Vodafone | K4201-Z | Ghid de utilizare Stick USB Vodafone Mobile Broadband K4201-Z

Ghid de utilizare
Stick USB Vodafone
Mobile
Broadband
K4201-Z
Proiectat
de Vodafone
Bun venit
în lumea comunicaţiilor mobile
1
2
3
Bun venit
Instalaţi stick-ul USB
Instalarea şi utilizarea în
Windows 8
4 Fereastra de conectare
5 Aspectul ferestrei QuickStart
6 Ecranul QuickStart: Panoul
reţelei curente
7 Ecranul SMS
8 Ecranul Cont
9 LED-urile stick-ului USB
10 Indicaţii şi sfaturi
19 Glosar
Bun venit
Noul stick USB Vodafone Mobile Broadband vă conectează
computerul la Internet prin reţeaua de telefonie mobilă
Vodafone. Tehnologia Vodafone QuickStart încorporată în
dispozitiv asigură conectarea rapidă, simplă şi facilă.
Navigaţi pe Web
Acum puteţi accesa Web-ul şi orice alt serviciu Internet de
oriunde există o reţea de telefonie mobilă.
Utilizaţi poşta electronică
Comunicaţi prin mesaje de poştă electronică oriunde v-aţi afla.
Trimiteţi şi primiţi mesaje text SMS
Aveţi posibilitatea să trimiteţi şi să primiţi mesaje SMS direct de
pe computerul dvs. Aplicaţia SMS oferă o modalitate simplă de a
vizualiza, scrie şi gestiona mesaje.
Cerinţe de sistem
Pentru a folosi stick-ul USB şi aplicaţia Vodafone Mobile
Broadband, aveţi nevoie de:
Notă:
– Un computer cu Microsoft® Windows® 8, Windows® 7 (se
Utilizatorii de Linux
recomandă SP1), Windows Vista™ (recomandabil SP2 ) sau
pot accesa aplicaţia
Windows® XP (se recomandă SP3) sau un Apple Mac cu
Vodafone Mobile
Mac OS® X 10.5 (Intel®), 10.6 or 10.7 (toate actualizate la
Broadband introducând
zi), sau un computer cu Linux Ubuntu 11.10/10.10/10.04,
oricare dintre
openSUSE 11.4/11.3, Fedora 16/14, Debian 6.0/5.0, Mandriva
următoarele adrese în
2010.2, Red Flag 7.0. E posibil să existe unele limitări în
browser: http://
implementarea Linux.
VodafoneMobile.vmb
sau http://192.168.9.1 – Un conector USB
– Drepturi de administrator pe computer.
1
Instalaţi
stick-ul USB
Notă: Este posibil ca
unele computere să
fie configurate pentru
a evita instalarea
automată a serviciului
VMB Lite de pe stickul USB. În acest caz,
parcurgeţi etapele din
secţiunea cu indicaţii şi
sfaturi pentru a instala
manual serviciul VMB
Lite pe computer.
Pe un PC cu Windows 8,
experienţa utilizatorului
este uşor diferită.
Aceasta este explicată în
pagina următoare.
2
Etapa 1
Scoateţi capacul frontal al stick-ului USB prin culisare şi
introduceţi cartela SIM conform ilustraţiei.
Etapa 2
Important. Dacă aveţi pe computer o versiune anterioară
a aplicaţiei VMB, trebuie să o dezinstalaţi complet, apoi să
reporniţi PC-ul înainte de a introduce stick-ul USB.
Etapa 3
Conectaţi stick-ul USB ferm la portul USB al computerului.
Va fi afişată o bară de progres în timpul instalării de pe stick-ul
USB a serviciului Vodafone Mobile Broadband. După terminarea
instalării, aplicaţia Vodafone Mobile Broadband porneşte
automat şi se conectează la reţeaua Vodafone (dacă este
necesară introducerea codului PIN pentru conectare, va fi afişat
un ecran popup în acest scop). LED-ul de pe stick-ul USB trece
de la clipire la iluminare continuă şi sunt afişate două ecrane
popup.
Instalarea şi
utilizarea în
Windows 8
Pe un PC cu Windows 8 experienţa utilizatorului de bandă
largă mobilă este puţin diferită, deoarece conexiunile la reţele
mobile sunt gestionate de sistemul de operare Windows 8.
Când conectaţi stick-ul USB, trebuie să deschideţi „simbolurile”
(Căutare, Partajare, Start, Dispozitiv şi setări), apoi să selectaţi
Setări > Reţele (sau numele reţelei dvs. Wi-Fi) > Mobile
Broadband.
Selectaţi Conectare automată dacă este necesar, apoi faceţi
clic pe Conectare. Iniţial, Manager conexiuni va afişa „Obţinere
aplicaţie recomandată”, apoi va afişa „Vizualizare cont
propriu” când aplicaţia cu conexiune broadband mobilă a fost
descărcată automat de Windows 8.
Notă:
Aplicaţia reţea mobilă
broadband poate fi
lansată selectând bara
aplicaţiei sau legătura
Vizualizare cont
propriu în zona Reţele a
simbolului Setări
3
Fereastra de
conectare
1
2
Notă: După
terminarea instalării,
puteţi să accesaţi
oricând aplicaţia
Vodafone Mobile
Broadband când
stick-ul USB este
conectat la computer
făcând clic pe
pictograma de pe
spaţiul de lucru
.
3
4
5
6
Conectare/Deconectare
Conectaţi-vă la Internet prin reţeaua de telefonie mobilă
sau Wi-Fi pentru a naviga pe Web sau a folosi poşta
electronică.
Stare
Verificarea stării conexiunii curente
Comenzi rapide
Selectaţi servicii, aplicaţii şi instrumente
Bara de meniu
Setări şi diagnostice ale dispozitivului şi reţelei, funcţii
SMS, gestionarea contului.
Ajutor
Vizualizaţi subiectele secţiunii Ajutor
Best Connected
Configuraţi preferinţele de conectare
5
4
6
2
3
4
1
Aspectul
ferestrei
QuickStart
1
File de navigare – Selectaţi ecranul QuickStart, SMS sau Cont
2
Bara de navigare – Selectaţi o zonă în fiecare ecran
3
Panoul Reţea curentă – Starea conexiunii la reţeaua
broadband mobilă
4
Zona de conţinut – Conţinutul zonei curente
5
Ajutor contextual – Ajutor contextual pentru zona curentă
(derulaţi în jos)
6
Selectarea limbii – Are ca valoare implicită limba browserului
6
1
Notă: Toate ferestrele
aplicaţiei QuickStart
au acelaşi aspect
standard.
2
4
3
În partea inferioară a
fiecărei ferestre este
disponibilă o secţiune
cu ajutor contextual.
Uneori, în stânga
ferestrei, va fi afişată
o bară de meniu
suplimentară.
5
În zona Setări a ecranului QuickStart puteţi să:
– Setaţi opţiuni pentru conectarea automată la reţeaua mobilă
– Specificaţi codul PIN al cartelei SIM (dacă este solicitat de reţea)
– Setaţi alte opţiuni în bara de meniu din partea stângă a ferestrei.
5
Ecranul
QuickStart:
Panoul reţelei
curente
Panoul Reţea curentă este afişat în partea dreaptă a fiecărui
ecran din cadrul aplicaţiei QuickStart. Când vă aflaţi în
roaming sau în reţeaua altui operator va fi afişat mesajul
„Reţea roaming” sau mesajul „Reţeaua de domiciliu”.
Număr mobil – Este afişat dacă operatorul reţelei dvs. permite
acest lucru
Semnal – Mai multe bare indică un semnal mai bun al reţelei
Notă: Veţi fi conectat la
reţeaua mobilă de fiecare broadband mobile
dată când introduceţi
Stare – O bifă când dispozitivul este conectat la reţea; o cruce
stick-ul USB în computer.
când nu este conectat
Dacă folosiţi Linux, va
Reţea – Numele şi tipul reţelei curente
trebui să deschideţi
Durată conexiune – Pentru conexiunea curentă la reţea
manual browserul.
Volum total – Volumul aproximativ de date cumulate
Conectarea automată la
reţea poate fi dezactivată Sus / Jos – Viteza aproximativă a conexiunii: „Sus” de la
din zona Setări a ecranului computer la reţea, „Jos” de la reţea
QuickStart.
Aplicaţia QuickStart poate
fi accesată şi folosind
pictograma Vodafone
Mobile Broadband de pe
spaţiul de lucru.
6
Ecranul SMS
Ecranul SMS conţine şase opţiuni pe bara de navigare care
oferă acces la toate funcţiile de mesaje: Căsuţa Intrare,
Scriere, Expediate, Schiţă, Setări şi Ajutor.
Notă: Când bifaţi
caseta de selectare
de pe bara de titlu din
Căsuţa Intrare, folderul
Expediate sau folderul
Schiţă, vor fi selectate
toate mesajele din
folderul respectiv.
Această funcţie este
utilă când doriţi să
ştergeţi mai multe
mesaje. Nu este posibilă
redirecţionarea mai
multor mesaje.
În zona Setări, puteţi
selecta sau deselecta
previzualizarea
mesajelor SMS în
ecranul QuickStart.
7
Ecranul
Cont
Ecranul Cont conţine trei opţiuni pe bara de navigare: Detalii
cont, Tip cont şi Ajutor. Clienţii cu cartelă preplătită au două
opţiuni suplimentare: Credit şi Reîncărcare.
Pentru clienţii cu cartelă preplătită, zona Credit afişează
creditul curent al contului. Faceţi clic pe butonul
Reîmprospătare pentru a actualiza creditul. Zona Reîncărcare
permite reîncărcarea creditului cartelei preplătite folosind fie o
cartelă valorică, fie un card de credit sau de debit.
Notă: Opţiunile afişate
în bara de navigare
variază în funcţie de
tipul contului selectat.
8
LED-urile
stick-ului
USB
LED-ul de pe stick-ul USB indică tipul de reţea mobilă găsită
şi starea conexiunii la reţeaua respectivă.
Verde intermitent
A fost găsită o reţea GPRS – vă puteţi conecta
Verde continuu
Conectat prin GPRS
Albastru intermitent
A fost găsită o reţea 3G – vă puteţi conecta
Albastru continuu
Conectat prin 3G
Albastru deschis continuu
Conectat prin 3G Broadband.
Puterea
semnalului
Puterea semnalului de telefonie mobilă sau Wi-Fi este
indicată de simbolul din stânga butonului Conectare şi de
pictograma din zona de notificare Windows.
Cu cât sunt afişate mai multe bare, cu atât calitatea
semnalului este mai bună. Pentru a vă putea conecta este
nevoie de cel puţin o bară.
9
Indicaţii şi
sfaturi
Notă: Software-ul
corect are ecranul de
pornire „Vodafone
Mobile Broadband
with QuickStart”; ar
trebui să aveţi acces
la toate funcţiile la
care se face referinţă
în acest ghid rapid
făcând clic pe
pictograma Vodafone
Mobile Broadband de
pe desktop.
10
Probleme de instalare pe un PC cu o versiune mai veche a VMB
Dacă a survenit o problemă la instalarea aplicaţiei (simptomele
pot fi oricare din următoarele):
– nu a fost creată o nouă pictogramă VMB pentru desktop, sau
– când executaţi VMB folosind comanda rapidă de pe desktop,
nu este afişat un ecran de pornire „Vodafone Mobile
Broadband with QuickStart”, sau
– când introduceţi dispozitivul, nu este afişat ca unitate CD ROM
pe computer, sau
– când executaţi VMB, primiţi mesajul că dispozitivul nu a fost
detectat.
Această problemă se poate datora faptului că versiunea
anterioară pentru dispozitive mai vechi a aplicaţiei Vodafone
Mobile Broadband nu a fost dezinstalată complet. Această
problemă poate să survină la toate PC-urile cu sistem de
operare Windows. Nu ar trebui să apară la dispozitivele Apple.
Vodafone a dezvoltat un instrument de curăţare pentru
eliminarea corectă a vechii versiuni a aplicaţiei; acesta este
disponibil la adresa www.support.vodafone.com/vmb_cleanup.
Descărcaţi instrumentul de curăţare şi dezarhivaţi fişierele.
După eliminarea aplicaţiei VMB curente (folosind Windows),
executaţi instrumentul de curăţare (VmbCleanup.exe) şi
selectaţi toate cele 3 opţiuni – Setări, Date şi Înregistrari
dispozitiv. Reporniţi PC-ul, apoi introduceţi noul stick USB;
aplicaţia VMB corectă ar trebui să se instaleze automat.
Instalarea manuală a aplicaţiei Vodafone Mobile Broadband
Pe computere Microsoft Windows
Conectaţi stick-ul USB la computer
– Faceţi clic dreapta pe unitatea VMB Lite 10.* din
„Computerul meu” (meniul Start>Computer în Vista şi
Windows 7)
– Selectaţi „Deschidere” sau „Explorare”
– Faceţi dublu clic pe fişierul setup_vmb_lite.exe de pe stickul USB
– Va fi afişată o bară de progres.
Este posibil ca instalarea stick-ului USB să dureze câteva
minute; după terminarea instalării, aplicaţia Vodafone Mobile
Broadband va porni şi se va conecta automat la reţeaua
mobilă. Dacă aplicaţia nu porneşte, selectaţi Vodafone
Mobile Broadband din meniul Start al Windows sau faceţi
dublu clic pe pictograma Vodafone Mobile Broadband de pe
spaţiul de lucru.
Pe computere Mac OS X
Când conectaţi pentru prima dată stick-ul USB, pe spaţiul de
lucru va apărea un disc numit Vodafone Mobile Broadband.
Faceţi dublu clic pe aplicaţia Vodafone Mobile Broadband
pentru a porni aplicaţia. Vi se va solicita să selectaţi tipul
dvs. de cont în timpul acestui proces. Vodafone Mobile
Broadband va porni automat după instalare.
11
Aplicaţia nu se instalează în Windows
Dacă aplicaţia nu se instalează sau dacă bara de progres este
afişată repetitiv:
Din meniul Start al Windows, selectaţi – Setări>Panou
de control>Sistem>Hardware>Manager dispozitive
– Extindeţi „Controlere Universal Serial Bus”
– Faceţi clic cu butonul din dreapta pe „Dispozitiv stocare
USB” şi selectaţi „Dezinstalare”
– Dacă dispozitivele nu sunt reîncărcate, selectaţi „Căutare
modificări hardware” din meniul „Acţiune”.
Fereastra aplicaţiei QuickStart nu se deschide
Următorii factori pot împiedica deschiderea ferestrei
aplicaţiei Vodafone QuickStart făcând dublu clic pe
pictograma de pe spaţiul de lucru:
– Computerul este deja conectat printr-un cablu LAN
ethernet
– Computerul este deja conectat la o reţea Wi-Fi
– Utilizaţi o reţea VPN (Reţea virtuală privată).
Puteţi încerca să rezolvaţi problema prin deconectarea
cablului LAN, dezactivarea funcţiei Wi-Fi a computerului sau
închiderea conexiunii VPN şi reintroducerea stick-ului USB
sau repornirea PC-ului.
12
Reţeaua nu poate fi găsită:
Deplasaţi-vă în altă zonă: dacă sunteţi într-o clădire, mergeţi
mai aproape de o fereastră, la un etaj superior sau ieşiţi din
clădire.
Notă: Dacă puteţi
– Deschideţi fereastra aplicaţiei QuickStart
accesa fereastra
aplicaţiei în browser,
– Selectaţi antetul Setări din bara de navigare
puteţi vizualiza
mai multe sfaturi şi
– Selectaţi Reţea în bara de meniu din stânga
recomandări în zona
– Faceţi clic pe „Căutare” pentru a căuta reţelele disponibile
Ajutor. Selectaţi
opţiunea Ajutor din bara – Verificaţi dacă vă puteţi conecta la una din reţelele permise
de navigare în orice
afişate
ecran, apoi „Diagnostic”
– Faceţi clic pe „Salvare” pentru a salva modificarea
în bara de meniu;
astfel, puteţi identifica
– Dacă vă aflaţi în străinătate, contactaţi serviciul Suport şi
problema. Această zonă
verificaţi dacă pentru contul dumneavoastră sunt activate
conţine, de asemenea,
serviciile de date şi de roaming.
informaţii care pot fi
necesare atunci când
contactaţi serviciul
Suport al operatorului
reţelei mobile. Selectaţi
„Suport” din bara de
meniu pentru informaţii
suplimentare şi
serviciul Suport local.
Reinstalarea aplicaţiei
Dacă doriţi să reinstalaţi aplicaţia de pe stick-ul USB, trebuie
să ştergeţi mai întâi aplicaţia Vodafone Mobile Broadband
Service din computer.
– Din meniul Start al Windows, selectaţi Setări>Panou
de control>Adăugare sau eliminare programe (XP) sau
Programe şi caracteristici (Windows 7)
– Executaţi programul de dezinstalare a aplicaţiei Vodafone
Mobile Broadband
– Reintroduceţi stick-ul USB şi aplicaţia va fi reinstalată.
13
Nu se poate deschide o conexiune (1)
– Verificaţi starea dispozitivului (faceţi clic pe comanda
rapidă de pe spaţiul de lucru, selectaţi fila QuickStart,
Ajutor pe bara de setări, selectaţi Diagnostic din meniu).
Astfel puteţi afla sursa problemei.
Nu se poate deschide o conexiune (2)
Aşteptaţi câteva minute şi încercaţi din nou conectarea. În
majoritatea cazurilor, aceasta este o problemă temporară,
în special când se afişează Eroare 631 sau Eroare 619. Dacă
problema persistă, apelaţi serviciul Suport.
– Închideţi fereastra aplicaţiei, apoi redeschideţi-o
– Reporniţi computerul.
– Deschideţi fereastra aplicaţiei QuickStart
– Selectaţi antetul Setări din bara de navigare
– Selectaţi Reţea în bara de meniu din stânga
– Verificaţi opţiunea selectată. Dacă opţiunea setată este
„Preferabil”, alegeţi opţiunea „Exclusiv”
– Faceţi clic pe „Salvare” pentru a salva modificarea
– Dacă utilizaţi o reţea VPN (Reţea virtuală privată),
contactaţi administratorul reţelei VPN
– Selectaţi fila Cont
– Selectaţi antetul Tip cont din bara de navigare
– Verificaţi dacă în meniul vertical este selectat tipul de cont
pe care îl aveţi la operatorul reţelei mobile.
14
Descrierea problemei
1. Stick-ul USB nu
este recunoscut, nu
este afişat în lista de
dispozitive.
În aplicaţia Vodafone
Mobile Broadband
în Ecranul Principal
apare unul dintre
mesajele:
Cauze posibile
Rezolvarea problemei
• Click dreapta pe icon-ul My Computer,
alege Manage şi apoi accesează Device
Manager (Manager Dispozitive).
Programul Vodafone Mobile
Broadband nu a fost instalat
corespunzător.
• Extinde secţiunea Universal Serial
Bus Controllers (Controlere Universal
Serial Bus).
• Click dreapta pe USB Mass Storage
Device (Dispozitiv stocare USB) şi
selectaţi Uninstall (Dezinstalare).
Nu există dispozitiv
• Reintrodu stick-ul USB.
Dispozitiv mobil
detectat
• Instalează Vodafone Mobile Broadband.
• Restartează computerul.
Se caută dispozitivul
Stick-ul USB nu este introdus
sau nu este conectat
corespunzător.
• Deconectează stick-ul USB.
• Restartează computerul.
• Reintrodu stick-ul USB.
• Poti vizualiza aplicaţiile incompatibile
găsite selectând fereastra Complex butonul
alege Opţiuni - Conflicte
aplicaţie.
Vodafone Mobile
Broadband poate identifica
alte aplicaţii de conectare cu
care intră în confl ict.
• Verifică pictogramele din zona de
notificare Windows sau deschide
Managerul de activităţi Windows, lista
Procese şi serviciile afl ate în execuţie
pentru a depista programele care pot să
interfereze.
• Opreşte aplicaţiile suspecte şi încearcă
din nou.
15
Descrierea problemei
2. După conectarea
modemului, aplicaţia
nu porneşte automat.
Cauze posibile
Rezolvarea problemei
Dispozitivele conectate
la computer, cum ar fi
telefoanele mobile sau
cardurile de date, necesită
canale de comunicaţii
denumite porturi COM.
• Uneori, dispozitivele Bluetooth preiau
controlul tuturor porturilor de comunicaţii
disponibile şi nu permit cardurilor de date
să le utilizeze.
Este posibil ca stick-ul USB să
fie defect.
• Încearcă stick-ul USB şi pe un alt
calculator, dacă în continuare stick-ul
USB nu este recunoscut vino cu modemul
însoţit de certificatul de garanţie şi factura
fiscală la cunul din magazinele Vodafone.
Configurarea sistemului
de operare nu este
corespunzătoare.
• Dacă bănuieşti că aceasta ar putea fi
problema, elimină dispozitivele Bluetooth
şi încearcă din nou.
• Selectează Vodafone Mobile Broadband
din meniul Start al Windows-ului sau dă
dublu click pe icon-ul afl at pe desktop
• Dezinstalează şi reinstalează aplicaţia
Vodafone Mobile Broadband.
• Trebuie dezinstalată orice altă
aplicaţie a unui modem instalat anterior.
3. Reţeaua nu poate fi
găsită.
În aplicaţia Vodafone
Mobile Broadband,
ecranul Stare nu sunt
afişate bare de semnal
şi apare unul dintre
16
• Verifică daca modemul este conectat.
Stick-ul USB nu este introdus
sau nu este conectat
corespunzător.
• Deconectează stick-ul USB.
• Conectează stick-ul USB pe un alt port
de USB.
• În cazul în care situatia nu se rezolvă
trebuie urmaţi paşii de la situaţia 1.
Descrierea problemei
Cauze posibile
mesajele:
• Verifică dacă cartela SIM este introdusă
corect în stick-ul USB, conform desenului
de pe suportul cartelei SIM.
Se caută reţeaua
Introduceţi cartela
SIM
Nu există reţea
Rezolvarea problemei
Cartela SIM nu este introdusă
sau este introdusă incorect.
• Verifică cartela SIM în alt aparat ex.
telefon mobil, alt stick USB.
• În cazul în care telefonul mobil nu
recunoaşte cartela SIM atunci trebuie
făcută o schimbare a SIM-ului.
Semnalul este foarte slab.
• Accesează din aplicatia Vodafone Mobile
Broadband meniul Priorităţi în fereastra
Complex.
• Alege Mobile din grupul Selectare
reţea. Aplicaţia afişează toate reţelele
mobile disponibile în zona în care te afl i în
fereastra Selectare reţea mobilă.
• Apasă butonul Selectare din dreptul
reţelei Vodafone RO GPRS/Vodafone
RO 3G.
Locaţia unde te afl i nu este
în zona de acoperire a unei
reţele mobile.
• Deplasează-te în altă zonă, dacă eşti
într-o clădire, mergi mai aproape de o
fereastră.
Te afl i într-o clădire cu pereţi
masivi, care blochează
conexiunile mobile.
• Dacă semnalul lipseşte în continuare,
contactează-ne la *222 deoarece este
posibil să existe o problemă de reţea în
locaţia în care te afl i.
17
Descrierea problemei
Cauze posibile
Rezolvarea problemei
4. Erori de conectare
Cod Eroare RAS 635
Cod Eroare RAS 619
În majoritatea cazurilor este
o problema de autentificare.
Profi lul de conectare nu
corespunde cu tipul de
serviciu folosit (AbonamentCartela Internet).
• Accesează aplicaţia Vodafone Mobile
Broadband.
Aceasta este adesea o
problemă temporară.
• Încearcă din nou în scurt timp.
După conectare nu există
transfer de date.
• Verifică în browser (Internet Explorer,
Mozila Firefox etc.) în meniul File ca
opţiunea Work Offline să fie debifată.
• Accesează meniul
şi alege Opţiuni
iar la Tip cont alege Preplătit sau
Abonament în funcţie de serviciul pe
care îl utilizezi Cartela Internet, respectiv
abonament de Internet.
• Încearcă cu un alt browser.
5. Conectat, dar nu
poate deschide nicio
pagină de internet.
Este posibil ca să fi deja
conectat la internet prin
intermediul unei conexiuni
LAN sau Wireless.
• Accesează Panoul de control (Control
Panel) al Windows.
• Accesează Conexiuni în reţea (Windows
XP) sau Centru de reţea şi partajare
(Windows Vista şi Windows 7).
• Dezactivează conexiunile Wirelles
respectiv LAN (Click dreapta – Disable/
Dezactivare ).
Este posibil ca sistemul de
operare să fie infectat cu
un virus.
18
• Foloseşte un soft anti-virus pentru a
verifica şi elimina complet virusul din
sistemul de operare.
Glosar
Furnizor Metoda de comunicaţie folosită pentru transportul datelor prin
reţeaua mobilă, de ex. 3G Broadband, HSPA, 3G etc.
Card de date Card de date mobil încorporat în computerul notebook. Permite
încorporat realizarea conexiunilor de date folosind reţeaua de telefonie mobilă.
Stick USB Un dispozitiv pentru computere, folosit pentru deschiderea unei
conexiuni de date prin reţeaua de telefonie mobilă.
EDGE O îmbunătăţire a furnizorului GPRS ce oferă viteze sporite, deşi nu la
fel de mari ca 3G Broadband.
GPRS Furnizorul General Packet Radio Service oferă viteze mai mari de
transfer al datelor decât sistemul GSM, pe care este bazat.
GSM Global System for Mobile Communication.
Reţea de domiciliu Reţeaua operatorului mobil care v-a furnizat cartela SIM.
HSPA Furnizor High-Speed Packet Access, care oferă servicii 3G, include
atât HSUPA (pentru încărcare), cât şi HSDPA (pentru descărcare).
HSUPA Furnizor High-Speed Uplink Packet Access.
3G A treia generaţie de servicii de telefonie mobilă, denumită şi UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System), oferă viteze sporite
de transfer al datelor.
3G broadband Cea mai recentă îmbunătăţire a furnizorului 3G.
Roaming Puteţi folosi dispozitivul mobil în orice altă reţea mobilă care are un
acord de roaming cu operatorul dvs., în ţară sau în străinătate.
SIM Cartela SIM (Subscriber Identity Module) este un cip de dimensiunea
unui timbru, primit împreună cu contractul de abonat la reţeaua
mobilă. Cartela SIM are contacte aurii pe o parte.
19
Termenul Mobile Broadband şi sigla „păsări”
sunt mărci comerciale ale GSMC Limited.
© Vodafone 2013. Vodafone şi siglele
Vodafone sunt mărci comerciale
ale Vodafone Group. Toate numele
de produse şi companii menţionate
aici pot fi mărci comerciale ale
posesorilor acestora.
Cod produs:
K4201-Z 01/13_ro_RO
Download PDF

advertising