Bosch | FAS-420-TM | FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version

Yangın Alarmı Sistemleri | FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version
FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş
Dedektörleri LSN improved version
▶ LSN improved teknolojisine sahip FPA-5000 ve
FPA‑1200 yangın panellerine bağlantı için
▶ LOGIC·SENS akıllı sinyal işleme ile hatalı alarmlara
karşı yüksek bağışıklık
▶ Yenilikçi yangın kaynağı tanımlama teknolojisi, beşe
kadar ayrı bölgeyi izleyerek yangın konumunun tam
olarak saptanmasına olanak verir.
▶ Tek delikli izleme de dahil olmak üzere yeni hava akışı
izleme özelliği tıkanıklık ve kırılmaları algılar
▶ Tak ve çalıştır işlevi ile kolaylaştırılmış montaj ve
devreye alma
▶ FAS‑ASD‑DIAG Diagnostik Yazılımı ile kolay diagnostik
▶ Çekişi azaltan patentli ince levhalar ile kolayca
uygulanabilen boru sistemi planları
▶ Bir dedektörde kablo kesintisi veya kısa devre
durumunda entegre yalıtıcılar yoluyla LSN devre
fonksiyonlarının korunması
FAS‑420‑TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri, kapsamlı
özellikleri ile, Local SecurityNetwork (Yerel Güvenlik Ağı)
improved version'a doğrudan bağlantı için özel olarak
tasarlanmıştır. Bu aktif yangın algılama sistemleri, bölge ve
ekipman korumada erken yangın algılamanın yanı sıra
iklimlendirme üniteleri ve kanalların izlenmesi içindir.
Yenilikçi yangın kaynağı tanımlama teknolojisi kullanılarak,
yangın konumu tam olarak saptanabilir.
Duman çekiş dedektörlerinde, en son yangın algılama
teknolojisi bulunmaktadır. Kirlilik dirençleri, sensör
sinyallerinin sıcaklık dengeleme özelliği ve hava basıncıyla
ilişkili olarak başlatma, en güç çevre koşullarında bile
güvenilir çalışma sağlar.
Sistem Bilgileri
A
1
2
5
4
3
6
FAS-420-TM
7
A
Boru sistemi
FAS-420-TM serisi
Duman çekiş dedektörü
1
Duman çekiş borusu
2
Hava girişi
3
Hava örnekleme delikleri
4
Hava akışı sensörü içeren algılama ünitesi
5
Muhafaza tabanı
6
Çekiş ünitesi
7
Hava çıkışı
www.boschsecurity.com/tr
2 | FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version
Fonksiyonlar
Çekiş ünitesi, izleme menzilinden hava örnekleri almak ve
bunları algılama ünitesine göndermek için, belirli hava
örnekleme delikleri olan bir boru sistemi kullanır.
Algılama ünitesinin programlanmış yanıt hassasiyetine ve
alarm eşiğine bağlı olarak FAS‑420‑TM Duman Çekiş
Dedektörü, uygun ışık kararması seviyesine ulaşıldığında
alarm tetikler. Alarm, cihaz üzerindeki ön alarm veya ana
alarm LED'i ile gösterilir ve bağlı yangın paneline iletilir.
Alarmların ve arızaların görüntülenmesi ve iletilmesi için
çeşitli zaman gecikme ayarları seçilebilir.
Arıza mesajı, bağlı yangın paneli ile resetlenir. Alarm ve
arıza mesajları, dedektör hattı üzerindeki resetleme işlevi
kullanılarak Yerel Güvenlik Ağı (LSN) yoluyla cihaz
üzerinde aynı anda gösterilir.
•
Loop veya stub hattı başına en fazla 254 LSN
improved öğe
• Blendajsız kablo kullanılabilir.
FAS‑420‑TM serisi ayrıca, LSN teknolojisinin tüm
özelliklerini sunar. Çalışma verileri ve hata mesajları, panel
denetleyicide bulunabilir.
Bir alarm durumunda, yangın paneline ayrı bir dedektör
tanımı iletilir.
FAS‑420‑TM serisi çeşitli modeller
Tüm FAS‑420‑TM serisi Duman Çekiş Dedektörleri, çalışma
modu, arıza ve ana alarm için LED ekranına sahiptir ve
ayrıca kızılötesi diagnostik port sunar. Buna ek olarak,
FAS‑420‑TM‑R ve FAS-420‑TM‑RVB çeşitleri, beşe kadar
bölge için optik yangın konumu ekranı sunar.
FAS‑420‑TM‑RVB ayrıca, bir ön alarm ekranı ve 10
segmentli bir duman seviyesi göstergesi içerir.
Yanlış alarmların önlenmesi
LOGIC·SENS akıllı sinyal işleme, ölçülen duman seviyesini
bilinen parazit değişkenleriyle kıyaslar ve durumun alarm
veya yanıltma olup olmadığına karar verir.
Sertifikalar ve Onaylar
Yangın kaynağı tanımlama
Bölge
Sertifikasyon
Yenilikçi yangın kaynağı tanımlama teknolojisi, beşe kadar
ayrı bölgeyi izleyerek yangın konumunun tam olarak
saptanmasına olanak verir.
Almanya
VdS
G209144 FCS-320-TM_FAS-420-TM
Switzerland
VKF
AEAI 21137 FCS-320-TM_FAS-420-TM
Avrupa
CE
FAS-420-TM Series
CPD
0786-CPD-20879 FCS-320TM_FAS-420-TM
Hava akışı izleme
Hava akışı sensörü, bağlı olan boru sisteminde kırılma veya
tıkanıklık olup olmadığını kontrol eder.
Cevap verme hassasiyeti
FAS‑420‑TM serisi Duman Çekiş Dedektörleri, % 0,5/m - %
2/m ışık kararması yanıt hassasiyetine sahiptir. Alarm
eşiği, FAS‑ASD‑DIAG ile % 0,1/m değerinde aralıklarla
ayarlanabilir. FAS‑420‑TM‑RVB modelindeki duman
seviyesi göstergesi, % 0,05/m - % 0,2/m ışık kararması
yanıt hassasiyetine olanak verir.
Dedektör adresi tayini
Duman Çekiş Dedektöründeki adres, DIP anahtarı
kullanılarak ayarlanır. Otomatik algılamalı veya otomatik
algılamasız otomatik ve manuel adres tayini mümkündür.
Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:
Adres
0
Çalışma modu
LSN improved modda loop/stub için otomatik adres tayini (Ttap mümkün değildir)
1 - 254 LSN improved modda loop/stub/T-tap için manuel adres tayini
255
LSN classic modda loop/stub için otomatik adres tayini (adres
aralığı: maks. 127)
LSN improved özellikleri
FAS‑420‑TM serisi Duman Çekiş Dedektörleri, LSN
improved teknolojisine sahiptir:
•
Ek öğeler olmadan T dallandırma dahil esnek ağ
yapıları
Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları
•
•
•
Bu cihazı yalnızca Panel Denetleyicisi MPC‑xxxx‑B veya
FPA‑1200 ile birlikte kullanabilirsiniz. Panel
Denetleyicisi MPC‑xxxx‑A kullanılamaz.
Kapsamlı LSN özelliklerine sahip FPA-5000 ve
FPA‑1200 yangın panellerine bağlantı için
Programlama, FSP‑5000‑RPS programlama yazılımı ile
gerçekleştirilir.
Boru sistemi planlama
Planlamada, alam izleme ve ekipman izleme arasında bir
ayrım yapılır.
Çekiş borusu sistemi, yangın başlangıç aşamasında
algılanacak şekilde düzenlenmelidir. Hava örnekleme
delikleri sayısı ve boru sistemi yapısı, izleme alanının
boyutuna ve geometrisine bağlıdır.
Simetrik yapı
Çekiş boru çapları dahil çekiş boru sistemi, yapısal olarak
tercihen simetrik olmalıdır, örn.:
-
Boru dalı başına eşit sayıda hava örnekleme deliği
Eşit boru dalı uzunluğu (maksimum sapma ± % 20)
Duman çekiş borusundaki bitişik hava örnekleme
delikleri arasında eşit mesafe (maksimum sapma
± % 20)
Asimetrik yapı
FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version | 3
Yapısal zorluklar bu simetriyi kurmaya izin vermiyorsa
aşağıdaki koşullar geçerlidir:
-
Hava örnekleme deliklerinin sayısı ve boru
sistemindeki en kısa ve en uzun boru dalının
uzunlukları 1:2 oranını geçmemelidir.
- Duman çekiş borusundaki bitişik hava örnekleme
delikleri arasındaki mesafe eşit olmalıdır
(maksimum sapma ± % 20).
- Hava örnekleme deliklerinin çapları her bir boru
dalı için ayrı ayrı belirlenir. Çaplar, söz konusu
boru dalındaki hava örnekleme deliklerinin toplam
sayısına göre değişir.
Dal uzunluğu
FAS‑420‑TM planlamanın aşağıdaki yönleri ile ilgili daha
fazla bilgi için bkz. “FAS‑420‑TM Serisi Duman Çekiş
Dedektörleri LSN improved version” çalıştırma kılavuzu
(Ürün Kodu F.01U.088.878):
•
•
•
•
•
•
•
•
Hava akışı izlemenin planlanması
Hassasiyetin tanımlanması
Planlama sınırlamaları
Hava örnekleme borularının planlanması
Standart Boru Planlama
Sadeleştirilmiş Boru Planlama
Zorlamalı Hava Akışı için Planlama
Fan akımının ayarlanması
Algılamanın daha hızlı olması için, birkaç uzun dal yerine
birçok kısa dalı tercih etmek daha uygundur (U ve çift U
boru sistemleri tercih edilmelidir).
İçerdiği parçalar
Boru konfigürasyonu
Cihaz tipi
Mkt.
Parçalar
Alanın geometrisine bağlı olarak çekiş borusu, I, U, M veya
çift U boru sistemi olarak planlanır.
FAS‑420‑TM
1
Çalışma modu, arıza ve alarm için LED ekranlarla standart Duman Çekiş Dedektör
ünitesi
Not
FAS‑420‑TM-R
1
Çalışma modu, arıza, alarm ve yangın kaynağı tanımlama için LED ekranlarla standart Duman Çekiş Dedektör ünitesi
FAS‑420‑TM‑RVB
1
Çalışma modu, arıza, ön alarm, ana alarm,
yangın kaynağı tanımlama ve 10 segmentli
duman seviye göstergesi için LED göstergeler ile standart Duman Çekiş Dedektör
ünitesi
Yangın kaynağı tanımlama ile planlama, I boru
konfigürasyonu gerektirir.
Not
Standart üniteler için FAS‑420‑TM‑HB
Muhafaza Tabanı ayrı olarak sipariş
edilmelidir.
Teknik Spesifikasyonlar
Elektriksel
LSN güç kaynağı
15 V DC . . 33 V DC
Yardımcı güç kaynağı
15 V DC . . 30 V DC
LSN akım tüketimi
Öğe
Tanıtma
1
I boru sistemi
2
U boru sistemi
3
4
6,25 mA
Yardımcı güç kaynağından
akım tüketimi
Fan Gerilimi
10,5 V
12 V
- Başlatma akımı
150 mA
150 mA
150 mA
- Beklemede
9V
105 mA
125 mA
145 mA
- Alarm ile, FAS‑420‑TM ve 110 mA
FAS‑420‑TM‑R cihaz çeşitleri
130 mA
150 mA
- Alarm ile,
140 mA
FAS‑420‑TM‑RVB cihaz çeşidi
160 mA
180 mA
Cihaz üzerindeki göstergeler
FAS‑420‑TM‑R
FAS‑420‑TM‑RVB
M boru sistemi
Sistem Dev- Yeşil LED
rede
FAS‑420‑TM
Yeşil LED
Yeşil LED
İkili U boru sistemi
Arıza
Sarı LED
Sarı LED
Sarı LED
www.boschsecurity.com/tr
4 | FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version
Alarm
Kırmızı LED
Kırmızı LED
2 kırmızı LED (ön alarm
ve ana alarm)
Yangın konumu göstergesi
-
5 kırmızı LED
(bölgeler A-E)
5 kırmızı LED (bölgeler
A-E)
-
10 segmentli sarı duman seviye göstergesi
(1 - 10)
Duman sevi- ye göstergesi
Kızılötesi
port
Kızılötesi verici/ Kızılötesi verici/
alıcı
alıcı
Kızılötesi verici/alıcı
Mekanik
Konik kanal bağlantıları, Ø 25 mm
•
•
1x çekiş borusu
1x hava dönüşü
Çekiş borusu
1 boru
Hava dönüşü
1 boru
Kablo kovanları:
•
•
Muhafaza tabanı yanları
8 x M 20 ve 2 x M 25
Muhafaza tabanı arka duvarı
4 x M 25
Boyutlar (G x Y x D)
140 x 222 x 70 mm
Ağırlık
Yaklaşık 0,8 kg
Muhafaza malzemesi
Plastik (ABS)
Muhafaza rengi
Papirüs beyazı (RAL 9018)
Ortam koşulları
EN 60529'a göre koruma kategorisi
•
•
Hava dönüşsüz
•
Hava dönüşlü
IP 20
100 mm/boru kıvrımı boru kesi- IP 42
ti ile
IP 54
İzin verilen sıcaklık aralığı:
•
FAS‑420‑TM serisi Duman Çekiş Dedektörü
-20 C° - +60 C°
•
•
PVC boru sistemi
0 °C - +60 °C
ABS boru sistemi
-40 C° - +80 C°
İzin verilen bağıl nem (yoğunlaşmasız) Maks. % 95
Diğer özellikler
Ses gücü seviyesi (9 V fan geriliminde) 40 dB(A)
EN27779, 1991
Yanıt hassasiyeti (ışık kararması)
% 0,5 - 2,0/m
Fanın kullanım süresi (12 V ve 24 C
°'de)
60.000 saat
Sipariş Bilgileri
FAS-420-TM Duman Çekiş Dedektörü LSN
improved version
çalışma modu, arıza ve alarm için LED göstergeler ile
FAS-420-TM
FAS-420-TM-R Duman Çekiş Dedektörü
LSN improved version
çalışma modu, arıza, alarm ve yangın kaynağı
tanımlama için LED göstergeler ile
FAS-420-TM-R
FAS-420-TM-RVB Duman Çekiş Dedektörü
LSN improved version
çalışma modu, arıza, alarm, yangın kaynağı
tanımlama ve duman seviyesi göstergesi için
LED göstergeler ile
FAS-420-TM-RVB
Donanım Aksesuarları
FAS-420-TM-HB Muhafaza Tabanı
FAS‑420‑TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri için
FAS-420-TM-HB
FAS‑ASD‑DIAG Diagnostik Yazılımı
FAS‑ASD‑DIAG Diagnostik Yazılımı, kaydedilen tüm cihaz verilerinin okunmasını sağlar ve
arızaların giderilmesi için önerilerde bulunur.
USB arabirimi bağlantı kablosu ve kızılötesi
arabirimli diagnostik aracı dahildir.
FAS-ASD-DIAG
Test Borusu
RAS test pipe
Test Adaptörü
RAS test adapter
Çekişi Azaltan İnce Levhalar için AF‑BR
İşaretleme Bantları
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUS AF-BR
AF‑2.0 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
2,0 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-2.0
AF‑2.5 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
2,5 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-2.5
AF‑3.0 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
3,0 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-3.0
AF‑3.2 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
3,2 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-3.2
AF‑3.4 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
3,4 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-3.4
AF‑3.8 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
3,8 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-3.8
AF‑4.0 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
4,0 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-4.0
AF‑4.2 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
4,2 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-4.2
FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version | 5
Sipariş Bilgileri
AF‑4.4 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
4,4 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-4.4
AF‑4.6 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
4,6 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-4.6
AF‑5.0 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
5,0 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-5.0
AF‑5.2 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
5,2 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-5.2
AF‑5.6 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
5,6 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-5.6
AF‑6.0 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
6,0 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-6.0
AF‑6.8 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
6,8 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-6.8
AF‑7.0 Çekişi Azaltan İnce Levhalar
7,0 mm
Parça başına fiyat, DU 10 parça
TITANUSAF-7.0
www.boschsecurity.com/tr
6 | FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version
FAS-420-TM Serisi Duman Çekiş Dedektörleri LSN improved version
FAS-420-TM
Model tipi
FAS-420-TM-R
FAS-420-TM-RVB
basit alarm göstergesi ile (sa- basit alarm göstergesi (sade- farklılaştırılmış alarm gösterdece ana alarm)
ce ana alarm) ve yangın kay- gesi (ön ve ana alarm), yangın
nağı göstergesi ile
kaynağı tanımlama ve duman
seviye göstergesi ile
15 V DC . . . 33 V DC
15 V DC . . . 33 V DC
15 V DC . . . 33 V DC
Akım tüketimi LSN
6,25 mA
6,25 mA
6,25 mA
Akım tüketimi AUX
konfigürasyona bağlı olarak
105 mA ve 150 mA arası
konfigürasyona bağlı olarak
105 mA ve 150 mA arası
konfigürasyona bağlı olarak
105 mA ve 180 mA arası
- hava dönüşü borusu olmadan
IP 20
IP 20
IP 20
- 100 mm/boru kıvrımı boru kesiti
ile
IP 42
IP 42
IP 42
- hava dönüşü borusu ile
IP 54
IP 54
IP 54
-20 °C . . . +60 °C
-20 °C . . . +60 °C
-20 °C . . . +60 °C
- PVC boru sistemi
0 °C . . . +60 °C
0 °C . . . +60 °C
0 °C . . . +60 °C
- ABS Boru sistemi
-40 °C . . . +80 °C
-40 °C . . . +80 °C
-40 °C . . . +80 °C
% 0,5 /m
% 0,5 /m
% 0,5 /m
–
–
0,05 %/m
8
8
8
Çalışma gerilimi
EN 60529'a göre koruma kategorisi
İzin verilen çalışma sıcaklığı
- Duman çekiş dedektörleri
Maks. hassasiyet (ışık kararması)
- maks. yanıt hassasiyeti
- maks. gösterge hassasiyeti
Boru sistemi başına maksimum
hava örnekleme deliği sayısı
- yangın kaynağı tanımlama olmadan
- yangın kaynağı tanımlama ile
Maks. izleme alanı
–
5
5
400 m²
400 m²
400 m²
Boru sisteminin maksimum uzunluğu
- boru Ø 25 mm
- ek boru Ø 12 mm
50 m
50 m
50 m
8x3m
8x3m
8x3m
Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com
© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2011 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
T4800169227 | Cur: tr-TR, V14, 18 Aug 2011 | Src: en-US, V0, 6 Jul 2011
Represented by
Download PDF

advertising