ReSound | AL760-DR | Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR

Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR
Bakom-örat
Modell AL960-DR
AL760-DR
AL560-DR
Innehåll
Modellval och tillbehör...............................
Beskrivning av hörapparat..........................
Anpassning till en värld av nya ljud.............
På/Av – funktion.........................................
SmartStart..................................................
Byta batteri.................................................
Varning vid svagt batteri.............................
Att sätta i hörapparat.................................
Att ta ur hörapparat...................................
Att telefonera.............................................
Skötsel och underhåll.................................
Rengöring av Dome och Punkt-Insats.........
Byte av vaxfilter..........................................
Byta Dome.................................................
Allmänna försiktighetsåtgärder...................
Allmänna varningar....................................
Batteri-information.....................................
Råd vid felsökning......................................
Reparationer...............................................
Teknisk data...............................................
Temperaturtest och förvaring......................
2
4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.
Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala
hörapparat ReSound Alera™ kommer att göra det möjligt
för dig att höra ljud som du kanske inte hört tidigare p.g.a din
hörselnedsättning.
Träning och en positiv inställning är viktigt när du ska lära känna
din hörapparat. En del personer har lätt för att anpassa sig till
hörapparaten, för andra tar det längre tid. I denna bruksanvisning
ger vi dig information om hur du bör använda och hantera
din hörapparat. Hörapparaten har ställts in efter just din
hörselnedsättning av en audionom. Gör dig gärna bekant med
de nya funktionerna i hörapparaten för att anpassningen ska bli
optimal.
Läs manualen noga så att du är väl införstådd med den. Rätt
hantering och skötsel gör att du kan njuta många år av din nya
hörapparat.
3
Hörapparatmodell
AL960-DR
AL760-DR
AL560-DR
Serienummer vänster:
Serienummer höger:
Tillbehör
RIE-ljudslangnr:
Dome Punkt-Insats
Batteristorlek
312
4
nr:
NP
HP
Beskrivning av ReSound Alera™
AL960-DR, AL760-DR, AL560-DR
11
1
6
10
7
2
8
3
4
9
5
5
1. Ljudslang med hörtelefon
2. Standard-Dome
3. Tulip-Dome
4. Punkt-Insats
5. Stödvinge
6. Batterilucka
7. Hörtelefon
8. NP hörtelefon
9. HP hörtelefon
10. Indikering höger/vänster
(Röd=höger, Blå=vänster)
11. Modell och serienummer
5
Anpassning till en värld av nya ljud
Nya ljud
Typiskt för en hörselnedsättning är att den ökar gradvis under
många år. Du kanske har vant dig vid att inte höra alla ljud som du
gjorde när du var normalhörande.
Med din nya hörapparat kommer du att höra ljud som du inte hört
på många år. Det kommer att ta tid för dig att vänja dig vid dessa
ljud igen. T.ex. ljud som:
•
•
•
•
•
•
•
En tickande klocka
Pappersprassel
Barnröster
Viskningar och svagt tal
Billjud
Fågelsång
Ljudet från dina fotsteg
Vi rekommenderar vi dig att använda din hörapparat varje dag.
Det kan ta ett antal månader för din hjärna att vänja sig vid alla
”nya” ljud som du har omkring dig. Börja använda hörapparaten i
en ganska tyst/lugn miljö och ljudnivån ska kännas behaglig. Lyssna till alla ljud som finns runt omkring dig t.ex. tickandet från
klockan, dina fotsteg o.s.v. Prova även i denna miljö att samtala
med någon som du känner väl. Lyssna på din radio och TV. Efter
att ha använt hörapparaten en tid i en tyst/lugn miljö är det lättare
att vistas i lite mer krävande miljöer som t.ex. samtal med två till
tre personer eller i en större grupp.
6
Hantering av hörapparat
På/Av – funktion
1. När batterifacket är helt stängt är hörapparaten på och program 1 aktiveras.
2. För att stänga av hörapparaten, öppna batterifacket.
På
Av
Tips! Stäng alltid av hörapparaten när du inte använder den
för att minska batteriförbrukningen.
Smart Start
Om du vill starta hörapparaten innan du sätter på dig den, och
vill undvika störande återkopplingsljud, kan din audionom aktivera
”Smart Start”, som är en funktion i hörapparaten som fördröjer
aktiveringen. Detta innebär att hörapparaten under 10 sekunder
ger ifrån sig små ”pip” (ett pip för varje sekund) och sedan aktiveras automatiskt.
7
Byta batteri
1. Öppna batterifacket genom att stänga av hörapparaten och
öppna luckan helt.
2. Ta ur det gamla batteriet, sätt i det nya
med ”+” sidan mot ”+” tecknet på batterifacket. Det ska passa som en pusselbit
och batteriluckan ska gå lätt att stänga. Ta
aldrig i när du stänger batteriluckan det
kan skada din hörapparat.
3. Använd alltid Zink-Luft- eller laddningsbara
batterier.
Tänk på att om batteriet är svagt kan det påverka ljudet i hörapparaten. Om du inte använder hörapparaten under en längre
tid, ta då ur batteriet för att undvika korrosion. Öppna alltid batterifacket när hörapparaten inte används!
Tips! Sätt batteriets skyddsremsa i din almanacka på den
dagen du bytte batteri för att lättare hålla reda på hur länge
du har haft batteriet i hörapparaten.
Varning vid svagt batteri
När batteriet blir svagt, kommer hörapparaten att informera dig
om det genom 5 svaga ”pip”. Signalerna indikerar att du ska byta
batteri, vi rekommenderar därför att du alltid har ett extra batteri
till hands. Signalen kommer att upprepas var 5 minut ända tills batteriet är slut. Hörapparaten kommer då att stängas av. Sekvensen
av de svaga ”pipen” kan skilja sig lite om det är laddningsbara
batterier och även mellan olika batterimärken.
Ha alltid ett reservbatteri till hands!
8
Sätta i hörapparaten
Punkt-Insats
1. Håll Punkt-Insatsen mellan tummen och pekfingret och för in den i hörselgången.
2. För Punkt-Insatsen hela vägen in i hörselgången genom att vrida den försiktigt fram och tillbaka.
3. Placera hörapparaten bakom örat och tryck
försiktigt på hörtelefonslangen så att den sitter bra i örat.
Sätta i hörapparaten
Dome
1. Lägg hörapparaten bakom örat.
2. Ta tag i böjen på ljudslangen och för in Domen
i hörselgången. Det är viktigt att ljudslangen
kommer in så långt som möjligt i hörselgången. När ljudslangen ligger rätt ska du ej se den
från sidan om du tittar dig i spegeln.
3. Om hörapparaten börjar återkoppla beror det
troligtvis på att du ej fått in ljudslangen tillräckligt långt in i hörselgången. Om du har
problem med detta ta då kontakt med din audionom.
OBS! Du får aldrig modifiera formen på ljudslangen. Om
hörapparaten orsakar irritation i örat, kontakta din audionom.
9
Ta ur hörapparaten
• För att ta ut Punkt-Insatsen, ta tag i
utdragstråden och dra rakt ut.
• För att ta ur Domen, dra ljudslangen
utåt med tummen och pekfingret.
Ta kontakt med din audionom om du har
problem med att ta ur Domen eller Punkt-Insatsen.
Att telefonera
Du kan använda telefonen tillsammans
med hörapparaten, men det krävs lite
övning. Håll telefonluren nära hörapparatens främre mikrofon, men inte direkt
emot. Om det uppstår återkoppling kan
det ta några sekunder innan hörapparaten
ställer in sig. Om återkopplingen inte försvinner ta då telefonluren ytterliggare 2-3
cm längre bort från hörappa-raten. Du kan behöva flytta runt telefonluren lite för att hitta det bästa läget.
Lyssna på radio eller TV
Börja med att lyssna till en nyhetsuppläsare eftersom de ofta talar
tydligt. Försök sedan med andra TV-program. Om du upplever det
svårt att följa med på radio eller TV, diskutera detta med din audionom som kan ge dig ytterligare råd om hörhjälpmedel i dessa
situationer.
Mobiltelefoner
Dina hörapparater ar designade för att möta de stränga IEC kraven.
Men p.g.a. att alla mobiltelefoner inte är kompatibla med hörapparater kan det förekomma störningar när du använder hörap10
paraten tillsammans med mobiltelefon.
PhoneNow magnet
Hörapparaten kan vara utrustad med funktionen PhoneNow. Detta innebär att när telefonluren kommer nära hörapparaten kopplar hörapparaten automatiskt över till ett telefonprogram. Du
kommer att höra ett antal pipsignaler när telefonprogrammet aktiveras. När samtalet avslutas återgår hörapparaten automatiskt till
det program som användes innan. För att PhoneNow ska fungera
måste en magnet vara fastmonterad på telefonluren. Du kan behöva flytta telefonluren lite för att hitta det bästa läget.
Placering av magneten
För att fästa PhoneNow magneten:
1. Rengör telefonluren ordentligt.
2. Håll telefonen vertikalt, i en vinkel
som liknar den när man talar i telefon.
3. Placera magneten strax under
hålen där ljudet kommer ut ur
luren. Vid behov, flytta magneten lite om det blir problem
t.ex. med att lägga på luren.
PhoneNow försiktighetsåtgärder
•Förvara magneter utom räckhåll för barn och husdjur.
Att svälja magneter kan vara skadligt, uppsök läkare omedelbart.
•Magneten används för att stärka magnetfältet i telefonluren. Håll alltid magneten eller en telefon utrustad med
magneten minst 30 cm från pacemakers, kreditkort och andra
magnetiskt känsliga enheter.
11
•
Använd endast magneter som tillhandahålls av GN ReSound.
Skötsel och underhåll
Din hörapparat är nanobehandlad som ett extra skydd mot
smuts och fukt.
Håll din hörapparat ren och torr varje dag.
• Torka ren hörapparaten från smuts och
fett med en mjuk trasa när du tagit ut
den ur örat.
• Om hörapparaten har varit utsatt för
hög luftfuktighet eller svett, lägg den
då i ett absorbtions-kit över natten. Rådfråga din audionom om absorbtions-kit.
För att undvika reparationer:
• Tvätta aldrig din hörapparat i vatten eller andra kemikalier då
detta kan orsaka bestående skador på hörapparaten.
• Var rädd om din hörapparat, undvik att tappa den på hårda
ytor och golv.
• Utsätt aldrig din hörapparat för extrem värme eller solsken
då värmen kan skada hörapparaten eller deformera skalet.
• Hårspray, kosmetika och ansiktskräm kan skada din
hörapparat. Ta därför av dig hörapparaten innan du
använder detta.
Hörtelefonslang
Hörtelefonslangen finns i två olika styrkor:
NP (Normal Power) och HP (High Power).
Beroende på din hörselnedsättning har du
antingen försetts med en NP eller HP hörtelefon. Gå till sidan 3 för att se vilken du
har.
12
NP
HP
Hörtelefonslangen innehåller ledningar till hörtelefonen som
leder ljudet till hörselgången. Det är viktigt att hörtelefonslangen
och Domen/Punkt-Insatsen passar bra i örat. Om hörtelefonslangen eller Domen/Punkt-Insatsen irriterar örat på något sätt,
kontakta din audionom.
Du bör aldrig försöka ändra formen på hörtelefonslangen själv.
Hörtelefonslangen och Domen/PunktInsatsen bör rengöras regelbundet. Se instruktionerna i nästa avsnitt.
Rengöring av hörtelefonslang och Dome
Hörtelefonslangen och Domen bör rengöras regelbundet. Använd
en fuktig trasa för att rengöra hörtelefonslangen och Domen på
utsidan. Använd inte vatten när du rengör hörtelefonen. Se instruktion för vaxfilterbyte på sidan 18.
Rengöring av Punkt-Insats
1. Ta loss Punkt-Insatsen från hörtelefonslangen.
2. Ta bort vaxfiltret från Punkt-Insatsen.
3. Rengör Punkt-Insatsen med en mild tvål
och skölj med ljummet vatten.
4. Efter rengöring, torka Punkt-Insatsen
noggrant, använd gärna en luftblåsa och blås torrt.
13
Byte av vaxfilter
Din hörapparat har två vaxfilter som skyddar hörapparaten
mot vax och annan smuts.
•
•
Det ena vaxfiltret sitter i Domen och fungerar som ett första
skydd. Detta filtret sitter fastgjutet i Domen.
Det andra vaxfiltret sitter ytterst på hörtelefonen.
Det finns både röda och blå vaxfilter. Det blå vaxfiltret visar
att det är en vänster-apparat och det röda vaxfiltret visar att
det är en höger-apparat.
Byte av vaxfilter (HF3) på hörtelefonslangen NP
1. Ta bort Domen eller Punkt-Insatsen och borsta rent runt hörtelefonen.
2. Använd verktyget för att skruva av det gamla filtret.
3. Skruva medurs och försäkra dig om att den sitter fast i hörtelefonen.
4. Dra försiktigt av filtret från hörtelefonen.
5. För sedan in det begagnade filtret i mitten av vaxfiltersnurran
och dra åt sidan.
1
2
3
4
5
6. När du sedan drar ut verktyget så släpper filtret.
7. Vrid på den färgade skivan tills du hittar ett nytt filter. Vänd
på verktyget och tryck in spetsen på verktyget i det nya filtret
14
så att det fastnar.
8. Dra ut verktyget med det nya filtret ut ur snurran.
9. För in det nya filtret i hörtelefonen.
10. Lirka lite fram och tillbaka så att det hamnar på plats.
6
7
8
9
10
Om du har Punkt-Insats med vaxfilter behöver du även byta filter
(HF3) på den enligt samma förfaringssätt som ovan.
Tips! Man kan trycka på det nya vaxfiltret med den platta
sidan av verktyget för att försäkra sig om att vaxfiltret sitter
korrekt.
Byte av Dome
Standard
Domen sätts fast på ljudslangen genom att trycka den över
hörtelefonen.
15
Tulip-Dome
Tulip-Dome har två ”blad”. Det är viktigt att det största ”bladet”
ligger över det minsta ”bladet”.
• Vik det största bladet från ljudslangen.
• Detta gör att det största ”bladet” böjs framåt.
• När du trycker tillbaka det igen lägger sig det största
”bladet”ovanpå det minsta ”bladet”.
• Nu är Tulip-Dome klar att användas.
Allmänna försiktighetsåtgärder
1. Lämna inte din hörapparat i solen, nära en öppen eld eller i en
bil som är parkerad då solen ligger på.
2. Använd inte hörapparaten när du duschar, simmar, i ösregn
eller i miljöer med hög luftfuktighet som t.ex. ångbad eller
bastu.
3. Om hörapparaten blivit utsatt för fukt ska den torkas i en sk.
absorbtionsask. Tala med din audionom om du behöver detta.
4. Kemikalierna i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten,
hudlotion och myggmedel kan skada dina hörapparater. Du
ska alltid ta av dig hörapparaterna innan du använder sådana
produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter på dig
dina hörapparater. Om du använder hudlotion, se till att du är
torr om händerna då du sätter dem på plats.
16
Allmänna varningar
1. Konsultera alltid en läkare om du finner ett främmande
föremål i hörselgången, om du upplever hudirritation eller
om onormalt mycket öronvax samlas i samband med att du
använder hörapparaten.
2. Olika typer av strålning t.ex. NMR- eller CT-skanners kan
förstöra din hörapparat. Använd därför inte hörapparaten vid
dessa eller andra scanner-förfaranden. Andra typer av strålning
(inbrottslarm, rumsövervakningssystem, radioutrustning,
mobiltelefoner o.s.v.) avger mindre energi och är därför ofarliga
för hörapparaten, men kan tillfälligt påverka ljudkvalitén eller
framkalla konstiga ljud i hörapparaten.
3. Använd aldrig hörapparaten i gruvor eller i andra explosiva
områden om dessa inte är certifierade för användning av
hörapparat.
4. Låt inte någon annan använda din hörapparat. Det kan orsaka
permanent skada på hörseln för den som lånar hörapparaten.
5. Barn ska alltid vara under uppsikt när de använder hörapparaten
p.g.a. kvävningsrisken om de stoppar hörapparat eller batteri
i munnen.
6. Hörapparaten ska endast användas så som din audionom
föreskrivit annars kan hörapparaten orsaka skada på hörseln.
7. Din hörapparat ska endast användas ihop med tillbehör
som är avsedda att användas tillsammans med ReSounds
hörapparater.
8. Förvara magneter utom räckhåll för barn och husdjur. Att
svälja magneter kan vara skadligt, uppsök läkare omedelbart.
17
Batteri information
• Släng aldrig gamla batterier bland vanliga sopor utan lämna
dem vid en återvinningsstation, eller där du köper batterier.
• Byt gamla batterier och låt inte batteriet sitta för länge i
hörapparaten.
• När hörapparaten varnar för svagt batteri byt batteri med en
gång.
• Elda inte upp batterierna.
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn och husdjur.
• Att svälja batterier kan vara skadligt. Om av en händelse
detta skulle ske, uppsök läkare omedelbart.
18
Råd vid felsökning
Symptom
Orsak
Möjliga åtgärder
Inget ljud
•
Inte påslagen
Slå på genom att stänga batteriluckan
•
Dåligt batteri (Zink-Luft)
Byt batteri
•
Smuts i ljudöppningen
Rengör ljudöppningen
•
Smutsigt filter
Byt filter
Symptom
Orsak
Möjliga åtgärder
Svagt ljud
•
Punkt-Insats/Dome sitter löst
i örat
Tryck till Punkt-Insats/Dome försiktigt
•
Smuts i Punkt-Insats/Dome
Rengör Punkt-Insats/Dome
•
Hörseln har försämrats
Kontakta din audionom
•
Vax i hörselgången
Kontakta din läkare
•
Smuts i ljudöppningen
Rengör ljudöppningen
•
För svag förstärkning
Kontakta din audionom
Symptom
Orsak
Möjliga åtgärder
Återkoppling (tjuter)
•
Punkt-Insats/Dome sitter löst
i örat
Tryck till insatsen försiktigt
•
Punkt-Insats/Dome sitter inte
rätt i örat
Ta ut och sätt i den igen
•
Vax i hörselgången
Kontakta din läkare
•
Ljudslang trasig
Kontakta din audionom
Symptom
Orsak
Möjliga åtgärder
Ljudet inte klart/
Distorsion
•
Dåligt batteri (Zink-Luft)
Byt batteri
•
Dålig passform på Punkt-Insats/
Dome
Kontakta din audionom
Om det uppstår andra problem som vi inte tagit upp här, var
vänlig kontakta din audionom.
19
Reparationer
Om din hörapparat går sönder måste du lämna den till en
kvalificerad tekniker. Vänd dig till din audionom om du får
problem med hörapparaten.
Du får aldrig själv öppna skalet på hörapparaten, då
upphör garantin att gälla.
Tekniska data
Hörapparat
Modell
Maximum output
AL960-DR, AL760-DR, AL560-DR (NP-Open)
114 dB SPL (typical)
AL960-DR, AL760-DR, AL560-DR (NP)
114 dB SPL (typical)
AL960-DR, AL760-DR, AL560-DR (HP-Open)
117 dB SPL (typical)
AL960-DR, AL760-DR, AL560-DR (HP
117 dB SPL (typical)
(2cc Coupler / IEC 60118-7)
Temperaturtest, transport och förvaringsinformation
Den här produkten har genomgått olika temperaturtester samt
fukttester mellan -25C och +70C enligt intern och industriell
standard.
20
21
22
Var uppmärksam på information märkt enligt nedan;
VARNING visar på situationer som kan leda till mindre eller allvarlig skada.
Råd och tips om hur du ska hantera din ReSound Alera™ på
bästa sätt
Fråga din audionom om var du kan
lämna in din gamla hörapparat
Any issues relating to the EU Medical Device
Directive 93/42/EEC should be directed to
GN ReSound A/S.
Sverige
GN ReSound AB
Box 11034
404 21 GÖTEBORG
Tel. +46 31 800 150
Fax. +46 31 800 175
www.gnresound.se
GN ReSound AB
Box 12874
112 98 STOCKHOLM
XH-0016-2504-2 ReSound Alera™ Rev A
Worldwide Headquarter
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 BALLERUP, DENMARK
Tel. +45 45 751111
Fax. +45 45 751119
www.resound.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising