Dynamix | UM-A Plus/PL | Maj 09 - Kórnik

DWUTYGODNIK * ROK XXIII * 7 maja 2010 * NR 9(341) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,80 ZŁ
Fot. ŁG
Święto
Straży
Pożarnej
W numerze także:
- Wieża znów na swoim miejscu - remont ratusza w Bninie trwa
- Program Kórnickich Spotkań z Białą Damą
- Tropimy śmietniska
- Rękopisy w Zamku, zwiastuny wiosny w Arboretum
- Majówka w Robakowie -święto Józefa Robotnika
- Festiwal Młodych Muzyków i Festiwal Piosenki Dziecięcej
Informujemy, że dnia 10 maja
o godz. 17.00 rozpocznie się
kurs prawa jazdy na kat. A i B
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
WYWÓZ GRUZU,
LIŚCI, GAŁĘZI,
ZIEMI
Miejsce
na Twoją reklamę
Własny
załadunek
PROSTO
Z RATUSZA
Dyrektorzy bez zmian
tel. 601-754-437
W dniu 26 kwietnia odbyły się konkursy
na dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kórniku (Bninie) i Szkoły Podstawowej w
Radzewie. Komisja Konkursowa wybrała
dotychczasowych dyrektorów tych placówek: panią Zofię Talarczyk i pana Marka
Serwatkiewicza.
Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20 (Instytut Dendrologii)
Tel. 784-23-05-43 lub 061 28-28-760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-16.30
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl
Zebranie w Gądkach
27 kwietnia w Gądkach odbyło się
zebranie sołeckie, podczas którego sołtys
Tadeusz Olejniczak złożył sprawozdanie
z działalności w 2009 roku i przedstawił
plan działania na bieżący rok. Burmistrz
omówił zasady funkcjonowania funduszu
sołeckiego. Mieszkańcy bloków są bardzo
zainteresowani przejęciem przez gminę
od firmy „Elewarr Gądki” 1 ha gruntów, na
których znajdują się ogródki przydomowe.
Gmina wystąpiła do „Elewarru” z wnioskiem
w sprawie nieodpłatnego przejęcia wspomnianego terenu.
Ratusz w Bninie
znowu ma wieżę
W dniu 26 kwietnia
br. o godzinie 12.00
mieszkańcy Bnina byli
świadkami ważnego
wydarzenia, jakim było
umieszczenie wieży
na ratuszu w Bninie,
po prawie rocznej
nieobecności. Wieża
została ściągnięta z
ratusza 10 lipca 2009
roku z powodu remontu. Wówczas nie
przypuszczano, że
Z RATUSZA
OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
wieży, specjalnych
kart z podpisami
mieszkańców oraz
dokumentami, które
włożono do kuli w
latach 1958 i 1988,
a które odnaleziono
podczas obecnego
remontu.
W uroczystości
udział wzięli m.in.: wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, przewodnicząca Rady Miej-
Nowe boisko w Borówcu
30 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z radnym Michałem Steckim
uczestniczyli w otwarciu boiska sportowego
w Borówcu. Obiekt wybudowany został ze
środków gminy i otrzymanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cała inwestycja polegała na przebudowie budynku, dostosowaniu go do zadań
świetlicy wiejskiej, budowie boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej, koszykówki i
siatkówki) oraz adaptacji pomieszczeń na
sanitariaty i szatnię.
Całość kosztowała około 640 tys. zł.
Jedną trzecią sumy uzyskano z PROWu.
• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane
oraz tralki gięte
Walne Zgromadzenie Lidera
• Gotówka do 50 tyś.
bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie
62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: biuro@stalmet-nekla.pl
KÓRNIK
ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184
Obrady walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski odbyło się 5 maja w Jarocinie.
Rozważano możliwość przeniesienia
siedziby organizacji do Jarocina. Ostatecznie zadecydowano, że siedzibą stowarzyszenia pozostanie Środa Wlkp.
Ze względu na opóźnienia w spływaniu
środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego, członkowie zgodzili się przedstawić radom miejskim zrzeszonych miejscowości propozycję zwiększenia składki
członkowskiej na rok 2010. Poprzednia
stawka wynosiła 0,5 zł na mieszkańca.
Propozycja nowej stawki to 1,5 zł.
Opr.
Iza Moskal
i ŁG
pn-pt 1000-1700
sob 900-1200
7 maja 2010 r.
prawie rok trzeba będzie czekać na jej
powrót. Wydłużenie prac związanych z
remontem zabytkowego ratusza spowodowane jest wymianą niemal całej konstrukcji
dachu, a nie jak wcześniej szacowano, tylko
20% belek szkieletu dachowego.
Zanim jednak wieża trafiła na swoje
miejsce, odbyła się krótka uroczystość
umieszczenia w metalowej kuli, zwieńczającej szczyt wieży ratuszowej, listu informacyjnego, zawierającego najważniejsze fakty
dotyczące remontu i modernizacji ratusza,
pamiątkowego egzemplarza „Kórniczanina”
z 2009 roku, informującego o ściągnięciu
skiej w Kórniku Irena Kaczmarek, autor
opracowania projektu ratusza pan Stefan
Wojciechowski, pan Rafał Wichłacz- przedstawiciel Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoHandlowo-Usługowego „EURO-DACH - generalny wykonawca, pan Grzegorz Mejza,
którego firma wykonała roboty ciesielskie,
kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław
Dominiak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kórniku.
Tekst i zdjęcia:
Magdalena Matelska-Bogajczyk
i Robert Jankowski
3
-23 kwietnia z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem i radnymi Bogdanem
Wesołkiem, Sewerynem Waligórą brałam
udział w spotkaniu poświęconym zakończeniu pierwszego etapu renowacji i
przebudowy mostu kamiennego nad fosą,
prowadzącego do Zamku Kórnickiego.
- 25 kwietnia z radnymi Julią Bartkowiak
i Adamem Lewandowskim brałam udział
w uroczystości posadzenia przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Kórniku – Bninie „dębu
katyńskiego” upamiętniającego dr Jana
Hanelta.
W uroczystości posadzenia „dębu katyńskiego” przy Przedszkolu w Szczodrzykowie, upamiętniającego zamordowanego
Kazimierza Matuszewskiego brał udział
radny Roman Genstwa. Radny Paweł Kuźma uczestniczył w podobnej uroczystości w
Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie,
gdzie posadzono dąb upamiętniający Wacława Matuszka.
- 3 maja podczas międzygminnego spotkania integracyjnego w Czmońcu, zorganizowanego przez kórnickie koło Stowarzyszenia Sołtysów odbył się mecz piłki nożnej „Sołtysi” kontra
„Radni”. W drużynach grali przedstawiciele samorządu (3 radnych: Roman Genstwa, Paweł Kuźma, Adam Lewandowski),
jednostek związanych z samorządem, funkcjonariusze Straży
Miejskiej, policjanci z komendantem kórnickiego posterunku
na czele oraz członkowie rad sołeckich. Niemal do ostatniego
gwizdka utrzymywał się wynik remisowy, ale ostatecznie „złotą”
bramkę strzelili „Sołtysi” i to oni otrzymali Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej. Było to trzecie z rzędu zwycięstwo
drużyny „Sołtysów”, dlatego zdobyli puchar na własność.
Nieciekawa pogoda nie zepsuła dobrej zabawy. Po sportowych emocjach była muzyka i smaczne jedzenie. W majówce
uczestniczyli także goście z Miasteczka Krajeńskiego.
Opr. ŁG
- 26 kwietnia z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem uczestniczyłam w
montażu kopuły wieży na ratuszu w Bninie.
Do metalowej kuli zwieńczającej szczyt
wieży włożony został list informacyjny,
„Kórniczanin”, zebrane przez Redakcję
wpisy mieszkańców, monety i dokumenty
z poprzednich lat.
Byliśmy również świadkami ponownego
umieszczenia wieży na ratuszu bnińskim.
- 1 maja uczestniczyłam w Mszy św. odprawionej ku czci św. Józefa Rzemieślnika
w Robakowie.
Tego samego dnia z radnymi: Julią
Bartkowiak, Bogdanem Wesołkiem, Jerzym
Rozmiarkiem, Adamem Lewandowskim
braliśmy udział w Gminnych Obchodach
Dnia Strażaka.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM w Kórniku
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 1850 egz.
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. 601 179 596,
SEKRETARZ REDAKCJI: Barbara Morasz,
korniczanin@kornik.pl
KSIĘGOWOŚĆ: Jolanta Ratajczak
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: J.CH.
WYDAWCA: Gmina Kórnik - Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw
TYMCZASOWY ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik - Bnin, Rynek 3, tel. 663 579 924,
korniczanin@kornik.pl
KONTO: 70907600082001000707000001
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów nie
podpisanych.
DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00, tel. 0 663 579 924 (siedziba redakcji).
Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. 0 663 579 924
4
nr 9/2010
LIII Sesja RM
Kolejna sesja Rady Miejskiej w
Kórniku odbyła się 28 kwietnia w Sali
Domu Strażaka w Kórniku. W obradach
uczestniczyło 12 radnych.
W ramach informacji o planach spółki
Aquanet, jej przedstawiciele zaprezentowali
propozycję zmian w zasięgu „Aglomeracji
Kórnickiej”.
Do „Aglomeracji Kórnickiej”, zaliczono
uchwałą poprzedniej kadencji Rady szereg miejscowości, które miały być objęte
skanalizowaniem i podłączone docelowo
do oczyszczalni ścieków w Borówcu. Były
to wsie: Borówiec, Kamionki,
Szczytniki, Koninko, Mościenica,
Skrzynki, Błażejewo, Błażejewko,
Biernatki i Prusinowo oraz m.in.
Daszewice, które ze względów
topograficznych i praktycznych
taniej było połączyć z Borówcem.
Kanalizowanie aglomeracji zgłoszonej do Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) mogłoby odbywać
się z dużą pomocą środków pozabudżetowych (WRPO). Niestety,
aby o takie środki występować tereny aglomeracji muszą spełniać
wymogi dotyczące gęstości zaludnienia. Tylko aglomeracje, spełniające odpowiednie normy ilości
mieszkańców przypadających na
kilometr sieci kanalizacyjnej, takie
środki mogłyby otrzymać.
Niestety większość miejscowości nie spełnia wyznaczonej
normy. Jedynie Borówiec przekracza żądaną ilość mieszkańców, a Kamionkom brakuje tylko
niewiele.
Zdaniem przedstawicieli Aquanetu, kórnicką aglomerację należy ograniczyć do tych dwóch miejscowości wraz z kilkoma miejscowościami
gmin Mosina i Poznań (znacznie przekraczającymi limit). Głównym powodem
takiej propozycji jest wymóg wynikający z
dyrektyw unijnych, mówiący, że zgłoszona
aglomeracja musi zostać skanalizowana
do 2015 roku.
Gdyby to się nie udało (a jak stwierdzili
eksperci na skanalizowanie aglomeracji w
obecnym kształcie raczej nie ma szans)
musielibyśmy zapłacić spore kary finansowe.
Nie widać szans na zdobycie środków
pozabudżetowych na kanalizowanie aż
10 wsi w gminie w tak krótkim czasie. Jak
przekonywali przedstawiciele Aquanetu,
usunięcie z aglomeracji, nie zamyka drogi
do budowy kanalizacji, ale muszą znaleźć
się środki. Niestety nie ma na razie konstruktywnego pomysłu, jak o takie środki
się starać.
Na pytanie Seweryna Waligóry o pomysł
na rozwiązanie problemu kanalizowania
wsi wokół jezior nie padła konkretna odpowiedź.
Radny Michał Stecki pytał podczas
dyskusji, jak zorganizować planowanie
7 maja 2010 r.
RADA MIEJSKA
RADA MIEJSKA
Z Kalendarza Przewodniczącej RM
przestrzenne, by skoordynować rozwój
urbanistyczny z rozwojem infrastruktury.
Zaproponowano, by promować, „zaludniać” już istniejące osiedla i w części zabudowane tereny a dopiero potem „dzielić”
nowe działki.
O zmniejszeniu aglomeracji będą jeszcze dyskutować radni.
Radni przyjęli uchwały związane z
utworzeniem punktu przedszkolnego w
Pierzchnie. Istniejący punkt przedszkolny
jest potrzebny - teraz gmina przejęła pełną
opiekę nad jednostką.
nych rozwiązań da możliwość inwestorowi
prowadzenie działalności uciążliwych dla
okolicznych mieszkańców.
Radny Michał Stecki swoją „opozycję”
w temacie planowania przestrzennego podkreślił na zakończenie obrad interpelacją, w
której pytał o interpretację podstawowych
pojęć związanych z tematem. Zaprosił
też do dalszej dyskusji, na temat reformy
planowania na kolejnych posiedzeniach,
prowadzonej przez siebie komisji. Poparł
go kierujący Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną Stefan Wojciechowski. Cytując
„Rotę” Konopnickiej zaapelował
o dbałość w obchodzeniu się z
ziemią i przestrzenią.
Radny Bogdan Wesołek prosił
o zajęcie się sprawą zaniedbanego cmentarza ewangelickiego
w Bninie. Wskazał na potrzebę
zadbania o elementy ścieżki zdrowia na Zwierzyńcu. Skrytykował
16-minutowe spóźnienie w rozpoczęciu się sesji oraz wyraził niezadowolenie z faktu nie poinformowania go o pracach związanych
z umieszczeniem dokumentów
w iglicy zainstalowanej na nowej
wieży bnińskiego ratusza.
Radny Seweryn Waligóra
wspomniał o niebezpieczeństwach, jakie nasilony ruch kołowy
powoduje na ulicy Parkowej. Drogą tą, mimo zakazu notorycznie
jeżdżą samochody ciężarowe,
a wiele pojazdów przekracza
dozwoloną prędkość. Arteria ta
stała się także areną dla wyścigów
motocykli i quadów.
Dyskutowano także o probleAnna Graczyk z Działu Programowania Aquanet mie wzmożonego ruchu na skrzyprzedstawia stanowisko spółki. żowaniach nowej obwodnicy.
Jak poinformował wiceburDecyzją rajców przystąpiono do sporzą- mistrz, Urząd Miejski w Kórniku podjął
dzenia zmiany miejscowego planu zago- działania w celu usytuowania w najniespodarowania przestrzennego Robakowo bezpieczniejszych miejscach znaków
- działki nr ewid.: 206/9 i 206/10.
ostrzegawczych. Wystosował także pismo
Po wielu latach prac i dyskusji uchwa- do administrującego drogą Zarządu Dróg
lono plan zagospodarowania dla Moście- Wojewódzkich z prośbą o zainstalowanie
nicy.
sygnalizacji świetlnej.
Z ulgą, decyzję radnych przyjęli przedPrzypomnijmy, że samorząd i mieszkaństawiciele rady sołeckiej wspomnianej cy od początku budowy trasy wnioskowali o
wsi.
budowę świateł przynajmniej na skrzyżowaJedynie jeden radny - przewodniczący niu ul. Woźniaka z obwodnicą. Zarówno kieKomisji Rozwoju Gospodarczego – głoso- dyś, jak i dziś, gdy skrzyżowanie zostanie
wał przeciwko uchwaleniu planu w takiej powiększone o dodatkowy wlot (w kierunku
formie. Już wcześniej wyrażał on potrzebę Skrzynek), ZDW nie widzi jeszcze potrzeby
„przerobienia” planu, stworzenia „centrum” dodatkowej instalacji.
z zabudową przeznaczoną na handel oraz
Jak czytamy w pisemnej odpowiedzi
usługi i inne zmiany.
ZDW – przeanalizuje on wnioski, dokona
analizy i półrocznej obserwacji problemu.
Również stosunkiem głosów 11 „za” i Na razie nie ma środków...
jeden przeciw dokonano zmiany miejscoJak podają statystyki, od momentu powego planu zagospodarowania przestrzen- wstania obwodnicy Kórnika, pomiędzy S-11
nego zabudowy mieszkaniowej Bórowiec I a wylotem z Bnina doszło do 37 wypadków i
(działka nr 216, 275/14). Plan nazywany w kolizji, 4 osoby zginęły, 29 zostało rannych.
dyskusjach „Spa” (ze względu na planowa- Jakie muszą być statystyki by środki się
ny na omawianym terenie obiekt tego typu) znalazły?
nie spodobał się radnemu Steckiemu, który
Opr. ŁG
wyraził opinię, że ogólność dopuszczo-
5
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy
na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik
MIEJSCOWOŚĆ
KÓRNIK
ULICA
Wodna
NUMER DZIAŁKI
680/1
POWIERZCHNIA LOKALU - GARAŻ
46,63 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ
3
CZAS TRWANIA UMOWY
3 lata
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU
LOKALU
200,00 zł/m-c
(słownie: dwieście złotych 00/100 )
Do czynszu uzyskanego w przetargu
zostanie doliczony 22% podatek VAT
-W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
-Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na okres trzech lat,
-Formularz ofertowy można odebrać do dnia 4 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w
Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,
-Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 9 czerwca
2010 r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA NAJEM
LOKALU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 9.06.2010”,
-Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
-Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy
Kórnik będą automatycznie odrzucane.
-Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po
terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
-Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2010 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,
-Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
-Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl.
Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 maja 2010 r.
do dnia 31 maja 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
dzierżawy:
- części działki nr 175/19 położonej w miejscowości Robakowo,
- części działki nr 956/7 położonej w miejscowości Kórnik,
- części działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
Zarząd OSP w Kórniku ogłasza nabór nowych członków:
• poniżej 18 lat do młodzieżowych drużyn pożarniczych,
• powyżej 18 lat, którzy chcą zostać strażakami
w kórnickiej jednostce.
WIEŚCI
SOŁECKIE
CZOŁOWO
Sołtys Dorota Dłubała poinformowała,
że na boisku w Czołowie wykonano opryski
przeciw chwastom. W późniejszym terminie
zostanie zasiana na nim trawa. Pani sołtys
ma nadzieję, że dzięki temu boisko będzie
już niedługo w dobrym stanie.
Sołtys Dorota Dłubała powiedziała, że
podczas zebrania wiejskiego, zorganizowanego
11 marca z udziałem burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego i radnej Julii Bartkowiak
przedstawiono sprawozdanie za ubiegły
rok. Mówiono także o przyszłych planach.
W Czołowie ma powstać nowa świetlica, a
pieniądze na jej budowę miałyby pochodzić
ze środków unijnych. Złożono już w tej
sprawie wniosek.
Polujemy na śmietniska
Mamy już pierwsze zgłoszenia na nasz apel o zgłaszanie mijsc nielegalnych wysypisk
śmieci, śmietnisk wśród pól i łąk i w innych, nieodpowiednich miejscach.
Takie wstydliwe „wykwity cywilizacji” można zgłaszać na adres korniczanin@kornik.pl
lub telefonicznie 601179596. Informacje przekażamy do Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM w Kórniku i w miarę możliwości opublikujemy.
ŁG
Nietrzeźwi na drodze
Od 20 kwietnia do 3 maja funkcjonariusze policji zatrzymali na terenie naszej
gminy
jedenastu nietrzeźwych kierujących,
w tym głównie pijanych rowerzystów.
Było ich aż siedmiu. Rekordzista „wpadł”
w Szczytnikach. Miał 2,52‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu. W tym samym
czasie zatrzymano 4 pijanych kierowców
samochodów. U mężczyzny zatrzymanego
w Czmoniu, badanie alkomatem wykazało,
że w jego organizmie stężenie alkoholu
wynosi prawie 3 ‰!
Zatrzymali sprawczynię kradzieży
24 kwietnia, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali w Gądkach
kobietę, która dokonała kradzieży odzieży
oraz kosmetyków na sumę 475 zł.
DZIEĆMIEROWO
Sołtys Henryk Hypsior poinformował,
że przy ulicy Dworcowej – wzdłuż drogi
wojewódzkiej ma być ułożony chodnik.
Informację tę uzyskali mieszkańcy od
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
podczas zebrania wiejskiego, które odbyło
się 10 marca.
Sołtys stwierdził, że zapowiadają sie
słabe plony zbóż. Rolnicy uzyskują dochody ze zboża poniżej kosztów produkcji.
Najgorzej jest na rynku wieprzowiny.
Za restauracją Biała Dama część wybrzeża służy za melinę.
Śmieci po popijawie lądują w trzcinach.
Uderzyli w przebiegającą sarnę
24 i 29 kwietnia w Kórniku, kierujący
BMW i manem uderzyli podczas jazdy w
przebiegającą przez jezdnię sarnę. Oba
pojazdy uległy uszkodzeniu.
Uciekł z miejsca wypadku
24 kwietnia w Kórniku, nieznany kierujący nieustalonym pojazdem doprowadził
do zderzenia z fordem, po czym uciekł z
miejsca zdarzenia.
Wjechali w dziurę w jezdni
29 kwietnia w Prusinowie, kierowca
forda wjechał w dziurę w jezdni i uszkodził
koło. Z kolei 1 maja w Kórniku, kierujący
hondą wjechał w wyrwę w jezdni i uszkodził auto.
Opr. BM
KAMIONKI
Ciekawie zapowiada się X Festyn Rodzinny, który odbędzie się w sobotę 8 maja
w Kamionkach. Rozpocznie się o godz.
15.00. W programie przewidziano: loterię,
turnieje, potyczki, pojedynki z wojami,
pokazy średniowiecznego rzemiosła. Ma
także odbyć się fireshow i wiele, wiele innych atrakcji. Natomiast na boisku „Orlik” w
Kamionkach zostanie rozegrany turniej piłki
nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych i
gimnazjalnch oraz dla dorosłych.
Robert Wrzesiński
Śmietnisko przy drodze między polami
prowadzącej od ul. Spółdzielczej w Borówcu do lasu.
Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy odnotowali kolejne
akcje:
•19 kwietnia usuwali plamę oleju przy stacji
benzynowej „Orlenu” na ulicy Średzkiej w
Kórniku,
•26 kwietnia gasili pożar lasu w Borówcu.
W ostatnim czasie zniszczono szereg
znaków informacyjnych na rogatkach
miasta. Jeden znak to koszt minimum 500
zł. Chyba nie o takie przywrócenie nazwy
Bnin chodziło ...
Opr. Robert Wrzesiński
Spotkania organizacyjne odbywać się będą w każdy piątek
miesiąca
o godz. 17.00 w Domu Strażaka w Kórniku
przy ulicy 20 Października 93.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
6
Kronika
kryminalna
INFORMACJE
INFORMACJE / OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
Obok cmentarza w Kórniku śmieci z grobów czasami lądują na
sąsiedniej działce za płotem. Czy nie można – jak robi większośćwrzucić śmieci do ustawionych przy wyjściu kubłów? .
nr 9/2010
7 maja 2010 r.
7
„Prosto z powiatu poznańskiego Telewizyjny Magazyn Samorządowy
Powiatu Poznańskiego”
Czy łatwo załatwić sprawę w Wydziale
Komunikacji i Transportu? Jak przedstawia
się budżet powiatu w 2010 r.? Na co mogą
liczyć pacjenci szpitala w Puszczykowie?
To tylko niektóre z tematów pierwszego
odcinka nowego magazynu samorządowego. Od połowy marca program można
obejrzeć w Internecie. Wystarczy odwiedzić
stronę internetową powiatu poznańskiego
www.powiat.poznan.pl i kliknąć na baner
widoczny pod mapą.
Wykorzystanie technologii transmisji
strumieniowej video umożliwi widzom obejrzenie kolejnych odcinków bezpośrednio
przez przeglądarkę internetową. Bowiem
nowe i archiwalne wydania programu będą
dostępne o każdej porze dnia i nocy.
Magazyn promuje powiat poznański i
jego gminy, zarówno w środowisku lokalnym, jak i na zewnątrz. Ukazuje działalność
samorządu lokalnego, jego osiągnięcia,
plany inwestycji i rozwoju, wydarzenia społeczne i kulturalne, komunikaty etc.
Każdy odcinek programu składał się
będzie z ok. czterech do ośmiu felietonów
poświęconych lokalnej tematyce. Program
będzie realizowany cyklicznie (1-2 odcinki
w miesiącu). Czas emisji wynosił będzie
ok. 10 minut.
Krzysztof Piechocki,
Wydział Promocji
Kolejny projekt Powiatu Poznańskiego otrzyma dofinansowanie z WRPO
Umowa o dofinansowanie nowego projektu „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych
SOSW dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach celem utworzenia
stałej ekspozycji wystawienniczej” realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013 została podpisana 29
marca br. w Urzędzie Marszałkowskim przez Jana Grabkowskiego
Starostę Poznańskiego, Tomasza Łubińskiego Wicestarostę
Poznańskiego i Renatę Ciurlik
Skarbnika Powiatu.
Całkowity koszt projektu to 187 137,00
zł, zaś dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85 495,90 zł. Projekt realizowany jest
wspólnie przez Powiat i Stowarzyszenie
Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym
Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w
Owińskach. Przedmiotem projektu jest
renowacja i konserwacja należących do
ośrodka w Owińskach zbiorów tyflologicznych. Konserwacji zostaną poddane 94
8
eksponaty: 13 matryc, 71 map tyflograficznych tłoczonych w preszpanie, 2 kubarytmy,
1 tyflografika, 1 Maszyna Plichta z 1950
r., 3 tabliczki brajlowskie oraz 3 książki
brajlowskie. Są to unikatowe przedmioty
związane z kulturą osób niewidomych.
W ubiegłym roku cała kolekcja została
wpisana do rejestru zabytków. Większość
zbiorów zgromadzonych w ośrodku zaliczanych jest do tzw. cymelii tj. najstarszych
obiektów bibliotecznych występujących w
pojedynczych egzemplarzach, posiadających niepowtarzalny charakter i swoją
własną historię. Wartość zgromadzonej
w ośrodku kolekcji porównywalna jest ze
zbiorami eksponowanymi w znaczących
europejskich ośrodkach tyflololgicznych
w Wiedniu, Pradze, Paryżu, czy Bolonii.
Przeprowadzone w ramach projektu zabiegi restauratorskie i konserwatorskie
pozwolą na przywrócenie zgromadzonym
zbiorom tyflologicznym dawnej formy, a
jednocześnie zabezpieczą kolekcję przed
postępującym zniszczeniem wynikającym
z upływu czasu oraz niewłaściwych warunków przechowywania. Odrestaurowana
i zabezpieczona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych kolekcja
zostanie wyeksponowana i udostępniona
zwiedzającym w ramach „Muzeum Tyflologicznego”, którego powstanie w części
infrastrukturalnej sfinansuje z środków
własnych Powiat Poznański.
Nowo powstałe muzeum, położone w
sercu jednego z najbardziej uczęszczanych szlaków historyczno – kulturowych
zwanego Szlakiem Cysterskim, mieszczące
w sobie odrestaurowaną i zrekonstruowaną ekspozycję tyflograficzną będzie
jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce.
Prace rozpoczną się już w kwietniu, a ich
zakończenie planowane jest na sierpień
br. W kwietniu w Owińskach rozpocznie
się także budowa innego unikatowego
obiektu – „Parku Orientacji Przestrzennej”.
Projekt „Stworzenie otwartej strefy rekreacji
dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz
mieszkańców Powiatu Poznańskiego”
również otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
wysokości 2 985 527,02 zł (całkowity koszt
4 131 741,76 zł). Park i muzeum będą do-
Cenne rękopisy na zamkowych salonach
stępne nie tylko dla uczniów Ośrodka, ale
także dla wszystkich mieszkańców powiatu
poznańskiego, co pozwoli na zapobieganie
marginalizacji społecznej osób niewidomych. Warto dodać, że Powiat Poznański
od kilku lat skutecznie pozyskuje środki ze
źródeł zewnętrznych. W latach 2008-2009
otrzymaliśmy dofinansowanie 19 projektów
na kwotę blisko 37 mln zł.
Kamila Wojszcz przy współpracy z
Piotrem Iwańskim
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Przyjdź, spróbuj... wygraj zdrowie!
Wiosna zagościła u nas na dobre.
Najwyższy czas zadbać o swoją kondycję
fizyczną. Nie wiesz jak? Brak Ci pomysłu? Od
6 kwietnia zapraszamy na bezpłatne zajęcia,
imprezy oraz festyny sportowo-rekreacyjne.
Powiat poznański realizuje projekt „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznańskim”. W 2009 r. dzięki
środkom z MF EOG oddano do użytku 9
nowoczesnych stref sportowo-rekreacyjnych,
zakupiono ok. 2 tys. sztuk sprzętu sportowego, zorganizowano 69 imprez plenerowych
oraz przeprowadzono ponad 6,5 tys. godzin
zajęć, pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Plan na ten rok przedstawia się
równie ambitnie. Na każdej z nowoczesnych stref w okresie od kwietnia do października odbywać się
będą zajęcia oraz imprezy/festyny
sportowo-rekreacyjne. Przed nami
8370 godzin zajęć i 69 wydarzeń
plenerowych. Terminy ich realizacji
dostępne są na stronie projektu w
zakładce Harmonogram.
Od poniedziałku do soboty
zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do 18 roku życia na bezpłatne
zajęcia sportowe. Do wyboru jest
aż 11 dyscyplin (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna,
tenis ziemny, aerobik, unihokej,
badminton, lekkoatletyka, bocci,
gry i zabawy ruchowe). Treningi
są nieodpłatne i poprowadzą je sprawdzeni
instruktorzy sportowi. Każdy z uczestników
będzie miał do dyspozycji atestowany sprzęt
sportowo-rekreacyjny. Natomiast w niedziele,
podczas imprez i festynów, odbywać się
będą igrzyska, zawody i turnieje. Sportowych
wrażeń i emocji na pewno nie zabraknie. Na
wszystkich uczestników czekają dyplomy,
regeneracyjne przekąski, a dla zwycięzców
- drobne nagrody.
Krzysztof Piechocki,
Wydział Promocji
nr 9/2010
Rękopisy III części „Dziadów” i „Pani
Twardowskiej” Adama Mickiewicza, „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego oraz
powieści miłosnej „Clisson i Eugenia”
Napoleona Bonaparte obejrzeli zwiedzający w Zamku, podczas pierwszego
z „Majowych weekendów w Bibliotece
Kórnickiej”.
Tylko podczas jednego miesiąca w
roku istnieje niepowtarzalna możliwość
obejrzenia tak cennych rękopisów i starodruków w jednym miejscu. Jak powiedziała
nam Magdalena Marcinkowska, kierownik
Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki
Kórnickiej te najbardziej cenne (głównie
rękopisy) przechowywane są w specjalnym
skarbcu, a pozostałe (w tym starodruki) w
magazynach. Bardzo rzadko opuszczają
one te miejsca.
Powinny być przechowywane w ściśle
określonych warunkach. W pomieszczeniu,
w którym się znajdują temperatura nie powinna być wyższa niż 18ºC, powinien panować półmrok (wykorzystywane do tego są
ciemne zasłony) i odpowiednia wilgotność
powietrza, stąd stosowane są nawilżacze.
– Staramy się spełniać te warunki, ale nie
zawsze jest to możliwe – przyznaje Magdalena Marcinkowska. – Zamierzamy pokryć
szyby specjalną folią, która nie przepuszcza
promieni UV. To pozwoli na zapewnienie
jeszcze lepszych warunków przechowywania dla tych cennych dzieł – dodaje.
Później zaginął i odnaleziono go tuż przed
wybuchem I wojny światowej w starym portfelu Jana Działyńskiego, przechowywanym
w Kórniku. Przetrwał nienaruszony do dziś
w skarbcu Biblioteki Kórnickiej.
Czystopis „Pani Twardowskiej” został
sporządzony ręką Mickiewicza i zdecydowanie różni się od wersji drukowanej, którą
wydano wraz z innymi utworami w tomie
„Ballad i romansów” w Wilnie w 1822 roku.
Jak podaje Biblioteka Kórnicka, wersja drukowana została oczyszczona z wszelkich
elementów, które mogłyby urazić ucho odbiorcy. Kórnicki rękopis pozostaje prawdopodobnie jedynym śladem po pierwotnym
kształcie „Pani Twardowskiej”, co czyni go
O tym, jak są cenne przekonali się
zwiedzający. Wszystkie rękopisy umieszczono w specjalnych oszklonych gablotach,
które mają alarm. Nad ich
bezpieczeństwem czuwali
pracownicy zamku, działu
rękopisów, którzy informowali
o zakazie wykonywania zdjęć
z lampą błyskową.
W pierwoszomajowy
weekend wystawiono cztery
rękopisy z okresu romantyzmu. Dwa z nich „wyszły”
spod pióra Adama Mickiewicza. Czystopisy „Dziadów” cz.
III i „Pani Twardowskiej”, nasz
narodowy wieszcz podarował
Klaudynie Potockiej, siostrze
Tytusa Działyńskiego. Ponoć
sporządził je specjalnie dla
niej. Klaudyna z Działyńskich Potocka była jedną z
najbardziej cenionych kobiet na Wielkiej Emigracji.
Opiekowała się powstańcami a później
polskimi emigrantami w Dreźnie i Genewie.
Organizowała m.in. koncerty i wieczorki poetyckie, na które przychodził również Adam
Mickiewicz. Darzył Klaudynę ogromnym
podziwem, dlatego przekazał jej to co było
dla niego najcenniejsze.
Biblioteka Kórnicka informuje, że po
śmierci Klaudyny rękopis „Dziadów” został
wypożyczony wydawcom paryskiej edycji
wszystkich dzieł Adama Mickiewicza.
7 maja 2010 r.
KULTURA
Z POWIATU
KRÓTKO
Z POWIATU....
życiem literackim, kulturalnym i politycznym
Wielkiej Emigracji. Słowacki osobiście podarował Niedźwieckiemu te rękopisy. Jak
udało nam się dowiedzieć, „Pieśń V” swój
ostateczny kształt zyskała po wieczorze
u Eustachego Januszkiewicza w grudniu
1840 roku, kiedy to odbył się głośny pojedynek na improwizację między Słowackim a
Mickiewiczem. Oburzony Słowacki zmienił
pierwotne zakończenie, jakim była apostrofa do matki na gwałtowny atak polemiczny.
Finał „Pieśni V” był odpowiedzią na „Wielką
Improwizację” z III części „Dziadów” Mickiewicza.
Czwarty, wystawiony przez Bibliotekę
Kórnicką rękopis powieści miłosnej Napoleona Bonaparte ma również bardzo ciekawą
historię. Tytus Działyński zdobył go w Paryżu. Zgłosił się do niego Carlo Francesco
Antommarchi, osobisty lekarz Napoleona,
który opiekował się nim podczas pobytu
na Wyspie Św. Heleny. Antommarchi
zaproponował sprzedaż Działyńskiemu
kolekcji rękopisów po zmarłym wodzu. Po
stwierdzeniu ich autentyczności, zakupił
je za ogromną kwotę 6 maja 1822 roku.
Zbiór oprawiono w ciemnozielony welur,
ozdobiony reliefami z pozłacanego złota,
przedstawiającymi cztery pszczoły (symbole napoleońskie) i herby cesarstwa. Ozdobą
tego zbioru jest nieukończona przez Napoleona powieść miłosna „Clisson i Eugenia”,
która opisywała związek cesarza z Eugenią
Clary i ich niedoszłe małżeństwo.
Weekend romantyczny przyciągnął do
zamku ogromną rzeszę ludzi,
którzy aby wejść do niego musieli czekać niejednokrotnie w
długiej kolejce.
zabytkiem o wyjątkowej wartości.
Prezentowany rękopis „Pieśni V”, pochodzącej z słynnego dramatu dygresyjnego „Beniowski” Juliusza Słowackiego,
wydano drukiem w 1841 roku w Paryżu.
Własnością Biblioteki Kórnickiej stał
się dzięki Leonardowi Niedźwieckiemu.
Leonard był sekretarzem Władysława i
Jadwigi Zamoyskich, członkiem licznych
towarzystw emigracyjnych. Interesował się
Biblioteka Kórnicka zaprasza na kolejne sobotnio-niedzielne spotkania.
Już 8 i 9 maja „Weekend
z drzeworytem” (m.in. „Ars
moriendi” czyli XV-wieczna
„sztuka dobrego umierania”
i drzeworyt kolorowany przełomu XV i XVI w.) Następną
propozycją jest „Weekend z
dawną książką” 15 i 16 maja.
Będzie można zobaczyć m.in.
pierwszą edycję słynnego
dzieła Mikołaja Kopernika i
XV-wieczną księgę łańcuchową. W nawiązaniu do 200.
rocznicy urodzin Chopina,
22 i 23 maja zostaną zaprezentowane
rękopiśmienne
partytury Barkaroli Fis-dur oraz pieśni
Wiosna, a także XIX-wieczny fortepian
firmy Brodmann, na którym kompozytor
grywał w drezdeńskim mieszkaniu Klaudyny Potockiej.
Zebrała: Barbara Morasz
9
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
w Kórniku, ul. Średzka 17
wydzierżawi lokal gastronomiczny
Program imprez kulturalnych
Sobota 29.05. br.
Blok lotniczy (rynek, podzamcze) 10.00 - 17.00 - Pokazy sprzętu lotniczego i spadochronowego.
Blok motoryzacyjny (rynek) 12.30 - 13.00 - Pokaz zabytkowych motocykli rajdu Poznań-Leszno. 14.30 - 15.30 - Pokaz zabytkowych pojazdów
AutomobilklubuWielkopolskiego. 15.30 - Parada Orkiestry Dętej, Bractw Kurkowych, władz gminy i gości specjalnych.
Blok spadochronowy (podzamcze) 16.00 - Show spadochronowe Aeroklubów Polskich.
Blok oficjalny (podzamcze) 16.15 - Otwarcie XVII Kórnickich Spotkań z Białą Damą.
Blok dobrych znajomych z sąsiedztwa (podzamcze)
16.30 - Pokaz układu tanecznego grupy baletowej KOK.
16.40 - Występ Laureatów VIII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej.
16.50 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej.
17.10 - Występ Zespołu Folklorystycznego z Brzegu
17.40 Pokaz UKS TKD Kórnik. 18.00 - Pokaz Kórnickiej Grupy Tańca Hip - Hop z KOK.
18.25 - Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu mistrzów klasy A Wiktorii Zięty i Przemysława Biernata
Blok humoru 19.15 - 20.25 - Występ kabaretowy Grzegorza Halamy - Oklaski
Gwiazda wieczoru 21.00 - Koncert Krzysztofa Krawczyka
22.30 - Pokaz sztucznych ogni
Blok taneczny, czyli dyskoteka z Białą Damą
23.00 - 24.00 - koncert DJ Kalwi & Remi
– Bar „Zielony Mostek”
Czmoń, ul. Bnińska 31
Informacje pod nr tel. 618 170-299 wew. 34
lub 663-977-343
Działki o pow. 750 do 900m² w Kamionkach
w cenie 185 zł/m² polecam na sprzedaż
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl
NIERUCHOMOŚCI
Kupno, sprzedaż, wynajem
oferuje agent
działający na terenie Kórnika i okolic
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl
Niedziela 30.05 br
(podzamcze) 12.00 - 14.00 - Kórnicki Dzień Dziecka - Spektakl „Tajemnica leśnych przyjaciół”, cykl gier i zabaw
14.00 - pokaz modelarstwa lotniczego
14.00 -(Kościół p.w. Świętych Wszystkich) VI Ogólnopolski
Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych. 15.00 - (Kościół p.w.
Świętych Wszystkich) występ chóru z Ukrainy
16.00 - Spontaniczny występ Kabaretu Pod Spodem
16.30 - Kabareton z Białą Damą - prowadzenie Olga Bończyk , Zbigniew Górny
Występ kabaretów Rak, Koń Polski, Czarujących Doznań
UWAGA 29.05. br. BILETY W KOMBUSIE ZA PÓŁ CENY.
KURSY DODATKOWE DO POZNANIA 23.30 i 1.00
Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250
MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier
tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724
MASZYNOWE
Tel.
www.restauracja-casablanca.pl
603 613 479
tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070
ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów
PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM
Tel. 602 65 16 35
Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00
Możliwy dojazd do klienta
Poszukuję lokalu na
gabinet stomatologiczny
w okolicach Kórnika
Kontakt tel. 601-713-458
UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Program imprez sportowych
Przemysłowe i domowe
maszyny do szy­cia
01.05. br. (boiska w Gminie Kórnik) Turniej Piłki Nożnej
- eliminacje. Początek godzina 10.00. tel. kontaktowy
8170183
urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży­wa­nych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
09.05. br. (SP Radzewo) Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik
w tenisie stołowym. Początek godzina 9.00. Zapisy 9.00
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)
22.05. br. (OSIR Kórnik) 10.00 - XVII Otwarty Turniej Szachowy. Zapisy od 9.30 do 9.55.
11.00 - Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik w rzucie lotką i
w strzelaniu z wiatrówki. tel. kontaktowy 8170183
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!
Koszuty 61,Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27
Pracownia Projektowa Ewa Lorens
23.05.br. (S.P. w Bninie, Radzewie,Szczodrzykowie) eliminacje do Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kórniku. III Memoriał
Sławka Smolińskiego.
23.05. br. (OSIR Kórnik) 10.00 - Turniej Piłki Nożnej- finał
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a
O F E R U J E M Y:
29.05. br 7.00-12.00 (Prowent) Zawody wędkarskie. Startować mogą wszyscy wędkarze zapisani do godz.7.00 rano
29.05 br. (Dom Strażaka) 10.00 - 32 Turniej Brydżowy o Laur Kwitnącej Magnolii. Zapisy od godz. 9.00
29.05. br. 13.30 - Bieg uliczny na trasie OSIR Kórnik - Zwierzyniec. Zapisy w OSIR Kórnik od godz. 12.30
30.05. br. 9.00 - (S.P. w Bninie), III Memoriał Sławka Smolińskiego. Turniej Piłki Śiatkowej Amatorów o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kórniku.
30.05. br. 15.00 - (OSIR) XIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski na rowerach górskich młodzików. XXXV Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci.
Zapisy OSIR w godz. 13.00 -14.30.
30.05. br. 11.00 - 14.00 - (Hotel Rodan) Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik
10
TYNKI
REKLAMY
INFORMACJE
KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ 2010
nr 9/2010
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania
Miejsce
na
Twoją
reklamę
ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
7 maja 2010 r.
11
Uczniowie z klasy I c oraz III b Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie uczestniczyli w projekcie zorganizowanym
i przeprowadzonym przez Teatr
Wielki w Poznaniu.
A wszystko zaczęło się tak. Najpierw pani Danka Nogajewska i
Ulka Smoczyńska uczestniczyły w
dwudniowym kursie, odbywającym
się w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Tam panie zapoznały się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi
opery „Don Pasquale”. Następnie
panie zorganizowały dla nas uczniów
szereg ciekawych zajęć dotyczących
tego, czego same się dowiedziały. Na
lekcjach odgrywaliśmy różne scenki,
bawiliśmy się w „energizery”, słuchaliśmy
muzyki operowej i co najważniejsze, przygotowywaliśmy przedstawienie do uwertury
do opery „Don Pasquale”. Zadanie było
trudne. Muzyka trwa tylko 6 minut i 5 sekund. Do tej muzyki na podstawie libretta
panie przygotowały scenki, które miały w
skrócie opowiedzieć operę.
Klasa I c przygotowała przedstawienie
oraz taniec baletowy (Anita Smoczyńska z
kl. I b i Weronika Ludwiczak z kl. I c), klasa
III b – przedstawienie oraz pantomimę.
Zaangażowani byli wszyscy uczniowie.
Jeśli ktoś nie czuł powołania aktorskiego
lub tanecznego, miał okazję pomóc w
scenografii.
W dniu 11 lutego do naszej szkoły przyjechali pracownicy Teatru Wielkiego, którzy
ocenili nasze aktorskie przedsięwzięcie.
Na szczęście nasza praca nie poszła na
marne. Ilość prób wystarczyła do tego,
aby przedstawienie oraz balet zachwyciły
naszych gości.
W ramach projektu, 12 lutego pojechaliśmy zwiedzić teatr. Zobaczyliśmy
scenę, widownię, garderobę, perukarnię, widzieliśmy fragment próby opery
oraz moment montowania dekoracji do
przedstawienia.
14 lutego byliśmy w teatrze. To
było ogromne dla nas wydarzenie.
Zobaczyliśmy operę „Don Pasquale”.
Byliśmy pod wrażeniem.
Dzięki pracy naszych pań, zajęciom poświęconym operze, znakomicie daliśmy sobie radę ze zrozumieniem tego, co się działo na scenie,
choć śpiew odbywał się po włosku.
Niektórzy z nas zakochali się w
operze i z pewnością udadzą się na kolejne
przedstawienie.
Tekst: U. Smoczyńska z uczniami
Fot. Iwona Kalisz
Dżungla w rytmie sambyczyli poszukiwanie przygód w Brazylii
Krajobraz wielkiego Rio i ostępy dzikiej
puszczy – wszystko co w tych granicach udało
się zobaczyć, dotknąć, powąchać, zasmakować i usłyszeć Kasi i Maciejowi Tomalakom
podczas prawie miesięcznej podróży po
Brazylii stanowiło osnowę wielkiej przygody.
Tym co przeżyli na trasie swojej wędrówki
zgodzili się podzielić z widzami, którzy przybyli
9 kwietnia na prelekcje zorganizowaną przez
Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk.
Opowieści o pająkach, nocy spędzonej
Pies miauczy a kot lata?
Odpowiedzi na te i inne pytania o
zwierzętach doskonale znały trzy i czterolatki z bnińskiego przedszkola, które
odwiedziły 23 kwietnia Filię Biblioteki
Publicznej w Bninie.
Z okazji Światowego Dnia Książki i
Praw Autorskich, w bnińskiej bibliotece
zorganizowano dla najmłodszych spotkanie pod tytułem „Zwierzęta w przyrodzie
i w bajce”.
Przedszkolaki chętnie opowiadały,
jakimi zwierzętami opiekują się w domu.
Dzięki zaangażowaniu pań pracujących w
Filii, które przyniosły zwierzątka, prawdziwą
atrakcją dla milusińskich było pogłaskanie
królika Tupiego, chomika Genia i obserwowanie rybki Błyskotki. Kontakt z żywymi
zwierzętami bardzo ośmielił dzieci.
Bibliotekarki pokazały przedszkolakom
książki o zwierzętach dostępne w bibliotece.
Na podstawie jednej z nich, zatytułowanej
„Sama opiekuję się zwierzętami domowymi”
zaprezentowały, jakie zwierzątka można
hodować w warunkach domowych. Dzieci,
z wielkim zainteresowaniem wysłuchały
bajki o psie Cliffordzie i Zuzi, która jechała
na wieś.
Najmłodsi pokazali, że świat zwierząt nie
kryje przed nimi prawie żadnych tajemnic.
Bez problemu zgadywali, że kot nie szczeka
a pies nie miauczy, natomiast ryby na pewno
nie wygrzewają się na słońcu. Nieźle radzili
sobie ze zgadywaniem odgłosów zwierząt,
mimo, że niektóre z nich mogłyby zmylić
nawet dorosłą osobę. Doskonale wiedzieli,
jakie zwierzęta żyją na wsi. Niespodzianką
była też zabawa – zgadywanka ze skrzynią.
Dzieci z zawiązanymi oczami, wypowiadając zaklęcie: „Czary mary, zwierząt wiele,
wszyscy nasi przyjaciele”, wyjmowały ze
skrzyni zwierzątko - maskotkę i zgadywały,
jakie to zwierzę.
Wspólne zdjęcie ze zwierzakami było
miłym akcentem na zakończenie spotkania.
Barbara Morasz
Słoneczka I w nowym Arboretum
Na zaproszenie
dziadka Martyny – Andrzeja Niemiera, grupa
Słoneczka I udała się
29 kwietnia do nowego
Arboretum, zapoznać
się z urządzeniami
znajdującymi się w
stacji meteorologicznej Instytutu PAN.
Pan Andrzej w bardzo
ciekawy sposób opowiedział dzieciom, na
czym polegają pomiary i dokąd je wysyła.
w hamaku w szeleszczącej życiem dżungli,
delfinach, które żyją w Amazonce, i tych co
pluskają się w oceanie, wodospadach z filmu
„Misja”, o rzece w której płyną dwie rzeki,
plażach rajskich i przereklamowanej Copacabanie, o posągu Chrystusa szybującym nad
Rio de Janejro i wiele, wiele innych przeźroczy- wspomnień. Kasia i Maciej udowodnili, że
wystarczy się odważyć, zrobić śmiały krok, a
przygoda sama potrafi znaleźć człowieka.
Kto nie był 9 kwietnia w KOKu niech
żałuje. Albo niech pakuje plecak i poszuka
przygody.
ŁG
12
Następnie ruszyliśmy do starego Arboretum, w celu obserwacji
przyrody. Dzieci rozpoznały różne gatunki
drzew, krzewów oraz roślin łąkowych.
Oczywiście była także przerwa na posiłek i
zabawę na placu zabaw. Dzieci zmęczone,
nr 9/2010
7 maja 2010 r.
RECENZJE KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są w
Filii Biblioteki Publicznej w Bninie
KULTURA
KULTURA
“DON
PASQUALE”
DLA DOROSŁYCH
MONIKA SZWAJA
„ZUPA Z RYBY FUGU”
Ryba fugu jest
bardzo smaczna,
ale jeśli będziemy
obchodzić się z nią
nieostrożnie - możemy otruć siebie i
współbiesiadników.
Na śmierć. Podobnie
z naszym życiem.
Jest ono jak potrawa
dla inteligentnych.
Trzeba zawsze myśleć o tym, co robimy, jakie decyzje podejmujemy - choćby targały nami szekspirowskie zgoła emocje - inaczej może się
tak zdarzyć, że ktoś (my sami?) zapłaci
wysoką cenę za nasz brak rozwagi.
Autorka opisuje historie dwóch kobiet,
które podejmują ryzykowane decyzje.
Obie przypominają trochę kucharza,
który beztrosko bierze rybę fugu za ogon
i w całości wrzuca ją do garnka z zupą.
Ktoś będzie musiał zapłacić za ten brak
refleksji... a cena może być wysoka.
DLA MŁODZIEŻY
FEDERICO MOCCIA
„AMORE 14””
Carolina ma prawie czternaście lat.
Jest wyjątkowa, jak
wiele dziewczyn w
jej wieku. To magiczny okres. Są przyjaciółki, z którymi dzieli
się dni i sekrety. Są
pierwsze pocałunki
skradzione w cieniu
klatki schodowej.
Jest szkoła, są żarty
pod adresem nauczycieli i przygotowania
do egzaminów. Jest cudowna babcia i
super brat, który pomaga jej marzyć. A
miłość? Czy ma oblicze spotkanego przypadkiem Massimiliana? „Amore 14” to
podróż przez uczucia, entuzjazm, z jakim
spotyka się pierwszą miłość, ból niespodziewanego rozczarowania, tego pierwszego, przyprawiającego o bezdech, to
strata bliskiej osoby, to nagły miłosny
gest, którego się nie spodziewałaś.
DLA DZIECI
PAUL THIES
„TAJEMNICA WYSPY PEREŁ”
ale pełne wrażeń wróciły do przedszkola na
obiad, który zjadły z wielkim apetytem!
Elżbieta Rzepczyńska
wychowawca
„Tajemnica Wyspy Pereł” to kolejna
książka z serii „Pirat
Ptyś”. Ptyś zniszczył
ster statku swojego
taty. Kara jest straszna: musi zebrać sto
pereł, żeby zapłacić
za straty! Na szczęście jego przyjaciele
są niedaleko...
13
Któż by pomyślał, że to już trzynasta
majówka w Robakowie. Wielu parafian
pamięta jeszcze pierwszą, przy ogromnym ognisku z pieczeniem kiełbasek na
patykach i wspólnej zabawie.
Przypadający pierwszego maja odpust
św. Józefa Rzemieślnika zgromadził parafian i gości na uroczystej
mszy św. zwanej sumą.
Odprawił ją i piękne kazanie wygłosił ks. Zbigniew
Dobroń z Kórnika.
Na mszę przybyli piesi
pielgrzymi z Tulec, którzy
co roku kroczą do św.
Józefa. Parafianie z Robakowa idą do Matki Bożej
Tuleckiej we wrześniu.
Dzieci, które w ubiegłym
tygodniu przystąpiły do
pierwszej komunii św.
dumnie kroczyły w procesji. Dziewczynki sypały
obficie kwiatki a chłopcy
szli obok nich.
Od tego roku majówka
ma trochę inny charakter.
Rozpoczęła się wcześniej,
bo już po sumie odpustowej. Była, tak jak dawniej
bezalkoholowa. Pogoda
dopisała, więc na boisku
przy gimnazjum zgromadzili się parafianie, goście
i wszyscy, którzy chcieli
miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Jak zwykle atrakcji nie zabrakło.
Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie interesującego. Mniej chętnych niż w
latach ubiegłych oddało
krew. Może dlatego, że
ludzie w wolnym od pracy
dniu wolą dłużej pospać.
Turniej siatkówki o Puchar Proboszcza pomiędzy czterema drużynami: CZPM Dynamix,
Jagrol, ZHP Kórnik i KTS Kórnik dostarczył
kibicom wielu wrażeń. Po pasjonujących
rozgrywkach I miejsce przypadło w udziale
drużynie ZHP Kórnik.
Emocjonujące były też biegi przełajowe.
Startowali w nich zawodnicy w różnych
kategoriach wiekowych, od przedszkola
po dorosłych. Dwukilometrowy dystans
wszystkim udało się pokonać bez kontuzji
i upadków.
Po emocjach sportowych przyszedł
czas na konkursy zręcznościowe. Wszyscy
chętni mogli zmierzyć się w „przerzynce
po staremu”, czyli konkurencji polegającej na przecięciu grubej belki drewna we
dwóch piłą ręczną. Na zwycięzców czekała
„drewniana nagroda”, czyli metr sześcienny
drewna kominkowego. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwał pan leśniczy
Marcin. Leśnictwo w Babkach ufundowało
nagrodę dla najzręczniejszych i najszybszych drwali.
Zespół folklorystyczny „Siekieracy” z
Siekierek Wlkp., w barwnych regionalnych
strojach wykonał skoczne tańce i piosenki,
a na końcu zaprosił wszystkich do wspólnej
zabawy.
Młodsza publiczność włączyła się
ochoczo w śpiewanie piosenek z zespołami „Tutti Santi” z Kórnika i scholą tulecko
– spławską.
Oczywiście, jak co roku, nie zabrakło
smacznego jadła. Przepyszne domowe
ciasta zadowoliły najbardziej wybrednych
amatorów słodyczy. Pyszna kawa i herbata,
okraszona uśmiechem miłych pań z Caritas
parafialnego smakowały znakomicie.
Nie zabrakło wyrobów wędliniarskich
własnej roboty: kiełbasy, kaszanek i kotletów. Była grochówka z wojskowego kotła,
schabowe z surówką i hot – dogi.
Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w
teście o Patronie Parafii w Robakowie lub
uczestniczyć w zabawach i konkursach.
Najmłodsi podziwiali zręcznych i wysportowanych chłopców w dynamicznym tańcu
nowoczesnym.
Największe emocje zostawiono na
zakończenie. Towarzyszyły one losowaniu
głównych nagród w loterii. Wprawdzie
każdy los był czymś premiowany, ale wszyscy liczyli na dodatkową nagrodę. Tylko
nieliczni mieli szczęście i mogli odjechać
do domu rowerami, wyprasować koszulę
nowym żelazkiem, podgrzać kiełbasę w
mikrofali, czy pozbierać papierki przy pomocy odkurzacza lub obejrzeć swój włos
pod mikroskopem.
Tegoroczny pierwszomajowy festyn
zakończył się dość wcześnie, bo już o
godz. 19.00.
Po zapadnięciu zmroku na boisku pozostała już tylko murawa.
Majówka w Robakowie została zorganizowana przez Księdza Proboszcza Eugeniusza Leosza, Caritas
parafialny, Radę Ekonomiczną i Duszpasterską,
sołtysów naszych wiosek i
radnych z Gminy Kórnik a
należących do naszej parafii oraz wolontariuszy.
Dzięki hojności sponsorów uczestnicy zabaw
i konkursów mogli zostać
obdarowani nagrodami a
kupujący losy otrzymali
upominki.
Organizatorzy dziękują za ogromny wkład
w to wspólne dzieło,
szczególnie:
• Gminie Kórnik
• Sołtysom wsi: Robakowo
wieś, Robakowo osiedle,
Dachowy i Gądek
• Bankowi Spółdzielczemu
w Kórniku
• Firmie „Hama”
• Rzeźni Sokołów z Robakowa
• Rzeźnictwo – wędliniarstwo Kostrzyn „Jan Dobrasz”
• Hurtowni kosmetyków
„Powąska” z Kórnika
• Agromarket Jaryszki
• Surówki Firma Grześkowiak, Kórnik-Bnin
• Produkt Plus” z Kleszczewa
• Agencji detektywistycznej JOKER
• Państwu Małeckim z Kórnika
• Państwu Szczęsnym z Robakowa
• Państwu Kurek z Gądek
• Państwu Stachowiak z Gądek – Śrem
• Państwu Teresie i Ignacemu Jachnik z
Robakowa
• Państwu Marii i Henrykowi Wardak
• Państwu Janinie i Czesławowi Majchrzakom z Robakowa
• Nadleśnictwu Babki
• Państwu Beacie i Sławomirowi Zakrzewskim z Robakowa
• Kwiaciarnia „Gabi” z Robakowa
• Drukarni „Edika” z Poznania
• TFP z Dziećmierowa
• WODKOM Kórnik
Bóg zapłać !
Opr. Barbara Fluder i
ks. prob. Eugeniusz Leosz
nr 9/2010
VIII FESTIWAL MŁODYCH MUZYKÓW – KÓRNIK 2010
W dniu 24 kwietnia odbył się w Kórnickim Ośrodku Kultury kolejny festiwal
adresowany do młodych instrumentalistów z całej Wielkopolski. Przyjechały
dzieci i młodzież z Poznania, Lubonia,
Puszczykowa, Obornik, Suchego Lasu,
Murowanej Gośliny, Tarnowa Podgórnego, Środy Wlkp., Przeźmierowa i
wielu innych miejscowości. Byli także
reprezentanci Kórnika. W sumie 30
uczestników. Dominowali pianiści, choć
nie zabrakło też gitarzystów, trębaczy i
keyboardzistów. Zasmucił brak akordeonistów, ale otrzymałem przyrzeczenie,
że w przyszłym roku będą.
Atrakcyjność tegorocznej imprezy niewątpliwie podniósł nowy punkt regulaminu
mówiący, że oprócz utworu klasycznego,
należy wykonać przynajmniej jeden utwór z
dziedziny muzyki rozrywkowej. Jeśli dodać
do tego wysoki poziom występów, to najogólniej mówiąc, mogą żałować ci, którzy
nie przyszli.
W jurry zasiedli: p. Patrycja Wachowiak –
starszy wykładowca w klasie fortepianu Akademii Muzycznej w Poznaniu (jako expert
muzyki klasycznej) oraz Leszek Paszko –
kompozytor, aranżer i multiinstrumentalista
(jako expert muzyki rozrywkowej).
A teraz wyniki, choć brawa należą się
wszystkim uczestnikom - często bowiem
o nagrodzie lub jej braku decyduje forma
dnia: drobne „omsknięcie” się palca, chwila
dekoncentracji, trema itp.
1. FORTEPIAN – GRUPA MŁODSZA
(roczniki 2003 – 1999). Naszą gminę reprezentowała tylko Maria Woźna z Kórnika,
która zdobyła wróżnienie. Triumfował 7-latek
ze Środy Wlkp. - Jakub Brambor. II miejsce – Filip Jarzyński (Murowana Goślina);
III miejsce – Kajetan Jaśkowiak (Poznań).
Pozostałe wyróżnienia: Julia Gandecka
(Poznań) i Filip Radek (Pigłowice).
2. FORTEPIAN – GRUPA ŚREDNIA
(roczniki 1998 – 1997). Z naszej gminy
mieliśmy tu Katarzynę Piekarską z Borówca (spisała się dzielnie, lecz ona dopiero
7 maja 2010 r.
stawia pierwsze kroki) i Beatę Norkiewicz
(Runowo), która zdobyła III miejsce. Bezkonkurencyjna była Magdalena Błaszków z
Obornik, II miejsce – Mateusz Piechowiak
(Chludowo). Wyróżnień nie przyznano.
3. FORTEPIAN – GRUPA STARSZA
(roczniki 1996 – 1992). Tutaj triumfowali
reprezentanci Kórnika, którzy nie wpuścili na
podium nikogo innego. I miejsce ex aequo
zdobyły Beata Zwierzyńska i Marta Leh-
mann, na których temat usłyszałem wiele
superlatyw. Jurorzy sugerowali nawet, że
powinne one kontynuwać naukę w szkole
muzycznej. II miejsce wywalczyła Jacquelin
Grząślewicz; III – Marta Przybył (był to jej
pierwszy start w tej prestiżowej grupie).
Również i tu nie było wyróżnień.
4. GITARY I TRĄBKI (wszystkie roczniki). Naszą gminę reprezentował tu tylko
9-letni Maciej Wyrwas (gitara) z Borówca,
który zdobył wyróżnienie. Zwyciężył Jerzy Hyjek (gitarzysta z Suchego Lasu). II
miejsce – Tomasz Supłat (gitarzysta ze
Złotnik), III miejsce – Wiktor Łoś (trębacz ze
Zwoli). Wyróżnienie otrzymał także Krzysztof
Szczepaniak (gitara) z Puszczykowa.
5. KEYBOARDY (wszystkie roczniki). Tę
grupę także zdominowali młodzi muzycy z
naszej gminy. Wyróżnienia przyznano ro-
KULTURA
IKULTURA
14
Majówka
w Robakowie
dzeństwu z Kórnika: Jolancie i Mateuszowi
Lesterom, którym udało się oczarować
jurorów swą grą, choć przecież uczą się
grać niecały rok. Wygrał niezawodny Artur
Stelmach (Kórnik) przed Hanną Giertych
ze Szczodrzykowa (na temat ich obu również usłyszałem wiele komplementów). III
miejsce wywalczył Wiktor Hoffmann (Przeźmierowo).
Na zakończenie 2 piosenki gościnnie
zaśpiewała Maria Taciak z Kórnika, konferansjer całego festiwalu,. Zaśpiewała
pięknie urzekając wszystkich swym głosem
i lirycznym wykonaniem.
No cóż, jak widać rośnie nam nowe
pokolenie, które dzięki swej artystycznej
edukacji może już w niedalekiej przyszłości
wpłynąć na kulturowy i kulturalny obraz
Kórnika i okolic. Rośnie też ranga festiwalu, który z roku na rok jest coraz bardziej
postrzegany i poważany pośród innych
placówek kulturalno-oświatowych.
Na koniec podziękowania dla KOKu z
jego dyrektorem, p. Sławkiem Animuckim
na czele. Nie szczędził on organizacyjnych
starań i wysiłków, z których wywiązał się
znakomicie. Ja ze swej strony starałem się
pomóc, kiedy byłem potrzebny.
Zygmunt Szram
15
Święto strażaków było dobrą okazją
dla wyróżnień.
Dh. Jerzy Szafraniec – OSP Szczytniki
otrzymał z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu – Brązowy
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Druhowie: Marek Wdowczyk, Andrzej
Bugzel, Marcin Sarnowski – OSP Kórnik
z Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Poznaniu otrzymali odznaki
Strażak Wzorowy.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Kórniku nadał Odznaki
za Wysługę Lat następującym druhom:
Odznakę za V lat służby otrzymali:
Przemysław Walaszczyk – OSP Kórnik
Mikołaj Karaś – OSP Kórnik
Adrian Dryer –OSP Radzewo
Przemysław Janasik – OSP Radzewo
Paulina Frąckowiak – OSP Radzewo
Zuzanna Owczarzak – OSP Szczytnki
Weronika Sobolewska – OSP Szczytniki
Odznakę za X lat służby otrzymali:
Iwona Alankiewicz - OSP Szczytniki
Sławomir Alankiewicz – OSP Szczytnki
Monika Sobolewska – OSP Szczytniki
Sławomir Sobolewski –
OSP Szczytniki
Wanda Jankowiak –
OSP Szczytniki
Waldemar Jankowiak
OSP Szczytniki
Genowefa Grochowicz –
OSP Szczytniki
Włodzimierz Grochowicz
- OSP Szczytniki
Michał Kudła
– OSP Szczytniki
Andrzej Buszel
– OSP Kórnik
Maciej Cieślewicz
– OSP Kórnik
Łukasz Jaskuła
– OSP Kórnik
Artur Waszak
– OSP Kórnik
Odznakę za XV lat służby otrzymali;
Ewelina Jankowiak OSP Szczytniki
Piotr Grzempa
– OSP Kórnik
Henryk Piasecki
– OSP Kamionki
Odznakę za XX lat służby otrzymali:
Marcin Sarnowski
– OSP Kórnik
Odznakę za XXV lat
służby otrzymali:
Sławomir Sarnowski –
OSP Kórnik
Odznakę za XXX lat
służby otrzymali:
Janusz Andrzejczak –
OSP Kórnik
Rafał Piórkowski
– OSP Kórnik
Marek Wdowczyk
– OSP Kórnik
Odznakę za XXXV lat służby otrzymali:
Waldemar Koch – OSP Kórnik
Stefan Łakomy – OSP Kórnik
Również w tym dniu Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w
Kórniku nadał młodym adeptom pożarnictwa złote, srebrne i brązowe Odznaki
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Po programie artystycznym przygotowanym przez młodzież ze Szczytnik, przy
dobrym jedzeniu z grilla odbyła się nieoficjalna „majówkowa” część święta.
Opr. ŁG
nr 9/2010
Z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie,
w ramach programu
„Katyń … ocalić od zapomnienia”, nieopodal pawilonu
parkowego w Arboretum posadzono dąb, upamiętniający
kórniczanina Jana Hanelta,
ofiarę sowieckiego mordu.
Program ten zakłada posadzenie w parkach, na skwerach
21 473 dębów pamięci na 70.
rocznicę zbrodni katyńskiej. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy
katyńskiej. Na tej liście znalazł
się też Jan Hanelt.
Zofia Talarczyk, dyrektor
bnińskiej podstawówki wraz z
młodzieżą przybliżyła postać
zastrzelonego w Charkowie
majora i lekarza mieszkającego
w latach 1930-1939 w Kórniku.
Odsłonięcia tabliczki pamiątkowej dokonała Irena Kaczmarek,
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kórniku i Marek Serwatkiewicz, radny powiatowy.
Kim był Jan Kazimierz Hanelt? Urodził się 27 grudnia
1898 roku we Wałdowie Królewskim
koło Chełmna. Pochodził z rodziny o
patriotycznych tradycjach. Studiował
medycynę w Krakowie i Poznaniu. Trzy
lata po studiach, które skończył w 1927
roku zamieszkał w Kórniku. Tu od 1930
roku prowadził prywatną praktykę. Był
też cenionym lekarzem Kasy Chorych.
Działał społecznie. W 1937 roku objął
stanowisko wiceburmistrza Kórnika. W
drugiej połowie sierpnia 1939 roku został zmobilizowany jako oficer rezerwy.
Przez Poznań i Warszawę dotarł do
Kowla. Był majorem Wojska Polskiego.
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Bolszewicy wzięli go do niewoli podczas
operowania rannego żołnierza. Powiadomiony przez sanitariusza o wchodzeniu bolszewików, nie przerwał
operacji i nie uciekł z innymi, którzy
się ewakuowali. Osadzono go w
obozie w Starobielsku, skąd przysłał do żony trzy kartki oraz jeden
list. Ostatnia wiadomość pochodzi
z końca marca 1940 roku.
Został zamordowany strzałem
w tył głowy przez NKWD w Charkowie.
BM
KULTURA
KULTURA
Cóż to? Czy to powrót tradycji z
poprzedniej epoki? Pomyśleć tak mógł
przez chwilę ktoś niezorientowany, kto w
sobotę 1 maja wczesnym popołudniem
znalazł się na kórnickim rynku. Czy to
pierwszomajowy pochód? Nie – to nie
komunistyczne święto. Wycie syren,
tym razem wyjątkowo uspokajało zdziwionych. Wszelkie wątpliwości rozwiał
fakt, że szpaler maszerujących wyszedł
z kórnickiej kolegiaty, gdzie przed chwilą
skończyła się msza w ich intencji.
To kórniccy strażacy
z gminnych placówek
OSP defilowali celebrując
swoje święto.
Święto patrona
strażaków św. Floriana
(którego figurka stoi nieopodal kórnickiej strażnicy) przypada 4 maja.
By nadać świętu donioślejszego charakteru w
Kórniku obchodzi się je
w dzień wolny od pracy
- 1 maja.
Szpaler umundurowanych postaci prowadził
oczywiście komendant
Leszek Orlewicz. Dalej
sztandar, strażacy i goście: władze Państwowej
Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem
i radnymi, sympatycy i
przyjaciele strażaków.
Za zamykającymi pochód
młodymi adeptami pożarnictwa wozy bojowe: zarówno stare i wysłużone,
jak i nowe, a wśród nich
ten najnowszy, o którym
pisaliśmy w jednym z
ostatnich numerów naszej gazety.
Okrążając rynek, pochód skierował się pod
budynek Strażnicy OSP
przy ul. Steckiego. Tam
odbyła się uroczystość
przekazania nowego
wozu bojowego jednostce. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski wręczył
kluczyki komendantowi, który to przekazał
pieczę nad nowym nabytkiem strażakom.
Poświęcenia wozu dokonał ks. proboszcz
Jerzy Kędzierski.
Po przemówieniach oficjeli, wśród których byli między innymi: bryg. dr inż. Jerzy
Ranecki, zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i
kpt. Mirosław Hoffman, dowódca Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 Poznań – Krzesiny, przeczytano list z życzeniami od Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
16
Dąb ku pamięci Jana Hanelta
Strażackie święto
Zwiastuny wiosny w Arboretum
Około 2000 osób poszukiwało wiosny
25 kwietnia w Arboretum w Kórniku.
Wspólnie posadzili magnolię i dąb ku
pamięci jednej z ofiar mordu katyńskiego.
Ze względu na żałobę narodową, tegoroczny sezon w Arboretum Kórnickim
otwarto tydzień później, niż
pierwotnie planowano. Mimo
zmiany terminu, „Zwiastuny
wiosny” przyciągnęły wiele
osób, które po długiej i dokuczliwej zimie spragnione
były zieleni i zapachu kwiatów. A tego w naszym parku
nie brakuje.
Tradycyjnie o godz. 12.00
i 14.00 przewodnicy czekali
na zwiedzających. Historię
parku i bogactwo jego przyrody przybliżyli dr Tomasz
Bojarczuk i Kinga NowakDyjeta, kierownik Arboretum
w Kórniku.
Na spacerowym szlaku
znalazły się m.in. żywotnik
olbrzymi, pochodzący z Ameryki Północnej, sosna limba,
którą posadził prawdopodobnie hrabia
Władysław Zamoyski, prawie 250-letni buk
zwyczajny, młoda grusza wierzbolistna, którą posadzono trzy lata temu, krzew pigwowca, ogromne drzewa magnolii, posadzone
w 1936 roku, które już kwietniu rozpoczęły
kwitnienie, bukszpan zwyczajny, prawie
170-letni orzech czarny, platan klonolistny
o charakterystycznej korze, 300-letnie
lipy z czasów Białej Damy. Zwrócono też
7 maja 2010 r.
uwagę na cypryśnik błotny, a zwłaszcza
na jego korzenie. Drzewo to posiada tzw.
korzenie oddechowe, które wyrastają pionowo nad powierzchnię gruntu z korzeni
podziemnych.
Podczas tegorocznej edycji „Zwiastunów wiosny”, zwiedzający posadzili magno-
lię, dowiadując się przy tym, jak należy ją
uprawiać oraz pielęgnować i dąb katyński,
upamiętniający Jana Hanelta, jedną z kórnickich ofiar z 1940 roku (relacja na łamach
dwutygodnika).
Nowy projekt „Drzewa świata”
Instytut Dendrologii PAN pozyskał środki
unijne na budowę ścieżki „Drzewa Świata”.
Starał się o nie wraz z Urzędem Miejskim.
Obie jednostki aplikowały o fundusze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pod tytułem „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Kórnika poprzez budowę promenady nad
Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystycznoedukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum
Kórnickim”. Każda z instytucji
otrzymała dofinansowanie.
Jak mówi Kinga NowakDyjeta, kierownik Arboretum
Kórnickiego to wielki sukces,
bo spośród prawie 100 wniosków z całego województwa,
kórnicki projekt zajął bardzo
dobre czwarte miejsce. Pani
kierownik tłumaczy, że dzięki
tym środkom zmodernizowane zostaną alejki parkowe,
bo ich obecny stan utrudnia
poruszanie się po nich podczas roztopów. Zakupione
zostaną także ławeczki i
tablice informacyjne o cennych i ciekawych gatunkach
drzew, pochodzących z Europy, Azji Ameryki Północnej.
Projekt realizowany będzie
jeszcze w tym roku. – Efektami będziemy
się cieszyć w przyszłym sezonie, podczas
spacerów po suchych i równych alejkach –
powiedziała Kinga Nowak-Dyjeta. – Dzięki
ścieżce „Drzewa Świata” kórnicka kolekcja
drzew i krzewów stanie się jeszcze bardziej
popularna i znana – dodaje.
Barbara Morasz
17
W dniu 10 kwietnia 2010 roku odbył
się rajd „Śladami Jana Wójkiewicza”.
W rajdzie brało udział kilkudziesięciu
uczniów szkół gminy Kórnik, a jego
organizatorami byli: Stowarzyszenie
„Życzliwi Dwójce”, Szkoły Podstawowe
nr 1 i nr 2 w Kórniku oraz gospodarz
tegorocznej edycji Szkoła Podstawowa w Radzewie, której Jan Wójkiewicz
patronuje.
Po wyruszeniu autokarem z Radzewa kierowaliśmy się
w kierunku Poznania,
zabierając po drodze
kolejnych uczestników wycieczki:
z Bnina, Kórnika,
Szczodrzykowa i Robakowa. Głównym
punktem programu
było zwiedzenie Fortu VII, w którym Jan
Wójkiewicz poniósł
śmierć. Niedaleko
celu dotarła do nas
tragiczna informacja
o katastrofie prezydenckiego samolotu,
który leciał z polską
delegacją do Katynia
uczcić śmierć pomordowanych polskich
oficerów. Niepewne
źródła mówiły, że w
katastrofie zginęli
wszyscy, co później niestety się
potwierdziło. To wydarzenie znacznie
wpłynęło na przebieg i atmosferę rajdu,
jeszcze bardziej pogłębiło jego poważny
charakter.
W Forcie VII zwiedziliśmy najpierw
pomieszczenia, w których za czasów II
Wojny Światowej przetrzymywani byli i
zagazowywani polscy obywatele. Dziś
natomiast znajdują się tu tablice upamiętniające tragicznie zmarłych ludzi; osobna
poświęcona jest Janowi Wójkiewiczowi,
który mimo okrutnych tortur podczas
przesłuchań nie załamał się i nikogo nie
zdradził. Tutaj złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Następnie przeszliśmy do sali,
w której znajdowały się różnego rodzaju
pamiątki, począwszy od kart z wyrokami
śmierci, poprzez zniszczone dokumenty
obozowe, listy, zdjęcia i osobiste notatki,
a kończąc na drobnych wyrazach twórczości artystycznej więźniów: medalikach z
blaszek, różańcach z chleba, haftowanych
serwetkach z bardzo wzruszającymi dedykacjami dla swoich najbliższych. W sali
pamiątek odbyła się też krótka projekcja
filmu dokumentalnego opowiadającego o
konspiracji poznańskiej oraz procesach
Polaków. Oglądaliśmy również małe cele
śmierci, w których przetrzymywano w
nieludzkich warunkach więźniów oraz wystawę czarno-białych zdjęć wykonanych w
tym obozie podczas okupacji, zdjęć poka-
zujących makabryczne sceny jakie miały
miejsce w Forcie VII. Wywołały one na nas
duże wrażenie i zmusiły do refleksji.
Druga część rajdu miała miejsce w Radzewie – wsi, w której mieszkał i wychowywał się Jan Wójkiewicz. Tutaj przywitali nas
dyrektor szkoły, pan Marek Serwatkiewicz
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani
Irena Kaczmarek. Po ich krótkich wystąpieniach, wspólnie minutą ciszy uczciliśmy
ofiary katastrofy lotniczej. Tragiczne wydarzenia sobotniego
dnia nierozerwalnie
splotły losy Polaków:
tych żyjących współcześnie z tymi sprzed
siedemdziesięciu laty.
A my, młodzi Polacy
u progu dorosłego
życia i ważnych decyzji, złożyliśmy hołd
jednocześnie ofiarom
II Wojny Światowej
oraz wybitnym Polakom, którzy zginęli
pod Smoleńskiem,
jadąc złożyć hołd…
o f i a r o m I I Wo j n y
Światowej. Nie można nie zauważyć
niezwykłej symboliki
wydarzeń z 10 kwietnia i naszego skromnego w nich udziału. Adam Lubiński
Kl. III a Gimnazjum w Kórniku
Rajd organizowany był w ramach zlecenia przez gminę zadania publicznego.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w jego realizacji, a
zwłaszcza sponsorom: zakładom mięsnym
Sokołów Pozmeat Sp. z o.o. w Robakowie
oraz p. M. Serwatkiewiczowi za ufundowanie znaczków rajdowych.
Biblioteka w Kórniku
i Filia w Bninie
serdecznie zapraszają na
wieczór
poetycko-muzyczny
z poetką i malarką
Wiesławą Urszulą Kurek.
Spotkanie odbędzie się
13 maja (czwartek)
o godz. 16.30
w Bibliotece w Bninie
18
nr 9/2010
Kórniccy Powstańcy cd.
Powstańcy Nieliniowi
Powstanie Wielkopolskie różni się od wszystkich polskich
powstań narodowych. Ono jedyne było zwycięskie. Aby było
zwycięskim należało je przygotować organicznie.
Niniejszy spis nazwisk obejmuje ludzi, którzy tę pracę wykonali,
a ze względów wiekowych lub fizycznych w działaniach frontowych
uczestniczyć nie mogli. Byli to organizatorzy Rad: robotniczych,
żołnierskich, straży obywatelskich itp. To byli twórcy Rzeczypospolitej Kórnickiej, emisariusze współpracujący ze Środą Wlkp. i
pertraktujący z wówczas proniemieckim Śremem.
To ludzie utrzymujący w tym trudnym czasie ład i porządek,
gdy powstańcy walczyli na frontach. To wreszcie ludzie zasłużeni,
którzy zapobiegali anarchii i zwyczajom rewolucyjnym.
Alfabetyczny skład osobowy powstańców nieliniowych wg
wiedzy Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na dzień 31.12.2009r.:
Nazwisko i imię
Miejsce
zamieszkania w
1918r.
Bnin
Bnin
1.
Bartkowiak A.
2.
Błaszkowiak Franciszek
3.
Brustman
4.
Celichowski Zygmunt
5.
Cybulski
6.
Dreczkowski
Kórnik
7.
Figaszewski Seweryn
8.
Figna
Bnin
9.
Flens Wincenty
Bnin
10. Gidaszewski
11. Grześkowiak Aleksy syn Melchiora Kórnik
12. Grześkowiak Władysław
13. Iwański Jan
Bnin
14. Jankowski Franciszek
Kórnik
15. Kajser Czesław
16. Koralewski Wojciech
Kórnik
17. Kościański Kazimierz
18. Królikiewicz
Kórnik
19. Laube Franciszek
Kórnik
20. Łopka
Kórnik
21. Maćkowiak
Kórnik
22. Majchrzycki Stefan
23. Majewski Marian
24. Mikołajczak Stanisław
Kórnik
25. Modrowski Ignacy
26. Olsztyński M.
Kórnik
27. Pawłowicz Wacław
28. Pohl Józef
Kórnik
29. Pohl Marian
Kórnik
30. Przybył Tomasz
Bnin
31. Rauhut Adam
32. Serba Józef syn Szymona
Bnin
33. Sobkiewicz
Kórnik
34. Szkudlarski
Kórnik
35. Ślusarczyk Franciszek
Bnin
36. Urbanowski Wacław
Kórnik
37. Zięta Andrzej
Bnin
Zarząd Kórnickiego Koła TPPW jest otwarty na wszelkiego rodzaju
sprostowaniai rzetelną krytykę. Wszystkie uwagi będą przeanalizowane,
a może nawet ujęte w plan pracy koła. Liczymy na pomoc i współpracę.
Na pomoc i współpracę liczymy również przy inwentaryzacji grobów
powstańczych na cmentarzach w Bninie, Kórniku, Robakowie i Tulcach.
Na kontakty oczekują:
piszący Julian Serba tel. 618171117 oraz
Dorota Przybylska tel. 606 821 000
7 maja 2010 r.
Powstańcy w innych jednostkach
Jest wiele nazwisk powstańców związanych z ziemią
kórnicką, ale nie służących w naszych jednostkach organizacyjnych.
Nie można pominąć pamięcią ks. kapelanów Szczepana Janasika i Edmunda Majkowskiego. Nie można pominąć powstańców,
których wybuch powstania zastał poza ziemią kórnicką. Na należną
cześć zasługują również powstańcy, którzy spoczywają na naszych
cmentarzach bez względu na to, gdzie mieszkali w 1918 r. i w jakich
jednostkach walczyli.
Alfabetyczny skład osobowy powstańców w innych jednostkach
wg wiedzy Towarzystwa na dzień 31.12.2009r.:
Nazwisko i imię
1.
Antkowiak Ignacy
Miejsce
zamieszkania w
1918r.
Dachowa
2.
Antoniewicz Stanisław
Kórnik
3.
Bąkowski Michał
Kórnik
4.
Janicki Stanisław
Daszewice
5.
Jankowiak Władysław syn Jana
Konarskie
6.
Kozłowski Stanisław
Błażejewo
7.
Ks. Janasik Szczepan
8.
Ks. Majkowski Edmund
9.
Kudrak Jan
Borówiec
10.
Kunert Józef
Bnin
11.
Nowak Jan
Robakowo
12.
Przybylski Jan
Borówiec
13.
Rozmiarek Walenty
Radzewo
14.
Serba Wawrzyn
Dziećmierowo
15.
Stypczyński Tadeusz
Kórnik
16.
Szymański Franciszek
Kamionki
17.
Telega Franciszek
Solec Wlkp.
HISTORIA
KULTURA / REKLAMY
IV rajd z cyklu „Poznajemy naszą gminę”
„Trud i praca były Twoim
życiem, spokój dał Ci Bóg”
Serdeczne podziękowania wszystkim
uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej
Śp. Januarego Świtalskiego
Księdzu proboszczowi, organistom,
pocztowi sztandarowemu
Koła Łowieckiego „Szarak” ze Środy Wlkp.,
delegacji wiejskiej i OSP Trzebisławki,
rodzinie, sąsiadom i znajomym.
Za wspólną modlitwę, wyrazy współczucia,
złożone wieńce, kwiaty i intencje mszalne
serdeczne podziękowania
składa:
Żona, syn z żoną i dziećmi oraz
córka z mężem i dziećmi
19
O kwiatkach, bratkach i stokrotkach,
biedronkach i żuczkach, kurce co znosi
złote jajka, kucharkach, które rozpieszczają brzuszki śpiewali uczestnicy
Festiwalu Piosenki Dziecięcej, którego
organizatorem od 10 lat jest Przedszkole
nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku.
Mający 10-letnią historię festiwal, na
trwałe wpisał się w tradycję kórnickiego przedszkola. Najpierw
przez kilka lat, ze względów
lokalowych odbywał się w sali
Domu Strażaka w Kórniku.
Potem, gdy wybudowano nowe
przedszkole, przeniesiono go
do przestronnej sali, w której
ustawiana jest specjalna festiwalowa, pięknie udekorowana
scena.
Jubileuszowy Festiwal Piosenki Dziecięcej otwarła Barbara
Zarzeczna, dyrektor Przedszkola nr 1 w Kórniku. Przypomniała,
że w poprzednich edycjach
wzięło udział 500 uczestników,
którzy zaśpiewali 300 piosenek. Festiwal
przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z naszej gminy.
– Tu nie ma wygranych i przegranych.
Wszystkie dzieci nagradzane są upominkami, a te wyróżniające się mogą nagrać
płytę w profesjonalnym studiu nagraniowym – powiedziała Barbara Zarzeczna.
Występujące przedszkolaki oceniało jury
w składzie: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
Katarzyna Prais-Gulińska z Centrum Edukacji i Tańca „Diament” z Poznania, Jakub
Wilczek, muzyk i kompozytor z Wydawnictwa Muzycznego „Akord” oraz Justyna
Prętka, dawniej rodzic przedszkolaka a dziś
ciągle przyjaciel przedszkola.
Jubileuszowym akcentem, poprzedzającym występ uczestników tegorocznej edycji
była prezentacja zdolności wokalnych laureatów z poprzednich festiwali.
W tym roku, w zabawie wzięło udział
40 uczestników, którzy w sumie zaśpiewali
23 piosenki. Dzieci przypomniały wiele
piosenek, znanych nam dorosłym z okresu
dzieciństwa. Śpiewały o kwiatkach, brat-
kach i stokrotkach, słońcu, które zaspało,
dźwiękach, w których zaklęta jest piosenka,
kurce, która znosi złote jajka czy ogródku, w
którym rosły roślinki, które dawały smaczne
witaminki. Uczestnicy całkiem nieźle radzili
sobie na scenie, a tym bardziej stremowanym pomagali rodzice lub nauczyciele.
Wszystkie przedszkolaki otrzymały upominki od firmy „Akord” a piątka
wyróżnionych dodatkowo będzie
miała możliwość nagrania płyty
w studiu nagraniowym w Poznaniu. Wśród wyróżnionych byli:
Anna Galubińska z Przedszkola
nr 2 w Bninie, Natalia Nita z
Przedszkola w Szczodrzykowie, Augustyna i Klementyna
Grząślewicz z Przedszkola w
Kórniku i Oliwia Pepel z oddziału
przedszkolnego przy SP nr 2 w
Bninie.
W przerwie, dzieciaki chętnie
zajadały się smakołykami przygotowanymi w przedszkolnej
kuchni.
Dyrekcja Przedszkola nr 1 w Kórniku
dziękuje nauczycielom, pracownikom obsługi i rodzicom za pomoc w organizacji
festiwalu, natomiast Arturowi Hoffmannowi
za czuwanie nad stroną techniczno-muzyczną.
Kolejny festiwal i emocje już za rok.
AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Gimnazjaliści
OSiR KÓRNIK WIOSNA 2010
rozwiązywali
testy
Data
Godzina
Drużyna gospodarzy
Drużyna gości
Wynik
Kol 1
11;00
JAGROL I
KS PIERZCHNO 1999
3;0
13;15
JAGROL II
KALEJE
1;2
9:30
INTRANS BŁAŻEJEWKO
Wstrząsy... Surówki Sznura
1;3
11:30
CZMONIEC
PRUSINOWO PRUSZKÓW
3;3
25.04.10
Kol 2
03.05.10
PIOTR TOMASZEWSKI - mieszkał
w Kórniku przy Pl. Niepodległości, gdzie
do dzisiaj żyje jego matka. Jest aktorem lalkarzem. Gra zarówno w teatrze, jak i w
spektaklach telewizyjnych.
Początkowo występował na scenie
Białostockiego Teatru Lalek (1988-1989).
Przez kolejny rok (1989-1990) pracował w
Teatrze „Lalka” w Warszawie. Od 1990 roku
gra w Teatrze Lalek Banialuka w BielskuBiałej. Jego praca aktorska była wielokrotnie nagradzana m.in.: w 2001 roku otrzymał
wyróżnienie za rolę Ebenzera w spektaklu
„Mr Scrooge” na Ogólnopolskim Festiwalu
Filmowym Teatrów Lalek, w 2007 roku na VI
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek
20
w Katowicach otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską - Konia w przedstawieniu
„Baśń o Rycerzu bez Konia”, w 2009 roku
wyróżnienie aktorskie za rolę Sprzedawcy
w przedstawieniu „Sklep z zabawkami” na
XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów
Lalkowych.
MAREK FLUDRA - do dzisiaj mieszka w
Kórniku-Bninie a pracuje w Gnieźnieńskim
Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Do pracy dojeżdża samochodem. Z
zamiłowania jest nie tylko aktorem, ale
także ogrodnikiem, bowiem każdą wolną
chwilę spędza w przydomowym ogródku.
Rozpoczynał pracę w CK Zamek w Poznaniu. Pierwszy jego występ na scenie
gnieźnieńskiego teatru to rola hrabiego w
„Panu Tadeuszu”. Grał m.in. w „Ożenku”,
„Królowej Śniegu”, „ Zemście”, jako Filon
w „Balladynie”, w „Trans-Atlantyku” jako
Ciumkała, czeladnika Józka w „Szwedach”
i w wielu innych spektaklach. Zapewne
najczęściej oglądają go widzowie z Gniezna
i okolic.
PRZEMYSŁAW KAPSA - były mieszkaniec Zaniemyśla. Ukończył Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu
(1989). Występował w Teatrze Dramatycznym w Legnicy, ale najczęściej występuje
na scenie Teatru im. Osterwy w Gorzowie
Wlkp. Gra zarówno w teatrze, jak i w spek-
MARTA LIBNER - mieszkała w Kórniku
przy Pl. Niepodległości. Od 1989 roku związana jest z Wrocławskim Teatrem Lalek.
Ukończyła Wydział Lalkarski PWST we
Wrocławiu. Jej debiut teatralny to rola Wani
w „Koniku Garbusku” na scenie Wrocławskiego Teatru Lalek. Wcieliła się również w
różne role aktorskie m.in. w serialu „Świat
według Kiepskich” a także występowała w
„Fali zbrodni”.
Zachęcam mieszkańców Kórnika i okolicy, by będąc w Bielsku-Białej, w Wrocławiu,
Legnicy, Gorzowie Wlkp. czy w Gnieźnie
wstąpili do teatrów. Być może w tych
miejscowościach będzie okazja zobaczyć
aktorów pochodzących z Kórnika. Także
obserwujmy spektakle telewizyjne, gdzie
w obsadzie aktorskiej mogą być również
absolwenci z kórnickiego liceum. A może
kiedyś zostaną zaproszeni do Kórnika?
ARA
nr 9/2010
WARTA RADZEWICE
6;0
FC SKR
DĘBY ROGALIN
2;1
11;00
KASOSMEDIA KÓRNIK
KA-DE KAMIONKI
6;4
13;15
FC CORNER
KS SZCZYTNIKI
2;7
11:00
MKS CZMOŃ
JAMAJKA KARMA BOY’S ŚREM
P
13.15
RUNOWO
VIA POLONIA MIECZEWO
3:0
13;15
KALEJE
VIA POLONIA MIECZEWO
2:3
15;30
JAMAJKA KARMA BOY’S
ŚREM
KA-DE KAMIONKI
5:3
3:1
11;00
KS PIERZCHNO 1999
MKS CZMOŃ
13;15
KS SZCZYTNIKI
RUNOWO
7:2
11;00
KASOSMEDIA KÓRNIK
WARTA RADZEWICE
5:3
13;15
FC CORNER
DĘBY ROGALIN
3:1
11;00
BKS BNIN
Wstrząsy... Surówki Sznura
4:1
13;15
FC SKR
PRUSINOWO PRUSZKÓW
1:2
11;00
JAGROL I
INTRANS BŁAŻEJEWKO
1:1
0:11
13;15
JAGROL II
CZMONIEC
9:30
WARTA RADZEWICE
09.05.10
JAMAJKA KARMA BOY’S
ŚREM
11:30
KALEJE
CZMONIEC
11;00
KA-DE KAMIONKI
MKS CZMOŃ
13;15
KS SZCZYTNIKI
VIA POLONIA MIECZEWO
11;00
BKS BNIN
JAGROL I
13;15
FC SKR
JAGROL II
Barbara Morasz
taklach telewizyjnych. Występował m.in. w
„Klanie” (1997-2009), w serialu „Pierwsza
Miłość”, „Świat według Kiepskich”, „Skorumpowani” i wielu innych.
W roku 1994 otrzymał prestiżową
Nagrodę „Złota Iglica” w plebiscycie organizowanym przez Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru i redakcję „Słowa
Polskiego” na najpopularniejszego aktora
Wrocławia.
BKS BNIN
Kol 3
AKTORZY KÓRNICKIEGO LICEUM
Z cyklu „Znani i nieznani” prezentujemy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, którzy zostali
aktorami i pracują do dziś w teatrach w
różnych zakątkach Polski.
Wśród nich są: Piotr Tomaszewski
- absolwent z roku 1980, Marek Fludra
- ukończył liceum w 1981 roku, Marta
Libner - matura 1984, Przemysław Kapsa
- maturzysta z roku 1985. Aktorem „Teatru
8 Dnia” w Poznaniu był także Andrzej Rzepecki – maturzysta z 1982 r. Niestety jego
kariera aktorska zakończyła się tragicznie.
Zginął niedaleko Berlina w wypadku samochodowym, w trakcie podróży z teatrem 3
sierpnia 1994 roku.
11;00
13;15
Kol 4
16.05.10
Kol 5
30.05.10
11;00
RUNOWO
DĘBY ROGALIN
13;15
KS PIERZCHNO 1999
NTRANS BŁAŻEJEWKO
KASOSMEDIA KÓRNIK
11;00
Wstrząsy... Surówki Sznura
13:15
PRUSINOWO PRUSZKÓW
FC CORNER
11;00
KA-DE KAMIONKI
KS PIERZCHNO 1999
153 uczniów z obu gimnazjów z
terenu naszej gminy podeszło do
egzaminu gimnazjalnego. 27 kwietnia
zmagali się z testem humanistycznym, w którym musieli wykazać się
wiedzą m.in. z języka polskiego,
historii, wiedzy o społeczeństwie.
Następnego dnia czekał na nich test
matematyczno-przyrodniczy. W tym
roku zaskoczeniem była przewaga
zadań z chemii i geografii. Trzeci –
ostatni egzamin sprawdzał ich wiedzę
językową.
Egzaminy gimnazjalne przebiegały u
nas bez zakłóceń.
Ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego czyli z humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej,
zdobyć można w sumie 150 punktów.
Wyniki zdający poznają tydzień przed
zakończeniem roku. Jest na co czekać,
bo od liczby zdobytych punktów zależy
wybór kolejnej szkoły.
BM
Całemu personelowi
13;15
KS SZCZYTNIKI
KALEJE
11:00
JAMAJKA KARMA BOY’S
ŚREM
Wstrząsy... Surówki Sznura
Stacji Dializ B/Braun
13:15
MKS CZMOŃ
WARTA RADZEWICE
w Śremie
11;00
JAGROL II
FC CORNER
13;15
JAGROL I
KASOSMEDIA KÓRNIK
11;00
DĘBY ROGALIN
VIA POLONIA MIECZEWO
13;15
PRUSINOWO PRUSZKÓW
RUNOWO
11:00
INTRANS BŁAŻEJEWKO
BKS BNIN
13:15
CZMONIEC
FC SKR
11;00
KALEJE
FC SKR
13;15
JAMAJKA KARMA BOY’S
ŚREM
JAGROL I
11;00
KS PIERZCHNO 1999
BKS BNIN
13;15
RUNOWO
JAGROL II
13:15
CZMONIEC
FC CORNER
15:30
INTRANS BŁAŻEJEWKO
KASOSMEDIA KÓRNIK
Wstrząsy... Surówki Sznura
MKS CZMOŃ
PRUSINOWO PRUSZKÓW
VIA POLONIA MIECZEWO
KS SZCZYTNIKI
DĘBY ROGALIN
KA-DE KAMIONKI
WARTA RADZEWICE
zdrowia mojego męża
Śp. Januarego
Świtalskiego
11:00
11;00
za tak gorliwe ratowanie
P
13;15
13;15
Wyrazy
podziękowania
1.05.2010 rozegrane zostały eliminacje do turnieju Białej Damy.
Do finału awansowali:
składa:
Wstrząsy...Surówki Sznura,
Jamajka KARMA boy’s Śrem,
FC Corner Bnin i
Jagrol I Szczodrzykowo
Żona
7 maja 2010 r.
SPORT / INFORMACJE
KULTURA
Festiwal Piosenki Dziecięcej
Przygotował
Adam Nowicki
21
Burmistrz Gminy Kórnik
Ogłasza nabór na następujące stanowiska :
I. Pracowników obsługi technicznej
1.wymagania niezbędne :
a) jest obywatelem polskim
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
d) wykształcenie średnie techniczne, preferowane kierunki: elektryk, elektronik, automatyk,
mechanik, chemik
e) uprawnienia elektryczne
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
Praca w systemie trzyzmianowym.
II. Pracowników utrzymania czystości
1. Wymagania niezbędne :
a) jest obywatelem polskim
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
d) wykształcenie podstawowe,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
g) dobry stan zdrowia,
h) dyspozycyjność,
Praca w systemie dwuzmianowym.
III. Pracowników obsługi kasy
1.wymagania niezbędne :
a) jest obywatelem polskim
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
d) wykształcenie średnie,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) staż pracy na podobnym stanowisku minimum 1 rok,
g) znajomość obsługi kasy fiskalnej,
h) znajomość obsługi komputera,
Praca w systemie dwuzmianowym.
IV. Stanowiska ratowników
1.wymagania niezbędne :
a) jest obywatelem polskim
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
d) wykształcenie min. średnie,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) ukończony kurs ratownika,
g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
h) doświadczenie zawodowe,
i) dyspozycyjność,
Praca w systemie dwuzmianowym.
V. Stanowiska trenerów- instruktorów
1.wymagania niezbędne :
a) jest obywatelem polskim
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
d) wykształcenie min. średnie,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) ukończone kursy instruktorskie z zakresu nauki pływania, aerobiku lub tańca,
g) taniec, inne,
h) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
i) doświadczenie zawodowe,
j) dyspozycyjność,
Praca w systemie dwuzmianowym.
22
2. Wymagania dodatkowe dla wszystkich stanowisk
a) Umiejętność sprawnej organiz a c j i p r a c y,
b) Wysoka kultura osobista,
c) Sumienność, odpowiedzialność,
rzetelność,
d) Komunikatywność
Wymagane dokumenty:
1. życiorys( CV) z przebiegiem
nauk i pracy zawodowej
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4. kopie świadectw pracy
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych
kwalifikacji
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do
czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
7. podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia
8. klauzula o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
2 9 s i e r p n i a 1 9 9 7 r. o o c h r o n i e
danych osobowych(Dz. U. Nr 133,
poz. 883, ze zm.)
Pisemne zgłoszenia kandydatów
będą przyjmowane w terminie do dnia
31 maja 2010 r.w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Kórniku ( I piętro) do godziny 16.00.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą
adnotacją:
Centrum Rekreacji i Sportu - konkurs
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych
dokumentów .
O terminie i miejscu przeprowad z e n i a k o n k u r s u k a n d y d a c i z o s ta ną poinformowani indywidualnie.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandyd a t u r n a s t ą p i d o d n i a 11 c z e r w c a
2 0 1 0 r.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
( w w w. b i p . k o r n i k . p l ) o r a z n a t a b l i c y
informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
nr 9/2010
WYKAZ
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność
gastronomiczną – KAWIARNIA mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu będący własnością Gminy Kórnik
MIEJSCOWOŚĆ
KÓRNIK
LOKALIZACJA
Centrum Rekreacji i Sportu
ULICA
Krasickiego
POWIERZCHNIA LOKALU
220,79 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ
9
RODZAJ POMIESZCZEŃ
- sala konsumpcyjna
- taras
- bufet
- przechowalnia naczyń/zmywalnia
- przygotowalnia/kuchnia
- komunikacja
- magazyn
- pomieszczenie personelu bufetu
- WC personelu bufetu
CZAS TRWANIA UMOWY
na czas nieokreślony
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU
LOKALU
2 200,00 zł/m-c netto
(słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100 )
97,19
75,93
14,42
6,00
6,34
10,23
1,93
7,21
1,54
SOGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o naborze pracowników do
Centrum Rekreacji i Sportu
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
-Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
-Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym zamieszczonym w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami pok. 203, tel. (061) 8 170 411.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres od 7 maja 2010 r. do 31 maja
2010 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej, na stronie www.kornik.pl oraz na tablicach
ogłoszeń tut. Urzędu.
Po dniu 31 maja 2010 r. zostanie ogłoszony termin przetargu na najem przedmiotowego lokalu.
WYKAZ
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność
gastronomiczną – RESTAURACJA mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu będący własnością Gminy Kórnik
MIEJSCOWOŚĆ
KÓRNIK
LOKALIZACJA
Centrum Rekreacji i Sportu
ULICA
Krasickiego
POWIERZCHNIA LOKALU
143,21 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ
10
RODZAJ POMIESZCZEŃ
- sala konsumpcyjna
- zmywalnia
- kuchnia
- chłodnia
- pomieszczenie socjalne
- korytarz
- sanitariat
- pomieszczenie gospodarcze
- magazyn suchy
- dezynfekcja jaj/obróbka warzyw
CZAS TRWANIA UMOWY
na czas nieokreślony
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU
LOKALU
2 000,00 zł/m-c netto
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100 )
58,89 m2
6,43 m2
26,89 m2
4,47 m2
12,44 m2
8,78 m2
5,77 m2
2,38 m2
8,58 m2
8,58 m2
-Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
-Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym zamieszczonym w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami pok. 203, tel. (061) 8 170 411.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku na okres od 7 maja 2010 r. do 31 maja
2010 r., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej, na stronie www.kornik.pl oraz na tablicach
ogłoszeń tut. Urzędu.
Po dniu 31 maja 2010 r. zostanie ogłoszony termin przetargu na najem przedmiotowego lokalu.
7 maja 2010 r.
23
Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127
AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
TEL. 604-676-595
NAPRAWA
tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75
OGRODZENIA Z SIATKI
Produkcja - montaż
BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA
ul. Błażejewska 14a,
Kórnik-Bnin
tel. 507-226-483
618 171-811
%
zniżki *
na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary
Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50
w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZRO­KU
poniedziałek - pią­tek: 10.00 - 18.00
Kór­nik, ul. Po­znań­ska 22
Re­ali­zu­je­my wszyst­kie re­cep­ty
24
tel. 61 8 170 161, 8 170 177
603 051 776
Miejscena Twoją reklamę
wykonuje
WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
sala dla 150 goħci
niepowtarzalna dekoracja stoãu
miãa i fachowa obsãuga
atrakcyjne menu
„Oħrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy
Bãaijejewko” Sp.z o.o. w Bãaijejewku
IN­STA­LA­TOR­STWO GAZOWE
PRALEK
50
Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276
WESELA, KOMUNIE
SPOTKANIA FIRMOWE
IMPREZY OKOLICZNOĦCIOWE
• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7
tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966
Na sprzedaż nowy dom w Bninie
o pow. 130m², gotowy do zamieszkania
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl
TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER
•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!
serwis czynny pon-pt od 10:00 do 18:00
w sobotę od 9:00 do 14:00
zapraszamy na ul. Piaskową 3, tel.602431976
ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE
ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
www.blazejewko.com.pl
blazejewko@poznan.home.pl
P.H.U. MOTOOIL
W bazie Firmy
T.M. Małeccy
w Kórniku ul. Młyńska 34a
wznawiamy od 27.04.2010
SKUP ZŁOMU
Miejscena Twoją reklamę
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam ule wielkopolskie tel. 618 190-587
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk. Super okazja! tel. 692-241-023
*Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bdb, garażowany tel. 889-849-902
*Sprzedam fotelik Chicco do 13kg i nosidełko WOMAR (nieużywane), cena 150zł tel. 691-890-893
*Sprzątanie mieszkań i domów-Kórnik i okolice (popołudnia -7 dni w tygodniu), tel. 501-270-652
*Sprzedam różne narzędzia i urządzenia budowlane z likwidowanej z powodu choroby firmy tel. 792-884-454
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550, także częściowo na raty tel. 602-214-931
*Sprzedam skuter Piaggio 125cm³, 2004r., 8000km, ciemnozielony, stan idealny, 2-osobowy tel. 602-214-931
*Do wynajęcia lokal użytkowy 70m² tel. 606-462-245
*Sprzedam skodę fabię, 1.4, rocznik 2001, metalik, pierwszy właściciel, serwisowany tel. 618 939-814
*Sprzedam działkę 1700m², korzystna cena tel. 515-463-026
*Sprzedam magazyn po byłym punkcie sprzedaży pasz w Dalewie tel. 784-193-829
*Sprzedam okna białe PCV o wymiarach 1700x1210, 2 sztuki tel. 618 171-839
*Doświadczona w sprzątaniu dziewczyna, chętnie zajmie się w soboty sprzątaniem Twojego domu lub biura tel. 667-342-466
*Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze, 45m², Środa Wlkp. tel. 501-074-900
*Sprzedam renault clio, 2002r, 1.5 DCI, salon Polska, bogato wyposażony tel. 669-973-605
*Sprzedam dom 140m² wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl-Zwola tel. 728-301-899
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku przy ulicy Staszica, 50m², parter, cena 265 tys. tel. 606-795-608
*Przyjmę pracowników lub kierowców na wspólne pokoje z zapleczem kuchennym i łazienką tel. 604-271-641
*Sprzedam łatę wibracyjną 2m samopoziomującą, spalinową do posadzek i stropów, 2 tys. zł tel. 792-884-454
*Sprzedam ogródek działkowy tel. 508-863-744
*Udzielam korepetycji z matematyki tel. 618 190-716 (wieczorem)
*Sprzedam szczenięta - labrador pół krwi - czarne, zaszczepione, hodowane w domu, tel. 692-357-952 lub 618 138-504
*Sprzedam kontener budowlany tel. 510-269-848
*Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem (dziećmi), wiek nieistotny. Posiadam referencje tel. 519-554-039
*Sprzedam różne narzędzia dla firmy budowlanej i przyczepkę z dużą plandeką tel. 792-884-454
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400m², położoną w Konarskimtel. 667-860-884
*Zaopiekuję się dzieckiem tel. 603-463-486
*Sprzedam forda focusa combi, 2003r, TDCI, cena 15 500zł, Kórnik tel. 512-384-527
*Wynajmę mieszkanie w Błażejewku, 47m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz tel. 793-395-595
Ogłoszenia
DROBNE
KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529
OGŁOSZENIA/ REKLAMA
REKLAMY
Restauracja
„Pod MuszelkĎ”
w Bãaijejewku
USŁUGI KRAWIECKIE
Na sprzedaż mieszkanie w
Kórniku o pow. 49m²
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
nr 9/2010
7 maja 2010 r.
25
ODZIEŻ UŻYWANA
WYPRZEDAŻ
Od 11.05.2010 do 21.05.2010
Pn.- cz. 10.00-18.00
Pt. 10.00-14.00
KAŻDA SZTUKA 1 ZŁ
Biernatki ul. Rekreacyjna 6
Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”
w Kórniku, ul. Średzka 17
POSIADAMY W OFERCIE SZEROKĄ GAMĘ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYKOŃCZENIOWYCH
- kostka brukowa, cena od 37,50zł/m²
- papa termozgrzewalna grubości 4,2mm,
N°1
rolka 7,5m²,cena od 59zł szt.
- słupki ogrodzeniowe, 2mb, cena od 16zł szt.
PROWADZIMY SPRZEDAŻ OPAŁU:
- węgiel od 600zł tona
- miał od 420zł tona
OFERUJEMY DOWÓZ TOWARÓW
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNIE
Magazyn budowlany tel. 618 170-347
Magazyn opału tel. 618 170-299 wew. 21
tel. kom. 691-809-051
Magazyny czynne pon. - pt. w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00-14.00
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!
26
Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 38
tel. 61-8170-240
CZYNNE: pon – sob od 900 - 2100
niedziela od 1200 - 2100
ZAPRASZAMY
U nas znajdziesz jedzenie na kaĪde
podniebienie
nr 9/2010
nie rozegrano „czasówkę”, podczas, której na
trzecim stopniu podium wśród juniorek młodszych stanęła Karolina Jurczak, wyprzedzając
o 2 sek. koleżankę klubową Alicję Ratajczak.
Diana Wiza i Wiktoria Żegleń uplasowały się
podobnie, jak w Strzelcach na miejscu 9 i 10.
W wyścigu seniorek Kasia Pawłowska zajęła
Liderka pucharu Polski Alicja Rataczak.
ponownie trzecie miejsce ustępując pierwszej
na mecie Bujak zaledwie o 6 sek. Juniorki z
Kórnika na czas nie startowały. Następnego
dnia odbyły się wyścigi ze startu wspólnego,
podczas których najlepiej wypadła Alicja Ratajczak zajmując drugie miejsce, co w klasyfikacji
generalnej Pucharu Polski pozwoliło jej objąć
prowadzenie. W wyścigu seniorek ponownie
trzecia była Kasia Pawłowska i ona również
umocniła się na prowadzeniu w Pucharze
Polski kobiet open. W wyścigu juniorek dwie
zawodniczki Limaro, Paula Fronczak i Paula
Dutkiewicz zajęły kolejno miejsca szóste
i siódme. Rozegrano również wyścig dla
młodziczek, który wygrała Jagoda Garczarek
z Limaro.
W Noskowie odbył się wyścig szosowy o
Puchar Wójta Gminy Jaraczewo. W wyścigu
dla młodziczek wygrała Natalia Radzicka,
IX Cracovia
Maraton
IX Cracovia Maraton, należący do tzw. Korony Maratonów Polskich, przeszedł do historii
pod znakiem świetnej frekwencji, chłodnego,
porywistego wiatru i gorącego słońca. W imprezie wzięło udział 2416 zawodników i pokonało
dystans 42,195 km. Rozgrywano także zawody
na rolkach i wózkach. Wśród licznej rzeszy
maratończyków znalazło się 12 biegaczy ze
Stowarzyszenia Biegowego „Brylant Kórnik”,
którzy niedawno, bo miesiąc wcześniej, biegli w
maratonie w Rzymie. Wszyscy dotarli do mety
na Błoniach Krakowskich.
Pierwszy z Brylantów, który dotarł do mety,
to Mariusz Kieslich, a tuż za nim Józef Mika.
7 maja 2010 r.
Oto wyniki:
1. Mariusz Kieslich- 03:23:38
2. Józef Mika- 03:24:11
3. Maciej Potocki- 03:38:54
natomiast w wyścigu dla juniorów młodszych
trzecie miejsce zajął Szymon Rozmiarek a
szóste Adam Radzicki - obaj Limaro.
SPORT
REKLAMY
KOLARZE ROZPOCZĘLI SEZON
Od zwycięstwa w Pucharze Polski
rozpoczęła sezon Katarzyna Pawłowska w
kategorii Elity kobiet (seniorki). Ze względu
na żałobę narodową w kraju, zawody odbyły
się z tygodniowym opóźnieniem. Pierwszego
dnia rozegrano jazdę indywidualną na czas we
wszystkich kategoriach wiekowych. Począwszy od najmłodszych, bardzo dobrze spisali
się wszyscy zawodnicy Limaro. W kategorii
juniorek młodszych zwyciężyła Łucja Pietrzak
z Koźminianki, ale drugie miejsce zajęła zawodniczka Limaro, Karolina Jurczak. Wszystkie pozostałe kórniczanki uplasowały się w
pierwszej dziesiątce, Alicja Ratajczak była
piąta, a Wiktoria Żegleń i Diana Wiza zajęły
kolejno miejsca dziewiąte i dziesiąte. Wśród
juniorek najlepiej wypadła Paula Fronczak zajmując miejsce siódme, a Patrycja Wiza i Paula
Dutkiewicz uplasowały się na początku drugiej
dziesiątki. W wyścigu seniorek zwyciężyła
Eugenia Bujak z Gliwic, a Kasia Pawłowska
uplasowała się na trzecim miejscu ze stratą
zaledwie 5 sek. do zwyciężczyni.
Bardzo dobrze rozpoczęli sezon nasi
juniorzy, a w szczególności Mistrz Polski 2008
w tej specjalności Daniej Horyza, który zajął
drugie miejsce, ustępując jedynie Markowi
Kulasowi z Floty Gdynia o 4 sek. Dziesiąte
miejsce zajął inny zawodnik Limaro Daniel
Adamski, a Kacper Burchacki był szesnasty.
Następnego dnia rozegrano wyścigi ze
startu wspólnego, gdzie swoje pierwsze zwycięstwo odniosła wspomniana już Katarzyna
Pawłowska, natomiast najmłodsze zawodniczki Limaro, również pozostawiły po sobie bardzo
dobre wrażenie. Wśród juniorek młodszych
Alicja Ratajczak zainicjowała ucieczkę, w której
znalazły się wszystkie najlepsze zawodniczki
w tej kategorii w kraju, m.in. aktualna mistrzyni
Polski Katarzyna Kirchenstain. Zwyciężyła
Marta Tarczyłło z Darłowa a Alicja po pięknej
jeździe, zajęła ostatecznie czwarte miejsce. W
pierwszej dziesiątce uplasowała się jeszcze
Diana Wiza (9m). W wyścigu juniorek czwarte
miejsce zajęła Paula Fronczak, natomiast
wśród juniorów Horyza i Burchacki zajęli kolejno miejsca piąte i szóste.
Tydzień później rozegrano kolejną, drugą
już serię Pucharu Polski w Górzycy, tym razem
tylko dla dziewczyn. Pierwszego dnia tradycyj-
DOSKONAŁY WYSTĘP DRUŻYNY JUNIORÓW W GRUDZIĄDZU
W Grudziądzu odbył się XXII Międzynarodowy wyścig juniorów o Puchar Prezydenta
Grudziądza, zaliczany do punktacji UCI. Na
starcie stanęło 30 zespołów z jedenastu
państw, w tym 13 ekip zagranicznych, a
wśród nich zespół UKS Jedynka Limaro
Kórnik. Pierwszy etap to wyścig drużynowy
na czas, podczas, którego rewelacją okazała
się drużyna z Kórnika, zajmując trzecie miejsce. Zwyciężył zespół Moskwy (z Mistrzem
Świata w składzie) przed Pacyfikiem Toruń.
Kórniczanie (w składzie: Daniel Horyza,
Kacper Burchacki, Daniel Adamski i Mateusz
Lewandowski) do torunian stracili zaledwie 3
sek., natomiast w pokonanym polu pozostawili
kilka reprezentacji narodowych m.in. Białorusi,
Ukrainy, Belgii, Izraela, Słowacji, Litwy i Łotwy
oraz słynne szkoły kolarskie z Niemiec (Turyngii i Cottbus).
Pozostałe cztery etapy to niesamowicie
ciężka walka blisko 180 kolarzy na ogromnych
prędkościach, na których niezwykle aktywny
był reprezentant Limaro Daniel Horyza, który w
klasyfikacji generalnej wyścigu zajął jedenaste
miejsce. Do pełni szczęścia zabrakło naprawdę niewiele. Horyza na każdym etapie był
niezwykle aktywny (chyba najaktywniejszy ze
wszystkich Polaków), uczestniczył praktycznie
we wszystkich poważnych akcjach zaczepnych, niejednokrotnie jako jedyny z polskich
zawodników. Najbliżej sukcesu był na etapie
czwartym, kiedy uciekał przez ponad 40km
wraz z Białorusinem, Belgiem i Ukraińcem.
Niestety ci dwaj ostatni w końcówce osłabli i
we dwójkę nie byli w stanie utrzymać przewagi
nad rozpędzonym peletonem do mety. Gdyby
ta ucieczka się powiodła, Horyza skończyłby
wyścig na trzecim miejscu, co w historii już
dwóm zawodnikom z Kórnika się udawało
(2002 -Mateusz Taciak i 2005 - Robert Małyszek). Ostatecznie wyścig wygrał Rosjanin
Alexander Grigoriew, przed Białorusinem Nikitą Zharovenem i Niemcem Jurim Vasilivem.
Paweł Marciniak
4. Józef Topolewski- 03:49:35
5. Andrzej Faliszewski- 04:04:34
6. Adam Szypura04:10:16
7. Mirosław Wziątek- 04:14:30
8. Marek Konieczka- 04:22:55
9. Izabella Moskal04:31:16
10. Ryszard Bartosiewicz- 04:35:45
11. Jacek Kowal05:01:55
12. Krzysztof Buszkiewicz- 05:21:54
Przygotowała: Izabella Moskal
27
PAKOWANY 539zł/TONA
PAKOWANY W WORKI
PO 25kg – CENA WORKA 13,50zł
KOSTKA PAKOWANA 639zł/TONA
Marian Marcinkowski
• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK
Bnin, ul. Topolowa 6
T R A N S P O R T
Tel. 0 505-720-027
tel. 607 706 477
Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,
garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.
Pogotowie krawieckie.
BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30
NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH
tel. 601 84 39 88
KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)
ROBOTY ZIEMNE
Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163,
601 819 926 lub na miejscu
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam
EURO - ASTAR PPHU
Czołowo, ul.Kórnicka 3
piątki 17:00-18:00
codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt
Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz
Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017
PILNIE ZATRUDNI:
- stolarzy i
pomocników
stolarzy,
- montażystki,
- mechanika
maszyn
- narzędziowca,
-mechanika maszyn
- elektryka
- operatora wózka
widłowego
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej
Kórnik, Plac Niepodległości 43
STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny
oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:
pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400
tel. CENTRALA: 61 817-01-75
SPRZEDAM
ZIEMIĘ
TORFOWĄ
LUZEM
tel. 604-601-473
W STRUGACH DESZCZU
WYWALCZYŁY ZŁOTO
U K Ł A DA N I E
KO S T K I
B R U KO W E J I
G R A N I TO W E J
tel. 604-601-473
Informacje pod nr
tel. 618 179-100
Sklep Motoryzacyjny
„U LONI”
Części do
samochodów zachodnich
pod zamówienie.
Czas oczekiwania 1-2 dni.
Zakup powyżej 20zł
5% upustu
Kórnik, ul. Pocztowa 5
tel. 618 171-956
28
ELLMED
UDANY START TENISISTEK
Z ROBAKOWA
Dziewczęta z Gimnazjum w Robakowie
w Drużynowych Mistrzostwach w Tenisie
Stołowym, jako najlepsze w gminie awansowały do zawodów powiatowych, w których
spisały się bardzo dobrze i awansowały
do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski.
Na zawodach w Wilkowyji k/Jarocina, startując w Rejonie Poznań
– Wschód, tenisistki:
Maria Kujawa i Wiktoria
Żegleń, wśród 12 zespołów zajęły ostatecznie
miejsce 4-6. Tym samym zdobyły dla szkoły
kolejne punkty do współzawodnictwa sportowego w województwie.
W zawodach rejonowych m. in. wygrały 3:0
mecz z Kołaczkowem,
wygrywając zarówno
mecze indywidualne,
jak i debel. W kolejnym
musiały uznać wyższość
koleżanek z Nowego
Miasta 1:4, chociaż walczyły dzielnie. Maria
wygrała swój mecz 3:2,
Wiktoria Przegrała1:3 i
w deblu po niezwykle zaciętej grze zostały
pokonane 2:3.
Start dziewcząt z Robakowa pod kierunkiem Pawła Pawlaczyka na tym szczeblu
rozgrywek należy uznać za udany, gdyż
jest to największy sukces sportowy ekipy
żeńskiej, reprezentującej dotychczas naszą
gminę w kategorii szkół gimnazjalnych.
USŁUGI
BUDOWLANE
CIESIELSTWO
DEKARSTWO
tel. 606-345-452
nr 9/2010
W deszczu i przy silnym wietrze, 27
kwietnia 2010 odbyły się na boiskach
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w
siatkówce plażowej szkół ponadgimnazjalnych. Kolejny tytuł mistrzowski i złote
medale zdobyły dziewczęta pod kierunkiem
Iwony Rauk z Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku. Martyna Tarczewska i Beata
Zwierzyńska nie dały szans przeciwniczkom ze szkół z Tarnowa Podgórnego,
Puszczykowa, Pobiedzisk oraz dwóch
szkół z Swarzędza, wygrywając zdecydowanie wszystkie mecze. Z kolei siatkarze
kórnickiego liceum zajęli czwarte miejsce.
Podziękowania dla pracowników OSiR - u,
którzy w rekordowym tempie przygotowali
boiska do siatkówki plażowej.
Mimo niesprzyjającej pogody zarówno
uczestnicy zawodów, jak i okręgowi sędziowie chwalili organizację imprezy. Szczególnie podziękowania należą się nauczycielom
w-f oraz dziewczętom z kórnickiego liceum,
7 maja 2010 r.
którzy pomagali w sędziowaniu i organizacji
zawodów.
szkół rywalizują setki reprezentacji szkół z
wszystkich powiatów Wielkopolski.
FINAŁY MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI
ORLIK CUP NA BŁONIACH
Finał wojewódzki w indywidualnym tenisie stołowym po zawodach powiatowych
i rejonowych wywalczył Filip Kujawa z
Szczodrzykowa. W zawodach, które odbyły
się w Poznaniu uczeń z SP Szczodrzykowo
wywalczył bardzo dobre, bo szóste miejsce.
W ostatnich czasach jest to najwyższe
miejsce uzyskane przez naszych tenisistów
w rywalizacji indywidualnej w zawodach
W ramach Turnieju „ Wielkopolskiego
Orlika Cup 2010”, trener „Orlika” w Kórniku
Dariusz Śmigielski zorganizował Mistrzostwa Gminy Kórnik w piłce nożnej dla szkół
podstawowych.
Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Gminy
wywalczyła Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie.
Chłopcy Małgorzaty Iszkuło : Dawid Kurminowski - „król strzelców”- 7 bramek, Kacper
Leski, Jakub Gazecki,
Jakub Zboralski, Michał
Sobański, Mateusz Jankowski, Arkadiusz Pawlikowski, Patryk Płóciennik, Artur Maciejewski i
Jan Grzembowski będą
reprezentować naszą
gminę w zawodach
powiatowych. Drugie
miejsce zajął zespół
Szkoły Podstawowej w
Kórniku, trzecie młodzi
piłkarze z Radzewa Karol Siejak – 5 bramek
i Oskar Wachowiak4, a czwarte miejsce
SP ze Szczodrzykowa.
W imieniu gospodarza
imprezę otwarła dyr.
Barbara Pietrala ze
Szczodrzykowa, która
jednocześnie zapewniła wszystkim uczestnikom drożdżówki oraz napoje. Zawody
obserwowali m.in. trenerzy „Kotwicy”,
rodzice oraz działacze SZS w Kórniku.
Mecze na zmianę sędziowali nauczyciele
poszczególnych szkół, uczestniczących
w turnieju.
ARA
wojewódzkich.
Setki najlepszych biegaczy ze wszystkich typów szkół startowali na Woli w Poznaniu w Finałach Mistrzostw Wielkopolski
w biegach przełajowych. Nikol Płosaj reprezentująca Gimnazjum Kórnik zajęła bardzo
dobre, bo czwarte miejsce w swojej kategorii wiekowej (w ubiegłym roku w kategorii
szkół podstawowych była szósta).
RYWALIZACJA SZKÓŁ
W WOJEWÓDZTWIE
Zmieniły się miejsca w punktacji naszych
szkół we współzawodnictwie sportowym w
Wielkopolsce. W kategorii szkół podstawowych najwyżej sklasyfikowane jest obecnie
SP Szczodrzykowo, które z 148 miejsca
w styczniu awansowało na 66 miejsce,
SP Radzewo było bez punktów a obecnie
zajmuje miejsce 91, SP 2 Kórnik-Bnin było
na 142 miejscu i spadło na 294 pozycję,
a SP 1 Kornik z 180 awansowało na 143
miejsce. W grupie gimnazjów, Gimnazjum
Kórnik było na 64 pozycji i awansowało na
28 miejsce. Podobnie Gimnazjum Robakowo awansowało z 64 pozycji na 45. Także
wśród szkół ponadgimnazjalnych LO Kórnik
z 60 miejsca podwyższyło swoją pozycję i
obecnie znajduje się na 38 miejscu. Zawody
wojewódzkie nadal trwają i pozycje naszych
szkół mogą się zmieniać. Wszystko zależy
od udziału naszych szkół w kolejnych
mistrzostwach na szczeblu województwa.
Trzeba zaznaczyć, że w każdej kategorii
SPORT
REKLAMY
EKO GROSZEK
Kamienny. Nie mieszany z miałem czy mułem.
SPORT
SZKOLNY
BIEG Z
„BIAŁĄ DAMĄ”
W sobotę 29 maja 2010 o godz. 13.30
rozpocznie się Bieg z „ Białą Damą” ,
którego trasa będzie przebiegała od ul.
Zwierzynieckiej w Bninie , przez Zwierzyniec z metą w Ośrodku Sportu i Rekreacji
na Błoniach.
Zapisy w O S i R od godz. 12.3013.15, po czym o godz. 13.30 wyjazd
wszystkich uczestników autobusem na
start. Tradycyjnie przewidziano nagrody
dla najlepszych w różnych kategoriach
wiekowych oraz losowanie nagród pocieszenia wśród pozostałych uczestników,
którzy ukończą bieg. Wszyscy biegacze
winni posiadać zdolność zdrowotną do
rekreacyjnego biegania.
Już dziś zapraszamy do uczestnictwa
w rekreacyjnym biegu zarówno dzieci,
młodzież jak i dorosłych.
29
INFORMACJE
Telefony alarmowe:
30
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra­tun­ko­we
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in­for­ma­
cja dotycząca kra­dzie­ży sa­mo­cho­dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. nar­ko­ty­ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro­wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kór­ni­ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro­ble­mów
Al­ko­ho­lo­wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we­te­ry­na­ryj­ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM­BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
LUKSUS DOM
UL.ŚREMSKA 7b
ZBRUDZEWO
Centrum Kształcenia na Odległość
działające przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie ul. Ogrodowa 21
zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia e-learningowe
Harmonogram otwarcia:
Poniedziałek od 15.30 do 19.30
Wtorek od 15.30 do 19.30
Środa od 15.30 do 19.30
63-100 ŚREM
Wykładziny PCV
Szerokość 4 3,5 3 2,5 2 1,5m
tel./fax. 061 28-28-690
www.luksusdom.pl
sklep@luksusdom.pl
Panele podłogowe i ścienne
GODZINY OTWARCIA
Oferta edukacyjna:
•66 bezpłatnych szkoleń e-learningowych (szkolenia zdalne);
•Wsparcie doradztwa zawodowego;
•Bezpłatny dostęp do Internetu;
•Udostępnienie pomieszczenia, sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia szkoleń
lub konferencji edukacyjno - informacyjnych organizowanych przez inne instytucje dla
lokalnej społeczności.
•Zajęcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone bezpośrednio przez trenera.
Wykładziny dywanowe
Szerokość 5 4 3 2m
Pn.- pt. 10.00-18.00
Sob. 9.00-13.00
TERAZ CZYNNE TAKŻE
W NIEDZIELE
OD 10.00 DO 14.00
Karnisze i rolety
Więcej informacji na stronach: www.spsz.ehost.pl, www.pcko.elearning.pl
oraz www.kornik.pl
Kontakt e-mail’owy z opiekunem gosia.pyla@spsz.ehost.pl
XVI TURNIEJ
BIAàEJ DAMY
URZĄD MIEJSKI
W KÓRNIKU
SZKOàA
PODSTAWOWA
W RADZEWIE
SK LOK
W RADZEWIE
TRANSPORT
UKS
„JEDYNKA KÓRNIK”
- SEKCJA TENISA
STOàOWEGO
SKS „SOKÓà”
W RADZEWIE
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
MIESZKAēCÓW GMINY KÓRNIK W:
- TENISIE STOàOWYM (zapisy do godz. 8.45)
- STRZELECTWIE (godz. 11.00 – 13.00)
- RZUCIE LOTKĄ (godz. 11.00 – 13.00)
W TURNIEJACH RYWALIZOWAû BĉDZIEMY TAKĩE W OLIMPIJSKIEJ
KLASYFIKACJI MEDALOWEJ O TYTUà:
„ NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ MIEJSCOWOĝCI GMINY KÓRNIK”.
PUCHAR I NAGRODY DRUĩYNOWE FUNDUJE
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK.
WYNIKI RORGRYWEK ZALICZONE BĉDĄ JAKO ELIMINACJA:
X KÓRNICKIEJ LIGI TENISA STOàOWEGO 2010
IX KÓRNICKIEJ LIGI STRZELECKIEJ 2010
VII KÓRNICKIEJ LIGI RZUTU LOTKĄ 2010
INFORMACJA O TURNIEJACH: 602772270
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SZKOàY PODSTAWOWEJ
W RADZEWIE W DNIU 9 MAJA 2010
Za O r g a n i z a t o r ó w
Marek Serwatkiewicz
Następny numer Kórniczanina ukaże się
21-go maja 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 14-go maja 2010 r.
nr 9/2010
Artykuły pościelowe
Bank Spóádzielczy w Kórniku
Tylko w dniach
od 12 do 19 maja 2010 roku
bĐdzie moİna zaâoİyþ atrakcyjnċ
LokatĐ promocyjnċ
„LokatĐ
za
3 z plusem”
BĊdzie to promocyjna lokata 3 miesiĊczna o atrakcyjnym oprocentowaniu
– 3,50% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne).
Minimalna kwota lokaty 5000,00 záotych.
Okres promocji 12.05.2010 do 19.05.2010.
O szczegóáy prosimy pytaü w placówkach Banku!
Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14
Filia w Borówcu
62-023 Gądki, ul. PoznaĔska 38
tel. (61) 819 90 33
Centrala: Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 31, tel./fax (61) 817 04 01
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl
Filia w Bninie
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2
tel. (61) 898 01 60
e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net
Download PDF

advertising