Avital
2300
Omistajan opas
Avital 2300 on tarkoitettu suojaamaan
ajoneuvoa ilkivallalta ja murto- ja varkausyrityksiltä.
Denna bil alarm är ämnad för att skydda din bil
mot stöld och vandalism.
Directed Electronics Inc. vakuuttaa, että laite täyttää sitä koskevat
oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY (EU) ehdot
TAKUU 24 KK
Bitwriter®, Clifford®, Code-Hopping™, Directed®, Doubleguard®, ESP®, FailSafe®, Ghost Switch®, Learn Routine™,
Nite-Lite®, Nuisance Prevention®, NPC®, Revenger®, Silent Mode™, Soft Chirp®, Stealth Coding™, Stinger®, Valet®,
Vehicle Recovery System™, VRS™, ja Warn Away® ovat kaikki Directed Electronics, Inc.:n tavaramerkkejä.
HUOM: Kun suoritat alustan tai moottorin pesua, on sireeni ehdottomasti suojattava muovipussilla,
eikä sitä kohti saa ruiskuttaa vettä. Laitetakuu ei korvaa kosteusvaurioita, eikä sireenin virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä aiheutuneita vahinkoja.
HUOM: Kun suoritat alustan tai moottorin pesua, on sireeni ehdottomasti suojattava
muovipussilla, eikä sitä kohti saa ruiskuttaa vettä. Laitetakuu ei korvaa kosteusvaurioita,
eikä sireenin virheellisestä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneita vahinkoja.
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-1-
Sisällys
Sisällys......................................................................................................................................... 2
Myyntipakkauksen sisältö ............................................................................................................ 3
Tärkeää!................................................................................................................................ 3
Järjestelmän huolto............................................................................................................... 3
Järjestelmän takuu................................................................................................................ 3
FCC/ID ja CE -vaatimustenmukaisuus.................................................................................. 3
Kauko-ohjaimen normaalikonfiguraatio ........................................................................................ 4
Kauko-ohjaimen toiminnot .................................................................................................... 5
Järjestelmän käyttö ...................................................................................................................... 6
Käyttäjän suorittama päälle kytkentä .................................................................................... 6
Automaattinen päälle kytkentä.............................................................................................. 6
Pois päältä kytkentä.............................................................................................................. 7
Pois päältä kytkentä ilman kauko-ohjainta ............................................................................ 7
Paniikkitoiminto ..................................................................................................................... 7
Tilapäinen äänetön toiminto.................................................................................................. 7
Valet -tila (korjaamotila) ........................................................................................................ 8
Valet -tila Valet -painiketta käyttäen...................................................................................... 8
Valet -tila kauko-ohjainta käyttäen ........................................................................................ 8
Häiriöiden estopiiri (NPC™).................................................................................................. 8
Lisäkanavat (lisälaitteille ja mukavuustoiminnoille) ............................................................... 9
Diagnostiikka................................................................................................................................ 9
Päälle kytkennän diagnostiikka............................................................................................. 9
Pois päältä kytkennän diagnostiikka ..................................................................................... 9
Järjestelmän tilaa ilmaisevat äänimerkit.............................................................................. 10
Silmukkataulukko ....................................................................................................................... 10
Silmukkataulukon tulkinta ................................................................................................... 10
Vaihtuva koodi ........................................................................................................................... 10
Ominaisuuksien ohjelmointi ....................................................................................................... 11
Turvallisuus- ja mukavuuslaajennukset...................................................................................... 11
Asennusmahdollisuuksia............................................................................................................ 12
Sanastoa.................................................................................................................................... 12
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-2-
Myyntipakkauksen sisältö
� Avital 2300 turvajärjestelmän keskusyksikkö
� kaksi 4-painikkeista kauko-ohjainta
� johtosarjat
� kaksitasoinen esivaroittava iskuntunnistin (keskusyksikön sisällä vakiona)
� LED
� Valet®/ohjelmointipainike
� sireeni
� ajonestorele keskusyksikön sisällä (voidaan lisätä rajaton määrä)
� hälytintarrat ikkunoihin
� suomenkielinen asennusohje
� suomenkielinen omistajan opas
Tärkeää!
Avital 2300 -järjestelmä on tarkoitettu ajoneuvoihin, joissa on negatiivisella maadoituksella
varustettu 12V sähköjärjestelmä.
Järjestelmän huolto
Onnittelut Avital -turva/mukavuusjärjestelmän hankinnan johdosta!
Tämä järjestelmä on suunniteltu toimimaan useita vuosia ilman teknisiä ongelmia.
Lue tarkkaan tämä opas, jotta varmistat laitteen oikean käytön ja virheettömän toimivuuden.
Kauko-ohjaimet toimivat 3V litiumparistoilla (CR2032), jotka kestävät normaalikäytössä n.
vuoden. Pariston heiketessä lähettimen kantomatka lyhenee ja järjestelmä huomauttaa pariston
vaihdosta äänimerkeillä. Paristo vaihdetaan avaamalla kauko-ohjain kuivassa ja lämpimässä
paikassa. Älä koske pariston molempiin napoihin samanaikaisesti. Paristoja myydään lähes
joka kaupassa. Tarvittaessa voit vaihdattaa pariston valtuutetulla Halytin.com -edustajalla.
Järjestelmän takuu
Suomesta ostetulla järjestelmällä on Suomessa kahden vuoden (24kk) takuu. Takuu korvaa
valmisteviat. Takuu ei koske kauko-ohjaimia tai niiden paristoja, eikä sireeniä. Takuu ei korvaa
käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai virheellisestä asennuksesta tai asennuksen
purkamisesta aiheutuneita vahinkoja tai välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Takuu mitätöityy
jos laitteen sinetit rikotaan tai laite avataan. Takuu mitätöityy, jos laitteella varustettu auto
kolaroidaan. Suoritetun takuukorjauksen johdosta kahden vuoden takuuaikaa ei pidennetä, eikä
uudisteta. Suomalainen ostopaikka ja valtuutettu asennuspaikka on kyettävä osoittamaan
asianmukaisin tosittein. Varmista, että saat oikealla päivämäärällä varustetun kuitin ostaessasi
tämän turvajärjestelmän.
FCC/ID ja CE -vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on FCC:n osan 15 ja Euroopan yhteisön direktiivin 99/5 ja EMC -vaatimusten 95/54
ja ajoneuvojen varkaudenestolaitedirektiivin 95/56 mukainen. Laite ei saa lähettää häiriöitä ja
sen on siedettävä myös ulkoisia häiriötekijöitä. Directed Electronics Inc. vakuuttaa, että laite
täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY (EU) ehdot.
VAROITUS: Kauko-ohjaimen rakenteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Muutosten jälkeen
sen käyttö on aina Euroopan yhteisön alueella ja Yhdysvalloissa kielletty. Pelkkä radio-osiin
koskeminen saattaa vaikuttaa lähetinyksikön teknisiin ominaisuuksiin pienentäen kantomatkaa
ja lisäten häiriötodennäköisyyttä.
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-3-
Kauko-ohjaimen normaalikonfiguraatio
PÄÄLLE KYTKENTÄ
POIS PÄÄLTÄ KYTKENTÄ
ÄÄNETÖN TOIMINTO TAI
LISÄKANAVAN OHJAUS
PANIIKKITOIMINTO
+
+
LISÄKANAVAN
OHJAUS
LISÄKANAVAN
OHJAUS
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-4-
Kauko-ohjaimen toiminnot
Päälle kytkentä
Järjestelmä kytketään päälle painamalla
-painiketta.
Pois päältä kytkentä
Järjestelmä kytketään pois päältä painamalla
-painiketta.
Äänetön toiminto tai lisäkanava
Voit kytkeä järjestelmän päälle tai pois tilapäisesti äänettömästi painamalla ensin
lyhyesti (alle 1 sek) tätä painiketta ja sitten päälle tai pois kytkennän painiketta.
Lisäkanavaa voit ohjata painamalla tätä painiketta yhtäjaksoisesti yli 1,5 sekunnin
ajan. Tämä lisäkanava soveltuu erityisen hyvin tavaratilan luukun solenoidin
ohjaukseen.
Tämä lisäkanava ohjaa __________________________________________________.
HUOM: Tilapäisen äänettömän päälle kytkennän käyttö ohittaa myös kaikki
iskuntunnistimen varoitusäänimerkit kyseisen päälle kytkentäkerran ajaksi.
Paniikkitoiminto
Tämä painike ohjaa paniikkitoimintoa. Jos sinua tai seuralaisiasi tai omaisuuttasi
uhataan ajoneuvon lähettyvillä, voit käynnistää paniikkitoiminnon painamalla
- tai
-painiketta yhtäjaksoisesti kahden sekunnin ajan. Paniikkitoiminto
käynnistää hälytysjakson, joka kestää 30 sekuntia, ellei sitä keskeytetä
- tai - tai
-painikkeella. Paniikkitoiminto on käytössä vain, kun käynnistysvirta
ei ole päällä.
ja
Lisäkanava
Lisäkanavaa voidaan ohjata painamalla näitä painikkeita samanaikaisesti.
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-5-
Tämä lisäkanava ohjaa __________________________________________________.
ja
Lisäkanava
Lisäkanavaa voidaan ohjata painamalla näitä painikkeita samanaikaisesti.
Tämä lisäkanava ohjaa __________________________________________________.
Järjestelmän käyttö
Järjestelmä voidaan ohjelmoida joko käyttäjän päälle kytkettäväksi tai itsestään päälle
kytkeytyväksi. Käyttäjän päälle kytkentä tarkoittaa sitä, että järjestelmä kytketään päälle kaukoohjaimen painiketta painamalla. Automaattinen päälle kytkentä tarkoittaa sitä, että järjestelmä
kytkeytyy päälle itsestään, kun virta kytketään pois ja viimeinen ovi on oven tai ovien avauksen
jälkeen suljettu (Katso Ohjelmoitavat ominaisuudet). Kaikki viittaukset kauko-ohjaimen
painikkeisiin perustuvat kauko-ohjaimen normaalikonfiguraatioon. Kauko-ohjaimet on saatettu
opettaa järjestelmälle normaalikonfiguraatiosta poikkeavalla tavalla, jolloin nämä ohjeet eivät
pidä paikkaansa.
Käyttäjän suorittama päälle kytkentä
Paina painiketta
sekunnin ajan. Järjestelmä toteuttaa seuraavat toiminnot:
Sireeni antaa yhden äänimerkin ja vilkut välähtävät kerran. Ovet lukkiutuvat (jos keskuslukitus
on kytketty järjestelmään). LED vilkkuu n. sekunnin välein ja ajonestot kytkeytyvät päälle. Jos
kuulet hetken kuluttua päälle kytkennästä toisen äänimerkin, on jokin silmukka aktiivinen (esim.
ovi tai luukku auki) ja kyseinen silmukka on ohitettu. Silmukka pysyy ohitettuna, kunnes sen tila
normalisoituu.
Automaattinen päälle kytkentä
Järjestelmä voidaan ohjelmoida kytkeytymään automaattisesti päälle. Automaattinen päälle
kytkentä suoritetaan 30 sekunnin kuluttua siitä, kun käynnistysvirta on kytketty pois ja viimeinen
ovi yhdenkään oven avaamisen jälkeen suljettu. Mainitun 30 sekunnin ajan LED vilkkuu
kaksinkertaisella nopeudella normaaliin nopeuteen verrattuna. Sireeni antaa yhden äänimerkin
20 sekunnin kuluttua viimeisen oven sulkemisesta. Järjestelmä ei kytkeydy päälle vielä tässä
vaiheessa. Järjestelmä kytkeytyy päälle ja ovet lukkiutuvat (mikäli automaattinen ovien lukitus
on valittuna) 30 sekunnin kuluttua viimeisen oven sulkemisesta. Mikäli automaattinen päälle
kytkentä on valittuna ja keskuslukituksen ohjaus kytkettynä, on aina varmistettava, etteivät
avaimet jää koskaan auton sisälle.
HUOM: Mikäli yksikin ovista tai luukuista on auki, automaattista päälle kytkentää ei
suoriteta. Oven avaus aloittaa ajan laskemisen alusta.
Järjestelmän ollessa päälle kytkettynä ajoneuvossa on seuraavanlainen suojaustaso:
 Kevyet iskut (ovilla kolhiminen parkkipaikalla) aiheuttavat varoitustoiminnon eli
äänimerkkejä ja valojen vilkuttelua.
 Kova isku laukaisee täyden hälytyksen. Täyshälytys kestää 30 sekuntia (oletustarvo),
jolloin sireeni ulvoo ja vilkut vilkkuvat. Valtuutetut jälleenmyyjät voivat ohjelmoida tämän
ominaisuuden mille tahansa arvolle välillä 1-180 sekuntia. Alle 30 sek on direktiivin
vaatimusten mukainen, joten pidempiä hälytysjaksoja ei EU-alueelle ohjelmoida.
 Mikäli ovi avataan, järjestelmä aloittaa kehittyvän hälytyksen. Aluksi annetaan muutamia
äänimerkkejä ja vilkut vilkkuvat. Kolmen sekunnin kuluttua alkaa täyshälytys. Tämä
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-6-


toiminta mahdollistaa järjestelmän pois kytkennän, mikäli ovi on avattu vahingossa
kytkemättä järjestelmää pois päältä.
Käynnistysvirran kytkeminen aiheuttaa vastaavanlaisen kehittyvän hälytyksen.
Polttoainejärjestelmän virran katkaisu, sytytysjärjestelmän virran katkaisu, ja
käynnistysmoottorin virran katkaisu yhdessä antavat hyvän suojan ajoneuvon
käynnistämisen estämiseksi.
Pois päältä kytkentä
Järjestelmä kytketään pois päältä painamalla . Sireeni antaa kaksi äänimerkkiä ja vilkut
välähtävät kahdesti. Mikäli keskuslukitus on kytketty järjestelmään, toiminto avaa ovien
lukituksen. Mikäli sireeni antaa neljä tai viisi äänimerkkiä pois päältä kytkennän yhteydessä, on
hälytyskohdetta peukaloitu ja hälytys on lauennut päälle kytkennän jälkeen. Selitykset löytyvät
tämän manuaalin diagnostiikkaosasta.
Pois päältä kytkentä ilman kauko-ohjainta
Jos kauko-ohjaimesi on kadonnut tai rikkoutunut, voit ohittaa järjestelmän ilman sitä.
Tarvitset kuitenkin auton virta-avaimen ja sinun on tiedettävä Valet -painikkeen sijainti.
Kytke virta päälle virta-avaimella.
Paina Valet -painiketta
viidentoista sekunnin kuluessa
virran päälle kytkennästä.
Jos järjestelmä ei kuitenkaan kytkeydy pois päältä, olet ehkä toiminut liian hitaasti tai
sitten hälyttimen KELTAINEN käynnistysvirrantunnistusjohto on kytketty väärin.
Valet -painikkeen sijainti_________________________________________________
Paniikkitoiminto
Tämä painike ohjaa paniikkitoimintoa. Jos sinua tai seuralaisiasi tai omaisuuttasi uhataan
ajoneuvon lähettyvillä, voit käynnistää paniikkitoiminnon painamalla
-painiketta
yhtäjaksoisesti puolentoista sekunnin ajan. Paniikkitoiminto käynnistää hälytysjakson, joka
kestää 30 sekuntia, ellei sitä keskeytetä
- tai
- tai
-painikkeella. Paniikkitoiminto on
käytössä vain, kun käynnistysvirta ei ole päällä.
Tilapäinen äänetön toiminto
Järjestelmän voi kytkeä äänettömästi päälle ja pois painamalla
alle sekunnin ajan ennen
päälle tai pois kytkentää. Vahvistusäänimerkit jäävät pois kyseisellä kerralla. Halutessasi
äänimerkit pysyvästi pois, ota yhteys järjestelmän asentajaan.
HUOM: Heikkojen iskujen varoitustaso on pois käytöstä, mikäli olet kytkenyt järjestelmän
äänettömästi päälle. Tällä varmistetaan se, ettei äänimerkkejä kuulu alueella, jossa et
todella halua niiden kuuluvan. Järjestelmän iskuntunnistin reagoi edelleen koviin iskuihin
ja kaikki muutkin silmukat ovat valvontatilassa.
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-7-
Valet -tila (korjaamotila)
Valet -tila estää tilapäisesti turvajärjestelmän päälle kytkeytymisen joko automaattisesti tai
kauko-ohjaimella. Valet -tilassa hälytys- ja ajonestotoiminnot eivät ole käytössä, mutta
mukavuustoiminnot toimivat normaalisti. Tätä toimintoa voi käyttää, kun auto viedään
korjaamolle tai luovutetaan palvelijapysäköintiin tai pesuun. Järjestelmä on kytkettävä pois
päältä ennen Valet -tilaan pääsyä. Sinun on myös tiedettävä, missä Valet -painike sijaitsee.
Varmista, että sinulle ilmoitetaan käyttöopastuksen yhteydessä Valet -painikkeen sijainti.
Valet -tila Valet -painiketta käyttäen
1.
Kytke virta päälle.
2.
Kytke virta pois päältä.
3.
Paina ja vapauta Valet.
LED palaa Valet -tilassa ja sammuu Valet -tilasta poistuttaessa.
Valet -tila kauko-ohjainta käyttäen
Valet -toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois myös kauko-ohjaimella:
1. Kytke järjestelmä pois päältä ja avaa auton ovi.
2. Paina
.
3. Paina
.
4. Paina
uudestaan.
LED palaa Valet -tilassa ja sammuu Valet -tilasta poistuttaessa.
Valet -tilasta poistutaan samalla tavalla kohtien 1. - 4. mukaisesti.
Häiriöiden estopiiri (NPC™)
Järjestelmässä on häiriöiden estopiiri (NPC™), jonka tarkoituksena on ehkäistä virhehälytyksiä
ja ympäristön melusaastetta. Viallisen ovikytkimen tai ympäristöolosuhteiden (ukonilma,
lentoaseman pysäköintialue jne.) aiheuttama toistuva hälytys estetään sulkemalla hälytyksen
aiheuttanut silmukka pois tunnin (60 min) ajaksi. Näin se toimii: Mikäli hälytys aiheutuu samasta
silmukasta kolme kertaa 60 minuutin aikana, tulkitaan se häiriöksi tai vialliseksi tunnistimeksi tai
kytkimeksi. Kolmannen hälytyksen jälkeen NPC™ ohittaa kyseisen silmukan ja kaikki siinä
olevat tunnistimet ja kytkimet yhden tunnin (60 min) ajaksi. Mikäli silmukassa ilmenee uusia
hälytystietoja, aloitetaan ajan laskeminen alusta eli jatkuvasti hälytystä aiheuttava silmukka
pysyy koko ajan ohitettuna.
HUOM: Järjestelmän päälle ja poiskytkentä ei nollaa NPC™ -häiriötoimintoa vaan se nollautuu ainoastaan
kahdella tavalla: Joko käyttämällä käynnistysvirta päällä virta-avaimella tai siten, että hälytyksen
laukaisseessa silmukassa ei esiinny uusia laukaisuja yhden tunnin (60 min) aikana. Koekäytettäessä
järjestelmää on muistettava, että NPC™ voi aiheuttaa silmukoiden pois sulkemisen ja toimimattomuuden.
Sen voi nollata virta-avaimella. Mikäli järjestelmän poiskytkennän yhteydessä kuuluu viisi merkkiääntä, on
NPC™ toiminut. Nollaa NPC™ muisti virta-avaimella.
NPC™ on ohjelmoitava ominaisuus (Ks. Ominaisuuksien ohjelmointi)
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-8-
Lisäkanavat (lisälaitteille ja mukavuustoiminnoille)
Järjestelmässä on viisi lisäkanavaa, joilla voidaan ohjelmoida lukuisia mukavuustoimintoja,
kuten tavaratilan luukun vapautinta, sähköikkunoita, sähkökattoluukkua, sähkökuomua, valoja,
äänentoistolaitteita, kaukokäynnistysmoduulia, lisälämmitintä. Lisätietoja saat järjestelmän
myyjältä. Lisäkanavat 3-6 ovat ohjelmoitavissa toteuttamaan erilaisia tehtäviä.
Kanava 2, tavaratilan luukun solenoidin ohjaus: Jos kanava 2 on kytketty ohjaamaan tavaratilan
luukun sähköistä vapautinsolenoidia, painamalla
-painiketta 1,5 sekunnin ajan, aukeaa
auton tavaratilan luukku.
Kanava 3, ohjelmoitava lisäkanava: Painamalla yhtä aikaa
lisäkanava ja siihen kytketty mukavuustoiminto.
Kanava 4, ohjelmoitava lisäkanava: Painamalla yhtä aikaa
tämä lisäkanava ja siihen kytketty mukavuustoiminto.
ja
ja
-painikkeita, aktivoituu tämä
-painikkeita, aktivoituu
Diagnostiikka
Keskusyksikön mikroprosessori valvoo kaikkia järjestelmään kytkettyjä tunnistimia ja kytkimiä.
Se huomioi vialliset kytkimet tai tunnistimet ja estää niitä tekemästä koko järjestelmää
toimintakyvyttömäksi. Se tallentaa myös poissa ollessasi tapahtuneet hälytykset.
Päälle kytkennän diagnostiikka
Mikäli päälle kytkettäessä on jokin silmukka aktiivinen (luukku auki tms.) kuuluu ensin yksi
äänimerkki, joka vahvistaa päälle kytkeytymisen. Toinen äänimerkki muutaman sekunnin
kuluttua ilmoittaa ohitetusta silmukasta.
Turvajärjestelmä ei huomioi silmukkaa, jossa on jotain poikkeuksellista päälle kytkennän aikana.
Se otetaan mukaan valvontaan vasta, kun tilanne kyseisessä silmukassa normalisoituu. Kolmen
sekunnin kuluttua silmukan normalisoitumisesta, se otetaan mukaan. Esimerkiksi, jos
kallistustunnistin (ainoastaan moottoripyörissä) on epätavallisessa kulmassa ja yrität kytkeä
järjestelmää päälle, kuulet silmukan ohitusäänet. Kun se palautetaan oikeaan asentoonsa,
otetaan silmukka mukaan valvontaan.
HUOM: Ohitetun silmukan äänimerkki ei kuulu, mikäli järjestelmä on kytketty päälle
käyttäen äänetöntä päälle kytkentää tai jos piiri on ohjelmoitu kiinteästi äänettömälle
toiminnalle.
Pois päältä kytkennän diagnostiikka
Ylimääräiset äänimerkit ilmoittavat peukaloinnista tai häirinnästä. Mikäli pois päältä kytkettäessä
kuuluu neljä äänimerkkiä, on hälytys lauennut viimeisimmän päälle kytkennän jälkeen. Mikäli
äänimerkkejä on viisi, on joku silmukka laukaissut hälytyksen niin monta kertaa, että NPC™ on
ohittanut silmukan tilapäisesti. Molemmissa tapauksissa LED-diagnostiikka ilmoittaa hälytyksen
laukaisseen silmukan (Ks. silmukkataulukko). Järjestelmä säilyttää tiedot muistissaan ja antaa
saman määrän äänimerkkejä jokaisella pois kytkentäkerralla, kunnes käynnistysvirta on käytetty
päällä järjestelmän ollessa pois päältä kytkettynä. Tämä mahdollistaa oikean diagnoosin.
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
-9-
Järjestelmän tilaa ilmaisevat äänimerkit
Järjestelmä vahvistaa sireenillä erilaiset toimintonsa erilaisin äänimerkein. Kukin äänimerkki tai
sarja äänimerkkejä tarkoittaa tilanteesta riippuen eri asiaa. Äänimerkkejä voi tulkita oheisen
taulukon mukaan:
toiminto
päälle kytkentä
päälle kytkentä
pois päältä kytkentä
pois päältä kytkentä
pois päältä kytkentä
äänimerkkien
lukumäärä
1
1, (3 sek viive), 1
2
4
5
selitys
Järjestelmä kytkeytynyt päälle normaalisti
Järjestelmä kytkeytynyt päälle, jokin silmukka on ohitettu
Järjestelmä kytkeytynyt pois päältä normaalisti
Järjestelmä kytkeytynyt pois päältä, hälytys lauennut
Järjestelmä kytkeytynyt pois päältä, hälytys lauennut
useasti, NPC™ on aktivoitunut ja ohittanut ko. silmukan
Silmukkataulukko
Hälytyksen aiheuttanut silmukka ilmoitetaan LED-välähdysten määrällä. Seuraavasta taulukosta
näkee tyypilliset hälytyssilmukat ja riveillä on tilaa lisätunnistinten kirjoittamista varten.
Silmukka - välähdysten
lukumäärä (LED)
1
2
3
5
Silmukan kuvaus
viiveetön täyshälytys,
konepelti tai tavaratila
Iskuntunnistin, täyshälytys
ovikytkimet
käynnistysvirta
Asennetut lisävarusteet
Silmukkataulukon tulkinta
Diagnostiikka ei ilmaise äänimerkein, eikä LED ilmaise välähdyksin minkään tunnistimen
varoitustason laukeamista. Ainoastaan tapahtuneet täyshälytykset ilmaistaan. Jos kuulet
silmukan ohitusäänen päälle kytkennän yhteydessä tai peukalointi-ilmoituksen pois päältä
kytkennän yhteydessä, selvitä aina välittömästi LED:n välähdysten lukumäärä ja kirjaa ylös
hälytyksen aiheuttanut silmukka. Tämä on erityisen tärkeää mahdollisesti viallisten ovi- tai
luukkukytkinten tai väärin säädettyjen tunnistinten paikantamiseksi.
Esimerkki
Jos esimerkiksi ovi on päälle kytkettäessä auki tai ovikytkin rikki, antaa sireeni ovisilmukan
ohitusäänimerkin kolmen sekunnin kuluttua päälle kytkennästä ja LED vilkuttaa kolmen
välähdyksen sarjaa. Jos taas hälytys on lauennut jostakin ovesta, antaa sireeni pois päältä
kytkettäessä peukalointiäänimerkit ja LED vilkuttaa kolmen välähdyksen sarjaa ilmaisten, että
hälytys on aiheutunut silmukasta 3 eli jostakin ovesta. LED ilmaisee silmukan sitä vastaavalla
määrällä välähdyksiä, kunnes muisti nollataan käyttämällä käynnistysvirta päällä. Siksi on aina
tärkeää ensin selvittää silmukka ja vasta sitten kytkeä virta päälle. Selvitä hälytyksen
aiheuttanut silmukka ja tarkista kytkimet ja tunnistimet. Kirjaa hälytyksen aiheuttanut silmukka
muistiin.
Vaihtuva koodi
Lähetin ja vastaanotin käyttävät tiettyä matemaattista algoritmia vaihtaakseen koodia jokaisen
käyttökerran jälkeen. Tämä vaihtuvan koodin teknologia on kehitetty järjestelmän turvallisuuden
lisäämiseksi. Seuraamalla tätä koodijärjestystä lähettimellä ja vastaanottimella on joka kerta
sama koodi. Koodi saattaa joskus kuitenkin kadota, jos kauko-ohjaimen painikkeita painellaan
liian monta kertaa kantomatkan ulkopuolella.
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
- 10 -
Uudelleensynkronointi tapahtuu painelemalla
riittävän monta kertaa riittävän kantomatkan
säteellä vastaanottimesta. Järjestelmä tahdistuu uudestaan ja toimii jälleen normaalisti.
Järjestelmä toimii radiotaajuudella 433,92 MHz.
Ominaisuuksien ohjelmointi
Järjestelmän ominaisuuksia voidaan muutella käyttäjän tarpeiden mukaisiksi asennuksen
yhteydessä ja tarvittaessa myöhemminkin. Jotkut ominaisuudet tai mukavuustoiminnot saattavat
vaatia lisätyötä tai lisäosia, kuten releitä tai kokonaisia lisävarusteita. Suurin osa ohjelmoitavista
ominaisuuksista ei edellytä lisätyötä tai lisäosien asentamista.
Seuraavassa luettelossa on kuvailtu ohjelmoitavia ominaisuuksia. Tehdasasetukset on merkitty
luetteloon vahvennetulla tekstillä.
 Päälle kytkentä kauko-ohjaimella tai automaattinen päälle kytkentä 30 sekunnin
kuluttua siitä, kun virta on katkaistu ja viimeinen ovi tai luukku on avaamisen jälkeen
suljettu.
 Ovien automaattinen lukitus (vain automaattisen päälle kytkennän ollessa käytössä) tai
ovien lukitus kauko-ohjaimella (ainoastaan kauko-ohjaimella päälle kytkettäessä) Automaattisen lukituksen ollessa käytössä, ovet lukittuvat automaattisesti, kun myös
käyttöön otettu automaattinen päälle kytkentä kytkee järjestelmän päälle 30 sekunnin
kuluttua siitä, kun virta on katkaistu ja viimeinen ovi tai luukku on avaamisen jälkeen
suljettu.
 Päälle tai pois päältä kytkennän kuittausäänimerkit ovat päällä tai pois päältä.
 Virta-avainohjattu keskuslukituksen lukitus ja avaus on päällä tai pois päältä. Kun tämä
ominaisuus on päälle kytkettynä, ovet lukittuvat aina kolmen sekunnin kuluttua virran
päälle kytkemisestä ja avautuvat aina, kun virta kytketään pois päältä. Jos asennusliike
suorittaa ohjelmoinnin Bitwriter® -työkalua käyttäen, voidaan virta-avainohjattu avaus ja
lukitus ohjelmoida erillisinä ominaisuuksina joko päälle tai pois.
Turvallisuus- ja mukavuuslaajennukset
Äänitunnistin: Lasien kolhiminen tai raapiminen metallilla tai muilla kovilla aineilla aiheuttaa
tietynlaisia äänitaajuuksia, jotka tämä tunnistin ilmaisee aiheuttaen hälytyksen. 506T
äänitunnistin käyttää mikrofonia näiden äänten ilmaisuun.
Akkuvarmennus: 520T lisäakku takaa, että järjestelmä pysyy päällä ja laukaisee hälytyksen ja
pitää ajoneston kytkettynä, jos akkukaapelit saadaan jotenkin irrotettua.
Lähestymistunnistin: 508D mikroaaltotutka valvoo ajoneuvon sisätiloja ja kun sen luomassa
näkymättömässä kentässä ilmenee liikettä, aiheutuu hälytys.
Valoautomatiikka: 545T Nite-Lite® kytkee automaattisesti valot, kun tulee pimeää. Lisäksi
545T kytkee ajovalot päälle aina, kun lasinpyyhkijöitä käytetään. Valot voidaan kytkeä päälle
esiohjelmoiduksi ajaksi, 30,60,90 sekunniksi, vaikka kauko-ohjaimella.
Tavaratilan luukun vapautin: Kanava 2:n (lisäkanava) lähtöä voidaan käyttää ohjaamaan
tavaratilan luukun vapautinsolenoidin relettä. (Huom: Lisärele tarvitaan.) Mikäli autossa ei ole
tehdasasennettua sähköistä tavaratilan luukun vapautinta, voidaan käyttää 522T tavaratilan
luukun vapautinsolenoidia.
Sähköikkunoiden ohjain: Sähköikkunoita voi ohjata lisälaitteilla 528T, 529T ja 530T.
Valet™ käynnistysjärjestelmä: Äärimmäistä mukavuutta voidaan toteuttaa vaikkapa
kaukokäynnistyksellä. Voit ohjata moottorin tilaa ja ilmastointia, kauko-ohjaimen painikkeilla.
(Tätä toimintoa voidaan suositella vain ruiskumoottorilla varustettuun ajoneuvoon.)
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
- 11 -
Asennusmahdollisuuksia
Kaksiosainen ovien avaus: Jos autossa on järjestelmä, jolla vain kuljettajan ovi on mahdollista
avata ensin ja kääntämällä avainta lisää virtalukossa loputkin ovet, voidaan järjestelmä kytkeä
siten, että ensimmäinen painallus avaa vain kuljettajan oven ja toinen 15 sekunnin kuluessa
suoritettu painallus loput ovet.
Äänitorven kytkentä hälytinjärjestelmään: Tällä kytkennällä saadaan lisää ääntä alueella,
jossa hälyttimeltä vaaditaan suurempaa äänitehoa. Lähes kaikissa tapauksissa kytkentä vaatii
lisäreleen ohjaamaan äänitorvea.
Sisävalon ohjaus: Järjestelmä voidaan kytkeä sytyttämään auton sisävalo 30 sekunnin ajaksi
aina, kun järjestelmä kytketään pois päältä. Sisävalo kuitenkin sammuu heti, jos käynnistysvirta
tai hälytinjärjestelmä kytketään päälle.
Sanastoa
Keskusyksikkö: Järjestelmän “aivot”, yleensä piilotettuna kojelaudan taakse. Keskusyksikössä
on mikroprosessori, joka ohjaa ja seuraa ajoneuvon turvallisuus- ja mukavuustoimintoja.
Tunnistin tai kytkin: Mikä tahansa keskusyksikölle liitettävä hälytystiedon antava laite
(ovikytkin, erilliskytkin, mikroaaltotutka, käynnistysvirta, ultraäänitutka, infrapunatunnistin jne.)
LED: Merkkivalo, joka on sijoitettu ajoneuvon sisätiloihin. LED ilmoittaa järjestelmän tilan ja
hälytyksen aiheuttaneet silmukat ja viestittää, että ajoneuvo on suojattu.
Ajonesto: Sijaitsee keskusyksikön piirilevyllä. Tämä on automaattinen lisäturvallisuutta antava
varuste, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, kun järjestelmä on päälle kytkettynä.
Mahdollisessa vikatapauksessa ajonesto ei ole toiminnassa.
Iskuntunnistin: Kaksitasoinen iskuntunnistin on keskusyksikön piirilevylle integroitu älykäs
laite, joka tunnistaa ajoneuvoon kohdistuneet iskut.
Sireeni: Melua tuottava laite, joka asennetaan moottoritilaan. Se antaa myös päälle/pois
kytkentävahvistusäänet. Turvajärjestelmän kauko-ohjaimeton pois päältä kytkeminen
toteutetaan sireenin lukkoa kääntämällä.
Kauko-ohjain (lähetin): Kädessä pidettävä kauko-ohjain/ avaimenperä, jolla ohjataan
järjestelmän toimintoja.
Valet -painike: Pieni painike, joka on piilotettu ajoneuvon sisätiloihin asentajan määrittämään
paikkaan. Painiketta voidaan käyttää Valet -toiminnon päälle kytkennässä ja laitteen
ohjelmoinnissa.
Varoitustaso: Ajoneuvoon kohdistuvat kevyet iskut aiheuttavat varoitustoiminnon, jolloin sireeni
antaa muutamia äänimerkkejä ja vilkut vilkkuvat muutaman sekunnin ajan.
Silmukka: Silmukka on erillinen keskusyksikölle johtava yksilöllinen liitäntä, jonka järjestelmä
osaa eritellä. Silmukoihin voidaan kytkeä yksi tai useampia tunnistimia tai kytkimiä, jotka
laukaisevat hälytyksen.
Mikroaaltotutka: Kaksi erillistä radiotaajuuskenttää muodostava tunnistin, Suuremman (ulompi)
kentän häirintä käynnistää varoitustoiminnot ja sisempi laukaisee viiveettömästi täyshälytyksen.
© 2006 Halytin.com www.halytin.com, Puh. (040) 547 7599
- 12 -
Download PDF

advertising