Sedna | SIP-GW2 | TopWing - Johnson Pump

I N S T R U K T I O N S M A N UA L
TopWing
U LT R A H YG I E N I S K A LO B R OTO R P U M PA R
A.0500.311 – I M-TW/15.00 SV (11/2011)
02 - 10
ÖV E R S ÄT T N I N G AV O R I G N A L I N S T R U K T I O N E R N A
D E N N A M A N UA L S K A L L L Ä S A S O C H F Ö R S TÅ S I N N A N P R O D U K T E N TA S I B R U K E L L E R S E R VA S .
EG-försäkran om överensstämmelse
(enligt EGs Maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga IIA)
Tillverkare
SPX Flow Technology Sweden AB
Box 1436
701 14 Örebro
Vi försäkrar härmed att TopWing lobrotorpumpar
typ:TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
är tillverkade i överensstämmelse med EGs Maskindirektiv 2006/42/EG,
bilaga I.
Tillverkningsdeklaration
(enligt EGs Maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga IIB)
Produkten får inte tas i bruk förrän den maskin eller anläggning som den
skall ingå i överensstämmer med kraven i Direktivet.
Örebro, 1 januari 2010
Michael Strålman
Managing Director
Innehållsförteckning
1.0Inledning.....................................................................................................7
1.1Allmänt...............................................................................................................................7
1.1.1 Avsedd användning...................................................................................................... 7
1.2 Mottagning, lagring och hantering..............................................................................7
1.2.1 Mottagning, lagring....................................................................................................... 7
1.2.2Hantering......................................................................................................................... 8
1.3 Allmänna säkerhetsföreskrifter.....................................................................................9
1.3.1 Allmänt............................................................................................................................. 9
1.3.2 Pumpaggregat.............................................................................................................11
1.3.2.1 Lyft av aggregat...................................................................................................... 11
1.3.2.2Installation................................................................................................................ 11
1.3.2.3 Före uppstart........................................................................................................... 11
1.3.2.4 Demontering/montering av kopplingsskydd.................................................... 12
1.3.2.5 Märkskylten – EG-försäkran................................................................................ 12
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Modellbeteckning - Komplett pumpprogram ........................................................ 13
Modellbeteckning - EHEDG-godkända pumpar ................................................ 15
Modellbeteckning - 3-A godkända pumpar........................................................... 17
Pumpmodell och serienummer................................................................................. 19
Pumpens standarddelar............................................................................................. 19
2.0 Funktion, konstruktion, installation..................................................... 20
2.1Arbetsprincip................................................................................................................. 20
2.2Driftparametrar.............................................................................................................. 21
2.2.1 Driftparametrar Bi-vingrotorer..................................................................................21
2.2.2 Driftparametrar Multi-loberotorer.............................................................................21
2.3 Systemkonstruktion och installation........................................................................ 22
2.3.1 Installation med CIP-system.....................................................................................23
2.3.2 Installation med SIP-system.....................................................................................24
2.4Start................................................................................................................................ 24
2.5Avstängning................................................................................................................... 25
2.6Rutinunderhåll............................................................................................................... 25
2.7 Typisk CIP-cykel (Cleaning In Place / Rengöring på plats)............................... 25
2.8 Typisk SIP-cykel (Sterilizing In Place / Sterilisering på plats)........................... 25
2.9Felsökningsschema..................................................................................................... 26
3.0 Tekniska data.......................................................................................... 27
3.1Rotorspel ...................................................................................................................... 27
3.2 Rotorspel - Multi-loberotorer..................................................................................... 28
3.3 Oljemängd i växelhus.................................................................................................. 29
3.4Materialspecifikation.................................................................................................... 30
3.4.1 Bearbetade delar – Pump.........................................................................................30
3.5 Mått- och viktuppgifter................................................................................................ 31
3.5.1Standard........................................................................................................................31
3.5.2 Vertikal montering........................................................................................................32
3.5.3Flänsar...........................................................................................................................33
3.5.3.1
3.5.3.2
Standard pump....................................................................................................... 33
Förstorat inlopp...................................................................................................... 33
3.4.4 Gärng- och clampanslutningar................................................................................34
3.5.5 Industriella DIN- och ANSI-flänsar – Icke hygieniska.........................................36
3.5.6 Hygieniska flänsar enligt DIN 11864-2 Form A .................................................36
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
3
3.6 Vikter............................................................................................................................... 37
3.6.1 Vikter standardpump..................................................................................................37
3.7Ljudnivå.......................................................................................................................... 37
3.7.1 Pumpar med Bi-vingrotorer......................................................................................37
3.7.2 Pumpar med Multi-loberotorer.................................................................................38
3.8 Fasta partiklar............................................................................................................... 38
4.0 Demonterings- och monteringsinstruktion....................................... 39
4.1Verktyg............................................................................................................................ 39
4.2 Allmänna instruktioner................................................................................................. 40
4.3 O-ringar och läpptätningar........................................................................................ 40
4.4Avstängning................................................................................................................... 40
4.5 Åtdragningsmoment [Nm] för skruvar och muttrar............................................... 41
4.6Demontering.................................................................................................................. 42
4.6.1 Demontering av pumphuslock och rotorer............................................................42
4.6.2 Demontering av axeltätningar...................................................................................43
4.6.2.1
4.6.2.2
4.6.2.3
4.6.2.4
4.6.2.5
Mekanisk tätning utan spolning.......................................................................... 43
Mekanisk tätning med spolning.......................................................................... 44
Dubbel mekanisk tätning...................................................................................... 44
Enkel O-ringstätning............................................................................................. 45
Dubbel O-ringstätning.......................................................................................... 45
4.6.3 Demontering av växellådan.......................................................................................46
4.6.4 Demontering av axelarrangemang...........................................................................47
4.6.5 Demontering av pumphus.........................................................................................48
4.7Montering....................................................................................................................... 48
4.7.1 Förmontering av pumphus.........................................................................................48
4.7.1.1
4.7.1.2
4.7.2
4.7.3 4.7.4
4.7.5
4.7.6 Montering av fot...................................................................................................... 48
Montering av läpptätningar.................................................................................. 48
Förmontering av axel-/lagerarrangemang..............................................................48
Montering och axiell inställning av axlarna i pumphuset.....................................50
Axiell justering av rotorerna.......................................................................................51
Montering av kugghjul ...............................................................................................52
Synkronisering av rotorerna......................................................................................53
4.7.6.1
4.7.6.2 Manuell synkonronisering..................................................................................... 53
Synkonrisering med specialverktyg................................................................... 54
4.7.7 Montering av växelhuskåpa.......................................................................................54
4.7.8 Montering av tätningar...............................................................................................55
4.7.8.1
4.7.8.2
4.7.8.3
4.7.8.4
4.7.8.5
Enkel mekanisk tätning utan spolning............................................................... 55
Enkel mekanisk tätning med spolning............................................................... 56
Dubbel mekanisk tätning...................................................................................... 57
Enkel O-ringstätning............................................................................................. 58
Dubbel O-ringstätning med spolning................................................................ 58
4.7.9 Montering av rotorer och pumphuslock.................................................................59
4.7.9.1 4.7.9.2 4
Montering av rotorer.............................................................................................. 59
Montering av pumphuslock.................................................................................. 59
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
5.0 Specialverktyg........................................................................................ 60
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Allmänt............................................................................................................................ 60
Monteringsverktyg för läpptätning........................................................................... 60
Monteringshylsa för axelpaket................................................................................... 61
Monteringsverktyg för läpptätning........................................................................... 62
Monteringsverktyg för V-ring..................................................................................... 62
Verktygssats för synkronisering av pumpaxlarna.................................................. 63
Verktyg för demontering av O-ringstätning TW1................................................. 63
6.0 Sprängskisser och reservdelar........................................................... 64
6.1Översikt.......................................................................................................................... 64
6.2 Rekommenderade reservdelar ................................................................................. 65
6.3Hydrauldel...................................................................................................................... 67
6.3.1 Hydrauldel, komplett...................................................................................................67
6.3.2TopKits-alternativ.........................................................................................................68
6.3.2.1
6.3.2.2
O-ringssats för hydrauldel................................................................................... 68
O-ringssats för hydrauldel med säkerhetsventil............................................. 69
6.3.3 Rotor, komplett.............................................................................................................70
6.3.4Pumphuslock................................................................................................................70
6.3.4.1
Slätt lock.................................................................................................................. 70
6.3.5Fotalternativ..................................................................................................................71
6.4Drivmontage.................................................................................................................. 72
6.4.1 Drivmontage, komplett...............................................................................................72
6.4.2 Tätningssats för drivmontage...................................................................................73
7.0 Enkel mekanisk tätning med/utan spärr/spolning.......................... 74
7.1 Allmän information....................................................................................................... 74
7.2Tätningsalternativ......................................................................................................... 75
7.2.1 Enkel mekanisk tätning..............................................................................................75
7.2.2 Enkel mekanisk tätning med spolning....................................................................76
7.3O-ringsatser.................................................................................................................. 77
7.3.1 Enkel mekanisk tätning..............................................................................................77
7.3.2 Enkel mekanisk tätning med spolning....................................................................78
8.0 Dubbel mekanisk tätning...................................................................... 79
8.1 Allmän information....................................................................................................... 79
8.2Tätningsalternativ......................................................................................................... 80
8.3 O-ringssats – Dubbel mekanisk tätning................................................................. 81
9.0 Enkel och dubbel O-ringstätning....................................................... 82
9.1 Allmän information....................................................................................................... 82
9.2 Bearbetade detaljer .................................................................................................... 83
9.3Tätningsalternativ......................................................................................................... 84
9.3.1 Enkel O-ringstätning...................................................................................................84
9.3.2 Dubbel O-ringstätning...............................................................................................84
9.4O-ringsatser.................................................................................................................. 85
9.4.1 O-ringssats för enkel O-ringstätning......................................................................85
9.4.2 O-ringssatser för dubbel O-ringstätning...............................................................86
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
5
10.0 Spärr- och spolanslutningar................................................................ 87
10.1Tätningsscheman ........................................................................................................ 88
10.1.1 Pumpanslutningar i horisontalt läge........................................................................88
10.1.2 Pumpanslutningar i vertikalt läge.............................................................................91
11.0Ventiler...................................................................................................... 94
11.1 Värme- och kylmantlar................................................................................................. 94
11.2 Påbyggda säkerhetsventiler...................................................................................... 94
11.2.1 Allmän beskrivning......................................................................................................95
11.2.2 Säkerhetsventil - Fjäderbelastad.............................................................................96
11.2.2.1Fjäderbelastad........................................................................................................ 96
11.2.2.2 Fjäderbelastad helt öppen................................................................................... 96
11.2.3 Säkerhetsventil - Fjäderbelastad - luftöppnande.................................................97
11.2.3.1 Fjäderbelastad - luftöppnande............................................................................ 97
11.2.3.2 Fjäderbelastad – luftöppnande med CIP/SIP ventilfunktion....................... 98
11.2.4 Inställning och manövrering –
Fjäderbelastad och fjäderbelastad - luftöppnande.............................................99
11.2.5 Säkerhetsventil - Tryckluftsmanövrerad - luftöppnande.................................. 101
11.2.5.1Tryckluftsmanövrerad...........................................................................................101
11.2.5.2 Tryckluftsmanövrerad – luftöppnande med CIP/SIP ventilfunktion..........102
11.2.6 Inställning och manövrering av tryckluftsmanövrerade säkerhetsventiler
med luftöppnande ................................................................................................... 103
11.3Demontering/Montering...........................................................................................104
11.3.1 Fjäderbelastade ventiler.......................................................................................... 104
11.3.1.1Demontering..........................................................................................................104
11.3.1.2Montering...............................................................................................................104
11.3.2 Fjäderbelastad – luftöppnande ventiler............................................................... 105
11.3.2.1Demontering..........................................................................................................105
11.3.2.2Montering...............................................................................................................105
11.3.3 Luftbelastade – luftöppnande ventiler................................................................. 106
11.3.3.1Demontering..........................................................................................................106
11.3.3.2Montering...............................................................................................................106
11.4 Mått- och viktuppgifter..............................................................................................107
11.4.1 Värme-/kylmantlingar och säkerhetsventiler....................................................... 107
11.5 Vikter säkerhetsventiler.............................................................................................109
11.6 Sprängskisser och reservdelar...............................................................................110
11.6.1 Lock med fjäderbelastad säkerhetsventil............................................................ 110
11.6.2 Lock med fjäderbelastad säkerhetsventil, luftöppnande................................. 111
11.6.3 Lock med luftbelastad säkerhetsventil, luftöppnande...................................... 112
6
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
1.0Inledning
1.1Allmänt
TopWing lobrotorpumpar tillverkas av SPX. De säljs och marknadsförs via ett nätverk av
auktoriserade återförsäljare.
Denna instruktionsmanual innehåller viktig information om TopWing pumpen och måste läsas igenom
noggrant innan arbetet med installation, service och underhåll påbörjas. Instruktionsmanualen skall
förvaras lätt tillgänglig för operatören.
Viktigt!
Rådgör alltid med er leverantör om det finns planer på att modifiera systemet eller att pumpa en
produkt med andra egenskaper än den produkt som pumpen från början var avsedd för.
Vid behov av ytterligare information om TopWing pumpen, kontakta din lokala leverantör.
1.1.1 Avsedd användning
TopWing lobrotorpumpar är endast avsedda för att pumpa vätskor, huvudsakligen i tillämpningar för
drycker och livsmedel, samt i jämförbara tillämpningar inom kemisk industri, läkemedelsindustrin samt
inom hälso- och sjukvård.
Pumparna får endast användas inom gränserna för tillåtna tryck- och temperaturområden, samt med
hänsyn till kemisk och korrosiv inverkan.
All användning som inte följer de angivna gränsvärdena och specifikationerna betraktas som ickeavsedd användning. Tillverkaren tar inte ansvar för några skador som uppstår på grund av en ickeavsedd användning. Användaren bär hela ansvaret.
Obs! Felaktig användning av pumparna leder till:
•
•
•
Skador Läckage
Förstörelse
•
Störningar i produktionsprocessen kan förekomma
1.2 Mottagning, lagring och hantering
1.2.1 Mottagning, lagring
Kontrollera pumpen omedelbart vid mottagandet för att se om det finns några yttre skador. Om
godset har mottagits i skadat skick skall detta noteras på frakthandlingarna tillsammans med en kort
beskrivning av skadan. Kontakta därefter speditören.
Vid behov av information om pumpen eller vid beställning av reservdelar skall alltid modellbeteckning
och tillverkningsnummer uppges. Dessa uppgifter finns på namnskylten som är placerad på
pumphuset.
Om namnskylten skulle vara oläsbar eller om den saknas finns serienumret också instansat i
pumphuset bakom skylten och i pumphuset.
Om pumpen inte installeras omedelbart skall den förvaras i en lämplig miljö.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
7
1.2.2Hantering
Försiktighet måste iakttas då pumpen skall lyftas. Alla delar som väger mer än 20 kg skall lyftas med
sling och ändamålsenlig lyftanordning.
Om pumpen är försedd med lyftögla skall den användas för att lyfta pumpen, dvs pump utan
drivanordning och/eller bottenplatta.
Om pumpen är monterad på bottenplatta måste denna användas vid alla lyft av pumpen. När sling
används måste dessa alltid placeras rätt (se 1.3 Allmänna säkerhetsföreskrifter).
8
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
1.3 Allmänna säkerhetsföreskrifter
1.3.1 Allmänt
Denna information måste läsas noggrant före installation, drift eller underhållsarbete och skall alltid
förvaras lätt tillgänglig för operatören.
Anvisningar som kan påverka säkerheten om de inte följs är märkta med denna symbol:
Anvisningar som bör övervägas för säker drift eller för att skydda pump/aggregat är markerade med
följande symbol:
För ATEX-pump/pumpaggregat måste instruktionerna i den separata ATEX-manualen följas.
•
Felaktig installation, drift eller underhåll av utrustningen kan orsaka allvarliga personskador och/
eller skador på utrustningen, samt göra garantin ogiltig.
•
Använd aldrig pumpen om inte pumphusets lock eller in- och utlopp är monterat. Pumpen får ej
heller användas då övriga skydd som kopplings-/beröringsskydd saknas eller är felmonterade.
•
För aldrig fingrarna i pumphuset, dess anslutningar eller i växeldelen om risk föreligger att
pumpens axlar kan roteras. Allvarliga personskador kan bli följden.
•
Överskrid inte pumpens maximala tryck, varvtal eller temperatur. Ändra inte de driftparametrar/
system som pumpen ursprungligen levererats för utan att kontakta din lokala leverantör.
•
Installation och drift av pumpen måste alltid ske i enlighet med gällande hälso-och
säkerhetsföreskrifter.
•
Någon typ av säkerhetsutrustning bör anslutas till pumpen, systemet eller drivenheten för att
förhindra att pumpens maxtryck överskrids. Då reversibel drift tillämpas måste säkerhetssystemet
vara utformat för att klara detta. Pumpen får ej gå mot stängt eller blockerat utlopp om inte en
överströmningsventil är monterad. Om pumpen har en påbyggd säkerhetsventil får denna endast
recirkulera en kort period.
•
Installationen av pump/aggregat skall vara stadig och stabil. Pumpens placering måste
övervägas i förhållande till dräneringskraven. Vid installation, kontrollera uppriktningen mellan
pumpen och drivenheten. Om pumpen, drivenheten och axelkopplingen är fel uppriktade utsätts
enheten för onormalt slitage, arbetstemperatur ökar och installationen blir bullrigare.
•
Fyll på/kontrollera pumpens och drivenhetens växellådor med rekommenderat smörjmedel och
rätt mängd. Kontrollera intervallerna för byte av smörjmedel.
•
Före pumpens uppstart, kontrollera att pumpen och rörsystemet är rent och fritt från skräp.
Kontrollera även att alla ventiler på in- och utloppsidorna är helt öppna, samt att alla rörledningar
som är anslutna till pumpen är fastsatta/uppstagade. Feluppriktning och/eller belastning från
rörsystemet kan orsaka allvarliga skador på pumpen.
•
Kontrollera pumpens rotationsriktning för önskad flödesriktning.
•
Installera ej pumpen i ett system där den kan komma att köras torr (dvs utan tillförsel av
pumpmedia) om den inte är utrustad med spolad produkttätning och ett fungerande spolsystem.
•
Installera tryckavkännare/mätare i närheten av pumpens in- och utloppsanslutningar för att kunna
övervaka pumpens under- respektive övertryck.
•
Försiktighet bör iakttas när pumpen lyfts – passande lyftanordning bör användas när det är
möjligt. Om pumpen är utrustad med lyftögla/or får dessa endast användas vid lyft av pumpen, ej
komplett aggregat. Om pumpen är monterad på en bottenplatta, måste bottenplattan användas
för alla lyft. Om lyftstropp används för lyft måste de vara säkra och ordentligt fastsatta.
•
Utför ej underhållsarbete eller demontering av pump/aggregat utan att arbetsbrytaren och
drivenheten (elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk) är låst. Om pumpen är utrustad med påbyggd
säkerhetsventil eller har ett spolsystem för tätningarna måste dessa vara trycklösa och avluftade.
Kontrollera även att eventuell annan utrustning är frånslagen. Kontrollera också att pumpen/
komponenterna nått en temperatur som tillåter en säker hantering.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
9
•
En säkerhets-/överströmningsventil som är ansluten till gas/tryckluft eller är monterad på pump
i drift får ej demonteras med fjädern belastad. Allvarliga personskador och/eller skador på
pumpen kan uppstå.
•
Lossa eller avlägsna aldrig pumplocket, anslutningar, spolhus till axeltätningar, tryck-/
temperaturgivare eller annan utrustning ansluten till pumpen innan ni försäkrat er om att sådana
åtgärder inte medför att mediat under tryck kan strömma ut på ett sätt som ej är säkert.
•
Installation av pumpen måste tillåta att inspektion och underhåll kan utföras under säkra
förhållanden (t ex kontroll av läckage, oljebyte eller mätning av t ex tryck) samt att pumpen får
erforderlig ventilation för undvikande av överhettning.
•
Pump och/eller drivenhet kan åstadkomma ljudnivåer som överskrider 85 dB(A) under
ogynnsamma driftförhållanden. Om det är nödvändigt skall personal skydda sig mot ljudet.
Kurvor på bullernivåer finns i sektion 3.7.
•
Undvik kontakt med heta ytor på pumpen och/eller drivenheten då det är förenligt med allvarlig
personskada. Om yttertemperaturen på systemet överskrider 60°C måste det märkas med
varningstext ”het yta”. Driftförhållanden med temperatur-reglerad utrustning (t ex mantlad eller
eluppvärmd), undermålig installation eller dåligt utfört underhåll kan bidra till onormalt hög
temperatur på pump och/eller drivenhet.
•
Vid rengöring manuellt eller via CIP-disk system, måste operatören/installatören ta hänsyn
till processen som skall användas och utföra den i enlighet med systemkraven. Vid CIP-disk
rekommenderas ett differenstryck på mellan 2–3 bar för att garantera tillräcklig turbulens i
pumphuset. Pumpen bör också rengöras utvändigt med jämna mellanrum.
En pump måste alltid installeras och användas i enlighet med gällande nationella och lokala
hälsoskydds-, säkerhetsföreskrifter och lagar. Innan några underhållsarbeten utförs, måste
pumpen skiljas helt från både rörsystem och den drivande motorn. I förekommande fall skall
systemet tömmas på alla skadliga produkter. Även pumpen måste tömmas. Kör aldrig pumpen
utan att locket eller skydden är på plats.
Vidtag alltid följande säkerhetsåtgärder vid manuell rengöring:
•
Drivenheten måste vara avstängd så att den inte kan startas.
•
En ev tryckluftsmanövrerad, påbyggd säkerhetsventil måste vara avluftad.
•
Anslutningarna till spolade mekaniska tätningar måste vara avstängda och tryckavlastade.
•
Pumpen och ledningarna måste vara tomma och trycklösa.
Utrustning som är felaktigt installerad, som används på ett farligt sätt eller som underhålls dåligt
utgör en potentiell säkerhetsrisk. Om inte alla rimliga säkerhetsåtgärder vidtas, kan det vålla allvarliga
person- och sakskador.
10
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
1.3.2 Pumpaggregat
1.3.2.1 Lyft av aggregat
Använd travers, truck eller annan ändamålsenlig lyftanordning.
Lägg lyftstroppar runt främre
delen av pumpen och bakre
delen av motorn. Kontrollera
att jämvikt råder innan lyftet
fullbordas.
OBS! Använd alltid två stroppar.
Om det finns lyftöglor på både pump
och drivenhet kan lyftstropparna fästas
i dessa.
OBS! Använd alltid två stroppar.
Varning
Lyft aldrig aggregatet med
endast en fästpunkt. Felaktiga lyft kan
orsaka personskada och/eller skada
på produkten.
1.3.2.2Installation
Alla pumpaggregat måste förses med låsbar säkerhetsbrytare för att förhindra ofrivillig start under
installation, underhåll eller andra arbeten med pumpaggregatet.
Varning
Vid allt arbete med pumpaggregatet ska säkerhetsbrytaren slås av och låsas inna arbetet påbörjas.
Ofrivillig start kan orsaka allvarlig personskada.
Aggregatet ska stå på en horisontell yta och skruvas fast i underlaget eller förses med
gummiförsedda maskinskor.
Röranslutningar till pumpen ska vara installerade utan spänningar, ordentligt fastsatta och
uppstagade. Felmonterade röranslutningar kan orsaka skador på pump och system.
Varning
Elmotorer måste anslutas enligt lågspännings direktivet, EN60204-1, av behörig elinstallatör.
Felaktig elanslutning kan göra aggregat och system strömförande, vilket innebär livsfara!
Se till att elmotorn har god lufttillförsel och får tillräcklig kylning. Elmotorer får ej byggas in i lufttäta
skåp, huvar mm.
Damm, vätskor och gaser som kan orsaka överhettning och brand måste avledas från motorn.
Varning
Aggregat som ska installeras i explosionsfarlig miljö måste följa ATEX-direktiven.
Gnistor pga statisk elektricitet kan ge stötar och orsaka explosion. Se till att pumpen/systemet
är korrekt jordat. Kontrollera alltid med ansvarigmyndighet vilka föreskrifter som gäller. Felaktig
installation medför livsfara!
1.3.2.3 Före uppstart
Läs pumpens bruks- och säkerhetsanvisning. Kontrollera att installationen är korrekt enligt
bruksanvisningen för aktuell pump.
Kontrollera uppriktningen mellan pump- och motoraxel. Vid transport, lyft och fastsättning av
aggregat finns risk för att uppriktningen från fabrik inte längre är fullgod. För säker demontering av
kopplingsskyddet, se nedan: Demontering/montering av kopplingsskydd.
Varning
Använd aldrig pumpaggregatet för andra vätskor än de som aggregatet är rekommenderat och sålt
för. Om ni är osäkra kontakta kontakta er leverantör. Vätskor som inte är lämpliga för pumpen kan
orsaka skador på pumpen och andra delar på aggregatet samt innebär risk för personskada.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11
1.3.2.4 Demontering/montering av kopplingsskydd
Kopplingsskyddet är ett fast skydd som ska skydda användare och operatörer från att fastna och
skada sig på den roterande axeln/axelkopplingen. Pumpaggregatet är från fabrik monterat med
uppmätta och kontrollerade max. spalter enligt standard: DIN EN ISO 13857.
Varning
Kopplingsskyddet får aldrig lossas under drift. Den låsbara säkerhetsbrytaren ska vara frånslagen
och låst. Kopplingsskyddet måste alltid återmonteras efter att det avlägsnats. Återmontera även
eventuell extra skyddsplåt. Om kopplingsskyddet är felaktigt monterat finns det risk för personskada.
a) Bryt strömmen och lås arbetsbrytaren.
b) Demontera kopplingsskyddet.
c) Utför arbetet.
d) Montera kopplingsskyddet, glöm ej ev extra skyddsplåt. Kontrollera att skruvarna är ordentligt
åtdragna.
1.3.2.5 Märkskylten – EG-försäkran
Ange alltid ID-numret som finns på märkskylten vid frågor rörande aggregatet, installation och
underhåll mm.
Vid ändringar i pumpens driftsvillkor kontakta din lokala leverantör för att försäkra er om fortsatt säker
och pålitlig drift.
Detta gäller också om en befintlig maskin byggs om i större omfattning, t.ex. byte av motor eller pump
på ett befintligt pumpaggregat.
12
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
1.4 Modellbeteckning - Komplett pumpprogram
Exempel:
TW
2/
0171-
40/
06-
W1
1-
GB2
1-
V
V
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1.Pumpfamilj
TW = TopWing
2. Storlek
1, 2, 3, 4
3/4. Deplacement per varv och anslutningsdimension
Deplacement per varv (i dm3)
Inloppsdiameter
Standardpump F
örstorat inlopp
TW1/0041
0,041 25
25/40
TW1/0082
0,082 25
25/40
TW2/0171
0,171 40
40/50
TW2/0343
0,343 50
50/80
TW3/0537
0,537 50
50/80
TW3/1100
1,100 80
80/100
TW4/1629
1,629 80
80/100
TW4/3257
3,257 100
100/150
5. Anslutningstyp
01 Hygienisk gänganslutning enligt DIN 11851/DIN 405
02 PN16 flänsar enligt DIN 2633
04 Gänganslutning enligt ISO 2853
05 Gänganslutning för mejeriindustrin BS 4825
06 SMS 1145 gänganslutningar
07 Clamp enligt ISO 2852
08 Flänsar enligt ANSI B16,5-150 pund
10 Konisk rörgänga ISO 7/1
11 DS 722 gänga
12 Clamp enligt SMS 3017 (Triclamp)
13 NPT-gänga enligt ASA B2.1
14 Clamp enligt DIN 32676
15 Aseptisk gänganslutning enligt DIN 11864-1
16 Aseptisk flänsanslutning enligt DIN 11864-2
6. Rotor
W1 Bi-vingrotorer i syrafast duplexstål, standardspel
M1 Multi-loberotorer i syrafast duplexstål standardspel
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
13
Exampel:
TW
2/
0171-
40/
06-
W1
1-
GB2
1-
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
V
S
7.Pumphuslock
1
Lock
2
Lock med fjäderbelastad säkerhetsventil
3
Lock med fjäderbelastad säkerhetsventil, luftöppande
4
Lock med luftbelastad säkerhetsventil, luftöppnande
5
Lock med mantel
6
Lock med mantel samt fjäderbelastad säkerhetsventil
7
Lock med mantel samt fjäderbelastad säkerhetsventil, luftöppnande
8
Lock med mantel samt luftbelastad säkerhetsventil, luftöppnande
8. Tätningar
GW1 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kiselkarbid
GB1 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kol
GW2 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kiselkarbid med spolning
GB2 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kol med spolning
DW2 Dubbel mekanisk tätning kiselkarbid mot kiselkarbid mot kol
DB2 Dubbel mekanisk tätning kol mot kiselkarbid mot kol
O1 Enkel O-ringstätning
DO2 Dubbel O-ringstätning med spolning
9.Fötter
1
2
3
4
Horisontella anslutningar – toppdrivning Horisontella anslutningar – bottendrivning
Vertikala anslutningar drivning höger sida från axelände
Vertikala anslutningar drivning vänster sida från axelände
10. O-ringssatser i olika material till hydrauldel
V FPM
E EPDM
VF FPM-FDA
EF
EPDM - FDA
T
PTFE-kapslade O-ringar
C Chemraz®
K Kalrez® **)
EP
Fullt certifierad EPDM *)
PP
Fullt certifierad Perfluor *)
FP
Fullt certifierad FPM *)
11. O-ringssatser i olika material till tätning
V FPM
E EPDM
VF FPM-FDA
EF
EPDM - FDA
C Chemraz®
K Kalrez®**)
EP
Fullt certifierad EPDM *)
PP
Fullt certifierad Perfluor *)
FP
Fullt certifierad FPM *)
12. Specialutförande
Om märkt med X avviker pumpen från standard.
Kontakta din leverantör för detaljer.
*)Fullt certifierade O-ringar = Innefattar certifikaten FDA, 3A, USP klass VI och AFO, ej tillgängliga för
O-ringstätningar av typ O1 och DO2, liksom inte heller för säkerhetsventiler
**) Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
14
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
1.5 Modellbeteckning - EHEDG-godkända pumpar
Exempel:
TW
2/
0171-
40/
06-
W1
1-
GB2
1-
V
V
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1.Pumpfamilj
TW = TopWing
2. Storlek
1, 2, 3, 4
3/4. Deplacement per varv och anslutningsdimension
Deplacement per varv (i dm3)
Inloppsdiameter
Standardpump F
örstorat inlopp
TW1/0041
0,041 25
25/40
TW1/0082
0,082 25
25/40
TW2/0171
0,171 40
40/50
TW2/0343
0,343 50
50/80
TW3/0537
0,537 50
50/80
TW3/1100
1,100 80
80/100
TW4/1629
1,629 80
80/100
TW4/3257
3,257 100
100/150
5. Anslutningstyp
04 Gänganslutning enligt ISO 2853
07 Clamp enligt ISO 2852
12 Clamp enligt SMS 3017 (Triclamp)
15
Aseptisk gänganslutning enligt DIN 11864-1
16
Aseptisk flänsanslutning enligt DIN 11864-2
6. Rotor
W1 Bi-vingrotorer i syrafast duplexstål standardspel
M1 Multi-loberotorer i syrafast duplexstål standardspel
7.Pumphuslock
1 Lock
5 Lock med mantel
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
15
Exampel:
TW
2/
0171-
40/
06-
W1
1-
GB2
1-
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
8. V
S
Tätningar
GW1 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kiselkarbid
GB1 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kol
GW2 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kiselkarbid med spolning
GB2 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kol med spolning
DW2 Dubbel mekanisk tätning kiselkarbid mot kiselkarbid mot kol
DB2 Dubbel mekanisk tätning kol mot kiselkarbid mot kol
9.Fötter
3
Vertikala anslutningar drivning höger sida från axelände
4
Vertikala anslutningar drivning vänster sida från axelände
10. O-ringssatser i olika material till hydrauldel
VF FPM-FDA
EF
EPDM - FDA
EP
Fullt certifierad EPDM *)
PP
Fullt certifierad Perfluor *)
FP
Fullt certifierad FPM *)
11. O-ringssatser i olika material till tätning
VF FPM-FDA
EF
EPDM - FDA
EP
Fullt certifierad EPDM *)
PP
Fullt certifierad Perfluor *)
FP
Fullt certifierad FPM *)
12. Specialutförande
Om märkt med X avviker pumpen från standard.
Kontakta din leverantör för detaljer.
*)Fullt certifierade O-ringar = Innefattar certifikaten FDA, 3A, USP klass VI och AFO, ej tillgängliga för
O-ringstätningar av typ O1 och DO2, liksom inte heller för säkerhetsventiler
16
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
1.6 Modellbeteckning - 3-A godkända pumpar
Exempel:
TW
2/
0171-
40/
06-
W1
1-
GB2
1-
V
V
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1.Pumpfamilj
TW = TopWing
2. Storlek
2, 3, 4
3/4. Deplacement per varv och anslutningsdimension
Deplacement per varv (i dm3)
Inloppsdiameter
Standardpump F
örstorat inlopp
TW2/0171
0,171 40
40/50
TW2/0343
0,343 50
50/80
TW3/0537
0,537 50
50/80
TW3/1100
1,100 80
80/100
TW4/1629
1,629 80
80/100
TW4/3257
3,257 100
100/150
5. Anslutningstyp
04 Gänganslutning enligt ISO 2853
07 Clamp enligt ISO 2852
14 Clamp enligt DIN 32676
15 Aseptisk gänganslutning enligt DIN 11864-1
16 Aseptisk flänsanslutning enligt DIN 11864-2
Godkänt under förutsättning att en specialpackning med självcentrerande verkan används. Kontakta din återförsäljare för detaljerad information.
01 Hygienisk gänganslutning enligt DIN 11851/DIN 405
05 Gänganslutning för mejeriindustrin BS 4825
12 Clamp enligt SMS 3017 (Triclamp)
6. Rotor
W1 Bi-vingrotorer i syrafast duplexstål, standardspel
M1 Multi-loberotorer i syrafast duplexstål, standardspel
7.Pumphuslock
1
Lock
5
Lock med mantel
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
17
Exampel:
TW
2/
0171-
40/
06-
W1
1-
GB2
1-
V
V
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
8. Tätningar
GW1 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kiselkarbid
GB1 Mekanisk tätning kiselkarbid mot kol
9.Fötter
1
Horisontella anslutningar – toppdrivning 2
Horisontella anslutningar – bottendrivning
3
Vertikala anslutningar drivning höger sida från axelände
4
Vertikala anslutningar drivning vänster sida från axelände
10. O-ringssatser i olika material till hydrauldel
EP
Fullt certifierad EPDM *)
PP
Fullt certifierad Perfluor *)
FP
Fullt certifierad FPM *)
11. O-ringssatser i olika material till tätning
EP
Fullt certifierad EPDM *)
PP
Fullt certifierad Perfluor *)
FP
Fullt certifierad FPM *)
12. Specialutförande
Om märkt med X avviker pumpen från standard.
Kontakta din leverantör för detaljer.
*)Fullt certifierade O-ringar = Innefattar certifikaten FDA, 3A, USP klass VI och AFO, ej tillgängliga för
O-ringstätningar av typ O1 och DO2, liksom inte heller för säkerhetsventiler
18
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
1.7 Pumpmodell och serienummer
Vid behov av ytterligare information om pumpen, kontakta din lokala leverantör. Uppge alltid
modellbeteckning och serienummer. Denna information är placerad på namnskylten som är placerad
på pumphuset. Om namnskylten är skadad eller saknas, är serienumret också stansat i pumphuset
under växelhuskåpan.
1.8 Pumpens standarddelar
För att undvika missförstånd var vänlig använd alltid följande benämningnar på pumpens delar.
Luftningsventil
Kugghjul
Drivande axel
Bakre lager
Främre lager
Pumphus
Rotor
Kugghjul
medlöpande axel
Låsskruv
Växelhuskåpa
Pumphuslock
Fot
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
19
2.0 Funktion, konstruktion, installation
2.1Arbetsprincip
Pumpverkan i TopWing erhålls genom motrotationen av två rotorer i ett pumphus. Rotorerna är
monterade på axlar, som stöds av koniska rullager, integrerade i pump/växelhuset. Den andra axeln
drivs av drivaxeln via synkroniserade kugghjul som är fästa på axeln med hjälp av spännringar.
Rotorerna är synkroniserade så att de roterar utan kontakt med varandra
När rotorernas vingar går isär från varandra ökar volymen mellan dem och orsakar ett minskat tryck
mittemot inloppsporten (se fig. a). Detta får mediet att strömma in i pumphuset.
Det pumpade mediet transporteras runt pumphuset (se fig. b och c) till pumpens utlopp (se fig. d).
När rotorernas vingar närmar sig varandra, minskas volymen mellan dem och orsakar en tryckökning
mittemot utloppet. Detta får mediet att pressas ut ur pumphuset (se fig. e).
Se avsnitt 1.8 avseende pumpens standarddelar.
b
a
a
a
20
b
b
c
e
d
c
d
e
c
d
e
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
2.2Driftparametrar
De maximala värdena för tryck och varvtal visas i tabellen nedan. I praktiken kan dessa värden komma
att begränsas ytterligare av den pumpade produktens egenskaper och/eller utförandet av det system,
i vilket pumpen installeras.
2.2.1 Driftparametrar Bi-vingrotorer
Teoretisk kapacitet
Max. varvtal Deplacement vid max. varvtal och
3
[rpm]
[dm ]
∆p = 0 bar
[m3/h]
Pumptyp
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
0,041
0,082
0,171
0,343
0,537
1,100
1,629
3,257
Max.
differenstryck
[bar]
Max.
drifttryck
[bar]
Max.
vridmoment på
axeländen
[Nm]
Max. vätsketemperatur
°C
15
7
15
7
15
7
15
7
18
10
18
10
18
10
18
10
55
55
400
400
800
800
2000
2000
150
150
150
150
150
150
150
150
3,4
6,9
12,3
24,7
32,2
66,0
78,2
156,3
Max. varvtal =
nmax
Deplacement =
Vi
Teoretisk kapacitet vid max. varvtal och ∆p = 0 bar =
Qthmax
Max. differenstryck =
∆pmax
Max. drifttryck
=
pmax
Max. vridmoment på axeländen
=
Tmax
2.2.2 Driftparametrar Multi-loberotorer
Max. varvtal Deplacement
[rpm]
[dm3]
Pumptyp
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
1400
1400
1200
1200
1000
TW3/1100
1000
0,042
0,083
0,180
0,360
0,560
1,120
TW4/1629
TW4/3257
800
800
1,742
3,483
Teoretisk kapacitet
vid max. varvtal och
∆p = 0 bar [m3/h]
Max.
differenstryck
[bar]
Max.
drifttryck
[bar]
Max.
vridmoment på
axeländen
[Nm]
Max. vätsketemperatur
°C
3,5
7,0
12,9
25,9
33,6
67,2
15
7
15
7
15
18
10
18
10
18
55
55
400
400
800
150
150
150
150
150
7
10
800
150
83,6
167,2
15
7
18
10
2000
2000
150
150
Max. varvtal =
nmax
Deplacement =
Vi
Teoretisk kapacitet vid max. varvtal och ∆p = 0 bar =
Qthmax
Max. differenstryck =
∆pmax
Max. drifttryck
=
pmax
Max. vridmoment på axeländen
=
Tmax
Pumpen får inte utsättas för snabba temperaturförändringar, eftersom det då finns risk för skador på
grund av komponenternas snabba expansion/kontraktion.
Var mycket noga vid val av pump för hantering av vätskor innehållande slitande partiklar, eftersom
sådana kan vålla slitage på pumpens delar. Tag kontakt med din leverantör för rådgivning och hjälp.
Viktigt!
Rådfråga alltid din leverantör om systemet eller driftförutsättningar ändras, t. ex. om den pumpade
produkten ändras eller har andra egenskaper än dem som pumpen levererats för.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
21
2.3 Systemkonstruktion och installation
När en pump skall ingå i ett system, bör rörlängderna och antalet rörnipplar (T-nipplar, skarvnipplar,
rörböjar etc.) reduceras så långt som möjligt.
För att uppnå ett fritt produktflöde fram till pumpen är det viktigt att sugledningarna är så korta och
raka som möjligt. Följande faktorer bör alltid beaktas vid konstruerandet av ett system:
1. Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt pumpen för
a) att pumpen och drivanordningen skall vara åtkomlig för rutinkontroll och service, t ex för
påfyllning av smörjmedel i pump och motor samt för att ta bort pumpens främre lock och
pumpens rotorer.
b) att drivenheten får tillräcklig ventilation, för undvikande av överhettning.
2. Pumpen får inte belastas av rörledningarna, alla ledningar till och från pumpen måste ha egna
fästen. Om detta inte iakttas, finns det risk för att pumpkomponenterna kan deformeras med
allvarliga följdskador på pumpen.
3. Ventiler skall finnas invid pumpens sug- och tryckanslutning för att pumpen skall kunna skiljas
helt från systemet vid rutinkontroll och underhåll.
4. Lobrotorpumparna är av deplacementstyp och måste därför vara försedda med någon form av
överbelastningsskydd. Detta kan ha formen av:
a) en påbyggd säkerhetssventil, där det passar ihop med användningsområdet.
b) ett in-line överströmningssystem, alltså ett system placerat utanför pumpen.
c) en momentbegränsad koppling i drivsystemet.
d) en sprängbleck i utloppssidans rörledning.
Om pumpens rotationsriktning och därmed flödet skall kunna reverseras under normal drift,
måste överbelastningsskyddet kunna ge lika bra skydd i båda rotations-/flödesriktningarna.
5. Alla rörledningar och tillhörande anläggningsdelar, från insugningspunkten till
utloppsanslutningen, skall rengöras noga före installation av pumpen. Detta för att eliminera
risken för att skräp skall kunna komma in i pumpen och vålla skador.
6. Om så är möjligt skall manometrar placeras vid pumpens sug- och tryckanslutning, så att
det går att övervaka systemtrycken. Dessa manometrar ger en tydlig indikering av ändringar
i arbetsförhållandena. När det finns en avlastningsventil i systemet krävs manometrarna för
inställning och kontroll av ventilens funktion.
7. Det är mycket viktigt att pumpens sugförmåga räcker till för den aktuella sughöjden. Om detta
inte beaktas kan följden bli kavitation, som ger upphov till buller, minskat flöde och mekaniska
skador på pumpen och den tillhörande utrustningen.
Systemets tryck vid pumpens inloppssida måste alltid överstiga det lägsta tryck som pumpen
kräver. För att säkerställa att bästa möjliga sugförhållanden skapas, skall
följande beaktas:
• Sugledningen skall ha minst samma diameter som pumpanslutningen.
• Sugledningen skall vara så kort som möjligt.
• Minsta möjliga antal krökar, T-nipplar och andra hinder skall användas.
• Beräkningarna för fastställande av tillgängligt NPSH i systemet skall utföras för sämsta
tänkbara förhållanden. Se vakuumtabellen nedan.
• Om filter används på sugledningen, kontrollera tryckförlusten vid aktuellt flöde. Detta är viktigt
för att förhindra kavitation som kan skada pumpen.
Tag kontakt med din leverantör vid behov av information om pumpens eller systemets
insugningsegenskaper.
22
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
Övertryck vid ingången
Tilloppstryck
Undertryck vid ingången
Atmosfärstryck
Tillgängligt NPSH
Sughöjd eller
vakuum
Tillgängligt NPSH
≅ 10 m
vattenpelare
Friktionsförluster i
sugledningen
Friktionsförluster i
sugledningen
Ångtryck
Ångtryck
Absolut vakuum
Vakuumtabell
8. Vid installation av en pump komplett med motor måste följande riktlinjer beaktas:
a) Det lämpligaste sättet att driva en lobrotorpump är att använda elmotor eller kuggväxelmotor.
Tag kontakt med din lokala leverantör om någon annan metod skall användas.
b) Flexibla kopplingar måste alltid användas och ställas in korrekt inom de gränser som
rekommenderas av kopplingstillverkaren. Drag runt axeln minst ett helt varv för att kontrollera
kopplingens uppriktning och för att kontrollera att axeln roterar mjukt. Använd aldrig fasta
kopplingar.
c) Kopplingar måste alltid vara inneslutna i lämpligt skydd mot beröring av de roterande delarna,
som annars skulle kunna vålla personskador. Sådana skydd skall vara av lämpligt material –
se punkt d – och ha ett tillräckligt stabilt utförande för att kunna skydda mot kontakt med de
roterande delarna under normala arbetsförhållanden.
d) Vid installation av pumpaggregat i lättantändlig eller explosiv miljö eller för hantering av
lättantändliga eller explosiva medier, måste särskild uppmärksamhet ägnas inte bara
säkerhetsfrågor i samband med drivenhetens kapsling, utan också för de material, som
används i både kopplingar och skydd för eliminerande av explosionsrisken.
e) Bottenplattan måste dras fast vid en slät och plan yta för att undvika felinriktning och
distorsion. När bottenplattan har fästs på sin plats, måste uppriktningen kontrolleras på nytt.
Se punkt b.
f) Om pumpen drivs av elmotor, kontrollera att motorn och den övriga elektriska utrustningen
är avsedd för de befintliga spänningen och att inkopplingen är den rätta för den aktuella
motorn, alltså start med direktinkoppling, delta/Y-koppling etc. Kontrollera också att samtliga
komponenter är korrekt jordade.
2.3.1 Installation med CIP-system
TopWing-seriens pumpar är konstruerade så att de lätt kan rengöras med CIP-metoder för rengöring
av processanläggningar utan isärtagning. För uppnående av erforderliga vätskehastigheter genom
pumpen vid rengöring rekommenderar vi ett tryckfall om 2-3 bar över pumpen under rengöringen.
Rekommendation: Med en påbyggd säkerhetsventil, fjäderbelastad-luftöppnande, kan flödet i
rörledningen efter pump uppnås utan separata CIP-ventiler och förbiledningsanslutning.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
23
2.3.2 Installation med SIP-system
TopWing seriens pumpar kan rengöras med SIP – sterilisering utan isärtagning. Kontakta
din leverantör för att få information om vilka temperaturer som krävs för processen eftersom
temperaturen påverkar pumpens spel.
Utrustningens komponenter kan behöva steriliseras, t ex genom upphettning till höga temperaturer
(upp till 140°C), för att döda de mikro-organismer som kan finnas i pumpen. Sterilisering sker genom
användning av ånga eller hett vatten med högt tryck.
2.4Start
•
Kontrollera att samtlig tillhörande utrustning är ren och fri från skräp samt att alla röranslutningar
är säkra och läckagefria.
•
Kontrollera på pumpar som har tätningar med spolvätska, att alla erforderliga ledningar för
detta ändamål finns på plats och är korrekt anslutna. De måste ge tillräckligt flöde och tryck för
spolningen. Kontakta din leverantör för råd. För tätningsscheman, se kapitel 10.
•
Kontrollera smörjningen av både pump och drivmotor. TopWing pumparna levereras utan
olja och skall fyllas upp till nivåmarkeringen på oljenivåglaset. Se ’’sektion 3.3’’ beträffande
oljemängd och oljekvalitet.
•
Kontrollera inställningen av den separata överströmningsventilen, om en sådan ingår i
systemet. Vid provkörningen skall avlastningsventilen ställas in på ett lägre värde än systemets
konstruktionstryck. Efter avslutad provkörning skall ventilen ställas in på det rätta värdet
för arbetsuppgiften. Inställningen får aldrig överstiga pumpens max.tryck eller systemets
konstruktionstryck.
•
Kontrollera att ventilerna är helt öppna både på in- och utloppssidan och att ledningarna är helt
fria från alla hinder. TopWing pumparna är av deplacerande typ och får därför aldrig köras mot en
stängd ventil. Detta skulle medföra överbelastning och skador på pumpen och eventuellt på hela
systemet.
•
Kontrollera att drivaxeln har rätt rotationsriktning för den önskade flödesriktningen. Se figur.
Rotation
Inlopp
Rotation
Utlopp
Inlopp
Rotationsriktning
24
•
Innan pumpen startas, kontrollera att det finns vätska på sugsidan. Detta är mycket viktigt för
pumpar med produkttätningar utan spolning, eftersom sådana tätningar aldrig får gå torra.
•
Innan driften påbörjas skall pumpen kortvarigt startas och sedan stoppas för att kontrollera
rotationsriktningen och för att se att det inte finns några hinder för funktionen. När detta
har gjorts kan driften påbörjas. Läs av manometrarna vid inlopp och utlopp och övervaka
pumptemperaturen och den upptagna effekten där detta är möjligt.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
2.5Avstängning
Vid avstängning av pumpen skall både sug- och trycksidans ventiler stängas. Erforderliga
säkerhetsåtgärder måste också vidtas:
•
Drivkraften kopplas från och låses för att förhindra ofrivillig start.
•
Den tryckluftsmanövrerade, påbyggda säkerhetsventilen skall avluftas.
•
Produkttätningarnas spolvätska skall stängas av och trycket avlastas.
•
Pumpen och ledningarna skall tömmas.
Se kapitel ’’4.0 Demontering och Montering’’ innan något arbete utförs på pumpen.
2.6Rutinunderhåll
•
Kontrollera oljenivån regelbundet.
•
Byt oljan en gång om året eller var 3.000:e drifttimme, beroende på vilket som uppnås först.
•
Beträffande oljemängder och kvalitéer hänvisas till "sektion 3.3".
•
Mät vibrationer och temperatur. Dessa faktorer kan påvisa felaktigheter i lagren.
•
Kontrollera regelbundet så att inget läckage uppstår.
2.7 Typisk CIP-cykel (Cleaning In Place / Rengöring på plats)
CIP baserar på att vätska cirkulerar genom systemet med en bestämd hastighet och temperatur.
Hastigheten krävs för att generera turbulens så att smuts kan spolas ut och temperaturen krävs för
att vätskan ska kunna rengöra effektivt.
Hastigheten är i normalfall 2 meter/sekund (6 fot/sekund). Vilken hastighet som krävs beror på den
pumpade vätskan, processen som används och systemet som ska rengöras. Vanligtvis används en
centrifugalpump för att cirkulera rengöringsvätskor, då hastigheten som krävs ofta är högre än vad
en PD-pump kan åstadkomma. Det rekommenderas att ha ett tryck på minst 2 bar över PD-pumpen
under CIP-cykeln.
En typisk CIP-cykel:
Steg 1 Förspolning. Kallt vatten – 5 minuter – avlägsnar allt produktskräp.
Steg 2 Tvättning med rengöringsmedel. I normalfall avlägsnar natriumhydroxid (frätande) på alkalisk
bas – 30 till 45 minuter vid 75 ºC till 95 ºC – kolhydrater, proteiner och fetter.
Steg 3 Spolning. Kallt vatten – 5 minuter – avlägsnar rester av rengöringsmedel.
Steg 4 Tvättning med syra. Salpeter- eller fosforsyra – 15 till 30 minuter vid 60 ºC – avlägsnar alla
rester av mineralsalt och neutraliserar.
Steg 5 Avslutande spolning. Kallt vatten – 5 minuter – avlägsnar rester av syra.
Cykeltider, temperaturer, vätskor och koncentrationer av vätskorna som används, varierar beroende
på produkt, process och system. Dessutom kan ytterligare tvättar införas.
2.8 Typisk SIP-cykel (Sterilizing In Place / Sterilisering på plats)
Kallas ibland "Steaming Through" (Genomångning) eller "Steaming In Place" (Ångning på plats).
Anläggningens komponenter behöver eventuellt steriliseras, dvs. hettas upp till höga temperaturer
(upp till 140 °C) för att döda organismer som fortfarande kan sitta kvar på utrustningens yta.
En typisk SIP-cykel:
Steg 1 Förspolning. Kallt vatten – 5 minuter – avlägsnar all smuts.
Steg 2 Sterilisering. Ångkondensat – 30 minuter vid 121 °C till 140 °C för att döda alla
mikroorganismer och sporer som finns kvar.
Steg 3 Spolning med kväve. Kväve – 5 minuter – omgivning – ger en inert atmosfär.
Steg 4 Spolning med lösningsmedel. Aceton, toluen, isopropylalkohol – 5 minuter – omgivning –
torkar ut systemet.
Dessa steg kan genomföras mer än en gång innan användning.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
25
26
•
•
•
•
Inget
flöde
•
•
•
•
Oregelbundet
flöde
Symptom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Motor
överhettas
•
•
•
Pumpen
överhettas
•
•
•
•
•
•
•
För liten
kapacitet
•
•
•
•
•
•
Snabbt
rotorslitage
•
•
•
Snabbt
tätningsläckage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oljud/
vibrationer
•
•
•
•
•
•
Metallisk
kontakt
•
•
•
•
•
Pumpen
stannar
vid start
Byt ut slitna delar.
Öka spolningen till erforderlig mängd/tryck.
Otillräcklig tätningsspolning
Slitna lager/drev
Öka pumpvarvtalet.
För lågt pumpvartal
Kontrollera rörinstallationen/fäst rören.
Sänk pumpvarvtalet
För högt pumpvarvtal
Undersök om det finns något stopp/förenkla
utloppsledningen.
Pumphuset belastas av ledningar
För högt utloppstryck
Rengör systemet/montera ett filter på pumpens sugsida.
Värm produkten/pumpkammaren.
Oönskade fasta partiklar i produkten
Kyl produkten/pumpkammaren.
För låg produkttemperatur
Öka pumpvarvtalet/sänk produkttemperaturen
För hög produkttemperatur
Sänk pumpvarvtalet/höj produkttemperaturen.
Produkten har för låg viskositet
Höj produktnivån för att öka inloppstrycket.
Produkten har för hög viskositet
Släpp ut gasen från sugledningen/pumpkammaren.
För lågt statiskt inloppstryck
Kontrollera rörskarvar och anslutning.
Gas i sugledningen
Luftläckage till sugledningen
Produkten förångas i sugledningen
Öka sugledningens diameter och det statiska
ingångstrycket. Förenkla och förkorta sugledningen. Sänk
varvtalet och produkttemperaturen.
Släpp ut luften från sugledn./pumpkammare. Fyll pumpen.
Bristande tillförsel till pumpen
Byt riktning.
Pumpen har inte fyllts före start
Åtgärder
Fel rotationsriktning
Orsaker
2.9Felsökningsschema
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
3.0 Tekniska data
3.1 Rotorspel – Bi-vingrotorer
Spel för vätsketemperatur max 150°C.
C
C
D
A
B
A
= Axiellt spel rotor/pumplock
B
= Axiellt spel rotor/pumphusets baksida
C = Radiellt spel rotor/pumphus upptill och sida
D
= Spel rotor/rotor
Standard rotorspel - alternativ W1
Pumptyp
A [mm]
min
max
B [mm]
min
max
C [mm]
min
max
D [mm]
min
max
TW1/0041
0,080
0,105
0,04
0,12
0,05
0,12
0,05
0,14
TW1/0082
0,100
0,125
0,05
0,14
0,08
0,15
0,07
0,16
TW2/0171
0,125
0,150
0,10
0,20
0,10
0,17
0,09
0,19
TW2/0343
0,135
0,160
0,11
0,20
0,12
0,20
0,12
0,21
TW3/0537
0,150
0,175
0,12
0,23
0,12
0,22
0,13
0,23
TW3/1100
0,165
0,190
0,14
0,25
0,14
0,24
0,15
0,25
TW4/1629
0,200
0,225
0,18
0,305
0,17
0,30
0,18
0,31
TW4/3257
0,225
0,250
0,22
0,34
0,20
0,33
0,22
0,35
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
27
3.2 Rotorspel - Multi-loberotorer
Spel för vätsketemperatur max 150°C.
C
D
D
A
C
B
A
= Axiellt spel rotor/pumplock
B
= Axiellt spel rotor/pumphusets baksida
C = Radiellt spel rotor/pumphus upptill och sida
D
= Spel rotor/rotor
Standard rotorspel - alternativ M1
Pumptyp
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
min
max
min
max
min
max
min
max
TW1/0041
0,080
0,105
0,04
0,12
0,04
0,13
0,04
0,20
TW1/0082
0,100
0,125
0,05
0,14
0,07
0,16
0,07
0,23
TW2/0171
0,125
0,150
0,10
0,20
0,09
0,19
0,07
0,23
TW2/0343
0,135
0,160
0,11
0,20
0,11
0,21
0,12
0,28
TW3/0537
0,150
0,175
0,12
0,23
0,11
0,23
0,12
0,28
TW3/1100
0,165
0,190
0,14
0,25
0,13
0,25
0,17
0,33
TW4/1629
0,200
0,225
0,18
0,30
0,16
0,31
0,17
0,33
TW4/3257
0,225
0,250
0,22
0,34
0,19
0,34
0,23
0,39
28
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
3.3 Oljemängd i växelhus
Exempel på FD/NSF H1 godkända oljor
Exempel på icke livsmedelsgodkända oljor
• Shell Cassida Fluids GL
• Shell Omala
• Mobil DTEFM
• BP Energol
• Castrol Optileb GT-range
• Esso Spartan
• Texaco Cygnus gear PAO-range
Erorderliga egenskaper
Klass
Omgivningstemp. vid drift
ISO VG 150
-18°C till 0°C
ISO VG 220
0°C till 30°C
ISO VG 320
30°C till 150°C
Pumpen levereras utan olja därför måste ovan tabell användas för att välja rekommenderad olja.
Oljebyte: Oljenivån måste kollas regelbundet
Första oljebytet:Efter 150 drifttimmar. Därefter var 3000:e timme
Oljepåfyllning: Fyll oljan genom oljepåfyllningspluggen tills oljan syns i oljenivåglaset.
Oljemängd
Pump
Horisontell
anslutning
Vertikal
anslutning
TW1
TW2
TW3
TW4
0,26 l
0,63 l
1,60 l
4,00 l
0,22 l
0,40 l
0,73 l
1,75 l
Efter påfyllning av olja, kontrollera oljenivån i oljenivåögat.
Placering av oljenivåöga och avluftningsplugg
Avluftningsplugg
Horisontellt utförande
Vertikalt utförande
Oljenivåöga
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
29
3.4Materialspecifikation
3.4.1 Bearbetade delar – Pump
Pos.
Beskrivning
0010
0020
0030
0050
0051
0070
0120
0121
0172
0190
0250
Pumphus
Rotor
Pumphuslock
Drivande axel
Löpande axel
Fot
Växelhuskåpa
Lagerhållare
Tryckhylsa
Kugghjul, par
Låsskruv
Europa
EN/DIN
W.-nr.
EN 10213-4
EN 10088-3
1.4409
1.4462
1.4404
EN 10088-3
EN 10213-4
EN 10213-4
EN 10083-1
EN 10083-1
EN 10025-2
USA
Pumptyp
TW1
TW2
TW3
TW4
A351 CF3M
AISI 329
AISI 316L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4460
AISI 329
X
X
X
X
1.4308
1.4308
1.1191
1.1191
1.7131
1.4462
A351 CF8
A351 CF8
SAE 1045
SAE 1045
SAE 2127
AISI 329
X
X
X
X
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
Referenskatalog: Stahlschlüssel 2001 (Stål: Sid. 250 – 256 och Syrafast stål: Sid. 492 – 494)
0190
0120
0050
0051
0121
0010 0020
0030
0250
TW1
0070
30
0172
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
3.5 Mått- och viktuppgifter
3.5.1Standard
Anslutningar, se 3.5.3
zc
cb
tb
da
ea
vh
eb
ec
ed
ea
de
db
df
vc vb
ze
dc
vf
4x vd
2x G1/8"
sp
ve
Måttuppgifter – Pump med spolhus.
Streckad linje anger pump med drivande axel i nedre position.
Mått i mm
Pumptyp
cb
da
db
dc
de
df
ea
eb
ec
ed
TW1/0041
177
213
113,5
55,5
160,5
187
35
6
21,5
19
TW1/0082
177
213
113,5
55,5
160,5
187
35
6
21,5
19
TW2/0171
245
291
162
74
228
248
58
10
41
38
TW2/0343
245
291
162
74
228
248
58
10
41
38
TW3/0537
310
370
215,5
98,5
305,5
325
82
14
51,5
48
TW3/1100
310
370
215,5
98,5
305,5
325
82
14
51,5
48
TW4/1629
424
498,5
297
135
423
438,5
140
20
74,5
70
TW4/3257
424
498,5
297
135
423
438,5
140
20
74,5
70
Pumptyp
sp
tb
vb
vc
vd
ve
vf
vh
zc
ze
TW1/0041
65,5
237
110
135
10
74
15
95
194
84,5
TW1/0082
80,5
257
110
135
10
74
15
95
209
84,5
TW2/0171
91,5
322
164,5
195
10
106
20
130
264
118
TW2/0343
116
353
164,5
195
10
106
20
130
289
118
TW3/0537
118
410
213
254
14
134
25
170
336
157
TW3/1100
148
455
213
254
14
134
25
170
366
157
TW4/1629
140,5
563
312
376
17,5
160
30
200
459
216
TW4/3257
184,5
627
312
376
17,5
160
30
200
503
216
Beträffande mått och vikt för ventiler, se kapitel 11.0.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
31
3.5.2 Vertikal montering
Anslutningar, se 3.5.3
ve
tb
zc
sp
cb
2x G1/8"
ea
ec
ed
eb
dd
vg
dd
df
vk
db
vf
4x vd
vh
da
Måttuppgifter – Pump med spolhus.
Streckad linje anger pump med drivande axel på höger sida från axeln sett.
Mått i mm
Pumptyp
TW1/0041
cb
da
db
dd
df
ea
eb
ec
ed
sp
tb
vd
ve
vf
vg
177
213
113,5
29
191,5
35
6
21,5
19
65,5
237
10
74
15
175
95 150,5
vh
vk
194
zc
15
175
95 150,5
209
TW1/0082
177
213
113,5
29
191,5
35
6
21,5
19
80,5
257
10
74
TW2/0171
245
291
162
44
258
58
10
41
38
91,5
322
10
106 20 242,5 130 212,5 264,5
162
44
TW2/0343
245
291
258
58
10
41
38
116
353
10
106 20 242,5 130 212,5
289
TW3/0537
310
370
215,5 58,5
335
82
14
51,5
48
118
410
14
134 25
327
170
287
336
TW3/1100
310
370
215,5 58,5
335
82
14
51,5
48
148
455
14
134 25
327
170
287
366
TW4/1629
424 498,5
297
81
451
140 20
74,5
70 140,5 563 17,5 160 30
466
200
402
459
TW4/3257
424 498,5
297
81
451
140 20
74,5
70 184,5 627 17,5 160 30
466
200
402
503
Beträffande mått och vikt för ventiler, se kapitel 11.0.
32
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
3.5.3
1 = Alla gängade anslutningar (DIN, SMS, DS, BS, ISO, Rörgänga, NPT-gänga) och
alla Clampanslutningar (ISO, SMS, DIN)
2 = Alla flänsanslutningar DIN (PN16), DIN11864-2 Form A och ANSI (klass 150)
3.5.3.1 Standard pump
zb
zb
Pumptyp
1-zb
2-zb
85
117
TW1/0082
85
117
TW2/0171
107
139
TW2/0343
107
139
TW3/0537
131
163
TW3/1100
136
168
TW4/1629
178
210
TW4/3257
182
212
TW1/0041
Mått i mm
3.5.3.2 Förstorat inlopp
zb
zb för fläns
zb
zb för gänganslutningar
Pumptyp
TW1/0041
Förstorat inlopp
2-zb
1-zb
25/40
117
125
TW1/0082
25/40
117
125
TW2/0171
40/50
139
147
TW2/0343
50/80
149
157
TW3/0537
50/80
173
181
TW3/1100
80/100
168
178
TW4/1629
80/100
210
220
TW4/3257
100/150
212
222
Mått i mm
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
33
3.4.4 Gärng- och clampanslutningar
Dimenionstabell, se nästa sida
Gänganslutningar
Thread
connections
b
SMS 1145
Rörgänga
GAS
THREAD
b
DIN 11864-1
b
b
d2
DS 722
b
b
d2
d1
d2
d1
4.8
d2
d1
3
d2
d1
d2
d1
b
BS 4825
d1
ISO 2853
d2
d1
DIN 11851/
DIN 405
NPT-gänga
NPT THREAD
d2
d1
b
Clampanslutningar
Clamp
connections
34
DIN 32676
d2
d1
SMS 3017
d2
d1
d2
d1
ISO 2852
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
Dimensioner – Gäng- och clampanslutningar
Gänganslutningar
DIN 11851/
DIN 405
DIN 11864-1
Form A
ISO 2853
BS 4825
SMS 1145
Rörgänga
ISO 7/1
DS 722
NPTgänga
ASA B 2.1
d2
d1
b
d2
d1
b
d2 ±0,08
d1
b
d2 ±0,15
d1
b
d2
d1
b
d2
d1
b
d2
d1
b
d2
d1
b
TW1/0041
TW1/0082
Rd 52x1/6
26
14
Rd 52x1/6
26
14
37,05
22,6
13,5
45,56
22,2
14,3
Rd 40x1/6
22,6
11
R 1"
22,6
14
Rd 44x1/6
22,6
13,5
1" NPT
22,6
14
Rd 52x1/6 Rd 65x1/6
26
38
14
14
Rd 52x1/6 Rd 65x1/6
26
38
14
14
37,05
52,6
22,6
37,6
13,5
13,5
45,56
58,26
22,2
34,9
14,3
14,3
Rd 40x1/6 Rd 60x1/6
22,6
35,5
11
15
R 1"
R 1 1/2"
22,6
37,6
14
14
Rd 44x1/6 Rd 58x1/6
22,6
35,5
13,5
13,5
1" NPT
1 1/2" NPT
22,6
37,6
14
14
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
Rd 78x1/6
50
14
Rd 78x1/6
50
14
64,08
48,5
13,5
72,56
47,6
14,3
Rd 70x1/6
48,5
15
R 2"
48,5
14
Rd 72x1/6
48,5
15,5
2" NPT
48,5
14
Rd 78x1/6 Rd 110x1/4 Rd 110x1/4 Rd 130x1/4
50
81
81
100
14
20
20
20
Rd 78x1/6 Rd 110x1/4 Rd 110x1/4 Rd130x1/4
50
81
81
100
14
20
20
20
64,08
91,11
91,11
–
48,5
72
72
–
13,5
13,5
13,5
–
72,56
97,97
97,97
123,37
47,6
72
72
97,6
14,3
14,3
14,3
14,3
Rd 70x1/6 Rd 98x1/6 Rd 98x1/6 Rd 132x1/6
48,5
72
72
97,6
15
19
19
30
R 2"
R 3"
R 3"
R 4"
48,5
72
72
97,6
14
20
20
20
Rd 72x1/6 Rd 100x1/6 Rd 100x1/6
–
48,5
72
72
–
15,5
16,5
16,5
–
2" NPT
3" NPT
3" NPT
4" NPT
48,5
72
72
97,6
14
20
20
20
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
Clamp-anslutningar
ISO 2852
SMS 3017
DIN 32676
d2
d1
d2
d1
d2
d1
50,5
22,6
50,5
22,6
50,5
26
50,5
22,6
50,5
22,6
50,5
26
64
37,6
50,5
35,6
50,5
38
64
48,5
64
48,5
64
50
64
48,5
64
48,5
64
50
91
72
91
72
106
81
91
72
91
72
106
81
119
97,6
119
97,6
119
100
Mått i mm
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
35
3.5.5 Industriella DIN- och ANSI-flänsar – Icke hygieniska

 ad
am
 ac
 ab  aa
n x ak
aa
PN16
ab
ANSI klass 150
PN16
ac
ad
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
22,6
22,6
37,6
48,5
48,5
68
68
88
102
102
72
72
97,6
138
138
50,8
50,8
73
92,1
92,1
127
158
127
157,2
85
85
110
125
125
160
160
180
79,4
79,4
98,4
120,7
120,7
152,4
152,4
190,5
PN16
115
115
150
165
165
200
200
220
PN16
ANSI klass 150
PN16
am
TW1/0082
ANSI klass 150
ANSI klass 150
nxøak
TW1/0041
ANSI klass 150
108
108
127
152,4
152,4
190,5
190,5
228,6
4xø14
4xø14
4xø18
4xø18
4xø18
8xø18
8xø18
8xø18
4xø15,9
4xø15,9
4xø15,9
4xø19,1
4xø19,1
4xø19,1
4xø19,1
8xø19,1
16
16
16
18
18
20
20
20
14,3
14,3
17,5
19,1
19,1
23,8
23,8
23,8
Mått i mm
3.5.6 Hygieniska flänsar enligt DIN 11864-2 Form A
am
Ø ad
Ø ac
Ø ab Ø aa
n x Øak
aa
ab
ac
ad
nxøak
am
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
22,6
38,3
53
70
4xø9
11,5
22,6
38,3
53
70
4xø9
11,5
37,6
53,6
65
82
4xø9
11,5
48,5
65,6
77
94
4xø9
11,5
48,5
65,6
77
94
4xø9
11,5
72
97,6
112
133
8xø11
13,5
72
97,6
112
133
8xø11
13,5
97,6
116,6
137
159
8xø11
15,5
Mått i mm
36
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
3.6 Vikter
3.6.1 Vikter standardpump
Pumptyp
Standardpump
Vikt
Vertikalt utförande
Vikt
TW1/0041
14,5
15
TW1/0082
16,5
17
TW2/0171
38,5
40
TW2/0343
44
45,5
TW3/0537
87
90
TW3/1100
101
104
TW4/1629
245
252
TW4/3257
286
293
Alla vikter i kg.
3.7Ljudnivå
3.7.1 Pumpar med Bi-vingrotorer
TW1 – Max. rpm
dB(A)
90
83
88
81
86
79
84
77
82
75
80
0
Differenstryck - bar
Max
0
TW3 – Max. rpm
dB(A)
dB(A)
94
100
92
98
90
96
88
94
86
92
84
90
0
Differenstryck - bar
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
TW2 – Max. rpm
dB(A)
85
Max
Differenstryck - bar
Max
TW4 – Max. rpm
0 Max Differenstryck - bar
37
3.7.2 Pumpar med Multi-loberotorer
TW1 – Max. rpm
dB(A)
86
79
84
77
82
75
80
73
78
71
76
0
Differenstryck - bar
Max
0
TW3 – Max. rpm
dB(A)
dB(A)
90
96
88
94
86
92
84
90
82
88
80
86
0
Max
Differenstryck - bar
TW2 – Max. rpm
dB(A)
81
Differenstryck - bar
TW4 – Max. rpm
0
Max
Differenstryck - bar
Max 3.8 Fasta partiklar
Pumptyp
TW1/0041
38
Nominell innerdiameter på
anslutning
(mm)
Max. teoretisk
partikelstorlek
(mm)
Rekommenderad
max. partikelstorlek
(mm)
25
11
6
TW1/0082
25
11
6
TW2/0171
40
20
12
TW2/0343
50
20
12
TW3/0537
50
34
18
TW3/1100
80
34
18
TW4/1629
80
50
28
TW4/3257
100
50
28
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
4.0 Demonterings- och monteringsinstruktion
4.1Verktyg
Typ
Storlek eller område
Fast nyckel/U-ringsnyckel
10 mm
TW1
X
TW2
TW3
TW4
Fast nyckel/U-ringsnyckel
13 mm
X
X
Fast nyckel/U-ringsnyckel
17 mm
Fast nyckel/U-ringsnyckel
19 mm
X
X
X
X
Fast nyckel/U-ringsnyckel
22 mm
X
X
X
X
Fast nyckel/U-ringsnyckel
24 mm
Fast nyckel/U-ringsnyckel
30 mm
Insexnyckel
4 mm
X
X
X
X
Insexnyckel
5 mm
Insexnyckel
6 mm
X
X
X
X
X
Insexnyckel
8 mm
X
X
X
X
Insexnyckel
10 mm
Insexnyckel - Hylsnyckel
4 mm
Insexnyckel - Hylsnyckel
5 mm
Insexnyckel - Hylsnyckel
6 mm
X
X
X
X
Insexnyckel - Hylsnyckel
10 mm
X
X
X
X
Insexnyckel - Hylsnyckel
13 mm
X
X
Insexnyckel - Hylsnyckel
17 mm
Insexnyckel - Hylsnyckel
19 mm
X
X
X
X
Insexnyckel - Hylsnyckel
22 mm
X
X
X
X
Insexnyckel - Hylsnyckel
24 mm
Insexnyckel - Hylsnyckel
30 mm
Momentnyckel
Justerbar till min. xx Nm
X
X
X
X
X
X
X
Momentnyckel
Justerbar till min. xx Nm
Momentnyckel
Justerbar till min. xx Nm
Momentnyckel
Justerbar till min. xx Nm
Djupmikrometer
0 – 25 mm
X
X
X
X
Bladmått
–
X
X
X
X
Specialverktyg för
rotorskruvar
Levereras med pump
X
X
X
X
X
Haknyckel
HN5
Haknyckel
HN9/10
Haknyckel
HN12/13
Haknyckel
HN16/17
X
X
X
X
X
X
Plastklubba
X
X
X
X
Stålhammare
X
X
X
X
Skruvmejsel
X
X
X
X
Lageravdragare
X
X
X
X
Ett urval av specialverktyg kan levereras, se kapitel 5.0
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
39
4.2 Allmänna instruktioner
Montering och demontering skall utföras endast av kvalificerad personal. Använd alltid lämplig
skyddsutrustning. Personalen skall vara tillräcklig instruerad och utbildad.
Felaktigt utförd montering och demontering kan orsaka skador. SPX är inte ansvarig för skador som
uppstår i dom fall instruktionerna inte har följts.
Arbeta alltid i en ren miljö. Se till att alla känsliga detaljer t.ex tätningar. lager etc ligger i sina
originalförpackningar så länge som möjligt.
Använd en rostfri arbetsyta.
Vid underhåll och reparation skall lämpliga verktyg i god kondition användas.
Kontrollera alltid delar som skall användas så att skador inte uppstått vid transport och hantering.
Arbeta aldrig med en pump i drift. Se till att aldrig komma i kontakt med rotorerna vid manuell rotation
av pumpen.
Pumpen får aldrig köras om frontlocket demonterats för diskning eller annat skäl.
Efter demontering rengår noggrant delarna och kontrollera så att de inte är skadade, speciellt
monteringsytorna. Ersätt skadade detaljer.
Alla detaljer som innan demontering varit monterade tillsammans skall även vid återmontering ha
samma position, gäller rotorer, axlar, lager och shims.
4.3 O-ringar och läpptätningar
Vid arbete med läpptätningar och o-ringar se till att skador inte uppstår på dessa vid montering vid
skarpa kanter, splines, gängor etc. Se även till att o-ringar inte är vridna i sitt o-ringsläge.
Vid all montering av läpptätningar och o-ringar skall dessa smörjas med lämpligt smörjmedel t.ex
såpvatten.
Obs! Använd alltid H1-godkänt smörjmedel i livsmedelsapplikationer.
För o-ringar av PTFE rekommenderar vi att dessa värms i varmvatten innan montering. En uppvärmd
o-ring blir mjukare och därför lättare att montera.
4.4Avstängning
Innan underhåll eller inspektion påbörjas följ nedanstående för att stänga av pumpen.
1. Stäng av pumpen. För att undvika att drivenheten startas medan arbete med pumpen pågår gör
följande:
a) Stäng av pumpen vid dess centrala styrning, i kontrollrum eller motsvarande om sådan finns.
b) Bryt pumpens strömförsörjning genom att stänga av säkerhetsbrytaren vid pumpen.
c) Lås strömbrytaren, i annat fall om möjligt tag ur säkringarna för pumpens elektriska
anslutning.
d) Demontera, om nödvändigt skyddet för axelkopplingen. Får endast ske när pumpen är helt
avstängd.
2. Låt pumpen kylas ned till hanterbar temperatur.
3. Isolera och dränera eventuella system för spolning, kylning eller värmning.
4. Stäng ventilerna på sug och tryckledningarna.
5. Dränera pump och rörledningar.
6. Rengör pumpen utvändigt före demontering.
40
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
4.5 Åtdragningsmoment [Nm] för skruvar och muttrar
Pos.
Beskrivning
TW1
Dimension
Moment
[Nm]
TW2
Dimension
Moment
[Nm]
0250
Låsskruv
M10 (X-3CrNiMoN27.5.2)
22
M16 (X-3CrNiMoN27.5.2)
69
0450
Kupolmutter
M8-DIN917-(A4)
21
M10-DIN917-(A4
41
8,5
0455
Kupolmutter
M6-DIN917-(A4)
M8-DIN917-(A4)
21
0510
Skruv
M5x12-DIN912-(8.8)
5
M6x12-DIN912-(8.8)
8,5
0520
Skruv
M5x20-DIN912-(12.9)
8,5
M6x18-DIN912-(12.9)
9
0525
Skruv
M6x12-DIN912-(A4)
8,5
M8x20-DIN933-(A4)
21
0620
Låsmutter (*)
M25X1.5 SKF KM5
(*)
M45X1.5 SKF KMT9
(*)
Pos.
Beskrivning
TW3
Dimension
Moment
[Nm]
TW4
Dimension
Moment
[Nm]
0250
Låsskruv
M16 (X-3CrNiMoN27.5.2)
88
M20 (X-3CrNiMoN27.5.2)
179
0450
Kupolmutter
M16-DIN917-(A4)
172
M20-DIN917-(A4)
250
0455
Kupolmutter
M10-DIN917-(A4)
41
M12-DIN917-(A4)
71
0510
Skruv
M8x20-DIN912-(8.8)
21
M10x25-DIN912-(8.8)
41
0520
Skruv
M8x22-DIN912-(12.9)
22
M10x25-DIN912-(12.9)
42
0525
Skruv
M10x20-DIN933-(A4)
41
M12x25-DIN933-(A4)
71
0620
Låsmutter (*)
M55X2 SKF KMT11
(*)
M80X2 SKF KMT16
(*)
(*) Låsmutter pos. 0620:
Dra muttern tills friktionsmomentet mätt på axeln = specifiserad moment.
Se sektion 4.7.3.
0520
0620
0510
0450
0250
0455
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
0525
41
4.6Demontering
Se även 4.2 Allmänna instruktioner, 4.3. O-ringar och läpptätningar, 4.4 Avstängning och 4.5
Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar.
4.6.1 Demontering av pumphuslock och rotorer
Tänk på att vätska fortfarande kan rinna ut ur pumphuset när locket (0030) tas bort.
0800
0450
0801
0250
0020
0030
Specialverktyg
1. Ta bort muttrarna (0450).
2. Två håligheter finns diagonalt på monteringsytan mellan lock och pumphus för att locket (0030)
ska kunna tas bort med hjälp av t.ex. en skruvmejsel. Kontrollera O- ringen (0801).
3. Lås fast rotorerna genom att placera ett block av mjukt material mellan rotorerna.
4. Lossa rotorskruven (0250) moturs med hjälp av specialverktyget.
5. Ta bort rotorskruvens O-ring (0800).
6. Ta bort rotorn (0020).
7. Ta bort den andra rotorn på samma sätt.
42
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
4.6.2 Demontering av axeltätningar
Rotor
Endast om avsnitt 4.6.1 är slutfört.
}
Tätning, komplett
0082
4.6.2.1 Mekanisk tätning utan spolning
0083
1. Ta bort den roterande tätningsdelen och
O-ringen (0082) från rotorn.
2. Ta bort den stationära tätningsdelen
tillsammans med O-ring (0083) från
pumphuset.
3. Ta bort tätningshållaren tillsammans med
fjädern från pumphuset.
4. Kontrollera O-ringarna (0082) och (0083).
5. Kontrollera tillståndet på tätningsytor och
fjäder.
0083
0082
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
43
4.6.2.2 Mekanisk tätning med spolning
0083
1. Ta bort den roterande tätningsdelen och
O-ringen (0082) från rotorn.
0085
0082
0890
2. Ta bort den stationära tätningsdelen
tillsammans med O-ringen (0083) från
pumphuset.
3. Ta bort tätningshållaren tillsammans med
O-ringen (0085), fjädern och läpptätningen
(0890) från pumphuset.
4. Ta bort läpptätning (0890) från
tätningshållaren till den stationära delen av
tätningen.
0085
5. Kontrollera tillstånden på O-ringar,
läpptätning, tätningsytor och fjäder.
0083
0082
0083
0082
4.6.2.3 Dubbel mekanisk tätning
0086
0085
0087
1. Ta bort den roterande tätningsdelen och
O-ringen (0082) från rotorn.
2. Ta bort produktsidans stationära
tätningsdel tillsammans med O-ringen
(0083) från pumphuset.
3. Ta bort tätningshållaren tillsammans
med O-ring (0085) och fjädern från
pumphuset.
4. Ta bort atmosfärsidans stationära
tätningsdel med O-ring (0086) tillsammans
med den roterande tätningdelen och
O-ring (0087) från axeln.
0087
0085
0086
0083
0082
44
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
4.6.2.4 Enkel O-ringstätning
0130
1. Ta bort axelhylsan (0130) från axeln och
O-ringen (0082) från rotorn.
0085
0082
0183
2. Ta bort tätningshållaren (0097)
tillsammans med O-ring (0085) och
O-ring (0183) från pumphuset.
Tätningshållaren kan tryckas ut från
baksidan via åtkomstöppningen i
pumphuset (TW2-4).
TW1 – använd specialverktyg,
se sektion 5.7.
3. Ta bort O-ringarna (0183) och (0085)
från tätningshållaren (0097).
0097
"Tryck ut"
0183
0085
0082
4.6.2.5 Dubbel O-ringstätning
0130
1. Ta bort axelhylsan (0130) från axeln och
O-ringen (0082) från rotorn.
0085
0082
2. Ta bort tätningshållaren (0097)
tillsammans med O-ringarna (0085) och
(0183) från pumphuset.
Tätningshållaren kan tryckas ut från
baksidan via åtkomstöppningen i
pumphuset (TW2-4).
TW1 – använd specialverktyg,
se sektion 5.7.
3. Ta bort O-ringarna (0183) och (0085)
från tätningshållaren (0097).
0183 0097
"Tryck ut"
0183
0085
0183
0085
0082
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
45
4.6.3 Demontering av växellådan
0611
0850
0855
0120
0881
0455
0181
1. Lossa pumpen från motorn.
0875
2. Ta bort kilen (0611).
0870
3. Ta bort luftningsventilen (0850) med tätningsring (0855)
och avtappningsplugg (0807) med tätningsring (0875).
Tappa av oljan i ett lämpligt kärl.
4. Skruva av kupolmuttrarna (0455) i åtkomstöppningen mellan
hydrauldelen och lagren.
5. Ta bort växelhuskåpan (0120) med V-ring (0881) bakåt.
}
0651
6. Ta bort O-ring (0801) från pumphuset.
7. TW1
Lossa skruvarna (0520) korsvis i flera steg
för att frigöra expanderringen från kugghjulet.
7. TW2, TW3, TW4
Lossa skruvarna på den kompletta
tryckhylsan (0652) korsvis i flera steg
för att frigöra den från kugghjulet.
Tryckhylsan är självsläppande.
0520
TW 1
8. Ta bort kugghjulet (0190) tillsammans med
tryckhylsan (0652) från axeln.
(För TW1 expanderringen (0651)).
9. Gör detta på bägge axlarna.
0190
10. Ta bort skruvarna (0510) från
lagerhållaren (0121).
0652
11. Skruva i 2 bultar i de 2 gängade
hålen i lagerhållarens flänsar.
12. Dra åt bultarna korsvis för att dra ut
lagerhållaren (0121) tillsammans med axeln
och båda lagren från pumphuset.
TW 2, 3, 4
13. Ta bort shimset (0171).
14. Gör detta på bägge axlarna.
0121
0171
0510
46
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
4.6.4 Demontering av axelarrangemang
1. TW1
Bänd ut tanden på låsbrickan (0630) rakt ut ur
mutterspåret och ta bort axelmuttern (0620).
0630
0620
TW 1
1. TW2, TW3, TW4
Lossa axelmutterns (0620) anslagsskruv och ta
bort muttern.
0620
TW 2, 3, 4
Set screw
Anslagsskruv
2. Stöd lagerhållaren på monteringsytan och tryck
ut den inre ringen av lagret (0701) tillsammans
med axeln och lager (0700) ur lagerhållaren.
0701 (Innerring)
(internal ring)
mounting
surface
Monteringsyta
Se till att lagerhållarens monteringsyta ej skadas.
Verktyg
Tool
0700
3. Ta bort lagerhållaren med den yttre delen av
lagret (0701) och den yttre ringen av lager
(0700) från axeln.
Verktyg
Tool
0121
4. Ta bort den yttre ringen av lagret (0701) från
lagerhållaren (0121).
0701
(Ytterring)
(external
5. Ta bort den inre ringen av lagret (0700) med
rullar från axeln.
ring)
Verktyg
Tool
6. Gör detsamma med den andra axeln.
0700
(Innerring)
(internal
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
ring )
47
4.6.5 Demontering av pumphus
1. Ta bort läpptätningar (0885) från pumphuset.
2. Lossa bultarna (0525) och ta bort fötterna om dessa måste tas bort.
0885
0885
4.7Montering
Se även 4.2 Allmänna instruktioner,
4.3 O-ringar och läpptätningar,
4.5. Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar.
4.7.1 Förmontering av pumphus
4.7.1.1 Montering av fot
0525
0525
1. Sätt på den vänstra foten på pumphuset
och spänn fast med bultar (0525).
Den lilla ytan på foten måste vara i kontakt
med bottenytan på pumphuset.
Se till att ytorna är rengjorda.
2. Sätt den högra foten på pumphuset
och spänn fast med bultar (0525).
4.7.1.2 Montering av läpptätningar
Verktyg
0885
1. Fyll utrymmet mellan läpparna med fett.
A
B
5
130
Ø 30
ØD
Ø C ±0.2
2x45˚
20˚
2. Placera läpptätningarna (0885) i pumphuset.
Fjäderns måste peka i lagerriktningen.
Läpptätningarna måste vara i linje med den
axiella ytan inuti pumphuset.
3.2
E
1x45˚
Monteringsverktyg för läpptätning
pumphusets framsida (se kapitel 5.0)
4.7.2 Förmontering av axel-/lagerarrangemang
(Verktyg)
Tool
1. Värm upp den inre ringen av lagret (0700)
med rullar till 120°C.
2. Sätt lagret på axeln.
Se till att den axiella ytan på lagrets inre ring
trycks rätt mot axelansatsen.
0700
(internal ring)
(Innerring)
Axelansats
Shaft
shoulder
48
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
Verktyg
Tool
3. Sätt i lagrets (0701) yttre ring i
lagerhållaren (0121).
Se till att ringens axiella yta trycks in rätt
mot monteringsytan inuti lagerhållaren.
0701
(external
(Ytterring) ring)
0121
4. Placera axeln vertikalt på arbetsbänken
och sätt på lagrets (0700) yttre ring
och lagerhållaren på lagrets (0700) inre
ring.
5. Värm upp den inre ringen av lager
(0701) till 120°C och placera lagret på
axeln.
Vänta tills delarna svalnat till
omgivningstemperatur.
6. TW1
Sätt på låsbrickan (0630) på axeln och
skruva på axelmuttern (0620) för hand
tills den kommer i kontakt med den inre
ringen av lagret (0701).
6. TW2, TW3, TW4
Skruva på axelmuttern (0620) för hand
tills den kommer i kontakt med den inre
ringen av lagret (0701).
Pump
Moment
TW2-4
18 Nm
0701
(Innerring)
(internal
0121
0700
(Ytterring)
(external
ring )
ring)
0630
0620
0620
Set screw
Ansatsskruv
7. Förmontera den andra axeln på samma
sätt.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
49
4.7.3 Montering och axiell inställning av axlarna i pumphuset
1. Placera de båda förmonterade axlarna med lager i pumphuset och fixera dem med skruvarna
(0510).
Verktyg
Tool
Specialverktyg; Monteringshylsa för
axelpaket (se kapitel 5.0)
0510
2. Skruva i sexkantaskruvar i de gängade hålen
(rotorskruvshålen) i axelns främre ytor.
TW1
M10x20
TW2
M16x30
TW3
M16x30
TW4
M20x50
3. För att kontrollera friktionsmomentet och justera lagerinställningen på varje axel separat:
• Använd momentnyckeln (se fig) på sexkantsskruven för att vrida axlen och mäta
friktionsmomentet
Momentnyckel
50
Pump
Moment
TW1
1,6 – 1,8 Nm
TW2
3,2 – 3,4 Nm
TW3
4,5 – 4,7 Nm
TW4
7,0 – 7,3 Nm
•
Ta bort momentnyckeln
•
Placera en rotor på axeln
Mätning av friktionsmoment
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
•
Placera en kloss av mjukt material (plast eller trä) mellan rotor och pumphus för att förhindra att
rotorn roterar
•
Vrid låsmuttern (0620) för att justera förbelastning enligt det uppmätta friktionsmomentet
0620
Rotor blockerad av plastkloss
•
Låsmutter för förbelastning
Ta bort plast-/träklossen.
Upprepa stegen i punkt 3 tills korrekt inställning av friktionsmomentet har uppnåtts.
4. Säkra låsmuttern enligt följande:
TW1:
böj in en av tänderna i låsbrickan in i spåret på låsmuttern
TW2, TW3, TW4: dra fast ansatskruvarna i låsmuttern (moment 18 Nm).
5. Justera lagren för den andra axeln på samma sätt och ta bort sexkantsskruvarna från axlarna.
4.7.4 Axiell justering av rotorerna
Justera rotorpositionen på bägge axlarna separat enligt följande:
1. Placera rotorn på axeln.
2. Placera O-ringen på rotorskruven och montera den på axeln.
3. Dra åt rotorskruven med angivet moment för att fixera rotorn på axeln
(se sektion 4.5 Åtdragningsmomnet för skruvar och muttrar).
4. Mät avståndet X från rotorns frontyta till frontytan på pumphuset.
Fastställ den erforderliga tjockleken på shimset [mm] med hjälp av följande formel:
• Min. tjocklek på shims = uppmätt avstånd X + min. axiellt spel A
• Max. tjocklek på shims = uppmätt avstånd X + max. axiellt spel A
X
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
För spel, se kapitel 3.0
51
5. Justera tjockleken på shimsen genom att dra av det erforderliga antalet skikt på 0,025 mm
(färgat).
6. Ta bort rotorskruvarna (0250) från båda axlarna och ta bort rotorerna (0020).
7. Ta bort skruvarna (0510).
8. Skruva i 2 bultar i lagerhållarens fläns och tryck ut lagerhållaren
bakåt ca 2 mm ur pumphuset.
9. Ta bort de 2 bultarna.
10. Placera shimset mellan lagerhållarens fläns
och pumphuset.
Bult
11. Spänn åt lagerhållaren med skruv(0510).
12. Placera rotorerna på axlarna, spänn dem
med rotorskruvarna på samma sätt som
beskrivs ovan och kontrollera alla axiella
spel mellan rotor och pumphuslock.
0510
4.7.5 Montering av kugghjul
1. Sätt på kugghjulet (0190) med komplett
tryckhylsa (0652) (resp expanderring (0651)
för TW1) på den löpande axeln(0051).
0050
0190
0652
0051
0651
}
2. TW1
Kontrollera så att expanderringens bultar är rena,
smörj dem med ren olja och sätt i dem.
TW 1
0520
3. Sätt på kugghjulet med komplett tryckhylsa (0652)
(resp expanderring (0651) för TW1) på den drivande axeln (0050).
Använd momentnyckel vid åtdragningen av bultarna på den löpande axeln med detangivna
momentet i enlighet med nedanstående åtdragningssekvens.
4. Kontrollera att kugghjulen löper korrekt (’’inga döda punkter’’) genom att mäta axiell avvikelse på
kugghjulen (max 0,05 mm).
5. Om kugghjulen inte löper jämnt, måste de omjusteras.
52
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
TW1TW2
6
4
11
2
8
7
1
5
3
15
3 13
7
1
9
14
12
4
8
6
1
14
10
7
9
11
6
11
2
2
12
5
10
Beskrivning
TW2
Insexskruv DIN 912 M6x18 (12.9)
9
TW3
Insexskruv DIN 912 M8x22 (12.9)
22
TW4
Insexskruv DIN 912 M10x25 (12.9)
42
1
12
5
8
4
Pump
TW1Insexskruv DIN 912
TW2
TW1
M5x20 (12.9)
TW4
3
3
7
10
6
2
5
TW3
8
9
Moment [Nm]
TW3
8,5
13
4
TW4
4.7.6 Synkronisering av rotorerna
4.7.6.1 Manuell synkonronisering
1. Sätt rotorerna i rätt läge genom att vrida den drivande axeln för hand till det läge som visas i
schemat. Kontollera spelet mellan rotorerna med ett bladmått i alla rotorlägen. Måttet X måste
vara lika stort i alla lägen.
Multi-loberotorer –
TW1-TW2
Bi-vingrotorer
X
X
a
X-
-
X
b
a
b
X
Multi-loberotorer –
TW3-TW4
a
X
b
2. Lägg ett block av mjukt material mellan rotorerna för att låsa dem mot varandra.
3. Dra nu åt bultarna till tryckhylsand/expanderringen på samma sätt som beskrivs för den löpande
axeln.
4. Kontrollera spelet X mellan rotorerna (läge a), vrid drivaxel till pos b enligt de nedre bilderna och
kontrollera spelet även i detta läge. Mått X måste vara lika stort i båda lägena.
5. Ta bort rotorskruvarna och rotorerna.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
53
4.7.6.2 Synkonrisering med specialverktyg
Observera att dessa verktyg får användas
enbart för standard Bi-vingrotorer.
För multi-lobrotorer se 4.7.6.1 Manuell
synkoronisering.
Synkroniseringsverktyg
1. Sätt axlarna i rätt läge med hjälp av
synkroniseringsverktyget.
{
2. Montera synkroniseringsverktyget som
visas i figuren, så att axlarna är i rätt läge.
3. Dra åt skruvarna till tryckhylsan/
expanderringen på samma sätt som
beskrivs för den löpande axeln.
Hylsa
Ring
Sexkantsskruv
4.7.7 Montering av växelhuskåpa
1. Sätt in läpptätningen (0880) med Loctite 243 i växelhuskåpan (0120) och placera O-ringen
(0181) i pumphuset.
0611
0850
Monteringsverktyg för
läpptätning
0855
0120
Verktyg
0881
0455
0880
0181
0875
0870
2. Sätt växelhuskåpan på plats och lås fast den med muttrar (0455).
3. Fyll utrymmet mellan V-ringens (0881) läppar med fett.
4. Sätt på V-ringen på axeln med hjälp av verktyget. Se tabell för rätt läge.
54
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
B
0880
0881
Verktyg
Monteringsverktyg för V-ring
Axelposition
B
TW1
TW2
TW3
TW4
4
4,5
5,5
5,5
Rotor
Mått i mm
}
Tätning, komplett
4.7.8 Montering av tätningar
4.7.8.1 Enkel mekanisk tätning utan spolning
1. Sätt tätningshållaren i pumphuset.
Se till att stiftet i pumphuset kommer in i
spåret i tätningshållaren.
2. Sätt O-ring (0083) på den stationära
tätningsdelen. Placera den stationära
tätningsdelen med O-ring i pumphuset.
0082
Se till att stiftet i tätningshållaren kommer in
i spåren i den stationära tätningsdelen.
0083
3. Sätt O-ring (0082) på den roterande
tätningsdelen. Placera den roterande
tätningsdelen med O-ring i rotorn.
Se till att stiften i rotorn kommer in i spåren i
den roterande tätningsdelen.
0083
0082
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
55
4.7.8.2 Enkel mekanisk tätning med spolning
0083
0082
0085
0890
1. Montera läpptätning (0890) och O-ring
(0085) i tätningshållaren.
2. Sätt i tätningshuset, O-ring och fjäder i
pumphållaren.
Se till att stiftet i pumphuset kommer in i
spåret i tätningshållaren.
3. Placera O-ring (0083) på den stationära
tätningsdelen. Sätt in den stationära
tätningsdelen med O-ring i pumphuset.
Se till att stiften i tätningshållaren kommer in
i spåren i den stationära tätningsdelen.
0085
0083
0082
4. Sätt på O-ring (0082) på den roterande
tätningsdelen. Sätt in den roterande
tätningsdelen med O-ring i rotorn.
56
Se till att stiften i rotorn kommer in i spåren i
den roterande tätningsdelen.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
4.7.8.3 Dubbel mekanisk tätning
1. Placera O-ring (0087) i atmosfärsidans
roterande tätningsdel. Tryck atmosfärsidans
roterande tätningsyta med O-ring över axeln.
0083
0082
0086
0085
0087
Se till att stiften i axeln kommer in i spåren
på tätningen.
2. Sätt in O-ring (0085), O-ring (0086) och
atmosfärsidans stationära tätningsdel i
tätningshållarens stationära del. Placera
tätningshållaren stationära del med O-ringar
och atmosfärsidans tätningsdel i pumphuset.
0087
3. Sätt O-ring (0083) på produktsidans
stationära tätningsdel. Placera den
stationära tätningsdelen med O-ring
i pumphuset.
Se till att stiften i tätningshållaren stationära
del kommer in i spåren i den stationära
tätningsdelen.
0085
0086
0083
0082
4. Sätt O-ring (0082) på den roterande
tätningsdelen. Placera den roterande
tätningsdelen med O-ring i rotorn.
Se till att stiften i rotorn kommer in i spåren i
den roterande tätningsdelen.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
57
4.7.8.4 Enkel O-ringstätning
0130
1. Sätt O-ring (0085) och O-ring (0183)
i tätningshållaren (0097). Placera
tätningshållaren med O-ringar i pumphuset.
0085
0082
0183
Se till att stiftet i pumphuset kommer in i
spåret i tätningshållaren.
2. Sätt O-ring (0082) på axelhylsan (0130).
Placera axelhylsan med O-ring i rotorn.
3
Se till att stiften i rotorn kommer in i spåren i
axelhylsan.
0097
Rotor och axelhylsa skall monteras
tillsammans.
0183
0085
0082
0130
4.7.8.5 Dubbel O-ringstätning med spolning
0085
0082
1. Sätt i O-ringarna (0085) och (0183)
i tätningshållaren (0097). Placera
tätningshållaren med O-ringar i pumphuset.
Se till att stiftet i pumphuset kommer in i
spåret i tätningshållaren.
2. Sätt på O-ring (0082) på axelhylsan (0130).
Placera axelhylsan med O-ring i rotorn.
Se till att stiften i rotorn kommer in i spåren i
axelhylsan.
0183 0097
0183
3. Rotor och axelhylsa skall monteras
tillsammans.
0085
0183
0085
0082
58
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
4.7.9 Montering av rotorer och pumphuslock
0800
0450
0801
0250
0020
0030
Specialverktyg
4.7.9.1 Montering av rotorer
1. Sätt på rotorerna (0020) på axlarna.
2. Placera O-ringarna (0800) på rotorskruvarna (0250) och fäst skruvarna.
Se sektion 4.5 Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar.
3. Blockera rotorerna mot varandra genom att sätta en kloss av mjukt material mellan rotorerna.
4. Spänn rotorskruvarna medurs med det angivna momentet med hjälp av specialverktyget. Se
sektion 4.5 Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar.
5. Kontrollera alla spel.
4.7.9.2 Montering av pumphuslock
1. Sätt i O-ring (0801) i spåret i locket.
2. Placera locket på pumphuset. Se till att O-ring (0801) blir kvar i spåret och inte kläms mellan
lock och pumphus.
3. Säkra locket med kupolmuttrarna (0450).
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
59
5.0 Specialverktyg
5.1 Allmänt
Det finns ett antal specialverktyg som underlättar monteringen av pumparna. Om man använder
dessa verktyg minskar risken för skador på tätningskomponenter och tiden för underhåll och/eller
reparation blir kortare.
Dessa verktyg kan beställas från SPX eller tillverkas i den egna verkstaden. Artikelnumren
för beställning framgår av tabellerna under respektive ritning/bild tillsammans med måtten för
motsvarande verktyg (om tillämpligt).
5.2 Monteringsverktyg för läpptätning
Läge: Pumphusets framsida
Syfte: För inpassning av läpptätningen i pumphuset (se sektion 4.7.1.2)
A
B
5
130
Ø 30
Ø C ±0.2
20˚
ØD
2x45˚
3.2
E
Pumpstorlek
1x45˚
Artikelnummer
A
B
ØC ±0,2
ØD
+0,1
0
E
TW1
3.94935.11
225
200
34,6
51,8
14
TW2
3.94936.11
235
200
55,6
79,8
17
TW3
3.94937.11
235
200
68
109,8
17
TW4
3.94938.11
290
250
99,6
149,8
20
Alla mått in mm
60
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
5.3 Monteringshylsa för axelpaket
Läge: Pumphusets framsida
Syfte: För inpassning av axel/lager-enheten i pumphuset (se sektion 4.7.3)
Monteringshylsa TW1
55
45
35 ±0.1
Ø
10 ˚
Ø
Ø
Ø
26
12
1x45˚
30 .2 ±0 .1
30
3.2
16
Monteringshylsa TW2, TW3 och TW4
A
B
C
D
ØL
Ø M±0.1
RF
Ø K ±0.1
ØI
ØJ
Ex45˚
10˚
G
3.2
H
Pumpenstorlek
Artikelnummer
TW1
3.94939.11
TW2
ØJ
ØL
A
B
C
D
E
F
G
H
ØI
3.94940.11
85
70
45
12
1
2
2
25
18
41
46,2
53
56
TW3
3.94941.11
90
80
45
14
0,5
2
2
25
18
56
60,2
68 +0,2
-0,2
71,2
TW4
3.94942.11
125
108
55
15
1
2,5
2,5
30
22
75
85,2
91
100
±0,1
ØK
±0,1
ØM
Alla mått i mm
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
61
5.4 Monteringsverktyg för läpptätning
Läge: Växelhuskåpas baksida
Syfte: För inpassning av radiell läpptätning (0880) i växelhuskåpan (se sektion 4.7.7)
200
A
B
130
C x45˚
2x45˚
1
Ø 30
ØF
ØE
ØD
20˚
2
3.2
1 x 45˚
Pumpstorlek
Artkelnummer
A
B
C
ØD
ØE
ØF
TW1
TW2
3.94943.11
15
7
2
38,3
28,5
20,5
3.94944.11
16
8
3
59,5
48,5
39,5
TW3
3.94945.11
20
10
5
69,5
60,5
48,5
TW4
3.94946.11
25
12
5
97,5
89,5
74,5
Alla mått i mm
5.5 Monteringsverktyg för V-ring
Läge: Växelhuskåpans baksida
Syfte: För inpassning av V-ring (0881) på den drivande axeln (se sektion 4.7.7)
A
B
130
C
120
Ø 30
Ø18
ØE
Ø F ±0.1
M10
ØD
2 x45˚
125
1 x45˚
Pumpstorlek
Artkelnummer
TW1
3.94947.11
2 x45˚
3.2
A
B
C
ØD
ØE
ØF
±0,1
177
32
6
30
20,5
19,2
TW2
3.94948.11
208
63
6
50
40,5
38,2
TW3
3.94949.11
235
90
10
60
50,5
48,2
TW4
3.94950.11
295
150
10
85
75,5
70,2
Alla mått i mm
62
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
5.6 Verktygssats för synkronisering av pumpaxlarna
Syfte: För inbördes justering av axlarnas läge (se sektion 4.7.6.2)
Verktygen får användas enbart för pumpar med standard Bi-vingrotorer. För multilobrotorer fordras ett annat förvarande, se 4.7.6.1.
Pumpstorlek
Artkelnummer
TW1
3.01983.01
TW2
3.01983.11
TW3
3.01983.21
TW4
3.01983.31
5.7 Verktyg för demontering av O-ringstätning TW1
Syfte: För demontering av tätningshållaren från pumphuset
(se sektion 4.6.2.4 och 4.6.2.5)
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
Pumpstorlek
Artkelnummer
TW1
3.94998.11
63
6.0 Sprängskisser och reservdelar
6.1Översikt
0925
0560
0020 (TW1, TW2)
0020 (TW3, TW4)
0920
0940
0945
0010
0910
0900
0945
0020
0565
0940
0070
0450
}
0525
0870 0881
0875
0100
0551
0915
0121
0611
0860
0875
0865
0171
0652
0050
0620
0190
0866
0915
0870
0552
4
-TW 0455
3
W
2-T
W
T
TW1
}
0885
0120
0701
}
0700
0880
}
0030
0255 (TW3/1100
&TW4/3257)
0866
0800
0250
0181
0801
0850
0855
0510
0190
0051
0651
0630
0520
0172
0620
64
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
6.2 Rekommenderade reservdelar
Pos.
Ant./
pump
0010
0020
0030
0030
0032
0032
1
2
1
1
1
1
0050
0051
0070
0082
0083
0085
0085
0086
0087
0097
0100
0120
0121
0130
0171
0172
0175
0181
0183
0183
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250
0251
0255
0260
0450
0455
0510
0520
0522
0523
0525
0543
0551
0552
0560
0562
0563
0565
0566
0611
0620
0630
0651
0652
1
1
2
2
2
2
4
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
4
4
6
16
1
4
4
1
4
4
2
1
2
4
2
1
2
2
4
2
Beskrivning
Pumphus
Rotor
Pumphuslock
Pumphuslock med kyl/värmekanal
Pumphuslock med säkerhetsventil
Pumphuslock med säkerhetsventil
& kyl/värmekanal
Drivande axel
Löpande axel
Fot, horisontell
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Tätningshållare
Tätning
Växelhuskåpa
Lagerhållare
Axelhylsa
Shims-sats
Tryckhylsa (TW1)
Stödring
O-ring
O-ring
O-ring
Kugghjul, par
Ventilhuvud
Bricka
Ventilhus
Kolv
Lock
Låsskruv
Justerskruv
Fjäderbricka
Distanshylsa
Kupolmutter
Kupolmutter
Skruv
Skruv (TW1)
Skruv
Skruv
Skruv
Stödplatta, fjäder
Pinnbult
Pinnbult
Stift
Stift
Stift
Stift
Stift
Kil
Låsmutter
Låsbricka (TW1)
Expanderring (TW1)
Tryckhylsa, komplett
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
För förebyggande underhåll
de närmaste 3 åren
Fullständig
översyn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
65
6.2 Rekommenderade reservdelar (forts.)
Pos.
0700
0701
0750
0800
0801
0807
0808
0809
0810
0811
0850
0855
0860
0865
0866
0870
0875
0880
0881
0885
0890
0900
0910
0915
0920
0921
0921
0922
0923
0924
0925
0930
0940
0940
0945
0945
0950
Ant./
pump
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
4
2
2
1
2
1
1
1
2
4
1
2
1
2
4
1
1
66
Beskrivning
Koniska rullager
Koniska rullager
Fjäder
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Luftningsventil
Packning
Oljenivåglas
Packning
Packning
Dräneringsplugg
Packning
Läpptätning
V-ring
Läpptätning
Läpptätning
Namnskylt
Palstplugg
Plugg
Plastplugg
Plastplugg
Plastplugg
Plastplugg
Plugg (TW4)
Packning (TW4)
Plastplugg
Plugg
Plugg (TW1)
Plugg (TW2-TW3-TW4)
Packning (TW1)
Packning (TW2-TW3-TW4)
Anslutningsrör för tätningsvatten
Specialverktyg för demontering av
O-ringstätning (endast TW1)
Specialverktyg
För förebyggande underhåll
de närmaste 3 åren
Fullständig
översyn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
6.3Hydrauldel
6.3.1 Hydrauldel, komplett
0925
0560
0020 (TW1, TW2)
0020 (TW3, TW4)
0920
0940
0945
0010
0910
0900
0945
0020
0565
0940
0070
0450
}
0525
0100
0551
0255 (TW3/1100
&TW4/3257)
0800
0250
0030
Pos.
0010
0020
0030
0070
0100
0250
0255
0450
0525
0551
0560
0565
0900
0910
0920
0925
0940
0945
Antal/
Beskrivning
pump
1
2
1
2
2
2
2
4
4
4
2
4
1
4
2
2
1
Pumphus
Rotor
Pumphuslock
Fot
Tätning
Låsskruv
Fjäderbricka
Kupolmutter
Skruv
Pinnbult
Stift
Stift
Namnskylt
Plastplugg
Plastplugg
Plastplugg
Plugg
Packning
Specialverktyg
0801
Specialverktyg
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
3.14086.11 3.14087.11 3.14081.11 3.14082.11 3.14092.11 3.14093.11 3.14097.11 3.14098.11
se rotor komplett
se pumphuslock
se fotalternativ
se tätningsalternativ
3.94407.31 3.94810.31 3.94422.31 3.94811.31 3.94454.31 3.94455.31 3.94797.31 3.94798.31
–
–
–
0.0354.021
–
0.0354.020
0.0205.783
0.0205.785
0.0205.787
0.0205.789
se fotalternativ
0.0012.912
3.94549.11
0.0012.952
0.0012.979
0.0490.653
0.0490.654
0.0490.654
0.0490.667
se rotor komplett
4.0030.141
4.0030.141
4.0030.140
4.0030.140
3.94865.11
3.94481.12
3.94615.12
3.94562.12
3.94615.12
3.94562.12
3.94563.12
3.94481.12
3.94615.12
3.94615.12
3.94562.12
0.0625.061 (1)
0.0625.061 (2)
0.0625.061 (2)
0.0625.062 (2)
4A3483.113 (1)
4A3483.113 (2)
4A3483.113 (2)
4A3483.114 (2)
3.94550.31
3.94551.31
3.94555.31
3.94555.31
O-ringssats för hydrauldelen, se 6.3.2.1
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
67
6.3.2TopKits-alternativ
6.3.2.1 O-ringssats för hydrauldel
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i livsmedelsapplikationer
0800
0801
Pos.
TW1
TW2
TW3
TW4
O-ringssats FPM
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
O-ringssats EPDM
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
O-ringssats PTFE
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
O-ringssats CHEMRAZ®
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
* O-ringssats KALREZ®
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
O-ringssats FPM-FDA
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
Antal/pump
Beskrivning
3.01884.11
3.91864.11
0.2173.935
3.01884.12
0.2173.074
0.2173.104
3.01884.13
0.2173.804
0.2173.809
3.01884.14
0.2173.721
0.2173.718
3.01884.15
0.2173.604
0.2173.601
3.01884.21
0.2174.871
0.2174.881
3.01884.16
0.2173.501
0.2173.502
3.01884.18
3.01885.11
0.2173.939
0.2173.991
3.01885.12
0.2173.083
0.2173.120
3.01885.13
0.2173.800
0.2173.826
3.01885.14
0.2173.725
0.2173.757
3.01885.15
0.2173.608
0.2173.648
3.01885.21
0.2174.895
0.2174.823
3.01885.16
0.2173.508
0.2173.509
3.01885.18
3.01886.11
0.2173.950
0.2173.852
3.01886.12
0.2173.141
0.2173.130
3.01886.13
0.2173.811
0.2173.827
3.01886.14
0.2173.732
0.2173.758
3.01886.15
0.2173.612
0.2173.649
3.01886.21
0.2174.878
0.2174.879
3.01886.16
0.2173.517
0.2173.518
3.01886.18
3.01887.11
0.2173.853
0.2173.857
3.01887.12
0.2173.147
0.2173.194
3.01887.13
0.2173.828
0.2173.829
3.01887.14
0.2173.759
0.2173.763
3.01887.15
0.2173.650
0.2173.654
3.01887.21
0.2174.821
0.2174.822
3.01887.16
0.2173.526
0.2173.527
3.01887.18
0800
2
0.2173.770
0.2173.776
0.2173.782
0.2173.788
0801
1
0.2173.771
0.2173.777
0.2173.783
0.2173.789
3.01884.19
0.2173.772
0.2173.773
3.01885.19
0.2173.778
0.2173.779
3.01886.19
0.2173.784
0.2173.785
3.01887.19
0.2173.790
0.2173.791
3.01884.20
0.2173.774
0.2173.775
3.01885.20
0.2173.780
0.2173.781
3.01886.20
0.2173.786
0.2173.787
3.01887.20
0.2173.792
0.2173.793
O-ring
O-ring
Certifikat
O-ringssats FPM-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
Certifikat
O-ringssats Perfluor-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
Certifikat
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
68
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
6.3.2.2 O-ringssats för hydrauldel med säkerhetsventil
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i livsmedelsapplikationer
0800
0801
0807
Pos.
Antal/pump
Beskrivning
O-ringssats FPM
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
0807
1
O-ring
O-ringssats EPDM
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
0807
1
O-ring
O-ringssats PTFE
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
0807
1
O-ring (**)
O-ringssats CHEMRAZ®
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
0807
1
O-ring
* O-ringssats KALREZ®
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
0807
1
O-ring
O-ringssats FPM-FDA
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
0807
1
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA
0800
2
O-ring
0801
1
O-ring
0807
1
O-ring
TW1
TW2
TW3
TW4
3.01888.11
3.91864.11
0.2173.935
0.2173.974
3.01888.12
0.2173.074
0.2173.104
0.2173.087
3.01888.13
0.2173.804
0.2173.809
0.2173.736
3.01888.14
0.2173.721
0.2173.718
0.2173.736
3.01888.15
0.2173.604
0.2173.601
0.2173.627
3.01888.21
0.2174.871
0.2174.881
0.2174.920
3.01888.16
0.2173.501
0.2173.502
0.2173.503
3.01889.11
0.2173.939
0.2173.991
0.2173.969
3.01889.12
0.2173.083
0.2173.120
0.2173.149
3.01889.13
0.2173.800
0.2173.826
0.2173.731
3.01889.14
0.2173.725
0.2173.757
0.2173.731
3.01889.15
0.2173.608
0.2173.648
0.2173.623
3.01889.21
0.2174.895
0.2174.823
0.2174.875
3.01889.16
0.2173.508
0.2173.509
0.2173.510
3.01890.11
0.2173.950
0.2173.852
0.2173.976
3.01890.12
0.2173.141
0.2173.130
0.2173.169
3.01890.13
0.2173.811
0.2173.827
0.2173.740
3.01890.14
0.2173.732
0.2173.758
0.2173.740
3.01890.15
0.2173.612
0.2173.649
0.2173.631
3.01890.21
0.2174.878
0.2174.879
0.2174.828
3.01890.16
0.2173.517
0.2173.518
0.2173.519
3.01891.11
0.2173.853
0.2173.857
0.2173.980
3.01891.12
0.2173.147
0.2173.194
0.2173.179
3.01891.13
0.2173.828
0.2173.829
0.2173.741
3.01891.14
0.2173.759
0.2173.763
0.2173.741
3.01891.15
0.2173.650
0.2173.654
0.2173.632
3.01891.21
0.2174.821
0.2174.822
0.2174.930
3.01891.16
0.2173.526
0.2173.527
0.2173.528
(**) Pos 0807 är av Chemraz®
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
69
6.3.3 Rotor, komplett
Rotorset komplett med stift
Form
Spel
ving
multi-lobe
standard
standard
W1
M1
Rotorset komplett med stift
Form
Spel
ving
multi-lobe
standard
standard
W1
M1
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
3.01969.11
3.01969.51
3.01970.11
3.01970.51
3.01971.11
3.01971.51
3.01972.11
3.01972.51
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
3.01973.11
3.01973.41
3.01974.11
3.01974.41
3.01975.11
3.01975.41
3.01976.11
3.01976.41
6.3.4Pumphuslock
6.3.4.1 Slätt lock
0030
0030
Pumphuslock med kyl/värmekanal
Pumphuslock
Pos.
Antal/
pump
0030
0030
1
1
Beskrivning
TW1
Pumphuslock
3.94781.11
Pumphuslock m. kyl/värmekanal 3.94781.12
TW2
TW3
TW4
3.94771.11
3.94771.12
3.94784.11
3.94784.12
3.94799.11
3.94799.12
Dimension på värmeanslutningar för alla pumpstorlekar: G1/8"
70
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
6.3.5Fotalternativ
Horisontell
Vertikal
0700
0525
0700
0525

Pos.
Antal/pump
0070
0070
0525
0525
2
2
4
4
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
Beskrivning
Fot – horisontell
Fot – vertikal
Skruv – horisontell
Skruv – vertikal
TW1
TW2
TW3
TW4
3.14088.11
3.14089.11
0.0252.134
0.0252.601
3.14083.11
3.14084.11
0.0252.602
0.0252.602
3.14094.11
3.14095.11
0.0138.953
0.0252.603
3.14099.11
3.14100.11
0.0138.965
0.0252.604
71
6.4Drivmontage
0870
0881*
0875*
6.4.1 Drivmontage, komplett
0850
0855*
0915
0866*
0880*
0181*
0120
0860
0701
0875*
}
0121
0171*
0865*
0700
0190
0050
0652
0620
0915
0455
4
TW
}
0885*
0510
W3
0870
0552
0866*
}
0611*
2-T
TW
TW1
0190
0651
0630
0520
0051
0172
0620
Pos.
72
Antal/
pump
Beskrivning
TW1
TW2
3.94775.11
3.94766.11
TW3/0357
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
3.94787.11 3.94787.31
3.94790.11
3.94790.31
3.94791.11
3.94791.31
0050
1
Drivande axel
0051
1
Löpande axel
3.94776.11
3.94767.11
3.94788.11 3.94788.31
0120
1
Växelhuskåpa
3.14085.11
3.14080.11
3.14090.11
3.14096 .11
0121
2
Lagerhållare
3.94805.11
3.94768.11
3.94789.11
3.94792.11
0172
2
Tryckhylsa
3.94384.11
–
–
–
0190
1
Kugghjul, par
3.01869.11
3.01868.11
3.01870.11
3.01892.11
0455
4
Kupolmutter
0.0205.782
0.0205.783
0.0205.784
0.0205.785
0510
6
Skruv
0.0251.428
0.0251.201
0.0257.036
0.0251.255
0520
16
Skruv
0.0251.890
–
–
–
0552
4
Pinnbult
0.0012.903
0.0012.914
0.0012.924
0.0012.934
0620
2
Låsmutter
0.0243.005
3.94774.11
0.0243.111
0.0243.116
0630
2
Låsbricka
0.0383.005
–
–
–
0651
4
Expanderring
0.0983.011
–
–
–
0652
2
Tryckhylsa, komplett
–
0.0983.120
0.0983.124
0.0983.132
0700
2
Koniska rullager
0.3428.903
0.3428.901
0.3428.905
0.3428.907
0701
2
Koniska rullager
0.3428.904
0.3428.902
0.3428.906
0.3428.908
0850
1
Luftningsventil
3.94438.11
3.94438.11
3.94438.11
3.94438.11
0860
1
Oljenivåglas
3.94439.11
3.94439.11
3.94439.11
3.94439.11
0870
2
Dräneringsplugg
0.0625.062
0.0625.062
0.0625.062
3.94917.11
0915
2
Plugg
3.94917.11
3.94917.11
3.94917.11
3.94917.11
*
1
Tätningssats
1
Kilskydd
se 6.4.2 Tätningssats for drivmontage
3.94665.11
3.94667.11
3.94868.11
3.94867.11
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
6.4.2 Tätningssats för drivmontage
0875
0880
0855
0881
0181
0866
0171
0865
0885
0875
0611
Pos.
Antal/pump
Beskrivning
Tätningssats
0866
TW1
TW2
TW3
TW4
3.01894.11
3.01895.11
3.01896.11
3.01897.11
0171
2
Shims-sats
3.94806.11
3.94804.11
3.94807.11
3.94808.11
0181
1
O-ring
0.2172.903
0.2172.620
0.2172.629
0.2172.933
0611
1
Kil
0.0502.025
0.0502.050
0.0502.077
0.0502.285
0855
1
Packning
3.94962.11
3.94962.11
3.94962.11
3.94962.11
0865
1
Packning
3.94962.11
3.94962.11
3.94962.11
3.94962.11
0866
2
Packning
3.94962.11
3.94962.11
0.2189.460
0.2189.460
0875
2
Packning
0.2198.001
0.2198.001
0.2198.001
0.2189.460
0880
1
Läpptätning
0.2234.700
0.2234.701
0.2234.703
0.2234.702
0881
1
V-ring
0.2230.417
0.2230.424
0.2230.469
0.2230.466
0885
2
Läpptätning
0.2234.913
0.2234.910
0.2234.914
0.2234.915
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
73
7.0 Enkel mekanisk tätning med/utan spärr/spolning
7.1 Allmän information
Enkel mekanisk tätning med spolning
Enkel mekanisk tätning utan spolning
Tätningsinformation
•
Balanserad mekanisk tätning av hygieniskt utförande
•
Den fjäderbelastade, stationära delen är fixerad i pumphuset (primärtätning)
•
Roterande säte är inbyggt i rotorn och är låst med stift och spår
•
Lämplig för rotation i båda riktningar
•
Små tätningsytor förhindrar att medium stelnar mellan tätningsytorna
•
Glidytor är monterade flexibelt i O-ringar
•
Tätningsytorna finns i två olika materialkombinationer
•
Kapslad fjäder utanför pumpmedium (kan spolas)
•
Spärr eller spolning möjlig om tätningen har en extra läpptätning
Tekniska data
Material i mekaniska tätningsytor: GW1 och GW2: SiC (Q1) - SiC (Q1)
GB1 och GB2: SiC (Q1) - Kol (B)
Material i O-ringar:
Fluorkarbon FPM
FPM-FDA (V1 dvs. certifierad livsmedelskvalitet)
EPDM (E)
EPDM-FDA (E1 dvs. certifierad livsmedelskvalitet)
Perfluor Chemraz® (C)
* Perfluor Kalrez® (K)
EPDM-FDA USP klass VI, 3-A, AFO
FPM-FDA USP klass VI, 3-A, AFO
Perfluor-FDA USP klass VI, 3-A, AFO
Nitrilummi (P)
Material i läppring (tillval): Maximal temperatur:
200°C eller upp till pumpens temperaturgräns
Maximalt tryck:
16 bar eller upp till pumpens arbetstryckgräns
Hydrostatiskt testtryck: 25 bar (för mekanisk tätning)
Maximalt tryck hos
spärr/spolningsmedium:
0,5 bar
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
74
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
7.2 Tätningsalternativ
7.2.1 Enkel mekanisk tätning
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända
i livsmedelsapplikationer
0930
0935
{
0100
Pos.
Antal/pump Beskrivning
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0100
2
0100
2
0100
2
0100
2
0100
2
0100
2
0930
0935
4
4
TW1
TW2
Enkel mek.tätning SiC/SiC/FPM
3.94755.11 3.94751.11
Enkel mek.tätning SiC/C/FPM
3.94754.11 3.94750.11
Enkel mek.tätning SiC/SiC/EPDM
3.94823.11 3.94825.11
Enkel mek.tätning SiC/C/EPDM
3.94824.11 3.94826.11
3.94831.11 3.94833.11
Enkel mek.tätning SiC/SiC/Chemraz®
3.94832.11 3.94834.11
Enkel mek.tätning SiC/C/Chemraz®
3.94839.11 3.94841.11
* Enkel mek.tätning SiC/SiC/Kalrez®
3.94840.11 3.94842.11
* Enkel mek.tätning SiC/C/Kalrez®
Enkel mek.tätning SiC/SiC/FPM-FDA
3.94755.15 3.94751.15
Enkel mek.tätning SiC/C/FPM-FDA
3.94754.15 3.94750.15
Enkel mek.tätning SiC/SiC/EPDM-FDA
3.94823.15 3.94825.15
Enkel mek.tätning SiC/C/EPDM-FDA
3.94824.15 3.94826.15
Enkel mek.tätning SiC/SiC/EPDM-FDA,
3.94823.18 3.94826.18
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek.tätning SiC/C/EPDM-FDA,
3.94823.19 3.94826.19
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek.tätning SiC/SiC/FPM-FDA,
3.94823.20 3.94826.20
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek.tätning SiC/C/FPM-FDA,
3.94823.21 3.94826.21
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek.tätning SiC/SiC/Perfluor-FDA,
3.94823.22 3.94826.22
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek.tätning SiC/C/Perfluor-FDA,
3.94823.23 3.94826.23
USP klass VI, 3-A, AFO
Plugg
0.0625.061 0.0625.061
4A3483.113 4A3483.113
Tätningsring
TW3
TW4
3.94759.11
3.94758.11
3.94827.11
3.94828.11
3.94835.11
3.94836.11
3.94843.11
3.94844.11
3.94759.15
3.94758.15
3.94827.15
3.94828.15
3.94763.11
3.94762.11
3.94829.11
3.94830.11
3.94837.11
3.94838.11
3.94845.11
3.94846.11
3.94763.15
3.94762.15
3.94829.15
3.94830.15
3.94827.18
3.94829.18
3.94827.19
3.94829.19
3.94827.20
3.94829.20
3.94827.21
3.94829.21
3.94827.22
3.94829.22
3.94827.23
3.94829.23
0.0625.061 0.0625.061
4A3483.113 4A3483.113
O-ring kit för enkel mekanisk tätning, se 7.3.1
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
75
7.2.2 Enkel mekanisk tätning med spolning
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända
i livsmedelsapplikationer
0890
0950
{
0100
Pos.
Antal/pump
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0100
2
0100
2
0100
2
0100
2
0100
2
0100
2
0890
0950
2
4
Beskrivning
Enkel mek. tätning SiC/SiC/FPM
Enkel mek. tätning SiC/C/FPM
Enkel mek. tätning SiC/SiC/EPDM
Enkel mek. tätning SiC/C/EPDM
Enkel mek. tätning SiC/SiC/Chemraz®
Enkel mek. tätning SiC/C/Chemraz®
* Enkel mek. tätning SiC/SiC/Kalrez®
* Enkel mek. tätning SiC/C/Kalrez®
Enkel mek. tätning SiC/SiC/FPM-FDA
Enkel mek. tätning SiC/C/FPM-FDA
Enkel mek. tätning SiC/SiC/EPDM-FDA
Enkel mek. tätning SiC/C/EPDM-FDA
Enkel mek. tätning SiC/SiC/EPDM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek. tätning SiC/C/EPDM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek. tätning SiC/SiC/FPM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek. tätning SiC/C/FPM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek. tätning SiC/SiC/Perfluor-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Enkel mek. tätning SIC/C/Perfluor-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Läpptätning NBR/SS
Anslutningsrör för tätningsvatten
TW1
TW2
TW3
TW4
3.94755.11
3.94754.11
3.94823.12
3.94824.12
3.94831.12
3.94832.12
3.94839.12
3.94840.12
3.94755.16
3.94754.16
3.94823.16
3.94824.16
3.94751.11
3.94750.11
3.94825.12
3.94826.12
3.94833.12
3.94834.12
3.94841.12
3.94842.12
3.94751.16
3.94750.16
3.94825.16
3.94826.16
3.94759.11
3.94758.11
3.94827.12
3.94828.12
3.94835.12
3.94836.12
3.94843.12
3.94844.12
3.94759.16
3.94758.16
3.94827.16
3.94828.16
3.94763.11
3.94762.11
3.94829.12
3.94830.12
3.94837.12
3.94838.12
3.94845.12
3.94846.12
3.94763.16
3.94762.16
3.94829.16
3.94830.16
3.94823.24 3.94826.24 3.94827.24 3.94829.24
3.94823.25 3.94826.25 3.94827.25 3.94829.25
3.94823.26 3.94826.26 3.94827.26 3.94829.26
3.94823.27 3.94826.27 3.94827.27 3.94829.27
3.94823.28 3.94826.28 3.94827.28 3.94829.28
3.94823.29 3.94826.29 3.94827.29 3.94829.29
0.2234.905 0.2234.906 0.2234.907 0.2234.908
3.94983.11 3.94983.11 3.94983.11 3.94983.11
O-ring kit för enkel mekanisk tätning med spolning, se 7.3.2
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
76
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
7.3 O-ringsatser
7.3.1 Enkel mekanisk tätning
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i livsmedelsapplikationer
0083
0082
Pos.
Antal/pump
Beskrivning
O-ringssats FPM
0082
TW1
TW2
TW3
3.01907.11 3.01908.11 3.01909.11
2
0083
2
O-ringssats EPDM
0082
2
0083
2
O-ringssats CHEMRAZ®
0082
2
0083
2
* O-ringssats KALREZ®
0082
2
0083
2
O-ringssats FPM-FDA
0082
2
0083
2
O-ringssats EPDM-FDA
0082
2
0083
2
TW4
3.01910.11
O-ring
0.2173.992 0.2173.994 0.2173.996 0.2173.972
O-ring
0.2173.982
3.01907.12
0.2173.048
0.2173.082
3.01907.13
0.2173.742
0.2173.743
3.01907.14
0.2173.633
0.2173.634
3.01907.20
0.2174.932
0.2174.931
3.01907.15
0.2173.504
0.2173.505
0.2173.997
3.01909.12
0.2173.206
0.2173.093
3.01909.13
0.2173.747
0.2173.748
3.01909.14
0.2173.638
0.2173.639
3.01909.20
0.2174.876
0.2174.877
3.01909.15
0.2173.520
0.2173.521
0.2173.998
3.01910.12
0.2173.102
0.2173.352
3.01910.13
0.2173.750
0.2173.751
3.01910.14
0.2173.641
0.2173.642
3.01910.20
0.2174.957
0.2174.958
3.01910.15
0.2173.529
0.2173.530
O-ringssats EPDM-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
3.01907.17 3.01908.17 3.01909.17
3.01910.17
0082
0083
0.2174.001 0.2174.007 0.2174.013 0.2174.019
0.2174.002 0.2174.008 0.2174.014 0.2174.020
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
2
2
O-ring
O-ring
Certifikat
O-ringssats FPM-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
Certifikat
O-ringssats Perfluor-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
Certifikat
0.2173.995
3.01908.12
0.2173.061
0.2173.088
3.01908.13
0.2173.745
0.2173.746
3.01908.14
0.2173.636
0.2173.637
3.01908.20
0.2174.956
0.2174.898
3.01908.15
0.2173.511
0.2173.512
3.01907.18 3.01908.18 3.01909.18 3.01910.18
0.2174.003 0.2174.009 0.2174.015 0.2174.021
0.2174.004 0.2174.010 0.2174.016 0.2174.022
3.01907.19 3.01908.19 3.01909.19 3.01910.19
0.2174.005 0.2174.011 0.2174.017 0.2174.023
0.2174.006 0.2174.012 0.2174.018 0.2174.024
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
77
7.3.2 Enkel mekanisk tätning med spolning
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i livsmedelsapplikationer
0085
0083
0082
Pos.
Antal/pump
Beskrivning
O-ringssats FPM
0082
2
TW1
TW2
TW3
3.01877.11 3.01878.11 3.01879.11
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
O-ringssats EPDM
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
O-ringssats CHEMRAZ®
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
* O-ringssats KALREZ®
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
O-ringssats FPM-FDA
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
Certifikat
O-ringssats FPM-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
Certifikat
O-ringssats Perfluor-FDA, USP klass VI, 3-A, AFO
0082
2
O-ring
0083
2
O-ring
0085
2
O-ring
Certifikat
TW4
3.01880.11
0.2173.992 0.2173.994 0.2173.996 0.2173.972
0.2173.982
0.2173.993
3.01877.12
0.2173.048
0.2173.082
0.2173.241
3.01877.13
0.2173.742
0.2173.743
0.2173.744
3.01877.14
0.2173.633
0.2173.634
0.2173.635
3.01877.20
0.2174.932
0.2174.931
0.2174.959
3.01877.15
0.2173.504
0.2173.505
0.2173.506
3.01877.17
0.2174.001
0.2174.002
0.2174.030
0.2173.995
0.2173.914
3.01878.12
0.2173.061
0.2173.088
0.2173.255
3.01878.13
0.2173.745
0.2173.746
0.2173.735
3.01878.14
0.2173.636
0.2173.637
0.2173.615
3.01878.20
0.2174.956
0.2174.898
0.2174.919
3.01878.15
0.2173.511
0.2173.512
0.2173.513
3.01878.17
0.2174.007
0.2174.008
0.2174.033
0.2173.997
0.2173.970
3.01879.12
0.2173.206
0.2173.093
0.2173.242
3.01879.13
0.2173.747
0.2173.748
0.2173.749
3.01879.14
0.2173.638
0.2173.639
0.2173.640
3.01879.20
0.2174.876
0.2174.877
0.2174.960
3.01879.15
0.2173.520
0.2173.521
0.2173.522
3.01879.17
0.2174.013
0.2174.014
0.2174.036
0.2173.998
0.2173.948
3.01880.12
0.2173.102
0.2173.352
0.2173.202
3.01880.13
0.2173.750
0.2173.751
0.2173.723
3.01880.14
0.2173.641
0.2173.642
0.2173.606
3.01880.20
0.2174.957
0.2174.958
0.2174.869
3.01880.15
0.2173.529
0.2173.530
0.2173.531
3.01880.17
0.2174.019
0.2174.020
0.2174.039
3.01877.18
0.2174.003
0.2174.004
0.2174.031
3.01878.18
0.2174.009
0.2174.010
0.2174.034
3.01879.18
0.2174.015
0.2174.016
0.2174.037
3.01880.18
0.2174.021
0.2174.022
0.2174.040
3.01877.19
0.2174.005
0.2174.006
0.2174.032
3.01878.19
0.2174.011
0.2174.012
0.2174.035
3.01879.19
0.2174.017
0.2174.018
0.2174.038
3.01880.19
0.2174.023
0.2174.024
0.2174.041
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
78
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
8.0 Dubbel mekanisk tätning
8.1 Allmän information
Dubbel mekanisk tätning
Tätningsinformation
•
Balanserad mekanisk tätning av hygieniskt utförande
•
Den fjäderbelastade, stationära delen är fixerad i pumphuset (primärtätning)
•
Roterande tätning på produktsidan är inbyggd i rotorn och är låst med stift och spår – det
roterande sätet på atmosfärssidan är fixerat och låst på axeln
•
Lämplig för rotation i båda riktningar
•
Små tätningsytor förhindrar att medium stelnar mellan tätningsytorna
•
Glidytor är monterade flexibelt i O-ringar
•
Tätningsytorna finns i två olika materialkombinationer
•
Kapslad fjäder utanför pumpmedium (kan spolas)
•
Spärrad eller spolad, under tryck eller trycklös
Tekniska data
Material:
DW2:Produktsida:
Atmosfärssida:
DB2: Produktsida: Atmosfärssida: SiC (Q1) - SiC (Q1) SiC (Q1) - Kol (B)
SiC (Q1) - Kol (B) SiC (Q1) - Kol (B) Material i O-ringar:
Fluorkarbon FPM
FPM-FDA (V1 dvs. certifierad livsmedelskvalitet)
EPDM (E)
EPDM-FDA (E1 dvs. certifierad livsmedelskvalitet)
Perfluor Chemraz® (C)
* Perfluor Kalrez® (K)
EPDM-FDA, USP klass VI, 3A, AFO
FPM-FDA, USP klass VI, 3A, AFO
Perfluor-FDA, USP klass VI, 3A, AFO
Temperatur: 200°C eller upp till pumpens temperaturgräns
Maximalt tryck:
16 bar eller upp till pumpens arbetstryckgräns
Hydrostatiskt testtryck:
25 bar (för mekanisk tätning)
Maximalt tryck hos
spärr/spolningsmedium: 16 bar
Trycksatt tätning:
Trycket hos spärr-/spolmediet bör vara > 0,5 bar högre än
processtrycket
Tätning, ej trycksatt:
Trycket är lägre än eller lika med processtrycket
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
79
8.2 Tätningsalternativ
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i livsmedelsapplikationer
{
0566
0100
Pos.
Antal/
pump
Beskrivning
TW2
TW3
TW4
0100
0100
0100
2
2
2
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/FPM
Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/FPM
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/EPDM
3.94753.11
3.94752.11
3.94847.11
3.94761.11
3.94760.11
3.94849.11
3.94765.11
3.94764.11
3.94851.11
0100
2
Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/EPDM
3.94848.11
3.94850.11
3.94852.11
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
2
2
2
2
2
2
2
2
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/Chemraz®
Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/Chemraz®
* Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/Kalrez®
* Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/Kalrez®
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/FPM-FDA
Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/FPM -FDA
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/EPDM-FDA
Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/EPDM-FDA
3.94853.11
3.94854.11
3.94859.11
3.94860.11
3.94753.15
3.94752.15
3.94847.15
3.94848.15
3.94855.11
3.94856.11
3.94861.11
3.94862.11
3.94761.15
3.94760.15
3.94849.15
3.94850.15
3.94857.11
3.94858.11
3.94863.11
3.94864.11
3.94765.15
3.94764.15
3.94851.15
3.94852.15
0100
2
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/EPDM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
3.94826.30
3.94827.30
3.94829.30
0100
2
3.94826.31
3.94827.31
3.94829.31
0100
2
3.94826.32
3.94827.32
3.94829.32
0100
2
3.94826.33
3.94827.33
3.94829.33
0100
2
3.94826.34
3.94827.34
3.94829.34
0100
2
3.94826.35
3.94827.35
3.94829.35
0566
2
0.0490.641
0.0490.641
0.0490.654
Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/EPDM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C//FPM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Dubbel mek. tätning SiC/C/SiC/C/FPM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Dubbel mek. tätning SiC/SiC/SiC/C/Perfluor-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Dubbel mek. tätning SIC/C/SiC/C/Perfluor-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
Stift
O-ringssats för dubbel mekanisk tätning, se 8.3
* Kalrez är ett registrerat varemärke av DuPont Performance Elastomers.
80
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
0087
8.3 O-ringssats – Dubbel mekanisk tätning
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i
livsmedelsapplikationer
0086
0085
0083
0082
Pos.
Antal/
pump
Beskrivning
TW2
TW3
TW4
O-ringssats FPM
3.01881.11
3.01882.11
3.01883.11
0082
0083
0085
0086
0087
0.2173.994
0.2173.995
0.2173.914
0.2173.850
0.2173.933
0.2173.996
0.2173.997
0.2173.970
0.2173.851
0.2173.924
0.2173.972
0.2173.998
0.2173.948
0.2173.989
0.2173.903
2
2
2
2
2
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringssats EPDM
3.01881.12
3.01882.12
3.01883.12
0082
0083
0085
0086
0087
0.2173.061
0.2173.088
0.2173.255
0.2173.058
0.2173.054
0.2173.206
0.2173.093
0.2173.242
0.2173.067
0.2173.064
0.2173.102
0.2173.352
0.2173.202
0.2173.216
0.2173.210
2
2
2
2
2
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringssats CHEMRAZ®
3.01881.13
3.01882.13
3.01883.13
0082
0083
0085
0086
0087
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
0.2173.745
0.2173.746
0.2173.735
0.2173.752
0.2173.753
0.2173.747
0.2173.748
0.2173.749
0.2173.754
0.2173.755
0.2173.750
0.2173.751
0.2173.723
0.2173.756
0.2173.719
* O-ringssats KALREZ®
3.01881.14
3.01882.14
3.01883.14
0082
0083
0085
0086
0087
0.2173.636
0.2173.637
0.2173.615
0.2173.643
0.2173.644
0.2173.638
0.2173.639
0.2173.640
0.2173.645
0.2173.646
0.2173.641
0.2173.642
0.2173.606
0.2173.647
0.2173.602
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringssats FPM-FDA
3.01881.20
3.01882.20
3.01883.20
0082
0083
0085
0086
0087
0.2174.956
0.2174.898
0.2174.919
0.2174.962
0.2173.886
0.2174.876
0.2174.877
0.2174.960
0.2174.964
0.2174.981
0.2174.957
0.2174.958
0.2174.869
0.2174.987
0.2174.882
2
2
2
2
2
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA
3.01881.15
3.01882.15
3.01883.15
0082
0083
0085
0086
0087
0.2173.511
0.2173.512
0.2173.513
0.2173.514
0.2173.515
0.2173.520
0.2173.521
0.2173.522
0.2173.523
0.2173.524
0.2173.529
0.2173.530
0.2173.531
0.2173.532
0.2173.533
2
2
2
2
2
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pos.
Antal/
Beskrivning
pump
TW2
TW3
TW4
O-ringssats EPDM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
3.01881.17
3.01882.17 3.01883.17
0082
0083
0085
0086
0087
0.2174.007
0.2174.008
0.2174.033
0.2174.042
0.2174.043
0.2174.013
0.2174.014
0.2174.036
0.2174.044
0.2174.045
O-ringssats FPM-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
3.01881.18
3.01882.18 3.01883.18
0082
0083
0085
0086
0087
0.2174.009
0.2174.010
0.2174.034
0.2174.048
0.2174.049
0.2174.015
0.2174.016
0.2174.037
0.2174.050
0.2174.051
O-ringssats Perfluor-FDA,
USP klass VI, 3-A, AFO
3.01881.19
3.01882.19 3.01883.19
0082
0083
0085
0086
0087
0.2174.011
0.2174.012
0.2174.035
0.2174.054
0.2174.055
0.2174.017
0.2174.018
0.2174.038
0.2174.056
0.2174.057
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Certifikat
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Certifikat
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Certifikat
0.2174.019
0.2174.020
0.2174.039
0.2174.046
0.2174.047
0.2174.021
0.2174.022
0.2174.040
0.2174.052
0.2174.053
0.2174.023
0.2174.024
0.2174.041
0.2174.058
0.2174.059
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
81
9.0 Enkel och dubbel O-ringstätning
9.1 Allmän information
Enkel O-ringstätning
Dubbel O-ringstätning
Tätningsinformation
•
Borttagbar O-ringshållare med O-ringar är fixerad i pumphuset med stift och spår
•
Roterande axelhylsa är låst i rotorn med stift och spår
•
Tätningsyta på axelhylsan belagd med volframkarbid
•
Lämplig för rotation i båda riktningar
•
Dubbelt O-ringsutförande spärrat eller spolat, under tryck eller trycklöst
Teknsika data
Material i O-ringar:
Fluorkarbon FPM
FPM-FDA (V1 dvs. certifierad livsmedelskvalitet)
EPDM (E)
EPDM-FDA (E1 dvs. certifierad livsmedelskvalitet)
Perfluor Chemraz® (C)
* Perfluor Kalrez® (K)
insta erforderliga hårdhet är 80 Shore A och
M
rekommenderad hårdhet är 90 Shore A.
Temperatur: Rekommenderat max. varvatal: TW1 – 300 rpm
TW2 – 190 rpm
TW3 – 150 rpm
TW4 – 110 rpm
Upp till pumpens temperaturgräns
Maximalt tryck:
Upp till pumpens arbetstryckgräns
Maximalt tryck hos
spärr-/spolvätskan:
16 bar
Trycksatt tätning: rycket hos spärr/spolmediet bör vara 0,5 bar högre än
T
processtrycket
Tätning, ej trycksatt:
Trycket är lägre än eller lika med processtrycket
Rekommenderad
periferihastighet:
Mindre än 0,5 m/s
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
82
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
9.2 Bearbetade detaljer
Pos.
Beskrivning
0130
0097
Europa
USA
DIN
W.nr.
Axelhylsa
EN 10088-3
1.4401
Tätningshållare
EN 10088-3
1.4401
Pumptyp
TW1
TW2
TW3
TW4
AISI 316
X
X
X
X
AISI 316
X
X
X
X
Referenskatalog: Stahlschlüssel 2001 (Stål: Sid. 250 – 256 och syrafast stål: Sid. 492 – 494)
0130
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
0097
83
9.3 Tätningsalternativ
0130
0097
9.3.1 Enkel O-ringstätning
{
0930
0935
0100
Pos.
0097
0130
0930
0935
Antal/pump Beskrivning
2
2
4
4
TW1
TW2
TW3
TW4
Tätningshållare
3.94813.11 3.94814.11 3.94815.11
Axelhylsa
3.94817.11 3.94818.11 3.94819.11
Plugg
0.0625.061 0.0625.061 0.0625.061
Tätningsring
4A3483.113 4A3483.113 4A3483.113
Specialverktyg för demontering av
3.94998.11
–
–
O-ringstätning
1
3.94816.11
3.94820.11
0.0625.061
4A3483.113
–
O-ring kit för enkel O-ringstätning, se 9.4.1
Specialvertyg för demontering av
O-ringstätning (endast TW1)
0130
0097
9.3.2 Dubbel O-ringstätning
0950
{
0100
Pos.
0097
0130
0950
Antal/pump
2
2
4
1
Beskrivning
Tätningshållare
Axelhylsa
Anslutningsrör för tätningsvatten
Specialverktyg för demontering av
O-ringstätning
TW1
TW2
TW3
TW4
3.94813.11 3.94814.11 3.94815.11 3.94816.11
3.94817.11 3.94818.11 3.94819.11 3.94820.11
3.94983.11 3.94983.11 3.94983.11 3.94983.11
3.94998.11
–
–
–
O-ring kit för dubbel O-ringstätning, se 9.4.2
84
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
9.4 O-ringsatser
9.4.1 O-ringssats för enkel O-ringstätning
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i livsmedelsapplikationer
0183
0085
0082
Pos.
Antal/pump Beskrivning
TW1
TW2
TW3
TW4
3.01899.11
3.01900.11
3.01901.11
3.01902.11
O-ring
0.2173.992
0.2173.994
0.2173.996
0.2173.972
0085
2
O-ring
0183
2
O-ring
O-ringssats EPDM
0082
2
O-ring
0085
2
O-ring
0183
2
O-ring
O-ringssats CHEMRAZ®
0082
2
O-ring
0085
2
O-ring
0183
2
O-ring
* O-ringssats KALREZ®
0082
2
O-ring
0085
2
O-ring
0183
2
O-ring
O-ringssats FPM-FDA
0082
2
O-ring
0085
2
O-ring
0183
2
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA
0082
2
O-ring
0085
2
O-ring
0183
2
O-ring
0.2173.993
0.2173.854
3.01899.12
0.2173.048
0.2173.241
0.2173.079
3.01899.13
0.2173.742
0.2173.744
0.2173.760
3.01899.14
0.2173.633
0.2173.635
0.2173.651
3.01899.18
0.2174.932
0.2174.959
0.2173.988
3.01899.15
0.2173.504
0.2173.506
0.2173.507
0.2173.914
0.2173.855
3.01900.12
0.2173.061
0.2173.255
0.2173.140
3.01900.13
0.2173.745
0.2173.735
0.2173.761
3.01900.14
0.2173.636
0.2173.615
0.2173.652
3.01900.18
0.2174.956
0.2174.919
0.2174.999
3.01900.15
0.2173.511
0.2173.513
0.2173.516
0.2173.970
0.2173.968
3.01901.12
0.2173.206
0.2173.242
0.2173.145
3.01901.13
0.2173.747
0.2173.749
0.2173.730
3.01901.14
0.2173.638
0.2173.640
0.2173.626
3.01901.18
0.2174.876
0.2174.960
0.2174.891
3.01901.15
0.2173.520
0.2173.522
0.2173.525
0.2173.948
0.2173.856
3.01902.12
0.2173.102
0.2173.202
0.2173.153
3.01902.13
0.2173.750
0.2173.723
0.2173.762
3.01902.14
0.2173.641
0.2173.606
0.2173.653
3.01902.18
0.2174.957
0.2174.869
0.2174.900
3.01902.15
0.2173.529
0.2173.531
0.2173.534
O-ringssats FPM
0082
2
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
85
9.4.2 O-ringssatser för dubbel O-ringstätning
Obs! Endast FDA O-ringar är godkända i livsmedelsapplikationer
0183
0085
0183
0085
0082
Pos.
Antal/pump Beskrivning
O-ringssats FPM
TW1
TW2
TW3
TW4
3.01903.11
3.01904.11
3.01905.11
3.01906.11
O-ring
0.2173.992
0.2173.994
0.2173.996
0.2173.972
0085
4
O-ring
0183
4
O-ring
O-ringssats EPDM
0082
2
O-ring
0085
4
O-ring
0183
4
O-ring
O-ringssats CHEMRAZ®
0082
2
O-ring
0085
4
O-ring
0183
4
O-ring
* O-ringssats KALREZ®
0082
2
O-ring
0085
4
O-ring
0183
4
O-ring
O-ringssats FPM-FDA
0082
2
O-ring
0085
4
O-ring
0183
4
O-ring
O-ringssats EPDM-FDA
0082
2
O-ring
0085
4
O-ring
0183
4
O-ring
0.2173.993
0.2173.854
3.01903.12
0.2173.048
0.2173.241
0.2173.079
3.01903.13
0.2173.742
0.2173.744
0.2173.760
3.01903.14
0.2173.633
0.2173.635
0.2173.651
3.01903.18
0.2174.932
0.2174.959
0.2174.988
3.01899.15
0.2173.504
0.2173.506
0.2173.507
0.2173.914
0.2173.855
3.01904.12
0.2173.061
0.2173.255
0.2173.140
3.01904.13
0.2173.745
0.2173.735
0.2173.761
3.01904.14
0.2173.636
0.2173.615
0.2173.652
3.01904.18
0.2174.956
0.2174.919
0.2174.999
3.01900.15
0.2173.511
0.2173.513
0.2173.516
0.2173.970
0.2173.968
3.01905.12
0.2173.206
0.2173.242
0.2173.145
3.01905.13
0.2173.747
0.2173.749
0.2173.730
3.01905.14
0.2173.638
0.2173.640
0.2173.626
3.01905.18
0.2174.876
0.2174.960
0.2174.891
3.01901.15
0.2173.520
0.2173.522
0.2173.525
0.2173.948
0.2173.856
3.01906.12
0.2173.102
0.2173.202
0.2173.153
3.01906.13
0.2173.750
0.2173.723
0.2173.762
3.01906.14
0.2173.641
0.2173.606
0.2173.653
3.01906.18
0.2174.957
0.2174.869
0.2174.900
3.01902.15
0.2173.529
0.2173.531
0.2173.534
0082
2
* Kalrez är ett registrerat varumärke av DuPont Performance Elastomers.
86
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
10.0Spärr- och spolanslutningar
Det finns flera typer av anslutningar på axelntätningen för cirkulering av spärr- eller spolvätska enligt
tätningsschema 52, 53 och 54.
Dessa anslutningar tillämpas på TopWing med enkel mekanisk tätning, dubbel mekanisk tätning och
O-ringstätningar med spärr- eller spolningsalternativ.
Axeltätningarna har separata inlopps- och utloppsanslutningar:
•
F1 och F2 för den första axeltätningen.
•
F3 och F4 för den andra axeltätningen.
De kan parallell- eller seriekopplas. De olika alternativen återges i figurerna nedan.
Cirkulationen initieras av en tryckdifferens eller genom att termosyfonen arbetar (dvs.
temperaturdifferens hos barriärvätskan). Flödesriktningen är reversibel, men för att underlätta
ventilering är det lämpligt att placera utloppet på högsta nivå.
Maximal tryckdifferens över tätningsytorna (tryck på spärr-/spolvätska):
•
Enkel mekanisk tätning
Det maximala trycket hos spärr-/spolvätskan är 0,5 bar beroende på begränsningarna hos den
aktuella läpptätningen.
•
Dubbel mekanisk tätning, trycksatt
Barriärvätskan bör har ett tryck som är minst 0,5 bar högre än pumpens differentialtryck.
•
O-ringstätning
Maximalt tillåtet tryck hos spärr-/spolvätskan är det samma som maximalt tillåtet tryck hos
pumpen. Se avsnitt 2.2.
För mer information hänvisas till er leverantör.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
87
10.1 Tätningsscheman
10.1.1 Pumpanslutningar i horisontalt läge
A) Tätningsschema 54 (cirkulation) eller plan 62 (genomflöde)
Använd en extern behållare eller ett externt system med barriärvätska under tryck
för ren vätska till tätningskammaren.
Cirkulation genom externt trycksystem eller pump.
F2
F1
F4
F3
Sektion A-A
A
F1, (F2)
F3, (F4)
A
F1
F2
F1
F2
F3
F4
F3
F4
Parallell
88
Seriell
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
B) Tätningsschema 52 – Trycklös dubbeltätning
Använd en extern behållare för tillförsel av trycklös buffertvätska
cylinder
barrel
F2
F1
F4
F3
ventil
valve
Sektion A-A
A
F1, (F2)
F3, (F4)
A
F1
F2
F1
F2
F3
F4
F3
F4
valve
ventil
Parallell
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
valve
ventil
Seriell
89
C) Tätningsschema 53 – Trycksatt dubbeltätning
Använd en extern behållare under tryck för tillförsel av ren vätska till tätningskammaren.
Behållarens tryck är högre än processtrycket i tätningskammaren.
externt
tryck
external
pressure
cylinder
barrel
F2
F1
F4
F3
Sektion A-A
A
F1, (F2)
F3, (F4)
A
F1
F2
F1
F2
F3
F4
F3
F4
Parallell
90
Seriell
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
10.1.2 Pumpanslutningar i vertikalt läge
A) Tätningsschema 54 (cirkulation) eller plan 62 (genomflöde)
Använd en extern behållare eller ett externt system med barriärvätska under tryck för ren vätska
till tätningskammaren.
Cirkulation genom externt trycksystem eller pump.
F2
F4
F1
F3
Sektion A-A
A
F2, (F4)
A
F2
F1
Parallell
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
F2
F4
F1
F3
F4
F3
Seriell
91
B) Tätningsschema 52 – Trycklös dubbeltätning
Använd en extern behållare för tillförsel av trycklös buffertvätska
cylinder
barrel
F4
F2
F1
F3
ventil
valve
Sektion A-A
A
F2, (F4)
A
F2
F1
Parallell
92
F4
F3
F4
F2
valve
ventil
F1
Seriell
F3
valve
ventil
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
C) Tätningsschema 53 – Trycksatt dubbeltätning
Använd en extern behållare med barriärvätska under tryck för tillförsel av ren vätska till tätningskammaren.
Behållarens tryck är högre än processtrycket i tätningskammaren.
externtpressure
tryck
external
cylinder
barrel
F4
F2
F1
F3
Sektion A-A
A
F2, (F4)
A
F2
F1
Parallell
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
F2
F4
F1
F3
F4
F3
Seriell
93
11.0Ventiler
11.1 Värme- och kylmantlar
Alla TopWing-modeller kan levereras med pumplock med kanaler för värmning eller kylning.
Värme-/kylmantel
Fördelen med denna konstruktion är huvudsakligen att mediet inuti rotorhuset erhåller rätt temperatur
innan pumpen startas. Detta tillval är avsett för att värma, kyla eller upprätthålla temperaturen hos
pumpmediet i processen. Förvärmningen eller avkylningen av pumphuset bör integreras i värme- eller
kylsystemet för installationen.
Pumphuset med eller utan säkerhetsventil för uppvärmning/avkylning har två hål borrade rakt
genom pumphuset. Värmen överförs till pumphuset via kontaktytorna mellan lock och pumphus.
Uppvärmnings-/avkylningskanalerna i pumphuset tillsammans med de försänkta hålen i axeltätningen
är placerade på så sätt att erforderlig, termisk effekt på den inbyggda säkerhetsventilen, pumphuset
och axeltätningen optimeras.
Konstruktionstrycket vid pumphusets portar för uppvärmning/avkylning är 10 bar och detta bör inte
överskridas utan föregående kontakt med din leverantör.
I det fall uppvärmnings-/avkylningsanordningar används vid start och stopp bör uppvärmnings-/
avkylningsmediet cirkulera 20-45 minuter före start och/eller avstängning. Om CIP/SIP-cykeln
ingår som en del av processen, bör uppvärmnings-/avkylningsmediet fortsätta att cirkulera under
rengörings-/steriliseringsprocessen.
11.2 Påbyggda säkerhetsventiler
TopWing-pumpar kan levereras med följande typer av påbyggda säkerhetsventiler. För TW4-modeller
kan endast den luftbelastade versionen med CIP/SIP-ventil levereras
TW1
94
TW2
TW3
TW4
Fjäderbelastad
X
X
X
–
Fjäderbelastad - luftöppande för CIP/SIP funktion
X
X
X
–
Luftbelastad - luftöppnande för CIP/SIP funktion
X
X
X
X
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
Följande tryckbegränsningar gäller för TopWing-pumpar.
Max differenstryck
[bar]
Max systemtryck
[bar]
15
18
TW1/0082
7
10
TW2/0171
15
18
TW2/0343
7
10
TW3/0537
15
18
TW3/1100
7
10
TW4/1629
15
18
TW4/3257
7
10
Pumptyp
TW1/0041
11.2.1 Allmän beskrivning
Signifikant för alla SPX säkerhetsventiler är att ventilhuvudet är inbyggt direkt i pumphuset. Ventilen
har därmed högsta hygieniska utförande och är enkel att rengöra eller kontrollera. Huvudet har
konstruerats för maximalt flödestvärsnitt och minimala tryckförluster, samtidigt som partiklar kan
passera. När ventilhuvudet öppnar, skapar detta en genväg mellan pumpens utlopps- och sugsida.
På pumpar med luftöppningsfunktion kan ventilhuvudet öppnas för att skapa en förbiledning som ger
nödvändig flödespassage för CIP- eller SIP-rengöring.
Ventilhuvudet täcker delar av såväl utlopps- som inloppssidan på pumpen. Det täcker dessutom
huvuddelen av rotorernas framsida. Tryckfördelningen i detta område är beroende av egenskaperna
hos pumpmediet. Pumpens differenstryck påverkar den last som verkar på ventilhuvudet.
Fjäderns inställning eller lufttrycket balanserar ventilhuvudet. Egenskaperna hos pumpmediet,
tillämpningens utformning samt processen påverkar den last som verkar på ventilhuvudet. Detta är
huvudargumenten till varför ventilinställningen inte bör utföras i fabriken. Ventilens öppningstryck
är inställt på 0 bar från fabrik. Ventilens inställning bör utföras på plats under de föreslagna
arbetsförhållanden, för vilka pumpen och ventilen har valts.
När pumpens differenstryck blir högre än ventilinställningarna, kommer ventilhuvudet att öppna. På
grund av ventilhuvudets stora format, kan pumpens fulla pumpkapacitet passera genom ventilen från
utloppet tillbaka till sugsidan. Med korrekt inställning är det inte möjligt att under några förhållanden
utsätta pumpen för övertryck.
Om pumpen arbetar mot en stängd utloppsventil kommer mediet att cirkulera inuti pumpen via
säkerhetsventilen. Hydrauleffekten och friktionsförlusterna omvandlas till termisk energi och
temperaturen hos denna relativt begränsade volym av cirkulerande vätska stiger om pumpen
fortsätter att gå under längre tidsperiod. I allvarliga fall kan detta leda till temperaturer som
överskrider pumpens arbetsgränser eller till att vätskan förångas, vilket i båda fallen bör undvikas. Av
dessa skäl bör ventilen endast användas som säkerhetsventil och inte som överströmningsventil.
När ventilen aktiveras tyder det på att ett oförutsett drifttillstånd har inträffat. Orsaken till att
systemtrycket har ökat bör undersökas och korrigeras, eftersom fortsatt drift av pumpen med öppen
ventil inte är tillåtet och kan leda till allvarliga skador på pumpen.
Man bör under inga förhållanden försöka att ta isär en säkerhetsventil när fjädertrycket inte har
avlägsnats, när ventilen fortfarande är ansluten till en tryckluftsledning eller om den är monterad på
pumpen medan pumpen är igång. Risk för allvarliga personskador eller skador på pumpen.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
95
11.2.2 Säkerhetsventil - Fjäderbelastad
11.2.2.1Fjäderbelastad
Fig. 1 och 2 återger konstruktionen hos den fjäderbelastade säkerhetsventilen. Ventilhuvudet (A)
utsätts för vätsketrycket i pumphuset på ena sidan och för fjäderkraften på den andra sidan. Fjädern
verkar direkt på ventilhuvudet.
Genom att vrida på fjäderns justerskruv (B) modifieras fjäderns kompression och öppningstrycket för
säkerhetsventilen kan på så sätt ställas in.
Vid inställning av fjäderns justeringsskruv (B), måste fästverktyget som levereras med pumpen
användas.
Pumplock
Fig. 1 återger säkerhetsventilen i helt
stängt läge. Ventilhuvudet (A) är i linje med
pumphusets framsida.
Ventilen har ställts in genom ihoptryckning
av fjädern med inställningsskruven (B).
B
A
Fig 1: Säkerhetsventil Fjäderbelastad helt stängd
Pumplock
Fig. 2 återger ventilen delvis öppen.
Mediets tryck inuti pumphuset har
tvingat ventilhuvudet (A) åt vänster mot
fjäderkraften.
B
A
Fig 2: Säkerhetsventil Fjäderbelastad delvis öppen
Pumplock
11.2.2.2 Fjäderbelastad helt öppen
Fig. 3 återger konstruktionen hos den
fjäderbelastade säkerhetsventilen helt
öppen.
Mediets tryck inuti pumphuset har tvingat
ventilhuvudet (A) helt åt vänster mot
fjäderkraften.
B
A
Fig 3: Säkerhetsventil Fjäderbelastad helt öppen
96
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.2.3 Säkerhetsventil - Fjäderbelastad - luftöppnande
11.2.3.1 Fjäderbelastad - luftöppnande
Fig. 4 och 5 återger konstruktionen hos den fjäderbelastade säkerhetsventilen – med luftöppnande.
Ventilhuvudet (A) utsätts för vätsketrycket i pumphuset på ena sidan och för fjäderkraften på den
andra sidan. Fjädern verkar inte direkt på ventilhuvudet (A) utan via kolven (C) och distanshylsan (D).
Genom att vrida på fjäderns justerskruv (B) modifieras fjäderns kompression och öppningstrycket
för säkerhetsventilen kan på så sätt ställas in. Vid inställning av fjäderns justeringsskruv (B), måste
fästverktyget som levereras med pumpen användas.
Pumplock
C
D
Fig. 4 återger säkerhetsventilen i helt stängt
läge. Ventilhuvudet (A) är i linje med pumphusets
framsida och CIP/SIP-ventilcylindern är helt
frisläppt.
Inställningstrycket för ventilen har ställts in
genom komprimering av fjädern via fjäderns
justeringsskruv (B).
B
A
Fig 4: Säkerhetsventil Fjäderbelastad – luftöppnande helt stängd
C
Pumplock
D
Fig. 5 återger ventilen delvis öppen. Mediets
tryck inuti pumphuset har tvingat ventilhuvudet
(A) åt vänster mot fjäderkraften via distanshylsan
och CIP/SIP kolvventilen.
B
Fig 5: Säkerhetsventil Fjäderbelastad – luftöppnande helt öppen
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
A
97
11.2.3.2 Fjäderbelastad – luftöppnande med CIP/SIP ventilfunktion
Fig. 6 återger ventilen helt öppen. Trycket
inuti kammaren (ii) har tvingat kolven (C)
och ventilhuvudet (A), som är kopplat till
det, åt vänster mot fjäderkraften.
Pumplock
C
D
För att fungera måste CIP/SIP-ventilens
funktionskammare (ii) trycksättas med
6 bar, vilket är det normala trycket i
tryckluftssystem. På så sätt säkerställs
att ventilen öppnas tillräckligt mycket för
rengöring av CIP/SIP.
Trycket verkar på CIP/SIP ventilkolven
(C). Detta gör att CIP/SIP ventilkolven (C)
och ventilhuvudet (A), som är kopplat till
denna via distanshylsan (D), rör sig mot
fjäderkraften.
För att återta säkerhetsventilens funktion,
måste cylindern (ii) vara helt frisläppt.
98
B
ii
A
Fig 6: Säkerhetsventil Fjäderbelastad – luftöppnande
med CIP/SIP ventilfunktion
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.2.4 Inställning och manövrering –
Fjäderbelastad och fjäderbelastad - luftöppnande
Eftersom öppningstrycket hos säkerhetsventilen är beroende av viskositeten hos det pumpade
mediet, bör säkerhetsventilen ställas in efter det att pumpen har monterats i installationen. För detta
ändamål måste en manometer installeras så nära pumpens utloppsport som möjligt och det måste
finnas en ventil i utloppsledningen för justering av utloppstrycket.
Ventilens öppningstryck ställs in enligt följande:
•
Ta bort plastpluggen från ventilens framsida
•
Använd fästverktyget och vrid justerskruven moturs tills fjädern är helt frisläppt.
•
Anslut manometern till utloppsledningen och öppna utloppsventil helt.
•
Starta pumpen
•
Använd fästverktyget och vrid justerskruven medurs tills maximal fjäderinställning har uppnåtts
(ventilen är blockerad). När detta utförs, kontrollera på manometern att trycket inte överstiger
maximalt tillåtet tryck hos pumpen.
•
Stäng utloppsventilen långsamt tills önskat öppningstryck har uppnåtts
•
Använd fästverktyget och vrid justerskruven på ventilen långsamt moturs tills utloppstrycket
börjar sjunka
•
Kontrollera att ventilen är korrekt inställd genom att långsamt öppna och stänga utloppsventilen.
Öppningstrycket för säkerhetsventilen kan ökas genom att justerskruven vrids medurs och
minskas genom att den vrids moturs
•
Efter inställning av säkerhetsventilen, öppna utloppsventilen helt
Plastplugg
Specialverktyg
Manometer
Ventil
Ventiljustering
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
99
Obs! Om ventilen inte justeras på det sätt som beskrivs ovan kan korrekt ventilinställning inte
garanteras och pumpen kan skadas på grund av för högt utloppstryck.
Om det inte är möjligt att koppla in en manometer eller om det inte finns någon utloppsventil i
installationen, kan ventilen förjusteras enligt metoden som beskrivs nedan.
•
Ta bort plastpluggen från ventilens framsida
•
Använd fästverktyget och vrid justerskruven moturs tills fjädern är helt frisläppt.
•
Vrid fjäderns justerskruv X varv medurs för önskat öppningstryck (se tabellen nedan)
Plastplugg
Specialverktyg
Värdena i tabellen bygger på antagandet att inloppstrycket ligger mellan 0,5 och 1 bar absolut.
Notera att värdena är grovt uppskattade.
TW1
100
TW2
TW3
Utloppstryck
pd
( bar )
Rotera
justerskruv
X varv
Utloppstryck
pd
( bar )
Rotera
justerskruv
X varv
Utloppstryck
pd
( bar )
Rotera
justerskruv
X varv
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,0
0,6
1,3
1,9
2,6
3,2
3,9
4,5
5,2
5,8
6,5
7,1
7,8
8,4
9,0
9,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,0
1,4
2,8
4,2
5,6
6,9
8,3
9,7
11,1
12,5
13,9
15,3
16,7
18,0
19,4
20,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,0
2,7
5,3
8,0
10,6
13,3
16,0
18,6
21,3
23,9
26,6
29,3
21,9
34,6
37,2
39,9
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.2.5 Säkerhetsventil - Tryckluftsmanövrerad - luftöppnande
11.2.5.1Tryckluftsmanövrerad
Fig. 7 och 8 återger konstruktionen hos den tryckluftsmanövrerade säkerhetsventilen med
luftöppnande.
Trycket i styrkammaren (i) håller ventilhuvudet i balans med mediumtrycket. Om kraften som skapas
av att mediumtrycket blir högre än kraften som skapas av styrtrycket som verkar på kolven (B), börjar
ventilhuvudet (A) att röra sig och ventilen öppnas.
Eftersom endast en del av ventilhuvudet (A) belastas med utloppstrycket, täcks den största delen av
ventilhuvudet (A) av rotorerna (främre spel) eller belastas med det relativt låga sugtrycket, styrtrycket
verkar på hela ytan hos styrkolven.
Detta medför att styrtrycket måste ställas in mycket lägre än öppningstrycket hos ventilen.
För att ge en indikering kan vi påpeka att, beroende på det pumpade mediets natur och
inloppstrycket, styrtrycket måste ställas in på bara omkring hälften av ventilens öppningstryck.
B
i
Pumplock
B
i
Pumplock
A
A
Fig 7: Säkerhetsventil Tryckluftsmanövrerad – luftöppnande
stängd
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
Fig 8: Säkerhetsventil Tryckluftsmanövrerad – luftöppnande
delvis öppen
101
11.2.5.2 Tryckluftsmanövrerad – luftöppnande med CIP/SIP ventilfunktion
Fig. 9 återger konstruktionen hos den
tryckluftsmanövrerade säkerhetsventilen med
luftöppnande och CIP/SIP-ventilfunktion.
För att fungera måste CIP/SIP-ventilens
funktionskammare (ii) trycksättas.
B
Pumplock
ii
i
Trycket verkar på baksidan av kolven (B). Detta
gör att, ventilhuvudet (A) och kolven (B) som är
kopplade till varandra, rör sig mot den kraft som
skapas av styrtrycket inuti kammaren (i).
Om styrtrycket bibehålls medan CIP/SIPventilen är igång, måste trycket som behövs för
att öppna ventilen vara omkring 0,5 bar högre än
styrtrycket i kammaren (i).
För att återta säkerhetsventilens funktion, måste
kammaren (ii) vara helt frisläppt.
A
Fig 9: Säkerhetsventil Tryckluftsmanövrerad – luftöppnande
med CIP/SIP ventilfunktion
102
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.2.6 Inställning och manövrering av tryckluftsmanövrerade säkerhetsventiler
med luftöppnande
Ventilens börtryck ställs in enligt följande:
•
Kontrollera att trycket i styrtryckcylindern och tryckluftslyftkammaren är helt frisläppt.
•
Anslut manometern till utloppsledningen och öppna utloppsventil helt.
•
Starta pumpen
•
Manövrera luftjusterventilen för att långsamt öka styrtrycket för ventilen tills maximalt styrtryck
har uppnåtts. När denna kontroll utförs av att utloppstrycket inte överstiger maximalt tillåtet
pumptryck
•
Stäng utloppsventilen långsamt tills önskat börtryck
har uppnåtts
•
Manövrera justerventilen långsamt för att sänka
styrtrycket för ventilen tills utloppstrycket
börjar sjunka
•
Kontrollera korrekt inställning för ventilen genom
att långsamt öppna och stänga utloppsventilen.
Öppningstrycket för säkerhetsventilen kan ökas
genom en ökning av styrtrycket och sänkas
genom en sänkning av styrtrycket
•
Manometer
Ventil
Efter inställning av säkerhetsventilen, öppna utloppsventilen helt
Om ventilen inte justeras på det sätt som beskrivs ovan kan korrekt ventilinställning
inte garanteras och pumpen kan skadas genom ett för högt utloppstryck.
Om det inte är möjligt att koppla in en manometer i utloppsledningen eller om det inte finns någon
utloppsventil i installationen, kan man närma sig ventilinställningen genom att justera styrtrycket till
ventilerna enligt tabellen nedan.
Anm: Eftersom styrtrycket är beroende av det medium som pumpas måste de värden som anges i
tabellen nedan tolkas som riktvärden.
Öppningstryck
(bar)
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
1
0,2
0,2
0,4
0,4
2
0,4
0,4
0,7
0,7
3
0,6
0,6
1,1
4
0,8
0,8
1,4
5
1,0
1,0
6
1,2
7
1,3
8
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
1,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
1,5
–
2,8
–
2,8
–
2,9
–
Styrtryck (bar)
9
1,7
–
3,2
–
3,2
–
3,3
–
10
1,9
–
3,6
–
3,5
–
3,7
–
11
2,1
–
3,9
–
3,9
–
4,0
–
12
2,3
–
4,3
–
4,2
–
4,4
–
13
2,5
–
4,6
–
4,6
–
4,7
–
14
2,7
–
5,0
–
4,9
–
5,1
–
15
2,9
–
5,3
–
5,3
–
5,5
–
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
103
11.3 Demontering/Montering
11.3.1 Fjäderbelastade ventiler
0032
0807
0750
0543
0563
0200
0562
0563
0251
0523
0922
Specialverktyg
0220
11.3.1.1Demontering
1. Avlägsna plugg (0922).
2. Frigör fjädern (0750) genom att vrida justerskruven (0251) moturs med hjälp av specialverktyget
för låsskruvarna.
Varning
3. Ta bort skruvarna (0523) genom att lossa dem alla med ett fullt varv.
Om cylindern (0220) stannar kvar i sitt läge (slå försiktigt med en plasthammare på cylindern), är
fjädern (0750) fullt frigjord och skruvarna kan tas bort.
Om cylindern inte stannar på plats, se då först till att fjädern blir frigjord.
4. Alla komponenter kan nu avlägsnas från cylindern (0220) och från pumphuslocket (0032).
11.3.1.2Montering
1. Skruva in justerskruven (0251) helt i fjäderns stödplatta (0543).
2. Om ventilen är demonterad, placera de två styrstiften (0563) i stödplattan (0543) och i
ventilhuset (0200). Placera styrstift (0562) på samma sätt i pumphuslocket (0032).
3. Placera O-ringen (0807) på ventilhuvudets utsida (0200) och tryck in ventilhuvudet med dess
O-ring i pumphuslocket (0032).
4. Placera alla komponenter i sitt rätta läge och dra åt skruvarna (0523).
104
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.3.2 Fjäderbelastad – luftöppnande ventiler
0562
0200
0210
0230
0543
0811
0807
0750
0808
0260
0522
0251
0032
0563
0563
0922
0220
0523
Specialverktyg
11.3.2.1Demontering
1. Avlägsna plugg (0922).
2. Frigör fjädern (0750) genom att vrida justerskruven (0251) moturs med hjälp av specialverktyget
för låsskruvarna.
Varning
3. Ta bort skruvarna (0523) genom att lossa dem alla med ett fullt varv.
Om cylindern (0220) stannar kvar i sitt läge (slå försiktigt med en plasthammare på cylindern), är
fjädern (0750) fullt frigjord och skruvarna kan tas bort.
Om cylindern inte stannar på plats, se då först till att fjädern blir frigjord.
4. Alla komponenter kan nu avlägsnas från cylindern (0220) och från pumphuslocket (0032).
11.3.2.2Montering
1. Skruva in justerskruven (0251) helt i fjäderns stödplatta (0543).
2. Om ventilen är demonterad, placera de två styrstiften (0563) i stödplattan (0543) och i kolven
(0230). Placera styrstift (0562) på samma sätt pumphuslocket (0032).
3. Montera kolven (0230) tillsammans med ventilhuvudet (0200) genom att använda distanshylsan
(0260) med O-ringarna (0811). Innan skruven (0522) dras åt, kontrollera att brickan (0210) med
O-ring (0808) är placerad över distanshylsan (0260).
4. Placera alla komponenter i sitt rätta läge och dra åt skruvarna (0523).
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
105
11.3.3 Luftbelastade – luftöppnande ventiler
0562
0807
0260
0032
0200
0808
0811
0523
0210
0522
0220
11.3.3.1Demontering
1. Avlägsna skruvar (0523).
2. Alla komponenter kan nu avlägsnas från ventilhuset (0220).
11.3.3.2Montering
1. Om ventilen är demonterad, placera styrstiftet (0562) i pumphuslocket (0032).
3. Montera kolven (0230) tillsammans med ventilhuvudet (0200) genom att använda distanshylsan
(0260) med O-ringarna (0811). Innan skruven (0522) dras åt, kontrollera att brickan (210) med
O-ring (0808) är placerad över distanshylsan (0260).
3. Placera alla komponenter i sitt rätta läge och dra åt skruvarna (0523).
106
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.4 Mått- och viktuppgifter
11.4.1 Värme-/kylmantlingar och säkerhetsventiler
Tabell med dimensioner på följande sida.
Vertikal montering
Horisontell montering
Jacket
Mantling
Jacket
Mantling
tb
bb
tb
bb
bg
bg
bh
bh
bd
bc
4xG1/8"
4xG1/8"
Relief
valve - Spring
loaded with jacket
Säkerhetsventil
– Fjäderbelastad
med mantling
tc
bb
Relief
valve - Spring
loaded with jacket
Säkerhetsventil
– Fjäderbelastad
med mantling
bb
tc
bd
bc
4xG1/8"
Säkerhetsventil
– Fjäderbelastad/luftöppnande
Relief
valve - Spring
loaded - air lifted with jacket
med mantling
tc
be
bb
1xG1/8"
Säkerhetsventil
– Fjäderbelastad/luftöppnande
Relief
valve - Spring
loaded - air lifted with jacket
med mantling
tc
be
bb
1xG1/8"
bd
bc
4xG1/8"
Säkerhetsventil – Luftbelastad/luftöppnande
Relief valve - Air loaded - air lifted with jacket
med mantling
tc
bf
be
bb
2xG1/8"
Säkerhetsventil
Luftbelastad/luftöppnande
Relief
valve - Air–loaded
- air lifted with jacket
med mantling
tc
bf
be
bb
2xG1/8"
bd
bc
4xG1/8"
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
107
Dimensioner - Värme-/kylmantlingar och säkerhetsventiler
Pumptyp
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
TW4/1629
TW4/3257
bb
bc
bd
be
bf
bg
bh
tb
tc
Mantlad
218
40,5
128,5
-
-
44
52
237
-
Fjäderbelastad
218
40,5
128,5
-
-
44
52
-
341
Fjäderbelastad - luftöppnande
218
40,5
128,5 256,5
-
44
52
-
388
306
Luftbelastad - luftöppnande
218
40,5
128,5 256,5
278
44
52
-
Mantlad
238
40,5
128,5
-
-
44
52
257
-
Fjäderbelastad
238
40,5
128,5
-
-
44
52
-
361
Fjäderbelastad - luftöppnande
238
40,5
128,5 276,5
-
44
52
-
408
Luftbelastad - luftöppnande
238
40,5
128,5 276,5
292
44
52
-
326
Mantlad
297
49
-
-
69
68
322
-
187
Fjäderbelastad
297
49
187
-
-
69
68
-
441
Fjäderbelastad - luftöppnande
297
49
187
345,5
-
69
68
-
498
Luftbelastad - luftöppnande
297
49
187
345,5
372
69
68
-
401
Mantlad
328
49
187
-
-
69
68
353
-
Fjäderbelastad
328
49
187
-
-
69
68
-
472
Fjäderbelastad - luftöppnande
328
49
187
376,5
-
69
68
-
529
432
Luftbelastad - luftöppnande
328
49
187
376,5
403
69
68
-
Mantlad
378
72
242
-
-
85
91
410
-
Fjäderbelastad
378
72
242
-
-
85
91
-
587
Fjäderbelastad - luftöppnande
378
72
242
441,5
-
85
91
-
659
Luftbelastad - luftöppnande
378
72
242
441,5
476
85
91
-
514
Mantlad
423
72
242
-
-
85
91
455
-
Fjäderbelastad
423
72
242
-
-
85
91
-
632
Fjäderbelastad - luftöppnande
423
72
242
486,5
-
85
91
-
704
Luftbelastad - luftöppnande
423
72
242
486,5
521
85
91
-
559
Mantlad
520
96
336
-
-
120
126
563
-
Luftbelastad - luftöppnande
520
96
336
599
644
120
126
-
694
Mantlad
584
96
336
-
-
120
126
627
-
Luftbelastad - luftöppnande
584
96
336
663
708
120
126
-
758
Mått i mm
108
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.5 Vikter säkerhetsventiler
Typ av säkerhetsventil
Pumptyp
Fjäderbelastad
Fjäderbelastad - luftöppnande
Luftbelastad - luftöppnande
TW1
5
5,5
4,5
TW2
11
12
10
TW3
27
30
25
TW4
–
–
62
Alla vikter i kg.
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
109
11.6 Sprängskisser och reservdelar
11.6.1 Lock med fjäderbelastad säkerhetsventil
0032
0807
0175
0750
0543
0563
0200
0562
0921
0563
0251
0523
0240
0922
Specialverktyg
0220
Pos.
Antal/pump
Beskrivning
Säkerhetsventil, komplett
Säkerhetsventil med mantlig, komplett
0032
1
Pumphuslock m. säkerhetsventil
Pumphuslock m. säkerhetsventil
0032
1
& kyl/värmekanal
0175
1
Stödring
0200
1
Ventilhuvud
0220
1
Ventilhus
0240
1
Lock, fjäderbelastat
0251
1
Justerskruv
0523
4
Skruv
0543
1
Stödplatta, fjäder
0562
1
Stift
0563
2
Stift
0750
1
Fjäder
0807
1
O-ring
0921
2
Plastplugg
0922
1
Plastplugg
1
Specialverktyg
110
TW1/0041
TW1/0082
TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
3.01915.11
3.01915.51
3.94800.11
3.01916.11
3.01916.51
3.94801.11
3.01917.11
3.01917.51
3.94802.11
3.94800.12
3.94801.12
3.94802.12
3.94627.11
3.94604.11
3.94642.11
3.94624.11
3.94602.11
3.94640.11
3.94869.11
3.94606.11
3.94644.11
3.94633.11
3.94610.11
3.94648.11
3.94613.21
3.94613.21
3.94651.21
0.0252.160
0.0252.212
0.0252.316
3.94636.11
3.94614.11
3.94652.11
0.0490.657
0.0490.659
0.0490.661
0.0490.653
0.0490.653
0.0490.654
3.94635.11
3.94612.11
3.94650.11
O-ringssats för hydrauldel med säkerhetsventil, se kapitel 6.0
3.94615.11
3.94615.11
3.94615.11
3.96075.11
3.96075.11
3.96076.11
–
3.94550.31
3.94551.31
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
11.6.2 Lock med fjäderbelastad säkerhetsventil, luftöppnande
0562
0200
0809
0210
0811
0807
0230
0032
0175
0750
0808
0543
0260
0810
0921
0522
0251
0922
0563
0563
0240
0220
Specialverktyg
0523
Pos.
Antal/
pump
Beskrivning
Säkerhetsventil, komplett
Säkerhetsventil med mantling, komplett
0032
1
Pumphuslock m. säkerhetsventil
Pumphuslock m. säkerhetsventil &
0032
1
kyl/värmekanal
0175
1
Stödring
0200
1
Ventilhuvud
0210
1
Bricka
0220
1
Ventilhus
0230
1
Kolv
0240
1
Lock, fjäderbelastat - luftöppnande
0251
1
Justerskruv
0260
1
Distanshylsa
0522
1
Skruv
0523
4
Skruv
0543
1
Stödplatta
0562
1
Stift
0563
2
Stift
0750
1
Fjäder
0807
1
O-ring
0808
1
O-ring
0809
1
O-ring
0810
2
O-ring
0811
2
O-ring
0921
1
Plastplugg
0922
1
Plastplugg
1
Specialverktyg
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
TW1/0041 TW1/0082 TW2/0171
TW2/0343
TW3/0537
TW3/1100
3.01915.12
3.01915.52
3.94800.11
3.01916.12
3.01916.52
3.94801.11
3.01917.12
3.01917.52
3.94802.11
3.94800.12
3.94801.12
3.94802.12
3.94626.11
3.94603.11
3.94641.11
3.94624.11
3.94602.11
3.94640.11
3.94628.11
3.94605.11
3.94643.11
3.94869.11
3.94606.11
3.94644.11
3.94630.11
3.94607.11
3.94645.11
3.94631.11
3.94608.11
3.94646.11
3.94613.21
3.94613.21
3.94651.21
3.94634.11
3.94611.11
3.94649.11
0.0252.249
0.0252.303
0.0252.410
0.0252.160
0.0252.212
0.0252.316
3.94636.11
3.94614.11
3.94652.11
0.0490.657
0.0490.659
0.0490.661
0.0490.653
0.0490.653
0.0490.653
3.94635.11
3.94612.11
3.94650.11
O-ringssats för hydrauldel med säkerhetsventil, se kapitel 6.0
0.2173.934
3.91864.11
3.92159.11
0.2173.967
0.2173.971
0.2173.986
0.2173.917
0.2173.972
0.2173.978
0.2173.975
3.91860.11
0.2173.979
3.94615.11
3.94615.11
3.94615.11
3.96075.11
3.96075.11
3.96076.11
–
3.94550.31
3.94551.31
111
11.6.3 Lock med luftbelastad säkerhetsventil, luftöppnande
0562
0809
0807
0260
0810
0032
0200
0175
0808
0810
0811
0523
0210
0230
0522
3
W
0240
0220
T
2-
TW4
W
T
1-
0811
TW
0923
0523
0260
0522
0810
0230
0220
0924
Pos.
Antal/pump Beskrivning
Säkerhetssventil, komplett
Säkerhetsventil med mantlig, komplett
0032
1
Pumphuslock m. säkerhetsventil
Pumphuslock m. säkerhetsventil
0032
1
& kyl/värmekanal
0175
1
Stödring
0200
1
Ventilhuvud
0210
1
Bricka
0220
1
Ventilhus
0230
1
Kolv
0240
1
Lock, luftbelastat - luftöppnande
0260
1
Distanshylsa
0522
1
Skruv
0523
4
Skruv
0562
1
Stift
112
0807
1
O-ring
0808
0809
0810
0810
0811
0923
0924
1
1
2
1
2
1
1
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Plugg
Packning
TW1
TW2
TW3
TW4
3.01915.13 3.01916.13 3.01917.13
3.01915.53 3.01916.53 3.01917.53
3.94800.11 3.94801.11 3.94802.11
3.01918.13
3.01918.53
3.94803.11
3.94800.12 3.94801.12 3.94802.12
3.94803.12
3.94626.11 3.94603.11 3.94641.11 3.94657.11
3.94624.11 3.94602.11 3.94640.11 3.94656.11
3.94628.11 3.94605.11 3.94643.11 3.94658.11
3.94869.11 3.94606.11 3.94644.11 3.94659.11
3.94630.11 3.94607.11 3.94645.11 3.94660.11
3.94632.11 3.94609.11 3.94647.11
3.94634.11 3.94611.11 3.94649.11 3.94661.11
0.0252.249 0.0252.303 0.0252.410 0.0252.474
0.0252.160 0.0252.212 0.0252.316 0.0252.424
0.0490.657 0.0490.659 0.0490.661 0.0490.676
O-ringssats för hydrauldel med säkerhetsventil,
se kapitel 6.0
0.2173.934 3.91864.11 3.92159.11 0.2173.982
0.2173.967 0.2173.971 0.2173.986 0.2173.983
0.2173.917 0.2173.972 0.2173.978
0.2173.984
0.2173.975 3.91860.11 0.2173.979 0.2173.985
3.94918.11
3.94919.11
A.0500.311 – IM-TW/15.00 SV (11/2011)
TopWing
U LT R A H YG I E N I S K A
LO B R OTO R P U M PA R
S PX F LOW T E C H N O LO GY S W E D E N A B
Nastagatan 19, P.O. Box 1436
SE-701 14 Örebro, Sweden
P: +46 (0)19 21 83 00
F: +46 (0)19 27 23 72
E: johnson-pump.se.support@spx.com
SPX förbehåller sig rätten att ändra design och material utan föregående
avisering. Designelement, konstruktionsmaterial och dimensioner som
beskrivs i denna bulletin gäller endast som information och skall alltid
bekräftas skriftligt för att vara gällande.
För tillgänglighet av produkterna i din region, var vänlig kontakta lokal
försäljningsrepresentant. För mer information, besök www.spx.com.
UTGÅVA 11/2011 A.0500.311 SV
COPYRIGHT ©2011 SPX Corporation
Download PDF

advertising