CSSN | 900 | Uživatelská příručka pro CI+ modul

Uživatelská příručka
pro CI+ modul
Sledujte nás na
freeSAT Česká republika
+420 222 999 900
cz.freesattv.tv/ciplus
11
OBSAH
BALENÍ .......................................................................................................
2
POŽADOVANÉ VYBAVENÍ........................................................................
3
PRVNÍ POUŽITÍ ........................................................................................
3
NASTAVENÍ MODULU A AKTIVACE ......................................................
5
NASTAVENÍ A AKTUALIZACE ....................................................................
6
VÍTEJTE!
Tato příručka vám pomůže s jednotlivými kroky instalace
modulu a s jednoduchou aktivací služeb nabídky služby freeSAT.
Potom se už jen pohodlně usaďte před televizor
a vychutnávejte si bohatou nabídku programů!
BALENÍ
Balení obsahuje CI+ modul freeSAT (1) a uživatelskou příručku (2).
Uživatelská příručka
pro CI+ modul
2
1
Sledujte nás na
freeSAT Česká republika
+420 222 999 900
cz.freesattv.tv/ciplus
1
Přístupová smart karta freeSAT není součástí tohoto balení.
Musíte si ji obstarat samostatně a až potom budete moct
využívat službu freeSAT. Navštivte prodejní místo freeSAT
(seznam všech prodejních míst najdete na webové stránce
www.freesattv.tv) anebo volejte naše centrum služeb
zákazníkům na tel. čísle 222 999 900.
2
POŽADOVANÉ VYBAVENÍ
Televizor musí být kompatibilní s normou DVB-S 2 a vybavený
slotem pro modul kompatibilní s normou CI+ v1.2 anebo novější.
Připojte koaxiální kabel z LNB konvertoru umístěného na satelitní
anténě do příslušného konektoru na zadní straně televizoru.
Satelitní anténa s LNB konvertorem musí být nasměrována
na satelity Thor/Intelsat na pozici 0,8° západně.
SATELIT
TELEVIZOR
PRVNÍ POUŽITÍ
Zapište si sériové číslo smart karty freeSAT a číslo Chip-ID/CSSN
uvedené na CI+ modulu. Budete je potřebovat při aktivaci.
Sériové číslo smart karty se nachází na její zadní straně.
Číslo Chip-ID/CSSN je uvedené na zadní straně CI+ modulu.
3
1/ VLOŽTE SMART KARTU DO CI+ MODULU
by upc direct
Vložte smart kartu freeSAT do CI+ modulu. Smart karta musí
směřovat čipem nahoru a dopředu.
2/ VLOŽTE CI+ MODUL DO TELEVIZORU
ZADNÍ STRANA TELEVIZORU
Rozhraní CI+
CI+ modul pro
zasunutí do CI+ slotu
televizoru
Vložte CI+ modul do CI+
slotu televizoru. Logo
freeSAT musí být obrácené
na vás.
Poloha CI+ slotu se na televizoru může lišit v závislosti na
výrobci a modelu televizoru a může být odlišná od obrázku.
Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
4
3/ ZAPNĚTE TELEVIZOR
NASTAVENÍ A AKTIVACE CI+ MODULU
Všechna nastavení se liší v závislosti na televizoru. Další
informace naleznete v uživatelské příručce televizoru.
Většina televizorů provede nastavení automaticky, ale
ujistěte se, zda je televizor naladěn na domácí transpondér
služby freeSAT a nastavení satelitu je následující:
Frekvence transpondéru ....................................................11727
Polarizace...............................................................................vertikální
Přenosová rychlost.................................................................28000
FEC........................................................................................................7/8
Norma DVB ....................................................................................DVB-S
Nastavte televizor na preferované hodnoty a spusťte
standardní automatické ladění kanálů.
Zobrazí se zpráva (E-107-4), že služba je kódovaná.
To znamená, že CI+ modul a smart karta musejí být
aktivované. Postupujte podle pokynů uvedených na obalu
anebo zavolejte do našeho centra služeb zákazníkům na tel.
číslo 222 999 900.
Nyní můžete plně využívat nabídku služeb freeSAT
prostřednictvím satelitu!
5
NASTAVENÍ A AKTUALIZACE
Nastavení a aktualizace závisí na kompatibilitě televizoru
s normou CI+. CI+ modul freeSAT je kompatibilní s verzí 1.2
a se všemi novějšími verzemi.
Televizor
6
Nastavení
kanálů
Aktualizace
seznamu kanálů
Kompatibilní
s normou
CI+ v1.3
a novějšími
verzemi.
Váš profil
Seznam kanálů
a kanály ve
se neustále
službě freeSAT
aktualizuje,
se po procesu abyste si mohli
ověření
najít ten správný
nastaví
program.
automaticky.
Aktualizovaný
seznam kanálů
je přístupný
na webové
stránce
www.freesattv.tv.
Kompatibilní
s normou
CI+ v1.2
Kanály musíte
na televizoru
nastavit
manuálně.
Když vás
služba freeSAT
informuje
o rozšíření
nabídky kanálů,
musíte je
na televizoru
naladit
manuálně.
Aktualizace
modulu
Ovládací software
CI+ modulu může
být pravidelně
nebo příležitostně
aktualizovaný
a mohou do něho
být přidané nové
funkce. Na využití
těchto aktualizací je
musíte do modulu
načíst přímo
přes satelit (OTA).
Na obrazovce se
objeví okno s výzvou
na potvrzení
instalace novější
aktualizace.
Postupujte podle
pokynů v souladu
s kompatibilitou
rozhraní CI+ vašeho
televizoru.
VLASTNICKÉ PRÁVO
Získali jste balík s certifikovaným modulem, který poskytuje
přístup ke službě freeSAT. Přístupová smart karta je určena
pouze na osobní použití.
PIRÁTSTVÍ - VÝMĚNA KARTY
V případě takové úrovně pirátství, která by ovlivňovala
poskytování služby freeSAT, si provozovatel služeb freeSAT
vyhrazuje právo vyměnit všechny dotčené smart karty
a deaktivovat nevrácené přístupové karty.
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
Modul byl vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními
normami. Aby však správně fungoval, měli byste dodržovat
určitá opatření.
Tento symbol na modulu zaručuje, že tento produkt
splňuje požadavky evropských směrnic 2006/95/ES,
2004/108/ES a 2009/125/ES, které se týkají bezpečnosti,
elektromagnetické
kompatibility a spotřeby energie.
by NEOTION
Tento symbol znamená, že nefunkční elektronické zařízení
musí být likvidováno samostatně a nesmí být mícháno
s domovním odpadem. Za tímto účelem Evropská unie
zavedla systém pro sběr a recyklaci, za který nesou
igned by
NEOTIONkonkrétní výrobci. Elektrická a elektronická zařízení
odpovědnost
mohou obsahovat chemické prvky, které mají zásadní význam pro
jejich řádné fungování, ale v případě nesprávné manipulace nebo
likvidace mohou mít škodlivý vliv na zdraví a životní prostředí. Proto
staré zařízení nevyhazujte do domovního odpadu. Pokud chcete
zařízení vrátit, zaneste ho do některé z našich prodejen anebo se
obraťte na naše centrum služeb zákazníkům.
UPC DTH S.à r.l., 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg, společnost registrovaná v registru RCS Luxembourg pod číslem B87905.
7
KONTAKT A POMOC
V případě problémů s CI+ modulem
navštivte stránku cz.freesattv.tv/ciplus
anebo zavolejte do našeho centra služeb
zákazníkům na tel. číslo 222 999 900.
8
Download PDF

advertising