Bosch WBB24751EU User manual

Bosch WBB24751EU User manual

TJ /BWPEJMB[BNPOUBäPVQPSBCPJOOFHP

IS 6QVUF[BVQPSBCVPESäBWBOKFJJOTUBMBDJKV

TS 6QVUTUWP[BSVLPWBOKFPESäBWBOKFJQPTUBWMKBOKF

NL ȇȮȠȱȰȱȢȠȧȠȫȭȬȱȨȯȠɆȥȲȮȭȱȯȥȡȠȨȬȥȣȠ

BM 6EIÑ[JNJQÑSQÑSEPSJNQÑSNJSÑNCBKUKFEIFQÑSWFOEPTKF

CHǽȬȰȱȯȲȩȵȨȨȧȠȯȠȡȭȱȠȮȭȤȤȯȹȦȩȠȨȨȬȰȱȠȪȨȯȠȬȥ

si Vsebina

Vaš novi pralni stroj Bosch ........................................................................................27

Splošna varnostna navodila ......................................................................................27

Podatki o odstranitvi embalaže in stare naprave ....................................................28

Odstranitev embalaže .............................................................................................28

Odstranitev stare naprave .......................................................................................28

Navodila za montažo ..................................................................................................28

Uvod ......................................................................................................................28

Skrb za okolje / Namigi in nasveti ...........................................................................28

Običajna dodatna oprema ......................................................................................29

Uporabno orodje ....................................................................................................29

Dimenzije ................................................................................................................29

Seznam opravil pri namestitvi .................................................................................29

Površina za montažo ..............................................................................................29

Odstranitev transportnih varnostnih delov ...............................................................30

Dolžina cevi in kablov .............................................................................................30

Priključitev na vodo .................................................................................................31

Električna priključitev ..............................................................................................32

Izravnava pralnega stroja ........................................................................................32

Leveling procedure .................................................................................................32

Navodila za uporabo ..................................................................................................33

Vaš novi pralni stroj ................................................................................................33

Kontrolna plošča ....................................................................................................33

Pred prvim pranjem ....................................................................................................34

Prvo pranje ..................................................................................................................34

Izbor jezika .............................................................................................................34

Nastavitev časa ......................................................................................................34

Prvo pranje (brez perila) ..........................................................................................34

Priprava perila ........................................................................................................35

Razvrščanje perila ..................................................................................................35

Stopnje umazanije ..................................................................................................35

Nalaganje perila v boben ........................................................................................36

Detergenti in dodatki za pranje perila ......................................................................37

Doziranje pravilne količine detergenta .....................................................................37

Dodajanje detergenta in/ali čistilnega sredstva. .......................................................37

Programi in funkcije ...................................................................................................38

Osnovni programi ...................................................................................................38

Posebne funkcije ....................................................................................................38

Zaslon ....................................................................................................................39

Dodatne možnosti ..................................................................................................40

Lučka na gumbu za začetek pranja/prekinjeno pranje (Start/Pause) .......................40

Posebne funkcije ....................................................................................................40

Pranje z običajnimi nastavitvami ..............................................................................41

Pranje s posebnimi nastavitvami ..............................................................................42

Pregled programov .................................................................................................42

Število vrtljajev ........................................................................................................43

Kdaj se program konča? ........................................................................................43

Način pranja ...........................................................................................................44

Zvočni signal ..........................................................................................................44

Otroško varovalo ....................................................................................................45

Nastavitev časa ......................................................................................................46

Med pranjem ...............................................................................................................46

Ponovni izbor programa .........................................................................................46

Dodajanje perila/Prekinitev programa ......................................................................46

Prekinitev programa v teku .....................................................................................47

Po pranju ....................................................................................................................48

Navodila za vzdrževanje in nego ...............................................................................49

Čiščenje in nega .....................................................................................................49

Čiščenje ohišja in kontrolne plošče .........................................................................49

Čiščenje bobna ......................................................................................................49

Čiščenje dozirnega predala .....................................................................................49

Čiščenje lužne črpalke ............................................................................................49

Izpust odpadne vode ..............................................................................................49

Čiščenje filtra v dotočni cevi ....................................................................................50

Odstranjevanje vodnega kamna ..............................................................................50

Zasilno odpiranje ....................................................................................................50

Odprava manjših motenj ............................................................................................51

Prikaz motenj .........................................................................................................54

Servisna služba ...........................................................................................................55

Namestitev, priključitev in prevoz naprave ..............................................................56

Varnostna navodila .................................................................................................56

Prevoz, npr. ob selitvi ..............................................................................................56

Hitra navodila ..............................................................................................................56

Tabela Logixx 10 za odabir programa ......................................................................57

hr Sadr`aj

Vaša Bosch perilica rublja .........................................................................................58

Opće sigurnosne napomene .....................................................................................58

Upute za zbrinjavanje .................................................................................................59

Zbrinjavanje ambalaže ............................................................................................59

Zbrinjavanje starog uređaja .....................................................................................59

Upute za instalaciju ....................................................................................................59

Uvod ......................................................................................................................59

Informacije vezane za zbrinjavanje .........................................................................59

Zaštita okoliša / Savjeti i prijedlozi ...........................................................................60

Standardna oprema ...............................................................................................60

Korisni alati .............................................................................................................60

Dimenzije ................................................................................................................60

Lista za provjeru postavljanja .................................................................................61

Površina za instalaciju .............................................................................................61

Odstranite transportne osigurače ...........................................................................61

Dužine cijevi i kabla .................................................................................................62

Priključak za vodu ...................................................................................................62

Priključenje na struju ...............................................................................................63

Poravnjavanje perilice .............................................................................................63

Procedura poravnjavanja ........................................................................................63

Upute za uporabu .......................................................................................................64

Vaša nova perilica rublja .........................................................................................64

Upravljačka ploča ...................................................................................................64

Prije prvog uključivanja Vaše perilice rublja ............................................................65

Prvi ciklus pranja ........................................................................................................65

Odabir jezika ..........................................................................................................65

Namještanje vremena .............................................................................................65

Prvi ciklus pranja (bez rublja) ...................................................................................65

Priprema rublja .......................................................................................................66

Razvrstavanje rublja ................................................................................................66

Stupanj nečistoće ...................................................................................................66

Stavljanje rublja u perilicu ........................................................................................67

Deterdženti i sredstva za njegu rublja ......................................................................68

Ispravno odmjeravanje količine deterdženta ............................................................68

Sipanje deterdženta / sredstva za njegu .................................................................68

Programi i funkcije .....................................................................................................69

Osnovni programi ...................................................................................................69

Dodatne funkcije ....................................................................................................69

Zaslon ....................................................................................................................70

Dodatne opcije .......................................................................................................71

Indikatorska lampica u Start/Pause tipki ................................................................71

Posebne funkcije ....................................................................................................71

Pranje s osnovnim namještanjima ............................................................................72

Pranje s individualnim namještanjima ......................................................................73

Kratak pregled programa ........................................................................................73

Brzina centrifugiranja ..............................................................................................74

Vrijeme završetka programa u? ...............................................................................74

Pranje .....................................................................................................................75

Signal .....................................................................................................................75

Dječja brava ...........................................................................................................76

Namještanje vremena .............................................................................................77

Tijekom pranja ............................................................................................................78

Ponovno biranje programa .....................................................................................78

Dodavanje rublja/prekidanje programa ...................................................................78

Prekidanje aktivnog progama .................................................................................79

Po završetku pranja ...................................................................................................79

Informacije o čišćenju i održavanju ..........................................................................80

Čišćenje i održavanje ..............................................................................................80

Čišćenje kućišta i upravljačke ploče ...........................................................................80

Čišćenje bubnja ......................................................................................................80

Čišćenje komore za deterdžent ..............................................................................80

Čišćenje odvodne pumpe .......................................................................................81

Ispuštanje vode ......................................................................................................81

Čišćenje untarnjeg sita ............................................................................................81

Uklanjanje kamenca iz perilice rublja .......................................................................82

Otpuštanje sigurnosne brave ..................................................................................82

Pomoć u slučaju malih smetnji .................................................................................82

Prikaz greški ...........................................................................................................86

Servisna služba ...........................................................................................................88

Instalacija, priključenje i transport uređaja .............................................................88

Sigurnosne upute ................................................................................................................ 88

Transportiranje, napr. prilikom selidbe ........................................................................88

Brze upute ...................................................................................................................89

Tabela Logixx 10 za odabir programa ......................................................................90

sr Sadr`aj

Vaša Bosch mašina za pranje veša ..........................................................................91

Opšta bezbednosna uputstva ...................................................................................91

Uputstva za deponovanje ..........................................................................................92

Odlaganje ambalaže ...............................................................................................92

Deponovanje dotrajalog uređaja .............................................................................92

Uputstvo za postavljanje mašine ..............................................................................92

Uvod ......................................................................................................................92

Uputstva za zaštitu prirodne sredine i štednju .........................................................93

Komplet isporuke ...................................................................................................93

Neophodan alat ......................................................................................................93

Dimenzije mašine ....................................................................................................94

Ček-lista za instalisanje ...........................................................................................94

Površina za postavljanje ..........................................................................................94

Demontaža transportnih osigurača .........................................................................94

Dužine creva i kablova ............................................................................................95

Priključenje na vodu ................................................................................................95

Električno priključenje .............................................................................................96

Nivelisanje mašine ..................................................................................................96

Uputstvo za upotrebu ................................................................................................98

Vaša nova mašina za pranje veša ...........................................................................98

Upravljačka ploča ...................................................................................................98

Pre prvog pranja .........................................................................................................98

Prvi proces pranja ......................................................................................................98

Odabir jezika ..........................................................................................................98

Podešavanje sata ...................................................................................................98

Prvi proces pranja (bez veša) ..................................................................................99

Priprema veša za pranje .........................................................................................99

Razvrstavanje veša .................................................................................................99

Stepen zaprljanosti .................................................................................................99

Stavljanje veša u mašinu .......................................................................................101

Sredstva za pranje i negu veša ...............................................................................101

Doziranje sredstva za pranje .................................................................................101

Sipanje sredstva za pranje i/ili sredstva za negu ....................................................101

Programi i funkcije ..................................................................................................102

Osnovni programi .................................................................................................102

Posebne namene .................................................................................................103

Pokazivač (Anzeige) .............................................................................................104

Dodatne funkcije ..................................................................................................104

Posebna tehnička unapređenja ............................................................................105

Pranje sa osnovnim podešenostima ............................................................................106

Pranje s individualnim podešavanjima ..........................................................................107

Pregled programa ................................................................................................107

Boj obrtaja centrifuge ...........................................................................................108

Završetak programa u (Ende des Programms um) ................................................108

Pranje ...................................................................................................................109

Signal ...................................................................................................................109

Obezbeđenje od dece ..........................................................................................110

Podešavanje vremena ..........................................................................................111

Šta se može uraditi za vreme pranja ......................................................................112

Ponovno biranje programa ...................................................................................112

Dodavanje veša / kratko prekidanje programa ......................................................112

Potpuno prekidanje progama pranja .....................................................................113

Posle pranja ..............................................................................................................113

Uputstva za održavanje i negu ...............................................................................114

Čišćenje i nega ....................................................................................................114

Čišćenje kućišta i upravljačke ploče .........................................................................114

Čišćenje bubnja ....................................................................................................114

Čišćenje fioke za deterdžent .................................................................................114

Čišćenje pumpe ..................................................................................................115

Ispuštanje rastvora ...............................................................................................115

Čišćenje sita u dovodu vode .................................................................................115

Uklanjanje kamenca iz mašine za pranje veša .......................................................116

Deblokiranje vrata mašine u slučaju nužde ............................................................116

Pomoć u slučaju malih smetnji ...............................................................................117

Tekstualni prikazi grešaka .....................................................................................120

Vrednosti potrošnje ..................................................................................................121

Servisna služba .........................................................................................................122

Postavljanje, priključivanje i transportovanje ........................................................122

Bezbednosna uputstva ..................................................................................................... 122

Transportovanje, napr. prilikom selidbe ....................................................................122

Kratko uputstvo ........................................................................................................123

Tabela Logixx 10 za odabir programa ....................................................................124

mk

Sodr`ina

Вашата нова Bosch машина за перење ..............................................................

125

Општи сигурносни информации .......................................................................

125

Информации за згрижување отпад .....................................................................

126

Згрижување на амбалажата .............................................................................

126

Згрижување на Вашиот стар уред ....................................................................

126

Упатства за монтажа...............................................................................................

126

Вовед ..................................................................................................................

126

Информации за згрижување отпад ..................................................................

126

Заштита на животната средина / Забелешки и совети ...................................

127

Стандардна опрема ...........................................................................................

127

Корисни алатки ..................................................................................................

127

Димензии ............................................................................................................

127

Површина за поставување ................................................................................

128

Отстранување на транспортните сигурносни направи ...................................

128

Должина на црева и кабли ................................................................................

129

Приклучување на водата ..................................................................................

129

Приклучување во струја ....................................................................................

130

Израмнување на машината за перење ............................................................

130

Упатство за употреба .............................................................................................

132

Вашата нова машина за перење ......................................................................

132

Контролна табла ................................................................................................

132

Пред првото користење на Вашата машина за перење ...................................

132

Првиот циклус на перење .....................................................................................

132

Избирање јазик ..................................................................................................

132

Подесување на времето....................................................................................

133

Прв циклус на перење (без алишта) ................................................................

133

Подготовка на алиштата ...................................................................................

133

Распределба на алиштата ................................................................................

133

Степен за извалканост ......................................................................................

133

Полнење со алишта ..........................................................................................

134

Детергенти за перење и додатоци .......................................................................

135

Дозирање правилно количество детергент .....................................................

135

Полнење со детергент и/или средство за перење ..........................................

136

Програми и функции ..............................................................................................

136

Основни програми .............................................................................................

136

Специјални примени .........................................................................................

137

Екран ..................................................................................................................

138

Дополнителни опции .........................................................................................

138

Специјални примени .........................................................................................

139

Систем за откривање нерамномерно полнење ..............................................

139

Перење со стандардни подесувања ...................................................................

140

Перење со индивидуални подесувања ..............................................................

141

Преглед на програми .........................................................................................

141

Број на вртежи ...................................................................................................

142

Програмата завршува во ..................................................................................

142

Перење ...............................................................................................................

143

Сигнал ................................................................................................................

143

Заштитна брава за деца ...................................................................................

144

Подесување на времето....................................................................................

145

За време на перењето ............................................................................................

146

Повторно избирање програма ..........................................................................

146

Доставање алишта/Прекинување на програмата ...........................................

146

Откажување на активната програма ................................................................

147

По перењето ............................................................................................................

147

Информации за одржување и нега ......................................................................

148

Чистење и одржување .......................................................................................

148

Чистење на куќиштето на уредот и контролната табла ..................................

148

Чистење на барабанот ......................................................................................

148

Чистење на одделот за детергент ....................................................................

148

Чистење на истечната пумпа ............................................................................

149

Исцедете ја водата ............................................................................................

149

Чистење на влезните филтри за вода .............................................................

149

Отстранување бигор од машината за перење ................................................

150

Итно деактивирање на бравата .......................................................................

150

Помош со помали проблеми .................................................................................

151

Прикази за пречки ..............................................................................................

155

Служба за корисници .............................................................................................

157

Поставување, приклучување и транспорт на уредот ......................................

157

Сигурносни информации ..................................................................................

157

Транспорт, на пр. при селење ...........................................................................

157

Кусо упатство ..........................................................................................................

158

Табела за избор на програми Logixx 10 ..............................................................

159

al

Përmbajtja

Makina juaj për larjen e ndërresave Bosch ..........................................................161

Udhëzime të përgjithshme sigurie ........................................................................161

Këshilla lidhur me depozitimin ...............................................................................162

Heqja e ambalazhit (mbështjellësit) .......................................................................162

Depozitimi i aparatit të vjetër ................................................................................162

Udhëzim për vendosjen e makinës për larjen e ndërresave ...............................162

Hyrje ....................................................................................................................162

Udhëzime për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe udhëzime për kursim ...................162

Çka shkon bashkë me makinën ............................................................................163

Veglëritë e domosdoshme ....................................................................................163

Përmasat e makinës .............................................................................................163

Lista e kontrollit për instalim .................................................................................164

faqe ......................................................................................................................164

Sipërfaqja ku do të vendoset makina ...................................................................164

Çmontimi i siguresave të transportimit .................................................................164

Gjatësia e zorrës dhe e kabllos .............................................................................165

Lidhja me rrjetin e ujësjellësit .................................................................................165

Lidhja elektrike .....................................................................................................166

Nivelizimi i makinës ..............................................................................................166

Udhëzimi për përdorim ...........................................................................................168

Makina juaj e re për larjen e ndërresave ...............................................................168

Para larjes së parë ...................................................................................................169

Procesi i parë i larjes ................................................................................................169

Zgjedhja e gjuhës ................................................................................................169

Rregullimi i orës ...................................................................................................169

Cikli i parë i larjes (pa ndërresa) .............................................................................169

Përgatitja e ndërresave për larje ...........................................................................170

Sistemimi i ndërresave .........................................................................................170

Shkalla e përlyerjes ...............................................................................................170

Futja e ndërresave në makinë ..............................................................................171

Preparatet për larjen dhe për mirëmbajtjen e ndërresave ...................................172

Dozimi i preparatit për larje ..................................................................................172

Qitja e preparatit për larje dhe/ose e preparatit për mirëmbajtje ............................172

Programet dhe funksionet .......................................................................................173

Programet themelore ...........................................................................................173

Destinimet e posaçme .........................................................................................173

Treguesi (Anzeige) ................................................................................................174

Funksionet shtesë ...............................................................................................175

Llamba treguese e tastit Start/Pause ....................................................................175

Përparime teknike të veçanta ..............................................................................175

Larja me rregullimet themelore ..............................................................................177

Larja me rregullime individuale ..............................................................................178

Pasqyra e programit .............................................................................................178

Numri i rrotullimeve të centrifugës ........................................................................179

Mbarimi i programit në (Ende des Programms um) ...............................................179

Larja ...................................................................................................................180

Sinjali ....................................................................................................................180

Sigurimi i fëmijëve ............................................................................................181

Rregullimi i kohës ................................................................................................182

Ç’mund të bëhet gjatë kohës së larjes ...................................................................183

Zgjedhja e sërishme e programit ..........................................................................183

Futja (shtimi) plotësuese e ndërresave / ndërprerja e programit për një çast ..........183

Ndërprerja e plotë e programit të larjes ................................................................184

Pas larjes ...................................................................................................................184

Udhëzime për pastrim dhe mirëmbajtje ................................................................185

Pastrimi dhe mirëmbajtja ......................................................................................185

Pastrimi i shtëpizës dhe i pllakës komanduese .....................................................185

Pastrimi i daulles ...................................................................................................185

Pastrimi i sirtarit të detergjentit ............................................................................185

Pastrimi i pompës ................................................................................................186

Shkarkimi i tretësirës (finjës) ..................................................................................186

Pastrimi i sitës të gypsjellësit .................................................................................186

Heqja e bigorrit nga makina për larjen e ndërresave .............................................187

Zhbllokimi i derës së makinës në rast nevoje ........................................................187

Ndihmë në rast pengesash të vogla ......................................................................188

Pasqyrimet tekstuale të gabimeve .......................................................................192

Vlerat e harxhimit .....................................................................................................192

Shërbimi teknik (i riparimit) .....................................................................................194

Vendosja, kyçja dhe transportimi ..........................................................................194

Udhëzime sigurie .................................................................................................194

Transportimi, p.sh. me rastin e shpërnguljes ........................................................194

Udhëzim i shkurtër ...................................................................................................195

Tabela Logixx 10 për zgjedhjen e programit .........................................................196

bg

Съдържание

Вашата пералня Bosch ..........................................................................................

198

Общи инструкции за безопасност ....................................................................

198

Информация за изхвърлянето на отпадъци ......................................................

199

Изхвърляне на опаковката ................................................................................

199

Изхвърляне на стария уред ..............................................................................

199

Инструкции за инсталиране ..................................................................................

199

Въведение ..........................................................................................................

199

Информация за изхвърлянето на отпадъци ....................................................

199

Опазване на околната среда/ Насоки и съвети ...............................................

200

Стандартни принадлежности ............................................................................

200

Полезни инструменти ........................................................................................

200

Размери ..............................................................................................................

201

Списък за проверка за инсталиране ...............................................................

201

Повърхност за инсталиране .............................................................................

201

Премахване на средствата за защита при транспортиране ..........................

202

Дължини на маркучи и кабели ..........................................................................

202

Свързване на водата .........................................................................................

203

Свързване към електрическата мрежа ............................................................

204

Подравняване на пералната машина ..............................................................

204

Ръководство за работа ..........................................................................................

206

Вашата нова перална машина .........................................................................

206

Контролно табло ................................................................................................

206

Преди да използвате пералнята за първи път .................................................

206

Първи цикъл на пране ...........................................................................................

206

Избиране на езика .............................................................................................

206

Задаване на времето ........................................................................................

207

Първи цикъл на пране (без пране) ...................................................................

207

Подготовка за пране ..........................................................................................

207

Сортиране на прането ......................................................................................

207

Степен на замърсяване ....................................................................................

208

Зареждане на прането ......................................................................................

209

Перилни препарати и добавки .............................................................................

209

Опасност от натравяне! ....................................................................................

209

Правилно разпределяне на перилни препарати .............................................

209

Пълнене с перилни и/или почистващи препарати ..........................................

210

Програми и функции ..............................................................................................

210

Основни програми .............................................................................................

210

Специална грижа ...............................................................................................

211

Дисплей ..............................................................................................................

212

Допълнителни настройки ..................................................................................

212

Индикаторна лампичка в бутона Старт/Пауза ................................................

213

Специални приложения ...................................................................................

213

Система за засичане на небалансирано натоварване ...................................

213

Пране със стандартни настройки ........................................................................

214

Пране със специални настройки .........................................................................

215

Преглед на програмите .....................................................................................

215

Скорост на центрофугиране .............................................................................

216

Programme finished at (програмата ще приключи в) .......................................

216

Пране ..................................................................................................................

217

Сигнал ................................................................................................................

217

Функция„Защита от деца” .................................................................................

218

Настройка на часовника ...................................................................................

219

По време на пране ..................................................................................................

220

Повторен избор на програма ............................................................................

220

Допълване на пране/Прекъсване на програма ...............................................

220

Прекратяване на активната програма .............................................................

221

След изпиране .........................................................................................................

222

Експлоатация и поддръжка ..................................................................................

223

Почистване и грижи ...........................................................................................

223

Почистване на корпуса на уреда и контролния панел ....................................

223

Почистване на барабана ...................................................................................

223

Почистване на камерата за перилен препарат ...............................................

223

Почистване на дренажната помпа ...................................................................

223

Източване на водата .........................................................................................

223

Почистване на цедката на входния отвор за вода. ........................................

224

Почистване на котлен камък пералната машина. ...........................................

225

Освобождаване на ключалката при спешност ................................................

225

Отстраняване на дребни повреди .......................................................................

226

Индикации за грешка ........................................................................................

230

Стойности на консумация .................................................................................

231

Обслужване на клиенти .........................................................................................

232

Инсталиране, свързване и транспортиране на уреда .....................................

232

Инструкции по безопасност ..............................................................................

232

Транспортиране, например при местене .........................................................

232

Кратко упътване......................................................................................................

233

Преди употреба..................................................................................................

233

Подготовка за пране ..........................................................................................

233

Изберете и стартирайте програма. ..................................................................

233

Изберете необходимите настройки... ...............................................................

233 и стартирайте...... ...............................................................................................

233

След изпиране ...................................................................................................

233

Таблица за избор на програма на Logixx 1

0

....................................................

235

1

3

4

2

5

6

7

9 10

11

8

12

15

17

13

14

16

18

1

2

3 si

1 sr

1

2

3

2

3

Dodajte detergent in / ali čistilno sredstvo.

Odprite vratca (označeno rdeče) …

… in jih zaprite.

hr

1

2

3

Ulijte deterdžent i/ili sredstvo za pranje

Otvorite vrata (crvena oznaka)...

...Zatvorite vrata perilice

Sipajte deterdžent i/ili sredstvo za negu.

Otvorite vrata (crvena oznaka)...

...vrata mašine zatvorite.

19 mk

1

Сипете детергент и/или средство за чистење

2

Отворете ја вратата (црвена ознака) ...

3

... Затворете ја вратата на машината за перење.

al

1

2

3

Qitni detergjent dhe/ose preparat për mirëmbajtje.

Hapeni derën (shenja e kuqe)...

...mbylleni derën e makinës.

bg

1

2

3

Наливане на перилни и почистващи препарати

Отваряне на вратата (червения знак).

...затваряне на вратата на пералната машина.

1 2 3

1

2

1

2

20

4 si

Gumbi za dodatne možnosti

(kot dodatna možnosti pri programu)

5

Predpranje : Lahko ga vključite kot dodatek izbranemu programu.

Dodatno izpiranje : dodatni krog izpiranja.

Zmanjšano likanje : blažje ožemanje in vrtenje, kar pripomore k manjšemu mečkanju oblačil.

Izbrana je dodatna možnost:

Indikatorska lučka utripa rdeče

.

Dodatna možnost je izključena: Znova pritisnite gumb in indikatorska lučka ugasne.

Zaslon

Kaže izbrane nastavitve ali nastavitve, ki se spreminjajo

(npr. število vrtljajev ožemanja, končni čas programa, intenzivnost, zvočni signal, otroško varovalo, poletni čas, čas), kot tudi potek programa.

3

4

5 hr

Gumb za dodatne funkcije

(dodatno uz program po želji)

Pretpranje (“Pre-wash”) : Pretpranje se može uključiti kao dodatak odabranom programu.

Dodatno ispiranje (“Rinse plus”) : dodatni ciklus ispiranja.

Reducirano gužvanje rublja

(“Reduced Ironing”) :

Blagi ciklus centrifuge s naknadnim protresanjem.

3

4

Dodatno odabrane opcije (“Additional options”):

Indikatorska lampica svijetli crveno .

Isključite dodatnu opciju:

Ponovno pritisnite gumb. Indikatorska lampica se gasi.

Zaslon

Prikazuje odabrana namještanja ili namještanja koja će se mijenjati (npr. brzina centrifuge, završno vrijeme, intenzitet, signal, dječja brava, ljetnje vrijeme, vrijeme), kao i sekvence programa.

5

Gumb za izbor programa

Za vklop, izklop in izbiro programa. Gumb lahko vrtite v obe smeri.

Gumb se med izvajanjem programa ne vrti; potek programa je elektronsko krmiljen.

Gumb za začetek pranja / prekinjeno pranje

Za zagon ali prekinitev pranja (program mora biti izbran).

Indikatorska lučka

Sveti rdeče: nastavitve lahko spremenite ali zaženete lahko pranje.Vratca so zaklenjena iz varnostnih razlogov, otroško varovalo je aktivirano, ali program je prekinjen (način »Pause«).

Indikatorska lučka sveti rdeče: program teče in prekinitev

(način »Pause«) lahko aktivirate.

Meni

Za izbor nastavitev, ki jih boste spremenili.

Sprememba

Za spreminjanje nastavitev, prikazanih na zaslonu.

Birač programa

Za uključivanje i isključivanje perilice kao i za odabir programa. Može se okretati u oba smjera.

Birač programa se ne okreće dok je program u tijeku – tijek programa je elektronički upravljen.

Gumb Start/Pauza (“Start/Pause”)

Za počinjanje ili prekidanje procesa pranja (mora biti odabran program).

Indikatorsko svijetlo

Indikatorska lampica svijetli crveno: Namještanja se mogu promjeniti ili se može početi s ciklusom pranja. Vrata su zaključana iz sigurnosnog razloga, dječja brava je aktivna ili je perilica programirana u režimu “Pauza”.

Indikatorska lampica svijetli crveno: Program radi i režim

“Pauza” se može aktivirati.

Indikatorska lampica se gasi: program se završio ili nije bio odabran nijedan program.

Meni (“Menu”)

Za odabir namještanja koja se trebaju promjeniti.

Odabir

(“Select”)

Za mijenjanje svih namještanja zaslona.

1

2

1

2

3 sr

Tasteri za dodatne funkcije

(po želji, dodatno uz program)

Predpranje

(Vorwäsche) : predpranje može da se uključi kao dodatak odabranom programu.

Dodatno ispiranje (Spülen plus) : dodatni ciklus ispiranja.

Lako peglanje

(Bügelleicht) : blago redukovana centrifuga sa rastresanjem na kraju.

Dodatna funkcija izabrana:

Indikatorska sijalica svetli crveno

Isključenje dodatne funkcije:

Taster ponovo pritisnuti. Indikatorska sijalica se gasi.

Pokazivač

Prikazuje izabrana podešavanja ili podešavanja koja treba izmeniti (npr. broj obrtaja centrifuge, vreme završetka rada mašine, intenzitet, signal, obezbeđenje od dece, aktuelno vreme) kao i odvijanje programa.

3

4

5

mk

Копчиња за додатни опции

(како дополнување на програмата по потреба)

Предперење

:

Предперењето може да се вклучи како дополнување на избраната програма.

Екстра плакнење

:

Дополнителен циклус на плакнење.

Намалено Пеглање

:

Понежно намалено

4 центрифугирање со подоцнежно растресување.

Избрана додатна опција:

Индикациското светло свети

црвено

Исклучување додатна опција:

Повторно притиснете го копчето. Индикациското светло се гасне.

5

Екран

Ги прикажува подесувањата кои биле избрани или изменети (на пр. брзина на вртење, завршно време, интензитет, сигнал, заштитна брава за деца, летно време, време) како и програмскиот редослед.

Избирач на програма

За вклучување и исклучување на машината и за избирање програма. Може да се врти во двата правци.

Birač programa

Za uključivanje i isključivanje mašine kao i za biranje programa. Može da se okreće u oba smera.

Birač programa se mehanički ne okreće u toku programa

– programom se upravlja elektronski.

Taster start/pauza (Start/Pause)

Za startovanje ili prekidanje programa pranja (program mora biti izabran).

Indikatorska sijalica

Ako indikatorska sijalica trepće crveno:

Podešavanja mogu biti izmenjena ili program pranja može biti startovan. Vrata mašine su zbog bezbednosnih razloga zatvorena, obezbeđenje od dece je aktivno ili je program u režimu pauze.

Indikatorska sijalica stalno svetli crveno:

Program teče i režim „Pause“ može biti aktiviran.

Indikatorska sijalica ugašena:

Program je završen ili nikakav program nije ni bio izabran.

Meni (Menü)

Za odabir izmenljivih podešavanja.

Promene (Ändern)

Za promenu svih podešavanja na polju pokazivača.

Избирачот на програма не се врти додека тече програмата – програмскиот редослед се контролира електронски.

Старт/Пауза копче

За стартување или прекинување на процесот на перење (мора да биде избрана програма).

Индикациско светло

Индикациското светло свети црвено:

Подесувањата може да се изменат или циклусот на перење може да се стартува.

Вратата е заклучена од сигурносни причини, заштитната брава за деца е активирана или програмата е во „Пауза“ режим.

Индикациското светло свети црвено: програмата тече и може да се активира режим

„Пауза“.

Индикациското светло се гасне: програмата завршила или не била избрана програма.

Мени

За избор на подесувања кои треба да се изменат.

Измени

За менување на сите подесувања во полето на екранот.

1 al

Butonat për funksione plotësuese

(sipas dëshirës, mund t’i shtohen programit)

Paralarja (Vorwäsche)

:

paralarja mund të vihet në veprim si shtesë e programit të zgjedhur.

Shpëlarja plotësuese (Spülen plus)

:

cikli plotësues i shpëlarjes.

Hekurosja e lehtë (Bügelleicht)

:

centrifuga pak e reduktuar me shtendosje në fund.

Funksioni plotësues i zgjedhur:

Llamba treguese ndriçon kuq

Shkyçja e funksionit plotësues:

Tasti të shtypet përsëri. Llamba treguese shuhet.

2

3

Treguesi

Tregon rregullimet e zgjedhura apo rregullimet që duhet të ndryshohen (p.sh. numri i rrotullimeve të centrifugës, koha e përfundimit të punës së makinës, intensiteti, sinjali, sigurimi i fëmijëve, koha aktuale) si dhe zhvillimi i programit.

4

Zgjedhësi i programit

Shërben për kyçjen dhe shkyçjen e makinës si dhe për zgjedhjen e programit. Mund të rrotullohet në të dy drejtimet.

Zgjedhësi i programit mekanikisht nuk rrotullohet gjatë programit – programi komandohet në mënyrë elektronike.

Tasti start/pauzë (Start/Pause)

Për startimin ose për ndërprerjen e programit të larjes

(programi duhet të jetë i zgjedhur).

5

Llamba treguese

Po qe se llamba treguese vezullon në të kuqe:

Mund të jenë ndryshuar rregullimet ose mund të jetë startuar cikli i larjes. Dera e makinës, për shkaqe sigurie është e mbyllur, është aktiv programi i sigurisë së fëmijëve ose programi ndodhet në fazën e pauzës.

Llamba treguese vazhdimisht ndriçon kuq:

Programi rrjedh dhe modusi „Pause“ mund të jetë aktivizuar.

Llamba treguese e fikur: Programi ka përfunduar apo as që

është zgjedhur ndonjëfarë programi.

Menyja (Menü)

Për zgjedhjen e rregullimeve të ndryshueshme.

Ndryshimet (Ändern)

Për ndryshimin e të gjitha rregullimeve në fushën e treguesit.

1

2

3

bg

Бутони за допълнителни настройки

(в допълнение на програма, ако са необходи

ми)

Предпране

: Предпрането може да е включено като допълнение към избраната програма

Допълнително изплакване :

Допълнително изплакване.

Улеснено гладене

внимателно намалено центрофугиране с последващо омекотяване

Избрана е допълнителна настройка:

Индикаторната лампичка свети в

червено

Изключване на допълнителна настройка:

Натиснете бутона отново. Индикаторната лампичка угасва.

Дисплей

Извежда информация за избраните настройки или настройките, които променяте (например скорост на центрофугиране, време на приключване на програмата, интензитет, сигнал, ключалка за защита от деца, час), както и програмния цикъл.

Програматор

За включване и изключване на пералната машина и за избор на програма. Може да се върти и в двете посоки.

5

4

Програматорът не се върти в хода на програмата – програмния цикъл се контролира електронно.

Бутон Старт/Пауза

За стартиране и прекъсване процеса на пране

(трябва да е избрана програма)

Индикаторна лампичка

Индикаторната лампичка мига в червено, когато:

Настройките могат да бъдат променяни или перилния цикъл може да започне. Вратата е заключена, по съображения за безопасност, ключалката за защита от деца е активирана или програмата е в режим „Pause” (пауза)

Индикаторната лампичка свети в червено, когато:

Програмата е в ход, режим “Pause” (пауза) може да бъде активиран.

Индикаторната лампичка изгасва, когато:

Програмата приключи или не е избрана програма.

Меню

Menu

За избиране на настройките, които искате да бъдат сменени.

Избор

Select

За потвърждаване на всички избрани промени в настройките.

21 22

23

24

26

28

30

25

26

29

34

36

31

32

38

33

35

37

39

40

42

44

46

48

47

49

41

43

45

50

52

54

56

51

53

55

57

58

60

62

64

59

61

63

65

66

68

70

72

67

69

71

73

74

76

78

80

75

77

79

81

82

84

86

88

83

85

87

89

Vaš novi pralni stroj

Bosch

Splošna varnostna navodila

Z nakupom svojega novega pralnega stroja ste se odločili za moderno in kvalitetno napravo.

Vaš pralni stroj odlikuje varčna poraba energije, vode in detergenta.

Funkcionalnost in brezhibno stanje vsakega pralnega stroja, ki zapusti našo tovarno, pred odpravo skrbno preverimo.

Pri vseh vprašanjih, posebej o postavitvi in priključitvi stroja, vam bo naša servisna služba z veseljem pomagala.

Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov najdete na naši spletni strani na naslovu: http://www.bosch-hausgeraete.de.

Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo in namestitev, ter vse informacije o aparatu, in se ravnajte po njih.

Navodila shranite, ker jih boste kasneje verjetno znova potrebovali, oziroma jih boste posredovali kasnejšemu lastniku.

Vaš novi pralni stroj:

-

je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu,

-

uporabljajte za pranje tkanin, ki se lahko perejo strojno,

-

lahko priključite na hladno vodo iz vodovoda; uporabljate lahko vsa pralna sredstva, ki so na voljo in so namenjena pranju v pralnem stroju.

Otroci naj se brez nadzora ne zadržujejo v bližini stroja.

Domače živali naj se ne zadržujejo v bližini stroja.

Vtiča ne vtikajte v ali vlecite iz vtičnice z mokrimi rokami.

Vtiča ne vlecite iz vtičnice s potegom za priključni kabel.

Bodite previdni pri črpanju vroče vode.

Ko perete pri visokih temperaturah, se ne dotikajte vrat bobna.

Ne plezajte na pralni stroj.

Ne naslanjajte se na odprta vrat bobna.

27

Podatki o odstranitvi embalaže in stare naprave

Navodila za montažo

Odstranitev embalaže

Naprava je za transport dobro zaščitena.

Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni in jih je možno predelati. Sodelujte pri naši skrbi za okolje in embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Pri vašem prodajalcu oziroma pri lokalni komunalni službi se pozanimajte, kje je najbližje zbirališče reciklirnega materiala.

Nevarnost zadušitve!

Otrokom ne dovolite, da se igrajo embalažo oziroma deli embalaže. Obstaja nevarnost zadušitve s folijo ali kartonskimi škatlami.

Uvod

Natančno preberite in sledite spodnjim navodilom:

Ta navodila za montažo so namenjena kvalificiranim osebam.

Poleg osnovnih navodil pri montaži upoštevajte še naslednja navodila:

Če je pralni stroj v prostoru, ki je izpostavljen nizkim temperaturam oz. v prostoru, ki ga pozimi ne uporabljate,

morate

iz vodne črpalke in cevi odstraniti odvečno vodo.

Pralnega stroja med montažo ne poškodujte.

Pralnega stroja ne dvigajte s pomočjo njegovih sestavnih delov (npr. vratc bobna).

Upoštevajte, da boste najverjetneje poleg osnovnih navodil morali slediti se navodilom lokalnega dobavitelja elektrike.

Če dvomite v uspešno montažo, naj vam jo namesti strokovnjak.

Odstranitev stare naprave

Stare naprave niso nevredna šara! Z ekološko odstranitvijo odslužene naprave lahko ponovno pridobimo koristne surovine.

Smrtna nevarnost!

Odsluženi napravi odstranite priključni kabel in odrežite vtič. Odrežite priključni kabel skupaj z vtičem.

Uničite ročico na vratih pralnega stroja, tako da se otroci med igro ne morejo zapreti vanj, saj obstaja nevarnost zadušitve.

28

Skrb za okolje / Namigi in nasveti

Vaš pralni stroj je varčen pri porabi vode, energije in detergenta. Na ta način varujete vaše okolje in zmanjšate stroške gospodinjstva.

Za varčno in okolju prijazno pranje:

-

Izogibajte se uporabi prevelike količine detergenta.

-

Uporabljajte učinkovit detergent, ki je namenjen pranju v pralnem stroju z vratci na prednji strani.

-

Detergent uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca, pri tem upoštevajte stopnjo umazanosti perila, količino perila ter trdoto vode.

29

28

Običajna dodatna oprema

Vaš pralni stroj ima večdelno dodatno opremo. Preverite, ali so napravi priloženi vsi deli dodatne opreme. Če niso, nemudoma pokličite lokalnega dobavitelja.

Znotraj bobna:

Glejte sliko št. 1

1.

dovodna cev (modri znak)

2.

drenažna cev.

3.

Vrečka vsebuje (glej spodaj):

Glejte sliko št. 2

Aqua-Secure cev je namenjena preprečevanju odtekanja vode, če cev ne tesni. V tem primeru se na prikazovalniku prikaže rdeča označba in dovod vode se zapre.

Glejte sliko št. 3

1.

Pokrovčke za odprtine, ko ste odstranili transportne varnostne dele.

2.

Objemalno cev, v katero namestite drenažno cev.

3.

Ključ za izravnavo.

4.

Objemko za pritrditev drenažne cevi (npr. na umivalnik).

Odvisno od priključitvenih okoliščin, potrebujete tudi naslednji del:

-

objemko za cev premera 24-40 mm,

(dobite jo v trgovinah z orodjem) ki jo potrebujete za priključitev na sifon.

Preden naprava zapusti tovarno, ko še zadnjič pregledajo; odtod vlaga v bobnu.

Na zadnji strani naprave:

Glejte sliko št. 4

-

električni kabel z vtičem.

C …

Priključek za dovodno cev.

Uporabno orodje

Naslednje orodje je lahko zelo uporabno:

1.

izvijač,

2.

nasadni ključ (13 mm)

3.

očesni ključ št. 13 za odstranitev transportnih delov,

4.

vodna tehtnica za izravnavo naprave.

Glejte sliko št. 5

29

Dimenzije

Glejte sliko št. 6

a = 686 mm b = 780 mm c = 940 mm d = 407 mm

Odprti kot 180°.

Teža približno 100 kg.

Seznam opravil pri namestitvi

Odstranite varnostne vijake za transport in postavite pralni stroj na želeno mesto.

Priključite cevi za dotok in odtok vode.

Priključite električni kabel.

Postavite pralni stroj na končno mesto.

Višino pralnega stroja nastavite na najnižjo možno stopnjo.

Pred prvo uporabo naj pralni stroj opravi en pralni cikel.

Stran

30

30

30

31

31

31

Površina za montažo

Stabilnost pralnega stroja med delovanjem je izrednega pomena, saj preprečuje »sprehajanje«.

Površina za montažo mora biti trdna in ravna. Mehke talne površine, kot je preproga ali površine s podlogo iz pene niso primerne.

Če boste pralni stroj namestili na lesena tla:

‰

Če je le možno, ga postavite v kot.

‰

‰

Na tla privijte ploščo, ki je odporna na vodo (debeline vsaj 30 mm).

Prednji nogi naprave zavarujte s spojkama, ki jih lahko dobite pri poobla-

ščenem trgovcu oziroma v servisnem centru (št. artikla WMZ 2200).

‰

‰

Naprave ne morete nadgraditi.

Naprave ne morete vgraditi pod pult ipd.

Montaža podložne plošče

Če boste pralni stroj namestili na podložno ploščo (št. izdelka WZ 1295), to storite v skladu za navodili za uporabo.

Držalo namestite PREDEN odstranite transportne varovalne dele.

Montaža v nišo

Če boste stroj namestili v nišo, upoštevajte spodnje navedene najmanjše razdalje:

Stranice

Zgornji rob

Zadnji del

Prednji del

Razdalja

6 mm

305 mm

64 mm

6 mm

‰

Težko dostopne vijake odvijte z 13mm nasadnim ključem.

Glejte sliko št. 7

‰

‰

Transportna varovala povsem odstranite (vijake skupaj z vzmetjo in pušo)

Če varovala želite prihraniti za naslednjo uporabo, ne odstranjujte objemke.

Glejte sliko št. 8

‰

Namestite pokrovčke.

Shranjevanje transportnih varoval

Transportna varovala vedno shranite za kasnejši transport ( npr. za selitev).

Glejte sliko št. 9

Če skozniki pri odstranjevanju vijakov z matico ne pridejo ven, dajte vijake z matico nazaj v skoznike in previdno poskusite znova. Pomembno je, da se to naredi z vijaki z matico, drugače skozniki ne pridejo pravilno ven.

‰

Transportna varovala shranite skupaj

(na vijak nataknjeno podložko in pušo).

Odstranitev transportnih varnostnih delov

POZOR!

Pred prvo uporabo morate obvezno odstraniti transportna varovala; pri ponovnem transportu (npr. selitvi) pa jih ponovno namestite.

‰

‰

Preden začnete odstranjevati posamezne vijake, odvijte vse vijake na varovalih.

Najprej odstranite spodnja dva, nato zgornja dva vijaka.

‰

Odvijte vse vijake z priloženim 13mm ključem.

30

Dolžina cevi in kablov

Priključitev z leve strani

Glejte sliko št. 10

a = pribl. 140 cm b = pribl. 130 cm c = pribl. 85 cm d = pribl. 100 cm e = pribl. 175 cm f = pribl. 88 cm g = pribl. 140 cm h= pribl. 60 cm h= najmanjša višina vodnega odtoka

Priključitev z desne strani

Glejte sliko št. 11

31

30

Druge cevi

Dobite jih pri pooblaščenih trgovcih:

-

podaljšana dovodna cev (dolžine približno 2,44 m).

Priključitev na vodo

Dovod vode

POZOR!

Stroj lahko priključite samo na hladno vodo iz vodovoda. Stroja ne priključujte na me-

šalno pipo, ki je priključena na dotok vroče vode brez pritiska.

Uporabljajte izključno nove dovodne in drenažne cevi. Nikoli ne priklapljajte starih cevi.

Če imate kakršnekoli pomisleke, naj vam napravo priključi strokovnjak.

Dovodna cev:

-

ne sme biti upognjena ali stisnjena,

-

ne spreminjajte ali režite je (trdnost ni več zagotovljena).

Plastične objemke privijte z roko. Z dovodnih cevi ne snemajte filtra.

Priključitev dovodne cevi:

Glejte sliko št. 12

‰

‰

Po priključitvi dovodne cevi, odprite pipo in preverite, ali pride ven voda.

Plastične niti je potrebno pritegniti

z roko

pri priključevanju cevi za oskrbo z vodo na zadnjo stran aparata. Ne odstranjujte cedil iz cevi za oskrbo z vodo.

Opazujte pritisk vode iz omrežja:

-

Pritisk mora biti v območju med 1 in

10 bar (iz do konca odprte pipe vsako minuto izteče najmanj 8 litrov).

-

Če je pritisk vode višji, obvezno namestite tlačni regulator.

Drenažna cev

Višinska razlika med mestom postavitve in odtokom: največ 100 cm, najmanj 60 cm.

Priključite drenažno cev:

‰

Ne odstranjujte vijaka iz objemke.

Vijak odvijte samo do te mere, da lahko objemko prosto premikate po drenažni cevi.

Glejte sliko št. 13

1.

Objemko namestite na konec drenažne cevi, preden cev priključite na napravo.

Glejte sliko št. 14

2.

Drenažno cev pritrdite na drenažno pipo na napravi. Objemko namestite pribl. 9 mm pred koncem drenažne cevi.

3.

Priključno mesto zavarujte z objemko.

Uporabite ključ.

Odtok skozi vgrajeno napeljavo

Glejte sliko št. 15

‰

‰

Uporabite držalo za drenažno cev. Konec drenažne cevi namestite na ukrivljeno držalo in cev speljite v odvodno cev.

Cev namestite v pravilni položaj s pomočjo lepilnega traku ali pritrdilne ploščice.

Odtok v sifon:

Glejte sliko št. 16

‰

Priključno mesto zavarujte z objemko premera 24-40 mm (dobite jo v specializiranih trgovinah).

Odtok v umivalnik

Glejte sliko št. 17

‰

Odvodno cev dobro pritrdite na umivalnik.

‰

Ko stroj izčrpava vodo, preverite, če ta dovolj hitro odteka.

31

Električna priključitev

Pozor

Pralni stroj priključite lahko izključno na električno omrežje z izmeničnim tokom, in sicer preko primerno ozemljene vtičnice.

Predpisana nazivna napetost in tok (glejte napisno tablico) se morata ujemati z vrednostmi, ki veljajo za vaše omrežje.

Priključna moč in ustrezne varovalke so navedene na napisni tablici naprave.

Preverite, ali:

‰

Vtič in vtičnica ustrezata.

‰

‰

Stičišče kablov ustreza obremenitvi.

Je sistem učinkovito ozemljen.

Priključni kabel sme zamenjati le strokovnjak.

Nadomestne omrežne kable dobite pri pooblaščenem servisu.

Ne uporabljajte podaljškov oz. podaljškov z dvema ali več vtičnicami.

V primeru, da uporabljate zaščitno stikalo, ga zamenjate samo s takim, ki nosi oznako

. Edino takšno stikalo zagotavlja ustreznost s trenutno veljavnimi predpisi.

Priključnega kabla ne izklapljajte s potegom.

Vtiča ne vtikajte v vtičnico ali ga vlecite iz nje z mokrimi rokami.

Izravnava pralnega stroja

1.

Stroj se naj nahaja v končnem in izravnanem položaju (če po tem stroj ponovno premaknete, boste postopek morda morali ponoviti)

Vse štiri noge morajo biti trdno na tleh.

Pralni stroj se ne sme majati. Najprej nogam čim bolj znižajte višino. Potem po potrebi spremenite višino posameznim nogam, da izravnate pralni stroj.

2.

Stroj s pomočjo vodne tehtnice najprej poravnajte od spredaj nazaj in nato z ene strani na drugo (pri tem bodite pazljivi na položaj vodne tehtnice)

3.

Višino nastavite z nastavljivimi nogami na pralnem stroju. Naprava naj bo na čim nižji višini, da se izognete vibracijam.

‰

Nasprotno matico (na sliki pod

številko 1) zavrtite v smeri urinega kazalca. Pri tem uporabite priložen očesni ključ. Ko vrtite nasprotno matico, se vrti tudi noga (na sliki pod številko 2). S tem se spreminja višina noge.

‰

Z vrtenjem noge v smeri urinega kazalca se dvigne kot pralnega stroja, z vrtenjem v nasprotni smeri pa se zniža kot. Ko dosežete želeno višino, zavrtite nasprotno matico proti ohišju.

‰

Pri tem bo morda potrebno nogo držati s kleščami, da preprečite, da se noga pri zategovanju vrti skupaj z nasprotno matico. Če se zavrti noga, se spremeni tudi višina kota.

Po prvih nastavitvah pralni stroj na vsakem kotu pritisnite navzdol, da preverite, če se stroj maja. V tem primeru spremenite višino noge na primernem kotu.

32

4.

Ravno postavitev stroja preverite z vodno tehtnico (dolžine 61cm ali manj).

‰

Uravnanost preverite tako, da vodno tehtnico položite diagonalno na pralni stroj.

‰

‰

Če je mehurček v vodni tehtnici na sredini, potem je pralni stroj poravnan. Nasvet: če je mehurček bliže eni strani, to pomeni, da je tista stran višja. Da stroj izravnate, na tej strani znižajte višino noge.

Po izravnavi na eni strani ponovite postopek za drugo stran.

Višino spremenite z vrtenjem noge pod številko 2.

Nasprotno matico 1 zavrtite proti ohišju.

33

32

Glejte sliko št. 18

5.

Pralni stroj lahko natančno nastavite tako, da boben napolnite za manjšo količino perila, vklopite napravo in nato napravo ponovno nastavite.

Če testni pralni cikel pred koncem sami izklopite, so vratca še 10 sekund zablokirana.

Navodila za uporabo

Vaš novi pralni stroj

Glejte sliko št. 19

Kontrolna plošča

Glejte sliko št. 20

33

Pred prvim pranjem Prvo pranje

Pralni stroj mora biti nameščen in priključen v skladu z navodili na strani 4.

Preden napravo prvič uporabite:

‰ napetost priključnega kabla in napetost na napisni tablici na napravi se morata ujemati.

‰

‰

Stroj mora biti pravilno nameščen in priključen.

Pipa mora biti odprta.

Izbor jezika

Gumb za izbor programa ne sme biti na »

Off

«.

‰

Jezik izberite preden zaženete program.

Hkrati pritisnite gumba

Menu

in

Change

, držite ju (5 sekund), dokler se ne prikaže trenutna nastavitev.

Glejte sliko št. 21

‰

‰

Pritiskajte gumb

Change

, dokler se ne prikaže želen jezik.

Izbiro jezika potrdite s pritiskom na gumb

Menu

.

Če zatem ne pritisnete nobenega drugega gumba, postane nastavitev jezika po 5 sekundah privzeta.

Po koncu pranja se nastavitev jezika ohrani.

Nastavitev časa

Preden lahko izberete posamezne nastavitve (še posebno pod poglavjem

»Kdaj se program konča?«), morate nastaviti uro. Glejte stran 23.

‰

‰

‰

Prvo pranje (brez perila)

Preden je naprava zapustila tovarno, je bila preizkušena. Za odstranitev vode, ki je ostala od poskusnih postopkov, prvič pralni postopek zaženite brez perila.

‰

V boben ne dajte perila.

Odprite pipo.

Odprite pokrov nad predalom za detergent.

V razdelek

II

dodajte približno 1 liter vode, glejte stran 15.

34 35

34

‰

Merico do polovice napolnite z detergentom in ga dodajte v prekat II .

Ne uporabljajte detergenta za volno ali blagega detergenta (nastanek pene).

‰

‰

Zaprite pokrov nad predalom.

Zaprite vrtca.

‰

‰

Izberite program za pranje bombaža

»Cottons 90°«

.

Indikatorska lučka za gumb

Start/Pause

utripa rdeče.

Pritisnite gumb

Start/Pause

.

Delovanje programa se prične.

Indikatorska lučka je prižgana (rdeča).

‰

Posamezni programski koraki so prikazani na zaslonu.

Ko se na zaslonu prikaže »Odstranite perilo«: odprite vratca,

‰

Gumb za izbor programa obrnite na

Off.

manjše kose oblačil (nogavice in žepne robce) ter trikoje in pasove perite v vrečki, da se ne »razgubijo«.

Razvrščanje perila

Razvrščanje glede na barvo in stopnjo umazanije

Glejte sliko št. 23

Belo perilo se lahko obarva sivo. Barvno in belo perilo perite ločeno.

Stopnje umazanije

manj umazano perilo

Ni vidne umazanije ali madežev. Perilo se je le navzelo telesnega vonja.

-

lahka poletna oblačila

-

majice s kratkimi rokavi, srajce in bluze, ki jih nosite samo en dan

Priprava perila

Glejte sliko št. 22

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

Izpraznite žepe.

Iz žepov in zavihkov stresite pesek.

Zaprite zadrge, zapnite gumbe na prevlekah za posteljnino.

Odstranite obročke na zavesah, oziroma jih perite v mreži / vrečki.

Z notranjih delov odstranite tujke oziroma »mucke« in notranji del očistite.

Odstranite dele, ki se ne perejo.

Hlače, pletenine in pletene tkanine

(oblačila iz jerseya, majice s kratkimi rokavi ali puloverji) perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.

Madeže obdelajte že pred pranjem.

Nedrčke z žično oporo (ki se med pranjem lahko sname in povzroči škodo),

-

posteljnina in brisače za goste, ki so bili v uporabi samo en dan.

običajno umazano perilo

Umazanija je vidna in / ali opazni so manjši madeži.

-

prepotene majice s kratkimi rokavi, srajce in bluze, ki ste jih oblekli večkrat

-

kuhinjske krpe, brisače za roke in posteljnina, ki je bila v uporabi do enega tedna

-

zavese (brez madežev od kajenja), ki niso bile oprane do pol leta.

zelo umazano perilo

Umazanija in / ali madeži so zelo opazni.

-

kuhinjske krpe, ki so bile v uporabi do enega tedna

-

serviete iz blaga

-

otroški slinčki

35

-

otroška vrhnja oblačila ali nogometni

dres, umazani od trave in / ali prsti

-

delovna oblačila (npr. delovni pajac peka ali mesarja).

Značilni madeži

-

Kožna maščoba, jedilno olje ali mast, omake, mineralno olje in vosek (vsebuje maščobo/olje).

-

Čaj, kava, rdeče vino, sadje in zelenjava.

-

Kri, jajca, mleko, škrob (vsebuje beljakovine in ogljikove hidrate).

-

Saje, prst, pesek (obarvan) in teniška oblačila, umazana od rdečega peska.

Odstranjevanje madežev

Če je le možno, madeže odstranite ali obdelajte, dokler so še sveži.

Najprej jih namočite v milnico. Ne drgnite.

Nato izberite ustrezni program in oblačilo operite.

V primeru izjemno trdovratnih ali posušenih madežev bo morda učinkovito šele večkratno pranje.

Perilo razvrstite glede na všito etiketo o vzdrževanju

Glejte sliko št. 24

Perete lahko samo perilo, ki ima eno od spodaj naštetih oznak.

Bombažno perilo 95°C, 90°C

Bombažno perilo 60°C, 40°C, 30°C.

Neobčutljivo perilo 60°C, 40°C, 30°C.

Občutljivo perilo 40°C, 30°C.

Svila in volna, ki se ju lahko pere ročno ali strojno, hladno, 40°C, 30°C.

V pralnem stroju ne perite oblačil, ki nosijo spodnjo oznako:

= pranje ni dovoljeno.

Nevarnost eksplozije!

Perilo, ki ste predhodno čistili z detergenti, ki vsebujejo razredčila (npr. odstranjevalci madežev ali čistilni bencin), morate pred pranjem temeljito ročno izprati, ker lahko pride do eksplozije. Preden perilo naložite v boben, ga temeljito ročno izperite.

Pozor

Tujki v bobnu lahko poškodujejo perilo.

Preden perilo naložite v boben, preverite, ali v njem ni kakšnih tujkov.

Nalaganje perila v boben

Glejte sliko št. 25

‰

Odprite vratca.

Glejte sliko št. 26

‰

Nezloženo perilo naložite v boben.

Nalagajte manjše in večje kose oblačil, saj se le-ti med centrifugiranjem lepše razporedijo.

Ne prekoračite priporočene količine perila. Prevelika količina perila v bobnu pripelje do slabših rezultatov pranja in bolj zmečkanega perila.

Priporočena količina perila se glede na izbrani program in vklop dodatnih možnosti

(glejte stran 33) prikaže na zaslonu.

Poln boben

Bombaž in lan.

Do polovice poln boben

Bombaž, sintetična vlakna ali pletene tkanine.

Do tretjine poln boben

Volnena oblačila, fina oblačila, svila.

‰

Zaprite vratca bobna. Pazite, da pri tem ne priprete delov oblačil.Vrtca zaprite rahlo, brez uporabe sile.

36 37

36

Detergenti in dodatki za pranje perila

Nevarnost zastrupitve!

Detergente in čistilna sredstva hranite izven dosega otrok.

Doziranje pravilne količine detergenta

Pri doziranju upoštevajte:

-

trdoto vode. Podatke o trdoti vode dobite pri lokalni komunalni službi.

-

količino perila.

-

stopnjo umazanosti perila, pri čemer glejte stran 15.

-

navodila proizvajalca detergenta.

S pravilnim doziranjem detergenta dosežete boljši in okolju prijaznejši učinek pranja.

Premajhna količina detergenta:

povzroči, da se perilo ne opere dobro in sčasoma postane sivkasto in trdo. Na perilu se pojavijo sivkasto-rjave pikice (maščobni madeži). Na grelcih se nabira vodni kamen.

Prevelika količina detergenta:

pomeni večjo obremenitev za okolje, voda se preveč peni, zaradi česar je učinek pranja in izpiranja slabši.

Dodajanje detergenta in/ali čistilnega sredstva.

Glejte sliko št. 27

‰

‰

Odprite pokrov nad dozirnim predalom.

Dodajte detergent in/ali čistilno sredstvo.

Prekat

I

: glavno pranje.

Prekat za detergent in odstranjevalec madežev.

Prekat

II

: Tekoči detergent in čistilno sredstvo (npr. sredstvo za mehčanje perila ali utrjevalec tkanin). Napolnite največ do spodnjega roba oznake.

Prekat : Predpranje.

Prekat za detergent, odstranjevalec madežev in sredstvo za škrobljenje.

‰

Če sta sredstvo za mehčanje perila ali utrjevalec tkanin preveč koncentrirana ali pregosta, ju pred vlitjem v prekat razredčite z malo vode (s tem preprečite zamašitev pretoka).

Pokrov nad dozirnim predalom zaprite.

37

Programi in funkcije

Trajanje programa zavisi od pritiska vode, trdote vode, temperature dovodne vode, sobne temperature, vrste in količine perila, nestalnosti električnega toka in izbranih dodatnih možnosti.

Največja centrifugalna hitrost je odvisna od izbranega programa. Za nastavitev centrifugalne hitrosti glejte stran 20.

Osnovni programi

Bombažno perilo 90°C

Za kuhanje perila, ki je močno umazano ali ima veliko madežev.

Za perilo iz trpežnih tkanin, kot sta bombaž in lan (npr. brisače, posteljnina ali bele športne nogavice).

Bombažno perilo 60°C

Priporočljivo za barvno perilo, ki je običajno in/ali zelo umazano. Za perilo iz trpežnih tkanin, kot sta bombaž in lan (npr. delovna obleka ali spodnje perilo).

Bombažno perilo z madeži 60°C

Globinsko čiščenje, program za odstranjevanje madežev s trpežnih oblačil, narejenih iz bombaža.

Bombažno perilo 40°C

Priporočljivo za barvno občutljivo perilo, ki je rahlo do običajno umazano. Za oblačila, narejena iz bombaža ali lanu (npr. kavbojke, majice s kratkimi rokavi in puloverje).

Bombaž 30°C

Priporočljivo za barvno občutljivo perilo, ki je rahlo umazano.

Za oblačila iz trpežnih tkanin, kot sta bombaž ali lan (če barve lahko zbledijo ali izginejo).

Neobčutljiva oblačila 60°C

Za neobčutljiva oblačila, običajno umazana, barvno perilo iz bombaža, lanu, sintetičnih vlaken ali oblačila iz mešanih tkanin. Ta vrsta oblačil zahteva poseben program in zmanjšano centrifugalno moč, da se zmanj-

ša mečkanje.

Neobčutljiva oblačila 40°C

Za neobčutljiva oblačila, rahlo do običajno umazana in barvno občutljiva oblačila iz bombaža, lanu, sintetičnih vlaken ali mešanih tkanin.

Ta vrsta oblačil (npr. bluze, srajce in kombinezoni) zahteva poseben program in zmanjšano centrifugalno moč, da se zmanjša mečkanje.

Neobčutljiva oblačila 30°C

Za neobčutljiva oblačila, rahlo do običajno umazana in barvno občutljiva oblačila iz bombaža, lanu, sintetičnih vlaken ali mešanih tkanin. Ta vrsta oblačil zahteva poseben program in zmanjšano centrifugalno moč, da se zmanjša mečkanje.

Posebne funkcije

Fina oblačila/svila 30°C

Za občutljiva oblačila, ki se lahko perejo, narejena iz svile, satena, sintetičnih vlaken in mešanih tkanin (npr. zavese, obleke, krila in bluze).

Večja oblačila (npr. obleka za prosti čas) lahko perete s tem programom. Zmanjšani vrtljaji ožemanja.

Med posameznimi ciklusi izpiranja ni ožemanja.

Pletenine, hladno pranje

Za pranje občutljivih kosov perila, ki se jih običajno pere na roke, je priporočljivo ročno pranje.

Ta pralni program je bil zasnovan za posebno nežno pranje perila.

S tem program lahko varno perete svilo in drugo vrsto oblačil z znakom za ročno pranje na etiketi .

Pletenine 30°C

Za oblačila iz volne, ki se so primerna za ročno in strojno pranje.

Hitro + Mešana oblačila 30°C

Za pranje oblačil iz mikrovlaken.

38 39

38

Centrifuga

Cikel za vrtenje ročno opranega perila.

Voda od pranja oziroma od izpiranja odteče pred ciklom centrifuge.

Izpiranje/osvežitev oblačil

Program za izpiranje oblačil, ki niso umazana (npr. kopalk) in za odstranjevanje detergenta iz oblačil. Konča se s krajšim ciklom centrifuge. Voda odteče.

Drenaža

Voda od izpiranja odteče brez cikla centrifuge.

Največje centrifugalne moči pri posameznih programih

Vrtljajev na minuto

1200

800

600

800

600

1200

1200

Vrsta perila / Programske možnosti bombažno perilo neobčutljivo perilo svila / perilo za ročno pranje pletenine

Hitro + mešana oblačila

Centrifuga izpiranje / osvežitev oblačil

Pri programu

Bombažno perilo

se perilo ožema z najvišjim številom vrtljajev.

Pri programih

Neobčutljiva oblačila

, fina oblačila/svila , , pletenine

in mešana oblačila

se perilo ožema z nižjim številom vrtljajev za nežnejše ožemanje občutljivih tkanin.

Če je potrebno, število vrtljajev spremenite.

Najmanjša hitrost je 400 vrtljajev na minuto.

Zaslon

V prvi vrsti z leve strani se prikaže tekoči program in potek programa.

Trenutni čas se prikaže na desni strani, ko se na levi prikaže stanje pripravljenosti.

Število vrtljajev in pričakovani končni čas programa, kot tudi oznake za število vrtljajev, način pranja, ožemanje, zvočni signal in otroško varovalo se prikažejo v drugi vrsti.

Število vrtljajev ali brez končnega ožemanja

Pokaže se največje število vrtljajev za določeni program.

Med

drenažnim

programom se na zaslonu pojavi “---”.

Hitrosti lahko spremenite.

Prav tako lahko izberete

brez končnega ožemanja.

Brez končnega ožemanja “---”

Perilo po končanem izpiranju ostane v vodi.

Priporočljivo za občutljiva oblačila.

Ta dodatna možnost zmanjša mečkanje v primeru, da perila takoj po končanju programa ne morete vzeti iz bobna.

Konec programa

Ko se program konča, se prikaže čas.

Znak za »običajno pranje«

Če ste izbrali ta program, se prikaže ta znak.

Znak za »hitro pranje«

Če ste izbrali ta program, se prikaže ta znak.

Znak za »intenzivno pranje«

Če ste izbrali ta program, se prikaže ta znak.

Znak za zvočni signal

Če zvočnega signala niste izključili, se prikaže ta znak.

Znak za otroško varovalo

Če ste na meniju izbrali vklop otroškega varovala, se prikaže ta znak.

39

Dodatne možnosti

Predpranje

Glejte sliko št. 28

Če ste pritisnili gumb za

predpranje

, pred izbranim programom steče cikel predpranja. To je program za predpranje močno umazanih oblačil z veliko madeži.

Program ožemanja traja dve uri, konča se s kratkim ciklom centrifuge.

Voda odteče. Čas pranja se zato podaljša.

Dodatno izpiranje

Glejte sliko št. 29

Če ste pritisnili ta gumb (

Rinse Plus

), stroj k izbranemu programu doda še dodatni cikel izpiranja, zato je čas pranja podaljšan.

Zmanjšano likanje

Glejte sliko št. 30

Če ste pritisnili ta gumb (

Reduced

Ironing

), ciklu centrifuge z zmanjšanim

številom vrtljajev sledi rahljanje perila.

Po centrifugiranju je perilo v bobnu zrahljano, kar zmanjša mečkanje. Čas pranja se zato podaljša.

Takoj po centrifugiranju perilo odstranite iz bobna.

Lučka na gumbu za začetek pranja/prekinjeno pranje

(Start/Pause

4

)

Lučka daje naslednje informacije:

-

lučka

Start/Pause

utripa rdeče: program lahko zaženete. Možno je dodajanje perila.

-

lučka

Start/Pause

se prižge (sveti rdeče): program teče. Vratca so iz varnostnih razlogov zaklenjena, zato jih ne morete odpreti.

Po pritisku na ta gumb

Start/Pause

pa vratca lahko odprete.

Izjema:

Ko je vključeno otroško varovalo, lučka za začetek pranja/prekinjeno (

Start/

Pause

4

) pranje ne sveti. Po koncu programa vratca ostanejo zaklenjena.

Posebne funkcije

Prilagoditev napolnjenosti bobna

Ta funkcija vsakemu programu prilagodi porabo vode in elektrike, odvisno od količine perila in vrste tkanin.

Ta funkcija je samodejna in je del vašega pralnega stroja, deluje samodejno in ohranja nivo porabljene vode in elektrike kar najniže.

Tokovni senzor meri pretok vode kot nekakšni notranji merilec in izmeri natančno prostornino vode, ki je potrebna za določeno količino perila.

Kontinuirani senzor gladine vode v vsakem programu skrbi za ustrezno gladino vode glede na količino perila.

Sistem za zaznavo neenakomerne porazdelitve perila

Stroj ima vgrajen posebni sistem, ki ob neenakomerni porazdelitvi perila z večkratnim zagonom centrifuge poskrbi za enakomernejšo porazdelitev perila v bobnu.

Če je perilo neenakomerno porazdeljeno, se perila iz varnostnih razlogov sploh ne centrifugira, ali pa se število vrtljajev zmanjša.

V programu za pranje

pletenin

se cikel centrifuge zažene samo dvakrat, zato da volna ostane rahla.

Čas

Ko ste izbrali določen program, se na zaslonu prikaže predvideni čas trajanja tega programa.

Do odstopov pri prikazanem času lahko pride zaradi:

-

količine perila,

40 41

40

-

večkratnega centrifugiranja zaradi neenakomerne porazdelitve perila v bobnu,

-

dodatnega izpiranja zaradi večjega nastanka pene,

-

prenizkega pritiska vode

-

izbrane dodatne možnosti, npr. izbor dodatnega izpiranja po zagonu programa.

Zaradi zgoraj naštetega in drugih okoliščin se čas pranja spremeni.

Če niste izbrali nobene dodatne možnosti, niti vnesli drugih sprememb, se bo program končal v predvidenem prikazanem času.

Pranje z običajnimi nastavitvami

Izbrane običajne nastavitve so optimalno prilagojene izbranemu programu.

Če teh nastavitev ne želite spreminjati:

Glejte sliko št. 31

‰

Odprite pipo.

Glejte sliko št. 32

‰

Gumb za izbor programa nastavite na želeni program.

Glejte sliko št. 33

‰

Boben napolnite s perilom in zaprite vratca.

Lučka za začetek pranja/prekinitev pranja

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Glejte sliko št. 34

‰

Če je treba, pritisnite gumb(e) za dodatno(e) možnost(i).

Indikatorska lučka izbranega gumba sveti rdeče.

Če je pomotoma izbrana nelogična kombinacija, lučka izbranega gumba ugasne in zasliši se zvočni signal.

Glejte sliko št. 35

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

. Lučka rdeče sveti. Program se prične.

Na zaslonu se prikaže potek programa.

V naslednjem delu je opisano pranje s posebnimi nastavitvami.

41

Pranje s posebnimi nastavitvami

Nastavitve lahko prilagodite svojim potrebam.

Najprej poglejte tabelo s hitrim predogledom nastavitev, ki jih lahko spreminjate.

Navodila za spreminjanje nastavitev so opisana na naslednjih straneh.

Pregled programov

S pomočjo gumba za izbor programa izberite program.

Boben napolnite s perilom in zaprite vratca.

Pritisnite izbirni gumb

Menu

.

Število vrtljajev

Stran 43

Odvisno od programa in modela, glejte stran 39

Konec programa

Stran 43

Nastavljivo v korakih po

30 minut

Pranje

Stran 44

Običajno

Hitro pranje

Intenzivno pranje

Zvočni signal

Stran 44

Izklopljen

Ponavljajoč

Zelo glasen

Otroško varovalo

Stran 45

Vklopljeno

Izklopljeno

Nastavitev časa

Stran 46

Ure/minute

Pritiskajte gumb za spremembo Change , dokler ne dosežete želene nastavitve.

Za nadaljnje nastavitve pritisnite gumb Menu ali Start/Pause .

42 43

42

Število vrtljajev

Lahko jih spreminjate.

Največje število vrtljajev je odvisno od izbranega programa. Glejte navodila na strani

16.

‰

Gumb za izbor nastavite na želeni program.

‰

Napolnite boben s perilom in zaprite vratca.

Lučka za gumb

Start/Pause

rdeče utripa.

Primer:

Glejte sliko št. 36

‰

Pritiskajte gumb

Menu

, dokler se na zaslonu ne prikaže »Izbor števila vrtljajev«.

Na zaslonu utripa trenutno nastavljeno

število vrtljajev.

Lučka za gumb

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Če 10 sekund ne pritisnete gumba, zapustite meni.

Spremenjene nastavitve so izgubljene.

Glejte sliko št. 37

‰

Pritiskajte gumb

Change

, dokler se na zaslonu ne prikaže želeno število vrtljajev ali oznaka »Brez končnega ožemanja«.

S pritiskom na gumb

Menu

lahko izberete tudi druge nastavitve; spremenite pa jih s pritiskom na gumb

Change

.

Glejte sliko št. 38

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

.

Program se zažene.

Lučka rdeče sveti.

Na zaslonu so prikazani posamezni koraki programa.

43

Kdaj se program konča?

Pazite na to, da je čas nastavljen − glejte stran 23 pod »Nastavljanje časa«.

‰

‰

Gumb za izbor programa nastavite na želeni program.

Boben napolnite s perilom in zaprite vratca.

Lučka za gumb

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Primer:

Glejte sliko št. 39

‰

Pritiskajte gumb

Menu

, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »Konec programa«.

Trenutni čas utripa.

Lučka za gumb

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Če 10 sekund ne pritisnete gumba, zapustite meni.Nastavitve se ohranijo.

Glejte sliko št. 40

‰

Pritiskajte gumb

Change

, dokler se na zaslonu ne prikaže končni čas programa.

Konec programa lahko nastavite v korakih po 30 minut.

Čas lahko nastavite do 24 ur vnaprej.

Če spreminjate program, dodatne nastavitve ali trenutni čas, morate končni čas ponovno nastaviti.

Pri malo umazanem perilu in mali obremenitvi se program lahko konča že veliko pred nastavljenim časom.

Prav tako se pri zelo umazanem perilu in veliki obremenitvi program lahko konča dosti kasneje od nastavljenega časa.

Ostale nastavitve lahko izberete s pritiskom na gumb

Menu;

spremenite pa jih s pritiskom na gumb

Change

.

Glejte sliko št. 41

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Zamaknjeni začetek pranja se aktivira.

Lučka sveti.

Na zaslonu se prikaže oznaka »Časovni zamik«.

Način pranja

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi pranja:

Na zaslonu so prikazani posamezni koraki izbranega programa.

-

»Običajno pranje«

Običajni čas pranja.

Zvočni signal

Na začetku ali koncu programa, ob motnjah delovanja ali nepravilnem delovanju se oglasi zvočni signal.

-

»Hitro pranje«

Skrajšani čas pranja za malo umazano perilo.

-

»Intenzivno pranje«

Podaljšani čas pranja za zelo umazano perilo.

‰

Gumb za izbor programa nastavite na želeni program.

‰

Boben napolnite s perilom in zaprite vratca.

Lučka gumba

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Primer:

Glasnost signala lahko nastavite.

Vklapljanje, nastavljanje glasnosti in izklapljanje zvočnega signala

‰

‰

Gumb za izbor programa nastavite na želeni program.

Boben napolnite s perilom in zaprite vratca.

Lučka gumba

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Primer:

Glejte sliko št. 45

Glejte sliko št. 42

‰

Pritiskajte gumb

Menu

, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »Običajno pranje«.

Na zaslonu utripa znak .

Lučka gumba

Start/Pause

4

rdeče utripa.

Če 10 sekund ne pritisnete gumba, zapustite meni.

Spremenjene nastavitve so shranjene.

Glejte sliko št. 43

‰

‰

Pritiskajte gumb

Change

, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni način pranja.

Če izberete intenzivno pranje ali hitro pranje, po zapustitvi menija zaslon stalno kaže oznako ali .

Ostale nastavitve lahko izberete s pritiskom na gumb

Menu;

spremenite pa jih s pritiskom na gumb

Change.

Glejte sliko št. 44

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program se prične.

Lučka sveti.

44

‰

‰

‰

Pritiskajte gumb

Menu

, dokler se na zaslonu ne prikaže »Zvočni signal izključen«.

Oznaka utripa.

Lučka gumba

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Na zaslonu se prikaže oznaka »Pripravljen«, če gumba ne pritisnete 10 sekund.

Spremenjene nastavitve so shranjene.

Glejte sliko št. 46

Pritiskajte gumb

Change

, dokler se pojavi oznaka »Ponavljajoči zvočni signal«.

Če gumb

Change

držite dlje časa, s tem povečate glasnost zvočnega signala. Gumb spustite takrat, ko dosežete želeno glasnost.

Gumb

Change

držite dlje od 10 sekund, prikaže se oznaka »Največja glasnost«.

Izklapljanje signala: ko se prikaže »Največja glasnost«, držite gumb

Change

dlje od 10 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »Zvočni signal izključen«.

45

44

Po končanju pranja se izbrane nastavitve ohranijo.

Ostale nastavitve izberete s pritiskom na gumb

Menu

, spremenite pa jih s pritiskom na gumb

Change

.

Glejte sliko št. 47

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program se prične.

Lučka rdeče utripa.

Na zaslonu se prikažejo posamezno koraki izbranega programa.

Otroško varovalo

Svoj pralni stroj lahko zavarujete pred nehoteno spremembo izbranih nastavitev.

Če ste nastavili otroško varovalo:

-

med potekom programa ne morete spremeniti ničesar,

-

vratca tudi po koncu programa ostanejo zaklenjena.

Vklop otroškega varovala

‰

Napravo vklopite, tako da gumb za izbor programa nastavite na določeni program.

Glejte sliko št. 48

‰

Pritiskajte gumb

Menu

, dokler se na zaslonu ne prikaže »Izklop otroškega varovala«. Na zaslonu utripa znak .

Glejte sliko št. 49

‰

Pritiskajte gumb

Change

, dokler se na zaslonu ne prikaže »Vklop otroškega varovala«. Ko zapustite meni, je na zaslonu stalno prikazan znak .

Po zagonu programa lahko otroško varovalo vklopite/izklopite le med prekinitvijo programa.

45

Zagon programa z vklopljenim otroškim varovalom

‰

Gumb za izbor programa nastavite na želeni program.

‰

Boben napolnite s perilom in zaprite vratca.

Lučka za gumb

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Glejte sliko št. 50

‰

Pritisnite in 5 sekund držite gumb

Start/Pause

4

. Program se prične.

Lučka rdeče sveti. Otroško varovalo je vklopljeno.

Za začasni izklop otroškega varovala držite gumb

Start/Pause

4

5 sekund, dokler lučka

Start/Pause

4 ne začne utripati. Spremenite lahko ostale nastavitve. S pritiskom na gumb

Start/Pause

4 otroško varovalo znova vklopite.

Med vklopom otroškega varovala lahko program prekinete, če je gumb za izbor programa na »

Off

«.

Če ste napravo znova vključili, izbrani program nadaljuje s potekom.

Odstranjevanje perila po končanem programu v primeru vklopljenega otroškega varovala

‰

Pritisnite in 5 sekund držite gumb

Start/Pause

4

. Vratca bobna lahko odprete.

‰

Odstranite perilo. Ko napravo izklopite, otroško varovalo ostane vklopljeno.

Ko naslednjič vklopite napravo, se otroško varovalo znova aktivira. Vratc bobna se ne da odpreti. Spremembe niso možne. Če želite vratca odpreti, pritisnite in 5 sekund držite gumb

Start/

Pause

4

.

Izklop otroškega varovala

‰

‰

Za vklop naprave nastavite gumb za izbor programa na želeni program.

Pritisnite in 5 sekund držite gumb

Start/

Pause

4

. Naprava je v funkciji mirova-

‰ nja (

pause

). Za izklop otroškega varovala pritisnite gumb

Menu

. utripa.

Pritiskajte gumb

Change

, dokler se na zaslonu ne prikaže »Izklop otroškega varovala«.

Po zagonu programa lahko otroško varovalo vklopite/izklopite le med prekinitvijo programa.

Nastavitev časa

Nastavite lahko trenutni čas. Tudi če naprave ne uporabljate do največ 6 tednov, se nastavitve ohranijo.

‰

Gumb za izbor programa nastavite na želeni program.

Primer:

Glejte sliko št. 51

‰

Pritiskajte gumb

Menu

, dokler se na zaslonu ne prikaže »Nastavi uro«. Del zaslona za uro utripa.

Lučka za gumb

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Če gumba ne pritisnete 10 sekund, zapustite meni.

Spremenjene nastavitve se ne ohranijo.

Glejte sliko št. 52

‰

Pritiskajte gumb

Change

, dokler ura ni pravilno nastavljena.

Glejte sliko št. 53

‰

Pritiskajte gumb

Menu

, dokler ne utripa del zaslona za minute. Lučka

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Glejte sliko št. 54

‰

Pritiskajte gumb

Change

, dokler ne nastavite pravilnih minut. Čas je zdaj nastavljen.

Za zapustitev menija pritisnite gumb

Menu

.

S pritiskom na gumb

Menu

lahko izberete druge nastavitve; spremenite pa jih s pritiskom na gumb

Change

.

46

Med pranjem

Ponovni izbor programa

‰

Če je otroško varovalo vklopljeno, ga začasno izklopite. Glejte stran 22.

‰

‰

‰

‰

‰

Gumb za izbor programa nastavite na

»

Off

«.

Nato ga nastavite na novo izbrani program. Lučka

Start/Pause

4 utripa.

Če želite, spremenite ostale nastavitve.

Glejte stran 20.

Če želite, vklopite otroško varovalo.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

. Program se prične. Lučka sveti.

Dodajanje perila/Prekinitev programa

Perilo lahko kasneje dodajate v boben, ga predčasno vzamete iz njega ali program ob kateremkoli času prekinete.

Perila ni priporočljivo dodajati, ko se je pranje že pričelo.

Brez otroškega varovala

‰

Dokler lučka

Start/Pause

4 sveti, lahko dodajate ali odvzemate perilo.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

. Na zaslonu se v naslednjem vrstnem redu prikažejo oznake:

»Premor«,

»Možno dodajanje perila«.

‰

‰

Odprite vratca.

Dodajte ali odvzemite perilo.

‰

Vratca zaprite.

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

. Program se nadaljuje. Lučka rdeče sveti.

Če lučka za gumb

Start/Pause

4 sveti, lahko program prekinete, vratc pa

47

46 iz varnostnih razlogov ne morete odpreti

(zaradi previsokega nivoja vode, temperature ali prevelikega števila vrtljajev).

Na zaslonu se v naslednjem vrstnem redu prikažejo oznake:

»Premor«,

»Ne dodajajte perila«.

Če je število vrtljajev previsoko, se prižge rdeča lučka

Start/Pause

4

. Takoj se boben ustavi, lahko med mirovanjem

(pause) vratca odprete.

Vklopljeno otroško varovalo

‰

Pritisnite in 5 sekund držite gumb

Start/Pause

4

, otroško varovalo je izklopljeno, program lahko prekinete.

Če lučka za

Start/Pause

4 rdeče utripa, vratc iz varnostnih razlogov ne morete odpreti (zaradi previsokega nivoja vode, temperature ali prevelikega

števila vrtljajev).

Na zaslonu se v naslednjem vrstnem redu prikažejo oznake:

»Premor«,

»Ne dodajajte perila«.

‰

‰

‰

‰

Če lučka

Start/Pause

4 rdeče utripa, lahko perilo predčasno dodate ali odvzamete.

Na zaslonu se v naslednjem vrstnem redu prikažejo oznake:

»Premor«,

»Možno dodajanje perila«.

Odprite vratca.

Dodajte/odvzemite perilo.

Vratca zaprite.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

. Program se nadaljuje. Otroško varovalo je vklopljeno. Lučka rdeče sveti.

Prekinitev programa v teku

Če bi program radi končali in odstranili perilo:

‰

‰

Če je otroško varovalo vklopljeno, pritisnite in 5 sekund držite gumb

Start/

Pause

4

Gumb za izbor programa nastavite na

Drain

(črpanje) ali

Spin

(centrifuga)

.

‰

‰

‰

‰

‰

Če ste program prekinili pri visoki temperaturi, bodo vratca ostala zaklenjena toliko časa, dokler se naprava ne ohladi.

Če je otroško varovalo vklopljeno, pritisnite in 5 sekund držite gumb

Start/

Pause

4

.

Znova pritisnite

Start/Pause

4

.

Počakajte, da se program zaključi.

Odprite vratca.

Odstranite perilo.

Če ste program prekinili pri visoki temperaturi, bodo vratca ostala zaklenjena toliko časa, dokler se naprava ne ohladi.

Če ste program prekinili z izključitvijo naprave, vratca bobna ostanejo zaklenjena.

47

Po pranju

Lučka za gumb

Start/Pause

4 ugasne.

Na zaslonu je oznaka: »Odstranite perilo«.

Glejte sliko št. 55

‰

Odprite vratca.

Glejte sliko št. 56

‰

Gumb za izbor programa nastavite na

Off

.

Če ste izbrali »Brez končnega ožemanja«

Lučka

Start/Pause

4 utripa. Na zaslonu sta oznaki: »Start (začetek) ali Drain (črpanje)«.

ali

‰

‰

Če želite, spremenite hitrost števila vrtljajev; glejte stran 20.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program se prične. Potek programa je prikazan na zaslonu. Lučka sveti.

ali

‰

‰

Gumb za izbor programa nastavite na

Drain

(črpanje). Lučka

Start/Pause

4 utripa.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

. Lučka sveti. Na zaslonu je oznaka: »Drain

(črpanje)«.

‰

‰

Ko se dodatni program konča, odprite vratca.

Gumb za izbor programa nastavite na

Off.

Predčasno izbrano otroško varovalo

Lučka

Start/Pause

4

se prižge.

Na zaslonu je oznaka: »Odstranite perilo«.

‰

‰

Pritiskajte in 5 sekund držite

Start/Pause

4

, dokler se ne prikaže »Premor«.

Start/Pause

4 rdeče utripa.

Odprite vratca.

48

‰

Gumb za izbor programa nastavite na

Off.

Končanje pranja

Glejte sliko št. 57

‰

Zaprite vodovodno pipo.

Glejte sliko št. 58

‰

Odstranite perilo.

Ob naslednjem vklopu naprave se otroško varovalo ponovno vklopi.

‰

Vratca bobna pustite odprta, da se notranjost bobna lahko posuši.

49

48

Navodila za vzdrževanje in nego

Glejte sliko št. 61

‰

Predal za detergent vstavite, da se zaskoči.

Čiščenje in nega

Nevarnost električnega udara!

Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz omrežja električnega toka.

Naprave nikoli ne čistite z vodnim curkom.

Nevarnost eksplozije!

Naprave nikoli ne čistite s pomočjo razredčil.

Čiščenje ohišja in kontrolne plošče

Če je potrebno:

‰

‰

Uporabljajte vročo milnico ali nežna, neagresivna čistilna sredstva.

Zdrgnite do suhega z mehko krpo.

Čiščenje bobna

Če so se zaradi pozabljenih kovinskih delov

(npr. kovanci, sponke za papir, igle, žeblji) pojavili madeži od rje:

‰

Uporabite čistilna sredstva, ki vsebujejo klorovo belilo. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte jeklene volne.

Čiščenje lužne črpalke

Če črpalka ne povsem izčrpa odpadne vode.

Lužna črpalka je zamašena zaradi tujkov ali zaradi pranja perila z veliko tkaninskimi kosmi.

Izpust odpadne vode

Možna količina do 30 litrov. Pripravite ustrezno posodo.

Nevarnost poparitve!

Pustite, da se vroča odpadna voda ohladi.

Pazite na otroke in domače živali.

‰

Gumb za izbor programa nastavite na

Off.

Glejte sliko št. 62

‰

Servisno loputo odprite tako, da z koničastim predmetom pritisnete v odprtino in loputo zavrtite v smeri urinega kazalca.

‰

Odstranite servisno loputo.

Glejte sliko št. 63

‰

Izvlecite odtočno cev.

Glejte sliko št. 64

Čiščenje dozirnega predala

Če so v predalu za detergent ostanki detergenta ali čistilnih sredstev:

‰

Previdno izvlecite zapiralni čep in odtočite vodo v že vnaprej pripravljeno posodo.

Glejte sliko št. 65

Glejte sliko št. 59

‰

Dozirni predal odprite.

Glejte sliko št. 60

‰

‰

‰

Čep namestite na prejšnje mesto.

Glejte sliko št. 66

Dozirni predal z rahlim potegom odstranite.

Dozirni predal očistite in ga splaknite pod tekočo vodo. Lahko ga razstavite na dva dela.

‰

49

‰

‰

Previdno odvije pokrov črpalke. Pri tem odteče še nekaj odpadne vode.

Glejte sliko št. 67

Očistite notranjost in odstranite tujke.

Navoj pokrova črpalke temeljite očistite.

‰

Pokrov ponovno namestite na prejšnje mesto.

Glejte sliko št. 68

‰

Odtočno cev potisnite nazaj v notranjost.

Glejte sliko št. 69

‰

Servisno loputo ponovno namestite nad odprtino.

Da preprečite odtekanje neporabljenega pralnega sredstva v odtok:

‰

‰

Natočite 1 liter vode v predal

II

Izberite program za

izčrpavanje

.

‰

‰

‰

‰

Potegnite filter ven in ga izperite pod tekočo vodo.

Filter znova vstavite in namestite cev.

Odprite vodovodno pipo in preverite, če iz nje teče voda. Če voda le kaplja, preverite, ali ste filter pravilno namestili.

Pipo zaprite.

Odstranjevanje vodnega kamna

Pod pogojem, da uporabljate pravilno količino detergenta, iz pralnega stroja vodnega kamna ni potrebno odstranjevati.

Madeže od rje v notranjosti bobna, ki nastanejo zaradi pozabljenih kovinskih delov, lahko odstranite s pomočjo odstranjevalca vodnega kamna.

Če je odstranjevanje vodnega kamna kljub temu potrebno, prosimo sledite navodilom proizvajalca odstranjevalca vodnega kamna.

Čiščenje filtra v dotočni cevi

To je potrebno le v primeru, če v stroj doteka zelo malo ali premalo vode.

Sprostitev pritiska v vodovodni cevi

‰

Pipo zaprite.

‰

‰

‰

Gumb za izbor programa nastavite na katerikoli program (razen

Spin

(centrifuga)/

Drain

(črpanje)).

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

i

n počakajte, dokler se ne prikaže sporočilo

»Pipa zaprta?«.

Gumb za izbor programa nastavite na

Off

.

Čiščenje filtra(ov) v vodovodni pipi

Glejte sliko št. 70

‰

‰

Iz pipe odstranite cev.

Filter izperite pod tekočo vodo.

‰

Znova namestite na pipo.

Čiščenje filtrov pralnega stroja

Glejte sliko št. 71

‰

Iz zadnjega dela pralnega stroja odstranite cev.

Glejte sliko št. 72

Zasilno odpiranje

Vratca bobna lahko po vklopu zasilnega odpiranja odprete in odstranite posodo iz bobna.

Nevarnost poparjenja

Prekinite pralni cikel.

Program, ki je trenutno v teku, se zaustavi.

Počakajte, da se vroča voda ohladi.

Počakajte, da se boben povsem ustavi.

Pozor!

Vratca bobna lahko kadarkoli odprete, čeprav je v pralnem stroju voda.

Ne poskušajte odpirati vrat, če skozi steklo vidite nivo vode.

‰

Odtočite odpadno vodo. Podrobnosti pod »Čiščenje lužne črpalke«.

Glejte sliko št. 73

50 51

50

‰

Servisno loputo odprite tako, da z koničastim predmetom pritisnete v odprtino in loputo zavrtite v smeri urinega kazalca.

‰

Odstranite servisno loputo.

Glejte sliko št. 74

‰

Povlecite zatič za zasilno odpiranje.

Vratca bobna se sedaj lahko odprejo.

Odprava manjših motenj

Če so potrebna popravila in menite, da motenj s pomočjo spodnje tabele ne boste mogli odpraviti, storite naslednje:

‰

Gumb za izbor programa nastavite na

Off

.

‰

‰

‰

Napravo izključite iz omrežja električnega toka.

Zaprite pipo.

Pokličite servisni center, glejte stran 34.

Motnja Možni vzrok

Vratca bobna se ne odprejo. Izbran program »Brez končnega ožemanja«.

Vklopljeno je otroško varovalo

Izpad električne energije.

Program je v teku in/ali vratca bobna so zaklenjena iz varnostnih razlogov.

Vtič je nestabilno priklopljen v vtičnico oz. vanjo ni priklopljen.

Gumb za izbor programa je postavljen na

Off

še pred iztekom programa.

Kljub izključitvi in ponovni vključitvi pralnega stroja se vratca bobna ne odprejo.

Vklopljeno je otroško varovalo.

Vratca so zaklenjena iz varnostnih razlogov (previsok nivo vode, temperatura ali preveliko št. vrtljajev).

Kljub izključitvi in ponovni vključitvi pralnega stroja program še vedno poteka.

Vklopljeno je otroško varovalo.

Naprave ne morete upravljati.

Na zaslonu je oznaka »Vklopljeno otroško varovalo«.

Vklopljeno je otroško varovalo.

Odprava motnje

Izberite nastavitvi Drain (črpanje) ali Spin (centrifuga) .

Izklopite otroško varovalo, glejte stran

22.

Ko se napajanje znova vzpostavi, se potek programa nadaljuje. Če želite med izpadom elektrike iz bobna odstraniti perilo, pokličite servis, glejte stran 32.

Počakajte, da se program izteče; glejte stran 25.

Odpravite vzrok.

Izberite program.

Izklopite ga, glejte stran 29.

Glejte poglavje »Dodajanje perila/Prekinitev programa« na strani 24.

Izklopite ga, glejte stran 22.

Izklopite ga, glejte stran 22.

51

Motnja

Kontrolne lučke se ne prižgejo.

Možni vzrok

Izpad varovalke.

Izpad električne energije.

Odprava motnje

Vklopite/zamenjajte jo.

Če se motnja znova pojavi, pokličite servis.

Ko se napajanje znova vzpostavi, se potek programa nadaljuje. Če želite med izpadom elektrike iz bobna odstraniti perilo, pokličite servis, glejte stran 32.

Program se ne zažene.

Lučka

Start/Pause

4 utripa.

Program se ne zažene. Na zaslonu je oznaka »Odprta vrata?«.

Niste pritisnili gumba

4

.

Start/Pause

Vratca niso dobro zaprta.

Na zaslonu je oznaka

»Pritisnite start«.

Program se ne zažene. Na zaslonu je oznaka »Časovni zamik«.

Izbrali ste končni čas pranja, vendar niste pritisnili gumba

Start/Pause

4

.

Končni čas pranja je izbran in aktiviran.

Čas ni prikazan.

Ne morete izbrati končnega časa pranja.

Čas ni nastavljen.

Čas ni nastavljen.

Program se je že pričel; po pričetku programa časa ne morete več nastaviti.

Ne morete izbrati drugačnega števila vrtljajev.

Centrifuga je že v teku; med potekom št. vrtljajev ne morete več spreminjati.

Gumb za izbor programa je nastavljen na

Drain

(ožemanje); centrfuga pri tem programu ni možna.

Program se je že pričel.

Otroškega varovala ne morete vklopiti.

V dozirnem predalu so ostanki detergenta.

Vlažen oz. sprijet detergent.

Pritisnite .

Poglejte, ali med vratca ni ujeto perilo.

Vratca ponovno zaprite (zaslišati morate klik).

Program se nadaljuje.

Pritisnite ga.

Ni potrebno storiti ničesar. Naprava se zažene samodejno.

Časa ne morete nastaviti.

Program se je že pričel; po pričetku programa časa ne morete več nastaviti.

Čeprav se pritisnili gumb

Menu

, zaslon še vedno kaže »Nastavite uro«.

Nastavitev je preskočila z ur na minute; obe točki izbire imata enako besedilo.

Počakajte, da se program izteče.

Glejte »Nastavitev časa«, stran 23.

Glejte »Nastavitev časa«, stran 23.

Glejte »Nastavitev časa«, stran 23.

Preden program zaženete, izberite in nastavite želeni končni čas pranja, glejte stran 19.

Število vrtljajev določite pred zagonom centrifuge.

Če želite, izberite drugačen program.

Otroško varovalo lahko izberete med premorom.

Očistite in posušite dozirni predal, glejte stran 26.

Tekoči detergent odmerite s pomočjo dozirnega pokrovčka.

52 53

52

Motnja

Voda ne pride v stroj oz. detergent ni odplaknjen.

Na zaslonu se prikaže oznaka »Zaprta pipa?«.

V bobnu ni videti vode.

Možni vzrok

Vodovodna pipa ni odprta.

Dovodna cev je prepognjena oz. se je zataknila.

Zamašen filter v dovodni cevi.

Prenizek vodni tlak.

Ni motnja.

Voda je pod vidnim nivojem.

Stroj ne izčrpa celotnega pralnega sredstva. Na zaslonu je oznaka »Črpalka ovirana?«.

Drenažna cev in/ali odvodna cev sta zamašeni.

Voda izteka izpod stroja.

Spoj dovodne cevi ne tesni.

Drenažna cev ne tesni.

Odprava motnje

Odprite pipo. Program se nadaljuje.

Odpravite vzrok.

Očistite filter, glejte str. 26.

Odpravite vzrok.

Očistite ju.

Navoj zategnite.

Drenažno cev zamenjajte.

Iz dozirnega predala izhaja pena.

Ponovljeno

giranje.

centrifu-

Po ožemanju perilo ni dovolj suho.

Programski čas se je podaljšal.

Slabo oprano perilo.

Prevelika količina detergenta.

Ni motnja.

Sistem zaznave neenakomerne porazdelitve perila poskuša le-to bolje razporediti z večkratnim zagonom centrifuge.

Večji kosi oblačila so se zamotali, zato perilo ni enakomerno porazdeljeno. Iz varnostnih razlogov se je največje število vrtljajev samodejno zmanjšalo.

To ni motnja.

Sistem zaznave pene je vklopil dodatni krog izpiranja za zmanjšanje količine pene.

To ni motnja.

Sistem zaznave neenakomerne porazdeljenosti perila poskuša le-to bolje razporediti z večkratnim zagonom centrifuge.

Umazanija je trdovratnejša, kot ste pričakovali.

Premajhna količina detergenta.

Na perilu so ostanki detergenta.

Nekateri detergenti brez fosfatov vsebujejo v vodi netopne sestavine, ki se lahko kažejo na perilu v obliki svetlih madežev.

Na perilu so sivi madeži.

Umazanija zaradi ostankov kreme, maščob ali olja.

Na pol litra vode dodajte 1 jedilno žlico sredstva za mehčanje in mešanico zlijte v prekat

II

Pri naslednjem pranju količino detergenta zmanjšajte.

V boben vedno vložite večje

in

manjše kose oblačil skupaj.

V boben vedno vložite večje

in

manjše kose oblačil skupaj.

Uporabljajte pravilno količino detergenta.

V boben vedno vložite večje

in

manjše kose oblačil skupaj.

Izberite ustrezni program ali dodatno možnost

Intenzivnega pranja

.

Dodajte takšno količino detergenta, kot jo priporoča proizvajalec.

Ko se perilo posuši, ga skrtačite.

Pri naslednjem pranju izberite največjo količino detergenta in najvišjo dovoljeno temperaturo.

53

Prikaz motenj

Besedilo na zaslonu

Zaprta pipa?

Možni vzrok

Vodovodna pipa ni odprta.

Odprava motenj

Odprite pipo. Program se nadaljuje.

Odpravite vzrok.

Dovodna cev zvita ali upognjena.

Filter v dovodni cevi zamašen.

Filter očistite, glejte od strani 26 dalje.

Odpravite vzrok.

»Črpalka ovirana?«

Prenizek vodni tlak.

Drenažna cev in/ali odvodna cev sta zamašeni.

Vrata niso dobro zaprta.

Očistite ju.

»Odprta vrata?« Preverite, ali se je med vratca zataknilo perilo. Vratca znova zaprite.

Če motnje s pomočjo zgornje tabele ne morete odpraviti, napravo izključite, počakajte 5 sekund, jo znova vključite, nato pa izberite in zaženite program.

Če se motnja znova pojavi, pokličite servis, glejte stran 34.

54 55

54

Poraba

Prekinitev programa

Bombaž 30°C

Bombaž 40°C

Bombaž 60°C

Bombaž 60 °C madeži*

Bombaž 60°C

Bombaž 90°C

Neobčutljivo perilo 30°C

Neobčutljivo perilo 40°C

Dodatne možnosti Količina perila do

Električna energija (v kWh)

Intenzivno pranje 10,0 kg 0,7

Intenzivno pranje

Intenzivno pranje

Intenzivno pranje

10,0 kg

10,0 kg

10,0 kg

1,2

1,6

1,7

− 10,0 kg 1,5

Intenzivno pranje 9,0 kg 3,2

Intenzivno pranje 4,0 kg 0,3

Intenzivno pranje 4,0 kg 0,5

Voda (v litrih)

95

Trajanje

1 ura 45 min

95

95

74

2 uri

2 uri 30 min

2 uri 40 min

95

110

70

70

2 uri 10 min

3 ure 40 min

1 ura 20 min

1 ura 20 min

Neobčutljivo perilo 60°C

Intenzivno pranje 4,0 kg 0,7 70 1 ura 50 min

Mešano perilo 30°C Intenzivno pranje

4,0 kg 0,2 50 1 ura

Fino perilo 30°C

Pletenine 30°C

Intenzivno pranje 3,0 kg 0,2

_ 2,5 kg 0,2

52

40

50 min

30 min

* Nastavitev programa z izbrano dodatno možnostjo »Intenzivnega pranja« za kontrolo v skladu z EN 60456

60456 in IEC 60 456

** Količina perila 10 kg je priporočljiva le v kombinaciji z »Intenzivnim pranjem«.

** Vrednosti lahko odstopajo od navedenih, odvisno od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovodne vode in okolja, vrste in kvalitete perila ter stopnje umazanije, uporabljenega detergenta, odstopanj v pretoku električne energije, in izbranih dodatnih možnosti.

Vse vrednosti lahko odstopajo od navedenih, kar zavisi od napredka na področju razvoja.

Servisna služba

Vaš pralni stroj ne potrebuje nobene druge nege, razen že omenjene.

Preden pokličete servis, preverite, ali lahko motnjo sami odpravite (glejte od strani 30 naprej).

Če boste v času veljavne garancije poklicali strokovnjaka za nasvet, vam bo ta storitev zaračunal.

55

Iz priloženega seznama lahko poiščete vam najbližji servis.

Ob klicu prosimo navedite številko izdelka

(E-Nr.) in številko izdelave (FD) naprave. S temi podatki nam boste pomagali, da se izognemo nepotrebnim prevoznim stroškom.

Podatki so navedeni na tipski tablici (glejte sliko) in na označeni ploščici na zadnji strani naprave.

Glejte sliko št. 75

Namestitev, priključitev in prevoz naprave

‰ vijaka in konec tulca izravnana.

Vstavite transportna varovala in privijte matice. Izbočeni del podložke mora sesti v zarezo na zadnji strani ohišja.

Hitra navodila

Varnostna navodila

Nevarnost poškodb!

Pralni stroj je zelo težak. Dvigajte ga pazljivo.

Opozorilo

Zmrznjene cevi lahko počijo ali razpokajo.

Pralnega stroja ne nameščajte na mesto, kjer obstaja nevarnost zmrzali.

Pralni stroj se lahko poškoduje. Ne dvigujte ga za izpostavljene dele (npr. vratca bobna).

Poleg splošnih varnostnih opozoril upo-

števajte še morebitna navodila lokalnega dobavitelja vode in elektrike.

Če imate glede priključitve pomisleke, naj vam napravo priključi strokovnjak.

Prevoz, npr. ob selitvi

Pred prevozom pralnega stroja:

Pred uporabo

Opozorilo

Pred uporabo vašega pralnega stroja natančno preberite navodila za namestitev in uporabo in jih upoštevajte.

‰

‰

Izberite jezik zaslona.

Nastavite čas.

Priprava perila

Glejte sliko št. 77 - 81

Izberite in zaženite program

Glejte sliko št. 82, 83

-

Zaprite pipo.

Izberite želene nastavitve …

Glejte sliko št. 84, 85

-

Napravo izklopite iz elektrike.

-

Odklopite dovodno in drenažno cev.

… in program zaženite

Glejte sliko št. 86

‰

‰

‰

-

Pripravite in vstavite transportna varovala.

Ko ste napravo prenesli in jo ustrezno namestili, pred zagonom prvega programa pranja zaženite program

Drain

(črpanje).

Priprava in vstavitev transportnih varoval

Glejte sliko št. 76

Odstranite spodnja dva pokrovčka.

Pripravite transportna varovala:

Vijak odvijte iz tulca toliko, da sta konec

Po pranju

Glejte sliko št. 87 - 89

56 57

Reduced Ironing

27 9 1

56 57

Vaša Bosch perilica rublja

Opće sigurnosne napomene

Kupovinom perilice rublja odlučili ste se za moderan, visokokvalitetan uređaj za domaćinstvo.

Vaša perilica rublja odlikuje se štedljivom potrošnjom energije, vode i deterdženta za pranje.

Svaka perilica rublja koja napušta našu tvornicu, njena funkcija i besprijekorno stanje, brižljivo se testiraju.

Naša servisna služba rado Vam stoji na raspolaganju kod svih pitanja osobito u vezi s postavljanjem i spajanjem perilice rublja.

Ostale informacije, kao i izbor naših proizvoda, nalaze se na našoj internet stranici: http://www.bosch-hausgerate.de

Molimo Vas pročitajte ove upute o uporabi i postavljanju kao i sve druge informacije, priložene uz perilicu rublja i postupajte u skladu s njima.

Svu dokumentaciju sačuvajte za kasniju uporabu ili za narednog vlasnika.

Vaša perilica rublja namjenjena je za

-

uporabu samo u domaćinstvu,

-

pranje tkanina koje se mogu prati strojno u vodi,

-

rad s hladnom vodom za piće i s uobičajenim sredstvima za pranje i njegu koja su pogodna za uporabu u perilicama rublja.

Djecu ne ostavljajte bez nadzora u blizini perilice rublja.

Kućne ljubimce držite dalje od perilice rublja.

Mrežni utikač nemojte umetati/izvlačiti iz utičnice vlažnim rukama.

Mrežni utikač izvlačite iz utičnice držeći ga samo za utikač a ne za kabl.

Oprez kod izbacivanja vruće vode.

Ne dodirujte vrata perilice prilikom pranja na visokim temperaturama.

Ne penjite se na perilicu rublja.

Ne naslanjajte se na otvorena vrata perilice.

58 59

58

Upute za zbrinjavanje

Upute za instalaciju

Zbrinjavanje ambalaže

Vaš novi uređaj je na putu do Vas zaštićen pakiranjem. Svi korišteni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se ponovno koristiti. Molimo Vas pomozite i vi u tome da pakiranje zbrinete na način, koji je ekološki neškodljiv.

O aktualnim načinima zbrinjavanja informirajte se kod Vašeg stručnog prodavatelja ili u Vašoj općinskoj upravi.

Opasnost od gušenja!

Pakiranje i njezine dijelove ne ostavljajte djeci za igru. Postoji opasnost od gušenja folijom i savijenim kartonskim kutijama.

Uvod

Razmotrite i poštujte upozorenja i sljedeće upute:

Ove upute za instalaciju su namjenjene kvalificiranim instalaterima. Kao dodatak ovim uputama za instalaciju, obratite pozornost na sljedeće prilikom instalacije uređaja:

Ako se perilica rublja nalazi u prostoriji koja je izložena niskim temperaturama ili ako je perilica u prostoriji koja se ne koristi tijekom zime, preostala voda

mora

se odstraniti iz pumpe za vodu i iz cijevi.

Nemojte oštetiti perilicu rublja.

Nemojte podizati perilicu rublja tako što ćete podizati njene izbočene dijelove (npr. vrata).

Pored ovih sigurnosnih informacija, koje smo naveli, mjesni distributer vode i električne energije može imati posebne zahtjeve.

U slučaju sumnje, pozovite specijaliziranu osobu da Vam priključi uređaj.

Zbrinjavanje starog uređaja

Stari uređaji nisu bezvrijedan otpad! Ekološki pravilnim zbrinjavanjem mogu se dobiti korisne sirovine.

Opasnost po život!

Kod dotrajalih uređaja izvucite mrežni utikač. Odvojite mrežni kabl te ga odstranite zajedno s utikačem.

Onesposobite bravu na vratima perilice. Na taj način spriječavate djecu od zaključavanja unutar uređaja i gušenja

Informacije vezane za zbrinjavanje

Odlaganje pakiranja

Vaš novi uređaj je na putu do Vas transportiran u zaštitnom pakiranju. Svi korišteni materijali su ekološki ispravni te se mogu reciklirati.

Molimo Vas doprinesite i Vi boljem okolišu tako što ćete zbrinuti pakiranje na način, koji nije štetan za okoliš.

Molimo Vas posavjetujte se s Vašim prodavateljem ili mjesnom upravom o aktualnim načinima zbrinjavanja.

59

Zaštita okoliša / Savjeti i prijedlozi

Vaša perilica rublja koristi vodu, struju i deterdžent djelotvorno, na način da štiti okoliš i umanjuje troškove Vašega kućanstva.

Korištenje Vaše perilice rublja na djelotvoran i ekološki ispravan način:

-

Izbjegavajte korištenje prevelike količine deterdženta.

-

Koristite djelotvorni deterdžent koji je pogodan za perilice rublja koje se pune sprijeda.

-

Dodajte deterdžent prema stupnju zaprljanosti, količini rublja i tvrdoći vode, i pridržavajte se uputa proizvođača deterdženta.

3.

Ključ za vijke

4.

Kuka za namještanje odvodnog crijeva npr. u umivaonik.

Ovisno o situaciji za priključak, potrebni su i sljedeći dijelovi:

-

crijevna obujmica Ø24-40 mm (specijalizirani dućan) također je potrebna za priključak na sifon.

Vlaga u bubnju je posljedica finalne inspekcije kroz koju prođe svaka perilica, prije izlaska iz tvornice.

Na stražnjoj strani uređaja:

Gledajte sliku br. 4

-

Mrežni kabl s utikačem.

C...

Priključak za dovodno crijevo

Standardna oprema

Nekoliko dodatnih elemenata opreme priloženo je uz Vašu perilicu rublja. Provjerite da li su svi dodaci za Vaš model priloženi.

Ukoliko nedostaju određeni dijelovi, odmah kontaktirajte Vašeg prodavača.

Unutar bubnja:

Gledajte sliku br. 1

1.

Dovodno crijevo (plava oznaka)

2.

Odvodno crijevo

3.

U vreći se nalaze:

Gledajte sliku br. 2

Aqua Secure crijevo spriječava potencijalne poplave ako crijevo curi. Ako crijevo curi, javlja se crvani znak i dovod vode je blokiran.

Gledajte sliku br. 3

Priložena dodatna oprema

1.

Poklopci za otvore nakon skidanja transportnih osigurača.

2.

Brava za odvodno crijevo

60

Korisni alati

Biće Vam od koristi sljedeći alat:

1.

Odvijač sa ravnom glavom

2.

Odvijač za utičnicu(13 mm)

3.

Okasti ključ (SW 13 ) za odstranjivanje transportnih osigurača.

4.

Libela za nivelaciju.

Gledajte sliku br. 5

Dimenzije

Gledajte sliku br. 6

a= 686 mm b= 780 mm c= 940 mm d= 407 mm

Kut otvaranja 180º

Težina oko 100 kg

61

60

Lista za provjeru postavljanja

Potpuno uklonite 4 prijevozna bolta i postavite perilicu na mjesto

Spojite vodu i odvodnu cijev

Spojite struju

Stavite perilicu u finalnu poziciju

Postavite perilicu na najnižu moguću visinu

Prije prvog korištenja, pokrenite ciklus čišćenja strana

61

62

62

62

62

63

Instalacija u niši

Ukoliko želite Vašu perilicu rublja instalirati u niši, obratite pozornost na udaljenosti koje su označene u sljedećoj tabeli:

Strane

Gornji rub

Poleđina

Prednja strana

Udaljenost

6 mm

305 mm

64 mm

6 mm

Površina za instalaciju

Stabilnost je važna radi spriječavanja “hodanja” perilice tijekom centrifugiranja.

Površina, na koju se perilica instalira, mora biti čvrsta i ravna. Meke podne površine, kao što su tepisi ili pjenaste podloge, nisu pogodne.

Ako perilica rublja treba biti instalirana na drvenom podu:

‰

Ako je moguće, postavite perilicu u kut.

‰

‰

Pričvrstite vodootpornu drvenu ploču

(debljine min. 30 mm) zavrtnjima za pod.

Obložite nožice perilice rublja priteznim pločicama.

Pritezne pločice (komplet) možete nabaviti u specijaliziranom dućanu ili u

Korisničkom servisu (WMZ 2200).

‰

‰

Aparat ne može biti nadgrađen.

Aparat ne može biti podgrađen.

Namještanje postolja

Ukoliko je perilica rublja instalirana na postolju (redni broj WMZ 20400), sljedite upute za uporabu!

Instalirajte držač PRIJE odstranjivanja transportnih osigurača.

Odstranite transportne osigurače

OPREZ!

Transportni osigurači se moraju uvijek skinuti prije korištenja uređaja po prvi put te se moraju ponovno montirati prilikom naknadnog transporta (npr. prilikom selidbe).

‰

‰

Odvijte sve zavrtnje prije uklanjanja bilo kojeg zavrtnja sve dok ih ne odvijete.

prvo uklonite donja dva zavrtnja prije uklanjanja gornja dva zavrtnja

‰ otpustite zavrtnje s priloženim 13 mm odvijačem. Otpustite zavrtnje dok se ne mogu slobodno micati

‰ donji zavrtnji se mogu lakše ukloniti koristeći 13mm odvijač za utičnicu

Gledajte sliku br. 7

‰

‰

U potpunosti odstranite transportni osigurač (vijak i opruga, pločica i čahura).

a pohranu zavrtnja za u buduće, ne uklanjajte ih iz plastične vrećice

Gledajte sliku br. 8

‰

Umetnite poklopce

Skladištenje transportnih osigurača

Uvijek sačuvajte transportne osigurače za naknadni transport uređaja (npr. u slučaju selidbe).

Gledajte sliku br. 9

61

ako čahure ne izlaze van kada uklanjate zavrtnje, vratite zavrtnje natrag u čahure i probajte ponovno. Bitno je da to napravite sa zavrtnjima jer inače čahure neće propisno izaći.

‰

Čuvajte transportni osigurač i ( pločicu zavrtnja i čahuru na zavrtnju).

Dužine cijevi i kabla

Spajanje na lijevoj strani

Gledajte sliku br. 10

Spajanje na desnoj strani

Gledajte sliku br. 11

A=140 cm (približno)

B= 130 cm(približno)

C=85 cm (približno)

D= 100 cm (max)

E= 175 cm (približno)

F= 88 cm (približno)

G= 140 cm(približno)

H= 60 cm(približno)

Druga crijeva

Moguće nabaviti od specijaliziranih prodavača

-

produženo dovodno crijevo

(približno 2.44 m)

Priključak za vodu

Crijevo za dovod vode

PAŽNJA!

Perilicu rublja koristiti samo s hladnom pitkom vodom. Ne priključujte je na bojler za vruću vodu bez tlaka.

Koristite samo nova dovodna i odvodna crijeva. Nikada ne priključujte stara rabljena crijeva.

Ako ste u nedoumici, pozovite stručnjaka da Vam priključi perilicu.

Dovodno crijevo za vodu ne smije se:

-

savijati ili gnječiti,

-

mijenjati ili skraćivati (čvrstoća više nije zajamčena).

Spajanje dovodnog crijeva

Gledajte sliku br. 12

‰

‰

Plastični navoji smiju se zavrtati samo

rukom

kada spajate dovodno crijevo na aparat. Ne odstranjujte zaptivke sa crijeva za dovođenje vode.

Nakon priključivanja dovodnog crijevo, otvorite slavinu te se uvjerite da li voda izlazi.

Obratiti pozornost na tlak vode u vodovodnoj mreži

-

Tlak vode se treba kretati između 1 i

10 bara (kod otvorene slavine za vodu, protječe najmanje 8 litara vode u minuti).

-

Ukoliko je tlak vode veći, ugraditi ventil za reduciranje tlaka.

Crijevo za odvođenje vode

Visinska razlika između mjesta za umetanje i točke odvodnjavanja: maksimum 100 cm, minimalno 60 cm.

Priključite crijevo za odvod vode:

Gledajte sliku br. 13

‰

ne uklanjajte zavrtanj sa zakačka.

Odlabavite zavrtanj tako da zakačka slobodno klizne na odvodno crijevo

1.

Postavite zakačku na kraj odvodnog crijeva prije neko spojite odvodno crijevo na uređaj.

Gledajte sliku br. 14

2.

spojite odvodnu cijev na vezu za odvod otraga na perilici, smjestite zakačku crijeva na približno 9 mm od kraja cijevi

62 63

62

3.

pričvrstite zakačku sa odvijačem

Odvodnja vode u vertikalnu odvodnu cijev

Gledajte sliku br. 15

‰

Koristite držač. Prikačite držač na kraj odvodnog crijeva i umetnite kraj crijeva u odvodnu cijev.

‰

Pričvrstite crijevo u ispravnom položaju pomoću trake ili fiksirne pločice.

Odvodnja vode u sifon

Gledajte sliku br. 16

-

Osigurajte priključno mjesto pomoću

Ø24-40 mm zakački za crijevo (specijalizirana trgovina).

Odvodnja vode u umivaonik

Gledajte sliku br. 17

‰

‰

Prikačite odvodno crijevo sigurno na umivaonik.

Kada se voda ispumpava iz perilice, provjerite da li voda dovoljno brzo otječe.

Priključenje na struju

Pozor

Perilicu rublja priključite samo na izmjeničnu struju preko propisno instalirane i uzemljene utičnice (šuko).

Mrežni napon mora odgovarati specifikaciji napona na perilici rublja (tipska pločica).

Priključno opterećenje i potrebni osigurači naznačeni su na tipskoj pločici.

Provjerite da li:

‰ su mrežni utikač i utičnica kompatibilni,

‰

‰ je profil kabela adekvatan, je sustav za uzemljenje propisno instaliran.

Električni kabel smije zamjeniti (ukoliko je to potrebno) samo električar.

Rezervni električni kabel može se nabaviti u korisničkom servisu.

Ne koristite višestruke utikače/ priključke ili produžne kablove.

U slučaju korištenja zaštitnog prekidača za zaštitu od struje kvara, koristite samo tip sa ovom oznakom . Samo ovaj znak jamči ispunjenje važećih odredbi.

Ne isključujte kabel tako da ga vučete iz utičnice.

Nemojte umetati/ izvlačiti iz utičnice vlažnim rukama.

Poravnjavanje perilice

Procedura poravnjavanja

1.

uređaj bi sada trebao biti u konačnoj poziciji, spreman za poravnjavanje(pomicanje aparata nakon poravnjavanja može ga učiniti neravnim)

Svaka nožica aparata ili postolja mora biti smještena čvrsto na pod kako bi se spriječilo šetanje perilice. Započnite sa sve četiri nožice do kraja pričvršćene i polako odvrčite svaku nožicu posebno da izravnate aparat.

2.

koristite lamelu da izravnate perilicu s prednje i zadnje strane (osigurajte da visina odgovara među krajevima perilice i da nije podignuta na jednom kraju)

3.

Podesite izravnjavanje perilice s 4 nožice podesive visine. Poravnajte perilicu na najmanju moguću visinu kako bi smanjili vibracije.

‰ otpustite bravicu (1 na ilustraciji) okrečući je u smjeru sata. Koristite priloženi ključ (ili 16 mm odvijač).

Kada okrenete bravicu, nožica (2 na ilustraciji) je zaključana za to i okretati će se s tim. To će produžiti nožicu.

63

‰

Okrečući nožicu van će povisiti rub perilice, okrećući nožicu unutra će smanjiti visinu ruba perilice. Kada je visina perilice podešena zaključajte prilagodljive nožice na mjestu tako da okrenete bravicu u suprotnom smjeru od kazaljka na satu do se čvrsto ne zaključa unutar kućišta.

Možda će biti potrebno pridržavati nožicu sa parom dodataka kako bi se spriječilo njezino odvrtanje kada pritežete bravicu. Ako se nožica okrene promijeniti će se visina ruba.

‰ nakon prvotnog podešavanje pritisnite svaki rub dolje kako bi osigurali da jedinica ne pleše, ako pleše podesite nožicu na rubu sve dok nožica tog ruba ne dotakne pod čvrsto.

‰

Ponovno pritisnite svaki rub perilice kako bi provjerili da li perilica pleše.

Ako pleše , smanjite visinu nožice dok nožica ne dotakne pod čvrsto.

4.

Koristite lameli (61 cm ili manje u dužinu) kako bi provjerili izravnjavanje perilice

‰ postavite lamelu preko pokrova perilice da provjerite stupanj od strane do stranice i od sprijeda do straga

‰ mjehurić u sredini označava da je perilica ravna. Inače ponovite potupak poravnjavanje dok se jedinica ne izjednači. Savjet: ako je mjehurić bliži jednom kraju to označava da je to viša strana perilice. Da poravnate perilicu ili snizite višu stranu ili povisite nižu stranu.

‰

Nakon izravnjavanja jedinice sa svih strana, također postavite lamelu na poklopac od sprijeda prema natrag da provjerite stupanj i u tom smjeru.

Gledajte sliku br. 18

5.

Fino podešavanje s stavljanjem male količine rublja u perilicu, pokrečući centrifugu i tada poravnajte perilicu ponovno.

ako se testna centrifuga zaustavi ručno prije završetka vrata ostaju zaključana do 10 sekundi

Upute za uporabu

Vaša nova perilica rublja

Gledajte sliku br. 19

Upravljačka ploča

Gledajte sliku br. 20

64 65

64

Prije prvog uključivanja Vaše perilice rublja

Perilica rublja mora biti ispravno instalirana i priključena, vidi stranu 5.

Prije prvog korištenja Vaše perilice rublja:

‰

‰

‰

Mrežni napon i napomene za napon na tipskoj pločici moraju biti usklađeni.

Perilica rublja mora biti ispravno instalirana i priključena.

Slavina mora biti otvorena.

Prvi ciklus pranja

Odabir jezika

Birač programa ne smije biti namješten na

Off.

‰

Jezik mora biti odabran prije startanja programa.

Istovremeno pritisnite gumbe

Menu

i

Select

i držite (5 sekundi), dok se ne prikaže trenutno namještenje.

Gledajte sliku br. 21

‰

‰

Pritisnite gumb

Select

sve dok se ne prikaže željeni jezik.

Potvrdite odabir jezika pritiskom na gumb

Menu.

Ako se ne pritisne niti jedan gumb, novo namještanje za jezik se automatski usvaja nakon 5 sekundi.

Odabrano namještanje i nakon pranja ostaje pohranjeno.

Namještanje vremena

Prije no što odaberete individualna namještanja (osobito za “Program se završio kod”), vrijeme se mora namjestiti, vidi stranu 23.

65

‰

‰

‰

Prvi ciklus pranja (bez rublja)

Vaš uređaj je bio testiran prije napuštanja tvornice. Kako bi odstranili višak vode koji je preostao nakon procedure testiranja, prvi ciklus pranja treba biti bez rublja u perilici.

‰

Ne umećite rublje.

Otvorite slavinu.

Otvorite poklopac na komoru za deterdžent.

Ulijte približno 1 litar vode u komoru

II

; vidi stranu 15.

‰

Do pola napunite mjericu s deterdžentom i ulijte u komoru

II.

Ne koristite sredstvo za pranje vune ili blage deterdžente (stvaranje pjene).

‰

‰

‰

Zatvorite poklopac na komori za deterdžent.

Zatvorite vrata.

‰

Namjestite birač programa na

Cottons

90º

.(“Pamuk”)

Svijetleća indikatorska lampica za

Start/Pause

4

(crveno).

Pritisnite gumb

Start /Pause

4

.

Program započinje.

Indikatorska lampica je upaljena (crveno).

Individualni koraci programa su označeni na zaslonu.

Kada se prikazuje “Remove washing” (“

Izvaditi rublje”):

-

Otvorite vrata.

-

Namjestite birač programa na

Off.

Priprema rublja

Gledajte sliku br. 22

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

Ispraznite džepove na odjeći.

Iščetkajte pijesak iz džepova i manžeta.

Zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake.

Uklonite kukice sa zavjesa ili ih umotajte u mrežu/vreću.

Uklonite strane objekte /dlake iznutra i očistite unutarnji dio.

Uklonite neperive dijelove.

Kod hlača, trikotaže i pletiva, npr. žerseja, majica ili pulovera, treba lice okrenuti na unutarnju stranu.

Prethodno operite mrlje.

Grudnjake sa žicom (žica se može odvojiti za vrijeme pranja i prouzrokovati

66

štetu), sitne komade veša (čarape i maramice), najlon čarape i remene treba prati u vrećici kako bi izbjegli da se taj veš “izgubi”.

Razvrstavanje rublja

Prema boji i stupnju nečistoće

Gledajte sliku br. 23

Bijeli veš može postati siv. Perite bijeli i šareni veš odvojeno.

Stupanj nečistoće

Blago zaprljan

Nema vidljivih nečistoća ili mrlja. Rublje je vjerojatno poprimilo miris tijela.

-

Lagana ljetnja odjeća.

-

Majice kratkih rukava, košulje, bluze, nošene najviše do jednog dana.

-

Posteljina, ručnici za goste korišteni jedan dan.

Normalno zaprljan

Vidljivo zaprljanje i /ili nekoliko blagih mrlja.

-

Majice, košulje, znojne bluze i nošene nekoliko dana.

-

Krpe, ručnici, posteljina, koji se koriste do jednog tjedna.

-

Mrežaste zavjese (Bez mrlja od nikotina) koje nisu prane najviše do pola godine.

Jako zaprljan

Vidljiva nečistoća i /ili mrlje.

-

Krpe za posuđe koje su korištene do jednog tjedna.

-

Platnene salvete.

-

Podbradak za bebe.

-

Dječja odjeća za van ili trenirka i bermude koji su zaprljani travom i /ili zemljom.

67

66

-

Radna odjela kao što su kombinezoni ili pekarske i mesarske kute.

Tipične mrlje

-

Masna koža, jestivo ulje/mast, umaci, mineralna ulja, vosak (sadrži masti/ulja).

-

Čaj, kava, crveno vino, voće, povrće.

-

Krv, jaja, mlijeko, škrob (veliki sadržaj bjelančevina, ugljenih hidrata).

-

Čađ, zemlja, pijesak (pigmenti), teniski dres uprljan crvenim pijeskom.

Odstranjivanje mrlja

Mrlje uklanjati/prethodno obrađivati dok su još svježe.

Najprije ih natopiti sapunicom. Ne trljati.

Rublje potom prati u odgovarajućem programu.

Okorjele/sasušene mrlje mogu se ponekad ukloniti tek nakon nekoliko pranja.

Razvrstavanje rublja prema uputama na etiketi za održavanje

Gledajte sliku br. 24

Prati samo rublje sa ovdje navedenim simbolima za održavanje.

Bijelo rublje 95º C, 90 ºC

Pamuk 60 ºC, 40ºC, 30ºC

Lako za održavanje 60 ºC, 40ºC, 30ºC

Fino rublje 40ºC, 30ºC

Vuna i svila koji se mogu prati na ruke i strojno, hladno 30ºC

Ne perite rublje u perilici koje na sebi ima etiketu sa sljedećom oznakom:

= ne prati

Opasnost od eksplozije!

Rublje koje je prethodno čišćeno sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, npr. sredstvom za uklanjanje mrlja ili benzinom za čišćenje, morate prije stavljanja u perilicu ručno dobro isprati, u protivnom može nakon punjenja doći do eksplozije. Rublje prethodno temeljito ručno isprati.

Pozor

Strana tijela u bubnju za pranje mogu oštetiti rublje. Prije stavljanja rublja treba se uvjeriti da u bubnju za pranje nema stranih tijela.

Stavljanje rublja u perilicu

Gledajte sliku br. 25

‰

Otvorite vrata.

Gledajte sliku br. 26

‰

Razmotajte razvrstano rublje i stavite ga bez potiskivanja u bubanj. Pomiješajte krupno i sitno rublje. Rublje se bolje opere i rasporedi za vrijeme centrifuge, ako je različite veličine.

Ne prekoračiti preporučenu količinu opterećenja. Prepunjenost umanjuje rezultat pranja i dovodi do gužvanja.

Preporučena količina rublja za bubanj je prikazana ovisno o odabranom programu i dodatnim funkcijama, vidi od strane 32.

Pun bubanj

Pamuk i lan

1/2 bubnja

Pamuk, sintetička vlakna ili trikotaža

1/3 bubnja

Vuna, fino rublje, svila

‰

Zatvorite vrata za punjenje.

Nemojte zaglaviti dijelove rublja između vrata za punjenje i gumene brtve.

Vrata se moraju zatvarati lagano i bez upotrebe sile.

67

Deterdženti i sredstva za njegu rublja

Opasnost od trovanja!

Deterdžente i sredstva za njegu čuvati izvan dohvata djece.

Ispravno odmjeravanje količine deterdženta

Deterdžent dozirajte:

-

prema tvrdoći vode. O tvrdoći vode saznati ćete u Vašem poduzeću za obskrbu vodom.

-

prema količini rublja.

-

prema stupnju nečistoće. Podaci o stupnju nečistoće nalaze se na strani 13.

-

prema podacima proizvođača deterdženta. Pravilno doziranje umanjuje ekološko zagađenje i daje optimalan rezultat pranja.

Suviše malo deterdženta:

Rublje nije čisto i tijekom vremena postaje sivo i tvrdo. Na rublju se mogu stvarati točkaste sivkaste mrlje (točkice masnoće).

Grijači dobijaju naslage kamenca.

Previše deterdženta:

Ekološki neprihvatljivo, jako stvaranje pjene umanjuje djelotvornost strojnog pranja što daje loš rezultat pranja i ispiranja.

Sipanje deterdženta / sredstva za njegu

Gledajte sliku br. 27

‰

‰

Otvorite poklopac na komori za deterdžent.

Sipajte u otvor deterdžent i /ili sredstvo za pranje.

Komora

I:

Pretpranje

Komora za pretpranje deterdžent, sredstvo za uklanjanje mrlja i štirku

Komora

II:

glavno pranje

Komora za pretpranje deterdžent, sredstvo za uklanjanje mrlja i

Komora :

Tekući deterdžent, sredstvo za njegu, npr. omekšivač za rublje ili sredstvo za održavanje boje rublja. Sipajte do vrha donje oznake.

‰

Razrijedite koncentrirane i guste omekšivače rublja i sredstva za ispiranje s malo vode prije sipanja u komoru (spriječava začepljenje prelivnika).

Zatvorite poklopac komore za deterdžent.

68 69

68

Programi i funkcije

Dužina trajanja programa ovisi o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi ulazne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini rublja, oscilaciji mrežnog napona kao i odabranih dodatnih funkcija.

Maksimalan broj obrtaja kod centrifuge ovisi o odabranom programa. Za namještanje brzine centrifuge vidi Stranu 20.

Osnovni programi

Cotton (Pamuk) 90º

Za teško zaprljane i zamrljane tkanine koje se mogu iskuhavati. Za svakodnevno korišteno rublje, npr. od pamuka, lana, kao

što su ručnici, posteljina ili bijele sportske čarape.

Cotton (Pamuk) 60º

Preporučljivo za normalno i /ili veoma zaprljan veš sa postojanim bojama. Za tkanine otporne na habanje, npr. od pamuka ili lana, kao što su radna odjela ili donje rublje.

Cotton (Pamuk) 60º Mrlje

Program za dubinsko čišćenje i odstranjivanje mrlja za čvrste materijale od pamuka.

Cotton (Pamuk) 40º

Preporučuje se za osjetljivo obojeno rublje koje je blago i /ili normalno zaprljano. Za tkanine, npr. od pamuka ili lana, kao što je traper, za majice ili trenirke.

Cotton (Pamuk) 30º

Preporučuje se za osjetljivo šareno rublje koje je blago zaprljano.

Za svakodnevno nošeno rublje, npr. od pamuka ili lana (ako strahujete da će boje izbledjeti ili nestati).

Easy-Care (Lako održavanje) 60º

Za tkanine koje su normalno zaprljane, postojanih boja i lake za održavanje, npr. od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanina mješanog sastava. Ove tipovi rublja zahtjevaju poseban programski redosljed i smanjenu brzinu centrifugiranja kako bi se rublje što manje gužvalo.

Easy-Care (Lako održavanje) 40º

Za obojane tkanine koje su blago i /ili normalno zaprljane, npr, od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanine mješovitih sastava. Ovi tipovi rublja (npr. bluze, košulje i kombinezoni) zahtjevaju posebni redosljed programa i smanjenu brzinu centrifugiranja kako bi se rublje što manje gužvalo.

Easy-Care (Lako održavanje) 30º

Za obojene tkanine koje su blago i /ili normalno zaprljane, npr, od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanine mješovitih sastava. Ovi tipovi rublja zahtjevaju posebni redosljed programa i smanjenu brzinu centrifugiranja kako bi se rublje što manje gužvalo.

Dodatne funkcije

Delicates/Silk (Fine tkanine/Svila) 30º

Za osjetljive tkanine koje se mogu strojno prati, npr. od svile, satena, sintetičkog ili mješanog sastava (npr. zavjese, haljine, suknje i bluze).

Krupni komadi rublja puput sportskih kostima mogu se prati u ovom programu jer su obrtaji lagani i dodan je automatski program za ispiranje.

Nema centrifugiranja između ciklusa ispiranja.

Wool cold (Vuna hladno)

Ručno pranje je preporučljivo za vrlo osjetljivo rublje koje se obično pere na ruke.

Ovaj program za pranje je razvijen za osobito nježan tretman rublja.

Svileno i drugo rublje sa uputom za “ručno pranje” ili na etiketi može se slobodno prati u ovom programu.

Wool 30º (Vuna 30º)

Za rublje od vune koje se može prati na ruke ili strojno.

69

Mixed load 30º (Šareno rublje 30º)

Za rublje od mikrofibra.-ili pamuka. – mogu se prati različite vrste rublja

Spin (Centrifugiranje)

Centrifugiranje za cijeđenje ručno pranog rublja.

Voda sa deterdžentom ili voda od ispiranja se cijedi prije centrifugiranja.

Rinse/Freshen up (Ispiranje/Osvježavanje)

Program za ispiranje nezaprljanih tkanina, npr. kupaćih kostima, i za odstranjivanje ostataka deterdženta sa rublja. Završava se kratkim ciklusom ispiranja.Voda se izbacuje.

Empty (Izbacivanje vode)

Voda od ispiranja se izbacuje bez centrifuge.

Maksimalna brzina centrifugiranja programa

Obrtaji u minuti

Vrsta rublja / Opcije programa

1200

800

Pamuk

Lako održavanje

600

800

600

1200

1200

Svila/ Ručno pranje

Vuna

Šareno rublje

Centrifugiranje

Ispiranje/Osvježavanje

U programu za

Pamuk

rublje će se centrifugirati najvećom mogućom brzinom.

U programima za

Lako održavanje , Fino rublje/Svila , , Vuna i Šareno rublje

perilica rublja centrifugira na maloj brzini – za nježni tretman osjetljivog rublja.

Ako je potrebno, promjenite brzinu centrifugiranja.

Minimalna brzina obrtaja je 400 obrtaja u minuti.

70

Zaslon

Na ljevoj strani u prvom redu prikazan je program koji je u toku kao i njegov status.

Trenutno vrijeme je prikazano na desnoj strani kada je “Ready”(“Spremno”) prikazano na ljevoj strani.

Brzina centrifugiranja i očekivano vrijeme završetka programa kao i simboli za brzinu okretanja, režim pranja, natopljenosti, signal i dječju bravu, prikazani su u drugom redu.

Broj obrtaja centrifuge ili bez završnog centrifugiranja

Prikazuje se maksimalan broj obrtaja.

“---”

se prikazuje za vrijeme programa

Empty

(Pražnjenje) .

Brzine se mogu promijeniti. Također možete odabrati Without final spin (Bez završnog centrifugiranja)

.

Without final spin (Bez završnog centrifugiranja) “---”

Rublje se ostavlja u završnoj vodi ispiranja.

Preporučuje se za osjetljivo rublje.

Koristite ovu dodatnu funkciju kako biste spriječili gužvanje rublja u slučaju da ne možete izvaditi rublje kada se program završi.

Prgramme finished at (Završetak programa u )

Prikazano je vrijeme kada će se program završiti.

Oznaka za “ Normal Wash”

Ova oznaka je upaljena ako je odabran “

Normal Wash” (“Normalno pranje”)

Oznaka za “ Quick Wash”

Ova oznaka je upaljena ako je odabran “

Quick Wash” (“Brzo pranje”)

Oznaka za “ Intensive Wash”

Ova oznaka je upaljena ako je odabran “

Intensive Wash” (“Intenzivno pranje”)

Oznaka za signal

Ova oznaka je prikazana ako visina zvuka signala nije namještena na

Off. (Isključeno)

Oznaka za dječju bravu

Ova oznaka je upaljena ako je u izborniku odabrano

Child lock : ON (Dječja brava :

UKLJUČENO)

71

70

Dodatne opcije

Pretpranje

Gledajte sliku br. 28

Ako je pritisnut gumb

Prewash

(Pretpranje)

, kao dodatak odabranom programu izvesti će se ciklus pretpranja. Program za pretpranje teško zaprljanog, umrljanog rublja.

Na taj način, vrijeme pranja je produženo.

Rinse Plus (Dodatno ispiranje)

Gledajte sliku br. 29

Ukoliko je gumb

Rinse Plus

(Dodatno ispiranje) uključen, kao dodatak odabranom programu će se pokrenuti i ciklus ispiranja.

Samim tim se produžava ukupno vrijeme pranja.

Reduced Ironing (Lako za glačanje)

Gledajte sliku br. 30

Ako je pritisnut gumb za lako glačanje, usljediće laganiji i sporiji centrifugalni ciklus sa rastresanjem rublja.

Nakon centrifugiranja rublje leži rastresito u bubnju - spriječava se gužvanje. Produžava se ukupno vrijeme pranja.

Izvadite rublje iz bubnja čim se završi ciklus centrifugiranja.

Indikatorska lampica u

Start/Pause

4

tipki

Indikatorska lampica priopćava sljedeće informacije:

-

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno): Program može započeti.

Moguće dopunjavanje bubnja rubljem.

-

Kontrolna lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno): Program je u tijeku. Vrata perilice su zaključana iz sigurnosnih razloga i ne mogu se otvoriti.

Vrata se mogu otvoriti ako se pritisne

Start/

Pause

4 gumb.

Iznimka:

Kada je uključena dječja brava, indikatorska lampica

Start/Pause

4 je ugašena. Po završetku programa vrata ostaju zaključana.

71

Posebne funkcije

Namještanje količine rublja (Load adjust)

Namještanje količine rublja odnosi se na namještanje potrošnje vode i struje za svaki program – u ovisnosti o količini i vrsti rublja.

Funkcija automatskog namještanja količine je komponenta Vaše perilice rublja i starta se automatski.

Na ovaj način se potrošnja vode i struje smanjuje na najmanju moguću razinu.

Senzor protoka, kao neki interni brojač potrošnje vode, kontrolira dotočnu količinu vode i dozira točno toliko vode koliko je potrebno za Vašu količinu rublja.

Kontinuirani senzor razine vode u svakom programu regulira točnu razinu vode za pranje Vašeg rublja u svim programima.

Sustav za kontrolu ravnoteže

Automatski sustav kontrole ravnoteže kontrolira, sa više pokušaja pokretanja centrifuge, ravnomjeran raspored rublja.

Kod vrlo nepovoljnog rasporeda rublja se iz sigurnosnih razloga broj obrtaja na kraju smanjuje ili se ne centrifugira.

U programu za

vunu

se radi zaštite od sakupljanja vrše samo dva pokušaja pokretanja centrifuge.

Vrijeme

Kada je odabran program, prikazuje se očekivano vrijeme završetka programa.

Odstupanja u vremenu su moguća uslijed:

-

Količine opterećenja

-

Duže centrifuge ako je rublje slabo raspoređeno u bubnju.

-

Dodatne centrifuge u slučaju prevelike pjene

-

Preniskog tlaka vode

-

Odabira dodatne opcije, npr.

Rinse Plus

(Dodatno ispiranje) , nakon početka programa

Zbog ovih i drugih karakteristika se mijenja vrijeme pranja.

Ako nisu odabrane dodatne opcije i ako se ne dogode nikakve druge izmjene, ciklus pranja će se završiti u označeno vrijeme.

Pranje s osnovnim namještanjima

Prethodno izvršena osnovna namještanja su optimalno usaglašena s odabranim programom.

Ukoliko ova osnovna namještanja ne želite promjeniti:

Gledajte sliku br. 33

‰

Otvorite slavinu.

Gledajte sliku br. 32

‰

Birač programa namjestite na željeni program.

Gledajte sliku br. 33

‰

Dodajte rublje i zatvorite vrata za punjenje.

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Gledajte sliku br. 34

‰

Po želji pritisnuti tipku (tipke) za dodatnu funkciju (dodatne funkcije).

Kontrolna žaruljica odabrane tipke svijetli (crveno).

Ako je slučajno odabrana nelogična kombinacija - kontrolna žaruljica odabrane tipke se gasi i oglašava se zvučni signal.

Gledajte sliku br. 35

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Indikatorska lampica je upaljena (crveno).

Program započinje.

Na zaslonu se prikazuju pojedinačni radni koraci tijeka programa.

Pranje s individualnim namještanjima opisano je u prilogu.

72 73

72

Pranje s individualnim namještanjima

Namještanja možete izvršiti prema Vašim zahtjevima.

Najprije nađite kratak pregled namještanja koja se mogu mijenjati.

Na sljedećim stranicama su detaljno opisani radni koraci za promjenu namještanja.

Kratak pregled programa

Program odabrati biračem programa.

Dodati rublje i zatvoriti vrata za punjenje.

Pritisnuti tipku

Menu (Meni).

Broj obrtaja centrifuge

Strana 74

Ovisno o programu i modelu, vidi stranu 70.

Vreme završetka programa

Strana 74

Može se namjestiti u koracima od

30 minuta.

Pranje

Strana 75

Normalno

Brzo pranje

Intenzivno pranje

Oznaka

Strana 75

Isključeno

Kontinuiran

Najjači

Deaktiviranje dječje brave

Strana 76

Isključeno

Uključeno

Namještanje vremena

Strana 77

Sati/minute

Pritiskati tipku Select dok se ne postigne željeno namještanje.

Pritisnite tipku Menu za daljnja namještanja ili pritisnite Start/Pause gumb.

73

Brzina centrifugiranja

Brzinu centrifugiranja možete promjeniti.

Pokazani maksimalni broj obrtaja centrifuge ovisi o programu koji je namješten. U vezi s ovim vidi i uputu na stranici 16.

‰

Birač programa namjestiti na željeni program.

‰

Dodati rublje i zatvoriti vrata za punjenje.

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Primjer:

Gledajte sliku br. 36

‰

Pritisnite tipku

Menu

sve dok se ne prikaže “ Spin speed” (Brzina centrifugiranja)

Treperi trenutna brzina centrifugiranja.

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 vijetli (crveno).

Izbornik se napušta ukoliko za 10 sekundi nije uslijedio pritisak na tipku.

Promjenjena namještenja se gube.

Gledajte sliku br. 37

‰

Pritisnite gumb

Select

sve dok se ne prikaže željena brzina centifugiranja ili

“Witout final spin”(Bez završnog centrifugiranja”)

Druga namještanja mogu se izabrati pritiskom na gumb

Menu;

Ista namještanja mogu se promjeniti pritiskom na gumb

Select.

Gledajte sliku br. 38

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program započinje.

Indikatorska lampica je upaljena (crveno).

Na zaslonu se pokazuju pojedinačni radni koraci tijeka programa.

Vrijeme završetka programa u?

Pobrinite se da vrijeme na satu bude namješteno -vidi “Namještanje vremena”, stranica 23.

‰

‰

Birač programa namjestiti na željeni program.

Dodati rublje i zatvoriti vrata za punjenje.

Indikatorska lampica “

Start/Pause

4

” svijetli (crveno).

Primjer:

Gledajte sliku br. 39

‰

Pritisnite gumb “

Menu”

sve dok se ne prikaže “Programme finished at” (Vreme završetka programa u”.

Treperi trenutno vrijeme završetka programa.

Indikatorska lampica “

Start/Pause

4

” svijetli (crveno).

Meni se napušta ukoliko za 10 sekundi nije uslijedio pritisak na tipku. Promjenjena namještenja se pamte.

Gledajte sliku br. 10

‰

Pritisnite gumb “

Select

”(Odaberi) sve dok se ne prikaže vrijeme završetka.

Vrijeme završetka programa može se podesiti u 30-minutnim koracima.

Vrijeme se može programirati do najviše

24 sata unaprijed.

Vrijeme završetka pranja mora se resetirati ako se promjeni program, dodatne opcije ili se promjeni tekuće vrijeme.

Ako postoji mala količina blago zaprljanog rublja, program može završiti prije odabranog vremena završetka.

Ako postoji veća količina blago zaprljanog rublja, program može završiti nekoliko minuta nakon odabranog vremena završetka.

Druga namještanja mogu se odabrati pritiskom na gumb

Menu

; ista namješta-

74 75

74 nja mogu se promjeniti pritiskom na gumb

„Select“

Gledajte sliku br. 41

‰

Pritisnite gumb “

Start/Pause

4

”. Aktivirano je odlaganje početka.

Indikatorska lampica je upaljena.

“Time delay” (Vremensko odlaganje) je prikazano na zaslonu.

Pranje

Možete odabrati između nekoliko opcija za pranje rublja.

To su:

-

“Normal Wash” (Normalno pranje”)

Uobičajeno trajanje pranja.

-

“Quick Wash” (Brzo pranje”)

Skraćeno vrijeme pranja za blago zaprljano rublje.

-

”Intensive Wash” (Intenzivno pranje”)

Produženo vrijeme pranja za jako zaprljano rublje.

‰

Namjestite birač programa na željeni program.

‰

Stavite rublje u perilicu i zatvorite vrata.

Indikatorska lampica

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Primjer

:

Gledajte sliku br. 42

‰

Pritisnite gumb

Menu

sve dok se ne prikaže “Normal Wash” (Normalno pranje).

Treperi “ ” simbol.

Svijetli indikatorska lampica za

Start/

Pause

4

(

crveno).

Meni se napušta ukoliko za 10 sekundi nije uslijedio pritisak na tipku. Promjenjena namještanja se pamte.

Gledajte sliku br. 43

‰

Pritisnite gumb

Select

sve dok se ne prikaže željena opcija pranja.

Ako je odabrano “Intensive Wash: on”

(“Intenzivno pranje: uključeno”) ili “Quick

Wash: on” (Brzo pranje: uključeno), oznaka ili ostaje prikazana kad se izađe iz menija.

Druga namještanja mogu se odabrati pritiskom na

Menu

gumb; Ista namjetanja mogu se promjeniti pritiskom na gumb

Select

(Odaberi).

Gledajte sliku br. 44

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program započinje.

Indikatorska lampica je upaljena.

Pojedinačni koraci programa prikazani su na zaslonu.

Signal

Akustički signal signalizira početak programa, završetak programa, greške u radu i smetnje.

Vi možete odrediti jačinu zvuka akustičkog signala.

Uključivanje, namještanje jačine zvuka i isključivanje zvučnog signala

‰

‰

Okrenite birač programa na željeni program.

Ubacite rublje i zatvorite vrata od perilice.

Indikatorska lampica

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Primjer:

Gledajte sliku br. 45

‰

Pritisnite gumb

Menu

dok se ne prikaže “Signal:off”.

“(znak)” oznaka treperi.

Indikatorska lampica

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

“Ready” (Spremno) je prikazano ako niste pritisli gumb oko 10 sekundi. Promjenjena namještanja se pamte.

Gledajte sliku br. 46

75

‰

Pritisnite gumb

Select

dok se ne prikaže “Signal: continuous” (Signal: kontinuiran).

Ako se gumb

Select

drži pritisnut, povećava se zvuk zvučnog signala.

Pustite gumb

Select

kada ste dostigli željenu razinu zvuka.

‰

‰

Držite gumb Select pritisnut duže od 10 sekundi, prikazuje se “ Signal: max.”.

Isključivanje signala: Nakon što je prikazano “Signal: max, “ držite gumb

Select pritisnut duže od 10 sekundi, sve dok se ne prikaže “ Signal: off”(Signal: isključen).

Odabrana namještanja ostaju pohranjena nakon ciklusa pranja.

Dječja brava

Svoju perilicu rublja možete zaštititi od neželjenih promjena podešenih funkcija.

Gledajte sliku br. 49

‰

Pritisnite gumb

Select

sve dok se na zaslonu ne prikaže “Childproof lock: on”

(Dječja brava: uključena).

Prilikom napuštanja izbornika, oznaka

ostaje na zaslonu.

Kada program počne s radom, možete aktivirati/ deaktivirati bravu za djecu samo u režimu pauze.

Započinjanje programa s uključenom dječjom bravom (“Child lock : on”)

‰

Namjestite birač programa na željeni program.

‰

Ubacite rublje i zatvorite vrata perilice.

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Druga namještanja mogu se odabrati pritiskom na gumb

Menu;

ista namještanja možete promjeniti pritiskom na gumb

Select

Gledajte sliku br. 47

‰

Pritisnite gumb

Start/Pauza

4

Program započinje s radom.

Indikatorsko svijetlo je uključeno.

Pojedinačni programski koraci naznačeni su na polju zaslona.

Gledajte sliku br. 50

‰

Pritisnite i zadržite gumb

4

(5 sekundi.)

Program započinje.

Start/Pause

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Dječja brava je aktivirana.

-

vrata mašine ostaju zaključana nakon završetka programa.

Aktiviranje dječje brave

‰

Namjestite birač programa na željeni program kako biste uključili perilicu.

Gledajte sliku br. 48

‰

Kako biste privremeno deaktivirali dječju bravu, pritisnite gumb

Start/Pause

4

i zadržite ga (5 sekundi) sve dok se ne upali indikatorska lampica za

Start/

Pause

4

. Možete promjeniti druga namještanja. Pritisnite gumb

Start/Pause

4 kako biste aktivirali dječju bravu.

Ako je uključena dječja brava:

-

nemoguće su promjene dok je program u tijeku,

Pritisnite gumb

Menu

sve dok se na zaslonu ne prikaže “Childproof lock: off”

(Dječja brava: isključena),

Svijetli simbol.

76

‰

Možete prekineti program koji je u tijeku ako aktivirate dječju bravu dok je birač programa namješten “

Off

” (Isključeno).

Odabrani program nastavlja s radom ako se perilica ponovno uključi.

Izvadite rublje po završetku programa s uključenom dječjom bravom (“Child lock: on”)

‰

Pritisnite i držite gumb

Start/Pause

4

(5 sekundi), vrata perilice mogu se otvoriti.

Izvadite rublje. Dječja brava ostaje uključena čak i kad je perilica isključena.

77

76

‰

Dječja brava ponovno se uključi sljedeći put kada uključite perilicu rublja.

Vrata od perilice ne mogu se otvoriti.

Daljnje promjene namještanja nisu moguće.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4 i držite ga (5 sekundi) da biste otvorili vrata.

Isključivanje dječje brave

‰

Namjestite birač programa na željeni program kako biste uključili perilicu.

Pritisnite i zadržite gumb

Start/Pause

4

(5 sekundi). Aparat se nalazi u režimu

pause

. Pritisnite gumb

Menu

kako biste isključili dječju bravu.

Pali se simbol .

‰

Pritisnite gumb

Select

sve dok se ne prikaže “Childproof lock: off” (Dječja brava: isključena).

Kada je program već u tijeku, možete uključiti/isključiti dječju bravu samo u režimu pauze.

‰

Pritisnite gumb

Select

sve dok prikaz vremena ne bude ispravan.

Gledajte sliku br. 53

‰

Pritisnite gumb

Menu

sve dok se ne upali prikaz za minute.

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Gledajte sliku br. 54

‰

Pritisnite gumb Select sve dok prikaz minuta ne bude ispravan.

Vrijeme je sada namješteno.

Pritisnite gumb

Menu

, time izlazite iz izbornika.

Druga namještanja možete odabrati pritiskom na gumb

Menu;

Ista namještanja mogu se promjeniti pritiskom na gumb

Select

.

Namještanje vremena

Možete namjestiti tekuće vreme.

Namještanja ostaju upamćena čak i ako se

Vaša perilica rublja ne koristi i do 6 tjedana.

‰

Birač programa namjestiti na željeni program.

Primjer:

Gledajte sliku br. 51

‰

Pritisnite gumb

Menu

sve dok se ne prikaže “Set clock:” . Treperi prikaz za sate.

Indikatorska lampica za

Start/Pause

4 svijetli (crveno).

Meni se napušta ako se nijedan gumb ne pritisne u roku od 10 sekundi. Promjenjena namještanja se gube.

Gledajte sliku br. 52

77

Tijekom pranja

Ponovno biranje programa

‰

‰

‰

‰

‰

‰

Ako je aktivna dječja brava, privremeno je isključite, vidi stranu 22.

Namjestite birač programa na

Off.

Namjestite birač programa na novoodabrani program.

Svijetli indikatorska lampica

Start/Pause

4

.

Ako je potrebno, promjenite druga namještanja. Vidi stranu 20.

Ako je potrebno, uključite dječju bravu.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program započinje.

Indikatorska lampica je uključena.

Dodavanje rublja/prekidanje programa

Rublje možete naknadno stavljati u bubanj, možete ga prije vremena izvaditi iz bubnja, a program možete u svako doba prekinuti.

Ako je indikatorska lampica za

Start/

Pause

4 upaljena (crveno), program možete prekinuti, ali se vrata ne mogu otvoriti iz sigurnosnih razloga (Previsoka razina vode, temperature ili brzine).

Na zaslonu je prikazano u sljedećem redosledu:

“Pause”,

“Door cannot be opened” (Vrata se ne mogu otvoriti).

Ako je brzina prevelika, indikatorska lampica za

Start/Pause

4 se pali (crveno). Vrata se mogu otvoriti u režimu pauze čim se bubanj zaustavi.

Uključena dječja brava

‰

Pritisnite gumb

Start/Pause

4 i držite ga (5 sekundi), dječja brava je isključena i program se može prekinuti.

‰

‰

‰

‰

Nije preporučljivo dodavati rublje nakon

što je započela faza pranja.

Bez dječje brave

‰

Možete dodavati ili vaditi rublje sve dok je indikatorska lampica

Start/Pause

4 uključena (crveno).

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Na zaslonu se uzastopno prikazuju :

“Pause” ,

“Door can be opened” (Vrata se mogu otvoriti).

Otvorite vrata za punjenje.

Stavite/izvadite rublje.

Zatvorite vrata za punjenje.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program nastavlja s radom.

Indikatorska lampica svijetli (crveno).

78

‰

‰

‰

‰

Ako je indikatorska lampica

Start/

Pause

4 uključena (crveno), vrata se ne mogu otvoriti iz sigurnosnih razloga

(Previsoka razina vode, temperature ili brzine).

Na zaslonu je prikazano u sljedećem redosledu:

“Pause”,

“Door cannot be opened” (Vrata se ne mogu otvoriti).

Ako

Start/Pause

4 indikatorska lampica svijetli (crveno), možete dodati rublje ili ga ranije izvaditi.

Na zaslonu se uzastopno prikazuju:

“Pause” ,

“Door can be opened” (Vrata se mogu otvoriti).

Otvorite vrata za punjenje.

Stavite/izvadite rublje.

Zatvorite vrata za punjenje.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

. Program nastavlja s radom.

Indikatorska lampica svijetli (crveno).

79

78

Prekidanje aktivnog progama

Ako želite da se program završi prije vremena i izvaditi rublje:

‰

‰

Ako je aktivna dječja brava, pritisnite gumb

Start/Pause

4 i držite ga (5 sekundi).

Namjestite birač programa na

Empty

(Pražnjenje) ili Spin (Centrifugiranje) .

‰

‰

‰

‰

‰

Ako se program prekida pri visokoj temperaturi, može se dogoditi da vrata za punjenje ostanu blokirana dok se aparat ne ohladi.

Ako je aktivna dječja brava, pritisnite gumb

Start/Pause

4

i držite ga (5 sekundi).

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Pričekajte da se program završi.

Otvorite vrata.

Izvadite rublje.

Ako se program prekida pri visokoj temperaturi, može se dogoditi da vrata za punjenje ostanu blokirana dok se aparat ne ohladi.

Ako se program prekida isključenjem aparata, vrata za punjenje mogu ostati blokirana.

Po završetku pranja

Indikatorska lampica

Start/Pause

4

se gasi.

Na zaslonu: “Remove washing” (Izvadite rublje).

Gledajte sliku br. 55

‰

Otvorite vrata.

Gledajte sliku br. 56

‰

Namjestite birač programa na

Off.

Odabrano je “Without final spin” ( Bez završne centrifuge)

Svijetli indikatorska lampica

Start/Pause

4

.

Na zaslonu: “ Drain” (Cijeđenje)

ili

‰

‰

Ako je potrebno, promjenite brzinu centrifugiranja; vidi od strane 20.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

.

Program započinje.

Tijek programa je prikazan na zaslonu.

Indikatorska lampica je upaljena.

ili

‰

‰

Namjestite birač programa na

Empty.

Indikatorska lampica

Start/Pause

4 svijetli.

Pritisnite gumb

Start/Pause

4

. Pali se indikatorska lampica.Na zaslonu:

“Drain”(Cijeđenje)

‰

‰

Kada se završi dodatni program, otvorite vrata.

Birač programa namjestite na

Off.

Biranje dječje brave unaprijed (“Child lock: ON”)

Pali se indikatorska lampica

Start/Pause

4

(crveno).

Na zaslonu: “Remove washing” (Izvadite rublje).

79

Pritisnite gumb

Start/Pause

4 i držite ga

(5 sekundi) sve dok se ne prikaže “Pause”.

Indikatorska lampica

Start/Pause

4 svijetli

(crveno).

‰

‰

Otvorite vrata.

Namjestite birač programa na

Off.

Završetak pranja

Gledajte sliku br. 57

‰

Zatvorite slavinu za vodu.

Gledajte sliku br. 58

‰

Izvadite rublje.

Prilikom narednog uključivanja aparata zaštita za djecu je ponovno uključena.

‰

Vrata za punjenje ostavite otvorena kako bi se unutrašnjost perilice rublja mogla osušiti.

Informacije o čišćenju i održavanju

Čišćenje i održavanje

Opasnost od strujnog udara!

Uvijek isključite perilicu iz struje prije čišćenja. Nikada nemojte čistiti perilicu mlazom vode.

Opasnost od eksplozije!

Za čišćenje nikada ne koristite otapala.

Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

Po potrebi:

‰

‰

Koristite vruću sapunicu ili blago, neabrazivno sredstvo za čišćenje.

Istrljati mekom krpom.

Čišćenje bubnja

Ako su se zbog zaostalih metalnih dijelova

(npr. kovani novac, uredske spajalice, igle, čavli) pojavile mrlje od hrđe:

‰

Koristite sredstva za izbjeljivanje na bazi klora. Pratite upute proizvođača. Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu.

80

Čišćenje komore za deterdžent

Ako su se nataložili ostaci deterdženta za pranje rublja ili sredstava za njegu:

Gledajte sliku br. 59

‰

Otvorite komoru za deterdžent.

Gledajte sliku br. 60

‰

‰

Izvucite komoru za deterdžent lagano i izvadite.

Očistite raspoređivač deterdženta u ubacite pod tekuću vodu. Isti može biti podjeljen na dva dijela.

81

80

Gledajte sliku br. 61

‰

Vratite komoru za deterdžent natrag.

Čišćenje odvodne pumpe

Ovo je neophodno ako se deterdžent nije do kraja isprao. Pumpa je blokirana ostatcima odjeće ili nakupinama od takvog čupavog materijala kada se pere u perilici.

‰

Umetnite odvodnu cijev u držač

Gledajte sliku br. 69

‰

Stavite servisna vratašca i zatvorite ih

Da biste spriječili istjecanje nesiskorištenog deterdženta u bubanj tijekom slijedeceg ciklusa pranja:

‰

‰

Ullijte 1 litru do 1 ¾ litre u komoru II

Odaberite program

Empty

Ispuštanje vode

osigurajte najmanje 30 litara vode

opasnost od opeklina

Dozvolite vrućoj vodi da se ohladi

‰

Postavite programator na

OFF

Gledajte sliku br. 62

‰

Otvorite servisna vratašca.

Stavite nešto šiljasto u rupicu i okrećite vratašca u smjeru sata

‰

Uklonite vratašca

Gledajte sliku br. 63

‰

Izvadite odvodnu cijev iz kućišta i izvucite van

Gledajte sliku br. 64

‰

Maknite poklopac i dozvolite vodi da otekne u odvod

Gledajte sliku br. 65

‰

Vratite natrak sigurnosni poklopac

Gledajte sliku br. 66

‰

Pažljivo odvrnite poklopac pumpe. Još malo ostale vode će izaći van

Gledajte sliku br. 67

‰

‰

Uklonite strane objekte/nakupine i očistite unutrašnjost. Rotor pumpe se mora slobodno vrtjeti

Uklonite ostatke deterdženta i nakupina sa pumpe i crijeva

‰

Umetnite i zatvorite pumpu

Gledajte sliku br. 68

81

Čišćenje untarnjeg sita

Potrebno je ako malo ili ništa vode ne dolazi do perilice rublja.

Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu

‰

Zatvoriti slavinu za vodu.

‰

‰

Birač programa namjestiti na bilo koji program (osim

Spin /Empty

(“Centrifugiranje/Pražnjenje”)

Pritisnuti gumb

Start/Pause

4 i sačekati poruku “Water tap closed?”(“Slavina za vodu zatvorena?”).

‰

Birač programa namjestite na

Off.

(Isključeno)

Čišćenje sita u tekućoj vodi

Gledajte sliku br. 70

‰

‰

‰

‰

‰

Odstranite crijevo sa slavine.

Isperite sito u tekućoj vodi.

‰

Priključite crijevo.

Čišćenje sita na perilici za pranje rublja

Gledajte sliku br. 71

‰

Izvadite crijevo s poleđine perilice rublja.

Gledajte sliku br. 72

‰

Izvucite sito i isperite u tekućoj vodi.

Ubacite sito i ponovno priključite crijevo.

Otvorite slavinu i provjerite da li voda ide. Ako voda curi, provjerite da li je filtar ispravno namješten.

Zatvorite slavinu.

Uklanjanje kamenca iz perilice rublja

Ako se deterdžent za pranje pravilno dozira, uklanjanje kamenca iz perilice rublja nije potrebno.

Mrlje od hrđe koje su nastale uslijed metalnih predmeta koji su ostali u unutrašnjosti , mogu se ukloniti pomoću sredstva za uklanjanje kamenca.

Ali ako je uklanjanje kamenca ipak potrebno, molimo postupite prema navodima proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca

Otpuštanje sigurnosne brave

Kada je otpuštena sigurnosna brava, vrata perilice se mogu otvoriti i rublje se može izvaditi van.

Opasnost od opekllina

Ugasite uređaj

Program u tijeku je otkazan

Dozvolite vrućoj vodi da se ohladi

Pričekajte da bubanj prestane s okretanjem

Pažnja!

Vrata perilice se mogu otvoriti u bilo koje vrijeme čak i ako je perilica puna vode.

‰

Nikada ne otvarajte vrata perilice dok možete vidjeti vodu kroz staklo.

Ispustite vodu. Pogledajte upute za

„Čišćenje odvodne pumpe“

Gledajte sliku br. 73

‰

Otvorite servisna vratašca. Stavite ne-

što šiljasto u rupicu i okrećite vratašca u smjeru sata

‰

Uklonite vratašca

Gledajte sliku br. 74

‰ povucite sigurnosnu bravicu, vrata perilice se mogu otvoriti

Pomoć u slučaju malih smetnji

U slučaju popravaka ili ako smetnju ne možete otkloniti sami pomoću sljedeće tabele, postupite kako slijedi:

‰

Namjestite birač programa na

Off.

‰

‰

‰

Isključite perilicu iz struje.

Zatvorite slavinu za vodu.

Pozovite servisnu službu, vidi stranu 33.

82 83

82

Smetnja

Vrata operilice ne mogu se otvoriti.

Vrata za punjenje ne mogu se otvoriti, premda je aparat isključen i ponovno uključen.

Mogući uzrok Pomoć

Odabrano je «Without final spin» (“Bez završnog centrifugiranja”).

Zaštita djece je uključena.

Ispad struje.

Program teče i/ili vrata za punjenje su iz sigurnosnih razloga blokirana

Utikač nije umetnut ili nije dobro umetnut.

Birač programa je prije završetka programa stavljen na

Off

.

Uključena je dječja brava.

Vrata za punjenje su iz sigurnosnih razloga blokirana, jer su nivo vode, temperatura ili broj obrtaja suviše visoki.

Uključena je dječja brava.

Odaberite Empty (Pražnjenje) ili

Spin (Centrifugiranje) .

Isključite bravu za decu, vidi stranu 22.

Program teče dalje kada struja ponovno dođe. Ako se za vrijeme ispada struje rublje treba izvaditi, nazovite korisnički servis, vidi stranu 33.

Pričekajte završetak programa, vidi stranicu 25.

Otkloniti uzrok.

Odaberite program.

Isključite dječju bravu, vidi stranu 22.

Vidi «Dodavanje rublja/prekidanje programa” stranica 24.

Isključite dječju bravu, vidi stranu 22.

Program teče dalje, premda je aparat isključen i ponovno uključen.

Ne može se upravljati uređajem. Na zaslonu se prikazuje «Child lock on» (Uključena je dječja brava).

Indikatorske lampice ne svijetle

Uključena je dječja brava.

Isključite dječju bravu, vidi stranu 22.

Osigurač je iskočio.

Uključiti/zamjeniti osigurač.

Ako se smetnja ponovo javlja, pozvati servisnu službu.

Ispad struje.

Program teče dalje kada struja ponovno dođe. Ako se za vrijeme ispada struje rublje treba izvaditi , nazovite korisnički servis, vidi stranu 33.

Pritisnite gumb Start /Pause Program ne počinje.

Start /Pause svjetlo svijetli

Program ne počinje.

Na prikazu svijetli

„Door open? (Vrata otvorena)

Program ne počinje sa radom

Gumb Start /Pause nije pritisnut

Vrata nisu propisno zatvorena Provjrite da li je rublje uhvaćeno vratima.

Odabran kraj ciklusa ali nije aktivirano sa pritiskom na tipku

Start/Pause

4

Provjerite vrata za stavljanje rublja (mora se čuti zvuk). Program se nastavlja.

Pritisnite tipku Start/Pause

4

83

Smetnja

Program ne započinje s radom.

Na zaslonu je prikazano «Time delay»

(Odloženi start).

Sat se ne može namjestiti.

Tekst «Set clock»

(“Namještanje sata”) ostaje na zaslonu usprkos pritisku na tipku

Menu

.

Ne prikazuje se vrijeme

Mogući uzrok

Odabrano i uključeno vrijeme završetka.

Program je već započeo s radom; nakon starta programa namještanje sata nije moguće.

Uslijedilo je prebacivanje sa namještanja sati na namještanje minuta; obje odabrane točke imaju isti tekst.

Nije namješten sat.

Ne može se odabrati vrijeme završetka.

Broj obrtaja centrifuge ne može se birati

Ne može se odabrati dječja brava.

Ostaci deterdženta za pranje u komori za deterdžent za pranje.

Pomoć

Nema pomoći. Uređaj će započeti s radom automatski.

Sačekati završetak programa.

Vidite «Namještanje vremena», strana

23.

Namjestite sat, vidi stranu 23.

Nije namješten sat.

Program je već započeo s radom; nakon starta programa ne može se više birati vrijeme završetka.

Centrifugiranje je već u tijeku; za vrijeme centrifugiranja nije više moguća promjena broja obrtaja.

Namjestite sat, vidi stranu 23.

Prije pokretanja programa odabrati željeno završno vrijeme, pa krenuti, vidi stranicu 20.

Broj obrtaja odabrati prije početka centrifugiranja

Birač programa je namješten na Empty (Pražnjenje) Centrifugiranje nije moguće uz ovaj program.

Program je već startan.

Po potrebi odabrati drugi program.

Dječja brava može se odabrati u režimu pauze.

Vlažan ili zgrudvan deterdžent za pranje.

Očistiti i osušiti komoru za deterdžent za pranje, vidi stranicu 26.

Kod tekućeg deterdženta za pranje koristiti dozer.

Voda ne ulazi ili se deterdžent za pranje veša ne uvlači. Da zaslonu se pojavljuje “Water tap closed?” (“Slavina za vodu zatvorena?”).

Slavina za vodu nije otvorena.

Otvoriti slavinu za vodu.

Program se nastavlja.

Dovodno crijevo savijeno ili zaglavljeno.

Otkloniti uzrok.

Filtar u dovodu vode začepljen.

Pritisak vode suviše mali.

Očistiti filtar, vidi stranicu 27.

Otkloniti uzrok.

Ne vidi se voda u bubnju.

Nema greške.

Voda je ispod vidnog područja.

Sapunica se ne ispumpava u potpunosti. U pokaznom polju se pojavljuje “Pump blocked?” (“Pumpa začepljena?”).

Odvodna cijev i /ili odvodno crijevo su začepljeni.

Očistite odvodnu cijev i /ili odvodno crijevo.

84 85

84

Smetnja

Voda curi ispod uređaja

Iz komore za deterdžent izlazi pjena.

Mogući uzrok

Propušta navoj dovodnog crijeva

Propušta odvodno crijevo.

Suviše deterdženta.

Pomoć

Pritegnuti navoj.

Zamjeniti odvodno crijevo.

Jednu žlicu omekšivača pomešati s

1

/2 litre vode i usuti u komoru

II

za deterdžent.

Pri sljedećem pranju smanjiti doziranje deterdženta.

Uviek prati zajedno velike

i

male komade.

Ponavljanje centrifuge Nema greške.

Sustav za kontrolu ravnoteže pokušava izjednačiti neuravnoteženost započinjući centrifugiranje više puta.

Rublje nije dobro iscentrifugirano.

Veliki komadi rublja su se uvrnuli i nisu ravnomjerno raspoređeni u bubnju. Iz sigurnosnih razloga je centrifugiranje s visokim brojem obrtaja automatski spriječeno.

Trajanje programa produženo

Nema greške.

Prepoznavanje pjene je uključilo dopunsko ispiranje kako bi se pjena razgradila.

Nema greške.

Sustav za kontrolu ravnoteže pokušava izjednačiti neuravnoteženost započinjući centrifugiranje više puta.

Rezultat pranja nije zadovoljavajući.

Ostaci deterdženta na rublju.

Sivi ostaci na rublju.

Uvijek prati zajedno velike

i

male komade.

Kod sljedećeg pranja namjestiti doziranje deterdženta.

Uvijek prati zajedno velike komade.

i

male

Nečistoća je veća no što se pretpostavljalo. Odabrati odgovarajući program ili dodatnu opciju Intensive wash (Intenzivno pranje)

.

Nedovoljna količina deterdženta.

Deterdžent dozirati prema navodima proizvođača.

Posle sušenja iščetkati rublje.

Neki deterdženti bez fosfata sadrže ostatke koji nisu otopivi u vodi i koji se mogu pokazati na rublju kao svijetle mrlje.

Nečistoća od krema, masti ili ulja.

Kod sljedećeg pranja birati maksimalno doziranje deterdženta i maksimalno dozvoljenu temperaturu.

85

Prikaz greški

Tekst na zaslonu

«Tap closed?» («Slavina za vodu zatvorena?»)

«Pump blocked?»

(Pumpa začepljena?»)

«Door open?»(«Vrata otvorena?»)

Mogući uzrok

Slavina za vodu nije otvorena.

Pomoć

Otvoriti slavinu za vodu. Program se nastavlja.

Dovodno crijevo savijeno ili zaglavljeno Otkloniti uzrok

Filtar u dovodu vode začepljen.

Očistiti filtar, vidi od stranice 27.

Pritisak vode suviše mali.

Dovodna cijev i /ili dovodno crijevo začepljeno.

Vrata nisu pravilno zatvorena.

Otkloniti uzrok.

Očistiti dovodnu cijev i/ili dovodno crijevo.

Provjerite da li se rublje zaglavio u vratima.

Zatvorite vrata.

Ako se smetnja ne može otkloniti pomoću gornjih tabela: isključiti aparat, sačekati

5 sekundi, potom uključiti aparat, podesiti i startati program.

Ako se smetnja ponovno javi, pozvati servisnu službu, vidi stranicu 33.

86 87

86

Vrijednosti potrošnje

Program Dodatna funkcija Opterećenje do

Vrijednosti potrošnje **

Struja Voda Trajanje

Cottons

Cottons

Cottons

Cottons

30

40

60

60 Stains *

-

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

0,7 kWh 95 l

1,2 kWh 95 l

1,6 kWh 95l

1,7 kWh 74 l

1:45 h

2:00 h

2:30 h

2:40 h

Cottons 60

8,0 kg 1,5 kWh 95 l 2:10 h

Cottons 90

Easy Care 30*

Easy Care 40*

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

10 kg

4,0 kg

4,0 kg

3,2 kWh 110 l

0,3 kWh 70 l

0,5 kWh 70 l

3:40 h

1:20 h

1:20 h

Easy Care 60*

Mixed load 30

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

4,0 kg

4,0 kg

0,7 kWh 70 l

0,2 kWh 50 l

1:50 h

1:00 h

Delicates 30

Intensive Wash

(Intenzivno pranje)

3,0 kg 0,2 kWh 52 l 0:50 h

Hand wash / woollens 30

2,5 kg 0,2 kWh 40 l 0:30 h

* Namještanje programa s dodatnom opcijom “Intensive wash” (Intenzivno pranje) za ispitivanje prema

EN 60456 60456 i IEC 60 456

** 10 kg opterećenja preporučuje se samo u kombinaciji sa opcijom “Intenzivnog pranja”

*** Vrijednosti potrošnje odstupaju od navedenih vrijednosti u ovisnosti o tlaku, tvrdoći i ulaznoj temperaturi vode, o temperaturi prostorije, vrsti, količini i nečistoći rublja, rabljenog deterdženta za pranje, kolebanja napona električne mreže i odabranih dopunskih funkcija.

Sve vrijednosti mogu se promjeniti u ovisnosti o napretku u oblasti razvoja.

87

Servisna služba

Vaša perilica rublja ne zahtjeva nikakvo posebno održavanje o kome ovdje već nije bilo reči.

Prije no pozovete servisnu službu, provjerite možete li sami otkloniti smetnju (vidi od stranice 29).

U slučajevima savjetovanja snosite troškove angažiranja tehničara i za vrijeme jamstvenog roka.

Servisnu službu koja vam je najbliža možete naći u priloženom spisku.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD) uređaja. Navođenjem broj proizvoda i proizvodng broja uređaja pomažete nam u izbjegavanju suvišnog putovanja i samim tim dodatnih troškova.

Ovi podaci se nalaze na pločici s osnovnim podacima u okviru otvorenih vrata za punjenje (vidi sliku) i u debelo uokvirenom polju na pločici na stražnjoj strani uređaja.

Gledajte sliku br. 75

Instalacija, priključenje i transport uređaja

Sigurnosne upute

Opasnost od povreda!

Perilica rublja je vrlo teška. Oprez pri podizanju.

Pozornost

Smrznuta crijeva se mogu kidati/pucati.

Perilice rublja ne postavljati u prostorijama s niskim temperaturama i/ili napolju.

Perilica rublja se može oštetiti. Prilikom podizanja ne hvatajte je za izbočene dijelove (npr. vrata za punjenje).

Pored ovdje navedenih uputa mogu vrijediti i posebne odredbe nadležnih poduzeća za vodoopskrbu i elektroprivredu.

U slučaju dvojbi priključenje povjeriti stručnjaku.

Transportiranje, napr. prilikom selidbe

Prije no transportirate perilicu rublja

-

Zatvoriti slavinu za vodu,

-

Isključiti perilicu rublja iz struje.

-

Demontirajte crijeva za dovod i odvod vode,

-

Pripremite i gradite transportne osigurače.

Nakon transporta i stručnog postavljanja i priključivanja najprije uključiti dodatni program

Empty (Pražnjenje)

prije no počne prvi program pranja.

88 89

88

Priprema i ugradnja transportnih osigurača

Gledajte sliku br. 76

‰

‰

‰

‰

Skinuti donje poklopce

Pripremiti transportni osigurač:

Zavrtanj izvlačiti iz čahure sve dok se kraj zavrtnja ne priljubi uz kraj čaure.

Umetnite sada transportne osigurače i pritegnite zavrtnje. Izbočine na pločicama moraju ući u utor na stražnjoj strani kućišta.

Brze upute

Prije uporabe

Upozorenje

Prije uporabe Vaše perilice rublja, pročitajte upute za instalaciju i uporabu te postupajte u skladu s njima.

‰

‰

Odaberite jezik na zaslonu.

Podesite vrijeme.

Priprema rublja

Gledajte sliku br. 77- 83

Odaberite i startajte program

Gledajte sliku br. 82, 83

Odaberite odgovarajuća namještanja….

Gledajte sliku br. 84, 85

...i startajte

Gledajte sliku br. 86

Nakon završetka pranja

Gledajte sliku br. 87-89

89

Reduced ironing

27 9 1

90

Postupak odvodnje vode nakon zadnjeg pranja kod uključene opcije „ Bez zadnje centrifuge“ za blagi tretman osjetljivog rublja.

91

Reduced ironing

90

27 9 1

Vaša Bosch mašina za pranje veša

Opšta bezbednosna uputstva

Kupovinom svoje nove mašine za pranje veša odlučili ste se za moderan, kvalitetno visoko vredan uređaj bele tehnike za domaćinstvo.

Vaša mašina za pranje veša odlikuje se

štedljivom potrošnjom energije, vode i sredstava za pranje.

Brižljivo je provereno funkcionisanje i besprekorno tehničko stanje svake mašine koja napušta našu fabriku.

Naša servisna služba rado Vam stoji na raspolaganju kod svih pitanja- naročito u vezi sa postavljanjem i priključenjem mašine za pranje veša.

Ostale informacije, kao i izbor naših produkata, nalaze se na našoj internet stranici: http://www.bosch-hausgeraete.de

Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo o upotrebi i postavljanju kao i sve druge informacije , priložene uz mašinu za pranje veša i postupate u skladu sa njima.

Svu dokumentaciju sačuvajte za kasniju upotrebu ili za vlasnika posle vas.

Vaša mašina za pranje veša je namenjena za

-

Upotrebu samo u domaćinstvu,

-

Pranje mašinski perivih tekstila u rastvoru deterdženta,

-

Pogon hladnom vodom za piće i uobičajenim sredstvima za pranje i negu, pogodnim za upotrebu u mašinama za pranje veša.

Ne ostavljajte decu bez nadzora blizu mašine za pranje veša.

Kućne ljubimce držite dalje od mašine.

Mrežni utikač ne ubacujte niti izvlačite iz utičnice vlažnim rukama.

Mrežni utikač izvlačite iz strujne utičnice povlačeći ga preko njegovog tela, ne za kabl.

Potrebna je opreznost kod ispumpavanja vrućeg rastvora za pranje.

Ne dodirujte okno vrata mašine u pranju na visokim temperaturama.

Ne penjite se na mašinu za pranje veša.

Ne naslanjajte se na otvorena vrata mašine.

Postupak odvodnje vode nakon zadnjeg pranja kod uključene opcije „ Bez zadnje centrifuge“ za blagi tretman osjetljivog rublja.

91

Uputstva za deponovanje

Uputstvo za postavljanje mašine

Odlaganje ambalaže

Vaš novi uređaj bio je na putu do Vas zaštićen ambalažom. Svi upotrebljeni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se ponovo koristiti. Molimo da i Vi pomognete u ekološki ispravnom deponovanju ambalaže.

O aktuelnim načinima odlaganja informišite se kod Vašeg prodavca ili u nadležnom javnom preduzeću.

Opasnost od gušenja!

Ambalažu i njene delove ne prepustiti deci za igru. Postoji opasnost od gušenja folijama i talasastim kartonima.

Deponovanje dotrajalog uređaja

Dotrajali uređaji nisu bezvredan otpad! Ekološki pravilnim odlaganjem mogu se opet dobiti vredne sirovine.

Opasnost po život!

Kod dotrajalih uređaja izvucite mrežni utikač. Presesecite mrežni kabl i odstranite ga zajedno sa utikačem.

Rasturite bravu na vratima mašine. Tako ćete sprečiti da se deca zatvore i da se njihov život ugrozi.

Uvod

Uvažavajte i sledite dole data upozorenja i uputstva.

Ovo uputstvo za postavljanje mašine predviđeno je za kvalifikovane instalatere. Kao dodatak uz ovo uputstvo za postavljanje uzmite u obzir i sledeće:

Ako se veš-mašina nalazi u prostoriji koja je izložena niskim temperaturama ili ako je mašina u prostoriji koja se ne koristi preko zime, zaostala voda

mora

da se odstrani iz pumpe za vodu i iz creva za vodu.

Ne oštećujte mašinu za pranje veša.

Ne podižete mašinu za pranje veša prihvatanjem njenih isturenih delova (npr. vrata).

Pored ovde nabrojanih uputstava važe i posebni propisi nadležnih preduzeća za snabdevanje vodom i električnom energijom.

Ako ste u nedoumici, kako da u instalisanju postupite, prepustite postavljanje mašine majstoru odgovarajuće specijalnosti.

92 93

92

Uputstva za zaštitu prirodne sredine i štednju

Vaša mašina za pranje je štedljiva u potrošnji vode, energije i sredstva za pranje. Na taj način čuva se naše prirodno okruženje i Vaš kućni budžet.

Da biste prali štedljivo i bez ugrožavanja prirodnog okruženja:

-

izbegavajte upotrebu previše sredstava za pranje.

-

koristite deterdžente sa visokom efikasnošću pranja, prilagođene za veš-ma-

šine sa frontalnim punjenjem.

-

sredstvo za pranje dozirati odgovarajuće stepenu zaprljanosti, količini veša i tvrdoći vode uz uvažavanje saveta proizvođača deterdženata.

Kesa za pribor sadrži:

1.

Poklopce za otvore nakon skidanja transportnih osigurača.

2.

Obujmicu za učvršćenje odvodnog creva.

3.

Ključ za podesive nogice mašine

4.

Kuka za postavljanje odvodnog creva napr. u lavabo.

U zavisnosti od priključne situacije dodatno je potrebna:

-

1 crevna obujmica Ø 24-40 mm (specijalizovana prodavnica) za priključenje na sifon.

Vlaga u bubnju je posledica finalne kontrole kroz koju prolazi svaka mašina pre nego

što izađe iz fabrike.

Na leđnoj strani mašine:

Gledajte sliku br. 4

-

Mrežni kabl za napajanje sa utikačem.

C

...Priključak za dovodno crevo

Komplet isporuke

Zajedno sa svojom veš-mašinom dobijate različite delove pribora. Po prijemu mašine proverite prisutnost uz Vaš model svih pripadajućih delova kompleta. U slučaju da određeni delovi nedostaju, odmah se obratite svom isporučiocu.

U bubnju za pranje nalaze se:

Gledajte sliku br. 1

1.

Dovodno crevo (plava oznaka)

2.

Odvodno crevo

3.

Kesa za pribor (vidi ispod)

Gledajte sliku br. 2

Aqua-Secure-crevo služi za sprečavanje moguće poplave na osnovu nezaptivenosti creva. U slučaju nezaptivenosti creva na displeju je vidljiva crvena oznaka i protok vode u napravi biva blokiran.

Gledajte sliku br. 3

Neophodan alat

Neophodan je sledeći alat:

1.

Odvijač

2.

Ključ, usadni (13 mm)

3.

Ključ viljuškasto/okasti SW 13 za odstranjivanje transportnih osigurača.

4.

Libela za nivelaciju mašine

Gledajte sliku br. 5

93

Dimenzije mašine

Gledajte sliku br. 6

a = 686 mm b = 780 mm c = 940 mm d = 407 mm

Ugao otvaranja 180º

Težina oko 100 kg

Ček-lista za instalisanje

Kompletno odstraniti 4 vijka za obezbeđenje u transportu i mašinu odgurati na željeno mesto postavljanja.

Priključiti creva za dovod vode i odvod vode.

Mrežni utikač utaknuti u strujnu utičnicu.

Mašinu postaviti u svoju krajnju poziciju.

Sistem za podešavanje mašine po visini podesiti za najnižu poziciju mašine.

Pre prve normalne upotrene uključiti mašnu za jedan proces pranja na prazno. strana

95

95

96

96

96

96

Površina za postavljanje

Stabilno stajanje mašine je važno, kako mašina u toku rada centrifuge ne bi „šetala“.

Površina za postavljanje mašine mora da bude čvrsta i ravna. Za postavljanje nisu pogodne podne obloge, npr. podni tepisi ili podovi sa penastim materijalima na leđnoj strani.

Ako mašina za pranje veša treba da bude postavljena na drvenom podu:

‰

Mašinu po mogućnosti postaviti u ugao.

‰

Na pod pričvrstite vodootpornu drvenu ploču (debljine min. 30 mm).

‰

Prednje nožice mašine za pranje veša učvrstite pomoću obujmica.

Obujmive za učvršćenje mogu da se nabave kao ugradni komplet u servisu ili specijalizovanoj prodavnici (WMZ

2200).

‰

‰

Mašina nije predviđena za nadgradnju u kuhinjski elemenat. .

Mašina nije predviđena za nisku ugradnju u kuhinjski elemenat.

Montaža na postolju

U slučaju montaže mašine na postolju (por. broj postolja WMZ 20400) uvažavati instrukcije iz uputstva za upotrebu!

Montirajte držače mašine pre odstranjivanja transportnih osigurača.

Ugradnja mašine u nišu

Ako želite veš-mašinu da postavite u nišu, potrebno je uvažavati u donjoj tabeli data minimalna odstojanja:

Bočne strane

Gornja ivica

Leđna strana

Prednja strana

Odstojanje

6 mm

305 mm

64 mm

6 mm

Demontaža transportnih osigurača

Pažnja!

Transportni osigurači moraju bezuslovno da se poskidaju iz mašine pre njenog prvog korišćenja. Transportne osigurače sačuvati za eventualni kasniji transport (npr. selidbu).

‰

‰

Odvijte sve četiri dugačka vijka pre odvijanja svih drugih vijaka na mašini.

Prvo odstraniti donja dva, zatim i gornja dva vijka.

‰

Vijke odviti okastim krajem isporučenog ključa 13 mm. Vijke odvrtati do potpunog oslobađanja i vađenja.

94 95

94

‰

Upušteni donji vijci najlakše se mogu odviti pomoću usadnog ključa ½ ˝ (13 mm).

Gledajte sliku br. 7

‰

Transportni osigurač odstraniti kompletno (vijci zajedno sa oprugama, podmetačima i čaurama).

‰

Da bi se vijci sačuvali za kasniju upotrebu, ne treba ih odvajati od plastičnih navrtki.

‰

Ubaciti maskirne poklopce.

Čuvanje transportnih osigurača

Transportne osigurače bezuslovno sačuvati za neki kasniji transport (npr. preselenje).

Gledajte sliku br. 8

‰

Transportne osigurače čuvati u kompletu (svaki vijak zajedno sa svojim podmetačem i čaurom).S

Dužine creva i kablova

Priključenje sa leve strane

Gledajte sliku br. 10

Priključenje sa desne strane

Gledajte sliku br. 11

a = 140 cm b = 130 cm c = 85 cm d = 100 cm e = 175 cm f = 88 cm g = 140 cm h = 60 cm h = minimalna visina priključka za odvod vode

Druga creva

U specijalizovanoj prodavnici mogu se nabaviti:

-

duža dovodna creva (ca. 2,44 m).

Priključenje na vodu

Dovod vode

Pažnja!

Mašinu za veš pogoniti samo hladnom vodom za piće. Ne priključivati mašinu na mešačku bateriju protočnog bojlera.

Koristite samo nova, isporučena creva. Stare komplete creva ponovo više ne koristiti.

U slučaju nedoumice kod priključivanja, prepustite te poslove vodoinstalateru.

Dovodno crevo za vodu

-

ne presavijati niti umotavati,

-

ne prepravljati niti presecati

(čvrstoća u tom slučaju više nije garantovana).

Priključivanje dovodnog creva:

Gledajte sliku br. 12

‰

‰

Navojne plastične spojeve zatezati samo ručno. Sita iz creva za dovod vode ne izvlačiti.

Posle priključenja otvoriti slavinu za vodu i proveriti da li voda na spojevima curi.

Obratiti pažnju na pritisak vode u vodovodnoj mreži.

-

Pritisak vode treba da leži u području od 1 ... 10 bara (kod otvorene slavine za vodu treba da ističe najmanje 8 litara u minuti.

-

Kod višeg pritiska vode ugraditi redukcioni ventil.

95

Odvod vode

Visinska razlika između mesta postavljanja i priključka za odvod: najviše 100 cm, minimum 60 cm.

Priključenje odvodnog creva:

‰

Vijak sa obujmice creva ne odstranjivati.

Treba ga samo toliko popustiti da se obujmica po crevu lako pomera.

Gledajte sliku br. 13

1.

Obujmicu creva navući preko kraja creva pre priključenja creva na uređaj.

Gledajte sliku br. 1

4

2.

Odvodno crevo priključiti na svoj priključak na leđnoj strani mašine; obujmicu creva postaviti na udaljenosti od 9 mm do završetka creva.

3.

Pomoću odvijača obujmicu čvrsto zategnuti.

Odvod vode u stojeću cev

Gledajte sliku br. 15

‰

‰

U tu svrhu koristiti posebno koleno.

Koleno postaviti na završetak odvodnog creva i zatim završetak creva uvaciti u odvodnu cev.

Pomoću trake ili spojnice učvrstiti crevo na pravilnoj poziciji.

Odvod vode u sifon

Gledajte sliku br. 16

‰

Priključno mesto osigurati pomoću obujmice Ø 24-40 mm (specijalizovana prodavnica).

Odvod vode preko lavaboa

Gledajte sliku br. 17

‰

‰

Odvodno crevo pouzdano pričvrstiti na lavabo.

U toku ispumpavanja proveriti da li voda ističe dovoljno brzo.

Električno priključenje

Pažnja

Priključite mašinu za pranje veša samo na naizmeničnu struju preko propisno instalisane i uzemljene utičnice.

Mrežni napon i napon za pogon mašine (na tipskoj pločici) moraju biti isti.

Priključna vrednost snage kao i potreban osigurač dati su na tipskoj pločici uređaja.

Sa sigurnošću utvrditi:

‰

‰

‰

Da mrežna utičnica odgovara utikaču na kablu mašine.

Da je presek vodova odgovarajući.

Da je sistem uzemljenja propisno izveden.

Električni kabl sme da zameni (ako je to potrebno) samo električar.

Rezervni električni kabl može da se nabavi u servisu.

Ne koristiti razvodne kutije ili produžne kablove.

U slučaju korišćenja zaštitne sklopke, koristite samo tip sa oznakom . Samo ovaj tip garantuje instalisanje prema važećim propisima.

Ne isključivati kabl tako što ćete ga vući iz utičnice.

Ne ubacujte/izvlačite utikače vlažnim rukama.

96

Nivelisanje mašine

1.

Pre početka nivelisanja trebalo bi da mašina stoji na konačnoj poziciji. Ako se mašina posle nivelisanja pomera, mora se proces nivelisanja ponoviti.

Sve četiri nožice uređaja moraju čvrsto da stoje na podu; mašina ne sme da se klati.

97

96

Na početku nivelisanja uvrnuti nožice u mašinu do krajnje pozicije. Zatim pojedinačno podešavati nožice dok se ne postigne vodoravan i stabilan položaj i to na sledeći način:

2.

Mašinu izravnavati pomoću libele počevši eventualno podizanje sa prednje strane unazad i s jedne strane na drugu

(obratiti pažnju na to da libela pravilno leži između ivica mašine i da joj neka strana ne leži više).

3.

Mašinu poravnati pomoću podesivih nožica. Da bi se izbegle vibracije, mašinu postaviti što niže.

‰

Kontra-navrtku (

1

na slici) odvrnuti u smeru kazaljke na satu. U tu svrhu koristiti isporučeni viljuškasti ključ 16 mm. Kod okretanja kontra-navrtke okreće se i nožica koju ona blokira

(

2

na crtežu). Na taj način se menja visina mašine.

‰

Odvrtanjem nožice uređaja (u smeru kazaljke na satu) podiže se ugao mašine, zavrtanjem ugao se spušta.

Kad se ugaao dovoljno podigne odnosno spusti, nožicu mašine fiksirati u tom položaju okretanjem i zatezanjem kontra-navrtke u smeru suprotnom kazaljci na satu uz šasiju uređaja.

Ponekad je potrebno da se nožica pridrži kleštima, kako bi se sprečilo pomeranje nožice tokom zatezanja kontra-navrtke. Ako se obrće nožica, menja se i visina ugla mašine.

‰

Posle prvih podešavanja nožica pritisnuti mašinu na svakom uglu odozgo i utvrditi da se mašina ne klima.

Ako je to ipak slučaj, onda nožicu tog problematičnog ugla spuštati do čvrstog naleganja.

‰

Uređaj dobro pritiskivati na svakom uglu da bi bili sigurni da se ne klati.

U slučaju klaćenja problematične uglove spustiti do čvrstog naleganja.

4.

Vodoravnost postavljanja uređaja proveriti libelom dužine 61 cm ili manje.

‰

‰

‰

Libilu svaki put postavljati i dijagonalno na mašini da bi se proverila vodoravnost.

Ako mehurčić libele stoji u sredini, uređaj je dobro nivelisan. Ako to nije slučaj, dodatno podešavati kritičnu nožicu do poravnanja. Savet: nađe li se mehurčić na jednoj strani libele, to znači da ta strana stoji više. Da bi se mašina nivelisala, ili višu stranu spustiti, ili suprotni stranu podignuti.

Posle nivelisanja uređaja sa jedne strane na drugu, libelu okrenuti za

90 °i proces nivelisanja ponoviti.

Visinu menjati okretanjem nožice

2.

Kontra-navrtku

1

zategnuti uz šasiju.

Gledajte sliku br. 18

5.

Fino doterivanje vodoravnosti mašine može se uraditi posle probnog rada mašine sa malim punjenjem veša u bubnju. Pustiti da radi centrifuga pa izvršiti eventualno dopunsko podešavanje.

Ako se test-centrifuga ručno zaustavi pre njenog kraja, ostaće vrata blokirana oko 10 sekundi.

97

Uputstvo za upotrebu

Vaša nova mašina za pranje veša

Gledajte sliku br. 19

Upravljačka ploča

Gledajte sliku br. 20

Pre prvog pranja Prvi proces pranja

Mašina za pranje veša mora da bude stručno postavljena i priključena; vidi tekst od strane 4 dalje.

Pre prvog pranja veša:

‰

‰

‰

Postojeći mrežni napon i podaci za napon na tipskoj pločici mašine moraju da budu identični.

Mašina za pranje veša mora da bude stručno postavljena i priključena.

Slavina za vodu mora da bude otvorena.

Odabir jezika

Birač programa ne sme stajati u položaju

Aus.

‰

Jezik mora biti izabran pre startovanja programa.

Istovremeno pritisnite tastere

Menü

i

Ändern

i držite ih pritisnutima (5 sekundi), dok se na pokazivaču ne pojavi aktuelna jezička podešenost.

Gledajte sliku br. 21

‰

‰

Pritiskajte taster

Ändern

dok se ne prikaže željeni jezik.

Potvrdite izbor jezika pritiskom na taster

Menü.

Ako se ne pritisne nijedan taster, biće nova jezička podešenost automatski preuzeta posle 5 sekundi.

Izabrana podešenost jezika ostaje i posle pranja.

Podešavanje sata

Za izbor individualnih podešavanja

(naročito za „Kraj programa u“ potrebno je prvo podesiti aktuelno vreme na satu mašine. O tome na strani 23.

98 99

98

Prvi proces pranja (bez veša)

Vaš uređaj je proveren pre napuštanja fabrike. Da biste odstranili zaostalu vodu treba obaviti prvo pranje bez veša.

‰

‰

‰

‰

Ne ubacujete veš u mašinu.

Otvorite slavinu.

Otvorite poklopac na fioci za deterdžent.

Sipajte približno 1 litar vode u pregradu

II

; vidi stranu 15.

‰

Oko ½ merice deterdženta za pranje naspite u komoru

II.

Ne koristite sredstva za pranje vune ili sredstva za osetljiv veš (stvaraju penu).

‰

‰

‰

Zatvorite poklopac na fioci za deterdžent.

Zatvorite vrata.

‰

Postavite birač programa na

Kochwäsche 90 Cº

.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno).

Pritisnite dugme

Start /Pause

4

.

Program počinje sa radom.

Indikatorska sijalica sad svetli stalnim crvenim svetlom.

‰

Na polju pokazivača pojavljuju se pojedinačne radne operacije tekućeg programa.

Kada se na pokazivaču pojavi „Wäsche entnehmen“:

‰

Otvorite vrata.

Postavite birač programa na

Aus.

Priprema veša za pranje

Gledajte sliku br. 22

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

Ispraznite džepove odevnih predmeta.

Istresite pesak iz džepova i preklopa.

Zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake.

Poskidajte kukice sa zavesa ili ih umotajte u mrežicu/vrećicu.

Iz bubnja povadite strana tela i otpatke od tekstila i prebrišite ga iznutra.

Povadite eventualno prisutne neperive predmete.

Kod pantalona, pletenih i trikotažnih tekstila, majica ili pulovera, treba lice okrenuti na unutrašnju stranu.

Prethodno obradite eventualno prisutne fleke.

Prslučad sa kopčama (kopča može da se odvoji za vreme pranja i da prouzrokuje štetu), sitne komade veša (čarape i maramice), najlon čarape i kaiševe treba prati u vrećici da se pojedini delovi ne bi „zagubili“.

Razvrstavanje veša

Prema boji i stepenu zaprljanosti

Gledajte sliku br. 23

Beli veš može u pranju posiveti.

Perite beli veš odvojeno od šarenog.

Stepen zaprljanosti

blago zaprljan veš

Nema vidljive zaprljanosti ni fleka. Veš je eventualno primio miris tela.

99

-

Laka letnja odeća.

-

Majice kratkih rukava, košulje, bluze, nošene tokom jednog dana.

-

Posteljina, peškiri za goste upotrebljavani jedan dan.

normalno zaprljan veš

Vidljiva zaprljanost i/ili prepoznatljive male lake fleke.

-

Majice, košulje, bluze, oznojene i nošene više puta.

-

Kuhinjske krpe, peškiri, posteljina, kori-

šteni do jedne nedelje.

-

Zavese (bez nikotinske zaprljanosti) u upotrebi do pola godine.

jako zaprljan veš

Prepoznatljiva zaprljanost i/ili fleke.

-

Kuhinjske krpe korišćene do nedelju dana.

-

Platnene salvete.

-

Dečje portikle.

-

Dečja gornja odeća ili sportski dresovi zaprljani travom ili zemljom.

-

Radna odeća kao što su majstorski kombinezoni, pekarski i mesarski mantili.

tipične fleke

-

Masnoća sa kože, jestivo ulje/mast, sosovi, mineralna ulja, vosak (sa sadržajem masti/ulja).

-

Čaj, kafa, crno vino, voće, povrće.

-

Krv, jaja, mleko, skrob (sadržaj belančevina, ugljenih hidrata).

-

Čađ, zemlja, pesak (pigmenti), teniski dres uprljan crvenim peskom.

Odstranjivanje fleka

Fleke po mogućnosti uklanjati ili tretirati dok su još sveže.

Najpre ih natopiti sapunicom. Ne trljati.

Veš zatim prati u odgovarajućem programu.

Uporne/sasušene fleke mogu se ponekad ukloniti tek posle nekoliko pranja.

Sortiranje veša prema podacima na etiketi za održavanje

Gledajte sliku br. 24

Prati veš samo sa nekim od ovde navedenih simbola za održavanje.

Veš predviđen za iskuvavanje 95 ºC, 90 ºC

Šareni veš 60 ºC, 40 ºC, 30 ºC

Lako održavani veš 60 ºC, 40 ºC, 30 ºC

Fini (osetljiv) veš 40 ºC, 30 ºC

Ručno i mašinski periva svila i vuna, hladno,

30 °C

U veš-mašini ne prati veš sa sledećim simbolima održavanja:

= ne prati.

Opasnost od eksplozije!

Veš koji je prethodno čišćen sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače, na pr. sredstvom za uklanjanje mrlja ili benzinom za čišćenje,morate pre stavljanja u mašinu ručno temeljno isprati , inače on može nakon punjenja mašine da izazove eksploziju.

Pažnja

Strana tela u bubnju za pranje mogu oštetiti veš. Pre stavljanja veša treba se uveriti da u bubnju za pranje nema stranih tela.

100 101

100

Stavljanje veša u mašinu

Gledajte sliku br. 25

‰

Otvoriti vrata.

Gledajte sliku br. 26

‰

Prethodno sortirane komade veša međusobno razdvojiti i bez presovanja ubaciti u doboš mašine. Pomešati krupne i sitne komade. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju u radu centrifuge.

Koristiti maksimalni kapacitet pranja, ali prepunjavanje umanjuje rezultat pranja i uzrokuje veće gužvanje.

Preporučena količina veša za bubanj biva prikazana u zavisnosti od odabranog programa i dodatnih funkcija; vidi od strane 31.

Puno opterećenje bubnja

Pamuk i lan

½ opterećenja bubnja

Pamuk, sintetika ili trikotaža

1/3 opterećenja bubnja

Vuna, fini (osetljiv) veš, svila

‰

Vrata mašine zatvorite.

Ne zaglavljivati delove veša između vrata i gumenog zaptivača.

Vrata moraju da se zatvaraju lagano, ne pod jakim pritiskom.

Sredstva za pranje i negu veša

Opasnost od trovanja!

Sredstva za pranje i negu čuvati van domašaja dece.

Doziranje sredstva za pranje

Dozirati sredstvo za pranje odgovarajuće

-

tvrdoći vode. Podatak o tvrdoći vode dobićete u preduzeću za snabdevanje vodom.

-

količini veša.

-

stepenu zaprljanosti. Podake o stepenu zaprljanosti naćićete na strani 13.

-

podacima proizvođača deterdženta.

Pravilno doziranje smanjuje ekološko zagađenje i daje optimalan rezultat pranja.

Premalo sredstva za pranje:

Veš neće postati čist i tokom vremena postaje siv i tvrd. Na vešu se mogu obrazovati tačkaste sivo-braon fleke (tačkice masnoće). Grejači dobijaju naslage kamenca.

Previše sredstva za pranje:

Nepotrebno zagađivanje prirodne sredine, jako stvaranje pene, slaba mehanika pranja i lošiji rezultat pranja i ispiranja.

Sipanje sredstva za pranje i/ ili sredstva za negu

Gledajte sliku br. 27

‰

‰

Otvorite poklopac fioke za sredstva pranja.

Naspite sredstvo za pranje i/ili sredstvo za negu.

101

Komora

I:

Predpranje

Komora predpranja za sredstvo za pranje, sredstvo za odstranjivanje fleka i štirak.

Komora

II:

Glavno pranje

Komora za sredstvo za pranje, sredstvo za odstranjivanje fleka.

Komora

:

Tečna sredstva za pranje, tečna sredstva za negu, npr. omekšivač, ispirač. Najveće punjenje do donje ivice oznake

max.

‰

Razredite koncentrovane i guste omek-

šivače rublja i sredstva za ispiranje sa malo vode pre nego ih sipate u komoru

(to sprečava zapušavanje preliva).

Zatvorite poklopac fioke za deterdžente.

Programi i funkcije

102

Trajanja programa pranja zavisi od pritiska vode, tvrdoće vode, temperature ulazne vode, sobne temperature, vrste i količine veša, primenjivanog sredstva za pranje, oscilacija mrežnog napona kao i odabranih dodatnih funkcija.

Maksimalan broj obrtaja centrifuge zavisi od izabranog programa. Za podešavanje brzine centrifuge vidi tranu 20.

Osnovni programi

Kochwäsche 90 ºC

(veš predviđen za iskuvavanje)

Za tkanine otporne na iskuvavanje sa jakom zaprljanošću i/ili flekama. Za izdržljive tekstile npr. od pamuka ili lana kao što su peškiri, posteljina ili sportske čarape.

Buntwäsche 60 ºC

(šareni veš)

Preporučljivo za normalno i/ili jako zaprljan veš sa postojanim bojama. Za tkanine otporne na habanje, npr. od pamuka ili lana, kao što su radna odela ili donji veš.

Bunt 60 ºC Flecken Intensiv (

šareni veš, flekav, intenzivno pranje)

Program za dubinsko pranje, odstranjivanje fleka, za izdržljive tekstile od pamuka.

Buntwäsche 40 ºC

(šareni veš)

Preporučuje se za osetljiv obojen veš normalno zaprljan. Za tkanine, npr. od pamuka ili lana, kao što su odevni predmeti od džinsa, majice i sportska odeća.

Buntwäsche 30 ºC

(šareni veš)

Preporučuje se za osetljiv šareni veš koji je lako zaprljan.

Za izdržljive tekstile od vune ili lana (ako boje izbleđjuju ili se gube).

Pflegeleicht 60 ºC

(lako održavani tekstili)

Za tkanine koje su normalno zaprljane, postojanih boja i lake za održavanje, npr. od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanina

103

102 mešanog sastava. Ove vrste veša zahtevaju poseban programski proces i smanjenu brzinu centrifugiranja, kako bi se veš što manje gužvao.

Pflegeleicht 40 ºC

(lako održavanje)

Za lako održavane tekstile, lako i/ili normalno zaprljane, osetljive boje npr. od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanine mešovitih sastava.

Ove vrste veša (npr. bluze, košulje i kombinezoni) zahtevaju poseban programski tok i smanjen broj obrtaja centrifuge.

Pflegeleicht 30 ºC

(lako održavani tekstili)

Za lako održavane tekstile, lako i/ili normalno zaprljane, osetljive boje npr. od pamuka, lana, sintetičkih vlakana ili tkanine mešovitih sastava.

Ove vrste veša zahtevaju poseban programski tok i smanjen broj obrtaja centrifuge, kako bi se smanjilo gužvanje. tekstila – različite vrste veša mogu se prati zajedno.

Schleudern

- centrifugiranje

Centrifugiranje ručno pranog veša.

Rastvor deterdženta ili voda od ispiranja bivaju ispumpani pre centrifuge.

Spülen

(ispiranje)

Program za ispiranje nezaprljanih tekstila, npr. kupaćih kostima i za odstranjivanje ostataka deterdženta sa veša. Završava se kratkom centrifugom. Voda biva ispumpana.

Abpumpen

(ispumpavanje vode)

Ispumpavanje vode ostale od ispiranja bez rada centrifuge.

Maksimalni broj obrtaja centrifuge za različite programe

Vrsta veša / dodatni programi Broj obrtaja u minuti

1200

800

600

800

600

1200

1200

Kochwäsche (Iskuvavani veš)

Pflegeleicht (Lako održavani veš)

Fein/Seide (Osetljiv veš/svila)

Wolle (Vuna)

Quick + Mix (Mešani veš)

Schleudern (Centrifugiranje)

Spülen (Ispiranje)

Posebne namene

Fein/Seide 30 °C

(osetljiv veš/svila)

Za osetljive, perive tekstile, npr. od svile, satena, sintetike ili mešanog sastava (npr. zavese, haljine, suknje i bluze).

Veliki komadi veša, kao npr. kućni ogrtači mogu da se peru u ovom programu, pošto se bubanj okreće lagano i automatski dodaje još jedan program ispiranja. Nema centrifuge između ispiranja.

Wolle kalt

(vuna na hladno)

Za jako osetljiv veš preporučljivo je inače ručno pranje.

Ovaj program za pranje je razvijen za naročito nežan tretman veša.

Svila i drugi tekstili sa naznakom “ručno pranje” ili simbolom na etiketi mogu na ovom programu biti pouzdano prani.

Wolle 30 ºC

(vuneni odevni predmeti)

Za ručno i mašinski perive tekstile od vune.

Quick + Mix 30 ºC

(pranje pome-

šane odeće)

Za izdržljiv veš od pamuka i lako održavanih

U programu

Koch/Buntwäsche

centrifuga radi sa maksimalnim brojem obrtaja.

U programima

Pflegeleicht

,

Fein/

Seide

,

Wolle

i

Quick + Mix

centrifuga radi sa nižim brojem obrtaja – radi nežnijeg tretmana osetljivog veša. Po želji se broj obrtaja centrifuge može izmeniti.

Minimalna brzina centrifuge je 400 obrtaja u minuti.

103

Pokazivač (Anzeige)

Na levoj strani u prvom redu bivaju prikazivani tekući program i status programa. Na desnoj strani biva prikazivano aktuelno vreme, kad je na levoj strani prikazano „Bereit“

(spremno).

U drugom redu bivaju prikazivani broj obrtaja centrifuge i predviđeno vreme završetka programa kao i simboli za broj obrtaja centrifuge, modus pranja, signal i osiguranje dece.

Broj obrtaja centrifuge ili „bez završe centrifuge“ (Ohne Endschleudern)

Biva prikazan maksimalni broj obrtaja centrifuge.

Za vreme programa ispumpavanja (

Abpumpen

) biva prikazan znak

“---” .

Brojevi obrtaja centrifuge mogu biti izmenjeni. Može da se izabere i rad bez poslednje centrifuge „Ohne Endschleudern“.

„Ohne Schleudern“ (“---”) (

Bez završne centrifuge)

Veš ostaje u poslednjoj vodi ispiranja. Preporučuje se za vrlo osetljiv veš.

Završetak programa u ...

(Ende des Programms um)

Biva prikazano vreme u koje će program biti završen. .

Simbol za “ Normalne Wäsche“

(normalno pranje)

Ovaj simbol je upaljen kod izbora normalnoh pranja.

Simbol za „Schnelle Wäsche“

(brzo pranje)

Ovaj simbol je upaljen kod izbora “brzog pranja”.

Simbol za „Intensivere Wäsche“

(intenzivirano pranje)

Ovaj simbol je upaljen ako je izabrano “Intenzivno pranje”.

Simbol za signal

Ovaj simbol je prikazan ako zvučni signal nije isključen (

Aus

).

Simbol ključa za obezbeđenje mašine od dece

vaj simbol je prikazan, ukoliko je meni za osiguranje od dece (Kindersicherung: ein) uključen.

Dodatne funkcije

Predpranje (Vorwäsche)

Gledajte sliku br. 28

Ako je pritisnut taster

Vorwäsche

, uz izabrani program dodatno se sprovodi proces predpranja. To je program za prethodnu obradu jako zaprljanih i flekavih tekstila.

Ukupno vreme pranja odgovarajuće se produžava.

Ispiranje plus (Spülen plus)

Gledajte sliku br. 29

Ako je taster

Spülen plus

bio pritisnut, dodatno se uz izabrani program sprovodi i jedan proces ispiranja. Ukupno vreme pranja se odgovarajuće produžava.

Lako peglanje (Bügelleicht)

Gledajte sliku br. 30

Ako se pritisne taster za lako peglajući veš

(Bügelleicht

) , uslediće mekša, laganija centrifuga sa konačnim rastresanjem veša.

Nakon centrifugiranja veš leži rastresito u bubnju - sprečava se gužvanje. Produžava se ukupno vreme pranja.

I zvadite veš iz bubnja neposredno posle završetka centrifuge.

Indikatorska sijalica tastera

Start/Pause

4

Indikatorska sijalica saopštava sledeće informacije:

-

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno): Program može biti startovan. Moguće dopunjavanje bubnja vešom.

-

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4

104 105

104 stalno svetli (crveno): Program je u toku.

Dopunjavanje vešom nije moguće, pošto su vrata zbog bezbednosnih razloga blokirana.

Dopunjavanje vešom sad je moguće samo ako se pritisne taster

Start/Pause

4

.

Izuzetak:

Kod aktiviranog obezbeđenja od dece, isključena je indikatorska sijalica tastera

Start/Pause

4

.

Na završetku programa vrata ostaju blokirana.

Posebna tehnička unapređenja

Automatika za količinu veša

Ova automatika podešava potrošnju struje i vode prema količini veša i vrsti tekstila na svakom programu pranja.

Automatika količine je sastavni deo Vaše mašine za pranje veša i ona funkcioniše automatski.

Na taj način se potrošnja energije i vode drže na najnižem mogućem nivou.

Senzor protoka obuhvata kao interni vodomer dovođenu količinu vode i dozira tačno toliko vode, koliko je Vašoj količini veša potrebno.

Kontinuelni senzor stanja vode obezbeđuje u svakom programu optimalno stanje vode za pranje veša na svim programima.

Sistem za kontrolu ravnoteže

Automatski sistem kontrole ravnoteže obezbeđuje preko višestrukih polaženja centrifuge ravnomernu raspodelu veša u bubnju.

Kod veoma nepovoljnog rasporeda veša se zbog bezbednosnih razloga ne dozvoljava centrifugisanje, odnosno konačni broj obrtaja centrifuge biva umanjen.

U programu za

vunu

se radi zaštite od ućebavanja (skupljanja) vrše samo dva pokušaja centrifugiranja.

Aktuelno vreme

Posle izbora nekog programa Vama se prikazuje verovatno trajanje programa.

Odstupanja u vremenu nastaju zbog:

-

Količine punjenja

-

Višestrukog polaženja centrifuge usled loše raspoređenog veša u bubnju.

-

Dodatnog ispiranja, kad se u vešu nađe suviše pene

-

Preniskog pritiska vode

-

Izbora dodatne funkcije, npr.

Spülen plus

(dodatnog ispiranja) posle startovanja programa.

Zbog ovih i drugih karakteristika menja se dužina vremena pranja.

Ako se ne izabere nijedna dodatna funkcija i ako ne nastupi nikakva druga promena uslova pranja, proces pranja biće završen u prikazanoj vremenskoj tački.

105

Pranje sa osnovnim podešenostima

Napred date osnovne podešenosti optimalno su prilagođene svakom izabranom programu.

Ako ova osnovna podešavanja ne želite da promenite:

Gledajte sliku br. 31

‰

Otvorite slavinu za vodu.

Gledajte sliku br. 32

‰

Birač programa postavite na željeni program.

Gledajte sliku br. 33

‰

Ubacizi veš i zatvoriti vrata mašine.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 repće (crveno).

Gledajte sliku br. 34

‰

Po želji pritisnuti taster (tastere) za dodatnu funkciju (dodatne funkcije).

Kontrolna sijalica izabranog tastera svetli

(crveno).

Ako je omaškom izabrana besmislena kombinacija, gasi se sijalica izabranog tastera i oglašava se zvučni signal.

Gledajte sliku br. 35

‰

Pritisnite taster

Start/Pause

4

.

Indikatorska sijalica svetli stalnim svetlom

(crvenim).

Program startuje.

Na displeju biva prikazivano odvijanje programa.

Pranje s individualnim podešavanjima opisano je u nastavku.

106 107

106

Pranje s individualnim podešavanjima

Podešavanja možete prilagoditi svojim potrebama. Prvo pronađite kratak pregled izmenljivih podešavanja. Na sledećim stranicama detaljno su opisane radne operacije za promenu podešenosti.

Pregled programa

Broj obrtaja centrifuge Završetak programa u

Strana 108

Zavisno od programa i modela, vidi stranu 103

Strana 108

Podesivo u koracima od 30 minuta

Program izbrati biračem programa.

Ubaciti veš i zatvoriti vrata mašine.

Pritisnuti taster Menü

Pranje

Strana 109

Normalno

Brzo

Intenzivno

Signal

Strana 109

Isključen

Kontinuelno

Maksimalno

Obezbeđenje od dece:

Strana 110

Isključeno

Uključeno

Podešavanje vremena:

Strana 111

Sati/ minuta

Pritiskati taster

Ändern do postizanja željene podešenosti.

Pritisnuti taster Menü za dalja podešavanja ili pritisnuti taster Start/Pause

107

Boj obrtaja centrifuge

Broj obrtaja centrifuge može biti promenjen.

Pokazani maksimalni broj obrtaja centrifuge zavisi od trenutno podešenog programa.U vezi sa ovim vidi i uputstva na stranici 16.

‰

Birač programa postaviti na novoizabrani željeni program.

‰

Ubaciti veš i zatvoriti vrata.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno).

Primer:

Gledajte sliku br. 36

‰

Pritiskati taster

Menü

sve dok se ne prikaže “ Schleuderdrehzahl“ (broj obrtaja centrifuge).

Aktuelni broj obrtaja centrifuge trepće.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno).

Meni biva napušten, ukoliko za 10 sekundi ne usledi nikakav pritisak na taster.

Gledajte sliku br. 37

‰

Pritiskati taster

Ändern

(izmena) sve dok se ne prikaže željeni broj obrtaja ili „Ohne Endschleudern“ (bez završne centrifuge)

Druga podešavanja mogu da se izaberu pritiskom na taster

Menü;

ista podešavanja mogu biti izmenjena posle pritiska na taster

Ändern.

Gledajte sliku br. 38

‰

Pritisnite taster

Start/Pause

4

.

Program počinje sa radom.

Indikatorska sijalica svetli (crveno).

Na displeju se pokazuju pojedinačne radne operacije odvijanja programa.

Završetak programa u (Ende des Programms um)

Utvrdite sa sigurnošću da je aktuelno vreme podešeno - vidi “Podešavanje vremena”, strana 23.

‰

‰

Birač programa postaviti na željeni program.

Ubaciti veš i zatvoriti vrata mašine.

Indikatorska sijalica “

Start/Pause

4

” trepće (crveno).

Primer:

Gledajte sliku br. 39

‰

Pritiskajte taster “

Menü”

sve dok se ne prikaže “Ende des Programms um“

(završetak programa u).

Trepće aktuelno vreme završetka programa.

Indikatorska sijalica “

Start/Pause

4

” trepće (crveno).

Meni biva napušten ukoliko za 10 sekundi ne usledi pritisak na neki taster.

Promenjena podešenja ostaju zadržana.

Gledajte sliku br. 40

‰

Pritiskajte taster

Ädern

sve dok se ne prikaže vreme završetka.

Vreme završetka programa može da se podešava u koracima od 30 minuta.

Vreme može da se programira do najvi-

še 24 sata unapred.

Vreme završetka pranja mora biti iznova podešeno u slučaju izmene programa, dodatnih funkcija ili aktuelnog vremena.

Kod pranja lako zaprljanog veša i malog opterećenja mašine može program biti završen značajno pre izabranog vremena završetka.

Kod pranja jako zaprljanog veša i pune mašine može program da bude zavr-

šen nekoliko minuta posle izabranog vremena završetka.

108 109

108

Druga podešavanja mogu da se izaberu pritiskom na dugme

Menü

; ista podešenja mogu da se promene posle pritiska na taster

Ändern.

Gledajte sliku br. 41

‰

Pritisnite taster “

Start/Pause

4

” . Odloženi start mašine biva aktiviran.

Indikatorska sijalica svetli.

Na polju pokazivača se pojavljuje “Verzögerter Start“ (odloženi start).

Pranje

Možete da birate između različitih opcija pranja.

To su:

-

Normale Wäsche

“ (normalno pranje)

Uobičajeno trajanje pranja.

Gledajte sliku br. 43

‰

Pritiskajte taster

Ändern

sve dok se ne pokaže željena opcija pranja.

Ako je bilo izabrano “Intensivere Wäsche“ (intenzivirano pranje) ili “Schnelle

Wäsche“ (brzo pranje), simbol „ ili „

“ posle napuštanja menija ostaje trajno prikazan.

Druga podešenja mogu da se izaberu pritiskom na

Menü

taster; ista podešenja mogu da budu izmenjena posle pritiska na taster

Ändern.

Gledajte sliku br. 44

‰

Pritisnite taster

Start/Pause

4

.

Program startuje.

Indikatorska sijalica svetli.

Na pokazivaču se pojavljuju pojedinačne radne operacije tekućeg programa.

-

Schnelle Wäsche

“ (brzo pranje)

Skraćeno vreme pranja za lako zaprljan veš.

-

Intensivere Wäsche

“ (intenzivirano pranje)

Produženo vreme pranja za jako zaprljano rublje.

‰

Postavite birač programa na novoizabrani program.

‰

Stavite veš u mašinu i zatvorite vrata.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno).

Primer:

Gledajte sliku br. 42

‰

Pritiskajte taster

Menü

sve dok se ne prikaže “

Normale Wäsche

“ (normalno pranje).

Trepće simbol „ “.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće

(

crveno).

Meni biva napušten ukoliko za 10 sekundi ne usledi pritisak na neki taster.

Izmenjena podešavanja ostaju sačuvana.

109

Signal

Akustički signal signalizira start programa, završetak programa, greške u rukovanju i smetnje.

Sami možete odrediti jačinu zvuka akustičkog signala.

Uključivanje, podešavanje jačine zvuka i isključivanje zvučnog signala

‰

‰

Postavite birač programa na novoizabrani program.

Ubacite veš i zatvorite vrata mašine.

Indikaotrska sijalica

Start/Pause

4 trepće crveno.

Primer:

Gledajte sliku br. 45

‰

Pritiskajte taster

Menü

dok se ne prikaže “Signal: aus” (signal isključen).

Simbol “ ” trepće.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće crveno.

Na pokazivaču se pojavljuje “Bereit“

(spremno), ukoliko za 10 sekundi ne

usledi pritisak na neki taster. Izmenjena podešavanja ostaju sačuvana.

Gledajte sliku br. 46

Aktiviranje obezbeđenja od dece

‰

Postavite birač programa na neki program da bi se mašina uključila.

Gledajte sliku br. 48

‰

‰

‰

Pritiskajte taster

Ändern

dok se ne dobije prikaz „Signal : kontinuiert“ (signal: kontinuelan).

Ako se taster

Ändern

drži pritisnutim, povećava se jačina zvučnog signala.

Taster

Ändern

otpustiti kad se postigne željena jačina zvuka.

Taster

Ändern

držati pritisnutim duže od 10 sekundi, na pokazivaču se pojavljuje „Signal: max.“.

Isključivanje signala: pošto se na displeju bilo pokazalo „Signal max.“, taster

Ändern

držati pritisnutim duže od 10 sekundi, zapravo dok se na displeju ne pojavi „Signal: aus“ (signal isključen).

‰

Pritiskati taster

Menü

dok se ne pokaže

„Kindersicherung: aus“ (obezbeđenje isključeno).

Simbol ključa trepće.

Gledajte sliku br. 49

‰

Pritiskajte taster

Menü

dok se na displeju ne prikaže „Kindersicherung: ein“

(obezbeđenje od dece uključeno).

Posle napuštanja menija simbol ključa

biva trajno prikazivan.

Posle startovanja programa možete u režimu pauze da osiguranje od dece aktivirate ili deaktivirate.

Izabrana podešenost ostaje sačuvana posle pranja.

Startovanje programa sa uključenim obezbeđenjem od dece („Kindersicherung: ein“)

Ostala podešavanja mogu da se izaberu pritiskom na taster

Menü;

ista možete promeniti pritiskom na taster

Ändern.

‰

Postavite birač programa na željeni program.

Gledajte sliku br. 47

‰

Pritisnuti taster

Start/Pause

4

.

Program startuje.

Indikatorska sijalica svetli.

Na pokazivaču se pojavljuju pojedinačne radne operacije programskog toka.

Obezbeđenje od dece

Svoju mašinu za pranje veša možete obezbediti od nenamernih izmena podešenih funkcija.

Ako je uključena funkcija obezbeđenja od dece:

-

za vreme odvijanja programa nisu moguće nikakve izmene,

-

vrata mašine ostaju blokirana i posle završetka programa pranja.

110

‰

Ubacite veš i zavtvorite vrata mašine.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno).

Gledajte sliku br. 50

‰

Pritisnite i zadržite pritisnutim taster

Start/Pause

4

(5 sekundi.).

Program startuje. Indikatorska sijalica stalno svetli (crveno).

Obezbeđenje od dece je aktivirano.

Da bi se obezbeđenje od dece privremeno deaktiviralo, pritisnite taster

Start/Pause

4

i zadržite ga pritisnutim (5 sekundi) dok indikatorska sijalica

Start/Pause

4

ne zatrepće. Možete izmeniti i druga podešavanja. Pritisnite taster

Start/Pause

4

da bi obezbeđenje od dece aktivirali.

Tekući program sa aktiviranim obezbeđenjem od dece možete prekinuti, ako birač programa postavite u položaj

Aus.

Podešeni program teče dalje ako se uređaj ponovo uključi.

111

110

Vađenje veša posle završetka programa sa uključenim obezbeđenjem od dece

‰

Pritisnite i držite taster

Start/Pause

4

(5 sekundi). Vrata mašine mogu da se otvore.

‰

Izvadite veš. Obezbeđenje od dece ostaje aktivno i posle isključenja mašine.

Obezbeđenje od dece ponovo će biti aktivirano posle sledećeg uključenja uređaja. Vrata od mašine neće moći da se otvore. Dalje promene podešavanja neće biti moguće.

Da bi otvorili vrata pritisnite taster

Start/Pause

4

i držite ga pritisnutim

(5 sekundi).

Deaktiviranje obezbeđenja od dece

‰

Postavite birač programa na željeni program da bi mašinu isključili.

‰

Pritisnite i zadržite pritisnutim taster

Start/Pause

4

(5 sekundi). Uređaj će se tada naći u režimu pauze.

Pritisnuti taster

Menü

da bi obezbeđenje deaktivirali.

Trepće simbol ključa

‰

Pritiskati taster

Ändern

dok se na ekranu ne prikaže tekst „Kindersicherung: aus“ (obezbeđenje isključeno).

Posle starta programa možete da obezbeđenje aktivirate/deaktivirate samo u režimu pauze u pranju.

Podešavanje vremena

Aktuelno vreme možete da podešavate.

Podešenja ostaju sačuvana čak i ako se veš-mašina ne koristi do 6 nedelja.

‰

Birač programa postavite na novoizabrani program.

Primer:

Gledajte sliku br. 51

‰

Pritiskajte taster

Menü

sve dok se ne prikaže „Uhr einstellen“ (sat podesiti).

Pokazivač časova trepće.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće crveno.

Meni biva napušten ukoliko za 10 sekundi ne usledi nikakva operacija preko tastera. Izvršena podešavanja se gube.

(

Gledajte sliku br. 52

‰

Pritiskajte taster

Ändern

dok ne podesite tačno vreme u satima.

Gledajte sliku br. 53

‰

Pritiskajte taster prikaz minuta.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno).

Menü

dok ne zatrepće

Gledajte sliku br. 54

‰

Pritiskajte taster

Ändern

dok minute ne podesite.

Vreme je time podešeno.

Pritisnite taster

Menü

, funkicija menija biva završena.

Ostala podešavanja možete izabrati pritiskom na taster

Menü;

ista podešavanja mogu biti izmenjena pritiskom na taster

Ändern.

111

Šta se može uraditi za vreme pranja

Ponovno biranje programa

‰

Ukoliko je obezbeđenje za decu aktivno, možete ga privremeno deaktivirati.

Strana 22.

‰

‰

‰

‰

‰

Birač programa postavite u položaj

Aus.

Birač programa postaviti na novoizabrani program. Indikatorska silalica

Start/

Pause

4 trepće

.

Ako želite, izmenite ostala podešavanja. Vidi stranu 20.

Obezbeđenje od dece – po želji aktivirati.

Pritisnuti taster

Start/Pause

4

.

Program startuje. Indikatorska sijalica svetli.

Dodavanje veša / kratko prekidanje programa

Veš možete naknadno stavljati u bubanj, možete ga pre vremena iz bubnja izvaditi ili takođe program u svako doba možete privremeno prekinuti.

Nije preporučljivo dodavanje veša posle početka faze pranja.

Bez obezbeđenja od dece

‰

Moguće je dodavanje ili vađenje veša sve dok indikatorska sijalica

Start/Pause

4 svetli (crveno).

Pritisnite taster

Start/Pause

4

.

Na displeju se jedno za drugim prikazuju

“Pause” ,

“Nachlegen möglich“ (dopunjavanje moguće).

Vrata otvorite.

Veš stavite/izvadite.

‰

‰

Vrata zatvorite.

Pritisnite taster

Start/Pause

4

. Program nastavlja sa radom. Indikatorska sijalica svetli (crveno).

Ako indikatorska sijalica

Start/Pause

4 svetli crveno, program doduše može biti privremeno prekinut, ali se vrata ipak zbog bezbednosnih razloga ne mogu da otvore (visina vode, temperatura ili broj obrtaja previsoki).

Na pokazivaču pojavljuju se jedno za drugim

“Pause”,

“Kein Nachlegen“ (bez dodavanja veša).

Ako je broj obrtaja centrifuge previsok, indikatorska sijalica

Start/Pause

4 svetli (crveno). Dopunjavanje veša je moguće u pauzi (Pause), ukoliko je bubanj u stanju mirovanja.

Kod aktiviranog obezbeđenja od dece

‰

Pritisnite taster ga pritisnutim (5 sekundi), obezbeđenje je deaktivirano i program može biti prekinut.

Start/Pause

4 i držite

‰

‰

Ako indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće crveno, vrata ne mogu biti otvorena zbog bezbednosnih razloga

(previsoki voda u bubnju, temperatura ili broj obrtaja centrifuge).

Na displeju se pojavljuju jedno za drugim

“Pause”,

“Kein Nachlegen“ (bez dodavanja veša).

Trepće li indikatorska sijalica

Start/Pause

4 crveno, dodavanje ili uzimanje veša tada je moguće.

Na displeju se uzastopno pojavljuju

“Pause” ,

“Nachlegen möglich“(dodavanje moguće).

Vrata otvoriti.

Veš dodati/izvaditi.

112 113

112

‰

‰

Vrata zatvoriti.

Taster

Start/Pause

4 pritisnuti. Program nastavlja sa radom. Obezbeđenje od dece je aktivno. Indikatorska sijalica stalno svetli crveno.

Posle pranja

Potpuno prekidanje progama pranja

Ako se program završi pre vremena i hoćete da veš povadite:

‰

‰

‰

‰

U slučaju da je obezbeđenje od dece aktivno, taster

Start/Pause

4

pritisnuti i pritisnutim držati (5 sekundi).

Birač programa postaviti na

Abpumpen

(ispumpavanje) ili

Schleudern

(centrifuga).

‰

‰

Ako se program prekida pri visokoj temperaturi, može se desiti da vrata mašine ostanu blokirana dok se aparat ne ohladi.

Ako je obezbeđenje od dece aktivno, taster

Start/Pause

4

pritisnuti i pritisnutim držati (5 sekundi).

Pritisnite taster

Start/Pause

4

.

Sačekajte da se program završi.

Otvorite vrata.

‰

Izvadite veš.

Ako je program bio prekinut sa visokom temperaturom u bubnju, može se desiti da vrata mašine ostanu blokirana dok se uređaj ne ohladi.

Ako je program isključenjem uređaja prekinut, vrata mašine mogu da ostanu blokirana.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 se gasi.

Na pokazivaču: “Wäsche entnehmem“ (veš povaditi).

Gledajte sliku br. 55

‰

Otvorite vrata.

Gledajte sliku br. 56

‰

Birač programa postavite u položaj

Aus.

Bio je izabran program „Ohne Endschleudern“ ( bez završne centrifuge)

Trepće indikatorska sijalica

Start/Pause

4

.

Na pokazivaču: „Abpumpen“ (ispumpavanje).

ili

‰

‰

Ako želite, izmenite broj obrtaja centrifuge; vidi strana 20.

Pritisnite taster

Start/Pause

4

.

Program počinje sa radom.Tok programa biva prikazivan na displeju.

Indikatorska sijalica svetli.

ili

‰

‰

Birač programa postavite na

Abpumpen

(ispumpavanje)

.

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće.

Pritisnite taster

Start/Pause

4

. Indikatorska sijalica svetli. Na pokazivaču:

Abpumpen (ispumpavanje).

‰

‰

Posle završetka dodatnog programa otvorite vrata.

Birač programa postavite na

Aus.

Prethodno izabrano uključenje obezbeđenja od dece

Indikatorska sijalica

Start/Pause

4

svetli

(crveno).

Na pokazivaču: “Wäsche entnehmen“ (veš izvaditi).

113

‰

Taster

Start/Pause

4 pritisnuti i držite pritisnutim (5 sekundi) dok se ne prikaže reč “Pause”. Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće (crveno).

‰

‰

Vrata otvoriti.

Birač programa postaviti u položaj

Aus.

Završetak pranja

Gledajte sliku br. 57

‰

Zatvorite slavinu za vodu.

Gledajte sliku br. 58

‰

Povadite veš.

Obezbeđenje od dece biće u sledećem uključivanju uređaja ponovo aktivirano.

‰

Vrata za punjenje ostavite otvorena da bi se unutrašnjost mašine za pranje veša mogla osušiti.

Uputstva za održavanje i negu

Čišćenje i nega

Opasnost od strujnog udara!

Kao prvo i osnovno odvojite uređaj od strujne mreže. Mašinu za pranje veša nikada ne čistiti mlazom vode.

Opasnost od eksplozije!

Za čišćenje nikada ne koristite hemijske rastvarače.

Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

Po potrebi:

‰

‰

Koristiti malo sapunice ili blago , neabrazivno sredstvo za čišćenje.

Osušiti mekom krpom.

Čišćenje bubnja

Ako su se zbog zaostalih metalnih delova

(napr kovani novac, kancelarijske spajalice, igle, ekseri) pojavile mrlje od rđe:

‰

Koristite sredstva za izbeljivanje na bazi hlora. Uvažavajte uputstva proizvođača.

Nikada ne koristiti čeličnu vunu.

Čišćenje fioke za deterdžent

Ako su se nataložili ostaci deterdženta za pranje veša ili sredstava za negu:

Gledajte sliku br. 59

‰

Otvorite fioku za sredstva pranja.

Gledajte sliku br. 60

‰

‰

Fioku malo izvucite i odvojite.

Isperite fioku pod tekućom vodom. Ona može da se rastavi na dva dela.

114 115

114

Gledajte sliku br. 66

‰

Ugurajte fioku u svoje ležište.

Čišćenje pumpe

Kad pumpa za rastvor nepotpuno ispumpava, u pitanju su strana tela koja blokiraju pumpu ili je bio pran veš sa jakim osipanjem vlakana.

Ispuštanje rastvora

Pripremiti pogodan sud veličine do 30 litara.

Opasnost od opekotina vrućim rastvorom!

Vrući rastvor deterdženta ostaviti da se ohladi. Decu i domaće životinje držati na bezbednom odstojanju

‰

Birač programa postaviti u položaj

Aus.

Gledajte sliku br. 62

‰

Otvoriti servisni poklopac.

U tu svrhu špicasti predmet pritisnuti u otvor i servisni poklopac okrenuti u smeru kazaljke na satu.

‰

Servisni poklopac potpuno odvojiti.

Gledajte sliku br. 63

‰

Izvući crevo za pražnjenje iz svog držača i pružiti ga van šasije.

Gledajte sliku br. 64

‰

Svući pažljivo poklopčić i pustiti da rastvor ističe u pripremljenu posudu.

Gledajte sliku br. 65

‰

Otvor creva pritiskom na poklopčić zatvoriti.

Gledajte sliku br. 66

‰

Pažljivo odviti poklopac prostora pumpe. Još će nešto preostale vode izaći.

Gledajte sliku br. 67

‰

Unutrašnjost osloboditi i očistiti od stranih predmeta i vlaknastih otpadaka.

‰

‰

‰

‰

Elisa pumpe mora biti lako okretana.

Navoje poklopca pumpe i kućište pumpe očistiti od ostataka deterdženata i tekstilnih froncli.

‰

Poklopac pumpe ubaciti i zatvoriti.

Gledajte sliku br. 68

‰

Crevo za pražnjenje ubaciti u svoj držač.

Gledajte sliku br. 69

‰

Radi sprečavanja da u sledećem pranju deo praška za pranje neiskorišćeno prođe u odvod:

‰

‰

Nabaciti servisni poklopac i zatvoriti.

Uliti 1 litar vode u komoru

II.

Izabrati program pumpavanje).

Abpumpen

(is-

Čišćenje sita u dovodu vode

Ovo je neophodno ako u mašinu za pranje veša ne ulazi voda ili ne ulazi dovoljno.

Razgradnja pritiska vode u dovodnom crevu

‰

Zatvoriti slavinu za vodu.

‰

‰

Birač programa podesiti na bilo koji program

(osim

Schleudern /Abpumpen

)

Pritisnuti taster

Start/Pause

4

i očekivati poruku “Wasserhahn zu?“ (slavina za vodu zatvorena?).

‰

Birač programa postaviti na

Aus

(isključeno).

Čišćenje sita na slavini za vodu

Gledajte sliku br. 70

Odvojite crevo sa slavine.

Isperite sito pod tekućom vodom.

Crevo ponovo priključite.

115

Čišćenje sita na mašini za pranje veša

Gledajte sliku br. 71

‰

Odvojite crevo sa leđne strane mašine.

Gledajte sliku br. 72

‰

‰

Izvucite sito i isperite pod tekućom vodom.

Ubacite sito i ponovo priključite crevo.

‰

‰

Otvorite slavinu i proverite da li voda eventualno na spojevima curi. Ako voda curi, proverite da li sito dobro sedi.

Zatvorite slavinu.

Uklanjanje kamenca iz mašine za pranje veša

Ako se deterdžent za pranje pravilno dozira, uklanjanje kamenca iz mašine za pranje veša nije potrebno.

Ako su zbog prisustva metalnih delova u unutrašnjoj strani bubnja nastale fleke od rđe, one mogu da se otklone pomoću sredstva za skidanje kamenca.

Ali ako je uklanjanje kamenca ipak potrebno, postupite prema uputstvima proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca.

Deblokiranje vrata mašine u slučaju nužde

Delovanjem na komandu za nužno deblokiranje možete vrata mašine otvoriti i veš iz bubnja povaditi.

Opasnost od opekotina vrućim rastvorom!

Veš-mašinu isključiti.

Eventualno izvođeni program biva prekinut.

Sačekati da se vrući rastvor za pranje ohladi.

Pričekati da doboš dođe u stanje mirovanja.

Pažnja!

Vrata mašine mogu da se otvore u svakom trenutku, takođe i kad je mašina za pranje napunjena vodom.

‰

Ne otvarati vrata mašine ukoliko je voda vidljiva kroz staklo.

Ispustiti iz mašine rastvor za pranje.

Videti „Čišćenje pumpe“.

Gledajte sliku br. 73

‰

Otvoriti servisni poklopac u podnožju mašine.

U tom cilju špicastom alatkom pritisnuti u otvor i servisni poklopac okrenuti u smeru kazaljke na satu.

‰

Servisni poklopac skinuti.

Gledajte sliku br. 74

‰

Povući sada deblokator za otvaranje u nuždi. Vrata se sada mogu normalno otvoriti.

116 117

116

Pomoć u slučaju malih smetnji

U slučaju potrebne opravke ili ako smetnju ne možete sami da otklonite uz pomoć sledeće tabele, postupite na sledeći način:

‰

Postavite birač programa u položaj

Aus

.

‰

‰

‰

Odvojite mašinu od strujne mreže.

Zatvorite slavinu za vodu.

Pozovite servisnu službu, vidi stranu 34.

Smetnja

Vrata mašine ne mogu da se otvore.

Mogući uzrok

Izabran je program „Ohne Endschleudern“ (bez centrifuge)

Obezbeđenje od dece je aktivno.

Otklanjanje

Izabrati Abpumpen (ispumpavanje) ili Schleudern (centrifuga)

Deaktivirajte obezbeđenje od dece, vidi stranu 23.

Nestanak struje.

Program teče i/ili vrata su zbog bezbednosnih razloga blokirana.

Mrežni utikač nije ili je loše utaknut u strujnu utičnicu.

Birač programa stavljen na Aus pre zavr-

šetka programa.

Vrata mašine ne daju se otvoriti, iako je uređaj bio isključen i ponovo uključen.

Aktivno je obezbeđenje od dece.

Vrata su blokirana zbog bezbednosnih razloga, pošto su nivo vode, temperatura ili broj obrtaja centrifuge previsoki.

Podešeni program ide dalje, kad struja dođe. Ako veš za vreme prekida snabdevanja strujom treba povaditi, pozvati servisnu službu. Vidi stranu 34.

Sačekati završetak programa; vidi stranu

26.

Nedostatak odstranite.

Program ponovo izabrati.

Isključite obezbeđenje od dece, vidi stranu 29.

Vidi „Dodavanje veša/kratko prekidanje programa“, strana 24.

Program teče dalje, iako je uređaj bio isključen i ponovo uključen.

Obezbeđenje od dece je aktivno.

Uređajem se ne može rukovati. Na pokazivaču se pojavljuje „Gerät gesperrt“ (uređaj blokiran).

Obezbeđenje od dece je aktivno.

Indikatorske sijalice ne svetle.

Neispravan osigurač u stanu.

Deaktivirajte obezbeđenje od dece; vidi stranu 23.

Deaktivirati obezbeđenje, strana 23.

Osigurač uključiti ili zameniti.

Nestanak struje.

Kad struja dođe, podešeni program teče dalje. Ako za vreme prekida napajanja strujom veš treba povaditi, pozvati servisnu službu; vidi stranu 34.

117

Smetnja

Program ne startuje. Indikatorska sijalica

Start/Pause

4 trepće.

Program ne startuje.

Na displeju je prikazano “Fenster offen?”(vrata otvorena?).

Program ne startuje.

Mogući uzrok Otklanjanje

Taster Start/Pause

4

nije pritisnut. Pritisnite taster Start/Pause

4

.

Vrata nisu pravilno zatvorena.

Proverite da li se veš zaglavio u vratima.

Zatvorite vrata mašine (treba da se čuje klik).

Program nastavlja sa radom.

Pritisnite taster

Start/Pause

4

.

Program ne startuje.

Na displeju je prikazano

“Vetzögerter Start“ (odloženi start).

Sat se ne može podesiti.

Odabrano je vreme završetka ali još uvek nije aktivirano pritiskom na taster Start/Pause

4

.

Izabrano je i aktivirano vreme zavr-

šetka.

Uređaj startuje automatski.

Sačekati završetak programa.

Tekst “Uhr einstellen”

(podešavanje sata) ostaje na displeju uprkos pritisku na taster Menü.

Ne prikazuje se vreme.

Program je već startovao; posle starta programa podešavanje sata nije moguće.

Usledilo je prebacivanje sa podešavanja sati na podešavanje minuta; obe izborne tačke imaju isti tekst.

Nije podešen sat.

Vidi „Uhr einstellen“ “podešavanje vremena”, strana 23.

Ne može da se izabere vreme završetka.

Broj obrtaja centrifuge ne može da se bira

Program je već startovao; posle starta programa ne može se više birati vreme završetka.

Centrifugiranje je već u toku; za vreme centrifugiranja nije više moguća promena broja obrtaja.

Birač programa stoji na

Abpumpen

; ovaj program ne sadrži centrifugu.

Program obezbeđenja od dece ne može da se izabere.

Program je već bio startovan.

Ostaci deterdženta za pranje u komorama sredstava za pranje.

Nije podešen sat.

Vlažan ili zgrudvan deterdžent za pranje.

Vidi „Uhr einstellen“ “podešavanje vremena”, strana 23.

Vidi „Uhr einstellen“ “podešavanje vremena”, strana 23.

Pre pokretanja programa izabrati željeno završno vreme pa startovati, vidi stranicu 20.

Broj obrtaja izabrati pre početka centrifugiranja

Po potrebi izabrati drugi program.

Obezbeđenje od dece može biti izabrano u radnom režimu pauze.

Očistiti i osušiti fijoku za deterdžent za pranje, vidi stranicu 27.

Kod tečnog deterdženta za odmeravanje koristiti poklopac.

118 119

118

Smetnja

Voda ne ulazi ili se deterdžent za pranje veša ne spira u ma-

šinu. Da displeju se pojavljuje

“Wasserhahn zu?” (slavina za vodu zatvorena?).

Ne vidi se voda u bubnju.

Mogući uzrok

Slavina za vodu nije otvorena.

Dovodno crevo savijeno ili zaglavljeno.

Sito u dovodu vode zapušeno.

Pritisak vode suviše mali.

Nema greške.

Voda je ispod vidnog područja.

Odvodna cev i /ili odvodno crevo su zapušeni.

Otklanjanje

Otvoriti slavinu za vodu.

Program se nastavlja.

Otkloniti uzrok.

Očistiti sito, vidi stranicu 28.

Otkloniti uzrok.

Rastvor deterdženta se ne ispumpava potpuno. U polju pokazivača pojavljuje se

“Pumpe verstopt?” (pumpa zapušena?).

Voda curi ispod uređaja.

Iz fioke za deterdžent izlazi pena.

Spoj dovodnog creva nezaptiven.

Propušta odvodno crevo.

Suviše deterdženta.

Očistite odvodnu cev i /ili odvodno crevo.

Zategnuti plastičnu navrtku.

Zameniti odvodno crevo.

Jednu kašiku omekšivača pomešati s ½ litre vode i usuti u komoru II fijoke za deterdžent.

Pri sledećem pranju smanjiti doziranje deterdženta.

Uvek prati zajedno velike i male komade.

Ponavljanje centrifuge Nema greške.

Sistem za kontrolu ravnoteže poku-

šava da izjednači neuravnoteženost započinjući centrifugiranje više puta.

Veš nije dobro iscentrifugiran. Veliki komadi veša su se međusobno umotali i nisu ravnomerno raspoređeni u bubnju. Iz sigurnosnih razloga je centrifugiranje s visokim brojem obrtaja automatski sprečeno.

Trajanje programa produženo Nema greške.

Prepoznavanje pene je uključilo dopunsko ispiranje da bi se pena razgradila.

Rezultat pranja nije zadovoljavajući.

Uvek prati zajedno velike i male komade.

Kod sledećeg pranja obratiti pažnju na doziranje deterdženta.

Nema greške.

Sistem za kontrolu ravnoteže poku-

šava da izjednači neuravnoteženost započinjući centrifugiranje više puta.

Uvek prati zajedno velike i male komade.

Nečistoća je veća nego što se pretpostavljalo. Izabrati odgovarajući program ili dodatnu opciju „Intensivere Wäsche“

(intenzivirano pranje).

Nedovoljna količina deterdženta.

Deterdžent dozirati prema navodima proizvođača.

119

Ostaci deterdženta na vešu.

Neki deterdženti bez fosfata sadrže ostatke koji nisu rastvorljivi u vodi i koji se mogu pokazati na vešu kao svetle fleke.

Sivi ostaci na vešu.

Nečistoća od maziva, masti ili ulja.

Posle sušenja iščetkati veš.

Kod sledećeg pranja birati maksimalno doziranje deterdženta i maksimalno dozvoljenu temperaturu.

Tekstualni prikazi grešaka

Tekst na pokazivaču Mogući uzrok

“Wasserhahn zu?” (slavina za vodu zatvorena?)

Slavina za vodu nije otvorena.

Otklanjanje

Otvoriti slavinu za vodu. Program biva nastavljen.

Dovodno crevo savijeno ili uglavljeno Otkloniti uzrok

Sito u dovodu vode zapušeno.

Očistiti sito, vidi od stranice 28.

“Pumpe verstopft?” (pumpa zapušena?)

“Fenster offen?” (vrata otvorena?)

Pritisak vode suviše mali.

Odvodna cev i/ili odvodno crevo zapušeni.

Vrata nisu pravilno zatvorena.

Otkloniti uzrok.

Očistiti odvodnu cev cev i/ili odvodno crevo.

Proverite da li se veš zaglavio u vratima.

Zatvorite vrata.

Ako se smetnja ne može otkloniti pomoću gornjih tabela: uređaj isključiti, sačekati

5 sekundi, zatim uređaj uključiti, program podesiti i startovati.

Ako se smetnja ponovo javi, pozvati servisnu službu; vidi stranicu 32.

120 121

120

Vrednosti potrošnje

Program

Buntwäsche 30 °C

(šareni veš)

Dodatna funkcija

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

Opterećenje do

Vrednosti potrošnje

Struja Voda

10,0 kg 0,7 kWh 95 l

Trajanje

1:45 h

Buntwäsche 40 °C

(šareni veš)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

10,0 kg 1,2 kWh 95 l 2:00 h

Buntwäsche 60 °C

(šareni veš)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

10,0 kg 1,6 kWh 95 l 2:30 h

Buntwäsche 60 °C Flecken

Intensiv * (šareni veš, flekav)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

10,0 kg 1,7 kWh 74 l 2:40 h

Buntwäsche 60 °C

(šareni veš)

10,0 kg 1,5 kWh 95 l 2:10 h

Kochwäsche 90 °C

(iskuvavanje)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

9,0 kg 3,2 kWh 110 l 3:40 h

Pflegeleicht 30 °C

(lako održavanje)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

4,0 kg 0,3 kWh 70 l 1:20 h

Pflegeleicht 40 °C

(lako održavanje)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

4,0 kg 0,5 kWh 70 l 1:20 h

Pflegeleicht 60 °C

(lako održavanje)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

4,0 kg 0,7 kWh 70 l 1:50 h

Quick + Mix 30 °C

(brzo + mešano)

Fein/Seide 30 °C

(osetljivo/svila)

-

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

Intensivere Wäsche

(Intenzivirano pranje)

4,0 kg

3,0 kg

0,2 kWh 50 l

0,2 kWh 52 l

1:00 h

0:50 h

Wolle 30 °C

(vuna)

2,6 kg 0,2 kWh 40 l 0:30 h

* Podešavanje programa sa dodatnom funkcijom “Intensivere Wäsche“ (intenzivirano pranje) za testiranje prema normama EN 60456 i IEC 60 456

** 10 kg veličina opterećenja preporučljiva je samo zajedno sa opcijom intenziviranog pranja.

** Stvarne vrednosti potrošnje odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, od temperature prostorije, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog deterdženta za pranje, variranja napona električne mreže i izabranih dodatnih funkcija.

Sve vrednosti podložne su promenama u zavisnosti od progresa u oblasti razvoja.

121

Servisna služba

Vaša mašina za pranje veša ne zahteva nikakvo posebno održavanje o kome ovde već nije bilo reči.

Pre nego što pozovete servisnu službu, proverite da li možete sami da otklonite smetnju (vidi od stranice 30).

U slučajevima savetovanja snosite troškove angažovanja tehničara i za vreme garantnog roka.

Servisnu službu koja vam je najbliža možete naći u priloženom spisku.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD) uređaja. Navođnjm broja proizvoda i proizvodnog broja uređaja smanjujete prevozne i s tim povezane ostale troškove.

Ove podatke naćićete na tipskoj pločici uređaja (vidi sliku) i u debelo uramljenom polju tipske pločice na leđnoj strani uređaja.

Gledajte sliku br. 75

Postavljanje, priključivanje i transportovanje

Bezbednosna uputstva

Opasnost od povreda!

Mašina za pranje veša je vrlo teška. Potrebna je opreznost u podizanju.

Upozorenje

Zamrznuta creva mogu se kidati/pucati.

Mašinu za pranje veša ne postavljati u prostorijama ugroženim niskim temperaturama i/ili napolju.

Mašina za pranje veša u premeštanju može biti oštećena. Ne podižite je stoga hvatanjem za isturene delove (napr. vrata).

Pored ovde navedenih uputstava treba uvažavati i posebne propise preduzeća za snabdevanje vodom i električnom energijom.

U slučaju nedoumice oko načina priključenja, prepustite poslove majstoru odgovarajuće struke.

122

Transportovanje, napr. prilikom selidbe

Pre nego što transportujete mašinu za pranje veša

-

Zatvoriti slavinu za vodu.

-

Odvojite mašinu za pranje veša od strujnog napajanja.

-

Demontirajte creva za dovod i odvod vode.

-

Pripremite i ugradite transportne osigurače.

Posle transporta i propisnog postavljanja i priključivanja uključiti dodatni program

Abpumpen

pre nego što startujete prvi program pranja.

123

122

Priprema i ugradnja transportnih osigurača

Gledajte sliku br. 76

‰

‰

‰

Skinuti donje poklopce

Pripremiti transportne osigurače:

Zavrtanj toliko izvući iz čaure da njegov završetak bude u visini završetka čaure.

Umetnite sada transportne osigurače i pritegnite vijke. Ispusti podmetača moraju da upadnu u žlebove na leđnom zidu kućišta. .

Kratko uputstvo

Pre korišćenja mašine

Upozorenje

Pre upotrebe mašine za pranje veša pročitati putstva za postavljanje i upotrebu te postupti u skladu sa njima.

‰

‰

Izaberite jezik za tekst na pokazivaču.

Podesite aktuelno vreme.

Priprema veša

Gledajte sliku br. 77 - 81

Odabir i startovanje programa

Gledajte sliku br. 82, 83

Izaberite odgovarajuća podešavanja…

Gledajte sliku br. 84, 85

...i startujte

Gledajte sliku br. 86

Posle pranja

Zatvoriti

Gledajte sliku br. 87-89

123

Maksimalna količina

27 9 1

Schnelle W

124

Spülen (ispiranje) Schleudern

125

124

Вашата нова Bosch машина за перење

Со купување на Вашата нова Bosch машина за перење се одлучивте за модерен, високо квалитетен уред за домаќинството.

Вашата машина за перење е особена по нејзината економична потрошувачка на сруја, вода и детергент.

Секоја машина за перење која излегува од нашата фабрика е детално тестирана за функционалност и беспрекорна состојба.

За прашања – особено околу поставувањето и приклучувањето на

Вашата машина за перење – Ви стои на располагање нашата служба за корисници.

Подетални информации и избор на нашите производи ќе најдете на нашата интернет страница: http://www.bosch-hausgeraete.de

Ве молиме прочитајте го упатството за употреба и приклучување како и сите додатни информации и соодветно ракувајте со него.

Чувајте ги сите документи за понатамошна употреба, Ваша или на следниот сопственик.

Општи сигурносни информации

Оваа машина за перење е предвидена за:

-

употреба исклучиво во домаќинството,

-

перење ткаенини погодни за машинско перење во вода,

-

работа со студена вода за пиење и вообичаени средства за перење и нега, погодни за употреба во машини за перење.

Не ги оставајте децата без надзор во близина на машината за перење.

Чувајте ги домашните галеничиња подалеку од машината за перење.

Не го вклучувајте/исклучувајте струјниот приклучок со мокри раце.

Не го исклучувајте струјниот приклучок со влечење за кабелот.

Внимавајте при истек на жешка вода.

Не ја допирајте вратата за полнење додека перењето е на висока температура.

Не се качувајте на машината за перење.

Не се потпирајте на отворената врата од машината за перење.

125

Информации за згрижување отпад

Упатства за монтажа

Згрижување на амбалажата

Вашата нова машина за перење на патот до

Вас е заштитена со амбалажа.

Сите употребени материјали во амбалажата се еколошки и можат да се рециклираат. Ве молиме помогнете и еколошки згрижете ја амбалажата.

Информирајте се за постоечките начини на згрижување кај Вашиот продавач или во

Вашата општина.

Опасност од задушување!

Не ја давајте амбалажата и нејзините составни делови на деца да си играат. Постои опасност од задушување од најлони и сложувачки картонски кутии.

Згрижување на Вашиот стар уред

Старите уреди не се безвреден отпад! Преку еколошко згрижување можат повторно да се добијат вредни сировини.

Животна опасност!

Извлечете го струјниот приклучок на искористениот уред. Одвојте го струјниот кабел и отстранете го заедно со приклучокот.

Уништете ја бравата на вратата. Со тоа ќе ги спречите децата да се затворат во уредот и да се задушат.

Вовед

Прочитајте и следете ги долунаведените предупредувања и упатства:

Овие упатства за монтажа се наменети за квалифицирани монтажери.

Како дополнување на овие упатства за монтажа, внимавајте на следново кога го монтирате уредот:

Доколку машината за перење е во просторија изложена на ниски температури или доколку машината за перење е во просторија која не се користи преку зима, преостанатата вода

мора да се

отстрани од пумпата за вода и цревата.

Не ја оштетувајте машината за перење.

Не ја кревајте машината за перење за нејзините делови кои се отвараат (на пр. врата).

Како дополнување на сигурносните информации наведени овде, локалните добавувачи на вода и струја би можеле да имаат посебни побарувања.

Доколку се сомневате, нека го поврзе уредот стручно лице.

126

Информации за згрижување отпад

Згрижување на амбалажата

Вашиот нов уред на патот до Вас е заштитена со амбалажа.

Сите употребени материјали во амбалажата се еколошки и можат да се рециклираат.

Ве молиме помогнете за подобра животна средина и еколошки згрижете ја амбалажата.

Информирајте се за постоечките начини на згрижување кај Вашиот продавач или во

Вашата општина.

127

126

Заштита на животната средина / Забелешки и совети

Вашата машина за перење ефективно користи вода, струја и детергент, заштитувајќи ја притоа животната средина и намалувајќи ги

Вашите трошоци во домаќинството.

Користење на Вашата машина за перење на ефикасен и еколошки начин:

-

Избегнувајте користење премногу детергент.

-

Користете ефикасен детергент соодветен за машини за перење со предно полнење.

Торбата со помагала содржи:

1.

Капаци кои се ставаат преку отворите штом ќе се извадат транспортните штрафови.

2.

Зглоб за прикачување на истечното црево, на пр. во мијалник.

3

. Клуч за подесување.

4.

Затварач на цревото за истек.

Зависно од положбата при поврзување, потребен е и следниов дел:

-

1 спојка за црево Ø 24-40 mm

(специјализирани продавници) е исто така потребна за поврзување со сифон.

Влагата во барабанот се должи на конечната инспекција која се спроведува на секоја машина за перење пред да ја напушти фабриката.

На задниот ѕид од уредот:

Гледајте ја сликата бр. 4

-

Сипувајте детергент согласно со степенот на извалканост, количеството алишта и тврдоста на водата, и прочитајте ги упатствата на производителот на детергентот.

Стандардна опрема

Неколку додатоци се вклучени кон Вашата машина за перење. Проверете дали се вклучени сите додатоци за Вашиот модел.

Доколку одредени додатоци недостасуваат, веднаш јавете се кај Вашиот продавач.

Во барабанот:

Гледајте ја сликата бр. 1

1.

Доводно црево (сина ознака)

2.

Црево за истек на вода.

-

Струен кабел со приклучок.

C

… Поврзување за доводното црево

Корисни алатки

Следниве алатки ќе помогнат:

1.

Плоснат штрафцигер.

2.

Клуч за навртки (13mm).

3.

Клуч (големина 13mm) за отстранување на транспортните штрафови.

4.

Либела за израмнување.

Гледајте ја сликата бр. 5

3.

Торба со помагала (видете подолу)

Гледајте ја сликата бр. 2

Цревото Aqua Secure спречува евентуална поплава доколку цревото протекува. Доколку цревото протекува, ќе биде прикажана црвена ознака и приливот на вода ќе биде сопрен.

Гледајте ја сликата бр. 3

127

Димензии

Гледајте ја сликата бр. 6

a = 686 mm b = 780 mm c = 940 mm d = 407 mm

Агол на отварање 180°

Тежина околу 100 kg

инсталацијата

Сосема отстранете ги штрафа и поставете ја машината на место

Приклучете ги приливот на вода и истечната цевка

Вклучете ја машината во струја

Одвлечете ја машината на нејзината конечна локација

Израмнете ја машината што е можно пониско

Пред првата употреба,

Страница

129

129

129

130

130

130

‰

Уредот не може да се вгради под друг елемент.

Монтирање на подлога

Доколку машината за перење се монтира на подлога (бр. за нарачка WMZ 20400), следете ги упатствата во прирачникот за употреба!

Монтирајте го држачот ПРЕД да ги отстраните заштитните направи.

Монтирање во ниша

Доколку машината за перење се монтира во ниша, внимавајте на минималните раздалечини дадени во следнава табела:

Страни

Горен раб

Заден ѕид

Предница

Раздалечина

6 mm

305 mm

64 m

6 mm

Површина за поставување

Стабилноста е важна за да се спречи машината за перење да не „шета“ при центрифугирање.

Површината за поставување мора да биде цврста и рамна. Не се погодни меки подни прекривки, на пр. теписи или подни облоги со слој од пенлив материјал.

Доколку машината за перење-сушење треба да се постави на паркет:

‰

Доколку е можно ставете ја машината за перење во агол.

‰

‰

‰

Отстранување на транспортните сигурносни направи

ВНИМАНИЕ!

Пред првата употреба на машината за перење и сушење задолжително отстранете ги транспортните штрафови и чувајте ги за подоцнежен транспорт (на пр. при селење).

‰

Разлабавете ги сите четири штрафа пред да отстраните било кој од штрафовите од уредот.

Прицврстете водоотпорна дрвена плоча

(дебела најмалку 30 mm) на подот.

Прицврстете ги предните ногарки на машината за перење со уметоци за придржување.

Уметоците за придржување (комплет) може да се набават во специјализирани продавници или во службата за корисници, (WMZ 2200).

Уредот не може да се монтира врз друг елемент.

‰

‰

‰

Отстранете ги најпрво двата долни штрафа, а потоа двата горни.

Разлабавете ги сите навртки користејќи го затворениот крај на клуч 13 mm, сè додека да можат слободно да се отстранат.

Долните штрафови кои се наоѓаат во длабнатини, полесно ќе се отстранат со клуч за навртки, големина 13 mm.

128

Гледајте ја сликата бр. 7

‰

Целосно отстранете ја транспортната сигурносна заправа (навртка и пружина, шајбна и обвивка).

129

128

‰

За чување на штрафовите во иднина, не го вадете од пластичните обвивки.

Гледајте ја сликата бр. 8

‰

Вметнете ги капаците.

Чување на транспортните сигурносни направи

Секогаш чувајте ги транспортните штрафови за понатамошен транспорт на уредот (на пр. при селење).

Гледајте ја сликата бр. 9

‰

‰

Доколку обвивките не излезат при вадењето на штрафовите, вратете ги штрафовите во обвивките и внимателно обидете се повторно. Многу е важно да го сторите тоа со штрафовите, инаку обвивките нема да излезат правилно.

Чувајте ги транспортните штрафови (и навртка, шајбна и обвивка на штрафот).

Должина на црева и кабли

Приклучок на левата страна

Гледајте ја сликата бр. 10

a = 140 cm (прибл.) b = 130 cm (прибл.) c = 85 cm (прибл.) d = 100 cm (макс.) e = 175 cm (прибл.) f = 88 cm (прибл.) g = 140 cm (прибл.) h = 60 cm (прибл.) h = минимална височина за точката на истек

Приклучок на десната страна

Гледајте ја сликата бр. 11

Други црева

Достапни во специјализирани продавници:

-

Продолжено доводно црево (околу 2,44 m).

Приклучување на водата

Црево за прилив на вода

Внимание!

Машината за перење и сушење треба да работи само со студена вода за пиење. Не ја приклучувајте на мешана батерија со префрлувач на жешка вода без притисок.

Користете ги само новите црева за прилив и истек. Никогаш не поврзувајте стари користени црева.

Доколку не сте сигурни, нека Ви ја приклучи стручно лице.

Цревото за прилив на вода не смее да се

-

витка или гмечи,

-

менува или сече (цврстината нема повеќе да биде загарантирана).

Поврзување на доводното црево:

Гледајте ја сликата бр. 12

‰

Прицврстувајте ги пластичните навртки само

рачно

. Не го вадете филтерот од приливното црево.

‰

По приклучување на доводното црево, одвртете ја чешмата и проверете дали истекува вода.

Внимавајте на притисокот на водата во доводната мрежа.

-

Притисокот на водата треба да биде помеѓу 1 и 10 бари (кога чешмата е отворена, најмалку 8 литри вода да истекуваат во минута).

-

Доколку притисокот на вода е повисок, поврзете вентил за намалување на притисокот.

Црево за истек на вода

Височинска разлика помеѓу површината на поставување и точката за истек: максимум

100 cm, минимум 60 cm.

Поврзете го цревото за истек на вода:

129

‰

Не ја вадете навртката од приклучниот сет.

Разлабавете ја навртката само колку да може спојката да се вметне врз цревото за истек.

Гледајте ја сликата бр. 13

1.

Поставете ја спојката за црево врз крајот на цревото за истек пред да го прикачите цревото со уредот.

Гледајте ја сликата бр. 14

2.

Прикачете го цревото за истек на приклучокот за истечно црево на задниот дел од уредот; поставете ја спојката за црево приближно 9 mm од крајот на цревото.

3.

Прицврстете ја спојката со штрафцигер.

Истек во стоечка цевка

Гледајте ја сликата бр. 18

‰

‰

Користете свијок. Прикачете го свијокот на крајот од истечното црево и вметнете го крајот од цревото во истечната цевка.

Прицврстете го цревото во поврзаната положба со самоплива лента или фиксирачка плочка.

Истек во сифон:

Гледајте ја сликата бр. 16

‰

Заштитете го приклучното место со држач за црево Ø 24-40 mm (специјализирана продавница).

Истек во мијалник:

Гледајте ја сликата бр. 17

Напонот на мрежата и податоците за напон на машината за перење (типска ознака) мораат да се совпаѓаат.

Приклучните вредности како и неопходните заштити се дадени на типската ознака.

Уверете се, дека:

‰ струјниот приклучок и штекерот одговараат еден со друг,

‰

‰ е доволно голем пресекот на кабелот, е правилно инсталиран системот на уземјување.

Менување на струјниот кабел (доколку е потребно) смее да биде извршено само од страна на електричар.

Резервни струјни кабли може да се набават во службата за корисници.

Не користете Т-штекери / спојници или продолжни кабли.

Во случај на неуземјено струјно коло, користете само заштитен прекинувач обележен со следниов знак: . Само овој симбол може да гарантира соодветствување со сите постоечки регулативи.

Не го извлекувајте од штекер струјниот приклучок влечејќи за кабелот.

Не го ставајте/извлекувајте струјниот приклучок од штекер со мокри раце.

Израмнување на машината за перење

‰

‰

Прицврстете го истечното црево за мијалникот.

Кога водата се испумпува од машината за перење, проверете дали водата истекува доволно брзо.

Постапка за израмнување

1.

Уредот треба да се наоѓа во неговата финална положба, подготвен за израмнување (поместувањето на уредот по израмнувањето може повторно да го направи нерамен).

Приклучување во струја

Внимание

Приклучете ја машината за перење само на наизменична струја преку претходно инсталиран сигурносен штекер.

130

Сите четири ногарки на уредот мораат да бидат цврсто на земја, машината за перење не смее да се ниша.

131

130

Започнете така што сосема ќе ги навртите сите четири ногарки, а потоа по потреба поединечно ќе ги одвртувате за да ја израмните машината.

2.

Користете ја либелата за да ја израмните машината од напред кон назад и од едната до другата страна (уверете се дека либелата пасува помеѓу рабовите на машината и дека не е поткрената на едниот крај на испакнатина на површината од машината).

3.

Израмнете ја машината за перење со помош на четирите ногарки за израмнување височина. Израмнете ја машината што е можно пониско за да се намалат вибрациите.

‰

Разлабавете ја прицврстувачката завртка (

1

на сликата) вртејќи ја во правец на сказалките на часовникот.

Користете го приложениот клуч (или 16 mm клуч за навртки со отворен крај).

Кога ја вртите навртката, ногарката (

2

на сликата) до неа ќе се врти заедно со неа. Ова ќе ја продолжи должината на ногарката.

‰

Одвртувањето на ногарката (во правец на сказалките на часовникот) ќе го поткрене аголот на машината, навртувањето на ногарката (во правец спротивен од сказалките на часовникот) ќе го спушти. Кога аголот на машината ќе биде доволно кренат или спуштен, прицврстете ги ногарките за прилагодување височина со навртување на навртките во правец спротивен од сказалките на часовникот, додека не бидат сосема прицврстени кон куќиштето на машината.

‰

Можеби ќе биде потребно да ја држите ногарката на машината со клешти за да спречите да се врти заедно со навртката. Доколку се заврти, ќе ја измени височината на аголот,

Откако ќе ги направите првичните прилагодувања, притиснете на секој агол за да се уверите дека машината не

131

‰ се ниша. Доколку се ниша, спуштете ја ногарката на тој агол додека цврсто не застане на подот.

Притиснете на секој агол од уредот за да се уверите дека не се ниша. Доколку се ниша, спуштете ја ногарката на тој агол додека цврсто не застане на подот.

4.

Користете либела (61 cm или со помала должина) за да ја проверите израмнетоста на уредот.

‰

Поставете ја либелата врз површината на уредот за да проверите дали е рамен од едната до другата страна и од напред кон назад.

‰

‰

Дококку меурот се наоѓа во центарот, уредот е рамен. Инаку, повторете ја постапката на израмнување додека не биде рамен. Совет: доколку меурот е поблиску до едниот крај, укажува на повисоката страна на уредот. За да го израмните уредот, спуштете ја високата страна или поткренете ја ниската.

Откако ќе го израмните уредот од едната до другата страна, свртете ја либелата така, да биде поставена на површината на уредот од предната кон задната страна и проверете ја израментоста во тој правец.

Гледајте ја сликата бр. 18

5.

Извршете и прецизно израмнување со тоа што малку ќе ја наполните машината, ќе вклучите центрифуга и тогаш повторно ќе ја израмните.

Доколку рачно го сопрете ова тестцентрифугирање пред да заврши, вратата може да остане заклучена уште

10 секунди.

Упатство за употреба

Вашата нова машина за перење

Гледајте ја сликата бр. 19

Контролна табла

Гледајте ја сликата бр. 20

Пред првото користење на

Вашата машина за перење

Првиот циклус на перење

Машината за перење мора да биде правилно монтирана и поврзана согласно со страница 5.

Пред првото користење на Вашата машина за перење:

‰

Напонот на мрежата и податоците за напон на машината за перење (типска ознака) мораат да се совпаѓаат.

‰

‰

Машината за перење мора да биде правилно монтирана и поврзана .

Чешмата мора да биде отворена.

Избирање јазик

Избирачот на програма не смее да биде подесен на

Off

(

исклучено

).

‰

Јазикот мора да биде избран пред да се стартува програма.

Истовремено притиснете ги копчињата

Мени

и

Измени

и држете ги (5 секунди) додека не биде прикажано следново подесување.

Гледајте ја сликата бр. 21

‰

Притискајте го

Select (Измени)

копчето додека не се прикаже саканиот јазик.

‰

Потврдете го изборот на јазик со притискање на копчето

Мени

.

Доколку не притиснете никакво копче, новото подесување на јазик е автоматски прифатено по 5 секунди.

Избраното подесување се задржува по циклусот на перење.

132 133

132

Подесување на времето

Пред да може да се избираат индивидуални подесувања (особено „Програмата завршува во“), времето мора да биде подесено, видете страница 23.

Подготовка на алиштата

Гледајте ја сликата бр. 22

‰

Испразнете ги џебовите на алиштата.

Прв циклус на перење (без алишта)

Вашиот уред е тестиран пред да ја напушти фабриката. За да ги отстраните можните остатоци од вода од процесот на тестирање, првиот циклус на перење треба да се изврши без алишта во машината.

‰

Не полнете со алишта.

‰

‰

‰

‰

‰

Исчеткајте го песокот од џебовите и завратените ракави/ногавици.

Затворете ги патентите, закопчете ги копчињата на навлаки за перници/јоргани.

Отстранете ги куките од завесите или врзете ги во мрежа/вреќичка.

Отстранете страни тела/влакна одвнатре и исчистете ја внатрешноста.

Отстранете делови кои не се перат.

‰

‰

Одвртете ја чешмата.

Отворете го капакот на фиоката за детергент.

‰

Панталони, плетени работи и ткаени материјали, на пр. трикотажа, маици или џемпери треба да се перат со внатрешната страна свртена нанадвор.

‰

‰

Ставете околу 1 литар вода во одделот

II

; видете страница 15.

‰

Претходно истретирајте ги дамките.

‰

‰

Наполнете го мерниот сад до половина со детергент и сипете во одделот

II

.

‰

Не користете специјално средство за перење нежни алишта или волна (ќе се создаде пена).

Затворете го капакот на фиоката за детергент.

Затворете ја вратата.

‰

‰

Подесете го избирачот на програма на

Памук 90°

.

Старт/Пауза

4

индикаторот светка

(црвено).

Притиснете го

Старт/Пауза

4

копчето.

Програмата започнува.

Индикаторот свети (црвено).

‰

Индивидуалните програмски чекори се прикажани на полето од екранот.

Штом ќе биде прикажано “Remove washing”

(„Извадете ги алиштата“):

Отворете ја вратата.

Свртете го избирачот на програма на

исклучено

.

‰

Градници со жица (жицата може да се откачи при перење и да предизвика оштетувања), мали парчиња облека,

(чорапи или шамивчиња), врвки и каиши треба да се перат во вреќичка за да не се

„загубат“.

Распределба на алиштата

Според боја и степен на извалканост

Гледајте ја сликата бр. 23

Белите алишта можат да станат сиви. Перете ги белите и обоените алишта одделно.

Степен за извалканост

Лесно извалкани

Нема видлива извалканост или дамки.

Алиштата евентуално превземале миризба на телото.

-

Лесни летни алишта

-

Маици, поткошули, блузи носени до еден ден.

133

-

Пижами, пешкири од гости користени до еден ден.

Нормално извалкани

Видлива извалканост и/или неколку лесни дамки.

-

Маици, поткошули, блузи, испотени или повеќе пати облечени.

-

Кујнски крпи, пешкири, пижами користени до една недела.

-

Завеси (без извалканост од никотин) кои не биле испрани до ½ година.

Многу извалкани

Препознатлива извалканост и/или дамки.

-

Кујнски крпи користени до една недела.

-

Платнени салфетки.

-

Бебешки лигавчиња.

-

Детска горна облека, дресеви и шорцеви извалкани од трева и/или земја.

-

Работна облека како работнички комбинезон, пекарски или месарски мантил.

Типични дамки

-

Пот, масло за јадење/маст, сосови, минерално масло, восок (сè што содржи маст/масло).

-

Чај, кафе, црвено вино, овошје, зеленчук

(избелливо).

-

Крв, јајце, млеко, скроб (сè што содржи белковини или јаглехидрати).

-

Чад, земја, песок (пигменти), тениски дрес извалкан од црвена земја.

Отстранување дамки

Доколку е можно дамките отстранете/ истретирајте ги веднаш штом ќе настанат.

Најпрво натапкајте ги со сапуница.

Немојте да триете.

Потоа исперете го парчето облека со соодветната програма.

Тврдокорни/исушени дамки можат да бидат отстранети дури по повеќе перења.

Распределба на алиштата според податоците на етикетите

Гледајте ја сликата бр. 24

Само алишта со следниве етикети за нега смеат да се перат.

Памук+лен 95 °C, 90 °C

Памук+лен 60 °C, 40 °C, 30 °C

Синтетика 60 °C, 40 °C, 30 °C

Чувствителни/свила 40 °C, 30 °C

Свила и волна која смее да се пере рачно и машински, студено, 30 °C

Алиштата со следниов симбол за перење не смеат да се перат во машината за перење:

= не смее да се пере

Опасност од експлозија!

Парчиња алишта кои претходно биле третирани со средства за чистење на база на растворувач, на пр. отстранувач на дамки и алкохол за хемиско чистење, претставуваат опасност од експлозија откако ќе ги ставите во машината за перење и сушење. Пред да наполните со алишта, детално исплакнете ги на рака.

Внимание

Страни тела во барабанот можат да ги оштетат алиштата. Пред да наполните со алишта, уверете се дека нема страни тела во барабанот.

134

Полнење со алишта

Гледајте ја сликата бр. 25

‰

Отворете ја вратата.

Гледајте ја сликата бр. 26

‰

Одмотајте ги избраните алишта и лесно ставете ги во барабанот. Измешајте мали и големи парчиња. Парчиња алишта кои се

135

134 разликуваат по големина се распоредуваат полесно за време на центрифугирањето.

Не го пречекорувајте препорачаното полнење. Преполнувањето ќе предизвика лоши резултати од перењето и стуткување.

Препорачливото полнење е прикажано зависно од избраната програма и дополнителните функции, видете на страница 32.

Целосно полнење

Памук и лен

½ полнење

Памук, синтетички влакна или плетени ткаенини

1/3 полнење

Волнени, чувствителни, свила

‰

Затворете ја вратата. Внимавајте да не заглавите парчиња облека помеѓу вратата за полнење и гумената вакумка.

Вратата мора лесно да се затвара, не на сила.

Детергенти за перење и додатоци

Опасност од труење!

Децата не смеат да имаат пристап до детергентите и средствата за перење.

Дозирање правилно количество детергент

Дозирајте го детергентот согласно со

-

тврдоста на водата. Информации во врска со областа за тврдост на вода ќе добиете кај локалниот водоснабдувач.

-

количеството на алишта.

-

степенот на извалканост. За степен на извалканост ќе најдете на страница 13.

-

податоците од производителот на средството за перење. Преку правилно дозирање се постигнува заштита на животната средина и добри резултати од перењето.

Премалку детергент:

Алиштата не се добро испрани и евентуално стануваат сиви и тврди. Сиво-кафеави дамки (мрсни места) може да ги исфлекаат алиштата. Грејните елементи се со наслаги од бигор.

Премногу детергент:

Некомпатибилност со околината, зголемено количество пена предизвикува пречки во механизмот за перење и резултира со лоши резултати од перењето и плакнењето.

135

Полнење со детергент и/или средство за перење

Гледајте ја сликата бр. 27

‰

‰

Отворете го капакот на фиоката за детергент.

Сипете детергент и/или средство за перење.

Оддел

I

: Предперење

Оддел за предперење за детергент, отстранувач на дамки и штирок.

Оддел

II

: Главно перење

Оддел за детергент, отстранувач на дамки.

Оддел

Течен детергент, средство за перење, на пр. омекнувач или регенератор на влакно.

Сипете до

макс.

понизок раб на ознаката.

Разводнете ги густите омекнувачи или регенератори на влакно со малку вода пред да ги сипете во одделот (се спречува затнување на влошката).

‰

Затворете го капакот на фиоката за детергент.

Програми и функции

Времетраењето на програмата зависи од притисокот на вода, температурата на влезната вода, собната температура, типот и количеството на алишта, осцилации во струјниот напон и избраните дополнителни функции.

Максималната брзина на вртење зависи од избраната програма. Подесување на брзина на вртење, видете страница 20.

Основни програми

Памук 90 °C

За ткаенини кои смеат да се вријат, кои се многу извалкани или исфлекани.

За отпорни ткаенини, на пр. изработени од памук или лен, како пешкири, чаршави или бели спортски чорапи.

Памук 60 °C

Препорачливо за не многу шарени, нормално и/или многу извалкани алишта. За отпорни ткаенини, на пр. изработени од памук или лен, како работна облека или долна облека.

Памук 60 °C

Програма за длабинско перење, отстранување дамки за отпорни ткаенини изработени од памук.

Памук 40 °C

Препорачливо за алишта со чувствителни бои, лесно и/или нормално извалкани. За ткаенини, на пр. изработени од памук или лен, како фармерки, маици и блузи.

Памук 30 °C

Препорачливо за алишта со чувствителни бои, лесно извалкани.

За отпорни ткаенини, на пр. изработени од памук или лен (доколку боите можат да избледат или исчезнат).

136 137

136

Лесни за одржување 60 °C

За ткаенини лесни за одржување, нормално извалкани, не многу шарени, на пр. изработени од памук, лен, синтетички влакна или мешани влакна. Овие типови алишта бараат специјален редослед на програма и ја намалена брзина на вртење за да се намали стуткување.

Лесни за одржување 40 °C

За ткаенини лесни за одржување, со чувствителни бои, лесно и/или нормално извалкани, на пр. изработени од памук, лен, синтетички влакна или мешани влакна.

Овие типови алишта (на пр. блузи, маици и работни комбинезони) бараат специјален редослед на програма и ја намалена брзина на вртење за да се намали стуткување.

Лесни за одржување 30 °C

За ткаенини лесни за одржување, со чувствителни бои, лесно и/или нормално извалкани, на пр. изработени од памук, лен, синтетички влакна или мешани влакна.

Овие типови алишта бараат специјален редослед на програма и ја намалена брзина на вртење за да се намали стуткување.

Свилени или други ткаенини со упатството

„рачно перење“ или на етикетата за одржување можат слободно да се перат со оваа програма.

Волнени 30 °C

За ткаенини погодни за рачно и машинско перење изработени од волна.

Мешани 30 °C

За облека изработена од фини синтетички влакна.

Центрифуга

Циклус на вртење за центрифугирање на рачно испрани алишта.

Водата за перење или плакнење истекува пред циклусот на вртење.

Плакнење/Освежување

Програма за плакнење неизвалкани ткаенини, на пр. костуми за капење, и за отстранување остатоци од детергент од ткаенини. Завршува со кус циклус на плакнење. Водата истекува.

Истек

Водата за плакнење истекува без циклус на вртење.

Максимален број на вртежи по програма

Специјални примени

Чувствителни/Свила 30 °C

За чувствителни ткаенини кои може да се перат во машина, на пр. изработени од свила, сатен, синтетучки влакна или мешани влакна (на пр. завеси, фустани, сукњи и блузи).

Големи парчиња облека, на пр. спортка облека, може да се перат во оваа програма бидејќи движењата се чувствителни и автоматски е додадена програма за плакнење.

Нема центрифугирање помеѓу циклусите на плакнење.

Волнени студено

Препорачливо е рачно перење за многу чувствителни парчиња облека кои најчесто се перат на рака.

Оваа програма за перење е создадена за особено чувствителен третман на алиштата.

137

Вртежи во минута

1200

800

600

800

600

1200

1200

Тип на алишта /

Програмски опции

Памук

Синтетика

Чувствителни/Свила

Волнени

Мешани

Центрифуга

Плакнење

Во програмата

Памук

алиштата се центрифугираат со најголем можен број на вртежи.

Во програмите

Лесни за одржување

,

Чувствителни/Свила

,

Волнени

и

Мешани

машината за перење центрифугира со мал број вртежи – за чувствителен третман на деликатна долна облека.

По потреба, изменете го бројот на вртежи. Минималниот број на вртежи е 400 во минута.

Екран

Програмата во тек и статусот на програмата се прикажани на левата страна од првиот ред. Моментното време е прикажано на десната страна кога “Ready” („Подготвено“) е прикажано на левата страна.

Овој симбол е вклучен доколку јачината на сигналот не е подесена на „Signal: off“ (исклучено).

Симбол за заштитна брава за деца

Овој симбол е вклучен доколку во менито било избрано „Child lock: on“ (Брава за деца: вклучена).

Дополнителни опции

Предперење

Бројот на вртежи и очекуваното завршно време на програмата како и симболите за центрифуга, режим на перење, сигнал и заштитната брава за деца се прикажани во вториот ред.

„Број на вртежи“ или „без завршна центрифуга“

Прикажан е максималниот број на вртежи на програмата. “---“ е прикажано за време на

Empty

(

Истек

) програмата.

Бројот на вртежи може да се измени.

Without final spin“

(

Без завршна центрифуга

) може исто така да се избере.

„Без завршна центрифуга“

(“---“)

Алиштата остануваат во последната вода за плакнење. Препорачливо за чувствително перење.

Употребете ја дополителната фукнција за да сречите стуткување доколку алиштата не може да се извадат од барабанот штом ќе заврши програмата.

Програмата завршува во

Прикажано е времето кога програмата ќе заврши.

Симбол за „Нормално перење“

Овој симбол е вклучен доколку било избрано „Нормално перење“.

Симбол за „Брзо перење“

Овој симбол е вклучен доколку било избрано „Брзо перење“.

Симбол за „Интензивно перење“

Овој симбол е вклучен доколку било избрано „Интензивно перење“.

Симбол за сигнал

138

Гледајте ја сликата бр. 28

Доколку било притиснато копчето

Prewash

(Предперење)

, циклус на предперење ќе биде додаден на избраната програма.

Програма за претходен третман на многу извалкани, исфлекани ткаенини.

Времето на перење е согласно продолжено.

Плакнење Плус

Гледајте ја сликата бр. 29

Доколку било притиснато копчето

Rinse

Plus

(Плакнење Плус), циклус на плакнење ќе биде додаден на избраната програма. Времето на перење е согласно продолжено.

Намалено Пеглање

Гледајте ја сликата бр. 30

Доколку било притиснато копчето

Reduced

Ironing

(Намалено пеглање), тече понежно намалено центрифугирање со подоцнежно растресување на алиштата.

По циклусот на вртење, алиштата се растресени во барабанот – намалено е стуткувањето. Времето на перење е согласно продолжено.

Извадете ги алиштата штом ќе заврши циклусот на вртење.

139

138

Индикациско светло во копчето Старт/Пауза

4

Индикациското светло ги спроведува следниве информации:

- Старт/Пауза

4

индикациското светло светка (црвено): Програмата може да се стартува. Можно е дополнување.

- Старт/Пауза

4

контролното светло се вклучува (црвено): Програмата е во тек.

Вратата е заклучена од сигурносни причини и не може да се отвори.

Вратата може да се отвори бидејќи било притиснато

Старт/Пауза

4

копчето.

Исклучок:

Кога заштитната брава за деца е активирана,

Старт/Пауза

4

индикациското светло е исклучено. На крајот на програмата вратата останува заклучена.

Специјални примени

Прилагодување на полнењето

Прилагодувањето на полнењето ја прилагодува потрошувачката на вода и струја кон секоја програма – согласно со количеството на алишта и типот на ткаенина.

Функцијата авто полнење е составен дел на

Вашата машина за перење и тече автоматски.

Ова ја одржува потрошувачката на струја и вода што е можно пониска.

Сензорот за проток го мери протокот на вода како внатрешен водомер и го одредува точното количество вода потребно за перење.

Нестепенуваниот сензор за ниво на вода го овозможува правилното ниво на вода потребно да се исперат Вашите алишта во секоја програма.

Систем за откривање нерамномерно полнење

Автоматскиот систем за откривање нерамномерно полнење ги врти алиштата неколку пати за да овозможи подеднаква распределеност.

Доколку алиштата се многу нерамномерно распределени, од сигурносни причини нема да центрифугирани или се намалува крајниот број на вртежи.

Во програмите за волна центрифугирање се врши само двапати за да се спречи создавање валчиња.

Време

Штом ќе се избере прорама, прикажано е очекуваното времетраење на програмата.

Отстапувања од даденото време се предизвикани од:

-

количеството на полнење

-

повеќекратно центрифугирање доколку алиштата се лошо распоредени во барабанот

-

додатен циклус на плакнење поради зголемено количество пена во алиштата

-

пренизок притисок на водата

-

избор на дополнителна опција, на пр.

Плакнење Плус

, откако била стартувана програмата.

Како резултат на ова и други својства, времето на перење согласно се менува.

Доколку не биле избрани дополнителни опции и не настанат други промени, циклусот на перење ќе заврши во даденото време.

139

Перење со стандардни подесувања

Дадените стандардни подесувања се оптимално прилагодени на избраната програма.

Доколку не сакате да ги менувате овие стандардни подесувања:

Гледајте ја сликата бр. 31

‰

Отворете ја чешмата.

Гледајте ја сликата бр. 32

‰

Свртете го избирачот на програма на саканата програма.

Гледајте ја сликата бр. 33

‰

Наполнете со алишта и затворете ја вратата за полнење.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Гледајте ја сликата бр. 34

‰

Доколку е потребно, притиснете го копчето

(копчињата) за дополнителна опција

(опции).

Индикациското светло на избраното копче е вклучено (црвено).

Доколку случајно била избрана нелогична комбинација – индикациското светло на избраното копче се гасне и се огласува сигнал.

Гледајте ја сликата бр. 35

‰

Притиснете го

Старт/Пауза

4

копчето.

Индикациското светло е вклучено (црвено).

Програмата стартува.

Текот на програмата е прикаќан на полето на екранот.

Перењето со индивидуални подесувања е накнадно опишано.

140 141

140

Перење со индивидуални подесувања

Можете да ги прилагодите подесувањата кон Вашите потреби.

Најпрво ќе најдете кус преглед на прилагодливите подесувања.

Чекорите за измена на подесувањата се детално опишани на наредните страници.

Преглед на програми

Изберете програма со избирачот на програма.

Наполнете алишта и затворете ја вратата за полнење.

Притиснете го

Мени

копчето.

Број на вртежи

Страница 142

Зависно од програмата и моделот, видете с.137

Завршно време

Страница 142

Се подесува во чекори од

30 минути

Перење

Страница 143

Нормално

Брзо

Интензивно

Сигнал

Страница 143 исклучен продолжителен максимум

Заштитна брава за деца

Страница 144 исклучена вклучена

Подесување на времето

Страница 145

Часови/ минути

Притискајте го копчето

Select (Измени)

додека не дојдете до саканото подесување.

Притиснете го копчето

Мени

за нови подесувања или притиснете го копчето

Старт/Пауза

.

141

Број на вртежи

Можете да го измените бројот на вртежи.

Максималниот прикажан број на вртежи зависи од избраната програма. Видете ги исто така информациите на страница 16.

‰

Свртете го избирачот на програма на саканата програма.

‰

Наполнете со алишта и затворете ја вратата за полнење.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Пример:

Гледајте ја сликата бр. 36

‰

Притискајте го копчето

Мени

додека не се прикаже „Spin speed“ („Број на вртежи“).

Светка моментниот број на вртежи.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Доколку не притиснете копче во рок од

10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се загубени.

Гледајте ја сликата бр. 37

‰

Притискајте го копчето

Измени

додека не биде прикажан саканот број на вртежи или

„Без завршна центрифуга“.

Можат да се изберат други подесувања со притискање на копчето

Мени

; истите подесувања можат да се изменат со притискање на копчето

Измени

.

Гледајте ја сликата бр. 38

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата стартува.

Индикациското светло е вклучено (црвено).

Индивидуалните програмски чекори се прикажани на полето од екранот.

Програмата завршува во

Уверете се дека времето е подесено – видете „Подесете часовник“, страница

23.

‰

Свртете го избирачот на програма на саканата програма.

‰

Наполнете со алишта и затворете ја вратата за полнење.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Пример:

Гледајте ја сликата бр. 39

‰

Притискајте го копчето

Мени

додека не се прикаже “Programme finished at”

(“Програмата завршува во“).

Светка моментниот број на вртежи.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Доколку не притиснете копче во рок од

10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се зачувани.

Гледајте ја сликата бр. 40

‰

Притискајте го копчето

Измени

додека не биде прикажано завршното време на програмата.

Крајот на програмата може да се подеси во чекори од 30 минути.

Времето може да програмира најмногу до 24 часа однапред.

Завршното време мора да се ресетира, доколку се изменат програмата, дополнителните опции или моментното време.

Доколку имате мало полнење лесно извалкани алишта, програмата може да заврши пред избраното завршно време.

Доколку имате големо полнење многу извалкани алишта, програмата може да заврши неколку минути по избраното завршно време.

142 143

142

Со притискање на

Мени

копчето може да се изберат и други подесувања; истите подесувања може да се изменат со притискање на

Измени

копчето.

Гледајте ја сликата бр. 41

‰

Притиснете го

Старт/Пауза

4

копчето.

Активиран е одложениот старт.

Индикациското светло е вклучено.

“Time delay” („Одложено време“) е прикажано на полето на екранот.

Перење

Можете да изберете помеѓу повеќе опции за перење:

Тие се:

‰

Притискајте го копчето

Измени

додека не биде прикажана саканата опција за перење.

Доколку било избрано „Mode: Intensive

Wash” („Интензивно перење“) или

„Mode: Quick Wash” („Брзо перење“), симболот или ќе биде постојано прикажан кога ќе се излезе од менито.

Можат да се изберат други подесувања со притискање на копчето

Мени

; истите подесувања можат да се изменат со притискање на копчето

Измени

.

Гледајте ја сликата бр. 44

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата стартува.

Индикациското светло е вклучено.

Индивидуалните програмски чекори се прикажани на полето од екранот.

-

„Режим: Нормално перење“

Вообичаено времетраење на перење.

-

„Режим: Брзо перење“

Намалено времетраење на перење за лесно извалкани алишта.

-

„Режим: Интензивно перење“

Зглемено времетраење на перење за многу извалкани алишта.

‰

Свртете го избирачот на програма на саканата програма.

‰

Наполнете со алишта и затворете ја вратата за полнење.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Пример:

Гледајте ја сликата бр. 42

‰

Притискајте го копчето

Мени

додека не се прикаже “Mode: Normal Wash” („Нормално перење“).

Светка симболот .

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Доколку не притиснете копче во рок од

10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се зачувани.

Гледајте ја сликата бр. 43

143

Сигнал

Звучниот сигнал укажува на старт или крај на програмата, пречки во работата или дефекти.

Можете да ја одредите јачината на звучниот сигнал.

Вклучување, подесување на јачината и исклучување на звучниот сигнал

‰

Свртете го избирачот на програма на саканата програма.

‰

Наполнете со алишта и затворете ја вратата за полнење.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Пример:

Гледајте ја сликата бр. 45

‰

Притискајте го копчето

Мени

додека не се прикаже „Signal: off” („Сигнал исклучен“).

Светка симболот .

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Прикажано е „Ready” („Подготвено“) доколку не се притисне копчето 10 секунди.

Изменетите подесувања се задржани.

Гледајте ја сликата бр. 46

‰

‰

Притискајте го копчето

Измени

додека не се прикаже „Signal: continuous” („Сигнал: продолжителен“).

Со држење на копчето

Измени

се зголемува јачината на звучниот сигнал.

Пуштете го копчето

Измени

кога ќе се достигне саканата јачина.

Доколку го држите копчето

Измени

подолго од 10 секунди, прикажано е „Сигнал: макс.“.

‰

Исклучување на сигналот: откако ќе се прикаже „Сигнал: макс.“, држете го копчето

Измени

подолго од 10 секунди додека не се прикаже „Сигнал: исклучен“.

Избраното подесување е задржано по циклусот на перење.

Можат да се изберат други подесувања со притискање на копчето

Мени

; истите подесувања можат да се изменат со притискање на копчето

Измени

.

Гледајте ја сликата бр. 47

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата стартува.

Индикациското светло е вклучено

(црвено).

Индивидуалните програмски чекори се прикажани на полето од екранот.

Заштитна брава за деца

Можете да ја заштитите Вашата машина за перење за да спречите избраните функции сличајно да бидат изменети.

Доколку е избрана заштитната брава за деца:

-

Никакви промени не можат да се вршат додека програмата е во тек,

-

Вратата останува заклучена по завршетокот на програмата.

Активирање на заштитната брава за деца

‰

Подесете го избирачот на програма за да го вклучите уредот.

Гледајте ја сликата бр. 48

‰

Притискајте го копчето

Мени

додека не се прикаже „Child lock: off” („Брава за деца: исклучена“).

Светка симболот „ “.

Гледајте ја сликата бр. 49

‰

Притискајте го копчето

Измени

додека не се прикаже „Child lock: on” („Брава за деца: вклучена“).

Кога ќе се излезе од менито, симболот

„ “ е постојано прикажан.

Кога ќе се стартува програма, запштитната брава за деца ќе можете да ја активирате/деактивирате само во пауза режим.

Стартување програма со „Брава за деца: вклучена“

‰

Свртете го избирачот на програма на саканата програма.

‰

Наполнете со алишта и затворете ја вратата за полнење.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Гледајте ја сликата бр. 50

‰

Притиснете и држете го копчето

Старт/

Пауза

4

(5 секунди).

Програмата стартува.

Индикациското светло е вклучено

(црвено).

Заштитната брава за деца е активирана.

За да ја деактивирате трајно заштитната брава за деца, притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

и држете го (5 секунди) додека не светне индикацисото светло

Старт/Пауза

4

. Можете да менувате други подесувања. Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

за да ја активирате заштитната брава за деца.

144 145

144

Можете да прекинете програма во тек додека заштитната брава за деца е активирана кога избирачот на програма е подесен на

Off

(исклучено).

Избраната програма ќе продолжи доколку повторно се вклучи уредот.

Извадете ги алиштата по завршетокот на програмата со „Брава за деца: вклучена“

‰

Притиснете и држете го копчето

Старт/

Пауза

4

(5 секунди). Вратата на машината за перење може да се отвори.

‰

Извадете ги алиштата. Заштитната брава за деца останува активирана дури и кога уредот е исклучен.

Заштитната брава за деца е повторно активирана следниот пат кога ќе се вклучи уредот. Вратата на машината за перење не може да се отвори. Понатамошни измени не се можни.

Притиснете и држете го копчето

Старт/

Пауза

4

(5 секунди) за да ја отворите вратата.

Деактивирање на заштитната брава за деца

‰

Подесете го избирачот на програма на саканата програма за да го вклучите уредот.

‰

‰

Притиснете и држете го копчето

Старт/

Пауза

4

(5 секунди). Уредот е тогаш во

пауза

режим. Притиснете го копчето

Мени

за да ја деактивирате заштитната брава за деца.

Симболот „(znak)“ светка.

Притискајте го копчето

Измени

додека да се прикаже „Заштитна брава за деца: исклучена“.

Кога ќе се стартува програма, заштитната брава за деца ќе можете да ја активирате/деактивирате само во пауза режим.

Подесување на времето

Можете да го подесите моментното време.

Подесувањата се задржани дури и ако машината за перење не се користи до 6 недели.

‰

Свртете го избирачот на програма на саканата програма.

Пример:

Гледајте ја сликата бр. 51

‰

Притискајте го копчето

Мени

додека не се прикаже „Set clock” („Подесете часовник“).

Светка екранот за час.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Доколку не притиснете копче во рок од

10 секунди излегувате од менито. Изменетите подесувања се загубени.

Гледајте ја сликата бр. 52

‰

Притискајте го копчето

Измени

додека приказот за час не биде точен.

Гледајте ја сликата бр. 53

‰

Притискајте го копчето

Мени

прикаже екранот за минути.

додека не се

Индикациското светло

Старт/Пауза

4 светка (црвено).

Гледајте ја сликата бр. 54

‰

Притискајте го копчето

Измени

додека приказот за минути не биде точен. Времето е сега подесено.

Притиснете го копчето

Мени

, функцијата на менито завршува.

Можат да се изберат други подесувања со притискање на копчето

Мени

; истите подесувања можат да се изменат со притискање на копчето

Измени

.

145

За време на перењето

Повторно избирање програма

‰

Доколку заштитната брава за деца е активна, деактивирајте ја привремено.

Видете страница 22.

‰

‰

‰

‰

‰

Свртете го избирачот на програма на

исклучено

.

Свртете го избирачот на програма на ново избрана програма. Индикациското светло

Старт/Пауза

4

светка.

По потреба изменете и други подесувања.

Видете страница 20.

По потреба, активирајте ја заштитната брава за деца.

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата стартува.

Индикациското светло е вклучено.

Доставање алишта/

Прекинување на програмата

Можете накнадно да ставите алишта во барабанот, порано да извадите алишта од барабанот или да ја прекинете програмата во било кое време.

Не е препорачливо да се доставаат алишта откако циклусот на перење веќе започнал.

Без заштитна брава за деца

Можете да дополните или извадите алишта сè додека индикаторот

Старт/

Пауза

4 свети (црвено).

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

. На полето на екранот се по ред прикажани:

„Пауза“,

„Door can be opened” („Вратата може да се отвори“).

146

‰

‰

Отворете ја вратата.

Ставете/извадете алишта.

‰

Затворете ја вратата.

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата продолжува.

Индикациското светло е вклучено

(црвено).

Доколку

Старт/Пауза

4 индикаторот е вклучен (црвено), може да се прекине програмата, сепак вратата не може да се отвори од безбедносни причини

(ниво на вода, превисока температура или брзина).

На полето на екранот се по ред прикажани:

„Пауза“,

„Door cannot be opened” („Вратата не може да се отвори“).

Доколку брзината е преголема,

Старт/

Пауза

4 индикаторот се вклучува

(црвено). Вратата може да се отвори во пауза режим штом барабанот ќе застане.

Заштитна брава за деца активирана

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4 и држете го (5 секунди), заштитната брава за деца е деактивирана и програмата може да се прекине.

Доколку

Старт/Пауза

4 индикаторот е вклучен (црвено), може да се прекине програмата, сепак вратата не може да се отвори од безбедносни причини

(ниво на вода, превисока температура или брзина).

На полето на екранот се по ред прикажани:

„Пауза“,

„ Вратата не може да се отвори“.

Можете да дополните или извадите алишта сè додека индикаторот

Старт/

Пауза

4 свети (црвено).

147

146

На полето на екранот се по ред прикажани:

„Пауза“,

„ Вратата може да се отвори“.

‰

Отворете ја вратата.

‰

‰

‰

Ставете/извадете алишта.

Затворете ја вратата.

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата продолжува.

Заштитната брава за деца е активирана. Индикациското светло е вклучено

(црвено).

Откажување на активната програма

Доколку сакате за прекинете програма и да ги извадите алиштата:

‰

Доколку заштитната брава за деца е активирана, притиснете го копчето

Старт/

Пауза

4 и држете го (5 секунди).

‰

Свртете го избирачот на програма на

Истек

или

Центрифуга

.

‰

Доколку програма била прекината на висока температура, вратата на машината за перење може да остане заклучена додека уредот не се излади.

Доколку заштитната брава за деца е активирана, притиснете го копчето

Старт/

Пауза

4 и држете го (5 секунди).

‰

‰

‰

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Почекајте додека да заврши програмата.

Отворете ја вратата.

Извадете ги алиштата.

Доколку програма била прекината на висока температура, вратата на машината за перење може да остане заклучена додека уредот не се излади.

Доколку се прекинe програмата со исклучување на уредот, вратата може да остане заклучена.

По перењето

147

Старт/Пауза

4 индикаторот се гасне.

Екран: „Remove washing“ („Извадете ги алиштата“).

Гледајте ја сликата бр. 55

‰

Отворете ја вратата.

Гледајте ја сликата бр. 56

‰

Свртете го избирачот на програма на

исклучено

.

Избрано е „Без завршна центрифуга“

Старт/Пауза

4 индикаторот светка.

Екран: „Drain” („Истек“).

или

‰

Доколку е потребно, сменете го бројот на вртежи; видете на страница 20.

‰

Програмскиот прогрес е прикажан на екранот. Индикациското светло е вклучено.

или

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата стартува.

Свртете го избирачот на програма на

Истек

.

Старт/Пауза

4 индикаторот светка.

‰

‰

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Индикациското светло е вклучено.

Екран: “Drain” („Истек“).

Штом ќе заврши дополнителната програма, отворете ја вратата.

Свртете го избирачот на програма на

исклучено

.

Претходно избрано „Брава за деца: вклучена“

Се вклучува

Старт/Пауза

4 индикациското светло (црвено).

Екран: „Извадете ги алиштата“.

‰

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4 и држете го (5 секунди) додека да се прикаже

‰

‰

„Пауза“.

Старт/Пауза

4 индикаторот светка (црвено).

Отворете ја вратата.

Свртете го избирачот на програма на

исклучено

.

Завршување на перењето

Гледајте ја сликата бр. 57

‰

Затворете ја чешмата за вода.

Гледајте ја сликата бр. 58

‰

Извадете ги алиштата.

‰

Заштитната брава за деца е повторно активирана следниот пат кога ќе се вклучи уредот.

Оставете ја вратата на машината за перење отворена за да дозволите да се исуши внатрешноста на машината.

Информации за одржување и нега

Чистење и одржување

Опасност од струен удар!

Секогаш исклучувајте го уредот од струја пред да го чистите.

Никогаш не ја мијте машината за перење и сушење со млаз вода.

Опасност од експлозија!

Никогаш не ја чистете машината со растворувачи.

Чистење на куќиштето на уредот и контролната табла

По потреба:

‰

Користете сапуница или благо, неабразивно средство за чистење.

‰

Избришете со мека крпа.

Чистење на барабанот

Доколку заостанати метални предмети (на пр. железни пари, спајалици, игли, шајки) предизвикаат дамки од `рѓа:

‰

Користете средства за чистење кои не содржат хлор. Внимавајте на упатството од производителот. Никогаш не користете метални сунѓери.

148

Чистење на одделот за детергент

Доколку се наталожиле остатоци од детергент или додатоци:

Гледајте ја сликата бр. 59

‰

Отворете ја фиоката за детергент.

Гледајте ја сликата бр. 60

‰

Лесно повлечете ја фиоката за детергент и извадете ја.

149

148

‰

Исчистете ја фиоката за детергент и ставете ја под вода од чешма. Може да се подели на два дела.

Гледајте ја сликата бр. 61

‰

Увлечете ја назад фиоката за детергент.

Чистење на истечната пумпа

Ова е неопходно доколку водата од перењето не е целосно исцедена.

Пумпата е затната од откачени делчиња или од влакненца кои се собираат кога се перат ткаенини кои испуштаат влакненца.

Исцедете ја водата

Обезбедете соодветен сад за количество до 30 литри.

Опасност од изгореници!

Дозволете да се излади жешката вода.

Чувајте ги децата и домашните галеничиња подалеку од машината за перење.

‰

Свртете го избирачот на програма на

исклучено

.

Гледајте ја сликата бр. 62

‰

‰

Отворете го сервисниот капак.

Вметнете остар предмет во отворот и свртете го сервисниот капак во правец на сказалките на часовникот.

Отстранете го сервисниот капак.

Гледајте ја сликата бр. 63

‰

Извадете го цревото за истек од држачот и извлечете го од куќиштето.

Гледајте ја сликата бр. 64

‰

Внимателно извадете ја затката и дозволете водата да истече во садот.

Гледајте ја сликата бр. 65

‰

Вратете ја затката во цревото.

Гледајте ја сликата бр. 66

‰

Внимателно одвртете го капакот на пумпата. Ќе истече уште малку преостаната вода.

Гледајте ја сликата бр. 67

‰

Отстранете ги страните тела/влакненцата одвнатре и исчистете ја внатрешноста.

Пропелерот на пумпата мора да може слободно да се врти.

‰

Отстранете ги остатоците од детергент и влакненца од завртката на капакот на пумпата и од куќиштето на пумпата.

‰

Вметнете и затворете го капакот на пумпата.

Гледајте ја сликата бр. 68

‰

Вметнете го цревото за истек во држачот.

Гледајте ја сликата бр. 69

‰

Вметнете и затворете го сервисниот капак.

За да го спречите неискористениот детергент да навлезе во истекот за време на наредниот циклус на перење:

‰

Сипете 1 литар / 1 ¾ pt вода во комората

II

.

‰

Изберете ја програмата

Истек

.

Чистење на влезните филтри за вода

Ова е неопходно доколку влегува многу малку или не влегува воопшто вода во машината за перење.

Намалете го притисокот во влезното црево

‰

Затворете ја чешмата.

‰

‰

‰

Свртете го избирачот на програма на било кога програма (освен

Центрифуга

/

Истек

).

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4 и почекајте ја пораката “Water tap clоsed?”

(„Затворена чешма?“).

Свртете го избирачот на програма на

исклучено

.

149

Чистење на филтерот (филтрите) во чешмата

Гледајте ја сликата бр. 70

‰

‰

‰

Откачете го цревото од чешмата.

Исплакнете го филтерот под вода од чешма.

Поврзете го цревото.

Чистење на филтрите на машината за перење

Гледајте ја сликата бр. 71

‰

Откачете го цревото од задната страна на машината за перење.

Гледајте ја сликата бр. 72

‰

‰

‰

‰

Извлечете го филтерот и исплакнете го под вода од чешма.

Вметнете го филтерот и повторно поврзете го цревото.

Одвртете ја чешмата и проверете дали е водата слободна. Доколку протекува вода, проверете дали филтерот е правилно наместен.

Затворете ја чешмата.

Отстранување бигор од машината за перење

При правилно дозирање на детергент нема да треба да ја чистите машината од бигор.

Дамки од `рѓа настанати од метални предмети оставени во барабанот може да се отстранат со отстранувач на бигор.

Доколку сепак е потребно отстранување бигор во уредот, Ве молиме внимавајте на упатствата од производителот на стредството за отстранување бигор.

Итно деактивирање на бравата

Доколку заштитната брава се деактивира, може да се отвори вратата на машината за перење и да се извадат алиштата од барабанот.

Опасност од изгореници!

Уредот е исклучен.

Програмата, која била во тек, е прекината.

Дозволете да се излади жешката вода.

Почекајте додека барабанот не биде во мирување.

Внимание!

Вратата на машината за перење може да се отвори во било кое време, дури и ако машината за перење е полна со вода.

‰

Никогаш не ја отварајте вратата на машината додека сеуште може да се види вода низ стаклото.

Исцедете ја водата.

Видете во „Чистење на истечната пумпа“.

Гледајте ја сликата бр. 73

‰

‰

Отворете го сервисниот капак.

Вметнете остар предмет во отворот и свртете го сервисниот капак во правец на сказалките на часовникот.

‰

Отстранете го сервисниот капак.

Гледајте ја сликата бр. 74

‰

Повлечете ја бравата за итно деактивирање, вратата на машината за перење сега може да се отвори.

150 151

150

Помош со помали проблеми

Доколку се потребни поправки, или доколку Вие не можете самите да ја отстраните пречката со помош на табелата која следува:

‰

Подесете го избирачот на програми на

исклучено

.

‰

‰

‰

Исклучете ја машината за перење од струја.

Затворете ја чешмата.

Повикајте ја службата за корисници, видете страница 33.

Пречка

Вратата на машината за перење не се отвара.

Можни причини

Избрано е „Без завршна центрифуга“.

Заштитната брава за деца е активирана.

Прекин на струја.

Вратата на машината за перење не се отвара, иако уредот бил исклучен и повторно вклучен.

Програмата продолжува да тече, иако уредот бил исклучен и повторно вклучен.

Во тек е програма и/или вратата на машината за перење е заклучена од безбедносни причини.

Струјниот приклучок е разлабавен или не е приклучен.

Избирачот на програма е свртен на исклучено пред завршетокот на програмата.

Активирана е заштитната брава за деца.

Вратата на машината за перење е заклучена од безбедносни причини поради ниво на вода, превисока температура или брзина.

Активирана е заштитната брава за деца.

Помош

Изберете

Истек

или

Центрифуга

.

Деактивирајте ја заштитната брава за деца, видете страница 22.

Прекината програма ќе продолжи кога ќе се врати струјата. Доколку треба да се извадат алиштата за време на прекинот на струја, повикајте ја службата за корисници, видете страница 33.

Почекајте додека да заврши програмата; видете страница 25.

Отстранете ја причината.

Изберете програма.

Деактивирајте ја заштитната брава за деца, видете страница 22.

Видете „Доставање алишта/

Прекинување на програмата“, страница 24.

Деактивирајте ја заштитната брава за деца, видете страница 22.

151

Пречка

Не може да се работи со уредот. На екранот е прикажано „Брава за деца: вклучена“.

Контролните светла не се вклучуваат.

Можни причини

Активирана е заштитната брава за деца.

Осигурувачот е исклучен.

Помош

Деактивирајте ја заштитната брава за деца, видете страница 22.

Вклучете го/заменете го осигурувачот.

Пад на напон.

Доколку проблемот се појавува често, јавете се во службата за корисници.

Прекината програма ќе продолжи кога ќе се врати струјата. Доколку треба да се извадат алиштата за време на прекинот на струја, повикајте ја службата за корисници, видете страница 33.

Притиснете го копчето

Старт/Пауза

4

.

Програмата не се стартува.

Индикациското светло

Старт/Пауза

4

светка.

Програмата не се стартува.

На екранот е прикажано

“Door open?” („Отворена врата?“)

Програмата не се стартува.

Не е притиснато копчето

Старт/

Пауза

4

.

Вратата не е добро затворена.

Избрано е завршно време ,но сеуште не е активирано со притискање на

Старт/Пауза

4 копчето.

Проверете дали има алишта заглавени во вратата.

Затворете ја вратата за полнење

(треба да се слушне клик).

Програмата продолжува.

Притиснете го копчето.

Старт/Пауза

4

Програмата не се стартува. На екранот е прикажано “Time delay” („Одложено време“).

Не може да се подеси време.

Текстот “Set clock”

(„Подесете часовник“) останува на екранот иако било притиснато копчето Мени.

Времето не е прикажано.

Завршно време избрано и активирано.

Програмата веќе започнала; штом ќе се стартува програмата, времето не може да се подеси.

Подесувањето се префрлило од часови на минути; двете изборни точки го содржат истиот текст.

Времето не е подесено.

Нема. Уредот ќе се стартува автоматски.

Почекајте да заврши програмата.

Видете „Подесете часовник“, страница 23.

Видете „Подесете часовник“, страница 23.

152 153

152

Пречка Можни причини Помош

Не може да се избере завршно време.

Не може да се избере број на вртежи.

Времето не е подесено.

Програмата веќе започнала; штом ќе се стартува програмата, времето не може да се подеси.

Циклус на вртење е веќе во тек; бројот на вртежи не може да се измени за време на циклус на вртење.

Избирачот на програма е подесен на

Истек

; центрифугирање не е можно со оваа програма.

Програмата веќе започнала.

Видете „Подесете часовник“, страница 23.

Пред да ја стратувате програмата, изберете и старувајте го саканото време, видете страница 20.

Изберете број на вртежи пред центрифугирање.

По потреба изберете друга програма.

Не може да се избере

Заштитна брава за деца.

Остатоци од детергент во фиоката за детергент.

Заштитната брава за цеца може да се избере во пауза режим.

Влажен или згрутчен детергент. Исчистете и исушете ја фиоката за детергент; видете страница 26.

Чешмата не е отворена.

Користете го капакот за дозирање течен детергент.

Отворете ја чешмата.

Не влегува вода во машината или детергентот не е исплакнат. На екранот е прикажано “Water tap closed?” („Чешмата за вода е затворена?“)

Доводното цр ево е превиткано или згмечено.

Филтерот е блокиран во доводното црево.

Притисокот на водата е пренизок.

Не е грешка.

Програмата продолжува.

Отстранете ја причината.

Исчистете ги филтрите; видете страница 27.

Отстранете ја причината.

Не се гледа вода во барабанот.

Водата за перење не се испумпува целосно. На екранот е прикажано “Pump

Водата се наоѓа под видливиот дел од барабанот.

Истечната цевка и/или истечното црево се затнати.

Исчистете ги истечната цевка и/или истечното црево.

blocked?” („Пумпата е затната?“)

Тече вода под уредот. Навртката на доводното црево е пропустлива.

Стегнете ја навртката.

Цревото за истек е пропустливо. Заменете го цревото за истек.

153

Пречка

Пена излегува од фиоката за детергент.

Повторен циклус на вртење.

Алиштата не се центрифугирани.

Продолжено траење на програмата.

Незадоволителен резултат од перењето.

Остатоци од детергентот на алиштата.

Сиви остатоци на алиштата.

Можни причини

Премногу детергент.

Ова не е грешка.

Против-тежинскиот контролен систем се обидува да ја израмни неповолната распределба на алишта преку повеќекратно центрифугирање.

Големите парчиња облека се заплеткале и не се распределиле добро во барабанот.

Завршното високо-брзинско центрифугирање автоматски се прекинало од безбедносни причини.

Помош

Измешајте 1 супена жалица омекнувач со ½ литар вода и сипете во одделот II.

Намалете ја дозата за детергент на следниот циклус на перење.

Секогаш ставајте големи и мали парчиња алишта заедно во барабанот.

Секогаш ставајте големи и мали парчиња алишта заедно во барабанот.

Дозирајте правилно количество детергент.

Ова не е грешка.

Единицата за откривање пена активирала додатен циклус на плакнење за да го намали количеството на пена.

Ова не е грешка.

Секогаш ставајте големи и мали парчиња алишта заедно во барабанот.

Против-тежинскиот контролен систем се обидува да ги распредели на алишта преку повеќекратно вртење.

Извалкувањето било поголемо отколку што е проценето.

Изберете соодветна програма, или

Употребено е премалку детергент.

Некои безфосфатни детергенти содржат остатоци нерастворливи во вода, кои се појавуваат на алиштата како светли дамки.

Извалканост од маст, маснотија или масло.

„Mode: Intensive Wash“ („Интензивно перење“) како дополнителна опција.

Дозирајте детергент според упатството од производителот.

Исчеткајте ги алиштата по сушењето.

Изберете максимална доза детергент и максимално дозволена температура за следниот циклус на перење.

154 155

154

Прикази за пречки

Текст на екранот

„Water tap closed?” („Чешмата е затворена?“)

“Pump blocked?”

(„Пумпата е затната?“)

“Door open?”

(„Отворена врата?“)

Можна причина Помош

Чешмата за вода не е отворена. Отворете ја чешмата. Програмата продолжува.

Отстранете ја причината.

Доводното црево е превиткано или згмечено.

Филтерот е блокиран во доводното црево.

Исчистете го филтерот, видете на страница 27.

Отстранете ја причината.

Притисокот на водата е пренизок.

Истечната цевка и/или истечното црево се затнати.

Исчистете ги истечната цевка и/или истечното црево.

Вратата не е добро затворена.

Проверете дали има алишта заглавени во вратата.

Затворете ја вратата.

Доколку пречката не може да се поправи со помош на горната табела: исклучете го уредот, почекајте 5 секунди, потоа вклучете го уредот, изберете и стартувајте ја програмата.

Доколку пречката повторно се појави, повикајте ја Службата за корисници, видете страница

33.

155

Вредности на потрошувачка

Основна програма Дополнителна опција

Полнење до

Вредности на потрошувачка **

Струја Вода Времетраење

Памук 30 °C

Памук 40 °C

Памук 60 °C

Памук 60 °C *

„Интензивно перење“

„Интензивно перење“

-

„Интензивно перење“

„Интензивно перење“

10.0 kg

10.0 kg

10.0 kg

10.0 kg

0,7 kWh

1,2 kWh

1,6 kWh

1,7 kWh

95 l 1:45 h

95 l 2:00 h

95 l 2:30 h

74 l 2:40 h

Памук 60 °C

Памук 90 °C

Лесни за одржување

30 °C

Лесни за одржување

40 °C

Лесни за одржување

60 °C

„Интензивно перење“

„Интензивно перење“

„Интензивно перење“

„Интензивно перење“

8.0 kg

10.0 kg

4.0 kg

4.0 kg

4.0 kg

1,5 kWh

3,2 kWh

0,3 kWh

0,5 kWh

0,7 kWh

95 l 2:10 h

110 l 3:40 h

70 l 1:20 h

70 l 1:20 h

70 l 1:50 h

Мешани 30 °C

Чувствителни/Свила

30 °C

„Интензивно перење“

„Интензивно перење“

4.0 kg

3.0 kg

0,2 kWh

0,2 kWh

50 l 1:00 h

52 l 0:50 h

Волна 30 °C

2.5 kg 0,2 kWh 40 l 0:30 h

* Подесување на програма со „Интензивно перење“ дополнителна опција за вршење тест во согласност со EN 60456 и IEC 60456.

** Полнење од 10 kg е препорачливо само во комбинација со опцијата „Интензивно перење“.

** Вредностите на потрошувачка ќе се разликуваат од прикажаните вредности зависно од притисокот на вода, тврдоста на вода, температурата на приливната вода, температурата во опкружувањето, тип и количество на алишта и степен на извалканост, детергентот кој се користи, варирање во струјниот напон и избраните дополнителни опции.

Сите вредности се предмет на измени зависно од прогресот во одделот за развој.

156 157

156

Служба за корисници

Поставување, приклучување и транспорт на уредот

На Вашата машина за перење не и` е потребна посебна нега освен веќе наведената.

Пред да ја повикате службата за корисници, најпрво проверете дали самите можете да го решите проблемот (видете на страница

29).

При советување, дури и за време на гаранцискиот период, Ви настануваат трошоци за посетата на техничарот.

Најблиската служба за корисници ќе ја најдете во приложениот адресар.

Ве молиме наведете ги во службата за корисници бројот на производот (Е-Бр.) и серискиот број (FD) на уредот. Со наведувањето на бројот на производот и серискиот број на Вашиот уред, ќе ни помогнете во нашиот обид да спречиме непотребни патувања и со тоа додатни трошоци.

Овие податоци ќе ги најдете на типската ознака на уредот (видете слика) и во коцката обрабена со дебела линија на табличката на уредот од задната страна.

Гледајте ја сликата бр. 75

Сигурносни информации

Опасност од повреда!

Машината за перење е многу тешка.

Внимавајте кога ја кревате.

Предупредување

Замрзнатите црева можат да се искинат/ напукнат. Не ја поставувајте машината за перење во области каде што може да замрзне или на отворено.

Машината за перење би можела да се оштети. Не ја кревајте машината за перење за нејзините делови кои се отвараат (пр. врата).

Дополнително на овде наведените сигурносни упатства, можат да важат посебни прописи на Вашиот локален снабдувач со вода и струја.

Во случај на сомнеж нека го приклучи уредот стручно лице.

Транспорт, на пр. при селење

Пред да ја транспортирате машината за перење:

-

Затворете ја чешмата.

-

Исклучете ја машината за перењесушење од струја.

-

Размонтирајте ги цревата за прилив и истек на вода.

-

Подгответе и вградете ги транспортните штрафови.

157

Откако ќе го транспортирате уредот и ќе овозможите соодветно поврзување и приклучување, пуштете ја

Истек

програмата пред да ја пуштите првата програма за перење.

Подготовка и вметнување на транспортни штрафови

Гледајте ја сликата бр. 76

‰

‰

‰

Отстранете ги долните капаци.

Подгответе ги транспортните штрафови: разлабавете ги навртките во обвивката додека да се израмни навртката со крајот на обвивката.

Вметнете ги сигурносните направи и прицврстете ги штрафовите. Држачот на шајбната мора да биде поставен во жлебот на задната страна од куќиштето.

Кусо упатство

Пред употреба

Предупредување

Пред користење на машината за перење, прочитајте ги упатствата за монтажа и употреба и придржувајте се кон нив.

‰

Изберете јазик за екранот.

‰

Подесете го времето.

Подготовка на алиштата

Гледајте ја сликата бр. 77 -81

Изберете и стартувајте програма

Гледајте ја сликата бр. 82, 83

Изберете ги саканите подесувања...

Гледајте ја сликата бр. 84, 85

...и стартувајте

Гледајте ја сликата бр. 86

По перењето

Гледајте ја сликата бр. 87-89

158 159

158 159

* Фактичкото времетраење на програмата може да се разликува од дадените вредности во зависност од приливот на водата и квалитетот, типот и количеството на наполнетите алишта и детергент, како и поради други фактори.

161

Makina juaj për larjen e ndërresave

Bosch

Udhëzime të përgjithshme sigurie

Makina e re për larjen e ndërresave të cilën sapo e keni blerë, është një aparat shtëpiak modern me cilësi të lartë.

Makina juaj për larjen e ndërresave karakterizohet me harxhimin ekonomik të energjisë, të ujit dhe të detergjentit.

Çdo makinë për larje që del nga fabrika jonë

është e verifikuar me kujdes në mënyrë që të bindemi se funksionon si duhet dhe se nuk ka defekte.

Po qe se keni çfarëdo lloj pyetjesh – sidomos lidhur me vendosjen dhe me kyçjen e makinës për larjen e ndërresave – në dispozicionin tuaj ndodhet servisi ynë i konsumatorëve.

Informata të tjera dhe zgjedhja e produkteve tona gjenden në faqen tonë të internetit: http://www.bosch-hausgeraete.de

Ju lutemi ta lexoni dhe ta përcillni këtë udhëzim për përdorim dhe për vendosje dhe të gjitha informacionet e tjera që i janë bashkangjitur makinës për larje dhe të veproni në përputhje me to.

Ruajeni tërë dokumentacionin për përdorim të ardhshëm apo për shfrytëzuesin e ardhshëm të aparatit.

Makina juaj për larje është e destinuar:

-

Vetëm për përdorim shtëpiak,

-

Për larjen e pëlhurave që mund të lahen në makinën për larjen e ndërresave në tretësirë detergjenti dhe uji,

-

Për funksionim me ujë të ftohtë nga rubineti dhe me detergjente komerciale disponibile dhe me preparate për pastrim që janë të përshtatshme për t’u përdorur në makinën për larjen e ndërresave.

Mos i lëni fëmijët pa mbikëqyrje pranë makinës për larjen e ndërresave

Kanakarët shtëpiakë (macen, qenin etj.) mbani larg makinës për larjen e ndërresave.

Mos e futni/tërhiqni spinën me duar të lagëta.

Mos e hiqni spinën nga rryma duke e tërhequr për kablloje.

Kujdes gjatë shkarkimit të ujit të nxehtë.

Gjatë larjes në temperaturë të lartë mos e prekni derën e makinës për larje.

Mos hipni mbi makinën për larje.

Mos u mbështetni mbi derën e hapur të makinës për larje.

161

Këshilla lidhur me depozitimin

Udhëzim për vendosjen e makinës për larjen e ndërresave

Heqja e ambalazhit

(mbështjellësit)

Makina juaj për të mos u dëmtuar gjatë transportit, është mbrojtur me ambalazh.

Të gjitha lëndët e përdorura të ambalazhit janë të padëmshme për mjedisin dhe mund të përdoren përsëri. Ju lutemi që edhe Ju ta jepni ndihmesën Tuaj, duke e depozituar ambalazhin e aparatit sipas rregullave të mbrojtjes së mjedisit.

Për mënyrat aktuale të depozitimit, ju lutemi njoftohuni nga shitësi juaj profesional ose nga bashkësia juaj vendore.

Rrezik nga ngulfatja (asfiksimi)!

Ambalazhin ose pjesët e tij mos ua jepni fëmijëve, për arsye se prej kartonëve ose prej folive ata mund të ngulfaten.

Depozitimi i aparatit të vjetër

Aparatet e vjetra nuk janë hedhurina të pavlefshme! Me rastin e heqjes, duhet ta keni parasysh faktin se lëndët e para të vlefshme mund të shfrytëzohen përsëri, me

ç’rast ju e mbroni edhe mjedisin jetësor.

Rrezik për jetën!

Aparateve të amortizuara hiqjani spinën

(gajtanin). Gajtanin prejeni dhe bashkë me spinën largojeni.

Brava e aparatit të bëhet e papërdorshme.

Duke vepruar kështu e parandaloni mundësinë që fëmijët të mbyllen brenda dhe ta rrezikojnë jetën e tyre.

Hyrje

Respektoni dhe ndiqni paralajmërimet dhe udhëzimet e mëposhtme.

Ky udhëzim për vendosjen e makinës është i parashikuar për instaluesit e kualifikuar.

Përveç udhëzimit për vendosjen e makinës, duhet të merrni parasysh edhe sugjerimet e mëposhtme:

Po qe se makina larëse ndodhet në hapësirën që u nënshtrohet temperaturave të ulëta apo në hapësirën që nuk përdoret gjatë dimrit, uji i mbetur në të,

duhet

të shkarkohet nga pompa e ujit dhe nga zorrët e ujit.

Mos e dëmtoni makinën larëse.

Mos e ngreni makinën larëse duke e rrokur për pjesët e dala të saj (p.sh. dera).

Përpos udhëzimeve që janë dhënë këtu, vlejnë edhe dispozitat e veçanta të ndërmarrjeve kompetente për furnizimin me ujë dhe me energji elektrike.

Po qe se nuk keni njohuri të duhur për ta instaluar makinën larëse, atëherë lëreni që atë ta instalojë mjeshtri përkatës.

Udhëzime për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe udhëzime për kursim

Kjo makinë larëse mund të kursejë ujë, energji elektrike dhe preparate për larje. Në këtë mënyrë ruhet mjedisi dhe buxheti juaj shtëpiak.

Për të kursyer gjatë larjes dhe për ta ruajtur mjedisin:

162 163

162

-

mos përdorni sasi të tepërt preparati për larje.

-

përdorni detergjente me shkallë të lartë efektiviteti larës që janë të përshtatshëm për makinat larëse me mbushje ballore.

-

sasia e preparatit larës duhet të jetë në përputhje me shkallën e përlyerjes, me sasinë e ndërresave dhe me fortësinë e ujit, duke respektuar këshillat e prodhuesve të detergjenteve.

4.

Gremçin për varjen e zorrës së shkarkimit të ujit, p.sh. në lavaman.

Varësisht nga rrethanat e instalimit, nevojitet:

-

1 qafë zorre Ø 24-40 mm (në tregtizë të caktuar) për t’u kyçur në sifon.

Uji që ka mbetur në daulle është për shkak të kontrollit final që i bëhet çdo makine larëse para se të dalë nga fabrika.

Në anën e pasme të makinës:

Shih ilustrimin nr. 4

Çka shkon bashkë me makinën

Bashkë me makinën larëse shkojnë edhe veglëri të ndryshme. Kur ta merrni në dorëzim makinën, verifikoni se a janë aty edhe pjesët e tjera ndihmëse. Po qe se pjesë të caktuara mungojnë, menjëherë duhet t’i drejtoheni livruesit..

Në daullen për larje ndodhen:

Shih ilustrimin nr. 1

1.

Zorra që sjell ujin (shenja e kaltër)

2.

Zorra e shkarkimit të ujit

3.

Qesja e veglërisë (shiko poshtë)

Shih ilustrimin nr. 2

Zorra Aqua-Secure shërben për të parandaluar përmbytjen e mundshme për shkak se zorra nuk është mbyllur hermetikisht si duhet. Po qe se zorra nuk është mbyllur hermetikisht si duhet, në displej paraqitet shenja e kuqe dhe qarkullimi i ujit në pajisje bllokohet.

Shih ilustrimin nr. 3

Qesja e veglërisë përmban:

1.

Kapakët e grykave pas heqjes së siguresave të transportimit.

2.

Shtupën për përforcimin e zorrës së shkarkimit të ujit.

3.

Çelësin për rregullimin e këmbëzave të makinës larëse

163

-

Kablloja për furnizim me rrymë elektrike me spinën.

C

...Lidhja e zorrës për sjelljen e ujit

Veglëritë e domosdoshme

Janë të domosdoshme veglëritë si më poshtë:

1.

Kaçavida

2.

Çelësi fiks (13 mm)

3.

Çelës pirun/rrethor SW 13 për t’i hequr siguresat e transportimit.

4.

Nivelizuesi për nivelizimin e makinës larëse

Shih ilustrimin nr. 5

Përmasat e makinës

Shih ilustrimin nr. 6

a = 686 mm b = 780 mm c = 940 mm d = 407 mm

Këndi i çeljes 180º

Pesha rreth 100 kg

Lista e kontrollit për instalim

Të hiqen që të 4 vidhat që kanë shërbyer për ta siguruar makinën gjatë transportit dhe makina të vendoset në vendin e dëshirueshëm.

Të lidhen zorrët për sjelljen e ujit dhe për nxjerrjen e ujit.

Spina e rrjetit elektrik të vihet në prizë.

Makina të vendoset në pozicionin e vet të fundit.

Sistemi i rregullimit të lartësisë së makinës të rregullohet në pozicionin më të ulët të makinës.

Para përdorimit të parë normal makina të kyçet për një proces larës të zbrazët.

faqe

165

166

166

166

166

167

‰

‰

Makina larëse nuk është e parashikuar për t’u montuar në element të sipërm të kuzhinës.

Makina larëse nuk është e parashikuar për t’u montuar në element të poshtëm të kuzhinës.

Montimi në bazament

Në rast se makina larëse montohet në bazament (Nr. i porositjes i bazamentit WMZ

20400) duhet të respektohen instruksionet e udhëzimit të përdorimit!

Montoni mbajtësit e makinës larëse para se t’i hiqni siguresat e transportimit.

Montimi i makinës në dollap muri

Po qe se dëshironi që makinën larëse ta vendosni në dollap muri, duhet që në tabelën e mëposhtme t’i merrni parasysh distancat e caktuara minimale:

Pjesët anësore

Cepi i sipërm

Ana e pasme

Ana e përparme

Distanca

6 mm

305 mm

64 mm

6 mm

Sipërfaqja ku do të vendoset makina

Makina duhet të jetë në gjendje stabile në mënyrë që gjatë centrifugës të mos lëvizë nga vendi.

Sipërfaqja e vendosjes së makinës duhet të jetë e fortë dhe e rrafshët. Në vendin ku do të vendoset makina larëse nuk është mirë të vihet mbulesë dyshemeje, p.sh. tepihë ose dysheme nën të cilën ka lëndë shkumuese.

Po qe se makina larëse duhet të vihet mbi dysheme druri:

‰

Do të kishte qenë mirë që makina të vihet në kënd.

‰

‰

Përforconi në dysheme pllakë druri që i reziston ujit (me trashësi min. 30 mm).

Këmbëzat e përparme të makinës larëse përforconi me ndihmën e mbërtheckave.

Mbërtheckat (kllapat) përforcuese mund t’i bleni si garniturë montuese në servis ose në tregtizën e specializuar (WMZ

2200).

Çmontimi i siguresave të transportimit

Kujdes!

Para se makina larëse të përdoret për herë të parë, paraprakisht duhet të hiqen siguresat e transportimit. Siguresat e transportimit duhet të ruhen për transport eventual të mëvonshëm (p.sh. në rast shpërnguljeje).

Shih ilustrimin nr. 7

‰

‰

‰

Hiqni që të katër burmat e gjata para se t’i hiqni të gjitha burmat e tjera të makinës.

Së pari hiqni dy burmat e poshtme, e pastaj edhe dy burmat e sipërme.

Burmat hiqni me fundin rrethor të çelësit 13 mm, që është pjesë përbërëse

164 165

164

‰ e veglërisë së makinës. Burmat të

çrrotullohen derisa të lirohen plotësisht dhe të nxirren.

Burmat e poshtme të shtrënguara më së lehti mund të lirohen me ndihmën e

çelësit fiks ½” (13 mm).

Shih ilustrimin nr. 8

‰

‰

Të hiqen të gjitha siguresat e transportimit (burmat bashkë me spiralet, unazat dhe kundërvidhat).

Burmat që të mund të ruhen për përdorim të mëvonshëm, nuk duhet të ndahen prej kundërvidhave (manikotave) plastike.

‰

Të vihen kapakët.

Ruajtja e siguresave të transportimit

Siguresat e transportimit të ruhen për ndonjë transport eventual të mëvonshëm (p.sh. shpërngulje).

Shih ilustrimin nr. 9

‰

Të ruhen të gjitha siguresat e transportimit (çdo vidhë bashkë me unazën e vet dhe kundërvidhën).

Gjatësia e zorrës dhe e kabllos

Lidhja nga ana e majtë

Shih ilustrimin nr. 10

a = rreth 140 cm b = rreth 130 cm c = rreth 85 cm d = maks. 100 cm e = rreth 175 cm f = rreth 88 cm g = rreth 140 cm h = rreth 60 cm h = lartësia minimale e lidhjes për shkarkimin e ujit

Lidhja nga ana e djathtë

Shih ilustrimin nr. 11

Zorra tjetër

Në tregtizën e specializuar mund të blihen:

-

zorrë e gjatë për sjelljen e ujit (rreth 2,44 m).

Lidhja me rrjetin e ujësjellësit

Sjellja e ujit

Kujdes!

Makina larëse të vihet në veprim vetëm me ujë të ftohtë të pijshëm. Mos e kyçni makinën në baterinë e përzier të boilerit prurës

Përdorni vetëm zorrë të reja, të livruara nga prodhuesi i specializuar. Zorrët e vjetra mos i përdorni më.

Po qe se nuk keni njohuri për t’i lidhur zorrët, atëherë këto punë duhet t’i kryejë hidrauliku.

Zorra për sjelljen e ujit

-

mos e lakoni dhe mos e mbështillni atë,

-

mos e riparoni dhe mos e preni

(fortësia me atë rast nuk garantohet).

Lidhja e zorrës për sjelljen e ujit:

Shih ilustrimin nr. 12

‰

‰

Vidhat plastike të shtrëngohen vetëm me dorë. Mos i nxirrni filtrat nga zorra për sjelljen e ujit.

Pasi të lidhet zorra, hapeni rubinetin e

çezmës dhe verifikoni mos rrjedh ujë në vendet ku është lidhur zorra.

Kini parasysh trysninë e ujit në rrjetin e ujësjellësit.

-

Trysnia e ujit duhet të jetë në diapazonin prej 1 ... 10 bar (kur rubineti është plotësisht i hapur, prej tij duhet të rrjedhin të paktën 8 litra në minutë).

165

-

Po qe se trysnia e ujit është më e madhe, duhet të montoni ventil reduktues.

Shkarkimi i ujit

Dallimi i lartësisë midis vendit të vendosjes dhe lidhjes së ujit është: maksimum 100 cm, minimum 60 cm.

Lidhja e zorrës së shkarkimit:

‰

Mos e hiqni vidhën nga kapësja (kllapa) e zorrës. Ajo duhet të lirohet aq sa kapësja e zorrës të mund të lëvizë lehtë.

(

Shih ilustrimin nr. 13

1.

Kapësen e zorrës futeni nga fundi i zorrës para se ta lidhni zorrën në pajisje.

(

Shih ilustrimin nr. 14

2.

Zorrën e shkarkimit lidheni në vendin përkatës në anën e pasme të makinës larëse; kapësja e zorrës të vihet në një largësi prej 9 mm nga fundi i zorrës.

3.

Me ndihmën e kaçavidës shtrëngojeni kapësen fort.

Shkarkimi i ujit në gypin piezometrik

Shih ilustrimin nr. 15

‰

Për këtë qëllim përdorni bërryl të posaçëm. Bërryli të vihet në fund të zorrës shkarkuese e pastaj fundi i zorrës të futet në gypin shkarkues.

‰

Me anë të shiritit apo xhuntës zorra të përforcohet në pozicion të mirëfilltë.

Shkarkimi i ujit në sifon

Shih ilustrimin nr. 16

‰

Vendi i lidhjes të sigurohet me një qafë zorre Ø 24-40 mm (e cila mund të blihet në tregtizën përkatëse).

Shkarkimi i ujit në lavaman

Shih ilustrimin nr. 17

‰

Zorra e shkarkimit të përforcohet mirë në lavaman.

166

‰

Gjatë pompimit duhet të kontrollohet se a rrjedh uji me shpejtësi të duhur.

Lidhja elektrike

Kujdes

Makina larëse të lidhet në rrymë tjetërore

(alternative) nëpërmjet prizës së tokëzuar dhe të instaluar sipas rregullave.

Tensioni i rrjetit elektrik dhe tensioni i funksionimit të makinës (në pllakën e tipit) duhet të jenë të barabartë.

Vlera e lidhjes si dhe siguresa e nevojshme janë dhënë në pllakën e tipit të pajisjes.

Të konstatohet në mënyrë të sigurt:

‰

‰

Se priza e rrjetit elektrik i përgjigjet spinës së kabllos të makinës larëse..

Se prerja tërthore e përçuesve është përkatëse.

‰

Se sistemi i tokëzimit është bërë sipas rregullave.

Kabllon elektrike duhet ta ndërrojë (në rast nevoje) vetëm elektricisti.

Kablloja elektrike rezerve mund të blihet në servis.

Mos përdorni kuti ndarëse ose kabllo të zgjatura.

Në rast përdorimi të ndërçelësit mbrojtës, përdorni vetëm tipin me shenjën . Vetëm ky tip e garanton instalimin sipas rregullave në fuqi.

Kur ta nxirrni kabllon prej prize, tërhiqeni për spine.

Mos e futni/nxirrni spinën në prizë me duar të lagëta.

Nivelizimi i makinës

1.

Para fillimit të nivelizimit makina duhet të qëndrojë në pozicion final. Po qe se makina pas nivelimit lëviz, procesi i nivelimit duhet të përsëritet.

167

166

Që të katër këmbët e pajisjes duhet të qëndrojnë fort në dysheme; makina nuk duhet të dridhet.

Në fillim të nivelimit, këmbët e makinës të rrotullohen deri në pozicion të fundit.

Pastaj, këmbët të rregullohen një nga një derisa të mos arrihet pozita e rrafshët dhe stabile, e pikërisht në këtë mënyrë: ndryshohet edhe lartësia e këndit të makinës.

‰

Pas rregullimeve të para të këmbëzave, çdo kënd i makinës të shtypet prej sipër dhe të konstatohet mos ndoshta makina lëkundet. Po qe se ndodh një gjë e tillë, atëherë këmbëza e këtij këndi problematik të lëshohet derisa të flejë mirë.

2.

Makina të nivelizohet me nivelizues duke bërë ngritjen eventuale nga ana e përparme drejt anës së pasme dhe nga njëra anë në tjetrën (të kihet parasysh fakti që nivelizuesi të shtrihet drejt midis skajeve të makinës dhe që ndonjë anë e tij të mos qëndrojë më lart).

‰

Secilin kënd të makinës duhet shtypur mirë teposhtë për të qenë të sigurt se makina nuk lëkundet.

Po qe se këndi problematik lëkundet, atëherë këmbëza e atij këndi të lëshohet derisa të flejë mirë.

4.

Nivelizimi i pajisjes të verifikohet me nivelizues me gjatësi prej 61 cm ose më të vogël.

3.

Makina duhet të nivelizohet me anë të këmbëve rregulluese. Për t’i mënjanuar vibracionet, makina duhet të vihet sa më ulët.

‰

Kundërvidha (

1

në figurë) të rrotullohet në drejtim të akrepit të orës.

Për këtë qëllim të përdoret çelësi pirun i livruar 16 mm. Gjatë rrotullimit të kundërvidhës rrotullohet edhe këmbëza të cilën ajo e bllokon (

2

në figurë). Në këtë mënyrë ndërrohet lartësia e makinës.

‰

Duke e rrotulluar këmbëzën e pajisjes (në drejtim të akrepit të orës) ngritet këndi i makinës, ndërsa duke e rrotulluar këmbëzën në anë të kundërt, këndi lëshohet. Kur këndi ngritet, përkatësisht lëshohet aq sa duhet, këmbëza e makinës të fiksohet në atë pozicion duke rrotulluar dhe duke shtrënguar kundërvidhën në drejtim të kundërt të akrepave të orës për shtëpizën e pajisjes.

Ka raste kur këmbëza duhet të mbahet me darë në mënyrë që të parandalohet lëvizja e saj gjatë shtrëngimit të kundërvidhës.

Po qe se këmbëza rrotullohet,

167

‰

‰

Nivelizuesi gjithmonë duhet të vihet edhe në diagonalen e makinës në mënyrë që të verifikohet nivelizimi.

Po qe se flluska e nivelizuesit ndodhet në mes, pajisja është nivelizuar mirë. Po qe se ajo nuk qëndron në mes, këmbëza kritike duhet të rregullohet edhe më tutje, derisa të arrihet nivelizimi i duhur. Këshillë: po qe se flluska ndodhet në njërën anë të nivelizuesit, kjo do të thotë se ajo anë është më e lartë. Për t’u nivelizuar makina, ose duhet të lëshohet ana më e lartë, ose duhet të ngritet ana e kundërt.

‰

‰

Pas nivelizimit të pajisjes prej njërës anë në tjetrën, nivelizuesi të rrotullohet për 90 ° dhe procesi i nivelizimit të përsëritet.

Lartësia të ndryshohet duke rrotulluar këmbëzën

2.

‰

Kundërvidha

1

të shtrëngohet për shtëpize të makinës.

Shih ilustrimin nr. 18

5.

Rregullimi i mirëfilltë i nivelizimit të makinës mund të bëhet pas punës provuese të makinës me daullen të mbushur me një sasi të vogël ndërresash. Të vihet në veprim centrifuga dhe të bëhet rregullimi plotësues eventual.

Po qe se test-centrifuga ndalet me dorë para se të përfundojë, dera e makinës do të mbetet e bllokuar rreth 10 sekonda.

Udhëzimi për përdorim

Makina juaj e re për larjen e ndërresave

Shih ilustrimin nr. 19

Pllaka e komandimit

Shih ilustrimin nr. 20

168 169

168

Para larjes së parë

Makina larëse duhet të vendoset dhe të instalohet në mënyrë profesionale; shiko tekstin prej faqes 4 e tutje.

Para larjes së parë të ndërresave:

‰

‰

‰

Tensioni ekzistues i rrjetit dhe të dhënat për tensionin në pllakën e tipit të makinës duhet të jenë identikë.

Makina për larjen e ndërresave duhet të vendoset dhe të instalohet në mënyrë profesionale.

Rubineti i ujit duhet të jetë i hapur.

Procesi i parë i larjes

Zgjedhja e gjuhës

Zgjedhës i programit nuk duhet të qëndrojë në pozicionin

Aus.

‰

Gjuha duhet të zgjidhet para startimit të programit.

Në të njëjtën kohë shtypni tastet

Menü

dhe

Ändern

dhe mbajini të shtypura

(5 sekonda), derisa në tregues nuk shfaqet rregullimi aktual i gjuhës.

Shih ilustrimin nr. 21

‰

‰

Shtypeni tastin

Ändern

derisa nuk shfaqet gjuha e dëshirueshme.

Konfirmoni zgjedhjen e gjuhës duke shtypur tastin

Menü.

Po qe se nuk shtypet asnjë tast, do të ketë rregullim të ri gjuhësor që pas 5 sekondave do të merret automatikisht.

Rregullimi i zgjedhur i gjuhës mbetet edhe pas larjes.

Rregullimi i orës

Për zgjedhjen e rregullimeve të veçanta

(sidomos për “Fundi i programit në”) së pari, te ora e makinës duhet të rregullohet koha aktuale. Për këtë shiko faqen

23.

Cikli i parë i larjes (pa ndërresa)

Pajisja juaj është kontrolluar para se të dalë nga fabrika. Për ta shkarkuar ujin e mbetur larjen e parë duhet të bëni pa ndërresa.

‰

‰

‰

‰

‰

Mos futni ndërresa në makinë.

Hapeni rubinetin.

Hapeni kapakun e sirtarit të detergjentit.

Qitni rreth 1 litër ujë në kthinën

II

; shiko faqen 15.

Qitni në kthinën

II

rreth ½ e masës matëse të detergjentit për larje.

‰

Mos përdorni preparate për larjen e leshit ose preparate për ndërresa të ndjeshme

(krijojnë shkumë).

‰

‰

Mbylleni kapakun e sirtarit të detergjentit.

Mbylleni derën e makinës.

Zgjedhësin e programit vendoseni në

Kochwäsche 90 Cº.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon

(kuq).

‰

Shtypeni butonin

Start /Pause.

Programi fillon të punojë.

Llamba treguese tani ndriçon me dritë të kuqe të pandërprera.

‰

Te fusha e treguesit paraqiten operacione të veçanta pune të programit vijues.

Kur në tregues paraqitet „Wäsche entnehmen“ (nxirrni ndërresat):

Hapeni derën.

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni në

Aus.

169

Përgatitja e ndërresave për larje

Shih ilustrimin nr. 22

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

Zbrazni xhepat e rrobave.

Shkundni rërën prej xhepave dhe prej pjesëve të palosura.

Mbyllni patentat e teshave, mbërtheni këllëfët.

Hiqni varëset nga perdet ose mbështillni ato në rrjetë/thes.

Nxirrni nga daullja trupat e huaj dhe hedhurinat e tekstileve dhe fshijeni brendinë e saj.

Nxirrni sendet eventuale që nuk duhet të lahen.

Fytyrën e pantallonave, të tekstileve të thurura dhe trikotazhi, të kanotierave apo të fanellave kthejeni nga e prapa.

Paraprakisht mënjanoni njollat eventuale të pranishme.

Jelekët me kopsa (kopsa gjatë larjes mund të këputet dhe të shkaktojë dëm), pjesët e imta të ndërresave (çorapet dhe faculetat), çorapet prej najloni dhe rripat duhet të lahen në qese në mënyrë që “të mos humbin” pjesë të veçanta.

Sistemimi i ndërresave

Sipas ngjyrës dhe shkallës së përlyerjes

Shih ilustrimin nr. 23

Ndërresat e bardha gjatë larjes mund të irnosen.

Ndërresat e bardha nuk duhet të lahen bashkë me ndërresat me ngjyra.

Shkalla e përlyerjes

ndërresat pak të përlyera

Nuk janë shumë të përlyera dhe nuk kanë ndonjë njollë. Ndërresat eventualisht e kanë marrë erën e trupit.

-

Teshat e lehta verore.

-

Kanotiera me krah të shkurtër, këmisha, bluza, që janë mbajtur brenda një dite.

-

Çarçafë, peshqirë mysafirësh të përdorur një ditë.

ndërresat e përlyera normalisht

Të përlyera dukshëm dhe/ose me njolla të vogla që nuk bien në sy shumë.

-

Kanotiera, këmisha, bluza, të djersitura dhe të mbajtura disa herë.

-

Lecka kuzhine, peshqirë, çarçafë të përdorur deri një javë.

-

Perde (të pa ndotura nga nikotini) që janë përdorur deri gjysmë viti.

ndërresat tejet të përlyera

Mjaft të përlyera dhe/ose me njolla.

-

Lecka kuzhine të përdorura deri një javë.

-

Salfeta pëlhure.

-

Gjoksore fëmijësh.

-

Tesha të sipërme fëmijësh apo dresa sporti të përlyera nga kullosa apo nga dheu.

-

Tesha pune siç janë kombinezonet e mjeshtërve, mantelet e bukëpjekësve dhe të kasapëve.

njollat tipike

-

Yndyrë lëkure, vaj ushqimor/yndyrë, salcë, vajra minerale, dyllë (me përmbajtje yndyre/vaji).

-

Çaj, kafe, verë e zezë, pemë, perime.

170

-

Gjak, vezë, qumësht, niseshte (përmbajtje albuminash, hidrokarburesh).

171

170

-

Blozë, dhé, rërë (pigmente), fanellë tenisi e përlyer me rërë të kuqe.

Mënjanimi i njollave

Njollat është mirë të mënjanohen ose të trajtohen derisa janë të freskëta.

Së pari të zbuten me shkumë sapuni. Të mos fërkohen.

Pastaj ndërresat të lahen në programin përkatës.

Njollat e thara ngandonjëherë mund të hiqen vetëm pas disa larjeve.

Klasifikimi i ndërresave sipas të dhënave në etiketën për mirëmbajtje

Shih ilustrimin nr. 24

Ndërresat të lahen vetëm me disa prej simboleve për mirëmbajtje që janë shënuar këtu.

Ndërresa të parashikuara për t’u zier në 95

ºC, në 90 ºC

Ndërresa me ngjyrat 60 ºC, 40 ºC, 30 ºC

Ndërresa që mirëmbahen lehtë 60 ºC, 40

ºC, 30 ºC

Ndërresa të ndjeshme 40 ºC, 30 ºC

Mëndafsh dhe lesh që lahen në dorë dhe me makinë, me ujë të ftohtë, 30 °C

Në makinën larëse nuk duhet të lahen ndërresat që i kanë simbolet e mëposhtme të mirëmbajtjes:

= të mos lahen.

Rrezik nga shpërthimi!

Ndërresat të cilat paraprakisht janë pastruar me preparate pastrimi që përmbajnë tretës, p.sh. me preparat për mënjanimin e njollave ose me benzinë për pastrim, para se t’i

171 futni në makinë duhet t’i lani mirë në dorë, ndryshe, pasi ta mbushni makinën ndërresat e tilla mund të shkaktojnë shpërthim.

Kujdes

Trupat e huaj në daullen për larje mund t’i dëmtojnë ndërresat. Para se t’i futni ndërresat në makinë, duhet të jeni sigurt se në daullen për larje nuk ka trupa të huaj.

Futja e ndërresave në makinë

Shih ilustrimin nr. 25

‰

Hapeni derën.

Shih ilustrimin nr. 26

‰

Pjesët e ndërresave paraprakisht të klasifikuara, të ndahen prej njëra-tjetrës dhe pa i shtypur të futen në daullen e makinës. Pjesët e mëdha dhe ato të imta të ndërresave të përzihen. Pjesët e ndërresave me madhësi të ndryshme, gjatë centrifugës sistemohen më mirë.

Të shfrytëzohet kapaciteti maksimal i larjes, por mbushja e tepërt e makinës e zvogëlon rezultatin e larjes dhe shkakton rrudhjen më të madhe të ndërresave.

Sasia e rekomanduar e ndërresave për daullen varet nga programi i zgjedhur dhe nga funksionet plotësuese; shiko prej faqes 33.

Ngarkimi i plotë i daulles

Pambuk dhe li

½ e ngarkimit të daulles

Pambuk, sintetikë ose trikotazh

1/3 e ngarkimit të daulles

Lesh, ndërresa të ndjeshme, mëndafsh

‰

Mbylleni derën e makinës.

Duhet pasur kujdes që pjesë të ndërresave të mos mbeten midis derës së makinës dhe gomës së saj.

Dera duhet të mbyllet ngadalë, pa e shtypur shumë.

Preparatet për larjen dhe për mirëmbajtjen e ndërresave

Rrezik nga helmimi!

Preparatet për larje dhe për mirëmbajtje duhet të jenë sa më larg fëmijëve.

Dozimi i preparatit për larje

Preparati për larje të dozohet në përputhje

-

me fortësinë e ujit. Të dhëna për fortësinë e ujit do të merrni në ndërmarrjen e furnizimit me ujë,

-

me sasinë e ndërresave,

-

me shkallën e përlyerjes. Të dhëna për shkallën e përlyerjes do të gjeni në faqen

13,

-

me të dhënat e prodhuesit të detergjentit. Dozimi i duhur e zvogëlon ndotjen ekologjike dhe larja bëhet në mënyrë optimale.

Preparat për larje në sasi më të vogël se që duhet:

Rrobat nuk do të pastrohen mirë dhe me kalimin e kohës do të irnosen dhe do të fortësohen. Në rroba mund të krijohen njolla ngjyre hiri – kafeje (pika yndyre). Ngrohëset mbështillen me shtresa bigorri.

Preparat për larje në sasi më të madhe se që duhet:

Shkaktohet ndotje e panevojshme e mjedisit, krijohet sasi e madhe e shkumës, mekanika e dobët e larjes dhe rezultat i dobët i larjes dhe i shpëlarjes.

Qitja e preparatit për larje dhe/ose e preparatit për mirëmbajtje

Shih ilustrimin nr. 27

‰

‰

Hapeni kapakun e sirtarit të preparatit për larje.

Qitni preparat për larje dhe/ose preparat për mirëmbajtje.

Kthina

I:

Paralarja

Kthina e paralarjes e preparatit për larje, e preparatit për mënjanimin e njollave dhe e niseshtes.

Kthina

II:

Larja kryesore

Kthina e preparatit për larje, e preparatit për mënjanimin e njollave.

Kthina

:

Preparatet e lëngëta për larje, preparatet e lëngëta për mirëmbajtje p.sh. zbutës, shpëlarës.

Mbushja maksimale deri te cepi i poshtëm i shenjës

max.

‰

Zbutësit e përqendruar dhe të trashë të ndërresave dhe preparatet për shpëlarje, para se t’i qitni në kthinë, holloni (kjo e parandalon zënien e grykës).

Mbylleni kapakun e sirtarit të detergjentit.

172 173

172

Programet dhe funksionet

Zgjatja e programeve të larjes varet nga trysnia e ujit, nga fortësia e ujit, nga temperatura e ujit hyrës, nga temperatura e dhomës, nga lloji dhe nga sasia e ndërresave, nga preparati për larje që përdorni, nga oscilimi i tensionit të rrjetit si dhe nga funksionet plotësuese të zgjedhura.

Numri maksimal i rrotullimeve të centrifugës varet nga programi i zgjedhur. Për rregullimin e shpejtësisë së centrifugës shiko faqen 20.

Programet themelore

Kochwäsche 90 ºC

(ndërresat që parashikohen për t’u zier)

Për pëlhurat që janë të qëndrueshme ndaj zierjes, që janë tejet të përlyera dhe/se që janë me njolla. Për tekstilet e qëndrueshme p.sh. prej pambuku ose prej liri siç janë peshqirët, çarçafët apo çorapet sportive.

Buntwäsche 60 ºC

(ndërresat me ngjyra)

Rekomandohet për ndërresat mesatarisht të përlyera dhe/ose tejet të përlyera që nuk lëshojnë ngjyrë. Për pëlhurat që janë të qëndrueshme ndaj larjes së fortë, p.sh. prej pambuku ose prej liri, siç janë teshat e punës ose ndërresat e brendshme.

Bunt

60 ºC

Flecken Intensiv

(ndërresat me ngjyra, me njolla, larje intensive)

Programi për larje të fortë, mënjanimi i njollave, për tekstilet e qëndrueshme prej pambuku.

Buntwäsche 40 ºC

(ndërresat me ngjyra)

Rekomandohet për ndërresat e ndjeshme me ngjyra mesatarisht të përlyera. Për pëlhurat, p.sh. prej pambuku ose prej liri, siç janë petkat prej xhinsi, kanotierat dhe rrobat sportive

Buntwäsche 30 ºC

(ndërresat me ngjyra)

173

Rekomandohet për ndërresat e ndjeshme me ngjyra që nuk janë aq të përlyera.

Për tekstilet e qëndrueshme prej leshi ose prej liri (po qe se ngjyrat zbehen apo humben).

Pflegeleicht 60 ºC

(tekstilet që mirëmbahen lehtë)

Për pëlhurat mesatarisht të përlyera, që nuk lëshojnë ngjyrë dhe që mirëmbahen lehtë, p.sh. prej pambuku, liri, fijesh sintetike apo për pëlhurat me përbërje të përzier. Këto lloj ndërresash kërkojnë proces programor të veçantë dhe shpejtësi të zvogëluar centrifugimi, në mënyrë që ndërresat të mos rrudhen shumë.

Pflegeleicht 40 ºC

(tekstile që mirëmbahen lehtë)

Për tekstilet që mirëmbahen lehtë, pak dhe/ ose mesatarisht të përlyera, me ngjyrë të ndjeshme, p.sh. prej pambuku, liri, fijeve sintetike ose për pëlhurat me përbërje të përzier.

Këto lloj ndërresash (p.sh. bluzat, këmishat dhe kombinezonet) kërkojnë proces programor të veçantë dhe numër të zvogëluar rrotullimesh të centrifugës.

Pflegeleicht 30 ºC

(tekstile që mirëmbahen lehtë)

Për tekstilet që mirëmbahen lehtë, pak dhe/ ose mesatarisht të përlyera, me ngjyrë të ndjeshme, p.sh. prej pambuku, liri, fijeve sintetike ose për pëlhurat me përbërje të përzier.

Këto lloj ndërresash kërkojnë proces programor të veçantë dhe numër të zvogëluar rrotullimesh të centrifugës në mënyrë që të mos rrudhen shumë.

Destinimet e posaçme

Fein/Seide 30 °C

(ndërresat e ndjeshme/mëndafshi)

Për tekstilet e ndjeshme që lahen, p.sh. prej mëndafshi, sateni, sintetike ose me përbërje të përzier (p.sh. perdet, fustanet, fundet dhe bluzat).

Ndërresat përmasash të mëdha, si p.sh.

pardesytë mund të lahen me këtë program, për arsye se daullja rrotullohet ngadalë dhe automatikisht shtohet edhe një program i shpëlarjes. Ndërmjet shpëlarjeve nuk ka centrifugë.

Wolle kalt

(leshi me ujë të ftohtë)

Ndërresat tejet të ndjeshme rekomandohet të lahen në dorë.

Ky program për larje përdoret për trajtimin tejet delikat të ndërresave.

Mëndafshi dhe tekstilet e tjera që kanë shenjën ”të lahen në dorë” apo që në etiketë e kanë simbolin , në këtë program mund të lahen në mënyrë të sigurt.

Wolle 30 ºC

(petkat prej leshi)

Tekstilet prej leshi që lahen në dorë dhe me makinë.

Quick + Mix 30 ºC

(larja e ndërresave të përziera)

Ndërresat e qëndrueshme prej pambuku dhe tekstilet që mirëmbahen lehtë – lloje të ndryshme të ndërresave mund të lahen bashkërisht.

Schleudern

- centrifugimi

Centrifugimi i ndërresave që janë larë në dorë.

Tretësira e detergjentit ose uji i shpëlarjes pompohen para centrifugës.

Spülen

(shpëlarja)

Programi për shpëlarjen e tekstileve të papërlyera, p.sh. e kostumeve për larje dhe për mënjanimin nga ndërresat të sasive të mbetura të detergjentit. Përfundon me centrifugë të shkurtër. Uji pompohet.

Abpumpen

(pompimi i ujit)

Pompimi i ujit që ka mbetur nga shpëlarja pa funksionimin e centrifugës.

Numri maksimal i rrotullimeve të centrifugës për programet e ndryshme

Numri i rrotullimeve në minutë

1200

Lloji i ndërresës / programi plotësues

Kochwäsche (Ndërresa të ziera)

800

600

800

600

Pflegeleicht (Ndërresa që mirëmbahen lehtë)

Fein/Seide (Ndërresa të ndjeshme/mëndafsh)

Wolle (Lesh)

Quick + Mix (Ndërresa të përziera)

Schleudern (Centrifugimi)

Spülen (Shpëlarja)

1200

1200

Në programin

Koch/Buntwäsche

centrifuga punon me numër maksimal të rrotullimeve.

Në programet

Pflegeleicht , Fein/Seide , Wolle

dhe

Quick + Mix

centrifuga punon me numër më të vogël të rrotullimeve – për trajtimin e ndjeshëm të ndërresave delikate.

Sipas dëshirës, numri i rrotullimeve të centrifugës mund të ndërrohet.

Shpejtësia minimale e centrifugës është 400 rrotullime në minutë.

Treguesi (Anzeige)

Në anën e majtë të rreshtit të parë tregohet programi vijues dhe statusi i programit. Në anën e djathtë tregohet koha aktuale, kur në anën e majtë shfaqet „Bereit“ (gati).

Në rreshtin e dytë tregohet numri i rrotullimeve të centrifugës dhe koha e parashikuar e mbarimit të programit si dhe simbolet e numrit të rrotullimeve të centrifugës, modusi i larjes, sinjali dhe sigurimi i fëmijëve.

Numri i rrotullimeve të centrifugës ose

“pa centrifugën e fundit” (Ohne Endschleudern)

Tregohet numri maksimal i rrotullimeve të centrifugës.

Gjatë programit të pompimit (

Abpumpen

) paraqitet shenja

„ “ .

Numrat e rrotullimeve të centrifugës mund të ndryshohen. Mund të zgjidhet edhe puna pa centrifugën e fundit „Ohne

Endschleudern“.

174 175

174

„Ohne Endschleudern“ („ “)

(Pa centrifugën e fundit)

Ndërresat mbeten në ujin e fundit të shpëlarjes. Rekomandohet për ndërresat tejet të ndjeshme.

Mbarimi i programi në

(Ende des Programms um)

Paraqitet koha në të cilën programi do të përfundojë.

Simboli për “Normale Wäsche“

(larja normale)

Ky simbol ndezet kur e zgjedhim “larjen normale”.

Simboli për „Schnelle Wäsche“

(larja e shpejtë)

Ky simbol ndezet kur e zgjedhim “larjen e shpejtë”.

Simboli për „Intensivere Wäsche“

(larja e intensifikuar)

Ky simbol ndezet po qe se është zgjedhur

“larja e intensifikuar”.

Simboli i sinjalit

Ky simbol shfaqet po qe se sinjali zanor nuk

është shkyçur (

Aus

).

Simboli i çelësit për sigurimin e makinës prej fëmijëve

Ky simbol shfaqet po qe se në meny është kyçur sigurimi i fëmijëve (“Kindersicherung: ein”). në mënyrë plotësuese edhe një proces i shpëlarjes. Koha e përgjithshme e larjes zgjatet në mënyrë përkatëse.

Hekurosja e lehtë (Bügelleicht)

Shih ilustrimin nr. 30

Po qe se shtypet tasti për ndërresat që hekurose lehtë

(Bügelleicht) ,

do të pasojë centrifuga e butë, e ngadalshme me shtendosjen përfundimtare të ndërresave.

Pas centrifugimit ndërresat qëndrojnë në daulle të shtendosura – ato nuk rrudhen.

Koha e përgjithshme e larjes zgjatet.

Nxirrni ndërresat nga daullja menjëherë pas mbarimit të centrifugës.

Llamba treguese e tastit

Start/Pause

Llamba treguesi i jep këto njoftime:

-

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq): Programi mund të jetë startuar.

Në daulle ende mund të futen ndërresa.

Funksionet shtesë

Paralarja (Vorwäsche)

Shih ilustrimin nr. 28

Po qe se është shtypur tasti

Vorwäsche

,

krahas programit të zgjedhur në mënyrë plotësuese zhvillohet procesi i paralarjes.

Ky është program për trajtimin paraprak të tekstileve tejet të përlyera dhe të njollosura. Koha e përgjithshme e larjes zgjatet në mënyrë përkatëse.

Shpëlarja plus (Spülen plus)

Shih ilustrimin nr. 29

Po qe se është i shtypur tasti

Spülen plus

, krahas programit të zgjedhur kryhet

175

-

Llamba treguese

Start/Pause

ndriçon vazhdimisht (kuq): Programi

është në vijim. Në daulle nuk mund të futen më ndërresa, për arsye se dera e saj, për shkaqe sigurie, është bllokuar.

Në daullen tanimë mund të futen ndërresa vetëm po qe se shtypet tasti

Start/Pause

.

Përjashtim:

Kur aktivizohet sigurimi i fëmijëve, është shkyçur llamba treguese e tastit

Start/

Pause

.

Në mbarim të programit dera mbetet e bllokuar.

Përparime teknike të veçanta

Automatika për sasinë e ndërresave

Kjo automatikë e rregullon harxhimin e rrymës elektrike dhe të ujit në bazë të sasisë së ndërresave dhe llojit të tekstilit në çdo program të larjes.

Automatika e sasisë është pjesë përbërëse e makinës suaj për larjen e ndërresave dhe ajo funksionon në mënyrë automatike.

Në këtë mënyrë, harxhimi i energjisë elektrike dhe i ujit është në shkallën minimale.

Sensori i qarkullimit si ujëmatës intern përfshin sasinë e sjellë të ujit dhe dozon pikërisht aq ujë sa i nevojitet sasisë së ndërresave.

Sensori i vazhdueshëm i gjendjes së ujit në çdo program siguron gjendjen optimale të ujit për larjen e ndërresave në të gjitha programet.

Sistemi i kontrollin të disbalancës

Sistemi automatik i kontrollit të baraspeshës, nëpërmjet orvatjeve të shumëfishta të centrifugës siguron shpërndarjen e barabartë të ndërresave në daulle.

Kur ndërresat nuk janë shpërndarë në mënyrë të barabartë, për shkaqe sigurie centrifugimi nuk lejohet, përkatësisht numri përfundimtar i rrotullimeve të centrifugës zvogëlohet.

Në programin për

leshin

për të parandaluar tkurrjen, bëhen vetëm dy orvatje centrifugimi.

Koha aktuale

Pas zgjedhjes së ndonjë programi, ju shfaqet kohëzgjatja e mundshme e programit.

Shmangiet nga koha e programuar shkaktohen për shkak të:

-

sasisë së ndërresave në daulle

-

centrifugimit të vështirësuar për arsye se ndërresat në daulle nuk janë sistemuar si duhet

-

shpëlarjes plotësuese, kur ndërresat posedojnë sasi të tepërt shkume

-

trysnisë tejet të vogël të ujit

-

zgjedhjes së funksionit plotësues, p.sh.

Spülen plus

(shpëlarje plotësuese) pas startimit të programit.

Për arsyet e sipërthëna si dhe për arsye të tjera ndryshohet kohëzgjatja e larjes.

Po qe se nuk zgjidhet asnjë funksion plotësues dhe po qe se nuk ka kurrfarë ndryshimesh të tjera të kushteve të larjes, procesi i larjes do të përfundojë në pikën kohore të parashikuar.

176 177

176

Larja me rregullimet themelore

Rregullimet themelore të lartpërmendura i janë përshtatur optimalisht çdo programi të zgjedhur.

Po qe se këto rregullime themelore nuk dëshironi t’i ndryshoni:

Shih ilustrimin nr. 31

‰

Hapeni rubinetin e ujit.

Shih ilustrimin nr. 32

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni te programi i dëshiruar.

Shih ilustrimin nr. 33

‰

Futni ndërresat dhe mbylleni derën e makinës.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Shih ilustrimin nr. 34

‰

Varësisht nga dëshira juaj, shtypni tastin

(tastet) e funksionit plotësues (e funksioneve plotësuese).

Llamba kontrolluese e tastit të zgjedhur ndriçon (kuq).

Po qe se gabimisht është zgjedhur ndonjë kombinim i panevojshëm, llamba e tastit të zgjedhur shuhet dhe vihet në veprim sinjali zanor.

Shih ilustrimin nr. 35

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause .

Llamba treguese ndriçon me dritë të përhershme (kur). Programi starton.

Në displej paraqitet zhvillimi i programit.

Në vazhdim jepet larja me rregullime individuale.

177

Larja me rregullime individuale

Rregullimet mund t’ua përshtatni nevojave vetanake. Së pari gjeni pasqyrën e shkurtër të rregullimeve të ndryshueshme. Në faqet e mëposhtme janë dhënë në hollësi operacionet e punës për ndryshimin e rregullimit.

Pasqyra e programit

Programi të zgjidhet me zgjedhësin e programit.

Futni ndërresat dhe mbyllni derën e makinës.

Shtypni tastin Menü

Numri i rrotullimeve

të centrifugës

Faqe 179 varësisht nga programi dhe nga modeli, shiko f. 174

Mbarimi i programit në

Faqe 179 mund të rregullohet në distancat prej

30 minutave

Larje

Faqe 180 normale e shpejtë intensive

Sinjali:

Faqe 180 i shkyçur pa ndërprerë maksimal

Sigurimi i fëmijëve:

Faqe 181 shkyçur kyçur

Rregullimi i

kohës:

Faqe 182 orët/ minutat

Të shtypet tasti Ändern derisa të arrihet rregullimi i dëshirueshëm.

Të shtypet tasti Menü për rregullime të mëtejme apo të shtypet tasti Start/Pause.

178 179

178

Numri i rrotullimeve të centrifugës

Numri i rrotullimeve të centrifugës mund të ndryshohet.

Numri maksimal i paraqitur i rrotullimeve të centrifugës varet nga programi momental i rregulluar. Lidhur me këtë shikoji edhe udhëzimet në faqen 16.

‰

Zgjedhësi i programit të vihet te programi i dëshiruar i sapozgjedhur.

‰

Futni ndërresat dhe mbylleni derën.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Shembull:

Shih ilustrimin nr. 36

‰

Shtypeni tastin

Menü

derisa të paraqitet “Schleuderdrehzahl“ (numri i rrotullimeve të centrifugës).

Numri aktual i rrotullimeve të centrifugës vezullon.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Menyja braktiset, po qe se për 10 sekonda nuk shtypim asnjë tasti.

Shih ilustrimin nr. 37

‰

Të shtypet tasti

Ändern

(ndryshim) derisa të paraqitet numri i dëshiruar i rrotullimeve ose „Ohne Endschleudern“

(pa centrifugën e fundit)

Rregullimet e tjera mund të zgjedhen duke shtypur tastin

Menü;

të njëjtat rregullime mund të ndryshohen pasi të shtypet tasti

Ändern.

Shih ilustrimin nr. 38

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause .

Programi fillon të punojë.

Llamba treguese ndriçon (kuq).

Në displej paraqiten operacionet e veçanta të zhvillimit të programit.

179

Mbarimi i programit në

(Ende des Programms um)

Konstatoni në mënyrë të sigurt se koha aktuale është rregulluar - shiko “Rregullimi i kohës”, faqe 23.

‰

‰

Zgjedhësi i programit të vihet te programi i dëshiruar.

Futni ndërresat dhe mbylleni derën e makinës.

Llamba treguese “

Start/Pause

” vezullon (kuq).

Shembull:

Shih ilustrimin nr. 39

‰

Shtypeni tastin

“Menü”

derisa të paraqitet “Ende des Programms um“

(mbarimi i programit në).

Vezullon koha aktuale e mbarimit të programit.

Llamba treguese “

Start/Pause

” vezullon (kuq).

Menyja braktiset po qe se për 10 sekonda nuk shtypet asnjë tast. Rregullimet e ndryshuara ruhen.

Shih ilustrimin nr. 40

‰

Shtypeni tastin

Ädern

derisa të paraqitet koha e mbarimit.

Koha e mbarimit të programit mund të rregullohet në distanca prej 30 minuta.

Koha mund të programohet jo më shumë se 24 orë më parë.

Koha e mbarimit të larjes duhet të rregullohet përsëri në rast ndryshimi të programit, të funksioneve plotësuese ose të kohës aktuale.

Gjatë larjes së ndërresave jo aq të përlyera dhe kur makina nuk është shumë e ngarkuar, programi mund të përfundojë shumë para kohës së zgjedhur.

Gjatë larjes së ndërresave tejet të përlyera dhe kur makina është e mbushur mirë, programi mund të përfundojë disa minuta pas kohës së zgjedhur.

Rregullimet e tjera mund të zgjidhen duke shtypur tastin

Menü

; rregullimet e njëjta mund të ndryshohen pasi të shtypet tasti

Ändern.

Shih ilustrimin nr. 41

‰

Shtypeni tastin “

Start/Pause

” Starti i shtyrë vihet në veprim. Llamba treguese ndriçon.

Në zonën e treguesve shfaqet “Verzögerter Start“ (starti i shtyrë).

Larja

Mund të zgjidhni midis opsioneve të ndryshme të larjes.

Këto janë:

-

Normale Wäsche

” (larje normale)

Kohëzgjatje e rëndomtë e larjes.

-

Schnelle Wäsche

“ (larje e shpejtë)

Kohë e shkurtër e larjes për ndërresat që nuk janë aq të përlyera.

-

Intensivere Wäsche

“ (larje e intensifikuar)

Kohë e zgjatur e larjes për ndërresat tejet të përlyera.

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni te programi i sapozgjedhur.

‰

Futni ndërresat në makinë dhe mbylleni derën.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Shembull:

Shih ilustrimin nr. 42

‰

Shtypeni tastin

Menü

derisa të paraqitet “

Normale Wäsche

“ (larje normale).

Vezullon simboli „ “.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Menyja braktiset po qe se për 10 sekonda nuk shtypet asnjë tast. Rregullimet e ndryshuara ruhen.

Shih ilustrimin nr. 43

‰

Shtypeni tastin

Ändern

derisa të mos paraqitet opsioni i dëshiruar i larjes.

Po qe se janë zgjedhur “Intensivere Wäsche“ (larje e intensifikuar) ose “Schnelle

Wäsche“ (larje e shpejtë), simbolet „ “ ose „ “ pas braktisjes së menysë mbeten vazhdimisht të shfaqura.

Rregullimet e tjera mund të zgjedhen duke shtypur tastin

Menü

; rregullimet e njëjta mund të ndryshohen pasi të shtypet tasti

Ändern.

Shih ilustrimin nr. 44

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause .

mi starton.

Llamba treguese ndriçon.

Progra-

Në tregues shfaqen operacionet e veçanta të programit vijues.

180

Sinjali

Sinjali akustik sinjalizon startin e programit, mbarimin e programit, gabimet gjatë përdorimit dhe pengesat.

Forcën e zërit të sinjalit akustik mund ta caktoni vetë.

Kyçja, rregullimi i forcës së zërit dhe shkyçja e sinjalit akustik

‰

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni te programi i sapozgjedhur.

Futni ndërresat dhe mbylleni derën e makinës.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon

(kuq).

Shembull:

Shih ilustrimin nr. 45

‰

Shtypeni tastin

Menü

derisa të shfaqet

“Signal: aus” (sinjali është shkyçur).

Simboli “ ” vezullon.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Në tregues (displej) paraqitet “Bereit“ (gati), po qe se për 10 sekonda nuk shtypet asnjë tast. Rregullimet e ndryshuara ruhen.

181

180

Shih ilustrimin nr. 46

‰

Shtypeni tastin

Ändern

derisa të shfaqet “Signal: kontinuiert“ (sinjali: vazhdueshëm).

Në qoftë se tasti

Ändern

mbahet i shtypur, fuqia e sinjalit zanor rritet.

Tasti

Ändern

të lëshohet pasi të arrihet fuqia e dëshirueshme e zërit.

‰

‰

Tasti

Ändern

të mbahet i shtypur mbi

10 sekonda, në tregues shfaqet sinjal

„Signal: max.“.

Shkyçja e sinjalit: duke qenë se në displej është shfaqur „Signal max.“, tasti

Ändern

të mbahet i shtypur mbi

10 sekonda, derisa në displej të shfaqet

„Signal: aus“ (sinjali i shkyçur).

Rregullimi i zgjedhur ruhet edhe pas larjes.

Rregullimet e tjera mund të zgjidhen duke shtypur tastin

Menü;

të njëjtat rregullime mund t’i ndryshoni duke shtypur tastin

Ändern.

Shih ilustrimin nr. 47

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause.

Programi starton.

Llamba treguese ndriçon.

Në tregues (displej) paraqiten operacionet e veçanta të rrjedhës së programit.

Sigurimi i fëmijëve

Makinën tuaj për larjen e ndërresave mund ta siguroni nga ndryshimet e paqëllimshme të funksioneve të rregulluara.

Po qe se është kyçur funksioni i sigurimit prej fëmijëve:

-

gjatë zhvillimit të programit nuk mund të bëhen kurrfarë ndryshimesh,

-

dera e makinës mbetet e bllokuar edhe pasi të mbarojë programi i larjes.

Vënia në veprim e sigurimit nga fëmijët

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni në ndonjë program në mënyrë që makina të kyçet.

Shih ilustrimin nr. 48

‰

Shtypeni tastin

Menü

derisa të shfaqet „Kindersicherung: aus“ (sigurimi i shkyçur).

Simboli i çelësit vezullon.

Shih ilustrimin nr. 49

‰

Shtypeni tastin

Menü

derisa në displej të shfaqet “Kindersicherung: ein“ (sigurimi i fëmijëve është kyçur).

Pas lënies së menysë simboli i çelësit shfaqet pandërprerë.

Pas startimit të programit, në regjimin e pauzës mund të aktivizoni apo të çaktivizoni sigurimin prej fëmijëve.

Startimi i programit duke kyçur sigurimin prej fëmijëve („Kindersicherung: ein“)

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni te programi i dëshiruar.

‰

Futni ndërresat dhe mbylleni derën e makinës.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Shih ilustrimin nr. 50

‰

Shtypeni dhe mbajeni të shtypur tastin

Start/Pause

(5 sekonda).

Programi starton. Llamba treguese ndriçon pandërprerë (kuq).

Sigurimi i fëmijëve është aktivizuar.

Për t’u çaktivizuar përkohësisht sigurimi i fëmijëve, shtypeni tastin

Start/Pause

dhe mbajeni të shtypur (5 sekonda) derisa të vezullojë llamba treguese

Start/

Pause

. Mund t’i ndryshoni edhe rregullimet e tjera. Shtypeni tastin

Start/

Pause

për ta aktivizuar sigurimin prej fëmijëve.

Programin vijues me sigurimin e aktivizuar nga fëmijët mund ta ndërpreni, po qe

181

se zgjedhësin e programit e vendosni në pozicionin

Aus.

Programi i rregulluar do të vazhdojë të rrjedhë po qe se pajisja kyçet përsëri.

Nxjerrja e ndërresave pas mbarimit të programit me sigurimin e kyçur prej fëmijëve

‰

‰

Shtypeni dhe mbajeni të shtypur tastin

Start/Pause

(5 sekonda). Dera e makinës mund të hapet.

Nxirrni ndërresat. Sigurimi i fëmijëve mbetet aktiv edhe pas shkyçjes së makinës.

Sigurimi i fëmijëve do të riaktivizohet pas kyçjes vijuese të makinës. Dera e makinës nuk do të mund të hapet. Ndryshime të mëtejme të rregullimit nuk do të mund të bëhen.

Për ta hapur derën shtypeni tastin

Start/

Pause

dhe mbajeni të shtypur (5 sekonda).

Çaktivizimi i sigurimit nga fëmijët

‰

Për ta shkyçur makinën zgjedhësin e programit vendoseni te programi i dëshirueshëm.

‰

Shtypeni dhe mbajeni të shtypur tastin

Start/Pause

(5 sekonda). Tani pajisja do të jetë në regjimin e pauzës.

Shtypeni tastin

Menü

për ta çaktivizuar sigurimin nga fëmijët.

Simboli i çelësit vezullon.

‰

Shtypeni tastin

Ändern

derisa në ekran të shfaqet teksti „Kindersicherung: aus“

(sigurimi i shkyçur).

Pas startit të programit, sigurimin mund ta aktivizoni/çaktivizoni vetëm në modusin e pauzës gjatë larjes.

Rregullimi i kohës

Kohën aktuale mund ta rregulloni.

Rregullimet ruhen madje edhe kur makina larëse nuk shfrytëzohet deri 6 javë.

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni te programi i sapozgjedhur.

Shembull:

Shih ilustrimin nr. 51

‰

Shtypeni tastin

Menü

derisa të shfaqet

“Uhr einstellen“ (të rregullohet ora).

Treguesi i kohës vezullon.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Menyja do të braktiset po qe se për 10 sekonda nuk shtypet asnjë tast. Rregullimet e bëra humbin.

Shih ilustrimin nr. 52

‰

Shtypeni tastin

Ändern

derisa të rregullohet koha e saktë në orë.

Shih ilustrimin nr. 53

‰

Shtypeni tastin treguesi i minutave.

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

Menü

derisa të vezullojë

Shih ilustrimin nr. 54

‰

Shtypeni tastin

Ändern

derisa t’i rregulloni minutat.

Me këtë koha është rregulluar.

Shtypeni tastin

Menü

, funksioni i menysë përfundon.

Rregullimet e tjera mund t’i zgjidhni duke e shtypur tastin

Menü;

rregullimet e njëjta mund të ndryshohen duke e shtypur tastin

Ändern.

182 183

182

Ç’mund të bëhet gjatë kohës së larjes

Zgjedhja e sërishme e programit

‰

‰

‰

‰

‰

‰

Po qe se sigurimi i fëmijëve është aktiv, përkohësisht mund ta çaktivizoni. Faqe

22.

Zgjedhësin e programit vendoseni në pozicionin

Aus.

Zgjedhësin e programit vendoseni te programi i sapozgjedhur. Llamba treguese

Start/Pause

vezullon

.

Po qe se dëshironi, mund t’i ndryshoni edhe rregullimet e tjera. Shiko faqen 20.

Sigurimi i fëmijëve – të aktivizohet sipas dëshirës.

Shtypeni tastin

Start/Pause

.

Programi starton. Llamba treguese ndriçon.

Futja (shtimi) plotësuese e ndërresave / ndërprerja e programit për një çast

Ndërresat në daulle mund t’i futni edhe në mënyrë plotësuese; ndërresat mund t’i nxirrni nga daullja edhe para kohe si dhe programin mund ta ndërpreni përkohësisht në çdo çast.

Nuk rekomandohet që të futni ndërresa pasi të fillojë faza e larjes.

Pa sigurimin e fëmijëve

‰

Ndërresat mund të futen në mënyrë plotësuese apo të nxirren derisa llamba treguese

Start/Pause

ndriçon (kuq).

Shtypeni tastin

Start/Pause .

Në displej njëra pas tjetrës shfaqen simbolet

“Pause” ,

183

‰

‰

‰

‰

“Nachlegen möglich“ (mund të shtoni ndërresa).

Hapeni derën.

Futni/nxirrni ndërresat.

Mbylleni derën.

Shtypeni tastin

Start/Pause

. Programi vazhdon punën. Llamba treguese ndriçon (kuq).

Në qoftë se llamba treguese

Start/Pause

ndriçon kuq, programi mund të ndërpritet përkohësisht, por megjithëkëtë, dera, për shkaqe sigurie, nuk mund të hapet (sasia e madhe e ujit, temperatura e lartë ose numri i madh i rrotullimeve).

Në tregues, paraqiten njëri pas tjetrës simbolet

“Pause”,

“Kein Nachlegen“ (nuk mund të shtohen ndërresa).

Po qe se numri i rrotullimeve të centrifugës është tejet i madh, llamba treguese

Start/Pause

ndriçon (kuq). Ndërresa mund të shtoni gjatë pauzës (Pause), po qe se daullja është në gjendje të qetë.

Kur sigurimi i fëmijëve është i aktivizuar

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause

dhe mbajeni të shtypur (5 sekonda), sigurimi i fëmijëve është çaktivizuar dhe programi mund të ndërpritet.

Po qe se llamba treguese

Start/Pause

vezullon kuq, dera nuk mund të hapet për shkaqe sigurie (sasia e madhe e ujit në daulle, temperatura e lartë ose numri i madh i rrotullimeve të centrifugës).

Në displej paraqiten njëra pas tjetrës simbolet

“Pause”,

“Kein Nachlegen“ (nuk mund të shtohen ndërresa).

Kur llamba treguese

Start/Pause

vezullon kuq atëherë mund të shtoni apo të nxirrni ndërresa.

Në displej paraqiten njëra pas tjetrës simbolet

“Pause” ,

“Nachlegen möglich” (mund të shtoni ndërresa).

Pas larjes

Llamba treguese

Start/Pause

shuhet.

‰

‰

Hapeni derën.

Futni/nxirrni ndërresa.

Kur në tregues shfaqet simboli: “Wäsche entnehmem“ (nxirrni ndërresat).

‰

Mbylleni derën.

Shih ilustrimin nr. 55

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause

.

Programi vazhdon punën. Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Llamba treguese ndriçon pandërprerë (kuq).

‰

Shih ilustrimin nr. 56

‰

Hapeni derën.

Zgjedhësin e programit vendoseni në pozicionin

Aus.

Ndërprerja e plotë e programit të larjes

Ka qenë i zgjedhur programi „Ohne Endschleudern“ (pa centrifugë të fundit)

Po qe se programi përfundon para kohe dhe dëshironi t’i nxirrni ndërresat:

‰

‰

Në rast se sigurimi i fëmijëve është aktiv, shtypeni tastin

Start/Pause

dhe mbajeni të shtypur (5 sekonda).

Vezullon llamba treguese

Start/Pause.

Në tregues shfaqet: „Abpumpen“ (pompimi).

ose

‰

Po qe se dëshironi, ndryshoni numrin e rrotullimeve të centrifugës; shiko faqen

20.

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni në

Abpumpen

(pompim) ose në

Schleudern

(centrifuga).

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause.

Programi fillon të punojë. Zhvillimi i programit shfaqet në displej.

‰

Po qe se programi ndërpritet në temperaturë të lartë, mund të ndodhë që dera e makinës të mbetet e bllokuar derisa aparati të ftohet.

Po qe se sigurimi i fëmijëve është aktiv, shtypeni tastin

Start/Pause

dhe mbajeni të shtypur (5 sekonda).

Llamba treguese ndriçon.

ose

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni në

Abpumpen

(pompimi

).

Llamba treguese

Start/Pause

vezullon.

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause .

Pritni të mbarojë programi.

‰

Shtypeni tastin

Start/Pause

.

Llamba treguese ndriçon. Në tregues shfaqet simboli: Abpumpen (pompimi).

‰

‰

Hapeni derën.

Nxirrni ndërresat.

Po qe se programi është ndërprerë kur temperatura në daulle ka qenë e lartë, mund të ndodhë që dera e makinës të mbetet e bllokuar derisa aparati të ftohet.

‰

‰

Pas mbarimit të programit plotësues hapeni derën.

Zgjedhësin e programit vendoseni në

Aus.

Kyçja e zgjedhur paraprakisht e sigurimit prej fëmijëve

Në qoftë se programi, me shkyçjen e pajisjes ndërpritet, dera e makinës mund të mbetet e bllokuar.

184

Llamba treguese

Start/Pause

ndriçon

(kuq).

Në tregues shfaqet simboli: “Wäsche entnehmen“ (nxirrni ndërresat).

185

184

‰

Të shtypet tasti

Start/Pause

dhe të mbahet i shtypur (5 sekonda) derisa të shfaqet fjala “Pause”. Llamba treguese

Start/Pause

vezullon (kuq).

‰

‰

Hapeni derën.

Zgjedhësin e programit vendoseni në pozicionin

Aus.

Mbarimi i larjes

Shih ilustrimin nr. 57

‰

Mbylleni rubinetin e ujit.

Shih ilustrimin nr. 58

‰

Nxirrni ndërresat.

Sigurimi i fëmijëve, në kyçjen vijuese të pajisjes përsëri do të aktivizohet.

‰

Derën për mbushje lëreni të hapur në mënyrë që të thahet brendia e makinës larëse.

Udhëzime për pastrim dhe mirëmbajtje

Pastrimi dhe mirëmbajtja

Rrezik nga goditja e rrymës!

Si punë e parë dhe më e rëndësishme që duhet të bëni është ta shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik. Makina larëse kurrë nuk duhet të pastrohet me fiskajë uji.

Rrezik nga shpërthimi!

Për pastrim kurrë mos përdorni tretës kimikë.

Pastrimi i shtëpizës dhe i pllakës komanduese

Sipas nevojës:

‰

‰

Përdorni pak sapun apo preparat pastrimi të butë dhe që nuk gërryen.

Fshijeni me një leckë të butë.

Pastrimi i daulles

Po qe se për shkak të sendeve metalike

(p.sh. monedha, kapëse letrash, gjilpërë, gozhdë) janë paraqitur shenja ndryshku:

‰

Përdorni preparat për zbardhje mbi bazën e klorit. Respektoni udhëzimet e prodhuesit. Kurrë mos përdorni lesh

çeliku.

Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Po qe se janë shtresuar mbeturina detergjenti për larjen e ndërresave apo të preparatit për mirëmbajtje:

Shih ilustrimin nr. 59

‰

Hapeni sirtarin e preparatit për larje.

185

Shih ilustrimin nr. 60

‰

Tërhiqeni pak sirtarin dhe nxirreni.

‰

Lajeni sirtarin me ujë të rrjedhshëm. Ai mund të ndahet në dy pjesë.

Shih ilustrimin nr. 61

‰

Futeni sirtarin në shtratin e vet.

Pastrimi i pompës

Kur pompa e tretësirës nuk pompon si duhet, mund të bëhet fjalë për trupa të huaj që mund ta kenë bllokuar pompën apo mund të jenë larë ndërresa që kanë lëshuar sasi të madhe të qimeve.

Shkarkimi i tretësirës

(finjës)

Përgatitni një enë të përshtatshme me madhësi deri 30 litra.

Rrezik djegie nga tretësira e nxehtë!

Tretësirën e nxehtë të detergjentit lëreni të ftohet. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mbani në distancë të sigurt.

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni në pozicionin

Aus.

Shih ilustrimin nr. 62

‰

‰

Hapeni kapakun e servisit.

Për ta bërë këtë, me majën e një mjeti shtypeni vrimën dhe kapakun e servisit rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës.

Kapakun e servisit hiqeni krejt.

Shih ilustrimin nr. 63

‰

‰

Zorrën e shkarkimit nxirreni prej mbajtësit të vet dhe shtrijeni atë jashtë shtëpizës.

Shih ilustrimin nr. 64

Hiqeni me kujdes kapakun mbyllës dhe lirojeni tretësirën të derdhet në enën përkatëse.

Shih ilustrimin nr. 65

‰

‰

‰

‰

‰

Mbylleni grykën e zorrës duke e shtypur kapakun mbyllës.

Shih ilustrimin nr. 66

Kapakun e pompës zhvidhoseni me kujdes në mënyrë që të rrjedhë edhe pjesa e mbetur e ujit.

Shih ilustrimin nr. 67

Lirojeni pjesën e brendshme dhe pastrojeni atë prej trupave të huaj si dhe prej qimeve. Helika e pompës duhet të rrotullohet lehtë.

Spiralet e kapakut të pompës dhe kutinë e pompës pastrojeni nga mbeturinat e detergjentit si dhe nga mbeturinat tekstile.

Vendoseni kapakun e pompës në vendin e vet dhe mbylleni.

Shih ilustrimin nr. 68

‰

Zorrën shkarkuese vendoseni te mbajtësi i vet.

Shih ilustrimin nr. 69

‰

Vendoseni kapakun e servisit dhe mbylleni.

Për të parandaluar që gjatë larjes vijuese, një pjesë e preparatit larës të mos kalojë pa u përdorur:

‰

Qitni 1 litër ujë në kthinën

II.

‰

Zgjidhni programin

Abpumpen

(pompimi).

186

Pastrimi i sitës të gypsjellësit

Kjo është e domosdoshme kur në makinën larëse nuk vjen fare uji apo nuk vjen në sasi të duhur.

Rënia e trysnisë së ujit në zorrën e sjelljes së ujit

‰

Mbylleni rubinetin e ujit.

‰

‰

Zgjedhësin e programit rregullojeni në cilindo program (përveç në

Schleudern /Abpumpen).

Shtypeni tastin

Start/Pause

dhe pritni

187

186

‰ të shfaqet njoftimi “Wasserhahn zu?“

(rubineti i ujit është i mbyllur?).

Zgjedhësin e programit vendoseni në

Aus

(shkyçur).

Pastrimi i sitës (sitave) të rubinetit të ujit

Shih ilustrimin nr. 70

‰

‰

Hiqeni zorrën nga rubineti.

Shpëlajeni sitën me ujë rrjedhës.

‰

Kyçeni zorrën përsëri.

Pastrimi i sitave të makinës për larjen e ndërresave

Shih ilustrimin nr. 71

‰

Hiqeni zorrën që ndodhet në anën e pasme të makinës.

Shih ilustrimin nr. 72

‰

‰

‰

‰

Hiqeni sitën (filtrin) dhe shpëlajeni me ujë të rrjedhshëm.

Kthejeni sitën në vendin e vet dhe zorrën lidheni përsëri.

Hapeni rubinetin dhe verifikoni që eventualisht mos rrjedh ujë te pjesët e lidhura. Po qe se rrjedh ujë, verifikoni a

është vendosur si duhet sita.

Mbylleni rubinetin.

Heqja e bigorrit nga makina për larjen e ndërresave

Po qe se detergjenti për larje caktohet në dozë të duhur, atëherë bigorri nuk ka nevojë të hiqet nga makina për larjen e ndërresave.

Po qe se për shkak të pranisë të pjesëve metalike në anën e brendshme të daulles janë krijuar njolla ndryshku, ato mund të hiqen me anë të preparatit për heqjen e bigorrit.

Por, po qe se bigorri duhet medoemos të hiqet, veproni sipas udhëzimeve të prodhuesit të preparatit për heqjen e bigorrit.

Zhbllokimi i derës së makinës në rast nevoje

Duke e vënë në veprim komandën për zhbllokim të domosdoshëm, mund ta hapni derën e makinës dhe t’i nxirrni ndërresat nga daullja.

Rrezik djegieje nga tretësira e nxehtë!

Shkyçeni makinën larëse.

Në qoftë se eventualisht programi është në rrjedhë e sipër, atëherë programi ndërpritet.

Duhet pritur që tretësira e nxehtë për larje të ftohet.

Duhet pritur që daullja të ndalet.

Kujdes!

Mund të ndodhë që dera e makinës të hapet në çdo çast, edhe atëherë kur makina larëse është e mbushur me ujë.

‰

Mos e hapni derën e makinës po qe se uji duket nëpër xhamin e derës.

Shkarkoni nga makina tretësirën për larje.

Shikoni kaptinën „Pastrimi i pompës“.

Shih ilustrimin nr. 73

‰

‰

Hapeni kapakun e servisit.

Për ta bërë këtë, me majën e një mjeti shtypeni vrimën dhe kapakun e servisit rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës.

Hiqeni kapakun e servisit.

Shih ilustrimin nr. 74

‰

Nëse dera duhet doemos të hapet, atëherë tërhiqeni zhbllokuesin. Tani dera mund të hapet pa problem.

187

Ndihmë në rast pengesash të vogla

Në rast nevoje për riparim apo kur pengesën nuk mund ta mënjanoni vetë me ndihmën e tabelës së mëposhtme, veproni në këtë mënyrë:

‰

Zgjedhësin e programit vendoseni në pozicionin

Aus

.

‰

‰

‰

Hiqeni kabllon e makinës nga rrjeti elektrik.

Mbylleni rubinetin e ujit.

Thirreni shërbimin e servisit, shikoni faqen 34.

Pengesa

Dera e makinës nuk mund të hapet.

Dera e makinës nuk mund të hapet, edhe pse pajisja

është shkyçur dhe përsëri

është kyçur.

Shkaku i mundshëm Mënjanimi

Është zgjedhur programi

„Ohne Endschleudern“ (pa centrifugën e fundit)

Të zgjidhet Abpumpen (pompimi) ose

Schleudern (centrifuga)

Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizoni sigurimin e fëmijëve, shiko faqen

23.

Është ndërprerë rryma elektrike.

Kur vjen rryma, programi i rregulluar vazhdon më tej. Po qe se gjatë ndërprerjes së rrymës elektrike ndërresat duhet të nxirren, thirrni shërbimin e servisit. Shiko faqen 34.

Programi rrjedh dhe/ose dera për shkaqe sigurie është bllokuar.

Duhet pritur të përfundojë programi; shiko faqen 26.

Spina e kabllos fare nuk është futur në prizë ose nuk është futur si duhet.

Zgjedhësi i programit është vënë në Aus para mbarimit të programit.

Mënjanoni shkakun.

Programi të zgjidhet përsëri.

Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizojeni sigurimin e fëmijëve, shiko faqen

23.

Dera është bllokuar për arsye sigurie, për shkak të sasisë së madhe të ujit, temperaturës së lartë ose numrit të madh të rrotullimeve të centrifugës.

Shiko kaptinën „Shtimi i ndërresave/ndërprerje e shkurtër e programit“, faqe 24.

Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizojeni sigurimin e fëmijëve; shiko faqen

23.

Programi vazhdon të rrjedhë, edhe pse pajisja

është shkyçur dhe përsëri

është kyçur.

Pajisja nuk mund të vihet në përdorim. Në tregues shfaqet „Gerät gesperrt“

(pajisja është bllokuar).

Sigurimi i fëmijëve është aktiv. Çaktivizojeni sigurimin e fëmijëve; shiko faqen

23.

188 189

188

Llamba treguese nuk ndriçon.

Siguresa e banesës nuk është në gjendje të rregullt.

Të vihet ose të ndërrohet siguresa.

Është ndërprerë rryma elektrike.

Kur vjen rryma, programi i rregulluar vazhdon të rrjedhë. Gjatë ndërprerjes së rrymës elektrike, ndërresat duhet të nxirren dhe të thirret shërbimi i riparimit; shiko faqen 34.

Programi nuk starton. Llamba treguese Start/Pause vezullon.

Programi nuk starton

.

Në displej shfaqet “Fenster offen?” (dera është e hapur?).

Tasti

Start/Pause

nuk është shtypur.

Dera nuk është mbyllur si duhet.

Shtypeni tastin

Start/Pause

.

Shikoni mos është ngatërruar në derë ndonjë pjesë e ndërresës.

Mbylleni derën e makinës (duhet të dëgjohet një klik).

Programi vazhdon punën.

Programi nuk starton.

Programi nuk starton.

Në displej është shfaqur

“Verzögerter Start“ (starti i shtyrë).

Është zgjedhur koha e mbarimit, por ende nuk është aktivizuar me shtypjen e tastit Start/Pause .

Është zgjedhur dhe është aktivizuar koha e mbarimit.

Ora nuk mund të rregullohet. Programi tanimë ka startuar; pas startimit të programit rregullimi i orës nuk mund të bëhet.

Teksti “Uhr einstellen” (rregullimi i orës) mbetet në displej edhe pse është shtypur tasti

Menü .

Ka pasuar kalimi prej rregullimit të orëve në rregullimin e minutave; që të dyja pikat e zgjedhura kanë të njëjtin tekst..

Shtypeni tastin Start/Pause .

Pajisja starton automatikisht.

Pritni të mbarojë programi.

Shiko „Uhr einstellen:“ “rregullimi i kohës:”, faqe 23.

Nuk tregohet koha.

Nuk është rregulluar ora.

Nuk mund të zgjidhet koha e mbarimit.

Nuk është rregulluar ora.

Programi tanimë ka startuar; pas startimit të programit, nuk mund të zgjidhet më koha e mbarimit.

Shiko „Uhr einstellen:“ “rregullimi i kohës:”, faqe 23.

Shiko „Uhr einstellen:“ “rregullimi i kohës:”, faqe 23.

Para aktivizimit të programit, të zgjidhet koha përfundimtare e dëshirueshme e pastaj të bëhet startimit, shiko faqen 20.

189

Pengesa

Numri i rrotullimeve të centrifugës nuk mund të zgjidhet.

Shkaku i mundshëm

Centrifugimi tanimë është në vijim; gjatë centrifugimit nuk është i mundur më ndryshimi i numrit të rrotullimeve.

Mënjanimi

Numri i rrotullimeve të zgjidhet para fillimit të centrifugimit.

Programi i sigurimit të fëmijëve nuk mund të zgjidhet.

Në kthinat e preparatit larës ka mbetur detergjent.

Zgjedhësi i programit qëndron në Abpumpen ; ky program nuk përmban centrifugë.

Sipas nevojës të zgjidhet ndonjë program tjetër.

Programi tanimë ka qenë i startuar.

Sigurimi i fëmijëve mund të zgjidhet gjatë pauzës.

Detergjenti për larje i lagët ose i bërë toptha.

Të pastrohet dhe të thahet sirtari i detergjentit për larje, shiko faqen

27.

Rubineti i ujit nuk është i hapur.

Kur përdorni detergjent të lëngët, shfrytëzoni si masë kapakun.

Hapeni rubinetin e ujit.

Programi vazhdon.

Në makinë nuk vjen uji ose detergjenti për larjen e ndërresave nuk shkon në makinë. Në displej shfaqet

“Wasserhahn zu?” (rubineti i ujit mbyllur?).

Në daulle nuk shihet uji.

Zorra që sjell ujin është lakuar ose

është ngatërruar.

Sita në gypsjellës është zënë.

Trysnia e ujit tejet e vogël.

Nuk ka gabime.

Uji ndodhet nën nivelin që mund të shihet.

Mënjanoni shkakun.

Të pastrohet sita, shiko faqen 28.

Të mënjanohet shkaku..

Tretësira e detergjentit nuk pompohet tërësisht. Në zonën e treguesit shfaqet “Pumpe verstopt?” (është zënë pompa?).

Gypi shkarkues dhe/ose zorra e shkarkimit janë zënë.

Pastroni gypin shkarkues dhe/ose zorrën e shkarkimit.

Nën pajisje rrjedh ujë.

Lidhja e zorrës për sjelljen e ujit nuk

është mbyllur mirë.

Zorra shkarkuese lëshon ujë.

Të shtrëngohet vidha plastike.

Të ndërrohet zorra e shkarkimit.

Nga sirtari i detergjentit del shkumë.

Sasi e tepërt e detergjentit.

Një lugë me zbutës të përzihet me

½ litër ujë dhe të qitet në kthinën

II të sirtarit të detergjentit.

Gjatë larjes vijuese të zvogëlohet doza e detergjentit.

190 191

190

Pengesa

Përsëritja e centrifugës

Ndërresat nuk janë centrifuguar mirë.

Shkaku i mundshëm

Nuk ka gabim.

Sistemi për kontrollin e baraspeshës orvatet ta arrijë baraspeshën duke e kryer centrifugimin disa herë.

Pjesë të mëdha të ndërresave janë ngatërruar ndër vete dhe nuk janë sistemuar në mënyrë të barabartë në daulle. Për shkaqe sigurie, centrifugimi me numër të madhe të madhe të rrotullimeve është parandaluar automatikisht.

Mënjanimi

Pjesët e mëdha dhe të vogla të ndërresave gjithmonë të lahen bashkë.

Pjesët e mëdha dhe të vogla të ndërresave gjithmonë të lahen bashkë.

Kohëzgjatja e programit është zgjatur.

Nuk ka gabime.

Fortësimi i shkumës e ka aktivizuar shpëlarjen plotësuese në mënyrë që ajo shkuma të zbërthehet.

Gjatë larjes vijuese të kihet parasysh dozimi i detergjentit.

Rezultati i larjes nuk kënaq.

Nuk ka gabime.

Sistemi për kontrollin e baraspeshës orvatet ta arrijë baraspeshën duke e kryer centrifugimin disa herë.

Pjesët e mëdha dhe të vogla të ndërresave gjithmonë të lahen bashkë.

Papastërtia është më e madhe se që

është supozuar.

Të zgjidhet programi përkatës ose opsioni plotësues „Intensivere

Wäsche“ (larje e intensifikuar).

Sasia e pamjaftueshme e detergjentit.

Detergjenti të dozohet sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Në ndërresa mund të kenë mbetur mbeturina detergjenti.

Disa detergjente pa fosfat përmbajnë mbeturina që nuk treten në ujë dhe të cilat në ndërresa duken si njolla të shndritshme.

Njolla të përhirta në ndërresa. Papastërti nga lyrësit, yndyrat apo vajrat.

Pas tharjes ndërresat të fshihen me furçë.

Gjatë larjes vijuese të zgjidhet dozimi maksimal i detergjentit dhe temperatura maksimale e lejueshme.

191

Pasqyrimet tekstuale të gabimeve

Teksti në tregues

“Wasserhahn zu?” (rubineti i ujit i mbyllur?)

Shkaku i mundshëm

Rubineti i ujit nuk është hapur.

Mënjanimi

Të hapet rubineti i ujit. Programi vazhdon.

Mënjanoni shkakun.

“Pumpe verstopft?”

(pompa e zënë?)

“Fenster offen?” (dera e hapur?)

Zorra e sjelljes së ujit është lakuar

është ngatërruar

Sita në gypsjellës është zënë.

Trysnia e ujit është tepër e ulët.

Gypi shkarkues dhe/ose zorra e shkarkimit janë zënë.

Dera nuk është mbyllur si duhet.

Të pastrohet sita, shiko prej faqes 28.

Mënjanoni shkakun.

Të pastrohet gypi shkarkues dhe/ose zorra e shkarkimit.

Shikoni mos është ngatërruar në derë ndonjë pjesë e ndërresës.

Mbylleni derën.

Po qe se pengesa nuk mund të mënjanohet me ndihmën e tabelave të sipërthëna, atëherë pajisja duhet të shkyçet, duhet të pritni 5 sekonda, pastaj pajisja të kyçet, programi të rregullohet dhe të startohet.

Po qe se pengesa shfaqet përsëri, thirreni shërbimin e riparimit; shiko faqen 34.

Vlerat e harxhimit

Programi Funksioni plotësues Ngarkimi deri

10,0 kg

Buntwäsche 30 °C

(ndërresa me ngjyra)

Buntwäsche 40 °C

(ndërresa me ngjyra)

Buntwäsche 60 °C

(ndërresa me ngjyra)

Buntwäsche 60 °C

Flecken

Intensiv* (ndërresa me ngjyra, me njolla)

Buntwäsche 60 °C

(ndërresa me ngjyra)

Kochwäsche 90 °C

(zierje) *

Pflegeleicht 30 °C

(që mirëmbahen lehtë)

-

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

10,0 kg

10,0 kg

10,0 kg

10,0 kg

9,0 kg

4,0 kg

192

Vlera e harxhimit

Rryma Uji

0,7 kWh 95 l

1,2 kWh

1,6 kWh

1,7 kWh

95 l

95 l

74 l

1,5 kWh

3,2 kWh

0,3 kWh

95 l 2:10 h

110 l 3:40 h

70 l 1:20 h

Kohë zgjatja

1:45 h

2:00 h

2:30 h

2:40 h

193

192

Programi Funksioni plotësues Ngarkimi deri

Vlera e harxhimit

Rryma Uji Kohë zgjatja

Pflegeleicht 40 °C

(që mirëmbahen lehtë)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

4,0 kg 0,5 kWh 70 l 1:20 h

Pflegeleicht 60 °C

(që mirëmbahen lehtë)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

4,0 kg 0,7 kWh 70 l 1:50 h

Quick + Mix 30

°C

(shpejt + të përziera)

Fein/Seide 30 °C

(të ndjeshme/mëndafsh)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

Intensivere Wäsche

(larje e intensifikuar)

4,0 kg

3,0 kg

0,2 kWh

0,2 kWh

50 l

52 l

1:00 h

0:50 h

Wolle 30 °C

(lesh)

2,5 kg 0,2 kWh 40 l 0:30 h

* Rregullimi i programit me funksionin plotësues “Intensivere Wäsche“ (larje e intensifikuar) për testim sipas normave EN 60456 dhe IEC 60 456

** Sasia e ngarkimit prej 10 kg rekomandohet vetëm bashkë me opsionin e larjes së intensifikuar.

*** Vlerat reale të harxhimit shmangen prej vlerave të lartpërmendura, varësisht nga trysnia e ujit, nga fortësia e ujit dhe nga temperatura hyrëse e ujit, nga temperatura e hapësirës, nga lloji, nga sasia dhe nga shkalla e përlyerjes e ndërresave, nga detergjenti i përdorur për larje, nga ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik dhe nga funksionet plotësuese të zgjedhura.

Të gjitha vlerat u nënshtrohen ndryshimeve varësisht nga përparimi në lëmin e zhvillimit.

193

Shërbimi teknik (i riparimit)

Vendosja, kyçja dhe transportimi

Makina juaj për larjen e ndërresave nuk kërkon kurrfarë mirëmbajtjeje të posaçme që nuk u përmend deri më tani.

Para se ta thirrni shërbimin teknik, shikoni a mund vetë ta mënjanoni pengesën (shiko prej faqes 30.

Në rast se e thirrni teknikun brenda afatit të garancisë, shpenzimet e ardhjes së tij dhe sugjerimet për mënjanimin e pengesave eventuale, i përballoni vetë.

Adresën e Shërbimi teknik që është më afër jush mund ta gjeni në listën e bashkëngjitur.

Ju lutemi që shërbimit teknik t’ia tregoni numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) të pajisjes. Duke e theksuar numrin e produktit dhe numrin e prodhimit të pajisjes i zvogëloni shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e tjera që kanë të bëjnë me këtë.

Këto të dhëna do t’i gjeni në pllakën e tipit të pajisjes (shiko figurën) dhe në kornizën e fushës të pllakës së tipit në anën e pasme të pajisjes.

Shih ilustrimin nr. 75

Udhëzime sigurie

Rrezik nga lëndimi!

Makina për larjen e ndërresave është tejet e rëndë. Gjatë ngritjes së saj duhet të jeni të kujdesshëm.

Paralajmërim

Zorrët e ngrira mund të këputen/të pëlcasin. Makinën për larjen e ndërresave mos e vendosni në hapësirat ku temperatura është e ulët dhe/ose jashtë.

Makina për larjen e ndërresave me rastin e zhvendosjes mund të dëmtohet. Prandaj, kur ta ngreni atë, mos e rrokni për pjesët e dala (p.sh. për dere).

Përpos udhëzimeve të lartpërmendura duhet t’i respektoni edhe dispozitat e veçanta të ndërmarrjeve për furnizimin me ujë dhe me energji elektrike.

Në rast se nuk jeni të sigurt se si instalohet makina, lëreni që instalimin ta bëjë mjeshtri përkatës.

Transportimi, p.sh. me rastin e shpërnguljes

Para se ta transportoni makinën për larjen e ndërresave

-

Mbylleni rubinetin e ujit.

-

Hiqeni kabllon e makinës larëse nga rrjeti elektrik.

-

Çmontoni zorrët për sjelljen dhe për shkarkimin e ujit.

-

Përgatitni dhe montoni siguruesit e makinës gjatë transportit.

194 195

194

Pas transportit dhe vendosjes si dhe kyçjes sipas rregullave, kyçeni programin plotësues

Abpumpen

para se ta startoni programin e parë të larjes.

Përgatitja dhe montimi i siguruesve të makinës gjatë transportit

Shih ilustrimin nr. 76

‰

‰

‰

Hiqni kapakët e poshtëm

Përgatitni siguruesit e pajisjes gjatë transportit:

Vidhën rrotullojeni aq saqë fundi i saj të mos dalë nga kundërvidha.

Tani vendosni siguruesit e transportit dhe shtrëngoni vidhat. Shtojcat duhet të flenë në hullizat e murit të pasmë të shtëpizës .

Udhëzim i shkurtër

Para përdorimit të makinës

Paralajmërim

Para se ta përdorni makinën për larjen e ndërresave, lexoni udhëzimet për vendosjen dhe për përdorimin e saj dhe veproni në përputhje me to.

‰

‰

Zgjidhni gjuhën e tekstit të treguesit.

Rregulloni kohën aktuale.

Përgatitja e ndërresave

Shih ilustrimin nr. 77-81

Zgjedhja dhe startimi i programit

Shih ilustrimin nr. 82, 83

Zgjidhni rregullimet përkatëse ...

Shih ilustrimin nr. 84, 85

... dhe startoni

10.

Shih ilustrimin nr. 86

Pas larjes

Shih ilustrimin nr. 87 - 89

195

maksimale e ndërresa

Schnelle W

196 197

27 9 1

196 197

Вашата пералня

Bosch

-

-

Общи инструкции за безопасност

Пералнята е предназначена за

Новата пералня, която закупихте, е мо дерен, висококачествен домашен уред.

Пералнята се характеризира с иконо мичната си консумация на енергия, вода и прах за пране.

Всяка пералня, която напуска фабри ката, е проверена внимателно, за да се гарантира, че функционира правилно и е в идеално състояние.

Ако имате някакви въпроси – особено по отношение на свързването и инста лирането на пералнята, не се колебайте да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Допълнителна информация и набор на нашите продукти може да се намерят на нашата интернет страница: http://bosch-hausgeraete.de

Прочетете инструкциите за работа и инсталиране и цялата останала инфор мация, придружаваща пералнята, и действайте съгласно тях.

Запазете цялата документация за бъде ща употреба или за следващия собстве ник на уреда.

Внимавайте при източване на гореща вода.

Не докосвайте вратата, когато перете при висока температура.

Не се качвайте върху пералнята.

Не се облягайте на отворената врата на пералнята.

198 199

198

Информация за изхвърлянето на отпадъци

Инструкции за инсталиране

Изхвърляне на опаковката

Вашият нов уред е доставен в защитна опаковка. Всички използвани материа ли са екологично безопасни и могат да бъдат рециклирани. Помогнете като изхвърлите опаковката по безопасен за околната среда начин.

Попитайте продавача или местните власти за настоящите средства за изхвърляне.

Риск от задушаване!

Не позволявайте на деца да си играят с опаковката и съответните й части.

Съществува риск от задушаване с пластмасовото фолио и от падащи кар тонени кутии.

Въведение

Съблюдавайте и спазвайте предупре жденията и инструкциите по-долу:

Тези инструкции за инсталиране са предназначени за квалифицирани техници. Като допълнение към тези инструкции за инсталиране спазвайте следното, докато инсталирате уреда:

Ако пералнята е в стая с ниска темпера тура или в такава, която не се използва през зимата, остатъчната вода

трябва да бъде

премахната от водната помпа и маркучите.

Не повреждайте пералнята. Не повди гайте пералнята от нейните издадени части (например вратата).

Като допълнение към информацията за безопасност, изложена тук, местните водоснабдително и електрозахранващо дружества може да имат специални изисквания.

Ако имате съмнения, уредът трябва да се свърже от специалист.

Изхвърляне на стария уред

Старите уреди не са безполезни боклу ци! Могат да се извлекат ценни мате риали от рециклирането на стари уреди.

Опасно за живота!

Изключете щепсела за ел. мрежа на стария уред. Срежете захранващия кабел и го изхвърлете с щепсела за ел. мрежа.

Унищожете ключалката на вратата. Това ще попречи на деца да се заключат в уреда и да се задушат.

199

Информация за изхвърлянето на отпадъци

Изхвърляне на опаковката

Вашият нов уред е доставен в защитна опаковка. Всички използвани материа ли са екологично безопасни и могат да бъдат рециклирани.

Помогнете като изхвърлите опаковката по безопасен за околната среда начин.

Попитайте своя търговец или направете запитване до местните власти за уста новените начини за изхвърляне.

Опазване на околната среда/ Насоки и съвети

Вашата перална машина използва ефективно вода, енергия и перилни препарати, като по този начин защитава околната среда и намалява разходите на домакинството ди.

Торбичката принадлежности съдържа:

1.

Капачки за поставяне в отворите след премахване на болтовете за транспортиране.

2.

Колянова тръба за прикрепяне на дренажния маркуч, например към воден басейн.

3.

4.

Гаечен ключ за настройване.

Заключалка за дренажния маркуч.

В зависимост от положението на свързване, следната част също е не обходима:

Стандартни принадлежности

Няколко принадлежности са приложени към вашата перална машина. Проверете дали са приложени всички принадлежно сти за вашия модел. Ако липсват отделни части, свържете се с търговеца незабавно.

На задната страна на уреда:

Виж фиг 4

Полезни инструменти

Следните инструменти са от полза:

Барабанът съдържа:

Виж фиг 1

1.

2.

3.

Захранващ маркуч (синя стрелка)

Дренажен маркуч за водата.

Торбичка с принадлежности (вж. по-надолу)

Виж фиг 2

Водонепропускваемият маркуч предот вратява потенциално наводнение, ако маркучът протече. Ако маркучът про тече светва червен сигнал и водният впускателен отвор се блокира.

Виж фиг 3

200

1.

2.

3.

Отвертка с плоска глава.

Гаечен ключ за муфа (13 мм).

Кръгов гаечен ключ (SW 13) за пре махване на болтовете за транспор тиране.

4.

Нивелир за настройване.

Виж фиг 5

201

200

Размери

Виж фиг 6

а = 686 мм b = 780 мм c = 940 мм d = 407 мм

Ъгъл на отваряне 180°

Приблизително тегло 100 кг.

Списък за проверка за инсталиране

напълно премахнете 4 болта за доставка и пре местете пералната маши на на място свържете линията на во дно захранване и дренаж ната тръба свържете електрическото захранване плъзнете пералната маши на до крайното и местона хождение изравнете ъгъла на перал ната машина възможно най-прецизно преди първо използване, изпълнете почистващ цикъл

страница

7

8

9

9

9

12

Повърхност за инсталиране

Стабилността е важна, за да се предот врати “лашкането” на пералната маши на по време на въртящия цикъл.

Повърхността за инсталиране трябва да бъде твърда и равна. Меки подови повърхности, като килими или повърх ности на дунапренена основа, не са подходящи.

201

Ако пералната машина ще бъде инста лирана на дървен под:

‰

При възможност инсталирайте пе ралната машина в ъгъл.

-

‰

‰

Завинтете водонепромокаема дървена плоскост (минимум 30 мм дебела) за пода.

Обезопасете предните крака на пералната машина с придържащи скоби.

‰

‰

‰

Придържащи скоби (комплект) могат да бъдат получени от специали зиран магазин или от Клиентски

Услуги (WMZ 2200).

Уредът не може да се поставя с барабана нагоре.

Уредът не може да се вгражда под други предмети.

Инсталиране на основа

Ако пералната машина е инсталирана върху основа (номер за поръчка WMZ

20400), следвайте инструкциите в наръ чника за употреба.

Инсталирайте държача, ПРЕДИ да премахнете уредите за сигурност при транспортиране.

Инсталиране в ниша

Ако пералната машина ще бъде инста лирана в ниша, съблюдавайте мини малните разстояния, отбелязани в след ната таблица:

Странично

Горен край

Заден край

Преден край

Разстояние

6 мм

305 мм

64 мм

6 мм

Премахване на средствата за защита при транспортиране

Внимание

Болтовете за транспортиране трябва винаги да се махат преди използване на уреда за първи път и трябва да се съхраняват за следващо транспортира не (например при пренасяне на дома кинството).

‰

‰

Отхлабете всичките 4 болта преди да премахнете някой от болтовете изцяло от уреда.

Премахнете долните два болта, преди да премахнете горните два болта.

‰

‰

Отхлабете болтовете със затворе ния край на гаечния ключ 13 мм. От хлабете болтовете, докато са готови за лесното им отстраняване.

Долните прикрити болтове могат лесно да се отстранят, като използ вате 13 мм глух ключ.С

Виж фиг. 7

‰

‰

Отстранете напълно средствата за защита при транспортиране (болто ве и пружини, шайби и втулки).

За да съхраните болтовете за бъ деща употреба, не ги отделяйте от пластмасовите втулки.

Виж фиг. 8

‰

Вкарайте пластмасовите капачки в

Съхраняване на средствата за защи та при транспортиране

Винаги пазете транспортните болтове за бъдещо преместване (например при пренасяне в друг дом).

Виж фиг. 9

‰

Ако втулките не излязат, при из важдането на болтовете, вкарайте болтовете обратно във втулките и

202

‰ внимателно опитайте отново. Важно е да направите това с болтовете, в противен случай втулките може да не измъкнат правилно.

Съхранете транспортните болтове и (завийте гайката и втулката на болта).

Дължини на маркучи и кабели

Свързване от лявата страна

Виж фиг. 10

Свързване от дясната страна

Виж фиг. 11

a = 140 см. (прибл.) b = 130 см. (прибл.) c = 85 см. (прибл.) d = 100 см. (прибл.) e = 175 см. (прибл.) f = 85 см. (прибл.) g = 140 см. (прибл.) h = 60 см. (прибл.) h = минимална височина на точката на източване

Други маркучи

Налични при специализирани достав чици:

Удължен захранващ маркуч (прибл.

2,44 м).

203

202

Свързване на водата

Маркуч за входящата вода

Внимание!

Използвайте пералнята само със студе на питейна вода. Не свързвайте смеси телния кран с апарати за гореща вода без налягане.

Използвайте единствено новодоста вените захранващ и дренажен маркуч.

Никога не свързвайте стари, употребя вани маркучи.

Ако се съмнявате, че ще се справите с правилното свързване на уреда, объ рнете се към специалист.

Следете главното налягане на водата.

Водното налягане трябва да е между 1 и 10 бара (когато кранчето е пуснато, трябва да протичат поне

8 литра вода на минута)

Разликата във височините между място то на влагане и дренажната точка: максимум 100 см, минимум 60 см.

203

Свържете дренажния маркуч:

‰

Не отделяйте винта от стягаща та скоба.

Разхлабете винта, само колкото дренажния маркуч да влезе свободно с скобата.

Виж фиг. 13

1.

Поставете скобата в края на дре нажния маркуч преди да го свърже те с уреда.

-

Виж фиг. 14

2.

Свържете дренажния маркуч с конектора за дренажен маркуч от задната страна на уреда; поставете скобата на около 9 мм от края на маркуча.

3.

Затегнете скобата с отвертка.

Дренаж в изправена тръба

Виж фиг. 15

‰

‰

Използвайте дъга. Свържете дъгата с края на дренажния маркуч и вка райте края на маркуча в отходната тръба.

Прикрепете маркуча в правилната позиция чрез лепенка или стягаща скоба?.

Дренаж в сифон:

Виж фиг. 16

‰

Затегнете точката на свързване с щипка за маркуч Ø 24-40 мм (изхо ден отвор за специалисти).

Дренаж в мивка

Виж фиг. 17

‰

‰

Закрепете стабилно дренажния маркуч за мивката.

Когато водата започне да се изпомп ва от пералната машина, уверете се, че се оттича достатъчно бързо.

Свързване към електрическата мрежа

Внимание

Включвайте пералната машина само в правилно монтирани, добре заземени ел. контакти с променлив ток.

Волтажът трябва да е в съответствие със спецификациите на пералната ма шина (табелка).

Електрическото натоварване и необхо димият предпазител са обозначени на табелката.

Проверете дали:

‰

‰

Електрическият щепсел и електри ческите контактът са съвместими.

Профилът на кабела е адекватен,

‰

Заземителната система е монтира на правилно.

Смяната на захранващия кабел (при нужда) трябва да се извършва само от специалист.

Подмяната на захранващия кабел може да се извърши от отдела за обслужване на клиенти.

Не използвайте разклонители и удължи тели.

Ако се наложи да използвате прекъ свач, използвайте само маркирани със знака . Само този символ може да гарантира изпълняването на всички из исквания.

Не изключвайте от електрическия щеп сел, дърпайки го за кабела.

Не включвайте/изключвайте електриче ския щепсел с мокри ръце.

204

Подравняване на пералната машина

Процедура по нивелиране

1.

Уредът трябва да е в крайното си по ложение, готов за нивелация (преме стването на уреда след нивелация, може отново да го денивелира)

Всяко от крачетата или поставка на уреда, трябва да стабилно разполо жено, за да предотврати клатушкане то на пералната машина.

Започнете след като сте завинтили докрай всичките четири крачета, след това едно по едно ги отвинтвай те до изравняването на пералната машина.

2.

3.

Използвайте нивелир между предна и задна част и между страничните стени. (Нивелирът трябва да се събира целия върху горния капак на пералнята. Внимавайте единия край да не е повдигнат от лайсната по ръба на пералнята).

Нагласете нивото на пералнята чрез четирите крачета с регулируе ма височина. Снижете пералнята възможно най-ниско, за да намали те вибрациите.

‰

‰

Разхлабете заключващата гайка

(

1

на илюстрацията), като я завъртите по часовниковата стрелка. Използвайте доставе ния гаечен ключ (16 мм). Като завъртите заключващата гайка, крачето (

2

на илюстрацията) , за което е заключена, ще се върти заедно с нея. Това ще удължи височината на крачето.

Развинтването на крачето (по часовниковата стрелка), ще издигне ъгъла на пералнята, а завинтването на крачето (обра тно на часовниковата стрелка), ще го свали. Когато ъгълът на

205

204

4.

‰ пералнята достигне правилното положение, заключете крачето, като завъртите заключващата гайка обратно на часовниковата стрелка, докато здраво се запре в корпуса на пералнята.

Може да се наложи да придър жате крачето с клещи, докато за тягате заключващата гайка. Ако крачето се завърти, ще промени височината на ъгъла.

‰

След предварителното настрой ване, натиснете надолу всеки от ъглите да се уверите, че перал нята не се клати. Ако се клати, снижете крачето на този ъгъл, докато стъпи стабилно на пода.

‰

Използвайте нивелир (не по-дълъг от 61 см), за да проверите изравня ването на уреда.

‰

Натиснете надолу всеки от ъгли те на уреда, за да се уверите, че той не се клати.. снижете кра чето на този ъгъл, докато стъпи стабилно на пода.

Поставете нивелира върху гор ния капак на уреда, за да прове рите дали е изравнен по осите предна-задна страна и лява-дяс на страна.

‰

‰

Ако балончето е в средата, значи уредът е изравнен. В противен случай, повторете цялата процедура по нивелира не, докато уредът се изравни.

Съвет: Ако балончето е по-близо до единия край на нивелира, то значи този край е повдигнат.

Изравнете като или снижите по-високия, или издигнете пониския край.

След като изравните уреда странично, то завъртете нивели ра върху горния капак в посока отпред-назад и изравнете и в тази посока.

Виж фиг. 18

5.

За фина настройка на нивелацията, вкарайте малко пране в пералнята, пуснете режим центрофуга и тогава настройте нивото.

Ако спрете ръчно тестовото центро фугиране, преди да е приключило, вратата на пералнята може да оста не заключена за 10 секунди.

205

Ръководство за работа

Вашата нова перална машина

Виж фиг. 19

Контролно табло

Виж фиг. 20

Преди да използвате пералнята за първи път

Първи цикъл на пране

Пералнята трябва да е инсталирана и свързана правилно, както е показано в страница 5.

Преди да използвате пералнята за първи път:

‰

‰

‰

Основното напрежение и специфи кациите за напрежение на пералня та (табелка за оценяване) трябва да съвпадат.

Пералнята трябва да е правилно инсталирана и свързана.

Клемата трябва да е пусната.

Избиране на езика

Програматорът не трябва да е за даден на

Изключено

.

Езикът трябва да се избере, преди да се стартира програмата.

‰

Натиснете едновременно бутоните

Меню

и

Избор

и ги задръжте (за 5 секунди), докато не се появи теку щата настройка.

Виж фиг. 21

‰

Натиснете бутона

Избор

, докато не се появи желания език.

‰

Потвърдете избора на език, като натиснете бутона

Меню

.

Ако бутонът е натиснат, новата на стройка за език е избрана автома тично след 5 секунди.

Избраната настройка се възобновя ва след цикъла за пране.

206 207

206

Задаване на времето

Преди да могат да бъдат избрани индивидуалните настройки (поспециално „Програмата е при ключена в”), времето трябва да се настрои.

Първи цикъл на пране

(без пране)

Вашият уред е тестван, преди да на пусне фабриката. За да премахнете во дата, останала от тестовите процедури, първият цикъл на пране трябва да бъде извършен без пране в пералнята.

‰

‰

Не поставяйте пране в пералнята.

Включете клемата.

‰

‰

‰

‰

Отворете капака на чекмеджето за прах.

‰

‰

Излейте приблизително 1 литър вода в камера

II

;

Напълнете наполовина мерната чаша за прах и я излейте в камера

II

.

Не използвайте вълнени изделия и слаби прахове за пране (на основа на пяна).

Затворете капака на чекмеджето за прах.

Затворете вратата.

‰

Задайте програматора на

Памучни

90 C

. Светлината на индикатора

Старт/Пауза

свети (в червено).

Натиснете бутона

Старт/Пауза

Стартира се програмата. Светва индикаторът (в червено).

Стъпките на индивидуалната про грама са отбелязани в полето на дисплея.

Когато се покаже „Remove washing”

(премахнете прането):

‰

‰

Отворете вратата.

Обърнете програматора на

Изклю чено

.

Подготовка за пране

Виж фиг. 22

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

‰

Изпразнете джобовете на дрехите.

Изчеткайте пясъка от джобовете и маншетите/яките.

Затворете циповете, стегнете ка лъфките на възглавниците/покрив ките на възглавниците.

Махнете плъзгачите на завесите или ги завържете в мрежа/тобичка.

Премахнете чужди обекти/пух отвъ тре и почистете вътрешността.

Премахнете елементите, които не могат да се изперат.

Панталони, трикотаж и трикотажни изделия например вълнени облек ла, тениски или пуловери трябва да са обърнати на обратно.

Предварително третирайте петната.

Сутиени с подплънки (подплънката може да се разхлаби по време на прането и да доведе до повреда), малки обекти (чорапи и кърпички), тиранти и колани трябва да бъдат прани в торба, за да не се „загубят”.

Сортиране на прането

Според цвета и степента на замърся ване

Виж фиг. 23

Белите обекти могат да станат сиви.

Изпирайте белите и цветни обекти от делно.

207

-

-

-

Степен на замърсяване

леко зацапани

-

-

Без видимо зацапване или петна.

Прането вероятно абсорбира телесна миризма.

Леки летни дрехи

Тениски, фланелки, блузи, които носите не повече от един ден.

-

-

Тениски, фланелки, блузи пропити с пот или носени няколко пъти.

Чаени кърпи, кърпи за ръце, за вивки, използвани повече от една седмица.

208

Памучни + ленени 95 °C, 90 °C

Памучни + ленени 60 °С, 40 °С, 30 °С

Синтетични 60 °С, 40 °С, 30 °С

Деликатни/Копринени 40 °С, 30 °С

Копринени и вълнени тъкани за ръчно и автоматично пране, студено,. 30 о

С

Не поставяйте в пералнята пране, на което има следния етикет:

= да не се пере в пералня

209

208

Опасност от експлозия!

Пране, което е предварително трети рано с перилни препарати, съдържащи разтворители, например препарат за премахване на петна или почистващ разтвор, трябва бъдат старателно из плакнати на ръка, преди да се вкарат в пералната машина, в противен случай има опасност от експлозия. Преди да заредите прането, изплакнете старател но на ръка.

Внимание

Чужди частици в барабана, могат да повредят прането. Преди поставянето на прането, уверете се, че няма чужди частици в барабана.

Зареждане на прането

Виж фиг. 25

‰

Отворете вратата.

Виж фиг. 26

‰

Разгънете сортираното пране и го поставете свободно разположени в барабана. Смесете големи и малки части от облеклото. Пране с различ ни размери се разпределя по-равно мерно при центрофугирането.

Не прехвърляйте максимално разрешеното количество пране.

Препълването може да доведе до недобро изпиране и да причини на мачкване.

Препоръчителното зареждане на перал нята в зависимост от избраната програ ма и допълнителни функции е показано.

Пълно зареждане

Памучни и ленени

½ Зареждане

Памучни, синтетични материи, плетена тъкан

1/3 Зареждане

Вълнени, фини материи, коприна

‰

Затворете вратата. Внимавайте да не защипете пране между вратата и гуменото уплътнение. Вратата трябва да се затваря леко и без принудителен натиск.

Перилни препарати и добавки

Опасност от натравяне!

Съхранявайте перилните препарати и добавки далеч от деца.

-

-

Правилно разпределяне на перилни препарати

Дозирайте перилните препарати, като се съобразявате със:

твърдостта на водата. Информация за това можете да плолучите от местното водоснабдително друже ство.

количеството пране.

степента на замърсяване. Данни за степента на замърсяване ще наме рите на страница 13.

Сиво-кафявите петна (от мазнина) може да замърсят прането. Нагревателите се калцират.

209

Прекалено много перилен препарат:

Вреди на околната среда, образува се прекалено много пяна, която може да намали ефекта от перилната механика и да доведе до лоши резултати от пра нето и изплакването.

Пълнене с перилни и/или почистващи препарати

Виж фиг. 27

‰

‰

Отворете капака на чекмеджето за перилни препарати.

Напълнете с перилен и/или почист ващ препарат.

Камера

I

: Предпране

Камера за предпране за перилни пре парати, препарати за почистване на петна и колосване.

Камера

II

: Основно пране

Камера за перилни препарати и препа рати за почистване на петна

Камера :

Течни перилни препарати, други почи стващи препарати, например омектоти тел или балсам. Напълнете до долния край на знака „

max”

.

‰

Разредете концентрираните и агресивни омекотители и балсами с малко вода преди да налеете в камера (за предотвратяване на запушването на преливника)

‰

Затворете капака на чекмеджето за перилни препарати.

Програми и функции

Продължителността на програмите зави си от налягането и твърдостта на водата, температурата на вливаната вода, стай ната температура, вида и количеството пране, колебанията в главното напреже ние и избраните допълнителни функции.

Максималната скорост на центрофуги рането зависи от избраната програма.

Настройките за скоростта на центрофу гираното, вижте на страница 20.

Основни програми

Памучни 90 °С

За силно замърсени тъкани, устойчиви на изваряване.

210

За издръжливи тъкани, например па мучни и ленени материи, като хавлиени кърпи, спално бельо или бели спортни чорапи.

Памучни 60 °С

Препоръчително за средно или силно замърсено пране с устойчив цвят. За издръжливи материи, например памуч ни или ленени, като работно облекло или бельо.

Памучни 60 °С

Програма за дълбоко почистване и пре махване на петна, за устойчиви памуч ни материи.

Памучни 40°С

Препоръчва се за леко или средно замърсени материи, с неустойчив цвят.

За платове от памук и лен, например джинси, тениски и памучни пуловери.

Памучни 30°С

Препоръчително за леко замърсени ма терии, с неустойчив цвят. За устойчиви платове, например памучни или ленени

(ако цветовете им могат да изсветлеят или изчезнат)

211

210

Лесна поддръжка 60 °С

За средно замърсени материи с лесна поддръжка и устойчиви цветове, на пример памучни, ленени, синтетични или смесени материи. Този вид пране изисква специален избор на програма и намалена скорост при центрофугиране, за да се намали образуването на гънки.

Лесна поддръжка 40 °С

За леко и/или средно замърсени мате рии с лесна поддръжка, с неустойчиви цветове, например памучни, ленени, синтетични или смесени материи. Този вид пране (например блузи, ризи и гащеризони) изисква специален избор на програма и намалена скорост при центрофугиране, за да се намали об разуването на гънки.

Лесна поддръжка 30 °С

За леко и/или средно замърсени мате рии с лесна поддръжка, с неустойчиви цветове, например памучни, ленени, синтетични или смесени материи. Този вид пране изисква специален избор на програма и намалена скорост при цен трофугиране, за да се намали образу ването на гънки.

Специална грижа

Фини/Копринени 30 °С

За чувствителни материи, подлежащи на пране, например копринени, сате нени, синтетични и смесени материи

(пердета, рокли, поли и блузи).

Големи предмети от прането, например спортно облекло, може да бъдат изпра ни на тази програма заради внимател ното движение и допълнително изплак ване, което се добавя автоматично.

Няма центрофугиране между отделните изплаквания.

Вълна студ

Ръчно пране се препоръчва за много чувствителни материи, които обикнове но се перат на ръка.

Тази програма е създадена за особено внимателно третиране на прането.

Коприната и други материи с указание за „ръчно пране” или със знака на етикетите си, могат безопасно да бъдат изпрани на тази програма.

Вълна 30 °С

За вълнени материи, подлежащи на ръчно и автоматично пране.

Смесени 30 °С

За материи с лесна поддръжка и памуч но пране – с тази програма можете да перете заедно различни видове мате рии.

Центрофуга

За центрофугиране на ръчно пране.

Водата от прането или изплакването се източва преди центрофугирането.

Изплакване/Освежаване

Програма за изплакване на незамърсе ни материи, например бански костюм и за премахване на остатъци от перилни препарати. Завършва с кратко изплак ване. Водата се източва.

Източване

Водата от изплакването се източва без центрофугиране.

Максимални скорости на центрофу гирането при различните програми

Обороти в минута

1200

800

600

800

600

1200

1200

Тип пране/програма

Памучни

Синтетични

Фини/Копринени

Вълна

Смесени

Центрофуга

Изплакване

В програма

Памучни

платовете се центрофугират на максималната възможна скорост.

211

В програмите

Лесна поддръжка

,

Фини/Копринени

,

Вълна

и

Смесени

пералната машина центрофу гира на ниска скорост – за внимателно третиране на фино пране. При необхо димост, променете скоростта на цен трофугиране. Минималната скорост на центрофугиране е 400 оборота в минута.

Дисплей

Текущата програма и нейният статус се изписват от лявата страна на първия ред. Текущият час е изписан в дясната част, а в лявата е изписано „Ready” (в готовност).

Символ за режим „Нормално пране”

Този символ се появява, когато е из бран режимът „Normal Wash” (нормално пране).

Символ за режим „Бързо пране”

Този символ се появява, когато е избран режимът „Quick Wash” (бързо пране).

Символ за режим „Интензивно пране”

Този символ се появява, когато е избран режимът „Intensive Wash” (интензивно пране).

Символ за сигнал

Този символ се появява, ако за силата на сигнала не е избрано „Signal: off”

(сигнал - изключен).

На втория ред се изписва скоростта на центрофугирането и предполагаемият час на приключване на прането, как то и знаците “spin speed” {скорост на центрофугата), “wash mode” (програма на пране), „signal” (сигнал) и “child lock”

(ключалка за защита от деца).

Spin speed” (скорост на центрофу гиране) или „Without final spin” (без центрофугиране)

Изписва се максималната скорост на центрофугиране за текущата програма.

Символ за ключалка за защита от деца

Този символ се появява, ако функция та „защита от деца” е включена „Child lock: on” (ключалка за защита от деца: включена).

Допълнителни настройки

Предпране

Виж фиг. 28

При програма

Източване

, се изпис ва “---”,

Скоростите може да се променят.

Without final spin (без центрофугиране), също може да бъде избрано.

„Without final spin” (“---”) (без центро фугиране)

Прането остава във водата от послед ното изплакване. Препоръчва се за чувствително пране.

Ако не можете да извадите прането от барабана, скоро след приключването на програмата, изберете тази допълнителна функция, за да избегнете измачкване.

Programme finished at (час на при ключване на програмата)

Изписва се кога програмата ще завъ рши.

Ако бутонът

Предпране

е натиснат, към избраната програма се добавя цикъл предпране.

Програма за предварително третиране на силно замърсени материи, материи с петна.

Съответно продължителността на пра нето се увеличава.

Допълнително изплакване

Виж фиг. 29

Ако бутонът

Допълнително изплаква не

е натиснат, към избраната про грама се добавя допълнителен цикъл изплакване.

212

Съответно продължителността на пра нето се увеличава.

213

212

Улеснено гладене

Виж фиг. 30

Ако бутонът

Улеснено гладене

е натиснат, центрофугирането е внима телно и бавно, след което прането бива разтръскано. След края на центрофуги рането, прането е разпределено порехаво в барабана – намалено е намач ването. Съответно времето за пране се удължава.

Извадете прането възможно найскоро след приключването на цен трофугирането.

Индикаторна лампичка в бутона Старт/Пауза

Индикаторната лампичка сочи следната информация:

-

-

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

мига (червено): Програмата може да бъде стартирана. Възмож но е допълване на пералнята.

Индикаторната лампичка

Старт/

Пауза

светне (червено): Програ мата е в ход. За безопасност врата та се заключва и не може да бъде отворена.

Вратата може да се отвори, ако се на тисне бутона

Старт/Пауза

.

Изключение:

Когато функцията „защита от деца” е включена, индикаторната лампич ка

Старт/Пауза

не свети. След края на програмата, вратата остава заключена.

Специални приложения

Регулиране на натоварването

Регулирането на натоварването контро лира консумацията на вода и електри чеството за всяка програма – в зависи мост от количеството пране и вида на материята.

213

-

-

-

Функцията за авто-натоварване е ком понент от вашата перална машина и се включва автоматично.

Това поддържа консумацията на вода и електричество възможно най-ниска.

Сензорът за вливане измерва скоростта на вливаната вода като вграден водо мер и изчислява точния обем вода, не обходим от количеството пране.

Сензорът за постепенно снижаване на водата осигурява точното ниво на водата, необходима за изпирането на вашето пране във всяка програма.

Система за засичане на небалансирано натоварване

Системата за засичане на небаласи рано натоварване завърта прането няколко пъти, за да осигури равномерно разпределяне.

Ако прането е прекалено неравномерно разположено, не се върти по причини за безопасност или се намалява крайната скорост на центрофугиране.

В програма

Вълна

центрофугиране то се извършва само два пъти, за да се избегне разтеглянето на плата.

Време

Когато е избрана някоя програма, се изписва очакваното време на приключ ването й.

Многократно завъртане на бараба на, за разпределяне на неравномер но заредено пране

Допълнително изплакване в след ствие на прекалено пенообразуване

Прекалено ниско водно налягане

Пране със стандартни настройки

Ако няма избрани допълнителни функции и не постъпят други про мени, пералният цикъл ще завърши в рамките на посоченото време.

Специфичните стандартни настройки за оптимално избрани за всяка програма.

Ако не желаете да променяте тези на стройки:

Виж фиг. 31

‰

Отвъртете кранчето

Виж фиг. 32

‰

Завъртете превключвателя на жела ната от вас програма.

-

Виж фиг. 33

‰

Заредете прането и затворете вра тата.

-

Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

мига (червено)

Виж фиг. 34

‰

Ако желаете, натиснете бутон/и за допълнителни настройки.

Индикаторната лампичка на съответния бутон светва (червено)

Ако по невнимание изберете не логична комбинация, индикаторната лампичка на съответния бутон из гасва и се чува сигнал.

Виж фиг. 35

‰

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

Индикаторната му лампичка светва

(червено). Програмата се стартира.

На дисплея се изписва развитието на програмата

Прането със специални настройки е описано по-долу

214 215

214

Пране със специални настройки

Можете да нагласите настройките спрямо собствените ви изисквания.

Първо се запознайте с накратко с преглед на регулируемите настройки.

Стъпките за промяна на настройките са описани в детайл по-долу.

Преглед на програмите

Изберете програма с програматора.

Поставете прането и затворете вратата

Натиснете бутона

Меню

Скорост на центрофугиране

Страница 216

Според програмата и модела, вж. стр. 211

Програмата ще приключи в

Страница 216

Регулира се на интервали от по 30 мин.

Пране

Страница 217

Нормално

Бързо

Интензивно

Сигнал

Страница 217

Изключен

Продължителен

Максимум

Защита от деца:

Страница 218

Изключена

Включена

Настройка на часовника

Страница 219

Часове/ минути

Натиснете бутона

Избор

и желаната настройка ще се зададе.

Натиснете бутона

Меню

за повече настройки или бутона

Старт/Пауза

215

Скорост на центрофугиране

Скоростта може да бъде променяна.

В зависимост от избраната програма, на дисплея се изписва максималната скорост на центрофугиране. Вижте ин формацията на страница 16.

‰

Завъртете превключвателя на жела ната програма

‰

Заредете прането и затворете вра тата на пералнята.

Индикаторът

Старт/Пауза

започ ва да мига (червено)

Пример:

Виж фиг. 36

‰

‰

Натиснете бутона

Меню,

докато на дисплея се появи „Spin speed” (ско рост на центрофугиране). Текущата скорост на центрофугиране мига.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

започва да мига (червено)

Ако до 10 секунди не е натиснат бутон, менюто изчезва. Промените в настройките се загубват.

Виж фиг. 37

‰

Натиснете бутона

Избор

, докато на дисплея се изпише желаната от вас скорост на центрофугиране или

„Without final spin” (без центрофуги ране)

С натискането на бутон

Меню,

могат да се избират и други настройки. Сменят се с натискането на бутона

Избор.

Виж фиг. 38

‰

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

Програмата се стартира. Индикатор ната лампичка светва (червено).

На дисплея се изписват стъпките на специфичните настройки.

Programme finished at (програмата ще приключи в)

‰

Уверете се, че часовникът е сверен

– виж „Настройка на часовника”.

Завъртете превключвателя на жела ната програма.

‰

Заредете прането и затворете вра тата на пералнята.

Индикаторната лампичка

Старт/Пау за

започва да мига (червено)

Пример:

Виж фиг 39

‰

Натиснете бутона

Меню

, докато на дисплея се изпише „Programme finished at” (програмата приключва в).

Текущото време за приключване на програмата, започва да мига.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

започва да мига. (червено)

Ако до 10 секунди не е натиснат бутон, менюто изчезва. Промените в настройките се загубват.

Виж фиг. 40

‰

Натиснете бутона

Избор

, докато на дисплея се изпише времето за при ключването на програмата. Времето за приключването на програмата може да се настрои на интервали от по 30 минути.

Времето е може да бъде настроено за максимум 24 часа напред.

Времето за приключване трябва да се занули, ако програмата, допъ лнителните настройки или настоя щото време бъде сменено.

Ако прането е малко и леко замъ рсено, програмата може да при ключи преди избраното време за приключване да е изтекло.

216 217

216

Ако прането е много и силно замърсено, програмата може да приключи няколко минути след изтичането на избраното време за приключване.

С натискането на бутон

Меню,

могат да се избират и други настройки. Сменят се с натискането на бутона

Избор.

Виж фиг 41

‰

Натиснете бутона

Старт/Пауза

Активирано е забавяне на стартира нето.

Индикаторната лампичка светва.

На дисплея се изписва “Time delay”

(отложено време) .

Пране

Можете да избирате между няколко режима на пране:

Знакът започва да мига.

Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

започва да мига (червено)

Ако до 10 секунди не е натиснат бутон, промените се губят и менюто скрива.

Виж фиг 43

‰

Натискайте бутона

Избор

, докато на дисплея се появи желаната от вас настройка.

Ако сте избрали “Mode: Intensive

Wash” (режим интензивно пране) или “Mode: бързо Wash” (режим бързо пране), знакът или остава постоянно, когато менюто се скрие.

С натискането на бутон

Меню,

могат да се избират и други настройки. Сменят се с натискането на бутона

Избор.

Виж фиг 44

‰

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

Програмата се стартира.

Индикаторната лампичка светва.

На дисплея се изписват стъпките на специфичните настройки.

‰

‰

Заредете прането и затворете вра тата на пералната машина.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

започва да мига (червено)

Пример:

Виж фиг 42

‰

Натиснете бутона

Меню

, докато на дисплея се изпише “Mode: Normal

Wash” (режим нормално пране)

Сигнал

Започването и завършването на про грамата, грешки и неизправности се обозначават със звуков сигнал.

Можете да настроите силата на звуко вия сигнал.

Включване, настройване силата на звука и изключване на звуковия сигнал

‰

Завъртете превключвателя на жела ната от вас програма.

‰

Заредете прането и затворете вра тата.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

мига (червено)

217

Пример:

Виж фиг 45

‰

Натискайте бутона

Меню

, докато на дисплея се изпише “Signal: off”

(сигнал изключен).

Знакът започва да мига.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

започва да мига.

Ако до 10 секунди не е натиснат бу тон на дисплея се изписва “Ready”

(в готовност).

Промените се запазват.

Виж фиг 46

‰

Натискайте бутона

Избор

, дока то на дисплея се изпише “Signal: continuous” (сигнал: продължителен)

Ако задържите бутон

Избор

, силата на звуковия сигнал се увеличава.

Освободете бутна

Избор

, когато же ланата сила на звука е достигната

‰

‰

За максимална сила на звука, задръжте бутона

Избор

повече от

10 секунди, докато на дисплея се изпише “Signal: max.” (сигнал: мак симум).

След приключването на пералния цикъл тези настройки се запазват.

С натискането на бутон

Меню

могат да се избират и други настройки. Сменят се с натискането на бутона

Избор.

Виж фиг 47

‰

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

Програмата се стартира. Индикатор ната лампичка светва.

На дисплея се изписват стъпките на специфичните настройки.

Функция„Защита от деца”

Можете да защитите вашата пералня, за да избегнете неволна смяна на про грамата.

Ако е избрана функция „Защита от деца”:

В хода на програмата не могат да се правят никакви промени.

Виж фиг 48

‰

Натискайте бутона

Меню

, докато на дисплея се изпише „Child lock: off” (ключалка за защита от деца: изключена)

Знакът започва да мига.

Виж фиг 49

‰

Натискайте бутона

Избор

, докато на дисплея се изпише “Child lock: on” (Ключалка за защита от деца: включена).

Когато менюто изчезне, знакът , остава на дисплея.

Стартиране на програма с „Child lock: on” (ключалка за защита от деца: вкл.)

‰

Завъртете превключвателя на жела ната от вас програма.

‰

След като програмата е започнала, можете да активирате/деактивирате ключалката за защита от деца един ствено в режим пауза.

Заредете прането и затворете вра тата на пералнята.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

започва да мига (червено)

218 219

218

Виж фиг 50

‰

Натиснете и задръжте бутона

Старт/Пауза

(5 секунди).

Програмата се стартира.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

светва (червено).

Ключалката за защита от деца е активирана.

За да деактивирате ключалката за защита от деца временно, натисне те и задръжте бутона

Старт/Пауза

(5 секунди), докато Индикаторна та лампичка

Старт/Пауза

започ не да мига.

Можете да променяте други на стройки.

Натиснете бутона

Старт/Пауза

за да активирате ключалката за за щита от деца.

За да прекъснете текущата програ ма, когато ключалката за защита от деца е включена, поставите програ матора на

Изключено

. Избраната програма ще продължи да тече, когато уредът бъде включен отново.

Изваждане не прането след края на програмата, при “Child lock: on” (клю чалка за защита от деца: вкл.)

‰

Натиснете и задръжте бутона

Старт/Пауза

(5 секунди). Вратата на пералнята може да бъде отворе на.

‰

Извадете прането. Ключалката за защита от деца, остава активна, дори да изключите уреда.

Следващият път, когато включите уреда, ключалката за защита от деца се активира отново. Вратата на пералната машина не може да бъде отворена.

По-нататъшни промени са невъ зможни.

Натиснете бутона

Старт/Пауза

и го задръжте (5 секунди), за да отво рите вратата.

Деактивиране ключалката за защита от деца

‰

Завъртете превключвателя на жела ната от вас програма, за да включи те уреда.

-

‰

Натиснете и задръжте бутона

Старт/Пауза

(5 секунди).

Така уредът влиза в режим

пауза.

Натиснете бутона

Меню

, за да деак тивирате ключалката за защита от деца.

Знакът започва да мига.

‰

Натискайте бутона

Избор

, докато на дисплея се изпише “Child lock: off”

(ключалка за защита от деца: изкл.).

След стартирането на програмата, можете да активирате/деактивира те ключалката за защита от деца, единствено в режим пауза.

Настройка на часовника

Можете да настроите текущото време.

Настройките се запазват, дори ако не използвате пералната си машина до 6 седмици.

‰

Завъртете превключвателя на жела ната от вас програма.

Пример:

Виж фиг 51

‰

Натиснете бутона

Меню

, докато на дисплея се изпише “Set clock:”

(настрой часовника) . Дисплеят на часовника започва да мига.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

започва да мига (червено).

Ако до 10 секунди не бъде натиснат бутон, менюто изчезва. Промените в настройките изчезват.

Виж фиг

52

‰

Натискайте бутона

Избор

, докато на дисплея се изпише правилния час.

219

Виж фиг

53

‰

Натискайте бутона

Меню

, докато на цифрите за минутите започнат да мигат.

Индикаторната лампичка

Старт/Па уза

започва да мига (червено)

Виж фиг

54

‰

Натискайте бутона

Избор

, докато на дисплея се изпишат правилните минути. Часовникът вече е сверен.

Натиснете бутона

Меню

, функцията от менюто приключва.

С натискането на бутон

Меню,

могат да се избират и други настройки. Сменят се с натискането на бутона

Избор.

По време на пране

Повторен избор на програма

‰

Ако ключалката за защита от деца е активирана, деактивирайте я временно

‰

‰

‰

‰

‰

Завъртете програматора на

Изклю чено

.

Завъртете превключвателя на новата програма. Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

започва да мига.

Ако е необходимо, променете и други настройки.

Ако е необходимо, активирайте клю чалката за защита от деца.

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

Програмата се стартира.

Индикаторната лампичка светва.

Допълване на пране/

Прекъсване на програма

Можете да поставите пране в барабана по-късно, да извадите прането от бара бана по-рано или да прекъснете програ ма по всяко време.

Не се препоръчва допълване на прането, след като фаза пране вече е започнала.

При деактивирана ключалка за за щита от деца

Можете да допълните или намали те прането, докато Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

все още свети (червено)

220 221

220

‰

‰

‰

‰

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

На дисплея се изписва съобщение за успех: „Pause” (пауза),

„Door can be opened” (вратата може да се отвори).

Отворете вратата на пералнята.

Вкарайте/извадете пране.

Затворете вратата.

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

Програмата продължава.

Индикаторната лампичка свети

(червено).

Ако Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

свети (червено), програмата може да бъде прекъ сната, но вратата не може да бъде отворена, заради потенциална опасност (ниво на водата, пре калено висока температура или скорост).

На дисплея се изписва съобщение за неуспех:

„Pause” (пауза),

„Door cannot be opened” (вратата не може да се отвори).

Ако скоростта е прекалено висока

Индикаторната лампичка

Старт/

Пауза

светва (червено). Вратата на пералнята може да бъде отво рена в режим пауза, веднага щом барабанът спре.

При активирана ключалка за защита от деца

‰

Натиснете бутона

Старт/Пауза

и го задръжте (5 секунди), ключалката за защита от деца се деактивира и програмата може да бъде прекъс ната.

Ако Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

свети (червено), вратата не може да бъде отворена, заради потенциална опасност (ниво на водата, прекалено висока темпе ратура или скорост).

221

‰

‰

‰

‰

На дисплея се изписва съобщение за неуспех:

„Pause” (пауза),

„Door cannot be opened” (вратата не може да бъде отворена).

Ако Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

мига (червено), прането можете да допълните или извадите преждевременно прането.

На дисплея се изписва съобщение за успех:

„Pause” (пауза),

„Door can be opened”( вратата може да се отвори).

Отворете вратата на пералнята.

Вкарайте/извадете пране.

Затворете вратата.

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

Програмата продължава.

Ключалката за защита от деца се активира.

Индикаторната лампичка свети

(червено).

Прекратяване на активната програма

Ако искате да прекратите програмата и да извадите прането:

‰

‰

Ако ключалката за защита от деца е активна, натиснете бутона

Старт/

Пауза

и го задръжте (5 секунди).

Завъртете програматора на

Източ ване

или

Центрофуга

.

Ако програмата е прекъсната при температура, вратата на пералната машина може да остане заключена до охлаждането на уреда.

‰

‰

Ако ключалката за защита на деца е активна, натиснете бутона

Старт/

Пауза

и го задръжте (5 секунди).

Натиснете бутона

Старт/Пауза

.

‰

‰

Изчакайте спирането на програмата.

Отворете вратата.

‰

Извадете прането.

Ако програмата е прекъсната при температура, вратата на пералната машина може да остане заключена до охлаждането на уреда.

Ако програмата е прекъсната, чрез изключване на уреда, вратата може да остане заключена.

‰

‰

‰

Завъртете превключвателя на режим “

Източване”

и индика торната лампичка

Старт/Пауза

започва да мига.

Натиснете

Старт/Пауза

бутона.

Включва се индикаторната лампич ка.

На дисплея се изписва“Drain”(източване).

След като допълнителната програ ма завърши,отворете вратата на пералнята.

След изпиране

‰

Завъртете превключвателя на

Из ключено.

При предварително избиране на режим”Child lock :on”

( заключване за деца - вкл.)

Идикаторната лампичка

Старт/Пауза

изгасва.

На дисплея се изписва „Remove washing”(извади прането).

Виж фиг 55

‰

Отворете вратата на пералнята.

Виж фиг 56

‰

Завъртете превключвателя на

Из ключено.

При избран режим

“Without final spin”

( без центрофугиране).

Идикаторната лампичка

Старт/Пауза

започва да мига.

На дисплея се изписва

“Drain”(източване).

или

‰

При необходимост променете скоростта на центрофугата,вижте страница 20.

‰

Натиснете

Старт/Пауза

бутона.

Програмата се стартира.

На дисплея се изписва развитието на програмата.

‰

или

Включва се идикаторната лампичка.

222

Индикаторната лампичка

Старт/Пауза

светва(червено).

На дисплея се изписва „Remove washing”(извадете прането).

‰

‰

Натиснете и задръжте

Старт/

Пауза

бутона (5 секунди), до като на дисплея на се изпише

“Pause”(пауза)

Идикаторната лампичка

Старт/Пау за

започва да мига(червено).

Отворете вратата на пералнята.

‰

Завъртете превключвателя на

Из ключено.

Приключване на прането

Виж фиг 57

‰

Затворете кранчето.

Виж фиг 58

‰

Извадете прането.

Ключалката за защита от деца се активира отново при следващото включване на уреда.

Оставете вратата на пералната машина отворена, за да може да изсъхне вътрешността.

223

222

Експлоатация и поддръжка

Почистване и грижи

Опасност от токов удар!

Винаги изключвайте уреда от мрежата преди почистване.

Никога не почиствайте пералната маши на с водна струя.

Опасност от експлозия!

Никога не почиствайте уреда с разтво рители.

Почистване на камерата за перилен препарат

Ако са останали остатъци от перилния препарат в чекмеджето:

Виж фиг 59

‰

Отворете чекмеджето за перилен препарат.

Виж фиг 60

‰

Извадете внимателно чекмеджето.

‰

‰

Почистете чекмеджето и го сложете под течаща

Вода. Може да бъде разделено на две части.

Виж фиг 61

‰

Вкарайте приплъзнете чекмеджето обратно.

Почистване на корпуса на уреда и контролния панел

Ако е необходимо:

‰

‰

Използвайте гореща сапунена вода или мек неабразивен почистващ препарат .

Подсушете с мека кърпа.

Почистване на дренажната помпа

Това се налага, когато перилния раз твор не се източва напълно..

Помпата е блокирана или от свободни наноси, или от събралите се влакна при прането на скубещи се материи.

Почистване на барабана

В случай че са се образували ръждиви петна, в следствие на забравени ме тални предмети (монети, кламери, игли, пирони):

‰

Използвайте продукти с хлоров избелител. Следвайте инструкциите на производителя. Никога не из ползвайте телена четка.

223

Източване на водата

Подгответе подходящ съд до около

30 литра.

Риск от изгаряне!

Оставете горещата вода да се охлади.

Дръжте децата и домашните любимци далеч от пералнята.

‰

Завъртете програматора на режим

Изключено.

Виж фиг 62

‰

Отворете сервизния капак. Вка райте тънък инструмент в отвора и отвъртете сервизния капак в посока на часовниковата стрелка.

‰

Махнете сервизния капак

Виж фиг 63

‰

Извадете дренажния маркуч от дър жача и го изтеглете от нишата.

Виж фиг 64

‰

Внимателно премахнете запуш ващата тапа и оставете водата да изтече в съда.

Виж фиг 65

‰

Сложете запушващата тапа обра тно в маркуча.

Виж фиг 66

‰

Внимателно отвинтете капака на помпата.От там ще изтече още вода.

Виж фиг 67

‰

Отстранете чуждите предмети/влак на и почистете вътрешността.

Витлото на помпата трябва да се движи свободно.

‰

Премахнете остатъците от перил ния препарат и влакната от нареза по повърхността на помпата и от нейния маркуч.

‰

Поставете помпата обратно и затво рете капака.

Виж фиг 68

‰

Поставете маркуча за източване в държача.

Виж фиг 69

‰

Поставете и затворете сервизния капак.

За да предотвратите изтичането на неизползвания перилен препарат в тръбата при следващото пране:

‰

‰

Излейте 1 литър/ 1¾ pn вода в камера

II

.

Изберете програма

Източване

.

Почистване на цедката на входния отвор за вода.

Това е необходимо, ако а пералната машина се влива малко вода и или не се влива изобщо.

Освободете водното налягане в за хранващия маркуч.

‰

Затворете кранчето.

‰

‰

Включете програматора на която и да е програма.

(с изключение на

Центрофугиране

/

Източване

).

Натиснете

Старт/Пауза

бутона и изчакайте да се изпише r tap closed?” (отворен ли е кранът на водата?)

‰

Завъртете превключвателя на

Из ключено.

Почистване на цедката на водното кранче.

Виж фиг 70

‰

‰

Отделете маркуча от кранчето.

Изплакнете цедката под течаща вода.

Свържете обратно маркуча.

‰

Почистване на цедката на пералнята.

Виж фиг 71

224

‰

Откачете маркуча от задната страна на пералнята.

Виж фиг 72

‰

‰

Извадете цедката и изплакнете под течаща вода.

Поставете цедката и свържете мар куча.

‰

‰

Отвъртете кранчето и проверете дали все още има теч. Ако има, про верете дали филтрите са правилно поставени.

Затворете кранчето.

225

224

Почистване на котлен камък пералната машина.

В случай че сте използвали правил ното количество перилен препарат, не необходимо да почиствате пералната машина от котлен камък.

Ръждивите петна, причинени от метал ни частици, забравени във вътрешност та на барабана могат да бъдат пре махнати с препарат за почистване на котлен камък.

Ако все пак премахването на котлен камък се наложи, следвайте инструк циите от производителя на препарата.

Освобождаване на ключалката при спешност

При спешност се задейства освобож даване на ключалката и вратата на пералната машина може да бъде отво рена, а прането - извадено от барабана.

Риск от изгаряне!

Изключете уреда.

Текущата програма се прекратява.

Изчакайте горещата вода да се охлади.

Изчакайте докато барабана спре да се върти.

Внимание!

Вратата на пералната машина може да се освободи по всяко време, дори ако пералнята е пълна с вода.

Никога не отваряйте вратата на пералната машина, ако все още се вижда вода през стъклото на капака.

‰

Източете водата.

Справка „Почистване на помпата за източване

Виж фиг 73

‰

Отворете сервизния капак.

‰

Вкарайте тънък инструмент в отво ра и въртете по посока на часовни ковата стрелка.

‰

Отделете сервизния капак.

Виж фиг 74

‰

Вратата на пералнята може да бъде отворена, ако освободите ключалка та при спешност.

225

Отстраняване на дребни повреди

Ако е необходима поправка и не можете да отстраните повредата сами, с помощта на следната таблица.

‰

‰

Завъртете програматора на

Изключено.

Изключете пералната машина от електрическата мрежа.

‰

‰

Затворете кранчето.

Обадете се на отдела за обслужване на клиенти.

Грешка

Вратата на пералнята не може да се отвари

Вратата на пералнята не може да се отвори, въпреки че уредът е рестартиран.

Възможна причина

Избрано е „Без центро фуга” то.

-

Активирана е защитата от деца.

Отпадане на захранване -

Действие за отстраняване

Изберете

Източване

или

Центрофуга

.

Деактивирате защитата от деца.

При прекъсване програмата ще се възстанови при възста новяване на захранването.

Ако прането трябва да се извади по време на отпадане на захранването, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Изчакайте, докато програма та приключи.

Работи програма и/или вратата на пералнята е заключена по съображе ния за безопасност.

Щепселът е изключен или не е вкаран правилно.

Програматорът е

изклю чен

, преди края на про грамата.

Активирана е защитата от деца.

Вратата на пералнята е заключена по съобра жения за безопасност, тъй като нивото на вода та, температурата или скоростта е прекалено висока.

Отстранете причината.

Изберете програма.

Деактивирате защитата от деца.

Вж. „Допълване на пране/

Прекъсване на програма”.

226 227

226

Грешка

Програмата продължа ва да работи, въпреки че уредът е рестарти ран.

С уреда не може да се работи. В полето на дисплея се показва

„Child lock: on” (клю чалка за защита от деца: вкл.)

Контролните индикато ри не светват.

Възможна причина

Активирана е защитата от деца.

Активирана е защитата от деца.

Задействан е предпази тел.

Действие за отстраняване

Деактивирате защитата от деца, вж..

Деактивирате защитата от деца.

Включете/сменете предпази теля.

Програмата не се стартира. В полето на дисплея се показва

„Time delay” (отложено време).

Не може да се настрои време.

Отпадане на захранване то.

Програмата вече се е стартирала. След стар тиране на програмата не може да се настрои време.

-

-

Ако тази неизправност се повтори, свържете се с отде ла за обслужване на клиенти.

При прекъсване програмата ще се възстанови при възста новяване на захранването.

Ако прането трябва да се извади по време на отпадане на захранването, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Натиснете бутона

Старт/Па уза

.

Програмата не се стартира. Индикаторът

Старт/Пауза

мига.

Програмата не се стартира. В полето на дисплея се показва

„Door open?” (Отворе на врата?).

Програмата не се стартира.

Не е натиснат бутонът

Старт/Пауза

.

Вратата не е затворена правилно.

Избрано е време за край, но въпреки това уредът не се активира с натискане на бутона

Старт/Пауза

.

Избрано е и е активирано време за край.

Проверете дали не е засед нало пране във вратата.

Затворете вратата (трябва да се чуе щракване). Програма та ще продължи.

Натиснете бутона

уза

.

Старт/Па

Няма. Уредът се стартира автоматично.

-

Изчакайте до приключване на програмата.

227

Грешка

В полето на дисплея остава текстът „Set clock:” (Настройка на часовника), въпреки че е натиснат бутонът

Меню

.

Времето не се показ ва.

Не може да се избере време за край.

Възможна причина

Настройката се е прев ключила от часове на текст.

минути. Двете точки на избор имат един и същ

Времето не е настроено.

Действие за отстраняване

„Настройка на часовника”.

„Настройка на часовника”.

Не може да се избере скорост на центрофу гиране.

-

Не може да се избере те защитата за деца.

Има остатъци от перилен препарат в камерата за перилни препарати.

-

В машината не влиза вода или перилният препарат не се изми ва. В полето на дис плея се показва „Water tap closed?” (отворено ли е кранът на вода та?).

Не се вижда вода в барабана.

Времето не е настроено.

„Настройка на часовника”.

Програмата вече се е стартирала. След стар тиране на програмата не може да се настрои време.

Центрофугирането вече се извършва. Скоростта не може да се сменя по време на центрофугира не.

Програматорът е зададен на

Източване

При тази програма не е възможно центрофугиране.

Програмата вече е стар тирана.

Влажен или сплъстен перилен препарат.

Кранът за вода от мрежа та не е отворен.

нат.

Цедките в захранващия маркуч са запушени.

Налягането на водата е

-

Маркучът за захранване с вода е усукан или притис твърде ниско.

Не е неизправност.

Преди да стартирате програ мата, изберете и стартирайте желаното време за край.

Изберете скоростта преди центрофугиране.

Ако е необходимо, изберете друга програма.

Защитата за деца може да се избере в режим на пауза.

Почистете и подсушете каме рата.

Използвайте капачката за измерване на течния перилен препарат.

Отворете крана. Програмата ще продължи.

Отстранете причината.

Почистете цедките.

Отстранете причината.

-

Водата се намира под ви димата част на барабана.

228 229

228

Грешка

Перилният разтвор не е източен напълно.

В полето на дисплея

Възможна причина

Дренажната тръба и/или дренажният маркуч е блокиран.

се показва „Pump blocked?” (блокирана помпа?).

Под уреда тече вода.

Съединителният елемент

Действие за отстраняване

Почистете дренажната тръба/ дренажния маркуч.

на захранващия маркуч тече.

Затегнете съединителния елемент.

Дренажният маркуч тече. Сменете дренажния маркуч.

От чекмеджето за перилни препарати излиза пяна.

Твърде много перилен препарат.

Добавете 1 капачка омеко тител към ½ литър вода и излейте в камера

II

.

Центрофугирането се повтаря.

Прането не е центро фугирано.

-

Това не е неизправност.

Системата за откриване на небалансирано зареж дане се опитва да ком пенсира дисбаланса, като центрофугира прането няколко пъти.

Големите предмети в прането са се оплели и не са разпределени поравно в барабана. По съобра жения за безопасност високата скорост на цен трофугиране е потисната автоматично.

Това не е неизправност.

Системата за откриване на небалансирано зареж дане се опитва да ком пенсира дисбаланса, като центрофугира прането няколко пъти.

Намалете дозата перилен препарат за следващото пране.

Винаги поставяйте в бараба на големи

и

малки предмети.

Винаги поставяйте в бараба на големи

и

малки предмети.

Винаги поставяйте в бараба на големи

и

малки предмети.

229

Грешка

Слаб резултат на изпи ране.

Има остатъци от перилен препарат в прането.

Сиви остатъци върху прането.

Възможна причина

Замърсяването е повече от очакваното.

Добавен е по-малко пери лен препарат.

-

Действие за отстраняване

Изберете подходяща програ ма или допълнителна опция „Mode:

Intensive Wash” (режим: ин тензивно пране).

Дозирайте препарата според инструкциите на производи теля.

Изчеткайте прането след изсушаване.

Някои перилни препара ти без фосфат съдържат водонеразтворими оста тъци, които може да се проявят като светли точки върху прането.

Замърсяването е причи нено от крем, смазка или масло.

Изберете максималната доза перилен препарат и макси мално допустимата темпера тура за следващия цикъл на пране.

Индикации за грешка

Текст на дисплея Възможна причина Действие по отстраняване

„Water tap closed?”

(отворен ли е кранът на водата?).

Кранът за вода от мрежа та не е отворено.

Маркучът за захранване с вода е усукан или притис нат.

Цедките в захранващия маркуч са запушени.

Налягането на водата е

Отворете крана. Програмата ще продължи.

Отстранете причината.

Почистете цедките.

„Pump blocked?” (бло кирана помпа?) твърде ниско.

Дренажната тръба и/или дренажният маркуч е блокиран.

Отстранете причината.

Почистете дренажната тръба/ дренажния маркуч.

„Door open?” (Отворе на врата?).

Вратата не е затворена правилно.

Проверете дали не е заседна ло пране във вратата. Затво рете вратата

Ако неизправността не може да се отстрани с помощта на горната таблица, изклю чете уреда, изчакайте 5 секунди, след това включете уреда, изберете програма и я стартирайте.

Ако неизправността се появи отново, свържете се с отдела за обслужване на кли енти.

230 231

230

Стойности на консумация

Отмяна на про грамата

Допълнителна опция

Максимално зареждане

Стойности на консумация**

Мощност Вода Времетра ене

0,7 кв/ч 95 л 1:45 ч

o

Памучни 30

C

„Интензивно пране”

10,00 кг

o

Памучни 40

C

„Интензивно пране”

10,00 кг 1,2 кв/ч 95 л 2:00 ч

o

Памучни 60

C

„Интензивно пране”

10,00 кг 1,6 кв/ч 95 л 2:30 ч

o

Памучни 60

C *

„Интензивно пране”

10,00 кг 1,7 кв/ч 74 л 2:40 ч

o

Памучни 60

C

-

8,00 кг 1,5 кв/ч 95 л 2:10 ч

o

Памучни 90

C

Лесна поддръж ка 30 o

C

Лесна поддръж ка 40 o

C

Лесна поддръж ка 60 o

C

„Интензивно пране”

„Интензивно пране”

„Интензивно пране”

„Интензивно пране”

„Интензивно пране”

10,00 кг

4,00 кг

4,00 кг

4,00 кг

3,2 кв/ч

0,3 кв/ч

0,5 кв/ч

0,7 кв/ч

110 л 3:40 ч

70 л

70 л

70 л

1:20 ч

1:20 ч

1:50 ч

30 o

C

Смесени

Фини/ Коприне ни 30 o

C

Вълна 30 o

„Интензивно пране”

4,00 кг

3,00 кг

0,2 кв/ч

0,2 кв/ч

50 л

52 л

1:00 ч

0:50 ч

C

2,50 кг 0,2 кв/ч 40 л 0:30 ч

*

Настройка на програмата с допълнителна опция „Интензивно пране” за провеж дане на тест в съответствие с EN 60456 и IEC 60 456

**10 кг зареждане се препоръчва само в съчетание с опцията „Интензивно пране”.

** Стойностите на консумация се различават от посочените стойности според налягането, твърдостта и температурата на водата, стайната температура, типа и количеството пране и степента на замърсяване, използвания перилен препарат, колебанията в напрежението на електрическата мрежа и избраните допълнителни опции.

Всички стойности подлежат на промяна в зависимост от хода на разработ ките.

231

Обслужване на клиенти

Инсталиране, свързване и транспортиране на уреда

Вашата перална машина не изисква специални грижи,освен тези които вече споменахме.

Преди да се обадите в отдела за об служване на клиенти, проверете дали можете да се справите с повредата сами.

Техникът, на които сте се обадили за съвет ще ви таксува, дори ако уредът ви е все още в гаранция.

Най-близкият до вас сервиз за поддръ жка, можете да откриете в указателя.

Моля,представете номера на продукта(Е-Nr.) в сервиза за поддръж ка и номера на производство(FD) на уреда.С предоставянето на номер на продукт и номер на производство на уреда,Вие ни помагате в опитите ни да предотвратим ненужни пътувания, свър зани с допълнителни разходи.

Можете да намерите тази информация на табелката на уреда (вж. картината) и в полето, отбелязано с удебелено очер тание на табелата на уреда на задната му страна.

Инструкции по безопасност

Опасност от нараняване!

Пералната машина е много тежка. По вдигайте внимателно.

Внимание

Замръзналите маркучи могат да се скъсат/спукат.

Не инсталирайте пералната машина на места, където има опасност от замръ зване или навън.

Пералната машина може да се повреди.

Не повдигайте пералната машина за из дадените й части (напр. вратата)

В допълнение на информацията за безопасна експлоатация, дадена тук, местното водоснабдително или електро захранващо дружество може да имат специални изисквания.

Ако се съмнявате, че ще се справите със свързването на уреда, оставете това да бъде извършено от специалист.

232

-

-

Транспортиране, например при местене

Преди да пренасяте пералната машина

-

-

Затворете кранчето.

Изключете пералнята от електриче ската мрежа.

Демонтирайте маркучите за влива не и източване.

Подгответе и завинтете транспор тните болтове.

233

232

След като преместите уреда и се уверите, че е инсталиран и свързан правилно, пуснете програма

Източ ване

, преди първото изпиране.

Приготвяне и завинтване на транс портните болтове.

Виж фиг 76

‰

‰

‰

Отстранете долния капак.

Пригответе транспортните болтове:

Отвийте винта в барабана, докато краят на винта се изравни с края на барабана.

Вкарайте устройствата за пред пазване при пренасяне и затегнете болтовете. Гайката на пералнята трябва да се постави жлеба на зад ния панел на корпуса.

Кратко упътване

Преди употреба

Внимание

Преди да използвате Вашата пералня,прочетете инструкциите за инсталиране и експлоатационен режим и действайте според тях.

‰

‰

Изберете език за дисплея.

Настройте часовника.

Подготовка за пране

Виж фиг 77-81

Изберете и стартирайте програма.

Виж фиг 82. 83

Изберете необходимите настройки...

Виж фиг 84, 85

и стартирайте......

Виж фиг 86

След изпиране

Виж фиг 87-89

233

234 ржане (об

234

Garancija

Garancijski pogoji z a to napravo so določeni s strani našega predstavnika v državi

, kjer se naprava prodaja. Podrobnosti o te h pogoji h lahko izveste pri prodajalcu naprave.

Z a uveljavljanje garancije morate predložiti račun.

Naprava j e označena v skladu z evropskimi smernicami 2002/96/EG o ravnanju z odsluženimi električnimi in elektronskimi napravami (Waste electrical and electronic equipment WEEE).

T e smernice določajo enotni evropski (EU) okvir z a vrnitev in reciklažo rabljeni h naprav.

SR

Garancija

Garantni uslovi z a ova j aparat su definisani sa strane našega predstavnika u zemlji, u kojo j se aparat prodaje. Detalji u vezi ti h uslova mogu se dobiti kod vašeg prodavača aparata.

Z a uvažavanje garancije potrebno j e predložiti račun.

Ova j uređa j susreće Evropsku smernicu

2002/96/EG z a odbačene električne i elektronske uređaje WEEE). Smernica pruža E

U

široki važeći delokrug za recikliranje odbačeni h uređaja.

Garancija

Garancijski su uvjeti z a ova j aparat definirani sa strane našega predstavnika u zemlji, u kojo j se aparat prodaje. Detalji u vezi ti h uvjeta mogu se dobiti kod vašeg prodavača aparata.

Z a uvažavanje garancije potrebno j e predložiti račun.

Ova j uređa j susreće Europsku smjernicu

2002/96/EG z a odbačene električne i elektroničke uređaje WEEE). Smjernica pruža E

U

širok važeći djelokrug za recikliranje odbačeni h uređaja.

Гаранција

Гаранциските услови за овој уред се одредени од страна на нашиот претставник во земјата каде што е продаден. Подеталн иинформации за овие услови може да се добијат од продавачот од кого уредот бил купен.

За било какви побарувања во рамките на оваа гаранција мора да се приложи фискална сметка или испратница.

Овој уред е означен во согласностсо

Европската Регулатива 2002/96/EG која се однесува на користени електрични и електронски уреди (waste electrical and electronic equipment WEEE).Упатството ја одредува постапката за враќање и рециклирање користени уреди според примената ширум ЕУ.

AL

Garancia!

Kushtet e garancis

ë për kët

ë pajisje jan

ë të definuara nga përfaqësuesit ton

ë n

ë vendin e shitjes. Detajet e këtyre kushteve mund të kuptohen nga shitësi

, nga i cili jeni furnizuar me pajisjen.

Në rast t

ë

çfar

ë do llo j reklamacioni të përfshir

ë me garancinë

,

është e nevojshme q

ë ta tregoni edhe faturën.

E mbajm

ë t

ë drejtën e ndërrimit t

ë karakteristikave teknike pa paralajmërim.

Kj o pajisje është e shënuar n

ë pajtim me direktivat europjane 2002/96/EG

, q

ë ka të bëj

ë me pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike (pajisje t

ë papërdorshme elektrike dhe elektronike PPEE).Kjo

direktiv

ë përcakton kornizën për kthim dhe qarkullim t

ë pajisjeve t

ë përdorura, e cila

BG

Гаранция

Гаранционните условия за този апарат са дефинирани от нашия представител в съответната страна, където се продава този апарат. Подробности за тях можете да получите от Вашия продавач. За да бъде уважена гаранцията е необходимо да приложите касова бележка от покупката.

Този апарат отговаря на Европейското изискване 2002/96/ЕГ за отпадъчни електрически и електронни апарати

WEEE, която предвижда широк диапазон от действия за рециклиране на изхвърлени апарати.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents