anniversary c202
anniversary c202
podręcznik użytkownika
yorkfitness.com
20/03/2007
Gratulujemy zakupu
produktu firmy York Fitness.
Wybrali Państwo urządzenie o wysokiej jakości,
bezpieczne i nowoczesne, które pomoże Wam
osiągnąć pożądaną sprawność fizyczną.
Prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem
użytkownika, co pozwoli Państwu efektywnie
korzystać z urządzenia. Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie www.yorkfitness.com.
!
2
Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
spis treści
informacje dotyczące bezpieczeństwa 04
wsparcie posprzedażowe
05
instrukcja montażu
06
instrukcje dla użytkownika
10
– szybki start
– opis wyświetlacza i komunikaty
– funkcje przycisków
– korzystanie z programów treningowych
objaśnienia funkcji roweru
14
trening
15
konserwacja roweru
16
wykrywanie i usuwanie usterek
16
rysunki szczegółowe i wykaz części
17
3
informacje dotyczące bezpieczeństwa
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM
UŻYTKOWNIKA. PODRĘCZNIK OPRACOWANO Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ.
PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ ZAWARTYCH W NIM POZWOLI NA OGRANICZENIE
RYZYKA KONTUZJI.
JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO
MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH POJAWIĆ SIĘ
W TRAKCIE EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.
• Zawsze składaj i eksploatuj urządzenie na poziomym
i równym podłożu.
• Zawsze korzystaj z urządzenia na płaskiej powierzchni
i przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź jego stabilność.
• Zachowaj odstęp wokół urządzenia: 60 cm po bokach
i z przodu (tył urządzenia może znajdować się blisko ściany).
• Sprawdź poprawne ustawienie wysokości siedziska
– siodełko powinno zapewniać stabilną i zrównoważoną
pozycję w trakcie treningu.
• Należy zapobiegać skapywaniu potu na urządzenie.
Niedostosowanie się do tego wymogu może powodować
uszkodzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych
urządzenia.
• Przed rozpoczęciem ćwiczeń obowiązkowo udaj się
na wizytę do lekarza specjalisty celem uzyskania zgody
na wykonywanie tego rodzaju wysiłku.
• Ćwicz w odpowiednim, sportowym stroju.
• Przed przystąpieniem do ćwiczeń zdejmij biżuterię.
• Celem zapobieżenia kontuzji przed przystąpieniem
do ćwiczeń przeprowadź rozgrzewkę.
• Celem zapobieżenia kontuzji nie ćwicz od 1 do 2 godzin
po posiłku.
• Ustaw wysokość siedziska tak, aby zapewnić sobie wygodne
naciskanie pedału bez utraty równowagi.
• Nie należy przeciążać urządzenia – maksymalna waga
użytkownika wynosi 125 kg.
• W trakcie treningu staraj się zachować wyprostowane plecy.
Jest to szczególnie ważne w trakcie dłuższego ćwiczenia.
• Nie należy używać urządzenia do innych celów niż podane
w niniejszym podręczniku i/lub w dostarczanych tablicach
informacyjnych.
• Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
eksploatacji urządzenia należy je regularnie sprawdzać
pod kątem zużycia elementów.
• Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, należy wymienić
podejrzane części na nowe, oryginalne.
• W trakcie korzystania z urządzenia należy stosować
ustawienia opisane w podręczniku. Zawsze należy używać
właściwych elementów regulujących/blokujących.
• Przed użyciem i/lub po dokonaniu regulacji należy
sprawdzić dokręcenie i zabezpieczenie wszystkich
elementów blokujących.
• W celu uniknięcia ryzyka zranienia nie wolno pozostawiać
urządzeń regulujących w takim położeniu, aby wystawał
jakikolwiek ich element.
Zgodność z normami
bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dot.
kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z treścią
deklaracji zgodności dostępnej na stronie www.yorkfitness.pl
• Niewłaściwie przeprowadzony trening, zbyt duże obciążenia
treningowe, prowadzą do groźnych w skutkach urazów.
• Rodzice i inne osoby opiekujące się dziećmi powinny
sobie zdawać sprawę z ich wrodzonej chęci do zabawy
i eksperymentowania, co może prowadzić do sytuacji
nieodpowiedniego wykorzystania urządzenia.
• W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci należy
oraz cechy osobowości. Należy przeszkolić je pod kątem
właściwego korzystania z urządzenia.
• Niniejsze urządzenie nie może być traktowane jako zabawka.
• Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia zwłaszcza,
kiedy nikt na nim nie ćwiczy.
• Zaleca się pozostawienie oryginalnego opakowania, co zapewni
bezpieczny transport urządzenia w przypadku konieczności
korzystania z usług serwisu.
Dane techniczne:
1. Waga urządzenia: 28 kg
2. Ogólna powierzchnia urządzenia (dł. x szer.) 103 x 55 cm
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów terapeutycznych.
!
4
Niniejszą instrukcję należy chronić przed zniszczeniem.
Konserwacja
• Urządzenie należy chronić przed wilgocią.
• Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki bawełnianej.
• Do czyszczenia elementów elektrycznych nie stosuj środków w płynie.
• Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania.
• Celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia należy je regularnie sprawdzać
pod kątem zużycia elementów.
• Dotyczy to takich elementów jak: linki, bloczki, nakrętki, śruby, części ruchome, tuleje, łańcuchy, kółka, łożyska
i elementy łączące, itp.
• Zaleca się regularne sprawdzanie urządzenia: co najmniej raz na tydzień.
• Przed przystąpieniem do treningu należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub.
• W przypadku uszkodzenia / zużycia elementów należy wycofać urządzenie z użytkowania do czasu naprawy,
a w/w elementy zastąpić nowymi oryginalnymi częściami.
• Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania produktu razem z odpadami komunalnymi. W trosce o
środowisko naturalne produkt należy przekazać wyłącznie podmiotom zajmującym się odbiorem zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego. Wykazy podmiotów uprawnionych do odbioru zużytego sprzętu znajdują się na
stronach internetowych gmin. Niektóre składniki urządzenia takie jak okablowanie zewnętrzne, płytki drukowane i
wyświetlacze ciekłokrystaliczne mają ujemny wpływ na środowisko naturalne.
Wsparcie posprzedażowe
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia,
przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą
należy zebrać poniższe informacje:
1. Numer seryjny. Znajduje się on
na etykiecie umiejscowionej
we wskazanym miejscu.
Celem uzyskania pomocy
spisz numer seryjny.
2. Data pierwszego zakupu urządzenia.
3. Miejsce zakupu.
4. Informacje na temat miejsca
i warunków eksploatacji.
5. Szczegółowy opis zagadnienia/uszkodzenia.
Produkt jest
zgodny z normą
europejską
EN957-1+5
Symbol
urządzenia
i rok produkcji
znajduje się
na urządzeniu.
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Towarzystwo Handlowe „Matmarco” Sp. z o.o.
04-987 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 168
tel.: (22) 872 09 89, fax: (22) 872 09 60
Rower magnetyczny c202
EN 957-1+5
Sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Klasa: HC.
Nie jest odpowiedni dla celów terapii (rehabilitacji).
Maksymalna waga użytkownika: 125 kg
# ............, rok produkcji: ..............
Wyprodukowano w Chinach.
Sprzęt przeznaczony do użytku
domowego.
Klasa HC.
i
Twój numer seryjny:
5
instrukcje montażu
1. Przed montażem
1. Przygotuj odpowiednie
miejsce pracy –
Urządzenie należy składać
w czystym pomieszczeniu.
2. Poproś o pomoc –
Zaleca się składać urządzenie
z pomocą drugiej osoby,
ponieważ niektóre elementy
są ciężkie.
3. Otwórz opakowanie –
Przed otwarciem sprawdź
oznaczenia ostrzegawcze
i upewnij się, że otwierasz je
we właściwej pozycji.
4. Wypakuj części z opakowania –
Sprawdź, czy znajdują się
w nim następujące elementy:
Rękojeść
kierownicy
x1
Komputer x 1
Part
Nr
No.
Part
Nr
No.
67
6
Part
Nr
No.
Part
Nr
No.
91
92
Osłona
rękojeści
– przód x 1
Osłona
rękojeści
– tył x 1
Podpórka
pod
książkę x 1
Part
Nr
No.
Part
Nr
No.
Part
Nr
No.
2
3
Uchwyt montażowy
57a siodełka x 1
Part
Nr
No.
Part
Nr
No.
11
Siodełko x 1
57
Part
Nr
No.
7
Part
Nr
No.
Uchwyt na ręcznik x 1
57b
Podpora pozioma - przednia x 1
Part Pedały
Nr
No.
x 1x 1
60
Part
Nr
No.
Wspornik
siodełka x 1
Podpora przednia x 1
8
Part Zasilacz
Nr
No.
sieciowy
73 x 1
Podpora pozioma - tylna x 1
Elementy łączące
Part
Nr
No.
19
Śruba
podsadzana
52 mm
Part
Nr
No.
20
Śruba pod
klucz ampulowy
15 mm
Part
Nr
No.
Śruba
10 mm
21
Part
Nr
No.
!
22
6
Wkręt
samogwintujący
12 mm
x4
Narzędzia potrzebne do montażu
Part
Nr
No.
26
Nakrętka
samoblokująca
x4
x4
Part
Nr
No.
Plastikowa
zaślepka śruby
x4
x2
Part
Nr
No.
Podkładka
sprężynująca
x8
x2
Part
Nr
No.
Podkładka
płaska
x8
30
31
34
Rower zajmuje powierzchnię 103 x 55 cm
i waży 28 kg.
Part
Nr
No.
54
Part
Nr
No.
Pokrętło
regulujące
x1
Part
Nr
No.
84
Śruba T
53
82
Part
Nr
No.
83
x1
Śrubokręt i klucz do
śrub ampulowych
!
Part
Nr
No.
Klucz wielofunkcyjny (10, Klucz wielofunkcyjny
(13, 15 mm)
13, 14, 15 mm)
W przypadku braku jakiejkolwiek części przed zgłoszeniem się
do sprzedawcy skontaktuj się z nami.
Dane kontaktowe znajdziesz w rozdziale Wsparcie posprzedażowe
na stronie 5.
2. Mocowanie podpór poziomych
ELEMENTY
FIXINGS:
ŁĄCZĄCE
1. Przymocuj przednią i tylną podporę za pomocą nakrętek, śrub i podkładek tak,
jak pokazano na rysunku.
2. Elementy składaj w takiej samej kolejności, jak pokazano na rysunku.
!
Part
Nr
No.
19
x4
Sprawdź, czy śruby zostały w pełni dokręcone
oraz czy wchodzą od góry nakrętki.
Part
Nr
No.
26
x4
Part
Nr
No.
30
x4
Part
Nr
No.
31
30
26
31
34
30
26
31
34
x4
Part
Nr
No.
34
x4
19
30
26
31
34
30
26
31
34
19
7
3. Montaż podpory przedniej
ELEMENTY
FIXINGS:
ŁĄCZĄCE
1. Podłącz kable komputerowe tak,
jak pokazano na rysunku. Sprawdź poprawność podłączenia.
2. Nałóż wspornik przedni na ramę przednią.
3. Skręć przy użyciu śrub i podkładek tak,
jak pokazano na rysunku. Elementy
składaj w takiej samej kolejności,
jak pokazano obok.
Part
Nr
No.
20
Part
Nr
No.
31 34
!
34 31
Upewnij się, że śruby zostały
całkowicie dokręcone za pomocą
klucza do śrub ampulowych.
20
x4
31
x4
20
31 34
Part
Nr
No.
34
4. Montaż komputera
x4
ELEMENTY
FIXINGS:
ŁĄCZĄCE
1. Połącz kable komputera,
2. Zamontuj komputer na wsporniku przy użyciu śrub tak, jak
pokazano na rysunku (śruby znajdują się na tylnym panelu
komputera).
Part
Nr
No.
85
x4
85
8
5. Mocowanie rękojeści
ELEMENTY
FIXINGS:
ŁĄCZĄCE
1. Otwórz wspornik zaciskowy rękojeści i umieść w nim rękojeść.
2. Zamknij wspornik zaciskowy i załóż osłony przednie i tylne
wspornika.
3. Przykręć za pomocą śruby T i śrub tak, jak pokazano na rysunku.
4. Podłącz przewód czujnika tętna z tyłu komputera tak,
jak pokazano na rysunku.
Part
Nr
No.
21
x2
Part
Nr
No.
22
!
22
Sprawdź, czy śruba T
jest mocno dokręcona.
x2
Part
Nr
No.
53
x1
21
21
6. Montaż podpórki
pod książkę
1. Wsuń we wsporniki znajdujące się pod komputerem
tak, jak pokazano na rysunku.
9
ELEMENTY
FIXINGS:
ŁĄCZĄCE
7. Montaż siodełka i podpórki
1. Zamocuj uchwyt na ręcznik i wspornik montażowy
siodełka do spodniej części siodełka tak,
jak pokazano na rysunku (śruby i podkładki
znajdują się pod spodem siodełka).
2. Zamontuj siodełko na podpórce siodełka
i skręć po obu stronach za pomocą klucza.
3. Wsuń podpórkę siodełka na wspornik
siodełka i zablokuj za pomocą trzpienia.
Part
Nr
No.
26
34
x3
Part
Nr
No.
34
26
34
26
x3
Part
Nr
No.
54
x1
54
8. Montaż pedałów
1. Przymocuj paski (paski i pedały posiadają oznaczenie
lewy (L) i prawy (R), dopasuj paski do odpowiednich
pedałów).
2. Przymocuj lewy pedał (L) do lewego ramienia korby.
Pedał ten wkręca się w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
3. Przymocuj prawy pedał (R) do prawego ramienia korby.
Pedał ten wkręca się w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Czynności kontrolne
Ukończyłeś składanie roweru. Przed pierwszym użyciem roweru przeprowadź następujące czynności kontrolne:
• Sprawdź prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub / sworzni.
• Upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej powierzchni.
Podłączanie zasilania
• Podłącz jeden koniec kabla zasilacza sieciowego do roweru tak,
jak pokazano na rysunku.
• Drugi koniec kabla zasilacza podłącz do odpowiedniego gniazdka
sieciowego (220-240 V, 50 Hz).
10
instrukcje dla użytkownika
Szybki start
Użyj tego trybu, jeżeli zamierzasz trenować krótko i nie chcesz wprowadzać żadnych danych osobistych.
1. Sprawdź czy rower jest podłączony do sieci elektrycznej.
2. Naciśnij przycisk „start/stop”.
3. Rozpocznij pedałowanie.
4. Przy użyciu pokrętła ustaw poziom oporu.
5. Rozpocznie się pomiar czasu, odległości oraz ilości spalonych kalorii.
Wyświetlacz komputera i komunikaty
Okno „profil”
Liczba kalorii
W trybie ręcznym wskazuje wartość
oporu a w trybie programowym wskazuje
zaprogramowany „profil” .
Wskazuje przybliżoną ilość kalorii spaloną
w trakcie trwania treningu (tylko dla celów
porównawczych, nie medycznych).
Domyślnie zlicza w górę. W przypadku
ustawienia wartości końcowej, zlicza w dół.
Czas
Czas trwania treningu. Domyślnie zlicza
w górę. W przypadku ustawienia wartości
końcowej, zlicza w dół.
Prędkość / liczba obrotów na minutę
Wartość tętna
Bieżąca wartość tętna wyrażona
w uderzeniach na minutę.
Wyświetlacz ekranowy
Służy do przełączania wartości wskazywanej:
liczba obrotów na minutę lub wartość bieżącej
prędkości jazdy w km/h.
Obciążenie
Odległość
Moc (WATT)
Wskazuje odległość pokonaną w trakcie
trwania treningu. Domyślnie zlicza w górę.
W przypadku ustawienia wartości końcowej,
zlicza w dół.
Wskazuje bieżącą wartość
nastawionego oporu.
Wskazuje bieżącą wartość wykonywanego
wysiłku, wyrażoną w watach.
Funkcje przycisków
Trening wstępny
W trakcie treningu
mode / enter (wciśnij pokrętło)
zatwierdzenie ustawień
obrót pokrętłem zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
przewijanie w górę wartości parametrów
zwiększanie poziomu oporu
obrót pokrętłem w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara
przewijanie w dół wartości parametrów
zmniejszanie poziomu oporu
test kondycji
wprowadzanie programu testowego
fitness – uruchom po zakończeniu
treningu
zawartość tkanki tłuszczowej
uruchamianie testu analizy tkanki tłuszczowej
oraz Indeksu Masy Ciała (BMI)
reset
zerowanie bieżącej wartości
– przytrzymaj wciśnięty celem powrotu
do ekranu wyboru profilu użytkownika
powrót do menu głównego
strat / stop
rozpoczynanie treningu
wstrzymywanie treningu
– przyciśnij jeszcze raz celem wznowienia
twardy reset
wykonywanie resetu ustawień komputera
11
Korzystanie z programów treningowych
Ustawianie Profilu Użytkownika
Komputer umożliwia przechowywanie danych
osobistych maksymalnie 9 użytkowników.
Wprowadzane przez Ciebie dane są
wykorzystywane w różnych programach
treningowych, co oznacza, że nie ma potrzeby
każdorazowego wprowadzania danych
dla różnych programów. W trakcie pierwszego
wyboru programu należy wprowadzić swoje
dane osobiste.
1. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
oznaczenie profilu użytkownika w zakresie
od U1 do U9.
2. Wciśnij „enter” (zatwierdzenie) celem
zatwierdzenia (wciśnij pokrętło).
3. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
płeć (mężczyzna lub kobieta).
4. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
5. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
swój wiek.
6. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
7. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
swój wzrost (w cm).
8. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
9. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
swoją wagę (w kg).
10. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
Po wykonaniu powyższych czynności
komputer „przejdzie” do trybu menu głównego.
Teraz możesz wybrać program i rozpocząć
trening. Z poziomu menu głównego dostępne
są następujące opcje:
•
•
•
•
Program sterowany ręcznie
Profile predefiniowane
Profil Użytkownika
Program kontroli tętna (HRC)
Celem korzystania z poszczególnych opcji postępuj
zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej:
Program sterowany ręcznie
W programie sterowanym ręcznie użytkownik
może swobodnie zmieniać opór w dowolnym
momencie treningu.
1. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
podświetlając opcje trybu ręcznego.
2. Wciśnij „enter” (zatwierdzenie) celem
zatwierdzenia (wciśnij pokrętło).
3. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
poziom oporu.
4. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
5. Naciśnij strat/stop celem rozpoczęcia treningu.
12
UWAGA: do programu trybu pracy ręcznej można
wprowadzać takie wartości docelowe, jak: czas,
odległość, liczba spalanych kalorii i poziom tętna.
Więcej informacji na temat tej opcji znajduje się
w części pod tytułem „Program docelowy”.
Profile predefiniowane
Użytkownik może wybrać jeden z 12 wstępnie
zdefiniowanych programów. Poziom oporu
jest automatycznie dostosowywany w trakcie
wykonywania programu.
1. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
podświetlając program.
2. Wciśnij „enter” (zatwierdzenie) celem
zatwierdzenia (wciśnij pokrętło).
3. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
swój program (w zakresie od P1 do P12).
4. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
5. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
poziom oporu.
6. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
7. Naciśnij „start/stop” celem rozpoczęcia treningu.
UWAGA: do programu można wprowadzać takie
wartości docelowe, jak: czas, odległość, liczba
spalanych kalorii i poziom tętna. Więcej informacji
na temat tej opcji znajduje się w rozdziale
pod tytułem „Program docelowy”.
Profil Użytkownika
Ten program umożliwia utworzenie i zapisanie
własnego profilu programowego. Należy ustawić
poziom oporu dla każdego z 20 segmentów
profilu tak, jak jest to wyświetlane w oknie profilu.
1. Obracając pokrętłem w górę/w dół
podświetl użytkownika.
2. Wciśnij „enter” (zatwierdzenie) celem
zatwierdzenia (wciśnij pokrętło).
3. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
poziom oporu dla pierwszego segmentu.
4. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
5. Powtórz kroki od 3 do 4 dla wszystkich
20 segmentów.
6. Naciśnij start/stop celem rozpoczęcia treningu.
UWAGA: Dany program można uruchomić
bezpośrednio po zapisaniu jego ustawień.
Wystarczy wcisnąć „start/stop”. Celem zmiany
ustawienia programu należy powtórzyć
powyższe kroki.
Program kontroli tętna (HRC)
Programy HRC działają na zasadzie automatycznej
regulacji oporu, co umożliwia trenowanie
przy wprowadzonym docelowym tętnie.
Do realizacji tej funkcji komputer otrzymuje
odczyty pulsu, które pozyskuje w momencie,
kiedy użytkownik kładzie obie ręce na czujnikach
pulsu, lub które otrzymuje z pasa piersiowego.
• Gdy tętno jest za wysokie, następuje
automatyczne zmniejszenie oporu.
• Gdy tętno jest za niskie, następuje
automatyczne zwiększenie oporu.
Można wybrać jeden z 4 programów
kontroli tętna:
• 55% - praca na poziomie 55% maksymalnego
tętna użytkownika
• 75% - praca na poziomie 75% maksymalnego
tętna użytkownika
• 90% - praca na poziomie 90% maksymalnego
tętna użytkownika
• Wartość docelowa – użytkownik może
wprowadzić własną docelową wartość tętna.
1. Obracając pokrętłem w górę/w dół
podświetl HRC.
2. Wciśnij „enter” (zatwierdzenie) celem
zatwierdzenia (wciśnij pokrętło).
3. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
swój program (55%, 75%, 90%, wartość
docelowa).
4. W trakcie przewijania 3 pierwszych
programów zauważysz, że docelowa
wartość tętna jest wyliczona i wyświetlana
na wyświetlaczu. Jeżeli satysfakcjonuje Cię
jedna z wyświetlanych wartości docelowych
tętna, naciśnij przycisk „start/stop” celem
rozpoczęcia treningu.
5. Jeśli zamierzasz wprowadzić własną
wartość docelowa tętna, wybierz program
„docelowy” wciskając pokrętło.
6. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
docelową wartość tętna.
7. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
8. Naciśnij „strat/stop” celem rozpoczęcia
treningu.
!
!
Program 90% powinien być
wykorzystywany wyłącznie przez
zawodowych sportowców lub osoby
o wysokim stopniu wytrenowania
– trenowanie przy wykorzystaniu tego
programu może być niebezpieczne
dla osób o niskim poziomie wytrenowania.
Więcej informacji na temat treningu
z wykorzystaniem funkcji kontroli tętna
znajduje się w rozdziale pod tytułem
„Trenowanie przy użyciu roweru”.
UWAGA: Do programu kontroli tętna można
wprowadzać takie wartości docelowe, jak
czas, odległość lub kalorie. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w rozdziale
„Programy docelowe”.
Programy „docelowe”
Test kondycji
Możesz trenować przy nastawionych wartościach
docelowych, które chcesz osiągnąć: czas,
odległość przemierzoną, spalone kalorie
lub poziom tętna. W momencie osiągnięcia
pożądanego celu, urządzenie wyda krótki
sygnał dźwiękowy.
Dokonuje pomiaru szybkości powrotu tętna do
normalnego poziomu po zakończeniu ćwiczenia.
Jest to doskonały sposób mierzenia swojej
kondycji i śledzenia dokonywanych postępów.
Po zakończeniu treningu:
1. W oknie „czas” będzie migać wartość „00:00”.
2. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
CZAS DOCELOWY (TARGET TIME).
3. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
4. W oknie „odległość” będzie migać
wartość „00:00”.
5. Obracając pokrętłem w górę/w dół
wybierz ODLEGŁOŚĆ DOCELOWĄ
(TARGET DISTANCE).
6. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
7. W oknie „kalorie” będzie migać
wartość „00:00”.
8. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
DOCELOWĄ liczbę kalorii (target calories)
9. Wciśnij „enter” celem zatwierdzenia.
10. W oknie „kalorie” migać będzie wartość
„00:00” (opcja ta nie jest dostępna w trakcie
wykonywania programu HRC).
11. Obracając pokrętłem w górę/w dół wybierz
Docelowe tętno (TARGET pulse).
12. Naciśnij start/stop celem rozpoczęcia
treningu.
UWAGA: Wymagane jest ustawienie jedynie
jednej z powyżej opisanych wartości
docelowych. Po dokonaniu wyboru naciśnij
przycisk „start/stop” celem bezpośredniego
przejścia do treningu. W sytuacji ustawienia
kilku różnych parametrów docelowych, trening
zakończy się w momencie osiągnięcia pierwszej
z wartości docelowych.
1. Naciśnij przycisk „testu kondycji”.
2. Połóż obie dłonie na czujnikach tętna.
3. Czas będzie zliczany w dół od wartości 1.00
do 0.00.
4. Wynik jest wyświetlany w sześciu zakresach
od F1 do F6.
F1 – bardzo dobrze, co oznacza, że Twoje tętno
powraca do poziomu sprzed wysiłku bardzo
szybko – masz dobrą kondycję.
F6 – bardzo źle, co oznacza, że twoje tętno
powraca bardzo wolno do poziomu sprzed
wysiłku – masz słabą kondycję.
Pomiar tkanki tłuszczowej (%)
i Indeks Masy Ciała
Ta funkcja służy do pomiaru procentowego
tkanki tłuszczowej i wykonywania obliczenia
Indeksu Masy Ciała . Do obliczeń wykorzystywane
są dane Użytkownika wprowadzone uprzednio
od U1 – U9.
Z poziomu menu głównego:
1. Naciśnij przycisk „zawartość tkanki
tłuszczowej”.
2. Połóż obie dłonie na czujnikach tętna.
3. Na wyświetlaczu na 8 s pojawi się
komunikat „------------------”.
4. Następnie zostanie wyświetlona
wartość procentowa tkanki tłuszczowej,
odpowiedni jej symbol oraz Indeks Masy
Ciała (poniższe tabele objaśniają znaczenie
poszczególnych wyników).
Wyniki pomiaru tkanki tłuszczowej (%)
Mężczyzna
Kobieta
Symbol
Skala
<13%
<23%
–
Niska
13% - 26%
23%-36%
+
Niska/Średnia
26% -30%
36%-40%
▲
Średnia
>30%
>40%
♦
Średnia/Wysoka
Wyniki pomiaru Indeksu Masy Ciała
Wartość
Skala
<20
Niska
20-24
Niska/Średnia
24-26,5
Średnia
>26,5
Średnia/Wysoka
UWAGA: Wartość procentowa tkanki tłuszczowej jest podawana wyłącznie dla orientacji
i nie powinna być wykorzystywana dla celów medycznych.
13
objaśnienia funkcji roweru
Kontrolowanie tętna
Czujnik tętna
Rower wyposażony jest w dwa czujniki tętna. Celem uzyskania odczytów
tętna należy oprzeć obie ręce jednocześnie na czujnikach. Nie ściskaj
zbyt mocno czujników i odczekaj kilka sekund do momentu
wyświetlenia wyników pomiaru przez komputer.
!
U niektórych osób mogą wystąpić problemy
z dokładnym odczytem tętna z czujników dotykowych
spowodowane zmianami krążenia.
czujnik tętna
Podczas użytkowania urządzenia możliwe jest występowanie zakłóceńw pracy czytnika tętna pochodzących od innych urządzeń
elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Odczyt z wbudowanych w urządzenie czujników tętna zawsze obarczony jest pewną
niedokładnością i jego wskazania należy traktować jedynie orientacyjnie. Niedokładność może być spowodowana bliską
obecnością urządzeń niespełniających wymogów dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej.
Regulacja oporu
Rower wyposażony jest w niezależny system hamulcowy (oporowy).
Siłą oporu steruje magnes, który przybliża się lub oddala od koła zamachowego.
Im bliżej koła zamachowego znajduje się magnes tym większy opór. Magnes
jest sterowany przez komputer. Celem regulacji wystarczy przekręcić pokrętło
na komputerze. Opór ustawiany jest w zakresie od 1 (wartość najmniejsza)
do 16 (wartość największa).
Regulacja rękojeści
Pozycję rękojeści można dostosowywać do własnych potrzeb:
• poluzuj śrubę T
• ustaw rękojeść w pożądanej pozycji
• dokręć śrubę T
Regulacja wysokości siodełka
1. Odkręć pokrętło i wyjmij trzpień.
2. Ustaw pożądaną wysokość. Celem prawidłowej regulacji sprawdź,
czy liczby i linie są widoczne na podpórce siodełka tak,
jak pokazano na rysunku.
3. Włóż trzpień i dokręć pokrętło – sprawdź poprawność dokręcenia.
4. Wysokość siodełka jest prawidłowa, jeżeli noga oparta na pedale
znajdującym się w swoim najniższym położeniu jest
prawie wyprostowana.
!
Nie wyciągaj siodełka zbyt wysoko - maksymalna wysokość
oznaczona jest napisem MAX na podpórce siodełka.
Regulacja wysunięcia siodełka
• poluzuj pokrętło regulacyjne
• przesuń siodełko do przodu lub do tyłu i ustaw w pożądanej pozycji
• dokręć z powrotem pokrętło regulacyjne
Przy prawidłowej wysokości siodełka noga powinna być wyprostowana,
gdy pedał znajduje się w najniższej pozycji.
14
pokrętło
Poziomowanie roweru
Na tylnych podporach znajdują się 2 regulatory wysokości służące do poziomowania
roweru na nierównej powierzchni.
Celem regulacji wysokości roweru wystarczy pokręcić regulatorami.
!
Sprawdź na wyświetlaczu, czy dokonywany jest
pomiar tętna, w przeciwnym wypadku wyniki testu
kondycji będą niepoprawne
trening
!
Przed rozpoczęciem nowego zestawu ćwiczeń
obowiązkowo udaj się na wizytę do lekarza specjalisty
celem uzyskania zgody na wykonywanie
tego rodzaju wysiłku.
Jeśli odczuwasz mdłości, zawroty głowy lub inne
nienormalne objawy w trakcie ćwiczenia, natychmiast
przerwij trening i skonsultuj się z lekarzem.
Rozpoczynanie i kończenie treningu
Rozpoczynaj każdy trening od rozgrzewki i kończ ćwiczeniami rozluźniającymi - kilka minut rozciągania pozwoli zapobiec naciągnięciu, naderwaniu
i skurczom mięśni.
Prawidłowa postawa treningowa
Ile powinien trwać trening?
• Usiądź na rowerze, oprzyj stopy na pedałach i wsuń je w paski pedałów.
• Wysokość siedzenia jest prawidłowa, jeżeli noga oparta na pedale
znajdującym się w swoim najniższym położeniu jest prawie
wyprostowana.
• W trakcie ćwiczenia, szczególnie przez dłuższy czas, staraj się mieć
plecy wyprostowane.
• To zależy od Twojej kondycji fizycznej.
• Jeśli rozpoczynasz nowy program ćwiczeń, wdrażaj go stopniowo.
Unikaj osiągania celu za wszelką cenę.
• Najlepszym rozwiązaniem jest 30 minutowy trening, 3 razy w tygodniu.
Unikaj przemęczenia - nie powinieneś czuć wyczerpania fizycznego
zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu ćwiczenia.
Trening z kontrolą tętna
Obliczanie docelowego tętna
Jeśli chcesz w pełni wykorzystywać swój nowy przyrząd treningowy i
osiągać doskonałe wyniki, zawsze ćwicz dokonując właściwego wysiłku
fizycznego a to oznacza wsłuchiwanie się w pracę serca!
Dążąc do osiągnięcia docelowego tętna, możesz kierować swoim
treningiem i osiągnąć następujące cele:
Najpierw należy wyliczyć, stosując formułę: „220 - twój wiek w latach,
szacowane maksymalne tętno”.
Na przykład, jeśli masz 35 lat to szacowane maksymalne tempo wynosi:
Dobre zdrowie - dla tych, którzy chcą poprawić stan zdrowia i ogólne
samopoczucie. Trenuj na poziomie intensywności równym 50-60%
szacowanego maksymalnego tętna. Ćwiczenie powinno trwać około
30 minut i może być wykonywane prawie codziennie.
Zrzucanie wagi - Jeśli chcesz osiągnąć znaczną redukcję tkanki tłuszczowej,
Twój trening powinien być bardziej intensywny: na poziomie 60-70%
szacowanego maksymalnego poziomu tętna. Tego typu ćwiczenie
można wykonywać prawie codziennie i powinno trwać do 30 minut.
Podnoszenie sprawności fizycznej - Takie treningi powinny być
wykonywane na poziomie 70-80% szacowanego maksymalnego tętna.
Od czasu do czasu osiągany będzie wysoki rytm pracy serca bliski
maksymalnej wartości tętna . Są to sesje intensywne i należy zachować
48-godzinną przerwę pomiędzy nimi.
220 - 35 = 185 uderzeń na minutę
Następnie, aby wyliczyć maksymalne tętno wystarczy pomnożyć wartość
szacowanego maksymalnego tętna (185 uderzeń na minutę) przez
odpowiednią wartość procentową.
Więc, jeżeli Twoim celem jest lepsze samopoczucie:
185 x 60% = 111 uderzeń na minutę
!
UWAGA: Należy pamiętać, że wszystkie te wyliczenia mają
charakter jedynie szacunkowy – jeżeli w trakcie ćwiczenia przy
założonej wartości docelowej odczuwasz niedogodności należy
obniżyć poziom.
Uwaga: W trakcie treningu z kontrolą tętna należy przez cały czas ćwiczeń
kontrolować stan tętna. Dlatego zalecamy stosowanie pasa piersiowego
(jeżeli Twoje urządzenie jest wyposażone w odbiornik bezprzewodowy)
lub czujnika pracy serca. Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się
z nami bezpośrednio (szczegóły na str. 5.)
15
konserwacja roweru
Przechowywanie
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu o stałej
temperaturze. Chronić przed kurzem i na czas przestoju odłączać
od zasilania elektrycznego (o ile ma zastosowanie).
Czyszczenie
Do czyszczenia powierzchni roweru używaj szmatki zwilżonej ciepłą
wodą. Jeżeli zachodzi konieczność można użyć delikatnego detergentu.
!
Nigdy nie demontuj osłon
ochronnych.
Konserwacja
Regularnie sprawdzaj elementy pod kątem zużycia. Przed każdym treningiem
kontroluj dokręcenie wszystkich nakrętek i śrub.
Wykrywanie i usuwanie usterek
!
W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia w pierwszej kolejności należy sprawdzić
poprawne podłączenie przewodów. Poluzowane przewody są najczęstszą przyczyną usterek.
Częstą przyczyną problemów z odczytem tętna jest wytwarzanie przez niektóre
tkaniny ubraniowe statycznych ładunków elektrycznych, które to uniemożliwiają
wiarygodny pomiar tętna. Inną przyczyną zakłóceń odczytów pomiarów pracy
serca są urządzenia generujące pole elektromagnetyczne takie, jak: telefony
komórkowe, odbiorniki telewizyjne, kuchenki mikrofalowe i inne urządzenia
elektryczne.
W przypadku dalszych problemów z pracą urządzenia należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy York. Dane kontaktowe znajdują się
w rozdziale „Wsparcie posprzedażowe” na stronie 5.
16
rysunek szczegółowy
18
17
76
26
78
74
72
93
26
27
35
50
37
88
33
45
17
87
52
29
10
9
37
51
18
41
15
43
63
74
28
46
38
23
68
14
24
1
10
42
77
76
44
46
81
42
29
16
50
36
40
49
36
32
27
13
18
47
48
65
19
18
wykaz części
Opis części
L.p.
Ilość
Nr części
Rama główna (C) (620 x 526,8 x 216,6 mm)
51
1
YKF10226D6
Śruba z łbem sześciokątnym (M6 x 60 mm)
YKA00117S2
Podpora przednia (783 x 200 x gł. 106 mm)
52
1
YKF10193b6
Nakrętka sześciokątna (M6)
YKA00123s2
Wspornik siodełka (C) (614 x 50 x 158 mm)
53
1
YKF10221b3
Śruba T (M8 x 55 mm)
1
YKA00119S2
Mechanizm regulacji wysuwu siodełka (przód/tył) (165 mm x 40 x 90 mm)
54
1
YKF50050D3
Pokrętło regulujące (M16 x 22 mm)
5
1
YKA00120C1
Uchwyt blokujący mechanizmu regulacji wysuwu siodełka (przód/tył)
55
1
YKF10214b3
Pokrętło blokujące, typ żeński (3/8”)
6
1
YKP00168C1
Rękojeść kierownicy (C) (ø 22 mm)
56
2
YKF10209D3
Noga regulacji wysokości (M8 x 42,5 mm)
7
1
YKP00166S2
Podpora pozioma – przód (40 x 80 x 430 mm)
57
1
YKF30025b1
Siodełko (A12)
8
1
YKP00167s2
Podpora pozioma – tył (40 x 80 x 454 mm)
57A
1
YKF50085b6
Uchwyt montażowy siodełka
L.p.
Ilość
Nr części
1
1
YKA00122S2
2
1
3
1
4
Opis części
9
1
YKA00124C1
Wspornik kółka napinającego (gł. 6 mm)
57B
1
YKP00169C1
Uchwyt na ręcznik montowany do siodełka
10
1
YKF50087C1
Szczęka magnetyczna hamulca (gł. 2 mm)
58
1
YKF20199q4
Osłona łańcucha – lewa (C)
11
1
YKA00115S2
Podpórka pod książkę (377 x 249 x 115 mm)
59
1
YKF20200q4
Osłona łańcucha – prawa (C)
12
2
YKF50088C1
Korba pedału (170 mm), lewa i prawa
60
2
YKF50111b5
Komplet pedałów – lewy i prawy
13
1
YKF50089D6
Duże koło pasowe (ø 250 mm)
61
4
YKF20192b5
Owalna zaślepka zewnętrzna (40 x 80 mm rurka owalna)
14
1
YKF50041b6
Koło zamachowe (ø 260 mm x 4 kg)
62
2
YKF20190D5
Kółko transportowe (40 x 80 mm)
15
1
YKF50090b6
Oś koła zamachowego (ø 12 x 133 mm)
63
1
YKF50051b3
Kółko napinające (ø 44 x 21,9 mm)
16
1
YKF50042b6
Bloczek mały (ø 37 x 60,9 mm)
64
2
YKF20195b3
Okrągła osłona korby (ø zew. 73 x gł. 9 mm)
17
1
YKF10188D6
Śruba z łbem sześciokątnym (M8 x 52 mm)
65
1
YKF40058b1
Pas koła (430J-5)
18
2
YKF10222b6
Zacisk C (Cl7)
66
1
YKF20196b3
Wkładka złączki (ø 60 > ø 50 mm x gł. 109)
19
4
YKF10207n1
Śruba podsadzana (M8 x 52 mm)
67
1
YKF60126q4
Komputer (C) – (SM6696-70)
20
4
YKF10062n1
Śruba pod klucz ampulowy (M x 15 mm [klucz 6 mm])
68
1
YKF20228b3
Uchwyt czujnika
21
2
YKF10203b6
Wkręt z rowkiem (M5 x 10 mm)
69
2
YKF30024b8
Rękojeść piankowa
70
2
YKF20188D5
Okrągła zaślepka (ø zewn. 30 x ø wew. 22,2 x 19 mm)
71
2
YKF20031b5
Prostokątna zaślepka wewnętrzna (pow. 40 mm)
72
1
YKF60106
22
2
YKF10210b6
Stożkowy wkręt samogwintujący z łbem z gniazdkiem krzyżowym
(3 x 12 mm)
23
4
YKF10049b6
Śruba z łbem z gniazdkiem krzyżowym (6 x 10mm)
24
1
YKF10190b6
Stożkowy wkręt samogwintujący z łbem z gniazdkiem krzyżowym
(6 x 12 mm)
25
2
YKF10191n1
Śruba z łbem z gniazdkiem krzyżowym (M5 x 10 mm)
26
9
YKF10061n1
Nakrętka samoblokująca (M8)
27
2
YKF10216b6
Nakrętka sześciokątna (3/8”x gł.7 mm)
28
1
YKF10197b6
Zacisk C (Cl2)
29
2
YKF10198b6
Zacisk C (Cl0)
30
4
YKF20183g13
Okrągła plastikowa zaślepka śruby (13 x 13 mm)
31
8
YKF10192b6
Podkładka sprężynująca (ø wew. 8 mm)
32
1
YKF10194c1
Nakrętka sześciokątna (3/8” x gł. 3 mm)
73
74
1
1
Serwomotor
YKF60124b1
Zasilacz prąd zmienny (6V/500mA,) wtyczka UK
3-wtykowa
YKF60107b1
Zasilacz prąd zmienny (6V/500 mA) wtyczka 3-wtykowa,
typ austriacki / N.Z.
YKF60125b1
Zasilacz prąd zmienny (6V/500 mA) wtyczka 2-wtykowa,
typ europejski
YKF60127b1
Linka oporowa (400 mm + 55 mm)
Przewód komputera - górny (800 mm typu żeński-żeński
12-pinowy)
75
1
YKF60109b1
76
1
YKF60128b1
Przewód komputerowy – dół (650mm x 12pin x 12pin)
33
1
YKF10195C1
Nakrętka sześciokątna (3/8” x gł. 9 mm)
77
1
YKF60129b1
Przewód czujnika (180 mm, wtyczka żeńska 2-wtykowa
– czujnik)
34
11
YKF10217b6
Podkładka płaska (ø zewn. 8 x ø zew 16 x gł. 1,2 mm)
78
1
YKF60117b1
Gniazdo, prąd stały (650 mm x 3-wtykowy typ żeński)
35
1
YKF10218b6
Podkładka płaska (ø 8 x ø zewn. 22 x gł. 1,5 mm)
79
2
YKF50081g4
Czujnik pulsu dłoni - wbudowany w rękojeść
36
3
YKF10013b6
Podkładka płaska (ø wew. 8 x ø zewn. 23 mm)
80
1
YKF60104b1
Przewód czujnika pulsu dłoni (650 x 750 mm)
37
2
YKF20027b3
Plastikowa tuleja dystansująca (ø wew. M10 x ø zewn. 24 x gł. 0,3)
81
1
YKF50086
38
1
YKF10215b6
Podkładka płaska (ø wew. 30 x ø zewn. 34 x gł. 0,8 mm)
85
4
YKF10203b6
39
4
YKF10212b6
Stożkowy wkręt samogwintujący z łbem z gniazdkiem krzyżowym
(4 x 15 mm)
86
2
YKF10208C1
Pierścień regulacji wysokości (gł. 3 mm)
87
1
YKF10204b6
Podkładka płaska (ø wew. 6 x ø zewn. 15 x gł. 1,2 mm)
Magnes
Śruba z łbem z gniazdkiem krzyżowym (M5 x 10mm)
40
1
YKF50047
Łożysko (6000)
41
1
YKF50046
Łożysko (6001)
88
1
YKF20044b3
Plastikowa tuleja dystansująca
(ø wew. M6 x ø zewn. 19 x gł. 1,5)
42
2
YKF50048
Łożysko (6003)
89
2
YKF10272b6
Śruba pasowana z łbem sześciokątnym (M8 x 25mm)
43
1
YKF50049
Łożysko (6300)
90
2
YKF20201b5
Zaślepka ramienia korby
44
1
YKF50054
Łożysko jednokierunkowe (FT-1735)
91
1
YKF20197b5
Osłona górna rękojeści – przód (ø 60 mm)
45
1
YKF10223b6
Sprężyna (ø 2,8 x 77 mm)
92
1
YKF20198D5
Osłona górna rękojeści – tył (ø 60 mm)
46
2
YKF50091
Łożysko (6203ZZ)
93
1
YKF10227b6
Sprężyna (ø 1,2 x 55 mm)
47
1
YKF50092n1
Oś korby pedału (185 mm)
48
4
YKF10224b6
Śruba z łbem sześciokątnym (M6 x 18 mm)
49
4
YKF10225b6
Podkładka sprężynująca ( ø wew. 6 mm)
82
1
YKF70007
Klucz wielofunkcyjny (10,13,14,15 mm)
50
5
YKF10061b6
Nakrętka samoblokująca (M8)
83
1
YKF70008
Klucz (13 i 15 mm)
84
1
YKF70009
Śrubokręt i klucz do śrub ampulowych (6 mm x 105 mm)
20
NARZĘDZIA
19
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA, DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE:
Towarzystwo Handlowe „MATMARCO” Sp. z o.o.
04-987 Warszawa
ul. Wał Miedzeszyński 168
tel.: 0-22 872 09 89
fax: 0-22 872 09 60
e-mail: biuro@matmarco.pl
www.matmarco.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising