pdf 2.88M
PL
Wygodne mocowanie wyposażenia „click-ready”.
CZ
Snadné upevňování příslušenství „click-ready”.
SK
Výhodné upevnenie príslušenstva „click-ready”.
HU
A tarozékok kényelmes „click-ready” felerősítése.
RO
Accesories uşor de fixat.
RU
„Click-ready” удобное крепление аксессуаров.
BG
Удобно прикрепване на принадлежностите „click-ready”.
UA
Зручне монтування оснащение „click-ready”.
EN
„Click-ready” easy accesories fixing.
1
instrukcja
użytkowania
user
manual
986
VIII
PL
Schowek na przewód i wtyczkę.
Schránka na kabel a zástrčku.
SK
Úložný priestor na kábel a zástrčku.
HU
A csatlakozó kábel és dugó tartórekesze.
RO
Compartiment pentru cablul de alimentare şi ştecǎr.
RU
Специальное отделение для электропровода и вилки.
BG
Място за захранващия кабел и щепсела.
UA
Сховище для кабелю і вилки.
EN
Cord and plug storage compartment.
VI
986
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
CZ
VII
IX
X
I
PL
Schowek na sitko.
CZ
Schránka na síto.
SK
Úložný priestor na sitko.
HU
A lyuktárcsa tartórekesze.
RO
Compartiment pentru sitǎ.
RU
Отсек для решетки.
BG
Място за прибиране на ножчето.
UA
Сховище для решітки.
EN
Screen storage compartment.
Linia Produktów Product Line
V
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MASZYNKA DO MIELENIA
Typ 986
МЯСОРУБКА
6–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
КУХОННИЙ КОМБАЙН
16–20
986-010
HÚSDARÁLÓ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
26–30
Tipas 986
Tüüp 986
58–62
Tip 986
63–67
SR INSTRUKCIJA RUKOVANJA
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
MASZINA ZA MLEVENJE
Tip 986
Type 986
3
I
II
III
2
73–77
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GAĻAS MAŠĪNA
Tips 986
2
1
68–72
MEAT MINCER
48–52
XI
XII
EN USER MANUAL
MALIMO MAŠINĖLĖ
21–25
MAŞINĂ DE TOCAT
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
43–47
LT VARTOJIMO INSTRUKCIJA
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tip 986
Тип 986
II
HAKKLIHAMASIN
STROJ ZA MLJEVENJE
37–42
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
MLYNČEK
986 Típus
Тип 986
III
ET KASUTUSJUHEND
HR UPUSTVO ZA UPORABU
МАШИНКА ЗА МЕЛЕНЕ
11–15
SK NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 986
31–36
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
MLECÍ STROJEK
Typ 986
Tип 986
IV
53–57
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
4
7
9
PL
IX
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania urządzenia
VIII
I
IX
●
VII
4
II
3
VI
III
VI
IV
5
8
V
IX
V
IV
III
X
II
XI
I
10
VIII
1
I
6
2
IV
III
III
II
IX
II
11
2
4
3
12
V
VI
VII
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed
zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
Przed czyszczeniem maszynki i zmianą wyposażenia
zawsze wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie innych
przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki i napędu.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
Dokładnie montuj zespół mielący, gdyż źle skręcony zespół mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia, jak
również może być przyczyną stępienia nożyka i sitka.
Stępiony nożyk i sitko wymień na nowe.
Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie.
Urządzenie stawiaj tylko na twardym stabilnym podłożu.
Gdy maszynka nie daje się uruchomić – oddaj ją do
serwisu.
Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości, ścięgien, chrząstek i żył.
Przed mieleniem większe produkty potnij na kawałki.
Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi być
wcześniej sparzony i namoczony – do kilkunastu godzin.
Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj go
pod bieżącą wodą.
Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki.
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Typ 986
Zespół mielący
Nr 5 / Nr 8
Cytrusiarka
Szatkownica
Wyciskarka
Młynek
żarnowy
Zestaw do
makaronu i ciastek
(tylko dla 986.5x)
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
Zespół mielący
z miską metalową oraz
3 sitkami: 2,7; 4; 8
–
●
●
●
○
○
○
●
–
–
–
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
6
986.88MMSL
986.84MMSL
5
● – podstawowe wyposażenie, ○ – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach, – – wyposażenie niedostępne w danym wykonaniu
Maszynka wyposażona jest tylko w jeden zespół mielący.
Instrukcja obsługi i opis zestawu do makaronu i ciastek załączony jest dodatkowo przy tym typie maszynek wraz z w/w zestawem.
6
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wyposażenie
986.56 / 986.86
Notes
........................................................................
TYPY MASZYNEK ZELMER
986.53 / 986.83
4
●
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
● Maszynkę podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego
230 V.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego (ZELMER).
● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Schowaj przewód lekko
wsuwając go w otwór z którego jest wyprowadzony,
a wtyczkę przewodu włóż do schowka.
● Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C. Możesz uszkodzić maszynkę.
● Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z maszynką w obecności dzieci.
● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
3
1
I
IV
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
PL
●● Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania urządzenia
●● Nie
wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Maszynkę podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego
230 V.
●● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego (ZELMER).
●● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Schowaj przewód lekko
wsuwając go w otwór z którego jest wyprowadzony,
a wtyczkę przewodu włóż do schowka.
●● Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C. Możesz uszkodzić maszynkę.
●● Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z maszynką w obecności dzieci.
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
●● Przed czyszczeniem maszynki i zmianą wyposażenia
zawsze wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
●● Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie innych
przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki i napędu.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Dokładnie montuj zespół mielący, gdyż źle skręcony zespół mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia, jak
również może być przyczyną stępienia nożyka i sitka.
Stępiony nożyk i sitko wymień na nowe.
●● Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie.
●● Urządzenie stawiaj tylko na twardym stabilnym podłożu.
●● Gdy maszynka nie daje się uruchomić – oddaj ją do
serwisu.
●● Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości, ścięgien, chrząstek i żył.
●● Przed mieleniem większe produkty potnij na kawałki.
●● Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi być
wcześniej sparzony i namoczony – do kilkunastu godzin.
●● Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj go
pod bieżącą wodą.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki.
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
TYPY MASZYNEK ZELMER
Wyposażenie
Typ 986
Zespół mielący
Nr 5 / Nr 8
Cytrusiarka
Szatkownica
Wyciskarka
Młynek
żarnowy
Zestaw do
makaronu i ciastek
(tylko dla 986.5x)
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
Zespół mielący
z miską metalową oraz
3 sitkami: 2,7; 4; 8
–
●
●
●
○
○
○
●
–
–
–
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
● – podstawowe wyposażenie, ○ – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach, – – wyposażenie niedostępne w danym wykonaniu
Maszynka wyposażona jest tylko w jeden zespół mielący.
Instrukcja obsługi i opis zestawu do makaronu i ciastek załączony jest dodatkowo przy tym typie maszynek wraz z w/w zestawem.
6
Dane techniczne
Funkcja „Rewers”
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 15 minut.
Czas przerwy przed ponownym użyciem 30 minut.
Hałas urządzenia (LWA) 77 dB/A.
Urządzenie zbudowane jest w II klasie izolacji, nie wymaga
uziemienia
.
Maszynki ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Opis urządzenia (Rys. 1)
Maszynka do mielenia produktów spożywczych składa się z:
Napędu maszynki – każdy napęd maszynki przystosowany
jest do montażu każdego zespołu mielącego, cytrusiarki, wyciskarki do owoców, młynka do kawy i szatkownicy produkcji
ZELMER S.A.
Zespołu mielącego, w którego skład wchodzi:
I. Komora mielenia
II. Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
III. Nożyk
IV. Sitko z otworami 4 mm
V. Nakrętka
VI. Miska
VII. Popychacz
Oraz wyposażenia dodatkowego:
VIII.Wkładka dystansowa
IX. Nasadka masarska
X. Sitko z otworami 8 mm
XI. Przycisk wyłącznika
XII. Przycisk „Rewers”
Mechaniczne zabezpieczenie silnika (Rys. 2)
I. Ślimak
II. Sprzęgło
III. Wkręt M5x20
Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie (Rys. 2),
które chroni silnik przed zniszczeniem – zęby sprzęgła napędowego ślimaka wyłamują się, gdy maszynka jest przeciążona (np. gdy do środka dostały się kości).
Zniszczone sprzęgło wymień na nowe:
●● w ślimaku ze zniszczonym sprzęgłem odkręć wkręt,
●● usuń uszkodzone sprzęgło,
●● załóż nowe sprzęgło i dokręć je wkrętem.
Napęd maszynki posiada specjalną funkcję pozwalającą na
chwilową zmianę kierunku obrotu ślimaka, stosowana jest
w przypadku gdy zauważalne jest znaczne ograniczenie
mielenia lub/i nadmiar produktu w komorze mielenia (slimak
nie zabiera dozowanego produktu). W takim przypadku wciśnij na krótki czas przycisk „R” – wyłącznika, zostaną wtedy
wycofane z wnętrza komory produkty. Następnie ponownie
włącz przycisk „I” i kontynuuj dalszą pracę.
Jeżeli w dalszym ciągu ślimak blokuje się nadmiarem produktu, należy ponownie użyć przyciku „R”, wycofać produkt
z komory i usunąć z produktu części utrudniające mielenie
(np. ścięgna itp.). W niektórych sytuacjach należy rozkręcić
komorę i całkowicie usunąć w/w przeszkody.
Przygotowanie maszynki do pracy i jej
uruchomienie
Wyciągnij ze schowka napędu odpowiednią długość przewodu przyłączeniowego i odpowiednie akcesoria.
●● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
●● Otwórz schowek w tylnej części obudowy i wyjmij odpowiednie sitko (Rys. 3).
Standardowo sitko z otworami 4 mm zmontowane jest w komorze mielenia.
●● Przed pierwszym użyciem maszynki dokładnie umyj elementy wyposażenia.
●● Zmontuj odpowiednie wyposażenie i dołącz do napędu.
●● Włóż przewód przyłączeniowy do gniazdka sieciowego.
●● Przyciskiem „I” wyłącznika uruchom maszynkę (urządzenie startuje po około 2 sekundach).
Zespół mielący (Rys. 4)
Do komory mielenia włóż kolejno:
●● Ślimak sprzęgłem do środka.
●● Na trzpień ślimaka nożyk skierowany ostrzami do sitka.
●● Sitko tak, aby występ komory wszedł w rowek na obwodzie sitka.
●● Dokręć wszystkie elementy zespołu mielącego – mocno
do oporu.
●● Załóż zmontowany zespół mielący na napęd i obróć
w lewo do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
Oznacza to, że komora została właściwie zamontowana.
●● Nałóż miskę na komorę mielenia.
Praca z nasadką masarską (Rys. 5)
Do komory mielenia włóż kolejno:
●● Ślimak sprzęgłem do środka.
●● Na trzpień ślimaka wkładkę dystansową.
●● Nasadkę masarską.
●● Dokręć wszystkie elementy nakrętką – mocno do oporu.
Przed nałożeniem kiełbaśnicy (osłonki z jelita) namocz ją
w ciepłej wodzie przez ok. 10 min.
7
●● Na nasadkę masarską nałóż mokrą kiełbaśnicę.
Zwróć uwagę, aby nie zatkać otworów odpowietrzających
w nasadce.
Masa mięsna wypełniająca jelito nie może być „zbyt rzadka”. Duża zawartość płynów może spowodować ich wyciek
i przedostawanie się do wnętrza maszynki.
Cytrusiarka (Rys. 6)
Cytrusiarka jest dodatkowym urządzeniem, które pozwala
wycisnąć z owocu cytrusowego sok wraz z miąższem.
Zespół cytrusiarki:
I. Sprzęgło
II. Miska
III. Sitko
IV. Wyciskacz
Otwórz klapkę schowka w tylnej części obudowy, która
umożliwia pracę w pozycji pionowej. Ustaw ją w takiej pozycji kładąc na twardym, równym podłożu.
Na napęd nałóż kolejno:
●● Sprzęgło.
●● Nałóż miskę na napęd i obróć ją w lewo do pozycji, przy
której usłyszysz „click” blokady. Oznacza to, że miska
została właściwie zamontowana.
●● Na wystającą część z miski zamontuj sitko oraz wyciskacz.
●● Przygotuj odpowiednio owoce, przekrawając je na pół.
●● Włącz przewód przyłączeniowy maszynki do gniazdka
sieci.
●● Uruchom maszynkę przyciskiem „I” następnie nałóż
owoc miąszem na wyciskacz.
●● Dociśnij odpowiednią siłą, która spowoduje zasprzęglenie się mechanizmu i rozpocznie proces wyciskania.
UWAGA! W razie zablokowania sitka miąższem wyciskanych owoców należy maszynkę zatrzymać, odłączyć sitko a następnie opróżnić je z miąższu, gdyż
jego nadmiar może doprowadzić do zalania komory
napędu maszynki.
UWAGA! Cytrusiarka podczas pracy obraca sie. Podczas dociskania owoców do wyciskacza zachowaj
ostrożność i zwróć szczególną uwagę na palce.
Szatkownica (Rys. 7)
I. Tarka do drobnych wiórek
II. Tarka do grubych wiórek
III. Tarka do plastrów
IV. Tarka do przecierania
V. Zatrzask
VI. Komora
VII. Miska zasypowa
VIII.Popychacz
Szatkownica ma dwie tarki do rozdrabniania na drobne (I)
i grube (II) wiórki (sera żółtego, marchwi, selerów, gotowa-
8
nych buraków, itp.). Tarka (III) służy do krojenia warzyw na
plastry (ziemniaków, ogórków, cebuli, itp.). Tarka (IV) służy
do przecierania ziemniaków, buraków, owoców itp.
W celu przygotowania szatkownicy do pracy:
Odchyl zatrzask (V) i włóż jedną z tarek sprzęgłem do środka komory.
●● Zatrzaśnij zatrzask.
●● Połącz komorę szatkownicy tak, jak komorę mielenia
maszynki.
●● Produkty duże pokrój wcześniej na kawałki, które bez
trudu włożysz do komory.
●● Nie rozdrabniaj miękkich owoców zawierających twarde
pestki.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
●● Usuń drewnianą łyżką resztki produktów pozostałe wewnątrz tarki lub w komorze.
Ostrza tarek nie wymagają regeneracji.
Wymiana tarek – (Rys. 8).
Wyciskarka do owoców (Rys. 9)
Wyciskarka jest wyposażeniem w niektórych typach maszynek do mielenia. Pozwala wyciskać sok z owoców takich, jak:
maliny, porzeczki, truskawki, agrest oraz dodatkowo z winogron i pomidorów. Owoce jagodowe takie, jak porzeczki
można wyciskać wraz z szypułkami. W wyciskarce nie można stosować owoców z dużymi pestkami np. śliwy, wiśnie,
itp. bez ich wcześniejszego wydrylowania (usunięcia).
Elementy wyciskarki:
I. Komora wyciskarki
II. Ślimak
III. Korpus
IV. Nakrętka
V. Rynienka odprowadzająca sok
VI. Śruba regulacyjna
VII. Miska (z zespołu mielącego)
VIII.Popychacz (z zespołu mielącego)
IX. Sitko – 2 szt.
Nr 1 – otwory mniejsze
Nr 2 – otwory większe
X. Pierścień uszczelniający duży na korpus 3
XI. Pierścień uszczelniający mały na ślimak 2
UWAGA! Do popychania owoców używaj wyłącznie
popychacza (8).
Przygotowanie do pracy i obsługa wyciskarki
●● Upewnij się, że na korpusie (3) i ślimaku (2) są założone
pierścienie uszczelniające (10) i (11). W razie ich braku
koniecznie włóż je we głębienia tych elementów (korpusu i ślimaka).
●● Do korpusu (3) włóż i dociśnij sitko (9) do oporu.
●● Do komory wyciskarki (1) włóż ślimak (2) i nałóż korpus
z sitem na ślimak zwracając uwagę, aby sitko było zwró-
cone ku dołowi, a rowek pozycjonujący trafił na występ
komory wyciskarki.
●● Tak ustawiony korpus przykręć nakrętką (4) do komory
wyciskarki (1).
●● Wkręć śrubę regulacyjną (6) w korpus (3) i nasuń na niego rynienkę odprowadzająca sok (5) do momentu zatrzaśnięcia na korpusie (3) – „click”.
●● Zmontowaną wyciskarkę zamocuj na napęd, postępując
identycznie jak w opisie komory mielącej.
●● Na gardziel zasypową nałóż miskę (7) i popychacz (8) –
od zespołu mielącego.
●● Pod otwór wylotowy rynienki (5) i śruby regulacyjnej (6)
ustaw odpowiednie naczynia na sok oraz wytłoczyny.
●● Włącz przewód przyłączeniowy maszynki do gniazdka
sieci.
●● Uruchom maszynkę przyciskiem „I”, następnie dozuj odpowiednio owoce popychając popychaczem.
Aby proces wyciskania owoców przebiegał prawidłowo, nie
wkręcaj zbyt głęboko śruby regulacyjnej w początkowej fazie
pracy. Dopiero po ocenie stopnia zawartości soku w wytłoczynach, skoryguj odpowiednio stopień wkręcenia tak, aby
uzyskać wystarczającą efektywność i uniknąć zatkania wyciskarki.
●● W trakcie wyciskania obserwuj suchość wytłoczyn. Gdy
robią się nadmiernie suche, wykręć śrubę (6), aby uniknąć zatkania wyciskarki wytłoczynami.
Stopień wkręcenia śruby zależy od rodzaju i gatunku przetwarzanych owoców, dla owoców soczystych i bardzo dojrzałych – śrubę wkręć głębiej, a dla owoców mało soczystych
– śrubę wkręć nieco mniej.
Gdy regulacja śrubą nie zapewni dostatecznej skuteczności
wyciskania, można wytłoczyny ponownie przepuścić przez
wyciskarkę.
Zablokowanie wylotu komory (w śrubie regulacyjnej (3)) wytłoczynami z owoców o dużej zawartości soku grozi zalaniem
napędu maszynki.
W razie zablokowania wylotu komory wytłoczynami wyłącz
maszynkę. Zwróć szczególną uwagę na proces wyciskania
soku np. czy nie nastąpiło zatkanie otworów sita. Odłącz
wyciskarkę od napędu (identycznie jak w przypadku komory
mielącej), rozmontuj wyciskarkę, oczyść (wymyj) elementy
wyciskarki. Do mycia, szczególnie sita, używaj dołączonej
szczoteczki.
Młynek żarnowy
(Rys. 10)
I. Nakrętka
II. Nastawiak żaren
III. Korpus z pokrętłem
IV. Żarno wewnętrzne
V. Żarno zewnętrzne
VI. Ślimak
VII. Komora młynka
VIII.Miska
IX. Rowek korpusu musi trafić na występ komory młynka
Opis Urządzenia
Przystawka ta może być stosowana do mielenia zbóż, nasion oleistych oraz suchych produktów spożywczych.
Młynek żarnowy pozwala na mielenie takich produktów jak:
pszenica, żyto, owies, ryż, kawa ziarnista, cukier, kasza gryczana, pieprz czarny ziarnisty, ziele angielskie, gorczyca,
orzechy włoskie, orzechy laskowe, suszone grzyby, migdały,
soja, siemię lniane, łuskane ziarna słonecznika itp.
WAŻNE! Produktów oleistych nie miel na minimalnym
nastawieniu granulacji. Urządzenie do mielenia może
się zakleić lub zablokować.
WAŻNE! Urządzenie nie nadaje się do mielenia produktów bardzo twardych np. suszony groszek, kukurydza
popcorn.
Montaż młynka na maszynce
Gdy komora młynka (7) jest obrócona o kąt ok. 45° w prawo,
załóż zmontowany młynek na napęd poprzez włożenie występów komory młynka (7) w wycięcia napędu, a następnie
obróć go w lewo do pozycji, przy której usłyszysz „klik” blokady. Oznacza to, że młynek został właściwie zamontowany.
Użytkowanie i regulacja młynka
Przed pierwszym użyciem umyj (patrz „CZYSZCZENIE”)
i wysusz rozłożony na części młynek, a następnie zmiel ok.
50 g produktu (np. zboża) przy ustawieniu urządzenia na
mielenie ze średnim rozdrobnieniem. Zmielony produkt nie
nadaje się do dalszego wykorzystania, jest bowiem zanieczyszczony i należy go wyrzucić.
WAŻNE! Maksymalny czas nieprzerwanej pracy młynka wynosi 15 minut.
Warunek ten jest powiązany z maksymalnym czasem pracy
maszynki, dla której po 15 min pracy powinno nastąpić ok.
45 min przerwy.
WAŻNE! Urządzenie nie może pracować bez obciążenia.
Zawsze przed uruchomieniem napełnij je produktem.
Wsyp ziarna do miski (8), ustaw pokrętło korpusu (3) na
grubsze mielenie, włącz silnik maszynki. Zmielony produkt
zacznie wysypywać się przez otwór.
W zależności od żądanego stopnia zmielenia lub użytych
ziaren, za pomocą pokrętła korpusu (3), wyreguluj nastawiak
żaren (2) tak, aby uzyskać produkt o odpowiedniej granulacji.
Przekręcając go w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek
zegara uzyskasz produkt drobniej zmielony, a przy kręceniu
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – produkt grubiej zmielony.
Najdrobniejszy (minimalny) stopień zmielenia uzyskuje się
przy ustawieniu pokrętłem na linii 1, a największy (maksymalny) przy ustawieniu pokrętła na linii STOP. Patrz grafika
na korpusie (3) i nastawiaku żaren (2).
Zbyt mocne skręcenie lub wykręcenie pokrętła poza linię
STOP podczas pracy może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
9
UWAGA! Zaleca się, aby podczas pracy młynka nastawiak
żaren (2) ustawiony był pomiędzy linią 1, a linią STOP.
WAŻNE! Przy założonym młynku NIE WOLNO używać
w maszynce funkcji REVERSE.
UWAGA! Pamiętaj o dokładnym umyciu młynka przed
mieleniem różnych produktów Pozwoli to uniknąć wzajemnego przenikania zapachów.
UWAGA! Dla bardziej miękkich zbóż takich jak owies czy
siemię lniane należy wybrać ustawienie gruboziarniste.
UWAGA! Nie zaglądaj do wnętrza komory podczas mielenia, gdyż wyskakujące czasem ziarna mogą Cię zranić
(np. w oko).
Czyszczenie i konserwacja
Młynek nie wymaga czyszczenia po każdym użyciu (jeśli
mielony jest jeden rodzaj produktu), ponieważ ślimak (6)
zapobiega zaleganiu pozostałości ziaren w młynku. Żarna
stalowe (4, 5) osusz ściereczką po umyciu, aby nie doszło
do ich korozji. W przypadku długotrwałego przechowywania
żaren, zakonserwuj je poprzez natłuszczenie (możesz w tym
celu użyć np. oleju jadalnego). Żaren nie należy zanurzać we
wrzącej wodzie. Części z tworzywa sztucznego (niezawierające grafiki) możesz myć w zmywarce (max. 60°C).
Po zakończeniu pracy (Rys. 11)
Czyszczenie i konserwacja
●● Napęd przetrzyj wilgotną szmatka zwilżoną płynem do
mycia naczyń.
●● Części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub wg oznaczeń w zmywarce.
●● Części metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Dokładnie wysusz umyte części.
●● Sitka i nożyk lekko posmaruj olejem jadalnym w celu
ochrony przed rdzewieniem.
●● Suche części komory mielenia lub szatkownicy zmontuj
w całość.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
●● Wyłącz maszynkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłącze-
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
●● Wyjmij popychacz i zdejmij miskę z komory mielenia,
Telefony:
niowego z gniazdka sieci.
komory szatkownicy, komory wyciskarki (w przypadku
cytrusiarki wcześniej zdejmij osobno wyciskacz i sitko).
●● Naciśnij przyciski blokady (1), zespół, mielący, komorę
szatkownicy (lub miskę cytrusiarki) obróć (2) w prawo
i zdejmij ją.
●● W przypadku cytrusiarki wyjmij sprzęgło z napędu.
●● Rozłóż elementy zespołu mielącego, komory z nasadką
masarską, komory wyciskarki lub szatkownicę.
●● Umyte i wysuszone sitka z otworami włóż do schowka,
w tym celu:
●● Otwórz schowek w tylnej części obudowy.
●● Naciśnij z dwóch stron blokadę schowka i pociągnij
go do siebie (tak jak pokazano wcześniej).
●● (3) Schowaj maksymalnie dwa sitka z otworami, następnie zamknij schowek i tylną klapkę (4).
●● (5) Schowaj przewód lekko wsuwając go w otwór z którego jest wyprowadzony.
●● (6) Schowaj wtyczkę przewodu do schowka.
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy: www.zelmer.pl, e-mail: [email protected]
–– części zamienne: tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe: tel. (017) 865-81-02, e-mail: [email protected]
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji: tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: [email protected]
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji
wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
CZ
přiblížíte k dílům, které jsou v pohybu během provozu
přístroje.
●● Před čištěním přístroje a výměnou vybavení vždy vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
●● K tlačení surovin používejte pouze pěchovadlo. Používáním jiných předmětů může dojít k poškození přístroje
a pohonu.
●● Přístroj nepřetěžujte nadměrným množstvím surovin ani
příliš silným tlačením (pěchovadlem).
●● Pečlivě smontujte mlecí část, neboť chybně složená
mlecí část může být příčinou mletí špatné kvality nebo
ztupení nože a sítka. Ztupený nožík a sítko vyměňte za
nové.
●● V průběhu provozu přístroje nezakrývejte ventilační otvory v krytu.
●● Přístroj umísťujte pouze na tvrdé a stabilní ploše.
●● Nejde-li se strojek zapnout, odevzdejte jej do servisu.
●● Maso určené k mletí oddělte od kostí, stehem, chrupavek a žil.
●● Před mletím pokrájejte větší produkty na menší kousky.
●● Nemelte suchý mák. Před mletím musí být mák spařen
a namáčen (několik hodin).
●● Neponořujte pohon přístroje ve vodě ani jej nemyjte pod
tekoucí vodou.
●● Nemyjte vybavení namontované na pohonu.
●● K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve
formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních grafických symbolů, jako jsou dílce,
označení, výstražné symboly apod.
●● K mytí kovových dílů použijte měkký kartáček.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
přístroje
●● Nevytahujte elektrickou vidlici ze síťové zásuvky tahem
za napájecí kabel.
●● Přístroj připojujte pouze k elektrické síti se střídavým
proudem 230 V.
spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se
obraťte na specializovaný servis.
●● Po skončení práce vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Kabel uložte mírným zatlačením do
otvoru, z kterého byl vyveden a zástrčku kabelu vložte
do schránky.
●● Nevystavujte přístroj a příslušenství působení teploty
překračující 60°C. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při práci s přístrojem v přítomnosti dětí.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Vypněte přístroj před výměnou vybavení nebo než se
●● Nezapínejte
Nemyjte kovové díly v myčce. Agresívní čisticí přípravky používané v těchto přístrojích způsobují černání
těchto dílů. Myjte je ručně s použitím tradičních mycích přípravků.
TYPY MLECÍCH STROJKŮ ZELMER
Vybavení
Typ 986
Mlecí část
Nr 5 / Nr 8
Citrusovač
Strouhač
Lis
Kamenový
mlýnek
Sada na těstoviny
a cukroví
(pouze pro 986.5x)
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
Mlýnek na maso
s kovovou miskou
a 3 sítky: 2,7; 4; 8
–
●
●
●
○
○
○
●
–
–
–
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
● – základní vybavení, ○ – doplňkové příslušenství, které lze zakoupit v prodejnách se spotřebiči
– – vybavení nedostupné v daném provedení
Mlecí strojek je vybaven pouze jedním mlecí částí.
Návod k použití a popis vybavení na těstoviny a cukroví je připojen dodatečně u těchto typů spolu s výše uvedeným vybavením.
11
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku výrobku.
Přípustná doba nepřerušeného provozu 15 minut.
Délka přestávky před opětovným použitím 30 minut.
Hlučnost přístroje (LWA)
77 dB/A.
Přístroj je konstruován v II. třídě izolace, nevyžaduje uzemnění
.
Přístroje ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Popis zařízení
(Obr. 1)
Strojek na mletí potravin se skládá z následujících dílů:
Pohon strojku – každý pohon strojku je uzpůsoben k montáži každé mlecí části, citrusovače, lisu na ovoce, mlýnku na
kávu a strouhače výrobce ZELMER S.A.
Mlecí část, se skládá z těchto dílů:
I. Mlecí komora
II. Spirála s hřídelí
III. Nůž
IV. Síta s 4 mm otvory
V. Uzávěr
VI. Mísa dávkovače
VII. Pěchovadlo
Dodatečná výbava:
VIII.Distanční vložka
IX. Uzenářský nástavec
X. Síto s 8 mm otvory
XI. Vypínač
XII. Tlačítk Revers
Mechanická ochrana motoru (Obr. 2)
I. Spirála
II. Hřídel
III. Šroub M5x20
Strojek je vybaven mechanickou pojistkou (Obr. 2), která
chrání motor před zničením – při přetížení přístroje může
dojít k vylomení zubů hřídele spirály (například pokud se do
strojku dostanou kosti).
Poškozenou hřídel vyměňte:
●● na spirále s poškozenou hřídelí odšroubujte šroub,
●● odstraňte poškozenou hřídel,
●● vložte novou hřídel a dotáhněte šroubem.
Funkce „Revers“
Pohon strojku je vybaven speciální funkcí umožňující změnu
otáčení spirály. Tuto funkci lze použít při zjevném zpomalení mletí a při přebytku mleté hmoty v mlecí komoře (spirála
nepřibírá novou hmotu). V těchto případech zmáčkněte po
12
krátkou dobu tlačítko „R“ vypínače – mletá hmota bude
vytlačena z komory. Poté opětovně zmáčkněte tlačítko „I“
a pokračujte s mletím.
Pokud i nadále dochází k ucpávání spirály nadbytkem mleté
hmoty, opětovně použijte tlačítko „R“, vytlačte hmotu z komory a odstraňte z hmoty složky ztěžující mletí (například
šlachy apod.).
V některých případech nutno komoru rozšroubovat a zcela
odstranit výše uvedené překážky.
Příprava a provoz
Vyjměte ze schránky potřebnou délku napájecího kabelu
a odpovídající příslušenství.
●● Umístěte přístroj v blízkosti síťové zásuvky na tvrdém,
stabilním podkladu tak, aby ventilační otvory v krytu nebyly zakryty.
●● Otevřete schránku v zadní části krytu a vytáhněte příslušné síto (Obr. 3).
Síto s 4 mm otvory je namontováno v mlecí komoře.
●● Před prvním použitím strojku umyjte důkladně veškeré
příslušenství.
●● Příslušné příslušenství smontujte a připojte k přístroji.
●● Vložte napájecí kabel do síťové zásuvky.
●● Tlačítko „I” vypínače zapněte přístroj (přístroj začíná pracovat po asi 2 sekundách).
Mlecí část
(Obr. 4)
Do mlecí komory vkládejte postupně:
●● Spirálu s hřídeli doprostřed.
●● Na osu spirálu nasaďte nůž ostřím směrem k sítu.
●● Síto nasaďte tak, aby profil komory zapadl do drážky na
obvodu síta.
●● Dotáhněte všechny prvky mlecí části – pevně nadoraz.
●● Nasaďte namontovaný mlecí díl na pohon a otočte směrem vlevo do polohy v níž uslyšíte zacvaknutí pojistky.
Zacvaknutí je potvrzením správného postupu montáže.
●● Nasaďte mísu na mlecí komoru.
Použití uzenářského nástavce
(Obr. 5)
Do mlecí komory vkládejte postupně:
●● Spirálu s hřídeli doprostřed.
●● Na osu spirály nasaďte distanční vložku.
●● Uzenářský nástavec.
●● Dotáhněte všechny prvky uzávěrem – pevně nadoraz.
Salámová střívek namočte před navlečením asi 10 minut
v teplé vodě.
●● Na uzenářský uzávěr navlečte mokrá salámová střívka.
Dbejte, aby nedošlo k zacpání odvzdušňovacích otvorů
v uzávěru.
Hmota masa použitá k plnění nemůže být příliš „řídká“. Značné množství tekutin by mohl protékat dovnitř strojku.
Citrusovač
(Obr. 6)
Citrusovač je dodatečným přístrojem umožňujícím vylisovat
z citrusových plodů šťávu s dužinou.
Díky citrusovače:
I. Hřídel
II. Mísa
III. Síto
IV. Lis
Otevřete krytku schránky v zadní části přístroje umožňující
provoz ve svislé poloze. Umístěte přístroj na tvrdém a rovném podkladu.
Na pohon postupně nasaďte:
●● Hřídel.
●● Na hřídel nasaďte místu a otočte ji vlevo do polohy, v níž
uslyšíte zacvaknutí pojistky. Zacvaknutí je potvrzením
správného postupu montáže.
●● Na částa vystávající z mísy namontujte síto a lis.
●● Připravte ovoce a rozkrájejte je na poloviny.
●● Vložte napájecí kabel do síťové zásuvky.
●● Tlačítkem „I” zapněte strojek a nasaďte plod s dužinou
na lis.
●● Dotlačujte přiměřenou silou tak, aby bylo zahájeno lisování.
UPOZORNĚNÍ! V případě, že dojde ucpání síta dužinou
vymačkávaného ovoce, vypněte spotřebič, vytáhněte
síto a odstraňte dužinu. Nadbytek dužiny může způsobit ucpání komory s pohonem spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ! Citrusovač se v průběhu provozu otáčí. Dbejte zvláštní opatrnosti na prsty při dotlačování
ovoce na lisu.
Strouhač
(Obr. 7)
I. Struhadlo pro jemné strouhání
II. Struhadlo pro hrubé strouhání
III. Struhadlo plátkové
IV. Struhadlo pro pasírování
V. Pojistka
VI. Komora
VII. Mísa
VIII. Pěchovadlo
Strouhač má dvě struhadla pro jemné (I) a hrubé (II) strouhání (tvrdého sýru, mrkve, celeru, vařené cukrové řepy, apod.).
Strouhač (III) je určen ke krouhání zeleniny na plátky (brambory, okurky, cibule apod.). Struhadlo (IV) je určeno k pasírování brambor, cukrové řepy, ovoce apod.
Příprava strouhač k použití:
●● Odklopte zarážku (V) a vložte některé ze struhadel hřídelí dovnitř komory.
●● Zacvakněte zarážku.
●● Propojte komoru strouhače podobně jako mlecí komoru
mlecího strojku.
●● Velké produkty nakrájejte předem na kousky tak, aby se
bez problémů vešly do komory.
●● Nerozdrobňujte měkké ovoce obsahující tvrdé pecky.
●● Po skončení práce vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
●● Odstraňte dřevěnou lžíci zbytky produktů, které zůstaly
uvnitř strouhače nebo v komoře.
Ostří struhadel není nutno ošetřovat.
Výměna struhadel (Obr. 8).
Lis na ovoce
(Obr. 9)
Lis je příslušenstvím u některých typů mlecích strojků.
Umožňuje vymačkávat šťávu z malin, rybízu, jahod, angreštu, dále z hroznů a rajčat. Bobuloviny, jako je rybíz, lze lisovat
se stopkami. V lisu nelze zpracovávat peckoviny, například
švestky, višně apod. bez jejich odpeckování.
Díly lisu:
I. Komora lisu
II. Spirála
III. Tělo
IV. Uzávěr
V. Žlábek pro odvádění šťávy
VI. Regulační šroub
VII. Mísa (ze sady na mletí)
VIII.Pěchovadlo (ze sady na mletí)
IX. Síto – 2 ks.
č. 1 – otvory menší
č. 2 - otvory větší
X. Těsnicí kroužek velký na tělo 3
XI. Těsnicí kroužek malý na spirálu 2
UPOZORNĚNÍ! K pěchování ovoce používejte výhradně přiložené pěchovadlo (8).
Příprava k použití a obsluha lisu
●● Ujistěte se, že na těle přístroje (3) a spirále (2) jsou
nasazeny těsnicí kroužky (10) a (11). Nejsou-li použity,
vložte je profilů těchto dílů (tělo a spirála).
●● Do těla (3) vložte a dotlačte síto (9) nadoraz.
●● Do komory lisu (1) vložte spirálu (2), nasaďte tělo se sítem na spirálu a dbejte na to, aby síto bylo otočené směrem dolů a profil pro umísťování zapadl do komory lisu.
●● Takto složené tělo přišroubujte maticí (4) ke komoře
lisu (1).
●● Zašroubujte regulační šroub (6) na tělo lisu (3) a nasuňte
na něj žlábek pro odvádění šťávy (5) do doby zacvaknutí
na tělo lisu (3).
●● Smontovaný lis nasaďte na pohon stejným způsobem,
jak je uvedeno u mlecí komory.
●● Na plnicí otvor nasaďte mísu (7) a pěchovadlo (8) –
z mlecí sady.
●● Otvorem okapového žlábku (5) a stavěcího šroubu (6)
použijte příslušnou nádobu na šťávu a výlisky.
13
●● Vložte napájecí kabel do síťové zásuvky.
●● Zapněte přístroj tlačítkem „I” poté dávkujte ovoce a pěchujte pěchovadlem.
Pro snadnější lisování ovoce neutahujte v počáteční fázi
práce regulační šroub příliš hluboko. Teprve po vyhodnocení
množství šťávy ve výliscích, upravte adekvátně utažení tak,
aby lisování probíhalo efektivně a lis se neucpával.
●● V průběhu lisování pozorujte kvalitu vymačkání výlisků.
Začnou-li být příliš suché, odšroubujte šroub (6), aby nedošlo k ucpání listu výlisky.
Míra zašroubování regulačního šroubu závisí na druhu zpracovávaného ovoce. U šťavnatého a velmi zralého ovoce zašroubujte šroub hlouběji, u málo šťavnatého ovoce zašroubujte šroub o něco méně.
V případě, že lisování nebylo dostatečně účinné, lze výlisky
vylisovat ještě jednou.
V případě ucpání otvoru komory (regulační šroub (3)) výlisky z ovoce s velkým obsahem šťávy, hrozí nebezpečí zalití
pohonu přístroje.
V případě zablokování otvoru komory výlisky nutno přístroj
vypnout. Věnujte pozornost procesu lisování šťávy např. zda
nedošlo k ucpání otvorů síta. Odpojte lis od pohonu (identicky
jako v případě mlecí komory), rozmontujte lis, očistěte (umyjte)
díky lisu. K mytí, zejména lisu, používejte připojený kartáček.
Kamenový mlýnek
(Obr. 10)
I. Matice
II. Regulátor mlecích kamenů
III. Těleso s nastav. knoflíkem
IV. Vnitřní kámen
V. Vnější kámen
VI. Šnek
VII. Mlecí komora
VIII.Násypná miska
IX. Žlábek tělesa musí lícovat s výstupkem na mlecí
Popis
Toto příslušenství můžete použít pro mletí obilí, olejnatých
semen a suchých potravin.
Kamenový mlýnek umožňuje mletí takových potravin jako:
pšenice, žito, oves, rýže, zrnková káva, cukr, pohanková
kaše, černý zrnkový pepř, nové koření, hořčice, vlašské
ořechy, lískové ořechy, sušené houby, mandle, sója, lněné
semeno, loupaná slunečnice atd.
DŮLEŽITÉ: Potraviny, které obsahují olej, nemelte při
jemném nastavení zrnitosti. Mohlo by dojít k zalepení
nebo zablokování mlecího ústrojí.
DŮLEŽITÉ: Mlýnek není vhodný k mletí velmi tvrdých
potravin, např. sušený hrášek, popcornová kukuřice.
Montáž mlýnku ke strojku
Pootočte mlecí komoru (7) o zhruba 45° doprava a nasaďte
smontovaný mlýnek na pohonné soustrojí vložením výstupků
mlecí komory (7) do otvorů v pohonném soustrojí. Pak poo-
14
točte mlýnkem doleva do polohy, ve které uslyšíte „cvaknutí”
zámku. Znamená to, že mlýnek byl nasazen správně.
Používání a seřizování mlýnku
Před prvním použitím mlýnek rozložený na součástky
umyjte (viz „ČIŠTĚNÍ”) a usušte, pak semelte asi 50 g potraviny (např. obilí) při nastavení na střední mletí. Semletá
potravina se nehodí pro další použití, je totiž znečištěná a je
třeba ji vyhodit.
DŮLEŽITÉ: Maximální doba nepřetržitého provozu
mlýnku činí 15 minut.
Tato podmínka souvisí s maximální dobou provozu strojku,
kdy po 15 minutách provozu musí být 45 minut přestávky.
DŮLEŽITÉ: Zařízení nemůže pracovat bez zátěže. Před
každým zapnutím jej naplňte potravinami.
Nasypte obilí do misky (8), knoflík na tělese (3) nastavte na
hrubší mletí a zapněte motor strojku. Semleté obilí začne vypadávat z otvoru.
V závislosti na požadovaném stupni mletí nebo použitých
zrn, nastavte pomocí nastavovacího knoflíku (3) regulátor
mlecích kamenů (2) tak, abyste dosáhli požadované jemnosti mletí. Otáčením knoflíku ve směru pohybu hodinových
ručiček zvyšujete jemnost mletí, otáčením ve směru proti pohybu hodinových ručiček docílíte hrubšího mletí.
Nejjemnější (minimální) stupeň mletí dosáhnete při nastavení knoflíku na čárku 1, nejhrubší (maximální) při nastavení knoflíku na čárku STOP. Viz grafika na tělese (3) a regulátoru kamenů (2).
Příliš silné zvýšení jemnosti nebo přetočení knoflíku za
čárku STOP během provozu mlýnku může zařízení poškodit.
POZOR: Doporučujeme během provozu mlýnku nastavit regulátor mlecích kamenů (2) mezi čárku 1 a čárku
STOP.
DŮLEŽITÉ: Pokud pracujete s kamenovým mlýnkem
NEPOUŽÍVEJTE na strojku funkci REVERSE.
POZOR: Před mletím různých potravin mlýnek vždy
důkladně umyjte. Vyhnete se tak promíchání vůní jednotlivých potravin.
POZOR: Pro měkčí obilí, jako je oves nebo lněné semínko, zvolte nastavení na hrubší zrnitost.
UPOZORNĚNÍ! Nenahlížejte během mletí dovnitř komory – občas vymršťovaná zrnka by vás mohla zranit
(například do oka).
Čištění a údržba
Mlýnek nevyžaduje čištění po každém použití (pokud melete jeden druh potraviny), protože šnek (6) brání zůstávání
zbytků zrn v mlýnku. Ocelové mlecí kameny (4, 5) po umytí
osušte utěrkou, aby nedošlo ke korozi. V případě dlouho-
dobého skladování mlecí kameny konzervujte napuštěním
tukem (můžete k tomuto účelu použít např. stolní olej). Mlecí
kameny nenamáčejte do vařící vody.. Součástky s umělých
hmot (na kterých nejsou obrázky) můžete mýt v myčce na
nádobí (max. 60°C).
Po vypnutí přístroje
(Obr. 11)
●● Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu
ze síťové zásuvky.
●● Vytáhněte pěchovadlo a mísu z mlecí komory, komory
krouhačky, komory lisu (u citrusovače sundejte zvlášť lis
a síto).
●● Zmáčkněte tlačítko pojistky (1), mlecí část, komoru krouhačky (nebo mísu citrusovače) otočte (2) vpravo a sejměte.
●● V případě citrusovače sejměte hřídel z pohonu.
●● Rozložte díly mlecí části, komory s uzenářským nástavcem, komory lisu nebo krouhačky.
●● Umytá a vysušená síta s otvory vložte do schránky:
●● Otevřete schránku v zadní části korpusu.
●● Zmáčkněte ze dvou stran pojistku schránky a zatáhněte ji k sobě (jak bylo dříve uvedeno).
●● (3) Uložte maximálně dvě síta s otvory, poté uzavřete
schránku a zadní víko (4).
●● (5) Kabel uložte mírným zatlačením do otvoru, ze kterého byl vytažen.
●● (6) Zástrčku kabelu vložte do schránky.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s.
Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Čištění a údržba
●● Pohon přístroj otřete vlhkým hadříkem s přípravkem na
mytí nádobí.
●● Plastové díly omývejte v teplé vodě s přídavkem přípravku na nádobí nebo podle označení v myčce.
●● Kovové díly myjte v horké vodě s přídavkem přípravku
na nádobí.
●● Důkladně vysušte všechny umyté díly.
●● Síta a nůž lehce naolejujte stolním olejem, jako ochranu
proti korozi.
●● Složte suché díly mlecí komory a krouhačky.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
15
SK
●● Pred čistením mlynčeka a výmenou príslušenstva vždy
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky spotrebiča
●● Na napchávanie používajte iba napchávadlo. Používanie
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Pripájajte zariadenie iba k zdrojom striedavého napätia
230 V.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel, kryt
alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené. V takom
prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť nebezpečenstvu, dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
sa obráťte na špecializovaný servis.
●● Po ukončení prevádzky vytiahnite napájací kábel zo
sieťovej zásuvky. Skryte kábel – opatrne ho zasuňte do
otvoru, z ktorého je vyvedený, zástrčku vložte do úložného priestoru.
●● Nevystavujte mlynček a príslušenstvo pôsobeniu teploty
vyššej ako 60°C. Môžete poškodiť mlynček.
●● Buďte mimoriadne opatrní pri používaní zariadenia za
prítomnosti detí.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Vypnite zariadenie pred výmenou príslušenstva alebo
pred približovaním sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky zariadenia pohybujú.
vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
iných predmetov môže poškodiť mlynček a pohon.
●● Nepreťažujte zariadenie príliš veľkým množstvom surovín a ich príliš silným tlačením napchávadlom.
●● Mlecí mechanizmus namontujte veľmi presne, pretože
nesprávne namontovaný mlecí mechanizmus zhoršuje
kvalitu mletia, môže byť aj príčinou otupenia nožíka a kotúča. Otupený nožík a kotúč vymeňte za nové.
●● Počas prevádzky zariadenia nezakrývajte vetracie otvory, ktoré sa nachádzajú v telese.
●● Zariadenie umiestňujte iba na tvrdý a pevný povrch.
●● Ak sa zariadenie nedá spustiť, odovzdajte ho do servisu.
●● Mäso, ktoré chcete mlieť, oddeľte od kostí, šliach, chrupiek a žíl.
●● Pred mletím väčších kusov ich rozrežte na menšie kúsky.
●● Suchý mak sa nesmie mlieť. Pred mletím maku ho musíte najprv opariť a namočiť – niekoľko (10 až 20) hodín.
●● Neponárajte pohon zariadenia do vody, ani ho neumývajte tečúcou vodou.
●● Neumývajte príslušenstvo, ktoré je namontované na pohone.
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod.
Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné
grafické prvky, ako napr.: mierky, označenia, výstražné
značky a pod.
●● Na čistenie kovových prvkov používajte mäkkú kefku.
Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu. Silné čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú.
Čistite ich ručne, používajte tradičné tekuté čistiace
prostriedky.
TYPY MLYNČEKOV ZELMER
Príslušenstvo
Typ 986
Mlecí
mechanizmus
Lis na citrusy
Krájač
Odšťavovač
Zrnkový
mlynček
Nástavec na
cestoviny a koláčiky
(len pre 986.5x)
986.50/ 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
–
–
–
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Mlecí mechanizmus
s kovovou misou
a 3 sitkami: 2,7; 4; 8
–
● – základné príslušenstvo, ○ – doplnkové príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť v predajniach so spotrebičmi
– – príslušenstvo nedostupné v danom prevedení
Mlynček je vybavený iba jedným pohonom.
Návod na obsluhu a opis nástavca na cestoviny a koláčiky je dodatočne pripojený v tomto type mlynčekov k hore uvedenému nástavcu.
16
Technické údaje
Funkcia „Reverse”
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Prípustný čas nepretržitej prevádzky
15 minút.
Minimálna prestávka pred opätovným spustením 30 minút.
Deklarovaná hodnota emisie hluku (LWA) tohto spotrebiča
je 77 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zariadenie je konštruované v II. triede izolácie, nevyžaduje
uzemnenie
.
Mlynčeky ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Popis zariadenia
(Obr. 1)
Mlynček na potraviny sa skladá z:
Pohon mlynčeka – každý pohon mlynčeka je upravený
pre montáž každého mlecieho mechanizmu, lisu na citrusy, odšťavovača, mlynčeka na kávu a krájača značky
ZELMER S.A.
Mlecí mechanizmus, ktorý tvoria:
I. Mlecia komora
II. Závitovka s namontovanou spojkou
III. Nožík
IV. Kotúč s otvormi 4 mm
V. Matica
VI. Misa
VII. Napchávadlo
A dodatočné príslušenstvo:
VIII.Dištančná vložka
IX. Mäsiarsky nástavec
X. Kotúč s otvormi 8 mm
XI. Tlačidlo vypínača
XII. Tlačidlo „Reverse”
Mechanická poistka motora (Obr. 2)
I. Závitovka
II. Spojka
III. Skrutka M5x20
Mlynček má mechanické zabezpečenie (Obr. 2), ktoré chráni
pohon pred zničením – zuby spojky závitovky sa vylámu, keď
je mlynček preťažený (napr. keď sa dovnútra dostanú kosti).
Zničenú spojku vymeňte za novú:
●● v závitovke so zničenou spojkou odskrutkujte skrutku,
●● odstráňte poškodenú spojku,
●● založte novú spojku a dotiahnite ju skrutkou.
Pohon mlynčeka má špeciálnu funkciu, ktorá umožňuje dočasnú zmenu smeru otáčok závitovky, ktorá sa používa v prípade zistenia značného obmedzenia mletia alebo/a príliš
veľkého množstva potraviny v mlecej komore (závit neberie
dávkovanú potravinu). V takom prípade stlačte nakrátko tlačidlo „R” – vypínač, vtedy sa potraviny vrátia naspäť zvnútra
komory. Potom zase stlačte tlačidlo „I” a pokračujte v mletí.
Ak sa závitovka naďalej blokuje príliš veľkým množstvom potraviny, je potrebné opätovne použiť tlačidlo „R” tak, aby sa
potraviny vrátili naspäť a odstrániť časti, ktoré sťažujú mletie
(napr. šľachy ap.).
V niektorých prípadoch je potrebné rozložiť komoru a celkom
odstrániť tieto prekážky.
Príprava zariadenia na prevádzku a spustenie
Vytiahnite z úložného priestoru napájací kábel s vhodnou
dĺžkou a zvolené príslušenstvo.
●● Umiestnite pohon v blízkosti napájacej zásuvky na pevnom, stabilnom povrchu tak, aby ste neprikryli vetracie
otvory v telese.
●● Otvorte úložný priestor v zadnej časti telesa a vyberte
vhodný kotúč (Obr. 3).
Štandardne je v mlecej komore namontovaný kotúč s otvormi 4 mm.
●● Pred prvým použitím mlynčeka dôkladne umyte prvky
príslušenstva.
●● Zmontujte vhodné príslušenstvo a pripojte k pohonu.
●● Prívodnú šnúru pripojte k sieťovej zásuvke.
●● Tlačidlom „I” (vypínača) spustite mlynček (zariadenie sa
spustí po asi 2 sekundách).
Mlecí mechanizmus
(Obr. 4)
Do mlecej komory vložte postupne:
●● Závitovku so spojkou dovnútra,
●● Na hriadeľ závitovky naložte nožík s čepeľou smerom ku
kotúču.
●● Kotúč naložte tak, aby výčnelok komory zapadol do zárezu na obvode kotúča.
●● Dotiahnite všetky prvky mlecieho mechanizmu – silne až
na doraz.
●● Naložte zmontovaný mlecí mechanizmus na pohon
a otočte doľava do polohy, pri ktorej počujete cvaknutie
zámky. To znamená, že je komora správne namontovaná.
●● Na mleciu komoru naložte misu.
Práca s mäsiarskym nástavcom
(Obr. 5)
Do mlecej komory vložte postupne:
●● Závitovku so spojkou dovnútra.
●● Naložte na hriadeľ závitovky dištančnú vložku.
●● Mäsiarsky nástavec.
●● Dotiahnite všetky prvky maticou – silne až na doraz.
17
Pred naložením čreva na klobásu ho namočte v teplej vode
asi 10 min.
●● Naložte na mäsiarsky nástavec mokré črevo.
Dávajte pozor, aby ste nezapchali odvzdušňovacie otvory
v nástavci.
Mäsová hmota, ktorá vyplňuje črevo, nesmie byť príliš riedka. Veľký obsah tekutín môže zapríčiniť vytekanie a únik
dovnútra mlynčeka.
Lis na citrusy
(Obr. 6)
Lis na citrusy je dodatočným zariadením, ktoré umožňuje vytlačiť šťavu aj s dužinou z citrusového ovocia.
Sústava lisu na citrusy:
I. Spojka
II. Misa
III. Sitko
IV. Lis
Otvorte kryt úložného priestoru v zadnej časti telesa, ktorý
umožňuje prevádzku v zvislej polohe. Uložte zariadenie v takejto polohe na pevnom, rovnom povrchu.
Na pohon naložte postupne:
●● Spojku.
●● Naložte misu na pohon a otočte ju doľava do polohy, pri
ktorej počujete cvaknutie zámky. To znamená, že je misa
správne namontovaná.
●● Na vyčnievajúcu časť misy namontujte sitko a lis.
●● Pripravte ovocie vhodným spôsobom, rozrežte ho na pol.
●● Zapnite napájací kábel zariadenia do sieťovej zásuvky.
●● Spustite zariadenie stlačením tlačidla „I”, potom naložte
ovocie s rozrezanou časťou na lis.
●● Stlačte s náležitou silou, čo spôsobí zapnutie mechanizmu a začne sa proces odšťavovania.
POZOR! Ak dôjde k zablokovaniu sitka dužinou z vytlačeného ovocia, je potrebné zastaviť strojček, odpojiť
sitko a následne zo sitka odstrániť dužinu, lebo jej zvyšok môže spôsobiť zaliatie komory pohonu strojčeka.
POZOR! Lis na citrusy sa počas prevádzky krúti, dávajte pozor na prsty pri pritlačovaní ovocia na lise.
Krájač
(Obr. 7)
I. Bubon na jemné strúhanie
II. Bubon na hrubé strúhanie
III. Bubon na plátky
IV. Bubon na pasírovanie
V. Zámka
VI. Komora
VII. Plniaca misa
VIII. Napchávadlo
Krájač má dva bubny na jemné (I) a hrubé (II) strúhanie (na
tvrdý syr, mrkva, zeler, varená cvikla ap.). Bubon (III) slúži na
krájanie zeleniny na plátky (na zemiaky, uhorky, cibuľu ap.).
Bubon (IV) slúži na pasírovanie zemiakov, cvikly, ovocia ap.
18
S cieľom pripraviť krájač na prevádzku:
●● Odohnite zámku (V) a vložte jeden bubon so spojkou
dovnútra komory.
●● Zatvorte zámku.
●● Spojte komoru krájača tak, ako mleciu komoru zariadenia.
●● Väčšie kusy potravín pokrájajte vopred na kúsky, ktoré
ľahko vložíte do komory.
●● Nesmie sa spracovávať mäkké ovocie s tvrdými kôstkami.
●● Po ukončení prevádzky vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Odstráňte drevenou lyžicou kúsky potraviny z bubnov
alebo komory.
Čepele bubnov si nevyžadujú regeneráciu.
Výmena bubnov (Obr. 8).
Odšťavovač
(Obr. 9)
Lis na ovocie je príslušenstvom k niektorým typom mlynčekov na mäso. Umožňuje lisovať ovocie, ako napr.: maliny,
ríbezle, jahody, egreš a dodatočne hrozno a paradajky. Bobuľové ovocie sa môže lisovať aj spolu so stopkami. V lise
na ovocie sa nesmie lisovať ovocie s veľkými kôstkami, napr.
slivky, višne a pod., ak kôstky neboli predtým odstránené.
Prvky lisu na ovocie:
I. Komora lisu
II. Závitovka
III. Teleso
IV. Matica
V. Žliabok na odtekanie šťavy
VI. Regulačná skrutka
VII. Misa (z mlecieho mechanizmu)
VIII. Napchávadlo (z mlecieho mechanizmu)
IX. Kotúč – 2 ks.
Č. 1 – menšie otvory
Č. 2 – väčšie otvory
X. Tesniaci prstenec veľký na teleso 3
XI. Tesniaci prstenec malý na závitovku 2
POZOR! Na napchávanie ovocia používajte len napchávadlo (8).
Príprava na prevádzku a obsluha lisu
●● Uistite sa, že na telese (3) a závitovke (2) sú naložené
tesniace prstence (10) a (11). V prípade, že nie sú, je
potrebné ich vložiť do žliabkov v týchto prvkoch (teleso
a závitovka).
●● Do telesa (3) vložte a pritlačte kotúč (9) na doraz.
●● Do komory lisu (1) vložte závitovku (2) a na závitovku
naložte teleso s kotúčom, dávajte si pozor, aby bol kotúč
obrátený smerom nadol, a polohovací zárez sa našiel na
výčnelku komory lisu.
●● Tak umiestnené teleso pripevnite maticou (4) ku komore
lisu (1).
●● Vkrúťte regulačnú skrutku (6) do telesa (3) a nasuňte na
ňu žliabok na odtekanie šťavy (5), až kým sa neuzamkne
na telese (3) – „click“.
●● Zložený lis pripevnite k pohonu tak, ako je to opísané
v prípade mlecej komory.
●● Na plniacu rúru naložte misu (7) a napchávadlo (8) –
z mlecieho mechanizmu.
●● Pod výtokom žliabku na odtekanie šťavy (5) a otvorom
regulačnej skrutky (6) umiestnite vhodné nádoby na šťavu a dužinu.
●● Zasuňte napájací kábel zariadenia do sieťovej zásuvky.
●● Spustite zariadenie stlačením tlačidla „I”, potom vložte
vhodné množstvo ovocia a stlačte napchávadlom.
Aby lisovanie šťavy išlo správne, nedoťahujte príliš hlboko
regulačnú skrutku na začiatku práce. Až po vyhodnotení
obsahu šťavy v odpadkoch, nastavte stupeň dotiahnutia tak,
aby ste získali dostatočnú efektivitu a vyhli sa zapchatiu lisu.
●● Počas lisovania pozorujte vlhkosť dužiny. Ak je príliš suchá, povoľte skrutku (6), čím predídete zapchatiu sa lisu
dužinou.
Stupeň dotiahnutia skrutky závisí od druhu a odrody spracovávaného ovocia, ak je ovocie šťavnaté a veľmi zrelé, dotiahnite skrutku hlbšie, ak je ovocie menej šťavnaté – dotiahnite
skrutku trochu menej.
Ak regulácia skrutkou nezabezpečí dostatočnú efektivitu lisovania, je potrebné odpadky opätovne spracovať.
Zapchatie výstupu komory (v regulačnej skrutke (3)) odpadkami z ovocia s veľkým obsahom šťavy sa spája s nebezpečenstvom zaliatia pohonu zariadenia.
V prípade zapchatia výstupu komory odpadkami vypnite zariadenie. Dávajte si pozor na proces lisovania šťavy, napr. či
sa nezapchali otvory kotúča. Odpojte lisovací nástavec od
pohonu (rovnako ako v prípade mlecej komory), rozložte lis,
vyčistite (umyte) prvky lisu. Na umývanie (najmä kotúča) používajte kefku zo sady.
Zrnkový mlynček
(Obr. 10)
I. Zátka
II. Nastavovač zrniek
III. Kryt s otočným tlačidlom
IV. Vnútorné zrnko
V. Vonkajšie zrnko
VI. Slimák
VII. Komora mlynčeka
VIII.Miska
IX. Vyseknutá časť krytu musí dosadnúť do vysunutej časti
komory mlynčeka
Opis zariadenia
Tento strojček sa môže používať na mletie obilia, olejných
semien a suchých potravinárskych výrobkov.
Zrnkový mlynček umožňuje mlieť také výrobky ako napríklad: pšenica, žito, ovos, ryža, zrnková káva, cukor, pohánková kaša, čierny zrnkové korenie, nové korenie (iný názov
pimentovník pravý), rastlina horčice, kráľovské (obyčajné)
orechy, lieskové orechy, sušené hríby, mandle, sója, ľanové
semeno, lúpané zrnká slnečníka atď.
DÔLEŽITÉ: Olejné výrobky nemeľte na minimálnom
nastavení granulácii. Zariadenie na mletie sa môže zalepiť alebo zablokovať.
DÔLEŽITÉ: Zariadenie nie je vhodné na mletie veľmi
tvrdých výrobkov napr. sušený hrášok, kukurica popcorn.
Montáž mlynčeka na strojčeku
Keď je komora mlynčeka (7) obrátená v uhle asi 45° vpravo,
založte zmontovaný mlynček na pohon tak, že vložíte vysunuté časti komory mlynčeka (7) do vyseknutých častí pohonu a následne obráťte mlynček vľavo do polohy, pri ktorej
budete počuť „kliknutie” blokády. Znamená to, že mlynček
bol zamontovaný správne.
Používanie a regulácia mlynčeka
Pred prvým použitím mlynček rozložený na časti umyte
(pozri „ČISTENIE”) a vysušte a následne zomeľte asi 50 g
výrobku (napr. obilia) pri nastavení zariadenia na mletie
so stredným rozdrobením. Zomletý výrobok nie je vhodný
na ďalšie použitie, pretože je zašpinený a je potrebné ho
vyhodiť.
DÔLEŽITÉ: Maximálny čas nepretržitej práce mlynčeka
predstavuje 15 minút.
Táto podmienka je spojená s maximálnym časom práce
strojčeka, podľa ktorého by mala byť po 15 minútach práce
asi 45 minútová prestávka.
DÔLEŽITÉ: Zariadenie nie môže pracovať bez záťaže.
Vždy pred zapnutím napňte zariadenie výrobkom.
Nasypte zrnká do misky (8), nastavte krycie otočné tlačidlo
(3) na hrubšie mletie, zapnite motor strojčeka. Zmletý výrobok sa začne vysypávať cez otvor.
V závislosti od požadovaného stupňa mletia alebo od použitých zrniek, nastavte pomocou krycieho otočného tlačidla (3)
nastavovač zrniek (2) tak, aby ste získali výrobok zodpovedajúcej granulácie. Ak ho budete prekrúcať v smere pohybu
hodinových ručičiek, získate výrobok zomletý jemnejšie a ak
ho budete prekrúcať v smere proti pohybu hodinových ručičiek – výrobok zomletý hrubšie.
Najjemnejší (minimálny) stupeň mletia sa získava pri nastavení otočného tlačidla na úrovni 1 a najväčší (maximálny)
pri nastavení otočného tlačidla na úrovni STOP. Pozri grafiku
na kryte (3) a nastavovač zrniek (2).
Príliš silné zakrútenie alebo odkrútenie otočného tlačidla za úroveň STOP počas práce môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
POZOR! Odporúča sa, aby počas práce mlynčeka
nastavovač zrniek (2) bol nastavený medzi úrovňou
1 a úrovňou STOP.
DÔLEŽITÉ: Ak je založený mlynček, v strojčeku
NESMIETE používať funkciu REVERSE.
19
POZOR! Pamätajte na starostlivé umytie mlynčeka
pred mletím rôznych výrobkov. Vďaka tomu sa vyhnete vzájomnému prenikaniu vôní.
POZOR! Pre mäkšie obilie ako napr. ovos alebo ľanové
semená je potrebné vybrať hrubozrnisté nastavenie.
POZOR! Nepozerajte sa dovnútra mlynčeka počas mletia, keďže zrná kávy môžu občas vyskočiť a spôsobiť
úraz (napr. oka).
Čistenie a údržba
Mlynček nemusíte čistiť po každom použití (ak je mletý jeden druh výrobku), pretože slimák (6) zabraňuje, aby zvyšky
zrniek zostávali v mlynčeku. Oceľové mlecie kamene (4, 5)
osušte po umytí handričkou, aby nezačali korodovať. V prípade dlhšieho uchovávania mlecích kameňov zabezpečte
ich namazaním (na tento účel môžete použiť napr. jedlý olej).
Mlecie kamene sa nesmú ponárať do vriacej vody. Umelohmotné časti (ktoré neobsahujú grafiky) môžete umývať
v umývačke riadu (max. 60°C).
Po ukončení práce
(Obr. 11)
●● Vypnite
zariadenie a vytiahnite zástrčku napájacieho
kábla zo sieťovej zásuvky.
●● Vyberte napchávadlo a zložte misu z mlecej komory, komory krájača, komory lisu na citrusy (v prípade lisu na
citrusy vopred zložte osobitne lis a sitko).
●● Stlačte tlačidlo zámky (1), otočte (2) doprava mlecí mechanizmus, komoru krájača (alebo misu lisu) a zložte ich.
●● V prípade lisu vyberte spojku z pohonu.
●● Rozložte prvky mlecieho mechanizmu, komory s mäsiarskym nástavcom, komory lisu alebo krájača.
●● Umyte a vysušené dierkované kotúče vložte do úložného
priestoru, s týmto cieľom:
●● Otvorte úložný priestor v zadnej časti telesa.
●● Stlačte z dvoch strán zámku úložného priestoru a potiahnite k sebe (tak, ako bolo ukázané vyššie).
●● (3) Uložte maximálne dva dierkované kotúče, potom
zatvorte úložný priestor a zadný kryt (4).
●● (5) Uchovajte kábel – opatrne ho zasuňte do otvoru,
z ktorého je vyvedený.
●● (6) Uchovajte zástrčku kábla do úložného priestoru.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Čistenie a údržba
●● Pohon utrite vlhkou prachovkou s čistiacim prostriedkom.
●● Plastové diely umyte v teplej vode s prostriedkom na
umývanie riadu alebo podľa označení v umývačke riadu.
●● Kovové diely umyte v horúcej vode s prostriedkom na
umývanie riadu.
●● Dôkladne osušte umyté diely.
●● Kotúče a nožík namažte jedlým olejom, čím zamedzíte
vzniku hrdze.
●● Suché časti mlecej komory alebo krájača zložte do jedného celku.
20
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia
za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam
alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných
dôvodov.
HU
●● A húsdaráló tisztítása vagy a tartozék cseréje előtt a há-
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
●● Az anyagok benyomásához mindig használja a tömőru-
lózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a konnektorból.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A húsdarálót kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú
konnektorhoz csatlakoztassa.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel láthatólag
sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket a szervízbe.
Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg, annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék használata után a hálózati csatlakozó dugót
húzza ki a konnektorból. Tegye el a csatlakozó kábelt,
azt könnyedén a kivezető nyílásába tolva, a csatlakozó
dugót pedig dugja be a tartórekeszbe.
●● Ne tegye ki a húsdarálót és tartozékait 60°C-nál magasabb
hőmérséklet hatásának. Az a készülék sérülését okozhatja.
●● A húsdaráló működtetése közben fokozottan ügyeljen,
ha gyermekek tartózkodnak a közelben.
●● Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,
hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja
őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
●● A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen
arra, hogy a készülékkel ne játsszanak.
●● A készülék tartozékának a kicserélése előtt vagy mielőtt
a használat közben mozgó részekhez nyúlna, a készüléket kapcsolja ki.
dat. Más tárgyak használata a készülék vagy a hajtómű
sérülését okozhatja.
●● A készüléket ne terhelje meg túl nagy mennyiségű
anyaggal, vagy az anyagok erőteljes benyomásával
(a tömőrúddal).
●● A darálórészt pontosan szerelje fel, mivel annak helytelen illesztése nem megfelelő darálási minőséget eredményez, de egyben a vágókés vagy a lyuktárcsa tompulását is okozhatja. A tompa vágókést és lyuktárcsát
cserélje ki újra.
●● A húsdaráló működése közben ne fedje le a burkolatán
található szellőzőnyílásokat.
●● A készüléket csak szilárd, stabil felületre helyezze.
●● Ha a húsdarálót nem lehet beindítani, vigye el a szervízbe.
●● A darálásra szánt húsból szedje ki a csontokat, inakat,
porcokat és ereket.
●● A darálás előtt a nagyobb részeket vágja kisebb darabokra.
●● Ne daráljon száraz mákot. A darálása előtt a mákot forrázza le és áztassa be – több mint tíz órára.
●● A készülék hajtóművét ne merítse vízbe és ne mosogassa folyó víz alatt.
●● A tartozékokat ne mosogassa, ha azok a hajtóműre vannak felszerelve.
●● A külső burkolat tisztításához ne használjon erős
detergenseket, emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, töbek között, eltávolíthatják
a készüléken található információs grafikai jelzéseket,
mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek stb.
●● A fémből készült részek tisztításához használjon puha
kefét.
A fémből készült részeket ne mosogassa mosogatógépben. Az ilyen berendezésekben használt erős
tisztítószerek a fenti részek elszíneződését okozhatják.
Azokat kézzel hagyományos mosogatőszereket használva mosogassa.
A ZELMER HÚSDARÁLÓ TÍPUSAI
Tartozékok
Típus 986
986.50 / 986.80
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
Darálóegység
Citrusprés
Szeletelő
Gyümölcsprés
Daráló
Tészta- és süteménykészítő készlet (csak
a 986.5x-ra vonatkozik)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
Darálóegység fém
tállal és 3 lyuktárcsával:
–
–
–
2,7; 4; 8
● – alapfelszereltség, ○ – kiegészítő tartozék, amely megvásárolható a boltokban, ill. az alkatrész ellátótól
– – az adott kivitelezésben hiányzó tartozék
986.88MMSL
986.84MMSL
–
A húsdaráló csak egy darálórésszel van felszerelve.
A tészta és sütemény készítésére szolgáló készlet kezelési utasítása és leírása az adott típusú húsdarálóhoz tartozó fenti készlethez van mellékelve.
21
Műszaki adatok
„Reverse” (visszafelé adagolás) funkciója
A műszaki paramétereket a készülék névleges adattáblája
tartalmazza.
A szünet nélküli megengedett működési idő 15 perc.
Az újbóli beindítás előtti idő 30 perc.
LWA 77 dB/A.
A készülék a II. szigetelési osztályba tartozik, földelést nem
igényel
.
A ZELMER húsdarálók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A készülék leírása
(1 ábra)
A hús- és élelmiszerdaráló készülék az alábbi részekből áll:
A készülék hajtóműve – a készülék bármilyen típusú hajtóműve alkalmas a ZELMER S.A. által gyártott összes darálóegység, citrusprés, gyümölcsprés és szeletelő csatlakoztatására.
Az alábbi részekből álló darálóegység:
I. Darálórész
II. Csiga hajtókerékkel
III. Vágókés
IV. Lyuktárcsa 4 mm-es nyílásokkal
V. Rögzítőcsavar
VI. Tál
VII. Tömőrúd
Kiegészítő tartozékok:
VIII.Toldalékbetét
IX. Kolbásztöltő
X. Lyuktárcsa 8 mm-es nyílásokkal
XI. Kikapcsológomb
XII. „Reverse” (visszafelé adagolás) nyomógombja
A motor mechanikus védelme (2 ábra)
I. Csiga
II. Hajtókerék
III. Csavar M5X20
A készülék egy olyan mechanikus biztosítékkal rendelkezik
(2 ábra), amely a motort védi a sérüléssel szemben – ha
a húsdaráló túl van terhelve (pl. ha csont kerül a készülék
belsejébe), a csiga hajtókerekének a fogai kitörnek.
A sérült hajtókereket cserélje ki újra:
●● a sérült hajtókerekes csigában csavarja ki a csavart,
●● távolítsa el a sérült hajtókereket,
●● helyezze be az új hajtókereket és erősítse fel a csavarral.
22
A húsdaráló hajtóműve egy olyan speciális funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a csiga forgásának pillanatnyi
irányváltoztatását, amit akkor lehet alkalmazni, ha a darált
mennyiség észrevehetően csökkent vagy/és a darálórészben túl nagy mennyiségű anyag gyűlt össze (a csiga nem továbbítja az adagolandó anyagot). Ebben az esetben nyomja be egy rövid időre a kapcsológomb „R”-gombját, ekkor
a darálórészben lévő anyagokat a készülék visszatolja. Ezt
követően nyomja meg ismét az „I” gombot és folytassa a készülék működtetését.
Ha a csiga továbbra sem engedi át a túl nagy mennyiségű
anyagot, nyomja meg ismét az „R”-gombot, engedje ki az
anyagot visszafelé a darálórészből és távolítsa el az anyag
darálását megnehezítő részeket (pl. inak stb.).
Bizonyos esetekben szükség lehet a darálórész szétcsavarására és a fenti akadályok teljes eltávolítására.
A húsdaráló használata előtti előkészületek
és a készülék üzembehelyezése
A hajtómű tartórekeszéből húzza ki a megfelelő hosszúságú
hálózati kábelt és vegye ki a szükséges tartozékokat.
●● A hajtóművet állítsa az áramforrás közelébe, stabil szilárd felületre, úgy, hogy a külső burkolatán található szellőzőnyílások ne legyenek lefedve.
●● Nyissa ki a készülék burkolatának a hátsó részén lévő
tartórekeszt és vegye ki a megfelelő lyuktárcsát (3 ábra).
Standard módon a 4 mm-es nyílásokkal rendelkező lyuktárcsa a darálórészbe van szerelve.
●● A készülék első használata előtt mosogassa el alaposan
a tartozékokat.
●● Szerelje össze a megfelelő tartozékokat és csatlakoztassa a hajtóműhöz.
●● Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a konnektorba.
●● A kikapcsológomb „I” gombjával indítsa be a készüléket
(a készülék kb. 2 másodperc után működésbe lép).
Darálóegység
(4 ábra)
A darálórészbe sorjában az alábbiakat helyezze be:
●● A csigát a középső rész felé irányuló hajtókerékkel.
●● A csiga tengelycsapjára a vágókést élével a lyuktárcsa
felé irányítva.
●● A lyuktárcsát úgy, hogy a darálórész kiugró része a lyuktárcsa peremén található vájatba illeszkedjen.
●● Csavarja be erősen a darálóegység összes elemét –
egészen ütközésig.
●● Az összeszerelt darálóegységet helyezze fel a hajtóműre
és fordítsa el balra egészen addig a pozícióig, míg a rögzítésre utaló „kattanó” hangot nem hallja. Ez azt jelenti,
hogy a darálórész a megfelelő módon lett felszerelve.
●● Tegye rá a tálat a darálórészre.
A kolbásztöltő használata
(5 ábra)
A darálórészbe sorjában az alábbiakat helyezze be:
●● A csigát a középső rész felé irányuló hajtókerékkel.
●● A csiga tengelycsapjára a toldalékbetétet.
●● A kolbásztöltőt.
●● Rögzítse erősen az összes elemet a rögzítőcsavarral
– egészen ütközésig.
A kolbászbelet a kolbásztöltőre való felhelyezése előtt kb. 10
percre áztassa be meleg vízbe.
●● A kolbásztöltőre helyezze fel a nedves kolbászbelet.
Ügyeljen arra, hogy a kolbásztöltőn található légmentesítő
nyílásokat ne takarja le.
A belet kitöltő hústömeg nem lehet „túlságosan híg”. A nagy
mennyiségű folyadék kifolyhat és a készülék belsejébe kerülhet.
Citrusprés
(6 ábra)
A citrusprés egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi
a citrusgyümölcsök levének a gyümölcshússal együtt történő
kipréselését.
A citrusprés részei:
I. Hajtókerék
II. Tál
III. Szűrő
IV. Préselőfej
Nyissa ki a burkolat hátsó részén található tárolórekesz fedelét, ami lehetővé teszi a függőleges helyzetben való működést. Állítsa ilyen helyzetbe, a készüléket stabil, szilárd
felületre helyezve.
A hajtóműre helyezze fel sorjában az alábbiakat:
●● Hajtókerék.
●● A tálat helyezze fel a hajtóműre és fordítsa el balra addig
a pozícióig, míg a rögzítésre utaló „kattanó” hangot nem
hallja. Ez azt jelenti, hogy a tál a megfelelő módon lett
felszerelve.
●● A tálból kiálló részre szerelje fel a szűrőt és a préselőfejet.
●● Készítse elő megfelelő módon a gyümölcsöket, azokat
félbe vágva.
●● Csatlakoztassa a készülék hálózati kábelét a konnektorhoz.
●● Indítsa be a készüléket az „I” gombbal, majd helyezze
a gyümölcsöt a húsos részével a préselőfejre.
●● Megfelelő erővel nyomja rá, ami azt okozza, hogy
a szerkezet működésbe lép és megkezdődik a préselési
folyamat.
FIGYELEM! Ha a szűrőszitát a préselt gyümölcsök
maradványai eltömítik, a készüléket le kell állítani,
a szűrőt kivenni, majd azt a gyümölcsmaradványoktól megtisztítani, mivel a túl sok préselmény miatt a lé
a készülék hajtóművébe folyhat.
FIGYELEM! A citrusprés a működése közben forog,
ezért különösen vigyázzon az ujjaira, amikor a gyümölcsöt a préselőfejre nyomja.
Szeletelő
(7 ábra)
I. Finom forgácsolású reszelő
II. Durva forgácsolású reszelő
III. Szeletelő reszelő
IV. Pépelő reszelő
V. Rugós zár
VI. Darabolórész
VII. Töltőedény
VIII. Tömőrúd
A szeletelőnek két darabolótárcsája van, a finom (I) és durva
(II) reszelés céljára (sajt, sárgarépa, zeller, főtt cékla stb.).
A reszelőtárcsa (III) a zöldségek (burgonya, uborka, hagyma
stb.) karikára vágására szolgál. A reszelőtárcsa (IV) a burgonya, cékla, gyümölcsök stb. pépesítésére szolgál.
A szeletelő használata előtti előkészületek:
●● Hajlítsa ki a rugós zárat (V) és helyezze be az egyik reszelőtárcsát a hajtókerékkel a darálórészbe.
●● Kattintsa be a zárat.
●● A szeletelőrészt úgy állítsa össze, mint a készülék darálórészét.
●● A nagyobb méretű anyagokat vágja kisebb darabokra,
amelyeket aztán könnyen bedobhat a darabolórészbe.
●● A kemény magvas puha gyümölcsöket ne darabolja fel.
●● A készüléket a működésének a befejeztével kapcsolja ki
és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
●● A reszelőn vagy a darálórészben lévő anyagmaradványokat fakanállal távolítsa el.
A reszelők pengéi nem igényelnek regenerálást.
A reszelők cseréje (8 ábra).
Gyümölcsprés
(9 ábra)
A gyümölcsfacsaró egyes típusú darálók tartozékát képezi. Lehetővé teszi olyan gyümölcsök levének a préselését,
mint: málna, ribizli, eper, egres, továbbá szőlő és paradicsom. Az olyan gyümölcsökből mint például a ribizli, a levet
a gyümölcs kocsányának az eltávolítása nélkül lehet préselni. A gyümölcsfacsaróba nagy magvú gyümölcsöket, mint
pl. szilva, meggy stb. csak a magvak előzetes eltávolítása
(a gyümölcs kimagvazása) után szabad tenni.
A gyümölcsfacsaró részei:
I. Préskamra
II. Csiga
III. Készüléktest
IV. Rögzítő csavar
V. Léelvezető csatorna
VI. Szabályozó csavar
VII. Tál (a daráló részből)
VIII.Tolóka (a daráló részből)
IX. Szűrőszita – 2 db
No. 1 – kisebb lyukakkal
No. 2 – nagyobb lyukakkal
X. A készüléktest (3) nagy tömítőgyűrűje
XI. A csiga (2) kis tömítőgyűrűje
23
FIGYELEM! A gyümölcsök benyomására kizárólag
csak a tolókát (8) használja.
A készülék használata előtti előkészületek és
a gyümölcsfacsaró kezelése
●● Ellenőrizze, hogy a készüléktestre (3) és a csigára (2) fel
vannak-e téve a tömítőgyűrűk (10) és (11). Amennyiben
hiányoznak, helyezze be őket ezeknek az elemeknek
(készüléktest és csiga) a vájataiba.
●● Helyezze be a szűrőszitát (9) a készüléktestbe (3) és
nyomja be ütközésig.
●● Tegye be a gyümölcsfacsaró préskamrájába (1) a csigát
(2) és a csigára tegye rá a készüléktestet a szűrőszitával, ügyelve arra, hogy a szűrőszita lefelé nézzen, a pozícionáló vájat pedig a gyümölcsfacsaró préskamrájának
a kiálló részére illeszkedjen.
●● Az így beállított készüléktestet rögzítse a rögzítő csavarral (4) a készülék préskamrájához (1).
●● Csavarja be a szabályozó csavart (6) a készüléktestbe
(3) és tolja rá a léelvezető csatornát (5), egészen addig,
míg az a készüléktesten (3) „bekattan”.
●● Az összeszerelt gyümölcsfacsarót rögzítse a hajtóműre,
ugyanazokat a műveleteket elvégezve, mint amelyek
a darálókamra leírásánál szerepelnek.
●● Az adagolótorokra helyezze fel a tálat (7) és a tolókát
(8) – a daráló részből.
●● A léelvezető csatorna (5) és a szabályozó csavar (6)
kifolyó nyílása alá állítsa be az ivólé és préselmények
megfelelő edényeit.
●● Csatlakoztassa a készülék hálózati kábelét a konnektorhoz.
●● Indítsa be a készüléket az „I” nyomógombbal, majd
a gyümölcsöket a megfelelő módon adagolja, a tolóka
segítségével benyomva őket.
A gyümölcs préselési folyamatának a megfelelő menete
érdekében a működés kezdeti fázisában a szabályozó csavart ne csavarja be túl mélyen. A csavar meghúzását csak
azután módosítsa, ha a préselmény létartalmát ellenőrizte,
úgy, hogy megfelelő hatékonyságot érjen el, viszont elkerülje
a gyümölcsfacsaró eldugulását. A csavar rögzítési foka a feldolgozandó gyümölcsök típusától és fajtájától függ, a lédús
és nagyon érett gyümölcsök esetében – a csavart húzza
meg jobban, a kevésbé lédús gyümölcsök esetében pedig –
a csavart ne húzza meg túlságosan.
●● A préselési folyamat közben figyeljen oda a préselmény
létartalmára. Ha a préselmény nagyon szárazzá válik, csavarja ki a csavart (6), hogy a gyümölcsfacsarót
a préselmény nehogy eldugaszolja.
Ha a szabályozó csavar nem biztosítja a gyümölcslé megfelelő hatékonyságú préselését, a préselményt ismét át lehet
engedni a gyümölcsfacsarón.
Ha a lédús préselmény a préskamra kivezető nyílását (a szabályozó csavarnál (3)) elzárja, a lé a készülék hajtóművébe
folyhat.
Amennyiben a préselmény a préskamra kivezető nyílásának az eldugulását okozza, a készüléket ki kell kapcsolni.
Fordítson különös figyelmeta gyümölcslé préselési folyamatára, pl. arra, hogy a szűrőszita nyílásai nem dugultak-e
24
el. A gyümölcsfacsarót kapcsolja le a hajtóműről(ugyanúgy,
mint a darálókamra esetében), szerelje szét a gyümölcsfacsarót, tisztítsa meg (mosogassa el) a gyümölcsfacsaró részeit. A mosogatáshoz, különösen a szűrőszita tisztításához,
használja a készülékhez mellékelt kefét.
A daráló olyan
(10 ábra)
I. Zárócsavar
II. Őrlő beállító
III. Őrlés szabályozó
IV. Belső őrlő
V. Külső őrlő
VI. Csiga
VII. Őrlőtartály
VIII.Betöltő
IX. Az őrlőtartály fogai a meghajtó fej rovátkáiba kell, hogy
illeszkedjenek
A készülék leírása
Ez a kiegészítő száraz magvak, olajos magvak és száraz
termékek őrlésére szolgál.
A daráló olyan termékek őrlésére szolgál, mint: búza, árpa,
zab, rizs, szemes kávé, cukor, hajdinakása, feketebors,
szegfűbors, mustármag, dió, mogyoró, szárított gomba,
mandula, szója, lenmag, hántolt napraforgómag, stb.
FONTOS: Olajos magvakat ne őröljön nagyon finom
beállításon, mert a daráló eltömődhet.
FONTOS: A készülék nem használható nagyon száraz
termékek őrlésére, mint pl.: szárított borsó, pattogatott
kukorica.
A daráló felszerelése
A daráló őrlőtartályát (7) kb. 45°-kal jobbra fordítva helyezze
fel a meghajtó fejre. Az őrlőtartály (7) fogait illessze a meghajtó fej rovátkáiba, majd fordítsa balra amíg az a helyére
nem fordul, amit egy „kattanás” jelez. Ez azt jeleneti, hogy
helyesen helyezte fel a darálót.
A daráló használata és beállítása
Első használat előtt mossa (lásd „TISZTÍTÁS”) és szárítsa
meg a daráló szétszedett részei, ezután őröljön meg kb. 50 g
magot (pl.: búza) közepesen finom őrléssel. Az így megőrölt
magvak nem fogyaszthatók, mivel szennyezettek, ezért dobja ki őket.
FONTOS: Maximális, szünet nélküli használati idő, 15
perc.
Ez a meghajtó fej maximális munkaidejétől függ, mely 15
perc folyamatos használata után 45 perc szünetet igényel.
FONTOS: A készüléket ne használja üresen. Mindig
töltse fel darálandó termékkel, mielőtt bekapcsolja.
Szórja a betöltő edénybe (8) a magvakat, állítsa be az őrlés
finomságát az őrlés szabályozó segítségével (3) durva őrlés-
re, kapcsolja be a készüléket. A megőrölt magvak a résen át
kiszóródnak.
Az őrlés finomságát az őrlés szabályozó segítségével állítsa
be (3) az őrlő beállítót (2) úgy, hogy a megfelelő finomságú
őrleményt kapja. Jobbra az óramutató járásával megegyező
irányba tekerve finomabb őrleményt kap, ezzel ellentétes
irányba durvábbat.
A legfinomabb őrlemény (minimális) az őrlés szabályozó
1be állításával, míg a legdurvább (maximális) a STOP vonalig tekeréssel érhető el. Lásd a grafikát a őrlés szabályozón (3), valamint az őrlő beállítón (2).
Ha túl erősen tekeri a szabályozót a STOP állás irányába,
megsérülhet a készülék.
VIGYÁZAT: Javasoljuk az őrlés szabályozót (2) az
1 szám és a STOP vonal közé állítani.
FONTOS: A daráló felszerelése utána a berendezést ne
kapcsolja REVERSE pozícióba.
VIGYÁZAT: Használat után tisztítsa ki a darálót, így elkerülheti az őrlemények szagának keveredését.
VIGYÁZAT: A nagyon lágy magvak esetében (zab, len
stb.) a durva őrlést válassza.
FIGYELEM! A darálás közben ne nézzen be az őrlőtartályba, mert az időnként kirepülő szemcsék sérülést
(pl. szemsérülést) okozhatnak.
Tisztítás és karbantartás
A darálót nem kell minden használat után elmosni, ha folyamatosan ugyanahhoz a termékhez használjuk, mivel a csiga nem hagyja, hogy a magvak eltömítsék a berendezést.
Az acél őrlőfejeket (4, 5) a rozsdásodásuk megelőzése érdekében mosogatásuk után törölgesse el. Az őrlőfejek hos�szabb időn keresztül történő tárolása esetén ajánlatos azok
konzerválását kenéssel biztosítani (ebből a célból pl. étolaj
használható). Az őrlőfejeket ne merítse forró vízbe. A műanyag alkatrészeket, (melyeken nincs grafika) tisztíthatja
mosogatógépben is (max. 60°C).
A használat után
●● Két oldalról nyomja meg a tartórekesz zárját és húzza
ki maga felé (a korábbi ábrához hasonlóan).
●● (3) Maximum két lyuktárcsát helyezzen be, majd zárja
be a rekeszt és a hátsó fedelét (4).
●● (5) Csúsztassa be könnyedén a hálózati kábelt a kivezető nyílásába.
●● (6) Tegye be a hálózati csatlakozó dugót a tartórekeszbe.
Tisztítás és karbantartás
●● A hajtóművet törölje meg mosogatószeres nedves ruhával.
●● A műanyag részeket folyékony mosogatószeres meleg
vízben vagy a mosogatógépen feltüntetett jelzések szerint mosogassa.
●● A fémből készült részeket folyékony mosogatószeres
forró vízben mosogassa.
●● Az elmosogatott részeket alaposan szárítsa meg.
●● A lyuktárcsákat és a vágókéseket a rozsdásodásuk megelőzése céljából kenje be kevés étolajjal.
●● A darálórészt vagy a szeletelőt szerelje össze teljesen.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
(11 ábra)
●● Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó dugóját a konnektorból.
●● Vegye ki a tömőrudat és a tálat vegye le a darabolórészről,
szeletelőrészről, préskamráról (a citrusprés esetében
előbb vegye le külön a préselőfejet, majd a szűrőt).
●● Nyomja meg a rögzítőgombokat (1), a darálóegységet,
a szeletelőrészt (vagy a citruspréselő tálját), fordítsa el
(2) jobbra és vegye le.
●● A citrusprés esetében vegye ki a hajtókereket a hajtóműből.
●● Szerelje szét a darálóegység elemeit, a kolbásztöltő tartozékot, a gyümölcsprést vagy a szeletelőrészt.
●● Az elmosogatott és megszárított lyuktárcsákat tegye be
a tartórekeszbe, és ebből a célból:
●● Nyissa ki a burkolat hatsó részén található tárolórekeszt.
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg. Gyártó fenntartja magának a jogot a termék
módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az
előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy
konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
25
RO
●● Înainte de curăţarea maşinii şi de schimbarea accesoriilor, scoateţi întotdeauna ştecărul cablului de alimentare
din priza reţelei electrice.
●● Pentru presare, folosiţi dispozitivul de presare din dotare. Folosirea altor obiecte poate conduce la deteriorarea
maşinii şi a unităţii motor.
●● Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produse, nici nu presaţi prea puternic (cu dispozitivul de
presare).
●● Montaţi în mod corespunzător ansamblul de tocare deoarece montarea sa incorectă conduce la o tocare necorespunzătoare şi poate, de asemenea, cauza tocirea
cuţitului şi a sitei. Cuţitul şi sita care s-au tocit trebuie să
fie înlocuite cu altele noi.
●● Nu acoperiţi orificiile de ventilare din carcasa maşinii în
timpul funcţionării sale.
●● Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă tare şi stabilă.
●● Când maşina nu se pune în funcţiune, duceţi-o la servis.
●● Îndepărtaţi din carnea pentru tocat oasele, tendoanele,
cartilajele şi venele.
●● Înainte de tocare, tăiaţi produsele mai mari în bucăţi.
●● Nu măcinaţi mac uscat. Înainte de măcinare, macul trebuie să fie mai întâi opărit şi umezit – până la câteva ore.
●● Nu cufundaţi unitatea motor a maşinii în apă, nici nu
o spălaţi sub jet de apă.
●● Nu spălaţi accesoriile montate la unitatea motor.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, lichid, pastă etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile informative înscrise
pe carcasă (scale, simboluri, semne de avertizare ş.a.).
●● Pentru spălarea componentelor metalice, folosiţi periuţe
moi.
Indicaţii privind siguranţa şi utilizarea
adecvată a aparatului
●● Nu scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice trăgând de
cablul de alimentare.
●● Conectaţi maşina numai la o reţea de curent alternativ
de 230 V.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă obeservaţi că sunt
deteriorate cablul de alimentare, carcasa, mânerul. Duceţi aparatul la un punct de servis.
Pentru a evita orice pericol, dacă cablul de alimentare
fixat la aparat a suferit deteriorări, el trebuie înlocuit la
producător sau într-un atelier specializat de reparaţii sau
de către o persoană calificată.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod neadecvat
pot pune serios în pericol utilizatorul. În cazul în care apar
defecţiuni, adresaţi-vă unui punct specializat de servis.
●● După încheierea utilizării, scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice. Strângeţi cablul de alimentare introducându-l
cu grijă în deschizătura prin care iese în exterior şi introduceţi şi ştecărul cablului de alimentare în compartiment.
●● Nu expuneţi maşina de tocat unei temperaturi mai mari
de 60°C. O astfel de temperatură poate provoca deteriorarea maşinii.
●● Fiţi deosebit de atent(ă) atunci când folosiţi maşina în
prezenţa copiilor.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● Opriţi aparatul înainte de schimbarea accesoriilor sau
înainte de a vă apropia de componentele care se află în
mişcare în timpul funcţionării aparatului.
Nu spălaţi componentele metalice în maşinile de spălat vase. Substanţele de curăţare agresive folosite în
aceste maşini de spălat cauzează înnegrirea componentelor numite mai înainte. Spălaţi-le manual, folosind detergenţi lichizi tradiţionali pentru vase.
TIPURILE DE MAŞINI ZELMER
Tip 986
986.50 / 986.80
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Accesorii
Ansamblu de tocare
Storcător de
citrice
Tăietor
Storcător
Râşniţa
poate
Ansamblu pentru paste şi
prăjituri (numai pentru 986.5x)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
–
–
–
Ansamblu de măcinat,
vas din metal şi 3 site:
2,7; 4; 8
–
● – accesorii de bază, ○– echipament suplimentar care poate fi cumpărat în magazine, – – accesoriu inaccesibil în această realizare
Maşina este prevăzută numai cu un ansamblu de tocare.
Instrucţiunile de utilizare şi descrierea ansamblului pentru paste şi prăjituri sunt oferite suplimentar la acest tip de maşină, împreună cu ansamblul amintit mai devreme.
26
Funcţia „Revers”
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis de funcţionare fără întrerupere 15 minute.
Durata pauzei înainte de următoarea utilizare 30 minute.
Zgomotul aparatului (LWA) 77 dB/A.
Aparatul este construit în clasa a II-a de izolare, nu necesită
înpământare
.
Maşinile ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Descrierea aparatului
(Desen 1)
Maşina de tocat produse alimentare se compune din:
Unitatea motor a maşinii – fiecare unitate motor este adaptată pentru montarea fiecărui ansamblu de tocare, a storcătorului de citrice, a storcătorului, a râşniţei de cafea şi a tăietorului de fabricaţie ZELMER S.A.
Ansamblul de tocare este compus din:
I. Compartiment de tocare
II. Spirală cu cremalieră montată
III. Cuţit
IV. Sită cu ochiuri de 4 mm
V. Capac de înfiletare
VI. Vas
VII. Dispozitiv de presare
Şi accesorii suplimentare:
VIII.arnitură de distanţare
IX. Accesoriu pentru umplerea cârnaţilor
X. Sită cu ochiuri de 8 mm
XI. Buton de pornire/ oprire
XII. Buton „Revers”
Sistem mecanic de siguranţă al motorului (Desen 2)
I. Spirală
II. Cremalieră
III. Şurub M5x20
Maşina este prevăzută cu dispozitiv mecanic de siguranţă (Desen 2), care protejează motorul de avariere – dacă
cremaliera spiralei montate la blocul motor se strică, când
maşina este supraîncărcată ( de ex. atunci când ajung oase
în interiorul ei).
Cremaliera deteriorată trebuie să fie schimbată cu una nouă:
●● deşurubaţi şurubul de la spirala cu cremaliera deteriorată,
●● înlăturaţi cremaliera deteriorată,
●● montaţi cremaliera nouă şi înşurubaţi şurubul.
Motorul maşinii posedă o funcţie specială care permite
schimbarea temporară a direcţiei de mişcare a spiralei, utilizată în cazul în care se sesizează o tocare destul de redusă
sau/ şi că s-a acumulat produs în exces în compartimentul de
tocare (spirala nu preia produsul dozat). Într-un astfel de caz,
apăsaţi pentru puţin timp butonul „R” – al potenţiometrului,
atunci produsele vor fi deplasate în interiorul compartimentului de tocare. Apăsaţi mai departe butonul „I” şi continuaţi
utilizarea maşinii.
Dacă în continuare spirala se blochează de cantitatea în exces a prosusului, trebuie să utilizaţi din nou butonul „R”, să
scoateţi produsul din compartimentul de tocare şi să scoateţi
din el părţile care îngreunează tocarea (de ex. tendoanele
ş.a.).
În unele situaţii, trebuie să desfaceţi compartimentul pentru
tocare şi să îndepărtaţi complet elementele care blochează
tocarea.
Pregătirea maşinii pentru utilizare şi punerea
ei în funcţiune
Scoateţi din compartimentul maşinii cablul de alimentare
(lungimea necesară) şi accesoriile adecvate.
●● Aşezaţi unitatea motor în apropierea prizei reţelei electrice, pe o suprafaţă tare, stabilă, astfel încât să nu fie
acoperite orificiile de ventilare din carcasă.
●● Deschideţi compartimentul din partea din spate a carcasei şi luaţi sita adecvată (Desen 3).
Sita standard cu ochiuri de 4 mm este montată în compartimentul pentru tocat.
●● Înainte de prima utilizare a maşinii, spălaţi cu grijă elementele accesoriilor.
●● Montaţi în mod corespunzător accesoriile şi branşaţi maşina la reţeaua de energie electrică.
●● Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza electrică.
●● Apăsând butonul „I”, puneţi în mişcare maşina de tocat
(aparatul se pune în funcţiune după circa 2 secunde).
Ansamblul de tocare
(Desen 4)
Introduceţi în compartimentul de tocare următoarele:
●● În interior, spirala cu cremalieră.
●● Pe axul spiralei, aşezaţi cuţitul, cu muchiile tăioase îndreptate spre sită.
●● Montaţi sita astfel încât adâncitura de pe marginea sitei să se potrivească cu profilul compartimentului pentru
tocare.
●● Înşurubaţi toate elementele ansamblului pentru tocare –
puternic, până simţiţi rezistenţă.
●● Fixaţi ansamblul de tocare la unitatea motor şi rotiţi spre
stânga, până în poziţia în care auziţi „clicul” de blocare.
Acest lucru înseamnă că a fost corespunzător montat
compartimentul.
●● Fixaţi vasul în compartimentul pentru tocare.
27
Utilizarea cu accesoriu pentru umplerea
cârnaţilor
(Desen 5)
Introduceţi în compartimentul de tocare următoarele:
●● În interior, spirala cu cremalieră.
●● Pe axul spiralei, aşezaţi garnitura de distanţare.
●● Accesoriul pentru umplerea cârnaţilor.
●● Fixaţi toate elementele cu capacul de înfiletare – puternic, până simţiţi rezistenţă.
Înainte de a fixa maţul pentru cârnaţi, ţineţi-l în apă caldă
cca. 10 minute.
●● Fixaţi pe accesoriul pentru umplerea cârnaţilor maţul
care a stat în apă.
Aveţi grijă să nu acoperiţi orificiile de aerisire din accesoriu.
Tocătura care umple maţul nu trebuie să fie „prea subţire”.
Dacă este prea mult lichid, acesta se poate scurge şi poate
să ajungă în interiorul maşinii de tocat.
Storcătorul de citrice
(Desen 6)
Storcătorul de citrice este un dispozitiv suplimentar care
permite stoarcerea sucului din citrice, împreună cu pulpa
fructelor.
Ansamblul storcătorului de fructe:
I. Cremaliera
II. Vasul
III. Sita
IV. Elementul pentru stoarcere
Deschideţi clapa compartimentului din partea din spate
a carcasei, care face posibilă utilizarea maşinii în poziţie verticală. Aşezaţi-o în această poziţie, punând-o pe o suprafaţă
tare, plană.
La unitatea motor montaţi următoarele:
●● Cremaliera.
●● Fixaţi vasul la unitatea motor şi rotiţi-l spre stânga, până
în poziţia în care auziţi un „clic” de blocare. Acest lucru
înseamnă că vasul a fost montat în mod corespunzător.
●● Pe componeta verticală cu vas, montaţi sita şi storcătorul.
●● Pregătiţi fructele adecvate, tăiaţi-le în jumătate.
●● Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice.
●● Puneţi în funcţiune maşina apăsând butonul „I” şi, pe
urmă, aşezaţi citricele cu miezul pe storcător.
●● Apăsaţi cu forţa care este necesară pentru a produce rotirea mecanismului şi începerea procesului de stoarcere.
ATENŢIE! În cazul blocării sitei cu pulpa din fructe
stoarse, opriţi aparatul, scoateţi sita, curăţaţi-o, fiindcă excesul pulpei poate duce la inundarea camerei de
propulsie a aparatului.
ATENŢIE! Storcătorul de citrice se roteşte în timpul
funcţionării; aveţi o deosebită grijă la degete în timpul
presării fructelor pe storcător.
28
Tocătorul
(Desen 7)
I. Cilindrul pentru bucăţi fine
II. Cilindrul pentru bucăţi mai mari
III. Cilindru pentru feliere
IV. Cilindru pentru răzuire
V. Element de închidere
VI. Compartiment
VII. Vas de umplere
VIII.Dispozitiv de presare
Tocătorul are două cilindre de mărunţire – în bucăţi fine (I) şi
mai mari (II) (pentru brânză galbenă, morcovi, ţelină, sfeclă
fiartă etc.). Cilindrul (III) serveşte la tăierea legumelor în felii
(pentru cartofi, castraveţi, ceapă etc.). Cilindrul (IV) serveşte
la răzuirea cartofilor, sfeclei, fructelor etc.
Pentru a pregăti tocătorul pentru utilizare:
●● Înclinaţi elementrul de fixare (V) şi introduceţi unul dintre
cilindrele cu cremalieră în interiorul compartimentului.
●● Închideţi elementul de închidere.
●● Montaţi compartimentul tocătorului la fel cum se montează compartimentul pentru tocarea cărnii.
●● Tăiaţi în prealabil produsele mai mari în bucăţi pe care
să le puteţi introduce fără efort în compartiment.
●● Nu mărunţiţi fructe moi care au sâmburi tari.
●● După încheierea utilizării, opriţi maşina şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
●● Îndepărtaţi cu o lingură de lemn resturile de produse rămase în interiorul cilindrelor sau în compartiment.
Părţile ascuţite ale cilindrelor nu necesită ascuţire ulterioară.
Schimbarea cilindrelor (Desen 8)
Storcător de fructe
(Desen 9)
Storcătorul pentru fructe este un accesoriu pentru unele tipuri de maşini de măcinat. Permite stoarcerea sucului din
fructe precum: fragii, afinele, căpşunile, agrişele şi, în plus,
din struguri şi roşii. Fructele precum afinele pot fi stoarse
împreună cu codiţele lor. Nu pot fi stoarse în acest storcător
fructele cu sâmburi mari, cum ar fi prunele, vişinele ş.a., făra
ca, în prealabil, să fi scos sâmburii.
Elementele storcătoruluide fructe:
I. Compartimentul storcătorului de fructe
II. Tăietorul spiralat
III. Corpul storcătorului
IV. Capacul pentru înşurubare
V. Jgheabul pentru scurgerea sucului
VI. Şurubul de reglare
VII. Vasul (cu ansamblul de măcinare)
VIII.Dispozitivul pe presare (cu ansamblul de măcinare)
IX. Sitele – 2 buc.
Nr 1 – orificii mai mici
Nr 2 – orificii mai mari
X. Inelul mare care fixează ermetic la corpul storcătorului 3
XI. Inelul mic care fixează ermetic la tăietorul spiralat 2
ATENŢIE! Pentru presarea fructelor folosiţi numai dispozitivul de presare (8).
Pregătirea pentru utilizare şi întreţinerea storcătorului pentru fructe
●● Asiguraţi-vă că la corpul storcătorului (3) şi la tăietorul
spiralat (2) sunt montate inelele care fixează ermetic
(10) i (11). Dacă nu sunt montate, este obligatoriu să le
introduceţi în adânciturile elementelor corespunzătoare
(corpul storcătorului şi tăietorul spiralat).
●● Montaţi la corpul storcătorului (3) sita (9) şi apăsaţi-o
până simţiţi rezistenţă.
●● Introduceţi tăietorul spiralat (2) în copul storcătorului (1)
şi montaţi corpul cu sita la tăietorul spiralat fiind atent(ă)
ca sita să fie întoarsă în jos, iar canalul de poziţionare să
intre în profilul compartimentului storcătorului de fructe.
●● Corpul astfel montat înşurubaţi-l cu capacul de înşurubare (4) la compartimentul storcătorului pentru fructe (1).
●● Înşurubaţi şurubul de reglare (6) la corpul storcătorului
(3) şi trageţi peste el jgheabul pentru scurgerea sucului
(5) până în momentul în care se aude un „click” de contact cu corpul storcătorului (3).
●● Fixaţi storcătorul astfel montal la unitatea – motor, procedând la fel ca în cazul montării compartimentului pentru
măcinare.
●● Fixaţi vasul (7) la tubul de scurgere şi dispozitivul de presare (8) – din ansamblul de măcinare.
●● Sub orificiul canalului de scurgere (5) şi a şurubului de
reglare (6), aşezaţi nişte vase corespunzătoare, pentru
suc şi pentru pasta de fructe/ legume rezultată.
●● Introduceţi ştecărul cablului de alimentare al maşinii în
priza reţelei electrice.
●● Puneţi în funcţiune maşina apăsând butonul „I”, pe urmă
introduceţi cantitatea adecvată de fructe şi apăsaţi cu
dispozitivul de presare.
Pentru ca procesul de stoarcere a fructelor să se desfăşoare în
mod corespunzător, nu strângeţi prea tare şurubul de reglare
în faza de început. Abia după ce aţi evaluat cantitatea de suc
din pasta rezultată în urma stoarcerii fructelor, ajustaţi în mod
corespunzător gradul de strângere, pentru a obţine o eficienţă
mulţumitoare şi a evita înfundarea storcătorului de fructe.
●● În timpul stoarcerii sucului, observaţi cât lichid conţine
pasta de legume/fructe. Dacă obsevaţi că aceasta e prea
uscată, răsuciţi şurubul (6), pentru a evita înfundarea
storcătorului de fructe/ legume cu resturi.
Gradul de strângere a şurubului de reglare depinde de tipul,
de soiul de fructe de prelucrat; pentru fructele foarte coapte
şi zemoase – strângeţi mai tare şurubul de reglare; pentru
fructele puţin zemoase – strângeţi şurubul de reglare ceva
mai puţin.
Atunci când strângerea şurubului de reglare nu asigură eficienţa stoarcerii sucului, puteţi trece încă o dată pasta rezultată prin storcătorul de fructe.
Blocarea orificiului de scurgere (în şurubul de reglare (3)) cu
pasta de fructe cu un conţinut mare de suc poate conduce la
scurgerea sucului în unitatea-motor a maşinii.
Dacă orificiul de scurgere a compartimentului se blochează
cu pasta de fructe, trebuie să opriţi maşina. Fiţi deosebit de
atent(ă) în timpul procesului de stoarcere a sucului din fructe, verificaţi dacă nu s-au înfundat orificile sitei.
Storcătorul de fructe se scoate de la maşină (se procedează
ca în cazul compartimentului de măcinare), se demontează;
se curăţă (spală) elementele sale.
Râşniţa poate
(Desen 10)
I. Brăţară
II. Regulatorul râşniţei
III. Mânerul cu rotitor
IV. Râşniţa interioară
V. Râşniţa exterioară
VI. Melcul
VII. Dispozitivul râşniţei
VIII.Vasul
IX. Marginea zimţată a mânerului trebuie să se compună
cu maginea zimţată a dispozitivului pentru tocare
Descrierea dispozitivului
Acest accesoriu poate fi întrebuinţat pentru a măcina cereale, seminţe uleioase şi produse alimentare uscate.
Râşniţa poate fi întrebuinţată pentru a toca produse cum ar
fi: grâu, secară, ovăz, orez, boabe de cafea, zahăr, arpacaş,
hrişcă, boabe de piper negru, cuişoare englezeşti, muştar,
nuci, alune, ciuperci uscate, migdale, soia, in, seminţe de
floarea soarelui etc.
IMPORTANT: Nu măcinaţi produsele uleioase folosind
gradul minim de granulare. Râşniţa se poate în acest
fel înfunda sau bloca.
IMPORTANT: Nu întrebuinţaţi dispozitivul pentru a măcina produse foarte tari cum ar fi mazăre uscată, porumb popcorn.
Montarea râşniţei pe maşina de tocat
Când dispozitivul râşniţei (7) este rotit cu 45 de grade la
dreapta, fixaţi râşniţa deja montată în sistemul de propulsie
introducând marginea zimţată a dispozitivului râşniţei (7) în
marginea zimţată a sistemului de propulsie, iar apoi rotiţi
spre stânga până veţi auzi sunetul de blocare „clic”. În acest
fel veţi fi siguri că râşniţa a fost montată corect.
Întrebuinţarea şi reglarea râşniţei
Înainte de prima întrebuinţare spălaţi (vezi „CURĂŢEREA”) şi lăsaţi la uscat toate elementele râşniţei, iar apoi
tocaţi aprox. 50 g produs (de ex. grâu) fixând dispozitivul de
tocare la gradul mediu de granulaj. Produsul tocat nu poate fi
întrebuinţat deoarece este contaminat şi trebuie aruncat.
IMPORTANT: Timpul maxim de întrebuinţare a râşniţei
fără pauze este de 15 minute.
Această condiţie are legatură cu timpul maxim de întrebuinţare al râşniţei, pentru care după 15 minute de întrebuinţare
trebuie făcută o pauză de aprox. 45 de minute.
IMPORTANT: Râşniţa nu poate funcţiona fără încărcătură. Întotdeuna înainte de întrebuinţare introduceţi
produsul în râşniţă.
29
Introduceţi boabele în vas (8), fixaţi mânerul cu rotitor (3) pentru tocare groasă, porniţi dispozitivul. Boabele măcinate vor
începe să iasă prin orificiu. În funcţie de gradul de măcinare
dorit sau produsul măcinat, cu ajutorul mânerului cu rotitor (3),
fixaţi regulatorul râşniţei (2) astfel încât să obţineţi granulajul
dorit. Rotindu-l în direcţia acelor de ceasornic veţi obţine un
produsul măcinat mai fin, iar dacă rotiţi în sens invers acelor
de ceasornic veţi obţine un produsul măcinat mai gros.
Cel mai fin grad de măcinare (minimal) îl veţi obţine fixând
mânerul cu rotitor pe linia 1, iar cel ma gros (maximal) îl veţi
obţine fixând mânerul cu rotitor pe linia STOP. Vedeţi semnele de pe mânerul cu rotitor (3) şi regulatorul râşniţei (2).
Dacă în timpul întrebuinţării veţi roti mănerul cu rotitor
prea tare peste linai STOP dispozitivul se poate defecta.
ATENŢIE! Este indicat ca în timpul întrebuinţării dispozitivului regulatorul râşniţei (2) să fie fixat între linia
1 şi linia STOP.
IMPORTANT: Când râşniţa este folosită NU PUTEŢI întrebuinţa funcţia REVERSE a dispozitivului.
ATENŢIE! Ţineţi minte să spălaţi exact râşniţa înainte
să măcinaţi produse diferite. În acest fel veţi evita ca
produsele măcinate să îşi impregneze mirosul.
ATENŢIE! Pentru cereale mai moi cum ar fi ovăzul sau
inul trebuie să alegeţi configuraţia pentru granulaj gros.
ATENŢIE! Nu priviţi în interiorul camerei în timpul măcinării. Boabele care sar din când în când pot să vă
rănească (de ex. în ochi).
Curăţare şi păstrare
Râşniţa nu necesită să fie curăţată după fiecare întrebuinţare (dacă măcinaţi acelaş fel de produs), deoarece melcul
(6) împiedică ca resturile produselor să rămână în râşniţă.
După spălare, uscaţi râşniţele din oţel (4, 5) cu o cârpă, ca
să nu corodeze. Dacă nu veţi folosi râşniţele mai mult timp,
conservaţi-le prin ungere (de exemplu cu ulei). Nu scufundaţi
râşniţele în apa clocotită. Părţile din material din plastic (care
nu posedă semne indicatoare) le puteţi spăla în maşina de
spălat vase (max 60°C).
După încheierea utilizării
(Desen 11)
●● Opriţi maşina şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare
din priza reţelei electrice.
●● Scoateţi dispozitivul de presare şi luaţi vasul din compartimentul pentru tocat, compartimentul tocătorului, compartimentul storcătorului (în cazul storcătorului pentru
citrice, scoateţi separat storcătorul şi sita).
●● Apăsaţi butonul sistemului de blocare (1), iar ansamblul
pentru tocare, compartimentul tocătorului (sau vasul
storcătorului de citrice) se rotesc spre dreapta (2) şi se
detaşează.
●● În cazul storcătorului de citrice, scoateţi cremaliera din
unitatea motor.
30
●● Demontaţi elementele ansamblului de tocare, ale com-
partimentului cu accesoriul pentru umplerea cârnaţilor,
compartimentul storcătorului sau al tocătorului.
●● Puneţi sitele spălate şi uscate în compartimentul de păstrare. Pentru aceasta:
●● Deschideţi compartimentul din partea din spate a carcasei.
●● Apăsaţi pe ambele părţi sistemul de blocare al compartimentului şi trageţi-l spre dumneavoastră (după
cum s-a arătat mai devreme).
●● (3) Introduceţi în compartiment cel mult două site, pe
urmă închideţi compartimentul şi clapa din partea din
spate (4).
●● (5) Introduceţi cablul de alimentare în compartiment, împingându-l uşor prin orificiul prin care iese.
●● (6) Introduceţi şi ştecărul cablului de alimentare în compartiment.
Curăţare şi păstrare
●● Ştergeţi unitatea motor cu o cârpă umezită şi detergent
lichid pentru vase.
●● Spălaţi componentele din materiale plastice cu apă caldă
şi detergent lichid pentru vase sau, în funcţie de semnele
indicatoare, în maşina de spălat.
●● Componentele de metal spălaţi-le în apă caldă, cu detergent lichid pentru vase.
●● Lăsaţi să se usuce bine componentele spălate.
●● Ungeţi sita şi cuţitul cu ulei comestibil, pentru a le feri
de ruginire.
●● Montaţi componentele uscate ale compartimentului pentru tocat sau tăietorul în ansamblu.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest
scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor de întrebuinţare. Producătorul are dreptul să modifice produsul în
orice moment, fără un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile
ordonanţe, norme, directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte motive.
RU
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации мясорубки
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
●● Подключайте мясорубку только к сети переменного
тока 230 V.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоедини-
тельный провод или корпус имеют видимые повреждения.
Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалистыНеправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Окончив работу, выньте вилку питающего электропровода из розетки. Спрячьте электропровод в предназначенное для него отделение и уберите вилку
провода в отсек.
●● Не эксплуатируйте прибор при температуре выше
60°C. Mожно повредить мясорубку.
●● Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными
и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены
и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Всегда выключайте прибор перед сменой оснащения
и не дотрагивайтесь до вращающихся элементов во
время работы.
●● Перед очисткой мясорубки и сменой оснащения миксера всегда вынимайте вилку из розетки.
●● Для проталкивания продуктов всегда используйте
прилагающийся к мясорубке толкатель. Использование других предметов может привести к повреждению мясорубки и привода.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта и не проталкивайте его слишком быстро
(толкателем).
●● Тщательно проверяйте установку режущего узла, поскольку при неправильно собранном режущем узле
ухудшается качество измельчения, а также может
произойти затупление ножа и решеток. Затупленные
нож и решетки следует заменить новыми.
●● Во время работы следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе не были закрыты.
●● Ставьте
мясорубку всегда только на стабильную,
ровную и плоскую поверхность.
●● Если мясорубка не включается – обратитесь в сервис.
●● Удалите из мяса кости, сухожилья, хрящи и жилы.
●● Прежде чем пропустить через мясорубку, порежьте
мясо (и другие продукты) на кусочки.
●● Не пропускайте через мясорубку сухой мак. Мак необходимо предварительно запарить кипятком и намочить в течение нескольких поверхность и стереть
надписи: графические символы, деления, часов.
●● Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей
воды.
●● Запрещается мыть элементы в то время, пока они
установлены на приводе.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую предупреждающие знаки и т.п.
●● Для мытья металлических деталей используйте мягкую щеточку.
Не мойте металлические детали в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
которые используются для мытья в этих бытовых устройствах, могут повредить поверхность этих деталей. При частом мытье в посудомоечной машине поверхность деталей может
потускнеть и приобрести матовый оттенок.
Мойте их вручную теплой водой с добавлением
моющих средств.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Допустимое время непрерывной работы 15 минут.
Интервал между очередным включением 30 минут.
Уровень шума (LWA)
77 dB/A.
Мясорубка имеет II класс изоляции, не требует заземления
.
Mясорубки ZELMER отвечают требованиям соответствующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
31
TИПЫ МЯСОРУБОК ZELMER
Принадлежности
Tип 986
Режущий узел
Соковыжималка
для цитрусовых
Шинковка
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
Режущий узел
с металлическим лотком
и 3 решетками: 2,7; 4; 8
–
●
●
●
○
○
○
●
986.50 / 986.80
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Насадки для
Соковыжималка Мельничка макарон
и печенья
универсальная с жерновами (только для
986.5x)
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
–
–
–
● – основное оснащение, ○ – дополнительное оснащение, которое можно приобрести в магазине
– – принадлежности, которые недоступны для данного типа
Mясорубка имеет только один режущий узел.
Описание насадок для макарон и печенья, а также руководство по их использованию для данного типа мясорубок прилагается отдельно в комплекте с насадками.
Oписание мясорубки
(Рис. 1)
Мясорубка для пищевых продуктов состоит из:
Привода – к приводу каждой мясорубки можно подсоединить любой режущий узел, соковыжималку для цитрусовых, унисерсальную соковыжималку, кофемолку и шинковку производства ZELMER S.A.
Режущего узла, в состав которого входит:
I. Рабочая головка
II. Шнек с редуктором
III. Нож
IV. Решетка с отверстиями 4 мм
V. Крепежное кольцо
VI. Лоток для загрузки продуктов
VII. Толкатель
И дополнительных приспособлений:
VIII.Дистанционной прокладки
IX. Насадки для набивки колбас
X. Решетки с отверстиями 8 мм
XI. Кнопка выключателя
XII. Кнопка «Реверс»
Механическая защита двигателя (Рис. 2)
I. Шнек
II. Редуктор
III. Болт М5x20
Mясорубка имеет защиту двигателя от механических
повреждений (Рис. 2) – пластиковые шестерни редуктора на шнеке, которые должны сломаться первыми при
жестком блокировании шнека (напр., если вместе с мясом в мясорубку попадает кость).
32
Испорченную пластмассовую шестерню замените новой:
●● отвинтите болт на шнеке с испорченной шестерней
редуктора,
●● снимите поврежденную шестерню,
●● вставьте новую и привинтите болтом.
Функция «Реверс»
Реверс – система, позволяющая проворачивать шнек
мясорубки в обратном направлении в случае, если заметно снижается эффективность измельчения продукта
или если продукт скапливается в горловине (шнек не
забирает продукт). В таком случае достаточно нажать
на кнопку «R» и на некоторое время включить систему
обратной прокрутки. Причина засорения сама выйдет
из загрузочной горловины. Затем нажмите на кнопку «I»
и продолжайте работу.
Если шнек снова блокируется, нужно еще раз нажать на
кнопку «R» и очистить шнек от жил, затрудняющих работу мясорубки.
В некоторых случаях необходимо разобрать мясорубку
и вручную освободить шнек от жил.
Подготовка мясорубки к работе и первое
включение
Извлеките из отсека на приводе питающий провод на
соответствующую длину и выберите необходимые приспособления.
●● Установите прибор на ровную сухую поверхность.
Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на
корпусе не закрыты.
●● Oткройте отсек в задней части корпуса и выньте нужную Вам решетку (Рис. 3).
Стандартно, решетка с отверстиями 4 мм фабрично
установлена в головке мясорубки.
●● Перед первым включением мясорубки тщательно
промойте все съемные детали.
●● Подсоедините нужное Вам приспособление к приводу.
●● Вложите вилку электропровода в розетку.
●● Нажмите на кнопку «I», чтобы включить мясорубку
(устройство включается через ок. 2 секунды).
Режущий узел
(Рис. 4)
В головку мясорубки вставьте в следующей очередности:
●● Шнек - таким образом, чтобы длинный конец шнека
вошел в паз в корпусе мясорубки.
●● Наденьте нож на конец шнека, режущей кромкой
в направлении к решетке.
●● Установите решетку таким образом, чтобы углубления
в решетке совпали с выступами на рабочей головке.
●● Привинтите крепежное кольцо до упора.
●● Вставьте рабочую головку в отверстие в корпусе мясорубки и поверните влево до положения, в котором
услышите щелчок блокады. Это значит, что головка
установлена правильно.
●● Установите на рабочую головку лоток для загрузки
продукта.
Работа с насадкой для набивки колбас
(Рис. 5)
В головку мясорубки необходимо вставить в следующей
очередности:
●● Шнек - таким образом, чтобы длинный конец шнека
вошел в паз в корпусе мясорубки.
●● Наденьте на шнек дистанционную прокладку.
●● Наденьте насадку для набивки колбас.
●● Привинтите крепежное кольцо до упора.
Если решите использовать натуральную оболочку для
колбас, дайте ей отмокнуть в теплой воде ок. 10 минут.
●● Натяните мокрую колбасную оболочку на насадку
для набивки колбас.
Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в насадке не были закрыты.
Мясной фарш для наполнения натуральных колбасных
оболочек не может быть слишком жидким. В противном
случае может вытекать и попасть внутрь мясорубки.
Соковыжималка для цитрусовых
(Рис. 6)
Соковыжималка для цитрусовых является дополнительным приспособлением, которое позволяет отжимать сок
из цитрусовых вместе с мякотью.
Устройство соковыжималки:
I. Переходник
II. Чаша
III. Ситечко
IV. Конусообразная насадка
Oткройте откидную крышку в задней стенке корпуса и поставьте мясорубку вертикально на стабильную, ровную
и плоскую поверхность.
Установите на привод в следующей очередности:
●● Переходник.
●● Установите на привод чашу и поверните влево до положения, в котором услышите щелчок блокады. Это
значит, что чаша установлена правильно.
●● Закрепите чашу и конусообразную насадку на выступающий из чаши конец переходника.
●● Подготовьте фрукты, разрезая их пополам.
●● Подсоедините мясорубку к сети.
●● Нажмите на кнопку «I», чтобы включить мясорубку
и «наденьте» половинку фрукта на конусообразную
насадку соковыжималки.
●● Сильно придавите фрукт рукой, чтобы начать вращение соковыжималки и отжим сока.
ВНИМАНИЕ! Не допускайте до засорения мякотью
отверстий ситечка. Если это произойдет, отключите мясорубку от сети, снимите ситечко
и очистите (промойте) от мякоти, поскольку мякоть засоряет отверстия и сок может попасть
в привод мясорубки.
ВНИМАНИЕ! Соковыжималка вращается во время
работы. Во избежание травмирования при выдавливании сока обращайте особое внимание на
пальцы.
Шинковка
(Рис. 7)
I. Мелкая терка
II. Крупная терка
III. Tерка для ломтиков
IV. Tерка для протирания
V. Держатель
VI. Головка
VII. Лоток для загрузки продуктов
VIII.Толкатель
Шинковка имеет две терки: мелкую терку (I) и крупную
терку (II) (для сыра, моркови, сельдерея, вареной красной свеклы и т.п.) Tерка (III) предназначена для нарезки овощей ломтиками (картофеля, огурцов, лука и т.п.)
Tерка (IV) предназначена для протирания картофеля,
красной свеклы, фруктов и т.п.
С целью подготовки шинковки к работе:
●● Раскройте держатель (V) и вставьте одну из терок
таким образом, чтобы конец редуктора вошел в паз
в корпусе мясорубки.
●● Защелкните держатель.
●● Соберите рабочую головку шинковки также, как рабочую головку мясорубки.
●● Крупные продукты порежьте на кусочки, чуть меньшие по размеру, чем отверстие в лотке.
●● Не измельчайте мягкие плоды с косточками.
33
●● Окончив работу, выключите мясорубку и выньте вил- ●● Вставьте под лоточек для слива сока (5) и отверстие
ку питающего электропровода из розетки.
регулировочного болта (6) соответствующую посуду
для сока и емкость для мякоти.
●● При помощи деревянной лопатки следует очистить
терку и рабочую головку от остатков продукта.
●● Вложите вилку электропровода в розетку.
●● Нажмите на кнопку «I», чтобы включить мясорубку,
Режущие кромки терок не требуют регенерации.
Замена терок – (Рис. 8)
Соковыжималка
(Рис. 9)
Соковыжималка прилагается в качестве дополнительного прсипособления к некоторым типам мясорубок.
Позволяет отжимать сок из таких фруктов, как: малина,
смородина, клубника, крыжовник, а также из винограда
и помидоров. Сок из ягод можно отжимать вместе с черенками. В соковыжималке нельзя отжимать сок из фруктов с крупными косточками, например, из слив, вишни
и т.п. Косточки нужно предварительно удалить.
Элементы соковыжималки:
I. Головка соковыжималки
II. Шнек
III. Koрпус
IV. Крепежное кольцо
V. Лоточек для слива сока
VI. Регулировочный болт
VII. Лоток для загрузки продукта (от мясорубки)
VIII.Толкатель (от мясорубки)
IX. Ситечка – 2 шт.
Nr 1 – мелкие отверстия
Nr 2 – крупные отверстия
X. Уплотнительная прокладка большая для корпуса 3
XI. Уплотнительная прокладка маленькая для шнека 2
ВНИМАНИЕ! Для проталкивания фруктов всегда
используйте толкатель (8).
Подготовка соковыжималки к работе и ее обслуживание
●● Убедитесь, что на корпусе (3) и шнеке (2) установлены уплотнительные прокладки (10) и (11). В случае,
если они отсутствуют, обязательно вложите их в углубления в элементах мясорубки (корпусе и шнеке).
●● Вставьте ситечко (9) в корпус (3) и вдавите до упора.
●● Вставьте шнек (2) в корпус соковыжималки (1) и наденьте корпус с ситечком на шнек, обращая внимание на то, чтобы ситечко было повернуто вниз,
a позиционирующее углубление совпало с выступом
в головке соковыжималки.
●● Taк установленный корпус закрепите с помощью крепежного кольца (4) на головке соковыжималки (1).
●● Привинтите регулировочный болт (6) к корпусу (3)
и наденьте на него лоточек для слива сока (5) до момента, пока не защелкнется на корпусе (3) – «click».
●● Собранную соковыжималку установите на привод
идентично, как в описании для мясорубки.
●● На засыпную горловину установите лоток для загрузки продукта (7) и толкатель (8) – (от мясорубки).
34
и начните загружать фрукты, пользуясь толкателем.
Чтобы процесс отжима сока проходил правильно, не
затягивайте регулировочный болт слишком сильно в начальной фазе работы. Оцените количество сока в мякоти
и только тогда откорректируйте прижим болта так, чтобы
получить достаточную эффективность отжима сока и не
забить соковыжималку.
●● В ходе отжимания сока проверяйте влажность мякоти. Если мякость станет чрезмерно сухой, необходимо отвинтить болт (6), чтобы не забить соковыжималку мякотью.
Степень прижима болта зависит от вида и сорта перерабатываемых фруктов. Для сочных, зрелых фруктов
болт необходимо затянуть сильнее, а для фруктов менее
сочных – менее сильно.
Если с помощью регулировочного болта не будет достигнута необходимая эффективность отжима, мякоть
следует еще раз пропустить через соковыжималку.
В процессе отжима сока в головке соковыжималки (3)
(в регулировочном болте) остается большое количество
мякоти, которую необходимо периодически удалять,
поскольку она засоряет отверстия и сок может попасть
в привод мясорубки.
В случае скопления мякоти в головке соковыжималки
необходимо выключить мясорубку. В процессе отжима
сока обращайте особое внимание на то, чтобы не допустить до засорения мякотью отверстий ситечка. Если это
произойдет, отключите соковыжималку от сети (идентично, как в случае мясорубки), разберите соковыжималку
и промойте (очистите) ее элементы. Для мытья, особенно ситечка, рекомендуется использовать приложенную
в комплекте щеточку.
Мельничка с жерновами
(Рис. 10)
I. Гайка
II. Задатчик жерновов
III. Корпус с регулировочной ручкой
IV. Внутренний жернов
V. Внешний жернов
VI. Шнек
VII. Камера мельнички
VIII.Рабочая чаша
IX. Канавка корпуса должна попасть на выступ камеры
мельнички
Описание устройства
Эта насадка может быть использована для перемалывания зерна, семян маслянистых культур, а также сухих
продуктов питания.
Мельничка с жерновами позволяет молоть такие продукты, как: пшеница, рожь, овёс, рис, зёрна кофе, сахар,
гречневая крупа, чёрный перец, душистый (гвоздичный)
перец, горчица, греческие орехи, лесные орехи, сушёные грибы, миндаль, соя, семена льна, чищеные семечки подсолнечника и др.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется, чтобы во время работы мельнички задатчик жерновов (2) был установлен между линией 1 и линией STOP.
ВАЖНО: Маслянистые продукты не мелите на
минимальной установке гранулирования. Устройство для перемалывания может заклеиться или
заблокироваться.
ВАЖНО: При надетой мельничке НЕЛЬЗЯ использовать в мясорубке функцию РЕВЕРС (REVERSE).
ВАЖНО: Устройство не пригодно для перемалывания очень твёрдых продуктов, например, сушёный горошек, кукуруза-попкорн.
Установка мельнички на мясорубке
Когда камера мельнички (7) повёрнута под углом ок. 45°
вправо, наденьте смонтированную мельничку на привод,
вставив выступы камеры мельнички (7) в вырезы привода, а затем поверните её влево до позиции, при которой
услышите «клик» блокады. Это значит, что Мельничка
установлена правильно.
Эксплуатация и регулирование мельнички
Перед первым использованием помойте (смотрите
«ЧИСТКА») и высушите разобранную на части мельничку, а затем смелите ок. 50 г продукта (например, зерна)
при установке устройства на перемалывание со средним
размельчением. Смолотый продукт не пригоден к дальнейшему использованию, поскольку он загрязнён и следует его выбросить.
ВАЖНО: Максимальное время беспрерывной работы мельнички составляет 15 минут.
Это условие связано с максимальным временем работы
мясорубки, для которой после 15 минут работы должен
наступить ок. 45 – минутный перерыв.
ВАЖНО: Устройство не может работать без нагрузки. Всегда перед включением наполните его
продуктом.
Всыпьте зёрна в рабочую чашу (8), установите регулировочную ручку корпуса (3) на грубый помол, включите
двигатель мясорубки. Смолотый продукт начнёт высыпаться через отверстие.
В зависимости от требуемой степени помола или использованных зёрен, с помощью регулировочной ручки
корпуса (3) отрегулируйте задатчик жерновов (2) так,
чтобы получить продукт с соответствующие грануляцией. Покрутив регулировочную ручку в направлении согласно движению часовых стрелок, Вы получите продукт
мелкого помола, а покрутив в направлении против движения часовых стрелок, - продукт грубого помола.
Наиболее мелкая (минимальная) степень помола получается при установке регулировочной ручки на линии
1, а наиболее крупная (максимальная) – при установке
регулировочной ручки на линии STOP. Смотрите графические обозначения на корпусе (3) и задатчике жерновов (2).
Слишком сильное закручивание или откручивание
регулировочной ручки за линию STOP во время работы может привести к повреждению устройства.
ВНИМАНИЕ! Помните о тщательной мойке мельнички перед перемалыванием разных продуктов.
Это позволит избежать взаимного проникновения запахов.
ВНИМАНИЕ! Для более мягких зерновых культур,
таких как овёс или семена льна, следует выбрать
установку грубозернистого помола.
ВНИМАНИЕ! Запрещается заглядывать в камеру
кофемолки в процессе помола кофе, поскольку
выскакивающие иногда зерна могут Вас поранить (напр., глаз).
Очистка и консервация
Мельничка не требует чистки после каждого использования (если мелется один вид продукта), поскольку шнек (6)
предотвращает залегание остатков зёрен в мельничке.
После промывки стальные жернова (4, 5) нужно осушить
тряпочкой, чтобы не допустить до их коррозии. В случае
длительного хранения кофейных зерен законсервируйте
их путем промасливания (для этой цели можно использовать, например, растительное масло). Не рекомендуется
погружать жернова в кипящую воду. Части из пластмассы (на которых нет графических обозначений) можно
мыть в посудомоечной машине (макс. 60°C).
Окончание работы
(Рис. 11)
●● Выключите мясорубку и выньте вилку питающего
электропровода из розетки.
●● Выньте толкатель и снимите загрузочный лоток с рабочей головки, шинковки, головки соковыжималки
(в случае соковыжималки для цитрусовых сначала
снимите отдельно ситечко и конусообразную насадку).
●● Нажмите на кнопку блокады (1), поверните вправо
(2) и снимите режущий узел, головку шинковки (или
чашу соковыжималки для цитрусовых).
●● В случае соковыжималки для цитрусовых извлеките
шнек из корпуса привода.
●● Разберите режущий узел, насадку для набивки колбас, головку соковыжималки или шинковку.
●● Вымойте решетки и дайте им обсохнуть. Затем уберите их в предназначенный для них отсек. Для этого:
●● Oткройте отсек в задней части корпуса.
●● Нажмите с двух сторон на блокаду и откройте откидную крышку (как было показано выше).
●● (3) Уберите максимально две решетки, затем закройте крышку (4).
●● (5) Спрячьте электропровод в предназначенное для
него отделение. (6) Уберите вилку в отсек.
35
Очистка и консервация
●● Корпус привода мясорубки рекомендуется протирать
влажной тряпочкой с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Пластиковые детали можно мыть вручную теплой
водой с добавлением моющих средств или в посудомоечной машине, но следует убедиться в этом по
маркировке.
●● Металлические элементы мойте в горячей воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Чистые детали следует тщательно просушить или
вытереть насухо.
●● Сухие решетки и ножи смажьте растительным маслом для защиты от коррозии.
●● Соберите просохшие элементы рабочей головки или
шинковки.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный
для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации,
т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соб-юдения правовых норм, нормативных актов, директив
или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетиче-ким и другим причинам.
36
BG
Препоръки за безопасност и правилно
използване на уреда
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Включвайте машинката само към мрежа с променлив
ток 230 V.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя,
в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● След приключване на работа извадете щепсела на
захранващия кабел от електрическия контакт. Приберете кабела, като леко го напъхате в отвора, от който
излиза, а щепсела на кабела пъхнете на мястото му.
●● Не излагайте машинката и принадлежностите й на
въздействието на температура над 60°C. Така можете да повредите машинката.
●● Бъдете особено внимателни по време на работа
с машинката в присъствието на деца.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни
за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Децата трябва да се намират под наблюдение, за да
сте сигурни, че не си играят с уреда.
●● Изключете уреда, преди да смените приставките или
преди да докоснете частите, които се движат по време на работа.
●● Преди почистване на машинката и смяна на принадлежностите винаги изваждайте щепсела на захранващия кабел от ел. контакта.
●● За натъпкване на продуктите използвайте само буталото. Използването на други предмети може да доведе до повреда на машинката и двигателя й.
●● Не претоварвайте уреда с прекалено голямо количество продукти нито с прекалено силното им натискане (с буталото).
●● Внимателно монтирайте мелещия механизъм, тъй
като неправилно сглобеният мелещ механизъм влошава качеството на меленето и може да причини
изтъпяване на ножчето и на решетките. Сменете изтъпеното ножче и решетките с нови.
●● По
време на работа на машинката не покривайте
вентилационните отвори в корпуса.
●● Поставяйте уреда само върху твърда, стабилна повърхност.
●● Когато машинката не може да се включи – занесете
я в сервиз.
●● Отделете предназначеното за смилане месо от кокалите, сухожилията, хрущялите и жилите.
●● Преди смилане на по-големи продукти ги нарежете
на парчета.
●● Не мелете сух мак. Преди смилане макът трябва да
се попари и накисне 10–20 часа.
●● Не потапяйте двигателя на машинката във вода и не
го мийте под течаща вода.
●● Не мийте приставките, когато са монтирани към двигателя.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати – емулсии, млека, пасти и др.
Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
●● За миене на металните части използвайте мека
четка.
Не мийте металните части в съдомиялна машина. Прекалено силните почистващи препарати,
използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на металните части. Мийте ги ръчно,
с обикновен препарат за миене на съдове.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа 15 минути.
Почивка преди повторно използване 30 минути.
Ниво на шум (LWA)
77 dB/A.
Уредът е конструиран с ІІ клас изолация, не изисква заземяване
.
Машинките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
37
ТИПОВЕ МАШИНКИ ZELMER
Принадлежности
Tип 986
Мелещ механизъм
Цитрус преса
Машинка за
рязане
Сокоизстисквачка
Мелничка
с хромел
Комплект за макарони
и сладки
(само за 986.5x)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
Мелещ механизъм
с метална купа
и 3 решетки: 2,7; 4; 8
–
●
●
●
○
○
○
●
–
–
–
986.50 / 986.80
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
● – основни принадлежности
○ – допълнителни принадлежности, които могат да се купят отделно в магазините
– – принадлежности, които не са предвидени за дадения модел
Машинката има само един мелещ механизъм.
Инструкцията за употреба и описанието на комплекта за макарони и сладки се прилага допълнително само за типа машинки с този
комплект.
Описание на уреда
(Рис. 1)
Машинката за мелене на хранителни продукти се състои от:
Двигател на машинката – всеки двигател на машинката
е пригоден за монтаж на всеки мелещ механизъм, цитрус преса, сокоизстисквачка, кафемелачка и машинка
за рязане, произведени от ZELMER S.A.
Мелещ механизъм, който се състои от:
I. Камера за мелене
II. Шнек с монтиран съединител
III. Ножче
IV. Решетка с отвори 4 мм
V. Гайка
VI. Купа за подаване
VII. Бутало
И допълнителни принадлежности:
VIII.Разделяща вложка
IX. Приставка за колбаси
X. Решетка с отвори 8 мм
XI. Бутон на превключвателя
XII. Бутон „Reverse”
Механична защита на мотора (Рис. 2)
I. Шнек
II. Съединител
III. Винт M5x20
Машинката има механична защита, която предпазва двигателя от повреда – зъбците на задвижващия съединител на шнека се чупят, когато машинката е претоварена
(напр. ако в нея са попаднали кости).
38
Сменете повредения съединител с нов:
●● развъртете винта в шнека с повреден съединител,
●● отстранете повредения съединител,
●● поставете нов съединител и го затегнете с винт.
Функция „Reverse”
Задвижващият механизъм на машинката има специална
функция, която дава възможност за временна промяна
на посоката на завъртане на шнека, която се използва
в случай, че забележите значително ограничаване на
меленето или/и излишно количество продукти в камерата за мелене (шнекът не поема дозирания продукт).
В такъв случай натиснете за малко бутона „R” – превключвателя, продуктите ще се върнат от вътрешността на камерата. След това отново включете бутона „І”
и продължете работа.
Ако шнекът продължи да се блокира от излишно количество продукти, натиснете отново бутона „R”, върнете
продуктите от камерата и отстранете от тях частите, които затрудняват меленето (напр. сухожилията и др.).
В някои ситуации е необходимо да разглобите камерата
и изцяло да отстраните всички пречки.
Подготовка на машинката за работа
и включване
Извадете от корпуса захранващия кабел на подходяща
дължина и съответните принадлежности.
●● Поставете двигателя близо да електрически контакт
върху твърда, стабилна повърхност така, че да не покривате вентилационните отвори в корпуса.
●● Отворете капачето в задната част на корпуса и извадете подходяща решетка.
Стандартно в камерата за мелене е монтирана решетката с отвори 4 мм.
●● Преди първото използване на машинката внимателно измийте принадлежностите.
●● Сглобете съответните принадлежности и ги монтирайте към двигателя.
●● Включете захранващия кабел в електрическия контакт.
●● С помощта на бутона „І” на превключвателя пуснете
машинката (уредът ще започне работа след около
2 секунди).
Мелещ механизъм
(Рис. 4)
Поставете в камерата за мелене последователно:
●● Шнека със съединителя навътре.
●● Поставете на шипа на шнека ножчето, обърнато с острието към решетката.
●● Решетката – така, че издатината на камерата да попадне в улея на ръба на решетката.
●● Затегнете силно докрай всички елементи на мелещия механизъм.
●● Поставете сглобения мелещ механизъм на двигателя и го завъртете наляво до положението, при което
ще чуете щракване на блокировката. Това означава,
че камерата е правилно монтирана.
●● Поставете купата за подаване върху камерата за
мелене.
Работа с приставката за колбаси
(Рис. 5)
Поставете в камерата за мелене последователно:
●● Шнека със съединителя навътре.
●● Поставете на шипа на шнека разделящата вложка.
●● Приставката за колбаси.
●● Затегнете силно докрай всички елементи с помощта
на гайката.
Преди да поставите червото, накиснете го в топла вода
за около 10 мин.
●● Сложете мокрото черво на приставката за колбаси.
Обърнете внимание да не са запушени отворите за излизане на въздуха в приставката.
Месната маса за пълнене в червото не бива да бъде
прекалено рядка. Прекалено голямото съдържание на
течност може да доведе до изтичане и проникване във
вътрешността на машинката.
Цитрус преса
(Рис. 6)
Цитрус пресата е допълнителен уред, който дава възможност за изстискване на сок с пулпа от цитрусови
плодове.
Модул на цитрус пресата:
I. Съединител
II. Купа
III. Цедка
IV. Преса
Отворете капачето в задната част на корпуса, което дава
възможност за работа при вертикално положение. Поставете уреда в такова положение върху твърда, равна
повърхност.
Поставете върху двигателя последователно:
●● Съединителя.
●● Поставете купата върху двигателя и я завъртете наляво до положението, при което ще чуете щракване
на блокировката. Това означава, че купата е правилно монтирана.
●● На издадената част на купата монтирайте цедката
и пресата.
●● Пригответе плодовете по подходящ начин, като ги
разрежете наполовина.
●● Включете захранващия кабел на машинката към
електрическия контакт.
●● Включете машинката с помощта на бутона „І”, а след
това сложете плода с отрязаната му част върху пресата.
●● Натиснете с подходяща сила, което ще доведе до
задвижване на механизма и ще се започне процесът
на изстискване.
ВНИМАНИЕ! Когато се блокира цедката с месеста част на изтискваните плодове следва да се
спре машинката, да се отдели цедката и да се изчисти от тази месеста част, тъй като нейният
излишък може да доведе до заливане на камерата
за задвижване на машинката.
ВНИМАНИЕ! Цитрус пресата се върти по време
на работа, пазете пръстите си при натискане на
плодовете върху пресата.
Машина за рязане
(Рис. 7)
I. Ренде за ситни стърготини
II. Ренде за едри стърготини
III. Ренде за резени
IV. Ренде за пасиране
V. Прикрепващ механизъм
VI. Камера
VII. Купа за подаване
VIII.Бутало
Машината за рязане има две рендета за ситно настъргване (І) и едро настъргване (ІІ) (за кашкавал, моркови,
целина, варено червено цвекло и др.). Рендето (ІІІ)
служи за нарязване на зеленчуци на резени (картофи,
краставици, лук и др.). Рендето (ІV) служи за пасиране на
картофи, червено цвекло, плодове и др.
С цел приготвяне на машината за рязане за работа:
●● Наклонете прикрепващия механизъм (V) и поставете
едно от рендетата със съединителя му навътре към
камерата.
●● Затворете прикрепващия механизъм.
●● Съединете камерата на машината за рязане по същия начин като камерата на мелене на машинката.
39
●● Нарежете големите продукти предварително на пар-
Подготовка за работа и употреба на сокоизстисквачката
ставете върху него улея за изтичане на сока (5) така,
че да щракне в корпуса (3) – „click”.
●● Прикрепете сглобената сокоизстисквачка към двигателя по същия начин като в описанието на камерата
за мелене.
●● Поставете върху отвора купата за подаване (7) и буталото (8) от мелещия механизъм.
●● Под отвора на улея за изтичане на сок (5) и регулационния болт (6) сложете подходящи съдове за сок
и отпадъци.
●● Включете захранващия кабел на машинката към
електрическия контакт.
●● Включете машинката с помощта на бутона „І”, а след
това дозирайте подходящо количество плодове, като
ги натъпквате с буталото.
За да може процесът на изстискване на плодовете да
протича правилно, не навивайте прекалено дълбоко регулационния болт в началния етап на работа. Едва след
като прецените съдържанието на сок в отпадъците, коригирайте съответно степента на навиване така, че да постигнете достатъчно добра ефективност и да избегнете
запушването на сокоизстисквачката.
●● По време на изстискване на сока наблюдавайте степента на влажност на отпадъците. Ако станат прекалено сухи, разхлабете болта (6), за да избегнете
запушването на сокоизстисквачката с отпадъци.
Степента на затягане на болта зависи от вида и качеството на преработваните плодове, ако плодовете са сочни и добре узрели, затегнете болта по-дълбоко, а ако
плодовете имат малко сок, затегнете болта по-малко.
Ако регулирането с помощта на болта не осигури достатъчно ефективно изстискване, можете отново да прекарате отпадъците през сокоизстисквачката.
Блокирането на изходящия отвор на камерата (в регулационния болт (3)) с отпадъци от плодове с голямо съдържание на сок има опасност от проникване на течност
в двигателя на машинката.
В случай на блокиране на изхода на камерата с отпадъци машинката трябва да се изключи. Обърнете особено
внимание на процеса на изстискване на сок, напр. дали
не са запушени отворите на цедката. Изключете сокоизстисквачката от двигателя (както при камерата за мелене), разглобете сокоизстисквачката, изчистете (измийте)
елементите на сокоизстисквачката. За миене, особено
на цедката, използвайте четката в комплекта.
вени уплътняващите пръстени (10) и (11). Ако не са,
непременно ги поставете във вдлъбнатините на тези
елементи (на корпуса и на шнека).
●● Поставете и натиснете докрай в корпуса (3) цедката (9).
●● Сложете в корпуса на сокоизстисквачката (1) шнека (2) и поставете корпуса с цедката на шнека, като
обърнете внимание цедката да бъде обърната надолу, а улеят за прикрепване да попадне в издатината
на камерата на сокоизстисквачката.
●● Прикрепете така сглобения корпус с гайката (4) към
камерата на сокоизстисквачката (1).
●● Завъртете регулационния болт (6) в корпуса (3) и по-
I. Гайка
II. Регулатор за хромели
III. Корпус с върток
IV. Вътрешен хромел
V. Външен хромел
VI. Червяк
VII. Камера на мелничката
VIII.Тарелка
IX. Улей на корпуса следва да попадне в издатината на
камера на мелничката
чета така, че да можете лесно да ги сложите в машинката.
●● Не пасирайте меки плодове, съдържащи твърди костилки.
●● След приключване на работата изключете машинката и изключете захранващия кабел от електрическия
контакт.
●● Отстранете с дървена лъжица остатъците от продуктите от рендетата и камерата.
Остриетата на рендетата не се регенерират.
Смяна на рендетата (Рис. 8).
Сокоизстисквачка за плодове
(Рис. 9)
Сокоизстисквачката е приставка към някои типове месомелачки. Дава възможност за изстискване на сок от
плодове като: малини, касис, ягоди, цариградско грозде
и освен това от грозде и домати. Семчестите плодове като например касис могат да се изстискват заедно
с дръжките. В сокоизстисквачката не бива да се използват плодове с големи костилки, напр. сливи, вишни и др.
без предварителното им изваждане (отстраняване).
Елементи на сокоизстисквачката:
I. Камера на сокоизстисквачката
II. Шнек
III. Корпус
IV. Гайка
V. Улей за изтичане на сока
VI. Регулационен болт
VII. Купа за подаване (от мелещия механизъм)
VIII.Бутало (от мелещия механизъм)
IX. Цедка – 2 бр.
№ 1 – по-малки отвори
№ 2 – по-големи отвори
X. Голям уплътняващ пръстен на корпуса 3
XI. Малък уплътняващ пръстен на шнека 2
ВНИМАНИЕ! За натъпкване на плодовете използвайте само буталото (8).
●● Уверете се, че на корпуса (3) и шнека (2) са поста-
40
Мелничка с хромел
(Рис. 10)
Oписание на устройството
Тази приставка може да се използва за мелене на зърнени храни, семена на маслени растения и на сухи хранителни продукти.
Мелничка с хромел позволява мелене на такива продукти като: жито, ръж, овес, ориз, кафе на зърна, захар,
семена на елда, чер пипер на зърна, карамфил, горчица,
орехи, лешници, сушени гъби, бадеми, соя, ленени семена, белени слънчогледови семена и др.
ВАЖНО: Не мелете маслените продукти при минимално поставена зърнистост. Устройството
за мелене може да се слепи или блокира.
ВАЖНО: Устройството не е пригодно за мелене
на много твърди продукти, напр: сушен грах, царевица, пуканки.
Moнтаж на мелничка в машината
Когато камера на мелничката (7) е обърната с ъгъл ок.
45° надясно, сложете монтираната мелничка върху задвижващия възел, като сложите издатините на камера на
мелничката (7) в прорези на задвижващия възел, a след
това я обърнете наляво до положение, при което ще
чуете едно «клик» на блокировката. Това означава, че
мелничката е монтирана правилно.
Употреба и регулация на мелничката
Преди първа употреба измийте (виж «ПОЧИСТВАНЕ»)
и изсушете разглобената мелничка, а след това смелете
ок. 50 г продукт (напр. зърно) при поставяне на устройството за мелене на средно раздробяване. Мляният продукт не е пригоден за по-нататъшна употреба, тъй като
той е замърсен и следва да се изхвърли.
ВАЖНО: Maксималното време на непрекъснатата
работа на мелничката съставя 15 минути.
Това условие е свързано с максималното време на работа на машината, за която след 15 мин. работа се налагат
ок. 45 мин. пауза.
ВАЖНО: Устройството не може да работи без
натоварване. Преди задвижване винаги го напълнете с продукт.
Сипете зърната в тарелката (8), поставете върток на
корпуса (3) за по-едро смилане, включете двигателя на
машината. Мляният продукт ще започне да се изсипва
от отвора.
В зависимост от желателната степен на смилане или от
употребените зърна регулирайте с помощта на върток на
корпуса (3) регулатор за хромели (2) така, че да получите продукт със съответна зърнистост. Като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, ще получите
по-дребно млян продукт, а при въртене по посока срещу
часовниковата стрелка – по-едро млян продукт.
Най-дребната (минимална) степен на смилане се получава при поставяне на въртока до линия 1, а най-едрата (максимална) при поставяне на въртока до линия
STOP. Виж графика върху корпуса (3) и регулатора за
хромели (2).
Много силно завъртане или отвинтване на въртока
извън линия STOP по време на работа може да предизвика повреда на устройството.
ВНИМАНИЕ! Препоръчва се по време на работа на
мелничката регулатор на хромелите (2) да е поставен между линия 1 и линия STOP.
ВАЖНО: При сложената мелничка НЕ МОЖЕ да се
използва функция REVERSE в машината.
ВНИМАНИЕ! Помнете щателно да измиете мелничката преди да мелете различни продукти.
Това ще позволи да избегнете взаимно проникване с миризми.
ВНИМАНИЕ! За по-меки зърна, като овес или лен,
следва да изберете регулация за по-едро смилане.
ВНИМАНИЕ! Не поглеждайте във вътрешността
по време на мелене, тъй като зърната кафе могат понякога да изскочат и да предизвикат нараняване (напр. на очите).
Почистване и поддръжка
Мелничката не изисква почистване след всяка употреба
(ако се меле един и същи вид продукт), тъй като червякът (6) предотвратява залягане на остатъци от зърна
в мелничката. Подсушете стоманените мелещи елементи (4, 5) с кърпа след измиването им, за да не корозират.
В случай че мелещите елементи ще бъдат дълго съхранявани, намажете ги с мазнина (можете да използвате
за тази цел напр. олио). Мелещите елементи не бива да
се потапят във вряща вода. Частите от пластмаса (несъдържащи графика) можете да миете
След приключване на работа
(Рис. 11)
●● Изключете машинката и извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакта.
●● Извадете буталото и свалете купата за подаване от
камерата за мелене, камерата на машинката за рязане, камерата на сокоизстисквачката (при цитрус пресата преди това свалете отделно пресата и цедката).
●● Натиснете бутоните на блокировката (1), завъртете
надясно (2) мелещия механизъм, камерата на машинката за рязане (или купата на цитрус пресата) и я
свалете.
●● При цитрус пресата извадете съединителя от двигателя.
●● Разглобете елементите на мелещия механизъм, камерата с приставката за колбаси, камерата на сокоизстисквачката или машинката за рязане.
●● Измитите и изсушени решетки с отвори приберете на
мястото им в корпуса, за тази цел:
●● Отворете капачето в задната част на корпуса.
41
●● Натиснете от двете страни блокировката на капачето и я дръпнете към себе си (както е показано
по-горе).
●● (3) Приберете максимум две решетки с отвори,
след това затворете задното капаче (4).
●● (5) Приберете кабела, като леко го напъхате в отвора, от който излиза.
●● (6) Приберете щепсела на кабела на мястото му.
Почистване и поддръжка
●● Претрийте двигателя с влажна кърпа с препарат за
миене на съдове.
●● Пластмасовите части мийте с топла вода с препарат
за миене на съдове или съгласно обозначенията –
в съдомиялна машина.
●● Металните елементи мийте с гореща вода с препарат за миене на съдове.
●● Внимателно изсушете измитите части.
●● Решетките и ножчето намажете леко с олио, за да ги
предпазите от ръжда.
●● Сглобете сухите части на камерата за мелене или
машинката за рязане.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Производителят не носи отговорност за каквито и да е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба. Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
42
UA
●● Перед очищенням комбайну та заміни насадок, завжди
Вказівки з безпеки і відповідного
користування обладнанням
●● Для подачі продукту, користуйтеся тільки штовхачем.
вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід;
●● Комбайн підключайте тільки до мережі перемінного
струму 230 V.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний кабель,
корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання у сервісний центр.
Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Після закінчення роботи, вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки; Сховайте кабель легко всуваючи його в отвір, з якого він виходить, а вилку кабелю
установіть до сховища.
●● Не піддавайте комбайн та його комплектуючих дії
температури більше 60°C. Можете його пошкодити.
●● Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи
з комбайном у присутності дітей.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Виключіть обладнання перед заміною оснащення або
перед наближенням до частин, що рухаються під час
користування.
Користування іншими предметами несе ризик пошкодження комбайну і приводу.
●● Не допускайте перевантаження обладнання надмірною кількістю продукту, чи надто сильним штовханням (штовхачем).
●● Старанно встановлюйте блок для роздрібнювання,
тому що неправильне встановлення спричинює зниження якості дроблення, а також може стати причиною притуплення ножа і решітки. Притуплений ніж
і решітку замініть новим.
●● Під час праці комбайну не закривайте вентиляційні
отвори в корпусі.
●● Обладнання встановіть на твердій стабільній основі.
●● У разі проблем з запуском комбайну – здайте його
у сервісний центр.
●● М’ясо призначене для дроблення відділіть від костей,
сухожилля, хрящів та жил.
●● Перед роздрібненням більших за розміром продуктів,
поріжте їх на шматочки.
●● Не молотіть сухий мак. Перед тим, як перемолоти,
мак треба запарити окропом і добре розмочити до
кільканадцятьох годин.
●● Не занурюйте привід комбайну у воду, не мийте його
під проточною водою.
●● Не мийте оснащення, встановленого на приводі.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін.
вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні
графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Для миття металевих частин вживайте м’яку щітку.
Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються для очищення цих приладів, приводять
до потемніння вищевказаних частин. Мийте їх
ручним способом, з застосуванням традиційних
засобів для миття посуду.
ТИПИ КОМБАЙНІВ ZELMER
Оснащення
Тип 986
Блок для
роздрібнювання
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
Насадка для Насадка для Соковитискач
цитрусів
шинкування
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
Млинок
з жорнами
Набір для макаронів і тістечок
(тільки для 986.5x)
●
○
○
○
○
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
Блок мелення
з металевою мискою
–
–
–
та 3 ситами: 2,7; 4; 8
● – основне оснащення; ○ – додаткове оснащення, можна купити в магазинах електропобутової техніки
– – оснащення недоступне у цьому виконанні
986.88MMSL
986.84MMSL
–
Мкухонний комбайн оснащений тільки одним блоком для дроблення. Інструкція з обслуговування та характеристика набору для макаронів і тістечок, додається додатково до цього типу комбайнів разом з вищевказаним набором.
43
Функція „Rewers”
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці 15 хвилин.
Тривалість перерви перед повторним використанням
30 хвилин.
Шум обладнання (LWA)
77 dB/A.
Обладнання виготовлене за II класом ізоляції, не вимагає занулення
.
Комбайни ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Характеристика обладнання
(Мал. 1)
Кухонний комбайн для дроблення харчових продуктів
складається з:
Привід комбайна – кожен привід комбайна пристосований до монтажу будь-якого блоку для роздрібнювання,
насадки для цитрусів, соковитискача, млинка до кави
i насадки для шинкування фірми ZELMER S.A.
Блок для роздрібнення, до складу якого входить:
I. Камера дроблення
II. Подаючий черв’як зі встановленою муфтою
III. Ножик
IV. Решітка з отворами 4 мм
V. Гайка
VI. Миска
VII. Штовхач
та додаткового оснащення:
VIII.Дистанційна вкладка
IX. Ковбасна насадка
X. Решітка з отворами 8 мм
XI. Кнопка вимикача
XII. Кнопка „Rewers”
Механічний захист двигуна (Мал. 2)
I. Черв’як
II. Муфта
III. Гвинт M5x20
Прилад має механічне забезпечення (Мал. 2), що захищає двигун від пошкодження – зубці привідної муфти
черв’яка виламуються, якщо прилад перевантажений
(напр. якщо усередину потрапили кості).
Пошкоджену муфту замініть новою:
●● у черв’яку з пошкодженою муфтою відгвинтіть гвинт,
●● видаліть пошкоджену муфту,
●● установіть нову муфту i затягніть її гвинтом.
44
Привід приладу має спеціальну функцію, що надає можливість накоротко змінити напрямок обороту черв’яка,
застосовується у випадку, якщо помічається значне обмеження дроблення або/i надмір продукту у камері дроблення (черв’як не забирає дозований продукт). У такому
випадку натисніть накоротко кнопку „R” – вимикача, тоді
продукти будуть повернені назад із середини камери.
Далі знов включіть кнопку „I” для продовження роботи.
Якщо у подальшому черв’як блокується надміром продукту, потрібно натиснути кнопку „R”, повернути продукт
назад із камери i видалити з продукту частини, що перешкоджають роздрібненню (напр. сухожилля та ін.).
У деяких ситуаціях потрібно провести демонтаж камери
і повністю усунути вищевказані перешкоди.
Підготування кухонного комбайну до праці
та його запуск
Витягніть зі сховища приводу відповідну довжину приєднувального кабелю та відповідні аксесуари.
●● Привід встановіть поблизу розетки на твердій стабільній основі, щоб не закривати вентиляційних отворів у корпусі.
●● Відкрийте сховище у задній частині корпусу і вийміть
відповідну решітку (Мал. 3).
Переважно решітка з отворами 4 мм встановлюється
у камері роздрібнювання.
●● Перед першим користуванням кухонним комбайном
старанно вимийте елементи оснащення.
●● Установіть відповідне оснащення і додайте до приводу.
●● Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки.
●● Кнопкою „I” вимикача запустіть комбайн (обладнання
запускається через бл. 2 секунди).
Блок для роздрібнювання
(Мал. 4)
У камеру роздрібнювання покладіть по черзі:
●● Черв’як муфтою усередину.
●● На стрижень черв’яка установіть ножик лезами направленими до решітки.
●● Установіть решітку так, щоб виступ камери увійшов
у канавку на контурі решітки.
●● Затягніть усі елементи блоку роздрібнювання – сильно до опору.
●● Установіть блок роздрібнювання на привід і поверніть
вліво у положення, у якому почуєте „click” блокади.
Це позначає, що камера була встановлена належним
чином.
●● Установіть миску на камеру роздрібнювання.
Робота з ковбасною насадкою
(Мал. 5)
У камеру роздрібнювання покладіть по черзі:
●● Черв’як муфтою усередину.
●● На стрижень черв’яка дистанційну вкладку.
●● Ковбасну насадку.
●● Затягніть усі елементи гайкою – сильно до опору.
Перед накладанням натуральної ковбасної оболонки намочіть її у теплій воді протягом бл. 10 хв.
●● На ковбасну насадку накладіть мокру ковбасну оболонку.
Зверніть увагу, щоб не закрити отворів для видалення
повітря у насадці.
М’ясна маса, що наповнює кишкову оболонку не може
бути „надто рідкою”. Великий вміст рідин може привести
до їхнього витікання і попадання усередину комбайну.
Насадка для цитрусів
(Мал. 6)
Насадка для цитрусів є додатковим оснащенням, що надає можливість витиснути з фруктів сік разом з м’якотю.
Блок для цитрусів:
I. Муфта
II. Миска
III. Решітка
IV. Витискач
Відкрийте клапан сховища у задній частині корпусу, що
надає можливість праці у вертикальному положенні.
Установіть його у такому положенні, покладаючи на твердій рівній основі.
На привід встановіть по черзі:
●● Муфта.
●● Установіть миску на привід і поверніть її вліво у положення, у якому почуєте „click” блокади. Це позначає,
що миска була встановлена належним чином.
●● На частину миски, що виступає установіть решітку та
витискач.
●● Підготуйте відповідні фрукти, розрізаючи їх на дві
частини.
●● Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки.
●● Запустіть комбайн кнопкою „I”, а потім покладіть
фрукти м’якотю на витискач.
●● Дотисніть відповідною силою, що приведе до зчеплення механізму і запустить процес витискання.
УВАГА! У разі закупорки ситка м’якотю вижатих
фруктів слід припинити комбайн, відключити
сито, а потім спорожнити його від м’якоті, тому
що її надмір може привести до залиття камери
приводу комбайну.
УВАГА! Насадка для цитрусів під час праці повертається, будьте обережними, звертаючи особливу увагу на пальці під час притискання фруктів на витискачі.
Насадка для шинкування
I. Тертка для дрібних стружок
II. Тертка для товстих стружок
III. Тертка для шматків
IV. Тертка для протирання
(Мал. 7)
V. Заскочка
VI. Камера
VII. Завантажувальна миска
VIII.Штовхач
Шатківниця оснащена двумя тертками для роздрібнювання на дрібні (І) і товсті (ІІ) стружки (жовтий сир, морква, селера, зварені буряки та ін.). Тертка (ІІІ) служить для
різання овочів на шматки (картопля, огірки, цибуля та ін.).
Четверта тертка (IV) служить для протирання картоплі,
буряків, фруктів та ін.
Для підготування шатківниці до праці:
●● Відхиліть затиск (V) i установіть одну з терток муфтою усередину камери.
●● Защеміть заскочку.
●● Підключіть камеру шатківниці так, як камеру
м’ясорубки.
●● Більші за розміром продукти поріжте раніше на шматки, які легко покладаються у камеру.
●● Не роздрібнюйте м’які фрукти, що містять тверді кісточки.
●● Після закінчення роботи, виключіть прилад і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
●● Видаліть дерев’яною ложкою рештки продуктів, що
залишилися усередині терки або в камері.
Леза терок не вимагають відновлення.
Заміна терок (Мал. 8).
Соковитискач
(Мал. 9)
Соковитискач є оснащенням деяких типів кухонних комбайнів. Дозволяє витискати сік з фруктів, напр.: малини,
смородини, полуниці, аґрусу та додатково з винограду і помідорів. Ягідні фрукти, тобто смороидина можна витискати
разом з квітконіжками. У соковитискачі не можна застосовувати фрукти з великим кісточками, напр. сливи, вишні та
ін. без їхнього попереднього очищення (усування).
Частини соковитискача:
I. Камера витискача
II. Черв’як
III. Корпус
IV. Гайка
V. Канавка для відведення соку
VI. Регулюючий болт
VII. Миска (з блоку роздрібнювання)
VIII.Штовхач (з блоку роздрібнювання)
IX. Сито – 2 шт.
№ 1 – отвори менші
№ 2 – отвори більші
X. Ущільнююче кільце велике на коопус 3
XI. Ущільнююче кільце мале на черв’як 2
УВАГА! Для штовхання фруктів користуйтесь
тільки штовхачем (8).
45
Підготування до праці та обслуговування соковитискача
●● Упевніться, що на корпусі (3) i черв’яку (2) встанов-
лені ущільнюючі кільця (10) і (11). У разі їхньої відсутності необхідно встановіть їх у заглиблення цих
елементів (корпусу і черв’яка).
●● У корпус (3) встановіть і дотисніть сито (9) до упору.
●● У камеру соковитискача (1) встановіть черв’як (2) i накладіть корпус з ситом на черв’як звертаючи увагу,
щоб сито було направлене униз, a встановлююча канавка потрапила на виступ камери соковитискача.
●● Так встановлений корпус пригвинтити гайкою (4) до
камери соковитискача (1).
●● Угвинтіть регулюючий болт (6) у корпусі (3) i насуньте
на нього жолоб для відведення соку (5) до моменту
защемлення на корпусі (3) – „click”.
●● Зібраний соковитискач встановіть на привід, поводячись ідентично як в описі змішуючої камери.
●● На завантажувальну воронку покладіть миску (7)
i штовхач (8) – від змішувального блоку.
●● Під вихідний отвір жолоба (5) i регулюючого болта (6)
установіть відповідний посуд для соку та відходів.
●● Уключіть приєднувальний кабель комбайну до розетки.
●● Запустіть комбайн кнопкою „I”, а потім дозуйте відповідно фрукти, штовхаючи їх штовхачем.
Щоб процес витискання фруктів проходив правильно
надто глибоке угвинчення регулюючого болту не допускається у початковій фазі роботи. Щойно після оцінки
ступені вмісту соку у відходах, скоректуйте відповідно
ступінь угвинчення, так щоб отримати достатню ефективність і уникнути закупорення соковитискача.
●● Під час витискання спостерігайте за сухістю відходів.
Якщо вони надмірно сухі, вигвинтіть болт (6), для попередження закупорення витискача відходами.
Ступінь угвинчення болта залежить від виду і сорту фруктів, що переробляються, для соковитих фруктів i дуже
зрілих – угвинтіть болт більш глибоко, a для малосоковитих фруктів – угвинтіть болт дещо менше.
Якщо регулювання болтом не забезпечить достатньої
ефективності витискання, відходи можна повторно піддати дії соковитискача.
Закупорення виходу камери (у регулюючому болті (3))
відходами із фруктів з великим вмістом соку несе ризик
залиття приводу машинки.
У разі закупорення виходу камери відходами потрібно виключити машинку. Зверніть особливу увагу на процес витискання соку, напр. чи не відбулося закупорення отворів
сита. Відключіть соковитискач від приводу (ідентично як
у випадку змішувальної камери), виконайте демонтаж соковитискача, очистіть (вимийте) частини соковитискача.
Для миття, особливо сита, потрібно вживати щітку, що
додається.
Млинок з жорнами
(Мал. 10)
I. Гайка
II. Задатчик жорен
III. Корпус з регулювальною ручкою
IV. Внутрішнє жорно
V. Зовнішнє жорно
VI. Шнек
VII. Камера млинка
VIII.Робоча чаша
IX. Рівчак корпусу повинен потрапити на виступ камери
млинка
Опис пристрою
Ця насадка може бути використана для перемелювання
зерна, насіння масляних культур, а також сухих продуктів
харчування.
Млинок з жорнами дозволяє молоти такі продукти, як:
пшениця, жито, овес, рис, зерна кави, цукор, гречана
крупа, чорний перець, духмяний (гвоздичний) перець, гірчиця, грецькі горіхи, лісові горіхи, сушені гриби, мигдаль,
соя, насіння льону, лущене насіння соняшника та ін.
ВАЖЛИВО: Маслянисті продукти не перемелюйте на мінімальній установці гранулювання. Пристрій для перемелювання може заклеїтися або
заблокуватися.
ВАЖЛИВО: Пристрій не придатний для перемелювання дуже твердих продуктів, наприклад, сушений горошок, кукурудза – поп корн.
Монтаж млинка на м’ясорубці
Коли камера млинка (7) повернута під кутом біля 45°
вправо, надіньте змонтований млинок на привід, вставивши виступи камери млинка (7) у вирізи приводу, а потім
поверніть його вліво до положення, при якому почуєте
«клік» блокади. Це означає, що млинок установлений
правильно.
Експлуатація та регулювання млинка
Перед першим використанням помийте (дивіться «ЧИЩЕННЯ») та висушіть розібраний на частини млинок,
а потім перемоліть біля 50 г продукту (наприклад, зерна)
при установці пристрою на перемелювання з середнім
роздрібненням. Змолотий продукт не придатний до подальшого вживання, оскільки він забруднений і його слід
викинути.
ВАЖЛИВО: Максимальний час безперервної роботи млинка становить 15 хвилин.
Ця умова пов‘язана з максимальним часом роботи
м‘ясорубки, для котрої після 15 хвилин роботи повинна
наступити біля 45-хвилинна перерва.
ВАЖЛИВО: Пристрій не може працювати без навантаження. Завжди перед вмиканням наповніть
його продуктом.
46
Насипте зерно у робочу чашу (8), установіть регулювальну ручку корпусу (3) на грубий помол, ввімкніть двигун
м‘ясорубки. Змолотий продукт почне висипатися через
отвір.
У залежності від потрібного ступеню помолу або використаного зерна, за допомогою регулювальної ручки корпусу
(3) відрегулюйте задатчик жорен (2) так, щоб отримати
продукт з відповідною грануляцією. Покрутивши регулювальною ручкою в напрямку за рухом годинникових
стрілок, Ви отримаєте продукт дрібного помолу, а покрутивши у напрямку проти руху годинникових стрілок, - продукт грубого помолу.
Найбільш дрібний (мінімальний) ступінь помолу виходить при встановленні регулювальної ручки на лінії 1,
а найбільш крупний (максимальний) – при встановленні
регулювальної ручки на лінії STOP. Дивіться графічне позначення на корпусі (3) та задатчику жорен (2).
Занадто сильне закручування чи відкручування регулювальної ручки за лінію STOP під час роботи може
призвести до пошкодження пристрою.
УВАГА! Рекомендується, щоб під час роботи
млинка задатчик жорен (2) був установлений між
лінією 1 та лінією STOP.
ВАЖЛИВО: При надітому млинку НЕ МОЖНА використовувати у м‘ясорубці функцію РЕВЕРС
(REVERSE).
УВАГА! Пам‘ятайте про ретельне миття млинка
перед перемелюванням різних продуктів. Це дозволить уникнути взаємного проникнення запахів.
УВАГА! Для більш м‘яких зернових культур, таких
як овес або насіння льону, слід вибрати установку грубозернистого помолу.
УВАГА! Не заглядайте усередину камери під час
мелення, тому що зерна, що іноді вискакують можуть Вас поранити (напр. око).
Очищення і зберігання
Млинок не потребує чищення після кожного використання (якщо мелеться один вид продукту), оскільки шнек (6)
запобігає заляганню залишків зерен у млинку. Сталеві
жорна (4, 5) осушіть ганчіркою після миття, щоб не допускати їхньої корозії. У випадку довготривалого зберігання
жорен, забезпечіть їхню консервацію шляхом змащування (з цією метою можете застосувати напр. продовольче
масло). Не занурюйте жорна у киплячу воду. Частини
з пластмаси (на яких немає графічних позначень)
можна мити в посудомийці (макс. 60°C).
Після закінчення роботи
(Мал. 11)
●● Виключіть кухонний комбайн і вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
●● Вийміть штовхач і зніміть миску з камери роздрібнювання, камери шатківниці, камери витискача (у випад-
ку насадки для цитрусів раніш зніміть окремо витискач і решітку).
●● Натисніть кнопки блокади (1), блок роздрібнювання,
камеру шатківниці (або миску блоку для цитрусів) поверніть (2) вправо і зніміть її.
●● У випадку блоку для цитрусв, вийміть муфту з приводу.
●● Зніміть елементи блоку роздрібнювання, камери
з ковбасною насадкою, камери витискача або шатківницю.
●● Вимиті і висушені решітки з отворами покладіть у сховище, з цією метою:
●● Відкрийте сховище у задній частині корпусу.
●● Натисніть з обох боків блокаду сховища і потягніть
до себе (як це вказано раніше).
●● (3) Сховайте максимально дві решітки з отворами,
потім закрийте сховище і задній клапан (4).
●● (5) Сховайте кабель легко всуваючи його в отвір,
з якого він виходить.
●● (6) Сховайте вилку кабелю до сховища.
Очищення і зберігання
●● Привід протріть зволоженою ганчіркою з доданням
засобу для миття посуди.
●● Пластмасові частини мийте у теплій воді з доданням
засобу для миття кухонної посуди або за позначеннями у посудомийній машині.
●● Металеві частини мийте у гарячій воді з доданням засобу для миття кухонної посуди.
●● Старанно осушіть умиті частини.
●● Решітки і ножик легко змажте продовольчим маслом
для захисту від іржі.
●● Сухі частини камери роздрібнювання або шатківниці
зберіть у ціле.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому
макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні
елементи можуть бути небезпечними для
навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією. Виробник залишає за собою право у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
47
LT
●● Prieš keičiant priedus arba prieš prisiartinant prie judančių vartojimo metu prietaiso elementų, išjung prietaisą.
●● Prieš valant mašinėlę ir keičiant jos elementus visada iš-
Nurodymai dėl darbo saugos ir tinkamo
mašinėlės vartojimo
●● Atjungiant kištuką nuo elektros tinklo rozetės netrauk už
laido.
●● Mašinėlę jung tik su kintamosios srovės 230 V įtampos
tinklu.
●● Nepaleisk
prietaiso, jeigu maitinimo laidas, korpusas
arba laikiklis yra matomai sužaloti. Tokiu atveju atiduok
prietaisą į serviso punktą.
Neatjungiamojo maitinimo laido pažeidimo atveju, pavojui išvengti, jis turi būti pakeistas nauju pas gamintoją
arba specializuotoje taisykloje, arba gali tai padaryti kvalifikuotas asmuo.
Prietaisą taisyti gali vien tik atitinkamai apmokytas personalas. Netinkamai atliktas taisymas gali sukelti rimtą
pavojų vartotojui. Trūkumų atsiradimo atveju kreipkis
į specializuotą serviso punktą.
●● Užbaigus darbą ištrauk prijungiamojo laido kištuką iš
elektros tinklo rozetės. Paslėpk laidą lengvai įstumiant jį
į angą iš kurios jis yra išvestas, o laido kištuką įdėk į jam
skirtą ertmę.
●● Nestatyk mašinėlės ir jos įrangos elementų į viršijančios
60°C temperatūros poveikį.Gali sužaloti mašinėlę.
●● Būk ypatingai atsargus vartodamas mašinėlę esant arti
vaikams.
●● Šis prietaisas nėra skirtas vartoti asmenims (tame tarpe
vaikams) su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais
sugebėjimais, o taip pat neturintiems žinių arba patirties,
nebent būtų prižiūrimi arba instruktuojami dėl šio prietaiso vartojimo asmens atsakingo už jų saugumą.
●● Niekada nepalik prietaiso be priežiūros jo vartojimo metu.
Neprileisk vaikų prie prietaiso.
●● Vaikai privalo būti prižiūrimi, tai užtikrins, kad jie nežais
jiems pavojingu prietaisu.
trauk prijungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo rozetės.
stūmimui naudok tik stumtuvą. Kitų priemonių
naudojimas gręsia mašinėlės ir pavaros sužalojimu.
●● Neperkrauk prietaiso pernelyg dideliu produkto kiekiu,
nei per stipriai jį spaudžiant (stumtuvu).
●● Kruopščiai sumontuok malimo mazgą, kadangi blogai
susuktas malimo mazgas sukelia netinkamą malimo kokybę, o be to gali būti peiliuko bei sietelio atbukimo priežastimi. Atbukusius peiliuką ir sietelį pakeisk naujais.
●● Mašinėlės veikimo metu neuždeng ventiliacinių angų
korpuso gaubte.
●● Prietaisą statyk tik ant kieto stabilaus pagrindo.
●● Jeigu nepavyksta mašinėlės paleisti – atiduok ją į serviso
punktą.
●● Malimui skirtą mėsą atskirk nuo kaulų, sausgyslių,
kremzlių ir gyslų.
●● Prieš malant didesnius produktus, supjaustyk juos į mažesnius gabaliukus.
●● Nemalk sausų aguonų. Prieš malant, aguonos turi būti
anksčiau nuplikytos ir įmirkusios – mirkant per kelioliką
valandų vandenyje.
●● Neįmerk mašinėlės pavaros į vandenį bei neplauk jos po
tekančiu vandeniu.
●● Neplauk priedų, kai yra sumontuoti ant pavaros.
●● Korpusui plauti nevartok agresyvių detergentų tokių kaip
emulsijos, pieneliai, pastos ir pan. Tarp kitko jie gali pašalinti ant gaubto esančius grafinius informacinius simbolius, tokius kaip: skalės, paženklinimai, įspėjamieji
ženklai ir pan.
●● Metalinių elementų plovimui naudok minkštą šepetėlį.
●● Maisto
Neplauk metalinių elementų indaplovėse. Agresyvios
valymo priemonės vartojamos tuose įrenginiuose sukelia aukščiau minėtų dalių tamsėjimą. Plauk juos rankomis, naudojant tradicinius indų plovimo skysčius.
ZELMER MAŠINĖLIŲ TIPAI
Priedai
Tipas 986
Malimo mazgas
Nr. 5 / Nr 8
Citrusinė
sulčiaspaudė
Pjaustyklė
Sulčiaspaudė
Girniniu
malūnėliu
Priedas makaronui ir
pyragaičiams
(tik tipo 986,5x atveju)
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
–
–
–
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Malimo mazgas su
metaliniu dubeniu ir
3 sieteliais: 2,7; 4; 8
–
● – pagrindinė įranga, ○ – papildomus priedus galima pirkti parduotuvėse, – – šiuo atveju priedas nepateikiamas
Mašinėlė komplekte turi tik vieną malimo mazgą.
Priedo makaronams ir pyragaičiams gaminti aptarnavimo instrukcija yra papildomai pridėta prie šio tipo mašinėlių, kartu su aukščiau pateiktu
komplektu.
48
„Revers“ funkcija
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra pateikti gaminio nominalių duomenų skydelyje.
Leistinas nenutrūkstamo darbo laikas 15 minučių.
Pertrauka prieš pakartotiną panaudojimą 30 minučių.
Prietaiso triukšmingumo lygis (LWA)
77 dB/A.
Prietaisas yra pagamintas II klases izoliacijoje, įžeminimas
nereikalaujamas
.
ZELMER mašinėlės atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka žemiau pateiktų direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos įrangos (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys nominalių duomenų skydelyje yra paženklintas CE
ženklu.
Prietaiso aprašymas (Pav. 1)
Maisto produktų malimo mašinėlė susideda iš:
Malimo mašinėlės pavaros – kiekviena mašinėlės pavara yra
pritaikyta sumontuoti su kiekvienu ZELMER S.A. gamybos
malimo mazgu, citrusine bei vaisių sulčiaspaude, kavos malūnėliu ir pjaustykle.
Malimo mazgo, į kurio sudėtį įeina:
I. Malimo kamera.
II. Sliekinis velenas su įtaisyta sankaba.
III. Peiliukas.
IV. Sietelis su 4 mm skylutėmis.
V. Žiedinė veržlė.
VI. Dubuo.
VII. Stumtuvas.
Bei papildomieji priedai:
VIII.Distancinis tarpiklis.
IX. Dešrų darymo antgalis.
X. Sietelis su 8 mm skylutėmis.
XI. Jungiklio mygtukas
XI. „Revers“ mygtukas
Mechaninė variklio apsauga (Pav. 2)
I. Sliekinis velenas
II. Sankaba
III. Varžtas M5x20
Mašinėlė turi mechaninę apsaugą (Pav. 2), kuri apsaugo
variklį nuo sunaikinimo – mašinėlės perkovimo atveju (pvz.
į vidų patekus kaulams), sliekinės pavaros sankabos dantukai išsilaužo.
Sunaikintą sankabą pakeisk nauja:
●● iš sliekinės pavaros su sunaikinta sankaba išsuk varžtą,
●● nuimk sužalotą sankabą,
●● uždėk naują sankabą ir prisuk ją varžtu.
Mašinėlės pavara turi specialią funkciją leidžiančią trumpam
pakeisti sliekinio veleno apsisukimų kryptį, ši funkcija yra
panaudojama pastebėjus reikšmingą malimo proceso apribojimą arba apdorojamo produkto pernelyg didelį susikaupimą malimo ertmėje (sliekas nepriima dozuojamo produkto).
Tokiu atveju trumpam nuspausk jungiklio „R” mygtuką, ko
pasekmėje produktai bus išstumti iš malimo kameros atgal.
Po to vėl nuspausk „I” mygtuką ir tęsk darbą toliau.
Jeigu ir toliau sliekinė pavara blokuojasi produkto pertekliumi, reikia pakartotinai panaudoti „R” mygtuką, iškrauti produktą iš malimo ertmės ir iš apdorojamo produkto pašalinti
malimą kliudančias dalis (pvz. sausgysles ir pan.).
Kai kuriais atvejais reikia atsukti žiedinę veržlę ir iš darbinės
ertmės visiškai pašalinti aukščiau minėtas kliūtis.
Mašinėlės paruošimas darbui ir jos paleidimas
Ištrauk iš pavaros ertmės reikiamą prijungimojo laido ilgį bei
išimk atitinkamus aksesuarus.
●● Pavarą pastatyk arti elektros tinklo rozetės ant kieto stabilaus pagrindo taip, kad gaubte esančios ventiliacinės
angos nebūtų uždengtos.
●● Atidaryk dalių laikymo kamerą galinėje gaubto dalyje ir
išimk atitinkamą sietelį (Pav. 3).
Malimo ertmėje pagal standartą yra įmontuotas sietelis su
4 mm skylutėmis.
●● Prieš pirmą mašinėlės panaudojimą kruopščiai nuplauk
įrangos elementus.
●● Sumontuok atitinkamą priedą ir prijung jį prie pavaros.
●● Įdėk prijungiamojo laido kištuką į elektros tinklo rozetę.
●● Jungiklio „I” mygtuku paleisk mašinėlę (prietaisas suveikia po maždaug 2 sekundžių).
Malimo mazgas (Pav. 4)
●● Į malimo ertmę paeiliui įdėk:
●● Sliekinį veleną su nukreipta į vidų sankaba.
●● Ant sliekinio veleno strypo uždėk peiliuką su ašmenimis
nukreiptais sietelio link.
●● Po to sietelį taip, kad kyšantis kameros apvado dantukas
įeitų į sietelio apvade esantį griovelį.
●● Suveržk visus malimo mazgo elementus žiedine veržle –
stipriai iki pasipriešinimo.
●● Uždėk sumontuotą malimo mazgą ant pavaros ir pasuk
į kairę, kol išgirsi blokiruotės spragtelėjimą.
Tai reiškia, kad malimo kamera yra tinkamai sumontuota.
●● Uždėk dubenį ant malimo kameros vamzdžio.
Darbas su dešrų darymo antgaliu (Pav. 5)
●● Į malimo ertmę paeiliui įdėk:
●● Sliekinį veleną su nukreipta į vidų sankaba.
●● Ant sliekinio veleno strypo uždėk distancinį tarpiklį,
●● po to dešrų darymo antgalį.
●● Suveržk visus elementus žiedinės veržlės pagalba – stipriai iki pasipriešinimo.
49
Prieš užmaunant dešroms gaminti naudojamą apvalkalą (žarną), mirkyk ją šiltame vandenyje per maždaug 10 minučių.
●● Ant dešrų darymo antgalio užmauk šlapų apvalkalą.
Atkreipk dėmesį, kad neužkimšti antgalyje esančių nuorinimo angų.
Maltos mėsos masė užpildanti apvalkalą negali buti „pernelyg skysta”.
Didelis skysčio kiekis gali sukelti jo ištekėjimą ir įsibrovimą
į mašinėlės vidų.
Citrusinė sulčiaspaudė (Pav. 6)
Citrusinė sulčiaspaudė, tai papildomas priedas, kuris leidžia
iš citrusinio vaisiaus išspausti sultis kartu su minkštimu.
Citrusinės sulčiaspaudės mazgas:
I. Sankaba.
II. Dubuo.
III. Sietelis.
IV. Išspaudimo prietaisas.
Atidaryk nišos dangtelį galinėje gaubto dalyje, jo dėkagalima
dirbti vertikalioje pozicijoje. Pastatyk pavarą tokioje pozicijoje, statant ją ant kieto, lygaus pagrindo.
Ant pavaros uždėk paeiliui:
●● Sankabą.
●● Po to uždėk ant pavaros dubenį ir pasuk i kairę, kol išgirsi blokiruotės spragtelėjimą. Tai reiškia, kad dubuo yra
tinkamai įtaisytas.
●● Ant kyšančios dubens dalies uždėk sietelį kartu su išspaudimo prietaisu.
●● Atitinkamai paruošk vaisius, perpjaudamas juos per
pusę.
●● Mašinėlės prijungimąjį laidą prijung prie elektros tinklo
rozetės.
●● Paleisk mašinėlę jungiklio „I” mygtuku, o po to uždėk
vaisiaus pusiukę minkštimu ant išspaudimo prietaiso.
●● Prispausk atitinkama jėga, kuri sukels mechanizmo
sankabos susijungimą ir pradės minkštimo su sultimis
išspaudimo procesą.
DĖMESIO! Sietelio užsikimšimo sulčiaspaude apdorojamų vaisių minkštimu atveju, prietaisą reikia sustabdyti, sietelį išimti ir minkštimą iš jo pašalinti, kadangi
minkštimo perteklius gali sukelti mašinėlės pavaros
ertmės užpylimą.
DĖMESIO! Citrusinės sulčiaspaudės išspaudimo prietaisas darbo metu sukasi, spaudžiant prie jo vaisius
būk ypatingai atsargus su pirštais.
Pjaustyklė I. Trintuvė smulkioms drožlėms.
II. Trintuvė stambioms drožlėms.
III. Trintuvė griežinėliams.
IV. Trintuvė pertrinimui.
V. Fiksatorius su spragtuku.
50
(Pav. 7)
VI. Darbinė kamera.
VII. Dubuo.
VIII.Stumtuvas.
Pjaustyklė turi dvi trintuves skirtas smulkinti produktus (geltoną sūrį, morkas, salierus, virtus burokėlius ir pan.) į smulkias
(I) ir į stambias (II) drožles. (III) trintuvė yra skirta pjaustyti daržoves (bulves, agurkus, svogūnus ir pan.) griežinėliais. (IV)
trintuvė yra skirta bulvių, burokėlių, vaisių ir pan. pertrinimui.
Kad paruošti pjaustyklę darbui:
●● Atlenk fiksatorių (V) ir įstatyk pasirinktą trintuvę su sankaba nukreipta į darbinės kameros vidų.
●● Uždaryk fiksatorių taip, kad spragtelėtų.
●● Sujung pjaustyklę su pavara, kaip mėsmalės atveju.
●● Didelius produktus anksčiau supjaustyk į mažesnius gabaliukus, kuriuos be sunkumų įdėsi į pjaustyklės darbinę
ertmę.
●● Nesmulkink minkštų vaisių su kietais kauliukais.
●● Užbaigus darbą išjung mašinėlę ir ištrauk prijungiamojo
laido kištuką iš elektros tinklo rozetės.
●● Mediniu šaukštu pašalink produktų likučius likusius trintuvės viduje bei darbinėje ertmėje.
Trintuvių ašmenys nereikalauja regeneravimo.
Trintuvių keitimas (Pav. 8).
Vaisių sulčiaspaudė
(Pav. 9)
Vaisių sulčiaspaudė, tai papildomas priedas, kuris leidžia
spausti sultis iš neturininčių kauliukų vaisių tokių, kaip: avietės,
serbentai, braškės, agrastai bei papildomai vynuogės ir pomidorai. Uoginius vaisius galima spausti kartu su žiedkočiais.
Sulčiaspaudės mazgas:
I. Sulčiaspaudės kamera.
II. Sliekinis velenas.
III. Antgalis su sieteliu.
IV. Žiedinė veržlė.
V. Sulčių nuvedimo latakėlis.
VI. Reguliavimo varžtas.
VII. Dubuo (iš malimo mazgo).
VIII.Stumtuvas (iš malimo mazgo).
IX. Sietelis.
Nr.1 – angos mažesnės.
Nr.2 – angos didesnės.
X. Sandarinimo žiedas didelis – korpusui 3.
XI. Sandarinimo žiedas mažas – sliekui 2.
DĖMESIO! Vaisiams stumti naudok tik stumtuvą.
Sulčiaspaudės paruošimas darbui ir aptarnavimas
●● Į sulčiaspaudės kamerą įdėk sliekinį veleną.
●● Į antgalį įdėk sietelį ir uždėk jį ant sliekinio veleno tokiu
būdu, kad sietelis būtų nukreiptas žemyn, o fiksavimo
griovelis sutaptų su sulčiaspaudės kameros dantuku.
●● Taip nustatytą antgalį prisuk žiedinės veržlės pagalba
prie sulčiaspaudės kameros.
●● Įsuk reguliavimo varžtą į antgalį ir užstumk sietelį dengiantį latakėlį ant korpuso, kad ant jo užsifiksuotų.
●● Sumontuotą sulčiaspaudę sujung su pavara, kaip aprašyta malimo kameros atveju.
●● Ant sulčiaspaudės kameros vamzdžio uždėk dubenį su
paimtu iš malimo mazgo stumtuvu.
●● Mašinėlės prijungimojo laido kištuką sujung su elektros
tinklo rozete.
●● „I” mygtuku paleisk mašinėlę ir atitinkamai dozuok vaisius, stumdamas juos stumtuvo pagalba.
●● Kad vaisių išspaudimo procesas vyktų taisyklingai, pradinėje darbo fazėje neįsuk reguliavimo varžto per giliai.
Po to, įvertinus sulčių kiekį išspaudose, atitinkamai sukoreguok varžto įsukimo gylį, siekiant užtikrinti pakankamą
efektyvumą ir tuo pat metu išvengti sulčiaspaudės užsikimšimo.
●● Varžto įsukimo laipsnis priklauso nuo apdorojamų vaisių rūšies ir jų subrendimo, sultingų ir labai subrendusių
vaisių atveju – varžtą įsuk giliau, mažo sultingumo vaisių
atveju – įsuk jį kiek mažiau.
●● Jeigu reguliavimas varžtu neužtikrina pakankamai efektyvaus išspaudimo, išspaudas reikia perleisti per sulčiaspaudę pakartotinai.
●● Angų užsiblokavimas labai sultingų vaisių išspaudomis
gręsia mašinėlės pavaros užliejimu.
●● Išėjimo angai užsikimšus išspaudomis, reikia mašinėlę
sustabdyti, laikant už cilindrinės dalies nutraukti latakėlį
nuo korpuso, atjungti priedą nuo pavaros, atsukti žiedinę
veržlę, reguliavimio varžtą ir išvalyti priedo elementus.
Po kiekvieno panaudojimo sulčiaspaudę reikia išardyti ir išplauti.
Girniniu malūnėliu
(Pav. 10)
I. Prispaudimo veržlė
II. Girnų kreiptuvas
III. Korpusas su reguliatoriumi
IV. Vidinė girna
V. Išorinė girna
VI. Sraigtinis velenėlis
VII. Malūnėlio kamera
VIII.Dubenėlis
IX. Korpuso griovelis turi sutapti su malūnėlio kameros atsikišimu
Prietaiso aprašymas
Šis priedas gali būti naudojamas grūdams, aliejinėms sėkloms bei sausiems maisto produktams malti.
Girniniu malūnėliu galima malti tokius produktus kaip kviečiai,
rugiai, avižos, ryžiai, kavos pupelės, cukrus, grikiai, juodieji
bei kvapieji pipirai, garstyčios, graikiniai riešutai, lazdyno riešutai, džiovinti grybai, migdolai, sojos, linų sėklos, lukštentos
saulėgrąžos ir pan.
SVARBU: aliejingiems produktams malti nesirinkite
minimalaus granuliavimo smulkumo. Malimo prietaisas gali užsiklijuoti arba užsiblokuoti.
SVARBU: prietaisas netinka malti labai kietus produktus, pvz., džiovintus žirnius, spragintus kukurūzus.
Malūnėlio montavimas ant mašinėlės
Malūnėlio kamerą (7) pavertę maždaug 45° kampu į dešinę,
uždėkite sumontuotą malūnėlį ant pavaros, kad malūnėlio
kameros (7) atsikišimai patektų į pavaros išpjovas, ir pasukite jį kairėn, kol išgirsite charakteringą užsifiksavimo garsą.
Tai reikš, kad malūnėlis pritaisytas teisingai.
Malūnėlio naudojimas ir reguliavimas
Prieš naudodami pirmą kartą, (žiūr. „VALYMAS”) dalimis
išardytą malūnėlį nuplaukite ir išdžiovinkite, o po to sumalkite maždaug 50 g kokio nors produkto (pvz., grūdų), nustatę
prietaisą vidutinio smulkumo malimo režimu. Sumaltas produktas bus netinkamas vartoti, kadangi užterštas, todėl jį
reikia išmesti.
SVARBU: maksimali malūnėlio nepertraukiamo darbo
trukmė yra 15 minučių.
Ši sąlyga yra susijusi su maksimalia darbo trukme, nustatyta
mašinėlei, kuriai po 15 min. darbo turi būti taikoma maždaug
45 min. pertrauka.
SVARBU: prietaisui neturi būti leidžiama veikti be apkrovimo. Visuomet prieš paleisdami pripildykite jį produktais.
Supilkite grūdus į dubenėlį (8), korpuso reguliatorių (3) nustatykite grubesniam malimui ir įjunkite mašinėlės variklį.
Sumalti produktai ims byrėti per išėjimo angą.
Priklausomai nuo norimo sumalimo laipsnio ar malamų
grūdų rūšies, korpuso reguliatoriumi (3) nustatykite girnų
kreiptuvą (2) taip, kad gautumėte atitinkamos granuliacijos
produktą. Sukant reguliatorių laikrodžio rodyklės kryptimi,
produktai bus malami smulkiau, o sukant priešinga kryptimi
– stambiau.
Smulkiausias (minimalus) sumalimo laipsnis gaunamas,
nustačius reguliatorių ties atžyma 1, o stambiausias (maksimalus) – nustačius ties atžyma STOP. Žiūrėkite užrašus ant
korpuso (3) ir girnų kreiptuvo (2).
Pernelyg smarkus reguliatoriaus atsukimas arba nusukimas už STOP atžymos tuo metu, kai prietaisas veikia,
gali iššaukti gedimus.
DĖMESIO! rekomenduojama, jog malūnėlio darbo
metu girnų kreiptuvas (2) būtų nustatytas tarp atžymos
1 ir atžymos STOP.
SVARBU: esant uždėtam malūnėliui, DRAUDŽIAMA
naudoti mašinėlės REVERSE funkciją.
DĖMESIO! prieš maldami skirtingus produktus, neužmirškite išplauti malūnėlio. Taip išvengsite kvapų susimaišymo.
DĖMESIO! minkštesniems grūdams, tokiems kaip avižos ar linų sėklos, turėtų būti pasirenkamas stambesnio malimo režimas.
51
DĖMESIO! Malimo metu nežvilgčiok į malimo ertmę,
kadangi iš jos kartais būna išmetami grūdai, kurie gali
sužeisti (pvz. akį).
Valymas ir konservavimas
Malūnėlio nebūtina valyti po kiekvieno naudojimo (jeigu
malamas tos pačios rūšies produktas), kadangi sraigtinis
velenėlis (6) neleidžia grūdų likučiams pasilikti malūnėlyje.
Plieno girnas (4, 5) nuplovus nusausink sausa šluoste korozijai išvengti. Ilgalaikiam girnų laikymui užkonservuok jas
padengiant jų paviršių plonu riebalų sluoksniu (gali panaudoti pvz. valgomąjį aliejų). Girnų nenardink į verdantį vandenį.
Plastikines dalis (tas, ant kurių nėra užrašų) galite plauti
indaplovėje (maks. 60°C).
Užbaigus darbą Ekologija – Rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku nei pernelyg
brangu. Tuo tikslu: kartoninę pakuotę perduok į
makulatūros surinkimo punktą, polietileno (PE)
maišelius įmesk į plastmasių kaupimo konteinerį.
Susinaudojusį prietaisą perduok į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi esantys prietaise pavojingi komponentai
gali sukelti pavojų aplinkai.
Neišmesk kartu su komunalinėmis atliekomis!!!
(Pav. 11)
●● Išjung mašinėlę ir ištrauk prijungiamojo laido kištuką iš
elektros tinklo rozetės.
●● Ištrauk stumtuvą ir nuimk dubenį atitinkamai nuo malimo,
nuo pjaustykles bei nuo sulčiaspaudės kameros vamzdžio (citrusinės sulčiaspaudės atveju prieš tai nuimk atskirai išspaudimo prietaisą ir sietelį).
●● Nuspausk blokiruotes mygtuką (1), pasuk į dešinę (2)
malimo mazgą, pjaustyklės kamerą (arba citrusinės sulčiaspaudės dubenį) ir nuimk.
●● Citrusinės sulčiaspaudės atveju nuimk nuo pavaros sankabą.
●● Išdėliok malimo mazgo, dešrų darymo su antgaliu, sulčiaspaudės arba pjaustyklės kameros elementus.
●● Išplautus ir išdžiovintus sietelius įdėk į jiems skirtą laikymo nišą, tuo tikslu:
●● Atidaryk nišą galinėje korpuso dalyje.
●● Paspausk iš dvieju pusių nišos blokiruotę ir patrauk
į save (taip kaip anksčiau buvo parodyta).
●● (3) Įdėk į nišą nedaugiau kaip du akytus sietelius, po
to uždaryk nišą ir galinį dangtelį (4).
●● (5) Paslėpk laidą lengvai įstumiant jį į angą iš kurios jis
yra išvestas.
●● (6) Įdėk laido kištuką i jam skirtą ertmę.
Valymas ir konservavimas
●● Pavarą nutrink drėgnu, indams plauti skysčiu suvilgytu
skudurėliu.
●● Plastikines
dalis plauk šiltame vandenyje su trupučiu
indams plauti skysčio arba pagal paženklinimus – indaplovėje.
●● Metalinius elementus plauk karštame vandenyje su nedideliu indams plauti skysčio priedu.
●● Nuplautas dalis gerai išdžiovink.
●● Sietelį ir peiliuką lengvai patepk valgomuoju aliejum, kad
nerūdytų.
●● Sausas malimo arba pjaustyklės mazgo dalis sumontuok
į komplektus.
52
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros. Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms
teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl priežasčių, susijusių su
prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos ir kitomis sąlygomis.
LV
●● Izslēgt ierīci pirms piederumu mainīšanas vai tuvināšanai pie elementiem, kas kustos lietošanas laikā.
●● Pirms mašīnas tīrīšanas vienmēr atslēgt elektrības vadu
Rekomendācijas par drošību un mašīnas
pareizu lietošanu
no tīkla ligzdas.
●● Bikstīšanai lietot tikai bīdītāju. Citu priekšmetu lietošana
●● Nedrīkst atslēgt ierīci no elektroapgādes vilkšot ar vadu.
var būt par mašīnas un dzinējas bojāšanas iemeslu.
●● Mašīnu var pieslēgt tikai pie maiņstrāvas 230 V tīklu.
●● Nedrīkst pārslogot ierīci ar produkta pārmērīgu daudzumu, vai ar pārāk stipru grūšanu (ar bīdītāju).
●● Nedrīkst iedarbināt ierīci, kad elektrības vads ir bojāts
vai kad ierīces korpuss ir redzami bojāts. Defektu ierā- ●● Tieši samontēt kapāšanas komponentus, jo nepareizi
šanas gadījumos rekomendējam kontaktēties ar servisa
punktu.
Gadījumā, kad neatslēdzamais vads tiks bojāts, to jāmaina speciālā servisā, lai izvairoties no bīstamības.
Ierīci var remontēt tikai apmācīts personāls. Nepareizi
pārvadīts remonts var būt par nopietnu bīstamību lietotājam. Defektu ierāšanas gadījumos rekomendējam kontaktēties ar speciālu servisa punktu.
●● Pēc darba pabeigšanas atslēgt elektrības vadu no ligzdas. Paslēpt vadu, viegli to iebāžot caurumā, no kura
iziet, un kontaktdakšu paslēpt slēptuvē.
●● Nepakļaut mašīnu un piederumu temperatūrai virs 60°C.
Tas var bojāt mašīnu.
●● Būsiet sevišķi uzmanīgi strādāšot ar mašīnu bērnu klātbūtnē.
●● Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (sevišķi bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai gara
spējām, kā arī personām bez zinātnes vai pieredzes,
izņemot gadījumu, kad uzraudz ierīces lietošanu vai instruē par lietošanu atbildīgā par drošību persona.
●● Nedrīkst atstāt ierīci bez uzraudzības lietošanas laikā.
Nepieļaut bērnus ierīces tuvumā.
●● Uzraudzīt bērnus, lai pārliecināties, ka tie nevar spēlēt
ar ierīci.
samontēti elementi var nepareizi kapāt produktu, kā arī
var būt par naža un sietiņa notrulināšanas iemeslu. Notrulinātu nažu un sietiņu mainīt uz jaunu.
●● Mašīnas darba laikā nedrīkst apsegt ventilācijas caurumus korpusā.
●● Ierīci uzstādīt tikai uz cietas virsmas.
●● Kad mašīnu nevar iedarbināt – atdodiet to servisam.
●● Gaļu, paredzētu kapāšanai, atdalīt no kauliem, cīpslām,
skrimšļiem un asinsvadiem.
●● Lielāku gabalu pagriezt uz mazākiem.
●● Nedrīkst kapāt sausu magoni. To pirms kapāšanas apbrucināt un saslapināt – līdz dažādām stundām.
●● Nedrīkst gremdēt mašīnas dzinēju ūdenī, un to nedrīkst
mazgāt ar plūstošs ūdens.
●● Nedrīkst mazgāt piederumu samontētu uz piedziņas.
●● Korpusa mazgāšanai nelietot agresīvu deterģentu emulsijas, piena, pastu utt. formā.
●● Tie var likvidēt arī informācijas grafisko simbolu, piem.:
skalas, apzīmējumi, brīdinājumi utt.
●● Metāla daļas mazgāt ar maigu suku.
Nedrīkst mazgāt metāla elementu trauku mazgāšanas
mašīnās. Agresīvi tīrīšanas līdzekļi tajās mašīnās var
būt par to elementu aptumšošanās iemeslu. To var
mazgāt tikai ar roku, ar tradicionāliem trauku mazgāšanas šķidrumiem.
ZELMER MAŠĪNU TIPI
Priedai
Tips 986
Kapāšanas
komplekss
Nr. 5 / Nr. 8
Elements
citrusaugiem
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
Malšanas komplekts
ar metāla bļodu un
3 sietiem: 2,7; 4; 8
–
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Ēvele
Spiedējs
Dzirnakmeņu
dzirnaviņas
Komplekts
makaroniem un cepumiem
(tikai 986,5x)
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
–
–
–
● – pastāvīga apgādāšana, ○ – papildu aprīkošana var būt pirkta veikalos, – – apgādāšana nav pieejama tādā izpildē
Mašīna ir apgādāta tikai ar vienu kapāšanas kompleksu.
Lietošanas instrukcija un makaronu un cepumu komplekta apraksts papildi atrodas pie tām mašīnām un tajā komplektā.
53
Tehniskas informācijas
„Reversa” funkcija
Tehniskie parametri ir norādīti uz produkta nominālas tabuliņas.
Nepārtraukta darba pieļaujams laiks 15 minūtes.
Pārtraukums pirms kārtējas iedarbināšanas 30 minūtes.
Ierīces troksnis (LWA)
77 dB/A.
Ierīce ir ražotas izolācijas II. klasē, nav nepieciešama iezemēšana
.
ZELMER mašīnas ievēro spēkā esošo normu prasību.
Ierīce atbild direktīvu prasībām:
–– Direktīva par zemsprieguma iekārtām (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Direktīva par elektromagnētisko saderību (EMC)
– 2004/108/EC.
Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi uz nominālas tabuliņas.
Ierīces apraksts (Zīm. 1)
Mašīna pārtikas produktu kapāšanai sastāv no:
Mašīnas dzinējs – katrs dzinējs ir paredzēts AS ZELMER
katra kapāšanas kompleksa, elementa citrusaugiem, augļu
spiedēja, kafijas dzirnavas un ēveles montāžai.
Kapāšanas kompleksa, kurš sastāv no:
I. Kapāšanas kameras.
II. Gliemeža ar samontētu sajūgu.
III. Naža.
IV. Sieta ar 4 mm caurumiem.
V. Uzgriežņa.
VI. Bļoda.
VII. Bīdītājs.
Un no papildu apgādāšanas:
VIII.Distances ieliktņa.
IX. Desu uzgaļa.
X. Sieta ar 8 mm caurumiem.
XI. Ieslēdzējs
XII. „Reversa” poga
Dzinēja mehāniskā nodrošināšana (Zim. 2)
I. Gliemezis
II. Sajūgs
III. Skrūve M5x20
Mašīna ir apgādāta ar mehānisko nodrošinājumu (Zim. 2),
kas sargā dzinēju no bojāšana – gliemeža piedziņas sajūga
zobi tiek izlauzti, kad mašīna ir pārslogota (piem. kad nokļūs
kauli iekšā).
Bojātu sajūgu mainīt uz jaunu:
●● gliemezī ar bojātu sajūgu atskrūvēt skrūvi,
●● noņemt bojātu sajūgu,
●● uzstādīt jaunu un pieskrūvēt ar skrūvi.
Mašīnas dzinējam ir speciālā funkcija, kas atļauj uz gliemežu
apgrozības virziena pagaidu mainīšanu, to funkciju var lietot,
kad ir konstatēta kapāšanas ievērojama ierobežošana vai/un
produkta pārmērs kapāšanas kamerā (gliemezis nevar paņemt dozēto produktu). Tādā gadījumā uz īsu laiku piespiest
„R” pogu – tad būs noņemti produkti no kameras iekšas.
Pēc tam atkal piespiest „I” pogu, lai turpināt darbību.
Ja gliemezis ir joprojām nobloķēt ar produkta pārmēru, vēlreiz uzspiest „R” pogu, noņemt produktu no kameras un
daļas, kas ierobežo kapāšanu (piem. cīpslas utt.).
Nekādās situācijās kameru jāatver un pilnīgi jānoņem kavēkļu.
Mašīnas sagatavošana darbam un
iedarbināšana Noņemt no dzinēja slēptuves vadu uz attiecīgu garumu un
nepieciešamu aksesuāru.
●● Dzinēju uzstādīt pie elektrības ligzdas uz cietas virsmas,
lai neapsegt ventilācijas caurumus korpusā.
●● Atvērt slēptuvi korpusa pakaļējā daļā un noņemt attiecīgu sietu (Zim. 3).
Standarta siets ar 4 mm caurumiem ir samontēts kapāšanas
kamerā.
●● Pirms mašīnas pirmās lietošanas mazgāt piederumu
elementus.
●● Samontēt attiecīgu piederumu un uzstādīt uz piedziņas.
●● Pieslēgt elektrības vadu pie ligzdas.
●● Ar pogu – „I” iedarbināt mašīnu (ierīce sāka strādāt pēc
ap. 2 sekundēm).
Kapāšanas komplekss (Zim. 4)
●● Kapāšanas kamerā novietot pēc kārtas:
●● Gliemežu ar sajūgu uz iekšu.
●● Uz gliemeža vārpstu uzstādīt nažu, novirzītu ar asmeņiem sieta pusē.
●● Sietu tā, lai kameras izcilnis nonāktu sieta rievā.
●● Sagriezt visu kapāšanas kompleksa elementu – stipri,
līdz pretestībai.
●● Uzstādīt samontētu kapāšanas kompleksu uz dzinēju un
rotēt uz kreisu līdz pozīcijai, kad būs dzirdāms blokādes
klikšķis. Tas nozīme, ka kamera ir pareizi samontēta.
●● Uzstādīt bļodu uz kapāšanas kameru.
Darbs ar desu uzgaļu (Zim. 5)
●● Kapāšanas kamerā novietot pēc kārtas:
●● Gliemežu ar sajūgu uz iekšu.
●● Uz gliemeža vārpstu uzstādīt distances ieliktņu.
●● Desu uzgaļu.
●● Sagriezt visu elementu ar uzgriežņu – stipri, līdz pretes-
tībai.
Desas čaulai pirms uzstādīšanas jābūt novietotā siltā ūdenī
ap. 10 min.
54
●● Uz desu uzgaļu uzstādīt mitru desas čaulu.
Ievērot, lai nenoslēgt atgaisošanas caurumus, kas atrodas
uzgalī.
Gaļu masa nevar būt „pārāk šķidra”. Šķidrumu liels daudzums var būt par izplūšanas iemeslu un mašīnas iekšienes
uzliešanas iemeslu.
Elements citrusaugiem (Zim. 6)
Elements citrusaugiem ir papilda ierīce, kura atļauj izspiest
no citrusa augļiem sulu ar mīkstumu.
Elementa komplekss:
I. Sajūgs.
II. Bļoda.
III. Siets.
IV. Spiedējs.
Atvērt slēptuves vāku korpusa pakaļējā daļā, lai būtu iespējams darbs vertikālā pozīcijā. Uzstādīt elementu tādā pozīcijā uz cietas, gludas virsmas.
Uz dzinēja uzstādīt kārtēji:
●● Sajūgu.
●● Uzstādīt bļodu uz dzinēju un rotēt uz kreisu līdz pozīcijai,
kad būs dzirdāms blokādes klikšķis. Tas nozīme, ka bļoda ir pareizi samontēta.
●● Uz bļodas stāvošo daļu samontēt sietu un spiedēju.
●● Sagatavot attiecīgu augļu, uzgrieztu uz pusēm.
●● Pieslēgt elektrības vadu pie ligzdas.
●● Iedarbināt mašīnu ar pogu „I”, pēc tam ievietot augļu ar
mīkstuma pusi uz spiedēju.
●● Piespiest ar attiecīgu spēku, kura ieslēgs mehānisku un
spiešanas process sāks.
UZMANĪBU! Gadījumā, kad ierīces siets nobloķēs ar
augļu biezumu, apturēt ierīci, atslēgt sietu un iztukšot
to, lai mīkstuma pārmērs nevarētu uzliet ierīces piedziņas kameru.
UZMANĪBU! Citrusaugu elements darba laikā rotēs,
būsiet uzmanīgi, lai neiespīlēt pirkstus spiedējā.
Ēvele (Zim. 7)
I. Rīve smalkām skaidiņām.
II. Rīve rupjām skaidiņām.
III. Rīve slāņiem.
IV. Rīve biezeņiem.
V. Blokāde.
VI. Kamera.
VII. Beramā bļoda.
VIII.Bīdītājs.
Ēvele sastāv no divām rīvēm, ar kuram var drupināt produktus uz smalkiem (I) un rupjiem (II) gabaliem (siers, burkāni,
selerija, vārītas bietes utt.). Rīve (III) ir paredzēta dārzeņu
griešanai uz slāņiem (kartupeļi, gurķi, sīpols utt.). Rīve (IV) ir
nodomāta kartupeļu, biešu, augļu utt. rīvēšanai.
Lai sagatavot ēveli darbībai:
●● Atlocīt sprostu – (V) un novietot vienu no rīvēm ar sajūgu
uz kameras iekšu.
●● Slēgt sprostu.
●● Savienot ēveles kameru tā, ka mašīnas kapāšanas kameru.
●● Lielu produktu uzgriezt uz mazākiem gabaliem, kuri var
apmesties kamerā.
●● Nerīvēt maigu augļu ar cietiem kauliņiem.
●● Pēc darba pabeigšanas izslēgt mašīnu un atslēgt elektrības vadu no ligzdas.
●● Ar koksnes karoti izņemt produktu atlieku no rīves vai
kameras.
Rīves asmeņus nav vajadzīgi reģenerēt.
Rīves mainīšana (Zim. 8).
Augļu spiedējs (Zim. 9)
Augļu spiedējs ir papildu ierīce, kura atļauj spiest sulu tikai
no augļiem bez kauliņiem, piem.: avenes, jāņogas, dārza
zemenes, ērkšķogas, kā arī papildi vīnogas un tomāti. Ogu
augļu var spiest ar augļkātiņiem.
Spiedēja komplekss:
I. Spiedēja kamera.
II. Gliemezis.
III. Korpuss ar sietu.
IV. Uzgrieznis.
V. Teknīte sulu novadīšanai.
VI. Regulēšanas skrūve.
VII. Bļoda (no kapāšanas kompleksa).
VIII.Bīdītājs (no kapāšanas kompleksa).
IX. Siets.
Nr. 1 – mazākie caurumi.
Nr. 2 – lielākie caurumi.
X. Liels blīvējošs gredzens uz korpusu 3.
XI. Mazs blīvējošs gredzens uz gliemežu 2.
UZMANĪBU! Augļu bikstīšanai lietojiet tikai bīdītāju.
Spiedēja sagatavošana darbam un apkalpošana
●● Spiedēja kamerā novietot gliemežu.
●● Korpusā novietot sietu un uzstādīt uz gliemeža attiecīgi,
lai siets būtu novirzīts uz apakšu un pozicionēšanas rieva būtu uzstādīta uz spiedēja izciļņa.
●● Tā uzstādītu korpusu pieskrūvēt ar uzgriežņu pie spiedēja kameras.
●● Ieskrūvēt regulēšanas skrūvi korpusā un uz to uzbāzt
sieta piesegšanas teknīti līdz nobloķēšanas uz korpusa
momentam.
●● Samontēto spiedēju uzstādīt uz dzinēja, identiski kā kapāšanas kameru.
●● Uz beramo caurumu uzstādīt kapāšanas kompleksa bļodu un bīdītāju.
●● Pieslēgt elektrības vadu pie ligzdas.
55
●● Iedarbināt mašīnu ar pogu „I”, pēc tam attiecīgi dozēt
augļus, bikstīšot to ar bīdītāju.
●● Lai augļu spiešanas process varētu notikt pareizi, nepieskrūvēt regulēšanas skrūvi pārāk stipri sākotnējā darba
fāzē. Tikai pēc sulas satura līmeņa novērtēšanas spiedē
attiecīgi koriģēt ieskrūvēšanas pakāpi, lai sasniegt apmierinošo efektivitāti un nenoslēgt spiedēju.
●● Skrūves ieskrūvēšanas līmenis ir atkarīgs no pārstrādāto
augļu veida, sulīgiem un gataviem augļiem – skrūvi pieskrūvēt dziļāk, mazāk sulīgiem augļiem – skrūvi novājēt.
●● Gadījumā, kad skrūve nevar nodrošināt attiecīgu spiešanas efektivitāti, spiedi vēlreiz apstrādāt mašīnā. Caurumu nobloķēšana ar augļu spiedēm ar daudz sulu var būt
par mašīnas dzinēja apliešanas iemeslu.
Gadījumā, kad izeja ir nobloķēta ar atliekām, mašīnu apturēt, pēc tam turēšot ar konusa daļu, noņemt teknīti no
korpusa, atslēgt uzgaļu no dzinēja, atskrūvēt uzgriežņu,
regulēšanas skrūvi un notīrīt pierīces elementus.
Pēc katras lietošanas spiedēju demontēt un nomazgāt.
Dzirnakmeņu dzirnaviņas (Zim. 10)
I. Uzgrieznis
II. Dzirnakmeņu pielāgotājs
III. Korpuss ar ciparripu
IV. Iekšējais dzirnakmens
V. Ārējais dzirnakmens
VI. Gliemezis
VII. Dzirnaviņu kamera
VIII.Iekraušanas paplāte
IX. Korpusa ierībojumam jāatrodas
uz dzirnaviņu kameras
Ierīces apraksts
Šī pierīce var būt piemērota graudu, eļļas sēklu un sauso
pārtikas produktu malšanai.
Dzirnakmeņu dzirnaviņas ļauj malt šos produktus: kvieši, rudzi, auzas, rīsi, pupiņu kafija, cukurs, griķu putraimi, melnie
graudu pipari, Jamaikas pipari, sinepe, valrieksti, lazdu rieksti, žāvētas sēnes, mandeles, sojas pupas, linsēklas, izlobītas saulgriezes sēklas un t.t.
SVARĪGI: Nedrīkst malt eļļu produktus esot minimālam
granulācijas līmenim. Maļamā ierīce var aplipt vai aizsprostoties.
SVARĪGI: Ierīce nav plānota ļoti cietu produktu malšanai piem. žāvēti zirņi, kukurūza popkorns.
Dzirnaviņu pierīkošana uz mašīnas
Kad dzirnaviņu kamera (7) ir pagriezta 45° leņķī uz labo
pusi, uzstādiet savienotas dzirnaviņas uz pievada ieliekot
dzirnaviņu kameras izvirzījumus (7) pievada ierībojumos,
un pēc tam pagrieziet to uz kreiso pusi, līdz pozīcijas kad
atskan blokādes klikšķis. Tas nozīmē ka dzirnaviņas tika pareizi pievienotas.
56
Dzirnaviņu lietošana un regulēšana
Pirms pirmas lietošanas izmazgājiet (skat. „TĪRĪŠANA”) un
nosusiniet daļās izjauktas dzirnaviņas, un pēc tam samaliet
ap. 50 g produkta (piem. graudi) ierīces vidēja sasmalcināšanas līmeņa režīmā. Samalto produktu nedrīkst izmantot jo
tas ir notraipīts, tas jāizmet.
SVARĪGI: Dzirnaviņu maksimālais nepārtraukta darba
laiks ir 15 minušu.
Tas apstāklis ir saistīts ar maksimālo mašīnas darba laiku,
kurai pēc 15 min darba laika nepieciešams ap. 45 min pārtraukums.
SVARĪGI: Ierīce nevar darboties bez noslogojuma.
Vienmēr pirms ieslēgšanas piepildiet to ar produktu.
Ieberiet graudus paplātē (8), pielāgojiet korpusa ciparripu (3)
lielāka biezuma malšanai, ieslēdziet mašīnas dzinēju. Samalts produkts izbērs caur spraugu.
Atkarīgi no izvēlēta malšanas līmeņa vai no lietotiem graudiem, ar korpusa ciparripu (3) noregulējiet dzirnakmeņu pielāgotāju (2) tā, lai iegūtu piemēroti sagranulētu produktu.
Pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā produkts tiks smalkāk samalts, un pagriežot to pret pulksteņa rādītāja virzienu
– produkts tiks biezāk samalts.
Smalkāko (minimālo) malšanas līmeni iegūts kad ciparripa
novietota 1 līnijā, un lielāko (maksimālo) kad ciparripa novietota STOP līnijā. Skatiet uz zīmējumu uz korpusa (3) un
dzirnakmeņu pielāgotāja (2).
Pārāk stipra ciparripas skrūvēšana vai izskrūvēšana ārpus
STOP līnijas darbības laikā var izraisīt ierīces bojājumus.
UZMANĪBU! Ieteikts, lai dzirnaviņu darbības laikā dzirnakmeņu pielāgotāju (2) novietotu starp 1 līnijas un
STOP līnijas.
SVARĪGI: Ja dzirnaviņas ir pievienotas mašīnai
NEDRĪKST izmantot REVERSE funkciju.
UZMANĪBU! Atcerieties lai rūpīgi izmāzgātu dzirnaviņas pirms dažādu produktu malšanas. Tā var izvairīties no smaržu sajaukšanas.
UZMANĪBU! Mīkstākiem graudiem kā auzas vai linsēklas jānovēl lielgraudu rēžīms.
UZMANĪBU! Nedrīkst lūkoties kameras iekšā malšanas
laikā, jo dažreiz izšauti graudiņi var ievainot (piem. acī).
Tīrīšana un konservācija
Dzirnaviņas nav jātīra pēc katras izmantošanas (maļot viena
tipa produktu), tādēļ ka gliemezis (6) neļauj graudu atliekām
nosēsties dzirnaviņās. Tērauda dzirnakmeni (4, 5) nosusināt
ar lupatiņu pēc mazgāšanas, lai nevarētu rūsēt. Ilglaicīgas
glabāšanas gadījumā noeļļot dzirnakmeņus, lai tos konservēt (piem. ar ēdamu eļļu). Dzirnakmeņu nedrīkst nogremdēts
karstā ūdenī. Plastmasas daļas (kam nav grafisko zīmējumu) drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā (max. 60°C).
Pēc darba pabeigšanas (Zim. 11)
●● Izslēgt mašīnu un atslēgt elektrības vadu no ligzdas.
●● Noņemt bīdītāju un bļodu no kapāšanas kameras, ēveles
kameras, spiedēja kameras (citrusaugu elementa gadījumā – vispirms noņemt spiedēju un sietu).
●● Piespiest blokādes pogu – (1), kapāšanas kompleksu,
rīves kameru (vai citrusaugu elementa bļodu), pagriezt
(2) uz labu un noņemt.
●● Citrusaugu elementa gadījumā noņemt sajūgu no dzinēja.
●● Demontēt kapāšanas kompleksa, kameras ar desu uzgaļu, spiedēja kameras elementu vai ēveli.
●● Nomazgātu un nosusinātu sietu ar caurumiem novietot
slēptuvē, lai to darīt:
●● Atvērt slēptuvi korpusa pakaļējā daļā.
●● Piespiest no divām pusēm slēptuves blokādi un pavilkt uz sevis (kā rādīti agrāk).
●● (3) Paslēpt maksimāli divus sietus ar caurumiem, pēc
tam slēgt slēptuvi un pakaļējo vāku (4).
●● (5) Paslēpt elektrības vadu, viegli to iebāžot caurumā, no
kura iziet.
●● (6) Paslēpt kontaktdakšu slēptuvē.
Tīrīšana un konservācija
●● Dzinēju noslaucīt ar mitru lupatiņu ar trauku mazgāšanas
līdzekļu.
●● Plastmasas elementus mazgāt siltā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļu vai saskaņā ar apzīmējumiem trauku
mašīnā.
●● Metāla elementus mazgāt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļu.
●● Tieši nosusināt visu nomazgātu elementu.
●● Sietu un nažu mazliet noeļļot ar pārtikas eļļu, lai nerūsētu.
●● Kapāšanas kameras vai ēveles sausu elementu samontēt.
Ekoloģija – Gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt pasargāt vidi. Tas
nav grūti un dārgi. Lai to darīt: kartona iepakojumu nodod makulatūrai, polietilēna (PE)
maisu izmest uz konteinera plastmasas savākšanai.
Izlietotu daļu atdod attiecīgā glabāšanas punktā, jo ierīcē esošie bīstami elementi var būt
par draudu videi.
Nedrīkst izmest ierīci ar komunāliem atkritumiem!!!
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot sulas spiedi ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas sulas spiedes ekspluatācijas. Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces
modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi
ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem
iemesliem.
57
ET
●● Enne masina puhastamist ja tarvikute vahetamist võta
alati toitejuhe võrgukontaktist välja.
●● Toidu ükkamiseks torus kasuta ainult lükkurit. Teiste ese-
Ohutusjuhised ja seadme kasutamise reeglid
mete kasutamine võib kahjustada masinat ja mootorit.
●● Ära tõmba pistikut võrgupesast toitejuhtmest tõmmates. ●● Ära koorma masinat liigse tootehulga või liiga tugeva lük●● Lülita masin ainult vahelduvooluvõrku 230 V.
kamisega (lükkuriga).
●● Ärge lülitage seadet sisse, kui toitejuhe või korpus on ●● Paigalda hakkimiskomplekt hoolikalt, kuna halvasti kinni
nähtavalt vigastatud. Sellisel juhul andke seade üle teekeeratud hakkimismehhanism põhjustab halba hakkimiskvaliteeti ja võib põhjustada noa ja sõela nürinemist.
Vaheta nürinenud nuga uue vastu.
●● Ära kata kinni korpuse ventilatsiooniavasid, kui hakklihamasin töötab.
●● Paiguta seade ainult kõvale stabiilsele alusele.
●● Kui seadet ei ole võimalik käivitada – anna ta teenindusse.
●● Eemalda hakkimiseks mõeldud lihast luud, kõõlused,
kõhred ja sooned.
●● Enne suuremate toodete hakkimist lõika need tükkideks.
●● Ära haki kuive mooniseemneid. Need tuleb enne hakkimist üle valada keeva veega ja leotada – paarteist tundi.
●● Ära pane masina mootorit vette ja ära pese seda voolava
vee all.
●● Ära pese mootorile monteeritud tarvikuid.
●● Ära kasuta korpuse pesemiseks agressiivseid detergente
emulsioonide, piimade, pastade jms. kujul. Pesemisvahendid võivad eemaldada korpuselt sellised graafilised
sümbolid nagu: märgistused, hoiatustähised jms.
●● Kasuta metallelementide pesemiseks pehmeid harju.
ninduspunkti.
Kui seadme toitekaabel on vigastatud, peab ohu vältimiseks laskma selle välja vahetada tootja, volitatud teeninduse või isiku poolt.
Seadme parandamist võivad teostada ainult vastava
koolitusega töötajad. Ebaõigelt teostatud remont võib
tekidada tõsist ohtu kasutajale. Rikete tekkimisel palume pöörduda volitatud teeninduspunkti poole.
●● Pärast töö lõpetamist võta toitejuhe võrgupesast. Peida
toitejuhe kergelt lükates korpusesse ja pane pistik süvendisse.
●● Masin ja tarvikud ei tohi kokku puutuda üle 60°C temperatuuriga. See võib seadet kahjustada
●● Ole eriti ettevaatlik masinaga töötamisel laste juuresolekul.
●● Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliselt
ja psüühiliselt piiratud ja tajuhäiretega isikute (sh laste)
poolt, või isikute poolt, kel pole vajalikke oskusi või kogemusi seadme kasutamiseks, juhul kui seadet ei kasutata järelvalve all või kooskõlas kasutusjuhendiga, mille
edastas nende isikute ohutuse eest vastutav isik.
●● Ära jäta seadet kasutamise ajal järelevalveta. Hoia masinat laste eest ohutus kohas.
●● Lapsed peavad olema järelevalve all, et jälgida, et nad ei
mängiks masinaga.
●● Lülita masin välja enne tarvikute vahetamist või seadme
kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemist.
Ära pese metallosasid nõudepesumasinas. Sellises
seadmes kasutatavad pesemisvahendid põhjustavad
metallelementide tumenemise. Pese neid käsitsi, kasutades sealjuures tavalist nõudepesuvedelikku.
ZELMER HAKKLIHAMASINATE TÜÜBID
Tarvikud
Tüüp 986
Hakkimisseade
Nr 5 / Nr 8
Sidrunipress
Lõikur
Mahlapress
Veski
Makaroni ja küpsise
seade
(ainult 986,5x tüübil)
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
Hakkimiskomplekt
metallkausi ja
3 sõelaga: 2,7; 4; 8
–
●
●
●
○
○
○
●
–
–
–
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
● – põhilised tarvikud, ○ – lisatarvikud on saadaval kauplustes, – – tarvikud, mis selle tüübi jaoks puuduvad
Hakklihamasinal on ainult üks hakkimiskomplekt.
Makaroni ja küpsiseseadme kirjeldus ja kasutusjuhend on lisatud seadme tüübile, mille varustusse seade kuulub.
58
Tehnilised andmed
„Revers” (tagasikäigu) funktsioon
Tehnilised andmed paiknevad toote andmesildil.
Lubatud tööaeg 15 minutit.
Vajalik vaheaeg enne uut käivitamist 30 minutit.
Müratase (LWA)
77 dB/A.
Hakklihamasinal on II klassi isolatsioon ja ta ei vaja maandamist
.
ZELMER hakklihamasinad täidavad kehtivate normide nõudeid.
Seade vastab alljärgnevate direktiivide nõuetele:
–– Madalpinge direktiiv (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektrimagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähistusega andmesildil.
Seadme kirjeldus (Joonis 1)
Hakklihamasina elemendid:
Seadme mootor – iga hakklihamasina mootor on kohantatud
iga ZELMER S.A. hakkimiskomplekti, sidrunipressi, mahlapressi, kohviveski ja lõikuri paigaldamiseks.
Hakkimiskomplekt, kuhu kuuluvad:
I. Hakkimistoru.
II. Metallitigu kaitseriiviga.
III. Nuga.
IV. Ketasvõre 4 mm aukudega.
V. Rõngasmutter.
VI. Kauss.
VII. Lükkur.
Lisatarvikud:
VIII.Eralduslüli.
IX. Vorstisarv.
X. Võre 8 mm aukudega.
XI. Sisse väljalüliti
XII. „Revers” nupp
Mehaaniline mootori kaitse (Joonis 2)
I. Metalltigu
II. Turvalukk
III. Kruvi M5x20
Hakklihamasinal on mehaaniline kaitse mootori ülekoormamise eest (Joonis 2) – metallteole paigaldatud turvaluku
hambad purunevad, kui hakklihamasina töökoormus on liiga
suur (näit. kui masinasse on sattunud luud).
Purunenudturvalukk vaheta uue vastu:
●● keera purunenud turvalukuga metallteolt lahti kruvi,
●● eemalda purunenud turvalukk,
●● paigalda uus turvalukk ja keera see kruviga kinni.
Masina mootoril on spetsiaalne funktsioon, mis lubab tiguvõlli suuna hetkelist muutmist, mida tuleb kasutada juhul, kui
hakkimine märgatavalt aeglustub või/ja tekib liigne tootehulk
hakkimistorus (metalltigu ei vii etteantud tootehulka edasi).
Sellisel juhul vajuta lühidalt nupule „R” ja torus olev toode
liigub tagasi.
Seejärel vajuta uuesti nupule „I” ja jätka hakkimist.
Kui tiguvõll on edasi blokeeritud liigse tootehulgaga, vajuta
uuest nupule „R”, eemalda toode torust ja puhasta toode
hakkimist takistavatest osadest (näit. kõõlused jms.).
Mõningates olukordades soovitame toru lahti keerata ja eelnimetatud takistused täielikult eemaldada.
Seadme tööks ettevalmistamine ja
käivitamine
Tõmba hakklihamasina süvendist välja vajalikus pikkuses
toitejuhe ja vajalikud tarvikud.
●● Aseta masin võrgukontakti lähedusse kõvale alusele
nii, et korpuses olevad ventilatsiooniavad ei oleks kinni
kaetud.
●● Ava korpuse tagaosas paikev peidik ja võta sealt sobiv
ketasvõre (Joonis 3).
Tavaliselt paigaldatakse hakkimistorusse 4 mm aukudega
võre.
●● Enne masina esimest kasutamist pese hoolikalt kõik tarvikud.
●● Monteeri vajalikud tarvikud ja paigalda mootorile.
●● Lülita toitejuhe võrgupistikusse
●● Käivita masin lülitiga „I” (seade on töövalmis umbes
2 sekundi pärast).
Töö hakkimiskomplektiga (Joonis 4)
Pane hakkimistorusse järjestikku:
●● metalltigu kaitseriiviga sissepoole,
●● metallteo otsikule nuga teradega võre suunas,
●● võre nii, et hakkimistorus olev nukk läheks võres olevasse soonde.
●● Keera kõik hakkimiskomplekti elemendid tugevasti kinni
kuni vastupanu tekkeni.
●● Paiguta monteeritud hakkimiskomplekt mootorile ja keera vasakule, kuni kuuled blokaadi plõksatust.
●● Pane kauss hakkimistorule.
Töö vorstisarvega (Joonis 5)
Pane hakkimistorusse järjestikku:
●● metalltigu kaitseriiviga sissepoole,
●● pane metallteo otsikule eralduslüli,
●● vorstisarv.
●● Keera kõik elemendid tugevasti kinni.
Enne vorstisoole panekut masinale leota seda soojas vees
umbes 10 min.
59
●● Pane
vorstisarvele märg sool. Jälgi, et sarvel olevad
ventilatsiooniavad ei oleks kinni kaetud.
Soolt täitev lihasegu ei tohi olla liiga vedel. Suur vedelike
hulk võib põhjustada nende väljavoolamise ja masinasse
sattumise.
Sidrunipress (Joonis 6)
Sidrunipress on tarvik, mille abil saab sidrunist välja pressida
mahla koos viljalihaga.
Sidrunipressi osad:
I. Kaitseriiv.
II. Kauss.
III. Sõel.
IV. Press.
Ava korpuse tagaosas oleva peidiku kaas, mis võimaldab töö
püstiasendis.
Pane seade püstiasendisse kõvale, tasasele alusele.
Paigalda mootorile järjestikku:
●● Kaitseriiv.
●● Pane kauss mootorile ja keera seda vasakule, kuni see
läheb klõpsatusega paigale. Blokaadi klõpsatus tähendab, et kauss on paigaldatud õieti.
●● Paigalda kausi väljaulatuvale osale sõel ja press.
●● Valmista ette sidrunid, lõika nad eelnevalt pooleks.
●● Pane seadme toitejuhe võrgupesasse.
●● Pane seade tööle, vajutades nupule – „I” ja paiguta sidrun viljalihaga pressile.
●● Vajuta piisava tugevusega, et mehhanismhakkaks tööle
ja algaks mahla väljapressimine.
TÄHELEPANU! Juhul, kui sõel ummistub puuviljade
viljalihaga, tuleb masin seisatada, sõel eemaldada ja
puhastada viljalihast, kuna liigne viljaliha kogus võib
põhjustada masina ajami kambri täitumise vedelikuga.
TÄHELEPANU! Käivitunud sidrunipress pöörleb, ole
seega ettevaatlik puuviljade pressile surumisel sõrmedega.
Lõikur (Joonis 7)
I. Riiv väikeste ribade lõikamiseks.
II. Riiv paksemate ribade lõikamiseks.
III. Riiv viilutamiseks.
IV. Riiv püreede valmistamiseks.
V. Blokaad.
VI. Toru.
VII. Kauss.
VIII.Lükkur.
Lõikuril on kaks riivi õhukeste (I) ja paksemate (II)ribade riivimiseks (juust, porgand, seller, keedetud peet jms.). Kolmas
riiv (III) on mõeldud juurviljade viilutamiseks (kartulid, kurgid,
sibulad jms.). Neljas riiv (IV) on mõeldud püree valmistamiseks kartulitest, peetidest, puuviljadest jms.
60
Lõikuri töoks ettevalmistamiseks:
●● Tee blokaad (V) lahti ja pane üks riividest torusse.
●● Sulge blokaad.
●● Ühenda lõikuri toru nii nagu hakklihamasina toru.
●● Suuremõõtmelised tooted lõika eelnevalt tükkideks, mis
mahuvad torusse.
●● Ära tükelda pehmeid puuvilju suurte kividega.
●● Pärast töö lõppu lülita masin välja ja võta toitejuhe seinakontaktist.
●● Eemalda riivi või torusse jäänud tootejäägid puulusikaga.
Riivide terad ei nõua teritamist.
Riivide vahetamine (Joonis 8).
Mahlapress (Joonis 9)
Mahlapress on lisatarvik, millega saab pressida mahla kivideta puuviljadest ja marjadest nagu: vaarikad, mustsõstrad,
maasikad, tikrid, viinamarjad ja tomatid. Marjadest saab
mahla pressida neid eelnevalt tupplehtedest puhastamata.
Mahlapressi osad:
I. Pressi toru.
II. Tiguvõll.
III. Korpus sõelaga.
IV. Kruvi.
V. Mahlarenn.
VI. Regulatsioonikruvi.
VII. Kauss (hakkimisseadmelt).
VIII.Lükkur (hakkimisseadmelt).
IX. Sõel.
Nr 1 – väiksemad augud.
Nr 2 – suuremad augud.
X. Suur tihendusrõngas kerele 3.
XI. Väike tihendusrõngas tiguvõllile 2.
TÄHELEPANU! Kasuta puuviljade ja marjade täitmistorusse lükkamiseks ainult lükkurit.
Mahlapressi ettevalmistamine ja pressiga töötamine
●● Paiguta pressi torusse tiguvõll.
●● Paigalda korpusesse sõel ja pane see tiguvõllile nii, et
sõel paikneks suunaga allapoole ja torus olev nukk satuks soonde.
●● Keera korpus kruviga pressi korpuse külge.
●● Keera korpusesse regulatsiooninupp ja paigalda sellele
renn, mis kaitseb sõela, kuni see klõpsuga korpusele
kinnitub.
●● Paigalda kokkupandud press mootorile samamoodi, kui
on kirjeldatud hakkimistoru paigaldamise puhul.
●● Pane etteandmistorule kauss ja lükkur lihaseadmelt
●● Pane seadme toitejuhe võrgukontakti.
●● Kaivita seade lülitiga – „I” ja seejärel doseeri puuvilju
vastavalt, lükates neid lükkuriga.
●● Et
mahlapressimine kulgeks probleemitult, ära keera
regulatsiooninuppu liiga tugevalt töö algfaasis. Vaata,
milline on mahla sisalduse aste eemaldatas viljalihas ja
korrigeeri vastavalt kruvi asendit, et saavutada piisav
efektiivsus ja vältida pressiummistumist.
●● Kruvi kinnikeeramise aste oleneb puuviljade sordist,
mahlaste ja väga küpsete puuviljade puhul keera kruvi
tugevamalt kinni, vähem mahlakamate puuviljade korral
keera kruvi vähem.
●● Kui regulatsiooninupp ei kindlusta piisavat pressimise
efektiivsust, tuleb eemaldatud puuviljaliha uuesti läbi
pressi lasta.
●● Avade blokeerimine väga mahlakate viljadega võib põhjustada mahla valgumise seadme mootorisse.
●● Väljalaskeava ummistumisel viljalihaga tuleb masin välja
lülitada, võtta korpuselt renn, eemaldada mootorilt seade, keerata sellelt kruvi, regulatsioonikruvi ja puhastada
seadme osad.
Pärast iga kasutamist tuleb press lahti võtta ja pesta.
Veski
(Joonis 10)
I. Kruvikinniti
II. Jahvatusketaste regulaator
III. Kruvirattaga korpus
IV. Sisemine jahvatusketas
V. Välimine jahvatusketas
VI. Varras
VII. Veski teraruum
VIII.Kauss
IX. Korpuse serv peab sattuma veski teraruumi eendisse
Seadme kirjeldus
Lisaseadet võib kasutada teravilja, õlirikaste kaunviljade ja
kuivade toiduainete jahvatamiseks.
Veski võimaldab jahvatada selliseid aineid nagu nisu, rukist,
kaera, kohviube, suhkrut, tatart, musta terapipart, vürtspipart,
sinepiseemneid, kreeka pähkleid, metsapähkleid, kuivatatud
seeni, mandleid, sojaube, linaseemneid, puhastatud päevalilleseemneid jne.
Veski käsitlemine ja reguleerimine
Enne esmakordset kasutamist pese (vaata „PUHASTAMINE”) ja kuivata osadeks lahtivõetud veski. Seejärel jahvata
umbes 50 g ainet (nt nisu) seadistades seadme keskmisele
jahvatusastmele. Jahvatatud aine ei kõlba järgnevaks tarbimiseks, see on saastunud ja tuleb ära visata.
TÄHTIS: Maksimaalne veski vaheaegadeta töötamise
aeg on 15 minutit.
See tingimus on seotud masina maksimaalse tööajaga, kus
15 minutile tööle peab järgnema umbes 45 minutiline paus.
TÄHTIS: Seade ei või töötada tühjalt. Enne käivitamist
täida see alati jahvatatava ainega.
Puista terad kaussi (8), sea korpuse kruviratas (3) jämedamale jahvatusastmele, lülita sisse masina mootor. Jahvatatud aine hakkab avavusest välja tulema.
Sõltuvalt jahvatusastmest või kasutatavatest teradest reguleeri jahvatusketaste regulaatorit (2) korpuse kruvirattaga (3)
nii, et saad aine sobiva jahvatusastme.
Keerates seda kellaosutite liikumise suunas, saad peenemalt jahvatatud aine. Keerates seda kellaosutite liikumisele
vastupidises suunas, saad jämedamalt jahvatatud aine.
Kõige peenema (minimaalse) jahvatusastme saad reguleerimisnupu seadmisel joonele 1, kõige jämedama (maksimaalse) jahvatusastme reguleerimisnupu seadmisel joonele STOP.
Vaata joonist korpusel (3) ja jahvatusketaste regulaatoril (2).
Liiga tugev reguleerimisnupu sisse- või väljakeeramine
STOP joone suhtes seadme töötamise aja võib põhjustada seadme kahjustamist.
TÄHELEPANU: Soovitame veski töötamise ajal seada
jahvatusketaste regulaator (2) joonte 1 ja STOP vahele.
TÄHTIS: Peale veski paigaldamist EI TOHI kasutada
funktsiooni REVERSE.
TÄHELEPANU: Pea meeles pesta veskit korralikult
enne erinevate ainete jahvatamist. See aitab vältida
lõhnade segunemist.
TÄHTIS: Ära jahvata õlirikkaid aineid kõige väiksemal
jahvatusastmel. Jahvatusseade võib kinni kleepuda
või blokeeruda.
TÄHELEPANU: Väga pehmete teraviljade nagu kaera
ja linaseemnete puhul tuleks valida jämedam jahvatusaste.
TÄHTIS: Seade ei sobi väga kõvade ainete, nagu näiteks kuivatatud herneste, popkornimaisi jahvatamiseks.
TÄHELEPANU! Ärge vaadake kambri sisse kiviveski
kasutamise ajal, kuna väljalendavad teratükid võivad
Teid haavata (näiteks vigastada silmi).
Veski paigaldamine masinale
Kui veski teraruum (7) on keeratud umbes 45° nurga all
paremale, paigalda kokkupandud veski ajamile nii, et veski
teraruumi (7) eendid oleksid vaheldumisi süvenditega ajamil,
järgmiseks keera see vasakule asendisse kuni kuuled lukusti
„klõpsu”. See tähendab, et veski on korrektselt paigas.
Puhastamine ja hooldus
Veski ei nõua peale igakordset kasutamist puhastamist (kui
jahvatate ühe sorti aineid), sest varras (6) välistab terade
jäämise veskisse. Kuivata terasest jahvatavad osad (4, 5)
peale pesemist rätikuga, et kaitsta neid korrosiooni eest. Pikaaegse säilitamise korral määri neid rasvainega (võid kasutada selleks näiteks toiduõli). Ära pane jahvatavaid terasosi
keevasse vette. Plastikust osi (millel pole jooniseid) võib
pesta nõudepesumasinas (maks. 60°C veega).
61
Pärast töö lõppu (Joonis 11)
●● Lülita masin välja ja võta toitejuhe seinakontaktist.
●● Võta välja lükkur ja võta kauss hakkimistorult või lõikuri
või mahlapressi täitetorult (sidrunipressi puhul võtte eelnevalt eraldi torult press ja sõel).
●● Vajuta blokaadi nuppudele (1), keera hakkimiskomplekt,
lõikuritoru (või sidrunipressi kaussi) paremale (2) ja võta
see lahti.
●● Võta sidrunipressi kaitseriiv mootorist.
●● Võta lahti hakkimiskomplekti, vorstisarve, mahlapressi
täitetoru või lõikuri elemendid.
●● Pane pestud ja kuivatatud võred peidikusse, selleks:
●● Ava korpuse tagaosas olev süvend.
●● Vajuta kahelt poolt peidiku blokaadi ja tõmba seda
enda poole (nii nagu eespool näidatud).
●● (3) Pane sügavale peidikusse kaks võre, sulge peidik
ja tagumine klapp (4).
●● (5) Peida toitejuhe, lükates seda avasse.
●● (6) Paiguta süvendisse toitejuhtme pistik.
Puhastamine ja hooldus
●● Mootor puhasta nõudepesuvedelikuga niisutatud lapiga.
●● Materjalist osad pese soojas vees nõudepesuvahendiga
või vastavalt märgistustele nõudepesumasinas.
●● Metallosad pese kuumas vees nõudepesuvahendiga.
●● Kuivata pestud osad hoolikalt.
●● Õlita võresid ja nuga kergelt toiduõiga, et kaitsta neid
roostetumise eest.
●● Monteeri hakkimistoru või lõikuri elemendid kokku.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole
raske ega kulukas. Selleks:
Anna papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide konteinerisse.
Anna kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!!!
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
62
HR
●● Isključiti uređaj tijekom promjene pribora, a isto tako u slu-
Upute za sigurnost i pravilnu uporabu stroja
za mljevenje
●● Prije čišćenja stroja i promjene pribora uvijek isključite
čaju približavanja rukama dijelu stroja koji je u pokretu.
kabal iz utičnice.
●● Za potiskivanje proizvoda za mljevenje koristite samo
●● Ne izvlačiti utikača iz utičnice vukući za priključni kabel.
specijalni potiskivač. Korištenje drugih predmeta u tu svrhu prijeti opasnost oštećenja stroja i njegovog pogona.
●● Stroj priključivati isključivo na mrežu napona 230 V.
●● Ne uključivati uređaj, ako su napojni kabal ili kućište ili ●● Ne preopterećivati stroj velikom količinom proizvoda niti
ručice vidljivo oštećeni. U takvom slučaju treba uređaj
dati u servis.
Ako napojni kabal, koji je fiksno priključen na uređaj
bude oštećen, isti treba biti zamijenjen kod proizvođača
ili u specijalnoj radionici za popravak ili od strana specijalizirane osobe, a sve u cilju izbjegavanja opasnosti od
strujnog udara.
Popravke uređaja mogu obavljati isključivo obučene
osobe za takve vrste poslova. Nepravilno izvedena poprawka može izazvati ozbiljne opasnosti za korisnika.
U slučaju nastanka smetnji na uređaju treba se obratiti
u specijalizirani servisni punkt.
●● Po završetku rada priključni kabal treba isključiti iz utičnice na mreži. Složiti kabal i utikač kabla u spremnik.
●● Ne izlagati stroj i opremu temperaturi iznad 60°C, jer to
može dovesti do oštećenja.
●● Obratiti posebnu pozornost na prisutnosti djece tijekom
rada stroja.
●● Ovaj uređaj nije namijenjem za uporabu od osoba (u tom
i djeca) s ograničenim fizičkim i psihičkim sposobnostima, a jednako tako i osoba koje nemaju iskustva i znanja
za ovake vrste strojeva, osim ako budu posebno nadzirane ili budu instruirane za korištenje uređaja od strane
osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
●● Nikada ne ostavljati uređaj bez nadzora tijekom njegovog
rada. Ne dozvoljavajte pristup djeci do uređaja.
●● Djecu treba držati pod nadzorom kako se nebi igrala sa
uređajem.
prejakim potiskivanjem (potiskivačem).
●● Precizno montirati sklop za mljevenje, budući da loše
montiran sklop uzrokuje loše mljevenje, a zbog toga
dolazi i do zatupljivanja noža i sita. Zatupljeni nož i sito
zamijeniti novim.
●● Tijekom rada stroja ne smiju se zatvarati ventilacijski
otvori na oklopu stroja.
●● Stroj stavljajte samo na stabilnu, tvrdu podlogu.
●● Ako se stroj ne može pokrenuti – predati ga u servis.
●● Meso namijenjeno mljevenju treba odvojiti od kosti, hrskavice i žila.
●● Prije mljevenja, meso treba isjeći na manje komade.
●● Nemojte mljeti mak u suhom stanju. Prije mljevenja mak
mora biti preljeven kipućom vodom i dobro namočen –
nekoliko sati.
●● Pogon stroja ne smije se zagnjurivati u vodu, niti se smije prati tekućom vodom.
●● Nemojte prati opremu montiranu na pogonu.
●● Za pranje oklopa nemojte koristiti agresivnih deterdženata kao što su emulzije, mlijeka, paste i tome slično.
Takva sredstva mogu među ostalim izbrisati informacije
koje su nanesene na stroju u obliku grafičkih simbola kao
što su: podioke, strijelice, znaci opasnosti, upozorenja i sl.
●● Za pranje metalnih dijelova treba koristiti mekanu četku.
Ne perite metalne dijelove u perilici. Agresivna sredstva za čišćenje u takvim uređajima uzrokuju nagrizanje i zatamljivanje gore navedenih dijelova. Prati ručno
i koristiti klasična sredstva za ručno pranje posuda.
TIPOVI STROJEVA ZELMER
Oprema
Tip 986
Sklop za mljevenje
Br 5 / Nr 8
Citruseta
Rezalica
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
Postrojenje za mljevenje
sa metalnom posudom
i 3 sitima: 2,7; 4; 8
–
●
●
●
○
○
○
●
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Dodatak za
rezanje voća
Brusilica za
žvrnje
Sklop za makarone i kolače
(samo za 986,5x)
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
–
–
–
● – osnovna oprema, ○ – dodatna oprema može se kupiti u prodavaonicama, – – oprema nedostupna u ovoj verziji
Stroj je opremljen samo jednim sklopom za mljevenje.
Upustvo za uporabu i opis sklopa za makarone i kolače je dodatno priložen za ovaj tip strojeva za mljevenje zajedno sa gore navedenim sklopom.
63
Funkcija „Rewers”
Tehnički podaci
Tehnički podaci dati su na nazivnoj tablici proizvoda.
Dozvoljeno vrijeme neprekidnog rada 15 minuta.
Vrijeme pauze do ponovnog uključivanja 30 minuta.
Razina buke (LWA)
77 dB/A.
Stroj izveden je u klasi II klasie izolacije, ne treba uzemljenje
.
Strojevi za mljevenje ZELMER ispunjavaju obavezujuće norme.
Uređaj je usuglašen sa zahtjevima direktive:
–– Električni niskonaponski uređaji (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – 2004/108/EC.
Proizvod je označen znakom CE na nazivnoj tablici.
Opis stroja (Sl. 1)
Stroj za mljevenje prehrambenih proizvoda sastavljen je od:
Pogon stroja – svaki pogon prilagođen je za montažu svakog sklopa za mljevenje, citrusete, dodatka za rezanje voća,
mlinca za kavu i rezalice proizvodnje ZELMER S.A.
Sklop za mljevenje u koji spada:
I. Komora za mljevenje.
II. Puž sa montiranom spojnicom.
III. Nož.
IV. Sito s otvorima 4 mm.
V. Matica.
VI. Posuda za punjenje.
VII. Potiskivač.
Dodatna oprema u koju ulazi:
VIII.Distanski umetak.
IX. Mesarski dodatak.
X. Sito s otvorima 8 mm.
XI. Gumb prekidača
XII. Gumb „Revers”
Mehaničko osiguranje motora (Sl. 2)
I. Puž
II. Spojnica
III. Vijak M5x20
Stroj za mljevenje posjeduje mehaničku zaštitu motora (Sl. 2)
– zubi spojnice pogona će se slomiti ako se stroj preoptereti
(npr. ako u unutrašnjost dođe kost).
Oštećenu spojnicu treba zamijeniti novom:
●● na puža, na kom je oštećena spojnica, treba odvrnuti
vijak,
●● razdvojiti spojnicu,
●● staviti novu i zavrnuti vijak.
Pogon stroja posjeduje posebnu funkciju zahvaljujući kojoj
moguća je trenutačna promjena smjera kretanja puža. Funkcija je primijenjena u slučaju znatnog ograničenja mljevenja
i /ili u komori mljevenja nađe se previše proizvoda (puž ne
uzima doziranog proizvoda). U takvom slučaju pritisnite
gumb „R” – prekidača, tada proizvodi iz komore bit će uklonjeni.
Zatim opet isključite gumb „I” i nastavljajte daljnji rad.
Ako je dalje puž blokiran zbog suviše velike količine proizvoda, treba ponovno pritisniti gumb „R”, ukloniti proizvod
iz komore te ukloniti iz proizvoda dijelove koji uzrokuju da
mljevenje nije moguće (npr. tetive i sl.). U nekim situacijama
treba demontirati komoru i potpuno ukloniti gore nadedene
probleme.
Priprema stroja za puštanje u rad
Izvući iz spremnika kabal odgovarajuće dužine i ostali pribor.
●● Pogon stroja postaviti blizu utičnice na ravnoj, tvrdoj podlozi, tako da otvori za ventilaciju i hlađenje što se nalaze
na oklopu, budu slobodni za cirkulaciju.
●● Otvori spremnik u zadnjem dijelu oklopa i uzeti odgovarajuće sito (Sl. 3).
Standardno sito s otvorima 4 mm je montirano u komori mljevenja.
●● Prije prve oporabe treba oprati elemente opreme.
●● Montirati odgovarajuće elemente za mljevenje.
●● Priključiti kabal na utičnicu gnijezda napajanja.
●● Pritisnuti na gumb – „I” prekidača i uključiti stroj (stroj
počinje raditi nakon okolo 2 sekundi).
Sklop za mljevenje (Sl. 4)
U komoru za mljevenje staviti po redu:
●● Puž okrenut spojnicom prema unutrašnjosti.
●● Na rukavac puža staviti nož oštricama okrenut prema situ.
●● Sito namjestiti tako da kanalić na njemu legne na zub
u kučišto u situ.
●● Pritegnuti sve elementi sklopa za mljevenje – do potpunog otpora.
●● Postaviti priključak za mljevenje na pogon i okrenuti na
lijevo u položaj u kom se čuje uskakanje blokade priključka za pogon („click”). To označava da je komora
pravilno montirana.
●● Postaviti posudu na komoru za mljevenje.
Rad s mesarskim lijevkom U komoru za mljevenje staviti po redu kako slijedi:
●● Puž sa spojnicm okrenutom prema unutra.
●● Na rukavac puža umetak za odstojanje.
●● Masarski lijevak.
●● Pritegnuti sve elemente maticom – do otpora.
(Sl. 5)
Prije postavljanja kobasičarskog crijeva treba ga namočiti
u toploj vodi na okolo 10 min.
64
●● Na mesarski lijevak navući mokro crijevo.
Obratiti pažnju da ne budu zatvoreni otvori za ventilaciju.
Mesna masa ne smije biti „suviše rijetka”. Veća količina tekućine može uzrokovati istjecanje u unutrašnjost stroja.
Citruseta (Sl. 6)
Citruseta je dodatan uređaj zahvaljujući kojem moguće je
dobiti iz aruma sok zajedno sa voćnim mesom.
Sklop citrusete:
I. Spojnica.
II. Posuda.
III. Sito.
IV. Istiskivač.
Otvoriti prijeklop spremnika u zadnjem dijelu kučišta, koje
omogućava rad u vertikalnoj poziciji. Ustaviti u takvoj poziciji,
na tvrdoj i ravnoj podlozi.
Na pogon staviti po redu:
●● Spojnicu.
●● Posudu na pogon I okrenuti na lijevo u položaj u kom se
čuje uskakanje blokade priključka za pogon („click”).
To označava da je komora pravilno montirana.
●● Na posudu montirati sito i istiskivač.
●● Pripremiti odgovarajuće voće (presjeći napola).
●● Uključiti kabal uređaja u utičnicu.
●● Stroj pustiti u rad gumbom „I” zatim na istiskivač namjestiti voće.
●● Pritisnuti odgovarajućom snagom koja će izazvati početak procesa istiskivanja soka.
POZOR! U slučaju blokiranja sita mezgrom voća tijekom istiskivanja soka isključite uređaj, odvojite sito,
pa nakon toga očistite ga iz ostataka voća, jer suviše
ostataka voća može zaliti komoru pogona uređaja.
POZOR! Citruseta za vrijeme rada se okreće. Za vrijeme
uporabe uređaja obratite posebnu pozornost na prsti.
Rezalica (Sl. 7)
I. Renda za sitne rezance.
II. Renda za krupne rezance.
III. Renda za kolutiće.
IV. Renda za pasiranje.
V. Kopča.
VI. Komora.
VII. Miska.
VIII.Potiskivač.
Rezalica ima dvije rende (strugalice) za sitno (I) i krupno
rezanje (II) na rezance (tvrdi sir, mrkva, celer, kuhana cikla
i sl.). Treća (III) služi za rezanje povrća na kolutiće (krumpir,
krastavac, luk, itd.). Četvrta rezalica (IV) služi za pasiranje
krumpira, cikle, voća i sl. U cilju pripreme rezalice za rad:
●● Razvući kopču (V) i umetnuti jednu rendu spojnicom prema unutrašnjosti komore.
●● Zakopčati kopču.
●● Priključiti komoru rezalice isto kao komoru za mljevenje
mesa.
●● Krupnije komade treba najprije izrezati na manje, tako da
se mogu bez poteškoća staviti u komoru.
●● Nije dozvoljeno stavljati mekano voće sa tvrdim košticama.
●● Poslije završetka rada treba isključiti stroj na prekidaču,
a zatim izvući kabal iz utičnice.
●● Drvenom žlicom treba odstraniti ostatke iz unutrašnjosti
renda i komore.
Oštrice renda ne zahtijevaju regeneracije.
Izmjena renda (Sl. 8).
Dodatak za rezanje voća (Sl. 9)
Dodatak za rezanje voća je dodatna oprema, koja omogućava istiskivanje soka iz voća bez koštica kao što su: maline, ribizl, jagode, ogrozd, a također od grožđa i rajčica. Bobičasto
voće možete istiskivati zajedno s peteljkama.
Sklop dodatka za rezanje voća:
I. Komora dodatka za rezanje voća.
II. Puž.
III. Korpus sa sitom.
IV. Zavrtanj.
V. Ljevak.
VI. Vijak za regulaciju.
VII. Posuda (iz sklopa za mljevenje).
VIII.Potiskivač (iz sklopa za mljevenje).
IX. Sito.
Br 1 – manji otvori.
Br 2 – veći otvori.
X. Prsten za brtvljenje velik na korpus 3.
XI. Prsten za brtvljenje mali na puža 2.
POZOR! Za potiskivanje voća upotrebljavajte samo
potiskivač.
Priprema za rad i opsluga dodatka za rezanje voća
●● U komoru staviti puž.
●● U korpus staviti sito na puža tako da bi sito bilo okrenuto
prema dolje, tako da žlijeb leži precizno na izrez komore
za rezanje voća.
●● Na taj način postavljeni korpus pritezati maticom u komoru stroja za rezanje voća.
●● Zavrnuti vijak za regulaciju u korpus te navući na njega
žlijebić koji zaslanja sito do trenutka zatvorenja se se na
korpusu.
●● Montiran dodatak za rezanje voća staviti na pogon, isto
kao u opisu komore za mljevenje.
●● Na nasipni lijevak staviti posudu i potiskivač iz sklopa za
mljevenje.
●● Uključiti kabal stroja u utičnicu.
●● Uključiti stroj gumbom – „I”, zatim stavljati voće i lagano
dotiskivati uz pomoć potiskivača.
65
●● Da bi proces istiskivanja voća bio pravilan, u prvoj fazi
rada uređaja vijak za regulaciju ne može biti suviše snažno pritezan. Tek poslije ocjene stupnja sadržaja soka
u ostatcima voća, ispraviti vijak, tako da bi dobiti dovoljnu
efektivnost te izbjeći začepljenja uređaja. Stupanj pritezanja vijka zavisi od vrste i sorte voća, u slučaju sočnog
i jako zrelog voća – vijak treba pritezati jače, nego u slučaju drugog voća kada vijak mora biti pritezan slabije.
●● Ako regulacija vijkom ne omogućava dovoljnu učinkovitost istiskanja, ostaci voća treba ponovno propustiti kroz
stroj za rezanje.
●● Blokiranje otvora ostacima voća sa velikim sadržajem
soka može uzrokovati oštećenje pogona uređaja. U slučaju blokiranja odvoda otpacima uređaj treba zaustaviti,
skinuti žlijebić iz korpusa, odvojiti dodatak od pogona, odvrtiti maticu, vijak za regulaciju i očistiti elemente stroja.
Nakon svake uporabe dodatak za rezanje voća treba demontirati i oprati.
Brusač za žvrnje
(Sl. 10)
I. Navrtka
II. Regulator žrvnje
III. Tjelo sa drškom
IV. Unutrašnje žrvnje
V. Spoljašnje žrvnje
VI. Puž
VII. Komora brusilice
VIII.Posuda
IX. Žlijeb tjela more biti stavljen na izbočinu tjela komore
brisalice
Opis uređaja
Taj aparat može biti korišten za meljavu takvih proizvoda kao
na primjer: žito, ovas, uljnih sjemena i suha jela.
Brusilica za žvrnje omogućuje meljavu takvih proizvoda kao
što: žito, ovas, zrnasta kafa, šećer, heljdina krupica, riža,
crna zrnasta paprika, slačica-bijela, osušene pečurke, europski orah, badem, lješnji orah, soja, laneno sjeme, ljuskano zrno suncokrete i slično
BITNO: uljni proizvodi ne mogu biti brušeni pored minimalne regulacije granulacije. Uređaj za meljavu može
se prilijepiti ili blokirati.
BITNO: Uređaj nije namjenjen za meljavu jako tvrdih
proizvoda.kao na primjer osušen grašak, kukuruz, kokice.
Montaža brusilice na uređaju
Kada je komora brusilice (7) obraćena desno o kut od 45
stupnjeva, uloži montiranu brusalicu na pogonu uz uloženje
strešenja komore brusalice (7) na udubljenje pogona i zatim
obrati ga lijevo do pozicije pored koje ćeš čuti klik blokiranja.
Znači to što ja brusilice bila koretkno montirana.
66
Korištenje i reguliranje brusilice
Prije prvog korištenja operi i osuši (gledaj CIŠĆENJE) demontiranu brusalicu, i onda bruši 50 grama proizvoda (npr.
žita) uz korištenje programiranja – meljava sa srednjim razbijanjem. Brušen proizvod ne može se dalje koristiti jer je
onečišćen i treba ga izbaciti.
BITNO: Maksimalno vrijeme neprekinute radnje je 15
minuta.
Ovaj uvjet je vezani sa maksimalnim vrijemenom radnje uređaja za koje poslije 15 minuta radnje mora biti 45 minuta pauze.
BITNO: Uređaj ne može raditi bez tovariranja. Uvjek
prije kretanja napuni ga proizvodom.
Nasipaj zrna do posude (3), programiraj dršku tjela na debelju meljavu, ukjluči motor uređaja. Brušen proizvod će se
sipati kroz otvor.
Zavisno od zahtjevanog stupnja melvave ili korišćenog zrna,
reguliraj regulator žrvnje (2) uz pomoć drške tjela da se dobije proizvod sa odgovornom granulacijom. Obraćajući ga
u smjeru kazaljke sata dobiti ćeš proizvod fino umljen. Obraćajući ga suprotno do smjera kazalje sata dobiti ćeš proizvod
umljen debelje.
Najfiniji stupanj meljave može se dobiti pored stavljanja drške na liniju 1 a najviši stupanj (maksimalan) pored stavlenja
drške na liniju STOP. Gledaj grafika na tjelu (3) i regulatoru
žrvnje.
Previše naporno skretanje iza linije STOP za vrijeme poslovanja može izazvati kvar uređaja.
OPREZ: Savjetuje se da uz vrjeme radnje brusilice
regulator žvrnje (2) bio bi programiran među linijom
1 a linijom STOP.
BITNO: Kada je brusilica instalirana u uređaju ne može
se korisiti funkcija REVERSE.
OPREZ: Pamti o preciznom čišćenju brusilice prije meljave raznih proizvoda. Ovo će dozvoliti da se izbegne
obostrana pronicjlivost mirisa.
OPREZ: Za mekša žita kao npr. Ovas ili laneno sjeme
potrebno je odabrati krupnozrnasto programiranje.
POZOR! Ne gledajte u unutrašnjost komore tijekom
mljevenja, jer zrna kave - koje ponekad izlaze iz mlinca
- mogu Vas ozlijediti (npr. oko).
Čišćenje i održavanje
Nije potrebno čišćenje brusalice poslije svakog korištenja
(ukoliko radi se o jednoj vrsti proizvoda) jer puž (6) onemogućuje akumulacijuje ostataka zrna u brusalici. Čelični žrvanji (4, 5) osušite uz pomoć krpe nakom čišćenja, kako ne
bi došlo do korozije. U slučaju dugotrajnog čuvanja žrvanja,
treba je namazati masnoćom (možete u ovom slučaju upotrijebiti npr. jestivo ulje). Žrvanja ne smije se uranjati u vruću
vodu. Dijela od plastika (koje nemaju grafiku) Možeš oprati
u stroju za pranje suđa (maksimalno 60°C).
Poslije završetka rada (Sl. 11)
●● Isključiti troj na prekidaču i izvući kabal iz gnijezda utičnice.
●● Izvaditi potiskivač i skinuti posudu sa komore za mljevenje,
komoru rezalice, komoru dodatka za rezanje voća (u slučaju citrusete ranije skinuti odvojeno istiskivač i sito).
●● Pritisnuti na gumb za blokadu – (1) sklopa za mljevenje,
komore rezalice (ili posude citrusete) okrenuti (2) desno
i skinuti je. U slučaju citrusete skinuti spojnicu s pogona.
●● Rastaviti na elemente sklop za mljevenje, komoru s mesarskim dodatkom, komoru dodatka za rezanje voća ili
rezalice.
●● Oprane i osušenje dijelovi staviti u spremni, u tom cilju:
●● Otvoriti spremnik u zadnjem dijelu kučišta.
●● Pritisnuti iz 2 strana blokadu spremnika i povući ga
prema sebi (kako to je ranije pokazano).
●● (3) Smještati maksimalno dva sita sa otvorima, zatim
zatvoriti spremnik i zadnji prijeklop (4).
●● (5) Složiti kabal u spremnik.
●● (6) Složiti utikač kabala u spremnik.
Čišćenje i održavanje
●● Pogon prebrisati krpom navlaženom srestvom za pranje
posuda.
●● Plastične
dijelove oprati toplom vodom sa dodatkom
sredstva za pranje posuda prema prema oznakama
u stroju za pranje suđa.
●● Metalne dijelove oprati toplom vodom sa dodatkom sredstva za pranje posuda.
●● Podrobno osušiti oprane dijelove.
●● Sita i noževe podmazati jestivim uljem u cilju zaštite od
korozije.
●● Osušene dijelove komore za mljevenje ili rezalice sastaviti u cjelinu.
Ekologija – Čuvajmo okoliš
Svaki korisnik može doprijeniti očuvanju okoliša. Nije to a ni teško a ni preskupo. U tom cilju
treba: kartonsko pakiranje predati na mijesta
sakupljanja papirne ambalaže, vrečice od polietilena (PE) odložiti u kontejner za plastični
otpad.
Istrošene uređaje treba predati na odgovarajuće skladišta,
jer strojevi mogu sadržavati materijale opasne za okoliš.
Ne izbacivati sa kounalnim otpadom!!!
Proizvođač ne odgovara za eventualne štete uzrokovane neodgovarajućom uporabom stroja suprotno njegovoj stvarnoj namijeni, ili zbog
nepravilne opsluge istog. Proizvođač zadržava pravo modificiranja
proizvoda u svakom momentu, bez prethodnog informiranja ako to
zahtjevaju; pravni propisi, norme, direktive ili konstriktivni, trgovački,
estetski i drugi razlozi.
67
SR
●● Pre čišćenja mašine uvek izvadi kabl za napajanje iz
Preporuke vezane za sigurnost i ispravno
korišćenje mašine
●● Ne vadi utikača sa gnezda vučeći kabl.
●● Mašinu uključuj isključivo u mrežu promenljive
struje
230 V.
●● Nemoj koristiti uredjaj ukoliko vod za napajanje,kućište ili
drżka su vidljivo oštećeni.U takvom slučaju predaj uredjaj u servis.
Ukoliko neodvojiv vod za napajanje je oštećen onda
mora biti zamenjen kod proizvodjača ili u servisu odnosno mora to učiniti stručnjak da se izbegne opasnost.
Jedino stručno osoblje może vršiti opravku uredjaja.
Nepravilno izvršena opravka może dovesti u opasnost
korisnika. U slučaju pojave kvara obratite se servisu.
●● Nakon završetka rada sa mašinom izvadi utikač iz gnezda. Sakrij kabl ugurajući ga u otvor są kojeg je izvučen,
a utikač stavi u skrovišze.
●● Ne izlagaj mašinu na temeperature preko 60°C. Možeš
da oštetiš mašinu.
●● Budi specijalno oprezan za vreme rada sa mašinom
u prisustvu dece.
●● Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba
(u tome i dece) sa ograničenim fizičkim sposobnostima,
sensorskim ili umstvenim, a takođe nije za osbe, koje
nemaju znanje ili iskustvo, ukoliko neće biti nadzirane ili
obučene kako da koriste uređaj od strane osobe, koja
odgovara za njihovu bezbednost.
●● Nikad nemoj da ostavljaš uređaj bez nadzora prilikom njegovog korišćenja. Nemoj da dopuštaj blizo uređaja decu.
●● Deca treba da se nalaze pod nadzorom, da bi bili sigurni
da se ne igraju uređajem.
●● Isključi uređaj pre zamene opreme ili pre pristupanja
u blizinu pokretnih delova.
gnezda mreže. a guranje primenjuj jedino uređaj za guranje. Korišćenje drugih predmeta može da ošteti mašinu ili pogon.
●● Ne opterećuj prekomerno uređaja preteranom količinom
proizvoda niti preterani jakim guranjem.
●● Tačno montiraj sastav za mlevenje, jer neispravno sklopljen prouzrokuje nedovoljan kvalitet mlevenja, a isto
može da bude razlog istupljenja se noža i sita. Istupljeni
nož i sito zameni novima.
●● Po vreme rada mašine nemoj da prekrivaš otvore za
ventilaciju u kučištu.
●● Mašinu stavljaš isključivo na tvrdoj podlozi.
●● Ako mašina se ne može uključiti – odnesi nju u servis.
●● Meso namenjeno za melenje odvoji od kostiju, žila, hrskavica i tetiva.
●● Pre mlevenja veće komade preseči na manje.
●● Nemoj da melješ suvi mak. Pre mlevenja mak mora biti
ranije preliven vrućom vodom i ostavljen u vodi – preko
nekoliko sati.
●● Nemoj da stavljaš pogon mašine u vodu, niti nemoj da
ga pereš pod tekućom vodom.
●● Nemoj da pereš opremu dok je montirana na pogonu
u uređaju.
●● Za pranje kučišta nemoj da koristiš agresivnih detergenata kao što su emulsije,mleka, paste itd. One mogu među
drugima da odstrane obeležene grafičke informacije, kao
što su: skale, oznake, napomene itd.
●● Za pranje metalnih delova koristi meku četku.
Nemoj da pereš metalne delove u mašini za pranje
suđa. Agresivna sredstva za čišćenje primenjivana
u tim uređajima prouzrokuju pojavu tamnenja gore
navedenih delova. Peri ih ručno, sa primenom tradicionalnih sredstva za pranje posuđa.
TIPOVE MAŠINA ZELMER
Priedai
Tip 986
Sastav za mlevenje
br 5 / br 8
Cediljka za
južno voće
986.50 / 986.80
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Mehanizam za mlevenje
sa metalnom posudom
i 3 sita: 2,7; 4; 8
–
Ribež
Cediljka
Brusač za
žvrnje
Sastav za testenine
i kekse
(samo za 986,5x)
●
●
●
○
○
○
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
●/–
●/–
●/–
●/–
●/–
–
–
–
● – osnovna oprema, ○ – dodatnu opremu može da se nabavi u radnjama, – – oprema dostupna u u datoj izvedbi
Uređaj je opremljen samo u jedan sastav za mlevenje.
Instrukcija rukovanja i opis sastava za testenine i kekse su priloženi dodatno u tom tipu mašina zajedno są gornjim sastavom.
68
Funkcija „Rewers”
Tehnički podaci
Tehnički parametri dati su na tabli sa informacijama o proizvodu.
Dopušteno vreme neprekidnog rada 15 minut.
Vreme pauze pre ponovnog uključenja 30 minut.
Buka uređaja (LWA)
77 dB/A.
Masine tipa: 686 i 886 imaju II klasu izolacijei, kod njih nije
potrebno uzemlenje
.
Mašine ZELMER su u skladu sa obavezujućim normama.
Uređaj u skladu są zahtevima direktiva:
–– Električki niskonaponski uređaj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – 2004/108/EC.
Proizvod są oznakom CE na tabli sa informacijama.
Opis uređaja (Crtež. 1)
Mašina za mlevenje prehrambenih namirnica sastoji se od:
Pogon uređaja – svaki pogon uređaja je prilagođen za
Montažu svakog sastava za mlevenje, cediljke za južno
voće, cediljke za sokove, mlin za kafu i ribež proizvodnje
ZELMER S.A.
Sastav za mlevenje, u sastav kojeg ulazi:
I. Komora za mlevenje.
II. Puž sa montiranom spojnicom.
III. Nožić.
IV. Sito sa otvorima 4 mm.
V. Navrtka.
VI. Posuda.
VII. Element za guranje.
Dodatna oprema:
VIII.Uložak za pravljenje distance.
IX. Naglavak za kobasice.
X. Sito sa otvorima 8 mm.
XI. Dugme prekidača
XII. Dugme „Rewers”
Mehanička oslona motora (Crtež. 2)
I. Puž
II. Spojnica
III. Navrtka M5x20
Uređaj ima mehaničku zaštitu od oštećenja (Crtež. 2) – zubove spojnice pogonskog puža se lome, kad je uređaj preopterećen (npr. U slučaju da se sredinu su pale kostiji).
Pokvarenu spojnicu zameni novom: u pužu sa pokvarenom
spojnicom odvrti navrtku:
●● odstrani pokvarenu spojnicu,
●● namesti novu spojnicu i dovrti navrtkom.
Pogon uređaja ima specijalnu funkciju, koja omogućuje na
trenutak promeniti pravac obrta puža, Primenjuje se tu funkciju kad je primetlivo bitno ograničenje mlevenja ili / i u komori nalazi se prekomerna količia proizvoda (puž ne skuplja doziranog proizvoda). U takvom slučaju utisni na kratko vreme
dugme „R” – kod prekidača, tada će biti vraćene namirnice
sa unutrašnjosti komore.
Posle ponovo pretisni dugme „I” i nastavi rad.
Ukoliko dalje puž se blokira prekomernom količinom namirnica, ponovo treba se poslužiti dugmetom „R”, vratiti namirnice iz komore i odstraniti deo namirnica, koji otežava mlevenje (npr. tetiva itd.). U nekim situacijama treba rasklopiti
komoru i potpuno odstraniti gornje smetnje.
Priprema uređaja za rad i uključenje uređaja
Izvuci sa kučišta potrebnu dužinu kabla i potrebna akcesorija.
●● Pogon stavi u blizini gnezda, na tvrdoj podlozi tako da bi
otvori za ventilaciju ostali neprekriveni.
●● Otvor skrovište u kučištu uređaja i izvadi potrebno sito
(Crtež. 3).
Standardno sito sa otvorima 4 mm je montirano u posudi za
mlevenje.
●● Pre prve primene mašine operi elemente opreme.
●● Montiraj odgovarajuću opremu i dodaj do pogona.
●● Stavi utikač kabla u gnezdo.
●● Pretiskajući prekidač „I” uključi uređaj (mašina startira
posle okolo 2 sekundi).
Sastav za mlevenje (Crtež. 4)
U sud za mlevenje stavi redom:
●● Puž spojnicom prema sredini.
●● Na vreteno puža stavi nož sečivom prema situ.
●● Sito tako, da bi strčašti rub suda ušao u rov na ivici sita.
●● Dovrti sve elemente sastava za mlevenje – jako do otpora.
●● Stavi montirani sastav za mlevenje na pogon i obrati
u poziciju, u kojoj ćeš čuti zvuk blokade „click”. Znači to
da je komora ispravno montirana.
●● Stavi sud na sud za mlevenje.
Rad sa naglavkom za kobasice (Crtež. 5)
U sud za mlevenje stavi redom:
●● Puž spojnicom prema sredini.
●● Na vreteno puža stavi ulozak za razmak.
●● Naglavak za kobasice.
●● Dovrti sve elemente navrtkom – jako do otpora.
Pre stavljenja creva, pokvasi nju oko 10 min. u toploj vodi.
●● Na naglavak stavi mokro crevo.
Pazi da ne zapušiš otvore za odvođenje vazduha u natikaču.
Mesna masa koje popunjava crevo ne može biti „preterano
retka”. Velika količina tekućne može prouzrokovati curenje
unutra u mašinu.
69
Cediljka za sok od južnog voća
(Crtež. 6)
Cediljka to dodatni uređaj, koji pozvoljava istisnuti od južnog
voća sok zajedno sa komadićima voća.
Sastav cediljke:
I. Spojnica.
II. Posuda.
III. Sito.
IV. Cediljka.
Otvori skrovište u zadnjem delu kučišta, koje omogućuje rad
i vertikalnoj poziciji. Namesti nju u takvom položaju stavljajući nju na tvrdoj, ravnoj podlozi.
Na pogon stavi po redu:
●● Spojnicu.
●● Stavi posudu na pogon i obrati nju u levo do pozicije,
u kojoj ćeš čuti „click” blokade. To znači, da posuda je
dobro instalovana.
●● Na sterčaštom delu montiraj sito i cediljku.
●● Pripremi određeno voće, preseći ga na pola.
●● Uključi kabl za napajanje u gnezdo.
●● Urukluči uređaj dugmetom – „I” i nakon toga stavi voće
mesom prema cediljki.
●● Dotisni są odgovarajućom snagom, koja će prouzrokovati uključenje mehanizma i počeće proces ceđenja.
NAPOMENA! U slučaju blokiranja sita mesom ceđenog
voća morate zaustaviti uređaj, odvojiti sito nakon čega
očistiti ga od voćnog mesa, jer prekomerna količina
mesa može da dovede do zalivanja pogona mašine.
NAPOMENA! Cediljka za južno voće po vreme rada
se okreće, posebno pazi na prste prilikom dotiskanja
voća na cediljki.
Ribež
(Crtež. 7)
I. Trenica za opilice.
II. Trenica za deblje opilice.
III. Trenica za flastre.
IV. Trenica za pasiranje.
V. Dugme.
VI. Komora.
VII. Posuda za sastojke.
VIII.Uređaj za guranje.
Ribež ima dve trenice za usitnjavanje sitno (I) i develo (II)
opilice (žutog sira, šargarepe, celera, kuvane cvekle, itd.).
Trenica (III) služi za sečenja površa na flastri (krompira, krastavca, lukai, itd.). Trenica (IV) služi za pasiranje krompira,
cvekle, voća itd.
Za pripremu trenice za posao:
●● Odmakni dugme – (V) i stavi jednu od trenica spojnicom
prema dolnoj komori.
●● Zatvori dugme.
●● Spoji komoru ribeža tako, kao i komoru za mlevenje.
●● Veće komade ranije izseci na komade, koje bez poteškoća ćeš staviti u komoru.
70
●● Ne usitnjavaj mekog voća koje sadrži tvrde koštice.
●● Posle završetka rada isključi uređaj i izvadi napojni kabl
iz gnezda mreže.
●● Odstrani drvenom kašikom ostaci ostale unutra trenice
ili u komori.
Sečivo trenice ne mora biti regenerisano
Zemena ribeža (Crtež. 8).
Sokovnik (Crtež. 9)
Sokovnik je dodatni uređaj, koji pozvoljava izcediti sok samo
sa voća bez koštica kao što su maline, crna ribizla, crvena ribizla, jagoda, ogrest, grožđe, a čak i od paradajza. Voće kao
što su jagode možna istiskati zajedno sa peteljkom.
Sastav sokovnika:
I. Komora sokovnika.
II. Puž.
III. Korpus sa sitom.
IV. Navrtka.
V. Levak za odvođenje soka.
VI. Zavrtanj za regulaciju.
VII. Posuda (sa kompleta za mlevenje).
VIII.Uređaj za guranje (sa kompleta za mlevenje).
IX. Siko.
Br 1 – manji otvori.
Br 2 – veći otvori.
X. Zaptiven prstem veliki na korpusu 3.
XI. Zaptiven prsten mali na puž 2.
NAPOMENA! Za guranje voća koristi isključivo specijalan alat za guranje.
Priprema za rad i rukovanje
●● U komoru sokovnika stavi puž.
●● U korpus stavi sito i namesti ga na puža tako da sito bilo
okrenuto prema dole, a udubljenje za nameštanje pozicije da se namesti na ispust komore sokovnika.
●● Tako namešten korpus privrtati navrtkom uz komoru sokovnika.
●● Navrti zavrtanj za regulaciju u korpus i namesti na
njega levak oslanjajući sito do momenta zatvorenja na
korpusu.
●● Sklopljeni sokovnik montiraj na pogon, identično kao
u opisu komore za mlevenje.
●● Na grlo za sipanje namirnica stavi posudu i uređaj za guranje od kompleta za mlevenje.
●● Uključi kabl za napajanje u gnezdo.
●● Uključi uređaj prekidačem – „I” nakon toga određeno
doziraj voće i guraj ga uređajem.
●● Da bi proces ceđenja voća proizilazio ispravno, ne dovrtaj zavrtki za regulaciju u početnoj fazi.
●● Tek nakon procene sadržaja soka, korigiraj stepen dovrtenja, tako da bi dobio traženu efektivnost i izbegao
zapušenje sokovnika.
●● Stepen dovrtenja zavrke zavisi od vrste i kvaliteta voća,
za sočno voće i mnogo zrelo – dovrti dublje, a za voće
malo sočno – dovrti malo manje.
●● Ako regulacija zavrtnjem ne daje traženih rezultata, odceđeno voće još jedamput preradi u sokovniku.
●● Blokada otvora u sokovniku są većom količinom soka,
može prouzrokovati pregorenjem pogona uređaja.
●● Ukoliko se otvori zapuše otpacima, uređaj treba zaustaviti i drževci deo u obliku valjka skinuti levak, odkini
uređaj od pogona, odvrti navrtku, zavrtanj za regulaciju
i pročisti elementi.
Posle svakog korišćenja uređaj treba demontirati i oprati.
Brusač za žvrnje
(Crtež. 10)
I. Navrtka
II. Podešavač žrvnje
III. Telo sa drškom
IV. Unutrašnje žrvnje
V. Spoljašnje žrvnje
VI. Puž
VII. Komora brusača
VIII.Sud
IX. Šlic tela mora mora da bude stavljen na izbočinu komore brusača
Opis uređaja
Ovaj aparat može biti korišćen za meljavu takvih proizvoda
kao na primer: žito, ovas, uljna semena i suha jela.
Brusač za žvrnje omogućava brušanje takvih proizvoda kao:
žito, ovas, zrnasta kafa, šećer, heljdina krupica, riž, crna zrnasta paprika, slačica-bela, osušene pečurke, evropski orah,
badem, leskin orah, soja, laneno seme, luskana zrna suncokreta i slično.
BITNO: uljni proizvodi ne mogu da budu brušeni pored
minimalnog podešavanja granulacije. Uređaj za meljavu može se prilepiti ili blokirati.
BITNO: Uređaj nije namenjen za meljavu jako čvrstih proizvoda.kao na primer osušen grašak, kukuruz, kokice.
Instalisanje brusača na uređaju
Kada je komora brusača (7) obraćena desno o ugalj od
45 stepena, uloži instalisan brusač na pogonu uz uloženje
strešenja komore brusača (7) na udubljenje pogona, i zatim
obrati ga levo do položaja pored kojeg ćeš čuti „klik“ blokiranja. Znači to da je brusač bio korektno instaliran.
Korišćenje i podešavaje brusača
Ispred prvog korišćenja operi i osuši (gledaj CIŠĆENJE)
demontirani brusač, i onda bruši 50 grama proizvoda (npr.
žita) korišteći programiranje – meljava sa srednjim razbijanjem. Brušen proizvod ne može da bude dalje korišćen jer je
onečišćen i treba ga izbaciti.
BITNO: Maksimalno vreme neprekinute radnje je 15
minuta.
Ovaj uslov je povezan sa maksimalnim vremenom radnje
uređaja za kojeg 15 minuta posle radnje mora biti dato 45
minuta pauze.
BITNO: Uređaj ne može da radi bez opterećenja. Uvek
ispred kretanja napuni ga proizvodom.
Sipaj zrna do suda (3), programiraj dršku tela na debelju
meljavu, ukjluči motor uređaja. Brušen proizvod će se sipati
kroz rupu.
Zavisno od zahtevanog stepena meljave ili korišćenog zrna,
reguliraj podešavač žrvnje (2) uz pomoć drške tela da se
dobije proizvod sa odgovornom granulacijom. Obraćajući ga
u smeru kazaljke sata dobićeš proizvod fino brušen. Obraćajući ga suprotno do smera kazaljke sata dobiti ćeš proizvod
brušen debelje.
Najfiniji stepenj meljave može se dobiti pored stavljanja drške
na liniju 1 a najviši stepen (maksimalan) pored stavlenja drške
na liniju STOP. Gledaj grafika na telu (3) i podešavaču žrvnje.
Previše naporno skrećanje iza linije STOP za vreme radnje može pokvariti uređaj.
POZOR: Savetuje se da uz vreme radnje brusača podešavač žvrnje (2) bude programiran među linijom 1 a linojom STOP.
BITNO: Kada je brusač instaliran u stroju ne može da
se koristi funkcija REVERSE.
POZOR: Pamti o preciznom čišćenju brusača ispred
meljave raznih proizvoda. Ovo će dozvoliti da se izbegne obostrana pronicjlivost mirisa.
POZOR: Za mekša žita kao npr. ovas ili laneno seme
mora da bude odabrano krupnozrnasto programiranje.
NAPOMENA! u toku mlevenja ne gledajte unutra
u mlin, jer zrna koje poned skaču iz mlina mogu da te
rane (npr. u oko).
Čišćenje i održavanje
Nije potrebno čišćenje brusača posle svakog korišćenja
(ukoliko radi se o jednoj vrsti proizvoda) jer puž (6) onemogava akumulacijuje ostataka zrna u brusaču. Čeličnu
žvrnju (4, 5) osuši krpicom posle pranja, tako da ne dođe
do korozije. Ukoliko dugo čuvaš žrvanj konservisaj njih kroz
namazanje masnoćom (možeš u tom cilju iskoristiti jestivo
ulje). Žrvanj ne treba stavljati u vruću vodu. Dela od plastika
(koje nemaju grafiku) Možeš oprati u stroju za pranje suđa
(maksimalno 60°C).
Posle završvane na rabota (Crtež. 11)
●● Isključi uređaj i izvadi utikač napojnog kabla iz gnezda.
●● Izvadi element za guranje i skini posudu sa komore za
mlevenje, komore za ribež, komore cediljke (u slučaju cediljke za južno voće ranije skini posebno cediljku i sito).
●● Pretisni blokadu – (1), sastav za mlevenje, komoru ribeža (ili posudu cediljke južnog voća) obrati (2) u desno
71
i nju skini. U slučaju cediljke za južno voće izvadi spojnicu sa pogona.
●● Rasklopi elemente sastava za mlevenje, komore sa naglavkom za kobasice, komore za ceđenje soka ili ribeža.
●● Oprane i osušene sita sa otvorima stavi u kučište i za to:
●● Ovori skrovište u donjem delu kučišta.
●● Natisni sa dve strane blokadu skrovišta i povuci ga
prema sebi (taka kako je prikazano ranije).
●● (3) Sakrij maksimalno dva sita sa otvorama, nakon
toga zatvori skrovište i zadni poklopac (4).
●● (5) Sakrij kabl lako ga umetajući u otvor sa kojeg je izvučen.
●● (6) Sakrij utikač kabla u skrovište.
Čišćenje i konservacija
●● Pogon obriši krpicom uvlaženom deterdžentom za pranje sudova.
●● Delove od plastične mase peri u toploj vodi sa dodatkom
deterdženta za pranje posuda ili saglasno oznakama na
mašini pranje sudova.
●● Metalne delove operi u vrućoj vodi sa dodatkom tekućeg
deterdženta za pranje sudova.
●● Tačno osuši oprane delove.
●● Sita i nožiće premaži jestivim uljem da ih zaštitiš od
rđanja.
●● Suve delove komore za mlevenje ili ribež montiraj
u celinu.
Ekologija – Brinemo za okolnu sredinu
Svaki korisnik može da ima svoj doprinos za zaštitu sredine.
To nije teško, niti mnogo skupo. U tom cilju:
Pakovanje od kartona predaj za makulaturu.
Polietilenske vreće (PE) bazi u kontejner za
plastik.
Potrošene delove predaj na određeno skladište, jer opasne sastojke koje u njima nalaze
mogu da budu opasne za prirodnu sredinu.
Ne bacaj zajedno sa komunalnim smećem!!!
Proizvođač ne odgovara za eventualne štete nastale neodgovarajućom primenom uređaja i neodgovarajućim rukovanjem. Proizvođač
zadržava sebi pravo na modifikaciju proizvoda u svakom trenutku,
bez ranijeg obaveštavanja, u cilju prilagođavanja zakonskim normama, direktivama ili zbog konstrukcije, trgovinskih, estetskih ili drugih
razloga.
72
EN
●● Switch off the appliance before changing the accessories
Safety instructions and instructions
concerning the proper use of the appliance
●● Always unplug the appliance before cleaning or changing
or before approaching moving parts.
the accessories.
●● Use only the pusher to push food. Using objects other
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Plug the appliance only to a grounded 230 V electrical
than the pusher may cause damage to the mincer and
the motor.
●● Do not overload the appliance with too much product. Do
not push too hard with the pusher.
●● Carefully install the mincing unit, as improper installation
results in poor mincing quality and may cause the cutter
and the screen to become blunt. Replace a blunted
cutter or screen.
●● Do not cover the ventilation openings in the housing
during operation.
●● Place the appliance only on a hard, stable surface.
●● Return the appliance to a service center if it fails to
switch on.
●● Separate the meat to be minced from bones, sinews,
gristles and strings.
●● Cut larger products into pieces before mincing.
●● Do not mince dry poppy seed. The poppy seed must be
scalded and soaked for several hours before mincing.
●● Do not immerse the motor in water, do not wash it under
running water.
●● Do not wash accessories installed on the motor unit.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the housing. They
may remove the graphic information symbols such as:
scales, marks, warning signs etc.
●● Use a soft brush to clean metal parts.
outlet.
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return the
appliance to a service center.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious hazard to the user. In case of defects please contact a qualified service center.
●● Unplug the appliance after operation. Put away the cord,
pushing it gently through the opening and place the plug
in the compartment.
●● Do not expose the mincer and the accessories to
temperatures above 60°C. It may cause damage to the
mincer.
●● Pay special attention while operating the appliance near
children.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Do not wash metal parts in the dishwasher. Abrasive
detergents used in the dishwasher may cause these
parts to darken. Wash these parts manually using
traditional dishwashing liquids.
TYPES OF ZELMER MINCERS
Accessories
Typ 986
986.50 / 986.80
986.53 / 986.83
986.56 / 986.86
986.57 / 986.87
986.58 / 986.88
986.88MMSL
986.84MMSL
Mincing unit
Citrus juicer
Shredder
Juicer
Quern grinder
Pasta and pastry set
(only for 986.5x)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
Mincing unit with
a metal tray and
3 screens: 2,7; 4; 8
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
●/ –
–
●
●
●
○
○
○
●
–
–
–
● – basic accessories, ○ – additional equipment, which you can buy in shops,
– – unavailable accessories
The mincer is equipped with one mincing unit.
The manual and the description concerning the pasta and pastry set is additionally included to mincers equipped with this set.
73
„Reverse” function
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
Permissible duration of uninterrupted operation 15 minutes.
Break before the next use 30 minutes.
Noise level (LWA)
77 dB/A.
The appliance features double electrical insulation (Class II)
and does not require grounding
.
ZELMER mincers fulfill the requirements of the existing
norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating
label.
Description
(Fig. 1)
The food mincer consists of:
Mincer motor – each motor is adapted to install each
ZELMER mincing unit, citrus juicer, juicer, coffee grinder and
shredder.
The mincer unit consists of:
I. Mincer body
II. Scroll with clutch
III. Cutter
IV. Mincer screen with 4mm openings
V. Ring nut
VI. Tray
VII. Pusher
And additional accessories:
VIII.Base plate
IX. Sausage filler nozzle
X. Mincer screen with 8mm openings
XI. On/Off button.
XII. „Reverse” switch
Mechanical safety device for the motor (Fig. 2)
I. Scroll
II. Clutch
III. Screw M5x20
The mincer is equipped with a mechanical safeguard, which
protects the motor against damage – the teeth in the clutch
break when the mincer is overloaded (e.g. when bones get
inside).
Replace the damaged clutch:
●● twist off the screw from the scroll with the damaged
clutch,
●● remove the damaged clutch,
●● attach the new clutch and tighten it with the screw.
The motor has a special function allowing to temporarily
change the direction of the scroll. It is used if mincing is
limited and/or if there is too much product in the mincer body
(the scroll does not take the product). Press the „R” switch
for a short period of time, the product will be removed from
the inside of the mincer body. Press the „I” button once
again to continue operation.
If the scroll is still blocked by the excess of product, use the
„R” switch once again, remove the product from the mincer
body and next remove product parts which make it difficult to
mince (e.g. sinews, etc.).
In some cases it is necessary to dismantle the mincer body
and remove the above-mentioned obstacles.
Preparing the appliance for operation and
switching on the appliance
Take out a sufficient length of the supply cord and the
appropriate accessories from the compartment.
●● Place the motor near the socket, on a hard, stable
surface. Do not cover the ventilation openings of the
housing.
●● Open the compartment on the back of the housing and
take out an appropriate screen.
A screen with 4mm openings is installed in the mincer body
as a standard.
●● Wash all accessories thoroughly before the initial use.
●● Assemble the appropriate accessories and install them
on the motor.
●● Plug in the appliance.
●● Switch on the appliance using the „I” switch (the
appliance starts to operate after about 2 seconds).
Mincing unit
(Fig. 4)
Fit the following elements in the mincer body:
●● The scroll with the clutch facing to the inside of the body.
●● The cutter to the bolt with the blades facing the screen.
●● The screen so that the protrusion of the body fits the
groove in the circumference of the screen.
●● Tightly fit all the elements of the mincer body.
●● Place the assembled mincer body on the motor and turn
left until you hear a click. It means that the body has
been properly installed.
●● Fit the tray to the mincer body.
Operation with the sausage filler nozzle (Fig. 5)
Place the following elements in the mincer body:
●● The scroll with the clutch facing to the inside of the body.
●● The base plate to the bolt.
●● The sausage filler nozzle.
●● Tightly fit all the elements with the ring nut.
Soak the casing for about 10 minutes before fitting.
74
●● Fit the wet casing on the sausage filler nozzle.
Make sure the not to block the ventilation openings on the
nozzle.
The meat cannot be „too thin”. A large liquid content may
cause its leakage to the inside of the mincer.
Citrus juicer
(Fig. 6)
The citrus juicer is an additional appliance, which enables to
squeeze juice from citrus fruits together with the pulp.
Citrus juicer unit:
I. Clutch
II. Bowl
III. Screen
IV. Squeezer
Open the lid of the compartment on the back of the housing,
which enables to operate the appliance in a vertical position.
Place the appliance on a hard, even surface.
Fit the following elements onto the motor:
●● Clutch.
●● Fix the bowl to the motor and turn left until you hear a click.
It means that the bowl has been properly installed.
●● Attach the screen and the squeezer to the protruding part
of the bowl.
●● Prepare the fruits by cutting them into halves.
●● Plug in the appliance.
●● Switch on the appliance using the „I” switch and
place the fruit on the squeezer with the pulp facing the
squeezer.
●● Push to start the squeezing process.
CAUTION! In case the sieve is blocked with the pulp
of extracted fruit, it is necessary to switch off the
appliance, disassemble the sieve and empty it, as the
excess of the pulp can cause leakage to the motor
chamber of the appliance.
CAUTION! The citrus juicer spins during operation.
Pay special attention to your fingers while pushing the
fruits on the squeezer.
Shredder
(Fig. 7)
I. Fine grating disc
II. Coarse grating disc
III. Slicing disc
IV. Pureeing disc
V. Locking tab
VI. Body
VII. Tray
VIII.Pusher
The shredder is equipped with two grating discs for fine
(I) and coarse (II) grates (cheese, carrot, celery, cooked
beetroots etc.). The slicing disc (III) is used to slice
vegetables (potatoes, cucumbers, onions, etc.). The purée
disc (IV) is used to purée potatoes, beetroots, fruits, etc.
In order to prepare the shredder for operation:
●● Pull the locking tab (V) and place one of the discs with
the clutch facing the inside of the body.
●● Snap the tab shut.
●● Assemble the shredder body in the same way as the
mincer body.
●● Cut larger products into pieces.
●● Do not grind soft fruits with hard stones.
●● Switch off and unplug the appliance after operation.
●● Remove the remaining products from the inside of the
disc or body using a wooden spoon.
The blades of the discs do to require renovation.
Replacing the discs (Fig. 8).
Juicer
(Fig. 9)
The juice squeezer is an equipment included to some
types of mincers. It allows to squeeze juice from fruits such
as: raspberries, currants, strawberries, gooseberry and
additionally from grapes and tomatoes. Berry fruits such
as currants can be squeezed with stalks. Fruits with large
stones for example plums, cherries etc can be squeezed in
the appliance after removing the stones.
Appliance elements:
I. Chamber
II. Worm
III. Body
IV. Nut
V. Juice channel
VI. Adjusting screw
VII. Bowl (from the mincing unit)
VIII.Pusher (from the mincing unit)
IX. Screen – 2 pieces
No. 1 – smaller openings
No. 2 – larger openings
X. Large sealing ring for the body (3)
XI. Small sealing ring for the worm (2)
NOTE: Use only the pusher to push fruits (8).
Preparing for operation and operation
●● Make sure the sealing rings (10) and (11) are installed
on the body (3) and worm (2). If not, please install the
sealing rings in the openings of these elements (the body
and the worm).
●● Insert the screen (9) into the body (3) and push until
stop.
●● Insert the worm (2) into the squeezer chamber (1) and insert
the body with the screen onto the worm paying attention
that the sieve is placed downwards, and the positioning
opening fits the protrusion of the squeezer chamber.
●● Screw the nut (4) onto the squeezer chamber (1).
●● Screw the adjustment screw (6) into the body (3) and
insert the juice channel (5) until it snaps shut on the body
(3) and you hear a click.
75
●● Insert
the assembled squeezer onto the motor,
proceeding in the same way as in the description of the
mincing chamber.
●● Insert the bowl (7) and the pusher (8) – from the mincing
unit onto the feeding tube.
●● Put some appropriate vessels for juice and pulp under
the juice channel outlet (5) and adjusting screw (6).
●● Plug in the appliance.
●● Turn on the appliance by pressing the „I” button and
next insert the fruits pushing them with the pusher.
In order for the juice squeezing process to run properly
do not screw the adjustment screw too deeply in the initial
operation phase. After assessing the amount of juice in
the processed fruits, adjust the screw in order to obtain an
adequate effectiveness and to avoid clogging the appliance.
●● Observe the pulp dryness during squeezing. If they
are too dry, unscrew the adjusting screw (6), to avoid
clogging the appliance.
The screw adjustment depends on the type of processed
fruits, in case of juicy and ripe fruits adjust the screw
deeper, and for fruits that are not as juicy, the level of screw
adjustment should be lower.
If the screw adjustment does not provide an adequate
squeezing effectiveness, you can process the processed
fruits once again.
The clogging of the chamber outlet (in the adjustment screw
(3)) with juicy processed fruits can cause the juice to contact
the motor.
Unplug the appliance if the chamber outlet becomes
clogged. Pay special attention during the juice squeezing
process, make sure the screen openings are not clogged.
Dismantle the juicer from the motor (as in the case of the
mincing chamber), dismantle the squeezer, clean (wash)
the squeezer elements. Use the included brush to clean the
appliance, especially the screen.
Quern grinder
(Fig. 10)
I. Nut
II. Quern regulator
III. Body with handle
IV. Internal quern
V. External quern
VI. Worm
VII. Grinder chamber
VIII.Pan
IX. The groove of the body has to hit the protrusion of the
grind chamber
Device description
Presented device can be used to grinding such products as:
corns, oily seeds and the dry comestibles
The quern grinder enables grinding of such products as:
wheat, oat, rice, granular coffee, all-spice, charlock, walnuts,
hazel-nuts dried mushrooms, almonds, soya. linseed,
buckwheat groats, peeled sunflower seeds etc.
76
IMPORTANT: Don`t grind the oily products by the
minimal granulation set up. Grinding device can be
glued or blocked.
IMPORTANT: Device is not dedicated for grinding the
very hard products as f. e. dried pea, maize, popcorn.
The installation of the grinder on the device
When the grinder chamber is turned right through the angle
of 45, put the assembled grinder on the drive by putting the
protrusions of grinder chamber (7) on the recesses of the
drive, and then, turn left to the position in which you will hear
“clicking” of the blocking. It means that the grinder has been
assembled correctly.
Usage and regulation of the grinder
Before the first use, wash (see “CLEANING”) and dry
a disassembled grinder, and then grind around 50 grams of
product (f. e. corns) - set-up the grinding option of the device
with the medium comminute. The grinded product is not fit to
use cause it` s polluted and its necessary throw it away.
IMPORTANT: Maximal time of uninterrupted work is
around 15 minutes.
This condition is connected with maximal work time of
machine, for which it should be done the 45 minutes of
pause after 15 minutes of operation.
IMPORTANT: The devices cannot operate without
loading. Each time before staring the device, fill it up
with product.
Put the corns into the pan (8), set up the handle of the body
(3) on the thicker grinding, set up the machine engine. The
grinded product will start pouring out through the hole.
Regulate the quern regulator (2), depending of the demanded
grinding level or using seeds, with the handle of the body for
obtain the product with the adequate granulation level.
By turning it clockwise you will get the fine grind product. By
turning it counter-clockwise – the thick grind product.
The finest (minimal) grinding level is achieved by setting it
up with the handle on the line 1, and the hugest (maximal)
by setting it up with the handle on the STOP line. See the
graphic on the body (3) and quern regulator (2).
Too strong twisting or turning of the handle out of STOP
line during the work time can cause the device failure.
CAUTION: It` s recommended to set the quern
regulator during the grinder work time between the
line 1 and STOP line.
IMPORTANT: It`s FORBIDDEN to use the REVERSE
function in the machine when the grinder is installed.
CAUTION: Remember about the accurate washing the
grinder before grinding of the different products. It will
permit to avoid the mutual penetration of odors.
CAUTION: For the soft corns as oat or linseed it`s
necessary to select the coast-grained set up.
ATTENTION! Do not look into the grinding chamber
during operation, as the beans which pop out
sometimes, can hurt you (i.e. your eye).
Cleaning and maintenance
The grinder does not requires the cleaning after each
operation (if it`s grinded one kind of product), cause the
worm prevents falling the seeds residues into grinder. Dry
the steel quern (4, 5) using a soft cloth after cleaning to
prevent corrosion. In case of long-term storage, conserve
the quern by greasing them (you can use edible oil). Do
not immerse the quern into boiling water. The part of plastic
(don`t containing the graphic) can be washed in the dishwasher (max. of 60°C).
After operation
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
(Fig. 11)
●● Switch off and unplug the appliance.
●● Remove the pusher and take out the tray from the mincer
body, the shredder body or the juicer body (in case of the
citrus juicer separately remove the squeezer and screen).
●● Press the lock button (1), turn (2) the mincing unit, the
shredder body (or the citrus juicer bowl) to the right and
remove it.
●● In case of the citrus juicer take out the clutch from the
motor.
●● Dismantle the elements of the mincing unit, the body with
the sausage filler nozzle, the juicer body or the shredder.
●● Store the clean and dry screens in the compartment. In
order to do so:
●● Open the compartment on the back of the housing.
●● Press the compartment lock on both sides and pull
(as shown earlier).
●● (3) Store up to two screens and close the compartment
and the back lid (4).
●● (5) Put away the cord, pushing it gently through the
opening.
●● (6) Place the plug in the compartment.
Cleaning and maintenance
●● Wipe
the motor with a damp cloth with dishwashing
liquid.
●● Wash plastic elements in warm soapy water or in the
dishwasher according to the denotations.
●● Wash metal elements in hot soapy water.
●● Dry all elements thoroughly.
●● Grease the screens and cutter with cooking oil to protect
from rusting.
●● Assemble dry elements of the mincer body or the
shredder.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling. The
manufacturer reserves his rights for modifying the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it in
advance.
77
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project