Blackmagicdesign | H.264 Pro | H264 Pro Recorder - Blackmagic Design

H264 Pro Recorder - Blackmagic Design
H264 Pro Recorder - Blackmagic Design
Jest to doskona?e narz?dzie do publikacji nagra? wideo w Internecie. H264 Pro Recorder przechwytuje wideo z wej?? cyfrowych oraz
analogowych oraz konwertuje je (sprz?towo) do formatu H264. Za pomoc? dostarczonego oprogramowania Media Express w ?atwy sposób
mo?emy nagra? materia? na komputerze ustawiaj?c wymagan? jako?? plików wideo(bitrate). Format H264 jest standardowym formatem
u?ywanym zarówno w Internecie (YouTube, Vimeo, itp) jak i na platformach mobilnych (iPad, iPod, Smartfony,...) Bezpo?rednio po nagraniu
pliki s? gotowe do publikacji w sieci.
Ocena Nie ma jeszcze oceny
Cena
Brutto: 123 z?
Netto: 100 z?
Zadaj pytanie o produkt
Szczegó?y produktu
Jest to doskona?e narz?dzie do publikacji nagra? wideo w Internecie. H264 Pro Recorder przechwytuje wideo z wej?? cyfrowych oraz
analogowych oraz konwertuje je (sprz?towo) do formatu H264. Za pomoc? dostarczonego oprogramowania Media Express w ?atwy sposób
mo?emy nagra? materia? na komputerze ustawiaj?c wymagan? jako?? plików wideo(bitrate). Format H264 jest standardowym formatem
u?ywanym zarówno w Internecie (YouTube, Vimeo, itp) jak i na platformach mobilnych (iPad, iPod, Smartfony,...) Bezpo?rednio po nagraniu
pliki s? gotowe do publikacji w sieci.
Wej?cia:
? wej?cie SD/HD SDI - 1x12 bitowe prze??czalne
? wej?cie analogowe - Kompozyt, S-Video, Component(HD/SD)
? wej?cie HDMI
1 / 2
H264 Pro Recorder - Blackmagic Design
? wej?cie audio analogowe - 2 kana?y(jack ¼ cala)
? wej?cie audio SDI - 2 kana?y
? wej?cie audio HDMI - 2 kana?y
? z??cze USB 2.0 (komunikacja z komputerem)
? sterowanie urz?dzeniem - kompatybilne z portem RS422 deck control
Obs?ugiwane standarty:
? SD - 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC oraz 480p
? HD - 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25,
1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94,
1080p59.94, 1080i60, oraz 1080p60
? zgodno?? SDI - SMPTE 259M, 292M
? próbkowanie video - 4:2:2
? próbkowanie audio - 48kHz, 24 bitowe
Dodatkowe:
? do??czone oprogramowanie - Media Express
? update firmware - Poprzez port USB
Oprogramowanie Media Express
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download PDF

advertising