Prochem | SN700 | MONITOR - Tiktalik

MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 11 września 2003 r.
Nr 177(1760)
Poz. 9529–9576
Poz. w KRS 83151–83850
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,
że opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze należy wpłacać
na rachunek bankowy:
KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie
43 1500 1777 1217 7004 1876 0000
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie
organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów
Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia
lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny
numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim
ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 124, poz. 1358) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia
lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe
i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł
za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki
oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady
naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 10 listopada 2001 r.
Krzysztof Parafiński; Ministerstwo
Sprawiedliwości
Digitally signed by Krzysztof Parafiński; Ministerstwo Sprawiedliwości
Date: 2012.06.27 13:34:17 CEST
Reason: Elektroniczne wydanie MSiG
Location: Polska
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 11 września 2003 r.
Nr 177(1760)
Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ministerstwa Sprawiedliwości
informuje,
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca
jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego
i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące
tego przedsiębiorcy.
Monitory Sądowe i Gospodarcze można przeglądać we wszystkich sądach rejonowych
oraz w bibliotekach, które otrzymują obowiązkowe egzemplarze biblioteczne na podstawie
ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 722).
Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały firm:
KOLPORTER S.A.,
RUCH S.A.,
BIURO INFORMACJI w Krakowie
oraz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Punkty sprzedaży detalicznej Monitora Sądowego i Gospodarczego:
 Warszawa, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75c,
I klatka, V p., pokój 504,
 Kraków, Biuro Informacji, 30-960 Kraków 1, skr. poczt. 241, tel./faks (0-prefiks-12) 659-02-40,
e-mail: binfo@binfo.com.pl
Ponadto Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi
wysyłkową sprzedaż Monitorów.
Zamówienia należy składać listownie.
Istnieje również możliwość zamówienia egzemplarza Monitora, w którym opublikowane będzie
zgłoszone do druku ogłoszenie.
Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
w Sądach Gospodarczych.
Formularze dotyczące zamówień na Monitory znajdują się na stronie internetowej
www.ms.gov.pl/formularze/formularze.shtml
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego uprzejmie informuje, że z dniem
2 stycznia 2003 r. zmienia zasady przyjmowania zamówień na pojedyncze numery Monitora.
Zamówienia te będą realizowane tylko poprzez wpłacenie z góry na konto Biura 29,51 zł pokrywających
cenę egzemplarza i koszty przesyłki poleconej. Zamówienia należy składać wraz z dowodem opłaty.
Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
w Sądach Gospodarczych oraz Centrum Informacyjne Biura.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Wykaz punktów przyjmowania ogłoszeń
do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Miasto
Kod
Biała Podlaska
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chełm
Ciechanów
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk (Gdynia)
Gorzów Wielkopolski
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Leszno
Lublin
Łomża
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Ostrołęka
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Sieradz
Skierniewice
Słupsk
Suwałki
Szczecin
Tarnobrzeg
Tarnów
Toruń
Warszawa
Wałbrzych
Włocławek
Wrocław
Zamość
Zielona Góra
21-500
15-950
43-300
85-023
22-100
06-400
42-200
82-300
81-364
66-400
58-500
62-800
40-040
25-312
62-500
75-626
30-965
38-400
59-220
64-100
20-340
18-400
90-928
33-300
10-523
45-057
07-410
64-920
97-300
09-404
61-752
37-700
26-600
35-324
08-110
98-200
96-100
76-200
16-400
70-485
39-400
33-100
87-100
02-315
58-300
87-800
53-234
22-400
65-364
Adres
ul. Brzeska 20-22
ul. Łąkowa 3
ul. Bogusławskiego 24
ul. Toruńska 64a
pl. Kościuszki 3
ul. Mikołajczyka 5/6
ul. Dekabrystów 41
ul. płk. Dąbka 8-12
ul. 10 Lutego 24
ul. Dzieci Wrzesińskich 6
ul. Bankowa 18
al. Wolności 13
ul. Lompy 14
ul. Warszawska 44
ul. Wojska Polskiego 2
ul. gen. Andersa 34
ul. Przy Rondzie 7
ul. Wolności 3
ul. Złotoryjska 29
ul. Kasprowicza 1
ul. Garbarska 20
ul. Wojska Polskiego 2
ul. Pomorska 37
ul. Pijarska 3
ul. Partyzantów 70
ul. Ozimska 19
pl. Bema 10
al. Powstańców Wielkopolskich 79
ul. Słowackiego 5
ul. Kilińskiego 10b
ul. Grochowe Łąki 6
ul. Konarskiego 6
ul. Traugutta 30/30a
ul. Trembeckiego 11a
ul. Biskupa Świrskiego 17
al. Zwycięstwa 1
ul. Mszczonowska 33/35
ul. Szarych Szeregów 13
ul. Przytorowa 2
ul. Królowej Korony Polskiej 32
ul. Sienkiewicza 27
ul. Szujskiego 66
ul. Młodzieżowa 31
ul. Barska 28/30
ul. Słowackiego 1
ul. Kilińskiego 20
ul. Grabiszyńska 269
ul. Ormiańska 11
ul. Kożuchowska 8
Telefon
0-83, 342 08 80 w. 505
0-85, 732 66 55 w 120
0-33, 816 37 60-69 w. 31 lub 34
0-52, 32 62 723
0-82, 564 38 29, 564 44 59
0-23, 627 32 81 w. 217
0-34, 324 95 09
0-55, 234 56 21 w. 311
0-58, 627 80 18, 627 80 03
0-95, 722 46 77 w 234
0-75, 641 53 21
0-62, 765 77 88
0-32, 731 34 52 lub 53, 54
0-41, 344 10 60
0-63, 242 95 35 w. 369
0-94, 34 28 252
0-12, 619 51 89
0-13, 436 84 78 w. 283
0-76, 856 52 21, 856 51 43 w. 119
0-65, 529 34 20 w. 22
0-81, 710 11 25
0-86, 216 42 52 w. 109
0-42, 630 52 00 w. 210
0-18, 443 58 79 w. 224 lub 225
0-89, 534 00 69
0-77, 454 38 21
0-29, 764 37 43, 764 57 31 w. 114
0-67, 351 03 51 w. 36
0-44, 649 42 52
0-24, 268 01 38
0-61, 856 64 44
0-16, 678 83 31 w. 344
0-48, 362 91 31
0-17, 862 89 33, 862 52 07 w. 42
0-25, 644 00 13, 644 45 39
0-43, 827 13 20 w. 256 lub 264
0-46, 832 56 51
0-59, 842 32 43 w. 212
0-87, 566 22 89 w. 31
0-91, 422 49 90, 422 49 99 w. 31
0-15, 822 22 34 w 129, 823 48 80 lub 81, 823 49 56
0-14, 626 30 88
0-56, 610 58 46
0-22, 570 55 59
0-74, 843 32 19, 843 04 56
0-54, 231 54 34
0-71, 334 82 03
0-84, 638 29 14 lub 12
0-83, 322 02 54
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formularz zamówienia dziennika urzędowego
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Aby zamówić Monitor należy wypełnić poniższy formularz i wraz z dowodem wpłaty przesłać listownie na
adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw
Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego,
ul. Ostrobramska 75C,
04-175 Warszawa.
Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów:
Kolportaż: (0-prefiks-22) 611 71 02, 03, 611 71 14; e-mail: kolportaz@monitor.cors.gov.pl
Centrum Informacyjne: (0-prefiks-22) 611 70 71, 611 70 72; e-mail: informacja@monitor.cors.gov.pl
ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA
Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Zamawiający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nazwa firmy/nazwisko
..............................................................................................................
ulica/miejscowość
nr domu
..............................................................................................................
kod pocztowy
poczta
..............................................................................................................
telefon/e-mail
NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT)
Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego):
..............................................................................................................
nazwa firmy/nazwisko
..............................................................................................................
ulica/miejscowość
nr domu
..............................................................................................................
kod pocztowy
poczta
..............................................................................................................
telefon/e-mail
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
....................................................
Data, podpis, pieczęć

Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Aby zamówić prenumeratę Monitora należy wypełnić poniższy formularz i przesłać:
faksem: (0-prefiks-22) 611 71 01,
lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw
Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego,
Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33,
00-950 Warszawa.
Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów:
(0-prefiks-22) 611 71 02, 03, 611 71 14; e-mail: kolportaz@monitor.cors.gov.pl
Uwaga: Koszt wysyłki ponosi Biuro.
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego
od numeru/dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do numeru/dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamawiam . . . . . . . . . . . . . . egz.
Zamawiający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nazwa firmy/nazwisko
..............................................................................................................
ulica/miejscowość
nr domu
..............................................................................................................
kod pocztowy
poczta
..............................................................................................................
telefon/e-mail
NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT)
Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego):
..............................................................................................................
nazwa firmy/nazwisko
..............................................................................................................
ulica/miejscowość
nr domu
..............................................................................................................
kod pocztowy
poczta
..............................................................................................................
telefon/e-mail
Faktury wystawiamy co miesiąc.
Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
....................................................
Data, podpis, pieczęć
SPIS TREŚCI
MSiG 177/2003 (1760)
SPIS TREŚCI
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 9529. „FORMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie . . . . .
Poz. 9530. GLOBIS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . .
Poz. 9531. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „STYROPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Biskupcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
3. Spółki akcyjne
Poz. 9532. CABLE.COM SPÓŁKA AKCYJNA w Elblągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9533. „COMP” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9534. IMC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLSKA GRUPA DEALERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie . . .
Poz. 9535. PRZEDSIĘBIORSTWO „UNIDRO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9536. NETIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„NETIA SOUTH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM MAZOWSZE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„NETIA TELEKOM MODLIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM OSTROWIEC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM ŚWIDNIK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM WŁOCŁAWEK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„NETIA TELEKOM PIŁA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . .
NETIA TELEKOM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA TELEKOM TELMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NETIA NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIMUS INWEST SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELEKOM BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . .
„NETIA 1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„TELKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9537. „STALEXPORT SERWIS CENTRUM BEŁCHATÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9538. „FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . .
Poz. 9539. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE VARIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9540. CENTRALNY BANK NACZEP - UNITRAIL SPÓŁKA AKCYJNA PEKAES GROUP W LIKWIDACJI SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9541. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni . . . . . .
Poz. 9542. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „KOKOSZKI” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
18
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 9543. PRZEDSIĘBIORSTWO ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W UPADŁOŚCI w Radomiu . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9544. ALUCO - PLAST Spółka z o.o. w Częstochowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9545. OLPA Spółka z o.o. w Ojerzycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9546. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego INWEST-BET Spółka z o.o. w Grabowie . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9547. ZAKŁADY SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO „POLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI w Gorlicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9548. „FACTOR” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gliwicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
19
19
19
3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 9549. P.P.H. TANDOM Spółka z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Poz. 9550. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Adama Zaręby w Żurawieńcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Inne
Poz. 9551. Brzeski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Rzemieślniczo-Usługowy
ABPOL w Podlesiu Machowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
1. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego
Poz. 9552. „AGRO-MEAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie . . . . . . . . . . . . . . 20
11 WRZEŚNIA 2003 R.
–5–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
SPIS TREŚCI
2. Inne
Poz. 9553. MP ALAMENTTI Spółka z o.o. w Częstochowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1. Wezwanie spadkobierców
Poz. 9554. Wnioskodawca Gross Lucyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II
Ns 601/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9555. Wnioskodawca Przybylscy Barbara i Jan. Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 326/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9556. Wnioskodawca Karolczak Teresa. Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 293/03 . . . .
Poz. 9557. Wnioskodawca Markowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 364/03/1 . . . .
Poz. 9558. Wnioskodawca Średzińska Helena. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 137/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9559. Wnioskodawca Kalita Grażyna. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 997/02 . . .
Poz. 9560. Wnioskodawca Lelonek Wanda. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 973/03 . . . . .
20
20
21
21
21
21
21
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego
Poz. 9561. Wnioskodawca Lauk-Puchała Bożena. Sąd Rejonowy w Łasku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 56/03 . . . . . . 21
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
Poz. 9562. Wnioskodawca Kot Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 1291/02/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9563. Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 1161/02/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9564. Wnioskodawca Bola Roman. Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 18/03 . . . . .
Poz. 9565. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu Lublinieckiego. Sąd Rejonowy w Lublińcu,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 39/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9566. Wnioskodawca Gmina Pruszków. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1068/02 . . .
Poz. 9567. Wnioskodawca Jamróz Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 466/03/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9568. Wnioskodawca Pełka Aurelia. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny, sygn. akt II
Ns 1182/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9569. Wnioskodawca Miozga Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1802/02 . . . . .
Poz. 9570. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie
Górniczej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 369/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9571. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie
Górniczej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 319/03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9572. Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMSTAL Spółka z o.o. w Warszawie. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 1385/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9573. Wnioskodawca Janicka Alicja. Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 22/03 . . . . .
Poz. 9574. Wnioskodawca Jarzowy Katarzyna. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II
Ns 2537/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
Dodane do:
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. Spółki akcyjne
Poz. 9575. KOPALNIA PIASKU „KUŹNICA WARĘŻYŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dąbrowie Górniczej . . . . . . . 24
Poz. 9576. WIELKOPOLSKI CUKIER SPÓŁKA AKCYJNA w Przeźmierowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
Poz. 83151-83252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-62
2. Wpisy kolejne
Poz. 83253-83850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-116
INDEKS KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–6–
117
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9529-9531
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
I.
OGŁOSZENIA
WYMAGANE PRZEZ KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
2.
Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 9529. „FORMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000080290.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11 stycznia 2002 r.
[BM-8955/2003]
Zgodnie z art. 279 k.s.h. FORMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji informuje, że Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Spółki FORMO Sp. z o.o. w dniu
29 lipca 2003 r. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania
Spółki i otwarcia likwidacji.
Wzywa się wierzycieli, aby w terminie sześciu miesięcy
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności
w stosunku do likwidowanej Spółki na adres: FORMO Sp. z o.o.
w likwidacji, Warszawa, ul. Chocimska 28.
Poz. 9530. GLOBIS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000164380.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10 czerwca 2003 r.
[BM-9299/2003]
Zarząd Spółki Globis Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000164380, niniejszym informuje, że uchwałą z dnia
13 sierpnia 2003 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Globis Wrocław Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanowiono obniżyć
kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.000.000 (dwa miliony)
złotych do kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych
poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego z udziałów
w ten sposób, że obniżenie nastąpi z kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych do kwoty 500 (pięćset) złotych.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
2. SPÓŁKI Z O.O.
Zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych wzywa
się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie
kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwu wobec obniżenia kapitału zakładowego Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
Poz. 9531. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „STYROPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Biskupcu. KRS 0000053008. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 listopada 2001 r.
[BM-9320/2003]
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
STYROPOL Spółka z o.o. w Biskupcu, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000053008
oraz
Zarząd Spółki „Styropol-Wrocław” Spółka z o.o. we Wrocławiu,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000052423, w oparciu o przepis art. 500 § 2 k.s.h. ogłaszają niniejszym Plan połączenia Spółek.
Plan połączenia Spółek
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
STYROPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Biskupcu
i „Styropol-Wrocław” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
1. Połączenie polegać będzie na przejęciu Spółki działającej
pod firmą: „Styropol-Wrocław” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu („Styropol-Wrocław”
Spółka z o.o. we Wrocławiu - Spółka przejmowana) przez
Spółkę działającą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe STYROPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biskupcu (PPH STYROPOL Sp. z o.o.
w Biskupcu - Spółka przejmująca).
2. Połączenie będzie dokonane w sposób określony przepisem art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz w trybie przewidzianym
przepisami art. 516 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., tj. poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej - „Styropol-Wrocław” Spółki z o.o. we Wrocławiu na Spółkę
przejmującą PPH STYROPOL Spółkę z o.o. w Biskupcu
(łączenie przez przejęcie).
3. Połączenie „Styropol-Wrocław” Spółki z o.o. we Wrocławiu
z PPH STYROPOL Spółką z o.o. w Biskupcu odbędzie się
bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
4. W wyniku połączenia nie zostają przyznane żadne prawa,
o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. ani
szczególne korzyści, o których mowa w przepisie art. 499
§ 1 pkt 6 k.s.h.
5. Zgodnie z przepisem art. 499 § 2 k.s.h. do Planu połączenia załączono następujące dokumenty:
a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Styropol-Wrocław” Spółki z o.o. we Wrocławiu
o połączeniu Spółek (załącznik nr 1),
–7–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9531-9534
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
b) ustalenie wartości majątku „Styropol-Wrocław” Spółki z o.o.
we Wrocławiu na dzień 31.08.2003 r. (załącznik nr 2),
c) oświadczenie zawierające sporządzoną dla celów połączenia informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej na dzień 31.08.2003 r. (załącznik nr 3).
5. Zmiana Statutu Spółki.
6. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie WZA.
Treść proponowanych zamian Statutu Spółki:
1. W § 16 ust. 1 słowa: „art. 427 § 5 Kodeksu handlowego”
zastępuje się słowami: „art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych”.
3.
Spółki akcyjne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
3. SPÓŁKI AKCYJNE
2. W § 16 ust. 2 słowa: „575 Park Avenue, New York 10152,
USA” zastępuje się słowami: „1 Exchange Place, Suite 1000,
Jersey City, NJ 07302, USA”.
Poz. 9532. CABLE.COM SPÓŁKA AKCYJNA w Elblągu.
KRS 0000089460. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 7 lutego 2002 r.
[BM-9279/2003]
3. W § 34 ust. 2 słowa: „§ 32” zastępuje się słowami: „§ 31”.
Zarząd cable.com Spółki Akcyjnej z siedzibą w Elblągu,
wpisanej w dniu 7.02.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000089460, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki na dzień 3 października 2003 r.,
na godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Gdyni przy
ul. Przebendowskich 17.
Poz. 9534. IMC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000111519. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2002 r.
POLSKA GRUPA DEALERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
8 czerwca 2002 r.
[BM-9287/2003]
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji punktu 10.1 Umowy
inwestycyjnej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 9533. „COMP” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000037706. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierpnia 2001 r.
[BM-9345/2003]
Zarząd „COMP” S.A. w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie w siedzibie Spółki przy ul. Sosnkowskiego 29
w dniu 6 października 2003 r., o godz. 1300.
Porządek obrad:
1. Otwarcie WZA, wybór Przewodniczącego i stwierdzenie
prawidłowości zwołania WZA.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.
4. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
4. Użyte w Statucie słowa: „Kodeks handlowy” zastępuje się
słowami: „Kodeks spółek handlowych”.
Zarządy IMC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie oraz
Polskiej Grupy Dealerów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
stosownie do treści art. 535 § 3 k.s.h. podają do wiadomości
uzgodniony w dniu 28 sierpnia 2003 r. Plan podziału Spółki
Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.
Plan podziału Spółki Polska Grupa Dealerów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
A. Informacje podstawowe
1. Podziałowi podlega Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 31 (Spółka
dzielona).
2. Spółką przejmującą jest IMC INVESTMENT S.A. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 60 (Spółka przejmująca).
3. Podział Polskiej Grupy Dealerów Sp. z o.o. zostanie
dokonany w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. i nastąpi
przez wydzielenie z przedsiębiorstwa prowadzonego
przez Spółkę dzieloną, zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej pod nazwą EURO CAR INVESTMENT (stanowiącej przedsiębiorstwo w rozumieniu
art. 551 k.c.) i wniesienie EURO CAR INVESTMENT
do Spółki przejmującej.
B. Stosunek wymiany udziałów i wysokość dopłat
1. Stosunek wymiany udziałów Spółki dzielonej na akcje
Spółki przejmującej zostaje ustalony w ten sposób,
że za jeden udział w Spółce dzielonej podlegający
umorzeniu, którego wartość nominalna wynosi 100 zł
wspólnik Spółki dzielonej otrzyma 11,7247 akcji w Spółce
przejmującej o wartości nominalnej 100 zł każda.
–8–
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9534
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
2. Stosunek wymiany został ustalony na podstawie
wycen Spółki dzielonej i Spółki przejmującej oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującego
pod nazwą EURO CAR INVESTMENT, stanowiącej
przedmiot wydzielenia ze Spółki dzielonej i wniesienia
do Spółki przejmującej, sporządzonych dla celów podziału
na dzień 1 lipca 2003 r.
3. Ponieważ wartość umarzanych udziałów wspólników
w Spółce dzielonej i wartość przyznanych akcji w Spółce
przejmującej nie będzie równa, wydanie wspólnikom
akcji Spółki przejmującej uzależnione będzie od wniesienia dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 k.s.h.,
w następującej wysokości:
- Adam Pietkiewicz - w kwocie 73,09 zł,
- Jacek Drogosz - w kwocie 22,04 zł,
- Anna Pietkiewicz - w kwocie 72,27 zł.
Łączna wysokość dopłat wyniesie 167,40 zł. Dopłaty
winny zostać wpłacone w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w kasie
Spółki przejmującej lub wpłacone przelewem na rachunek bankowy Spółki przejmującej.
4. Stosunek wymiany udziałów Spółki dzielonej na akcje
Spółki przejmującej, określony w punkcie 1 oznacza,
że część majątku Spółki dzielonej o wartości rynkowej
13.746.111,57 zł zostanie przeniesiona do Spółki przejmującej, w zamian za co wspólnicy Spółki dzielonej
obejmą 122.900 akcji Spółki przejmującej o łącznej
wartości nominalnej 12.290.000,00 zł.
C. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce przejmującej
1. Podział Spółki dzielonej przez wydzielenie przedsiębiorstwa EURO CAR INVESTMENT nastąpi poprzez
obniżenie kapitału zakładowego Spółki dzielonej
o kwotę 1.048.200 zł. W związku z obniżeniem kapitału
zakładowego Spółki dzielonej, umorzeniu będzie podlegało 10.482 udziałów. Po podziale kapitał zakładowy
Spółki dzielonej będzie wynosił 749.800 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce dzielonej
zostanie przeprowadzone w ten sposób, że umorzone
zostaną udziały w Spółce dzielonej wspólników:
- Adama Pietkiewicza - w ilości 8.194 udziały,
- Jacka Drogosza - w ilości 2.035 udziałów,
- Anny Pietkiewicz - w ilości 253 udziały.
Wspólnicy w oświadczeniu z 27 lipca 2003 r. wyrazili
zgodę na ww. sposób umorzenia udziałów w Spółce
dzielonej.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
dzielonej i umorzeniem udziałów wspólników, wspólnicy otrzymają za każdy umorzony udział w Spółce
dzielonej 11,7247 akcji w Spółce przejmującej. Ilość akcji
przysługująca wspólnikom zostanie ustalona jako
iloczyn ilości umarzanych udziałów w Spółce dzielonej
i stosunku wymiany wynoszącego 11,7247. Tak otrzymany wynik zostanie zaokrąglony w górę do najbliższej
liczby całkowitej. Różnica wartości umarzanych
udziałów w Spółce dzielonej i wartości przyznanych
akcji w Spółce przejmującej zostanie wyrównana
dopłatami.
4. W związku z podziałem Spółka przejmująca podwyższy
kapitał zakładowy o kwotę 12.290.000 zł poprzez emisję
122.900 zwykłych akcji imiennych serii AP. Łącznie każdy
ze wspólników Spółki dzielonej, którego akcje podlegają
11 WRZEŚNIA 2003 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
umorzeniu, otrzyma następującą ilość akcji w Spółce
przejmującej:
- Adam Pietkiewicz - 96.073 akcje,
- Jacek Drogosz - 23.860 akcji,
- Anna Pietkiewicz - 2.967 akcji.
5. W wypadku zbycia przez któregoś ze wspólników
udziałów w Spółce dzielonej przed dniem rejestracji
obniżenia kapitału zakładowego w Spółce dzielonej,
prawa do nabycia akcji Spółki przejmującej przysługiwać będą nabywcom udziałów wspólnika, przy czym
w razie zbycia części udziałów przyjmuje się, że
w pierwszej kolejności zostały zbyte udziały podlegające umorzeniu.
D. Udział w zysku Spółki przejmującej
Akcje przyznane wspólnikom Spółki dzielonej, objęte
w związku z podziałem w Spółce przejmującej będą
uczestniczyć w zysku Spółki przejmującej, począwszy
od 1 stycznia 2004 r.
E. Uprawnienia i korzyści
1. Wspólnikom Spółki dzielonej, którzy otrzymają akcje
w Spółce przejmującej nie zostają przyznane żadne
szczególne prawa w Spółce przejmującej. Nie zostają
przyznane także żadne inne szczególne prawa innym
wspólnikom Spółki dzielonej.
2. Członkom organów Spółki przejmującej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w podziale nie
zostają przyznane żadne szczególne korzyści.
F. Opis aktywów i pasywów przypadających Spółce przejmującej
W skład przedsiębiorstwa EURO CAR INVESTMENT
wchodzi:
I. prawo do nazwy EURO CAR INVESTMENT, z tym zastrzeżeniem, że prawo do członu „EURO CAR” bez dodatku „INVESTMENT” oraz prawo do logo „EURO
CAR” pozostaje w Spółce dzielonej,
II. prawo własności nieruchomości objętej księgą wieczystą
KW nr 218411 składającej się z działek nr 458/23, 458/25
oraz 453/4 obr. 12,
III. prawo współwłasności w części ułamkowej w 2/10
nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 268557
składającej się z działek nr 458/15, 458/21, 453/5,
458/16 458/17 obr. 12,
IV. prawo współwłasności w części ułamkowej w 7/10
nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 227795
składającej się z działki nr 452/3 obr. 12.
Wszystkie nieruchomości objęte pkt od II do IV położone są w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich 22.
Księgi wieczyste KW nr 218411, KW nr 268557, KW
nr 227795 prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Podgórza;
V. prawo własności następujących ruchomości: kanalizacja, oświetlenie, przyłącze gazu, przyłącze elektryczne,
sieć kanalizacji, sieć wodna, kotłownia, kostkarka
do lodu SL 50A, odciągi pojedyncze (sieć komputerowa),
piec grzewczy (VARIA FDH), prasa warsztatowa ruch,
głowica, sieć komputerowa, szafa chłodnicza S-500/W
nierdzewna, szafa mroźnicza SN-700, urządzenie
wysokociśnieniowe HDS-797, WDS Base System urządzenie komputerowe, basen 300 3235 a 800x600x850,
–9–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9534
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Bemar elektryczny G62/542T, dystrybutor do sałatek
DS-9, ekspres do kawy AEAP/1, frytkownica elektryczna G62/700T, młynek zlewozmywakowy B-77 oraz
zlew, obieraczka do warzyw i ziemniaków, okap DM
3602/2500x1000x550, piec konwekcyjny parowy
FM06EDG wraz z podstawą DM3018, trzon elektryczny
G62/1030T, urządzenia gastronomiczne: kuchnia elektryczna KE-4, 2 płyty grilowe elektryczne, 2 półki
DM3503 1600x300x700 oraz szafa 800; zmiękczacz
do wody PAD 12, zmywarka do naczyń ZK-05.3 oraz
podstawa do zmywarki ZK-05, instalacja alarmowa,
instalacja telewizyjna, klimatyzacja (nr inwentarzowy:
3762), klimatyzacja (nr inwentarzowy: 5666), klimatyzacja „YORK”, Drester 2900, Geodyna 3000, instalacja
pneum., klimatyzator FT25, Monty 3200, odciągi spalin, osuszacz Ultrafilter SD 0035 Braun, podnośnik
2-kolumnowy SMART2, podnośnik 2-kolumnowy
SMART3, podnośnik 2-kolumnowy SMART4, podnośnik 2-kolumnowy SMART5, podnośnik 4-kolumnowy
CD1, podnośnik 4-kolumnowy DC2, podnośnik 4-kolumnowy GE, podnośnik wewnętrzny JACK 22, radiowęzeł 621, centralka KX-TD1232PD cyfrowa 96, czytnik
RCP-2210 czasu pracy, czytnik RCP-2210 czasu pracy,
lada diagnostyki, lada recepcji, lada salonu, lada sklepowa, lada stanowiska części, meble kuchenne, meble poczekalnia, obrotnica samochodowa, pojemnik dm. 3415
445/445/650-kpl. piec konw., regał dm 800/600/1800 kpl. mebli kuchennych, stol dm 3126/1800x600x850 kpl. mebli kuchennych, stol dm3228/1000/600/850 kpl. mebli kuchennych, stol dmp 8212 1000/600/850 kpl. mebli kuchennych, szafa przelotowa 3309 01
900/600/1800, szafka g62/067 - kpl. mebli kuchennych,
szafka g62/260 - kpl. mebli kuchennych, urządzenie
do diagnostyki, urządzenie do kontroli geometrii, urządzenie pomiarowe - serwis, wyposażenie serwisu - regały (po leasingu oper.), wyposażenie serwisu samochodowego (po leasingu oper.), zmywarka do podłóg,
VI. prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami,
tj. z następujących umów:
a) umowy dzierżawy nr K2/TB/2002 z dnia 31.10.2002 r.
zawartej z POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie,
b) umowy najmu nr 1/12/2002/PGD/AUTO PUNKT
z dnia 30.12.2002 r. zawartej z Auto Punkt Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
c) umowy najmu nr 2/12/2002/PGD/AUTO PUNKT
z dnia 30.12.2002 r. zawartej z Auto Punkt Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
d) umowy dzierżawy nr 2/12/2002/PGD/AUTO PUNKT
z dnia 27.12..2002 r. zawartej z Auto Punkt Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie,
e) umowy o świadczenie usług porządkowo-czystościowych z dnia 1.03.2002 r. zawartej z Firmą Usługowo-Handlową HEMAG z siedzibą w Krakowie,
f) umowy o ochronę obiektu nr F/35/99 z dnia
6.08.1999 r. zawartej z Międzywojewódzką Handlową
Spółdzielnią Inwalidów, Zakład Pracy Chronionej Biuro Ochrony KOBRA z siedzibą w Krakowie,
g) umowy stałej o konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych - monitoringowa z dnia 29.06.2002 r.
zawartej z Międzywojewódzką Handlową Spółdzielnią
Inwalidów, Zakład Pracy Chronionej - Biuro Ochrony
KOBRA,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 10 –
3. SPÓŁKI AKCYJNE
h) umowy stałej o konserwację i obsługę awaryjną systemów alarmowych - telewizja przemysłowa z dnia
29.06.2002 r. zawartej z Międzywojewódzką Handlową Spółdzielnią Inwalidów, Zakład Pracy Chronionej
- Biuro Ochrony KOBRA,
i) umowy nr 631377 z dnia 31.03.2000 r. o świadczenie
usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z firmą Zakład Energetyczny Kraków S.A.
z siedzibą w Krakowie,
j) umowy ubezpieczenia z dnia 31.01.2003 r. zawartej
z GENERALI Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, udokumentowanej polisą ubezpieczeniową nr 0100-0001956 dotyczącą ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
(w części dotyczącej ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem wydzielenia i wniesienia do IMC
INVESTMENT S.A.),
k) prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej
nr KR2/DN/27/2000 o kredyt obrotowy denominowany
z dnia 17 lipca 2000 r. zawartej z Kredyt Bankiem S.A.
II Oddział w Krakowie wraz z aneksami,
l) prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej
nr KR2/DNI/7/1998 o kredyt inwestycyjny denominowany z dnia 7 kwietnia 1998 r. zawartej z Kredyt Bankiem S.A. II Oddział w Krakowie, zmienionej aneksami
i umową przejęcia długu z dnia 18 grudnia 2000 r.,
m) prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę zawartą
z pracownikiem wyznaczonym do obsługi przedsiębiorstwa EURO CAR INVESTMENT (prawa i obowiązki
wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikiem
zatrudnionym w dziale obsługi nieruchomości),
n) umowa leasingu finansowego z dnia 30 maja 2003 r.
nr 119/LF/2003 zawarta z Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 78
dot. leasingu urządzeń klimatyzacyjnych nabytych
od dostawcy - VENTARS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- oraz prawa i obowiązki wynikające z niżej wymienionych umów w części dotyczącej obiektu położonego w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich 22
(obiekt EURO CAR), tj. z:
o) umowy nr U-41504/2000 z dnia 5.04.2000 r. o dostarczanie wody zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
zmienionej aneksem z dnia 28.06.2000 r. (w części
dotyczącej dostawy wody do obiektu EURO CAR),
p) umowy serwisowej nr 1/06/2003/PGD/RALPH z dnia
15.06.2003 r. o serwis urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych zawartej z Firmą Handlowo-Usługową RALPH z siedzibą w Krakowie (w części dotyczącej serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dotyczących obiektu EURO CAR),
q) umowy nr 1/S/2002 z dnia 28.03.2002 r. o wywóz
odpadów komunalno-bytowych zawartej z firmą
KPO van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie (w części dotyczącej wywozu odpadów
z obiektu EURO CAR),
r) umowy nr 1/02/2002/PGD p.poż. z dnia 28.02.2002 r.
o przeglądy okresowe i konserwację podręcznego
sprzętu p.poż. zawartej z Firmą Handlowo-Usługową
SUPOBER z siedzibą w Krakowie (w części dotyczącej
serwisu sprzętu p.poż. znajdujących się w obiekcie
EURO CAR),
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9534-9535
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
s) umowy nr 1/06/2002/PGD/NOWAK z dnia 1.06.2002 r.
o usługi konserwacji i napraw instalacji elektrycznej
zawartej z Firmą Usługową NOWAK - Jerzy Nowak
z siedzibą w Krakowie (w części dotyczącej konserwacji i napraw instalacji elektrycznej w obiekcie
EURO CAR),
t) umowy nr 1/03/2003/PGD/TROJAN z dnia 20.03.2003 r.
o obsługę serwisową kotłowni olejowych (w części
dotyczącej konserwacji i napraw kotłowni w obiekcie
EURO CAR),
VII. następujące należności i zobowiązania:
a) wierzytelność w kwocie 48.102,12 zł wobec AUTO
PUNKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
b) zobowiązania:
- w łącznej kwocie 5.440.007,14 zł z tytułu umów kredytowych wskazanych w część F niniejszego Planu
Podziału pkt VI k) i l) oraz
- w kwocie 2.360,64 zł z tytułu wynagrodzeń,
- w kwocie 1.141,36 zł z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.
Wartość należności i zobowiązań przysługujących przedsiębiorstwu EURO CAR INVESTMENT określona jest w bilansie
na dzień 1 lipca 2003 r.
W wyniku podziału do Spółki przejmującej zostaną wniesione
wyłącznie pasywa i aktywa wskazane powyżej, natomiast
wszystkie pozostałe aktywa i pasywa poza ww. wymienionymi pozostają przy Spółce dzielonej. W wypadku jeżeli
w części F niniejszego Planu nie zostały wymienione jakieś
aktywa lub pasywa wchodzące w skład przedsiębiorstwa
EURO CAR INVESTMENT, w związku z treścią art. 552 k.c.
pozostają one przy Spółce dzielonej.
W razie zbycia lub utraty przez Spółkę dzieloną jakichkolwiek aktywów podlegających przeniesieniu do Spółki
przejmującej, surogaty otrzymane przez Spółkę dzieloną
w zamian za aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne
lub odszkodowania, również podlegają przeniesieniu
na Spółką przejmującą.
Od dnia sporządzenia niniejszego Planu do dnia podziału
Spółka dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą
i w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze jej aktywów i pasywów. Jakiekolwiek nowe prawa,
zobowiązania lub środki finansowe wynikające lub uzyskane
w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie
z Planem podziału Spółce przejmującej, staną się składnikami
majątku Spółki przejmującej.
Po dacie sporządzenia niniejszego Planu Spółka dzielona
będzie również zaciągać nowe zobowiązania i będzie nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności i roszczenia
wobec osób trzecich. Takie nowe zobowiązania i prawa
powstałe po dacie sporządzenia niniejszego Planu i istniejące
w dniu podziału przez wydzielenie pozostaną przy Spółkę
dzielonej, z wyłączeniem aktywów lub pasywów lub ich surogatów, które zgodnie z Planem podziału powinny zostać przeniesione do Spółki przejmującej.
F w pkt VI k i l i zaciągnięcia w ich miejsce nowych kredytów
w celu spłaty kredytów wymienionych w części F pkt VI k i l,
nowe kredyty będą przeniesione do Spółki przejmującej.
Wartość rynkowa wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa według wyceny rzeczoznawcy wynosi
13.746.111,57 zł.
G. Podział akcji w Spółce przejmującej pomiędzy wspólników Spółki dzielonej
1. Ponieważ w wyniku podziału podlegają umorzeniu
udziały wszystkich wspólników posiadane Spółce dzielonej, akcje Spółki przejmującej otrzymają wszyscy
wspólnicy proporcjonalnie do umarzanych udziałów
w Spółce dzielonej, zgodnie z przyjętym stosunkiem
wymiany udziałów.
2. W związku z podziałem każdy ze wspólników Spółki
dzielonej otrzyma następującą ilość akcji w Spółce
przejmującej:
- Adam Pietkiewicz - 96.073 akcje serii AP,
- Jacek Drogosz - 23.860 akcji serii AP,
- Anna Pietkiewicz - 2.967 akcji serii AP.
H. Załączniki
Do niniejszego planu podziału załącza się:
1. projekt uchwały o podziale,
2. projekt zmian Statutu Spółki przejmującej,
3. ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej na 1.07.2003 r.,
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki dzielonej na 1.07.2003 r.
Niniejszy plan podziału wraz ze wszystkimi załącznikami
został uzgodniony w dniu 28 sierpnia 2003 r. pomiędzy
Spółką dzieloną i Spółką przejmującą, na dowód czego
wymienione Strony złożyły stosowne podpisy.
Poz. 9535. PRZEDSIĘBIORSTWO „UNIDRO” SPÓŁKA
AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000046272. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 września 2001 r.
[BM-9274/2003]
Zarząd Przedsiębiorstwa UNIDRO Spółki Akcyjnej w Łodzi,
ul. Skierniewicka 3/5, na podstawie § 26 Statutu oraz art.
398 i art. 399 § 1 k.s.h. w sposób określony w art. 402 § 1
i § 2 k.s.h. zwołuje na dzień 3 października 2003 r., na godz. 1400,
w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Skierniewickiej 3/5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa UNIDRO
Spółki Akcyjnej.
Porządek obrad:
W szczególności, w wypadku spłaty przez Spółkę dzieloną
kredytów objętych niniejszym sprawozdaniem w części
11 WRZEŚNIA 2003 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
– 11 –
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie regulaminu prowadzenia obrad.
5. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9535-9536
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
6. Rozpatrzenie:
a) kandydatur na Prezesa Zarządu Spółki,
b) zmiany Statutu Spółki w sposób następujący:
skreślenie w § 12 wyrazów:
„Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu członków”
- a wpisania w to miejsce:
„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków”.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania Prezesa Zarządu Spółki,
b) zmiany Statutu Spółki w sposób następujący:
- skreślenie w § 12 wyrazów:
„Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu członków”
- a wpisania w to miejsce:
„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków”,
c) ustalenia liczby członków Zarządu na obecną kadencję.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poz. 9536. NETIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000041649. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r.
NETIA TELEKOM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000042425. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.
„NETIA SOUTH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000029899. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
2 sierpnia 2001 r.
NETIA TELEKOM MAZOWSZE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000074547. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2001 r.
NETIA TELEKOM WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000074454. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 marca 2002 r.
„NETIA TELEKOM MODLIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000123204. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2002 r.
NETIA TELEKOM LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000050755. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2001 r.
NETIA TELEKOM OSTROWIEC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000087194. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 stycznia 2002 r.
NETIA TELEKOM ŚWIDNIK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000126766. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 sierpnia 2002 r.
NETIA TELEKOM TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000075670. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
NETIA TELEKOM WŁOCŁAWEK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000074061. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2001 r.
NETIA TELEKOM KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000074123. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2001 r.
„NETIA TELEKOM PIŁA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000060844. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19 listopada 2001 r.
NETIA TELEKOM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000067057. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
NETIA TELEKOM TELMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000074352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2001 r.
NETIA NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000058773. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2001 r.
OPTIMUS INWEST SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000077808. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r.
TELEKOM BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000058749. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
6 listopada 2001 r.
„NETIA 1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Warszawie. KRS 0000059369. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
„TELKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Warszawie. KRS 0000144124. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2002 r.
[BM-9289/2003]
Stosownie do art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej
k.s.h.) Zarządy Spółek:
Netia S.A.,
Netia Telekom S.A.,
Netia Telekom Mazowsze S.A.,
Netia Telekom Warszawa S.A.,
Netia Telekom Modlin S.A.,
Netia Telekom Lublin S.A.,
Netia Telekom Ostrowiec S.A.,
Netia Telekom Świdnik S.A.,
Netia Telekom Toruń S.A.,
Netia Telekom Włocławek S.A.,
Netia Telekom Kalisz S.A.,
Netia Telekom Silesia S.A.,
Netia Telekom Telmedia S.A.,
Optimus Inwest S.A.,
Netia Network S.A.,
– 12 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9536-9538
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
- w § 19.2 dotychczasowy zapis:
„co najmniej trzech członków”
- zastąpić nowym zapisem:
„co najmniej połowy składu członków”,
„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez
odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub bezpośredniego porozumienia się”,
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
po raz wtóry zawiadamiają niniejszym swoich akcjonariuszy
o zamiarze połączenia poprzez przeniesienie na Netię S.A.
(Spółka przejmująca) całego majątku następujących Spółek
(Spółki przejmowane):
Netia Telekom S.A.,
Netia South Sp. z o.o.,
Netia Telekom Mazowsze S.A.,
Netia Telekom Warszawa S.A.,
Netia Telekom Modlin S.A.,
Netia Telekom Lublin S.A.,
Netia Telekom Ostrowiec S.A.,
Netia Telekom Świdnik S.A.,
Netia Telekom Toruń S.A.,
Netia Telekom Włocławek S.A.,
Netia Telekom Kalisz S.A.,
Netia Telekom Piła Sp. z o.o.,
Netia Telekom Silesia S.A.,
Netia Telekom Telmedia S.A.,
Optimus Inwest S.A.,
Netia Network S.A.,
Telekom Building Sp. z o.o.,
Netia 1 Sp. z o.o.,
Telko Sp. z o.o.,
- w § 20.2 dotychczasowy zapis:
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne wynoszące dla Przewodniczącego dwukrotność oraz jednokrotność dla pozostałych członków przeciętnego wynagrodzenia
w Spółce bez wynagrodzenia Zarządu za ostatni
miesiąc poprzedniego kwartału oraz tantiemy
z zysku”
- zastąpić nowym zapisem:
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe
wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałami
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz tantiemy z zysku”,
- w § 21.3 dotychczasowy zapis:
„dokonywanie bieżących ocen wyników finansowych Spółki i wydawanie Zarządowi wiążących
zaleceń w tym zakresie”
- zastąpić nowym zapisem:
„dokonywanie bieżących ocen wyników finansowych Spółki”,
zgodnie z Planem Połączenia ogłoszonym w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym Nr 152 z dnia 6 sierpnia 2003 r.
Dokumenty określone w art. 505 § 1 k.s.h. będą wyłożone
do wglądu od dnia 10 września 2003 r. do dnia podjęcia
uchwał o połączeniu, przy ul. Poleczki 13 w Warszawie,
w dni powszednie w godzinach od 1000 do 1600.
- w § 21 dodaje się nowy zapis:
„8. Udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia
na nabywanie i zbywanie środków trwałych
o wartości przekraczającej 30.000 EURO.
9. Wyrażanie na wniosek Zarządu zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek w wysokości przekraczającej każdorazowo kwotę
w wysokości 20% (dwadzieścia procent) części
kapitału zakładowego oraz udzielanie przez
Spółkę poręczeń, pożyczek i gwarancji”.
Poz. 9537. „STALEXPORT SERWIS CENTRUM BEŁCHATÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu. KRS 0000075751.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24 grudnia 2001 r.
[BM-9275/2003]
Zarząd Spółki zwołuje na dzień 7 października 2003 r., na
godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Anny Marii Galimskiej
w Bełchatowie, ul. Piłsudskiego 10, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian
w Statucie Spółki:
- w § 19.1 dotychczasowy zapis:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu
osób”
- zastąpić nowym zapisem:
„Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu
osób”,
11 WRZEŚNIA 2003 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu
Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Poz. 9538. „FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000029456.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20 lipca 2001 r.
[BM-9281/2003]
Spółka pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 45A,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
– 13 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9538-9541
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
o numerach od 001 do 600, 850 (osiemset pięćdziesiąt) akcji serii C, o numerach od 001 do numeru 850,
wszystkie akcje są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każda”.
pod numerem KRS 0000029456, (dalej „Fundusz”) podaje
treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu
z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu:
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Foksal Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Funduszu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia
zmienić treść Statutu w ten sposób, że w art. 9 Statutu
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Funduszu może zostać obniżony przez
zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub
przez umorzenie części akcji. Umorzenie akcji wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia Funduszu”.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Poz. 9539. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE VARIA
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000051517.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BM-9314/2003]
Zarząd PT VARIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nałęczowskiej 62/48, 02-922 Warszawa, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 51517, działając na podstawie art. 398 i 402 § 1 i 2 k.s.h.,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki na dzień 3 października 2003 r. (piątek), na godz. 1200,
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
§ 7.1 otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.505.000 zł (jeden
milion pięćset pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000
(jeden tysiąc) akcji serii A od numeru 0001 do numeru
1000, 600 (sześćset) akcji serii B, o numerach od 001
do numeru 600, 850 (osiemset pięćdziesiąt) akcji serii
C, o numerach od 001 do numeru 850, 560 (pięćset
sześćdziesiąt) akcji serii D, o numerach od 001 do numeru 560, wszystkie akcje są akcjami imiennymi,
uprzywilejowanymi o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każda”.
Poz. 9540. CENTRALNY BANK NACZEP - UNITRAIL SPÓŁKA
AKCYJNA PEKAES GROUP W LIKWIDACJI SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000129669. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2002 r.
[BM-9324/2003]
Sprawozdanie likwidacyjne
Uchwałą z dnia 22.10.1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Centralny Bank Naczep UNITRAIL S.A. Pekaes Group postanowiło postawić Spółkę
w stan likwidacji. Dokonano ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwano wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Żadna
wierzytelność nie została zgłoszona.
Walne Zgromadzenie „CBN UNITRAIL S.A. w likwidacji
w dniu 9.07.2003 r. zatwierdziło bilans zamknięcia likwidacji
i udzieliło likwidatorom pokwitowania.
Dokumenty Spółki będą przechowywane w Warszawie,
ul. Siedmiogrodzka 1/3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie
porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Podniesienie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii D, z wyłączeniem prawa poboru części dotychczasowych akcjonariuszy na rzecz jednego z nich.
6. Zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Rozdział III Kapitały i Fundusze Spółki
- dotychczasowe brzmienie § 7.1:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.225.000 zł (jeden
milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
i dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) akcji serii A, od numeru 0001 do numeru 1.000, 600 (sześćset) akcji serii B,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Likwidator
Jerzy Tomaszewski
Poz. 9541. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni.
KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r.
[BM-9319/2003]
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Chłodniczych BOLARUS
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bochni, ul. Wiśnicka 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 12.09.2002 r. pod nr
KRS 0000130684 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 24.2 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
6 października 2003 r., na godz. 1030, w siedzibie Spółki.
– 14 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9541
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Chłodniczych BOLARUS
Spółki Akcyjnej na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek
handlowych podaje:
1) dotychczasowe numery artykułów Statutu, które podlegają
zmianie: od art. 1 do art. 36,
2) treść jednolitego Statutu Spółki.
Statut Spółki
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Postanowienia ogólne
Artykuł 1
1. Spółka działa pod firmą BOLARUS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: BOLARUS S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Bochnia.
3. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza
jej granicami.
5. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze kraju
i poza granicami.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Artykuł 2
Przedmiot działalności Spółki
Przedmiot działalności Spółki obejmuje (wg PKD):
1) 28.11. B - produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej,
2) 28.51. Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
3) 28.52. Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
4) 28.71. Z - produkcja pojemników metalowych,
5) 28.75. A - produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni,
6) 28.75. B - produkcja wyrobów metalowych pozostała,
7) 29.23. Z - produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
8) 29.24. A - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyjątkiem
działalności usługowej,
9) 29.24. B - działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) 29.56. A - produkcja pozostałych maszyn specjalnego
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11) 29.56. B - działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego
przeznaczenia,
12) 29.53. Z - produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,
11 WRZEŚNIA 2003 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
13) 29.71. Z - produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego,
14) 36.13. Z - produkcja mebli kuchennych,
15) 37.10. Z - zagospodarowanie metalowych odpadów
i złomu,
16) 37.20. Z - zagospodarowanie niemetalowych odpadów
i wyrobów wybrakowanych,
17) 45.21. A - wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
18) 45.33. A - wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
19) 51.19. Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą
towarów, różnego rodzaju,
20) 51.65. Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,
21) 51.70. B - pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
22) 52.12. Z - pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
23) 52.45. Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych,
24) 60.24. B - towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
25) 70.20. Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
26) 71.34. Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
27) 73.10. G - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych,
28) 80.42. Z - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
a także import materiałów podzespołów i towarów oraz
eksport półproduktów i wyrobów.
Artykuł 3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 502 877,50 zł (jeden
milion pięćset dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt
siedem złotych i 50/100) i dzieli się na 261.370 (dwieście
sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji
na okaziciela serii A o numerach 000001-261370 o wartości
nominalnej 5,75 zł (pięć złotych i 75/100) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze
emisji nowych akcji, przez zwiększenie nominalnej wartości
akcji, przeniesienie do kapitału zakładowego środków
z kapitału zapasowego lub innych kapitałów.
Artykuł 4
1. Akcje są niepodzielne.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela
i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
3. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi
lub domowi maklerskiemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki umorzenia akcji
określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. W zamian za akcje umorzone, Zarząd może wydawać
świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.
Artykuł 5
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne
na akcje.
– 15 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9541
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Organy Spółki
Artykuł 6
Organami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
A. Zarząd
Artykuł 7
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej
kadencji trwającej cztery lata.
2. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu oraz członkowie
Zarządu.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych
przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów
Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być
powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala
Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego,
Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz
sprawozdanie finansowe za ten okres.
B. Rada Nadzorcza
Artykuł 8
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu, członków
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz
na kwartał.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady. Przy równej
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający
szczegółowy tryb działania Rady.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie
dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz
odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Artykuł 9
Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem
faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia strat,
3) ocena i zatwierdzenie planów działalności gospodarczej,
planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie
od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania
tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt od 1 do 3,
5) wybór podmiotu dokonującego badania sprawozdania
finansowego,
6) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków
Zarządu, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, niemogących sprawować swoich czynności,
8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
10) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się
interesami konkurencyjnymi,
11) wyrażanie zgody na czynności obejmujące rozporządzanie
prawem lub zobowiązujące do świadczenia o wartości
przewyższającej 15% wartości aktywów netto Spółki wg
bilansu za ostatni rok,
12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości
o wartości poniżej 15% aktywów netto Spółki.
Artykuł 10
Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa
uchwała Walnego Zgromadzenia.
C. Walne Zgromadzenie
Artykuł 11
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno
się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd
w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
3. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej
1/10 część kapitału zakładowego, które zgłoszone zostały
po przekazaniu do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
uwzględniane jest w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
we Wrocławiu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zapadają
bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem
spraw, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje
surowsze warunki powzięcia uchwał.
– 16 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9541
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
A. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanych bezwzględną większością głosów wymagają sprawy:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarząd
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,
b) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków,
d) nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 15% wartości aktywów netto
Spółki,
e) zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub
innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
B. Uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) oddanych głosów
wymagają sprawy:
a) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
b) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
c) zmiany Statutu,
d) połączenia Spółki z inną spółką,
e) rozwiązania Spółki,
f) umorzenia akcji,
g) obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego,
h) nabycia własnych akcji,
i) podziału Spółki,
j) przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez
wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę,
jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów
w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego.
Gospodarka Spółki
Artykuł 12
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony
przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Artykuł 13
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Artykuł 14
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony do wypłaty
akcjonariuszom przez Walne Zgromadzenie.
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby
posiadanych akcji.
3. Zysk Spółki może być wyłączony w całości lub w części
od podziału pomiędzy akcjonariuszy zgodnie z uchwałą
podjętą przez Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
jeśli Spółka wykazuje zysk oraz posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Wypłata zaliczki, o której mowa, wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
5. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) dywidendę,
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Termin wypłaty dywidendy oraz dzień dywidendy określa
uchwała Walnego Zgromadzenia.
Postanowienia końcowe
Artykuł 16
1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszone w siedzibie
Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za lata
ubiegłe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu
spółek handlowych prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu daje złożenie w Spółce przynajmniej
na 7 dni przed terminem NWZ zaświadczenia wydanego
przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA stwierdzającego
liczbę akcji oraz informację, że będą one zablokowane
do czasu odbycia NWZ.
Blokadę akcji dokonuje się w Punktach Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA w Krakowie przy
ul. Wielopole 19/21 lub ul. Lubicz 25 albo w pozostałych
Punktach Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego
PKO BP SA na terenie kraju.
Warunkiem dokonania blokady akcji jest zwrot do Bankowego
Domu Maklerskiego PKO BP SA imiennego zaświadczenia
depozytowego uprzednio wydanego przez Bankowy Dom
Maklerski PKO BP SA, a w przypadku jego zagubienia złożenie
stosownego oświadczenia w Bankowym Domu Maklerskim
PKO BP SA jako warunku otrzymania zaświadczenia o zablokowaniu akcji.
W siedzibie Spółki, na 7 dni przed terminem NWZ, będą
wyłożone wszystkie materiały dotyczące porządku obrad.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku
przedstawicieli również ważnego pełnomocnictwa.
– 17 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9542-9544
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Poz. 9542. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „KOKOSZKI”
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000066245. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BM-9341/2003]
§ 9 ust. 6:
Zarząd Spółki dokonuje zakupu akcji własnych celem ich
umorzenia w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 9 ust. 7:
Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę
o umorzeniu akcji i uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.
Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego Kokoszki S.A.
w Gdańsku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 3 października 2003 r., o godz. 900,
w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Budowlanych 31.
III.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ PRAWO
UPADŁOŚCIOWE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian
do Statutu Spółki.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabywanie akcji własnych w celu ich umorzenia.
8. Zamknięcie obrad.
W związku z punktem 6 porządku obrad, działając zgodnie
z art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych
zmian.
Dotychczasowa treść § 9 ust. 3:
Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału akcyjnego.
Kwotę wypłacaną akcjonariuszowi w zamian za każdą umorzoną akcję określa Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.
Proponowana treść § 9 ust. 3:
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza
w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne),
co wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
Ponadto proponuje się w § 9 dodać następującą treść:
§ 9 ust. 4:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę
w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji,
uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz uchwałę
w sprawie odpowiednich zmian Statutu.
§ 9 ust. 5:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę
w sprawie umorzenia, która określi warunki i zasady umorzenia i nabycia akcji, w tym w szczególności maksymalną
ilość akcji przeznaczonych do umorzenia, kwotę przeznaczona na nabycie akcji w celu umorzenia, źródła finansowania,
maksymalną cenę płaconą za jedną akcję i terminy zapłaty
za nabywane akcje.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1.
Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
Poz. 9543. PRZEDSIĘBIORSTWO ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W UPADŁOŚCI w Radomiu. KRS 0000037263.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23 sierpnia 2001 r., sygn. akt V U 17/03.
[BM-9298/2003]
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu, Wydział V
Gospodarczy, z dnia 21.08.2003 r. ogłoszono upadłość
Przedsiębiorstwa Elementów Budowlanych w likwidacji
w Radomiu.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny
Sajur-Korduli oraz syndyka masy upadłości - Marka Czubaka,
wpisanego na listę syndyków Sądu Okręgowego w Radomiu.
Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie
jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Poz. 9544. ALUCO - PLAST Spółka z o.o. w Częstochowie,
w upadłości. RHB 2472. Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2000 r.,
sygn. akt VIII U 93/02.
[BM-9307/2003]
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie,
Wydział VIII Gospodarczy, z dnia 4 czerwca 2003 r., sygn. akt
VIII U 93/02, ogłoszono upadłość „Aluco - Plast” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie,
Aleja N.M.P. 64.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Urszuli Kubik,
jako syndyka masy upadłości wyznaczono Grzegorza Glenca.
– 18 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9544-9550
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Wzywa się wierzycieli, aby w terminie 2 miesięcy od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności w stosunku do „Aluco - Plast” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Częstochowie, w dwóch egzemplarzach
na adres Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Rejtana 6,
42-200 Częstochowa.
Poz. 9545. OLPA Spółka z o.o. w Ojerzycach, w upadłości.
RH B 1687. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 4 grudnia 1992 r., sygn. akt V U 37/03.
[BM-9295/2003]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 17 czerwca 2003 r., sygn. akt V U 37/2003
ogłosił upadłość „OLPA” Spółki z o.o. w Ojerzycach.
Na Sędziego komisarza wyznaczono AS SR Annę Lichacz-Bujko, a na syndyka masy upadłości Marka Kobersteina.
Wzywa się wszystkich wierzycieli upadłego, aby zgłaszali
swoje wierzytelności (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
na adres Sędziego Komisarza: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
Wydział V Gospodarczy, (kod 65-950) pl. Słowiański nr 2.
Poz. 9546. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
INWEST-BET Spółka z o.o. w Grabowie, w upadłości.
RHB 2573. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 listopada 1996 r., sygn. akt V U 47/03.
[BM-9302/2003]
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 1 lipca 2003 r., sygn. akt V U 47/03,
ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego
„Inwest-Bet” Sp. z o.o. w Grabowie oraz wyznaczył:
1) Sędziego komisarza w osobie ASR Bartosza Brysika,
2) syndyka Adama Bernackiego.
Sąd wzywa wszystkich wierzycieli, aby w terminie 2 miesięcy
od daty ukazania się obwieszczenia o upadłości w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, w trybie art. 150 do 152 Prawa
upadłościowego, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sądu Rejonowego w Zielonej
Górze, Wydział V Gospodarczy, pl. Słowiański 2.
Poz. 9547. ZAKŁADY SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO
„POLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI w Gorlicach. KRS 0000065446. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26 listopada 2001 r., sygn. akt U 13/03.
[BM-9294/2003]
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy,
zawiadamia, że postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2003 r.
o sygn. U 13/03 została ogłoszona upadłość Zakładów
Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gorlicach.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Sędzią komisarzem wyznaczono SSR Teresę Marciszewską,
a syndykiem „Capricorn” Spółkę z o.o. w Nowym Sączu.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich
wierzytelności w 2 egzemplarzach Sędziemu komisarzowi
w terminie do 3 miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia.
Poz. 9548. „FACTOR” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
w Gliwicach. KRS 0000066064. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2001 r.,
sygn. akt VII U 98/03.
[BM-9311/2003]
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VII Gospodarczy,
zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 czerwca 2003 r.,
sygn. akt VII U 98/03, została ogłoszona upadłość „Factor” S.A.
w Gliwicach. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie
ASR Saturnina Ociessy, a syndyka masy upadłości w osobie
Miłosza Wolańskiego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia opublikowania
niniejszego ogłoszenia pod adresem Sądu Rejonowego
w Gliwicach, Wydział VII Gospodarczy, ul. Powstańców
Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach.
3.
Postanowienie o ukończeniu
postępowania upadłościowego
Poz. 9549. P.P.H. TANDOM Spółka z o.o. w Aleksandrowie
Łódzkim, w upadłości. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia,
Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XXI U 10/00.
[BM-9280/2003]
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Układowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 maja 2003 r. zostało
ukończone postępowanie upadłościowe wobec Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego TANDOM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Aleksandrowie Łódzkim przy
ul. Witosa 17.
Poz. 9550. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Adama Zaręby
w Żurawieńcu, w upadłości. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII U 67/01.
[BM-9278/2003]
Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2003 r. Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłości i Układów, stwierdził ukończenie postępowania
upadłościowego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Adama
Zaręby w Żurawieńcu.
– 19 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9551-9555
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
4.
Inne
2.
Inne
Poz. 9551. Brzeski Andrzej prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Rzemieślniczo-Usługowy
ABPOL w Podlesiu Machowskim. Sąd Rejonowy w Tarnowie,
Wydział V Gospodarczy, sygn. akt U 16/00.
[BM-9321/2003]
Poz. 9553. MP ALAMENTTI Spółka z o.o. w Częstochowie.
RHB 2330. Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 31 maja 1999 r., sygn. akt VIII Ukł. 8/03.
[BM-9304/2003]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2003 r., sygn. akt U 16/00,
odwołał syndyka masy upadłości Zakładu Rzemieślniczo-Usługowego ABPOL Andrzej Brzeski w upadłości z s. w Podlesiu Machowskim - Alfreda Szylko.
Powołano nowego syndyka masy upadłości Zakładu Rzemieślniczo-Usługowego ABPOL Andrzej Brzeski w upadłości
z s. w Podlesiu Machowskim w osobie Józefa Sareckiego,
zam.: 32-305 Olkusz, ul. E. Orzeszkowej 6/41.
IV.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ PRAWO
O POSTĘPOWANIU
UKŁADOWYM
V.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1.
Wezwanie spadkobierców
Poz. 9554. Wnioskodawca Gross Lucyna. Sąd Rejonowy
dla Łodzi Widzewa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 601/03.
[BM-9282/2003]
1.
Postanowienie o otwarciu
postępowania układowego
Poz. 9552. „AGRO-MEAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000042559.
SĄD
REJONOWY
W
KOSZALINIE,
IX
WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 4 października 2001 r., sygn. akt V Ukł. 21/03.
[BM-9297/2003]
Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział V Gospodarczy, w dniu
26 sierpnia 2003 r. w sprawie o sygn. akt V Ukł. 21/03:
1. otworzył postępowanie układowe między dłużnikiem
„Agro-Meat” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
w Koszalinie a jego wierzycielami,
2. wyznaczył SSR Tomasza Szantyra Sędzią komisarzem
postępowania układowego,
3. wyznaczył panią Leokadię Denisowską nadzorcą sądowym postępowania układowego,
4. wyznaczył termin sprawdzenia wierzytelności na dzień
14 października 2003 r., godz. 930.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie,
Wydział VIII Gospodarczy, z dnia 24 lipca 2003 r., sygn. akt
VIII Ukł. 8/03, przedłużono termin do sprawdzania wierzytelności do dnia 29 sierpnia 2003 r. w postępowaniu układowym
„MP-Alamentti” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie, ul. Rząsawska 40.
Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa, Wydział II Cywilny,
zawiadamia o toczącym się postępowaniu o sygn. akt II Ns 601/03
z wniosku Lucyny Gross o stwierdzenie nabycia spadku po:
Stanisławie Grossie, synu Kazimierza i Marianny, urodzonym
15 lutego 1926 r. w Łodzi, zmarłym 19 kwietnia 2003 r. w Łodzi,
ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Łokietka 4 m. 14.
Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od dnia opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się do
Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje
prawo do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być
pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Poz. 9555. Wnioskodawca Przybylscy Barbara i Jan.
Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 326/03.
[BM-9290/2003]
W Sądzie Rejonowym w Kościanie z wniosku Barbary i Jana
małż. Przybylskich zam.: Stary Lubosz, ul. Kościańska 24, toczy
się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wawrzynie
Maćkowskim zmarłym dnia 25 lipca 1992 r. w Kościanie,
ostatnio stale zamieszkałym w Luboszu Starym. W skład
spadku wchodzi zabudowana działka z ogrodem o pow. 0.08.05 ha.
– 20 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9555-9561
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Wzywa się osoby zainteresowane, aby w ciągu 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia zgłosiły i udowodniły nabycie spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Poz. 9556. Wnioskodawca Karolczak Teresa. Sąd Rejonowy
w Kościanie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 293/03.
[BM-9293/2003]
W Sądzie Rejonowym w Kościanie z wniosku Teresy Karolczak
zam.: Kościan, al. Kościuszki 22, toczy się postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku po Radzisławie Kustosz
ostatnio stale zamieszkałej w Kościanie przy ul. Sierakowskiego 18, zmarłej 27 czerwca 2001 r. w Kościanie, po której
pozostało mieszkanie o powierzchni 56 m2 o wartości około
35.000 zł.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Wzywa się osoby zainteresowane, aby w ciągu 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia zgłosiły i udowodniły nabycie spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Poz. 9557. Wnioskodawca Markowski Jerzy. Sąd Rejonowy
w Lesznie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 364/03/1.
[BM-9292/2003]
Przed Sądem Rejonowym w Lesznie, w Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Markowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Hendricksie
zmarłym dnia 31.12.1946 r., o nieznanym ostatnim miejscu
zamieszkania i Józefie Hendricks zmarłej dnia 1.10.1987 r.
ostatnio stale zamieszkałej w Lesznie.
Wzywa się, aby ewentualni spadkobiercy zgłosili się w terminie 6 miesięcy od publikacji ogłoszenia i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Poz. 9559. Wnioskodawca Kalita Grażyna. Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 997/02.
[BM-9296/2003]
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 997/02 toczy się postępowanie
z wniosku Grażyny Kality z uczestnictwem Adama Zabłockiego, Krzysztofa Dobrowolskiego, Krystyny Zabłockiej i Anny
Wojtaszewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie
Kurzydło, urodzonej 28 lutego 1915 r. w Tęgoborzu, zmarłej
10 października 2002 r., ostatnio stale zamieszkałej w Nowym
Sączu, ul. Królowej Jadwigi 23/20.
Sąd wzywa następców prawnych Heleny Kurzydło,
a w szczególności Adama Kurzydło i Michalinę Kurzydło,
aby w terminie 6 miesięcy od opublikowania niniejszego
ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i wykazali swe
prawa do spadku, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie
spadku zgodnie z wnioskiem.
Poz. 9560. Wnioskodawca Lelonek Wanda. Sąd Rejonowy
w Gliwicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 973/03.
[BM-9309/2003]
Sąd Rejonowym w Gliwicach, Wydział II Cywilny informuje,
że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 973/03
z wniosku Wandy Lelonek o stwierdzenie nabycia spadku
po Julii Turzańskiej c. Zygmunta i Teodozji, zmarłej
24.08.1999 r. w Gliwicach, ostatnio stale zamieszkałej w Gliwicach przy ul. Perkoza 19/7. Przedmiotem spadku jest
uprawnienie do ekwiwalentu za mienie pozostawione poza
granicami państwa.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie
6 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
2.
Ogłoszenie o wszczęciu
postępowania o uznanie
za zmarłego
Poz. 9558. Wnioskodawca Średzińska Helena. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 137/03.
[BM-9313/2003]
W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, Wydziale I Cywilnym, pod sygn. I Ns 137/03 toczy się postępowanie z wniosku
Heleny Średzińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Książek z domu Łukaszek, córce Ernesta i Janiny,
zmarłej w dniu 12.03.1998 r. w Mysłowicach. Ostatnim miejscem zamieszkania Małgorzaty Książek były Mysłowice.
Do spadku należy udział w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w Mysłowicach Krasowach, składającej się z działek nr 408/1 i 409/1 o łącznej
powierzchni 636 m2, zabudowanej, dla której w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach prowadzona jest księga wieczysta
KW nr 15872.
Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy
od dnia opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się i wykazali
swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 9561. Wnioskodawca Lauk-Puchała Bożena. Sąd Rejonowy w Łasku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 56/03.
[BM-9288/2003]
W Sądzie Rejonowym w Łasku, Wydziale I Cywilnym,
w sprawie o sygn. akt I Ns 56/03 toczy się postępowanie
z wniosku Bożeny Lauk-Puchały, zam.: ul. Ks. Brzóski 34a m. 59,
91-315 Łódź, o uznanie za zmarłych:
1) Jana Modrzejewskiego, syna Michała i Tekli z Walczaków,
urodzonego w dniu 31 sierpnia 1850 r. we wsi Kolonia
Budzynek, gm. Dalików, ostatnio zamieszkałego w Budzynku,
gm. Dalików,
– 21 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9561-9567
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
2) Franciszki Andrzejczak z domu Modrzejewskiej, córki Jana
i Antoniny z Beniaków, urodzonej w 1898 r. w Budzynku,
gm. Dalików i tam ostatnio zamieszkałej.
Wzywa się zaginionych, aby w terminie trzech miesięcy
zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani
za zmarłych.
Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji
o zaginionych, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
4.
Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych
przez ogłoszenie
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy
od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego w Lublińcu i wykazali swoje prawo własności,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w niniejszym
postępowaniu.
Poz. 9565. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta
Powiatu Lublinieckiego. Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział
I Cywilny, sygn. akt I Ns 39/02.
[BM-9306/2003]
Sąd Rejonowy w Lublińcu zawiadamia, że w sprawie oznaczonej sygn. akt I Ns 39/02 toczy się postępowanie z wniosku
Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Lublinieckiego o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej jako działki 604/68, 605/68,
o łącznej powierzchni 0,7804 ha, opisanej w Księdze Wieczystej
WL-12 Rola Woźniki.
Poz. 9562. Wnioskodawca Kot Irena. Sąd Rejonowy
dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 1291/02/N.
[BM-9284/2003]
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I
Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1291/02/N toczy się postępowanie
z wniosku Ireny Kot przy uczestnictwie nieznanego z miejsca
pobytu Jana Kowalskiego o zasiedzenie udziału w wysokości
1/2 części działki nr 460, położonej w Krzysztoforzycach,
objętej KW nr 102087.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia
swoich praw w terminie 3 miesięcy, albowiem mogą być
pominięci w dalszym postępowaniu.
Poz. 9563. Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna.
Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 1161/02/N.
[BM-9285/2003]
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty pod
sygn. akt I Ns 1161/02/N toczy się postępowanie o zasiedzenie
działki o nr. ewidencyjnym 232, o pow. 0,0660 ha, położonej
w Dobranowicach z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się
przed upływem 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia
albowiem mogą być pominięci w dalszym postępowaniu.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy
od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego w Lublińcu i wykazali swoje prawo własności,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w niniejszym
postępowaniu.
Poz. 9566. Wnioskodawca Gmina Pruszków. Sąd Rejonowy
w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1068/02.
[BM-9283/2003]
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, pod
sygn. I Ns 1068/02 toczy się postępowanie z wniosku Gminy
Pruszków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej
w Pruszkowie przy ul. Moniuszki 9 i ul. Przemysłowej, o powierzchni 805 m2 i 2828 m2, mającej urządzoną księgę wieczystą KW „Dobra Pruszków” prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 209
i 451 z obrębu 19.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia
stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny,
i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem
pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia.
Poz. 9567. Wnioskodawca Jamróz Jan. Sąd Rejonowy
dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 466/03/N.
[BM-9317/2003]
Poz. 9564. Wnioskodawca Bola Roman. Sąd Rejonowy
w Lublińcu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 18/03.
[BM-9303/2003]
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty, Wydział
I Cywilny, sygn. akt I Ns 466/03/N, toczy się postępowanie
z wniosku Jana Jamroza o zasiedzenie ciągnika C 330; nr silnika 157973, nr podwozia 148383, który znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy, zam.: Kadzice 41, Klimontów.
Sąd Rejonowy w Lublińcu zawiadamia, że w sprawie oznaczonej sygn. akt I Ns 18/03 toczy się postępowanie o stwierdzenie, że Roman Bola nabył przez zasiedzenie własność
nieruchomości o powierzchni 0,4680 ha parceli nr 120/4 opisanej
w Księdze Wieczystej WL -186 Łany położonej w Woźnikach.
Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące sobie prawa
do przedmiotowego ciągnika, aby zgłosiły się do sekretariatu
Sądu w terminie trzech miesięcy i wykazały swoje prawa,
albowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie,
jeżeli zostanie ono udowodnione.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 22 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9568-9573
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Poz. 9568. Wnioskodawca Pełka Aurelia. Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny, sygn. akt II
Ns 1182/03.
[BM-9316/2003]
Poz. 9571. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent
Miasta Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 319/03.
[BM-9312/2003]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny,
sygn. akt II Ns 1182/03, toczy się postępowanie z wniosku
Aurelii Pełki o stwierdzenie przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej
o powierzchni 417 m2, stanowiącej działkę nr 52, obręb 3-08-04,
niemającej urządzonej księgi wieczystej, pochodzącej z gruntów
włościańskich wsi Kawęczyn.
Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej toczy się
postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza o zasiedzenie nieruchomości położonej
w Dąbrowie Górniczej, ul. Staszica, oznaczonej numerem
geodezyjnym 2/4, numer mapy 98, o powierzchni 2294 m2,
użytkowanej przez Centralę Produktów Naftowych, a następnie
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
w Katowicach.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Sąd wzywa właścicieli ww. nieruchomości lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia
zgłosili swój udział w niniejszym postępowaniu i udowodnili
swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie
będą pominięci i Sąd uwzględni wniosek, jeżeli będą spełnione przesłanki prawem przewidziane.
Poz. 9569. Wnioskodawca Miozga Urszula. Sąd Rejonowy
w Gliwicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1802/02.
[BM-9310/2003]
Sąd Rejonowy w Gliwicach informuje, że toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Miozgi zam.: Słupsko, ul. Stawowa 1,
gm. Rudziniec, o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
składającej się z działki nr 495/143 o pow. 0,1500 ha położonej
w Słupsku, sygn. akt II Ns 1802/02. Właścicielem tej nieruchomości była Maria Tomanek. Posiadaczami są obecnie
Urszula i Piotr małż. Miozga.
Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy
od opublikowania ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje
prawa do przedmiotu zasiedzenia, gdyż w przeciwnym razie
Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty
pozwalające na to stwierdzenie.
Poz. 9570. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent
Miasta Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 369/03.
[BM-9308/2003]
Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej pod sygn.
akt I 2 Ns 369/03 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z udziałem
Mieczysława Jagiełło, Dariusza Matrasa, Grażyny Matras,
Wojciecha Matrasa i Kółka Rolniczego w Ujejscu toczy się
postępowanie w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Sikorka, oznaczonej numerem geodezyjnym 178,
karta mapy 4, o powierzchni 365 m2, opisanej i oznaczonej
na mapie sporządzonej przez geodetę uprawnionego Jacka
Panchyrza z dnia 8.04.2003 r.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia
zgłosili swój udział w postępowaniu i wykazali przysługujące
im prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku
mogą zostać pominięci w dalszym postępowaniu.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
spadkobierców Raizli Parasol z domu Kokotek, aby zgłosili
się do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej w terminie
3 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia i udowodnili
swe prawa, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać
pominięci w dalszym postępowaniu.
Poz. 9572. Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMSTAL Spółka z o.o. w Warszawie. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 1385/02.
[BM-9318/2003]
W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny,
toczy się z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
„Domstal” Spółki z o.o. w Warszawie postępowanie
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o powierzchni
412 m2 położonej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 72,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 208 z obrębu 2-05-01,
dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi
księgę wieczystą KW nr 28798.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności
zaś Władysławę Rongers, Julię Foltyn, Janinę Pawłowską,
Eugeniusza Ciarkę, Jana Ciarkę, Marię Janinę Jurak i Juliana
Juraka, bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech
miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili
się do tutejszego Sądu i przystąpili do postępowania,
w przeciwnym bowiem razie będzie toczyło się ono bez ich
udziału.
Poz. 9573. Wnioskodawca Janicka Alicja. Sąd Rejonowy
w Zawierciu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 22/03.
[BM-9305/2003]
W Sądzie Rejonowym w Zawierciu pod sygn. akt I Ns 22/03
toczy się postępowanie z wniosku Alicji Janickiej o stwierdzenie, że Jan i Marianna Szlękowscy nabyli przez zasiedzenie
prawo własności nieruchomości położonej w Pilicy przy
ul. Mickiewicza 14, oznaczonej nr. geod. 795 km.5 o pow. 500 m2.
Sąd wzywa poprzednich właścicieli nieruchomości, zwłaszcza
następców prawnych Antoniny Szlękowskiej, Rafała Ginsberga i Abrama Ginsberga oraz innych zainteresowanych,
aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
– 23 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9574-9576
Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI A K C Y J N E
Poz. 9574. Wnioskodawca Jarzowy Katarzyna. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 2537/01.
[BM-9230/2003]
W Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział II Cywilny,
pod sygn. akt II Ns 2537/01 toczy się postępowanie z wniosku
Katarzyny Jarzowy z udziałem Alojzego Pawła Cielucha
o stwierdzenie nabycia udziału w wysokości 1/12 w prawie
własności nieruchomości położonej w Siemianowicach
Śląskich przy ul. Kościelnej 23, obejmującej działki numer
430/188, 2280/189, 2281/189 mapa 2, zapisanej w księdze
wieczystej Sądu Rejonowego w Katowicach KW nr 215a,
przez zasiedzenie.
Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie trzech
miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili się
do Sądu, w którym toczy się postępowanie, udowodnili
swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie
Sąd stwierdzi nabycie własności ruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Dodane do:
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2002 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
za 2002 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
10. Zakończenie obrad.
Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych przywołuje się dotychczasowe brzmienie oraz treść
proponowanej zmiany w Statucie:
art. 31.1 - treść dotychczasowa:
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone
w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo poboru).
- proponowane brzmienie:
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone
w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).
I.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS SPÓŁEK
HANDLOWYCH
Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
właścicielom akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień
przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie
Zarządu Spółki zaświadczenie wydane przez Beskidzki Dom
Maklerski Punkt Obsługi Klienta w Katowicach, ul. 3 Maja 23,
określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje
zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
3.
Spółki akcyjne
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA oraz
materiały w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne
będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
Poz. 9575. KOPALNIA PIASKU „KUŹNICA WARĘŻYŃSKA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000133137.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2002 r.
[BM-9368/2003]
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie
pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych
winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, określający osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby
niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zarząd Kopalni Piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, ul. Letnia 1, działając na podstawie
art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 października 2003 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki.
Poz. 9576. WIELKOPOLSKI CUKIER SPÓŁKA AKCYJNA
w Przeźmierowie. KRS 0000092978. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2002 r.
[BM-9384/2003]
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Zarząd Spółki Wielkopolski Cukier S.A. z siedzibą w Przeźmierowie k. Poznania „Spółka”, działając na podstawie
art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21
ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 3 października 2003 r.,
na godz. 900, w siedzibie Spółki przy ul. Wysogotowskiej 23,
62-081 Przeźmierowo k. Poznania („Zgromadzenie”).
– 24 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
poz. 9576
Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI A K C Y J N E
pięćset tysięcy) i maksymalnie 69.000.000
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji
o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty)
każda, w tym 500.000 (słownie: pięćset tysięcy)
akcji zwykłych serii A, oznaczonych numerami
od 000000000001 do 000000500000, oraz minimalnie 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć
milionów) a maksymalnie 69.000.000 (słownie:
sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych serii B oznaczonych numerami od
000000500001 do maksymalnie 000069500000.
6.5. Akcje serii A zostały w całości opłacone. Akcje
serii B zostały pokryte w jednej czwartej przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 2/2003
i 3/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 lipca 2003 r. (Rep. A nr 1683/2003).
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd
Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe obowiązujące
brzmienie oraz treść proponowanej zmiany Statutu.
Brzmienie dotychczasowe § 6 ust. 1, 2 i 5 Statutu Spółki:
„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
6.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii A,
oznaczonych numerami od 000000000001 do
000000500000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie:
jeden złoty) każda.
6.5. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono
1/4 (jedną czwartą) część kapitału zakładowego,
to jest 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć
tysięcy złotych)”.
Brzmienie proponowane § 6 ust. 1, 2 i 5 Statutu Spółki:
„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi minimalnie
45.500.000 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) i maksymalnie
69.500.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć
milionów pięćset tysięcy złotych).
6.2. Kapitał zakładowy dzieli się na minimalnie
45.500.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów
11 WRZEŚNIA 2003 R.
6. Zamknięcie obrad.
Informujemy, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym
z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co
najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie
wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Wysogotowskiej 23, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania, na 5 dni
powszednich przed odbyciem Zgromadzenia, w godzinach
od 700 do 1500.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem warunków
określonych w art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
– 25 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
A –W
INDEKS
–K–
„KOPALNIA PIASKU KUŹNICA WARĘŻYŃSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Dąbrowie Górniczej [BM-9368/2003] - s. 24,
poz. 9575.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
–M–
INDEKS
„MP ALAMENTTI” Spółka z o.o. w Częstochowie
[BM-9304/2003] - s. 20, poz. 9553.
–A –
–N–
„ABPOL” Zakład Rzemieślniczo-Usługowy - Brzeski
Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą
w Podlesiu Machowskim [BM-9321/2003] - s. 20, poz. 9551.
„AGRO-MEAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie [BM-9297/2003] - s. 20,
poz. 9552.
„ALUCO - PLAST” Spółka z o.o. w Częstochowie
[BM-9307/2003] - s. 18, poz. 9544.
„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-9289/2003] s. 12, poz. 9536.
–B–
–P–
„Brzeski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Zakład Rzemieślniczo-Usługowy ABPOL” w Podlesiu
Machowskim [BM-9321/2003] - s. 20, poz. 9551.
„P.P.H. TANDOM” Spółka z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim
[BM-9280/2003] - s. 19, poz. 9549.
„POLSKA GRUPA DEALERÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BM-9287/2003] - s. 8,
poz. 9534.
„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KOKOSZKI” SPÓŁKA
AKCYJNA w Gdańsku [BM-9341/2003] - s. 18, poz. 9542.
„PRZEDSIĘBIORSTWO ELEMENTÓW BUDOWLANYCH”
W UPADŁOŚCI w Radomiu [BM-9298/2003] - s. 18, poz. 9543.
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
STYROPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Biskupcu [BM-9320/2003] - s. 7, poz. 9531.
„PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE VARIA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie [BM-9314/2003] - s. 14, poz. 9539.
„PRZEDSIĘBIORSTWO UNIDRO” SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi [BM-9274/2003] - s. 11, poz. 9535.
–C–
„CABLE.COM” SPÓŁKA AKCYJNA w Elblągu [BM-9279/2003] s. 8, poz. 9532.
„CENTRALNY BANK NACZEP - UNITRAIL SPÓŁKA
AKCYJNA PEKAES GROUP” W LIKWIDACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-9324/2003] - s. 14, poz. 9540.
„COMP” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-9345/2003] s. 8, poz. 9533.
–F–
„FACTOR” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gliwicach
[BM-9311/2003] - s. 19, poz. 9548.
„FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY”
SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-9281/2003] - s. 13,
poz. 9538.
„FORMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie [BM-8955/2003] - s. 7,
poz. 9529.
–G–
„GLOBIS WROCŁAW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-9299/2003] - s. 7,
poz. 9530.
–I–
„IMC INVESTMENT” SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie
[BM-9287/2003] - s. 8, poz. 9534.
„INWEST-BET” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
Spółka z o.o. w Grabowie [BM-9302/2003] - s. 19, poz. 9546.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–O–
„OLPA” Spółka z o.o. w Ojerzycach [BM-9295/2003] s. 19, poz. 9545.
–S–
„STALEXPORT SERWIS CENTRUM BEŁCHATÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA w Rogowcu [BM-9275/2003] - s. 13, poz. 9537.
–W –
„WIELKOPOLSKI CUKIER” SPÓŁKA AKCYJNA w Przeźmierowie [BM-9384/2003] - s. 24, poz. 9576.
Wnioskodawca Bola Roman. Sąd Rejonowy w Lublińcu,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 18/03 [BM-9303/2003] s. 22, poz. 9564.
Wnioskodawca Gmina Pruszków. Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1068/02 [BM-9283/2003] s. 22, poz. 9566.
Wnioskodawca Gross Lucyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi
Widzewa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 601/03
[BM-9282/2003] - s. 20, poz. 9554.
– 26 –
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
W–Z
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
INDEKS
Wnioskodawca Jamróz Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa
Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 466/03/N
[BM-9317/2003] - s. 22, poz. 9567.
Wnioskodawca Janicka Alicja. Sąd Rejonowy w Zawierciu,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 22/03 [BM-9305/2003] s. 23, poz. 9573.
Wnioskodawca Jarzowy Katarzyna. Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 2537/01
[BM-9230/2003] - s. 24, poz. 9574.
Wnioskodawca Kalita Grażyna. Sąd Rejonowy w Nowym
Sączu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 997/02 [BM-9296/2003] s. 21, poz. 9559.
Wnioskodawca Karolczak Teresa. Sąd Rejonowy
w Kościanie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 293/03
[BM-9293/2003] - s. 21, poz. 9556.
Wnioskodawca Kot Irena. Sąd Rejonowy dla Krakowa
Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1291/02/N
[BM-9284/2003] - s. 22, poz. 9562.
Wnioskodawca Lauk-Puchała Bożena. Sąd Rejonowy
w Łasku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 56/03
[BM-9288/2003] - s. 21, poz. 9561.
Wnioskodawca Lelonek Wanda. Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 973/03 [BM-9309/2003] s. 21, poz. 9560.
Wnioskodawca Markowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Lesznie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 364/03/1 [BM-9292/2003] s. 21, poz. 9557.
Wnioskodawca Miozga Urszula. Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1802/02 [BM-9310/2003] s. 23, poz. 9569.
Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna. Sąd Rejonowy
dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I
Ns 1161/02/N [BM-9285/2003] - s. 22, poz. 9563.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Wnioskodawca Pełka Aurelia. Sąd Rejonowy dla Warszawy
Pragi, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1182/03
[BM-9316/2003] - s. 23, poz. 9568.
Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DOMSTAL Spółka z o.o. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 1385/02
[BM-9318/2003] - s. 23, poz. 9572.
Wnioskodawca Przybylscy Barbara i Jan. Sąd Rejonowy
w Kościanie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 326/03
[BM-9290/2003] - s. 20, poz. 9555.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Dąbrowa
Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział I
Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 369/03 [BM-9308/2003] - s. 23,
poz. 9570; sygn. akt I 2 Ns 319/03 [BM-9312/2003] - s. 23,
poz. 9571.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu Lublinieckiego. Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 39/02 [BM-9306/2003] - s. 22, poz. 9565.
Wnioskodawca Średzińska Helena. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 137/03
[BM-9313/2003] - s. 21, poz. 9558.
–Z–
„ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
BOLARUS” SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni [BM-9319/2003] s. 14, poz. 9541.
„Zakład Przetwórstwa Mięsnego Adama Zaręby” w Żurawieńcu [BM-9278/2003] - s. 19, poz. 9550.
„ZAKŁADY SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO POLMO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI w Gorlicach [BM-9294/2003] - s. 19,
poz. 9547.
– 27 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY
DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83151. GEMMA M.WIDA, M.GŁUSZEK - KOT
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000166622. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5135/3/433]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. GEMMA M.WIDA,
M.GŁUSZEK - KOT SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. ulica RUSZNIKARSKA
nr domu 14A nr lokalu 28 kod pocztowy 31-261
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 - 16.06.2003 R. - 18.07.2003 R. - ZMIANA
PKT 6 UMOWY Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. WIDA 2. MAŁGORZATA
BARBARA 3. 65071301984 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 2 1. GŁUSZEK KOT 2. MAŁGORZATA ZOFIA 3. 65032605847 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW LUB
PROKURENT JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WIDA 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. 65071301984 2 1. GŁUSZEK KOT 2. MAŁGORZATA ZOFIA 3. 65032605847
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. WIDA 2. WIESŁAW ZDZISŁAW 3. 64041700851
4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. KOT 2. ADAM JAN
3. 67060608870
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 BUDOWNICTWO 2 1. 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 3 1. 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 4 1. 52 HANDEL DETALICZNY,
Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 5 1. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY 6 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 1. 92 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII
I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH 10 1. 92 52
B OCHRONA ZABYTKÓW 11 1. 92 71 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY LOSÓW I ZAKŁADÓW NA
RZECZ UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW
Poz. 83152. PRZEDSIĘBIORSTWO KONFEKCYJNE
„EMMA” KRYSTYNA RÓŻYC, MAŁGORZATA ŚWIĄTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000169142. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9976/3/210]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
11 WRZEŚNIA 2003 R.
KONFEKCYJNE „EMMA” KRYSTYNA RÓŻYC, MAŁGORZATA ŚWIĄTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GARWOLIŃSKI gmina GÓRZNO miejscowość GÓRZNO KOLONIA 2. nr domu 107 kod pocztowy 08-404 poczta GÓRZNO kraj POLSKA
Rub. 3 Oddziały 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO KONFEKCYJNE „EMMA” KRYSTYNA RÓŻYC, MAŁGORZATA ŚWIĄTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W GÓRZNO
KOLONIA ODDZIAŁ WIEŚ BŁONIE 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PRAŻMÓW miejscowość WIEŚ BŁONIE
3. nr domu 15A kod pocztowy 05-505 poczta PRAŻMÓW 2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO KONFEKCYJNE
„EMMA” KRYSTYNA RÓŻYC, MAŁGORZATA
ŚWIĄTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W GÓRZNO KOLONIA ODDZIAŁ PILAWA 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GARWOLIŃSKI
gmina PILAWA miejscowość PILAWA 3. ulica LETNISKOWA nr domu 1 kod pocztowy 08-440 poczta
PILAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 10.06.2003 R.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy
1 1. RÓŻYC 2. KRYSTYNA 3. 45080103542 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ŚWIĄTKIEWICZ 2. MAŁGORZATA 3. 65070312026 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RÓŻYC
2. KRYSTYNA 3. 45080103542 2 1. ŚWIĄTKIEWICZ
2. MAŁGORZATA 3. 65070312026
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 18 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ
ROBOCZYCH 2 1. 18 22 A PRODUKCJA UBRAŃ
WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW
POZOSTAŁA 3 1. 18 22 B PRODUKCJA UBRAŃ
WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA 4 1. 18 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY
5 1. 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
7 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 8 1. 51 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 9 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 10 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 11 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 12
1. 52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 13
1. 52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA
I WYROBÓW SKÓRZANYCH 14 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 15 1. 52 63
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 16 1. 60 23 Z POZOSTAŁY
PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY 17 1. 60 24
B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 18 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 19 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 20 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 21 1. 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 22 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 23 1. 71 34 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 24 1. 85
32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA
I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 25 1. 92
72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
- 31 -
c) Spółki partnerskie
Poz. 83153. DACA, FANDREY, KRANKOWSKI,
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH, SPÓŁKA
PARTNERSKA. KRS 0000168731. SĄD REJONOWY
W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4306/3/2]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka partnerska 3. DACA, FANDREY, KRANKOWSKI, KANCELARIA RADCÓW
PRAWNYCH, SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. ulica NOWOWICZLIŃSKA nr domu 111 kod pocztowy 81-577 poczta GDYNIA kraj
POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 07.07.2003 R.
NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDYNI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 36/2,
REPERTORIUM A NR 4109/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. DACA 2. LESZEK 3. 56051000391 4. NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. FANDREY 2. PIOTR EDMUND
3. 55061301816 4. NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
3 1. KRANKOWSKI 2. JAKUB 3. 72090801911 4. NIE
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY PARTNER MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DACA 2. LESZEK 3. 56051000391 2 1. FANDREY 2. PIOTR
EDMUND 3. 55061301816 3 1. KRANKOWSKI
2. JAKUB 3. 72090801911
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 2 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 67 20 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI
I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
4 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 5 1. 74
1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWOKSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI 6 1. 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 7 1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
d) Spółki komandytowe
Poz. 83154. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
LESZEK CZARNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000169177. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14152/3/808]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka komandytowa 3. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH LESZEK CZARNY
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica SIENNA nr domu 39 kod pocztowy 00-121 poczta
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 11.07.2003 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE,
PRZY SKWERZE KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO
5 LOK. 22, REP. A-452/2003; Rub. 5 1. NIEOZNACZONY Rub. 7 Wspólnicy 1 1. CZARNY 2. LESZEK
MACIEJ 3. 73071300773 5. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. BUDNY 2. WOJCIECH 3. 74022609071 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50000 ZŁOTYCH
11. 1000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. Dane o wkładzie
wniesionym 1 1. 1000 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. „MGI
AKCEPT” SPÓŁKA AKCYJNA 3. 015428568
4. 0000152275 9. TAK 10. 150000 ZŁOTYCH
11. 150000 ZŁOTYCH 12. TAK PRub. Dane o wkładzie wniesionym 1 1. 150000 ZŁOTYCH 2. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CZARNY 2. LESZEK MACIEJ 3. 73071300773
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 83155. „ACORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169203. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3298/3/521]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „ACORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY
W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 461 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA 2. ulica STANISŁAWOWSKA nr domu 30 kod pocztowy 48-304 poczta NYSA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 21 KWIETNIA 1989
R., NOTARIUSZ ELŻBIETA KOŁAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W NYSIE, REP. A NR
2723/1989, 10 LIPCA 2003 R., NOTARIUSZ STANISŁAW FRANCISZEK ZAGÓRSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODKOWIE, REP. A NR 2199/2003
ZMIENIONO PARAGRAFY:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; DODANO
PARAGRAF 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32;
33; 34; 35; 36. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SOBOTA 2. WIESŁAWA
3. 55061818422 6. ilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. KAMIŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. 53082102971 6. ilość 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. CZARNECKI 2. GRZEGORZ
3. 73101312132 6. ilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 16.000 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 19998, 70 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SOBOTA 2. WIESŁAWA
3. 55061818422 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 16 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW
TYTONIOWYCH 2 1. 15 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW
MĄCZNYCH 3 1. 01 41 A SKUP TYTONIU 4 1. 01 41
SKUP ZBOŻA 5 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 6 1. 51 25
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO
TYTONIU 7 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 8 1. 51 32 Z SPRZEDAŻ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH 9 1. 51
35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 11 1. 51 64 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
12 1. 51 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU,
HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO 13 1. 50 30
A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 14 1. 51 39
Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 15 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 16 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 17 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 18 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 19 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 20 1. 52 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 21 1. 52
12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 52 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 23 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
24 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 25 1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 27 1. 55 30 A RESTAURACJE 28
1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 29 1. 60 24
B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 30 1. 60 24 C WYNAJEM
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 31
1. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 32 1. 63 12
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 33 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 34 1. 74 40 Z REKLAMA 35 1. 74
82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
36 1. 74 84 A 74DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 37 1. 74 84
USŁUGI MARKETINGOWE
Poz. 83156. AGENCJA ARTYSTYCZNA „DROART”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000169141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11204/3/893]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 010533450 3. AGENCJA ARTYSTYCZNA
„DROART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru
RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 17241
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 151 kod pocztowy
02-326 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 1) 27.12.1988 R PBN
W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ELŻBIETA JARMUŻEWSKA, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A-17522/88 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2) 24.08.1995 R. KANCELARIA NOTARIALNA LESZKA ZABIELSKIEGO, AKT
NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7438/95 ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI 3) 22.08.2000 R.
KANCELARIA NOTARIALNA W.M. ADAMUSA,
AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A-2747/2000,
ZMIANA § 8, UMOWY SPÓŁKI 4) 01.07.2003 R.
- 32 -
KANCELARIA NOTARIALNA IWONY UMECKIEJ,
AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3296/2003,
ZMIANA § 4, 7, 8, 12, 13, 17, 20 UMOWY SPÓŁKI,
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. DROZDA
2. TADEUSZ RYSZARD 3. 49040301012 6. ilość 25
UDZIAŁÓW PO 800 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 7. NIE 2 1. BEDNARCZUK DROZDA
2. EWA ZOFIA 3. 49051502406 6. ilość 25 UDZIAŁÓW PO 800 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
20.000 ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 40000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DROZDA 2. TADEUSZ RYSZARD
3. 49040301012 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 2 1. 92
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO 3 1. 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW
I NAGRAŃ WIDEO 4 1. 92 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 5 1. 92 13
Z PROJEKCJA FILMÓW 6 1. 92 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RADIOWA I TELEWIZYJNA 7 1. 92 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA 8 1. 92
31 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 9 1. 92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW
I OŚRODKÓW KULTURY 10 1. 92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 11 1. 92 34
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 74 40
Z REKLAMA 13 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
14 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 15 1. 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 16
1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 17 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 18 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 19
1. 22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
20 1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 21 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTONICZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 23 1. 45 BUDOWNICTWO 24 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 25 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE
I INŻYNIERIA LĄDOWA 26 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 27 1. 45 21
F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 28 1. 74
8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji 1 1. 01.07.2003
R. UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA W KANCELARII IWONY UMECKIEJ W WARSZAWIE DNIA
01.07, 2003 R. REPERTORIUM A NR 3296/2003 3. LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. BEDNARCZUK 2. ADAM STANISŁAW
3. 51073006996 Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub
unieważnieniu podmiotu 1 1. ROZWIĄZANIE
2. 01.07.2003 R. UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA
W KANCELARII IWONY UMECKIEJ W WARSZAWIE
DNIA 01.07, 2003 R. REPERTORIUM A NR 3296/2003
Poz. 83157. ALPHA CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000168911. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13594/3/227]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzial-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
nością 2. 015514977 3. ALPHA CONSULTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 16229 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. ulica PANIEŃSKA nr
domu 9 nr lokalu 17 kod pocztowy 03-704 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 08 LIPCA 1988 R.
SPORZĄDZONY W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W OTWOCKU UL. ARMII KRAJOWEJ
NR 2 PRZED PEŁNIĄCYM OBOWIĄZKI NOTARIUSZA PIOTREM WRZOSKIEM - ASESOREM NOTARIALNYM, REP. A NR 5454/88 ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.07.2003
R., NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI SOLIDARNOŚCI 82 A LOKAL NR 28, REP. A NR
2309/2003 R. W § § : 2, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ZŁOŻONO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. DEMIANIUK
2. KRYSTYNA ZOFIA 3. 58051700066 6. ilość JEDEN UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 500,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DEMIANIUK 2. KRYSTYNA ZOFIA
3. 58051700066 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 3 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 4 1. 51 HANDEL
HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 5 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 6 1. 74 50
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE
PERSONELU 7 1. 74 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 8 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 9 1. 93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA 10 1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 74 40 Z REKLAMA 12 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 13 1. 67
13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83158. „ALTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169161. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11716/3/521]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „ALTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW 2. ulica
KOŚCIUSZKI nr domu 63 kod pocztowy 41-503
poczta CHORZÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 DNIA 09 LIPCA 2003 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ KOCHAN-KOPCZYŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W MIKOŁOWIE PRZY UL.
KAROLA MIARKI 18 REPERTORIUM A NR
4244/2003. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SZOSTOK 2. PIOTR BOLESŁAW 3. 58121904996 6. ilość 4.800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2400.000,00 ZŁOTYCH
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z TATIANĄ
SZOSTOK 7. TAK 2 1. SZOSTOK 2. TATIANA GRAŻYNA 3. 62071200329 6. ilość 4.800 UDZIAŁÓW
11 WRZEŚNIA 2003 R.
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2400.000,00 ZŁOTYCH WE
WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z PIOTREM SZOSTOK 7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 2400000,00
PLN PRub. Aporty 1 1. 2400000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZOSTOK 2. PIOTR BOLESŁAW 3. 58121904996 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
1 1. KRZYSZKOWSKI 2. ADAM SERGIUSZ
3. 60060818335 4. PROKURA SAMODZIELNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 4 1. 31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 32 PRODUKCJA
SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 6 1. 33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW 7 1. 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ
PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 45 BUDOWNICTWO 9 1. 51 HANDEL
HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU
POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
10 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 11 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 12 1. 64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA 13 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI BANKOWYCH 14 1. 67 13
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 71
WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 16 1. 72 INFORMATYKA 17 1. 73 NAUKA 18 1. 74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 19 1. 75 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 20 1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 21
1. 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA 22 1. 85 14 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ
ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23 1. 85 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 24 1. 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 25 1. 93
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 83159. „AMIT I” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168880. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/3544/3/615]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „AMIT I” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI
gmina RAWICZ miejscowość MASŁOWO 2. ulica
ŻNIWNA nr domu 37 kod pocztowy 63-900 poczta
RAWICZ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 UMOWA SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA
28.01.2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ HYJEK-MARCHEL W KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, REP. A NR 863/2003; AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 04.06.2003 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA HALINĘ OLSZEW-
- 33 -
SKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RAWICZU,
PRZY UL. I.BUSZY 5, ZMIENIONO § 2 UMOWY
SPÓŁKI, REP. A NR 2318/2003. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. MIKOŁAJCZYK 2. ZYGMUNT ANTONI 3. 46041503610
6. ilość 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
210.000,00 ZŁ 7. NIE 2 1. MIKOŁAJCZYK 2. KATARZYNA 3. 68122302006 6. ilość 180 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 300000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIKOŁAJCZYK 2. ZYGMUNT ANTONI 3. 46041503610
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. GANO 2. JAN
3. 46041004876 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 3 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 5 1. 63 21
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 6 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 9 1. 71 34
Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 10 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 11 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH, SPEDYCJA 12 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; USŁUGI WARSZTATOWE - NAPRAWA POJAZDÓW, INSTALACJE TACHOGRAFÓW 13 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 14 1. 60 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY 15 1. 74 40 Z REKLAMA
16 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 83160. „AN-GUSTIN EKSPORT-IMPORT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168854. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/5889/3/349]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „AN-GUSTIN EKSPORT-IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ 2. ulica SZCZĘŚLIWA nr domu
39 nr lokalu 3 kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 7.07.2003 R. - NOTARIUSZ ROMAN WIELECKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REP.
A NR 2555/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. ABRAMCZYK 2. ANDRZEJ
WALDEMAR 3. 66121110437 6. ilość 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 7. NIE
2 1. MAYER 2. AUGUSTIN FRANZ 6. ilość 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SAMODZIELNIE KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GÓRECKI 2. ZBIGNIEW
JAN 3. 59101705837 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. WOLSZCZAK 2. BARBARA 3. 61052812586
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 2 1. 51 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH
ZWIERZĄT 3 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 4 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 1. 60 24 B TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 6 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 7 1. 71 31
Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 8 1. 51 55 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 9 1. 51 32 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH 10 1. 51
38 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI 11 1. 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 12 1. 63 21 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
13 1. 65 23 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 14
1. 70 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 15 1. 55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 16
1. 45 45 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 17 1. 45
41 TYNKOWANIE 18 1. 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 19 1. 19 10 PRODUKCJA
SKÓR WYPRAWIONYCH
Poz. 83161. „APOSTYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169160. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14011/3/22]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 015517591 3. „APOSTYL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 19
kod pocztowy 02-558 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 17.07.2003 R.
PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, UL. BONIFRATERSKA 6 LOK.
17,00-213 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR
3440/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SHALKEVICH 2. NATALLIA
6. ilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 10 (DZIESIĘĆ); ŁĄCZNA
WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 25 000 ZŁ 7. NIE
2 1. SHALKEVICH 2. RAMAN 6. ilość ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 10 (DZIESIĘĆ); ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ
UDZIAŁÓW - 25 000 ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SHALKEVICH
2. NATALLIA 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. SHALKEVICH 2. RAMAN 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SKÓR 2 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 3 1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 4 1. 51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
5 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 6 1. 51 36 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 7 1. 51 37 SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 8 1. 51 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 9 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 10 1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 11 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 12 1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 13 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 14
1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 15 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 16 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA METALI I RUD METALI 17 1. 51 53
A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 18 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 19 1. 51
54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 20
1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 21 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 22 1. 51 57
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 23
1. 51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH 24 1. 51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 25 1. 51 65
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO 26 1. 51 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH,
ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW 27 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 28 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 29 1. 52 62 B SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 30 1. 52 63
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 31 1. 25 22 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 32 1. 25
23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA 33 1. 34 30
A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW 34
1. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 35 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 36 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 37 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 38 1. 50 20
B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI 39 1. 50 30 A SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 40 1. 50 30 B SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 41 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 42 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 43 1. 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 44 1. 74 83 Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI
Poz. 83162. „AUTOLUX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169300. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5117/3/593]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 431158747 3. „AUTOLUX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY
W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4538 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. ulica PÓŁNOCNA nr domu 56 kod pocztowy 20-064
poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub sta-
- 34 -
tut 1 24.08.1999 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIEROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE,
REPERTORIUM A NR 4860/1999. 16.06.2003 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ SŁAWOMIR KUBICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM
A NR 738/2003 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ JEJ TREŚCI ORAZ ZASTĄPIENIE NOWĄ
TREŚCIĄ. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „WILK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 110153922
4. 0000043453 6. ilość 4286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4286000,00 ZŁOTYCH 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 4372000,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 2172000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 5000,00
(PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK WALUTY EURO WŁĄCZNIE, LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA
DO ŚWIADCZEŃ O RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH DO 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK
WALUTY EURO - WŁĄCZNIE UPOWAŻNIENI SĄ
SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ
PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY
W GRANICACH UMOCOWANIA. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH 5000,00
(PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK WALUTY EURO WŁĄCZNIE, LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA
DO ŚWIADCZENIA O RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POWYŻEJ 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK WALUTY EURO, WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO
WRAZ Z PROKURENTEM, BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM - W RAMACH UMOCOWANIA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ
PRZEKRACZA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ
125000,00 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
JEDNOSTEK WALUTY EURO - WŁĄCZNIE, LUB
POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ
O RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POWYŻEJ
125000,00 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
JEDNOSTEK WALUTY EURO, WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO
WRAZ Z PROKURENTEM, BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM - W RAMACH UMOCOWANIA, PO UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY RADY NADZORCZEJ
WYRAŻONEJ W FORMIE STOSOWNEJ UCHWAŁY
NA PODJĘCIE TAKIEGO DZIAŁANIA. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. WILCZEWSKI 2. GRZEGORZ ROBERT 3. 66031501318 4. PREZES 5. NIE 2 1. BIELIŃSKA 2. GRAŻYNA ZOFIA
3. 57031608389 4. WICEPREZES 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIEWA
2. JERZY JAN 3. 68112902137 2 1. KRAJEWSKI
2. DARIUSZ JERZY 3. 67042101096 3 1. SZOSTAK
2. PRZEMYSŁAW IRENEUSZ 3. 65061603412
Dz. 3 Rub. 1 1 1. D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 1. F BUDOWNICTWO 3 1. G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 4 1. H HOTELE I RESTAURACJE 5 1. I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ 6 1. J POŚREDNICTWO FINANSOWE 7 1. K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 8 1. O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA
I INDYWIDUALNA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83163. B.R. AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169310. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10409/3/29]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. B.R. AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość PŁOŃSK 2. ulica
19-GO STYCZNIA nr domu 41B kod pocztowy 09100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 27.06.2003 KANCELARIA NOTARIALNA
KRYSTYNA KILIŃSKA-PALMOWSKA W PŁOŃSKU,
REPERTORIUM A NR 1849/2003 28.07.2003 KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEWA POPŁOŃSKIEGO W PŁOŃSKU REP. A NR 7342/2003-ZMIANA
PAR. 10 UST. 1 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. RÓŻAŃSKA 2. BARBARA
3. 47092703585 6. ilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 40.000 ZŁ 7. NIE 2 1. RÓŻAŃSKI 2. JAROSŁAW 3. 73070303234 6. ilość 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 7. NIE 3 1. RÓŻAŃSKI 2. PIOTR STANISŁAW 3. 71041202931
6. ilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -JEDNOOSOBOWO-PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RÓŻAŃSKA 2. BARBARA 3. 47092703585 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj
prokury 1 1. RÓŻAŃSKI 2. PIOTR STANISŁAW
3. 71041202931 4. ŁĄCZNA 2 1. RÓŻAŃSKI 2. JAROSŁAW 3. 73070303234 4. ŁĄCZNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 2 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 3 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 1. 74 84 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE
I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 83164. „BACCARA-POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169227. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7975/3/667]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „BACCARA-POLSKA” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. ulica TYMIENIECKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 90-350 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI Z 16.07.2003 R.,
REPERTORIUM A NR 2688/2003, NOTARIUSZ
ALEKSANDER JAGODZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SĘDKIEWICZ 2. BARTOSZ TOMASZ 3. 79050108334 6. ilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
11 WRZEŚNIA 2003 R.
7. NIE 2 1. WOJCIECHOWSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. 52050510835 6. ilość 38 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000 ZŁOTYCH 7. NIE
3 1. WOJCIECHOWSKI 2. BARTOSZ ANDRZEJ
3. 77031100636 6. ilość 37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 18.500 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 50000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 5000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. WOJCIECHOWSKI 2. BARTOSZ ANDRZEJ 3. 77031100636
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. SĘDKIEWICZ
2. BARTOSZ TOMASZ 3. 79050108334 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE 3 1. WOJCIECHOWSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. 52050510835 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 13 A PRODUKCJA KONSERW,
PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI 2 1. 15 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH 3 1. 15 20 Z PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 4 1. 15 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW 5 1. 15 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW 6 1. 15 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 7 1. 15 33 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM
I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW
8 1. 15 81 A PRODUKCJA PIECZYWA 9 1. 15 81
B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH
ŚWIEŻYCH 10 1. 15 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA
CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO 11 1. 15 83 Z PRODUKCJA CUKRU 12 1. 15 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
13 1. 15 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK
I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH 14 1. 15
86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY 15 1. 15
87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 16 1. 15 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 17 1. 15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 15 97 Z PRODUKCJA SŁODÓW 19 1. 15 98 Z PRODUKCJA
WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 20 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 21 1. 29 24
A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 22 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
23 1. 29 32 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 24 1. 29 32
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH 25 1. 29 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW 26 1. 37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU 27 1. 37
20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH
ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 28
1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 29 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
30 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH 31 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 32 1. 45 31 D WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 33
1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 34 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I WENTYLACYJNYCH 35 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 36
- 35 -
1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 37 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 38 1. 45 41
Z TYNKOWANIE 39 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 40 1. 45 43 WYKONYWANIE
PODŁÓG I ŚCIAN 41 1. 45 43 A POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 42
1. 45 44 A MALOWANIE 43 1. 45 44 B SZKLENIE 44
1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 45 1. 50
50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 46 1. 51 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW 47 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW
PRZEMYSŁOWYCH 48 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 49
1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 50
1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 51 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA
I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 52 1. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 53 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY
TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 55 1. 51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KWIATÓW I ROŚLIN 56 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 57 1. 51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH
58 1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 59 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 60 1. 51 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY
I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 61 1. 51 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 62 1. 51 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 63
1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI 64 1. 51 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 65 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
66 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 67 1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 68 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
69 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 70 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 71 1. 52 12
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 72 1. 52 21
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
73 1. 52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH 74 1. 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH 75 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 76 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 77 1. 52 27
A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 78 1. 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 79
1. 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 80 1. 52 48
G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 81 1. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 82 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 83 1. 52 63
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 84 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 85 1. 64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA 86 1. 65 21
Z LEASING FINANSOWY 87 1. 65 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 88 1. 65 23
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 89 1. 70 11
Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 90 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 91 1. 73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH,
ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH 92 1. 74 13
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 93 1. 74
14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
94 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 95 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI 96 1. 74 82
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 97
1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 98 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 99 1. 52 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 100 1. 74 40 Z REKLAMA
Poz. 83165. BANK KRWI PĘPOWINOWEJ MACIERZYŃSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169119. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6205/3/642]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BANK KRWI PĘPOWINOWEJ MACIERZYŃSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. ulica BIAŁOPRĄDNICKA nr domu 8 kod pocztowy 31-221 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY
SPORZĄDZONY DNIA 01.07.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A 4817/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. MICHALSKI 2. ANDRZEJ
WŁADYSŁAW 3. 55091503099 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. OSINIAK 2. ANDRZEJ JERZY
3. 56030516059 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 85 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2 1. 85 11 Z SZPITALNICTWO 3 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 4 1. 51
46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 5 1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 6 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 1. 51 70
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 1. 52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 9 1. 52 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 10 1. 52 33
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 11 1. 52 7 NAPRAWA
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 12 1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY
KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 14 1. 74 14 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 15 1. 60 24
B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 16 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 17 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 18 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 19 1. 51 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 20
1. 33 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO 21 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 22 1. 74 84 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83166. „BAODING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169207. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10520/3/163]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „BAODING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina TARCZYN miejscowość PRACE
DUŻE 2. ulica AL.WOJCIECHOWA nr domu II B kod
pocztowy 05-555 poczta TARCZYN kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 10.07.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR GŁADKOWSKI-NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM
A NR 2601/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SZYMAŃSKI 2. JERZY
3. 58101104554 6. ilość 70 (SIEDEMDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 35.000 PLN
7. NIE 2 1. KOZERSKA 2. URSZULA 3. 65040501726
6. ilość 70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 35.000 PLN 7. NIE Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 70000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZYMAŃSKI 2. JERZY
3. 58101104554 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. KOZERSKA 2. URSZULA 3. 65040501726 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 2 1. 51
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM
HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 3 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 4 1. 18
PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH 5 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 7 1. 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 45 BUDOWNICTWO 9 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TURYSTYKĄ 10 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 11 1. 72 INFORMATYKA 12 1. 74 40 Z REKLAMA 13 1. 74 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
- 36 -
I POZYSKIWANIE PERSONELU 14 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 15
1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
16 1. 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 17
1. 92 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM
I PRZEMYSŁEM WIDEO 18 1. 93 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 19 1. 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 20 1. 74 14 DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 21 1. 74 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 22 1. 74 60
Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
Poz. 83167. „BIK POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168744. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3906/3/537]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 356719735 3. „BIK POL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina BRZESZCZE
miejscowość BRZESZCZE 2. ulica BOROWA nr domu 9 kod pocztowy 32-620 poczta BRZESZCZE kraj
POLSKA Rub. 3 Oddziały 1 1. „BIK POL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO
HANDLOWE W KATOWICACH 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina
M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 3. ulica
AL. KORFANTEGO nr domu 79 nr lokalu 906 kod
pocztowy 40-161 poczta KATOWICE Rub. 4 Umowa
lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY
Z DN. 06 CZERWCA 2003, NOTARIUSZ MIRELA
RADWAN KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE REPERTORIUM A NR 3145/2003 ORAZ AKT
NOTARIALNY Z DN. 17 LIPCA 2003, NOTARIUSZ
MIRELA RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA
W PSZCZYNIE, REPERTORIUM A NR 4409/2003 ZMIANA § 6 I 14 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA
21.07.2003 R. NOTARIUSZ MIRELA RADWAN KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE REPERTORIUM A NR 4473/2003 - SPROSTOWANIE TREŚCI
PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GŁOWACKA BIESZCZAD 2. KARINA ADRIANA 3. 73072500684 6. ilość
40 UDZIAŁÓW (PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. KOŁODZIEJ 2. IWONA JOLANTA 3. 70012611589
6. ilość 40 UDZIAŁÓW (PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY)
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH 7. NIE
3 1. SOLARSKA 2. BARBARA ZOFIA 3. 73011613088
6. ilość 20 UDZIAŁÓW (PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY)
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOŁODZIEJ
2. MARCIN ADAM 3. 73110112772 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. BIESZCZAD 2. DARIUSZ STANISŁAW 3. 73091811279 4. WICEPREZES ZARZĄDU
5. NIE 3 1. SOLARSKI 2. MACIEJ ARKADIUSZ
3. 72061414632 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE
METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU 2 1. 37 20
Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 3 1. 50
50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 4 1. 51 12
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 5 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
6 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
7 1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 8 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA
I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 9 1. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY
TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 12 1. 51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 13 1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 14 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH
ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 15 1. 51 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 16
1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 17
1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 18 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 19 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 20
1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 21 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
W
NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 22 1. 60 24 A TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 23 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 24 1. 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
25 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY 26
1. 63 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY 27
1. 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH
28 1. 63 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA 29 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 30
1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 31
1. 67 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM
32 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33
1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 34
1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 35 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 36
1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 37 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 38 1. 70 32
B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 39 1. 73 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH
40 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 41 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI 42 1. 74 40 Z REKLAMA 43 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Poz. 83168. BONA FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000165452. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/8598/3/179]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BONA FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. ulica RATUSZOWA nr domu 11 nr
lokalu 146 kod pocztowy 03-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 15.05.2003 R. ASESOR NOTARIALNY JUSTYNA
11 WRZEŚNIA 2003 R.
BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA
SKOCZYŃSKA-SOROKO W WARSZAWIE, REP.
A NR 3095/2003, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
Z 10.06.2003 R. - PAR. 22.2 - AKT NOTARIALNY
W KANCELARII NOTARIALNEJ BARBARY SKOCZYŃSKIEJ-SOROKO PRZED ASESOREM NOTARIALNYM JUSTYNĄ BASZUK, REP. A NR 3624/2003
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy
1 1. KANTORSKA 2. IRENA 3. 59120801468 6. ilość
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ 7. NIE 2 1. FIJAŁKOWSKI 2. JERZY
WIESŁAW 3. 45121300891 6. ilość 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KANTORSKA 2. IRENA 3. 59120801468 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. FIJAŁKOWSKI 2. JERZY WIESŁAW
3. 45121300891 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 2 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 4 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 5 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 6 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY
KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
Poz. 83169. „BSC POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168690.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13332/3/297]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 012235656 3. „BSC POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 48578 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica SŁOMIŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 20.11.1996 R. NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 87 LOK. 69,
REP. A-4600/96; L ZMIANA UMOWY:: 18.06.2003
R. NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. FRETA
53/55 M. 1, REP. A-2245/2003, ZMIENIONO PAR. 2,
5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI; Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KANIA 2. JAROSŁAW MAREK 3. 57062500539 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
7. NIE 2 1. KOWALCZUK 2. GRZEGORZ MICHAŁ
3. 57052102693 6. ilość 49 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 24500 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE
PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO
KWOTY OŚMIOKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KANIA 2. JAROSŁAW
MAREK 3. 57062500539 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE 2 1. KOWALCZUK 2. GRZEGORZ MICHAŁ
- 37 -
3. 57052102693 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 3 1. 32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 4 1. 33
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH,
PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW 5 1. 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 45 BUDOWNICTWO 7 1. 51
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM
HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 8 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 9 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 10 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY;
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 11 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 12 1. 64 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ
POCZTA PAŃSTWOWA 13 1. 64 2 TELEKOMUNIKACJA 14 1. 65 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 15 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 16 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 18 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 19 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 20 1. 72 INFORMATYKA 21 1. 73
NAUKA 22 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA
PODATKOWEGO 23 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 24 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 26 1. 74
15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI 27 1. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII 28 1. 74
30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 29 1. 74 40
Z REKLAMA 30 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY 31 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 32 1. 80
EDUKACJA 33 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
Poz. 83170. „CHEMBIOMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169270.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4510/3/119]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 004180619 3. „CHEMBIOMED” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 1923 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI
gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY 2. ulica DĘBLIŃSKA nr domu 20 kod pocztowy 24-100 poczta
PUŁAWY kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 AKT NOT. SPORZĄDZONY W PBN W LUBLINIE,
ODDZIAŁ W PUŁAWACH W DNIU 11.09.1990 NOTARIUSZ JUSTYNA KARASIŃSKA, REP. A NR
14988/90. AKT NOTARIALNY Z 27.05.2003 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W PUŁAWACH PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWA NOWACKIEGO REP. A NR 2369/2003-ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PAR 2 ZMIENIONY, PAR 5 OZNACZONY JAKO PAR 4, PAR 4 I PAR 6 POŁĄCZONE
W PAR 5 I ZMIENIONE, PAR 7 OZNACZONY JAKO
PAR 6 I ZMIENIONY, PAR 8 OZNACZONY JAKO
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PAR 7 I ZMIENIONY, PAR 9 OZNACZONY JAKO
PAR 8 I ZMIENIONY, PAR 10 OZNACZONY JAKO
PAR 9 I ZMIENIONY, PAR 12 UCHYLONY I OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, PAR 13 OZNACZONY JAKO PAR 10, DODANO PAR 13 O NOWYM BRZMIENIU, PAR 14 UCHYLONY, PAR 15 OZNACZONY JAKO PAR 14 I ZMIENIONY, PAR 16 OZNACZONY JAKO PAR 15 I ZMIENIONY, DODANY NOWY PAR 16,
PAR 17 OZNACZONY JAKO PAR 21 I ZMIENIONY,
DODANO NOWY PAR 17, PAR 19 ZMIENIONO,
PAR 20 ZMIENIONO, DODANO NOWY PAR 22,
PAR 21 OZNACZONY JAKO PAR 23 I ZMIENIONY,
PAR 22 OZNACZONY JAKO PAR 24 I ZMIENIONY,
UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. ŻUKOWSKA BARTOSZCZE 2. IRENA EMILIA
3. 40032602940 6. ilość 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 17075, 31 ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. BARTOSZCZE 2. MICHAŁ JAROSŁAW 3. 71101302036
6. ilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4017,
72 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 21093, 03 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ŻUKOWSKA BARTOSZCZE 2. IRENA
EMILIA 3. 40032602940 4. PREZES 5. NIE 2 1. DOBROSIELSKA 2. IRENA 3. 23050500900 4. ZASTĘPCA PREZESA 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT 2 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 1. 30 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 4 1. 33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW 5 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 6 1. 52 HANDEL
DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 7 1. 72 INFORMATYKA 8 1. 73 10
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
9 1. 74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
10 1. 80 42 A SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH 11 1. 80
42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH
I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12 1. 90 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE
I POKREWNE 13 1. 92 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA
Poz. 83171. CONCEPT-ENGINEERING-DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000168954. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5153/3/273]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 357341316 3. CONCEPT-ENGINEERING-DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru
RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ
VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze
9860 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA 2. ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 1 kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 24.10.2000 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W KRAKOWIE, REP. A NR 5100/2000, 21.05.2003 R.
NOTARIUSZ AGNIESZKA TOMASIK-CURYŁO,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 4647/2003 - ZMIANA § 5 UMOWY
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. TCC FORMEN UND WERKZEUGBAU GMBH
6. ilość 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.900,00 ZŁ 7. NIE 2 1. ACG ADVANCED MANAGMENT CONSULTING GMBH 6. ilość 38 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900,00 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 4000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 20 A PROJEKTOWANIE BUDOWLANE, URBANISTYCZNE, TECHNOLOGICZNE
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji 1 1. 21.05.2003
R. NOTARIUSZ AGNIESZKA TOMASIK-CURYŁO,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.
A NR 4647/2003 - UCHWAŁA NR 2 3. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. AVEDIS 2. JEAN PIERRE Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub
unieważnieniu podmiotu 1 1. ROZWIĄZANIE
2. 21.05.2003 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA TOMASIK-CURYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4647/2003 - UCHWAŁA NR 2
Poz. 83172. COPYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000166696. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2501/3/57]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 871641322 3. COPYCOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 2796
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina
M. TORUŃ miejscowość TORUŃ 2. ulica ŻÓŁKIEWSKIEGO nr domu 37/41 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 17.10.2000 R. - REP. A NR 3168/2000 - NOT. IWONA M.LIBERADZKA MAJĄCA SIEDZIBĘ KANCELARII NOTARIALNEJ W TORUNIU PRZY UL. SZCZYTNEJ 12/1 14.04.2003 R., REP. A NR 892/2003 NOT.
IWONA M.LIBERADZKA MAJĄCA SIEDZIBĘ KANCELARII NOTARIALNEJ W TORUNIU PRZY UL.
SZCZYTNEJ 12/1 - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI
W § 7, § 9, § 10, § 11, § 18, § 30 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. CIESIELSKA
2. MARZENA KATARZYNA 3. 68052901663 6. ilość
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ 7. NIE 2 1. SUCHOWIECKA 2. MAŁGORZATA
MARIA 3. 61071610224 6. ilość 12 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ 7. NIE 3 1. SUCHOWIECKI 2. DANIEL GRZEGORZ 3. 85010902812 6. ilość
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
7. NIE 4 1. ZIARA 2. WŁADYSŁAW 3. 66040800655
6. ilość 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
9.500,00 ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 29500,00 PLN PRub. Aporty 1 1. 19500,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH RAMY ZWYKŁEGO
ZARZĄDU SPÓŁKĄ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CIESIELSKI 2. MACIEJ
3. 68112200990 4. PREZES 5. NIE 2 1. SUCHOWIECKI 2. ROMAN MARIAN 3. 61070105338 4. PREZES
5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 2 1. 52 48
A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘ-
- 38 -
TU TELEKOMUNIKACYJNEGO 3 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO
PRZETWARZANIA INFORMACJI 4 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 5 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 6 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 7 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
8 1. 30 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH
9 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 10 1. 72 50
Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 11 1. 64 20
G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 12
1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13
1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 14 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 15 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
16 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI SYGNALIZACYJNYCH 17 1. 45 31 D WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 18
1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH
OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH 19 1. 74 13 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 20 1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 21 1. 22 25
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 22 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 23
1. 85 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA
I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 24 1. 85 20
Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 25 1. 90 00
B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
Poz. 83173. „DANSCAN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000168569. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13410/3/954]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „DANSCAN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.
NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica SMOLNA nr domu 38 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-375
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 26.06.2003 R. NOTARIUSZ ALDONA
CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY
UL. SŁUPECKIEJ 4 M. 15, REP. A NR 1970/2003;
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. TROJANOWSKI 2. KRZYSZTOF WŁADYSŁAW 3. 60091202411 6. ilość 55 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27500 ZŁOTYCH 7. NIE
2 1. DAM 2. HENRIK 6. ilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22500 ZŁOTYCH 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TROJANOWSKI
2. KRZYSZTOF WŁADYSŁAW 3. 60091202411
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RISUKHIN 2. VOLODYMYR 2 1. CHERNOVOLOV 2. GENNADIY 3 1. DAM
2. HENRIK
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 10 1 GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO 2 1. 13 1 KOPALNICTWO RUD ŻELAZA 3 1. 13 2 KOPALNICTWO RUD
METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM RUD
URANU I TORU 4 1. 15 4 PRODUKCJA OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
I ZWIERZĘCEGO 5 1. 27 1 PRODUKCJA ŻELIWA
I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA 6 1. 27 2 PRODUKCJA RUR 7 1. 27 3 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW
ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH
W 27.10.Z 8 1. 27 4 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH 9 1. 27 5 ODLEWNICTWO METALI 10 1. 28 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 11
1. 28 2 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW
I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA
GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 12 1. 28 4 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA
PROSZKÓW 13 1. 28 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 14
1. 28 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 15 1. 29 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
16 1. 29 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI
MECHANICZNYCH 17 1. 29 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 18 1. 34 1 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 19 1. 34 2 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 20 1. 35 5 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21 1. 37 1 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW
I ZŁOMU 22 1. 37 2 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 23 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 24 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 25 1. 45
3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
26 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 27 1. 45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO
Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 28 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 29
1. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW
I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO
ORAZ ZŁOMU 30 1. 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 31 1. 60 1 TRANSPORT KOLEJOWY 32
1. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 33
1. 61 1 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT
WODNY 34 1. 61 2 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT
WODNY 35 1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 36
1. 63 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 37 1. 74 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 38 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
Poz. 83174. DOM HANDLOWY AGENTUROWY
UNIMEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169137. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11596/3/887]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 012530935 3. DOM HANDLOWY AGENTUROWY UNIMEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY; SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 25818 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
KRÓLA ARTURA nr domu 19 kod pocztowy 03-610
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 24.08.1990 - PRZEZ NOTARIUSZA ALINĘ KRAWCZAK PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W MIŃSKU MAZOWIECKIM REP. A NR
7256/90 06.02.1991 - OŚWIADCZENIE O SPRO-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
STOWANIU TREŚCI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTYNĘ REK
W KANCELARII NOTARIALNEJ NR 62 W WARSZAWIE REP. A-136/91 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KRZYSZTOFOWICZ
2. JACEK ZBIGNIEW 3. 49102100038 6. ilość
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.350,00
PLN 7. NIE 2 1. CYBULSKI 2. ZDZISŁAW JAN
3. 49012701275 6. ilość 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 150,00 PLN 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 1500,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY - SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KRZYSZTOFOWICZ 2. JACEK ZBIGNIEW 3. 49102100038
4. DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 29 71 PROWADZENIE PRAC BADAWCZO WDROŻENIOWYCH ŁĄCZNIE Z WYTWARZANIEM NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ,
SPRZĘTU I PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO
UŻYTKU OSOBISTEGO, DOMOWEGO I GOSPODARSKIEGO 2 1. 32 30 PRODUKCJA WYROBÓW
FINALNYCH, PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH URZĄDZEŃ I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ELEKTROTECHNICZNEGO I TELETECHNICZNEGO JAK RÓWNIEŻ Z ZAKRESU MECHANIKI
PRECYZYJNEJ 3 1. 45 21 PROJEKTOWANIA,
BUDOWY, INSTALOWANIA I KONSERWACJE
OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA A TAKŻE INNYCH OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH I OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 4 1. 34 30 WYTWARZANIE PODZESPOŁÓW
I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH TAKŻE INNYCH
POJAZDÓW O NAPĘDZIE SPALINOWYM, WYSOKOPRĘŻNYM, ELEKTRYCZNYM ORAZ MASZYN ROLNICZYCH, DROGOWYCH, CIĄGNIKÓW, MASZYN DZIEWIARSKICH, WŁÓKIENNICZYCH WŁĄCZNIE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
SERWISOWYCH W TYM ZAKRESIE. 5 1. 33 10
WYTWARZANIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO ORAZ CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW W TYM ZAKRESIE 6 1. 26 40 PRODUKCJA
ENERGOOSZCZĘDNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH I CERAMICZNYCH Z PRZEZNACZENIEM W SZCZEGÓLNOŚCI DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
7 1. 22 22 USŁUGI POLIGRAFICZNE, INTROLIGATORSKIE, REKLAMOWE I ARCHIWALNE
8 1. 36 63 PRODUKCJA WYROBÓW Z METALU,
DREWNA, SKÓRY, TWORZYW SZTUCZNYCH
I NATURALNYCH ORAZ POŁĄCZEŃ TYCH MATERIAŁÓW 9 1. 15 31 POŚREDNICTWO HANDLOWE ORAZ PRZETWÓRSTWO I OBRÓT PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI, OWOCAMI,
WARZYWAMI I GRZYBAMI 10 1. 45 33 PRACE
I USŁUGI INSTALACYJNO-ELEKTRYCZNE,
ENERGETYCZNE, WODNO- KANALIZACYJNE,
GAZOWE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ITP.
11 1. 37 20 ZAGOSPODAROWANIE WOLNYCH
ZASOBÓW SUROWCOWYCH ORAZ SUROWCÓW WTÓRNYCH I ODPADOWYCH 12 1. 74 40
ORGANIZOWANIE WYSTAW, TARGÓW, KONFERENCJI I SYMPOZJÓW A TAKŻE UDZIELANIE
DORADZTWA I KONSULTACJI W TYM ZAKRESIE 13 1. 73 10 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
BADAWCZEJ, PROJEKTOWEJ, ROZWOJOWEJ,
WDROŻENIOWEJ, USŁUGOWEJ, KONSULTINGOWEJ I HANDLOWEJ W TYM TAKŻE W OBROCIE Z ZAGRANICĄ W DZIEDZINACH ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ I STOSOWANIEM KONSTRUKCJI, URZĄDZEŃ I WYROBÓW METALOWYCH 14 1. 51 70 DORADZTWO I POŚREDNICTWO HANDLOWE NA ZASADACH KOMISU JAK
RÓWNIEŻ W OBROCIE NA RACHUNEK WŁASNY
W HANDLU WEWNĘTRZNYM ORAZ HANDLU
ZAGRANICZNYM W RAMACH OKREŚLONYCH
UPRAWNIEŃ W SZCZEGÓŁOWYCH PRZEPISACH 15 1. 74 14 PODEJMOWANIE PRZEDSTAWICIELSTW PODMIOTÓW I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH,
PRODUCENTÓW WSZELKIEGO TYPU WYROBÓW CELEM ZAPEWNIENIA ICH SPRZEDAŻY
W KRAJU JAK I ZAGRANICĄ
- 39 -
Poz. 83175. „DORADCA UBEZPIECZENIOWY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000161839. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/2864/3/489]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 273091784 3. „DORADCA UBEZPIECZENIOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu
prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 13186 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PAWŁOWICE miejscowość PAWŁOWICE 2. ulica KOLONIA STUDZIEŃSKA nr domu 16
kod pocztowy 43-250 poczta PAWŁOWICE kraj
POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 16.04.1996 R. NOTARIUSZ IRENA KRZYKAŁA, KANCELARIA
NOTARIALNA W JASTRZĘBIU ZDROJU, UL. HARCERSKA 14, REP. A NR 4126/96 06.01.2003 R. - NOTARIUSZ TOMASZ JÓZEF PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, UL. GARNCARSKA
15A, REP. A NR 30/2003 - PROTOKÓŁ NZW ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ NR 2 O ZMIANIE PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI 15.05.2003 R. - NOTARIUSZ MARIUSZ
ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. NAD NIPREM 2, REP. A NR
1842/2003 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHYLONO PAR. 1 - 18
UMOWY SPÓŁKI, NADANO NOWĄ NUMERACJĘ
I NOWE BRZMIENIE PAR. 1 -35 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PIWOWARCZYK 2. DARIUSZ STANISŁAW 3. 64100403754
6. ilość 104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
52.000,00; -ZŁ 7. TAK 2 1. MAŁEK 2. TEODOR ANTONI 3. 61032610212 6. ilość 104 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00; -ZŁ 7. NIE
3
1.
MATUSZEK
2.
ANDRZEJ
JAKUB
3. 54072514734 6. ilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30.000,00; -ZŁ 7. NIE 4 1. WAPIENIK
2. JANUSZ 3. 55103003218 6. ilość 60 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00; -ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 170000,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 41000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, ALBO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MAZUR 2. JAROSŁAW
3. 79040104810 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. PIWOWARCZYK 2. DARIUSZ 3. 64100403754
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MALARZ 2. JANUSZ 3. 66101203616 2 1. BREZINA 2. LUBOMIR
3 1. MAŁEK 2. JOLANTA ANNA 3. 63011205547
4 1. MATUSZEK 2. ANDRZEJ JAKUB
3. 54072514734 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj
prokury 1 1. PIWOWARCZYK 2. KRYSTYNA ŁUCJA 3. 65042906406 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 22 Z CHÓW I HODOWLA
OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW 2 1. 01 30
Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 3 1. 22
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 4 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY,
Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 5 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI 6 1. 63
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT;
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 7 1. 64
20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
8 1. 67 11 ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM
9 1. 67 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
10 1. 67 20 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI 11 1. 72
INFORMATYKA 12 1. 74 POZOSTAŁE USŁUGI
ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 13 1. 80 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY
KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 14 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKREACJĄ, KULTURĄ I SPORTEM 15 1. 93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83176. ELITE MAGAZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168863.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8425/3/628]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ELITE MAGAZINE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. ulica MARCELIŃSKA nr
domu 90 kod pocztowy 60-324 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 4 LIPCA
2003 ROKU, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA
ELŻBIETA ZIELIŃSKA IRENA ANTKOWIAK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. LIBELTA 1/3 W POZNANIU, NUMER REPERTORIUM A 6550/2003. Rub. 5 1.
NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy
1 1. SKRZYDLEWSKA 2. GRAŻYNA MARIA
3. 51102701423 6. ilość 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500,00 ZŁ 7. NIE 2 1. KSIĄŻEK 2. DARIUSZ KRZYSZTOF 3. 66021809873
6. ilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
22.500,00 ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KSIĄŻEK 2. DARIUSZ KRZYSZTOF 3. 66021809873
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
2 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 3 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 4 1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 1. 22 21 Z DRUKOWANIE
GAZET 6 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 22 23 Z INTROLIGATORSTWO 8 1. 22
24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT
DRUKARSKICH 9 1. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 10
1. 74 40 Z REKLAMA 11 1. 74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 12 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 13 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY
KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 15 1. 92 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII
I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH 16 1. 92 40
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 17
1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 83177. EURO TRADE SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169005. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12987/3/442]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 015453840 3. EURO TRADE SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. ulica JANA OLBRACHTA nr domu 94 kod pocztowy 01-102 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 02.04.2003 REPERTORIUM A 2402/2003 KANCELARIA NOTARIALNA
PL.KONSTYTUCJI 4/39,00-522 WARSZAWA (NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA) ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI 21.05.2003 REPERTORIUM
A 3683/2003 (ZMIANY W PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI)
KANCELARIA NOTARIALNA PL.KONSTYTUCJI
4/39,00-522 WARSZAWA (NOTARIUSZ HANNA
KACPRZAK-KUCHARSKA) ZMIANY W UMOWIE
SPÓŁKI 26.06.2003 REPERTORIUM A 4777/2003
(ZMIANY W PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI) KANCELARIA NOTARIALNA PL.KONSTYTUCJI 4/39,00-522
WARSZAWA (NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA) Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. TRUSZKOWSKI 2. TYTUS
RAJMUND 3. 57041400012 6. ilość PIĘĆDZIESIĄT
DWA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000
ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. WODZYŃSKI 2. WŁODZIMIERZ JAKUB 3. 58060109676 6. ilość DWADZIEŚCIA PIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
12.500 ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. WIĄCEK 2. PAWEŁ
GRZEGORZ 3. 76010303734 6. ilość DWADZIEŚCIA
PIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500
ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 51000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. TRUSZKOWSKI 2. TYTUS RAJMUND 3. 57041400012 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 20 10 A PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH 2 1. 23 20 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 3 1. 23 20
B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 4 1. 30 01 Z PRODUKCJA MASZYN
BIUROWYCH 5 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA
INFORMACJI 6 1. 36 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ
I MEBLI DO SIEDZENIA 7 1. 36 12 Z PRODUKCJA
MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA
8 1. 36 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
9 1. 36 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA,
Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 10
1. 36 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI 11 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 12 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 13 1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI,
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 14 1. 51
18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 51 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 16
1. 51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 17 1. 51 39
Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 18 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ
PRODUKTÓW POCHODNYCH 19 1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 20 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 21 1. 51 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH 22 1. 51 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO 23
1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
WYSPECJALIZOWANA 24 1. 51 70 B POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
25 1. 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK,
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 26 1. 52 48
G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIE-
- 40 -
ŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 28 1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 29 1. 60 24
A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 30 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 31 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 32 1. 63 11
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 33 1. 63 12
C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 34
1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35
1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 36 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 37 1. 72 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 38 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 39
1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI
DANYCH 40 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 41 1. 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 42 1. 73 10
G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 43 1. 73 10 H PRACE
BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 44 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 45 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 46 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI 47
1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 48 1. 93 05
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83178. „EXFOLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169235. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/6793/3/234]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „EXFOLMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI
2. ulica NADBRZEŻNA nr domu 23 kod pocztowy
05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 3 Oddziały 1 1. „EXFOLMO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SOCHOCINIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina SOCHOCIN miejscowość SOCHOCIN 3. ulica SZKOLNA nr domu 59 kod pocztowy 09-110 poczta SOCHOCIN Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2002 R. REPERTORIUM
A 5516/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ RYNKIEWICZ-SZAFURSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA-NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK-NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. ELEKTORALNA 11 M.7 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. OLESIŃSKI 2. RYSZARD 3. 49091811137 6. ilość 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 PLN
7. NIE 2 1. LAABS 2. MAGDALENA 3. 73100305980
6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25000 PLN 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN PRub. Aporty 1 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADA PRAWO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. OLESIŃSKI
2. RYSZARD 3. 49091811137 4. PREZES ZARZĄDU
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
5. NIE 2 1. LAABS 2. MAGDALENA 3. 73100305980
4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 24 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW 2 1. 34 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH 3 1. 25
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 5 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH
ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 6 1. 51 55
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 8 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83179. EXPRESS HANDEL BEZ GRANIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169292. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14199/3/899]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EXPRESS HANDEL BEZ GRANIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
CYLICHOWSKA nr domu 61 kod pocztowy 04-789
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 18.07.2003 ROK, NOTARIUSZ ZENON
MARMAJ ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANUSZA
MARMAJA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM NUMER 8538/2003
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GERGELY 2. PETER 6. ilość 52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
26.000 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. RUDZIK 2. EDYTA MARTA
3. 76091004366 6. ilość 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000
(DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. PUZIOW 2. MACIEJ JAROSŁAW 3. 58102202558
6. ilość 24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PUZIOW 2. MACIEJ JAROSŁAW 3. 58102202558 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH,
CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2 1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 3 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 4 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 5 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 1. 52 63 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 7 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 8 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 9 1. 51 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 51
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
11 WRZEŚNIA 2003 R.
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 11 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 25 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 13 1. 29
71 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 14 1. 29 72
Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Poz. 83180. FOURNIER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169330. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/11825/3/542]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 011582947 3. FOURNIER POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 45972 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. ulica GRZYBOWSKA nr domu
80/82 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 16.01.1996 R. - NOTARIUSZ PIOTR SOROKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A-328/96; 17.06.2003 R. - NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W PRUSZKOWIE, REP. A NR 5865/2003, ZMIANA
ART. 4, ART. 6, ART. 7.1, ART. 7, ART. 9, ZMIANA
ART. 10, SKREŚLENIE ART. 12.1, ZMIANA ART.
12.2, ZMIANA ART. 13 I PKT 7, ART. 13 I PKT 9,
ART. 13 II, ART. 13 III, SKREŚLENIE ZDANIA
5 W ART. 14.3, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
2. RZECZPOSPOLITA 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy
1 1. LABORATOIRES FOURNIER S.A. 6. ilość 9251
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 625 500
ZŁ 7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 4625500,00
PLN PRub. Aporty 1 1. 969500,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GERBET 2. ALAIN
CHRISTIAN 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 24 4 PRODUKCJA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 2 1. 24 1 PRODUKCJA
PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW 3 1. 24 2 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 4 1. 24 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH
5 1. 24 7 PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
6 1. 24 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH
I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 7 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
8 1. 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH
9 1. 52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 10 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12 1. 74 40
Z REKLAMA 13 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 01.07.2003 2. okres za
jaki złożono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
- 41 -
Poz. 83181. „FULCRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169032. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12805/3/971]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 011153956 3. „FULCRUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY nr
w rejestrze 44230 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. ulica KOSZYKOWA nr domu 65
kod pocztowy 00-667 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 29.06.1995 R. NOTARIUSZ PIOTR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWOGRODZKA 51, REP. A-2157/95;
19.05.2003 R. ASESOR NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MONIKI
KĘDZIERSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, UL. NOWOGRODZKA 51, REP. A-4975/2003, ZMIANA PAR. 4, 5, 9.1, 9.4, 10, 16, 47,
59, ZMIANA SŁÓW W AKCIE „KODEKS HANDLOWY” NA „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH”;
26.06.2003 R. ASESOR NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MONIKI KĘDZIERSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-6689/2003, ZMIANA PAR. 5;
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. OLEX 2. MATTHEW JULIUS 6. ilość 24
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. GINTOWT 2. ZIEMISŁAW
KRZYSZTOF 3. 53041504831 6. ilość 13 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6500 ZŁOTYCH 7. NIE
3 1. SOROKA 2. JOLANTA MARIA 3. 59022505206
6. ilość 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
6500 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 25000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GINTOWT 2. JANINA BARBARA 3. 50062402825 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. OLEX
2. MATTHEW JULIUS 2 1. GINTOWT 2. ZIEMISŁAW KRZYSZTOF 3. 53041504831 3 1. SOROKA
2. JOLANTA MARIA 3. 59022505206
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE
I INŻYNIERIA LĄDOWA 2 1. 45 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 3 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI
BUDOWLANYCH 4 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
5 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE 6 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 7 1. 51
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 8 1. 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 9 1. 52
3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 10 1. 67 13
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 70
1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 13 1. 70 32
B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 14 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 15 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 16 1. 74 40 Z REKLAMA 17 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 18 1. 74
84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19
1. 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 20 1. 92 52 B OCHRONA ZABYTKÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83182. „HAKAP-EKO” PÓŁNOC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169237. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1908/3/197]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 093075280 3. „HAKAP-EKO” PÓŁNOC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 3099 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. ulica SOBIESKIEGO nr
domu 1 kod pocztowy 85-060 poczta BYDGOSZCZ
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 - UMOWA
SPÓŁKI Z DNIA 25.11.1993 R., NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W BYDGOSZCZY, REP. A 4721/1993, - 27.11.2002
ROKU, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP.
A 14507/2002, ZMIANA § 12 PKT 3 - 19.02.2003
ROKU, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP.
A 2538/2002, ZMIANA § 6 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. „HAKAP-EKO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE 3. 634224993 4. 0000037631
6. ilość 76 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.600,00 ZŁ
(SŁOWNIE: SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH) 7. NIE 2 1. SUSZYŃSKI 2. RADOSŁAW
PIOTR 3. 65110607415 6. ilość 12 UDZIAŁÓW
(SŁOWNIE: DWANAŚCIE) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.200,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE
ZŁOTYCH) 7. NIE 3 1. JAWORSKI 2. EUGENIUSZ
ANDRZEJ 3. 44110805030 6. ilość 12 UDZIAŁÓW
(SŁOWNIE: DWANAŚCIE) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.200,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE
ZŁOTYCH) 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 10000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA SAMOISTNA PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRUGER 2. HEINZ WOLFGANG 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 24 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH 2 1. 24 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH 3 1. 24 16 Z PRODUKCJA TWORZYW
SZTUCZNYCH 4 1. 24 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 5 1. 26 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH 6 1. 28 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH 7 1. 37 10
Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU 8 1. 37 20 Z ZAGOSPODAROWANIE
NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 9 1. 41 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 10 1. 41 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY 11 1. 45
12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH 12 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 13 1. 51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH 14 1. 51 65 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO 15 1. 73 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI 16 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 17
1. 90 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW 18 1. 90 00
B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 19 1. 90 00
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 20 1. 90 00
C ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 21 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
SPECJALIZOWANYMI 22 1. 74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 23 1. 85 14 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ
ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA TJ. USŁUGI CZYŚCIBUTÓW, PORTIERÓW, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI PARKINGÓW
ITP. 25 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 26 1. 45
50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 27 1. 51
5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ
ZŁOMU 28 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
Poz. 83183. HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169345. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4842/3/187]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 432045330 3. HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4941 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. ulica NAŁĘCZOWSKA nr domu 163 kod
pocztowy 20-050 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 03.11.2000 R, NOTARIUSZ RENATA MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR
5173/2000 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PIĄTEK 2. DARIUSZ
3. 68110105037 6. ilość 302 UDZIAŁY PO 1000 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 302000,00 ZŁ
7. NIE 2 1. PIĄTEK 2. MAŁGORZATA MONIKA
3. 70010501109 6. ilość 302 UDZIAŁY PO 1000 ZLOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 302000,00 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 604000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POMORSKA DANIELAK 2. IZABELA DANUTA 3. 66032304705 4. PREZES 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. PIĄTEK
2. DARIUSZ 3. 68110105037 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. F BUDOWNICTWO 2 1. G HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
3 1. K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM,
NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 83184. HEALTHCARE MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169041. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4638/3/70]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. HEALTHCARE MARKETING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość JAROSZOWICE 2. nr domu
- 42 -
30A kod pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj
POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 17.07.2003 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY
W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ZAJĄC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WADOWICACH REP. A NR
2873/2003. 21.07.2003 R. - ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO W § 3; § 11; § 13; § 22; § 23 - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
MAGDALENĘ ZAJĄC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WADOWICACH REP. A NR 2905/2003
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. RADWAN 2. RYSZARD 3. 45081808910
6. ilość 700 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH
7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 350000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW
W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAPIŃSKI 2. DARIUSZ 3. 62072001431
4. PREZES 5. NIE 2 1. RADWAN 2. RYSZARD
3. 45081808910 4. WICEPREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 33 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO,
W TYM CHIRURGICZNEGO 2 1. 51 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 3 1. 51
18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 51 19
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
5 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 6 1. 74 40 REKLAMA
7 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 1. 85 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83185. „HOLZCHEME” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168830.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5051/3/370]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 634479285 3. „HOLZCHEME” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica TERESPOLSKA nr domu
13 kod pocztowy 61-047 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 14.05.2003 R., NOTARIUSZ KAZIMIERZ KARCIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, UL. JANA PAWŁA 32 REP.
A 1428/03. 04.06.2003 R., ASESOR NOTARIALNY
GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIUSZ IRENY BARANOWSKIEJ WE WRZEŚNI; ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI, REP. A NR 3656/03.
10.07.2003 R., ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ
BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIUSZ IRENY
BARANOWSKIEJ WE WRZEŚNI; ZMIENIONO: §
8 UST. 1, § 9 UST. 1 I § 14 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI,
REP. A NR 4708/03. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. OLESZAK 2. IWONA MARIA
3. 67010100667 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. OLESZAK 2. PAWEŁ 3. 66022309754 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
7. NIE 3 1. SYNTHE POLSKA SP. Z O.O. 3. 932884285
4. 0000153897 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 100000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. OLESZAK
2. PAWEŁ 3. 66022309754 4. PREZES 5. NIE 2 1. OLESZAK 2. IWONA MARIA 3. 67010100667 4. WICEPREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 24 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW 2 1. 24 2 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 3 1. 24 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW 4 1. 24 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH 5 1. 51 5 SPRZEDAŻ
HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU 6 1. 73
1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83186. HWW SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168546. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10782/3/93]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. HWW SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. ulica POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH nr domu 124 nr lokalu 109 kod pocztowy 01-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI
Z DNIA 13 CZERWCA 2003 R. SPORZĄDZONA
PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA
W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE,
REP. A 13581/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. LASKOWSKI 2. PAWEŁ 3. 74022501397 6. ilość 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.700 ZŁ 7. NIE 2 1. BORUCKI 2. JAROSŁAW JAN 3. 63081503192 6. ilość
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
PRub. Aporty 1 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT - JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LASKOWSKI 2. PAWEŁ 3. 74022501397
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 2 1. 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 3 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
4 1. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
5 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 9 1. 93 0 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
nością 3. „IMMOPOL PROPERTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY XVI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 25226 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica BARTYCKA nr domu 24 kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 TEKST PIERWOTNY:
AKT NOTARIALNY Z 12 GRUDNIA 1990 ROKU
SPORZĄDZONY W PBN W WARSZAWIE ZA NR
REP A IV - 19436/90 AKT NOTARIALNY Z 14.05.03
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA
MARMAJA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 5631/2002 ZMIENIONO § 4, § 5,
§ 6, § 7, § 10, § 12 I § 13 UMOWY SPÓŁKI, WPROWADZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GABARD KARBONOWSKI 2. SOPHIE NADIA
6. ilość 50 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE
50000 ZŁ 7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN PRub. Aporty 1 1. 10000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU GDY
ZARZĄD LICZY DO DWÓCH CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZKY CZŁONKÓW NIŻ DWÓCH, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GABARD KARBONOWSKI 2. SOPHIE
NADIA 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 3 Dane
prokurentów i rodzaj prokury 1 1. KARBONOWSKA
2. MIROSŁAWA LUDOMIRA 3. 64111003688
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 5 1. 70 32 ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 6 1. 74 40 Z REKLAMA 7 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 8 1. 45 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 9 1. 45 21 BUDOWNICTWO
OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA 10 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 11 1. 45 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 12 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 13 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 14 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 15 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 16 1. 51
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 17 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 1. 52 33
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 20 1. 52 4 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 83187. „IMMOPOL PROPERTY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000168454. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10074/3/867]
Poz. 83188. JOLITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169312. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3440/3/910]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzial-
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzial-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
- 43 -
nością 2. 350712519 3. JOLITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5513 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.
KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica LUBORZYCKA nr domu 15 kod pocztowy 31-764 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 - 06.07.1994 R. - NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 6, REP.
A NR 1589/94 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PIECYK 2. RYSZARD
3. 54101802119 6. ilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 3200 ZŁ 7. NIE 2 1. SIEKIERSKI
2. WIESŁAW 3. 47081604299 6. ilość 8 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 4000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUJAK 2. JOLANTA
3. 69020305845 4. PREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 29 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
PRZEMYSŁOWYCH 2 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 3 1. 51 EKSPORT, IMPORT ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I SPOŻYWCZYCH 4 1. 51 SPRZEDAŻ EKSPORTOWA I KRAJOWA WŁASNYCH PRODUKTÓW 5 1. 51 POŚREDNICTWO HANDLOWE
6 1. 18 PRODUKCJA ODZIEŻY
Poz. 83189. KKG INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169318. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5495/3/662]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. KKG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.
KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica GARNCARSKA nr domu 3 nr lokalu
1 kod pocztowy 31-115 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 19.03.2003 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
3050/2003, 17.06.2003 R. NOTARIUSZ WOJCIECH
GRUSZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, REP. A NR 6901/2003 - ZMIANA §
7 UMOWY, 09.07.2003 R. NOTARIUSZ KATARZYNA
GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, REP. A NR 8092/2003 - ZMIANA §
7 UMOWY, Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KUBAS 2. ANDRZEJ JACEK
3. 41030703398 6. ilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ 7. NIE 2 1. KOS 2. RAFAŁ
ROBERT 3. 71100101438 6. ilość 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ 7. NIE
3 1. GAERTNER 2. HENRYK LUDWIK 3. 71033002378
6. ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
15.000,00 ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻARÓW
2. FILIP MATEUSZ 3. 75092200597 4. PREZES
5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 65 23 Z INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE 2 1. 74 84 B POZOSTAŁE
USŁUGI KOMERCYJNE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
4 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
5 1. 51 1 USŁUGI AGENCYJNE I POWIERNICZE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83190. „LIMM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000167758. SĄD
REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XII NS-REJ.KRS/4990/3/91]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 191248750 3. „LIMM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD
REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS nr w rejestrze 11574 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica WAŁOWA nr domu 23 kod
pocztowy 80-858 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 29.10.1996 - NOT. GRAŻYNA WOJTOWICZ Z KANC. NOTARIALNEJ
W GDAŃSKU AKT. NOT. REPERT. A NR 5046/1996,
AKT ZAW. SPÓŁKI Z O.O. 3.07.2003 - NOT. KRYSTYNA BINKOWSKA Z KANC. NOTARIALNEJ
W GDAŃSKU AKT NOT. REPERTORIUM A NR
5696/2003 ZMIANA PAR. 6, 8, 9 I 20 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, UCHWAŁA O RESTRUK. KAPITAŁU ORAZ TEKST JEDNOLITY Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SA DEPANNAGE 70 SPÓŁKA AKCYJNA (FRANCJA) 6. ilość
600 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 300.000, ZŁOTYCH (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 300000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. JACQUOT
2. PHILIPPE JEAN 4. PREZES 5. NIE Rub. 3 Dane
prokurentów i rodzaj prokury 1 1. SOLARZ 2. AGATA MARIA 3. 72021809089 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2 1. 34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP 3 1. 35 PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
4 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 5 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 6 1. 52 HANDEL
DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 1. 45 BUDOWNICTWO 8 1. 70 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI
Poz. 83191. „LOG - WAY - SOLUTION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169173. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8166/3/10]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 634480070 3. „LOG - WAY - SOLUTION”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M.
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica KRAUTHOFERA nr domu 18 H nr lokalu 11 kod pocztowy
60-203 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 11.04.2003 R., NOTARIUSZ IRENA
KORALEWSKA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2434/2003.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. MIECZNIKIEWICZ 2. JUSTYNA
3. 79030705942 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25000 ZŁ 7. NIE 2 1. DĄBROWSKA
SAWKA 2. DOROTA 3. 63041200323 6. ilość 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MIECZNIKIEWICZ 2. JUSTYNA 3. 79030705942 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE
I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3 1. 51 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 4 1. 51
5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ
ZŁOMU 5 1. 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 6 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY
POZOSTAŁY 8 1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
9 1. 63 4 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 10 1. 74 4 REKLAMA
Poz. 83192. LUBCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169287. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5059/3/578]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 431185098 3. LUBCARS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY
W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4595 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. ulica MEŁGIEWSKA nr domu 11 kod pocztowy
20-954 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 01.10.1999 ROKU KANCELARIA NOTARIALNA EWA BARAN-NOTARIUSZ IWONA
WACH-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE. REPERTORIUM: A 8991/99 NOTARIUSZ IWONA WACH. 18.07.2003 ROK NOTARIUSZ IWONA
WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE,
REP A NR 2436/2003 ROK-ZMIANA PAR
7 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SAMOCHODAMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI POLMOZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 430090622 4. 0000017369
6. ilość 50 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000, OO PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DYREKTOR SPÓŁKI
LUB PROKURENT. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PIOTROWICZ 2. ANDRZEJ BOLESŁAW 3. 51100805419 4. DYREKTOR 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 2 1. 67 20
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 3 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 4 1. 50 20
B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI
MECHANICZNYMI 5 1. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 6 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZE-
- 44 -
CHOWYWANIE TOWARÓW 7 1. 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 8 1. 63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
TRANSPORTOWYCH; PROWADZENIE SKŁADÓW
CELNYCH 9 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 10 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 11 1. 74
83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 12 1. 74 40 Z REKLAMA 13 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 64 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
PODMIOTÓW INNYCH NIŻ POCZTA PAŃSTWOWA
15 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 16 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 17 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 18 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 19 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 83193. LUPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXPORT-IMPORT. KRS
0000167553. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5798/3/168]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 005268204 3. LUPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXPORT-IMPORT
4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego
rejestr SĄD REJONOWY W SIERADZU nr w rejestrze 350 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina ŁASK miejscowość ŁASK 2. ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 64
kod pocztowy 98- 100 poczta ŁASK kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT UTWORZENIA
SPÓŁKI-PBN W ŁASKU W DN. 1990.11.09, REP.
A NR 3344/90 - NOTARIUSZ MIROSŁAWA PŁOSZAJSKA AKT NOTARIALNY Z 2003.06.18, REP.
A NR 2344/03, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁASKU, NOTARIUSZ EWA HAJDUKIEWICZ-ZYBERT
ZMIANA PAR. 5, PAR. 14, PAR. 18 I SKREŚLONO
PARAGRAFY 19-21 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. POKORA 2. WOJCIECH MAREK 3. 58041219659 6. ilość 68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000, -ZŁ 7. NIE
2 1. LUTZE 2. BAERBEL FRIEDA 6. ilość 68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000, -ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 68000,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 34000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE PRZY ROZPORZĄDZANIU I ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 100.000 EURO-PRZY ISTNIENIU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POKORA 2. WOJCIECH MAREK 3. 58041219659
4. PREZES 5. NIE 2 1. LUTZE 2. FRIEDRICH WILHELM 4. WICEPREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 20 10 PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA 2 1. 20
30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 3 1. 20 40
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
4 1. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA 5 1. 25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA 6 1. 51 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 8 1. 51 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 9 1. 51 65
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANS-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PORTU WODNEGO 10 1. 51 70 B POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
11 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
Z DREWNA 12 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
INNYCH UŻYWANYCH ARTYKUŁÓW 13 1. 52 12
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia
25.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 R.-31.12.2001 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83194. MIKROELEKTRONIKA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169316. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1340/3/667]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 072340837 3. MIKROELEKTRONIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 3775 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN 2. ulica
BOBRECKA nr domu 27 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 14.03.2000 R., KANCELARIA NOTARIALNA MGR
MARIA MAJEWSKA REP. A NR 784/2000.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. „MIKROELEKTRONIKA” SPOL.S.R.O Z SIEDZIBĄ VYSOKE MYTO 6. ilość 38 UDZIAŁÓW
WARTOŚĆ - 3.800,00 7. NIE 2 1. NADVORNIKOVA
2. VERA 6. ilość 2 UDZIAŁY WARTOŚĆ - 200,00 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 4000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO
WŁADZ I OSÓB TRZECICH W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE
PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. NADVORNIK
2. JINDRICH 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. NADVORNIKOVA 2. VERA 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 2 1. 52 HANDEL
DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 3 1. 31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 5 1. 72 INFORMATYKA
Poz. 83195. MIROMETR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169174. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1427/3/933]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 070519466 3. MIROMETR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze 1673 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE po-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
wiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN 2. ulica HARCERSKA nr domu 11 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 21.11.1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W CIESZYNIE,
NOT. J.SEIDEL, AKT NOT. REP. A NR 9890/1991 UMOWA SPÓŁKI Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SAPEL S.A. 6. ilość 21.177
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.117.000,00
ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 2165190,00
PLN PRub. Aporty 1 1. 211516,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO
WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 400.000,00
(CZTERYSTA TYSIĘCY) FRF CO SIĘ RÓWNA
61.000,00 EUR, A W POLSCE DO WARTOŚCI TEJ
KWOTY W PRZELICZENIU NA ZŁOTE WEDŁUG
KURSU BANKOWEGO DNIA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO
CZŁONKOWIE ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MARQUET
2. JEAN FRANCOIS 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. LUTTRINGER 2. JEAN CLAUDE 4. ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU 5. NIE 3 1. ŚWIERZ 2. ROMAN JÓZEF 3. 50051405934 4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 5. NIE 4 1. WIĘZIK 2. HALINA
IRENA 3. 47051804283 4. ZASTĘPCA PREZESA
ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 33 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 2 1. 33 20
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH
Poz. 83196. „NOVATEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169152. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5506/3/275]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „NOVATEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość MIŁOCIN 2. nr domu 587 kod pocztowy 36062 poczta ZACZERNIE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 25.07.2003 R. NOTARIUSZ LEON
KUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE
PRZY ULICY 3-GO MAJA 12A/3 REP. A NUMER
3647 Z 2003 ROKU / NR KOL. 595 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. STACHIEWICZ 2. JACEK 3. 47051302514 6. ilość 10
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE
2 1. ŚWIDERSKI 2. MARCIN 3. 73021415131 6. ilość
30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. STACHIEWICZ 2. DANIEL
3. 74022300293 6. ilość 60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH
PROKURENTÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK
- 45 -
ZARZĄDU I PROKURENT LUB ŁĄCZNIE DWÓCH
PROKURENTÓW. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STACHIEWICZ 2. JACEK
3. 47051302514 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. ŚWIDERSKI 2. MARCIN 3. 73021415131 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 3 1. 51
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO I OSOBISTEGO 4 1. 51 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5 1. 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 6 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 1. 52 6 HANDEL DETALICZNY
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 9 1. 52 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
10 1. 71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ 11
1. 71 4 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 83197. „NSR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169091. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10463/3/549]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „NSR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica SULEJKOWSKA nr domu 48 kod
pocztowy 04-157 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 03.04.2003 R. AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP.
A NR 2047/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. DOBRZAŃSKI 2. MACIEJ
STANISŁAW 3. 46052200418 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNI ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DOBRZAŃSKI
2. MICHAŁ MARIA 3. 84121300494 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj
prokury 1 1. DOBRZAŃSKI 2. MACIEJ STANISŁAW
3. 46052200418 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
2 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH 3 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 5 1. 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH
6 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH
OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH 7 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH
8 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
9 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 10 1. 45 22 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 11 1. 45
23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
12 1. 45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA
POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 13
1. 45 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 14 1. 45 25 A STAWIANIE
RUSZTOWAŃ 15 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE
Z FUNDAMENTOWANIEM 16 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 17
1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 18 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
19 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 20 1. 45 31
B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SYGNALIZACYJNYCH 21 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH
I RUCHOMYCH SCHODÓW 22 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 23 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 24 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 25 1. 45 33
B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 26 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 27 1. 45 34 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 28
1. 45 41 Z TYNKOWANIE 29 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 30 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 31 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 32
1. 45 44 A MALOWANIE 33 1. 45 44 B SZKLENIE 34
1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 35 1. 50
10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 36 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
POJAZDÓW MECHANICZNYCH 37 1. 51 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 38
1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
39 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO,
TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 40 1. 51 45
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 41 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 42 1. 51 53 A SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA 43 1. 51 53 B SPRZEDAŻ
HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 44 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 45 1. 52 31
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 46 1. 52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 47 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 48 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 49 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 50 1. 70 12 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 51 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 52 1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
53 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
MIESZKALNYMI 54 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 55 1. 72 10
Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 56 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 57 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 58 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 59 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH,
KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 60 1. 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 61 1. 73 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII 62 1. 73 10 B PRACE
BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
CHEMICZNYCH 63 1. 73 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI 64
1. 73 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 65 1. 73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH 66
1. 73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI
67 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 68 1. 73 10
H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 69 1. 73 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH 70 1. 73 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH 71
1. 73 20 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE FILOZOFII, RELIGIOZNAWSTWA
I TEOLOGII 72 1. 73 20 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA 73 1. 73 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ 74 1. 73 20 F PRACE BADAWCZO-TECHNICZNE W DZIEDZINIE ARCHEOLOGII I HISTORII 75
1. 73 20 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK
PIĘKNYCH 76 1. 73 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI 77 1. 73 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH
NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 78
1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 79 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI 80 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 81 1. 74 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA 82 1. 74 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA 83
1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 84
1. 74 40 Z REKLAMA 85 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY 86 1. 74
60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 87 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
Poz. 83198. P.H. „WERDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168764.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10881/3/793]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 012002716 3. P.H. „WERDA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr
w rejestrze 24364 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. ulica FRANCUSKA nr domu 15 nr
lokalu 11/12 kod pocztowy 03-906 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 UMOWA SPÓŁKI Z DN. 06.11.1990 R. - NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ, PBN W WARSZAWIE, NR REP. A IV
16900/90; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO
BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI 09.01.2003 R., NOTARIUSZ BARABARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KN W WARSZAWIE, NR REP.
A 130/2003; Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. WÓJCIKOWSKI 2. MAREK
WINICJUSZ 3. 51062004130 6. ilość 33 UDZIAŁY
NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 16.500 ZŁ 7. NIE 2 1. BORET-
- 46 -
TI 2. MAREK WIKTOR 6. ilość 200 UDZIAŁÓW NA
ŁĄCZNĄ KWOTĘ 100.000 ZŁ 7. NIE 3 1. ZBIERZCHOWSKA 2. URSZULA 3. 42100200069 6. ilość 34
UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 17.000 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 133500,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZBIERZCHOWSKA 2. URSZULA 3. 42100200069 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE 2 1. WÓJCIKOWSKI 2. MAREK
WINICJUSZ 3. 51062004130 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. BORETTI 2. MAREK WIKTOR
4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
3 1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 4 1. 55 40 A BARY 5 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 6 1. 65
21 Z LEASING FINANSOWY 7 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 1. 55 30 A RESTAURACJE 9 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 1. 70 31
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 13 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 14 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 15 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 16 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17
1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 18
1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 19 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 21 1. 92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 22 1. 92
33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK
I PARKÓW ROZRYWKI 23 1. 92 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH 24 1. 92 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 25 1. 92 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83199. „PETROPEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169216. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13913/3/662]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „PETROPEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.
WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica WARECKA nr domu 8 nr
lokalu 10 kod pocztowy 00-040 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 16 LIPCA 2003 R.
PRZEZ ROBERTA BŁASZCZAKA, NOTARIUSZA
W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE,
REP. A NR 17471/2003; 25.07.2003 R. ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
18666/03, ZMIANA § 8 AKTU, PRZYJĘTO TEKST
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KUKULSKI 2. PRZEMYSŁAW
3. 66083108655 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ 7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KUKULSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. 66083108655
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 21 12 Z PRODUKCJA PAPIERU
I TEKTURY 2 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 3 1. 22 15
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
4 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
5 1. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 6 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 7 1. 23 20 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 8 1. 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 9 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA
POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;
SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 10 1. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 11 1. 52
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 12 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 13 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 14 1. 72 10 Z DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 15
1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 16 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 17 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 18 1. 72 60 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 19
1. 73 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH 20 1. 73 10
G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 21 1. 73 10 H PRACE
BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK 22 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 23 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 24 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 25 1. 74 40
Z REKLAMA 26 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 75 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 28
1. 92 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Poz. 83200. „POL - MAPP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168265. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6132/3/301]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 630275255 3. „POL - MAPP” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze
9211 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina
OPALENICA miejscowość DAKOWY MOKRE 2. ulica PARKOWA nr domu 14 kod pocztowy 64-331
poczta DAKOWY MOKRE kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 1) 01.12.1994 R., REP.
A 7738/1994, NOT. MAREK KOLASA, K.N. W POZNANIU 2) 13.06.2003 R., REP. A 2785/2003, NOT.
JANUSZ JABŁOŃSKI, K.N. W POZNANIU; ZMIE-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
NIONO: PAR. 3, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 9, PAR. 12
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BJORKSTRAND 2. ROLF DENNIS 6. ilość
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000, - ZŁ 7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BJORKSTRAND
2. ROLF DENNIS 4. PREZES 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury 1 1. CWOJDZIŃSKA
2. TERESA 3. 50101401426 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 25 24 Z WYTWARZANIE WYROBÓW UŻYTKOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2 1. 21 25 Z PRZETWÓRSTWO PAPIERNICZE 3 1. 22
22 Z PRZETWÓRSTWO I USŁUGI POLIGRAFICZNE
4 1. 22 23 Z PRODUKCJA SEGREGATORÓW ARCHIWALNO-BIUROWYCH 5 1. 20 40 Z PRODUKCJA
W ZAKRESIE OBRÓBKI DRZEWA DLA WYBRANYCH ASORTYMENTÓW 6 1. 51 HANDEL TOWARAMI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
Poz. 83201. „POLSKIE HURTOWNIE ELEKTRYCZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7933/3/581]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „POLSKIE HURTOWNIE ELEKTRYCZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. ulica BRUKOWA nr domu 12 kod
pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 1/ 16 KWIETNIA 2003 R.
PRZED NOTARIUSZ ALDONĄ SZTOMBKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI,
REP. A NR 1530/2003; 2/ 15 LIPCA 2003 R. PRZED
NOTARIUSZ ALDONĄ SZTOMBKĄ PROWADZĄCĄ
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR
2846/2003, ZMIENIONO § § : 2, 5, 7, 12, 13, 15, 16,
17 UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOPEREK 2. ADAM
SYLWESTER 3. 56122404750 6. ilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. NOWAK 2. MARIAN JÓZEF
3. 50120802138 6. ilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU
3. 871520937 4. 0000058039 6. ilość 12 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
7. NIE 4 1. HURTOWNIA KABLI ACEL ANDRZEJ CISKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 190865172
4. 0000130483 6. ilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 7. NIE
5 1. „ASAJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 712308273 4. 0000044519 6. ilość
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.250,00
ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 76250,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO KAŻDY INNY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SROKOWSKI 2. ZBIGNIEW WŁADYSŁAW 3. 53032403954 4. PREZES 5. NIE 2 1. KOPEREK 2. ADAM SYLWESTER 3. 56122404750
4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. NOWAK
2. MARIAN JÓZEF 3. 50120802138 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODAR-
- 47 -
STWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 2 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 3 1. 52 44
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
5 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 6 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 8 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 9 1. 51
65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU
I TRANSPORTU WODNEGO 10 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 45 21
C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH,
ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH 12 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13 1. 45
21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH LOKALNYCH 14 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 15 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 16 1. 45
31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 17 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 18 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
SPECJALIZOWANYMI 19 1. 60 24 B TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 20 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 21 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 22 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 24 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 26 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 27 1. 31 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 28 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY
ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 29 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83202. PRIME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169290.
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4915/3/528]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PRIME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. ulica HUTNICZA nr domu 42 kod
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pocztowy 81-038 poczta GDYNIA kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 15.07.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ BINKOWSKI W GDAŃSKU, REP. A NR 6187/2003; Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KALICKA 2. KATARZYNA ANNA 3. 63032409263 6. ilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
7. NIE 2 1. WAKUŁA 2. MAŁGORZATA MARIA
3. 45042301043 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. KOTARSKA
2. MARIA JOLANTA 3. 48052503843 6. ilość 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 7. NIE 4 1. KAŹMIERCZAK 2. SŁAWOMIR
KRZYSZTOF 3. 67072612111 6. ilość 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ
Z 1-3 CZŁONKÓW, W TYM PREZESA ZARZĄDU.
DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCYM JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KAŹMIERCZAK 2. SŁAWOMIR
KRZYSZTOF 3. 67072612111 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KALICKA 2. KATARZYNA ANNA 3. 63032409263 2 1. WAKUŁA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. 45042301043 3 1. KOTARSKA
2. MARIA JOLANTA 3. 48052503843
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
2 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 3 1. 45 3 WYKONYWANIE
INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 1. 45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
6 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 7 1. 52 HANDEL DETALICZNY,
Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 1. 52
63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 9 1. 55 1 HOTELE 10 1. 55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 11 1. 55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 12 1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 13 1. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TURYSTYKĄ 14 1. 65 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 15 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
FINANSOWE 16 1. 67 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM 17 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 19
1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 20 1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 21 1. 70 3 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE 22 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 23 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 24 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 25 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 26 1. 74
14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
27 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 28 1. 74 40 Z REKLAMA 29 1. 74 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 30 1. 92 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA 31 1. 92 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 32 1. 92 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA 33 1. 93
0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 34
1. 80 EDUKACJA 35 1. 74 INFORMATYKA 36 1. 60
TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 37 1. 61 TRANSPORT WODNY 38 1. 62
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
TRANSPORT LOTNICZY 39 1. 90 GOSPODARKA
ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE
ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 40
1. 74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ
Poz. 83203. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„TRABIDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169214. SĄD REJONOWY
W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XII NS-REJ.KRS/3171/3/971]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 002834092 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „TRABIDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY
W GDAŃSKU nr w rejestrze 4330 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica SMĘTNA nr domu 18 kod
pocztowy 80-065 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 3 Oddziały 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „TRABIDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ
W SŁUPSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK
miejscowość SŁUPSK 3. ulica PRZEMYSŁOWA nr
domu 128 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK
2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „TRABIDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W TORUNIU
2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ
miejscowość TORUŃ 3. ulica GRUDZIĄDZKA nr
domu 163 nr lokalu 18 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 3 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„TRABIDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W ELBLĄGU 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG 3. ulica GRUNWALDZKA nr domu 2 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG
4 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „TRABIDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU ODDZIAŁ W BRANIEWIE
2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina BRANIEWO
miejscowość BRANIEWO 3. ulica KRÓLEWIECKA
nr domu 68 kod pocztowy 14-500 poczta BRANIEWO Rub. 4 Umowa lub statut 1 13.03.1990 R. NOTARIUSZ WIESŁAW CHARUBSKI PAŃSTWOWE
BIURO NOTARIALNE W TCZEWIE REPERTORIUM
A NR 498/1990. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. BINKIEWICZ 2. MARIUSZ
TOMASZ 3. 81060701852 6. ilość 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - ZŁ 7. NIE
2 1. DOBRZELECKI 2. WOJCIECH 3. 58122900410
6. ilość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.000, - ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA
I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BINKIEWICZ
2. LESZEK 3. 58070803878 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE 2 1. DOBRZELECKI 2. WOJCIECH
3. 58122900410 4. ZASTĘPCA PREZESA 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH 2 1. 52 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
MIĘSNYCH 3 1. 52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OWOCÓW I WARZYW 4 1. 51 34 A SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 5 1. 51
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 6 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOW-
- 48 -
LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 1. 50
10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 8 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 9 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 10 1. 15 33 A PRZETWÓRSTWO
OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 11 1. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 12
1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI
13 1. 60 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY 14 1. 74 40 Z REKLAMA
Dz. 6 Rub. 5 Postępowanie upadłościowe 1 1. nazwa
organu wydającego SĄD REJONOWY W GDAŃSKU
WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY sygnatura lub inne
oznaczenie sprawy XVII U - 147/01 data wydania
22.03.2002 PRub. Dane syndyka 1 1. STOCKI
2. ALEKSANDER WIKTOR 3. 51070802670
Poz. 83204. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EMPIRIA PLUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169245. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3649/3/721]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „EMPIRIA PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.
NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE
powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE 2. ulica W.WITOSA nr domu 6 nr lokalu
B kod pocztowy 47-223 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 01.07.2003 R, NOTARIUSZ MARZANNA PAPROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. NR A 4850/2003. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KOLENDA 2. JANUSZ 3. 54092701697 6. ilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
7. NIE 2 1. PECZENIUK 2. JAN 3. 50062103092
6. ilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.000 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, JEŚLI OŚWIADCZENIE WOLI SKUTKUJE
ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ
W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 50.000 EURO, UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. JEŚLI OŚWIADCZENIE WOLU SKUTKUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM
W KWOCIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
POLSKICH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 50.000 EURO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOLENDA 2. JANUSZ 3. 54092701697 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. PECZENIUK 2. JAN
3. 50062103092 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 51 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO 2 1. 51
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 3 1. 51 54
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
4 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
WYSPECJALIZOWANA 5 1. 51 70 B POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 8 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 9 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 10 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 11 1. 45 31 D WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 12
1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83205. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „SENTA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169399. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3511/3/449]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 050277783 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „SENTA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1273
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina CHOROSZCZ
miejscowość POROSŁY 2. nr domu 91 kod pocztowy 16-070 poczta CHOROSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 23.03.1994 R. W KN A.
BOĆKOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR
1192/094, ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16.07.2003 R. W KN EWY
MOJSA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2978/2003,
ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 11
I PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. WRÓBLEWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. 71070511150 6. ilość 35 (TRZYDZIEŚCI
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
17.500,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. WRÓBLEWSKA 2. BOŻENNA
3. 49020605688 6. ilość 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 (SIEDEM
TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 25000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WRÓBLEWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. 71070511150 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów
i rodzaj prokury 1 1. WRÓBLEWSKA 2. BOŻENNA
3. 49020605688 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW 2 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 3 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH 5 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 1. 52 31
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 7 1. 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 8 1. 52 48 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER
I ZABAWEK 9 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 10 1. 55 11
Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 11 1. 55
40 Z BARY 12 1. 60 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI
MIEJSKI 13 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 14
1. 17 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBO-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
WYCH 15 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 16 1. 29 PRODUKCJA
MASZYN I URZĄDZEŃ GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 18 1. 50 20 B POMOC DROGOWA
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI 19
1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.
- 31.12.2002 R. data złożenia 16.07.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83206. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „FARUTEX”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000163262. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/2542/3/742]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 005460485 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „FARUTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu
prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 1280 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. ulica JESIENNA nr domu 4 kod
pocztowy 70-807 poczta SZCZECIN kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 27.04.1990 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
MARZENĘ MIKOŁAJCZYK W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W SZCZECINIE, POD NUMEREM REP. A NR 2678/1990 AKTEM NOTARIALNYM
Z DNIA 05.05.2003 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA DOBROSŁAWĘ KUNIEWICZ W KANCELARII W SZCZECINIE, POD NUMEREM REP.
A NR 2776/2003 ZMIENIONO: § 4, § 8, W § 15 DODANO UST. 2, W § 16 DODANO USTĘP 2, 3, 4, § 18
ORAZ WYSTĘPUJĄCE W UMOWIE SŁOWA „KODEKS HANDLOWY” ZASTĄPIONO SŁOWAMI
„KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. RUCIŃSKI 2. JAROSŁAW 3. 61050203379 6. ilość 1.199
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 599.500 ZŁ
(PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) W TYM 1.185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 592.500 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH PIĘĆSET ZŁOTYCH)
NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ
Z PAWŁEM ŚWIECHOWICZEM I JAROSŁAWEM
TURKOWIAKIEM 7. NIE 2 1. ŚWIECHOWICZ 2. PAWEŁ 3. 61120306850 6. ilość 1.199 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 599.500 ZŁ (PIĘĆSET
DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
W TYM 1.185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
592.500 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH PIĘĆSET ZŁOTYCH) NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JAROSŁAWEM RUCIŃSKIM I JAROSŁAWEM TURKOWIAKIEM 7. NIE 3 1. TURKOWIAK 2. JAROSŁAW NIKODEM 3. 61110102592 6. ilość 1.199 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 599.500 ZŁ (PIĘĆSET
DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
W TYM 1.185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
592.500 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH PIĘĆSET ZŁOTYCH) NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z PAWŁEM
ŚWIECHOWICZEM I JAROSŁAWEM RUCIŃSKIM
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 613500,00 PLN
PRub. Aporty 1 1. 591600,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
- 49 -
SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RUCIŃSKI
2. JAROSŁAW 3. 61050203379 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE 2 1. ŚWIECHOWICZ 2. PAWEŁ 3. 61120306850
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 3 1. TURKOWIAK
2. JAROSŁAW NIKODEM 3. 61110102592 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 2 1. 18 PRODUKCJA
ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH 3 1. 19
PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 4 1. 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ
Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 5 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
6 1. 22 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 7 1. 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 8 1. 25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
9 1. 26 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE
SZKŁA 10 1. 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ 11 1. 29 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ
PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 45 BUDOWNICTWO 14 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
15 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 16 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 17
1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 18 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 19
1. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
20 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 21 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 22
1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 23 1. 72 INFORMATYKA 24 1. 74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 1. 92 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO 26 1. 93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 83207. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„ORION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168473. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5454/3/977]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 008096560 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE „ORION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze
459 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina
WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN 2. ulica
ZAKĄTEK nr domu 23 kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 07.06.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE ZIELONA GÓRA, NOTARIUSZ MGR
ALEKSANDRA ROMANOWSKA, REPERTORIUM
A 1394/1989. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SZYLER 2. WŁADYSŁAW
3. 55041108015 6. ilość 264420 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396630 PLN. 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 396630,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 396600,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZYLER 2. WŁADYSŁAW
3. 55041108015 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 WYKONYWANIE EKSTRAKTÓW ZIOŁOWYCH I SUSZU 2 1. 28 PRODUKCJA
WYROBÓW METALOWYCH 3 1. 20 PRODUKCJA
WYROBÓW Z DREWNA 4 1. 25 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 1. 18 WYTWARZANIE ODZIEŻY 6 1. 17 WYTWARZANIE WYROBÓW DZIEWIARSKICH 7 1. 19 WYTWARZANIE
WYROBÓW ZE SKÓR LICOWYCH I FUTERKOWYCH 8 1. 17 WYTWARZANIE BIELIZNY STOŁOWEJ I POŚCIELOWEJ 9 1. 31 WYTWARZANIE
SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 10 1. 15 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW,
WARZYW I PRODUKTÓW LEŚNYCH 11 1. 60 WYKONYWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH 12
1. 45 WYKONYWANIE USŁUG SPRZĘTOWYCH 13
1. 63 WYKONYWANIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
14 1. 45 WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH 15 1. 51 PROWADZENIE HANDLU WEWNĘTRZNEGO HURTOWEGO 16 1. 52
PROWADZENIE HANDLU DETALICZNEGO I KOMISOWEGO 17 1. 17 WYKONYWANIE PRODUKCJI USZLACHETNIAJĄCEJ I USŁUG NA RZECZ
PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 18 1. 51 PROWADZENIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 19 1. 74
PROWADZENIE POŚREDNICTWA KUPNA SPRZEDAŻY 20 1. 55 PROWADZENIE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH, PENSJONATOWO-HOTELARSKICH 21 1. 71 PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU, MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ NARZĘDZI 22 1. 26 WYTWARZANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 23 1. 65 PROWADZENIE KANTORÓW WYMIANY WALUT 24 1. 70 WYNAJMOWANIE LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁKI ORAZ PODNAJMOWANIE LOKALI NAJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
Poz. 83208. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„REMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168912. SĄD REJONOWY W
POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5998/3/370]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„REMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI
gmina SUCHY LAS miejscowość ZŁOTNIKI 2. ulica
ZIELONA nr domu 27 kod pocztowy 62-002 poczta
SUCHY LAS kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 12.06.2003 ROKU, WOJCIECH SAJDA - KANCELARIA NOTARIALNA S.C. WOJCIECH SAJDA
& DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, REP. A NR
4565/2003. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. GARSTKA 2. DAMIAN
3. 79021610590 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁ 7. NIE 2 1. GARSTKA 2. RADOSŁAW 3. 72102008792 6. ilość 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 100000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 100000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ
Z JEDNEJ LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB. KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GARSTKA 2. RADOSŁAW
3. 72102008792 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. GARSTKA 2. DAMIAN 3. 79021610590 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY 2 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 3 1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓL-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NE I INŻYNIERIA LĄDOWA 5 1. 45 50 Z WYNAJEM
SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 6 1. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 7 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA
I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 8 1. 74 30 Z BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 9 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 10
1. 45 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
DROGOWYCH 11 1. 45 24 BUDOWA OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 12 1. 45 25 WYKONYWANIE
SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
13 1. 28 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 14 1. 51 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 15 1. 51 54
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 16
1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 17 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 18 1. 52 48 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 1. 28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
Poz. 83209. „RANCHO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000166522. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5353/3/475]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 004771415 3. „RANCHO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU
WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr
w rejestrze 4628 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ
gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica
BESKIDZKA nr domu 164 kod pocztowy 60-416
poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 AKT NOTARIALNY Z 02.03.1990 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE POZNAŃ, UL.
MŁYŃSKA 1 A, NOTARIUSZ ANDRZEJ ILLUKIEWICZ, REPERTORIUM A NR 431/90. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. ŁUKOMSKA 2. ELŻBIETA WANDA 3. 56050900883
6. ilość 975 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 97.500,00
PLN WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JERZYM
ŁUKOMSKIM. 7. TAK 2 1. ŁUKOMSKI 2. JERZY KAROL 3. 54101005499 6. ilość 975 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI 97.500,00 PLN WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ELŻBIETĄ ŁUKOMSKĄ. 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 97500,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 92698, 30 PLN
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 22 Z HODOWLA KONI 2 1. 92
72 Z ŚWIADCZENIE USŁUG HIPPICZNYCH I HIPPOTERAPEUTYCZNYCH 3 1. 51 42 PROWADZENIE IMPORTU NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI
HODOWLANEJ I USŁUGOWEJ PROWADZONEJ
PRZEZ SPÓŁKĘ 4 1. 51 22 PROWADZENIE EKSPORTU TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z WŁASNEJ HODOWLI ORAZ USŁUG WŁASNYCH
5 1. 51 22 EKSPORT I IMPORT NIE DOTYCZY TOWARÓW, KTÓRYMI OBRÓT Z ZAGRANICĄ NIE
WYMAGA KONCESJI
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji
1 1. 10.04.2000 R., UCHWAŁA ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM
REP. A 1419/2000 R., K.N. A. ILLUKIEWICZ
W POZNANIU. 3. JEDNOOSOBOWA LIKWIDATORA PRub. Dane likwidatorów 1 1. ŁUKOMSKI
2. JERZY KAROL 3. 54101005499 Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu 1 1. ROZWIĄZANIE 2. 10.04.2000 R., UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OBJĘTA
AKTEM NOTARIALNYM REP. A 1419/2000 R.,
K.N. A. ILLUKIEWICZ W POZNANIU.
- 50 -
Poz. 83210. „RSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169308. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/3810/3/351]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „RSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina
M. RYBNIK miejscowość RYBNIK 2. ulica WIEJSKA
nr domu 39 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 24.04.2003
R., NOTARIUSZ ADAM GRZYBCZYK KANCELARIA
NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 2968/03
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 6 Informacje o sposobie powstania spólki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA ZASADZIE ART. 551 PAR. 3 KSH
SPÓŁKI „RYBNICKIE SIECI INTERNETOWE” SPÓŁKA CYWILNA NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.04.2003 R. ZAMIESZCZONEJ
W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA A. GRZYBCZYKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W RYBNIKU UL. KOŚCIUSZKI 17 (REP.
A NR 2965/2003). DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYSTĄPILI WSZYSCY
DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ. PRub. Dane podmiotów, z których powstała
spólka 1 1. „RYBNICKIE SIECI INTERNETOWE”
SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ DWORNICKI, JERZY
HODOR, TOMASZ PRUSZCZYŃSKI, DAMIAN RUTKOWSKI 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. 22310, 22308, 22302-3/01 4. URZĄD
MIASTA W RYBNIKU 5. 273657702 Rub. 7 Wspólnicy 1 1. DWORNICKI 2. TOMASZ 3. 73072704798
6. ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 54.000,00 ZŁ 7. NIE 2 1. HODOR 2. JERZY MAREK 3. 73021202315 6. ilość 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 54.000,00
ZŁ 7. NIE 3 1. RUTKOWSKI 2. DAMIAN MICHAŁ
3. 74082507573 6. ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 54.000,00 ZŁ 7. NIE
4 1. PRUSZCZYŃSKI 2. TOMASZ SEBASTIAN
3. 74111608394 6. ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 54.000,00 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 216000,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 216000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SALA 2. ALEKSANDER
MICHAŁ 3. 75092815191 4. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 5. NIE 2 1. DWORNICKI 2. TOMASZ BORYS
3. 73072704798 4. I WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
5. NIE 3 1. RUTKOWSKI 2. DAMIAN MICHAŁ
3. 74082507573 4. II WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
5. NIE 4 1. KROSNY 2. ADAM JAN 3. 73102400539
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 2 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 1. 24 65 Z PRODUKCJA
NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 4 1. 64
20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
5 1. 64 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 6 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 7 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 8 1. 72 30
Z PRZETWARZANIE DANYCH 9 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 10 1. 72 60
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 11 1. 74 40 Z REKLAMA 12 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 13 1. 74 13
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 14 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 15
1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 16 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83211. „SALINEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169314. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/3/674]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 091532217 3. „SALINEX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY nr w rejestrze 4119 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina
INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW 2. ulica PIOTRA BARTOSZCZE nr domu 25 kod pocztowy
88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 AKT NOTARIALNY
Z 28.05.1997 R. - NOTARIUSZ IWONA WOROSZYŁO-KŁOPOTEK KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A 1675/1997. ZMIANA
UMOWY - AKT NOTARIALNY Z 17.04.2003 ROKU
NOTARIUSZ MAŁGORZATA STEPPA KANCELARIA
NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU REPERTORIUM
A 2179 Z 2003 - ZMIANA § § 5, 7, 8, 10, 12, 19 UMOWY, DODANO § § 9A, 14A, SKREŚLONO § § 17, 18
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy
1 1. NIEMCZYK 2. ANNA 3. 75041505605 6. ilość 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
7. NIE 2 1. NIEMCZYK 2. PIOTR 3. 72090704337
6. ilość 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
10.500 ZŁ 7. NIE 3 1. NIEMCZYK 2. JERZY KAZIMIERZ 3. 43122700474 6. ilość 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 30500,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 2600,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE PREZESEM
ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. NIEMCZYK 2. JERZY KAZIMIERZ
3. 43122700474 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 14 40 Z PRODUKCJA SOLI DROGOWEJ 2 1. 51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW 3 1. 51
12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 4 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
5 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 6 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 7 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 8 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
10 1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI
NIERUCHOMOŚCI 11 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
12 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU 13 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 83212. SCAND CELEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169258.
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4433/3/863]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. SCAND CELEST SPÓŁKA Z OGRANICZO-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE
2. ulica BYTOWSKA nr domu 9 kod pocztowy 89600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 05.06.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNICACH, NOTARIUSZ JANUSZ
KOŁYSZKO, REP. A NR 1650/2003; Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SCAND
- FREE AB 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ 7. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJE
REPREZENTACJA SAMOISTNA. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. JOHANSSON
2. LEIF 4. DYREKTOR ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 25 2 PRODUKCJA WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 1. 35 12 Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZKOWYCH
I SPORTOWYCH 3 1. 37 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW
WYBRAKOWANYCH 4 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 83213. „SERWIS BUDOWLANY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169067. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4833/3/267]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „SERWIS BUDOWLANY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW 2. ulica JANA
PAWŁA II nr domu 19 kod pocztowy 72-100 poczta
GOLENIÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 - 07.07.2003 R. - NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE PRZY AL. 3 - GO MAJA
8/1 - REP A 4602/2003 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. WASILEWSKA 2. ALEKSANDRA 3. 51072803709 6. ilość
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 7. NIE
2 1. KOWALCZYK 2. MAGDALENA KATARZYNA
3. 81081714781 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. JEŻELI WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO
ZOBOWIĄZANIA LUB DOKONYWANEGO ROZPORZĄDZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000 ZŁ DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALCZYK 2. PIOTR
JANUSZ 3. 72121113011 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE 2 1. WASILEWSKI 2. MARCIN KRZYSZTOF
3. 74120802158 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW
STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 2 1. 25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA 3 1. 26
1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA
4 1. 26 2 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ,
MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
5 1. 27 2 PRODUKCJA RUR 6 1. 27 3 POZOSTAŁA
OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z 7 1. 28 11 PRODUKCJA
- 51 -
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
8 1. 28 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
9 1. 28 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 10 1. 29 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 11 1. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA 12 1. 45
BUDOWNICTWO 13 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 14
1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
15 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 16 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 17 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 18
1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
WYSPECJALIZOWANA 19 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 20 1. 52 48 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 1. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY
POZOSTAŁY 22 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 23 1. 63
12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 24 1. 25 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25 1. 52 6 HANDEL
DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 26 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 27 1. 71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ 28 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29 1. 74 40 Z REKLAMA
Poz. 83214. „SILESIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168965. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12300/3/461]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 012855264 3. „SILESIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru
RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 48363
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 15 kod pocztowy 03-719
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 23.10.1996 MARIA OGRODZIŃSKA - ZALEWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR
7359/96 10.06.2003 MAREK ZIELIŃSKI - NOTARIUSZ
W WARSZAWIE REP. A NR 1634/2003 ZMIANA: § 1,
§ 7, § 8 UST. 1, § 10, § 13 UST. 1, § 14, § 17, § 18, §
19, § 21, § 23, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO
UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KLIN 2. LESZEK MAREK
3. 57010205035 6. ilość 64008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.004.000 ZŁOTYCH 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 32004000,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 31990000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KARWOWSKI 2. MIECZYSŁAW 3. 56051305991 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 2 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 3 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83215. SILS CENTRE GLIWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169372. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/4177/3/448]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 276578268 3. SILS CENTRE GLIWICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr
w rejestrze 16640 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M.
GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. ulica ADAMA
OPLA nr domu 1 nr lokalu G 100 kod pocztowy 44101 poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 09.07.1999 R. - NOTARIUSZ MICHAŁ
GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MICHAŁ GRAJNER I BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK
W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 7293/99
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. „M.PREYMESSER BETEILIGUNGS GMBH”
6. ilość 3000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
3.000.000,00; -ZŁ 7. NIE 2 1. „FERROSTAAL INDUSTRIE - UND SYSTEM-LOGISTIK GMBH” 6. ilość
3000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
3.000.000,00; -ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 6000000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. AUGUSTYN 2. ANDRZEJ 3. 67112901191 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE 2 1. PFLUGER 2. HINNERK
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 34 30 A MONTOWANIE I SEKWENCYJNE DOSTAWY PRODUKTÓW I PÓŁPRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA WSZELKICH RODZAJÓW PRZEMYSŁU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
POTRZEBY PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
I DOSTAWCÓW PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO 2 1. 63 12 C USŁUGI W ZAKRESIE SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA 3 1. 60 24 B USŁUGI
W ZAKRESIE PRZEWOZU 4 1. 63 11 C POZOSTAŁE
USŁUGI LOGISTYCZNE 5 1. 74 20 A USŁUGI INŻYNIERYJNE 6 1. 74 20 A USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I USŁUGI KONSTRUKCYJNE 7 1. 63
21 Z USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPRAWĄ CELNĄ
Z WYJĄTKIEM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
AGENCJE CELNE 8 1. 72 20 Z USŁUGI W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 9 1. 74 14 B USŁUGI
MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI
PRZEMYSŁOWYMI 10 1. 74 14 A USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI PRZEMYSŁOWYMI 11 1. 71 34 Z USŁUGI ZWIĄZANE Z WYNAJMEM I DZIERŻAWĄ
Poz. 83216. SOLENERGI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168988. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/9864/3/986]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. SOLENERGI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.
WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica WARECKA nr domu 8 nr
lokalu 78 kod pocztowy 00-040 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 29.05.2003
R. KANCELARIA NOTARIALNA - ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR NAMIELSKI, ZASTĘPCA ANDRZEJA MICORKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE,
UL. NOWY ŚWIAT NR 53, REP. A-4262/2003; AKT
NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2003 R., REP. A-4422/2003, ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR
NAMIELSKI, ZASTĘPCA ANDRZEJA MICORKA
NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR.
5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.07.2003 R., REP. A-5931/2003,
ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR NAMIELSKI,
ZASTĘPCA ANDRZEJA MICORKA NOTARIUSZA
W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO; Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KUSZYK 2. WŁADYSŁAW
3. 48012104453 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KUSZYK 2. WŁADYSŁAW
3. 48012104453 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 2 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 1. 65 23 POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 4 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 1. 70
2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 8 1. 45 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 9 1. 50 20
A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 10 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 11 1. 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 12 1. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 13
1. 50 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 14 1. 52 12
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 52
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
17 1. 52 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 18 1. 55 1 HOTELE 19
1. 55 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 20 1. 55 4 BARY 21 1. 55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING 22 1. 25 22
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 23 1. 40 1 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 24 1. 51 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 25 1. 40 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
W SYSTEMIE SIECIOWYM 26 1. 41 0 POBÓR,
UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY 27
1. 90 0 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 28 1. 93 05 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 30 1. 72 60
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 31 1. 64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA 32 1. 64 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 33 1. 45
12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH 34 1. 45 21
- 52 -
D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW
LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH LOKALNYCH 35 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 36
1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 37 1. 73 20
A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH 38 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 83217. SOLL USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169244. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3755/3/539]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 532397356 3. SOLL USŁUGI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE
powiat KRAPKOWICKI gmina KRAPKOWICE miejscowość KRAPKOWICE 2. ulica OPOLSKA nr domu 78 kod pocztowy 47-300 poczta KRAPKOWICE
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 16.06.2003 R. NOTARIUSZ LUCYNA LEWEK-PORZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU,
REP. A NR 2214/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SOLL GERUSTBAU
GMBH 6. ilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500, -PLN 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU MA
PRAWO DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. POZOSTALI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 50.000, PLN (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTÓW, PROKURENCI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH
POWYŻEJ 50.000, -PLN (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT
TYSIĘCY ZŁOTYCH) DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ROSSOL 2. TOMASZ PIOTR 3. 70011005374
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 2 1. RODER 2. RALF
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. SCHWARZ
2. GUNTHER 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 28 1 PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 2 1. 28
7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 3 1. 29 52 PRODUKCJA
MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA
I BUDOWNICTWA 4 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
5 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
6 1. 51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH 7 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 8 1. 60 24
TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY 9 1. 63
2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 10 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 11 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 12 1. 45 25 C WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 13 1. 45 25
D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 14 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 15
1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW 16 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 17 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83218. STAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168865. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6519/3/870]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 351478534 3. STAMBUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 8037 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. ulica BARSKA nr domu 2 kod pocztowy 30-307
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 16 LIPCA 1998 R NOTARIUSZ ELŻBIETA
STELMACH Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, UL. GRABOWSKIEGO 5/1 REPERTORIUM
A NR: 10641/98, 12 CZERWCA 2003 R NOTARIUSZ
KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 29,
REP. A NR 6727/2003 R ZMIANA UST. VI, UST. VIII
PKT 1, USTXII, USTXV PKT 1, USTXIX POPRZEZ
DOPISANIE PUNKTU 3I 4 ORAZ UST. XXI, XXII
I XXIV UMOWY SPÓŁKI- UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. MRÓZ 2. STANISŁAW 3. 44050802533 6. ilość 160 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000 PLN (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 7. NIE
2 1. MRÓZ 2. MAŁGORZATA JANINA 3. 63101602223
6. ilość 159 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
79500 PLN (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ
TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 160000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ JAK RÓWNIEŻ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MRÓZ
2. STANISŁAW 3. 44050802533 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. MRÓZ 2. MAŁGORZATA JANINA
3. 63101602223 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH 3 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 5 1. 45 21
C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH,
ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH 6 1. 45 21 D WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH 7 1. 45 21
E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH
I PRODUKCYJNYCH 8 1. 45 21 F WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 9 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 10 1. 45 22
Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 11 1. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 12 1. 45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 13 1. 45 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH 14 1. 45 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 15
1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 16 1. 45 25
11 WRZEŚNIA 2003 R.
B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
17 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI
STALOWYCH 18 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 19 1. 45 25
E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 20 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
21 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 22 1. 45 31
C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW 23 1. 45
31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 24 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 25
1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 26
1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH 27 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 28 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 29 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 30 1. 45 42
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 31 1. 45
43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 32 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 33 1. 45 44 A MALOWANIE 34 1. 45 44
B SZKLENIE 35 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 36 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 37 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 38
1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 39 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 40
1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 41
1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 42 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 43
1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 44 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 45 1. 70 32
B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 46 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 47 1. 71 21 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 48 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 49 1. 71 33 Z WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 50 1. 71 34
Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 51 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 52 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE
I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 53 1. 74 40
Z REKLAMA 54 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 55 1. 74 84 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83219. STARGARD BORST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000168856. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3892/3/721]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 810035230 3. STARGARD BORST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego
rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 2017 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD
SZCZECIŃSKI 2. ulica USŁUGOWA nr domu 1 kod
pocztowy 73-110 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI
kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 - AKT NO-
- 53 -
TARIALNY REP. A NUMER 2102/1991, Z DNIA 30
SIERPNIA 1991 R. - PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W SZCZECINIE ODDZIAŁ W GRYFINIE,
AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 3449/2003,
Z DNIA 27 MAJA 2003 R. - KANCELARIA NOTARIUSZ ZOFII DALESZYŃSKIEJ W SZCZECINIE,
ZMIANA: § 1, § 2 PKT 1, § 4, § 5, § 7 PKT 1 I3, §
7A, PKT 5, § 8, § 15 PKT 2, § 16 PKT 3, § 17 PKT
2 I 6, § 18 PKT 4, § 21, SKREŚLA SIĘ: § 7 PKT 4, §
14 PKT 3, § 18A Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. NORDEX KEMTECH AKTIEBOLAG 6. ilość 798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 399.000 ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 420000,00 PLN PRub.
Aporty 1 1. 420000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA SAMOISTNA. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. REIDHAV 2. BJORN FINN 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 36 62 Z PRODUKCJA SZCZOTEK
2 1. 25 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
4 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO,
TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
Poz. 83220. „SUPRAMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169198. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/3233/3/590]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „SUPRAMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M.
KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE
2. ulica WARSZAWSKA nr domu 151 kod pocztowy
25-547 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa
lub statut 1 22.04.2003 ROK, NOTARIUSZ JANUSZ
W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA NR 29, REPERTORIUM A NR 2362/2003. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 60000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE SPRAW NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI ORAZ
SPRAW OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE
PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH LUB CZYNNOŚCI
MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁOTYCH
UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE
OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NOCUŃ 2. GRZEGORZ MAREK 3. 54050403610 4. PREZES 5. NIE 2 1. ŁĘCZYCKA 2. MAŁGORZATA EWA
3. 66021802067 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
3 1. MISIAK 2. RYSZARD JANUSZ 3. 54011804614
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 4 1. AMBROŻ 2. MACIEJ JAROSŁAW 3. 60022600198 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 5 1. JABŁOŃSKA 2. BARBARA KATARZYNA 3. 64120308709 4. CZŁONEK ZARZĄDU
5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 85 11 SZPITALNICTWO 2 1. 85 12
PRAKTYKA LEKARSKA 3 1. 85 13 PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA 4 1. 85 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO 5 1. 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 7 1. 51
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I TYTONIU 8 1. 51 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 9 1. 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 10 1. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 52 31 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 12
1. 52 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 13 1. 52 33
SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 14 1. 55 3 RESTAURACJE
I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 15 1. 70
1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 17 1. 70 3 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE 18 1. 73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 19 1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE
FORMY KSZTAŁCENIA 20 1. 74 4 REKLAMA 21
1. 93 05 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83221. „TARTAK SŁUPSK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169259. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4423/3/542]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „TARTAK SŁUPSK” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK 2. ulica ZIELONA nr domu 10 kod
pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 18.06.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAW RYNKIEWICZ SŁUPSK, REPERTORIUM „A” NUMER 5269/2003;
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. DUCHNOWICZ 2. ZDZISŁAW MIKOŁAJ
3. 51120601130 6. ilość 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ 7. NIE 2 1. ŚWIERCZEWSKA 2. ANNA 3. 51091404088 6. ilość 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 250000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DUCHNOWICZ
2. ZDZISŁAW MIKOŁAJ 3. 51120601130 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE 2 1. ŚWIERCZEWSKA 2. ANNA
3. 51091404088 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 20 10 A PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH 2 1. 20 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA
3 1. 20 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK 4 1. 20 30
Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 5 1. 20 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 6 1. 20 51
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA 7 1. 40 30 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
8 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 9 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 10
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 11
1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
12 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 13 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 14 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 15 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 16 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 17 1. 63 12
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 18 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 83222. „TRANSWEST EXPEDITION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169219. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5899/3/670]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „TRANSWEST EXPEDITION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat BIALSKI gmina TERESPOL miejscowość
KOROSZCZYN 2. ulica TERMINAL SAMOCHODOWY nr domu C nr lokalu 2 kod pocztowy 21-550
poczta TERESPOL kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub
statut 1 11.07.2003 R. JOLANTA KARASIŃSKA
KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REP. A NR 3088/2003. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KLEIMAN
2. ALIAKSANDR 6. ilość 34 UDZIAŁY PO 500 ZŁ
KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ 7. NIE
2 1. KLIM 2. ALIAKSANDER 6. ilość 34 UDZIAŁY PO
500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
7. NIE 3 1. KREIDZICH 2. YURY 6. ilość 34 UDZIAŁY
PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000
ZŁ 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 51000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST: A)PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000 ZŁ; B)ZASTĘPCA PREZESA SAMODZIELNIE DO KWOTY 150.000
ZŁ DECYZJE W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WW. KWOTY PODEJMUJE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KLIM 2. ALIAKSANDER 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. KREIDZICH
2. YURY 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. KLEIMAN
2. ALIAKSANDR 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
4 1. GLIWIŃSKA BUZIAK 2. ELŻBIETA KRYSTYNA
3. 57081805064 4. ZASTĘPCA PREZESA 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY;
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 2 1. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 3 1. 63 21 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 4 1. 63 22 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 63 23 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 7 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Poz. 83223. „TRIMEXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168623. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/2960/3/986]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzial-
- 54 -
nością 3. „TRIMEXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE 2. ulica 1-GO MAJA nr domu 10 kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut
1 23.05.2003 ROK, NOTARIUSZ JACEK SAMELA,
KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 13, REP. A NR 1546/2003.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. TOMASZEWSKI 2. TOMASZ WŁADYSŁAW
3. 62040510291 6. ilość 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁOTYCH. 7. NIE
2 1. GRUSZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ JANUSZ
3. 58041508953 6. ilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH. 7. NIE
3 1. SARZYŃSKI 2. ANDRZEJ ARKADIUSZ
3. 61111305390 6. ilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH. 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 460000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST W PRZYPADKU
POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMASZEWSKI
2. TOMASZ WŁADYSŁAW 3. 62040510291
4. PREZES 5. NIE 2 1. GRUSZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ JANUSZ 3. 58041508953 4. WICEPREZES
5. NIE 3 1. SARZYŃSKI 2. ANDRZEJ ARKADIUSZ
3. 61111305390 4. WICEPREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 1. 28
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
3 1. 45 BUDOWNICTWO 4 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
5 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 1. 74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
Poz. 83224. „UCC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169267. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/3557/3/139]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 008274010 3. „UCC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE V WYDZIAŁ
GOSPODARCZY nr w rejestrze 194 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KONIN gmina M. KONIN
miejscowość KONIN 2. ulica ZAKŁADOWA nr domu 10 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj
POLSKA Rub. 3 Oddziały 1 1. „UCC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W KONINIE, ODDZIAŁ W KROTOSZYNIE 2. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
KROTOSZYŃSKI gmina KROTOSZYN miejscowość KROTOSZYN 3. ulica SŁODOWA nr domu
15 kod pocztowy 63-700 poczta KROTOSZYN
Rub. 4 Umowa lub statut 1 25.08.1989 R. - NOTARIUSZ TADEUSZ KOTLARSKI, PAŃSTWOWE
BIURO NOTARIALNE W KONINIE, REP. A NR
13418/89 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
09.06.2003 R. - NOTARIUSZ MACIEJ CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY, UL.
MICKIEWICZA 1, REP. A NR 1945/2003, ZMIANA
§ § 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18; SKREŚLONO § § 9, 12. 18.07.2003 R. - NOTARIUSZ
MACIEJ CHOJNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPCY, UL. MICKIEWICZA 1, REP. A NR
2501/2003 - ZMIANA § 2 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. ŁAWNICKA
2. URSZULA 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ 7. TAK Rub. 8 Kapitał
zakładowy 1. 150000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁAWNICKI 2. LESŁAW 3. 57091107358 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 96 Z PRODUKCJA PIWA
2 1. 15 97 Z PRODUKCJA SŁODÓW 3 1. 15 91
Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH 4 1. 15 92 Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO 5 1. 15 93 Z PRODUKCJA
WIN GRONOWYCH 6 1. 15 94 Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH 7 1. 15 95
Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 51 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 9 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 10 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH 11 1. 55 30 A RESTAURACJE 12 1. 55 40 Z BARY 13 1. 15 98 Z PRODUKCJA
WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 14 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW 15 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 16
1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
17 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 18 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 19 1. 51
55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 20 1. 51 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE
ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW 21 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 22 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 23 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 24 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 25 1. 63 21
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 26 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 27 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 30 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
LĄDOWEGO 31 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 32 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
33 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 34 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 35 1. 74 40 Z REKLAMA 36
1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 37 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 91 11 Z
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH
I PRACODAWCÓW 39 1. 91 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83225. WAGA - CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000168937. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4567/3/531]
Poz. 83226. WORLD TRADE MARMUR & GRANIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168796. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7436/3/279]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 852703727 3. WAGA - CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI
gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO
2. ulica KOPERNIKA nr domu 36 kod pocztowy
32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 24.03.2003 R. UMOWA SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ
ŻAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE, REP A NR 441/2003. 14.07.2003 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 9, AKT NOTARIALNY
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ ŻAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE, REP A NR 1307/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy
1 1. PAJOR 2. ANDRZEJ 3. 65100108717
6. ilość 40 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH
KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. PAJOR 2. MAŁGORZATA
3. 39020510123 6. ilość 10 UDZIAŁÓW PO
1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO
KWOTY 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA WOLI
W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ 500.000. ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADA PISEMNIE PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI ZA PISEMNA ZGODA WSPÓLNIKÓW
ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADA PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAJOR 2. ANDRZEJ
3. 65100108717 4. PREZES 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BIELA 2. MARIA 3. 37071503505 2 1. PAJOR 2. KONDRAD 3. 76101811816 3 1. PAJOR
2. MAŁGORZATA 3. 39020510123 Rub. 3 Dane
prokurentów i rodzaj prokury 1 1. PAJOR
2. TERESA ANITA 3. 66100304349 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 2 INŻYNIERIA LĄDOWA
I WODNA 2 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 3 1. 74 3 BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 4 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 5 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 6 1. 74 14
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 8 1. 74 83
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 9 1. 20 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH 10 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH 11 1. 51 HANDEL HURTOWY 12 1. 52 HANDEL DETALICZNY 13 1. 70
3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE
14 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY 15 1. 74 7 SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. WORLD TRADE MARMUR & GRANIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M.
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. ulica SZCZEPANKOWO nr domu 197 nr lokalu A kod pocztowy
61-306 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 18.06.2003 R. NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 71/3, REPERTORIUM A. NR 3228/2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
3. TAK Rub. 7 Wspólnicy 1 1. KAŹMIERCZAK 2. JOANNA 3. 81100703967 6. ilość 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ 7. NIE
2 1. MATTEI 2. PIETRO 6. ilość 45 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000,00 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 50000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MATTEI 2. PIETRO 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE Rub. 3 Dane prokurentów
i rodzaj prokury 1 1. KAŹMIERCZAK 2. JOANNA
3. 81100703967 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 26 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO
2 1. 26 8 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 3 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH,
CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
4 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 1. 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 6 1. 52 6 HANDEL DETALICZNY POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 7 1. 52 63 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 8 1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
- 55 -
Poz. 83227. WYDAWNICTWO „UNITEX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000169307. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3111/3/45]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. 091280030 3. WYDAWNICTWO „UNITEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
nr w rejestrze 3541 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M.
BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ 2. ulica GLINKI nr domu 144 kod
pocztowy 85-861 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 31.05.1988 R., NOTARIUSZ LUCYNA LISSEWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 7353/1988 Z PÓŹN. ZM. 09.06.2003 R.,
NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ 34, REPERTORIUM A NR
3335/2003, ZMIANA PARAGRAFÓW: 3, PKT G, I §
11, § 11, 15 AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.07.2003
R. (REP. A NR 4492/2003) SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZEZ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NOTARIUSZ VIOLETTĘ RATAJCZAK - SPROSTOWANIE NUMERACJI Z § 3 NA § 4 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK Rub. 7 Wspólnicy
1 1. SZREJDER 2. ANDRZEJ 3. 65071308738
6. ilość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15.000 ZŁ 7. NIE 2 1. SZAMRAJ 2. ADAM KRZYSZTOF 3. 65072410050 6. ilość 15 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 30000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZESI - SAMODZIELNIE DYREKTORZY - TYLKO ŁĄCZNIE Z DWOMA
PREZESAMI PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SZREJDER 2. ANDRZEJ 3. 65071308738
4. PREZES 5. NIE 2 1. SZAMRAJ 2. ADAM KRZYSZTOF 3. 65072410050 4. PREZES 5. NIE 3 1. PAŁYS
2. MIROSŁAW WOJCIECH 3. 63041407454 4. DYREKTOR 5. NIE 4 1. MACHEL 2. ANDRZEJ ROBERT
3. 65090111153 4. DYREKTOR 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 21 12 Z PRODUKCJA PAPIERU
I TEKTURY 2 1. 21 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ
Z PAPIERU I TEKTURY 3 1. 21 23 Z PRODUKCJA
PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
4 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 5 1. 22 12
Z WYDAWANIE GAZET 6 1. 22 13 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
7 1. 22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 8 1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA TO JEST WYDAWANIE PUBLIKACJI DZIEŁOWYCH 9 1. 22 21 Z DRUKOWANIE GAZET 10 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 22 23 Z INTROLIGATORSTWO 12 1. 22 24
Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT
DRUKARSKICH 13 1. 22 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 14 1. 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO 15 1. 22 33 Z REPRODUKCJA
KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 16
1. 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 17 1. 60 24
B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 18 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 19 1. 72
30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 20 1. 72 40
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
21 1. 74 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA 22 1. 74 40 Z REKLAMA 23 1. 74 81
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 24 1. 74 83
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 25 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW
I WYSTAW 26 1. 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW
I NAGRAŃ WIDEO 27 1. 92 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 28 1. 92 13
Z PROJEKCJA FILMÓW 29 1. 92 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA 30 1. 92 5 DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
Poz. 83228. WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO
POL-MAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169331. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6216/3/364]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo LUBELSKIE powiat ŁĘCZYŃSKI
gmina LUDWIN miejscowość KOLONIA LUDWIN
2. nr domu 58 kod pocztowy 21-075 poczta LUDWIN kraj POLSKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 21
LIPIEC 2003 R. JADWIGA PLUTA NOTARIUSZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP.
A NR 2764/03. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 3. TAK
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. POLAK 2. DOMINIK TADEUSZ 3. 81102004776 6. ilość 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ 7. NIE 2 1. POLAK 2. KRYSTIAN SEBASTIAN 3. 78053006496
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
10.000 ZŁ 7. NIE 3 1. POLAK 2. PAWEŁ TOMASZ
3. 79062505833 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ 7. NIE 4 1. POLAK
2. GRZEGORZ JERZY 3. 52031212819 6. ilość 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ
7. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 100000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. POLAK 2. RÓŻA
MAŁGORZATA 3. 56103108286 4. WICEPREZES
ZARZĄDU 5. NIE 2 1. POLAK 2. GRZEGORZ JERZY
3. 52031212819 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 2 1. B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
3 1. C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 4 1. D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 5 1. E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 6 1. F BUDOWNICTWO
7 1. G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI
ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 1. H HOTELE I RESTAURACJE
9 1. I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ 10 1. J POŚREDNICTWO FINANSOWE 11 1. K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12
1. M EDUKACJA 13 1. N OCHRONA ZDROWIA
I OPIEKA SPOŁECZNA 14 1. O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA 15 1. P GOSPODARSTWA
DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
g) Spółki akcyjne
Poz. 83229. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000168439. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2939/3/632]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka akcyjna 2. 170056709
3. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA
AKCYJNA 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ
GOSPODARCZY W ELBLĄGU nr w rejestrze 528
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina
M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG 2. ulica GRUNWALDZKA nr domu 106A kod pocztowy 82-300
poczta ELBLĄG Rub. 4 Umowa lub statut
1 01.07.1991 R. KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, NOTARIUSZ ALINA KOSTUCH, REPERTORIUM A NR 1617/1991 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
4. NIE 5. NIE Rub. 8 Kapitał zakładowy
1. 1072000,00 PLN 2. 1072000,00 PLN 3. 1072
4. 1000,00 PLN 5. 1072000,00 PLN Rub. 9 Informacje o emisjach akcji 1 1. A 2. 1000 3. UPRZYWILEJOWANIE: 5 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 2 1. B 2. 72 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. OŚWIADCZENIA
WOLI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OZIEWICZ 2. ŁUCJA 3. 54043008668 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE 2 1. PIĄTKOWSKI 2. JANUSZ
3. 54071509232 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHMIELEWSKI 2. TADEUSZ 3. 47103103630
2 1. WYSOCKA 2. HALINA 3. 51031110349
- 56 -
3 1. DMOWSKI 2. ADAM 3. 39082400479 4 1. DĄBROWSKI 2. TADEUSZ 3. 41041500650 5 1. WAWER 2. JADWIGA HENRYKA 3. 41012202848
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 74 14 KOORDYNACJA OPRACOWAŃ I WDROŻEŃ PROGRAMÓW RESTRUKTURYZACJI 2 1. 74 14 INSPIROWANIE I POPIERANIE
TWORZENIA NOWYCH PODMIOTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UKIERUNKOWANIEM NA REALIZACJĘ
PRODUKCJI NOWOCZESNYCH WYBORÓW
I TECHNOLOGII, ROZWÓJ PRODUKCJI MATERIAŁOWO I ENERGOOSZCZĘDNEJ 3 1. 74 84 B PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ I SZKOLENIOWEJ, CONSULTINGOWEJ 4 1. 74 14 INSPIROWANIE ZWIĄZKÓW POMIĘDZY PODMIOTAMI
KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5 1. 74 14 DOKONYWANIE OCEN ZAMIERZONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH 6 1. 65 12 B UDZIELANIE WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI POŻYCZEK, WKŁADÓW UDZIAŁÓW, DOTACJI 7 1. 65
23 Z W OPARCIU O DOKONANE OCENY ZAMIERZONYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UDZIELAĆ PORĘCZEŃ
I GWARANCJI 8 1. 74 14 REALIZACJA ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z RESTRUKTURYZACJĄ GOSPODARKI 9 1. 80 42 Z STUDIA, SZKOLENIA I KURSY
W KRAJU I ZAGRANICĄ ODNOŚNIE ZAGADNIEŃ
RESTRUKTURYZACJI, MENADŻERSTWA, MARKETINGU, WYCENY MAJĄTKU, PRZEKSZTAŁCEŃ
WŁASNOŚCIOWYCH I INNE 10 1. 01 12 A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCZEJ, HANDLOWEJ I USŁUGOWEJ W KRAJU I ZAGRANICĄ W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKCJI
OGRODNICZEJ I SZKLARNIOWEJ 11 1. 15 41
Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCZEJ HANDLOWEJ I USŁUGOWEJ
W KRAJU I ZAGRANICĄ W SZCZEGÓLNOŚCI SKUPU, PRZECHOWYWANIA, ZBYTU I PRZEROBU
PŁODÓW ROLNYCH, ZWŁASZCZA ZBÓŻ, ROŚLIN
OLEISTYCH, ROŚLIN OKOPOWYCH NA CELE KRAJOWEGO PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZYCH
I FARMACEUTYCZNYCH 12 1. 70 11 Z DZIAŁALNOŚĆ INWESTORSKA, ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE, PROJEKTOWANIE, BUDOWNICTWO 13 1. 70
12 Z OBRÓT GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
14 1. 65 21 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LEASINGOWEJ 15 1. 67 13 Z EMISJA NASTĘPNYCH
AKCJI I OBLIGACJI
Dz. 6 Rub. 5 Postępowanie upadłościowe 1 1. nazwa
organu wydającego SĄD REJONOWY W ELBLĄGU
sygnatura lub inne oznaczenie sprawy V U 5/99 data wydania 25.03.1999 PRub. Dane syndyka
1 1. WALKOWIAK 2. BERNARD 3. 49071407710
Poz. 83230. WARSZAWSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000169269. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/5688/3/746]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółka akcyjna 2. 001133039
3. WARSZAWSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA 4. nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze H-14870/98 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina
OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW
MAZOWIECKI 2. ulica POZNAŃSKA nr domu 165
kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI Rub. 4 Umowa lub statut 1 13.11.1998
AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ BŁASZCZAK BARBARA WRÓBLEWSKA
S.C. W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR
22696/98 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 7 Wspólnicy 1 1. SKARB PAŃSTWA 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy 1. 985000,00 PLN
3. 98500 4. 10,00 PLN 5. 985000,00 PLN Rub. 9 Informacje o emisjach akcji 1 1. „A” 2. 98500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu 1 1. REPREZENTANT UPADŁEGO 2. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SARWIŃSKI 2. ANDRZEJ JAN
3. 46012704079 4. REPREZENTANT UPADŁEGO
5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 26 15 PRODUKCJA I PRZETWARZANIE INNYCH RODZAJÓW SZKAŁA ŁĄCZNIE
ZE SZKŁEM TECHNICZNYM 2 1. 37 20 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW
I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 3 1. 40 30
PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA PARY
WODNEJ I GORĄCEJ WODY 4 1. 41 00 DOZÓR,
OCZYSZCZANIE I ROZPROWADZANIE WODY
5 1. 52 46 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
6 1. 70 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH I DZIERŻAWIONYCH 7 1. 71 34 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
Dz. 6 Rub. 5 Postępowanie upadłościowe
1 1. nazwa organu wydającego SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy
XVII U 414/00 data wydania 26.09.2000 PRub.
Dane syndyka 1 1. KSIĄŻKIEWICZ 2. BARBARA
HALINA 3. 53122002629
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
h) Spółdzielnie
Poz. 83231. BANK SPÓŁDZIELCZY W GRODZISKU
MAZOWIECKIM. KRS 0000165555. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/7329/3/60]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000508224 3. BANK
SPÓŁDZIELCZY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa
sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 65 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI
2. ulica KILIŃSKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 05825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI Rub. 4 Umowa lub statut 1 15.04.1962 R. AKT NOTARIALNY
SPORZĄDZONY W DNIU 27 MARCA 2002 ROKU,
PRZED BARBARĄ BORYSIAK, NOTARIUSZEM
W GRODZISKU MAZOWIECKIM PROWADZĄCĄ
KANCELARIĘ PRZY UL. SIENKIEWICZA 45, REPERTORIUM A NR 792/02 ZMIANA: PAR. 1-54 STATUTU AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18
GRUDNIA 2002 ROKU, PRZED JAROSŁAWEM
BLUSZCZEM, NOTARIUSZEM W GRODZISKU MAZOWIECKIM PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY
UL. BRATNIAKA 24, REPERTORIUM A NR
3843/2002. DODANO W PAR. 3 UST. 2 PUNKTU 10,
SKREŚLONO W PAR. 3 UST. 3 PUNKTU 6 STATUTU Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. 1. DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU LUB 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W ZAKRESIE UMOCOWANIA LUB 3. DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW
USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KLIMKIEWICZ 2. JAN 3. 42010408335
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. PRZEPIÓRKIEWICZ
2. JAN ZACHARIASZ 3. 44110501073 4. ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU 5. NIE 3 1. DUDZIŃSKA
2. KRYSTYNA LUCYNA 3. 50121200904 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TARWACKI 2. ANDRZEJ 3. 41090109558 2 1. WOŹNIAK 2. JANUSZ
3. 54052311438 3 1. ĆWIKLIŃSKI 2. STANISŁAW
3. 39120500772 4 1. LUBAŃSKI 2. JAN WITOLD
3. 28102605217 5 1. POLASZEK 2. KAZIMIERZ
11 WRZEŚNIA 2003 R.
ADAM 3. 50040213498 6 1. SZYMAŃSKI 2. WACŁAW ANTONI 3. 33070904699
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 65 12 A PRZYJMOWANIE WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH PŁATNYCH NA ŻĄDANIE LUB
Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU ORAZ
PROWADZENIE RACHUNKÓW TYCH WKŁADÓW;
PROWADZENIE INNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH; PROWADZENIE BANKOWYCH ROZLICZEŃ
PIENIĘŻNYCH; UDZIELANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH OSOBOM FIZYCZNYM,
PRAWNYM I JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
NIE MAJĄCYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, O ILE
POSIADAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, ZAMIESZKUJĄCYM, MAJĄCYM SIEDZIBĘ LUB PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE
DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO; UDZIELANIE GWARANCJI BANKOWYCH I PORĘCZEŃ OSOBOM FIZYCZNYM, PRAWNYM I JEDNOSTKOM
ORGANIZACYJNYM NIE MAJĄCYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, O ILE POSIADAJĄ ZDOLNOŚĆ
PRAWNĄ, ZAMIESZKUJĄCYM, MAJĄCYM SIEDZIBĘ LUB PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE DZIAŁANIA BANKU,
W ZAKRESIE I TRYBIE UZGODNIONYM Z BANKIEM ZRZESZAJĄCYM; NABYWANIE I ZBYWANIE
WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK
SEJFOWYCH; PROWADZENIE OPERACJI CZEKOWYCH I WEKSLOWYCH; WYDAWANIE KART
PŁATNICZYCH ORAZ WYKONYWANIE OPERACJI
ZWIĄZANYCH Z ICH UŻYWANIEM. POŚREDNICZENIE W DOKONYWANIU PRZEZ REZYDENTÓW
PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH ZA GRANICĘ ORAZ
ROZLICZEŃ W KRAJU Z NIEREZYDENTAMI. PRZEKAZY PIENIĘŻNE ZA GRANICĘ DOKONYWANE SĄ
ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZARZESZAJĄCEGO. 2 1. 65 23 Z OBEJMOWANIE I NABYWANIE
AKCJI I PRAW Z AKCJI, UDZIAŁÓW INNEJ OSOBY
PRAWNEJ I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH; DOKONYWANIE
OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI 3 1. 67 13
Z DOKONYWANIE NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z DŁUŻNIKIEM ZAMIANY WIERZYTELNOŚCI NA SKŁADNIKI MAJĄTKU DŁUŻNIKA, Z TYM
ŻE BANK JEST OBOWIĄZANY DO ICH SPRZEDAŻY W OKRESIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ TRZY LATA
OD DATY NABYCIA 4 1. 70 12 Z NABYWANIE
I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI 5 1. 74 14
A ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W SPRAWACH FINANSOWYCH
Poz. 83232. BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHOWOLI.
KRS 0000169185. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3339/3/97]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000493735 3. BANK
SPÓŁDZIELCZY W SUCHOWOLI 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU nr w rejestrze 273 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina SUCHOWOLA miejscowość SUCHOWOLA 2. ulica PLAC KOŚCIUSZKI nr domu
1 kod pocztowy 16-150 poczta SUCHOWOLA
Rub. 4 Umowa lub statut 1 8.04.1962 R. - STATUT ZAŁOŻYCIELSKI 20.06.2003 R. ZMIENIONO:PAR. 1, PAR. 3 UST. 2, PAR. 4 UST. 3, PAR. 5,
6, 7, PAR. 9 UST 1 I 4, PAR. 12 UST. 2, PAR. 26
UST. 2 PKT 1 I 12, PAR. 27 UST. 1, PAR. 31 UST.
1 I 2, PAR. 33, 43, 44, 46, PAR. 49 UST. 1, PAR. 50
UST. 1, PAR. 54, PAR. 20 UST. 3, PAR. 25 UST. 2,
PAR. 26 UST. 2 PKT 5E, PAR. 29 UST. 1, PAR. 32
UST. 1 PKT 11 I 13; SKREŚLONO:PAR. 51 ZMIENIAJĄC NUMERACJĘ KOLEJNYCH PAR. ; DODANO:PAR. 56 I 57. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
- 57 -
LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TUREL
2. HENRYK 3. 42010146570 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. ŻADZIŁKO 2. ANTONI JAN
3. 42050907333 4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
5. NIE 3 1. JANKOWSKI 2. EDMUND 3. 29020509519
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIĘKISZ 2. ANDRZEJ
3. 47101214831 2 1. CHOROSZEWICZ 2. EDWARD
3. 40060607018 3 1. HARABURDA 2. ANTONI
3. 43061508579 4 1. LEWANTOWICZ 2. STANISŁAW
3. 56040214231 5 1. SIENKIEWICZ 2. ZYGMUNT
3. 54092118015 6 1. SIEŃKO 2. JAN 3. 57041714218
7 1. STUPAK 2. KAZIMIERZ 3. 48052205035
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 65 12 A PRZYJMUJE WKŁADY PIENIĘŻNE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU ORAZ PROWADZI RACHUNKI TYCH WKŁADÓW 2 1. 65 12
A PROWADZI INNE RACHUNKI BANKOWE 3 1. 65
12 A PRZEPROWADZA BANKOWE ROZLICZENIA
PIENIĘŻNE 4 1. 65 12 A UDZIELA KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH OSOBOM FIZYCZNYM,
PRAWNYM I JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
NIE MAJĄCYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, O ILE
POSIADAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, ZAMIESZKUJĄCYM, MAJĄCYM SIEDZIBĘ LUB PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERNIE
DZIAŁANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 5 1. 65 12
A PRZECHOWUJE PRZEDMIOTY I PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ UDOSTĘPNIA SKRTYKI SEJFOWE 6 1. 65 12 A PROWADZI OPERACJE CZEKOWE
I WEKSLOWE 7 1. 65 23 Z OBEJMUJE LUB NABYWA AKCJE I PRAWA Z AKCJI, UDZIAŁY INNEJ
OSOBY PRAWNEJ I JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 8 1. 91 33
Z PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ
I OŚWIATOWO-KULTURALNĄ NA RZECZ SWOICH
CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA Rub. 2 Wzmianka
o złożonych dokumentach 1 1. okres za jaki złożono
dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83233. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W GOŁUCHOWIE. KRS 0000169171. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/3888/3/806]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000376136
3. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W GOŁUCHOWIE 4. nazwa rejestru
REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY-SEKCJA REJESTROWO-UPADŁOŚCIOWA nr w rejestrze 823 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW
miejscowość GOŁUCHÓW 2. ulica CZARTORYSKICH nr domu 47 kod pocztowy 63-322 poczta
GOŁUCHÓW Rub. 4 Umowa lub statut
1 10.08.1956 R. 16.05.2003 R. - ZMIENIONO § 10
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ
W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI
OSOBY UPOWAŻNIONE DO SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWÓJ PODPIS. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOWALSKA
2. JUSTYNA 3. 51040213044 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE 2 1. BARAS 2. MIROSŁAWA MARIA
3. 56030314626 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JĘDRZEJAK 2. DANUTA 3. 58111414061
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2 1. LEWICKA 2. TERESA 3. 52020716740 3 1. KASOŁKA 2. ANDRZEJ 3. 53112511090 4 1. KASPRZAK 2. BERNADETA 3. 57080411820 5 1. GMEREK 2. IRENA BOŻENA 3. 49030615767 6 1. SOŁTYSIAK 2. ANNA 3. 49061515182 7 1. MICHALSKA
2. BOGUMIŁA MARIA 3. 47032213303 8 1. MACIASZEK 2. IGNACY 3. 48052212257 9 1. PTAK
2. ADAM MARIAN 3. 55042010937
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
W
NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - ART. MASOWE 3 1. 15 81 A PRODUKCJA
PIECZYWA 4 1. 15 81 B PRODUKCJA WYROBÓW
CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH 5 1. 15 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO
6 1. 55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 7 1. 55 21 Z SCHRONISKA
TURYSTYCZNE 8 1. 55 22 Z POLA KEMPINGOWE,
ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH
PRZYCZEP KEMPINGOWYCH 9 1. 55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10 1. 55 30 RESTAURACJE I PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 11 1. 55 30 A RESTAURACJE 12 1. 55
30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
13 1. 15 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA
ZWIERZĄT 14 1. 15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 15 1. 15 72 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 16
1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 17
1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION
I PASZ DLA ZWIERZĄT 18 1. 51 23 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 19 1. 52 62
A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 20 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 21 1. 52 63
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ Rub. 2 Wzmianka o złożonych
dokumentach 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 01.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83234. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GRYFINIE W UPADŁOŚCI. KRS
0000169298. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3074/3/73]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000440495 3. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GRYFINIE
W UPADŁOŚCI 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze
1982 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO 2. ulica ARMII
KRAJOWEJ nr domu 6 kod pocztowy 74-100 poczta GRYFINO Rub. 4 Umowa lub statut 1 TEKST
JEDNOLITY STATUTU UCHWALONY NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU
07.07.1983 R. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA
I WYRÓB SERÓW
Dz. 6 Rub. 4 Postępowanie upadłościowe 1 1. nazwa organu wydającego SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE WYDZIAŁ XIII GOSPODARCZY
SEKCJA UKŁADOWO-UPADŁOŚCIOWA sygnatura
lub inne oznaczenie sprawy XIII U 17/99 data wydania 10.12.1999 PRub. Dane syndyka 1 1. KURCZYŃSKI 2. PIOTR 3. 63082506439 PRub. Dane osoby powołanej do reprezentowania upadłego 1 1. FREŚKO 2. FRANCUSZEK 3. 43082501276
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 83235. PYRZYCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. KRS 0000169172. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4951/3/208]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000489490 3. PYRZYCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr
w rejestrze 1808 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat
PYRZYCKI gmina PYRZYCE miejscowość PYRZYCE 2. ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 15
kod pocztowy 74-200 poczta PYRZYCE
Rub. 4 Umowa lub statut 1 14 LIPIEC 1965 R.
ZMIANA POLEGAJĄCA NA UCHWALENIU NOWEGO STATUTU W DNIU 14 CZERWCA 2003 R.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ANDERSZ
2. BOGUMIŁ 3. 40030600230 4. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 5. NIE 2 1. BURAK 2. EUGENIA
3. 48052103227 4. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 5. NIE 3 1. JONCZAK 2. ZBIGNIEW
3. 48010122893 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MŁYNARCZYK 2. WIESŁAW 3. 53041511572
2 1. STRYJEWSKI 2. JAN 3. 46070512456 3 1. DOMAŃSKA 2. SABINA 3. 66020612661 4 1. HAPUNIK
2. DANIELA 3. 40020302827 5 1. ODACHOWSKA
2. JULIA 3. 42121504324 6 1. NOWICKA 2. GENOWEFA 3. 51082003285 7 1. ROZEL 2. TADEUSZ
3. 52041816557 8 1. WALKARZ 2. WILHELM
3. 45032207119 9 1. DURKIN 2. STANISŁAW
3. 47030900735 10 1. DOBROWOLSKI 2. KAZIMIERZ 3. 44102000432 11 1. KRZAK 2. RYSZARD
3. 47100106278
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 4 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 6 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
Poz. 83236. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA. KRS 0000169271. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3159/3/537]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000658219
3. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr
w rejestrze RSA 885 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI
gmina OTMUCHÓW miejscowość KAŁKÓW
2. nr domu 90 kod pocztowy 48-364 poczta
KAŁKÓW Rub. 4 Umowa lub statut 1 10.04.1976
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
I PEŁNOMOCNIK PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. JODŁOWSKI 2. JAN ZDZI-
- 58 -
SŁAW 3. 52013018411 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. ZWIERZYŃSKI 2. STANISŁAW 3. 49050517351
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KIEŁTYKA
2. JAN 3. 38021211910 2 1. ZEMAN 2. MIECZYSŁAW 3. 43091308691 3 1. KWIECIEŃ 2. MARIA
DOROTA 3. 62092312445
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 11 A UPRAWA ZBÓŻ 2 1. 01
11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 1. 01 23 Z CHÓW I HODOWLA
TRZODY CHLEWNEJ 4 1. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI
ROLNYMI 5 1. 01 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83237. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW. KRS 0000168756. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3377/3/579]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 001024741 3. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSOPDARCZY nr
w rejestrze 2074 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŁOBESKI gmina ŁOBEZ miejscowość ŁOBEZ 2. ulica
KRASZEWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 73150 poczta ŁOBEZ Rub. 4 Umowa lub statut
1 TEKST JEDNOLITY W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
W DNIU 28.06.1995 R. UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 30.05.2003 R. - ZMIANA § 6, § 12
STATUTU Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA
WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU. ZARZĄD MOŻE
UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO
DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI
A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU
LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH. UDZIELENIE TAKIEGO PEŁNOMOCNICTWA WYMAGA
UPOWAŻNIENIA RADY. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MUSZYŃSKI
2. ROMAN 3. 55051710693 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. KRZYWAŃSKA 2. JADWIGA
3. 39102204566 4. WICEPREZES ZARZĄDU
5. NIE 3 1. KĘDZIERSKI 2. ELIGIUSZ STANISŁAW 3. 34103104174 4. CZŁONEK ZARZĄDU
5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZIENKIEWICZ 2. TERESA
IRENA 3. 43020403529 2 1. BARAŃSKI 2. TADEUSZ 3. 28102206197 3 1. PIRÓG 2. BARBARA
3. 51071012348 4 1. KAMIŃSKA 2. WALENTYNA 3. 51040113689 5 1. PAPINA 2. MIECZYSŁAW 3. 57101715317 6 1. SKARBIŃSKA 2. JÓZEFA JANINA 3. 47022507700 7 1. BRZEZIŃSKA 2. JADWIGA 3. 54052819226
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 52 HANDEL DETALICZNY,
Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 2 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83238. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „JEDNOŚĆ” W PRZASNYSZU W LIKWIDACJI. KRS 0000166087. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/4454/3/906]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 001048687 3. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „JEDNOŚĆ” W PRZASNYSZU W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY
V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OSTROŁĘCE nr
w rejestrze ARS 236 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość PRZASNYSZ
2. ulica ŚW. ST.KOSTKI nr domu 16 kod pocztowy
06-300 poczta PRZASNYSZ Rub. 4 Umowa lub statut 1 06.11.1982 R. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PSZCZÓŁKOWSKA 2. JADWIGA
3. 38072904722 2 1. KANIA 2. ELŻBIETA
3. 39042304885 3 1. KACZOREK 2. MARIANNA
JANINA 3. 53040217103 4 1. DZIENIO 2. ELŻBIETA DANIELA 3. 35042001067 5 1. GOLIASZEWSKA 2. JADWIGA ANNA 3. 43020401749 6 1. LEWANDOWSKA 2. AURELIA 3. 43051307382
7 1. LIPIŃSKI 2. ALFRED 3. 37101807131
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 15 PRODUKCJA TOWARÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH 2 1. 52 SPRZEDAŻ TOWARÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH 3 1. 51 EKSPORT TOWARÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH 4 1. 51 IMPORT TOWARÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH
5 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji 1 1. UCHWAŁA
NR 2 Z 15.12.1997 I NR 2 Z 30.12.1997 WALNEGO
ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 3. DWÓCH CZŁONKÓW KOMISJI LIKWIDACYJNEJ ŁĄCZNIE PRub.
Dane likwidatorów 1 1. GROTKOWSKA 2. JANINA
KRYSTYNA 3. 35080108944 2 1. ZABOROWSKA
2. ELŻBIETA BERNADETA 3. 59052006649
Poz. 83239. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
„ZGODA” W WIEPRZU. KRS 0000168853. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3733/3/95]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000461706 3. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH „ZGODA” W WIEPRZU 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY
W BIELSKO-BIAŁEJ WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS-IX-12 5. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WIEPRZ miejscowość WIEPRZ 2. nr domu 230 kod pocztowy 34-122
poczta WIEPRZ Rub. 4 Umowa lub statut
1 17.11.1973 R. OBECNY STATUT Z DNIA
03.05.1983 R., UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 06.05.2003 R.
ZMIENIONO § 3, SKREŚLONO § 5, § 25 UST. 2, § 26
UST. 10, 11, § 33 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU
I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK.) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SKOWRON 2. TADEUSZ
3. 54073005798 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. NOWAK 2. ALOJZY 3. 50071103155 4. Z-CA
PREZESA 5. NIE 3 1. DOMIDER 2. ZDZISŁAW
3. 46040800534 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
11 WRZEŚNIA 2003 R.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SOPICKI 2. KAZIMIERZ 3. 45022308352
2 1. KUWIK 2. TADEUSZ 3. 28011012139
3 1. FRAŚ 2. STANISŁAW 3. 49010402413
4 1. BOGUNIA 2. EDWARD 3. 38112607790
5 1. CINAL 2. JÓZEF 3. 36101100916 6 1. HERMA 2. KAROL 3. 40050505612 7 1. KUTKA 2. TYTUS 3. 43122506377
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 28 22 Z PRODUKCJA I KOTŁÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 3 1. 28 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW
METALOWYCH 4 1. 45 33 A WYKONYWANIE
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I WENTYLACYJNYCH 5 1. 45 50 Z WYNAJEM
SPRZĘTU BUDOWLANEGO 6 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
7 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 8 1. 52 12 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 10 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 11 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
UNIWERSALNYMI 12 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 13
1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 14 1. 71 31 Z WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH BEZ OBSŁUGI 15 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Poz. 83240. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BUDOWLANI”. KRS 0000168930. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5978/3/728]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 950177591 3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu
prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze S-1979 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI
gmina HRUBIESZÓW miejscowość HRUBIESZÓW 2. ulica 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK nr domu 11 kod pocztowy 22-500
poczta HRUBIESZÓW Rub. 4 Umowa lub statut
1 UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6/2003 Z DNIA 27 CZERWCA 2003
ROKU W SPRAWIE STATUTU SPÓŁDZIELNI
UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI, A DOTYCHCZASOWY STATUT TRACI MOC W CAŁOŚCI. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD
UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BACZEWSKI 2. JÓZEF FRYDERYK 3. 54031905157
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. HARASIM
2. EMILIA 3. 57052201026 4. CZŁONEK ZARZĄDU
5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PIATAK 2. EDWARD JÓZEF
3. 42101202879 2 1. SADOWSKA 2. KRYSTYNA
EWA 3. 46080308241 3 1. BURAK 2. JAN
3. 53092515877 4 1. PINIAŹ 2. HENRYK TADEUSZ
3. 37110608154 5 1. KRASNOPOLSKA 2. EWA
3. 63053013881
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 45 44 A MALOWANIE 2 1. 45 45
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 1. 70 11
Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU-
- 59 -
NEK 5 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 6 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
Poz. 83241. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„STARE PRZEDMIEŚCIE”. KRS 0000167153. SĄD
REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XII NS-REJ.KRS/2696/3/52]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 190010011 3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STARE PRZEDMIEŚCIE” 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI
nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
nr w rejestrze 873 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica ŻABI KRUK nr domu 1 kod pocztowy 80-822 poczta
GDAŃSK Rub. 4 Umowa lub statut 1 28 CZERWCA
1991 R. 18 MARCA 2003 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BUKOWSKI
2. JACEK ANDRZEJ 3. 65020811216 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. KOSIOR 2. ANDRZEJ WOJCIECH
3. 30061602051 4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
5. NIE 3 1. LEWICKI 2. STEFAN BRONISŁAW
3. 29010515678 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SOSNOWSKI 2. EUGENIUSZ 3. 29072803210
2 1. WARCHOŁ 2. WŁADYSŁAW ADAM
3. 30010209971 3 1. JACEWICZ 2. JANINA EUGENIA 3. 38051103908 4 1. TRZEBNIAK 2. TADEUSZ
3. 24041801853 5 1. PIETRZAK 2. ANDRZEJ WOJCIECH 3. 40121601010 6 1. JELSKI 2. KAZIMIERZ
3. 36021303530 7 1. WOŹNICKI 2. STEFAN KAZIMIERZ 3. 42083007972 8 1. KAMIŃSKI 2. FERDYNAND STANISŁAW 3. 29121501797
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 2 1. 45 2 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU
USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI 3 1. 45
BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW
W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM
PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH 4 1. 45 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ
CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE
WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH 5 1. 45 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA
LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH
BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU 6 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 7 1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 8 1. 70 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 1. 70 12 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI Rub. 2 Wzmianka o złożonych
dokumentach 1 1. okres za jaki złożono dokument
01 STYCZEŃ 2002 - 31 GRUDZIEŃ 2002 data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83242. SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ
W BĄKOWIE. KRS 0000169278. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3551/3/733]
NIAK 2. JANUSZ 3. 41060304011 3 1. SIENKOWICZ
2. PIOTR 3. 60042711979
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 92 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. spółdzielnia 2. 000830204 3. SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W BĄKOWIE 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu
prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU
V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA
967 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina GRODKÓW
miejscowość BĄKÓW 2. nr domu 2 kod pocztowy
49-200 poczta GRODKÓW Rub. 4 Umowa lub statut
1 31.08.1995 R.UCHWAŁA NR II/1/12/95 ZAREJESTROWANA W SĄDZIE 26.03.1996 R. 27.06.2003 R.
ZMIANA STATUTU I PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO
TEKSTU Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIE WOLI
W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO
TEGO UPOWAŻNIONA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STADNIK 2. JÓZEF
WŁADYSŁAW 3. 57091604237 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. MAMUL 2. FRANCISZEK
3. 53062009955 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
3 1. POPECKI 2. JÓZEF 3. 48082004491 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA
SPÓŁDZIELNI PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. RZEPKA 2. JAN 3. 54011005497
2 1. MICHUŁKA 2. STANISŁAW 3. 56053119213
3 1. ŁUCZEK 2. HENRYK 3. 44012212514
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 11 A UPRAWA ZBÓŻ 2 1. 01 11
C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE
UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 4 1. 01 23
Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ 5 1. 51
23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
6 1. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI
Poz. 83244. NADWIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE
WSPIERANIA PROFILAKTYKI, DIAGNOZOWANIA
I LECZENIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO
„SPIRO”. KRS 0000169263. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1370/3/630]
n) Stowarzyszenia
Poz. 83243. MUZYCZNA OWCZARNIA. KRS
0000169296. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1908/3/197]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. stowarzyszenie 3. MUZYCZNA
OWCZARNIA 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI
gmina SZCZAWNICA miejscowość JAWORKI 2. nr
domu 18 A kod pocztowy 34-460 poczta SZCZAWNICA Rub. 4 Umowa lub statut 1 10.09.2002 R.
Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWAJ POZOSTALI JEGO CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOŁODZIEJSKI
2. WIEŃCZYSŁAW TADEUSZ 3. 50042106574
4. PREZES 2 1. SAWICKI 2. JERZY WAWRZYNIEC
3. 47080708918 4. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. LELITO
2. PIOTR 3. 67022114236 4. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. KOMISJA REWIZYJNA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RADULI 2. MAREK 3. 59062104416 2 1. MU-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. stowarzyszenie 3. NADWIŚLAŃSKIE
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PROFILAKTYKI,
DIAGNOZOWANIA I LECZENIA CHORÓB UKŁADU
ODDECHOWEGO „SPIRO” 5. NIE Rub. 2 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat ŚWIECKI gmina ŚWIECIE miejscowość
ŚWIECIE 2. ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu
126 kod pocztowy 86-100 poczta ŚWIECIE
Rub. 4 Umowa lub statut 1 24 WRZEŚNIA 2002
ROK ZE ZMIANĄ § 10 PKT 3 Z DNIA 06 CZERWCA
2003 R. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH
W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA,
OŚWIADCZENIE WOLI W INNYCH SPRAWACH
MOGĄ SKŁADAĆ OSOBY LUB OSOBA UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PLEWA 2. ZDZISŁAW
3. 46090106857 4. PREZES 2 1. LEWANDOWSKA
2. DANUTA MARIA 3. 60013112400 4. WICEPREZES 3 1. WÓJCIK 2. JERZY ADAM 3. 49122405593
4. CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. GRABARZ 2. ADAM
DARIUSZ 3. 64052906615 4. SEKRETARZ
5 1. BARTNIK 2. MAŁGORZATA LUCYNA
3. 59010814149 4. SKARBNIK Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PIOTROWSKI
2. ROBERT 3. 63081304496 2 1. BRZEZIŃSKA 2. TERESA JANINA 3. 59061410042 3 1. WESOŁOWSKI
2. KRZYSZTOF JANUSZ 3. 49072510699
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 73 10 F PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH MEDYCYNY W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO
2 1. 85 11 Z PROWADZENIE SZPITALA WRAZ
Z REHABILITACJĄ W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO 3 1. 85 12 Z KONSULTACJE
LEKARSKIE I LECZENIE LEKARZY OGÓLNYCH
I SPECJALISTÓW W PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU
ODDECHOWEGO, TAKŻE W DOMU PACJENTA
4 1. 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
W ZAKRESIE INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ
PRAKTYKI LEKARSKIEJ I PIELĘGNIARSKIEJ
ZWIĄZANEJ Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO 5 1. 85 14 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK
ZWIĄZANA Z LECZENIEM W SZPITALU, PRZYCHODNI I DOMU PACJENTA W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO
Poz. 83245. STOWARZYSZENIE NA RZECZ
AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH. KRS
0000169286. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/3564/3/257]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. stowarzyszenie 3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ 2. ulica KIEPURY nr
- 60 -
domu 8 nr lokalu 23 kod pocztowy 22-400 poczta
ZAMOŚĆ Rub. 4 Umowa lub statut 1 STATUT
UCHWALONY W DNIU 16.01.2003 R., ZŁOŻONY
Z AUTOPOPRAWKAMI. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD GŁÓWNY 2. STOWARZYSZENIE REPREZENTOWANE JEST PRZEZ PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB ODPOWIEDNIO
PREZYDIUM ODDZIAŁU W SKŁADZIE PREZES, WICEPREZES, I SKARBNIK LUB DYREKTOR BIURA
ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z UPOWAŻNIENIA PEŁNEGO SKŁADU ZARZĄDU GŁÓWNEGO, CELEM PROWADZENIA JEGO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI. DLA
WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ
WSZELKICH INNYCH PISM I DOKUMENTÓW
W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY:PIĘCIU TYSIĘCY ZŁ (5000 PLN),
WYMAGANE SĄ PODPISY:PREZESA LUB WICEPREZESA, ORAZ SKARBNIKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO, ZAŚ W PRZYPADKACH PRZEKRACZAJĄCYCH: W/W KWOTĘ, PODPISY: PREZESA, WICEPREZESA I SKARBNIKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZIĄBKOWSKI 2. MAREK ANDRZEJ
3. 76012003953 4. PREZES 2 1. KARPIUK 2. URSZULA STANISŁAWA 3. 64050805381 4. WICEPREZES
3 1. KOT 2. RYSZARD ADAM 3. 55122507197 4. II-WICEPREZES 4 1. FERENS 2. PIOTR DANIEL
3. 76060609255 4. SEKRETARZ 5 1. KAPŁON 2. TOMASZ 3. 76042507238 4. SKARBNIK 6 1. ZAMKOWSKA 2. MAŁGORZATA 3. 63042607686
4. CZŁONEK ZARZĄDU 7 1. KOTOWSKI 2. SEBASTIAN KRZYSZTOF 3. 73080306573 4. CZŁONEK
ZARZĄDU Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. KOMISJA
REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STANIBUŁA 2. WITOLD ANTONI 3. 54011204216 2 1. POŹDZIK 2. TOMASZ WOJCIECH 3. 76050403810 3 1. KOWALCZUK 2. WALDEMARA BOŻENA 3. 63062210006 4 1. OLEJARCZYK 2. JANINA 3. 52122506720 5 1. KOWALCZUK
2. GRAŻYNA JOLANTA 3. 59092002847
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 2 1. 85 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 3 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 4 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY 7 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 8 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 85 14 C DZIAŁALNOŚĆ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 10 1. 85 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 11
1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12 1. 66 01
Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 13 1. 66 02 Z FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE 14 1. 50 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
I POMOC DROGOWA 15 1. 51 70 B POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
16 1. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI
I WYROBÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 17 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 18 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 19 1. 52 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 20
1. 55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 21 1. 55 51 Z STOŁÓWKI 22 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 23 1. 45 34
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 24 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 25
1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
26 1. 45 43 A POSADZKARSTWO I TAPETOWANIE
27 1. 45 44 A MALOWANIE 28 1. 45 44 B SZKLENIE
29 1. 20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 30
1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 31 1. 45 25 D WY-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 32 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 33
1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 34 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
35 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
36 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH
o) Fundacje
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83246. FUNDACJA „EDUKACJA W DRODZE”.
KRS 0000165523. SĄD REJONOWY W GDANSKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GD.XII NS-REJ.KRS/2475/3/807]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. fundacja 3. FUNDACJA „EDUKACJA
W DRODZE” 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina
M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. ulica KOŚCIUSZKI nr domu 7 nr lokalu 9 kod pocztowy 80451 poczta GDAŃSK Rub. 4 Umowa lub statut
1 28.02.2003 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD FUNDACJI 2. KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KANIEWSKA 2. GRAŻYNA MARIA
3. 48091201586 4. PREZES ZARZĄDU 2 1. KANIEWSKI 2. MICHAŁ MIKOŁAJ 3. 74122300494
4. CZŁONEK ZARZĄDU, GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 80 10 PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
2 1. 80 2 SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE 3 1. 80 4 KSZTAŁCENIE
USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 4 1. 85 3 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA 5 1. 92 6 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM 6 1. 92 7 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA 7 1. 92 5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 8 1. 92
3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA 9 1. 93 04 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 10 1. 74 13
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 11 1. 74
14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 12 1. 74 40 REKLAMA 13 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 14 1. 72 INFORMATYKA 15 1. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 16 1. 55 51 STOŁÓWKI 17
1. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 18
1. 73 2 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 19 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 20 1. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 21 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 83247. FUNDACJA „POMÓŻ DOROSNĄĆ”.
KRS 0000167992. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4002/3/95]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. fundacja 3. FUNDACJA „POMÓŻ
DOROSNĄĆ” 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRY-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
FICKI gmina TRZEBIATÓW miejscowość TRZEBIATÓW 2. ulica DWORCOWA nr domu 6 nr lokalu
3 kod pocztowy 72-320 poczta TRZEBIATÓW
Rub. 4 Umowa lub statut 1 06.03.2003 R 08.05.2003
R ZMIANA STATUTU Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES SAMODZIELNIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BARANOWSKI 2. KAJETAN RAFAŁ 3. 58082210394
4. PREZES 2 1. MATUSZ 2. JAN 3. 62020407012
4. WICEPREZES 3 1. ZIELIŃSKI 2. ANDRZEJ
3. 61100107619 4. WICEPREZES Rub. 2 Organy
nadzoru 1 1. RADA FUNDACJI PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARANOWSKA
2. RENATA JANINA 3. 59062301905 2 1. MARZEC
2. CZESŁAW 3. 46050404579 3 1. NOWACKI
2. PIOTR 3. 60052502592
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 22 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 1. 22 23 INTROLIGATORSTWO
3 1. 80 42 SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE
FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 1. 91 33 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 92 34 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 92 62 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Poz. 83248. FUNDACJA MIERKI. KRS 0000169221.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11286/3/263]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. fundacja 2. 001361556 3. FUNDACJA MIERKI 4. nazwa rejestru REJESTR FUNDACJI
nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze RF 47
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. ulica
GDAŃSKA nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy
01-691 poczta WARSZAWA Rub. 4 Umowa lub statut 1 07.07.1987 Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI SĄ
UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. TROCHIM 2. MAREK JERZY
3. 54083104153 4. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. RAKOWSKI 2. WALDEMAR 3. 62082002952 4. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. SYKUCKA 2. AGNIESZKA
3. 67061210548 4. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO,
ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ 2 1. 15
PRODUKCJA ART. SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
3 1. 17 WŁÓKIENNICTWO 4 1. 20 PRODUKCJA
DREWNA, WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA
5 1. 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 6 1. 27 PRODUKCJA METALI 7 1. 28 PRODUKCJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ 8 1. 29 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH
I KOMPUTERÓW 10 1. 45 BUDOWNICTWO 11 1. 51
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM
HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 12 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 13 1. 55
HOTELE I RESTAURACJE 14 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 15 1. 61
TRANSPORT WODNY 16 1. 63 3 DZIAŁALNOŚĆ
- 61 -
ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 17 1. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA 18 1. 65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH 19 1. 66
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE 20 1. 67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM
I Z UBEZPIECZENIAMI 21 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 22 1. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNA,
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, DORADZTWO 23
1. 74 4 REKLAMA 24 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 25 1. 80 EDUKACJA 26 1. 85
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 27
1. 90 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNA I POKREWNE 28 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
Poz. 83249. MAZOWIECKA FUNDACJA EDUKACJI,
SZKOLENIA I EKONOMICZNEJ WSPÓŁPRACY.
KRS 0000166239. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/2774/3/709]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. fundacja 3. MAZOWIECKA FUNDACJA EDUKACJI, SZKOLENIA I EKONOMICZNEJ WSPÓŁPRACY 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość
OSTROŁĘKA 2. ulica GORBATOWA nr domu 7B
nr lokalu 9A kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA Rub. 4 Umowa lub statut 1 30.04.2003
UCHWALONO STATUT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM
NR 1 W DNIU 09.06.2003 ZMIENIONO PAR. 11-16
STATUTU Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES FUNDACJI LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO WICEPREZES PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BRINKMANN 2. THOMAS
4. PREZES 2 1. AUGUSTYNIAK 2. JACEK
3. 70081904496 4. WICEPREZES 3 1. ŻEBROWSKA 2. JANINA 3. 59010211069 4. CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. KUPCUOGLU 2. YEKTA 4. CZŁONEK
ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 2 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA 3 1. 71 33
Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 4 1. 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 5 1. 73 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 6 1. 73 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH 7 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10
1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY 11 1. 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 12 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW
I WYSTAW 13 1. 80 22 J PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY 14 1. 80
42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH
I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 15 1. 92 31 G
ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 1. 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 17 1. 92 51 B DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE 18 1. 75 13
Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI
GOSPODAROWANIA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
p) Izby gospodarcze
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83250. ZACHODNIOPOMORSKA GEODEZYJNA
IZBA GOSPODARCZA. KRS 0000168956. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4505/3/803]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. izba gospodarcza 3. ZACHODNIOPOMORSKA GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA 5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M.
SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość
SZCZECIN 2. ulica ADAMA MICKIEWICZA nr
domu 41 kod pocztowy 70-383 poczta SZCZECIN Rub. 4 Umowa lub statut 1 28 CZERWCA
2003 R. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. PREZYDIUM RADY IZBY 2. IZBĘ
REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KAŻDY
Z CZŁONKÓW PREZYDIUM IZBY SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I WICEPREZESI SAMODZIELNIE, O ILE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 10-KROTNEJ WARTOŚCI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO Z TYTUŁU
UMOWY O PRACĘ. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO PRZEKRACZA POWYŻSZĄ KWOTĘ WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM IZBY. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
IZBY SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM
IZBY LUB PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY W RAMACH UMOCOWANIA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LESZKO 2. SŁAWOMIR KAZIMIERZ 3. 43111403551 4. PREZES IZBY
2 1. MALICKI 2. JAN 3. 41010207937 4. WICEPREZES IZBY 3 1. KAZNOCHA 2. MICHAŁ
3. 54040816835 4. WICEPREZES IZBY 4 1. BALCER 2. STEFAN ZYGMUNT 3. 50082903459 4. SEKRETARZ IZBY Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TUSIŃSKI 2. KAZIMIERZ MARIAN 3. 50030304973 2 1. MECHLIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. 48091804673 3 1. REGINIA
2. MIROSŁAW 3. 54051915671
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
2 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 3 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 4 1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ
POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 7 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 1. 70 31
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 10 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 11 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 12 1. 72 10
Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 13 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 14 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 15 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 16 1. 72 50
Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 17 1. 72 60
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 18 1. 73 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI 19
1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 20 1. 73 10
H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 21 1. 73 20 E PRACE BADAW-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
CZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUKOWO-TECHNICZNEJ 22 1. 74 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA 23 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 24 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO 26 1. 74 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA 27
1. 74 40 Z REKLAMA 28 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY 29 1. 74
84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 30 1. 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 31 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 33 1. 91 11 Z
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH
I PRACODAWCÓW 34 1. 91 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 35 1. 92 51
C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 36 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 37 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
p) Oddziały zagranicznych
przedsiębiorców
Poz. 83251. MUTTI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000169071. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5964/3/803]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. oddział zagranicznego przedsiębiorcy 3. MUTTI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 4. MUTTI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA 5. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW MIASTA
PIACENZA, IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
MIASTA PIACENZA, WYDZIAŁ REJESTRACJI
PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁ ZWYCZAJNY, NUMER 00857020333 6. PRAWO WŁOSKIE 8. NIE
Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. ulica SUCHA nr domu 26 nr
lokalu 2 kod pocztowy 30-601 poczta KRAKÓW
3. kraj WŁOCHY nazwa i jednostka podziału administracyjnego PIACENZA miejscowość PODENZANO, CASONI DI GARIGA ulica WIA PRIMO
MAGGIO nr domu 63 kod pocztowy 29027 poczta
PODENZANO
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRAWO DO SKŁADANIA
PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ZARZĄDOWI JEDNOOSOBOWEMU ORAZ PREZESOWI ZARZĄDU ORAZ - O ILE ZOSTALI MIANOWANI
- DYREKTOROM PEŁNOMOCNYM LUB PROKURENTOM, Z PRAWEM PODPISU OSOBNEGO LUB
WSPÓLNEGO, W ZALEŻNOŚCI OD UCHWAŁY ZARZĄDU I W RAMACH KOMPETENCJI UDZIELONYCH KAŻDEMU Z NICH Z OSOBNA. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MUTTI
2. MAURO 4. PREZES ZARZĄDU 2 1. MUTTI 2. ANGELO 4. PEŁNOMOCNY CZŁONEK ZARZĄDU
3 1. MUTTI 2. RENATO 4. PEŁNOMOCNY CZLONEK
ZARZĄDU 4 1. TAPPANI 2. ALFREDO 4. PEŁNOMOCNY CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 2 Organy nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. EGALINI 2. LUCIANO 2 1. MAINI 2. MARIA LUISA 3 1. PERINI
2. MARCO 4 1. EGALINI 2. MARCO 5 1. EGALINI
2. FRANCO Rub. 4 Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale 1 1. MUTTI 2. ANGELO
- 62 -
Dz. 3 Rub. 1 1 1. 60 23 Z ŚWIADCZENIE USŁUG
Z ZAKRESU PRZEWOZU I PODRÓŻY TOWARÓW
I OSÓB 2 1. 60 24 DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TOWARÓW
NA RZECZ OSÓB/FIRM TRZECICH 3 1. 50 20 B MYCIE I SPRZĄTANIE POJAZDÓW I ICH OPRZYRZĄDOWANIA, MASZYN I URZĄDZEŃ O PRZEZNACZENIU PRZEMYSŁOWYM I ROLNYM 4 1. 63 11
C ZAŁADUNEK I WYŁADUNEK TOWAÓW ORAZ
WYKONYWANIE CZYNNOŚCI CELNYCH ZWIĄZANYCH Z TYMI TOWARAMI 5 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE, DYSTRYBUCJA I PAKOWANIE TOWARÓW 6 1. 51 51 Z HANDEL PALIWAMI I SMARAMI 7 1. 50 10 HANDEL POJAZDÓW
DOWOLNEGO TYPU I RODZAJU 8 1. 50 20 A NAPRAWA POJAZDÓW DOWOLNEGO TYPU I RODZAJU 9 1. 50 30 HANDEL AKCESORIÓW, KONTENERÓW, CYSTERN, WYPOSAŻENIA POKŁADOWEGO POJAZDÓW OGÓLNIE 10 1. 63 30 PROWADZENIE AGENCJI TURYSTYCZNEJ 11 1. 63 40
C PROWADZENIE AGENCJI SPEDYCYJNEJ 12
1. 65 23 Z KUPNO, SPRZEDAŻ I ZAWIADYWANIE
PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI DOWOLNEGO TYPU I RODZAJU 13 1. 70 11 Z WZNOSZENIE NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO LUB PRZEZ FIRMY
TRZECIE 14 1. 70 12 Z HANDEL NIERUCHOMOŚCI
15 1. 70 20 Z NAJEM NIERUCHOMOŚCI 16 1. 71 21
Z NAJEM (TAKŻE PŁATNY) POJAZDÓW DOWOLNEGO TYPU I RODZAJU 17 1. 64 12 A PROWADZENIE FIRM WYSYŁKOWYCH I KURIERSKICH
p) Stowarzyszenia kultury
fizycznej
Poz. 83252. KLUB SPORTOWY „ENERGETYK ROW
RYBNIK”. KRS 0000169196. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/4928/3/52]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 1. stowarzyszenie kultury fizycznej
3. KLUB SPORTOWY „ENERGETYK ROW RYBNIK”
5. NIE Rub. 2 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość
RYBNIK 2. ulica GLIWICKA nr domu 72 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK Rub. 4 Umowa lub statut
1 29.05.2003 R. Rub. 5 1. NIEOZNACZONY
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DLA WAŻNOŚCI
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU ORAZ UDZIELANIA
PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA ORAZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, LUB PREZESA Z JEDNYM
Z WICEPREZESÓW. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ——Dz. 3 Rub. 1 1 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 2 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 1. 52 42 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY 4 1. 52 43 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 5 1. 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 6 1. 52
48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
SPORTOWYCH 7 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
8 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 9 1. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 10 1. 74 40 Z REKLAMA 11 1. 92 61
Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH 12 1. 92 62 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 13 1. 93
04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
b) Spółki jawne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83253. „A-PORT” SPÓŁKA JAWNA E. I J. ŚNIEŻEK. KRS 0000082128. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6125/3/183]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE „A-PORT” SPÓŁKA
JAWNA M.GŁUSZCZAK I J.ŚNIEŻEK
wpisać: 3. „A-PORT” SPÓŁKA JAWNA E. I J. ŚNIEŻEK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 25.06.2003
R. - ZMIENIONO § 11 W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO
UST. 1 I DODANO UST. 2 27.06.2003 R. - ZMIENIONO § 1
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. GŁUSZCZAK
2. MAREK 3. 61022602630 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE
wpisać: 2 1. ŚNIEŻEK 2. EWA MARIA 3. 59072805943
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GŁUSZCZAK
2. MAREK 3. 61022602630
wpisać: 2 1. ŚNIEŻEK 2. EWA MARIA 3. 59072805943
Poz. 83254. APTEKA „ZAMOŚCIE” DOROTA
I PIOTR WAŚKO SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000083437. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5232/3/331]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. APTEKA „ZAMOŚCIE”
DOROTA, PIOTR I KRZYSZTOF WAŚKO SPÓŁKA
JAWNA
wpisać: 3. APTEKA „ZAMOŚCIE” DOROTA I PIOTR
WAŚKO SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 1 CZERWCA
2003 R., ZMIANA § § 2, 5 I 10 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. WAŚKO
2. KRZYSZTOF JAN 3. 53051608895 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WAŚKO
2. KRZYSZTOF JAN 3. 53051608895
Poz. 83255. APTEKA B.BELCARZ, G.PAJCHEL
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000074813. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11721/3/837]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 03.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83256. BKF „AQUA” PRZEMYSŁAW BRZEZIŃSKI, GRZEGORZ MORAWIECKI, BOŻENA SIWEK-BRZEZIŃSKA EWA MORAWIECKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000051596. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11055/3/697]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.0131.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 2. okres za
jaki złożono opinię 01.01-31.12.2002 R.
Poz. 83257. „CHEMPEST-PRÓSZKÓW KRZYSZTOF
ROCK I KARINA ROCK SPÓŁKA JAWNA”. KRS
0000062501. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3791/3/219]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 531295352
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 6.01.2003 R.,
ZMIANA PARAGRAFU 5
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT,
ZIEMNIAKÓW-SADZENIAKÓW 2 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - SPRZEDAŻ DOT.POKARMU I AKCESORIÓW DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 3 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 4 1. 51 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE
SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW 5 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Poz. 83258. „DUET” E.SAMBORSKA, B.WÓJCIK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000117716. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.06.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6024/3/681]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UMOWA
SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 7 LIPCA 2003 R.- W PAR. 6 DODANO PKT 2, W PAR. 16 DODANO UST. 3. ZMIENIONO W PAR. 11 PKT 3.
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
Poz. 83259. „ELTEL” MICEK WOJCIECH, MICEK
ANNA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000085890. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3572/3/776]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83260. FIRMA HANDLOWA „JOANNA”
ANDRZEJ SITKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000117144. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4063/3/422]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 811058227
- 63 -
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 11.03.2003 R. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 52 63 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 2 1. 60 24
A TRANSPORT TOWARÓW TRANSPORTEM
SPECJALISTYCZNYM 3 1. 74 13 Z AKWIZYCJA
TOWARÓW HANDLOWYCH, BADANIE RYNKU MARKETING 4 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83261. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„BOROWA” GOJ I SOBECKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000078703. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9363/3/80]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BOROWA” GOJ I SOBECKI SPÓŁKA JAWNA-ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE
2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość
MIKOŁÓW 3. ulica GLIWICKA nr domu 294 miejscowość MIKOŁÓW kod pocztowy 43-190 poczta
MIKOŁÓW
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 92 71 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI
WZAJEMNYMI 2 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 3 1. 50 30
A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 4 1. 50 30
B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Poz. 83262. FIRMA INŻYNIERSKA „STIM”
A.CZERNY, G.KOPECKI, A.TARNAWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000115968. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.06.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7351/3/815]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 28.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002
Poz. 83263. „HORT-CAFE” TERESA I STANISŁAW
KOMAR SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000083341. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3691/3/118]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 11.06.2003 R. ZMIENIONO PAR. 6; PAR. 12 I PAR.
13 UMOWY 13.06.2003 R. ZMIENIONO PAR. 7;
PAR. 10 I PAR. 12 UMOWY
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. KOMAR
2. MACIEJ 3. 77033100535 5. NIE 8. NIE 2 1. KOMAR 2. ELŻBIETA ANNA 3. 78052600905 5. NIE
8. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOMAR
2. ELŻBIETA ANNA 3. 78052600905 2 1. KOMAR
2. MACIEJ 3. 77033100535
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83264. „HURT-PAPIER” RYSZARD CEBULA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000003858. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.03.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4381/3/565]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83265. HURTOWNIA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO „BO-STA” B. OBLICKA,
ST. NIEWDANA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000080155.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3758/3/742]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 530505741
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83266. HURTOWNIA OBUWIA „LAMPART”
SKIBA, BUCZKOWSKI - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000056786. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/3545/3/16]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. data złożenia 08.05.2003
Poz. 83267. „INTER-MET” ALEKSANDRA TOKARZ,
ANDRZEJ MAZUR SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000135092. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10418/3/949]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica PARTYZANTÓW nr
domu 11 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC
wpisać: 2. ulica SIENKIEWICZA nr domu 3 nr lokalu 402 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC
Poz. 83268. JACEK SPÓŁKA JAWNA SZPAK
& SOBCZYK. KRS 0000099730. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6213/3/161]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 16.06.2003 R.,
ZMIANA § 6, § 11 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 52 4 HANDEL DETALICZNY I USŁUGI W ZAKRESIE NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W TYM EKSPORT I IMPORT 2 1. 55 30 DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA, RESTAURACJE I INNE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 1. 55 40 DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA - BARY
wpisać: 4 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 5 1. 51 22 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 6 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH
8 1. 52 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 9 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 10 1. 55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 11 1. 55 40 Z BARY
12 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 14 1. 74 84
B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 83270. „L& L A.LEDA, E.LEDA, R.LEDA
SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000119725. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.06.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10323/3/164]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 05.05.2003 R. - ZMIANA PAR. 6 UMOWY
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ
BIUR PODRÓŻY 2 1. 64 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA 3 1. 64 20 B TELEFONIA RUCHOMA 4 1. 63 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY 5 1. 64 20 D RADIOKOMUNIKACJA 6 1. 64
20 F TELEWIZJA KABLOWA 7 1. 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH 8 1. 63 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA 9 1. 02 02
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 10 1. 15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 11
1. 02 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE 12 1. 01 11
A UPRAWA ZBÓŻ 13 1. 01 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI
SKROBII I INULINY 14 1. 01 11 C UPRAWA ROŚLIN
PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 15 1. 01 12
A UPRAWA WARZYW 16 1. 01 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW
I PRZYPRAW 17 1. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI 18 1. 01 41
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 19 1. 02 01
A GOSPODARKA LEŚNA 20 1. 60 21 C POZOSTAŁY
PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY 21 1. 60
24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 22 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
UNIWERSALNYMI 23 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
Poz. 83269. „KWIACIARENKA” M. PROKOPOWICZ,
H. CYBAL, SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000149026. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7098/3/603]
Poz. 83271. „MASARNIA PODMIEJSKA” ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ - DANUTA JUCHA, ROBERT
KOMOSZYŃSKI - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087162.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4556/3/809]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 634454842
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 64 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 ROK - 31.12.2002 data złożenia
16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 ROK - 31.12.2002
Poz. 83272. „PETRUS POLAND - PIOTR GARMULEWICZ” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000076132. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7955/3/25]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 3 Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE
W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW Z 20 GRUDNIA 2002 R. POTWIERDZONA UCHWAŁĄ Z 21 LIPCA 2003 ROKU, REPERTORIUM A NR 5917/2003, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Dane podmiotu przejmującego spółkę
lub powstałego w wyniku przekształcenia lub połączenia 1 1. „PETRUS POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 0000168649
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 83273. PIEKARNIA - CUKIERNIA „DĄBSKA”
SPÓŁKA JAWNA ADAM BORKOWSKI, EUGENIUSZ
RYBCZYŃSKI W LIKWIDACJI. KRS 0000086571. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4306/3/2]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 810269130
wykreślić: 3. PIEKARNIA - CUKIERNIA „DĄBSKA”
ADAM BORKOWSKI, EUGENIUSZ RYBCZYŃSKI
SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. PIEKARNIA - CUKIERNIA „DĄBSKA”
SPÓŁKA JAWNA ADAM BORKOWSKI, EUGENIUSZ RYBCZYŃSKI W LIKWIDACJI
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 1. 30.04.2003 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI JAWNEJ PIEKARNIA - CUKIERNIA „DĄBSKA” ADAM BORKOWSKI, EUGENIUSZ RYBCZYŃSKI 3. REPREZENTACJA ŁĄCZNA PRub. Dane likwidatorów 1 1. RYBCZYŃSKI 2. EUGENIUSZ
3. 47120701871 2 1. BORKOWSKI 2. ADAM MARIAN 3. 53070202856
Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
podmiotu wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE 2. 30.04.2003
R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA
30.04.2003 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
Poz. 83274. PODLASKIE TOWARZYSTWO
HANDLOWE „HALEN” J.W. BUCZYŁKO SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000064380. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.11.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3365/3/456]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 04.07.2003
- ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA TREŚCI
PREAMBUŁY UMOWY, ZMIENIONO PAR. 7, ZMIENIONO PAR. 8, ZMIENIONO PAR. 13, NADANIE
UMOWIE SPÓŁKI TEKSTU JEDNOLITEGO.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. BUCZYŁKO
2. WALENTYNA 3. 58092609948 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
wpisać: 2 1. BUCZYŁKO 2. PIOTR 3. 83111508573
5. NIE 8. NIE 3 1. BUCZYŁKO 2. CEZARY WŁODZIMIERZ 3. 81123107913 5. NIE 8. NIE 4 1. BUCZYŁKO 2. KAROL 3. 90012705813 5. NIE 8. TAK
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. WSPÓLNICY
REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) 2. KAŻDY WSPÓLNIK
SAMODZIELNIE
wpisać: 2. KAŻDY Z UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. BUCZYŁKO 2. WALENTYNA
3. 58092609948
wpisać: 2 1. BUCZYŁKO 2. PIOTR 3. 83111508573
Poz. 83275. PROFIX STREBECKI, TARGOSZ
I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000095957.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5540/3/153]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002
Poz. 83276. PRZEDSIĘBIORSTWO „BENE”
SPÓŁKA JAWNA BOGDAN MIEŻYŃSKI, ANDRZEJ
MIEŻYŃSKI, MACIEJ TARANDA, PAWEŁ WIELOPOLSKI. KRS 0000100107. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.03.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4587/3/173]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 810684320
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica WRONIA nr domu 25 kod
pocztowy 71-221 poczta SZCZECIN
wpisać: 2. ulica MODRA nr domu 66-68 kod pocztowy 71-220 poczta SZCZECIN
Poz. 83277. „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE”
ALICJA „ALICJA, DANIEL I RADOSŁAW BOGUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA” W LIKWIDACJI. KRS
0000096537. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3433/3/792]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 (dla pozycji data wpisu do KRS 14.05.2003
nr wpisu do KRS 3) 2. 01.04.2003 R. UCHWAŁĄ
Z DNIA 23.06.2003 WSPÓLNICY PODJĘLI DECYZJĘ O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA LIKWIDACYJNEGO NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI TJ. 01.04.2003 R.
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 83278. „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE” LIBRA” MARIA
DZIWIŃSKA, MAREK KALINOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000021668. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.08.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10789/3/900]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83279. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUD-ROM PAZOŁA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000063270. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.12.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5248/3/58]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 410019516
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 2 1. 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
4 1. 55 40 Z BARY 5 1. 55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
Poz. 83280. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „DOMEX” L.SEMBRATOWICZ,
H.SZYDLIK, R.DOMAGAŁA, J.NOWORYTA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070615. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4705/3/5]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 R data złożenia 02.07.2003
1. okres za jaki złożono dokument 11.12.2001 31.12.2001 R data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 R 3. okres
za jaki złożono dokument 11.12.2001 - 31.12.2001 R
Poz. 83281. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLAK” ZYGMUNT POLAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000096147. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.03.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10359/3/533]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83282. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KORRADO - J.KORPAN, R.PUJANEK
SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000081148. SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.01.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/5547/3/960]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 83283. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „KARBO” SZKLARZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000109381. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5195/3/359]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 65 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002
Poz. 83284. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WCZASOWO-LECZNICZYCH I REKREACJI „JANTAR”
Z.DZIĄGWA I JOANNA PELCZAR-DZIĄGWA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000066442. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.11.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3531/3/91]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 811016306
Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina
DZIWNÓW miejscowość DZIWNÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina DZIWNÓW miejscowość DZIWNÓWEK
wykreślić: 2. ulica MICKIEWICZA nr domu 7 kod
pocztowy 72-420 poczta DZIWNÓW
wpisać: 2. ulica WOLNOŚCI nr domu 5-7 kod pocztowy 72-420 poczta DZIWNÓWEK
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW Z 4 CZERWCA 2003 ROKU, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 R. data złożenia 14.05.2003 3. okres za jaki
złożono dokument 2002 R.
Poz. 83285. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„SPA-MET” SPÓŁKA JAWNA SYLWIA SKRZYPICIEL,
RADOSŁAW SKRZYPICIEL. KRS 0000032241. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.08.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10238/3/389]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK
Poz. 83286. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„STOLARZ-LEMPERT” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000005974. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/3549/3/620]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 16.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83287. „SYSTEM” - WŁADYSŁAW KĘDZIORA,
URSZULA KĘDZIORA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000075439. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3777/3/983]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 25.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83288. „TAKT” - KWIATKOWSKI I MIĄDZEL SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000075298. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4379/3/452]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 30.06.2003
ZMIANA § 6 DODANO USTEP 14 ZMIANA § 7 UST. 1A
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 60 24 TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002
- 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002 3. okres
za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83289. TERMOTECH - J.CZOPAR, R.KOSIBA,
J.WOJTAS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000027141.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4490/3/586]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 30.06.2003 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: § 3, § 5, § 8; USUNIĘTO: § 12;
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. KOSIBA 2. KATARZYNA 3. 78010800266) 1. KOSIBA
wpisać: 1. KOSIBA PAMUŁA
wykreślić: 5. NIE
wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA 2 1. 29 21
Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW
PIECOWYCH 3 1. 29 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ
DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 4 1. 29 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
5 1. 29 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 6 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7 1. 31 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI
I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH,
PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 8 1. 31 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 9 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA,
NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 10 1. 31
62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 33 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW
DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
12 1. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
13 1. 60 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY 14 1. 63
12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 15 1. 72 INFORMATYKA 16 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 18 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 19 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 20 1. 55 HOTELE
I RESTAURACJE 21 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 22
1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 23 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 24 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 25 1. 52 63
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 26 1. 40 10 B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 27 1. 40 10 C DYSTRYBUCJA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 28 1. 40 20 B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 29 1. 40 30 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) 30
1. 41 00 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY 31 1. 28 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW
PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 32 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH 33 1. 28 11
C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 34
1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 35 1. 28 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW
METALOWYCH 36 1. 28 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
37 1. 28 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ) 38
1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH
wykreślić: 39 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 40 1. 45 33
C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 41
1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 42 1. 45 33
A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 43 1. 45 21
F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 44 1. 45
31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH
I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW 45
1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
wpisać: 46 1. 45 BUDOWNICTWO 47 1. 51 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 48 1. 51 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 49 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI
I RUD METALI 50 1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA 51 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 52 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 53 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83290. ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
HENRYK CHROBOK I HUBERT CHROBOK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000067800. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10278/3/673]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83291. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY HURT
DETAL „TEK-FOL” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
WIESŁAW SZEWCZUK MARIAN BAKUNIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000009000. SĄD REJONOWY W
LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4645/3/188]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 006054273
- 66 -
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia
28.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002
d) Spółki komandytowe
Poz. 83292. „EURO-TOUR” M.DULINIEC SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000132933. SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.09.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/4091/3/583]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83293. W.POPIOŁEK I PARTNERZY, KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH, SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000138418. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.11.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11060/3/13]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.- 31.12.2002 R. data złożenia
14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 83294. AB-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000072597. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11043/3/574]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. ŻACZEK
2. PIOTR 3. 73110606877 6. ilość LICZBA UDZIAŁÓW 65, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 32.500,00 7. NIE
wykreślić: 2 1. LUDWIK 2. JANUSZ BRONISŁAW
3. 58030812111 6. ilość 32 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 16.000 ZŁ 7. NIE
Poz. 83295. „ABEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000024845. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/4907/3/9]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
09.05.2002-31.12.2002 data złożenia 18.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 09.05.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
09.05.2002-31.12.2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83296. AD AEGROTUM NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000013834. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5245/3/855]
Poz. 83298. AGENCJA „NOWY ŚWIAT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000037556. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13715/3/262]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT
NOTARIALNY Z DNIA 01.04.2003 R. REPERTORIUM A NR 855/203 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNE GAWEŁ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE UL. SŁAWKOWSKA 1/1,
WPROWADZA ZMIANY: A) PODJĘCIE UCHWAŁY
NR 1 W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z KWOTY 4 000,00
ZŁOTYCH DO KWOTY 50 000,00 ZŁOTYCH
Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM WARTOŚCI UDZIAŁU Z KWOTY 100,00 ZŁOTYCH DO
KWOTY 500,00 ZŁOTYCH, B) PODJĘCIE UCHWAŁY NR 2 W SPRAWIE ZMIAN UMOWY SPÓŁKI,
REPERTORIUM A NR 5220/99 SPORZĄDZONEJ
DNIA 23 LISTOPADA 1999 R. PRZEZ NOTARIUSZ
ANNĘ GAWEŁ, POPRZEZ ZMIANĘ JEJ: PAR.
1 PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9,
PAR. 11, PAR 12, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16 C)
PODJĘCIE UCHWAŁY NR 3 W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. TRUCHAN GONDEK 2. MARIA 3. 46031506186)
6. ilość 8 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE - 800,00 ZŁ
(OSIEMSET ZŁ)
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. DOLICKA 2. ALEKSANDRA 3. 66120508523) 6. ilość 8 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE - 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁ)
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. ŁUCYSZYN 2. ANNA
3. 52031504765) 6. ilość 8 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁ)
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. KOMURKIEWICZ
WĘGLARZ 2. DANUTA 3. 64081210761)
6. ilość 8 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE - 800,00 ZŁ
(OSIEMSET ZŁ)
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 5 (dla pozycji 1. BROMOWICZ KUSIAK
2. AGNIESZKA 3. 66111500806) 6. ilość 8 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE - 800,00 ZŁ (OSIEMSET)
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 02.04.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83297. „AD ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000108382. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10971/3/573]
Poz. 83301. „ALATUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000052034. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11556/3/603]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia
14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO
31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
OD 31 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002
R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 31 STYCZNIA 2002 R. DO 31
GRUDNIA 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 31 STYCZNIA 2002 R. DO 31
GRUDNIA 2002 R.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83299. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI „ORZEŁ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046796. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7814/3/239]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAWŁOWSKI 2. ROBERT ANDRZEJ
3. 70112601015 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BUŁKOWSKI
2. BRUNON ZYGMUNT 3. 43101203136 2 1. BĄK
2. DANUTA MARIA 3. 49110913385 3 1. NOWAK
2. IZABELA KATARZYNA 3. 69112107768
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 05.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83300. „AGMAR TELECOM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000063722. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4897/3/797]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
- 67 -
Poz. 83302. ALU SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132129. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4721/3/43]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 356571050
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83303. AMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000093291. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6909/3/953]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83304. „ANICAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000059371. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13447/3/724]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83305. „APT AUSTRIAN POWER TRADING
POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132187. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.09.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13512/3/857]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KASAMAS 2. HERBERT 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002 data złożenia 17.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 31 GRUDNIA 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
Poz. 83306. AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000087852. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4685/3/472]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. ŚWITOŃ 2. ELŻBIETA KRYSTYNA
3. 63090104401 4. ŁĄCZNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83307. ARGENTARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000089907.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/4038/3/464]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 R. data złożenia 23.05.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83308. ARGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000118032. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9739/3/927]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „ARGON” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. ARGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DOMOGAŁA 2. JACEK PIOTR 3. 52111500731
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.07.2003 R.
NOT. B.SKABA, KANCELARIA NOTARIALNA TYCHY, REP. A 5946/2003 3. LIKWIDATOR-JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. DOMOGAŁA 2. JACEK PIOTR 3. 52111500731
Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE
2. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.07.2003 R.
NOT. B.SKABA, KANCELARIA NOTARIALNA TYCHY, REP. A 5946/2003
Poz. 83309. „ARID” PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115295. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8680/3/751]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
ROK 2002 data złożenia 22.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2002
Poz. 83310. „ARKOM TYNK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000020664.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3226/3/472]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica AL. ZJEDNOCZENIA nr domu 110A kod pocztowy 65-005 poczta
ZIELONA GÓRA
wpisać: 2. ulica ALEJA ZJEDNOCZENIA nr domu
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
118 B kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA
Dz. 6 Rub. 5 Postępowanie upadłościowe wpisać:
1 1. nazwa organu wydającego SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE sygnatura lub inne oznaczenie sprawy V U 42/03 data wydania 06.05.2003
PRub. Dane syndyka 1 1. BUDZISZ 2. NORBERT
JACEK 3. 66122500837
Poz. 83311. „ARL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000066622. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13414/3/558]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83312. ARS GRUPA KOMFORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000055332. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/8292/3/470]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2001
ROK data złożenia 25.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2001 ROK
Poz. 83313. AT-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆĄ. KRS 0000053762. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10774/3/574]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83314. ATB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144212. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.12.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/4434/3/264]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica WINCENTEGO POLA
nr domu 16 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE
wpisać: 2. ulica GÓRNYCH WAŁÓW nr domu 34 nr
lokalu 6 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 09.05.2003 R.
- REP. „A” NR 2959/2003, NOTARIUSZ IWONA
SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GLIWICACH - PAR. 6 DODAJE SIĘ PPKT, PAR.
17 SKREŚLA SIĘ PKT 2, PAR. 19 PKT 1, PAR. 21
PKT 1 I PKT 3
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. KOZERA 2. TOMASZ MAREK 3. 58011508554 6. ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
- 68 -
2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI: W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu
wykreślić: 1 1. KOZERA 2. TOMASZ MAREK
3. 58011508554 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 45 21 F WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
Poz. 83315. „ATLANTIC POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000011295. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.05.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13475/3/885]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „FRANCUSKA TECHNIKA
GRZEWCZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. „ATLANTIC POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 08.07.2003 W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 82 PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM NALEWAJKIEM REPERTORIUM A 8471/2003 ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 83316. „AUTO-AKCES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000043740.
SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.09.2001.
[GD.XII NS-REJ.KRS/5308/3/875]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 02.07.2003 R - NOTARIUSZ WOJCIECH KONDRACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE,
REPERTORIUM NR A 7714/2003, ZMIANA PAR. 2,
6, 8, 9, 20 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. WIADEREK 2. ANDRZEJ ADAM 3. 52051705977) 6. ilość
1550, ŁĄCZNIE 155.000
wpisać: 6. ilość 310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 155.000 ZŁ
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 2 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 4 1. 05 02 RYBACTWO ŁĄCZNIE
Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R-31.12.2002 R data złożenia
09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R-31.12.2002 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R-31.12.2002 R
Poz. 83317. „B-STEDT POLSKA” - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000048927. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2815/3/285]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83318. „B.K.K.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000006436. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2367/3/187]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83319. „BARBA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000056784. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13203/3/634]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83320. „BEMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000146834. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3756/3/940]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 data złożenia 24.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002
Poz. 83321. BERTHOLD SICHERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000123763. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3225/3/71]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83322. „BEST CARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147605. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.01.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4724/3/246]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
11 WRZEŚNIA 2003 R.
w skład organu 1 1. GOTOWICKA 2. MAŁGORZATA
3. 74051404205 2 1. CIEPIELSKI 2. BORYS JERZY
3. 73031404459 3 1. JANECZEK 2. ANETA EWA
3. 76080303809
Poz. 83323. „BETOPOMPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000029775.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/9614/3/179]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. HBB BETON
SP. ZO. O. 3. 012192579 6. ilość 5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 7. NIE
wpisać: 2 1. „HBB BETON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 012192579
4. 0000134577 6. ilość 40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH 7. NIE
wykreślić: 3 1. BILFINGER + BERGER MATERIAŁY
BUDOWLANE SP. Z O. O. 3. 930490754 6. ilość 35
(TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET)
ZŁOTYCH 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SCHMIDT 2. CARSTEN 4. CZŁONEK ZARZĄDU
5. NIE
wpisać: 2 1. TYRAWA 2. BOGDAN 3. 56111809890
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
13.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83324. „BHZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000081201. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4328/3/446]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83325. BIA - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000103259. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2002.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3692/3/519]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83326. „BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000017475. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.06.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5094/3/857]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 69 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83327. BISE- NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000008234. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/11405/3/496]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 25.06.2003 R. REP. A-7119/2003, WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. JANA
PAWŁA II NR 70 M. 3,00-175 WARSZAWA, PAR. 13
UST. 1, 2, 4;
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 01.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83328. BIURO POŚREDNICTWA USŁUG
„MAXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000103806. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3557/3/139]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. PIOTROWICZ
2. KRYSTYNA MARIA 3. 52031204726 6. ilość 135
UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 27.000, - 7. NIE 2 (dla pozycji
1. PIOTROWICZ 2. JÓZEF ANTONI 3. 59050705090)
6. ilość 135 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 27.000, wpisać: 6. ilość 270 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 54.000 ZŁ
wykreślić: 7. NIE
wpisać: 7. TAK
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO
31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 DO 31.12.2002
Poz. 83329. BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I MELIORACJI „EKOPROJEKT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047487. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.10.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4234/3/62]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIETRZYKOWSKI 2. RYSZARD 3. 34100901699
4. DYREKTOR 5. NIE
wpisać: 2 1. ROTH 2. ROBERT 3. 43051502992
4. DYREKTOR 5. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. GRUSZEWSKI 2. MIKOŁAJ 3. 43060901977
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83330. BIURO USŁUG FINANSOWO-PODATKOWYCH „KOMFORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000113566. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.05.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/2688/3/533]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 03.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83331. „BIURO USŁUG KSIĘGOWO-CONSULTINGOWO-PRAWNYCH BUCHALTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000008997. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10500/3/521]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83332. „BM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119850. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4772/3/49]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 1.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83333. BODEGA MARQUES VINOTHEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000041165. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6742/3/228]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 01.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz.
83334.
BUDHAND-TRANS
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000057126. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10135/3/85]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83335. „BUDNAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000070091. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4199/3/892]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83336. BUILDING PLASTICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000102857. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6995/3/238]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2001 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2001
Poz. 83337. BUSINESS ASSISTANCE & SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129457. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.09.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13971/3/786]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
04.09.2002 - 31.12.2002 data złożenia 21.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 04.09.2002 31.12.2002
Poz. 83338. BYDGOSKA FABRYKA NARZĘDZI
„BEFANA-VIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042010. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3723/3/774]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. REPREZENTACJA ŁĄCZNA - WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY JEDNOOSOBOWO-REPREZENTACJA
SAMOISTNA. CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA
DYREKTORA GENERALNEGO I CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR WYKONAWCZY - REPREZENTACJA ŁĄCZNA KAŻDEGO Z NICH Z PREZESEM ZARZĄDU - DYREKTOREM GENERALNYM
LUB PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. MARCHEWKA 2. RENATA EWA
3. 66071110460 4. CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 5. NIE
- 70 -
Poz. 83339. BYTOMSKIE CENTRUM MEDYCZNE
„SILESIANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130392. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.09.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10709/3/332]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83340. CALADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038312. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13827/3/486]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ODOLAŃSKA nr domu 54 kod pocztowy 02-562 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica SŁUPECKA nr domu 4 nr lokalu 37
kod pocztowy 02-309 poczta WARSZAWA
Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 1. CALADAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW
gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
3. ulica DRZEWIECKIEGO nr domu 36 A nr lokalu
2 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 54-129
poczta WROCŁAW
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. PIĄTEK 2. ZBIGNIEW
BRONISŁAW 3. 48090301812 6. ilość 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000 PLN 7. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. MIŁOSZ 2. ADAM MICHAŁ 3. 76051800036) 6. ilość 260 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000 PLN
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. MIŁOSZ 2. LESZEK ANTONI 3. 51032100116) 6. ilość 1040 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 520000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 455.000 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. URBANOWSKI 2. REMIGIUSZ 3. 78112613719
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. MIŁOSZ 2. LESZEK ANTONI
3. 51032100116 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. BIDZIŃSKI 2. SŁAWOMIR PAWEŁ 3. 70070200134
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 4 1. MIŁOSZ 2. ADAM MICHAŁ
3. 76051800036 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 5 1. PIĄTEK 2. ZBIGNIEW BRONISŁAW
3. 48090301812 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHARCHUT 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. 76083100236
wpisać: 2 1. MICHAŁOWSKA BIDZIŃSKA 2. MAŁGORZATA ANNA 3. 71050413665
wykreślić: 3 1. KOZŁOWSKI 2. WIESŁAW 3. 76092218458
wpisać: 4 1. MIŁOSZ 2. DAGMARA KARINA
3. 80010700484
wykreślić: 5 1. JANIK 2. MICHAŁ JULIUSZ 3. 78020400092
wpisać: 6 1. MIŁOSZ 2. ANNA MONIKA 3. 50111200149
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić:
1 1. MIŁOSZ 2. LESZEK ANTONI 3. 51032100116
4. ŁĄCZNA
wpisać: 2 1. MIŁOSZ 2. ADAM MICHAŁ 3. 76051800036
4. ŁĄCZNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83341. „CAMIF POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119857.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13808/3/245]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 1.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83342. CARBUD HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000057505.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9956/3/568]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 04.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83343. „CARTONNERIES TAILLEUR POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000136994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/9732/3/120]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83344. CATERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000138146. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.11.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5917/3/401]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać: 1 (dla
pozycji data wpisu do KRS 07.11.2002 nr wpisu do
KRS 1) 2. 14.06.2003 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 83345. „CCM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000021722. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14003/3/503]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 21.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83346. „CENEGA POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000045766. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11319/3/320]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 01.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83347. CENTRALA NASIENNA FARM AGRO
PLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038751. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.08.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3630/3/791]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „WARPIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 570193003 4. 0000120980
6. ilość 10.676 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 8.007.000 (OSIEM MILIONÓW SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH 7. TAK
wpisać: 2 1. REMBISZ 2. JUSTYNA 3. 83061614540
6. ilość 10676 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 8007000 (OSIEM MILIONÓW SIEDEM
TYSIĘCY)ZŁOTYCH 7. NIE
Poz. 83348. „CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000022499. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10406/3/826]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WIECZORKIEWICZ
2. MAREK WOJCIECH 3. 68080900773
wpisać: 2 1. BIJAK 2. JACEK STANISŁAW
3. 45051201932
wykreślić: 3 1. SWAT 2. TADEUSZ WŁODZIMIERZ
3. 49102503473
wpisać: 4 1. WOŁYNIEC 2. ILONA ZOFIA
3. 68012409181
wykreślić: 5 1. WASILEWSKI 2. GRZEGORZ HENRYK 3. 65090700076
wpisać: 6 1. MAŁOLEPSZY 2. PAWEŁ KONRAD
3. 74010709734
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R.
data złożenia 23.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 2002
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83349. CENTRUM FINANSOWO-KAPITAŁOWE
KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125922. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.09.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10001/3/417]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 71 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002 R.
Poz. 83350. „CEZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125826. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.08.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3302/3/327]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.07.2003 R., KN L. LEWEK-PORZYCKIEJ W OPOLU, REP. A NR 2708/2003 - ZMIENIONO PAR. 7 I 18 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 2 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 1. 74 50
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY 4 1. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
Poz. 83351. CHEM TRANS LOGISTIC FINANSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000149040. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/6291/3/927]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83352. CHEMKOP-LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000113502.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5762/3/799]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 01.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83353. „CMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000154519. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10341/3/4]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 04.07.2003 R. NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER,
KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL.
GLIWICKA 15 REP. A NR 8805/2003 ZMIENIONO:
ART. 4 PKT 4.1., PKT 4.3
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. WĄTROBSKI 2. JERZY ZYGMUNT 3. 74042917112 6. ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 100000,00 PLN
wpisać: 1. 140000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 40000,00 PLN
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WYSOCKI 2. ADAM HENRYK 3. 75081001990
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. WĄTROBSKI 2. JERZY ZYGMUNT
3. 74042917112 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WITOSZ 2. ANTONI
STANISŁAW 3. 48110403595
wpisać: 2 1. KRYSIAK 2. JACEK ZBIGNIEW
3. 70122412191
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83354. COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000031060. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4817/3/229]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. KOBA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 850351610 6. ilość 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000, - ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA 3. 850012278
4. 0000032836 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50000 ZŁ 7. TAK
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
10.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83355. COM - INFO POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000016278. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13718/3/465]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83356. „COMPTELNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000021112.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11584/3/764]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. DMOCHOWSKI 2. JERZY 3. 59081500611 6. ilość 45
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500, PLN 7. NIE 2 1. CZYŻEWSKA 2. ALINA BARBARA
3. 73120502402 6. ilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500, - PLN 7. NIE
wpisać: 3 1. MOMOT 2. PIOTR HENRYK
3. 61080104994 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN 7. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JADCZAK 2. PAWEŁ 3. 71070500392
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. MOMOT 2. PIOTR HENRYK 3. 61080104994
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 3 1. DMOCHOWSKI 2. JERZY 3. 59081500611
4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 83357. CONSTRUCTOR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000057333. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14230/3/465]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica GROCHOWSKA nr domu 278
kod pocztowy 03-841 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica MIŃSKA nr domu 63 kod pocztowy
03-828 poczta WARSZAWA
Poz. 83358. „CONSULTANT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000053145.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12256/3/371]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 08.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83359. „CONTINENTAL AUTO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000092203. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/5049/3/257]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 23.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83360. COOL INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000085305. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9943/3/44]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.03.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.03.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.03.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83361. „CORE NET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000053676. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13642/3/921]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 72 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83362. „CS SZKOLENIE I DORADZTWO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000123315. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.07.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13205/3/436]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 30 MAJA
2003 R. A 7513/2003 ASESOR NOTARIALNY MAREK WATRAKIEWICZ, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14 LOK. 15
PAR. 6 UST. 1 PKT 17-24, PAT. 7 UST. 1 PAR.
7 UST. 3 PKT 21-223 PAR. 7 UST. 3 LIT.B, C PAR.
7 UST. 5 PAR. 8 UST. 3 PAR. 14 UST. 3A PAR. 23
UST. 8 PAR. 31A
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. POLSKIE KOLEJE
PANSTWOWE SPOŁKA AKCYJNA - PKP S.A.
3. 000126801 4. 0000019193 6. ilość 8222 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.111.000 ZŁ 7. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. MINISTER FINANSÓW)
6. ilość 13.573 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.786.500,00 PLN
wpisać: 6. ilość 13 183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.591.500 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 6786500,00 PLN
wpisać: 1. 10702500,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 4111000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 85 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 2 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY
3 1. 80 30 B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE 4 1. 80
30 B SZKOŁY WYŻSZE ZAWODOWE 5 1. 74 40 Z REKLAMA 6 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 7 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 8 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
Poz. 83363. CYFROWE CENTRUM SERWISOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000018018. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13828/3/887]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83364. CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051670. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9861/3/783]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia
04.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono
dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83365. „DACPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000105242. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/7394/3/302]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DN. 26.05.2003 R., REPERTORIUM
A NR 6887/2003, KANCELARIA NOTARIALNA
WOJCIECH FORTUŃSKI JAROSŁAW PLUTA-SPÓŁKA CYWILNA, 05-500 PIASECZNO UL. KOŚCIUSZKI 23 ZMIANA PAR. 5
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. SITNIK 2. JADWIGA HENRYKA 3. 45022502527)
6. ilość 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
900.000 PLN
wpisać: 6. ilość 2700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.350.000 PLN
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. SITNIK 2. ADAM ZDZISŁAW 3. 42122002272) 6. ilość 1.800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 PLN
wpisać: 6. ilość 2700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.350.000,00 PLN
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 1800000,00 PLN
wpisać: 1. 2700000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 71 WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 2 1. 72 INFORMATYKA 3 1. 73 1 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4 1. 74 13
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 1. 74 14
Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 1. 74 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 83366. „DALGUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000019525. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5992/3/964]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
26.05.2002-30.06.2003
Poz. 83367. „DANA MODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000087445.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4491/3/987]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 07 LIPCA 2003 R., REP. A NR 4482/2003; NOTARIUSZ
DOROTA PESZKO; KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE, PLAC ZGODY NR 1, 70-472
SZCZECIN; W § 4 UMOWY SPÓŁKI, PO PUNKCIE
7, DODANO PUNKTY OD 8 DO 17
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 36 40 Z PRODUKCJA
SPRZĘTU SPORTOWEGO 2 1. 52 48 D SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 3 1. 70
11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 1. 70 32
A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 7 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 8 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
11 WRZEŚNIA 2003 R.
9 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA
BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 10 1. 74 40 Z REKLAMA
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01 MARZEC 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia
15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01
MARZEC 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01 MARZEC 2002 R. 31 GRUDZIEŃ 2002 R.
Poz. 83368. „DAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039227. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10680/3/190]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83369. DAUTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000124433. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.07.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7790/3/102]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2001 ROK data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2001 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK
Poz. 83370. „DE SOTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000023748. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10554/3/730]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 09
CZERWCA 2003 R., REP. A NR 4655/2003 AKT SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ MROCZEK
- KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN,
EWA MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA, 02-304 WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKIE 133/51 ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI: ZMIENIONO: § 1, § 2, § 3, § 8, §
9, § 10, § 11, § 12, § 16, § 17, § 18 PKT 1, 3, 13, 15,
16, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25 WYKREŚLONO
DOTYCHCZASOWY § 13, § 24, § 26, § 27, § 28, § 29
DODANO § 14, § 18 PKT 17
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. BAKOŃ 2. ZOFIA 3. 49091804540) 6. ilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW WARTOŚĆ 10.000 ZŁOTYCH (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 6. ilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000, -PLN (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. CERANOWICZ 2. LECH
DOMINIK 3. 37080400750) 6. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW WARTOŚĆ 15.000 ZŁOTYCH
(PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 6. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000, -PLN (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. DOBRYNIN PELCZYŃSKA 2. JOLANTA MAŁGORZATA 3. 53041700947)
6. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW WARTOŚĆ
15.000 ZŁOTYCH (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 6. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000, -PLN (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
- 73 -
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. WILLMANN 2. ANDRZEJ STEFAN 3. 47071602494) 6. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW WARTOŚĆ 15.000 ZŁOTYCH
(PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 6. ilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000, -PLN (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 60000,00 PLN
wpisać: 1. 84000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 24.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83371. „DENDRO POLAND LTD” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000131643. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4397/3/292]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83372. DHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000049448. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8569/3/617]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 277648597
wykreślić: 3. ASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. DHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 06.06.2003,
REP. A NR 3601/2003 NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. DĄBRÓWKI 15 M 1, ZMIANA PARAGRAFÓW UMOWY: PAR. 2, PAR. 10, PAR. 11
Poz. 83373. „DOMEX BULWARY SASKIE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000125850. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12357/3/873]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARUSA 2. KRZYSZTOF ZBIGNIEW 3. 53040703590 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. MIĘTUS 2. TADEUSZ 3. 45012601010
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83374. „DORADCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139942. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.11.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10769/3/258]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1.01.200231.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 1.01.2002-31.12.2002
Poz. 83375. „DRAGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000072965.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1741/3/472]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LUTEGO 2003 R., REP.
A 1340/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26
B W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFÓW: 1, 4, 7,
9, 11, 14 UMOWY SPÓŁKI.
wpisać: 3. „EKOSTYR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 16.07.2003 R. REPERTORIUM A NR 7222/2003, NOTARIUSZ IZABELLA POTEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI - § 1, DODANO DO
UMOWY SPÓŁKI - § 14A, § 19A, § 19B, § 19C
Poz. 83379. EL - REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000128117. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5051/3/370]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 data złożenia 11.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83376. ECOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047434. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14170/3/648]
Poz. 83380. „ELEKTRO-NAUTA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000146621. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2003.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4356/3/607]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83377. EKO - SKUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000134568. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.10.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11602/3/495]
Poz. 83381. „ELGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000145472. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3824/3/276]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 015250828
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OSIECKI 2. MAREK STEFAN 3. 50090104210
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. DUDKIEWICZ 2. JACEK EDWARD
3. 66103006453 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 3 1. NOWICKI 2. WOJCIECH 3. 66012100613
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 4 1. PIESZCZEK 2. LESZEK BOGUSŁAW
3. 67043005191 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać:
1 1. HAJDUK 2. GRZEGORZ 3. 74112903672
4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data
złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA
2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83378. „EKOSTYR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000120598. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4558/3/611]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. FIRMA „ZELEK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 83382. „EN.EAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000122969. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13257/3/843]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI
gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość
WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica NOWOGRODZKA nr domu 21
kod pocztowy 00-950 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica NOWOGRODZKA nr domu 21 kod
pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 PROTOKÓŁ
W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONY DNIA 02.07.2003 R. ZA REP. A-3572/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA PIEPERA NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCLEARII NOTARIALNEJ PRZY UL. POLNEJ 22 M. 13, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 8, 13;
- 74 -
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. „ENERGOPOL-TRADE” SPÓŁKA AKCYJNA
3. 012639856 4. 0000033342) 6. ilość 2.006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.003.000 (JEDEN
MILION TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 3086 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1543000 ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 1003000,00 PLN
wpisać: 1. 1543000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 540000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. SOBCZYK 2. JAN 3. 53082903176
4. ŁĄCZNA 2 1. SZCZAWIŃSKI 2. WOJCIECH CEZARY 3. 51062305439 4. ŁĄCZNA
Poz. 83383. EP CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000011089. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9369/3/486]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 16.06.2003
R. REP. „A” NR 4856/2003, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, ADAM ROBAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA 40-951 KATOWICE UL. MICKIEWICZA 15 W PAR. 9 PO TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ KTÓRA STAJE SIĘ USTĘPEM 1 (PIERWSZYM)
DODAJE SIĘ USTĘPY 2 I 3.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.
Poz. 83384. ERIS PARTNER SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000051734. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10244/3/106]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 4 Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE
PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE
ART. 492 PAR. 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ERIS PARTNER SYSTEM SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS S.A. NA
PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA
6 MAJA 2003 R. PODJĘTEJ W TRYBIE ART. 516
PAR. 1 I 6 K.S.H. NA PODSTAWIE ART. 515 K.S.H.
POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO BEZ PODWYŻSZENIA
KAPITAŁU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. PRub. Dane
podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia 1 1. LABORATORIUM
KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA 3. 0000051003 5. 012186410
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 83385. „ESPACE CONSULTING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000140520. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4789/3/177]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 R. data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002 R.
Poz. 83386. EURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000043927. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14071/3/948]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83387. EUROAFRICA LINIE ŻEGLUGOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033243. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.08.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4869/3/636]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. 31.12.2002 R.
Poz. 83388. „EUROBETON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000142345.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5569/3/404]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica GŁÓWNA nr domu
122 kod pocztowy 97-410 poczta KLESZCZÓW
wpisać: 2. ulica GŁÓWNA nr domu 142 kod pocztowy 97- 410 poczta KLESZCZÓW
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83389. „EUROPONT” INŻYNIEROWIE KONSULTANCI BP BK& CP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000054180. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7956/3/426]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83390. „EUROSENSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000011636.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8749/3/177]
Poz. 83395. „FALCHEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000023500. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14019/3/230]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83391. „EWFE-POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000153505.
SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2003.
[GD.XII NS-REJ.KRS/5975/3/525]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO
31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 DO 31.12.2002
Poz. 83392. „EXPO INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000019491.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14092/3/991]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data
złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA
2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.
Poz. 83393. FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH
„PRAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000054602. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/2835/3/927]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 03.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83394. „FAGPOL” PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO I SPEDYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132730. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6295/3/531]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
- 75 -
Poz. 83396. „FARMACOL II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000124313.
SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/6359/3/952]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
ROK 2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki
złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA ROK 2002
Poz. 83397. „FENIKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114720. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10604/3/226]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 26.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83398. FERMA KRĄPLEWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000074892. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3389/3/702]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.2002
Poz. 83399. FERROVIASPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039615.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9944/3/445]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 04.07.2003
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.200231.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83400. FIRMA HANDLOWA „JOT” ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000063569. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.11.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3367/3/258]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83401. FIRMA HANDLOWA DANEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000120841. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7386/3/783]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. WRÓBLEWSKI 2. JACEK 3. 66042615770) 6. ilość
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
wykreślić: 7. NIE
wpisać: 7. NIE 2 1. HERZIG 2. WOJCIECH
3. 55060210171 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000 ZŁ 7. NIE
Poz. 83402. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA „WIBO RECYKLING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000142477. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5437/3/538]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
12.11.2002 R. D0 31.12.2002 R. data złożenia
04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD
12.11.2002 R. D0 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie OD 12.11.2002 R. D0 31.12.2002 R.
Poz. 83403. FIRMA MARKETINGOWA HEKTOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000088647. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4523/3/643]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83404. „FRUCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000061494. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.11.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/3082/3/592]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83405. „FRUKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051747. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4623/3/744]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „FRUKT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
wpisać: 3. „FRUKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 (dla pozycji
1. „FRUKT” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE
2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat M. RZESZÓW gmina RZESZÓW-MIASTO
miejscowość RZESZÓW) 1. „FRUKT” SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE
wpisać: 1. „FRUKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE
wykreślić: 3. ulica CIASNA nr domu 10 miejscowość RZESZÓW kod pocztowy 35-232 poczta RZESZÓW
wpisać: 3. ulica TOROWA nr domu 7 kod pocztowy
35-205 poczta RZESZÓW
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83409. „GALERIA CENTRUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000007624. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13398/3/629]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R. data
złożenia 16.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R. 3. okres
za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 R. - 31
GRUDNIA 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
Poz. 83410. GALOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039891. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13296/3/726]
Poz. 83406. FUNDUSZ INWESTYCYJNO-GWARANCYJNY „LIDER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000073653. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4372/3/645]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. LESZCZYŃSKI 2. LESZEK 3. 68021011296
4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83411. GAMBRO HEALTHCARE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000005693. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.04.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14120/3/43]
Poz. 83407. „G.C. HAHN AND CO” TECHNIKA STABILIZOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116076. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.06.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6675/3/293]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 27.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 23.04.2003 R., REP. A NR 4219/2003, NOTARIUSZ
PIOTR SOROKA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UL. NOWOGRODZKA
51, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. GAMBRO AKTIEBOLAG AB) 6. ilość 4000 UDZIAŁÓW
PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 7.000 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000
ZŁOTYCH
wykreślić: 7. TAK
wpisać: 7. TAK
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4000000,00 PLN
wpisać: 1. 7000000,00 PLN
Poz. 83408. „G.S.P.ENGINEERING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000073421. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13670/3/82]
Poz. 83412. „GASTRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000068128. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4616/3/626]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 76 -
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83413. GBS OBJEKT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048027.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13573/3/184]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83414. GBS OBJEKT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000049110.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13582/3/104]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83415. GBS OBJEKT 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000067984.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13565/3/665]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83416. GBS OBJEKT 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051208.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13562/3/462]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83417. GBS OBJEKT 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000085219.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13578/3/189]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA
2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002
Poz. 83418. „GBS OBJEKT 23” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051034.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13583/3/505]
Poz. 83423. GEVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000137177. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6215/3/963]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.202 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.202 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.202 - 31.12.2002
Poz. 83419. GBS OBJEKT 39 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065067.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13438/3/804]
Poz. 83424. GROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130012. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6780/3/710]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 R. data złożenia 20.05.2003 3. okres za jaki
złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83420. GBS OBJEKT 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000019601.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13575/3/986]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83421. GBS-GENERAL BANKING SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000029979. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14065/3/231]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002
Poz. 83422. GENERALI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000034264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12867/3/699]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002 data złożenia
- 77 -
Poz. 83425. GS „MIKOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000142928. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4738/3/171]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 000374947
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.10.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.10.2002 - 31.12.2002
Poz. 83426. H I K AGENTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000085825.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4688/3/675]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 28.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83427. H.CEGIELSKI - REMOCENTRUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000015405. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.06.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5147/3/556]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wykreślić: 1 1. RADA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. RANISZEWSKI 2. SŁAWOMIR 3. 76061919494 2 1. JUSKOWIAK 2. MACIEJ
3. 68022403018 3 1. KAWKA 2. JAROSŁAW
3. 56031705171
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 27.05.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83428. „HAJMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039771. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3669/3/363]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 26.06.2003 R. W KN STEFANA WASILUKA
W HAJNÓWCE, REP. A NR 3080/2003 ZMIENIONO PARAGRAF 6 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. BOŁTROMIUK 2. EUGENIUSZ 3. 59041805439) 6. ilość
2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000
ZŁ (JEDEN TYSIĄC)
wpisać: 6. ilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. DZIK 2. ALINA
3. 53012004702) 6. ilość 2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC)
wpisać: 6. ilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. KISIEL 2. MIROSŁAWA
3. 59042804543) 6. ilość 2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC)
wpisać: 6. ilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. LUDWICZAK 2. ZOFIA
3. 55102506804) 6. ilość 2 (DWA)UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC)
wpisać: 6. ilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 5 (dla pozycji 1. NOWICKI 2. JAROSŁAW
3. 58090902975) 6. ilość 2 (DWA)UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC)
wpisać: 6. ilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 6 (dla pozycji 1. POSKROBKO 2. JOLANTA 3. 66042708104) 6. ilość 2 (DWA) UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC)
wpisać: 6. ilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 7 (dla pozycji 1. SKIEPKO 2. JOANNA
3. 68081701045) 6. ilość 2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC)
wpisać: 6. ilość 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 7000,00 PLN
wpisać: 1. 35000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83429. HAXGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050008. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4655/3/509]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 83430. HEATEC-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000137599.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5675/3/222]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83431. „HENRY KRUSE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065138.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3878/3/485]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83432. „HERBALUX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129804. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.09.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10922/3/369]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
10.09.2002 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 10.09.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
10.09.2002 - 31.12.2002
Poz. 83433. „HERCO STYLING & MANUFACTURING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000079606. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4660/3/825]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SCHEERS 2. HERMAN THEOPHIEL 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83434. HERCULES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000066014. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11320/3/32]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data
złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA
2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.
- 78 -
Poz. 83435. HI-FI SOUND STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000092626. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.02.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8855/3/995]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83436. „HICOM COMMUNICATIONS SYSTEM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000040662. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12592/3/354]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83437. „HOA HONG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064226. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.11.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11034/3/654]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83438. HOTEL „BATORY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114110.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9354/3/160]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2002
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002 R.
Poz. 83439. HOTEL POLSKI POD BIAŁYM ORŁEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000090231. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7351/3/815]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83440. HSW - ZAKŁAD NARZĘDZIOWNIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000093723. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.02.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5234/3/133]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOCHA 2. JANUSZ 3. 57083003477 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. MODZELEWSKI 2. MAREK 3. 55072604971
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIĘTKA 2. BOGUSŁAWA 3. 55011806507
wpisać: 2 1. GARGAŚ 2. ANDRZEJ 3. 57061005097
wykreślić: 3 1. UJDA 2. ANDRZEJ 3. 63071300132
wpisać: 4 1. POŻOGA 2. LECH 3. 55081407712
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83441. HSW-WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000056319.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5221/3/609]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PĘKAŁA 2. WOJCIECH 3. 62092909779
wpisać: 2 1. MATUŁA 2. ANDRZEJ 3. 54081104353
wykreślić: 3 1. MACIASZKIEWICZ 2. JANINA GENOWEFA 3. 46083104004
wpisać: 4 1. KOŁODZIEJSKA 2. LIDIA KRYSTYNA
3. 49073103942
wykreślić: 5 1. GAWLAK 2. KRZYSZTOF JAN
3. 71051802774
wpisać: 6 1. DOMAŃSKI 2. JACEK JERZY
3. 58032000934
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83442. II DOM INWESTYCYJNY KDM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000136381. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.10.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14131/3/765]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina
WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica MOKOTOWSKA nr domu 65 kod
pocztowy 00-533 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica SUCHODOLSKA nr domu 2 A nr lokalu 40 kod pocztowy 04-011 poczta WARSZAWA
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. SZTUREMSKI 2. ZBIGNIEW 3. 54032605353
4. SAMODZIELNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83443. „ILWRO JOINT VENTURE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038472. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.08.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12391/3/751]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. AROSA VERMOGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 700.000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. KOMMANDITGESELLSCHAFT PANTA ACHTE GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT M.B.H. & CO.) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 700.000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁ
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. IVG IMMOBILIEN AG)
6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.000.000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 700.000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 3000000,00 PLN
wpisać: 1. 21000000,00 PLN
Poz. 83444. „IMAGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000076155. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3577/3/781]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83445. IMMOSŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000066675.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14034/3/867]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83446. IMPET COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114116.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12549/3/556]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
- 79 -
1. WIĘCKOWSKI 2. PIOTR 3. 68091506238) 6. ilość
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 48 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ 24 000,00 ZŁ 2 1. ANTOLAK 2. JERZY 3. 43042300154 6. ilość 52 UDZIAŁY PO 500,00
ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ 26 000,00 ZŁ 7. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
10.05.2002. - 31.12.2002. data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 10.05.2002. 31.12.2002. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
10.05.2002. - 31.12.2002.
Poz. 83447. „INTER-RAWID” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000029657.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5932/3/38]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83448. INTERPEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125865. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12720/3/507]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 01.07.2003 R. - REP. A NR 2430/2003, REMIGIUSZ
JAŚKIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
UL. SOLEC 66/47,00-382 WARSZAWA ZMIANA: §
6 UST. 1, UST. 1 W § 9 SKREŚLONE: UST. 3 I 4 W §
9 09.07.2003 R. - REP. A NR 2731/2003, REMIGIUSZ
JAŚKIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
UL. SOLEC 66/47,00-382 WARSZAWA PRZYJĘCIE
TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. WARCHOŁ
2. BOGDAN ZBIGNIEW 3. 61052009737 6. ilość 22
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ 7. NIE
2 1. SKARŻYŃSKI 2. GRZEGORZ 3. 57071802312
6. ilość 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
19.500 ZŁ 7. NIE 3 1. CETNARSKI 2. WOJCIECH
PIOTR 3. 64032100376 6. ilość 39 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500 ZŁ 7. NIE
wpisać: 4 1. POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 012693488 4. 0000026545 6. ilość 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SKARŻYŃSKI 2. GRZEGORZ 3. 57071802312
4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. MULLER 2. KRZYSZTOF JACEK
3. 65091100493 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 3 1. CETNARSKI 2. WOJCIECH PIOTR
3. 64032100376 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 4 (dla
pozycji 1. WARCHOŁ 2. BOGDAN ZBIGNIEW
3. 61052009737) 4. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 4. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 01 1 UPRAWY ROLNE;
WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO 2 1. 02 01
A GOSPODARKA LEŚNA 3 1. 20 10 A PRODUKCJA
WYROBÓW TARTACZNYCH 4 1. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI
ROLNYMI 5 1. 40 10 A WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 6 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA 7 1. 45 3 WYKONYWANIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 1. 65 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 1. 73 10
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 10
1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11
1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA
ZLECENIE 12 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 13 1. 80 42
Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 83449. „INVEST - EURO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116063.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.06.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4014/3/218]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83450. INVEST-ZELMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000010806.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3636/3/197]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83453. IP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000070430. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13046/3/919]
Poz. 83458. KADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000058472. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10924/3/171]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 ROK data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2002 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 02.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83454. „IT PARTNERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074283.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9068/3/782]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83455. IZOPIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000007429. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.08.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2839/3/531]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01. - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83451. INŻYNIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT INWESTYCYJNYCH „GABI-REM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148744. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2003.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4288/3/271]
Poz. 83456. „JADAMOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W LIKWIDACJI. KRS
0000014689. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3368/3/659]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83452. IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13763/3/65]
Poz. 83457. „JMB MODELS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000030051.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14001/3/701]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 21.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 80 -
Poz. 83459. KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA
„LEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000163864. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/5378/3/122]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 26.06.2003 R. - NOTARIUSZ ROMAN WIELECKI
KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REP.
A NR 2385/2003; ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 7.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. ŻEBROWSKA 2. AGNIESZKA JADWIGA
3. 49110103300) 6. ilość 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.100,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. ŻEBROWSKI 2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. 75082215471) 6. ilość 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
1.900,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83460. „KARTIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044543. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13097/3/925]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI
gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość
WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
wykreślić: 2. ulica BARTYCKA nr domu 20 kod
pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica WŁODARSKA nr domu 517 kod
pocztowy 92-631 poczta ŁÓDŹ
Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 1. „KARTIMEX”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
2. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA
3. ulica SŁOWACKIEGO nr domu 25 miejscowość
SKARŻYSKO-KAMIENNA kod pocztowy 26-110
poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 07.07.2003 R.,
NOT. MARIUSZ WRÓBLEWSKI KN W ŁODZI, REP.
A NR 347712003, ZMIANA PAR. 3
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83461. KAUFEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000162071. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.05.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/4952/3/609]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. GOŁDY 2. ZBIGNIEW RYSZARD 3. 73031001113)
6. ilość 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
120.000,00; -ZŁ
wpisać: 6. ilość 119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 119.000,00; -ZŁ
Poz. 83462. „KAWAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115143. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.05.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6056/3/446]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.200231.12.2002
Poz. 83463. KIEROWANIE ORGANIZACJA TWÓRCZOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000154652. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.03.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12332/3/226]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002.-31.12.2002. data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002.31.12.2002. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002.-31.12.2002.
Poz. 83466. KOZIELSKA FABRYKA MASZYN
„KOFAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000013549. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3424/3/872]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRUCA 2. ZBIGNIEW 3. 58071203011
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. NABIAŁKOWSKI 2. MAREK 3. 67071105018
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83467. KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEWOZOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000111672.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7342/3/895]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. URZĄD MIASTA KRAKOWA 3. 350508747)
6. ilość 6523 UDZIAŁY O WARTOŚCI 200 ZŁ KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1304600 ZŁ
wpisać: 6. ilość 2284 UDZIAŁY O WARTOŚCI 600
ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1370400 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 1304500,00 PLN
wpisać: 1. 1370400,00 PLN
Poz. 83468. „KRUSZ-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125243.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5355/3/277]
Poz. 83464. „KODEKS 2002” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000071819.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3276/3/77]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83469. „LARS LAJ POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000128436. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4513/3/322]
Poz. 83465. „KOSMAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139503. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.11.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2809/3/568]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
14.10.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
14.10.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 14.10.2002 R. - 31.12.2002 R.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83470. „LOCUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000131670. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4588/3/574]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 81 -
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83471. „LOGOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000068840. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.12.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6828/3/93]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. CHOJNACKI
2. PAWEŁ ANTONI 3. 57061206931 6. ilość 35
UDZIAŁÓW = 35.000,00 ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. CHOJNACKA 2. HANNA 3. 62082704786
6. ilość 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
35.000,00 ZŁOTYCH. 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KIZIAK 2. KRZYSZTOF JAN 3. 70060715273
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83472. „LONDON LOGIC WARSAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000019185. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13844/3/925]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina
WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość STARE BABICE
wykreślić: 2. ulica OKOPOWA nr domu 47 kod
pocztowy 01-059 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica PRZECHODNIA nr domu 22 kod
pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE
Poz. 83473. „LOTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130860. SĄD
REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.10.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/10820/2/463]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 - 31.12.2001 data złożenia 23.12.2002
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2001 - 31.12.2001
Poz. 83474. „LOWE BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000032418.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12135/3/227]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2002. - 31.12.2002. data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002. 31.12.2002. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002. - 31.12.2002.
Poz. 83475. „LUDWIG CZEKOLADA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158906. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2003.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2775/3/110]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. 31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83476. „ŁYNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000031288. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3562/3/455]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wykreślić: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
07.06.2002
wpisać: 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia
07.06.2002
wykreślić: 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
wpisać: 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 R.-31.12.2001 R.
wykreślić: 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
wpisać: 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2001 R.-31.12.2001 R.
Poz. 83477. „ŁYNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000031288. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3331/3/889]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002 R.
Dz. 6 Rub. 4 Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE BĘDZIE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE
CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TJ.
„ŁYNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE, NA
SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, TJ. INDYKPOL SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE. Z UWAGI
NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA INDYKPOL
SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA WSZYSTKIE UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE
ZOSTANIE PRZEPROWADZONE STOSOWNIE DO
ART. 515 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH,
TJ. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁĄ NR
4 Z DNIA 17.06.2003 R. ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „ŁYNA” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY REP.
A NR 5775/2003 NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA
KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE.
UCHWAŁĄ NR 9 Z DNIA 17.06.2003 R. WALNEGO ZGROMADZENIA INDYKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ AKT NOTARIALNY REP. A NR 5770/2003
NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE PRub. Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia 1 1. INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 0000037732 5. 510523536
Poz. 83478. „M & M LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000053574.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY,
XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10906/3/331]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji 1. KACZMAREK 2. MIROSŁAW BOGDAN 3. 53091405830) 4. DYREKTOR
wpisać: 4. DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. PAPROCKI 2. WOJCIECH 3. 56041704430) 4. DYREKTOR
wpisać: 4. DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 83479. „MAERSK POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000026134. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10980/3/493]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HASSING 2. MICHAEL FREDERIC
wpisać: 2 1. LINNEMANN 2. PETER
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 30.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R0K 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83480. „MAG-PAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000053921. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13497/3/329]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83481. „MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000133781. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3815/3/356]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 82 -
01.09.2002-31.12.2002 data złożenia 03.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.09.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.09.2002-31.12.2002
Poz. 83482. MARTOM - SIGNALBAU HUBER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000026045. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12491/3/852]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83483. „MATERIAŁY BUDOWLANE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000101728. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3549/3/620]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2003 R., KN D. KUZEBSKIEJ W OPOLU, REP. A NR 2430/2003 - ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1, PAR. 11,
PAR. 13 UST. 3, PAR. 30 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI,
SKREŚLONO PAR. 26.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. MITAL
2. ADRIAN 3. 74111601175) 6. ilość 12 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. GÓRNIKOWSKA 2. DOROTA 3. 73100513923) 6. ilość 12 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000,00 ZŁ
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. CZARNECKI 2. WIESŁAW 3. 71051400897) 6. ilość 8 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. WŁODARCZYK 2. CZESŁAW 3. 57030802234) 6. ilość 8 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83484. MATRAS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000022137. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14059/3/514]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 ROK data złożenia 22.07.2003 2. okres za jaki
złożono opinię ZA 2002 ROK 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA 2002 ROK
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83485. ME INWEST - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000027580. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5594/3/362]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 23.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83486. MED & LIFE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS
0000027473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.07.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/7383/3/580]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 02.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83487. „MEDICAL NET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000006234.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7451/3/916]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia
07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
Poz. 83488. MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000131831. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4555/3/408]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83489. „METALEXPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000029665.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13854/3/246]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. MAJEWSKI 2. ZBIGNIEW RYSZARD
3. 46020600637 4. ŁĄCZNA 2 1. DUŃSKI 2. JACEK
KORNELIUSZ 3. 45091600810 4. ŁĄCZNA
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83490. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000071210. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.01.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3507/3/534]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. GMINA MORĄG 3. 510743580) 6. ilość 20463
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.463.000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 20.560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 20.560.000 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 20463000,00 PLN
wpisać: 1. 20560000,00 PLN PRub. Aporty 1 1. 97000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PRZYBYŁA 2. STANISŁAW 3. 46022713218
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. KOZICZ 2. FRANCISZEK 3. 44100502233
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83491. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045743. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5588/3/645]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01
STYCZEŃ 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01 STYCZEŃ 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ
2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R.
Poz. 83492. MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000003191. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/2869/3/494]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 08.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83493. MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000090282. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4559/3/12]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83494. „MSC POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115179.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/7310/3/130]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
- 83 -
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BARAN 2. WALDEMAR 3. 51071521970 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83495. „MULLER TECHNIK KOSZALIN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000036312. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.08.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2561/3/983]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOKOWSKI 2. BERNARD JÓZEF 3. 36030804439
4. PREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
10.07.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83496. MULTI SCANMED CENTRUM
MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156611. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7440/3/194]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 356701089
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. MULTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 357226911 4. 0000140266)
1. MULTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 1. MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 83497. MULTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048039. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10402/3/222]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 ROK data złożenia 23.06.2003 2. okres za jaki
złożono opinię ZA 2002 ROK 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA 2002 ROK
Poz. 83498. „NAD POTOKIEM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000135359. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3652/3/235]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.31.12.2002 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83499. „NEUMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000052753. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.10.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6678/3/496]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 5 Postępowanie upadłościowe wpisać: 1 1. nazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XV GOSPODARCZY SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I UKŁADOWYCH sygnatura lub inne oznaczenie sprawy
XV U 39/03 data wydania 10.06.2003 PRub. Dane syndyka 1 1. BARTOSZEWSKA 2. KRYSTYNA
3. 57050501067
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83500. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ- PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000077749. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.01.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4503/3/1]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HOŁOWCZUK 2. BARBARA 3. 58061104786
4. VICE PREZES 5. NIE
wpisać: 2 1. CICHOSZ 2. BOŻENA BARBARA
3. 63102805885 4. WICEPREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 26.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83501. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000133893.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/6410/3/160]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KORYCKA 2. WIESŁAWA ZOFIA 3. 56031706462 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. LENGOWSKA 2. AGNIESZKA
3. 64092604784 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
08.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83502. „NOMA JUNIPREX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000016909. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10597/3/217]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 R. data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki
złożono opinię 2002 R. 3. okres za jaki złożono
dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 83503. „NORDPHARM POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000052953. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.10.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13197/3/26]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 ROK data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2002 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić:
1 1. CHRISTENSEN 2. FINN UHRE 4. SAMOISTNA
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 1. 25.03.2003 NOTARIUSZ RADOSŁAW RYNKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU PRZY ULICY J. KILIŃSKIEGO 47, REP.
A 2425/2003 3. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. BARTKOWSKI 2. KRZYSZTOF
KLEMENS 3. 51092703599 2 1. SYCHLA 2. MAŁGORZATA 3. 64101013086
Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
podmiotu wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE 2. 25.03.2003
NOTARIUSZ RADOSŁAW RYNKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU PRZY ULICY J.
KILIŃSKIEGO 47, REP. A 2425/2003
Poz. 83504. NORDTRANS CARGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059949. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2001.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/3995/3/25]
Poz. 83507. „NORTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000160415. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.05.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6592/3/631]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 17.06.2003 R. REP. A NR 5451/2003 JACEK WAROŃSKI NOTARIUSZ - KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI - UCHWALONO JENDOLITY TEKST
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. RAINBOW DESIGN LIMITED) 6. ilość 20 UDZIAŁÓW PO
500 (PIĘĆSET) PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN
wpisać: 6. ilość 50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 10000,00 PLN
wpisać: 1. 25000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. KOŁODZIEJ
2. ADAM PAWEŁ 3. 57040111375 6. ilość 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.050,00 ZŁOTYCH
7. NIE
wpisać: 2 1. BUDYCH 2. KRYSTYNA GERTRUDA
3. 56061411103 6. ilość 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.050,00 PLN 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOŁODZIEJ 2. ADAM PAWEŁ 3. 57040111375
4. PREZES 5. NIE
wpisać: 2 1. MISHIEU 2. DMITRY 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83505. NORIS - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048038.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6100/3/536]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. ROMAŃSKA 2. JOLANTA 3. 60070704448)
6. ilość 1462 UDZIAŁY, KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ ŁĄCZNIE 146.200 ZŁ
wpisać: 6. ilość 1162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116200 ZŁ
Poz. 83506. „NORLAX - PRODUCTION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000107765. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.04.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4198/3/491]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „NORLAX - PRODUCTION”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. „NORLAX - PRODUCTION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU
SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. CLEMENSEN 2. OLE 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
- 84 -
Poz. 83508. NORTHERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000118251. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6610/3/362]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83509. „NOVO-DESIGN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000091460.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10614/3/547]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83510. NOWINY GLIWICKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000123405. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/4997/3/898]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 10.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83511. „NPV-DORADZTWO INWESTYCYJNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000069644. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10968/3/59]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83512. OCHRONA I RATOWNICTWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076955. SĄD REJONOWY W GDANSKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.01.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/3933/3/297]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 29.05.2003 R, REP. A NR 1269/2003, NOTARIUSZ
KATARZYNA CINKUSZ-CISKA PROWADZĄCA
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KWIDZYNIE, UL.
CHOPINA 26 ZMIANA PAR. 9 PKT 4 I PRZYJĘCIE
NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FIJAŁKOWSKI 2. JACEK 3. 64052315097
wpisać: 2 1. ŁYKO 2. DARIUSZ STANISŁAW
3. 68040505370
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R-31.12.2002 R data złożenia 09.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R-31.12.2002 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R-31.12.2002 R
Poz. 83513. ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000070835. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1562/3/313]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. ODLEWNIA ŻELIWA
ZNTK BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. ODLEWNIA ŻELIWA BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z 10.04.2003 R, NR REP. A 2811/2003, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DOROTĘ MUSIAKKIEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. ŚW MARCINA NR
19/3 -DOKONANO ZMIANY „AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” NA „UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” -ZMIENIONO
TREŚĆ § § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 -SKREŚLONO § § 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.07.2003
R. REP. A NR 6081/2003 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZED NOTARIUSZEM DOROTĘ MUSIAKKIEWICZ - ZMIANA
§ 5 UMOWY SPÓŁKI
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI
PODEJMUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA
CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI
OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM
LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE
ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ - DO WYSOKOŚCI 2000 (DWA TYSIĄCE) EURO, NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY - ŁĄCZNIE DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU I PROKURENT.
wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 2 1. 63 11
PRZEŁADUNEK TOWARÓW
wpisać: 3 1. 63 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 4 1. 63 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 5 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 6 1. 63 11 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 7 1. 63
11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 8 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data
złożenia 23.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię
OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.
3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA
2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO
31 GRUDNIA 2002 R.
Poz. 83514. OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
SUROWCÓW WTÓRNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156834. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.03.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3315/3/851]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO
31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 DO 31.12.2002
Poz. 83515. OMC INDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024524.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13606/3/241]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
- 85 -
Poz. 83516. „OMEGA DUO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000109240.
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4215/3/821]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 190557672
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
02.05.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
02.05.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 02.05.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83517. OMITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000143185. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13316/3/259]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83518. „ONKO” PRODUKCJA, REMONT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000126612. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.09.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2993/3/152]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 02.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83519. „OP PROFASHION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000062672. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/4687/3/274]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRATOCHVIL 2. PAVEL 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. REZAC 2. ALES 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 12.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83520. OPTIMUM CONSUMER FINANCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000133264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/11571/3/240]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. OPTIMUM CONSUMER
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. OPTIMUM CONSUMER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
JEDNOOSOBOWY-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VAN
WEDDINGEN 2. GAUTHIER GUY 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 2 1. ROMANOWSKI 2. ADAM PAWEŁ
3. 73121701039 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 3 1. LUBA 2. JACEK ANDRZEJ 3. 63031103595 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE 4 1. TUCZKO 2. JAROSŁAW MARIUSZ 3. 69072602075 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.10.2002 - 31.12.2002 data złożenia 04.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 1.10.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.10.2002 - 31.12.2002
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać: 1 1. 25-062003 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OPTIMUM CONSUMER
FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI UJĘTA
W PROTOKOLE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
SPORZĄDZONEGO 25 CZERWCA 2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILERA Z KANCELARII NOTARIALNEJ IWONY BOGUSŁAWSKIEJ, RENATY CHOROMAŃSKIEJ I ROBERTA GILERA W WARSZAWIE
ZA NUMEREM REPERTORIUM A 5119/2003 3. LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - JEŻELI JEST
TYLKO JEDEN LIKWIDATOR ALBO TRZEJ LIKWIDATORZY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - JEŻELI JEST WIĘCEJ
NIŻ JEDEN LIKWIDATOR PRub. Dane likwidatorów
1 1. VAN WEDDINGEN 2. GAUTHIER GUY
Rub. 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE 2. 25-062003 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OPTIMUM CONSUMER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
UJĘTA W PROTOKOLE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO 25 CZERWCA 2003
R. PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILERA Z KANCELARII NOTARIALNEJ IWONY BOGUSŁAWSKIEJ, RENATY CHOROMAŃSKIEJ I ROBERTA GILERA W WARSZAWIE ZA NUMEREM REPERTORIUM A 5119/2003
Poz. 83521. „ORAMA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000117098. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5889/3/349]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. „FONSTER-VYER I LYSEKIL” AKTIEBOLAGET)
6. ilość 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
350.000, - ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 70 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY
NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 35.000 ZŁ
wykreślić: 7. TAK
wpisać: 7. NIE 2 1. KARLSSON 2. ARNE HARRY
6. ilość 630 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY NA
ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 315.000 ZŁ 7. NIE
Poz. 83522. OŚRODEK REHABILITACYJNO-LECZNICZY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000025652. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10437/3/190]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R. - 31.12.2002
Poz. 83523. OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA
I DORADZTWA TECHNICZNEGO „ORTECH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000086321. SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/3787/3/304]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 29.05.2003 R, NOTARIUSZ ZOFIA GŁODOWSKA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU UL. JAŚKOWA
DOLINA 8/4A, REP. A NR 3294/2003 ZMIANA
PAR. 9 16.06.2003 R, NOTARIUSZ ZOFIA GŁODOWSKA, REP. A NR 3637/2003 ZMIANA PAR. 11
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. GŁADCZAK 2. RYSZARD MIECZYSŁAW 3. 39040803133)
6. ilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
14.880 ZŁ
wpisać: 6. ilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. GŁADCZAK 2. JANINA WŁADYSŁWA 3. 37061104644) 2. JANINA
WŁADYSŁWA
wpisać: 2. JANINA WŁADYSŁAWA
wykreślić: 6. ilość 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9.672 ZŁ
wpisać: 6. ilość 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 24552,00 PLN
wpisać: 1. 33000,00 PLN
Poz. 83524. „P-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000069530. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13073/3/679]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. SONDAGSAVISEN A/S) 6. ilość 4 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 3582 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.582.000 ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4000,00 PLN
wpisać: 1. 3582000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 - 31.12.2001 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2001 - 31.12.2001
Poz. 83525. P& T TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000023559. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6969/3/879]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R.
data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 1 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31
GRUDNIA 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 1 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31
GRUDNIA 2002 R.
- 86 -
Poz. 83526. „PAKS’D” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098960. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9640/3/538]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83527. „PALISADY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000146905. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4547/3/889]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83528. „PARTNER CENTER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000088273. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5469/3/303]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83529. „PAWTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000028234.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13847/3/128]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 2002 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83530. PEKAES MULTI-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000014294. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12754/3/74]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 07.07.2003 R. REP. A-1343/2003, KANCELARIA
NOTARIALNA, 02-001 WARSZAWA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 85 M. 11, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IZABELLA SOROKO ZMIANA PAR. OD 1 DO 20 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI;
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. PEKAES MULTI-SPEDYTOR SP. Z O.O. 3. 011503652)
6. ilość 6.000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ
UDZIAŁÓW - 300 TYS. PLN
wpisać: 6. ilość 1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300000 ZŁOTYCH
wykreślić: 7. TAK
wpisać: 7. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
wpisać: 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK
ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83531. „PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115482. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.05.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11863/3/24]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83532. „PIERRE RENE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000066419.
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2001.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/2687/3/132]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 08.05.2003 R. SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ
NOT. HALINY CISZEWSKIEJ PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 26/27 W LĘBORKU - REP. „A” 1640/2003
ZMIENIONO PAR. 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI;
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. DE LUBICZ SZELISKI 2. HENRYK STEFAN 3. 53111100532)
6. ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
37.500,00 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 337.500 PLN
wykreślić: 2 1. DE LUBICZ SZELISKI 2. ŁUKASZ
STEFAN 3. 81042207330 6. ilość 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH
7. NIE 3 1. DE LUBICZ SZELISKA 2. EWA IRENA
3. 53102000588 6. ilość 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁOTYCH 7. NIE
4 (dla pozycji 1. DE LUBICZ SZELISKI 2. WOJCIECH ARTUR 3. 75060408512) 6. ilość 75
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00
ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 337.500 PLN
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 150000,00 PLN
wpisać: 1. 750000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 600000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DE LUBICZ SZELISKA 2. EWA IRENA
3. 53102000588 4. WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
5. NIE
wpisać: 2 1. DE LUBICZ SZELISKI 2. WOJCIECH
ARTUR 3. 75060408512 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83533. PINTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000036443.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1976/3/642]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „EBITDA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. PINTO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica CHOCHOŁOWSKA nr domu
28 kod pocztowy 43-346 poczta BIELSKO-BIAŁA
wpisać: 2. ulica STRAŻACKA nr domu 83 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.03.2003 NR REPERTORIUM
996/2003 KANCELARIA NOTARIALNA MGR RYSZARD RUŚKOWSKI, UL. BARLICKIEGO 23 BIELSKO-BIAŁA AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.03.2003
NR REPERTORIUM 989/2003 - PAR. 2, PAR. 6 AKT
NOTARIALNY Z DNIA 11.07.2003 NR REPERTORIUM 3287/2003 ZMIENIA PAR. 2 KANCELARIA
NOTARIALNA MGR RYSZARD RUŚKOWSKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. ADAMIEC MOSKAŁA 2. GRAŻYNA CECYLIA 3. 63060100022
6. ilość 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
38.000,00 ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. GAWEŁ 2. IWONA BARBARA
3. 75112816845 6. ilość 22 UDZIAŁY PO 1.000, -ZŁ
KAŻDY W CAŁOŚCI 22.000, -ZŁ 7. NIE
wykreślić: 3 1. DROŹDZIK 2. STANISŁAW
3. 40040200639 6. ilość 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 7. NIE
wpisać: 4 1. SALVAGGIO 2. GIUSEPPE 6. ilość 18
UDZIAŁÓW PO 1.000, -ZŁ KAŻDY W CAŁOŚCI
18.000, -ZŁ 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DROŹDZIK 2. STANISŁAW 3. 40040200639
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. GAWEŁ 2. IWONA BARBARA
3. 75112816845 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 3 1. ADAMIEC MOSKAŁA 2. GRAŻYNA
CECYLIA 3. 63060100022 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 3 1. 74 POZOSTAŁE
USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wpisać: 4 1. 28 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 5 1. 28 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 6 1. 29 1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM
SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH
I MOTOCYKLOWYCH 7 1. 29 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH 8 1. 29
5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 9 1. 31 1 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC
I TRANSFORMATORÓW 10 1. 31 2 PRODUKCJA
APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 11 1. 31 5 PRODUKCJA
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH 12 1. 31 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 45 3 WYKONYWANIE
INSTALACJI BUDOWLANYCH 14 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 1. 34 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH
SILNIKÓW 16 1. 34 30 B PRODUKCJA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 17 1. 50 10 A SPRZEDAŻ
HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 18
- 87 -
1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 19 1. 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 20 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 21 1. 55 1 HOTELE 22
1. 55 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 23 1. 55 4 BARY 24 1. 60
2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 25 1. 63
3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 26
1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH
Poz. 83534. „PKP ENERGETYKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000014327. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.05.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13011/3/951]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica HOŻA nr domu
63/67 nr lokalu 02 kod pocztowy 00-681 poczta
WARSZAWA
wpisać: 2. ulica HOŻA nr domu 63/67 kod pocztowy
00-681 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 25.06.2003 R.
REPERTORIUM A NR 3944/2003 UCHWAŁA NR
2/2003, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW
KLEJMENT - NOTARIUSZ MARIUSZ KMIECIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 05-120 LEGIONOWO UL. SOBIESKIEGO 47 A, PAR. 7 ZMIENIA
SIĘ W PAR. 15 DODAJE SIĘ USTĘP 2A W PAR. 24
DODAJE SIĘ USTĘP 6A W PAR. 34 DODAJE SIĘ
USTĘP 1A DODAJE SIĘ PARAGRAF 35A
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. POLSKIE KOLEJE
PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA 3. 000126801
4. 0000019193 6. ilość 208.827 / 104.413.500,00 ZŁ
7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 397550000,00 PLN
wpisać: 1. 501963500,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 104413500,00 PLN
Poz. 83535. „PLANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000028891. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12719/3/795]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83536. „POL ENERGY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000134785.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3273/3/874]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „POL-SOFIA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. „POL ENERGY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica WIELORYBIA nr domu
106 nr lokalu 53 kod pocztowy 85-435 poczta
BYDGOSZCZ
wpisać: 2. ulica WEŁNIANY RYNEK nr domu 11
kod pocztowy 85-036 poczta BYDGOSZCZ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 26.05.2003 R.,
REP. A NR 6452/2003, KANCELARIA NOTARIALNA
W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, ZMIANA:§ 2, 6, 15
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. TOCHKOVA
2. MARGARITA 3. 45113008420 6. ilość 20 UDZIAŁÓW 2.000, - ZŁ 7. NIE 2 1. PARVANOV 2. MARTIN
3. 51051719779 6. ilość 10 UDZIAŁÓW 1.000, - ZŁ
7. NIE 3 1. KOLEWA 2. DANUTA GABRIELA
3. 54030904386 6. ilość 10 UDZIAŁÓW 1.000, - ZŁ
7. NIE
wpisać: 4 1. PESZYŃSKA 2. BEATA ALICJA
3. 67081308627 6. ilość 21 (DWADZIEŚCIA JEDEN)
UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW
2.100,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE STO ZŁOTYCH) 7. NIE
5 1. YORDANOVA 2. VELINA IVANOVA 6. ilość 19
(DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1.900,00 ZŁ (TYSIĄC DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PARVANOV 2. MARTIN 3. 51051719779 4. WICEPREZES 5. NIE 2 1. TOCHKOVA 2. MARGARITA
3. 45113008420 4. PREZES 5. NIE
wpisać: 3 1. PESZYŃSKA 2. BEATA ALICJA
3. 67081308627 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 10 10 A GÓRNICTWO
I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO 2 1. 10 10
B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH
Z WĘGLA KAMIENNEGO 3 1. 10 10 C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO
Z HAŁD 4 1. 10 20 B PRODUKCJA BRYKIETÓW
Z WĘGLA BRUNATNEGO 5 1. 11 10 A WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ 6 1. 11 10 B WYDOBYWANIE GAZU ZIEMNEGO 7 1. 11 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ
ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 8 1. 23
10 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA 9 1. 23 10 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA 10 1. 23 20
A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY
NAFTOWEJ 11 1. 23 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 12 1. 24
41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 13 1. 24 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH 14 1. 24 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 15 1. 24 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 16 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW
I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI 17 1. 37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE
METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU 18 1. 37 20
Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 19 1. 45
11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 20 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH 21 1. 45 21 A WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 22 1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 23 1. 45 21
C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH,
ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH 24 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH:
RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH
25 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 26 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 27
1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 28 1. 45 23 A BUDOWA DRÓG
KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 29 1. 45 23 B ROBOTY
NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 30 1. 45 24 A BUDOWA
PORTÓW MORSKICH 31 1. 45 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 32
1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 33 1. 45 25
B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
34 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI
STALOWYCH 35 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 36 1. 45 31
A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI 37 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 38 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW 39 1. 45 32 Z WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 40 1. 45
33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 41 1. 45
33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 42 1. 45 33 C WYKONYWANIE
INSTALACJI GAZOWYCH 43 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 44 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 46 1. 45
43 B SZTUKATORSTWO 47 1. 45 44 A MALOWANIE 48 1. 45 44 B SZKLENIE 49 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO
Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 50 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 51 1. 51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 52 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 53 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 54 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 55 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY,
OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 56 1. 51 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 57 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 58 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH,
CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
59 1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 60 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 61 1. 51 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 62 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 63 1. 51 53 A SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA 64 1. 63 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 65 1. 63 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 66 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 67 1. 70 11
Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 68 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 69 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 70 1. 70 31
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 71 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 72 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 73 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 74 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83537. „POL-AGENT - AGENCJA CELNA”
SP.Z O.O. KRS 0000002410. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.03.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4377/3/650]
Poz. 83542. POLTELKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000030228. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13978/3/593]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
- 88 -
Poz. 83538. „POL-STAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI. KRS
0000057111. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7728/3/63]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2003 - 30.04.2003 data złożenia 04.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 30.04.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2003 - 30.04.2003
Poz. 83539. „POLMATIC LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000165317.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12282/3/730]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LINDNER 2. WŁODZIMIERZ 3. 55010113714
wpisać: 2 1. BUŁAT 2. MARCIN 3. 73121600772
Poz. 83540. „POLSANTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000149739. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4792/3/691]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 10 kod pocztowy 66-100 poczta
SULECHÓW
wpisać: 2. ulica ŁOCHOWSKA nr domu 2 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW
Poz. 83541. POLSKIE KSIĄŻKI TELEFONICZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139724. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.11.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12021/3/201]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R. data
złożenia 02.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R. 3. okres
za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 R. - 31
GRUDNIA 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data
złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA
2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.
Poz. 83543. „POLYMUS BTL - AGENCJA REKLAMOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130522. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.09.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13419/3/563]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83544. „POM-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000109642. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4550/3/403]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83545. POMORSKA AGENCJA POSZANOWANIA
ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000146616. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.01.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2297/3/49]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZDANOWICZ 2. PAWEŁ JAROSŁAW
3. 70022206591 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać: 1 1. PEWIŃSKA 2. DOROTA MAGDALENA
3. 76041504205 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
03.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83546. „POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125581. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4946/3/892]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DROŻDŻAL 2. JACEK MARCIN 3. 67082301414
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. KRZEWICKA 2. ROMANA 3. 72110500280
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. KRZEWICKA 2. ROMANA 3. 72110500280
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 83547. „POMORSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE TYMBARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000113452. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.05.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2337/3/224]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83548. „PORT PRASKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000021118.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13711/3/658]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SAŁASIŃSKI 2. ANDRZEJ HENRYK 3. 66011909138 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. ŻYCKI 2. JERZY KRZYSZTOF
3. 37100202616 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83549. „POSNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000076972. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13859/3/251]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. KRAUZE 2. ANNA KATARZYNA 3. 74080900323)
6. ilość 4 UDZIAŁY W ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2000
ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 4 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. RATYŃSKA 2. DOROTA
WŁADYSŁAWA 3. 60020803425) 6. ilość 4 UDZIAŁY
W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 4 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
OBROTOWY 2002 data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
ROK OBROTOWY 2002
Poz. 83550. POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039691. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6169/3/71]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 18.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -
- 89 -
31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83551. POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH „REMKAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074612. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.01.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8457/3/393]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 10.03.2003 ROK, NR REP. A 1663/2003, NOTARIUSZ BRONISŁAWA PLECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH, ZMIANA BRZMIENIA PAR. 7 PKT 1 I 2
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. KRAJEWSKI 2. MARIAN IGNACY 3. 39080203432)
6. ilość 6 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 30 ZŁ
wpisać: 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - PLN
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. JURECKI 2. RYSZARD
3. 55091210098) 6. ilość 6 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA
WYSOKOŚĆ 30 ZŁ
wpisać: 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - PLN
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 60,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 49940,00 PLN
Poz. 83552. PRACOWNIE BADAWCZO-PROJEKTOWE
„EKOSYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000058362. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3770/3/176]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 R data złożenia 03.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002 R
Poz. 83553. „PRACOWNIE SZTUK PLASTYCZNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000077432. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5487/3/143]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. KRUPA
2. MIROSŁAWA 3. 40080602008 6. ilość 14 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.360, 98 ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. KARYŚ 2. MARCIN ANDRZEJ
3. 78020601356 6. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.360, 98 ZŁ 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRUPA 2. MIROSŁAWA 3. 40080602008 4. V-CE PREZES 5. NIE
wpisać: 2 1. KARYŚ 2. AGATA MARIA 3. 70091701827
4. V-CE PREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83554. PRINT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000141392.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5691/3/260]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83555. PRO-PLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033181. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10694/3/115]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2003 R., REP. A NR
11280/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ PAWŁA
BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE
Z KANCELARII PRZY UL. DŁUGIEJ 31 ZMIENIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY
UMOWY: ART. 5, 7, 10, 13
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. PROCHEM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 010287040
4. 0000007557) 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES E GESTAO S.G.P.S., S.A.)
6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 10000,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002
4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83556. PRODREW-BUDLEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000039441. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2759/3/72]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. BUJNA 2. ANDRZEJ ROMAN
3. 51032904239 4. PREZES 5. NIE
wpisać: 2 1. BIAŁEK 2. WOJCIECH 3. 69080904873
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83557. „PROFILE - BIZNES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000055297. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1305/3/388]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z 14.10.2002 R., REPERTORIUM A NR
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
5604/2002, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
PIOTRA GÓRECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL.
MOSTOWEJ 1, ZMIANA § 7 UMOWY
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. „HURTOSTAL” WYROBY METALOWE I METALE KOLOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 001337345) 6. ilość ILOŚĆ - 11
(JEDENAŚCIE) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 1196, 91 (JEDEN TYSIĄC STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN GROSZY)
wpisać: 6. ilość ILOŚĆ - 140 (STO CZTERDZIEŚCI)
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 15233, 40 ZŁ (PIĘTNAŚCIE
TYSIĘCY TRZYDZIEŚCI TRZY ZŁOTE, CZTERDZIEŚCI GROSZY)
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. WÓJCIK 2. WIESŁAW
RYSZARD 3. 58121506013) 6. ilość ILOŚĆ - 2 (DWA)
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 217, 62, - ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość ILOŚĆ - 26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ)
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 2829, 06 ZŁ (DWA TYSIĄCE
OSIEMSET DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH
SZEŚĆ GROSZY)
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. BACHMAN 2. ZBIGNIEW 3. 44031403175) 6. ilość ILOŚĆ 3 (TRZY) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 326, 43, (TRZYSTA DWADZIEŚCIA SZEŚĆ ZŁOTYCH
CZTERDZIEŚCI TRZY GROSZE) PLN
wpisać: 6. ilość ILOŚĆ - 38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM)
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 4134, 78 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE STO TRZYDZIEŚCI CZTERY ZŁOTE SIEDEMDZIESIĄT OSIEM GROSZY)
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 2176, 20 PLN
wpisać: 1. 23938, 20 PLN
Poz. 83558. PRYWATNA LECZNICA CHIRURGICZNA
„PRAXIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000126725. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.08.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1983/3/760]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 17 LIPCA
2003 R. REPERTORIUM A NUMER 6302/2003, NOTARIUSZ BARBARA KUBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIANA PAR. 10, 13
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. JANUS 2. GRAŻYNA
3. 53061104262 6. ilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 7. NIE
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. JANUS 2. MAREK
3. 53100506338) 6. ilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 4000,00 PLN
wpisać: 1. 200000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JANUS 2. GRAŻYNA 3. 53061104262 5. NIE
Poz. 83559. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO
USŁUGOWE „EON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000101549. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13203/3/634]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
- 90 -
Poz. 83560. PRZEDSIĘBIORSTWO „KALTEN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130309. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.09.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10225/3/865]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01. - 31.12.2002 R. data złożenia
22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01. - 31.12.2002 R.
Poz. 83561. PRZEDSIĘBIORSTWO „TOP-CONTROLS” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM.
KRS 0000011818. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.05.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4346/3/286]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83562. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000154616.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7444/3/798]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 25.07.2003 2. okres
za jaki złożono opinię 2002 R. 3. okres za jaki
złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83563. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO „MOSTAR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000147570. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3710/3/250]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 791043695
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. MACIOCHA 2. MICHAŁ 3. 80073115094 6. ilość 20 (DWADZIEŚCIA)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH 7. NIE 2 1. MACIOCHA 2. ANNA MARIA 3. 83040116867 6. ilość 20
(DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
7. NIE 3 (dla pozycji 1. MACIOCHA 2. JAN
3. 56021802136) 6. ilość 80 (OSIEMDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000
(OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180000 (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. MACIOCHA 2. EWA
3. 56103003727) 6. ilość 80 (OSIEMDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000
(OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180000 (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 200000,00 PLN
wpisać: 1. 400000,00 PLN
Poz. 83564. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW „DROG-MOST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000142193. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6006/3/841]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 (dla pozycji data wpisu do KRS 04.12.2002
nr wpisu do KRS 1) 2. UCHWAŁA ZGROMADZENA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 07.07.2003 R. ZATWIERDZAJĄCA SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NA DZIEŃ 30.06.2003 R.
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 83565. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ „FLUPAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000041529. SĄD
REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.09.2001.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4268/3/629]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA ROK 2002
Poz. 83566. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060440.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3199/3/821]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OMILIANOWICZ
2. MARIAN 3. 48092206559 2 1. BRZEZIŃSKA
2. AGNIESZKA 3. 76052015389 3 1. POCZOBUT
2. MARIAN 3. 59032604494
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83567. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W DRZYCIMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000137091.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2838/3/130]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GAWRYCH 2. JÓZEF
JERZY 3. 63090507976
wpisać: 2 1. REZMER 2. LUDWIKA ZOFIA
3. 56011115903
wykreślić: 3 1. KRUCZYŃSKI 2. JACEK 3. 63041415431
11 WRZEŚNIA 2003 R.
wpisać: 4 1. GACA 2. BOŻENA 3. 78070513168
wykreślić: 5 1. GAJEWSKI 2. TADEUSZ 3. 55010604878
wpisać: 6 1. ŻUREK 2. BARBARA CECYLIA 3. 52120612568
wykreślić: 7 1. WYCINEK 2. ZYGMUNT 3. 58081214351
8 1. MOCZYŃSKI 2. WALDEMAR 3. 64052015058
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 ROK data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki
złożono dokument ZA 2002 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK
Poz. 83568. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MARENGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000029482.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7423/3/755]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 26.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83569. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE KOSZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144978. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/2742/3/944]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 14.05.2003 R., REPERTORIUM A NUMER
2276/2003 - NOTARIUSZ PIOTR LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIENIONO: PAR. 5 PKT 1 I 4; 24.07.2003 R., REPERTORIUM A NUMER 4484/2003 - NOTARIUSZ PIOTR
LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH, ZMIENIONO PAR. 5 PKT 4 I 1;
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. KOSZAŁKA 2. JAN STANISŁAW 3. 51061110113)
6. ilość 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
40.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 6. ilość 834 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 521.250,00, - ZŁ ORAZ 323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 201.875,00, - ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MARIĄ KOSZAŁKA
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. KOSZAŁKA 2. MARIA
EWA 3. 58121008980) 6. ilość 16 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 6. ilość 208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 130.000,00, - ZŁ ORAZ 323 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201.875,00, - ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JANEM KOSZAŁKA
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 50000,00 PLN
wpisać: 1. 853125,00 PLN PRub. Aporty
1 1. 201875,00 PLN
Poz. 83570. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE STANMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000030098.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/9860/3/382]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 08.05.2003 R. REP. A NR 1631/2003 NOT. TOMASZ CZYŻEWSKI Z K.N. TOMASZA CZYŻEWSKIEGO W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ UL. WILANOWSKA 1, ZMIANA § 7, § 8.
- 91 -
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ADASZEWSKI 2. MAREK IGNACY 3. 47020100158)
6. ilość STO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
STO ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000 ZŁ
wykreślić: 7. TAK
wpisać: 7. NIE 2 1. LENARCZYK 2. JERZY ZBIGNIEW 3. 49061302373 6. ilość 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ 7. NIE 3 1. MAŁOLEPSZY 2. BOGDAN JAN 3. 33050602175
6. ilość 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
200.000 ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 100,00 PLN
wpisać: 1. 450000,00 PLN
Poz. 83571. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GALPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000034428. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/2941/3/745]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. BYDAŁEK
2. ZENON STANISŁAW 3. 48021908417 6. ilość
2232 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 223.200
ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. AUGUSTYNIAK 2. STANISŁAW
3. 40031500256 6. ilość 2482 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 248200,00 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BYDAŁEK 2. ZENON STANISŁAW 3. 48021908417 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. AUGUSTYNIAK 2. STANISŁAW
3. 40031500256 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83572. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „PALDI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000131623. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.10.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4508/3/6]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PAAS 2. STEFAN
wpisać: 2 1. WOLF 2. JULIAN VOLKER
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83573. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „POLARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000088242. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4154/3/603]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R-31.12.2002 R data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R-31.12.2002 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R-31.12.2002 R
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83574. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „TRANS TRADE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000060376. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2105/3/257]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83575. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000022587.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5228/3/416]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 23.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83576. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000067449. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4701/3/401]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83577. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „PERTOM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000036241. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12396/3/756]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83579. PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE „ELHAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000040644. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9350/3/556]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83580. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000097981.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2845/3/248]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 07.07.2003 R. REP. A NR 2629/2003,
NOT.M.KAMIŃSKA-GBUR, KN W MIASTKU, NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
22.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002
R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83581. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060936. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4748/3/492]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KANSY SŁOWIŃSKA 2. EMILIA ZOFIA 3. 47051304509
wpisać: 2 1. ZIOBRO 2. WOJCIECH 3. 72042112131
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
27.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83578. PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKIE
„KUJAWY” - „ZAJAZD POLSKI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000011572. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3660/3/754]
Poz. 83582. „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”
SANIKOM „” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000105360. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4874/3/952]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 92 -
02.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83583. „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ W BYTOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000033010. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.08.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11797/3/490]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. ZIĘBA 2. EUGENIUSZ 3. 66020702313
4. SAMOISTNA
wpisać: 2 1. ŁABĘDŹ 2. JERZY 3. 57020913753 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 83584. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „CONNEX KĘDZIERZYN-KOŹLE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000094458. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3012/3/345]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STEMPFLE 2. BERNARD YVES 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. ROCHOWICZ 2. TOMASZ STANISŁAW
3. 58050803333 4. PREZES 5. NIE
Poz. 83585. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ „CONNEX SANOK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000032902. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5222/3/10]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STEMPFLE 2. BERNARD YVES
wpisać: 2 1. CARNIEL 2. CYRIL HERVE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.08.2001 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.08.2001 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2001 R. - 31.12.2002 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2001 R. 31.12.2002 R.
Poz. 83586. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W CHRZANOWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000052466. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4709/3/609]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 21.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83587. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W MYŚLIBORZU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000116139. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3260/3/350]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 06.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83588. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
I USŁUG RYNKOWO-EKSPORTOWYCH „POLDE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000119736. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2306/3/860]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002 R.
Poz. 83589. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
KATALIZATORÓW „LINDO-GOBEX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000152780. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4833/3/267]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE „MOTO-GOBEX”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 210005779 6. ilość 52.379 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.237.900 ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. ZAKŁAD SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO „POLMO KALISZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 250492328 4. 0000048017
6. ilość 53.427 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.342.700 ZŁ 7. NIE
Poz. 83590. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
„SUKCYNIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116108. SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.06.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/3980/3/699]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002
R DO 31.12.2002 R data złożenia 06.06.2003 3. okres za
jaki złożono dokument ZA 2002 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R
Poz. 83591. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „MAXPOL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000003579. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8544/3/970]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. GAŁKA
11 WRZEŚNIA 2003 R.
2. STANISŁAW 3. 53082305558 6. ilość 76 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.800 PLN 7. NIE
wpisać: 2 1. KAZUCH GRZESZKIEWICZ 2. JOANNA
DANUTA 3. 59021900668 6. ilość 76 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 3.800,00 7. NIE
Poz. 83592. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EN - TECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000010701. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.05.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7118/3/136]
01.04.2002 ROK - 31.12.2002 ROK 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2002 ROK 31.12.2002 ROK
Poz. 83596. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „ADIR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000074070. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/3105/3/328]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. BŁAWAT 2. EDMUND 3. 48092003811
4. SAMODZIELNA
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83593. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FLEISCH MANNSCHAFT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000097961. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2390/3/343]
Poz. 83597. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „SIN” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000159669. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/6625/3/688]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002 R.
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Poz. 83594. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000093157. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10850/3/429]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002 R.
Poz. 83595. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE MEDIA-SERWIS DYCHÓW” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000100865. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4086/3/267]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. nr domu 6 A kod pocztowy 66-626 poczta DYCHÓW
wpisać: 2. nr domu 6A kod pocztowy 66-627 poczta BOBROWICE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MROCZYK 2. SABINA 3. 46071203360 4. PREZES 5. NIE
wpisać: 2 1. SMYK 2. ANNA 3. 73051104801 4. PREZES 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.04.2002 ROK - 31.12.2002 ROK data złożenia
08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
- 93 -
Poz. 83598. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „TEXBUD” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000113482. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/6386/3/712]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83599. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE TRANS-ZUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000165892. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3591/3/17]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. PRZDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
TRANS-ZUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE TRANS-ZUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83600. „PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BADAWCZE I PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ACS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000055681. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12443/3/49]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. GOGOLEWSKI 2. PAWEŁ 3. 54051904073)
6. ilość 10 UDZIAŁÓW PO 730,00 ZŁ OŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 7.300,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 220,00 PLN
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. TOMASZEWSKI
2. KRZYSZTOF 3. 54041903910) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW PO 730,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
7.300,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 220,00 PLN
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. PADUCH 2. MARIAN
3. 50112100035) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW PO 730,00
ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.300,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 220,00 PLN
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. WYZGAŁ 2. JERZY JÓZEF 3. 58050506151) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW PO
730,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.300,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 220,00 PLN
wykreślić: 5 (dla pozycji 1. SOCHA 2. RYSZARD
MARIAN 3. 52080205457) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW
PO 730,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.300,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 220,00 PLN
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 36500,00 PLN
wpisać: 1. 51100,00 PLN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO
31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 DO 31.12.2002
Poz. 83601. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „ELBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000163149. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3595/3/621]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.09.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.09.2002 - 31.12.2002
Poz. 83602. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „WIERZYCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000091789.
SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/4321/3/639]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
OKRES OD 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R data złożenia 27.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument
ZA OKRES OD 01.01.2002 R DO 31.12.2002
R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES
OD 01.01.2002 R DO 31.12.2002 R
Poz. 83606. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH „PUMAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000007299. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.04.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2635/3/725]
Poz. 83603. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE „A & B” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000092742. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.02.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3571/3/375]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
23.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. 31.12.2002 R.
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83604. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE „HEWELIUSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000108316. SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.04.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/4217/3/623]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 18.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R-31.12.2001 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK
Poz. 83605. PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
„TUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000057361. SĄD REJONOWY
W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2001.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/3712/3/52]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 12
CZERWCA 2003 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1305/2003, NOTARIUSZ MARIA SUCZYŃSKA - KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNICACH, ZMIANA PAR. 7 PKT 1 I PAR. 7 PKT
2 UMOWY SPÓŁKI;
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. CZARNOWSKI 2. OTTON 3. 43061600653) 6. ilość 216
UDZIAŁÓW RAZEM 21.600,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000,00 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. ODEJEWSKI 2. ZBIGNIEW ANTONI 3. 52052102698) 6. ilość 280
UDZIAŁÓW RAZEM 28.000,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.500,00 ZŁ
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. STORMANN 2. GABRIELA ALEKSANDRA 3. 57012411265) 6. ilość 152
UDZIAŁÓW RAZEM 15.200,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.500,00 ZŁ
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia
24.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.
DO 31.12.2002 R.
- 94 -
Poz. 83607. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE „KOMNEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000140524. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/5767/3/804]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83608. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
PRODUKCYJNE „ATROX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ. KRS 0000079154. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.01.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3731/3/293]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica SIEROCA nr domu 21 nr lokalu 3 kod pocztowy 85-113 poczta
BYDGOSZCZ
wpisać: 2. ulica WEŁNIANY RYNEK nr domu 11 nr
lokalu - kod pocztowy 85-036 poczta BYDGOSZCZ
Poz. 83609. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„FAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000020621. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4661/3/226]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83610. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„GRALCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000107602. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10661/3/949]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83611. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„KGP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000027583. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5917/3/401]
Poz. 83615. RABEN TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000044183. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7856/3/325]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WALCZAK 2. DARIUSZ 3. 64072605097 4. WICEPREZES 5. NIE
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83612. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„MOTOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000128718. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12338/3/632]
Poz. 83616. „RADIO-COM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139825.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10981/3/894]
Poz. 83621. „REMTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000112224. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4754/3/209]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 13.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200131.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2001-31.12.2001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. BABIK 2. STANISŁAW 3. 44012701898) 6. ilość
172 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. CHRZANOWSKI 2. ZBIGNIEW JERZY 3. 60021404434) 6. ilość 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500 ZŁ
wpisać: 6. ilość 86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. SADŁOWSKI 2. STANISŁAW JÓZEF 3. 48120103014) 6. ilość 154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 162 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 81.000 ZŁOTYCH 4 1. STOLARSKI 2. TADEUSZ 3. 53051904496 6. ilość 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁOTYCH 7. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83613. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„SWOLTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000076475. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4045/3/582]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83614. PRZYCHODNIA KOLEJOWA - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000024887. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4930/3/165]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83617. „RAJS-POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000011352. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/2663/3/886]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83618. REL DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000027119. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13847/3/128]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83619. REL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132874. SĄD
REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/5114/3/390]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 01.07.2003
- 95 -
Poz. 83620. „RELPOL AUTOMATIC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000017647. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4621/3/942]
Poz. 83622. „REPROSERWIS USŁUGI GRAFICZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000094192. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6547/3/31]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 26.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83623. „RESTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000032731. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.08.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3544/3/615]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE
PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI
ORAZ PODPISÓW W JEJ IMIENIU SĄ UMOCOWANI CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISÓW W JEJ IMIENIU UMOCOWANI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83624. „ROJAL MARKETY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000126808. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4333/3/762]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. ROJAL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
3. 191442445 4. 0000009077) 6. ilość 28.762 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.381.000,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 35.762 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.881.000,00 ZŁOTYCH
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PLATH 2. ULF ULRIK 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 2 1. MOSLER 2. CHRISTIAN PHILIPP
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 3 1. ROSIŃSKI 2. ANDRZEJ JULIAN
3. 54122204318 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ROSIŃSKI 2. ANDRZEJ JULIAN 3. 54122204318 2 1. NIEDERMEIER
2. KLAUS HERMANN
wpisać: 3 (dla pozycji 1. TU 2. TAO NGOC)
3. 63042816934 4 1. GĄSAK 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. 64053012610 5 1. MOSLER 2. CHRISTIAN
PHILIPP 6 1. KLOPPER 2. HEINZ JURGEN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.10.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.10.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83625. „ROYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000089577. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13479/3/489]
wpisać: 2. ulica GÓRECKA nr domu 32 kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.2003, REPERTORIUM A NR
1861/2003, ADAM GRZYBOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W CIESZYNIE, UL. STARY TARG 4,
ZAMIANY W PAR. 2
Poz. 83628. „S.M.A. SYSTEM MONITOROWANIA
ALARMÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000020152. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13601/3/236]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 16.07.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83629. „SALUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098751. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4644/3/787]
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83633. SCANMED CENTRUM DIAGNOSTYCZNO
LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000021069. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7376/3/462]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 LIPCA 2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA GAWINA
W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE ZMIANA PAR. 20A PKT 1 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 83634. „SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000029914. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13802/3/839]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LIPIŃSKI 2. TOMASZ 3. 62051102094 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83630. SANCHEZ COMPUTER ASSOCIATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000086853. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13631/3/199]
Poz. 83635. SECURE BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000133838. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.10.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14093/3/392]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83626. ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH
„SOPEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000054890. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.10.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3933/3/297]
Poz. 83631. SBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000068413. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13879/3/893]
Poz. 83636. SELECTRIC POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000133015. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14055/3/910]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1.1.2002 31.12.2002 data złożenia 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.1.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 1.1.2002 - 31.12.2002
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83627. „RUSZTOWANIA I SZALUNKI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000039652. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2214/3/278]
Poz. 83632. SCAN PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000124148. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9259/3/64]
Poz. 83637. „SIDEN - SYSTEMY INFORMATYCZNE,
DORADZTWO, ENERGETYKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000008937.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2783/3/629]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica RYNEK nr domu
4 kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 96 -
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data
złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 15.05.2003 ROK, REPERTORIUM A NR 1847/2003
- NOTARIUSZ TERESA KOLASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. SZEROKA
43/1 1. ZMIANA PARAGRAFU 5 UMOWY SPÓŁKI
2. ZMIANA PARAGRAFU 18 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LUBOMSKI 2. CEZARY JACEK 3. 73081708831
wpisać: 2 1. LASKOWSKI 2. SŁAWOMIR 3. 77122116933
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 30 0 PRODUKCJA MASZYN
BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 2 1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 32 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH
4 1. 32 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA
DŹWIĘKIEM I OBRAZEM 5 1. 33 20 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH
6 1. 45 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 8 1. 71 34 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 18.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83638. SIEĆ DETALICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000013773.
SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2001.
[GD.XII NS-REJ.KRS/5225/3/213]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. BENTKOWSKI 2. MARIUSZ ROBERT
3. 66112509491 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. SZYMANIUK 2. JOLANTA MARIA 3. 73091803421 4. ŁĄCZNA
Poz. 83639. SKIDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000153991. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14503/3/8]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 23.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83640. „SKLEP NA ZŁOTEJ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050472. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2448/3/47]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83641. „SKOLWIN TISSUE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000033597. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/3665/3/759]
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. FABRYKA PAPIERU SZCZECIN-SKOLWIN SPÓŁKA AKCYJNA 3. 810003141 4. 0000018418) 6. ilość
29.319 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 14.659.500 ZŁ (CZTERNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
wpisać: 6. ilość 29329 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ
TYSIĘCY TRZYSTA DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14664500,00
(CZTERNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRYCZKA 2. JACEK JAROSŁAW 3. 60020502539 4. PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI 5. NIE
wpisać: 2 1. ŚWIĄTEK 2. TOMASZ WOJCIECH
3. 54090903473 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 3 1. PIĘTNIEWICZ 2. JACEK WOJCIECH
3. 55041707474 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
4 1. JAGUŚ 2. ANDRZEJ HENRYK 3. 56011504051
4. CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI 5. NIE
Poz. 83645. SONEPAR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000032410. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.08.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13623/3/680]
Poz. 83642. „SKRIVANEK” CENTRUM TŁUMACZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024886. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5811/3/894]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica KRAKOWSKIE
PRZEDMIEŚCIE nr domu 55 kod pocztowy 20-076
poczta LUBLIN
wpisać: 2. ulica STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
nr domu 14 nr lokalu B 3 kod pocztowy 20-069
poczta LUBLIN
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 1.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. SONEPAR EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
S.A.) 6. ilość 73117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73117000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 73.467 (SIEDEMDZISIĄT TRZY TYSIĄCE CZETRYSTA SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.467.000
(SIEDEMDZIESIĄT TRZY MILIONY CZTERYSTA
SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
wykreślić: 2 1. D`ANTONI 2. RYSZARD JAN
3. 54092300636 6. ilość 175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 175000 ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. DARMOŃ
2. LESZEK MACIEJ 3. 53061900493 6. ilość 175
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175000 ZŁOTYCH 7. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 16.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R.
DO 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
Poz. 83646. SOUDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000041452. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10191/3/407]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83643. „SŁOŃ-FELIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000014576.
SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2001.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/3666/3/160]
Poz. 83647. SOWIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000028034. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13477/3/687]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83644. SMOLEJ I SPÓŁKA - KSIĘGOWI I REWIDENCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132873. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.09.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4852/3/508]
Poz. 83648. SPECJALISTYCZNE BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000088341. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2002.
[KI.X NS-REJ.KRS/3075/3/474]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
- 97 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 24.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83649. SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000125621. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5690/3/859]
Poz. 83653. STENA ALCOPPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000068528. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4198/3/491]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SOKOŁOWSKI 2. IRENEUSZ 3. 66012106978 2 1. ROŻEK 2. SŁAWOMIR 3. 66041814631 3 1. KASPEREK 2. JAN JACEK 3. 66051214094
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83650. SPÓŁKA PRACOWNIKÓW FABRYKI
KABLI „OŻARÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000063040. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10212/3/341]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83651. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MALSPAW. KRS 0000077282. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2002.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5263/3/695]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 MAJA 2003 R., NOTARIUSZ
DARIUSZ RODECKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W KALISZU, UL. ALEJA WOLNOŚCI 17, REP. A NR
3497/2003, ZMIENIONO § 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. JANCZAK 2. ZBIGNIEW 3. 61091014211) 6. ilość
5 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 6.100,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji 1. WACOWSKI 2. MARCIN
BOLESŁAW 3. 60010203736) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW
NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 12.200,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
wykreślić: 3 (dla pozycji 1. OSUCH 2. PAWEŁ
3. 66030915451) 6. ilość 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 12.200,00 ZŁ
wpisać: 6. ilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 30500,00 PLN
wpisać: 1. 50000,00 PLN
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83654. STENA ZŁOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095353.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7448/3/402]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83655. „STIVJAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035087. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10627/3/71]
Poz. 83658. STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWE HANDLU WEWNĘTRZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000085769. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12634/3/331]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZIOŁ 2. WOJCIECH 3. 55081005279 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 (dla pozycji 1. FILIPIUK
2. ARKADIUSZ JACEK 3. 62032301674) 4. WICEPREZES ZARZĄDU
wpisać: 4. PREZES ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OLESIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. 47060106059
wpisać: 2 1. WARMUZEK NOWAK 2. MARIA JOLANTA 3. 57052507504
wykreślić: 3 1. JEFIMOW 2. JACEK MACIEJ
3. 53013001616
wpisać: 4 1. RESZCZYŃSKI 2. MAKSYMILIAN
GRZEGORZ 3. 73021305773
wykreślić: 5 1. ŁAJSZCZAK 2. MAŁGORZATA
3. 54061504489
wpisać: 6 1. KWIECIEŃ 2. PIOTR 3. 71011500616
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 28.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO
31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 DO 31.12.2002
Poz. 83659. „STYL CERAMIKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000136899. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4339/3/168]
Poz. 83656. STOCZEK-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050439. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4932/3/967]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
19.09.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
19.09.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 19.09.2002 R. - 31.12.2002 R.
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AUGUSTYNOWICZ 2. JAN KAZIMIERZ
3. 49022600292 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. ŁUKASIUK 2. PIOTR ANDRZEJ
3. 65010603937 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83652. „STAROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000015423. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10915/3/251]
Poz. 83657. „STOLMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060142. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4504/3/402]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 002400494
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
- 98 -
Poz. 83660. SUWALSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000014165. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3106/3/729]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUDEK 2. EDWARD 3. 52020901036 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. SZACIŁO 2. TADEUSZ 3. 50091810316
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 3 1. BRUS 2. TOMASZ
3. 71072702754 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykre-
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ślić: 1 1. SZACIŁO 2. TADEUSZ 3. 50091810316
4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB
CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83661. SWARZĘDZKA TELEWIZJA KABLOWA
„STK - SWARZĘDZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000160911. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.05.2003.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7008/3/714]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
ROK 2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki
złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2002
Poz. 83662. TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000001285. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5360/3/593]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 21.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83663. TELENET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082292.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5183/3/236]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83664. „TELEŻYŃSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000069459.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4747/3/91]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. KOVALOV
2. OLEKSANDR 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH 7. NIE 2 (dla pozycji
1. TELEJINSKAIA 2. NATALIA) 6. ilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
wpisać: 6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
11 WRZEŚNIA 2003 R.
1 1. KOVALOV 2. OLEKSANDR 4. ZASTĘPCA DYREKTORA 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83665. „TEXEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000037237. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/7599/3/509]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI
gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość
WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 78 kod
pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica AL. GEN. SIKORSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 115 kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY ZMIENIAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI SPORZĄDZONY DNIA 29.01.2002 R., REP. A NR 1212/02, PRZEZ
NOTARIUSZA MAGDALENĘ PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI - NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ - NOTARIUSZ,
SŁAWOMIR STROJNY - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4,00-362 WARSZAWA TEKST JEDNOLTY UMOWY SPÓŁKI § 1 - § 19 ZMIENIONE § 20 - § 32 - DODANE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
wpisać: 2. § 23 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
Poz. 83666. TOKO INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000107313. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4760/3/926]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. TOKO INTERNATIONAL B.V. 6. ilość 51 UDZIAŁÓW PO 500
ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. VERZIJLBERGEN 2. SEBASTIAAN
SANDER 6. ilość 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25500,00 ZŁ 7. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 27.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83667. „TOWAROWY DOM MAKLERSKI
TEMIDA BROKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157207. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2003.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4707/3/807]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
- 99 -
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83668. TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO „TWOJA CHATA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046804. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4006/3/699]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WAŚNIEWSKI 2. JERZY JÓZEF 3. 59022404130
4. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 5. NIE
wpisać: 2 1. JASKULSKI 2. WALDEMAR 3. 64112910550
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83669. TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ
NAZWY FIRMY W SKRÓCIE: TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO DOM SP. Z O.O.
KRS 0000046754. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13484/3/805]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KALINOWSKI 2. WOJCIECH 3. 69042002179
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.10.2001 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.10.2001 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.10.2001 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.10.2001 - 31.12.2002
Poz. 83670. „TRADE INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000001413.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14085/3/873]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 R. data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki
złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83671. „TRANSKOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045162. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10357/3/731]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 24.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83672. TYCHY DEVELOPMENT I SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000071032. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10992/3/616]
Poz. 83677. W.W. PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000040675.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9239/3/422]
Poz. 83681. „WIKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000063535. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5173/3/915]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 09.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. J.W. CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 010299244 4. 0000029634
6. ilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
9.900 ZŁ 7. NIE
wpisać: 2 1. J.W. CONSTRUCTION HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 010621332 4. 0000028142
6. ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.000 ZŁ 7. TAK
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GNOIŃSKI 2. MACIEJ SŁAWOMIR 4. PREZES
ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. BIESAGA 2. ARKADIUSZ CZESŁAW
3. 54030303932 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data
złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA
01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.
Poz. 83674. „UNITRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000052761. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.10.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3330/3/488]
Poz. 83678. WARS-REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000100290. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7294/3/201]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83673. UNIPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000099944. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.03.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/4433/3/863]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83675. URSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000088304.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5302/3/469]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GREUTER 2. CHRISTIAN ERNST 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. URBANOWICZ 2. KRZYSZTOF WITOLD 3. 63101501331 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 83676. „W-HANDEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000031971. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.07.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11113/3/712]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 23.07.2003 3. okres za
jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002
Poz. 83679. WARSZAWSKIE BIURO BIEGŁYCH
REWIDENTÓW SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000006259. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10892/3/515]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 27.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83680. „WESERTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000105085.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14106/3/807]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 22.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
- 100 -
Poz. 83682. „WINDYKATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024976.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.08.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5150/3/70]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLIWIŃSKA 2. LUCYNA TERESA 3. 54062816804
wpisać: 2 1. DEMUSIAK 2. PAWEŁ 3. 72051812613
wykreślić: 3 1. AUGUSTYNOWICZ 2. ZBIGNIEW
ARTUR 3. 51021600258
wpisać: 4 1. KOŁODZIEJEK 2. MONIKA 3. 75031100786
wykreślić: 5 1. WAWRYNIEWICZ 2. RYSZARD
3. 62011804312
wpisać: 6 1. MARCINKOWSKI 2. BARTŁOMIEJ
3. 77111100132
Poz. 83683. WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033438. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.08.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9096/3/943]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83684. WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047452.
SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10119/3/47]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83685. WROCŁAW GARAGE SHOPPING MALL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000029865. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.07.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12035/3/126]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.09.2001 - 31.08.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2001 31.08.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.09.2001 - 31.08.2002
Poz. 83686. „WUKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000058930. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3084/3/394]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji
1. DOBROWOLSKI INICJATYWA GOSPODARCZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 410230286) 6. ilość 2.280 UDZIAŁÓW,
WARTOŚĆ 114.000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 2558 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 127.900 ZŁ
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83687. „WUMIG-DENSIT POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127504. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13402/3/435]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83688. WYTWÓRNIA I ROZLEWNIA SOKÓW,
WIN I MIODÓW PITNYCH „JOANNES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000143469. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7253/3/516]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83689. WYTWÓRNIA STOLARKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127360. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4632/3/664]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83690. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024335. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.07.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8681/3/152]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
ROK 2002 data złożenia 29.06.2002 3. okres za jaki
złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2002
Poz. 83691. „YENIGUN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000010362. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.05.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12661/3/91]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002. - 31.12.2002. data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002. 31.12.2002. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002. - 31.12.2002.
Poz. 83692. ZAJAZD POD KASZTANAMI LUBHAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000118423. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4733/3/166]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. LUBHAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. ZAJAZD POD KASZTANAMI LUBHAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2 wykreślić: 2. ulica SĄDOWA nr domu 10 nr
lokalu 10 kod pocztowy 20-027 poczta LUBLIN
wpisać: 2. ulica KRĘŻNICKA nr domu 96 kod pocztowy 20-518 poczta LUBLIN
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 31.03.2003 R.,
NOTARIUSZ RENATA MIERZWA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR
1493/2003 - ZMIANA PAR. 1 I PAR. 7.
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. GRZESZCZUK
2. DARIUSZ FLORIAN 3. 77050401617 6. ilość 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
7. TAK
wpisać: 2 1. GRZESZCZUK 2. ANDRZEJ
3. 84050500697 6. ilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000,00 ZŁOTYCH 7. NIE 3 1. GRZESZCZUK 2. KATARZYNA 3. 76031101807 6. ilość 26
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13000,00 ZŁOTYCH 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 1000,00 PLN
wpisać: 1. 25000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESZCZUK 2. DARIUSZ FLORAIAN 3. 77050401617 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. GRZESZCZUK 2. KATARZYNA
3. 76031101807 4. PREZES 5. NIE
Poz. 83693. ZAKŁAD EKSPLOATACJI WYSYPISKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000066540. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10111/3/839]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
- 101 -
Poz. 83694. ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ
„MICHAŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038132. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.08.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4576/3/451]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 1. CHARZEWSKI 2. GRZEGORZ 3. 66081510094 6. ilość 200
UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 100.000 ZŁ 7. NIE 2 1. DOM
KUPIECKI „DUKAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.
634240609
4. 0000043900 6. ilość 6218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.109.000 PLN 7. NIE
wpisać: 3 1. „CAPITAL HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 639688734
4. 0000005838 6. ilość 6708 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 3.354.000 ZŁ
Poz. 83695. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
„WOJNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098108. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10804/3/428]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
26.04..2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 26.04.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
26.04.2002 - 31.12.2002
Poz. 83696. ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
„PIAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000006108. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.04.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3327/3/974]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83697. ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ
WĘGLA „POL-CARBON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000036345. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.08.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9507/3/960]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2003 ROKU, REPERTORIUM A NR 666/2003, PRZED NOTARIUSZEM
RENATĄ MARIĄ CIASTOŃ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BĘDZINIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 8/2 PAR. 8 - ZMIENIONA TREŚĆ PAR.
10 - ZMIENIONA TREŚĆ PAR. 14 PKT 1 - NOWE
BRZMIENIE PAR. 15 - NOWE BRZMIENIE PAR. 16 NOWE BRZMIENIE PAR. 17 - NOWE BRZMIENIE
PAR. 18 - DODANY PAR. 19 - NOWE BRZMIENIE
Rub. 7 Wspólnicy wykreślić: 1 (dla pozycji 1. RAJCZYKOWSKI 2. JERZY 3. 47060304433) 6. ilość
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000 ZŁ
wpisać: 6. ilość 160 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ 2 1. „ZOMAR” SPÓŁKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
AKCYJNA 3. 110677457 4. 0000014713 6. ilość 275
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.500,00
ZŁ 7. NIE
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 100000,00 PLN
wpisać: 1. 250000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ŻOŁĄDEK 2. JACEK
3. 69091211393 2 1. SAP 2. ZENON 3. 50032614890
3 1. ŁAKOMY 2. KONRAD CEZARY 3. 75091904171
Poz. 83698. ZAKŁAD USŁUG GAZOWNICZYCH
„LOKGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074117. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.01.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6746/3/832]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 25.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83699. ZAKŁAD USŁUG POLIGRAFICZNYCH
„BARTOREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000011511. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3009/3/831]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 25.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83700. ZAKŁAD USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH INTER-TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000043219. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13636/3/204]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83701. ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „ADE-EM”
CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000057965. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4977/3/256]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 04.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 83702. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042794. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2910/3/381]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZELCZAK
2. ADAM 3. 66063009718
wpisać: 2 1. ROGOSZ 2. JAN WOJCIECH 3. 47122804930
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 01.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83703. ZAKŁADY CHEMICZNE „BOCHEM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000049490. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9016/3/375]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. BOGOBOWICZ 2. JUSTYNA 3. 78091701403
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83704. ZAKŁADY MECHANICZNE „TECHMASZ-ZAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000151876. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/5441/3/453]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 02.07.200231.12.2002 data złożenia 03.07.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 02.07.2002-31.12.2002
Poz. 83705. ZAKŁADY NARZĘDZIOWE W MIELCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044089. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4993/3/294]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. ZAKŁAD NARZĘDZIOWY
„PZL-MIELEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. ZAKŁADY NARZĘDZIOWE W MIELCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY REP. A NR 3489 Z 28.06.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MGR BERNADETTA MICHALCZYK-ŁUCZAK 39-300 MIELEC
UL. KOŚCIUSZKI 17, ZMIANA DOTYCZY PAR.
2 UMOWY SPÓŁKI; NOWE BRZMIENIE PAR. 2:
1. FIRMA SPÓŁKI BRZMI: ZAKŁADY NARZĘDZIO-
- 102 -
WE W MIELCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. SPÓŁKA W STOSUNKACH
GOSPODARCZYCH Z ZAGRANICĄ MOŻE UŻYWAĆ ODPOWIEDNIKA NAZWY FIRMY W JĘZYKU
ANGIELSKIM: TOOLING COMPANY MIELEC LTD
3. SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY: ZAKŁADY NARZĘDZIOWE W MIELCU SP. Z O.O.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83706. „ZEELANDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047393. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6148/3/28]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 - 31.12.2001 data złożenia 17.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 - 31.12.2001 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2001 - 31.12.2001
Poz. 83707. „ZIEMROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119200. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4575/3/50]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 812422847
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83708. ZIEMSKI I PARTNERZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000081062. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/8454/3/190]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83709. ZŁOTE TARASY TOWER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000125788. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.09.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12610/3/85]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83710. ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000012473. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4672/3/948]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOZAK 2. KRZYSZTOF 3. 57031510158
wpisać: 2 1. DYRKACZ 2. RYSZARD ANDRZEJ
3. 51081400618
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
g) Spółki akcyjne
Poz. 83711. „ALCATEL POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016307. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13820/3/679]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 ROK data złożenia 17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83712. AUTO - POL - SERVICE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000108943. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11793/3/886]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 01 LIPCA
2003 R., REP. A 14696/2003, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK ROBERT BŁASZCZAK, ZMIANA § 10 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SKALSKA GOLANKA 2. ELŻBIETA MAŁGORZATA 3. 61061903002
wpisać: 2 1. KOBYLIŃSKA 2. GRAŻYNA ANNA
3. 43062900745
wykreślić: 3 1. KOSZUR 2. JAN 3. 43072901358
wpisać: 4 1. NASTALSKI 2. HENRYK 3. 50012802538
wykreślić: 5 1. SMOLIŃSKI 2. JANUSZ 3. 50061802718
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 04.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83713. BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000055818. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14252/3/909]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 21.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83714. BEIERSDORF - LECHIA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000033387. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.08.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5248/3/58]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KABERT 2. KLAUS
wpisać: 2 1. ULTSCH 2. THOMAS
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia
29.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD
01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002
4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD
01.01.2002 DO 31.12.2002
Poz. 83715. BIAŁOSTOCKIE FABRYKI MEBLI S.A.
KRS 0000030433. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.07.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3763/3/58]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 29.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki
złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83716. DOMY TOWAROWE „CENTRUM”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000026068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13399/3/30]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia
16.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD
1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 R. 3. okres za
jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA DO 31
GRUDNIA 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 R.
Poz. 83717. „DOMY TOWAROWE PARTYCYPACJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000084567. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13456/3/644]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
- 103 -
Poz. 83718. ELEKTROWNIA „RYBNIK” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000013479. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/5025/3/11]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. GARLAK 2. ADAM 3. 72043013097
4. PROKURA ŁĄCZNA
Poz. 83719. EPC SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000092539. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.02.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12688/3/540]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „ENERGOPROJEKT-CONSULTING” SPÓŁKA AKCYJNA
wpisać: 3. EPC SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 23.06.2003 R.,
REP. A NR 7537/2003, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.
MOKOTOWSKIEJ NR 52 M.3 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: § 2, § 7, § 10, § 12, § 13, §
19, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25.
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 72 60 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA ROK
2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 2002
Poz. 83720. „EURO CONSULTING” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000147813. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.01.2003.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13491/3/923]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica ŻOŁNY nr domu 32
kod pocztowy 02-815 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica FLORY nr domu 9 kod pocztowy
00-586 poczta WARSZAWA
Poz. 83721. „EXBUD - NOVA” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000021087. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10347/3/410]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 18.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83722. FABRYKA OKŁADZIN CIERNYCH „FOMAR
ROULUNDS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000018259.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9990/3/446]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLSEN 2. STEVEN DEAN 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FABRITIUS 2. JAN
FREDERIK
wpisać: 2 1. PEDERSEN 2. PAUL CARSTEN
wykreślić: 3 1. JENSEN 2. UFFE ELLEMANN
wpisać: 4 1. BOMHOLT 2. JAKOB
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83723. „FINANCIAL MANAGEMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000030988. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.08.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14189/3/578]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ADAMCZYK 2. PATRYCJA AGNIESZKA
3. 72052201241 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
2 1. ŻAK MAŁECKA 2. SYLWIA 3. 75072700828
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 3 1. CEGŁOWSKI
2. JACEK 3. 68071500551 4. PREZES ZARZĄDU
5. NIE
wpisać: 4 1. KOMOROWSKI 2. JAROSŁAW JAN
3. 47080901793 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOMOROWSKI
2. JAROSŁAW JAN 3. 47080901793
wpisać: 2 1. ŻAK MAŁECKA 2. SYLWIA MAGDALENA 3. 75072700828
wykreślić: 3 1. BIAŁKOWSKI 2. ANDRZEJ
3. 47051603370
wpisać: 4 1. JUREK 2. OLGA MARZENA
3. 80120301061 5 1. TRYŃDAK 2. AGNIESZKA
JANINA 3. 74123100048
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 23.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83724. „FORTUNE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000135888. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7470/3/157]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
19.12.2001 - 31.12.2002 data złożenia 07.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 19.12.2001 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
19.12.2001 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 19.12.2001 - 31.12.2002
Poz. 83725. GALABUD MATERIAŁY BUDOWLANE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052417. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5189/3/642]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83726. GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000106150. SĄD REJONOWY W GDANSKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.04.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/3970/3/378]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 29.V.2003
R. - REP. A NR 2692/2003 KANCELARIA NOTARIALNA ADAMA WASAKA W GDAŃSKU PRZY UL.
WAJDELOTY 18/1 DO PAR. 2 UST. 2.1 DODANO
PUNKTY: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ZMIENIONO:
PAR. 9 UST. 10, PAR. 9 UST. 11
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji 1. KOWALCZYK 2. WOJCIECH JERZY
3. 51112504997) 4. CZŁONEK
wpisać: 4. WICEPREZES
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 74 40 Z REKLAMA 2 1. 74
13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 1. 74
81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 4 1. 92 12
Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 5 1. 22
22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 74
83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002
R. - 31.12.2002 R. data złożenia 03.06.2003 2. okres
za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83727. HANDLOWY- LEASING SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000031640. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/11277/3/343]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. HANDLOWY-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630262005 4. 0000038928
7. NIE
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. JANIUK 2. HENRYK WOJCIECH
3. 62092702778 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 03.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83728. ING SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
W WARSZAWIE. KRS 0000074974. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13371/3/180]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres
za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. 31.12.2002 R.
- 104 -
Poz. 83729. INSTALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000022555. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13696/3/130]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 27.06.2003; REPERTORIUM A-6114/2003; ASESOR NOTARIALNY JOANNA ŚLIZAK ZASTĘPCA
NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WSPÓLNA 65 M. 21; 00687 WARSZAWA. ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 9 §
14 STATUTU.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 31.03.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83730. KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000063714. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12642/3/850]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PACUK 2. STANISŁAW 3. 46012005231 2 1. KROKER JACHIEWICZ
2. MAŁGORZATA 3. 57070403408 3 1. NIEWIADOMSKI 2. MARCIN 3. 73062700311
wpisać: 4 1. BOROWSKI 2. PIOTR 3. 66073103970
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 ROK data złożenia 04.07.2003 2. okres za jaki
złożono opinię ZA 2002 ROK 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA 2002 ROK
Poz. 83731. KONSORCJUM DROGOWO-MOSTOWE
AUTOSTRADA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKIWDACJI.
KRS 0000033237. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.08.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4806/3/507]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JEŻEWSKI 2. ROMUALD STEFAN 3. 35032902077
wpisać: 2 1. WYSZYŃSKI 2. ANDRZEJ 3. 54080504215
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
18.07.2002 R-31.12.2002 R data złożenia 09.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 18.07.2002 R-31.12.2002 R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
18.07.2002 R-31.12.2002 R
Poz. 83732. KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWE
DĄBROWA GÓRNICZA - SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000145020. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8678/3/638]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BYTOM 2. ANTONI
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
3. 55120506174 2 1. MICHALIK 2. ZBIGNIEW
3. 53100703339 3 1. PORĘBSKI 2. KAZIMIERZ
3. 38122201797
wpisać: 4 1. HERNIK 2. ZBIGNIEW FRANCISZEK
3. 47012901671 5 1. WÓJCIK 2. MAREK DOMINIK
3. 55080419732 6 1. MICHOŃ 2. ANDRZEJ IRENEUSZ 3. 57032512593 7 1. DZIENNIAK 2. STEFAN
BRONISŁAW 3. 52082401158 8 1. STOKŁOSA
2. JAN 3. 47022702556
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. HERNIK 2. ZBIGNIEW FRANCISZEK
3. 47012901671 4. SAMOISTNA45
wpisać: 2 1. DZIERZKOWSKA 2. JADWIGA TERESA
3. 49101601189 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki
złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002
R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83733. KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000019508. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13886/3/11]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
ROK 2002 data złożenia 18.07.2003 2. okres za
jaki złożono opinię ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 2002
Poz. 83734. KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000019597. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/11161/3/515]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 (dla pozycji 1. KREDYT BANK S.A. ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina
M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA)
3. ulica GOMULICKIEGO nr domu 5 miejscowość OSTROŁĘKA kod pocztowy 07-400 poczta OSTROŁĘKA
wpisać: 3. ulica INWALIDÓW WOJENNYCH
nr domu 6 kod pocztowy 07-410 poczta
OSTROŁĘKA
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. KROKER JACHIEWICZ
2. MAŁGORZATA 3. 57070403408) 4. WICEPREZES ZARZĄDU
wpisać: 4. PREZES ZARZĄDU
wykreślić: 2 1. JANSEN 2. FRANK THED GILBERT
4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wpisać:
1 1. ŻUKOWSKI 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. 61051600014
4. ODDZIELNA 2 1. GIERUSZYŃSKA 2. ALINA DOROTA 3. 57050407769 4. ODDZIELNA 3 1. PACHOŃSKA 2. MARLENA JOANNA 3. 69010911425
4. ODDZIELNA 4 1. MACIOSZEK 2. PIOTR
3. 72102110039 4. ODDZIELNA
wykreślić: 5 1. TRZESZKOWSKA 2. BRONISŁAWA 3. 53011101547 4. ODDZIELNA 6 1. CZAŃKA
2. ROBERT 3. 61061200994 4. ODDZIELNA
7 1. SZYMANOWSKI 2. TOMASZ 3. 63021903538
4. ODDZIELNA
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83735. ŁÓDZKA DRUKARNIA DZIEŁOWA
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000039367. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3945/3/420]
Poz. 83739. NETIA TELEKOM OSTROWIEC
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000087194. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13519/3/664]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UCHWAŁĄ Z DNIA 26.04.2003 R., NOT. M. BADOWSKA, KN
W ŁODZI, REP. A NR 1813/2003 ZMIENIONO § 4, §
7, § 8, § § 12 DO 17, § 20, § 21, § 22, § 27, § 31, §
34, § 35, § 37 STATUTU.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
ROK 2002 data złożenia 07.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ROK 2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 7 Wspólnicy wpisać: 1 1. NETIA HOLDINGS
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 011566374 4. 0000041649 7. NIE
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ALBERTSSON 2. TORE STEFAN 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. MROZIK 2. JACEK GRZEGORZ
3. 68011800532 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 3 1. PIWOWARCZYK 2. MARIUSZ LESŁAW
3. 58101904819 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SHARON 2. REUVEN
wpisać: 2 1. RUHAN 2. TOM ANTHONY 3. 63113012919
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002.-31.12.2002. data złożenia 15.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002.31.12.2002. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002.-31.12.2002. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002.-31.12.2002.
Poz. 83736. MAZOWIECKA WYTWÓRNIA WÓDEK
I DROŻDŻY „POLMOS” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000052180. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.08.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/9873/3/906]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JĘDRAS 2. LECH
WIKTOR 3. 48052704619
wpisać: 2 1. KRAKOWIAK 2. DARIUSZ 3. 70041414931
wykreślić: 3 1. SAKOWSKI 2. JAN 3. 49030206477
wpisać: 4 1. KLIMKIEWICZ 2. RENATA 3. 66020812962
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83737. MK CAFE & TEA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000007427. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2795/3/752]
Poz. 83740. „ONUFRY” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000044301. SĄD REJONOWY W GDANSKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2001.
[GD.XII NS-REJ.KRS/6424/3/85]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83741. „ORZEŁ BIAŁY” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000099792. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10453/3/228]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KROPIDŁOWSKA
2. LUDMIŁA 3. 45031803187
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MALISZEWSKI
2. TOMASZ JAN 3. 65021401115 2 1. PŁACHETKA
2. JOANNA 3. 72040109083
Poz. 83738. NAFTOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY:NAFTOBUDOWA S.A. KRS 0000002864. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4912/3/325]
Poz. 83742. PATTERN COMMUNICATIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000033523. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10293/3/310]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 1. NAFTOBUDOWA S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 3. ulica POWSTAŃCÓW nr domu 66 miejscowość KRAKÓW
kod pocztowy 30-964 poczta KRAKÓW
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wpisać: 1 1. GORACY 2. ANDREAS JOSEF 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. KRUSZEWSKA 2. TERESA EMILIA 3. 48081703568 4. PROKURA ŁĄCZNA
- 105 -
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica PROKURATORSKA
nr domu 8 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-074 poczta
WARSZAWA
wpisać: 2. ulica POWĄZKOWSKA nr domu 15 kod
pocztowy 01-797 poczta WARSZAWA
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji 1. BODNAR 2. MARCIN ŁUKASZ
3. 68122901274) 4. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 4. PREZES ZARZĄDU
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BOYLE 2. MARK
wpisać: 2 1. MCCLOSKEY 2. SYLWIA 3. 70082100501
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data
złożenia 18.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię
OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.
3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA
01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2002 R.
DO DNIA 31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83743. POL-MOT TUR SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000061204. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3520/3/369]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. „POL-MOT MRĄGOWO”
SPÓŁKA AKCYJNA
wpisać: 3. POL-MOT TUR SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2003 R. REP. A NR
2013/2003, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA
§ 1 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 26.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za
jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.
- 31.12.2002 R.
Poz. 83744. POL-MOT ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI
MOTORYZACYJNEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000042247. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3551/3/733]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 29.05.2003 R. REPERTORIUM A NUMER
1751/2002, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SŁOWACKIEGO 26, 35-060 RZESZÓW, NOTARIUSZ
DOROTA BLAJER-SZAŁYGA. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.
Dz. 2 Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
wykreślić: 1 1. MICHNO 2. TADEUSZ 3. 37101102670
4. ŁĄCZNA
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 31 61 Z PRODUKCJA
WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO ORAZ CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I SILNIKÓW 2 1. 31 61 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 3 1. 31 61 Z USŁUGI W ZAKRESIE
OBRÓBKI METALI, NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE ORAZ PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH 4 1. 60 23 USŁUGI W ZAKRESIE PASAŻERSKIEGO I TOWAROWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W OPARCIU O POSIADANĄ BAZĘ
5 1. 51 12 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA HURTOWA
I DETALICZNA/W TYM W SKLEPACH ZAKŁADOWYCH/ PRODUKTAMI PRZEMYSŁOWYMI WŁASNYMI I OBCYMI /W TYM POJAZDAMI MECHANICZNYMI/ W KRAJU I ZA GRANICĄ
wpisać: 6 1. 34 30 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH
SILNIKÓW 7 1. 31 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 28 5 OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
9 1. 28 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 10 1. 25 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
11 1. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW MECHANICZNYCH 12 1. 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 13 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 15 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 16 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002
R. - 31.12.2002 R. data złożenia 11.06.2003 2. okres
za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. UCHWAŁA NR 5/2003 WZA POL-MOT ZEM S.A. Z 29.05.2003 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
UCHWAŁA NR 4/2003 WZA POL-MOT ZEM S.A.
Z 29.05.2003 R.
Poz. 83745. „POLGAZTELEKOM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016728. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13836/3/406]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
2002 ROK data złożenia 17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83746. „POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA-BYDGOSZCZ” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052807.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2150/3/857]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. data złożenia 26.05.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. 31.12.2001 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.
Poz. 83747. POLSKI FUNDUSZ BUDOWLANY
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000082682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12287/3/735]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina
WARSZAWA-BEMOWO miejscowość WARSZAWA
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ
miejscowość JANIKOWO
wykreślić: 2. ulica GÓRCZEWSKA nr domu 181 kod
pocztowy 01-459 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica GNIEŹNIEŃSKA nr domu 28 kod
pocztowy 62-006 poczta KOBYLNICA
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIANY Z DNIA 12.06.2003 R. REPERTORIUM A NUMER
9022/2003 SPORZĄDZONY W KANCELARII: MAREK
KOLASA NOTARIUSZ AGNIESZKA WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA
PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KOLASĄ ZMIANA § 2 STATUTU - ZMIANA SIEDZIBY ZMIANA §
5 STATUTU - ZMIANA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZMIANA § 7 STATUTU - PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZMIANA § 18 PKT 1 STATUTU - ZMIANA
LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
- 106 -
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 1. 11400000,00 PLN
wpisać: 1. 11700000,00 PLN
wykreślić: 3. 11400000
wpisać: 3. 11700000
wykreślić: 4. 1,00 PLN
wpisać: 4. 1,00 PLN
wykreślić: 5. 102000,00 PLN
wpisać: 5. 11700000,00 PLN
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 2 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA
3 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
5 1. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
6 1. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 7 1. 63 11
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 8 1. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TURYSTYKĄ 9 1. 63 40 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 10
1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 11 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 12 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13 1. 70 11
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 14 1. 70 12 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15
1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI
NIERUCHOMOŚCI 16 1. 70 32 ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 17 1. 74 14
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 18 1. 74 40 Z REKLAMA
wpisać: 19 1. 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 20 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA 21 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 22 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY,
Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 23 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 24 1. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY 25 1. 63 11 Z PRZEŁADUNEK TOWARÓW 26
1. 63 11 Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 27 1. 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 28 1. 63 40 Z DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 29
1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 30 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI
EMERYTALNO-RENTOWYMI 31 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 32 1. 70 11 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 33 1. 70 12 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 34 1. 70 31 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 35
1. 74 14 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 1. 74 40 Z REKLAMA
Poz. 83748. POŁUDNIOWE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO „CHEŁMEK” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000058992. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4736/3/369]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 25 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 5 Postępowanie upadłościowe wpisać:
1 1. nazwa organu wydającego SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWO-UKŁADOWYCH sygnatura lub inne oznaczenie sprawy
U 155/02/S data wydania 27.06.2003 PRub. Dane
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
syndyka 1 1. STRATOS T.SZOPA; T.ŁABUDA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 357070120 4. 0000130077
Poz. 83749. POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
EKSPORTU BUDOWNICTWA „INTERBUD” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000115696. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.06.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3807/3/837]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 28.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83750. PORT - HOL SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000119089. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/2957/3/472]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 20.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki
złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83751. POWĄZKOWSKA INVEST SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000132652. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13822/3/481]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
Poz. 83752. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE „WAFRO” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000130942. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.09.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4726/3/48]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83753. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000050306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.10.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/2996/3/355]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
11 WRZEŚNIA 2003 R.
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAKOWSKI
2. DARIUSZ JAN 3. 73112402693
wpisać: 2 1. MARZEC 2. MAREK 3. 53021707034
wykreślić: 3 1. GORGOŃ 2. HENRYK FRANCISZEK
3. 44060402833
wpisać: 4 1. MATUSZCZAK 2. JERZY 3. 58080513437
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.11.2001 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.11.2001 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.11.2001 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.11.2001 - 31.12.2002
Poz. 83754. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FAELBET SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000137753. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10486/3/394]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MYSZKA 2. EDWARD EUGENIUSZ
3. 32082902019 4. PREZES 5. NIE
wpisać: 2 1. KOZŁOWSKI 2. MAREK
3. 50051902318 4. WICEPREZES 5. NIE 3 1. MYSZKA 2. KRZYSZTOF MACIEJ 3. 62091603735 4. WICEPREZES 5. NIE
wykreślić: 4 (dla pozycji 1. OSOCHOCKI 2. RYSZARD STANISŁAW 3. 48040307134) 4. WICEPREZES
wpisać: 4. PREZES
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CZAPIK 2. WIESŁAWA 3. 33071501826
wpisać: 2 1. MYSZKA 2. EDWARD EUGENIUSZ
3. 32082902019
wykreślić: 3 1. ZAWISTOWSKI 2. JĘDRZEJ
3. 36080108118
wpisać: 4 1. OSOCHOCKA 2. MAGDALENA ARLETA 3. 76121201448
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKI 2. MAREK 3. 50051902318
4. JEDNOOSOBOWA
Poz. 83755. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO „PZZ” SPÓŁKA
AKCYJNA W BYDGOSZCZY. KRS 0000046533.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2865/3/890]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIGAJ PALUSZEK 2. WIESŁAWA
MARIA 3. 50090803560 4. CZŁONEK ZARZĄDU
5. NIE
wpisać: 2 1. KRZYŻANOWSKI 2. TOMASZ CZESŁAW 3. 60060602233 4. CZŁONEK ZARZĄDU
5. NIE
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić:
1 1. PRZYSTRZELSKI 2. ARKADIUSZ 3. 69122705219
4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
wpisać: 2 1. BIGAJ PALUSZEK 2. WIESŁAWA MARIA 3. 50090803560 4. ŁĄCZNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ROK
OBROTOWY 2002 data złożenia 01.07.2003 2. okres
za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2002
3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
ROK OBROTOWY 2002
- 107 -
Poz. 83756. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000020756. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2967/3/793]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KŁODZIŃSKI 2. MACIEJ 3. 60070406111 4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STRANZ 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF 3. 68061304536
wpisać: 2 1. DROBIK 2. SZYMON TEODOR
3. 57042001175
wykreślić: 3 1. KLUK 2. KRYSTYNA MARIANNA
3. 41121306608
wpisać: 4 1. OHL 2. MARIAN DARIUSZ 3. 59101513919
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić: 1 1. PILISZKO 2. TADEUSZ 3. 48080512475
4. PROKURA SAMOISTNA
wpisać: 2 1. BOTULIŃSKI 2. RADOSŁAW SYLWESTER 3. 69081201399 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 03.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83757. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE „SZEPTEL” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000003901. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3581/3/696]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 27.06.2003 R. W KN SYLWI MARKOWSKIEJ
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, REP. A NR
2173/2003 ZMIENIONO PARAGRAF 3, PARAGRAF 4 (NOWE OZNACZENIE PARAGRAF 8),
PARAGRAF 5 (NOWE OZNACZENIE PARAGRAF 15), PARAGRAF 6 (NOWE OZNACZENIE
PARAGRAF 19), PARAGRAF 1 UST 3, PARAGRAF 2 UST 6 STATUTU; DODANO W STATUCIE PARAGRAF 2 UST 1 (ZE ZNACZKIEM 2),
PARAGRAFY: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 20
Rub. 8 Kapitał zakładowy wykreślić: 2. 7950000,00 PLN
wpisać: 2. 4000000,00 PLN
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY ZARZĄD PREPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 64 20 A TELEFONIA
STACJONARNA I TELEGRAFIA 2 1. 64 20 B TELEFONIA RUCHOMA 3 1. 64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA 4 1. 64 20 D RADIOKOMUNIKACJA 5 1. 64 20 E RADIODYFUZJA
6 1. 64 20 F TELEWIZJA KABLOWA 7 1. 64 20
G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
wpisać: 8 1. 64 20 TELEKOMUNIKACJA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83758. SPED-PRO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000030630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.07.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13183/3/101]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BANASIK 2. ZBIGNIEW 3. 64110211837
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83759. SUMTECH SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000044607. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3686/3/802]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2003 R. REPERTORIUM A NUMER 2627/2003, NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA,
KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE-ZMIENIONY § 4 POPRZEZ DODANIE NOWYCH PUNKTÓW
DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 45 34 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 3 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 5 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002
R. - 31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 2. okres
za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MAJCHRZAK 2. ZBIGNIEW BOLESŁAW 3. 55110703815
wpisać: 2 1. POŁETEK 2. TOMASZ ZBIGNIEW
3. 74121103173
wykreślić: 3 1. SZATYŃSKI 2. JAKUB PIOTR
3. 72070311191
wpisać: 4 1. PETROW 2. WALDEMAR PIOTR
3. 53062905275
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R- 31.12.2002 data złożenia 09.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R- 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R- 31.12.2002
Poz. 83762. WARMIŃSKO-MAZURSKI RYNEK
HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS
0000069977. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4512/3/921]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83763. WARSZAWSKIE ZAKŁADY SPRZĘTU
ORTOPEDYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000058915. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.11.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12726/3/913]
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji 1. JÓŻWIAK 2. BARBARA BOŻENA
3. 53100904587) 4. PREZES ODDELEGOWANY
Z RADY NADZORCZEJ
wpisać: 4. PREZES ZARZĄDU 2 1. REGULSKA 2. KRYSTYNA 3. 56020803343 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JÓŹWIAK 2. BARBARA BOŻENA 3. 53100904587
wpisać: 2 1. KOMAR MORAWSKA 2. AGNIESZKA
ANNA 3. 63070204406
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 08.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002 R. 3. okres za
jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 - 31
GRUDNIA 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2002 - 31 GRUDNIA 2002 R.
Poz. 83765. ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH OLSZTYN - SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000019827. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3647/3/919]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 23.06.2003 R. NOTARIUSZ JOLANTA KRZYSZTOŃ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLSZTYNIE,
REP. A NR 514/2003 - ZMIENIONO § 10, § 17 UST
2, § 18 UST 8 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OLSZEWSKI 2. ANTONI 3. 47061604457
wpisać: 2 1. RONKKO 2. TUOMO TAPANI
wykreślić: 3 1. NAKIELSKI 2. TADEUSZ JÓZEF
3. 52070301893
wpisać: 4 1. DAHLGREN 2. SVEN MARTIN
wykreślić: 5 1. SOKÓŁ 2. JAN 3. 56080205219
wpisać: 6 1. LESKINEN 2. JUKKA ANTERO
wykreślić: 7 1. PODKOWA 2. MAREK TOMASZ
3. 51010122138
wpisać: 8 1. KURUNSAARI 2. SAMI MARKUS
Rub. 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury wykreślić:
1 1. KAPUSTO 2. ZDZISŁAW JÓZEF 3. 49022504930
4. SAMOISTNA 2 1. SZULGO 2. JAN JÓZEF
3. 45050503615 4. SAMOISTNA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BORTNOWSKI
2. GRZEGORZ ZBIGNIEW 3. 64032409918
wpisać: 2 1. WOŹNIAKIEWICZ 2. KRYSTYNA
3. 58112501566
wykreślić: 3 1. WYRZYKOWSKI 2. KONRAD JANUSZ 3. 47060300118
wpisać: 4 1. BRUŹDZIAK 2. PIOTR RAFAŁ
3. 74082500033
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
2. okres za jaki złożono opinię 2002 3. okres za jaki
złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2003 R., REPERTORIUM
A NR 15539/2003, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM
Z DNIA 04.07.2003 R., REPERTORIUM A NR
16349/2003, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE,
W PAR. 6 STATUTU SPÓŁKI DOPISANO PKT 11.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRYTNER 2. RYSZARD ADAM 3. 59072714917
wpisać: 2 1. DZIUBAK 2. HELENA 3. 52022301308
wykreślić: 3 1. BOROWIECKA 2. ELŻBIETA BARBARA 3. 56022204166
wpisać: 4 1. WITEWSKA 2. JULITTA DANUTA
3. 42100401866
wykreślić: 5 1. MIECZNIK 2. ANDRZEJ WŁADYSŁAW 3. 51110703657
wpisać: 6 1. CHĘCIŃSKI 2. PAWEŁ ANDRZEJ
3. 56050103477
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.12.2001 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.12.2001 - 31.12.2002
Poz. 83761. TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO „KRAK-SYSTEM” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000080611. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6296/3/932]
Poz. 83764. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000067444. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12725/3/512]
Poz. 83767. ZAKŁADY MIĘSNE JANOWIEC
WIELKOPOLSKI 2000 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000006847. SĄD REJONOWY W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.04.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8451/3/987]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
Poz. 83760. TECHNOLOGIE BUCZEK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000075683. SĄD REJONOWY
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8006/3/983]
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
- 108 -
Poz. 83766. ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000139014. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14010/3/621]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica MIŃSKA nr domu 25 nr
lokalu 309 kod pocztowy 03-808 poczta WARSZAWA
wpisać: 2. ulica GROCHOWSKA nr domu 316/320
kod pocztowy 03-839 poczta WARSZAWA
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002
R. - 31.12.2002 R. data złożenia 16.06.2003 2. okres za
jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA ROK 2002
Poz. 83768. ZAKŁADY MIĘSNE POZMEAT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000085315. SĄD REJONOWY
W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.02.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/11247/2/377]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WACHNIK 2. ANDRZEJ 3. 51101408857 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. WOŹNIAK 2. ROMAN SŁAWOMIR
3. 65082302718 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83769. ZAKŁADY WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
„STILON” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000135437.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3259/3/638]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 19.05.2003 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA MAŁGORZATA BACHALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR
5074/2003 - ZMIENIONO § § :9, 17, 18, 20.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. REINTHALER 2. PETER
wpisać: 2 1. FORNET 2. JEAN-PIERRE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83770. ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000077201. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4577/3/852]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 21.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
h) Spółdzielnie
Poz. 83771. BANK SPÓŁDZIELCZY W BRWINOWIE.
KRS 0000015266. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/10177/3/171]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 22.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 R.31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 1.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83772. BANK SPÓŁDZIELCZY W MIELCU. KRS
0000096030. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4212/3/618]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. 1. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB 2 PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. WYJĄTEK
STANOWIĄ SPRAWY UREGULOWANE W PAR. 26
UST. 2 PKT 8 I PAR. 32 UST. 3 STATUTU.
2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB,
ŻE POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SWOJE PODPISY ZAMIESZCZAJĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA. PEŁNOMOCNICY:
IRENA ŁAGÓD, JANINA KOZIOŁ, PAULINA KOŁC,
MIECZYSŁAW ZAŁUCKI, JÓZEFA PIETRAS, GENOWEFA CZAJA, JÓZEFA ŻELAZKO, PYŹ MONIKA,
MARZENA PIERÓG, MARIA SABAT, RENATA RZESZÓT, KAZIMIERA GNIDA, GRZEGORZ HALIK, TERESA KOTULA, BARBARA GŁAZ.
wpisać: 2. 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB 2 PEŁNOMOCNIKÓW
USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNI PRZEZ ZARZĄD. WYJĄTEK STANOWIĄ SPRAWY UREGULOWANE W PAR. 26 UST. 2 PKT 8 I PAR. 32 UST.
3 STATUTU. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADA SIĘ W TEN
SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SWOJE PODPISY ZAMIESZCZAJĄ OSOBY
UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA. PEŁNOMOCNICY: JANINA KOZIOŁ, MIECZYSŁAW ZAŁUCKI, JÓZEFA PIETRAS, GENOWEFA CZAJA, JÓZEFA ŻELAZKO, MARZENA PIERÓG, MARIA SABAT, RENATA RZESZUT, KAZIMIERA BŁONIECKA,
GRZEGORZ HALIK, TERESA KOTULA, BARBARA
GŁAZ, ELŻBIETA JĘDRZEJOWSKA, GRAŻYNA KOŁODZIEJ, MARIA MIESZKOWSKA.
żono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki
złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83775. CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WINYL. KRS 0000039115. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7355/3/419]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 R. data złożenia 23.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie ZA 2002 R.
Poz. 83776. DZIEWIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„1 MAJA”. KRS 0000028740. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4635/3/867]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 14.06.2003 R. PAR. 74 UST. 4, PAR. 74 PKT 6
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KRZANAK 2. ZOFIA
EWA 3. 55121810584
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
22.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002
R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 1.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83777. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000103218. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.04.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2481/3/524]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 UCHWAŁĄ NR 4 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BS
W OTMUCHOWIE Z DNIA 30.04.2003 R. ZMIENIONO PAR. 2, 4, 18, 24, 38 STATUTU.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DZIURMAN 2. ALBIN 3. 51030101591 2 1. JAROSIEWICZ 2. STANISŁAW 3. 40101305950
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 26 MAJA
2003 R. - ZMIANA PUNKTÓW 10.2; 10.4 STATUTU
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRYSTEK 2. GENOWEFA 3. 36092206785
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OJDOWSKA 2. RENATA 3. 68072103845
wpisać: 2 1. ŁEPEK 2. MIROSŁAW 3. 61052012658
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 12.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83774. BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. KRS 0000082616. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4929/3/453]
Poz. 83778. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000059315. SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.11.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/5407/3/575]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki zło-
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wykreślić:
1 17.05.2003 R. - ZMIENIONO § 5
wpisać: 17.05.2003 R. - ZMIENIONO § 9
Poz. 83773. BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE.
KRS 0000117880. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3439/3/198]
- 109 -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 83779. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. KRS 0000133644. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.10.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5284/3/738]
Poz. 83783. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W PARCZEWIE. KRS 0000101298. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.03.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5964/3/803]
Poz. 83787. NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „OŚWIATA”. KRS 0000049009.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2170/3/499]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK
2. WIESŁAW 3. 50071003455 2 1. KOWALCZUK
2. BERNARD 3. 48092613199 3 1. ALEKSANDROWICZ 2. KRZYSZTOF 3. 60080200259
wpisać: 4 1. SOKOŁOWSKI 2. EUGENIUSZ
3. 39101508456 5 1. NOWAK 2. RÓŻA 3. 53010503364
6 1. GOŁACKI 2. ANTONI 3. 44102406597
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za
jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83780. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” GILOWICE-ŁĘKAWICA. KRS
0000072446. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2012/3/274]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia
28.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83781. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W GRABICY - W LIKWIDACJI.
KRS 0000106469. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI
ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.04.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4893/3/193]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W GRABICY
wpisać: 3. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W GRABICY - W LIKWIDACJI
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PEŁKA 2. BOŻENA 3. 59093016027 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. SKORUPA 2. KRYSTYNA 3. 49040406267 4. Z-CA PREZESA ZARZĄDU
5. NIE 3 1. GŁOWACKI 2. STEFAN FRANCISZEK
3. 40043008937 4. SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 6 Rub. 1 Informacje o likwidacji wpisać:
1 1. 26.03.2003 R. UCHWAŁA NR 4 Z DNIA
28.01.2003 R. WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 26.03.2003
R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
3. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów
1 1. PEŁKA 2. BOŻENA 3. 59093016027
Poz. 83782. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W NOWYM WIŚNICZU. KRS
0000132829. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.09.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4200/3/495]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 83784. GMINNA SPÓŁDZIELNIA PIETROWICE
WIELKIE. KRS 0000113889. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/5018/3/893]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.200231.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83785. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POGODNO”. KRS
0000108831. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4911/3/924]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
ZA 2002 ROK data złożenia 18.06.2003 3. okres
za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK
Poz. 83786. MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„SAM-81”. KRS 0000134688. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.10.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13324/3/778]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 28.06.2003 R. ZMIANA PAR. 3, 19, 20, 21, 27;
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia
16.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002
4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 DO 31.12.2002
- 110 -
Poz. 83788. OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA
TURYSTYCZNA „GROMADA”. KRS 0000076030.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/10458/3/233]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 DNIA
6 CZERWCA 2003 R. UCHWAŁĄ NR 12 ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO: - W PAR. 1 UST.
3, - W PAR. 10 UST. 1, - W PAR. 11 UST. 1, - W PAR.
11 UST. 2, - W PAR. 12 UST. 5-10, - W PAR. 15 UST.
1 PKT A), - W PAR. 16 UST. 5, - W PAR. 17 UST. 2,
- W PAR. 17 UST. 3, - W PAR. 26 UST. 1.
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MIKOŁAJCZAK 2. TADEUSZ 3. 57080512378 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BARBACHOWSKA
2. BOŻENA 3. 53010304187
wpisać: 2 1. KURZYDŁO 2. WŁADYSŁAW 3. 38062702732
wykreślić: 3 1. BUGAŃSKI 2. JACEK 3. 55090203679
wpisać: 4 1. PÓŁTORAK 2. KAZIMIERZ 3. 51100604711
wykreślić: 5 1. JACOLIK 2. MARIAN 3. 42081801974
wpisać: 6 1. WĄDOŁOWSKI 2. STANISŁAW
3. 30020104475
wykreślić: 7 1. KORDAS 2. JERZY 3. 41020302473
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 23.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83789. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIASKACH. KRS 0000072707. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6232/3/402]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 DNIA 18
CZERWCA 2003 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 7/2003 DODANO W PAR. 12 UST. 2 ZDANIE DRUGIE ORAZ ZMIENIONO PAR. 12 UST. 3.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 24.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.
Poz. 83790. ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRAGA”. KRS 0000093107. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12265/3/291]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 08.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83791. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „MORENA”. KRS 0000097897. SĄD REJONOWY W GDANSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.03.2002.
[GD.XII NS-REJ.KRS/5584/3/41]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 27-062003 R. PAR. 1 UST. 2 - ZMIANA PAR. 8 - ZMIANA
PAR. 9 UST. 3 - ZMIANA PAR. 12 PKT 7 - ZMIANA
PAR. 15 UST. 3 - SKREŚLONY PAR. 16 UST. 6 ZMIANA PAR. 17 UST. 5 - ZMIANA PAR. 18 UST.
2 I 3 - ZMIANA PAR. 20 UST. 2 - SKREŚLONO PAR.
22 UST. 2 - ZMIANA PAR. 27 UST. 5 - SKREŚLONO
PAR. 27 UST. 6 - ZMIANA NUMERACJI PAR. 35
UST. 3 - ZMIANA PAR. 37 UST. 1 - ZMIANA PAR.
39 UST. 6 - SKREŚLONY PAR. 48 UST. 6 - ZMIANA
PAR. 48 UST. 7 - SKREŚLONY PAR. 51 - ZMIANA
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83792. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAROSŁAWIU. KRS
0000111918. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5439/3/340]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 09.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
30.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83795. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA „DROMEX”. KRS
0000067657. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/10556/3/532]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 24.06.2003 R. - § 58 UST. 4
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 26.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83796. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA „POZNANIAK”. KRS
0000060859. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/6187/3/911]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 9 CZERWCA 2003 ROKU ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 1 DODAJĄC UST. 2 STATUTU.
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia
18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD
01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
Poz. 83793. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KOŚCIERZYNIE. KRS
0000128486. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU,
XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/3895/3/924]
Poz. 83797. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „WIEDEŃSKA”. KRS 0000070816. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12594/3/156]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 12.06.2003 R. - ZM. PAR. 9 PKT 2, PAR. 9 PKT 3,
PAR. 34 PKT 2 A, PAR. 37 UST. 1 STATUTU;
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PRZYTARSKA 2. KRYSTYNA 3. 41091702200
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KIWORKOWA 2. DŻULIETTA 3. 57031115681
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83794. „SPOŁEM” WIDZEWSKA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W ŁODZI. KRS 0000080469. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4832/3/866]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
Poz. 83798. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „KWADRAT” W UPADŁOŚCI. KRS
0000012945. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.05.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12978/3/522]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 05.06.2003 R. ZMIANA: § 4 PKT 5, § 14 PKT 2, §
93 PKT 1, § 93 PKT 5, § 93 PKT 6
- 111 -
Poz. 83799. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „MARS”. KRS 0000125709. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13727/3/385]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 22.05.2003 R. ZMIENIONO § 2 PKT 2, § 3, § 4 UST.
1, § 5 UST. 2, § 6 UST. 5 PKT 1, § 7, § 11, § 14 UST.
2, TYTUŁ „C”, § 15, § 16 UST. 1, § 18, § 20 UST.
1 I 2, § 22, § 25, § 29, § 41, § 42, § 47, § 49 UST. 3,
§ 64 UST. 2, § 76, § 78 UST. 1, § 80 UST. 1, DODANO: § 4 PKT 5, § 18 UST. 5 I 6, § 22A, § 22B, § 29
INDEKS 1, § 41 UST. 9, § 71 UST. 1 PKT 23, SKREŚLONO: § 5 UST. 2 PKT 1 TYTUŁ D W ROZDZIALE
III, § 44 UST. 2 PKT 2, § 60 UST. 3 PKT 4 § 77 UST.
2 PKT 1, § 79, § 81
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. IRACKI 2. LESZEK
3. 34010503714
wpisać: 2 1. KOŹMIŃSKI 2. BOGDAN MARIA
3. 49100702072
wykreślić: 3 1. PAWŁOWSKI 2. TOMASZ
3. 72081004312
wpisać: 4 1. MROCZYŃSKI 2. LESZEK BOHDAN
3. 58100302250
wykreślić: 5 1. ROGALSKI 2. KRZYSZTOF
3. 49091101418
wpisać: 6 1. BARANIAK 2. PIOTR STANISŁAW
3. 72050800510 7 1. MAŚLANKA 2. TOMASZ MICHAŁ 3. 71022700054 8 1. FROM 2. ZBIGNIEW KAZIMIERZ 3. 44101701075
Poz. 83800. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „RZEMIEŚLNIK BIS”. KRS
0000052446. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5668/3/104]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 26.05.2003 - CAŁKOWITA ZMIANA STATUTU
UCHWAŁĄ NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA
SBM „RZEMIEŚLNIK-BIS” WRAZ Z PRZYJĘCIEM
NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. ROMAŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. 62031707556 2 1. JABŁOŃSKI 2. MIROSŁAW 3. 71071304070
wykreślić: 3 1. WRZOS 2. MAŁGORZATA BEATA
3. 62121104782
wpisać: 4 1. PIETRAS 2. DARIUSZ 3. 65122600714
wykreślić: 5 1. GRZELAK 2. STANISŁAW WITOLD
3. 38051702879
wpisać: 6 1. ZIĘTEK 2. ZOFIA 3. 56071006467
Poz. 83801. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „MERKURY”. KRS 0000038688. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11576/3/245]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 23.06.2003 ROK - ZMIANA STATUTU W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: § 3 UST. 2: PKT 1-ZMIENIONY, PKT 1 Z INDEKSEM 1-DODANY; § 4: UST. 2ZMIENIONY, UST. 4 PKT 2-ZMIENIONY, UST.
4 PKT 3-ZMIENIONY, UST. 5-ZMIENIONY; § 6 PKT
3-ZMIENIONY; § 7: UST. 5 Z INDEKSEM 1-5 Z INDEKSEM 3-DODANY, UST. 6-ZMIENIONY; § 7 Z INDEKSEM 1, § 7 Z INDEKSEM 2, § 7 Z INDEKSEM 3DODANE, § 9 UST. 1-3-ZMIENIONE, § 10 UST. 1ZMIENIONY; § 29-ZMIENIONY; § 29 Z INDEKSEM
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1-DODANY, § 30-ZMIENIONY; § 31: UST. 1ZMIENIONY, UST. 1 Z INDEKSEM 1-DODANY,
UST. 3 Z INDEKSEM 1-DODANY, UST. 6-USUNIĘTY; § 31 Z INDEKSM 1, § 31 Z INDEKSEM 2,
§ 31 Z INDEKSEM 3, § 34 Z INDEKSEM 1-DODANE; § 35: UST. 1-ZMIENIONY, UST. 7-USUNIĘTY; § 51 UST. 4-ZMIENIONY; § 59 UST. 3-DODANY; § 63 UST. 16-DODANY
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83802. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ELREMET”
W BIAŁEJ PODLASKIEJ. KRS 0000082976. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6124/3/782]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 28.06.2003 UCHWAŁA NR 8/2003 DODANO:
W PAR 78 UST. 1 - PKT 5, PAR 79A UST. 1 I UST. 2;
ZMIENIONO: W PAR 84 UST. 7
Poz. 83803. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. DR
FRANCISZKA WITASZKA. KRS 0000010960. SĄD
REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2001.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/5945/3/562]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 13.06.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83804. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH.
KRS 0000009975. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4171/3/42]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 04.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83805. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. KRS
0000082980. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2287/3/728]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 R. data złożenia 02.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002 R.
Poz. 83806. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„SŁUŻEW NAD DOLINKĄ”. KRS 0000079647. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13904/3/742]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 17.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83807. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„DUNIKOWSKIEGO”. KRS 0000099786. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11638/3/864]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ROZWADOWSKI 2. EDWARD 3. 51020306414
4. WICEPREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. KUPCZYŃSKA 2. MARTA 3. 52011105087
4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA NADOZRCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. RYNKOWSKI 2. JERZY KONRAD 3. 24122402375
wpisać: 2 1. RYNKOWSKA 2. JADWIGA EWA
3. 40032403060
wykreślić: 3 1. BRZOZOWSKA 2. JADWIGA
3. 46041004005
wpisać: 4 1. ŻOCHOWSKI 2. MAREK CEZARY
3. 39022501914
wykreślić: 5 1. KORNILUK 2. PIOTR 3. 32062702297
wpisać: 6 1. ŁOJEWSKI 2. ANDRZEJ 3. 68111000539
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83808. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„JUTRZENKA” W KOSZALINIE. KRS 0000124361.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/2373/3/904]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83809. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„KORAB” W USTCE. KRS 0000089752. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4218/3/24]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 14
CZERWCA 2003 R. - UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI
STATUTU
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
wpisać: 2 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 3 1. 70 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 70 12 KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 1. 70 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
- 112 -
Poz. 83810. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„MOKOTÓW” WARSZAWA. KRS 0000010365. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11086/3/61]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 30.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83811. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„MORENA”. KRS 0000110227. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4534/3/365]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA W KOSTRZYNIE N/O
wpisać: 3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„MORENA”
Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 26.06.2003 R UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOWALSKA 2. NINA 3. 49010812384 4. ZASTĘPCA PREZESA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KOWALSKA 2. NINA
3. 49010812384
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 70 11 Z DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNIA MOŻE: BUDOWAĆ LUB NABYWAĆ LOKALE
MIESZKALNE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH
JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH: A) LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU O TREŚCI OKREŚLONEJ W ART. 218 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE,
B) WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
O TREŚCI OKREŚLONEJ W ART. 223 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, C) LOKATORSKIEGO PRAWA
DO LOKALU ZE ŚRODKÓW KFM (KRAJOWEGO
FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO), 2 1. 70 11 Z BUDOWAĆ LUB NABYWAĆ LOKALE UŻYTKOWYCH
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUCIE,
3 1. 70 11 Z BUDOWAĆ LUB NABYWAĆ GARAŻE
ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE W WIELOSTANOWISKOWYCH LOKALCH GARAŻOWYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUTCIE, 4 1. 70 32
A PRZYDZIELAĆ CZŁONKOM LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH: A) LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU O TREŚCI OKREŚLONEJ W ART.
218 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, B) WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU O TREŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 223 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, C) LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU ZE ŚRODKÓW KFM (KRAJOWEGO FUNDUSZU
MIESZKANIOWEGO), 5 1. 70 32 B PRZYDZIELAĆ
CZŁONKOM LOKALE UŻYTKOWE NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W STATUCIE, 6 1. 70 32 B PRZYDZIELAĆ CZŁONKOM GARAŻE ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE W WIELOSTANOWISKOWYCH LOKALACH GARAŻOWYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUCIE, 7 1. 70 20 Z WYNAJMOWAĆ
INNYM OSOBOM LOKALE UŻYTKOWE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUCIE, 8 1. 70 20
Z WYNAJMOWAĆ INNYM OSOBOM GARAŻE
ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE W WIELOSTANOWISKOWYCH LOKALACH GARAŻOWYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUCIE, 9 1. 70 20
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z WYNAJMOWANIE CZŁONKOM I INNYM OSOBOM LOKALE MIESZKALNE I GARAŻE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W STATUCIE. 10 1. 70 1 SPÓŁDZIELNIA PROWADZI
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ SAMODZIELNIE. W RAMACH TYCH DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNIA MOŻE: PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W INTERESIE SWOICH CZŁONKÓW, 11 1. 70 12
Z NABYWAĆ POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 12
1. 70 11 Z BUDOWAĆ LUB NABYWAĆ DOMY
MIESZKALNE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE, 13 1. 70
20 Z ODDAWAĆ JE W NAJEM, 14 1. 70 11 Z PROWADZIĆ GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I UŻYTKOWYMI, 15 1. 70 32 ZARZĄDZAĆ
MAJĄTKIEM WŁASNYM I DOMAMI MIESZKALNYMI PRZEJĘTYMI W ADMINISTRACJĘ, 16 1. 45 42
Z PROWADZIĆ ZAKŁADY PRODUKCJI POMOCNICZEJ, ZAKŁADY REMONTOWO-BUDOWLANE, 17
1. 92 34 Z ORGANIZOWAĆ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNĄ POMOC I KRZEWIĆ KULTURĘ
WSPÓŁŻYCIA, 18 1. 92 31 F PROWADZIĆ ŚWIETLICĘ, KLUBY, 19 1. 52 63 Z PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ I USŁUGOWĄ.
wpisać: 20 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 21 1. 70 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 22 1. 70 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
23 1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 25 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ
I SPORTEM 26 1. 70 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA
RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH
BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH 27 1. 70 11
Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW
W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI 28 1. 45 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ
CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI
MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU 29 1. 70 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM
PRZEZNACZENIU 30 1. 70 20 Z BUDOWANIE LUB
NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM
PRZEZNACZENIU 31 1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ
SPÓŁDZIELNI 32 1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 33 1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI
JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA
PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI 34 1. 92 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002
R - 31.12.2002 R data złożenia 16.07.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 01.01.2002 R - 31.12.2002
R 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002
R - 31.12.2002 R
Poz. 83812. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NIEDŹWIADEK” WARSZAWA. KRS 0000109342.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13002/3/31]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
11 WRZEŚNIA 2003 R.
1 25.06.2003 R. PAR. 4 UST. 1 PKT B; PAR. 5 UST.
4; PAR. 8 UST. 4 PKT A; PAR. 16 UST. 1A; PAR.
22A; PAR. 24 UST. 2; PAR. 27 UST. 1; PAR. 34 UST.
1; PAR. 34 UST. 7; PAR. 36 UST. 2; ROZDZIAŁ VI;
PAR. 48 - 55
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JEZIERSKI 2. ANDRZEJ 3. 45041102317
wpisać: 2 1. KALINOWSKI 2. TADEUSZ HIERONIM
3. 31082801892
wykreślić: 3 1. PIETRZAK 2. MIEROSŁAWA WACŁAWA 3. 34092803186
wpisać: 4 1. MURAWSKI 2. BARTŁOMIEJ
3. 74082000472
wykreślić: 5 1. BRZEZICKA 2. BARBARA
3. 35040203164
wpisać: 6 1. GRZEŚKOWIAK 2. LECH JAN
3. 37092302419
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 11.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83813. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ODRODZENIE” W CHEŁMIE. KRS 0000165562. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.06.2003.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6110/3/857]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
wpisać: 2. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
Poz. 83814. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PODLEŚNA”. KRS 0000041813. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12534/3/230]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
1 30.05.2003 R. ZMIANA § 3, § 4, § 5 UST. 4, 5 I 8,
§ 6, § 7, § 9 UST. 2 I 3, § 12 UST. 1 I 3, § 15, § 18
UST. 2, § 20, § 21, § 22, § 24, § 27 UST. 1 I 3, § 40
UST. 2 I 5, § 57 UST. 3, § 60 UST. 3, SKREŚLONO:
§ 5 UST. 6, § 19 UST. 4 I 5, § 28 UST. 3, § 54 UST.
4, DODANO: § 18 UST. 8 TYTUŁ IV.1 OBEJMUJĄCY § 28 Z INDEKSEM 1, § 28 Z INDEKSEM 2, § 28
Z INDEKSEM 3.
Poz. 83815. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„SZARE DOMY”. KRS 0000093164. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.02.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/11729/3/45]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BLANKIEWICZ 2. BARBARA 3. 51011503062
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. KĘPKA 2. JERZY LEON 3. 37041102879
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
- 113 -
wykreślić: 3 1. MECHOWICKA - STEFAŃCZUK
2. ALEKSANDRA MAŁGORZATA 3. 50022605705
4. V-CE PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 4 1. HAGEL 2. KRZYSZTOF RADOSŁAW
3. 45042700958 4. V-CE PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wykreślić: 5 1. ROSZKOWSKI 2. MACIEJ WŁADYSŁAW 3. 43073101351 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 6 1. KĄDZIELA 2. ROBERT JAROSŁAW
3. 68010801657 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DUSZYŃSKI 2. JACEK 3. 41010500955 2 1. RYBICKI 2. JEREMA
3. 27102501875 3 1. LUTOSŁAWSKA - MALEWSKI
2. WANDA 3. 40022602185
Poz. 83816. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„ZACISZE” W USTRONIU. KRS 0000091346. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2007/3/958]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SMOLARZ 2. JAN JÓZEF 3. 54022211117
4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. GEMBARZEWSKI 2. LUDWIK MIECZYSŁAW 3. 25082505818 4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 5. NIE
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GEMBARZEWSKI
2. LUDWIK MIECZYSŁAW 3. 25082505818
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia
25.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZEŃ 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2002 R. - 31 GRUDZIEŃ 2002 R.
Poz. 83817. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŻUROM I NIANKA”. KRS 0000101911. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8745/3/573]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 26.06.2003 R.UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEGO STATUTU-UCHWALENIE NOWEGO STATUTU
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYSTUP 2. ZENON 3. 53010423479 4. CZŁONEK 5. NIE
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002
R.-31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 2. okres
za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83818. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W LEŻAJSKU. KRS 0000142016. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4922/3/646]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 17.06.2003 R. UCH. ZP NR 10/2003 JEDNOLITY
TEKST STATUTU
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 65 2 UDZIELANIE
POMOCY KREDYTOWEJ 2 1. 45 21 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
wpisać: 3 1. 70 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
4 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 1. 70 31 PROWADZENIE AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 6 1. 92 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ,
REKREACJĄ I SPORTEM
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
Poz. 83819. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W STALOWEJ WOLI. KRS 0000118122. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.06.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5387/3/42]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83820. SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W SOCHACZEWIE. KRS
0000040226. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8384/3/52]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
1.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R.31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
1.01.2002 R.-31.12.2002 R.
Poz. 83821. SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ I CIASTKARSKIEJ W KRAKOWIE. KRS
0000136838. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5070/3/611]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 16.06.2002
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83822. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
„BUDOWLANA”. KRS 0000109375. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.04.2002.
[GD.XVI NS-REJ.KRS/3707/3/736]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wy-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
kreślić: 1 1. MALEK 2. STANISŁAW 3. 51121706896
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
wpisać: 2 1. KOŁASZEWSKI 2. LECH STANISŁAW
3. 49012202950 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83823. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
„SAMORZĄDNOŚĆ”. KRS 0000033363. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13795/3/830]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BŁOŃSKI 2. JERZY WIESŁAW
3. 48041904972 2 1. REHAN 2. ZYGMUNT ELIGIUSZ 3. 48022303976 3 1. NIESTOJEK 2. BOGDAN ALEKSANDER 3. 50071701957
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres
za jaki złożono dokument 2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.
Poz. 83824. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
TRZEMESZNO Z SIEDZIBĄ W MIATACH. KRS
0000100323. SĄD REJONOWY W POZNANIU,
XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2002.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/7524/3/257]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83825. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W CISKU. KRS 0000026457. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.07.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3343/3/12]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83826. TRANSPORTOWA SPÓŁDZIELNIA
PRACY AUTOTRANSPORT. KRS 0000138408. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7311/3/531]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 23.07.2003
3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie
01.01.2002 - 31.12.2002
- 114 -
Poz. 83827. WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA
HANDLOWA „FALA”. KRS 0000046526. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2001.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12614/3/689]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 1 wpisać: 1 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 2 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Poz. 83828. WOJEWÓDZKA USŁUGOWA
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W ZAMOŚCIU. KRS
0000133553. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/6134/3/103]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 2002
ROK data złożenia 22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK 4. okres za jaki złożono
sprawozdanie 2002 ROK
Poz. 83829. ZAKŁADY PRALNICZE „FEMINA”
SPÓŁDZIELNIA PRACY W BIAŁYMSTOKU. KRS
0000066925. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3461/3/953]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia
14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
Poz. 83830. ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA
USŁUGOWO-HANDLOWA „DENAR”. KRS
0000094449. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4563/3/927]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji 1. JELENIEWICZ 2. MITOSŁAW WALERIAN 3. 36010307312) 2. MITOSŁAW WALERIAN
wpisać: 2. MIROSŁAW WALERIAN
j) Jednostki badawczo-rozwojowe
Poz. 83831. INSTYTUT ENERGETYKI. KRS
0000088963. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.02.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/13765/3/867]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 10.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83832. INSTYTUT METALURGII ŻELAZA
IM. STANISŁAWA STASZICA. KRS 0000061816.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6202/3/439]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002
Poz. 83833. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO. KRS 0000036132.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8872/3/434]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002
n) Stowarzyszenia
Poz. 83834. AUTOMOBILKLUB STOŁECZNY MOTO
- AUTO - KLUB „MAK”. KRS 0000031315. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/7115/3/933]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 DATA:
24.02.2003 R. PAR. 1, 2, 6, 7, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji 1. ZARZĄD)
2. DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU KLUBU
NALEŻY KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU
I REPREZENTOWANIE GO NA ZEWNĄTRZ. DLA
WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE
I PODPISY PREZESA I JEDNEGO Z WICEPREZESÓW KLUBU LUB INNYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD KLUBU.
wpisać: 2. PAR. 34 UST. 2 STATUTU DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE
I PODPISY PREZESA I JEDNEGO Z WICEPREZESÓW KLUBU LUB INNYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD KLUBU, A DO WYSOKOŚCI RÓWNOWAŻNIKA ZŁOTÓWKOWEGO 15000
EUR TYLKO DYREKTORA KLUBU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. JAŁBRZYKOWSKI 2. EUGENIUSZ
11 WRZEŚNIA 2003 R.
3. 36021102474 4. SKARBNIK 2 1. PIWOŃSKI 2. ANDRZEJ JÓZEF 3. 47112302277 4. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. RACZKOWSKI 2. DARIUSZ EUGENIUSZ
3. 46090600153 4. CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. DAŚKO
2. ROMAN 3. 44083100259 4. CZŁONEK ZARZĄDU
5 1. ŻUKOWSKI 2. JERZY KAZIMIERZ 3. 53122604012
4. CZŁONEK ZARZĄDU 6 1. ZGORZELSKI 2. JACEK
ANDRZEJ 3. 51071403931 4. CZŁONEK ZARZĄDU
7 1. JASZCZUK 2. HENRYK FRANCISZEK
3. 40100303157 4. CZŁONEK ZARZĄDU 8 1. STOLAREK 2. JERZY ROBERT 3. 49071705153 4. CZŁONEK
ZARZĄDU 9 1. GADZIŃSKI 2. KAZIMIERZ
3. 47020900635 4. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIEDLECKI
2. ANDRZEJ 3. 33103000954
Poz. 83835. TOWARZYSTWO PROMOCJI JAKOŚCI
OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE. KRS
0000113839. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3474/3/477]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 2 wykreślić: 2. ulica SYROKOMLI
nr domu 10 kod pocztowy 30-102 poczta
KRAKÓW
wpisać: 2. ulica MORAWSKIEGO nr domu 5 kod
pocztowy 30-102 poczta KRAKÓW
Rub. 3 Oddziały wpisać: 1 1. WARSZAWSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOŚCI
OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 3. ulica WAŁBRZYSKA nr domu
46 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy
02-739 poczta WARSZAWA 2 1. ŚLĄSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOŚCI
OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
3. ulica KOŚCIUSZKI nr domu 56 miejscowość
KATOWICE kod pocztowy 40-047 poczta KATOWICE 3 1. KRAKOWSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW
gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
3. ulica MORAWSKIEGO nr domu 5 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-102 poczta
KRAKÓW 4 1. MAZOWIECKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI
gmina MAKÓW MAZOWIECKI miejscowość
MAKÓW MAZOWIECKI 3. ulica WINCENTEGO
WITOSA nr domu 2 miejscowość MAKÓW MAZOWIECKI kod pocztowy 06-200 poczta MAKÓW MAZOWIECKI
Poz. 83836. TOWARZYSTWO SPORTOWE „PODBESKIDZIE”. KRS 0000150349. SĄD REJONOWY
W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.02.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1213/3/806]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wpisać: 2. 072849080
Dz. 2 Rub. 1 Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD 2. DO WYDATKOWANIA SUM PIENIĘŻNYCH BĄDŹ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU TOWARZYSTWA,
A TAKŻE SKŁADANIA PODPISÓW NA WSZELKIEGO RODZAJU DOKUMENTACH DOTYCZĄCYCH SPRAW FINANSOWO-GOSPODARCZYCH
- 115 -
UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES TOWARZYSTWA WICEPREZESI (DWÓCH) JEŻELI CZYNNOŚĆ
PRAWNA POWODUJE ROZPORZĄDZENIE
PRAWEM LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 3.OOO EURO,
DO JEJ SKUTECZNOŚCI WYMAGANE JEST
ZŁOŻENIE OŚWIDCZENIA WOLI PRZEZ PREZESA I JEDNEGO Z WICEPREZESÓW TOWARZYSTWA. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA
I DWÓCH WICEPREZESÓW. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MYSŁOWSKI
2. WŁODZIMIERZ JAN 3. 39122001653 4. PREZES
ZARZĄDU TOWARZYSTWA 2 1. PIECUCH
2. STANISŁAW 3. 52042006212 4. WICEPREZES
ZARZĄDU TOWARZYSTWA 3 1. OKRZESIK
2. JANUSZ 3. 64062705093 4. WICEPREZES ZARZĄDU
TOWARZYSTWA
4
1.
STEKLA
2. EDWARD 3. 51032504910 4. SAKRETARZ ZARZĄDU 5 1. ARONIK 2. ANDRZEJ 3. 50073100273
4. CZŁONEK ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Rub. 2 Organy nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SUWAJ 2. ZBIGNIEW 3. 49052004099
2 1. CHMIELNIAK 2. TOMASZ 3. 69060602878
3 1. JENKNER 2. ALFRED 3. 34123002412 4 1. WOLAS 2. JERZY 3. 50051103078 5 1. WRÓBEL
2. ZDZISŁAW 3. 63123104671
o) Fundacje
Poz. 83837. FUNDACJA BYŁYCH ŻOŁNIETRZY
JEDNOSTEK SPECJALNYCH GROM. KRS
0000127627. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/14384/3/775]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
ROK 2002 data złożenia 20.03.2003 3. okres za jaki
złożono dokument ZA ROK 2002
Poz. 83838. FUNDACJA GREEN PARK. KRS
0000085734. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2002.
[WA.XX NS-REJ.KRS/12340/3/745]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia
09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83839. FUNDACJA PRAWO EUROPEJSKIE.
KRS 0000166502. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2003.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/14182/3/771]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 1 wykreślić: 3. FUNDACJA PRAWA
EUROPEJSKIEGO
wpisać: 3. FUNDACJA PRAWO EUROPEJSKIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
p) Przedsiębiorstwa
państwowe
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument 1.01 31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 2. okres za jaki
złożono opinię 1.01 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01 - 31.12.2002
Poz. 83840. CENTRALA HANDLOWA PRZEMYSŁU
MUZYCZNEGO. KRS 0000011695. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13401/3/34]
Poz. 83844. PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW W KRAKOWIE. KRS 0000115551. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5899/3/670]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 3 Oddziały wykreślić: 1 1. SKLEP NR 11
CHPMUZ. 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 3. ulica KANTAKA nr domu
1 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 61 - 812
poczta POZNAŃ
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83841. FABRYKA MASZYN „PONAR-REMO”. KRS 0000011069. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.05.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4461/3/24]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 R.- 31.12.2002 R. data złożenia
15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię
01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.
Poz. 83842. PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”.
KRS 0000103929. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/12927/3/516]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83843. PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA
OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA. KRS
0000049079. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2001.
[WA.XXI NS-REJ.KRS/8959/3/700]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 02.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83845. PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WARSZAWIE. KRS 0000032743. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.08.2001.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13540/3/18]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2 Rub. 2 Organy nadzoru 1 (dla pozycji 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. STODOLNY FEDORUK 2. GRAŻYNA MARIA 3. 53072706167
wpisać: 2 1. ANTKOWIAK 2. LECH ANTONI
3. 52020800359
Poz. 83846. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
CHŁODNICZEGO „CALFROST”. KRS 0000050952.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2001.
[PO.XXII NS-REJ.KRS/4987/3/577]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002 data złożenia 14.07.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002 - 31.12.2002
Poz. 83847. PRZEDSIĘBIORSTWO STALOWYCH
KONSTRUKCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
„ELBUD”. KRS 0000144982. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.01.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5521/3/912]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 27.06.2003
2. okres za jaki złożono opinię 01.01.200231.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument
01.01.2002-31.12.2002
- 116 -
Poz. 83848. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE „TRANSBUB-SŁAWKÓW” W SŁAWKOWIE. KRS 0000163685. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9587/3/528]
W dniu 30.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 6 Rub. 4 Postępowanie upadłościowe wpisać:
1 (dla pozycji data wpisu do KRS 30.05.2003 nr wpisu do KRS 1) 2. data zakończenia 09.04.2001 sposób zakończenia UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
UPADŁOŚCIOWEGO STWIERDZONE POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ WYDZ.V GOSP. SYGN.AKT VU 1/99
WYDANYM PO CAŁKOWITEJ LIKWIDACJI MAJĄTKU MASY UPADŁOŚCI I WYKONANIU OSTATNIEGO PLANU PODZIAŁU.
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 83849. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO HUTNICTWA ŻELAZA I STALI
„TRANSHUT” W LIKWIDACJI. KRS 0000064275. SĄD
REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.11.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10645/3/911]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3 Rub. 2 Wzmianka o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. okres za jaki złożono dokument ZA
2002 ROK data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki
złożono opinię 2002 ROK 3. okres za jaki złożono
dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.
Poz. 83850. WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE W WARSZAWIE. KRS 0000092322.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/13354/3/741]
W dniu 29.07.2003 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1 Rub. 4 Umowa lub statut wpisać: 1 5 MARCA 2003 R. ZŁOŻONO JEDNOLITY TEKST STATUTU ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA OBRONY
NARODOWEJ
Dz. 3 Rub. 1 wykreślić: 1 1. 52 12 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
wpisać: 2 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 3 1. 51
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI
I MOTOCYKLAMI 4 1. 18 PRODUKCJA ODZIEŻY
I WYROBÓW FUTRZARSKICH 5 1. 17 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 6 1. 17 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH
7 1. 55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
11 WRZEŚNIA 2003 R.
MSiG 177/2003 (1760)
INDEKS KRS
INDEKS
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
-A„A-PORT” SPÓŁKA JAWNA E. I J. ŚNIEŻEK
[LD.XX NS-REJ.KRS/6125/3/183] - s. 63, poz. 83253.
AB-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/11043/3/574] s. 66, poz. 83294.
„ABEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS-REJ.KRS/4907/3/9] - s. 66, poz. 83295.
„ACORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3298/3/521] - s. 32,
poz. 83155.
AD AEGROTUM NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5245/3/855] s. 67, poz. 83296.
„AD ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/10971/3/573] s. 67, poz. 83297.
AGENCJA „NOWY ŚWIAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13715/3/262] - s. 67, poz. 83298.
AGENCJA ARTYSTYCZNA „DROART” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI [WA.XX NS-REJ.KRS/11204/3/893] s. 32, poz. 83156.
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI „ORZEŁ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII
NS-REJ.KRS/7814/3/239] - s. 67, poz. 83299.
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA
AKCYJNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/2939/3/632] - s. 56,
poz. 83229.
„AGMAR TELECOM” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4897/3/797] - s. 67,
poz. 83300.
„ALATUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/11556/3/603] s. 67, poz. 83301.
„ALCATEL POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XX
NS-REJ.KRS/13820/3/679] - s. 103, poz. 83711.
ALPHA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/13594/3/227] - s. 32, poz. 83157.
„ALTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/11716/3/521] s. 33, poz. 83158.
ALU SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/4721/3/43] s. 67, poz. 83302.
„AMIT I” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/3544/3/615] s. 33, poz. 83159.
AMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/6909/3/953] s. 67, poz. 83303.
„AN-GUSTIN EKSPORT-IMPORT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/5889/3/349] - s. 33, poz. 83160.
„ANICAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/13447/3/724] s. 67, poz. 83304.
„APOSTYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/14011/3/22] s. 34, poz. 83161.
„APT AUSTRIAN POWER TRADING POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13512/3/857] - s. 67,
poz. 83305.
APTEKA „ZAMOŚCIE” DOROTA I PIOTR WAŚKO
SPÓŁKA JAWNA [PO.XXII NS-REJ.KRS/5232/3/331] s. 63, poz. 83254.
APTEKA B.BELCARZ, G.PAJCHEL SPÓŁKA JAWNA
[WA.XX NS-REJ.KRS/11721/3/837] - s. 63, poz. 83255.
AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/4685/3/472] s. 67, poz. 83306.
11 WRZEŚNIA 2003 R.
ARGENTARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4038/3/464] s. 68, poz. 83307.
ARGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS-REJ.KRS/9739/3/927] - s. 68, poz. 83308.
„ARID” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/8680/3/751] - s. 68,
poz. 83309.
„ARKOM TYNK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3226/3/472] s. 68, poz. 83310.
„ARL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/13414/3/558] s. 68, poz. 83311.
ARS GRUPA KOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/8292/3/470] - s. 68, poz. 83312.
AT-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/10774/3/574] s. 68, poz. 83313.
ATB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4434/3/264] s. 68, poz. 83314.
„ATLANTIC POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/13475/3/885] - s. 68, poz. 83315.
AUTO - POL - SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XX
NS-REJ.KRS/11793/3/886] - s. 103, poz. 83712.
„AUTO-AKCES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.XII NS-REJ.KRS/5308/3/875] s. 68, poz. 83316.
„AUTOLUX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/5117/3/593] s. 34, poz. 83162.
AUTOMOBILKLUB STOŁECZNY MOTO - AUTO KLUB „MAK” [WA.XIX NS-REJ.KRS/7115/3/933] s. 115, poz. 83834.
-B„B-STEDT POLSKA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/2815/3/285] - s. 68, poz. 83317.
„B.K.K.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/2367/3/187] s. 69, poz. 83318.
B.R. AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/10409/3/29] s. 35, poz. 83163.
„BACCARA-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/7975/3/667] - s. 35, poz. 83164.
BANK KRWI PĘPOWINOWEJ MACIERZYŃSTWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/6205/3/642] - s. 36,
poz. 83165.
BANK SPÓŁDZIELCZY W BRWINOWIE [WA.XXI
NS-REJ.KRS/10177/3/171] - s. 109, poz. 83771.
BANK SPÓŁDZIELCZY W GRODZISKU
MAZOWIECKIM [WA.XXI NS-REJ.KRS/7329/3/60] s. 57, poz. 83231.
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIELCU [RZ.XII NS-REJ.KRS/4212/3/618] - s. 109, poz. 83772.
BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE [OP.VIII
NS-REJ.KRS/3439/3/198] - s. 109, poz. 83773.
BANK SPÓŁDZIELCZY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM [RZ.XII NS-REJ.KRS/4929/3/453] - s. 109,
poz. 83774.
BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHOWOLI [BI.XII
NS-REJ.KRS/3339/3/97] - s. 57, poz. 83232.
„BAODING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/10520/3/163] s. 36, poz. 83166.
„BARBA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13203/3/634] s. 69, poz. 83319.
BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XX NS-REJ.KRS/14252/3/909] - s. 103, poz. 83713.
BEIERSDORF - LECHIA SPÓŁKA AKCYJNA [PO.XXI
NS-REJ.KRS/5248/3/58] - s. 103, poz. 83714.
„BEMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3756/3/940] - s. 69,
poz. 83320.
- 117 -
BERTHOLD SICHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3225/3/71] - s. 69,
poz. 83321.
„BEST CARD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4724/3/246] s. 69, poz. 83322.
„BETOPOMPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/9614/3/179] s. 69, poz. 83323.
„BHZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/4328/3/446] s. 69, poz. 83324.
BIA - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/3692/3/519] s. 69, poz. 83325.
BIAŁOSTOCKIE FABRYKI MEBLI S.A. [BI.XII NS-REJ.KRS/3763/3/58] - s. 103, poz. 83715.
„BIK POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3906/3/537] s. 36, poz. 83167.
„BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/5094/3/857] s. 69, poz. 83326.
BISE- NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/11405/3/496] - s. 69, poz. 83327.
BIURO POŚREDNICTWA USŁUG „MAXIM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3557/3/139] - s. 69,
poz. 83328.
BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I MELIORACJI „EKOPROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4234/3/62] - s. 69, poz. 83329.
BIURO USŁUG FINANSOWO-PODATKOWYCH
„KOMFORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2688/3/533] s. 70, poz. 83330.
„BIURO USŁUG KSIĘGOWO-CONSULTINGOWO-PRAWNYCH BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” [KA.VIII NS-REJ.KRS/10500/3/521] - s. 70, poz. 83331.
BKF „AQUA” PRZEMYSŁAW BRZEZIŃSKI,GRZEGORZ MORAWIECKI,BOŻENA SIWEK-BRZEZIŃSKA EWA MORAWIECKA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII
NS-REJ.KRS/11055/3/697] - s. 63, poz. 83256.
„BM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4772/3/49] s. 70, poz. 83332.
BODEGA MARQUES VINOTHEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI
NS-REJ.KRS/6742/3/228] - s. 70, poz. 83333.
BONA FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/8598/3/179] s. 37, poz. 83168.
„BSC POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13332/3/297] s. 37, poz. 83169.
BUDHAND-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/10135/3/85] - s. 70,
poz. 83334.
„BUDNAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/4199/3/892] s. 70, poz. 83335.
BUILDING PLASTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/6995/3/238] - s. 70, poz. 83336.
BUSINESS ASSISTANCE & SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX
NS-REJ.KRS/13971/3/786] - s. 70, poz. 83337.
BYDGOSKA FABRYKA NARZĘDZI „BEFANA-VIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3723/3/774] - s. 70, poz. 83338.
BYTOMSKIE CENTRUM MEDYCZNE „SILESIANA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10709/3/332] - s. 70, poz. 83339.
-CCALADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13827/3/486] s. 70, poz. 83340.
„CAMIF POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13808/3/245] s. 71, poz. 83341.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 177/2003 (1760)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009712_177_001
INDEKS KRS
CARBUD HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9956/3/568] - s. 71,
poz. 83342.
„CARTONNERIES TAILLEUR POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX
NS-REJ.KRS/9732/3/120] - s. 71, poz. 83343.
CATERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI
NS-REJ.KRS/5917/3/401] - s. 71, poz. 83344.
„CCM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/14003/3/503] s. 71, poz. 83345.
„CENEGA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/11319/3/320] - s. 71,
poz. 83346.
CENTRALA HANDLOWA PRZEMYSŁU MUZYCZNEGO [WA.XIX NS-REJ.KRS/13401/3/34] - s. 116,
poz. 83840.
CENTRALA NASIENNA FARM AGRO PLANTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
[BI.XII NS-REJ.KRS/3630/3/791] - s. 71, poz. 83347.
„CENTRUM FINANSOWE PUŁAWSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX
NS-REJ.KRS/10406/3/826] - s. 71, poz. 83348.
CENTRUM FINANSOWO-KAPITAŁOWE
KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/10001/3/417] s. 71, poz. 83349.
„CEZET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/3302/3/327] s. 71, poz. 83350.
CHEM TRANS LOGISTIC FINANSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/6291/3/927] - s. 71, poz. 83351.
„CHEMBIOMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/4510/3/119] - s. 37,
poz. 83170.
CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WINYL
[KR.XI NS-REJ.KRS/7355/3/419] - s. 109, poz. 83775.
CHEMKOP-LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5762/3/799] - s. 71,
poz. 83352.
„CHEMPEST-PRÓSZKÓW KRZYSZTOF ROCK
I KARINA ROCK SPÓŁKA JAWNA” [OP.VIII NS-REJ.KRS/3791/3/219] - s. 63, poz. 83257.
„CMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/10341/3/4] s. 71, poz. 83353.
COBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4817/3/229] s. 72, poz. 83354.
COM - INFO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13718/3/465] s. 72, poz. 83355.
„COMPTELNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/11584/3/764] s. 72, poz. 83356.
CONCEPT-ENGINEERING-DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI [KR.XI NS-REJ.KRS/5153/3/273] s. 38, poz. 83171.
CONSTRUCTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/14230/3/465] - s. 72, poz. 83357.
„CONSULTANT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/12256/3/371] s. 72, poz. 83358.
„CONTINENTAL AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.XVI NS-REJ.KRS/5049/3/257] - s. 72, poz. 83359.
COOL INVESTMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/9943/3/44] - s. 72, poz. 83360.
COPYCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2501/3/57] s. 38, poz. 83172.
„CORE NET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13642/3/921] s. 72, poz. 83361.
„CS SZKOLENIE I DORADZTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/13205/3/436] - s. 72, poz. 83362.
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX
NS-REJ.KRS/13828/3/887] - s. 72, poz. 83363.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9861/3/783] - s. 72,
poz. 83364.
-DDACA, FANDREY, KRANKOWSKI, KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH, SPÓŁKA PARTNERSKA
[GD.XVI NS-REJ.KRS/4306/3/2] - s. 31, poz. 83153.
„DACPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/7394/3/302] s. 73, poz. 83365.
„DALGUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/5992/3/964] s. 73, poz. 83366.
„DANA MODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XVII NS-REJ.KRS/4491/3/987] s. 73, poz. 83367.
„DANSCAN POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13410/3/954] - s. 38, poz. 83173.
„DAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/10680/3/190] s. 73, poz. 83368.
DAUTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/7790/3/102] s. 73, poz. 83369.
„DE SOTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/10554/3/730] s. 73, poz. 83370.
„DENDRO POLAND LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXII NS-REJ.KRS/4397/3/292] - s. 73, poz. 83371.
DHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8569/3/617] s. 73, poz. 83372.
DOM HANDLOWY AGENTUROWY UNIMEX
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/11596/3/887] s. 39, poz. 83174.
„DOMEX BULWARY SASKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/12357/3/873] - s. 73, poz. 83373.
DOMY TOWAROWE „CENTRUM” SPÓŁKA
AKCYJNA [WA.XIX NS-REJ.KRS/13399/3/30] s. 103, poz. 83716.
„DOMY TOWAROWE PARTYCYPACJA” SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIX NS-REJ.KRS/13456/3/644] s. 103, poz. 83717.
„DORADCA UBEZPIECZENIOWY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2864/3/489] - s. 39, poz. 83175.
„DORADCA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/10769/3/258] s. 73, poz. 83374.
„DRAGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” [BY.XIII NS-REJ.KRS/1741/3/472] s. 74, poz. 83375.
„DUET” E.SAMBORSKA, B.WÓJCIK SPÓŁKA
JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/6024/3/681] - s. 63,
poz. 83258.
DZIEWIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „1 MAJA”
[KR.XII NS-REJ.KRS/4635/3/867] - s. 109, poz. 83776.
-EECOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/14170/3/648] s. 74, poz. 83376.
EKO - SKUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XX NS-REJ.KRS/11602/3/495] s. 74, poz. 83377.
„EKOSTYR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/4558/3/611] s. 74, poz. 83378.
EL - REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/5051/3/370] s. 74, poz. 83379.
„ELEKTRO-NAUTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.XVI NS-REJ.KRS/4356/3/607] - s. 74,
poz. 83380.
ELEKTROWNIA „RYBNIK” SPÓŁKA AKCYJNA
[GL.X NS-REJ.KRS/5025/3/11] - s. 103, poz. 83718.
- 118 -
„ELGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/3824/3/276] s. 74, poz. 83381.
ELITE MAGAZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.XXI NS-REJ.KRS/8425/3/628] - s. 40,
poz. 83176.
„ELTEL” MICEK WOJCIECH, MICEK ANNA
SPÓŁKA JAWNA [SZ.XVII NS-REJ.KRS/3572/3/776] s. 63, poz. 83259.
„EN.EAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIX NS-REJ.KRS/13257/3/843] s. 74, poz. 83382.
EP CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9369/3/486] - s. 74, poz. 83383.
EPC SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIX NS-REJ.KRS/12688/3/540] - s. 103, poz. 83719.
ERIS PARTNER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XXI NS-REJ.KRS/10244/3/106] - s. 74, poz. 83384.
„ESPACE CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP