NIVOCAP C-200, C-200 Ex, C-300 Traductor capacitiv compact pe dou fire ă

NIVOCAP C-200, C-200 Ex, C-300 Traductor capacitiv compact pe dou  fire ă
NIVOCAP
C-200, C-200 Ex, C-300
Traductor capacitiv compact pe două fire
Producător:
NIVELCO Ipari Elektronika zRt.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: 889-0100
Fax: 889-0200
E-mail: [email protected] www.nivelco.com
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/1
2/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
C U P R I N S
1. ÎNTRODUCERE ......................................................................................... 5
2. COD COMANDĂ (NU TOATE COMBINAȚIILE SUNT DISPONIBILE!) .. 6
6. PARAMETRII – NOȚIUNI ȘI PROGRAMARE......................................... 23
6.1. CONFIGURAREA MĂSURĂRII................................................................... 23
3. DATE TEHNICE......................................................................................... 7
3.1. DATE SUPLIMENTARE PENTRU MEDIU EX .................................................. 8
6.2. IEȘIRE DE CURENT................................................................................ 27
3.2. CONDIȚII DE UTILIZARE EX....................................................................... 8
6.4. MĂSURARE VOLUM ............................................................................... 29
3.3. AFIȘAJ SAP-202................................................................................... 8
6.5. LINEARIZARE ÎN 32 PUNCTE................................................................... 29
3.4. DIMENSIUNI ........................................................................................... 9
6.6. PARAMETRUU DE SERVICE (NUMAI CITIRE).............................................. 31
3.5. ACCESORI ........................................................................................... 10
6.7. PARAMETRII DE TEST ............................................................................ 31
3.6. INTREȚINERE ȘI REPARAȚIE ECHIPAMENT................................................ 10
6.8. SIMULARE ........................................................................................... 32
4. MONTAJ .................................................................................................. 11
4.1. MONTAJ ȘI CONECTARE ELECTRICĂ ....................................................... 11
6.9. COD SECRET ....................................................................................... 32
7. CODURI DE EROARE ............................................................................. 33
4.2. VERIFICAREA BUCLEI DE CURENT CU MULTIMETRU .................................. 12
8. TABEL PARAMETERII............................................................................ 35
6.3. OPTIMIZAREA MĂSURĂRII ...................................................................... 28
5. PROGRAMARE ....................................................................................... 13
5.1. PROGRAMARE FĂRĂ AFIȘAJ .................................................................. 14
5.2. PROGRAMARE CU AFIȘAJ SAP-202....................................................... 17
5.2.1 Afișajul SAP-202 ....................................................................... 17
5.2.2 Etapele programării................................................................... 18
5.2.3 Afișajul SAP-202 și înterperatarea stării LED........................... 19
5.2.4 Programare rapidă (QUICKSET) .............................................. 20
5.2.5 Programare completă ............................................................... 22
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/3
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN MĂSURARE NIVEL
P10
LEVEL
Domeniu în mod
LEV şi VOL
P11
Ultimul element al tabelului de linearizare
(% LEV şi VOL)
Nivel superior (max)
LEV = nivel
VOL = volum
Primul element al tabelului de linearizare
(% LEV şi VOL)
4/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
Vă mulțumim că ați ales produsele NIVELCO.
Suntem convinși că produsele vor fi corespunzătoare pentru aplicația dată!
1. ÎNTRODUCERE
Traductorul capacitiv pe 2 fire, compact, programabil, NIVOCAP este utilizat pentru măsurarea de nivel și volum a lichidelor conductive sau izolatoare,
și a materialelor solide.
PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE
Sonda traductorului și peretele rezervorului (în cazul în care rezervorul nu este conductiv atunci sonda de referință) formează un condensator.
Aerul din rezervor și materialul stocat sau izolația sondei este dielectricul.
Dacă rezervorul este gol capacitatea de bază este C0 deoarece dieletricul aerului este r =1. În cazul în care în loc de aer este umplut material cu dielectric mai mare
decât aerul capacitatea se va majora în funcție de nivelul materialului. Traductorul măsoară această capacitate și transformă în semnal de ieșire, deci variația
semnalului de ieșire este proporțional cu modificarea de nivel.
Totodată condiția măsurării de nivel este ca variația capacității să fie direct proporțional cu variația nivelului. Deoarece valoarea capacității depinde și de distanța
dintre armături, condiția de mai sus depinde de paralelitatea sondei cu peretele rezervorului sau a referinței. Din acest motiv la rezervoarele neuniforme sau cilindic
orizontale și atunci trebuie utilizată sonda de referință chiar dacă peretele rezervorului este conductiv și mediul este neconductiv.
Ținând cont ca traductoarele capacitive nu sunt instrumente de măsurare nivel absolut, programarea se face prin învățare la două nivele distincte,
deobice la rezervorul gol și rezervorul plin, astfel echipamentul învață mediul concret.
O lungime de sondă ales incorect sau constanta dielectrică a materialului prea mic face imposibilă măsurarea.
La materiale conductive (ex. apă, acid, bază și soluții apăoase, etc.) se utilizează exclusiv sondă izolată, și valoarea constantei dielectrice a mediului nu contează.
La materiale neconductive poate fi utilizat atât sondă izolată cât și sondă neizolată dar condiția este r > 1,5.
MĂSURARE VOLUM ȘI MASĂ
Softul conține formula matematică al nivel-volum la rezervoare standard. Astfel pe baza nivelului poate fi programat ca valoarea afișată și transmisă să fie volum
sau masă.
LINEARIZARE
În cazul în care relația dintre capacitate și nivel nu este liniară, putem utiliza sondă coaxială sau linearizare. Cu ajutorul linearizării putem asigna la domeniul
de măsură 0 și 100% valori de capacitate care este definit de utilizator. Echipamentul calculează valorile intermediale prin interpolare liniară.
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/5
2. COD COMANDĂ (NU TOATE COMBINAȚIILE SUNT DISPONIBILE!)
NIVOCAP C
FUNCȚIE
Traductor
Traductor+afișaj
Traductor, temp.înaltă
Traductor, temp.înaltă +
afișaj
COD
T
B
H
P
-
-
TIP SONDĂ
*
COD
CARCASĂ
COD
R
P
K
L
N
A
C
E
G
J
Aluminiu
Plastic
2
3
Bară / izolat 1” BSP
Bară / neizolat 1” BSP
Cablu / izolat 1” BSP
Cablu / neizolat 1” BSP
Cablu greu / izolat 1 ½” BSP
Bară / izolat 1” NPT
Bară / neizolat 1” NPT
Cablu / izolat 1” NPT
Cablu / neizolat 1” NPT
Cablu greu / izolat 1 ½” NPT
IMERSIE
COD
0
1
2
3
BARĂ
COD
0m 0m
0
1 m 0,1m 1
2m
:
:
3 m 0,9m 9
CABLU
0
1
2
0m 0m
10 m 1 m
20 m :
9m
0
1
:
9
ACCESORI
HART MODEM
SAT-304
SAP-202
CTK-103-0M-40001
CTN-103-0M-40000
NIVOCAP C
AFIȘAJ
GREUTATE PENTRU CABLU
GREUTATE PENTRU CABLU GREU
Sondă de referință
- 1
VERSIUNE/ CONEXIUNE
COD
TIP SONDĂ
Fără carcasă / BSP
Fără carcasă / NPT
Cu carcasă / BSP
Cu carcasă / NPT
A
D
F
E
Bară 1½”
Bară 1”
6/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
- 0
COD
F
P
IMERSIE
COD
0
1
2
3
BARĂ
0m
1m
2m
3m
0m
0,1 m
:
:
0,9 m
COD
0
1
:
:
9
IEȘIRE / EX
4 ... 20 mA / normal
4 ... 20 mA + HART / normal
4 ... 20 mA / Ex
4 … 20 mA + HART / Ex
* La echipamente Ex la codul
de comandă este semnul Ex.
Echipamentele Ex sunt în
versiunea temperatură
normală.
COD
2
4
6
8
3. DATE TEHNICE
SONDĂ BARĂ
Domeniu
Materiale în contact
cu mediu
0,2 ... 3 m
Conexiunea filetată
Sonda
Carcasă
Temperatura mediu (vezi: diagrama de temp.)
Presiune mediu (vezi: diagrama de presiune)
Temp.ambiantă (vezi: diagrama de temp.)
Sarcină de tracțiune a sondei
Capacitatea saturată a sondei izolate
Ieșiri
Ieșire tensiune pt. curent de ieșire
Domeniu de măsură
Domeniu minim de capacitate transmisă
Timp de setare (damping)
Mesaj de eroare
Tensiune de alimentare / consum
Precizie
Eroare de temperatură
Conexiune electrică
Conexiune tehnologică
Clasă de protecție
Clasă de protecție electrică
Masă
SONDĂ CABLU
SONDĂ CABLU GREU
1 ... 20 m
DIN 1.4571
Cablu oțel învelit integral sau parțial cu
Cablu oțel învelit integral cu PE
FEP
Aluminiu (AlSi12), Plastic (PBT)
normal: -30 °C ... +130 °C, temperatură înaltă: – 30 °C ... +200 °C
– 30 °C ... +80 °C
max. 4 MPa (40 bar) +20 °C
max. 1,6 MPa (16 bar)
-25 °C ... + 70 °C
–
7,7 kN
45 kN
~600 pF/m
~200 pF/m
~600 pF/m
Analog: 4 ... 20 mA, 2 fire (3,9 … 20,5 mA),
Rmax = Ut – 11,4 V / 0,02 A separat galvanic, protecție supratensiune tranzientă înclusă
Afișaj SAP-202: 6-digiți LCD semnale, unități de măsură și diagrame
Oțel învelit integral sau parțial cu PFA
KO33 (DIN 1.4301)
Serial: interfață HART, rezistență de închidere  250 ohm
Măsurare tensiune pe rezistență serială: 10 mV / 1 mA
0 pF ... 5 nF
10 pF, sau 10% (min. SPAN)
0, 3, 6, 10, 30, 60, 100, 300 s
LED COM și VALID LED pilpie și pe ieșire curentul de eroare programat
3,8 sau 22 mA
12 ... 36 V DC, max. 22 mA / 48 … 800 mW
± 0,3 % (referit la lungimea sondei)
± 0,02% / °C
M 20 x 1,5 prin presetupă plastică cu diametru  6 ... 12 mm sau,
M 20 x 1,presetupă metalică  7...  13 cu diametru cablu 0,5 … 1,5 mm2 2 x ½” NPT filet intern pentru tub protecție
Filet extern 1" NPT sau BSP
1 ½" NPT vagy BSP
Senzor: IP 68, Carcasă: IP 67
Clasa III.
2,3 kg cu sondă 0,5 m
1,9 kg cu sondă 3 m
4,5 kg cu sondă 3 m
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/7
DIAGRAME DE PRESIUNE
DIAGRAME DE TEMPERATURĂ
+70 Tkörnyezet [
+70 Tkörnyezet [
+45
80
+45
0
-30
+70
60
T
[
T
-30
+130
-25
0
+70
40
[
+200
20
16
-25
SONDE NORMALE
P
Közeg ( bar )
SONDE DE TEMP. îNALTĂ
-20
20
40
60
80
-20
120
160
180 200
TKözeg ( °C )
3.1. DATE SUPLIMENTARE PENTRU MEDIU EX
Clasă de protecție Ex
Date intrinsec
Sursă de alimentare Ex
II1G EEx ia IIB T6
Ci ≤ 15 nF, Li ≤ 200 H, Ui ≤ 30 V, Ii ≤ 140 mA, Pi ≤ 1,0 W
U0 < 30 V, I0 < 140 mA, P0 < 1 W
3.2. CONDIȚII DE UTILIZARE EX
CLASĂ DE TEMPERATURÎ
1.
2.
3.
Echipamentul poate fi utilizat cu separator intrinsec EEx ia IIB sau EEx ia IIC.
Rezervorul și echipamentulse leaga la circuit echipotențial EP cu cablu de q  4 mm2 Cu.
Învelișul PFA a barei sau a cablului se incarcă elestrotatic, din cauza aceasta:

Echipamentul poate fi folosit numai în medii a cărui rezistență specifică nu depășește 104 m;

Viteza și modul de umplere și golire se alege în funcție de material;

Electronica traductorului este impamântat, în circuitul intrinsec trebuie realizat rețea echvipotențiala.
Distanța maximă între traductor și separatorul intrinsec montat în afara zonei nu poate depăși 100m.
3.3. AFIȘAJ SAP-202
Afișaj
Temperatură ambiantă
Carcasă
6 digiți LCD, semnale, unitate de măsură și diagrame
-25 °C…+70 °C
ABS
8/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
Clasă de tempreatură
Tambiant
Tmediu
T6
70 °C
80 °C
Ieşire
Temperatura ambiantă
Anul de fabricaţie
3.4. DIMENSIUNI
SONDĂ BARĂ
SONDĂ CABLU
SONDĂ CABLU GREU
CT-2, 3-
CB-2, 3-
CT-2, 3-
CB-2, 3-
CT-2, 3-
CB-2, 3-
SONDĂ DE TEMPERATURĂ
ÎNALTĂ
CH-2-
CP-2-
Capac
89
89
Afişaj
89
89
191
119
136
136
Electronică
Carcasă
LN
 14
 12)
Senzor
LN
5
 2,5)
LN
 14
 12)
LN
 16
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/9
AFIȘAJ
HART MODEM
SONDĂ DE REFERINȚĂ
SAP-202
SAT-304
CF-1-0
56
%
PROG
t
mA
FAIL
40
VOL
9,5
46
LEV
21
39
°F sec min hour day
COM
VALID
79
3.5. ACCESORI




Cerificat de garanție
Manual de utilizare și programare
Declarație producător
Presetupe 2 buc M20x1,5
3.6. INTREȚINERE ȘI REPARAȚIE ECHIPAMENT
Echipamentul NIVOCAP nu necesită întreținere regulată.
Reparație în termen de garanție sau extragaranție se efecuează numai la fabrica NIVELCO. Echipamentul trimis la reparație trebuie curățit și dezinfectat.
10/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
4. MONTAJ
4.1. MONTAJ ȘI CONECTARE ELECTRICĂ
MONTAJ
Condiția de măsurare este ca modificare de nivel să fie proporțional cu variația de capacitate, sonda se montează vertical, în cazul materialelor neconductive trebuie
utilizat sondă de referință.
Sondele NIVOCAP se conectează la rezervor cu filet de 1" (cheie fixă de 41) sau 1½” (cheie fixă de 55).
La sonda de cablu este recomandat fixare la fundul rezervorului sau utilizat greutate de fixare.
Sonda și sonda de referință se montează apropiat și paralel.
SONDA DE MĂSURĂ ȘI REZERVOR METALIC
SONDA DE MĂSURĂ ȘI SONDĂ DE
SONDA DE MĂSURĂ ȘI
CA REFERINȚĂ
REFERINȚĂ COAXIALĂ
SONDĂ DE REFERINȚĂ CU CARCASĂ
Rezervor
Rezervor
Rezervor
SONDA DE MĂSURĂ CABLU GREAU PENTRU
PRAFURI ȘI REZERVOR METALIC CA
REFERINȚĂ
Rezervor
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/11
TEMPERATURĂ
Echipamentul trebuie protejat de soare pentru a evita supraîncălzirea.
Ecran parasolar
Conector afişaj
RELAY
1 2 3 4 56
CONECTARE





Verificați ca cablul să nu fie sub tensiune.
Electronica poate să se defecteze din cauza descărcărilor electrostatice, pentru a
evita atingeți o sursă de pământare.
Desfaceți capacul aparatului, scoateți afișajul și legați cablul (recomandat utlizarea
cablului ecranat 2 fire cu secțiunea de 0,5 ... 1,5 mm2). Prima dată legați ecranarea la
conexiunea de pământare interior sau exterior.
După alimentare este necesar programarea echipamentului
După alimentare și reglare verificați garniturile și puneți la loc capacul.
Ieşire 4...20mA ş i
alimentare (HART)
2 3
I I+
1/2” NPT
Bornă aparat de măsură
pentru buclă de curent
1 2
U U+
1/2” NPT
M20x1,5
Földelés
M20x1,5
4.2. VERIFICAREA BUCLEI DE CURENT CU MULTIMETRU
Dupa desfacerea capacului și scoaterea afișajului conectați multimetrul setat la tensiune de 200mV la pinii 1-2, puteți citi curentul de ieșire cu precizie de ~ 0,5%
12/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
5. PROGRAMARE
Ținând cont ca traductoarele capacitive nu sunt instrumente de măsurare nivel absolut, programarea se face prin învățare la două nivele distincte, deobice la
rezervorul gol și rezervorul plin, astfel echipamentul învață mediul concret. Pentru a atinge precizia cea mai bună aceste două nivele trebuie să fie cât mai aproape
de capetele sondei (bară sau cablu).
Aceaste setare la programare fără afișaj (5.1), respectiv la programare rapidă QUICKSET (5.2.4) înseamnă setarea a 4 și 20 mA respectiv asignarea ieșirii la 0% și
100%. La echipamentul fără afișaj ieșirea de curent este proporțional cu nivelul. La programarea rapidă QUICKSET afișajul poate fi setat numai %.
Dacă se dorește măsurarea de nivel, nivel %, volum, sau volum % (P01 a0) și scopul este ca pe afișaj să apară nivel în m, respectiv volum în m3 atunci în
tabela de linearizare trebuie întrodus măcar două perechi de date (0% și nivelul aferent în m) respectiv (100% și nivelul aferent în m). Pentru aceasta linearizarea
trebuie activată (vezi pag. 30. P47 și P48)
Prin programare nu este numai asignarea directă a nivelului minim (0%) și maxim (100%) ieșirea 4 - 20 mA . În cazul în care, din motive tehnologice, nu este
posibilă setarea acestor nivele, ieșirea de 4-20mA poate fi setat prin nivele intermediare și indirect poate fi asignat minimul și maximul.
Normal – pentru o precizie mai mare – când este posibil trebuie efectuat asignarea directă. Echipamentul poate fi programat pentru funcționare în mod invers, adică
4mA – plin și 20mA – gol.
 Programare fără afișaj (vezi capitolul 5.1)
Traductorul funcționează perfect și fără afișaj. Funcțiile de bază pot fi programate: asignarea nivelului minim și maxim la 4mA și 20mA, semnal eroare și viteza
de urmărire.
 Programare cu afișaj SAP-202 (vezi capitolul 5.2 ).
 Programare rapidă – QUICKSET - 4 paremetrii de bază programabil vezi capitolul 5.2.4. . Afișajul pe lângă setarea parametrilor afișează local nivelul sau
volumul transmis (numai valori procentuale!).
 Programare completă (vezi capitolul 5.2.5.). Este posibil accesarea și programarea (configurarea măsurării, ieșire, optimizarea măsurării, întroducerea valorii
a 11 tipuri de rezervoare, linearizare în 32 puncte, valorile măsurate vor fi afișate cu unități de măsură setat).
În timpul programării echipamentul măsoară conform parametrilor vechi. Noile parametrii vor fi folosite după revenirea în măsurare! Dacă se lasă în modul
de programare după 30 minute echipamentul revine automat în măsurare conform parametrilor vechi.
SETĂRILE DE FABRICĂ
Ieșirea de curent și diagrama pe afișaj sunt asignate conform cu 4 mA și 0% la capacitatea zero (nive inferior) . 20 mA și 100% este asignat la capacitatea 100%
(nivel superior). Ieșirea de curent în caz de eroare este 22 mA. Damping10 sec.
Observație: Setarea de fabrică pentru 4 și 20 mA nu trebuie luat în considerare, echipamentul se programează pentru aplicație.
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/13
5.1. PROGRAMARE FĂRĂ AFIȘAJ
OPȚIUNI DE PROGRAMARE







Asignarea directă a ieșirii de 4 mA la nivelul minim (0%)
Asignarea directă a ieșirii de 20 mA la nivelul maxim (100%)
Asignarea indirectă a ieșirii de 4 mA la nivelul minim (0%) cu ajutorul unui nivel intermediar
Asignarea indirectă a ieșirii de 20 mA la nivelul maxim (100%) cu ajutorul unui nivel
intermediar
Semnalizare eroare pe ieșire de curent: 3,8 mA; sau 22 mA
Setare dampung (3 sec, 10 sec, 60 sec)
Revenire la setări de fabrică
Observație: ieșirea de curent poate funcționa și în mod invers: 4 mA = 100%(plin), 20 mA = 0% (gol).
Procesul de programare: tastarea corespunzătoare a butoanelor și urmărirea stării LED-urilor unde starea ledurilor sunt următoarele::
= LED NU LUMINEAZĂ,
= LED PÂLPÂE,
= LED LUMINEAZĂ,
= LED PÂLPÂE INTERMITENT = FĂRĂ SENS
Asignarea directă a curentului de ieșire la nivelul minim și maxim
Asignarea nivelului minim, 0%, la 4 mA (sau la nivel maxim în cazul setării inverse).
Setați nivelul minim (maxim) în rezervor.
OPERAȚIUNE
1) Apăsați tasta și țineți apăsat
2) Apăsați tasta și țineți apăsat
3) Eliberați tastele
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE
=
=
=
NIVOCAP în mod de programare
Asignarea de 4 mA la nivel, în curs
Sfârșitul programării
Asignarea nivelului minim, 100%, la 20 mA (sau la nivel minim în cazul setării inverse).
Setați nivelul maxim (minim) în rezervor
OPERAȚIUNE
1) Apăsați tasta și țineți apăsat
2) Apăsați tasta și țineți apăsat
3) Eliberați tastele
14/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE
= NIVOCAP în mod de programare
= Asignarea de 20 mA la nivel, în curs
= Sfârșitul programării
Asignarea indirectă a curentului de ieșire la nivel minim și maxim într-un rezervor umplut parțial
Prin programare nu este posibilă numai asignarea directă a nivelului minim (0%) și maxim (100%) ieșirea 4 - 20 mA. În cazul în care, din motive tehnologice,
nu este posibilă setarea acestor nivele, ieșirea de 4-20mA poate fi setat prin nivele intermediare și indirect poate fi asignat minimul și maximul.
Pentru această programare este necesar și măsurarea curentului de ieșire. Curentul de ieșire poate fi măsurat pe punctele de test conf.pctul. 4.2., sau pentru
o precizie mai mare putem intercala un ampermetru în bucla de curent.
Presupunem că vrem să programăm valoarea aferentă 4 mA, dar rezervorul nostru este plin la 15%. Curentul aferent acestui nivel de 15% este Iout = (16 mA x 0,15)
modificăm curentul de ieșire, până obținem valoarea calculată. (În cazul nostru 6,4 mA.) Această operațiune trebuie repetat
+4 mA = 6,4 mA. Cu tastele ,
pentru un nivel mai mare pentru setarea nivel maxim.
Asignarea indirectă a 4 mA pentru nivel minim la rezervor umplut parțial
OPERAȚIUNE
1) Apăsați tasta și țineți apăsat
2) Apăsați tasta E și țineți apăsat după care eliberați tastele
3) Cu tastele , modificăm curentul de ieșire, până obținem valoarea
dorită. Dacă acceptăm valoarea cu tasta E sau revenim la 4 mA
4) Eliberați tastele
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE
= NIVOCAP în mod de programare
= 4 mA în mod de programare
= 4 mA în mod de programare
= Sfârșitul programării
Asignarea indirectă a 20 mA pentru nivel maxim la rezervor umplut parțial
OPERAȚIUNE
1) Apăsați tasta și țineți apăsat
2) Apăsați tasta și țineți apăsat după care eliberați tastele
3) Cu tastele , modificăm curentul de ieșire, până obținem valoarea
dorită.
4) Cu tastele , modificăm curentul de ieșire, până obținem valoarea
dorită. Dacă acceptăm valoarea cu tasta E sau revenim la 20 mA
5) Eliberați tastele
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE
= NIVOCAP în mod de programare
= 20 mA în mod de programare
= 20 mA în mod de programare
= Programare nivel în curs (învățare)
= Sfârșitul programării
Normal – pentru o precizie mai mare – când este posibil trebuie efectuat asignarea directă (nu putem ști cît de adevărat este acel 15%).
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/15
Programarea semnalizării curentului de ”Eroare”
Ca rezultat al programării ieșirea este 3,8 mA; 22 mA, sau ultima valoare validă, cât timp eroarea persită.
OPERAȚIUNE
1) Apăsați tasta
2) Apăsați tasta
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE
și țineți apăsat
E,
și țineți apăsat
3) Eliberați tastele
=
NIVOCAP în mod de programare
=
- 3,8 mA
- 22 mA
=
Sfârșitul programării
DAMPING:
OPERAȚIUNE
1) Nyomja meg a
2) Apăsați tasta
E
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE
și țineți apăsat
,
,
și țineți apăsat
3) Eliberați tastele
=
NIVOCAP în mod de programare
=
– 3 sec
– 10 sec
– 60 sec
=
Sfârșitul programării
DEFAULT: revenire la setări de fabrică
OPERAȚIUNE
1) Apăsați tasta
2) Apăsați tasta
E
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE
=
=
și țineți apăsat
și țineți apăsat
NIVOCAP în mod de programare
încărcare SETĂRI DE FABRICĂ
Semnalizarea erorilor de programare cu LED-uri
OPERAȚIUNE
STARE LED DUPĂ OPERAȚIUNE = EROARE SEMNALIZATĂ
MOD DE CORECTARE
Orice pas de programare
=
blink de 2 ori = nu este nivel stabil
Așteptași nivelul stabil.
Orice pas de programare
=
blink de 3 ori = nu este acces
Numai cu SAP-202 vezi 5.2 (P99)
=
blink de 4 ori = NIVOCAP nu este în mod de măsurare
procentuală
Numai cu SAP-202 vezi 5.2 (P01)
Orice pas de programare
16/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
5.2. PROGRAMARE CU AFIȘAJ SAP-202
Setarea traductorului NIVOCAP pentru procesele tehnologice se face prin programarea parametrilor. Unealta de programarea este afișajul SAP-202 de tip plug,
care în cursul programării afișează parametrii, respectiv în modul de măsurare afișează rezultatul măsurării.
Programare rapidă (QUICKSET) (vezi 5.2.4)
Utilizate pentru programare rapidă și se utilizează următoarele 4 parametrii:
 Asignare nivel la ieșirea de 4 mA
 Asignare nivel la ieșirea de 20 mA
 Damping
 Semnalizare curent de eroare
Programare complată (vezi 5.2.5)
Programarea de nivel înalt în care adresa și valoarea parametrilor este accesibil pentru efectuarea următoarelor operațiuni:
 Configurarea măsurării
 Setarea ieșirilor
 Optimizarea măsurării
 Întroducerea parametrilor a 11 tipuri de rezervoare (măsurare volum) sau
 Linearizare în 32 puncte
5.2.1 AFIȘAJUL SAP-202
Simborlurile de pe afișaj
 LEV – măsurare nivel
 VOL – măsurare volum în rezervor/siloz
 PROG – mod programare
 FAIL – măsurare sau eroare
   – direcție modificare nivel
 Diagramă – proporțional cu nivel sau volum
Simbolurile de pe cadru
 M – unitate de măsură metric (european)
 US – unitate de măsură anglo-saxon
t
°F
sec min hour day
Indicare stare (LED-URI),
 COM – comunicație (HART)
 VALID – indicare nivel
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/17
5.2.2 ETAPELE PROGRAMĂRII
Programarea se face prin apăsare – eliberare a unui sau două taste. În următoarele vom prezenta o trecere în revistă, detaliat va fi prezentat în punctele 5.2.4 și
5.2.5
O singură tastare
E
: Selectare adresă de parametru și întrare în valoare parametru
yy adresă parametru (P01, P02…P99)
Selectare valoare parametru și revenire șa adresă parametru
xxxx valoare parametru (dcba)
: Pasul modificabilități parametrului
yy:xxxx
: Majorare caracter setat
diagramă
: Descreștere caracter setat
Tastare dublă
Pentru acesarea pasi programării se apasă concomitent tastere legate cu linie.
În continuare apăsarea concomitentă se marchează cu „+”.
Cazul pâlpâerii adresei parametrului
Intrare resp.ieșire mod de programare
Cazul pâlpâerii valorii parametrului
Pro
gram
are
ra
pidă
Şter
*
rile*
ifică
d
o
m
oate
ge t
Revenire la
setare fabrică*
*Afişat LOAD
**Afişat CANCEL
ea
icar
odif trului*
m
me
rge
Şte rii para
o
l
va
Revenire la valoarea
DEFAULT
*ştergerea modificării este activ imediat
Observație:
Daca după apăsarea tastei E pâlpâerea nu trece de la adresa parametrului la valoare, înseamnă:
 Parametrul nu poate fi modificat, numai citit, sau
 Codul secret blocează modificarea valorii parametrului (vezi P99).
Dacă după apăsarea tastei E pâlpâerea nu revine la adresa parametrului, echipamentul nu acceptă valoarea parametrului, deoarece:
 Valoarea nu aparține domeniului– sau
 Codul întrodus nu este valid.
18/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
Atribuire
valoare
Programare
completă
Setare ieşire de curent
5.2.3 AFIȘAJUL SAP-202 ȘI ÎNTERPERATAREA STĂRII LED
Afișaj LED

t
°F
VALID-LED
Luminează dacă nivelul este stabil, pâlpâe
dace nivelul se modifică,

sec min hour day
-
COM-LED
Pâlpâe dacă este comuniție HART
Luminează la programare de la distanță
Afișare SAP-202
În funcție de modul de măsurare (cap.6.1
P01)
este
afișat
valoarea
măsurate/calculate. Unitatea de măsură
este afișat direct sau cu săgeată pe
cadran.
Valorile calculate:
%
procent
 LEV
nivel
 VOL
volum
valorile de mai
Cu apăsare repetată
sus apare rând pe rând.
Afișare proces
Pe afișaj apar următoarele unități de
măsură:
 Volum – dacă este programat
 Nivel– dacă este programat
 Semnale avertismente (Err)– pîlpîe
„Fail”
Dacă apare mesajul FAIL, atunci codul erori poate fi afișat,
iar pe ieșire apare curnetul de eroare.
Dacă FAIL pâlpâe (semnal de avertizare), atunci codul erori
poate fi afișat, iar pe ieșire menține ultima valoare.
Valoarea intemitentă a curentului de ieșire poate fi afișat cu
tasta .
(mA)
(Vol)
Vezi P01
valori afişabile
(%)
(Error)
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/19
5.2.4 PROGRAMARE RAPIDĂ (QUICKSET)
Este recomandat pentru aplicații simple
Programarea rapidă și simplă a echipamentului permite modificarea a 4 parametrii de bază cu ajutorul meniurilor vizuale pe SAP. Restul parametriilor pot fi
programate cu programare completă (5.2.5).
Acest mod de programare poate fi utilizată în procent-relativ (%)(setare de bază de la fabrică) (vezi Programare completă 5.2.5 punctul P01)
TASTE
+
E
FUNCȚIONARE
(min. 3 s)
Intrare/ieșire în modul de programare rapidă.
Funcție de învățare.
+
,
,
Setarea manuală a valorii (mărire, scădere, pas).
Salvare valoare afișată și pas la următorul ecran.
E
+
E
+
Revenire la valoare inițială (CANCEL).
Revenire la setarea fabrică.
(min 3 s)
Afișare setare fabrică.
+
AFIȘAJ
L:xxxx
SETĂRI
Asignare 4 mA la nivelul minim, %
+ . În timpul învățarii se
Umpleți rezervorul la nivelul dorit. În programare rapidă porniți funcția de învățare cu tastele
afișează „Store”, după care apare 0%.
Prin aceasta asignarea și învățarea sa terminat.
Valoarea parametrului indică nivelul în %.
Încărcare parțială: valoarea nivelului se întroduce cu tastele de numere după învățare, astfel ieșirea de curent va indica nivelul.
20/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
AFIȘAJ
Observație :
SETĂRI
U:xxxx
Asignare 20 mA la nivelul maxim, %
Umpleți rezervorul la nivelul dorit. În programare rapidă porniți funcția de învățare cu tastele
+ . În timpul învățarii se
afișează „Store”, după care apare 100%.
Prin aceasta asignarea și învățarea sa terminat.
Valoarea parametrului indică nivelul în %.
Încărcare parțială: valoarea nivelului se întroduce cu tastele de numere după învățare, astfel ieșirea de curent va indica nivelul..
Er:xxxx
Afișare eroare pe ieșirea de curent
Cu tastele
/
se poate seta îmtre două valori. În funcție de setare= “3,8” – înseamnă 3,8 mA ; iar înseamnă “22” – 22 mA
SETARE DE FABRICĂ 22 mA
dt:xxxx
Damping – pentru a seta constanta de timp folosiți tastele
SETARE DE FABRICĂ 10 sec.
/
.
- Ieșirea de curent poate fi programat și în mod invers: 4 mA = 100% (plin), 20 mA = 0% (gol) conform punctul 5.1.
- Interpretarea codurilor de eroare vezi la capitolul 7.Coduri de eroare
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/21
5.2.5 PROGRAMARE COMPLETĂ
Prgoamarea completă a echipamentului NIVOCAP, în care fiecare parametru este accesibil și nivelul, volumul sau masa poate fi afișat și în unități de
măsură, nu numai procentual.
Descrierea parametrilor este în capitolul Parametrii. (6.).
TASTE
E +
(se apasă min. 3 sec!)
FUNCȚIONARE
Intrare/ieșire în mod de programare
La intrare ultimul parametru modificat pâlpâe
În acest mod pe afișaj este semnul „PROG” și pe afișaj este următoarea :
yy:xxxx
yy
xxxx
adresă parametru (P01, P02 … P99)
valoare parametru (dcba)
diagrama
Echipamentul în timpul programării măsoară în continu conform parametrilor vechi. Parametrii noi, modificate vor fi luate în seamă numai după revenirea
în modul de măsurare!
TASTE
ADRESĂ PARAMETRU PÂLPÂE
Setare adresă parametru și trecere la valoare.
E
VALOARE PARAMETRU PÂLPÂE
Salvare valoare și revenire la adresă
+
Revenire la parametrii inițiali. Tastele se apasă simultan min. 3
Revenire la valoare inițială și salt la adresă.
sec. Pe afișaj apare mesajul de atenționare „CANCEL”.
+
Toți parametrii vor reveni la setare de fabrică.
Deoarece această funcție suprascrie toți parametrii va apărea Încărcare setări fabrică.
mesajul „LOAD”:
Salvare cu tasta E .
- Cu tasta E se validează
- oricare altă tastă - renunțare
/
Modificarea digitului care pâlpâe (creștere/ descreștere)
Pâlpâe – pas stânga
22/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
6. PARAMETRII – NOȚIUNI ȘI PROGRAMARE
6.1. CONFIGURAREA MĂSURĂRII
P00: - c b a Unități de măsură
În cazul modificării parametrului echipamentul încarcă setările de fabrică conform noii unități de măsură.
Din această cauză toți parametrii trebuiesc reconfigurați!!
a
0
MOD DE LUCRU
Totdeauna zero (rezervat pentru dezvoltare)
0
1
UNITATE DE MĂSURĂ APLICAT
(conform „c”)
Metric
US
m
ft
cm
Inch
c
0
1
SISTEM FOLOSIT
metric
US
b
Atenție!
Aveți grijă de ordinea!
La acest parametru valoare „a” pâlpâe prima dată.
SETARE FABRICĂ: 000
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/23
P01: - - - a Mod de măsurare
Acest parametru definește care va fi valoarea primară măsurată și afișată și cu ce va fi proporțional ieșirea de curent. Totodată de valoarea
parametrului „a” depind valorile din coloana a treia. Din orice mod de afișare se poate reveni la cea de bază cu tasta ENTER.
a
MOD DE MASURARE
VALOARE TARNSMISĂ
SIMBOL
0
1
2
3
4
relativ %
nivel
nivel în procent
volum
volum în procent
%
LEV
LEV%
VOL
VOL%
AFIȘAJ
VALOARE AFIȘATĂ
procent
nivel
nivel procent, nivel
volum procent
volum procent, volum, nivel
Atenție!
Aveți grijă de ordinea!
La acest parametru valoare „a”
pâlpâe prima dată.
Observație:
Nu este diferență intre relativ % (a = 0) și nivel % (a = 2) dacă variația capacității este proporțional cu variația de nivel (linear).
P02: - - b a Unitate de măsură utilizat
a
0
Totdeauna zero (rezervat pentru dezvoltare)
Atenție!
Aveți grijă de ordinea!
La acest parametru valoare „a”
pâlpâe prima dată.
.
Acest tabel se intrerpretează în funcție de P00(c) și P01(a) și nu se ia în considerare la măsurare procentuală ( P01(a)= 2 sau 4 ).
b
0
1
VOLUM
METRIC
m3
liter
24/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
US
ft3
gallon
MASĂ (vezi și P32)
METRIC
US
tona
lb (pound)
tona
tona
P03: - - - a
Valoare afișată – Rotunjire
Agișare colum (VOL)
VALOARE AFIȘATĂ
FORMA AFIȘATĂ
0,000 – 9,999
10,000 – 99,999
100,000 – 999,999
1000,000 – 9999,999
10000,000 – 99999,999
100000,000 – 999999,999
x,xxx
xx,xx
xxx,x
xxxx,x
xxxxx,x
xxxxxx,x
x,xxxx : e
(formă exponențială)
(overflow) Err4
1 millió – 9,99999*109
1 x 1010 felett
Rotunjire
VALOAREA PARAMETRULUI
“a”
0
1
2
3
4
5
Pas
1 (nu este rotunjire)
2
5
10
20
50
Din tabel se vede ca cu creșterea valorii afișate punctul zecima se deplasează spre
dreapta.
Peste un million va avea forma exponențială, unde “e” este exponentul.
Valorile peste 1 x 1010 afișajul nu poate să afișeze, apare eroarea Err4.
Variația capacității (ex. din cauza văluirii) sunt majorate de operațiunile matematice.
Dacă variația în afișare de volum (VOL) este deranjant pentru utilizator, poate fi
eleiminat cu ajutorul rotunjirii din parametrul P03. Cu ajutorul acestui parametru
valoarea afișată poate fi incrementată/decrementată cu 2, 5, 10, 20 sau
50. Exemplu:
P03=1 pas 2:
1,000; 1,002; 1,004
P03=5 pas 50:
1,000; 1,050; 1,100 vagy
10,00; 10,05(0); 10,10(0); 10,15(0)
(ultimul 0 la capătul 50, 100, 150 nu apare pe afișaj)
SETARE FABRICĂ: 0
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/25
P05:
Nivel inferior din domeniu
Cu programarea acestui parametru, la aplicația dată, se asignează la capacitatea măsurată valoarea 0%
Programarea se efectuează cu tastele + . Îm timpul invățării apare pe afișaj „Store” după care 0%.
P06:
Nivel superior din domeniu
Cu programarea acestui parametru, la aplicația dată, se asignează la capacitatea măsurată valoarea 100%
Programarea se efectuează cu tastele + . Îm timpul invățării apare pe afișaj „Store” după care 100%.
Dacă modul de măsurare este nivel, nivel%, volum sau volum% (valoarea din P01-ben a nu este egal cu 0) și scopul este ca pe afișaj să apară în unități de
măsură, atunci în tabela de linearizare valoarea primei perechi (ex. 0% și valoarea aferentă în m) și a ultimei perechi (ex. 100% și nivelul aferent în m)
trebuiesc completate. Pentru aceasta linearizarea trebuie activată
(vezi pag. 30. P47 și P48)
Programare rezervor umplut parțial
Prin programare nu numai valoarea minimă (0%) și maximă (100%) poate fi asignat direct la ieșirea de 4 și 20 mA. În cazul în care, după montajul echipamentului,
din motive tehnologice nu este posibil setarea acestor nivele în rezervor, pot fi utilizate două valori intermediare între ieșirea de 4 și 20 mA.
Normal – pentru a atinge precizie mai mare – când este posibil, este recomandat setarea nivelului minim și maxim din rezervor. Echipamentul poate fi programat și
în mod invers (4 mA plin și 20 mA gol).
26/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
6.2. IEȘIRE DE CURENT
P10:
P11:
P12: - - - a
Dacă P01(a)=0, atunci nu este necesar acest pas..
Dacă modul de măsurare aplicat este nivel, nivel%, volum, volum% (P01-ben a≠ 0) respectiv în tabela de linearizare prima pereche de date și ultima
pereche de date este completată, atunci procedeul de prelucrare a datelor din echipament referitor la nivelul minum sau maxim este în metru sau
metru cub.
Prin programarea următoarelor două parametrii se asignează aceste valori la ieșirea de curent, adică în P10 și P11 se introduc valori de nivel sau
volum (ex.: 0 m și 5 m sau 0 m3 și10 m3 etc.).
Asignarea a 4 mA la nivel, nivel%, volum sau volum% minim
Asignarea a 20 mA la nivel, nivel%, volum sau volum% maxim
SETAREA FABRICĂ
P10: 0
P11: 9999
Semnalizare eroare pe ieșirea de curent
Eroarea la NIVOCAP este semnalizate pe ieșirea de curent. Semnalizarea de eroare persistă până la eleiminarea erorii.
a
1
2
SEMNALIZARE EROARE
3,8 mA
22 mA
SETAREA FABRICĂ: 2
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/27
6.3. OPTIMIZAREA MĂSURĂRII
P20: - - - a
Damping
Timpul de damping elimină fluctuațiile la ieșire sau afișaj.
a
TIMP (sec)
0
1
3
2
6
3
10
4
30
5
60
6
100
7
300
OBSERVAȚIE
Nu este filtrare
Aplicabil
Recomandat
Recomandat
Recomandat
Recomandat
Aplicabil
Aplicabil
SETAREA FABRICĂ: 10 sec
P32:
Densitate mediu (kg/dm3 sau lb/ft3 conform P00(c))
La valoare diferită de zero pe afișaj în loc de volum (VOL) apare tona vagy lb/tona conform P00(c), resp.P02 (b)-től.
SETAREA FABRICĂ: 0
28/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
6.4. MĂSURARE VOLUM
P40: - - ba
Formă rezervor
ba
FORMĂ REZERVOR
b0
Cilindric vertical cu fund concav (valoare b v.jos)
01
Cilindric vertical cu fund conic
02
Paralelipiped cu fund (valoare b v.jos)
b3
Cilindric orizontal
04
Sferic
SETAREA FABRICĂ: 0
P41-45:
Dimensiune rezervor
Cilindric vertical cu
Cilindric vertical
CU
fund concav
fund conic
a=0
a = 1, b = 0
PARAMETRII DE PROGRAMAT
P40(b), P41
P41, P43, P44
P41, P42, P43, P44, P45
P40(b), P41, P42
P41
Paralelipiped
cu fund
Atenție!
Prima dată se întroduce
parametrul a.
Sferic
a = 4, b = 0
Cilindric orizontal
a=3
a = 2, b = 1
P42
P04
P41
P04
P41
P41
P04
P43
P45
P43
b=0
b=1
P40 b=3 b=2
P44
Fund plat
P43, P44
és
P45 = 0
P40
b=3
b=2
P41
P04
b=1
b=0
P04
P41
P42
P44
6.5. LINEARIZARE ÎN 32 PUNCTE
Cu linearizare în 32 puncte pot fi definite perechile de valori între capacitate % (0 … 100%) și nivelul, volumul sau valoarea corespunzătoare.
Echipamentul calulează valorile intermediare cu interpolare liniară. Exemplu pentru calcul volum:
1, Selectați unitatea de măsură (P00).
5, Să fie nivelul inferior 1 m, superior 5 m. Acum se întroduce în tabela de linearizare prima
2, Selectați modul de lucru (P01).
pereche 0% - 1 m, și ultima pereche 100% - 5 m.
3,Programați nivelul dorit (P05,P06).
6, Selectaț (P40), și setati parametrii mecanici (P40-P45).
4, Permiteți linearizarea (P47: --0)
7, setați ieșirea de curent (P10, P11).
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/29
P47: - - - a
Funcționare linearizării
a
0
1
P48:
LINEARIZAREA
Nu funcționează
Funcționează
Tabel linearizare
Perechea de date a linearizării formează un tabel cu două coloane și 32 linii.
COLOANA STÂNGA “L”
Procent capacitate
COLOANA DREAPTA “r”
NIVEL, VOLUM sau MASĂ
În coloana stânga apare valoare procent capacitate (pe afișaj marcat cu “L”).
În coloana dreapta (pe afișaj marcat cu “r”) sunt conținute valoarea asignată sau calculată (conform setările din P01(a)).
Num ărul perechii
de date din tabel
48: xx
Adresa perechii
de date
+
Ieşire din
tabel
yy: xxxx
Nivel
Coloana Volum
dreaptă
Coloana Valoare
stângă nivel
L: xxxx
r: xxxx
Întroducere valoare
+
yy: xxxx
Valoarea m ăsurată copieaz ă aici
+
Renunţare la
modificare (CANCEL)
+
Întroducere "0" (închidere tabel)
+
Şterger ultima modificare
30/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
}
Valoare
transmisă
După întroducerea perechilor de date
echipamentul ordonează în șir monoton
crescător, indiferent cum l-am întrodus.
Dacă ordonarea nu s-a încheiat cu
succes echipamentul semnalizează
eroare.
Întroducerea corectă a perechilor de date
COLOANA STÂNGA “L”
COLOANA DREAPTA “r”
L(1)= 0
r(1)
L(i)
r(i)
:
:
L(j)
r(j)
Tabelul trebuie să înceapă cu următoarele date: L(1)= 0%. Ultima data a tabelului: j = 32 sau L(j) = 0.
În tabel trebuie să existe o valoare L(i) = 100%.
Dacă tabelul conține valori mai puține decât 32 de perechi de date, atunci în coloana stângă trebuie să conțină 0 dupa ultima valoare validă: L(j < 32) = 0.
În cazul în care sunt date cu valoare 0 în mai multe rânduri (mai mare decît 1) NIVOCAP nu mai ia în considerare restul datelor.
Ex. L(6)=0
Dacă condițiile de mai sus nu sunt satisfăcute și P47 = 1 (tabel activ), atunci pe afișaj apare cod de eroare(vezi Coduri de eroare).
6.6. PARAMETRUU DE SERVICE (NUMAI CITIRE)
P60:
Ore de funcționare (h)
Afișare ore de funcționare:
NUMĂR ORE
0 - 999,9 h
1000 h - 9999 h
Peste 9999 h
P61:
FORMA AFIȘATĂ
xxx,x
xxxx
x,xx:e însemană x,xx *10e
Ore după ultima punere în funcțiune (h)
Afișaj ca la P60.
6.7. PARAMETRII DE TEST
P80:
Test buclă de curent (mA)
În acest parametru pe afișaj apare curentul aferent valorii instantanee. Prin apăsarea tastei E putem întroduce o valoare între 3,9 și 20,5 mA.
În acest caz pe ieșire va apărea valoarea setată care poate fi verificată conform 4.4.
Ieșire din modul test prin apăsarea tastei E .
Obseracție: Ieșirea se activizează imediat prin tastarea E . Testul se termină dacă se iese din parametrii test.
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/31
P96: b:a.aa Cod software
a.aa: Numărul versiunii de soft
b:
Cod special de soft
6.8. SIMULARE
Această funcție ajută utilizatorul să verifice ieșirile respectiv echipamente de prelucrare. NIVOCAP-ul poate simula o valoare stabilă sau variabilă
a nivelului. Valoarea simulată trebuie să fie în domeniul definit de parametrii P04 și P05.
Pentru pornirea simulării trebuie în mod de măsurare. În timpul simulării simbolurile LEV sau VOL vor pâlpâe..
Pentru treminarea simulării setați : P84 = 0.
P84: - - - x
Modul de simulare
X
0
1
2
TIPUL SIMULĂRII
Nu este simulare
Nivelul variază între nivelele P86 și P87 cu timp de ciclu P85
Simulare constantă cu valoare din P86.
min 10 sec
P85:
P86:
P87:
Simulare - Timp de ciclu (sec)
Simulare – nivel inferior (m)
Simulare – nivel superior (m)
6.9. COD SECRET
P99: dcba
Blocarea programării cu cod secret
Utilizarea acestui cod protejează împotriva reprogramării accidentale sau neautorizate.
Codul secret este un număr diferit de 0000. După întroducere se activează automat când NIVOCAP revine în modul de măsurare.
În modul blocat toți parametrii pot fi numai vizualizați, care este semnalizat prin pâlpâerea semnului de două puncte dintre adresa și
valoare parametrului!
La echipamentul blocat pentru programare mai întâi trebuie introdus codul secret în P99. După programare blocajul se activează încă o dată când
NIVOCAP revine la modul de măsurare.
Pentru ștergerea codului secret, întroduceti codul în P99 apoi validați cu E , încă o dată tastați E , întroduceți 0000 în P99 0000 și confirmați cu E ,
adică [dcba (cod secret) ]  E  E  [0000]  E  codul secret șters.
32/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
7. CODURI DE EROARE
COD
SUPRASCRIE
VALOAREA
AFIȘATĂ
STARE LED
IEȘIRE DE
CURENT
Contactați sevice-ul
Verificați setările și montajul.
Verificați sonda.
Repetați programarea (învățarea)!
Da
Permanent
22 mA
Da
2 blink
Programat
Contactați sevice-ul
Da
Permanent
22 mA
Verificați setările
Da
-
Fără efect
2 blink
Programat
DESCRIERE
SARCINI
1
Eroare memorie
2
Capacitate prea mare sau izolație sondă
compromisă
3
4
5
6
12
13
14
15
16
Eroare hardware
(eroare de comunicare EEPROM)
Overflow afișaj
Capacitatea prea mică, sau nu este semnal
de la sondă (scurtcircuit sondă).
Măsurarea este la limita stabiliă.
Nu este semnal clar (Zgomot, Pertubație
electromagnetică)
Eroare linearizare: L(1) și L(2) zero (nu este
valoare valodă).
Eroare tabelă linearizare : două valori L(i)
identice.
Eroare tabelă linearizare: valorile r(i) nu
cresc liniar.
Eroare tabelă linearizare: nu este valoare
pentru valoare măsurată
Valoare de control a parametrilor nu este
corect. (Unu dintre parametrii este greșit.)
Verificați montajul.
Eliminați sursa perturbației.
Mutați senzorul.
Da
2 blink
Programat
Vezi punctul de ”linearizare”
Da
3 blink
22 mA
Vezi punctul de ”linearizare”
Da
3 blink
22 mA
Vezi punctul de ”linearizare”
Da
3 blink
22 mA
Vezi punctul de ”linearizare”
Da
3 blink
22 mA
Verificați programarea.
Modificați un parametru și reveniți în măsurare.
Contactați sevice-ul
Da
3 blink
22 mA
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/33
SUPRASCRIE
COD
18
DESCRIERE
SARCINI
Eroare hardware
(Eroare circuit analogic)
Contactați sevice-ul
Eroare de stabilitate a domeniul de măsură
19
(Capacitate programabilă prea mare sau prea
mică,astfel nu poate fi setat domeniul-Capacitatea
de măsură este în afara specificației.)
Verificați setările și montajul.
Repetați programarea (învățarea)!
(Variația nivelului în timpul programării poate
cauza această eroare!)
Verificați setările și montajul.
Repetați programarea (învățarea)!
STARE LED
Da
Permanent
22 mA
Da
3 Blink
22 mA
Da
Blink alternativ
Programat
unCAL
Eroare programare valoare limită
Sub 0
Nivelul este sub 0% (mod LEV-VOL)
Verificați setările, dacă este necesar
Nu
Nu
Nivelul este peste 100% ( mod LEV-VOL)
Verificați setările, dacă este necesar
Nu
Nu
20
IEȘIRE DE
VALOAREA
AFIȘATĂ
CURENT
Saturat
3,9 mA
Saturat
20,5 mA
Semnale de erori pe LED-uri:
 Blinkul permanent și sincron a LED-urilor indică eroare de hardver.
 Blinkul permanent și alternativ a LED-urilor indică setarea necorspunzătoare a echipamentului (nu este calibrat pentru măsurare). Această eroare poate
fi exclusă prin reporogramarea nivelului inferior și superior.
 Blinkul scurt și sincron a LED-ledurilor
2 blinkuri – eorare de măsurare,
3 blinkuri – eroare de stabilitate.
34/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
8. TABEL PARAMETERII
Pr.
Pag.
Denumire
Valoare
Pr.
Pag.
Denumire
d c b a
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
23
24
24
25
26
26
27
27
27
28
Unitate de măsură
Mod de măsurare/calcul
Dimensiuni aplicate
Rotunjire valoare afișată
–
Nivel inferior
Nivel superior
–
–
–
„4 mA” – valoare transmisă
“„20 mA”– valoare transmisă
Eroare pe ieșirea de curent
–
–
–
–
–
–
–
Damping
–
–
–
–
–
–
–
Valoare
d c b a
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
28
29
29
29
29
29
29
30
30
–
–
–
–
Densitate mediu
–
–
–
–
–
–
–
Formă rezervor
Dimensiuni rezervor
Dimensiuni rezervor
Dimensiuni rezervor
Dimensiuni rezervor
Dimensiuni rezervor
–
Mod linearizare
Tabel linearizare
–
–
–
–
–
–
–
BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01  36/35
Pr.
Pag.
Denumire
Valoare
Pr.
Pag.
Denumire
d c b a
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
31
31
d c b a
–
–
–
–
Contor de funcționare
Timpul scurs de la ultima pornire
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99
cbr2052r0600p_04
Mai 2008
Nivelco își rezervă dreptul de modificare
36/36  BKI 03 ATEX 043X  cbr2052r0600p_01
Valoare
31
32
32
32
32
32
32
–
Test de ieșire de curent
–
–
–
Mod de simulare
Timp de simulare
Nivel inferior simulat
Nivel superior simulat
–
–
–
–
–
–
–
–
Cod versiune soft
–
–
Cod secret
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement