd voor-ingevuld staat omdat ze de gegevens van een voridie bij mij opkwamen en ik dacht toen aan al die schip- worden met het doel deze gegevens vast te leggen. Ook ge reis gebruikt hebben.
Op een goede manier met de gegevens omgaan
pers die braaf hun paspoorten laten inscannen bij de moet duidelijk zijn dat nadat de gegevens gebruikt zijn
ze op enig moment ook weer verwijderd worden. Men betekent ook dat de schipper zelf kritisch moet zijn.
grote overslagbedrijven en raffinaderijen.
Het leek me wel leuk me weer eens op wat onderzoek mag de gegevens niet langer houden dan voor het doel Nooit met alleen inscannen akkoord gaan. Een kopie in
zwart wit met diagonaal de tekst: KOPIE VOOR (naam
te storten. Ik heb een aantal (ook zeer grote) overslagbe- noodzakelijk is.
Bedrijven vinden het maar lastig, mensen die vragen walbedrijf ) voldoet ook. Streep vooral uw BSN-nummer
drijven gebeld. Wat blijkt? Parallel aan mijn eigen ervaring heb ik moeten concluderen dat het droevig gesteld stellen over hoe er met hun persoonsgegevens wordt door. Het gebruik hiervan is slechts aan de overheid en
omgegaan. Van de 25 bedrijven wist er zegge en schrij- een aantal uitzonderlijke instellingen voorbehouden.
is met de bescherming van onze persoonsgegevens.
Juist de grote bedrijven reageerde verbaasd op mijn ven één dat je recht op inzage hebt, en ze op aanvraag Laten we kritisch zijn met onze persoonsgegevens. We
vragen. Zo wist niemand op werkvloerniveau of ze een afschrift moeten verstrekken van de van jou hebben tenslotte de vrijheid ze persoonlijk te houden.
waren ingeschreven bij het College Bescherming Per- bewaarde gegevens. Ook moeten ze het doel en de
soonsgegevens(CBP). Laat staan dat ze een meldings- bewaartermijn kenbaar maken.
J. de Waard, dWF fotografie
Al met al kan er nog veel verbeterd worden. Het zou
nummer konden overleggen. Na een rondje langs de
hogere regionen wist ik dat het daar met
de kennis rond persoonsgegevens al
niet veel beter was.
Ingezonden is een podium voor lezers. Uw bijdragen zijn welkom per brief of per e-mail, mits voorzien van naam, adres en het telefoonZo wisten slechts 2 van de 25 ondernummer waarop wij u overdag kunnen bereiken. U wordt gevraagd uw stukken bondig te formuleren. De redactie behoudt zich het
vraagde walbedrijven dat een inschrijrecht voor artikelen en brieven te redigeren en in te korten. Auteurs geven met inzending van hun bijdragen toestemming voor openving bij het CBP noodzakelijk is als men
baarmaking en verveelvoudiging van hun bijdragen in (electronische) uitgaven van De Scheepvaartkrant
Dekzwabber ziet door de (kerst)bomen het bos niet meer, Hij
overweegt een Transvak om zichzelf wat rust te gunnen.
..
8
De Scheepvaartkrant
Familieberichten
Familieberichten zijn overlijdensadvertenties,
dankbetuigingen, in memoriam en overige
familieberichten zoals geboorte, huwelijk,
jubilea en felicitaties.
Sluitingstijd: maandag 12.00 in de even weken.
Email: sales@scheepvaartkrant.nl
Telefonische informatie: 010-4131679
Woensdag 18 december 2013
Technische Rubbertoepassingen BV
Ohmweg 59, 2952 BB Alblasserdam
E-mail: info@polson.nl, Fax: 078-6991415
Dé leverancier van rubber en kunststof voor de scheepvaart o.a.:
• Pakkingen en afdichtingen
• Zelfklevend (cel-)rubber band
• Silicone balgen en rubber expansiestukken
• Rubber matten en vloeren
• Hydrauliek slangen en onderdelen
• Rubber fenders en profielen
www.polson.nl
24 uur bereikbaar
078-6991414
In zijn Heer en Heiland ontslapen
machinefabriek en scheepsreparatiebedrijf
Na een kortstondig ziekbed is overleden
mijn dierbare echtgenoot,
onze zorgzame vader en lieve, betrokken opa
Arie van Egmond
Voorheen varende op m/s Eben-Haëzer
Amsterdam, 11 maart 1930
-
Hoorn, 8 december 2013
Vrouwtje van Egmond - Lagerburg
Kinderen en kleinkinderen
Van Wijk B.V. Werkendam
Snelle levering in heel Nederland !
Tel. 0183-502088
Fax 0183-501386
www.vanwijkwerkendam.nl
e-mail: info@vanwijkwerkendam.nl
Te koop:
MS. JOSEPHINA
1364 TON
80 x 8.55 x 3.15 mt,
2r semibeun, 1770 m3,
2 x 455 pk Detroit,
SI 2020. Inruil mogelijk.
info@kleinstramaas
bracht.nl
Tel: +31 475 461648
FEMM
Waterborg 115, 1671 NL Medemblik
De begrafenis heeft inmiddels op 14 december 2013 plaats
gevonden te Medemblik
ANTWERPEN
Gevraagd:
MATROOS /
VOLMATROOS
Voor ms Volharding,
per 23-02-2014.
Schoolvakanties
en meeste weekenden vrij.
Tel: 06-5205 6133
Ankers
Dé Voordeligste! - Altijd scherpe prijzen!
Kiotoweg 361, 3047BG Rotterdam
E-mail: info@amco-europe.eu
(0)10-2860244 Fax: 0031 (0)10-2860234 www.amco-europe.eu
U WENST UW SCHIP
TE VERKOPEN OF TE SLOPEN ?
NIEUW ADRES: DOK 138 - UNIT 4
BOTERHAMVAARTWEG 2 B-2030 ANTWERPEN
T : +32 (0)3-2251444
F : +32 (0)3-2906646
M : +32 (0)478-656736
E : info@femm.be
W : www.femm.be
Uw adres :
uw maritieme marktplaats
Voor al uw hellingwerk
en reparatie
GERWIL CREWING
LATVIA
Wij bieden gemotiveerde
EU (Licht)matrozen aan.
Tel: +371 2 2002121
of 0527-690032. E:
office.lv@gerwil.com
MOLENAARS
SCHEEPSWERF
ZAANDAM
Vijf hellingen tot 40 meter,
alle overdekt, gelegen
aan de Zaan.
D. Sonoyweg 13
Tel.: 075 - 616.62.79
Fax: 075 - 670.27.111
B.V.B.A. S & S
Jofra Shipping & Trading
Tel.
: +32 (0)9 361 00 04
Fax
: +32 (0)9 360 60 04
GSM : +32 (0)477 952 450
E-mail : jofra.jan@gmail.com
Web : www.bvba-sens-jofra.be
Gevraagd:
SCHIPPER
Op cementtanker
700 ton. Vaart Nederland,
België, Duitsland. Weekends vrij. i.b.v. Groot
vaarbewijs, Radarpatent
en eventueel Rijnpatent.
Tel: 06-5066 1731
E-mail info@
rederijbonte.nl
• Aan- en verkoop van schepen
• Aan- en verkoop van alle merken
scheepsmotoren/koppelingen
• Afbraak van alle zee-, binnenvaart- en visserijschepen
en alle andere drijvend materieel.
• Alle sloopobjecten (ook laad- en loskranen aan de wal)
Te koop/Te huur:
DUWBAK
65 of 62 x 11 x 3,17 m
1725 ton, 2000 m3,
bouwjaar 1989, bgschr +
luiken, 220/380V groep,
pompinstall., radarmast.
Tel: +31 475461648,
info@kleinstra
maasbracht.nl
BOTERMAN
TECHNIEK BV
ZWOLLE
Te koop:
GEBRUIKTE
BOEGSCHROEVEN
Tel.: 06-54 287373
Wij kopen alle sloop- en saneringsschepen
aan de hoogste prijs. Contante betaling.
Straalwerk
NIEUW!!! Adverteer nu zelf met uw schip
Zandstralen +
schilderen van schepen
Tel.: 0032 (0)475 697009
Haven - Lixhe (B)
www.mmsmarineservices.nl
www.duwbakken.nl
STRAALCO
Ankertje
uw maritieme marktplaats
vul onderstaande bon zo in:
I
P
E
K
W
E
N
L
T
E
O
E
A
T
N
O
N
I
A
E
•
R
E D E R
T S T
R
O F
T U S
D E N
V A K J
V A
E
L E
S E N
L A A
E
O
U
K J E
E N
L
E S T E
D E
T
U
P E N !
1 Excl.
BTW
2
Ankertje op rekening
€ 2,10 extra
3 € 11,10
Brieven onder nummer
4 € 13,50
€ 3,25 extra
Reparatie en verkoop van
roerpropellers en boegschroeven
Schottel, Rolls Royce - Aquamaster, ZF - HRP,
Thrustmaster, Jastram, Wärtsilä - Lips e.d
Tevens het adres voor:
Werk- en genieboten (7-18 m), veerponten, koppelpontons,
navigatoren (nieuw en gebruikt), generatoren (6-1000 kVA),
hydraulische draadlieren (4-30 ton), diverse bouwmachines,
motoren: Deutz, Caterpillar, Cummins e.d.
Schraven B.V.
Machinefabriek Hasselt
Looveer 4A, 6851 AJ HUISSEN-HOLLAND
Tel. +31 (0)26-3252328, Fax +31 (0)26-3256263
E-mail : info@schravenbv.com
Website: www.schravenbv.com
v/h Snijder Hasselt b.v.
• Reparaties van alle merken boegschroeven
• Levering boegschroeven onder elke gewenste klasse
• Hydraulische stuurwerken en roeren
• Levering en revisie van motoren en keerkoppelingen
• Alle werkzaamheden boven de waterlijn
STERK IN SERVICE EN KWALITEIT !
Cellemuiden 44, 8061 RR Hasselt (Ov.), Tel.: 038-4771303, 0527-241850
E: info@machinefabriekhasselt.nl - W: www.machinefabriekhasselt.nl
5 € 15,90
6 € 17,95
7 € 20,00
8 € 22,20
9 € 24,40
10 € 26,55
Plaatsing
x
Stuur deze bon naar
De Scheepvaartkrant
Postbus 59151
3008 PD Rotterdam
of fax naar
010-4046402
of vul in op de website
www.scheepvaartkrant.nl
Voorletters
Damen River Liners 1145E
Damen River Tankers 950E en 1145E
Naam
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
NIEUWBOUW en REPARATIE
van alle soorten binnenvaartschepen
Informeer naar de mogelijkheden tot snelle levering van
compleet afgebouwde Damen River Liners 110 x 11.45 mtr.
BTW-Nummer
Bodewes Binnenvaart BV
E-mail
Telefoon
Wij leveren u nieuwbouwschepen
-
Rijndijk 19, 6566 CG Millingen a/d Rijn
Tel.: 0481-438238 / Fax: 0481-433166
info@bodewes-millingen.nl
www.bodewesmillingen.nl
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Zeeland Seaports eerste
Nederlandse WiFi-haven
Ook volgend jaar verlader centraal
VLISSINGEN/TERNEUZEN - Zeeland Seaports wil het vervoer
per binnenvaartschip stimuleren. Dit wil ze onder andere bereiken door het aanbieden van
aantrekkelijke diensten voor de
binnenvaartschippers. Als eerste haven in Nederland heeft
Zeeland Seaports daarom een
WiFi netwerk aangelegd in de
havens van Vlissingen en Terneuzen. Vanaf januari 2014
kunnen schippers gebruik maken van deze dienst.
In een tijd waarin steeds meer
communicatie online verloopt,
ontstaat ook in de binnenvaart de
behoefte aan goede, snelle en
betaalbare internetverbindingen.
Daarom is een landelijk WiFi project opgestart om te komen tot
WiFi dekking in zoveel mogelijk
Nederlandse havens. Zeeland
Seaports is de eerste haven die
de infrastructuur voor deze
dienst gereed heeft. WiFi voor de
Binnenvaart is onderdeel van het
programma Impuls Dynamisch
Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat.
De realisatie van de WiFi hotspots
wordt namens Rijkswaterstaat
verzorgd door Connekt samen
met Bureau Telematica Binnenvaart en de Nederlandse havens.
Wentzo verzorgt de aanleg,
9
installatie en configuratie van de
WiFi, en Utiliq gaat zorgen voor
de administratie en facturatie.
Om gebruik te kunnen maken
van WiFi, moet de binnenvaartschipper straks eenmalig een
abonnement afsluiten waarmee
toegang wordt verkregen tot de
netwerken in alle deelnemende
havens.
Voordelen
Behalve dat een schipper zich
maar eenmaal hoeft aan te melden voor WiFi voor de binnenvaart, biedt een goede WiFi-verbinding nog meer voordelen
voor de schipper. WiFi is sneller en
voordeliger dan een verbinding
via 3g/GPRS en het werkt op alle
standaard WiFi-apparaten. Zeeland Seaports heeft reeds de
beschikking over een modern
ICT-netwerk in de haven,
waardoor snelle implementatie
mogelijk was. In de van Cittershaven en Bijleveldhaven in Vlissingen en ook in de haven van Terneuzen kan WiFi vanaf januari
worden aangeboden op diverse
locaties. Op termijn zal het netwerk verder worden uitgebreid in
de Zeeuwse havens en kan indien
nodig ook de snelheid van het
netwerk worden opgeschaald.
Naar verwachting kunnen schippers zich vanaf januari 2014 aanmelden voor een abonnement:
Dit verloopt via de site van Stichting Binnenvaart Netwerkdiensten, die dan ook live gaat. Abonnees kunnen dan meteen gebruik
maken van het WiFi netwerk in de
Zeeuwse havens.
Naast de promotie- en voorlichtingswerkzaamheden voor de gehele sector is
een van de kerntaken van het BVB om
verladers ervan te overtuigen de binnenvaart als transportmodaliteit te overwegen. Om dit structureel en professioneel
aan te pakken is in 2010 het project
Maatwerk Voorlichting Binnenvaart
gestart. Het doel van
dit project is meer
ladingstromen naar de
binnenvaart te genereren. Eerdere initiatieven hebben uitgewezen dat persoonlijk
advies op maat het
meest effectief is. Een
team van ervaren
logistieke consultants
gaat daarom persoonlijk langs bij verladers
om advies en informatie te geven over de rol
die de binnenvaart in
hun logistieke keten
kan spelen. En er worden veel successen
geboekt. Ook weer in
2013. SuikerUnie, Mars
Nederland, Huntsman,
Aviko, Heinz, Bavaria,
Van Keulen en Claessen; zij zijn allemaal
al overtuigd dat the Blue Road voor hen
een toegevoegde waarde heeft in de
keten. Zo geeft het rust op de logistieke
afdeling, zo’n voordeel wat je ontdekt na
de overstap gemaakt te hebben. Tezamen hebben deze verladers ruim 28.000
vrachtwagenbewegingen van de weg
naar het water gehaald. Met hulp van het
BVB. En meer verladers bekijken serieus
de mogelijkheden, dus dit aantal zal
alleen maar groeien. Hier zal het BVB zich
in 2014 voor blijven inzetten.
Hiernaast zal het BVB zich uiteraard
ook op andere vlakken blijven inzetten
om de binnenvaart
bij de divers doelgroepen op de
kaart te zetten en
te houden door
onder andere deelname aan beurzen
en havendagen,
uitbrengen
van
divers folder- en
beeldmateriaal,
online communicatie en het geven
van presentaties.
Het bestuur en
de medewerkers
van het BVB wensen u een prettige
kerst en een succesvol en voorspoedig nieuw jaar!
• Bureau Voorlichting Binnenvaart • postbus 23005, 3001 KA Rotterdam
• Tel: +31 (0)10 - 4129151 • Fax: +31 (0)10 - 4330918
• Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam.
• Internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl • e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
Global Raft
ROTTERDAM - De ‘Global Raft’
van de Duitse kunstenaar Thomas Rappaport ligt sinds donderdag 5 december bij Het
Havenmuseum, in de Leuvehaven. Het fraaie kunstwerk versiert tot februari de Rotterdamse haven waarna de reis verder
gaat richting Groenland.
Thomas Rappaport was altijd al
gefascineerd door de traditie om
hout over het water te vervoeren.
Hij begon te experimenteren met
zijn eigen werk, hout en water.
Hout was immers het materiaal
waar hij al lang mee werkte. De
interactie van het oppervlakte
van het water en de kracht van de
objecten fascineerde hem. Dit
leidde tot het ontwikkelen van de
‘Global Raft’ en het project
Groenland 2009-2015.Het doel
van dit project is om de reis van
de ‘Global Raft’ vast te leggen in
foto’s en video’s die in 2015
gepresenteerd zullen worden in
Karlsruhe tijdens het vieren van
300 jaar Rijn. Daarvoor staat ook
een expositie in Amsterdam op
de planning.
Transportindex wijst de weg omhoog
‡ ‡ ‡ !
‡ " "
ROTTERDAM - Het gaat duidelijk
‡ PHGLDDDQGDFKW ‡ ‡ #
‡ " " ‡ ‡ " "
‡ À$
$ %&$'
expediteurs en vervoerders meer
vertrouwen kregen in de nabije
beter met de economie. Macroeconomische voorspellingen we- toekomst. Met de gegevens van de
Transportindex kan dit vertrouwen
zen daar al enige tijd op, het
nu ook kwantitatief worden onderwordt nu ook aangetoond door
bouwd. De index heeft het sinds
de Transportindex van Nieuwszijn invoering, tweeëneenhalf jaar
blad Transport en partners. Die
geleden, nog niet zo goed gedaan.
geeft van dag tot dag aan hoeveel transportbewegingen er zijn Daarbij is deze index nu werkelijk
een betrouwbare graadmeter
in het Nederlandse wegvervoer,
de binnenvaart en de zeescheep- geworden, omdat de niveaus van
nu behoorlijk met die van enkele
vaart. Wegvervoer en binnenvoorgaande jaren kunnen worden
vaart doen het sinds enige tijd
véél beter dan in voorgaande ja- vergeleken. Het gaat echt een stuk
beter dan toen.
ren (zie bijgevoegde grafiek).
De afgelopen maanden suggereerden macro-economische voorspellingen al dat het met de Europese economie beter gaat, terwijl
de Verenigde Staten solide groei
laten zien en de opkomende landen, zoals China en India, een wel
wat lagere, maar aanhoudende
groei vertonen. Kwalitatieve
onderzoeken van bijvoorbeeld
Capgemini/Transporeon en Danske Bank wezen uit dat verladers,
Binnenvaart
De binnenvaart, die de voorbije
jaren kreunde onder overcapaciteit en lage tarieven, beleeft sinds
november een ware ‘hausse’. Dit
recente herstel van de binnenvaart, die de afgelopen jaren kwakkelde, is opvallend. Deze branche
lijkt aan een wederopstanding
begonnen. Fabrieken, in de Benelux, maar ook in het voor de
bedrijfstak belangrijke Duitsland,
oefenen meer vraag uit naar
grond- en hulpstoffen. Het herstel
van het wegvervoer zal mede
komen uit de lichte opleving van
de bouwsector, die voor een kwart
meeweegt in de indicator voor de
deelindicator
wegtransport.
Alleen de cijfers van de zeevaart
blijven achter, maar dat heeft zeker
ook te maken met de schaalvergroting in die sector: de schepen
worden steeds groter, zodat er
minder nodig zijn om hetzelfde
volume te vervoeren.
( ' ' "
' !% )% " * "'
Spoor
Per 1 januari wordt de Transport
index bovendien uitgebreid met
het goederenvervoer per spoor.
Die cijfers zullen geleverd worden
door spoorvervoerbedrijf DB
Schenker en meewegen in de totale index, zodat deze nog beter de
lading dekt. De Transportindex is
een initiatief van Nieuwsblad
Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA.
"
W‡‡ GDP‡
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
10
13
Loreley haven vanaf de berg.
Klooster Weltenburg op de Boven-Donau.
Autoveer Weltenburg vertrekt met een auto.
Donaureis 37
Verberght bekijkt gevolgen bijzonder hoogwater
Het is alweer een half jaar geleden dat het bijzonder hoogwater in Beieren aan de Donau en Inn was. De stuw de Jochenstein was in die periode niet helemaal geopend, 25 procent is gesloten gebleven. Hierdoor was het veel hoger
water in Passau. Bij de ministeries van Waterwegen in de verschillende landen bespreken we de klachten van diverse kapiteins. De voorbereidingen van deze reis mogen ‘groots’ genoemd worden. Alle bezoekjes worden tien dagen voor
het bezoek reeds besproken en vastgelegd. Alvorens we aan de zoveelste reis beginnen, weet ik nooit wat er nog meer gaat gebeuren. Het hoogwater in de maand mei was wel een voltreffer. In Passau was er op de tweede verdieping
van de huizen veel waterschade, dit was nog nooit eerder gebeurd. Op de straat waar nu weer auto’s rijden, stond 5 meter water.
PIERRE VERBERGHT
Zaterdag 12 oktober
De koffer, die reeds een week
open staat, wordt ingeladen. Vijf
dozen met vaarkaarten gaan in
de kofferbak van de auto. Met
onze nieuwe winterbanden en
een kus aan de vrouw is de reis
om 10 uur begonnen. Het is fris
(6 graden) maar droog. Na enkele uren zijn we in Koblenz. We rijden over de Rijn om langs de
rechteroever het gebergte door
te rijden. We hebben de tijd en
rijden vandaag maar 500 kilometer, tot Gross Heubach dichtbij Miltenberg. We gaan de Loreley bekijken en rijden tot boven
op de berg, om van daaruit het
mooie Rijnzicht te genieten. Het
is mooi helder en de schepen
varen langzaam voorbij. De peilschaal in Caub staat 200 cm,
zodoende kan er bijna met 300
cm gevaren worden. Het lijkt wel
of de opvaart sneller gaat dan
de afvaart, dit komt door de
zware boeggolf. De dure brandstof speelt ook een rol voor de
afvaart, die hierdoor heel langzaam afdrijft. Op de berg van de
Loreley is het mooi parkeren
maar dit kost wel twee euro. De
uitkijkplaatsen zijn met een
reling beschermd en alle richtingen kunnen bekeken worden. Er
is een groot verkoopcentrum en
een restaurant aanwezig. Het
berghotel ‘Aan de Loreley’ kan
voor overnachting benut worden, het zijn schappelijke prijzen. Een koppel betaalt 75 euro,
één persoon 47 euro, inclusief
ontbijt en parkeren. Telefoon: 06
7718 09 20 of www.berghotelloreleij.de. Om 16 uur rijden we
langs Rudesheim en de vlieghaven naar ons van tevoren gereserveerde hotel Rosenbusch in
Gross Heubach. Hier verblijven
we een nacht voor 55 euro
(inclusief ontbijt).
Zondag 13 oktober
Om 8 uur ontbijt en om 9 uur
buiten. We rijden langs de Main,
daar waar het kan. Tijdens de
voormiddag komen we heel wat
Nederlandse schepen tegen uit
de omgeving van Rotterdam. We
maken een praatje met een
schipper via de VHF. Omdat we
vandaag tijd over hebben, breng
ik een bezoek aan het klooster
van Weltenburg dichtbij Kelheim aan de Donau. In 1999
heeft dit klooster veel waterschade opgelopen. Daarom zijn
er nooddeuren gemaakt, met als
gevolg dat er in de maand mei
geen sprake meer was van
wateroverlast. Weltenburg ligt 6
km boven Kelheim. Met één of
meerdere kleinere dagboten,
kan men deze afstand afleggen
voor tien euro. We zijn met de
auto en rijden er naartoe. Een
klein veerbootje doet de overzet
ook voor auto’s. Een enkele reis
met een chauffeur kost 2,50
euro. We laten de auto staan en
gaan te voet over voor een euro.
We maken mooie foto’s. Vooral
van het veerbootje, dat zonder
motor en alleen op een draad
met katrol een veilige overvaart
garandeert. Na dit bezoek gaan
we naar Regensburg om de
havens te bekijken. Er liggen
weinig schepen en we brengen
bezoekjes aan boord. Elk Nederlandstalig schip krijgt een pak
kranten. Er worden heel wat vragen gesteld over de sluissperringen in Gabcikovo. Het bovenpand wordt 2,50 meter lager
gezet. Om 20 uur gaan we naar
ons tevoren besproken hotel,
Ibis, waar we voor 80 euro de
nacht gaan doorbrengen.
Maandag 14 oktober
Na een rustige nacht zijn we
om 8 uur buiten. Ons eerste
bezoek is bij de WSA, hetgeen
tevoren besproken was. De heer
Petzenhauser zit hier reeds jaren
op deze stoel maar nu wordt het
een beetje ongezellig om hier te
werken omdat hij alleen zit. Hij is
al aan het aftellen maar hij moet
nog negen jaar. Zijn collega’s
zijn vanwege de bezuinigingen
weggehaald. De WSD in Duitsland moet kantoren sluiten vanwege de bezuinigingen. Het
kantoor in Regensburg wordt
volgens planning gesloten. Wie
gaat dan in de toekomst voor
alle Donaulanden de dienstboekjes en meer afstempelen?
Met de nieuwe regering, met
Angela Merkel aan de top, kan er
veel veranderen. De minister die
er in Beieren over beslist is
Ramasauer. Deze man heeft
slechte plannen. We zien wel
hoe het gaat aflopen. In Regensburg worden zestig mensen
bedreigd met ontslag. Er zou
een nieuw kantoor in Schweinfurth komen. We keuren het af
omdat er geen meerplaats is.
Dan het Donauattest. Voor
Duitsland of Oostenrijk is dit
niet meer nodig, maar in Slowakije, Hongarije en andere landen
blijft het nog steeds verplicht
om het aan boord te hebben.
Het is in Mainz aan te vragen. Als
het schip een geldig Rijnattest
heeft, dan is het bij de WSD in
Mainz via fax of mail snel geregeld. De prijs van het Donauattest is gedaald, het kost nu minder dan 50 euro en het is net
zolang geldig als het Rijnattest.
Het WSD-telefoonnummer is
0049 6131 9790. Mailen kan ook
naar elwis@wsd-sw.wsv.de. Je
moet wel enkele kopieën van
het Rijnattest verzenden. Wat
betreft staken: de beambten
mogen niet staken. De Tarifbeschäftige, dit zijn de helpers op
de sluis, kunnen met hun vereniging ‘Verdi’ wel staken. Het probleem is nog niet voorbij en
alles zal weer van voor af aan
beginnen als de nieuwe regering zijn plannen gaat toepassen. De toekomst zal het leren.
Dan de Sento brugbrand in
Regensburg. Reeds vijf jaren is
dit ongeval voorbij maar de
gevolgen zijn nog steeds niet
opgelost. De verzekering van de
Sento wil een bedrag uitkeren
maar de WSD vindt dit voorstel
veel te laag. Hierdoor loopt het
probleem nog steeds en komt er
geen oplossing. Na dit gesprek
gaan we naar het havenkantoor
van Regensburg. Al de Beierse
havens zoals Asschaffenburg,
Bamberg, Regensburg, en Passau krijgen een nieuwe regeling.
Er zijn twee zaken gescheiden:
havengeld en oevergeld. Het
havengeld moet door het schip
betaald worden en het oevergeld door de firma waar het
schip van bevracht of voor vaart
en de overslag regelt. We krijgen
van de firma Kuhne en Nagel
systeem, het is een slechte
school voor de jongere kapiteins. Deze kapitein is 48 jaar en
komt uit Slowakije. Hij nodigt
mij uit om gratis op zijn schip
mee te varen, maar voor dit jaar
kunnen we dat niet aannemen.
Volgend jaar past het misschien
wel. Nu zijn er alleen Nederlandse gasten aan boord, waaronder
enkele gewezen kapiteins. Ik
geef twee fotoboeken cadeau
voor de bibliotheek van het
schip. De My Story was de vroegere ‘Austria’ van de KD en vaart
met een Hollandse vlag. Telefoon van het schip: 0031 652 770
916, privé: 0421 903 403 494. Na
voor de gasten alternatieve
autobusreizen. Kapitein Frank
Versluis zit veel op de BenedenDonau en voelt zich daar wel
thuis. Dit is een zeldzaamheid
voor een Nederlandse kapitein.
Om 12.30 uur verlaten we de
River Duchess om via Boedapest
nog even naar Novi Sad te rijden. Het lijkt erg ver maar het is
allemaal autobaan. Om 19 uur
zijn we bij ons vast hotel ‘Aurora’
aan de Donau in Novi Sad. We
gaan even later dineren, naast
mij zit de hoofdingenieur die de
nieuwe brug aan het maken is.
Er werken tweehonderd mensen
aan deze brug. Het kunstwerk
Novi Sad. Bouw van de nieuwe verkeer- spoorbrug. Foto Pierre Verberght
een pakket van vijf bladen waar
alles op staat. Deze vijf blaadjes
staan reeds in onze vaarkaarten
vermeld. De haven van Nurnberg hoort niet bij die groep en
is apart. We bezoeken nog enkele schepen in de Oosthaven, er
liggen drie Nederlandse schepen. De krantenpakken worden
in dank aangenomen. We verlaten Regensburg rond de middag, om even later in Passau aan
te komen. Er liggen geen vrachtschepen. Er is water genoeg, dus
schepen kunnen varen als het
gaat om de diepgang. De sluizen
van Gabcikovo en omgeving zijn
voor een week gesloten. Daar
gaan we morgen wel meer van
horen. Om 18 uur zijn we bij ons
hotel ‘Donauschlinge’ in Schlögen om te overnachten.
Dinsdag 15 oktober
Om 8 uur in de auto en om
8.30 uur in Linz. Het MPS ‘My
Story’ met kapitein ‘Ivan Dannas’
is verheugd mij te zien, hij
begroet mij met de woorden:
“Eindelijk zien we de maker van
de Donau vaarkaarten”, die voor
hem perfect zijn. Op dit schip is
geen GPS en hij heeft het niet
nodig. Ze brengen alle verbeteringen tijdens de reis nog met
potlood en gom aan op onze
kaarten. Hij verfoeit het GPS
dit gezellig gesprek gaan we
verder. Om 12 uur zijn we in
Wenen. Een bezoekje bij de
firma Multinaut gaat niet door.
De parkeerplaats zit meer dan
vol. We gaan verder naar de
Reichsbrücke. Er liggen twaalf
MPS schepen. De River Duchess
is het enige schip met een Hollandse kapitein aan boord. Kapitein Frank Versluis ontvangt mij
met open armen, eindelijk kunnen we Nederlands praten. Hij
nodigt mij uit om in het restaurant van de lunch te genieten.
Vanwege mijn strakke programma moet ik dit afwijzen. Vanaf
Silistra waar de Donau aan beide
kanten Roemenië is, en het
kanaal van Constanza, mag elke
kapitein met een Rijnpatent of
Groot Vaarbewijs zonder loods
varen. In ruil daarvoor mogen de
Roemenen met hun Donaupatent bij ons varen, maar niet op
de Westerschelde of op de Rijn.
Hun Donaupatent staat gelijk
aan ons het Groot Vaarbewijs 1
of B en geen 2 of A.
Het grote pand boven Gabcikovo moet maar twee meter
zakken dan kunnen ze de
beschadiging van het Roemeense schip repareren. Niemand
weet wanneer het opengaat. De
vele MPS schepen blijven in Bratislava en Komarno, ze doen
wordt helemaal uit staal
gemaakt. De onderdelen komen
met vrachtwagens vanuit Italië
en Spanje in lengtes van 12,50
meter lang. De brug gaat 10.800
ton wegen. Het worden twee
bogen. Nu zijn ze bezig met de
middenpijler. Bij de bouw is
geen bok nodig, elk stuk wordt
aan het vorige geplaatst en
schuift zo een stukje richting
Donau. Er komen vier bogen,
elke boog krijgt twintig ophangkabels van 10 cm dikte. Elke
kabel heeft 58 strengen. De
bogen zijn niet even lang. De linkerboog, waar onderdoor gevaren wordt, is 220 meter. De andere is 180 meter lang. De
bouwtijd gaat nog twee jaar
duren. De man die bij mij zit is
de baas van die 200 werknemers, bijna allemaal Serven dus
uit deze omgeving. Hij gaat morgen naar Belgrado om centjes te
halen. De EU betaalt 60 procent.
De provincie Vojvodina betaalt
26 procent en de stad Novi Sad
betaalt het restant van 14 procent. Al het geld, ook van de EU
wordt aan het ministerie van
Financiën in Belgrado betaald,
daar zorgt men voor de verdeling. De betaling gaat volgens
mijn buurman erg langzaam,
zijn mensen moeten ook bijtijds
betaald worden. Na het avond-
diner nemen we afscheid voor
de nacht. We maken ons rapport
en gaan na deze lange autodag
toch bijtijds en rustig slapen.
Woensdag 16 oktober
Om 8 uur aan tafel en om 9
uur wordt de heer Jazic verwacht voor een goed gesprek in
dit hotel Aurora. In september
2014 zijn de twee brugdelen
klaar en verschuiven ze naar het
midden om het volledig dicht te
maken. Nu zijn ze bezig met de
middenpijler, die veel smaller
wordt dan de vroegere pijler die
door Multraship uit Terneuzen in
2005 onnodig afgebroken is.
Men verwacht dat in de zomer
van 2015 de nieuwe Zezeljbrug
gereed is. Er komen twee spoorlijnen op en 2 x 2 rijbanen. De
beginprijs van de nieuwe brug
was 40 miljoen, hetgeen
inmiddels gestegen is naar 100
miljoen euro. De Spaanse firma
die de hoofdaannemer is,
‘Horbé-Ramon’, dreigt ontslagen
te worden, ze zijn al een jaar vertraagd. Om 10 uur neem ik
afscheid van de vroegere bruggenkoning van Novi Sad en we
hopen elkaar volgend jaar in
mei terug te zien. Na dit gesprek
gaan we naar het centrum van
de stad, daar is elke dag van 8
tot 13 uur markt. We verlaten
Novi Sad en zijn een uurtje later
in Belgrado. Er liggen geen Hollandse kapiteins. Tijdens de rit
passeren we het treinstation van
Belgrado. Dit is gebouwd in
1884 en nog altijd mooi en netjes. Het ziet er wel oud uit maar
het is reeds 129 jaar oud. De
laatste 100 kilometer rijden we
langs de rechteroever Donauafwaarts. Rond 16 uur zijn we aan
Donji Milanovac in het hotel
‘Lepinski Vir’. De kamer is koud
en er komt geen warmte; 18 graden Celsius is voor mij te koud.
We kopen in de supermarkt een
haardroger en na een uur is de
kamer 22 graden Celsius. Nooit
eerder gedaan.
Donderdag 17 oktober
Na een frisse nacht, staan we
op en hebben een frisse neus
door de kou. Om 7 uur een goed
ontbijt en even later komt de
Havenkapitein van deze omgeving met zijn zoon een praatje
maken. Zijn zoon is zestien jaar
en spreekt bijzonder goed Duits,
hij wil Donaukapitein worden en
dan is het Duits noodzakelijk. De
vader spreekt alleen Engels met
mij. De klachten die eerder aangehaald zijn, worden door mij
schriftelijk in de Duitse taal aan
de jongen doorgegeven. Hij vertaalt ze in het Servisch en
bezorgt ze terug. In de maand
juni is er tijdens het hoge water
in Duitsland in Servië weinig
gebeurd. De reden is dat het
alleen in Duitsland en Oostenrijk
hard geregend heeft en hier is
de Donau reeds meer dan 1000
meter breed. Een flinke verhoging was er wel maar niet noemenswaardig. We praten nog
wat over de personeelswet voor
schepen. Die zou anders zijn in
Servië, maar de Rijncondities
met rood vaartijdenboek zijn op
de gehele Donau nu wel aangenomen. Na afgerekend te hebben vertrekken we richting de
hoogste sluis en naar Kladovo.
De scheepswerf aan de Servische zijde is mijn eerste bezoek.
De werfbaas Georges Glimbea
ontvangt mij met de woorden:
“De Nederlandse bazen ‘Gebroeders De Jonge’ zijn hier ook”. Een
eerste zicht op de werf laat weinig goeds zien, er zijn enkele
offshore cabines in aanbouw te
zien. Die zijn voor verre bestemmingen en gaan per zeeschip
naar verre landen. De twee
broers maken zich even vrij om
met mij te praten. Schijn
bedriegt echter want de werf zit
vol met bestellingen voor twee
jaar. In hoofdzaak tankschepen.
Tussen de 85 en 135 meter lang
en 9,60 op 17,50 meter breed.
De scheepswerf in Apatin op Km
1400 is gesloten. In Belgrado zijn
er ook veranderingen op komst.
Zrenjanin bij de Tisza werkt niet
meer dus blijft er in dit land niet
veel meer over. Servië is een
eiland in Europa en hier mag en
kan meer dan in de landen rondom. Die zitten allemaal in de EU,
dit is een voordeel maar het
kent ook nadelen. Mijn idee dat
het met de werf in Kladovo minder goed gaat, was dus helemaal
verkeerd. Er zijn geen bestellingen voor vrachtschepen, die zijn
er blijkbaar voldoende. Aanbiedingen voor passagiersschepen
komen regelmatig, ze moeten ze
afwijzen. Na dit gezellige en
positieve gesprek van een klein
half uur met de twee broers
gaan we weg. We rijden over de
stuw van de hoogste Donausluizen op Km 934 en zijn even later
bij onze vrienden in Turnu Severin. Reeds zes jaren leiden ze de
GPS firma Periskal Romania,
waar ik zelf bij betrokken ben.
We blijven hier enkele dagen
om alles van dichtbij te bekijken
en om goede raad te geven
waar het nodig is. We halen nog
wat Roemeens geld uit de muur
met onze Visakaart, de koers
staat 4,50 Lei voor een euro. We
praten en eten wat en gaan na
het schrijven van dit rapport iets
vroeger slapen. De slaapkamer
is hier wel goed verwarmd, tijdens de reis heb ik een verkoudheid opgelopen.
Vrijdag 18 oktober
Na een rustige nacht en een
goed ontbijt vullen we de auto
met benzine, de prijs is bijna
even hoog als in België. Voor
deze mensen is dat toch veel
geld want de lonen liggen hier
stukken lager dan bij ons. Rond
de middag ben ik in Orsova om
met een trouwe vriend te spreken. Hij klaagt dat er weinig
schepen te zien zijn. Gisteren
was er een konvooi, de duwboot
Tulln met negen duwbakken. Ze
waren allen afgeladen, hierdoor
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
11
Scheepswerf Orsova. Nieuw tankschip ‘Brandisi’ gaat te water.
heeft deze eenheid toch wel
20.000 ton bij. Passagiersschepen die van boven komen gaan
meestal tot aan de hoogste sluis
en keren dan terug naar Hongarije. De Marconia en de Trajantafel zijn de twee plaatsen die
iedereen gezien moet hebben
en daar blijft het dan meestal
bij. Sommige Donaufirma’s wilden met twaalf duwbakken
varen, maar dit is door de meerderheid afgewezen, het is te
gevaarlijk. Het hoogwater in de
maand juni was voor deze
omgeving niet zo erg omdat de
rivier breder wordt. Tijdens twee
maanden hebben we geen
schepen gezien, omdat sluis
Altenwörth in Oostenrijk door
onderspoeling gesperd was. De
Roemeense particulieren, die nu
met verouderde Hollandse schepen varen, weten zich geen raad.
De schepen zijn voor 2008 duur
aangekocht en hebben nu nog
schrootwaarde en er is weinig
werk. Roemeense banken hebben het wel anders dan de Hollandse banken gespeeld. De
eigenaar moest alvorens van de
bank geld te lenen, heel wat
bezittingen als onderpand
geven. Verkopen is er nu niet bij
want dan staan de familieleden
die borg staan op straat. Na dit
verhaal, troost ik mijn gesprekspartner met de woorden dat het
bij ons niet beter is. De vrije
markt heeft voor droge lading
schepen veel nadelen. Na een
goed diner gaan we samen naar
de Scheepswerf van Orsova. Hier
worden we door de bedrijfsleider, de heer ‘Sperdea’, bijzonder
vriendelijk ontvangen. Tijdens
de drie scheepvaartdagen in
Antwerpen was deze heer ook
drie dagen aanwezig om bekende en nieuwe klanten te vinden.
Nu staat er een nieuw tankschip
op de helling en dat gaat morgen, zaterdag 19 oktober, te
water. De ‘Brandini’, 110 x 11,45
meter is voor een Belgische
eigenaar. Het casco ziet er
prachtig en mooi geverfd uit. De
lege onderwaterlijn is rood
geschilderd. Met enige zorg vragen we naar de toekomstige
orders van deze werf. Sperdea
geeft een waterval van nieuwe
schepen in het vooruitzicht. Tot
eind 2014 zit de werf vol orders.
Er komen nog acht tankschepen
bij, allen tussen de 86 en 110
meter. Vier voor België, drie voor
Nederland en eentje voor Duitsland. Een klein containerschip
van 80 meter voor België is de
uitzondering. Ze zitten nu aan
281 schepen sinds het begin in
1992. De eerste order waren
twee duwbakken voor de Duitse
firma Haniël Duisburg. We krijgen een lijst van deze schepen
die nog te verwachten zijn. De
prijzen van de casco’s zijn na het
jaar 2008 met 40 procent
gedaald en hierdoor is het aantal werknemers teruggelopen
van 700 naar 400. We krijgen een
reclame-cd van de werf, waarop
twintig jaar geschiedenis in vijf
minuten mooi getoond wordt.
Alle schepen die ooit op deze
werf gebouwd zijn, zijn met
bouwnummer voor de naam te
vinden. De vijf kranen worden
mooi getoond, er wordt een
woning van 105 ton door twee
kranen rustig opgenomen en op
een schip geplaatst. De casco’s
worden in Nederland of in Agigea (Constanza) afgebouwd.
Toch wel een groot verschil in
vergelijking met de werven in
Myanmar, waar de arbeiders met
Oeverwerken in Servië worden voor 50 procent door de EU vernoemd.
blote voeten aan het lassen en
branden zijn. We nemen nog
wat foto’s en gaan terug naar
Turnu Severin. Om 23 uur vallen
onze oogjes na deze drukke dag in vroegere tijden was de De brug is 1791 meter lang en
dicht.
Donau vuil maar nu kun je de circa 20 meter hoog op nul
bodem op twee meter diep- waterstand. Tijdens de toeZaterdag 19 oktober
gang nog goed zien. Door toe- spraak van de ministers van
Het is vandaag iets rustiger. treding tot de EU is dat beter beide landen, is een samenwerWe gaan met de familie Mihu geworden. Het water is schoon king tussen de twee EU-landen
via de stuw naar Servië. Daar is maar er passeren weinig tot beloofd. De enige doorvaart
het elke zaterdag markt. Omdat geen schepen. Dit komt ook wel voor de scheepvaart is smal en
dit land nog niet bij de EU omdat Gabcikovo in Slowakije maar 100 meter breed. Hierdoor
hoort, zijn er veel voedingswa- voor een week voor reparatie is het wel enkel verkeer. De
ren goedkoper dan bij ons en gesloten was, van maandag 14 opvaart moet wachten als er
zelfs goedkoper dan in Roeme- oktober tot zaterdag 19 okto- afvaart aankomt. Het is een
nië. In het stadje Kladovo aan ber. We gaan naar huis. De recht stuk dus je ziet alles. Een
de Donau is het vandaag van- vrouw des huizes trakteert op groot deel is door de EU
wege de markt matig druk. Elke een heerlijke barbecue. We pra- betaald. De naam is de ‘ObinaServische verkoper spreekt ten nog wat en gaan na deze ma’ brug en deze ligt op km
goed Roemeens spreekt maar mooie rustige dag met een 796. Na dit onderhoud doen we
aan de Roemeense kant is er gevuld buikje slapen. Morgen nog enkele boodschappen en
niemand te vinden die Servisch begint weer een nieuwe week. om 16 uur hebben we een
gesprek met een normaal klein
kan spreken. Een bijzonder culMaandag 21 oktober
Roemeens gezin. De vader is
tuurverschijnsel. Net na de middag (hier is het een uur later
Om 8 uur ontbijt en om 9 uur Gendarme, de moeder werkt op
middag dan in Roemenië) gaan op het havenkantoor en de een staatsdrukkerij en de kleine
we met ons vieren van een lek- controlepost van Turnu Severin. van drie jaar gaat reeds naar de
ker middagmaal genieten. We De baas van deze omgeving kleuterschool. Voor de crisis
wandelen nog wat en gaan via verwacht mij hartelijk. De over- verdiende de man als beambte
de stuw weer naar de Roemeen- stroming op de Boven-Donau 600 euro per maand, hetgeen
se kant, naar Turnu Severin. Met in de maand mei waren zijn hier voor Roemenië niet slecht is. Na
onze Belgische wagen krijgen niet zo opgemerkt. De scheep- 2008 is het door de overheid
we steeds voorrang om de vaart heeft er weinig last van vanwege bezuinigingen teruggrens te passeren. Op de Donau
is het bijzonder rustig, met
moeite elk uur een schip. Maar
als er een komt, dan is het wel
een dikke met negen duwbakken. De Roemenen hebben de
grootste vloot op de Donau,
meestal duwvaart en enkele
particuliere eigen schepen. De
duwboten kan men herkennen
aan het nummer. De Mercur
boten met de 200 serie hebben
twee schroeven en de 300 serie
heeft drie schroeven en veel
PK’S. We rijden nog wat rond en
de dag wordt weer thuis afgesloten. Tijdens het rijden krijgt
Ionel van Periskal Romania nog
telefoontjes van kapiteins die
vragen hebben over de GPSapparatuur aan boord. Hij lost
alles op via de telefoon. Hebben
de schepen een onderhoudscontract, dan is deze bediening
gratis. Als de klant dit niet heeft,
dan volgt er een rekening. Na de
middag brengen we nog een
bezoek aan een honingkwekerij, waar wel duizenden bijen in
dertig bakken zitten en de Ms. Watna. Eigenaar Van Laak voor sluis Regensburg in opvaart.
nodige honing afleveren. Het is
een leuke hobby maar niet gehad. Zelf heb ik een klacht gebracht tot 400 euro per
meer dan dat want af en toe meegenomen over het traject maand. Het minimale loon voor
wordt de heer flink door de van Somovit km 610 tot Silistra Roemenië (fulltime) is vastgebijen gestoken. De dag loopt Km 380. Deze 230 km worden legd op 180 euro. Omdat er veel
weer ten einde. Nog even op de door de Bulgaren (de APPD) aanbod is van andere werknelaptop berichten bekijken en betond en onderhouden. De mers, krijgt deze dame maar
dan maken we ons gereed voor overige delen daarboven en 150 euro per maand. Ze hebben
de nacht.
daarbeneden zijn in onderhoud een appartement gehuurd voor
bij de Roemeense overheid 200 euro per maand. Van 350
Zondag 20 oktober
(AFDJ). Het probleem zit in de euro moeten ze leven. Ze krijDe klokken van de kerk die op mededelingen die ze geven gen 10 euro Kinderbijslag. De
zo’n 100 meter op afstand staat, over hoe de tonnen moeten lig- doktersbezoeken zijn gratis op
beginnen om 8.30 uur te luiden. gen. De positie van de tonnen staatskosten, maar de apotheVoor de zoveelste dag is het wat betreft de meterafstand ker kost veel geld en medicijmooi weer, zonneschijn maar van de oever is helemaal anders nen zijn voor velen dan ook niet
toch fris, met 15 graden. In de dan ze aangeven. Het verschil is te betalen. Na dit gesprek betastad Turnu Severin zijn bijna alle soms 1000 meter in de breedte. len we de aangeboden drank
winkels open, zelfs het autowas- Hierdoor kan het bevaarbare ruimschoots. De dag is voorbij.
bedrijf. Voor 5 euro glinstert gedeelte soms helemaal aan de Rond 23 uur gaan onze gordijnonze auto van buiten en van andere oever liggen als je de tjes enkele uren dicht.
binnen. We bezoeken nog wat twee meldingen vergelijkt. Het
Dinsdag 22 oktober
grote warenhuizen zoals de Car- gevolg is dat er dit jaar al heel
refour en Cora, die allen op zon- wat schepen zijn vast gevaren
Om 7 uur wakker, de autokofdag geopend zijn. Een grote tussen km 600 en 500. Degene fer wordt ingeladen en staat
groentemarkt wordt bezocht, die dit bij de WSA in Bulgarije klaar voor vertrek. Het is mooi
waar alle groenten netjes ten- opstelt, heeft de Donau waar- weer en na het ontbijt nemen
toongesteld zijn en lage prijzen schijnlijk nooit gezien en weet we afscheid tot volgend jaar.
hebben. De ingevoerde goede- niet waar hij mee bezig is. De Om 9 uur zijn we over de stuw
ren uit het buitenland zijn echt nieuwe verkeersbrug van Vidin in Servië. We krijgen een uur
veel duurder. De munteenheid BG naar Calafat RO is ingehul- cadeau, het is weer 8 uur. De
is de Lei met een tegenwaarde digd op 14 juni 2013 en vrijge- bestemming vandaag is Hongavan 4,50 voor een euro. We wan- geven voor het verkeer. Het is rije, net voor Boedapest. We
delen nog wat langs de Donau, de langste brug van de Donau. passeren één van de nieuwe
Nieuwe sperdeur haven Freudenau te Wenen. Deze sluit bij hoogwater.
Vervolg Donaureis
schepen van de Viking-groep
met die volle koppen op het
voorschip. De vloot staat erom
bekend een bijna idioot aantal
nieuwbouw bestellingen te
doen. Nu varen er reeds 35
schepen voor deze rederij, dit
jaar zijn er tien bijgekomen en
volgend jaar komen er nog
veertien schepen bij. Elk schip
heeft meer dan 190 passagiers
aan boord en ze zitten meestal
volgeboekt met hoofdzakelijk
Engelssprekende gasten. Het
hoofdkantoor bevindt zich in
de USA. Door de stijging van 9
procent aan gasten op de Europese wateren, heeft de firma
besloten voor deze nieuwbouwgolf te gaan. We verwachten toch eens een inzinking, net
als die in 2008 voor de droge
lading. We rijden in opwaartse
richting langs de rechter
Donau-oever. Rond de middag
zijn we in Belgrado. De zeer
oude trams in de stad worden
langzaam nieuw. Veel mensen
maken hier gebruik van het
openbaar vervoer, in zo’n mil-
joenen stad is het immers erg
druk en kun je nergens parkeren. Het is vandaag einde oktober en toch is het nog 27 graden. Om 15 uur zijn we in Novi
Sad. In de haven laden twee
MSG schepen met maïs voor
onze landen. We brengen een
kort bezoekje aan de markt,
maar we zijn te laat. Om 13 uur
zijn de verkopers reeds naar
huis. We vertrekken om 16 uur
via de autobaan richting Boedapest, een uurtje later zijn we
bij de grens Servië- Hongarije
die zonder bijzonder oponthoud in maar tien minuutjes
gepasseerd wordt. De koffers
blijven zelfs dicht. Om 19 uur
zijn we bij ons gereserveerde
hotel ‘Liza-Aqua’ op de ZuidNoord baan op km 74. Het
dorpje heet ‘Lajosmisze’ waar
we voor 50 euro de nacht doorbrengen. We eten wat, genieten
nog van het kleine binnenzwembad, hetgeen goed verwarmd is. We maken dit rapport
en om 23 uur vertrekken we
naar dromenland.
Woensdag 23 oktober
Om 8 uur ontbijt en om 9 uur
buiten in Noordelijke richting
Boedapest. Via de rechteroever
rijden we naar het centrum
waar de witte schepen liggen.
We zien de bunkerboot liggen
met een reuzen reclamebord
op de zijde van het schip met
daarop
de
tekst:
‘www.mol.hu/bunker’ en telefoon 0036 1 464 16 67. Het bunkerschip ligt op km 1640. De
BTW is wel 29 procent. Het is de
hoogste BTW in de EU want in
Roemenië is het maar 26 procent. We rijden over de Margitbrug van de R.U. naar de L.O.
Het is vandaag een Hongaarse
feestdag, waardoor het op de
weg wat rustiger is in Boedapest. Op de ‘Belvedere’ van Premicon worden groepfoto’s
genomen van de hele bemanning. Dit voor de jaarlijkse brochure en reisfolders van de
firma. Tijdens de laatste maanden zit het schip vol met passagiers. Op heel wat steigers
staan verlichte meldingsborden
met de naam van het schip alsook het uur van vertrek gemeld.
De haven van Csepel is op een
feestdag aan de hoofdingang
gesloten, de andere ingang is
open. Een kleine verandering
voor deze haven is dat de
hoofdingang elke avond, ook
op werkdagen, om 18 uur
gesloten is. Als je met een taxi
komt is het een klein probleem.
Terwijl we langs de Donau rijden komt het Nederlandse
vrachtschip ‘Simcha’ van Timmer in opvaart voorbij. We
maken enkele foto’s met de kettingbrug als achtergrond. Via
de marifoon maken we een
praatje. Het schip Ferex NL
luistert mee en meldt, dat er bij
Wenen op km 1910.700 een
duwbak gezonken is. Hij zit
enkele kilometers beneden de
sluizen van Freudenau. De duwboot ‘Ybbs’ van de vroegere
DDSG heeft in de nacht de
voorste bak van vier bakken
gewoon onder water geduwd
en is gezonken. De bak bevindt
zich 40 meter uit de rechteroever maar wel in het volle vaarwater. Het is in de nacht
gebeurd zodat de kapitein het
zakken en verdwijnen niet kon
zien. Plotseling ging de ‘Ybbs’
op de GPS niet meer vooruit,
toen zagen ze dat de voorste
bak aan bakboord verdwenen
was. De WSA heeft een andere
lege duwbak met duwboot
opgeëist om ervoor op anker te
gaan liggen, zodat er geen
afvaart zou opvaren. Rond 14
uur zijn we persoonlijk gaan kijken. We nemen foto’s. Alleen de
mast en een afdekluik is nog
net boven water te zien. De
duwboot die er nu bij ligt is de
‘Csepel’ van Mahart. Even later
gaan we verder naar de stad
voor een bezoekje aan de firma
‘Multinaut’. De bedrijfsleider
Jedlicka alsook de vier disponenten ontvangen mij hartelijk.
De heer Jedlicka zegt dat er
veel werk is en schepen te kort
om alles te vervoeren. Ze hebben veertig schepen in vaste
dienst in huur of in torn (retourreis). Het is nu even te weinig
omdat de oogst goed is. Tijdens
het hoge water in juni hebben
ze veel verlies geleden, alles lag
stil. Dan nog de sluis van Altenwörth erbij, zodat sommigen
twee maanden stil gelegen
hebben. Om de haven van Freudenau te beschermen, is er een
sperdeur gemaakt die tijdens
te hoog water afgesloten kan
worden. De haven van Krems is
op dezelfde wijze beveiligd. De
firma ‘Alpine’, die de Freudenau
sperdeur mocht maken, was
enkele maanden te laat klaar en
kreeg een boete opgelegd.
Hierdoor was de firma enige
tijd later failliet. We bezoeken
nog een passagiersschip en
maken een praatje met de kapitein. De lonen zijn niet slecht,
met veel vrije tijd. Een maand
op en een maand af en toch
3300 euro elke maand. Een
kamermeisje komt aan 1500
euro maar heeft minder vrije
tijd. We gaan verder en zijn om
21 uur bij het hotel ‘Donauschlinge’ in Schlögen. Vandaag
veel bezoekjes gedaan en toch
nog 620 km afgereden. Alles is
goed gelopen, we slapen rustig.
Donderdag 24 oktober
Om 7 uur ontbijt en om 8 uur
in de auto via de Donau in
opvarige richting naar Passau.
De afstand is 35 km. De twee
Nederlandse kapiteins, vader en
zoon Van Bunink, van de Amacerto ontvangen mij met veel
respect en bieden een koffie
aan. De zoon gaat een dezer
dagen voor een Duits Donaupatent. We geven enkele tips en
een boek, het wordt in dank
aangenomen. Tenslotte liggen
in Würzburg onze boeken op de
examentafel. Er worden zes
Donau vaarkaarten afgeleverd
en de junior krijgt een fotoboek
en een toeristische beschrijving
langs de wal cadeau. We bezoeken nog een Nederlandse kapitein van de ‘Filia Rheni’, Arie
Heuvelman uit Ouderkerk. We
geven wat inlichtingen voor het
Donau examen patent. Twee
WSP heren komen binnen voor
een controle bezoek. We praten
verder en laten de twee beambten netjes vijftien minuten
wachten. We zien de kapitein
op de Schuttevaervergadering
in Ouderkerk op 27 december.
Om 14 uur zijn we in Regensburg. In de Oosthaven liggen
drie Nederlandse schepen. We
brengen bij ieder een kort
bezoek en leveren onze laatste
kranten. De Belgische Chridi ligt
in de sluis van Regensburg,
even een kort bezoek tijdens
het zakken in de sluis. De sluis is
volledig afgesloten de burgers
kunnen niet binnen; of is de
schipper nu de gevangene?
Met een intercom aan de poort
kan een varende binnen en buiten, dit werkt altijd. Vroeger was
dit toch wel gemakkelijker; een
wip over de lage muur en we
waren aan boord van de schepen. De Watna van Van Laak
vaart in de sluis. Mijn bezoek
aan Regensburg zit erop en we
rijden naar Wurzburg waar de
Belgische ‘Valencia’ in de sluis
ligt. We brengen een volledig
Donaupakket, bestaande uit
alle vlaggen, vaarkaarten, proviandboek, reglementenboeken
en meer van wat voor het varen
op de Donau noodzakelijk is.
Verder op de Donau wordt het
alleen maar duurder. Na dit
beginnen we aan de eindrit
naar Antwerpen, waar we om
22 uur aankomen.
We hebben niet één verkeersboete gekregen, geen
ongelukken, en veel bezoekjes
gedaan. In dertien dagen hebben we toch maar eventjes
4540 km met meestal zonneschijn afgereden.
Foto’s door Pierre Verberght
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
GA FISCAAL
OPTIMAAL 2014 IN
12
DRV Accountants & dviseurs heeft elf vestigingen
in Zuidwest Nederland, waarvan vier in Zuid-Holland :
Rotterdam, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Sliedrecht
Het einde van het fiscale jaar 2013 komt met rasse schreden dichterbij. Zoals altijd brengt de jaarwisseling fiscaal
gezien altijd weer de nodige wijzigingen en attentiepunten met zich mee. In deze bijdrage brengen wij de belangrijkste
wijzigingen en attentiepunten voor u in kaart.
ONDERNEMERS
Maak gebruik van willekeurige afschrijving
Heeft u investeringsplannen, kijk dan of u deze mogelijk
nog dit jaar kunt realiseren. Investeert u namelijk in de periode 1 juli tot en met 31 december in een nieuw bedrijfsmiddel,
dan mag u hier in 2013 direct tot de helft op afschrijven. Deze
tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving vervalt
weer op 1 januari 2014.
Tip!: Laat uw bedrijfsverlies niet ongemerkt verdampen.
Misschien kunt u dit jaar nog winst naar voren halen. Er zijn
allerlei mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen.
Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen, stel dit dan
niet uit. Behaalt u met de verkoop namelijk een belaste
(boek)winst, dan kunt u hiermee nog openstaande verliezen
verrekenen. Informeer bij uw adviseur welke mogelijkheden
u wellicht heeft.
Laatste btw-aangifte: let op het privégebruik bedrijfsauto
Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan kunt u de
Neemt u het bedrijfsmiddel niet gelijk in gebruik, dan moet
u rekening houden met het betalingscriterium. De willekeuri- btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud
ge afschrijving is dan niet alleen beperkt tot 50%, maar ook en het gebruik aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor
belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u
tot het bedrag dat u heeft betaald voor uw investering.
over het privégebruik btw betalen. De eventueel verschulGeef een btw-schuld op
digde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifDe Belastingdienst is momenteel druk bezig om de aangif- te van het jaar. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forte inkomstenbelasting van ondernemers of de aangifte ven- faitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik
nootschapsbelasting te vergelijken met de ingediende btw- gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto,
aangiften. Blijkt hieruit dat er nog een btw-schuld over inclusief btw en bpm.
voorgaande jaren openstaat, dan ontvangt u van de
Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikBelastingdienst een brief waarmee u de aangiftegegevens
kunt controleren, vóórdat er een aanslag aan u wordt opge- neming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij
legd.
de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, ook
Tip!: Heeft u op de balans nog een btw-schuld staan over dan mag u voor de berekening van het privégebruik uitgaan
de periode 2008 tot en met 2012? Meldt deze schuld dan zo van 1,5%.
snel mogelijk bij de Belastingdienst middels een ‘suppletie
U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling.
omzetbelasting’. Op die manier voorkomt u dat heffingsrente
U mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit
en boete verder oplopen.
kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet
dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.
Voorkom verliesverdamping
Uw bedrijfsverliezen zijn niet onbeperkt verrekenbaar met
uw bedrijfswinsten. In de vennootschapsbelasting kunt u een
verlies verrekenen met de belastbare winst uit het voorgaanKen uw gebruikelijk loon
de jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen
jaar (carry-forward). Bent u ondernemer in de inkomstenbeWeet u of u wel voldoende salaris ontvangt vanuit uw bv?
lasting, dan kunt u een verlies verrekenen in box 1 met posi- Volgens de huidige regels hoort u dit jaar vanuit uw bv
tieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen namelijk een gebruikelijk loon te ontvangen van minimaal €
volgende jaren.
43.000. Nu kan dit, afhankelijk van uw situatie, lager uitvallen.
DGA
Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling
De bewijslast voor een lager gebruikelijk loon ligt bij u. U
De afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt met ingang
moet kunnen aantonen dat in het economisch verkeer een
van volgend jaar. Hiervoor in de plaats komt de subsidieregelager loon gebruikelijk is.
ling praktijkleren. Biedt u leer-werkplekken aan, dan is het
Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn dan €43.000, iets verstandig hier rekening mee te houden, want niet voor alle
waar de praktijk zich niet altijd bewust van is. Dit is het geval leerling-werknemers heeft u dan recht op subsidie.
als bij soortgelijke dienstbetrekkingen – waarbij een aanU kunt straks subsidie krijgen voor een leer-werkplek voor
merkelijk belang geen rol speelt – een hoger loon gebruikelijk is. U moet het salaris dan stellen op 70% van dit hogere leerlingen in het mbo die een beroepsbegeleidende leerweg
gebruikelijk loon. U heeft dus een marge van 30%, oftewel volgen (BBL) en studenten die een hbo-opleiding volgen in
uw loon mag niet meer dan 30% afwijken van het hogere de techniek (inclusief agro), bestaande uit een combinatie
van leren en werken. Ook voor werknemers aan wie maatgebruikelijk loon.
schappelijk de meeste behoefte bestaat, zoals studenten,
Tip!: Er zijn plannen om de marge van 30% op het gebrui- onderzoekers, ontwerpers en promovendi in bepaalde vakkelijk loon vanaf 2015 te verlagen naar mogelijk 10%. Dat kan gebieden, kunt u subsidie krijgen.
voor u in 2015 dus een verplichte salarisverhoging betekeVoor bepaalde doelgroepen, zoals mbo-studenten die een
nen.
beroepsondersteunende leerweg (BOL) volgen of vmboInformatieplicht bij lening voor eigen woning
leerlingen die een leer-werktraject doen, komt u niet in aanLeent u geld van de bv voor uw eigen woning, dan is de merking voor de subsidieregeling praktijkleren.
door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Bij de bv is de ontvangen rente belast. Vanaf
begin dit jaar gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een nieuwe hypotheek is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar en ten minste volgens
Maak gebruik van de tijdelijke verruiming scheneen annuïtair schema volledig wordt afgelost.
kingsvrijstelling
Heeft u dit jaar een nieuwe hypotheek afgesloten bij uw
Ontvangt u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een
eigen bv, dan moet u de gegevens over deze lening doorge- schenking van maximaal € 100.000 (per schenker) voor de
ven aan de Belastingdienst met het formulier ‘opgaaf lening eigen woning, dan bent u hierover geen schenkbelasting
eigen woning’. Dit formulier is te downloaden van de websi- verschuldigd. Het geld moet u dan wel daadwerkelijk gebruite van de Belastingdienst.
ken voor de aankoop van een eigen woning, voor een verbouwing of om uw hypotheekschuld af te lossen.
Alleen als u de gegevens van uw nieuwe hypotheek heeft
doorgegeven, mag u de hypotheekrente in aftrek brengen in
Iedereen mag tijdelijk van een ouder, familielid of willeuw aangifte inkomstenbelasting. Het formulier ‘opgaaf keurige derde een onbelaste schenking ontvangen van
lening eigen woning’ moet worden verstuurd bij het doen maximaal €100.000 voor de eigen woning. De relatie tussen
van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór schenker en ontvanger (ouder-kind) en de leeftijdsgrens van
31 december 2014. Is er een wijziging in de lening, dan moet de ontvanger (tussen 18 en 40 jaar) spelen even niet. Het is
u dit doorgeven binnen één maand na het einde van het jaar dus ook mogelijk om meerdere malen € 100.000 te ontvanwaarin de wijziging plaatsvond.
gen, mits afkomstig van verschillende schenkers.
WONINGEIGENAAR
Stamrecht met voordeel op te nemen
Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en
deze ondergebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar, dan kunt u deze nu niet in een keer
opnemen. Op dit moment kunt u het stamrecht alleen in de
vorm van periodieke uitkeringen ontvangen. Volgend jaar
komt daar verandering in. U krijgt dan de mogelijkheid om
de stamrechtaanspraak in één keer op te nemen zonder revisierente van 20% over de waarde van dit stamrecht. Doet u
dat in 2014, dan krijgt u een extra korting waardoor u
belasting betaalt over 80% van de uitkering. Neemt u het
stamrecht in 2015 of later in één keer op, dan betaalt u wel
inkomstenbelasting over 100% van de uitkering. U bent overigens niet verplicht om uw bestaande stamrecht in één keer
op te nemen. Voor bestaande stamrechten blijven de huidige mogelijkheden gewoon gelden.
Op dit moment is het overigens nog onduidelijk of banken
en verzekeraars mee willen werken aan het in één keer opnemen van het stamrecht. Is het stamrecht ondergebracht bij
uw bv, dan zal dit minder problemen opleveren. Het is echter
maar de vraag of ook in dat geval opname van de stamrechtaanspraak in één keer mogelijk of voordelig is. Vraag uw
adviseur naar de mogelijkheden.
WERKGEVERS
Ook volgend jaar werkgeversheffing hoge lonen
De werkgeversheffing over hoge lonen, ook wel crisisheffing genoemd, komt volgend jaar nog een keer terug. Wel
heeft het kabinet beloofd dat dit een eenmalige terugkeer is
en dat de crisisheffing dus niet structureel wordt. Desalniettemin moet u als werkgever voor elke werknemer die dit jaar
een loon heeft van meer dan € 150.000, in 2014 over het
meerdere wederom 16% belasting (eindheffing) betalen. Het
gaat daarbij om het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over het hele jaar 2013, dus inclusief alle structurele en
incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling
auto.
Wel is er een beperking als u al eerder van uw ouder een
bedrag geschonken heeft gekregen onder de eenmalig verhoogde vrijstelling. Uw ouder mag het eerder geschonken
bedrag dan nog aanvullen tot maximaal €100.000.
Tip!: De verplichte notariële akte bij een schenking voor
de eigen woning is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Er
moet wel altijd aangifte schenkbelasting worden gedaan. In
deze aangifte kunt u aangeven dat de schenkingsvrijstelling
van toepassing is.
ALLE BELASTINGPLICHTIGEN
Naar één rekeningnummer voor uitbetalingen
Belastingdienst betaalt vanaf 1 december 2013 bedragen,
zoals een teruggaaf van inkomstenbelasting of een toeslagvoorschot, uit op één rekeningnummer. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Het is dan niet meer mogelijk
om een voorlopige aanslag of een toeslag door de Belastingdienst over te laten maken op andermans rekening (voor de
kinderopvangtoeslag en huurtoeslag kan een uitzondering
gelden). Ontvangt u van de Belastingdienst bedragen op de
gezamenlijke rekening met uw partner, dan blijft dit zo,
zolang de rekening in ieder geval ook op uw naam staat.
Tip!: Als er door de overgang naar één rekeningnummer
voor u iets verandert, dan ontvangt u als het goed is vóór 1
maart 2014 van de Belastingdienst een brief. U kunt natuurlijk ook altijd zelf uw rekeningnummer aan de Belastingdienst doorgeven.
TOT SLOT
De hierboven weergegeven wijzigingen en attentiepunten zijn slechts een greep van wat ons te wachten staat.
Natuurlijk zijn er nog veel andere wijzigingen waar u wellicht
mee te maken krijgt. Op onze website www.drv.nl treft u een
meer uitgebreid overzicht hiervan. Indien u nog vragen of
opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met een
van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.
Een goede adviseur leest ze allebei.
Macro en Micro. Het grote plaatje en de ontwikkelingen
dichtbij. Als ondernemer weet u als geen ander dat ze
allebei belangrijk zijn. En zoekt u een adviseur die oog heeft
voor beide. Die niet blijft hangen in grote, ongrijpbare
verhalen. Maar zich ook niet blindstaart op wat er in zijn
directe omgeving gebeurt. Zo’n adviseur vindt u bij DRV.
We zijn een kantoor met kennis van de regio. Met mensen
die persoonlijk begaan zijn met uw situatie en zich voor
geen vraag te ‘groot’ voelen. Maar die tegelijkertijd weten
wat er in de wereld aan de hand is. En wat dat voor u gaat
betekenen. Daarvoor zorgt de gebundelde kennis en
ervaring van onze 11 kantoren in Zuidwest Nederland.
DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.
Drs. Ad Verdoorn FB
Fiscalist en partner bij
DRV Accountants & Adviseurs
e-mail : a.verdoorn@drv.nl
tel : 0184-414766
Trapezium 150, 3364 DL Sliedrecht
Ad Verdoorn regelt al 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart.
In zijn columns behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
WHaMM Antwerpen een maritiem museum van wereldformaat?
ANTWERPEN - Professor Eric
Van Hooydonck wierp onlangs
nogmaals een steen van behoorlijk formaat in de Antwerpse kikkerpoel voor een tjokvol
auditorium van de KBC toren te
Antwerpen. Het nieuwsgierige
publiek werd getrakteerd op
een voorstelling die kansen en
mogelijkheden voor een nieuw
maritiem Superstarmuseum uiteenzette in onvervalste Eric Van
Hooydock stijl. Het World Harbour and Maritime Museum,
kortweg WHaMM wordt nu
ongetwijfeld onderwerp van
uitgebreide discussie waar Antwerpenaars bekend voor staan.
En dat in een tijdperk vol besparingsrondes en bezuinigingen alom. Controverse of vooruitblikken?
PAUL VAN BERGEN
Met deze maritieme museumavond wilde Watererfgoed Vlaanderen op haar eigen onnavolgbare manier bijdragen tot het begin
van beleidsvorming rond de toekomst van maritieme musea in
België. De laatste jaren zijn voor
de opwaardering van het scheepvaart- en havenerfgoed talrijke
geslaagde publieke en private
initiatieven genomen waaronder
de permanente tentoonstelling
Wereldhaven in het Antwerpse
MAS, het Red Star Line Museum,
het Eugeen Van Mieghem
Museum, het Nationaal Zeevisserijmuseum Navigo en de
Scheepswerven Baasrode. In Antwerpen wacht het droogdokkeneiland gelegen tussen het MAS
en het nieuwe havenhuis op een
herbestemming en ook in
Oostende weerklinkt enorme
ambitie om na deze successen
nog een nieuw maritiem
museum op te richten. Vandaag
de dag ontbreekt echter het echter nog aan een gestructureerde
visie, aldus Van Hooydonck. Het
publieke debat, wie, waar, hoeveel geld, blokkeert beschikbaarheid van middelen en de nodige
prioriteit die politici aan het
watererfgoed toekennen. De vele
reacties op de pogingen om de
laatste Congoboot Charlesville
terug naar Antwerpen te halen,
hebben de watererfgoed-problematiek alvast in het middelpunt
van de belangstelling geplaatst.
Die actie eindigde helaas in een
fiasco (het schip zonk toen het
afgesleept werd om verschroot te
worden, wat allicht haar redding
zal betekenen), maar bracht op
die manier bij tot grotere bewustmaking bij het bredere publiek.
Op het Droogdokkeneiland plant
de Stad Antwerpen volgens haar
Professor Eric van Hooydonck.
beleidsplan een maritiem-historische site en mogelijk een maritiem museum. Een en ander
natuurlijk zoals eeuwig ‘onder
voorbehoud van beschikbare
fondsen’. Het succes van het MAS,
en het recent geopende Red Star
Line Museum dragen daar
natuurlijk toe bij. Beide initiatieven bleken een buitengewoon
FOTO PAUL VAN BERGEN
schot in de roos.
Bromvlieg- of Superstar
Museum?
Een bromvliegmuseum is volgens Van Hooydonck een oudmodisch museum waar je in een
bestoft vitrinekastje, naast een
oude kapiteinspet en een sextant, een gekruld kaartje vindt
met daarop de uitleg van wie die
pet ooit was. Daarnaast tref je er
ook een dode bromvlieg aan. Een
Superstar museum daarentegen
trekt een miljoen bezoekers of
meer. Volgens Van Hooydonck
laat de gemiddelde bezoeker van
een Superstarmuseum ongeveer
200 euro achter in de stad die hij
of zij bezoekt. “Wij rekenen op
CITBO; coöperatie van
binnenvaart tankschepen
HOBOKEN - CITBO cvba
(Corporation Inland Tanker
Barge Owners) is een in september 2013 opgerichte coöperatie van binnenvaart tankschepen die met een moderne,
veilige en professioneel
beheerde vloot garant staan
voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
In de huidige marktsituatie heeft
de individuele exploitant het
steeds moeilijker om zijn schip rendabel uit te baten. Als individu
heeft hij weinig tot geen gehoor bij
zijn stakeholders. Vanuit dit gegeven hebben een aantal ondernemende exploitanten het initiatief
genomen om de coöperatie CITBO
op te richten.
Met de ‘Maurice Maeterlinck’ kreeg de haven van Gent weer een nieuwe eenheid bij voor het uitbaten van de veerdiensten van Langerbrugge en Terdonck op het Zeekanaal naar Terneuzen. Deze veerdiensten zijn zeer belangrijk voor de Gentse haven. Ze staan in
voor het woon- werkverkeer van 20.000 voetgangers en meer dan zeventigduizend voertuigen per maand. Zonder deze dagelijkse
dienst zou de werking van de Gentse haven onmogelijk worden. De nieuwe veerboot ‘Maurice Materlinck’ werd voor DAB Vloot
gebouwd op de scheepswerf Carron in Zelzate en kostte 2,6 miljoen euro. Het schip heeft twee bemanningsleden en is onder andere
uitgerust met een moderne hartdefilibrator.
FOTO DAB
Doelstellingen
De doelstelling is het optimaliseren van de exploitatie van de tankschepen van de leden.
Die doelstelling wil CITBO bereiken door te focussen op onderstaande items:
* Promotie & Publiciteit
* Collectieve aankopen
* Collectieve verzekeringen
* Veiligheid & Certificering
* Juridische ondersteuning
* Inning van vracht- en liggelden
Kerncijfers
De vloot van de leden bestaat
Damwanden Eemskanaal voldoende sterk
langs het Eemskanaal zijn
voldoende sterk. Dit blijkt uit
een (duik)inspectie die de provincie Groningen heeft laten
uitvoeren van de noordoever
tussen de Jan B. Bronssluis en
Woltersum. Dit heeft ze gedaan naar aanleiding van een
brief van de vier burgemeesters
van de aanliggende gemeenten
die namens hun inwoners hun
zorg uitspraken.
Vanaf 1 januari aanstaande is
Rijkswaterstaat eigenaar van het
Eemskanaal en de bijbehorende
damwanden. Waterschap Noorderzijlvest is eigenaar van de
noordelijke oever. Daarom hebben de bestuurders van de vier
gemeenten, de provincie, het
waterschap Noorderzijlvest en
Rijkswaterstaat
afspraken
gemaakt over het onderhoud
van de damwanden van het
Eemskanaal in de toekomst.
Staat damwanden
De damwanden aan het Eemskanaal zijn deels van hout, deels
van beton en deels van staal. Uit
het duikonderzoek blijkt dat de
damwanden van voldoende
kwaliteit zijn om hun taak te kunnen doen. Damwanden zijn de
planken of panelen op de grens
van de oever en het water. Ze zitten er om te voorkomen dat de
oever in het water schuift. Voor
de betonnen delen van de
beschoeiing geldt dat ze een
restlevensduur van 15-20 jaar
hebben. De houten damwanden,
door de echtgenote van Van Hooydock omgedoopt
tot Eric 1,2,3 en 4 zouden bezoekers laten pendelen in het dok.
Het concept, ‘World Harbour And
Maritime Museum’ (WHAMM)
vergt echter 100 miljoen euro aan
investeringen, bij elkaar te brengen via publiek-private financiering en het reguliere subsidiecirWHaMM- Plan
cuit. Volgens Van Hooydonck
Wat Van Hooydock concreet heeft het concept een groot
voorstelt is de bouw van een potentieel op het vlak van finannieuw museumcomplex op het ciële rendabiliteit.
Droogdokkeneiland in de vorm
Superstar
van een glazen ‘Bubbel’. Dat zou
rond de wrakken van de nog te
Uit recent onderzoek blijkt
bergen Congoboot ‘Charlesvile’ dat op de lijst van s ’werelds
en de gereconstrueerde ‘Doelse honderd meest bekende kapiKogge’ en het wrak van de ‘Belgi- teins er slechts één Belg voorca’, dat momenteel rust op de komt. Te weten Kapitein Hadbodem van een Noorse fjord, dock, Kuifjes trouwste vriend.
gebouwd kunnen worden. De En inderdaad, jong en oud
bubbel zou een Congolees oer- wereldwijd kennen Kuifje.
woud een hotel en een congres- Mede dankzij deze enorme
ruimte herbergen. De replica van potentiële merchandising twijde Belgica, momenteel volop in felt Van Hooydonk er niet aan
aanbouw, kan ernaast aange- dat dit project op termijn wel
meerd worden want die past eens zeer winstgevend kan
immers precies in één van de worden en hij hoopt dan ook
bestaande dokken. Op de tegen- op investeringen uit de privéoverliggende kaai van het Katten- sector. Door middel van een
dijkdok kunnen dan de recent Maritiem
Museumanifest
gerestaureerde
havenkranen vraagt hij ondersteuning aan
worden samengebracht, en in de alle stakeholders. Daartoe
bestaande hangars kunnen dan behoren ook de verschillende
de collecties haventuigen van het overheden, zoals de stad AntMAS en de Katoen Natie tentoon- werpen, de Vlaamse regering,
gesteld worden. Gerestaureerde en het Gemeentelijk Havenbeslepers van het havenbedrijf, drijf en privé-investeerders.
een miljoen bezoekers per jaar”,
klonk het voor een bomvolle zaal.
“Wij willen ons watererfgoed
samenvoegen in een vernieuwend en hedendaags museumconcept. De plannen zijn ambitieus, maar ze zijn wel ernstig
beredeneerd en becijferd”, aldus
Van Hooydonck.
DAB Vloot moderniseert overzetdienst Gentse haven
GRONINGEN - De damwanden
13
zo blijkt uit het onderzoek, kunnen in ieder geval nog 2-5 jaar
mee. De stalen damwanden zijn
niet geinspecteerd omdat deze
nog maar net zijn geplaatst en de
langste levensduur van de drie
soorten hebben.
Brief
Een aantal weken geleden ontving de provincie een brief van
de burgemeesters van de
gemeenten Ten Boer, Loppersum, Appingedam en Delfzijl. In
deze brief spraken zij hun zorg
uit over de staat van de damwanden. Dit deden ze naar aanleiding van een brief die een aantal
bewoners uit de gemeente Ten
Boer naar hen had gestuurd.
Deze bewoners wonen in het
gebied dat in januari 2012 is geë-
vacueerd. Zij constateerden dat
de oever op een aantal plekken
was beschadigd. Ondanks het
feit dat de provincie Groningen
nagenoeg zeker wist dat de
beschoeiing onder water goed
zijn werk deed, heeft ze toch
besloten met een duikinspectie
zwakheden in de damwanden
uit te sluiten. Dit heeft ze gedaan
in nauw overleg met Rijkswaterstaat die vanaf 1 januari 2014
eigenaar is van het Eemskanaal
en de bijbehorende damwanden.
Overname
Per 1 januari 2014 neemt Rijkswaterstaat de hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl over in eigendom, beheer en onderhoud. Het
Eemskanaal is onderdeel van
deze hoofdvaarweg. In de afspraken die gemaakt zijn tussen provincie, gemeenten en waterschap
Noorderzijlvest over de damwand in het Eemskanaal heeft de
toekomstige eigenaar ook aan
tafel gezeten. De resultaten van
het onderzoek van de provincie
Groningen zijn dan ook overgedragen aan Rijkswaterstaat zodat
zij de bevindingen kunnen opnemen in hun inspectie-, beheer- en
onderhoudsplanning.
Met
betrekking tot de houten damwanden is afgesproken dat RWS
deze damwanden jaarlijks gaat
monitoren. In januari verwachten
betrokken partijen de resultaten
van de rijksonderzoeken naar de
aardbevingsbestendigheid van
de dijken. De resultaten van de
duikinspectie gelden voor nu.
uit Belgische, Nederlandse en
Duitse tankschepen van 1.150 ton
t/m 6.350 ton. Het gezamenlijk
laadvermogen bedraagt vandaag
70.000 ton. De exploitanten hebben samen +/- 100 medewerkers
in dient. Vaargebied is hoofdzakelijk ARA en Rijnvaart.
internationaal niveau).De coöperatie zal taken uitvoeren waarvoor
de particuliere tankvaartondernemer geen tijd, kennis of mogelijkheden heeft. Uiteraard zal de
schaalvergroting worden benut
daar waar nuttig en noodzakelijk”,
aldus de oprichters.
Organisatie
De organisatie bestaat uit de
Algemene Vergadering , Raad van
Bestuur , Voorzitter , Dagelijks
bestuur en een directeur .
De oprichters stellen jarenlange ervaring in de binnenvaart te
hebben. Ze zien dat professionalisering noodzakelijk is om de talrijke complexe uitdagingen in de
tankvaart aan te kunnen. Het verplicht de tankvaartondernemer
ondersteuning
van
‘de wal’ te zoeken.
“Studies en onderzoeken van
allerlei
niveaus
en
(semi)overheden bevelen samenwerking trouwens steeds weer
aan. Het is duidelijk dat particuliere tankvaartondernemers zich op
rederijniveau moeten organiseren. In de huidige context leidde
dit echter steeds tot afhankelijkheid met alle negatieve nadelen
daar aan verbonden. CITBO heeft
niet de ambitie de zoveelste vereniging te zijn (wat niet wil zeggen
dat ze geen stem wil in die verenigingen, zowel op nationaal als
Bevrachting
Om haar slagkracht en onafhankelijkheid te bewaren zal
CITBO zelf geen schepen bevrachten, daarvoor wordt samengewerkt met een gepreferreert
bevrachtingskantoor, ANACO
bvba. De dagdagelijkse leiding
wordt uitgevoerd door een full
time directeur, Alain Devos, die
rapporteert aan de Raad van
Bestuur. Zijn opdracht is om
samen met die RvB de doelstellingen, die in een stappenplan zijn
gegoten, te verwezenlijken en zo
de exploitatie van de schepen van
de leden te optimaliseren.
CITBO c.v.b.a.
Adolf Greinerstraat 12
2660 Hoboken
België
Tel: 0032 3 740 50 15
info@citbo.com
www.citbo.com
Directeur: Alain Devos
info@citbo.com
+32 471 45 62 62
Schipper wordt
niet vervolgd
TJERKGAAST - Bij een scheepsongeval op 9 mei op het Prinses
Margrietkanaal te Tjerkgaast is een 81-jarige vrouw om het leven gekomen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit ongeval.
De schipper van het motorvrachtschip is als verdachte
gehoord. Daarnaast is een groot aantal getuigen gehoord en
heeft een technisch onderzoek naar eventuele gebreken aan
zowel de sloep als het vrachtschip plaatsgevonden.Van dit
onderzoek is proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie
is op basis van deze stukken van oordeel dat er sprake is
geweest van een ongeluk, waarvan de schipper van het motorvrachtschip geen verwijt kan worden gemaakt. De verdachte
heeft naar de mening van de officier geen strafbaar feit
gepleegd. De strafzaak is geseponeerd.
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
PROTESTANTSE KERK
14
Onlangs liepen wij over de Kerstmarkt in Mannheim.
Voor ons is dit in de afgelopen jaren een vast onderdeel geworden van de aanloop naar Kerst. Kerstmarkten in Duitsland hebben toch wel een heel aparte sfeer.
Dus als ik voor de adventstijd op het preekrooster voor
Mannheim sta, hoort een bezoek aan de Kerstmarkt erbij. Dit jaar
viel ons meer dan andere jaren het grote aantal kramen met etenswaren op, vooral de worstkramen. Waren het er echt meer dan
voorgaande jaren? Voor de samenkomst van de jeugd in Duisburg
op Kerstavond is als thema gekozen ‘Wat zou Jezus doen?’. Een intrigerend onderwerp! Wat zou Jezus doen in allerlei situaties waarvoor wij ons gesteld zien? Stellen we ons ooit die vraag? Het antwoord op deze vraag zou in veel situaties een goede maar misschien ook lastige richtingwijzer kunnen zijn. Terugdenkend aan de
Kerstmarkt in Mannheim kwam deze vraag weer bij mij boven. Wat
zou Jezus doen als Hij over deze Kerstmarkt liep vol glitter, merkwaardige kerstfiguren en vooral de overal aanwezige geur van Brat-
Wat zou Jezus doen?
Kerstvieringen
DUISBERG-RUHRORT
- 24 december: Traditiegetrouw
hopen we weer met een flink
aantal Nederlandse schepen bij
elkaar te liggen in Duisburg. Dit
hoort onlosmakelijk bij die bijzondere Kerstsfeer van de Ruhr.
Op ‘Heiligabend’ hebben volwassenen en jongeren ieder hun
eigen samenkomst op één van de
schepen. De jeugd ontmoet
elkaar rond het thema ‘Wat zou
Jezus doen?’. Een thema dat ook
uitdagende vragen stelt aan
jezelf. De volwassenen nemen
een voorschot op het thema van
de Kerstdagen: ‘Kerst klinkt als
muziek in de oren’. Hoe dan? Welkom vanaf 19.30 uur op één van
de schepen. Over de ligplaats is
op dit moment nog niets te zeggen. Via één van de schippers
daar of via Ds. Van Zeben (0031 55
355 87 91 of 0031 6 218 701 96) is
daar altijd achter te komen.
- 25 december: Op Kerstmorgen trekken we op naar de Evangelische Kirche in Duisburg-Laar,
Apostelstrasse 58, waar om 11.00
uur onze Kerstdienst begint.
Klinkt Kerst ons inderdaad als
muziek in de oren? Soms hebben
wurst? Ik
denk aan
het Kind in
de kribbe,
op een plek
waar het uitschot van de samenleving in die tijd (want zo werden
herders vaak gezien) zijn werk deed. In zijn geboorteplek komt al
zo duidelijk in beeld wie Hij wilde zijn. Nooit heeft Jezus Zich vereenzelvigd met glitter en rijkdom. Altijd weer zocht en zoekt Hij de
mensen die in het leven op de een of andere manier naast de weg
geraakt zijn. Dus of Jezus Zich op onze Kerstmarkten zou thuis voelen? Nu wil ik niet het afgezaagde deuntje zingen dat ons Kerstfeest
vooral een eetfestijn geworden is. Dat doen anderen maar. Het is
echt niet verkeerd om met Kerst rond en feestelijk gedekte tafel te
zitten en even alle zorgen (als die er zijn) van ons af te duwen. Geniet vooral ook van deze feestdagen! Toch mag de gezelligheid ons
niet afleiden van de inhoud van Kerst. En die inhoud is toch vooral
we bijna geen woorden voor
Gods goede boodschap. Als we
dan toch woorden zoeken, kunnen we ze beter zingen dan zeggen. Zingend kunnen we als het
ware boven onszelf uitreiken.
Daarom wordt er op allerlei
belangrijke momenten gezongen
in de Bijbel. Mozes en Mirjam zingen na de uittocht. Zacharias
zingt zijn lofzang en Maria de
hare. En ook Simeon zingt zijn
partij. Maar bovenal de psalmdichters zingen het onzegbare.
Zo ook de engelen in de Kerstnacht. De boodschap van het
Kind in de kribbe wordt nog
gewoon gesproken, maar de kern
van wat dit betekent wordt uitgezongen: ‘Vrede op aarde’. Marliese
Reichardt bespeelt het orgel en
Winni Holko-Trepmmann zorgt
voor een extra muzikaal accent
met haar vioolspel. We hopen dat
u dit met ons mee komt vieren!
En natuurlijk is er na de dienst
volop gezelligheid bij een kop
koffie of thee in de benedenzaal.
- 26 december: Om 14.00 uur
bent u opnieuw welkom in de
Evangelische Kirche in Laar, nu
voor ons familiekerstfeest. En dit
feest doet elk jaar weer zijn naam
eer aan door bijdragen uit alle
generaties van onze schippersfamilies. Dit jaar zal met name de
uitdaging zijn om het thema
‘Kerst klinkt ons als muziek in de
oren’ ook daadwerkelijk tot klinken te brengen. We hopen daarom op heel speciale muzikale bijdragen in de vorm van zang en/of
instrumentale muziek. Onvermoede en onbekende talenten
krijgen nu hun kans! Laat je
horen! En natuurlijk is er na
afloop weer een gezellig samenzijn en tonen de mannen weer
hun kookkunsten!
Breukhoven, trompet: Henk-Jan
Drost e.a. Er is kindernevendienst en crèche aanwezig en na
afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een
kopje koffie/thee met een
broodje.
- 31 december: Oudejaarsdienst Koningskerk. Aanvang:
19.00 uur. Voorganger: Ds. L. Krüger.
Groningen
Schipperskerstfeest op dinsdag 24 december om 19.30 uur
op ‘De Witte Zwaan’, Eemskanaal
t/o Praxis. Om 19.00 uur staat de
koffie klaar en om 19.30 begint
Rotterdam
de kerstfeestviering. Na afloop
- 24 december Koningskerk: kunnen we nog even napraten
Kerstnachtdienst.
Aanvang: onder het genot van een kopje
22.00 uur. Voorgangers: Ds. Krü- koffie.
ger en J. Th. W. van der Spek. Met
Regio Delfzijl
medewerking van: Interkerkelijk
Jeugd Evangelisatie Koor.
De Farmsumer kerk, de PKN
- 25 december Koningskerk: kerk die het dichtst bij de FarmGezinskerstviering. Aanvang: sumer haven ligt, is in restaura10.00 uur. Voorgangers: Ds. L. tie. Er zijn onder de vloer grafzerKrüger en J.Th.W. van der Spek.
ken gevonden uit 1500 en 1600.
- 26 december: Schippers- Daarna is de restauratie in de
kerstfeest Pelgrimskerk, Reijer- oudheidkundige
ambtelijke
dijk 51, 3079 CN Rotterdam. Aan- molen
terecht
gekomen,
vang 16.00 uur. Voorganger Ds. L. waardoor alles veel langer duurt.
Krüger. Thema: ‘Hemelse Jubel’ De kerkdiensten worden nu
M.m.v.: Groot samengesteld pro- gehouden (09.30) in het gebouw
jectkoor o.l.v. Maarten Wassink, ‘Op de Wierde’, naast de kerk.
solist: Elise Mannah, orgel: Arjan Ook worden er vaak gezamen-
lijke diensten gehouden in de
Kruiskerk (PKN 09.30), Menno
van Coehoornsingel, aan de rand
van het centrum van Delfzijl. Ook
in De Ark, Waddenweg 2 in Delfzijl noord is elke zondag 10.00
dienst. ’s Zomers 09.30. Informatie hierover vindt u op
www.pkndelfzijl.nl. Of in het
informatiekastje Farmsumerhaven of via telefoonnummer 0596
61 70 45. Op maandagavond 24
december is er kinderkerstfeest
om 19.00 in de Kruiskerk. Ook
schippersgezinnen worden hiervoor uitgenodigd. Voor de kinderen is er na afloop een presentje.
Kerstavond, 24 december, is er
om 22.00 een gezamenlijke
Kerstnachtdienst in de Kruiskerk.
Eerste Kerstdag is er om 09.30
dienst in Op de Wierde en ook in
de Kruiskerk, om 09.30. In Delfzijl
Noord is om 10.00 dienst in De
Ark. Tweede Kerstdag zijn er
geen PKN diensten. Zondag 29
dec is er om 09.30 dienst in Op
de Wierde. En 10.00 in De Ark.
Oudejaarsavond is er een gezamenlijke dienst om 19.00 in De
Ark. Nieuwjaarsmorgen is er om
10.00 dienst in De Ark. Goede
kerstdagen en een voorspoedig
2014 toegewenst van het lectuurteam Delfzijl.
Bob Flobbe
dat Jezus als het Licht der wereld ons duister voor eens
en voor altijd brak. Bovendien is Kerst nog maar het begin! Van Kerst gaat het naar Pasen en vervolgens naar
Pinksteren. Het Licht wint steeds meer terrein. Wat zou
Jezus doen? Verwacht Hij als het Licht dat ons duister brak, niet
vooral van ons dat wij heel in het klein, waar ons dit mogelijk is,
proberen het duister van mensen te breken? Door er voor mensen
te zijn, aandacht te hebben voor hun verhaal, soms door met hen te
zwijgen en een andere keer door de helpende hand te bieden …
mensen vlakbij en veraf. Eigenlijk zegt dat oude kinderversje precies wat Jezus bedoelt: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht”. Denk tijdens het komende Kerstfeest nog eens terug aan die vraag: ‘Wat zou Jezus
doen?’. Namens de redactie wens ik u gezegende en inspirerende
Kerstdagen toe!
Gert van Zeben
Alle Kerstvieringen op een rij
Duisburg-Ruhrort
- 24 december: 19.30 Kerstavondbijeenkomst op één van de schepen,
informatie Ds. G. van Zeben, telefoon 055 355 8791/0031 6 218 701 96
- 25 december: 11.00 uur Kerstdienst in de Evangelische Kirche Duisburg-Laar, Apostelstrasse 58, Ds. G. van Zeben, m.m.v. Marliese Reichardt, orgel en piano, en Winni Holko-Trepmann, viool.
- 26 december: 14.00 uur familiekerstfeest in de Evangelische Kirche
Duisburg-Laar, Apostelstrasse 58.
Rotterdam
- 24 december: 22.00 uur Kerstnachtdienst Koningskerk, Ds. L. Krüger
- 25 december 10.00 uur Kerstmorgendienst, Ds. L. Krüger
- 26 december 16.00 uur Schipperskerstfeest in de Pelgrimskerk,
Reijerdijk 51, 3079 NC Rotterdam-IJsselmonde, Voorganger Ds. L. Krüger. Thema: ‘Hemelse Jubel’ M.m.v.: Groot samengesteld projectkoor
o.l.v. Maarten Wassink, solist: Elise Mannah, orgel: Arjan Breukhoven,
trompet: Henk-Jan Drost e.a.
Groningen
-24 december: 19. 30 uur Schipperskerstfeest De Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z. t.o Praxis (koffie staat klaar vanaf 19.00 uur).
Delfzijl
- 24 december 19.00 kinderkerstfeest in de Kruiskerk, 22.00 Kerstnachtdienst in de Kruiskerk.
- 25 december 9.30 uur kerstdienst in gebouw Op de Wierde, naast de
Farmsumer kerk, 9.30 uur Kerstdienst in de Kruiskerk, Coehoornsingel.
10.00 uur Kerstdienst in De Ark.
In de nacht gekomen
In de nacht gekomen
Kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.
In de nacht gekomen
Kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.
In de nacht gekomen,
onmiskenbaar Kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.
André Troost, nieuwe liedboek
COLOFON
Deze pagina verschijnt onder
de verantwoordelijkheid van de
werkgroep Binnenvaart van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Ze verschijnt vier tot zesmaal
per jaar.
Prins
Willem-Alexanderlaan
856,
7312 GX Apeldoorn
Tel. +31(0)55-3558791
Mobiel: +31(0)621870196
E-mail: gvanzeben@hetnet.nl
Da. Anja van Alphen
Haastrecht.
Dhr Arie Damsteegt
Redactie:
Berkel en Rodenrijs
Ds. Gert van Zeben
Dhr. Bas Goudriaan
(Eindredacteur)
M.s.Da Capo
PTC 20 JAAR
17
Teus en Piet:” We zijn nog jong en gezond genoeg om de huidige crisis het hoofd te bieden”
Honderd jaar Hoogendijk Sliedrecht
SLIEDRECHT - Teunis Hoogendijk legde in 1913 in Capelle
aan den IJssel de fundamenten
voor Hoogendijk Sliedrecht. In
het afgelopen jaar werd derhalve het honderdjarig bestaan gevierd. Inmiddels is men drie generaties Hoogendijk verder. Het
bedrijf groeit en bloeit nog
steeds, het overleefde twee
wereldoorlogen en diverse crises.
LIDA SAAIJ
De scheepssmid Teunis Hoogendijk besloot in 1913 een
scheepssmederij te beginnen in
Capelle aan den IJssel. Rond de
eeuwwisseling kwam de overgang van zeil- naar motorschepen
goed op gang. Sinds 1890 zat
Nederland in een economische
dip die ook in de binnenvaart
goed voelbaar was. Rond 1900
zette het herstel in en het jaar
1913 was economisch gezien een
topjaar. Niet vreemd dus dat Teunis Hoogendijk er wel brood in
zag om zich als zelfstandig ondernemer te vestigen. Hij wist toen
nog niet dat nauwelijks een jaar
later de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) zou uitbreken. Die
vier oorlogsjaren overleefde Teunis door te werken als kachelsmid.
“Opa heeft in die beginjaren veel
honger geleden”, vertellen de huidige directeuren Teus en Piet
Hoogendijk. Samen met Evert van
Ravenswaaij namen zij het bedrijf
in 1991 over van de tweede generatie. Hoewel het bedrijf Hoogendijk dus een valse start maakte en
ook te lijden had van de crisisjaren
na 1930 en de Tweede Wereldoorlog, slaagde de oprichter er toch in
om het bedrijf uit te breiden in
omvang en werkzaamheden.
Draaibanken en andere machines
deden hun intrede ten behoeve
van de motorenreparatie.
Opvolging
Zoon Tienus Hoogendijk volgde
vader Teunis in 1950 op. Hij ontwikkelde het bedrijf verder. Het
beroep scheepssmid verdween.
De werkzaamheden spitsten zich
toe op reparatie en revisie van
scheepsdieselmotoren. Later kwamen de broers Kees en Pleun ook
in het bedrijf, in 1972 gevolgd
door Teus sr. Hoogendijk. “Aanvankelijk hadden zij andere banen.
Door de groei waren er meer mensen nodig”, verklaart Piet Hoogendijk. In 1987 zijn twee van de
broers via een buy out uit de
onderneming vertrokken. In 1991
vond Tienus Hoogendijk het zelf
ook wel welletjes geweest en
besloot te stoppen, net als de laatste nog meewerkende broer. De
opvolgende zoon Piet Hoogendijk
liep al sinds 1975 mee in het
bedrijf van zijn vader, waarbij tot
1986 als buitenmonteur. De tweede opvolger, zoon Teun, kwam in
1986 zo vanuit school op kantoor
en hield zich bezig met de machinefabriek en de hermotorisatie. De
huidige financieel directeur Van
Ravenswaaij houdt zich vanaf
1991 met de accountancy bezig.
“Wij hadden geen kennis van deze
tak van sport en we vroegen Van
Ravenswaaij om mede-eigenaar
te worden”, aldus de Hoogendijks.
Verhuizing
In 1968 moest het bedrijf van
Hoogendijk verhuizen vanwege
de op stapel staande dijkverzwaring in Capelle aan den IJssel. Er
werd een nieuwe stek gevonden
in Sliedrecht, aan de Westerstraat.
De vorige eigenaar van het pand
wilde stoppen met zijn bedrijf, de
locatie was snel beschikbaar en
lag bovendien aan de rivier, dus
logistiek gezien een voortreffelijke
keuze. Hier is het bedrijf verder
succesvol tot bloei gebracht. Anno
2013 omvat het Hoogendijk
Scheepvaart Service BV voor
inbouwwerkzaamheden, hermotorisering en nieuwbouw; T. Hoogendijk en Zonen BV voor reparatie,
revisie, onderhoud van dieselmotoren, koppelingen, compressoren, pompen etc.; Machinefabriek
Hoogendijk BV voor draaien, frezen, verspanende werkzaamheden, schroefassen, roeren etc. en
Hoogendijk Trading BV voor de
verkoop van scheepsdieselmotoren, motoronderdelen en dergelijke.
Geboft
Piet Hoogendijk: “We hebben in
principe geboft, we stapten in een
rijdende trein. Onze vader was niet
bang om te investeren. Er kwam
steeds weer iets nieuws. We werkten bijvoorbeeld al sinds de jaren
tachtig met computers. We zijn,
net als vader, wel ouderwets wat
betreft investeren. Er moet eerst
geld zijn voor er iets nieuws komt
en daar wijken we niet van af. We
kijken goed naar de ontwikkelingen in markt en stemmen onze
strategie daarop af. Daardoor kun
je het ook veel langer volhouden.
Momenteel is er in de scheepvaart
meer sprake van repareren dan
vernieuwen. Dan ga je andere
wegen zoeken om je personeel
bezig te houden, andere markten
aanboren. We buigen ons nu ook
over zaken als duurzaamheid, het
beperken van uitstoot, energie
opslaan, minder energie gebruiken, geen energie verspillen. We
vinden het bovendien een uitdaging om mensen te motiveren,
klanten te inspireren”.
Teus Hoogendijk: ”We onderzoeken allerlei mogelijkheden. Zo
repareren we nu ook tandwielkasten bijvoorbeeld. En we bieden
‘One stop shopping’ aan. In korte
tijd nemen we het schip van voor
naar achter onder handen, van
boegschroef tot hoofdmotor, al
het servicewerk in anderhalve
dag. Dat ontzorgt de mensen. Kennis die we zelf niet hebben huren
we in, daardoor zijn we breed
inzetbaar”.
Piet Hoogendijk vult aan :”We
hebben in draaibanken geïnvesteerd voor ultrasone reiniging
van ferro, non ferro en gietijzer. Die
gaan ’s-nachts aan en als je ’s-ochtends op het bedrijf komt is al het
schoonmaakwerk gedaan. Daar
komt nauwelijks meer een mensenhand aan te pas, toch staat
alles ’s-ochtends te glimmen. Zo
ben je innovatief bezig en neem
je tegelijkertijd vervelend en
arbeidsintensief werk weg”. De
ondernemers investeren ook veel
in de opleiding van hun monteurs. “Dan blijven de dieselmon-
teurs goed op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. Onze doelstelling is om onze monteurs op
een zo’n hoog mogelijk niveau te
brengen en ze ervaring te laten
opdoen met zoveel mogelijk verschillende motorenmerken”. Als de
monteurs aan boord komen van
een schip met motorproblemen
leggen ze op foto en film de
gevonden storing of beschadiging vast. Vanuit het bedrijf wordt
altijd een second opinion gegeven. “We gaan altijd voor kwaliteit
en dat levert soms heftige discussies op met de klanten, omdat veel
mensen momenteel zo krap zitten. We proberen mee te denken
in oplossingen en kijken dan wat
er financieel mogelijk is. Zo kom je
samen tot goede oplossingen”.
Band
“Onze vader kon goed improviseren en wist vakmensen rond
zich te verzamelen die dat ook
konden. Zij bouwden ook een persoonlijke band op met de schippers en de bedrijven. Vader heeft
altijd genoten van zijn werk. Mensen hadden toen ook meer tijd
voor elkaar. Vader kon zich in de
auto op weg naar een klant nog
voorbereiden bijvoorbeeld. Dat
lukt nu echt niet meer“. Teus en
Piet hebben het talent om mensen aan zich te binden kennelijk
In 2005 werd Hoogendijk Sliedrecht de eerste officiële dealer van van hun vader geërfd. “Ons personeelsbestand bestaat voor een
Wärtsilä-Deutz-Marine. De Finse multinational Wärtsilä heeft
groot deel uit mensen die tussen
het oer-Hollandse Hoogendijk Sliedrecht onder andere uitgekode vijfentwintig en meer dan veerzen wegens zijn technische ‘know how’ en jarenlange ervaring
tig jaar bij ons werken. Toen we
met Deutz-en MWM-motoren.
lnr. Piet Hoogendijk, Teus Hoogendijk, Henk Metselaar, Evert van ons eeuwfeest vierden met het
personeel was er een oud-werkRavenswaaij en Johan Penninga. Foto Hoogendijk Sliedrecht
nemer van 90 jaar. Die heeft voor
alle drie de generaties gewerkt”.
Toekomst
Er staat nog geen vierde generatie in de startblokken om het
roer te kunnen overnemen. Er is
ook nog geen haast mee. De mannen kunnen nog wel een poosje
mee. “Onze kinderen studeren
nog, oriënteren zich nog op hun
toekomst. Wij hebben vroeger
nooit anders gezien dan het
bedrijf van onze vader en de vele
uren die je moet maken. Dat
vraagt offers. Jongeren van nu
hebben overwegend meer een 9
tot 5 mentaliteit, al worden ze zich
door de huidige crisis er wel van
bewust dat ze er stevig tegenaan
moeten. Ze moeten zichzelf meer
bewijzen en dat zonder leaseauto
van de zaak et cetera. Gelukkig zijn
we nog jong en gezond genoeg
om de huidige crisis het hoofd te
bieden en innovatieve oplossingen te bedenken”, verzekeren ze.
En die opvolging die dient zich
vanzelf wel aan.
Hoogendijk Sliedrecht
Westerstraat 2
3361 XS Sliedrecht
Postbus 56
3360 AB Sliedrecht
T +31 (0)184 - 49 30 30
E info@hoogendijksliedrecht.nl
W
www.hoogendijksliedrecht.nl
..
16
De Scheepvaartkrant
Werken
Woensdag 18 december 2013
in de maritieme sector
GEVRAAGD: PER DIRECT
Rivertech houdt zich met haar team
voornamelijk bezig met het
nautisch en technisch management
op luxe rivier cruiseschepen.
Voor onze relatie
MATROOS
met dienstboekje
Nederlandstalig, op mvs 1500 ton, int. vaart.
Tel.: +31 654 756087 of +31 615 573070
AmaWaterways zijn wij op zoek naar:
M.P.S. Da Vinci
1e / 2e Kapiteins
Mediship AG te Basel, een Zwitserse rederij,
is op zoek naar nieuwe collega’s
voor bovenstaande functie dient u minimaal in het bezit te zijn van
een Rijnpatent en/of Donaupatent
Wat vragen wij van u:
• Rijnpatent tot minimaal Mainz en eventueel Donau patent.
• Ervaring in leidinggevende functies
• Goede communicatieve & Representatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal
KAPITEIN
STUURMAN
MACHINIST
MATROOS
Ervaring in de Riviercruise vaart is een Pré
Voor deze functie is/zijn gewenst:
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief uiterlijk
• Beheersing van de Engelse/Duitse taal
Wat bieden wij u:
• Goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
• Vrije tijd 4-2 of 4-4
• Professionele begeleiding
• Zwitsers contract
Wij bieden:
Een Zwitsers contract aan met goede voorwaarden en
een uitstekend salaris (evt. Nederlands contract mogelijk).
Heeft u interesse en/of vragen?
Rivertech B.V.
Snelliusweg 40-24, 6827 DH Arnhem, T: + 31 (0)26 3620340, E: info@rivertech.nl
Een goede vrije tijd regeling !!
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging en lijkt het u iets om
op één van de mooiste passagiersschepen te varen met
een variërend vaarprogramma en bent u in bezit van de
juiste papieren, neem dan contact op met:
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of
e-mail je CV naar patrickvanhengst@me.com
Shipping
Wij zoeken:
KAPITEINS EN STUURLIEDEN
i.b.v. Rijnpatent
Wir suchen:
SCHIFFSFÜHRER UND
STEUERMÄNNER mit Rheinpatent
NL: www.danser.nl/jobs
DE: www.danser.ch/jobs
Voor seizoen 2014 zijn wij voor onze schepen
“FILIA RHENI” en “REGINA RHENI” opzoek naar een:
1e en 2e Kapitein
voor bovenstaande functie(s) dient u minimaal in het bezit te zijn van
een Rijnpatent en/of Donaupatent
Wat vragen wij van u:
• Ervaring in leidinggevende functies
• Goede communicatieve & Representatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
Ervaring in de Riviercruise vaart en varen met roerpropellers is een pré
GEZOCHT:
KAPITEIN
voor mts Currency in het bezit van een
C-certificaat en rijnpatent tot Iffezheim heeft
een pré. Goede beloning Nederlandse condities.
Telefoon: 06-24215552
Wat bieden wij u:
• Goede verdiensten en arbeidsvoorwaarden
• Vast Zwitsers contract
• Nederlands contract bespreekbaar
• Afwisselend vaarplan Donau, Rijn, Saar, Moezel, België en Nederland
Vrijetijdsregeling 4-2 / 4-4 / 2-2
Na het seizoen april - oktober meer vrijetijd bespreekbaar.
Heeft u interesse en/of vragen?
Rijfers River Cruises B.V.
Postbus 286, 6800 AG Arnhem, T: +31 (0)622 701 447
E: info@rijfersrivercruises.nl, Web: www.rijfersrivercruises.nl
Scheepvaartkrant Media zoekt:
Commerciële stagiair
Functie omschrijving
Voor De Scheepvaartkrant Media zijn we op zoek naar een stagiair met ambitie.
De Scheepvaartkrant Media geeft een breed portfolio uit voor de maritieme sector.
Zowel in print als online en met events wordt de doelgroep bereikt. Dit gebeurt
onder de merken: De Scheepvaartkrant en De Scheepvaarttelefoongids.
Minimaal opleidingsniveau : MBO
Soort stage
: Meewerk- of meeloopstage
Ben jij op zoek naar een stage waar je de vrijheid hebt om te ondernemen,
ben je commercieel en vind je het fijn om telefonisch resultaat in verkoop
te boeken dan is De Scheepvaartkrant Media op zoek naar jou.
Vanaf februari 2014 kun je bij ons terecht voor deze stageplaats.
Stuur je sollicitatie voor deze stage naar:
De Scheepvaartkrant t.a.v. Daphne Janssen
Postbus 59151, 3008 PD Rotterdam
(of mail naar d.l.janssen@scheepvaartkrant.nl)
BAS SHIPPING SARL VRAAGT:
KAPITEINS EN 2e KAPITEINS
In bezit van de benodigde papieren.
Voor info: leon@basshipping.eu
Telefoon: +35 2 661 280243
TE KOOP / TE HUUR
PONTON: bj: 2009, 55.00 x 11.40 x 1.86 m,
Laadvermogen 826 ton. Alle geldige papieren.
PONTON: bj: 2009, 45.02 x 10.06 x 2.50 m. Laadverm:
834 ton. 2 spuds elk 12.00 m. Alle geldige papieren.
PONTON: bj: 2012, 45.00 x 7.50 x 1.62 m. Laadverm:
362 ton. 2 spuds elke 12.00 m. Alle geldige papieren.
PONTON: bj: 1970, 55.00 x 15.80 m. Zwaar ponton.
Geen geldige papieren.
PONTON: bj: 1972, 68x18.10 m, waterverplaatsing:
Amer Shipping’s vloot zoekt! Personeel!
Amer Shipping zoekt een schippers echtpaar en een aflos kapitein
voor een van haar eigen rederij schepen.
Wat heeft u hier voor nodig:
Als kapitein in onze vloot werkt u aan boord van een van onze hoog
ontwikkelde droge lading schepen met als vaargebied alle Europese waterwegen.
Het uitvoeren van alle voorkomende nautische werkzaamheden is voor u dan
ook geen probleem. De kapitein draagt mede zorg voor het totale onderhoud
van en evt. reparaties aan het schip en materiaal en houdt toezicht op de
onderhoudswerkzaamheden. Hierbij horen ook een aatal administratieve taken.
Functie profiel
• Ervaring in het schippersvak
• In het bezit van groot vaarbewijs, ADNR, Rijnpatent
• Goede communicatieve eigenschappen
• Flexibiliteit en representativiteit
• Praktische hand-on instelling
Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met mevr. Anouk ten Vaanholt,
0162 57 03 00 of stuur een bondige motivatie en curriculum vitae naar de
mailbox van Maritiem@amerpoort.com t.a.v. Mevr Anouk ten Vaanholt.
3200 ton. Scheepsattest aanwezig maar verlopen. Voorzien
van generator 420 KVA (Deutz BA6M 528) Brandstoftank:
40 m3, diktemetingsrapport: 12/2008.
PONTON: bj ‘65, 32.10x9.05x1.87 m. Laadverm. 348 t.
2 spuds 10 en 8 m, 2 koppellieren. Alle geldige papieren.
SLEEPBOOT (EX WSA)
Bj. ‘56, 15.60x3.68x1.02 m. Motor: MWM 150 pk, bj. 1991
Radar, bochtaanwijzer, echolood, kompas. Technisch in goede
staat. Met nieuw scheepsattest en verlengde meetbrief.
SLEEPBOOT: Bj 1931, 17.10x4.40x1.80 m. Motor:
Deutz SA6M 230 p.k. met Reintjes keerkoppeling. 1x hulpmotor voor startlucht /dekwas en 12/24/220 generator.
1x Hatz silent pack 5KVA Certificaat geld tot 17-04-2015.
Meetbrief geldig tot 30-06-2019. Radar, kompas, 2x
marifoon, dieptemeter en AIS. Brandstof/water: 1300/600 l.
Diverse extra’s. Boot is in perfecte staat van onderhoud.
JACHT:
bj 1972, 15.00 x4.00x1.30 m. Motor: Mercedes
OM 355. Roer: Schottel. Kopschroef 10 pk, generator:
3 kVA, 1x omvormer 2000 W. Rubber bijboot met 15 pk
aanhangmotor. In prima staat van onderhoud. Gunstige prijs.
Telefoon: 0653-163480
Email: aquatrans@gijsdaanen.nl
De Scheepvaartkrant Media zoekt:
Redactioneel stagiair
Je werkzaamheden binnen de stage:
• actief deelnemen aan het redactieproces;
• het bedenken van leuke invalshoeken en onderwerpen;
• ondersteuning bieden bij alle voorkomende redactionele werkzaamheden
Wij zoeken in jou:
• enthousiasme, creativiteit, daadkracht en 100% gedrevenheid;
• geïnteresseerd in mensen en communicatief en sociaal vaardig;
• een teamspeler met eigen inbreng en een zelfstandige werkhouding;
• flexibel in werktijden, (als nodig ook avonden en weekenden beschikbaar);
• een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling.
Profiel: Je volgt minimaal een hbo/wo opleiding richting media,
journalistiek of communicatie.
Vanaf december 2013 of maart 2014 kun je bij ons terecht voor deze stageplaats.
Stuur je sollicitatie voor deze stage naar:
De Scheepvaartkrant t.a.v. Lida Saaij
Postbus 59151, 3800 PD Rotterdam
(of mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl)
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Augmented Reality ook toepasbaar in de scheepvaart
ROTTERDAM - “Mobiele applicaties, als onderdeel van
de bedrijfsvoering, worden in
de toekomst nog belangrijker
en Augmented Reality (verrijkte werkelijkheid) zal een
belangrijk onderdeel vormen
van deze toekomst,” aldus
Gerben Harmsen, eigenaar
van Twnkls, een full-service
AR-bureau dat zich focust op
creatie, ontwikkeling, productie en implementatie van mobiele AR-applicaties. Tijdens
Europort 2013 toonde het
ontwikkelbureau, dat werkzaam is binnen diverse sectoren en industrieën, aan de
beursbezoekers dat de ARtechnologie ook toepasbaar
en interessant is voor de maritieme sector.
YVONNE VAN DOORN
Twnkls presenteerde op de
maritieme beurs onder meer een
AR-oplossing voor service en
onderhoud van machineonderdelen. Door simpelweg een
tablet voor bijvoorbeeld een
motoronderdeel te houden, kan
de gebruiker via de applicatie
meer informatie krijgen over het
onderdeel en eventueel interactieve virtuele 3D-instructies bij
problemen. Dit wordt mogelijk
gemaakt door het gebruik van
gecompliceerde beeld gebaseerde herkenningstechnologieën.
Daarnaast demonstreerde Twnkls
ook een AR-applicatie voor Veiligheid en Familiarization, aan de
hand van een Kotug sleepboot.
Deze applicatie kan bijvoorbeeld
weer gebruikt worden voor edu-
catieve trainingsdoeleinden in de
maritieme sector. Het bedrijf ziet
in de toekomst nog veel meer
mogelijkheden voor ondernemers in deze sector. Hierbij wordt
bijvoorbeeld gedacht aan de
periode voorafgaand aan de ontwikkeling van een schip. De AR is
de laatste jaren zo sterk in ontwikkeling, dat het nu al mogelijk
is met deze technologie in dit
vroege stadium bedrijfsvoering
te verbeteren en problemen op
te lossen.
Verrijkte werkelijkheid
Augmented Reality is voor
velen een nieuw begrip; de oorsprong van deze ‘verrijkte werkelijkheid’ stamt echter al uit de
jaren ’90. In de culturele sector,
vooral in museums, wordt al jaren
De gebruiker krijgt via AR meer informatie over het onderdeel en
eventueel interactieve virtuele 3D instructies bij problemen.
veelvuldig gebruik gemaakt van
deze techniek, die werkelijkheid
combineert met virtuele realiteit.
Het Van Gogh Museum in
Amsterdam en het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gebruiken onder andere AR
om hun kunstwerken op interactieve wijze tot hun publiek ‘te
laten spreken’. Eerder dit jaar ontwikkelde Twnkls voor de
gemeente Spijkenisse ook de
‘Museum op de Markt’ app. Een
uniek project, waarbij de bezoeker een kijkje in het verleden
krijgt, vermengd met het heden.
Met een smartphone of tablet
komt men in een virtueel
museum waar de gebruiker door
één van de gidsen (die gebaseerd
zijn op de vroegere bewoners)
rondgeleid wordt over het plein.
Op die manier krijgt hij meer verdieping over het alledaagse leven
in de jaren ’50. Op het plein
bevindt zich een aantal tegels en
door deze tegels te scannen,
wordt het verhaal over die plek
unlockt. Een schitterend stukje
techniek. En bezoekers zonder
smartphone of tablet kunnen
gelukkig ook genieten van de
ervaring. Voor hen is er op het
plein een speciale Augmented
Reality verrekijker geplaatst,
waarmee ze het plein kunnen
zien zoals het er nu uitziet, met
daaroverheen een virtuele 3D
laag waarmee de huizen die er
vroeger stonden zichtbaar worden.
Mogelijkheden
In andere sectoren en
industrieën biedt de AR technologie ook mogelijkheden en is
het gebruik ervan ook duidelijk in
op mars. Otolift, een fabrikant van
trapliften voor ouderen en mensen met een beperking, maakt
bijvoorbeeld gebruik van een
Apple iPad in het verkoopproces,
waarbij zij met de configuratie en
AR-visualisatie App de mogelijkheid hebben de traplift in 3D bij
mensen thuis te laten zien en de
showroom dus letterlijk naar de
mensen te brengen. En meubels
‘uitproberen’ als je je huis
opnieuw wil inrichten? Met Aug-
17
mented Reality is het mogelijk.
Decolabs is opgericht vanuit de
groeiende vraag van consumenten om bij het inrichten van een
woning echte meubels te kunnen
‘uitproberen’ zonder deze daadwerkelijk te hoeven aanschaffen.
Met de gratis app kan de gebruiker verschillende realistische 3D
meubels in de eigen woning
plaatsen en kijken of ze leuk
staan en of ze daadwerkelijk passen. Men kan zelfs rondom de
meubels lopen om deze van alle
kanten te bekijken. Meer informatie hierover is te vinden op de
website www.decolabs.com. Ook
in het onderwijs is AR al geïntroduceerd en worden de mogelijkheden verder uitgewerkt.
werkzaam in diverse sectoren en
industrieën en beschikt daardoor
over een uitgebreide ervaring op
het gebied van Augmented Reality. Twnkls | Augmented Reality
heeft specialisten in dienst die
gezamenlijk werken aan nieuwe
locatie en beeld gebaseerde herkenningstechnologieën die resulteren in nieuwe vormen van
interactie, gebruikservaring en
bedrijfsconcepten. AR wordt
gezien als een belangrijk onderdeel van de toekomst, waarin
mobiele applicaties nog belangrijker zullen worden. Twnkls richt
zich dan ook voornamelijk op de
praktische, mobiele applicaties
voor zowel klant als eindgebruiker.
Twnkls
Twnkls | Augmented Reality is
een full-service AR bureau, dat
dat zich focust op creatie, ontwikkeling, productie en implementatie van mobiele AR-applicaties.
Het bureau dat op 1 april 2011
werd opgericht door Gerben
Harmsen en ir. Lex van der Sluijs is
Twnkls | Augmented Reality
Creative Cube
Delftsestraat 33
3013 AE Rotterdam
Nederland
T: 0031(0)102 600 200
E: info@twnkls.com
I: www.twnkls.com
Twitter: @twnkls_ar
Augmented Reality kan ook gebruikt worden voor trainingsdoeleinden in de maritieme sector.
PTC (Particuliere Transport Coöperatie) 1994-2014
20 jaar meer dan binnenvaart alleen
CAPELLE AAN DEN IJSSEL -PTC
alleen in prijs maar ook in toegevoegde waarde die kan worden
geboden. Deze toegevoegde
waarde is de drijfveer voor het
ondernemen naar de toekomst.
Als schippers in de coöperatie
samen met de klant, daar zit volgens PTC de kracht. Door het
combineren
van
diverse
ladingstromen, smart planning
en slow streaming kan optimaal
worden gepresteerd en kan proactief met de klant worden meegedacht.
(Particuliere Transport Coöperatie) is ontstaan aan boord,
vanuit de dagelijkse praktijk
van de schipper. ‘samen sterk’
is het idee achter deze coöperatie van individuele binnenvaartschippers die januari volgend jaar twintig jaar bestaat.
In de afgelopen jaren is een
moderne vloot opgebouwd
van vijftig schepen in diverse
tonnageklassen. Het bestuur
van de coöperatie wordt gevormd vanuit de leden.
Samen sterk
Aangesloten ondernemers
hebben een eigen schip en kennen alle facetten van de binnenvaart. Het collectief is hierdoor
een bron van kracht en mogelijkheden. Schippers ervaren de
mogelijkheden vanuit het innovatieve karakter van de coöperatie en delen gezamenlijk de
visie op de lange termijn. Deze
geeft richting aan gezamenlijke
projecten. Een voordeel voor de
schipper, de klant én de coöperatie. Vanuit de initiatieven laat
PTC zien een actieve rol te spelen naar haar leden. Ze geeft de
coöperatie een onderscheidend
vermogen en borgt de continuïteit in opdracht van de leden.
PTC biedt een totaalpakket
van logistieke diensten in combinatie met de betrokken en
vertrouwde dienstverlening van
de individuele ondernemers.
Werken in een coöperatie geeft
een gevoel van collectiviteit, de
kracht hiervan voelt iedere
ondernemer. PTC werkt onder
NEN-ISO 9001 en is GMP+ en
NIWO gecertificeerd.
Toegevoegde waarde
Een bewijs van de meerwaarde
van PTC op het gebied van innovatie en duurzaamheid zijn bijvoorbeeld de kunststof rolgoten
voor Tata Steel. Door dit initiatief
worden per jaar zo’n tweeduizend bomen bespaard. Daarnaast
is de investering die wordt
gedaan in reductie van uitstoot
een goed voorbeeld van duurzaamheid. Deze komt vanuit de
CO2 en NOx vermindering niet
Vernieuwing
PTC heeft een vloot van 500 tot
3500 tons schepen. PTC benadrukt in haar toekomstvisie het
belang van deze variatie in de
vloot en voert hierop binnen de
coöperatie een actief beleid.
Alleen dan kunnen klanten over
water goed bediend blijven stelt
PTC. Verder benadrukt PTC de
mogelijkheden van vernieuwing
om vooruitgang te kunnen realiseren. Samen met je klant kijken
welke wensen er zijn voor bijvoorbeeld de inrichting van een
schip of het ontwikkelen van
alleen ten goede aan de footprint laad- lossystemen of maatwerk in
maar verlengt ook de levensduur rapportages.
van de motor.
Langdurige relatie
Kijken naar de toekomst
PTC streeft voor haar leden
Vanuit de mijlpaal van het naar langdurige relaties met
twintig jarig bestaan in januari opdrachtgevers en naar samenricht PTC haar blik weer op de werking op contractbasis, daartoekomst. PTC streeft er naar de naast worden ook enkele reisbebinnenvaart zich in de komende vrachtingen of reizen met derden
jaren verder te laten onderschei- uitgevoerd. Het een sluit het
den en wil daarin graag de voor- ander niet uit. In de visie van PTC
trekkersrol op zich nemen. Niet is samenwerking in coöperatieve
vorm een realistische kijk op de
markt en een betere basis voor
stabiliteit in de bedrijfsvoering.
Met behoud van eigen ondernemerschap is dit niet alleen een
stap vooruit voor de ondernemer
maar ook voor de gehele vervoersmarkt.
PTC
Rivium 1e straat 117
2909 LE Capelle aan den IJssel
T 0031 10 799 90 50
F 0031 10 799 90 51
E ptc@ptcba.nl
W www.ptcba.nl
..
18
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Van de perfecte ondergrond naar een mooi eindresultaat
Dries Hamelink BV
A.J. DEN BREEJEN & ZONEN BV
Alle voorkomende scheepsreparaties
Voor info: www.mmsshipping.nl
Levering en plaatsing van:
Complete boegschroefinstallaties
Leiding systemen en constructie’s in de scheepsbouw
• RVS Radarmasten en RVS Drinkwatertanks
‘Als het goed en mooi moet zijn’!
• Telescopische of Klapbare Voormasten, enz...
Met meer dan 35 jaar ervaring en onze uitstekende faciliteiten
zijn wij hét adres voor het goed uitvoeren van alle denkbare straalwerken
en het mooi aanbrengen van complete verfsystemen in de scheepvaartsector.
info@drieshamelink.nl
Terneuzen tel. 0620 404 186 www.drieshamelink.nl
• Overdekt droogdok waardoor óók onder de waterlijn stralen en coaten
op de best denkbare wijze kan worden uitgevoerd.
• Snelle doorlooptijden
• Uitwendig stralen en conserveren van schepen, duwbakken
en verder alles wat drijvend kan worden aangeleverd
• Mogelijkheid tot stralen van laad- en binnenruimten, ook tanks.
• Scheepslengte tot 110 meter en breedte tot 13 meter, langer op aanvraag mogelijk!
• Maximale hoogte vanaf dokvloer is 12.50 meter
Produceren, (toe)leveren, Installeren
• Voor al uw pijpleidingwerk op locatie
(ook RVS leiding/railingwerk)
• Machinekamer installatie’s
l
• Pompsystemen
flexibe
Snel en
• Project installatie
• Hydrauliek leidingsystemen
Nijverheidsstraat 34a, 3371 XE Hardinxveld Giessendam
Tel.: 0184-613027, Fax: 0184-613067, Mobiel: 06-50 503027
www.overdekt-stralen.nl
Vestigingsadres: 3e Merwedehaven/Vogelaarsweg te Dordrecht
Postadres: Salvia 5, 3317 JD Dordrecht
Tel.: 078-6164517, E-mail: breejen9@planet.nl
SCHEEPSREPARATIE, LAS en CONSTRUCTIEBEDRIJF
R. LUGTHART
INDUSTRIEWEG 18 - 4794 SN FIJNAART
(DINTEL) TEL. 0167-522924, FAX 524572
Van Wijk b.v. - Werkendam
Biesboschhaven No. 2, 4251 NL Werkendam
Tel. 0183-502088, Fax 0183-501386
E-mail: info@vanwijkwerkendam.nl / Web: www.vanwijkwerkendam.nl
Hijsen met kwaliteit!
Van Wijk Hydraulische Kranen
SCHEEPSWERF GEERTMAN BV
Uitvoering mogelijk als bunkermast en voormast.
Het Bosch 12, 8064 PM Zwartsluis (Ov.), Pb. 24 - 8064 ZG Zwartsluis (Ov.)
Tel. 038 - 3867172, Fax 038 - 3867519 - E-mail: geertman@planet.nl
Web: www.scheepswerfgeertman.nl
• Verlengen
• Complete afbouw en verbouw
• Vlak vernieuwen
• Stalen vloeren
• Straalbuizen plaatsen
• Schadereparaties
• Neem vrijblijvend contact met ons op
• Levering onder keur
• Schroefas reparaties
• Aluminium werk
• Schoonmaken en teren
• Winterberging jachten tot 32 ton
• Afbouwkade 110 meter
• Roef verbouwing
2 JAAR GARANTIE
DWARSHELLING: 86 x 9,5 mtr.
VOOR ALLE
WERKZAAMHEDEN
BOVEN DE WATERLIJN:
• Autokranen
• Generatorsets
• Reparaties, boegschroeven
• Roerinstallaties • elektrisch / hydraulisch
• Machinekamer installaties
• Stuurhuizen - staal / aluminium,
• heel en halfzakkend
• Elektrische installaties
• Stevendok
Kijk en boek op: www.maas-binnenvaartmuseum.nl
AL RUIM 50 JAAR EEN BEGRIP IN DE SCHEEPVAART
Draagbare Clinometer
De meest verkochte clinometer
Te koop: compacte oliebad
draadankerlier
- Spatwaterdicht
- Werktijd 24uur
BEVRACHTINGEN
- Slagvaste kast
- Heldere groene
en rode lampen
- Automatische lader
Alle internationale bestemmingen
• Droge lading
• Constructie en projectlading
• Speciaal transporten
Dieselboegschroef
Startaccu 12V
v.a. € 79,- excl.
Semi-tractie 12V
v.a. € 84,- excl.
380 V boegschroef
Bel voor de laagste prijzen:
85
MEER DAN
JAAR HET BETROUWBARE
ADRES VOOR DE SCHEEPVAART
Te koop: Jachtwerf
• Met loodsen voor stalling
• Met Straalcabine
• Eigen werkplaats en watersportwinkel
• Met eigen kraan
4 jaar garantie.
Alle typen leverbaar.
2 jaar garantie
BEZORGING DOOR GEHEEL
NEDERLAND EN ANTWERPEN
HEFTRONIC maakt het op maat
www.HEFTRONIC.nl 0180-465339
www.huizinga-snijder.nl
Info: Peter Tinnemans 0622957187
www.tinnemans-scheepswerf.nl
• Houtsnippers
• Granen
• Zand en Grind
Noorderlaan 111, B-2030 Antwerpen
Tel. +3235601690, E-mail: lbrouwer@salf.be
GSM: +32477385801, Web: www.portmade.com
INLICHTINGEN OF BESTELLINGEN BIJ ONZE DEALERS
220-380 V, vrijloop en vang,
48 mtr staaldraad, ankergewicht tot
800 kg, evt. te plaatsen aan boord.
SLIEDRECHT
TRACTIE BATTERIJ 24 V.
V.A. € 1250,- excl.
TE KOOP:
ANTVERPIA 17, 250 PERS, 38,57 x 7,03 x 2,0 m,
hoogte 8,9, 850 PK CAT D 398, gewicht 464 ton,
ex cert. beperkte kustvaart, € 124.000,- recupwaarde
KEMPENHART, 184 PERS, 39,42 x 6,19 x 1,32 m,
hoogte 5,35, gewicht 210 TON, geschikt als
woonboot, € 49.000,- recupwaarde
VEERPONT, 300 PERS, 37,35 x 8,20 x 2,0 m,
2 schottels type K 155, 2 x 275 PK CAT type 3406 PC,
2 gensets Perkins, gewicht 450 TON, € 119.000,recupwaarde.
Bijkomende info: nadine.vanderdonck@baeck.be
Tel. (+32) 03/546.06.33, Fax. (+32) 03/546.06.36
TOPFABRIKAAT TRACTIE
Concurrerende prijzen. Levering kunststof containers optioneel.
Garantie: 72 maanden pro rata, waarvan de eerste 24 volledig.
Levering in Nederland, België en Duitsland.
0184-425310
www.bs-accus.nl
KUNSTGEBITTEN
met garantie
Tandtechnisch atelier
'DENTECHNIKA'
Voorstraat 107
Dordrecht
Telefoon 078-6133193
SPOEDREPARATIES
12 / 24 V boegschroef
• Hydraulische
boegschroeven
van 8 tot 60 pk
• Pompinstallaties
De Bouwkamp 12
6576 JX Ooij
T: +31 (0)24-6632103
M: +31 (0)6-50 270478
F: +31 (0)24-6632344
info@ducoboegschroeven.nl
www.ducoboegschroeven.nl
Incl zeer mooi en riant woonhuis
Goed lopend bedrijf met vaste klantenkring
Alle andere start- en tractiebatterijen op aanvraag.
Neem contact op voor meer informatie!
Gunstige ligging in Friesland aan hoofdvaarwater
E-mail: info@jachtservice.org
Mobiel: 0618 806 808
+
Mercatorweg 12 - 6827 DC - ARNHEM
Tel.: 026-3614810, Fax: 026-3612585, www.komeet-accu.nl
-
www.huizinga-snijder.nl
Voor alle
sloop- en
saneringsschepen
Phoenixring 13
3328 HR Dordrecht
Tel.: 078-6184007
Fax: 078-6177274
(N.O.Z.)
Gespecialiseerd in:
subsidies voor de binnenvaart
Heeft u nieuwbouw
of verbouwingsplannen?
Pleeg eens
Havenweg 1
3295 XZ ‘s-Gravendeel
T: +31 (0)78 - 673 60 55
www.sloperij-nederland.nl
vrijblijvend overleg
met ons over de
subsidiemogelijkheden.
Alle scheepsschroevenreparaties in
onze werkplaats en op locatie wereldwijd,
ook voor onderwater service en inspectie!
Lipsstraat 50
5151 RP Drunen
T +31(0)612 107 939
E enquiries@propellerrepairs.eu
www.propellerrepairs.eu
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
La Glissoire vraagt solidariteit met schipper
Ms Azimut uitgesloten van bevrachting
PARIJS - Na meer dan twee jaar dienstverlening verbrak de firma
Port Inter de dienstverlening van het schip Azimut van schipper
Christian Feneuille zonder vooropzegging van het contract. Feneuille tekende beroep aan tegen deze plotse uitsluiting. Sinds
november 2012 kreeg het schip Azimut geen enkele opdracht
meer. In de zaak die de schipper aanhangig heeft gemaakt bij de
Kamer van Koophandel van Chalon sur Saône, wordt op 6 januari
2014 een uitspraak gedaan. Het is duidelijk dat dit vonnis een
voorbeeldfunctie zal hebben voor alle schippers
THEO FRISON
De schipper gaat er vanuit dat
alle andere bevrachters en
opdrachtgevers uit het bassin
Rhône-Saône hem willen straffen en hem op een ‘zwarte lijst’
hebben gezet. De schipper
wordt er van beschuldigd ‘te
veeleisend te zijn wat de prijzen
en de opgelegde condities aangaat’. Wie daaraan niet voldoet,
wordt blijkbaar op een ‘zwarte
lijs’ geplaatst
Vonnis
Op 6 januari 2014 doet de
rechtbank een uitspraak, waarbij
ze Port Inter al dan niet zal verplichten om een compenserend
bedrag vast te leggen, evenals
een morele schadevergoeding.
Indien de andere partij zich niet
bij dit vonnis neerlegt, kan ze nog
altijd beroep aantekenen. Christian Feneuille en zijn echtgenote
zitten intussen al geruime tijd
zonder inkomen. La Glissoire is
daarom overeengekomen om
financiële steun aan het echtpaar
te voorzien. Dat moet hen ook
toelaten om zo nodig op een
negatieve beslissing van de
rechtbank in beroep te gaan. Het
echtpaar betaalt deze financiële
steun terug zodra er een juridische oplossing is bereikt.
Solidariteit
Bij la Glissoire gaat men er vanuit, dat het optreden van Christian Feneuille is gebeurd ten voordele van alle schippers op het
Rhône-Saône bekken. Alle schippers worden daarom opgeroepen om een bijdrage te storten,
een bijdrage die achteraf wordt
terugbetaald. Jacques Delhay
roept alle schippers op om mee
te doen aan deze actie voor een
verdediger van het beroep. Bank-
cheques kunnen worden gericht
aan het syndicaat la Glissoire, op
het adres Syndicat la Glissoire BP n°1 - 77130 Marolles sur Seine.
Men moet melden of het daarbij
gaat om een ‘niet terugbetaalbare levensmiddelenhulp’, of om
een ‘juridische steun’ die nadien
wordt terugbetaald op het ogenblik dat de tegenpartij de verschuldigde schadevergoeding
uitbetaald. Om een terugbetaling
mogelijk te maken, wordt verzocht op de omslag de eigen
bankgegevens en het adres te
vermelden, evenals uw e-mailadres. Het beheer van de fondsen
zal worden verzekerd door Daniel
Claeys. Voor meer informatie in
verband met de juridische aanpak, kan men Jacques Delhay
contacteren, op het (Franse)
nummer 06 95 06 88 32.
19
Frankrijk vooruit
De Veloroute: alles voor een fietspad
GÉ VAN DE ZON
De Vogezen heeft iets betoverends. De smalle vaarweg
waar de bomen zo hoog zijn
dat de kruinen elkaar raken en
zo een groen dak vormen
boven je schip. De beekjes en
riviertjes die constant evenwijdig aan de vaarweg diep weggedoken in het groen klaterend
en glinsterend hun aanwezigheid verklappen. De vele planten en bloemen die langs de
kant maar ook in de sluisdeuren
en op de sluismuren groeien.
Het is een groene wereld.
Wetende dat er een bocht komt
met hoge oude gemetselde
muren, waar bovenop de
bomen groeien, verheug je je
op dit beeld wat komen gaat.
Wat een deceptie! We zien een
kale vlakte waar de bomen ruw
uit de oude stenen getrokken
worden, daar waar een soort
oerwoud was. De shovels en
vrachtwagens rijden over de
oude muur die lijkt te bezwij-
ken. De boomwortels die tussen de stenen uitgetrokken
worden, destabiliseren het
bouwwerk. Er zijn kennelijk al
vele stukken in het water
beland want daar liggen in de
toch al smalle vaarweg gele
tonnetjes. Zo, ook weer opgelost. De schipper zoekt het
maar uit, hij is gewaarschuwd.
Waar is dit allemaal voor nodig?
Voor een fietspad! Kosten
800.000 euro. Maar, dan heb je
ook wat!
La Glissoire apelle à la solidarité des bateliers
Le bateau Azimut est exclu par
rupture de contrat
PARIS - Après deux ans et demi
d’utilisation des services du bateau Azimut de Christian Feneuille, la firme Port Inter a
rompu sans préavis le contracte. Le batelier a porté pleinte
devant le Tribunal de Commerce de Chalons sur Saône. En attendant une décision de la cour,
le batelier se trouve sans affrètement depuis novembre 2012.
son bateau sur une ‘liste noire’. Ils
reprochent à Christian Feneuille
dêtre ‘trop exigeant au niveau des
prix et des conditions imposées’.
Delhay remarque à cet égard que
le jugement de Christian Feneuille
fera jurispridence. ‘Nous sommes
tous concernés’.
Verdict
Le 6 janvier 2014, le Tribunal de
la Chambre de Commerce de Chalon rendra son verdict. Il décidera
ou
non
d’un
montant
d’indemnisation compensatrice et
d’un préjudice moral, dont il déterminerale montant. Si la décision du
tribunal ne convient pas à l’une
des parties, celle-ci peut se pouvoir
en appel. Christiane Feneuille et
son épouse se trouvent depuis une
THEO FRISON
année complète sans travail. Ils ne
peuvent plus faire face financièreLe batelier pense que les autres ment. La Glissoir a décidé de lui
courtriers du bassin Rhône-Saöne attribuer une aide qu’il rembourseveulent le ‘punir’ et qu’ils ont mis ra quand il sera indemnisé. Jacques
Solidarité
La Glissoire appele donc les
bateliers à apporter une aide financière pour que cette famille puisse
survivre dans les mois qui viennent
et qu’il peuvent engager une procédure en appel si la décision du
tribunal de commerce ne répond
pas aux attentes d’indemnisations
formulées. Jacques Delhay appèlle
les bateliers d’apporter une aide
financière. Si la décion du trubinal
ne répond pas aux attentes, le
batelier Feneuille doit pouvoir
engager une procédure en appel.
Jacques Delhay demande aux
bateliers d’envoyer un chaque
bancaire à l’ordre du Syndicat le
Glissoire, à l’adresse ‘Syndicat la
Glissoire - BP N°1 - 77130 Marolles sur Seine. et de joigner une
simple lettre pour préciser s’il
s’agit d’un don alimentaire non
remboursable, ou d’une aide
jurodique qui sera restituée dès
que les indemnités dues par
d’adversaire seront payés à le
famille Feneuille. Pour rendre
possible l’idéntification des versements, il faut marquer sur
l’envellope les coordonnées
baciares et l’adresse du donateur. Il faut aussi mettre votre
adresse e-mail. La gestion des
dons sera faite par Daniel Claeys,
et pour toute demande de précision sur le recours jurildique, on
peut contacter Jacques Delhay
(06 95 06 88 32).
PSA kiest voor waterweg
GENT - Op initiatief van PSA
wordt een shuttledienst
voor containers overwogen
tussen de havens van Gent
en Antwerpen. Op 4 december werd op initiatief van
het containerbedrijf PSA
Antwerp en een ‘roadshow’
georganiseerd in de haven
Van Gent, gericht op de verladers. Het ging er om containers, bestemd voor de
PSA terminal in Antwerpen,
vanuit Gent langs de waterweg te laten verlopen. PSA
neemt voortaan ook de uitbating van de containerterminals aan het Mercatordok
en aan het Kluizendok zal
overnemen.
THEO FRISON
Heel wat verladers, actief in
de haven van Gent, maken voor
de internationale verbindingen
ook gebruik van de containerlijnen die laden en lossen op de
containerterminal van PSA in
de haven van Antwerpen. Die
containers worden nog te vaak
langs de weg vervoerd. Vandaar het initiatief van PSA om
de Gentse verladers te informeren over de mogelijkheden en
voordelen van een shuttledienst met de binnenvaart tussen Gent en de PSA terminal in
het Deurganckdok. De organisatie van trafic managers (OTM)
ondersteunt het initiatief en
nodigde alle leden aan om deel
te nemen aan een ‘roadshow’ heeft volgens de organisatodie op 4 december in Gent ren belangrijke voordelen,
werd georganiseerd.
zoals een hoge graad van
betrouwbaarheid, een regelGrote regio
matige service, prijs en duurDeze manifestatie werd zaamheid.
georganiseerd door het HavenHavenbezoek
bedrijf Gent in samenwerking
met het Stukwerkers HavenbeNa een toelichting door het
drijf en PSA Antwerpen. De Havenbedrijf Gent, Stukwerorganisatoren mikten daarbij kers Havenbedrijf en PSA, werop alle verladers die container- den de deelnemers uitgenoladingen van en naar de haven digd voor een havenrondvaart
van Antwerpen aanbieden, in op het havenjacht Jacob van
de regio’s Oost-Vlaanderen, Artevelde. Het is de bedoeling
West-Vlaanderen en Noord- dat de twee containertermiFrankrijk. Dit initiatief wil een nals van Stukwerks, gelegen
oplossing bieden voor de con- aan het Kluizendok en het
gestie op de wegen. Het contai- Mercatordok voortaan door
nervervoer langs de waterweg PSA worden beheerd.
Vroeger stond langs de Franse wegen bij werkzaamheden een waarschuwingsbord met de
tekst : “ France...Advance”. Verbetering is vooruitgang, zowerd daarmee gesuggereerd. De
kreet moet nodig weer van stal worden gehaald, maar nu voor de Fanse vaarwegen, want
daaraan moet het nodige worden opgeknapt. In de rubriek Frankrijk vooruit besteden we
aandacht aan de staat van de Franse vaarwegen.
Nord Ports Shuttle verbindt terminals
DUINKERKE - De haven van
Duinkerke zet haar plannen
door om de eigen containerterminal in een vaste lijndienst
met een containerlijn te verbinden met de belangrijkste
inland terminals van de regio:
de haven van Rijsel en de multimodale terminal van Dourges. ‘Nord Ports Shuttle’ (NPS)
gaat voortaan twee maal wekelijks containers vervoeren
tussen de eigen terminal en de
twee inland terminals.
THEO FRISON
De haven van Rijsel beschikt
al geruime tijd over een zeer
actieve containerterminal. Het
multimodale karakter van de
terminal in Dourges heeft zich
in de voorbije periode
bevestigd. Aanvankelijk lag de
nadruk daar vooral op de overslag op het spoor, maar de trafieken langs het kanaal dat de
haven van Duinkerke met het
achterland verbindt werden
steeds belangrijker. De dienst
‘Nord Ports Shuttle’ wordt uitgebaat door een Publiek-Privaat
partnerschap, gevormd door de
‘Terminal des Flandres’ in de
Inspired by water
De Carina houdt 78 vrachtwagens van de baan’. Rijsel is een
belangrijke tussenstop voor deze containerdienst. FOTO THEO FRISON
Haven van Duinkerke, de
binnenvaartvennootschap
‘Compagnie Fluviale de Transport (CFT), en de Kamer van
Handel en Industrie van GrootRijsel (CCIGL).
Zeehaven
De containerterminal van
Duinkerke heeft het aantal aanlopen van containerschepen
steeds zien groeien. Voor de
bedrijven van de streek is het
belangrijk dat ze over een vlotte
containerverbinding kunnen
beschikken. De dienst wordt
verzekerd met de duwbak ‘Carina’, destijds speciaal in dit voor-
uitzicht besteld bij de Waalse
scheepsbouwer ‘Meuse et Sambre’. Deze duwbak is geschikt
voor 78 TEU. Voor de aandrijving
zorgt de duwer ‘P’tit Murenne’.
De Carina vertrekt voortaan
elke zaterdag en elke woensdag
uit Duinkerke. Rijsel en Dourges
worden aangelopen op maandag en op donderdag. Met dit
schip beschikt de lijn NPS over
een jaarcapaciteit van 15.000
TEU, zijnde 7.500 in elke richting. Met de douane werd een
overeenkomst bereikt, die toelaat dat de overschakeling tussen binnenvaart en zeevaart
vlot kan verlopen.
Veth Propulsion is de thrusterleverancier die al decennia
lang garant staat voor kwaliteit, service en innovatie. Uw
vaarprofiel en specifieke wensen zijn uitgangspunt voor
onze totaaloplossingen op het gebied van roerpropellers,
boegschroeven, dieselmotoren en generatorsets. Samen
bouwen, geïnspireerd door water, geïnspireerd door u.
E
K ONZ
BEZOE
ER
OR ME
SITE VO
MATIE
INFOR
T
ETH.NE
WWW.V
Veth Propulsion
P.O. Box 53 | 3350 AB Papendrecht | The Netherlands
T +3178 615 22 66 | E info@veth.net | I www.veth.net
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
20
Haventarieven Rotterdam
in 2014 op niveau 2008
ROTTERDAM - De afgelopen
jaren gaf het Havenbedrijf forse kortingen op het havengeld
in verband met de economische situatie. Het afgelopen
jaar zo’n 8,5 procent. Die jaarlijkse kortingen worden nu
structureel gemaakt. Tegelijkertijd gaan de tarieven volgend jaar 1 procent omhoog
ten opzichte van 2013. Daarmee komen de haventarieven
voor 2014 op precies hetzelfde
niveau als in 2008. Dit heeft
het Havenbedrijf Rotterdam
besloten na constructief overleg met het havenbedrijfsleven.
Daarnaast hebben de partijen
afgesproken de bestaande korting voor zogenoemde transhipment containers in 2014 voort te
zetten. Transhipment containers
gaan nadat ze per zeeschip zijn
aangekomen vanaf de terminal
direct over zee verder. Ook is een
aantal afspraken gemaakt over
aanpassingen van de tariefstructuur in 2014 (zoals het gelijk
trekken van de tarieven voor
shortsea en RoRo) en is afgesproken de komende jaren meer
van dit soort hervormingen te
onderzoeken.
Uitgangspunt
daarbij is dat deze per saldo niet
tot een verhoging of verlaging
zullen leiden. Het vorig jaar ingestelde
Duurzaamheidsfonds
blijft bestaan. In 2013 en 2014 is
in totaal vijf miljoen euro van de
inkomsten uit het havengeld
beschikbaar voor initiatieven om
de haven duurzamer te maken.
Afgesproken is nu om twee miljoen euro daarvan uit te trekken
om het vervoer per spoor te stimuleren. Hans Smits, presidentdirecteur Havenbedrijf Rotterdam: “De afgelopen jaren gaven
we steeds incidentele kortingen.
Door die nu om te zetten in een
blijvende korting bieden we
reders duidelijkheid voor de
lange termijn”. Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs: “Dit is verstandig van het Havenbedrijf en
geeft een sterk signaal aan de
markt. Het havenbedrijfsleven
heeft een belangrijke aanjaagfunctie voor de Rotterdamse en
Nederlandse economie. Het is
daarom goed om te blijven werken aan concurrerende haventarieven en andere kosten”. Albert
Thissen, voorzitter van de Vereniging Rotterdamse Cargadoors:
“Het
Havenbedrijf
heeft
opnieuw laten zien oog te hebben voor de moeilijke situatie
waarin de markt zich bevindt.
Met de gematigde verhoging
van de tarieven enerzijds en het
structureel maken van de in het
verleden gegeven kortingen
anderzijds, is daarin een goede
balans gevonden”. De afspraken
over de structurele korting en de
indexatie van 1 procent gelden
ook voor het binnenhavengeld.
Daarnaast zijn de huidige milieuincentives voor de binnenvaart
ook in 2014 van toepassing.
Marktconsultatie
Het Havenbedrijf en Deltalinqs hebben een convenant
over de manier waarop jaarlijks
de hoogte van het zeehavengeld
wordt vastgesteld. Door gestructureerde marktconsultatie komt
de sector tegemoet aan de wens
van de overheid voor zelfregulering van de tarieven. Bij deze
consultatie worden onder andere inflatie, marktomstandigheden en economische ontwikkeling tegen elkaar afgezet. De
tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis,
Dordrecht en Moerdijk.
Imtech Marine Innovation
Lab in RDM Innovation Dock
ROTTERDAM - Imtech Marine heeft op 2 december op RDM
resultaten, alsook contact met
talentvolle potentiele werknemers op. Dennis Mol, Director
Technology & Competence
Development Imtech Marine:
“Het Imtech Marine Innovation
Lab faciliteert de samenwerking
met klanten, leveranciers en
onderwijsinstellingen. Juist deze
tot een langjarig strategisch
partnership waarbij Imtech zich gezamenlijke ontwikkeling verbetert de Nederlandse concurvestigt in Innovation Dock en
rentiepositie in een snel veraninvesteert in een ontwikkel- en
testfaciliteit. Dit biedt een unieke derende wereld op het gebied
van maritieme technologische
realistische praktijkomgeving
voor studenten en onderzoekers oplossingen. Wij zijn trots op
onze nieuwe locatie in het RDM
en voor Imtech levert het innoInnovation Dock”. Inmiddels
vaties, nieuwe ideeën en test
Campus de huurovereenkomst getekend met Havenbedrijf Rotterdam. Hiermee is de basis gelegd voor het Imtech Marine Innovation Lab. Met dit innovatie centrum, dat een gepaste plek
krijgt in het ‘Innovation Dock’ van RDM, geeft Imtech Marine
vorm aan haar ambities op het gebied van groene technologie
en geïntegreerde automatisering.
Imtech Marine werkt al
geruime tijd succesvol samen
met Hogeschool Rotterdam in
het project Zeeslag. Het afgelopen jaar is de ambitie uitgesproken om de bestaande
samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam uit te bouwen
hebben ook andere belangrijke
maritieme spelers als IHC
Merwede, Damen Shipyards en
Huisman Equipment zich in
Innovation Dock gevestigd en
zijn innovatieve mkb-bedrijven
als Ampelmann en Jules Dock
hier vertegenwoordigd. Naast de
samenwerking met de kennisinstellingen ontstaat hiermee een
interessant ecosysteem voor
onderlinge samenwerking
tussen bedrijven. RDM Campus
wordt zo meer en meer een
inspirerende etalage van innovatie en maakindustrie binnen
de haven.
Schipper vrachtschip wordt vervolgd
GROU - Het onderzoek naar het
ongeval tussen een vrachtschip
en een kruiser dat plaatsvond
op 25 juni 2013 op het Prinses
Margrietkanaal bij Grou, is afgerond. Bij dit ongeval kwamen
een 64-jarige vrouw en haar 67jarige echtgenoot uit het Limburgse Lottum om het leven.
Het OM heeft het procesverbaal bestudeerd. In deze
zaak heeft de officier van
justitie besloten de schipper
van het vrachtschip wel te
vervolgen. De officier van
justitie acht het mede aan de
schuld van de schipper te wijten dat het ongeluk heeft
plaatsgevonden. De officier
verwijt de schipper onder
andere dat hij te snel voer (13
km/u waar 12 km/u is toegestaan). Daarnaast had hij de
mast op de voorplecht naar
beneden gelaten, waardoor
de daarop geplaatste camera
niet werkte.
IJsselhaven Dieren wordt vernieuwd Elektronisch melden en
Rijkswaterstaat is
De aannemer voert bagger- palen, om daarna de negen
rekening varen in België
op maandag 16 december be- werkzaamheden volledig vanaf nieuwe meerpalen te plaatsen
Nederland herkozen in
Raad van Internationale
Maritieme Organisatie
ROTTERDAM - Nederland is eind
november in Londen herkozen als
lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO). Met deze herverkiezing
voor de periode 2014-2015 is
Nederland verzekerd van een zetel
in het ‘dagelijks bestuur’ van dit
agentschap van de Verenigde Naties.
De IMO is verantwoordelijk voor
internationale regelgeving op het
vlak van maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het zeemilieu. In de Internationale Maritieme Organisatie vertegenwoordigt
Nederland de belangen van de
Nederlandse scheepvaart, onze
havens en het zeemilieu. Op 29
november is tijdens de 28e Algemene Vergadering van de IMO uit de
170 landen die partij zijn bij het
Dennis Mol (l), Director Technology & Competence Development Imtech Marine, en Jouke Goslinga, Business manager RDM Campus vanuit het Havenbedrijf Rotterdam.
ARNHEM -
gonnen met de vernieuwing
van de voorzieningen in de
IJsselhaven bij de sluis van het
Apeldoornskanaal in Dieren.
De huidige meerpalen zijn aan
vervanging toe. Daarnaast is
de havenkom niet voldoende
diep om te kunnen afmeren. Er
zullen baggerwerkwerkzaamheden plaatsvinden en de bestaande meerpalen worden
vernieuwd. Na de vernieuwing
kunnen binnenvaartschepen
weer gebruikmaken van deze
ligplaatsen.
IMO-Verdrag een nieuwe Raad van
40 landen gekozen. Nederland heeft
door middel van herverkiezing haar
positie in die Raad kunnen behouden. Deze Raad, die tweemaal per
jaar bij elkaar komt, stuurt als een
soort dagelijks bestuur de Internationale Maritieme Organisatie aan.
Naast de Assemblee met alle lidstaten en de Raad bestaat IMO uit vijf
commissies die werkzaam zijn op
het gebied van maritieme veiligheid, beveiliging, milieu, facilitatie,
technische samenwerking en wetgeving. De Raadszetel zal de
komende twee jaar worden bezet
door functionarissen van het
ministerie van Infrastructuur en
Milieu. De scheepvaartexpertise
binnen Nederland en de duidelijke
rol die Nederland als maritieme
natie binnen IMO speelt hebben bijgedragen aan de herverkiezing
het water uit. De bodem wordt
ongeveer een meter afgegraven. Er komt een schip met een
graafmachine om het baggerwerk uit te voeren. De bagger
wordt gestort in een bak en
vervolgens afgevoerd naar een
slibdepot. De baggerwerkzaamheden nemen circa twee
weken in beslag. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot maximaal
21.00 uur.
Vervolgens verwijdert de
aannemer de bestaande meer-
Dit gebeurt door een schip met
een grote kraan erop. Deze
werkzaamheden vinden in het
eerste kwartaal van 2014
plaats.
Toekomstig gebruik
Na de oplevering van het
werk worden de meerpalen
vrijgegeven voor de scheepvaart. Binnenvaartschippers
kunnen dan gebruik maken
van deze ligplaatsen, zodat ze
kunnen voldoen aan het rusten vaartijdenbesluit.
Máximakanaal
zen omdat dit goed aansluit bij
de 3 andere kanalen van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland
die ook de namen van koninginnen dragen: het Julianaka’S-HERTOGENBOSCH - De om- betert de bereikbaarheid van
naal, Wilhelminakanaal en
Brabant over water.
legging van de Zuid-WilBeatrixkanaal. Het Máximakalemsvaart krijgt de naam
Máximakanaal. Door het 9
Rijkswaterstaat heeft voor naal is daarop een mooie aankilometer lange kanaal verde naam Máximakanaal geko- vulling.
Binnenvaart blijf uit balans
ROTTERDAM - ‘Het onderne-
is één van de bedreigingen van de
vervoersstromen naar Duitsland.
Daarentegen zit het binnenlandse
vervoer (over kortere afstand) wel
in de lift’.
mersklimaat in transport en logistiek verbetert; de sector realiseert weer groei in 2014. De
gevolgen van de economische
crisis zijn financieel sterk merkbaar voor bedrijven. Het volumeverlies is sinds het intreden
van de crisis deels goedgemaakt, maar de tarieven zijn
nauwelijks hersteld. Een hoger
niveau van innovatie is in 2014
nodig om concurrerend te blijven’, meldt de ING in haar
Kwartaalbericht Transport en
Logistiek. Wat betekent dit
voor de binnenvaart? Daar is
het kwartaalbericht stellig in;
het volumeherstel is onvoldoende!
Bron: IVR, ING Economisch Bureau
De headlines in het kwartaalbericht over de binnenvaart liegen er
niet om: ’Door overcapaciteit blijven vraag en aanbod uit balans in
de binnenvaart. Hier is nog weinig
in veranderd. Afhankelijk van de
waterstand kan de capaciteit 15
procent variëren; lage waterstanden kunnen voor een tijdelijke
opleving zorgen in 2014. Het volu-
me groeit in 2014 met 1,5 procent,
maar de omzet komt naar verwachting nog niet vooruit (-1 procent). Het kolenvervoer leeft op,
maar opkomende groene energie
Groene energie
Met dank aan een aantrekkende industriële productie en de
groei van handelspartner Duitsland neemt het vrachtvolume in
de binnenvaart weer toe. Toch
staat de grote vervoersstroom van
ruwe grondstoffen naar Duitsland
onder andere door de opkomst
van groene energie wel onder
druk. Ruim 90 procent van de ijzererts en kolen die in de havens van
Amsterdam
en
Rotterdam
binnenkomen wordt over de
grens vervoerd. De binnenvaart
binnen de eigen landsgrenzen zit
duidelijk in de lift. Steeds meer
verladers van eindproducten gaan
gebruik maken van de binnenvaart, waarmee het containerver-
voer groeit. Vanaf 2014 kunnen
de nieuwe terminals op de tweede maasvlakte de rol van de
binnenvaart op dit vlak gaan vergroten. Tijdelijk kan daarnaast
de capaciteitsbeperking op de
Betuwelijn een licht positief
effect hebben. Niet alle
ladingstromen ontwikkelen zich
in 2014 gunstig, het bouwgerelateerde vervoer (o.a. zand/grind)
verbetert naar verwachting nog
niet.
Lage prijs
Het vrachtvolume mag zich
dan positief ontwikkelen, de prijzen doen dit niet. De grootste
pijn zit bij de droge ladingvaart,
vooral vanwege de overcapaciteit en de versnippering in die
sector. ING ziet voor dit probleem ook niet een, twee, drie
een oplossing. De omzet zakt
naar verwachting gemiddeld 1
procent ( inclusief tankvaart)
HASSELT - In Vlaanderen bie-
den De Scheepvaart N.V. en
Waterwegen en Zeekanaal
N.V. de mogelijkheid om
elektronisch te melden en via
lopende rekening de facturen
van de vaarrechten te voldoen.
Een voordeel is dat schippers niet meer van boord
hoeven tijdens het schutten
om de vaarrechten te voldoen.
Waar moet de scheepvaart
aan voldoen om zich elektronisch te kunnen melden en op
rekening te varen?
* Schepen moeten bij RIS
Vlaanderen geregistreerd zijn
om automatisch verwerkt te
worden
* U heeft internet nodig aan
boord
* U heeft de BICS-software
nodig
* Schippers moeten hun
scheepvaartrechten via lopende
rekening betalen.
o Op een eigen rekening of
via een rederij
o Er moet een waarborg
gestort afhankelijk van de te
betalen vaarrechten per maand.
Om op lopende rekening te
varen dienen volgende gegevens naar RIS Vlaanderen
gemaild te worden (er kan ook
op lopende rekening betaald
worden zonder elektronisch
melden):
* Naam schip:
* Meetbriefnummer:
* Europanummer:
* E-mailadres schip:
* Telefoonnummer schip:
* Vermoedelijk aantal reizen
per maand:
* Facturatiegegeven:
o Naam:
o Adres:
o BTW nummer:
BICS
Om elektronisch te melden
kan gebruik gemaakt te worden van de gratis BICS-software (of erinet). Deze kan aangevraagd
worden
op
www.bics.nl (indien u met een
koppelverband vaart moet u
enkel voor de hoofdromp, het
duwende schip, een BICS
account aanvragen). Indien u
reeds BICS aan boord heeft
moet u deze niet op nieuw
aanvragen, gelieve wel na te
kijken of u met de meest
recente versie werkt (4.0).
Om via BICS te melden in
Vlaanderen dient het meldpunt “Vlaamse Waterwegen”
gebruikt te worden.
Wat zijn de voordelen van
elektronisch melden?
* U moet niet meer van
boord om uw vaarrechten te
betalen
* Het is eenvoudig
* Gratis
* Overzicht van de reizen via
BICS
* Goede vooraanmelding
naar de sluizen
Wie van deze dienst gebruik
wenst te maken kan zijn gegevens invullen en doormailen
naar
ris.hasselt@descheepvaart.be
waar de aanvraag zal behandeld worden.
Bijkomende
informatie over deze en andere
diensten zijn terug te v inden
op http://ris.vlaanderen.be of
via telefoonnummer +32 11 29
84 00 (RIS Hasselt)
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
21
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
22
PRETTIGE
FEESTDAGEN
Wij wensen al onze bestaande en...
toekomstige relaties
prettige feestdagen en een voortvarend 2014
www.dolderman.nl | www.keerkoppeling.com
postbus 266, NL-3300 AG dordrecht | binnenkalkhaven 17, NL-3311 JC dordrecht
tel. +31(0)78-6138277 | fax +31(0)78-6144887 | info@dolderman.nl
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
23
Fonds Karel Verberght ondersteunt families van vermiste personen in moeilijke tijden
Edwin Verberght: “Mensen moeten de tijd hebben om te rouwen”
ZEEBRUGGE- Edwin Verberght,
en met hem zijn familie, is blij
dat het afgelopen jaar voorbij
is. “Het was voor ons een jaar
van stilstand, waarin we weinig
tijd hebben gehad om te rouwen”. De zoon van de op 3 januari overleden Karel Verberght, schipper van het mts.
Arbon en ondervoorzitter/woordvoerder van de Vereniging van Belgische Reders
der Binnen- en Rijnvaart (VBR),
blikt terug op een triest jaar
waarin het systeem op sommige punten verre van flexibel
bleek te zijn. De familie werd
geconfronteerd met een naar
eigen zeggen ‘juridisch vacuüm
en een administratief flessenhoofd’. Vanwege deze ervaring
heeft Edwin het Fonds Karel
Verberght opgericht. Bedoeld
om familieleden van vermiste
personen te adviseren en te
intermediëren tussen verschillende instanties. Edwin gunt
niemand een zelfde ervaring.
SANNE VERHOEFF
In tegenstelling tot zijn vader,
leidt Edwin Verberght een leven
aan de wal. “Ik voel me soms wat
hybride. Ik heb een heel ander netwerk opgebouwd maar ik heb wel
mijn roots in de binnenvaart”.
Edwin spreekt over zijn vader als
een enorm inspirerende man, die
leefde voor de binnenvaart. “Ons
papa was een echte rivierbink. Ik
hoefde met hem bijvoorbeeld echt
niet over gewone waldingen te
praten, daar sprak hij snel overheen. Hij sprak wel graag over de
sector en over politiek, twee passies die we gemeenschappelijk
hadden op onze eigen manier. Hij
is op zijn manier gestorven, in het
harnas”. Edwin werkt momenteel
bij de Provinciale Ontwikkelings
Maatschappij (POM) West-Vlaanderen, waar hij zich onder andere
bezighoudt met het projecten
rond kennisinfrastructuur, innovatie en ondersteuning van de
logistieke sector. Hij was eerder
onder andere werkzaam in de politiek, bij de minister van Justitie, en
werkte aan de Universiteit van Antwerpen als onderzoeker (voornamelijk met betrekking tot de Europese binnenvaart en statistieken)
bij het Steunpunt Goederenstromen. Dit steunpunt verricht
beleidsgericht onderzoek in het
domein van transport en logistiek
voor de Vlaamse regering. In de
onderzoeken met betrekking tot
de binnenvaart was Karel regelmatig een dankbare bron voor Edwin.
Strijd
Het afgelopen jaar ziet Edwin als
een ware strijd. “Het is echt niet
gezond geweest”. Deze strijd
begon op 3 januari. “Mijn vader
was aan de palen gaan liggen (in
de buurt van het Kallebeecksveer,
aan
de
bocht
van
Bazel/Hemiksem, red.) om te
wachten op de getijdewissel. Om
6.35 werd het laatste signaal op
zijn GSM ontvangen. Hij heeft willen losgooien aan stuurboord en
daar is het misgegaan. Het geladen
schip was gedeeltelijk los”. De politie was rond 9.35 op de bewuste
plek. Edwin arriveerde kort daarna
maar mocht pas rond 13.30 op het
schip. Tot dan was er nog geen
contact met de politie geweest. De
exacte tijden staan hem in het
geheugen gegrift.“De politie heeft
ons niet gebeld. ‘Schippers zijn zo
moeilijk te bereiken via de marifoon’, vertelde de TO twee dagen
later. Dit terwijl wij allemaal aan
wal wonen en mijn gsm-nummer
makkelijk te vinden is. Onwaarschijnlijk”. Om 16.00 werd het schip
vrijgegeven en is Edwin samen
met zijn moeder nog vertrokken
om te lossen. Edwin legde een verklaring af bij de politie. Hij wist
zeker dat er iets mis was, want
Karel zou zijn schip nooit half losgemaakt achterlaten. De Rivierpolitie wilde echter nog drie dagen
wachten met zoeken (stel dat hij
toch nog terug zou komen), iets
Heinz, Bavaria en Mars gaan in 2013 hun producten deels duurzaam over water vervoeren.
Edwin Verberght.
wat Edwin nog steeds een onbegrijpelijke beslissing vindt. “Mijn
zus, mijn neef Carlo en ik zijn uiteindelijk zelf begonnen met zoeken, en sluiswachters gaan interviewen. We vroegen hen of mijn
vader zich misschien had aangemeld. De politie had hen dit nog
niet gevraagd. Ik heb zelf mijn
mediacontacten die ik nog kende
via de politiek gevraagd om de
verdwijning van papa in het
nieuws te tonen, zodat andere
schippers het zouden weten en
een oogje in het zeil konden houden. Vanaf het moment dat de
pers erop vloog zijn ze gaan zoeken, die indruk had ik. Het waren
de langste dagen van mijn leven”.
Op maandag 7 januari kreeg Alain
Remue van de Cel Vermiste Personen het dossier van Karel. “In hem
had ik veel vertrouwen. Hij hield
ons goed op de hoogte en hij
begreep wat wij meemaakten. Hij
was ook degene die zei dat het
lichaam van mijn vader waarschijnlijk boven zou komen drijven
als het weer warmer werd. Hij heeft
gelijk gekregen. Op 25 april werd
het lichaam van Karel in de Schelde teruggevonden ter hoogte van
Hoboken, niet ver van waar hij op 3
januari in het water viel en verdronk.
Denigrerend
In de dagen na de verdwijning
van zijn vader gingen er volgens
Edwin meerdere dingen mis, het
belangrijkste voor hem was het te
lang wachten met zoeken. “Dat
heb ik nog niet kunnen plaatsen”.
Daarnaast ging er in het begin veel
mis met de communicatie. “Er
moeten duidelijk meer slachtofferbegeleidings- en communicatiecursussen gedaan worden bij de
eerstelijnshulp en er moeten meer
middelen vrijkomen voor de zoek
acties van vermiste personen. Al
benijd ik die mensen hun job niet.
Het zijn uiteindelijk zij die papa
mee gevonden hebben”. Daarnaast
word je in België door sommige
personen en instanties denigrerend behandeld. Ze wilden mij het
schip laten rechttrekken, terwijl ik
Ger Veuger (rechts) treedt af als bestuurder van de regio IJsseldelta-Zwartewater omdat hij zich niet kan scharen achter de
plannen van Koninklijke Schuttevaer om toe te treden tot BLN.
helemaal geen papieren had. Ze
hebben me vervolgens uren laten
wachten aan de oever tot er
iemand was die dit wel kon. Ondertussen bevond ik mij aan boord
van het Kallebeeks Veer en kon ik
het gesprek volgen tussen de politie en de kapitein van het Veer via
de marifoon. We wisten pas wat de
politie wist, toen we aan boord van
het MTS Arbon mochten. Er lag
echter wel al snel een boot om
eventuele lekkages op te kuisen.
Het is onbeschrijfelijk hoe snel je
vertrouwen opgeblazen wordt”. En
dan is er nog de gehele administratieve rompslomp waar familie van een vermist persoon mee te
maken krijgt. Zolang iemand vermist is, is hij immers nog niet dood.
Dat betekent dat de weduwe ook
geen recht heeft op zaken als bijvoorbeeld het pensioen. Dat niet
alle rekeningen beschikbaar zijn
en dat het niet evident is om en
eenmanszaak in die omstandigheden te beëindigen. Edwin en zijn
familie kwamen voor nog meer
zaken te staan, waar je normaal
gezien niet direct bij stilstaat als
iemand overlijdt of in dit geval vermist is. Edwin heeft, met veel hulp
van zijn zus en schoonbroer die
tevens advocaat is, de strijd aan
moeten gaan met banken, administratie, pensioen, gerecht, enzovoort. “Misschien was ik naïef, we
hebben maar weinig medeleven
gevoeld van bepaalde instanties.
We zijn ook niet gewezen op
instanties zoals de CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) voor de binnenvaart. Dat hebben we
zelf moeten ontdekken maar toen was
het niet meer
nodig”. Normaal
duurt in geval
van vermissing
een administratieve afhandeling
een jaar in België, mocht het
lichaam niet gevonden worden.
Karel Verberght werd uiteindelijk
gevonden op 25 april. Deze datum
werd gebruikt als datum van overlijden. “Dan is er dus geen sprake
van een ongeval of zaken als een
achterstallig pensioen. Dit kon
echt niet”.Het parket nam uiteindelijk zelf het initiatief om de Akte te
herzien en eind juni kreeg de familie een gecorrigeerde Akte met de
werkelijke datum van overlijden,
namelijk 3 januari. Het gerechtelijk
dossier, dat erg belangrijk is voor
de administratieve afhandeling, is
pas sinds eind november op te vragen. “We hebben nog enige tijd
moeten wachten omdat de handtekening van de rechter nog ontbrak, die was immers net met juridisch verlof”. Het dossier was door
de onderzoeksrechter al afgesloten in juni nadat het toxicologisch
rapport binnen was. Het dossier
toonde duidelijk aan dat het om
een ongeval op die koude 3 januari ging. Karel Verberght was in
december nog medisch goedgekeurd voor het Rijnpatent. “De dag
dat papa gevonden werd, was een
opluchting. Mama, mijn zus en
mezelf waren van het begin al
overtuigd dat hij gestorven was”.
De Schelde was op 3 januari zeer
wild en ijskoud. Zelfs jonge mensen of de beste zwemmers hadden
geen kans gehad. Papa was
geliefd. Hij wist als geen ander op
te komen voor een groter geheel
dan enkel zichzelf”. De massale
opkomst (bijna 500 personen) in
de Schotense kerk waaronder talrijke politici (ministers, parlementairs, wethouders), vrienden en
familieleden uit België, Nederland
en Duitsland, was een geweldige
steunbetuiging voor de nabestaanden. Edwin hield een speech
en kleinkind Zoé las laattijdig de
nieuwjaarsbrief voor.
Fonds Karel Verberght
Vanwege al zijn ervaringen ,
heeft Edwin samen met de raadsman van de familie besloten het
Fonds Karel Verberght op te richten. “Ik wilde met deze ervaring
iets constructiefs doen”. Het werd
hem immers als nel duidelijk dat
bestaande en ook waardevolle
diensten als
slachtofferhulp, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en CAW (Centrum
Algemeen Welzijnswerk) een aanvulling konden gebruiken. Het
Fonds moet een VZW worden met
leden en wil ervaringsdeskundigen en experts samenbrengen in
een community met nabestaanden. Het moet een informatienetwerk en kenniscentrum worden
dat kan werken als intermediair
tussen nabestaanden en instanties zoals de Cel Vermiste Personen, slachtofferbegeleiding, banken, parket, CAW’s enzovoort.
“Voorlopig ligt onze doelgroep in
België dit aanbod geheel vrijblijvend voor de nabestaanden. Mensen moeten de kans krijgen om te
rouwen en daar wil het fonds zich
voor inzetten. Mijn vader was vier
maanden vermist. Ik stond er mee
op en ging ermee slapen. Je staat
continu onder adrenaline met al
die bijkomende zaken. De oprichting van het fonds geeft het plotse
overlijden van papa iets meer zin”.
In december hebben Edwin en
zijn familie het dossier bijna afgesloten, “alles is nu bijna in orde”.
Tijd voor Edwin om de draad weer
op te pakken. Hij is onder andere
druk bezig met zijn promotie met
betrekking tot de effecten van het
Europese binnenvaartbeleid op
de markt. “Ik hoop dit in 2014 af te
hebben”. Het onderzoek heeft dan
zes jaar geduurd.
Symboliek
Edwin sluit af met een paar
mooie symbolische noten die er
ook waren het afgelopen jaar.
“Mijn vader is op 25 april gevonden, de dag dat de schippersstaking werd beëindigd nadat men
een akkoord had bereikt met de
regering. Mijn vader zei al enkele
jaren dat er een staking zou
komen en ijverde actief vanuit het
ESO en het VBR voor beterschap in
de sector. Op 4 december is vervolgens bekend gemaakt dat er
een wet is tegen prijsdumping.
Schippers mogen dus niet meer
onder de kostprijs varen. Mijn
vader streed al enkele jaren voor
een eerlijkere markt. En raad eens
wat mijn vaders geboortedag is?
Juist, 4 december. Voor mij zal het
altijd de wet Karel Verberght zijn,
al was ik niet altijd akkoord met
hem”.
FOTO TINA REINDERS
Veel schippers zijn boos
omdat per 1 februari de
rolcontainers op de
middenkolk van de Volkeraksluis verdwijnen.
JANUARI
Karel Verberght, schipper van mts Abon en voorzitter van de VBR
is op 3 januari te water geraakt en wordt vermist. FOTO THEO FRISON
Het Belgische ministerie van Mobiliteit en Openbare werken geeft aan zes bedrijven financiële steun
voor het vervoer van bouwmaterialen via de binnenvaart. Foto Persdienst Minister Hilde Crevits
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
24
- overdekte nieuwbouw
- reparatie- en afbouwkades
- 2 schroevendokken
- machinale bewerking
d
n
o
z
e
g
n
e
e
4
1
0
Ik wens u
2
g
i
d
e
o
p
en voors
J.F. van Weelden
078-6121246 Pruylenborg 148, 3332 PC Zwijndrecht
Wij wensen onze relaties
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2014
Havenstraat 7 NL-3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postbus 528
NL-3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T : + 31 184 676140
F : + 31 184 676160
E : info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl
OVERVLIET
m
a
e
t
t
r
a
a
v
n
Binne
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
25
Het roer om na het opleiden van hele generatie binnenvaarders
Finish als start van een nieuw leven
MAKKUM-In februari van dit
jaar neemt Pier Visserman afscheid van zijn actieve loopbaan in de binnenvaart. Sindsdien geniet hij, samen met zijn
vrouw Marijke van zijn (pre-)
pensioen. Een schipper is onthand zonder roer in zijn handen; dus heeft het echtpaar
Visserman het roer omgegooid
en bevaart de Europese
binnenwateren nu met hun
mooie Barkas Arista.
JAN DOUWE TIEMERSMA
Veel mensen die een druk
arbeidzaam leven hebben, zijn
bang om in het spreekwoordelijke gat te vallen na hun pensionering. Papa Pier, zoals veel (oud-)
leerlingen hem kennen, was en is
een druk baasje; zelfs in de
vakanties nog vaak bezig aan
boord van ‘zijn’ schip onder het
motto “A captains work is never
done”. Bij zijn afscheid als kapitein van het opleidingsschip
Prinses Máxima is hem dan ook
meerdere malen aan hem
gevraagd of hij dat gat vreesde.
Visserman vindt het juist heerlijk
om niet meer te moeten maar te
mogen varen.
Praktijkopleider
In 1990 verlaat Pier Visserman
de Verenigde Tankrederijen en
komt in dienst van het Koninklijk
Onderwijs Fonds voor de
Scheepvaart (KOFS, red.) als kapitein op de Prinses Irene. Zo kan
hij zijn kennis en ervaring in de
praktijk doorgeven aan jonge
mensen die willen varen. Het
KOFS heeft dan nog vijf scholen
voor voortgezet onderwijs; in
Rotterdam, Amsterdam, Mook,
Delfzijl en Harlingen. Steeds
vaker blijken de schepen in het
weekeinde bij de scholen te liggen. Pier Visserman, een echte
Fries en woonachtig in Makkum,
wordt dan met zijn schip toegewezen aan de school in Harlingen. Eind 2003 worden de ‘prinsessen’
van
het
KOFS
overgenomen door het Scheepvaart en Transportcollege (STC).
Pier Visserman heeft dan al van
de school in Harlingen het aanbod gekregen bij hen in dienst te
komen. Het Noordzeecollege,
zoals de school op dat moment
heet, heeft besloten tot de bouw
van een nieuw opleidingsschip.
Visserman is uitverkoren daarop
als eerste kapitein te mogen zijn.
Scheepsbouw
Wat Visserman in 2006 in het
groot heeft meegemaakt doet hij
nu in het klein als hobby. Het
grootste deel van dat jaar bracht
hij door op een Scheepswerf in
Krimpen aan de Lek. Daar begeleidde hij de nieuwbouw van het
opleidingsschip Prinses Màxima.
Die periode blijft in zijn geheugen gegrift. “Zo vaak haal je niet
een nieuw opleidingsschip uit”,
aldus Visserman. “Ik woonde
door de week in een oud huis op
de dijk naast de werf. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds aan
boord en daarna bezig met het
organiseren van leveranties of
met administratie. Een zeer
intensieve tijd maar wel met een
mooi resultaat”. Nu na zijn pensionering heeft Visserman de
scheepsbouw in het klein ter
hand genomen onder veel gunstiger
omstandigheden.
Inmiddels heeft een model van
de ouderlijke spits de ‘werf’ reeds
verlaten en staat er een model
van de Silke, het schip van zoon
Otto, op stapel. Een mooie tijdbesteding voor de herfst en winter, als het buiten toch regent en
stormt. Met mooi weer is er altijd
weer de hang naar het water.
Arista
Als je geboren bent op het
water, dan blijft dat trekken, of
dat nu professioneel is of als
hobby. Een provincie als Friesland biedt daar, met haar uitgebreide recreatievaarwegennet
en meren ook nog eens ruim de
gelegenheid voor. Pier Visserman
en zijn vrouw realiseerden zich
dat ook. Met het vooruitzicht van
hun beider pensioen zijn zij daarom op zoek gegaan naar een
scheepje waarmee het goed toeven is op het water. Diverse
scheeptypes passeerden de
revue, van sleepboot tot kotterjacht. Er wordt in elk geval
gezocht naar een stoer schip, dat
ook tegen een golfje moet kunnen. Bovendien moet het echtpaar er op een comfortabele
manier langere tijd op kunnen
doorbrengen. Uiteindelijk is het
de ruim elf meter lange Barkas
’Arista’ geworden. De naam is er
op blijven staan, omdat het echtpaar Visserman de betekenis (de
stoere/ de beste) heel goed bij
het scheepje vindt passen. Met
de Arista zijn de afgelopen zomer
de
nodige
omzwervingen
gemaakt. Eerst door Friesland en
later door heel Nederland. Met
name de wateren waar je met
een ‘groot’ schip als de Máxima
niet direct kunt komen, zijn bevaren. “Op die manier zie je Nederland met heel andere ogen. Zo
hebben wij heel erg genoten van
de Hollandse IJssel langs een
plaats als Oudewater bijvoorbeeld”, zegt Pier Visserman. “Voor
volgend jaar hebben wij plannen
om terug in de tijd te gaan. Wij
willen een reis door Frankrijk
maken. Nog eens varen op plaatsen waar ik vroeger met de spits
van mijn ouders wel kwam en
verder het land verkennen. Misschien komen we wel uit op de
Boven Rijn. Dan laten we ons
gewoon weer afzakken naar
Nederland”.
Levenslang in de vaart
Als kapitein van een opleidingsschip heb je in de zomermaanden een langere vakantieperiode. Die tijd is door Pier
Visserman vaak benut om met
andere schepen op pad te gaan.
Enkele keren met een coaster de
Noord- en Oostzee op. Later ook
als vrijwilliger mee op passagiersschepen voor zieken en
gehandicapten, zoals de Zonnebloem. Dat laatste heeft Visserman niet helemaal opgegeven.
Ook zoon Otto kan de hulp van
vader goed gebruiken als zijn
matroos eens in de zoveel weken
naar school moet. Zo blijft de
pensionado toch nog betrokken
bij de actieve binnenvaart. Met
de zware storm van afgelopen
oktober was Visserman ook als
vrijwilliger aan boord. Hij kan er
spannend over vertellen, hoe te
manoeuvreren met zo’n windvanger op die ruige herfstdag.
Veel leerlingen herinneren zich
nog wel dat Papa Pier af en toe
een stukje in de schoolkrant
schreef over zijn varende
bestaan. Momenteel werkt hij
aan een boek vol verhalen uit zijn
varensleven. De positieve respons op zijn schoolkrantartikeltjes heeft hem geïnspireerd de
pen weer ter hand te nemen. “Als
je een heel leven op het water
doorbrengt, beleef je ook het
nodige. Ik heb mijn kinderjaren
nog doorgebracht op de steilsteven ‘Eben-Haëzer’ uit Stavoren.
Toen ik naar school moest, ben ik
op het internaat in Sneek
terechtgekomen en vandaar naar
de Dagnijverheidsschool Oranje
Nassau van het KOFS in Harlingen; weer op een internaat. Na
een paar jaar bij vader op de
spits, ben ik bij een Belgische particulier aan boord gestapt. Die
voer lijndienst tussen Antwerpen
en Bazel voor Rhenus Antwerpia.
Daarna heb ik de overstap
gemaakt naar de tankvaart; eerst
bij de Shell en later de VT. Daartussenin heb ik een jaartje op
een duwboot voor EWT gevaren.
Zodoende mag ik zeggen dat ik
zo’n beetje elke vorm van
binnenvaart wel heb meegemaakt. Feitelijk vind ik het een
voorwaarde voor een opleider
dat hij de praktijk zelf door en
door kent. Die brede ervaring is
mij in ieder geval goed van pas
gekomen in mijn werk als opleider van jonge binnenvaarders”.
Hele generatie
In 23 jaar tijd heeft Visserman
bijna een hele generatie opgeleverd aan de binnenvaart. In het
begin moest hij erg wennen aan
de omgang met jongens, en af en
toe een enkel meisje, in de leeftijd
van 12 tot 17 jaar. Hij verwerpt de
klacht van veel schippers dat de
jeugd van tegenwoordig minder
wil en kan dan vroeger. “Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik het in het
begin moeilijker vond om met de
jongelui om te gaan, dan later”,
aldus de praktijkopleider. “Uiteraard speelt mijn ervaring in de
omgang met hen daarbij een rol.
Toch zeg ik; toen waren er die veel
interesse toonden en die heb je
nu evengoed nog. En zowel toen
als nu zijn er die het geen bal interesseert waar ze zijn en wat ze
doen. Je ziet het ook in het verloop van de carrières. De jongens
en meiden die geïnteresseerd
zijn, weten hun plek in de nautische wereld gemakkelijk te vinden. Op allerlei plekken kom ik ze
weer tegen als kapitein of met
een eigen schip, in elk geval hebben ze wat bereikt. Dat geeft ook
de voldoening aan het werk als
opleider; dat je aan de basis hebt
mogen staan van een carrière in
de vaart. Zeker in de binnenvaart
zijn er nog vele mogelijkheden
voor jonge mensen om een
goede boterham te verdienen.
Met veel plezier merk ik dat ze je
niet vergeten. Het kan overal zo
maar voorkomen dat er iemand
op de wal of door de marifoon
roept: Hé Visserman, wat leuk, hoe
gaat het ermee”!
De prijswinnaars van het jaarlijkse schaatsfestijn van de Noordelijke Internaten dat wordt gehouden in het Thialf IJsstadion te
Heerenveen.
FOTO FINA OORBURG-VAN DER HAAR
Juf Bets neemt na 32 jaar afscheid van internaat De Driemaster in
Krimpen aan den IJssel. Hiervan werkte ze 22 jaar op groep ‘De Sluis’.
Marius van Dam, voorzitter van de Schuttevaerafdeling Rotterdam en Henk ten Hoopen, voorzitter van de afdeling Drechtsteden bezegelen met een handdruk het samenvoegen van hun
afdelingen in de afdeling Rijnmond.
Vijf tanks van gemiddeld 120 ton per stuk staan er in het ruim van de Dortsman 2. Geen vrachtwagen die ze kan laden vanwege hun afmeting van dertig meter hoogte.In totaal werden zo 52 ketels
naar hun plaats van bestemming gebracht. Foto Arie Jonkman
Pier Visserman, schipper van het schoolschip Maxima is afgezwaaid.
Tijdens zijn laatste reis werd hij in de bloemetjes gezet door zijn
collega’s van het Maritiem College Harlingen en IJmuiden.
Aan het begin van het jaar protesteerden de WSD-beambten op de sluis in
Würzburg tegen de plannen om vierhonderd arbeidsplaatsen weg te
bezuinigen. Het was de opmaat voor
talloze stakingsacties in de zomermaanden. FOTO PIERRE VERBERGHT
FEBRUARI
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
Internationale Bevrachtingen
Transport Overname & Speciaal Transporten
26
Teus wenst u goede Kerstdagen
en een voorspoedig 2014
Baanhoek 182b, 3361 GN Sliedrecht
Tel. 0184-493888, Fax 0184-493889
E-mail: info@teusvlot.nl, Web: www.teusvlot.nl
Campagneweg 24
4761 RM Zevenbergen
Postbus 5, 4790 AA Klundert
Tel.
: +31 (0)168-407487
Fax
: +31 (0)168-407495
E-mail : info@rugotech.nl
Web
: www.rugotech.nl
wenst alle vrienden, bekenden
en relaties fijne feestdagen
en een voorspoedig nieuwjaar
Bezoekadres: Keizersveer 1b
Postadres: Postbus 72, 4940 AB Raamsdonksveer
Tel.: 0162-580041, Fax: 0162-511628, E-mail: info@amershipping.nl
www.amershipping.nl
De medewerkers en directie
van RuGotech wensen u
een gelukkig kerstfeest
en een voorspoedig 2014
Goof & Rudy Leijten
Dijvler Materiaal b.v. wenst u
E: info@balck.nl • W: www.balck.nl
Wij wensen iedereen goede kerstdagen
en een prettige jaarwisseling...
Nijmegenstraat 29 • 3087 CD Rotterdam • Haven nr. 2184 • Telefoon 010-4850134 • Fax 010-4854772
Dijvler Materiaal b.v.
Nijverheidsstraat 30
Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 615 425
Fax 0184 - 611 141
info@dijvler.nl
www.dijvler.nl
prettige
prettigekerstdagen
kerstdagenen
eneen
eengezond
gezond 2014
2008!!
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
27
Lilian van Hiele: “Integriteit is het sleutelwoord waar alles om draait”
AMVV Steunpunt Binnenvaart; het ’Bruggetje naar de wal‘
ROTTERDAM - In maart ontving Lilian van Hiele, coördinator van
Steunpunt Binnenvaart, de Binnenvaartondernemerswisseltrofee
2013. Tot haar grote verrassing werd zij tijdens het eerste
BinnenvaartBrancheUnie Congres in Hardinxveld-Giessendam
naar voren geroepen om de trofee in ontvangst te nemen. Terugblikkend op de onderscheiding zegt ze: ”Het is een prachtige
waardering voor het werk en het netwerk rond het Steunpunt,
want je kunt dit echt niet in je eentje”. Het AMVV-Steunpunt is
in 2005 opgericht als een ‘bruggetje naar de wal’ en biedt de
binnenvaart hulp bij ziekte, ongevallen en sociaal-maatschappelijke en financiële vragen en problemen. Hulp die hard nodig was
en is. Het aantal hulpvragen neemt met het jaar toe, mede aangewakkerd door de maar voortdurende economische crisis.
LIDA SAAIJ
De oorkonde die bij de Binnenvaartondernemerswisseltrofee
hoort vermeldt: ‘Voor haar professionele, adequate en daadkrachtige rol in de begeleiding
van binnenvaartondernemers en
alle anderen in de branche, die in
omstandigheden terecht zijn
gekomen waarbij hulp en bijstand niet gemist kunnen worden. De persoonlijke, hartverwarmende en integere manier
waarop zij hier invulling aan
geeft, hebben ertoe geleid dat
haar deze trofee wordt uitgereikt,
vergezeld van onze grote
waardering’. Het is een tekst waar
je als ontvanger rode wangen
van zou krijgen. Ze heeft veel
leuke reacties ontvangen, ook van
oud-hulpvragers. Ze noemt het
hartverwarmend. “Het is een fantastische waardering voor het
opgebouwde netwerk rond het
Steunpunt. Er zijn inmiddels een
kleine honderd mensen, organisaties en instanties die ons helpen
om mensen te helpen maar
anderzijds ook weer een beroep
op ons, of anderen binnen het netwerk doen als zij iemand hebben
die hulp nodig heeft”, aldus Van
Hiele. “Elk jaar houden we een
besloten ‘ronde tafel’ waar al die
mensen elkaar ontmoeten. Dan
bespreken we, uiteraard anoniem,
de problemen én de oplossingen.
Dat is inmiddels een breed gezelschap: boekhouders, banken,
advocaten, rechtsbijstand, verzekeraars, de belastingdienst, sociale
diensten, politie, Rijkswaterstaat,
maar ook de binnenvaartorganisaties, het pastoraat, onderwijs en
internaten”.
Minister Schultz en haar Belgische collega Crevits ondertekenen
een verdragswijziging, waardoor de Calbergkanaalzone duurzaam kan worden ontwikkeld.
Groei
Sinds de oprichting hebben al
ruim 1100 schippers(gezinnen)
een beroep gedaan op het Steunpunt. In het eerste jaar waren het
er 45, in 2007 al 80. In het derde
kwartaal van 2013 staat de teller
al op ruim 200 hulpaanvragen.
“Daaronder zijn veel ziektegevallen maar ook veel mensen die
vanwege financiële problemen
moeten stoppen met varen. Of
mensen die wel zouden willen,
maar niet kunnen stoppen met
varen. We organiseren ook speciale bijeenkomsten voor mensen
die willen stoppen met het varen”.
Tijdens die besloten bijeenkomsten wordt gesproken over de
financiële en fiscale consequenties van pensionering en /of
bedrijfsbeëindiging. Uiteraard
komen er ook veel praktische en
sociale zaken aan bod. Wat zijn de
financiële en fiscale consequenties? Kun je die (vooraf ) nog beïnvloeden? Wat is de meest gunstige manier om eventuele
(lijfrente)polissen uit te laten
keren? Hoe kun je het bedrijf het
beste overdragen aan je kinderen? Hoeveel geld heb je aan de
wal per maand nodig? Kun je
beter een huis huren of kopen en
hoe bereid je je, ook emotioneel
en in je relatie, voor op een heel
nieuw leven aan de wal. Maar ook
wat moet je als je nog flinke
schulden hebt?
“Als mensen moeten of willen
stoppen, kijken we per geval wat
wijsheid is. Hoe oud ben je, wat
wil je, wat kan er. Wat voor papie-
ren heb je. Hoe vind je een huis. Is
er werk te vinden aan de wal.
Soms zijn alle ‘lievere koekjes’ op
en moeten er harde en pijnlijke
besluiten worden genomen”.
Kennis
Van Hiele is blij met de grote
club mensen die ze om het
Steunpunt heeft weten te verzamelen. “Met elkaar hebben we
alle kennis in huis. Dankzij al die
mensen kunnen we heel veel
mensen helpen en bereiken we
soms ook hele bijzondere, wonderlijke oplossingen. Uiteraard
binnen de kaders van de wet. Er
wordt niet gesjoemeld. Daar is
ook niemand bij gebaat”, verzekert ze nadrukkelijk. Ze gaat in
principe altijd naar de hulpvragers toe. “Bij een kop koffie aan
boord of thuis ordenen we alle
zaken en problemen en kijken we
met elkaar of en hoe die opgelost
kunnen worden. Wat kunnen de
mensen zelf en waar hebben ze
hulp bij nodig. Alleen dat ordenen geeft vaak al heel veel rust”.
Onderdak en inkomen
Ziekte ligt vaak ten grondslag
aan het opheffen van de varende
onderneming. “De impact die
ziekte – emotioneel en financieelop mensen en het bedrijf heeft,
wordt vaak onderschat. Het schip
ligt stil, dus er is geen inkomen
meer. Als wij dan bij de verzekering een ligpolis, half havengeld
wegens ziekte, of wellicht een tijdelijke uitkering kunnen regelen,
is de financiële druk al minder.
Dan is er in elk geval geld voor de
boodschappen”.
Een scheiding zorgt er ook
vaak voor dat de binnenvaartonderneming moet worden
beëindigd. De onderneming staat
vaak op beider naam, niet alleen
de privéboedel moet worden verdeeld, ook de bedrijfsboedel. “Als
je stopt met varen, al dan niet
gedwongen, zijn er twee zaken
belangrijk; een inkomen en een
dak boven je hoofd. En juist die
zaken zijn het moeilijkst te regelen”.
Maar ook bij kleinere problemen kan het Steunpunt hulp bieden. Veel problemen ontstaan
doordat ambtenaren vaak geen
benul hebben van het feit dat
een schipper altijd maar onderweg is. Ze noemt als voorbeeld de
aanvraag van een nieuw paspoort. Als de baliemedewerker
de aanvragende schipper vraagt
of hij nog steeds op hetzelfde
adres woont en de schipper antwoordt dan ‘Nee, want ik vaar’, is
de kans groot dat er binnen vijf
minuten ruzie is over het domicilieadres. Puur omdat mensen
elkaar niet begrijpen. Een telefoontje naar het Steunpunt lost
dan veel op”. Dat functioneert
dan daadwerkelijk als ‘bruggetje
naar de wal’. Schippers vragen
over het algemeen niet snel om
hulp. Ze lossen hun problemen
graag zelf op. Maar te lang wachten betekent soms dat problemen alleen maar moeilijker op te
lossen zijn. De praktijk leert dat
één telefoontje soms al genoeg
Lilian van Hiele met de Binnenvaartondernemerswisseltrofee.
is om zaken helder te krijgen en mede de reden dat het Steunmensen op weg naar een oplos- punt niet aan de weg timmert
sing te helpen.
en nauwelijks in de kranten staat.
“Als ik in de openbaarheid al iets
Toekomst
over het werk vertel zijn dat algeHoe ziet Lilian van Hiele de mene dingen. Ik noem nooit spetoekomst? “Gewoon doorgaan”, cifieke zaken omdat mensen dan
zegt ze nuchter. “Op dezelfde al gauw denken dat ze daar
manier als nu. Integriteit staat iemand in herkennen en dat kan
daarbij bovenaan. Je bent en niet. Bovendien, mensen weten
blijft vertrouwenspersoon. Er zit ons inmiddels toch wel te vinheel veel in mijn hoofd dat ver- den. Zo goed dat we op dit
der niemand hoeft te weten, moment zo’n twintig nieuwe
mensen vertrouwen je zoveel hulpvragen per maand hebben.
toe, die moeten er op kunnen Dat is veel. Daardoor lukt het niet
rekenen dat je daar verder niet of nauwelijks mensen die we eerover praat. Integriteit is echt het der geholpen hebben nog eens
een keer te bellen om te vragen
sleutelwoord”.
hoe het met ze gaat.
Dat is
Daar is gewoon
geen tijd voor
en dat spijt
me zeer”.
Lilian van Hiele heeft de CBOB-wisseltrofee gekregen voor het vele werk dat zij doet
voor het Steunpunt binnenvaart.
De Duitse overheid
maakt bekend dat het
kapseizen van de
Waldhof het gevolg is
van foute belading.
FOTO WSV
MAART
Wethouder van Bergen Op Zoom, Ton Linssen heeft het Green Award bord gekregen omdat de
gemeente schepen met een Green Award certificaat vijf procent korting verleent op het havengeld.
De Particuliere Transport Coöperatie (PTC) gaat zijn vloot vergroenen doortoevoeging van Mexdiesel aan de brandstof van de schepen. Dit reduceert de emissie,
bespaart brandstof en verlengt de levensduur van de motor.
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
28
Handelsweg 75
!""#$%
6541 CS Nijmegen
T 024-3731919
E info@vpgscheepsservice.nl
!"#!
&"
www.vpgscheepsservice.nl
• Erkend IVR stuurwerk keurder
• Complete stuurmachine installaties
• Hydrauliek
Gecertificeerd IVR
Stuurwerk keurder
• ABC Service punt
• Motorkamerinstallaties
• Reviseren & Her- motoriseren
• Pompen & Compressoren
• Elektrische werkzaamheden
• 24 uur storingsdienst
T 0653 109065
Officieel service punt
n
e
g
a
d
e
ig
ll
e
z
e
G
n
e
e
r
e
d
ie
n
e
s
Wij wen
r
a
ja
w
u
ie
n
l
o
v
s
e
c
c
u
S
n
e
e
en
• VOOR ALLE LEIDINGSYSTEMEN
IN DE SCHEEPVAART EN INDUSTRIE
SON scheepsverzekeringen wenst u een
prettige kerst en een goede
vaart in het nieuwe jaar
PIPING
GESPECIALISEERD IN AL UW LEIDINGWERK
• INSTALLATIE, REPARATIE
EN AL UW RVS WERKZAAMHEDEN
SNEL, FLEXIBEL EN SERVICE
WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
JACOBUS LIPSWEG 91 • 3316 BP DORDRECHT
TEL. 078-6171517 • FAX 078-6170221
E - M A I L : I N F O @ A N K O P I P I N G . N L • W E B : W W W. A N K O P I P I N G . N L
www.son.nl
Een ieder gezellige
kerstdagen en een voorspoedig
en succesvol nieuwjaar
Boelewerf 52, 2987 VE Ridderkerk, Tel. +31 180 442255, Fax +31 (0)180 442256
Web: www.elberijnlloyd.nl - E-mail: info@elberijnlloyd.nl
De nummer 1 in drijvend opslag!
Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar
Kerklaan 6a
2903 BE Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-2345561
Fax: 010-2345868
www.eurobarges.nl info@eurobarges.nl
SYGO BV
Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
Voorspoedig 2014
Onderweg 6- , 4221 LC Hoogblokland
Tel 0183 - 561193 Fax 0183 - 564166
E-mail sygo@planet.nl, Web. www.sygo.nl
Onze kerstkaart aan u wordt dit jaar gedoneerd
als bouwstenen aan ons project in Uganda.
Zie www.bouwmetons.com
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
29
Nieuwe bestemming voor leegkomende brugwachtershuisjes
UTRECHT - Brug- en sluisbedie-
ning op afstand krijgt overal in
het land vorm. Dat betekent dat
brugwachters de brugwachtershuisjes verlaten. Wat er gebeurt
met de leeggekomen huisjes
verschilt erg, in Amsterdam is
sprake van een hotel, in Utrecht
van afbraak. Lotti Hesper
brengt alle huisjes in kaart en
probeert mensen te bewegen
tot leuke initiatieven.
TINA REINDERS
van Utrecht was vroeger een
industriebuurt. De gemeente
Utrecht investeert veel in behoud
van het centrum, maar de wijken
daarbuiten krijgen weinig aandacht. Dit gebied krijgt nu steeds
meer een gemêleerd stadsbeeld.
Het zijn vooral de bewoners zelf
die de woonomgeving claimen
en hun best doen er een trendy
buurtje van maken. Het is zo
zonde om dan zo’n karakteristiek
plekje als het brugwachtershuisje
te gaan slopen. Een artistiek
brugwachtershuisje zou juist
prima in de buurt passen”.
Amsterdam
Hoe anders is het in Amsterdam. De centrale bediening is
nog niet in werking en nu worden er al plannen gemaakt voor
de herbestemming. Veel brugwachtershuisjes daar zijn monumenten, ontworpen door architecten als Berlage en Aldo van
Eyck. Architectenbureau Space &
Matter heeft grootse plannen
met 28 leegkomende huisjes en
wil er via het programma SWEETS
en in samenwerking met het
Lloyds hotel, hotelkamers van
maken. In de aanloop van dit project organiseerden zij een expositie over de historie en de architectuur van de huisjes bij Arcam
in Amsterdam.
Claudia ten Hoeve lijkt haar
strijd om het brugwachtershuisje
op de Socrateslaan in Utrecht te
gaan verliezen. “Het is zo zonde,
alles wordt zomaar gesloopt en
het wordt zo kaal. Dit brugwachtershuisje is geen monument,
maar het is wel leuk om te zien,
het past goed in de omgeving en
het hangt zo mooi”. Claudia, kuns
tenares, had grootse plannen met
brugwachtershuisje. Ze wilde het
als atelier en tentoonstellingsruimte gebruiken voor haar ‘hartkado’s’ ( www.hartkado.nu). Maar
de gemeente had al beslist dat
het brugwachtershuisje gesloopt
zou worden. Het huisje is geen
Dordrecht en Rotterdam
monument en er is sprake van
achterstallig onderhoud. Claudia
Lotti Hesper uit Dordrecht
vindt het doodzonde. “Dit hoekje kreeg interesse voor brugwach-
“We willen alle huisjes in kaart
brengen, de lege, maar ook de al
herbestemde huisjes. Daarnaast
zoeken we naar mensen die leuke
ideeën hebben voor de herbestemming. Aan de andere kant
leggen we contact met alle eigenaren van brugwachtershuisjes
om hen te motiveren mee te werken met de herbestemming van
de huisjes”.
Het is de bedoeling dat het
project over heel Nederland uitwaaiert, maar met bestuursleden
uit Rotterdam en Dordrecht heeft
de stichting tot nu toe vooral
contacten in Zuid-Holland. Voor
andere brugwachtershuisjes zijn
ze afhankelijk van lokale kennis.
Claudia ten Hoeve bij het brugwachtershuisje op de Socratesbrug in Utrecht.
tershuisjes toen ze merkte dat het
huisje op de Lage Erfbrug in
Delfshaven leegstond. Ruim twee
jaar kostte het haar voordat ze de
sleutel in handen had. Nu is het
huisje een expositieruimte voor
(amateur)kunstenaars uit Delfshaven. Vervolgens ging ze een
wijkbewoonster helpen met het
huisje op de Parksluizen in Rotterdam en ook dat lukte.
Lotti heeft een bedrijf in projectontwikkeling voor het hergebruik van leegstaande panden en
plekken en besloot van de brugwachtershuisjes een bijzonder
project te maken. Ze ontdekte dat
er door het hele land initiatieven
ontstonden om leuke plannen te
bedenken voor hergebruik van
de brugwachtershuisjes, maar dat
iedereen in zijn eentje aan het
strijden was voor het behoud van
dit typisch Hollandse erfgoed. Ze
richtte de Stichting Brugwachtershuisjes op en ging aan het
werk.
mensen mee wilden doen om de
brugwachtershuisjes op de kaart
te zetten. Sinds april 2012 zijn we
officieel een Stichting. We streven
ernaar een kennisplatform te
worden waar iedereen met ideeën terecht kan. Om de stichting te
financieren hopen we een aantal
huisjes in beheer te krijgen. Dat is
in Rotterdam al gelukt met twee
huisjes die wij beheren”.
Het eerste initiatief van de
Brugwachtershuisjes.nl
stichting was een website:
Lotti: “Via LinkedIn nam ik con- www.brugwachtershuisjes.nl en
tact op met de groep herbestem- de eerste grote klus: alle brugming vastgoed en vroeg of er wachtershuisjes in kaart brengen.
Initiatieven
In het hele land zijn inmiddels
initiatieven voor de herbestemming van brugwachtershuisjes:
mensen die galerietjes, kledingwinkels en snackbars willen
beginnen in de huisjes. Lotti:
“Waar je behalve de financiering,
tegenaan loopt, zijn de slagbomen. Veel huisjes liggen binnen
de bomen en dan heb je een probleem met de veiligheid. De provincie Zuid-Holland gaat kijken of
er bij de huisjes wellicht een
hekje kan worden geplaatst, of
dat er bijvoorbeeld een tweede
deur is die de hoofdingang kan
worden. Maar over het algemeen
is een functie die veel mensen inen uitvraagt niet echt geschikt. Er
zijn bijvoorbeeld weinig huisjes
die geschikt zijn als toeristeninformatiepunt”. Maar er zijn ook
veel initiatieven die wel mogelijk
zijn. In Leeuwarden is er
inmiddels een huisje dat gebruikt
wordt als expositieruimte, op de
Koepoortbrug in Delft en in Rijswijk kunnen voorbijgangers bij
het brugwachtershuisje terecht
voor koffie. Helemaal bijzonder is
het huisje op de Hoflandbrug
over het Korte Vlietkanaal in Leiden, waar Jet Sebus haar ‘Brugwachterverhalen’ schrijft.
Meehelpen
Lotti heeft nog lang niet alle
brugwachtershuisjes in kaart
gebracht. Omdat de brugwachtershuisjes eigendom zijn van talloze verschillende vaarwegbeheerders, is er geen bestaand
volledig overzicht. Lotti: “Ik heb
een bestand van Rijkswaterstaat
met alle bruggen in Nederland,
maar daar staat niet in welke
bruggen brugwachtershuisjes
hebben en hoeveel. Bij de Lage
Erfbrug bijvoorbeeld staat een
oud huisje en er is een nieuw
huisje gebouwd. Dat staat niet in
de database, dat weet je pas als je
er komt”. Langs alle vaarwegen in
Nederland fietsen, neemt veel tijd
in beslag. Wie Lotti wil helpen,
maakt foto’s van brugwachtershuisjes en schrijft op waar het
brugwachtershuisje staat en of
het nog in gebruik is of niet. Op
de site bruchtwachtershuisjes.nl
staat een knop ‘doe mee’, waar je
zelf het brugwachtershuisje mee
kan toevoegen aan de site. Het is
niet nodig een idee voor hergebruik te hebben, het compleet
maken van het overzicht is het
eerste doel.
Met een feestelijke bijeenkomst is gevierd dat de Haven Amsterdam vanaf 1 april verder gaat als zelfstandige overheids-NV.
FOTO HAVEN AMSTERDAM
Lotti Hesper bij de tot snackbar omgetoverde brugwachtershuisjes op de Vriesebrug in Dordrecht.
De vernieuwde verkeerscentrale in Hoek van Holland is geopend.
Het werkgebied van deze centrale loopt van 57 kilometer uit de
kust in het havengebied van Rotterdam tot aan de Maeslantkering en het gehele Europortgebied.
FOTO HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
Schippers demonstreren in Brussel om de
problemen in de
binnenvaart onder de
aandacht te brengen
van het Europarlement.
APRIL
De laatste van de vieren deur van de Prinses Beatrixsluis is
gewisseld. Nu kunnen de sluisdeuren en de kabels er weer twintig jaar tegen.
FOTO RIJKSWATERSTAAT
Aan de Volkeraksluizen liggen heel wat schepen stil. De schippers strijden voor een beter transportbeleid in Nederland en België.
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
30
Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een gemotiveerd 2014
Directie en personeel
KIEBOOM - WERKENDAM BV
wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2014
Wij leveren en doen voor de zee-, binnenvaart en industrie:
Biesboschhaven Zuid 20 - 4251 NN Werkendam - Tel. 0183-503300
www.kieboomwerkendam.nl - E-mail: info@kieboomwerkendam.nl
Wij wensen een ieder prettige kerstdagen, een
gelukkig nieuwjaar en verhoogde veiligheid
tijdens de soms gladde wintermaanden!
• Inzamelen van afvalolie, bilgewater en kca.
• Verkoop van oliebestrijdingsmiddelen en diverse reinigingsmiddelen.
• Calamiteitenbestrijding.
• Gratis afgifte van Fipo zakken voor de binnenvaart.
• Het reinigen van machinekamers en scheepsruimen van tankschepen.
• Het reinigen en conserveren van landtanks en absorberend materiaal.
• Diverse duw- en transportwerkzaamheden.
• Vacuümreiniging met vacuümauto’s.
• Het reinigen van (bedrijfs) terreinen met een
wegdek hogedrukreiniger.
2014
Defro
st
m
premiu ING
D
DE-IC
LIQUI
LOTUX DEFROST EN LOTUX LIQUID DE ICING ZIJN
VERKRIJGBAAR BIJ DE BEKENDE BUNKERSTATIONS
KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN VERKOOPPUNTEN OP WWW.LOTUX-DEFROST.COM
OF BEL +31 (0)78 - 617 00 02
van
Gent
Technische Handelsonderneming
Elektrotechniek & Scheepsreparatie
Kooi
Wij wensen u en
n
e
g
a
d
t
s
e
e
f
e
g
i
t
t
e
pr
4
1
0
2
g
i
d
e
o
p
s
r
een voo
en
Maaskade 89 A, 3071 NE Rotterdam
Tel.: 010-413 10 05, Fax: 010-414 18 16
GSM: 06-53 856330 / 06-53 856331
E-mail: vangentenkooi@xs4all.nl
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2014
Wij wensen
iedereen een
sfeervolle kerst
en een prettige
jaarwisseling
Visscher Scheepsreparatie is de
perfecte combinatie met uw motor.
Visscher Scheepsreparatie B.V. is in ruim 30 jaar
uitgegroeid tot een zeer betrouwbare partner
met 15 ervaren medewerkers. U kunt ons vinden
bij de gemeentehaven van Sliedrecht aan de
Merwede. Afmeren kan voor de wal, zodat de
werkzaamheden snel en efficiënt kunnen worden
uitgevoerd. Maar ook het uitvoeren van werkzaamheden op locatie is geen enkel probleem.
Veel klanten weten ons reeds te vinden door onze
service en flexibiliteit. Graag heten wij u welkom als
nieuwe klant.
Q Uit voorraad leverbaar Volvo Penta motoren, generatorsets en onderdelen
Q Hermotoriseren en reviseren van Volvo Penta motoren en overige merken motoren
Q Het uitlijnen van motoren en keerkoppelingen met behulp van een laser
Q Het afbouwen van schepen en Constructie- en ijzerwerkzaamheden
Noordeinde 5
3341 LW Hendrik Ido Ambacht
Tel.: 078-6823860
E-Mail: bogenda.elektro@wxs.nl
Ook in 2014 uw adres voor o.a.:
• Nieuwbouw
• Reparatie
• Service
• Elektromotoren
• Generatoren
• Megger testen
• ATEX keuringen
• Tachograaf
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
31
Welke familie Romeijn woonde in de oorlog een jaar in Urk?
Wie kent de gevorderde schepen?
ROTTERDAM - In mei deed Pie-
ter Hoekstra uit Urk een oproep
in de krant aan ‘bleekneusjes’
die in het najaar van 1944 naar
Urk waren gebracht om aan te
sterken, om zich te melden.
Ook zocht hij naar informatie
over de rol van de Wasserschützpolizei in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog en de door deze dienst gevorderde schepen. Wat heeft
die oproep hem opgeleverd? En
waarom houdt hij zich bezig
met dit soort onderwerpen?
Pieter Hoekstra (35 jaar) is al
van kleins af aan geïnteresseerd
in de Tweede Wereldoorlog. Dat
komt enerzijds omdat zijn peetoom die, als hij daar logeerde,
altijd spannende verhalen vertelde over de oorlog en over zijn
oudoom, verzetsheld Pieter
Hoekman. Die oudoom werkte bij
de Koninklijke Marechaussee en
ontsnapte onder de Duitse bezetting naar Engeland. Hij werd
Engelandvaarder. Hij kwam als
geheim agent naar Brabant en
kwam door verraad om het leven.
De peetoom nam de jonge Pieter
mee naar oorlogmusea en naar
verzetsmensen. Pieter ging als
gevolg daarvan al jong spullen
verzamelen uit de oorlogsperiode en van lieverlee verdiepte hij
zich steeds verder in de oorlogsgeschiedenis van Urk. Dat werd
bekend en mensen van Urk, maar
vooral ook scholieren die een
werkstuk over de oorlog wilden
maken, kwamen bij hem om
informatie. Daardoor ontstond
het idee om meer met zijn verzameling te doen en in 2007 richtte
hij de Stichting Urk in Oorlogstijd
op. Daarmee wil hij, samen met
een aantal anderen, de geschiedenis van Urk in de Tweede
Wereldoorlog op een vernieuwende en aantrekkelijke wijze
onder de aandacht brengen bij
een breed publiek. Zo hoopt hij
ondermeer een bijdrage te kunnen leveren aan het historisch
besef van de Urker jeugd. “Het is
goed om de gebeurtenissen die
op verschillende locaties plaatsvonden voor het nageslacht
onder te brengen op een vindbare plaats. We kunnen er niet mee
Pieter Hoekstra.
FOTO COLLECTIE HOEKSTRA
akkoord gaan te zeggen; ‘ de de uitdaging aangaan om de les- gen in een gezin zonder kindemensen van tegenwoordig inte- sen uit het verleden naar het ren en hebben het heel goed
resseert het niet’. We moeten toch heden te brengen”.
gehad. De kinderen die naar Urk
kwamen kregen allemaal veel
Bleekneusjes
aandacht. Er zijn nu inmiddels
Momenteel gaat zijn bijzonde- vijf bleekneusjes achterhaald.
re aandacht uit naar de ‘bleek- Terwijl er ook een paar kinderen
neusjes’ die over het IJsselmeer op Urk zijn blijven wonen”.
werden vervoerd naar de NoorWasserschützpolizei
delijke en Oostelijke provincies.
De oproep in mei in de ScheepHoekstra onderzoekt ook de
vaartkrant bracht Hoekstra in rol van de Wasserschützpolizei in
contact met een broer en een de Tweede Wereldoorlog. Die rol
zus die in Urk kwamen aanster- is tot op heden nog nergens
ken. “Ik heb foto’s van ze gekre- beschreven. Er werden door de
gen en ze vertelden een verhaal Wasserschutz
verschillende
met een gouden randje. Ze zijn Nederlandse schepen gevorheel goed en liefderijk opgevan- derd. Daar werden Duitse kapi-
teins op geplaatst en zes tot tien
Nederlandse vrijwilligers. Deze
vielen onder de verantwoordelijkheid van Hanns Albin Rauter,
hoofd van de SS en van de politie in Nederland. Hoekstra is op
zoek naar de namen van de
Nederlandse schepen en hun
eigenaren, of familie daarvan die
nog weet hoe alles in zijn werk
ging destijds. “Op deze oproep is
door een schrijver gereageerd
die over het leven in de binnenvaart in de Tweede Wereldoorlog
heeft geschreven. Ik heb via via
ook wat foto’s uit Duitsland
gekregen, waardoor je de verhalen ook beter gaat begrijpen,
zaken gaat herkennen. Ik heb
ook contact gehad met een
familie Romeijn, een binnenvaartfamilie. Het schip van hun
vader is destijds in brand gevlogen en naar de haven van Urk
gesleept. Ze hebben vervolgens
een jaar op Urk gewoond. Ik heb
echter geen contactgegevens
van deze mensen, dus ik hoop
dat ze me nog eens willen bellen
of mailen. Ik wil graag nog eens
met ze spreken”. Hoekstra bezit
inmiddels een lijst met scheepsnamen. Daarop staan de schepen geselecteerd volgens stationsplaats. WP staat voor
Wasserschützpolizei. In Enkhuizen lagen de schepen Prudentia
(WP 11), Fenner ( WP 12), Ambulant (WP 13), Wienna (WP 14),
Eiya (WP 16), Pieternella (WP 17)
en Yasernoot (WP 52P. In Enkhuizen waren de schepen Eima (WP
21), Cornelius (WP 22), Spera (WP
23), Trio (WP 24), Jantina (25), 2
Gebrüder (WP 26), Annigje (WP
27) en Twente 1 (WP 53) gestati-
oneerd. In Kampen beschikte men
ook over zeven WP boten, genummerd van 31 tot en me 37. Het
betrof de schepen Orion, 2 Gebrüder, Rival, Harmonie, Eendracht VII,
Soli deo Gloria en Amstel VIV . DE
WP boten met de nummers 41 tot
en met 47 werden in Amsterdam
ingezet. Deze nummers waren
geschilderd op de schepen Dolfijer, Azolla, Gazelle, Riek, Risiko en
Piet Kasperussen. Het is niet zeker
dat alle scheepsnamen juist op de
lijst staan. De naam 2 Gebrüder
kan natuurlijk ook de vertaling zijn
van het Nederlandse Twee
Gebroeders, een heel gebruikelijke naam voor een schip in die
tijd. Het is ook niet gezegd dat alle
genoemde schepen Nederlandse
schepen zijn.
Ausweis
Hoekstra heeft een Ausweiss in
zijn bezit van een Urker Visserman.
Hij vraagt zich af of de binnenvaartschippers en hun personeel
ook een Ausweiss moesten hebben. Of waren daar weer andere
papieren voor? Zo zijn er nog wel
honderd vragen die op een antwoord wachten. Met die antwoorden hoopt Hoekstra het zwijgen
van de oorlogsgeneratie te kunnen opvullen. “Veel ouderen spraken niet met hun kinderen over
hun oorlogservaringen. Dat had
invloed op hun kinderen en soms
klinkt dat zwijgen nog na bij de
kleinkinderen”, weet Hoekstra.“Terwijl het zo belangrijk is dat jongeren die geschiedenis leren kennen”. Pieter Hoekstra is bereikbaar
op de telefoonnummers:
06 51901598
0527 690509
De Nederlandse coaster Marietje Andrea heeft dertien dagen na vertrek bij Hollandia BV in Krimpen aan den IJssel een draaibrug
voor de Simpson Bay in St. Maarten afgeleverd.
FOTO HENK DANSER
De Ausweiss van een Urker visserman.
FOTO COLLECTIE HOEKSTRA
Feestelijk gekroond
deed het opleidingsschip Prinses Máxima
in Amsterdam mee aan
de Kroningsvaart.
FOTO BVB
De troonswisseling werd op Limnea locatie Eben-Haëzer in Dordrecht gevierd met een stevig ‘Kroningsontbijt’ in de vorm van en uitgebreid buffet met heel veel lekkers.
FOTO INTERNAAT EBEN-HAËZER.
Ger Veuger(l) van de ASV heeft aan Paulus Jansen(r), voorzitter van de commissie Infrastructuur de petitie ‘Binnenvaart weigert mee te werken aan schending Scheepsafvalstoffenverdrag’ overhandigd.
MEI
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
32
Ondernemersvereniging Maasgouw
Sectie Havenondernemers
MAASBRACHT
n
e
g
a
td
s
r
e
K
e
ig
tt
e
r
P
r
e
d
ie
wenst een
r
a
ja
w
u
ie
N
ig
d
e
o
p
s
r
o
o
V
n
e
en e
Demandez-vous sans engagement information à notre stand
ou contactez-vous notre entreprise au moyen d,adresse ci-dessous.
Industrieweg 16
6051 AE Maasbracht
T: +31 (0)475-461959,
F: +31 (0)475-461520
info@tinnemansscheepsbouw.nl
www.tinnemansscheepsbouw.nl
P.H. TINNEMANS & ZN. BV / TINNEMANS SCHEEPSBOUW BV
Uw adres voor reparatie’s, afbouw
en nieuwbouw van binnenvaartschepen, duwboten en jachten
zowel in hout als in staal.
Havenstraat 30
6051 CS Maasbracht
T: +31 (0)475-460060
F: +31 (0)475-460069
E: info@pvsa.nl
W: www.pvsa.nl
Industriële
reininging en
conservering
PETERS & VAN SANDIJK
VERBUNT BV
Voor uw administratieve en fiscale zaken
Het adres voor alle onderhouds werkzaamheden
aan boord van uw schip, industriële reiniging en conservering,
Azobé buikdenningen. Alle voorkomende schilderwerken.
Levering eigen schoonmaakproducten.
Votre adresse pour réparation achever et
construction neuve de bateaus du traffic
fluvial, de pousseurs et de yachts à la fois
en bois et en acier.
Maaspromenade 58
6211 HS Maastricht
T : +31 (0)43-3515300
F : +31 (0)43-3217958
E : info@stiphout.nl
W: www.stiphout.nl
Bunkerhaven 5
6051 LR Maasbracht
T: +31 (0)475-465555
F: +31 (0)475-465468
info@scheepswerfmaasbracht.nl
Ervenweg 20
6051 EN Maasbracht
T: +31 (0)475-465074
F: +31 (0)475-464758
E: t.verbunt@wxs.nl
W: www.verbuntbv.nl
Bunkerhaven 12
6051 LR Maasbracht
T: +31 (0)475-468043
F: +31 (0)475-468048
E: info@oudakkerbv.nl
W: www.oudakkerbv.nl
REDERIJ STIPHOUT
Boottochten, Feesten en Recepties
OUDAKKER BV
SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF
• Stevendokken van 500 en 160 ton • Motorenrevisie en inbouw
• Alle straalwerkzaamheden
• Straalbuizen en roeren
• Boegschroeven & Autokranen
• Schroefwisselen
• Elektro-installaties
SCHEEPSWERF MAASBRACHT
Scheepsreparatie, Nieuwbouw baggermaterieel,
Staalconstructies, Draai- en kotterbank,
Hellingcapaciteit 110 meter
Havenstraat 31
6051 CS Maasbracht
T: +31 (0)475-466555
F: +31 (0)475-466565
E: info@maaslandscheepvaart.nl
W: maaslandscheepvaart.nl
MAASLAND SCHEEPVAART MAKELAARDIJ BV
Veerweg 7
6051 AH MAASBRACHT
T: +31 475 461648
F: +31 475 461120
info@kleinstramaasbracht.nl
www.kleinstramaasbracht.nl
www.duwbakverhuur.nl
Uw makelaar voor bemiddeling bij aan- en verkoop
Bunkerhaven 22
6051 LR Maasbracht
T: +31 (0)475-464667
F: +31 (0)475-597770
E: info@vissersenvandijk.nl
W: www.vissersenvandijk.nl
KLEINSTRA EN ZONEN
VISSERS & VAN DIJK BV
Bunkerhaven 24
6051 LR Maasbracht
T: 0475-461748
F: 0475-465626
M: 06-55 740988
E: gvanoost@hetnet.nl
Electrotechnische installaties voor nieuwbouw en renovatie.
Officieel Alphatron en Mastervolt dealer.
Scheep- en Duwvaart & Verhuur
Techn. Handelsbedrijf & Machinefabriek
DOOSAN diesel engines & DESMI pompen
VAN OOST
Scheepsreparatie & constructie- werkzaamheden
Echterstraat 9
6051 EW Maasbracht
T: +31 (0)475-463483
M: +31 (0)6-53 325455
E: wdehairbv@hetnet.nl
Havenstraat 7
6051 CR Maasbracht
T: +31 (0)475-463131
F: +31 (0)475-465454
E: info@antonius-houben.nl
W: www.antonius-houben.nl
Twentestraat 88
3083 BD Rotterdam
T : +31 (0)10-4119595
F : +31 (0)10-4139774
E : mail@overvliet.nl
W: www.overvliet.nl
HANDELSBEDRIJF ST. ANTONIUS BV
Levering en inbouw motoren, generatoren en pompen.
DAF, Caterpillar, Lister, Iveco, Hatz, Perkins, Stanford, Stork
W. DE HAIR B.V.
Storingservice en Reparatie van scheepsdieselmotoren
en aggregaten. Gespecialiseerd in Wärtsilä, Stork, Deutz,
DAF en diverse andere motoren.
OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS
Verzekeringen
Julianalaan 66
6051 AV Maasbracht
T: +31 (0)6 19069875
T: +31 (0)6 17591849
Havenstraat 5
6051 CR Maasbracht
T: +31 (0)475 46 86 18
F +31 (0)475 46 86 40
E: info@tanktech.nl
W: www.tanktech.nl
MIRA FORTI NV
Handel en Exploitatie
“JUST TO BE SURE”
Havenstraat 10
6051 CR Maasbracht
T: +31 (0)475-464848
F: +31 (0)475-465090
W: www.fransbergen.nl
E: info@fransbergen.nl
FRANSBERGEN TRADING & SHIPPING BV
Beëdigd Makelaar in scheepvrachten
Int. Transportovername, Int. Bevrachtingen
Beëdigde Eikopname, ISO 9001 en VCA* gecert.
www.havenondernemers.nl
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
33
Klinkenberg laat de Neckar nog links liggen
ROTTERDAM - Afgelopen voorjaar hadden Menno en Bo Klinken-
berg van ms Limbo het helemaal gehad met de Wasserschutzpolizei op de Neckar. De voortdurende controles en de weinig respectvolle behandeling die ze hier ten deel valt zijn ze beu. In mei
worden Klinkenberg en zijn Filipijnse matroos zelfs mee naar het
politiebureau genomen. Beiden worden als een stelletje criminelen van alle kanten gefotografeerd, er worden vingerafdrukken
genomen. De matroos moet per omgaande Duitsland verlaten. De
reden was dat het Van der Elst visum voor de matroos wel was
aangevraagd maar fysiek nog niet aanwezig was. Zonder dat visum mag een buitenlander in Nederlandse dienst niet in een ander land dan in Nederland werken. Vreemd, want Klinkenberg
had enkele dagen eerder op de Rijn ook al controle van de Wasserschutzpolizei gehad. Toen werd alles in orde bevonden. Hoe is
het de Klinkenbergs sindsdien vergaan?
LIDA SAAIJ
De houding van de waterpolitie op de Neckar zit Menno
Klinkenberg nog steeds hoog.
De mannen van het bureau
Heidelberg kwamen binnen
zonder hun schoenen uit te
trekken, namen zonder vragen
plaats achter het bureau, schoven privéspullen achteloos
opzij. Nadat er van alles was
gecontroleerd vroegen ze naar
het paspoort van de Filipijnse
matroos. “De stempel voor het
Van der Elst-visum stond er
nog niet in en dus waren de
rapen gaar. Ik moest, samen
met mijn matroos, mee naar
het bureau en daar werden we
volledig doorgelicht, alsof we
misdadigers waren”, vertelt
Klinkenberg, “compleet met
compositietekening en het
vaststellen van ons gewicht en
lichaamskenmerken. We zijn
niet op onze rechten gewezen.
We hebben van 10.00 tot 15.00
uur stil gelegen, en daarvan
Menno Klinkenberg
“Ik laat de betreffende politiemensen nooit meer
binnen. Ik voel me te zeer
door hen vernederd”
Menno Klinkenberg.
hebben we drie
uur op het politiebureau doorgebracht. Ze mochten terug naar
boord met een
uitwijzing voor de
matroos op zak.
Die moest uiterlijk
14 mei Duitsland
hebben verlaten
en bij aankomst in Nederland
moest meteen een getekende
verklaring naar Heidelberg
gestuurd worden als bewijs dat
hij Duitsland daadwerkelijk
had verlaten”.
Hij spande
een rechtszaak aan en
hij werd in
het gelijk
gesteld.
Klinkenberg
was dat ook
van
plan.
“Het
is
vreemd dat
als de rechter uitspreekt dat
Filipijnen met een geldige verblijfsvergunning, maar zonder
Van der Elst-visum niet hoeven
worden uitgezet, dat de Wasserschutzpolizei op de Neckar vol-
“Twee matrozen, dat kan
financieel niet uit. Je moet
zelf tenslotte ook nog
leven”
Rechtzaak
Klinkenberg is niet de enige
die met dit ‘uitzetbeleid’ geconfronteerd werd. Onder andere
Cor van Wijngaarden van de
Esperance overkwam hetzelfde.
hardt in zijn werkwijze en ze uitwijst”. Die rechtszaak is er niet
meer van gekomen. Niet omdat
de houding van de Waterpolitie
op de Neckar ineens zo veel is
veranderd. Maar hij vreest dat
het een verhaal zonder eind
wordt, omdat vanuit Heidelberg
de zaak van Van Wijngaarden
destijds flink is getraineerd. “De
zaak waarvoor ik in mei ben
aangehouden is door de politie
momenteel stilgezet. Via mijn
rechtsbijstandverzekering probeer ik nu alle persoonsgegevens die van me zijn opgenomen terug te halen. Die wil ik uit
het dossier verwijderd hebben.
Ik ga geen schadevergoeding
eisen. Dan krijg je een langdurig
proces en waarschijnlijk draait
het er toch op uit dat ze zeggen;
‘We hebben het recht om zo te
handelen’. Maar ik laat de
betreffende
politiemensen
nooit meer binnen. Ik voel me te
zeer door hen vernederd.
Met andere politiemensen
heb ik geen probleem”.
verhuurd en vaar momenteel
vooral op de Main. Daar vragen
ze nooit naar een paspoort, al
dan niet voorzien van het Van der
Elst visum. Momenteel is mijn
Filipijnse matroos niet aan boord.
Hij is met verlof. Ik heb nu via een
uitzendbureau een Poolse
matroos aan boord. Man, man,
wat een ellende. Hij is 29 jaar,
spreekt geen woord Duits of
Engels. Er is geen communicatie
mogelijk. Hij snapt echt niets. Hij
vaart al zes jaar en heeft al op
verschillende Nederlandse schepen gevaren, maar kan nog
steeds niks. Hij kan niet schuren
en verven. Omdat hij alleen Pools
spreekt is het onmogelijk om
hem uit te leggen hoe het verfsysteem werkt. Hij snapt er niks
van als ik de draad anders om de
bolder wil hebben. Mijn vrouw
moet het hem dan voordoen en
de volgende keer weet hij het
niet meer. Ik heb hem al een paar
keer proberen uit te leggen hoe
een bepaalde schakelaar werkt.
Hij pikt het niet op. Dat heeft dan
bijvoorbeeld tot gevolg dat de
Menno Klinkenberg
“Ik heb nu via een uitzendbureau een Poolse matroos
aan boord. Man, man, wat
een ellende”
Reacties
”Ik heb veel reacties van collega’s ontvangen met soortgelijke
ervaringen. Maar wat ik eigenlijk
verwacht had, een reactie van de
bonden, die is uitgebleven. Dat
valt me tegen. Ik weet wel dat ik
van geen enkele bond lid ben,
maar het is wel een algemeen
probleem dat je aankaart. Er is
echter geen organisatie die het
blijkbaar belangrijk genoeg vond
om er in te springen”.
aardlekschakelaar er uit vliegt.
Het leidt soms tot hilarische situaties. Die man kost me echter wel
3700 euro per maand. Gelukkig
komt over een maand mijn eigen
matroos weer terug uit de Filipijnen”.
Hij snapt ook niet goed hoe
zo’n matroos bij een uitzendbureau aan de slag kan blijven. “Hij
bederft het zo ook voor zijn
goede collega’s. Goed Nederlands personeel is schaars. Daar
kom je ook niet zo maar aan. Ik
Personeelsproblemen
zou het liefst twee matrozen
Klinkenberg heeft de Neckar in hebben. We varen momenteel 98
de afgelopen maanden niet uur per week, dus je staat alle
gezien. “Ik heb me sinds enkele dagen aan het roer. Maar twee
matrozen, dat kan financieel niet
maanden
uit. Je moet zelf tenslotte
ook nog leven”.
Het centrum van Passau staat blank door de overstroming van de Donau. Hevige regenval zorgden dat de Donau, de Rijn, de Elbe en de Moldau buiten hun traden en grote schade aanrichtten.
FOTO PIERRE VERBERGHT.
Twan en Levi Hoogendoorn, zonen van Anneke Hoogendoorn-De
Waal, openden met een druk op de knop de nieuwe staalbouwhal voor Machinefabriek De Waal in Werkendam. De onderneming bestaat 75 jaar.
De Tweede Maasvlakte is officieel geopend voor de scheepvaart
door minister Schultz. Het gebied is nu per weg, spoor en
over het water bereikbaar.
FOTO BART MAAS
Het mvs Sento heeft 42 conische betonnen delen in het ruim die, opgestapeld een
150 meter hoge mast vormen voor een windmolen bestemd voor Finland.
Minister Schultz kreeg naast
een hartelijk welkomstapplaus tijdens het Schuttevaercongres in Sliedrecht ook
stevige kritiek te verwerken
op de aangekondigde
bezuinigingen.
JUNI
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
34
De bevrachters van de
GOUDSE
SINGEL
Ippelseweg 15b, 4255 HW Nieuwendijk
Tel. 0183-404113, Fax 0183-404038
E-mail: info@electronic-service.nl
Web: www.electronic-service.nl
Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar
ROES Scheepvaart & Transportovername BV
Tel.: 010-4144248 / 010-4144639, Fax: 010-4127211
E-mail: info@roesscheepvaart.nl, Web: www.roesscheepvaart.nl
E N G E L A E R O N T W E R P T E N R E A L I S E E RT
SCHEEPSINTERIEURS
I N F O@ E N G E L A E R . E U
VAN DER HORST SCHEEPVAART BV
Tel.: 010-4111115, Mob.: 0653 683774, Mob.: 0653 683773
| W W W. E N G E L A E R . E U
Wij wensen al onze relaties prettige kerstdagen
en een succesvol nieuwjaar!
SMIT BEVRACHTINGEN VOF
Tel.: 010-4144189, Fax: 010-4118743, Mob.: 0651 434198
E-mail: info@smitbevrachtingen.nl
L. BENENGA SCHEEPSBEVRACHTERS
Rotterdam
Tel.: 010-4112262 / 010-4112475 / 010-4124393, Fax: 010-4127764, E-mail: l.benenga@hetnet.nl
KRANENBURG & VLIETSTRA BV
Tel.: 010-7200710, Fax: 010-7200719, E-mail: info@bevrachtingen.nl
Web: www.bevrachtingen.nl
DEN BREEJEN BEVRACHTINGEN BV
Tel.: 010-4111115, Fax: 010-4332507, Mob.: 0620 418778 - 0629 003325
E-mail: info@denbreejenbevrachtingen.nl, Web: www.denbreejenbevrachtingen.nl
JFK
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar
JFK SHIPPING BV
Tel.: 010-4330895, Fax: 010-4332374, E-mail: j.f.k.vandiem@planet.nl
wensen u
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar
DA-CAPO
SCHEEPSTIMMERBEDRIJF DA-CAPO BV
Rivierdijk 423a
3372 BV Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613150
Fax 0184-618601
E-mail: info@da-capobv.nl
Web: www.da-capobv.nl
SPECIALISTEN IN SCHEEPSTIMMERWERK
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
35
Toch nog een bijzondere kerst voor Julia
Waar konden ze nu toch zijn?
Een beetje paniekerig keek Julia
om zich heen. Overal zag ze
kraampjes met kerstprullaria;
glimmende kerstballen, treintjes, kersthuisjes met en zonder
muziek maar ook kraampjes
waar ze gepofte kastanjes of
glühwein verkochten. Julia liep
er voorbij zonder er echt naar te
kijken. Het enige wat ze wilde
zien waren haar ouders, die ze
zo’n halfuur geleden kwijt was
geraakt op deze kerstmarkt in
Duisburg. Ze was bang dat ze
hen in deze mensenmassa
nooit meer terug ging vinden.
Help!
SANNE VERHOEFF
Julia, haar broertje Koen en
haar ouders waren gisteren met
hun schip de haven van Duisburg
binnengevaren. Julia was een
beetje verdrietig want het was
kerstvakantie en ze hoorde van
vriendinnen op school dat ze allemaal leuke dingen gingen doen.
Naar de Efteling, de dierentuin of
naar de bioscoop. Sommigen gingen zelfs voor een paar dagen op
vakantie naar een tropisch eiland.
Julia had alleen maar twee weken
varen in het vooruitzicht, het
waren immers slechte tijden in de
binnenvaart en de crisis eiste zijn
tol. Haar ouders moesten wel blijven varen want stilliggen kost tijd
en tijd is… geld. Julia had dat riedeltje al zo vaak gehoord uit de
mond van haar ouders. Zelfs in
haar dromen kwam dat zinnetje
soms voorbij. Gek werd ze ervan.
Natuurlijk snapte ze heus wel dat
een vakantie er niet in zat omdat
er nu eenmaal gevaren moest
worden, maar af en toe iets leuks
doen moest toch kunnen? “Hou
nu maar op met dat gezeur”, had
haar moeder gisteren gezegd
met pretlichtjes in haar ogen
toen Julia voor de zoveelste keer
vroeg of ze nu echt niets leuks
konden gaan doen. “Het komt
allemaal goed, wees maar gerust”,
zei haar moeder. Pfff wat had Julia
daar nu aan ‘het komt wel goed’.
Het komt helemaal niet goed,
dacht ze. Zuchtend ging ze vervolgens naar haar kamertje, waar
ze met een boek (het zoveelste)
op bed plofte. Ze was blij als ze
weer naar school kon, daar
gebeurde tenminste nog wat.
Helaas was de vakantie nog maar
net begonnen en tot die tijd
moest Julia het toch echt met
haar ouders en broer doen. Julia
werd slaperig van het lezen en
haar ogen begonnen langzaam
dicht te vallen, tot er plotseling
hard op de deur geklopt werd.
“Julia”, riep haar moeder terwijl ze
doorging met op de deur bonzen. “Doe die deur eens open, ik
heb een verrassing voor jou en je
broertje”. Zuchtend slofte Julia
richting de deur. Wat nu weer. Een
beetje bozig opende ze de deur.
“Ik was in slaap gevallen, ik schrik
me rot van jou”.
Verrassing
Lachend pakte haar moeder
Julia’s arm en voorzichtig trok ze
haar mee naar de woning. Koen
zat al op de bank, in afwachting
van wat komen ging. Op tafel
stond een schaal kerstkransjes,
een pot thee en vier kopjes. Haar
moeder had de kaarsjes aangestoken en ook de lichtjes in de
kerstboom brandden gezellig.
Eigenlijk zag het er best knus uit,
moest Julia toegeven. Toch bleef
ze een beetje bozig. Ze was echter wel heel benieuwd naar de
verrassing. Inmiddels was ook
haar vader uit de stuurhut gekomen. Nadat Julia’s moeder de
thee had ingeschonken, begon ze
te praten. “Lieve Julia en Koen”,
begon ze.“Jullie weten dat we het
het afgelopen jaar niet makkelijk
hebben gehad”. Julia slaakte een
zucht. “Nee hè mam, niet weer.
Dat verhaal kennen we nu wel.
Kunnen we het misschien even
over iets anders hebben?” Geduldig legde haar moeder een hand
op Julia’s schouder. “Luister nu
gewoon even naar me, ik beloof
dat het leuk wordt”. Julia besloot
maar te luisteren.“Papa en ik hebben besloten om dit jaar een
dagje langer in Duisburg te blijven. Morgen varen we niet terug
naar Rotterdam, we gaan met zijn
allen op stap. Wat dachten jullie
van 750 kerstbomen en zo’n 130
versierde kerstkraampjes met
kerstrommel? Gepofte kastanjes
en misschien zelfs schaatsen?”
“Yes, we gaan naar de kerstmarkt”,
riepen Julia en Koen tegelijkertijd
en allebei even enthousiast uit.
“Met zijn allen?”, vroeg Koen er
voor de zekerheid nog even
achteraan. Zo vaak gingen ze
namelijk niet met z’n allen op
stap. “Ja met zijn allen, ik ga ook
mee”, antwoordde zijn vader. Eindelijk verscheen er een glimlach
op Julia’s gezicht. Misschien werd
deze kerstvakantie toch nog een
beetje leuk! “En nu is het tijd voor
een spelletje”, zei Julia’s vader. De
hele avond speelden ze de Kolonisten van Katan, totdat Koen het
spel won. Normaal kon Julia helemaal niet tegen haar verlies, maar
nu feliciteerde ze haar broertje
zelfs. Daarna moesten ze snel
naar bed. “Morgen bijtijds op
want we gaan er een heerlijke
lange dag van maken”, zei moeder. Nog nooit hadden Koen en
Julia zo goed naar haar geluisterd
als het ging om naar bed gaan.
Normaal probeerden ze de tijd zo
lang mogelijk te rekken maar nu
vertrokken ze zonder weerwoord
naar de badkamer om hun tanden te poetsen. Eenmaal in bed
lag Julia nog even te woelen, ze
had zoveel zin om naar de kerstmarkt te gaan dat ze er bijna niet
van kon slapen. Ze had veel
gehoord over de kerstmarkten in
Duitsland, en vroeg zich af of het
echt zo leuk zo zijn. Daaraan denkend viel ze uiteindelijk in slaap.
schuwd dat de parkeerplaatsen
in de omgeving snel bezet zouden zijn en zelfs nu ze zo vroeg
vertrokken waren, was het nog
zoeken naar een plekje. Niet lang
daarna liepen ze met zijn vieren
richting Boulevard Königstrasse.
Nu al keek Julia haar ogen uit. Het
was grijs en grauw buiten, en
vooral ontzettend koud. De honderden verlichtte kerstbomen
zorgden echter voor een gezellige kerstsfeer. Koen, Julia en haar
ouders waren stevig ingepakt,
dus van de kou hadden ze geen
last. “Zullen we om te beginnen
eens kijken of ze ergens warme
chocolademelk hebben”, vroeg
Julia’s vader. Daar zeiden ze
natuurlijk geen nee tegen. Hoe
dichter ze bij de kerstmarkt kwamen, hoe drukker het werd. Koen
en Julia hielden hun ouders hand
stevig vast. Stel je voor dat ze
elkaar kwijt zouden raken in de
mensenmassa. “O mam kijk daar”,
riep Koen enthousiast. “Daar hebben ze van die Kerstmannen, dat
is leuk voor aan boord”. Koen
wees naar een kraampje dat helemaal vol stond met Kerstmanpoppen in allerlei formaten en in
verschillende poses. De één zat in
een arrenslee, de ander zat in een
luie stoel met een pijp in zijn
mond en weer een ander droeg
een grote zak met cadeaus. “Zullen we er eentje kopen mam, please”, smeekte Koen. “Nog even
wachten”, antwoordde zijn moeder. “We zijn hier pas net, laten we
eert een rondje lopen en kijken
wat er nog meer te koop is”. Ze
was nog niet uitgesproken of
Julia trok al aan haar arm. “Mam,
kijk daar. Een kraam met allemaal
kersthuisjes, dan kunnen we zo’n
leuk kerstdorp maken onder de
kerstboom”. En hup daar stonden
ze alweer bij het volgende standje. “Zullen we dan nog maar even
De Kerstmarkt
wachten met die warme chocolaDe volgende ochtend werd demelk”, vroeg haar moeder met
Julia alweer wakker gemaakt een lach.
door een op de deur bonzende
Ouders kwijt
moeder. “Julia, opstaan”. Julia
veegde een donkere krul uit haar
Zo struinden ze langs al die
gezicht, wreef in haar ogen een gezellige houten huisjes met
keek op de wekker. ‘Zeven uur. kerstprullaria. Plotseling viel JuliaAllemachtig dacht ze’. Wat was ’s oog op een sprookjesachtig
haar moeder belachelijk vroeg. kasteel, met een
Opeens bedacht ze zich waarom: ijsbaan waarop
de kerstmarkt!!! “Ik kom al”, riep ze twee poppetjes,
terug. Snel schoot ze in haar kle- een verliefd stelren, douchen kwam vanavond letje zo te zien,
wel weer. Hoe eerder ze weg gin- samen aan het
gen hoe beter. Na een vlug ont- dansen waren.
bijt stapte het hele gezin in de Ze dansten op
auto, het was maar een klein stuk- een
bekend
je rijden. Ze waren gewaar- kerstdeuntje.
zoeken en ontzettend ongerust”.
Volgens de Kerstman hoefde ze
zich daar echter niet druk om te
maken. “Loop jij nu maar gewoon
met mij mee dan komt alles
goed”. Niet veel later stopte hij bij
een grote poort, pakte een kleine
afstandsbediening uit zijn broekzak en drukte op een knop. Piepend en krakend ging het hek
open. Het volgende dat Julia zag
was een enorme oprijlaan, met
aan weerskanten tientallen identieke kerstbomen met gekleurde
lichtjes. Aan het eind van de oprijlaan stond tussen de bomen een
statig huis. Voor de zoveelste keer
vandaag keek Julia haar ogen uit.
Van Maria Carey, dacht Julia.
Zachtjes neuriede ze een beetje
mee en ondertussen merkte ze
niet dat haar moeder haar hand
had losgelaten…. Ze bleef een
tijdje zo staan en pas toen ze haar
ouders wilde wijzen op het
mooie tafereeltje, zag ze dat ze
nog als enige bij het kraampje
stond. Haar ouders en broertje
waren in geen velden of wegen
te bekennen. Met grote ogen
keek Julia nog eens goed om zich
heen. Zo ver konden ze toch niet
zijn? Hoelang had ze hier nu
gestaan? Ze vroeg zich af wat ze
nu het beste kon doen. Zou ze
blijven staan, dat was misschien
het beste als haar ouders naar
haar op zoek waren. Als ze
bedachten dat dit de plek waar ze
haar het laatst hadden gezien,
kwamen ze misschien wel terug.
Aan de andere kant…, al die houten huisjes leken op elkaar dus
het zou best moeilijk zijn om precies dit plekje terug te vinden.
Julia beet op haar lip, opeens
werd ze toch wel een beetje
bang. Wat als ze elkaar nu niet
meer terug konden vinden? Hoe
kwam ze weer bij het schip? Ze
kende de weg hier helemaal niet.
Ze besloot maar te gaan zoeken,
hier blijven wachten leek haar
toch geen goed idee. Bovendien
had ze het best koud gekregen
van dat stilstaan. Met grote ogen
keek ze om zich heen. Ze liep van
kraam naar kraam, ze nam zelfs
een kijkje bij de ijsbaan. Haar
ouders en broertje leken van de
aardbodem verdwenen. En dat
was inmiddels een halfuur geleden. Voor Julia leek het een
eeuwigheid. Ze zag al voor zich
hoe straks alle mensen lekker
naar hun warme, knusse huisje
zouden gaan terwijl zij nog zoekend op de Kerstmarkt rondliep.
Het huilen stond haar nader dan
het lachen.
Kerstman
Toen de eerste tranen opwelden, zag ze plotseling vanuit haar
ooghoek iets roods op haar af
komen. Door de tranenwaas zag
ze dat het een gezette man in een
kerstpak was. Daar had ze nu
helemaal geen zin in en snel
draaide ze zich om de andere
kant op te lopen. “Julia”, riep de
man. Verschrikt keek ze om, hoe
wist hij haar naam? “Kom eens
hier, schrik niet”, zei de man in het
pak. Julia bleef besluiteloos staan,
‘nooit met vreemde mensen
meegaan’ zeiden haar ouders
altijd. Dat zinnetje schoot ook nu
door haar hoofd. “Ik ben geen
vreemde man Julia, je kent me
best”. Weer schrok ze. Kon deze
man haar gedachten lezen? “Dat
heb jij helemaal goed meisje”, antwoordde de man. “Wie bent u?”,
vroeg Julia, die nu toch wel erg
nieuwsgierig was geworden.“Wat
denk je? De Kerstman natuurlijk,
wie anders”. Julia lachte door haar
tranen heen. “Die bestaat toch
helemaal niet”. Treurig keek de
man in het rode kerstpak voor
zich uit. “Tsja, dat schijnen mensen tegenwoordig te denken
maar ik ben het toch echt. Nu
even wat anders want meisje, ik
neem aan dat jij niet voor niets zo
zoekend over de kerstmarkt hier
in Duisburg rondloopt. Ben je
soms je ouders kwijtgeraakt?”
Julia vertelde direct het hele verhaal en barstte vervolgens in huilen uit. “Stil maar meisje, ik ga je
helpen. Ik ben tenslotte niet voor
niets de Kerstman. Ik deel niet
alleen cadeautjes uit, ik help ook
altijd mensen in nood. En volgens
mij ben jij nu duidelijk in nood.
Loop maar eens met mij mee, dan
zal ik je iets laten zien. Vertel
ondertussen maar eens wie je
bent en wat je hier doet”. Julia vertelde de Kerstman (ze begon een
beetje te geloven dat dit ook echt
dé Kerstman was) waar ze vandaan kwam. Over haar ouders, dat
ze een schip hadden, dat ze doordeweeks op een internaat woonde en ook over de moeilijke tijden waarin ze leefden. De
Kerstman luisterde aandachtig en
knikte af en toe met zijn hoofd.
Ondertussen liepen ze uit de
drukte van de Boulevard Königstrasse, en kwamen in een chique
buurt terecht. “Waar gaan we
eigenlijk heen”, vroeg Julia toen ze
door kreeg dat ze allang niet
meer op de kerstmarkt waren.
“Dat zal je zo
wel zien”, antwoordde de
Kerstman
geheimzinnig.
“Maar”, sputterde Julia, “mijn
ouders zijn mij
nu waarschijnlijk ook aan het
Rondleiding
“Welkom in één van mijn
mooiste huizen ter wereld”, zei de
Kerstman met enige trots. “Tot
aan het nieuwe jaar woon ik hier
samen met al mijn inpakhulpjes.
Laten we eerst wat drinken en
daarna geef ik je een rondleiding”.
Julia vond het natuurlijk maar
wat mooi en bijzonder dat ze hier
in het huis van de Kerstman rondliep. Dat was veel leuker dan de
Efteling of de dierentuin. Oh, ze
had haar vriendinnen wel wat te
vertellen na de vakantie. Daar verheugde ze zich nu al op, alhoewel; als ze haar zouden geloven
tenminste. Na een kop dampende chocolademelk kreeg Julia de
beloofde rondleiding, die begon
in de woonkamer. “In deze stoel
lees ik altijd de brieven die de kinderen mij schrijven rond Kerstmis”, vertelde de Kerstman terwijl
hij wees op een donkerbruine
leren zetel. Naast de stoel lag een
stapel enveloppen en zo te zien
had hij nog heel wat brieven te
beantwoorden. De stoel stond
naast de open haard.“Ik heb altijd
last van koude voeten, vandaar”,
legde hij uit. Vervolgens liepen ze
door naar de keuken, waar twee
koks druk in de weer waren met
waarschijnlijk het avondeten. Het
rook er naar groentesoep en
gebraden kip. Julia kreeg er trek
van. Een van de koks keek op en
vroeg; “Wie heeft u vandaag nu
weer uitgenodigd op het eten?”
De Kerstman lachte en vroeg de
kok wat extra’s te maken voor
vanavond. “Krijgt u bezoek”, vroeg
Julia nieuwsgierig. “Wie weet”,
antwoordde de vriendelijke oude
man, terwijl hij Julia een beetje
ondeugend aankeek. Julia kreeg
het hele huis te zien en uiteindelijk kwamen ze terecht in de kelder van het huis. Waar kelders
normaal saai en koud waren, was
deze kelder gezellig verlicht en
de muren waren donkerrood
geverfd. Voor zover Julia kon zien
tenminste want een groot deel
van de muren waren bedekt met
kasten, gevuld met onder andere
speelgoed. Héél véél speelgoed.
Achterin de kelder was nog een
deur, en die leidde weer naar nog
een enorme kamer. Zo te zien een
inpakkamer. Aan grote tafels met
verschillende soorten rollen
inpakpapier waren tientallen
mensen met zweetdruppels op
hun voorhoofden bezig met het
inpakken van allerhande speelgoed. Drie ruggen kwamen Julia
maar al te bekend voor. “Pap,
mam, Koen!! Wat doe jullie hier?”
Ze draaiden zich alle drie tegelijkertijd om en renden op Julia af.
“Julia”, zei haar moeder “wat zijn
wij blij jou weer te zien. We hebben je overal gezocht. Totdat we
deze aardige meneer tegenkwamen”. En ze wees naar de Kerstman. “Hij is je gelijk gaan zoeken
en in de tussentijd hebben wij
onszelf maar nuttig gemaakt en
een beetje geholpen met inpakken. Misschien kun jij ons ook
nog even helpen?” Dat deed Julia
maar al te graag. “Ik ga ondertussen nog wat brieven beantwoorden”, zei de Kerstman en hij liep
weg. Julia pakte een stapel cadeaus, een rol glimmend rood pakpapier en begon. Ze zag heel wat
moois voorbijkomen: blinkende
sierraden, barbies, boeken, kleding en snoepgoed. Julia realiseerde zich dat ze zelf ook wel
wat mooie cadeautjes voor onder
de kerstboom zou willen uitkiezen, ook voor haar ouders en
Koen. Meestal deden ze geen
cadeaus omdat er simpelweg
geen geld voor was. Misschien
kon ze zo nog even een praatje
maken met de Kerstman. Dat
bleek echter niet nodig want na
een uurtje kwam hij Julia en haar
familie ophalen. “Komen jullie
maar eens mee”, zei hij vriendelijk.
Braaf liep het viertal achter de
oude man aan en bij de stellages
met cadeaus stond hij stil. “Ik
weet dat jullie het niet gemakkelijk hebben gehad het afgelopen
jaar. Omdat jullie mij nu zo goed
geholpen hebben, mogen jullie
allemaal twee cadeaus voor
elkaar uitzoeken. Julia, jij kiest iets
moois voor je moeder, en andersom. Koen, jij kiest iets moois voor
je vader en andersom. Niet spieken. Zo vinden jullie toch nog een
verrassing onder de kerstboom”.
Het bleek best een moeilijke taak
om tussen al die spullen twee
cadeaus uit te zoeken. Toch kwamen ze alle vier tevreden terug.
Schransen
“Zo en nu is het tijd voor een
vervroegd kerstdiner, volg mij
maar naar de keuken”, bromde de
Kerstman goedig. In de keuken
wachtte Julia en haar ouders een
feestelijk gedekte tafel. De koks
hadden de bevelen van de Kerstman netjes opgevolgd en rekening gehouden met de speciale
gasten van die avond. Er was
gebraden kip en groentesoep,
zoals Julia al eerder geroken had,
maar daarnaast ook nog kalkoen,
zalm, en andere soorten vis. Ze
aten tot ze bijna niet meer konden
en toen bleek er ook nog een toetjesbuffet te zijn. Ze kreeg vast
buikpijn vanavond maar Julia
bleef schransen. Dit maakte ze
vast maar één keer in haar leven
mee. Na het eten, toen ze allemaal
met bolle buiken achterover in
hun stoel hingen, was het tijd om
weer naar boord te gaan.“Ik breng
jullie”, stelde de Kerstman voor.“We
moeten naar onze auto”, zei Julia’s
vader “die staat nog in de stad”.
Daarover hoefde hij zich volgens
de Kerstman geen zorgen te
maken. “Ik trakteer jullie namelijk
op een ritje in mijn arrenslee, ik
zorg ervoor dat de auto morgen
weer aan boord staat”. Inmiddels
was het Julia wel duidelijk dat de
Kerstman veel kon, dus dit zou
vast ook wel goedkomen. Niet
veel later vlogen ze door de met
sterren verlichtte nacht. Ze konden ze de kerstmarkt nog even
vanuit de lucht bekijken. Julia
kon niet wachten tot het
moment dat ze haar vriendinnen
weer zag, en hun over deze speciale dag kon vertellen.
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
36
Namens alle medewerkers
wensen wij u
Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig
2014
Scheepvaartbedrijf
‘Renate’ B.V.
Rijn Service B.V.
ICT & Hosting
Waal Service B.V.
Binnenvaart Rederij
P.O. Box 59005 | 3008 PA Rotterdam
Nijmegenstraat 1 | 3087 CD Rotterdam | Harbour 2181a
T +31 (0)10 487 62 00 | F +31 (0)10 487 62 19
VTGROUP.NL
Alphatron dankt alle relaties
voor het gestelde vertrouwen
en wenst u het allerbeste
voor het nieuwe jaar
• Radars
• Rivierpiloten
• MF Line / Basic Line
• Alphachart
• Alphacam CCTV
• Alphacom VHF
• Satelliet televisie
) ("
&'%'
$!!&&!
!
+
" !$'$'#!***$'#!
• Portofoons
• IAIS
Internet: www.alphatronmarine.com
E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.com
Telephone: +31 (10) 453 40 79
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
37
“Landelijke kerk nu echt overtuigd dat binnenvaartpastoraat moet blijven”
Gert van Zeben kan binnenvaartpastoraat in goede orde achterlaten
APELDOORN - Het pastoraat
binnenvaart kan weer drie jaar
vooruit, zo werd eind 2013 bekend gemaakt. Het landelijk
dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
heeft hiervoor groen licht gegeven. Voorwaarde is dat schippers
20.000 euro per jaar bijdragen.
“We zijn vreselijk blij met dit
bericht”, aldus schipperspredikant Gert van Zeben. “We waren
bang dat we weer het gevecht
aan moesten gaan”. In april
2014 neemt de schipperspredikant afscheid en hij is erg blij
dat hij het pastoraat binnenvaart
in goede orde kan achterlaten.
“De landelijke kerk is er nu echt
van overtuigd dat het binnenvaartpastoraat moet blijven bestaan”.
lijk was dat altijd een kwestie van
geld. De aanstelling van Van
Zeben liep officieel van 2008 tot 1
januari 2012, het jaar waarin hij
65 jaar werd. Na een discussie
met de kerkleiding in Utrecht
mocht hij nog twee jaar verder
gaan voor 50 procent. “Ik heb zelf
mijn werkzaamheden tot 50 procent teruggebracht en een werkplan gemaakt voor 2012-2014.
Het belangrijkste was hierbij: hoe
moet het Binnenvaartpastoraat
eruit gaan zien met twee predikanten?”. Het werkplan is in 2012
vastgesteld en in 2013 uitgevoerd. “Volgens mij zijn we daar
goed in geslaagd”, aldus Van
Zeben. In het werkplan staan drie
kerntaken geformuleerd:
- De erediensten
- De pastoraten
- De toerusting
“In Rotterdam, Duisburg en
Mannheim hebben we elke week
onze diensten, daar ligt ons hart”,
verklaart de schipperspredikant.
Het is immers erg moeilijk om
SANNE VERHOEFF
schippers doordeweeks aan
boord te treffen. Na een dienst op
“Toen ik begon in 2008 was de zondag volgt altijd een ontmoegedachte dat het schipperspasto- ting met koffie, en dat is steeds
raat wel ondergebracht kon wor- belangrijker geworden. “Toen ik
den bij plaatselijke gemeenten.
Nu is dat eindelijk geen discussie- Gert van Zeben
punt meer”. De vraag of dit mogelijk was, leefde al jaren en er kon
nooit een duidelijk antwoord op
gegeven worden. De kerk wist
niet wat het nu met dit bijzondere pastoraat aan moest en eigen-
Gert van Zeben.
minder diensten ging doen,
omdat ik mijn werkzaamheden
met 50 procent heb teruggebracht, miste ik die contacten
dan ook”. Hoe een opvolger dat
moet doen? Binnen die 50 procent zijn er volgens Van Zeben
wel mogelijkheden om het aantal diensten te verhogen. Er moet
“Ik voel me verbonden met
de binnenvaart”
onderzocht worden wat die
mogelijkheden zijn. De kerkdiensten zijn volgens de schipperspredikant de basis van alles. Daar
worden afspraken gemaakt voor
latere pastorale ontmoetingen.
“Een opvolger moet weer helemaal van vooraf aan beginnen”.
Onder de kerntaak toerusting
vallen alle weekenden, zoals het
Gezinsweekend, het Najaarsweekend en het Hemelvaartweekend. “Dit is behalve gezellig ook
doorpraten over het thema dat
op dat moment aan de orde is”.
Naast de kerntaken zijn onder
andere alle publicaties in het
Alain Dufait is in Terneuzen
uitgeroepen tot Havenpersoonlijkheid 2013.
werkplan opgenomen, er staat in
dat het pastoraat bezig is met
het oprichten van een database
(een hele klus) en het punt geldwerving komt aan bod. Het werkplan is in 2012 vastgesteld en
daarna uitgevoerd. “Inmiddels
zijn we al bezig met het opstellen
van een vervolg werkplan.
wat het schipperspastoraat nu zo
bijzonder maakt. “De vragen van
iemand uit de binnenvaart zijn
niet anders dan de vragen van
mensen aan de wal maar hun
leef- en werksituatie is wel een
andere. Het grote verschil is dat
ze varen en dus altijd onderweg
zijn. Het motto van het binnenvaartpastoraat is dan ook ‘daar
zijn waar de schipper is’”. Daarvoor moet het schipperspastoraat heel flexibel zijn en daar probeert het pastoraat in te
voorzien. Het afgelopen jaar
steeg het aantal bezoekers in
Mannheim. “We houden immers
altijd een gastenboek bij. Deze
bezoekersaantallen bewegen
zich tussen de 0 en de 50. In Duisburg is het volgens de schipperspredikant een ander verhaal.
“Van oudsher is het daar een
samengaan van de walgemeente met de schippersgemeente.
De walgemeente die bestaat uit
Nederlanders wordt echter
steeds kleiner en kleiner. Duisburg is steeds meer alleen een
schippersgemeente”. In totaal
gaat het in de loop der jaren in
Duisburg en Mannheim om zo’n
450 verschillende mensen die we
“Ik heb nog geen zin om te
stoppen”
daar door het jaar heen ontmoeten”. Er is tevens een verschuiving gaande, een nieuwe/jonge generatie bezoekt
steeds vaker de erediensten.
Die ontwikkeling wordt ook
gezien bij de gezinsweekenden.
“Het aantal jonge gezinnen met
kinderen neemt toe”, aldus Van
Zeben.
Geen zin in stoppen
De schipperspredikant heeft
eigenlijk nog helemaal geen zin
om te stoppen. In april 2014
moet hij er toch echt aan geloven. “We wachten nu op richtlijnen vanuit de landelijke kerk
over de sollicitatieprocedure. Ik
ben heel benieuwd hoe dat zal
gaan”. Van Zeben vindt het wel
een mooi moment om te stoppen, met de zekerheid die er nu
is. “Het is een vreemde gedachte
dat ik eruit stap maar dan liever
zo. Ik laat een zaak met perspectief achter. Het is nu eenmaal zo
dat mijn contract in 2014 afloopt
en je moet niet over de houdbaarheidsdatum heengaan. Ik
hoop ook dat er af en toe nog
een klusje voor mij is, als vrijwilliger. Ik voel me zo verbonden met
de binnenvaart, er is misschien
ergens nog een lijntje”. Van Zeben
is tevens beschikbaar om zijn
opvolger in te werken en hij blijft
als gastpredikant nog wel eens
een dienst doen in Duisburg en
Mannheim. “Die contacten met
de schippers blijven”.
Goede hoop
Tijdens de Maasbrachter Havendagen bezochten talloze voormalige
Half oktober is bekend gewor- klanten de parlevinker Time is Money. Het was de laatste varende
den dat het binnenvaartpasto- proviandboot. In 2008 ging eigenaar Wim van Hooren met pensioen.
raat mag blijven bestaan. Van
Zeben: “Ik had goede hoop. We
hadden ons voorbereid op een
stevig gesprek maar dat bleek
uiteindelijk niet nodig”. De 20.000
euro die schippers nu zelf per
jaar moeten bijdragen ziet hij
niet als een probleem. “De afgelopen twee jaar is dat immers
ook gelukt”. Het belang van het
binnenvaartpastoraat blijkt ook
uit de toename van het aantal
betrokkenen. In een eerder interview met deze krant legde de
schipperspredikant al eens uit
De binnenvaart mag sinds 1 juli officieel LNG bunkeren in de Seinehaven in Rotterdam Botlek.
JULI
Deze wereldbol, gemaakt van zo’n zesduizend plastic flesjes, reisde door Nederland om de aandacht te vestigen op de gevolgen van plastic in het milieu. Hij werd naar Dordrecht gebracht door
de binnenvaart.
FOTO STICHTING
KLEAN
Nathalie van der Kleij van het ms Amigo ontvangt als eerste de
folder ‘Werk veilig, draag een reddingvest’ uit handen van de
voorzitter van Koninklijke Schuttevaer Annemarie Jorritsma.
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
38
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Frohe Weinachten und ein Gutes Neues Jahr
Joyeux Noël et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Biesboschweg 5, 4926 SJ Lage Zwaluwe Tel. 0168-484555, Fax 0168-484224
E-mail: info@ebr-bv.nl, Web: www.ebr-bv.nl
Wij danken alle relaties
voor het gestelde
vertrouwen en
Keurmeesterstraat 15D
2984 BA Ridderkerk
Tel.: +31(0)180-430327
E-mail: info@cevanthof.nl
www.cevanthof.nl
www.hofshop.nl
wensen u prettige
feestdagen en het
allerbeste voor 2014
Louis, John, Monica,
Edwin en Annmieke
BEVRACHTING IS ONS VAK
Alles wat daarbij hoort regelen wij dus snel en deskundig
Wij wensen al onze relaties
fijne Kerstdagen en een
zeer voorspoedig 2014
Graag tot ziens in het nieuwe jaar!
Wij gaan ervoor!
EUROKOR BARGING
Tel. 0180 - 481 960
Fax 0180 - 481 969
E-mail: info@eurokorbarging.nl
www.eurokorbarging.nl
HEINRICH HARBISCH Schiffswerft GmbH
• 47053 Duisburg • Außenhafen • Marientor • Werftstraße 47
• Telefon: +49 (0) 203 61024 • Telefax: +49 (0) 20361846
• E-mail: harbisch@ha-du.de • www.ha-du.de
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
39
Axel Götze-Rohen:” De schippers die de vaarweg steeds geblokkeerd zagen hadden veel meer lawaai moeten maken”
Acties van sluis- en brugpersoneel hebben niets opgeleverd
ROTTERDAM - De binnenvaart is
in het afgelopen jaar de dupe
geworden van de protestacties
van het brug- en sluispersoneel
van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSD), ofwel de
Duitse Rijkswaterstaat. De overheidsdienst wordt gereorganiseerd en er moet een kwart van
de 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Vooral kantoorbanen
van beambten. Eind april
spreekt meer dan 95 procent
van de bij de vakbond Ver.di
aangesloten leden WSD-werknemers zich uit voor stakingsacties. Het zijn de sluis- en brugwachters die de kooltjes uit het
vuur gaan halen voor hun collega’s die niet mogen staken. Het
is de binnenvaart die de dupe
wordt van hun acties. Axel Götze-Rohen riep de binnenvaart op
tot een tegenactie op 22 augustus, tijdens een grote demonstratie van Ver.di in Minden. Daarmee wilde de binnenvaart Ver.di duidelijk maken dat
de maat vol was. Met hem blikken we terug op een roerige zomer.
LIDA SAAIJ
Axel Götze-Rohen is bestuurslid
van de Internationale Afdeling (IA)
van Koninklijke Schuttevaer.Hij is
ook directeur-eigenaar van Bargelink en journalist voor het tijdschrift Schiffahrt und Technik en
uitgever van de digitale nieuwsbrief Bonapart. Hij heeft geen
Waarom koos Ver.di specifiek voor het blokkeren
van vaarwegen? Waarom
niet voor snelwegen of
het spoor?
”Voor het publiek en de politiek is de binnenvaart weinig
interessant. De sector is te klein.
Alles gaat gewoon door als de
scheepvaart komt stil te liggen.
Als grote bruggen of treinen uitvallen, als wegen geblokkeerd
worden, dan heeft iedereen daar
last van. Dan richt de bevolking
zich tot de politiek en vervolgens krijgt Ver.di de volle laag
van de politici. Dan bereikten ze
zeker hun doel niet. De binnenvaart was een makkelijk doelwit.
Ze hebben er ook een hoop aandacht mee getrokken in de pers”.
goed woord over voor de acties
van Ver.di. “Het zijn vooral werknemers op het ministerie voor Transport of daaromheen die getroffen
worden door de reorganisatie. Het
zijn ambtenaren en die mogen
niet staken. Die reorganisatie gaat
ook gewoon door en is al jaren
geleden door de het Duitse Bundesrechnungshof ( Duitse Rekenkamer) verordend. Dat de WSD
minder omvangrijk moest worden
was dus feitelijk geen nieuws.
Maar de wijze waarop de reorganisatie uitgevoerd wordt wekt weerzin op. Er was vooraf ook niet met
de mensen over gesproken, het
betreft puur de uitvoering van
politiek beleid. Het sluispersoneel
werd door die reorganisatie niet
direct geraakt. Dat was in de loop
der tijd al in aantal teruggebracht
doordat steeds vaker sluizen en
bruggen op afstand bediend worden. Dat heeft Ver.di gewoon laten
gebeuren, men heeft er nooit van
wakker gelegen. Maar die brug- en
sluismeesters bleken wel gemakkelijk te mobiliseren en zij hebben
de kooltjes voor hun ambtelijke
collega’s uit het vuur gehaald”.
Wat wilden die sluis- en
bruggenwachters met hun
acties bereiken?
”Ver.di wilde dat de minister van
Binnenlandse Zaken Hans-Peter
Friederich en zijn collega Peter
Ramsauer, minister van Transport
hun mondeling gedane toezeggingen over de arbeidsvoorIs dit gelukt?
waarden zwart op wit zouden zetten. De werknemers was
”Ik weet niet of het al zwart op
baanzekerheid beloofd en ze zou- wit staat, volgens mij niet”.
den niet gedwongen worden
Navraag leert dat in oktober
overgeplaatst. Ver.di wilde dit in de het stakingscomité heeft afgecao opgenomen zien”.
sproken dat de eis van opname
van de toezeggingen in de
arbeidsovereenkomst zou worden ingebracht in de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een nieuwe regering.
Ver.di richt zijn hoop op de SPD.
Die zou veel steun hebben geboden gedurende de stakingsacties.
Afhankelijk van de resultaten
gaan de stakingsleiders en de
onderhandelingscommissie in
januari weer met elkaar om tafel.
Heeft de binnenvaart adequaat gereageerd?
”Nee! De schippers die de vaarweg steeds geblokkeerd zagen,
hadden veel meer lawaai moeten
maken. Als Ver.di op de sluis
stond met een spreekkoor en
spandoeken dan hadden ze daar
hard doorheen moeten toeteren,
ze moeten overstemmen. Als ze
dat op de ‘prime time’ van de televisie hadden gedaan hadden ze
vanzelf de tv-ploegen naar zich
toe getrokken. Of ze hadden bijvoorbeeld ’s-nachts flink moeten
toeteren op plaatsen waar mensen er last van hadden gehad, net
zo lang tot de politie kwam. Ik
ben een beetje teleurgesteld en
gefrustreerd. De binnenvaart is
zo’n fantastische branche. Ik snap
niet waarom iedereen zo braaf is.
Ik doe geen oproep tot rellen,
maar je kunt jezelf toch ludieker
presenteren?”
Heeft de tegenactie effect gehad? Toen kwamen er wel schippers in
het geweer.
”Er waren zeventig actievoerders aanwezig, waarvan vijftig
Duitsers. De rest kwam uit
Nederland en België. Waar
waren de verladers? Waar
waren de bevrachters? Die hadden ook last van al die sluisstremmingen. En waar waren
de brancheorganisaties? Alleen
de IA was er. Het BDB ( Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt) zei geen capaciteit
te hebben om iemand naar de
demonstratie te sturen. Waren
ze bang om te falen? Waren ze
bang dat er maar weinig schippers zouden komen? Pas toen
bleek dat er vijftig Duitse schippers aanwezig waren kwamen
voorzitter Hötte en directeur
Rusche naar Minden. Na afloop
hebben ze snel een persbericht
gestuurd, alsof zij de organisator waren. Dat is niet zo, Bonapart had deze tegendemonstratie
georganiseerd”.
Götze-Rohen stelt dat de Duitse
brancheorganisaties
zich
sowieso niet heel erg voor de
binnenvaart inzetten. “Ze laten
het op alle fronten afweten. Ze
proberen geen vervoer voor de
binnenvaart binnen te halen. Ze
zouden daar veel harder aan
moeten trekken. Binnenvaart is
in Duitsland niet zo bekend als
in Nederland. Ze communiceren ook nog heel ouderwets.
Dat zo veel beter kunnen. Maar
ook de varende ondernemers
zijn niet strijdbaar, of ze relativeren de zaken teveel, zeker in
Duitsland”.
Het beunschip Nooit Volmaakt heeft in plaats van zand 1350 kuub water in het ruim. Dat is lekker afkoelen bij 30 graden Celcius op
de thermometer in de Dordtse Bomhaven.
FOTO CLARISSA GRIFFIOEN.
Het Delftsch Studenten Corps (DSC) vierde haar 33ste lustrum aan boord van mcs Temptation bij
Trico Shipyard. De hardste DJ’s van dit moment bezorgden ruim 2000 studenten op een unieke
locatie een leuke dag.
Remia vervoert sinds kort exportcontainers bestemd voor de
havens Rotterdam en Antwerpen
via de binnenvaart. Dat scheelt
30 procent CO2 ten opzichte van
het wegvervoer.
AUGUSTUS
De binnenvaart ondervindt de hele zomer veel hinder van stakend
sluis- en brugpersoneel van de WSA. Sluizen worden niet bediend,
waardoor veel schepen dagenlang stil liggen.
FOTO VER.DI
Het Duitse sluispersoneel zet de in juli begonnen stakingen ook in augustus voort. EVO en Koninklijke
Schuttevaer sturen klachtenbrieven naar de Duitse verkeersminister en de EU.
FOTO VER.DI
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
40
BADKAMERS & TEGELS
SANIDUMP WENST U EEN VOORSPOEDIG 2014!
NEEM UW
MEE
OFFERTE
LTIJD
A
JN
WIJ ZI
ER!
P
GOEDKO
MET 23 WINKELS EN 18 JAAR ERVARING
DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!
Wij wensen wij iedereen
Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig
Nieuwjaar....
w w w. k a m p e r s . c o m
BV MACHINEFABRIEK
Fabrikant van koppellieren
LIEREN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Beraten Finanzierungsvorbereitung Vermitteln
Wij wensen een ieder
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar
Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 2014
www.deymann-schiffsmakler.de
Papenwiese 5 • D-49733 Haren (Ems)
Tel: +49 (5932) 73 58 20 - info@deymann-schiffsmakler.de
Bovendijk 152, 3045 PD Rotterdam
Tel. 010-4186773, Fax 010-4226676, E-mail: info@mkbm.eu
Wij wensen al onze
klanten, vrienden,
kennissen en collegas
en een Gelukkig Nieuwjaar
Wij wensen vrienden en
relaties fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar
SIGMA MARINE COATINGS
BELGIË
Haatlandhaven 2A, 8263 AS Kampen
Telefoon 038 331 20 24, Telefax 038 331 62 89
Prettige Kerstdagen
Vosseschijnstraat
B-2030 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3-5420336
Fax: +32 (0)3-5420337
info@bezemer-coatings.be
www.bezemer-coatings.be
Team
Bezemer Coatings
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
41
Arie Kraaijeveld: “Er is een grote stap genomen maar werk is nog niet af”
ROTTERDAM
“Het is een belangrijke stap
voorwaarts”, aldus Arie
Kraaijeveld over Binnenvaart
Logistiek Nederland (BLN). Het
afgelopen jaar heeft de
inmiddels ex-voorzitter van het
Transitiecomité samen met de
sector hard gewerkt om ervoor
te zorgen dat BLN in januari
2014 van start kan gaan. “Het
werk is nog niet af en er moet
nog wel wat gebeuren. Er is
echter een veel grotere stap
genomen dan stappen die in
het verleden zijn gezet”. Het
bleek zeker geen gemakkelijk
taak om alle verschillende partijen op één lijn te krijgen en
Kraaijeveld kwam dan ook wel
wat hobbels tegen. Inmiddels
zijn deze gladgestreken en kan
hij tevreden terugkijken.
SANNE VERHOEFF
Een eerste goede zet in de
richting van daadwerkelijke
oprichting van BLN werd gedaan
op 29 mei van het afgelopen jaar.
Die dag tekenden afgevaardigden van Koninklijke Schuttevaer,
BinnenvaartBrancheUnie (BBU)
en de Ledengroep Varende
Ondernemers een intentieverklaring. Op 5 september kreeg BLN
ook formeel vorm. Die dag zijn in
Rotterdam de statuten voor de
nieuwe branchebrede binnenvaartorganisatie gepasseerd.
Aan boord van het binnenvaartschip ms. Hanzestad zetten de
bestuursleden van de BBU,
Koninklijke Schuttevaer en een
groep varende ondernemers
hun handtekening onder de formele oprichting van BLN. Hierbij
werd ook de nieuwe voorzitter
Piet IJssels voorgesteld. Een
belangrijk fundament voor de
start van BLN in januari 2014. Om
het zover te laten komen, zijn
aardig wat hobbels genomen,
verklaart Kraaijeveld. “Onder
andere vanwege de vele individuele ondernemers in de
binnenvaart met een sterke
emotionele binding. Dit is de
charme van de sector maar aan
de andere kant een valkuil. Er is
sprake van veel emoties en deze
moeten beheerst worden. Toen
ik begon zeiden relaties wel
‘waar begin je aan’. Dat is voor
mij eigenlijk een drijfveer
geweest”. Echt lastig vond
Kraaijeveld de toen lopende
gerechtelijke procedure die er
liep tussen het Centraal Bureau
voor de Rijn- en Binnenvaart
(CBRB) en Kantoor Binnenvaart
(KB). Dit had alles te maken met
het Nationale Nederlanden dossier over de aanwending van de
overwinst van een ziektewet-gat
verzekering, afgesloten bij Nationale Nederlanden door de brancheverenigingen voor hun
leden. Toen deze winstuitkering Arie Kraaijeveld.
Arie Kraaijeveld
“Ik wens Hester Duursema
veel succes”
beschikbaar kwam, ontstond er
tussen verschillende verenigingen, waaronder CBRB en KB,
enige jaren geleden een felle discussie die uiteindelijk uitmondde
in een rechtszaak. Uiteindelijk is
een akkoord bereikt waardoor
Arie Kraaijeveld
“Gerechtelijke procedure
CBRB en KB vond ik lastig”
samenwerking in de toekomst
mogelijk wordt. Daarnaast is er
consensus: het geld moet binnenvaartbreed besteed worden. “Het
is opgelost maar onderhuids heeft
dit toch lang gespeeld. In één
geval loopt er nog een procedure”.
Complex
“Ook de structuur van Kantoor
Binnenvaart vond ik complex”.
Het was een stichting met 300
contractanten. CBRB en Koninklijke Schuttevaer waren verenigingen. De structuur van een
stichting is heel anders omdat
de leden hiervan geen inspraak
hebben, die van een vereniging
wel. Kantoor Binnenvaart moest
dus omgevormd worden. De
BBU is eind 2011 onder leiding
van Roland Kortenhorst opgericht. “Nu is het een vereniging
die volledig toetreedt tot BLN”,
aldus Kraaijeveld. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering
van de BBU op vrijdag 1 november is unaniem groen licht gegeven voor de toetreding tot BLN.
Ook lastig was de discussie die
ontstond tijdens het maken van
de statuten. “In de nieuwe statuten moet de besluitvormingsprocedure opgenomen worden.
Hierover bleken de meningen
verdeeld. Zo wilde men de stemverhouding op grond van de
contributie regelen. Dat is echter
de dood in de pot. Een gouden
standaard in ondernemersverenigingen is: elk bedrijf is één
stem ongeacht de omvang van
het bedrijf. Het CBRB heeft hier
moeite mee. Inmiddels zijn de
hobbels volgens Kraaijeveld
voor een groot deel genomen.
Maar klaar is BLN natuurlijk nog
niet. “De gesprekken met CBRB
moeten nog gevoerd worden,
maar daar ben ik niet meer bij
betrokken. Momenteel wordt de
eindrapportage gemaakt en die
gaat eind december naar het
ministerie. Bij elkaar ben ik zo’n
tweeënhalf jaar bezig geweest”.
Binnen BLN moeten volgens
Kraaijeveld ondernemers het
profiel bepalen. “Het bureau
moet dienstbaar zijn met deskundigheid aan de ondernemers. Waar niet gesproken wordt
over ‘mijn leden’, de leden
mogen het echter wel hebben
over ‘onze medewerkers’’, aldus
de inmiddels ex-voorzitter van
het Transitiecomité in een eerder
interview met deze krant. Binnen
BLN worden de belangen van de
gehele binnenvaart gediend.
Kraaijeveld is blij met het feit dat
de ledengroep Varende Ondernemers
Hester
Duursema
gevraagd heeft om voorzitter te
worden. “Zij heeft mij de afgelopen periode ondersteund”.
Duursema is immers nauw
betrokken geweest bij het transitieproces naar de eenwording
van de binnenvaartbranche. Zij is
er van overtuigd dat men een
ijzersterke brancheorganisatie
kan opbouwen, juist omdat vanuit gezamenlijk doel geopereerd
wordt. Kraaijeveld: “Ze heeft een
scherp verstand dus het gaat
haar waarschijnlijk lukken ook. Ik
vind het ook wel bijzonder dat er
een jonge vrouw aan het roer
staat in deze mannenwereld, wat
het toch echt wel is. Ik wens haar
dan ook heel veel succes”.
Momenteel is de vereniging van
800 schippers haar bureau aan
het inrichten. Er worden commissies in het leven geroepen.
Kraaijeveld heeft er veel vertrouwen in. “Ik kan nu lekker onder
de kerstboom achterover leunen”, eindigt hij met een lach.
Aan boord van mvs Tripang is gevierd dat het schip honderd jaar geleden in de vaart is gebracht. Het schip werd 26 jaar geleden gemoderniseerd na aankoop door de huidige eigenaren, de familie Veldman.
Na een grondige onderhouds- en opknapbeurt ligt de Aquashuttle er weer stralend bij. Met energiezuinige ledverlichting en nieuwe CCR 2 motoren is de ferry in een klap een stuk milieuvriendelijk.
FOTO CEES DE BIJL
Jan en Roelie Punt vierden op
13 september hun gouden
huwelijksfeest. Hun werkzame
leven loopt synchroon met de
oprichting van de AMVV. Jan
Punt richtte de AMVV in 1961
op, samen met Adri Barel.
FOTO TINA REINDERS
SEPTEMBER
Binnenvaartschippers hebben in Minden gedemonstreerd tegen de acties van het brug- en sluispersoneel. Ze maakten de WSD-werknemers en vakbond Ver.di duidelijk dat hun acties onverantwoord zijn.
FOTO AXEL GÖTZE ROHEN
Justin Schiphorst is op 9 september 18 jaar geworden. Hij is daarmee de jongste rondvaartschipper op de Amsterdamse grachten.
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
42
EEN NIEUW JAAR VOOR DE BOEG,
VOLOP KANSEN EN UITDAGINGEN.
Wij danken U voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar!
En wensen U een succesvol 2014 vol gezondheid, geluk en goede zaken!
MALTA
MANTYRANO
110 x 13,50 m. 14 tanks
FELITA S.A.
110 x 11,45 m. 11 tanks
WILLEMS/ PIUS
80 x 9,60 m. 14 tanks
GREENSHIPPING C.V.
METIS
80 x 9,60 m. 14 tanks
GREENSHIPPING C.V
THALASSA
110 x 11,45 m. 8 tanks
IMPERIAL GAS 90
IMPERIAL GAS 91
PIZ SARDONA
ATLANTIC ENERGY
ELINE
PIZ ROSEG
110 x 11,45 m. 8 tanks
UNIVERSE SHIPPING
110 x 11,45 m. 8 tanks
FLUVIA
NOORDKAAP
PANAMERA
110 x 11,45 m. 6 tanks
IMPERIAL SHIPPING
86 x 9,6 m. 16 tanks
ATLANTIC ENERGY
THALASSA
110 x 11.45 m.
110 x 11,45 m. 6 tanks
IMPERIAL SHIPPING
110 x 11,45 m. 8 tanks
VOF ELINIC
INITIA
110 x 13.50 m. 12 tanks MS NOORDKAAP BV
KRATOS
110 x 11,45 m. 8 tanks
FLUVIA
86 x 9.50 m. VOF LEENMAN-VONK
IDUNA
110 x 11.40 m. 11 tanks IDUNA SCHEEPVAART B.V.
Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.
www.rensen-driessen.com
Scheepmakerij 150, 3331 MA Zwijndrecht, The Netherlands | T: +31(0)78 - 619 12 33
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
43
“Toen ik Adjes stem hoorde, stonden de haren op mijn armen stijf overeind”
Jeugdvrienden vinden elkaar na jaren weer terug dankzij oproep
VIANEN - ‘Wie kent Adje?’, zo
luidde de oproep van Henk Oldenburg, die het afgelopen jaar
in De Scheepvaartkrant heeft
gestaan. Hij was al enkele jaren
op zoek naar zijn jeugdvriend
Adje Kooijman. De ouders van
Adje voeren in 1959 op de
binnenvaart en de schipperszoon logeerde tijdens afwezigheid van zijn ouders, een periode bij de familie Oldenburg.
Via de oproep vonden de twee
mannen elkaar na jaren weer
terug en het weerzien was
mooi. In hotel Vianen vertellen
Henk en Adje het verhaal over
die belangrijke paar jaren uit
hun jeugd.
Henk woonde in 1959 in de
SANNE VERHOEFF
Spaarndam zand te laden. Adje
was aan de wal buiten aan het
spelen en daar kwam hij Henk
tegen. “Ik woonde er in de buurt
en was altijd in die omgeving aan
het spelen”. De jongens raakten
aan de praat en de basis voor een
goede vriendschap was gelegd.
Die bewuste vakantie zijn de jongens veel met elkaar opgetrokken. Henk: “Adje kwam ook veel
bij ons thuis en daar vertelde hij
ons over het internaat. Adje: “De
jaren op het internaat, bij de nonnen, waren de ergste uit mijn
leven. Ik heb het er liever niet
over ,maar de eerste twee jaar
had ik regelmatig heimwee naar
mijn ouders. Ik huilde veel”. Adje
vertelde zijn verhaal ook aan de
ouders van Henk en die zeiden
direct ‘dan kom je toch bij ons
wonen’. De jongens vonden het
allebei een goed idee en ook de
ouders van Adje stemden er
direct mee in. Henk: “Ik was enig
kind en dus ook maar alleen, met
zijn tweeën was het veel leuker.
We gingen samen naar dezelfde
basisschool, de Julianaschool in
IJmuiden”. Tot het einde van de
lagere school woonde Adje bij
Henk en zijn ouders. Adje was
gelijk alle ellende vergeten.
gemeente Velsen-post Spaarndam. De ouders van Adje voeren
op een klipper, 150 ton, en vervoerden zand en grind van Velsen
naar Purmerend. Adje woonde
doordeweeks in Amsterdam, op
een internaat aan de AmstelGoede vrienden
veenseweg. “Alleen in de vakanties was ik bij mijn ouders aan
Henk en Adje beleefden leuke
boord”. Op een dag in de vakantie dingen samen. Ze werden goede
lag het schip in het zijkanaal B te vrienden, die zich bezighielden
gline (kraan), aldus Henk. De jongens, inmiddels jongemannen,
verloren elkaar uit het oog. Toen
ze zestien, zeventien waren, kwamen ze elkaar nog wel een keer
tegen. Adje: “Ik ben ook nog wel
een keer bij de ouders van Henk
geweest”. Daarna hebben de
jeugdvrienden elkaar niet meer
gezien. Uit het oog uit het hart, zo
leek het. Henk is uiteindelijk
kraanmachinist
geworden,
getrouwd met Marianne en heeft
een zoon gekregen. Adje heeft
gevaren tot zijn 38ste, is twee
keer getrouwd en heeft een
dochter. Op zijn 38ste ging Adje
aan de wal waar hij in de bouw
terechtkwam.
Tegenwoordig
woont hij met zijn huidige vrouw
Nelly in Eindhoven.
Adje Kooijman (l) en Henk Oldenburg.
met naar eigen zeggen ‘gewone
jongensdingen’. Adje: “We hadden een fort, ergens langs het
Noordzeekanaal. Daar gingen we
altijd heen. We voetbalden en op
zaterdagen werkten we bij de
boer. Henk vult aan: “Die boer verbouwde bloemkool en soms
mochten we mee naar de veiling,
of op de trekker rijden. Dat was
mooi. Ook werkten we soms op
het land. Mijn vader ging ook wel
eens bieten rooien en dan mochten wij mee”. Op schooldagen was
Adje bij Henk. In vakanties daarentegen, ging Henk mee naar
boord. Henk: “Dat was klein maar
wel heel gezellig”. Het was weer
een hele andere ervaring dan bij
de boer. “In de zomer hingen we
regelmatig aan de reling”. Zo leerden de jongens het beste van
FOTO MELISSA VERMEULEN
hun twee eigen werelden kennen.
Uit het oog uit het hart
Toen Adje veertien was, ging
hij naar de LTS in Geertruidenberg en verliet het huis van Henks
ouders in Spaarndam. Henk volgde het voortgezet onderwijs en
daarna de avondschool. “Ik was in
die tijd smeerjongen op een dra-
Gemis
Marianne, de vrouw van
Henk: “Mijn man zei regelmatig
dat hij wel eens zou willen
weten wat er van Adje gekomen
is. Er ging op een gegeven
moment geen week voorbij of
hij had het erover. Eigenlijk
begon de zoektocht al vanaf het
moment dat we getrouwd zijn”.
Uiteindelijk kreeg zij het idee
om De Scheepvaartkrant te
benaderen. “Ik zat op een dag
wat op internet rond te kijken
en kwam de site van De Scheepvaartkrant tegen. Opeens leek
het mij een goed idee een
oproep in deze krant te plaatsen”. Adje: “Ik heb vrienden die
nog steeds varen en die lazen de
bewuste Scheepvaartkrant . Ze
belden gelijk met Nelly met de
vraag ‘zal dat jouw Adje zijn?’.
Toen ik die dag terugkwam van
het vissen ,had mijn vrouw een
verrassing voor me. Ik wist direct
dat het om Henk ging”. Ook Adje
heeft de afgelopen jaren vaak
teruggedacht aan zijn jeugdvriend. Hij heeft hier en daar wel
eens namen gezocht en gebeld,
maar altijd zonder resultaat. Hij
belde het in de krant genoemde
nummer en toen Henk opnam
zei hij simpelweg ‘met Adje’. Het
bleef even stil aan de andere
kant van de lijn. Daarna zei
Henk: ‘de haren staan stijf overeind op mijn armen’. Beide mannen waren erg blij elkaar na
zoveel jaar weer eens te horen.
Ze spraken direct af elkaar op 5
mei te ontmoeten, samen met
de vrouwen waartussen het ook
goed bleek te klikken. Volgens
Marianne heeft het vinden van
Adje, Henk veel goed gedaan.
“Die warmte komt bij hem weer
omhoog”. Het is jammer dat ze
zover bij elkaar vandaan wonen,
anders hadden ze elkaar vaker
opgezocht. Toch is het de
bedoeling, zo mogelijk, om in de
toekomst regelmatig af te spreken. Uit het oog bleek uiteindelijk toch niet uit het hart.
De Green Rhine is de tweede op LNG-elektrisch varende binnenvaarttanker die in de vaart is genomen voor Shell. Het eerste
schip, de Greenstream werd in het voorjaar al in de markt gezet.
De Open Scheepvaartdagen in Antwerpen stonden dit jaar weer
als een huis. Exposanten en bezoekers waren na afloop content.
Het museumschip Buffel is uit Rotterdam vertrokken. Sleepboten hebben het museumschip eerst
naar de scheepswerf Verolme Keppel gebracht voor onderhoud. De nieuwe ligplaats is Hellevoetsluis.
FOTO ARIE WAPENAAR
De jeugd van het Prins Hendrik
internaat kan voortaan voetballen op een molshopenvrij voetbalveld. Het veld werd ‘opengeknipt’door directrice Pamela
Boot en Chris Oorburg.
FOTO PRINS HENDRIK INTERNAAT
Rijkswaterstaat heeft de oude Weesperbrug vervangen door een nieuwe, die voorlopig tachtig jaar
mee kan. Honderden mensen volgden d eoperatie die in de zeer vroege ochtenduren plaatsvond.
FOTO RIJKSWATERSTAAT
Directeur Wereldnatuurfonds Johan van de Gronden gooit de
eerste steen in het water voor de aanleg van duurzaam natuurlijke oevers langs de Nieuwe Waterweg. Daarmee wordt het convenant Groene Poort nageleefd.
FOTO RIES WENDEL DE JOODE
OKTOBER
De Scheepvaartkrant
44
PON POWER BV
T +31 (0) 78 6 420 420
www.pon-cat.com/scheepvaart
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. ©2013 Caterpillar All Rights Reserved
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
45
Jos Hubens: “Sinds 1913 is er veel veranderd”
Toen en nu: 100 jaar binnenvaartonderwijs
DORDRECHT - De OCB-dag stond dit jaar geheel in het teken van
dit schooljaar nog meer gaan
samenwerken met de ouders om
de ontwikkeling van de kinderen
goed in beeld te krijgen. Ouders en
mentoren werken met het observatie- en registratiesysteem van
KIJK!. KIJK! is een observatie- en
registratiesysteem dat door veel
basisscholen in Nederland gebruikt
wordt. De overdracht van de LOVK
aan de basisscholen wordt hierdoor vereenvoudigd. KIJK! is voor
de LOVK speciaal aangepast, zodat
de ouders de observaties van de
lessen in KIJK! kunnen invoeren.
Door deze intensieve samenwerking legt de LOVK samen met de
ouders een stevig fundament voor
de schipperskinderen. En daar
vaart iedereen wel bij!
‘persoonscertificering’. Een begrip dat steeds belangrijker wordt
onder andere door de groeiende aandacht voor de persoonlijke
ontwikkeling van het individu en de wens om zich steeds meer te
kunnen onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Een belangrijk onderwerp, maar niet alleen in deze tijd. In het najaar van
1913 bespraken drie mannen precies met deze gedachten in het
achterhoofd de toestand van de binnenvaart. De ontwikkelingen
waren na de zeil- en stoomvaart in een stroomversnelling geraakt
met de opkomst van het motorbedrijf en als de schipper zijn
marktpositie wilde behouden, was het noodzakelijk om meer en
betere kennis te vergaren. De Nederlandsche Vereeniging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart werd opgericht en de ambitie voor
beter schippersonderwijs was geboren. Jos Hubens, al 20 jaar betrokken bij het binnenvaartonderwijs, vertelt graag meer over deze interessante geschiedenis.
YVONNE VAN DOORN
De Nederlandsche Vereeniging
van Gezagvoerders bij de Binnenvaart breidde zich al snel verder uit,
waardoor er volledig aandacht
gegeven kon worden aan het
onderwijs. “Onder leiding van Gerben de Jong, ook wel de ‘vader van
het schippersonderwijs’ genoemd,
werd er een onderwijscommissie
aangesteld, de voorloper van het
Onderwijsfonds”, zo vertelt Hubens.
En vanaf 1915 werden er door het
land diverse binnenvaartscholen
geopend. Jaren tot zijn pensioen in
1949, maar zelfs ook nog daarna,
bepleitte de voorzitter van het
Onderwijsfonds actief in allerlei
kringen het binnenvaartonderwijs
om een einde te maken aan analfa-
betisme in deze groep. Niet alleen
in deze functie, maar onder meer
ook als voorzitter van de Amsterdamse binnenvaartschool, hoofdredacteur van het blad ‘De Binnenvaart’ en medeoprichter van de
Schippersraad van de NederlandsHervormde Kerk. Volgens velen zou
hij er met deze enorme betrokkenheid voor gezorgd hebben dat
zelfs hele families naar school gingen, waardoor het analfabetisme
uiteindelijk sterk afnam. Van thuisonderwijs, naar ligplaatsonderwijs, naar scholen voor schipperskinderen waar kinderen in een
kostgezin werden geplaatst. Met
daarna vanaf 1969 (invoering Leerplichtwet) het continu-onderwijs,
de speciale schippersscholen en de
Jos Hubens:”365 dagen per jaar, 24 per dag kunnen ze op me rekenen”.
internaten. Het basisonderwijs aan gemaakt voor jonge kinderen in de
schipperskinderen heeft veel voor- leeftijd van 4 - 6 jaar. Doel van dit
uitgang geboekt.
onderwijsleerpakket is om jonge
(varende) kinderen probleemloos
LOVK
te laten doorstromen naar groep 3.
Ook voor de allerkleinsten zijn er Bij ‘Voortvarend’ staat het beteketegenwoordig mogelijkheden. nisvol leren centraal. Dit houdt in
Peuterspeelzalen en kinderdagver- dat de activiteiten plaatsvinden in
blijven zijn geen uitzondering een omgeving die voor het kind
meer. Daarnaast is de Stichting herkenbaar is. Bijvoorbeeld: de winvoor Landelijk Onderwijs aan kel, de dokter, enzovoort. Een
Varende Kinderen (LOVK), dit belangrijk accent komt te liggen op
schooljaar begonnen met een de manier waarop jonge kinderen
compleet nieuw onderwijsleerpak- leren, namelijk door middel van
ket: ‘Voortvarend’. Dit pakket is ontdekken en spelen. Als kleuters
zich voldoende ontwikkelen tijdens hun spel, draagt dat bij aan
hun verdere ontwikkeling en het
leren. Spelen stimuleert de taal- en
rekenontwikkeling, de motorische
ontwikkeling en de sociale vaardigheden. Bovendien leren kinderen
tijdens spel de wereld te ontdekken en begrijpen. Spelen gaat echter niet altijd vanzelf; kinderen
moet geholpen worden om hun
spel op gang te brengen en verder
uit te diepen. Ouders spelen in dit
proces een zeer belangrijke rol. Verder zijn de mentoren van de LOVK
Beroepsopleidingen
”Sinds de eerste Dagnijverheidsschool voor schippersjongens op 2
september 1938 in Amsterdam is
er wat betreft de beroepsopleidingen in Nederland ook veel veranderd”, aldus Hubens. Studenten krijgen vandaag de dag tijdens hun
opleiding de beschikking over de
nieuwste technieken op het
gebied van navigatie, communicatie en laden. Ook Hubens maakt
hier gebruik van bij het lesgeven.
Hij is immers al 20 jaar met veel plezier werkzaam als radardocent bij
het STC. “Met simulatoren kunnen
levensechte praktijksituaties worden nagebootst. En ze krijgen niet
alleen specifiek onderwijs gericht
op de binnenvaart, maar ook breder op het gebied van management en logistiek”. Beroepen als
logistiekplanner, walkapitein of
werken op een verkeerspost zijn
dus ook mogelijk. Studenten kunnen op alle niveaus carrière maken
en een plek vinden die het beste bij
ze past. En daarbij worden ze intensief begeleid door de docenten.
Hubens staat letterlijk op met
binnenvaartonderwijs en gaat er
mee naar bed; 150 jongens heeft
hij onder zijn hoede; 365 dagen per
jaar, 24 uur per dag kunnen ze (in
geval van nood) op hem rekenen.
Hij is zogezegd de moderne vader
van het schippersonderwijs. “Een
schitterend beroep waarbij je de
mogelijkheid hebt om je eigen
passie over te dragen aan anderen.
En steeds meer jongeren zijn geïnteresseerd in de maritieme sector,
gezien de stijgende lijn van aanmeldingen ieder jaar. Dit zijn
hoofdzakelijk jongens, maar ook
meisjes schrijven zich sinds een jaar
of tien à vijftien in voor een opleiding. Om te laten zien, dat ook zij
zich kunnen ontwikkelen naar hun
eigen wensen en hun mannetje
kunnen staan in deze toch nog
steeds hoofdzakelijke mannenwereld”.
De kinderen van ligplaatsschool Het Zwanenjong namen op dinsdag 5 november deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Zij werden
daarvoor uitgenodigd bij burgemeester Arno Blok van Dordrecht.
FOTO HET ZWANENJONG
Schepen op het Wesel-Datteln Kanaal kregen te maken met veel oponthoud doordat de sluis Friedrichsfeld diverse malen in storing viel. Het was filevaren en lang wachten voor de sluizen.
FOTO C.M.P. KLINK
In Kalkar wordt volgend jaar op 30 september en 1 oktober een
nieuwe beurs voor de binnenvaart georganiseerd onder de
naam Shipping-Technics-Logistics Kalkar. Het moet een DuitsNederlands-Belgische beurs worden.
Aan boord wonende peuters
kunnen sinds kort weer naar
de kinderopvang in Maasbracht. Kindercentrum Dribbel is begonnen met een
peutergroep.
FOTO KINDERCENTRUM DRIBBEL
NOVEMBER
Rijkswaterstaat is begonnen met de bouw van de Nieuwe Meppelerdiepsluis. De oude sluis wordt omgebouwd van keersluis
tot schutsluis.
FOTO JOHN DAVIDS/RIJKSWATERSTAAT
De schippers die altijd de feestdagen in de haven van Maas doorbrengen kunnen gerust zijn.
De nieuwe steigers zijn klaar en mogen gebruikt worden. Ook grotere schepen kunnen er afmeren. FOTO RIA KAUWENBERG
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
Koedood Dieselservice B.V. wenst u een
jaar vol geluk, gezondheid en liefde toe.
46
Frankepad 1, 3340 AD Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078-6813127, Fax 078-6812025, E-mail: info@koedood.nl
Scheepsreparatiebedrijf en Machinefabriek Versteeg BV
Wij wensen u
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 2014
Veelzijdig voor de binnenvaart
Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014
Kerkbuurt 1a, 3353 GM Papendrecht Tel. 078-6151000, Fax 078-6151051 E-mail: versteegpapendrecht@tiscali.nl
Telefoon : 05 96 68 04 88
Mobiel : 06 20 25 07 71
Fax
: 05 96 68 04 86
E-mail : info@eemspoorthandel.nl
Website : www.eemspoorthandel.nl
! " ! #$%&# &$'$%&#
Wij wensen u
fijne Kerstdagen
en een
gelukkig Nieuwjaar
Totaalleverancier van scheepsbenodigdheden
Scheepswerf Wout Liezen BV
Steenwijkerstraatweg 80, 7942 HR Meppel
Tel: 0522-252048, Fax: 0522-258705
Mob. 06-21 211712
dereen
Wij wensen ie
gen en
a
td
s
r
e
k
e
ig
tt
pre
wjaar
u
ie
n
ig
d
e
o
p
s
een voor
Dealer van ALPHATRON, MASTERVOLT en VICTRON apparatuur
Bunkerhaven 22, 6051 LR Maasbracht Tel. +31(0)475 464667 Fax: +31(0)475 597770
E-mail: info@vissersenvandijk.nl, Web: www.vissersenvandijk.nl
Hele fijne kerstdagen en een goed Nieuwjaar
Hellingcapaciteit 90 x ca. 11.50 mtr.
Informeer eens vrijblijvend voor:
Alle Reparaties boven en onder water • Schoonmaken en Teren (spuiten)
• Schroefassen, bussen etc. in eigen draaierij.
Tijdelijke woning op de werf beschikbaar.
Nieuwbouw • Complete aan- en afbouw • Verlengen tot 110 meter
E-mail: info@scheepswerfwoutliezen.nl - Web: www.scheepswerfwoutliezen.nl
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
47
Julia Internaat gewilde ontmoetingsplaats voor oud-varenden
BinnenVaartSoos viert eerste lustrum
ZWIJNDRECHT - Praten, praten
en nog eens praten, dat is de
voornaamste bezigheid tijdens
de BinnenVaartSoos in Zwijndrecht. Dat was al meteen vanaf
de oprichting in 2008 zo en in
de vijf jaar dat de soos nu bestaat is dat nog steeds zo, bevestigt Jeanneke Wijnen. Zij
richtte in 2008 samen met Lilian
van Hiele en Wilma Vissers de
BinnenVaartSoos op. Op 3 december werd het vijfjarig bestaan gevierd. De soos is succesvol uitgegroeid tot een vaste
ontmoetingsplaats voor de oudere generatie in de binnenvaart.
LIDA SAAIJ
Sinds de eerste soosmiddag
op 2 december 2008 bezoeken
steeds tussen de zeventig en
honderd mensen de soos in de
aula van het Julia internaat in
Zwijndrecht. De bezoekerslijst is
inmiddels aangegroeid tot 600
namen. Niet iedereen komt elke
keer. ”Dat is ook enigszins afhankelijk van de activiteiten die
georganiseerd worden door de
vrijwilligers”, vertelt schippersdochter Jeanneke Wijnen. “We
zitten gemiddeld over het jaar
genomen op 85 mensen per
keer. Het is steeds weer verrassend wie er allemaal komt en wie
elkaar blijkt te kennen. De
meeste bezoekers willen het
bijeenkomst in het teken van het
vijfjarig bestaan. De middag
begon goed met gebak bij de
koffie. Er werd een loterij gehouden, met prijzen die door de
middenstand waren gesponsord.
Aalmoezenier Van Welzenes
kwam langs en hij verzorgde
samen met Zwarte Piet de
prijstrekking. De hoofdprijs was
een weekeind logeren op de ss
Rotterdam. Het werd een geweldige middag met 141 bezoekers.
Thuis
De soos is voortgekomen uit
een idee van Gerrie de Heer en
Corien Dekker, twee medewerkers van Swinhove dat zorg biedt
aan senioren. Zij bemerkten dat
de oud-schippers die ze tijdens
een wandeling meenamen naar
de rivier, opleefden en gingen
vertellen over hun leven. Er
wonen veel mensen uit de
binnenvaart in het Drechtstedengebied. Er moest daarom een
plek komen waar deze ouderen
elkaar konden ontmoeten. In een
adviesrapport werd gesproken
over een dagvoorziening voor
oudere schippers en de gedachten gingen uit naar een locatie in
een verzorgingscentrum. Daar
kreeg men de handen niet voor
op elkaar. Dat gebeurde wel toen
men welkom bleek bij het Julia
Internaat. “Logisch”, vindt Jeanneke Wijnen. “Schippers voelen zich
thuis bij een internaat. Het hoort
bij hun leven. Vaak gingen ze
vroeger zelf ook naar een internaat, later brachten ze er hun
kinderen naar toe en nu zijn de Jeanneke Smits.
Vrijwilligers zorgen voor alles wat het hartje van de soosbezoeker begeert.
liefst de hele middag kletsen,
zelfs al nodigen we gasten uit,
zoals iemand die sieraden maakt,
een presentatie geeft over de
moderne gastankers of bijvoorbeeld oude foto’s laat zien. Daar
is gelukkig ook veel belangstelling voor hoor. Want als we speciale gasten hebben loopt het
bezoekersaantal gemakkelijk op
naar 150-165 mensen. In april
van dit jaar hadden we iemand te
gast met modelbouw, toen
waren er zelfs 180 bezoekers
binnen”.
De jaarlijkse Haringparty is ook
een absolute topper, evenals het
Sinterklaasfeest. Dit jaar werd het
Sinterklaasfeest niet nadrukkelijk
gevierd. Op 3 december stond de
wat lekkers. Tafels moeten worden klaargezet. Na afloop moet
alles weer worden opgeruimd. Er
moeten berichten worden rondgestuurd naar de media met de
soos data en nog tal van andere
zaken moeten worden geregeld.
Dit wordt al vanaf de eerste dag
gedaan door vrijwilligers. “We
hebben een lijst van twintig
vaste vrijwilligers. Dat zijn echter
vrijwel allemaal ook oudere mensen, veelal jonge zeventigers.
Daar hoor ik zelf ook bij. We hebben maar weinig jongeren, van
pakweg vijftig, zestig om ons
‘oudjes’ bij te staan. Ik hoop van
harte dat we het in de toekomst
wat vrijwilligers betreft kunnen
blijven bolwerken. Dat er nieuwe
aanwas komt om het werk op
den duur van ons over te nemen”,
zegt Jeanneke. “De oudere vrijwilligers doen hun werk graag.
Ze hebben er veel plezier in en ze
vallen ook zonder problemen
voor elkaar in. Maar we moeten
vooruitdenken, wij worden ook
steeds ouder. Er komt een
moment dat het wellicht niet
meer lukt”. Jeanneke Wijnen werd
overigens op 3 december door
haar collega-vrijwilligers in het
zonnetje gezet en verrast met
een boeket bloemen. Dit omdat
ze als stuwende kracht alles
regel.
Bestuurswijziging
Om alles op organisatorisch,
administratief en financieel
gebied in goede banen te leiden
is er een bestuur dat bestaat uit
voorzitter Corine den Dekker,
secretaris Wilma Vissers en penningmeester Jeanneke Wijnen.
Op 5 november heeft ook Hetty
de Leeuw plaatsgenomen in het
bestuur. Zij vervangt George
Disch, oud directeur van het Julia
Internaat, die om gezondheidsredenen zijn plaats in het bestuur
eerder dit jaar moest opgeven.
Hetty is al vanaf het begin vrijwilligster en rechterhand van Jeanneke Wijnen.
Toekomst
Iedereen hoopt dat de BinnenVaartSoos nog in lengte van jaren
blijft bestaan. Hij voorziet duidelijk in een behoefte. Hoewel het
aantal mannen de overhand
heeft weten ook alleenstaande
vrouwen de weg naar Zwijndrecht goed te vinden. De bezoekers delen dezelfde herinneringen. Daarover praten met
mensen van de wal is niet altijd
even gemakkelijk, ze kennen de
binnenvaartwereld niet. De soosbijeenkomsten voorkomen dat
mensen verstoken raken van
sociaal contact. De eerste en laatste dinsdag van de maand wordt
soms al ver van tevoren in de
agenda gezet als ‘bezet’. Zeker in
de donkere wintermaanden
wordt er naar de ontmoeting uitgekeken. Tijdens de schoolvakanties is het internaat gesloten. Als
de lange zomervakantie eindelijk
om is en de scholen weer open
gaan slaakt menig soosbezoeker
een zucht van verlichting; de soos
gaat weer draaien, ze mogen
weer! De eerste soosmiddag in
het nieuwe jaar is op 7 januari.
Praten, praten, praten….
kleinkinderen aan de beurt. We
boffen natuurlijk met zo’n geweldige locatie als het Julia Internaat. De samenwerking met de
mensen van het internaat is
voortreffelijk. Waar nodig helpen
ze ons en wij helpen hen”. Het
Julia Internaat is ook de plek
waar eenmaal per veertien
dagen op donderdag een klaverjasmiddag voor de oud-schippers wordt gehouden. Dit is ook
voortgekomen uit de BinnenVaartSoos.
Vrijwilligerswerk
Al die bezoekers van de soos
moeten worden ontvangen,
voorzien van koffie of thee, een
glaasje van het een of ander en Hoe heet dat ding ook alweer? We hadden er vroeger ook een aan boord….
Ook dames weten
de weg naar de
BinnenVaartSoos
te vinden.
DECEMBER
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
48
WIJ WENSEN
ALLE RELATIES
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN
VOORTVAREND 2014
Wij wensen al onze relaties, vrienden en kennissen
hele gezellige Kerstdagen en een voorspoedig 2014
Industrieterrein Dintelmond 2
Markweg Zuid 1-4, 4794 SN Heijningen
Tel. +31 (0)6-53 212228
E-mail: info@scheepswerfmoerdijk.nl
www.scheepswerfmoerdijk.nl
BOELEWERF 52, 2987 VE RIDDERKERK
TEL. 0180 - 487120 / 487130 FAX 0180 - 487200
E-MAIL: INFO@VDGM.NL WEB: WWW.VDGM.NL
$
Met onze dank voor de prettige relatie gedurende het afgelopen jaar wensen wij u
Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar.
A. Wijbenga
W. van der Velden
R. van Hunen
J.E. van der Velden
R. Noppen
G.J. Klop
R.H. Mari
F. van der Graaf
R. Wapperom
Directie en medewerkers
PIJPLEIDINGEN EN APPARATENBOUW B.V.
Industrieweg 9 - 2995 BE Heerjansdam - Tel. 078 - 677 1166 - Fax 078 - 677 2438
E-mail info@leemberg.nl - www.leemberg.nl
!"#
REINPLUS VANWOERDEN/ARGOS
T +31 (0)88 100 78 00 - info@reinplus.com
www.reinplus.com
OUDAKKER BV
SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF
Wij wensen al onze relaties Prettige
Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Scheepsreparatiebedrijf Oudakker B.V.
Bunkerhaven 12, 6051 LR MAASBRACHT
Tel.: NL - 0475-468043 / 464891
Fax: NL - 0475-468048
E-mail: info@oudakkerbv.nl, Web: www.oudakkerbv.nl
WAT IS KWALITEIT?
- Afspraak is afspraak
- Snelle en goede service
- Degelijke techniek
- Goede adviezen
- Klantgericht meedenken
- Normale prijzen
Als dit u aanspreekt kunnen wij zeker zaken doen
Wij wensen iedereen Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar
Lobith-Tolkamer
www.droste-elektro.nl
info@droste-elektro.nl
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
Doe mee en win .....
49
Ook dit jaar heeft de Scheepvaartkrant weer een gezellige kerstpuzzel voor u samengesteld.
De woorden in deze weg-streeppuzzel zijn afkomstig uit de kranten van 2013.
Wat moet u doen?
Zoek de woorden die in de lijst staan op in de puzzel en streep deze dan aan.
Let op want de woorden staan in alle richtingen. (Zie het voorbeeld). Vul daarna de letters in die overblijven,
van links naar rechts, van boven naar beneden gelezen, in de lege vakjes die hier onder staan.
Samen vormen deze letters een oude spreuk.
Onder de goede inzenders worden waardebonnen verloot ter waarde van 75, 50 en 25 Euro.
+
+
De winnaars worden gepubliceerd in de tweede editie van het nieuwe jaar. Insturen vóór 18 januari dus,
onder vermelding van 'Kerstpuzzel' naar De Scheepvaartkrant - Postbus 59151, 3008 PD Rotterdam.
of faxen naar 010-4046436 en mailen kan natuurlijk naar puzzel@scheepvaartkrant.nl
+
KE
PUZZEL
T
S
R
********************
VUL HIER DE OVERGEBLEVEN LETTERS IN:
ASV
AWARD
AXELGOTZEROHEN
BALLASTSYSTEEM
BBU
BDB
BEGROTINGSAKKOORD
BEMANNING
BEURS
BLN
BOEG
BOKKEN
BOOTTREKKEN
BRANDSTOFBESPARING
BRUG
BRUGWACHTER
BUFFEL
BUIS
AALMOEZENIER
AANBOD
AANDRIJVING
ABONNEMENT
ACCU
ACHTERLANDNETWERK
ACTIE
AFVALBEHEER
AIS
ALAINDUFAIT
ALTERNATIEF
AMBITIEUS
AMSTERDAMRIJNKANAAL
APP
APPARATUUR
AUTOKRAAN
AQUASHUTTLE
ARIEKRAAIJEVELD
B
R
U
G
W
A
C
H
T
E
R
L
I
G
P
L
A
A
T
S
E
N
V
E
R
D
I
E
L
T
T
U
H
S
A
U
Q
A
R
E
E
H
E
B
L
A
V
F
A
U
V
E
R
A
N
T
W
O
O
R
D
E
L
I
J
K
H
E
I
D
H
W
S
V
O
R
A
N
E
E
C
M
U
S
E
U
M
C
R
O
W
D
F
U
N
D
I
N
G
N
I
N
N
E
P
N
E
V
A
H
E
P
P
I
N
I
L
C
O
R
R
I
D
O
R
H
B
A
L
L
A
S
T
S
Y
S
T
E
E
M
R
A
A
P
S
G
N
I
N
O
K
J
D
A
C
O
N
C
U
R
R
E
N
T
I
E
P
O
S
I
T
I
E
M
I
S
S
I
E
N
O
R
M
E
N
L
N
R
R
K
S
T
O
N
O
B
O
K
K
E
N
K
A
C
R
W
C
N
R
P
L
O
F
S
C
H
I
P
D
R
O
O
G
T
E
T
E
S
T
N
E
A
M
I
L
I
E
U
P
W
P
H
O
I
H
G
A
V
E
R
G
R
O
E
N
I
N
G
E
L
O
O
F
A
M
W
O
O
N
U
I
B
E
U
R
S
R
A
P
G
T
F
E
N
N
E
I
E
N
Q
U
E
T
E
E
E
K
N
D
O
E
L
R
A
F
C
B
T
E
X
P
O
R
T
C
L
A
N
A
I
E
I
S
R
H
V
E
V
A
A
R
T
E
R
M
I
N
A
L
R
U
T
B
O
O
T
T
R
E
K
K
E
N
I
R
I
S
M
P
L
I
T
N
I
D
E
O
G
F
R
E
S
E
R
V
I
C
E
E
E
E
E
U
C
I
J
F
E
R
S
A
T
A
N
Y
G
S
E
T
R
A
S
T
L
K
R
E
W
A
T
E
R
T
R
U
C
K
R
S
I
H
O
T
S
P
O
T
E
I
E
T
N
L
N
W
S
I
A
V
I
R
A
N
L
T
K
A
R
W
S
P
E
E
H
C
S
P
T
U
E
D
I
P
L
O
M
A
I
U
A
A
I
E
S
E
G
N
E
O
A
I
E
S
E
C
T
O
R
E
G
J
Y
O
T
A
C
Y
B
L
N
C
C
S
K
D
T
U
M
T
R
R
I
C
I
A
S
E
N
N
S
J
I
R
E
D
E
R
E
A
B
P
A
BUNKEREN
BVB
CARRIERE
CASCO
CBRB
CERTIFICERING
CIJFERS
COENBOUHUYS
COMMISSIE
COMMUNICATIE
CONCURRENTIEPOSITIE
CONTAINER
CONTROLE
CORRIDOR
COV
CROWDFUNDING
DAMWAND
DATABANK
R
U
S
U
C
E
K
V
N
R
E
I
R
E
A
E
F
W
O
N
I
J
R
D
E
S
D
G
N
R
S
I
V
N
K
R
R
A
I
D
H
A
N
S
S
M
I
T
S
B
V
B
K
C
T
S
M
G
L
V
N
R
R
E
D
N
E
S
M
N
O
V
N
I
O
T
N
E
C
K
A
R
D
A
B
N
E
F
E
O
N
I
N
N
I
G
I
A
A
I
E
N
R
O
A
U
A
O
L
A
A
D
J
U
G
R
E
E
N
S
T
R
E
A
M
G
M
V
A
F
E
O
T
T
L
P
C
J
K
A
A
B
E
W
L
I
U
L
B
E
E
B
N
E
V
E
N
V
A
A
R
W
A
T
E
R
T
I
T
O
E
R
P
E
T
V
N
A
W
L
D
L
M
P
M
I
A
D
C
B
A
X
E
L
G
O
T
Z
E
R
O
H
E
N
G
T
A
R
E
O
A
B
I
I
U
R
A
L
M
B
A
A
E
E
T
O
T
L
S
U
E
I
T
I
B
M
A
C
V
E
R
E
N
R
P
T
R
P
P
O
E
N
B
S
R
V
V
D
I
M
D
R
A
C
R
A
E
I
T
I
T
E
I
P
B
O
L
S
P
B
I
E
H
T
U
M
P
E
D
G
E
D
I
P
L
O
M
E
E
R
D
E
N
A
Niet vergeten om uw contactgegevens en scheepsnaam te vermelden! Veel plezier.
DEKZWABBER
DESIGN
DIPLOMA
DLC
DOEL
DONAUREIS
DROOGTE
E
N
E
R
G
I
E
R
O
M
A
A
A
E
D
C
E
I
L
I
L
G
U
R
B
F
E
H
E
T
K
L
K
O
U
A
U
N
W
C
B
R
B
M
D
O
N
M
A
V
A
G
A
A
L
M
O
E
Z
E
N
I
E
R
K
M
T
B
A
A
Z
B
B
A
R
A
R
O
O
K
L
R
O
M
N
I
D
D
L
R
L
S
C
H
I
P
P
E
R
T
E
E
R
R
A
R
D
N
W
E
B
N
R
K
E
N
N
K
N
N
N
O
E
S
N
E
N
O
R
C
A
R
R
I
E
R
E
E
I
T
A
O
A
U
E
I
A
R
E
R
U
N
D
T
T
A
A
K
A
T
M
S
E
I
A
T
G
O
L
G
D
B
R
O
N
P
G
A
A
F
N
G
T
E
B
T
L
E
O
J
N
R
W
N
M
A
U
I
E
I
Z
T
V
I
N
W
A
V
V
T
O
I
O
Y
O
G
I
T
B
O
V
S
B
K
W
U
B
I
A
O
E
A
V
E
R
E
N
E
O
A
I
N
I
U
I
N
L
A
E
L
V
T
L
A
J
A
O
O
R
C
E
A
A
Z
R
R
V
L
R
A
O
K
E
T
T
T
O
C
G
G
G
O
N
A
O
T
F
O
A
O
O
L
E
L
D
M
H
H
R
S
N
E
A
M
E
E
P
L
R
E
I
B
R
O
R
I
A
S
O
B
D
A
B
N
K
F
T
T
N
S
V
P
A
C
C
U
A
T
D
N
H
A
L
N
G
B
H
I
S
U
A
O
N
N
T
A
P
W
U
R
D
E
A
T
I
O
H
R
E
U
N
I
E
L
M
E
I
B
U
D
DUBBELWANDIG
ENQUETE
PASTORAAT
EBU
ERFGOED
PATENT
ECOKAART
ESO
PIETITIE
ECONAUT
EVO
PILOT
ECONOMIE
EXPORT
PIONIERS
EMISSIENORMEN
GEDIPLOMEERDEN
PLATFORM
ENERGIE
GELOOF
PLOFSCHIP
GEUL
PONTON
GREENSTREAM
PORTAL
HANSSMITS
PORTFOLIO
L
O
V
K
O
T
T
F
D
T
A
U
I
K
D
U
F
K
L
M
V
R
E
R
C
E
L
E
K
I
E
T
E
E
G
U
T
R
E
G
V
G
F
S
O
F
A
S
V
M
E
K
R
E
A
O
E
E
S
O
E
P
E
V
D
E
S
O
T
Z
N
L
A
I
!
E
H
O
A
I
O
I
L
E
R
T
N
M
T
O
O
I
I
T
R
D
N
P
A
S
T
O
R
A
A
T
O
E
K
O
M
S
T
T
C
M
U
S
I
G
I
L
T
I
A
O
Z
O
C
N
T
U
E
N
A
H
E
E
L
I
F
T
R
A
A
V
P
E
E
H
C
S
I
E
Z
I
L
O
P
Z
T
U
H
C
S
R
E
S
S
A
W
E
R
E
L
D
H
A
V
E
N
D
A
G
E
N
A
I
S
M
M
A
A
S
V
L
A
K
T
E
N
A
I
D
R
I
J
N
I
R
T
D
E
S
I
G
N
F
E
I
T
A
N
R
E
T
L
A
HANVANROOZENDAAL
HARBOURRUN
HAVENPENNING
HEFBRUG
HOTSPOT
HUT
HYBRIDE
IDVV
IMAGO
IMPORT
INE
IVR
PROJECT
PROMOTIE
PROTOTYPE
RADAR
RAMEN
RAPPORT
RECORDPOGING
REDERIJ
REDUCTIE
REGENVAL
RENDEMENT
KADE
RENOVATIE
KANAAL
REUNIE
KATALYSATOR
REVISIE
KEURMERK
RIJKSWATERSTAAT
KONINGSPAAR
RIJN
KNRM
ROBERTKASTEEL
KSCC
ROEF
KVNR
ROER
LADINGTANK
SAV
LESSENAARS
SCHEEPSWERF
LIER
SCHEEPSWRAK
LIGPLAATSEN
SCHEEPVAARTFILE
LILIANVANHIELE
SCHIPPER
LNG
SECTOR
LOGISTIEK
SERVICE
LOODS
TECHNOLOGIE
LOVK
TERMINAL
LUCHTKWALITEIT
TOEKOMST
MAASVLAKTE
TRANSITIECOMITE
MEERPAAL
TRANSVAK
MELANIESCHULTZ
TROONSWISSELING
MICHELLEVANDERWEES
MILIEU
MUSEUM
MVO
NAIADES
NAVIGATIE
NECKAR
NEVENVAARWATER
NIEUWBOUW
NPRC
NVB
OCB
UITSTOOT
VAART
VBR
VERANTWOORDELIJKHEID
VERDI
VERGROENING
VERTRAGING
VLOOT
VOLUME
WASSERSCHUTZPOLIZEI
WATERTRUCK
OCEAANREUZEN
WERELDBOL
OEFENBAD
WERELDHAVENDAGEN
OFOIL
WERK
ONTWERP
WIFI
OVERSLAG
WSV
Woensdag 18 december 2013
De Scheepvaartkrant
50
A force to trust
Officieel distributeur voor de Benelux en Duitsland
Uw specialist in reparatie
& installatie van Kobelt
elektronische en mechanische
motorbedieningen,
schroefasremmen en stuurwerken
en Marine Jet Power waterjets.
Productie van kwaliteit
trek- & duwkabels.
%.&')!+&')$'+%%'"*,
!$)'$)!%$"+' )!$$
Bezoekadres: Julianastraat 1
3331 XG Zwijndrecht
Tel. 078-6192003
info@dcsint.nl
www.dcsint.nl
24/7
SERVICE
!+!*#()')
&""(("
"-
#!"+' )!$$ +$"
WERKENDAM STAAT
VOOR U KLAAR
BEDRIJF
IN BEELD
De slimme schakel in de scheepvaart.
Dat is Dacom, een ervaren partner die
uw behoeften kent en vervolgens de
installatie ontwerpt die leidt tot een
aangenamer leven aan boord. Een
partner die geavanceerde techniek
weet te koppelen aan plezierig
gebruiksgemak en u een uitstekende
service biedt. U kunt met ons in zee voor
satellietontvangstsystemen, nautische
apparatuur en camerasystemen.
Oude Beeck 4
T 0183-501707
XXXEBDPNXFSLFOEBNOM
t4DIFFQTOBNFOt8BQFOTDIJMEFO
t#FEJFOJOHTGPMJF
QBOFMFOt.BSJOFTBGFUZTJHOT
T 0183 505475
www.cornetgroep.nl
T 0183 501420
www.shipyardjooren.nl
T 0183 500015
www.voordendagvdstelt.nl
T 0183 500413
www.paansstoffering.nl
T 0183 679850
www.transito.nl
REINIGEN, STRALEN,
CONSERVEREN
T 0183 502688
www.werkina.nl
T 0183 509618
www.lasertech.nl
T 0183 508950
www.beerensbv.nl
T 0183 505733
www.europeatwork.nl
www.scheepsgroep.nl
."$)*/&'"#3*&,&/4$)&&143&1"3"5*&4
GROUP
T 0183 503111
www.instalho.nl
T 0183 600391
www.concordiagroup.nl
T 0183 501707
www.dacomwerkendam.nl
T 0183 507600
bedrijven@altena.rabobank.nl
T 0183 502088
www.vanwijkwerkendam.nl
T 015 2563764
www.gyroncrew.com
T 0183 308383
www.hoogendoorn-mbi.nl
piping | construction | repair | pumps & supplies | design
T 0183 505433
www.shipvision.nl
T 0183 505868
www.skb-group.nl
KIEBOOM - WERKENDAM
VAN WIJK
SCHEEPS- EN AANNEMERSMATERIALEN
A C C U V E R K O O P
T 0032 3 3532689
www.blommaertalu.be
T 0183 501016
www.daveco.nl
STUURHUIZEN
Bunkerboot “Cornelis” 06-53396410
T 0183 503300
www.kieboomwerkendam.nl
T 0183 505230
www.vekagroup.com
T 0183 503909
www.baassfeervolwonen.nl
T 0183 501811
www.dewaalbv.nl
T 0183 502184
www.vanwijkstuurhuizen.nl
De Scheepvaartkrant
Woensdag 18 december 2013
51
Scheepvaart | Agenda
December
- 20 t/m 22 dec.
- 21 december
- 21 december
- 24 december
- 30 december
WinterWelVaart
www.winterwelvaart.nl
Groningen
Open dag Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht
Ketelweg 63b Papendrecht
Paramont Dansavond (Kerstbal)
Theater Festino,
Zwijndrecht
World’s Biggest Ship
Discovery 22.00 uur
Telematicadag
KSCC Schipperscentrum, Waalhaven 1k
Nijmegen
Januari
- 5 tot 10 januari
Maas en Binnenvaartmuseum Maasbracht open van 14.00 tot 17.00 uur.
Daarna weer elke woensdag, zaterdag en zondag Havenstraat 12,
- 7 januari
Binnenvaartsoos Julia Internaat
Schipperskade 75,
- 21 januari
Binnenvaartsoos Julia Internaat,
Schipperskade 75,
- 22 januari
Lezing ‘Journalistiek in de Binnenvaart’ door Dirk van der Meulen
- 31 januari
Schipperscafé
15.00 tot 18.00 uur
Wierselaan 113, Vreeswijk
Maasbracht
Zwijndrecht
Zwijndrecht
Rene Siegfried, Maasstraat 13 Dordrecht
Theehuys Museumwerf
Agenda | Telematica
Schuttevaervergaderingen
- 21 december
- 23 december
- 23 december
- 27 december
- 27 december
- 27 december
- 27 december
- 27 december
- 27 december
- 27 december
- 28 december
- 28 december
- 30 december
- 30 december
- 3 januari
- 11 januari
- 18 januari
- 18 januari
- 18 janauri
- 18 januari
Internationale Afdeling
Limburg Oost-Brabant
Terneuzen
Ouderkerk a/d IJssel
Utrecht
Noord-Zeeland
Rijnmond
Gelderland
Harinxveld-Giessendam
Werkendam
De Amer
Goeree Overflakkee
Midden-Zeeland
IJsseldelta-Zwartewater
Sliedrecht
Rijnstreek
Amsterdam
Kop van Noord-Holland
Zaanstreek
Noord-Nederland
10.00 uur
ARA Hotel, Veerweg 10 Zwijndrecht
14.00 uur
De Kösterie, Hoofdstraat 34 Maasbracht
14.00 uur Restaurant d’Ouwe Kercke, Noordstraat 77a Terneuzen
13.30 uur
De Drie Maenen, Abelenlaan 1, Ouderkerk a/d IJssel
14.00 uur
Het Veerhuis, Nijemonde 4 Nieuwegein-Zuid
14.30 uurAkkermans leisure & golf, Heense Molenweg 23 De Heen
15.00 uur
ARA Hotel, Veerweg 10 Zwijndrecht
15.30 uur
Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 Nijmegen
19.30 uur
Restaurant Kampanje, Hardinxveld-Giessendam
19.30 uur
De Kwinter, Hoofdlanden 1 Werkendam
13.30
Zalencentrum Boelaars, Keizersdijk 48 Raamsdonksveer
14.00 uur
Zalencentrum De Grutterswei, Oude Tonge
14.00 uur Partycentrum de Merelhoeve, Nieuw- en St. Joosland
16.00 uur
Hotel Zwartewater, De Vlakte 20 Zwartsluis
19.30 uur
Restaurant Bellevue, Merwestraat 5 Sliedrecht
14.00 uur
Avifauna, Hoorn 65 Alphen aan den Rijn
14.00 uur Kantoor Waternet, Korte Oudekerkerdijk 7 Amsterdam
14.00 uur Kantoor Waternet, Korte Oudekerkerdijk 7 Amsterdam
14.00 uur Kantoor Waternet, Korte Oudekerkerdijk 7 Amsterdam
15.30 uur
Van der Valk Hotel, Zonnedauw 1 Drachten
Telematicadag 2013
NIJMEGEN - ‘Hoe kun je geld
verdienen door gebruik te
maken van je pc?’ en ‘Hoever zijn we met de sonarchip?’ Deze vragen vormen
het thema van de Telematicadag, de dit jaar plaatsvindt op maandag 30 december op het KSCC Schipperscentrum in Nijmegen.
Telematica Binnenvaart (BTB),
het KSCC Schipperscentrum,
Autena Marine, Nefkens
Advies, Weekblad Schuttevaer
en Rijkswaterstaat. Dagvoorzitter is Henk van Laar van het
BTB en thema’s die aan bod
komen zijn veiligheid en verdrinking, collectieve dieptemeting, lancering Wi-Fi op ligplaatsen en het terugdringen
De Telematicadag voor de van de NOx-uitstoot. In de
binnenvaart wordt jaarlijks middag zijn er diverse workgeorganiseerd door Bureau shops, onder andere over de
onderwerpen Social Media, de
verkeersmanagementcentrale
van morgen, afstandsonderwijs en Apps voor e-melden.
Tijdens de lunch, tussen 12.30
en 13.45 wordt de vijfde
Binnenvaart Telematica Award
uitgereikt door Sijko Veninga,
voorzitter bestuur van de
stichting BTB. Iedereen die
ook maar iets heeft met informatie- en communicatietechnologie in de binnenvaart, is
welkom.
Agenda | Website
Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda
AMVV | Agenda
GRONINGEN - WITTE
ZWAAN
Wekelijkse activiteiten:
MAANDAG 14.00 UUR Volksdansen
onder leiding van mevrouw Girbes.
DINSDAG 19.30 UUR Sjoelen en
kaarten.
WOENSDAG 13.30 UUR Sjoelen en
kaarten.
19.30 UUR TOT 21.00 UUR Franse les.
Hiervoor moet men zich wel
aanmelden.
KSCC NIJMEGEN
Vaste activiteiten:
DONDERDAG 19.30 UUR Repetitie
zangkoor.
VRIJDAG 19.30 UUR Cursus stijldan-
sen (niet elke vrijdag) onder leiding van mevrouw Girbes.
Bijzondere activiteiten:
OP WOENSDAGAVOND:
Crosswind NTC met diverse cur-
KSCC | Agenda
Spreekuur directeur /aalmoezenier, zondags na de eucharistieviering en/of telefonischeafring de traditionele ontmoeting
spraak.
met koffie met lekkers erbij.
ZONDAG 11.00 UUR
Eucharistie-viering.
20.00 UUR SCHIPPERS KERSTBAL a/b
van het KSCC, met muziek onder
MAANDAG 10.30 UUR Stafvergaleiding van Herman van Teffedering (tweewekelijks).
len/Tromba Cantare met twee
DINSDAG 18.00 UUR (even weken)
zangeressen.
Repetitie KSCC koor.
19.30 UUR Cursus vaarbewijs.
20.00 UUR KERSTDISCO a/b van het
WOENSDAG 14.00 UUR
KSCC o.l.v. Stan, William en
10.00 uur Waalkanters koor. Richard.
Bridgen (oneven weken).
VRIJDAG 27 DECEMBER 15.30 UUR
DONDERDAG 15.30 UUR Verzorgen
Schuttevaervergadering in het
Bulletin (oneven weken).
Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 Nijmegen.
VRIJDAG 09.30 UUR
bloemschikken (kerk).
20.00 UUR SCHUTTEVAERBAL met
muziek in het Kolpinghuis.
Extra activiteiten:
ZONDAG 22 DECEMBER H. Mis m.m.v.
KSCC koor, Vierde adventszondag.
DINSDAG 24 DECEMBER 18.00 uur Herdertjesviering voor de kinderen
met medewerking van Alexe,
Lisette en Clarine Wagemakers,
The Seven Hill Trumpets.
21.30 uur Kerstnachtviering
m.m.v. KSCC koor en The Seven
Hills Trumpets.
WOENSDAG 25
DECEMBER
11.00
UUR
Eerste Kerstdagviering met
medewerking van KSCC koor
met zang van Silvia Peters en
Ingeborg op piano.
DONDERDAG 26
DECEMBER
sussen, waaronder Vaarbewijzen
1 en 2. Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen
met de heer Krul, telefoon 0566
689 520 of met de Witte Zwaan,
Eemskanaal N.Z., tegenover
Praxis, Groningen. Telefoon 050
311 64 77.
11.00
UUR
Tweede Kerstdagviering met
medewerking van het KSCC koor,
Harry en Erna Hengst. Na de vie-
Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61.
E: amvv@quicknet.nl
STEUNPUNT BINNENVAART
Voor vragen en problemen op
sociaal-maatschappelijk
gebied kan men bellen met
Steunpunt Binnenvaart.
M: 06 20 11 23 19 (Dekatel) of
010 20 60 600
E: Steunpuntamvv@hetnet.nl
WOENSDAG 14.00 UUR
Handwerken, kaarten, bibliotheek geopend.
Compleet programma
WinterWelVaart op nieuwe website
GRONINGEN - WinterWel-
Vaart, dat plaatsvindt van 20
tot en met 22 december in de
binnenstad van Groningen, is
een warm, stoer en sfeervol
winterevenement voor een
breed publiek. Publiek dat op
een laagdrempelige manier de
maritieme geschiedenis van de
stad en provincie levend wil
houden. Tijdens het evenement liggen tientallen
prachtige historische charterschepen aan de kades van de
Hoge en Lage der A afgemeerd. De schippers openen
tijdens WinterWelVaart gratis
hun schepen voor het publiek.
DONDERDAG 13.30 UUR
Pergamano.
schippers, o.l.v. Tessa Zijlstra-Paal.
Zaterdag 4 januari 14.00 uur Heropening nieuwe locatie Maas
Binnenvaartmuseum in Maasbracht.
Extra activiteiten:
ZATERDAG 21 DECEMBER 14.00 UUR
Eindejaarsfeest Boelaars Raamsdonksveer.
MAANDAG 23
DECEMBER
13.30
UUR
KSCC ROTTERDAM
Vaste activiteiten:
Familiebingo Schipperscentrum.
ZONDAG 11.00 UUR: H.Mis,
Kerstavondviering.
aansluitend koffiedrinken.
WOENSDAG 25
MAANDAG 14.00 UUR;
Eerste Kerstdag
dienst.
Repetitie zangkoor.
DINSDAG 24
DECEMBER
DECEMBER
18.00
10.30
UUR
UUR
Communie-
DONDERDAG 26 DECEMBER Tweede
Kerstdag geen H. Mis.
WOENSDAG 18 DECEMBER 11.00 UUR ZONDAG 29 DECEMBER 22ste Zaalvoetbaltoernooi in de Amerhal te
Guldenmisviering.
ZONDAG 29 DECEMBER
DINSDAG 24 DECEMBER 18.30 UUR Made.
Kerstzaalvoetbaltoernooi ‘Het Kerstavond mis in de kapel van ZONDAG 5 JANUARI 10.30 UUR ZonZuiden’ in de Amerhal te Made.
het KSCC. Na de viering koffie dagsdienst met daarna Nieuwjaarsreceptie.
11.00 UUR H. MIS a/b van het Schip- met kerstbrood.
perscentrum, m.m.v. KSCC koor.
WOENSDAG 25 DECEMBER Eerste Kerst- ZATERDAG 8 FEBRUARI WINTERREIS.
Maandag 30 december 10.00 dag, geen H. Mis op het KSCC.
Telematicadag met als thema ZONDAG 29 DECEMBER 11.00 UUR
‘Hoe kun je geld verdienen door Eucharistieviering uit dankbaarLANDELIJK KSCC
gebruik te maken van je PC?’.
heid voor het jaar 2013.
Woensdag 1 januari 11.00 uur H. Woensdag 1 januari Nieuwjaar, Activiteiten: Geen
Helpdesk KSCC
Mis Millingse Schippersvereni- géén viering op het KSCC.
ging M.S.V. Aansluitend brunch in WOENSDAG 8 JANUARI 14.00 UUR Het KSCC en het RK Schipperszaal ‘Kastanje’ aan de Heerbaan in Nieuwjaarsreceptie op het KSCC. pastoraat zetten zich in voor
Millingen aan de Rijn.
schippersgezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en
19.00 UUR NIEUWJAARSVIERING
binnenvaartvloot. De alarmnumKSCC Nijmegen, m.m.v. het KSCC KSCC HET ZUIDEN TE
mers van de sociale helpdesk
koor en Hettie, Margo en Jozien RAAMSDONKSVEER
Vaste activiteiten:
zijn dag en nacht bereikbaar.
v.d. Borg.
T +31 (0)24 377 75 75
20.00 UUR NIEUWJAARSRECEPTIE KSCC. ZONDAG 10.30 UUR
DONDERDAG 2 JANUARI 10.00 UUR
Woord- en Communiedienst, M +31 (0)655 35 66 66
I www.kscc.nl
Herhalingscursus AED voor daarna koffiedrinken.
Extra activiteiten:
Het muziekprogramma van
WinterWelVaart bestaat dit jaar
onder meer uit The Black Atlantic, Jeroen Kant (bekend van De
Beste Singer Songwriter van
Nederland), Stuart Mavis, Meadowlake, Meindert Talma, Swin-
der, Harm Wierda, Shoe Eating
Rabbits en nog veel meer. Deze
en andere intieme concerten
vinden plaats in de schepen of
in het huiskamercafe In den Wolligen Walvisch aan het eind van
de Hoge der A.
Kunstroute
Na het succes van vorig jaar
presenteert kunstenares Anke
Slooff ook dit jaar weer de door
haar gecoördineerde Kunstroute. Aan boord van schepen en
op de wal vindt men werk van
kunstenaars die wonen en werken in het A-kwartier en van een
aantal bijzondere gastexposanten. Als onderdeel van deze
kunstroute is er in voormalige
galerie De Mangelgang aan de
Lage der A een ‘Hommage aan
Jo van Dijk’ te zien. Een bijzonder, nieuw onderdeel van de
zevende editie van WinterWelVaart is De Stichting Geïnte-
greerde Visserij, een werkgroep
van vissers die samen werken
aan een praktisch en haalbaar
toekomstperspectief voor kustvisserij met kleine schepen. Aan
het eind van de Lage der A liggen de schepen TM9 en ZK18,
waar bezoekers aan boord en op
de kade ernaast van alles kunnen doen. Van leren vissen tot
vis fileren. En natuurlijk kan men
een visje komen eten. Naast
deze onderdelen is er in de schepen, op de kades en in het Noordelijk Scheepvaartmuseum nog
veel meer te zien en te doen. Er
is een uitgebreide kerstmarkt,
film, literatuur en verhalen en er
zijn natuurlijk heerlijke hapjes
en drankjes. In het Noordelijk
Scheepvaartmuseum, dat ook
gratis toegankelijk is tijdens het
evenement zijn allerlei (kinder)activiteiten te beleven. Het
volledige programma is te vinden op www.winterwelvaart.nl
De Scheepvaartkrant
52
Woensdag 18 december 2013
Download PDF

advertising