Beko | D4 9101 E | Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

D4 9101 E
Çamaşır Makinesi
Kullanma Kılavuzu
Döküman Numarası
2820523451/ 16-03-13.(13:55)
Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün
size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri
ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine
verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları
dikkate alarak talimatlara uyun.
Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki
farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.
Semboller ve açıklamaları
Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:
C
A
B
Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili
faydalı ipuçları.
Can ve mal açısından tehlikeli durumlara
karşı uyarı.
Elektrik çarpmasına karşı uyarı.
Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre
Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir
malzemelerden üretilmiştir.
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama
noktalarına atın.
www.beko.com
Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
İÇİNDEKİLER
1Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4
1.1 Genel güvenlik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.1Elektrik güvenliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.2Ürün güvenliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Kullanım amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Çocuk güvenliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün
elden çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5 Ambalaj bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2Çamaşır makineniz
6
2.1 Genel görünüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Teslimat Kapsamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Teknik özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3Kurulum
9
3.1 Kurulum için doğru yer. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Ambalaj takviyesinin çıkarılması . . . . . . . . . . 9
3.3 Nakliye emniyetlerinin çıkarılması . . . . . . . . . 9
3.4 Su şebekesine bağlanması . . . . . . . . . . . . .10
3.5 Su giderine bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.6 Ayakların ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.7 Elektrik bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4Ön hazırlık
13
4.1 Çamaşırların ayrılması . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2 Yıkanacak giysilerin hazırlanması . . . . . . . . 14
4.3 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler . . 14
4.4 İlk kullanım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.5 Doğru yük kapasitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.6 Çamaşır yükleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.7 Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı . . . . . . . . 15
4.8 Doğru yıkama önerileri . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5Ürünün çalıştırılması
19
5.1 Kontrol paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2 Ekran sembolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.3 Makineyi hazırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.4 Program seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.5 Ana programlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.6 İlave programlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.7 Özel programlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
5.8 Sıcaklık seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
5.9 Ekonomi sembolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.10 Devir seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.11 Program ve tüketim tablosu . . . . . . . . . . . 23
5.12 Yardımcı fonksiyon seçimi . . . . . . . . . . . . 24
5.13 Programın başlatılması . . . . . . . . . . . . . . 25
5.14 Program ilerleme durumu . . . . . . . . . . . . 25
5.15 Yükleme kapağı kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.16 Program başladıktan sonra seçimlerin
değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.17 Çocuk kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.18 Programın iptal edilmesi . . . . . . . . . . . . . 27
5.19 Makinenin suda bekletme modunda olması27
5.20 Program sonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.21 Makinenizde “Bekleme Modu”
bulunmaktadır . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
6Kolay Kullanım
28
6.1 Makineyi hazırlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.2 Program seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.3 Yardımcı fonksiyon seçimi . . . . . . . . . . . . . 28
6.4 Programın başlatılması . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.5 Program sonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.6 Programın iptal edilmesi . . . . . . . . . . . . . . 28
6.7 Çocuk kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7Bakım ve temizlik
29
7.1 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi . . . . . 29
7.2 Yükleme kapağı ve kazanın temizlenmesi . . 29
7.3 Gövde ve kontrol panelinin temizlenmesi . . .30
7.4 Su giriş filtrelerinin temizlenmesi . . . . . . . . 30
7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa
filtresinin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . 30
8Sorun giderme
32
8Tüketici hizmetleri
36
3 / 38 TR
1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar
tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik
talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara
uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale
gelir.
1.1 Genel güvenlik
• Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı
ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya
eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar
ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri
tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği
bulunan insanlar tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme
ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret
eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
• Ürünü halı kaplı zemin üzerine yerleştirmeyin.
Alttan hava alamayacağı için elektrikli parçaları
aşırı ısınır. Bu durum ürünün arızalanmasına
neden olur.
• Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman
Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan
kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle
doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu
tutulamaz.
1.1.1Elektrik güvenliği
• Ürün arızalı ise yetkili servis tarafından
onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma
tehlikesi vardır!
• Ürün, elektrik kesilip geldiğinde çalışmaya kaldığı
yerden devam edecek şekilde tasarlanmıştır.
Programı iptal etmek istiyorsanız, “Programın
iptal edilmesi” bölümüne bakın.
• Ürünü 16 amperlik bir sigorta tarafından
korunan topraklı bir prize bağlayın. Topraklama
tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın.
Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun topraklama
yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak
zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
• Ürün kullanımda değilse fişini çekin.
• Ürünü, üzerine su püskürterek veya su dökerek
kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi
vardır!
• Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi
çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman
fişi tutarak çekin.
4 / 38 TR
• Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri
sırasında ürünün fişi prizden çekin.
• Eğer bağlantı kablosu hasarlıysa tehlikeyi
engellemek amacıyla üretici, satış sonrası servis
veya benzer derecede yetkin, sertifikalı bir kişi
(tercihen elektrik teknisyeni) ya da ithalatçı
firmanın tarif edeceği bir kişi tarafından kablo
değiştirilmelidir.
1.1.2Ürün güvenliği
• Su şebekesi ve gider hortumu güvenli bir
biçimde sabitlenmiş ve hasarsız durumda
olmalıdır. Aksi durumda su kaçağı riski vardır.
• Ürünün içinde hala su varken kesinlikle yükleme
kapağını açmayın ya da filtreyi sökmeyin. Su
basması ve sıcak su yüzünden yaralanma
tehlikesi ortaya çıkar.
• Kilitli yükleme kapağını zorla açmaya çalışmayın.
Yıkama bittikten birkaç dakika sonra kapak
açılabilir duruma gelecektir. Yükleme kapağını
açmak için zorlamanız durumunda, kapak ve kilit
mekanizması hasar görebilir.
• Yalnızca otomatik çamaşır makinelerine uygun
deterjanlar, yumuşatıcılar ve katkı maddeleri
kullanın.
• Tekstil ürünlerinin etiketindeki ve deterjan
ambalajındaki talimatlara uyun.
1.2 Kullanım amacı
• Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve
amacının dışında kullanılmamalıdır.
• Yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin
yıkanması ve durulanması için kullanın.
• Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle
oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk
kabul etmez.
• Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü
10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde
çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları
bulundurma süresidir.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
1.3 Çocuk güvenliği
• Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir.
Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamıyacağı
bir yerde saklayın.
• Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün
çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Ürünle
oynamalarına izin vermeyin. Çocukların ürüne
müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini
kullanın.
• Ürünün bulunduğu odadan çıkarken yükleme
kapağını kapamayı unutmayın.
• Tüm deterjanları ve katkı maddelerini çocukların
ulaşamayacağı, güvenli bir yerde kapağı veya
ambalajı kapalı olarak muhafaza edin.
1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve
Atık ürünün elden çıkarılması
• Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde
belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar
kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli
parça ve malzemelerden üretilmiştir.Bu
nedenle, ürünü, hizmet ömrünün
sonunda evsel veya diğer atıklarla
birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için bir toplama
noktasına götürün. Bu toplama noktalarını
bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış
ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü
atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik
fişini kesin ve yükleme kapağının kilit
mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.
1.5 Ambalaj bilgisi
• Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği
geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte
atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj
toplama noktalarına atın.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
5 / 38 TR
2 Çamaşır makineniz
2.1 Genel görünüm
8
1
2
3
7
6
4
5
1- Elektrik kablosu
2- Üst tabla
3- Kontrol paneli
4- Filtre kapağı
6 / 38 TR
5- Ayarlanabilir ayaklar
6- Yükleme kapağı
7- Deterjan çekmecesi
8- Su tahliye hortumu
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Çamaşır makineniz
2.2 Teslimat Kapsamı
3
4
2
1
a
b
6
c
8
7
5
1- Elektrik kablosu
2- Su tahliye hortumu
3- Nakliye emniyet civataları *
4- Şebeke su giriş hortumu ( Şebeke hortum bağlantınızda aşağıdaki filtre tiplerinden biri
kullanılmaktadır.)
a- Elektronik su kesici
b- Mekanik su kesici
c- Standard tip
5- Sıvı deterjan kabı**
6- Kullanma Kılavuzu
7- Kör tapa***
8- Plastik tapa grubu
* Makinenizin modeline göre Nakliye emniyet civatalarının sayısı değişebilir.
** Makinenizin modeline göre makine ile birlikte verilebilir.
*** Makinenizin arkasında su girişi çift ise verilir.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
7 / 38 TR
Çamaşır makineniz
2.3 Teknik özellikler
Modeller
D4 9101 E
Maksimum kuru çamaşır kapasitesi (kg.)
9
Yükseklik (cm.)
84
Genişlik (cm.)
60
Derinlik (cm.)
59
Net ağırlık (±4 kg.)
73
Elektrik girişi (V / Hz.)
220-240 V / 50Hz
Toplam akım (A)
10
Toplam güç (W)
2000-2350
Sıkma devri (dev / dak maks.)
1000
Bekleme modu gücü (W)
1.00
Kapalı mod gücü (W)
0.20
Ana model kodu
888
Tek Su giriş / Çift Su giriş
•/-
• Mevcut
C
C
C
8 / 38 TR
Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan
edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün
kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
3 Kurulum
Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise
başvurun. Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek
için yetkili servisi çağırmadan önce, kullanma
kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı,
temiz su tesisatı ve su giderinin uygun olmasına
dikkat edin. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve
tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.
C
B
A
C
3.2 Ambalaj takviyesinin çıkarılması
Ambalaj takviyesini çıkarmak için makineyi
arkaya doğru eğin. Kurdeleden çekerek ambalaj
takviyesini çıkarın.
Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca
elektrik, temiz su ve atık su tesisatının
hazırlanması müşteriye aittir.
UYARI: Ürünün kurulum ve elektrik
bağlantıları Yetkili Servise yaptırın. Yetkili
olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler
nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici
firma sorumlu tutulamaz.
UYARI: Ürünü kurmadan önce üzerinde
herhangi bir hasar olup olmadığını
kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu
yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğiniz
için tehlike oluşturur.
Montaj ya da temizlik işlemlerinin
ardından ürünün yerine itilmesi sırasında
su giriş ve tahliye hortumlarıyla elektrik
kablosunun katlanmaması, sıkışmaması
ve kırılmamasına dikkat edin.
3.1 Kurulum için doğru yer
• Ürünü sert bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun
tüylü halı ya da benzeri bir yüzey üzerine
yerleştirmeyin.
• Çamaşır makinesi ve kurutucu üst üste
yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları –dolu halde–
yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünü yeterli yük
taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir
yüzey üzerine yerleştirin!
• Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın.
• Ürünü, sıcaklığın 0 ºC’nin altına düştüğü
ortamlara kurmayın.
• Ürünü mobilyaların kenarlarına en az 1 cm
boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
3.3 Nakliye emniyetlerinin çıkarılması
A
A
UYARI: Ambalaj takviyesini çıkarmadan
nakliye emniyetlerini sökmeyin.
UYARI: Çamaşır makinesini çalıştırmadan
önce, nakliye emniyet cıvatalarını sökün!
Aksi takdirde ürün hasar görecektir.
1 Serbestçe dönene dek tüm cıvataları uygun bir
anahtarla gevşetin (C).
2 Hafifçe döndürerek nakliye emniyet cıvatalarını
sökün.
9 / 38 TR
Kurulum
3 Kullanım kılavuzunun bulunduğu poşetteki
plastik kapakları arka paneldeki boşluklara takın.
(P)
A
UYARI: Ürün kurulurken sıcak ve soğuk su
musluklarının doğru bağlandığını kontrol
edin. Çamaşırlarınız yıkama sonunda sıcak
çıkabilir ve yıpranabilir.
2 Hortumun somunlarını elle iyice sıkın. Somunları
sıkarken kesinlikle yardımcı alet kullanmayın.
C
C
C
Çamaşır makinesinin başka bir yere
taşınması gerektiğinde, ihtiyaç duyulacağı
için, nakliye emniyet cıvatalarını güvenli bir
yerde saklayın
Ürünü, nakliye emniyet cıvataları
takılmadan kesinlikle taşımayın!
3.4 Su şebekesine bağlanması
C
A
A
Ürünün çalışması için gerekli su basıncı
1-10 bar (0,1-1 MPa) arasındadır.
Makinenin sağlıklı çalışabilmesi için, tam
açılmış musluktan 1 dakikada 10 – 80
litre su akması gereklidir. Su basıncı daha
yüksekse bir basınç düşürme valfi takın.
Çift su girişli ürünü, tek su girişli (soğuk)
olarak kullanacaksanız, ürünü çalıştırmadan
önce, ürünle birlikte verilen tapayı mutlaka
sıcak su girişine takın. (Kör tapa grubu
verilen ürünler için geçerlidir.)
UYARI: Tek su girişli modeller sıcak su
musluğuna bağlanmamalıdır. Çamaşırlar
hasar görebilir ya da ürün, koruma
durumuna geçerek çalışmayabilir.
UYARI: Yeni üründe eski ya da kullanılmış
su girişi hortumlarını kullanmayın.
Çamaşırlarınızda leke kalabilir.
1 Ürünle birlikte verilen özel hortumları üründeki
su girişlerine bağlayın. Kırmızı yazılı hortum (sol)
(maks. 90 ºC) sıcak su girişi, mavi yazılı hortum
(sağ) (maks. 25 ºC) ise soğuk su girişi içindir.
10 / 38 TR
3 Hortum bağlantısı yapıldıktan sonra muslukları
sonuna kadar açarak, bağlantı yerlerinden su
sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Bir sızıntı
durumunda, musluğu kapayıp somunu sökün.
Contayı kontrol ederek somunu tekrar dikkatli
bir şekilde sıkın. Ortaya çıkabilecek su sızıntıları
ve bunun vereceği zararları önlemek için, ürünü
kullanmadığınız zamanlarda muslukları kapalı
tutun.
3.5 Su giderine bağlanması
• Tahliye hortumunun ucunu, doğrudan kirli su
tahliye giderine, lavaboya ya da küvete takın.
A
UYARI: Hortum, su tahliyesi sırasında
yerinden çıkarsa evinizi su basacaktır.
Ayrıca yüksek yıkama sıcaklıklarına bağlı
yanma tehlikesi vardır! Bu tür durumları
önlemek ve makinenin su alma ve tahliye
işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapmasını
sağlamak için tahliye hortumunun ucunu
yerinden çıkmayacak şekilde sabitleyin.
• Hortumu en az 40, en çok 100 cm yüksekliğe
takın.
• Hortumun zemin seviyesinde veya yere yakın (40
cm altında) yerleştirilip sonradan yükseltilmesi
durumunda su tahliyesi zorlaşır ve çamaşırlar
makineden aşırı ıslak bir şekilde çıkabilir. Bu
nedenle, şekilde tarif edilen yüksekliklere uyun.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Kurulum
2 Ürün düz ve dengeli bir şekilde durana kadar
ayakları ayarlayın.
• Pis suyun tekrar makine içine dolmaması ve
rahat tahliye edilebilmesi için hortumun ucunu
pis suya daldırmayın veya gidere 15 cm’den
fazla sokmayın. Uzun kalıyorsa keserek kısaltın.
• Hortumun ucunun bükülmesine, üzerine
basılmasına ve hortumun giderle makine
arasında katlanmamasına dikkat edin.
• Hortum boyu kısa kalırsa, temin edeceğiniz
orijinal uzatma hortumunu ekleyerek kullanın.
Hortumun boyu 3,2 m’den uzun olamaz. Su
kaçaklarını önlemek için, ek hortumla ürünün
tahliye hortumu arasındaki bağlantıyı birbirinden
çıkmayacak ve sızdırmayacak şekilde uygun bir
kelepçeyle mutlaka sabitleyin.
3.6 Ayakların ayarlanması
A
3 Tüm kilit somunlarını yeniden elle sıkın.
A
UYARI: Kilit somunlarını gevşetmek
için herhangi bir alet kullanmayın. Aksi
takdirde zarar görürler.
UYARI: Ürünün daha sessiz ve titreşimsiz
çalışabilmesi için ayakları üzerinde
düzgün ve dengede durması gerekir.
Ayakları ayarlayarak dengeyi sağlayın. Aksi
takdirde, ürün yerinden hareket edebilir,
çarpma, ses ve titreşim problemlerine yol
açabilir.
1 Ayakların üzerindeki kilit somunlarını elle
gevşetin.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
11 / 38 TR
Kurulum
3.7 Elektrik bağlantısı
Ürünü, 16 amperlik bir sigorta tarafından
korunan topraklı bir prize bağlayın. Ürünün, yerel
yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan
kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan
firmamız sorumlu olmayacaktır.
• Bağlantı, ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
• Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay
erişilebilir olmalıdır.
• Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden
az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir
sigorta bağlatın.
• “Teknik özellikler” bölümünde belirtilen voltaj,
şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
• Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı
yapmayın.
B
UYARI: Hasar görmüş elektrik kabloları
Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.
Ürünün taşınması
1 Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden
çekin.
2 Su gideri ve su şebekesi bağlantılarını sökün.
3 Ürünün içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.
Bkz. 7.5
4 Nakliye emniyet cıvatalarını, sökme işleminin
tersini uygulayarak takın. Bkz. 3.3
C
A
12 / 38 TR
Ürünü nakliye emniyet cıvataları
takılmadan kesinlikle taşımayın!
UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar
için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
4 Ön hazırlık
4.1 Çamaşırların ayrılması
• Çamaşırları kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sıcaklığına göre ayırın.
• Giysi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.
Maksimum
950C
700C
600C
500C
400C
300C
Sembol(ler)
lll
lll
lll
ll
ll
ll
lll
ll
l
Kurutma
Sembolleri
Kurutucuda
kurutulabilir
Ütü İstemez
Hassas / Narin
kurutma
Kurutucuda
kurutulmaz
Sıkılmaz
Elde Yıkama
HassasNarin yıkama
Su
Dereceleri
Yıkanmaz
YIKAMA
Normal
yıkama
Makine
Yıkama
Sembolleri
Ütü
İstemez
ÇAMAȘIR YIKAMA SEMBOLLERİ
Kurutma
yapılmaz
Kuru
temizleme
yapılmaz
Kuru temizlemeye
verilebilir
Gölgede sererek
kurutun
Islak asarak kurutun
Sererek kurutun
Asarak kurutun
Isı olmadan kurutun
Düșük sıcaklıkta
Orta sıcaklıkta
Herhangi bir
sıcaklıkta
Kurutma
Ayarları
Yüksek sıcaklıkta
KURUTMA
Yüksek
Sıcaklıkta
ütülenir
Orta Sıcaklıkta
ütülenir
Düșük
Sıcaklıkta
ütülenir
200 0C
150 0C
110 0C
Çamașır suyu
kullanılabilir
Ağartıcı
kullanılamaz
Maksimum ısı
Bütün ağartıcılar kullanılır
AĞARTICI
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Buharsız ütülenir
ÜTÜ
Kuru veya Buharlı
Ütülenmez
Ütü -
Sadece klorsuz ağartıcılar
kullanılabilir
13 / 38 TR
Ön hazırlık
4.2 Yıkanacak giysilerin hazırlanması
• Destek teli, kemer tokası veya metal düğme
gibi metal parçalara sahip çamaşırlar makineye
hasar verir. Metal parçaları çıkarın ya da
çamaşırları çamaşır torbası veya bir yastık
kılıfına koyarak yıkayın.
• Ceplerdeki bozuk para, kalem, ataç gibi tüm
cisimleri çıkarın ve mümkünse, cepleri ters
çevirip fırçalayın. Bu tür cisimler ürüne zarar
verebilir veya ses problemine yol açabilir.
• Çocuk çorapları ve naylon çoraplar gibi küçük
boyuttaki çamaşırları, çamaşır torbası veya
yastık kılıfına koyun.
• Perdeleri sıkıştırmadan yerleştirin. Perde bağlantı
elemanlarını sökün.
• Fermuarları kapayın, gevşek düğmeleri dikin,
sökükleri ve yırtıkları onarın.
• “Makinede yıkanabilir” ya da “Elde yıkanabilir”
etiketli ürünleri yalnızca uygun programlarda
yıkayın.
• Renklilerle beyazları birlikte yıkamayın. Yeni,
koyu renkli pamuklu giysiler çok boya verebilir.
Bu çamaşırları ayrı yıkayın.
• Zorlu lekelere yıkama öncesinde uygun şekilde
müdahale edilmelidir. Emin değilseniz, kuru
temizlemeciye kontrol ettirin.
• Yalnızca makineyle yıkamaya uygun boyalar
/ renk değiştiriciler ve kireç çözücü maddeler
kullanın. Ambalaj üzerindeki talimatlara mutlaka
uyun.
• Pantolonları ve narin çamaşırları ters yüz ederek
yıkayın.
• Angora yününden üretilmiş çamaşırları
yıkamadan önce birkaç saat buzdolabının
dondurucu bölümünde bekletin. Bu sayede
oluşacak topak miktarı azalacaktır.
• Un, kireç tozu, süt tozu vb. maddelere yoğun
olarak maruz kalan çamaşırları, makineye
yerleştirmeden önce, iyice silkeleyin.
Çamaşırların üzerindeki bu tip tozlar, makinenin
iç aksamında birikerek zamanla arızaya neden
olabilir.
14 / 38 TR
4.3 Enerji tasarrufu için
yapılması gerekenler
Aşağıdaki bilgiler, ürünü, ekolojik bir şekilde ve
enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı
olacaktır.
• Ürünü, seçtiğiniz programın izin verdiği en
yüksek kapasiteyle çalıştırın, kapasitesinden
fazla yüklemeyin. Bkz. “Program ve tüketim
tablosu.”
• Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık
tavsiyelerine uyun.
• Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda
yıkayın.
• Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı
programları tercih edin.
• Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön
yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
• Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde
kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen
en yüksek sıkma devrini seçin.
• Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla
deterjan kullanmayın.
4.4 İlk kullanım
Ürünü kullanmaya başlamadan önce “Önemli
güvenlik ve çevre talimatları” ve “Kurulum”
bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkları
tamamladığınıza emin olun.
Ürünü, çamaşır yıkamaya hazırlamak için ilk
çalıştırma işlemini Kazan Temizleme programıyla
yapın. Makinenizde bu program yoksa, 7.2’ de tarif
edilen yöntemi uygulayın.
C
C
Çamaşır makinelerine uygun bir kireç
önleyici kullanın.
Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri
nedeniyle üründe bir miktar su kalmış
olabilir. Bunun ürüne hiçbir zararı yoktur.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Ön hazırlık
4.5 Doğru yük kapasitesi
Maksimum yük kapasitesi, çamaşır tipine, kirlilik
derecesine ve kullanmak istediğiniz yıkama
programına bağlıdır.
Makine, içine konulan çamaşırın ağırlığına göre su
miktarını kendisi ayarlar.
A
UYARI: “Program ve tüketim
tablosu”ndaki bilgilere uyun. Aşırı
yüklendiğinde, makinenin yıkama
performansı düşecektir. Ayrıca ses ve
titreşim problemleri oluşabilir.
Çamaşır tipi
Bornoz
Peçete
Yorgan kılıfı
Çarşaf
Yastık kılıfı
Masa örtüsü
Havlu
El bezi
Gece elbisesi
İç çamaşırı
Erkek iş gömleği
Erkek gömleği
Erkek pijaması
Bluz
Ağırlık (gr)
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
4.6 Çamaşır yükleme
1 Yükleme kapağını açın.
2 Çamaşırları makineye gevşek biçimde yerleştirin.
3 Yükleme kapağını, kilitlenme sesini duyana
kadar iterek kapayın. Giysilerin kapağa
sıkışmamasına dikkat edin.
C
A
Yükleme kapağı, program çalışırken
kilitlenir. Program bittikten belli bir süre
sonra kapak kilidi açılır.
UYARI: Çamaşırın yanlış yerleştirilmesi
durumunda makinede ses ve titreşim
problemleri oluşabilir.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
4.7 Deterjan ve yumuşatıcı kullanımı
C
Deterjan, yumuşatıcı, kola, kumaş boyası,
çamaşır suyu ve ağartıcı, kireç çözücü
kullanırken; Paket üzerindeki üretici
talimatlarını dikkatle okuyun ve verilen
dozaj değerlerine uyun. Varsa, dozaj kabını
kullanın.
Deterjan çekmecesi
Deterjan çekmecesi üç bölmeden oluşur:
– (1) ön yıkama için
– (2) ana yıkama için
– (3) yumuşatıcı için
– (*) ayrıca yumuşatıcı bölmesinde sifon parçası
bulunur.
2 3 1
Deterjan, yumuşatıcı ve diğer temizleme
maddeleri
• Yıkama programını başlatmadan önce deterjan
ve yumuşatıcı ekleyin.
• Yıkama programı çalışırken, deterjan
çekmecesini açık bırakmayın!
• Ön yıkamasız program kullanıyorsanız, ön
yıkama gözüne (“1” no’lu göz) deterjan
koymayın.
• Ön yıkamalı programda ön yıkama gözüne (“1”
no’lu göz) sıvı deterjan koymayın.
• Deterjan torbası ya da dozaj topu kullanıyorsanız
ön yıkamalı bir program seçmeyin. Deterjan
torbası ya da dozaj topunu, doğrudan
makinedeki çamaşırların arasına yerleştirin.
• Sıvı deterjan kullanıyorsanız, sıvı deterjan kabını
ana yıkama gözüne (“2” nolu göz) yerleştirmeyi
unutmayın.
15 / 38 TR
Ön hazırlık
Deterjan seçimi
Kullanılacak deterjan türü, kumaş cinsine ve
rengine bağlıdır.
• Renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı deterjanlar
kullanın.
• Hassas çamaşırlarınızı, yalnızca hassas
çamaşırlar için kullanılan özel deterjanlarla (sıvı
deterjan, yün şampuanı vb.) yıkayın.
• Koyu renkli çamaşır ve yorganları yıkarken sıvı
deterjan kullanmanız önerilir.
• Yünlüleri, yalnızca yünlüler için kullanılan özel bir
deterjanla yıkayın.
A
A
Sıvı deterjan kullanımı
Üründe sıvı deterjan kabı varsa
• Sıvı deterjan kabını “2” nolu göze yerleştirin.
• Sıvı deterjan akışkanlığını kaybetmişse, deterjan
kabına koymadan önce suyla seyreltin.
UYARI: Sadece çamaşır makineleri için,
özel olarak üretilmiş deterjanları kullanın.
UYARI: Sabun tozu kullanmayın.
Deterjan miktarının ayarlanması
Kullanılacak çamaşır deterjan miktarı, çamaşır
miktarına, kirlilik derecesine ve suyun sertliğine
bağlıdır.
• Aşırı köpük ve iyi durulamama sorunlarını
engellemek, maddi tasarruf sağlamak ve çevreyi
korumak amacıyla, deterjan paketinin üzerindeki
tavsiye edilen dozaj değerlerini aşmayın.
• Az miktarda ya da az kirli çamaşırlar için daha az
deterjan kullanın.
Yumuşatıcı kullanımı
Yumuşatıcıyı, deterjan çekmecesinin yumuşatıcı
bölmesine koyun.
• Yumuşatıcı gözündeki (>max<) seviye işaretini
aşmayın.
• Yumuşatıcı akışkanlığını kaybetmişse,
çekmeceye koymadan önce suyla seyreltin.
Üründe sıvı deterjan kabı yoksa
• Ön yıkamalı bir programda, ön yıkama için sıvı
deterjan kullanmayın.
• Sıvı deterjan, Geç Başlatma fonksiyonu
kullanıldığında çamaşırlarınızın üzerinde leke
bırakır. Geç Başlatma özelliğini kullanacaksanız
sıvı deterjan kullanmayın.
Jel ve tablet deterjan kullanımı
• Jel deterjan akışkan kıvamındaysa ve
makinenizde özel bir sıvı deterjan kabı yoksa,
jel deterjanı ilk su alma sırasında ana yıkama
deterjan gözüne koyun. Makinenizde sıvı
deterjan kabı varsa, programı başlatmadan önce
deterjanı bu kaba doldurun.
• Jel deterjan akışkan kıvamında değilse
veya kapsüllü sıvı tablet şeklindeyse yıkama
öncesinde doğrudan kazanın içine koyun.
• Tablet deterjanları ana yıkama gözüne (“2” no’lu
göz) veya yıkama öncesinde doğrudan kazanın
içine koyun.
C
C
16 / 38 TR
Tablet deterjanlar, deterjan gözünde
kalıntı bırakabilir. Böyle bir durumla
karşılaşırsanız sonraki yıkamalarda tablet
deterjanı kazanın alt tarafına gelecek
şekilde çamaşırın arasına yerleştirin.
Tablet veya jel deterjanı ön yıkama
fonksiyonunu seçmeden kullanın.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Ön hazırlık
Kola kullanımı
• Sıvı kola, toz kola veya kumaş boyasını
yumuşatıcı gözüne koyun.
• Bir yıkama programında, aynı anda yumuşatıcı
ve kola kullanmayın.
• Kola kullandıktan sonra makinenin içini nemli ve
temiz bir bezle silin.
Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanımı
• Çamaşır suyunu, ön yıkamalı bir program
seçerek ön yıkamanın başlangıcında ekleyin.
Ön yıkama gözüne deterjan koymayın. Alternatif
bir uygulama olarak çamaşır suyunu, ilave
durulamalı bir program seçip, makine, birinci
durulama adımında deterjan gözünden su alırken
ekleyin.
• Çamaşır suyuyla deterjanı karıştırarak
kullanmayın.
• Çamaşır suyu, deri tahrişine neden olacağı için
az miktarda (1/2 çay bardağı - yaklaşık 50 ml)
kullanın ve çamaşırları iyi bir şekilde durulayın.
Çamaşır suyunu, çamaşırların üzerine dökmeyin
ve renkli çamaşırlarda kullanmayın.
• Oksijen bazlı ağartıcı kullanırken düşük sıcaklıkta
yıkayan bir program seçin.
• Oksijen bazlı ağartıcı deterjanla birlikte
kullanılabilir, fakat deterjanla aynı kıvamda
değilse, önce deterjan çekmecesindeki “2” nolu
göze deterjanı koyun ve makinenin su alırken
deterjanı akıtmasını bekleyin. Makine su almaya
devam ederken aynı göze ağartıcıyı ekleyin.
Kireç çözücü kullanımı
• Gerektiğinde, sadece çamaşır makineleri için
üretilmiş kireç çözücü kullanın.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
17 / 38 TR
Ön hazırlık
4.8 Doğru yıkama önerileri
Giysiler
Açık Renkliler ve Beyazlar
Siyah/Koyu
Renkliler
Narinler/Yünlüler/
İpekliler
(Kir miktarına göre
önerilen yıkama sıcaklığı
aralığı: 40-90 oC)
(Kir miktarına göre
(Kir miktarına göre
önerilen yıkama
önerilen yıkama sıcaklığı
sıcaklığı aralığı:
aralığı: soğuk-40 oC)
soğuk-40 oC)
(Kir miktarına göre
önerilen yıkama
sıcaklığı aralığı:
soğuk-30 oC)
Lekelere ön işlemde
bulunmak veya ön yıkama
yapmak gerekebilir.
Beyazlar için önerilen
toz veya sıvı deterjanlar,
yoğun kirli çamaşırlar
için önerilen dozajlarda
kullanılabilir. Ağartıcılara
hassas lekelerle kil
ve toprak lekelerini
temizlemek için toz
deterjan kullanılması
önerilir.
Renkliler için önerilen
toz veya sıvı deterjanlar,
yoğun kirli çamaşırlar
için önerilen dozajlarda
kullanılabilir. Ağartıcılara
hassas lekelerle kil
ve toprak lekelerini
temizlemek için toz
deterjan kullanılması
önerilir. Ağartıcı
içermeyen deterjanlar
kullanılmalıdır.
Renkliler veya
siyah/koyu
renkliler için uygun
sıvı deterjanlar,
yoğun kirli
çamaşırlar için
önerilen dozajlarda
kullanılabilir.
Narin çamaşırlar
için üretilmiş sıvı
deterjanları tercih
edin. Yünlü veya
ipek giysiler, özel
yünlü deterjanları
ile yıkanmalıdır.
Beyazlar için önerilen
Normal Kirli
toz veya sıvı deterjanlar,
normal kirli çamaşırlar
(Yaka ve
manşetlerdeki vücut için önerilen dozajlarda
kiri lekeleri örnektir.) kullanılabilir.
Renkliler için önerilen
toz veya sıvı deterjanlar,
normal kirli çamaşırlar
için önerilen dozajlarda
kullanılabilir. Ağartıcı
içermeyen deterjanlar
kullanılmalıdır.
Renkliler veya
siyah/koyu
renkliler için uygun
sıvı deterjanlar,
normal kirli
çamaşırlar için
önerilen dozajlarda
kullanılabilir.
Narin çamaşırlar
için üretilmiş sıvı
deterjanları tercih
edin. Yünlü veya
ipek giysiler, özel
yünlü deterjanları
ile yıkanmalıdır.
Beyazlar için önerilen
Az Kirli
toz veya sıvı deterjanlar,
az kirli çamaşırlar için
(Gözle görülür leke önerilen dozajlarda
yoktur.)
kullanılabilir.
Renkliler için önerilen
toz veya sıvı deterjanlar,
az kirli çamaşırlar için
önerilen dozajlarda
kullanılabilir. Ağartıcı
içermeyen deterjanlar
kullanılmalıdır.
Renkliler veya
siyah/koyu
renkliler için uygun
sıvı deterjanlar, az
kirli çamaşırlar için
önerilen dozajlarda
kullanılabilir.
Narin çamaşırlar
için üretilmiş sıvı
deterjanları tercih
edin. Yünlü veya
ipek giysiler, özel
yünlü deterjanları
ile yıkanmalıdır.
Yoğun Kirli
(Çimen, kahve,
meyve, kan lekesi
gibi zor lekeler.)
Kir Miktarı
Renkliler
18 / 38 TR
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
5 Ürünün çalıştırılması
5.1 Kontrol paneli
1
2
3
6
7
1 - Sıkma Devri Ayar tuşu
2 - Ekran
3 - Sıcaklık Ayar tuşu
4 - Program Seçimi düğmesi
8
F2
F3
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
5
5 - Açma / Kapatma tuşu
6 - Geç Başlatma tuşları (+ / -)
7 - Yardımcı fonksiyon tuşları
8 - Başla / Bekle / İptal tuşu
5.2 Ekran sembolleri
F1
4
F4
a - Sıkma Devri göstergesi
b - Sıcaklık göstergesi
c - Sıkma sembolü
d - Sıcaklık sembolü
e - Kalan Süre ve Geç Başlatma göstergesi
f - Program Göstergesi sembolleri (Ön Yıkama /
Ana Yıkama / Durulama / Yumuşatıcı / Sıkma)
g - Ekonomi sembolü
h - Zaman Geciktirme sembolü
i - Kapak Kilitli sembolü
j - Başla sembolü
k - Bekleme sembolü
l - Yardımcı Fonksiyon sembolleri
m- Su Kesik sembolü
19 / 38 TR
Ürünün çalıştırılması
5.3 Makineyi hazırlama
1.Hortumların sıkıca bağlandığından emin olun.
2.Makinenin fişini takın.
3.Musluğu tamamen açın.
4.Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
5.Deterjan ve yumuşatıcı koyun.
5.4 Program seçimi
1.“Program ve tüketim tablosu”na ve aşağıdaki
sıcaklık tablosuna bakarak çamaşırların cinsine,
miktarına, kir derecesine uygun programı
belirleyin.
Çok kirli beyaz pamuklular ve ketenler.
(sehpa örtüsü, masa örtüsü, havlu,
çarşaf vb.)
Normal kirli, renkli, solmaz keten,
pamuklu ya da sentetik çamaşırlar
60˚C (gömlek, gecelik, pijama vb.) ve hafif
kirli beyaz keten çamaşırlar (iç çamaşırı
vb.)
40˚C- Narin çamaşırlar (tül perde vb.),
30˚C- sentetikler ve yünlüler de dahil olmak
Soğuk üzere karışık çamaşırlar.
90˚C
2.Program Seçim düğmesini kullanarak istediğiniz
programı seçin.
C
C
C
C
20 / 38 TR
Programlar, kumaş cinsine uygun en
yüksek sıkma devriyle sınırlandırılmıştır.
Kullanacağınız programı seçerken daima
kumaş cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin
verilen su sıcaklığını dikkate alın.
Her zaman uygun olan en düşük sıcaklık
derecesini seçin. Daha yüksek sıcaklık,
daha yüksek elektrik tüketimi anlamına
gelir.
Ayrıntılı program bilgileri için bkz. “Program
ve tüketim tablosu”.
5.5 Ana programlar
Kumaş cinsine bağlı olarak aşağıdaki ana
programları kullanın.
• Pamuklu
Pamuklu çamaşırlarınızı (çarşaf, nevresim takımı,
havlu, bornoz, iç çamaşırı vb.) yıkamak için bu
programı kullanın. Çamaşırlarınız, yoğun yıkama
hareketiyle yıkanır ve yıkama süresi uzundur.
• Sentetik
Sentetik çamaşırlarınızı (gömlek, bluz, sentetik /
pamuklu karışımı vb.) yıkamak için bu programı
kullanın. Pamuklu programına göre daha hafif
yıkama hareketiyle ve daha kısa sürede yıkama
yapar.
Perde ve tüller için, ön yıkama ve kırışık azaltma
fonksiyonları seçilmiş olarak Sentetik 40˚C
programını kullanmanız önerilir. Delikli yapıları
nedeniyle çok köpürdüğünden tülleri, ana yıkama
gözüne az miktarda deterjan koyarak yıkayın. Ön
yıkama gözüne deterjan koymayın.
• Yünlü
Yünlü çamaşırlarınızı yıkamak için bu programı
kullanın. Çamaşırınızın etiketine uygun sıcaklığı
seçin. Yünlüler için uygun bir deterjan kullanın.
5.6 İlave programlar
Makinede, özel durumlar için ilave programlar
bulunmaktadır.
C
İlave programlar makinenin modeline göre
farklılık gösterir.
• Pamuklu Ekonomik
Normal kirli dayanıklı pamuk ve keten
çamaşırlarınızı bu programda yıkayarak diğer tüm
pamuklu yıkama programlarına göre daha yüksek
enerji ve su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Gerçek
su sıcaklığı belirtilen yıkama sıcaklığından farklı
olabilir. Daha az miktarlarda çamaşır yıkarken
(örn. ½ kapasite veya daha az) programın sonraki
aşamalarında program süresi otomatik olarak
kısalabilir. Bu durumda enerji ve su tüketimi daha
da azalarak size daha ekonomik bir yıkama fırsatı
sunar. Bu özellik, kalan süre göstergesine sahip
belli modellerde bulunmaktadır.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Ürünün çalıştırılması
• Bebek
Bu programı, bebek çamaşırları ve alerjisi olan
kişilerin çamaşırları için kullanın. Daha uzun ısıtma
süresi ve ilave bir durulama sayesinde yüksek
hijyen sağlanır.
• Elde Yıkama
Makinede yıkanamaz etiketi olan ve elde yıkanması
önerilen yünlü / hassas çamaşırlarınızı yıkamak
için bu programı kullanın. Çok yumuşak yıkama
hareketiyle çamaşırlarınızı yıpratmadan yıkar.
• Express
Bu programı, çok az kirli ve lekesiz pamuklu
çamaşırları kısa sürede yıkamak için
kullanabilirsiniz.
• Express 14
Bu programı, çok az kirli olan az miktarda pamuklu
çamaşırları kısa sürede yıkamak için kullanın.
• Koyu renkliler
Bu programı koyu renkli veya renginin solmasını
istemediğiniz renkli çamaşırlarınızı yıkamak için
kullanabilirsiniz. Düşük mekanik hareket ve düşük
sıcaklıkta yıkama yapılmaktadır. Koyu renkliler
için sıvı deterjan veya yün şampuanı kullanılması
önerilmektedir.
• Mix 40
Bu programı, pamuklu ve sentetik çamaşırlarınızı
ayırmaya gerek duymadan bir arada yıkamak için
kullanın.
• Yorgan
Bu programı, makinede yıkanabilir etiketi olan
elyaf yorganlarınızı yıkamak için kullanın. Makineye
ve yorgana zarar vermemek için yorganı doğru
yüklediğinizden emin olun. Makineye yüklemeden
önce yorgan üzerindeki nevresimi çıkarın. Yorganı
ikiye katlandıktan sonra makineye yükleyin.
Yorganın makine içinde körükle mümkün olduğu
kadar temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesine
dikkat edin.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
C
C
A
1 adet çift kişilik elyaf yorgandan (200x200
cm) fazlasını yüklemeyin.
Pamuklu malzeme içeren yorgan, yastık vb.
eşyalarınızı yıkamayın.
UYARI: Yorgan dışındaki halı, kilim, yolluk
vb. eşyalarınızı makinenizde yıkamayın.
Makinenizde kalıcı hasar meydana gelir.
• Refresh
Bu programı, sadece bir kez kullanılmış, üzerinde
leke veya kir bulunmayan çamaşırların kokusunu
gidermek amacıyla kullanın.
• Pamuklu 20
Çevreye ve doğal kaynaklara çok daha duyarlı
olan bu programı, az kirli ve lekesiz pamuklu
çamaşırlarınızı (max 3.5kg) kısa sürede ve
ekonomik bir biçimde yıkamak için kullanın.
C
Sıvı veya jel çamaşır deterjanlarının
kullanılması önerilir.
• Kazan Temizleme
Bu programı, kazanın temizlenmesi ve gerekli
hijyenin sağlanması için belli bir sıklıkta (1-2 ayda
bir) çalıştırın. Programı kesinlikle çamaşırsız olarak
ve makine boşken çalıştırın. Daha verimli bir sonuç
elde etmek için, II no’lu deterjan gözüne çamaşır
makinelerine uygun toz kireç çözücü ekleyin.
Program sona erdikten sonra yükleme kapağını
aralık bırakarak makinenin içinin kurumasını
sağlayın.
21 / 38 TR
Ürünün çalıştırılması
C
C
Bu, çamaşır yıkama programı değildir.
Makine bakım programıdır.
Bu program, makinenin içinde herhangi
bir şey varken kullanılamaz.Kullanmayı
denediğinizde makine otomatik olarak
içeride yük olduğunu algılar ve programı
sonlandırır.
5.7 Özel programlar
Özel uygulamalar için aşağıdaki programlardan
herhangi birini seçin.
• Durulama
Bu programı, durulamayı ya da kolalamayı ayrı
yapmak istediğinizde kullanın.
• Sıkma+Pompa
Bu programı, çamaşırlarınıza ilave sıkma işlemi
uygulamak veya makinenin içindeki suyu tahliye
etmek için kullanın.
Bu programı seçmeden önce, istediğiniz sıkma
devrini seçip, Başla / Bekle / İptal tuşuna
basın. Makine, ayarlanmış olan sıkma devriyle
çamaşırlarınızı sıktıktan sonra suyu tahliye eder.
Çamaşırlarınızı sıktırmadan, sadece suyu tahliye
etmek istiyorsanız, Pompa+Sıkma programını
seçtikten sonra, Sıkma Devri Ayar tuşu yardımıyla,
Sıkma Yok fonksiyonunu seçin ve Başla / Bekle /
İptal tuşuna basın.
C
Narin çamaşırlar için düşük sıkma
devirlerini kullanın.
5.8 Sıcaklık seçimi
Yeni bir program seçildiğinde, sıcaklık
göstergesinde seçilen programın maksimum
sıcaklık değeri görünür.
Sıcaklığı azaltmak için, Sıcaklık Ayar tuşuna
basın. Sıcaklık 10° kademelerle azalır ve son
olarak soğuk seçeneğini gösteren “-” sembolü
görüntülenir.
22 / 38 TR
C
Soğuk seçeneğine geldikten sonra Sıcaklık
Ayar tuşuna tekrar basarsanız seçtiğiniz
program için önerilen sıcaklık görüntülenir.
Sıcaklığı azaltmak için tekrar Sıcaklık Ayar
tuşuna basın.
5.9 Ekonomi sembolü
Enerji tasarrufu sağlayan program ve sıcaklıkları
gösterir.
C
Yoğun ve Hijyen programlarında hijyen
sağlamak için uzun süreli ve yüksek
sıcaklıklarda yıkama yapıldığından Ekonomi
sembolü seçilemez. Benzer şekilde, Bebek,
Tazeleme, Kazan Temizleme, Sıkma ve
Durulama programlarında da Ekonomi
sembolü seçilemez.
5.10 Devir seçimi
Yeni bir program seçildiğinde, sıkma devri
göstergesinde seçilen programın tavsiye edilen
sıkma devri görünür.
Sıkma devrini azaltmak için Sıkma Devri Ayar
tuşuna basın. Sıkma devri kademelerle azalır. Daha
sonra ekranda, ürünün modeline bağlı olarak “Suda
Bırakma” ve “Sıkma Yok” seçenekleri görünür. Bu
seçeneklerin açıklamaları için “Yardımcı fonksiyon
seçimi” bölümüne bakın.
C
Suda Bırakma seçeneği “
Sıkma Yok seçeneği ise “
gösterilmiştir.
F1
F2
F3
” sembolüyle,
” sembolüyle
F4
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Ürünün çalıştırılması
5.11 Program ve tüketim tablosu
Yardımcı Fonksiyon
İlave Su
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1200
1600
1400
1400
1400
1400
1200
1200
1200
1200
1600
1200
1200
800
1200
Kırışık Azaltma
2.70
1.80
1.00
1.08
0.92
0.76
0.95
0.60
2.70
0.10
2.02
1.20
0.30
1.00
0.52
0.62
0.60
0.16
0.30
0.25
2.00
0.03
İlave durulama
87
85
85
55
46
46
80
60
80
40
70
70
80
55
55
55
95
45
56
40
110
35
Hızlı Yıkama
9
9
9
9
4.5
4.5
9
9
2
9
9
9
4
4
4
4
3.5
2
1.5
2
Ön Yıkama
Max Devir***
90
60
40
60**
60**
40**
40
40
90
30
90
60
30
60
40
40
40
20
40
30
70
-
Enerji Tüketimi (kWh)
Pamuklu
Pamuklu
Pamuklu
Pamuklu Ekonomik
Pamuklu Ekonomik
Pamuklu Ekonomik
Pamuklu Ekonomik
Yorgan
Bebek
Express 14
Express
Express
Express
Sentetik
Sentetik
Mix 40
Koyu renkliler
Pamuklu 20
Yünlü
Elde Yıkama
Kazan Temizleme
Refresh
Su tüketimi (lt)
Program (°C)
Azami yük (kg)
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•
•
Suda bırakma
TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•
Seçilebilir
Sıcaklık Aralığı
°C
90-Soğuk
90-Soğuk
90-Soğuk
60-Soğuk
60-Soğuk
60-Soğuk
60-Soğuk
60-40
90-30
30-Soğuk
90-Soğuk
90-Soğuk
90-Soğuk
60-Soğuk
60-Soğuk
40-Soğuk
40-Soğuk
20
40-Soğuk
30-Soğuk
70
-
• : Seçilebilir
* : Otomatik olarak seçilir, iptal edilemez.
** : Enerji Etiketi programı (EN 60456 Ed.3)
*** Makinenin maksimum sıkma devri daha düşükse, maksimum sıkma devrine kadar seçim yapılabilir.
- : Azami yük için program açıklamasına bakın.
C
C
C
** “Pamuklu ekonomik 40°C ve Pamuklu ekonomik 60°C standart programlardır.” Bu programlar ‘40°C
pamuklu standart program’ ve ‘60°C pamuklu standart program’ olarak bilinir ve pano üzerinde sembolleri ile gösterilir.
Tablodaki yardımcı fonksiyonlar, makinenin modeline göre farklılık gösterebilir.
Su ve enerji tüketimi; su basıncı, sertliği ve sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşır cinsi ve miktarına,
yardımcı fonksiyon seçimine, sıkma devrine ve şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak yukarıdaki
tablodan farklılık gösterebilir.
Seçtiğiniz programın yıkama süresini makinenin ekranında görebilirsiniz. Ekranda görünen süreyle
gerçekleşen yıkama süresi arasında küçük farkların olması normaldir.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
23 / 38 TR
Ürünün çalıştırılması
5.12 Yardımcı fonksiyon seçimi
Programı başlatmadan önce istediğiniz yardımcı
fonksiyonları seçin. Ayrıca makine çalışırken Başla
/ Bekle / İptal tuşuna basarak çalışmakta olan
programa uygun yardımcı fonksiyonları seçebilir
veya iptal edebilirsiniz. Bunun için makinenin,
seçeceğiniz veya iptal edeceğiniz yardımcı
fonksiyondan önceki bir adımda olması gerekir.
Programa bağlı olarak, a, b, c veya d ile belirtilen
tuşlara basarak istediğiniz yardımcı fonksiyonu
seçin. Seçilen yardımcı fonksiyonun sembolü
yanar.
a
C
C
C
b
c
d
Bazı fonksiyonlar birlikte seçilemez.
Makineyi çalıştırmadan önce ilk seçilen
yardımcı fonksiyonla uyumsuz bir yardımcı
fonksiyon seçilirse, ilk seçilen fonksiyon
iptal olur ve son seçilen yardımcı fonksiyon
seçili kalır. Örneğin, önce Ön Yıkama seçilir
ardından Hızlı Yıkama seçilmek istenirse,
Ön Yıkama iptal olur, Hızlı Yıkama geçerli
kalır.
Programa uygun olmayan yardımcı
fonksiyon seçilemez. (Bkz. “Program ve
tüketim tablosu”)
Yardımcı Fonksiyon tuşları makinenin
modeline göre farklılık gösterebilir.
• Ön Yıkama
Ön Yıkama yalnızca çok kirli çamaşırlar için
gereklidir. Ön Yıkama kullanmadığınız takdirde
enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu sağlarsınız.
Bu fonksiyonu seçtiğinizde (a) ekranda “F1“
sembolü yanacaktır.
• Hızlı Yıkama
Bu fonksiyon, Pamuklu ve Sentetik programlarında
kullanılabilir. Çok kirli olmayan çamaşırların yıkama
süresinin kısaltılmasını sağlar ve durulama sayısını
azaltır.
24 / 38 TR
Bu fonksiyonu seçtiğinizde (b) ekranda “F2“
sembolü yanacaktır.
C
Bu fonksiyonu seçtiğinizde, makineye,
program tablosunda belirtilen azami yük
miktarının en çok yarısı kadar çamaşır
yükleyin.
• İlave durulama
Bu fonksiyon, makinenin ana yıkama sonrası
yaptığı durulamaya ilave olarak bir durulama daha
yapmasını sağlar. Böylece hassas ciltlerin (bebek
cildi, alerjik ciltler vb.) çamaşırlarda kalabilecek
çok az miktardaki deterjandan etkilenme riskini
azaltabilirsiniz.
Bu fonksiyonu seçtiğinizde (c) ekranda “F3“
sembolü yanacaktır.
• İlave Su
Bu fonksiyon, Pamuklu, Sentetik, Narin ve Yünlü
programlarında çamaşırlarınızı, bol suyla yıkama ve
durulamaya olanak sağlar. Bu fonksiyonu kolayca
kırışan narin çamaşırlar için kullanın.
Bu fonksiyonu seçtiğinizde (c) ekranda “F3“
sembolü yanacaktır.
C
Bu fonksiyonu seçtiğinizde, makineye,
program tablosunda belirtilen azami yük
miktarının en çok yarısı kadar çamaşır
yükleyin.
• Kırışık Azaltma
Bu fonksiyon, çamaşırların yıkanırken daha az
kırışmasını sağlar. Kırışmayı önlemek için kazan
dönme hareketleri azaltılır ve sıkma devri sınırlanır.
Bunlara ek olarak, yıkama daha yüksek bir su
seviyesinde gerçekleştirilir.
Bu fonksiyonu seçtiğinizde (d) ekranda “F4“
sembolü yanacaktır.
• Suda bırakma
Makineyi program bitiminden hemen sonra
boşaltmayacaksanız, çamaşırlarınızın susuz
ortamda buruşmalarını önlemek için suda
bırakma özelliğiyle onları son durulama suyunda
bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra çamaşırlarınızı
sıkmadan suyu tahliye etmek istiyorsanız, Başla /
Bekle / İptal tuşuna basın. Program devam eder ve
su tahliye edilerek program tamamlanır.
Suda bıraktığınız çamaşırları sıkmak istiyorsanız,
Sıkma devrini ayarlayın ve Başla / Bekle / İptal
tuşuna basın.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Ürünün çalıştırılması
Program devam eder. Su tahliye edilerek
çamaşırlar sıkılır ve program sonlanır.
Süre ekranı
Program çalışırken, ekranda programın
tamamlanması için kalan süre gösterilir.
Süre “01:30” şeklinde saat ve dakika olarak
görüntülenir.
C
Program süresi, su basıncı, su sertliği ve
sıcaklığı, çevre sıcaklığı, çamaşır cinsi
ve miktarı, seçilen yardımcı fonksiyon ve
şebeke voltajındaki değişimlere bağlı olarak
tüketim tablosundaki değerlerden farklılık
gösterebilir.
Zaman geciktirme
Geç Başlatma fonksiyonuyla program başlangıcı
24 saate kadar ertelenebilir. Geç başlatma süresi,
30 dakikalık adımlarla artırılabilir.
C
Geç Başlatma ayarı yaptığınızda sıvı
deterjan kullanmayın! Çamaşırlarda leke
kalması riski vardır.
1.Yükleme kapağını açın, çamaşırları yerleştirin ve
deterjan vb. ekleyin.
2.Yıkama programını, sıcaklığını, sıkma devrini ve
gerekirse yardımcı fonksiyonları seçin.
3.“Geç Başlatma “+” ve “-” tuşlarına basarak
istediğiniz geç başlama süresini ayarlayın. Geç
Başlatma sembolü yanıp söner.
4. Başla / Bekle / İptal tuşuna basın. Geç
Başlatma süresi geri saymaya başlar. Geç
Başlatma sembolü yanar. Başla sembolü yanar.
Görüntülenen geç başlatma süresinin ortasındaki
“:” yanıp sönmeye başlar.
C
Geç başlatma süresi boyunca, makineye
çamaşır ilave edilebilir. Geri sayma
işleminin sonunda geç başlatma sembolü
söner, yıkama başlar ve seçili programın
süresi görünür.
Geç Başlatma süresinin değiştirilmesi
Geri sayım işlemi sırasında süreyi değiştirmek
isterseniz:
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
1.Başla / Bekle / İptal tuşuna basın. Görüntülenen
geç başlatma süresinin ortasındaki “:” yanıp
sönmeyi durdurur. Bekleme sembolü yanar. Geç
Başlatma sembolü yanıp söner. Başla sembolü
söner.
2.Geç Başlatma “+ “ veya “ - ” tuşlarına basarak
istediğiniz geç başlatma süresini ayarlayın.
3.Başla / Bekle / İptal tuşuna basın. Geç Başlatma
sembolü yanar. Bekleme sembolü söner. Başla
sembolü yanar.
4.Görüntülenen geç başlatma süresinin ortasındaki
“:” yanıp sönmeye başlar.
Geç Başlatma fonksiyonunun iptal edilmesi
Geç başlatma süresi geri sayımını iptal etmek ve
programı hemen başlatmak isterseniz:
1.Başla / Bekle / İptal tuşuna basın. Görüntülenen
geç başlatma süresinin ortasındaki “:” yanıp
sönmeyi durdurur.
2.Başla sembolü söner. Bekleme sembolü ve Geç
Başlatma sembolü yanıp söner.
3.Geç Başlatma - tuşuna basarak geç başlatma
süresini azaltın. 30 dakikadan sonra program
süresi gösterilecektir.
4.Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak programı
başlatın.
5.13 Programın başlatılması
1.Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak programı
başlatın.
2.Programın başladığını belirten Başla sembolü
yanar.
3.Yükleme kapağı kilitlenir ve kapak kilitli sembolü
yanar.
4.Program hangi adımdan başlamışsa ilgili
adımın sembolü yanar (Ön Yıkama, Ana Yıkama,
Durulama, Yumuşatıcı ve Sıkma).
5.14 Program ilerleme durumu
Çalışan bir programın ilerleme durumu ekrandaki
bir dizi sembol ile gösterilir.
Her program adımının başlangıcında, ilgili sembol
yanmaya başlar ve programın sonunda hepsi
birlikte yanık durumda kalır. Sıranın en sağında
yanan sembol o anda gerçekleştirilmekte olan
adımı gösterir.
Ön Yıkama
Ön Yıkama yardımcı fonksiyonu seçiliyse, ön
yıkama adımının başladığını gösteren Ön Yıkama
sembolü yanar.
25 / 38 TR
Ürünün çalıştırılması
Ana Yıkama
Ana yıkama adımının başladığını gösteren Ana
Yıkama sembolü yanar.
Durulama
Durulama adımının başladığını gösteren Durulama
sembolü yanar.
Yumuşatıcı
Yumuşatıcı adımının başladığını gösteren
Yumuşatıcı sembolü yanar.
Sıkma
En son sıkma adımının başlangıcında Sıkma ve
Pompa özel programları sırasında yanar.
C
Eğer makine sıkma adımına geçmiyorsa,
Suda Bırakma fonksiyonu etkin olabilir
ya da makinedeki çamaşırların dengesiz
dağılımı nedeniyle, otomatik dengesiz yük
algılama sistemi devreye girmiş olabilir.
5.15 Yükleme kapağı kilidi
Makinenin yükleme kapağında, su seviyesinin
uygun olmadığı durumlarda kapağın açılmasını
önleyen bir kilit sistemi bulunmaktadır.
Yükleme kapağı kilitliyken Kapak Kilitli sembolü
yanar. Bu sembol, program sona erdiğinde veya
makine bekleme durumuna aldındığında, yükleme
kapağı açılabilir konuma gelene kadar yanıp
söner. Bu aşamada kapağı zorlamayın. Kapak
açılabilir duruma geldiğinde sembol söner. Sembol
söndükten sonra kapağı açabilirsiniz.
5.16 Program başladıktan sonra
seçimlerin değiştirilmesi
seçimi”.
Ayrıca devir ve sıcaklık ayarlarını da
değiştirebiliriniz. Bkz. “Devir seçimi” ve “Sıcaklık
seçimi”
Çamaşır eklenmesi ve çıkarılması
1.Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak makineyi
bekleme durumuna alın. Makinenin bekleme
durumuna alındığı adıma uygun program takip
ışığı yanıp sönecektir.
2.Yükleme kapağı açılabilir duruma gelene kadar
bekleyin.
3.Yükleme kapağını açıp çamaşırı ekleyin veya
çıkartın.
4.Yükleme kapağını kapayın.
5. Gerekirse yardımcı fonksiyon, sıcaklık ve
devir ayarlarındaki değişiklikleri yapın.
6. Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak makineyi
çalıştırın.
C
Makinenin içindeki su sıcaklığı yüksek veya
su seviyesi kapak hizasının üzerinde ise
kapak açılmayacaktır.
5.17 Çocuk kilidi
Çocuk kilidi özelliğiyle, çocukların makineyle
oynamasını önleyebilirsiniz. Bu sayede, devam
eden bir programda değişiklik yapılmasını
engelleyebilirsiniz.
C
Çocuk kilidi devredeyken Açma / Kapama
tuşu ile makineyi kapatıp açabilirsiniz. Bu
durumda makineniz, çocuk kilidi devrede
olacak şekilde programa kaldığı yerden
devam eder.
Makinenin bekleme durumuna alınması
Çocuk kilidini etkinleştirmek için:
Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak makineyi
2. ve 4. yardımcı fonksiyon tuşlarına 3 saniye
bekleme durumuna alın. Bekleme sembolü yanarak basın. Ekranda “Con” görünür.
makinenin beklemeye alındığını gösterir. Başla
sembolü söner.
F1
F2
F3
F4
Yardımcı fonksiyon, devir ve sıcaklık ayarlarının
değiştirilmesi
Çalışmakta olan programın geldiği adıma bağlı
olarak yardımcı fonksiyonları iptal edebilir veya
etkinleştirebilirsiniz. Bkz. “Yardımcı fonksiyon
26 / 38 TR
C
Çocuk kilidi devredeyken herhangi bir tuşa
basıldığında ekranda aynı ifade görülür.
Çocuk kilidini devreden çıkarmak için:
2. ve 4. yardımcı fonksiyon tuşlarına 3 saniye
basın. Ekranda “COFF“ görünür.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Ürünün çalıştırılması
Sıkma yapmadan yalnızca suyu tahliye etmek
isterseniz:
Başla / Bekle / İptal tuşuna basmanız yeterlidir.
Bekleme sembolü söner. Başla sembolü yanar.
Program devam eder ve yalnızca suyu tahliye eder.
C
Çocuk kilidindeki makineyi, program
sonlandıktan sonra çocuk kilidinden
çıkarmayı unutmayın. Aksi halde,
makine yeni bir program seçimine izin
vermeyecektir.
5.18 Programın iptal edilmesi
Başla / Bekle / İptal tuşunu 3 saniye basılı tutun.
Başla sembolü yanıp söner. Program hangi adımda
iptal edilmişse o adımın sembolü yanık kalır.
Ekranda “End“ görünür ve program iptal edilmiş
olur.
C
Programı iptal ettikten sonra makinenin
kapağını açmak istiyorsanız, ancak makine
içindeki su seviyesi kapak hizasından fazla
olduğu için kapak açılmıyorsa, program
düğmesini Pompa+Sıkma programına
getirip makine içindeki suyu tahliye edin.
5.19 Makinenin suda bekletme
modunda olması
5.20 Program sonu
Program bittiğinde ekranda “End“ yazısı belirir.
Seçilmiş programdaki adımların sembolleri yanık
kalır. Program başlangıcında seçilmiş olan yardımcı
fonksiyon, sıkma devri ve sıcaklık seçili kalır.
5.21 Makinenizde “Bekleme
Modu” bulunmaktadır
Makinenizi On-Off (Açma-Kapama) tuşundan
açtıktan sonra, seçim adımındayken herhangi bir
program başlatılmaz ve başka bir işlem yapmadan
beklenirse veya seçtiğiniz program sona erdikten
sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde herhangi başka
bir işlem yapılmazsa, makineniz enerji tasarrufu
moduna otomatik olarak geçecektir. Gösterge
ışıklarının parlaklığı azalacaktır. Ayrıca ürününüzde
program süresini gösteren bir ekran var ise, bu
ekran tamamen kapanacaktır. Program düğmesini
çevirmeniz veya her hangi bir tuşa dokunmanız
durumunda ışıklar ve ekran eski haline dönecektir.
Enerji tasarrufu modundan çıkarken yapmış
olduğunuz seçimler değişebilir. Programı
başlatmadan önce seçimlerinizin doğruluğunu
kontrol ediniz. Gerekiyorsa, tekrar ayarlayınız. Bu
bir hata değildir.
Makine suda bekletme modunda iken Sıkma
sembolü yanıp söner ve Bekleme sembolü yanar.
Makine bu modda iken sıkma yapmak isterseniz:
Sıkma devrini ayarlayıp Başla / Bekle / İptal tuşuna
basın. Bekleme sembolü söner, Başla sembolü
yanar. Program devam ederek suyu tahliye eder ve
sıkma yapar.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
27 / 38 TR
6 Kolay Kullanım
6.1 Makineyi hazırlama
6.6 Programın iptal edilmesi
6.2 Program seçimi
6.7 Çocuk kilidi
1.Hortumların sıkıca bağlandığını kontrol edin.
2.Makinenin fişini takın.
3.Musluğu tamamen açın.
4.Çamaşırları makinenin içine yerleştirin.
5.Deterjan ve yumuşatıcı koyun.
1.“Program ve tüketim tablosu”na ve sıcaklık
tablosuna bakarak çamaşırların cinsine,
miktarına, kir seviyesine uygun programı
belirleyin.
6.3 Yardımcı fonksiyon seçimi
Programı başlatmadan önce istediğiniz yardımcı
fonksiyonları seçin. Ayrıca makine çalışırken Başla
/ Bekle / İptal tuşuna basarak çalışmakta olan
programa uygun yardımcı fonksiyonları seçebilir
veya iptal edebilirsiniz. Bunun için makinenin,
seçeceğiniz veya iptal edeceğiniz yardımcı
fonksiyondan önceki bir adımda olması gerekir.
Programa bağlı olarak, a, b, c veya d ile belirtilen
tuşlara basarak istediğiniz yardımcı fonksiyonu
seçin. Seçilen yardımcı fonksiyonun sembolü
yanar.
Başla / Bekle / İptal tuşunu 3 saniye basılı tutun.
Başla sembolü yanıp söner. Program hangi adımda
iptal edilmişse o adımın sembolü yanık kalır.
Ekranda “END“ görünür ve program iptal edilmiş
olur.
Çocuk kilidi özelliğiyle, çocukların makineyle
oynamasını önleyebilirsiniz. Bu sayede, devam
eden bir programda değişiklik yapılmasını
engelleyebilirsiniz.
Çocuk kilidini etkinleştirmek için:
2. ve 4. yardımcı fonksiyon tuşlarına 3 saniye
basın. Ekranda “Con” görünür.
C
Çocuk kilidi devredeyken herhangi bir tuşa
basıldığında ekranda aynı ifade görülür.
6.4 Programın başlatılması
Çocuk kilidini devreden çıkarmak için:
2. ve 4. yardımcı fonksiyon tuşlarına 3 saniye
basın. Ekranda “COFF“ görünür.
6.5 Program sonu
C
1.Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak programı
başlatın.
2.Programın başladığını belirten Başla sembolü
yanar.
3.Yükleme kapağı kilitlenir ve kapak kilitli sembolü
yanar.
4.Program hangi adımdan başlamışsa ilgili adımın
sembolü yanar (Ön Yıkama, Ana Yıkama,
Durulama, Yumuşatıcı ve Sıkma).
Program bittiğinde ekranda “End“ yazısı belirir.
Seçilmiş programdaki adımların sembolleri yanık
kalır. Program başlangıcında seçilmiş olan yardımcı
fonksiyon, sıkma devri ve sıcaklık seçili kalır.
28 / 38 TR
Daha ayrıntılı kullanım için Ürünün
çalıştırılması bölümüne bakın.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
7 Bakım ve temizlik
Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün
kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar
azalır.
7.1 Deterjan çekmecesinin
temizlenmesi
Deterjan çekmecesini, zamanla içinde toz deterjan
birikmesini önlemek için, aşağıda belirtildiği gibi
düzenli aralıklarla (4-5 yıkamada bir) temizleyin:
C
Resimdeki gibi sifonu arkasından
kaldırarak çıkartınız.
1 Yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına
bastırarak, deterjan çekmecesini kendinize
doğru çekip çıkarın.
C
Yumuşatıcı bölmesinde normalden daha
çok su ve yumuşatıcı karışımı kalmaya
başlarsa sifon temizliği de yapın.
2 Çekmeceyi ve sifonu lavaboda, bol ılık suyla
yıkayın. Çekmecedeki kalıntıların cildinize
temasını önlemek için, temizliği eldiven ya da
uygun bir fırçayla yapın.
3 Temizledikten sonra sifonu yerine iyice oturtarak
çekmeceyi geri takın.
7.2 Yükleme kapağı ve
kazanın temizlenmesi
Yumuşatıcı, deterjan ve kir artıkları zamanla
makinenizde birikerek koku ve yıkama şikayetlerine
neden olabilir. Bunu önlemek için Kazan
Temizleme programını kullanın. Makinenizde
Kazan Temizleme programı yoksa İlave Su veya
İlave Durulama yardımcı fonksiyonunu da seçerek
Pamuklu-90 programını kullanın. Bu işlemleri,
kesinlikle çamaşırsız olarak ve makine boşken
çalıştırın. Programı başlatmadan önce ana yıkama
deterjan gözüne (“2” no’lu göz) 1 çay bardağı
(maks. 100 gr) toz kireç önleyici koyun. Kireç
önleyici tablet şeklinde ise 2 no’lu göze bir adet
tablet koyun. Program bittikten sonra körüğün içini
temiz bir bezle kurulayın.
C
C
Çamaşır makinelerine uygun bir kireç
önleyici kullanın.
Her yıkamadan sonra kazanın içinde yabancı cisim
kalmadığını kontrol edin.
Şekilde gösterilen körükteki delikler tıkalı ise
kürdan yardımıyla delikleri açın.
C
A
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Kazan temizleme işlemini 2 ayda bir
tekrarlayın.
Kazanın içinde, metal cisimler yüzünden
pas lekeleri oluşabilir. Kazan yüzeyindeki
lekeleri, paslanmaz çelik temizlik
maddeleriyle temizleyin. Kesinlikle çelik
yünü ya da bulaşık teli kullanmayın.
UYARI: Kesinlikle bulaşık süngeri ya da
ovalama malzemeleri kullanmayın. Bunlar
boyalı ve plastik yüzeylere zarar verir.
29 / 38 TR
Bakım ve temizlik
7.3 Gövde ve kontrol
panelinin temizlenmesi
Gerektiğinde makinenin gövdesini sabunlu su ya
da aşındırıcı olmayan krem deterjanlarla silin ve
yumuşak bir bezle kurulayın.
Kontrol panelini temizlemek için yalnızca yumuşak
ve nemli bir bez kullanın.
7.4 Su giriş filtrelerinin temizlenmesi
Makinenin arkasındaki su giriş musluklarının
ucunda ve su giriş hortumlarının musluğa takıldığı
uçlarda birer adet filtre vardır. Bu filtreler, şebeke
suyundaki yabancı maddelerin ve pisliklerin
makineye girmesini engeller. Filtrelerin kirlendikçe
temizlenmesi gerekir.
Ayrıca, makineyi taşımadan önce (örneğin başka
bir eve taşınırken) ve suyun donma tehlikesi söz
konusu olduğunda da suyun tamamen tahliye
edilmesi gerekebilir.
A
A
A
UYARI: Pompa filtresinin içinde kalan
yabancı cisimler makinenize zarar verebilir
ya da ses problemine neden olabilir.
UYARI: Ürünün bulunduğu bölgede her
türlü donma ihtimaline karşılık, ürün
kullanımda değil ise musluğu kapatın,
şebeke hortumunu sökün ve makine
içindeki suyu boşaltın.
UYARI: Ürünün şebeke hortumunun bağlı
olduğu musluğu her kullanım sonrası
kapatın.
Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun tahliye
edilmesi için:
1 Makinenin fişini çekerek elektriği kesin.
1 Muslukları kapayın.
2 Su girişi hortumlarının somunlarını söküp, su
girişi vanalarındaki filtrelerin üzerindeki tortuları
uygun bir fırçayla temizleyin. Filtreler çok kirliyse
penseyle yerinden çıkarıp temizleyin.
3 Su girişi hortumlarının düz ucunda bulunan
filtreleri contasıyla birlikte yerinden çıkarıp
musluk altında iyice temizleyin.
4 Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar yerine takarak
hortum somunlarını elinizle sıkın.
A
UYARI: Makinenin içindeki suyun
sıcaklığı 90 ºC’ye kadar çıkabilir. Yanma
tehlikesinden kaçınmak için filtre temizliği
makinedeki su soğuduktan sonra yapın.
2 Filtre kapağını açın.
Filtre kapağı iki parça ise, kapağın üzerindeki
tırnağı aşağıya doğru bastırıp, parçayı kendinize
doğru çekin.
7.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve
pompa filtresinin temizlenmesi
Makinede bulunan filtre sistemi, yıkama suyunun
tahliyesi sırasında, düğme, bozuk para, kumaş
lifi gibi katı maddelerin pompa pervanesine
takılmasını engeller. Böylece atık su sorunsuz bir
şekilde tahliye olur ve pompanın kullanım ömrü
uzar.
Makine suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi
tıkanmış olabilir. Filtrenin, her tıkandığında ya da
3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini
temizlemek için önce suyun tahliye edilmesi
gerekmektedir.
30 / 38 TR
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Bakım ve temizlik
Filtre kapağı tek parça ise, kapağı üst iki yanından
çekerek açın.
C
Filtre kapağını, üstündeki aralıktan
ince plastik uçlu bir aletle aşağıya
doğru hafifçe iterek de çıkarabilirsiniz.
Kapağı çıkarmak için metal uçlu aletler
kullanmayın.
3 Bazı ürünlerimizde acil su tahliye hortumu
bulunmakta bazılarında bulunmamaktadır. Suyu
tahliye etmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın.
Üründe acil su tahliye hortumu bulunuyorsa
suyu tahliye etmek için:
a Filtreden akacak suyu doldurmak için filtrenin
önüne geniş bir kap yerleştirin.
b Pompa filtresini su akmaya başlayıncaya kadar
(saat yönünün tersine) çevirerek gevşetin.
Akan suyu, filtrenin önüne yerleştirdiğiniz kaba
doldurun. Etrafa dökülebilecek suyu temizlemek
için yanınızda bir bez bulundurun.
c Makinedeki su bittiğinde pompa filtresini
çevirerek tamamen çıkarın.
4 Filtre içindeki kalıntıları ve ayrıca varsa pervane
bölgesindeki lifleri temizleyin.
5 Filtreyi yerine takın.
6 Filtre kapağını, kapak iki parçalı ise, tırnağın
bulunduğu yerden bastırarak kapayın. Tek
parçaysa, önce alt taraftaki tırnakları yerine
oturtup, sonra üst tarafını bastırarak kapayın.
a Acil su tahliye hortumunu yuvasından çekin.
b Hortumun ucunu geniş bir kaba yerleştirin.
Hortumun ucundaki tıpayı çekip çıkararak suyu
kaba boşaltın. Kap dolduğunda, hortumun ağzını
tıpayı takarak kapayın. Kabı boşalttıktan sonra
yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak makinedeki
suyu tamamen boşaltın.
c Su tahliyesi bitince, ağzını tekrar tıpayla
kapayarak, hortumu yerine sabitleyin.
d Pompa filtresini çevirerek çıkarın.
Üründe acil su tahliye hortumu bulunmuyorsa
suyu tahliye etmek için:
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
31 / 38 TR
8 Sorun giderme
Program başlatılamıyor veya program seçimi yapılamıyor.
• Altyapı kaynaklı problemler (şebeke voltajı, su basıncı vb.) nedeniyle makine kendini korumaya almış olabilir. >>>
Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye süreyle basarak makineyi fabrika ayarlarına getirin. (Bkz. “Programın iptal
edilmesi”)
Makinenin içinde su var.
• Üretim sırasında kalite kontrol işlemleri nedeniyle makinede bir miktar su kalmış olabilir. >>> Bu arıza değildir,
suyun makineye zararı yoktur.
Makinenin altından su geliyor.
• Hortumlarda ya da pompa filtresinde problem olabilir. >>> Su girişi hortumlarının contalarını yerlerine iyice
yerleştirin. Hortumu musluğa sıkıca takın.
• Pompa filtresi tamamen kapanmamış olabilir. >>> Pompa filtresinin tamamen kapalı olduğunu kontrol edin.
Makine su almıyor.
• Musluk kapalı olabilir. >>> Muslukları açın.
• Su girişi hortumu bükülmüş olabilir. >>> Hortumu düzeltin.
• Su girişi filtresi tıkalı olabilir. >>> Filtreyi temizleyin.
• Yükleme kapağı kapanmamış olabilir. >>> Kapağını kapayın.
Makine su tahliye etmiyor.
• Su gideri hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. >>> Hortumu temizleyin veya düzeltin.
• Pompa filtresi tıkanmış olabilir. >>> Pompa filtresini temizleyin.
Makine titreşim veya ses yapıyor.
• Makine dengesiz duruyor olabilir. >>> Ayaklarını ayarlayarak makineyi dengeleyin.
• Pompa filtresine sert bir cisim kaçmış olabilir. >>> Pompa filtresini temizleyin.
• Nakliye emniyet cıvataları çıkarılmamış olabilir. >>> Nakliye emniyet cıvatalarını çıkarın.
• Makinedeki çamaşır miktarı az olabilir. >>> Makineye daha çok çamaşır yükleyin.
• Makineye aşırı miktarda çamaşır konmuş olabilir. >>> Makinenin içindeki çamaşırların bir kısmını çıkarın ya da
çamaşırları elinizle düzelterek makinenin içine eşit bir şekilde dağıtın.
• Makine sert bir yüzeye dayanıyor olabilir. >>> Makinenin herhangi bir yere dayanmadığını kontrol edin.
Makine, program başladıktan bir süre sonra durdu.
• Voltaj düşüklüğü nedeniyle makine bir süre durmuş olabilir. >>> Voltaj normal seviyeye geldiğinde makine
çalışmaya kaldığı yerden devam eder.
Makine aldığı suyu doğrudan tahliye ediyor.
• Tahliye hortumu yeterli yükseklikte olmayabilir. >>> Tahliye hortumunu kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi
bağlayın.
Yıkama sırasında makinede su görünmüyor.
• Su makinenin görünmeyen bölümündedir. Bu bir arıza değildir.
Yükleme kapağı açılmıyor.
• Makinedeki su seviyesinden dolayı kapak kilidi devrededir. >>> Pompa ya da Sıkma programını çalıştırarak suyu
tahliye edin.
• Makine suyu ısıtıyor ya da sıkma adımında olabilir. >>> Programın bitmesini bekleyin.
• Kapak kilidi devrededir. Kapak kilidi program bittikten birkaç dakika sonra devreden çıkar. >>> Kapak kilidinin
devreden çıkması için birkaç dakika bekleyin.
32 / 38 TR
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Sorun giderme
Yıkama, kılavuzda belirtilenden daha uzun sürüyor.(*)
• Su basıncı düşük olabilir. >>> Makine, gelen su miktarının azalması nedeniyle yıkama kalitesinin düşmesini
önlemek için yeterli suyu alıncaya kadar bekler. Bu nedenle yıkama süresi uzar.
• Voltaj düşük olabilir. >>> Voltaj düşük olduğunda yıkama kalitesinin düşmemesi için yıkama süresi uzatılır.
• Su girişi sıcaklığı düşük olabilir. >>> Soğuk mevsimlerde suyun ısıtılması için gereken süre uzar. Ayrıca, yıkama
kalitesinin düşmemesi için de yıkama süresi uzatılır.
• Durulama sayısı ve / veya durulama suyu miktarı artmış olabilir. >>> Makine, daha iyi durulama yapması
gerektiğinde durulama suyu miktarını artırır ve gerekirse bir durulama adımı daha ekler.
• Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönümleme sistemi devreye girmiş
olabilir. >>> Önerilen miktarda deterjan kullanın.
Program süresi geri saymıyor. (Ekranlı modellerde) (*)
• Su alırken zamanlayıcı durabilir. >>> Makine, yeterince su alıncaya kadar süre göstergesi geri saymaz. Alınan su
miktarı azaldığında yıkama kalitesinin düşmemesi için makine, suyunu tamamlayana kadar bekler. Süre göstergesi
daha sonra geri saymaya devam eder.
• Isıtma adımında zamanlayıcı durabilir. >>> Makine, seçili sıcaklığa ulaşana kadar süre göstergesi geri saymaz.
• Sıkma adımında zamanlayıcı durabilir. >>> Makinenin içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması nedeniyle
otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.
Program süresi geri saymıyor. (*)
• Çamaşır, makinede dengesizlik yaratmış olabilir. >>> Makinenin içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması
nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.
Makine sıkma adımına geçmiyor. (*)
• Çamaşır, makinede dengesizlik yaratmış olabilir. >>> Makinenin içindeki çamaşırların dengesiz dağılmış olması
nedeniyle, otomatik dengesiz yük algılama sistemi devreye girmiş olabilir.
• Makine içindeki su tahliye edilemediği için sıkma yapmamış olabilir. >>> Filtre ve tahliye hortumunu kontrol edin.
• Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönümleme sistemi devreye girmiş
olabilir. >>> Önerilen miktarda deterjan kullanın.
Yıkama performansı kötü: Grileşme var. (**)
• Uzun süre, yetersiz miktarda deterjan kullanılmış olabilir. >>> Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda
deterjan kullanın.
• Uzun süre, düşük ısıda yıkama yapılmış olabilir. >>> Yıkanan kumaşa uygun sıcaklığı seçin.
• Sert sularda, yeterli deterjan kullanılmamış olabilir. >>> Su sertse, yeterli miktarda deterjan kullanılmaması çamaşır
üzerindeki kirin çamaşıra yapışmasına ve çamaşırda zamanla grileşmeye neden olur. Grileşme oluştuktan sonra
gidermek zordur. Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.
• Çok miktarda deterjan kullanılmış olabilir. >>> Su sertliğine ve çamaşıra göre önerilen miktarda deterjan kullanın.
Yıkama performansı kötü: Lekeler çıkmadı veya çamaşılar beyazlaşmadı. (**)
• Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir. >>> Çamaşıra uygun türde ve önerilen miktarda deterjan kullanın.
• Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> Makineyi aşırı yüklemeyin. “Program ve Tüketim tablosu”nda tavsiye edilen
miktarda çamaşır yükleyin.
• Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş olabilir. >>> Yıkanan kumaşa uygun olan program ve sıcaklığı seçin.
• Hatalı deterjan kullanılmış olabilir. >>> Makineye uygun, orijinal deterjan kullanın.
• Deterjan hatalı gözde olabilir. >>> Deterjanı doğru göze koyun. Çamaşır suyuyla deterjanı birbirine karıştırmayın.
Yıkama performansı kötü: Çamaşırlarda yağlı lekeler oluştu. (**)
• Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. 7.2.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
33 / 38 TR
Sorun giderme
Yıkama performansı kötü: Çamaşırlar kötü kokuyor. (**)
• Devamlı düşük sıcaklıkta ve / veya kısa programlarda yıkama nedeniyle, kazanda koku ve bakteri tabakaları
oluşabilir. >>> Deterjan çekmecesini ve makinenin kapağını her yıkamadan sonra aralık bırakın. Böylece içerde
bakteriler için elverişli, nemli bir ortam oluşmamış olur.
Çamaşırların rengi soldu. (**)
• Aşırı miktarda çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> Makineyi aşırı yüklemeyin.
• Kullanılan deterjan nemlenmiş olabilir. >>> Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı sıcağa
maruz bırakmayın.
• Yüksek bir sıcaklık derecesi seçilmiş olabilir. >>> Çamaşırların türüne ve kirine uygun bir program ve sıcaklık seçin.
İyi durulamıyor.
• Kullanılan deterjanın miktarı, markası veya saklama koşulları uygun değildir. >>> Çamaşır makinesine ve
çamaşırlarınıza uygun bir deterjan kullanın. Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı sıcağa
maruz bırakmayın.
• Deterjan yanlış göze konmuş olabilir. >>> Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa,
makine bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımında alabilir. Deterjanı doğru göze koyun.
• Pompa filtresi tıkalı olabilir. >>> Filtreyi kontrol edin.
• Tahliye hortumu kıvrılmış olabilir. >>> Tahliye hortumunu kontrol edin.
Çamaşırlar yıkandıktan sonra sertleşti. (**)
• Yeterli miktarda deterjan kullanılmamış olabilir. >>> Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanılmaması, zamanla
çamaşırların sertleşmesine neden olur. Su sertliğine uygun miktarda deterjan kullanın.
• Deterjan yanlış göze konmuş olabilir. >>> Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa,
makine bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımında alabilir. Deterjanı doğru göze koyun.
• Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir. >>> Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp
temizleyin.
Çamaşırlar yumuşatıcı kokmuyor. (**)
• Deterjan yanlış göze konmuş olabilir >>> Ön Yıkama seçilmediği halde ön yıkama gözüne deterjan konursa makine,
bu deterjanı durulama ya da yumuşatıcı adımında alabilir. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp temizleyin. Deterjanı doğru
göze koyun.
• Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir. >>> Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp
temizleyin.
Çekmecede deterjan kalıntısı var. (**)
• Deterjan, çekmece ıslakken konulmuş olabilir. >>> Deterjan koymadan önce çekmeceyi kurulayın.
• Deterjan nemlenmiş olabilir. >>> Deterjanları nemsiz bir ortamda, kapalı olarak saklayın ve aşırı sıcağa maruz
bırakmayın.
• Su basıncı düşük olabilir. >>> Su basıncını kontrol edin.
• Ön yıkama suyunu alırken ana yıkama gözündeki deterjan ıslanmış olabilir. Deterjan gözünün deliklerinde tıkanıklık
olabilir. >>> Delikleri kontrol edip tıkanıklık varsa temizleyin.
• Deterjan gözü vanalarında sorun olabilir. >>> Yetkili Servisi arayın.
• Deterjanla yumuşatıcı karışmış olabilir. >>> Yumuşatıcıyı deterjanla karıştırmayın. Çekmeceyi sıcak suyla yıkayıp
temizleyin.
• Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir. >>> Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için bkz. 7.2.
Çamaşırlarda deterjan kalıntısı var. (**)
• Aşırı miktarda çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> Makineyi aşırı yüklemeyin.
• Yanlış program ve sıcaklık seçilmiş olabilir. >>> Yıkanan kumaşa uygun program ve sıcaklığı seçin.
• Yanlış deterjan kullanılmış olabilir. >>> Yıkanan kumaşa uygun deterjan seçin.
34 / 38 TR
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Sorun giderme
Makinede çok miktarda köpük oluşuyor. (**)
• Çamaşır makinesine uygun olmayan deterjanlar kullanılıyor olabilir. >>> Çamaşır makinesine uygun deterjanlar
kullanın.
• Aşırı miktarda deterjan kullanılmış olabilir. >>> Yalnızca gerektiği kadar deterjan kullanın.
• Deterjan kötü koşullarda saklanmış olabilir. >>> Deterjanı nemsiz ortamda, kapalı olarak saklayın. Aşırı sıcak
ortamlarda saklamayın.
• Tül gibi delikli çamaşırlar yapıları nedeniyle çok köpürür. >>> Bu tür çamaşırlar için az miktarda deterjan kullanın.
• Yanlış göze deterjan konulmuş olabilir. >>> Deterjanı doğru göze koyun.
• Makine, yumuşatıcıyı erken alıyor olabilir. >>> Vanalarda veya deterjan çekmecesinde sorun olabilir. Yetkili Servisi
arayın.
Deterjan çekmecesinden dışarı köpük taşıyor.
• Çok fazla detarjan kullanılmış olabilir. >>> 1 çorba kaşığı yumuşatıcı ile ½ lt suyu karıştırıp deterjan çekmecesinin
ana yıkama gözüne boşaltın.
• Makineye “Program ve Tüketim tablosu”nda yer alan program ve azami yüklere uygun miktarda deterjan koyun.
Ekstra kimyasal kullandığınızda (leke çıkarıcılar, çamaşır suyu vb.), deterjan miktarını azaltın.
Program sonunda çamaşırlar ıslak kalıyor. (*)
• Fazla deterjan kullanılması nedeniyle aşırı köpük oluşmuş ve otomatik köpük sönümleme sistemi devreye girmiş
olabilir. >>> Önerilen miktarda deterjan kullanın.
Makine çalışmıyor. Ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Fiş prize takılı olmayabilir. >>> Fişi kontrol edip prize takın.
Sigorta arızalı olabilir. >>> Sigortayı kontrol edin ve gerekirse ehliyetli bir elektrikçiye değiştirtin.
Elektrik kesik olabilir. >>> Elektriği kontrol edin.
Açma / Kapama tuşuna basılmamış olabilir. >>> Açma / Kapama tuşuna basın.
Programı seçtikten ve Başla / Bekle / İptal tuşuna basıldığında makine çalışmıyor.
Yükleme kapağı kapanmamış olabilir. >>> Yükleme kapağını kapatın. Program Gösterge sembolleri arasındaki Durulama sembolü yanıp sönüyor. (Makinenizin modeline bağlı
olarak su kesik sembolü de yanıyor olabilir)
Su kesik olabilir. >>> Suyun kesik olmadığından emin olduktan sonra Başla / Beklet / İptal tuşuna basarak
makinenizi tekrar çalıştırabilirsiniz.
* Çamaşırlar makine içinde iyi dağılmadığı zaman, makine, kendisine ve çevresine zarar vermemek için sıkma adımına
geçmez. Çamaşırları düzeltip tekrar sıkma yaptırın.
**Düzenli kazan temizliği uygulanmamış olabilir.>>> Kazanı düzenli olarak temizleyin. Bkz. 7.2
A
UYARI: Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız
bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
35 / 38 TR
8 Tüketici hizmetleri
Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok
geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.
Beko hizmet Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan
bu numarayı çevirerek Beko Hizmet Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Beko Hizmet Merkezi
444 1 404
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız*)
Diğer Numara
0.216.585 8 404
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu
doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/
İSTANBUL
Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize
başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde
ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi)
36 / 38 TR
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
ÜRÜN FİŞİ
Kanun Hükmünde Komisyon Yönetmeliği (AB) No.1061/201 ile Uyumludur
Tedarikçi adı veya ticari marka
Model adı
D4 9101 E
Nominal kapasite (kg)
Enerji verim sınıfı
Beko
9
A+++
(1)
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
(2)
214
Tam yükte 60°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)
1.076
Kısmi yükte 60°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)
0.924
Kısmi yükte 40°C standart pamuklu programının enerji tüketimi (kWh)
0.759
“Kapalı” modda elektrik tüketimi (W)
0.200
“Açık bırakma” modunda elektrik tüketimi (W)
1.000
Yıllık Su Tüketimi (l) (3)
11660
Sıkarak kurutma verimi sınıfı (4)
Maksimum sıkma devri (dev/dak)
Kalan nem miktarı (%)
Standart pamuklu programı (5)
C
1000
62
Pamuklu Eko 60°C ve 40°C
Tam yükte 60°C standart pamuklu programının süresi (dak.)
205
Kısmi yükte 60°C standart pamuklu programının süresi (dak.)
176
Kısmi yükte 40°C standart pamuklu programının süresi (dak.)
147
Açık bırakma modunun süresi (dak.)
N/A
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları yıkama/sıkma (dB)
55/70
Ankastre
Hayır
(1)
A+++ (En yüksek verim) ile D (En düşük verim) arası ölçekte
Tam ve kısmi yükte 60°C ve 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama döngüsüne dayanan enerji tüketimi ve düşük
enerji modlarındaki tüketim. Gerçek enerji tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.
(2)
Tam ve kısmi yükte 60°C ile 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama döngüsüne dayanan su tüketimi. Gerçek su
tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.
(3)
(4)
A (En yüksek verim) ile G (En düşük verim) arası ölçekte
Etiket ve fişte yer alan bilgiler “60°C standart pamuklu programı” ve “40°C standart pamuklu programına” yönelik olup bu
programlar, normal kirli pamuklu çamaşırların temizlenmesi için uygundur ve enerji ve su tüketimi bir arada düşünüldüğünde en
verimli programlardır.
(5)
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
37 / 38 TR
38 / 38 TR
Çamaşır Makinesi / Kullanma Kılavuzu
Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat
etmesi gereken hususlar
Beko tarafından verilen bu garanti, Çamașır Makinesi’nin normalin dıșında kullanılmasından doğacak
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, așağıdaki durumlar da garanti dıșıdır:
1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2.Ürünün müșteriye tesliminden sonraki yükleme, boșaltma ve tașıma sırasında olușan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düșüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda
kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düșmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5.Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karșılığında yapılır.
Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı,
bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri
numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Ürününüzün CE uygunluk değerlendirmesi Arçelik A.Ș. tesislerinde yapılmıștır.
Ürününüz Arçelik A,Ș. İstanbul tesislerinde üretilmiștir.
Arçelik A.Ș. Çamașır Makinesi İșletmesi
Ankara Asfaltı Üzeri 34950 Tuzla-İstanbul
ARÇELİK A.Ș. Tuzla 34950 İstanbul
Tel.:(0-216) 585 85 85
Fax: (0-216) 585 85 80
Menșei : Türkiye
Çamaşır Makinesi
Garanti Belgesi
BEKO Çamașır Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği șekilde kullanılması ve BEKO'nun yetkili
kıldığı Servis elemanları dıșındaki șahıslar tarafından bakım, onarım veya bașka bir nedenle müdahale
edilmemiș olması șartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, ișçilik ve üretim hataların
karșı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİȘTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve ișçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde
yapılan ișlemler için, ișçilik masrafı, değiștirilen parça bedeli ya da bașka bir ad altında hiçbir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
Tamir süresi 20 iș günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin
bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren bașlar. Ürünün
arızasının 10 iș günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. Ș. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar,
benzer özelliklere sahip bașka bir ürünü, müșterinin kullanımına tahsis edecektir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiștirilecek parçaların Arızanın
giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiștirilecek parçaların atölyelerinde
yapılabilir. Müșterimizin buna onayı șarttır.
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde
en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde
altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami sürenin așılması
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı,bayii,
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiștirilmesini,
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne bașvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiștir.
ARÇELİK A.Ș.
GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
www.beko.com
Seri No
Tip
Teslim Tarihi, Yeri
Fatura Tarihi, No
Satıcı Firma Ünvanı
:
:
:
:
:
Adres
:
Tel-Faks
:
Satıcı Firma (Kașe ve imza) :
Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 87685 no’lu ve 21/07/2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiștir.
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kașeleyecektir
Download PDF

advertising