Bosch | WBB24751EU | Пране - Bosch kućni aparati

Пране - Bosch kućni aparati
TJ /BWPEJMB[BNPOUBäPVQPSBCPJOOFHP
IS 6QVUF[BVQPSBCVPESäBWBOKFJJOTUBMBDJKV
TS 6QVUTUWP[BSVLPWBOKFPESäBWBOKFJQPTUBWMKBOKF
NL ȇȮȠȱȰȱȢȠȧȠȫȭȬȱȨȯȠɆȥȲȮȭȱȯȥȡȠȨȬȥȣȠ
BM 6EIÑ[JNJQÑSQÑSEPSJNQÑSNJSÑNCBKUKFEIFQÑSWFOEPTKF
CHǽȬȰȱȯȲȩȵȨȨȧȠȯȠȡȭȱȠȮȭȤȤȯȹȦȩȠȨȨȬȰȱȠȪȨȯȠȬȥ
si Vsebina
Vaš novi pralni stroj Bosch.........................................................................................27
Splošna varnostna navodila.......................................................................................27
Podatki o odstranitvi embalaže in stare naprave.....................................................28
Odstranitev embalaže..............................................................................................28
Odstranitev stare naprave........................................................................................28
Navodila za montažo...................................................................................................28
Uvod.......................................................................................................................28
Skrb za okolje / Namigi in nasveti............................................................................28
Običajna dodatna oprema.......................................................................................29
Uporabno orodje.....................................................................................................29
Dimenzije.................................................................................................................29
Seznam opravil pri namestitvi..................................................................................29
Površina za montažo...............................................................................................29
Odstranitev transportnih varnostnih delov................................................................30
Dolžina cevi in kablov..............................................................................................30
Priključitev na vodo..................................................................................................31
Električna priključitev...............................................................................................32
Izravnava pralnega stroja.........................................................................................32
Leveling procedure..................................................................................................32
Navodila za uporabo...................................................................................................33
Vaš novi pralni stroj.................................................................................................33
Kontrolna plošča.....................................................................................................33
Pred prvim pranjem.....................................................................................................34
Prvo pranje...................................................................................................................34
Izbor jezika..............................................................................................................34
Nastavitev časa.......................................................................................................34
Prvo pranje (brez perila)...........................................................................................34
Priprava perila.........................................................................................................35
Razvrščanje perila...................................................................................................35
Stopnje umazanije...................................................................................................35
Nalaganje perila v boben.........................................................................................36
Detergenti in dodatki za pranje perila.......................................................................37
Doziranje pravilne količine detergenta......................................................................37
Dodajanje detergenta in/ali čistilnega sredstva.........................................................37
Programi in funkcije....................................................................................................38
Osnovni programi....................................................................................................38
Posebne funkcije.....................................................................................................38
Zaslon.....................................................................................................................39
Dodatne možnosti...................................................................................................40
Lučka na gumbu za začetek pranja/prekinjeno pranje (Start/Pause) .......................40
Posebne funkcije.....................................................................................................40
Pranje z običajnimi nastavitvami...............................................................................41
Pranje s posebnimi nastavitvami...............................................................................42
Pregled programov..................................................................................................42
Število vrtljajev.........................................................................................................43
Kdaj se program konča?.........................................................................................43
Način pranja............................................................................................................44
Zvočni signal...........................................................................................................44
Otroško varovalo.....................................................................................................45
Nastavitev časa.......................................................................................................46
Med pranjem................................................................................................................46
Ponovni izbor programa..........................................................................................46
Dodajanje perila/Prekinitev programa.......................................................................46
Prekinitev programa v teku......................................................................................47
Po pranju .....................................................................................................................48
Navodila za vzdrževanje in nego................................................................................49
Čiščenje in nega......................................................................................................49
Čiščenje ohišja in kontrolne plošče..........................................................................49
Čiščenje bobna.......................................................................................................49
Čiščenje dozirnega predala......................................................................................49
Čiščenje lužne črpalke.............................................................................................49
Izpust odpadne vode...............................................................................................49
Čiščenje filtra v dotočni cevi.....................................................................................50
Odstranjevanje vodnega kamna...............................................................................50
Zasilno odpiranje.....................................................................................................50
Odprava manjših motenj.............................................................................................51
Prikaz motenj..........................................................................................................54
Servisna služba............................................................................................................55
Namestitev, priključitev in prevoz naprave...............................................................56
Varnostna navodila..................................................................................................56
Prevoz, npr. ob selitvi...............................................................................................56
Hitra navodila...............................................................................................................56
Tabela Logixx 10 za odabir programa.......................................................................57
hr Sadr`aj
Vaša Bosch perilica rublja..........................................................................................58
Opće sigurnosne napomene......................................................................................58
Upute za zbrinjavanje..................................................................................................59
Zbrinjavanje ambalaže.............................................................................................59
Zbrinjavanje starog uređaja......................................................................................59
Upute za instalaciju.....................................................................................................59
Uvod.......................................................................................................................59
Informacije vezane za zbrinjavanje ..........................................................................59
Zaštita okoliša / Savjeti i prijedlozi............................................................................60
Standardna oprema................................................................................................60
Korisni alati..............................................................................................................60
Dimenzije.................................................................................................................60
Lista za provjeru postavljanja ..................................................................................61
Površina za instalaciju..............................................................................................61
Odstranite transportne osigurače............................................................................61
Dužine cijevi i kabla..................................................................................................62
Priključak za vodu....................................................................................................62
Priključenje na struju................................................................................................63
Poravnjavanje perilice..............................................................................................63
Procedura poravnjavanja.........................................................................................63
Upute za uporabu........................................................................................................64
Vaša nova perilica rublja..........................................................................................64
Upravljačka ploča....................................................................................................64
Prije prvog uključivanja Vaše perilice rublja.............................................................65
Prvi ciklus pranja.........................................................................................................65
Odabir jezika...........................................................................................................65
Namještanje vremena..............................................................................................65
Prvi ciklus pranja (bez rublja)....................................................................................65
Priprema rublja........................................................................................................66
Razvrstavanje rublja.................................................................................................66
Stupanj nečistoće....................................................................................................66
Stavljanje rublja u perilicu.........................................................................................67
Deterdženti i sredstva za njegu rublja.......................................................................68
Ispravno odmjeravanje količine deterdženta.............................................................68
Sipanje deterdženta / sredstva za njegu..................................................................68
Programi i funkcije......................................................................................................69
Osnovni programi....................................................................................................69
Dodatne funkcije.....................................................................................................69
Zaslon.....................................................................................................................70
Dodatne opcije........................................................................................................71
Indikatorska lampica u Start/Pause tipki.................................................................71
Posebne funkcije.....................................................................................................71
Pranje s osnovnim namještanjima.............................................................................72
Pranje s individualnim namještanjima.......................................................................73
Kratak pregled programa.........................................................................................73
Brzina centrifugiranja...............................................................................................74
Vrijeme završetka programa u?................................................................................74
Pranje......................................................................................................................75
Signal......................................................................................................................75
Dječja brava............................................................................................................76
Namještanje vremena..............................................................................................77
Tijekom pranja.............................................................................................................78
Ponovno biranje programa......................................................................................78
Dodavanje rublja/prekidanje programa....................................................................78
Prekidanje aktivnog progama..................................................................................79
Po završetku pranja....................................................................................................79
Informacije o čišćenju i održavanju...........................................................................80
Čišćenje i održavanje...............................................................................................80
Čišćenje kućišta i upravljačke ploče............................................................................80
Čišćenje bubnja.......................................................................................................80
Čišćenje komore za deterdžent...............................................................................80
Čišćenje odvodne pumpe........................................................................................81
Ispuštanje vode.......................................................................................................81
Čišćenje untarnjeg sita.............................................................................................81
Uklanjanje kamenca iz perilice rublja........................................................................82
Otpuštanje sigurnosne brave...................................................................................82
Pomoć u slučaju malih smetnji..................................................................................82
Prikaz greški............................................................................................................86
Servisna služba............................................................................................................88
Instalacija, priključenje i transport uređaja..............................................................88
Sigurnosne upute................................................................................................................. 88
Transportiranje, napr. prilikom selidbe.........................................................................88
Brze upute....................................................................................................................89
Tabela Logixx 10 za odabir programa.......................................................................90
sr Sadr`aj
Vaša Bosch mašina za pranje veša...........................................................................91
Opšta bezbednosna uputstva....................................................................................91
Uputstva za deponovanje...........................................................................................92
Odlaganje ambalaže................................................................................................92
Deponovanje dotrajalog uređaja..............................................................................92
Uputstvo za postavljanje mašine...............................................................................92
Uvod.......................................................................................................................92
Uputstva za zaštitu prirodne sredine i štednju..........................................................93
Komplet isporuke....................................................................................................93
Neophodan alat.......................................................................................................93
Dimenzije mašine.....................................................................................................94
Ček-lista za instalisanje............................................................................................94
Površina za postavljanje...........................................................................................94
Demontaža transportnih osigurača..........................................................................94
Dužine creva i kablova.............................................................................................95
Priključenje na vodu.................................................................................................95
Električno priključenje..............................................................................................96
Nivelisanje mašine...................................................................................................96
Uputstvo za upotrebu.................................................................................................98
Vaša nova mašina za pranje veša............................................................................98
Upravljačka ploča....................................................................................................98
Pre prvog pranja..........................................................................................................98
Prvi proces pranja.......................................................................................................98
Odabir jezika...........................................................................................................98
Podešavanje sata....................................................................................................98
Prvi proces pranja (bez veša)...................................................................................99
Priprema veša za pranje..........................................................................................99
Razvrstavanje veša..................................................................................................99
Stepen zaprljanosti..................................................................................................99
Stavljanje veša u mašinu........................................................................................101
Sredstva za pranje i negu veša................................................................................101
Doziranje sredstva za pranje..................................................................................101
Sipanje sredstva za pranje i/ili sredstva za negu.....................................................101
Programi i funkcije...................................................................................................102
Osnovni programi..................................................................................................102
Posebne namene..................................................................................................103
Pokazivač (Anzeige)..............................................................................................104
Dodatne funkcije...................................................................................................104
Posebna tehnička unapređenja.............................................................................105
Pranje sa osnovnim podešenostima . ...........................................................................106
Pranje s individualnim podešavanjima...........................................................................107
Pregled programa.................................................................................................107
Boj obrtaja centrifuge............................................................................................108
Završetak programa u (Ende des Programms um).................................................108
Pranje....................................................................................................................109
Signal....................................................................................................................109
Obezbeđenje od dece...........................................................................................110
Podešavanje vremena...........................................................................................111
Šta se može uraditi za vreme pranja.......................................................................112
Ponovno biranje programa....................................................................................112
Dodavanje veša / kratko prekidanje programa.......................................................112
Potpuno prekidanje progama pranja......................................................................113
Posle pranja...............................................................................................................113
Uputstva za održavanje i negu . ..............................................................................114
Čišćenje i nega .....................................................................................................114
Čišćenje kućišta i upravljačke ploče..........................................................................114
Čišćenje bubnja.....................................................................................................114
Čišćenje fioke za deterdžent..................................................................................114
Čišćenje pumpe ...................................................................................................115
Ispuštanje rastvora................................................................................................115
Čišćenje sita u dovodu vode..................................................................................115
Uklanjanje kamenca iz mašine za pranje veša........................................................116
Deblokiranje vrata mašine u slučaju nužde.............................................................116
Pomoć u slučaju malih smetnji................................................................................117
Tekstualni prikazi grešaka......................................................................................120
Vrednosti potrošnje...................................................................................................121
Servisna služba..........................................................................................................122
Postavljanje, priključivanje i transportovanje.........................................................122
Bezbednosna uputstva...................................................................................................... 122
Transportovanje, napr. prilikom selidbe.....................................................................122
Kratko uputstvo.........................................................................................................123
Tabela Logixx 10 za odabir programa.....................................................................124
mk Sodr`ina
Вашата нова Bosch машина за перење...............................................................125
Општи сигурносни информации........................................................................125
Информации за згрижување отпад......................................................................126
Згрижување на амбалажата..............................................................................126
Згрижување на Вашиот стар уред.....................................................................126
Упатства за монтажа...............................................................................................126
Вовед...................................................................................................................126
Информации за згрижување отпад...................................................................126
Заштита на животната средина / Забелешки и совети....................................127
Стандардна опрема............................................................................................127
Корисни алатки...................................................................................................127
Димензии.............................................................................................................127
Површина за поставување.................................................................................128
Отстранување на транспортните сигурносни направи....................................128
Должина на црева и кабли.................................................................................129
Приклучување на водата...................................................................................129
Приклучување во струја.....................................................................................130
Израмнување на машината за перење.............................................................130
Упатство за употреба..............................................................................................132
Вашата нова машина за перење.......................................................................132
Контролна табла.................................................................................................132
Пред првото користење на Вашата машина за перење....................................132
Првиот циклус на перење......................................................................................132
Избирање јазик...................................................................................................132
Подесување на времето....................................................................................133
Прв циклус на перење (без алишта).................................................................133
Подготовка на алиштата....................................................................................133
Распределба на алиштата.................................................................................133
Степен за извалканост.......................................................................................133
Полнење со алишта...........................................................................................134
Детергенти за перење и додатоци........................................................................135
Дозирање правилно количество детергент......................................................135
Полнење со детергент и/или средство за перење...........................................136
Програми и функции...............................................................................................136
Основни програми..............................................................................................136
Специјални примени..........................................................................................137
Екран...................................................................................................................138
Дополнителни опции..........................................................................................138
Специјални примени..........................................................................................139
Систем за откривање нерамномерно полнење...............................................139
Перење со стандардни подесувања....................................................................140
Перење со индивидуални подесувања...............................................................141
Преглед на програми..........................................................................................141
Број на вртежи....................................................................................................142
Програмата завршува во...................................................................................142
Перење................................................................................................................143
Сигнал.................................................................................................................143
Заштитна брава за деца....................................................................................144
Подесување на времето....................................................................................145
За време на перењето.............................................................................................146
Повторно избирање програма...........................................................................146
Доставање алишта/Прекинување на програмата............................................146
Откажување на активната програма.................................................................147
По перењето.............................................................................................................147
Информации за одржување и нега.......................................................................148
Чистење и одржување........................................................................................148
Чистење на куќиштето на уредот и контролната табла...................................148
Чистење на барабанот.......................................................................................148
Чистење на одделот за детергент.....................................................................148
Чистење на истечната пумпа.............................................................................149
Исцедете ја водата.............................................................................................149
Чистење на влезните филтри за вода..............................................................149
Отстранување бигор од машината за перење.................................................150
Итно деактивирање на бравата........................................................................150
Помош со помали проблеми..................................................................................151
Прикази за пречки...............................................................................................155
Служба за корисници..............................................................................................157
Поставување, приклучување и транспорт на уредот.......................................157
Сигурносни информации...................................................................................157
Транспорт, на пр. при селење............................................................................157
Кусо упатство...........................................................................................................158
Табела за избор на програми Logixx 10...............................................................159
al Përmbajtja
Makina juaj për larjen e ndërresave Bosch ...........................................................161
Udhëzime të përgjithshme sigurie .........................................................................161
Këshilla lidhur me depozitimin ................................................................................162
Heqja e ambalazhit (mbështjellësit)........................................................................162
Depozitimi i aparatit të vjetër . ...............................................................................162
Udhëzim për vendosjen e makinës për larjen e ndërresave ................................162
Hyrje ....................................................................................................................162
Udhëzime për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe udhëzime për kursim ....................162
Çka shkon bashkë me makinën.............................................................................163
Veglëritë e domosdoshme.....................................................................................163
Përmasat e makinës..............................................................................................163
Lista e kontrollit për instalim .................................................................................164
faqe.......................................................................................................................164
Sipërfaqja ku do të vendoset makina ....................................................................164
Çmontimi i siguresave të transportimit ..................................................................164
Gjatësia e zorrës dhe e kabllos..............................................................................165
Lidhja me rrjetin e ujësjellësit..................................................................................165
Lidhja elektrike .....................................................................................................166
Nivelizimi i makinës . .............................................................................................166
Udhëzimi për përdorim ............................................................................................168
Makina juaj e re për larjen e ndërresave ................................................................168
Para larjes së parë....................................................................................................169
Procesi i parë i larjes.................................................................................................169
Zgjedhja e gjuhës .................................................................................................169
Rregullimi i orës ....................................................................................................169
Cikli i parë i larjes (pa ndërresa)..............................................................................169
Përgatitja e ndërresave për larje . ..........................................................................170
Sistemimi i ndërresave . ........................................................................................170
Shkalla e përlyerjes................................................................................................170
Futja e ndërresave në makinë ...............................................................................171
Preparatet për larjen dhe për mirëmbajtjen e ndërresave....................................172
Dozimi i preparatit për larje ...................................................................................172
Qitja e preparatit për larje dhe/ose e preparatit për mirëmbajtje.............................172
Programet dhe funksionet........................................................................................173
Programet themelore . ..........................................................................................173
Destinimet e posaçme . ........................................................................................173
Treguesi (Anzeige).................................................................................................174
Funksionet shtesë ................................................................................................175
Llamba treguese e tastit Start/Pause .....................................................................175
Përparime teknike të veçanta ...............................................................................175
Larja me rregullimet themelore ..............................................................................177
Larja me rregullime individuale . .............................................................................178
Pasqyra e programit..............................................................................................178
Numri i rrotullimeve të centrifugës .........................................................................179
Mbarimi i programit në (Ende des Programms um)................................................179
Larja ....................................................................................................................180
Sinjali.....................................................................................................................180
Sigurimi i fëmijëve .............................................................................................181
Rregullimi i kohës .................................................................................................182
Ç’mund të bëhet gjatë kohës së larjes....................................................................183
Zgjedhja e sërishme e programit . .........................................................................183
Futja (shtimi) plotësuese e ndërresave / ndërprerja e programit për një çast...........183
Ndërprerja e plotë e programit të larjes . ...............................................................184
Pas larjes....................................................................................................................184
Udhëzime për pastrim dhe mirëmbajtje . ...............................................................185
Pastrimi dhe mirëmbajtja.......................................................................................185
Pastrimi i shtëpizës dhe i pllakës komanduese .....................................................185
Pastrimi i daulles....................................................................................................185
Pastrimi i sirtarit të detergjentit . ...........................................................................185
Pastrimi i pompës ................................................................................................186
Shkarkimi i tretësirës (finjës)...................................................................................186
Pastrimi i sitës të gypsjellësit..................................................................................186
Heqja e bigorrit nga makina për larjen e ndërresave . ............................................187
Zhbllokimi i derës së makinës në rast nevoje ........................................................187
Ndihmë në rast pengesash të vogla .......................................................................188
Pasqyrimet tekstuale të gabimeve ........................................................................192
Vlerat e harxhimit......................................................................................................192
Shërbimi teknik (i riparimit)......................................................................................194
Vendosja, kyçja dhe transportimi ...........................................................................194
Udhëzime sigurie . ................................................................................................194
Transportimi, p.sh. me rastin e shpërnguljes .........................................................194
Udhëzim i shkurtër....................................................................................................195
Tabela Logixx 10 për zgjedhjen e programit..........................................................196 bg Съдържание
Вашата пералня Bosch...........................................................................................198
Общи инструкции за безопасност.....................................................................198
Информация за изхвърлянето на отпадъци.......................................................199
Изхвърляне на опаковката.................................................................................199
Изхвърляне на стария уред...............................................................................199
Инструкции за инсталиране...................................................................................199
Въведение...........................................................................................................199
Информация за изхвърлянето на отпадъци.....................................................199
Опазване на околната среда/ Насоки и съвети................................................200
Стандартни принадлежности.............................................................................200
Полезни инструменти.........................................................................................200
Размери...............................................................................................................201
Списък за проверка за инсталиране ................................................................201
Повърхност за инсталиране..............................................................................201
Премахване на средствата за защита при транспортиране...........................202
Дължини на маркучи и кабели...........................................................................202
Свързване на водата..........................................................................................203
Свързване към електрическата мрежа.............................................................204
Подравняване на пералната машина...............................................................204
Ръководство за работа...........................................................................................206
Вашата нова перална машина..........................................................................206
Контролно табло.................................................................................................206
Преди да използвате пералнята за първи път..................................................206
Първи цикъл на пране............................................................................................206
Избиране на езика..............................................................................................206
Задаване на времето.........................................................................................207
Първи цикъл на пране (без пране)....................................................................207
Подготовка за пране...........................................................................................207
Сортиране на прането . .....................................................................................207
Степен на замърсяване.....................................................................................208
Зареждане на прането.......................................................................................209
Перилни препарати и добавки..............................................................................209
Опасност от натравяне!.....................................................................................209
Правилно разпределяне на перилни препарати..............................................209
Пълнене с перилни и/или почистващи препарати...........................................210
Програми и функции...............................................................................................210
Основни програми..............................................................................................210
Специална грижа................................................................................................ 211
Дисплей...............................................................................................................212
Допълнителни настройки...................................................................................212
Индикаторна лампичка в бутона Старт/Пауза.................................................213
Специални приложения ....................................................................................213
Система за засичане на небалансирано натоварване....................................213
Пране със стандартни настройки.........................................................................214
Пране със специални настройки..........................................................................215
Преглед на програмите......................................................................................215
Скорост на центрофугиране..............................................................................216
Programme finished at (програмата ще приключи в)........................................216
Пране...................................................................................................................217
Сигнал.................................................................................................................217
Функция„Защита от деца”..................................................................................218
Настройка на часовника....................................................................................219
По време на пране...................................................................................................220
Повторен избор на програма.............................................................................220
Допълване на пране/Прекъсване на програма................................................220
Прекратяване на активната програма..............................................................221
След изпиране..........................................................................................................222
Експлоатация и поддръжка...................................................................................223
Почистване и грижи............................................................................................223
Почистване на корпуса на уреда и контролния панел.....................................223
Почистване на барабана....................................................................................223
Почистване на камерата за перилен препарат................................................223
Почистване на дренажната помпа....................................................................223
Източване на водата..........................................................................................223
Почистване на цедката на входния отвор за вода..........................................224
Почистване на котлен камък пералната машина.............................................225
Освобождаване на ключалката при спешност.................................................225
Отстраняване на дребни повреди........................................................................226
Индикации за грешка.........................................................................................230
Стойности на консумация..................................................................................231
Обслужване на клиенти..........................................................................................232
Инсталиране, свързване и транспортиране на уреда......................................232
Инструкции по безопасност...............................................................................232
Транспортиране, например при местене..........................................................232
Кратко упътване......................................................................................................233
Преди употреба..................................................................................................233
Подготовка за пране...........................................................................................233
Изберете и стартирайте програма....................................................................233
Изберете необходимите настройки...................................................................233
и стартирайте......................................................................................................233
След изпиране....................................................................................................233
Таблица за избор на програма на Logixx 10.....................................................235
1
2
3
4
5
6
7
9
11
8
10
12
13
15
14
16
17
18
1
2
3
si
1 Dodajte detergent in / ali čistilno sredstvo.
2 Odprite vratca (označeno rdeče) …
3 … in jih zaprite.
hr
1 Ulijte deterdžent i/ili sredstvo za pranje
2 Otvorite vrata (crvena oznaka)...
3 ...Zatvorite vrata perilice
sr
1 Sipajte deterdžent i/ili sredstvo za negu.
2 Otvorite vrata (crvena oznaka)...
3
19
...vrata mašine zatvorite.
mk
1 Сипете детергент и/или средство за чистење
2 Отворете ја вратата (црвена ознака) ...
3 ... Затворете ја вратата на машината за
перење.
al
1 Q
itni detergjent dhe/ose preparat për mirëmbaj-
tje.
2 Hapeni derën (shenja e kuqe)...
3 ...mbylleni derën e makinës.
bg
1 Наливане на перилни и почистващи
препарати
2 Отваряне на вратата (червения знак).
3 ...затваряне на вратата на пералната
машина.
1
4
1
2
2
3
5
si
3
Gumbi za dodatne možnosti
(kot dodatna možnosti pri programu)
Predpranje
: Lahko ga vključite kot dodatek izbranemu programu.
4
Dodatno izpiranje
: dodatni krog izpiranja.
Zmanjšano likanje : blažje ožemanje in vrtenje, kar
pripomore k manjšemu mečkanju oblačil.
Izbrana je dodatna možnost:
Indikatorska lučka utripa rdeče.
Dodatna možnost je izključena: Znova pritisnite gumb in
indikatorska lučka ugasne.
Zaslon
Kaže izbrane nastavitve ali nastavitve, ki se spreminjajo
5
(npr. število vrtljajev ožemanja, končni čas programa,
intenzivnost, zvočni signal, otroško varovalo, poletni čas,
čas), kot tudi potek programa.
Gumb za izbor programa
Za vklop, izklop in izbiro programa. Gumb lahko vrtite v
obe smeri.
Gumb se med izvajanjem programa ne vrti; potek programa je elektronsko krmiljen.
Gumb za začetek pranja / prekinjeno pranje
Za zagon ali prekinitev pranja (program mora biti izbran).
Indikatorska lučka
Sveti rdeče:
nastavitve lahko spremenite ali zaženete lahko pranje.Vratca so zaklenjena iz varnostnih razlogov, otroško varovalo je
aktivirano, ali program je prekinjen (način »Pause«).
Indikatorska lučka sveti rdeče: program teče in prekinitev
(način »Pause«) lahko aktivirate.
Meni
Za izbor nastavitev, ki jih boste spremenili.
Sprememba
Za spreminjanje nastavitev, prikazanih na zaslonu.
hr
3 Birač programa
Gumb za dodatne funkcije
Za uključivanje i isključivanje perilice kao i za odabir progra(dodatno uz program po želji)
ma. Može se okretati u oba smjera.
Pretpranje (“Pre-wash”)
: Pretpranje se može uključiti
Birač programa se ne okreće dok je program u tijeku – tijek
kao dodatak odabranom programu.
programa je elektronički upravljen.
Dodatno ispiranje (“Rinse plus”)
: dodatni ciklus
4 Gumb Start/Pauza (“Start/Pause”)
ispiranja.
Za počinjanje ili prekidanje procesa pranja (mora biti
odabran program).
Reducirano gužvanje rublja (“Reduced Ironing”) :
Indikatorsko svijetlo
Blagi ciklus centrifuge s naknadnim protresanjem.
Indikatorska lampica svijetli crveno: Namještanja se mogu
Dodatno odabrane opcije (“Additional options”):
promjeniti ili se može početi s ciklusom pranja. Vrata su
Indikatorska lampica svijetli crveno.
zaključana iz sigurnosnog razloga, dječja brava je aktivna ili
Isključite dodatnu opciju:
je perilica programirana u režimu “Pauza”.
Ponovno pritisnite gumb. Indikatorska lampica se gasi.
Indikatorska lampica svijetli crveno: Program radi i režim
2 Zaslon
“Pauza” se može aktivirati.
Prikazuje odabrana namještanja ili namještanja koja će se
Indikatorska lampica se gasi: program se završio ili nije bio
mijenjati (npr. brzina centrifuge, završno vrijeme, intenzitet,
odabran nijedan program.
signal, dječja brava, ljetnje vrijeme, vrijeme), kao i sekvence
programa.
5 Meni (“Menu”)
Za odabir namještanja koja se trebaju promjeniti.
Odabir (“Select”)
Za mijenjanje svih namještanja zaslona.
20
1
1
2
1
2
3
1
sr
3
Tasteri za dodatne funkcije
(po želji, dodatno uz program)
Predpranje (Vorwäsche)
:
predpranje može da se uključi kao dodatak odabranom
4
programu.
:
Dodatno ispiranje (Spülen plus)
dodatni ciklus ispiranja.
Lako peglanje (Bügelleicht) :
blago redukovana centrifuga sa rastresanjem na kraju.
Dodatna funkcija izabrana:
Indikatorska sijalica svetli crveno
Isključenje dodatne funkcije:
Taster ponovo pritisnuti. Indikatorska sijalica se gasi.
Pokazivač
Prikazuje izabrana podešavanja ili podešavanja koja treba
izmeniti (npr. broj obrtaja centrifuge, vreme završetka rada
mašine, intenzitet, signal, obezbeđenje od dece, aktuelno
5
vreme) kao i odvijanje programa.
Birač programa
Za uključivanje i isključivanje mašine kao i za biranje
programa. Može da se okreće u oba smera.
Birač programa se mehanički ne okreće u toku programa
– programom se upravlja elektronski.
Taster start/pauza (Start/Pause)
Za startovanje ili prekidanje programa pranja (program
mora biti izabran).
Indikatorska sijalica
Ako indikatorska sijalica trepće crveno:
Podešavanja mogu biti izmenjena ili program pranja može
biti startovan. Vrata mašine su zbog bezbednosnih razloga
zatvorena, obezbeđenje od dece je aktivno ili je program u
režimu pauze.
Indikatorska sijalica stalno svetli crveno:
Program teče i režim „Pause“ može biti aktiviran.
Indikatorska sijalica ugašena:
Program je završen ili nikakav program nije ni bio izabran.
Meni (Menü)
Za odabir izmenljivih podešavanja.
Promene (Ändern)
Za promenu svih podešavanja na polju pokazivača.
mk
4
Копчиња за додатни опции
(како дополнување на програмата по потреба)
: Предперењето може да
Предперење
се вклучи како дополнување на избраната
програма.
: Дополнителен циклус на
Екстра плакнење
плакнење.
Намалено Пеглање : Понежно намалено
центрифугирање со подоцнежно растресување.
Избрана додатна опција:
Индикациското светло свети црвено
Исклучување додатна опција:
Повторно притиснете го копчето. Индикациското5
светло се гасне.
Екран
Ги прикажува подесувањата кои биле избрани
или изменети (на пр. брзина на вртење,
завршно време, интензитет, сигнал, заштитна
брава за деца, летно време, време) како и
програмскиот редослед.
Избирач на програма
За вклучување и исклучување на машината и за
избирање програма. Може да се врти во двата
правци.
Избирачот на програма не се врти додека
тече програмата – програмскиот редослед се
контролира електронски.
Старт/Пауза копче
За стартување или прекинување на процесот на
перење (мора да биде избрана програма).
Индикациско светло
Индикациското светло свети црвено:
Подесувањата може да се изменат или
циклусот на перење може да се стартува.
Вратата е заклучена од сигурносни причини,
заштитната брава за деца е активирана или
програмата е во „Пауза“ режим.
Индикациското светло свети црвено:
програмата тече и може да се активира режим
„Пауза“.
Индикациското светло се гасне: програмата
завршила или не била избрана програма.
Мени
За избор на подесувања кои треба да се
изменат.
Измени
За менување на сите подесувања во полето на
екранот.
al
Butonat për funksione plotësuese
(sipas dëshirës, mund t’i shtohen programit)
Paralarja (Vorwäsche)
: paralarja mund të vihet në
veprim si shtesë e programit të zgjedhur.
Shpëlarja plotësuese (Spülen plus)
: cikli plotësues
i shpëlarjes.
Hekurosja e lehtë (Bügelleicht) : centrifuga pak e
reduktuar me shtendosje në fund.
Funksioni plotësues i zgjedhur:
Llamba treguese ndriçon kuq
Shkyçja e funksionit plotësues:
Tasti të shtypet përsëri. Llamba treguese shuhet.
2 Treguesi
4 Llamba treguese
Tregon rregullimet e zgjedhura apo rregullimet që duhet të
Po qe se llamba treguese vezullon në të kuqe:
ndryshohen (p.sh. numri i rrotullimeve të centrifugës, koha e
Mund të jenë ndryshuar rregullimet ose mund të jetë starpërfundimit të punës së makinës, intensiteti, sinjali, sigurimi
tuar cikli i larjes. Dera e makinës, për shkaqe sigurie është
i fëmijëve, koha aktuale) si dhe zhvillimi i programit.
e mbyllur, është aktiv programi i sigurisë së fëmijëve ose
programi ndodhet në fazën e pauzës.
3 Zgjedhësi i programit
Shërben për kyçjen dhe shkyçjen e makinës si dhe për
Llamba treguese vazhdimisht ndriçon kuq:
zgjedhjen e programit. Mund të rrotullohet në të dy
Programi rrjedh dhe modusi „Pause“ mund të jetë aktividrejtimet.
zuar.
Zgjedhësi i programit mekanikisht nuk rrotullohet gjatë
Llamba treguese e fikur: Programi ka përfunduar apo as që
programit – programi komandohet në mënyrë elektronike.
është zgjedhur ndonjëfarë programi.
Tasti start/pauzë (Start/Pause)
5 Menyja (Menü)
Për startimin ose për ndërprerjen e programit të larjes
Për zgjedhjen e rregullimeve të ndryshueshme.
(programi duhet të jetë i zgjedhur).
Ndryshimet (Ändern)
Për ndryshimin e të gjitha rregullimeve në fushën e
treguesit.
1
2
3
bg
Бутони за допълнителни настройки
(в допълнение на програма, ако са необходими)
: Предпрането може да е
Предпране
включено като допълнение към избраната
програма
Допълнително изплакване
:
Допълнително изплакване.
внимателно намалено
Улеснено гладене
центрофугиране с последващо омекотяване
Избрана е допълнителна настройка:
Индикаторната лампичка свети в червено
Изключване на допълнителна настройка:
Натиснете бутона отново. Индикаторната
лампичка угасва.
Дисплей
Извежда информация за избраните настройки
или настройките, които променяте (например
скорост на центрофугиране, време на
приключване на програмата, интензитет,
сигнал, ключалка за защита от деца, час),
както и програмния цикъл.
Програматор
За включване и изключване на пералната
машина и за избор на програма. Може да се
върти и в двете посоки.
21
4
5
22
Програматорът не се върти в хода на
програмата – програмния цикъл се контролира
електронно.
Бутон Старт/Пауза
За стартиране и прекъсване процеса на пране
(трябва да е избрана програма)
Индикаторна лампичка
Индикаторната лампичка мига в червено,
когато:
Настройките могат да бъдат променяни или
перилния цикъл може да започне. Вратата е
заключена, по съображения за безопасност,
ключалката за защита от деца е активирана
или програмата е в режим „Pause” (пауза)
Индикаторната лампичка свети в червено,
когато:
Програмата е в ход, режим “Pause” (пауза)
може да бъде активиран.
Индикаторната лампичка изгасва, когато:
Програмата приключи или не е избрана
програма.
Меню − Menu
За избиране на настройките, които искате да
бъдат сменени.
Избор − Select
За потвърждаване на всички избрани промени
в настройките.
23
30
24
25
26
26
28
29
38
31
33
32
35
34
37
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
62
65
64
66
68
67
69
70
71
72
73
74
75
77
76
78
79
80
81
82
84
83
85
86
87
88
89
Vaš novi pralni stroj
Bosch
Splošna varnostna
navodila
Z nakupom svojega novega pralnega stroja
ste se odločili za moderno in kvalitetno
napravo.
Vaš novi pralni stroj:
- je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu,
Vaš pralni stroj odlikuje varčna poraba energije, vode in detergenta.
- uporabljajte za pranje tkanin, ki se lahko
perejo strojno,
Funkcionalnost in brezhibno stanje vsakega
pralnega stroja, ki zapusti našo tovarno,
pred odpravo skrbno preverimo.
Pri vseh vprašanjih, posebej o postavitvi in
priključitvi stroja, vam bo naša servisna služba z veseljem pomagala.
Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov
najdete na naši spletni strani na naslovu:
http://www.bosch-hausgeraete.de.
Pred uporabo pazljivo preberite navodila za
uporabo in namestitev, ter vse informacije o
aparatu, in se ravnajte po njih.
Navodila shranite, ker jih boste kasneje verjetno znova potrebovali, oziroma jih boste
posredovali kasnejšemu lastniku.
- lahko priključite na hladno vodo iz
vodovoda; uporabljate lahko vsa pralna
sredstva, ki so na voljo in so namenjena
pranju v pralnem stroju.
Otroci naj se brez nadzora ne zadržujejo v
bližini stroja.
Domače živali naj se ne zadržujejo v bližini
stroja.
Vtiča ne vtikajte v ali vlecite iz vtičnice z
mokrimi rokami.
Vtiča ne vlecite iz vtičnice s potegom za
priključni kabel.
Bodite previdni pri črpanju vroče vode.
Ko perete pri visokih temperaturah, se ne
dotikajte vrat bobna.
Ne plezajte na pralni stroj.
Ne naslanjajte se na odprta vrat bobna.
27
Podatki o odstranitvi Navodila za
embalaže in stare
montažo
naprave
Uvod
Odstranitev embalaže
Naprava je za transport dobro zaščitena.
Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni
in jih je možno predelati. Sodelujte pri naši
skrbi za okolje in embalažo odstranite na
okolju prijazen način.
Pri vašem prodajalcu oziroma pri lokalni
komunalni službi se pozanimajte, kje je najbližje zbirališče reciklirnega materiala.
Nevarnost zadušitve!
Otrokom ne dovolite, da se igrajo embalažo
oziroma deli embalaže. Obstaja nevarnost
zadušitve s folijo ali kartonskimi škatlami.
Odstranitev stare naprave
Stare naprave niso nevredna šara! Z ekološko odstranitvijo odslužene naprave lahko
ponovno pridobimo koristne surovine.
Smrtna nevarnost!
Odsluženi napravi odstranite priključni kabel
in odrežite vtič. Odrežite priključni kabel
skupaj z vtičem.
Uničite ročico na vratih pralnega stroja, tako
da se otroci med igro ne morejo zapreti
vanj, saj obstaja nevarnost zadušitve.
Natančno preberite in sledite spodnjim
navodilom:
Ta navodila za montažo so namenjena kvalificiranim osebam.
Poleg osnovnih navodil pri montaži upoštevajte še naslednja navodila:
Če je pralni stroj v prostoru, ki je izpostavljen nizkim temperaturam oz. v prostoru, ki
ga pozimi ne uporabljate, morate iz vodne
črpalke in cevi odstraniti odvečno vodo.
Pralnega stroja med montažo ne poškodujte.
Pralnega stroja ne dvigajte s pomočjo njegovih sestavnih delov (npr. vratc bobna).
Upoštevajte, da boste najverjetneje poleg
osnovnih navodil morali slediti se navodilom
lokalnega dobavitelja elektrike.
Če dvomite v uspešno montažo, naj vam jo
namesti strokovnjak.
Skrb za okolje / Namigi in
nasveti
Vaš pralni stroj je varčen pri porabi vode, energije in detergenta. Na ta način varujete vaše
okolje in zmanjšate stroške gospodinjstva.
Za varčno in okolju prijazno pranje:
- Izogibajte se uporabi prevelike količine
detergenta.
- Uporabljajte učinkovit detergent, ki je namenjen pranju v pralnem stroju z vratci
na prednji strani.
- Detergent uporabljajte v skladu z navodili
proizvajalca, pri tem upoštevajte stopnjo umazanosti perila, količino perila ter
trdoto vode.
28
Običajna dodatna oprema
Uporabno orodje
Vaš pralni stroj ima večdelno dodatno opremo. Preverite, ali so napravi priloženi vsi
deli dodatne opreme. Če niso, nemudoma
pokličite lokalnega dobavitelja.
Naslednje orodje je lahko zelo uporabno:
1. izvijač,
2. nasadni ključ (13 mm)
Znotraj bobna:
Glejte sliko št. 1
3. očesni ključ št. 13 za odstranitev transportnih delov,
1. dovodna cev (modri znak)
4. vodna tehtnica za izravnavo naprave.
2. drenažna cev.
Glejte sliko št. 5
3. Vrečka vsebuje (glej spodaj):
Dimenzije
Glejte sliko št. 2
Aqua-Secure cev je namenjena preprečevanju odtekanja vode, če cev ne tesni. V tem
primeru se na prikazovalniku prikaže rdeča
označba in dovod vode se zapre.
Glejte sliko št. 3
Glejte sliko št. 6
a = 686 mm
b = 780 mm
c = 940 mm
d = 407 mm
1. Pokrovčke za odprtine, ko ste odstranili
transportne varnostne dele.
Odprti kot 180°.
Teža približno 100 kg.
2. Objemalno cev, v katero namestite drenažno cev.
3. Ključ za izravnavo.
4. Objemko za pritrditev drenažne cevi (npr.
na umivalnik).
Odvisno od priključitvenih okoliščin, potrebujete tudi naslednji del:
- objemko za cev premera 24-40 mm,
(dobite jo v trgovinah z orodjem) ki jo
potrebujete za priključitev na sifon.
Preden naprava zapusti tovarno, ko še zadnjič pregledajo; odtod vlaga v bobnu.
Na zadnji strani naprave:
Glejte sliko št. 4
- električni kabel z vtičem.
C … Priključek za dovodno cev.
Seznam opravil pri
namestitvi
Stran
Odstranite varnostne vijake za transport in
postavite pralni stroj na želeno mesto.
30
Priključite cevi za dotok in odtok vode.
30
Priključite električni kabel.
30
Postavite pralni stroj na končno mesto.
31
Višino pralnega stroja nastavite na najnižjo
možno stopnjo.
31
Pred prvo uporabo naj pralni stroj opravi en
pralni cikel.
31
Površina za montažo
Stabilnost pralnega stroja med delovanjem
je izrednega pomena, saj preprečuje »sprehajanje«.
Površina za montažo mora biti trdna in
ravna. Mehke talne površine, kot je preproga ali površine s podlogo iz pene niso
primerne.
29
Če boste pralni stroj namestili na lesena tla:
‰‰ Težko dostopne vijake odvijte z 13mm
nasadnim ključem.
‰‰ Če je le možno, ga postavite v kot.
Glejte sliko št. 7
‰‰ Na tla privijte ploščo, ki je odporna na
vodo (debeline vsaj 30 mm).
‰‰ Transportna varovala povsem odstranite (vijake skupaj z vzmetjo in pušo)
‰‰ Prednji nogi naprave zavarujte s spojkama, ki jih lahko dobite pri pooblaščenem trgovcu oziroma v servisnem
centru (št. artikla WMZ 2200).
‰‰ Če varovala želite prihraniti za naslednjo
uporabo, ne odstranjujte objemke.
Glejte sliko št. 8
‰‰ Naprave ne morete nadgraditi.
‰‰ Namestite pokrovčke.
‰‰ Naprave ne morete vgraditi pod pult
ipd.
Shranjevanje transportnih varoval
Transportna varovala vedno shranite za
kasnejši transport ( npr. za selitev).
Montaža podložne plošče
Če boste pralni stroj namestili na podložno
ploščo (št. izdelka WZ 1295), to storite v
skladu za navodili za uporabo.
Glejte sliko št. 9
Če skozniki pri odstranjevanju vijakov z
matico ne pridejo ven, dajte vijake z matico
nazaj v skoznike in previdno poskusite znova. Pomembno je, da se to naredi z vijaki z
matico, drugače skozniki ne pridejo pravilno
ven.
ržalo namestite PREDEN odstraniD
te transportne varovalne dele.
Montaža v nišo
Če boste stroj namestili v nišo, upoštevajte
spodnje navedene najmanjše razdalje:
‰‰ Transportna varovala shranite skupaj
(na vijak nataknjeno podložko in pušo).
Razdalja
Stranice
6 mm
Zgornji rob
305 mm
Zadnji del
64 mm
Prednji del
6 mm
Dolžina cevi in kablov
Priključitev z leve strani
Glejte sliko št. 10
a = pribl. 140 cm
Odstranitev transportnih
varnostnih delov
b = pribl. 130 cm
c = pribl. 85 cm
POZOR!
d = pribl. 100 cm
Pred prvo uporabo morate obvezno
odstraniti transportna varovala; pri ponovnem transportu (npr. selitvi) pa jih ponovno
namestite.
e = pribl. 175 cm
‰‰ Preden začnete odstranjevati posamezne vijake, odvijte vse vijake na varovalih.
h= pribl. 60 cm
‰‰ Najprej odstranite spodnja dva, nato
zgornja dva vijaka.
Priključitev z desne strani
‰‰ Odvijte vse vijake z priloženim 13mm
ključem.
f = pribl. 88 cm
g = pribl. 140 cm
h= najmanjša višina vodnega odtoka
Glejte sliko št. 11
30
Druge cevi
Drenažna cev
Dobite jih pri pooblaščenih trgovcih:
Višinska razlika med mestom postavitve in
odtokom: največ 100 cm, najmanj 60 cm.
- podaljšana dovodna cev (dolžine približno 2,44 m).
Priključite drenažno cev:
‰‰ Ne odstranjujte vijaka iz objemke.
Vijak odvijte samo do te mere, da lahko
objemko prosto premikate po drenažni
cevi.
Priključitev na vodo
Dovod vode
POZOR!
Glejte sliko št. 13
Stroj lahko priključite samo na hladno vodo
iz vodovoda. Stroja ne priključujte na mešalno pipo, ki je priključena na dotok vroče
vode brez pritiska.
1. Objemko namestite na konec drenažne
cevi, preden cev priključite na napravo.
Uporabljajte izključno nove dovodne in drenažne cevi. Nikoli ne priklapljajte starih cevi.
2. Drenažno cev pritrdite na drenažno pipo
na napravi. Objemko namestite pribl. 9
mm pred koncem drenažne cevi.
Glejte sliko št. 14
Če imate kakršnekoli pomisleke, naj vam
napravo priključi strokovnjak.
Dovodna cev:
3. Priključno mesto zavarujte z objemko.
Uporabite ključ.
- ne sme biti upognjena ali stisnjena,
Odtok skozi vgrajeno napeljavo
- ne spreminjajte ali režite je (trdnost ni več
zagotovljena).
Plastične objemke privijte z roko. Z dovodnih cevi ne snemajte filtra.
Priključitev dovodne cevi:
Glejte sliko št. 12
Glejte sliko št. 15
‰‰ Uporabite držalo za drenažno cev. Konec drenažne cevi namestite na ukrivljeno držalo in cev speljite v odvodno cev.
‰‰ Cev namestite v pravilni položaj s
pomočjo lepilnega traku ali pritrdilne
ploščice.
‰‰ Po priključitvi dovodne cevi, odprite
pipo in preverite, ali pride ven voda.
Odtok v sifon:
‰‰ Plastične niti je potrebno pritegniti z
roko pri priključevanju cevi za oskrbo z
vodo na zadnjo stran aparata. Ne odstranjujte cedil iz cevi za oskrbo z vodo.
‰‰ Priključno mesto zavarujte z objemko
premera 24-40 mm (dobite jo v specializiranih trgovinah).
Opazujte pritisk vode iz omrežja:
- Pritisk mora biti v območju med 1 in
10 bar (iz do konca odprte pipe vsako
minuto izteče najmanj 8 litrov).
- Če je pritisk vode višji, obvezno namestite tlačni regulator.
Glejte sliko št. 16
Odtok v umivalnik
Glejte sliko št. 17
‰‰ Odvodno cev dobro pritrdite na umivalnik.
‰‰ Ko stroj izčrpava vodo, preverite, če ta
dovolj hitro odteka.
31
Električna priključitev
ene strani na drugo (pri tem bodite pazljivi na položaj vodne tehtnice)
Pozor
Pralni stroj priključite lahko izključno na
električno omrežje z izmeničnim tokom, in
sicer preko primerno ozemljene vtičnice.
3. Višino nastavite z nastavljivimi nogami na
pralnem stroju. Naprava naj bo na čim
nižji višini, da se izognete vibracijam.
‰‰ Nasprotno matico (na sliki pod
številko 1) zavrtite v smeri urinega
kazalca. Pri tem uporabite priložen
očesni ključ. Ko vrtite nasprotno
matico, se vrti tudi noga (na sliki
pod številko 2). S tem se spreminja
višina noge.
Predpisana nazivna napetost in tok (glejte
napisno tablico) se morata ujemati z vrednostmi, ki veljajo za vaše omrežje.
Priključna moč in ustrezne varovalke so
navedene na napisni tablici naprave.
Preverite, ali:
‰‰ Z vrtenjem noge v smeri urinega
kazalca se dvigne kot pralnega
stroja, z vrtenjem v nasprotni smeri
pa se zniža kot. Ko dosežete želeno
višino, zavrtite nasprotno matico
proti ohišju.
‰‰ Vtič in vtičnica ustrezata.
‰‰ Stičišče kablov ustreza obremenitvi.
‰‰ Je sistem učinkovito ozemljen.
Priključni kabel sme zamenjati le strokovnjak.
ri tem bo morda potrebno nogo
P
držati s kleščami, da preprečite, da
se noga pri zategovanju vrti skupaj
z nasprotno matico. Če se zavrti
noga, se spremeni tudi višina kota.
Nadomestne omrežne kable dobite pri pooblaščenem servisu.
Ne uporabljajte podaljškov oz. podaljškov z
dvema ali več vtičnicami.
‰‰ Po prvih nastavitvah pralni stroj na
vsakem kotu pritisnite navzdol, da
preverite, če se stroj maja. V tem
primeru spremenite višino noge na
primernem kotu.
V primeru, da uporabljate zaščitno stikalo,
ga zamenjate samo s takim, ki nosi oznako
. Edino takšno stikalo zagotavlja ustreznost s trenutno veljavnimi predpisi.
Priključnega kabla ne izklapljajte s potegom.
Vtiča ne vtikajte v vtičnico ali ga vlecite iz nje
z mokrimi rokami.
4. Ravno postavitev stroja preverite z vodno tehtnico (dolžine 61cm ali manj).
‰‰ Uravnanost preverite tako, da
vodno tehtnico položite diagonalno na pralni stroj.
Izravnava pralnega stroja
1. Stroj se naj nahaja v končnem in izravnanem položaju (če po tem stroj ponovno
premaknete, boste postopek morda
morali ponoviti)
Vse štiri noge morajo biti trdno na tleh.
Pralni stroj se ne sme majati. Najprej
nogam čim bolj znižajte višino. Potem po
potrebi spremenite višino posameznim
nogam, da izravnate pralni stroj.
2. Stroj s pomočjo vodne tehtnice najprej
poravnajte od spredaj nazaj in nato z
32
‰‰ Če je mehurček v vodni tehtnici
na sredini, potem je pralni stroj
poravnan. Nasvet: če je mehurček
bliže eni strani, to pomeni, da je
tista stran višja. Da stroj izravnate,
na tej strani znižajte višino noge.
‰‰ Po izravnavi na eni strani ponovite
postopek za drugo stran.
Višino spremenite z vrtenjem noge
pod številko 2.
Nasprotno matico 1 zavrtite proti
ohišju.
Glejte sliko št. 18
e testni pralni cikel pred koncem sami
Č
izklopite, so vratca še 10 sekund zablokirana.
5. Pralni stroj lahko natančno nastavite
tako, da boben napolnite za manjšo
količino perila, vklopite napravo in nato
napravo ponovno nastavite.
Navodila za uporabo
Vaš novi pralni stroj
Glejte sliko št. 19
Kontrolna plošča
Glejte sliko št. 20
33
Pred prvim pranjem Prvo pranje
Pralni stroj mora biti nameščen in priključen
v skladu z navodili na strani 4.
Izbor jezika
Preden napravo prvič uporabite:
‰‰ napetost priključnega kabla in napetost
na napisni tablici na napravi se morata
ujemati.
Gumb za izbor programa ne sme biti
na »Off«.
Jezik izberite preden zaženete program.
‰‰ Stroj mora biti pravilno nameščen in
priključen.
‰‰ Hkrati pritisnite gumba Menu in Change, držite ju (5 sekund), dokler se ne
prikaže trenutna nastavitev.
‰‰ Pipa mora biti odprta.
Glejte sliko št. 21
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler se ne
prikaže želen jezik.
‰‰ Izbiro jezika potrdite s pritiskom na
gumb Menu.
Če zatem ne pritisnete nobenega drugega gumba, postane nastavitev jezika
po 5 sekundah privzeta.
Po koncu pranja se nastavitev jezika
ohrani.
Nastavitev časa
Preden lahko izberete posamezne
nastavitve (še posebno pod poglavjem
»Kdaj se program konča?«), morate
nastaviti uro. Glejte stran 23.
Prvo pranje (brez perila)
Preden je naprava zapustila tovarno, je
bila preizkušena. Za odstranitev vode, ki je
ostala od poskusnih postopkov, prvič pralni
postopek zaženite brez perila.
‰‰ V boben ne dajte perila.
‰‰ Odprite pipo.
‰‰ Odprite pokrov nad predalom za detergent.
‰‰ V razdelek II dodajte približno 1 liter
vode, glejte stran 15.
34
‰‰ Merico do polovice napolnite z detergentom in ga dodajte v prekat II.
e uporabljajte detergenta za volno ali
N
blagega detergenta (nastanek pene).
‰‰ Zaprite pokrov nad predalom.
‰‰ Zaprite vrtca.
‰‰ Izberite program za pranje bombaža
»Cottons 90°«.
Indikatorska lučka za gumb Start/Pauutripa rdeče.
se
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause .
Delovanje programa se prične.
Indikatorska lučka je prižgana (rdeča).
Posamezni programski koraki so prikazani na zaslonu.
manjše kose oblačil (nogavice in žepne
robce) ter trikoje in pasove perite v
vrečki, da se ne »razgubijo«.
Razvrščanje perila
Razvrščanje glede na barvo in stopnjo
umazanije
Glejte sliko št. 23
Belo perilo se lahko obarva sivo. Barvno in
belo perilo perite ločeno.
Stopnje umazanije
manj umazano perilo
Ni vidne umazanije ali madežev. Perilo se je
le navzelo telesnega vonja.
Ko se na zaslonu prikaže »Odstranite perilo«:
- lahka poletna oblačila
‰‰ odprite vratca,
- majice s kratkimi rokavi, srajce in bluze,
ki jih nosite samo en dan
‰‰ Gumb za izbor programa obrnite na
Off.
- posteljnina in brisače za goste, ki so bili
v uporabi samo en dan.
Priprava perila
običajno umazano perilo
Glejte sliko št. 22
Umazanija je vidna in / ali opazni so manjši
madeži.
‰‰ Izpraznite žepe.
‰‰ Iz žepov in zavihkov stresite pesek.
‰‰ Zaprite zadrge, zapnite gumbe na
prevlekah za posteljnino.
‰‰ Odstranite obročke na zavesah, oziroma jih perite v mreži / vrečki.
‰‰ Z notranjih delov odstranite tujke oziroma »mucke« in notranji del očistite.
- prepotene majice s kratkimi rokavi, srajce in bluze, ki ste jih oblekli večkrat
- kuhinjske krpe, brisače za roke in posteljnina, ki je bila v uporabi do enega
tedna
- zavese (brez madežev od kajenja), ki
niso bile oprane do pol leta.
‰‰ Odstranite dele, ki se ne perejo.
zelo umazano perilo
‰‰ Hlače, pletenine in pletene tkanine
(oblačila iz jerseya, majice s kratkimi
rokavi ali puloverji) perite z notranjo
stranjo obrnjeno navzven.
Umazanija in / ali madeži so zelo opazni.
‰‰ Madeže obdelajte že pred pranjem.
- serviete iz blaga
‰‰ Nedrčke z žično oporo (ki se med pranjem lahko sname in povzroči škodo),
- otroški slinčki
- kuhinjske krpe, ki so bile v uporabi do
enega tedna
- otroška vrhnja oblačila ali nogometni
35
dres, umazani od trave in / ali prsti
- delovna oblačila (npr. delovni pajac peka
ali mesarja).
Značilni madeži
- Kožna maščoba, jedilno olje ali mast,
omake, mineralno olje in vosek (vsebuje
maščobo/olje).
- Čaj, kava, rdeče vino, sadje in zelenjava.
- Kri, jajca, mleko, škrob (vsebuje beljakovine in ogljikove hidrate).
- Saje, prst, pesek (obarvan) in teniška
oblačila, umazana od rdečega peska.
V pralnem stroju ne perite oblačil, ki nosijo
spodnjo oznako:
= pranje ni dovoljeno.
Nevarnost eksplozije!
Perilo, ki ste predhodno čistili z detergenti,
ki vsebujejo razredčila (npr. odstranjevalci
madežev ali čistilni bencin), morate pred
pranjem temeljito ročno izprati, ker lahko
pride do eksplozije. Preden perilo naložite v
boben, ga temeljito ročno izperite.
Pozor
Tujki v bobnu lahko poškodujejo perilo.
Preden perilo naložite v boben, preverite, ali
v njem ni kakšnih tujkov.
Odstranjevanje madežev
Če je le možno, madeže odstranite ali obdelajte, dokler so še sveži.
Nalaganje perila v boben
Najprej jih namočite v milnico. Ne drgnite.
‰‰ Odprite vratca.
Nato izberite ustrezni program in oblačilo
operite.
Glejte sliko št. 26
V primeru izjemno trdovratnih ali posušenih
madežev bo morda učinkovito šele večkratno pranje.
Glejte sliko št. 25
‰‰ Nezloženo perilo naložite v boben.
Nalagajte manjše in večje kose oblačil,
saj se le-ti med centrifugiranjem lepše
razporedijo.
e prekoračite priporočene količine
N
perila. Prevelika količina perila v bobnu
pripelje do slabših rezultatov pranja in
bolj zmečkanega perila.
Perilo razvrstite glede na všito etiketo o
vzdrževanju
Glejte sliko št. 24
Perete lahko samo perilo, ki ima eno od
spodaj naštetih oznak.
Priporočena količina perila se glede na
izbrani program in vklop dodatnih možnosti
(glejte stran 33) prikaže na zaslonu.
Bombažno perilo 95°C, 90°C
Poln boben
Bombaž in lan.
Bombažno perilo 60°C, 40°C, 30°C.
Do polovice poln boben
Bombaž, sintetična vlakna ali pletene tkanine.
Neobčutljivo perilo 60°C, 40°C, 30°C.
Do tretjine poln boben
Volnena oblačila, fina oblačila, svila.
Občutljivo perilo 40°C, 30°C.
‰‰ Zaprite vratca bobna. Pazite, da pri tem
ne priprete delov oblačil.Vrtca zaprite
rahlo, brez uporabe sile.
Svila in volna, ki se ju lahko pere ročno ali
strojno, hladno, 40°C, 30°C.
36
Detergenti in
dodatki za pranje
perila
Nevarnost zastrupitve!
Detergente in čistilna sredstva hranite
izven dosega otrok.
Doziranje pravilne količine
detergenta
Pri doziranju upoštevajte:
- trdoto vode. Podatke o trdoti vode dobite pri lokalni komunalni službi.
Dodajanje detergenta in/ali
čistilnega sredstva.
Glejte sliko št. 27
‰‰ Odprite pokrov nad dozirnim predalom.
‰‰ Dodajte detergent in/ali čistilno sredstvo.
Prekat I: glavno pranje.
Prekat za detergent in odstranjevalec madežev.
Prekat II: Tekoči detergent in čistilno
sredstvo (npr. sredstvo za mehčanje perila
ali utrjevalec tkanin). Napolnite največ do
spodnjega roba oznake.
Prekat : Predpranje.
Prekat za detergent, odstranjevalec madežev in sredstvo za škrobljenje.
e sta sredstvo za mehčanje perila ali
Č
utrjevalec tkanin preveč koncentrirana
ali pregosta, ju pred vlitjem v prekat
razredčite z malo vode (s tem preprečite
zamašitev pretoka).
- količino perila.
- stopnjo umazanosti perila, pri čemer
glejte stran 15.
- navodila proizvajalca detergenta.
S pravilnim doziranjem detergenta dosežete boljši in okolju prijaznejši učinek
pranja.
‰‰ Pokrov nad dozirnim predalom zaprite.
Premajhna količina detergenta:
povzroči, da se perilo ne opere dobro in
sčasoma postane sivkasto in trdo. Na perilu
se pojavijo sivkasto-rjave pikice (maščobni
madeži). Na grelcih se nabira vodni kamen.
Prevelika količina detergenta:
pomeni večjo obremenitev za okolje, voda
se preveč peni, zaradi česar je učinek pranja in izpiranja slabši.
37
vrsta oblačil zahteva poseben program in
zmanjšano centrifugalno moč, da se zmanjša mečkanje.
Programi in funkcije
Neobčutljiva oblačila
40°C
Za neobčutljiva oblačila, rahlo do običajno
umazana in barvno občutljiva oblačila iz
bombaža, lanu, sintetičnih vlaken ali mešanih tkanin.
Ta vrsta oblačil (npr. bluze, srajce in kombinezoni) zahteva poseben program in zmanjšano centrifugalno moč, da se zmanjša
mečkanje.
Trajanje programa zavisi od pritiska vode,
trdote vode, temperature dovodne vode,
sobne temperature, vrste in količine perila,
nestalnosti električnega toka in izbranih
dodatnih možnosti.
Največja centrifugalna hitrost je odvisna od
izbranega programa. Za nastavitev centrifugalne hitrosti glejte stran 20.
30°C
Neobčutljiva oblačila
Za neobčutljiva oblačila, rahlo do običajno
umazana in barvno občutljiva oblačila iz
bombaža, lanu, sintetičnih vlaken ali mešanih tkanin. Ta vrsta oblačil zahteva poseben
program in zmanjšano centrifugalno moč,
da se zmanjša mečkanje.
Osnovni programi
Bombažno perilo
90°C
Za kuhanje perila, ki je močno umazano ali
ima veliko madežev.
Za perilo iz trpežnih tkanin, kot sta bombaž
in lan (npr. brisače, posteljnina ali bele športne nogavice).
Posebne funkcije
60°C
Bombažno perilo
Priporočljivo za barvno perilo, ki je običajno
in/ali zelo umazano. Za perilo iz trpežnih
tkanin, kot sta bombaž in lan (npr. delovna
obleka ali spodnje perilo).
Bombažno perilo z madeži
Fina oblačila/svila
30°C
Za občutljiva oblačila, ki se lahko perejo,
narejena iz svile, satena, sintetičnih vlaken
in mešanih tkanin (npr. zavese, obleke, krila
in bluze).
Večja oblačila (npr. obleka za prosti čas)
lahko perete s tem programom. Zmanjšani
vrtljaji ožemanja.
Med posameznimi ciklusi izpiranja ni ožemanja.
60°C
Globinsko čiščenje, program za odstranjevanje madežev s trpežnih oblačil, narejenih
iz bombaža.
40°C
Bombažno perilo
Priporočljivo za barvno občutljivo perilo, ki
je rahlo do običajno umazano. Za oblačila,
narejena iz bombaža ali lanu (npr. kavbojke,
majice s kratkimi rokavi in puloverje).
30°C
Bombaž
Priporočljivo za barvno občutljivo perilo, ki je
rahlo umazano.
Za oblačila iz trpežnih tkanin, kot sta
bombaž ali lan (če barve lahko zbledijo ali
izginejo).
60°C
Neobčutljiva oblačila
Za neobčutljiva oblačila, običajno umazana,
barvno perilo iz bombaža, lanu, sintetičnih
vlaken ali oblačila iz mešanih tkanin. Ta
Pletenine, hladno pranje
Za pranje občutljivih kosov perila, ki se jih
običajno pere na roke, je priporočljivo ročno
pranje.
Ta pralni program je bil zasnovan za posebno nežno pranje perila.
S tem program lahko varno perete svilo
in drugo vrsto oblačil z znakom za ročno
pranje na etiketi .
Pletenine 30°C
Za oblačila iz volne, ki se so primerna za
ročno in strojno pranje.
Hitro + Mešana oblačila 30°C
Za pranje oblačil iz mikrovlaken.
38
Centrifuga
Cikel za vrtenje ročno opranega perila.
Voda od pranja oziroma od izpiranja odteče
pred ciklom centrifuge.
Izpiranje/osvežitev oblačil
Program za izpiranje oblačil, ki niso umazana (npr. kopalk) in za odstranjevanje detergenta iz oblačil. Konča se s krajšim ciklom
centrifuge. Voda odteče.
Drenaža
Voda od izpiranja odteče brez cikla centrifuge.
Največje centrifugalne moči pri posameznih programih
Vrtljajev na
minuto
Vrsta perila / Programske
možnosti
1200
bombažno perilo
800
neobčutljivo perilo
600
svila / perilo za ročno pranje
800
pletenine
600
Hitro + mešana oblačila
1200
Centrifuga
1200
izpiranje / osvežitev oblačil
Pri programu Bombažno perilo
se
perilo ožema z najvišjim številom vrtljajev.
Pri programih Neobčutljiva oblačila
, fina oblačila/svila , , pletenine
in mešana oblačila se perilo ožema z nižjim številom vrtljajev za nežnejše
ožemanje občutljivih tkanin.
Če je potrebno, število vrtljajev spremenite.
Najmanjša hitrost je 400 vrtljajev na minuto.
Zaslon
V prvi vrsti z leve strani se prikaže tekoči
program in potek programa.
Trenutni čas se prikaže na desni strani, ko
se na levi prikaže stanje pripravljenosti.
Število vrtljajev in pričakovani končni čas
programa, kot tudi oznake za število vrtljajev, način pranja, ožemanje, zvočni signal in
otroško varovalo se prikažejo v drugi vrsti.
Število vrtljajev ali brez končnega ožemanja
Pokaže se največje število vrtljajev za določeni program.
programom se na
Med drenažnim
zaslonu pojavi “---”.
Hitrosti lahko spremenite.
Prav tako lahko izberete brez končnega
ožemanja.
Brez končnega ožemanja “---”
Perilo po končanem izpiranju ostane v vodi.
Priporočljivo za občutljiva oblačila.
Ta dodatna možnost zmanjša mečkanje v
primeru, da perila takoj po končanju programa ne morete vzeti iz bobna.
Konec programa
Ko se program konča, se prikaže čas.
Znak za »običajno pranje«
Če ste izbrali ta program, se prikaže ta
znak.
Znak za »hitro pranje«
Če ste izbrali ta program, se prikaže ta
znak.
Znak za »intenzivno pranje«
Če ste izbrali ta program, se prikaže ta
znak.
Znak za zvočni signal
Če zvočnega signala niste izključili, se prikaže ta znak.
Znak za otroško varovalo
Če ste na meniju izbrali vklop otroškega
varovala, se prikaže ta znak.
39
Dodatne možnosti
Izjema:
Ko je vključeno otroško varovalo, lučka
za začetek pranja/prekinjeno (Start/
Pause 4) pranje ne sveti. Po koncu
programa vratca ostanejo zaklenjena.
Predpranje
Glejte sliko št. 28
Če ste pritisnili gumb za predpranje
, pred izbranim programom steče cikel
predpranja. To je program za predpranje
močno umazanih oblačil z veliko madeži.
Program ožemanja traja dve uri, konča se s
kratkim ciklom centrifuge.
Voda odteče. Čas pranja se zato podaljša.
Dodatno izpiranje
Glejte sliko št. 29
(Rinse Plus),
Če ste pritisnili ta gumb
stroj k izbranemu programu doda še
dodatni cikel izpiranja, zato je čas pranja
podaljšan.
Zmanjšano likanje
Glejte sliko št. 30
(Reduced
Če ste pritisnili ta gumb
Ironing), ciklu centrifuge z zmanjšanim
številom vrtljajev sledi rahljanje perila.
Po centrifugiranju je perilo v bobnu zrahljano, kar zmanjša mečkanje. Čas pranja se
zato podaljša.
akoj po centrifugiranju perilo odstranite
T
iz bobna.
Lučka na gumbu za začetek
pranja/prekinjeno pranje
(Start/Pause 4)
Lučka daje naslednje informacije:
- lučka Start/Pause
utripa rdeče: program lahko zaženete. Možno je dodajanje perila.
- lučka Start/Pause se prižge (sveti
rdeče): program teče. Vratca so iz varnostnih razlogov zaklenjena, zato jih ne
morete odpreti.
Po pritisku na ta gumb Start/Pause
vratca lahko odprete.
pa
Posebne funkcije
Prilagoditev napolnjenosti bobna
Ta funkcija vsakemu programu prilagodi porabo vode in elektrike, odvisno od količine
perila in vrste tkanin.
Ta funkcija je samodejna in je del vašega
pralnega stroja, deluje samodejno in ohranja
nivo porabljene vode in elektrike kar najniže.
Tokovni senzor meri pretok vode kot nekakšni notranji merilec in izmeri natančno
prostornino vode, ki je potrebna za določeno količino perila.
Kontinuirani senzor gladine vode v vsakem
programu skrbi za ustrezno gladino vode
glede na količino perila.
Sistem za zaznavo neenakomerne porazdelitve perila
Stroj ima vgrajen posebni sistem, ki ob neenakomerni porazdelitvi perila z večkratnim
zagonom centrifuge poskrbi za enakomernejšo porazdelitev perila v bobnu.
Če je perilo neenakomerno porazdeljeno, se
perila iz varnostnih razlogov sploh ne centrifugira, ali pa se število vrtljajev zmanjša.
se cikel
V programu za pranje pletenin
centrifuge zažene samo dvakrat, zato da
volna ostane rahla.
Čas
Ko ste izbrali določen program, se na
zaslonu prikaže predvideni čas trajanja tega
programa.
Do odstopov pri prikazanem času lahko
pride zaradi:
- količine perila,
40
- večkratnega centrifugiranja zaradi neenakomerne porazdelitve perila v bobnu,
- dodatnega izpiranja zaradi večjega nastanka pene,
- prenizkega pritiska vode
- izbrane dodatne možnosti, npr. izbor dodatnega izpiranja po zagonu programa.
Zaradi zgoraj naštetega in drugih okoliščin
se čas pranja spremeni.
e niste izbrali nobene dodatne možnoČ
sti, niti vnesli drugih sprememb, se bo
program končal v predvidenem prikazanem času.
Pranje z običajnimi
nastavitvami
Izbrane običajne nastavitve so optimalno
prilagojene izbranemu programu.
Če teh nastavitev ne želite spreminjati:
Glejte sliko št. 31
‰‰ Odprite pipo.
Glejte sliko št. 32
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
želeni program.
Glejte sliko št. 33
‰‰ Boben napolnite s perilom in zaprite
vratca.
Lučka za začetek pranja/prekinitev pranja Start/Pause 4 rdeče utripa.
Glejte sliko št. 34
‰‰ Če je treba, pritisnite gumb(e) za
dodatno(e) možnost(i).
Indikatorska lučka izbranega gumba
sveti rdeče.
e je pomotoma izbrana nelogična
Č
kombinacija, lučka izbranega gumba
ugasne in zasliši se zvočni signal.
Glejte sliko št. 35
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause . Lučka
rdeče sveti. Program se prične.
Na zaslonu se prikaže potek programa.
V naslednjem delu je opisano pranje s posebnimi nastavitvami.
41
Pranje s posebnimi nastavitvami
Nastavitve lahko prilagodite svojim potrebam.
Najprej poglejte tabelo s hitrim predogledom nastavitev, ki jih lahko spreminjate.
Navodila za spreminjanje nastavitev so opisana na naslednjih straneh.
Pregled programov
S pomočjo gumba za izbor programa izberite program.
Boben napolnite s perilom in zaprite vratca.
Pritisnite izbirni gumb Menu.
Število vrtljajev
Konec programa
Pranje
Zvočni signal
Otroško varovalo
Nastavitev časa
Stran 43
Stran 43
Stran 44
Stran 44
Stran 45
Stran 46
Odvisno od programa
in modela,
glejte stran 39
Nastavljivo v
korakih po
30 minut
Običajno
Hitro pranje
Intenzivno pranje
Izklopljen
Ponavljajoč
Zelo glasen
Vklopljeno
Izklopljeno
Ure/minute
Pritiskajte gumb za spremembo Change, dokler
ne dosežete želene nastavitve.
Za nadaljnje nastavitve pritisnite gumb Menu
ali Start/Pause .
42
Število vrtljajev
Kdaj se program konča?
Lahko jih spreminjate.
Največje število vrtljajev je odvisno od izbranega programa. Glejte navodila na strani
16.
‰‰ Gumb za izbor nastavite na želeni
program.
‰‰ Napolnite boben s perilom in zaprite
vratca.
rdeče
Lučka za gumb Start/Pause
utripa.
Primer:
Glejte sliko št. 36
‰‰ Pritiskajte gumb Menu, dokler se na
zaslonu ne prikaže »Izbor števila vrtljajev«.
Na zaslonu utripa trenutno nastavljeno
število vrtljajev.
Lučka za gumb Start/Pause 4 rdeče
utripa.
e 10 sekund ne pritisnete gumba,
Č
zapustite meni.
Spremenjene nastavitve so izgubljene.
Glejte sliko št. 37
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler se
na zaslonu ne prikaže želeno število
vrtljajev ali oznaka »Brez končnega
ožemanja«.
Pazite na to, da je čas nastavljen − glejte stran 23 pod »Nastavljanje časa«.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
želeni program.
‰‰ Boben napolnite s perilom in zaprite
vratca.
Lučka za gumb Start/Pause 4 rdeče
utripa.
Primer:
Glejte sliko št. 39
‰‰ Pritiskajte gumb Menu, dokler se na
zaslonu ne prikaže oznaka »Konec
programa«.
Trenutni čas utripa.
Lučka za gumb Start/Pause 4 rdeče
utripa.
Če 10 sekund ne pritisnete gumba,
zapustite meni.Nastavitve se ohranijo.
Glejte sliko št. 40
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler se na
zaslonu ne prikaže končni čas programa.
Konec programa lahko nastavite v
korakih po 30 minut.
Čas lahko nastavite do 24 ur vnaprej.
Če spreminjate program, dodatne
nastavitve ali trenutni čas, morate končni
čas ponovno nastaviti.
Pri malo umazanem perilu in mali
obremenitvi se program lahko konča že
veliko pred nastavljenim časom.
Prav tako se pri zelo umazanem perilu in
veliki obremenitvi program lahko konča
dosti kasneje od nastavljenega časa.
S pritiskom na gumb Menu lahko izberete
tudi druge nastavitve; spremenite pa jih s
pritiskom na gumb Change.
Glejte sliko št. 38
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause
Program se zažene.
Lučka rdeče sveti.
.
Na zaslonu so prikazani posamezni
koraki programa.
Ostale nastavitve lahko izberete s pritiskom
na gumb Menu; spremenite pa jih s pritiskom na gumb Change.
Glejte sliko št. 41
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4.
Zamaknjeni začetek pranja se aktivira.
Lučka sveti.
Na zaslonu se prikaže oznaka »Časovni
zamik«.
43
Način pranja
Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi
pranja:
- »Običajno pranje«
Običajni čas pranja.
- »Hitro pranje«
Skrajšani čas pranja za malo umazano
perilo.
- »Intenzivno pranje«
Podaljšani čas pranja za zelo umazano
perilo.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
želeni program.
‰‰ Boben napolnite s perilom in zaprite
vratca.
Lučka gumba Start/Pause 4 rdeče
utripa.
a zaslonu so prikazani posamezni
N
koraki izbranega programa.
Zvočni signal
Na začetku ali koncu programa, ob motnjah delovanja ali nepravilnem delovanju se
oglasi zvočni signal.
Glasnost signala lahko nastavite.
Vklapljanje, nastavljanje glasnosti in
izklapljanje zvočnega signala
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
želeni program.
‰‰ Boben napolnite s perilom in zaprite
vratca.
Lučka gumba Start/Pause 4 rdeče
utripa.
Primer:
Primer:
Glejte sliko št. 45
Glejte sliko št. 42
‰‰ Pritiskajte gumb Menu, dokler se na
zaslonu ne prikaže »Zvočni signal izključen«.
Oznaka utripa.
Lučka gumba Start/Pause 4 rdeče
utripa.
‰‰ Pritiskajte gumb Menu, dokler se na
zaslonu ne prikaže oznaka »Običajno
pranje«.
Na zaslonu utripa znak .
Lučka gumba Start/Pause 4 rdeče
utripa.
e 10 sekund ne pritisnete gumba,
Č
zapustite meni.
Spremenjene nastavitve so shranjene.
Glejte sliko št. 43
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler se na
zaslonu ne pojavi želeni način pranja.
e izberete intenzivno pranje ali hitro
Č
pranje, po zapustitvi menija zaslon stalno kaže oznako ali .
Ostale nastavitve lahko izberete s pritiskom
na gumb Menu; spremenite pa jih s pritiskom na gumb Change.
Glejte sliko št. 44
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4.
Program se prične.
Lučka sveti.
a zaslonu se prikaže oznaka »PripravN
ljen«, če gumba ne pritisnete 10 sekund.
Spremenjene nastavitve so shranjene.
Glejte sliko št. 46
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler se pojavi oznaka »Ponavljajoči zvočni signal«.
Če gumb Change držite dlje časa, s
tem povečate glasnost zvočnega signala. Gumb spustite takrat, ko dosežete
želeno glasnost.
‰‰ Gumb Change držite dlje od 10
sekund, prikaže se oznaka »Največja
glasnost«.
‰‰ Izklapljanje signala: ko se prikaže »Največja glasnost«, držite gumb Change
dlje od 10 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »Zvočni signal
izključen«.
44
o končanju pranja se izbrane nastaviP
tve ohranijo.
Ostale nastavitve izberete s pritiskom na
gumb Menu, spremenite pa jih s pritiskom
na gumb Change.
Glejte sliko št. 47
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4.
Program se prične.
Lučka rdeče utripa.
a zaslonu se prikažejo posamezno
N
koraki izbranega programa.
Otroško varovalo
Zagon programa z vklopljenim otroškim varovalom
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
želeni program.
‰‰ Boben napolnite s perilom in zaprite
vratca.
Lučka za gumb Start/Pause 4 rdeče
utripa.
Glejte sliko št. 50
‰‰ Pritisnite in 5 sekund držite gumb
Start/Pause 4. Program se prične.
Lučka rdeče sveti. Otroško varovalo je
vklopljeno.
a začasni izklop otroškega varovala
Z
držite gumb Start/Pause 4 5 sekund,
dokler lučka Start/Pause 4 ne začne
utripati. Spremenite lahko ostale nastavitve. S pritiskom na gumb Start/Pause
4 otroško varovalo znova vklopite.
Svoj pralni stroj lahko zavarujete pred nehoteno spremembo izbranih nastavitev.
Če ste nastavili otroško varovalo:
- med potekom programa ne morete
spremeniti ničesar,
ed vklopom otroškega varovala lahko
M
program prekinete, če je gumb za izbor
programa na »Off«.
Če ste napravo znova vključili, izbrani
program nadaljuje s potekom.
- vratca tudi po koncu programa ostanejo
zaklenjena.
Vklop otroškega varovala
‰‰ Napravo vklopite, tako da gumb za
izbor programa nastavite na določeni
program.
Odstranjevanje perila po končanem
programu v primeru vklopljenega otroškega varovala
Glejte sliko št. 48
‰‰ Pritisnite in 5 sekund držite gumb
Start/Pause 4 . Vratca bobna lahko
odprete.
‰‰ Pritiskajte gumb Menu, dokler se na
zaslonu ne prikaže »Izklop otroškega
varovala«. Na zaslonu utripa znak .
Glejte sliko št. 49
‰‰ Odstranite perilo. Ko napravo izklopite,
otroško varovalo ostane vklopljeno.
o naslednjič vklopite napravo, se
K
otroško varovalo znova aktivira. Vratc
bobna se ne da odpreti. Spremembe
niso možne. Če želite vratca odpreti,
pritisnite in 5 sekund držite gumb Start/
Pause 4.
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler se
na zaslonu ne prikaže »Vklop otroškega varovala«. Ko zapustite meni, je na
zaslonu stalno prikazan znak .
o zagonu programa lahko otroško
P
varovalo vklopite/izklopite le med prekinitvijo programa.
Izklop otroškega varovala
‰‰ Za vklop naprave nastavite gumb za
izbor programa na želeni program.
‰‰ Pritisnite in 5 sekund držite gumb Start/
Pause 4. Naprava je v funkciji mirova-
45
nja (pause). Za izklop otroškega varovala pritisnite gumb Menu.
utripa.
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler se na
zaslonu ne prikaže »Izklop otroškega
varovala«.
o zagonu programa lahko otroško
P
varovalo vklopite/izklopite le med prekinitvijo programa.
Nastavitev časa
Nastavite lahko trenutni čas. Tudi če naprave ne uporabljate do največ 6 tednov, se
nastavitve ohranijo.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
želeni program.
Primer:
Glejte sliko št. 51
‰‰ Pritiskajte gumb Menu, dokler se na
zaslonu ne prikaže »Nastavi uro«. Del
zaslona za uro utripa.
Lučka za gumb Start/Pause 4 rdeče
utripa.
e gumba ne pritisnete 10 sekund,
Č
zapustite meni.
Spremenjene nastavitve se ne ohranijo.
Glejte sliko št. 52
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler ura ni
pravilno nastavljena.
Glejte sliko št. 53
‰‰ Pritiskajte gumb Menu, dokler ne utripa
del zaslona za minute. Lučka Start/Pause 4 rdeče utripa.
Glejte sliko št. 54
‰‰ Pritiskajte gumb Change, dokler ne
nastavite pravilnih minut. Čas je zdaj
nastavljen.
a zapustitev menija pritisnite gumb
Z
Menu.
S pritiskom na gumb Menu lahko izberete
druge nastavitve; spremenite pa jih s pritiskom na gumb Change.
Med pranjem
Ponovni izbor programa
‰‰ Če je otroško varovalo vklopljeno, ga
začasno izklopite. Glejte stran 22.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
»Off«.
‰‰ Nato ga nastavite na novo izbrani program. Lučka Start/Pause 4 utripa.
‰‰ Če želite, spremenite ostale nastavitve.
Glejte stran 20.
‰‰ Če želite, vklopite otroško varovalo.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4. Program se prične. Lučka sveti.
Dodajanje perila/Prekinitev
programa
Perilo lahko kasneje dodajate v boben, ga
predčasno vzamete iz njega ali program ob
kateremkoli času prekinete.
erila ni priporočljivo dodajati, ko se je
P
pranje že pričelo.
Brez otroškega varovala
okler lučka Start/Pause 4 sveti,
D
lahko dodajate ali odvzemate perilo.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4. Na
zaslonu se v naslednjem vrstnem redu
prikažejo oznake:
»Premor«,
»Možno dodajanje perila«.
‰‰ Odprite vratca.
‰‰ Dodajte ali odvzemite perilo.
‰‰ Vratca zaprite.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4. Program se nadaljuje. Lučka rdeče sveti.
e lučka za gumb Start/Pause 4
Č
sveti, lahko program prekinete, vratc pa
46
iz varnostnih razlogov ne morete odpreti
(zaradi previsokega nivoja vode, temperature ali prevelikega števila vrtljajev).
Prekinitev programa v teku
Na zaslonu se v naslednjem vrstnem
redu prikažejo oznake:
»Premor«,
»Ne dodajajte perila«.
‰‰ Če je otroško varovalo vklopljeno, pritisnite in 5 sekund držite gumb Start/
Pause 4
e je število vrtljajev previsoko, se prižČ
ge rdeča lučka Start/Pause 4. Takoj
se boben ustavi, lahko med mirovanjem
(pause) vratca odprete.
Če bi program radi končali in odstranili
perilo:
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
(črpanje) ali Spin (centrifuDrain
ga).
e ste program prekinili pri visoki temČ
peraturi, bodo vratca ostala zaklenjena
toliko časa, dokler se naprava ne ohladi.
Vklopljeno otroško varovalo
‰‰ Pritisnite in 5 sekund držite gumb
Start/Pause 4, otroško varovalo je
izklopljeno, program lahko prekinete.
e lučka za Start/Pause 4 rdeče
Č
utripa, vratc iz varnostnih razlogov ne
morete odpreti (zaradi previsokega
nivoja vode, temperature ali prevelikega
števila vrtljajev).
‰‰ Če je otroško varovalo vklopljeno, pritisnite in 5 sekund držite gumb Start/
Pause 4 .
‰‰ Znova pritisnite Start/Pause 4 .
‰‰ Počakajte, da se program zaključi.
‰‰ Odprite vratca.
‰‰ Odstranite perilo.
Na zaslonu se v naslednjem vrstnem
redu prikažejo oznake:
»Premor«,
»Ne dodajajte perila«.
e ste program prekinili pri visoki temČ
peraturi, bodo vratca ostala zaklenjena
toliko časa, dokler se naprava ne ohladi.
e ste program prekinili z izključitvijo
Č
naprave, vratca bobna ostanejo zaklenjena.
e lučka Start/Pause 4 rdeče utriČ
pa, lahko perilo predčasno dodate ali
odvzamete.
Na zaslonu se v naslednjem vrstnem
redu prikažejo oznake:
»Premor«,
»Možno dodajanje perila«.
‰‰ Odprite vratca.
‰‰ Dodajte/odvzemite perilo.
‰‰ Vratca zaprite.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 . Program se nadaljuje. Otroško varovalo je
vklopljeno. Lučka rdeče sveti.
47
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
Off.
Po pranju
Končanje pranja
Lučka za gumb Start/Pause 4 ugasne.
Na zaslonu je oznaka: »Odstranite perilo«.
Glejte sliko št. 57
Glejte sliko št. 55
Glejte sliko št. 58
‰‰ Odprite vratca.
‰‰ Odstranite perilo.
‰‰ Zaprite vodovodno pipo.
Glejte sliko št. 56
b naslednjem vklopu naprave se
O
otroško varovalo ponovno vklopi.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
Off.
‰‰ Vratca bobna pustite odprta, da se
notranjost bobna lahko posuši.
Če ste izbrali »Brez končnega ožemanja«
Lučka Start/Pause 4 utripa. Na zaslonu
sta oznaki: »Start (začetek) ali Drain (črpanje)«.
ali
‰‰ Če želite, spremenite hitrost števila
vrtljajev; glejte stran 20.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4.
Program se prične. Potek programa je
prikazan na zaslonu. Lučka sveti.
ali
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
(črpanje). Lučka Start/Pause
Drain
4 utripa.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 . Lučka
sveti. Na zaslonu je oznaka: »Drain
(črpanje)«.
‰‰ Ko se dodatni program konča, odprite
vratca.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
Off.
Predčasno izbrano otroško varovalo
Lučka Start/Pause 4 se prižge.
Na zaslonu je oznaka: »Odstranite perilo«.
‰‰ Pritiskajte in 5 sekund držite Start/Pause 4 , dokler se ne prikaže »Premor«.
Start/Pause 4 rdeče utripa.
‰‰ Odprite vratca.
48
Glejte sliko št. 61
Navodila za
vzdrževanje in nego
‰‰ Predal za detergent vstavite, da se
zaskoči.
Čiščenje lužne črpalke
Če črpalka ne povsem izčrpa odpadne
vode.
Čiščenje in nega
Nevarnost električnega udara!
Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz
omrežja električnega toka.
Naprave nikoli ne čistite z vodnim curkom.
Lužna črpalka je zamašena zaradi tujkov
ali zaradi pranja perila z veliko tkaninskimi
kosmi.
Nevarnost eksplozije!
Naprave nikoli ne čistite s pomočjo razredčil.
Izpust odpadne vode
Čiščenje ohišja in kontrolne
plošče
Nevarnost poparitve!
Pustite, da se vroča odpadna voda ohladi.
Pazite na otroke in domače živali.
ožna količina do 30 litrov. Pripravite
M
ustrezno posodo.
Če je potrebno:
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
Off.
‰‰ Uporabljajte vročo milnico ali nežna,
neagresivna čistilna sredstva.
Glejte sliko št. 62
‰‰ Zdrgnite do suhega z mehko krpo.
‰‰ Servisno loputo odprite tako, da z koničastim predmetom pritisnete v odprtino in loputo zavrtite v smeri urinega
kazalca.
Čiščenje bobna
Če so se zaradi pozabljenih kovinskih delov
(npr. kovanci, sponke za papir, igle, žeblji)
pojavili madeži od rje:
‰‰ Odstranite servisno loputo.
‰‰ Uporabite čistilna sredstva, ki vsebujejo
klorovo belilo. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte jeklene volne.
Čiščenje dozirnega predala
Če so v predalu za detergent ostanki detergenta ali čistilnih sredstev:
Glejte sliko št. 63
‰‰ Izvlecite odtočno cev.
Glejte sliko št. 64
‰‰ Previdno izvlecite zapiralni čep in
odtočite vodo v že vnaprej pripravljeno
posodo.
Glejte sliko št. 65
Glejte sliko št. 59
‰‰ Čep namestite na prejšnje mesto.
‰‰ Dozirni predal odprite.
Glejte sliko št. 66
Glejte sliko št. 60
‰‰ Previdno odvije pokrov črpalke. Pri tem
odteče še nekaj odpadne vode.
‰‰ Dozirni predal z rahlim potegom odstranite.
‰‰ Dozirni predal očistite in ga splaknite
pod tekočo vodo. Lahko ga razstavite
na dva dela.
Glejte sliko št. 67
‰‰ Očistite notranjost in odstranite tujke.
‰‰ Navoj pokrova črpalke temeljite očistite.
49
‰‰ Pokrov ponovno namestite na prejšnje
mesto.
‰‰ Potegnite filter ven in ga izperite pod
tekočo vodo.
Glejte sliko št. 68
‰‰ Filter znova vstavite in namestite cev.
‰‰ Odtočno cev potisnite nazaj v notranjost.
‰‰ Odprite vodovodno pipo in preverite,
če iz nje teče voda. Če voda le kaplja,
preverite, ali ste filter pravilno namestili.
Glejte sliko št. 69
‰‰ Servisno loputo ponovno namestite nad
odprtino.
Da preprečite odtekanje neporabljenega
pralnega sredstva v odtok:
‰‰ Natočite 1 liter vode v predal II
‰‰ Izberite program za izčrpavanje
.
Čiščenje filtra v dotočni cevi
To je potrebno le v primeru, če v stroj doteka zelo malo ali premalo vode.
Sprostitev pritiska v vodovodni cevi
‰‰ Pipo zaprite.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
katerikoli program (razen Spin (centrifuga)/Drain
(črpanje)).
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 in počakajte, dokler se ne prikaže sporočilo
»Pipa zaprta?«.
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na
Off.
Čiščenje filtra(ov) v vodovodni pipi
Glejte sliko št. 70
‰‰ Iz pipe odstranite cev.
‰‰ Filter izperite pod tekočo vodo.
‰‰ Znova namestite na pipo.
‰‰ Pipo zaprite.
Odstranjevanje vodnega
kamna
Pod pogojem, da uporabljate pravilno količino detergenta, iz pralnega stroja vodnega
kamna ni potrebno odstranjevati.
Madeže od rje v notranjosti bobna, ki nastanejo zaradi pozabljenih kovinskih delov,
lahko odstranite s pomočjo odstranjevalca
vodnega kamna.
Če je odstranjevanje vodnega kamna kljub
temu potrebno, prosimo sledite navodilom
proizvajalca odstranjevalca vodnega kamna.
Zasilno odpiranje
Vratca bobna lahko po vklopu zasilnega
odpiranja odprete in odstranite posodo iz
bobna.
Nevarnost poparjenja
Prekinite pralni cikel.
Program, ki je trenutno v teku, se zaustavi.
Počakajte, da se vroča voda ohladi.
Počakajte, da se boben povsem ustavi.
Pozor!
Vratca bobna lahko kadarkoli odprete, čeprav je v pralnem stroju voda.
Čiščenje filtrov pralnega stroja
e poskušajte odpirati vrat, če skozi
N
steklo vidite nivo vode.
Glejte sliko št. 71
‰‰ Iz zadnjega dela pralnega stroja odstranite cev.
‰‰ Odtočite odpadno vodo. Podrobnosti
pod »Čiščenje lužne črpalke«.
Glejte sliko št. 72
Glejte sliko št. 73
50
‰‰ Servisno loputo odprite tako, da z koničastim predmetom pritisnete v odprtino in loputo zavrtite v smeri urinega
kazalca.
‰‰ Odstranite servisno loputo.
Glejte sliko št. 74
‰‰ Povlecite zatič za zasilno odpiranje.
Vratca bobna se sedaj lahko odprejo.
Odprava manjših motenj
Če so potrebna popravila in menite, da motenj s pomočjo spodnje tabele ne boste mogli
odpraviti, storite naslednje:
‰‰ Gumb za izbor programa nastavite na Off.
‰‰ Napravo izključite iz omrežja električnega toka.
‰‰ Zaprite pipo.
‰‰ Pokličite servisni center, glejte stran 34.
Motnja
Možni vzrok
Odprava motnje
Vratca bobna se ne odprejo. Izbran program »Brez končnega
ožemanja«.
Izberite nastavitvi Drain (črpanje)
ali Spin (centrifuga) .
Vklopljeno je otroško varovalo
Izklopite otroško varovalo, glejte stran
22.
Izpad električne energije.
Ko se napajanje znova vzpostavi,
se potek programa nadaljuje. Če
želite med izpadom elektrike iz bobna
odstraniti perilo, pokličite servis, glejte
stran 32.
Program je v teku in/ali vratca bobna Počakajte, da se program izteče;
so zaklenjena iz varnostnih razlogov. glejte stran 25.
Vtič je nestabilno priklopljen v vtični- Odpravite vzrok.
co oz. vanjo ni priklopljen.
Gumb za izbor programa je postavljen na Off še pred iztekom
programa.
Izberite program.
Kljub izključitvi in ponovni
vključitvi pralnega stroja se
vratca bobna ne odprejo.
Vklopljeno je otroško varovalo.
Izklopite ga, glejte stran 29.
Kljub izključitvi in ponovni
vključitvi pralnega stroja
program še vedno poteka.
Vklopljeno je otroško varovalo.
Izklopite ga, glejte stran 22.
Naprave ne morete upravljati. Vklopljeno je otroško varovalo.
Na zaslonu je oznaka »Vklopljeno otroško varovalo«.
Izklopite ga, glejte stran 22.
Vratca so zaklenjena iz varnostnih
Glejte poglavje »Dodajanje perila/Prerazlogov (previsok nivo vode, tempe- kinitev programa« na strani 24.
ratura ali preveliko št. vrtljajev).
51
Motnja
Možni vzrok
Odprava motnje
Kontrolne lučke se ne
prižgejo.
Izpad varovalke.
Vklopite/zamenjajte jo.
Če se motnja znova pojavi, pokličite
servis.
Izpad električne energije.
Ko se napajanje znova vzpostavi,
se potek programa nadaljuje. Če
želite med izpadom elektrike iz bobna
odstraniti perilo, pokličite servis, glejte
stran 32.
Program se ne zažene.
Lučka Start/Pause 4
utripa.
Niste pritisnili gumba Start/Pause
4.
Pritisnite .
Program se ne zažene. Na
zaslonu je oznaka »Odprta
vrata?«.
Vratca niso dobro zaprta.
Poglejte, ali med vratca ni ujeto perilo.
Vratca ponovno zaprite (zaslišati morate
klik).
Program se nadaljuje.
Na zaslonu je oznaka
»Pritisnite start«.
Izbrali ste končni čas pranja, vendar Pritisnite ga.
niste pritisnili gumba Start/Pause
4.
Program se ne zažene. Na Končni čas pranja je izbran in
zaslonu je oznaka »Časovni aktiviran.
zamik«.
Ni potrebno storiti ničesar. Naprava se
zažene samodejno.
Časa ne morete nastaviti.
Program se je že pričel; po pričetku Počakajte, da se program izteče.
programa časa ne morete več
nastaviti.
Čeprav se pritisnili gumb
Menu, zaslon še vedno
kaže »Nastavite uro«.
Nastavitev je preskočila z ur na
Glejte »Nastavitev časa«, stran 23.
minute; obe točki izbire imata enako
besedilo.
Čas ni prikazan.
Čas ni nastavljen.
Glejte »Nastavitev časa«, stran 23.
Ne morete izbrati končnega Čas ni nastavljen.
časa pranja.
Program se je že pričel; po pričetku
programa časa ne morete več
nastaviti.
Glejte »Nastavitev časa«, stran 23.
Preden program zaženete, izberite in
nastavite želeni končni čas pranja, glejte
stran 19.
Ne morete izbrati drugačnega števila vrtljajev.
Centrifuga je že v teku; med
Število vrtljajev določite pred zagonom
potekom št. vrtljajev ne morete več centrifuge.
spreminjati.
Gumb za izbor programa je nastav- Če želite, izberite drugačen program.
ljen na Drain (ožemanje); centrfuga pri tem programu ni možna.
Otroškega varovala ne
morete vklopiti.
Program se je že pričel.
Otroško varovalo lahko izberete med
premorom.
V dozirnem predalu so
ostanki detergenta.
Vlažen oz. sprijet detergent.
Očistite in posušite dozirni predal, glejte
stran 26.
Tekoči detergent odmerite s pomočjo
dozirnega pokrovčka.
52
Motnja
Možni vzrok
Odprava motnje
Voda ne pride v stroj oz.
detergent ni odplaknjen.
Na zaslonu se prikaže
oznaka »Zaprta pipa?«.
Vodovodna pipa ni odprta.
Odprite pipo. Program se nadaljuje.
Odpravite vzrok.
V bobnu ni videti vode.
Ni motnja.
Voda je pod vidnim nivojem.
Dovodna cev je prepognjena oz. se
je zataknila.
Zamašen filter v dovodni cevi.
Prenizek vodni tlak.
Očistite filter, glejte str. 26.
Odpravite vzrok.
Stroj ne izčrpa celotnega
Drenažna cev in/ali odvodna cev sta Očistite ju.
pralnega sredstva. Na
zamašeni.
zaslonu je oznaka »Črpalka
ovirana?«.
Voda izteka izpod stroja.
Spoj dovodne cevi ne tesni.
Drenažna cev ne tesni.
Iz dozirnega predala izhaja Prevelika količina detergenta.
pena.
Ponovljeno centrifugiranje.
Po ožemanju perilo ni
dovolj suho.
Programski čas se je
podaljšal.
Slabo oprano perilo.
Na perilu so ostanki
detergenta.
Na perilu so sivi madeži.
Ni motnja.
Sistem zaznave neenakomerne porazdelitve perila poskuša le-to bolje
razporediti z večkratnim zagonom
centrifuge.
Večji kosi oblačila so se zamotali,
zato perilo ni enakomerno porazdeljeno. Iz varnostnih razlogov se je
največje število vrtljajev samodejno
zmanjšalo.
To ni motnja.
Sistem zaznave pene je vklopil
dodatni krog izpiranja za zmanjšanje
količine pene.
To ni motnja.
Sistem zaznave neenakomerne
porazdeljenosti perila poskuša le-to
bolje razporediti z večkratnim zagonom centrifuge.
Umazanija je trdovratnejša, kot ste
pričakovali.
Premajhna količina detergenta.
Nekateri detergenti brez fosfatov
vsebujejo v vodi netopne sestavine,
ki se lahko kažejo na perilu v obliki
svetlih madežev.
Umazanija zaradi ostankov kreme,
maščob ali olja.
53
Navoj zategnite.
Drenažno cev zamenjajte.
Na pol litra vode dodajte 1 jedilno žlico
sredstva za mehčanje in mešanico zlijte
v prekat II
Pri naslednjem pranju količino detergenta
zmanjšajte.
V boben vedno vložite večje in manjše
kose oblačil skupaj.
V boben vedno vložite večje in manjše
kose oblačil skupaj.
Uporabljajte pravilno količino detergenta.
V boben vedno vložite večje in manjše
kose oblačil skupaj.
Izberite ustrezni program ali dodatno
možnost Intenzivnega pranja.
Dodajte takšno količino detergenta, kot jo
priporoča proizvajalec.
Ko se perilo posuši, ga skrtačite.
Pri naslednjem pranju izberite največjo
količino detergenta in najvišjo dovoljeno
temperaturo.
Prikaz motenj
Besedilo na zaslonu
Možni vzrok
Odprava motenj
Zaprta pipa?
Vodovodna pipa ni odprta.
Odprite pipo. Program se nadaljuje.
Odpravite vzrok.
Dovodna cev zvita ali upognjena.
Filter v dovodni cevi zamašen.
Prenizek vodni tlak.
Filter očistite, glejte od strani 26 dalje.
Odpravite vzrok.
»Črpalka ovirana?«
Drenažna cev in/ali odvodna cev
sta zamašeni.
Očistite ju.
»Odprta vrata?«
Vrata niso dobro zaprta.
Preverite, ali se je med vratca zataknilo
perilo. Vratca znova zaprite.
Če motnje s pomočjo zgornje tabele ne morete odpraviti, napravo izključite, počakajte 5
sekund, jo znova vključite, nato pa izberite in zaženite program.
Če se motnja znova pojavi, pokličite servis, glejte stran 34.
54
Poraba
Prekinitev programa
Dodatne možnosti Količina Električna enerperila do gija (v kWh)
Voda (v Trajanje
litrih)
Bombaž
30°C
Intenzivno pranje
10,0 kg
0,7
95
1 ura 45 min
Bombaž
40°C
Intenzivno pranje
10,0 kg
1,2
95
2 uri
Bombaž
60°C
Intenzivno pranje
10,0 kg
1,6
95
2 uri 30 min
Bombaž
madeži*
60 °C
Intenzivno pranje
10,0 kg
1,7
74
2 uri 40 min
Bombaž
60°C
−
10,0 kg
1,5
95
2 uri 10 min
Bombaž
90°C
Intenzivno pranje
9,0 kg
3,2
110
3 ure 40 min
Neobčutljivo perilo
30°C
Intenzivno pranje
4,0 kg
0,3
70
1 ura 20 min
Neobčutljivo perilo
40°C
Intenzivno pranje
4,0 kg
0,5
70
1 ura 20 min
Neobčutljivo perilo
60°C
Intenzivno pranje
4,0 kg
0,7
70
1 ura 50 min
30°C Intenzivno pranje
4,0 kg
0,2
50
1 ura
Intenzivno pranje
3,0 kg
0,2
52
50 min
_
2,5 kg
0,2
40
30 min
Mešano perilo
Fino perilo
30°C
Pletenine 30°C
* Nastavitev programa z izbrano dodatno možnostjo »Intenzivnega pranja« za kontrolo v skladu z EN 60456
60456 in IEC 60 456
** Količina perila 10 kg je priporočljiva le v kombinaciji z »Intenzivnim pranjem«.
** Vrednosti lahko odstopajo od navedenih, odvisno od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovodne
vode in okolja, vrste in kvalitete perila ter stopnje umazanije, uporabljenega detergenta, odstopanj v pretoku
električne energije, in izbranih dodatnih možnosti.
Vse vrednosti lahko odstopajo od navedenih, kar zavisi od napredka na področju razvoja.
Servisna služba
Iz priloženega seznama lahko poiščete vam
najbližji servis.
Vaš pralni stroj ne potrebuje nobene druge
nege, razen že omenjene.
Ob klicu prosimo navedite številko izdelka
(E-Nr.) in številko izdelave (FD) naprave. S
temi podatki nam boste pomagali, da se
izognemo nepotrebnim prevoznim stroškom.
Preden pokličete servis, preverite, ali lahko
motnjo sami odpravite (glejte od strani 30
naprej).
Če boste v času veljavne garancije poklicali
strokovnjaka za nasvet, vam bo ta storitev
zaračunal.
Podatki so navedeni na tipski tablici (glejte
sliko) in na označeni ploščici na zadnji strani
naprave.
Glejte sliko št. 75
55
Namestitev,
priključitev in prevoz
naprave
vijaka in konec tulca izravnana.
‰‰ Vstavite transportna varovala in privijte
matice. Izbočeni del podložke mora
sesti v zarezo na zadnji strani ohišja.
Hitra navodila
Varnostna navodila
Nevarnost poškodb!
Pralni stroj je zelo težak. Dvigajte ga pazljivo.
Pred uporabo
Opozorilo
Zmrznjene cevi lahko počijo ali razpokajo.
Pralnega stroja ne nameščajte na mesto,
kjer obstaja nevarnost zmrzali.
Opozorilo
Pred uporabo vašega pralnega stroja natančno preberite navodila za namestitev in
uporabo in jih upoštevajte.
Pralni stroj se lahko poškoduje. Ne dvigujte
ga za izpostavljene dele (npr. vratca bobna).
‰‰ Izberite jezik zaslona.
‰‰ Nastavite čas.
Poleg splošnih varnostnih opozoril upoštevajte še morebitna navodila lokalnega
dobavitelja vode in elektrike.
Priprava perila
Glejte sliko št. 77 - 81
Če imate glede priključitve pomisleke, naj
vam napravo priključi strokovnjak.
Izberite in zaženite program
Prevoz, npr. ob selitvi
Glejte sliko št. 82, 83
Pred prevozom pralnega stroja:
Izberite želene nastavitve …
- Zaprite pipo.
Glejte sliko št. 84, 85
- Napravo izklopite iz elektrike.
- Odklopite dovodno in drenažno cev.
… in program zaženite
- Pripravite in vstavite transportna varovala.
Glejte sliko št. 86
o ste napravo prenesli in jo ustrezno
K
namestili, pred zagonom prvega programa pranja zaženite program Drain
(črpanje).
Po pranju
Glejte sliko št. 87 - 89
Priprava in vstavitev transportnih varoval
Glejte sliko št. 76
‰‰ Odstranite spodnja dva pokrovčka.
‰‰ Pripravite transportna varovala:
‰‰ Vijak odvijte iz tulca toliko, da sta konec
56
Sintetika ali kombinacije
materialov
Bombaž ali lan
30 °C
Wool cold
Wool 30 °C
Delicates/Silk
Cottons 60 °C
Flecken Intensiv
+ 20
85
30
30
-5
-5
40
130
40
60
60
-
-
+ 10
+ 20
+ 20
+ 30
100
90
+ 20
-5
- 15
-5
- 15
+ 20
130
200
Trajanje programa (Stanja umazanije)
Čas v min. (pribl.)*
Quisk wash
Normal wash
Intensive
(hitro pranje) (normalno pranje)
Wash
za manj uma- (običajno umazano (intenzivno pranje)
zano perilo
perilo; največja
za zelo umazano
obremenitev)
perilo
+ 15
+ 15
(dodatno
izpiranje)
Rinse Plus
-
-
+15
+ 30
+ 20
+ 30
za perilo z
madeži
Prewash
(predpranje)
+5
+ 10
+ 10
+ 10
Reduced
Ironing
(Zmanjšano
likanje)
2,5 kg
2,5 kg
3 kg
10 kg
Polna
obremenitev
4 kg
Polna obremenitev 10 kg
* D
ejansko trajanje programa lahko odstopa od navedenih vrednosti, odvisno od oskrbe in kakovosti vode, vrste in količine perila in uporabljenega pralnega sredstva, kot tudi od
drugih faktorjev.
27
9
1
Trajanje programa v min. (pribl.)*
-3
-3
-8
-6
-4
-6
„Without final spin“
(brez končnega
ožemanja)
(izbira hitrosti
centrifuge)
Največja količina perila:
BOSCH
Dodatne možnosti (ca.)* (+ / - Čas v min.)
Rinse/Freshen up
(ispiranje) Cikel izpiranja se uporabi za osvežitev neumazanega perila, lahko se upotrabi mehčalec Program se zaključi s kratkim ožemanjem.
Spin (ožemanje)
Cikel ožemanja za ročno oprano perilo. Pred in med ožemanjem deluje črpalka.
Empty
(črpanje)
Za črpanje vode po programu „Brez končnega ožemanja“ za nežno obdelavi občutljivega perila.
Izbor programa
Dodatni programi
Volna
30°C
Easy-care
Quick + Mix 30°C
40°C
Easy-care
30°C
Cottons
60°C
40°C
Cottons
Easy-care
60°C
90°C
Cottons
Cottons
Program*
Opombe / Uporaba
Stabilna barva
Nestabilna
barva
Stabilna barva
Nestabilna
barva
Stabilna barva
(večji kosi)
Občutljivi izdelki za lahko nego
Občutljivi izdelki za lahko nego
Bombaž, kombinacije
materialov ali sintetika
Prosimo preberite navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitev pred uporabo pralnega stroja!
Tabela Logixx 10 za izbiro programov Vrsta perila
Preverite etikete za vzdrževanje na izdelku!
57
Vaša Bosch perilica Opće sigurnosne
rublja
napomene
Kupovinom perilice rublja odlučili ste se za
moderan, visokokvalitetan uređaj za domaćinstvo.
Vaša perilica rublja namjenjena je za
Vaša perilica rublja odlikuje se štedljivom
potrošnjom energije, vode i deterdženta za
pranje.
- pranje tkanina koje se mogu prati strojno
u vodi,
- uporabu samo u domaćinstvu,
Svaka perilica rublja koja napušta našu tvornicu, njena funkcija i besprijekorno stanje,
brižljivo se testiraju.
- rad s hladnom vodom za piće i s uobičajenim sredstvima za pranje i njegu koja
su pogodna za uporabu u perilicama
rublja.
Naša servisna služba rado Vam stoji na
raspolaganju kod svih pitanja osobito u vezi
s postavljanjem i spajanjem perilice rublja.
Djecu ne ostavljajte bez nadzora u blizini
perilice rublja.
Ostale informacije, kao i izbor naših proizvoda, nalaze se na našoj internet stranici:
http://www.bosch-hausgerate.de
Kućne ljubimce držite dalje od perilice
rublja.
Mrežni utikač nemojte umetati/izvlačiti iz
utičnice vlažnim rukama.
Molimo Vas pročitajte ove upute o uporabi
i postavljanju kao i sve druge informacije,
priložene uz perilicu rublja i postupajte u
skladu s njima.
Mrežni utikač izvlačite iz utičnice držeći ga
samo za utikač a ne za kabl.
Svu dokumentaciju sačuvajte za kasniju
uporabu ili za narednog vlasnika.
Ne dodirujte vrata perilice prilikom pranja na
visokim temperaturama.
Oprez kod izbacivanja vruće vode.
Ne penjite se na perilicu rublja.
Ne naslanjajte se na otvorena vrata perilice.
58
Upute za
zbrinjavanje
Upute za instalaciju
Uvod
Zbrinjavanje ambalaže
Razmotrite i poštujte upozorenja i sljedeće
upute:
Vaš novi uređaj je na putu do Vas zaštićen pakiranjem. Svi korišteni materijali su
ekološki neškodljivi i mogu se ponovno
koristiti. Molimo Vas pomozite i vi u tome da
pakiranje zbrinete na način, koji je ekološki
neškodljiv.
Ove upute za instalaciju su namjenjene kvalificiranim instalaterima. Kao dodatak ovim
uputama za instalaciju, obratite pozornost
na sljedeće prilikom instalacije uređaja:
Ako se perilica rublja nalazi u prostoriji koja
je izložena niskim temperaturama ili ako je
perilica u prostoriji koja se ne koristi tijekom
zime, preostala voda mora se odstraniti iz
pumpe za vodu i iz cijevi.
Nemojte oštetiti perilicu rublja.
Nemojte podizati perilicu rublja tako što
ćete podizati njene izbočene dijelove (npr.
vrata).
O aktualnim načinima zbrinjavanja informirajte se kod Vašeg stručnog prodavatelja ili
u Vašoj općinskoj upravi.
Opasnost od gušenja!
Pakiranje i njezine dijelove ne ostavljajte
djeci za igru. Postoji opasnost od gušenja
folijom i savijenim kartonskim kutijama.
Pored ovih sigurnosnih informacija, koje
smo naveli, mjesni distributer vode i električne energije može imati posebne zahtjeve.
Zbrinjavanje starog uređaja
Stari uređaji nisu bezvrijedan otpad! Ekološki pravilnim zbrinjavanjem mogu se dobiti
korisne sirovine.
U slučaju sumnje, pozovite specijaliziranu
osobu da Vam priključi uređaj.
Opasnost po život!
Kod dotrajalih uređaja izvucite mrežni utikač. Odvojite mrežni kabl te ga odstranite
zajedno s utikačem.
Informacije vezane za
zbrinjavanje
Onesposobite bravu na vratima perilice. Na
taj način spriječavate djecu od zaključavanja
unutar uređaja i gušenja
Odlaganje pakiranja
Vaš novi uređaj je na putu do Vas transportiran u zaštitnom pakiranju. Svi korišteni
materijali su ekološki ispravni te se mogu
reciklirati.
Molimo Vas doprinesite i Vi boljem okolišu
tako što ćete zbrinuti pakiranje na način,
koji nije štetan za okoliš.
Molimo Vas posavjetujte se s Vašim prodavateljem ili mjesnom upravom o aktualnim
načinima zbrinjavanja.
59
Zaštita okoliša / Savjeti i
prijedlozi
Vaša perilica rublja koristi vodu, struju i deterdžent djelotvorno, na način da štiti okoliš
i umanjuje troškove Vašega kućanstva.
Korištenje Vaše perilice rublja na djelotvoran
i ekološki ispravan način:
- Izbjegavajte korištenje prevelike količine
deterdženta.
- Koristite djelotvorni deterdžent koji je
pogodan za perilice rublja koje se pune
sprijeda.
3. Ključ za vijke
4. Kuka za namještanje odvodnog crijeva npr. u umivaonik.
Ovisno o situaciji za priključak, potrebni su i
sljedeći dijelovi:
- crijevna obujmica Ø24-40 mm (specijalizirani dućan) također je potrebna za
priključak na sifon.
Vlaga u bubnju je posljedica finalne inspekcije kroz koju prođe svaka perilica, prije
izlaska iz tvornice.
Na stražnjoj strani uređaja:
- Dodajte deterdžent prema stupnju
zaprljanosti, količini rublja i tvrdoći vode,
i pridržavajte se uputa proizvođača deterdženta.
Gledajte sliku br. 4
Standardna oprema
Korisni alati
Nekoliko dodatnih elemenata opreme priloženo je uz Vašu perilicu rublja. Provjerite
da li su svi dodaci za Vaš model priloženi.
Ukoliko nedostaju određeni dijelovi, odmah
kontaktirajte Vašeg prodavača.
Biće Vam od koristi sljedeći alat:
Unutar bubnja:
3. Okasti ključ (SW 13 ) za odstranjivanje
transportnih osigurača.
Gledajte sliku br. 1
1. Dovodno crijevo (plava oznaka)
2. Odvodno crijevo
- Mrežni kabl s utikačem.
C...Priključak za dovodno crijevo
1. Odvijač sa ravnom glavom
2. Odvijač za utičnicu(13 mm)
4. Libela za nivelaciju.
Gledajte sliku br. 5
3. U vreći se nalaze:
Dimenzije
Gledajte sliku br. 2
Gledajte sliku br. 6
Aqua Secure crijevo spriječava potencijalne
poplave ako crijevo curi. Ako crijevo curi,
javlja se crvani znak i dovod vode je blokiran.
a= 686 mm
Gledajte sliku br. 3
d= 407 mm
Priložena dodatna oprema
Kut otvaranja 180º
1. Poklopci za otvore nakon skidanja
transportnih osigurača.
b= 780 mm
c= 940 mm
Težina oko 100 kg
2. Brava za odvodno crijevo
60
Lista za provjeru
postavljanja
Instalacija u niši
Ukoliko želite Vašu perilicu rublja instalirati u
niši, obratite pozornost na udaljenosti koje
su označene u sljedećoj tabeli:
strana
Potpuno uklonite 4 prijevozna bolta i
postavite perilicu na mjesto
61
Spojite vodu i odvodnu cijev
62
Strane
Spojite struju
62
Gornji rub
305 mm
Stavite perilicu u finalnu poziciju
62
Poleđina
64 mm
Postavite perilicu na najnižu moguću
visinu
62
Prednja strana
Prije prvog korištenja, pokrenite ciklus
čišćenja
63
Udaljenost
6 mm
Odstranite transportne
osigurače
Površina za instalaciju
Stabilnost je važna radi spriječavanja “hodanja” perilice tijekom centrifugiranja.
Površina, na koju se perilica instalira, mora
biti čvrsta i ravna. Meke podne površine,
kao što su tepisi ili pjenaste podloge, nisu
pogodne.
OPREZ!
Transportni osigurači se moraju uvijek skinuti prije korištenja uređaja po prvi put te se
moraju ponovno montirati prilikom naknadnog transporta (npr. prilikom selidbe).
‰‰ Odvijte sve zavrtnje prije uklanjanja bilo
kojeg zavrtnja sve dok ih ne odvijete.
Ako perilica rublja treba biti instalirana na
drvenom podu:
‰‰ prvo uklonite donja dva zavrtnja prije
uklanjanja gornja dva zavrtnja
‰‰ Ako je moguće, postavite perilicu u kut.
‰‰ otpustite zavrtnje s priloženim 13 mm
odvijačem. Otpustite zavrtnje dok se ne
mogu slobodno micati
‰‰ Pričvrstite vodootpornu drvenu ploču
(debljine min. 30 mm) zavrtnjima za
pod.
‰‰ donji zavrtnji se mogu lakše ukloniti
koristeći 13mm odvijač za utičnicu
‰‰ Obložite nožice perilice rublja priteznim
pločicama.
Pritezne pločice (komplet) možete
nabaviti u specijaliziranom dućanu ili u
Korisničkom servisu (WMZ 2200).
Gledajte sliku br. 7
‰‰ U potpunosti odstranite transportni osigurač (vijak i opruga, pločica i čahura).
‰‰ Aparat ne može biti nadgrađen.
‰‰ a pohranu zavrtnja za u buduće, ne
uklanjajte ih iz plastične vrećice
‰‰ Aparat ne može biti podgrađen.
Namještanje postolja
Ukoliko je perilica rublja instalirana na postolju (redni broj WMZ 20400), sljedite upute
za uporabu!
Instalirajte
držač PRIJE odstranjivanja transportnih osigurača.
6 mm
Gledajte sliku br. 8
‰‰ Umetnite poklopce
Skladištenje transportnih osigurača
Uvijek sačuvajte transportne osigurače za
naknadni transport uređaja (npr. u slučaju
selidbe).
Gledajte sliku br. 9
61
ako čahure ne izlaze van kada uklanjate
zavrtnje, vratite zavrtnje natrag u čahure i
probajte ponovno. Bitno je da to napravite
sa zavrtnjima jer inače čahure neće propisno izaći.
‰‰ Čuvajte transportni osigurač i ( pločicu
zavrtnja i čahuru na zavrtnju).
Dužine cijevi i kabla
Spajanje na lijevoj strani
Gledajte sliku br. 10
Spajanje na desnoj strani
Gledajte sliku br. 11
A=140 cm (približno)
B= 130 cm(približno)
C=85 cm (približno)
D= 100 cm (max)
Ako ste u nedoumici, pozovite stručnjaka
da Vam priključi perilicu.
Dovodno crijevo za vodu ne smije se:
- savijati ili gnječiti,
- mijenjati ili skraćivati (čvrstoća više nije
zajamčena).
Spajanje dovodnog crijeva
Gledajte sliku br. 12
‰‰ Plastični navoji smiju se zavrtati samo
rukom kada spajate dovodno crijevo
na aparat. Ne odstranjujte zaptivke sa
crijeva za dovođenje vode.
‰‰ Nakon priključivanja dovodnog crijevo,
otvorite slavinu te se uvjerite da li voda
izlazi.
Obratiti pozornost na tlak vode u vodovodnoj mreži
- Tlak vode se treba kretati između 1 i
10 bara (kod otvorene slavine za vodu,
protječe najmanje 8 litara vode u minuti).
E= 175 cm (približno)
F= 88 cm (približno)
G= 140 cm(približno)
H= 60 cm(približno)
- Ukoliko je tlak vode veći, ugraditi ventil
za reduciranje tlaka.
Crijevo za odvođenje vode
Druga crijeva
Moguće nabaviti od specijaliziranih prodavača
- produženo dovodno crijevo
(približno 2.44 m)
Priključak za vodu
Crijevo za dovod vode
PAŽNJA!
Perilicu rublja koristiti samo s hladnom pitkom vodom. Ne priključujte je na bojler za
vruću vodu bez tlaka.
Koristite samo nova dovodna i odvodna
crijeva. Nikada ne priključujte stara rabljena
crijeva.
Visinska razlika između mjesta za umetanje
i točke odvodnjavanja: maksimum 100 cm,
minimalno 60 cm.
Priključite crijevo za odvod vode:
Gledajte sliku br. 13
‰‰ ne uklanjajte zavrtanj sa zakačka.
Odlabavite zavrtanj tako da zakačka
slobodno klizne na odvodno crijevo
1. Postavite zakačku na kraj odvodnog
crijeva prije neko spojite odvodno crijevo
na uređaj.
Gledajte sliku br. 14
2. spojite odvodnu cijev na vezu za odvod
otraga na perilici, smjestite zakačku
crijeva na približno 9 mm od kraja cijevi
62
3. pričvrstite zakačku sa odvijačem
Odvodnja vode u vertikalnu odvodnu
cijev
Gledajte sliku br. 15
‰‰ Koristite držač. Prikačite držač na kraj
odvodnog crijeva i umetnite kraj crijeva
u odvodnu cijev.
‰‰ Pričvrstite crijevo u ispravnom položaju
pomoću trake ili fiksirne pločice.
Odvodnja vode u sifon
Gledajte sliku br. 16
- Osigurajte priključno mjesto pomoću
Ø24-40 mm zakački za crijevo (specijalizirana trgovina).
Odvodnja vode u umivaonik
Gledajte sliku br. 17
‰‰ Prikačite odvodno crijevo sigurno na
umivaonik.
Rezervni električni kabel može se nabaviti u
korisničkom servisu.
Ne koristite višestruke utikače/ priključke ili
produžne kablove.
U slučaju korištenja zaštitnog prekidača za
zaštitu od struje kvara, koristite samo tip sa
. Samo ovaj znak jamči
ovom oznakom
ispunjenje važećih odredbi.
Ne isključujte kabel tako da ga vučete iz
utičnice.
Nemojte umetati/ izvlačiti iz utičnice vlažnim
rukama.
Poravnjavanje perilice
Procedura poravnjavanja
1. uređaj bi sada trebao biti u konačnoj poziciji, spreman za
poravnjavanje(pomicanje aparata nakon
poravnjavanja može ga učiniti neravnim)
‰‰ Kada se voda ispumpava iz perilice,
provjerite da li voda dovoljno brzo
otječe.
Svaka nožica aparata ili postolja mora
biti smještena čvrsto na pod kako bi se
spriječilo šetanje perilice. Započnite sa
sve četiri nožice do kraja pričvršćene i
polako odvrčite svaku nožicu posebno
da izravnate aparat.
Priključenje na struju
Pozor
Perilicu rublja priključite samo na izmjeničnu
struju preko propisno instalirane i uzemljene
utičnice (šuko).
Mrežni napon mora odgovarati specifikaciji
napona na perilici rublja (tipska pločica).
Priključno opterećenje i potrebni osigurači
naznačeni su na tipskoj pločici.
Provjerite da li:
2. koristite lamelu da izravnate perilicu s
prednje i zadnje strane (osigurajte da
visina odgovara među krajevima perilice i
da nije podignuta na jednom kraju)
3. Podesite izravnjavanje perilice s 4 nožice podesive visine. Poravnajte perilicu na
najmanju moguću visinu kako bi smanjili
vibracije.
‰‰ otpustite bravicu (1 na ilustraciji)
okrečući je u smjeru sata. Koristite
priloženi ključ (ili 16 mm odvijač).
Kada okrenete bravicu, nožica (2
na ilustraciji) je zaključana za to i
okretati će se s tim. To će produžiti
nožicu.
‰‰ su mrežni utikač i utičnica kompatibilni,
‰‰ je profil kabela adekvatan,
‰‰ je sustav za uzemljenje propisno instaliran.
Električni kabel smije zamjeniti (ukoliko je to
potrebno) samo električar.
63
‰‰ Okrečući nožicu van će povisiti rub
perilice, okrećući nožicu unutra će
smanjiti visinu ruba perilice. Kada je
visina perilice podešena zaključajte
prilagodljive nožice na mjestu tako
da okrenete bravicu u suprotnom
smjeru od kazaljka na satu do se
čvrsto ne zaključa unutar kućišta.
4. Koristite lameli (61 cm ili manje u dužinu)
kako bi provjerili izravnjavanje perilice
‰‰ postavite lamelu preko pokrova perilice da provjerite stupanj od strane
do stranice i od sprijeda do straga
‰‰ mjehurić u sredini označava da je
perilica ravna. Inače ponovite potupak poravnjavanje dok se jedinica
ne izjednači. Savjet: ako je mjehurić
bliži jednom kraju to označava da je
to viša strana perilice. Da poravnate
perilicu ili snizite višu stranu ili povisite nižu stranu.
ožda će biti potrebno pridržavati
M
nožicu sa parom dodataka kako bi
se spriječilo njezino odvrtanje kada
pritežete bravicu. Ako se nožica
okrene promijeniti će se visina ruba.
‰‰ nakon prvotnog podešavanje pritisnite svaki rub dolje kako bi osigurali da jedinica ne pleše, ako pleše
podesite nožicu na rubu sve dok
nožica tog ruba ne dotakne pod
čvrsto.
‰‰ Ponovno pritisnite svaki rub perilice
kako bi provjerili da li perilica pleše.
Ako pleše , smanjite visinu nožice
dok nožica ne dotakne pod čvrsto.
‰‰ Nakon izravnjavanja jedinice sa svih
strana, također postavite lamelu na
poklopac od sprijeda prema natrag
da provjerite stupanj i u tom smjeru.
Gledajte sliku br. 18
5. Fino podešavanje s stavljanjem male količine rublja u perilicu, pokrečući centrifugu i tada poravnajte perilicu ponovno.
ko se testna centrifuga zaustavi ručno
a
prije završetka vrata ostaju zaključana
do 10 sekundi
Upute za uporabu
Vaša nova perilica rublja
Gledajte sliku br. 19
Upravljačka ploča
Gledajte sliku br. 20
64
Prije prvog
uključivanja Vaše
perilice rublja
Prvi ciklus pranja
Odabir jezika
irač programa ne smije biti namješten
B
na Off.
Perilica rublja mora biti ispravno instalirana i
priključena, vidi stranu 5.
Prije prvog korištenja Vaše perilice rublja:
J ezik mora biti odabran prije startanja
programa.
‰‰ Mrežni napon i napomene za napon na
tipskoj pločici moraju biti usklađeni.
‰‰ Istovremeno pritisnite gumbe Menu i
Select i držite (5 sekundi), dok se ne
prikaže trenutno namještenje.
‰‰ Perilica rublja mora biti ispravno instalirana i priključena.
Gledajte sliku br. 21
‰‰ Slavina mora biti otvorena.
‰‰ Pritisnite gumb Select sve dok se ne
prikaže željeni jezik.
‰‰ Potvrdite odabir jezika pritiskom na
gumb Menu.
ko se ne pritisne niti jedan gumb,
A
novo namještanje za jezik se automatski usvaja nakon 5 sekundi.
dabrano namještanje i nakon pranja
O
ostaje pohranjeno.
Namještanje vremena
rije no što odaberete individualna
P
namještanja (osobito za “Program se
završio kod”), vrijeme se mora namjestiti, vidi stranu 23.
Prvi ciklus pranja (bez
rublja)
Vaš uređaj je bio testiran prije napuštanja
tvornice. Kako bi odstranili višak vode koji
je preostao nakon procedure testiranja, prvi
ciklus pranja treba biti bez rublja u perilici.
‰‰ Ne umećite rublje.
‰‰ Otvorite slavinu.
‰‰ Otvorite poklopac na komoru za deterdžent.
‰‰ Ulijte približno 1 litar vode u komoru II;
vidi stranu 15.
65
‰‰ Do pola napunite mjericu s deterdžentom i ulijte u komoru II.
štetu), sitne komade veša (čarape i maramice), najlon čarape i remene treba
prati u vrećici kako bi izbjegli da se taj
veš “izgubi”.
e koristite sredstvo za pranje vune ili
N
blage deterdžente (stvaranje pjene).
‰‰ Zatvorite poklopac na komori za deterdžent.
Razvrstavanje rublja
Prema boji i stupnju nečistoće
‰‰ Zatvorite vrata.
‰‰ Namjestite birač programa na Cottons
90º.(“Pamuk”)
Svijetleća indikatorska lampica za
Start/Pause 4 (crveno).
Gledajte sliku br. 23
‰‰ Pritisnite gumb Start /Pause 4. Program započinje.
Indikatorska lampica je upaljena (crveno).
Stupanj nečistoće
Bijeli veš može postati siv. Perite bijeli i šareni veš odvojeno.
Blago zaprljan
Nema vidljivih nečistoća ili mrlja. Rublje je
vjerojatno poprimilo miris tijela.
Individualni koraci programa su označeni na zaslonu.
- Lagana ljetnja odjeća.
Kada se prikazuje “Remove washing” (“
Izvaditi rublje”):
- Majice kratkih rukava, košulje, bluze,
nošene najviše do jednog dana.
- Otvorite vrata.
- Namjestite birač programa na Off.
- Posteljina, ručnici za goste korišteni
jedan dan.
Priprema rublja
Normalno zaprljan
Vidljivo zaprljanje i /ili nekoliko blagih mrlja.
Gledajte sliku br. 22
- Majice, košulje, znojne bluze i nošene
nekoliko dana.
‰‰ Ispraznite džepove na odjeći.
- Krpe, ručnici, posteljina, koji se koriste
do jednog tjedna.
‰‰ Iščetkajte pijesak iz džepova i manžeta.
‰‰ Zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte
navlake.
- Mrežaste zavjese (Bez mrlja od nikotina)
koje nisu prane najviše do pola godine.
‰‰ Uklonite kukice sa zavjesa ili ih umotajte
u mrežu/vreću.
Jako zaprljan
Vidljiva nečistoća i /ili mrlje.
‰‰ Uklonite strane objekte /dlake iznutra i
očistite unutarnji dio.
- Krpe za posuđe koje su korištene do
jednog tjedna.
‰‰ Uklonite neperive dijelove.
‰‰ Kod hlača, trikotaže i pletiva, npr. žerseja, majica ili pulovera, treba lice okrenuti
na unutarnju stranu.
- Platnene salvete.
‰‰ Prethodno operite mrlje.
- Dječja odjeća za van ili trenirka i bermude koji su zaprljani travom i /ili zemljom.
‰‰ Grudnjake sa žicom (žica se može
odvojiti za vrijeme pranja i prouzrokovati
- Podbradak za bebe.
66
- Radna odjela kao što su kombinezoni ili
pekarske i mesarske kute.
Opasnost od eksplozije!
Rublje koje je prethodno čišćeno sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, npr.
sredstvom za uklanjanje mrlja ili benzinom
za čišćenje, morate prije stavljanja u perilicu ručno dobro isprati, u protivnom može
nakon punjenja doći do eksplozije. Rublje
prethodno temeljito ručno isprati.
Tipične mrlje
- Masna koža, jestivo ulje/mast, umaci,
mineralna ulja, vosak (sadrži masti/ulja).
- Čaj, kava, crveno vino, voće, povrće.
- Krv, jaja, mlijeko, škrob (veliki sadržaj
bjelančevina, ugljenih hidrata).
Pozor
Strana tijela u bubnju za pranje mogu oštetiti
rublje. Prije stavljanja rublja treba se uvjeriti
da u bubnju za pranje nema stranih tijela.
- Čađ, zemlja, pijesak (pigmenti), teniski
dres uprljan crvenim pijeskom.
Odstranjivanje mrlja
Mrlje uklanjati/prethodno obrađivati dok su
još svježe.
Stavljanje rublja u perilicu
Gledajte sliku br. 25
Najprije ih natopiti sapunicom. Ne trljati.
‰‰ Otvorite vrata.
Rublje potom prati u odgovarajućem programu.
Gledajte sliku br. 26
Okorjele/sasušene mrlje mogu se ponekad
ukloniti tek nakon nekoliko pranja.
Razvrstavanje rublja prema uputama na
etiketi za održavanje
‰‰ Razmotajte razvrstano rublje i stavite ga
bez potiskivanja u bubanj. Pomiješajte
krupno i sitno rublje. Rublje se bolje
opere i rasporedi za vrijeme centrifuge,
ako je različite veličine.
Gledajte sliku br. 24
e prekoračiti preporučenu količinu
N
opterećenja. Prepunjenost umanjuje
rezultat pranja i dovodi do gužvanja.
Prati samo rublje sa ovdje navedenim simbolima za održavanje.
Bijelo rublje 95º C, 90 ºC
Preporučena količina rublja za bubanj je
prikazana ovisno o odabranom programu i
dodatnim funkcijama, vidi od strane 32.
Pamuk 60 ºC, 40ºC, 30ºC
Pun bubanj
Pamuk i lan
Lako za održavanje 60 ºC, 40ºC, 30ºC
Fino rublje 40ºC, 30ºC
Vuna i svila koji se mogu prati na ruke i
strojno, hladno 30ºC
1/2 bubnja
Pamuk, sintetička vlakna ili trikotaža
1/3 bubnja
Vuna, fino rublje, svila
‰‰ Zatvorite vrata za punjenje.
Nemojte zaglaviti dijelove rublja između
vrata za punjenje i gumene brtve.
Vrata se moraju zatvarati lagano i bez
upotrebe sile.
Ne perite rublje u perilici koje na sebi ima
etiketu sa sljedećom oznakom:
= ne prati
67
Deterdženti i
sredstva za njegu
rublja
Opasnost od trovanja!
Sipanje deterdženta /
sredstva za njegu
Gledajte sliku br. 27
‰‰ Otvorite poklopac na komori za deterdžent.
‰‰ Sipajte u otvor deterdžent i /ili sredstvo
za pranje.
Deterdžente i sredstva za njegu čuvati
izvan dohvata djece.
Komora I: Pretpranje
Komora za pretpranje deterdžent, sredstvo
za uklanjanje mrlja i štirku
Ispravno odmjeravanje
količine deterdženta
Komora II: glavno pranje
Komora za pretpranje deterdžent, sredstvo
za uklanjanje mrlja i
Deterdžent dozirajte:
- prema tvrdoći vode. O tvrdoći vode saznati ćete u Vašem poduzeću za obskrbu vodom.
Komora :
Tekući deterdžent, sredstvo za njegu, npr.
omekšivač za rublje ili sredstvo za održavanje boje rublja. Sipajte do vrha donje
oznake.
azrijedite koncentrirane i guste omekšiR
vače rublja i sredstva za ispiranje s malo
vode prije sipanja u komoru (spriječava začepljenje prelivnika).
- prema količini rublja.
- prema stupnju nečistoće. Podaci o stupnju nečistoće nalaze se na strani 13.
- prema podacima proizvođača deterdženta. Pravilno doziranje umanjuje
ekološko zagađenje i daje optimalan
rezultat pranja.
‰‰ Zatvorite poklopac komore za deterdžent.
Suviše malo deterdženta:
Rublje nije čisto i tijekom vremena postaje sivo i tvrdo. Na rublju se mogu stvarati
točkaste sivkaste mrlje (točkice masnoće).
Grijači dobijaju naslage kamenca.
Previše deterdženta:
Ekološki neprihvatljivo, jako stvaranje pjene
umanjuje djelotvornost strojnog pranja što
daje loš rezultat pranja i ispiranja.
68
Programi i funkcije
Dužina trajanja programa ovisi o tlaku vode,
tvrdoći vode, temperaturi ulazne vode,
sobnoj temperaturi, vrsti i količini rublja,
oscilaciji mrežnog napona kao i odabranih
dodatnih funkcija.
Maksimalan broj obrtaja kod centrifuge ovisi
o odabranom programa. Za namještanje
brzine centrifuge vidi Stranu 20.
Osnovni programi
Cotton (Pamuk)
90º
Za teško zaprljane i zamrljane tkanine
koje se mogu iskuhavati. Za svakodnevno
korišteno rublje, npr. od pamuka, lana, kao
što su ručnici, posteljina ili bijele sportske
čarape.
60º
Cotton (Pamuk)
Preporučljivo za normalno i /ili veoma zaprljan veš sa postojanim bojama. Za tkanine
otporne na habanje, npr. od pamuka ili lana,
kao što su radna odjela ili donje rublje.
60º Mrlje
Cotton (Pamuk)
Program za dubinsko čišćenje i odstranjivanje mrlja za čvrste materijale od pamuka.
40º
Cotton (Pamuk)
Preporučuje se za osjetljivo obojeno rublje
koje je blago i /ili normalno zaprljano. Za
tkanine, npr. od pamuka ili lana, kao što je
traper, za majice ili trenirke.
30º
Cotton (Pamuk)
Preporučuje se za osjetljivo šareno rublje
koje je blago zaprljano.
Za svakodnevno nošeno rublje, npr. od
pamuka ili lana (ako strahujete da će boje
izbledjeti ili nestati).
60º
Easy-Care (Lako održavanje)
Za tkanine koje su normalno zaprljane,
postojanih boja i lake za održavanje, npr.
od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili
tkanina mješanog sastava. Ove tipovi rublja
zahtjevaju poseban programski redosljed i
smanjenu brzinu centrifugiranja kako bi se
rublje što manje gužvalo.
Easy-Care (Lako održavanje)
40º
Za obojane tkanine koje su blago i /ili
normalno zaprljane, npr, od pamuka, lana,
sintetičkih vlakana ili tkanine mješovitih
sastava. Ovi tipovi rublja (npr. bluze, košulje
i kombinezoni) zahtjevaju posebni redosljed
programa i smanjenu brzinu centrifugiranja
kako bi se rublje što manje gužvalo.
30º
Easy-Care (Lako održavanje)
Za obojene tkanine koje su blago i /ili
normalno zaprljane, npr, od pamuka, lana,
sintetičkih vlakana ili tkanine mješovitih
sastava. Ovi tipovi rublja zahtjevaju posebni redosljed programa i smanjenu brzinu
centrifugiranja kako bi se rublje što manje
gužvalo.
Dodatne funkcije
Delicates/Silk (Fine tkanine/Svila)
30º
Za osjetljive tkanine koje se mogu strojno
prati, npr. od svile, satena, sintetičkog ili
mješanog sastava (npr. zavjese, haljine,
suknje i bluze).
Krupni komadi rublja puput sportskih kostima mogu se prati u ovom programu jer su
obrtaji lagani i dodan je automatski program
za ispiranje.
Nema centrifugiranja između ciklusa ispiranja.
Wool cold (Vuna hladno)
Ručno pranje je preporučljivo za vrlo osjetljivo rublje koje se obično pere na ruke.
Ovaj program za pranje je razvijen za osobito nježan tretman rublja.
Svileno i drugo rublje sa uputom za “ručno
na etiketi može se slobodno
pranje” ili
prati u ovom programu.
Wool 30º (Vuna 30º)
Za rublje od vune koje se može prati na
ruke ili strojno.
69
Mixed load 30º (Šareno rublje 30º)
Za rublje od mikrofibra.-ili pamuka. – mogu
se prati različite vrste rublja
Spin (Centrifugiranje)
Centrifugiranje za cijeđenje ručno pranog
rublja.
Voda sa deterdžentom ili voda od ispiranja
se cijedi prije centrifugiranja.
Rinse/Freshen up (Ispiranje/Osvježavanje)
Program za ispiranje nezaprljanih tkanina,
npr. kupaćih kostima, i za odstranjivanje
ostataka deterdženta sa rublja. Završava se
kratkim ciklusom ispiranja.Voda se izbacuje.
Empty (Izbacivanje vode)
Voda od ispiranja se izbacuje bez centrifuge.
Maksimalna brzina centrifugiranja
programa
Obrtaji u minuti
1200
Vrsta rublja / Opcije programa
Pamuk
800
Lako održavanje
600
Svila/ Ručno pranje
800
Vuna
600
Šareno rublje
1200
Centrifugiranje
1200
Ispiranje/Osvježavanje
U programu za Pamuk
rublje će se centrifugirati najvećom mogućom brzinom.
U programima za Lako održavanje , Fino rublje/Svila , , Vuna i Šareno rublje
perilica rublja centrifugira na maloj brzini – za nježni
tretman osjetljivog rublja.
Ako je potrebno, promjenite brzinu centrifugiranja.
Minimalna brzina obrtaja je 400 obrtaja u minuti.
Zaslon
Na ljevoj strani u prvom redu prikazan je
program koji je u toku kao i njegov status.
Trenutno vrijeme je prikazano na desnoj
strani kada je “Ready”(“Spremno”) prikazano na ljevoj strani.
Brzina centrifugiranja i očekivano vrijeme
završetka programa kao i simboli za brzinu
okretanja, režim pranja, natopljenosti, signal
i dječju bravu, prikazani su u drugom redu.
Broj obrtaja centrifuge ili bez završnog
centrifugiranja
Prikazuje se maksimalan broj obrtaja. “---”
se prikazuje za vrijeme programa Empty
(Pražnjenje) . Brzine se mogu promijeniti. Također možete odabrati Without final
spin (Bez završnog centrifugiranja).
Without final spin (Bez završnog centrifugiranja) “---”
Rublje se ostavlja u završnoj vodi ispiranja.
Preporučuje se za osjetljivo rublje.
Koristite ovu dodatnu funkciju kako biste
spriječili gužvanje rublja u slučaju da ne možete izvaditi rublje kada se program završi.
Prgramme finished at (Završetak programa u )
Prikazano je vrijeme kada će se program
završiti.
Oznaka za “ Normal Wash”
Ova oznaka je upaljena ako je odabran “
Normal Wash” (“Normalno pranje”)
Oznaka za “ Quick Wash”
Ova oznaka je upaljena ako je odabran “
Quick Wash” (“Brzo pranje”)
Oznaka za “ Intensive Wash”
Ova oznaka je upaljena ako je odabran “
Intensive Wash” (“Intenzivno pranje”)
Oznaka za signal
Ova oznaka je prikazana ako visina zvuka
signala nije namještena na Off. (Isključeno)
Oznaka za dječju bravu
Ova oznaka je upaljena ako je u izborniku
odabrano Child lock : ON (Dječja brava :
UKLJUČENO)
70
Dodatne opcije
Iznimka:
Kada je uključena dječja brava, indikatorska lampica Start/Pause 4 je
ugašena. Po završetku programa vrata
ostaju zaključana.
Pretpranje
Gledajte sliku br. 28
Ako je pritisnut gumb Prewash (Pretpranje)
, kao dodatak odabranom programu
izvesti će se ciklus pretpranja. Program za
pretpranje teško zaprljanog, umrljanog rublja.
Na taj način, vrijeme pranja je produženo.
Posebne funkcije
Namještanje količine rublja (Load
adjust)
Rinse Plus (Dodatno ispiranje)
Namještanje količine rublja odnosi se na
namještanje potrošnje vode i struje za svaki
program – u ovisnosti o količini i vrsti rublja.
Gledajte sliku br. 29
Ukoliko je gumb Rinse Plus (Dodatno ispiuključen, kao dodatak odabranom
ranje)
programu će se pokrenuti i ciklus ispiranja.
Samim tim se produžava ukupno vrijeme
pranja.
Funkcija automatskog namještanja količine
je komponenta Vaše perilice rublja i starta se
automatski.
Na ovaj način se potrošnja vode i struje smanjuje na najmanju moguću razinu.
Reduced Ironing (Lako za glačanje)
Gledajte sliku br. 30
Senzor protoka, kao neki interni brojač
potrošnje vode, kontrolira dotočnu količinu
vode i dozira točno toliko vode koliko je
potrebno za Vašu količinu rublja.
Ako je pritisnut gumb za lako glačanje, usljediće laganiji i sporiji centrifugalni ciklus sa
rastresanjem rublja.
Nakon centrifugiranja rublje leži rastresito u
bubnju - spriječava se gužvanje. Produžava
se ukupno vrijeme pranja.
Kontinuirani senzor razine vode u svakom
programu regulira točnu razinu vode za pranje Vašeg rublja u svim programima.
Izvadite rublje iz bubnja čim se završi
ciklus centrifugiranja.
Sustav za kontrolu ravnoteže
Automatski sustav kontrole ravnoteže kontrolira, sa više pokušaja pokretanja centrifuge, ravnomjeran raspored rublja.
Indikatorska lampica u
Start/Pause 4 tipki
Indikatorska lampica priopćava sljedeće
informacije:
Kod vrlo nepovoljnog rasporeda rublja se
iz sigurnosnih razloga broj obrtaja na kraju
smanjuje ili se ne centrifugira.
- Indikatorska lampica za Start/Pause 4
svijetli (crveno): Program može započeti.
Moguće dopunjavanje bubnja rubljem.
vunu se radi zaštite od
U programu za
sakupljanja vrše samo dva pokušaja pokretanja centrifuge.
- Kontrolna lampica za Start/Pause 4
svijetli (crveno): Program je u tijeku. Vrata
perilice su zaključana iz sigurnosnih razloga i ne mogu se otvoriti.
Vrata se mogu otvoriti ako se pritisne Start/
Pause 4 gumb.
Vrijeme
Kada je odabran program, prikazuje se očekivano vrijeme završetka programa.
Odstupanja u vremenu su moguća uslijed:
- Količine opterećenja
- Duže centrifuge ako je rublje slabo raspoređeno u bubnju.
71
- Dodatne centrifuge u slučaju prevelike
pjene
Pranje s osnovnim
namještanjima
- Preniskog tlaka vode
- Odabira dodatne opcije, npr. Rinse Plus
(Dodatno ispiranje) , nakon početka
programa
Zbog ovih i drugih karakteristika se mijenja
vrijeme pranja.
ko nisu odabrane dodatne opcije i ako
A
se ne dogode nikakve druge izmjene,
ciklus pranja će se završiti u označeno
vrijeme.
Prethodno izvršena osnovna namještanja su
optimalno usaglašena s odabranim programom.
Ukoliko ova osnovna namještanja ne želite
promjeniti:
Gledajte sliku br. 33
‰‰ Otvorite slavinu.
Gledajte sliku br. 32
‰‰ Birač programa namjestite na željeni
program.
Gledajte sliku br. 33
‰‰ Dodajte rublje i zatvorite vrata za punjenje.
Indikatorska lampica za Start/Pause
4 svijetli (crveno).
Gledajte sliku br. 34
‰‰ Po želji pritisnuti tipku (tipke) za dodatnu
funkciju (dodatne funkcije).
Kontrolna žaruljica odabrane tipke svijetli (crveno).
ko je slučajno odabrana nelogična
A
kombinacija - kontrolna žaruljica odabrane tipke se gasi i oglašava se zvučni
signal.
Gledajte sliku br. 35
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4. Indikatorska lampica je upaljena (crveno).
Program započinje.
a zaslonu se prikazuju pojedinačni
N
radni koraci tijeka programa.
Pranje s individualnim namještanjima opisano je u prilogu.
72
Pranje s individualnim namještanjima
Namještanja možete izvršiti prema Vašim zahtjevima.
Najprije nađite kratak pregled namještanja koja se mogu mijenjati.
Na sljedećim stranicama su detaljno opisani radni koraci za promjenu namještanja.
Kratak pregled programa
Program odabrati biračem programa.
Dodati rublje i zatvoriti vrata za punjenje.
Pritisnuti tipku Menu (Meni).
Broj obrtaja centrifuge
Vreme završetka
programa
Pranje
Oznaka
Deaktiviranje dječje
brave
Namještanje
vremena
Strana 74
Strana 74
Strana 75
Strana 75
Strana 76
Strana 77
Ovisno o programu i
modelu,
vidi stranu 70.
Može se namjestiti
u koracima od
30 minuta.
Normalno
Brzo pranje
Intenzivno pranje
Isključeno
Kontinuiran
Najjači
Isključeno
Uključeno
Sati/minute
Pritiskati tipku Select dok se ne postigne željeno namještanje.
Pritisnite tipku Menu za daljnja namještanja ili
pritisnite Start/Pause gumb.
73
Brzina centrifugiranja
Brzinu centrifugiranja možete promjeniti.
Vrijeme završetka
programa u?
Pobrinite se da vrijeme na satu bude
namješteno -vidi “Namještanje vremena”, stranica 23.
Pokazani maksimalni broj obrtaja centrifuge
ovisi o programu koji je namješten. U vezi s
ovim vidi i uputu na stranici 16.
‰‰ Birač programa namjestiti na željeni
program.
‰‰ Birač programa namjestiti na željeni
program.
‰‰ Dodati rublje i zatvoriti vrata za punjenje.
Indikatorska lampica za Start/Pause 4
svijetli (crveno).
‰‰ Dodati rublje i zatvoriti vrata za punjenje.
Indikatorska lampica “Start/Pause 4”
svijetli (crveno).
Primjer:
Primjer:
Gledajte sliku br. 36
Gledajte sliku br. 39
‰‰ Pritisnite tipku Menu sve dok se ne
prikaže “ Spin speed” (Brzina centrifugiranja)
Treperi trenutna brzina centrifugiranja.
Indikatorska lampica za Start/Pause 4
vijetli (crveno).
‰‰ Pritisnite gumb “Menu” sve dok se ne
prikaže “Programme finished at” (Vreme
završetka programa u”.
Treperi trenutno vrijeme završetka
programa.
Indikatorska lampica “Start/Pause 4”
svijetli (crveno).
Izbornik se napušta ukoliko za 10
sekundi nije uslijedio pritisak na tipku.
Promjenjena namještenja se gube.
Gledajte sliku br. 37
‰‰ Pritisnite gumb Select sve dok se ne
prikaže željena brzina centifugiranja ili
“Witout final spin”(Bez završnog centrifugiranja”)
Druga namještanja mogu se izabrati pritiskom na gumb Menu; Ista namještanja
mogu se promjeniti pritiskom na gumb
Select.
eni se napušta ukoliko za 10 sekundi
M
nije uslijedio pritisak na tipku. Promjenjena namještenja se pamte.
Gledajte sliku br. 10
‰‰ Pritisnite gumb “Select”(Odaberi) sve
dok se ne prikaže vrijeme završetka.
Vrijeme završetka programa može se
podesiti u 30-minutnim koracima.
Vrijeme se može programirati do najviše
24 sata unaprijed.
Gledajte sliku br. 38
Vrijeme
završetka pranja mora se resetirati ako se promjeni program, dodatne
opcije ili se promjeni tekuće vrijeme.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 .
Program započinje.
Indikatorska lampica je upaljena (crveno).
Ako postoji mala količina blago zaprljanog rublja, program može završiti prije
odabranog vremena završetka.
a zaslonu se pokazuju pojedinačni
N
radni koraci tijeka programa.
Ako postoji veća količina blago zaprljanog rublja, program može završiti nekoliko minuta nakon odabranog vremena
završetka.
Druga namještanja mogu se odabrati
pritiskom na gumb Menu; ista namješta-
74
nja mogu se promjeniti pritiskom na gumb
„Select“
ko je odabrano “Intensive Wash: on”
A
(“Intenzivno pranje: uključeno”) ili “Quick
Wash: on” (Brzo pranje: uključeno),
oznaka ili
ostaje prikazana kad se
izađe iz menija.
Gledajte sliku br. 41
‰‰ Pritisnite gumb “Start/Pause 4”. Aktivirano je odlaganje početka.
Indikatorska lampica je upaljena.
“Time delay” (Vremensko odlaganje) je
prikazano na zaslonu.
Druga namještanja mogu se odabrati
pritiskom na Menu gumb; Ista namjetanja mogu se promjeniti pritiskom na gumb
Select (Odaberi).
Pranje
Gledajte sliku br. 44
Možete odabrati između nekoliko opcija za
pranje rublja.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 . Program započinje.
Indikatorska lampica je upaljena.
To su:
ojedinačni koraci programa prikazani
P
su na zaslonu.
- “Normal Wash” (Normalno pranje”)
Uobičajeno trajanje pranja.
- “Quick Wash” (Brzo pranje”)
Skraćeno vrijeme pranja za blago zaprljano rublje.
- ”Intensive Wash” (Intenzivno pranje”)
Produženo vrijeme pranja za jako zaprljano rublje.
Signal
Akustički signal signalizira početak programa, završetak programa, greške u radu i
smetnje.
Vi možete odrediti jačinu zvuka akustičkog
signala.
‰‰ Namjestite birač programa na željeni
program.
Uključivanje, namještanje jačine zvuka i
isključivanje zvučnog signala
‰‰ Stavite rublje u perilicu i zatvorite vrata.
Indikatorska lampica Start/Pause 4
svijetli (crveno).
‰‰ Okrenite birač programa na željeni
program.
Primjer:
Gledajte sliku br. 42
‰‰ Pritisnite gumb Menu sve dok se ne
prikaže “Normal Wash” (Normalno
pranje).
Treperi “ ” simbol.
Svijetli indikatorska lampica za Start/
Pause 4 (crveno).
Meni
se napušta ukoliko za 10 sekundi
nije uslijedio pritisak na tipku. Promjenjena namještanja se pamte.
‰‰ Ubacite rublje i zatvorite vrata od perilice.
Indikatorska lampica Start/Pause 4
svijetli (crveno).
Primjer:
Gledajte sliku br. 45
‰‰ Pritisnite gumb Menu dok se ne prikaže “Signal:off”.
“(znak)” oznaka treperi.
Indikatorska lampica Start/Pause 4
svijetli (crveno).
“ Ready” (Spremno) je prikazano ako
niste pritisli gumb oko 10 sekundi. Promjenjena namještanja se pamte.
Gledajte sliku br. 43
‰‰ Pritisnite gumb Select sve dok se ne
prikaže željena opcija pranja.
Gledajte sliku br. 46
75
‰‰ Pritisnite gumb Select dok se ne
prikaže “Signal: continuous” (Signal:
kontinuiran).
Ako se gumb Select drži pritisnut, povećava se zvuk zvučnog signala.
Pustite gumb Select kada ste dostigli
željenu razinu zvuka.
Gledajte sliku br. 49
‰‰ Pritisnite gumb Select sve dok se na
zaslonu ne prikaže “Childproof lock: on”
(Dječja brava: uključena).
Prilikom napuštanja izbornika, oznaka
ostaje na zaslonu.
Kada
program počne s radom, možete
aktivirati/ deaktivirati bravu za djecu
samo u režimu pauze.
‰‰ Držite gumb Select pritisnut duže od 10
sekundi, prikazuje se “ Signal: max.”.
‰‰ Isključivanje signala: Nakon što je
prikazano “Signal: max, “ držite gumb
Select pritisnut duže od 10 sekundi, sve
dok se ne prikaže “ Signal: off”(Signal:
isključen).
dabrana namještanja ostaju pohranjeO
na nakon ciklusa pranja.
Druga namještanja mogu se odabrati pritiskom na gumb Menu; ista namještanja možete promjeniti pritiskom na gumb Select
Gledajte sliku br. 47
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pauza 4
Program započinje s radom.
Indikatorsko svijetlo je uključeno.
ojedinačni programski koraci naznaP
čeni su na polju zaslona.
Započinjanje programa s uključenom
dječjom bravom (“Child lock : on”)
‰‰ Namjestite birač programa na željeni
program.
‰‰ Ubacite rublje i zatvorite vrata perilice.
Indikatorska lampica za Start/Pause 4
svijetli (crveno).
Gledajte sliku br. 50
‰‰ Pritisnite i zadržite gumb Start/Pause
4 (5 sekundi.)
Program započinje.
Indikatorska lampica za Start/Pause 4
svijetli (crveno).
Dječja brava je aktivirana.
ako biste privremeno deaktivirali dječK
ju bravu, pritisnite gumb Start/Pause
4 i zadržite ga (5 sekundi) sve dok se
ne upali indikatorska lampica za Start/
Pause 4 . Možete promjeniti druga namještanja. Pritisnite gumb Start/Pause
4 kako biste aktivirali dječju bravu.
Dječja brava
Svoju perilicu rublja možete zaštititi od neželjenih promjena podešenih funkcija.
Ako je uključena dječja brava:
ožete prekineti program koji je u tijeku
M
ako aktivirate dječju bravu dok je birač
programa namješten “Off” (Isključeno).
Odabrani program nastavlja s radom
ako se perilica ponovno uključi.
- nemoguće su promjene dok je program
u tijeku,
- vrata mašine ostaju zaključana nakon
završetka programa.
Izvadite rublje po završetku programa
s uključenom dječjom bravom (“Child
lock: on”)
Aktiviranje dječje brave
‰‰ Namjestite birač programa na željeni
program kako biste uključili perilicu.
‰‰ Pritisnite i držite gumb Start/Pause
4 (5 sekundi), vrata perilice mogu se
otvoriti.
Gledajte sliku br. 48
‰‰ Pritisnite gumb Menu sve dok se na
zaslonu ne prikaže “Childproof lock: off”
(Dječja brava: isključena),
Svijetli
simbol.
‰‰ Izvadite rublje. Dječja brava ostaje uključena čak i kad je perilica isključena.
76
ječja brava ponovno se uključi sljedeći
D
put kada uključite perilicu rublja.
Vrata od perilice ne mogu se otvoriti.
Daljnje promjene namještanja nisu
moguće.
Pritisnite gumb Start/Pause 4 i držite
ga (5 sekundi) da biste otvorili vrata.
Isključivanje dječje brave
‰‰ Namjestite birač programa na željeni
program kako biste uključili perilicu.
‰‰ Pritisnite i zadržite gumb Start/Pause
4 (5 sekundi). Aparat se nalazi u režimu
pause. Pritisnite gumb Menu kako
biste isključili dječju bravu.
Pali se simbol .
‰‰ Pritisnite gumb Select sve dok se ne
prikaže “Childproof lock: off” (Dječja
brava: isključena).
‰‰ Pritisnite gumb Select sve dok prikaz
vremena ne bude ispravan.
Gledajte sliku br. 53
‰‰ Pritisnite gumb Menu sve dok se ne
upali prikaz za minute.
Indikatorska lampica za Start/Pause 4
svijetli (crveno).
Gledajte sliku br. 54
‰‰ Pritisnite gumb Select sve dok prikaz
minuta ne bude ispravan.
Vrijeme je sada namješteno.
ritisnite gumb Menu, time izlazite iz
P
izbornika.
Druga namještanja možete odabrati pritiskom na gumb Menu; Ista namještanja
mogu se promjeniti pritiskom na gumb
Select.
ada je program već u tijeku, možete
K
uključiti/isključiti dječju bravu samo u
režimu pauze.
Namještanje vremena
Možete namjestiti tekuće vreme.
Namještanja ostaju upamćena čak i ako se
Vaša perilica rublja ne koristi i do 6 tjedana.
‰‰ Birač programa namjestiti na željeni
program.
Primjer:
Gledajte sliku br. 51
‰‰ Pritisnite gumb Menu sve dok se ne
prikaže “Set clock:” . Treperi prikaz za
sate.
Indikatorska lampica za Start/Pause 4
svijetli (crveno).
eni se napušta ako se nijedan gumb
M
ne pritisne u roku od 10 sekundi. Promjenjena namještanja se gube.
Gledajte sliku br. 52
77
Tijekom pranja
ko je indikatorska lampica za Start/
A
Pause 4 upaljena (crveno), program
možete prekinuti, ali se vrata ne mogu
otvoriti iz sigurnosnih razloga (Previsoka
razina vode, temperature ili brzine).
Ponovno biranje programa
Na zaslonu je prikazano u sljedećem
redosledu:
“Pause”,
“Door cannot be opened” (Vrata se ne
mogu otvoriti).
‰‰ Ako je aktivna dječja brava, privremeno
je isključite, vidi stranu 22.
‰‰ Namjestite birač programa na Off.
‰‰ Namjestite birač programa na novoodabrani program.
Svijetli indikatorska lampica Start/Pause 4.
‰‰ Ako je potrebno, promjenite druga
namještanja. Vidi stranu 20.
‰‰ Ako je potrebno, uključite dječju bravu.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 . Program započinje.
Indikatorska lampica je uključena.
ko je brzina prevelika, indikatorska
A
lampica za Start/Pause 4 se pali (crveno). Vrata se mogu otvoriti u režimu
pauze čim se bubanj zaustavi.
Uključena dječja brava
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 i držite
ga (5 sekundi), dječja brava je isključena
i program se može prekinuti.
ko je indikatorska lampica Start/
A
Pause 4 uključena (crveno), vrata se
ne mogu otvoriti iz sigurnosnih razloga
(Previsoka razina vode, temperature ili
brzine).
Dodavanje rublja/prekidanje
programa
Rublje možete naknadno stavljati u bubanj,
možete ga prije vremena izvaditi iz bubnja, a
program možete u svako doba prekinuti.
Na zaslonu je prikazano u sljedećem
redosledu:
“Pause”,
“Door cannot be opened” (Vrata se ne
mogu otvoriti).
ije preporučljivo dodavati rublje nakon
N
što je započela faza pranja.
Bez dječje brave
ko Start/Pause 4 indikatorska
A
lampica svijetli (crveno), možete dodati
rublje ili ga ranije izvaditi.
ožete dodavati ili vaditi rublje sve dok
M
je indikatorska lampica Start/Pause 4
uključena (crveno).
Na zaslonu se uzastopno prikazuju:
“Pause” ,
“Door can be opened” (Vrata se mogu
otvoriti).
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 . Na
zaslonu se uzastopno prikazuju :
“Pause” ,
“Door can be opened” (Vrata se mogu
otvoriti).
‰‰ Otvorite vrata za punjenje.
‰‰ Otvorite vrata za punjenje.
‰‰ Stavite/izvadite rublje.
‰‰ Stavite/izvadite rublje.
‰‰ Zatvorite vrata za punjenje.
‰‰ Zatvorite vrata za punjenje.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 . Program nastavlja s radom.
Indikatorska lampica svijetli (crveno).
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 .
Program nastavlja s radom.
Indikatorska lampica svijetli (crveno).
78
Prekidanje aktivnog
progama
Ako želite da se program završi prije vremena i izvaditi rublje:
‰‰ Ako je aktivna dječja brava, pritisnite
gumb Start/Pause 4 i držite ga (5
sekundi).
‰‰ Namjestite birač programa na Empty
ili Spin (Centrifugira(Pražnjenje)
nje) .
ko se program prekida pri visokoj
A
temperaturi, može se dogoditi da vrata
za punjenje ostanu blokirana dok se
aparat ne ohladi.
Po završetku pranja
Indikatorska lampica Start/Pause 4 se
gasi.
Na zaslonu: “Remove washing” (Izvadite
rublje).
Gledajte sliku br. 55
‰‰ Otvorite vrata.
Gledajte sliku br. 56
‰‰ Namjestite birač programa na Off.
Odabrano je “Without final spin” ( Bez
završne centrifuge)
‰‰ Ako je aktivna dječja brava, pritisnite
gumb Start/Pause 4 i držite ga (5
sekundi).
Svijetli indikatorska lampica Start/Pause
4.
Na zaslonu: “ Drain” (Cijeđenje)
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 .
ili
‰‰ Pričekajte da se program završi.
‰‰ Ako je potrebno, promjenite brzinu
centrifugiranja; vidi od strane 20.
‰‰ Otvorite vrata.
‰‰ Izvadite rublje.
ko se program prekida pri visokoj
A
temperaturi, može se dogoditi da vrata
za punjenje ostanu blokirana dok se
aparat ne ohladi.
ko se program prekida isključenjem
A
aparata, vrata za punjenje mogu ostati
blokirana.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 .
Program započinje.
Tijek programa je prikazan na zaslonu.
Indikatorska lampica je upaljena.
ili
‰‰ Namjestite birač programa na Empty.
Indikatorska lampica Start/Pause 4
svijetli.
‰‰ Pritisnite gumb Start/Pause 4 . Pali
se indikatorska lampica.Na zaslonu:
“Drain”(Cijeđenje)
‰‰ Kada se završi dodatni program, otvorite vrata.
‰‰ Birač programa namjestite na Off.
Biranje dječje brave unaprijed (“Child
lock: ON”)
Pali se indikatorska lampica Start/Pause
4 (crveno).
Na zaslonu: “Remove washing” (Izvadite
rublje).
79
Pritisnite gumb Start/Pause 4 i držite ga
(5 sekundi) sve dok se ne prikaže “Pause”.
Indikatorska lampica Start/Pause 4 svijetli
(crveno).
Informacije o
čišćenju i održavanju
‰‰ Otvorite vrata.
‰‰ Namjestite birač programa na Off.
Čišćenje i održavanje
Završetak pranja
Opasnost od strujnog udara!
Uvijek isključite perilicu iz struje prije čišćenja. Nikada nemojte čistiti perilicu mlazom
vode.
Gledajte sliku br. 57
‰‰ Zatvorite slavinu za vodu.
Opasnost od eksplozije!
Za čišćenje nikada ne koristite otapala.
Gledajte sliku br. 58
‰‰ Izvadite rublje.
rilikom narednog uključivanja aparata
P
zaštita za djecu je ponovno uključena.
‰‰ Vrata za punjenje ostavite otvorena kako
bi se unutrašnjost perilice rublja mogla
osušiti.
Čišćenje kućišta i
upravljačke ploče
Po potrebi:
‰‰ Koristite vruću sapunicu ili blago, neabrazivno sredstvo za čišćenje.
‰‰ Istrljati mekom krpom.
Čišćenje bubnja
Ako su se zbog zaostalih metalnih dijelova
(npr. kovani novac, uredske spajalice, igle,
čavli) pojavile mrlje od hrđe:
‰‰ Koristite sredstva za izbjeljivanje na bazi
klora. Pratite upute proizvođača. Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu.
Čišćenje komore za
deterdžent
Ako su se nataložili ostaci deterdženta za
pranje rublja ili sredstava za njegu:
Gledajte sliku br. 59
‰‰ Otvorite komoru za deterdžent.
Gledajte sliku br. 60
‰‰ Izvucite komoru za deterdžent lagano i
izvadite.
‰‰ Očistite raspoređivač deterdženta u
ubacite pod tekuću vodu. Isti može biti
podjeljen na dva dijela.
80
Gledajte sliku br. 61
‰‰ Umetnite odvodnu cijev u držač
‰‰ Vratite komoru za deterdžent natrag.
Gledajte sliku br. 69
‰‰ Stavite servisna vratašca i zatvorite ih
Čišćenje odvodne pumpe
Da biste spriječili istjecanje nesiskorištenog
deterdženta u bubanj tijekom slijedeceg
ciklusa pranja:
Ovo je neophodno ako se deterdžent nije
do kraja isprao. Pumpa je blokirana ostatcima odjeće ili nakupinama od takvog čupavog materijala kada se pere u perilici.
‰‰ Ullijte 1 litru do 1 ¾ litre u komoru II
‰‰ Odaberite program Empty
Ispuštanje vode
Čišćenje untarnjeg sita
osigurajte najmanje 30 litara vode
Potrebno je ako malo ili ništa vode ne dolazi
do perilice rublja.
opasnost od opeklina
Dozvolite vrućoj vodi da se ohladi
Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu
‰‰ Postavite programator na OFF
‰‰ Zatvoriti slavinu za vodu.
Gledajte sliku br. 62
‰‰ Birač programa namjestiti na bilo koji
program (osim Spin /Empty
(“Centrifugiranje/Pražnjenje”)
‰‰ Otvorite servisna vratašca.
Stavite nešto šiljasto u rupicu i okrećite
vratašca u smjeru sata
Gledajte sliku br. 63
‰‰ Pritisnuti gumb Start/Pause 4 i sačekati
poruku “Water tap closed?”(“Slavina za
vodu zatvorena?”).
‰‰ Izvadite odvodnu cijev iz kućišta i izvucite van
‰‰ Birač programa namjestite na Off.
(Isključeno)
Gledajte sliku br. 64
Čišćenje sita u tekućoj vodi
‰‰ Maknite poklopac i dozvolite vodi da
otekne u odvod
Gledajte sliku br. 70
‰‰ Uklonite vratašca
‰‰ Odstranite crijevo sa slavine.
Gledajte sliku br. 65
‰‰ Isperite sito u tekućoj vodi.
‰‰ Vratite natrak sigurnosni poklopac
‰‰ Priključite crijevo.
Gledajte sliku br. 66
‰‰ Pažljivo odvrnite poklopac pumpe. Još
malo ostale vode će izaći van
Gledajte sliku br. 67
‰‰ Uklonite strane objekte/nakupine i
očistite unutrašnjost. Rotor pumpe se
mora slobodno vrtjeti
‰‰ Uklonite ostatke deterdženta i nakupina
sa pumpe i crijeva
Čišćenje sita na perilici za pranje rublja
Gledajte sliku br. 71
‰‰ Izvadite crijevo s poleđine perilice rublja.
Gledajte sliku br. 72
‰‰ Izvucite sito i isperite u tekućoj vodi.
‰‰ Ubacite sito i ponovno priključite crijevo.
‰‰ Umetnite i zatvorite pumpu
‰‰ Otvorite slavinu i provjerite da li voda
ide. Ako voda curi, provjerite da li je
filtar ispravno namješten.
Gledajte sliku br. 68
‰‰ Zatvorite slavinu.
81
Uklanjanje kamenca iz
perilice rublja
Opasnost od opekllina
Ugasite uređaj
Ako se deterdžent za pranje pravilno dozira,
uklanjanje kamenca iz perilice rublja nije
potrebno.
Program u tijeku je otkazan
Mrlje od hrđe koje su nastale uslijed metalnih predmeta koji su ostali u unutrašnjosti ,
mogu se ukloniti pomoću sredstva za uklanjanje kamenca.
Pričekajte da bubanj prestane s okretanjem
Dozvolite vrućoj vodi da se ohladi
Pažnja!
Vrata perilice se mogu otvoriti u bilo koje
vrijeme čak i ako je perilica puna vode.
Ali ako je uklanjanje kamenca ipak potrebno, molimo postupite prema navodima proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca
ikada ne otvarajte vrata perilice dok
N
možete vidjeti vodu kroz staklo.
‰‰ Ispustite vodu. Pogledajte upute za
„Čišćenje odvodne pumpe“
Otpuštanje sigurnosne
brave
Gledajte sliku br. 73
‰‰ Otvorite servisna vratašca. Stavite nešto šiljasto u rupicu i okrećite vratašca
u smjeru sata
Kada je otpuštena sigurnosna brava, vrata
perilice se mogu otvoriti i rublje se može
izvaditi van.
‰‰ Uklonite vratašca
Gledajte sliku br. 74
‰‰ povucite sigurnosnu bravicu, vrata perilice se mogu otvoriti
Pomoć u slučaju malih smetnji
U slučaju popravaka ili ako smetnju ne možete otkloniti sami pomoću sljedeće tabele, postupite kako slijedi:
‰‰ Namjestite birač programa na Off.
‰‰ Isključite perilicu iz struje.
‰‰ Zatvorite slavinu za vodu.
‰‰ Pozovite servisnu službu, vidi stranu 33.
82
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć
Vrata operilice ne
mogu se otvoriti.
Odabrano je «Without final spin» (“Bez završnog
centrifugiranja”).
Odaberite Empty (Pražnjenje)
Spin (Centrifugiranje) .
Zaštita djece je uključena.
Isključite bravu za decu, vidi stranu 22.
Ispad struje.
Program teče dalje kada struja ponovno
dođe. Ako se za vrijeme ispada struje
rublje treba izvaditi, nazovite korisnički
servis, vidi stranu 33.
ili
Program teče i/ili vrata za punjenje su iz Pričekajte završetak programa, vidi
sigurnosnih razloga blokirana
stranicu 25.
Utikač nije umetnut ili nije dobro umetnut.
Otkloniti uzrok.
Birač programa je prije završetka programa
stavljen na Off.
Odaberite program.
Vrata za punjenje ne mogu Uključena je dječja brava.
Isključite dječju bravu, vidi stranu 22.
se otvoriti, premda je aparat
isključen i ponovno uključen. Vrata za punjenje su iz sigurnosnih razlo- Vidi «Dodavanje rublja/prekidanje prograga blokirana, jer su nivo vode, temperatu- ma” stranica 24.
ra ili broj obrtaja suviše visoki.
Program teče dalje,
premda je aparat
isključen i ponovno
uključen.
Uključena je dječja brava.
Isključite dječju bravu, vidi stranu 22.
Ne može se upravljati
uređajem. Na zaslonu
se prikazuje «Child
lock on» (Uključena je
dječja brava).
Uključena je dječja brava.
Isključite dječju bravu, vidi stranu 22.
Indikatorske lampice
ne svijetle
Osigurač je iskočio.
Uključiti/zamjeniti osigurač.
Ako se smetnja ponovo javlja, pozvati servisnu
službu.
Ispad struje.
Program teče dalje kada struja ponovno
dođe. Ako se za vrijeme ispada struje
rublje treba izvaditi , nazovite korisnički
servis, vidi stranu 33.
Program ne počinje.
Start /Pause svjetlo
svijetli
Gumb Start /Pause nije pritisnut
Pritisnite gumb Start /Pause
Program ne počinje.
Na prikazu svijetli
„Door open? (Vrata
otvorena)
Vrata nisu propisno zatvorena
Provjrite da li je rublje uhvaćeno vratima.
Provjerite vrata za stavljanje rublja (mora
se čuti zvuk). Program se nastavlja.
Program ne počinje sa Odabran kraj ciklusa ali nije aktivirano sa Pritisnite tipku Start/Pause 4
radom
pritiskom na tipku Start/Pause 4
83
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć
Program ne započinje Odabrano i uključeno vrijeme završetka.
s radom.
Na zaslonu je prikazano «Time delay»
(Odloženi start).
Nema pomoći. Uređaj će započeti s
radom automatski.
Sat se ne može
namjestiti.
Program je već započeo s radom; nakon
starta programa namještanje sata nije
moguće.
Sačekati završetak programa.
Tekst «Set clock»
(“Namještanje sata”)
ostaje na zaslonu
usprkos pritisku na
tipku Menu.
Uslijedilo je prebacivanje sa namještanja sati na
namještanje minuta; obje odabrane točke imaju isti
tekst.
Vidite «Namještanje vremena», strana
23.
Ne prikazuje se
vrijeme
Nije namješten sat.
Namjestite sat, vidi stranu 23.
Ne može se odabrati
vrijeme završetka.
Nije namješten sat.
Namjestite sat, vidi stranu 23.
Program je već započeo s radom; nakon starta
programa ne može se više birati vrijeme završetka.
Prije pokretanja programa odabrati
željeno završno vrijeme, pa krenuti, vidi
stranicu 20.
Broj obrtaja centrifuge ne
može se birati
Centrifugiranje je već u tijeku; za vrijeme centrifugira- Broj obrtaja odabrati prije početka
nja nije više moguća promjena broja obrtaja.
centrifugiranja
Ne može se odabrati
dječja brava.
Birač programa je namješten na Empty (Pražnjenje)
Centrifugiranje nije
moguće uz ovaj program.
Po potrebi odabrati drugi program.
Program je već startan.
Dječja brava može se odabrati u režimu
pauze.
Ostaci deterdženta za Vlažan ili zgrudvan deterdžent za pranje.
pranje u komori za
deterdžent za pranje.
Očistiti i osušiti komoru za deterdžent za
pranje, vidi stranicu 26.
Voda ne ulazi ili se
deterdžent za pranje veša
ne uvlači. Da zaslonu
se pojavljuje “Water tap
closed?” (“Slavina za vodu
zatvorena?”).
Slavina za vodu nije otvorena.
Otvoriti slavinu za vodu.
Program se nastavlja.
Dovodno crijevo savijeno ili zaglavljeno.
Otkloniti uzrok.
Filtar u dovodu vode začepljen.
Očistiti filtar, vidi stranicu 27.
Pritisak vode suviše mali.
Otkloniti uzrok.
Ne vidi se voda u bubnju.
Nema greške.
Voda je ispod vidnog područja.
Sapunica se ne ispumpava Odvodna cijev i /ili odvodno crijevo su
u potpunosti. U pokaznom začepljeni.
polju se pojavljuje “Pump
blocked?” (“Pumpa začepljena?”).
84
Kod tekućeg deterdženta za pranje
koristiti dozer.
Očistite odvodnu cijev i /ili odvodno
crijevo.
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć
Voda curi ispod
uređaja
Propušta navoj dovodnog crijeva
Pritegnuti navoj.
Propušta odvodno crijevo.
Zamjeniti odvodno crijevo.
Iz komore za deterdžent
izlazi pjena.
Suviše deterdženta.
Jednu žlicu omekšivača pomešati s 1/2 litre vode i
usuti u komoru II za deterdžent.
Pri sljedećem pranju smanjiti doziranje deterdženta.
Ponavljanje centrifuge Nema greške.
Sustav za kontrolu ravnoteže pokušava izjednačiti
neuravnoteženost započinjući centrifugiranje više
puta.
Uviek prati zajedno velike i male komade.
Rublje nije dobro
iscentrifugirano.
Veliki komadi rublja su se uvrnuli i nisu
Uvijek prati zajedno velike i male komade.
ravnomjerno raspoređeni u bubnju. Iz sigurnosnih razloga je centrifugiranje s visokim
brojem obrtaja automatski spriječeno.
Trajanje programa
produženo
Nema greške.
Prepoznavanje pjene je uključilo dopunsko ispiranje
kako bi se pjena razgradila.
Kod sljedećeg pranja namjestiti doziranje
deterdženta.
Nema greške.
Sustav za kontrolu ravnoteže pokušava
izjednačiti neuravnoteženost započinjući
centrifugiranje više puta.
Uvijek prati zajedno velike i male
komade.
Rezultat pranja nije zadovo- Nečistoća je veća no što se pretpostavljalo. Odabrati odgovarajući program ili dodatljavajući.
nu opciju Intensive wash (Intenzivno
pranje).
Nedovoljna količina deterdženta.
Deterdžent dozirati prema navodima proizvođača.
Ostaci deterdženta na
rublju.
Neki deterdženti bez fosfata sadrže ostatke Posle sušenja iščetkati rublje.
koji nisu otopivi u vodi i koji se mogu
pokazati na rublju kao svijetle mrlje.
Sivi ostaci na rublju.
Nečistoća od krema, masti ili ulja.
Kod sljedećeg pranja birati maksimalno doziranje
deterdženta i maksimalno dozvoljenu temperaturu.
85
Prikaz greški
Tekst na zaslonu
Mogući uzrok
Pomoć
«Tap closed?» («Slavina za vodu zatvorena?»)
Slavina za vodu nije otvorena.
Otvoriti slavinu za vodu. Program se
nastavlja.
Dovodno crijevo savijeno ili zaglavljeno
Otkloniti uzrok
Filtar u dovodu vode začepljen.
Očistiti filtar, vidi od stranice 27.
Pritisak vode suviše mali.
Otkloniti uzrok.
«Pump blocked?»
(Pumpa začepljena?»)
Dovodna cijev i /ili dovodno crijevo
začepljeno.
Očistiti dovodnu cijev i/ili dovodno
crijevo.
«Door open?»(«Vrata
otvorena?»)
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Provjerite da li se rublje zaglavio u
vratima.
Zatvorite vrata.
Ako se smetnja ne može otkloniti pomoću gornjih tabela: isključiti aparat, sačekati
5 sekundi, potom uključiti aparat, podesiti i startati program.
Ako se smetnja ponovno javi, pozvati servisnu službu, vidi stranicu 33.
86
Vrijednosti potrošnje
Program
Dodatna funkcija
Optereće- Vrijednosti potrošnje **
nje do
Struja
Voda
Trajanje
Cottons
30
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
10 kg
0,7 kWh
95 l
1:45 h
Cottons
40
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
10 kg
1,2 kWh
95 l
2:00 h
Cottons
60
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
10 kg
1,6 kWh
95l
2:30 h
Cottons
60 Stains
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
10 kg
1,7 kWh
74 l
2:40 h
Cottons
60
-
8,0 kg
1,5 kWh
95 l
2:10 h
Cottons
90
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
10 kg
3,2 kWh
110 l
3:40 h
Easy Care
30*
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
4,0 kg
0,3 kWh
70 l
1:20 h
Easy Care
40*
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
4,0 kg
0,5 kWh
70 l
1:20 h
Easy Care
60*
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
4,0 kg
0,7 kWh
70 l
1:50 h
Mixed load 30
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
4,0 kg
0,2 kWh
50 l
1:00 h
Intensive Wash
(Intenzivno pranje)
3,0 kg
0,2 kWh
52 l
0:50 h
2,5 kg
0,2 kWh
40 l
0:30 h
Delicates
*
30
Hand wash / woollens 30
*
Namještanje programa s dodatnom opcijom “Intensive wash” (Intenzivno pranje) za ispitivanje prema
EN 60456 60456 i IEC 60 456
** 10 kg opterećenja preporučuje se samo u kombinaciji sa opcijom “Intenzivnog pranja”
*** Vrijednosti potrošnje odstupaju od navedenih vrijednosti u ovisnosti o tlaku, tvrdoći i ulaznoj temperaturi vode, o
temperaturi prostorije, vrsti, količini i nečistoći rublja, rabljenog deterdženta za pranje, kolebanja napona električne
mreže i odabranih dopunskih funkcija.
Sve vrijednosti mogu se promjeniti u ovisnosti o napretku u oblasti razvoja.
87
Servisna služba
Instalacija,
priključenje i
transport uređaja
Vaša perilica rublja ne zahtjeva nikakvo
posebno održavanje o kome ovdje već nije
bilo reči.
Prije no pozovete servisnu službu, provjerite možete li sami otkloniti smetnju (vidi od
stranice 29).
Sigurnosne upute
U slučajevima savjetovanja snosite troškove
angažiranja tehničara i za vrijeme jamstvenog
roka.
Servisnu službu koja vam je najbliža možete
naći u priloženom spisku.
Molimo da servisnoj službi navedete broj
proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD) uređaja. Navođenjem broj proizvoda i proizvodng
broja uređaja pomažete nam u izbjegavanju
suvišnog putovanja i samim tim dodatnih
troškova.
Ovi podaci se nalaze na pločici s osnovnim
podacima u okviru otvorenih vrata za punjenje (vidi sliku) i u debelo uokvirenom polju na
pločici na stražnjoj strani uređaja.
Gledajte sliku br. 75
Opasnost od povreda!
Perilica rublja je vrlo teška. Oprez pri podizanju.
Pozornost
Smrznuta crijeva se mogu kidati/pucati.
Perilice rublja ne postavljati u prostorijama s
niskim temperaturama i/ili napolju.
Perilica rublja se može oštetiti. Prilikom podizanja ne hvatajte je za izbočene dijelove (npr.
vrata za punjenje).
Pored ovdje navedenih uputa mogu vrijediti
i posebne odredbe nadležnih poduzeća za
vodoopskrbu i elektroprivredu.
U slučaju dvojbi priključenje povjeriti stručnjaku.
Transportiranje, napr.
prilikom selidbe
Prije no transportirate perilicu rublja
- Zatvoriti slavinu za vodu,
- Isključiti perilicu rublja iz struje.
- Demontirajte crijeva za dovod i odvod
vode,
- Pripremite i gradite transportne osigurače.
akon transporta i stručnog postavljaN
nja i priključivanja najprije uključiti dodatni program Empty
(Pražnjenje)
prije no počne prvi program pranja.
88
Priprema i ugradnja transportnih osigurača
Gledajte sliku br. 76
‰‰ Skinuti donje poklopce
‰‰ Pripremiti transportni osigurač:
‰‰ Zavrtanj izvlačiti iz čahure sve dok se kraj
zavrtnja ne priljubi uz kraj čaure.
‰‰ Umetnite sada transportne osigurače i
pritegnite zavrtnje. Izbočine na pločicama moraju ući u utor na stražnjoj strani
kućišta.
Brze upute
Prije uporabe
Upozorenje
Prije uporabe Vaše perilice rublja, pročitajte
upute za instalaciju i uporabu te postupajte
u skladu s njima.
‰‰ Odaberite jezik na zaslonu.
‰‰ Podesite vrijeme.
Priprema rublja
Gledajte sliku br. 77- 83
Odaberite i startajte program
Gledajte sliku br. 82, 83
Odaberite odgovarajuća
namještanja….
Gledajte sliku br. 84, 85
...i startajte
Gledajte sliku br. 86
Nakon završetka pranja
Gledajte sliku br. 87-89
89
Stabilna boja
Nestabilna boja
Stabilna boja
Nestabilna boja
Stabilna boja
30 °C
Wolle kalt
Wolle 30 °C
Fein/Seide
Pamuk (Cottons) 60 °C
Flecken Intensiv
Quick + Mix 30°C
+ 20
85
-
-
+ 10
+ 20
+ 15
+ 15
(dodatno
ispiranje)
Rinse plus
-
-
+15
+ 30
+ 20
+ 30
(predpranje)
za rublje sa
mrljama
Prewash
+5
+ 10
+ 10
+ 10
-3
-3
-8
-6
-4
-6
Without final spin
(bez zadnje
centrifuge)
(broj obrtaja
centrifuge)
2,5 kg
2,5 kg
3 kg
10 kg
Puno opterećenje
4 kg
Maksimalna
količina
rublja
10 kg
Maksimalna količina
rublja:
27
9
1
Trajanje programa u min. (ca.)*
Reduced
ironing
(lako
peglanje)
Dodatne funkcije (oko)* (+ / - vrijeme u min.)
(ispiranje) / Proces ispiranja za osvježavanje nezaprljanog rublja, može se koristiti i omekšivač. Proces završava kratkom centrifugom.
Postupak centrifugiranja za ručno oprano rublje. Pumpa za odvod radi prije samog postupka i za vrijeme postupka.
Postupak odvodnje vode nakon zadnjeg pranja kod uključene opcije „ Bez zadnje centrifuge“ za blagi tretman osjetljivog
rublja.
30
30
-5
-5
40
130
40
60
60
+ 20
+ 30
100
90
+ 20
-5
- 15
-5
- 15
+ 20
130
200
Trajanje programa (stupanj zaprljanosti)
Vrijeme u min. (Okvirno)
Quick Wash
Normal Wash
Intensive Wash
(brzo pranje) Normalno pranje (intenzivno pranje)
za lako
i uprza jako zaprljano
zaprljano
ljanost, maksimalrublje
rublje
na količina rublja
* Stvarno trajanje programa može se razlikovati od danih vrijednosti ovisno o dovodu vode, kvaliteti, vrsti i količini rublja i sredstva za pranje kao i o drugim čimbenicima.
Rinsen / Freshen up
(Osvježavanje)
Spin (centrifuga)
Emtpy
(pražnjenje)
Birač programa
Dodatni programi
40°C
Pamuk (Cottons)
Pamuk (Cottons)
30°C
Easy care (lagano za održavanje)
60°C
Easy care (lagano za održavanje)
40°C
Easy care (lagano za održavanje)
30°C
60°C
90°C
Pamuk (Cottons)
Pamuk (Cottons)
Program*
Uputstva / primjena
(veliki komadi rublja)
Veoma osjetljivi materijali laki za održavanje
Osjetljivi materijali laki za održavanje
Tekstili od pamuka, sintetike ili mešanih materijala
Sintetika ili mješani
materijal
Materijali od vune
BOSCH
Prije korištenja perilice rublja molimo Vas pažljivo pročitajte i slijedite Upute za korištenje, njegu i postavljanje uređaja.
Tablica odabira programa za Logixx 10
Vrsta rublja
Pogledajte etikete za njegu rublja!
Pamuk ili lan
90
Vaša Bosch mašina
za pranje veša
Opšta bezbednosna
uputstva
Kupovinom svoje nove mašine za pranje
veša odlučili ste se za moderan, kvalitetno
visoko vredan uređaj bele tehnike za domaćinstvo.
Vaša mašina za pranje veša je namenjena
za
Vaša mašina za pranje veša odlikuje se
štedljivom potrošnjom energije, vode i sredstava za pranje.
- Pranje mašinski perivih tekstila u rastvoru deterdženta,
Brižljivo je provereno funkcionisanje i besprekorno tehničko stanje svake mašine
koja napušta našu fabriku.
- Upotrebu samo u domaćinstvu,
- Pogon hladnom vodom za piće i uobičajenim sredstvima za pranje i negu,
pogodnim za upotrebu u mašinama za
pranje veša.
Naša servisna služba rado Vam stoji na
raspolaganju kod svih pitanja- naročito u
vezi sa postavljanjem i priključenjem mašine
za pranje veša.
Ne ostavljajte decu bez nadzora blizu mašine za pranje veša.
Ostale informacije, kao i izbor naših produkata, nalaze se na našoj internet stranici:
Mrežni utikač ne ubacujte niti izvlačite iz
utičnice vlažnim rukama.
http://www.bosch-hausgeraete.de
Mrežni utikač izvlačite iz strujne utičnice povlačeći ga preko njegovog tela, ne za kabl.
Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo o
upotrebi i postavljanju kao i sve druge informacije , priložene uz mašinu za pranje veša
i postupate u skladu sa njima.
Svu dokumentaciju sačuvajte za kasniju
upotrebu ili za vlasnika posle vas.
Kućne ljubimce držite dalje od mašine.
Potrebna je opreznost kod ispumpavanja
vrućeg rastvora za pranje.
Ne dodirujte okno vrata mašine u pranju na
visokim temperaturama.
Ne penjite se na mašinu za pranje veša.
Ne naslanjajte se na otvorena vrata mašine.
91
Uputstva za
deponovanje
Uputstvo za
postavljanje mašine
Odlaganje ambalaže
Uvod
Vaš novi uređaj bio je na putu do Vas zaštićen ambalažom. Svi upotrebljeni materijali
su ekološki neškodljivi i mogu se ponovo
koristiti. Molimo da i Vi pomognete u ekološki ispravnom deponovanju ambalaže.
Uvažavajte i sledite dole data upozorenja i
uputstva.
O aktuelnim načinima odlaganja informišite
se kod Vašeg prodavca ili u nadležnom
javnom preduzeću.
Opasnost od gušenja!
Ambalažu i njene delove ne prepustiti deci
za igru. Postoji opasnost od gušenja folijama i talasastim kartonima.
Deponovanje dotrajalog
uređaja
Dotrajali uređaji nisu bezvredan otpad! Ekološki pravilnim odlaganjem mogu se opet
dobiti vredne sirovine.
Opasnost po život!
Kod dotrajalih uređaja izvucite mrežni utikač. Presesecite mrežni kabl i odstranite ga
zajedno sa utikačem.
Ovo uputstvo za postavljanje mašine predviđeno je za kvalifikovane instalatere. Kao
dodatak uz ovo uputstvo za postavljanje
uzmite u obzir i sledeće:
Ako se veš-mašina nalazi u prostoriji koja
je izložena niskim temperaturama ili ako je
mašina u prostoriji koja se ne koristi preko
zime, zaostala voda mora da se odstrani iz
pumpe za vodu i iz creva za vodu.
Ne oštećujte mašinu za pranje veša.
Ne podižete mašinu za pranje veša prihvatanjem njenih isturenih delova (npr. vrata).
Pored ovde nabrojanih uputstava važe i
posebni propisi nadležnih preduzeća za
snabdevanje vodom i električnom energijom.
Ako ste u nedoumici, kako da u instalisanju
postupite, prepustite postavljanje mašine
majstoru odgovarajuće specijalnosti.
Rasturite bravu na vratima mašine. Tako
ćete sprečiti da se deca zatvore i da se
njihov život ugrozi.
92
Uputstva za zaštitu prirodne
sredine i štednju
Kesa za pribor sadrži:
1. Poklopce za otvore nakon skidanja transportnih osigurača.
Vaša mašina za pranje je štedljiva u potrošnji vode, energije i sredstva za pranje. Na taj
način čuva se naše prirodno okruženje i Vaš
kućni budžet.
2. Obujmicu za učvršćenje odvodnog creva.
3. Ključ za podesive nogice mašine
Da biste prali štedljivo i bez ugrožavanja
prirodnog okruženja:
4. Kuka za postavljanje odvodnog creva
napr. u lavabo.
- izbegavajte upotrebu previše sredstava
za pranje.
U zavisnosti od priključne situacije dodatno
je potrebna:
- koristite deterdžente sa visokom efikasnošću pranja, prilagođene za veš-mašine sa frontalnim punjenjem.
- sredstvo za pranje dozirati odgovarajuće
stepenu zaprljanosti, količini veša i tvrdoći vode uz uvažavanje saveta proizvođača deterdženata.
- 1 crevna obujmica Ø 24-40 mm (specijalizovana prodavnica) za priključenje na
sifon.
Vlaga u bubnju je posledica finalne kontrole
kroz koju prolazi svaka mašina pre nego
što izađe iz fabrike.
Na leđnoj strani mašine:
Komplet isporuke
Zajedno sa svojom veš-mašinom dobijate
različite delove pribora. Po prijemu mašine proverite prisutnost uz Vaš model svih
pripadajućih delova kompleta. U slučaju da
određeni delovi nedostaju, odmah se obratite svom isporučiocu.
Gledajte sliku br. 4
- Mrežni kabl za napajanje sa utikačem.
C...Priključak za dovodno crevo
Neophodan alat
U bubnju za pranje nalaze se:
Neophodan je sledeći alat:
Gledajte sliku br. 1
1. Odvijač
1. Dovodno crevo (plava oznaka)
2. Ključ, usadni (13 mm)
2. Odvodno crevo
3. Ključ viljuškasto/okasti SW 13 za odstranjivanje transportnih osigurača.
3. Kesa za pribor (vidi ispod)
Gledajte sliku br. 2
Aqua-Secure-crevo služi za sprečavanje
moguće poplave na osnovu nezaptivenosti
creva. U slučaju nezaptivenosti creva na
displeju je vidljiva crvena oznaka i protok
vode u napravi biva blokiran.
4. Libela za nivelaciju mašine
Gledajte sliku br. 5
Gledajte sliku br. 3
93
Dimenzije mašine
‰‰ Prednje nožice mašine za pranje veša
učvrstite pomoću obujmica.
Obujmive za učvršćenje mogu da se
nabave kao ugradni komplet u servisu
ili specijalizovanoj prodavnici (WMZ
2200).
Gledajte sliku br. 6
a =
686 mm
b =
780 mm
c =
940 mm
d =
407 mm
‰‰ Mašina nije predviđena za nadgradnju u
kuhinjski elemenat. .
‰‰ Mašina nije predviđena za nisku ugradnju u kuhinjski elemenat.
Ugao otvaranja 180º
Težina oko 100 kg
Ček-lista za
instalisanje
strana
Kompletno odstraniti 4 vijka za obezbeđenje u transportu i mašinu odgurati na željeno mesto postavljanja.
95
Priključiti creva za dovod vode i odvod
vode.
95
Mrežni utikač utaknuti u strujnu
utičnicu.
96
Mašinu postaviti u svoju krajnju
poziciju.
96
Sistem za podešavanje mašine po
visini podesiti za najnižu poziciju
mašine.
96
Pre prve normalne upotrene uključiti
mašnu za jedan proces pranja na
prazno.
96
Montaža na postolju
U slučaju montaže mašine na postolju (por.
broj postolja WMZ 20400) uvažavati instrukcije iz uputstva za upotrebu!
ontirajte držače mašine pre odM
stranjivanja transportnih osigurača.
Ugradnja mašine u nišu
Ako želite veš-mašinu da postavite u nišu,
potrebno je uvažavati u donjoj tabeli data
minimalna odstojanja:
Odstojanje
Bočne strane
Površina za postavljanje
Stabilno stajanje mašine je važno, kako
mašina u toku rada centrifuge ne bi „šetala“.
Površina za postavljanje mašine mora da
bude čvrsta i ravna. Za postavljanje nisu
pogodne podne obloge, npr. podni tepisi ili
podovi sa penastim materijalima na leđnoj
strani.
Ako mašina za pranje veša treba da bude
postavljena na drvenom podu:
‰‰ Mašinu po mogućnosti postaviti u
ugao.
‰‰ Na pod pričvrstite vodootpornu drvenu
ploču (debljine min. 30 mm).
6 mm
Gornja ivica
305 mm
Leđna strana
64 mm
Prednja strana
6 mm
Demontaža transportnih
osigurača
Pažnja!
Transportni osigurači moraju bezuslovno da
se poskidaju iz mašine pre njenog prvog korišćenja. Transportne osigurače sačuvati za
eventualni kasniji transport (npr. selidbu).
‰‰ Odvijte sve četiri dugačka vijka pre odvijanja svih drugih vijaka na mašini.
‰‰ Prvo odstraniti donja dva, zatim i gornja
dva vijka.
‰‰ Vijke odviti okastim krajem isporučenog
ključa 13 mm. Vijke odvrtati do potpunog oslobađanja i vađenja.
94
‰‰ Upušteni donji vijci najlakše se mogu
odviti pomoću usadnog ključa ½ ˝ (13
mm).
Gledajte sliku br. 7
‰‰ Transportni osigurač odstraniti kompletno (vijci zajedno sa oprugama, podmetačima i čaurama).
‰‰ Da bi se vijci sačuvali za kasniju upotrebu, ne treba ih odvajati od plastičnih
navrtki.
‰‰ Ubaciti maskirne poklopce.
Čuvanje transportnih osigurača
Transportne osigurače bezuslovno sačuvati
za neki kasniji transport (npr. preselenje).
Gledajte sliku br. 8
‰‰ Transportne osigurače čuvati u kompletu (svaki vijak zajedno sa svojim podmetačem i čaurom).S
Dužine creva i kablova
Druga creva
U specijalizovanoj prodavnici mogu se
nabaviti:
- duža dovodna creva (ca. 2,44 m).
Priključenje na vodu
Dovod vode
Pažnja!
Mašinu za veš pogoniti samo hladnom
vodom za piće. Ne priključivati mašinu na
mešačku bateriju protočnog bojlera.
Koristite samo nova, isporučena creva. Stare komplete creva ponovo više ne koristiti.
U slučaju nedoumice kod priključivanja,
prepustite te poslove vodoinstalateru.
Dovodno crevo za vodu
- ne presavijati niti umotavati,
Priključenje sa leve strane
- ne prepravljati niti presecati
(čvrstoća u tom slučaju više nije garantovana).
Gledajte sliku br. 10
Priključivanje dovodnog creva:
Priključenje sa desne strane
Gledajte sliku br. 12
Gledajte sliku br. 11
‰‰ Navojne plastične spojeve zatezati
samo ručno. Sita iz creva za dovod
vode ne izvlačiti.
a = 140 cm
b = 130 cm
c=
85 cm
d = 100 cm
e = 175 cm
f=
88 cm
g = 140 cm
h=
60 cm
h = minimalna visina priključka za odvod
vode
‰‰ Posle priključenja otvoriti slavinu za
vodu i proveriti da li voda na spojevima
curi.
Obratiti pažnju na pritisak vode u vodovodnoj mreži.
- Pritisak vode treba da leži u području
od 1 ... 10 bara (kod otvorene slavine za
vodu treba da ističe najmanje 8 litara u
minuti.
- Kod višeg pritiska vode ugraditi redukcioni ventil.
95
Odvod vode
Električno priključenje
Visinska razlika između mesta postavljanja
i priključka za odvod: najviše 100 cm, minimum 60 cm.
Pažnja
Priključite mašinu za pranje veša samo na
naizmeničnu struju preko propisno instalisane i uzemljene utičnice.
Priključenje odvodnog creva:
‰‰ Vijak sa obujmice creva ne odstranjivati.
Treba ga samo toliko popustiti da se
obujmica po crevu lako pomera.
Mrežni napon i napon za pogon mašine (na
tipskoj pločici) moraju biti isti.
Priključna vrednost snage kao i potreban
osigurač dati su na tipskoj pločici uređaja.
Gledajte sliku br. 13
1. Obujmicu creva navući preko kraja creva
pre priključenja creva na uređaj.
Sa sigurnošću utvrditi:
‰‰ Da mrežna utičnica odgovara utikaču
na kablu mašine.
Gledajte sliku br. 14
‰‰ Da je presek vodova odgovarajući.
2. Odvodno crevo priključiti na svoj priključak na leđnoj strani mašine; obujmicu
creva postaviti na udaljenosti od 9 mm
do završetka creva.
‰‰ Da je sistem uzemljenja propisno izveden.
Električni kabl sme da zameni (ako je to
potrebno) samo električar.
3. Pomoću odvijača obujmicu čvrsto zategnuti.
Rezervni električni kabl može da se nabavi
u servisu.
Odvod vode u stojeću cev
Gledajte sliku br. 15
‰‰ U tu svrhu koristiti posebno koleno.
Koleno postaviti na završetak odvodnog
creva i zatim završetak creva uvaciti u
odvodnu cev.
‰‰ Pomoću trake ili spojnice učvrstiti crevo
na pravilnoj poziciji.
Ne koristiti razvodne kutije ili produžne
kablove.
U slučaju korišćenja zaštitne sklopke, kori. Samo ovaj
stite samo tip sa oznakom
tip garantuje instalisanje prema važećim
propisima.
Ne isključivati kabl tako što ćete ga vući iz
utičnice.
Odvod vode u sifon
Ne ubacujte/izvlačite utikače vlažnim rukama.
Gledajte sliku br. 16
‰‰ Priključno mesto osigurati pomoću
obujmice Ø 24-40 mm (specijalizovana
prodavnica).
Nivelisanje mašine
1. Pre početka nivelisanja trebalo bi da
Odvod vode preko lavaboa
mašina stoji na konačnoj poziciji. Ako se
mašina posle nivelisanja pomera, mora
se proces nivelisanja ponoviti.
Gledajte sliku br. 17
‰‰ Odvodno crevo pouzdano pričvrstiti na
lavabo.
‰‰ U toku ispumpavanja proveriti da li voda
ističe dovoljno brzo.
96
Sve četiri nožice uređaja moraju čvrsto
da stoje na podu; mašina ne sme da se
klati.
4. Vodoravnost postavljanja uređaja prove-
Na početku nivelisanja uvrnuti nožice u
mašinu do krajnje pozicije. Zatim pojedinačno podešavati nožice dok se ne
postigne vodoravan i stabilan položaj i to
na sledeći način:
riti libelom dužine 61 cm ili manje.
‰‰ Libilu svaki put postavljati i dijagonalno na mašini da bi se proverila
vodoravnost.
2. Mašinu izravnavati pomoću libele počevši eventualno podizanje sa prednje
strane unazad i s jedne strane na drugu
(obratiti pažnju na to da libela pravilno
leži između ivica mašine i da joj neka
strana ne leži više).
‰‰ Ako mehurčić libele stoji u sredini,
uređaj je dobro nivelisan. Ako to nije
slučaj, dodatno podešavati kritičnu
nožicu do poravnanja. Savet: nađe
li se mehurčić na jednoj strani libele,
to znači da ta strana stoji više. Da
bi se mašina nivelisala, ili višu stranu
spustiti, ili suprotni stranu podignuti.
3. Mašinu poravnati pomoću podesivih
nožica. Da bi se izbegle vibracije, mašinu
postaviti što niže.
‰‰ Kontra-navrtku (1 na slici) odvrnuti u
smeru kazaljke na satu. U tu svrhu
koristiti isporučeni viljuškasti ključ 16
mm. Kod okretanja kontra-navrtke
okreće se i nožica koju ona blokira
(2 na crtežu). Na taj način se menja
visina mašine.
‰‰ Odvrtanjem nožice uređaja (u smeru
kazaljke na satu) podiže se ugao
mašine, zavrtanjem ugao se spušta.
Kad se ugaao dovoljno podigne
odnosno spusti, nožicu mašine
fiksirati u tom položaju okretanjem i
zatezanjem kontra-navrtke u smeru
suprotnom kazaljci na satu uz šasiju
uređaja.
‰‰ Posle nivelisanja uređaja sa jedne
strane na drugu, libelu okrenuti za
90 °i proces nivelisanja ponoviti.
Visinu menjati okretanjem nožice 2.
Kontra-navrtku 1 zategnuti uz šasiju.
Gledajte sliku br. 18
5. Fino doterivanje vodoravnosti mašine
može se uraditi posle probnog rada
mašine sa malim punjenjem veša u bubnju. Pustiti da radi centrifuga pa izvršiti
eventualno dopunsko podešavanje.
ko se test-centrifuga ručno zaustavi
A
pre njenog kraja, ostaće vrata blokirana
oko 10 sekundi.
onekad je potrebno da se nožica
P
pridrži kleštima, kako bi se sprečilo
pomeranje nožice tokom zatezanja
kontra-navrtke. Ako se obrće nožica,
menja se i visina ugla mašine.
‰‰ Posle prvih podešavanja nožica pritisnuti mašinu na svakom uglu odozgo i utvrditi da se mašina ne klima.
Ako je to ipak slučaj, onda nožicu
tog problematičnog ugla spuštati do
čvrstog naleganja.
‰‰ Uređaj dobro pritiskivati na svakom
uglu da bi bili sigurni da se ne klati.
U slučaju klaćenja problematične
uglove spustiti do čvrstog naleganja.
97
Uputstvo za upotrebu
Vaša nova mašina za pranje veša
Gledajte sliku br. 19
Upravljačka ploča
Gledajte sliku br. 20
Pre prvog pranja
Prvi proces pranja
Mašina za pranje veša mora da bude stručno postavljena i priključena; vidi tekst od
strane 4 dalje.
Odabir jezika
Pre prvog pranja veša:
irač programa ne sme stajati u položaB
ju Aus.
‰‰ Postojeći mrežni napon i podaci za
napon na tipskoj pločici mašine moraju
da budu identični.
J ezik mora biti izabran pre startovanja
programa.
‰‰ Mašina za pranje veša mora da bude
stručno postavljena i priključena.
‰‰ Slavina za vodu mora da bude otvorena.
‰‰ Istovremeno pritisnite tastere Menü i
Ändern i držite ih pritisnutima (5 sekundi), dok se na pokazivaču ne pojavi
aktuelna jezička podešenost.
Gledajte sliku br. 21
‰‰ Pritiskajte taster Ändern dok se ne
prikaže željeni jezik.
‰‰ Potvrdite izbor jezika pritiskom na taster
Menü.
Ako se ne pritisne nijedan taster, biće
nova jezička podešenost automatski
preuzeta posle 5 sekundi.
Izabrana podešenost jezika ostaje i
posle pranja. Podešavanje sata
izbor individualnih podešavanja
Za
(naročito za „Kraj programa u“ potrebno
je prvo podesiti aktuelno vreme na satu
mašine. O tome na strani 23.
98
Prvi proces pranja (bez
veša)
Priprema veša za pranje
Vaš uređaj je proveren pre napuštanja fabrike. Da biste odstranili zaostalu vodu treba
obaviti prvo pranje bez veša.
‰‰ Ispraznite džepove odevnih predmeta.
‰‰ Ne ubacujete veš u mašinu.
‰‰ Zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte
navlake.
‰‰ Otvorite slavinu.
‰‰ Otvorite poklopac na fioci za deterdžent.
‰‰ Sipajte približno 1 litar vode u pregradu
II; vidi stranu 15.
‰‰ Oko ½ merice deterdženta za pranje
naspite u komoru II.
e koristite sredstva za pranje vune ili
N
sredstva za osetljiv veš (stvaraju penu).
Gledajte sliku br. 22
‰‰ Istresite pesak iz džepova i preklopa.
‰‰ Poskidajte kukice sa zavesa ili ih umotajte u mrežicu/vrećicu.
‰‰ Iz bubnja povadite strana tela i otpatke
od tekstila i prebrišite ga iznutra.
‰‰ Povadite eventualno prisutne neperive
predmete.
‰‰ Kod pantalona, pletenih i trikotažnih
tekstila, majica ili pulovera, treba lice
okrenuti na unutrašnju stranu.
‰‰ Zatvorite poklopac na fioci za deterdžent.
‰‰ Prethodno obradite eventualno prisutne
fleke.
‰‰ Zatvorite vrata.
‰‰ Prslučad sa kopčama (kopča može da
se odvoji za vreme pranja i da prouzrokuje štetu), sitne komade veša (čarape i
maramice), najlon čarape i kaiševe treba prati u vrećici da se pojedini delovi
ne bi „zagubili“.
‰‰ Postavite birač programa na Kochwäsche 90 Cº.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno).
‰‰ Pritisnite dugme Start /Pause 4. Program počinje sa radom.
Indikatorska sijalica sad svetli stalnim
crvenim svetlom.
a polju pokazivača pojavljuju se
N
pojedinačne radne operacije tekućeg
programa.
Kada se na pokazivaču pojavi „Wäsche
entnehmen“:
‰‰ Otvorite vrata.
‰‰ Postavite birač programa na Aus.
Razvrstavanje veša
Prema boji i stepenu zaprljanosti
Gledajte sliku br. 23
Beli veš može u pranju posiveti.
Perite beli veš odvojeno od šarenog.
Stepen zaprljanosti
blago zaprljan veš
Nema vidljive zaprljanosti ni fleka. Veš je
eventualno primio miris tela.
- Laka letnja odeća.
- Majice kratkih rukava, košulje, bluze,
nošene tokom jednog dana.
- Posteljina, peškiri za goste upotrebljavani jedan dan.
99
normalno zaprljan veš
Vidljiva zaprljanost i/ili prepoznatljive male
lake fleke.
Sortiranje veša prema podacima na
etiketi za održavanje
- Majice, košulje, bluze, oznojene i nošene
više puta.
Prati veš samo sa nekim od ovde navedenih
simbola za održavanje.
Gledajte sliku br. 24
- Kuhinjske krpe, peškiri, posteljina, korišteni do jedne nedelje.
Veš predviđen za iskuvavanje 95 ºC, 90 ºC
- Zavese (bez nikotinske zaprljanosti) u
upotrebi do pola godine.
Šareni veš 60 ºC, 40 ºC, 30 ºC
jako zaprljan veš
Prepoznatljiva zaprljanost i/ili fleke.
Lako održavani veš 60 ºC, 40 ºC, 30 ºC
- Kuhinjske krpe korišćene do nedelju
dana.
Fini (osetljiv) veš 40 ºC, 30 ºC
- Platnene salvete.
- Dečje portikle.
Ručno i mašinski periva svila i vuna, hladno,
30 °C
- Dečja gornja odeća ili sportski dresovi
zaprljani travom ili zemljom.
- Radna odeća kao što su majstorski
kombinezoni, pekarski i mesarski mantili.
tipične fleke
- Masnoća sa kože, jestivo ulje/mast, sosovi, mineralna ulja, vosak (sa sadržajem
masti/ulja).
- Čaj, kafa, crno vino, voće, povrće.
- Krv, jaja, mleko, skrob (sadržaj belančevina, ugljenih hidrata).
U veš-mašini ne prati veš sa sledećim simbolima održavanja:
= ne prati.
Opasnost od eksplozije!
Veš koji je prethodno čišćen sredstvima
za čišćenje koja sadrže rastvarače, na pr.
sredstvom za uklanjanje mrlja ili benzinom za
čišćenje,morate pre stavljanja u mašinu ručno temeljno isprati , inače on može nakon
punjenja mašine da izazove eksploziju.
Pažnja
Strana tela u bubnju za pranje mogu oštetiti
veš. Pre stavljanja veša treba se uveriti da u
bubnju za pranje nema stranih tela.
- Čađ, zemlja, pesak (pigmenti), teniski
dres uprljan crvenim peskom.
Odstranjivanje fleka
Fleke po mogućnosti uklanjati ili tretirati dok
su još sveže.
Najpre ih natopiti sapunicom. Ne trljati.
Veš zatim prati u odgovarajućem programu.
Uporne/sasušene fleke mogu se ponekad
ukloniti tek posle nekoliko pranja.
100
Stavljanje veša u mašinu
Sredstva za pranje i
negu veša
Gledajte sliku br. 25
‰‰ Otvoriti vrata.
Gledajte sliku br. 26
‰‰ Prethodno sortirane komade veša
međusobno razdvojiti i bez presovanja
ubaciti u doboš mašine. Pomešati
krupne i sitne komade. Komadi veša
različite veličine bolje se raspoređuju u
radu centrifuge.
Opasnost od trovanja!
Sredstva za pranje i negu čuvati van
domašaja dece.
oristiti maksimalni kapacitet pranja, ali
K
prepunjavanje umanjuje rezultat pranja i
uzrokuje veće gužvanje.
Preporučena količina veša za bubanj biva
prikazana u zavisnosti od odabranog programa i dodatnih funkcija; vidi od strane 31.
Puno opterećenje bubnja
Pamuk i lan
Doziranje sredstva za
pranje
Dozirati sredstvo za pranje odgovarajuće
- tvrdoći vode. Podatak o tvrdoći vode
dobićete u preduzeću za snabdevanje
vodom.
- količini veša.
½ opterećenja bubnja
Pamuk, sintetika ili trikotaža
- stepenu zaprljanosti. Podake o stepenu
zaprljanosti naćićete na strani 13.
1/3 opterećenja bubnja
Vuna, fini (osetljiv) veš, svila
- podacima proizvođača deterdženta.
Pravilno doziranje smanjuje ekološko zagađenje i daje optimalan rezultat pranja.
‰‰ Vrata mašine zatvorite.
Ne zaglavljivati delove veša između vrata
i gumenog zaptivača.
Vrata moraju da se zatvaraju lagano, ne
pod jakim pritiskom.
Premalo sredstva za pranje:
Veš neće postati čist i tokom vremena postaje siv i tvrd. Na vešu se mogu obrazovati
tačkaste sivo-braon fleke (tačkice masnoće). Grejači dobijaju naslage kamenca.
Previše sredstva za pranje:
Nepotrebno zagađivanje prirodne sredine,
jako stvaranje pene, slaba mehanika pranja i
lošiji rezultat pranja i ispiranja.
Sipanje sredstva za pranje i/
ili sredstva za negu
Gledajte sliku br. 27
‰‰ Otvorite poklopac fioke za sredstva
pranja.
‰‰ Naspite sredstvo za pranje i/ili sredstvo
za negu.
101
Komora I: Predpranje
Komora predpranja za sredstvo za pranje,
sredstvo za odstranjivanje fleka i štirak.
Komora II: Glavno pranje
Komora za sredstvo za pranje, sredstvo za
odstranjivanje fleka.
Komora :
Tečna sredstva za pranje, tečna sredstva
za negu, npr. omekšivač, ispirač. Najveće
punjenje do donje ivice oznake max.
azredite koncentrovane i guste omekR
šivače rublja i sredstva za ispiranje sa
malo vode pre nego ih sipate u komoru
(to sprečava zapušavanje preliva).
‰‰ Zatvorite poklopac fioke za deterdžente.
Programi i funkcije
Trajanja programa pranja zavisi od pritiska
vode, tvrdoće vode, temperature ulazne
vode, sobne temperature, vrste i količine
veša, primenjivanog sredstva za pranje,
oscilacija mrežnog napona kao i odabranih
dodatnih funkcija.
Maksimalan broj obrtaja centrifuge zavisi od izabranog programa. Za podešavanje brzine centrifuge vidi tranu 20.
Osnovni programi
Kochwäsche
90 ºC (veš predviđen za
iskuvavanje)
Za tkanine otporne na iskuvavanje sa jakom
zaprljanošću i/ili flekama. Za izdržljive tekstile npr. od pamuka ili lana kao što su peškiri,
posteljina ili sportske čarape.
60 ºC (šareni veš)
Buntwäsche
Preporučljivo za normalno i/ili jako zaprljan
veš sa postojanim bojama. Za tkanine otporne na habanje, npr. od pamuka ili lana,
kao što su radna odela ili donji veš.
60 ºC Flecken Intensiv
(šareni
Bunt
veš, flekav, intenzivno pranje)
Program za dubinsko pranje, odstranjivanje
fleka, za izdržljive tekstile od pamuka.
40 ºC (šareni veš)
Buntwäsche
Preporučuje se za osetljiv obojen veš normalno zaprljan. Za tkanine, npr. od pamuka ili lana, kao što su odevni predmeti od
džinsa, majice i sportska odeća.
30 ºC (šareni veš)
Buntwäsche
Preporučuje se za osetljiv šareni veš koji je
lako zaprljan.
Za izdržljive tekstile od vune ili lana (ako boje
izbleđjuju ili se gube).
60 ºC (lako održavani
Pflegeleicht
tekstili)
Za tkanine koje su normalno zaprljane,
postojanih boja i lake za održavanje, npr. od
pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanina
102
mešanog sastava. Ove vrste veša zahtevaju
poseban programski proces i smanjenu
brzinu centrifugiranja, kako bi se veš što
manje gužvao.
40 ºC (lako održavanje)
Pflegeleicht
Za lako održavane tekstile, lako i/ili normalno zaprljane, osetljive boje npr. od
pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanine
mešovitih sastava.
Ove vrste veša (npr. bluze, košulje i kombinezoni) zahtevaju poseban programski tok i
smanjen broj obrtaja centrifuge.
30 ºC (lako održavani
Pflegeleicht
tekstili)
Za lako održavane tekstile, lako i/ili normalno zaprljane, osetljive boje npr. od
pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanine
mešovitih sastava.
Ove vrste veša zahtevaju poseban programski tok i smanjen broj obrtaja centrifuge, kako bi se smanjilo gužvanje.
tekstila – različite vrste veša mogu se prati
zajedno.
Schleudern - centrifugiranje
Centrifugiranje ručno pranog veša.
Rastvor deterdženta ili voda od ispiranja
bivaju ispumpani pre centrifuge.
(ispiranje)
Spülen
Program za ispiranje nezaprljanih tekstila, npr.
kupaćih kostima i za odstranjivanje ostataka
deterdženta sa veša. Završava se kratkom
centrifugom. Voda biva ispumpana.
(ispumpavanje vode)
Abpumpen
Ispumpavanje vode ostale od ispiranja bez
rada centrifuge.
Maksimalni broj obrtaja centrifuge za
različite programe
Broj obrtaja u
minuti
Posebne namene
Fein/Seide
30 °C (osetljiv veš/svila)
Za osetljive, perive tekstile, npr. od svile,
satena, sintetike ili mešanog sastava (npr.
zavese, haljine, suknje i bluze).
Veliki komadi veša, kao npr. kućni ogrtači mogu da se peru u ovom programu,
pošto se bubanj okreće lagano i automatski
dodaje još jedan program ispiranja. Nema
centrifuge između ispiranja.
Wolle kalt (vuna na hladno)
Za jako osetljiv veš preporučljivo je inače
ručno pranje.
Ovaj program za pranje je razvijen za naročito nežan tretman veša.
Svila i drugi tekstili sa naznakom “ručno
na etiketi mogu na
pranje” ili simbolom
ovom programu biti pouzdano prani.
Vrsta veša / dodatni programi
1200
Kochwäsche (Iskuvavani veš)
800
Pflegeleicht (Lako održavani veš)
600
Fein/Seide (Osetljiv veš/svila)
800
Wolle (Vuna)
600
Quick + Mix (Mešani veš)
1200
Schleudern (Centrifugiranje)
1200
Spülen (Ispiranje)
U programu Koch/Buntwäsche
centrifuga radi sa maksimalnim brojem obrtaja.
U programima Pflegeleicht , Fein/
Seide ,
Wolle i
Quick + Mix
centrifuga radi sa nižim brojem obrtaja –
radi nežnijeg tretmana osetljivog veša. Po
želji se broj obrtaja centrifuge može izmeniti.
Minimalna brzina centrifuge je 400 obrtaja u
minuti.
Wolle 30 ºC (vuneni odevni predmeti)
Za ručno i mašinski perive tekstile od vune.
Quick + Mix 30 ºC (pranje pomešane odeće)
Za izdržljiv veš od pamuka i lako održavanih
103
Pokazivač (Anzeige)
Simbol ključa za obezbeđenje mašine od dece
vaj simbol je prikazan, ukoliko je meni za
osiguranje od dece (Kindersicherung: ein)
uključen.
Na levoj strani u prvom redu bivaju prikazivani tekući program i status programa. Na
desnoj strani biva prikazivano aktuelno vreme, kad je na levoj strani prikazano „Bereit“
(spremno).
U drugom redu bivaju prikazivani broj obrtaja
centrifuge i predviđeno vreme završetka programa kao i simboli za broj obrtaja centrifuge,
modus pranja, signal i osiguranje dece.
Broj obrtaja centrifuge ili „bez završe
centrifuge“ (Ohne Endschleudern)
Biva prikazan maksimalni broj obrtaja centrifuge.
Za vreme programa ispumpavanja (Abpumpen) biva prikazan znak “---” .
„Ohne Schleudern“ (“---”) (Bez završne
centrifuge)
Veš ostaje u poslednjoj vodi ispiranja. Preporučuje se za vrlo osetljiv veš.
Simbol za “ Normalne Wäsche“ (normalno pranje)
Ovaj simbol je upaljen kod izbora normalnoh
pranja.
Simbol za „Schnelle Wäsche“ (brzo
pranje)
Ovaj simbol je upaljen kod izbora “brzog
pranja”.
Simbol za „Intensivere Wäsche“
(intenzivirano pranje)
Ovaj simbol je upaljen ako je izabrano “Intenzivno pranje”.
Simbol za signal
Ovaj simbol je prikazan ako zvučni signal
nije isključen (Aus).
Predpranje
(Vorwäsche)
Gledajte sliku br. 28
Ako je pritisnut taster Vorwäsche , uz
izabrani program dodatno se sprovodi proces predpranja. To je program za prethodnu
obradu jako zaprljanih i flekavih tekstila.
Ukupno vreme pranja odgovarajuće se
produžava.
Ispiranje plus
Brojevi obrtaja centrifuge mogu biti izmenjeni. Može da se izabere i rad bez poslednje
centrifuge „Ohne Endschleudern“.
Završetak programa u ... (Ende des Programms um)
Biva prikazano vreme u koje će program biti
završen. .
Dodatne funkcije
(Spülen plus)
Gledajte sliku br. 29
bio pritisnut,
Ako je taster Spülen plus
dodatno se uz izabrani program sprovodi i
jedan proces ispiranja. Ukupno vreme pranja
se odgovarajuće produžava.
Lako peglanje
(Bügelleicht)
Gledajte sliku br. 30
Ako se pritisne taster za lako peglajući veš
(Bügelleicht) , uslediće mekša, laganija
centrifuga sa konačnim rastresanjem veša.
Nakon centrifugiranja veš leži rastresito u
bubnju - sprečava se gužvanje. Produžava
se ukupno vreme pranja.
Izvadite veš iz bubnja neposredno
posle završetka centrifuge.
Indikatorska sijalica tastera
Start/Pause 4
Indikatorska sijalica saopštava sledeće
informacije:
- Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno): Program može biti
startovan. Moguće dopunjavanje bubnja
vešom.
- Indikatorska sijalica Start/Pause 4
104
stalno svetli (crveno): Program je u toku.
Dopunjavanje vešom nije moguće, pošto
su vrata zbog bezbednosnih razloga
blokirana.
Dopunjavanje vešom sad je moguće samo
ako se pritisne taster Start/Pause 4 .
Aktuelno vreme
Posle izbora nekog programa Vama se
prikazuje verovatno trajanje programa.
Odstupanja u vremenu nastaju zbog:
- Količine punjenja
Izuzetak:
Kod aktiviranog obezbeđenja od dece,
isključena je indikatorska sijalica tastera
Start/Pause 4 . Na završetku programa vrata ostaju blokirana.
- Višestrukog polaženja centrifuge usled
loše raspoređenog veša u bubnju.
- Dodatnog ispiranja, kad se u vešu nađe
suviše pene
- Preniskog pritiska vode
Posebna tehnička
unapređenja
- Izbora dodatne funkcije, npr. Spülen
plus (dodatnog ispiranja)
posle startovanja programa.
Automatika za količinu veša
Ova automatika podešava potrošnju struje
i vode prema količini veša i vrsti tekstila na
svakom programu pranja.
Zbog ovih i drugih karakteristika menja se
dužina vremena pranja.
ko se ne izabere nijedna dodatna
A
funkcija i ako ne nastupi nikakva druga
promena uslova pranja, proces pranja
biće završen u prikazanoj vremenskoj
tački.
Automatika količine je sastavni deo Vaše
mašine za pranje veša i ona funkcioniše
automatski.
Na taj način se potrošnja energije i vode
drže na najnižem mogućem nivou.
Senzor protoka obuhvata kao interni vodomer dovođenu količinu vode i dozira tačno
toliko vode, koliko je Vašoj količini veša
potrebno.
Kontinuelni senzor stanja vode obezbeđuje
u svakom programu optimalno stanje vode
za pranje veša na svim programima.
Sistem za kontrolu ravnoteže
Automatski sistem kontrole ravnoteže obezbeđuje preko višestrukih polaženja centrifuge ravnomernu raspodelu veša u bubnju.
Kod veoma nepovoljnog rasporeda veša se
zbog bezbednosnih razloga ne dozvoljava
centrifugisanje, odnosno konačni broj obrtaja centrifuge biva umanjen.
vunu se radi zaštite
U programu za
od ućebavanja (skupljanja) vrše samo dva
pokušaja centrifugiranja.
105
Pranje sa osnovnim
podešenostima
Napred date osnovne podešenosti optimalno su prilagođene svakom izabranom
programu.
Ako ova osnovna podešavanja ne želite da
promenite:
Gledajte sliku br. 31
‰‰ Otvorite slavinu za vodu.
Gledajte sliku br. 32
‰‰ Birač programa postavite na željeni
program.
Gledajte sliku br. 33
‰‰ Ubacizi veš i zatvoriti vrata mašine.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
repće (crveno).
Gledajte sliku br. 34
‰‰ Po želji pritisnuti taster (tastere) za dodatnu funkciju (dodatne funkcije).
Kontrolna sijalica izabranog tastera svetli
(crveno).
ko je omaškom izabrana besmislena
A
kombinacija, gasi se sijalica izabranog
tastera i oglašava se zvučni signal.
Gledajte sliku br. 35
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4. Indikatorska sijalica svetli stalnim svetlom
(crvenim).
Program startuje.
a displeju biva prikazivano odvijanje
N
programa.
Pranje s individualnim podešavanjima opisano je u nastavku.
106
Pranje s individualnim podešavanjima
Podešavanja možete prilagoditi svojim potrebama. Prvo pronađite kratak pregled izmenljivih podešavanja. Na sledećim stranicama detaljno su opisane radne operacije za promenu
podešenosti.
Pregled programa
Program izbrati biračem programa.
Ubaciti veš i zatvoriti vrata mašine.
Pritisnuti taster Menü
Broj obrtaja centrifuge
Završetak programa u
Pranje
Signal
Obezbeđenje od dece:
Podešavanje
vremena:
Strana 108
Strana 108
Strana 109
Strana 109
Strana 110
Strana 111
Zavisno od programa
i modela,
vidi stranu 103
Podesivo u koracima
od 30 minuta
Normalno
Brzo
Intenzivno
Isključen
Kontinuelno
Maksimalno
Isključeno
Uključeno
Sati/ minuta
Pritiskati taster Ändern do postizanja željene podešenosti.
Pritisnuti taster Menü za dalja podešavanja ili
pritisnuti taster Start/Pause
107
Boj obrtaja centrifuge
Broj obrtaja centrifuge može biti promenjen.
Završetak programa u (Ende
des Programms um)
tvrdite sa sigurnošću da je aktuelno
U
vreme podešeno - vidi “Podešavanje
vremena”, strana 23.
Pokazani maksimalni broj obrtaja centrifuge
zavisi od trenutno podešenog programa.U
vezi sa ovim vidi i uputstva na stranici 16.
‰‰ Birač programa postaviti na novoizabrani željeni program.
‰‰ Birač programa postaviti na željeni
program.
‰‰ Ubaciti veš i zatvoriti vrata.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno).
‰‰ Ubaciti veš i zatvoriti vrata mašine.
Indikatorska sijalica “Start/Pause 4”
trepće (crveno).
Primer:
Primer:
Gledajte sliku br. 36
Gledajte sliku br. 39
‰‰ Pritiskati taster Menü sve dok se ne
prikaže “ Schleuderdrehzahl“ (broj obrtaja centrifuge).
Aktuelni broj obrtaja centrifuge trepće.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno).
‰‰ Pritiskajte taster “Menü” sve dok se
ne prikaže “Ende des Programms um“
(završetak programa u).
Trepće aktuelno vreme završetka programa.
Indikatorska sijalica “Start/Pause 4”
trepće (crveno).
eni biva napušten, ukoliko za 10
M
sekundi ne usledi nikakav pritisak na
taster.
eni biva napušten ukoliko za 10
M
sekundi ne usledi pritisak na neki taster.
Promenjena podešenja ostaju zadržana.
Gledajte sliku br. 37
Gledajte sliku br. 40
‰‰ Pritiskati taster Ändern (izmena) sve
dok se ne prikaže željeni broj obrtaja
ili „Ohne Endschleudern“ (bez završne
centrifuge)
Druga podešavanja mogu da se izaberu
pritiskom na taster Menü; ista podešavanja
mogu biti izmenjena posle pritiska na taster
Ändern.
‰‰ Pritiskajte taster Ädern sve dok se ne
prikaže vreme završetka.
Vreme završetka programa može da se
podešava u koracima od 30 minuta.
Vreme može da se programira do najviše 24 sata unapred.
Gledajte sliku br. 38
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4 .
Program počinje sa radom.
Indikatorska sijalica svetli (crveno).
Vreme završetka pranja mora biti iznova
podešeno u slučaju izmene programa,
dodatnih funkcija ili aktuelnog vremena.
Kod pranja lako zaprljanog veša i malog
opterećenja mašine može program biti
završen značajno pre izabranog vremena završetka.
a displeju se pokazuju pojedinačne
N
radne operacije odvijanja programa.
Kod pranja jako zaprljanog veša i pune
mašine može program da bude završen nekoliko minuta posle izabranog
vremena završetka.
108
Druga podešavanja mogu da se izaberu
pritiskom na dugme Menü; ista podešenja mogu da se promene posle pritiska na
taster Ändern.
Gledajte sliku br. 43
‰‰ Pritiskajte taster Ändern sve dok se ne
pokaže željena opcija pranja.
ko je bilo izabrano “Intensivere WäsA
che“ (intenzivirano pranje) ili “Schnelle
Wäsche“ (brzo pranje), simbol „ ili „
“ posle napuštanja menija ostaje trajno
prikazan.
Gledajte sliku br. 41
‰‰ Pritisnite taster “Start/Pause 4” . Odloženi start mašine biva aktiviran.
Indikatorska sijalica svetli.
Na polju pokazivača se pojavljuje “Verzögerter Start“ (odloženi start).
Druga podešenja mogu da se izaberu
pritiskom na Menü taster; ista podešenja
mogu da budu izmenjena posle pritiska na
taster Ändern.
Pranje
Gledajte sliku br. 44
Možete da birate između različitih opcija
pranja.
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4 .
Program startuje.
Indikatorska sijalica svetli.
To su:
- “Normale Wäsche“
(normalno pranje)
Uobičajeno trajanje pranja.
Na pokazivaču se pojavljuju pojedinačne
radne operacije tekućeg programa.
- „Schnelle Wäsche“
(brzo pranje)
Skraćeno vreme pranja za lako zaprljan
veš.
Signal
- “Intensivere Wäsche“ (intenzivirano
pranje)
Produženo vreme pranja za jako zaprljano rublje.
Akustički signal signalizira start programa,
završetak programa, greške u rukovanju i
smetnje.
Sami možete odrediti jačinu zvuka akustičkog signala.
‰‰ Postavite birač programa na novoizabrani program.
Uključivanje, podešavanje jačine zvuka
i isključivanje zvučnog signala
‰‰ Stavite veš u mašinu i zatvorite vrata.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno).
‰‰ Postavite birač programa na novoizabrani program.
‰‰ Ubacite veš i zatvorite vrata mašine.
Indikaotrska sijalica Start/Pause 4
trepće crveno.
Primer:
Gledajte sliku br. 42
Primer:
‰‰ Pritiskajte taster Menü sve dok se ne
prikaže “Normale Wäsche“ (normalno
pranje).
Trepće simbol „ “.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno).
Gledajte sliku br. 45
eni biva napušten ukoliko za 10
M
sekundi ne usledi pritisak na neki taster.
Izmenjena podešavanja ostaju sačuvana.
‰‰ Pritiskajte taster Menü dok se ne prikaže “Signal: aus” (signal isključen).
Simbol “ ” trepće.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće crveno.
109
a pokazivaču se pojavljuje “Bereit“
N
(spremno), ukoliko za 10 sekundi ne
Aktiviranje obezbeđenja od dece
usledi pritisak na neki taster. Izmenjena
podešavanja ostaju sačuvana.
‰‰ Postavite birač programa na neki program da bi se mašina uključila.
Gledajte sliku br. 46
‰‰ Pritiskajte taster Ändern dok se ne dobije prikaz „Signal : kontinuiert“ (signal:
kontinuelan).
Ako se taster Ändern drži pritisnutim,
povećava se jačina zvučnog signala.
Taster Ändern otpustiti kad se postigne željena jačina zvuka.
‰‰ Taster Ändern držati pritisnutim duže
od 10 sekundi, na pokazivaču se pojavljuje „Signal: max.“.
‰‰ Isključivanje signala: pošto se na displeju bilo pokazalo „Signal max.“, taster
Ändern držati pritisnutim duže od 10
sekundi, zapravo dok se na displeju ne
pojavi „Signal: aus“ (signal isključen).
Izabrana podešenost ostaje sačuvana
posle pranja.
Gledajte sliku br. 48
‰‰ Pritiskati taster Menü dok se ne pokaže
„Kindersicherung: aus“ (obezbeđenje
isključeno).
Simbol ključa
trepće.
Gledajte sliku br. 49
‰‰ Pritiskajte taster Menü dok se na displeju ne prikaže „Kindersicherung: ein“
(obezbeđenje od dece uključeno).
Posle napuštanja menija simbol ključa
biva trajno prikazivan.
osle startovanja programa možete u
P
režimu pauze da osiguranje od dece
aktivirate ili deaktivirate.
Startovanje programa sa uključenim
obezbeđenjem od dece („Kindersicherung: ein“)
Ostala podešavanja mogu da se izaberu
pritiskom na taster Menü; ista možete promeniti pritiskom na taster Ändern.
‰‰ Postavite birač programa na željeni
program.
‰‰ Ubacite veš i zavtvorite vrata mašine.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno).
Gledajte sliku br. 47
‰‰ Pritisnuti taster Start/Pause 4.
Program startuje.
Indikatorska sijalica svetli.
Gledajte sliku br. 50
a pokazivaču se pojavljuju pojedinačne
N
radne operacije programskog toka.
Obezbeđenje od dece
‰‰ Pritisnite i zadržite pritisnutim taster
Start/Pause 4 (5 sekundi.).
Program startuje. Indikatorska sijalica stalno svetli (crveno).
Obezbeđenje od dece je aktivirano.
Svoju mašinu za pranje veša možete obezbediti od nenamernih izmena podešenih
funkcija.
Ako je uključena funkcija obezbeđenja od
dece:
- za vreme odvijanja programa nisu moguće nikakve izmene,
a bi se obezbeđenje od dece priD
vremeno deaktiviralo, pritisnite taster
Start/Pause 4 i zadržite ga pritisnutim (5 sekundi) dok indikatorska sijalica
Start/Pause 4 ne zatrepće. Možete
izmeniti i druga podešavanja. Pritisnite
taster Start/Pause 4 da bi obezbeđenje od dece aktivirali.
ekući program sa aktiviranim obezbeT
đenjem od dece možete prekinuti, ako
birač programa postavite u položaj Aus.
Podešeni program teče dalje ako se
uređaj ponovo uključi.
- vrata mašine ostaju blokirana i posle
završetka programa pranja.
110
Podešavanje vremena
Vađenje veša posle završetka programa sa uključenim obezbeđenjem od
dece
Aktuelno vreme možete da podešavate.
Podešenja ostaju sačuvana čak i ako se
veš-mašina ne koristi do 6 nedelja.
‰‰ Pritisnite i držite taster Start/Pause 4
(5 sekundi). Vrata mašine mogu da se
otvore.
‰‰ Birač programa postavite na novoizabrani program.
‰‰ Izvadite veš. Obezbeđenje od dece
ostaje aktivno i posle isključenja mašine.
Primer:
Gledajte sliku br. 51
bezbeđenje od dece ponovo će biti
O
aktivirano posle sledećeg uključenja
uređaja. Vrata od mašine neće moći da
se otvore. Dalje promene podešavanja
neće biti moguće.
Da bi otvorili vrata pritisnite taster
Start/Pause 4 i držite ga pritisnutim
(5 sekundi).
‰‰ Pritiskajte taster Menü sve dok se ne
prikaže „Uhr einstellen“ (sat podesiti).
Pokazivač časova trepće.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće crveno.
eni biva napušten ukoliko za 10 seM
kundi ne usledi nikakva operacija preko
tastera. Izvršena podešavanja se gube.
Deaktiviranje obezbeđenja od dece
‰‰ Postavite birač programa na željeni
program da bi mašinu isključili.
(Gledajte sliku br. 52
‰‰ Pritiskajte taster Ändern dok ne podesite tačno vreme u satima.
‰‰ Pritisnite i zadržite pritisnutim taster
Start/Pause 4 (5 sekundi). Uređaj će
se tada naći u režimu pauze. Pritisnuti taster Menü da bi obezbeđenje
deaktivirali.
Trepće simbol ključa
Gledajte sliku br. 53
‰‰ Pritiskati taster Ändern dok se na ekranu ne prikaže tekst „Kindersicherung:
aus“ (obezbeđenje isključeno).
osle starta programa možete da
P
obezbeđenje aktivirate/deaktivirate
samo u režimu pauze u pranju.
‰‰ Pritiskajte taster Menü dok ne zatrepće
prikaz minuta.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4
trepće (crveno).
Gledajte sliku br. 54
‰‰ Pritiskajte taster Ändern dok minute ne
podesite.
Vreme je time podešeno.
ritisnite taster Menü, funkicija menija
P
biva završena.
Ostala podešavanja možete izabrati pritiskom na taster Menü; ista podešavanja
mogu biti izmenjena pritiskom na taster
Ändern.
111
‰‰ Vrata zatvorite.
Šta se može uraditi
za vreme pranja
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4 . Program nastavlja sa radom. Indikatorska
sijalica svetli (crveno).
ko indikatorska sijalica Start/Pause
A
4 svetli crveno, program doduše može
biti privremeno prekinut, ali se vrata
ipak zbog bezbednosnih razloga ne
mogu da otvore (visina vode, temperatura ili broj obrtaja previsoki).
Ponovno biranje programa
‰‰ Ukoliko je obezbeđenje za decu aktivno, možete ga privremeno deaktivirati.
Strana 22.
Na pokazivaču pojavljuju se jedno za
drugim
“Pause”,
“Kein Nachlegen“ (bez dodavanja veša).
‰‰ Birač programa postavite u položaj
Aus.
‰‰ Birač programa postaviti na novoizabrani program. Indikatorska silalica Start/
Pause 4 trepće.
ko je broj obrtaja centrifuge previsok,
A
indikatorska sijalica Start/Pause 4
svetli (crveno). Dopunjavanje veša je
moguće u pauzi (Pause), ukoliko je
bubanj u stanju mirovanja.
‰‰ Ako želite, izmenite ostala podešavanja. Vidi stranu 20.
‰‰ Obezbeđenje od dece – po želji aktivirati.
Kod aktiviranog obezbeđenja od dece
‰‰ Pritisnuti taster Start/Pause 4 . Program startuje. Indikatorska sijalica svetli.
Dodavanje veša / kratko
prekidanje programa
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4 i držite
ga pritisnutim (5 sekundi), obezbeđenje je deaktivirano i program može biti
prekinut.
ko indikatorska sijalica Start/Pause
A
4 trepće crveno, vrata ne mogu biti
otvorena zbog bezbednosnih razloga
(previsoki voda u bubnju, temperatura ili
broj obrtaja centrifuge).
Veš možete naknadno stavljati u bubanj,
možete ga pre vremena iz bubnja izvaditi
ili takođe program u svako doba možete
privremeno prekinuti.
ije preporučljivo dodavanje veša posle
N
početka faze pranja.
Na displeju se pojavljuju jedno za drugim
“Pause”,
“Kein Nachlegen“ (bez dodavanja veša).
Bez obezbeđenja od dece
oguće je dodavanje ili vađenje veša
M
sve dok indikatorska sijalica Start/Pause 4 svetli (crveno).
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4. Na
displeju se jedno za drugim prikazuju
“Pause” ,
“Nachlegen möglich“ (dopunjavanje
moguće).
Vrata otvorite.
Veš stavite/izvadite.
repće li indikatorska sijalica Start/PaT
use 4 crveno, dodavanje ili uzimanje
veša tada je moguće.
Na displeju se uzastopno pojavljuju
“Pause” ,
“Nachlegen möglich“(dodavanje moguće).
‰‰ Vrata otvoriti.
‰‰ Veš dodati/izvaditi.
112
‰‰ Vrata zatvoriti.
Posle pranja
‰‰ Taster Start/Pause 4 pritisnuti. Program nastavlja sa radom. Obezbeđenje
od dece je aktivno. Indikatorska sijalica
stalno svetli crveno.
Indikatorska sijalica Start/Pause 4 se
gasi.
Na pokazivaču: “Wäsche entnehmem“ (veš
povaditi).
Potpuno prekidanje
progama pranja
Gledajte sliku br. 55
Ako se program završi pre vremena i hoćete
da veš povadite:
‰‰ Otvorite vrata.
‰‰ U slučaju da je obezbeđenje od dece
aktivno, taster Start/Pause 4 pritisnuti i
pritisnutim držati (5 sekundi).
‰‰ Birač programa postavite u položaj
Aus.
Gledajte sliku br. 56
Bio je izabran program „Ohne Endschleudern“ ( bez završne centrifuge)
‰‰ Birač programa postaviti na Abpumili Schleudern
pen (ispumpavanje)
(centrifuga).
Trepće indikatorska sijalica Start/Pause 4.
Na pokazivaču: „Abpumpen“ (ispumpavanje).
ko se program prekida pri visokoj
A
temperaturi, može se desiti da vrata
mašine ostanu blokirana dok se aparat
ne ohladi.
ili
‰‰ Ako želite, izmenite broj obrtaja centrifuge; vidi strana 20.
‰‰ Ako je obezbeđenje od dece aktivno,
taster Start/Pause 4 pritisnuti i pritisnutim držati (5 sekundi).
‰‰ Sačekajte da se program završi.
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4. Program počinje sa radom.Tok programa
biva prikazivan na displeju.
Indikatorska sijalica svetli.
‰‰ Otvorite vrata.
ili
‰‰ Izvadite veš.
‰‰ Birač programa postavite na Abpum(ispumpavanje). Indikatorska
pen
sijalica Start/Pause 4 trepće.
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4 .
ko je program bio prekinut sa visokom
A
temperaturom u bubnju, može se desiti
da vrata mašine ostanu blokirana dok
se uređaj ne ohladi.
ko je program isključenjem uređaja
A
prekinut, vrata mašine mogu da ostanu
blokirana.
‰‰ Pritisnite taster Start/Pause 4. Indikatorska sijalica svetli. Na pokazivaču:
Abpumpen (ispumpavanje).
‰‰ Posle završetka dodatnog programa
otvorite vrata.
‰‰ Birač programa postavite na Aus.
Prethodno izabrano uključenje obezbeđenja od dece
Indikatorska sijalica Start/Pause 4 svetli
(crveno).
Na pokazivaču: “Wäsche entnehmen“ (veš
izvaditi).
113
‰‰ Taster Start/Pause 4 pritisnuti i držite
pritisnutim (5 sekundi) dok se ne prikaže reč “Pause”. Indikatorska sijalica
Start/Pause 4 trepće (crveno).
Uputstva za
održavanje i negu
‰‰ Vrata otvoriti.
‰‰ Birač programa postaviti u položaj Aus.
Završetak pranja
Čišćenje i nega
Opasnost od strujnog udara!
Kao prvo i osnovno odvojite uređaj od
strujne mreže. Mašinu za pranje veša nikada ne čistiti mlazom vode.
Gledajte sliku br. 57
‰‰ Zatvorite slavinu za vodu.
Gledajte sliku br. 58
‰‰ Povadite veš.
bezbeđenje od dece biće u sledećem
O
uključivanju uređaja ponovo aktivirano.
‰‰ Vrata za punjenje ostavite otvorena da
bi se unutrašnjost mašine za pranje veša
mogla osušiti.
Opasnost od eksplozije!
Za čišćenje nikada ne koristite hemijske
rastvarače.
Čišćenje kućišta i
upravljačke ploče
Po potrebi:
‰‰ Koristiti malo sapunice ili blago , neabrazivno sredstvo za čišćenje.
‰‰ Osušiti mekom krpom.
Čišćenje bubnja
Ako su se zbog zaostalih metalnih delova
(napr kovani novac, kancelarijske spajalice,
igle, ekseri) pojavile mrlje od rđe:
‰‰ Koristite sredstva za izbeljivanje na bazi
hlora. Uvažavajte uputstva proizvođača.
Nikada ne koristiti čeličnu vunu.
Čišćenje fioke za deterdžent
Ako su se nataložili ostaci deterdženta za
pranje veša ili sredstava za negu:
Gledajte sliku br. 59
‰‰ Otvorite fioku za sredstva pranja.
Gledajte sliku br. 60
‰‰ Fioku malo izvucite i odvojite.
‰‰ Isperite fioku pod tekućom vodom. Ona
može da se rastavi na dva dela.
114
Elisa pumpe mora biti lako okretana.
Gledajte sliku br. 66
‰‰ Ugurajte fioku u svoje ležište.
‰‰ Navoje poklopca pumpe i kućište pumpe očistiti od ostataka deterdženata i
tekstilnih froncli.
Čišćenje pumpe
Kad pumpa za rastvor nepotpuno ispumpava, u pitanju su strana tela koja blokiraju
pumpu ili je bio pran veš sa jakim osipanjem
vlakana.
‰‰ Poklopac pumpe ubaciti i zatvoriti.
Gledajte sliku br. 68
‰‰ Crevo za pražnjenje ubaciti u svoj
držač.
Gledajte sliku br. 69
Ispuštanje rastvora
‰‰ Nabaciti servisni poklopac i zatvoriti.
ripremiti pogodan sud veličine do 30
P
litara.
Radi sprečavanja da u sledećem pranju
deo praška za pranje neiskorišćeno prođe
u odvod:
Opasnost od opekotina vrućim rastvorom!
Vrući rastvor deterdženta ostaviti da se
ohladi. Decu i domaće životinje držati na
bezbednom odstojanju
‰‰ Uliti 1 litar vode u komoru II.
‰‰ Birač programa postaviti u položaj Aus.
‰‰ Izabrati program Abpumpen
pumpavanje).
(is-
Gledajte sliku br. 62
Čišćenje sita u dovodu vode
‰‰ Otvoriti servisni poklopac.
U tu svrhu špicasti predmet pritisnuti
u otvor i servisni poklopac okrenuti u
smeru kazaljke na satu.
Ovo je neophodno ako u mašinu za pranje
veša ne ulazi voda ili ne ulazi dovoljno.
Razgradnja pritiska vode u dovodnom
crevu
‰‰ Servisni poklopac potpuno odvojiti.
‰‰ Zatvoriti slavinu za vodu.
Gledajte sliku br. 63
‰‰ Birač programa podesiti na bilo koji
program
(osim Schleudern /Abpumpen
)
‰‰ Izvući crevo za pražnjenje iz svog držača i pružiti ga van šasije.
Gledajte sliku br. 64
‰‰ Pritisnuti taster Start/Pause 4 i očekivati poruku “Wasserhahn zu?“ (slavina za
vodu zatvorena?).
‰‰ Svući pažljivo poklopčić i pustiti da
rastvor ističe u pripremljenu posudu.
Gledajte sliku br. 65
‰‰ Birač programa postaviti na Aus (isključeno).
‰‰ Otvor creva pritiskom na poklopčić
zatvoriti.
Čišćenje sita na slavini za vodu
Gledajte sliku br. 66
Gledajte sliku br. 70
‰‰ Pažljivo odviti poklopac prostora pumpe. Još će nešto preostale vode izaći.
‰‰ Odvojite crevo sa slavine.
‰‰ Isperite sito pod tekućom vodom.
Gledajte sliku br. 67
‰‰ Unutrašnjost osloboditi i očistiti od
stranih predmeta i vlaknastih otpadaka.
‰‰ Crevo ponovo priključite.
115
Deblokiranje vrata mašine u
slučaju nužde
Čišćenje sita na mašini za pranje veša
Gledajte sliku br. 71
‰‰ Odvojite crevo sa leđne strane mašine.
Delovanjem na komandu za nužno deblokiranje možete vrata mašine otvoriti i veš iz
bubnja povaditi.
Gledajte sliku br. 72
‰‰ Izvucite sito i isperite pod tekućom
vodom.
Opasnost od opekotina vrućim rastvorom!
Veš-mašinu isključiti.
‰‰ Ubacite sito i ponovo priključite crevo.
‰‰ Otvorite slavinu i proverite da li voda
eventualno na spojevima curi. Ako voda
curi, proverite da li sito dobro sedi.
‰‰ Zatvorite slavinu.
Eventualno izvođeni program biva prekinut.
Sačekati da se vrući rastvor za pranje
ohladi.
Pričekati da doboš dođe u stanje mirovanja.
Uklanjanje kamenca iz
mašine za pranje veša
Ako se deterdžent za pranje pravilno dozira,
uklanjanje kamenca iz mašine za pranje veša
nije potrebno.
Pažnja!
Vrata mašine mogu da se otvore u svakom
trenutku, takođe i kad je mašina za pranje
napunjena vodom.
e otvarati vrata mašine ukoliko je voda
N
vidljiva kroz staklo.
Ako su zbog prisustva metalnih delova u
unutrašnjoj strani bubnja nastale fleke od
rđe, one mogu da se otklone pomoću sredstva za skidanje kamenca.
‰‰ Ispustiti iz mašine rastvor za pranje.
Videti „Čišćenje pumpe“.
Ali ako je uklanjanje kamenca ipak potrebno, postupite prema uputstvima proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca.
‰‰ Otvoriti servisni poklopac u podnožju
mašine.
U tom cilju špicastom alatkom pritisnuti
u otvor i servisni poklopac okrenuti u
smeru kazaljke na satu.
Gledajte sliku br. 73
‰‰ Servisni poklopac skinuti.
Gledajte sliku br. 74
‰‰ Povući sada deblokator za otvaranje u
nuždi. Vrata se sada mogu normalno
otvoriti.
116
Pomoć u slučaju malih smetnji
U slučaju potrebne opravke ili ako smetnju
ne možete sami da otklonite uz pomoć sledeće tabele, postupite na sledeći način:
‰‰ Odvojite mašinu od strujne mreže.
‰‰ Zatvorite slavinu za vodu.
‰‰ Pozovite servisnu službu, vidi stranu 34.
‰‰ Postavite birač programa u položaj
Aus.
Smetnja
Mogući uzrok
Otklanjanje
Vrata mašine ne mogu
da se otvore.
Izabran je program „Ohne Endschleudern“ (bez centrifuge)
Izabrati Abpumpen
(ispumpavanje)
ili Schleudern (centrifuga)
Obezbeđenje od dece je aktivno.
Deaktivirajte obezbeđenje od dece, vidi
stranu 23.
Nestanak struje.
Podešeni program ide dalje, kad struja
dođe. Ako veš za vreme prekida snabdevanja strujom treba povaditi, pozvati
servisnu službu. Vidi stranu 34.
Program teče i/ili vrata su zbog bezbed- Sačekati završetak programa; vidi stranu
nosnih razloga blokirana.
26.
Mrežni utikač nije ili je loše utaknut u
strujnu utičnicu.
Nedostatak odstranite.
Birač programa stavljen na Aus pre zavr- Program ponovo izabrati.
šetka programa.
Vrata mašine ne daju se Aktivno je obezbeđenje od dece.
otvoriti, iako je uređaj
bio isključen i ponovo
Vrata su blokirana zbog bezbednosnih
uključen.
razloga, pošto su nivo vode, temperatura
ili broj obrtaja centrifuge previsoki.
Isključite obezbeđenje od dece, vidi
stranu 29.
Program teče dalje, iako Obezbeđenje od dece je aktivno.
je uređaj bio isključen i
ponovo uključen.
Deaktivirajte obezbeđenje od dece; vidi
stranu 23.
Uređajem se ne može Obezbeđenje od dece je aktivno.
rukovati. Na pokazivaču
se pojavljuje „Gerät
gesperrt“ (uređaj
blokiran).
Deaktivirati obezbeđenje, strana 23.
Indikatorske sijalice ne
svetle.
Neispravan osigurač u stanu.
Osigurač uključiti ili zameniti.
Nestanak struje.
Kad struja dođe, podešeni program teče
dalje. Ako za vreme prekida napajanja
strujom veš treba povaditi, pozvati servisnu službu; vidi stranu 34.
117
Vidi „Dodavanje veša/kratko prekidanje
programa“, strana 24.
Smetnja
Mogući uzrok
Otklanjanje
Program ne startuje. Indikator- Taster Start/Pause 4 nije pritisnut. Pritisnite taster Start/Pause 4.
ska sijalica Start/Pause 4
trepće.
Program ne startuje.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Na displeju je prikazano “Fenster offen?”(vrata otvorena?).
Proverite da li se veš zaglavio u
vratima.
Program ne startuje.
Odabrano je vreme završetka ali još
uvek nije aktivirano pritiskom na
taster Start/Pause 4.
Pritisnite taster Start/Pause 4.
Program ne startuje.
Na displeju je prikazano
“Vetzögerter Start“ (odloženi
start).
Izabrano je i aktivirano vreme završetka.
Uređaj startuje automatski.
Sat se ne može podesiti.
Program je već startovao; posle
starta programa podešavanje sata
nije moguće.
Sačekati završetak programa.
Tekst “Uhr einstellen”
(podešavanje sata) ostaje na
displeju uprkos pritisku na
taster Menü.
Usledilo je prebacivanje sa podešava- Vidi „Uhr einstellen“ “podešavanje
nja sati na podešavanje minuta; obe vremena”, strana 23.
izborne tačke imaju isti tekst.
Ne prikazuje se vreme.
Nije podešen sat.
Vidi „Uhr einstellen“ “podešavanje
vremena”, strana 23.
Ne može da se izabere vreme Nije podešen sat.
završetka.
Vidi „Uhr einstellen“ “podešavanje
vremena”, strana 23.
Zatvorite vrata mašine (treba da se
čuje klik).
Program nastavlja sa radom.
Program je već startovao; posle star- Pre pokretanja programa izabrati
ta programa ne može se više birati
željeno završno vreme pa startovati,
vreme završetka.
vidi stranicu 20.
Broj obrtaja centrifuge ne
može da se bira
Centrifugiranje je već u toku; za vreme centrifugiranja nije više moguća
promena broja obrtaja.
Broj obrtaja izabrati pre početka
centrifugiranja
Birač programa stoji na Abpumpen ; ovaj program ne sadrži
centrifugu.
Po potrebi izabrati drugi program.
Program obezbeđenja od dece Program je već bio startovan.
ne može da se izabere.
Obezbeđenje od dece može biti
izabrano u radnom režimu pauze.
Ostaci deterdženta za pranje
u komorama sredstava za
pranje.
Očistiti i osušiti fijoku za deterdžent
za pranje, vidi stranicu 27.
Vlažan ili zgrudvan deterdžent za
pranje.
Kod tečnog deterdženta za odmeravanje koristiti poklopac.
118
Smetnja
Mogući uzrok
Otklanjanje
Voda ne ulazi ili se deterdžent Slavina za vodu nije otvorena.
za pranje veša ne spira u mašinu. Da displeju se pojavljuje
“Wasserhahn zu?” (slavina za Dovodno crevo savijeno ili zaglavljeno.
vodu zatvorena?).
Sito u dovodu vode zapušeno.
Pritisak vode suviše mali.
Otvoriti slavinu za vodu.
Program se nastavlja.
Otkloniti uzrok.
Očistiti sito, vidi stranicu 28.
Otkloniti uzrok.
Ne vidi se voda u bubnju.
Nema greške.
Voda je ispod vidnog područja.
Rastvor deterdženta se
ne ispumpava potpuno. U
polju pokazivača pojavljuje se
“Pumpe verstopt?” (pumpa
zapušena?).
Odvodna cev i /ili odvodno crevo su
zapušeni.
Očistite odvodnu cev i /ili odvodno
crevo.
Voda curi ispod uređaja.
Spoj dovodnog creva nezaptiven.
Zategnuti plastičnu navrtku.
Propušta odvodno crevo.
Zameniti odvodno crevo.
Suviše deterdženta.
Jednu kašiku omekšivača pomešati s ½ litre vode i usuti u
komoru II fijoke za deterdžent.
Iz fioke za deterdžent izlazi
pena.
Pri sledećem pranju smanjiti doziranje deterdženta.
Ponavljanje centrifuge
Nema greške.
Uvek prati zajedno velike i male
Sistem za kontrolu ravnoteže poku- komade.
šava da izjednači neuravnoteženost
započinjući centrifugiranje više puta.
Veš nije dobro iscentrifugiran. Veliki komadi veša su se međusobno Uvek prati zajedno velike i male
umotali i nisu ravnomerno raspore- komade.
đeni u bubnju. Iz sigurnosnih razloga
je centrifugiranje s visokim brojem
obrtaja automatski sprečeno.
Trajanje programa produženo
Nema greške.
Prepoznavanje pene je uključilo
dopunsko ispiranje da bi se pena
razgradila.
Kod sledećeg pranja obratiti pažnju
na doziranje deterdženta.
Nema greške.
Uvek prati zajedno velike i male
Sistem za kontrolu ravnoteže poku- komade.
šava da izjednači neuravnoteženost
započinjući centrifugiranje više puta.
Rezultat pranja nije zadovoljavajući.
Nečistoća je veća nego što se pretpostavljalo. Izabrati odgovarajući program ili
dodatnu opciju „Intensivere Wäsche“
(intenzivirano pranje).
Nedovoljna količina deterdženta.
119
Deterdžent dozirati prema navodima
proizvođača.
Ostaci deterdženta na vešu.
Neki deterdženti bez fosfata sadrže
ostatke koji nisu rastvorljivi u vodi i
koji se mogu pokazati na vešu kao
svetle fleke.
Posle sušenja iščetkati veš.
Sivi ostaci na vešu.
Nečistoća od maziva, masti ili ulja.
Kod sledećeg pranja birati maksimalno doziranje deterdženta i maksimalno dozvoljenu temperaturu.
Tekstualni prikazi grešaka
Tekst na pokazivaču
Mogući uzrok
Otklanjanje
“Wasserhahn zu?” (slavina za Slavina za vodu nije otvorena.
vodu zatvorena?)
Otvoriti slavinu za vodu. Program biva
nastavljen.
Dovodno crevo savijeno ili uglavljeno
Otkloniti uzrok
Sito u dovodu vode zapušeno.
Očistiti sito, vidi od stranice 28.
Pritisak vode suviše mali.
Otkloniti uzrok.
“Pumpe verstopft?” (pumpa
zapušena?)
Odvodna cev i/ili odvodno crevo
zapušeni.
Očistiti odvodnu cev cev i/ili odvodno
crevo.
“Fenster offen?” (vrata
otvorena?)
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Proverite da li se veš zaglavio u
vratima.
Zatvorite vrata.
Ako se smetnja ne može otkloniti pomoću gornjih tabela: uređaj isključiti, sačekati
5 sekundi, zatim uređaj uključiti, program podesiti i startovati.
Ako se smetnja ponovo javi, pozvati servisnu službu; vidi stranicu 32.
120
Vrednosti potrošnje
Program
Dodatna funkcija
Optereće- Vrednosti potrošnje
nje do
Struja
Voda
Trajanje
Buntwäsche
(šareni veš)
30 °C
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
10,0 kg
0,7 kWh 95 l
1:45 h
Buntwäsche
(šareni veš)
40 °C
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
10,0 kg
1,2 kWh 95 l
2:00 h
Buntwäsche
(šareni veš)
60 °C
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
10,0 kg
1,6 kWh 95 l
2:30 h
Buntwäsche
60 °C Flecken Intensivere Wäsche
Intensiv
* (šareni veš, flekav) (Intenzivirano pranje)
10,0 kg
1,7 kWh 74 l
2:40 h
Buntwäsche
(šareni veš)
60 °C
-
10,0 kg
1,5 kWh 95 l
2:10 h
Kochwäsche
(iskuvavanje)
90 °C
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
9,0 kg
3,2 kWh 110 l
3:40 h
Pflegeleicht
30 °C
(lako održavanje)
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
4,0 kg
0,3 kWh 70 l
1:20 h
Pflegeleicht
40 °C
(lako održavanje)
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
4,0 kg
0,5 kWh 70 l
1:20 h
Pflegeleicht
60 °C
(lako održavanje)
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
4,0 kg
0,7 kWh 70 l
1:50 h
Quick + Mix 30 °C
(brzo + mešano)
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
4,0 kg
0,2 kWh
50 l
1:00 h
Fein/Seide
30 °C
(osetljivo/svila)
Intensivere Wäsche
(Intenzivirano pranje)
3,0 kg
0,2 kWh
52 l
0:50 h
Wolle 30 °C
(vuna)
-
2,6 kg
0,2 kWh
40 l
0:30 h
*
Podešavanje programa sa dodatnom funkcijom “Intensivere Wäsche“ (intenzivirano pranje) za testiranje
prema normama EN 60456 i IEC 60 456
** 10 kg veličina opterećenja preporučljiva je samo zajedno sa opcijom intenziviranog pranja.
** Stvarne vrednosti potrošnje odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode,
od temperature prostorije, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog deterdženta za pranje, variranja napona
električne mreže i izabranih dodatnih funkcija.
Sve vrednosti podložne su promenama u zavisnosti od progresa u oblasti razvoja.
121
Servisna služba
Postavljanje,
priključivanje i
transportovanje
Vaša mašina za pranje veša ne zahteva
nikakvo posebno održavanje o kome ovde
već nije bilo reči.
Pre nego što pozovete servisnu službu, proverite da li možete sami da otklonite smetnju (vidi od stranice 30).
U slučajevima savetovanja snosite troškove
angažovanja tehničara i za vreme garantnog
roka.
Servisnu službu koja vam je najbliža možete
naći u priloženom spisku.
Molimo da servisnoj službi navedete broj
proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD) uređaja. Navođnjm broja proizvoda i proizvodnog broja uređaja smanjujete prevozne i s
tim povezane ostale troškove.
Opasnost od povreda!
Mašina za pranje veša je vrlo teška. Potrebna
je opreznost u podizanju.
Upozorenje
Zamrznuta creva mogu se kidati/pucati.
Mašinu za pranje veša ne postavljati u prostorijama ugroženim niskim temperaturama
i/ili napolju.
Mašina za pranje veša u premeštanju može
biti oštećena. Ne podižite je stoga hvatanjem
za isturene delove (napr. vrata).
Ove podatke naćićete na tipskoj pločici uređaja (vidi sliku) i u debelo uramljenom polju
tipske pločice na leđnoj strani uređaja.
Gledajte sliku br. 75
Bezbednosna uputstva
Pored ovde navedenih uputstava treba
uvažavati i posebne propise preduzeća za
snabdevanje vodom i električnom energijom.
U slučaju nedoumice oko načina priključenja, prepustite poslove majstoru odgovarajuće struke.
Transportovanje, napr.
prilikom selidbe
Pre nego što transportujete mašinu za
pranje veša
- Zatvoriti slavinu za vodu.
- Odvojite mašinu za pranje veša od strujnog napajanja.
- Demontirajte creva za dovod i odvod
vode.
- Pripremite i ugradite transportne osigurače.
Posle transporta i propisnog postavljanja i priključivanja uključiti dodatni
program Abpumpen
pre nego što
startujete prvi program pranja.
122
Priprema i ugradnja transportnih osigurača
Gledajte sliku br. 76
‰‰ Skinuti donje poklopce
Kratko uputstvo
Pre korišćenja mašine
‰‰ Pripremiti transportne osigurače:
Zavrtanj toliko izvući iz čaure da njegov
završetak bude u visini završetka čaure.
‰‰ Umetnite sada transportne osigurače
i pritegnite vijke. Ispusti podmetača
moraju da upadnu u žlebove na leđnom
zidu kućišta. .
Upozorenje
Pre upotrebe mašine za pranje veša pročitati putstva za postavljanje i upotrebu te
postupti u skladu sa njima.
‰‰ Izaberite jezik za tekst na pokazivaču.
‰‰ Podesite aktuelno vreme.
Priprema veša
Gledajte sliku br. 77 - 81
Odabir i startovanje
programa
Gledajte sliku br. 82, 83
Izaberite odgovarajuća
podešavanja…
Gledajte sliku br. 84, 85
...i startujte
Gledajte sliku br. 86
Posle pranja
Zatvoriti
Gledajte sliku br. 87-89
123
Lako održavani veš od pamuka, sintetike ili mešanih
materijala
Stabil- na boja
Nestabilna boja
Stabil-na boja
Nestabilna boja
Stabilna boja
Vrlo osetljivi, lako održavani tekstili
(obimni komadi veša)
Osetljivi, lako održavani tekstili
Tekstili od pamuka, sintetike ili mešanih materijala
30 °C
Flecken
+ 20
85
-
-
+ 10
+ 20
+ 15
+ 15
(dodatno
ispiranje)
Spülen plus
-
-
+15
+ 30
+ 20
+ 30
za flekav veš
Vorwäsche
(predpranje)
* Stvarno trajanje programa odstupa od datih vrednosti u zavisnosti od pritiska i kvaliteta vode, vrste i količine veša i korišćenog sredstva za pranje.
Proces ispiranja za nezaprljane tekstile (i sa omekšivačem). Završava kratkom centrifugom.
Operacija centrifugiranja za ručno oprani veš. Pre centrifuge rastvor biva ispumpan.
Ispumpavanje vode ispiranja posle nekog programa „bez poslednje centrifuge“.
30
30
40
130
40
60
60
+ 20
+ 30
100
90
+ 20
+ 20
130
200
Normale Wäsche
Intensivere
Normalno pranje
Wäsche
i zapr(intenzivno pranje)
ljanost; puno
za jako zaprljan
opterećenje
veš
Uputstva / primena
-5
-5
-5
- 15
-5
- 15
Schnelle
Wäsche
(brzo pranje)
za lako
zaprljan veš
+5
+ 10
+ 10
+ 10
-3
-3
-8
-6
-4
-6
Ohne Endschleudern
(bez zadnje centrifuge)(broj obrtaja
centrifuge)
2,5 kg
2,5 kg
3 kg
10 kg
Puno opterećenje
4 kg
Puno opterećenje 10 kg
27
9
1
Trajanje programa u min. (ca.)*
Bügelleicht
(lako
peglanje)
Maksimalna
količina veša:
BOSCH
Dodatne funkicije (ca.)* (+ / - vreme u min.)
Spülen (ispiranje)
Schleudern (centrifuga)
Abpumpen
(ispumpavanje)
Wolle kalt
Wolle 30 °C
Fein/Seide
Bunt 60 °C
Intensiv
Quick + Mix 30°C
30°C
40°C
Pflegeleicht
60°C
30°C
Buntwäsche
Pflegeleicht
40°C
Buntwäsche
Pflegeleicht
60°C
90°C
Buntwäsche
Kochwäsche
Program*
Trajanje programa (stepen zaprljanosti)
Vreme u min. (ca.)*
Birač programa
Dodatni programi
Vuna
Pre korišćenja mašine pročitajte i sledite uputstva za upotrebu, negu i postavljanje.
Tabela Logixx 10 za odabir programa
Vrsta veša
Uvažavati etikete za negu!
Izdržljiv tekstil od pamuka
ili lana
124
Општи сигурносни
информации
Вашата нова Bosch
машина за перење
Оваа машина за перење е предвидена за:
Со купување на Вашата нова Bosch машина
за перење се одлучивте за модерен, високо
квалитетен уред за домаќинството.
Вашата машина за перење е особена по
нејзината економична потрошувачка на
сруја, вода и детергент.
Секоја машина за перење која излегува од
нашата фабрика е детално тестирана за
функционалност и беспрекорна состојба.
За прашања – особено околу
поставувањето и приклучувањето на
Вашата машина за перење – Ви стои на
располагање нашата служба за корисници.
Подетални информации и избор на нашите
производи ќе најдете на нашата интернет
страница:
- употреба исклучиво во домаќинството,
- перење ткаенини погодни за машинско
перење во вода,
- работа со студена вода за пиење и
вообичаени средства за перење и нега,
погодни за употреба во машини за
перење.
Не ги оставајте децата без надзор во близина на машината за перење.
Чувајте ги домашните галеничиња подалеку
од машината за перење.
Не го вклучувајте/исклучувајте струјниот
приклучок со мокри раце.
Не го исклучувајте струјниот приклучок со
влечење за кабелот.
http://www.bosch-hausgeraete.de
Внимавајте при истек на жешка вода.
Ве молиме прочитајте го упатството за употреба и приклучување како и сите додатни
информации и соодветно ракувајте со него.
Не ја допирајте вратата за полнење додека
перењето е на висока температура.
Чувајте ги сите документи за понатамошна
употреба, Ваша или на следниот сопственик.
Не се качувајте на машината за перење.
Не се потпирајте на отворената врата од
машината за перење.
125
Информации за
згрижување отпад
Упатства за монтажа
Вовед
Згрижување на амбалажата
Вашата нова машина за перење на патот до
Вас е заштитена со амбалажа.
Сите употребени материјали во амбалажата
се еколошки и можат да се рециклираат. Ве
молиме помогнете и еколошки згрижете ја
амбалажата.
Информирајте се за постоечките начини
на згрижување кај Вашиот продавач или во
Вашата општина.
Опасност од задушување!
Не ја давајте амбалажата и нејзините
составни делови на деца да си играат. Постои опасност од задушување од најлони и
сложувачки картонски кутии.
Овие упатства за монтажа се наменети за
квалифицирани монтажери.
Како дополнување на овие упатства за
монтажа, внимавајте на следново кога го
монтирате уредот:
Доколку машината за перење е во
просторија изложена на ниски температури или доколку машината за перење е во
просторија која не се користи преку зима,
преостанатата вода мора да се отстрани од
пумпата за вода и цревата.
Не ја оштетувајте машината за перење.
Не ја кревајте машината за перење за
нејзините делови кои се отвараат (на пр.
врата).
Згрижување на Вашиот стар
уред
Старите уреди не се безвреден отпад! Преку еколошко згрижување можат повторно да
се добијат вредни сировини.
Животна опасност!
Извлечете го струјниот приклучок на искористениот уред. Одвојте го струјниот кабел и
отстранете го заедно со приклучокот.
Уништете ја бравата на вратата. Со тоа
ќе ги спречите децата да се затворат во
уредот и да се задушат.
Прочитајте и следете ги долунаведените
предупредувања и упатства:
Како дополнување на сигурносните информации наведени овде, локалните добавувачи на вода и струја би можеле да имаат
посебни побарувања.
Доколку се сомневате, нека го поврзе уредот стручно лице.
Информации за згрижување
отпад
Згрижување на амбалажата
Вашиот нов уред на патот до Вас е заштитена со амбалажа.
Сите употребени материјали во амбалажата
се еколошки и можат да се рециклираат.
Ве молиме помогнете за подобра животна
средина и еколошки згрижете ја амбалажата.
Информирајте се за постоечките начини
на згрижување кај Вашиот продавач или во
Вашата општина.
126
Заштита на животната
средина / Забелешки и
совети
Торбата со помагала содржи:
Вашата машина за перење ефективно користи вода, струја и детергент, заштитувајќи ја
притоа животната средина и намалувајќи ги
Вашите трошоци во домаќинството.
Користење на Вашата машина за перење на
ефикасен и еколошки начин:
- Избегнувајте користење премногу детергент.
- Користете ефикасен детергент соодветен за машини за перење со предно
полнење.
- Сипувајте детергент согласно со степенот на извалканост, количеството алишта и тврдоста на водата, и прочитајте
ги упатствата на производителот на
детергентот.
1. Капаци кои се ставаат преку отворите
штом ќе се извадат транспортните штрафови.
2. Зглоб за прикачување на истечното
црево, на пр. во мијалник.
3 . Клуч за подесување.
4. Затварач на цревото за истек.
Зависно од положбата при поврзување, потребен е и следниов дел:
- 1 спојка за црево Ø 24-40 mm
(специјализирани продавници) е исто
така потребна за поврзување со сифон.
Влагата во барабанот се должи на конечната инспекција која се спроведува на секоја
машина за перење пред да ја напушти
фабриката.
На задниот ѕид од уредот:
Гледајте ја сликата бр. 4
- Струен кабел со приклучок.
Стандардна опрема
Неколку додатоци се вклучени кон Вашата
машина за перење. Проверете дали се
вклучени сите додатоци за Вашиот модел.
Доколку одредени додатоци недостасуваат,
веднаш јавете се кај Вашиот продавач.
C… Поврзување за доводното црево
Корисни алатки
Следниве алатки ќе помогнат:
1. Плоснат штрафцигер.
Во барабанот:
2. Клуч за навртки (13mm).
Гледајте ја сликата бр. 1
3. Клуч (големина 13mm) за отстранување
на транспортните штрафови.
1. Доводно црево (сина ознака)
4. Либела за израмнување.
Гледајте ја сликата бр. 5
2. Црево за истек на вода.
3. Торба со помагала (видете подолу)
Димензии
Гледајте ја сликата бр. 2
Цревото Aqua Secure спречува евентуална
поплава доколку цревото протекува. Доколку цревото протекува, ќе биде прикажана
црвена ознака и приливот на вода ќе биде
сопрен.
Гледајте ја сликата бр. 3
Гледајте ја сликата бр. 6
a = 686 mm
b = 780 mm
c = 940 mm
d = 407 mm
Агол на отварање 180°
Тежина околу 100 kg
127
‰‰ Уредот не може да се вгради под друг
елемент.
Проверка на
Страница
инсталацијата
Сосема отстранете ги
129
четирите транспортни
штрафа и поставете ја
машината на место
Приклучете ги
129
приливот на вода и
истечната цевка
Вклучете ја машината
129
во струја
Одвлечете ја
130
машината на нејзината
конечна локација
Израмнете ја
130
машината што е
можно пониско
Пред првата употреба,
130
вклучете циклус на
чистење
Монтирање на подлога
Доколку машината за перење се монтира
на подлога (бр. за нарачка WMZ 20400),
следете ги упатствата во прирачникот за
употреба!
онтирајте го држачот ПРЕД да ги
М
отстраните заштитните направи.
Монтирање во ниша
Доколку машината за перење се монтира во
ниша, внимавајте на минималните раздалечини дадени во следнава табела:
Страни
Горен раб
Заден ѕид
Предница
Раздалечина
6 mm
305 mm
64 m
6 mm
Отстранување на
транспортните сигурносни
направи
Површина за поставување
Стабилноста е важна за да се спречи
машината за перење да не „шета“ при
центрифугирање.
ВНИМАНИЕ!
Површината за поставување мора да биде
цврста и рамна. Не се погодни меки подни
прекривки, на пр. теписи или подни облоги
со слој од пенлив материјал.
Пред првата употреба на машината за
перење и сушење задолжително отстранете
ги транспортните штрафови и чувајте ги за
подоцнежен транспорт (на пр. при селење).
Доколку машината за перење-сушење треба
да се постави на паркет:
‰‰ Разлабавете ги сите четири штрафа пред
да отстраните било кој од штрафовите од
уредот.
‰‰ Доколку е можно ставете ја машината за
перење во агол.
‰‰ Отстранете ги најпрво двата долни штрафа,
а потоа двата горни.
‰‰ Прицврстете водоотпорна дрвена плоча
(дебела најмалку 30 mm) на подот.
‰‰ Прицврстете ги предните ногарки на
машината за перење со уметоци за
придржување.
Уметоците за придржување (комплет)
може да се набават во специјализирани
продавници или во службата за корисници, (WMZ 2200).
‰‰ Уредот не може да се монтира врз друг
елемент.
‰‰ Разлабавете ги сите навртки користејќи го
затворениот крај на клуч 13 mm, сè додека
да можат слободно да се отстранат.
‰‰ Долните штрафови кои се наоѓаат во
длабнатини, полесно ќе се отстранат со
клуч за навртки, големина 13 mm.
Гледајте ја сликата бр. 7
‰‰ Целосно отстранете ја транспортната
сигурносна заправа (навртка и пружина,
шајбна и обвивка).
128
‰‰ За чување на штрафовите во иднина, не го
вадете од пластичните обвивки.
Приклучување на водата
Црево за прилив на вода
Гледајте ја сликата бр. 8
Внимание!
‰‰ Вметнете ги капаците.
Чување на транспортните сигурносни
направи
Секогаш чувајте ги транспортните штрафови за понатамошен транспорт на уредот (на
пр. при селење).
Гледајте ја сликата бр. 9
‰‰ Доколку обвивките не излезат при вадењето
на штрафовите, вратете ги штрафовите
во обвивките и внимателно обидете се
повторно. Многу е важно да го сторите тоа
со штрафовите, инаку обвивките нема да
излезат правилно.
‰‰ Чувајте ги транспортните штрафови (и
навртка, шајбна и обвивка на штрафот).
‰‰ По приклучување на доводното црево,
одвртете ја чешмата и проверете дали
истекува вода.
b = 130 cm (прибл.)
c = 85 cm (прибл.)
Внимавајте на притисокот на водата во доводната мрежа.
d = 100 cm (макс.)
e = 175 cm (прибл.)
- Притисокот на водата треба да биде
помеѓу 1 и 10 бари (кога чешмата е отворена, најмалку 8 литри вода да истекуваат во минута).
f = 88 cm (прибл.)
g = 140 cm (прибл.)
h = 60 cm (прибл.)
h = минимална височина за точката на истек
- Продолжено доводно црево (околу 2,44
m).
- витка или гмечи,
‰‰ Прицврстувајте ги пластичните навртки
само рачно. Не го вадете филтерот од
приливното црево.
a = 140 cm (прибл.)
Достапни во специјализирани продавници:
Цревото за прилив на вода не смее да се
Гледајте ја сликата бр. 12
Гледајте ја сликата бр. 10
Други црева
Доколку не сте сигурни, нека Ви ја приклучи
стручно лице.
Поврзување на доводното црево:
Приклучок на левата страна
Гледајте ја сликата бр. 11
Користете ги само новите црева за прилив и истек. Никогаш не поврзувајте стари
користени црева.
- менува или сече (цврстината нема
повеќе да биде загарантирана).
Должина на црева и кабли
Приклучок на десната страна
Машината за перење и сушење треба да
работи само со студена вода за пиење. Не
ја приклучувајте на мешана батерија со
префрлувач на жешка вода без притисок.
- Доколку притисокот на вода е повисок,
поврзете вентил за намалување на притисокот.
Црево за истек на вода
Височинска разлика помеѓу површината на
поставување и точката за истек: максимум
100 cm, минимум 60 cm.
Поврзете го цревото за истек на вода:
129
Напонот на мрежата и податоците за напон
на машината за перење (типска ознака)
мораат да се совпаѓаат.
‰‰ Не ја вадете навртката од приклучниот
сет. Разлабавете ја навртката само колку
да може спојката да се вметне врз цревото
за истек.
Приклучните вредности како и неопходните
заштити се дадени на типската ознака.
Гледајте ја сликата бр. 13
Уверете се, дека:
1. Поставете ја спојката за црево врз крајот
на цревото за истек пред да го прикачите
цревото со уредот.
‰‰ струјниот приклучок и штекерот одговараат
еден со друг,
Гледајте ја сликата бр. 14
‰‰ е доволно голем пресекот на кабелот,
2. Прикачете го цревото за истек на приклучокот за истечно црево на задниот дел
од уредот; поставете ја спојката за црево
приближно 9 mm од крајот на цревото.
‰‰ е правилно инсталиран системот на
уземјување.
3. Прицврстете ја спојката со штрафцигер.
Менување на струјниот кабел (доколку е
потребно) смее да биде извршено само од
страна на електричар.
Резервни струјни кабли може да се набават
во службата за корисници.
Истек во стоечка цевка
Гледајте ја сликата бр. 18
Не користете Т-штекери / спојници или продолжни кабли.
‰‰ Користете свијок. Прикачете го свијокот на
крајот од истечното црево и вметнете го
крајот од цревото во истечната цевка.
Во случај на неуземјено струјно коло, користете само заштитен прекинувач обележен
со следниов знак:
. Само овој симбол
може да гарантира соодветствување со
сите постоечки регулативи.
‰‰ Прицврстете го цревото во поврзаната
положба со самоплива лента или
фиксирачка плочка.
Истек во сифон:
Не го извлекувајте од штекер струјниот приклучок влечејќи за кабелот.
Гледајте ја сликата бр. 16
Не го ставајте/извлекувајте струјниот приклучок од штекер со мокри раце.
‰‰ Заштитете го приклучното место со држач
за црево Ø 24-40 mm (специјализирана
продавница).
Израмнување на машината
за перење
Истек во мијалник:
Гледајте ја сликата бр. 17
Постапка за израмнување
‰‰ Прицврстете го истечното црево за
мијалникот.
1. Уредот треба да се наоѓа во неговата финална положба, подготвен за
израмнување (поместувањето на уредот
по израмнувањето може повторно да го
направи нерамен).
‰‰ Кога водата се испумпува од машината за
перење, проверете дали водата истекува
доволно брзо.
Приклучување во струја
Внимание
Приклучете ја машината за перење само на
наизменична струја преку претходно инсталиран сигурносен штекер.
130
Сите четири ногарки на уредот мораат
да бидат цврсто на земја, машината за
перење не смее да се ниша.
се ниша. Доколку се ниша, спуштете ја
ногарката на тој агол додека цврсто не
застане на подот.
Започнете така што сосема ќе ги навртите сите четири ногарки, а потоа по потреба поединечно ќе ги одвртувате за да ја
израмните машината.
2. Користете ја либелата за да ја израмните машината од напред кон назад и од
едната до другата страна (уверете се
дека либелата пасува помеѓу рабовите
на машината и дека не е поткрената на
едниот крај на испакнатина на површината од машината).
‰‰ Притиснете на секој агол од уредот за да
се уверите дека не се ниша. Доколку се
ниша, спуштете ја ногарката на тој агол
додека цврсто не застане на подот.
4. Користете либела (61 cm или со помала
должина) за да ја проверите израмнетоста на уредот.
‰‰ Поставете ја либелата врз површината
на уредот за да проверите дали е
рамен од едната до другата страна и од
напред кон назад.
3. Израмнете ја машината за перење
со помош на четирите ногарки за
израмнување височина. Израмнете ја
машината што е можно пониско за да се
намалат вибрациите.
‰‰ Дококку меурот се наоѓа во центарот,
уредот е рамен. Инаку, повторете ја
постапката на израмнување додека не
биде рамен. Совет: доколку меурот е
поблиску до едниот крај, укажува на
повисоката страна на уредот. За да го
израмните уредот, спуштете ја високата
страна или поткренете ја ниската.
‰‰ Разлабавете ја прицврстувачката
завртка (1 на сликата) вртејќи ја во
правец на сказалките на часовникот.
Користете го приложениот клуч (или 16
mm клуч за навртки со отворен крај).
Кога ја вртите навртката, ногарката (2
на сликата) до неа ќе се врти заедно со
неа. Ова ќе ја продолжи должината на
ногарката.
‰‰ Одвртувањето на ногарката (во
правец на сказалките на часовникот)
ќе го поткрене аголот на машината,
навртувањето на ногарката (во
правец спротивен од сказалките на
часовникот) ќе го спушти. Кога аголот на
машината ќе биде доволно кренат или
спуштен, прицврстете ги ногарките за
прилагодување височина со навртување
на навртките во правец спротивен
од сказалките на часовникот, додека
не бидат сосема прицврстени кон
куќиштето на машината.
‰‰ Откако ќе го израмните уредот од
едната до другата страна, свртете ја
либелата така, да биде поставена на
површината на уредот од предната
кон задната страна и проверете ја
израментоста во тој правец.
Гледајте ја сликата бр. 18
5. Извршете и прецизно израмнување
со тоа што малку ќе ја наполните машината,
ќе вклучите центрифуга и тогаш повторно ќе
ја израмните.
ожеби ќе биде потребно да ја држиМ
те ногарката на машината со клешти
за да спречите да се врти заедно со
навртката. Доколку се заврти, ќе ја
измени височината на аголот,
‰‰ Откако ќе ги направите првичните
прилагодувања, притиснете на секој
агол за да се уверите дека машината не
131
околку рачно го сопрете ова тестД
центрифугирање пред да заврши,
вратата може да остане заклучена уште
10 секунди.
Упатство за употреба
Вашата нова машина за перење
Гледајте ја сликата бр. 19
Контролна табла
Гледајте ја сликата бр. 20
Пред првото
користење на
Вашата машина за
перење
Првиот циклус на
перење
Избирање јазик
збирачот на програма не смее да биде
И
подесен на Off (исклучено).
Машината за перење мора да биде правилно монтирана и поврзана согласно со
страница 5.
Ј азикот мора да биде избран пред да се
стартува програма.
Пред првото користење на Вашата машина
за перење:
‰‰ Напонот на мрежата и податоците за напон
на машината за перење (типска ознака)
мораат да се совпаѓаат.
‰‰ Машината за перење мора да биде
правилно монтирана и поврзана .
‰‰ Чешмата мора да биде отворена.
‰‰ Истовремено притиснете ги копчињата
Мени и Измени и држете ги (5 секунди)
додека не биде прикажано следново
подесување.
Гледајте ја сликата бр. 21
‰‰ Притискајте го Select (Измени) копчето
додека не се прикаже саканиот јазик.
‰‰ Потврдете го изборот на јазик со
притискање на копчето Мени.
околку не притиснете никакво копче,
Д
новото подесување на јазик е автоматски прифатено по 5 секунди.
збраното подесување се задржува по
И
циклусот на перење.
132
Подесување на времето
Подготовка на алиштата
ред да може да се избираат индивидуП
ални подесувања (особено „Програмата
завршува во“), времето мора да биде
подесено, видете страница 23.
Прв циклус на перење (без
алишта)
‰‰ Отстранете страни тела/влакна одвнатре и
исчистете ја внатрешноста.
‰‰ Отстранете делови кои не се перат.
‰‰ Панталони, плетени работи и ткаени
материјали, на пр. трикотажа, маици или
џемпери треба да се перат со внатрешната
страна свртена нанадвор.
‰‰ Одвртете ја чешмата.
‰‰ Отворете го капакот на фиоката за
детергент.
‰‰ Ставете околу 1 литар вода во одделот II;
видете страница 15.
‰‰ Претходно истретирајте ги дамките.
‰‰ Наполнете го мерниот сад до половина со
детергент и сипете во одделот II.
е користете специјално средство за
Н
перење нежни алишта или волна (ќе се
создаде пена).
‰‰ Подесете го избирачот на програма на
Памук 90°.
Старт/Пауза 4 индикаторот светка
(црвено).
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза 4 копчето.
Програмата започнува.
Индикаторот свети (црвено).
ндивидуалните програмски чекори се
И
прикажани на полето од екранот.
Штом ќе биде прикажано “Remove washing”
(„Извадете ги алиштата“):
‰‰ Отворете ја вратата.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
‰‰ Исчеткајте го песокот од џебовите и
завратените ракави/ногавици.
‰‰ Отстранете ги куките од завесите или
врзете ги во мрежа/вреќичка.
‰‰ Не полнете со алишта.
‰‰ Затворете ја вратата.
‰‰ Испразнете ги џебовите на алиштата.
‰‰ Затворете ги патентите, закопчете ги
копчињата на навлаки за перници/јоргани.
Вашиот уред е тестиран пред да ја напушти фабриката. За да ги отстраните
можните остатоци од вода од процесот на
тестирање, првиот циклус на перење треба
да се изврши без алишта во машината.
‰‰ Затворете го капакот на фиоката за
детергент.
Гледајте ја сликата бр. 22
‰‰ Градници со жица (жицата може да се
откачи при перење и да предизвика
оштетувања), мали парчиња облека,
(чорапи или шамивчиња), врвки и каиши
треба да се перат во вреќичка за да не се
„загубат“.
Распределба на алиштата
Според боја и степен на извалканост
Гледајте ја сликата бр. 23
Белите алишта можат да станат сиви. Перете ги белите и обоените алишта одделно.
Степен за извалканост
Лесно извалкани
Нема видлива извалканост или дамки.
Алиштата евентуално превземале миризба
на телото.
- Лесни летни алишта
- Маици, поткошули, блузи носени до еден
ден.
- Пижами, пешкири од гости користени до
еден ден.
133
Нормално извалкани
Видлива извалканост и/или неколку лесни
дамки.
Распределба на алиштата според
податоците на етикетите
- Маици, поткошули, блузи, испотени или
повеќе пати облечени.
Само алишта со следниве етикети за нега
смеат да се перат.
- Кујнски крпи, пешкири, пижами користени
до една недела.
Памук+лен 95 °C, 90 °C
- Завеси (без извалканост од никотин) кои
не биле испрани до ½ година.
Памук+лен 60 °C, 40 °C, 30 °C
Гледајте ја сликата бр. 24
Многу извалкани
Синтетика 60 °C, 40 °C, 30 °C
Препознатлива извалканост и/или дамки.
- Кујнски крпи користени до една недела.
Чувствителни/свила 40 °C, 30 °C
- Платнени салфетки.
- Бебешки лигавчиња.
Свила и волна која смее да се пере рачно и
машински, студено, 30 °C
- Детска горна облека, дресеви и шорцеви
извалкани од трева и/или земја.
Алиштата со следниов симбол за перење не
смеат да се перат во машината за перење:
= не смее да се пере
- Работна облека како работнички комбинезон, пекарски или месарски мантил.
Типични дамки
- Пот, масло за јадење/маст, сосови,
минерално масло, восок (сè што содржи
маст/масло).
- Чај, кафе, црвено вино, овошје, зеленчук
(избелливо).
- Крв, јајце, млеко, скроб (сè што содржи
белковини или јаглехидрати).
Опасност од експлозија!
Парчиња алишта кои претходно биле третирани со средства за чистење на база на
растворувач, на пр. отстранувач на дамки и
алкохол за хемиско чистење, претставуваат
опасност од експлозија откако ќе ги ставите
во машината за перење и сушење. Пред да
наполните со алишта, детално исплакнете
ги на рака.
Внимание
Страни тела во барабанот можат да ги
оштетат алиштата. Пред да наполните со
алишта, уверете се дека нема страни тела
во барабанот.
- Чад, земја, песок (пигменти), тениски
дрес извалкан од црвена земја.
Отстранување дамки
Полнење со алишта
Доколку е можно дамките отстранете/
истретирајте ги веднаш штом ќе настанат.
Најпрво натапкајте ги со сапуница.
Немојте да триете.
Потоа исперете го парчето облека со
соодветната програма.
Гледајте ја сликата бр. 25
‰‰ Отворете ја вратата.
Гледајте ја сликата бр. 26
Тврдокорни/исушени дамки можат да бидат
отстранети дури по повеќе перења.
‰‰ Одмотајте ги избраните алишта и лесно
ставете ги во барабанот. Измешајте мали
и големи парчиња. Парчиња алишта кои се
134
разликуваат по големина се распоредуваат
полесно за време на центрифугирањето.
Детергенти за
перење и додатоци
е го пречекорувајте препорачаното
Н
полнење. Преполнувањето ќе предизвика лоши резултати од перењето и
стуткување.
Препорачливото полнење е прикажано зависно од избраната програма и дополнителните функции, видете на страница 32.
Целосно полнење
Памук и лен
½ полнење
Памук, синтетички влакна или плетени
ткаенини
1/3 полнење
Волнени, чувствителни, свила
‰‰ Затворете ја вратата. Внимавајте да не
заглавите парчиња облека помеѓу вратата
за полнење и гумената вакумка.
Вратата мора лесно да се затвара, не
на сила.
Опасност од труење!
Децата не смеат да имаат пристап до
детергентите и средствата за перење.
Дозирање правилно
количество детергент
Дозирајте го детергентот согласно со
- тврдоста на водата. Информации во
врска со областа за тврдост на вода ќе
добиете кај локалниот водоснабдувач.
- количеството на алишта.
- степенот на извалканост. За степен на
извалканост ќе најдете на страница 13.
- податоците од производителот на
средството за перење. Преку правилно
дозирање се постигнува заштита на
животната средина и добри резултати од
перењето.
Премалку детергент:
Алиштата не се добро испрани и евентуално стануваат сиви и тврди. Сиво-кафеави
дамки (мрсни места) може да ги исфлекаат
алиштата. Грејните елементи се со наслаги
од бигор.
Премногу детергент:
Некомпатибилност со околината, зголемено
количество пена предизвикува пречки во
механизмот за перење и резултира со лоши
резултати од перењето и плакнењето.
135
Полнење со детергент и/или
средство за перење
Програми и функции
Гледајте ја сликата бр. 27
‰‰ Отворете го капакот на фиоката за
детергент.
‰‰ Сипете детергент и/или средство за
перење.
Оддел I: Предперење
Оддел за предперење за детергент, отстранувач на дамки и штирок.
Оддел II: Главно перење
Оддел за детергент, отстранувач на дамки.
Оддел
Течен детергент, средство за перење, на
пр. омекнувач или регенератор на влакно.
Сипете до макс. понизок раб на ознаката.
азводнете ги густите омекнувачи или
Р
регенератори на влакно со малку вода
пред да ги сипете во одделот (се
спречува затнување на влошката).
‰‰ Затворете го капакот на фиоката за
детергент.
Времетраењето на програмата зависи
од притисокот на вода, температурата на
влезната вода, собната температура, типот
и количеството на алишта, осцилации во
струјниот напон и избраните дополнителни
функции.
Максималната брзина на вртење зависи од
избраната програма. Подесување на брзина
на вртење, видете страница 20.
Основни програми
Памук
90 °C
За ткаенини кои смеат да се вријат, кои се
многу извалкани или исфлекани.
За отпорни ткаенини, на пр. изработени од
памук или лен, како пешкири, чаршави или
бели спортски чорапи.
Памук
60 °C
Препорачливо за не многу шарени, нормално и/или многу извалкани алишта. За
отпорни ткаенини, на пр. изработени од
памук или лен, како работна облека или
долна облека.
Памук
60 °C
Програма за длабинско перење,
отстранување дамки за отпорни ткаенини
изработени од памук.
Памук
40 °C
Препорачливо за алишта со чувствителни
бои, лесно и/или нормално извалкани. За
ткаенини, на пр. изработени од памук или
лен, како фармерки, маици и блузи.
Памук
30 °C
Препорачливо за алишта со чувствителни
бои, лесно извалкани.
За отпорни ткаенини, на пр. изработени од
памук или лен (доколку боите можат да избледат или исчезнат).
136
Лесни за одржување
60 °C
За ткаенини лесни за одржување, нормално
извалкани, не многу шарени, на пр. изработени од памук, лен, синтетички влакна
или мешани влакна. Овие типови алишта
бараат специјален редослед на програма
и ја намалена брзина на вртење за да се
намали стуткување.
Лесни за одржување
40 °C
За ткаенини лесни за одржување, со
чувствителни бои, лесно и/или нормално
извалкани, на пр. изработени од памук,
лен, синтетички влакна или мешани влакна.
Овие типови алишта (на пр. блузи, маици
и работни комбинезони) бараат специјален
редослед на програма и ја намалена брзина
на вртење за да се намали стуткување.
Лесни за одржување
30 °C
За ткаенини лесни за одржување, со
чувствителни бои, лесно и/или нормално
извалкани, на пр. изработени од памук,
лен, синтетички влакна или мешани влакна.
Овие типови алишта бараат специјален
редослед на програма и ја намалена брзина
на вртење за да се намали стуткување.
Чувствителни/Свила
30 °C
За чувствителни ткаенини кои може да се
перат во машина, на пр. изработени од свила, сатен, синтетучки влакна или мешани
влакна (на пр. завеси, фустани, сукњи и
блузи).
Големи парчиња облека, на пр. спортка
облека, може да се перат во оваа програма
бидејќи движењата се чувствителни и автоматски е додадена програма за плакнење.
Нема центрифугирање помеѓу циклусите на
плакнење.
Оваа програма за перење е создадена за
особено чувствителен третман на алиштата.
Волнени 30 °C
За ткаенини погодни за рачно и машинско
перење изработени од волна.
Мешани 30 °C
За облека изработена од фини синтетички
влакна.
Центрифуга
Циклус на вртење за центрифугирање на
рачно испрани алишта.
Водата за перење или плакнење истекува
пред циклусот на вртење.
Плакнење/Освежување
Програма за плакнење неизвалкани
ткаенини, на пр. костуми за капење, и
за отстранување остатоци од детергент
од ткаенини. Завршува со кус циклус на
плакнење. Водата истекува.
Истек
Водата за плакнење истекува без циклус на
вртење.
Максимален број на вртежи по програма
Специјални примени
Волнени студено
Препорачливо е рачно перење за многу
чувствителни парчиња облека кои најчесто
се перат на рака.
Свилени или други ткаенини со упатството
„рачно перење“ или
на етикетата за
одржување можат слободно да се перат со
оваа програма.
Вртежи во
минута
1200
800
600
800
600
1200
1200
Тип на алишта /
Програмски опции
Памук
Синтетика
Чувствителни/Свила
Волнени
Мешани
Центрифуга
Плакнење
Во програмата Памук алиштата се
центрифугираат со најголем можен број на
вртежи.
Во програмите Лесни за одржување
, Чувствителни/Свила ,
Волнени
и Мешани
машината за перење
центрифугира со мал број вртежи – за
чувствителен третман на деликатна долна
облека.
137
Овој симбол е вклучен доколку јачината на
сигналот не е подесена на „Signal: off“ (исклучено).
По потреба, изменете го бројот на вртежи. Минималниот број на вртежи е 400 во
минута.
Екран
Програмата во тек и статусот на програмата
се прикажани на левата страна од првиот
ред. Моментното време е прикажано на
десната страна кога “Ready” („Подготвено“)
е прикажано на левата страна.
Бројот на вртежи и очекуваното завршно
време на програмата како и симболите за
центрифуга, режим на перење, сигнал и
заштитната брава за деца се прикажани во
вториот ред.
Предперење
Доколку било притиснато копчето Prewash
(Предперење), циклус на предперење
ќе биде додаден на избраната програма.
Бројот на вртежи може да се измени.
„Without final spin“ (Без завршна
центрифуга) може исто така да се избере.
Програма за претходен третман на многу
извалкани, исфлекани ткаенини.
Времето на перење е согласно продолжено.
Плакнење Плус
Гледајте ја сликата бр. 29
Доколку било притиснато копчето Rinse
Plus (Плакнење Плус), циклус на
плакнење ќе биде додаден на избраната
програма. Времето на перење е согласно
продолжено.
„Без завршна центрифуга“ (“---“)
Алиштата остануваат во последната
вода за плакнење. Препорачливо за
чувствително перење.
Употребете ја дополителната фукнција за
да сречите стуткување доколку алиштата не
може да се извадат од барабанот штом ќе
заврши програмата.
Симбол за „Нормално перење“
Овој симбол е вклучен доколку било избрано „Нормално перење“.
Дополнителни опции
Гледајте ја сликата бр. 28
„Број на вртежи“ или „без завршна
центрифуга“
Прикажан е максималниот број на вртежи
на програмата. “---“ е прикажано за време на
Empty (Истек)
програмата.
Програмата завршува во
Прикажано е времето кога програмата ќе
заврши.
Симбол за заштитна брава за деца
Овој симбол е вклучен доколку во менито
било избрано „Child lock: on“ (Брава за деца:
вклучена).
Намалено Пеглање
Гледајте ја сликата бр. 30
Доколку било притиснато копчето Reduced
Ironing
(Намалено пеглање), тече
понежно намалено центрифугирање со
подоцнежно растресување на алиштата.
По циклусот на вртење, алиштата се
растресени во барабанот – намалено
е стуткувањето. Времето на перење е
согласно продолжено.
звадете ги алиштата штом ќе заврши
И
циклусот на вртење.
Симбол за „Брзо перење“
Овој симбол е вклучен доколку било избрано „Брзо перење“.
Симбол за „Интензивно перење“
Овој симбол е вклучен доколку било избрано „Интензивно перење“.
Симбол за сигнал
138
Индикациско светло во
копчето Старт/Пауза 4
Систем за откривање
нерамномерно полнење
Индикациското светло ги спроведува следниве информации:
Автоматскиот систем за откривање нерамномерно полнење ги врти алиштата неколку
пати за да овозможи подеднаква распределеност.
- Старт/Пауза 4 индикациското светло
светка (црвено): Програмата може да се
стартува. Можно е дополнување.
Доколку алиштата се многу нерамномерно распределени, од сигурносни причини
нема да центрифугирани или се намалува
крајниот број на вртежи.
- Старт/Пауза 4 контролното светло се
вклучува (црвено): Програмата е во тек.
Вратата е заклучена од сигурносни причини и не може да се отвори.
Во програмите за волна центрифугирање
се врши само двапати за да се спречи
создавање валчиња.
Вратата може да се отвори бидејќи било
притиснато Старт/Пауза 4 копчето.
склучок:
И
Кога заштитната брава за деца е активирана, Старт/Пауза 4 индикациското
светло е исклучено. На крајот на програмата вратата останува заклучена.
Прилагодување на полнењето
Прилагодувањето на полнењето ја прилагодува потрошувачката на вода и струја кон
секоја програма – согласно со количеството
на алишта и типот на ткаенина.
Функцијата авто полнење е составен дел на
Вашата машина за перење и тече автоматски.
Сензорот за проток го мери протокот на
вода како внатрешен водомер и го одредува точното количество вода потребно за
перење.
Штом ќе се избере прорама, прикажано е
очекуваното времетраење на програмата.
Отстапувања од даденото време се предизвикани од:
- количеството на полнење
Специјални примени
Ова ја одржува потрошувачката на струја и
вода што е можно пониска.
Време
- повеќекратно центрифугирање доколку
алиштата се лошо распоредени во барабанот
- додатен циклус на плакнење поради
зголемено количество пена во алиштата
- пренизок притисок на водата
- избор на дополнителна опција, на пр.
Плакнење Плус , откако била стартувана програмата.
Како резултат на ова и други својства, времето на перење согласно се менува.
околку не биле избрани дополнителни
Д
опции и не настанат други промени,
циклусот на перење ќе заврши во даденото време.
Нестепенуваниот сензор за ниво на вода
го овозможува правилното ниво на вода
потребно да се исперат Вашите алишта во
секоја програма.
139
Перење со
стандардни
подесувања
Дадените стандардни подесувања се оптимално прилагодени на избраната програма.
Доколку не сакате да ги менувате овие
стандардни подесувања:
Гледајте ја сликата бр. 31
‰‰ Отворете ја чешмата.
Гледајте ја сликата бр. 32
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
саканата програма.
Гледајте ја сликата бр. 33
‰‰ Наполнете со алишта и затворете ја
вратата за полнење.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Гледајте ја сликата бр. 34
‰‰ Доколку е потребно, притиснете го копчето
(копчињата) за дополнителна опција
(опции).
Индикациското светло на избраното копче е
вклучено (црвено).
околку случајно била избрана неД
логична комбинација – индикациското
светло на избраното копче се гасне и се
огласува сигнал.
Гледајте ја сликата бр. 35
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза 4 копчето.
Индикациското светло е вклучено (црвено).
Програмата стартува.
екот на програмата е прикаќан на полеТ
то на екранот.
Перењето со индивидуални подесувања е
накнадно опишано.
140
Перење со индивидуални подесувања
Можете да ги прилагодите подесувањата кон Вашите потреби.
Најпрво ќе најдете кус преглед на прилагодливите подесувања.
Чекорите за измена на подесувањата се детално опишани на наредните страници.
Преглед на програми
Изберете програма со избирачот на програма.
Наполнете алишта и затворете ја вратата за полнење.
Притиснете го Мени копчето.
Број на вртежи
Завршно време
Перење
Сигнал
Страница 142
Страница 142
Страница 143
Страница 143
Зависно од
програмата
и моделот,
видете с.137
Се подесува во
чекори од
30 минути
Нормално
Брзо
Интензивно
исклучен
продолжителен
максимум
Заштитна брава
за деца
Страница 144
Подесување на
времето
Страница 145
исклучена
вклучена
Часови/ минути
Притискајте го копчето Select (Измени) додека
не дојдете до саканото подесување.
Притиснете го копчето Мени за нови подесувања
или притиснете го копчето Старт/Пауза
.
141
Број на вртежи
Програмата завршува во
Можете да го измените бројот на вртежи.
Максималниот прикажан број на вртежи зависи од избраната програма. Видете ги исто
така информациите на страница 16.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
саканата програма.
‰‰ Наполнете со алишта и затворете ја
вратата за полнење.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Пример:
Гледајте ја сликата бр. 36
‰‰ Притискајте го копчето Мени додека не се
прикаже „Spin speed“ („Број на вртежи“).
Светка моментниот број на вртежи.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Доколку не притиснете копче во рок од
10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се загубени.
Гледајте ја сликата бр. 37
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека не
биде прикажан саканот број на вртежи или
„Без завршна центрифуга“.
Можат да се изберат други подесувања
со притискање на копчето Мени; истите подесувања можат да се изменат со
притискање на копчето Измени.
верете се дека времето е подесено –
У
видете „Подесете часовник“, страница
23.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
саканата програма.
‰‰ Наполнете со алишта и затворете ја
вратата за полнење.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Пример:
Гледајте ја сликата бр. 39
‰‰ Притискајте го копчето Мени додека
не се прикаже “Programme finished at”
(“Програмата завршува во“).
Светка моментниот број на вртежи.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
околку не притиснете копче во рок од
Д
10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се зачувани.
Гледајте ја сликата бр. 40
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека
не биде прикажано завршното време на
програмата.
Крајот на програмата може да се подеси во чекори од 30 минути.
Времето може да програмира најмногу
до 24 часа однапред.
авршното време мора да се ресетиЗ
ра, доколку се изменат програмата,
дополнителните опции или моментното
време.
Гледајте ја сликата бр. 38
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Програмата стартува.
Доколку имате мало полнење лесно
извалкани алишта, програмата може да
заврши пред избраното завршно време.
Индикациското светло е вклучено (црвено).
ндивидуалните програмски чекори се
И
прикажани на полето од екранот.
Доколку имате големо полнење многу
извалкани алишта, програмата може да
заврши неколку минути по избраното
завршно време.
142
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека не
биде прикажана саканата опција за перење.
Со притискање на Мени копчето може
да се изберат и други подесувања; истите подесувања може да се изменат со
притискање на Измени копчето.
околку било избрано „Mode: Intensive
Д
Wash” („Интензивно перење“) или
„Mode: Quick Wash” („Брзо перење“),
симболот или ќе биде постојано
прикажан кога ќе се излезе од менито.
Гледајте ја сликата бр. 41
‰‰ Притиснете го Старт/Пауза 4 копчето.
Активиран е одложениот старт.
Индикациското светло е вклучено.
“Time delay” („Одложено време“) е прикажано на полето на екранот.
Можат да се изберат други подесувања
со притискање на копчето Мени; истите подесувања можат да се изменат со
притискање на копчето Измени.
Перење
Гледајте ја сликата бр. 44
Можете да изберете помеѓу повеќе опции за
перење:
Тие се:
- „Режим: Нормално перење“
Вообичаено времетраење на перење.
- „Режим: Брзо перење“
Намалено времетраење на перење за
лесно извалкани алишта.
- „Режим: Интензивно перење“
Зглемено времетраење на перење за
многу извалкани алишта.
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Програмата стартува.
Индикациското светло е вклучено.
ндивидуалните програмски чекори се
И
прикажани на полето од екранот.
Сигнал
Звучниот сигнал укажува на старт или крај
на програмата, пречки во работата или
дефекти.
Можете да ја одредите јачината на звучниот
сигнал.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
саканата програма.
Вклучување, подесување на јачината и
исклучување на звучниот сигнал
‰‰ Наполнете со алишта и затворете ја
вратата за полнење.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
саканата програма.
Пример:
Гледајте ја сликата бр. 42
‰‰ Притискајте го копчето Мени додека не се
прикаже “Mode: Normal Wash” („Нормално
перење“).
Светка симболот .
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
околку не притиснете копче во рок од
Д
10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се зачувани.
‰‰ Наполнете со алишта и затворете ја
вратата за полнење.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Пример:
Гледајте ја сликата бр. 45
‰‰ Притискајте го копчето Мени додека не се
прикаже „Signal: off” („Сигнал исклучен“).
Светка симболот .
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Прикажано е „Ready” („Подготвено“) доколку не се притисне копчето 10 секунди.
Изменетите подесувања се задржани.
Гледајте ја сликата бр. 43
143
Гледајте ја сликата бр. 46
Активирање на заштитната брава за деца
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека не
се прикаже „Signal: continuous” („Сигнал:
продолжителен“).
‰‰ Подесете го избирачот на програма за да го
вклучите уредот.
Гледајте ја сликата бр. 48
Со држење на копчето Измени се
зголемува јачината на звучниот сигнал.
Пуштете го копчето Измени кога ќе се
достигне саканата јачина.
‰‰ Доколку го држите копчето Измени подолго
од 10 секунди, прикажано е „Сигнал: макс.“.
‰‰ Исклучување на сигналот: откако ќе се
прикаже „Сигнал: макс.“, држете го копчето
Измени подолго од 10 секунди додека не се
прикаже „Сигнал: исклучен“.
‰‰ Притискајте го копчето Мени додека не се
прикаже „Child lock: off” („Брава за деца:
исклучена“).
Светка симболот „ “.
Гледајте ја сликата бр. 49
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека не
се прикаже „Child lock: on” („Брава за деца:
вклучена“).
Кога ќе се излезе од менито, симболот
„ “ е постојано прикажан.
збраното подесување е задржано по
И
циклусот на перење.
Можат да се изберат други подесувања
со притискање на копчето Мени; истите подесувања можат да се изменат со
притискање на копчето Измени.
Гледајте ја сликата бр. 47
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Програмата стартува.
Индикациското светло е вклучено
(црвено).
ндивидуалните програмски чекори се
И
прикажани на полето од екранот.
Заштитна брава за деца
Можете да ја заштитите Вашата машина за
перење за да спречите избраните функции
сличајно да бидат изменети.
Доколку е избрана заштитната брава за
деца:
ога ќе се стартува програма, запштитК
ната брава за деца ќе можете да ја
активирате/деактивирате само во пауза
режим.
Стартување програма со „Брава за деца:
вклучена“
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
саканата програма.
‰‰ Наполнете со алишта и затворете ја
вратата за полнење.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Гледајте ја сликата бр. 50
‰‰ Притиснете и држете го копчето Старт/
Пауза 4 (5 секунди).
Програмата стартува.
Индикациското светло е вклучено
(црвено).
Заштитната брава за деца е активирана.
а да ја деактивирате трајно заштитнаЗ
та брава за деца, притиснете го копчето
Старт/Пауза 4 и држете го (5 секунди)
додека не светне индикацисото светло
Старт/Пауза 4. Можете да менувате
други подесувања. Притиснете го копчето Старт/Пауза 4 за да ја активирате заштитната брава за деца.
- Никакви промени не можат да се вршат
додека програмата е во тек,
- Вратата останува заклучена по завршетокот на програмата.
144
ожете да прекинете програма во тек
М
додека заштитната брава за деца е
активирана кога избирачот на програма
е подесен на Off (исклучено).
Избраната програма ќе продолжи доколку повторно се вклучи уредот.
Подесување на времето
Можете да го подесите моментното време.
Подесувањата се задржани дури и ако
машината за перење не се користи до 6
недели.
Извадете ги алиштата по завршетокот на
програмата со „Брава за деца: вклучена“
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
саканата програма.
‰‰ Притиснете и држете го копчето Старт/
Пауза 4 (5 секунди). Вратата на машината
за перење може да се отвори.
Гледајте ја сликата бр. 51
‰‰ Извадете ги алиштата. Заштитната брава
за деца останува активирана дури и кога
уредот е исклучен.
аштитната брава за деца е повторно
З
активирана следниот пат кога ќе се
вклучи уредот. Вратата на машината за
перење не може да се отвори. Понатамошни измени не се можни.
Притиснете и држете го копчето Старт/
Пауза 4 (5 секунди) за да ја отворите
вратата.
Деактивирање на заштитната брава за
деца
Пример:
‰‰ Притискајте го копчето Мени додека не се
прикаже „Set clock” („Подесете часовник“).
Светка екранот за час.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
околку не притиснете копче во рок од
Д
10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се загубени.
Гледајте ја сликата бр. 52
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека
приказот за час не биде точен.
Гледајте ја сликата бр. 53
‰‰ Подесете го избирачот на програма на
саканата програма за да го вклучите уредот.
‰‰ Притиснете и држете го копчето Старт/
Пауза 4 (5 секунди). Уредот е тогаш во
пауза режим. Притиснете го копчето Мени
за да ја деактивирате заштитната брава за
деца.
Симболот „(znak)“ светка.
‰‰ Притискајте го копчето Мени додека не се
прикаже екранот за минути.
Индикациското светло Старт/Пауза 4
светка (црвено).
Гледајте ја сликата бр. 54
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека
приказот за минути не биде точен. Времето
е сега подесено.
‰‰ Притискајте го копчето Измени додека
да се прикаже „Заштитна брава за деца:
исклучена“.
ога ќе се стартува програма, заштитК
ната брава за деца ќе можете да ја
активирате/деактивирате само во пауза
режим.
ритиснете го копчето Мени,
П
функцијата на менито завршува.
Можат да се изберат други подесувања
со притискање на копчето Мени; истите подесувања можат да се изменат со
притискање на копчето Измени.
145
‰‰ Отворете ја вратата.
За време на
перењето
‰‰ Ставете/извадете алишта.
‰‰ Затворете ја вратата.
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Програмата продолжува.
Индикациското светло е вклучено
(црвено).
Повторно избирање
програма
околку Старт/Пауза 4 индикаторот
Д
е вклучен (црвено), може да се прекине
програмата, сепак вратата не може
да се отвори од безбедносни причини
(ниво на вода, превисока температура
или брзина).
‰‰ Доколку заштитната брава за деца е
активна, деактивирајте ја привремено.
Видете страница 22.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на ново
избрана програма. Индикациското светло
Старт/Пауза 4 светка.
На полето на екранот се по ред прикажани:
„Пауза“,
„Door cannot be opened” („Вратата не
може да се отвори“).
‰‰ По потреба изменете и други подесувања.
Видете страница 20.
‰‰ По потреба, активирајте ја заштитната
брава за деца.
околку брзината е преголема, Старт/
Д
Пауза 4 индикаторот се вклучува
(црвено). Вратата може да се отвори
во пауза режим штом барабанот ќе
застане.
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Програмата стартува.
Индикациското светло е вклучено.
Заштитна брава за деца активирана
Доставање алишта/
Прекинување на програмата
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4 и
држете го (5 секунди), заштитната брава за
деца е деактивирана и програмата може да
се прекине.
Можете накнадно да ставите алишта во
барабанот, порано да извадите алишта од
барабанот или да ја прекинете програмата
во било кое време.
е е препорачливо да се доставаат
Н
алишта откако циклусот на перење веќе
започнал.
Без заштитна брава за деца
околку Старт/Пауза 4 индикаторот
Д
е вклучен (црвено), може да се прекине
програмата, сепак вратата не може
да се отвори од безбедносни причини
(ниво на вода, превисока температура
или брзина).
На полето на екранот се по ред прикажани:
„Пауза“,
„ Вратата не може да се отвори“.
ожете да дополните или извадите
М
алишта сè додека индикаторот Старт/
Пауза 4 свети (црвено).
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4. На
полето на екранот се по ред прикажани:
„Пауза“,
„Door can be opened” („Вратата може да
се отвори“).
146
ожете да дополните или извадите
М
алишта сè додека индикаторот Старт/
Пауза 4 свети (црвено).
На полето на екранот се по ред прикажани:
„Пауза“,
„ Вратата може да се отвори“.
По перењето
‰‰ Отворете ја вратата.
Старт/Пауза 4 индикаторот се гасне.
Екран: „Remove washing“ („Извадете ги
алиштата“).
‰‰ Ставете/извадете алишта.
‰‰ Затворете ја вратата.
Гледајте ја сликата бр. 55
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Програмата продолжува.
Заштитната брава за деца е активирана. Индикациското светло е вклучено
(црвено).
‰‰ Отворете ја вратата.
Гледајте ја сликата бр. 56
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
Откажување на активната
програма
Избрано е „Без завршна центрифуга“
Старт/Пауза 4 индикаторот светка.
Екран: „Drain” („Истек“).
Доколку сакате за прекинете програма и да
ги извадите алиштата:
или
‰‰ Доколку заштитната брава за деца е
активирана, притиснете го копчето Старт/
Пауза 4 и држете го (5 секунди).
‰‰ Доколку е потребно, сменете го бројот на
вртежи; видете на страница 20.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на Истек
или Центрифуга .
околку програма била прекината на
Д
висока температура, вратата на машината за перење може да остане заклучена додека уредот не се излади.
‰‰ Доколку заштитната брава за деца е
активирана, притиснете го копчето Старт/
Пауза 4 и држете го (5 секунди).
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
‰‰ Почекајте додека да заврши програмата.
‰‰ Отворете ја вратата.
‰‰ Извадете ги алиштата.
околку програма била прекината на
Д
висока температура, вратата на машината за перење може да остане заклучена додека уредот не се излади.
околку се прекинe програмата со
Д
исклучување на уредот, вратата може
да остане заклучена.
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Програмата стартува.
Програмскиот прогрес е прикажан на екранот. Индикациското светло е вклучено.
или
‰‰ Свртете го избирачот на програма на Истек
. Старт/Пауза 4 индикаторот светка.
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4.
Индикациското светло е вклучено.
Екран: “Drain” („Истек“).
‰‰ Штом ќе заврши дополнителната програма,
отворете ја вратата.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
Претходно избрано „Брава за деца:
вклучена“
Се вклучува Старт/Пауза 4 индикациското
светло (црвено).
Екран: „Извадете ги алиштата“.
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4 и
држете го (5 секунди) додека да се прикаже
147
„Пауза“. Старт/Пауза 4 индикаторот
светка (црвено).
Информации за
одржување и нега
‰‰ Отворете ја вратата.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
Чистење и одржување
Завршување на перењето
Опасност од струен удар!
Секогаш исклучувајте го уредот од струја
пред да го чистите.
Гледајте ја сликата бр. 57
‰‰ Затворете ја чешмата за вода.
Никогаш не ја мијте машината за перење и
сушење со млаз вода.
Гледајте ја сликата бр. 58
‰‰ Извадете ги алиштата.
Опасност од експлозија!
Никогаш не ја чистете машината со растворувачи.
аштитната брава за деца е повторно
З
активирана следниот пат кога ќе се
вклучи уредот.
‰‰ Оставете ја вратата на машината за перење
отворена за да дозволите да се исуши
внатрешноста на машината.
Чистење на куќиштето на
уредот и контролната табла
По потреба:
‰‰ Користете сапуница или благо, неабразивно
средство за чистење.
‰‰ Избришете со мека крпа.
Чистење на барабанот
Доколку заостанати метални предмети (на
пр. железни пари, спајалици, игли, шајки)
предизвикаат дамки од `рѓа:
‰‰ Користете средства за чистење кои не
содржат хлор. Внимавајте на упатството
од производителот. Никогаш не користете
метални сунѓери.
Чистење на одделот за
детергент
Доколку се наталожиле остатоци од детергент или додатоци:
Гледајте ја сликата бр. 59
‰‰ Отворете ја фиоката за детергент.
Гледајте ја сликата бр. 60
‰‰ Лесно повлечете ја фиоката за детергент и
извадете ја.
148
‰‰ Исчистете ја фиоката за детергент и
ставете ја под вода од чешма. Може да се
подели на два дела.
пумпата. Ќе истече уште малку преостаната
вода.
Гледајте ја сликата бр. 67
Гледајте ја сликата бр. 61
‰‰ Увлечете ја назад фиоката за детергент.
‰‰ Отстранете ги страните тела/влакненцата
одвнатре и исчистете ја внатрешноста.
Чистење на истечната пумпа
Пропелерот на пумпата мора да може слободно да се врти.
Ова е неопходно доколку водата од
перењето не е целосно исцедена.
Пумпата е затната од откачени делчиња
или од влакненца кои се собираат кога се
перат ткаенини кои испуштаат влакненца.
‰‰ Вметнете и затворете го капакот на
пумпата.
Гледајте ја сликата бр. 68
Исцедете ја водата
‰‰ Вметнете го цревото за истек во држачот.
безбедете соодветен сад за количеО
ство до 30 литри.
Гледајте ја сликата бр. 69
‰‰ Вметнете и затворете го сервисниот капак.
Опасност од изгореници!
Дозволете да се излади жешката вода.
Чувајте ги децата и домашните галеничиња
подалеку од машината за перење.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
Гледајте ја сликата бр. 62
‰‰ Отворете го сервисниот капак.
Вметнете остар предмет во отворот и
свртете го сервисниот капак во правец
на сказалките на часовникот.
‰‰ Отстранете го сервисниот капак.
Гледајте ја сликата бр. 63
‰‰ Извадете го цревото за истек од држачот и
извлечете го од куќиштето.
Гледајте ја сликата бр. 64
‰‰ Внимателно извадете ја затката и
дозволете водата да истече во садот.
Гледајте ја сликата бр. 65
‰‰ Вратете ја затката во цревото.
Гледајте ја сликата бр. 66
‰‰ Внимателно одвртете го капакот на
‰‰ Отстранете ги остатоците од детергент
и влакненца од завртката на капакот на
пумпата и од куќиштето на пумпата.
За да го спречите неискористениот детергент да навлезе во истекот за време на
наредниот циклус на перење:
‰‰ Сипете 1 литар / 1 ¾ pt вода во комората II.
‰‰ Изберете ја програмата Истек
.
Чистење на влезните
филтри за вода
Ова е неопходно доколку влегува многу
малку или не влегува воопшто вода во
машината за перење.
Намалете го притисокот во влезното
црево
‰‰ Затворете ја чешмата.
‰‰ Свртете го избирачот на програма на било
кога програма (освен Центрифуга /
Истек ).
‰‰ Притиснете го копчето Старт/Пауза 4 и
почекајте ја пораката “Water tap clоsed?”
(„Затворена чешма?“).
‰‰ Свртете го избирачот на програма на
исклучено.
149
Итно деактивирање на
бравата
Чистење на филтерот (филтрите) во
чешмата
Гледајте ја сликата бр. 70
Доколку заштитната брава се деактивира,
може да се отвори вратата на машината
за перење и да се извадат алиштата од
барабанот.
‰‰ Откачете го цревото од чешмата.
‰‰ Исплакнете го филтерот под вода од
чешма.
Опасност од изгореници!
Уредот е исклучен.
‰‰ Поврзете го цревото.
Чистење на филтрите на машината за
перење
Програмата, која била во тек, е прекината.
Дозволете да се излади жешката вода.
Гледајте ја сликата бр. 71
Почекајте додека барабанот не биде во
мирување.
‰‰ Откачете го цревото од задната страна на
машината за перење.
Гледајте ја сликата бр. 72
‰‰ Извлечете го филтерот и исплакнете го под
вода од чешма.
Внимание!
Вратата на машината за перење може да
се отвори во било кое време, дури и ако
машината за перење е полна со вода.
‰‰ Вметнете го филтерот и повторно поврзете
го цревото.
икогаш не ја отварајте вратата на
Н
машината додека сеуште може да се
види вода низ стаклото.
‰‰ Одвртете ја чешмата и проверете дали е
водата слободна. Доколку протекува вода,
проверете дали филтерот е правилно
наместен.
‰‰ Исцедете ја водата.
Видете во „Чистење на истечната
пумпа“.
‰‰ Затворете ја чешмата.
Гледајте ја сликата бр. 73
Отстранување бигор од
машината за перење
При правилно дозирање на детергент нема
да треба да ја чистите машината од бигор.
Дамки од `рѓа настанати од метални предмети оставени во барабанот може да се
отстранат со отстранувач на бигор.
Доколку сепак е потребно отстранување
бигор во уредот, Ве молиме внимавајте на
упатствата од производителот на стредството за отстранување бигор.
‰‰ Отворете го сервисниот капак.
‰‰ Вметнете остар предмет во отворот и
свртете го сервисниот капак во правец на
сказалките на часовникот.
‰‰ Отстранете го сервисниот капак.
Гледајте ја сликата бр. 74
‰‰ Повлечете ја бравата за итно
деактивирање, вратата на машината за
перење сега може да се отвори.
150
Помош со помали проблеми
Доколку се потребни поправки, или доколку Вие не можете самите да ја отстраните пречката со помош на табелата која следува:
‰‰ Подесете го избирачот на програми на исклучено.
‰‰ Исклучете ја машината за перење од струја.
‰‰ Затворете ја чешмата.
‰‰ Повикајте ја службата за корисници, видете страница 33.
Пречка
Можни причини
Вратата на машината за Избрано е „Без завршна
перење не се отвара.
центрифуга“.
Заштитната брава за деца е
активирана.
Прекин на струја.
Во тек е програма и/или вратата
на машината за перење е
заклучена од безбедносни
причини.
Струјниот приклучок е
разлабавен или не е приклучен.
Избирачот на програма е свртен
на исклучено пред завршетокот
на програмата.
Вратата на машината
Активирана е заштитната брава
за перење не се
за деца.
отвара, иако уредот бил Вратата на машината за перење
исклучен и повторно
е заклучена од безбедносни
вклучен.
причини поради ниво на вода,
превисока температура или
брзина.
Програмата продолжува Активирана е заштитната брава
да тече, иако уредот
за деца.
бил исклучен и повторно
вклучен.
151
Помош
Изберете Истек
или Центрифуга
.
Деактивирајте ја заштитната брава
за деца, видете страница 22.
Прекината програма ќе продолжи
кога ќе се врати струјата. Доколку
треба да се извадат алиштата
за време на прекинот на струја,
повикајте ја службата за корисници,
видете страница 33.
Почекајте додека да заврши
програмата; видете страница 25.
Отстранете ја причината.
Изберете програма.
Деактивирајте ја заштитната брава
за деца, видете страница 22.
Видете „Доставање алишта/
Прекинување на програмата“,
страница 24.
Деактивирајте ја заштитната брава
за деца, видете страница 22.
Пречка
Не може да се работи
со уредот. На екранот
е прикажано „Брава за
деца: вклучена“.
Контролните светла не
се вклучуваат.
Можни причини
Активирана е заштитната брава
за деца.
Помош
Деактивирајте ја заштитната брава
за деца, видете страница 22.
Осигурувачот е исклучен.
Вклучете го/заменете го
осигурувачот.
Доколку проблемот се појавува
често, јавете се во службата за
корисници.
Прекината програма ќе продолжи
кога ќе се врати струјата. Доколку
треба да се извадат алиштата
за време на прекинот на струја,
повикајте ја службата за корисници,
видете страница 33.
Пад на напон.
Програмата не
се стартува.
Индикациското светло
Старт/Пауза 4 светка.
Програмата не се
стартува.
На екранот е прикажано
“Door open?” („Отворена
врата?“)
Програмата не се
стартува.
Програмата не се
стартува. На екранот
е прикажано “Time
delay” („Одложено
време“).
Не може да се подеси
време.
Не е притиснато копчето Старт/
Пауза 4.
Притиснете го копчето Старт/Пауза
4.
Вратата не е добро затворена.
Проверете дали има алишта
заглавени во вратата.
Затворете ја вратата за полнење
(треба да се слушне клик).
Програмата продолжува.
Избрано е завршно време ,но
сеуште не е активирано со
притискање на Старт/Пауза 4
копчето.
Завршно време избрано и
активирано.
Притиснете го Старт/Пауза 4
копчето.
Нема. Уредот ќе се стартува
автоматски.
Програмата веќе започнала;
Почекајте да заврши програмата.
штом ќе се стартува програмата,
времето не може да се подеси.
Текстот “Set clock”
Подесувањето се префрлило
Видете „Подесете часовник“,
(„Подесете часовник“) од часови на минути; двете
страница 23.
останува на екранот
изборни точки го содржат истиот
иако било притиснато текст.
копчето Мени.
Времето не е
Времето не е подесено.
Видете „Подесете часовник“,
прикажано.
страница 23.
152
Пречка
Можни причини
Не може да се избере Времето не е подесено.
завршно време.
Програмата веќе започнала;
штом ќе се стартува програмата,
времето не може да се подеси.
Не може да се избере Циклус на вртење е веќе во тек;
број на вртежи.
бројот на вртежи не може да се
измени за време на циклус на
вртење.
Избирачот на програма
е подесен на Истек ;
центрифугирање не е можно со
оваа програма.
Не може да се избере Програмата веќе започнала.
Заштитна брава за
деца.
Остатоци од
Влажен или згрутчен детергент.
детергент во фиоката
за детергент.
Не влегува вода
во машината или
детергентот не е
исплакнат. На екранот
е прикажано “Water tap
closed?” („Чешмата за
вода е затворена?“)
Не се гледа вода во
барабанот.
Чешмата не е отворена.
Доводното цр ево е превиткано
или згмечено.
Филтерот е блокиран во
доводното црево.
Притисокот на водата е
пренизок.
Не е грешка.
Водата се наоѓа под видливиот
дел од барабанот.
Истечната цевка и/или
истечното црево се затнати.
Водата за перење
не се испумпува
целосно. На екранот
е прикажано “Pump
blocked?” („Пумпата е
затната?“)
Тече вода под уредот. Навртката на доводното црево е
пропустлива.
Цревото за истек е пропустливо.
153
Помош
Видете „Подесете часовник“,
страница 23.
Пред да ја стратувате програмата,
изберете и старувајте го саканото
време, видете страница 20.
Изберете број на вртежи пред
центрифугирање.
По потреба изберете друга
програма.
Заштитната брава за цеца може да
се избере во пауза режим.
Исчистете и исушете ја фиоката за
детергент; видете страница 26.
Користете го капакот за дозирање
течен детергент.
Отворете ја чешмата.
Програмата продолжува.
Отстранете ја причината.
Исчистете ги филтрите; видете
страница 27.
Отстранете ја причината.
Исчистете ги истечната цевка и/или
истечното црево.
Стегнете ја навртката.
Заменете го цревото за истек.
Пречка
Можни причини
Пена излегува од
Премногу детергент.
фиоката за детергент.
Повторен циклус на
вртење.
Алиштата не се
центрифугирани.
Помош
Измешајте 1 супена жалица
омекнувач со ½ литар вода и сипете
во одделот II.
Намалете ја дозата за детергент на
следниот циклус на перење.
Секогаш ставајте големи и мали
парчиња алишта заедно во
барабанот.
Ова не е грешка.
Против-тежинскиот контролен
систем се обидува да ја израмни
неповолната распределба на
алишта преку повеќекратно
центрифугирање.
Големите парчиња облека
Секогаш ставајте големи и мали
се заплеткале и не се
парчиња алишта заедно во
распределиле добро во
барабанот.
барабанот.
Завршното високо-брзинско
центрифугирање автоматски
се прекинало од безбедносни
причини.
Продолжено траење
на програмата.
Незадоволителен
резултат од
перењето.
Остатоци од
детергентот на
алиштата.
Сиви остатоци на
алиштата.
Ова не е грешка.
Единицата за откривање пена
активирала додатен циклус
на плакнење за да го намали
количеството на пена.
Ова не е грешка.
Против-тежинскиот контролен
систем се обидува да ги
распредели на алишта преку
повеќекратно вртење.
Извалкувањето било поголемо
отколку што е проценето.
Употребено е премалку
детергент.
Некои безфосфатни
детергенти содржат остатоци
нерастворливи во вода, кои се
појавуваат на алиштата како
светли дамки.
Извалканост од маст, маснотија
или масло.
154
Дозирајте правилно количество
детергент.
Секогаш ставајте големи и мали
парчиња алишта заедно во
барабанот.
Изберете соодветна програма,
или
„Mode: Intensive Wash“ („Интензивно
перење“) како дополнителна опција.
Дозирајте детергент според
упатството од производителот.
Исчеткајте ги алиштата по
сушењето.
Изберете максимална доза
детергент и максимално дозволена
температура за следниот циклус на
перење.
Прикази за пречки
Текст на екранот
„Water tap closed?” („Чешмата е
затворена?“)
Можна причина
Чешмата за вода не е отворена.
Доводното црево е превиткано
или згмечено.
Филтерот е блокиран во
доводното црево.
Притисокот на водата е
пренизок.
“Pump blocked?”
Истечната цевка и/или истечното
(„Пумпата е затната?“) црево се затнати.
“Door open?”
Вратата не е добро затворена.
(„Отворена врата?“)
Помош
Отворете ја чешмата. Програмата
продолжува.
Отстранете ја причината.
Исчистете го филтерот, видете на
страница 27.
Отстранете ја причината.
Исчистете ги истечната цевка и/или
истечното црево.
Проверете дали има алишта
заглавени во вратата.
Затворете ја вратата.
Доколку пречката не може да се поправи со помош на горната табела: исклучете го уредот,
почекајте 5 секунди, потоа вклучете го уредот, изберете и стартувајте ја програмата.
Доколку пречката повторно се појави, повикајте ја Службата за корисници, видете страница
33.
155
Вредности на потрошувачка
Основна програма
Памук
30 °C
Памук
40 °C
Памук
60 °C
Памук
60 °C
Памук
60 °C
Памук
90 °C
*
Лесни за одржување
30 °C
Лесни за одржување
40 °C
Лесни за одржување
60 °C
Мешани 30 °C
Чувствителни/Свила
30 °C
Волна 30 °C
Дополнителна
опција
Полнење
до
Вредности на потрошувачка **
Струја
Вода Времетраење
„Интензивно
перење“
„Интензивно
перење“
„Интензивно
перење“
„Интензивно
перење“
-
10.0 kg
0,7 kWh
95 l
1:45 h
10.0 kg
1,2 kWh
95 l
2:00 h
10.0 kg
1,6 kWh
95 l
2:30 h
10.0 kg
1,7 kWh
74 l
2:40 h
8.0 kg
1,5 kWh
95 l
2:10 h
„Интензивно
перење“
„Интензивно
перење“
10.0 kg
3,2 kWh
110 l
3:40 h
4.0 kg
0,3 kWh
70 l
1:20 h
„Интензивно
перење“
4.0 kg
0,5 kWh
70 l
1:20 h
„Интензивно
перење“
4.0 kg
0,7 kWh
70 l
1:50 h
„Интензивно
перење“
„Интензивно
перење“
4.0 kg
0,2 kWh
50 l
1:00 h
3.0 kg
0,2 kWh
52 l
0:50 h
2.5 kg
0,2 kWh
40 l
0:30 h
* Подесување на програма со „Интензивно перење“ дополнителна опција за вршење
тест во согласност со EN 60456 и IEC 60456.
** Полнење од 10 kg е препорачливо само во комбинација со опцијата „Интензивно
перење“.
** Вредностите на потрошувачка ќе се разликуваат од прикажаните вредности зависно од
притисокот на вода, тврдоста на вода, температурата на приливната вода, температурата во опкружувањето, тип и количество на алишта и степен на извалканост, детергентот кој се користи, варирање во струјниот напон и избраните дополнителни опции.
Сите вредности се предмет на измени зависно од прогресот во одделот за развој.
156
Служба за
корисници
Поставување,
приклучување и
транспорт на уредот
На Вашата машина за перење не и` е потребна посебна нега освен веќе наведената.
Пред да ја повикате службата за корисници,
најпрво проверете дали самите можете да
го решите проблемот (видете на страница
29).
При советување, дури и за време на гаранцискиот период, Ви настануваат трошоци за
посетата на техничарот.
Најблиската служба за корисници ќе ја
најдете во приложениот адресар.
Ве молиме наведете ги во службата за
корисници бројот на производот (Е-Бр.)
и серискиот број (FD) на уредот. Со
наведувањето на бројот на производот и серискиот број на Вашиот уред, ќе ни помогнете во нашиот обид да спречиме непотребни
патувања и со тоа додатни трошоци.
Овие податоци ќе ги најдете на типската
ознака на уредот (видете слика) и во коцката обрабена со дебела линија на табличката на уредот од задната страна.
Гледајте ја сликата бр. 75
Сигурносни информации
Опасност од повреда!
Машината за перење е многу тешка.
Внимавајте кога ја кревате.
Предупредување
Замрзнатите црева можат да се искинат/
напукнат. Не ја поставувајте машината за
перење во области каде што може да замрзне или на отворено.
Машината за перење би можела да се
оштети. Не ја кревајте машината за перење
за нејзините делови кои се отвараат (пр.
врата).
Дополнително на овде наведените сигурносни упатства, можат да важат посебни
прописи на Вашиот локален снабдувач со
вода и струја.
Во случај на сомнеж нека го приклучи уредот стручно лице.
Транспорт, на пр. при
селење
Пред да ја транспортирате машината за
перење:
- Затворете ја чешмата.
- Исклучете ја машината за перењесушење од струја.
- Размонтирајте ги цревата за прилив и
истек на вода.
- Подгответе и вградете ги транспортните
штрафови.
157
Кусо упатство
ткако ќе го транспортирате уредот и
О
ќе овозможите соодветно поврзување
и приклучување, пуштете ја Истек
програмата пред да ја пуштите првата
програма за перење.
Подготовка и вметнување на транспортни
штрафови
Гледајте ја сликата бр. 76
‰‰ Отстранете ги долните капаци.
Пред употреба
Предупредување
Пред користење на машината за перење,
прочитајте ги упатствата за монтажа и употреба и придржувајте се кон нив.
‰‰ Изберете јазик за екранот.
‰‰ Подгответе ги транспортните штрафови:
разлабавете ги навртките во обвивката
додека да се израмни навртката со крајот
на обвивката.
‰‰ Подесете го времето.
‰‰ Вметнете ги сигурносните направи и
прицврстете ги штрафовите. Држачот на
шајбната мора да биде поставен во жлебот
на задната страна од куќиштето.
Подготовка на алиштата
Гледајте ја сликата бр. 77 -81
Изберете и стартувајте
програма
Гледајте ја сликата бр. 82, 83
Изберете ги саканите
подесувања...
Гледајте ја сликата бр. 84, 85
...и стартувајте
Гледајте ја сликата бр. 86
По перењето
Гледајте ја сликата бр. 87-89
158
Памук или лен
Ткаенини
со отпорни
бои
Ткаенини
со неотпорни бои
Ткаенини
со отпорни
бои
Ткаенини
со неотпорни бои
Ткаенини
со отпорни
бои
Волнени
Чувствителни алишта лесни за
одржување
(дебели алишта)
Многу чувствителни алишта лесни за одржување
Памук, мешани или
синтетика
Синтетички или
мешани
BOSCH
-5
Волна студено
Волна 30 °C
Чувствителни/Свила 30 °C
Памук 60 °C
Flecken Intensiv
Quick + Mix
30°C
Лесни за
одржување
30°C
-5
-5
-5
- 15
30
30
40
130
40
60
-
-
+ 10
+ 20
+ 20
+ 20
85
60
30°C
Памук
+ 30
100
+ 20
Лесни за
одржување
40°C
40°C
Памук
- 15
130
90
60°C
Памук
+ 20
200
Лесни за
одржување
60°C
90°C
Памук
Програма*
Траење на програмата (извалканост)
Време во мин. (прибл.)*
Schnelle
Normale
Intensivere
Wäsche
Wäsche
Wäsche
(Брзо
Нормално
Интензивно
перење
перење
перење за гоза мала
(нормална
лема извалка
извалкаизвалканост
ност; макс.
полнење)
+ 15
+ 15
(дополнително
плакнење)
Spülen plus
-
-
+15
+ 30
+ 20
+ 30
Предперење
за дамки
Vorwäsche
(predpranje)
+5
+ 10
+ 10
+ 10
Bügelleicht
Намалено
пеглање
-3
-3
-8
-6
-4
-6
Ohne Endschleudern
„Без завршно
центрифугирање“
(избор на број на
вртежи)
Дополнителни опции (прибл.)* (+/- време во мин.)
2,5 kg
2,5 kg
3 kg
Целосно
полнење
10 kg
4 kg
Целосно
полнење
10 kg
Максимално количество на
алишта:
Ве молиме, прочитајте и внимателно следете ги упатствата за употреба, одржување и инсталација пред да почнете
со користење на машината за перење!
Табела за избор на програми Logixx 10
Тип на алишта
Внимавајте на етикетите за нега на
алиштата!
159
Циклус на плакнење за освежување на неизвалкани алишта, може да се користи омекнувач. Циклусот завршува со
куса центрифуга.
Центрифугален циклус за рачно испрани алишта. Истечната пумпа работи пред крајот и за време на центрифугата.
За истек на водата по програма со опцијата „Без завршно
центрифугирање“ за нежен третман на чувствителни
алишта.
Плакнење/Освежување
1
9
27
Траење на програмата во мин.
(прибл.)*
* Фактичкото времетраење на програмата може да се разликува од дадените вредности во зависност од приливот на водата и квалитетот,
типот и количеството на наполнетите алишта и детергент, како и поради други фактори.
Истек
Центрифуга
Забелешки/употреба
Избирач на програма
Дополнителни програми
Makina juaj për
larjen e ndërresave
Bosch
Udhëzime të
përgjithshme sigurie
Makina e re për larjen e ndërresave të cilën
sapo e keni blerë, është një aparat shtëpiak
modern me cilësi të lartë.
- Vetëm për përdorim shtëpiak,
Makina juaj për larje është e destinuar:
Makina juaj për larjen e ndërresave karakterizohet me harxhimin ekonomik të energjisë,
të ujit dhe të detergjentit.
Çdo makinë për larje që del nga fabrika jonë
është e verifikuar me kujdes në mënyrë që
të bindemi se funksionon si duhet dhe se
nuk ka defekte.
Po qe se keni çfarëdo lloj pyetjesh – sidomos lidhur me vendosjen dhe me kyçjen
e makinës për larjen e ndërresave – në
dispozicionin tuaj ndodhet servisi ynë i konsumatorëve.
Informata të tjera dhe zgjedhja e produkteve
tona gjenden në faqen tonë të internetit:
http://www.bosch-hausgeraete.de
- Për larjen e pëlhurave që mund të lahen
në makinën për larjen e ndërresave në
tretësirë detergjenti dhe uji,
- Për funksionim me ujë të ftohtë nga rubineti dhe me detergjente komerciale disponibile dhe me preparate për pastrim
që janë të përshtatshme për t’u përdorur
në makinën për larjen e ndërresave.
Mos i lëni fëmijët pa mbikëqyrje pranë makinës për larjen e ndërresave
Kanakarët shtëpiakë (macen, qenin etj.)
mbani larg makinës për larjen e ndërresave.
Mos e futni/tërhiqni spinën me duar të
lagëta.
Mos e hiqni spinën nga rryma duke e tërhequr për kablloje.
Ju lutemi ta lexoni dhe ta përcillni këtë
udhëzim për përdorim dhe për vendosje
dhe të gjitha informacionet e tjera që i janë
bashkangjitur makinës për larje dhe të veproni në përputhje me to.
Kujdes gjatë shkarkimit të ujit të nxehtë.
Ruajeni tërë dokumentacionin për përdorim të ardhshëm apo për shfrytëzuesin e
ardhshëm të aparatit.
Mos u mbështetni mbi derën e hapur të
makinës për larje.
Gjatë larjes në temperaturë të lartë mos e
prekni derën e makinës për larje.
Mos hipni mbi makinën për larje.
161
Këshilla lidhur me
depozitimin
Udhëzim për
vendosjen e
makinës për larjen e
ndërresave
Heqja e ambalazhit
(mbështjellësit)
Makina juaj për të mos u dëmtuar gjatë
transportit, është mbrojtur me ambalazh.
Të gjitha lëndët e përdorura të ambalazhit
janë të padëmshme për mjedisin dhe mund
të përdoren përsëri. Ju lutemi që edhe Ju
ta jepni ndihmesën Tuaj, duke e depozituar
ambalazhin e aparatit sipas rregullave të
mbrojtjes së mjedisit.
Për mënyrat aktuale të depozitimit, ju lutemi
njoftohuni nga shitësi juaj profesional ose
nga bashkësia juaj vendore.
Rrezik nga ngulfatja (asfiksimi)!
Ambalazhin ose pjesët e tij mos ua jepni
fëmijëve, për arsye se prej kartonëve ose
prej folive ata mund të ngulfaten.
Depozitimi i aparatit të
vjetër
Aparatet e vjetra nuk janë hedhurina të
pavlefshme! Me rastin e heqjes, duhet ta
keni parasysh faktin se lëndët e para të
vlefshme mund të shfrytëzohen përsëri, me
ç’rast ju e mbroni edhe mjedisin jetësor.
Rrezik për jetën!
Aparateve të amortizuara hiqjani spinën
(gajtanin). Gajtanin prejeni dhe bashkë me
spinën largojeni.
Brava e aparatit të bëhet e papërdorshme.
Duke vepruar kështu e parandaloni mundësinë që fëmijët të mbyllen brenda dhe ta
rrezikojnë jetën e tyre.
Hyrje
Respektoni dhe ndiqni paralajmërimet dhe
udhëzimet e mëposhtme.
Ky udhëzim për vendosjen e makinës është
i parashikuar për instaluesit e kualifikuar.
Përveç udhëzimit për vendosjen e makinës,
duhet të merrni parasysh edhe sugjerimet e
mëposhtme:
Po qe se makina larëse ndodhet në hapësirën që u nënshtrohet temperaturave të ulëta
apo në hapësirën që nuk përdoret gjatë dimrit, uji i mbetur në të, duhet të shkarkohet
nga pompa e ujit dhe nga zorrët e ujit.
Mos e dëmtoni makinën larëse.
Mos e ngreni makinën larëse duke e rrokur
për pjesët e dala të saj (p.sh. dera).
Përpos udhëzimeve që janë dhënë këtu,
vlejnë edhe dispozitat e veçanta të ndërmarrjeve kompetente për furnizimin me ujë
dhe me energji elektrike.
Po qe se nuk keni njohuri të duhur për ta
instaluar makinën larëse, atëherë lëreni që
atë ta instalojë mjeshtri përkatës.
Udhëzime për mbrojtjen
e mjedisit jetësor dhe
udhëzime për kursim
Kjo makinë larëse mund të kursejë ujë,
energji elektrike dhe preparate për larje. Në
këtë mënyrë ruhet mjedisi dhe buxheti juaj
shtëpiak.
Për të kursyer gjatë larjes dhe për ta ruajtur
mjedisin:
162
- mos përdorni sasi të tepërt preparati për
larje.
4. Gremçin për varjen e zorrës së shkarkimit të ujit, p.sh. në lavaman.
- përdorni detergjente me shkallë të lartë
efektiviteti larës që janë të përshtatshëm
për makinat larëse me mbushje ballore.
Varësisht nga rrethanat e instalimit, nevojitet:
- sasia e preparatit larës duhet të jetë në
përputhje me shkallën e përlyerjes, me
sasinë e ndërresave dhe me fortësinë e
ujit, duke respektuar këshillat e prodhuesve të detergjenteve.
Çka shkon bashkë me
makinën
- 1 qafë zorre Ø 24-40 mm (në tregtizë të
caktuar) për t’u kyçur në sifon.
Uji që ka mbetur në daulle është për shkak
të kontrollit final që i bëhet çdo makine
larëse para se të dalë nga fabrika.
Në anën e pasme të makinës:
Shih ilustrimin nr. 4
- Kablloja për furnizim me rrymë elektrike
me spinën.
Bashkë me makinën larëse shkojnë edhe
veglëri të ndryshme. Kur ta merrni në dorëzim makinën, verifikoni se a janë aty edhe
pjesët e tjera ndihmëse. Po qe se pjesë të
caktuara mungojnë, menjëherë duhet t’i
drejtoheni livruesit..
C...Lidhja e zorrës për sjelljen e ujit
Veglëritë e domosdoshme
Në daullen për larje ndodhen:
Janë të domosdoshme veglëritë si më
poshtë:
Shih ilustrimin nr. 1
1. Kaçavida
1. Zorra që sjell ujin (shenja e kaltër)
2. Çelësi fiks (13 mm)
2. Zorra e shkarkimit të ujit
3. Çelës pirun/rrethor SW 13 për t’i hequr
siguresat e transportimit.
3. Qesja e veglërisë (shiko poshtë)
4. Nivelizuesi për nivelizimin e makinës
larëse
Shih ilustrimin nr. 2
Zorra Aqua-Secure shërben për të parandaluar përmbytjen e mundshme për shkak
se zorra nuk është mbyllur hermetikisht si
duhet. Po qe se zorra nuk është mbyllur
hermetikisht si duhet, në displej paraqitet
shenja e kuqe dhe qarkullimi i ujit në pajisje
bllokohet.
Shih ilustrimin nr. 5
Përmasat e makinës
Shih ilustrimin nr. 6
a =
686 mm
Shih ilustrimin nr. 3
b =
780 mm
Qesja e veglërisë përmban:
c =
940 mm
1. Kapakët e grykave pas heqjes së siguresave të transportimit.
d =
407 mm
2. Shtupën për përforcimin e zorrës së
shkarkimit të ujit.
3. Çelësin për rregullimin e këmbëzave të
makinës larëse
Këndi i çeljes 180º
Pesha rreth 100 kg
163
faqe
‰‰ Makina larëse nuk është e parashikuar
për t’u montuar në element të sipërm të
kuzhinës.
Të hiqen që të 4 vidhat që kanë
shërbyer për ta siguruar makinën
gjatë transportit dhe makina të
vendoset në vendin e dëshirueshëm.
165
‰‰ Makina larëse nuk është e parashikuar
për t’u montuar në element të poshtëm
të kuzhinës.
Të lidhen zorrët për sjelljen e ujit
dhe për nxjerrjen e ujit.
166
Spina e rrjetit elektrik të vihet në
prizë.
166
Makina të vendoset në pozicionin
e vet të fundit.
166
Sistemi i rregullimit të lartësisë së
makinës të rregullohet në pozicionin më të ulët të makinës.
166
Para përdorimit të parë normal
makina të kyçet për një proces
larës të zbrazët.
167
Lista e kontrollit për
instalim
Montimi në bazament
Në rast se makina larëse montohet në
bazament (Nr. i porositjes i bazamentit WMZ
20400) duhet të respektohen instruksionet
e udhëzimit të përdorimit!
ontoni mbajtësit e makinës larëse
M
para se t’i hiqni siguresat e transportimit.
Montimi i makinës në dollap muri
Po qe se dëshironi që makinën larëse
ta vendosni në dollap muri, duhet që në
tabelën e mëposhtme t’i merrni parasysh
distancat e caktuara minimale:
Distanca
Sipërfaqja ku do të
vendoset makina
Pjesët anësore
Makina duhet të jetë në gjendje stabile në
mënyrë që gjatë centrifugës të mos lëvizë
nga vendi.
Cepi i sipërm
305 mm
Ana e pasme
64 mm
Ana e përparme
Sipërfaqja e vendosjes së makinës duhet të
jetë e fortë dhe e rrafshët. Në vendin ku do
të vendoset makina larëse nuk është mirë të
vihet mbulesë dyshemeje, p.sh. tepihë ose
dysheme nën të cilën ka lëndë shkumuese.
6 mm
6 mm
Çmontimi i siguresave të
transportimit
Kujdes!
Para se makina larëse të përdoret për herë
të parë, paraprakisht duhet të hiqen siguresat e transportimit. Siguresat e transportimit
duhet të ruhen për transport eventual të
mëvonshëm (p.sh. në rast shpërnguljeje).
Po qe se makina larëse duhet të vihet mbi
dysheme druri:
‰‰ Do të kishte qenë mirë që makina të
vihet në kënd.
‰‰ Përforconi në dysheme pllakë druri që i
reziston ujit (me trashësi min. 30 mm).
Shih ilustrimin nr. 7
‰‰ Këmbëzat e përparme të makinës
larëse përforconi me ndihmën e mbërtheckave.
Mbërtheckat (kllapat) përforcuese mund
t’i bleni si garniturë montuese në servis
ose në tregtizën e specializuar (WMZ
2200).
‰‰ Së pari hiqni dy burmat e poshtme, e
pastaj edhe dy burmat e sipërme.
‰‰ Hiqni që të katër burmat e gjata para
se t’i hiqni të gjitha burmat e tjera të
makinës.
‰‰ Burmat hiqni me fundin rrethor të çelësit 13 mm, që është pjesë përbërëse
164
Lidhja nga ana e djathtë
e veglërisë së makinës. Burmat të
çrrotullohen derisa të lirohen plotësisht
dhe të nxirren.
Shih ilustrimin nr. 11
Zorra tjetër
‰‰ Burmat e poshtme të shtrënguara më
së lehti mund të lirohen me ndihmën e
çelësit fiks ½” (13 mm).
Në tregtizën e specializuar mund të blihen:
- zorrë e gjatë për sjelljen e ujit (rreth 2,44
m).
Shih ilustrimin nr. 8
‰‰ Të hiqen të gjitha siguresat e transportimit (burmat bashkë me spiralet, unazat
dhe kundërvidhat).
‰‰ Burmat që të mund të ruhen për
përdorim të mëvonshëm, nuk duhet të
ndahen prej kundërvidhave (manikotave) plastike.
Sjellja e ujit
Kujdes!
‰‰ Të vihen kapakët.
Ruajtja e siguresave të transportimit
Siguresat e transportimit të ruhen për ndonjë transport eventual të mëvonshëm (p.sh.
shpërngulje).
Shih ilustrimin nr. 9
‰‰ Të ruhen të gjitha siguresat e transportimit (çdo vidhë bashkë me unazën e vet
dhe kundërvidhën).
Gjatësia e zorrës dhe e
kabllos
Lidhja nga ana e majtë
Shih ilustrimin nr. 10
a = rreth 140 cm
b = rreth 130 cm
c = rreth 85 cm
d = maks. 100 cm
e = rreth 175 cm
f = rreth 88 cm
g = rreth 140 cm
h = rreth 60 cm
h = lartësia minimale e lidhjes për shkarkimin e ujit
Lidhja me rrjetin e
ujësjellësit
Makina larëse të vihet në veprim vetëm me
ujë të ftohtë të pijshëm. Mos e kyçni makinën në baterinë e përzier të boilerit prurës
Përdorni vetëm zorrë të reja, të livruara nga
prodhuesi i specializuar. Zorrët e vjetra mos
i përdorni më.
Po qe se nuk keni njohuri për t’i lidhur
zorrët, atëherë këto punë duhet t’i kryejë
hidrauliku.
Zorra për sjelljen e ujit
- mos e lakoni dhe mos e mbështillni atë,
- mos e riparoni dhe mos e preni
(fortësia me atë rast nuk garantohet).
Lidhja e zorrës për sjelljen e ujit:
Shih ilustrimin nr. 12
‰‰ Vidhat plastike të shtrëngohen vetëm
me dorë. Mos i nxirrni filtrat nga zorra
për sjelljen e ujit.
‰‰ Pasi të lidhet zorra, hapeni rubinetin e
çezmës dhe verifikoni mos rrjedh ujë në
vendet ku është lidhur zorra.
Kini parasysh trysninë e ujit në rrjetin e
ujësjellësit.
- Trysnia e ujit duhet të jetë në diapazonin prej 1 ... 10 bar (kur rubineti është
plotësisht i hapur, prej tij duhet të rrjedhin të paktën 8 litra në minutë).
165
- Po qe se trysnia e ujit është më e madhe,
duhet të montoni ventil reduktues.
Shkarkimi i ujit
Lidhja elektrike
Dallimi i lartësisë midis vendit të vendosjes
dhe lidhjes së ujit është: maksimum 100
cm, minimum 60 cm.
Kujdes
Lidhja e zorrës së shkarkimit:
‰‰ Mos e hiqni vidhën nga kapësja (kllapa)
e zorrës. Ajo duhet të lirohet aq sa kapësja e zorrës të mund të lëvizë lehtë.
(Shih ilustrimin nr. 13
1. Kapësen e zorrës futeni nga fundi i
zorrës para se ta lidhni zorrën në pajisje.
(Shih ilustrimin nr. 14
Kablloja elektrike rezerve mund të blihet në
servis.
‰‰ Për këtë qëllim përdorni bërryl të posaçëm. Bërryli të vihet në fund të zorrës
shkarkuese e pastaj fundi i zorrës të
futet në gypin shkarkues.
Shkarkimi i ujit në lavaman
Të konstatohet në mënyrë të sigurt:
Kabllon elektrike duhet ta ndërrojë (në rast
nevoje) vetëm elektricisti.
Shih ilustrimin nr. 15
‰‰ Vendi i lidhjes të sigurohet me një qafë
zorre Ø 24-40 mm (e cila mund të
blihet në tregtizën përkatëse).
Vlera e lidhjes si dhe siguresa e nevojshme
janë dhënë në pllakën e tipit të pajisjes.
‰‰ Se sistemi i tokëzimit është bërë sipas
rregullave.
Shkarkimi i ujit në gypin piezometrik
Shih ilustrimin nr. 16
Tensioni i rrjetit elektrik dhe tensioni i funksionimit të makinës (në pllakën e tipit) duhet
të jenë të barabartë.
‰‰ Se prerja tërthore e përçuesve është
përkatëse.
3. Me ndihmën e kaçavidës shtrëngojeni
kapësen fort.
Shkarkimi i ujit në sifon
Makina larëse të lidhet në rrymë tjetërore
(alternative) nëpërmjet prizës së tokëzuar
dhe të instaluar sipas rregullave.
‰‰ Se priza e rrjetit elektrik i përgjigjet
spinës së kabllos të makinës larëse..
2. Zorrën e shkarkimit lidheni në vendin
përkatës në anën e pasme të makinës
larëse; kapësja e zorrës të vihet në një
largësi prej 9 mm nga fundi i zorrës.
‰‰ Me anë të shiritit apo xhuntës zorra të
përforcohet në pozicion të mirëfilltë.
‰‰ Gjatë pompimit duhet të kontrollohet se
a rrjedh uji me shpejtësi të duhur.
Mos përdorni kuti ndarëse ose kabllo të
zgjatura.
Në rast përdorimi të ndërçelësit mbrojtës,
. Vetëm
përdorni vetëm tipin me shenjën
ky tip e garanton instalimin sipas rregullave
në fuqi.
Kur ta nxirrni kabllon prej prize, tërhiqeni për
spine.
Mos e futni/nxirrni spinën në prizë me duar
të lagëta.
Nivelizimi i makinës
1. Para fillimit të nivelizimit makina duhet të
qëndrojë në pozicion final. Po qe se makina pas nivelimit lëviz, procesi i nivelimit
duhet të përsëritet.
Shih ilustrimin nr. 17
‰‰ Zorra e shkarkimit të përforcohet mirë
në lavaman.
166
ndryshohet edhe lartësia e këndit
të makinës.
Që të katër këmbët e pajisjes duhet të
qëndrojnë fort në dysheme; makina nuk
duhet të dridhet.
‰‰ Pas rregullimeve të para të këmbëzave, çdo kënd i makinës të shtypet
prej sipër dhe të konstatohet mos
ndoshta makina lëkundet. Po qe se
ndodh një gjë e tillë, atëherë këmbëza e këtij këndi problematik të
lëshohet derisa të flejë mirë.
Në fillim të nivelimit, këmbët e makinës
të rrotullohen deri në pozicion të fundit.
Pastaj, këmbët të rregullohen një nga një
derisa të mos arrihet pozita e rrafshët
dhe stabile, e pikërisht në këtë mënyrë:
2. Makina të nivelizohet me nivelizues
duke bërë ngritjen eventuale nga ana e
përparme drejt anës së pasme dhe nga
njëra anë në tjetrën (të kihet parasysh
fakti që nivelizuesi të shtrihet drejt midis
skajeve të makinës dhe që ndonjë anë e
tij të mos qëndrojë më lart).
3. Makina duhet të nivelizohet me anë të
këmbëve rregulluese. Për t’i mënjanuar
vibracionet, makina duhet të vihet sa më
ulët.
‰‰ Secilin kënd të makinës duhet
shtypur mirë teposhtë për të qenë
të sigurt se makina nuk lëkundet.
Po qe se këndi problematik lëkundet, atëherë këmbëza e atij këndi të
lëshohet derisa të flejë mirë.
4. Nivelizimi i pajisjes të verifikohet me
nivelizues me gjatësi prej 61 cm ose më
të vogël.
‰‰ Nivelizuesi gjithmonë duhet të vihet
edhe në diagonalen e makinës në
mënyrë që të verifikohet nivelizimi.
‰‰ Kundërvidha (1 në figurë) të rrotullohet në drejtim të akrepit të orës.
Për këtë qëllim të përdoret çelësi
pirun i livruar 16 mm. Gjatë rrotullimit
të kundërvidhës rrotullohet edhe
këmbëza të cilën ajo e bllokon (2 në
figurë). Në këtë mënyrë ndërrohet
lartësia e makinës.
‰‰ Po qe se flluska e nivelizuesit
ndodhet në mes, pajisja është nivelizuar mirë. Po qe se ajo nuk qëndron
në mes, këmbëza kritike duhet të
rregullohet edhe më tutje, derisa të
arrihet nivelizimi i duhur. Këshillë: po
qe se flluska ndodhet në njërën anë
të nivelizuesit, kjo do të thotë se ajo
anë është më e lartë. Për t’u nivelizuar makina, ose duhet të lëshohet ana
më e lartë, ose duhet të ngritet ana e
kundërt.
‰‰ Duke e rrotulluar këmbëzën e pajisjes (në drejtim të akrepit të orës)
ngritet këndi i makinës, ndërsa duke
e rrotulluar këmbëzën në anë të
kundërt, këndi lëshohet. Kur këndi
ngritet, përkatësisht lëshohet aq sa
duhet, këmbëza e makinës të fiksohet në atë pozicion duke rrotulluar
dhe duke shtrënguar kundërvidhën
në drejtim të kundërt të akrepave të
orës për shtëpizën e pajisjes.
a raste kur këmbëza duhet të
K
mbahet me darë në mënyrë që
të parandalohet lëvizja e saj gjatë
shtrëngimit të kundërvidhës.
Po qe se këmbëza rrotullohet,
‰‰ Pas nivelizimit të pajisjes prej njërës
anë në tjetrën, nivelizuesi të rrotullohet për 90 ° dhe procesi i nivelizimit
të përsëritet.
‰‰ Lartësia të ndryshohet duke rrotulluar këmbëzën 2.
‰‰ Kundërvidha 1 të shtrëngohet për
shtëpize të makinës.
Shih ilustrimin nr. 18
167
5. Rregullimi i mirëfilltë i nivelizimit të ma-
kinës mund të bëhet pas punës provuese të makinës me daullen të mbushur
me një sasi të vogël ndërresash. Të vihet
në veprim centrifuga dhe të bëhet rregullimi plotësues eventual.
P
o qe se test-centrifuga ndalet me dorë
para se të përfundojë, dera e makinës
do të mbetet e bllokuar rreth 10 sekonda.
Udhëzimi për përdorim
Makina juaj e re për larjen e ndërresave
Shih ilustrimin nr. 19
Pllaka e komandimit
Shih ilustrimin nr. 20
168
Rregullimi i orës
Para larjes së parë
ër zgjedhjen e rregullimeve të veçanta
P
(sidomos për “Fundi i programit në”) së
pari, te ora e makinës duhet të rregullohet koha aktuale. Për këtë shiko faqen
23.
Makina larëse duhet të vendoset dhe të
instalohet në mënyrë profesionale; shiko
tekstin prej faqes 4 e tutje.
Para larjes së parë të ndërresave:
‰‰ Tensioni ekzistues i rrjetit dhe të dhënat
për tensionin në pllakën e tipit të makinës duhet të jenë identikë.
‰‰ Makina për larjen e ndërresave duhet të
vendoset dhe të instalohet në mënyrë
profesionale.
‰‰ Rubineti i ujit duhet të jetë i hapur.
Cikli i parë i larjes (pa
ndërresa)
Pajisja juaj është kontrolluar para se të dalë
nga fabrika. Për ta shkarkuar ujin e mbetur
larjen e parë duhet të bëni pa ndërresa.
‰‰ Mos futni ndërresa në makinë.
‰‰ Hapeni rubinetin.
‰‰ Hapeni kapakun e sirtarit të detergjentit.
Procesi i parë i
larjes
‰‰ Qitni rreth 1 litër ujë në kthinën II; shiko
faqen 15.
‰‰ Qitni në kthinën II rreth ½ e masës
matëse të detergjentit për larje.
os përdorni preparate për larjen e leshit
M
ose preparate për ndërresa të ndjeshme
(krijojnë shkumë).
Zgjedhja e gjuhës
gjedhës i programit nuk duhet të qënZ
drojë në pozicionin Aus.
juha duhet të zgjidhet para startimit të
G
programit.
‰‰ Mbylleni kapakun e sirtarit të detergjentit.
‰‰ Mbylleni derën e makinës.
‰‰ Në të njëjtën kohë shtypni tastet Menü
dhe Ändern dhe mbajini të shtypura
(5 sekonda), derisa në tregues nuk
shfaqet rregullimi aktual i gjuhës.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
Kochwäsche 90 Cº.
Llamba treguese Start/Pause vezullon
(kuq).
Shih ilustrimin nr. 21
‰‰ Shtypeni butonin Start /Pause. Programi fillon të punojë.
Llamba treguese tani ndriçon me dritë
të kuqe të pandërprera.
‰‰ Shtypeni tastin Ändern derisa nuk
shfaqet gjuha e dëshirueshme.
‰‰ Konfirmoni zgjedhjen e gjuhës duke
shtypur tastin Menü.
P
o qe se nuk shtypet asnjë tast, do të
ketë rregullim të ri gjuhësor që pas 5
sekondave do të merret automatikisht.
regullimi i zgjedhur i gjuhës mbetet
R
edhe pas larjes.
e fusha e treguesit paraqiten operacioT
ne të veçanta pune të programit vijues.
Kur në tregues paraqitet „Wäsche entnehmen“ (nxirrni ndërresat):
‰‰ Hapeni derën.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
Aus.
169
Përgatitja e ndërresave për
larje
Shkalla e përlyerjes
ndërresat pak të përlyera
Nuk janë shumë të përlyera dhe nuk kanë
ndonjë njollë. Ndërresat eventualisht e kanë
marrë erën e trupit.
Shih ilustrimin nr. 22
‰‰ Zbrazni xhepat e rrobave.
‰‰ Shkundni rërën prej xhepave dhe prej
pjesëve të palosura.
- Teshat e lehta verore.
‰‰ Mbyllni patentat e teshave, mbërtheni
këllëfët.
- Kanotiera me krah të shkurtër, këmisha,
bluza, që janë mbajtur brenda një dite.
‰‰ Hiqni varëset nga perdet ose mbështillni
ato në rrjetë/thes.
- Çarçafë, peshqirë mysafirësh të përdorur
një ditë.
‰‰ Nxirrni nga daullja trupat e huaj dhe
hedhurinat e tekstileve dhe fshijeni
brendinë e saj.
ndërresat e përlyera normalisht
Të përlyera dukshëm dhe/ose me njolla të
vogla që nuk bien në sy shumë.
‰‰ Nxirrni sendet eventuale që nuk duhet
të lahen.
- Kanotiera, këmisha, bluza, të djersitura
dhe të mbajtura disa herë.
‰‰ Fytyrën e pantallonave, të tekstileve të
thurura dhe trikotazhi, të kanotierave
apo të fanellave kthejeni nga e prapa.
- Lecka kuzhine, peshqirë, çarçafë të
përdorur deri një javë.
‰‰ Paraprakisht mënjanoni njollat eventuale të pranishme.
- Perde (të pa ndotura nga nikotini) që
janë përdorur deri gjysmë viti.
‰‰ Jelekët me kopsa (kopsa gjatë larjes
mund të këputet dhe të shkaktojë dëm),
pjesët e imta të ndërresave (çorapet
dhe faculetat), çorapet prej najloni dhe
rripat duhet të lahen në qese në mënyrë
që “të mos humbin” pjesë të veçanta.
ndërresat tejet të përlyera
Mjaft të përlyera dhe/ose me njolla.
Sistemimi i ndërresave
Sipas ngjyrës dhe shkallës së përlyerjes
Shih ilustrimin nr. 23
Ndërresat e bardha gjatë larjes mund të
irnosen.
Ndërresat e bardha nuk duhet të lahen
bashkë me ndërresat me ngjyra.
- Lecka kuzhine të përdorura deri një javë.
- Salfeta pëlhure.
- Gjoksore fëmijësh.
- Tesha të sipërme fëmijësh apo dresa
sporti të përlyera nga kullosa apo nga
dheu.
- Tesha pune siç janë kombinezonet e
mjeshtërve, mantelet e bukëpjekësve
dhe të kasapëve.
njollat tipike
- Yndyrë lëkure, vaj ushqimor/yndyrë, salcë, vajra minerale, dyllë (me përmbajtje
yndyre/vaji).
- Çaj, kafe, verë e zezë, pemë, perime.
- Gjak, vezë, qumësht, niseshte (përmbajtje albuminash, hidrokarburesh).
170
- Blozë, dhé, rërë (pigmente), fanellë tenisi
e përlyer me rërë të kuqe.
Mënjanimi i njollave
futni në makinë duhet t’i lani mirë në dorë,
ndryshe, pasi ta mbushni makinën ndërresat
e tilla mund të shkaktojnë shpërthim.
Kujdes
Trupat e huaj në daullen për larje mund t’i
dëmtojnë ndërresat. Para se t’i futni ndërresat në makinë, duhet të jeni sigurt se në
daullen për larje nuk ka trupa të huaj.
Njollat është mirë të mënjanohen ose të
trajtohen derisa janë të freskëta.
Së pari të zbuten me shkumë sapuni. Të
mos fërkohen.
Pastaj ndërresat të lahen në programin
përkatës.
Futja e ndërresave në
makinë
Njollat e thara ngandonjëherë mund të
hiqen vetëm pas disa larjeve.
Shih ilustrimin nr. 25
Klasifikimi i ndërresave sipas të dhënave në etiketën për mirëmbajtje
Shih ilustrimin nr. 24
‰‰ Hapeni derën.
Shih ilustrimin nr. 26
‰‰ Pjesët e ndërresave paraprakisht të
klasifikuara, të ndahen prej njëra-tjetrës
dhe pa i shtypur të futen në daullen e
makinës. Pjesët e mëdha dhe ato të
imta të ndërresave të përzihen. Pjesët e
ndërresave me madhësi të ndryshme,
gjatë centrifugës sistemohen më mirë.
Ndërresat të lahen vetëm me disa prej
simboleve për mirëmbajtje që janë shënuar
këtu.
Ndërresa të parashikuara për t’u zier në 95
ºC, në 90 ºC
ë shfrytëzohet kapaciteti maksimal i
T
larjes, por mbushja e tepërt e makinës e
zvogëlon rezultatin e larjes dhe shkakton
rrudhjen më të madhe të ndërresave.
Ndërresa me ngjyrat 60 ºC, 40 ºC, 30 ºC
Ndërresa që mirëmbahen lehtë 60 ºC, 40
ºC, 30 ºC
Sasia e rekomanduar e ndërresave për daullen varet nga programi i zgjedhur dhe nga
funksionet plotësuese; shiko prej faqes 33.
Ndërresa të ndjeshme 40 ºC, 30 ºC
Ngarkimi i plotë i daulles
Pambuk dhe li
½ e ngarkimit të daulles
Pambuk, sintetikë ose trikotazh
Mëndafsh dhe lesh që lahen në dorë dhe
me makinë, me ujë të ftohtë, 30 °C
1/3 e ngarkimit të daulles
Lesh, ndërresa të ndjeshme, mëndafsh
Në makinën larëse nuk duhet të lahen
ndërresat që i kanë simbolet e mëposhtme
të mirëmbajtjes:
= të mos lahen.
Rrezik nga shpërthimi!
Ndërresat të cilat paraprakisht janë pastruar
me preparate pastrimi që përmbajnë tretës,
p.sh. me preparat për mënjanimin e njollave ose me benzinë për pastrim, para se t’i
‰‰ Mbylleni derën e makinës.
Duhet pasur kujdes që pjesë të ndërresave të mos mbeten midis derës së
makinës dhe gomës së saj.
Dera duhet të mbyllet ngadalë, pa e
shtypur shumë.
171
Qitja e preparatit për larje
dhe/ose e preparatit për
mirëmbajtje
Preparatet për
larjen dhe për
mirëmbajtjen e
ndërresave
Shih ilustrimin nr. 27
‰‰ Hapeni kapakun e sirtarit të preparatit
për larje.
‰‰ Qitni preparat për larje dhe/ose preparat për mirëmbajtje.
Rrezik nga helmimi!
Kthina I: Paralarja
Kthina e paralarjes e preparatit për larje, e
preparatit për mënjanimin e njollave dhe e
niseshtes.
Preparatet për larje dhe për mirëmbajtje duhet të jenë sa më larg fëmijëve.
Kthina II: Larja kryesore
Kthina e preparatit për larje, e preparatit për
mënjanimin e njollave.
Dozimi i preparatit për larje
Preparati për larje të dozohet në përputhje
- me fortësinë e ujit. Të dhëna për fortësinë e ujit do të merrni në ndërmarrjen
e furnizimit me ujë,
- me sasinë e ndërresave,
- me shkallën e përlyerjes. Të dhëna për
shkallën e përlyerjes do të gjeni në faqen
13,
- me të dhënat e prodhuesit të detergjentit. Dozimi i duhur e zvogëlon ndotjen
ekologjike dhe larja bëhet në mënyrë
optimale.
Kthina :
Preparatet e lëngëta për larje, preparatet
e lëngëta për mirëmbajtje p.sh. zbutës,
shpëlarës.
Mbushja maksimale deri te cepi i poshtëm i
shenjës max.
butësit e përqendruar dhe të trashë të
Z
ndërresave dhe preparatet për shpëlarje,
para se t’i qitni në kthinë, holloni (kjo e
parandalon zënien e grykës).
‰‰ Mbylleni kapakun e sirtarit të detergjentit.
Preparat për larje në sasi më të vogël
se që duhet:
Rrobat nuk do të pastrohen mirë dhe me
kalimin e kohës do të irnosen dhe do të
fortësohen. Në rroba mund të krijohen njolla
ngjyre hiri – kafeje (pika yndyre). Ngrohëset
mbështillen me shtresa bigorri.
Preparat për larje në sasi më të madhe
se që duhet:
Shkaktohet ndotje e panevojshme e mjedisit,
krijohet sasi e madhe e shkumës, mekanika
e dobët e larjes dhe rezultat i dobët i larjes
dhe i shpëlarjes.
172
Rekomandohet për ndërresat e ndjeshme
me ngjyra që nuk janë aq të përlyera.
Programet dhe
funksionet
Për tekstilet e qëndrueshme prej leshi ose
prej liri (po qe se ngjyrat zbehen apo humben).
Zgjatja e programeve të larjes varet nga
trysnia e ujit, nga fortësia e ujit, nga temperatura e ujit hyrës, nga temperatura e
dhomës, nga lloji dhe nga sasia e ndërresave, nga preparati për larje që përdorni,
nga oscilimi i tensionit të rrjetit si dhe nga
funksionet plotësuese të zgjedhura.
Numri maksimal i rrotullimeve të centrifugës
varet nga programi i zgjedhur. Për rregullimin
e shpejtësisë së centrifugës shiko faqen 20.
Programet themelore
Kochwäsche
90 ºC (ndërresat që
parashikohen për t’u zier)
Për pëlhurat që janë të qëndrueshme ndaj
zierjes, që janë tejet të përlyera dhe/se që
janë me njolla. Për tekstilet e qëndrueshme
p.sh. prej pambuku ose prej liri siç janë
peshqirët, çarçafët apo çorapet sportive.
60 ºC (ndërresat me
Buntwäsche
ngjyra)
Rekomandohet për ndërresat mesatarisht
të përlyera dhe/ose tejet të përlyera që
nuk lëshojnë ngjyrë. Për pëlhurat që janë
të qëndrueshme ndaj larjes së fortë, p.sh.
prej pambuku ose prej liri, siç janë teshat e
punës ose ndërresat e brendshme.
40 ºC (ndërresat me
Buntwäsche
ngjyra)
Rekomandohet për ndërresat e ndjeshme me
ngjyra mesatarisht të përlyera. Për pëlhurat,
p.sh. prej pambuku ose prej liri, siç janë petkat prej xhinsi, kanotierat dhe rrobat sportive
30 ºC (ndërresat me
Pflegeleicht 40 ºC (tekstile që mirëmbahen lehtë)
Për tekstilet që mirëmbahen lehtë, pak dhe/
ose mesatarisht të përlyera, me ngjyrë të
ndjeshme, p.sh. prej pambuku, liri, fijeve
sintetike ose për pëlhurat me përbërje të
përzier.
Këto lloj ndërresash (p.sh. bluzat, këmishat
dhe kombinezonet) kërkojnë proces programor të veçantë dhe numër të zvogëluar
rrotullimesh të centrifugës.
Pflegeleicht 30 ºC (tekstile që mirëmbahen lehtë)
Për tekstilet që mirëmbahen lehtë, pak dhe/
ose mesatarisht të përlyera, me ngjyrë të
ndjeshme, p.sh. prej pambuku, liri, fijeve
sintetike ose për pëlhurat me përbërje të
përzier.
Këto lloj ndërresash kërkojnë proces programor të veçantë dhe numër të zvogëluar
rrotullimesh të centrifugës në mënyrë që të
mos rrudhen shumë.
60 ºC
Flecken Intensiv (ndërreBunt
sat me ngjyra, me njolla, larje intensive)
Programi për larje të fortë, mënjanimi i
njollave, për tekstilet e qëndrueshme prej
pambuku.
Buntwäsche
ngjyra)
60 ºC (tekstilet që mirëmPflegeleicht
bahen lehtë)
Për pëlhurat mesatarisht të përlyera, që nuk
lëshojnë ngjyrë dhe që mirëmbahen lehtë,
p.sh. prej pambuku, liri, fijesh sintetike apo
për pëlhurat me përbërje të përzier. Këto lloj
ndërresash kërkojnë proces programor të
veçantë dhe shpejtësi të zvogëluar centrifugimi, në mënyrë që ndërresat të mos
rrudhen shumë.
Destinimet e posaçme
Fein/Seide
30 °C (ndërresat e ndjeshme/mëndafshi)
Për tekstilet e ndjeshme që lahen, p.sh. prej
mëndafshi, sateni, sintetike ose me përbërje
të përzier (p.sh. perdet, fustanet, fundet dhe
bluzat).
Ndërresat përmasash të mëdha, si p.sh.
173
pardesytë mund të lahen me këtë program,
për arsye se daullja rrotullohet ngadalë dhe
automatikisht shtohet edhe një program
i shpëlarjes. Ndërmjet shpëlarjeve nuk ka
centrifugë.
800
Pflegeleicht (Ndërresa që
mirëmbahen lehtë)
600
Fein/Seide (Ndërresa të
ndjeshme/mëndafsh)
Wolle kalt (leshi me ujë të ftohtë)
Ndërresat tejet të ndjeshme rekomandohet
të lahen në dorë.
800
Wolle (Lesh)
600
Quick + Mix (Ndërresa të
përziera)
Ky program për larje përdoret për trajtimin
tejet delikat të ndërresave.
Mëndafshi dhe tekstilet e tjera që kanë shenjën ”të lahen në dorë” apo që në etiketë e
kanë simbolin , në këtë program mund të
lahen në mënyrë të sigurt.
1200
Schleudern (Centrifugimi)
1200
Spülen (Shpëlarja)
Në programin Koch/Buntwäsche
centrifuga punon me numër maksimal të
rrotullimeve.
Në programet Pflegeleicht , Fein/Seide ,
Wolle dhe
Quick + Mix
centrifuga punon me numër më të vogël të
rrotullimeve – për trajtimin e ndjeshëm të
ndërresave delikate.
Sipas dëshirës, numri i rrotullimeve të centrifugës mund të ndërrohet.
Shpejtësia minimale e centrifugës është 400
rrotullime në minutë.
Wolle 30 ºC (petkat prej leshi)
Tekstilet prej leshi që lahen në dorë dhe me
makinë.
Quick + Mix 30 ºC (larja e ndërresave të përziera)
Ndërresat e qëndrueshme prej pambuku
dhe tekstilet që mirëmbahen lehtë – lloje
të ndryshme të ndërresave mund të lahen
bashkërisht.
Treguesi (Anzeige)
- centrifugimi
Schleudern
Centrifugimi i ndërresave që janë larë në
dorë.
Tretësira e detergjentit ose uji i shpëlarjes
pompohen para centrifugës.
(shpëlarja)
Spülen
Programi për shpëlarjen e tekstileve të papërlyera, p.sh. e kostumeve për larje dhe për
mënjanimin nga ndërresat të sasive të mbetura të detergjentit. Përfundon me centrifugë
të shkurtër. Uji pompohet.
Në anën e majtë të rreshtit të parë tregohet
programi vijues dhe statusi i programit. Në
anën e djathtë tregohet koha aktuale, kur në
anën e majtë shfaqet „Bereit“ (gati).
Në rreshtin e dytë tregohet numri i rrotullimeve të centrifugës dhe koha e parashikuar
e mbarimit të programit si dhe simbolet e
numrit të rrotullimeve të centrifugës, modusi i
larjes, sinjali dhe sigurimi i fëmijëve.
(pompimi i ujit)
Abpumpen
Pompimi i ujit që ka mbetur nga shpëlarja pa
funksionimin e centrifugës.
Numri i rrotullimeve të centrifugës ose
“pa centrifugën e fundit” (Ohne Endschleudern)
Numri maksimal i rrotullimeve të centrifugës për programet e ndryshme
Tregohet numri maksimal i rrotullimeve të
centrifugës.
Gjatë programit të pompimit (Abpumpen)
“.
paraqitet shenja „
Numrat
e rrotullimeve të centrifugës
mund të ndryshohen. Mund të zgjidhet
edhe puna pa centrifugën e fundit „Ohne
Endschleudern“.
Numri i rrotullimeve
në minutë
Lloji i ndërresës /
programi plotësues
1200
Kochwäsche (Ndërresa
të ziera)
174
„Ohne Endschleudern“ („
“) (Pa centrifugën e fundit)
Ndërresat mbeten në ujin e fundit të shpëlarjes. Rekomandohet për ndërresat tejet të
ndjeshme.
Mbarimi i programi në (Ende des Programms um)
Paraqitet koha në të cilën programi do të
përfundojë.
Simboli për “Normale Wäsche“ (larja
normale)
Ky simbol ndezet kur e zgjedhim “larjen
normale”.
Simboli për „Schnelle Wäsche“ (larja
e shpejtë)
Ky simbol ndezet kur e zgjedhim “larjen e
shpejtë”.
Paralarja
(Vorwäsche)
Shih ilustrimin nr. 30
Po qe se shtypet tasti për ndërresat që
hekurose lehtë (Bügelleicht) , do të
pasojë centrifuga e butë, e ngadalshme me
shtendosjen përfundimtare të ndërresave.
Pas centrifugimit ndërresat qëndrojnë në
daulle të shtendosura – ato nuk rrudhen.
Koha e përgjithshme e larjes zgjatet.
Llamba treguesi i jep këto njoftime:
- Llamba treguese Start/Pause
vezullon (kuq): Programi mund të jetë startuar.
Në daulle ende mund të futen ndërresa.
- Llamba treguese Start/Pause
ndriçon vazhdimisht (kuq): Programi
është në vijim. Në daulle nuk mund të
futen më ndërresa, për arsye se dera e
saj, për shkaqe sigurie, është bllokuar.
Në daullen tanimë mund të futen ndërresa
vetëm po qe se shtypet tasti Start/Pause
.
ërjashtim:
P
Kur aktivizohet sigurimi i fëmijëve, është
shkyçur llamba treguese e tastit Start/
Pause . Në mbarim të programit dera
mbetet e bllokuar.
Shih ilustrimin nr. 28
Po qe se është shtypur tasti Vorwäsche
, krahas programit të zgjedhur në mënyrë
plotësuese zhvillohet procesi i paralarjes.
Ky është program për trajtimin paraprak të
tekstileve tejet të përlyera dhe të njollosura. Koha e përgjithshme e larjes zgjatet në
mënyrë përkatëse.
Shpëlarja plus
(Spülen plus)
Shih ilustrimin nr. 29
Po qe se është i shtypur tasti Spülen plus
, krahas programit të zgjedhur kryhet
(Bügelleicht)
Llamba treguese e tastit
Start/Pause
Simboli i sinjalit
Ky simbol shfaqet po qe se sinjali zanor nuk
është shkyçur (Aus).
Funksionet shtesë
Hekurosja e lehtë
xirrni ndërresat nga daullja menjëherë
N
pas mbarimit të centrifugës.
Simboli për „Intensivere Wäsche“
(larja e intensifikuar)
Ky simbol ndezet po qe se është zgjedhur
“larja e intensifikuar”.
Simboli i çelësit për sigurimin e makinës prej fëmijëve
Ky simbol shfaqet po qe se në meny është
kyçur sigurimi i fëmijëve (“Kindersicherung:
ein”).
në mënyrë plotësuese edhe një proces i
shpëlarjes. Koha e përgjithshme e larjes zgjatet në mënyrë përkatëse.
Përparime teknike të
veçanta
Automatika për sasinë e ndërresave
Kjo automatikë e rregullon harxhimin e
rrymës elektrike dhe të ujit në bazë të sasisë
së ndërresave dhe llojit të tekstilit në çdo
program të larjes.
175
Koha aktuale
Automatika e sasisë është pjesë përbërëse
e makinës suaj për larjen e ndërresave dhe
ajo funksionon në mënyrë automatike.
Në këtë mënyrë, harxhimi i energjisë elektrike dhe i ujit është në shkallën minimale.
Sensori i qarkullimit si ujëmatës intern përfshin sasinë e sjellë të ujit dhe dozon pikërisht
aq ujë sa i nevojitet sasisë së ndërresave.
Sensori i vazhdueshëm i gjendjes së ujit
në çdo program siguron gjendjen optimale
të ujit për larjen e ndërresave në të gjitha
programet.
Pas zgjedhjes së ndonjë programi, ju shfaqet kohëzgjatja e mundshme e programit.
Shmangiet nga koha e programuar shkaktohen për shkak të:
- sasisë së ndërresave në daulle
- centrifugimit të vështirësuar për arsye se
ndërresat në daulle nuk janë sistemuar si
duhet
- shpëlarjes plotësuese, kur ndërresat
posedojnë sasi të tepërt shkume
Sistemi i kontrollin të disbalancës
Sistemi automatik i kontrollit të baraspeshës, nëpërmjet orvatjeve të shumëfishta të
centrifugës siguron shpërndarjen e barabartë të ndërresave në daulle.
Kur ndërresat nuk janë shpërndarë në
mënyrë të barabartë, për shkaqe sigurie
centrifugimi nuk lejohet, përkatësisht numri
përfundimtar i rrotullimeve të centrifugës
zvogëlohet.
- trysnisë tejet të vogël të ujit
- zgjedhjes së funksionit plotësues, p.sh.
Spülen plus
(shpëlarje plotësuese)
pas startimit të programit.
Për arsyet e sipërthëna si dhe për arsye të
tjera ndryshohet kohëzgjatja e larjes.
Në programin për leshin për të parandaluar
tkurrjen, bëhen vetëm dy orvatje centrifugimi.
176
o qe se nuk zgjidhet asnjë funksion
P
plotësues dhe po qe se nuk ka kurrfarë ndryshimesh të tjera të kushteve të
larjes, procesi i larjes do të përfundojë në
pikën kohore të parashikuar.
Larja me rregullimet
themelore
Rregullimet themelore të lartpërmendura i
janë përshtatur optimalisht çdo programi të
zgjedhur.
Po qe se këto rregullime themelore nuk
dëshironi t’i ndryshoni:
Shih ilustrimin nr. 31
‰‰ Hapeni rubinetin e ujit.
Shih ilustrimin nr. 32
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni te
programi i dëshiruar.
Shih ilustrimin nr. 33
‰‰ Futni ndërresat dhe mbylleni derën e
makinës.
vezuLlamba treguese Start/Pause
llon (kuq).
Shih ilustrimin nr. 34
‰‰ Varësisht nga dëshira juaj, shtypni tastin
(tastet) e funksionit plotësues (e funksioneve plotësuese).
Llamba kontrolluese e tastit të zgjedhur
ndriçon (kuq).
o qe se gabimisht është zgjedhur
P
ndonjë kombinim i panevojshëm, llamba
e tastit të zgjedhur shuhet dhe vihet në
veprim sinjali zanor.
Shih ilustrimin nr. 35
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause . Llamba treguese ndriçon me dritë të përhershme (kur). Programi starton.
Në displej paraqitet zhvillimi i programit.
Në vazhdim jepet larja me rregullime individuale.
177
Larja me rregullime individuale
Rregullimet mund t’ua përshtatni nevojave vetanake. Së pari gjeni pasqyrën e shkurtër të
rregullimeve të ndryshueshme. Në faqet e mëposhtme janë dhënë në hollësi operacionet e
punës për ndryshimin e rregullimit.
Pasqyra e programit
Programi të zgjidhet me zgjedhësin e programit.
Futni ndërresat dhe mbyllni derën e makinës.
Shtypni tastin Menü
Numri i rrotullimeve
të centrifugës
Mbarimi i
programit në
Larje
Sinjali:
Sigurimi i fëmijëve:
Rregullimi i
kohës:
Faqe 179
Faqe 179
Faqe 180
Faqe 180
Faqe 181
Faqe 182
varësisht nga
programi
dhe nga modeli,
shiko f. 174
mund të rregullohet
në distancat prej
30 minutave
normale
e shpejtë
intensive
i shkyçur
pa ndërprerë
maksimal
shkyçur
kyçur
orët/ minutat
Të shtypet tasti Ändern derisa të arrihet rregullimi i dëshirueshëm.
Të shtypet tasti Menü për rregullime të mëtejme
apo të shtypet tasti Start/Pause.
178
Numri i rrotullimeve të
centrifugës
Mbarimi i programit në
(Ende des Programms um)
Numri i rrotullimeve të centrifugës mund të
ndryshohet.
onstatoni në mënyrë të sigurt se koha
K
aktuale është rregulluar - shiko “Rregullimi i kohës”, faqe 23.
Numri maksimal i paraqitur i rrotullimeve të
centrifugës varet nga programi momental
i rregulluar. Lidhur me këtë shikoji edhe
udhëzimet në faqen 16.
‰‰ Zgjedhësi i programit të vihet te programi i dëshiruar.
‰‰ Zgjedhësi i programit të vihet te programi i dëshiruar i sapozgjedhur.
‰‰ Futni ndërresat dhe mbylleni derën.
Llamba treguese Start/Pause vezullon (kuq).
Shembull:
Shih ilustrimin nr. 39
Shembull:
Shih ilustrimin nr. 36
‰‰ Shtypeni tastin Menü derisa të paraqitet “Schleuderdrehzahl“ (numri i rrotullimeve të centrifugës).
Numri aktual i rrotullimeve të centrifugës
vezullon.
vezuLlamba treguese Start/Pause
llon (kuq).
enyja braktiset, po qe se për 10 sekonM
da nuk shtypim asnjë tasti.
Shih ilustrimin nr. 37
‰‰ Të shtypet tasti Ändern (ndryshim)
derisa të paraqitet numri i dëshiruar i
rrotullimeve ose „Ohne Endschleudern“
(pa centrifugën e fundit)
Rregullimet e tjera mund të zgjedhen duke
shtypur tastin Menü; të njëjtat rregullime
mund të ndryshohen pasi të shtypet tasti
Ändern.
‰‰ Futni ndërresat dhe mbylleni derën e
makinës.
Llamba treguese “Start/Pause”
vezullon (kuq).
‰‰ Shtypeni tastin “Menü” derisa të
paraqitet “Ende des Programms um“
(mbarimi i programit në).
Vezullon koha aktuale e mbarimit të
programit.
Llamba treguese “Start/Pause”
vezullon (kuq).
enyja braktiset po qe se për 10 sekonM
da nuk shtypet asnjë tast. Rregullimet e
ndryshuara ruhen.
Shih ilustrimin nr. 40
‰‰ Shtypeni tastin Ädern derisa të paraqitet koha e mbarimit.
Koha e mbarimit të programit mund të
rregullohet në distanca prej 30 minuta.
Koha mund të programohet jo më
shumë se 24 orë më parë.
oha e mbarimit të larjes duhet të
K
rregullohet përsëri në rast ndryshimi të
programit, të funksioneve plotësuese ose
të kohës aktuale.
Shih ilustrimin nr. 38
Gjatë larjes së ndërresave jo aq të përlyera dhe kur makina nuk është shumë e
ngarkuar, programi mund të përfundojë
shumë para kohës së zgjedhur.
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause .
Programi fillon të punojë.
Llamba treguese ndriçon (kuq).
ë displej paraqiten operacionet e
N
veçanta të zhvillimit të programit.
Gjatë larjes së ndërresave tejet të përlyera dhe kur makina është e mbushur
mirë, programi mund të përfundojë disa
minuta pas kohës së zgjedhur.
179
‰‰ Shtypeni tastin Ändern derisa të mos
paraqitet opsioni i dëshiruar i larjes.
Rregullimet e tjera mund të zgjidhen duke
shtypur tastin Menü; rregullimet e njëjta
mund të ndryshohen pasi të shtypet tasti
Ändern.
o qe se janë zgjedhur “Intensivere WäsP
che“ (larje e intensifikuar) ose “Schnelle
Wäsche“ (larje e shpejtë), simbolet „ “
ose „ “ pas braktisjes së menysë mbeten vazhdimisht të shfaqura.
Shih ilustrimin nr. 41
Starti
‰‰ Shtypeni tastin “Start/Pause”
i shtyrë vihet në veprim. Llamba treguese ndriçon.
Në zonën e treguesve shfaqet “Verzögerter Start“ (starti i shtyrë).
Rregullimet e tjera mund të zgjedhen duke
shtypur tastin Menü; rregullimet e njëjta
mund të ndryshohen pasi të shtypet tasti
Ändern.
Larja
Shih ilustrimin nr. 44
Mund të zgjidhni midis opsioneve të
ndryshme të larjes.
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause
mi starton.
Llamba treguese ndriçon.
Këto janë:
.Progra-
ë tregues shfaqen operacionet e
N
veçanta të programit vijues.
- “Normale Wäsche”
(larje normale)
Kohëzgjatje e rëndomtë e larjes.
- “Schnelle Wäsche“
(larje e shpejtë)
Kohë e shkurtër e larjes për ndërresat që
nuk janë aq të përlyera.
- “Intensivere Wäsche“
(larje e intensifikuar)
Kohë e zgjatur e larjes për ndërresat
tejet të përlyera.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni te
programi i sapozgjedhur.
‰‰ Futni ndërresat në makinë dhe mbylleni
derën.
vezuLlamba treguese Start/Pause
llon (kuq).
Sinjali
Sinjali akustik sinjalizon startin e programit,
mbarimin e programit, gabimet gjatë përdorimit dhe pengesat.
Forcën e zërit të sinjalit akustik mund ta
caktoni vetë.
Kyçja, rregullimi i forcës së zërit dhe
shkyçja e sinjalit akustik
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni te
programi i sapozgjedhur.
Shembull:
‰‰ Futni ndërresat dhe mbylleni derën e
makinës.
Llamba treguese Start/Pause vezullon
(kuq).
Shih ilustrimin nr. 42
Shembull:
‰‰ Shtypeni tastin Menü derisa të paraqitet “Normale Wäsche“ (larje normale).
Vezullon simboli „ “.
Llamba treguese Start/Pause
vezullon (kuq).
Shih ilustrimin nr. 45
enyja braktiset po qe se për 10 sekonM
da nuk shtypet asnjë tast. Rregullimet e
ndryshuara ruhen.
‰‰ Shtypeni tastin Menü derisa të shfaqet
“Signal: aus” (sinjali është shkyçur).
Simboli “ ” vezullon.
Llamba treguese Start/Pause
vezullon (kuq).
Shih ilustrimin nr. 43
180
ë tregues (displej) paraqitet “Bereit“ (gati),
N
po qe se për 10 sekonda nuk shtypet
asnjë tast. Rregullimet e ndryshuara ruhen.
Shih ilustrimin nr. 46
Vënia në veprim e sigurimit nga fëmijët
‰‰ Shtypeni tastin Ändern derisa të
shfaqet “Signal: kontinuiert“ (sinjali:
vazhdueshëm).
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
ndonjë program në mënyrë që makina
të kyçet.
Në qoftë se tasti Ändern mbahet i
shtypur, fuqia e sinjalit zanor rritet.
Tasti Ändern të lëshohet pasi të arrihet
fuqia e dëshirueshme e zërit.
‰‰ Tasti Ändern të mbahet i shtypur mbi
10 sekonda, në tregues shfaqet sinjal
„Signal: max.“.
Shih ilustrimin nr. 48
‰‰ Shtypeni tastin Menü derisa të shfaqet „Kindersicherung: aus“ (sigurimi i
shkyçur).
Simboli i çelësit vezullon.
Shih ilustrimin nr. 49
‰‰ Shkyçja e sinjalit: duke qenë se në
displej është shfaqur „Signal max.“,
tasti Ändern të mbahet i shtypur mbi
10 sekonda, derisa në displej të shfaqet
„Signal: aus“ (sinjali i shkyçur).
‰‰ Shtypeni tastin Menü derisa në displej
të shfaqet “Kindersicherung: ein“ (sigurimi i fëmijëve është kyçur).
Pas lënies së menysë simboli i çelësit
shfaqet pandërprerë.
as startimit të programit, në regjimin e
P
pauzës mund të aktivizoni apo të çaktivizoni sigurimin prej fëmijëve.
regullimi i zgjedhur ruhet edhe pas
R
larjes.
Rregullimet e tjera mund të zgjidhen duke
shtypur tastin Menü; të njëjtat rregullime
mund t’i ndryshoni duke shtypur tastin
Ändern.
Shih ilustrimin nr. 47
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause.
Programi starton.
Llamba treguese ndriçon.
ë tregues (displej) paraqiten operacioN
net e veçanta të rrjedhës së programit.
Sigurimi i fëmijëve
Makinën tuaj për larjen e ndërresave mund
ta siguroni nga ndryshimet e paqëllimshme
të funksioneve të rregulluara.
Startimi i programit duke kyçur sigurimin prej fëmijëve („Kindersicherung:
ein“)
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni te
programi i dëshiruar.
‰‰ Futni ndërresat dhe mbylleni derën e
makinës.
vezuLlamba treguese Start/Pause
llon (kuq).
Shih ilustrimin nr. 50
‰‰ Shtypeni dhe mbajeni të shtypur tastin
(5 sekonda).
Start/Pause
Programi starton. Llamba treguese
ndriçon pandërprerë (kuq).
Sigurimi i fëmijëve është aktivizuar.
ër t’u çaktivizuar përkohësisht sigurimi
P
i fëmijëve, shtypeni tastin Start/Pause
dhe mbajeni të shtypur (5 sekonda)
derisa të vezullojë llamba treguese Start/
Pause . Mund t’i ndryshoni edhe
rregullimet e tjera. Shtypeni tastin Start/
Pause
për ta aktivizuar sigurimin prej
fëmijëve.
Po qe se është kyçur funksioni i sigurimit
prej fëmijëve:
- gjatë zhvillimit të programit nuk mund të
bëhen kurrfarë ndryshimesh,
- dera e makinës mbetet e bllokuar edhe
pasi të mbarojë programi i larjes.
rogramin vijues me sigurimin e aktivizuP
ar nga fëmijët mund ta ndërpreni, po qe
181
se zgjedhësin e programit e vendosni në
pozicionin Aus.
Programi i rregulluar do të vazhdojë të
rrjedhë po qe se pajisja kyçet përsëri.
Nxjerrja e ndërresave pas mbarimit të
programit me sigurimin e kyçur prej
fëmijëve
Kohën aktuale mund ta rregulloni.
Rregullimet ruhen madje edhe kur makina
larëse nuk shfrytëzohet deri 6 javë.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni te
programi i sapozgjedhur.
Shembull:
‰‰ Shtypeni dhe mbajeni të shtypur tastin
(5 sekonda). Dera e
Start/Pause
makinës mund të hapet.
Shih ilustrimin nr. 51
‰‰ Shtypeni tastin Menü derisa të shfaqet
“Uhr einstellen“ (të rregullohet ora).
Treguesi i kohës vezullon.
‰‰ Nxirrni ndërresat. Sigurimi i fëmijëve
mbetet aktiv edhe pas shkyçjes së
makinës.
igurimi i fëmijëve do të riaktivizohet pas
S
kyçjes vijuese të makinës. Dera e makinës nuk do të mund të hapet. Ndryshime të mëtejme të rregullimit nuk do të
mund të bëhen.
Për ta hapur derën shtypeni tastin Start/
Pause
dhe mbajeni të shtypur (5
sekonda).
Çaktivizimi i sigurimit nga fëmijët
Llamba treguese Start/Pause
llon (kuq).
vezu-
enyja do të braktiset po qe se për 10
M
sekonda nuk shtypet asnjë tast. Rregullimet e bëra humbin.
Shih ilustrimin nr. 52
‰‰ Shtypeni tastin Ändern derisa të rregullohet koha e saktë në orë.
Shih ilustrimin nr. 53
‰‰ Për ta shkyçur makinën zgjedhësin
e programit vendoseni te programi i
dëshirueshëm.
‰‰ Shtypeni dhe mbajeni të shtypur tastin
(5 sekonda). Tani
Start/Pause
pajisja do të jetë në regjimin e pauzës.
Shtypeni tastin Menü për ta çaktivizuar
sigurimin nga fëmijët.
Simboli i çelësit vezullon.
‰‰ Shtypeni tastin Ändern derisa në ekran
të shfaqet teksti „Kindersicherung: aus“
(sigurimi i shkyçur).
as startit të programit, sigurimin mund
P
ta aktivizoni/çaktivizoni vetëm në modusin e pauzës gjatë larjes.
Rregullimi i kohës
‰‰ Shtypeni tastin Menü derisa të vezullojë
treguesi i minutave.
vezuLlamba treguese Start/Pause
llon (kuq).
Shih ilustrimin nr. 54
‰‰ Shtypeni tastin Ändern derisa t’i rregulloni minutat.
Me këtë koha është rregulluar.
htypeni tastin Menü, funksioni i meS
nysë përfundon.
Rregullimet e tjera mund t’i zgjidhni duke
e shtypur tastin Menü; rregullimet e njëjta
mund të ndryshohen duke e shtypur tastin
Ändern.
182
Ç’mund të bëhet
gjatë kohës së larjes
“Nachlegen möglich“ (mund të shtoni
ndërresa).
‰‰ Hapeni derën.
‰‰ Futni/nxirrni ndërresat.
‰‰ Mbylleni derën.
Zgjedhja e sërishme e
programit
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause . Programi vazhdon punën. Llamba treguese
ndriçon (kuq).
‰‰ Po qe se sigurimi i fëmijëve është aktiv,
përkohësisht mund ta çaktivizoni. Faqe
22.
ë qoftë se llamba treguese Start/PaN
use
ndriçon kuq, programi mund të
ndërpritet përkohësisht, por megjithëkëtë,
dera, për shkaqe sigurie, nuk mund të
hapet (sasia e madhe e ujit, temperatura e
lartë ose numri i madh i rrotullimeve).
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
pozicionin Aus.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni te
programi i sapozgjedhur. Llamba treguvezullon.
ese Start/Pause
Në tregues, paraqiten njëri pas tjetrës
simbolet
“Pause”,
“Kein Nachlegen“ (nuk mund të shtohen
ndërresa).
‰‰ Po qe se dëshironi, mund t’i ndryshoni
edhe rregullimet e tjera. Shiko faqen 20.
‰‰ Sigurimi i fëmijëve – të aktivizohet sipas
dëshirës.
o qe se numri i rrotullimeve të centrifuP
gës është tejet i madh, llamba treguese
Start/Pause
ndriçon (kuq). Ndërresa
mund të shtoni gjatë pauzës (Pause), po
qe se daullja është në gjendje të qetë.
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause
. Programi starton. Llamba treguese
ndriçon.
Kur sigurimi i fëmijëve është i aktivizuar
Futja (shtimi) plotësuese e
ndërresave / ndërprerja e
programit për një çast
dhe
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause
mbajeni të shtypur (5 sekonda), sigurimi
i fëmijëve është çaktivizuar dhe programi mund të ndërpritet.
Ndërresat në daulle mund t’i futni edhe
në mënyrë plotësuese; ndërresat mund t’i
nxirrni nga daullja edhe para kohe si dhe
programin mund ta ndërpreni përkohësisht
në çdo çast.
Po qe se llamba treguese Start/Pause
vezullon kuq, dera nuk mund të hapet
për shkaqe sigurie (sasia e madhe e ujit
në daulle, temperatura e lartë ose numri i
madh i rrotullimeve të centrifugës).
uk rekomandohet që të futni ndërresa
N
pasi të fillojë faza e larjes.
Në displej paraqiten njëra pas tjetrës
simbolet
“Pause”,
“Kein Nachlegen“ (nuk mund të shtohen
ndërresa).
Pa sigurimin e fëmijëve
dërresat mund të futen në mënyrë
N
plotësuese apo të nxirren derisa llamba
treguese Start/Pause
ndriçon (kuq).
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause . Në
displej njëra pas tjetrës shfaqen simbolet
“Pause” ,
183
ur llamba treguese Start/Pause
K
vezullon kuq atëherë mund të shtoni apo
të nxirrni ndërresa.
Në displej paraqiten njëra pas tjetrës
simbolet
“Pause” ,
“Nachlegen möglich” (mund të shtoni
ndërresa).
Pas larjes
Llamba treguese Start/Pause
‰‰ Hapeni derën.
shuhet.
‰‰ Futni/nxirrni ndërresa.
Kur në tregues shfaqet simboli: “Wäsche
entnehmem“ (nxirrni ndërresat).
‰‰ Mbylleni derën.
Shih ilustrimin nr. 55
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause .
Programi vazhdon punën. Sigurimi i
fëmijëve është aktiv. Llamba treguese
ndriçon pandërprerë (kuq).
‰‰ Hapeni derën.
Ndërprerja e plotë e
programit të larjes
Ka qenë i zgjedhur programi „Ohne Endschleudern“ (pa centrifugë të fundit)
Shih ilustrimin nr. 56
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
pozicionin Aus.
Po qe se programi përfundon para kohe dhe
dëshironi t’i nxirrni ndërresat:
‰‰ Në rast se sigurimi i fëmijëve është akdhe
tiv, shtypeni tastin Start/Pause
mbajeni të shtypur (5 sekonda).
ose
‰‰ Po qe se dëshironi, ndryshoni numrin e
rrotullimeve të centrifugës; shiko faqen
20.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
Abpumpen (pompim) ose në Schleudern (centrifuga).
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause. Programi fillon të punojë. Zhvillimi i programit
shfaqet në displej.
o qe se programi ndërpritet në tempeP
raturë të lartë, mund të ndodhë që dera
e makinës të mbetet e bllokuar derisa
aparati të ftohet.
Llamba treguese ndriçon.
ose
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
Abpumpen (pompimi). Llamba treguevezullon.
se Start/Pause
‰‰ Po qe se sigurimi i fëmijëve është aktiv,
dhe
shtypeni tastin Start/Pause
mbajeni të shtypur (5 sekonda).
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause
Vezullon llamba treguese Start/Pause. Në
tregues shfaqet: „Abpumpen“ (pompimi).
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause .
Llamba treguese ndriçon. Në tregues
shfaqet simboli: Abpumpen (pompimi).
.
‰‰ Pritni të mbarojë programi.
‰‰ Pas mbarimit të programit plotësues
hapeni derën.
‰‰ Hapeni derën.
‰‰ Nxirrni ndërresat.
o qe se programi është ndërprerë kur
P
temperatura në daulle ka qenë e lartë,
mund të ndodhë që dera e makinës të
mbetet e bllokuar derisa aparati të ftohet.
ë qoftë se programi, me shkyçjen e
N
pajisjes ndërpritet, dera e makinës mund
të mbetet e bllokuar.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
Aus.
Kyçja e zgjedhur paraprakisht e sigurimit prej fëmijëve
ndriçon
Llamba treguese Start/Pause
(kuq).
Në tregues shfaqet simboli: “Wäsche entnehmen“ (nxirrni ndërresat).
184
‰‰ Të shtypet tasti Start/Pause
dhe të
mbahet i shtypur (5 sekonda) derisa të
shfaqet fjala “Pause”. Llamba treguese
Start/Pause
vezullon (kuq).
‰‰ Hapeni derën.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
pozicionin Aus.
Udhëzime për
pastrim dhe
mirëmbajtje
Mbarimi i larjes
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Shih ilustrimin nr. 57
Rrezik nga goditja e rrymës!
Si punë e parë dhe më e rëndësishme që
duhet të bëni është ta shkëputni pajisjen
nga rrjeti elektrik. Makina larëse kurrë nuk
duhet të pastrohet me fiskajë uji.
‰‰ Mbylleni rubinetin e ujit.
Shih ilustrimin nr. 58
‰‰ Nxirrni ndërresat.
igurimi i fëmijëve, në kyçjen vijuese të
S
pajisjes përsëri do të aktivizohet.
‰‰ Derën për mbushje lëreni të hapur në
mënyrë që të thahet brendia e makinës
larëse.
Rrezik nga shpërthimi!
Për pastrim kurrë mos përdorni tretës kimikë.
Pastrimi i shtëpizës dhe i
pllakës komanduese
Sipas nevojës:
‰‰ Përdorni pak sapun apo preparat pastrimi të butë dhe që nuk gërryen.
‰‰ Fshijeni me një leckë të butë.
Pastrimi i daulles
Po qe se për shkak të sendeve metalike
(p.sh. monedha, kapëse letrash, gjilpërë,
gozhdë) janë paraqitur shenja ndryshku:
‰‰ Përdorni preparat për zbardhje mbi
bazën e klorit. Respektoni udhëzimet
e prodhuesit. Kurrë mos përdorni lesh
çeliku.
Pastrimi i sirtarit të
detergjentit
Po qe se janë shtresuar mbeturina detergjenti për larjen e ndërresave apo të preparatit për mirëmbajtje:
Shih ilustrimin nr. 59
‰‰ Hapeni sirtarin e preparatit për larje.
185
‰‰ Mbylleni grykën e zorrës duke e shtypur
kapakun mbyllës.
Shih ilustrimin nr. 66
Shih ilustrimin nr. 60
‰‰ Tërhiqeni pak sirtarin dhe nxirreni.
‰‰ Lajeni sirtarin me ujë të rrjedhshëm. Ai
mund të ndahet në dy pjesë.
‰‰ Kapakun e pompës zhvidhoseni me
kujdes në mënyrë që të rrjedhë edhe
pjesa e mbetur e ujit.
Shih ilustrimin nr. 67
Shih ilustrimin nr. 61
‰‰ Futeni sirtarin në shtratin e vet.
Pastrimi i pompës
Kur pompa e tretësirës nuk pompon si duhet, mund të bëhet fjalë për trupa të huaj që
mund ta kenë bllokuar pompën apo mund
të jenë larë ndërresa që kanë lëshuar sasi të
madhe të qimeve.
‰‰ Lirojeni pjesën e brendshme dhe pastrojeni atë prej trupave të huaj si dhe
prej qimeve. Helika e pompës duhet të
rrotullohet lehtë.
‰‰ Spiralet e kapakut të pompës dhe kutinë e pompës pastrojeni nga mbeturinat e detergjentit si dhe nga mbeturinat
tekstile.
‰‰ Vendoseni kapakun e pompës në vendin e vet dhe mbylleni.
Shih ilustrimin nr. 68
Shkarkimi i tretësirës
(finjës)
ërgatitni një enë të përshtatshme me
P
madhësi deri 30 litra.
‰‰ Zorrën shkarkuese vendoseni te mbajtësi i vet.
Shih ilustrimin nr. 69
Rrezik djegie nga tretësira e nxehtë!
Tretësirën e nxehtë të detergjentit lëreni të
ftohet. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mbani
në distancë të sigurt.
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
pozicionin Aus.
‰‰ Vendoseni kapakun e servisit dhe
mbylleni.
Për të parandaluar që gjatë larjes vijuese,
një pjesë e preparatit larës të mos kalojë pa
u përdorur:
‰‰ Qitni 1 litër ujë në kthinën II.
Shih ilustrimin nr. 62
‰‰ Zgjidhni programin Abpumpen
(pompimi).
‰‰ Hapeni kapakun e servisit.
Për ta bërë këtë, me majën e një mjeti
shtypeni vrimën dhe kapakun e servisit
rrotullojeni në drejtim të akrepave të
orës.
Pastrimi i sitës të
gypsjellësit
Kjo është e domosdoshme kur në makinën
larëse nuk vjen fare uji apo nuk vjen në sasi
të duhur.
‰‰ Kapakun e servisit hiqeni krejt.
Shih ilustrimin nr. 63
‰‰ Zorrën e shkarkimit nxirreni prej mbajtësit të vet dhe shtrijeni atë jashtë
shtëpizës.
Shih ilustrimin nr. 64
Rënia e trysnisë së ujit në zorrën e
sjelljes së ujit
‰‰ Mbylleni rubinetin e ujit.
‰‰ Hiqeni me kujdes kapakun mbyllës dhe
lirojeni tretësirën të derdhet në enën
përkatëse.
Shih ilustrimin nr. 65
‰‰ Zgjedhësin e programit rregullojeni në
cilindo program (përveç në Schleudern /Abpumpen).
‰‰ Shtypeni tastin Start/Pause
186
dhe pritni
Zhbllokimi i derës së
makinës në rast nevoje
të shfaqet njoftimi “Wasserhahn zu?“
(rubineti i ujit është i mbyllur?).
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në
Aus (shkyçur).
Duke e vënë në veprim komandën për
zhbllokim të domosdoshëm, mund ta hapni
derën e makinës dhe t’i nxirrni ndërresat
nga daullja.
Pastrimi i sitës (sitave) të rubinetit të
ujit
Rrezik djegieje nga tretësira e nxehtë!
Shkyçeni makinën larëse.
Shih ilustrimin nr. 70
‰‰ Hiqeni zorrën nga rubineti.
‰‰ Shpëlajeni sitën me ujë rrjedhës.
‰‰ Kyçeni zorrën përsëri.
Në qoftë se eventualisht programi është në
rrjedhë e sipër, atëherë programi ndërpritet.
Pastrimi i sitave të makinës për larjen e
ndërresave
Duhet pritur që tretësira e nxehtë për larje
të ftohet.
Shih ilustrimin nr. 71
Duhet pritur që daullja të ndalet.
‰‰ Hiqeni zorrën që ndodhet në anën e
pasme të makinës.
Kujdes!
Mund të ndodhë që dera e makinës të
hapet në çdo çast, edhe atëherë kur makina larëse është e mbushur me ujë.
Shih ilustrimin nr. 72
‰‰ Hiqeni sitën (filtrin) dhe shpëlajeni me
ujë të rrjedhshëm.
os e hapni derën e makinës po qe se
M
uji duket nëpër xhamin e derës.
‰‰ Kthejeni sitën në vendin e vet dhe
zorrën lidheni përsëri.
‰‰ Shkarkoni nga makina tretësirën për
larje.
Shikoni kaptinën „Pastrimi i pompës“.
Shih ilustrimin nr. 73
‰‰ Hapeni rubinetin dhe verifikoni që
eventualisht mos rrjedh ujë te pjesët e
lidhura. Po qe se rrjedh ujë, verifikoni a
është vendosur si duhet sita.
‰‰ Hapeni kapakun e servisit.
Për ta bërë këtë, me majën e një mjeti
shtypeni vrimën dhe kapakun e servisit
rrotullojeni në drejtim të akrepave të
orës.
‰‰ Mbylleni rubinetin.
Heqja e bigorrit nga makina
për larjen e ndërresave
Po qe se detergjenti për larje caktohet në
dozë të duhur, atëherë bigorri nuk ka nevojë
të hiqet nga makina për larjen e ndërresave.
Po qe se për shkak të pranisë të pjesëve
metalike në anën e brendshme të daulles
janë krijuar njolla ndryshku, ato mund të
hiqen me anë të preparatit për heqjen e
bigorrit.
‰‰ Hiqeni kapakun e servisit.
Shih ilustrimin nr. 74
‰‰ Nëse dera duhet doemos të hapet,
atëherë tërhiqeni zhbllokuesin. Tani
dera mund të hapet pa problem.
Por, po qe se bigorri duhet medoemos të
hiqet, veproni sipas udhëzimeve të prodhuesit të preparatit për heqjen e bigorrit.
187
Ndihmë në rast pengesash të vogla
Në rast nevoje për riparim apo kur pengesën nuk mund ta mënjanoni vetë me ndihmën e
tabelës së mëposhtme, veproni në këtë mënyrë:
‰‰ Zgjedhësin e programit vendoseni në pozicionin Aus.
‰‰ Hiqeni kabllon e makinës nga rrjeti elektrik.
‰‰ Mbylleni rubinetin e ujit.
‰‰ Thirreni shërbimin e servisit, shikoni faqen 34.
Pengesa
Shkaku i mundshëm
Mënjanimi
Dera e makinës nuk mund
të hapet.
Është zgjedhur programi
„Ohne Endschleudern“ (pa
centrifugën e fundit)
Të zgjidhet Abpumpen (pompimi)
Schleudern (centrifuga)
ose
Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizoni sigurimin e fëmijëve, shiko faqen
23.
Është ndërprerë rryma elektrike.
Kur vjen rryma, programi i rregulluar vazhdon
më tej. Po qe se gjatë ndërprerjes së rrymës
elektrike ndërresat duhet të nxirren, thirrni
shërbimin e servisit. Shiko faqen 34.
Programi rrjedh dhe/ose dera
për shkaqe sigurie është
bllokuar.
Duhet pritur të përfundojë programi; shiko
faqen 26.
Spina e kabllos fare nuk është Mënjanoni shkakun.
futur në prizë ose nuk është
futur si duhet.
Zgjedhësi i programit është
Programi të zgjidhet përsëri.
vënë në Aus para mbarimit të
programit.
Dera e makinës nuk mund
të hapet, edhe pse pajisja
është shkyçur dhe përsëri
është kyçur.
Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizojeni sigurimin e fëmijëve, shiko faqen
23.
Programi vazhdon të
rrjedhë, edhe pse pajisja
është shkyçur dhe përsëri
është kyçur.
Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizojeni sigurimin e fëmijëve; shiko faqen
23.
Pajisja nuk mund të vihet
në përdorim. Në tregues
shfaqet „Gerät gesperrt“
(pajisja është bllokuar).
Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizojeni sigurimin e fëmijëve; shiko faqen
23.
Dera është bllokuar për arsye Shiko kaptinën „Shtimi i ndërresave/ndërprerje
sigurie, për shkak të sasisë së e shkurtër e programit“, faqe 24.
madhe të ujit, temperaturës
së lartë ose numrit të madh të
rrotullimeve të centrifugës.
188
Llamba treguese nuk
ndriçon.
Siguresa e banesës nuk është Të vihet ose të ndërrohet siguresa.
në gjendje të rregullt.
Është ndërprerë rryma elektrike.
Programi nuk starton. Llamba Tasti Start/Pause
treguese Start/Pause
shtypur.
vezullon.
Kur vjen rryma, programi i rregulluar vazhdon
të rrjedhë. Gjatë ndërprerjes së rrymës elektrike, ndërresat duhet të nxirren dhe të thirret
shërbimi i riparimit; shiko faqen 34.
nuk është
Programi nuk starton.
Dera nuk është mbyllur si duhet.
Në displej shfaqet “Fenster
offen?” (dera është e hapur?).
Shtypeni tastin Start/Pause
.
Shikoni mos është ngatërruar në
derë ndonjë pjesë e ndërresës.
Mbylleni derën e makinës (duhet të
dëgjohet një klik).
Programi vazhdon punën.
Programi nuk starton.
Është zgjedhur koha e mbarimit, por
Shtypeni tastin Start/Pause
ende nuk është aktivizuar me shtypjen
e tastit Start/Pause .
Programi nuk starton.
Në displej është shfaqur
“Verzögerter Start“ (starti i
shtyrë).
Është zgjedhur dhe është aktivizuar
koha e mbarimit.
Pajisja starton automatikisht.
Ora nuk mund të rregullohet.
Programi tanimë ka startuar; pas
startimit të programit rregullimi i orës
nuk mund të bëhet.
Pritni të mbarojë programi.
Teksti “Uhr einstellen” (rregullimi i orës) mbetet në displej
edhe pse është shtypur tasti
Menü.
Ka pasuar kalimi prej rregullimit të
orëve në rregullimin e minutave; që të
dyja pikat e zgjedhura kanë të njëjtin
tekst..
Shiko „Uhr einstellen:“ “rregullimi i
kohës:”, faqe 23.
Nuk tregohet koha.
Nuk është rregulluar ora.
Shiko „Uhr einstellen:“ “rregullimi i
kohës:”, faqe 23.
Nuk mund të zgjidhet koha e
mbarimit.
Nuk është rregulluar ora.
Shiko „Uhr einstellen:“ “rregullimi i
kohës:”, faqe 23.
Programi tanimë ka startuar; pas
startimit të programit, nuk mund të
zgjidhet më koha e mbarimit.
Para aktivizimit të programit, të
zgjidhet koha përfundimtare e
dëshirueshme e pastaj të bëhet
startimit, shiko faqen 20.
189
.
Pengesa
Shkaku i mundshëm
Mënjanimi
Numri i rrotullimeve të centri- Centrifugimi tanimë është në vijim;
Numri i rrotullimeve të zgjidhet para
fugës nuk mund të zgjidhet. gjatë centrifugimit nuk është i mundur fillimit të centrifugimit.
më ndryshimi i numrit të rrotullimeve.
Zgjedhësi i programit qëndron në Ab- Sipas nevojës të zgjidhet ndonjë
pumpen ; ky program nuk përmban program tjetër.
centrifugë.
Programi i sigurimit të fëmijëve nuk mund të zgjidhet.
Programi tanimë ka qenë i startuar.
Sigurimi i fëmijëve mund të zgjidhet
gjatë pauzës.
Në kthinat e preparatit larës
ka mbetur detergjent.
Detergjenti për larje i lagët ose i bërë
toptha.
Të pastrohet dhe të thahet sirtari i
detergjentit për larje, shiko faqen
27.
Kur përdorni detergjent të lëngët,
shfrytëzoni si masë kapakun.
Në makinë nuk vjen uji
ose detergjenti për larjen e
ndërresave nuk shkon në
makinë. Në displej shfaqet
“Wasserhahn zu?” (rubineti i
ujit mbyllur?).
Në daulle nuk shihet uji.
Rubineti i ujit nuk është i hapur.
Hapeni rubinetin e ujit.
Programi vazhdon.
Zorra që sjell ujin është lakuar ose
është ngatërruar.
Mënjanoni shkakun.
Sita në gypsjellës është zënë.
Të pastrohet sita, shiko faqen 28.
Trysnia e ujit tejet e vogël.
Të mënjanohet shkaku..
Nuk ka gabime.
Uji ndodhet nën nivelin që mund të
shihet.
Tretësira e detergjentit nuk
Gypi shkarkues dhe/ose zorra e shkar- Pastroni gypin shkarkues dhe/ose
pompohet tërësisht. Në zonën kimit janë zënë.
zorrën e shkarkimit.
e treguesit shfaqet “Pumpe verstopt?” (është zënë
pompa?).
Nën pajisje rrjedh ujë.
Nga sirtari i detergjentit del
shkumë.
Lidhja e zorrës për sjelljen e ujit nuk
është mbyllur mirë.
Të shtrëngohet vidha plastike.
Zorra shkarkuese lëshon ujë.
Të ndërrohet zorra e shkarkimit.
Sasi e tepërt e detergjentit.
Një lugë me zbutës të përzihet me
½ litër ujë dhe të qitet në kthinën
II të sirtarit të detergjentit.
Gjatë larjes vijuese të zvogëlohet
doza e detergjentit.
190
Pengesa
Shkaku i mundshëm
Mënjanimi
Përsëritja e centrifugës
Nuk ka gabim.
Sistemi për kontrollin e baraspeshës
orvatet ta arrijë baraspeshën duke e
kryer centrifugimin disa herë.
Pjesët e mëdha dhe të vogla të
ndërresave gjithmonë të lahen
bashkë.
Ndërresat nuk janë centrifuguar mirë.
Pjesë të mëdha të ndërresave janë
ngatërruar ndër vete dhe nuk janë
sistemuar në mënyrë të barabartë në
daulle. Për shkaqe sigurie, centrifugimi me numër të madhe të madhe
të rrotullimeve është parandaluar
automatikisht.
Pjesët e mëdha dhe të vogla të
ndërresave gjithmonë të lahen
bashkë.
Kohëzgjatja e programit është Nuk ka gabime.
Gjatë larjes vijuese të kihet parazgjatur.
Fortësimi i shkumës e ka aktivizuar
sysh dozimi i detergjentit.
shpëlarjen plotësuese në mënyrë që ajo
shkuma të zbërthehet.
Rezultati i larjes nuk kënaq.
Nuk ka gabime.
Sistemi për kontrollin e baraspeshës
orvatet ta arrijë baraspeshën duke e
kryer centrifugimin disa herë.
Pjesët e mëdha dhe të vogla të
ndërresave gjithmonë të lahen
bashkë.
Papastërtia është më e madhe se që
është supozuar.
Të zgjidhet programi përkatës ose
opsioni plotësues „Intensivere
Wäsche“ (larje e intensifikuar).
Sasia e pamjaftueshme e detergjentit.
Detergjenti të dozohet sipas udhëzimeve të prodhuesit.
Në ndërresa mund të kenë
Disa detergjente pa fosfat përmbajnë
mbetur mbeturina detergjenti. mbeturina që nuk treten në ujë dhe
të cilat në ndërresa duken si njolla të
shndritshme.
Pas tharjes ndërresat të fshihen
me furçë.
Njolla të përhirta në ndërresa. Papastërti nga lyrësit, yndyrat apo
vajrat.
Gjatë larjes vijuese të zgjidhet
dozimi maksimal i detergjentit
dhe temperatura maksimale e
lejueshme.
191
Pasqyrimet tekstuale të gabimeve
Teksti në tregues
Shkaku i mundshëm
Mënjanimi
“Wasserhahn zu?” (rubineti i ujit i mbyllur?)
Rubineti i ujit nuk është hapur.
Të hapet rubineti i ujit. Programi
vazhdon.
Zorra e sjelljes së ujit është lakuar
është ngatërruar
Mënjanoni shkakun.
Sita në gypsjellës është zënë.
Të pastrohet sita, shiko prej faqes 28.
Trysnia e ujit është tepër e ulët.
Mënjanoni shkakun.
“Pumpe verstopft?”
(pompa e zënë?)
Gypi shkarkues dhe/ose zorra e shkarkimit janë zënë.
Të pastrohet gypi shkarkues dhe/ose
zorra e shkarkimit.
“Fenster offen?” (dera e
hapur?)
Dera nuk është mbyllur si duhet.
Shikoni mos është ngatërruar në derë
ndonjë pjesë e ndërresës.
Mbylleni derën.
Po qe se pengesa nuk mund të mënjanohet me ndihmën e tabelave të sipërthëna, atëherë pajisja
duhet të shkyçet, duhet të pritni 5 sekonda, pastaj pajisja të kyçet, programi të rregullohet dhe të
startohet.
Po qe se pengesa shfaqet përsëri, thirreni shërbimin e riparimit; shiko faqen 34.
Vlerat e harxhimit
Programi
Funksioni plotësues
Ngarkimi
deri
Vlera e harxhimit
Rryma
Uji
Kohë­zgjatja
Buntwäsche
30 °C
(ndërresa me ngjyra)
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
10,0 kg
0,7 kWh
95 l
1:45 h
Buntwäsche
40 °C
(ndërresa me ngjyra)
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
10,0 kg
1,2 kWh
95 l
2:00 h
Buntwäsche
60 °C
(ndërresa me ngjyra)
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
10,0 kg
1,6 kWh
95 l
2:30 h
Buntwäsche
60 °C
Flecken
Intensiv* (ndërresa me
ngjyra, me njolla)
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
10,0 kg
1,7 kWh
74 l
2:40 h
Buntwäsche
60 °C
(ndërresa me ngjyra)
-
10,0 kg
1,5 kWh
95 l
2:10 h
Kochwäsche
(zierje)
*
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
9,0 kg
3,2 kWh
110 l
3:40 h
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
4,0 kg
0,3 kWh
70 l
1:20 h
90 °C
Pflegeleicht 30 °C
(që mirëmbahen lehtë)
192
Programi
Funksioni plotësues
Ngarkimi
deri
Vlera e harxhimit
Rryma
Uji
Kohë­zgjatja
Pflegeleicht 40 °C
(që mirëmbahen lehtë)
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
4,0 kg
0,5 kWh
70 l
1:20 h
Pflegeleicht 60 °C
(që mirëmbahen lehtë)
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
4,0 kg
0,7 kWh
70 l
1:50 h
Quick + Mix 30
°C
(shpejt + të përziera)
Intensivere Wäsche
(larje e intensifikuar)
4,0 kg
0,2 kWh
50 l
1:00 h
Intensivere Wäsche
Fein/Seide
30 °C
(të ndjeshme/mëndafsh) (larje e intensifikuar)
3,0 kg
0,2 kWh
52 l
0:50 h
2,5 kg
0,2 kWh
40 l
0:30 h
Wolle 30 °C
(lesh)
-
* Rregullimi i programit me funksionin plotësues “Intensivere Wäsche“ (larje e intensifikuar) për testim sipas normave EN 60456 dhe IEC 60 456
** Sasia e ngarkimit prej 10 kg rekomandohet vetëm bashkë me opsionin e larjes së intensifikuar.
*** Vlerat reale të harxhimit shmangen prej vlerave të lartpërmendura, varësisht nga
trysnia e ujit, nga fortësia e ujit dhe nga temperatura hyrëse e ujit, nga temperatura e
hapësirës, nga lloji, nga sasia dhe nga shkalla e përlyerjes e ndërresave, nga detergjenti i përdorur për larje, nga ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik dhe nga funksionet plotësuese të zgjedhura.
Të gjitha vlerat u nënshtrohen ndryshimeve varësisht nga përparimi në lëmin e
zhvillimit.
193
Shërbimi teknik (i
riparimit)
Vendosja, kyçja dhe
transportimi
Makina juaj për larjen e ndërresave nuk
kërkon kurrfarë mirëmbajtjeje të posaçme
që nuk u përmend deri më tani.
Udhëzime sigurie
Rrezik nga lëndimi!
Makina për larjen e ndërresave është tejet e
rëndë. Gjatë ngritjes së saj duhet të jeni të
kujdesshëm.
Para se ta thirrni shërbimin teknik, shikoni
a mund vetë ta mënjanoni pengesën (shiko
prej faqes 30.
Në rast se e thirrni teknikun brenda afatit të
garancisë, shpenzimet e ardhjes së tij dhe
sugjerimet për mënjanimin e pengesave
eventuale, i përballoni vetë.
Adresën e Shërbimi teknik që është më afër
jush mund ta gjeni në listën e bashkëngjitur.
Ju lutemi që shërbimit teknik t’ia tregoni
numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e
prodhimit (FD) të pajisjes. Duke e theksuar
numrin e produktit dhe numrin e prodhimit
të pajisjes i zvogëloni shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e tjera që kanë të
bëjnë me këtë.
Paralajmërim
Zorrët e ngrira mund të këputen/të pëlcasin. Makinën për larjen e ndërresave mos e
vendosni në hapësirat ku temperatura është
e ulët dhe/ose jashtë.
Makina për larjen e ndërresave me rastin e
zhvendosjes mund të dëmtohet. Prandaj,
kur ta ngreni atë, mos e rrokni për pjesët e
dala (p.sh. për dere).
Përpos udhëzimeve të lartpërmendura duhet t’i respektoni edhe dispozitat e veçanta
të ndërmarrjeve për furnizimin me ujë dhe
me energji elektrike.
Këto të dhëna do t’i gjeni në pllakën e tipit
të pajisjes (shiko figurën) dhe në kornizën e
fushës të pllakës së tipit në anën e pasme
të pajisjes.
Në rast se nuk jeni të sigurt se si instalohet
makina, lëreni që instalimin ta bëjë mjeshtri
përkatës.
Shih ilustrimin nr. 75
Transportimi, p.sh. me rastin
e shpërnguljes
Para se ta transportoni makinën për larjen e
ndërresave
- Mbylleni rubinetin e ujit.
- Hiqeni kabllon e makinës larëse nga rrjeti
elektrik.
- Çmontoni zorrët për sjelljen dhe për
shkarkimin e ujit.
- Përgatitni dhe montoni siguruesit e makinës gjatë transportit.
194
as transportit dhe vendosjes si dhe
P
kyçjes sipas rregullave, kyçeni programin
plotësues Abpumpen
para se ta
startoni programin e parë të larjes.
Përgatitja dhe montimi i siguruesve të
makinës gjatë transportit
Shih ilustrimin nr. 76
‰‰ Hiqni kapakët e poshtëm
‰‰ Përgatitni siguruesit e pajisjes gjatë
transportit:
Vidhën rrotullojeni aq saqë fundi i saj të
mos dalë nga kundërvidha.
‰‰ Tani vendosni siguruesit e transportit
dhe shtrëngoni vidhat. Shtojcat duhet
të flenë në hullizat e murit të pasmë të
shtëpizës .
Udhëzim i shkurtër
Para përdorimit të makinës
Paralajmërim
Para se ta përdorni makinën për larjen e
ndërresave, lexoni udhëzimet për vendosjen
dhe për përdorimin e saj dhe veproni në
përputhje me to.
‰‰ Zgjidhni gjuhën e tekstit të treguesit.
‰‰ Rregulloni kohën aktuale.
Përgatitja e ndërresave
Shih ilustrimin nr. 77-81
Zgjedhja dhe startimi i
programit
Shih ilustrimin nr. 82, 83
Zgjidhni rregullimet përkatëse ...
Shih ilustrimin nr. 84, 85
... dhe startoni
10. Shih ilustrimin nr. 86
Pas larjes
Shih ilustrimin nr. 87 - 89
195
Stabil- na boja
Ngjyra jostabile
Ngjyra stabile
Ngjyra jostabile
Ngjyra stabile
(copa të mëdha
Lesh
Tekstile tejet të ndjeshme, që mirëmbahen
lehtë
ndërresash)
Tekstile e ndjeshme, që mirëmbahen lehtë
Tekstile pambuku, sintetike
ose lëndësh të përziera
Ndërresa që mirëmbahen
lehtë, pambuku, sintetike
apo lëndësh të përziera
BOSCH
30 °C
Flecken
Wolle kalt
Wolle 30 °C
Fein/Seide
Bunt 60 °C
Intensiv
Quick + Mix 30°C
30°C
40°C
Pflegeleicht
60°C
30°C
Buntwäsche
Pflegeleicht
40°C
Buntwäsche
Pflegeleicht
60°C
90°C
Buntwäsche
Kochwäsche
Program*
-5
-5
-5
- 15
-5
- 15
Schnelle
Wäsche
((larje e
shpejtë) për
ndërresat
jo aq të
përlyera
+ 20
85
30
30
40
130
40
60
60
-
-
+ 10
+ 20
+ 20
+ 30
100
90
+ 20
+ 20
130
200
Normale Wäsche
Intensivere
Larja dhe shkalla
Wäsche
normale e përl(larje intensive)
yerjes; ngarkimi për ndërresa tejet
i plotë
të përlyera
Kohëzgjatja e programit (shkalla e përlyerjes)
Koha në min. (rreth)*
+ 15
+ 15
(shpëlarje
plotësuese)
Spülen plus
-
-
+15
+ 30
+ 20
+ 30
+5
+ 10
+ 10
+ 10
-3
-3
-8
-6
-4
-6
BügelOhne Endschleleicht
udern
(hekurosje e (pa centrifugën e
për ndërresat
lehtë)
fundit)
me njolla
(numri i rrotullimeve të centrifugës)
Vorwäsche
(paralarje)
Funksionet plotësuese (rreth)* (+ / - koha në min.)
2,5 kg
2,5 kg
3 kg
Ngarkimi i
plotë
10 kg
4 kg
Ngarkimi i
plotë 10 kg
Sasia
maksimale e
ndërresave:
Para se ta përdorni makinën lexoni dhe bazohuni te udhëzimet e përdorimit, të mirëmbajtjes dhe të vendosjes.
Tabela Logixx 10 për zgjedhjen e programit
Lloji i ndërresave
Të respektohen etiketat për mirëmbajtje!
Tekstil i qëndrueshëm
pambuku ose liri
196
Procesi i shpëlarjes për tekstilet e papërlyera (dhe me zbutës). Përfundon me centrifugë të shkurtër.
Operacioni i centrifugimit për ndërresat e lara në dorë. Para centrifugës tretësira pompohet.
Pompimi i ujit të shpëlarjes pas ndonjë programi „pa centrifugën e fundit “.
Spülen (shpëlarje)
Schleudern (centrifuga)
Abpumpen
(pompimi)
* Kohëzgjatja reale e programit shmanget prej vlerave të dhëna varësisht nga trysnia dhe nga
cilësia e ujit, nga lloji dhe nga sasia e ndërresave si dhe nga preparati i përdorur i larjes..
Udhëzime /zbatimi
Zgjedhësi i programit
Programet plotësuese
197
27
9
1
Kohëzgjatja në min (rreth)*
Общи инструкции за
безопасност
Вашата пералня
Bosch
Пералнята е предназначена за
Новата пералня, която закупихте, е модерен, висококачествен домашен уред.
Пералнята се характеризира с икономичната си консумация на енергия,
вода и прах за пране.
--
употреба само в домашни условия;
--
пране на подходящи текстилни изделия във вода;
--
работа със студена вода, прахове
за пране, достъпни на пазара, и
продукти за почистване, които са
подходящи за употреба в перални.
Всяка пералня, която напуска фабриката, е проверена внимателно, за да се
гарантира, че функционира правилно и
е в идеално състояние.
Не оставяйте деца без надзор близо до
пералнята.
Ако имате някакви въпроси – особено
по отношение на свързването и инсталирането на пералнята, не се колебайте
да се свържете с отдела за обслужване
на клиенти.
Не включвайте/изключвайте щепсела на
ел. мрежа с мокри ръце.
Допълнителна информация и набор на
нашите продукти може да се намерят
на нашата интернет страница:
Дръжте домашните си любимци далеч
от пералнята.
Не изключвайте щепсела на ел. мрежа,
като издърпвате силно кабела.
Внимавайте при източване на гореща
вода.
http://bosch-hausgeraete.de
Прочетете инструкциите за работа и
инсталиране и цялата останала информация, придружаваща пералнята, и
действайте съгласно тях.
Запазете цялата документация за бъдеща употреба или за следващия собственик на уреда.
Не докосвайте вратата, когато перете
при висока температура.
Не се качвайте върху пералнята.
Не се облягайте на отворената врата на
пералнята.
198
Информация за
изхвърлянето на
отпадъци
Инструкции за
инсталиране
Въведение
Съблюдавайте и спазвайте предупрежденията и инструкциите по-долу:
Изхвърляне на
опаковката
Тези инструкции за инсталиране са
предназначени за квалифицирани
техници. Като допълнение към тези
инструкции за инсталиране спазвайте
следното, докато инсталирате уреда:
Вашият нов уред е доставен в защитна
опаковка. Всички използвани материали са екологично безопасни и могат да
бъдат рециклирани. Помогнете като
изхвърлите опаковката по безопасен за
околната среда начин.
Ако пералнята е в стая с ниска температура или в такава, която не се използва
през зимата, остатъчната вода трябва
да бъде премахната от водната помпа
и маркучите.
Попитайте продавача или местните
власти за настоящите средства за
изхвърляне.
Не повреждайте пералнята. Не повдигайте пералнята от нейните издадени
части (например вратата).
Риск от задушаване!
Не позволявайте на деца да си играят
с опаковката и съответните й части.
Съществува риск от задушаване с
пластмасовото фолио и от падащи картонени кутии.
Като допълнение към информацията
за безопасност, изложена тук, местните
водоснабдително и електрозахранващо
дружества може да имат специални
изисквания.
Изхвърляне на стария
уред
Ако имате съмнения, уредът трябва да
се свърже от специалист.
Старите уреди не са безполезни боклуци! Могат да се извлекат ценни материали от рециклирането на стари уреди.
Опасно за живота!
Изключете щепсела за ел. мрежа на
стария уред. Срежете захранващия
кабел и го изхвърлете с щепсела за ел.
мрежа.
Информация за
изхвърлянето на
отпадъци
Изхвърляне на опаковката
Унищожете ключалката на вратата. Това
ще попречи на деца да се заключат в
уреда и да се задушат.
Вашият нов уред е доставен в защитна
опаковка. Всички използвани материали са екологично безопасни и могат да
бъдат рециклирани.
Помогнете като изхвърлите опаковката
по безопасен за околната среда начин.
Попитайте своя търговец или направете
запитване до местните власти за установените начини за изхвърляне.
199
Опазване на околната
среда/ Насоки и съвети
Торбичката принадлежности
съдържа:
Вашата перална машина използва
ефективно вода, енергия и перилни
препарати, като по този начин защитава
околната среда и намалява разходите
на домакинството ди.
Използване на вашата перална машина
по ефективен и безопасен за околната
среда начин:
--
Избягвайте използването на прекалено много перилен препарат.
--
Използвайте ефективен перилен препарат, подходящ за перални машини
с предно зареждане на дрехите.
--
Добавяйте перилен препарат съобразно степента на замърсеност,
количеството пране и твърдостта на
водата и съблюдавайте указанията
на производителя на перилния препарат.
Стандартни
принадлежности
1. Капачки за поставяне в отворите
след премахване на болтовете за
транспортиране.
2. Колянова тръба за прикрепяне на
дренажния маркуч, например към
воден басейн.
3. Гаечен ключ за настройване.
4. Заключалка за дренажния маркуч.
В зависимост от положението на
свързване, следната част също е необходима:
--
1 скоба за маркуч Ø 24-40 мм
(DIY store) също е необходима за
свързване към сифон.
Влагата в барабана се дължи на финалните прегледи, които преминава всяка
перална машина преди да напусне
фабриката.
На задната страна на уреда:
Виж фиг 4
--
захранващ кабел с щекер
Няколко принадлежности са приложени
към вашата перална машина. Проверете
дали са приложени всички принадлежности за вашия модел. Ако липсват отделни
части, свържете се с търговеца незабавно.
C….Връзка за захранващ маркуч
Барабанът съдържа:
1. Отвертка с плоска глава.
Виж фиг 1
2. Гаечен ключ за муфа (13 мм).
1. Захранващ маркуч (синя стрелка)
3. Кръгов гаечен ключ (SW 13) за премахване на болтовете за транспортиране.
2. Дренажен маркуч за водата.
3. Торбичка с принадлежности (вж.
по-надолу)
Виж фиг 2
Полезни инструменти
Следните инструменти са от полза:
4. Нивелир за настройване.
Виж фиг 5
Водонепропускваемият маркуч предотвратява потенциално наводнение, ако
маркучът протече. Ако маркучът протече светва червен сигнал и водният
впускателен отвор се блокира.
Виж фиг 3
200
Размери
Ако пералната машина ще бъде инсталирана на дървен под:
Виж фиг 6
‰‰ При възможност инсталирайте пералната машина в ъгъл.
а = 686 мм
b = 780 мм
‰‰ Завинтете водонепромокаема
дървена плоскост (минимум 30 мм
дебела) за пода.
c = 940 мм
d = 407 мм
‰‰ Обезопасете предните крака на
пералната машина с придържащи
скоби.
Ъгъл на отваряне 180° Приблизително тегло 100 кг.
Списък за
проверка за
инсталиране
‰‰ Придържащи скоби (комплект) могат
да бъдат получени от специализиран магазин или от Клиентски
Услуги (WMZ 2200).
страница
‰‰ Уредът не може да се поставя с
барабана нагоре.
напълно премахнете 4
болта за доставка и преместете пералната машина на място
7
свържете линията на водно захранване и дренажната тръба
8
свържете електрическото
захранване
9
плъзнете пералната машина до крайното и местонахождение
9
нсталирайте държача, ПРЕДИ да
И
премахнете уредите за сигурност
при транспортиране.
изравнете ъгъла на пералната машина възможно
най-прецизно
9
Инсталиране в ниша
Ако пералната машина ще бъде инсталирана в ниша, съблюдавайте минималните разстояния, отбелязани в следната таблица:
преди първо използване,
изпълнете почистващ
цикъл
‰‰ Уредът не може да се вгражда под
други предмети.
Инсталиране на основа
Ако пералната машина е инсталирана
върху основа (номер за поръчка WMZ
20400), следвайте инструкциите в наръчника за употреба.
12
Разстояние
Повърхност за
инсталиране
Стабилността е важна, за да се предотврати “лашкането” на пералната машина по време на въртящия цикъл.
Повърхността за инсталиране трябва
да бъде твърда и равна. Меки подови
повърхности, като килими или повърхности на дунапренена основа, не са
подходящи.
Странично
6 мм
Горен край
305 мм
Заден край
64 мм
Преден край
6 мм
201
Премахване на
средствата за защита
при транспортиране
внимателно опитайте отново. Важно
е да направите това с болтовете, в
противен случай втулките може да
не измъкнат правилно.
‰‰ Съхранете транспортните болтове
и (завийте гайката и втулката на
болта).
Внимание
Болтовете за транспортиране трябва
винаги да се махат преди използване
на уреда за първи път и трябва да се
съхраняват за следващо транспортиране (например при пренасяне на домакинството).
Дължини на маркучи и
кабели
Свързване от лявата страна
‰‰ Отхлабете всичките 4 болта преди
да премахнете някой от болтовете
изцяло от уреда.
Виж фиг. 10
Свързване от дясната страна
‰‰ Премахнете долните два болта,
преди да премахнете горните два
болта.
Виж фиг. 11
a = 140 см. (прибл.)
‰‰ Отхлабете болтовете със затворения край на гаечния ключ 13 мм. Отхлабете болтовете, докато са готови
за лесното им отстраняване.
b = 130 см. (прибл.)
‰‰ Долните прикрити болтове могат
лесно да се отстранят, като използвате 13 мм глух ключ.С
e = 175 см. (прибл.)
Виж фиг. 7
‰‰ Отстранете напълно средствата за
защита при транспортиране (болтове и пружини, шайби и втулки).
‰‰ За да съхраните болтовете за бъдеща употреба, не ги отделяйте от
пластмасовите втулки.
Виж фиг. 8
‰‰ Вкарайте пластмасовите капачки в
c = 85 см. (прибл.)
d = 100 см. (прибл.)
f = 85 см. (прибл.)
g = 140 см. (прибл.)
h = 60 см. (прибл.)
h = минимална височина на точката на
източване
Други маркучи
Налични при специализирани доставчици:
--
Съхраняване на средствата за защита при транспортиране
Винаги пазете транспортните болтове
за бъдещо преместване (например при
пренасяне в друг дом).
Виж фиг. 9
‰‰ Ако втулките не излязат, при изваждането на болтовете, вкарайте
болтовете обратно във втулките и
202
Удължен захранващ маркуч (прибл.
2,44 м).
Свързване на водата
Свържете дренажния маркуч:
Маркуч за входящата вода
Внимание!
Използвайте пералнята само със студена питейна вода. Не свързвайте смесителния кран с апарати за гореща вода
без налягане.
Използвайте единствено новодоставените захранващ и дренажен маркуч.
Никога не свързвайте стари, употребявани маркучи.
1. Поставете скобата в края на дренажния маркуч преди да го свържете с уреда.
2. Свържете дренажния маркуч с
конектора за дренажен маркуч от
задната страна на уреда; поставете
скобата на около 9 мм от края на
маркуча.
Маркуча за вливане не трябва:
3. Затегнете скобата с отвертка.
--
да се усуква или смачква,
--
променя или реже (в противен
случай, здравината му не е гарантирана)
Свързване на захранващия маркуч:
Виж фиг. 12
‰‰ Затягайте пластмасовите скоби
само на ръка, когато свързвате захранващия маркуч със задната част
на уреда. Не махайте цедките от
захранващите маркучи.
‰‰ След свързването на захранващия
маркуч, отворете кранчето и проверете дали има теч.
Дренаж в изправена тръба
Виж фиг. 15
‰‰ Използвайте дъга. Свържете дъгата
с края на дренажния маркуч и вкарайте края на маркуча в отходната
тръба.
‰‰ Прикрепете маркуча в правилната
позиция чрез лепенка или стягаща
скоба?.
Дренаж в сифон:
Виж фиг. 16
‰‰ Затегнете точката на свързване с
щипка за маркуч Ø 24-40 мм (изходен отвор за специалисти).
Следете главното налягане на водата.
--
Виж фиг. 13
Виж фиг. 14
Ако се съмнявате, че ще се справите с
правилното свързване на уреда, обърнете се към специалист.
--
‰‰ Не отделяйте винта от стягащата скоба. Разхлабете винта, само
колкото дренажния маркуч да влезе
свободно с скобата.
Водното налягане трябва да е
между 1 и 10 бара (когато кранчето
е пуснато, трябва да протичат поне
8 литра вода на минута)
Дренаж в мивка
Виж фиг. 17
Ако налягането е прекалено силно,
монтирайте клапа за намаляване на
налягането.
Дренажен маркуч (маркуч за източване)
‰‰ Закрепете стабилно дренажния
маркуч за мивката.
‰‰ Когато водата започне да се изпомпва от пералната машина, уверете
се, че се оттича достатъчно бързо.
Разликата във височините между мястото на влагане и дренажната точка:
максимум 100 см, минимум 60 см.
203
Свързване към
електрическата мрежа
Подравняване на
пералната машина
Внимание
Процедура по нивелиране
Включвайте пералната машина само в
правилно монтирани, добре заземени
ел. контакти с променлив ток.
1. Уредът трябва да е в крайното си положение, готов за нивелация (преместването на уреда след нивелация,
може отново да го денивелира)
Волтажът трябва да е в съответствие
със спецификациите на пералната машина (табелка).
Всяко от крачетата или поставка на
уреда, трябва да стабилно разположено, за да предотврати клатушкането на пералната машина.
Електрическото натоварване и необходимият предпазител са обозначени на
табелката.
Започнете след като сте завинтили
докрай всичките четири крачета,
след това едно по едно ги отвинтвайте до изравняването на пералната
машина.
Проверете дали:
‰‰ Електрическият щепсел и електрическите контактът са съвместими.
‰‰ Профилът на кабела е адекватен,
‰‰ Заземителната система е монтирана правилно.
Смяната на захранващия кабел (при
нужда) трябва да се извършва само от
специалист.
Подмяната на захранващия кабел може
да се извърши от отдела за обслужване
на клиенти.
Не използвайте разклонители и удължители.
Ако се наложи да използвате прекъсвач, използвайте само маркирани със
. Само този символ може да
знака
гарантира изпълняването на всички изисквания.
2. Използвайте нивелир между предна
и задна част и между страничните
стени. (Нивелирът трябва да се
събира целия върху горния капак на
пералнята. Внимавайте единия край
да не е повдигнат от лайсната по
ръба на пералнята).
3. Нагласете нивото на пералнята
чрез четирите крачета с регулируема височина. Снижете пералнята
възможно най-ниско, за да намалите вибрациите.
Не изключвайте от електрическия щепсел, дърпайки го за кабела.
Не включвайте/изключвайте електрическия щепсел с мокри ръце.
‰‰ Разхлабете заключващата гайка
(1 на илюстрацията), като я
завъртите по часовниковата
стрелка. Използвайте доставения гаечен ключ (16 мм). Като
завъртите заключващата гайка,
крачето (2 на илюстрацията) , за
което е заключена, ще се върти
заедно с нея. Това ще удължи
височината на крачето.
‰‰ Развинтването на крачето (по
часовниковата стрелка), ще
издигне ъгъла на пералнята, а
завинтването на крачето (обратно на часовниковата стрелка),
ще го свали. Когато ъгълът на
204
пералнята достигне правилното
положение, заключете крачето,
като завъртите заключващата
гайка обратно на часовниковата
стрелка, докато здраво се запре
в корпуса на пералнята.
‰‰ Ако балончето е в средата,
значи уредът е изравнен. В
противен случай, повторете
цялата процедура по нивелиране, докато уредът се изравни.
Съвет: Ако балончето е по-близо
до единия край на нивелира,
то значи този край е повдигнат.
Изравнете като или снижите
по-високия, или издигнете пониския край.
‰‰ Може да се наложи да придържате крачето с клещи, докато затягате заключващата гайка. Ако
крачето се завърти, ще промени
височината на ъгъла.
‰‰ След предварителното настройване, натиснете надолу всеки от
ъглите да се уверите, че пералнята не се клати. Ако се клати,
снижете крачето на този ъгъл,
докато стъпи стабилно на пода.
‰‰ Натиснете надолу всеки от ъглите на уреда, за да се уверите, че
той не се клати.. снижете крачето на този ъгъл, докато стъпи
стабилно на пода.
‰‰ След като изравните уреда
странично, то завъртете нивелира върху горния капак в посока
отпред-назад и изравнете и в
тази посока.
Виж фиг. 18
5. За фина настройка на нивелацията,
вкарайте малко пране в пералнята,
пуснете режим центрофуга и тогава
настройте нивото.
4. Използвайте нивелир (не по-дълъг
от 61 см), за да проверите изравняването на уреда.
‰‰ Поставете нивелира върху горния капак на уреда, за да проверите дали е изравнен по осите
предна-задна страна и лява-дясна страна.
205
ко спрете ръчно тестовото центроА
фугиране, преди да е приключило,
вратата на пералнята може да остане заключена за 10 секунди.
Ръководство за работа
Вашата нова перална машина
Виж фиг. 19
Контролно табло
Виж фиг. 20
Преди да използвате Първи цикъл на
пералнята за първи пране
път
Избиране на езика
Пералнята трябва да е инсталирана и
свързана правилно, както е показано в
страница 5.
рограматорът не трябва да е заП
даден на Изключено.
зикът трябва да се избере, преди
Е
да се стартира програмата.
Преди да използвате пералнята за
първи път:
‰‰ Основното напрежение и спецификациите за напрежение на пералнята (табелка за оценяване) трябва да
съвпадат.
‰‰ Натиснете едновременно бутоните
Меню и Избор и ги задръжте (за 5
секунди), докато не се появи текущата настройка.
‰‰ Пералнята трябва да е правилно
инсталирана и свързана.
Виж фиг. 21
‰‰ Клемата трябва да е пусната.
‰‰ Натиснете бутона Избор, докато не
се появи желания език.
‰‰ Потвърдете избора на език, като
натиснете бутона Меню.
ко бутонът е натиснат, новата наА
стройка за език е избрана автоматично след 5 секунди.
збраната настройка се възобновяИ
ва след цикъла за пране.
206
Задаване на времето
‰‰ Отворете вратата.
‰‰ Обърнете програматора на Изключено.
реди да могат да бъдат избрани
П
индивидуалните настройки (поспециално „Програмата е приключена в”), времето трябва да се
настрои.
Подготовка за пране
Виж фиг. 22
Първи цикъл на пране
(без пране)
‰‰ Изпразнете джобовете на дрехите.
Вашият уред е тестван, преди да напусне фабриката. За да премахнете водата, останала от тестовите процедури,
първият цикъл на пране трябва да бъде
извършен без пране в пералнята.
‰‰ Не поставяйте пране в пералнята.
‰‰ Включете клемата.
‰‰ Отворете капака на чекмеджето за
прах.
‰‰ Излейте приблизително 1 литър
вода в камера II;
‰‰ Напълнете наполовина мерната
чаша за прах и я излейте в камера
II.
е използвайте вълнени изделия и
Н
слаби прахове за пране (на основа
на пяна).
‰‰ Затворете капака на чекмеджето за
прах.
‰‰ Затворете вратата.
‰‰ Задайте програматора на Памучни
90 C. Светлината на индикатора
свети (в червено).
Старт/Пауза
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза
Стартира се програмата. Светва
индикаторът (в червено).
тъпките на индивидуалната проС
грама са отбелязани в полето на
дисплея.
‰‰ Изчеткайте пясъка от джобовете и
маншетите/яките.
‰‰ Затворете циповете, стегнете калъфките на възглавниците/покривките на възглавниците.
‰‰ Махнете плъзгачите на завесите
или ги завържете в мрежа/тобичка.
‰‰ Премахнете чужди обекти/пух отвътре и почистете вътрешността.
‰‰ Премахнете елементите, които не
могат да се изперат.
‰‰ Панталони, трикотаж и трикотажни
изделия например вълнени облекла, тениски или пуловери трябва да
са обърнати на обратно.
‰‰ Предварително третирайте петната.
‰‰ Сутиени с подплънки (подплънката
може да се разхлаби по време на
прането и да доведе до повреда),
малки обекти (чорапи и кърпички),
тиранти и колани трябва да бъдат
прани в торба, за да не се „загубят”.
Сортиране на прането
Според цвета и степента на замърсяване
Виж фиг. 23
Белите обекти могат да станат сиви.
Изпирайте белите и цветни обекти отделно.
Когато се покаже „Remove washing”
(премахнете прането):
207
Степен на замърсяване
--
Кръв, яйца, мляко, нишесте (без
съдържание на протеини, въглехидрати).
Без видимо зацапване или петна.
Прането вероятно абсорбира телесна
миризма.
--
Сажди, пръст, пясък (пигменти),
тенис екипи, замърсени с червен
силикатен пясък.
--
Леки летни дрехи
Премахване на петна
--
Тениски, фланелки, блузи, които
носите не повече от един ден.
--
Завивки, кърпи за гости за еднократна употреба.
Почистете/обработете с химически
вещества петната, веднага след получаването им.
леко зацапани
Нормално зацапани
Видимо зацапани и/или с леки петна.
--
Тениски, фланелки, блузи пропити с
пот или носени няколко пъти.
--
Чаени кърпи, кърпи за ръце, завивки, използвани повече от една
седмица.
--
Най-напред нанесете с леко потупване
сапунен разтвор. Не търкайте.
След това изберете подходящата програма и ги изперете.
Понякога са необходими няколко изпирания, за да премахнете упорити/
засъхнали петна.
Сортиране на прането според етикетите на дрехите
Завеси тип мрежа (без никотиново
опетняване), които не са прани от
до половин година.
Виж фиг. 24
Перете само дрехи, носещи следните
етикети.
много зацапани
Видимо зацапване и петна
--
Кухненски кърпи, използвани една
седмица.
Памучни + ленени 95 °C, 90 °C
--
Салфетки от плат.
Памучни + ленени 60 °С, 40 °С, 30 °С
--
Бебешки лигавничета.
--
Облекла на деца за открито или
футболни екипи и гащи, зацапани с
трева и/или пръст.
--
Работни дрехи като комбинезони
или връхните дрехи на хлебари или
месари.
Типични петна
--
Подкожни мазнина, олио/готварска мазнина, сосове, нефт, восък
(съдържащи масло/мазнина)
--
Чай, кафе, червено вино, плодове,
зеленчуци.
Синтетични 60 °С, 40 °С, 30 °С
Деликатни/Копринени 40 °С, 30 °С
Копринени и вълнени тъкани за ръчно и
автоматично пране, студено,. 30 оС
Не поставяйте в пералнята пране, на
което има следния етикет:
= да не се пере в пералня
208
Опасност от експлозия!
Пране, което е предварително третирано с перилни препарати, съдържащи
разтворители, например препарат за
премахване на петна или почистващ
разтвор, трябва бъдат старателно изплакнати на ръка, преди да се вкарат в
пералната машина, в противен случай
има опасност от експлозия. Преди да
заредите прането, изплакнете старателно на ръка.
Внимание
‰‰ Затворете вратата. Внимавайте да
не защипете пране между вратата
и гуменото уплътнение. Вратата
трябва да се затваря леко и без
принудителен натиск.
Перилни препарати
и добавки
Опасност от
натравяне!
Чужди частици в барабана, могат да
повредят прането. Преди поставянето
на прането, уверете се, че няма чужди
частици в барабана.
Съхранявайте перилните препарати
и добавки далеч от деца.
Зареждане на прането
Правилно разпределяне
на перилни препарати
Виж фиг. 25
‰‰ Отворете вратата.
Дозирайте перилните препарати, като
се съобразявате със:
Виж фиг. 26
‰‰ Разгънете сортираното пране и го
поставете свободно разположени в
барабана. Смесете големи и малки
части от облеклото. Пране с различни размери се разпределя по-равномерно при центрофугирането.
е прехвърляйте максимално
Н
разрешеното количество пране.
Препълването може да доведе до
недобро изпиране и да причини намачкване.
--
твърдостта на водата. Информация
за това можете да плолучите от
местното водоснабдително дружество.
--
количеството пране.
--
степента на замърсяване. Данни за
степента на замърсяване ще намерите на страница 13.
--
препоръките на производителя на
перилния препарат. Правилната
дозировка на перилни препарати
намалява вредното въздействие на
околната среда и осигурява оптимални резултати при изпирането.
Препоръчителното зареждане на пералнята в зависимост от избраната програма и допълнителни функции е показано.
Пълно зареждане
Памучни и ленени
½ Зареждане
Памучни, синтетични материи, плетена
тъкан
1/3 Зареждане
Вълнени, фини материи, коприна
Прекалено малко перилен препарат:
прането не се изпира добре и е възможно да посивее и да се втвърди.
Сиво-кафявите петна (от мазнина) може
да замърсят прането. Нагревателите се
калцират.
209
Прекалено много перилен препарат:
Вреди на околната среда, образува се
прекалено много пяна, която може да
намали ефекта от перилната механика
и да доведе до лоши резултати от прането и изплакването.
Пълнене с перилни
и/или почистващи
препарати
Виж фиг. 27
‰‰ Отворете капака на чекмеджето за
перилни препарати.
‰‰ Напълнете с перилен и/или почистващ препарат.
Камера I: Предпране
Камера за предпране за перилни препарати, препарати за почистване на
петна и колосване.
Камера II: Основно пране
Камера за перилни препарати и препарати за почистване на петна
Камера :
Течни перилни препарати, други почистващи препарати, например омектотител или балсам. Напълнете до долния
край на знака „max”.
‰‰ Разредете концентрираните и
агресивни омекотители и балсами
с малко вода преди да налеете в
камера (за предотвратяване на
запушването на преливника)
‰‰ Затворете капака на чекмеджето за
перилни препарати.
Програми и
функции
Продължителността на програмите зависи от налягането и твърдостта на водата,
температурата на вливаната вода, стайната температура, вида и количеството
пране, колебанията в главното напрежение и избраните допълнителни функции.
Максималната скорост на центрофугирането зависи от избраната програма.
Настройките за скоростта на центрофугираното, вижте на страница 20.
Основни програми
Памучни
90 °С
За силно замърсени тъкани, устойчиви
на изваряване.
За издръжливи тъкани, например памучни и ленени материи, като хавлиени
кърпи, спално бельо или бели спортни
чорапи.
60 °С
Памучни
Препоръчително за средно или силно
замърсено пране с устойчив цвят. За
издръжливи материи, например памучни или ленени, като работно облекло
или бельо.
60 °С
Памучни
Програма за дълбоко почистване и премахване на петна, за устойчиви памучни материи.
40°С
Памучни
Препоръчва се за леко или средно
замърсени материи, с неустойчив цвят.
За платове от памук и лен, например
джинси, тениски и памучни пуловери.
30°С
Памучни
Препоръчително за леко замърсени материи, с неустойчив цвят. За устойчиви
платове, например памучни или ленени
(ако цветовете им могат да изсветлеят
или изчезнат)
210
Лесна поддръжка
60 °С
За средно замърсени материи с лесна
поддръжка и устойчиви цветове, например памучни, ленени, синтетични
или смесени материи. Този вид пране
изисква специален избор на програма и
намалена скорост при центрофугиране,
за да се намали образуването на гънки.
40 °С
Лесна поддръжка
За леко и/или средно замърсени материи с лесна поддръжка, с неустойчиви
цветове, например памучни, ленени,
синтетични или смесени материи. Този
вид пране (например блузи, ризи и
гащеризони) изисква специален избор
на програма и намалена скорост при
центрофугиране, за да се намали образуването на гънки.
Коприната и други материи с указание
за „ръчно пране” или със знака
на
етикетите си, могат безопасно да бъдат
изпрани на тази програма.
Вълна 30 °С
За вълнени материи, подлежащи на
ръчно и автоматично пране.
Смесени 30 °С
За материи с лесна поддръжка и памучно пране – с тази програма можете да
перете заедно различни видове материи.
Центрофуга
За центрофугиране на ръчно пране.
Водата от прането или изплакването се
източва преди центрофугирането.
Лесна поддръжка 30 °С
За леко и/или средно замърсени материи с лесна поддръжка, с неустойчиви
цветове, например памучни, ленени,
синтетични или смесени материи. Този
вид пране изисква специален избор на
програма и намалена скорост при центрофугиране, за да се намали образуването на гънки.
Изплакване/Освежаване
Програма за изплакване на незамърсени материи, например бански костюм и
за премахване на остатъци от перилни
препарати. Завършва с кратко изплакване. Водата се източва.
Източване
Водата от изплакването се източва без
центрофугиране.
Специална грижа
Максимални скорости на центрофугирането при различните програми
Фини/Копринени
30 °С
За чувствителни материи, подлежащи
на пране, например копринени, сатенени, синтетични и смесени материи
(пердета, рокли, поли и блузи).
Големи предмети от прането, например
спортно облекло, може да бъдат изпрани на тази програма заради внимателното движение и допълнително изплакване, което се добавя автоматично.
Няма центрофугиране между отделните
изплаквания.
Вълна студ
Ръчно пране се препоръчва за много
чувствителни материи, които обикновено се перат на ръка.
Тази програма е създадена за особено
внимателно третиране на прането.
Обороти в
минута
1200
800
600
800
600
1200
1200
Тип пране/програма
Памучни
Синтетични
Фини/Копринени
Вълна
Смесени
Центрофуга
Изплакване
В програма Памучни
платовете
се центрофугират на максималната
възможна скорост.
211
В програмите Лесна поддръжка ,
Фини/Копринени ,
Вълна и
Смесени пералната машина центрофугира на ниска скорост – за внимателно
третиране на фино пране. При необходимост, променете скоростта на центрофугиране. Минималната скорост на
центрофугиране е 400 оборота в минута.
Дисплей
Текущата програма и нейният статус се
изписват от лявата страна на първия
ред. Текущият час е изписан в дясната
част, а в лявата е изписано „Ready” (в
готовност).
Символ за режим „Интензивно
пране”
Този символ се появява, когато е избран
режимът „Intensive Wash” (интензивно
пране).
Символ за ключалка за защита от
деца
Този символ се появява, ако функцията „защита от деца” е включена „Child
lock: on” (ключалка за защита от деца:
включена).
„Spin speed” (скорост на центрофугиране) или „Without final spin” (без
центрофугиране)
Допълнителни
настройки
Изписва се максималната скорост на
центрофугиране за текущата програма.
Предпране
Виж фиг. 28
, се изпис-
е натиснат,
Ако бутонът Предпране
към избраната програма се добавя
цикъл предпране.
Скоростите може да се променят.
Without final spin (без центрофугиране),
също може да бъде избрано.
„Without final spin” (“---”) (без центрофугиране)
Прането остава във водата от последното изплакване. Препоръчва се за
чувствително пране.
Ако не можете да извадите прането от
барабана, скоро след приключването на
програмата, изберете тази допълнителна
функция, за да избегнете измачкване.
Programme finished at (час на приключване на програмата)
Изписва се кога програмата ще завърши.
Символ за режим „Бързо пране”
Този символ се появява, когато е избран
режимът „Quick Wash” (бързо пране).
Символ за сигнал
Този символ се появява, ако за силата
на сигнала не е избрано „Signal: off”
(сигнал - изключен).
На втория ред се изписва скоростта на
центрофугирането и предполагаемият
час на приключване на прането, както и знаците “spin speed” {скорост на
центрофугата), “wash mode” (програма
на пране), „signal” (сигнал) и “child lock”
(ключалка за защита от деца).
При програма Източване
ва “---”,
Символ за режим „Нормално пране”
Този символ се появява, когато е избран режимът „Normal Wash” (нормално
пране).
Програма за предварително третиране
на силно замърсени материи, материи
с петна.
Съответно продължителността на прането се увеличава.
Допълнително изплакване
Виж фиг. 29
Ако бутонът Допълнително изплаквае натиснат, към избраната проне
грама се добавя допълнителен цикъл
изплакване.
Съответно продължителността на прането се увеличава.
212
Улеснено гладене
Виж фиг. 30
е
Ако бутонът Улеснено гладене
натиснат, центрофугирането е внимателно и бавно, след което прането бива
разтръскано. След края на центрофугирането, прането е разпределено порехаво в барабана – намалено е намачването. Съответно времето за пране се
удължава.
звадете прането възможно найИ
скоро след приключването на центрофугирането.
Функцията за авто-натоварване е компонент от вашата перална машина и се
включва автоматично.
Това поддържа консумацията на вода и
електричество възможно най-ниска.
Сензорът за вливане измерва скоростта
на вливаната вода като вграден водомер и изчислява точния обем вода, необходим от количеството пране.
Сензорът за постепенно снижаване
на водата осигурява точното ниво на
водата, необходима за изпирането на
вашето пране във всяка програма.
Индикаторна лампичка в Система за засичане
на небалансирано
бутона Старт/Пауза
Индикаторната лампичка сочи следната натоварване
информация:
--
--
Индикаторната лампичка Старт/Памига (червено): Програмата
уза
може да бъде стартирана. Възможно е допълване на пералнята.
Индикаторната лампичка Старт/
светне (червено): ПрограПауза
мата е в ход. За безопасност вратата се заключва и не може да бъде
отворена.
Вратата може да се отвори, ако се натисне бутона Старт/Пауза .
зключение:
И
Когато функцията „защита от деца”
е включена, индикаторната лампичка Старт/Пауза
не свети. След
края на програмата, вратата остава
заключена.
Специални приложения
Системата за засичане на небаласирано натоварване завърта прането
няколко пъти, за да осигури равномерно
разпределяне.
Ако прането е прекалено неравномерно
разположено, не се върти по причини за
безопасност или се намалява крайната
скорост на центрофугиране.
Вълна центрофугиранеВ програма
то се извършва само два пъти, за да се
избегне разтеглянето на плата.
Време
Когато е избрана някоя програма, се
изписва очакваното време на приключването й.
Отклонения във времето се причиняват
от:
--
Прекалено натоварване
--
Многократно завъртане на барабана, за разпределяне на неравномерно заредено пране
--
Допълнително изплакване в следствие на прекалено пенообразуване
--
Прекалено ниско водно налягане
Регулиране на натоварването
Регулирането на натоварването контролира консумацията на вода и електричеството за всяка програма – в зависимост от количеството пране и вида на
материята.
213
--
Избор на допълнителна функции,
например Допълнително изплакване , след като програмата е в
ход.
Пране със
стандартни
настройки
В следствие на тези и други настройки,
времето на прането се удължава.
ко няма избрани допълнителни
А
функции и не постъпят други промени, пералният цикъл ще завърши
в рамките на посоченото време.
Специфичните стандартни настройки за
оптимално избрани за всяка програма.
Ако не желаете да променяте тези настройки:
Виж фиг. 31
‰‰ Отвъртете кранчето
Виж фиг. 32
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната от вас програма.
Виж фиг. 33
‰‰ Заредете прането и затворете вратата.
Индикаторната лампичка Старт/Пауза
мига (червено)
Виж фиг. 34
‰‰ Ако желаете, натиснете бутон/и за
допълнителни настройки.
Индикаторната лампичка на съответния
бутон светва (червено)
ко по невнимание изберете неА
логична комбинация, индикаторната
лампичка на съответния бутон изгасва и се чува сигнал.
Виж фиг. 35
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза .
Индикаторната му лампичка светва
(червено). Програмата се стартира.
а дисплея се изписва развитието
Н
на програмата
Прането със специални настройки е
описано по-долу
214
Пране със специални настройки
Можете да нагласите настройките спрямо собствените ви изисквания.
Първо се запознайте с накратко с преглед на регулируемите настройки.
Стъпките за промяна на настройките са описани в детайл по-долу.
Преглед на програмите
Изберете програма с програматора.
Поставете прането и затворете вратата
Натиснете бутона Меню
Скорост на
центрофугиране
Страница 216
Според
програмата и
модела,
вж. стр. 211
Програмата ще
приключи в
Страница 216
Пране
Сигнал
Страница 217
Страница 217
Регулира се
на интервали от
по 30 мин.
Нормално
Бързо
Интензивно
Изключен
Продължителен
Максимум
Натиснете бутона Избор и желаната
настройка ще се зададе.
Натиснете бутона Меню за повече
настройки или бутона Старт/Пауза
215
Защита от деца:
Страница 218
Изключена
Включена
Настройка на
часовника
Страница 219
Часове/ минути
Скорост на
центрофугиране
Programme finished
at (програмата ще
приключи в)
Скоростта може да бъде променяна.
В зависимост от избраната програма,
на дисплея се изписва максималната
скорост на центрофугиране. Вижте информацията на страница 16.
верете се, че часовникът е сверен
У
– виж „Настройка на часовника”.
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната програма
‰‰ Заредете прането и затворете вратата на пералнята.
започИндикаторът Старт/Пауза
ва да мига (червено)
Пример:
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната програма.
‰‰ Заредете прането и затворете вратата на пералнята.
Индикаторната лампичка Старт/Паузапочва да мига (червено)
за
Пример:
Виж фиг 39
Виж фиг. 36
‰‰ Натиснете бутона Меню, докато на
дисплея се появи „Spin speed” (скорост на центрофугиране). Текущата
скорост на центрофугиране мига.
Индикаторната лампичка Старт/Пауза започва да мига (червено)
‰‰ Ако до 10 секунди не е натиснат
бутон, менюто изчезва. Промените в
настройките се загубват.
Виж фиг. 37
‰‰ Натиснете бутона Избор, докато
на дисплея се изпише желаната от
вас скорост на центрофугиране или
„Without final spin” (без центрофугиране)
С натискането на бутон Меню, могат да
се избират и други настройки. Сменят
се с натискането на бутона Избор.
‰‰ Натиснете бутона Меню, докато
на дисплея се изпише „Programme
finished at” (програмата приключва в).
Текущото време за приключване на
програмата, започва да мига.
Индикаторната лампичка Старт/Пазапочва да мига. (червено)
уза
А
ко до 10 секунди не е натиснат
бутон, менюто изчезва. Промените
в настройките се загубват.
Виж фиг. 40
‰‰ Натиснете бутона Избор, докато на
дисплея се изпише времето за приключването на програмата. Времето
за приключването на програмата
може да се настрои на интервали от
по 30 минути.
Времето е може да бъде настроено
за максимум 24 часа напред.
Виж фиг. 38
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза .
Програмата се стартира. Индикаторната лампичка светва (червено).
Н
а дисплея се изписват стъпките на
специфичните настройки.
216
ремето за приключване трябва да
В
се занули, ако програмата, допълнителните настройки или настоящото време бъде сменено.
Ако прането е малко и леко замърсено, програмата може да приключи преди избраното време за
приключване да е изтекло.
Ако прането е много и силно замърсено,
програмата може да приключи няколко
минути след изтичането на избраното
време за приключване.
С натискането на бутон Меню, могат да
се избират и други настройки. Сменят
се с натискането на бутона Избор.
Знакът
започва да мига.
Индикаторната лампичка Старт/Пауза
започва да мига (червено)
А
ко до 10 секунди не е натиснат
бутон, промените се губят и менюто
скрива.
Виж фиг 41
Виж фиг 43
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза
Активирано е забавяне на стартирането.
Индикаторната лампичка светва.
На дисплея се изписва “Time delay”
(отложено време) .
‰‰ Натискайте бутона Избор, докато
на дисплея се появи желаната от
вас настройка.
ко сте избрали “Mode: Intensive
А
Wash” (режим интензивно пране)
или “Mode: бързо Wash” (режим
бързо пране), знакът или
остава постоянно, когато менюто се
скрие.
Пране
Можете да избирате между няколко
режима на пране:
С натискането на бутон Меню, могат да
се избират и други настройки. Сменят
се с натискането на бутона Избор.
Те биват:
--
(режим
“Mode: Normal Wash”
нормално пране)
Нормална продължителност на изпиране.
Виж фиг 44
--
(режим бързо
“Mode: Quick Wash”
пране)
Намалена продължителност на изпиране за леко замърсено пране.
--
“Mode: Intensive Wash” (режим
интензивно пране)
Увеличена продължителност на изпиране за силно замърсено пране.
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза .
Програмата се стартира.
Индикаторната лампичка светва.
а дисплея се изписват стъпките на
Н
специфичните настройки.
Сигнал
Започването и завършването на програмата, грешки и неизправности се
обозначават със звуков сигнал.
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната от вас програма.
Можете да настроите силата на звуковия сигнал.
‰‰ Заредете прането и затворете вратата на пералната машина.
Индикаторната лампичка Старт/Пазапочва да мига (червено)
уза
Включване, настройване силата
на звука и изключване на звуковия
сигнал
Пример:
Виж фиг 42
‰‰ Натиснете бутона Меню, докато на
дисплея се изпише “Mode: Normal
Wash” (режим нормално пране)
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната от вас програма.
‰‰ Заредете прането и затворете вратата.
Индикаторната лампичка Старт/Памига (червено)
уза
217
Пример:
Виж фиг 45
‰‰ Натискайте бутона Меню, докато
на дисплея се изпише “Signal: off”
(сигнал изключен).
Знакът започва да мига.
Индикаторната лампичка Старт/Пауза
започва да мига.
ко до 10 секунди не е натиснат буА
тон на дисплея се изписва “Ready”
(в готовност).
Промените се запазват.
Виж фиг 46
‰‰ Натискайте бутона Избор, докато на дисплея се изпише “Signal:
continuous” (сигнал: продължителен)
Ако задържите бутон Избор, силата
на звуковия сигнал се увеличава.
Освободете бутна Избор, когато желаната сила на звука е достигната
‰‰ За максимална сила на звука,
задръжте бутона Избор повече от
10 секунди, докато на дисплея се
изпише “Signal: max.” (сигнал: максимум).
Функция„Защита от
деца”
Можете да защитите вашата пералня,
за да избегнете неволна смяна на програмата.
Ако е избрана функция „Защита от
деца”:
--
В хода на програмата не могат да се
правят никакви промени.
--
След края на програмата, вратата
остава заключена.
Активиране ключалката за защита от
деца
‰‰ Завъртете превключвателя на програма, за да включите уреда.
Виж фиг 48
‰‰ Натискайте бутона Меню, докато
на дисплея се изпише „Child lock:
off” (ключалка за защита от деца:
изключена)
започва да мига.
Знакът
Виж фиг 49
‰‰ Натискайте бутона Избор, докато
на дисплея се изпише “Child lock:
on” (Ключалка за защита от деца:
включена).
Когато менюто изчезне, знакът ,
остава на дисплея.
‰‰ След приключването на пералния
цикъл тези настройки се запазват.
С натискането на бутон Меню могат да
се избират и други настройки. Сменят
се с натискането на бутона Избор.
лед като програмата е започнала,
С
можете да активирате/деактивирате
ключалката за защита от деца единствено в режим пауза.
Виж фиг 47
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза.
Програмата се стартира. Индикаторната лампичка светва.
а дисплея се изписват стъпките на
Н
специфичните настройки.
Стартиране на програма с „Child lock:
on” (ключалка за защита от деца:
вкл.)
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната от вас програма.
‰‰ Заредете прането и затворете вратата на пералнята.
Индикаторната лампичка Старт/Пазапочва да мига (червено)
уза
218
Виж фиг 50
‰‰ Натиснете и задръжте бутона
(5 секунди).
Старт/Пауза
Програмата се стартира.
Индикаторната лампичка Старт/Пауза
светва (червено).
Ключалката за защита от деца е
активирана.
а да деактивирате ключалката за
З
защита от деца временно, натиснете и задръжте бутона Старт/Пауза
(5 секунди), докато Индикаторната лампичка Старт/Пауза
започне да мига.
Можете да променяте други настройки.
Натиснете бутона Старт/Пауза
за да активирате ключалката за защита от деца.
З
а да прекъснете текущата програма, когато ключалката за защита от
деца е включена, поставите програматора на Изключено. Избраната
програма ще продължи да тече,
когато уредът бъде включен отново.
Изваждане не прането след края на
програмата, при “Child lock: on” (ключалка за защита от деца: вкл.)
‰‰ Натиснете и задръжте бутона
(5 секунди). Вратата
Старт/Пауза
на пералнята може да бъде отворена.
‰‰ Извадете прането. Ключалката за
защита от деца, остава активна,
дори да изключите уреда.
ледващият път, когато включите
С
уреда, ключалката за защита от
деца се активира отново. Вратата
на пералната машина не може да
бъде отворена.
По-нататъшни промени са невъзможни.
Натиснете бутона Старт/Пауза
и
го задръжте (5 секунди), за да отворите вратата.
Деактивиране ключалката за защита
от деца
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната от вас програма, за да включите уреда.
‰‰ Натиснете и задръжте бутона
Старт/Пауза
(5 секунди).
Така уредът влиза в режим пауза.
Натиснете бутона Меню, за да деактивирате ключалката за защита от
деца.
Знакът
започва да мига.
‰‰ Натискайте бутона Избор, докато на
дисплея се изпише “Child lock: off”
(ключалка за защита от деца: изкл.).
С
лед стартирането на програмата,
можете да активирате/деактивирате ключалката за защита от деца,
единствено в режим пауза.
Настройка на часовника
Можете да настроите текущото време.
Настройките се запазват, дори ако не
използвате пералната си машина до 6
седмици.
‰‰ Завъртете превключвателя на желаната от вас програма.
Пример:
Виж фиг 51
‰‰ Натиснете бутона Меню, докато
на дисплея се изпише “Set clock:”
(настрой часовника) . Дисплеят на
часовника започва да мига.
Индикаторната лампичка Старт/Пазапочва да мига (червено).
уза
ко до 10 секунди не бъде натиснат
А
бутон, менюто изчезва. Промените
в настройките изчезват.
Виж фиг
52
‰‰ Натискайте бутона Избор, докато на
дисплея се изпише правилния час.
219
Виж фиг
53
‰‰ Натискайте бутона Меню, докато на
цифрите за минутите започнат да
мигат.
Индикаторната лампичка Старт/Пауза
започва да мига (червено)
Виж фиг
54
По време на пране
Повторен избор на
програма
‰‰ Ако ключалката за защита от деца
е активирана, деактивирайте я
временно
‰‰ Натискайте бутона Избор, докато
на дисплея се изпишат правилните
минути. Часовникът вече е сверен.
атиснете бутона Меню, функцията
Н
от менюто приключва.
С натискането на бутон Меню, могат да
се избират и други настройки. Сменят
се с натискането на бутона Избор.
‰‰ Завъртете програматора на Изключено.
‰‰ Завъртете превключвателя на
новата програма. Индикаторната
започва
лампичка Старт/Пауза
да мига.
‰‰ Ако е необходимо, променете и
други настройки.
‰‰ Ако е необходимо, активирайте ключалката за защита от деца.
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза .
Програмата се стартира.
Индикаторната лампичка светва.
Допълване на пране/
Прекъсване на програма
Можете да поставите пране в барабана
по-късно, да извадите прането от барабана по-рано или да прекъснете програма по всяко време.
е се препоръчва допълване на
Н
прането, след като фаза пране вече
е започнала.
При деактивирана ключалка за защита от деца
ожете да допълните или намалиМ
те прането, докато Индикаторната
лампичка Старт/Пауза
все още
свети (червено)
220
На дисплея се изписва съобщение
за неуспех:
„Pause” (пауза),
„Door cannot be opened” (вратата не
може да бъде отворена).
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза .
На дисплея се изписва съобщение
за успех: „Pause” (пауза),
„Door can be opened” (вратата може
да се отвори).
А
ко Индикаторната лампичка
Старт/Пауза
мига (червено),
прането можете да допълните или
извадите преждевременно прането.
‰‰ Отворете вратата на пералнята.
‰‰ Вкарайте/извадете пране.
‰‰ Затворете вратата.
Натиснете бутона Старт/Пауза
Програмата продължава.
Индикаторната лампичка свети
(червено).
.
На дисплея се изписва съобщение
за успех:
„Pause” (пауза),
„Door can be opened”( вратата може
да се отвори).
А
ко Индикаторната лампичка
Старт/Пауза
свети (червено),
програмата може да бъде прекъсната, но вратата не може да бъде
отворена, заради потенциална
опасност (ниво на водата, прекалено висока температура или
скорост).
‰‰ Отворете вратата на пералнята.
‰‰ Вкарайте/извадете пране.
‰‰ Затворете вратата.
На дисплея се изписва съобщение
за неуспех:
„Pause” (пауза),
„Door cannot be opened” (вратата не
може да се отвори).
А
ко скоростта е прекалено висока
Индикаторната лампичка Старт/
Пауза
светва (червено). Вратата
на пералнята може да бъде отворена в режим пауза, веднага щом
барабанът спре.
При активирана ключалка за защита
от деца
и
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза
го задръжте (5 секунди), ключалката
за защита от деца се деактивира и
програмата може да бъде прекъсната.
А
ко Индикаторната лампичка
Старт/Пауза
свети (червено),
вратата не може да бъде отворена,
заради потенциална опасност (ниво
на водата, прекалено висока температура или скорост).
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза .
Програмата продължава.
Ключалката за защита от деца се
активира.
Индикаторната лампичка свети
(червено).
Прекратяване на
активната програма
Ако искате да прекратите програмата и
да извадите прането:
‰‰ Ако ключалката за защита от деца
е активна, натиснете бутона Старт/
и го задръжте (5 секунди).
Пауза
‰‰ Завъртете програматора на Източили Центрофуга .
ване
Ако програмата е прекъсната при
температура, вратата на пералната
машина може да остане заключена
до охлаждането на уреда.
‰‰ Ако ключалката за защита на деца
е активна, натиснете бутона Старт/
и го задръжте (5 секунди).
Пауза
‰‰ Натиснете бутона Старт/Пауза
221
.
‰‰ Изчакайте спирането на програмата.
‰‰ Отворете вратата.
‰‰ Извадете прането.
ко програмата е прекъсната при
А
температура, вратата на пералната
машина може да остане заключена
до охлаждането на уреда.
ко програмата е прекъсната, чрез
А
изключване на уреда, вратата може
да остане заключена.
‰‰ Завъртете превключвателя на
и индикарежим “Източване”
торната лампичка Старт/Пауза
започва да мига.
бутона.
‰‰ Натиснете Старт/Пауза
Включва се индикаторната лампичка.
На дисплея се
изписва“Drain”(източване).
‰‰ След като допълнителната програма завърши,отворете вратата на
пералнята.
‰‰ Завъртете превключвателя на Изключено.
След изпиране
При предварително избиране на
режим”Child lock :on”( заключване за
деца - вкл.)
Идикаторната лампичка Старт/Пауза
изгасва.
Индикаторната лампичка Старт/Пауза
светва(червено).
На дисплея се изписва „Remove
washing”(извади прането).
На дисплея се изписва „Remove
washing”(извадете прането).
Виж фиг 55
‰‰ Отворете вратата на пералнята.
Виж фиг 56
‰‰ Завъртете превключвателя на Изключено.
При избран режим “Without final spin”(
без центрофугиране).
Идикаторната лампичка Старт/Пауза
започва да мига.
‰‰ Натиснете и задръжте Старт/
бутона (5 секунди), доПауза
като на дисплея на се изпише
“Pause”(пауза)
Идикаторната лампичка Старт/Пауза
започва да мига(червено).
‰‰ Отворете вратата на пералнята.
‰‰ Завъртете превключвателя на Изключено.
Приключване на прането
На дисплея се изписва
“Drain”(източване).
Виж фиг 57
или
‰‰ Затворете кранчето.
‰‰ При необходимост променете
скоростта на центрофугата,вижте
страница 20.
Виж фиг 58
‰‰ Извадете прането.
лючалката за защита от деца се
К
активира отново при следващото
включване на уреда.
бутона.
‰‰ Натиснете Старт/Пауза
Програмата се стартира.
На дисплея се изписва развитието
на програмата.
‰‰ Включва се идикаторната лампичка.
или
222
ставете вратата на пералната
О
машина отворена, за да може да
изсъхне вътрешността.
Почистване на камерата
за перилен препарат
Експлоатация и
поддръжка
Ако са останали остатъци от перилния
препарат в чекмеджето:
Виж фиг 59
Почистване и грижи
‰‰ Отворете чекмеджето за перилен
препарат.
Опасност от токов удар!
Винаги изключвайте уреда от мрежата
преди почистване.
Виж фиг 60
Никога не почиствайте пералната машина с водна струя.
Опасност от експлозия!
‰‰ Извадете внимателно чекмеджето.
‰‰ Почистете чекмеджето и го сложете
под течаща
‰‰ Вода. Може да бъде разделено на
две части.
Никога не почиствайте уреда с разтворители.
Виж фиг 61
Почистване на корпуса
на уреда и контролния
панел
‰‰ Вкарайте приплъзнете чекмеджето
обратно.
Почистване на
дренажната помпа
Ако е необходимо:
‰‰ Използвайте гореща сапунена вода
или мек неабразивен почистващ
препарат .
Това се налага, когато перилния разтвор не се източва напълно..
Помпата е блокирана или от свободни
наноси, или от събралите се влакна при
прането на скубещи се материи.
‰‰ Подсушете с мека кърпа.
Почистване на барабана
В случай че са се образували ръждиви
петна, в следствие на забравени метални предмети (монети, кламери, игли,
пирони):
‰‰ Използвайте продукти с хлоров
избелител. Следвайте инструкциите
на производителя. Никога не използвайте телена четка.
Източване на водата
одгответе подходящ съд до около
П
30 литра.
Риск от изгаряне!
Оставете горещата вода да се охлади.
Дръжте децата и домашните любимци
далеч от пералнята.
‰‰ Завъртете програматора на режим
Изключено.
Виж фиг 62
‰‰ Отворете сервизния капак. Вкарайте тънък инструмент в отвора и
отвъртете сервизния капак в посока
на часовниковата стрелка.
223
‰‰ Махнете сервизния капак
Виж фиг 63
‰‰ Извадете дренажния маркуч от държача и го изтеглете от нишата.
Виж фиг 64
‰‰ Внимателно премахнете запушващата тапа и оставете водата да
изтече в съда.
Почистване на цедката
на входния отвор за
вода.
Това е необходимо, ако а пералната
машина се влива малко вода и или не
се влива изобщо.
Освободете водното налягане в захранващия маркуч.
Виж фиг 65
‰‰ Затворете кранчето.
‰‰ Сложете запушващата тапа обратно в маркуча.
‰‰ Включете програматора на която
и да е програма. (с изключение на
Центрофугиране /Източване
).
Виж фиг 66
‰‰ Внимателно отвинтете капака на
помпата.От там ще изтече още
вода.
Виж фиг 67
бутона
‰‰ Натиснете Старт/Пауза
и изчакайте да се изпише r tap
closed?” (отворен ли е кранът на
водата?)
‰‰ Отстранете чуждите предмети/влакна и почистете вътрешността.
‰‰ Завъртете превключвателя на Изключено.
Витлото на помпата трябва да се движи
свободно.
Почистване на цедката на водното
кранче.
‰‰ Премахнете остатъците от перилния препарат и влакната от нареза
по повърхността на помпата и от
нейния маркуч.
Виж фиг 70
‰‰ Отделете маркуча от кранчето.
‰‰ Поставете помпата обратно и затворете капака.
‰‰ Изплакнете цедката под течаща
вода.
‰‰ Свържете обратно маркуча.
Виж фиг 68
Почистване на цедката на пералнята.
‰‰ Поставете маркуча за източване в
държача.
Виж фиг 71
Виж фиг 69
‰‰ Поставете и затворете сервизния
капак.
За да предотвратите изтичането на
неизползвания перилен препарат в
тръбата при следващото пране:
‰‰ Излейте 1 литър/ 1¾ pn вода в
камера II.
‰‰ Изберете програма Източване.
‰‰ Откачете маркуча от задната страна
на пералнята.
Виж фиг 72
‰‰ Извадете цедката и изплакнете под
течаща вода.
‰‰ Поставете цедката и свържете маркуча.
‰‰ Отвъртете кранчето и проверете
дали все още има теч. Ако има, проверете дали филтрите са правилно
поставени.
‰‰ Затворете кранчето.
224
Почистване на котлен
камък пералната
машина.
Виж фиг 73
‰‰ Отворете сервизния капак.
‰‰ Вкарайте тънък инструмент в отвора и въртете по посока на часовниковата стрелка.
В случай че сте използвали правилното количество перилен препарат, не
необходимо да почиствате пералната
машина от котлен камък.
‰‰ Отделете сервизния капак.
Ръждивите петна, причинени от метални частици, забравени във вътрешността на барабана могат да бъдат премахнати с препарат за почистване на
котлен камък.
Виж фиг 74
‰‰ Вратата на пералнята може да бъде
отворена, ако освободите ключалката при спешност.
Ако все пак премахването на котлен
камък се наложи, следвайте инструкциите от производителя на препарата.
Освобождаване
на ключалката при
спешност
При спешност се задейства освобождаване на ключалката и вратата на
пералната машина може да бъде отворена, а прането - извадено от барабана.
Риск от изгаряне!
Изключете уреда.
Текущата програма се прекратява.
Изчакайте горещата вода да се охлади.
Изчакайте докато барабана спре да се
върти.
Внимание!
Вратата на пералната машина може да
се освободи по всяко време, дори ако
пералнята е пълна с вода.
Н
икога не отваряйте вратата на
пералната машина, ако все още
се вижда вода през стъклото на
капака.
‰‰ Източете водата.
Справка „Почистване на помпата за
източване”
225
Отстраняване на дребни повреди
Ако е необходима поправка и не можете да отстраните повредата сами, с помощта
на следната таблица.
‰‰ Завъртете програматора на Изключено.
‰‰ Изключете пералната машина от електрическата мрежа.
‰‰ Затворете кранчето.
‰‰ Обадете се на отдела за обслужване на клиенти.
Грешка
Вратата на пералнята
не може да се отвари
Вратата на пералнята
не може да се отвори,
въпреки че уредът е
рестартиран.
Възможна причина
Избрано е „Без центрофуга”
Активирана е защитата от
деца.
Отпадане на захранването.
Работи програма и/или
вратата на пералнята е
заключена по съображения за безопасност.
Щепселът е изключен или
не е вкаран правилно.
Програматорът е изключен, преди края на програмата.
Активирана е защитата от
деца.
Вратата на пералнята е
заключена по съображения за безопасност,
тъй като нивото на водата, температурата или
скоростта е прекалено
висока.
226
Действие за отстраняване
Изберете Източване
или
Центрофуга .
Деактивирате защитата от
деца.
При прекъсване програмата
ще се възстанови при възстановяване на захранването.
Ако прането трябва да се
извади по време на отпадане
на захранването, свържете
се с отдела за обслужване на
клиенти.
Изчакайте, докато програмата приключи.
Отстранете причината.
Изберете програма.
Деактивирате защитата от
деца.
Вж. „Допълване на пране/
Прекъсване на програма”.
Грешка
Програмата продължава да работи, въпреки
че уредът е рестартиран.
С уреда не може да
се работи. В полето
на дисплея се показва
„Child lock: on” (ключалка за защита от
деца: вкл.)
Контролните индикатори не светват.
Възможна причина
Действие за отстраняване
Активирана е защитата от Деактивирате защитата от
деца.
деца, вж..
Активирана е защитата от Деактивирате защитата от
деца.
деца.
Задействан е предпазител.
Не е натиснат бутонът
Старт/Пауза
.
Ако тази неизправност се
повтори, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
При прекъсване програмата
ще се възстанови при възстановяване на захранването.
Ако прането трябва да се
извади по време на отпадане
на захранването, свържете
се с отдела за обслужване на
клиенти.
Натиснете бутона Старт/Пауза .
Вратата не е затворена
правилно.
Проверете дали не е заседнало пране във вратата.
Отпадане на захранването.
Програмата не се
стартира. Индикаторът
Старт/Пауза
мига.
Програмата не се
стартира. В полето на
дисплея се показва
„Door open?” (Отворена врата?).
Програмата не се
стартира.
Включете/сменете предпазителя.
Затворете вратата (трябва да
се чуе щракване). Програмата ще продължи.
Избрано е време за край, Натиснете бутона Старт/Пано въпреки това уредът не уза .
се активира с натискане
на бутона Старт/Пауза .
Избрано е и е активирано Няма. Уредът се стартира
време за край.
автоматично.
Програмата не се
стартира. В полето на
дисплея се показва
„Time delay” (отложено
време).
Не може да се настрои Програмата вече се е
време.
стартирала. След стартиране на програмата
не може да се настрои
време.
227
Изчакайте до приключване на
програмата.
Грешка
В полето на дисплея
остава текстът „Set
clock:” (Настройка на
часовника), въпреки
че е натиснат бутонът
Меню.
Времето не се показва.
Не може да се избере
време за край.
Възможна причина
Настройката се е превключила от часове на
минути. Двете точки на
избор имат един и същ
текст.
Действие за отстраняване
„Настройка на часовника”.
Времето не е настроено.
„Настройка на часовника”.
Времето не е настроено.
Програмата вече се е
стартирала. След стартиране на програмата
не може да се настрои
време.
Не може да се избере Центрофугирането вече
скорост на центрофу- се извършва. Скоростта
гиране.
не може да се сменя по
време на центрофугиране.
Програматорът е зададен
на Източване
При тази
програма не е възможно
центрофугиране.
Не може да се избере- Програмата вече е старте защитата за деца.
тирана.
Има остатъци от
Влажен или сплъстен
перилен препарат в
перилен препарат.
камерата за перилни
препарати.
„Настройка на часовника”.
Преди да стартирате програмата, изберете и стартирайте
желаното време за край.
Изберете скоростта преди
центрофугиране.
Ако е необходимо, изберете
друга програма.
Защитата за деца може да се
избере в режим на пауза.
Почистете и подсушете камерата.
Използвайте капачката за
измерване на течния перилен
препарат.
В машината не влиза Кранът за вода от мрежа- Отворете крана. Програмата
вода или перилният
та не е отворен.
ще продължи.
препарат не се измиМаркучът за захранване с Отстранете причината.
ва. В полето на дисвода е усукан или притисплея се показва „Water нат.
tap closed?” (отворено Цедките в захранващия
Почистете цедките.
ли е кранът на водамаркуч са запушени.
та?).
Налягането на водата е
Отстранете причината.
твърде ниско.
Не се вижда вода в
Не е неизправност.
барабана.
Водата се намира под видимата част на барабана.
228
Грешка
Перилният разтвор
не е източен напълно.
В полето на дисплея
се показва „Pump
blocked?” (блокирана
помпа?).
Под уреда тече вода.
От чекмеджето за
перилни препарати
излиза пяна.
Центрофугирането се
повтаря.
Прането не е центрофугирано.
Възможна причина
Дренажната тръба и/или
дренажният маркуч е
блокиран.
Действие за отстраняване
Почистете дренажната тръба/
дренажния маркуч.
Съединителният елемент
на захранващия маркуч
тече.
Дренажният маркуч тече.
Твърде много перилен
препарат.
Затегнете съединителния
елемент.
Това не е неизправност.
Сменете дренажния маркуч.
Добавете 1 капачка омекотител към ½ литър вода и
излейте в камера II.
Намалете дозата перилен
препарат за следващото
пране.
Винаги поставяйте в барабана големи и малки предмети.
Системата за откриване
на небалансирано зареждане се опитва да компенсира дисбаланса, като
центрофугира прането
няколко пъти.
Големите предмети в
Винаги поставяйте в барабапрането са се оплели и не на големи и малки предмети.
са разпределени поравно
в барабана. По съображения за безопасност
високата скорост на центрофугиране е потисната
автоматично.
Това не е неизправност.
Винаги поставяйте в барабана големи и малки предмети.
Системата за откриване
на небалансирано зареждане се опитва да компенсира дисбаланса, като
центрофугира прането
няколко пъти.
229
Грешка
Възможна причина
Слаб резултат на изпи- Замърсяването е повече
ране.
от очакваното.
Действие за отстраняване
Изберете подходяща програма
или
Има остатъци от
перилен препарат в
прането.
Сиви остатъци върху
прането.
допълнителна опция „Mode:
Intensive Wash” (режим: интензивно пране).
Добавен е по-малко пери- Дозирайте препарата според
лен препарат.
инструкциите на производителя.
Някои перилни препараИзчеткайте прането след
ти без фосфат съдържат изсушаване.
водонеразтворими остатъци, които може да се
проявят като светли точки
върху прането.
Замърсяването е причиИзберете максималната доза
нено от крем, смазка или перилен препарат и максимасло.
мално допустимата температура за следващия цикъл на
пране.
Индикации за грешка
Текст на дисплея
„Water tap closed?”
(отворен ли е кранът
на водата?).
Възможна причина
Кранът за вода от мрежата не е отворено.
Маркучът за захранване с
вода е усукан или притиснат.
Цедките в захранващия
маркуч са запушени.
Налягането на водата е
твърде ниско.
„Pump blocked?” (бло- Дренажната тръба и/или
кирана помпа?)
дренажният маркуч е
блокиран.
„Door open?” (Отворе- Вратата не е затворена
на врата?).
правилно.
Действие по отстраняване
Отворете крана. Програмата
ще продължи.
Отстранете причината.
Почистете цедките.
Отстранете причината.
Почистете дренажната тръба/
дренажния маркуч.
Проверете дали не е заседнало пране във вратата. Затворете вратата
Ако неизправността не може да се отстрани с помощта на горната таблица, изключете уреда, изчакайте 5 секунди, след това включете уреда, изберете програма и я
стартирайте.
Ако неизправността се появи отново, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
230
Стойности на консумация
Отмяна на програмата
Допълнителна
опция
Максимално
зареждане
Памучни
C
30
„Интензивно
пране”
10,00 кг
Стойности на консумация**
Мощност Вода Времетраене
0,7 кв/ч
95 л 1:45 ч
Памучни
C
40
„Интензивно
пране”
10,00 кг
1,2 кв/ч
95 л
2:00 ч
Памучни
C
60
„Интензивно
пране”
10,00 кг
1,6 кв/ч
95 л
2:30 ч
Памучни
C
*
60
„Интензивно
пране”
10,00 кг
1,7 кв/ч
74 л
2:40 ч
Памучни
C
60
-
8,00 кг
1,5 кв/ч
95 л
2:10 ч
„Интензивно
пране”
10,00 кг
3,2 кв/ч
110 л 3:40 ч
„Интензивно
пране”
„Интензивно
пране”
„Интензивно
пране”
„Интензивно
пране”
4,00 кг
0,3 кв/ч
70 л
1:20 ч
4,00 кг
0,5 кв/ч
70 л
1:20 ч
4,00 кг
0,7 кв/ч
70 л
1:50 ч
o
o
o
o
o
Памучни
90
C
Лесна поддръж30 oC
ка
Лесна поддръж40 oC
ка
Лесна поддръж60 oC
ка
o
4,00 кг
0,2 кв/ч
50 л 1:00 ч
Смесени
30 oC
3,00 кг
0,2 кв/ч
52 л 0:50 ч
Фини/ Коприне- „Интензивно
30 oC
пране”
ни
2,50 кг
0,2 кв/ч
40 л 0:30 ч
Вълна 30 oC
* Настройка на програмата с допълнителна опция „Интензивно пране” за провеждане на тест в съответствие с EN 60456 и IEC 60 456
**10 кг зареждане се препоръчва само в съчетание с опцията „Интензивно пране”.
** Стойностите на консумация се различават от посочените стойности според
налягането, твърдостта и температурата на водата, стайната температура,
типа и количеството пране и степента на замърсяване, използвания перилен
препарат, колебанията в напрежението на електрическата мрежа и избраните
допълнителни опции.
Всички стойности подлежат на промяна в зависимост от хода на разработките.
231
Обслужване на
клиенти
Инсталиране,
свързване и
транспортиране на
уреда
Вашата перална машина не изисква
специални грижи,освен тези които вече
споменахме.
Преди да се обадите в отдела за обслужване на клиенти, проверете дали
можете да се справите с повредата
сами.
Инструкции по
безопасност
Техникът, на които сте се обадили за
съвет ще ви таксува, дори ако уредът ви
е все още в гаранция.
Най-близкият до вас сервиз за поддръжка, можете да откриете в указателя.
Моля,представете номера на
продукта(Е-Nr.) в сервиза за поддръжка и номера на производство(FD) на
уреда.С предоставянето на номер на
продукт и номер на производство на
уреда,Вие ни помагате в опитите ни да
предотвратим ненужни пътувания, свързани с допълнителни разходи.
Можете да намерите тази информация
на табелката на уреда (вж. картината) и
в полето, отбелязано с удебелено очертание на табелата на уреда на задната
му страна.
Опасност от нараняване!
Пералната машина е много тежка. Повдигайте внимателно.
Внимание
Замръзналите маркучи могат да се
скъсат/спукат.
Не инсталирайте пералната машина на
места, където има опасност от замръзване или навън.
Пералната машина може да се повреди.
Не повдигайте пералната машина за издадените й части (напр. вратата)
В допълнение на информацията за
безопасна експлоатация, дадена тук,
местното водоснабдително или електрозахранващо дружество може да имат
специални изисквания.
Ако се съмнявате, че ще се справите
със свързването на уреда, оставете
това да бъде извършено от специалист.
Транспортиране,
например при местене
Преди да пренасяте пералната машина
--
Затворете кранчето.
--
Изключете пералнята от електрическата мрежа.
--
Демонтирайте маркучите за вливане и източване.
--
Подгответе и завинтете транспортните болтове.
232
лед като преместите уреда и се
С
уверите, че е инсталиран и свързан
правилно, пуснете програма Източване , преди първото изпиране.
Преди употреба
Приготвяне и завинтване на транспортните болтове.
Внимание
Виж фиг 76
‰‰ Отстранете долния капак.
‰‰ Пригответе транспортните болтове:
Отвийте винта в барабана, докато
краят на винта се изравни с края на
барабана.
‰‰ Вкарайте устройствата за предпазване при пренасяне и затегнете
болтовете. Гайката на пералнята
трябва да се постави жлеба на задния панел на корпуса.
Кратко упътване
Преди да използвате Вашата
пералня,прочетете инструкциите за
инсталиране и експлоатационен режим
и действайте според тях.
‰‰ Изберете език за дисплея.
‰‰ Настройте часовника.
Подготовка за пране
Виж фиг 77-81
Изберете и стартирайте
програма.
Виж фиг 82. 83
Изберете необходимите
настройки...
Виж фиг 84, 85
и стартирайте......
Виж фиг 86
След изпиране
Виж фиг 87-89
233
Памук или лен
Ткаенини
со неотпорни
бои
Неизбеляващи
тъкани
Избеляващи
тъкани
Неизбеляващи
тъкани
Вълнени
Избеляващи
тъкани
Фини предмети с лесно поддържане
(обемни предмети)
Много фини предмети с лесно поддържане
Памучни, синтетични или смесени
Синтетични или
смесени
BOSCH
60°C
30°C
90°C
60°C
40°C
Вълна студ
-5
-5
-5
Фини/Копринени
30 °C
Вълна 30 °C
- 15
-5
- 15
Бързо пране
при леко
замърсяване
Памучни 60 °C
Flecken Intensiv
Лесно поддържане
40°C
Лесно поддържане
30°C
Смесени
30°C
Памучни
Памучни
Памучни
Памучни
Памучни
Програма*
30
30
40
130
40
60
60
90
85
200
130
100
-
-
+ 10
+ 20
+ 20
+ 20
+ 20
+ 20
+ 30
Нормално Интензивно
пране
пране
При
за силно
нормално
замърсяване
замърсяване;
макс.
зареждане)
Време в мин. (прибл.)*
Времетраене на програмата (условия на замърсяване)
+ 15
+ 15
-
-
+15
+ 30
+ 20
+ 30
+5
+ 10
+ 10
+ 10
-3
-3
-8
-6
-4
-6
Изплакване Предпране Улеснено
Без
плюс
гладене
центрофуга
(допълниза петна
(избор на
телно изНамалено скоростта на
плакване)
пеглање центрофугиране)
Допълнителни опции (прибл.)* (+/- време в
мин.)
2,5 кг
2,5 кг
3 кг
пълно
зареждане
10 кг
4 кг
пълно
зареждане
10 кг
Максимално количество
пране:
Прочетете и спазвайте инструкциите за работа, поддръжка и инсталиране, преди да използвате пералната машина!
Таблица за избор на програма на Logixx 10
Вид пране
Проверете етикетите за
поддръжка на продуктите!
234
Изплакването се използва за освежаване на незамърсени дрехи, може да се използва омекотител. То
приключва с кратко центрофугиране.
Центрофугирането се използва за центрофугиране на
ръчно пране. Дренажната помпа работи преди и по
време на центрофугирането
За източване на вода след дадена програма с опцията „без центрофуга” за внимателна обработка на
фино пране.
Изплакване/освежаване
* Действителното времетраене на програмата може да се
различава от посочените стойности според водоснабдяването и качеството на водата, типа и количеството на прането и на почистващия препарат, както и от други фактори.
Източване
Центрофуга
Бележки/приложение
Програматор
Допълнителни програми
1
9
27
Времетраене на програмата в
мин. (прибл.)*
Garancija
Garancijski pogoji za to napravo so določeni s strani
našega predstavnika v državi, kjer se naprava
prodaja. Podrobnosti o teh pogojih lahko izveste pri
prodajalcu naprave.
Za uveljavljanje garancije morate predložiti račun.
Garancija
Garancijski su uvjeti za ovaj aparat definirani sa
strane našega predstavnika u zemlji, u kojoj se
aparat prodaje. Detalji u vezi tih uvjeta mogu se
dobiti kod vašeg prodavača aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti račun.
Naprava je označena v skladu z evropskimi
smernicami 2002/96/EG o ravnanju z
odsluženimi električnimi in elektronskimi
napravami (Waste electrical and electronic
equipment WEEE). Te smernice določajo
enotni evropski (EU) okvir za vrnitev in
reciklažo rabljenih naprav.
SR
Garancija
Garantni uslovi za ovaj aparat su definisani sa strane
našega predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat
prodaje. Detalji u vezi tih uslova mogu se dobiti kod
vašeg prodavača aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti račun.
Ovaj uređaj susreće Evropsku smernicu
2002/96/EG za odbačene električne i
elektronske uređaje WEEE). Smernica
pruža EU široki važeći delokrug za
recikliranje odbačenih uređaja.
AL
Ovaj uređaj susreće Europsku smjernicu
2002/96/EG za odbačene električne i
elektroničke uređaje WEEE). Smjernica
pruža EU širok važeći djelokrug za
recikliranje odbačenih uređaja.
Гаранција
Гаранциските услови за овој уред се одредени од
страна на нашиот претставник во земјата каде
што е продаден. Подеталн иинформации за овие
услови може да се добијат од продавачот од кого
уредот бил купен.
За било какви побарувања во рамките на оваа
гаранција мора да се приложи фискална сметка
или испратница.
Овој уред е означен во согласностсо
Европската Регулатива 2002/96/EG која
се однесува на користени електрични и
електронски уреди (waste electrical and
electronic equipment WEEE).Упатството
ја одредува постапката за враќање и
рециклирање користени уреди според
примената ширум ЕУ.
BG
Garancia!
Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë të
definuara nga përfaqësuesit tonë në vendin e
shitjes. Detajet e këtyre kushteve mund të
kuptohen nga shitësi, nga i cili jeni furnizuar me
pajisjen. Në rast të çfarë do lloj reklamacioni të
përfshirë me garancinë, është e nevojshme që ta
tregoni edhe faturën.
E mbajmë të drejtën e ndërrimit të karakteristikave
teknike pa paralajmërim.
Kjo pajisje është e shënuar në pajtim me
direktivat europjane 2002/96/EG, që ka të
bëjë me pajisjet e përdorura elektrike dhe
elektronike (pajisje të papërdorshme
elektrike dhe elektronike PPEE).Kjo
direktivë përcakton kornizën për kthim dhe
qarkullim të pajisjeve të përdorura, e cila
Гаранция
Гаранционните условия за този апарат са
дефинирани от нашия представител в
съответната страна, където се продава този
апарат. Подробности за тях можете да получите
от Вашия продавач. За да бъде уважена
гаранцията е необходимо да приложите касова
бележка от покупката.
Този апарат отговаря на Европейското
изискване 2002/96/ЕГ за отпадъчни
електрически и електронни апарати
WEEE, която предвижда широк
диапазон от действия за рециклиране
на изхвърлени апарати.
5090469001
5090000000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising