Edimax | IC-1500Wg | Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji
Wireless LAN / Fast Ethernet
Motion JPEG Internet Camera
(IC-1500Wg / IC-1500)
Skrócona instrukcja
instalacji
Version 1.0
Wielojęzyczna skrócona instrukcja instalacji
na płycie CD
===========================================
Český: Anglického průvodce rychlou instalací
naleznete na přiloženém CD s ovladači
Deutsch: Finden Sie bitte das englische QIG
beiliegend in der Treiber CD (German)
Español: Incluido en el CD el QIG en Ingles.
Français: Veuillez trouver l’anglais QIG ci-joint dans
le CD driver
Italiano: Incluso nel CD il QIG in Inglese.
Magyar: Az angol telepítési útmutató megtalálható a
mellékelt CD-n
Nederlands: De engelstalige QIG treft u aan op de
bijgesloten CD
Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku
angielskim znajduje się na załączonej płycie CD
Português: Incluído no CD o QIG em inglês.
Русский: Найдите QIG на анлийском языке на
приложеном CD
Türkçe: Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı
Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz
1. Sprawdź zawartość opakowania
z
z
z
z
Jedna kamera internetowa / z anteną (tylko IC-1500Wg)
Jeden zewnętrzny zasilacz
Jeden statyw do kamery oraz 100M kabel sieciowy Cat.5
Jedna skrócona instrukcja instalacji i CD użytkownika
Proszę skontaktować się ze sprzedawcą w przypadku braku
któregoś z powyższych elementów.
2. Wymagania systemowe
Wymagania systemowe dla PC, MAC i Notebooka do
podłączenia kamery internetowej:
z
z
z
z
OS: Windows 98SE, Me, NT, 2000, XP, Server 2003
CPU: Intel Pentium III 750MHz lub Celeron 1GHz lub wyżej
Pamięć: 128MB (zalecane 256MB)
Rozdzielczość karty graficznej: 800 x 600 lub więcej
3. Instalacja sprzętu
3.1. Diody i regulacja ostrości
Główka kamery i pierścień ostrości pozwalają modyfikować
obiekt i ostrość kamery; ostrość kamery reguluje się poprzez
obracanie czernego pierścienia ostrości. Kamera posiada trzy
lub cztery diody wskazujące stan kamery i stan połączenia.
z
z
z
z
Dioda kontrolna: Kiedy ktoś ogląda kamerę, dioda świeci
się.
Ready/Gotowy: Kiedy kamera jest podłączona do zasilania i
gotowa do użycia dioda zapala się.
LAN: Kiedy kamera internetowa podłączona jest do sieci
LAN dioda włącza się. Dioda rozbłyśnie podczas nadawania
lub odbierania obrazu poprzez sieć LAN.
WLAN (tylko IC-1500Wg): Kiedy kamera internetowa
podłączona jest do Access Pointa sieci bezprzewodowej lub
do Wireless Station, dioda włącza się. Dioda rozbłyśnie
podczas nadawania lub odbierania obrazu poprzez sieć
bezprzewodową.
3.2. Porty kamery
Kamera posiada trzy porty i przycisk Reset.
y
Złącze anteny: (tylko IC-1500Wg) Standardowe złącze
R-SMA, gdzie można podłączyć wszystkie anteny ze
złączem R-SMA do kamery internetowej.
y
Zasilanie: Podłączyć zasilacz.
y
LAN : Podłączyć kabel sieciowy.
y
Reset : W przypadku wystąpienia problemów z kamerą
internetową, naciśnij przycisk reset końcem ołówka (przez
mniej niż dwie 2 sekundy) - kamera internetowa ponownie
się uruchomi, zachowując twoje poprzednie ustawienia.
W przypadku większych problemów lub, jeżeli zapomniałeś
hasła, naciśnij przycisk reset przez dłużej niż 5 sekund, żeby
przywrócić ustawienia fabryczne kamery internetowej
(ostrzeżenie: twoje ustawienia zostaną zastąpione
ustawieniami fabrycznymi).
3.3. Sposób instalacji
1. Rozpakuj zestaw kamery internetowej i sprawdź, czy
zawiera on wszystkie elementy wymienione w rozdziale 1.
2. Podłącz kamerę internetową do swojej sieci poprzez
podłączenie kabla sieciowego ze swojego switcha/routera do
portu UTP kamery internetowej.
3. Podłącz zasilacz do kamery internetowej poprzez
podłączenie zasilacza do gniazdka elektrycznego. Kamera
internetowa zostanie podłączona do prądu. Kiedy kamera
jest gotowa dioda świeci się na pomarańczowo.
Uwaga: Wysoce zalecane jest użycie zasilacza dołączonego do
kamery internetowej, NIE należy stosować zasilaczy z innych
źródeł.
4. Instalacja oprogramowania
y
W celu uruchomienia programu instalacyjnego (Install
Wizard) należy postępować zgodnie z krokami poniżej, żeby
otrzymać wskazówki dotyczące procesu instalacji.
Poniższa instalacja jest przystosowana do Windows XP.
Procedury instalacyjne dla Windows 98SE/Me/2000/Server
2003 są podobne.
y
Włóż płytę C D dołączoną do kamery internetowej do
napędu CD-ROM. Program “Autorun.exe” powinien włączyć
się automatycznie. Jeżeli nie, uruchom “Autorun.exe”
ręcznie z folderu “Autorun” na CD.
y
Program instalacyjny pokaże cztery opcje, wybierz “IC-1500
/ Wg” po lewej stronie, jeżeli chcesz zainstalować teraz lub
kliknij “Zakończ” żeby zainstalować program później.
Następujące kroki instalacji należy wykonać po wybraniu opcji
“IC-1500 i IC-1500Wg, teraz proszę kliknąć “Kliknij, żeby
rozpocząć instalację”, aby kontynuować.
y
System rozpocznie procedurę instalacji. Kliknij “Dalej”, żeby
kontynuować instalację.
y
Jeżeli chcesz zainstalować program w innym miejscu, kliknij
“Zmień”; lub kliknij “Dalej”, żeby przejść do następnego
kroku.
y
Kliknij “Instaluj”, żeby rozpocząć instalację programu.
y
System automatycznie zainstaluje program.
y
Kliknij “Zakończ”, żeby zakończyć instalację programu.
y
Po zakończeniu instalacji, system automatycznie
otworzy ”Narzędzie administratora“. Na pierwszej stronie
w lewym oknie pojawi się lista kamer znalezionych w sieci.
Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować i kliknij
“Ustawienia”, żeby kontynuować.
N IC-1500
“N” oznacza, ze
kamera jest nowa i
nieskonfigurowana.
y
Wprowadź uniwersalne hasło “1234” i kliknij “OK”, żeby
zalogować się na stronie w celu uzyskania IP.
y
Kamera internetowa działa w sieci (TCP/IP Protocol). Adres
IP musi być poprawny w przeciwnym razie nie będziesz miał
dostępu do kamery. Program instalacyjny wykryje status
adresu IP twojej sieci automatycznie i zaproponuje wolny
adres IP dla twojej kamery.
Możesz zaakceptować zaproponowaną wartość lub
wprowadzić wartość ręcznie. Jeżeli wprowadzasz ją ręcznie,
musisz pamiętać, że “Maska podsieci” musi być taka sama
dla kamery i dla komputera. Kliknij “Zakończ”, żeby
zatwierdzić konfigurację.
y
Wyskoczy okienko pytające, czy chcesz uruchomić
“Podgląd kamery” i od razu zobaczyć obraz z kamery.
Wybierz “OK”, żeby uruchomić “Podgląd kamery”.
y
“Podgląd kamery” automatycznie pokaże obraz.
Gratulacje, możesz teraz za używać kamery pośrednictwem
sieci.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising