Bose | 601 II 118915 | Nie ma jedności wśród nauczycieli

R E K L A M A
Unikatowy tytuł
Miejscy radni przyznali prof. Bibianie Mossakowskiej
tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa
Nauka współpracy
Inscenizacja napadu na ciechanowski bank
Kto popełnił błąd
Trefne paliwo na stacji paliw PKN Orlen
Nr 141 • Rok IV • www.extra-media.pl • www.extraciechanow.pl • 5 czerwca 2007 r. • Nakład 8000 egz.*
Ukazuje się w Ciechanowie i gminach: Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Gołymin, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin, Sońsk *łączny nakład „Extra Ciechanowa” i „Tygodnia Ciechanowa”
PERYSKOP
Nauczyciele z Ciechanowa i powiatu przyłączyli się do strajku
Szczepański
zamiast Rejmana
Nie ma jedności wśród nauczycieli
Trzeciak
dyrektorem szpitala
Zbigniew Trzeciak, pełniący
funkcję dyrektora do spraw administracyjno-technicznych, z dniem 1
czerwca został powołany, bezterminowo, na stanowisko dyrektora ciechanowskiego szpitala. – Szpital
przejmuję w trudnej sytuacji, ze
względu na strajk, poza tym chciałbym poznać wyniki kontroli audytu,
obejmujący 2004 rok i I kwartał
2007 – dodał dyrektor Trzeciak.
Więcej za tydzień.
R E K L A M A
We wtorek, 29 maja, do strajkujących lekarzy dołączyli również nauczyciele. W Ciechanowie strajkowały tylko dwie
szkoły, Szkoła Podstawowa nr. 4 i Gimnazjum nr 3, a w powiecie szkoły znajdujące się na terenie gmin
w Regiminie, Gołyminie i Glinojecku. Nie było wśród nauczycieli solidarności.
Czy zapłacą
za dwie godziny?
Nauczyciele domagają się zwiększenia nakładów na edukację, 20-proc.
podwyżek pensji i zachowania możliwości przechodzenia na wcześniejsze
emerytury na dotychczasowych zasadach do 2011 r. I objęcia emeryturami
pomostowymi nauczycieli urodzonych
po 1969 r.
Strajk nie zjednoczył
pedagogów
– Na terenie gminy Glinojeck strajkowało 47 nauczycieli, w Regiminie 21 i tyle samo
w Gołyminie. Z 13 placówek, które podlegają oddziałowi Związku Nauczyciestwa Polskiego, w 5 placówkach wszyscy pracownicy
stanęli do strajku, a w 8 większość. – Chcielibyśmy, aby to jednak była większość, ale wypadły szkoły średnie, bo nie została dopełniona procedura – mówi Jadwiga Pajewska, prezes oddziału ZNP w Ciechanowie. I tak faktycznie było, bo I LO w Ciechanowie pracowało bez dwugodzinnego strajku. Moment
na uzyskanie od rządu realizacji żądań jest
dobry, co potwierdza Pajewska. – Nie chodzi
o to, aby otrzymać podwyżki w tej chwili. Ale
w tym czasie tworzony jest budżet państwa
na 2008 rok i stąd ten strajk. Chcemy pokazać rządowi, że my też istniejemy i chcemy,
aby ktoś nas dostrzegł i dał nam szansę – dodaje.
Jednym z postulatów strajkujących
jest zwiększenie nakładów na oświatę, bo
subwencja z roku na rok maleje i nie pokrywa faktycznych wydatków. Wiele
gmin, ratując swoje budżety, podejmuje
drastyczne działania i likwiduje szkoły,
bo koszt utrzymania małych placówek
jest dość wysoki. – Domagamy się rów-
Fot. Archiwum
Mieczysław Rejman, pułkownik dyplomowany, zakończył trzyletnią misję dowódcy Pierwszego
Ciechanowskiego Pułku Artylerii
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pułkownik Rejman awansował
na szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w 1. Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej, w której w
skład wchodzi ciechanowska jednostka wojskowa. Na razie jego
obowiązki pełni podpułkownik Radosław Szczepański – dotychczasowy szef sztabu ciechanowskiej
jednostki.
Podczas zmiany dowódcy
ciechanowskich artylerzystów
obecny był generał dywizji Piotr
Czerwieński.
Na terenie Ciechanowa i powiatu nie było jedności wśród strajkujących
nauczycieli, niektórzy nie przyłączyli się do protestu z obawy przed utratą pracy
nież zwiększenia gratyfikacji za wykonywaną pracę. Teraz nauczyciel stażysta,
mający wykształcenie magisterskie, zarabia 1218 zł brutto, posiadający licencjat
901 zł brutto, nauczyciel dyplomowany,
często mogący nauczać wiele przedmiotów, średnio 2195 zł brutto. Owszem do
tego dochodzą dodatki motywacyjne,
wychowawcze, stażowe, ale te wszystkie
składniki pochłaniane są przez podatek i
inne potrącenia – podkreśla prezes ZNP.
To, że nauczyciele tak mało zarabiają, w pewnym sensie zniechęciło ich do
udziału w strajku. – Boimy się, że w końcu w ogóle nie będziemy miały pracy, a
co za tym idzie pieniędzy. Strata dwóch
godzin lekcyjnych w naszym zawodzie to
bardzo dużo, jeśli dziennie mamy ich tylko 18. Poza tym trudno jest znaleźć pracę w tym zawodzie – mówi jedna z nauczycielek, która jednak nie odważyła się
dołączyć do strajkujących kolegów.
Pajewska podkreśla, że będą
prowadzone rozmowy, aby jednak
prezydent Ciechanowa bądź wójtowie gmin zapłacili strajkującym
nauczycielom za te utracone godziny. W Regiminie dopiero wtedy
zapadną jakieś decyzje, jeśli wójt
dostanie wytyczne, ale jak na razie ich nie ma.
W Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie zapewniono opiekę dzieciom i
nauczyciele tylko i wyłącznie mogli
się zajmować walką o aprobatę postulatów. – Zapewniłam opiekę dzieciom, część poszła do kina (około
200 osób), a pozostali mieli zajęcia
na świetlicy. Do strajku przystąpiło
40 osób, a rada liczy 54 – dodała
Alicja Chojnowska, dyrektor Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. Dyrektor uznała zresztą, że jeśli nie będzie
solidarności wśród nauczycieli i
wszystkie placówki nie wezmą
udziału w strajku, to nie osiągną
żadnego rezultatu. I pewnie tak jest,
ale nauczyciele nadzwyczajniej w
świecie boją się utraty pracy.
2
NA TAPECIE
R E K L A M A
W krainie biżuterii
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
Katarzyna Liwak-Rybak jest doktorantką Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Podczas czwartkowego wykładu w UTW przywitała i zapowiedziała ją Maria Rutkowska – dyrektor regionalnego oddziału Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej.
– Temat ten nie zostanie wyczerpany.
Ja zwrócę uwagę na niektóre elementy,
dotyczące złotnictwa, w poszczególnych
epokach sztuki. Będzie to przyśpieszony
kurs, gdyż na temat każdej z tych epok
można by przygotować niejeden oddzielny wykład, a może nawet napisać pracę
doktorską – podkreśliła prelegentka.
Godzinny wykład podzielony został
na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona była różnym technikom złotniczym i jubilerskim, z którymi prelegentka zapoznała słuchaczy. Poznali oni takie pojęcia jak repusowanie, polegające
na wyklepywaniu wzorów na złotych
blaszkach od spodu, rytowanie, niello
czy też filigran, który polega na wyplataniu ornamentu ze srebrnych bądź złotych drucików. Granulacja to łączenie
miniaturowych złotych kulek.
Wykład wspierała prezentacja multimedialna – studenci mieli możliwość podziwiać niezwykłe wyroby ze złota i nie
tylko. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kompozycje, zawierające szlachetne
kamienie (diament, brylanty).
Druga część wykładu była wycieczką
poprzez karty historii. Zaczynając od starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu, poprzez wczesne chrześcijaństwo, średniowiecze, barok, rokoko, a skończywszy na
biżuterii patriotycznej. Prelegentka skupiła się na precjozach, pochodzących z poszczególnych epok. Pokazała również jak
biżuteria ulegała zmianie wraz z trendami
mody. Na slajdach widoczne były między
innymi: magiczne rzymskie kamee (pła-
Fot. P. Pszczółkowski
Tematem kolejnego wykładu, zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, było „Europejskie Złotnictwo i Jubilerstwo”. Ciekawą oprawę wykładu zapewniła
prelegentka, Katarzyna Liwak-Rybak, historyk sztuki w Muzeum Narodowym w Warszawie.
skorzeźby w półszlachetnych kamieniach), egipskie czy też średniowieczne
szaty wykonane ze złota.
Na zakończenie wśród studentów
pojawiło się kilka pytań. Okazało się, że
jednym ze sposobów czyszczenia srebra
jest stosowanie szczoteczki i pasty do
zębów. To najprostsze rozwiązanie jak
się okazuje jest najbardziej skutecznym.
Niecodzienna wizyta
TO SIĘ STAŁO
W poniedziałek, 28 maja, rozstrzygnięto konkurs plastyczny, organizowany przez
ciechanowską komendę policji. Laureatom wręczono nagrody. A cztery najlepsze prace
będzie oceniać też Komenda Wojewódzka w Radomiu.
Prawdziwą radość na twarzach młodych artystów sprawiła wycieczka
po ciechanowskiej komendzie policji i przejażdżka nowoczesnym radiowozem
Prace oceniane były w dwóch kategoriach tematycznych Stop agresji oraz
Policja w oczach dziecka. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego.
Wpłynęło na niego 44 prace, a 4 najlepsze spośród nich wezmą udział w
etapie wojewódzkim tego konkursu w
Radomiu.
~
Nagrody wręczali: mł. insp. Jerzy
Kalbarczyk, komendant KPP Ciechanów oraz Anna Gwoździk, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Swoją obecnością zaszczycili
komisarz Leszek Gożdziewski, rzecznik prasowy KPP Ciechanów oraz podkomisarz Katarzyna Chuchulska-Malinowska.
W kategorii Stop agresji, klas
IV–VI, pierwsze miejsce wywalczył Michał Mysiakowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie, drugi był Patryk Cichowski z Gruduska.
W kategorii Policja w oczach
dziecka, klasy I–III, zwyciężyła Małgorzata Jabłońska, uczennica Szkoły
Podstawowej w Opinogórze. Natomiast drugie miejsce przypadło Wik-
torii Przewodowskiej z podstawówki z
Regimina.
Przyznano cztery wyróżnienia:
Klaudii Wróbel, Annie Sosnowskiej,
Dominice Salwa oraz Joannie Stec.
Jury, pod kierownictwem nadkom. Zbigniewa Andersa, brało pod
uwagę: precyzję wykonania, kolorystykę i realizm prezentowanych dzieł
plastycznych. Zaskakujące było wyobrażenie dzieci pracy policjanta.
Policjant przedstawiany był jako
~
Odbyło się IV Międzynarodowe
Spotkania Chóralne Ciechanovia Cantans. Organizatorami trzydniowego
spotkania byli: prezydent Ciechanowa
oraz chór Sine Nomine. W czwartek
kościele św. Piotra odbył się koncert inauguracyjny. W piątek w kościele farnym o godz. 19.00 miał miejsce koncert
pieśni sakralnych. Zamek Książąt Mazowieckich był miejscem sobotniego
Koncertu Galowego. Oprócz chórów z
Ciechanowa wystąpiły również grupy z
Litwy, Norwegii, Ukrainy.
Odbył się festyn zorganizowany
przez Centrum Kultury i Sztuki w
Ciechanowie z okazji Dnia Dziecka.
Imprezę odbyła się na placu przed
domem kultury. W programie: występy zespołów tanecznych: Funny,
Amigas, Qucik Dance, par tanecznych Marcina Politowskiego, pokazy sztuk walki teakwondo, pokaz
ciechanowskich rycerzy, małe śpiewające przedszkolaki. Oczywiście
nie obyło się bez konkursów i gier z
nagrodami.
W sobotę, 5 maja, na stacji paliw PKN Orlen przy ulicy
Sońskiej w Ciechanowie, około 30 kierowców zatankowało
benzynę zmieszaną z ropą.
Laureaci konkursu oprócz tego,
że otrzymali cenne nagrody, mieli
okazję zobaczyć na własne oczy jak
wygląda praca policji. Dzieci odwiedziły oficera dyżurnego i pomieszczenia policjantów z pionu kryminalnego. Mieli również okazję zobaczyć obraz z kamer systemu monitorowania
miasta. Ponadto rzecznik policji
umożliwił dzieciom przejażdżkę jednym z najnowocześniejszych radiowozów w naszej komendzie.
Uczestnicy i organizatorzy konkursu po uroczystości rozdania nagród stanęli
do pamiątkowej fotografii
Piątek, 1 VI 2007
Kto popełnił błąd
Zdjęcia P. Pszczółkowski
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
stróż prawa i przy którym można
czuć się bezpiecznie.
Zwycięskie prace z etapu powiatowego powędrowały do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. – Tam wyłonione prace wezmą udział w kolejnym etapie. W poprzednich latach nie
udało się odnieść sukcesów w etapie
wojewódzkim. – Ale w tym roku widoczny jest wyższy poziom wykonanych prac, więc możliwe, że zwycięzcy
odniosą sukces w Radomiu – dodał
Goździewski. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez dyrekcję
WORD w Ciechanowie.
Czwartek, 31 VI 2007
Pomyłka wynikała ze złego
podłączenia przewodów przez pracownika, ale prawdziwy powód będzie znany dopiero w połowie tygodnia po wstępnej kontroli. W rezultacie mieszanka ta mogła spowodować awarię silnika. Orlen zobowiązał się pokryć straty poniesione przez kierowców, ale za okazaniem paragonu.
Trefne paliwo kierowcy mogli
już zatankować w sobotę rano. – To
całe zamieszanie spowodowane było nieprawidłowym podłączeniem
przewodów do zbiorników z paliwem. Błąd pojawił się po stronie
firm współpracujących. W ziemi
znajduje się parę podłączeń do
zbiorników z paliwem i na razie nie
wiemy, kto zawinił – pracownik, a
może podłączenie było felerne. Nie
przechodzimy jednak swobodnie
nad takimi incydentami, bo to grozi
utratą wiarygodności i naraża firmę
na olbrzymie koszty. Rocznie mamy
kilkadziesiąt klientów, którzy dziennie zostawiają kilkaset złotych, więc
trzeba znaleźć winnego, bo jest to
niedopuszczalne i taki incydent nie
może mieć więcej miejsca – tłumaczył Paweł Poręba, inspektor z biura
prasowego w PKN Orlen.
Ta pomyłka niektórych kierowców kosztowała dość słono. – Tankowałem na tej stacji w sobotę i zamiast benzyny dostałem jakąś mieszankę z ropą. Ta pomyłka spowodowała awarię silnika. Zatankowałem za około 200 zł, a za czyszczenie silnika zapłaciłem 1 tys. zł, co to
za interes. Na dodatek nie zabrałem
paragonu, więc nie mam co żądać
reklamacji, bo i tak nikt jej nie
uwzględni – dodał oburzony Marek
Przybyłek, kierowca, który na stacji
paliw przy ul. Sońskiej zatankował
trefne paliwo.
Orlen zobowiązał się pokryć remont uszkodzonych samochodów
po okazaniu paragonu przez kierowców. Warto dodać, że reakcja była
natychmiastowa, stacja benzynowa
w godzinę po informacji od klientów o pomieszanym paliwie wstrzymała sprzedaż.
RED
Inscenizacja napadu na bank
PLUS i MINUS
Plus dla wszystkich, którzy nie zapomnieli o Dniu
Dziecka
Dzieci mogły ten dzień
celebrować na
festynach, piknikach, otrzymując liczne nagrody. Niejednokrotnie wszystkie te działania wspierane
były przez sponsorów, dzięki którym
wszystkie dzieci mogły uczcić swój
dzień.
3
NA TAPECIE
5 czerwca 2007
R E K L A M A
Nauka współpracy
Miniony czwartek miał ważne znaczenie dla systemu
bezpieczeństwa powiatu ciechanowskiego. Odbyła się
konferencja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
pt. „Osiąganie gotowości i rozwiązywania sytuacji
kryzysowych, wywołanych zagrożeniem militarnym
i terrorystycznym”. 450 oficerów w rejonie placu Kościuszki
w Ciechanowie uczestniczyło w pokazie działania sił i służb
systemu reagowania kryzysowego naszego powiatu.
Kolejki do kas
Pomimo że w
supermarketach na terenie
Ciechanowa znajduje się wiele kas
do obsługi klientów, to nie zawsze
są one czynne. Ludzie muszą stać
w długich kolejkach.
Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć m.in. plan obrony cywilnej powiatu
ciechanowskiego
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
KRONIKA POLICYJNA
Nieznany sprawca napadł w
sobotę na 20-letnią ciechanowiankę, skradł jej telefon komórkowy
wart 150 zł, następnie zgwałcił ją.
Ten sam człowiek, w niedzielę,
wieczorem przy ul. Augustiańskiej,
w ten sam sposób potraktował inną
kobietę, skradł jej dowód osobisty i
150 zł oraz podjął próbę zgwałcenia. Dzięki dobremu rozpoznaniu
środowiska przestępczego i zaangażowaniu policjantów zatrzymano
sprawcę. Gwałcicielem okazał się
40-letni bezrobotny kawaler mieszkający w Ciechanowie. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o jego
zatrzymaniu, na razie na trzy miesiące.
Do ciechanowskiego szpitala,
w piątek o 17.40, zgłosił się nietrzeźwy mężczyzna ze skierowaniem do jednego z oddziałów. Ze
względu na jego stan odmówiono
mu przyjęcia, co go wzburzyło i
wszczął awanturę. Personel medyczny zawiadomił radiowóz interwencyjny do awanturującego się
mężczyzny, który wdrapał się na
maszt telefonii komórkowej, na
wysokości 50 m. Przez 2,5 godziny przebywał na maszcie i nie
chciał zejść. Na miejscu pojawiły
się służby ratownicze. Kłopotliwy
pacjent trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań, odpowie przed Sądem
Grodzkim.
Konferencja była uwieńczeniem czterodniowych ćwiczeń Powiatowego Zespołu
Reagowania Kryzysowego w Ciechanowie.
Organizowane one były przy współpracy
Akademii Obrony Narodowej oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych z terenu
powiatu: policji, straży pożarnej, szpitala.
– Jest to niepowtarzalna szansa do nauki współpracy między jednostkami wojsko-
Podczas konferencji poszczególne instytucje prezentowały swoje zasoby i możliwości działania w razie kryzysu.
Policję powiatu ciechanowskiego reprezentował nadkomisarz Andrzej Gnatowski,
natomiast straż pożarną brygadier Krzysztof Kowalski.
Na temat planu ewakuacji ludności na
terenie Ciechanowa wypowiedział się
Krzysztof Radoń, szef Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego.
tala udzielili pomocy medycznej zarówno
przestępcom jak i poszkodowanym cywilom z płonącego mercedesa, w którego
uderzył samochód zamachowców podczas
ucieczki przed policją. Pojawiły się również
jednostki straży pożarnej, które ugasiły płonący samochód. Za pomocą fachowego
sprzętu do cięcia metalu wydobycie rannych ze środka pojazdu nie sprawiło im
żadnej trudności.
TO SIĘ STANIE
Czwartek, 14 VI 2007
Odbędzie się XVIII Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. Na dwudniowe
uroczystości w Muzeum Pozytywizmu zapraszają organizatorzy: Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie,
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w
Ciechanowie, Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów oraz Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
Będą obecni m.in.: prof. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski;
doktoranci: Anna Jasińska, Dawid
Maria Osiński i Łukasz Książyk (Uniwersytet Warszawski); literaci: Mirosława Niewińska (Paryż), Marcin Orliński (Warszawa), Bernard Nowak
(Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Oddział w Lublinie), Waldemar Michalski (Związek Literatów Polskich
Oddział w Lublinie); jurorzy: Janusz
Roszkowski, Marek Piotrowski, Alfred Borkowski.
Pierwszego dnia odbędzie się
między innymi: spotkanie panelowe i
dyskusja z młodzieżą, nauczycielami, miłośnikami literatury, twórcami z
północnego Mazowsza: „Aleksander
Świętochowski – twórca i teoretyk
polskiego pozytywizmu”. Prowadzi
Teresa Kaczorowska.
Piątek rozpoczną spotkania autorskie z zaproszonymi literatami (szkoły
ponadpodstawowe w Sońsku i Ciechanowie) oraz (równolegle) warsztaty literackie dla młodzieży, które poprowadzi
Waldemar Michalski (w salach Muzeum Pozytywizmu). O godzinie 11.00
rozstrzygnięcie XVII Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” oraz koncert chóru Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Ciechanowie.
Oby wszystkie policyjne akcje kończyły się sukcesem, jak ta podczas czwartkowych ćwiczeń na placu Kościuszki
wymi a jednostkami niemilitarnymi – powiedział w rozmowie z nami generał brygady Janusz Kręcikij, komendant, rektor Akademii Obrony Narodowej.
Dodał również, że wszystkie instytucje,
biorące udział w czwartkowej konferencji,
powinny sprawnie ze sobą współpracować,wymieniać się ważnymi informacjami –
w przypadku zagrożenia militarnego bądź
terrorystycznego, taka współpraca pozwoli
na zapewnienie bezpieczeństwa ludności.
Prawdziwą gratką dla mieszkańców
Ciechanowa był pokaz działania sił i służb
systemu reagowania kryzysowego powiatu.
Plac Kościuszki w czwartkowe południe
zamienił się w miejsce ataku terrorystycznego, a dokładnie była to aranżacja napadu
na bank. Na miejscu pojawiły się policyjne
jednostki szybkiego reagowania. Było kilku
rannych zwłaszcza wśród zamachowców,
więc nie obyło się bez pogotowia ratunkowego. Sanitariusze z ciechanowskiego szpi-
Całe szczęście były to tylko ćwiczenia i tak naprawdę nikt nie ucierpiał podczas manewrów. A ciechanowianie, oglądający całą akcję, mogą być spokojni,
gdyż już wiedzą z jaką sprawnością działają służby naszego powiatu.
Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele władz miasta i okolicznych gmin,
żołnierze tj. około 450 oficerów, biorących udział we wcześniejszej konferencji
w auli PWSZ.
Piątek, 15 VI 2007
Zdjęcia. P. Pszczółkowski
ALKOHOLOWY
REKORD TYGODNIA
2,36 prom.
miał mieszkaniec Przyrowy, zatrzymany w sobotę, w miejscowości
Wojtkowa Wieś.
Sprzęt do wycinania karoserii samochodowej należycie spełnia swoje zadania
Strażacy dali popis swoich umiejętności
O godzinie 19.00 na Zamku
Książąt Mazowieckich po raz 10. odbędzie się Spring Blues Night. Wystąpią: Why Ducky?, Boggie Boys,
Roman Puchowski, Magda Piskorczyk & Band. Gwiazdą będzie zespół Dżem.
Patronat nad koncertem objął
prezydent miasta Ciechanów.
4
REKLAMA
R E K L A M A
Unikatowy tytuł
Na ostatniej sesji Rady Miasta Ciechanów rajcy przyznali jednogłośnie, bez względu na opcje
polityczne, Honorowy Tytuł Obywatela Gminy Miejskiej Ciechanów, prof. Bibianie
Mossakowskiej. To trzeci przyznany taki tytuł. Pierwszy nadany był w 1978 r. Mikołajowi
Gregoriewiczowi Laszczeńce, a drugi w 1987 roku Jerzemu Wierzchowskiemu.
Inicjatorem wniosku o przyznanie tytułu prof. Bibianie
Mossakowskiej, który wpłynął
ogóle istnieje lista osób, które
otrzymały taki tytuł – pytał radny. Pierwszy taki tytuł został
ceum Ogólnokształcącym im.
Zygmunta Krasińskiego otrzymała świadectwo dojrzałości. W
ukowy doktora habilitowanego i
w końcu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Jest autorem i współautorem
149 publikacji naukowych oraz
realizatorem 5 filmów z dziedziny chirurgii dziecięcej, neurochirurgii i chirurgii noworodka. Jest
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Dziecięcych. Od 1977 roku pełni nadzór specjalistyczny ds. chirurgii dziecięcej w województwie
ciechanowskim. Została członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Chirurgii Dziecięcej. Do 2006 r. uczestniczyła
w pracach Rady Naukowej przy
Biurze Rzecznika Praw Dziecka.
– Konkludując, nadanie honorowego tytułu Bibianie Mossakowskiej będzie uszanowaniem jej
ogromnego wkładu w wiele dziedzin życia społecznego w naszego miasta. Oznaczać też będzie
jego promocję i zachętę dla innych ciechanowian, osiadłych
zwłaszcza w Warszawie, a odgrywających bardzo ważną rolę w
życiu ogólnokrajowym.
Tak, w uzasadnieniu przesłanym do rady, napisał Lewandowski.
Od 21 maja w lokalu przy ulicy Batalionów Chłopskich 17a w Ciechanowie działa grupa Al-Anon Jedność. Nowo powstała grupa wsparcia jest drugą
tego typu na terenie Ciechanowa i chce
nieść pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem.
Grupę jak na razie tworzą cztery osoby. Istnieją po to, aby poprzez dzielenie się
doświadczeniem, siłą i nadzieją wspólnie
rozwiązywać problemy. Alkoholizm jest
chorobą rodzinną i tylko zmiana nastawienia może przyczynić się do jego przezwyciężenia. Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, ugrupowaniem ani też stowarzyszeniem. Może jej szeregi wesprzeć każdy,
bez względu na poglądy polityczne czy
wyznanie. Grupa nie pobiera żadnych
składek członkowskich, jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom
uczestników organizowanych spotkań.
Jedynym jej motywem działania jest
niesienie pomocy rodzinom, w których rządzi alkohol. Każdy, kto ma problem z alkoholem, może przyjść do Al-Anon. Czasem
wśród zaproszonych gości pojawia się człowiek, który jest zaleczonym alkoholikiem,
aby podzielić się swoimi doświadczeniami i
wskazać drogę wyjścia z nałogu. Osoby
przychodzące na spotkania mogą liczyć na
wsparcie psychiczne i duchowe. Spotkania
odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach od 18.00 do 20.00.
RED
RED
Nadanie honorowego tytułu Bibianie Mossakowskiej będzie uszanowaniem jej ogromnego
wkładu w wiele dziedzin życia społecznego w naszego miasta. Oznaczać też będzie jego
promocję i zachętę dla innych ciechanowian, osiadłych zwłaszcza w Warszawie,
a odgrywających bardzo ważną rolę w życiu ogólnokrajowym.
do rady, był Edward Lewandowski, ciechanowski historyk.
Słuszność tego wniosku potwierdziła Agnieszka Bukowska, radna. – Edward Lewandowski rozpoczął ten cykl, wcześniej nie było o tym mowy. Chciałabym, aby
jednak były przejrzyste zasady
przyznawania tego typu tytułów.
Nieładnie byłoby je przyznawać
a później zabierać – dodała z
obawą radna. Radnego Mariusza
Stawickiego też nurtowała ta
sprawa. – Czy ten tytuł był już
wcześniej komuś przyznawany?
Chciałbym wiedzieć, która na liście będzie pani profesor i czy w
nadany w 1978 roku towarzyszowi Mikołajowi Gregoriewiczowi-Laszczeńce, generałowi armii,
drugi w 1987 roku Jerzemu
Wierzchowskiemu, więc Bibiana
Mossakowska jest trzecią z kolei, która takim tytułem może się
poszczycić.
Pomimo licznych wątpliwości, które w żadnym wypadku
nie odnosiły się do uhonorowanej, tytuł został jej przyznany.
Prof. dr hab. Bibiana Mossakowska, z domu Kamińska, urodziła się 30 września 1933 roku
w Ciechanowie. W 1951 r. w
Państwowym Gimnazjum i Li-
tym roku rozpoczęła studia na
Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej Gdańsku, ukończyła
w 1957 r. w Akademii Medycznej w Warszawie.
W tym samym roku rozpoczęła prace w żoliborskim szpitalu. Następnie została przeniesiona do Szpitala Bielańskiego,
w którym przepracowała 49 lat.
W 1972 roku została ordynatorem Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Bielańskiego
ZOZ – Żoliborz, pełniąc tę
funkcję do emerytury. Dorobiła
się stopnia doktora nauk medycznych, uzyskała stopień na-
Pokonać
nałóg
URZĘDY
MIEJSKIE
Urząd Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
tel. (centrala) 023 672 32 41
fax. 023 672 29 63
e-mail: um@ciechanow.pl
www.um.ciechanow.pl
Godziny urzędowania: 8.00-16.00
Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
Glinojeck, ul. Płocka 12
tel. 023 674 00 14
fax. 023 674 28 18
www.glinojeck.pl
umig@glinojeck.pl
GMINY
Urząd Gminy Ciechanów
Ciechanów
ul. Fabryczna 8
tel./fax. 023 672 26 46
www.gminaciechanow.pl
urzad@gminaciechanow.pl
Urząd Gminy Grudusk
Grudusk,
ul. Ciechanowska 54
tel./fax. 023 671 50 12
ug_grudusk@poczta.onet.pl
INSTYTUCJE
Centrum Kultury i Sztuki
w Ciechanowie
ul. Strażacka 5
tel./fax. 023 672 42 96
e-mail: ckisciech@o2.pl
www.ckisz.ciechanow.net.pl
- zajęcia edukacyjno-artystyczne
- organizacja imprez artystycznych
i okolicznościowych
- wynajem sal i środków transportu.
EDUKACJA
BUDOWLANE
RÓŻNE
SZKOŁY
BUDOWLANE
USŁUGI OPTYCZNE
BIURA POSELSKIE
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS
Posła Wojciecha Jasińskiego
Posła Roberta Kołakowskiego
Posła Marka Opioły
Senator Janiny Fetlińskiej
Ciechanów, ul. Pułtuska 9
tel.biura poselskiego: 023 673 51 57
tel.biura senatorskiego: 023 672 56 92
biuro czynne: pon.-pt. 10.00 - 16.00
MEDYCYNA
NAUKA JAZDY
Biuro Poselskie PSL
Posła na Sejm RP
Aleksandra Soplińskiego
Ciechanów, ul. 11 Listopada 2 (I piętro)
tel. 023 674 36 67
e-mail: biuro_soplinski@wp.pl
biuro czynne: poniedziałek 9.00-18.30
wtorek 9.00-19.00
dyrektor Biura- Józef Kaliński
sekretarz Biura- Adam Szczypiński
APTEKA
ZABAWKI
MOTORYZACJA
Urząd Gminy Ojrzeń
Ojrzeń,
ul. Ciechanowska 27
tel. 023 671 83 20
ojrzen@ciechanow.pl
Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
AGENCJE
OCHRONY
RÓŻNE
Opinogóra,
ul. Z. Krasińskiego 4
tel. 023 671 70 24
tel./fax. 023 673 61 10
ug_opinogora@poczta.onet.pl
KOMPUTEROWE
Urząd Gminy w Sońsku
Sońsk
ul. Ciechanowska 20
tel./fax. 023 671 30 85
023 671 30 66
ug_sonsk@box.ids.pl
WYPOCZYNEK
POWIATOWE
Starostwo Powiatowe
w Ciechanowie
Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 023 672 34 85
fax. 023 672 29 45
e-mail: starostwo@ciechanow.pl
www.ciechanow.powiat.pl
BIP: http://stciechanow.bip.org.pl
TV SAT
RESTAURACJE
R E K L A M A
5 czerwca 2007
5
SYLWETKA
Rozmowa z ANDRZEJEM PIOTROWSKIM, przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Wspomagania
Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich, działającym przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
Czas działa na niekorzyść
Szum medialny wokół kwestii
rewitalizacji Zamku Książąt
Mazowieckich nabiera coraz
większego tempa. Wyraźnie
wyodrębniły się dwa obozy:
tych, którzy popierają
nowoczesną modernizacją
obiektu i przeciwników,
którzy pragną odbudować
zamek zgodnie z duchem
epoki, w której powstał.
Andrzej Piotrowski wyjaśnia
zarzewie sporu i cel programu,
emitowanego w miniony
czwartek w programie
telewizyjnym „Interwencja”,
na antenie Polsatu. Według
niego reportaż, był niezwykle
stronniczy – jakby od początku
do końca przygotowany przez
oponentów nowoczesnej
rewitalizacji zabytku.
„EXTRA CIECHANÓW”: – Jaki
jest cel działania komitetu? Ile
osób wchodzi w jego skład?
ANDRZEJ PIOTROWSKI: – Obywatelski Komitet Wspomagania Rewitalizacji Zamku zamierza wspomagać
działania inwestora, zmierzające do odbudowy zamku w nowej formie architektonicznej oraz do przywrócenia jego funkcjonalności. OKWR zamierza
również współuczestniczyć we wprowadzaniu do zamku nowych form pozamuzealnych, tj. stałych form artystycznych w postaci zespołów muzyki
dawnej i tańca. Poza tym działalność
edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych. Zamierza również gromadzić
środki pozabudżetowe, na potrzeby
muzealnicze i artystyczno-edukacyjne.
OKWR obecnie liczy około 25 osób,
będących jednocześnie członkami TMZC
oraz Grupy Inicjatywnej OKWR, utworzonej we wrześniu 2003 roku.
– Jak długo może potrwać
spór o rewitalizację zamku?
– Nie jestem w stanie określić terminu. Mam wielką nadzieję, że będzie
to w niedalekiej przyszłości.
Moim prywatnym celem jest zakończenie rewitalizacji do lipca 2010
r., wówczas będziemy obchodzić 600.
rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.
Można by było uczcić tę rocznicę na
odnowionym obiekcie. Ale nie wiem,
czy uda się to zrealizować, bo ciągle
trwający spór może zakłócić ten plan.
– Na czym polega spór rewitalizacyjny? W jakiej kwestii jest
najwięcej niejasności?
– Istotą sporu, w moim przekonaniu, jest wygląd elewacji, chodzi tu o
strukturę i kolorystykę „Domu Dużego” Zamku oraz sposób wykonania jego szczytów. Istotą sporu jest również
brak zadaszeń (hełmów) na wieżach
(basztach).
Projekt dr. inż. arch. Marka
Kleczkowskiego z Gdyni – zwycięzcy
konkursu, nie podoba się kilku osobom z Ciechanowa. Dodam również,
że osoby te nie posiadają odpowiednich kwalifikacji w zakresie architektury i ochrony zabytków kubaturowych. Pozyskują one jedynie poparcie redakcji gazety „Czas Ciechanowa” oraz jednej osoby z gdańskiego
oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami. Od początku kwietnia
bieżącego roku zaczął im pomagać
zespół dr Marii Lewickiej z Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej, który przedstawił kilka rysunków (tusz + akwarela), a które „Czas
Ciechanowa” zestawił z projektem
Marka Kleczkowskiego. Opublikowano to w tym piśmie nr 14 (81) z dnia
6 kwietnia 2007 r. oraz w nr. 15 (82)
z 13 kwietnia 2007 r.
– Czy nie myśleliście o pewnego rodzaju porozumieniu z oponentami obecnego projektu rewitalizacji?
– Gdyby dyskusja, czy też spór,
miała charakter merytoryczny to porozumienie na pewno by się pojawiło, ale
należałoby do tego przekonać oponentów. Ale:
1. Program rewitalizacji i renowacji zespołu zamkowego w Ciechanowie
przygotował w maju 2005 roku zespół
architektów m.in. samodzielnych pracowników naukowych, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
(dr inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska, dr inż. arch. Janusz Stępkowski
oraz mgr. Lech Czapski);
2. Program ten uzyskał wymagane
zatwierdzenia i stał się w znacznej mierze podstawą konkursu architektonicznego w lipcu 2005;
3. Prace na konkurs złożyło 6 zespołów, przy czym tylko jedna praca
nawiązywała do XV-wiecznej pozostałości zamku. Pozostałe projekty wyraźnie mówiły o budowie według form i
materiałów XXI wieku;
4. Sąd konkursowy, tj. 11 osób, w
zdecydowanej większości składał się z
wysoko wykwalifikowanych architektów, konserwatorów zabytków, archeologów i historyków. Werdykt ogłoszono w listopadzie 2005 roku;
5. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzca przystąpił do opracowania projektu realizacji (dokładnego) –
prace te są znacznie zaawansowane.
„Bomba” zaczęła tykać na
przełomie listopada i grudnia 2006
(Grzegorz Kęsik, Waldemar
Rekść). Tykanie to nasiliło się w I
kwartale 2007 roku (Ryszard Małowiecki). Wybuch dokonał się 3
kwietnia br. za sprawą projektu dr
M. Lewickiej. Kolejne napięcie
wzbudziły wypowiedzi prasowe i
nie tylko panów: W. Rekśća, R.
Małowieckiego, Jędrychowskiego
oraz Macieja Paprockiego, dziennikarza „Czasu Ciechanowa”. Drugi
wybuch przypadł na dzień 9 maja
br. – Rada Ochrony Zabytków przy
Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „podobno rozpatrzyła
projekt i wstrzymała jego realizację, nie informując o tym inwestora
(Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie) ani projektanta
Marka Kleczkowskiego”. Nie zwrócono się również o informacje
bądź wyjaśnienia.
Ostatnio dołączyła do tego zespołu
redakcja „Interwencji” w Polsacie. Reportaż, który wyemitowali, przedstawia
racje oponentów i wydaje się być wyjątkowo subiektywny.
– Czy poczynione zostały jakieś kroki zmierzające do porozumienia?
– Laureat konkursu Marek
Kleczkowski przedstawiał projekt
już kilkakrotnie wg kolejnych przybliżeń i modyfikacji. W okresie od
stycznia do kwietnia br. miały miejsce trzy takie spotkania w Muzeum
ANDRZEJ PIOTROWSKI – ciechanowianin od 10 września 1938 r., czyli od urodzenia.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im Z. Krasińskiego, następnie Zawodowego Studium Administracyjnego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego.
W latach 1958–1985 pracował w: Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jako inspektor, następnie w Ciechanowskim
Przedsiębiorstwie Budowlanym jako kierownik działu. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego (1969–72) w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
Od 1972 r. był dyrektorem oddziału wojewódzkiego RSW Ruch. Po rezygnacji z tej pracy zatrudniony został w Ponar-Remo jako główny ekonomista.
Od 1985 do 2002 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli – na początku w
Delegaturze Warszawskiej, a następnie Olsztyńskiej. Od 1.07.2002 roku
jest na emeryturze. Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej jest od 1960 r.
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. A 22 maja odbyła się szeroka dyskusja projektanta z wybitnymi architektami warszawskimi na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wziął w nim
udział m.in Grzegorz Łapkowski
prezes Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.
Obecnie projektant opracowuje
ostatnio zgłoszone uwagi i sugestie.
– Na jakim etapie jest obecnie proces zmierzający do odbudowy zamku?
– Projektant, jak powiedziałem
wcześniej, opracowuje projekt techniczny realizacyjny. W pracy tej jest znacznie
zaawansowany. Chociaż różni ludzie
utrudniają mu zakończenie prac.
– Czy dostępne są już fundusze na odbudowę zamku?
– Tak. Były i są środki na konkurs architektoniczny, na badania arR E K L A M A
Rosjanie w Ciechanowie
EDWARD LEWANDOWSKI
Byli, przybywało ich zwłaszcza po powstaniu
1863 r. i po wybudowaniu koszar w Starczewiźnie.
Sprowadzali się z głębi cesarstwa, nawet z Syberii.
Obejmując w Ciechanowie najważniejsze urzędy, W
pierwszym rzędzie naczelników powiatu i straży
ziemskiej (policji), potem zastępowali Polaków również na niższych stanowiskach.
Nasi też byli urzędnikami, ale należeli do nielicznych i niższych stanowiskach, buchaltera, referenta, pomocnika pisarza. Urzędnikami rosyjskimi, zostawali często, urlopowani oficerowie wojska, niektórzy przebywali już w Królestwie biorąc udział w stłumieniu powstania styczniowego. Naczelnik powiatu,
z tytułem radcy kolegialnego, mjr Sergiusz Bułdakow
odznaczony był za uśmierzenie tego powstania i medal z dumą nosił, podczas świąt rosyjskich, czym
upokarzał ciechanowian.
Rosjanie mieli na ogół słabsze wykształcenie
i nieznani języka polskiego. Często źle opłacani, z
lubością oddawali się korupcji. Nie jedne z nich
dorobił się fortuny, niektórzy wybudowali kamienice w Warszawie bądź w innym większym mieście Królestwa.
Kilku Rosjan było kolejnymi burmistrzami miasta, od 1874 r. na ratuszu zasiadał Dymitr Iwanow,
absolwent szkoły wojennej, w służbie państwowej był
od 1849 r. W 1884 r. urząd burmistrza objął
esauł(rotmistrz) w stanie spoczynku Mikołaj Łykow.
W 1890 r. wymieniony jest w tym charakterze W. Michałow, dłużej do 1901 r. burmistrzem był radca tytularny Konstanty Gawryłow. Translokowany został na
równorzędne stanowisko do Rypin, skąd sprowadził
się por. rezerwy Mikołaj Pugaczow, odwołany po 3 latach do służby w wojsku. Po nim władzę w mieście
objął Włodzimierz Krotkiewski z tytułem asesora kolegialnego.
Z innych urzędników rosyjskich w mieście, naczelnikiem straży miejskiej był w 1869 r., kpt. Konstanty Ścipur, też odznaczony medalem za uśmierzenie powstania w 1863 r. Kolejnym naczelnikiem policji został
kpt. Aleksander Gagen. W 1898 r. przeniesiony został
z Rypina do Ciechanowa, radca dworu Buryłowicz, zostając pomocnikiem naczelnika powiatu. W 1900 r. sekretarzem magistratu był Mikołaj Sincow, tego roku
zmarł w Ciechanowie, Paweł Fiedorow, referent ds. finansowych w biurze naczelnika powiatu, w 1901 r. odszedł z Ciechanowa do guberni suwalskiej, Bazyli Boryn, referent ds. ubezpieczeń, po nim był Jan Kryłow.
W 1902 r, jako felczer pracował Iwan Stiepanow, na poczcie Czermuszczyk, przeniesiony do Czyżewa. W
1904 r. Beniamin Andrusow, wymieniony jest jako referent w biurze naczelnika powiatu, Michał Kisielew w
roli kasjera, w 1911 r. sekretarz magistratu Dymitr Morin został przeniesiony do Aleksandrowa Kujawskiego.
Wachmistrzem policji był Marchowin, niegroźny dla
ciechanowian, w karczmie śpiewał nawet polskie pieśni
niepodległościowe. W 1911 r. Piotr Zinkow „zesłany”
został dla objęcia w Ciechanowie posady naczelnika
powiatu, za niejasny jego udział 10. z Pawiaka.
cheologiczne i geologiczne, na główny projekt techniczny i na projekty
towarzyszące (wodno-kanalizacyjny,
energetyczny).
– Z jakiego źródła?
– W latach 2005–2007 źródłem finansowania jest budżet sejmiku województwa mazowieckiego, realizowany
przez marszałka Adama Struzika.
W latach 2008–2013 źródłem
będzie budżet sejmiku oraz Fundusze z Programu Regionalnego
Unii Europejskiej. Prawdopodobnie w relacji: 30 proc. – sejmik,
70 proc. – UE.
– Czy wiadomo już jaka to będzie kwota?
– Na pewno nie będzie mniejsza
niż 10 mln zł. Ale nie potrafię dokładnie tego określić.
Rozmawiał
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
6
POWIAT
Portret wsi
Jeden taki dzień w roku
Sońsk
Dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie
swój dzień celebrowały już w środę 30 maja. Aby uczcić ich
święto zostały zaproszone do parku znajdującego się przy
dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie.
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
Zachowane do dziś resztki warowni liczyły w XIX wieku 312 kroków obwodu i ok. 20 stóp wysokości. Miejscowość wymieniana jako Sańsko, Suńsko,
Suńsk, w 1385 r. Sońsk, w 1462 r. Suńsko, w 1567 r. Szunsk. Nazwa Sońska
może pochodzić od Sony i oznaczałaby sunącą wodę, miejsce wilgotne, rzadziej wskazuje się źródłosłów pruski, w
którym słowo Sunis oznacza psa.
Z przedwiecznych mieszkańców w
źródłach występuje Przezdoma de Sonsko w 1445 r. Wojski Ciechanowski
sprzedał Sońsk i Koźniewo Wyszkowi
z Dziektarzewa. W 1760 r. dobra były
własnością ks. Grzegorza Gostkowskiego, proboszcza. Do 1796 r. właścicielem majątku i drugiego w Komorach Błotnych był Jan Gostkowski, w
1835 r. Paweł o tym nazwisku, od 1845
r. Marianna z Kozickich Gostkowska.
Sponsorzy
Tomasz i Małgorzata Grembowicz
Andrzej Rolbiecki
Grażyna Derbin
Marcin i Danuta Siembor – Cukiernia w Ciechanowie
Zakład Wędliniarksi Lenarcik w
Gotardach
Cezary Rułkowski – Piekarnia
Cezar w Sońsku
J.J. Piekut – ART-Video Life
Agnieszka i Paweł Smoleńscy
Zespół
Muzyczny CLIVER
z Ciechanowa
na pewno pokryłby kurz. To cud, że
znajdują się jeszcze ludzie o tak wielkim sercu, mogący zrobić coś bezinteresownie. Nie liczą na zyski, ale na
uśmiechy dzieci – podkreślił Wałaszyk.
To kolejna z takich akcji, organizowanych przez muzeum. Poprzednia odbyła
się w grudniu poprzedniego roku, z okazji
Mikołajek. – Mamy już plany na przyszłość. Na pewno postaramy się zorganizować ponownie spotkanie w grudniu z
okazji dnia św. Mikołaja. Chcemy, aby te
dni wpisały się na stałe w tradycję muzeum i na długo zapadły w pamięci dzieci
– powiedział Jarosław Wałaszyk.
W 1827 r. do dworu należało 16
domów, mieszkało w nich 116 osób,
w 1885 r. dziedzic posiadał 486 morgów gruntów, w tym 360 boru. Był je-
Fot. P. Pszczółkowski
Tam czekało na nie mnóstwo
atrakcji, ognisko z kiełbaskami, słodki
poczęstunek oraz koncert, cieszącego
się coraz większą sławą zespołu Cliver.
Na pewno nie byłoby takiego efektu,
gdyby nie uroczy zakątek, w którym
świętowały dzieci.
Nad Organizacją przedsięwzięcia
czuwali: Jarosław Wałaszyk, kierownik
Muzeum w Gołotczyźnie oraz Jolanta
Ostaszewska, przewodnik muzealny. –
Gdyby nie zaangażowanie tych dwóch
osób, nie udałoby się z tak wielkim rozmachem celebrować tego dnia, chyba
szczególnego dla wszystkich dzieci –
mówili przybyli na święto.
W spowitej romantycznością aurze, bo muzealny zakątek nie dał o sobie zapomnieć, unosił się dym z ogniska. Skwierczące kiełbaski, radosne
okrzyki dzieciaków oraz przyjazne
spojrzenia opiekunów i organizatorów
imprezy dodawały jej splendoru.
Wraz z dziećmi biesiadowali ich
opiekunowie oraz sponsorzy spotkania. Pozostali goście również starali się
sprawić, by ten dzień na długo został w
pamięci wychowanków OSW w Gołotczyźnie. – Bez sponsorów tę inicjatywę
EDWARD LEWANDOWSKI
Uśmiechy pojawiające się na twarzach dzieci i radosne promyki w oczach, podczas zorganizowanego Dnia Dziecka w Muzeum w Gołotczyźnie, były dopełnieniem
całego przedsięwzięcia
R E K L A M A
Adres redakcji
ART MEDIA
06-400 Ciechanów,
Pl. Kościuszki 12a
e-mail: biuro@extraciechanow.pl
tel. 023 672 55 88; 508 108 160
Redaktor naczelna
Julita Borowska
Zespół redakcyjny
Marek Piekarski, Marek Janusz
Piotrowski, Piotr Pszczółkowski,
Anna Więckiewicz
Biuro reklamy
Bożenna Wierzbicka
tel. 508 108 160
Wydawca ART MEDIA
Operator DTP
Łukasz Stężycki
Druk Drukarnia Prasowa
Edytor Sp. z o.o.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
den budynek murowany i 11 drewnianych, natomiast wieś składała się z 15
osad, liczących razem 17 morgów. W
1861 r. dziedzicem Sońska i Komór
Błotnych był Ludwik Lesiewski, żonaty
z Natalią Zielińską z Koźniewa. Po
ukazie uwłaszczeniowym powstały nowe gospodarstwa, w 1866 r. dziedzic
otrzymał za oddaną włościanom ziemię otrzymała 15 tys rubli. Niektórzy z
mieszkańców: frukciarz Ludwik Komorowski, ogrodnik Franciszek Kopecki, włodarz Adam Cejmer, stangret
Jędrzej Infulecki, lokaj Adam Tyszkiewicz, parobek Józef Ujazdowski. W
karczmie szykowali, Antoni Malczewski, po nim Franciszek Osiński.
Kolejny właściciel Stefan Radzicki, sprzedał w 1905 r. 500 morgowy
majątek, obejmujący także Szwejki
Małe za 42 tys rubli, braciom Franciszkowi i Stefanowi Olszewskim. Franciszek był adwokatem w Petersburgu,
dziennikarzem i pisarzem. Chorował,
na koszty kuracji w Rosji wydał 77 tys
marek. Zmarł w Sońsku w 1918 r.
Wdowa po nim wyszła za mąż, za Artura Putiatyckiego. Ostatnim dziedzicem okrojonego do 77 h majątku był
Stefan Perzanowski, krewny aktorki
Stanisławy, popularnej ze słuchowiska
Sońsk należy do najstarszych miejscowości na Mazowszu,
możliwe, że pierwsza wzmianka pochodzi z 1065 r., kiedy
z innymi grodami ponosił ciężary na rzecz opactwa
benedyktynów w Mogilnie. Gród osadzony na mokradłach
nad rzeką Soną, związany był z ciechanowskim, obydwa
oraz inne w okolicy, były zapora obronną od strony Prus.
radiowego, Heleny Matysiakowej. Kawaler, zginął w Dachau. Po reformie
rolnej grunty, otrzymało 10 rolników i
na resztówce podworskiej w 1950 r. powstał POM. Odgrywający wiodącą rolę
w mechanizacji rolnictwa i ożywczo
wpływający na życie w Sońsku. Pierwszym dyrektorem był Edward Dziura,
późniejszy naczelnik powiatu.
Od 1864 r. Sońsk jest centrum
gminy, w 1869 r. wójtem był Ludwik
Damięcki, w 1888 r. Konstanty Klicki, w 1920 r. Wincenty Rożnowski,
po nim do 1939 r. Antoni Mieszkowski. W 1921 r. gmina liczyła 6585
mieszkańców. W tym 34 ewangeli-
ków, 5 prawosławnych i 97 Żydów. Tego roku wybudowana została drewniana siedziba Urzędu Gminy, którą niedawno zastąpiła nowa budowla. W
1931 r. gminę tworzyły 23 sołectwa liczące 12 490 h i 7 tys mieszkańców. W
1945 r. było 8839 osób, w 1973 r.
8807. w 1955 r. gmina została podzielona na mniejsze gromady: W Bądkowie, Ciemniewku, Gąsocinie, Nasierowie Dziurawieńcu i Koźniewie Wielkim. Po kolejnym znoszeniu w 1973 r.
przywrócony został podział na gminy,
pierwszym wójtem był Stefan Żbikowski, po nim Waldemar Gebert, od zeszłej jesieni urząd ten pełni Jarosław
Wielechowski.
Sąd Pokoju w IV Okręgu, dla gmin
Sońsk, Gołymin i Ojrzeń mieścił się w
Sońsku, z braku lokalu bywał z Gąsocinie. Sędziami byli m.in. Władysław
Żarnowski, Bolesław Żochowski, w
1905 r. Hipolit Niziński, wszyscy ziemianie. W 1925 r. został skasowany.
Szkoła w Sońsku przeżywała
zmienne koleje, w 1809 r. dziedzic
Gostkowski przeznaczył dla niej dom
o 2 izbach i ogród. W 1812 r. uczyło
się 78 dzieci, w 1817 r. 12, w tym także z rodzin Żydowskich. Nauczycielem był Jan Wejs, po nim Wojciech
Sędzimir, Jan Lechniewski, Józef Humięcki i Józef Dąbrowski uczący 30
dzieci. Przychodziły do szkoły zimą
oraz po zasiewach i kopaniu. W 1885
r. w gminie były 2 szkółki i 6 karczem. W 1888 r. nauczycielem był
Antoni Paprocki, uczył 61 dzieci,
utrzymanie szkoły kosztowało 230
rubli rocznie. W 1896 r. zanotowano:
„oświata stoi nisko, połowa modli się
z książek do nabożeństwa”. Dopiero
po 1918 r. nastąpił rozwój oświaty w
całej gminie. Obecny budynek szkolny powstał w 1960 r. kosztem 4,5
mln zł. Przy POM była szkoła przyzakładowa, do niej w 1969 r. sposobiło
się do zawodu 84 uczniów.
Kościół oraz parafia powstały zapewne w raz z grodem średniowiecznym. Mimo że akt erekcji kościoła zaginął podczas napadu Litwinów w
1368r., a pierwsza wzmianka pochodzi
dopiero z 1385 r., to sąsiednie parafie
Ciemniewko z 1378 r. i Łopacin utworzona również w XIV wieku otrzymały
wsie z istniejącej już parafii w Sońsku.
W 1411 r. wymieniony jest ks. Stanisław, a budowę kościoła rozpoczął w
1525 r., ks. Jan herbu Trzaska, pochodzący z sąsiednich Chrościć. W 1598 r.
huragan zniszczył drewnianą część
świątyni, którą odbudowaną. Pod koniec XVII w. proboszczem był ks. Mateusz Damięcki zapewne z Damięt, w
1857 r. zmarł ks. Stefan Mieszkowski,
proboszcz, tablica nagrobna w murze
parkanu cmentarnego jest najstarszym
świadectwem pochówków na tym
cmentarzu. Po nim proboszczem był
dłużej ks. Wincenty Podbielski, on także remontował kościół i w 1871 r. obwiódł go kamiennym parkanem.
Obecny kościół powstał w latach 1904–1905, na miejscu poprzedniego staraniem ks. Franciszka Chełchowskiego. Projektował go
inż. Antoni Wójcicki, budowniczy
powiatu ciechanowskiego, majstrem
był Dąbrowski z Warszawy, który za
wymurowanie świątyni pobrał 6,1
tys rubli, a kosztorys z 1901 r. zamknął się kwotą 19 139 rubli. Na
czas budowy świątyni na miejscu
uruchomiona została cegielnia polowa, brakująca cegłę i inne materiały
sprowadzano z Ciechanowa.
W 1920 r. proboszczem był ks.
Skarżyński, później Franciszek Gołaszewski, w 1947 r. Stefan Budczyński,
od 1969 r. proboszczem jest ks. kan.
Andrzej Fabisiak, który poza sprawami
duchowymi, ofiarnie zajmuje się świątynią, cmentarzem, badaniem przeszłości i od lat dokumentowaniem kapliczek oraz krzyży przydrożnych.
Z gminy Sońsk pochodzi, bądź jest
z nią związanych wiele znakomitych
osób, których sylwetki nie tylko okazjonalnie są przypominane.
HASŁO KRZYŻÓWKI
Uroda każdego zniewoli
Nagrody wylosowali:
JULITA PAPROCKA
z Ciechanowa
ANNA OSMAŃSKA
z Ciechanowa
OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Podejmę pracę w salonie fryzjerskim. Tel. 0 508 862 923
ZATRUDNIMY na plantacji truskawek i malin, zakwaterowanie w hotelu firmy lub dowóz autobusem firmowym. Tel.
022 793 15 76; 0 660 777 766
ZATRUDNIMY kierowców autobusu. Tel. 022 793 15 76; 0 660 777 766
Zatrudnię gipsiarzy i do dociepleń.
Tel. 0 608 528 911
Zatrudnięstylistkępaznokci.CVproszęskładać do SALON STYLIZACJI PAZNOKCI „Aleksander” Ciechanów, ul. Ściegennego 10/11
Praca przy zbiorze truskawek w
Czarnocinku od 16.06.07 r. Tel 023 672
02 34 wieczorem.
czyźni). Wymagana pracownicza książeczka zdrowia (sanepid). Atrakcyjne
warunki dla operatorów wózków widłowych. Zapewniamy dowóz pracowników.
Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu 509 676 861
Zatrudnię pracowników budowlanych do prac remontowo wykończeniowych na umowę o pracę.
Kontakt – Mariusz Konopski, tel. 0
696 479 019
Firma Auto Sezam zatrudni mechanika, pomocnika mechanika samochodowego. Ciechanów ul. Robotnicza 2.
Tel. 023 674 36 66 0 501 344 906
Zatrudnię mężczyzn do pizzerii.
Tel. 0 600 716 753
ZDROWIE
Ginekolog zabiegi. Tel. 0 601 299 878
Zatrudnię mechanika do naprawy
skuterów. Tel. 023 673 63 02
TERAPIA ANTYNIKOTYNOWA
BEZBOLEŚNIE, JEDNORAZOWO,
METODĄ KOMPUTEROWĄ, SKUTECZNOŚĆ 80% Kontakt: PRZYCHODNIA VITA-MED, Ciechanów, ul.
Sienkiewicza 71 B. Tel. 023 672 39 07; 0
664 145 821
Zatrudnię pracowników niewykwalifikowanych – 40 osób (kobiety i męż-
Medycyna naturalna, masaże, świecowanie uszu, inne. Tel. 602 842 374
Przyjmę pracowników do betonowania. Tel. 023 672 31 58
R E K L A M A
7
REKLAMA
5 czerwca 2007
N AUKA
Nauczę gry na gitarze Tel. 0 502 684 821
USŁUGI
Sprzedam lub wynajmę pokój z
kuchnią w Gąsocinie, okolice PKP. Tel. 0
506 224 326.
Jaguar do ślubu. Tel. 0 608 628 481
Sprzedam działkę 18 ar + zabudowania przy ul. Płońskiej 152. Tel 023 672
57 51.
Usługi na koparko-spycharkę na terenie Ciechanowa i okolic. Tel. 0 506 772 301
Sprzedam dom + 3 garaże murowane na działce 30 arów. Tel. 023 671 26 73
STUDIO TATUAŻU I KOLCZYKOWANIA. Tel. 0 504 694 645
Sprzedam garaż blaszany. Tel.023
672 23 07
Docieplenia, remonty. Tel. 0 608 528 911
Do wynajęcia lokal 75 mkw. lub 50
mkw. w centrum Ciechanowa. Tel.023
673 81 58 lub 023 672 45 74
Projekty: płyty gnojowe, obory,
chlewnie itp. Tel. 0 607 147 537
PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI
MEBLOWEJ, Ciechanów, Zacisze 22.
Tel. 023 672 19 11; 0 608 613 644
Hydrauliczne: pełna gama – usługi kompleksowe. Tel. 0 508 079 034; 0 503 572 663
DOCIEPLENIA BUDYNKÓW.
Tel. 0 662 199 232
Glazura, terakota, remonty – Tanio;
Tel. 0 508 267 936
STYLIZACJA PAZNOKCI. TEL. 0
512 530 455
Wróżbiarstwo, doradztwo. Tel. 0
602 842 374
RÓŻNE
Sprzedam wyposażenie do sklepu
odzieżowego. Tel. 0 602 270 497
SPRZEDAM ŁUBIANKI. Tel. 0 512
915 943
Sprzedam kopaczkę i sortownik do
ziemniaków. Tel. 0 508 059 223
AGD, RT V, DOM
Sprzedam M 4 65,7 mkw. z kredytem. Tel. 0 506 021 873
Używane komputery z gwarancją od
200 zł. Tel. 0 502 498 318 www.infloris.pl
Sprzedam działkę budowlaną w
Ciechanowie przy ul. Wiejskiej. Tel. 0
503 054 223
Sprzedam tanio komplet wypoczynkowy i dywan 2,0 x 2,5 m. Tel. 0 506 904
034
Kupię M 3 lub M 4 w Glinojecku.
Tel. 0 503 574 552
Sprzedam urządzenie pokoju i kuchnię gazową. Tel. 0 507 264 380
MOT ORYZAC JA
Sprzedam łóżeczko dziecięce, ławę,
stolik RTV oraz kuchenkę gazową. Tel. 0
668 551 044
DEKORACJE ŚLUBNO-WESELNE . Tel. 0 508 494 493
CORSA 1991 MIGOMAT KUPIĘ PRZYCZEPKĘ SAMOCHODOWĄ POLONEZ GAZ 1994 TEL. 0
509 266 929
Sprzedam Mercedes 124, rok 90,
2.3, gaz, cena 7900. Tel. 0 506 021 947
Sprzedam Fiat Uno 2001 r. Tel.023
672 23 88
SPRZEDAM KANAPĘ FINKĘ TANIO. TEL. 023 672 92 31
BUDOWLANE
Sprzedam Skoda Felicja 1,3 gaz I
właściciel, bezwypadkowa, salonowa.
Tel. 0 608 613 644
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam: Fiat 126 p. Tel. 0 502
498 394
Wynajmę mieszkanie w bloku przy ul.
Witosa w Ciechanowie. Tel. 0 603 943 921
Sprzedam: Polonez Caro 1,5 +
gaz, tanio. Tel. 0 692 955 241
Przyjmę ziemię z wykopów na działkę w Ciechanowie. Tel. 0 600 118 915
Kierownik budowy.
Tel. 0 606 399 121
Sprzedam łaty drewniane 5 x 3; 150
mb. Tel 023 673 70 48
R E K L A M A
FELIETON
Pstryk, pstryk, pstryk
MAREK JANUSZ PIOTROWSKI
Świat porusza się coraz szybciej. Istnieje nawet teoria fizyczna, że czas przyspieszył i wszystko wydarza się szybciej niż np. trzydzieści lat temu.
Jestem skłonny w to uwierzyć. Dni to mgnienie a
noc to czysta strata. Dlatego staram się spać jak najmniej. Tyle rzeczy do wykonania, tyle spraw do załatwienia... Ledwie minęła Wielkanoc a trzeba się szykować na Boże Narodzenie.
Śmiejecie się? Zobaczycie, że niedługo, w telewizji będziemy słyszeli o zamieciach śnieżnych i trudnościach drogowców. Jak co roku zresztą, i to niezależnie od pory roku.
Pstryk, pstryk, pstryk!
W jednej z reklam telefonii komórkowej fałszywy
Arab, gardłowo i gwałtownie, wyrzuca z siebie potok
słów i z pokazuje aparat telefoniczny, nowej generacji,
którym można robić zdjęcia. Pstryk, pstryk, pstryk!
Poucza nieoświeconych Beduinów. Ale żarty na bok.
Jest to reklama, oczywiście dla Polaków, tyle, że genialnie wymyślona, przez braci kabaretowców. Stanie
się pewnie nową ikoną młodzieży, jak ten świstak, który zawijał sreberka.
W jednym Arab ma rację. Świat jawi mi się jako
szereg zdarzeń utrwalonych cichym kliknięciem migawki. Pstryk! I coś zapada w pamięć, czego już realnie nie ma. Było, a zostaje subiektywny obraz, utrwalony na kliszy pamięci. Jak w matrycy aparatu fotograficznego...
Jeszcze niedawno, z wielkim trudem zebrałem
tysiąc złotych, aby kupić dobry aparat analogowy,
czyli na kliszę. Leży sobie zamknięty w futerale a
mnie się wydaje, że całe życie pracowałem z aparatem cyfrowym. Teraz dzieci nagminnie robią
pstryk, pstryk, i niektóre z tych zdjęć, są pewnie genialne i pełne wyrazu artystycznego. Coraz łatwiej
i coraz trudniej jest być artystą. I chyba dzieła naprawdę wartościowe odróżnia tylko to nieuchwytne COŚ, które emanuje z obrazu, zdjęcia, wiersza,
książki...
To COŚ nazywa się GENIUSZ – w mitologii
rzymskiej – bóstwo, opiekun, towarzyszący człowiekowi w ciągu całego życia, kierujący jego działaniem i myślami. Później, w ogóle uważany za
dobrego lub złego ducha.
Pstryk, pstryk, pstryk!
Geniusz dotyka najczęściej ludzi, będących na
tzw. świeczniku. Oni bowiem, realizują pomysły złego
lub dobrego ducha. (Popatrzcie, jaki jestem delikat-
ny.) Mówię o dotknięciu złego lub dobrego ducha a
nie w pospolitej głupocie, którą społeczeństwo musi
znosić. Ostatnia lista lektur szkolnych ministra oświaty Giertycha, to chyba ta ciemna strona mocy. No
cóż, ale tak bywa, jeśli klasyków, a w tym wypadku
„Ferdydurke” Gombrowicza, czyta się w średnim wieku (a nie w młodości), kiedy umysł nie jest chłonny
na nowe idee. Istnieje wszakże nadzieja, że to, co zakazane jest bardziej pożądane. I, że niechęć ministra
odbije się na zwiększonym popycie na Goethego i innych pominiętych.
Pstryk, pstryk, pstryk!
Nowy pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej (czytaj ministra Romana). Szkoły z osobnymi
klasami dla chłopców i dziewczynek. Przynajmniej
jedna na województwo. Organizowana jest wielka
konferencja międzynarodowa (za nasze pieniądze)
na temat. Jakie będą skutki takich działań? Mogę
powiedzieć od razu – jeden wielki burdel! Otóż,
przed laty, kiedy zacząłem uczęszczać do Liceum
im. H. Kołłątaja na warszawskiej Ochocie, a był to
rok 1964, umieszczono mnie w eksperymentalnej
klasie męskiej w tymże liceum. Była także klasa
żeńska. Co się wtedy wyprawiało! Polowania, zajazdy i porwania dziewcząt dla uciech paraseksualnych. I dramaty tych, które nie były porywane...
Ponieważ młodzież obecnie jest bardziej seksualna
niż za wczesnego Gomułki, może to zasadniczo zachwiać statystyką nastolatek w ciąży. I co wtedy
panie ministrze? Polecam się ze swoimi doświadczeniami na konferencję.
Pstryk, pstryk, pstryk!
W ramach taniego państwa, Piotr Ślusarczyk –
minister w kancelarii premiera, rodem z LPR, na
swój ślub, wypożyczył z Urzędu Rady Ministrów dwa
mikrobusy Fiat Ducato z kierowcami. Samochody zawiozły gości weselnych z warszawskiej Starówki do
podmiejskiego Sękocina. Kierowcy zostali zwolnieni
nad ranem, po rozwiezieniu uczestników uroczystości do domu. Jak informuje tygodnik „Wprost”, na
zleceniu nie było mowy o zapłacie, czyli rządowe samochody obsługiwały prywatny ślub ministra! Gratulacje! Na weselu bawił się sam wicepremier Roman
G. Myślę, że podczas rozmów kuluarowych (no, panowie, jeszcze na drugą nóżkę!) zapadną nowe, znaczące decyzje w kwestii edukacji naszej młodzieży, a
może także obniżenia progu wyborczego do 2 proc.
A co se będziemy żałowali!
Pstryk, pstryk, pstryk!
Mam nadzieję, że te fakty nie utrwalą się w matrycy mojej pamięci, czego i Państwu życzę.
Download PDF

advertising