Miele | KM 5940 | en montagehandleiding Inductiekookplaten KM 5940 / KM 5950

Gebruiks- en montagehandleiding
Inductiekookplaten
KM 5940 / KM 5950
Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan uw apparaat.
Downloaded from www.vandenborre.be
nl - NL
M.-Nr. 07 267 430
Inhoud
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KM 5940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KM 5950. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kookzonedisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vóór gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Inductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Inductiegeluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De juiste pannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sensortoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tabel vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Aankookautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Boosterfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Uitschakelen en restwarmte-indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Beveiligingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2
Downloaded from www.vandenborre.be
Inhoud
Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Inbouwmaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
KM 5940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
KM 5950. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Algemene inbouwaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Aansluitkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Aansluitschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Klantcontacten / typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Downloaded from www.vandenborre.be
3
Algemeen
KM 5940
abcd Kookzones
e
4
Bedieningspaneel
Downloaded from www.vandenborre.be
Algemeen
KM 5950
abcd Kookzones
e
Bedieningspaneel
Downloaded from www.vandenborre.be
5
Algemeen
Bedieningspaneel
Sensortoetsen voor:
a Booster
b Vermogensstand en vergrendeling
c Aan/Uit (kookplaat)
d Aan/Uit (kookzones)
Kookzonedisplay
e Weergave:
0
=
1 t/m 9
=
#
=
ß
=
P
=
P0 etc. =
S0 etc. =
kookzone klaar voor gebruik
vermogensstand
restwarmte
geen pan of een ongeschikte pan (zie het hoofdstuk "Inductie")
booster
programma (zie "Programmering")
status (zie "Programmering")
f Controlelampje booster
g Controlelampje aankookautomaat, bijvoorbeeld voor kookzone links voor
6
Downloaded from www.vandenborre.be
Algemeen
Kookzones
Kookzone
KM 5940
Minimale tot maximale
C in cm*
Vermogen in Watt bij 230 V**
y
14 - 20
normaal:
met booster:
1850
2500
w
14 - 20
normaal:
met booster:
1850
2500
x
16 - 23
normaal:
met booster:
2300
3200
z
10 - 16
normaal:
met booster:
1400
1800
Totaal:
7400
Kookzone
KM 5950
Minimale tot maximale
C in cm*
Vermogen in Watt bij 230 V**
y
16 - 23
normaal:
met booster:
2300
3200
w
10 - 16
normaal:
met booster:
1400
1800
x
14 - 20
normaal:
met booster:
1850
2500
z
14 - 20
normaal:
met booster:
1850
2500
Totaal:
7400
Binnen het aangegeven bereik kunt u pannen met een willekeurige bodemdiameter gebruiken.
** Het aangegeven vermogen kan variëren afhankelijk van de grootte en het materiaal van de gebruikte pannen.
Downloaded from www.vandenborre.be
7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Verantwoord gebruik
Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist
gebruik echter kan persoonlijk letsel
of beschadiging van het apparaat
tot gevolg hebben.
Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door,
voordat u het apparaat in gebruik
neemt. In de handleiding vindt u belangrijke instructies met betrekking
tot inbouw, veiligheid, gebruik en
onderhoud.
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan
een eventuele volgende eigenaar.
8
~ Het apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het alleen
voor de toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegestaan en kan gevaarlijk zijn. De
fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door
foutieve bediening.
~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn
het apparaat veilig te bedienen en die
volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Kinderen
~ Kinderen kunnen ook verbrandingen
~ Maak gebruik van de vergrendeling,
oplopen als zij pannen van het apparaat trekken. Draai de grepen daarom
zo dat ze zich boven het werkblad bevinden. Bij de vakhandelaar is een speciaal rek verkrijgbaar dat ervoor zorgt
dat kinderen niet meer bij het apparaat
kunnen komen.
zodat kinderen het apparaat niet onbedoeld kunnen inschakelen of instellingen kunnen wijzigen.
~ Houd kinderen in de gaten wanneer
zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
~ Kinderen mogen het apparaat alleen
zonder toezicht gebruiken als ze weten
hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
~ Verpakkingsmateriaal (zoals folies
en piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor
kinderen. Verstikkingsgevaar! Bewaar
het verpakkingsmateriaal dan ook buiten het bereik van kinderen en zorg dat
het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
~ Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet en blijft dat ook nog enige
tijd nadat het is uitgeschakeld. Houd
kinderen op een afstand, totdat het apparaat voldoende is afgekoeld en er
geen verbrandingsgevaar meer bestaat.
~ Bewaar geen voorwerpen die voor
kinderen interessant zijn in kastjes boven of achter het apparaat. De kinderen
klimmen anders misschien op het apparaat en kunnen zich er dan aan
branden.
Downloaded from www.vandenborre.be
9
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Technische veiligheid
~ Open in geen geval de ommanteling
~ Controleer het apparaat voor de in-
van het apparaat.
Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, levert dit gevaar op voor de gebruiker. Het kan er
tevens toe leiden dat het apparaat niet
meer goed functioneert.
bouw op zichtbare schade. Neem een
beschadigd apparaat nooit in gebruik.
Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als
het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende
veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.
Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat bij
twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor
schade die wordt veroorzaakt door een
ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische
schok).
~ Voordat u het apparaat aansluit,
dient u de aansluitgegevens (spanning
en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om beschadiging
van het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
~ Gebruik het apparaat alleen als het
is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.
10
~ Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door
vakmensen uitvoeren die door de fabrikant zijn geautoriseerd. Ondeskundig
uitgevoerde werkzaamheden leveren
grote risico's op voor de gebruiker. De
fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld.
~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het apparaat
spanningsvrij te worden gemaakt. Het
apparaat is alleen dan spanningsvrij als
aan één van de volgende voorwaarden
is voldaan:
– als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
– als de zekering van de huisinstallatie
er geheel is uitgedraaid.
– als de stekker uit het stopcontact is
getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen
door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie.
~ Defecte onderdelen mogen alleen
door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garanderen dat zij aan
de veiligheidseisen voldoen.
~ Als de aansluitkabel beschadigd is,
moet deze door een speciale kabel van
het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) worden vervangen. Een dergelijke kabel is
verkrijgbaar bij Miele. De kabel mag alleen door een vakman worden vervangen.
~ Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee
kan een veilig gebruik van het apparaat
niet worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan.
~ Neem de kookplaat niet in gebruik
bij een defect of bij breuken, scheuren
en barsten in de keramische plaat c.q.
schakel het apparaat meteen uit. Maak
de kookplaat spanningsvrij. U kunt anders een elektrische schok krijgen!
Veilig gebruik
~ Alleen voor personen met een pacemaker:
Houdt u er rekening mee dat in de directe omgeving van het ingeschakelde
apparaat een elektromagnetisch veld
ontstaat. Het is niet waarschijnlijk dat
dit veld de werking van de pacemaker
nadelig beïnvloedt. Neem bij twijfel
contact op met de fabrikant van de
pacemaker of met uw arts.
~ Houd magnetiseerbare voorwerpen,
zoals creditcards, diskettes en rekenmachines, uit de buurt van de ingeschakelde kookplaat, anders kan de
werking van deze voorwerpen worden
beïnvloed.
~ Wanneer u de kookzones gebruikt,
worden deze zeer heet. Ook na het uitschakelen blijven ze dat nog enige tijd.
De restwarmte-indicator geeft aan of
een kookzone nog heet is.
~ Houd toezicht op de kookplaat als u
het apparaat gebruikt!
Door drooggekookte pannen kan de
keramische plaat beschadigd raken.
De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Oververhit vet en oververhitte olie kunnen vlam vatten en brand veroorzaken.
~ Mocht het vet of de olie vlam vatten,
gebruik dan nooit water voor het blussen! Doof de vlammen met een geschikte deksel, een vochtige doek of
iets dergelijks.
Downloaded from www.vandenborre.be
11
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Trek altijd ovenwanten aan of gebruik pannenlappen als u met het hete
apparaat werkt. De ovenwanten of pannenlappen mogen niet nat of vochtig
zijn, omdat ze de warmte dan beter geleiden. U kunt zich branden!
~ Verwarm geen dichte blikken en
~ Flambeer nooit onder een afzuig-
gladde bodem. Een ruwe bodem kan
krassen op de keramische plaat veroorzaken.
kap. Door de vlammen kan de afzuigkap in brand vliegen.
dergelijke op de kookzones. Er ontstaat
anders overdruk waardoor de blikken
uiteenspatten en u zich kunt verwonden.
~ Gebruik alleen pannen met een
~ Gebruik het apparaat niet als werkblad. Leg er geen messen, vorken, lepels of andere metalen voorwerpen op.
Als het apparaat ingeschakeld is, onbedoeld wordt ingeschakeld of bij restwarmte kunnen metalen voorwerpen
heet worden (verbrandingsgevaar).
Andere voorwerpen kunnen - afhankelijk van het materiaal - smelten of vlam
vatten.
Vochtige pandeksels kunnen zich
vastzuigen.
Schakel de kookzones na gebruik uit!
~ Verhit kookgerei nooit leeg, tenzij de
~ Dek het apparaat nooit af met een
of in de buurt van het bedieningspaneel. Hierdoor kunnen de elektronische
onderdelen onder het paneel beschadigd raken.
doek of iets dergelijks. Als het apparaat
nog heet is, bestaat er brandgevaar.
~ Gebruik geen serviesgoed van
kunststof of aluminiumfolie, want dat
smelt bij hoge temperaturen. Brandgevaar!
12
fabrikant van het kookgerei een dergelijk gebruik uitdrukkelijk toestaat. Vanwege de snelle reactietijd van inductie
kan de temperatuur in de panbodem in
zeer korte tijd de
zelfontbrandingstemperatuur van olie
en vet bereiken.
~ Houd de kookplaat schoon. Zout,
suiker of zandkorrels (bijvoorbeeld van
groente) kunnen krassen veroorzaken.
~ Zet geen hete pannen of schalen op
~ Laat geen voorwerpen op de keramische plaat vallen. Zelfs een licht
voorwerp, zoals een zoutvaatje, kan
scheuren of barsten veroorzaken als
het verkeerd terechtkomt.
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Komt suiker, suikerhoudend voedsel, kunststof of aluminiumfolie op een
hete kookzone terecht, vermeng de suikerhoudende stoffen dan onmiddellijk
met water. Schakel vervolgens de kookzone uit en verwijder de resten met een
schraper, zolang de plaat nog heet is.
Als de stoffen afkoelen kan de keramische plaat beschadigd raken. Let op
dat u uw handen niet brandt.
Reinig de plaat verder als deze is afgekoeld.
~ Metalen voorwerpen die in een lade
~ Als u een stopcontact in de buurt
deze boven een pyrolyse-oven of -fornuis is ingebouwd en de pyrolysefunctie actief is, omdat de oververhittingsbeveiliging van de kookplaat zou kunnen reageren (zie de betreffende rubriek).
van het apparaat gebruikt, mogen de
aansluitkabels van de betreffende apparaten niet in aanraking komen met
het hete apparaat. De isolatie van de
kabels kan beschadigd raken, waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.
~ Het apparaat is voorzien van een
ventilator. Als zich onder het
ingebouwde apparaat een lade bevindt, moet de afstand tussen de inhoud van de lade en de onderkant van
het apparaat voldoende zijn om de ventilatie te waarborgen. Bewaar geen spitse en kleine voorwerpen of papier in de
lade. Deze voorwerpen kunnen via de
ventilatieopeningen in de behuizing terechtkomen of aangezogen worden. De
ventilator kan dan beschadigd raken of
de koeling kan worden beïnvloed.
onder de kookplaat worden bewaard,
kunnen heet worden als u het apparaat
lang en intensief gebruikt.
~ Zorg ervoor dat gerechten altijd voldoende worden verhit. Eventuele bacteriën in het eten worden alleen gedood, wanneer de temperatuur hoog
genoeg is (> 70 °C) en lang genoeg
wordt aangehouden (> 10 min.).
~ Schakel de kookplaat niet in als
Als de "Veiligheidsinstructies en
waarschuwingen" niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die daarvan het gevolg is.
~ Wanneer zich onder het apparaat
een schuiflade bevindt, zonder tussenbodem, mogen daarin geen licht ontvlambare stoffen of brandbare voorwerpen zoals spuitbussen worden bewaard. Een eventuele bestekbak moet
van hittebestendig materiaal zijn.
Downloaded from www.vandenborre.be
13
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Het verpakkingsmateriaal
Het afdanken van het apparaat
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
voor recycling.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
ook schadelijke stoffen die nodig zijn
geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
oude apparaat bij het gewone afval
doet of er op een andere manier niet
goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu.
Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
leverancier de verpakking terug. Als u
de verpakking zelf wegdoet, informeer
dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet tot die
tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
14
Downloaded from www.vandenborre.be
Vóór het eerste gebruik
Bij het apparaat wordt een tweede typeplaatje geleverd. Plak dit typeplaatje
op de aangegeven plaats achter in uw
gebruiksaanwijzing.
Eerste reiniging
Verwijder eventueel aanwezige
beschermfolies en stickers.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik met een vochtige doek en wrijf het
apparaat daarna weer droog.
Gebruik voor het reinigen van de
keramische plaat geen afwasmiddel,
omdat daardoor blijvende blauwe
vlekken kunnen ontstaan.
Vóór gebruik
Alleen voor kookplaten met facetrand
(geslepen rand):
Na het inbouwen kan de eerste dagen een spleet zichtbaar zijn tussen
de kookplaat en het werkblad. Deze
spleet zal door het gebruik kleiner
worden. De elektrische veiligheid van
het apparaat is echter altijd gewaarborgd.
Als u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, komen er geurtjes en
eventueel damp vrij. Bij elk volgend gebruik komen er minder geurtjes vrij. Uiteindelijk zult u niets meer ruiken.
Wanneer er geurtjes en damp vrijkomen, betekent dat niet dat het apparaat
verkeerd is aangesloten of defect is. De
geurtjes en de damp zijn niet schadelijk
voor de gezondheid.
Downloaded from www.vandenborre.be
15
Inductie
Principe
Onder elke kookzone bevindt zich een
inductiespoel. Als u een kookzone inschakelt, genereert deze spoel een
magneetveld waardoor de bodem van
de pan heet wordt. De kookzone zelf
wordt alleen indirect verwarmd door de
stralingswarmte van de pan.
Een inductiekookzone reageert alleen
op pannen met een magnetiseerbare
bodem (zie de rubriek "De juiste pannen"). Andere pannen worden niet heet.
Bij inductie wordt automatisch rekening
gehouden met de grootte van de gebruikte pan. Het inductiesysteem werkt
alleen op het gedeelte dat door de panbodem wordt bedekt.
De kookzone functioneert niet,
Als u binnen 3 minuten een geschikte
pan op de kookzone zet, verdwijnt het
symbool ß en kunt u gewoon doorgaan.
Als u geen (geschikte) pan op de kookzone zet, wordt de kookzone c.q. de
kookplaat na 3 minuten automatisch uitgeschakeld.
Gebruik het apparaat niet als werkblad voor messen, vorken, lepels of
andere metalen voorwerpen. Als het
apparaat ingeschakeld is, onbedoeld wordt ingeschakeld of als er
sprake is van restwarmte kunnen
dergelijke voorwerpen heet worden
(verbrandingsgevaar).
Schakel de kookzones na gebruik
uit!
– als u deze zonder pan of met een
ongeschikte pan (met niet magnetiseerbare bodem) inschakelt.
– als de bodemdiameter van de pan te
klein is.
– als u de pan van een ingeschakelde
kookzone haalt.
In dat geval verschijnen in het display
van de betreffende kookzone afwisselend het symbool ß en een 0 dan wel
de ingestelde vermogensstand.
16
Downloaded from www.vandenborre.be
Inductie
Inductiegeluiden
Bij gebruik van een inductiekookplaat
kunnen in het kookgerei allerlei geluiden ontstaan. De geluiden zijn afhankelijk van het materiaal en de constructie van de bodem van het kookgerei.
– Op een hoge vermogensstand kan
het apparaat een bromgeluid veroorzaken. Dit geluid neemt af of verdwijnt, wanneer een lagere vermogensstand wordt ingesteld.
Om de levensduur van de elektronica
te vergroten, is het apparaat voorzien
van een ventilator. Als u het apparaat
intensief gebruikt, wordt de ventilator
ingeschakeld en hoort u een zoemend
geluid. Ook nadat u het apparaat heeft
uitgeschakeld, kan de ventilator nog
doorlopen.
– Bij pannen met een bodem die uit
verschillende materialen bestaat (bijvoorbeeld een sandwichbodem) kan
een knetterend geluid optreden.
– Er kan een fluitend geluid ontstaan
als de met elkaar verbonden kookzones (zie de rubriek "Boosterfunctie")
tegelijk zijn ingeschakeld en op de
kookzones pannen staan met een
bodem die uit verschillende materialen bestaat (bijvoorbeeld een
sandwichbodem).
– Vooral bij lage vermogensstanden
kunnen bij elektronische
schakelingen klikgeluiden optreden.
Downloaded from www.vandenborre.be
17
Inductie
De juiste pannen
Let op!
Geschikt zijn pannen van:
– roestvrij staal met een magnetiseerbare bodem
– geëmailleerd staal
– gietijzer
Niet geschikt zijn pannen van:
– roestvrij staal met een niet magnetiseerbare bodem
– aluminium of koper
Pannenformaat
Om optimaal gebruik te maken van een
kookzone moet u het formaat van de
pan zo kiezen dat de pan tussen de
binnenste en de buitenste markering
van de kookzone past. Als de pan
kleiner is dan de binnenste markering,
kan het voorkomen dat de inductiespoel niet reageert. De kookzone reageert dan alsof er geen pan op staat.
Houdt u er rekening mee dat pannenfabrikanten vaak de diameter aan de bovenkant vermelden. Van belang is echter alleen de (meestal kleinere) bodemdiameter.
– glas/keramiek, aardewerk
Als u niet zeker weet of een pan geschikt is voor inductie, kunt u een magneet tegen de panbodem houden. Blijft
de magneet hangen, dan is de pan geschikt.
Tip om energie te besparen
Kook bij voorkeur met een deksel op de
pan. Op die manier voorkomt u dat er
onnodig warmte ontsnapt.
Houdt u er rekening mee dat de eigenschappen van de panbodem het bereidingsresultaat beïnvloeden.
zonder deksel
18
Downloaded from www.vandenborre.be
met deksel
Bediening
Sensortoetsen
Het bedieningspaneel van de kookplaat
is voorzien van elektronische sensortoetsen. Deze reageren op vingercontact. U kunt de kookzones bedienen
door met uw vinger de juiste toetsen
aan te tippen. De kookplaat reageert
daarop telkens met een akoestisch signaal.
Houd het bedieningspaneel altijd vrij
en schoon, anders reageren de
toetsen niet of u activeert onbedoeld
functies. Ook kan de kookplaat dan
automatisch worden uitgeschakeld
(zie de rubriek
"Veiligheidsuitschakeling"). Zet nooit
hete pannen op het bedieningspaneel om beschadiging van de elektronische onderdelen te voorkomen.
Downloaded from www.vandenborre.be
19
Bediening
Inschakelen
Om de kookzones te kunnen gebruiken,
moet u eerst de kookplaat inschakelen.
Houd toezicht op het apparaat als
het in gebruik is!
Kookplaat inschakelen
^ Druk op de Aan/Uit-toets s.
In de displays van alle kookzones verschijnt een 0. Voert u daarna geen
waarden in, dan wordt de kookplaat om
veiligheidsredenen na enkele seconden
weer uitgeschakeld.
Als u daarbij met - begint, kiest u koken
met aankookautomaat. Als u met + begint, kiest u koken zonder aankookautomaat (zie de rubriek "Aankookautomaat").
De gekozen vermogensstand knippert
gedurende enkele seconden en brandt
daarna constant.
Wilt u een ingestelde vermogensstand
veranderen, tip dan eerst 1 keer kort op
het gedeelte onder het display van de
betreffende kookzone. Daarna kunt u
met - of + de vermogensstand wijzigen.
Kookzone inschakelen
^ Druk 1 keer kort op het gedeelte onder het display van de betreffende
kookzone.
De 0 in het display van die kookzone
begint te knipperen.
^ Zolang de 0 knippert, kunt u met de
toetsen - of + een vermogensstand
kiezen tussen 1 en 9.
20
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
Tabel vermogensstanden
Bereidingsproces
Vermogensstand*
Boter smelten
Gelatine oplossen
1-2
Kleine hoeveelheden vloeistof opwarmen
Gerechten warmhouden die snel aankoeken
Rijst wellen
Groente ontdooien (in een blok)
3
Gerechten verwarmen die veel vocht bevatten
Gebonden saus of roomsaus maken, bijv. witte-wijnsaus of
sauce hollandaise
Rijstepap, havermoutpap maken
Omelet, eieren zonder korstje bakken
Fruit blancheren
4
Diepvriesproducten ontdooien
Groente, vis stoven
Graan wellen
5
Aankoken van grote hoeveelheden, bijv. eenpansgerechten
Deegwaren wellen
6
Vis, schnitzel, braadworst, eieren behoedzaam bakken
(zonder oververhitting van het vet)
7
Poffertjes, pannenkoeken, etc. bakken
8
Grote hoeveelheden water koken
Aankoken
9
* De aangegeven standen zijn slechts algemene richtlijnen en hebben betrekking
op normale porties voor 4 personen. Stel een hogere stand in als u hoge pannen gebruikt, zonder deksel kookt of grote hoeveelheden bereidt. Kies een lagere stand, als u kleinere hoeveelheden bereidt.
Downloaded from www.vandenborre.be
21
Bediening
Aankookautomaat
Aankookautomaat activeren
Als de aankookautomaat geactiveerd
is, wordt de betreffende kookzone een
bepaalde tijd op het hoogste vermogen
ingeschakeld. Daarna wordt naar de
doorkookstand teruggeschakeld. De
aankooktijd hangt af van de ingestelde
doorkookstand (zie tabel).
^ Als in het display van de kookzone
een 0 knippert, drukt u op de toets totdat de gewenste doorkookstand
verschijnt, bijvoorbeeld 6.
Wordt tijdens de aankooktijd de pan
van de kookzone gehaald, dan wordt
de aankookautomaat uitgeschakeld. De
functie wordt weer geactiveerd als u de
pan binnen 3 minuten terugzet.
Doorkookstand
22
Aankooktijd in
minuten en
seconden (ca.)
1
0 : 15
2
0 : 15
3
0 : 25
4
0 : 50
5
2 : 00
6
5 : 50
7
2 : 50
8
2 : 50
9
-
Gedurende de aankooktijd brandt er
een controlelampje (een punt) rechts
naast de doorkookstand. Daarna dooft
dit lampje.
Gedurende de aankooktijd kunt u de
doorkookstand met de toets - of + verlagen of verhogen. De aankooktijd verandert dan.
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
Boosterfunctie
Alle kookzones hebben een boosterfunctie.
Met de boosterfunctie kunt u grote hoeveelheden snel verhitten, bijvoorbeeld
water voor pasta. Als u de functie inschakelt, werken de kookzones gedurende 10 minuten met een verhoogd
vermogen op vermogensstand 9 .
U kunt de boosterfunctie bij twee kookzones tegelijk gebruiken, dat wil zeggen bij een kookzone links en bij een
kookzone rechts.
Als u de booster inschakelt, terwijl
– geen vermogensstand is ingesteld,
wordt na afloop van de boostertijd of
bij het eerder uitschakelen van de
functie automatisch teruggeschakeld
naar vermogensstand 9.
– wel een vermogensstand is ingesteld, wordt na afloop van de boostertijd of bij het eerder uitschakelen
van de functie automatisch teruggeschakeld naar de ingestelde vermogensstand.
Wordt tijdens de boostertijd de pan van
de kookzone gehaald, dan wordt de
boosterfunctie uitgeschakeld. De functie wordt weer geactiveerd als u de pan
binnen 3 minuten terugzet.
Om het vermogen voor de booster te
kunnen leveren, moet het systeem gedurende de boostertijd aan een andere
kookzone een deel van het vermogen
onttrekken. Hiervoor zijn steeds twee
kookzones met elkaar verbonden zoals
op de afbeelding is aangegeven:
Het inschakelen van de booster heeft
tot gevolg dat:
– een eventueel ingestelde aankookautomaat bij de verbonden kookzones wordt uitgeschakeld.
– bij de verbonden kookzone eventueel de vermogensstand wordt verlaagd.
Booster inschakelen
^ Tip de sensortoets van de betreffende kookzone aan.
^ Tip de toets B aan.
In het display van de kookzone begint
een P te knipperen en het controlelampje van de booster licht op.
Na enkele seconden brandt de P constant en dooft het controlelampje.
Booster uitschakelen
^ Tip de sensortoets van de betreffende kookzone aan.
^ Tip de toets B of de toets - van de
betreffende kookzone aan.
Downloaded from www.vandenborre.be
23
Bediening
Uitschakelen en
restwarmte-indicatie
Het uitschakelen van een kookzone
^ Tip 2 keer de sensortoets van de betreffende kookzone aan.
In het kookzonedisplay knippert gedurende enkele seconden een 0. Is de
kookzone nog heet, dan wordt kort
daarna de restwarmte weergegeven.
De streepjes van de
restwarmte-indicatie verdwijnen één
voor één als de kookzone afkoelt. Het
laatste streepje verdwijnt als de kookzone zover is afgekoeld dat u deze
zonder gevaar kunt aanraken.
De restwarmte-indicatoren reageren
ook als u heet kookgerei op een uitgeschakelde kookzone zet.
Raak de kookzones niet aan zolang
de restwarmte-indicatoren branden.
Leg er ook geen hittegevoelige voorwerpen op. U kunt zich branden en
er bestaat brandgevaar!
Het uitschakelen van de kookplaat
^ Druk op de Aan/Uit-toets s.
Nu zijn alle kookzones uitgeschakeld.
In de displays van de kookzones die
nog heet zijn, wordt de restwarmte
weergegeven.
24
Downloaded from www.vandenborre.be
Beveiligingen
Vergrendeling
Activeren
Om te voorkomen dat de kookplaat of
kookzones per ongeluk worden ingeschakeld of instellingen worden gewijzigd, is dit apparaat voorzien van een
vergrendeling.
^ Druk tegelijk op de toetsen - en +.
Druk zo lang totdat u een akoestisch
signaal hoort.
U kunt de vergrendeling activeren als
de kookplaat is uitgeschakeld, maar
ook als het apparaat in gebruik is.
^ Druk tegelijk op de toetsen - en +.
Druk zo lang totdat u een akoestisch
signaal hoort.
Deactiveren
Als u de vergrendeling activeert als de
kookplaat uitgeschakeld is, kan deze
niet meer worden ingeschakeld.
Als u de vergrendeling activeert als de
kookplaat in gebruik is, kan deze alleen nog beperkt worden bediend:
– De vermogensstanden van de kookzones kunnen niet worden gewijzigd.
– De kookzones en de kookplaat kunnen wel worden uitgeschakeld, maar
daarna niet weer worden ingeschakeld.
Als de kookplaat vergrendeld is, is het
akoestische signaal bij bediening van
een toets iets langer dan het normale
akoestische signaal.
Bij een stroomstoring wordt de vergrendeling uitgeschakeld.
Downloaded from www.vandenborre.be
25
Beveiligingen
Veiligheidsuitschakeling
Het apparaat is voorzien van een beveiliging die de kookplaat automatisch uitschakelt als u vergeet deze uit te zetten.
... als een kookzone te lang aanstaat
Is een kookzone langdurig ingeschakeld geweest (zie tabel), zonder dat de
vermogensstand gewijzigd is, dan
wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. In het display verschijnt de
restwarmte-indicator.
... als er iets op het bedieningspaneel
ligt
Als overgekookte gerechten of voorwerpen langer dan 10 seconden op
één of meer toetsen liggen, wordt de
kookplaat automatisch uitgeschakeld.
In de displays van de nog hete kookzones verschijnt de restwarmte-indicator.
^ Reinig het bedieningspaneel c.q. verwijder de voorwerpen.
^ Schakel de kookplaat weer in met de
Aan/Uit-toets s. U kunt het apparaat
daarna weer in gebruik nemen.
Als u een kookzone weer wilt inschakelen, doet u dat zoals gebruikelijk.
26
Vermogensstand
Maximale
bedrijfsduur in
uren
1
10
2
10
3
5
4
4
5
3
6
3
7
2
8
2
9
1
Downloaded from www.vandenborre.be
Beveiligingen
Oververhittingsbeveiliging
Alle inductiespoelen en de
koellichamen van de elektronica zijn
voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Voordat de inductiespoelen of de
koellichamen oververhit raken, zorgt de
oververhittingsbeveiliging bij de betreffende kookzone of de kookplaat voor
een van de volgende reacties:
– Een ingeschakelde booster wordt uitgeschakeld.
– De ingestelde vermogensstand
wordt verlaagd.
De oververhittingsbeveiliging reageert,
wanneer
– leeg kookgerei verhit wordt.
– vet of olie op een hoge vermogensstand verhit wordt.
– de onderkant van het apparaat niet
voldoende geventileerd wordt.
Reageert de oververhittingsbeveiliging
opnieuw nadat de oorzaak is
weggenomen, neem dan contact op
met Miele.
– Betreft het een inductiespoel, dan
wordt de betreffende kookzone automatisch uitgeschakeld.
Pas als de inductiespoel voldoende is
afgekoeld, kunt u de kookzone weer
gewoon in gebruik nemen.
– Gaat het om een koellichaam, dan
worden de betreffende kookzones
automatisch uitgeschakeld.
Pas als het koellichaam voldoende is
afgekoeld, kunt u de betreffende kookzones gewoon weer in gebruik nemen.
Downloaded from www.vandenborre.be
27
Reiniging en onderhoud
,Gebruik voor het reinigen van
het apparaat nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen
met delen die onder spanning staan
en zo kortsluiting veroorzaken.
Reinig het hele apparaat na elk gebruik. Laat het apparaat eerst afkoelen.
Wrijf het apparaat na elke vochtige reiniging droog. U voorkomt zo kalkafzetting.
Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:
– soda-, alkali-, ammoniak-, zuur-, of
chloridehoudende reinigingsmiddelen.
– kalkoplossende reinigingsmiddelen.
– vlekken- en roestverwijderaars.
– schurende reinigingsmiddelen, zoals
schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
– oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
– reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
– grill- en ovensprays.
– glasreinigers.
– schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes) en gebruikte sponsjes die nog resten
schuurmiddel bevatten.
– puntige voorwerpen
(zodat de dichtingen tussen de keramische plaat en de lijst dan wel tussen lijst en werkblad niet beschadigd
raken).
28
Downloaded from www.vandenborre.be
Reiniging en onderhoud
Keramische plaat
Verwijder alle grove verontreinigingen
met een vochtige doek. Vastgekoekte
verontreinigingen verwijdert u met een
glasschraper.
Reinig de kookplaat vervolgens met
een speciaal reinigingsmiddel voor
keramische platen en roestvrij staal (zie
ook "Bij te bestellen accessoires") en
met keukenpapier of een schone doek.
Gebruik het reinigingsmiddel niet op
een hete kookplaat, omdat daardoor
vlekken kunnen ontstaan. Houdt u zich
aan de aanwijzingen van de fabrikant
van het reinigingsmiddel.
Vlekken van kalkresten, water en aluminium kunt u met het reinigingsmiddel
voor keramische platen en roestvrij
staal verwijderen.
Komt suiker, suikerhoudend voedsel,
kunststof of aluminiumfolie op een
hete kookzone terecht, vermeng de suikerhoudende stoffen dan onmiddellijk
met water. Schakel vervolgens de kookzone uit en verwijder de resten met een
schraper, zolang de plaat nog heet is.
Let op dat u daarbij uw handen niet
brandt.
Reinig de plaat verder als deze is afgekoeld. Ga daarbij te werk zoals in het
voorgaande is beschreven.
Wis de kookplaat ten slotte met een
vochtige doek af en wrijf de plaat weer
droog. Verwijder alle reinigingsmiddelresten. De resten kunnen anders inbranden en de keramische plaat aantasten.
Downloaded from www.vandenborre.be
29
Programmering
U kunt de programmering van uw apparaat veranderen.
Status instellen:
^ Druk op de toets van de kookzone
rechts voor.
^ Druk (terwijl de kookplaat is uitgeschakeld) tegelijk op de
Aan/Uit-toets van de kookplaat s en
de toets voor de booster B. Houd de
toetsen ingedrukt, totdat in het kookzonedisplay de letters P (programma)
en S (status) verschijnen, alsmede
cijfers. Deze combinaties geven de
actuele instellingen aan.
Het bijbehorende cijfer begint te knipperen.
^ Kies met de toets + of - de gewenste
status.
Om de nieuwe instellingen op te
slaan, drukt u op de toets B totdat de
weergaven verdwijnen.
Wilt u de veranderingen niet opslaan,
houd de Aan/Uit-toets dan ingedrukt
totdat de weergaven verdwijnen.
Programma instellen:
^ Druk op de toets van de kookzone
links voor.
Het bijbehorende cijfer begint te knipperen.
^ Kies met de toets + of - het gewenste
programma.
Programma
Status* Instelling
P 0 Demo-stand en fabrieksinstellingen
S
0
Demo-stand aan
S
1
Demo-stand uit
S
9
Fabrieksinstellingen herstellen
P 1 Akoestisch signaal bij bediening S
sensortoetsen
S
0
Uit
1
Aan
* De fabrieksinstellingen zijn vet gedrukt.
30
Downloaded from www.vandenborre.be
Nuttige tips
,Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren
gevaar op voor de gebruiker.
... bij een nieuwe kookplaat geurtjes
en damp vrijkomen?
Wanneer er geurtjes en damp vrijkomen, betekent dat niet dat het apparaat
verkeerd is aangesloten of defect is. De
geurtjes en de damp zijn niet schadelijk
voor de gezondheid.
Wat moet u doen als . . .
... de kookplaat respectievelijk de
kookzones niet kunnen worden ingeschakeld?
Controleer of
– de pannen geschikt zijn.
– de vergrendeling geactiveerd is. Is
dat het geval, hef deze dan op (zie
de rubriek "Vergrendeling").
– de zekering van de huisinstallatie
doorgeslagen is.
... de kookplaat kan worden ingeschakeld en instellingen mogelijk
zijn, maar de kookzones niet heet
worden?
Controleer of het apparaat in de
demo-stand staat (zie het hoofdstuk
"Programmering").
... in het display van een kookzone
een ß verschijnt?
Controleer of
Is het probleem daarmee nog niet opgelost, haal dan ca. 1 minuut de spanning van het apparaat en wel als volgt:
– een lege kookzone per ongeluk is ingeschakeld.
– Schakel de hoofdschakelaar van de
huisinstallatie uit c.q. draai de desbetreffende stop eruit of
– op de betreffende kookzone een pan
staat die geschikt is voor inductie en
die voldoende groot is (zie de rubriek
"De juiste pannen").
– schakel de aardlekschakelaar uit.
Nadat de zekering, de hoofd- of de
aardlekschakelaar weer is ingeschakeld, kunt u het apparaat weer normaal
gebruiken. Waarschuw een elektricien
of Miele als u de storing niet zelf kunt
verhelpen.
... een kookzone of de hele kookplaat
tijdens het gebruik automatisch
wordt uitgeschakeld?
De veiligheidsuitschakeling of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd
(zie de rubrieken
"Veiligheidsuitschakeling" en "Oververhittingsbeveiliging").
Downloaded from www.vandenborre.be
31
Nuttige tips
... een van de volgende storingen optreedt:
... de ventilator na het uitschakelen
doorwerkt?
– De boosterfunctie wordt te vroeg uitgeschakeld.
Dit is geen storing! De ventilator draait
door totdat het apparaat is afgekoeld
en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
– De ingestelde vermogensstand
wordt verlaagd.
– De kookzone werkt niet zoals u gewend bent op de ingestelde vermogensstand.
De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (zie de rubriek "Oververhittingsbeveiliging").
... de inhoud van een pan niet of nauwelijks begint te koken, hoewel u de
aankookautomaat heeft ingeschakeld?
De oorzaak kan zijn dat
– grote hoeveelheden worden verhit.
– de pan de warmte niet goed geleidt.
Kies de volgende keer een hogere
doorkookstand of stel eerst de hoogste
vermogensstand in en schakel daarna
handmatig terug naar een lagere stand.
32
Downloaded from www.vandenborre.be
Bij te bestellen accessoires
Miele-apparaten zijn hoogwaardig en moeten dan ook aan
hoge eisen voldoen. Ze moeten de beste resultaten
opleverenen een lange levensduur hebben. Hiervoor moeten
alle factoren perfect samenwerken. Daarom heeft Miele een
uitgebreid assortiment accessoires samengesteld dat optimaal aansluit bij onze apparaten.
De onderhoudsmiddelen zijn volledig op de betreffende apparaten afgestemd.
U kunt deze en vele andere producten via internet bestellen:
De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie omslag) en
bij uw Miele-vakhandelaar.
Onderhoudsproducten
Reinigingsmiddel voor keramische
platen en roestvrij staal 250 ml
Voor het verwijderen van verontreinigingen, kalk- en aluminiumvlekken
Universeel microvezeldoekje
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
Downloaded from www.vandenborre.be
33
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
~ De aansluitkabel van de kookplaat
Om te voorkomen dat het apparaat
beschadigd raakt, moet het pas na
de montage van de bovenkastjes en
de afzuigkap worden ingebouwd.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loslaten of vervormen. Ook de
wandafdichtstrip moet hittebestendig
zijn.
~ Dit apparaat mag uitsluitend door
een vakman op een niet-stationaire locatie (bijvoorbeeld een boot of camper)
worden ingebouwd en aangesloten.
Hierbij moet aan alle voorwaarden voor
een veilig gebruik worden voldaan.
mag na het inbouwen niet in aanraking
komen met de bodemplaat van het apparaat en niet worden blootgesteld aan
mechanische belastingen.
~ De op de volgende bladzijden aangegeven veiligheidsafstanden dienen
nauwkeurig te worden aangehouden.
~ Gebruik geen voegenkit en soortgelijke producten, tenzij dat uitdrukkelijk
vermeld staat. De dichting van het apparaat is toereikend als afdichting tussen plaat en werkblad (zie ook de rubriek "Algemene inbouwaanwijzing").
Alle maten zijn in mm aangegeven.
~ Het is niet toegestaan de kookplaat
boven koelapparatuur, afwas-, was- en
droogautomaten in te bouwen.
~ Deze kookplaat mag alleen boven
fornuizen en ovens met wasemkoeling
worden ingebouwd.
34
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand boven het apparaat
Als in de gebruiksaanwijzing of montagehandleiding van verschillende apparaten (bijvoorbeeld een wokbrander of
een elektrische kookplaat) verschillende veiligheidsafstanden worden genoemd voor plaatsing onder een afzuigkap, kies dan de grootste afstand.
Tussen het apparaat en een erboven
gemonteerde afzuigkap dient u de veiligheidsafstand aan te houden die door
de fabrikant is aangegeven.
Is de betreffende informatie niet beschikbaar (bijvoorbeeld bij een keukenplank), dan moet de afstand bij licht
ontvlambare materialen ten minste
760 mm bedragen.
Downloaded from www.vandenborre.be
35
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Zijkant
De apparaten mogen slechts aan één
zijkant en aan de achterkant aansluiten
op meubels of wanden die hoger zijn
dan de apparaten zelf (zie de afbeeldingen).
Houd minimaal de volgende veiligheidsafstanden aan:
– 50 mm rechts of links van de uitsparing ten opzichte van een ernaast
geplaatst meubelstuk (bijvoorbeeld
een hoge kast).
Niet toegestaan!
– 50 mm tussen de uitsparing en de
achterwand.
Aan te bevelen!
Toegestaan maar niet aan te bevelen!
36
Downloaded from www.vandenborre.be
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand onder het apparaat
Om de ventilatie van het apparaat te
kunnen waarborgen, moet onder het
apparaat een minimale afstand worden
aangehouden ten opzichte van een
oven, tussenbodem of lade.
De minimale afstand vanaf de onderkant van de kookplaat tot de
– bovenkant van de oven moet 15 mm
zijn.
– bovenkant van de tussenbodem
moet 15 mm zijn.
In het achterste gedeelte moet voor
de doorvoer van de aansluitkabel
een ventilatieopening van 10 mm
worden gerealiseerd.
– bodem van de lade moet 75 mm
zijn.
Downloaded from www.vandenborre.be
37
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand bij een beklede nis
Tussen de nisbekleding en de rand van de uitsparing in het werkblad dient een
minimale afstand te worden aangehouden van 50 mm.
Deze afstand is alleen nodig als het materiaal van de nisbekleding van hout of ander brandbaar materiaal is. Bij onbrandbaar materiaal (metaal, keramische tegels
en dergelijke) kan de afstand worden verkleind met de dikte van de nisbekleding
(voor zover praktisch realiseerbaar). Bij te hoge temperaturen kunnen materialen
beschadigd raken.
Kookplaten zonder randlijst
Kookplaten met randlijst/facetrand
a Wand
b Nisbekleding
c Wandafdichtstrip
d Werkblad
e Uitsparing in het werkblad
f Minimale afstand 50 mm
38
Downloaded from www.vandenborre.be
Inbouwmaten
KM 5940
504
574
3
48
b
0
03
0 50
ß R4
490 +
3
0
+3
56
a
b
a
422
209
48
0
25
5
47
c
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkabel, L = 1440 mm
Downloaded from www.vandenborre.be
39
Inbouwmaten
KM 5950
504
764
48
3
b
0
03
ß R4
05
0
490 +
3
0
+3
75
a
a
b
15
422
b
b 15
c
209
48
5
12
0
25
75
4
9
14
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Aansluitkabel, L = 1440 mm
40
Downloaded from www.vandenborre.be
Inbouwen
Voorbereiding werkblad
Kookplaat positioneren
^ Maak de uitsparing in het werkblad
volgens de maatschets.
Neem de minimale afstand tot de
achterwand in acht en tot een eventueel aanwezige zijwand (rechts of
links). Zie ook het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies voor het inbouwen".
^ Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing naar beneden.
^ De snijvlakken van houten werkbladen moeten met speciale lak, siliconenkit of giethars worden afgewerkt om te voorkomen dat het werkblad door vocht wordt aangetast. De
gebruikte materialen moeten hittebestendig zijn.
^ Leg de kookplaat midden in de uitsparing. De dichting van de kookplaat moet goed op het werkblad
aansluiten. Alleen dan is een correcte
afdichting gewaarborgd. Gebruik
geen voegenkit.
^ Sluit de kookplaat aan.
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
Wordt bij het inbouwen geconstateerd dat de randafdichting bij de
hoeken niet goed op het werkblad
aansluit, dan kan de hoekradius
(ß R4) voorzichtig met een decoupeerzaag worden nabewerkt.
Voor de inbouw zijn geen klemveren
nodig. De speciale afdichttape zorgt
ervoor dat de kookplaat stevig in de
uitsparing ligt en niet verschuift.
De spleet tussen de rand en het
werkblad zal na verloop van tijd
kleiner worden.
Downloaded from www.vandenborre.be
41
Algemene inbouwaanwijzing
Gebruik geen voegenkit, tenzij dat uitdrukkelijk vermeld staat. De dichting
onder de rand van het apparaat is toereikend als afdichting tussen plaat en
werkblad.
Gebruik nooit kit tussen de lijst van
het apparaat en het werkblad!
Anders kan het apparaat later - voor
servicedoeleinden - alleen nog met
moeite uit het werkblad worden gehaald. Lijst en werkblad kunnen
daarbij beschadigd raken.
42
Downloaded from www.vandenborre.be
Elektrische aansluiting
Alleen een erkend elektricien mag het
apparaat op het elektriciteitsnet aansluiten en (indien nodig) de aansluitkabel vervangen. Een erkend elektricien
is op de hoogte van de landelijke voorschriften en de voorschriften van het
plaatselijke energiebedrijf en neemt
deze zorgvuldig in acht.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van ondeskundig inbouwen of door een verkeerde aansluiting.
De fabrikant kan bovendien niet
aansprakelijk worden gesteld voor
schade die is veroorzaakt door een
ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische
schok).
Na inbouw moet zijn gewaarborgd
dat onder spanning staande delen
niet kunnen worden aangeraakt.
Aansluitwaarde
zie typeplaatje
Aansluiting
Voordat u het apparaat aansluit, dient u
de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
overeenkomen.
Spanning AC 230 V / 50 Hz
Zekering 16 A (type B of C)
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
Aardlekschakelaar
Om extra veiligheid te kunnen garanderen, wordt in de EU-voorschriften en
-richtlijnen voor Nederland geadviseerd
de huisinstallatie van een aardlekschakelaar (30 mA) te voorzien.
Bij een beveiliging ß 100 mA kan de
aardlekschakelaar reageren, als het apparaat wordt ingeschakeld, nadat het
enige tijd niet gebruikt is.
Downloaded from www.vandenborre.be
43
Elektrische aansluiting
Scheidingssysteem
Aansluitkabel
Het apparaat moet via een schakelaar
met alle polen van de netspanning
kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet ten minste 3 mm bedragen!
Geschikte schakelaars zijn
overbelastings- en aardlekschakelaars.
Het apparaat moet met een kabel van
het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) volgens het aansluitschema worden aangesloten. De kabel moet voldoende
doorsnede hebben.
Spanningsvrij maken
De van toepassing zijnde aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.
Moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt, ga dan, afhankelijk van
de situatie, als volgt te werk:
– Bij zekeringen:
Draai de zekering los en haal deze
uit de houder.
– Bij een zekeringsautomaat:
Druk op de testknop (rood) totdat
de middelste knop (zwart) eruitspringt.
– Bij een inbouwzekeringsautomaat:
(zelfuitschakelaar, min. type B of C)
Zet de tuimelschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit).
– Bij een aardlekschakelaar:
Zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit) of druk op de testknop.
Zorg dat de netspanning niet per
ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
44
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
Aansluitkabel vervangen
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, mag hiervoor alleen een kabel
van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie)
worden gebruikt. Een geschikte aansluitkabel is verkrijgbaar bij Miele.
De aansluitkabel mag uitsluitend door
een vakman worden vervangen. Deze
is precies op de hoogte van de landelijke voorschriften en van de voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf en houdt zich daar strikt aan.
De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.
De aarddraad moet worden vastgeschroefd aan de aansluiting met
symbool -.
Downloaded from www.vandenborre.be
Elektrische aansluiting
Aansluitschema
Downloaded from www.vandenborre.be
45
Klantcontacten / typeplaatje
Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
– uw Miele-vakhandelaar of
– de afdeling Klantcontacten van Miele.
De gegevens van Miele vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.
Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Klantcontacten weten
welk type apparaat u heeft en welk serienummer het heeft. Beide gegevens vindt
u op het typeplaatje.
Voor informatie over het Miele-Service-Verzekering-Certificaat kunt u zich wenden
tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.
Plak hier het bijgevoegde typeplaatje. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens op het titelblad van deze gebruiksaanwijzing.
46
Downloaded from www.vandenborre.be
Downloaded from www.vandenborre.be
47
Wijzigingen voorbehouden / 0808
Downloaded from www.vandenborre.be
M.-Nr. 07 267 430 / 00
Download PDF

advertising