1998-04

1998-04
Sidste
udkald
til flytning
Nr. 4
Julekonkurrencen:
Hvad
mangler
der på
billedet?
For at markere julen og flytningen til Frederikskaj har
Philips fået tegnet det smukke
postkort, du ser på billedet.
Det viser et juletræ, der står
på kajen i Sydhavnen og spejler sig i havnebassinet.
Men det er en hektisk tid
i øjeblikket. Gaver skal købes,
julemaden skal i hus - og som
om det ikke var nok, skal vi
flytte her hen over jul og
nytår. Faktisk er det gået så
stærkt, at der er kommet til at
mangle fem detaljer på dette
billedet.
Hvis du kan vise os, hvad
det er for fem ting, der mangler, deltager du som belønning i lodtrækningen om
årets flotte præmier. Marker
tydeligt på det rigtige billede
- på den løse kupon, der ligger i bladet - hvilke detaljer
der mangler og udfyld den
med navn og afdeling. Send
så kuponen til Anne Marie
Andersen i Personaleafdelingen senest den 8. januar.
Indsenderen af den første
korrekt udfyldte kupon, vi
trækker ud, vinder førstepræmien - et 14 tommer stereoTV 14PT2663. Derefter
trækker vi lod blandt alle kuponer om 10 gavekort a 300
kroner til Philips-butikken.
Vinderne får direkte besked, og vi bringer desuden
deres navne i næste nummer
afPhiliskopet og i "Philipsher & nu!«. Vi ønsker alle
vore læsere en rigtig glædelig
jul og et godt nytår!
18. december
1998
43. årgang
Se side 2
1999et år med mange muligheder
1998 vil blive et mindeværdigt år for Philips Danmark.
Ikke så meget på grund af de
mange ændringer med etablering af Business Units, nye
rapporteringsmåder etc. Dette
er jo næsten blevet en normal
del af hverdagen og hører
ikke mere til undtagelserne.
Den væsentligste årsag til, at
vi må se på 1998 som et skelsættende år, er, at vi flytter til
nyt et hovedkontor.
Det nye hovedkontor vil
for os alle betyde nyt miljø,
ny teknologi, nye måder at
arbejde på og sidst men ikke
mindst en ny måde at arbejde
sammen på.
Det vil for os alle blive en
ny fornemmelse, men samtidig vil det nye kontormiljø
også give os nye muligheder
for at være mere effektive, arbejde bedre sammen - forhåbentlig med en endnu bedre
kundeservice til følge.
Teknologisk vil vi ligeledes
tage lidt af et tigerspring med
en helt ny Tf-platform, som
foruden Windows NT giver
mulighed for elektronisk
bookning af rnøderum, information om hvem der ringer
til en, bærbare telefoner i
kontormiljøet. Ja, man kan
blive ved med at nævne nye,
spændende ting.
Der er imidlertid en ting,
som jeg må bede alle om at
være opmærksom på, og det
er, at et nyt hus, nye møbler
og ny teknologi kun kan skabe de Iysiske rammer. Det,
der er afgørende for, at vi får
det ud af vort nye hus, som vi
forventer, er vor egen indstilling til at fa tingene til fungere som tiltænkt. Og husk så
også på at et så stort projekt
med en så stram tidsplan
næppe kan køre fejlfrit igennem. Der vil være ting, som
i begyndelsen ikke vil fungere
som planlagt, men med lidt
god vilje og teknisk hjælp vil
vi også komme over det.
Jeg er sikker på, at vi i løbet af kort tid vil finde vort
nye domicil et fantastisk godt
sted at arbejde, og at det vil
være et Philips-hus, vi med
stolthed vil vise frem for vore
kunder og med entusiasme
fortælle om hvordan det fungerer.
Lad os sige farvel til en
epoke med mange traditioner
på Prags Boulevard og goddag
til mange nye muligheder for
at opbygge nye traditioner på
Frederikskaj.
Lad mig slutte med at ønske alle Philips-medarbejdere
og deres familier en god jul
og et godt nytår.
Willy Goldby
Næsten 33 år blev det til
•
I Philips
Preben Hejberg går på førtidspension med udgangen af
året efter næsten 33 års ansættelse i firmaet. Herunder philosoferer han lidt over sin tid
på Philips samt ikke mindst
de mange ændringer, der er
sket i Philips Danmark gennem de mange år.
PHILISKOPET
udgives af
Philips Danmark NS
PragsBoulevard80
2300 KøbenhavnS
Redaktion:
Jannik Bo Rasmussen
(ansvarshavende)
telefon 32 88 23 64
Helle Bencke
telefon 32 88 25 12
Ulla Laursen
telefon 32 88 23 44
Anny Juul
telefon 32 88 23 29
Lena Tolstrup
telefon 32 88 24 07
2
Indtil for få år siden var
Philips i Danmark en af
landets betydelige
elektronikfabrikanter.
H vis det ikke var på grund af,
at Philips dengang var en af
landets betydelige elektronikfabrikanter, var jeg nok aldrig
blevet ansat hos Philips.
Egentlig stod Philips ikke ret
højt på listen over firmaer, jeg
i det hele taget havde lyst til
at være ansat i. Jeg forbandt
dengang mest Philips med
konsumentvarer. produkter
som ikke havde den store tekniske interesse for mig. 1964
var jeg blevet færdig med min
uddannelse som civilingeniør
med telekommunikation som
speciale, og efter to års værnepligt var jeg ivrig efter at komme i gang med mit "kald",
nemlig at udvikle revolutionerende nye produkter til
menneskehedens velsignelse
og min egen velstand. Som
eksamensprojekt på DTU
(DTH eller Polyteknisk Læreanstalt hed det dengang) havde jeg konstrueret en simpel
trickmixer til TV-studiobrug.
Philips havde netop i 1964
besluttet at starte en aktivitet
med udvikling og produktion
af professionelt TV-måleudstyr (PTV), så da man søgte
udviklingsingeniører med forstand på professionelt TV, lå
det lige for at lægge billet ind
på en af disse stillinger.
Det blev som bekendt til
mange år i PTV, først som
udviklingsingeniør , senere
som projektleder. marketingchef og til sidst administrerende direktør. PTV-aktiviteten blev bygget op helt fra
grunden her i Danmark (start
i 1964), så jeg var næsten
med fra begyndelsen. J eg betragter det som et stort privilegium, at jeg har fået lov til
sammen med andre gode
medarbejdere at opbygge og
udvikle denne virksomhed
samt at have nydt den tillid
hos ledelsen i Danmark og i
Holland til at varetage så betydende poster i virksomheden, som det blev tilfældet.
Alt i alt var PTV en god investering for både Philips og for
Danmark. Langt de fleste år
havde vi stort overskud, og
set i et samfundsøkonomisk
perspektiv bidrog vi med højteknologiske arbejdspladser
og en pæn valutaindtjening.
Desværre har Philipskoncernens bestræbelser på at fokusere på kerneområder medført, at der ikke længere er
plads til mindre, professionelle aktiviteter i Philips, så PTV
blev afhændet til anden side,
i øvrigt samtidigt med en række tilsvarende virksomheder i
andre lande.
En overgang var jeg tillige
chef for mobil telefon og navigatorproduktionen i J enagade. Det var en temmelig vild
periode. Markedet for mobiltelefoner begyndte at stige
voldsomt der sidst i firserne,
så vi investerede kraftigt i både udvikling og produktion.
Til sidst sprængte vi rammerne i Jenagade, så PTV blev
nødt til at flytte ud til Brønd-
by for give plads nok til rnobiltelefonerne. Desværre for
os i Danmark besluttede koncernen sig i 1986 for at fa mere struktur på hele radiokornmunikationsområdet, så der
blev oprettet et hovedkvarter
i Cambridge. Vi i København
besad det meste af Philipskoncernens knowhow på rnobiltelefonområdet. både det
tekniske og det markedsmæssige, medens fabrikkerne i
Cambridge og Niirnberg havde deres styrke på andre områder. Desværre fandt de andre hurtigt ud af, at den store
vækst var på mobiltelefonområdet, hvilket startede en
ødelæggende rivalisering om,
hvem der skulle have retten
til dette betydningfulde produktområde. I den sidste ende førte dette til, at Philips
nedlagde/frasolgte hele området med den konsekvens, at
fabrikken i Jenagade blev nedlagt.
Jeg synes, at det er et tab,
at Philips i Danmark er blevet
reduceret til en (næsten) ren
handelsvirksomhed. Både for
Danmark som ville have gavn
af arbejdspladser i en så højteknologiske virksomhed som
Philips samt den deraf følgende eksport og for Philips som
åbenbart ikke ønsker at gøre
brug af den veluddannede og
velmotiverede arbejdsstyrke,
som vi har her i Danmark.
PR virksomhed var engang
en vigtig bestanddel
af Philips' markedsføring.
Mit første »møde- med Philips var i foredragssalen på
Prags Boulevard. Jeg var kun
en stor skoledreng dengang,
og jeg havde gennem Arbejdernes Lytterforening reddet
mig en billet til en Philipspræsentation. Jeg kendte selvfølgeligt lidt til, hvilke produkter Philips markedsførte
men ikke selve Philips (jeg
troede faktisk, at det var et
dansk firma). Jeg husker, at
jeg var rimeligt imponeret
over både præsentationen og
Philips, selvom jeg ikke
umiddelbart blev interesseret
i firmaet som en fremtidig
ansættelsesmulighed.
Mit andet »møde. med
Philips var iJenagade i 1958
eller 59. Polyteknisk Forenings radiogruppe, som jeg
var medlem af, blev inviteret
på virksomhedsbesøg på »Fabrikken«, som alle i Philips
kaldte Jenagade-området. Det
var også et imponerende besøg. Efter krigen kunne stort
set kun råvarer importeres, så
alle de produkter, som Philips
i Danmark markedsførte,
måtte produceres lokalt her
i Danmark. Selvom valutarestriktionerne gradvist var
ved at blive ophævet, producerede man i 1958 stadig
mange af produkterne lokalt.
Vi så i hvert fald produktion
af radioer, s/h-TV, båndoptagere, grammofonplader, glødelamper m.m.
Dengang var Philips et firma med omkring 2000 medarbejdere, så der var råd til at
have en PR-afdeling med tilhørende PR-aktiviteter. Senere er jeg blevet klar over, at
Philips havde en stor presseafdeling med en informationschef og flere journalistiske
medarbejdere. Som »gammel«
Philips-medarbejder kan man
godt blive lidt sørgmodig
over, at vi nu er blevet så små,
at vi ikke længere har behov
for og råd til disse aktiviteter.
Vi er blevet meget bedre
til at.introducere
nye medarbejdere.
På min første dag i Jenagade
blev jeg vist rundt på området
og hilste på et utal af mennesker. Så blev jeg sat på min
plads, og det var så alt. Der
fandtes ingen medarbejderhåndbog, der var ingen inrrodukrionssamtaler eller ditto
planer, og der gik flere år, før
jeg for første (anden) gang
satte mine ben i hovedselskabet på Prags Boulevard. Jeg
bilder mig ind, at nye medarbejdere i dag får en meget
bedre introduktion til såvel
deres nye job som til Philips
som virksomhed og international koncern, og at de også
har en bedre forståelse af samspillet mellem salgsafdelinger,
produktdivisioner, regionale
centre m.m.
-s:
join Philips
and see the world
Dette høres sommetider i
Holland, og det gælder vel
også for mange Philips medarbejdere her i Danmark. Det
har i hvert fald været tilfældet
for mig. N u til dags er det
helt normalt at tage på ferie
i USA og i Thailand. Men da
jeg første gang skulle på tjenesterejse til USA (i ca. 1970),
var det helt uhørt, at en medarbejder fra »Fabrikken. skulle så langt væk. Sådanne rejser
var nærmest forbeholdt direktører. Senere blev det dog
rent rutine for PTV's medarbejdere at rejse rundt over hele kloden. 98% af vores kunder var jo også derude. Selv
har jeg nok været i USA et
sted mellem 40 og 50 gange,
hvilket har medført, at jeg
færdes mere stedkendt i New
York, Los Angeles og San
Fransisco, end jeg gør i Århus, Odense og Alborg.
Philips, en god arbejdsplads
og et hæderligt firnia. .
Jeg har aldrig fortrudt, at jeg
den gang for mere end 30 år
siden søgte til Philips. Philips
er et fair og hæderligt firma
med en høj etisk standard.
Man kan ganske vist ikke altid regne med at være ansat
på livstid, sådan som det næsten var tilfældet før i tiden,
men dette er nok gældende
overalt i erhvervslivet. Jeg har
haft et meget spændende liv
i Philips med mange udfordringer og mange gode oplevelser. Jeg har også haft mange skuffelser og meget bøvl,
specielt i den tid, hvor jeg var
chef for mobiltelefonfabrikken. Det er surt, når forretningsmæssige dispositioner
træffes med politiske bagtanker. Jeg havde gerne set, at
Philips stadig var en faktor
i det industrielle liv i Danmark, men det er jo ikke rigtigt mit problem mere. Jeg
har kendt utroligt mange
mennesker fra næsten alle nationer i verden, specielt selvfølgeligt mange fra Holland.
Hollænderne har meget til
fælles med os - samme mentalitet, samme form for humor, lille nation i forhold til
naboerne Tyskland, Frankrig
og England o.s.v. Jeg har haft
rigtig mange gode kollegaer
(og chefer) i Holland, ligesom
jeg har haft det her i Danmark. Jeg håber derfor, at
Philips i mange år fremover
må stå som en virksomhed,
der er respekteret af såvel
kunder og medarbejdere som
af det danske samfund.
I en periode blev der produceret både TV-testudstyr, mobiltelefoner og navigatorer på Philips-fabrikken i Jenagade, indtil PTV
med Preben Hejberg som direktør f!l..ttede til Brøndby. Her er etfoto fra dengang af administrationsbygningen ud mod Strandlodsvej.
Bygningen blev i 1997 overtaget af Tele Danmark.
3
Så er det lige før ...
,
Dette er det sidste nummer,
som udkommer på den gamle
Philips-adresse. Fra 4. januar
hedder det Frederikskaj i stedet, og i næste uge - den 23.
december - overtager vi det
nye hus, klargjort og rengjort
til indflytning. Lige fra morgenstunden vil Henning Friis
sammen med repræsentanter
for PFA som bygherre og
Højgaard & Schultz som entreprenør gå hele huset igennem og lave en liste over de
småting, der uundgåeligt skal
rettes.
- og han havde netop bestilt
10 ekstra containere da vi
talte med ham.
De nye møbler fra Munch
Møbler er i denne tid begyndt at blive leveret, og de
vil alle være ankommet lige
inden jul, hvorefter montører
fra møbelfirmaet i perioden
23. december til 3. januar vil
pakke dem ud og placere dem
rundt om på etagerne. At det
er et kæmpearbejde i sig selv,
vil enhver, som prøvet at
samle en stol eller et skab fra
Ikea kunne bevidne.
En myretue af håndværkere
En hektisk uge venter
Arbejdspresset for at få huset
færdigt til tiden har været
stort i den sidste tid, og l. december blev der lukket for
eventuelle nye ønsker om ændringer af planerne. Billederne viser tydeligt hvor meget
der er sket på nogle få uger da redaktionen var ude med
kameraet for halvanden måned siden, var huset langtfra
færdigt og håndværkerne var
i gang overalt.
Da Philiskopet spurgte
rundt i afdelingerne omkring
1. december, var oprydningen
ved at komme op i omdrejnin~er - tomme, halvfyldte
og tyldte containere stod
rundt omkring på gangene.
Også vores ejendomsfunktionær Carsten kunne bekræfte,
at nu var der ved at ske noget
Senest om morgenen den
4. januar skal vi have rømmet
Industrigården for alt,
så Rasmussen & Schiøtz kan
begynde at rydde alle seks etager fuldstændig fra kl. 8 om
morgenen. Tiden mellem jul
og nytår bliver derfor hektisk,
og flere ting vil ske på en
gang i disse dage:
De ting, der skal med fra
Prags Boulevard, bliver flyttet
til Frederikskaj af flyttefirmaet CPH, mens de resterende møbler hentes af »International Outreach
Nødhjælp«, som vil sørge for
at de kommer til at gøre nytte i Østeuropa, Afrika eller
Indien. Telefonsystemet og
PC-netværket i det nye hus
vil blive gjort endeligt klar til
brug, og alle medarbejdere vil
Indgangspartiet er netop kommet under tag, men endnu er det
svært at se, hvor døren skal være. På nær de midlertidige krydsfinerplader ligner sydfacaden dog snart sig selv.
4
Loftet over den lange gang i stueetagen er endnu utildækket, og
ledninger hænger ned overalt. Den midlertidige belysning er en
minegang værdig...
Nordfacaden med sin curtain wall glasvæg er ved at sefærdig ud.
Dog mangler endnu den nederste del af de lodrette skinner på
facaden.
Og så kommer der gulv på i kantinen i østgavlen.
Fra vinduerne i endevæggen er der frit udsyn over havnebassinet.
komme på et introduktionskursus i den nye teknologi i
kantinen på Frederikskaj.
I forbindelse med oprydningen på Industrigården har
vi solgt en del gamle ure, malerier og andet indbo gennem
Bruun Rasmussens auktioner.
Det er ting, som har været i
firmaets eje i mange år, og at
de nu er blevet solgt markerer
at vi samtidig med flytningen
tager afsked med »det gamle
Philips« i mere end en forstand. Vi kan være stolte over
at runde årtusindskiftet i den
nye ejendom, som også markerer overgangen til et mere
effektivt, fleksibelt og uformelt arbejdsmiljø.
fannik
Bo Rasmussen
Moderne kunst
til et moderne hus
Ikke nok med at det nye Philips-hus er et arkitektonisk
kunstværk i sig selv - der er
også bestilt et par kunstværker, som vil udsmykke indgangspartiet både indenfor
og ude i det fri.
Inde bag den skrå glasvæg
på bygningens sydside ophænger kunstneren Gun Gordillo i starten af januar en lysskulptur, som delvist vil hæn-
ge i det frie rum, delvist bliver
monteret på væggen.
Og på forpladsen foran
indgangspartiet bliver der til
foråret opstillet en flot granitskulptur af Freddy Fraek,
som i øvrigt er gift med Gun
Gordillo. Den bliver udhugget af et enkelt stykke granit
fra Bohuslen i Sverige, kommer til at veje omkring 11
tons og får en højde på cirka
6 meter.
Philips vil kunne
ses på lang afstand
... med det nye skilt, som bliver opstillet foran huset på
Frederikskaj. Lillejuleaftensdag bliver det opstillet ud for
den gavl, der vender ud mod
Sydhavnsgade. Det elegante
og stilrene skilt vil om aftenen være belyst nedefra på
begge sider, så ingen skal være
i tvivl om, hvem der er flyttet
ind.
Skiltet er udformet som en
såkaldt monolit, hvad der op-
rindelig betyder »udhugget af
en enkelt sten«. Her er dog
valgt et materiale, som både
er lettere og bedre egnet til et
reklameskilt.
Selve søjlen bliver lysegrå,
og Philips-navnet vil kunne
læses på mere end l 00 meters
afstand. Og med en højde på
knap l O meter og en bredde
på 2 meter, så skulle det ikke
blive til at overse i gadebilledet!
PHILIPS
arlGln
Her er en skala model af husets indgangsparti, hvor lysskulpturen
kommer til at hænge inde i forhallen.
Foran denne står granitskulpturen i modelformat.
5
Den sidste jul
i den gamle købmandsgård - derude påAmager
Det var den anden søndag i
advent, og den gamle købmandsgård var også det år
forberedt på julens komme.
Godt nok var det en helt speciel tid, for det var den sidste
jul, som skulle fejres i den
gamle købmandsgård - gården var jo for længst solgt,
og alle gårdens karle og piger
havde faet at vide, at de skulle
pakke gårdens ejendele og
have alt klar til lille juleaftensdag
Forpagterne Willy, Ole og
Henning havde allerede faet
Herremanden Cor ' s tilladelse
til at bygge en ny købmandsgård ude i Sydhavnsområdet.
Alle glædede sig da også til alt
det nye, men alligevel var der
mange gode gamle minder fra
den gamle købmandsgård,
der kom op i alle her i denne
søde juletid. Sneen dækkede
gårdens marker, og alle byens
tage og tårne var dækkede af
den fine julesne.
6
Overnisse Kramer havde
vanen tro faet tændt juletræet,
der var kommet helt fra Norge og prydede den store plads
foran byens rådhus. For første
gang havde han vist julekalender i rådhusets store vinduer,
og hver dag kom byens borgere hen for at se, hvad overnissen havde fundet på at vise
af spændende julefigurer i
sine vinduer.
Ude på gården som i byen
i øvrigt var der ellers ikke den
store tilfredshed med Rigsforstander Uldimund og hans
hof: de havde atter udskrevet
store skatter og i øvrigt meddelt alle, at de skulle arbejde
mere og længere inden de
kunne komme på aftægt.
Rigsforstanderen var vist ganske tilfreds med, at der var
længe til, at han var på valg
og så håbede han, at den tilstundende jul ville få alle til at
glemme deres utilfredshed.
Ude på købmandsgården
var juletræet traditionen tro
blevet tændt, og lidt julepynt
kom der dog også op at hænge, samtidig med at flyttekasserne så småt var ved at ankomme. Gårdens piger og
karle havde med undren set,
at alle gårdens værdigenstande var blevet hentet for at blive solgt på aktion inde i byen
- havde forpagterne fået bygget for dyrt, og af den grund
måtte skaffe penge til gården
for at kunne betale for at flytte til det nye? Det forlød også, at medforpagter Ole af
samme grund kun holdt et
beskedent jubilæum uden den
store middag, der normalt
blev givet ved en sådan lejlighed - ligesom han under en
tur til de nordiske lande rejste
på tredje klasse og efter sigende måtte nøjes med svedne
bøffer til middag.
Forpagterne forklarede, at
alle i den nye købmandsgård
ville få nye møbler stillet op i
nogle store lokaler, hvor piger
og karle skulle arbejde sammen, idet Herremanden Cor
havde overbevist forpagterne
om, at de nu alene skulle sælge de produkter, som han
sendte til den nye købmandsgård og således ikke længere
havde brug for de store marker og de mange produktionsbygninger. Karlene og pigerne havde været ude for at
bese det nye sted - mange af
dem havde sejlet fra det gamle Nyhavn og helt ud til Frederikskajen, hvor den nye
flotte købmandsgård var ved
at blive bygget af mange
håndværkere. Det så ud til at
blive et fint sted, hvor mange
andre store handelshuse også
var i gang med at bygge.
Forpagter Willy så specielt
meget frem til, at det store
handelshus Mercedes blev
færdigt med deres byggeri,
for så kunne det være, at hans
store juleønske igennem nu
mange år kunne blive opfyldt,
at fa en af deres berømte hestevogne. Men medforpagter
Henning mente vistnok, at
det nu blev for dyrt.
Tidligere på året mødtes
gårdens piger og karle af byens brandværn, der var blevet
kaldt til gårdens øverste stok,
hvor ilden havde faet fat i loft
og vægge, men heldigvis blev
den hurtigt slukket, og dermed var byens brandkorps
med til at sikre gårdens fortsatte drift.
En af de mange forvaltere,
Preben, der igennem den sidste tid havde været en slags
overforvalter for de udflyrtede
grupper til Lergravsgården
havde nu efter mere end 32 år
fået nok og ville trække sig
tilbage for at nyde sin aftægt
og hans navnefælle Preben,
der havde taget sig af gårdens
vedligeholdelse, ville også på
aftægt og havde allerede købt
et lille sted, hvor han kunne
nyde livet med lidt indtægt
fra jagt og fiskeri.
En af de andre forvaltere,
T om, havde hele det år været
på rejse for Herremanden og
havde været så langt som i
Amerika og vist nok været
med til at købe nye produkter
ind for dermed at kunne sikre
fremtiden bedre. Han blev set
på gården af og til, hvor han
havde et lille kammer, men
lidt mystisk var det nu alligevel.
I den gamle spisesal var der
ikke den store julestemning,
alle den gamle købmandsgårds piger og karle følte sig
lidt tilovers for alle de fremmede, der var flyttet til og ved
spisetid masede .sig på for at
komme første til fadene - det
ville nok blive anderledes på
den nye gård, og de var blevet
lovet, at den gamle kok ville
flytte med og lave al den dejlige mad, som de var vant til.
I gårdens forrum var julen
måske ikke helt som sidste år,
idet pigerne der ligesom gårdens postafdeling fra det nye
år skulle tjene en anden forpagter, der havde faet kontrakt på at betjene den nye
købmandsgård ude på Frederikskaj. Da den nye forpagter
vidste, at det var dygtige piger
og en dygtig karl, der kendte
deres arbejde, havde han ingen problemer med at ansætte
dem, så de kunne følge med
de andre piger og karle, men
det var nu alligevel ikke helt
det samme som at være ansat
under forpagter Henning.
Gårdens piger og karle var
blevet lovet, at de nok skulle
få lov til at se deres familie i
julen, men forpagterne havde
sagt, at de alle måtte være
med til at læsse de mange
flyttekasser, og mellem jul og
nytår skulle der pakkes ud på
det nye sted, og det var vigtigt
- sådan forklarede de - at alle
var klar til at sende købmandsgårdens produkter ud
straks efter, det nye år var blevet skudt ind.
Ak ja - tænkte de - det
bliver ganske hårdt, men til
næste år bliver det sikkert meget bedre, og lad os nu glæde
os i julen med den gode julemad og -bryg, og det er ganske vist, at til næste år vil jule-
træet blive tændt igen, men
til den tid i den nye købmandsgård ude på Frederikskaj.
Med ønsket om en rigtig
glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle gårdens
piger og karle ser vi frem til at
mødes i den nye købmandsgård!
Henning Friis
Sidste fest i kantinen
Ja, endelig oprandt den store
bankodag.
Fredag d. 30 oktober slog
PAP dørene op til den sidste
fest i kantinen på Prags Boulevard. Alle så ud til at være
godt forberedt med pudsede
bankostøvler. smurte stemmebånd og højt humør.
Regnskabafdelingen viste
igen i år, at de kender tallene
bedst, for de mennesker vinder da hele tiden. En enkelt
havde ikke helt forstået reglerne og troede, at to rækker
godt kunne være på forskellige plader, men han blev
venligt men bestemt belært
om, at sådan fungerer tingene
altså ikke. Den kære John Olsen havde også banko, men
han opdagede det bare ikke i
tide, så CE' s bord blev ikke så
velbegavet, som det kunne
have været. Rødvinen røg ned
i stride strømme, og en enkelt
deltager måtte da også forlade
os andre længe inden desserten. Musikken larmede, og
folk dansede til ud på de lyse
timer. Vi savnede alle det årlige indslag fra Kjeld Jørgensen med Banjomusen. Det
skal ligesom til, for at det kan
blive jul i den gamle købmandsgaard, men orkesteret
kunne vist ikke melodien.
Personligt kom jeg først hjem
hen på morgenstunden, men
den øvrige bestyrelse og jeg
skulle jo også først rydde gulvet for diversepapirflyvere og
andet godt, som gæsterne fornøjede sig med at kaste rundt
med. Vi takker alle for de positive tilkendegivelser, vi har
fået omkring arrangementet.
Og en særlig tak til Danny og
Thomas, der gør et kæmpearbejde med at hjælpe os.
Glædelig jul og godt nytår
ønskes alle af PAP.
P. b. v. - Karin
7
o
Arets juletræsfest i PAP
... foregik i BC37's badmintonhal her på Amager. Det
var selvfølgelig en anderledes
oplevelse end vi er vant til,
men bestemt ikke dårligere.
Børnene nød at der var plads
til at løbe rundt og lege, og
det gjorde de i stor stil!
Vi havde de sædvanlige
pladsproblemer med hensyn
til opdeling af børn og voksne
i forskellige lokaler, men efter
en venlig men bestemt tilrettevisning lykkedes det dog at
fa plads til 'alle. Charlie og
Binalto fra Cirkus 3 underholdt børn og voksne i en hel
time, og selvom lyden var
utroligt dårlig i hallen, var
børnene dygtige til at være
stille, og jeg var personligt
ved at fa krampe i lattermusklerne over vandpjaskeri
og lagkagekastning.
Efter klovneshowet var der
pølser og sodavand til børnene, og her oplevede vi heller ikke det samme køproblem som tidligere, så
børne-ne kunne spise deres
pølser - sammen med mange
af de voksne - mens de så en
tegnefilm i fjernsynet.
Endelig blev det tid til at
kalde på julemanden, og efter
megen råben fandt han vej til
det nye lokale. Julemanden
havde som sædvanlig taget sin
søn Julius med, og Julius hav-
8
de stadig ikke lært at synge
julesangene rigtigt, så først da
børn og voksne hjalp med at
synge og danse om træet gik
det rigtig godt. Alle børn fik
deres gaver til sidst og alle
kunne gå glade og mætte
hjem efter en god dag. Der
var for øvrigt tilmeldt 114
voksne og 103 børn til festen.
T ak for en god dag.
Karin Nielsen
To gange 25 års jubilæum i Philips Erik Wibrand, Ori$in Danmark AIS, afholdt fredag
d. 6. november 1998 sit 25-års
jubilæum hos Philips og Origin.
Jubilæet blev fejret ved en festmiddag i Amager Badminton
Club s lokaler.
På billedet ses Erik Wibrand
sammen medsin kæresteAnnette,
sales manager (SAP) Michael
Joneson til venstre, adm. direktør Goran Mårtenson og Nordie
Service Line Manager (SAP)
Per Mickols til højre.
TAK
*
En stor tak til alle kollegaer nuværende som tidligere samt kunder, der var med til
at gøre mit 25-års jubilæum
til en minderig dag. Også tak
til dem der ikke deltog men
berigede mig med gaver.
Hilsen
Erik Wibrand
Birgitte Kikkert, værkfører i
Philips Lys' armaturmontering
i Brøndby fejrede sit 25-års
jubilæum på adressen Kornmarksvej 1i Brøndby.
Dagen blev markeret med en
reception samt efterfølgende
middag i Espenhus Kro.
På billedet sesfunktionschef
Hans Jørgen Jacobsen,
produktionschef Bent Tbielsen,
direktør Henning Friis,
direktør Willy Goldby,
medarbejdere fra armaturmonteringen samt værkfører
Birgitte Kikkert medfamilie.
Jubilæer i 1999
Her er oversigten over, hvilke Philips-medarbejdere der fejrer
jubilæum til næste år. Listen er ikke så lang denne gang - så
meget mere bemærkelsesværdigt er det, at der er hele to 40-års
jubilarer.
Som vanligt må vi tage forbehold for eventuelle ændringer.
Når tiden sig nærmer, bliver det enkelte jubilæum annonceret
i »Philips - her & nu!« og i dagspressen sammen med de nærmere enkeltheder om tid og sted for receptionen.
Medarbejdere
som fejrer 40 års jubilæum i 1999:
Navn
Robert Jensen
Claus Christensen
Medarbejdere
Afdeling
Philips Lys
Impex
Reception
23. april
ca. l. august
som fejrer 2S års jubilæum i 1999:
Navn
Ellen Mathiesen
Mdeling
0konomiafdelingen
Reception
6. august
9
SPORTEN
•
SPORTEN
•
SPORTEN
•
SPORTEN
•
SPORTEN
Flot motionsrum med trægulv . ••
I kan godt glæde jer! - Motionsrummet, som ligger i kælderen, er et pænt stort rum på ca. 11x 6 meter.
Rummet bliver ikke tilgængeligt den første tid efter indflytningen, da det er udlånt til stødpudelager. Derfor vil vi også vente med at indrette det, til der bliver plads.
Vi tager nogle af de »gamle« redskaber med, ligesom vægte, håndvægte og lignende også kan bruges. Når vi flr rummet tilbage, vil vi,
i samråd med en ekstern leverandør, planlægge indretning og køb af nye redskaber.
Fra motionsrummet går man over gangen, hvor der er.bad og omklædningfor mænd og damer, og midt mellem disse rum er der placeret
en flot sauna.
Anny Juul
Bovvling - ny afdeling
Det ser ud til, at det skal lykkes for Idrætsforeningen at genoprette en bowlingafdeling.
Vi har reserveret baner mandag og onsdag hos:
Bowl'n Fun,.Sjællandsbroen 1, fra kl. 17.00 - 18.00.
I skrivende stund er tilmeldefristen ikke slut, så vi kender ikke antallet af interesserede.
Rikke Skov Jensen har lovet at tage sig af formandsposten.
Vil du vide mere om den »nye« sportsgren, så kontakt Rikke på lokal 2409.
10
Ikke blot etT'l,
men også et designer-møbel!
Med Design Line har Philips
skabt en hel ny klasse for TV,
hvor design og teknik smelter
sammen til stilren elegance.
Med rene linier og materialer
som aluminium og glas udstråler disse nye TV kvalitet
og smag, både når de er tændt
og slukket. Vælg den af de tre
udførelser - Cool Green, Silver Shadow elier Ice Blue, der
passer til netop din boligindretning og danner harmoni
eller kontrast til de øvrige
møbler. I det sammen design
findes en DVD-videoafspiller
og en HiFi stereo-videobåndoptager.
TV' ene er også udstyret
med den nyeste teknik. Den
avancerede 100 Hz Digital
Scan teknologi sikrer billeder
uden flimmer i det brede
16:9 WideScreen-format,
og
Incredible Surround gør lyden fantastisk god. Betjeningen er enkel og logisk, og
Auto TV-funktionen
sørger
for at optimere billedkvaliteten og indstillingen af det
bedst mulige billedformat.
Birgitte Thorkildsen
Det skrev vi for -
Redigeret af Lena Tolstrup
60 år siden
50 år siden
25 år siden
10 år siden
De har sikkert ofte været udsat for at Deres Kunder udtrykker Tvivl eller fremsætter
Kritik overfor Modtagere
med Trykknapsystemer.
»Tror De, det kan holde?« »Det er saa nyt endnu, og slet
ikke gennemprøvet «. etc.
Til Dem som Forhandler,
siger vi: »De kan ganske rolig
anbefale PHILIPS Trykknapsystemer, vi indestaar for
dern«. Og til Hjælp i Deres
Salgsarbejde i Kundekredsen,
giver vi Dem nedenfor Argumenter, som De kan fremføre
overfor særlig besværlige Lyttere. Trykknapperne
er nyttige. Det viser sig altid, at
naar en Lytter køber en ny
Modtager, indstiller han,
bortset fra de første Par Dage,
konstant paa et Par Stationer,
der uvægerlig er de samme.
Direktør
skriver:
Repax AlS ændrer pr. ljanuar navn til det, selskabet nu
er: »Philips Service AlS «,
Repaxnavnet er mere end tyve
år gammelt og blev dannet af
ordet reparationer, som dengang var selskabets eneste
funktion. Reparationer er
stadig en berydelig aktivitet
i Philips Service AlS, men
den primære funktions er at
yde service på de produkter,
som Philips Radio og Philips
Elapparat AlS sælger.
Personaledirektør
Henning
Friis og direktør Torben
Svanberg fra ISS Kantineservice AlS underskrev den
kontrakt, der betyder, at ISS
fra nytår overtager driften af
alle Philips-kanrinerne.
Kontrakten er på 3 mio. kr, som
er Philips tilskud til driften.
Den forudsætter en uændret
service til vort nuværende
prisniveau på den mad der
købes. Fremstillingen af maden vil fortsat foregå i de enkelte kantiner.
N.B. Sommerfeldt
N u flytter vi igen. J a - vil
de fleste vel sige ved en sådan
bemærkning - det er vi vant
til. Det har vi gjort i mange
år, underforstået, rundt herinde i Krystalgade. Men denne gang er det virkelig alvor.
Vi har besluttet os til at rykke
vore teltpæle op herinde i den
gamle bydel og flytte alle
kontorerne for PHILIPS,
inkl. Service - og reklameafdelingerne og POPE AlS,
ud til den nye Industrigård
på Amager.
Den egentlige årsag til, at vi
har taget skridt, er, at vi herinde i Krystalgade resp. St.
Karmikestræde ikke kunne fa
den plads, der var nødvendig
for vort arbejde.
11
Nye telefoner på Fretlerikskaj
Nu er flytningen meget tæt
på, og det betyder ekstra arbejde for de fleste medarbejdere med udsmidning og
nedpakning midt i alt det
andet juleræs.
Philips Telekommunikation leverer jo, som de fleste
sikkert ved, den nye telefoncentral til huset. Dette indebærer også, at vi leverer de
nye Ergol.ine-telefoner, som
alle medarbejdere skal udstyres med. Disse vil stå klar til
brug (håber vi!) på jeres skriveborde mandag d. 4. januar
1999.
Men før telefonen kan tages i brug, skal den jo pakkes
ud og samles, og det vil alt tilrådighed værende personale
fra Tele hjælpe til med imellem jul og nytår.
Dette betyder, at ca. 340
telefoner skal tages ud af en
papkasse, hvor de er pakket
med selve apparatet i en plastikpose, et telefonrør i en
plastikpose. ledning fra apparat til rør i en plastikpose
holdt sammen af en plastiksnor og endelig ledningen fra
apparatet til telefonstikket.
som også er holdt sammen af
en plastiksnor.
Servicechefjesper C. Nielsen med det nye ErgoLine-apparat.
Med lidt hurtig hovedregning betyder dette, at vi skal
i berøring med 1020 plastikposer, 680 plastiksnore, som
skal klippes over og 680 ledninger, som skal monteres i
de respektive huller i apparatet.
En »prøvernontering« har
vist, at det tager ca. 2-3 minutter at samle en telefon.
Så tænk på os, hvis I skulle
være i den heldige situation,
at I kan holde juleferie.
God jul og godt nytår fra
Tele - og vi ses på Frederikskaj!
Nye ansigter i Philips
Vi byder velkommen
til disse
syv nye medarbejdere,
som er tiltrådt
i perioden 2. oktober
til 1. december 1998:
Katrine
Andersen
er l. december startet
som vikar
i Lys
Adam
Auken
er 1. november startet
som systemkonsulent
i Origin
Ann Sofie
Gerlif
er 1. november startet
som regnskabsassistent
i økonomiafdelingen
Henrik Kyhl
Pedersen
er 1. december startet
som salgskonsulent
i Consumer
Electronics
Marianne
Bengtsen
er l. december startet
som assistant
controller
i Consumer
Electronics
Ask Brandstrup Larsen
er l. december startet
som delivery
manager
i Origin
Bonnie
Rasmussen
er 1. december startet
som trade
marketing
manager
i Consumer
Electronics
VELKOMMEN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement