Avermedia | EYES PRO MP2016 | Instrukcja Obsługi

Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU
AVerMedia EYES Pro
MP2000 / MP3000 / MP5000
Instrukcja Obsługi
1
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
OD PRODUCENTA
Urządzenie to powinno być testowane i wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy
zapewnić mu odpowiednią ochronę przed otoczeniem zewnętrznym, szkodliwym działaniem środowiska i
odpadów przemysłowych. Urządzenie może emitować fale radiowe, dlatego instalacja i używanie
niezgodne z niniejszą instrukcją, może powodować ingerencję w łączność radiową. Nie można zatem
zagwarantować, że przy indywidualnej instalacji nie wystąpi zjawisko ingerencji. Jeśli urządzenie będzie
ingerować w działanie radia czy telewizora, co można zauważyć wyłączając i ponownie włączając
urządzenie, zachęcamy do próby usunięcia tych zakłóceń przy pomocy następujących kroków:
•
Przenieś antenę odbiorczą.
•
Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem RTV.
•
Podłącz urządzenie do innego obwodu zasilania niż jest podłączony odbiornik.
•
Skonsultuj się z ekspertem technicznym od sprzętu RTV.
Działanie urządzenia uzależnione jest od 2 warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń, (2) urządzenie to musi akceptować inne odbiorniki, wewnętrzne zakłócenia mogą powodować
nieprzewidziane działania.
OSTRZEŻENIE
Wszystkie przewody używane do podłączenia komputera i innych urządzeń zewnętrznych muszą być
zasłonięte i uziemione. Stosowanie komputera bez certyfikatu oraz użycie do instalacji nieosłoniętych
przewodów, może w rezultacie wywołać zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym
Wszelkie zmiany bądź modyfikacje są kategorycznie zabronione. Właściciel urządzenia ma prawo
anulować upoważnienie do obsługi systemu.
CERTYFIKAT
Produkt Klasy A
2
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
UTRATA GWARANCJI
Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy użytkownik nie stosował się do zawartych w instrukcji ostrzeżeń
i pouczeń, a w szczególności działał na szkodę urządzenia i przyczynił się do trwałej utraty sprawności
jego działania. Informacje prezentowane w tej instrukcji powinny być uważnie przeanalizowane dla
zapewnienia niezawodności działania urządzenia. Za wszelkie nieścisłości producent i importer nie
ponosi odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej instrukcji podlegają zmianie tylko zgodnie z
uwagami zawartymi na ostatniej stronie.
Firma AVerMedia i Ławniczak Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie,
pośrednie, specjalne czy przypadkowe uszkodzenia, wynikające wyłącznie z winy użytkownika produktu,
nawet w przypadku wcześniejszego ubezpieczenia się od takich wypadków.
ZNAKI TOWAROWE
AVerMedia jest znakiem towarowym firmy AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC jest
znakiem towarowym wpisanym do rejestru jako International Business Machines Corporation. Microsoft
i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne produkty bądź nazwy firm
wspomniane w tej dokumentacji służą tylko do celów identyfikacyjnych i objaśniających i mogą być
znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli.
PRAWA AUTORSKIE
Wyprodukowano © 2005 przez AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. dla INFO-CAM. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Żadna
część
niniejszej
transkrypcjonowana, przechowywana
publikacji
nie
może
być
kopiowana,
przekazywana,
bądź tłumaczona na inny język bez pisemnej zgody
AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. i Ławniczak Sp. z o.o. o/INFO-CAM
3
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE ....................................................................................................... 6
1.1. ZAŁOŻENIA INSTRUKCJI ........................................................................................................ 6
1.2. SPECYFIKACJA KART ............................................................................................................ 7
1.3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ..................................................................................................... 7
1.4. ZALECANA KONFIGURACJA SPRZĘTU.......................................................................................... 8
1.5. INSTALACJA KART W KOMPUTERZE ........................................................................................... 9
1.6. PODŁĄCZENIA DO KARTY AVERMEDIA ..................................................................................... 10
1.7. PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW/PRZEKAŹNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH .......................................................... 10
ROZDZIAŁ 2 INSTALACJA STEROWNIKÓW ....................................................................................... 14
2.1. INSTALOWANIE STEROWNIKÓW WINDOWS98SE/ME.................................................................. 14
2.2. INSTALOWANIE STEROWNIKÓW W WINDOWS 2000 ................................................................... 18
2.3. INSTALOWANIE STEROWNIKÓW WINDOWS XP .......................................................................... 22
2.4. USUWANIE STEROWNIKÓW .................................................................................................. 24
ROZDZIAŁ 3 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA .................................................................................. 25
3.1. INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA AVERMEDIA ....................................................................... 25
3.2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ........................................................................................ 30
3.3. SYTUACJE WYJĄTKOWE ....................................................................................................... 30
ROZDZIAŁ 4 KONFIGURACJA I OBSŁUGA SYSTEMU ............................................................................. 31
4.1. KONFIGURACJA SYSTEMU .................................................................................................... 31
SYSTEM ........................................................................................................................... 33
KAMERY .......................................................................................................................... 36
ARCHIWIZACJA DŹWIĘKU...................................................................................................... 39
ARCHIWIZACJA OBRAZU ....................................................................................................... 40
CZUJNIKI ....................................................................................................................... 43
WYJŚCIA .......................................................................................................................... 44
ALARMY .......................................................................................................................... 45
SIECI ............................................................................................................................. 49
KALENDARZ ....................................................................................................................... 51
KOPIA ZAPASOWA .............................................................................................................. 55
MAPOWANIE .................................................................................................................. 59
INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU ................................................................................................. 60
4.2 OBSŁUGA SYSTEMU ............................................................................................................ 63
TRYBY WYŚWIETLANIA .............................................................................................................. 63
URUCHOM / ZATRZYMAJ ARCHIWIZACJĘ ........................................................................................ 66
POKAŻ PANEL NAGRYWANIA DŹWIĘKU ........................................................................................... 66
ZAŁADUJ SERWERY SIECIOWE ..................................................................................................... 66
KONFIGURACJA SYSTEMU ........................................................................................................... 66
E-MAP ................................................................................................................................. 67
PRZEGLĄDARKA ZDARZEŃ .......................................................................................................... 68
4
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
POKAŻ / UKRYJ KONTROLER PTZ................................................................................................. 74
STATUS NAGRYWANIA .............................................................................................................. 75
WYJŚCIE Z PROGRAMU .............................................................................................................. 78
ROZDZIAŁ 5 STOSOWANIE WEBCAM ............................................................................................ 79
5.1. PODŁĄCZENIE WEBCAM...................................................................................................... 79
5.2. PRZEGLĄDARKA WEBCAM ................................................................................................... 81
ROZDZIAŁ 6 ZDALNY DYREKTOR.................................................................................................. 82
6.1. DOSTĘP DO ZDALNEGO DYREKTORA....................................................................................... 82
6.2.
USTAWIENIA ....................................................................................................... 84
6.2.1 UŻYTKOWNIK ............................................................................................................... 85
6.2.2 KONFIGURACJA PAMIĘCI .................................................................................................. 86
6.2.3 USTAWIENIA KAMERY ..................................................................................................... 87
6.2.4 NAGRYWANIE KALENDARZOWE .......................................................................................... 88
6.2.5 NETWORK SETUP .......................................................................................................... 89
6.2.6 STATUS CZUJNIKA.......................................................................................................... 90
6.2.7 STEROWANIE WYJŚCIAMI ................................................................................................. 90
6.2.8 STEROWANIE ALARMEM................................................................................................... 91
6.2.9 POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU ......................................................................................... 91
6.3. OBSŁUGIWANIE ZDALNEGO DYREKTORA .................................................................................. 92
6.3.1
CENTRUM ....................................................................................................... 92
6.3.2
ODTWARZANIE ................................................................................................. 95
6.3.3
PTZ STEROWANIE ............................................................................................. 98
6.4
URUCHOM NAGRYWANIE ....................................................................................... 102
6.5
WYJŚCIE ZE ZDALNEGO DYREKTORA ........................................................................ 102
WARUNKI GWARANCJI ...................................................................................................... 103
KONTAKT DO PRODUCENTA............................................................................................... 104
KONTAKT DO IMPORTERA ................................................................................................. 104
5
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Rozdział 1 Wprowadzenie
Witamy w świecie produktów AVerMedia. AVerMedia EYES Pro/MP2016/MP3000/MP5000 to system
składający się z 32-bitowych kart PCI, pracujący jako cyfrowy system rejestracji obrazu. Dostarcza obraz
z 4/8/16 kamer jednocześnie, zachowując gamę kolorów „true color” i bieżący czas wyświetlania
obrazów.
Cyfrowy System Rejestracji Obrazu AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000 w połączeniu z
komputerem stanowi system pozwalający na jednoczesne obserwowanie i rejestrowanie obrazów z wielu
kamer, jak również na odtwarzanie i przeglądanie nagranych już obrazów. AVerMedia posiada mnóstwo
zalet, jedną z nich jest wykorzystanie technologii wykrywania ruchu i rejestrowanie obrazu tylko po
wykryciu ruchu w obszarze monitorowanym. Jeśli w obszarze monitorowania nie będzie ruchu, system
będzie służył wyłącznie do obserwacji. Takie rozwiązanie oszczędza czas i koszty niepotrzebnego
rejestrowania tzw. martwego obrazu.
Wykorzystując technologię Motion Detect, AVerMedia EYES Pro/MP2016/MP3000/MP5000
automatycznie rozpoczyna nagrywanie po wykryciu ruchu w obszarze monitorowanym oraz uaktywnia
wyjścia alarmowe.
Nie musisz śledzić tego, co dzieje się na ekranie przez cały dzień, system automatycznie powiadomi cię o
wystąpieniu sprecyzowanego zdarzenia.
1.1. Założenia instrukcji
Poniższe konwencje zachowane w tej instrukcji pomogą ci łatwo zrozumieć zawarte w niej informacje.
Przykład
Oznaczenie
Znaczenie
[Enter]
[nawias]
Klawisz z klawiatury
“AVerMedia”
“cudzysłów” Słowo do wpisania
Administrator
kursywa
Kalendarzowy
Backup
wytłuszczony Nazwa okna dialogowego, tytuł paragrafu/opcji w oknie dialogowym
Zacznij
podkreślony
Użytkownik z danego poziomu
Kolumna tabeli
INFORMACJA: Wiadomość poprzedzona takim znakiem oznacza informację bądź poradę bardzo
ważną podczas obsługi systemu.
OSTRZEŻENIE: Wiadomość poprzedzona takim znakiem oznacza czynność, którą należy
wykonywać ze szczególną ostrożnością.
6
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
1.2. Specyfikacja kart
4 porty
Produkt
Ilość kart
Specyfikacja
4 EYES Pro
1 karta
4 wejścia kamer
8 EYES Pro
2 karty
8 wejść kamer
12 EYES Pro
3 karty
12 wejść kamer
16 EYES Pro
4 karty
16 wejść kamer
MP3004
1 karta
4 wejścia kamer
MP3008
1 karta + 1 rozszerzenie
8 wejść kamer
MP2016/MP3016
1 karta + 3 rozszerzenia
16 wejść kamer
MP5004
1 karta
4 wejścia kamer
MP5008
2 karty
8 wejść kamer
MP5016
2 karty + 2 rozszerzenia
16 wejść kamer
1.3. Zawartość opakowania
Opakowanie AVerMedia EYES Pro//MP2016/MP3000/MP5000 zawiera:
•
•
•
EYES Pro: 1 / 2 / 3 / 4 karty AVerMedia
MP2016/MP3000/MP5000: 1 / 2 karty AVerMedia i 1/ 3 rozszerzenia
Płytę CD z oprogramowaniem AVerMedia EYES Pro//MP2016/MP3000/MP5000
(Zawiera: Sterowniki, Oprogramowanie użytkowe, Instrukcję obsługi)
•
•
Instrukcję obsługi
Opcjonalnie: - zewnętrzny rozdzielacz I/O
- łącznik 15-pin D-type
7
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
1.4. Zalecana konfiguracja sprzętu
Procesor: Pentium IV 2,4GHz
Płyta główna: Intel 815E/815EP (PIII), i850 (P4), 845(P4), 845D(P4), 845E(P4), 845G(P4)
(Płyty VIA/SiS/ALi są aktualnie niezalecane) Lista przetestowanych płyt głównych:
1.
ASUS P4B
2.
ASUS P4B266
3.
4.
ASUS P4B533
ASUS P4B533-V
5.
GIGABYTE 8IRX
6.
7.
8.
9.
10.
GIGABYTE 8IEX
GIGABYTE 8IEXP
GIGABYTE 8IGX
MSI 845E Max2
MSI 845G Max
System operacyjny: Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP
Slot PCI: 1 / 2 / 3 / 4 × 32-bit PCI 2.1
Pamięć: DDR 256MB lub SDRAM 256MB
Dysk twardy: 40GB wolnej przestrzeni na dysku, min. 6GB wolnej przestrzeni dla każdej partycji
HDD: Seagate ST340016A (40G 7200rpm) ; Seagate ST380021A (80G 7200rpm)
Karta graficzna VGA: 16-bit high color lub 24-bit true color. Lista przetestowanych kart graficznych:
1.
Leadtek WinFast GeForce2 MX400
2.
Leadtek WinFast A170 DDR TDH
3.
Leadtek WinFast 3D S325 32MB
4.
Leadtek WinFast A250 TD 128MB
5.
ATI RADEON 8500 64MB/128MB
6.
ELSA GLADIAC 525 128MB
7.
ELSA GLADIAC 517 VIVO 64MB
Audio: Karta dźwiękowa z głośnikami
Media: Napęd CD-ROM
Modem: Lista przetestowanych modemów:
Do przesyłania obrazu Modem - Modem
Wewnętrzny:
1.
USR 5699A (Chipset: 3COM)
2.
Creative Lab DI5630 (Chipset: Broadxent)
3.
SmartLink 5634PSV-R
4.
QDK Speedcom+ VPI56SP (Chipset: Conexant)
5.
GVC 56K V.90 Voice/Fax (Chipset: Motorola)
6.
CyberMarmot Rock Modem (Chipset: Ambient)
7.
Lemel MD-56KVR4 (Chipset: Conexant)
8
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Zewnętrzny:
1.
2.
USR 5686D (Chipset: USR)
GVC 56Kbps (Chipset: Rockwell)
3.
Atrie Explore (Chipset: Conexant)
4.
Zyxel Omni 56K Data/Voice (Chipset: Zyxel)
5.
SmartLink 56TS (Chipset: TI)
6.
SmartLink 56TPC (Chipset: IC+)
7.
8.
ART NET V1456VQE (Chipset: TOPIC)
USB Soft Modem FM-56USB-ST
Do powiadamiania przez telefon
Wewnętrzny:
1.
Creative Lab DI5630 (Chipset: Broadxent)
2.
Creative Lab DI5630-5 (Chipset: Broadxent)
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych. www.avermedia.com ;
www.avers.pl
1.5. Instalacja kart w komputerze
Poniższe kroki pozwolą ci na łatwe zainstalowanie kart AVerMedia.
Przed rozpoczęciem instalacji kart, wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający od gniazda
zasilania i wszystkie przewody dochodzące z tyłu komputera.
Karta AVerMedia
1.
2.
3.
4.
Zdejmij boczną ściankę obudowy komputera.
Zdejmij blaszki zakrywające sloty PCI i zachowaj śruby.
Wprowadź karty AVerMedia w wolne sloty PCI na płycie
głównej.
Załóż boczną ściankę obudowy i podłącz ponownie
wszystkie przewody.
9
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
1.6. Podłączenia do karty AVerMedia
Połącz każdą kamerę złączem BNC z gniazdem wejściowym video.
1.7. Podłączenie czujników/przekaźników zewnętrznych
Dla łatwego połączenia wejść czujników i wyjść przekaźników z kartami AVerMedia, należy użyć
zewnętrznego rozdzielacza typu I/O i łącznika 15-pin D-type. Połączenia wejść czujników/wyjść
przekaźników przy pomocy zewnętrznego rozdzielacza I/O i łącznika 15-pin D-type pokazują poniższe
ilustracje:
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
Karta AVerMedia
Zewnętrzny rozdzielacz I/O
10
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
łącznik D-type 15-pin
wejście czujnika 4
wejście czujnika 2
wejście czujnika 3
wyjście przekaźnika 3
wejście czujnika 1
wyjście przekaźnika 1
wyjście przekaźnika 2
Specyfikacja wejść czujników
Maksymalne wartości
Parametr
Wejścia
(T=25°C)
Symbol
Wartość
Jednostka
Natężenie
IF
50
mA
Napięcie
VR
6
V
Moc
P
70
mW
Charakterystyka elektryczno – optyczna
Charakterystyka transferu
Wyjścia
Wejścia
Parametr
Napięcie
Natężenie
Pojemność końcowa
Prąd ciemny na kolektorze
Kolektor–Emiter spadek napięcia
Emiter–Kolektor spadek napięcia
Wskaźnik transferu prądu
Prąd kolektora
Kolektor–Emiter nasycenie napięcia
Opór izolacji
Pojemność obiegu
Częstotliwość odcięcia
Czas reakcji (rosnący)
Czas reakcji (opadający)
Symbol
VF
IR
Ct
ICEO
BVCEO
BVCEO
CTR
IC
VCE
RISO
Ct
fc
tr
tf
(T=25°C)
Min.
35
6
50
2.5
5x1010
-
Typ.
1.2
30
0.1
1011
0.6
80
4
3
Specyfikacja wyjść przekaźników
Wartość przepięcia: 1500 VAC
Moc nominalna 200mw ~ 360mw
Moc operacyjna 110mw ~ 200mw
11
Max.
1.4
10
250
100
600
30
0.2
1.0
18
18
Jed.
V
A
pF
nA
V
V
%
mA
V
Warunki
IF=20mA
VR=4V
V=0 , f=1KHz
VCE=20V
IC=0.1mA
IE=10A
IF=5mA , VCE=5V
IF=20mA , IC=1mA
DC500V 40~60% R.H.
pF
V=0 , f=1MHz
KHz VCE=5V , IC=2mA
S
VCE=2V , IC=2mA
S
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
WARTOŚCI CEWKI (przy 20oC )
Nominalne
napięcie cewki
Opór cewki
(Ω ± 10% )
(VDC)
Napięcie
Napięcie
podniesienia(VD opuszczenia
C)
5
125
Natężenie
nominalne (mA)
(VDC)
3.75
0.5
o
40
* Maksymalne napięcie ciągłe przy 20 C : 110% nominalnego napięcia cewki
WARTOŚCI STYKU
Rozmieszczenie styku
Klasa C (SPDT)
max. Moc przełączenia
max. Napięcie przełączenia
125VA
125VAC
max. Natężenie przełączenia
2A
Opór styku
60W
30VDC
100m
Obciążenie właściwe
1A/125VAC
2A/30VDC
Materiał styku
AgNi10
Pin #
Nazwa Sygnału
1
WEJŚCIE SYGNAŁU 1+
2
WEJŚCIE SYGNAŁU 2+
3
WEJŚCIE SYGNAŁU 3+
4
WEJŚCIE SYGNAŁU 4+
5
WYJŚCIE 3 Normalnie zamknięte
6
WEJŚCIE SYGNAŁU 1-(GND)
7
WEJŚCIE SYGNAŁU 2-(GND)
8
WEJŚCIE SYGNAŁU 3-(GND)
9
WEJŚCIE SYGNAŁU 4-(GND)
10
WYJŚCIE 3 Wspólne
11
WYJŚCIE 1 Normalnie otwarte
12
WYJŚCIE 1 Wspólne
13
WYJŚCIE 2 Normalnie otwarte
14
WYJŚCIE 2 Wspólne
15
WYJŚCIE 3 Normalnie otwarte
12
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Wejścia czujników
Czujniki zewnętrzne takie jak: czujniki podczerwieni, detektory dymu, czujniki zbliżeniowe, czujniki
otwarcia drzwi, itd., mogą być połączone z kartą AVerMedia za pomocą zewnętrznego Konektora I/O.
Aktywacja każdego urządzenia pozwala na wywołanie określonej reakcji systemu np. uruchomienie
nagrywania.
Wyjścia przekaźników
Karta AVerMedia może być połączona z wyjściami urządzeń zewnętrznych takich jak: alarm
przeciwwłamaniowy, zamki do drzwi, przełączniki światła, itd. System można tak skonfigurować,
aby aktywował lub dezaktywował te urządzenia. Każda karta AVerMedia EYES zawiera 3 wyjścia
przekaźników. Dwa przekaźniki są normalnie otwarte, a ostatni może być przełączany.
13
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Rozdział 2 Instalacja sterowników
AVerMedia EYES Pro/MP2016/MP3000/MP5000 jest Cyfrowym Systemem Rejestracji Obrazu
pracującym w systemie operacyjnym Windows 98SE/ME/2000/XP należącym do systemów
Plug-and-Play. Aby rozpocząć korzystanie z systemu, należy w pierwszej kolejności zainstalować
sterowniki i oprogramowanie z płyty CD dostarczonej wraz z kartą AVerMedia.
Sprawdź Wersję Swojego Windowsa
Przed zainstalowaniem sterowników, sprawdź, którą wersję Windowsa posiadasz: Windows
98SE, Windows ME, Windows 2000 czy Windows XP. W celu sprawdzenia, kliknij w lewym
dolnym rogu ekranu Start Ustawienia Panel Sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie na ikonę
System. Wersja Windowsa napisana jest w oknie Ogólne.
W zależności od tego, którą wersję posiadasz, napotkasz różne okna dialogowe podczas instalacji
sterowników. Poniższe okna dotyczą instalacji sterowników w systemie Windows 98SE/ME/2000/XP
2.1. Instalowanie sterowników Windows98SE/ME
Po prawidłowym zainstalowaniu karty AVerMedia w komputerze, włącz komputer i uruchom Windows
98SE/ME.
1. Przy pierwszej instalacji sterownika karty
AVerMedia, pojawi się okno Dodaj nowy sprzęt.
Włóż płytę CD z oprogramowaniem i kliknij Dalej.
2. Zaznacz Wyszukaj najlepszy sterownik dla
urządzenia (Zalecane), a następnie kliknij Dalej.
14
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
3. Zostaniesz poproszony o wybranie lokalizacji
na dysku dla sterownika karty AVerMedia.
Zaznacz Określona lokalizacja i jeśli ścieżka jest
poprawna kliknij Dalej. W przeciwnym wypadku,
kliknij Wyszukaj, ustaw właściwą ścieżkę i kliknij
Dalej.
4. W podanym folderze zostanie odnaleziony
ARGUS.inf. Kliknij Dalej, aby kontynuować.
5. Aby rozpocząć instalację sterownika, włóż płytę CD Windows 98SE (tylko dla WIN98SE)
6. Kliknij Zakończ, by zakończyć instalcję
sterowników video.
15
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
7. Aby kontynuować instalację sterownika audio
kliknij Dalej.
8. Zaznacz Wyszukaj najlepszy sterownik dla
urządzenia. (Zalecane), a następnie kliknij Dalej.
9. Wybierz Określona lokalizacja i kliknij Dalej.
16
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
10. W podanym folderze system odnajdzie
ARGUS.inf Audio i Video mają wspólny sterownik.
Kliknij Dalej, aby kontynuować.
11. Kliknij Zakończ, by zakończyć instalację
sterownika audio i ponownie uruchomić komputer.
Przy serii EYES Pro, musisz powtórzyć procedurę opisaną w punktach 1~11 dla każdej zainstalowanej
karty. Jeśli posiadasz serię kart MP3000, powyższą procedurę będziesz musiał powtórzyć 4-ro krotnie;
przy serii MP2016/MP5000 maksymalnie 8 razy. Po zainstalowaniu 1 karty, Menedżer urządzeń będzie
wyglądał tak, jak na rysunku obok:
17
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
2.2. Instalowanie sterowników w Windows 2000
Po prawidłowym zainstalowaniu kart AVerMedia w komputerze, włącz komputer i uruchom
Windows 2000.
1.
Zaraz po instalacji kart AVerMedia w komputerze,
system wykryje nowe urządzenie.
Po pojawieniu się tego okna dialogowego,
włóż płytę CD z oprogramowaniem
i kliknij Dalej, by kontynuować instalację
sterownika.
2.
Zaznacz Wyszukaj odpowiedni sterownik dla
urządzenia (zalecane) i kliknij Dalej.
3.
Zaznacz Określona lokalizacja i kliknij Dalej.
18
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
4. Zostanie ci zasugerowana lokalizacja
sterownika AVerMedia, bądź jej wyszukanie.
Ustaw właściwą ścieżkę i kliknij OK.
5.
System odszuka w podanym folderze
argus.inf Kliknij Dalej aby kontynuować.
6.
Kliknij Tak by kontynuować instalację.
7.
Okno to pojawi się po zakończeniu przez
system instalacji sterownika AVerMedia.
Kliknij Zakończ.
19
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
8.
By kontynuować instalację sterownika audio
AVerMedia, kliknij Dalej.
9.
Zaznacz Wyszukaj odpowiedni sterownik
dla urządzenia (zalecane) i kliknij Dalej.
10. Zaznacz Określona lokalizacja i kliknij Dalej.
11. Zostanie ci zasugerowana lokalizacja
sterownika AVerMedia, bądź jej wyszukanie.
Ustaw właściwą ścieżkę i kliknij OK.
20
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
12. Kliknij Dalej, by zainstalować znaleziony
sterownik.
13. Kliknij Tak, by kontynuować instalację.
14. Kliknij Zakończ by zakończyć instalację
i uruchomić ponownie komputer.
Jeśli posiadasz kilka kart AVerMedia w jednym komputerze, musisz powtórzyć procedurę opisaną w
punktach 1~14 dla każdej karty.
21
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
2.3. Instalowanie sterowników Windows XP
Po prawidłowym zainstalowaniu kart AVerMedia w komputerze, włącz komputer i uruchom
Windows XP.
1.
Bezpośrednio po zainstalowaniu kart wideo
w komputerze, system odszuka odpowiedni
sterownik i wyświetli informację o nim w dolnej
części okna. Po pojawieniu się tego
okna dialogowego, włóż płytę CD
z oprogramowaniem i zaznacz Zainstaluj
oprogramowanie automatycznie (zalecane) lub
z określonej lokalizacji.
Kliknij Dalej by kontynuować.
2. System odszuka sterownik argus.inf
na płycie CD i rozpocznie instalowanie.
Kiedy pojawi się to okno, aby kontynuować
kliknij Mimo to kontynuuj .
22
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
3.
Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ.
4. System ponownie powiadomi cię o
odnalezieniu sterownika karty muzycznej. By
kontynuować instalację sterownika audio, zaznacz
Zainstaluj oprogramowanie automatycznie
(zalecane) lub z określonej lokalizacji. Kliknij
Dalej by kontynuować.
5.
Ponieważ karta muzyczna używa tego samego
sterownika co karta video, system odszuka właśnie
zainstalowany sterownik argus.inf i rozpocznie
instalowanie. Kiedy pojawi się to okno, aby
kontynuować kliknij Mimo to kontynuuj .
23
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.
Po zakończeniu instalacji kliknij Zakończ.
Jeśli posiadasz 4 karty AVerMedia, musisz 4 razy powtórzyć procedurę opisaną w punktach 1~6. Na
zakończenie pamiętaj o ponownym uruchomieniu komputera, by zatwierdzić właśnie zainstalowane
sterowniki, przed uruchomieniem programu AVerMedia.
2.4. Usuwanie sterowników
Podczas usuwania sterowników karty AVerMedia, należy wykonać niżej opisane czynności.
1. Wybierz Panel Sterowania System Menedżer urządzeń i grupę Kontrolery dźwięku ,
wideo i gier , usuń wszystkie sterowniki o nazwach “ARGUS WDM Audio Capture” i “ARGUS
WDM Video Capture”
2. Usuń następujące pliki w podanych niżej katalogach.
•
Windows 98/Me:
C:\WINDOWS\INF\OTHER\DVR\ARGUS.inf
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\argus.sys
•
Windows 2000:
*C:\WINNT\INF\oemX.inf
*C:\WINNT\INF\oemX.pnf
C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\argus.sys
•
Windows XP:
*C:\WINDOWS\INF\oemX.inf
*C:\WINDOWS\INF\oemX.pnf
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\argus.sys
* Dla plików “oemX.inf” i “oemX.pnf” w miejscu “X” wstaw odpowiedni numer. Na przykład : jeżeli
znajdziesz plik „oem0.inf” to otwórz go za pomocą notatnika i sprawdź czy w nagłówku znajduje się
„DVR”. Jeżeli tak to usuń plik „oem0.inf”, a także toważyszący mu plik „oem0.pnf”. Jeżeli nie
znajdziesz napisu „DVR” to w żadnym wypadku nie usuwaj plików „oemX.pnf” i „oemX.inf”
3.
Zrestartuj komputer, aby zakończyć procedurę usuwania sterowników.
24
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Rozdział 3 Instalacja oprogramowania
3.1. Instalowanie oprogramowania AVerMedia
Po pomyślnym zainstalowaniu sterownika karty AVerMedia, system jest gotowy na zainstalowanie
stosownego oprogramowania. Możesz w prosty sposób dokonać instalacji posługując się poniższą
instrukcją.
Podczas instalacji zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.
Musisz zapamiętać wprowadzane wyrazy , ponieważ będziesz je później wpisywał przed
wejściem do systemu dozoru wizyjnego.
Zalecane jest wyjście ze wszystkich innych programów przed rozpoczęciem instalacji
systemu AVerMedia.
1.
Włóż płytę CD AVerMedia do CD-ROM-u i zaczekaj na automatyczne uruchomienie.
2.
Kliknij na tekst „AVeMedia EYES Pro”/ ”AVerMedia MP2016”/ ” AVerMedia MP3000” lub
„AVerMedia MP5000” i wybierz wersję językową, którą chcesz zainstalować.
3.
System natychmiast rozpocznie przygotowania do instalacji stosownego oprogramowania
AVerMedia.
25
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
4. Kliknij Dalej, by kontynuować lub Anuluj,
aby przerwać instalację i zakończyć
wszystkie uruchomione aplikacje.
5.
Przeczytaj Umowę Licencyjną i kliknij
Tak jeśli ją akceptujesz, w przeciwnym
wypadku kliknij Nie, by wyjść z
Instalatora programu.
6. Wpisz Nazwisko, nazwę Firmy i Numer
seryjny. (nadrukowany na opakowaniu od
CD) kliknij Dalej. Wpisane tutaj nazwisko,
będzie jednocześnie nazwą Dyrektora
Systemu używaną w programie i nazwą
użytkownika przy logowaniu do systemu.
26
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
7.
Wybierz składniki, które chcesz
zainstalować, odznacz ten składnik,
którego nie chcesz instalować.
Kliknij Dalej, aby kontynuować.
8.
Możesz wpisać dowolną nazwę dla folderu
programu AVerMedia lub wybrać istniejącą.
Kliknij Dalej żeby kontynuować.
9.
Wybierz format obrazu kamer używanych
w twoim systemie. Kliknij Dalej.
27
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
10. Wpisz hasło dla Dyrektora Systemu.
Hasło to będzie potrzebne za każdym
razem, aby wejść do programu AVerMedia.
Jeżeli pozostawisz to pole puste , program
będzie uruchamiany bez potrzeby
podawania hasła. Kliknij Dalej by
kontynuować instalację oprogramowania.
11. Wybierz liczbę kanałów video, jaka będzie używana w twoim systemie i kliknij Dalej.
12. Możesz utworzyć skrót do programu na
Pulpicie , by kontynuować kliknij Dalej.
13. Przed zakończeniem instalacji i wyjściem z
Instalatora programu , możesz obejrzeć
plik README , by lepiej poznać ten
program. Po kliknięciu na przycisk
Zakończ, pojawi się plik tekstowy.
28
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
14. Wybierz, czy chcesz zrestartować
komputer teraz, czy później i kliknij Zakończ,
żeby zakończyć instalację.
Uruchom ponownie komputer w celu zachowania powyższych ustawień i uruchomienia programu obsługi
kamer.
29
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
3.2. Aktualizacja oprogramowania
Najnowsze oprogramowanie do kart AVerMedia możesz ściągnąć ze strony producenta
www.avermedia.com lub ze strony internetowej dystrybutora www.avers.pl . Po poprawnym ściągnięciu
pliku, zwróć się do poniższej instrukcji aktualizacji oprogramowania.
1. Najpierw usuń z komputera starą wersję oprogramowania. Wejdź na Panel Sterowania i kliknij
dwukrotnie na ikonę Dodaj/Usuń programy. Zaznacz „Odinstaluj Cyfrowy System Rejestracji
Obrazu” i kliknij na przycisk Dodaj/Usuń. Uruchom ponownie komputer.
2. Uruchom i zainstaluj nowe oprogramowanie karty AVerMedia. Patrz podrozdział 3.1 „Instalowanie
oprogramowania”. Nie musisz „ręcznie” aktualizować sterowników, system automatycznie przeprowadzi
tą procedurę.
3.3. Sytuacje wyjątkowe
Aktualizacja Produktu
W celu uzyskania więcej informacji o aktualizacji produktu, przeczytaj plik README.TXT znajdujący
się na płycie CD z oprogramowaniem AVerMedia
Defragmentacja Dysku Twardego
Nieuniknione jest, że pliki na twardym dysku będą fragmentowane. Fragmentacja rozpocznie się, gdy
system operacyjny będzie musiał podzielić pliki na części i odpowiednio każdą część umieścić w różny
wolny segment dysku twardego, aby użyć pełnej przestrzeni dysku. Jeżeli pliki na dysku twardym będą
nadmiernie pofragmentowane, system będzie pracował ciężej, wolniej, aby utrzymać wszystkie niezbędne
informacje o lokalizacji plików. Defragmentacja jest rekomendowana przed rozpoczęciem nagrywania
obrazu z kamer na dysk twardy, aby system pracował z odpowiednią szybkością.
30
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Rozdział 4 Konfiguracja i obsługa systemu
Przed uruchomieniem systemu AVerMedia,
ustaw rozdzielczość ekranu 1024 x 768
i 16-bitową (lub wyższą ) głębię koloru .
4.1. Konfiguracja systemu
Przed uruchomieniem AVerMedia EYES Pro/ MP2016 / MP3000 / MP5000, system zażąda od ciebie
wpisania Nazwy Użytkownika i Hasła podanych podczas instalacji.
Okno główne EYES Pro/ MP2016 / MP3000 / MP5000
31
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kliknij
Konfiguracja systemu, aby wejść do okna konfiguracji. Przed rozpoczęciem używania
systemu nadzoru, musisz go odpowiednio skonfigurować.
Po wejściu do okna Konfiguracji Systemu, możesz ustawić: system, kamery, archiwizację, czujniki,
przekaźniki, alarm, sieci oraz informacje o użytkownikach.
32
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
System
Kliknij na
System, pojawi się okno dialogowe z informacjami o systemie. W oknie tym otrzymasz
podstawowe informacje dotyczące działania systemu monitoringu.
Assign Recording Disks –Wyznaczenie dysków
W pierwszej kolejności musisz wyznaczyć miejsce zachowania nagrań.
Kliknij
aby wyszukać folder, w którym mają być zachowane nagrania i kliknij na przycisk Dodaj.
Możesz kliknąć Usuń, aby usunąć określone miejsce na dysku , pozostawiając jednak przynajmniej
1 folder przeznaczony do zachowywania danych.
Minimalna przestrzeń:
Możesz wyznaczyć minimalną przestrzeń dysku Podczas przetwarzania dysku, najstarsze pliki są
zagrywane najnowszymi. W ten sposób system nie zachowuje trwale nagranych plików. System
rozpocznie zagrywanie najstarszych plików, gdy wolna przestrzeń na dysku twardym będzie mniejsza od
wartości podanej przez użytkownika. Wartość domyślna to 450MB.
33
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Zapiszcz jeżeli brak sygnału:
Po zaznaczeniu tej funkcji, system wyda sygnał dźwiękowy, gdy utraci sygnał z kamery.
Automatycznie restartuj:
Dla zapewnienia lepszej i stabilniejszej pracy systemu, zalecane jest włączenie funkcji Automatycznego
restartowania, aby system restartował się codziennie o określonej przez użytkownika godzinie.
Pytaj o hasło kiedy logujesz:
Zaznacz tą funkcję, aby system żądał wpisywania hasła dostępu podczas logowania do systemu.
Forma Daty:
Możesz tu wybrać formę wyświetlanej daty:
mm/dd/rr , rr/mm/dd lub dd/mm/yy
AutoSkanowanie:
Funkcja ta pozwala na oglądanie obrazu z kamer w sekwencyjnej kolejności w trybie wyświetlania
1 obrazu. Zaznacz tę funkcję i określ częstotliwość przełączania od 1 do 60 sekund.
(standardowo co 3 sekundy) Po włączeniu tej funkcji , wróć do okna głównego i kliknij na przycisk
aby włączyć funkcję AutoSkanowania. Podczas AutoSkanowania , możesz przeskoczyć do określonej
kamery klikając na odpowiedni numer
Aby zatrzymać AutoSkanowanie kliknij ponownie na
Video:
W polu Video Standard możesz wybrać pomiędzy NTSC i PAL w zależności od typu używanych kamer.
34
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Szybkość Wyświetlania i Nagrywania
Po kliknięciu na ten przycisk, pojawi się okno dialogowe,
w którym możesz ustawić szybkość wyświetlania i
nagrywania dla kamery.
Masz do wyboru 5 poziomów szybkości wyświetlania i
nagrywania. (W przybliżeniu - poziom 1 to 6 kl./sek.,
poziom 5 to 30 kl./sek.) Przeciągnij suwak dostosowując
szybkość wyświetlania/nagrywania dla każdej kamery. Po
dostosowaniu szybkości dla 1 kamery, szybkość
pozostałych 3 kamer zostanie dostosowana w tym samym
czasie. Dotyczy to kamer podłączonych do tej samej karty.
Rozdzielczość 640x480
Po kliknięciu na ten przycisk, pojawi się okno, w którym możesz
zaznaczyć kamery, które będą wyświetlały obraz z rozdzielczością
640 x 480 pikseli.
UPS
Jeśli twój system posiada urządzenie podtrzymujące zasilanie, możesz je w tym miejscu odpowiednio
skonfigurować.
A.
B.
Po podłączeniu UPSa zaznacz Włącz, w odpowiednich polach pojawi się Producent i Model
podłączonego UPSa.
Sprecyzuj wartość krańcową wydajności, po przekroczeniu której komputer zrestartuje się.
Wartość ta może być z zakresu od 10 do 90%.
Po każdej modyfikacji ustawień, kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ustawienia.
Kliknij, aby przerwać wszystkie dotychczasowe zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
Kliknij, aby zmienić wszystkie wartości na ich ustawienia domyślne.
35
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kamery
Kliknij dwukrotnie na
Kamery i wybierz kamerę, którą chcesz konfigurować.
W polu Numer widoczny jest numer kamery.
Numer Karty/Numer Portu:
Wpisane cyfry oznaczają odpowiednio numer karty i numer złącza BNC, z którym połączona jest dana
kamera. Liczby te są konfigurowane przez system automatycznie i nie można ich zmienić.
36
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Włącz:
Zaznacz Włącz, aby dana kamera mogła monitorować.
Jeśli nie zaznaczysz tej funkcji, na ekranie obraz z tej kamery,
Rysunek 1
Logo w odcieniach szarości
będzie taki jak na Rysunku 1 (odcień szarości) a symbol kamery
w menu zostanie oznaczony następująco:
.
Jeśli do któregokolwiek wejścia kamery, nie ma fizycznie podłączonej kamery, proszę
odznaczyć funkcję Włącz, w przeciwnym wypadku system nie będzie funkcjonował
poprawnie.
Wyświetlaj:
Zaznacz Wyświetlaj, aby obraz z włączonej kamery był widoczny
na ekranie. Jeśli zaznaczysz Włącz bez zaznaczenia Wyświetlaj,
na ekranie obraz z tej kamery będzie taki jak na Rysunku 2
(kolorowy) . Mimo że obraz z tej kamery nie będzie widoczny na
ekranie, kamera ta będzie nadal rejestrować, zgodnie z ustawieniami w
Konfiguracji Systemu w sekcji
Archiwizacja obrazu ; Nagrywaj
gdy wykryje ruch , Nagrywaj ciągle po włączeniu nagrywania , Nie
nagrywaj .
Rysunek 2
Logo kolorowe
W polu Nazwa możesz wpisać nazwę dla tej kamery.
Komentarz:
W tym polu możesz dodać własne uwagi dotyczące danej kamery.
Właściwości obrazu:
Możesz ustawić następujące właściwości obrazu z kamer.
jasność,
kontrast,
kolor
nasycenie
Ustawienie obrazu dla wybranej kamery, odnosi się do wszystkich obrazów z kamer podłączonych z tą
samą kartą. Przy AVerMedia 4EYES Pro, gdzie wszystkie kamery połączone są z jedną kartą, możesz
wyregulować obraz każdej kamery osobno.
37
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kamera PTZ
Ustawienia kamery PTZ
A. Wybierz COM Port, pod który podłączona jest kamera PTZ. Z rozwiniętej listy wybierz PTZ
Model - model używanej kamery. (Zwróć się do specyfikacji kamery PTZ.)
Kliknij Zachowaj, aby zachować ustawienia.
B.
Aby sterować kamerą PTZ poprzez serwer kamer, używaj nadanego jej numeru w polu Kamera No.
z zakresu między 2~225
Ustawienia pozycji presetów
A. Wybierz żądaną pozycję wstępną z rozwiniętej listy, aby ustawić pozycję monitorowania.
B.
C.
Zdefiniuj Nazwę pozycji, którą wybrałeś.
Ustaw Opóźnienie (od 1 do 60 sekund), tj. czas na jaki zatrzyma się kamera przed obrotem od danej
pozycji do następnej. Funkcja ta ma zastosowanie przy Autoobracaniu.
D.
Ustaw Szybkość obrotu kamery od pozycji początkowej do pozycji wyznaczonej. Wartość szybkości
obrotu (stopni/sekundę) jest z przedziału od 5°/sekundę ~ 255°/sekundę.
E.
Kliknij na przycisk Zachowaj, aby zachować wprowadzone ustawienia.
Po każdej modyfikacji ustawień, kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ustawienia.
Kliknij, aby przerwać wszystkie dotychczasowe zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
Kliknij, aby zmienić wszystkie wartości na ich ustawienia domyślne.
38
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Archiwizacja dźwięku
Kliknij dwukrotnie na
Archiwizacja dźwięku, aby wejść do okna ustawień audio.
Włączone:
Zaznacz, aby włączyć funkcję wykrywania dźwięku. System rozpocznie nagrywanie po wykryciu głosu
o wartości wyższej niż ustawiona czułość. Funkcja ta działa tylko przy jednoczesnej archiwizacji
obrazu.
Czułość:
Kliknij
, aby sprawdzić siłę głosu w aktualnym otoczeniu, dla odpowiedniego dostosowania
czułości. Standardowa czułość systemu to 30%.
Właściwości:
Możesz ustawić długość czasu archiwizacji dźwięku od momentu jego aktywacji. Standardowa wartość to
5 sekund. Długość ustawionego czasu wpływa na rozmiar pliku. WAV. (1 sekunda to w przybliżeniu 8Kb.)
Możesz również wyszukać ścieżkę , na której zostaną zachowane pliki dźwięku.
39
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Format plików .WAV to PCM 8,000Hz, 8bit, mono.
Aby odtworzyć pliki audio wejdź do Przeglądarki zdarzeń
Po każdej modyfikacji ustawień, kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ustawienia.
Kliknij, aby przerwać wszystkie dotychczasowe zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
Kliknij, aby zmienić wszystkie wartości na ich ustawienia domyślne.
Archiwizacja obrazu
W tym oknie możesz skonfigurować zachowanie się kamery podczas archiwizacji/nagrywania i pokrewne
własności. Kliknij dwukrotnie na
skonfigurować.
Archiwizacja obrazu i wybierz kamerę, którą chcesz
40
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Detekcja Ruchu:
W tym obszarze możesz dostosować czułość detektora ruchu w zakresie od 0 do 100 (wartość
standardowa: 70). Wyższa wartość, to większa czułość detektora ruchu.
Możesz również zaznaczyć funkcję Nagrywaj z kontrolą czasu, aby na obrazie z kamery była widoczna
aktualna godzina, możesz także wybrać kolor tego wyświetlenia.
Dodatkowo zaznaczając funkcję Sygnał dźwiękowy po detekcji ruchu, uaktywniasz alarm dźwiękowy,
który wydaje dźwięk po każdorazowym wykryciu ruchu. W celu sprawdzenia efektu działania detektora
ruchu, naciśnij przycisk Test, pojawi się jeden z dwóch symboli:
: Detekcja ruchu
: Brak ruchu w obszarze monitorowanym
Nagrywanie:
Stosownie do swoich potrzeb możesz wybrać odpowiednio jeden z trzech typów nagrywania:
1. Nagrywaj ciągle gdy włączysz przycisk nagrywania
2. Nagrywaj gdy wykryje ruch (System rozpocznie nagrywanie tylko po wykryciu ruchu i będzie je
kontynuował jeszcze od 1~120 sekund po jego zakończeniu, w zależności od ustawienia w:
Zatrzymaj nagrywanie po
sekundach. Wartością standardową są 2 sekundy.
Rozpocznij nagrywanie
sekund przed wykryciem ruchu. Wartość standardowa to 3 sekundy.
3. Nie nagrywaj.
Jakość:
Możesz tu ustawić jakość nagrywania z zakresu od 0 to 100 (wartość standardowa 50). Wyższa wartość,
to niższy stopień kompresji i wymagana jest większa wolna przestrzeń na dysku. Możesz również
zdecydować o wielkości nagranego pliku zmieniając wartość kompresji. Jeśli zaznaczysz Szybkie
Nagrywanie (MJPEG) (niższy poziom kompresji) system „nagrywa szybciej” a rozmiar pliku jest
większy. Gdy zaznaczysz Poziom Wysokiej Kompresji (MPEG4), rozmiar nagranego pliku będzie
mniejszy.
Maska Detekcji Ruchu:
Jeśli chcesz ustawić maskę detekcji ruchu, najpierw zaznacz Maska w polu Włącz. Następnie zaznacz
Pokaż by na ekranie pojawił się obszar maski.
Aby dodać lub wyciąć jakikolwiek zamaskowany obszar, po prostu kliknij na
lub
a następnie zaznacz obszar , który chcesz dodać lub usunąć.
41
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Aby wyczyścić wszystkie zamaskowane obszary , kliknij na
.
Zaznacz lub nie pole Pokaż, aby odpowiednio pokazać bądź ukryć maskę.
Edytuj:
Zaznacz odpowiednio Maska lub Ekran w zależności od tego, co chcesz edytować tj. Dodać /Wyciąć
/Wstawić /Wyczyścić.
Kolor Maski:
Obszar maski może mieć kolor: Czerwony, Zielony lub Niebieski
Po każdej modyfikacji ustawień, kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ustawienia.
Kliknij, aby przerwać wszystkie dotychczasowe zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
Kliknij, aby zmienić wszystkie wartości na ich ustawienia domyślne.
Uruchom/Zatrzymaj Archiwizację
Po ustawieniu wszystkich opcji archiwizacji obrazu, powróć do okna głównego i naciśnij przycisk
aby aktywować archiwizację.
42
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Czujniki
Po dwukrotnym kliknięciu na
Czujniki pojawi się lista czujników gotowych do konfigurowania.
Aby dodać nowy czujnik , kliknij na
Czujniki prawym przyciskiem myszy. Kliknij na wybrany
czujnik, aby wejść do jego okna ustawień.
W polu Numer widoczny jest numer czujnika. W polu Nazwa możesz wpisać nazwę dla tego czujnika.
Kontent –Zawartość:
Ponieważ każda karta może być połączona tylko z jednym Rozdzielaczem
zewnętrznym
I/O , a każdy Rozdzielacz I/O zawiera 4 wejścia czujników, możesz łatwo określić Numer Karty i Numer
Wyjścia , z którym dany czujnik jest połączony.
W polu Komentarz możesz wpisać własne uwagi dotyczące tego czujnika.
Test
Bezpośrednio po zainstalowaniu czujnika, kliknij na
aby przeprowadzić test jego sprawności.
Jeśli w obszarze testu pojawi się kolor czerwony, oznacza to, że czujnik jest włączony. Jeśli pojawi się
kolor zielony, oznacza, że czujnik jest wyłączony.
43
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Włącz
Zaznacz pole Włącz, aby aktywować bieżące ustawienia.
Po każdej modyfikacji ustawień, kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ustawienia.
Kliknij, aby przerwać wszystkie dotychczasowe zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
Wyjścia
Po dwukrotnym kliknięciu na
Wyjścia pojawi się lista przekaźników gotowych do konfigurowania.
Aby dodać nowe wyjście kliknij prawym przyciskiem myszy na
wyjście, aby wejść do okna jego ustawień.
Wyjścia. Kliknij na wybrane
W polu Numer widoczny jest numer wyjścia. W polu Nazwa możesz wpisać nazwę tego wyjścia.
Kontent –Zawartość:
Ponieważ każda karta może być połączona tylko z jednym Rozdzielaczem Zewnętrznym I/O, który
zawiera 3 wyjścia przekaźników, możesz łatwo określić Numer Karty i Numer Wyjścia , z którym dany
przekaźnik jest połączony.
W polu Komentarz możesz wpisać własne uwagi dotyczące tego wyjścia.
44
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Test
Bezpośrednio po zainstalowaniu przekaźnika, możesz przeprowadzić test jego sprawności.
Kliknij na
, jeśli pojawi się kolor czerwony, oznacza to, że przekaźnik jest podłączony
ON/HIGH. Jeśli pojawi się kolor zielony, oznacza to, że czujnik jest wyłączony OFF/LOW.
Włącz
Zaznacz pole Włącz, aby aktywować bieżące ustawienia.
Po każdej modyfikacji ustawień, kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ustawienia.
Kliknij, aby przerwać wszystkie dotychczasowe zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
Alarmy
Po dwukrotnym kliknięciu na
Alarmy pojawi się lista alarmów gotowych do konfigurowania.
Aby dodać nowy alarm, kliknij prawym przyciskiem myszy na
Alarmy. Kliknij na wybrany alarm,
aby wejść do okna jego ustawień.
45
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
W polu Numer widoczny jest numer alarmu. Możesz również wpisać nazwę alarmu w polu Nazwa.
Po skonfigurowaniu czujników i przekaźników, ustaw stany zdarzeń do kamer i czujników, zostaną
poczynione odpowiednie działania, takie jak: nagrywanie wideo, uruchomienie wyjścia przekaźnikowego,
alarm dźwiękowy i oddzwanianie przez system.
Kondycje (Stany):
Aby ustawić stan zdarzenia dla kamer, sprawdź pole “+” wybranych kamer, aby ustawić detekcję ruchu
jako zdarzenia alarmowe. Sprawdź “-” pola wybranych kamer ustawiając wydawanie dźwięku po utracie
sygnału wideo jako zdarzenie alarmowe. Dla czujników wybierz odpowiednio “+”
(Zamknięty/Włączony ) lub “-” (Otwarty/Wyłączony).
Akcja (Działanie):
Aby ustawić działania, sprawdź kolumnę Nagrywanie wybranej kamery, a następnie w kolumnie
Przekaźniki włącz wybrane przekaźniki, by rozpocząć nagrywanie lub generować wyjścia po każdym
jednoczesnym uaktywnieniu się kamer i połączonych z nimi czujników. W obydwu przypadkach możesz
również ustawić system tak, by generował alarm dźwiękowy, oddzwaniał na telefon lub wysyłał na pager
wiadomość o alarmie.
Alarm dźwiękowy
Zaznacz Dźwięk aby system odtworzył plik .WAV przy każdym uaktywnieniu alarmu.
Możesz wyznaczyć ścieżkę, na której system znajdzie określony plik .WAV, możesz także stworzyć
własny sygnał dźwiękowy klikając na
i wykonując poniższe kroki:
1.
Kliknij na
2.
Naciśnij
, pojawi się okno programowe
aby rozpocząć nagrywanie
dźwięku.
3.
Naciśnij
aby zatrzymać nagrywanie
4.
dźwięku.
Zachowaj nagranie jako plik o rozszerzeniu .wav
Oddzwanianie
Jeśli posiadasz zainstalowany modem, możesz ustawić, by system oddzwaniał na telefon stacjonarny ,
komórkę czy pager (maksymalnie 5 ustawień) po każdym naruszeniu pola detekcji w obszarze kamery
jak i po każdym „załączeniu” któregokolwiek z czujników. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższą
instrukcją:
1.
Zaznacz Oddzwoń na stronie ustawień Alarmu, aby włączyć funkcję oddzwaniania.
46
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
2.
Rozwiń menu Instalacja Modemu i wybierz właściwy model modemu, zainstalowanego w twoim
komputerze.
3.
Kliknij na przycisk
aby przywołać okno dialogowe , w którym ustawia się
informacje telefoniczne.
Aby ustawić numer telefonu/ komórki/pagera postępuj zgodnie z opisanymi krokami:
a. Wybierz Pager lub Telefon
b. Wprowadź numer telefonu/komórki/pagera
Jeśli wybrałeś Pager, możesz w polu Wiadomość utworzyć wiadomość tekstową, którą chcesz przesłać na
pager używając liter, * i #. Jeśli wybrałeś Telefon, możesz wyznaczyć plik .WAV z określonej ścieżki
klikając na
lub stworzyć własny plik .WAV klikając na przycisk
c. Po utworzeniu informacji o numerze pagera/telefonu , kliknij na przycisk
numer do listy.
, aby dodać ten
Zaznacz Dzwoń pod następny numer jeżeli zajęty lub Dzwoń pod wszystkie.
Pierwszy przypadek oznacza, że system połączy z następnym numerem, gdy aktualny numer będzie
zajęty. Jeśli zostanie uzyskane połączenie z pocztą głosową telefonu komórkowego lub z automatyczną
sekretarką, system zachowa się tak, jakby oddzwonienie zostało zrealizowane i nie będzie łączył się z
kolejną linią. Dlatego zalecane jest zaznaczanie drugiej funkcji Dzwoń pod wszystkie, w tym przypadku
system połączy się ze wszystkimi numerami, aby wysłać wiadomość ostrzegawczą.
d.
e. Przyciski
/
pozwalają ci na uaktualnianie/usuwanie numerów
pagera/telefonu/komórki.
Aby zmodyfikować określony numer , musisz go najpierw zaznaczyć i wprowadzić aktualne informacje,
a następnie kliknąć na przycisk
.
Aby usunąć określony numer po prostu zaznacz go , a następnie kliknij na przycisk
.
47
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Email
Możesz wysłać wiadomość o alarmie na skrzynkę e-mail. Prześledź poniższą instrukcję:
1. Zaznacz Email aby włączyć tą funkcję
2. Ustaw przedział czasowy, częstotliwość
wysyłania wiadomości.
3. Kliknij Ustawienia E-mail, pojawi się
okno dialogowe, w którym należy ustawić
informacje o email.
W oknie tym należy wypełnić kolejno pola: SMTP Server, wpisać e-mail nadawcy, e-mail odbiorcy,
e-mail drugiego odbiorcy, temat e-maila oraz wiadomość alarmową. Następnie należy kliknąć Tak, aby
zachować ustawienia e-maila lub Czyść, aby usunąć wprowadzone dane.
Aby zamknąć okno niezachowując ustawień kliknij Anuluj.
Naciśnij ten przycisk, aby pominąć bieżące działania i powrócić do pierwotnych ustawień.
48
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Sieci
Kliknij na
Sieci, aby wejść do okna ustawień sieciowych.
Główne:
W oknie IP serwera wpisz adres IP serwera, z którym chcesz się zdalnie połączyć. Możesz również
wybrać adres IP znajdujący się na rozwiniętej liście, są to adresy odnalezione przez system i dostępne dla
twojego komputera.
Dziennik wydarzeń:
W pliku “history.log” znajdują się adresy IP „klientów” użytych do zdalnej transmisji. Możesz nacisnąć
[...] aby zmienić lokalizację zapisu.
Kamery transmitowane:
W tym oknie wybierasz kamery do zdalnego monitorowania.
Włącz WebCam Serwer:
Zaznacz tą opcję, aby włączyć WebCam Serwer dla zdalnego podglądu.
Port: Ustaw numer portu transmisji (standardowo 80).
49
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Pytaj o hasło kiedy loguje zdalny klient
Jeśli chcesz by Klient był zobowiązany do wprowadzania hasła podczas logowania, zaznacz tę funkcję.
W polu Web Root wpisz ścieżkę dostępu do strony WebCam. Kiedy zdalny klient zaloguje się do
Serwera WebCam, zostanie on przeniesiony do strony podanej w powyższej ścieżce.
WebCam serwer nie będzie działał na serwerach z IIS (Internet Information Service)
Włącz serwer zdalnego podglądu przez TCP/IP:
Aby umożliwić funkcję zdalnego przesyłania obrazów przy pomocy modemu, należy zaznaczyć pole
Włącz serwer zdalnego podglądu przez TCP/IP. Następnie stosownie do ustawień twojego modemu,
ustaw Port COM, wartość standardowa to 9090.
Dynamiczne DNS
W przypadku gdy dynamiczny serwer jest rozłączony proszę zarejestrować zdalnie nazwę domeny z
adresem IP: ddns.avers.com.tw Więcej informacji znajduje się w Załączniku B.
Nazwa Domeny & Hasło
Wpisz nazwę domeny i hasło wygenerowane podczas procesu rejestracji nazwy domeny lub zapytaj o nie
administratora sieci.
Po każdej modyfikacji ustawień, kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ustawienia.
Kliknij, aby przerwać wszystkie dotychczasowe zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
Kliknij, aby zmienić wszystkie wartości na ich ustawienia domyślne.
50
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kalendarz
Kliknij na
Kalendarz, aby wejść do okna ustawień harmonogramu nagrań.
Możesz tu zaprogramować dzienne lub tygodniowe monitorowanie, nagrywanie i obsługę sieci. Możesz
tu ustawić wszystkie możliwe zestawienia, a następnie zgodnie z twoimi potrzebami, uaktywnić funkcje
potrzebne ci w danej chwili.
Włącz:
Zaznacz tę funkcję, aby umożliwić funkcjonowanie kalendarza. Zwróć uwagę na to, by po włączeniu
kalendarza kliknąć na
Kalendarz nagrywania:
Możesz wybrać nagrywanie Po dacie lub Po dniu, przez zaznaczenie odpowiedniej funkcji.
Przy nagrywaniu Po dacie , możesz wpisać z klawiatury dokładną datę nagrania lub wybrać ją z
rozwiniętego menu, a następnie kliknij na przycisk
aby dodać tą datę do okna z prawej strony.
51
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Możesz ustawić wiele dat (max 60 dni) dla pojedynczego zadania. Aby dodać kolejne daty, należy
powtarzać powyższą procedurę. W celu usunięcia jakiejś daty z kolumny, kliknij na nią, a następnie
naciśnij przycisk [Delete] lub [Backspace] na klawiaturze.
Przy nagrywaniu Po dniu należy bezpośrednio wybrać określone dni tygodnia. Kilkanaście dni dla
pojedynczego zadania, jest również dopuszczalne.
W kalendarzu możesz wpisywać tylko daty przyszłe. Daty z przeszłości są niedopuszczalne.
Czas:
Możesz wpisać z klawiatury czas rozpoczęcia i zakończenia wyznaczonego zadania. Sposób wpisywania:
godzina, minuty. Możesz również dostosować czas używając przycisków strzałek w górę / w dół .
Godzina rozpoczęcia zadania nie może być późniejsza od godziny jego zakończenia.
Oznacza to, że nie można przedłużyć czasu trwania zadania do następnego dnia. Aby
kalendarz zadań obejmował ponad 1 dzień , należy podzielić go na 2 lub więcej kalendarzy
dla tego samego zadania.
Zadania:
Możesz tu wybrać zadanie , które chcesz uregulować kalendarzem.
Jeśli wybierzesz Archiwizuj, system aktywuje przycisk archiwizacji
w menu głównym,
gdy aktualna godzina zgodzi się z godziną ustawioną w kalendarzu.
Archiwizacja obrazu.
System zachowa się odpowiednio do ustawień trybu nagrywania w oknie
Przy równoczesnym monitorowaniu kamer i czujników, system zareaguje również na uaktywnienie
alarmu, zgodnie z ustawieniami w oknie
Alarmy.
Jeśli wybierzesz Nagrywaj, system aktywuje wybrane przez ciebie kamery, rozpoczną one nagrywanie
zgodnie z godziną ustawioną w kalendarzu. Ustawione tu zadania posiadają większy priorytet (są
ważniejsze) od ustawień trybu nagrywania dla każdej kamery. Oznacza to, że nawet jeśli ustawisz kamerę
w oknie
Archiwizacja obrazu - na: Nagrywaj gdy wykryje ruch lub Nie nagrywaj, kamera będzie
rozpoczynać nagrywanie zgodnie z ustawieniami w kalendarzu.
Po wybraniu Włącz serwer sieciowy system załaduje serwery sieciowe
zgodnie z ustawieniami w
oknie
Sieci i rozpocznie transmisję obrazu z kamer.
Jeżeli zaznaczysz pole Alarm, Alarm będzie aktywowany zgodnie z ustawieniami w sekcji Alarm.
52
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Jeśli godzina określonego zadania ustawionego w kalendarzu będzie pokrywać się z godziną
uprzednio ustawioną w innym kalendarzu dla tego samego zadania, system pokaże
wiadomość ostrzegawczą. Oznacza to, że nie można ustawić tych samych godzin dla tego
samego zadania w 2 różnych kalendarzach.
Kamery:
Jeśli wybierzesz Nagrywaj lub Alarm, nie zapomnij również wybrać i zaznaczyć kamer przeznaczonych
do tego zadania.
Komentarz: Wpisz tu swoje uwagi dotyczące kalendarza.
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji , kliknij na ten przycisk
nowy kalendarz z ustalonymi zadaniami w dolnej części okna.
Wybierz zadanie , które chcesz usunąć z wykazu i kliknij
, aby je usunąć.
, aby dodać
Wybierz zadanie, które chcesz poprawić, uaktualnić, a następnie kliknij na ten przycisk.
:
Kliknij na ten przycisk, aby cofnąć wszystkie dokonane w kalendarzu zmiany i przywrócić
ostatnie ustawienia.
Kliknij
Kliknij
aby obejrzeć wszystkie zaprogramowane zadania.
aby zobaczyć wszystkie terminy dla zadania Archiwizuj.
53
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kliknij na wybraną kamerę, aby obejrzeć kalendarz Nagrywania dla tej kamery.
Kliknij
, aby zobaczyć wszystkie terminy dla zadania Włącz serwer sieciowy.
54
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kopia zapasowa
Po dwukrotnym kliknięciu na
Ręczna kopia zapasowa,
Backup pojawią się dwie metody tworzenia kopii zapasowej;
Archiwizacja według kalendarza. Klikając na odpowiednią metodę,
wejdziesz do okna jej ustawiania.
Ręczna kopia zapasowa
Kliknij
Ręczna kopia zapasowa, aby wejść do okna ustawień tej metody.
Operacja:
Wybierz jedną z trzech poniższych operacji:
Ruch:
Przeniesienie plików z ich oryginalnych folderów do wyznaczonego miejsca w polu Położenie.
Kopiuj: Skopiowanie plików do wyznaczonego miejsca w polu Położenie.
Skasuj wszystko. Nie rób kopii: Usunięcie wszystkich plików i nie pozostawianie kopii.
55
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Urządzenie:
Wybierz nośnik (CD-R ; Dysk twardy lub ZIP). Jeśli wybierzesz CD-R, pliki zostaną automatycznie
przygotowane do „wypalenia” na płytę CD. Rozmiar każdego utworzonego folderu nie przekroczy więc
pojemności płyty. Po zakończeniu kopiowania będziesz mógł w prosty sposób zgrać nagrania na płytę CD
przy pomocy programu do nagrywania np. Nero.
W polach Od / Do musisz ustawić datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kopiowania.
Kamery:
Wybierz kamery, z których pliki chcesz skopiować. Jeśli zaznaczysz Dźwięk, system skopiuje również
pliki dźwiękowe.
Statystyka:
Kliknij
Kliknij
aby sprawdzić ilość wybranych plików i ich całkowity rozmiar.
aby rozpocząć kopiowanie.
56
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Archiwizacja według kalendarza
Kliknij
Archiwizacja według kalendarza, aby wejść do okna ustawień. Możesz tu ustawić wszystkie
możliwe harmonogramy kopiowania, a następnie zgodnie z twoimi potrzebami, włączyć te, które
aktualnie są ci potrzebne.
Włącz:
Zaznacz to pole, aby włączyć kopiowanie według kalendarza. Po włączeniu tej funkcji pamiętaj również
o kliknięciu na przycisk
Kopia według kalendarza:
Możesz wybrać dzienne lub tygodniowe tworzenie kopii zapasowej, zaznaczając odpowiednio: Dzienny
Backup lub Tygodniowy Backup. Przy kopiowaniu dziennym, możesz wpisać z klawiatury dokładną datę
lub wybrać ją z rozwiniętego menu, a następnie kliknij
aby dodać tę datę do kolumny w oknie z
57
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
prawej strony. Możesz ustawić kilka dat (max 60 dni) dla pojedynczej operacji kopiowania. Aby dodać
kolejne daty , należy powtarzać powyższą procedurę. Aby usunąć jakąś datę z kolumny , należy kliknąć
na nią , a następnie nacisnąć klawisz [Delete] lub [Backspace] na klawiaturze.
Przy kopiowaniu tygodniowym po prostu wybierz określone dni tygodnia.
Położenie:
Po zaznaczeniu funkcji Przenieś, musisz sprecyzować miejsce skopiowania plików. Jeśli zaznaczysz
Skasuj wszystko. Nie rób kopii, system usunie wszystkie pliki nie pozostawiając kopii.
Czas startu: Ustaw godzinę, o której ma się rozpocząć kopiowanie.
Pliki między czasem:
Możesz ustawić przedział czasu między rozpoczęciem a zakończeniem trwania plików do skopiowania.
System odszuka pliki z zaznaczonego przedziału czasowego i z wybranych kamer. Godziny możesz
wpisać z klawiatury (tryb wpisywania: godzina, minuty, sekundy) lub dostosować czas używając
przycisków strzałek w górę / w dół. Godzina rozpoczęcia zadania nie może być późniejsza od godziny
jego zakończenia. Oznacza to, że nie można przedłużyć czasu zadania do następnego dnia. Aby
kopiowanie plików obejmowało ponad 1 dzień, należy sporządzić 2 lub więcej plany kopiowania.
W oknie Według Kalendarza możesz również ustalić na ile dni przed datą ustawioną w kalendarzu ma
nastąpić kopiowanie.
Np. Jeśli w kalendarzu kopiowania ustalisz daty 2001/08/03, 2001/08/06 i 2001/08/16, a w okienku Dni
przed datą z kalendarza wprowadzisz „2”, system wykona kopiowanie odpowiednio 2001/08/01,
2001/08/04 i 2001/08/14. Jeśli chcesz by system wykonywał kopiowanie tylko zgodnie z kalendarzem,
po prostu w okienko Dni przed datą z kalendarza wpisz „0”.
Kamery:
Wybierz numery kamer, z których pliki chcesz skopiować. Jeśli zaznaczysz Dźwięk system skopiuje też
pliki dźwiękowe.
Komentarz: Wprowadź tu swoje uwagi dotyczące kalendarza.
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji kliknij na ten przycisk
nowy kalendarz z ustalonymi zadaniami w dolnej części okna.
, aby dodać
Wybierz harmonogram, który chcesz usunąć z wykazu i kliknij aby go usunąć.
Wybierz harmonogram, który chcesz uaktualnić, a następnie kliknij na ten przycisk.
Kliknij, aby cofnąć wszystkie dokonane zmiany i przywrócić ostatnie ustawienia.
58
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Mapowanie
Kliknij dwukrotnie na
Mapowanie, wówczas wyświetli się lista wcześniej skonfigurowanych map.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na
mapę, aby wejść do okna jej ustawień.
Mapowanie aby dodać nową mapę. Kliknij na wybraną
W pierwszej kolejności zdefiniuj nazwę e-mapy.
Następnie skonfiguruj e-mapę. Jeżeli posiadasz mapę obieku (format bmp./jpg.) kliknij na przycisk
Importuj, aby importować ten obraz do górnego okna. Jeżeli nie masz mapy obiektu lub chcesz ją
zmodyfikować, kliknij na przycisk Edycja, otworzy się program do edycji plików bmp. lub jpg.
Aby rozmieścić Kamery, Czujniki i Przekaźniki na mapie obiektu, wystarczy kliknąć na odpowiedni
kwadracik z lewej strony okna i przeciągnąć go na wybraną pozycję. Aby usunąć dany element z mapy,
poprostu przeciągnij go z powrotem. Zawsze po kliknięciu na kwadracik kamery, obraz z tej kamery
będzie widoczny w dolnym okienku.
59
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kliknij na przycisk
, aby zachować wprowadzone zmiany.
Kliknij na przycisk
, aby powrócić do pierwotnych ustawień.
Kliknij na przycisk
, aby zmienić ustawienia na wartości domyślne.
Informacje o użytkowniku
Kliknij na
Informacje o użytkowniku, aby wejść do okna ustawień.
Aby dodać nowego użytkownika należy najpierw wypełnić pola : Nazwa Użytkownika, Pełna nazwa ,
Komentarz , Hasło , Potwierdzenie i zaznaczyć Przywilej (Dyrektor Systemu , Administrator, Operator i
Użytkownik). Wybierz numery kamer , z których obraz zostanie udostępniony do zdalnego oglądania ,
przez wyszczególnionych użytkowników , a następnie kliknij na
Aby usunąć któregoś użytkownika, zaznacz go i kliknij Usuń
Jeśli chcesz uaktualnić informacje o użytkownikach, wybierz i zaznacz danego użytkownika, wprowadź
nowe informacje o tym użytkowniku, a następnie kliknij
60
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Podczas modyfikacji informacji o użytkownikach, możesz również kliknąć na przycisk
przerwać zmiany i powrócić do poprzednich ustawień.
, aby
W oknie Zdalne Oglądanie Kamer, możesz wybrać te kamery, które mają być dostępne tylko dla
użytkowników o określonym przywileju. Jeśli chcesz udostępnić wszystkie kamery zaznacz okienko
Wszystkie.
4 Poziomy Użytkowników AVerMedia EYES Pro wyróżnia 4 poziomy użytkowników:
Dyrektor Systemu
Administrator
Operator
Użytkownik
Podczas logowania się, uruchamiania/zatrzymywania nagrywania czy ładowania serwerów sieciowych,
system zażąda od ciebie wprowadzenia Nazwy Użytkownika i Hasła, w celu zidentyfikowania twojego
poziomu przywilejów.
Użytkownik
Funkcja
Dyrektor
Systemu
Administrator
Operator
V
V
V
V
V
Załaduj serwery sieciowe
V
V
Konfiguracja systemu
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Czujniki
V
V
Przekaźniki
V
V
Alarmy
V
V
Sieci
V
V
Kalendarz
V
V
Kopia zapasowa
E-Map
V
V
V
V
Uruchom/Zatrzymaj
Archiwizację
Użytkownik
Start/ Stop nagrywanie audio
System
Kamery
Archiwizacja dźwięku
Archiwizacja obrazu
Informacje o użytkowniku
Przeglądarka zdarzeń
V
V
V
61
V
V
V
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kontroler PTZ
V
V
V
Wyświetl 1 Kamerę
V
V
V
V
Wyświetl 2 Kamery
V
V
V
V
Wyświetl 4 Kamery
V
V
V
V
Wyświetl 9 Kamer
V
V
V
V
Wyświetl 12 Kamer
V
V
V
V
Wyświetl 16 Kamer
V
V
V
V
1 Kamera powiększona
V
V
V
V
Wyświetl 6 Kamer
V
V
V
V
Wyświetl 8 Kamer
V
V
V
V
Wyświetl 10 Kamer
V
V
V
V
Wyświetl 13 Kamer
V
V
V
V
Pełny ekran
V
V
V
V
Uruchom autoskanowanie
V
V
V
V
......
Kamera w centrum
V
V
V
V
Dyrektor Systemu posiada najwyższy przywilej i jako jedyny może operować wszystkimi funkcjami i
konfiguracjami systemu.
Administrator z drugim w kolejności przywilejem posiada takie same prawa jak Dyrektor Systemu , z
wyjątkiem prawa do obejrzenia
Informacji o użytkowniku w Konfiguracji Systemu.
Operator, będący na trzecim poziomie przywilejów, nie ma prawa do ustawiania Konfiguracji Systemu.
Użytkownik ma tylko prawo do obserwowania obrazu.
62
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
4.2 Obsługa systemu
W tym podrozdziale opisana jest obsługa systemu cyfrowej rejestracji AVerMedia
Tryby wyświetlania
Tryby wyświetlania są objaśnione na poniższych rysunkach. Numer wewnątrz okienka odpowiada
numerowi danej kamery i wskazuje jej pozycję na ekranie.
Wyświetl 1 Kamerę
Kliknij na ten przycisk, aby zobaczyć obraz z pojedynczej kamery.
Klikając na numery kamer
… (Kamera w centrum) przełączasz poszczególne kamery.
Wyświetl 4 kamery
Kliknij na tę ikonę, aby wyświetliły się jednocześnie obrazy z 4 kamer. W pierwszej kolejności wyświetlą
się obrazy z kamer 1~4. Po ponownym kliknięciu obrazy z kamer 5~8. Następnie obrazy z kamer 9~12,
13~16 , 1~4 itd. Spójrz poniżej:
1
3
2
4
5
7
6
8
9
11
10
13
12
15
14
16
63
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Wyświetl 9 Kamer
Kliknij na tę ikonę, aby wyświetliły się jednocześnie obrazy z 9 kamer. W pierwszej kolejności wyświetlą
się obrazy z kamer 1~9. Po ponownym kliknięciu obrazy z kamer 5~13. Następnie obrazy z kamer 9~1,
13~5, 1~9 itd. Spójrz poniżej:
1
2
3
5
6
7
4
5
6
8
9
10
7
8
9
11
12
9
10
11
13
14
15
12
13
14
16
1
2
15
16
3
4
1
13
5
Wyświetl 12 Kamer
Kliknij na tę ikonę, aby wyświetliły się jednocześnie obrazy z 12 kamer. W pierwszej kolejności
wyświetlą się obrazy z kamer 1~12. Po ponownym kliknięciu obrazy z kamer 5~16. Następnie obrazy
z kamer 9~4, 13~8 , 1~12 itd. Spójrz poniżej:
64
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Wyświetl 16 Kamer
Kliknij na ten przycisk, aby wyświetliły się jednocześnie obrazy z 16 kamer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 Kamera powiększona
Wybierz numer kamery, z której obraz chcesz powiększyć. Będzie on widoczny w centrum ekranu.
3 kolejne obrazy z kamer będą pomniejszone i widoczne z prawej strony ekranu. Np.:
2
1
3
4
3
2
4
5
Wyświetl 6 / 8 / 10 / 13 Kamer
Klikając na odpowiedni przycisk wywołasz podział ekranu na 6 / 8 / 10 / 13 kamer.
Kolejne kliknięcie zmieni powiększony obraz na obraz z kolejnej kamery.
Pełny ekran
Kliknij na ten przycisk, aby przejść do trybu pełnego ekranu w każdym trybie wyświetlania.
Uruchom autoskanowanie
Autoskanowanie pozwala ci na oglądanie obrazów z kamer w sekwencyjnej kolejności, w trybie
wyświetlania 1 kamery. Aby włączyć tą funkcję wejdź do okna
System w Konfiguracji Systemu i
zaznacz AutoSkanowanie oraz wyznacz przedział skanowania. Wróć do głównego menu i kliknij na ten
przycisk, aby uruchomić funkcję autoskanowania.
Kamera w centrum ekranu
Wybierz numer kamery, z której obraz chcesz powiększyć, będzie on widoczny w centrum ekranu.
Niepodświetlony numer kamery oznacza, że jest ona niepodłączona.
65
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Uruchom / Zatrzymaj Archiwizację
Aby Uruchomić / Zatrzymać Archiwizację, naciśnij
przycisk
Obraz z rejestrującej kamery zostanie oznaczony w
lewym górnym rogu czerwonym trójkącikiem.
Jeśli kamera jest ustawiona na detekcję ruchu, po
zielony trójkącik.
włączeniu archiwizacji dodatkowo pojawi się
Przy jednoczesnym monitorowaniu kamer i czujników, zgodnie z ustawieniami w oknie
Alarm,
w Konfiguracji Systemu, podczas załączenia któregokolwiek z czujników, system uaktywnia wyjścia
alarmowe.
Pokaż panel nagrywania dźwięku
Po kliknięciu na ten przycisk, pojawi się okno dialogowe Archiwizacji dźwięku. Zawiera ono procentowe
Archiwizacja
oznaczenie natężenia głosu w otoczeniu. Zgodnie z ustawieniami w oknie
dźwięku w Konfiguracji Systemu , kiedy wykryte natężenie głosu jest wyższe niż ustawiona czułość,
system rozpocznie nagrywanie dźwięku i będzie je kontynuował przez określony czas. Pliki .WAV
zostaną zachowane w wyznaczonym folderze.
Automatyczne wykrywanie dźwięku działa tylko wówczas, gdy system jednocześnie
rejestruje obrazy z kamer.
Załaduj Serwery sieciowe
Naciśnij ten przycisk, aby umożliwić funkcje sieciowe i pozwolić innym użytkownikom na zdalne
obserwowanie (Web Cam / RemoteManager) Przed każdą czynnością system zapyta cię o hasło.
Ustawienia sieciowe możesz dowolnie konfigurować wchodząc do Konfiguracji Systemu, a następnie do
okna
Sieci.
Konfiguracja systemu
Patrz podrozdział 4.1 „Konfiguracja Systemu”
66
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
E-Map
Po skonfigurowaniu E-Map w sekcji Konfiguracja Systemu, kliknij na ten przycisk, aby zobaczyć
e-mapę.
Obraz z kamery
Pole informacyjne
Wybierz mapę, którą chcesz obejrzeć klikając na odpowiedni przycisk 1, 2 ,..., 16
Klikając na wybrany symbol (Kamera, Czujnik, Przekaźnik), wycentruj pożądane zdarzenie klikając na
odpowiedni przycisk na mapie.
Po wybraniu określonego zdarzenia, odnosząca się do niego informacja zostanie wyświetlona w Polu
Informacyjnym; poza tym możesz śledzić położenie kamery w prawym górnym okienku.
Kliknij Wyjście, aby wyjść do głównego menu
67
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Przeglądarka zdarzeń
Kliknij na ten przycisk, aby wejść do okna przeglądarki zdarzeń.
Przeglądarka zdarzeń pozwala ci na odtwarzanie plików z pojedynczego kanału jak również z 4 / 9 / 16
kanałów jednocześnie. Wszystkie funkcje są opisane poniżej.
1. Wybierz tryb wyświetlania
Wybierz tryb wyświetlania klikając na odpowiedni przycisk
(1 Kanał),
(4 Kanały),
(9 Kanałów),
(16 Kanałów).
Tryby wyświetlania możesz również przełączać podczas odtwarzania. Aby przełączyć na określoną
kamerę, kliknij na numer tej kamery
…
68
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
2.
Odtwarzanie audio
Jeśli chcesz odtwarzać pliki audio kliknij
3.
, aby włączyć odtwarzanie audio.
Wybierz pliki do Odtworzenia
A. Wybór godziny i daty
Kliknij
aby zaznaczyć odpowiednio datę i godzinę rozpoczęcia (z lewej strony)
i zakończenia (z prawej strony) nagrania. System natychmiast pokaże dane z określonego przedziału
czasu w poniższym pasku oznaki zdarzeń.
B. Odtwarzanie
Kliknij na przycisk
Odtwarzaj aby odtworzyć wyszukane pliki. Możesz również ręcznie
przeciągnąć suwak do klatki którą chcesz odtworzyć i kliknąć na przycisk
Linie na pasku zdarzeń oznaczają miejsca, w których zostały odnalezione pliki sprecyzowanego
zdarzenia.
4.
Panel Sterowania
Przy odtwarzaniu plików video pomogą ci poniższe przyciski funkcyjne.
Poprzednia klatka
Przesuń do początku
Pauza
Odtwarzaj do tyłu
69
Następna klatka
Odtwarzanie Przesuń do końca
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
5.
Sterowanie szybkością odtwarzania
Klikając na przyciski w górę i w dół
dostosowujesz szybkość odtwarzania.
Możesz wybrać 8 , 4 , 2 , 1 , 1/2 , 1/4 i 1/8 normalnej szybkości.
6.
Jakość obrazu
Kliknij
7.
Zoom
Kliknij
8.
aby dostosować jakość obrazu. Możesz ustawić jasność, kontrast, kolor i nasycenie.
/
aby powiększyć / zmniejszyć oglądany obraz.
Drukuj / Zachowaj
Podczas odtwarzania możesz kliknąć na
zachować aktualny obraz.
Drukuj lub
Zachowaj , aby wydrukować lub
Wszystkie obrazy zachowywane w formacie .bmp, zawierają funkcję zabezpieczającą
obraz przed sfałszowaniem i usunięciem.
70
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Wyszukiwanie nagrań
Okno to pozwala na wyszukanie nagrań w sekwencyjnej kolejności, tj według:
rok / miesiąc / dzień /
godzina / minuty / sekundy.
A. Po kliknięciu na ikonę Wyszukiwania Nagrań, w lewym górnym rogu ekranu pojawi się Tabela
Wideo, z listą nagrań do wyszukania.
B. Wybierz numer kamery,
z której nagrania chcesz obejrzeć.
C. Zaznacz pożądane pliki i kliknij przycisk Zamknij, aby ukryć okno.
D. Po ukryciu okna Tabela wideo, zaznaczony czas początkowy i końcowy będzie widoczny w
odpowiednich polach wskazujących datę/godzinę początku i zakończenia nagrań.
E. Kliknij na przycisk
F. Kliknij Wynik szukania
Odtwarzaj, aby odtworzyć zaznaczone pliki.
aby uzyskać poprzednią Tabelę wideo.
71
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Szukanie według zdarzenia
Okno to pozwala na wyszukanie nagrań z określonego przedziału czasowego oraz zapisanych po
uaktywnieniu określonego zdarzenia, np. wykrycie ruchu, utrata sygnału, aktywacja alarmu itp.
72
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Inteligentne szukanie
W oknie tym możesz przeszukać zarejestrowane pliki wybierając Obszar Maski i Przedział
Wyszukiwania ze sprecyzowanego odcinka czasu.
9.
Funkcje dodatkowe
Szukaj początkowy
Szukaj końcowy
Wynik szukania
10. Wyjście
Kliknij na przycisk
Wyjście, aby wyjść z Przeglądarki zdarzeń
73
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Pokaż / Ukryj kontroler PTZ
Po kliknięciu na ten przycisk, pojawi się kontroler PTZ pozwalający ci wykonywać operację sterowania
kamerami PTZ. Ponowne kliknięcie schowa ten interfejs.
Podłączenie PTZ
Ustawienia Kamery
Przyciski sterowania
Przyciski szybkości
Przybliż/Oddal
Powiększ/Pomniejsz
Autoobracanie
Ustaw pozycję
Ścieżki autoobracania
Numer pozycji
Wskaźnik położenia
Sterowanie i Szybkość
Używając tych przycisków, sterujesz położeniem i kierunkiem obrotu kamery. Możesz wybrać 1 z 4
poziomów szybkości obrotu kamery PTZ (Szybkość 1: najniższa, Szybkość 4: najwyższa). Kliknij na
wybrany przycisk, aby zmienić szybkość.
Focus: Naciśnij
i
podczas obserwacji, aby powiększyć / pomniejszyć wielkość ogniskowej,
w celu uzyskania wyraźnego obrazu.
Zoom: Naciśnij
i
podczas obserwacji, aby przybliżyć / oddalić obiekt.
Ustaw wstępną pozycję:
Podczas obserwacji , możesz w każdej chwili obrócić kamerę na każdą wybraną pozycję , klikając
74
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
bezpośrednio na przycisk 1~16
Autoobracanie pozycyjne :
Te przyciski pozwalają ci wybrać pozycje Autoobracania.
Na przykład jeśli wybierzesz
, wtedy Autoobracanie będzie przeskakiwać
od pozycji 56, 67, 78, 85, 56 …… aż ponownie naciśniesz przycisk autoobracania
Autoobracanie:
Musisz najpierw wybrać grupę pozycji Autoobracania, a następnie kliknij na ten przycisk, aby uruchomić
Autoobracanie. Jeśli nie wybierzesz pozycji, a naciśniesz Autoobracanie, pojawi się wiadomość
ostrzegawcza.
Kamera PTZ rozpocznie Autoobracanie zgodnie z ustawieniami pozycji wstepnej i wybraną ścieżką. Na
przykład , jeśli zostaną wybrane kamery 1-4 oraz Zatrzymanie/Szybkość wstępnej pozycji na 1 i 2 , to
otrzymamy 3 sekundy/30°na sek. i 6 sekund/90°na sek. Dlatego po kliknięciu na przycisk Autoobracania ,
kamera najpierw obróci się z szybkością 30°/sek. z jej aktualnej pozycji do pozycji 1 i zatrzyma się na 3
sekundy , następnie z pozycji 1 do 2 z szybkością 90°/sek. i zatrzyma się na 6 sekund. Kamera będzie
ciągle obracać się dookoła , zgodnie ze wzorem (23, 34, 41, 12, …..)
Niektóre kamery PTZ mogą posiadać inne sposoby uruchamiania funkcji Autoobracania ,
niż ten wspomniany powyżej. Proszę wówczas zwrócić się do indywidualnej instrukcji
obsługi tej kamery.
Kliknij ponownie na ikonkę
aby ukryć interfejs kamery PTZ
Status Nagrywania
Z prawej strony okna głównego znajduje się panel dostępu do stanu alarmu,
czujników i przekaźników. Zainstalowanie czujnika zostanie oznaczone
jasnym kolorem, w przeciwnym wypadku pole pozostanie ciemne.
Aktywacja czujnika zostanie oznaczona kolorem żółtym. Po zainstalowaniu
przekaźnika, pole stanie się jasnego koloru, po aktywacji zmieni się na kolor
żółty.
75
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Po uaktywnieniu alarmu, dioda stanie się koloru czerwonego. Kliknij dwukrotnie na tą diodę, wówczas
pojawi się poniższe okno dialogowe.
Czerwona kropka obok numeru kamery/czujnika oznacza, że wyszczególniona kamera/czujnik był
używany. Zielona kropka oznacza brak jakiegokolwiek zdarzenia. Niebieska kropka oznacza, że sygnał
był za słaby lub że przewód video został odłączony. W polu poniżej wyświetli się wykaz wszystkich
zdarzeń w układzie chronologicznym.
Kliknij na przycisk Reset, aby usunąć listę zdarzeń zarejestrowanych przez system. Przed każdą z tych
czynności system zażąda od ciebie wprowadzenia hasła potwierdzającego twój przywilej.
Kliknij na przycisk Zachowaj, aby zachować wszystkie zarejestrowane alarmy na podanej ścieżce
dostępu.
Kliknij na przycisk Zamknij, aby zamknąć okno alarmów.
Stan Dysku Twardego
W tym polu pokazana jest wielkość wolnego dysku i czas (w godzinach). Kliknij dwukrotnie na tym polu ,
wówczas pojawi się okno z listą wszystkich ustalonych miejsc na dysku twardym.
76
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Kliknij Zachowaj, aby zachować zdarzenie.
Kliknij Przetwórz..., aby system rozpoczął zagrywanie dysku.
Kliknij Anuluj, aby wyjść z tego okna.
Stan sieci
W tym polu pokazany jest aktualny stan połączenia sieciowego. Możesz również kliknąć na
w prawym górnym rogu głównego menu , wówczas uzyskasz listę wszystkich relacji międzysieciowych.
Kasztanowy kolor przycisku oznacza transmisję danych.
Data / Godzina
Pasek ten pokazuje aktualną datę i godzinę
77
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Wyjście z programu
Jeśli chcesz wyjść /ponownie zalogować system, kliknij
logowania.
by wejść do poniższego okna
W tym oknie wyświetlana jest m.in. obecna nazwa użytkownika i wersja oprogramowania.
Kliknij
by zatrzymać nagrywanie i wyłączyć program.
Kliknij
by zalogować się jako inny użytkownik.
Kliknij
by powrócić do okna głównego.
Kliknij
aby zminimalizować program.
78
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Rozdział 5 Stosowanie WebCam
AVerMedia EYES Pro/MP2016/MP3000/MP5000 jest systemem, który łączy w sobie protokół HTTP i
staje się samodzielnym serwerem. Nie musisz więc martwić się o instalację serwera wirtualnego.
Funkcja WebCam musi być uruchamiana przez Internet Explorer wersja 6.0 SP1 (6.0.28)
lub nowszą.
5.1. Podłączenie WebCam
Przed rozpoczęciem zdalnego monitorowania przy pomocy przeglądarki internetowej, zweryfikuj, czy
serwer AVerMedia zakończył już poniższe operacje.
1.
Ustawienie Przeglądarki Internetowej
Wejdź do Panel Sterowania i otwórz Opcje Internetowe, pojawi się wówczas okno
Właściwości: Internet
A.
B.
Wybierz zakładkę Zabezpieczenia aby skonfigurować odpowiednio Internet i Lokalny
internet.
Kliknij na przycisk Poziom niestandardowy... , pojawi się okno Ustawienia
zabezpieczeń. Zaznacz Włącz lub Monituj zarówno w Pobieranie niepodpisanych
formatów ActiveX jak i w Pobieranie podpisanych formatów ActiveX.
79
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
2.
Uaktywnienie WebCam (patrz
•
•
•
•
Sieci)
Potwierdź adres IP serwera
Wybierz kamery, z których obraz będzie zdalnie przesyłany.
Zaznacz Włącz WebCam serwer.
Kliknij Uaktualnij i wyjdź z okna dialogowego.
80
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
3.
Załaduj Serwery sieciowe
Kliknij na tę ikonę
5.2.
w menu głównym , aby włączyć funkcje sieciowe.
Przeglądarka WebCam
Przy pomocy Przeglądarki Internetowej (Internet Explorer) lub Netscape Navigator, wpisując
wygenerowany adres IP lub nazwę domeny, możesz przeglądać obrazy z kamer poprzez tzw. WebCam.
Po wejściu na stronę WebCam, z prawej strony ekranu zobaczysz „pilot” do sterowania.
Klikając na odpowiednie przyciski, na „pilocie” sterującym zmieniasz tryby wyświetlania obrazów:
Obraz z 1 kamery (640x480)
Obrazy z 4 kamer (320x240)
Obrazy z 9 kamer (320x240)
Obrazy z 16 kamer (160x120)
Pozostałe funkcje są następujące:
Klikając na symbol kamery
Klikając na ten przycisk
, możesz wybrać i zaznaczyć kamery przeznaczone do wyświetlania
, możesz rozszerzyć obraz podglądu na cały ekran, aby powrócić do
normalnego podglądu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy
81
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Klikając na symbol aparatu
, możesz zachować aktualnie widoczne obrazy w formacie .bmp
Pozostałe ikonki służą do sterowania kamerami PTZ i są aktywne tylko przy podłączonych kamerach
szybkoobrotowych.
Rozdział 6 Zdalny Dyrektor
6.1.
Dostęp do Zdalnego Dyrektora
Z płyty CD (dostarczonej wraz z kartą AVerMedia), zainstaluj oprogramowanie Zdalny Dyrektor
(Patrz Rozdział 3 “Instalacja oprogramowania”)
Dla programu Zdalny Dyrektor zalecany jest system operacyjny Windows 2000 lub XP.
Program Zdalny Dyrektor pozwala ci na zdalne zarządzanie serwerem kamer z dowolnej stacji roboczej,
prawie w taki sam sposób jak bezpośrednio z serwera kamer. Daje ci to możliwość konfiguracji serwera
ze zdalnej lokalizacji.
82
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Logowanie
Podczas pierwszego uruchomienia programu, przez kliknięcie na
ikonę Zdalnego Dyrektora na pulpicie, pojawi się okno
Autoryzacja. Wprowadź ID użytkownika i Hasło, aby wejść do
programu.
Przy pierwszym uruchamianiu programu wpisz tylko
„root” w polu ID użytkownika. Po poprawnym
zalogowaniu pojawi się okno Zarządzanie centrum.
Szczegółowe informacje o ustawieniach w tym oknie,
zawiera podrozdział 6.3.1 Zarządzanie centrum.
Raport alarmu
Po każdorazowym wywołaniu alarmu, ikona stanie się czerwona i będzie błyskać. Po kliknięciu na ikonę
pojawi się wiadomość alarmowa ze szczegółowym opisem statusu alarmu. Pomoże ci to w kontrolowaniu
sytuacji w obszarze nadzoru.
Status kanału
Poniżej znajduje się opis oznaczeń statusu wszystkich kanałów, po wskazaniu kursorem na dany przycisk,
uzyskasz informację o nazwie kanału, serwera i kamery:
Ciemnoszary
Wszystkie odłączone
Błyskający bladoszary
Utrata sygnału
Lazurowy
Normalny i obraz jest wyświetlony na ekrani
Granatowy
Normalny ale obraz nie jest włączony do wyświetlania
Różowo-Czerwony
Nagrywanie i obraz jest wyświetlony na ekranie
Ciemnoczerwony
Nagrywanie ale obraz nie jest włączony do wyświetlania
Jeżeli kamera nie jest podłączona, obraz z tej kamery na ekranie,
będzie taki, jak na rysunku obok. (Logo w odcieniach szarości)
Jeżeli kamera nie jest przeznaczona do zdalengo przesyłania lub
sygnał z serwera zostanie zerwany, obraz z tej kamery na ekranie
będzie taki, jak na rysunku obok. Sygnał zostanie przywrócony
w przeciągu minuty od przekazania go z serwera.
83
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Tryby wyświetlania
Wybierz tryb wyświetlania obrazów z kamer na ekranie.
Pełny ekran
1 Kamera
4 Kamery
9 Kamer
16 Kamer
Niezależnie od tego, jaki tryb wybierzesz, zawsze możesz uzyskać pożądane kanały, wybierając je przez
klikanie na Status kanału
zgodnie z trybem wyświetlania. Np. jeżeli wybierzesz 4-ro kamerowy
tryb wyświetlania, możesz zaznaczyć 4 kamery (1, 4, 8, 13), (3, 5, 7, 8) lub inną grupę kanałów.
6.2.
Ustawienia
84
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.2.1
Użytkownik
Użytkownik pozwala ci na łatwe zarządzanie zabezpieczeniem systemu przed niezidentyfikowanymi
użytkownikami. Tylko użytkownik główny (root) posiada przywilej konfigurowania zabezpieczenia
systemu.
Aby ustawić hasło dostępu należy wykonać poniższe kroki:
1. Kliknij Użytkownik. Pojawi się poniższe okno:
3.
Używając odpowiednio przycisków Dodaj/Usuń/Zmień nazwę ustal Nazwę użytkownika
w polu Użytkownik.
Wyznacz hasło i potwierdź je w polu poniżej.
4.
5.
Kliknij Zachowaj aby zachować ustawione hasło.
Kliknij Tak aby zachować lub Anuluj by powrócić do pierwotnych ustawień.
6.
Aby powrócić do głównego menu kliknij
2.
85
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.2.2
Konfiguracja pamięci
Assign Recording Disks
W pierwszej kolejności, musisz sprecyzować miejsce na dysku dla folderu, w którym będą
przechowywane nagrania. W tym celu kliknij na [...] , wyszukaj pożądaną ścieżkę i klkinij na przycisk
Dodaj. Zwróć szczególną uwagę na zdefiniowaną ścieżkę, ścieżka dostępu do nagranych plików powinna
zawierać folder o nazwie „\USER\ Nazwa użytkownika” i powinna być wyznaczona jako:
„C:\CyfrowySystem\nagrania”, przez użytkownika musi być szukana jako:
„C:\CyfrowySystem\nagrania\USER\root”. Aby usunąć wcześniej wyznaczoną ścieżkę dostępu, kliknij na
przycisk Usuń, niezapomnij pozostawić przynajmniej 1 folderu na dysku dla zachowywania nagrań.
Minimalna przestrzeń&Bezpieczny przydział
Kolejną czynnością jest wyznaczenie minimalnej przestrzeni na dysku i bezpiecznego przydziału dysku.
Podczas recyclingu twardego dysku, najstarsze nagrania są zagrywane najnowszymi. W ten sposób wolna
przestrzeń na dysku nie kończy się i można nadal zachowywać nagrania wideo.
Minimalna przestrzeń:
System rozpocznie nadgrywanie plików, kiedy wielkość wolnej przestrzeni na dysku będzie mniejsza niż
wartość podana przez użytkownika. Wartością standardową systemu jest 450MB, ale użytkownik może
wyznaczyć wartość większą niż 450MB.
86
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Bezpieczny przydział:
Po rozpoczęciu recyclingu, system będzie kontynuował zagrywanie najstarszych plików, dopóki wolnej
przestrzeni na dysku będzie więcej niż 6000MB (wartość standardowa). Użytkownik może podać inną
wartość, ale zawsze należy pamiętać o tym, aby różnica pomiędzy bezpiecznym przydziałem
a minimalną przestrzenią, wynosiła około 5550MB.
Ustawienia kamery
6.2.3
Każdy serwer posiada przywilej ustawiania do 16 kanałów, każda kamera jest konfigurowana niezależnie.
Prześledź poniższe zadania aby zakończyć tą sekcję:
1. Kliknij Ustawienia kamery. Pojawi się okno jak poniżej:
2. Zmień nazwę serwera klikając bezpośrednio na
3. Klikając na strzałkę w dół, z listy wybierz nazwę Serwera i Kamery dla danego kanału.
4. Zaznacz Wyświetlaj aby obraz był widoczny na ekranie i Nagrywaj aby włączyć funkcję ]
nagrywania dla tego kanału.
5. Kliknij Tak aby zachować lub Anuluj aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Nazwy serwerów i kamer w rozwijalnym nenu są wynikiem wcześniejszych ustawień
w poszczególnych serwerach.
87
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.2.4
Nagrywanie kalendarzowe
Funkcja ta pozwala ci zaplanować kalendarz nagrywania, po dacie lub w określone dni tygodnia, dla
wszystkich kanałów.
Wykonaj poniższe kroki:
1.
Kliknij Nagrywanie kalendarzowe, otrzymasz poniższe okno:
2. Zaznacz nagrywanie Po dacie lub Po tygodniu i wybierz datę
klikając na strzałkę przy okienku daty. Uzyskasz następujące okno kalendarza:
3. Kliknij w miejscu, gdzie znajduje się miesiąc/rok i używając strzałek w lewo/w prawo ustaw
pożądany miesiąc/rok. Dzień zakreślony na czerwono oznacza aktualną datę.
88
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
4. Kliknij
aby zatwierdzić ustawioną datę. Wybrana data pojawi się w białym oknie z prawej
strony. Kliknij Usuń aby usunąć poprzednio ustawioną datę.
5. W polu Czas, używając strzałek w górę/w dół
nagrywania (Start / Koniec).
, ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończenia
6. W polu Kamery, zaznacz kamery, które będą włączone do nagrywania kalendarzowego.
7. Dodatkowymi przyciskami pomocnymi podczas ustawiania nagrywania są Dodaj/ Usuń/
Uaktualnij/ Przywróć.
8. Kliknij Tak aby zachować wprowadzone ustawienia.
Podczas nagrywania wygenerowanego kalendarzowo, status nagrywania będzie widoczny w polu
Status kanału.
6.2.5
Network Setup
Jeżeli chcesz transmitować obrazy dla zdalnego nadzoru przez TCP/IP, najpierw kliknij na ten
przycisk, pojawi się następujące okno dialogowe:
1. Przede wszystkim określ port UDP (Standardowo 9190) do odbierania obrazów z serwera.
2. Zaznacz połączenie z serwerem przez port TCP wybierając Auto assignment lub sprecyzuj
przynajmniej 32 porty z zakresu od 1025 do 65535 dla przesyłania obrazu i odbioru dyrektyw.
3. Kliknij Tak aby zachować ustawienia lub Anuluj aby zakończyć niezachowując zmian.
Bezpiecznie jest pozostawić wolny port (zalecany 9091) w serwerze dla połączenia.
Ponadto, warto ustalić inny, kolejny (9191) port UDP, dla transmisji obrazów z serwera
do klienta. W dodatku firewall z funkcą NAT, powinien być skonfigurowany do
podłączenia obustronnej transmisji.
89
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.2.6
Status czujnika
Status czujnika jest widoczny w oknie,
którego pojawienie się jest
konsekwencją nacisnięcia tego
przycisku.
6.2.7
Sterowanie wyjściami
Po kliknięciu na ten przycisk, pojawi się
okno, w którym jest widoczny status
przekaźnika. Poza tym możesz tu
ustawić przedział czasu od naruszenia
wyjścia do uruchomienia przekaźnika.
Ustawiając wartość „0” oznaczasz
nieprzerwaną aktywację przekaźnika.
90
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.2.8
Sterowanie alarmem
Posiadasz dostęp do wyboru serwera i możesz
zdecydować czy włączyć lub wyłączyć
odpowiadające mu alarmy.
1.
Kliknij Sterowanie alarmem, ujżysz okno
ze statusem alarmów.
2.
Aby włączyć alarm, poprostu kliknij na
w kolumnie Status
i zmień status na
3.
Kliknij przycisk Tak aby zachować
ustawienia.
6.2.9
Powrót do głównego menu
Klikając na ten przycisk powrócisz do głównego menu.
91
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.3.
6.3.1
Obsługiwanie Zdalnego Dyrektora
Centrum
Użytkownik może wykorzystać tą sekcję do zarządzania szczegółowymi informacjami w podłączonych
serwerach. Ustawienia powinny być zakończone przed rozpoczęciem pierwszej konfiguracji systemu.
Są dwa sposoby połączenia się z serwerem:
1.
Połączenie Modem to Modem
Najpierw, przed uruchomieniem Zdalnego Dyrektora, musisz uzyskać fizyczne połączenie z
serwerem za pomocą modemu. Następnie uzyskasz pozwolenie na dodanie nowego serwera,
wprowadź dial-up serwer i ustalone przez klienta połączenie sieciowe.
2.
Połączenie TCP/IP
Po zaznaczeniu funkcji „Włącz serwer zdalnego podglądu przez TCP/IP” w oknie Konfiguracji
systemu, w sekcji Sieci, uzyskasz pozwolenie na dodanie nowego serwera przez TCP/IP.
92
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Przed wywołaniem sekcji centrum zarządzania, upewnij się, czy w sekcji Sieci, w Konfiguracji
systemu, jest włączony serwer RemoteView.
Aby zakończyć całą procedurę, wykonaj poniższe kroki:
1.
Kliknij na przycisk Zarządzanie Centrum, pojawi się poniższe okno:
2.
Kliknij Dodaj aby dołączyć dostępny
serwer do listy serwerów. Wówczas
pojawi się okno Dodaj serwer.
Kliknij Usuń lub Uaktualnij aby
zmodyfikować ustawienia.
3.
LAN multicast serwer zostanie automatycznie wyświetlony z lewej strony tego okna dialogowego.
Możesz podświetlić serwer, który chcesz dodać i kliknij Tak lub bezpośrednio kliknij dwukrotnie
na serwer aby dodać nowy multicast serwer.
4.
Żeby dodać nowy WAN serwer, wprowadź Adres IP lub nazwę domeny wybranego serwera.
Ustaw taki sam numer portu dla serwera, jaki został ustawiony w sekcji Sieci (standardowo 9090).
Zaznacz Wykorzystaj połączenie sieciowe, aby skonfigurować kolejne ustawienia sieci, jeżeli
istnieje połączenie modem to modem. Kliknij Tak aby rozpocząć połączenie lub Anuluj aby
opuścić okno dialogowe.
93
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
5.
W następnym oknie Dodaj serwer, Nazwa serwera pojawi się automatycznie, jeżeli wprowadzony
Adres IP jest poprawny i serwer jest połączony. W przypadku gdy nazwa serwera nie pojawi się,
proszę sprawdzić połączenie pomiędzy serwerem kamer a zdalnym klientem.
Jeżeli numer portu zostanie zmieniony w serwerze końcowym, proszę usunąć serwer i ustawić
nowy.
Użytkownik
Zakończeniem ustawiania wyznaczonego serwera jest podanie nazwy użytkownika i hasła
Connecting Quality
W tym miejscu możesz ustawić szybkość połączenia dla danego serwera wybierając odpowiednie
połączenie sieciowe. Przeciągnij suwak do pożądanej szybkości połączenia, masz do wyboru 6 poziomów.
Jeżeli aktualizacja (odświeżanie) obrazu jest praktycznie znikome, powinienieś zwiększyć szybkość
połączenia. Pamiętaj: wyższa jakość potrzebuje wyższej szybkości transmisji danych. Kliknij Tak aby
zachować nowo dodany serwer lub Anuluj aby opuścić okno ustawień.
Szybkość połączenia poprzez zdalnego klienta jest lepsza niż za pomocą serwera.
6.
Jeżeli któryś z używanych serwerów zostanie usunięty bądź zmieniony, pojawi się poniższe
ostrzeżenie. Należy nacisnąć OK.
7.
W kwestii ustawienia kamery, zwróć się do podrozdziału 6.2.3 Ustawienia kamery.
Aby dodać kolejny serwer powtórz powyższe kroki. Maksymalna liczba serwerów
jest limitowana do 16 dla 16 kanałów.
94
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.3.2
Odtwarzanie
Po naciśnięciu tego przycisku, użytkownik może wybrać jaki rodzaj plików chce odtworzyć.
Do wyboru jest Lokalne odtwarzanie lub Zdalne odtwarzanie.
Lokalne odtwarzanie
1. Po kliknięciu na Lokalne odtwarzanie pojawi się poniższy ekran.
2.
Z listy kamer wybierz żądany folder kamery, a następnie kolejno zaznacz rok/miesiąc/dzień.
Wskutek tego w okienku poniżej pojawią się pliki z wyznaczonego zakresu, w sekwencyjnej
kolejności.
Pliki są umieszczone na lokalnym komputerze, więc na liście znajdą się tylko kamery
podłączone do lokalnego użytkownika.
3.
Podświetl plik, który chcesz przejrzeć i używając poniższych przycisków, możesz sterować
odtwarzaniem wideo.
95
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Odtwarzanie
Kliknij na ten przycisk, aby odtworzyć zaznaczony plik.
Odtwarzanie wstecz
Pauza
Przesuń do początku
Przesuń do końca
Poprzednia ramka
Następna ramka
Suwak
Możesz przesunąć suwak bezpośrednio do klatki obrazu, którą chcesz odtworzyć.
/
Powiększ / Pomniejsz
Klikając na wybrany przycisk, możesz odpowiednio powiększyć / pomniejszyć obraz.
Ustawienia obrazu
Możesz dostosować jasność, kontrast, barwę i nasycenie obrazu.
Drukuj
Kliknij na ten przycisk, aby wydrukować aktualny obraz.
Zachowaj
Używając panelu odtwarzania zaznacz wybraną klatkę obrazu a następnie kliknij na przycisk Zachowaj.
Skasuj
Kliknij na ten przycisk, aby skasować aktualny plik. Pojawi się okno ostrzegawcze, jeżeli jesteś pewien,
że chcesz usunąć wybrany plik kliknij Tak.
96
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Backup
Podczas przeglądania plików, możesz kliknąć na ten przycisk, aby zachować pliki na lokalnym dysku.
Zdalne odtwarzanie
1.
Po wybraniu Zdalne odtwarzanie pojawi się okno do konfigurowania ustawień.
Czas
Klikając na strzałki określ datę i godzinę rozpoczęcia nagrań oraz długość ich trwania
(max. 60 minut).
Kanał
Zaznacz wymagane kanały, które będą wyświetlone podczas odtwarzania.
2.
Kliknij Tak aby zachować ustawienia lub Anuluj aby nie zachowując zmian wejść do poniższego
okna zdalnego odtwarzania.
97
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
3.
Aby przejrzeć pliki wykonaj kroki 2~3 z sekcji Lokalne odtwarzanie.
4.
Aby wrócić do głównego menu kliknij:
98
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.3.3
PTZ Sterowanie
Po zainstalowaniu kamer PTZ, ta użyteczna funkcja pomoże ci w ich obsłudze.
Aby uaktywnić tą funkcję, prześledź poniższe kroki:
1.
Kliknij PTZ Sterowanie pojawi się poniższe okno:
2.
Wyznacz kanały
...
połączone z kamerą PTZ dla dalszych ustawień.
99
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Ustawienia presetu
Każda kamera PTZ posiada 16 pozycji wstępnych. Aby przesunąć kamerę do pożądanej pozycji poprostu
kliknij na odpowiedni numer odpowiadający danej pozycji. Aby ustawić daną pozycję, najpierw zaznacz
numer pozycji i ustaw szybkość. Następnie skonfiguruj pozycję kamery używając przycisków sterowania
kierunkiem oraz przycisków przybliż/oddal , powiększ/pomniejsz. Na koniec ustaw czas postoju i
szybkość obrotu i kliknij na przycisk Zachowaj.
Sterowanie kierunkiem
Kierunkiem obrotu kamery możesz sterować przy pomocy ośmiu przycisków:
Do góry / W dół / W lewo / W prawo / Górny lewy / Dolny lewy / Górny prawy / Dolny prawy
Sterowanie szybkością
Podczas sterowania kierunkiem masz do wyboru cztery poziomy szybkości ruchu kamery PTZ.
Przybliż
Przybliżajc obraz zmniejszasz wielkość ogniskowej kamery.
Oddal
Oddalając obraz zwiększasz wielkość ogniskowej kamery.
Powiększ
Powiększ, aby zwiększyć obraz obiektu.
Zmniejsz
Zmniejsz, aby zredukować obraz obiektu.
100
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
Opóźnienie (Sekundy)
Przyciskiem tym określasz długość postoju kamery w jednej pozycji przed obrotem do pozycji kolejnej
(1~60 sekund).
Szybkość obrotu (stopni/sekundę)
Używając strzałek w lewo/w prawo, możesz tu ustawić szybkość obrotu kamery od aktualnej pozycji do
następnej wyznaczonej pozycji (5~255 stopni/sekundę).
Zachowaj
Po zakończeniu ustawiania pozycji wstępnej, kliknij na ten przycisk, aby ją zachować i przejść do
ustawiania kolejnej pozycji wstępnej.
Wyczyść
Kliknij na ten przycisk, aby wyczyścić ustawienia dla aktualnej pozycji wstępnej.
Grupa
Każda kamera PTZ posiada 4 grupy mające zastosowanie przy rozmieszczeniu sekwencyjnym:
Grupa 1: pozycje 1~4
Grupa 2: pozycje 5~8
Grupa 3: pozycje 9~12
Grupa 4: pozycje 13~16
Automatyczne obracanie
Najpierw wybierz numer grupy, a następnie kliknij na ten przycisk, by uaktywnić funkcję Auto obracania.
Powrót do Menu Głównego
Kliknij na ten przycisk, aby powrócić do głównego menu.
101
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
6.4
Uruchom nagrywanie
Klikając na ten przycisk, ręcznie uruchamiasz nagrywanie zaplanowane w sekcji Nagrywanie
kalendarzowe. Jednocześnie status nagrywania będzie widoczny w polu Status kanłu i przycisk
Uruchom nagrywanie zmieni kolor na żywoczerwony.
6.5
Wyjście ze Zdalnego Dyrektora
Kliknij na ten przycisk, aby wyjść ze Zdalnego Dyrektora. Najpierw pojawi się okno autoryzacji,
żądające wprowadzenia hasła potwierdzającego twoją autoryzację. Następnie pojawi się poniższe okno.
Kliknij Tak, aby wyjść lub Anuluj, by powrócić do systemu.
102
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
WARUNKI GWARANCJI
AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad wynikających z
wadliwej produkcji lub złożenia, stosownie do poniższych warunków:
OKRES GWARANCJI
Gwarancja na produkt obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu.
Części objęte są również 2-letnią gwarancją.
Zwrot nieuszkodzonego produktu bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
KTO PODLEGA OCHRONIE
Gwarancja obejmuje tylko pierwszego użytkownika produktu.
CO PODLEGA, A CO NIE PODLEGA GWARANCJI
Z wyjątkiem poniższej specyfikacji, naprawie gwarancyjnej podlegają wszystkie wady wynikające z
wadliwej produkcji produktu. Poniższe sytuacje wykluczają naprawę gwarancyjną:
1. Numer seryjny produktu i/lub gwarancja są nieczytelne, zmienione lub zerwane.
2. Uszkodzenie, pogorszenie jakości, błędy w działaniu, są wynikiem:
A. Przypadku, nadużycia, niewłaściwego używania, zaniedbania, spalenia, zalania, burzy
czy innych działań natury, odpadów handlowych bądź przemysłowych, nieuzasadnionej
modyfikacji produktu i wreszcie zaniedbania uwag zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej
z produktem.
B. Niewłaściwe czynności naprawcze przeprowadzone przez osobę niezwiązaną z producentem
bądź sprzedawcą.
C. Uszkodzenie podczas przeładunku (Wymaga zachowania szczególnej ostrożności)
D. Inne przypadki niezwiązane z wadami produktu.
3. Używanie z produktem niewłaściwych / niezalecanych akcesoriów.
4.
AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. nie gwarantuje, że produkt ten spełni twoje oczekiwania,
na własną odpowiedzialność decydujesz się na stosowanie tego produktu dla własnych celów.
ZA CO PŁACIMY, A ZA CO NIE
Płacimy za wytworzenie produktu i za koszty materiałów potrzebnych do jego opakowania.
Nie płacimy natomiast za:
1. Zainstalowanie oprogramowania
2. Załadunek/przeładunek
3. Nieprzewidziane wypadki
103
Instrukcja Obsługi AVerMedia EYES Pro / MP2016 / MP3000 / MP5000
KONTAKT DO PRODUCENTA
AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.
4F-4, No. 502, Yuan Shan Rd., Chung-Ho City,
Taipei, Taiwan
Tel : 886-2-8221-1611
Fax : 886-2-2226-7241
Strona internetowa: www.avers.com.tw
KONTAKT DO IMPORTERA
ŁAWNICZAK Sp. z o.o. o/INFO-CAM
Al. Kilińskiego 5
09-402 Płock
Polska
Tel
: (024) 266-97-12
Tel/Fax : (024) 266-97-13
e-mail: handlowy@infocam.com.pl
Strona internetowa: www.infocam.pl ; www.avers.pl
104
Download PDF

advertising