Electrolux | ER 3000B | FinalistenTrends HR Manager of the Year

ZAKEN HR MANAGER OF THE YEAR
Finalisten Trends HR Manager of the Year
Op donderdag 19 juni 2014 wordt in Tour & Taxis in Brussel de
Trends HR Manager of the Year bekendgemaakt. Het is de tweede
keer dat deze prijs wordt toegekend. Een jury van specialisten heeft
na een analyse van een longlist van kandidaten tien finalisten
aangewezen. Hun portretten vindt u op de volgende pagina’s.
Het zijn stuk voor stuk professionals met een sterke reputatie.
Ze werden gekozen op basis van criteria als professioneel humanresourcesmanagement. Ook de mate waarin hun organisatie
aandacht besteedt aan een performant talentmanagement speelt
een rol. Uit deze tien finalisten selecteert de jury de uiteindelijke
winnaar en opvolger van Sabine Gekiere (McDonald’s), de laureate
van vorig jaar.
Koen De Maesschalck (Colruyt)
‘IEDEREEN DEZELFDE TAAL LATEN SPREKEN’
Hard werken en een no-nonsensementaliteit. Dat trok de 47-jarige Koen
De Maesschalck aan om in de jaren
tachtig als jobstudent te beginnen in de
vleesverwerking van de supermarktketen Colruyt. Het is zijn eerste en enige werkgever, want na zijn
studies geschiedenis keerde hij terug en begon er aan een
gevarieerde carrière. Hij was er arbeider, recyclagepromotor,
milieuverantwoordelijke, gerant, personeelschef, verantwoordelijke
public affairs, om in 2008 de pas gecreëerde afdeling Mens en
“Het blijft een werk van lange
adem”
Organisatie te leiden, de personeelsdirectie van Colruyt Group.
“Colruyt heeft verschillende zusterketens, onder meer OKay, Spar
en Dreamland. Die hebben alle hun eigenheid. Het is belangrijk dat
alle afdelingen dezelfde taal spreken, ook in hun personeelsbeleid.
We zijn daar al goed in gevorderd. Al blijft het een werk van lange
adem.” Jaarlijks zijn er 3000 nieuwe aanwervingen bij Colruyt
Group. Daar gaan 16.000 gesprekken, 30.000 telefoongesprekken
en 120.000 brieven aan vooraf. “Dat is een karwei, maar niet de
enige verantwoordelijkheid van het departement. Er zijn traditionele
taken zoals sociaaljuridische ondersteuning, opleiding, werken aan
welzijn en het adviseren van de andere afdelingen in hun personeelsbeleid. Daarnaast heeft de retailgroep ook zijn eigen sociaal
secretariaat en interne contactcenters. Zo kunnen we de
medewerkers goed helpen, wanneer ze bijvoorbeeld vragen
hebben over hun loonbrief”, zegt De Maesschalck. A.M.
Anne Goovaerts (Agoria)
‘HR IS VEEL MEER DAN ALLEEN ADMINISTRATIE’
“De term medewerkers hoor ik niet
graag. Bij Agoria heb ik het over onze
200 entrepreneurs, experts en
lobbyisten die ten dienste staan van de
leden van de technologiefederatie.” Anne Goovaerts, sinds 2009
human resources director bij technologiefederatie Agoria, werkt nu
in een andere omgeving dan vroeger. Niet bij industriële bedrijven
als Toyota, ExxonMobil of Norsk Hydro, waar ze hr-functies heeft
vervuld, wel bij een federatie die de belangen van zo’n bedrijf
verdedigt. De grootste federatie in het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO) overigens. Toen Goovaerts bij Agoria binnenstapte, lag de focus op loon- en personeelsadministratie. Dat is
“Het personeelsverloop
is laag”
70 15 MEI 2014 | WWW.TRENDS.BE
nu totaal anders. “Hr is veel meer dan alleen administratie. Hr moet
projecten aanpakken om de strategie en de doelstelling van de
organisatie te bevorderen.” Onmiddellijk bij haar aantreden in
2009 stelde Goovaerts een ambitieus plan op om een ‘full’ hrservice uit te bouwen en zo het team te optimaliseren. Het
organogram werd herbekeken en op 1 januari was een nieuwe
Agoria-structuur een feit. De lobbymedewerkers werden ondergebracht in vier beleidscellen, de experts in zes expertisecentra en de
businessdevelopers voor de leden-bedrijven in veertig bedrijfsgroepen. Agoria voerde ook competentiemanagement en successieplanning in, er is een nieuw trainingstraject ontwikkeld en enkele hrprocessen zijn geautomatiseerd. Ook volgde een harmonisering van
de hr-benefits. “Tot grote tevredenheid van de leden, wat zich heeft
vertaald in een grote loyauteit en een groeiend aantal bedrijven dat
zich bij Agoria aansluit. Het personeelsverloop en asbenteïsme zijn
zeer laag. Maar een hr director kan dat niet alleen doen. Ik had de
steun van de andere mensen in het bedrijf echt wel nodig.” A.M.
Els Overbergh (Microsoft Belux)
‘STRATEGISCHE VISIE MET LOKALE INITIATIEVEN’
“Communicatie, communicatie,
communicatie.” Het is het recept
waarmee hr-directeur Els
Overbergh de 240 lokale
medewerkers van Microsoft Belux gemotiveerd en betrokken
probeert te houden te midden van snelle veranderingen.
Microsoft is met Nokia en de Surface tablets in korte tijd een
hardwarefabrikant geworden. De distributeur van licenties
“Het volgende jaar
wordt spannend”
werkt nu ‘in the cloud’. “Worden die veranderingen herkend en
opgepikt? Dat is voor mij het belangrijkste aandachtspunt. Er is
een grote vraag naar training en naar ontwikkeling van nieuwe
competenties”, zegt Overbergh (42). De West-Vlaamse met
een economiediploma van de Universiteit Antwerpen heeft het
voordeel van voordien zelf in advertising, marketing en
verkoop te hebben gewerkt, hoofdzakelijk in haar twaalf jaar bij
AB InBev. Daar vertrok ze in 2009 als hr-directeur. Vanaf 2010
was ze hr-manager bij Abbott Vascular International tot ze in
september 2012 naar Microsoft Belux overkwam.
Overbergh: “Microsoft werkt in een gestructureerde cyclus.
Vanuit de VS wordt de strategische visie uitgewerkt voor de
businessunits en de producten. Dan nemen we lokale initiatieven zoals de maandelijkse lunch van Philippe Rogge (topman
van Microsoft Belux, nvdr.) met medewerkers die in dialoog
gaan over de lokale vertaling van de strategie, reacties van
klanten, bottlenecks in de markt, enzovoort. Elk kwartaal is er
ook de ‘all hands’-meeting, waar we tonen waar we staan en
wat de focus is voor de volgende maanden.” Microsoft Belux
promoot telewerk en heeft met 28 procent meer vrouwen in
dienst dan het doorsnee ICT-bedrijf. Vanaf juni komt de
vestiging onder de Japans-Koreaanse ervaring van de
Amerikaan Michael Beal. “Dat zijn markten die nog veel sneller
veranderen dan de onze. Ook het volgende jaar wordt
spannend”, zegt Els Overbergh. B.L.
Filip Peeters (Nike)
‘EEN SOFTE INGENIEUR’
Filip Peeters (46) is sinds 2007
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de Europese
Logistieke Campus van Nike in
Laakdal. Maar hij werkt al langer
met die materie bij de Amerikaanse sportschoenen- en
sportkledijfabrikant. “Sinds 2000 zet ik me in om de bedrijfscultuur te verbeteren. Dat kwam boven op mijn officiële
dagtaak. De interne communicatie is versterkt en er wordt nu
meer aandacht besteed aan een gezonde en stimulerende
werkomgeving”, zegt Peeters die een hr-afdeling leidt van
dertien vaste voltijdse en drie tijdelijke medewerkers. In totaal
zijn er in Laakdal 1850 mensen vast in dienst. “Daarnaast zijn
er ook 350 tijdelijke contracten en via uitzendcontracten zijn
hier jaarlijks nog eens 400 arbeidsplaatsen. Die laatste twee
categorieën zijn een belangrijk instroomkanaal. Daarom is er
een geïntegreerde aanpak”, zegt Peeters die met zijn hrdepartement de transitie van het bedrijf mee begeleidt.
“Vanuit Laakdal leverde Nike traditioneel aan groothandelaren
en aan de eigen winkels. Sinds twee jaar verzorgt het ook de
logistiek voor alle Europese onlinebestellingen. Het personeel
moest een totaal verschillende service aanbieden, dat was een
grote stap.” Peeters begon zijn carrière bij Johnson Controls
waar hij onder meer de logistieke processen opvolgde. Na vijf
jaar trok hij in 1995 naar Nike. “Ik heb hier al verschillende
functies mogen uitoefenen waar ik telkens nieuwe teams
“Er wordt nu meer
aandacht besteed aan
een gezonde en stimulerende
werkomgeving”
moest uitbouwen. Ik ben een industrieel ingenieur van
opleiding, en heb daarna nog een jaar economie gestudeerd. Ik
ben meer een softe ingenieur die de processen tussen mensen
probeert te verbeteren.” S.F.
WWW.TRENDS.BE | 15 MEI 2014 71
ZAKEN HR MANAGER OF THE YEAR
Philippe Persyn (Johnson & Johnson)
‘HR MOET MEER ZIJN DAN ALLEEN EEN HR-FUNCTIE’
De bijna 41-jarige Oost-Vlaming
Philippe Persyn was tot begin dit jaar
hr-directeur voor ondersteunende
diensten bij het farmabedrijf Janssen
Pharmaceutica. Sindsdien is hij bij
Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen, wereldwijd
verantwoordelijk voor hr voor de afdelingen IDV (infectieziekten
en vaccins) en Global Public Health. “Ik zit nu weer dichter bij de
reden waarom we in dit bedrijf uiteindelijk alles doen, patiënten
beter maken en ziektes zo veel mogelijk uit de wereld helpen.
Dat geeft enorm veel energie. Als je daartoe kan bijdragen, sta je
’s morgens met veel plezier op”, zegt Persyn.
Na zijn studies bedrijfspsychologie aan de Gentse universiteit
ging Persyn als hr-consultant aan de slag bij de Belgische
afdeling van het Nederlandse IT-bedrijf CMG. In 1999 ging hij
aan de slag bij Janssen in Beerse, waar hij een rist hr-managementfuncties uitoefende.
Persyn, die na zijn vertrek bij CMG ook een MBA volgde aan de
Vlerick Business School, staat nu in voor zowel O&O- als
commerciële ondersteuning bij Global Public Health en bij IDV,
dat ook de overgenomen biotechbedrijven Tibotec-Virco en
Crucell omvat. “Ik zit mee om de tafel met het leadership team
om te bepalen welke talenten nodig zijn. Maar ik vind het ook
belangrijk deel te nemen aan de zakelijke discussies. Ik probeer
deze business zo goed mogelijk te begrijpen, omdat ik vind dat
“Ik zit mee om de tafel
met het leadership team
om te bepalen welke
talenten nodig zijn”
hr veel meer moet zijn dan alleen maar een hr-functie. En
omdat ik geen wetenschapper ben en geen commerciële
functie uitoefen, stel ik soms naïeve vragen. Dat wordt geapprecieerd omdat het zaken in een ander daglicht plaatst en
soms nieuwe ideeën aanbrengt.” BE.L.
Claudia Poels (Telenet)
THE TELENET WAY
‘Culture trumps strategy’ — ‘cultuur
werkt beter dan strategie’ — is het
motto waaronder de hr-afdeling van
Claudia Poels het afgelopen jaar The
Telenet Way heeft uitgerold. Het programma dat CEO John
Porter weleens samenvat als “met volle goesting” legt de
Cultuur werkt beter
dan strategie.
kernwaarden van Telenet vast: passie, leiderschap, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Telenet had
eind maart 2245 werknemers. Dat zijn er 56 meer dan in het
begin van 2014. Om de boodschap te verspreiden, gebruikt de
ploeg van Poels een virale aanpak. Vrijwilligers hebben tussen
72 15 MEI 2014 | WWW.TRENDS.BE
januari en maart in workshops voor de medewerkers de
Telenet-waarden concreet gemaakt. Het hoogtepunt was The
Telenet Way Day in Antwerpen in maart. Een ‘meld je held’campagne zet elke maand medewerkers die de Telenetwaarden bijzonder belichamen in de bloemetjes.
Telenet klom in 2013 al 2 procent op de werknemersbetrokkenheidsschaal, met een score van 81,2. Voor dit jaar is het doel
81,5. Een van de middelen is telewerk, dat voor een beter
evenwicht tussen werk en privéleven moet zorgen. Sinds eind
2011 liep dat als test. Sinds september is het programma
effectief ingevoerd. Eind 2013 hadden al 530 van de 1600
werknemers die ervoor in aanmerking kwamen een bijvoegsel
aan hun contract ondertekend. De hr-afdeling hoopt in 2015 in
het RepTrak-bedrijfsreputatieonderzoek een kwart beter te
scoren dan in 2009 op punten als bekommernis om
werknemers, eerlijke beloning en het bieden van gelijke kansen.
Ook dit jaar weer behoort Telenet tot de nu 53 Top Employers in
België. Juriste Claudia Poels is sinds 2009 senior vice-president
Human Resources bij Telenet na 16 jaar bij EDS. B.L.
Isabelle Sonneville (AXA Belgium)
‘HOE GROTER HET SCHIP, HOE TRAGER HET VOORUITKOMT’
Isabelle Sonneville (44) ruilde in
2004 haar toga na tien jaar aan de
balie in voor een baan als hr-verantwoordelijke bij Swiss Life Belgium,
waar ze de fusie met Zelia en de
overname door Delta Lloyd mee begeleidde. “Het was niet
makkelijk om bij die interne wijzigingen de medewerkers
gemotiveerd te houden, maar het is gelukt”, zegt ze voldaan.
Vervolgens volgde Sonneville haar CEO naar Swiss Life France
Groupe in Parijs. In 2011 werd ze aangesteld tot hr-directeur bij
AXA Belgium, waar ze de sociale omkadering van de
onderneming moest moderniseren. “De bedrijfscultuur
veranderen in zo conservatieve sectoren als de banken en de
verzekeringen is niet vanzelfsprekend. Hoe groter het schip, hoe
trager het vooruitkomt.”
AXA is dan ook een mastodont, met zijn 5000 medewerkers.
Op korte termijn heeft Sonneville twee doelstellingen. Bij de verzekeringstak moet ze tegen januari 2015 een nieuw loonbeleid
invoeren, bij de bankdivisie moet ze een reorganisatie
begeleiden, nadat de directie in januari het plan heeft bekendgemaakt dat binnen de drie jaar 148 functies verdwijnen.
“De bedrijfscultuur in conservatieve sectoren veranderen,
is niet vanzelfsprekend”
Sonneville doet haar werk vooral graag omdat het de groei van de
onderneming ondersteunt en voor een meerwaarde zorgt. Naast
haar meer dan voltijdse taak heeft ze onlangs wel het besluit
gevat om opnieuw lessen elektrische gitaar te nemen. “Dat is een
uitstekende manier om eens volledig af te haken.” MG
Audrey-Ann Toogood (HeidelbergCement Benelux)
‘WE MOETEN VAN DE PREHISTORIE NAAR DE MODERNE TIJD’
“Als je in het midden van de brousse
zit met twaalf klanten, moet je snel
de human resources onder de knie
krijgen: uitzoeken wie de zeurpiet is,
wie de leider. Anders kan je de groep niet beheersen.” Toen ze
nog een onderneming leidde die toeristen safari’s aanbood in
Botswana, kon Audrey-Ann Toogood (57) zich nauwelijks
voorstellen dat ze ooit nog hr-manager zou worden. Toch verliet
de Belgisch-Amerikaanse Afrika na het overlijden van haar
echtgenoot. In België werkte ze een tijd voor de Europese
Commissie, maar die job beviel haar niet. Via een uitzendkantoor kwam ze op de hr-afdeling van Johnson & Johnson terecht.
Amper drie maanden later had ze er de leiding in handen.
Na een passage bij Electrolux werd ze in 2007 bij
HeidelbergCement hr-manager voor Azië en Afrika. Zes
maanden later verklaarde ze zich bereid directeur human
resources te worden voor de Benelux. Voor de wereldreizigster
was dat een manier om voet aan wal te zetten. “Er zijn tijden
geweest dat ik drie weken per maand op reis was.”
Ze staat nu voor een zware uitdaging: “Ik moet twee zware
sectoren, de cement- en de betonindustrie, wakker schudden.
Nadenken over hoe we dat wereldje van de prehistorie naar de
moderne tijd kunnen brengen”, lacht ze. Haar ambitie is
zelfbestuur in te voeren onder de arbeiders. “In Brazilië zijn er
bedrijven waarin de arbeiders zelf over loonsverhogingen
beslissen.” Dat vergt een aanzienlijke verandering van
“Ik moet twee zware sectoren
wakker schudden”
mentaliteit. “Een enorme wijziging”, beseft Toogood. “Ik word
nog een zeker wantrouwen gewaar en daarom moeten we de
interne communicatie verbeteren.”
Toogood omschrijft zichzelf als een ‘buffer’ tussen het
management en de werknemers. “Mijn rol bestaat erin een
glimlach op het gelaat van de mensen te toveren. Dat is niet
altijd gemakkelijk. Er is moed en vastberadenheid voor nodig,
en de durf om de managers, de werknemers en zichzelf ter
discussie te stellen.” MG
WWW.TRENDS.BE | 15 MEI 2014 73
ZAKEN HR MANAGER OF THE YEAR
Jan Van Hootegem (Vandemoortele)
‘IK ZIT MEE AAN HET STUUR’
Jan Van Hootegem werd in 1998, op
vrij jonge leeftijd, hr-directeur bij de
voedingsgroep Vandemoortele, en is
dat zestien jaar later nog altijd.
“Toen ik in 1995 begon bij
Vandemoortele, had ik nooit gedacht dat ik er bijna twintig jaar
later nog zou zijn. Maar elke werkdag is altijd weer anders. Ik zit
mee aan het stuur van een van de weinige echt grote Belgische
groepen. Ik bepaal mee de koers van een groot, internationaal
“Ik bepaal mee de koers van
een groot, internationaal
bedrijf dat continu verandert”
bedrijf dat bovendien continu verandert.”
Jan Van Hootegem is lid van het directiecomité van
Vandemoortele, een groep met 4711 werknemers en in 2013
een omzet van 1,28 miljard euro. De specialist in diepvriesdeegwaren, margarines en vetstoffen heeft activiteiten in
diverse Europese landen. “Het centrale kader van het hr-beleid
wordt bepaald vanuit het hoofdkantoor in Gent, maar de operationele, dagelijkse invulling gebeurt voor elk land afzonderlijk.”
In Frankrijk bijvoorbeeld is een sterkere hiërarchie gebruikelijk.
“Le patron c’est le patron. In België hebben we verschillende
patrons, mensen die de activiteiten aansturen.”
Vandemoortele fietste de voorbije twee decennia een parcours
van afstoten van activiteiten, herstructureringen, overnames en
organische groei. “Dat verhaal over werknemers en organisatie
moet ik op mijn radar hebben. Hoe pak je bijvoorbeeld de
verkoop van activiteiten aan? Hoe communiceer je over die
zaken met de medewerkers?” W.R.
Els Van Keymeulen (Schoenen Torfs)
‘GEBETEN DOOR MODE EN RETAIL’
Na haar studies psychologie en internationale politiek stond Els Van
Keymeulen een halfjaar voor de klas,
maar eigenlijk wist ze toen al dat hr
voor haar weggelegd was. Ze heeft een mooie staat van dienst
opgebouwd, hoofdzakelijk als hr-manager bij Schoenen Torfs.
De 46-jarige Van Keymeulen kwam achttien jaar geleden aan
boord van de keten als vormingsverantwoordelijke en werd
daarna stap voor stap verantwoordelijk voor het hele personeelsbeleid. Ze is al jaren lid van het managementteam en heeft
het bedrijf grondig zien veranderen. Bij haar aantreden telde
Torfs dertig winkels en 235 medewerkers. Ondertussen heeft
de keten zeventig winkels en 600 medewerkers, grotendeels
winkelpersoneel. Veel retailers hebben moeite om personeel te
vinden en aan zich te binden, maar voor Torfs speelt dat niet.
“We zijn al meermaals verkozen tot beste werkgever in België”,
zegt Van Keymeulen. “In het bedrijf heerst een heel familiale en
energieke sfeer. Er wordt hier met veel goesting gewerkt en dat
74 15 MEI 2014 | WWW.TRENDS.BE
straalt af naar buiten.” Vóór Torfs werkte Van Keymeulen drie
jaar bij De Vaderlandsche Verzekeringen, ook als vormingsverantwoordelijke. “Ik ben bij Torfs terechtgekomen omdat een
“Er wordt hier met veel
goesting gewerkt en dat
straalt af naar buiten”
ex-collega van De Vaderlandsche mij had getipt dat Wouter
(Torfs, nvdr. ) iemand zocht met mijn profiel. Mode en retail
hebben mij altijd aangesproken, dus heb ik niet lang getwijfeld.
Ondertussen ben ik nog meer gebeten door schoenen en mode,
al is dat niet goed voor mijn portemonnee.” (lacht) S.F.
Wie wordt
Trends HR Manager
of the Year 2014?
Donderdag 19 juni 2014
Tour & Taxis – Brussel
Wie volgt Sabine Gekiere, HR Director McDonald’s
Belgium, op als Trends HR Manager of the Year 2014?
Woon de prijsuitreiking van deze tweede editie bij,
samen met honderden andere human resources
professionals.
Sabine Gekiere,
HR Director
McDonald’s Belgium,
laureate van 2013
Trends HR Manager of the Year 2014 is een initiatief
van de redacties van Trends en Trends-Tendances en
past in een reeks van succesvolle awards zoals Trends
Manager van het Jaar, Trends CFO of the Year en
Trends Legal Awards.
OB58484
De exclusieve uitreiking met galadiner vindt plaats in
het Postgebouw van Tour & Taxis in Brussel.
Sabine Gekiere omringd door haar medewerkers van McDonald’s Belgium.
Reserveer nu op www.TrendsHR.be
Een initiatief van
Met de steun van
Mediapartners
Download PDF

advertising