Sharp | FO-2550 | Vauhdilla isoja varmuuskopioita Monen toimen Sharpit

P
I T
S T
T E
A
I K
Vauhdilla isoja
varmuuskopioita
Sony SDX-500C on isoihin varmuuskopiointeihin sopiva nauhaasema, jossa on riittävästi nopeutta ja tarpeeksi tilavat nauhat.
ähiverkon työasemiin
tallennettujen kymmenien tai jopa satojen
gigatavujen varmuuskopiointi voi olla tuskastuttavaa
puuhaa, ellei käytössä ole tarpeeksi nopeaa ja tilavaa varmistusmediaa.
Sonyn SDX-500C tallentaa
vaivatta runsaat 100 gigatavua
yhdelle pienikokoiselle kasetille.
Lisäksi laite on nopea: tieto siirtyy nauhalle parhaimmillaan 15
megabitin sekuntivauhdilla, kun
käytössä on laitteistotason tiedonpakkaus.
L
SISÄISTÄ ASEMAA testasimme
NT 4.0 -ympäristössä. Cd-aseman kokoisen laitteen asennus
minitorniin onnistui vaivatta.
Aseman tarvitsema vähimmäisliitäntä on wide scsi, jolloin nopeus on enimmillään 20 megabittiä sekunnissa. Tosin testasimme asemaa tehokkaammalla Wide Ultra2-liitännällä. Näin ensimmäisnopeus nousee 80 megabittiin sekunnissa.
Laiteohjaimen asennuksen
jälkeen asema näkyi NT:ssä ja
varmistus sekä palautus onnistuivat helposti NT:n omalla
Backup-ohjelmalla. Kaupallisista
ohjelmista yhteensopivia vaihtoehtoja ovat Seagaten Backup
Exec sekä Computer Associatesin
ArcServe, muihin NT-ohjelmiin
tuki on vasta tulossa.
SDX-500C käyttää Sonyn kehittämää uutta 8-millistä AIT-2-nauhatekniikkaa (Advanced Intelligent Tape). Nauhan fyysinen kapasiteetti on 50 gigatavua pakkaamattomana, tosin myös 36
gigatavun nauhoja on saatavilla.
IBM:ltä lisensoidun ALDCpakkauksen (Adaptive Lossless
Data Compression) saavutetaan
keskimäärin 2,6-kertainen tiivistys, joten nauhan kapasiteetti
pakkauksella on parhaimmillaan
jopa 130 gigatavua. Laite osaa
lukea myös vanhempia AIT-1nauhoja, joiden kapasiteetti on
puolet AIT-2:sta.
AIT-2-tekniikan mielenkiintoisin ominaisuus on kasetille integroitu 64 kilotavun eprom-muistipiiri. Tavallisissa nauhakaseteissa
sisältötiedot tallennetaan nauhan
alkuun tai eri puolille nauhaa.
AIT-nauhassa luettelotiedot tallentuvat nopeakäyttöiselle muistisirulle. Nopeutumisen lisäksi pii-
rin avulla vähennetään nauhan
kulutusta, sillä edestakainen kelaaminen vähenee.
MIC-MUISTISIRUSTA (Memory
In Cassette) on hyötyä myös
usean nauhan käsittelyyn tarkoitetuissa nauhakirjastoissa ja automaattisissa robottilataajissa.
Lataajat voivat lukea nauhan sisällystiedot helposti suoraan piiriltä, sillä nauhaa ei tarvitse syöttää asemaan.
Osin muistipiirin ja osin kehittyneen nauhankäsittelyn ansiosta
kasetin syöttö ja poistaminen
asemasta ovat nopeampia kilpailevaan DLT-tekniikkaan (Digital
Linear Tape) verrattuna. AIT-2 nauhan lataaminen kesti noin 26
Harri Talvitie
SONY SDX-500C
Valmistaja: Sony Computer Products, Japani.
Maahantuoja: Storewell Finland, p. (09) 7579 4850, www.storewell.com.
Ominaisuudet: kapasiteetti 50 Gt / 100-130 Gt (pakattuna) AIT-2 -nauhalle;
nopeus 6 Mbit/s (12-15,6 Mbits pakattuna), wide scsi -liitäntä, 3 v. takuu.
Hinta: 37 088 mk.
ARVIO
Käyttöarvo
Tekninen toteutus
Vastine hinnalle
★★★★★
★★★★
★★★★
Monen toimen Sharpit
Sharpin monitoimilaitteet – FO-2550CM ja F-3600M – kilpailevat runsailla ominaisuuksilla kohtuuhintaan. Laitteiden nopeus
ja tulostuksen laatu eivät ole huippua, mutta käyttö on kohtuullisen selkeää ja ohjelmistot asialliset.
onen toimen faksitulostinten kasvavassa joukossa
Sharp tarjoaa sekä
värillistä mustesuihkua että pelkkään mustaan tulostukseen kykenevää laserpohjaista laitetta.
Molemmat kytkeytyvät mikroon
rinnakkaisportin välityksellä. Molemmista löytyy faksi- ja tulostintoiminnon lisäksi skannaus ja
kopiointiominaisuudet.
M
MIKROPC 19-20.1999
Sony SDX-500C nauha-asema hyödyntää uutta AIT-2-nauhatekniikkaa. Sen
ja ALDC-pakkauksen avulla yhdelle nauhalle mahtuu enemmän tietoa ja
kopiointi on nopeaa.
sekuntia ja poistaminen 18 sekuntia.
Suosittu DLT-nauhatekniikka
on teknisesti jäämässä AIT-2:n
jalkoihin. Uusimmat DLT-5-nauhat tallentavat vain 40 gigatavua
(80 gigatavua pakattuna) ja siirtonopeus jää heikomman DLZpakkaustavan vuoksi 12 megatavuun sekunnissa. Lisäksi DLTasemat ovat huomattavasti AIT2:a kalliimpia.
Hintansa ja kapasiteettinsa
puolesta asema sopii parhaiten
yli 5 koneen lähiverkon varmistamiseen. Nykyisillä halvoilla kymmenien gigatavujen kiintolevyillä
100-gigainenkin nauha saattaa
täyttyä yllättävän nopeasti.
MUSTESUIHKUTEKNIIKKAAN
nojaava FO-2550CM toimii tarvittaessa myös väritulostimena. Tai
vaikka värikopiokoneena, mutta
toteutus ei salli väritulosteista
erikoisen hyvälaatuisia. Sharpissa
käytetään pääsääntöisesti mustaa kasettia faksiliikenteen vastaanottamiseksi ja sen tilalle voi
väritulosteita varten vaihtaa kolmivärikasetin.
Vaihtokasettitoteutusta käyte-
tään enää halvimmissa pikkutulostimissa, joiden tulostusjäljestä
ei ihmeitä odotetakaan. Tässäkään tapauksessa värijälki ei riitä
valokuvalaatuiseen kopiointiin
tai tulostukseen, sillä jäljen rakeisuus häiritsee selvästi ja mustan
väri puute hävittää parhaan kontrastin. Bisnesgrafiikassa värijälki
on riittävän kirkas, mutta punaisen, keltaisen ja sinisen värin yhdistelmänä luotava komposiittimusta jää harmaaksi.
KASETIN vaihtorutiini on Sharpissa rakennettu niin helpoksi
kuin se vain voi olla ja vaihtokasetille löytyy oma paikkansa laitteen takapuolelta. Sharpin arkinsyötin imee 200 arkin paketin, ja
syöttömekanismi toimitti faksit ja
tulosteet moitteitta alta vedettävälle muovitasolle.
Kopioitavien arkkien syöttö
ohjataan tavanomaisesta poike-
75
P
T
T I
E S
T
A
I K
lostettu mustavalkosivua maksaa
33 penniä ja värillinen kymmenisen penniä lisää.
Kotiharrastajaa kiinnostaisi
värilaite jo lähtöhintansakin puo-
lesta enemmän, mutta väritulostuksen käyttömahdollisuudet
ovat tässä laitteessa liian rajoittuneet.
Ari Haapalainen
SHARP FO-2550CM
Valmistaja: Sharp Corp., Malesia.
Maahantuoja: Oy Perkko, p. (09) 4780 500,
Tekniikka: Mustesuihku, vaihtokasetit. Tarkkuus; tulostus 600 dpi, kopiointi
300 dpi, faksi 15,4x8 linjaa. Nopeus 3 ppm (musta), faksinopeus 14,4 kbps,
skannaus 5 sivua/min. Arkinsyötin 200 s, kopiosyötin 20 s, vastaanottomuisti
42 s. Puhelinluuri, rinnakkaisportti. Paino 6 kg, tehonkulutus 42 W.
Hinta: 3 700 mk, väripatruuna 295mk/900 s (4 %), musta 295 mk/300 s (15 %).
ARVIO
Käyttöarvo
Tekninen toteutus
Vastine hinnalle
★★★
★★
★★★
SHARP F-3600M
Sharpin monitoimilaitteista on sekä laser- että mustesuihkulla toimivat
mallit.
LASERPOHJAISESSA Sharp F3600M -monitoimilaitteessa ei
ole puhelinta, mutta koneiston
hallinta ja käyttötapa on samankaltainen mustesuihkuveljen
kanssa. Arkinsyöttimen toteutus
ei ole aivan yhtä letkeän sutjakka, ja skannattavien dokumenttien tie päätyy hontelolle tasolle
laitteen edessä. Sisääntulevat
Värijälkeäkin tulostavan Sharpin
hallintaohjelmiston kautta hoituvat
kaikki monitoimilaitteen ohjaus- ja
käyttötoiminnot.
76
vastaanottomuisti 120 s. Paino 8 kg, tehonkulutus 575 W / 13W.
Hinta: 5 580 mk, värikasetti 470mk/3 000 s, rumpu 520 mk/20 000 s.
ARVIO
Käyttöarvo
Tekninen toteutus
Vastine hinnalle
★★★★
★★★
★★★
Kohti paperitonta
toimistoa
Pieni animaatio kertoo laserSharpin työskentelyn etenemisestä.
PageKeeper Pro 3.0 on asiakirjojen hallintaohjelma. Se auttaa
löytämään tiedostoja myös niiden sisällön, ei vain nimen perusteella.
faksit ja tulosteet voi onneksi ohjata omaa reittiään ylös pystyyn.
Ohjelmallinen anti on laserlaitteessa kalseamman oloinen,
vaikka laitteen asetusten muutokset sekä skannausten ja faksausten käynnistykset onnistuvat
myös F-3600M:n ohjelmilla.
Skannerina laserlaite rajoittuu
mustavalkoisiin ja harmaasävyoriginaaleihin. Toiminta on selvästi mustesuihkulaitetta nopsempaa niin kuvanluvussa kuin tulostuksessakin.
Kahdesta Sharpista
pienyrittäjälle parempi
valinta näyttäisi olevan
laserpohjainen laite,
vaikka se onkin kalliimpi.
Sen nopeampi toiminta
ja parempi tulostusjälki
puoltavat valintaa. Myös
tulostuskustannuksissa
laserpohjainen vetää pitemmän
korren, sillä sen sivulle kertyy
laskennallisesti hintaa vain 18
penniä, kun mustesuihkulla tu-
uurten kiintolevyjen
myötä dokumenttien
löytymisestä on tullut
ongelma. PageKeeper
Pro 3.0 ohjelma auttaa oikean
dokumentin löytämisessä silloinkin, kun tiedoston nimi on jo
päässyt unohtumaan. Ohjelma
kyllä löytää hyvin tekstiä ja kuvia,
mutta harmina on dokumenttien
hidas lukeminen.
PageKeeperin käyttö on helppo oppia, koska käyttöliittymä
muistuttaa windowsin resurssienhallintaa. Työkalupalkkiin voi
vetää ohjelmien kuvakkeita. Dokumentin saa avattua vetämällä
työkalupalkin kuvakkeelle tiedoston.
Koko hakemistoa ei saa käsittelyyn kerrallaan eikä windowsin
perinteiset näppäinkomennot
toimi. Esimerkiksi uudelleen nimeäminen ei ole F2, vaan
”Ctrl+M”.
Pagekeeper Pro 3.0 sopii kaiken tyyppisten dokumenttien
S
viittausten tekoon eli indeksointiin ja luettelointiin. Ohjelma ei
siirrä dokumentteja vaan luo
vain viittauksen alkuperäiseen
tiedostoon.
UUDEN PAPERIDOKUMENTIN
LUKU tapahtuu skannerin avulla.
Skannausohjelma osaa tulkita
suomenkielisen tekstin. Ohjelma
pyrkii tekemään ocr-luvun (optical character recognition) jokaiselle skannatulle dokumenttisivulle.
Etsintää on avustettu laajalla
työkalukokoelmalla: ohjelma
osaa etsiä skannattujen dokumenttien ocr-luetut tekstit tavallisten tekstidokumenttien lisäksi.
Jopa kuvia voi haeskella värisyvyyden, nimen tai kuvakoon
avulla.
Haluttuja hakemistoja voi
myös laittaa seurantaan. FolderWatch päivittää automaattisesti valituissa hakemistoissa sijaitsevien tiedostojen viittaukset.
MIKROPC 19-20.1999
ten edestä skanneriyksikön läpi.
Kopioinnin laatu riittää satunnaiseen käyttöön, samaten dokumenttien skannaus mikrolle täyttää satunnaiset tarpeet. Ocr-käyttöön laatu riittää, mutta skannausnopeutta saisi löytyä
enemmän. Rinnakkaisportin
kautta ohjautuva dataliikenne
odotuttaa kymppikuvillakin jo
useita minuutteja, vaikka tarkkuutta laittaisi vain 200 dpi:n
verran. Myös tulostuksen nopeudessa Sharp jää jalkoihin: esimerkiksi A4-kokoinen lasku kesti
tulostua parhaalla mustalla laadulla lähes kolme minuuttia ja
värillisenä 10 minuuttia.
Valmistaja: Sharp, Ranska.
Maahantuoja: Oy Perkko, p. (09) 4780 500,
Tekniikka: laserkoneisto, jossa erikseen vaihdettavat värikasetti ja rumpu. Tarkkuus; tulostus 600 dpi (WPS), kopiointi 300 dpi, faksi 15,4x8 linjaa. Tulostusnopeus 4,5 ppm, skannausnopeus 14 ppm. Arkinsyötin 100 s, kopiosyötin 30 s,
Download PDF

advertising