Delta 23-840 User manual

Delta 23-840 User manual
Nieuwsbrief
MODERNISERING PANNEKOEKENDIJK
Deze nieuwsbrief over de modernisering Pannekoekendijk Kampen is een gezamenlijke uitgave van deltaWonen
en Mateboer. We willen u graag regelmatig informeren over de werkzaamheden die plaatsvinden in uw wijk.
Mei 2013
Duurzame modernisering Pannekoekendijk Kampen
De woning waarin u woont, is gebouwd in een tijd dat er nog andere eisen aan een woning werden gesteld. Om die
reden is besloten de woningen aan de Pannekoekendijk en omliggende straten te verbeteren. Wij willen graag met
deze opknapbeurt uw woning energiezuiniger en comfortabeler maken (moderniseren). De werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemer Mateboer uit Kampen.
Ongemak
Het moderniseren van uw woning kost tijd en veroorzaakt enig ongemak. Maar… de voordelen zijn het zeker waard!
U woont straks in een prachtig opgeknapte duurzame woning. Een huis met meer wooncomfort dan u gewend bent.
Voor ouderen en/of bewoners met een beperking biedt deltaWonen goede begeleiding.
Informatiebijeenkomsten bewoners
Om u goed te kunnen informeren zijn begin mei informatiebijeenkomsten gehouden voor bewoners. De avonden zijn
druk bezocht. Natuurlijk leven er nog veel vragen bij de bewoners, maar ook veel enthousiasme. Het wordt namelijk
erg mooi aan de binnen- en aan de buitenkant. Elke bewoner heeft na afloop van de informatiebijeenkomst zijn eigen
envelop ontvangen met daarin informatie over de werkzaamheden en de overeenkomst modernisering. De ondertekende overeenkomsten beginnen al lekker binnen te lopen. Als het een beetje mee zit, kunnen we na de zomer gaan
beginnen met de werkzaamheden.
Vragen en Antwoorden
1600110513
In de brochure die u ontvangen heeft (zat ook in de envelop) en tijdens de informatiebijeenkomst is u al veel verteld.
Dat betekent niet dat alles al duidelijk is. Daarom alle vragen en antwoorden nog even op een rijtje.
Vraag
Antwoord
Ik ben enthousiast over de plannen, maar ik zie erg tegen de verhuizing en overlast op. Wat moet ik doen?
Maak een afspraak en samen bespreken we op welke
manier we u hierbij zo goed mogelijk kunnen helpen.
Ik heb zelf (al dan niet met toestemming van deltaWonen) een buitenkraan op de achtergevel gemonteerd.
Wordt deze teruggeplaatst?
Als er een buitenkraan aanwezig is, wordt deze buitenkraan door de aannemer weggehaald en ook weer
teruggeplaatst. Maar als er geen buitenkraan aanwezig
is, maar u wilt er wel een, dan geldt hiervoor de prijs die
in de afgegeven optielijst vermeld staat.
Ik heb zelf (al dan niet met toestemming van deltaWonen) verlichting op de achtergevel gemonteerd. Wordt
deze teruggeplaatst?
Als er een aansluitpunt op de achtergevel aanwezig
is, wordt deze door de aannemer weggehaald en weer
teruggeplaatst.
Door de aannemer worden standaard lichtpunten aangebracht (voor- en achterzijde). Lichtarmaturen, indien
aanwezig, moeten door u zelf verwijderd worden en
weer teruggeplaatst worden. Lichtarmaturen worden niet
geleverd.
Noordweg 87 (met ingang van 13 juni Dr. Damstraat 14, 8262 GD) Kampen. Telefoon: (038) 851 02 00. [email protected] www.deltawonen.nl
Mevrouw Janneke van Olst, Mateboer Bouw B.V, T 06-34848660 E [email protected]
Digitale nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected] Vermeld bij het onderwerp ‘nieuwsbrief
Pannekoekendijk Kampen’. U wordt op de verzendlijst geplaatst. U kunt zich via dit e-mailadres ook weer afmelden.
1600110513
Ik heb zelf (al dan niet met toestemming van deltaWonen) een doorvoer in de achtergevel gemaakt voor de
wasemkap. Wordt deze teruggebracht?
Wanneer er een geveldoorvoer aanwezig is, wordt dit
door de aannemer weggehaald en ook weer teruggeplaatst. Maar als er geen geveldoorvoer aanwezig is,
maar u wilt wel een doorvoer voor de wasemkap, dan
geldt hiervoor de prijs die in de afgegeven optielijst vermeld staat.
Ik heb zelf (al dan niet met toestemming van deltaWonen) een doorvoer in de achtergevel gemaakt voor een
afvoer van de droogtrommel. Wordt deze teruggebracht?
Wanneer er een geveldoorvoer aanwezig is, wordt dit
door de aannemer weggehaald en wordt een nieuwe
afvoer aangebracht. De afvoer komt dan niet door de
gevel, maar gaat vanuit de badkamer door het dak
naar buiten. Dit zal per adres bekeken moeten worden.
Wanneer er geen geveldoorvoer aanwezig is, maar u wilt
dit wel, dan geldt hiervoor de prijs die in de afgegeven
optielijst vermeld staat.
Wordt er een douchecabine geplaatst?
Er wordt geen douchecabine geplaatst.
Wordt de badkamerdeur vervangen?
Bij woningtype 4 (Pannekoekendijk 9 - 31, Enserstraat
2 - 16) komt er een nieuw kozijn met een nieuwe deur.
Bij de overige woningen blijven de deur en kozijn zitten.
Wanneer de badkamer wordt gemoderniseerd, dan wordt
de deur en het kozijn geschilderd. Wanneer de deur van
een slechte kwaliteit is wordt bij de opname bepaald of
het noodzakelijk is de deur te vervangen.
Moet ik mijn bestrating zelf weghalen?
De bestrating wordt, voor zover nodig, door de aannemer
weggehaald en naderhand weer teruggebracht. Voorzieningen als bloembakken, beplanting e.d. moet u zelf
verwijderen.
Krijg ik mijn bestaande dakraam/dakramen weer terug?
Alle dakramen die er nu in uw woning zitten worden door
de aannemer vervangen voor nieuwe dakramen. Hier betaalt u niks extra voor. Maar wilt u een bestaand dakraam
vervangen door een groter dakraam, dan moet u bijbetalen. Voor een extra dakraam, zie hiervoor de prijs in de
afgegeven optielijst.
Moet ik mijn eigen schutting/erfafscheiding weghalen?
Gemetselde erfafscheidingen worden, voor zover nodig,
door de aannemer verwijderd. Alle overige afscheidingen
moet u zelf verwijderen en u bent zelf verantwoordelijk
voor het terugplaatsen van een erfafscheiding.
Noordweg 87 (met ingang van 13 juni Dr. Damstraat 14, 8262 GD) Kampen. Telefoon: (038) 851 02 00. [email protected] www.deltawonen.nl
Mevrouw Janneke van Olst, Mateboer Bouw B.V, T 06-34848660 E [email protected]
Digitale nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected] Vermeld bij het onderwerp ‘nieuwsbrief
Pannekoekendijk Kampen’. U wordt op de verzendlijst geplaatst. U kunt zich via dit e-mailadres ook weer afmelden.
Moeten de balkons echt weg (type 1, Emmeloordstraat,
Schokkerstraat)?
Door de reacties van de bewoners is besloten dat daar
waar de bewoners hun balkon willen houden, dit mogelijk is. Zoals het nu eruit ziet zal het balkon verplaatst
worden naar de slaapkamer. De afmeting en uitvoering
worden nog nader onderzocht.
Worden de begane grondvloeren vervangen?
Bij woningtype 1 (Emmeloordstraat 1 - 15 en 2 - 14,
Schokkerstraat 1 - 9 en 2 - 14) wordt de begane grond
vloer (voor zover nog niet uitgevoerd) vervangen. Bij
de overige woningtypes wordt alleen als het nodig is de
houten vloer vervangen. Dit doen we zo dat u niet hoeft
uit te huizen. Of het vervangen van de vloer echt noodzakelijk is, wordt met het keukentafelgesprek bij u thuis
bepaald.
Is er opslag mogelijkheid voor spullen uit de berging
wanneer de berging wordt vernieuwd?
Door de aannemer wordt aan u kosteloos een opslag ter
beschikking gesteld. Dit is een afsluitbare stalen container van 2 x 2,4 m2. U kunt hier gebruik van maken om de
spullen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
in op te slaan.
Hoe groot wordt de nieuwe berging?
In de informatie staat dat de nieuw te plaatsen berging
een afmeting van 2 x 2,5 m2 krijgt.
1600110513
Uit een rondgang door de wijk is gebleken dat de bergingen niet allemaal dezelfde afmetingen hebben. Besloten
is om de bergingen te vervangen door houten bergingen
die dezelfde afmeting heeft als de bestaande. Voordeel
hiervan is dat de bestaande vloer kan worden hergebruikt.
Wat gebeurt er met werkbanken en dergelijke in de bestaande bergingen?
Wanneer dit geen asbesthoudend materiaal is, zal de
aannemer deze kosteloos verwijderen en afvoeren gedurende de sloop. Wanneer u de werkbank wilt houden,
dan moet u deze werkbank zelf verwijderen en opslaan
in de stalen container. Na de modernisering kunt u de
werkbank zelf terugplaatsen in nieuwe berging.
Komt er elektra in de berging?
In de nieuwe berging wordt elektra aangebracht, bestaande uit: een lichtpunt, een schakelaar en een dubbele wandcontactdoos.
Worden de bergingen aangesloten op de hemelwaterafvoer?
De nieuwe bergingen worden aangesloten op de hemelwaterafvoer.
Waar worden de plafonds vervangen?
In principe alleen op de verdieping, daar waar nog
zachtboardplafonds aanwezig zijn. Dit kan per woning
dus verschillend zijn. Het is mede afhankelijk van wat al
uitgevoerd is.
Krijg ik nieuwe vensterbanken?
De bestaande vensterbanken worden door de aannemer
gedemonteerd. In de woningen worden op de begane
grond en de verdieping nieuwe vensterbanken in de
kleur gebroken wit aangebracht.
Hoe breed worden de vensterbanken?
Op de begane grond worden de vensterbanken 250 mm
breed en op de verdieping 200 mm breed. In de badkamer komen geen vensterbanken. Hier wordt betegeld.
Noordweg 87 (met ingang van 13 juni Dr. Damstraat 14, 8262 GD) Kampen. Telefoon: (038) 851 02 00. [email protected] www.deltawonen.nl
Mevrouw Janneke van Olst, Mateboer Bouw B.V, T 06-34848660 E [email protected]
Digitale nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected] Vermeld bij het onderwerp ‘nieuwsbrief
Pannekoekendijk Kampen’. U wordt op de verzendlijst geplaatst. U kunt zich via dit e-mailadres ook weer afmelden.
Is een centrale verwarming met een cv ketel verplicht?
Voor de modernisering is de cv een onderdeel van de
plannen en van invloed op het energielabel. Zonder cv
zal het A-label niet gehaald worden. Delta Wonen wil
vanuit het oogpunt van veiligheid (koolmonoxide vergiftiging) geen open verbrandingstoestellen (gaskachels)
meer in de woning. In de woning waarin u woont worden
warmte-isolerende maatregelen genomen. Dit brengt met
zich mee dat uw woning dichter wordt, doordat naden
en kieren worden afgesloten. Door het aanbrengen van
mechanische ventilatie kan een probleem ontstaan waardoor rookgassen van open verbrandingstoestellen in de
woning terecht kunnen komen. De nieuw aan te brengen
cv-ketels hebben een geringe CO2 uitstoot (goed voor
het milieu) en zijn energiezuinig.
Is een voorzetwand verplicht?
De voorzetwand is onderdeel van de moderniseringsplannen. Het doel is extra comfort aan de woning toe te
voegen. Door het goed isoleren van de spouw, dak en
beglazing zal het geluid wat in de woning voorkomt minder naar buiten gaan en kan dus overlast veroorzaken
tussen de woningen onderling. Om na de modernisering
geluidsoverlast tussen de woningen onderling te voorkomen, wordt de voorzetwand geplaatst. De voorzetwand
dient als extra geluidwerende voorziening tussen de
woningen onderling.
Ik heb zelf (al dan niet met toestemming van deltaWonen) een houtkachel met afvoerkanaal gemonteerd.
Wordt deze teruggeplaatst?
Delta Wonen gaat bij de woning waarin u woont isolatievoorzieningen aanbrengen. Dit brengt met zich mee
dat uw woning dichter wordt, doordat naden en kieren
worden afgesloten. Om toch voldoende verse lucht in de
woning te krijgen, worden er ventilatieroosters aangebracht.
U heeft een openhaard/houtkachel in uw woning. Deze
verbrandingstoestellen verbruiken zuurstof. Wanneer uw
openhaard/houtkachel niet meer vermogen heeft dan
15KW (het meest gangbaar is tussen de 6 en 10 KW),
haalt u met het gebruik van de aangebrachte ventilatieroosters voldoende verse lucht binnen.
Wij adviseren u dan ook om bij het gebruik van de openhaard/houtkachel de roosters open te zetten.
Wanneer er een houtkachel geheel volgens de eisen
aanwezig is, wordt de dakdoorvoer van het afvoerkanaal
door de aannemer weggehaald en ook weer teruggeplaatst. De situatie en aanleg binnen de woning (onderdaks) moet wel volgens de wettelijke voorschriften zijn.
Dit is ter verantwoording van de bewoner.
Wordt de aansluiting van telefoon en CAI verplaatst vanuit de woonkamer naar de meterkast?
De aansluitingen van telefoon/CAI zijn niet van deltaWonen en worden niet door ons verplaatst. Als u dit toch
graag wilt, dan moet u dit zelf regelen met de nutsbedrijven.
Wordt in mijn woning al het schakelmateriaal vervangen? Bij alle woningen wordt het schakelmateriaal (voor zover
nog niet uitgevoerd) vervangen. Bij de keukentafelgesprekken wordt dit definitief bepaald.
1600110513
Moet ik zelf binnen nog wat aan de kozijnen doen?
De nieuw te plaatsen kozijnen worden aan de binnenzijde afgetimmerd en afgewerkt. Als laatste worden de
kozijnen geheel afgeschilderd. U hoeft hier dus niets aan
te doen. Het behangwerk zal hierdoor niet beschadigen.
Noordweg 87 (met ingang van 13 juni Dr. Damstraat 14, 8262 GD) Kampen. Telefoon: (038) 851 02 00. [email protected] www.deltawonen.nl
Mevrouw Janneke van Olst, Mateboer Bouw B.V, T 06-34848660 E [email protected]
Digitale nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected] Vermeld bij het onderwerp ‘nieuwsbrief
Pannekoekendijk Kampen’. U wordt op de verzendlijst geplaatst. U kunt zich via dit e-mailadres ook weer afmelden.
Bij woningtype 1 wordt bij het samenvoegen van twee
afzonderlijke ramen een stalen balk aangebracht. Deze
wordt afgetimmerd opgeleverd, zodat u zelf kan behangen.
Wanneer mijn gaskachel weggaat, blijft er een gat in de
schoorsteen of gevel achter. Wordt dit dichtgemaakt?
Het gat in de schoorsteenmantel wordt door de aannemer dichtgemaakt. Eventuele afwerking is voor uzelf.
Moet ik zelf de vloeren afdekken?
De werkplekken en de routes naar de werkplekken worden door de aannemer afgedekt, daar hoeft u niet voor te
zorgen.
Wat gebeurt in de steeg?
Het straatwerk in de steeg wordt na het plaatsen van
de nieuwe bergingen weer opnieuw aangebracht. Waar
riolering in de steeg aanwezig is, wordt nader bekeken of
deze nog goed is aangesloten.
Mag ik de overbodige schoorsteenkanalen zelf verwijderen?
De overbodige schoorsteenkanalen mogen door u zelf
verwijderd worden, maar dit moet u wel eerst aanvragen
bij deltaWonen.
Hoe wordt de voorzetwand afgewerkt?
De voorzetwand wordt door de aannemer gesausd. Het
behangen is voor uw eigen rekening.
Hoe is de uitvoering van de trap bij de optie vaste trap
naar zolder?
Het is een open trap, uitgevoerd in vurenhout. De gehele
trap is gegrond, de traptreden en de leuning wordt afgeschilderd. De treden blijven gegrond.
Moet ik mijn zonnescherm zelf weghalen?
De zonneschermen zijn uw eigendom. Deze moet u voor
de start van de modernisering zelf verwijderen.
Mag ik een zonnescherm aan het nieuwe metselwerk
hangen?
Er mag een zonnescherm worden opgehangen aan de
nieuwe gevel, maar dit moet u wel eerst aanvragen bij
deltaWonen. Dit i.v.m. de wijze van bevestigen van het
zonnescherm aan de gevel.
Worden alle binnendeuren vervangen?
Binnendeuren worden niet vervangen.
Meer vragen?
Misschien staat uw vraag er niet bij. Geen probleem. Neem gewoon even contact met ons op. Dit kan telefonisch of
via de mail. De contactgegevens staan onder aan deze nieuwsbrief.
Huisbezoeken
Voordat in uw woning wordt begonnen met de werkzaamheden, komen we eerst even bij u thuis. Dit noemen wij een
keukentafelgesprek. Op deze manier kunnen we samen met u goed bespreken wat er allemaal gaat gebeuren en wat
dit voor u betekent. Afspraken worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
Nog niet getekend?
Misschien bent u ook van plan de akkoordverklaring tekenen, maar twijfelt u nog over een paar dingen. Of is gewoon
nog niet alles duidelijk en weet u niet goed waar u ja tegen zegt. Neemt u gerust even contact met ons op. Misschien
kunnen wij uw vragen zo beantwoorden. En als het nodig is komen wij even bij u thuis om u te helpen met het nemen
van een beslissing.
Website Pannekoekendijk
1600110513
Vanaf begin juni 2013 is ook de website www.pannekoekendijk.nl online. Daar zetten wij alle informatie op, zodat u
alle ontwikkelingen goed kunt volgen. Nieuwe vragen en antwoorden worden ook op deze site gepubliceerd.
Noordweg 87 (met ingang van 13 juni Dr. Damstraat 14, 8262 GD) Kampen. Telefoon: (038) 851 02 00. [email protected] www.deltawonen.nl
Mevrouw Janneke van Olst, Mateboer Bouw B.V, T 06-34848660 E [email protected]
Digitale nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected] Vermeld bij het onderwerp ‘nieuwsbrief
Pannekoekendijk Kampen’. U wordt op de verzendlijst geplaatst. U kunt zich via dit e-mailadres ook weer afmelden.
Klankbordgroep
Om dit project tot een succes te maken hebben wij ook bewoners nodig die met ons meedenken. Een aantal bewoners heeft zitting genomen in de Klankbordgroep. Wanneer u ideeën heeft over de modernisering, dan kunt u dit aan
hen doorgeven.
Naam
Adres
Telnr.
E-mail
M. Spijkerboer
Pannekoekendijk 31
(038) 33 23 840
[email protected]
H. Albers
Schokkerstraat 8
(038) 23 00 608
[email protected]
06 31 99 24 30
S. Terpstra
Julianastraat 50
06 11 50 65 92
[email protected]
I. Voerman
Middelbuurtstraat 17
06 41 94 53 29
E. v.d. Meulen-van ‘t Ende
Emmeloordstraat 6
(038) 33 21 636
[email protected]
W.F.H. Geuzebroek
Pannekoekendijk 33
(038) 75 03 752
[email protected]
1600110513
06 49 37 44 03
Noordweg 87 (met ingang van 13 juni Dr. Damstraat 14, 8262 GD) Kampen. Telefoon: (038) 851 02 00. [email protected] www.deltawonen.nl
Mevrouw Janneke van Olst, Mateboer Bouw B.V, T 06-34848660 E [email protected]
Digitale nieuwsbrief: Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected] Vermeld bij het onderwerp ‘nieuwsbrief
Pannekoekendijk Kampen’. U wordt op de verzendlijst geplaatst. U kunt zich via dit e-mailadres ook weer afmelden.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement