Marantz | UD5005 | Temat: Aktualizacja 3D dla UD5005 Marantz

Temat: Aktualizacja 3D dla UD5005
Marantz przedstawia aktualizację oprogramowania, która pozwoli udoskonalić
działanie odtwarzacza Blu-ray UD5005. Aktualizacja oprogramowania zapewnia
kompatybilność modelu UD5005 z płytami Blu-ray 3D.
Aktualizacji dokonuje się poprzez połączenie z Internetem. Aby przeprowadzić
aktualizację w sposób prawidłowy, przeczytaj poniższe instrukcje.
Ważne informacje dotyczące prawidłowej aktualizacji!
 Nie próbuj aktualizować urządzenia za pomocą plików innych, niż te, które
udostępnia na swoich stronach producent.
 Stosuj się do instrukcji i nie próbuj żadnych innych procedur nie wymienionych w
instrukcjach udostępnianych przez producenta.
 W czasie procesu aktualizacji pod żadnym pozorem nie przerywaj aktualizacji
poprzez przyciskanie jakichkolwiek przycisków lub wyłączanie któregokolwiek z
urządzeń. Nie wyłączaj także prądu.
 W przypadku problemów z aktualizacją urządzenia:
o Sprawdź podłączenie przewodów cyfrowych
o Sprawdź dysk z aktualizacją
o Sprawdź ustawienia wyjścia cyfrowego
o Jeśli nadal występują problemy, ich szczegółowe rozwiązanie powinno być
wskazane w instrukcji obsługi.
 Nieprawidłowo zaktualizowane produkty mogą działać niewłaściwie, a wszelkie
działania serwisowe i części niezbędne do przywrócenia właściwego działania nie
będą objęte gwarancją.
Przed dokonaniem aktualizacji oprogramowania 3D, sprawdź aktualną
wersję oprogramowania.
Gdy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania, to po włączeniu zasilania
wyświetlany jest komunikat powiadomienia na ekranie odbiornika TV. Jeżeli
komunikat nie zostanie wyświetlony postępuj zgodnie z instrukcja obsługi
dostępną na stronie 34.
Download PDF

advertising