LTC 8786
Systemy CCTV | Moduł konwersji danych RS-232 na Bi-phase LTC 8786
Moduł konwersji danych
RS-232 na Bi-phase
LTC 8786
Security Systems
•
Współpraca z cyfrowym rejestratorem
wizyjnym DESA lub innymi
urządzeniami z uruchomionym
wizyjnym oprogramowaniem
sterującym dostarczonym przez
użytkownika
•
16 wyjść kodu sterującego Bi-phase
•
Każde wyjście steruje maks. 8
urządzeniami połączonymi łańcuchowo
•
Zwarta konstrukcja
Moduły konwersji danych serii LTC 8786 służą do
zamiany kodu sterującego RS-232 odbiornika /
sterownika oraz kamer AutoDome firmy Bosch na kod
sterujący Allegiant Bi-phase.
Parametry łącza RS-232 modułu konwersji danych
LTC 8786 są następujące: przepływność binarna 9600 b/s,
1 bit stopu, 8 bitów danych, brak kontroli przepływności,
brak wymiany potwierdzeń.
Urządzenia te zostały specjalnie zaprojektowane do
przekształcania pojedynczego wyjścia danych z cyfrowego
rejestratora wizyjnego DESA (lub podobnego urządzenia)
na kilka wyjść kodu sterującego wymaganych do
sterowania kamerami AutoDome.
Moduły serii LTC 8786 mogą być dołączone
bezpośrednio do portu szeregowego RS-232 komputera
PC za pomocą standardowego kabla nullmodemowego.
Jeśli konieczne jest użycie innego rodzaju połączenia,
odpowiedni kabel połączeniowy może zostać wykonany
w prosty sposób przy wykorzystaniu dostarczonego
w zestawie 9-stykowego złącza D-Sub.
Protokół kodu sterującego RS-232 odbiornika /
sterownika oraz kamer AutoDome firmy Bosch jest
jednokierunkowym formatem danych RS-232
przeznaczonym do komunikacji z odbiornikami /
sterownikami, kamerami AutoDome, modułami
konwersji danych LTC 8786 oraz innymi
kompatybilnymi urządzeniami firmy Bosch. Więcej
informacji o protokole można uzyskać, pobierając
instrukcję obsługi z sekcji AutoDome znajdującej się na
stronie sieciowej www.boschsecurity.pl.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
2 | Moduł konwersji danych RS-232 na Bi-phase LTC 8786
Dane techniczne
Parametry elektryczne
Model1
Znamionowe napięcie zasilania
LTC 8786/60
120 VAC, 50 / 60 Hz
LTC 8786/50
220 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
1
Zakres napięcia
105 - 132 VAC
195,5 - 253 VAC
Typowe schematy instalacji
Komputer PC lub cyfrowy rejestrator wizyjny DESA jako źródło
danych RS-232
W zestawie odpowiedni zasilacz sieciowy
Pobór mocy
Wskaźnik
Złącza
Wejście danych
Wyjście Bi-phase
Złącza zasilające
Odległość transmisji
Parametry mechaniczne
Obudowa
Wymiary (całkowite)
Masa
Parametry środowiskowe
Temperatura
Wilgotność
3 W (przy napięciu znamionowym)
zielona dioda LED danych
Cyfrowy rejestrator wizyjny DESA lub
komputer PC z uruchomionym wizyjnym
oprogramowaniem sterującym dostarczonym
przez użytkownika
9-stykowe złącze D-Sub (w zestawie jest
dostarczany 9-stykowy adapter), RJ-11
blok zacisków śrubowych z 3 stykami:
(+), (-) i (S [Ekran]) dla każdego z 16
wyjść kodu
kabel zasilający o dł. 1,8 m z wtykiem
bagnetowym
1,5 km przy użyciu skrętki ekranowanej
(Belden 8760 lub odpowiednik) o przekroju
żyły 1 mm2 (18 AWG)
Dane
RS-232
Moduł
konwersji
danych
LTC 8786
Zgodność
Kompatybilność elektromagnetyczna
Odporność
EN 50130-4
Emisja
EN 55022-1, FCC Część 15, Klasa A
Standardy bezpieczeństwa
Moduł konwersji
CE, LVD 73/23/EEC
Zasilacz sieciowy
CE, UL, CSA, TÜV
Maks. 16 wyjść kodu
sterującego Bi-phase
Zasilacz sieciowy
modułu LTC 8786
plastikowa w kolorze czarnym, metalowe
krawędzie mocujące
154 (szer.) x 132 (gł.) x 38 (wys.) mm
0,132 kg
pracy: 0 ÷ +40°C
10 – 90% względna, bez kondensacji
Sygnał wizyjny
Sygnał wizyjny
Kamery AutoDome lub
odbiorniki / sterowniki
Allegiant
Praca w systemie jako zdalny moduł konwersji danych RS-232 na
kod Bi-phase
Monitor
System Allegiant
Dane
Bi-phase
Moduł konwersji
danych LTC 8780
Klawiatura
Allegiant
Sygnał
wizyjny
Dane
RS-232
Łącze wizyjne
i komunikacyjne
RS-232
Dane
RS-232
Moduł
konwersji
danych
LTC 8786
Sygnał wizyjny
Maks. 16 wyjść
kodu sterującego
Bi-phase
Zasilacz sieciowy
modułu LTC 8786
ANB Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 91
tel: (022) 612 16 16
elektronika@anb.com.pl
Sygnał wizyjny
Bosch Security Systems Sp. z o.o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
Tel.: (+48 22) 715 41 00 / 01
Fax: (+48 22) 715 41 05 / 06
E-mail: securitysystems@pl.bosch.com
www.boschsecurity.pl
9498 961 70011 05-19 | Aktualizacja 13.05.2005. Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia.
Kamery AutoDome lub
odbiorniki / sterowniki
Allegiant
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising