Proove | TST100 | GET STARTED WITH YOUR SMART HOME - Proove

CREATE YOUR Smart home
GET STARTED WITH
YOUR SMART HOME
A SMARTER CHOICE
CREATE YOUR Smart home
Hej!
Hi!
Hei!
Hi! Welcome to our world of easy home automation. By using this Smart Home start-up
kit from Proove you will be able to control lamps and other appliances that you want to
turn on or off. You can do it either by yourself with the help of your smartphone from
everywhere in the world or set it up so it automatically works all by itself.
This quick set-up guide will show you how to set up your first devices included in
this start-up kit. Within 45 minutes you will have your Smart Home up and running.
After this you can add as many devices as you want*. Just your imagination sets the
boundaries.
We hope you will enjoy and will continue to develop your Smart Home with us!
* More information of how to install additional devices can be found in the manuals to each device and on our website - www.proovesmart.com
Hej! Välkommen till vår värld av enkel hemautomation. Med detta Smart Home startkit från Proove kommer du att kunna kontrollera lampor och andra apparater som du
vill styra på eller av. Du kan antingen göra det själv med hjälp av din smartphone från
varsomhelst i världen eller ställa in det så att det fungerar automatiskt helt av sig själv.
Denna start-guide visar hur du installerar dina första enheter som finns med i detta
start-paket. Inom 45 minuter kommer du att vara igång med ditt Smarta Hem. Efter
detta kan du lägga till så många enheter som du vill*. Bara din fantasi sätter gränserna.
Vi hoppas att du kommer att tycka det är roligt och vill fortsätta att utveckla ditt
Smarta Hem med oss!
* Mer information om hur du installera extra enheter finns i respektive manual och på vår hemsida - www.proovesmart.com
A SMARTER CHOICE
CREATE YOUR Smart home
Hej!
Hi!
Hei!
Hei! Velkommen til vår verden med enkel hjemmeautomatisering. Ved bruk av dette
Smarte Home oppstartsettet fra Proove kan du styre lamper og andre apparater som
du ønsker å slå på eller av. Du kan enten gjøre det selv med hjelp av din smarttelefon fra
hvor som helst i verden eller sette det opp slik at det fungerer automatisk på egenhånd.
Denne oppsettguiden viser deg hvordan du setter opp dine første enheter som er
inkludert i dette oppstartsettet. Ditt Smarte Hjem er oppe og går innen 45 minutter.
Etter dette kan du legge til så mange enheter du vil*. Det er bare fantasien din som
setter grenser.
Vi håper at du vil ha glede av og fortsette å utvikle ditt Smarte Hjem sammen med oss!
* Mer informasjon om hvordan du installerer flere enheter finner du i bruksanvisningene for hver enhet og på nettsiden vår - www.proovesmart.com
Hei! Tervetuloa helpon kotiautomaation maailmaan. Tämän Prooven Smart Homealoituspakkauksen avulla pystyt hallitsemaan valaisimia sekä muita kodin laitteita,
jotka haluat kytkeä päälle tai pois päältä. Voit tehdä sen joko itse älypuhelimesi avulla
mistäpäin maailmaa tahansa tai asentaa sen siten, että se toimii itsenäisesti.
Tämä pika-asennusopas kertoo, miten asennat tämän aloituspakkauksen mukana
toimitetut ensimmäiset laitteesi. 45:ssä minuutissa Älykäs Kotiin on käyttövalmiina.
Tämän jälkeen voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat*. Ainoat rajat asettaa
mielikuvituksesi.
Toivomme, että pidät tuotteestamme ja jatkat Älykäs Kotiin kehittämistä kanssamme!
* Lisätietoja lisälaitteiden asentamisesta löytyy kunkin laitteen ohjekirjasta sekä verkkosivuiltamme - www.proovesmart.com
A SMARTER CHOICE
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
CREATE YOUR Smart home
THE BOX CONTAIN:
LÅDAN INNEHÅLLER:
PAKKEN INNEHOLDER:
PAKETTI SISÄLTÄÄ:
Start-up Kit Large TSP110
Start-up Kit Medium TSP100
1x TellStick Net
2x on/off
1x remote control
1x antenna
1x ethernet cable
1x on/off/dimmer
1x Thermo/Hygro sensor
1x USB -> 230V Adapter
1x USB cable
1x Quick start guide
Let's get started!
Nu börjar vi!
Nå starter vi!
Mennään alkoi!
1. CONNECT TELLSTICK NET
1. KOPPLA IN TELLSTICK NET
1.1
1x IP44 on/off
1. KOBLE TIL NETSTICK NET
1. LIITÄ TELLSTICK NET
1.2
230 V
Internet connected
ROUTER
A SMARTER CHOICE
CREATE YOUR Smart home
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
2. CREATE TELLDUS LIVE! ACCOUNT*
2. SKAPA KONTO PÅ TELLDUS LIVE!*
start.telldus.com
2.1
2. OPPRETTE EN KONTO PÅ TELLDUS LIVE!*
2. LUO TELLDUS LIVE! TILI*
login.telldus.com
2.2
start.telldus.com
No account?
Create a new account
At the bottom of page
Längst ner på sidan
Nederst på siden
Alareunassa sivun.
login.telldus.com
2.3
First name:
John
Last name:
Smith
E-mail address:
john.smith@domain.com
2.4
Password
1-15 min
Send me news and updates from Telldus:
Didn't receive any e-mail?
Fick du inget e-mail?
Ikke mottatt noe e-post?
Ole saanut mitään e-mail?
Register!
www.telldus.com/support/index
2.5
start.telldus.com
login.telldus.com
2.6
start.telldus.com
E-mail address:
john.smith@domain.com
Password:
•••••••••••
Login
* Recommended web browsers/Rekommenderad webbläsare/Anbefalt nettlesere/ Suositeltu selain: Google Chrome • Firefox
A SMARTER CHOICE
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
CREATE YOUR Smart home
3. ACTIVATE TELLSTICK NET
3. AKTIVERA TELLSTICK NET
3. AKTIVERE TELLSTICK NET
3. AKTIVOI TELLSTICK NET
Note! / Obs! / Merk! / Huom!
start.telldus.com
3.1
In rare cases the auto detection can fail. If this
should happen, follow step 3.2 – 3.5 to manually
activate your TellStick Net. If the auto detection
have worked you can skip steps 3.2 – 3.5.
start.telldus.com
I sällsynta fall kan den automatiska detekteringen
misslyckas. Om detta skulle hända, följ steg 3.2 –
3.5 för att manuellt aktivera din tellstick net. Om
den automatiska detekteringen har fungerat kan
du hoppa över steg 3.2 – 3.5.
http://start.telldus.com
I sjeldne tilfeller kan den automatiske oppdaging
mislykkes. Hvis dette skulle skje, følg trinn 3.2 –
3.5 for att manuelt aktivere din TellStick Net. Hvis
den automatiske oppdagning har fungert kan du
hoppe over trinn 3.2 – 3.5.
A TellStick Net has been detected. Click to activate it »
Harvinaisissa tapauksissa automaattitunnistus
voi lakata toimimasta. Jos näin käy, seuraa askel
3.2 – 3.5 manuaalisesti aktivoida TellStick Net. Jos
automaattitunnistus ovat toimineet, voit ohittaa
vaiheet 3.2 – 3.5.
start.telldus.com
3.2
start.telldus.com
3.3
start.telldus.com
Add a new location
Setup
Manage
Locations
Scheduler
start.telldus.com
3.4
TellStick Net
Back side/Baksida/
Bakside/Takasivu
Events
Setup
Locations
start.telldus.com
3.5
Activate »
Code for activation: XXXXXXXXX
Activation code:
Trigger
XXXXXXXXX *
* The code is unique/Koden är unik/Koden er unik/Koodi on ainutlaatuinen
start.telldus.com
3.6
CONFIRM LOCATION
start.telldus.com
3.7
CONGRATULATIONS!
A TellStick Net wants to link itself with your account.
Name this location:
In just a few short moments you'll be able to automate
your home from anywhere in the world.
My Home*
If you're ready then go ahead and click here.
If this information is correct, click Accept below.
Accept
Deny
*Any name may be used/
Valfritt namn/
Valgfritt namn/
Nimi on vapaa valinta
A SMARTER CHOICE
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
CREATE YOUR Smart home
4. CONNECT RECEIVERS TO TELLSTICK NET
4. KOPPLA MOTTAGARE TILL TELLSTICK NET
4. KOBLE MOTTAKERE TIL TELLSTICK NET
start.telldus.com
4.1
4. LIITTÄÄ VASTAANOTTIMEN TELLSTICK NET
start.telldus.com
4.2
start.telldus.com
Add a new device
Control
Manage
Devices
Scheduler
start.telldus.com
4.3
Device name:
Type:
Trigger
Setup
Events
Locations
start.telldus.com
4.4
Livingroom lamp*
Device
Save
Group
Device Type:
Proove Self Learning on/off
Proove Self Learning dimmer
* Any name may be used/Valfritt namn/Valgfritt namn/Nimi on vapaa valinta
4.5
4.6
4.7
4.8
1. press/tryck/
trykk/paina
3 sec
start.telldus.com
2.
start.telldus.com
BLINK BLINK BLINK etc. (10s)
Livingroom lamp
Dimmer
Control
Devices
Manage
Scheduler
Learn
within/inom/
innen/kuluessa
10 sec
4.9 – 4.11 >>>
A SMARTER CHOICE
Trigger
Events
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
CREATE YOUR Smart home
4.9
4.10
<BLINK, BLINK>
step 4.1 – 4.9
<CLICK, CLICK>
Kitchen lamp*
Window lamp*
Garden*
* Any name may be used/Valfritt namn/Valgfritt namn/Nimi on vapaa valinta
start.telldus.com
4.11
Control
Manage
Devices
Scheduler
Trigger
Events
off
Setup
Locations
on
Livingroom lamp
Explore/Upptäck/Oppdag/Löytää
To get the most out of your system we recommend you
to try the group and schedule functions. Read more
about them on our website.
För att få ut så mycket som möjligt av ditt system
rekommenderar vi att du provar grupp- och schemafunktionerna. Läs mer om dem på vår hemsida.
Kitchen lamp
For å få mest ut av systemet anbefaler vi at du forsøker
gruppe- og planleggingsfunksjonene. Les mer om dem
på nettsiden vår.
Garden
Saadaksesi kaiken irti järjestelmästäsi, suosittelemme,
että kokeilet ryhmä- ja aikataulutoimintoja. Lue niistä
lisää verkkosivuiltamme.
Window lamp
off
dimmer
steps
100%
www.proovesmart.com
A SMARTER CHOICE
CREATE YOUR Smart home
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
5. CONTROL YOUR DEVICES USING YOUR SMARTPHONE
5. STYR DINA ENHETER MED DIN SMARTPHONE
5. STYR DINE ENHETER MED DIN SMARTPHONE
5.1
5. OHJAA LAITTEITA ÄLYPUHELIMESTASI
5.2
Telldus Live Mobile
E-mail
Password
(Same as in
step 2.5)
The same account may be used on several units
if you like. Just download the app to each unit
and log in with the same credentials.*
5.3
5.4
TOUCH
ON/OFF
Devices
step 5.4
Sensors
step 6.7
Settings
* Samma konto kan användas på flera enheter om du vill. Ladda bara ner appen till varje enhet och logga in med samma uppgifter.
Samme konto kan brukes på flere enheter hvis du vil. Bare last ned app’en til hver enhet og logg inn med samme innloggingsopplysninger.
Voit halutessasi käyttää samaa tiliä useille yksiköille. Lataa vain sovellus kullekin yksikölle ja kirjaudu sisään samoilla tunnuksilla.
A SMARTER CHOICE
CREATE YOUR Smart home
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
6. CONNECT A SENSOR*
6. LEGG TILL EN SENSOR*
6. LIITÄ ANTURI*
6. LÄGG TILL EN SENSOR*
6.1
6.2
2x 1.5V AAA
Wait/Vänta/
Vente/Odottaa
10 min
Alkaline: -20°C — +60°C
Lithium: -50°C — +60°C
Batteries not included/Batterier ingår ej/
Batterier medfølger ikke/Paristot ei mukana
start.telldus.com
6.3
start.telldus.com
6.4
start.telldus.com
Name:
Control
Devices
View
Sensors
Manage
Scheduler
Type:
Trigger
(no name)
Events
Setup
Locations
22°C fineoffset
Edit
If you're already logged in to Telldus Live! the
first time you install a sensor, you have to log out
and then log in again to see the "Sensors" tab. #
6.5
Name:
Balcony*
start.telldus.com
start.telldus.com
6.6
Type:
Save
22°C fineoffset
* Any name may be used/Valfritt namn/Valgfritt namn/Nimi on vapaa valinta
Explore/Upptäck/Oppdag/Löytää
6.7
You can add more sensors.
Read more about it on our website.
Du kan lägga till fler sensorer.
Läs mer om det på vår hemsida.
Du kan legge til flere sensorer.
Les mer om det på nettesiden vår.
Voit lisätä useampia antureita.
Lue niistä lisää verkkosivuiltamme.
www.proovesmart.com
* Not included in all start-up kits/Medföljer ej i alla paket/Medfølger ikke i alle pakker/Ei toimitet kaikkien aloituspakettien mukana
# Om du redan är inloggad i Telldus Live! första gången du ska installera en sensor, måste du logga ut och logga in igen för att se fliken "Sensors"
Hvis du allerede er pålogget Telldus Live! første gang du installerer en sensor, må du logge ut og deretter logge inn igjen for å se fanen ”Sensors”
Jos olet jo kirjautunut sisään Telldus Liveen! kun asennat anturin ensimmäistä kertaa, sinun täytyy kirjautua ulos ja sitten uudestaan sisään nähdäksesi ”Sensors”-välilehden.
A SMARTER CHOICE
CREATE YOUR Smart home
GET STARTED WITH YOUR SMART HOME
7. CONNECT A REMOTE CONTROL
7. KOPPLA IHOP EN FJÄRRKONTROLL
7.1
7. KOBLE TIL EN FJERNKONTROL
7. LIITÄ KAUKOSÄÄDIN
7.2
1. press/tryck/
trykk/paina
3 sec
2.
BLINK BLINK BLINK etc. (10s)
Livingroom lamp
7.3
7.4
2. <CLICK, CLICK>
step 7.1 – 7.3
Kitchen lamp
1. within/inom/
innen/kuluessa
10 sec
Window lamp
A SMARTER CHOICE
CREATE YOUR Smart home
Done!
Klart!
Ferdig!
Valmis!
Well that was that! It wasn't too hard, was it? Now that you have started you can add as
many devices as you want to your system. Just your imagination sets the boundaries.
We hope you will enjoy and will continue to develop your Smart Home with us! The
real fun begins when you start to use the group and schedule functions. Then you will
benefit the most of your Smart Home.
Thanks for now and hope to see you soon!
Japp det var det! Det var inte så svårt, eller hur? Nu när du har startat kan du lägga till
så många enheter som du vill till ditt system. Bara din fantasi sätter gränserna.
Vi hoppas att du vill fortsätta att utveckla ditt Smarta Hem med oss! Riktigt kul blir det
när du börjar använda grupp- och schema-funktionerna. Då kommer du att få maximal
nytta av ditt Smarta Hem.
Tack för nu och på återseende!
Jepp det var det! Det var vel ikke så vanskelig, ikke sant? Nå når du har kommet i gang,
kan du legge så mange enheter du vil til systemet ditt.
Vi håper at du vil ha glede av og fortsette å utvikle ditt Smarte Hjem sammen
med oss! Den virkelige moroa begynner når du starter å bruke gruppe- og
planleggingsfunksjonene. Da vil du få mest ut av ditt Smarte Hjem.
Vi takker for nå og håper å se deg igjen snart!
Siinä kaikki! Ihan helppoa, eikö? Nyt kun olet aloittanut, voit lisätä järjestelmääsi niin
monta laitetta kuin haluat.
Toivomme, että pidät tuotteestamme ja jatkat Smart Home -järjestelmän kehittämistä
kanssamme! Varsinainen huvi alkaa, kun alat käyttää ryhmä- ja aikataulutoimintoja. Silloin saat parhaan hyödyn Älykäs Kotiin.
Kiitos ja toivottavasti tapaamme pian!
Proove AB, Sweden • www.proove.se
A SMARTER CHOICE
Manual version 1.4
www.proovesmart.com
Download PDF

advertising