Berkel | ML-134463 | historisch-en-actueel-verspreidingsbeleid-van-kranswieren

historisch-en-actueel-verspreidingsbeleid-van-kranswieren
Gegevensrapport verspreiding en milieufactoren van kranswieren
behoort bij:
E. Nat et al. (1994)
Historisch en actueel verspreidingsbeeld van kranswieren in Nederland
in samenhang met waterkwaliteitsfactoren
(RIZA werkdocument 94.148x)
Vrije Universiteit, Vakgroep Oecologie en Oecotoxicologie, De Boelelaan 1087, 1081 HV
Amsterdam;
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Postbus
17, 8200 AA Lelystad.
J: a
2 "* £ •* "°
a
8 5 R8 e
'5'8'S
*N CO
3
3
«, g
at «
5
r» <•> f*
a «
•
o •». *>.
"
5 —
- wj8 K>
• n2
* SS
a
_ „ S8 8 ;
3
8
« CM
2S
3
a
a
R
.8888
. -
CO
«
O
!•*
o
3 5
•«
S
I
3
8 8
8
2
CM
r-
CO
CM'
o>
0
a
*
•»-
CO O" S>
r*.
oj
^
*-
9?
»N
W
m
«
CO
i
3
3
3
E
CO
sxn'«- 8
I
8"
J:
CO
8
8 - 8 2 8 5 8
s s "- s a
K
-o> co8
«o
CM_
IA
OJ
r~
CO
o
z
I
§
8 • 8 8 8
8 '
•
I
E
co CM 1/1
K CM O
2 8 a 2 £ ^ ">.
" g
<>
e
t
N
K
»
O
«D 6
O O O
CM^
•
•"
z
0
99]
15
0 .
s> r> O)
»
K
0
0
0*
!*-_ • •
0
0
cg
B
0
E
H
•
"-
(fl
•"
a §
K K
|
O
O
O
O
m
0 .
0
ro
1
x:
CO
eg
0
CM
CI
O
Z
••
CM
ss
Z
«0
m
K
CO
O
o
•»
_
^-
g
08
S "• S 8
s
<-
si'
ai
--
o) «0
in tf>
Z
•
•
c» m — «o
~ ri ci T •».
u\ Pi
co K jr
• <5g o
n
ss
E' 8 2 8 ; 8
CO
S
B
N
o o o 6
n
g
aS S
•
Pi
X
*~
0
CO
r*.
CH
r^
CM
cj
tf)
0
0*
0*
0*
0*
w
0
• 8 8 6 a8
CM
O
V
O
O
O
O
6
i
5
3 ° p
•o * *n « * •-
S «• 5
2
r*. CM CM co o
co *r
o
a
3 - 8 ? t -•5
5 2 5 8 3 9 3
«
N 5
•* o* «" o" o* 0* 0"
o»
5
O
E
u
8
s s s 8 :• 8 a
• H s22
*
N
«•> 8 5
5* S - e
as
5
888 3 8 88
'5
s S- « t
»o at m K ur>
« o •- o>
0 0 0 0
*" * o i a
S in a.
a o3 •5 Nao N
P
O O
o
3 ° 8 • t82
I 2 5 3 S3 s
•O n
8
«•
I
S Io 5 O8 O3 2 3o
05
o
o
.?
^
o
„
•. •? fi{ H
S
2
S
o> o
•
ra> to
CM
r-~ CO
w
Sj
oi
a.
o
c>
ID
o» n
©
©
—
9 = 8" * •' 8
n
<e • -
ci4 - •
a
6
•-
8
"• a
S o n
0
0
n
m
• - - fc a
o
o
^
2£
u
2
o
2 bs «5? 5 s-0 •0 s0-
3 ° 8 2 a 8 8
•»' * a 5 5
» s «»- a
£ 3
I
2
If!
= I 8.5
0
0
0
0
*- ee
o —
m CM
o
2 8 8 8 6 H Jj
w
" 8 ' 8
(1 » B N S N «l
co n pj to «o 01 o
o"
o ' o' o* o'
o
•0
2
a
I
i S1 i § 5
o
IS
i
c
E E E o. X, ?
Si
5
c EE ESI 5
c
•o
•
>
•
3? .£E 3E ?E Io I*
a
5
a
N
N
n
n
a
""
b
CO*
y-
-
1
>«
1
•
c
"^
b
o
co
CD
co
•* b
•-
co
h*
co
o
o
-" -" '0. ™-
i-
3
•
•I
CM
CM
"-. *"t —.
o' o' b
28
b
o
b
—
g-
co a"
•
M>
ri r~'
CM
CM
•0
S
s
CM
CO
—
°. b b
"8
1
b
b
•
— co >-
CO
CM
o
•
ifi
3
o
CM"
b a> b
CM
1
8b
b b
b
CM
o
b b
z
s
"•• *"1 *~" CO
b
CM'
b CM
o
8
—
^
b
N
*" *". .
1
z
2
co* b
'
r»"
CO
o
"•.
*".
CM' O"
•".
in
-
CO
b
b
CM
b
o> —
b
b
o
o
b «o
5.
1
X
c:
N
(1
ȣ
«
s
5rt
b b
a
o"
vulgaris
I a sa
• « °
•
E
r» rco O
b »-'
•»»
n
t
a> »- r>
b cg*
r*.'
••»
r~
a.
o
CM. • >
cc
b
h-
co"
r-~"
3
co"
x
•£
5
8
CO
3
CM
s 3
b
n
gCM
CO
•-
o"
b
b
o"
o
b
o
M)
CM
8
CM
M
•*' 2 2 2 -" ri
co «i in n i n s
" - b h-* --* - " K
o
r~
eg
»
.
o
a
CO
Ml
Ml'
E
CM
O
CO
•*
a)
o
?
o
O)
M>
CO
CM
3
o> CO
o"
c?
o
b
8
oO
5
c
CM
• -
CO
--" b
at
CM
ta"
•*
o
CM
o
i
«*. *-.
X <*;
b b
b
in
*".
o
—
b o
b
c
?
2
eo
CM'
b
b b
s
$
b
«o
o
6
CO
•-
b
b b
o
1
"" ***
b
2
K
s n
c
u
O
0>
T3
•o
>
c
c
3
c
E
E
E
a cg o a art cg eg
" • b *" - ' CM" "". * .
• J
O)
«
5
c
s
s31
E
E
E
a.
—
CS|
CO
« e - •
2
•" o"
I-
•-»
fll
•
c
*- a
CO
a 5. s
8
>
»-* ^ T .
•»- w" r-*
•- CM
j,
-
1 ; 0 - ; - " 5 oa ao
•
e
X
CO
P •« * 2
•8 8
- »a
o
a
Z
Q
a
R
*
5 s = 2 a. 8
* 8
—
c
1
8
•
m
M
CO
M
«
•»
«0
CM_
co w
—
m
b
b
to
CO
n
Q
n
-
f_-
N
_•
N
Ml
K
CM.
O
O
1
E
u
a
S
3
•-
MJ «o
N
* •• S 2 b ".
CO
9
a
CO CM
.
*-
ri
a
•-
K
K
o
a
-
co cq co a> JO
o'
1
CM CM
*"
to r-. r- ^
CM* K>" CO*
co*
a
n
.
*°.
o
o
c
r-
CM
K
—
. ™.
- *a
N
o
- -""a
b
2 ^ 8 "
1
o
8
«
e
«
!I b r* b
a •-
~-8 5
- "8
s •. -. *-.r-f: 8
•
•
a
j
co a
-
oo
—
CM* P-.'
N
J
* .
CM
§
o
CM
O
1
If
CO
o
co «f>
u
•
—
Ifi
0
--
CM CO f -
„ " _- _" Ml
o
CM
ri
o
« • •£
CM*
•-
S
a '
o
•
•D
2 5. 8
2
>
E C
«:
a Z
co a »- a
"» «" JO ; *
o
u
CO
r>-'
f
•
3
CM"
I
u
CM
'R8
a
i
CO
§
-
•' b
z
!
o
O
2
z
CM
c
CO
o
eg co a CM i o
„ • rf t-.
K - „•
c
Uo
3
S S ri " " 8 8
o
r^
CM
z
U
a
r»* «r>*
CM
CO
1
o
S3
I
o
o
5 °. *
CO
•D
•
>»
S5»
N
«r>
o
8
CM
b
oo
10
co ci r-
N
*•
o
CT
CM
O
11
eg
a
«o"
a
o
globularis
c
'..1
5. 3 o"3 —8 tb
E.
s
u.
N
-* T
o
E
o
1
••
z
Z
Z
a
-
t-
•- «
co 0 -
CM
z
Z
!
CM*
I
f
c
a
c
CO
2
CO
I
s
1
f
E
.5
Ifl
b
Z
b
z
•
O
*
E
z
z
z
11
z
t-
o
8
9
5
e
.
o
R
z
rg
1
o
•-
3
2
«i « - N n 2 O* CO* - * - * » .
o
•
ill
c
a:
.5 S -6
c
£ 3 1
§ S
E
o
E E
C
s
5
2
•
.£ 3 ?
c E EE
"2 -o
i| &
a
«
>
1
1
•»
O
•
I
O
0-
CM CM •»
Ml
3
•*
„ - _" _" o CM
o
s
C » f «
b w -" -
lO t
© «J
o
1
•• a
•"> b
« n « a
co" - " - " * .
o
t
".
o
CM
a
*c
8
§
""" b
"^
CO CM ID Ml
b CM" co" • . 3
«"i
CM a
K
c
CO CM 00
C
«
•
^ 1
5 3 S
" °' z
•
" Z ri
x
Q-
«- 5 3
a
Ml CO • - CM r*. t
o n M n ° «' N
•"
— K r~ a
"~
a
»»
o
co
5
CI
CO CO Ml
*
b
b
—
•
«
a
" 3 CM2
•»
-
CM «
CM CO
"
a
3
2
-
N" • ' "- * •
f . r- .0 «.
O
•» -
»
•»
K
N
b
-* -
b
-
o
o
a
<- n
-'
a
6
•
o
$
-• -• ° S
j
«o a
tc
c
f
*
•
b
a
n
a
ri
«
• - "*.
o o
CM
1
c
?
•
a
CM CM CO h-
•
b
CO* - * -
CM
">. «
o o
a
O
1
ill
•
2
b
r* a
*-
o
o
n
b
b
a
m
i
b
r
5 * 2 8 8 5 a*
CO
CO CO
i
U
3
1
K
CM
CO o
*" b
• - rv r* M»
CM o o o
b b b
b
o
1
CO CM CM <s a
» o - o o
b b b b
CM o
o
b
•
8
» — CM a
ri o* - - P
o
a
b
o
«
c
*" b
b
b
b
b
• - CM CM r» a
a o b o. o
b
b b
^
o
b
o
a o
"»
n
o*
a
P
o
t
Z
8 ° 8 s ». R. 8
•"
8 8 2 8 2 a 8
z
c-
• - — n
Z.
o
•b
b
b
b
b
« a
-" P
o
CM
b
X
2
z
o
g
o
•» CM CM r» CO
P 0 - - . a CM
8
•
a
a
«- «- a CM u> a CM
a o . i~-. e - rt •» 0 o •»
o
o
?
O
*" o
b o b
co o
«- • - M •» • -
5.
a
E
o
?
b
8
b
o. o .
b b
o
b
S° = 2 8 88
•. o* •. N. I°.
g
*" P
"" b
"
b
b
-"
-'
O CO o
O
? % s b 2. 5 8
o
.
"—r o
o
o
o
3 a
o
m «o w <*» <* o
Ml o
o
b
E
5 2.
n
o
CO CM - Ml a
M7 o CM o o
b b b b
z
CM
a —
t *• a
r- - CM •*" P
bo* b
o —.
a
g
• 3 3 2:-1
«
•
b
o
b
• -- o n
b b -. -.
o o
1
8 8 8 8 8 8°
*" b
b
b
b
b
C)
CO -M
U
M
p
o
o•E
?
Ml
CM •-
a
o. CM 5
b b b
a
co CM MI c
o — o o
o b b b
5
b
O
o.
b
E
e
8
O
o
r~ a
"I
•- a
a> co . -
K" 2
o' »-* ri. S
|
CM
«
a
r- o
co
O
8 3
•• 2 3 8
S
" ^ 2 8
JM
<J
o
—
c
1
3 3 S S 2 ft 9
" • - • c ! |
a
1
- . n
co o
tr* °. d
n
o
d
cy
o
d
o
-
n
a
fi
rf
* o* b
u
o
b
CM
'
?
o
o
•
•»
a ^
b b
CM
b
a CM
-- P
o o
«
c
Z
c
E
E
9
E
J "2 TJ
a | a
E 6 B
»
s
5
II
a
fi
2 8 - 8 o 8 8
b
d
*- d
I
b
b
b
b
a
ill
all
• 2 b
c
= 3 I 1 S;
E
E
b
8 8 5 8 5 3°
9
6
8 >
iil
co o
o
b
1
O
£
1
o
a a
CM
a
?
5
b
O
•
c s*i E 5 .
o
8 5 2 5 5 5 8
N
C O
o
b
Z
>
u
?8
6•
(J
o
o
CO
r» »- c- e?
c
^
» CM
o
* °" °" °" b 5 2
o
CM CM
- CM*
•- a
"•.
o
a
b
X
"" 8 -' * £ 5
i
6
•
*
~
CM
o
S.
o
o
o
8
1
O
a
3
E
z
<- » CO
E
CM CO CO CM CO Ml
8
" 2 2 J 2 g* 2
© <» •» M ** 5
-- -• - . * .
o O
-
z
-
o
r-
CM
r»
•
Z
«- CM CM *
1
£
N «1 U) O) • - o . CM. 5 b
b o b
a
i-
co *- a
z
f
CO f" MT •- co a CM
•«
N-totaal
(mg/l)
r
Z
o
1
f) -
2 *"> 2 »' *' •' *.
E
z
1
§
rj
«
K
i
CO
~ °" 8
«c
(0
r-- «-. MB CO. •» CO a .
J"* b co* • * CM "-. a
•
I
8 j- 3
z
z
a
E
o
5
Z
a
4
a
^
*". • -
a
o
co MI r^ a co
Z
0
f
•
1
s
o
Mf r- a a
«•» a ° **» b
CM
8~
- O « M N o rg
2 o" r»* - • CM' - . "*".
"*
»CO o
c
z
c
a
i-
E
z
«
b
b ""- """. "- °. 1
O O O O
5
co o
*•
z
«
z
•
8
b
t-
!
|
b
•J
b
i-
z
N
*
b.
a
i
•- r- co CM co Mi MT
<•"• b
- ' - b ~.
o
>3
2 sr n ; a s 8
E
a
¥
5
b
y-
0.09
17
0.01
5
1
CM
CM
o o o.
b o" b
O
£
~
CM CM
1c
- • j» • 5 s o-
—
K
i-
«
5 ° 8
c-
c-
CM
O
o o. o.
b o' b
b
?
£
a a o> a
a
•»;
a -. • -. 5 i s
"» r-
a P «
K
»- Y- co a
CO o
-.
o
i
K
1-
8 ° 8
*"
b
3
3
1
z
8 ° 3
b
|
z
a
N
O
r
8
v-
CM
CM
O
o o o.
o o" b
» - * - « -
o o
b o
a
5
1
"?~*'
°°«
ITS
O
o
o
Z
b
•
3 _
3£
rv'
5
O
5
«*
O.
b o" b
b
E
5
I
UJ
*»
co
O
CO
r
-
«
O
o o o. O.
o b o" b
•
|
>•
z
CM
""
CM
O
00
O
C, Ml
CM O
b o* o
b
_
f-
CM
•-
" a S - 5 go
Z
8 ° a
°
0 a
ab oS
fc.
fc.
a a
r- a
? b
-
Ml
Of
«
a
N
a
-
MT
J
f
z
"ri
3
0 3 S J"
a
a o r» 8 CM 3 CM
*"**
b
b o" b b
a
o
I
s 5 5 *• 8 a 3
2>
""*
»-
r~ 0
0
major
O
»
J-
"">
r-
8
a
&
3 3 3 5 8 °-2
*~
- |
co a r- in
"c
O W
C0 W
s§
r-
E
8° "
MI
a
a
a
b o" b
b
*-
O
•M
o
CM
•*
-
J" a*
CM
CM
cp a
^0 0
|
•a
5 -»• 0 *• -• 5 2
r-
CM
co
6
O
|
?°b
CM
CM
o o o
b o* b
1 **.>5SS
5
E
I
8 ° 8
b
c- »- •- o
o o. o.
b o" b
c
1
.2
t. a
C O .
.- »- — o
o o. o.
b b o" b
a r*. a a a co a
<•
<0 -.
0
c
2 C• s
g
c
C- °
i
r- a
5s
r-
«
r-
CM
2 8 *•
to b T
o •t
o
b
u
*"*
-
2
•2
1
8° 8
"~
»O
«- CM
O . O.
£a
.
co co
K ca
5
0.
«
0
0
—
N H S
K a
*»
S'2
a
I
•
*
e EE
E
•
r-
8-i-
1
1
c
§
a
rt
. """.
0
0
a
a
1
a
6
.3 2 b
i iflia
82 5
a
c E E E a S ?
"5
8
b 0" 0*
'
8 R a
= 582 —
Iz
r» •- a co
•»
0 * ">
0*
a
« ci
rt
8 3 3
-
"
K
0
8
0
? 0* 8 b
• - a w
. b -.
N
CO
E
z
a
{ • < • ! • . «
t
"
•
X
cr
b
CM'
b
a°a:-
Ml
Ml
b b
CO
b
38 5
CM"
1
a" b
a
Z
8
-Si"
R2 3
3 8
" b * b R sa
-" K" 8
K
1
E
•-
a
af
CM O
O
O
2
2 0
u
Mf
9
•-
= « 8
CM CM
a
a
K r- r» —
•1
a
3
3 8 8
CM'
ri —
c" rs.
i
0
t S*5 8
a—
CO
r-
•—
Ml
«
Ml
0
a
5 o" 8 o"
S 0 _•
8 0- 8 5
". P a*
- K 5
»i 1
u
3 ; 3R
CM
a
*~
0
a
r~
CM
b b^
CM
»-* b
CM
c
?
c
a
0
a a
-
•
2 8R
Z
a a MT
f
c
a l l
• 2 b
**E
* .
w
m
5
0
2 2 sr 5
•- a CM
«
5 8
1
a
r*-
MT
0
3
h*
•-
co
•»
*> d * d S 8 8
-'K" a
to
«
O
»
a
0-
i .—.
O
8Ra 5
•
•
t
2
U
O
b b o" b
6
JM. O
fo •- "- 0
u
a
•- S S "
U
o
3
O
a
8
1
N
O
0e
O
y
b •-*
8
c
.
a 3 8
0
O
o
0 ? 3 co
z
O
3
CM »- CM
0
V 0"
i
co n
X
0
3
a
"
z
f
a
a* aP 03 -.
0
°
•*—*
o
a
3
•c
5
a«0
-c
Z
•-
a
a
z
Z
6
a o >- r H f
5
>r o o. o
""
b b o' b
0
MT
3
b 0"
K"
z
•
O
8 3 2
2 8
I
x
Ml
z
J; » 8 '
"*"
CO
b 0"
CM
Ml eg
* •». b
K
~„
-
Ml
- b O» «°.O . P
t-
a
00 Ml
"?«
Z
z
'2 8 2
2 sr"-••»-••
.- co a co
-c
r-.
r-
I
O
O. c-
a
c
a
•0
c
<L
>
6
"s °
• 2 TJ
.5 3 1
E £ -
c E E E e •
Ol
*
«
>
i
O
c
*
•
.E 8 .
c E EE
"a a
2
b
li*
0
B
>
a
fc 8 5 5 » a 8
a
CM * - CM
1-
a
o
-
O
'
Ml -
-
CM
CM
° ° ° ri ri
o
o
a
H
3
1
z
a
CM O K
g- CM *- c-
b o* O
- . *-.
O P
O
«•*
N o a » a »
»
o o -- 2 P
o o o
I
•»
8
^ ° —
iti o o8. C8M a
a
z
hyalina
z
— o a •- a r- o
*
b b P P
o o
z
s°:-'8..;
1
""
CM O O CM
z
vulg
•
I
8°|}5 8 33
"~
r. o
o
w m"
major
O
m o *o •*- •» *- *•
b b b b °o
O
n
3
a ° ;• -- 8 8 5
«o
CM
"»
0-
o
b
contrari
o
a
o
2
h- t - CM »» »-
b b -. 5 P
o o o
o
•
I
O
a
n
•"•
o
a
o
ri -" —
-. o
•- •-.
o
z
1
-CM o MT o a a co
b b o
o
1
1
- a n r- r- a e
*> b N- a P P N .
a
rM. CM r** a
t
a
-
a
a
a-
«•• ri b a 8 -. -*
rt •—
o
d
a
l
o o o o o o o
O
5
-2
Ml O Ml CM r- o
•- co •- •-
b b o- . o- . P
o
«
*•
o
!
a
•• '
••
»
b b b b P
o
b
a
3
1
co — c cvi co co n
«•* Q • ^T • ^T CM
©
-"
«
6
li ill !i
c
E 3 8
E
E
E
| S
o> *
s
>
•
ill
.2 2 -o
c E E E o E 5
Staliatiache bewerking van de b o d e m p a r a m e l e r a .
Ca
C globularis
C major
C vulgaria
N
flexilis
Na
C. major
C. globularis
C. vulgaris
N . flexilis
(mg/g D W )
(mg/g DW)
25
24
38
14
30
27
38
14
mm
0
0
0
0
min
14.3
28.2
18.8
13.1
max
671.7
640
671,7
322.4
max
271,9
237
060.6
206.8
107
192.5
145.3
46,8
mediaan
48,3
60.1
68.0
46,3
132,5
264
152.6
60.8
gemiddelde
74.6
00.4
163
61.6
n
mediaan
gemiddelde
stand dev
var.
CI
c
151,2
190.2
118,8
80.5
22864.7
36191.1
14115.6
6485.2
C vulgaria
C maior
globularis
N
n
etand.dev.
var.
0rtho-P04
flexilis
64.73
57.02
202.0
50.83
4190.14
3355.03
41168,42
2583.96
C major
C . globularis
C vulgaris
N
flexilis
(mg/g D W )
(mg/g DW)
n
26
27
38
14
26
27
40
min
11
IS
10
0
min
0
0
0
0
max
246
238
687
112
max
57.05
16,06
8.16
6,76
mediaan
gemiddelde
stand dev
var
Fe
c
n
14
47
72
82
50
mediaan
1.35
0.35
2.09
1.41
81.2
94.1
156.47
51.64
gemiddelde
6,07
1.30
2.4
1.91
69.24
58,45
168,38
34.58
etand.dev.
15,45
3.2
1.71
1.94
4794.42
3416.95
28351,01
1195.48
2,03
3.77
c
globularis
c
major
vulgaris
var.
pH
N . flexilis
238.50
10,24'
C major
C. globularis
C vulgaris
N . flexilis
(mg/g DW)
25
27
41
14
26
27
34
14
min
0.8
1.8
1.8
2
min
6.1
6.5
6.2
6.1
max
253.8
27.3
297,5
99.2
max
8,7
6,5
8.6
7.4
20
6,7
29,3
23
mediaan
6,6
7.7
7.4
6.3
50.3
10,4
59,1
26.3
gemiddelde
6.0
7.8
7.4
6.6
77,16
7,4
65.8
24,3
stand dev
0.62
0.46
0.52
0.46
5954.3
54.8
4330.4
591.4
var
0.38
0.21
0.27
0.21
n
mediaan
gemiddelde
stand.dev.
var.
Mn
c
c
globularis
c
major
N flexilis
vulgaris
n
redoxpot.
18
21
16
11
min
0
0
0
0.14
min
max
n
n
17.84
8.18
10.21
4.47
max
mediaan
1.09
0,33
1.69
1.37
mediaan
gemiddelde
2.39
1.42
2.99
1.82
4
2.16
3,17
1.36
16.06
4,69
10.05
1.84
var.
stand.dav.
var.
K
C major
C globularis
C vulgaris
N . flexilis
(mV)
(mg/g D W )
c
c
globularis
c
major
vulgaris
N
27
41
13
-250
-300
-175
250
-40
130
230
-105
-150
-90
-»0
gemiddelde
-63.65
-144.81
-112.07
-7.31
stand dev
143.52
67,8
107.28
110,46
20507.12
3341,31
11508.72
12198.4
S04
flexilis
26
-260
C. globularis
C major
C vulgaris
N . flexilis
(mg/g D W )
(mg/g D W )
26
27
41
14
18
21
16
min
0
3
0
0
min
0
0
0
0
max
135.5
92,4
533,7
61.6
max
303,5
166
555,3
248.2
mediaan
15.9
22.8
28.4
13.4
mediaan
60.2
gemiddelde
23,5
32.4
6-', .3
13.4
gemiddelde
33.25
26,99
85.3
15.13
1105.88
728.69
7275.97
229.03
n
stand.dev.
var.
Mg
c
globularis
c
c
major
N
vulgaris
flexilis
(mg/g DW)
18
21
16
11
min
5.8
9,9
19.3
4.6
max
60.3
70,7
115.5
35.2
mediaan
20.8
21.3
64,8
16.5
gemiddelde
31.1
31.7
63
16.7
etand.dev
22.3
21.3
24,8
8.5
497.2
454.7
616,2
71,6
n
var.
n
stand.dev.
var.
11
00.0
0
71.8
127.2
35.5
120,6
60.7
117.61
58.23
162,63
76.44
13832.03
3390.26
26447.47
6842.63
Historisch en actueel verspreidingsbeeld van kranswieren in Nederland.
Per soort zijn de vindplaatsen gespecificeerd met Amersfoortcoordinaten
en atlasbloknummers.
C l a n ecuicoeua
JAAK
1944
1950
1931
IM
1961
1962
I96S
I96S
1969
1969
1969
im
197*
1979
1990
1991
1991
1975-hedoo
1975-lvadeei
l97Vhcden
l an
Chara •
JAAR
1934
1941
1941
1942
1943
1944
1944
1945
1950
1950
OoMvoorne. Quakjeeeyalcr
Looadrecnuc pleeeen
Brcukclevcenac plaa
Brcukclevecnae plaa
Neerdcimeer, bij MachinclocM
Boubol. l i m e Wije
Giethoonv Boven Wijde
7ccache Urns. Kraonpoldeni
Ooalvoome. Brede a/aicr
TeracheUins. Knxatpoldere
i^oor^rcchuc pleaem
Boubol. Grow Wije
Nam*. Looadracbl, plaa
•jcUl rmomi kooe,
Ooetvoocne. Quakjeaaralci
Ooalvoome, Break walcr
Sctocfrnonnjkons. Kapc|>»>
Makkum. lane, de kuai
Naardermeer, bij "EJahoT
Bcruhol
Warvrcpcrvoecv. Zwdcindiser Wijde
Nieuwkoopee p l m m
TeracheUins. Onlifeptak
Ooalvoome. Buckalaeua vallai
Texel. Binnen Muij
Ooalvoome, bij Brede Wa«cr
Duiniacrmeer
rhjsasaaaa
Texel. de Kooe,
Naardermeer, Grote Meer
Nwuwkocrp, da Haak
Ajikcveenee p l t i t m . ikaeoaieiael
luaaen retlen en Schoorl
Ko Z. van Ecrhond aan Zee
am Z van kampen
BCTO. Brocmendaal. Kexrnernerduinca
bij 'a Gravcruande
Neertermrxr, Grcae Meer
Bocraanje. eiland Voorne
Wcerap. potderalool
1933
1954
1956
1959
1959
1960
1960
1965
1966
1961
IM
1961
1969-1972
1972
1973
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
tra
1976
9,
|aj|
I*!
19(1
I9SI
19*1
19(1
19*1-19*2
I9SI-I9S2
i t. . m
31-41
31-23
31-15
31-13
3S-36
31-15
25-16
31-24
31-25
LOCATIfc
1951
MSI
IMi
allaatHok-
tlucracvoude, erool
ZcvcnhDMon. • k m
Abcouie. Boubol. Grote Wije
Bouhol. Grote co Kleine V . V
po' 'tt Bkrrrvncndaal. bij Noordelooa
Boubol, Grote «n Kleine Wije. Pruilhcck
lueacn Itrendarn en Mormkkcndani
lueacn Mijd-cchi en Noorden
ten Z. van Vuieevccn
Vecnwauien
T e j x i . den Hoorn
Tcracbellint
Tcael. HoorndervUk nabij Den Hoorn
•aaal
VoocveU. bij HanmolcnnoMO
Grcninten
V be Und
TeracheUins. nabij Waal Terachellin,
Boubol
'a Gravenxande
bij UaeeUiein
IM"
coonluialcci (OL-NB)
3S-2
X-47
30-47
31-49
16-33
31-24
16-43
31-34
31-33
31-43
3s-13
16-43
1154
ISM
1869
IBS*
l«94
IS9S
voor 1930
voor 1930
vddr 1930
vdor 1930
vddr 1930
vddi 1930
1976-1979
LOCATIE
Gcukmt
Scoenpwijk, e k . ,
Slocmiwijli
Kemerikac i n n , e l m
Olnemerki
S « u » Lcredreoht. poclljc
Oldcmarkl. Weerribbeei
Nminvkoop. bij NowOcinrkr pUc
Nkinvkoop
Nietnvkoop, de Ucije
Gouda. Veciwlblok
OUcenc/lo, Schu co Grmfkane-en
Texel
Tcael
Teael
T—l
T«al
Teael
Tcacl
bfi Boomher-f.iAn
123-473
123-473
127-435
123-473
i
onofdinalen (OL-NB)
ATLASBLOK
06-44
09-43
09-43
57-36
12-14
07-43
04-36
03-11
31-15
37-13
3«-l7
I2S-4T3
123-473
IIS-462
I4J-600
196.526
llMtl
114-570
116-560
110-551
111-55*
110-557
111-557
112557
37-31
31-27
31-27
31-27
23-3*
31-15
16-33
01-51
37-31
01-51
31-27
31-15
31-2*
02-36
37-51
37-31
02-36
10-34
23-5*
31-15
2115
31-34
01-51
37-31
09-14
37-41
16-54
37-32
09-23
23-3*
31-33
23-3*
14-52
19-31
21-32
24-2*
37-12
23-4*
37-41
23-47
31-37
09-13
09-34
09-43
09-43
09-43
09-43
09-43
06-53
11-24
' • » . .
Chara eepera
JAAR
cooedinaam (OL-NB)
I .OCATIF
19*1 1993
19*1-1993
19*3
19*4
19*5
19(6
19*7
19*7
19*7
19*77
19*8
19*9
19*9
1990
1990
1990
1990
1990
1990
19*1
19*1
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
IW2
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1975-hedeo
1975-hcdc.
l97S-badan
1975-aeoeo
1975-hroen
Chara beluce
JAAJt
Texel
Tcael
TielkrkBKradccl, bij Gehjp
Naardermeer. Grote Meer
Naardermeer. Grote Meer
Naardermtcc, Grote Meer
Vla-land. e!oot achter miliuir kaxnp
Vlieland. diiinplaa
Naardermeer, Grote Meer
A'damec W.iertcidintduiner, Wcuavenvlak
Blaanamdaal, Walcrleajinsrluinm
Brcerncrdaal. Waurkidinsduinen
Naardermeer. Grote Meer
Naiirakink. i k r t bij Vujmcoeven
Vheland. eloot bij de Kroonpolder
Ooarvoorne. Peddenpocl. Lane* Sipkeealat
Nearucrmcer. Grote Meer
Boubol. Grote Wne
Ormnkplaa. bij Maaaehiia
Boorraxreurnarpetleei. Fhoaland
Naarocreneer, Grote Meer
Boubol. Grote en Kleine Wije
Naardermeer, Grote Meer
Tcael, de Muy
Texel. Horapoktcn
Texel. de (JCUI
Texel, Horapoldcra
len W van Bloemendaal
ksn Z . van Zandvoorl
Kcnncmcrduinen, (cm Bloemendaal
Kenrcmerdumen. tern- Bloeinendaal
I Wed. bij Bloenrendaal
Bouhol. Grote en Kleine Wije. Pniilhoek
bij Maaraaen
Ameland,
Ameland.
Ameland.
Ameland.
Texel
eetraven peel Ion N. van freupad
poel len Z. van Balluxner aiujfjjjr,
nnsaloot om eendekooi, bij Nee
rineeloot om eendekooi. bij Nee
Boubol. Grote Wije
Ntcirxkuyk, Vlijmcnavco m tk-x
TeracheUins. nabij Weal-Tcrachellins
Texel. bij Jan Ayeelag
lueacn Wceep en Ankevccn
len Z . van Vinacvcen
len N.W. van Gonchem
LOCATIE
1153
1937
196*
I9M
1970
1930-1974
1930-1974
1930-1974
125-5*5
127-5*7
095-4*3
142-410
123-3*3
064-437
123-473
074-439
197-567
123-473
114-570
111-357
III 55*
112-337
096-4*3
096-485
099-494
100-190
123-473
172-608
176-607
I7HS07
179-407
111-55*
123-473
142-411
ooordmelcn lOL-NBl
rg«i
14(1
I9«l
19.1
09-24
09-15
09-33
at-24
116-566
117-564
I IS-364
119-364
117-563
I It-563
119-563
Texel
1981-1993
19(4
19*4
19*5
19*5
itajs
1*90
ie»i
1*92
1*93
1993
rleeimaerk
llpcndarn
Tcael
Tcael
Texel
Vlieland. a k n bij de Kroonpotdci
Texel
a n Z W van rtlaan
Texel
Texel
Chara baltica var. alTmai
DATUM
19*11993
iqti.iacn
1*43
IS45
IBa-J
1*71
rM
1934
1931
1936
IM
19-,;
I M
1937
IM
rM
i —
mi
' OCATIF
Amaierdam. bij Sloten
Amaierdam. bij Sloten
Amaierdam. bij Slcacn
Alkmaar, in brakke alcacn
Amaierdam. bij Sloten
Uaaclmecr, Kormverderrand
Takceijl. op picrlje
Wcrvcrahoof
Mimecrklif
Matxurnmenvaerd
Uaacaneer. bij AhagHdijk f rrealeoliiaie
Tckoaijl, op penje
Alkmaar
M.keianmena-aerd
Name. Belekaneal
rvi„. . w .
09-24
09-34
09-34
09-34
09-34
09-34
09-34
09-34
19-52
23-15
126-586
119-564
10*529
113-360
119-563
04-54
09-34
09-43
04-36
09-34
14-52
09-33
09-34
rn rliilia—saMi (OL-NB)
ATLASBLOK
Texel
le i r ,
Chara oaneaocna
IAAB
ATLASBLOK
09-43
09-24
Tcael. polder. Ilel Noorden en Waal en Bure
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Tcael
Tcael
09-13
09-43
06-53
23-3*
25-3*
23-3*
04-36
04-36
23-3*
24-4*
24-4*
24-4*
23-3*
43-31
04-36
37-31
25-5*
31-15
37-33
11-24
23-5*
31-15
25-3*
09-13
09-43
0943
09-43
24-4*
24-3*
24-21
24-2*
25-21
31-15
31-37
01-47
01-4*
01-41
01-4*
09-43
31-15
43-31
03-11
09-32
23-57
31-25
3S-45
2544
Amaurdarn. bij Stolen
Texel. de Geul
Texel. Grote Tocta
Tcael. i i - - .
Texel. polder Eijerland
Texel. len W van Deo turf
bij Vcere
I9«l
I9SI
19(1
ATLASBLOK
09-24
llaa-at
iivniiralm llll M i l
ATI A M I fa.
23-44
25-44
25-44
2544
. *» tag
KJ-23
13-37
14-31
13-24
)a-34
rS-23
13-37
19-23
|S>M
14-14
lot;
Chan i
JAAR_
I nTATH*.
1951
1*60
19*2
19*4
1969
1*70
1973
Nieuw Bal(kanaal
Ooaihur, (Zeeland I. bij Groolc I
Ameland. SOD m« CM
Irpcooam,
llpcrxlam
Ameland. tloot
bij NeerYkrnvacr, polderaloacn
Ameland
Ameland
Uaacbneei. bij Makkum
Texel. bij De Waal
Uaacaneer. bij K a u n a s
Uaacanecr. bij Lernrncr
N . O . Polder, bij Ixllcleecal
bij Den Heeler
bij Brock in Waurland
Ian W . van Kampen
197*
19(1
19*1
INI
19*1
19*1
INI
INI
INI
INI
Wacep. ,k.«
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
minimum Ifll —"Ri
14-14
34-11
23-1*
23-1*
23-3*
0147
014*
10-33
UU-24
13-14
13-27
14-32
0*53
25-2*
2142
36-5*
bl) Goede rccde
19*1-1993
19811993
1990
1992
1*92
1*92
1992
1*92
IM
I M
IM
IM
1975-heden
1975- heden
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Oranjcplae, bij Meaeeluie
luaeen Alkmaar en Koedijk
Texel. len 0 . van Den B u / |
Texel. bij Dijkmanehuixcn
Texel. Wclbedacnt
Bccu. pokier Bceukoof
len N. van Brock in Water land
Texel
Texel
DiMelae Garten
117-564
118-564
117-563
118-563
116-560
111-558
110-557
111-557
112-557
074439
111-519
117-563
118-563
118-564
127-511
12*495
119-363
120-363
081-406
bij Naardermeer. pc4dcraloten
Ion N. van Meaaaluie
Chara
JAAR
LOCATIE
1930-1974
1930-1974
1930-1974
!S
Texel. riivjalooi van de Eijerlandepolder
Werverahoo/
19J7
1937
1*37
1*37
1*31
1*3*
1939
1961
Munecrklif
Al.luildijr, bij Frieee kuu
Makkum. leaeo de dijk
Kormverd, Uaelmecr
Mimaerklif
19*0
INI
INI
INI
INI-1993
IN4
IN7
IN7
1990
1990
19*1
1*91
19*1
1*92
1*92
IM
IM
IM
19*3
1*93
IM
Chara corarana
JAAR
Mirdumerkiif
LOCATIE
IM
1*79
Schaermceatikoof. duinvallei
Hoek van Holland
Texel. De Muy
Naarocnneer. Grote Meer
Den Haai
1934
1937
1937
WW
Tuaaci. Kormvcrucrund en Fneae kutl
llcophuijen. mondine heck bij Uaaclmeer
MuaJcrbcri
1*30
1930
1930
1930
coordinaleo (OL-NB)
139-340
159-540
165-53*
Al.luitdijk bij Fheec kual
Oldernarkl. N W . Overijeeel
Texel. b e Waal
Uaaelmocr. bij Makkum
11 m rln LSI
Texel. de Geul
Texel. de Geul
Texel
Texel
Texel
Naardermeer. Grote Meer
Naaidennecr. Grote Meer
Boubol. Grote Wije. Pruilhoek
Aardenhuri. vccdnnxpul
Boubol. Groae c o Kleine Wije. Pruilhoek
Boubol. Crete en Kleine Wije
Naeutknnecr. Grote Meer
Boubol. Grote on Kleine Wije. Pruilhoek
Naardermeer. Grote Meer
Naarocnneer, V e e n i f Morten
° o u b o l . Grcte en Keioe Wije. Pruilhoek
Naardermeer, V o c n i j Monaco
NeafOennecr, Grote Meer
Boubol. Grou en Kleine Wije. HruiUvel
Texel
Boubol. Grote en Kleine Wije. Pruilhoek
bij I ithoorr, pokier De tettede bedijaaru;
Vinaewvuae plaaacri
Volkerak Zoommeer
bij Hoogvlid
•TiaMalaal
.Tiac-HinK
111-557
111-558
2347
0*34
09-34
09-34
09-34
09-34
0943
0943
0*43
0941
09-34
09-41
37-33
19-23
09-34
09-34
0S-34
19-36
23-1*
09-34
0*33
4343
23-3*
37-24
ATLASBLOK
14-5*
13-24
I4-2J
14-34
10-23
13-24
13-3*
10-23
I (-33
09-24
10-33
31-27
09-41
0943
0*43
0943
0*43
23-31
123473
123473
123473
136478
123473
I3647(
123473
111-55*
123473
117470
oV.rdirv.ien (OL-NB)
JJ-S*
31-15
53-2*
31-13
31-15
23-3*
31-13
1S-X
25-5*
31-15
25-3*
25-3*
3115
0943
31-15
31-14
31-15
49-23
3745
ATIASBLOK
37-23
09-13
254*
3045
31-17
10-23
26-3*
234*
lleU
Chara oceararie
JAAR
LOCATIE
IM
1944
1944
1949
1951
1932
1937
IM
1963
1963
1963
1965
196*
1968
IM
1468
IM
I9c*
IM
1468
1969-1972
IM
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
HTM
1977
1977
1977
1980-1983
1980-1983
INI
19*1
Ml
IM
1481
IN1-IM
1984
1984
19*4
IN5
19(5
19(6
19(6
19*7
19*7
19*7
19*7
19*7
1988
1988
19(8
19(1
19*9
1989
19(9
19(9
19(9
19*9
19*9
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
"
1990
1990
• ft.
l e i d e n . Hortut Bouuucua
Reeuwijk. plaa Nieuwe Brock
Boven Wijde. Gielhoorn
Ocettroorne, Rockanjc
chaebol
GcncrrBjideo. Zwarte Meer
M akkummerwaafd
Makkum. teacn de dijk
Arrwicraarree Wcurieataiaj'iHiael
place; nebo de Grcbbcecri
Grelhoom, Zuekmdiacr Wijde
Veruwerneer
Texel. Binnen Muij
Kcrrnemerduinen. Grote Vojelmeer
Blneinendaal. Walerkatinaduinen
Elburf, Veluwemeer
Abcoude. Bouhol, Kleine Wije
TeracheUins. BoaeaaTaaal
IXimieermeer
Vocelmccr, rwconermcrduinen
Ooalvoorne
Naaidcrmecr. Grote Meer
Gceiee. Kwede Hoek
Schtermoralikoof
Uaaclmecr bij Makxum
Uaacbneer bij Koudum
Uaaclmecr bij terrerct
N.O. Polder, bij d e Fneae Flock
Kcnrrmrrduincn, Duin on Kruidbere,
bij Faacmaiodc
ten Z van brcukelen
bij Valkcnburi
Alphcn aan de Rijn
Ooalvoorne
Pokier Papendnacht
Gouwzee. noordelijk deel
Granvzec. zuidelljk deel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Naaidcrmecr, V c c r u ( Morten
Naarocnneer, Grote Meer
Polder Arkenheem. Nijkerk
Naardermeer. V e e m i Morten
Naardermeer. Grote Meer
Naardermeer, V c e n i t Moreen
Naardertneer, Grote Meer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Naardermeer. Grate Meer
Veluwemeer
Veluwemeer
Naardermeer, Grote Meer
Bouhol, Grote Wije
Siecndercn. Grote Beck
Naardermeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Vehnvcmeer
Naardermeer, Grote Meer
Recuwijkac plectin
Wcuderwiat/7.tildernauw
Vehnvcmeer
Vchjwemer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluv-emecr
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemrxr
Veluatiiatar
Vehiwcinacr
Vcluwemacr
Vchiwcmccr
Vduwemecr
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Naardermeer. Veenia. Morten
Naaroermeer. Grote Meer
r.tlr.,1 firrar r n b a - i n r W i a - P n n i m r l
coord
(OL-NB)
ATLASI1LOK
30-37
31-13
16-55
3741
3115
21-24
10-34
10-34
244*
39-26
2115
196-526
094-492
114570
116-560
111-35*
111-357
112-357
13647*
136-47*
13647*
1*2493
1*2494
1*3493
1*3494
1*3494
1*1492
123473
113493
1*3494
1*3495
110452
16*4*3
I754M
1754*9
I764g*
1764*9
1774*9
17*4*9
176490
176491
177490
177491
17*490
17*491
179490
179-491
1*0-491
1(0492
1*1491
181492
1*1493
1*2492
1134*3
1*2494
1*3493
183494
184494
183495
183496
1*4495
1(4496
1364 n
09-14
24-21
24-3*
27-21
31-15
01-54
16-54
24-21
37-31
25-5*
36-3*
02-36
10-33
13-14
13-27
13-37
24-1*
2341
31-36
62-22
3*-32
23-17
25-27
09-13
09-34
0943
0943
0943
09-13
25-31
25-5*
32-13
25-5*
25-3*
25-3*
25-3*
27-21
27-21
27-21
27-21
23-Sf
27-21
27-21
25-5*
31-15
33-36
25^5*
27-21
27-21
27-11
25-5*
31-53
2646
26-31
26-31
2«-3»
26-3*
26-3*
26-3*
26-2*
26-2*
26-2*
26-2*
26-2*
26-2*
26-2*
26-2*
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-11
27-11
27-11
27-11
25-5*
25-5*
11.11
Chara cootraria
JAAR
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
I9»l
I M
19*1
1991
I M
1*91
I M
1*91
INI
1491
1491
1491
1491
1491
1991
1491
1441
1491
1491
1991
1491
1491
1991
IM
1491
144!
1991
1491
1491
I M
1442
1442
1442
IM
iuu:
I M
I M
1*42
1442
1442
I M
1492
1992
I M
1992
1492
1992
1992
1992
1*92
1992
1492
1492
1*42
19*2
1442
1*42
1*42
14*2
I M
I M
I M
14*2
I M
I M
I M
I M
14*2
I M
I M
I M
14*2
14*2
1992
14*2
I M
19*3
I M
I M
I M
I M
19*3
1993
1993
1975-hedon
1975-hedon
1975-boden
LOCATIE
coordinavon ( O L - N B l
Oranteplaa, cgj Meantime
Bouhol
WoederwijdWigldcmau*
Wolde rwiel/N tilde mauw
Wogckrwiel'Nuldernauw
W-uxVrwud Nuakmauw
Wocdcrwijd/Ntildemeue.
WoUcrwial-Nuldermuw
WoUerwijdWiilderTauw
W,>kkrw.,d Nuldernauw
074-439
123473
167482
1664(0
168483
1694*3
168-484
1694(4
166484
165-4*4
167-485
166485
177491
17*491
179491
179490
17*490
177490
17*4*9
1774*9
1*0491
1*0492
1*1491
1*1492
1*1493
1*2-492
1*2493
1*2494
1*3493
183-494
184-494
1*3495
1*3496
1(4-495
1*4-496
Woldeuwijd/Niilderneira,
WolderwijdWiiefcrneuc.
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwccneet
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Velu
Vehf
Veluwemeei
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Naardermeer. Grate Meer
Naardermeer, Veerti| Morten
Bouhol. Grote en Kleine Wije
lUrderwijk. Wolderwijd
Wolderwijd/Nuldernauw
Woeterwijd'NiiJdcrneuw
v.,.ale r» ltd •Nuldernauw
Wolderwijd/NuUen
WoUerwijdTNuldan
V.,.klerw,alNuluen
V. olde rwi'al-Nuldernauw
V,r.aler»,|d Nukkmauw
v.,.iuer»,J Nuldcmauw
Wolde revijd <N tilde mauw
Woklerwijd'Nuldemeuw
Wolde rwijd/N tilde mauw
WoldorwijdVN uldemauw
Wolde revijd/N tilde rneuw
Woele rwijd/N tilde mauw
Wolde rwijd Nuldernauw
Wolde rwijd/Niialc rccunv
Wolde rwijd 'N uldc mauw
W,,alerw,al Nuidemauw
Veluwemeer
Veltiwcmcer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Vcluweaneer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veluwemeer
Veruwcmeer
Veluwemeer
Naariitrmeer, Vcertii. Morten
Naardermeer, Grote Meer
Texel. liorapotdcr.
Keiaauarduinen, Bloernendaal
Amaierdam. havena-Weat, hij Cccnturrncl
Naardermeer, Grote Meer
NaarOerrnacr, Grote Meer
ken N.W. van Naaroen. poldcraloot
Bouhol. Grote Wije
Gouwzee
Crcafwzec
Ameland, nntaloot am eendekooi, bij Nee
Ameland, nn(elool am eendekooi. bij Nee
Lelyated. Bovcerwatcr
Drontermeer
Ooijpolder
IXunitcrmecr
Bcaahol. Great en Kleine Wije. Pruilhcek
polder Grooi Mijdreehl
Volkerak Zoommeer
len Z van Breukelen
bij *i Gnvcnzandc
bij llrcehj
13647*
123473
166480
1664(1
1674(1
1674*2
1684(2
168483
169483
169484
168-484
167484
1654(4
1664*3
166482
169485
1664*5
170485
1704(6
179-490
179491
1*0-491
1*0492
1(1491
1(1492
1(1493
1*2492
1*2493
1(2494
1*3493
1(3494
1(4494
1*3495
1*4495
13647*
111-557
101492
119492
13647*
I3747(
137479
123473
178-607
179-607
196-526
123473
121471
ATLASBLOK
37-33
31-15
2646
2*4«
2*46
26-.36
2«-3»
2«-2*
24-24
26-2*
24-2*
26-2*
24V2*
26-3*
2*3*
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-11
27-11
27-11
27-11
25-3*
25-3*
31-15
2646
2*46
26-3*
24V36
2*3*
2*3*
2*37
2*37
2*2*
2*2*
27-21
27-21
27.21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-21
27-11
27-11
25-3*
23-3*
0943
23-21
25-24
23-3*
25-5*
25-5*
31-15
25-17
25-27
014*
014*
2045
27-12
40-53
1*54
3115
31-15
49-23
31-36
37-12
3141
Chara slobulene
JAAR
1(45
1(49
1(52
1(54
1(59
1*59
1(69
1*73
1*74
1*75
1*75
1*90
1904
1924
1925
1931
1933
1936
1937
1937
1937
1931
1939
1939
1940
1940
1441
1443
1943
I M
:94J
1944
1944
1944
1944
194C
144*
1951
1*51
IM
IM
IM
1954
1954
19*5
M9
1956
1957
1959
1959
1959
I960
I960
I960
14CI
1963
1963
1963
1964
1964
1964-1971
1*64-1971
1964-1971
1964-1971
l 64-1971
19*4-1971
1963
1965
1965
1965
1965
1966
1966
196*
196*
1961
196*
1968
196*
1968
196*
1961
96*
196*
196*
196*
1969
1969
1969
1969-1972
1969-1972
1970
1970
1970
1970
1971
1971
_L21|_
LOCATIE
coordinaten (OL-NB)
Oude Gceh
Oadorp. bij Anauerdam
Veenwoudcn
Veenwouden
Z . O . Drocee
Veenwouden
TeracheUins
ApeUoom
Nljkerk
Apeldoom
Loohern
Vcramdaalec heide
Den Botch
Jorwcrd
Mtuden
Eft
Ihepenhcun
Sloton, bij Amaierdam
Vlieland
Nijkerk
Recuwijk
Barandrcchl, aloot
Nieuwk cue plaaacn. eloten
De WinOcn. Bovettwiceas
De Wieden. Zuidcinditerwtede
Wmerewijk
Zuid Bcvcland. Wollaarurdijk
We Ibrcckae plaaeen
Aaaendelrl
lekkerkcrk. beczem
Bouhol
Konenhner. aVoot
Slrchu Ankevecnac polder
WuNcrtwijk
Tcrachelliru;
Reckanje
Bcruhol. Grote W i j , hij bet Kooiboa
Rockanjc
DenHelder
23-33
0643
0643
0643
32-15
34-32
39-16
10-1*
2547
30-11
2744
34-23
2544
32-15
37-5*
31-33
1*33
21-13
41-26
31-3*
25-13
3(42
31-15
31-17
31-18
41-26
123473
llaailemmerTnocrooldcr bij Sloten
KarWlaaait
Zet-ekl
Bodeiravear, put
Israel
Tcracrellinz
Zuid Bcyerland
l l c o t m a d e , aloot
Makkum. tetcn de kual
Lcalcrdorp
Neede. Gelderland
Bcaahol
Weave i t
Zualeindieer Wijde bij Wanneperveen
Wateiunecn. alool
Berkcrrw.rule alool
Buru*hourpolckr. alool
Zwanjluje. alool
Naardermeer
IgCxaaaataal
N e u w U . e e e plaaacn
Nicuwkoopee plaaacn
Nwuwkooeae plaaacn
Narirwkoopae plaaacn
NaMJweoopee plaaeen
Nicuwkoopee plaaacn
( r . i h o o m . ZuaJeindiner Wijde
Tcractallrne, Grihicplak
Weal Tcrechelluwj
Veluwemeer
•l Heet larndnkikinuctcn. Zeeland
Oudorp
bora.
Garlhoorn. Zualeindieer Wijde
Terachellira, Eldorado, paai 6
Terechellint, Krcxsa^oldera
Texel, Binnen Mtej
OldehrUtpade. de L e a k , bij Kceaermamoru.
Oldcmarkl, De Weerribben
Oldemarkl, Hcagc W e t , bij frcupad
Bell S v h u u k r t . Venematen
Natuwioop, bij Noordetnuerplaa
Bouhol
Terechellaez
Maaterrbrceaerkolk. N.W.Ovcrijaael
Venemaien. N.W.Ovcrijetcl
IXurutcrmecr
Ne-uwkoop. De Meije
Terachellira, Grihjeplak
Naardermeer, weauijde Cy^eujajU
Naardcrrneer, V e e n , , Moreen
Naardermeer, Greet Meer
Oldemarkl, Setae en Gralaampen
Oldemarkl. De Weernbeen. bgj frcupad
Ooalvoorne. tcheeenwci n duinvallcl
Alaenvade, alool
Areoude. Bouhol, Grote Wije
Dc Haak. serneera. Naniwkoop
*•- , - ^ . v
V- H 1 .L
ATLASBLOK
116462
11*462
113459
113461
115462
117-462
3741
31-13
3741
09-53
2544
31-17
3144
31-33
3144
43-23
30-3*
10-34
30-3*
34-34
31-15
1*24
21-15
39-27
38-32
32-14
21-25
25-5*
31-27
31-34
31-34
3143
31-33
31-34
31-34
21-13
01-51
05-11
4S-2*
19-23
31-15
21-15
01-51
05-11
09-14
1*23
1643
1643
21-24
31-34
31-15
19*514
19*526
143-600
125-479
136471
2144
21-24
1*54
3143
01-51
25-5*
25-5*
2V5*
1643
1643
37-31
30-2*
31-15
31-33
li l i
Chara |>tauane
JAAR
1975-1991
19751991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1*75-1991
1*75-1991
I97S-I99I
1*75-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1*75-1991
1975-1991
1*75-1991
1*75-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1973-1991
1973-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
19751991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1*75-1991
19751991
1975-1991
19751991
19751991
19751991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
19751991
1975-1991
14751441
1975-1991
1975-1991
19751991
19751991
19)5-1991
•<•*"-"•-"
ccoedineten (OL-NB)
LOCATIE
1972
1973
1973
1973
1974
1974
Nieuwkoop, de Haak
Anaevccnac plaaacn. aiotenelcLac!
Goerree. Maldelduinen
Fkkendorp, area
Ticnbervcnac plaaacn
1975
1973
1975
1975
1975
1975
W.uut, Ncordec Buun
Caatncuro
Havche, zandtal
Lcaxeden, alool
bij Vcenendaal
Mijdreeta, polder, loa
coaler ZcgjveId
bijMcijt
polder Blokland. bij Mijdrccrt
colder Blokland
aan O. van '/a-veraVrven
aan 0. van Zevenhoven
polder -'.ilabnek
poidcr PoUbroek
polder FVIaboel
colder Zerveld
aem- Witnie
Nicuwpoon
aeen Lopik
-older Preabrock
poidcr lluenk.vo
Oudewater
ten 7.. van Woerdcn
ten Z. van Mijdrechi
poidcr de Ecrale Bcdijkins. Uiihoom
pokier Groct Mijdrechi
bij Willcekop
bij Willcekop
bij Willcekop
polder Pohbrcek
bij Lanserak
poidcr williac Lguiaxrak
ruxmerik
poidcr Kamerik
polder Groct Mijdn-cta
poidcr Wibua-Vulkeveen
Kamerik
len Z. van Unacholen
bij Snclrewaard
polder Lopik
polder Lopik
P-lder Breeveld
colder V ipunen. bij Wocrdeo
polder llaanwijk. hij Woerdcn
rocdcr Techop
polder Wibiia-Vinatvccn
Bouhol
clcnechop, pokxerakni
polder Willeekop
f l i e r WiUeekop
polder llaanwijk. bij Wooden
polder llaanwijk. bij Wcerden
Gcrvcrakop
pokier Gcrvcrakop
Koc-kentcn. polderalool
colder Groct co Klein Oud-Aa
Wiliua Vuixevecn
Vutkevecn. poldrreloot
Vinkeveen. polderalool
len Z. van Reijcraoop
polder Maalwijk
polder BloUand
polder BloUand
eolder Lopikcrkapcl
polder Beneohop
polder Breudijk
poidcr Breudijk
polder Konrijk
Nieuwcr Tcr-Aar
polder Groenland, aero. Abooudc
Nieuwer Tcr-Aar
bij Breukelen
bij Ibrmelcn
bij ruriarracop
colder Brock. Uaacuicin
polder Brock. Uaaclalcei
colder Zevcnhoveo
polder Brock. UaaeUiein
luaac" Mceaioorl en De Meem
bij Vleiaen
poidcr Nijenrade. Breukelen
ten N van Breukelen
bij loeneraloca
bij Bagunbruzze
polder Heembruzxe
pokier M ,nden
b. drcukclen
bij Breukelen
bij Maguaeenbroek
bij De Meem
bij De Meem
'-"
n
•••"
n-~+-r
134-464
209-529
156459
16*446
119467
116437
114459
115469
113470
116467
116469
117443
11(442
11(443
11*457
11*466
119439
119441
119443
119446
119449
119453
119467
119472
120472
120449
12044*
120447
120444
120439
121440
I2I45S
121461
121472
122466
12245*
122451
122449
122444
122443
123457
123453
123455
123461
123466
123473
124443
124447
I2444(
124455
124456
12445*
124459
124462
124464
124465
124-4*9
125469
125453
125452
125449
125448
125444
12*447
12644a
126457
126458
12*463
126467
127474
127467
127465
127455
127454
127449
127448
127444
12(449
12(453
12*437
12(463
12*467
12(471
12*473
129474
1294*7
129465
129464
129459
129456
129453
ATLASBIX3K
31-33
25-5*
3*5(
3S-14
31-37
31-27
31-24
1941
1*54
3244
39-16
31-24
3144
3143
31-24
31-14
31-24
31-24
3*24
3*24
3*. 24
3144
31-24
3*-34
3S-24
3*24
3*14
3*14
31-54
31-24
31-14
31-13
3*-13
3S-I5
3*15
3*25
3*35
3*25
3143
31-33
31-15
31-23
3143
31-53
3*15
3*25
3*25
3143
31-33
3145
31-33
31-25
31-15
34-13
3B-I5
3S-IS
3143
3143
3143
3143
31-33
31-33
31-23
3123
31-24
31-54
31-3*
34-16
3*16
3*26
3*14
3*16
3146
314*
31-3*
31-24
31-1*
31-2*
31-2*
314*
31-54
3*16
3*1*
3*2*
3*16
31-5*
314*
31-3*
31-2*
31-1*
31-1*
31-14
31-2*
31-2*
31-3*
3I4«
314*
31-3*
In ,f,
Chara .lobular*
JAAR
1975-1991
19751991
19751991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
19751991
I97S-I99I
I97S-I99I
1975-1991
19751991
19751991
19751991
1975-1991
I97S-IM
1*73-1991
I97S-I99I
19751991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1973-1991
19751941
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
19751991
1975-1991
19751991
19751991
1975-1991
19751991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
19751991
19751991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
19751991
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
I9T7
1977
1977
1977
1977
197*
197*
1971
197*
197*
197*
197*
1971
1971
197*
1979
1979
1979
1979
1979
1979
19*0
19*0
1980
19*0
19*0
19*0
19*0
19*0
19*0
INO
19*0
19*0
19*0
19*0
19*0
19(0-19(3
19*0-19*3
LOCATIE
poidcr Bcnachop
bij UaacUtein
Italecn Vleuaen en Maareeenbroek
luaaen Maareeen en Breukelen
poidcr Mijndcn
ten Z van Vrecland
Niilcvocea
Wijde Blik
Lacndcrvecaec plaa
bij Maareeen
len W . van vcrkccraplrin Oudenrijn
locnderveenae plaa
Maaraacvccnec plaa.ro
Gaicoop
Oial Maaraacveen
Ternhrrven
Moknpolder
len N van Uirecte
bij Nieuwetern
bij Nesuwcecin
bij Nieuweeeie
Hei Lek. boven I'lreda
Hcl Lek. boveo LHrecca
Nieuw livadrochi
polder Vuylcerp. rlouaan
llutcre, bij de t'.ihof
I'trcchi. bij pcovinrichuie
bij Maanenadijk
poidcr BloUaMca, Scnalkwijk
bij Bumik
bij buelik
len O van Cidemboet
r.ij Femnea
bij Eemnea
tuaaen Soeat en Beam
tuaacn Beam en Hoocland
tuaaen Beam en Hooe.land
Bikkcrapolder. Spakcnhur,
tuaacn Ecmdijk en Spakenhurj
Bikkcrapolder, bij Ecnanccr
eolder de llaan. Beam
bij Leuaden
bij lloevelahen
bij MaarabcrBcn
brj Vcenendaal
dc llooilaialen. Vcenendaal
llavclte. zand|Bl
Nederhorat den Berg
eolder Brock, bij Uaaclalcin
polder Baembruizc
len N van Monl'oort
Nleieveda
Groct Arnrnera
Be-iarnhachl
Meerkerk. alool
Nccrrdctooa. aleot
Fuxuwijk
Zedcrik. .loot
Bleakenaaraar. alool
Gaudriaan. aloot
ljuiterak, alool
Schelluinan
Bo. loop
Scrorvthoven
poidcr Taenhoven
Wealhrock. Wcelbrcekte Zouden
Brandwijk, aloot
llardinxve Id - peaaend
Hazcrawouda, alool
H.rdinxvcll eeaacral. alcct
Sired recta
Blcakenaaraaf.alool
Olloland. llool
Wiirteeanicn. aleot
cUoEzravcn. alool
Gaeeel. Bmekte Wicban
Punackcr. alool
V. aaacraur. aleot
Lcvnuedcn. alool
Noontwijkcrhou
Pijnacker. alool
Zanddiik bij reize
Nieuw kuijk. tloca dwmra op vaanwea
Weepik. parallelweg aan Lane>lraalwet
Tcreohrlline, GnlljepUk
Strcclaerk, alool
Grooi Ammera. alool fZHl
Nreuw Lekkerland. alool (ZH)
Botleroam. alcea
Neeuwkoop. tlool
bVale.ravcn
Sctupluaien, alool
Oudeaerk a d Uaacl
Nieuw Lekkerland. tloca
mo
Sruwerkerk a d Uaacl
Neuw lekkerland
Gcagwzec. zuaklijk deel
Gouw-ece. rurdelnk dec)
'98'
l.i.n- i . n
sfeSaeeeaaVal
cocmlinelen (OL-NB)
ATLA5B1.0K
129-445
130-449
I3045(
130464
I3a468
130470
130476
131470
13146*
131462
132453
13246*
133462
133452
134463
135464
135463
135460
136449
136450
137447
137461
137462
137466
13(447
13*455
13*456
139464 '
140444
141453
143453
147442
147473
149472
149467
13146*
15246*
152472
152474
152475
153469
156459
157466
159451
16(446
169-445
209-529
131475
129447
129-474
125452
130476
3*16
34-17
3147
31-37
31-27
31-17
2557
31-17
31-27
31-37
31-37
31-27
31-37
31-37
31-37
31-3*
31-34
31-3*
3*1*
31-3*
3*1*
31-3*
31-3*
31-21
3*l(
314*
314*
31-31
39-21
32-51
32-51
39-22
32-12
32-12
32-22
32-23
12-23
32-13
32-13
2*33
32-23
3244
32-24
32-54
39-1*
39-16
1*36
25-57
3*16
31-16
31-56
2557
3*34
3*33
3*36
3*35
31-52
3*36
3*42
3*31
3*33
3*35
31-32
3*24
3*35
31-3*
3*44
3*54
3141
3*34
3*53
3*43
3*43
3*33
31-33
4*21
37-16
30-36
31-23
30-17
37-16
12-12
43-31
44-33
01-51
3(43
3*34
3*42
125-438
124435
109452
12543*
113433
122435
123439
124429
105452
116442
I2443(
11742*
100457
116-427
11042*
113433
120434
4*744*
OSSIll ,
143400
10*434
114-456
0*1447
10*442
109434
084 449
104441
10*433
L2A_
3143
37-15
3*21
3*42
37-13
3*21
3*42
2517
2527
11.11
Chara tjoputana
JAAR
148;
141(1
INI
INI
INI
1481
1481
1481
INI
INI
INI
INI
IN!
INI
INI
IN!
1*1
INI
INI
INI
INI
LOCATIE
19*2
19(3
19(3
19(4
19(4
19(4
19(4
1914
19(4
19(4
19(4
1484
19*4
19*4
19(4
19(4
19(4
19*4
19*4
19*4
19(3
19*5
19*5
19*5
19(5
19(3
19(3
19*3
19(5
19*5
19(3
19(5
19(5
19(5
19*5
19(6
19*6
19(6
19*6
19*6
19*6
19(6
19*6
19(6
19(6
19(6
19(6
19(6
19*6
19(6
19*6
19*6
19*7
1917
1917
1917
i-*.;
I n m - m /n.k-inlizrnli.
I N :
19(2
19(2
I M
19(2
IM
IN:
1482
IN:
IN:
114-570
11556*
110-560
112-560
113-560
112-561
113-561
114-561
117-561
110-557
110-558
111-358
116437
1174.58
112444
Taari
Teael
Tool
Tel
Toil
Texel
Texel
Zegveld
Woerdcn. aloot
Slorwijk
bij Iraaum
bij Boornbcrtum
bij Garijp
bij Augutlmuage
gerneeree llcmelurncr oldeferd
bij het Tjeuherneer
Texel
Tcctel
Texel
Teael
Texel
Texel
Ocolvoornc, Paddepocl
Suvcrdcn. leernpuicn
Gielivom. de Bremen
Nieuwkuijk, alool
Schaiik. Late lleale ten N. van de A50
Gocoereodc. lane, de w e , near Ouddorp
Gouderak. polder Veeraulblok
Ncdcrwccn. bij de Grocac Mooal
Sarmpoon. Duin en Krvadberg. bcerarechter
Tcmcuzcn. bij Dricwcgcn
bij Muukil
Gouderak. c o U e i Veeraulblok
Bockcl. Bcckeler polder
Nieuwkoop, Da Haak. pettalen
Naardermeer, Grcae Meer
bij Baarlo. polderalool
Cellerrauoen
Pokier Arkenneem. Nijkcrk
Ncordelooa, graalandelool
Brandwijk. alool
Moicnuaragmaf, aloca
Oud Albiee, tlool
Schelluincn. akoot
Fverdirvfen. aloot
Noordeloo.
Nieuw Ukkerland
Gareuamburg, alool
IUidinxveld-|.'auai i l l , aloct
Itoomaar, .loot
Hei en Bocroop, aloot
Vcenendaal. Blauwe llel. in alool
Naardermeer. Grote Meer
Naardermeer. Veertig Morten
lutaen Voaecmecr en Kelelmeer. m .root
Rijneburg
Oude Leede
Pijneckcr. alool
Lcioerdorp, in huofcrwatcrgeng
Nootdorp, aloot
Pijnacker, tlool
Berkel en Radenrija. alool
Kraterdam. tloot
Alkernade. lioca
Voorrexa, aloct
leurauden. tlool
Suvcrden. leemeaaie
Naardemeer
Nieuwlcoop, De Haak. pettalen
NaanJcrmccr. Veertig Moegcn
NaarTkriTteer. Grote Meer
ZueJeinde. bldcrache Gracta
bij rumcaec
tcneerae Wee4erachouwen
Schouwen. duinen
Koudckcrk • j Rijn
Goudnaan
colder Langerak
llolierhockaa polder, Sctueauun
Abuwoude
Koudekcrk a'd Rijn
Neecnhuizcn
Great. I room, tlool
Vlieland, duinplaa m het vlak van Malgum
Hecrcndank. gem Nuenen. greppcl
Naardermeer, Grcae Meer
Naardermeer, Veemg Morten
I N I -19*2
1481 -19*2
I N I -19*2
I N I -19*2
I N I -19*2
1481 -19*2
I N I -1993
1481 -1993
1481 -1993
1481 •1993
1911 -1993
I N I -1993
coordinalen (OL-NB)
Bcrgum. Siinewej
Slijk-Ecvijk. Gal van llaten
Ooarroorne. Watcrdnebladpocl
legelen, kleipul bij de See lie Sprang
Suvclden, IceiTaiultrn
Texel. De Geul
Texel
Texel
Texel
Tonal
Taaal
062434
203-53
IB- 36*
103494
203-519
201-516
124435
114434
11(434
110431
124430
13(440
12343*
106432
136471
1(5-510
09I-4M
0H445
136471
1*1499
Rijn
120434
120436
0(3440
0(5442
100460
0(2441
130434
127-5*7
164-390
136471
IK.'I"
AIIA.SBLOK
06-54
4041
3741
5*16
2*3*
0943
09-13
0924
09-33
09-33
09-33
09-33
09-33
09-33
09-34
0943
0943
0943
3144
3144
3*23
11-21
11-24
0*33
0646
1515
1*11
04-54
09-13
09-33
0943
09-34
0924
3741
26-5*
1*53
45-31
43-26
3*5*
3*12
5*22
25-21
54-26
54-26
3*12
45-51
31-34
2551
21-23
21-23
32-13
3*33
3*23
3*44
3(43
3*43
3*21
3*35
3*42
3*54
3*54
3*45
3*37
391*
23-51
253*
21-32
30-27
37-16
37-26
3fr2*
30-36
37-16
37-17
30-2*
30-17
31-12
2*51
2551
31-34
25-5*
2551
27-13
42-25
42-34
30-3(
3*45
3*33
37-23
37-2*
31-31
37-23
3*45
04-36
51-25
2551
2551
". V.
Chara globulana
JAAR
1987
19*7
IM
1*17
19*7
IN7-I989
19*7-1989
19(8
I9H
19(1
198*
198*
IM
l(H
IM
IM
IM
IM
IM
IM
1988
IM
19*9
19(9
19*9
1989
1919
19*9
1989
1989
1989
1989
19(9
19(9
1989
1989
1989
19*9
1989
1989
19*9
19(9
1989
1989
1989
1989
1989
1989
19*9
19*9
19(9
19(9
19*9
1919
I9R9
1989
19(9
1989
19*9
19*9
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1993
1990
1990
! 44!
1990
1990
1990
19*0
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
IM
1990
IM
ma
IM
IM
IM
iisn
LOCATIE
coorduieien (OL-NB)
ATLASBLOK
Blciewijkae Zoom. Galgjc
Bkiawijkac Zoom. Galgjc
Tcdinserbrock. Voorburg
097-44*
097445
086-453
113452
110453
37-1 (
37-11
30-56
31-53
31-53
1946
31-34
3933
4543
244*
2*3*
25-5*
23-3*
37-11
37-1*
3142
3*21
31-52
3*12
31-32
3*22
31-32
45-33
11-22
11-34
4531
51-23
4531
51-36
4553
31-24
31-34
3*12
3*26
3*27
3*2*
3*32
laaigcwciue
Bode graven
Zcevant, aloct loodreohl op de Kooiweg
Nicuwluiapac plaaacn
Buren. uobelget
weg tuaacn Haider en Vught. bcrmaloot
Bkaancndaal, Weurtceiingduincn
Suvcrocn. loempuien
Naardermeer, Veertig Morten
Naardermeer, Groat Meer
Be uw. lac Zoom. Galgjc
Bleitwijktc Zoom. Galgjc
eolder Siectt. Zavanxnerdam
Ueecllaan. Nieuwerkerk ad Uaacl
OuJ Reeuwiik
Wadduixvean
Boakoop
Gouderak
Reeuwijk
Schnndel. amfikeeenpoel Akendonk
Grnuw. veenalool ten Z. van I'nehuialenilool
Alarum, aloot
Nemwkuyk. alool bij Vlijmeneven
viiver llecrenbeck, gem. Boxtc!
Vliimcn. tlool btj llaaralecg. wte!
Nuenen. ijahaan
(reciter., padoenpocl. Boxlel
Nieuw loop, bij Noorden
Ncuv.loop. W,enteral Verbal
Gouda. Veeraulblcl
Ametdc. bij McHenzadc
llei- en Bocrcnp
Everdingen. bij Zijderveld
Ouderkerk a-'d Uaacl. Krorrane Geer en Zljde
116462
150436
150407
136471
097446
097445
10*456
103442
109433
106449
105453
106444
10*431
162405
188-510
1*4-362
141-411
152-395 .
141415
l <r. MJ
154401
3*36
3*37
3*37
3*3*
Meerlterk. bij Oude Zcdcrik
Icerdam. bij Hcrogetnd
Meerkcrk. bij Lcerbrock
Schoonrewoerd, bij Zijderveld
Naardermeer, Grote Meer
Bloaxijl. Leeuwver veld
Blokzijl. Lecirwier veld
Bouhol. Grote en Kleine Wije. rVuiihoek
Brcuwijkae Zoom. Galgjc
Bleiawijkac Zoom. Galgjc
Bcrgamhacta
Gouda
Stolwijker Sitae
Nteinvpoorl
Slikkerdam. Nieaiwbopac plaaacn
Nonedeindcr poidcr, Z.wammcrdam
Slcjwijk
polder Bcrgambecte
tOoudcrak
Knmpen a/d Lek
Kinderdijk
pokier Neaee. Nieuwerkerk a/d Uaacl
Alblaaaerdam
Gouderak
Vlieland. aloot bij de Kroorpolder
Vceecm. Grata Meer
gal van Waalre. tern. Aalet-Waalrc
bcrmeteol Wilheurunakanaal. gem Ilcawcn
Ooalvooroe, vtaecnpiije. bij van Burerapad
Nuenen. ijahaan
Schijndel. tenTicaavenpoel Akrndonk
Geeldera. eealdcnpoel. Bctnel
gemeente Vught. in .loot bii mocmutlen
Waalwtjk. tlool to buitencoater van Bcauycii
Pruiecnrcck. aloot btj da lUlache Vliet
Sprang Capclie. polderalool btj Vrijhoevc
Sprang Capclie. Buiterrpolter van Bceoyen
gem Sprang Capclie. Zandaihrl
gem. V.lkenewaanJ. dnnxpul in de Boreel
Nieuweuya. alool hij Vlijrnentvcn
Rotterdam. Eacrevudcr
Naardermeer, Groat Meer btj Macrunclocn
Abcoude. Bouhol. Grote Witt
Naardermeer, Grote Meer
Naardermeer, Veertig Morgen
hi., Bergen, ilraen
len N W van Haarle
N-Z Waterletdms bij Oude Twenucweg
N / v..ie,|crJmg bij Pollenweg
Bot-hot. Croat en Kktne Wijt
Leajachcndam, Vccniijdac polder
leala.-ner.lam. Veeruijuae polder
ILeelechcndam. Veeruialac poidcr
ten / ven WBeecnear
len O. van tcelen
ten N. van llootmadc
ten Z van llootrnaoe
ten Z. van llootmadc
len N. van Ihoemade
Itooemadc. BUuw, polder
Albuuucruwm
Voexekocrp
run nihiH minrr ZiniiUa-
196-525
197-525
123473
097446
097443
113-438
108-446
109-446
II94J9
11*463
109458
114442
1134)9
106443
102434
103432
104441
105431
105443
1255*5
141410
159-379
141-390
065436
166- 388
I624QJ
154401
I464H
13I4| I
105404
130411
131412
12740*
157-367
141-411
1454)3
13647*
110-521
221417
222492
BMM
123473
0S64S7
086451
017458
0(7459
097-464
09*465
099-463
099464
099465
099-466
106431
10*470
,ir...-z.
25-3*
1*54
1*54
31-15
37-1*
37-1*
3*33
3*12
3*12
3*34
31-34
3142
3*23
3*34
3*22
3*41
3*41
3*21
3(42
3*22
04-36
5143
51-54
51-21
37-31
51-36
4533
45-53
4532
44-37
44-51
44-36
44-37
4**6
37-24
43-31
37-3*
234*
3115
2534
25-5*
19-13
2*31
2*21
2*21
31-15
3046
3046
3046
3046
30-3*
30-2*
30-31
30-3*
30-2*
30-2*
3*42
31-12
te.'.:
Chara gjobulana
JAAR
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1941
1491
1491
1*41
1441
1*41
1491
1491
1491
1441
1491
1991
1991
1991
1991
1991
199'
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
I9H
1991
1491
1441
1441
1*91
1491
1991
1991
1491
1441
1441
1491
1*41
1*91
1441
1491
1991
1941
IM
IM
144,
149;
149!
1991
ltd
1991
I*I
|"*l
I49i
1491
199]
1491
1991
199!
149!
149!
!99!
I*);
199!
1491
1*91
199!
1491
1991
'441
LOCATIE
Aarlanderveen
Aarlandcrveen
Bodegravcn, Zuidzijderpoidcr
tuaacn Natuwveen en Blokland
"..-.,rd r.r.-e colder, erect
bij de Noorden plaaeen. polderaloot
bij de Nieuwkoopee plaaacn, poedcraloot
ten 0 van Ifca^hlokland
polder Zueiiiate. Oud-Alblaa
VhcxcrBoop, Learnuadcn
Hcotmade
Warmond
nccar-ikter, Uidcrdorp
Blauwe polder. Hoogmeoe
polder Nicuwaoop
Vocraijdte poidcr. Den Haag
Aarlandcrveen
De Kruaawantng. Aarlandcrveen
tandhoven. vijver matruclicluin bceenpark
rlaarateeg, tlcxa
Meaen..loc lang. dijk
Macharon. tlool bij eendekooi ( N B l
ken W . van Hcrpcn, pea gegraveo alool
'a Hcnotcrevjaofa, alool "de brand'
bij Sterkenburg, awitaaeae Dricccracn
Ryaertburg. eeenecrac Dncbcrgcn
Breda, vijver van kaateel Bouvignc
Abcoude, Boubol. Grote Wije
bij Monnjclavndarn. ecrmalool
Naardermeer. Veertig Morten
Naardermeer. Grote Meer
Anleveen. polderllool
ten N van Zwolle. alool
Kampcretlend
len N. van Raalte
Bouhol. Grote en Kleine Wije
ten N. van Weeecnaar
De Pan. bij Waeaenaar
Zceterwoude. potderaloot
ten N. van lUzcrawuuue IV-rp
ten N . van llazerawourlc-Dorp
Heerjanadam. aleot
ten N. van llazcrawouele-Dorp
Alphen a/d Rijn. poldcraloal
Nieuw-Lekatrkcrk
len W van Ter Aar
Oud-Alblaa, eoadtraloot
ten 0 van Gouda
Sliedrechl, polderalool
Wijngaarden. p Iter Wijngaardcn
Bteekenegreaf. pokier Zuidlijde
Blcekenagraal, polder Noordzijdc
Slreefeerk
Streclacrk. bij tie Lek
B l . e n . | r u l , polder / u a i j i u e
Bleekcnagraar, pokier Lzuvombrock
Sneeleerk. pokier Straeftert
Haaatrccn
tuaacn Haaatrccht en Gouda
Blcekenegraaf, polder l^ngenbrock
Bteakrragraaf. polder Langenbroek
Succfkcrk. polder Streclacrk
Sliedrechl. polder Wijngaardcn
Heltendorp
gem. Reeuwijk
ten Z . van Nteuwerbrug
ten Z . van Naeuwcrbrug
Brarahvijk
eolder Brandwijk
Waarder. bet Wecteindc
Grora-Arnrncr, polder Lieavcld
Laag BloUand
Olloland
Otiotand. polder Lieaveal
Ha Z . van Woerdcn
Mutebrcck. polder Peuraian
Goudrieen
Gieeacnburg
Gateacnburg
Goudriaan
Noordelooa
ten Z van lloomaar
Taenhoven. polder Tterthoven
w o N. van Goeiohem
llraejhlokland
tuaacn Flcornaar en Hooghlokland
Noordelooa
Den l l . . 1
ten W . van Meerhcrk
ten W . van Mccrkerk
Hoogblokland
ten O. van Noordelooa
Mccrkerk
Arte!
ten Z van Mccrkerk
llooghtoklerd
Nieuw land
Amcaie. polder Acrrthoven
ten (J van Hoogblokland
N r i m l i r i l niklrr I rrrhmrfc
coordinalon (OL-NB)
ATLASBLOK
109461
109-462
II1453
112469
085440
114460
115461
129432
109429
10*470
0N465
093-46*
099463
099-466
115461
0*6437
109461
109462
161-3(1
143414
167425
167-423
171420
153411
148-448
14*450
113397
31-32
31-32
31-53
31-23
37-26
31-33
31-34
3*46
3*52
31-12
30-21
30-27
30-38
30-2*
31-34
3046
3132
31-32
5143
45-31
3936
45-16
45-17
45-33
39-12
;2-32
50-13
3115
25-16
25-34
255*
25-5*
2145
21-33
27-2*
31-13
3fr36
30-26
30-3*
304*
3048
37-3*
304*
3141
3*42
31-32
38-32
3*13
3*53
3*53
3*43
3*43
3*43
3*33
3*43
3*43
3*33
3*13
3*13
3*43
3*43
3*33
3*53
3*13
3*13
31-33
31-53
3*44
3*44
31-54
3*34
3(44
3*44
3*34
31-54
3*43
3*35
3*55
3*55
3*35
3*35
3*45
3*35
3*56
3*46
3*46
3*46
3*36
3*36
3*36
3*46
3*36
3*36
3*46
3*36
3*46
3*36
3*26
3(46
UJi
129495
I3647(
136475
201-507
190-512
215492
123473
0*7464
087-465
095460
09745*
097459
098426
179*4)51
102459
107433
107464
108429
110448
111427
II1429
II1430
II1432
II1434
II1435
II24X
112433
112435
112446
112447
113-432
113433
113433
114429
114447
114-448
114433
114454
113433
116434
116432
11(435
119432
119433
119435
119453
120431
120-436
121428
122429
122435
123433
124431
124-439
125429
123431
125432
125434
125436
125437
125439
126431
126435
126437
127431
127435
128-432
128-435
12*440
129-432
'"•4-433
.
Chara glotrula™
JAAR
1991
1991
1991
I M
I M
I M
1991
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
1992
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
1992
IM
rM
IM
IM
IM
IM
19*2
19*2
1992
I**:
IM
IM
IM
1*92
14*2
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
1992
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
1*92
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
LOCATIE
ooordmaien (OL-NB)
ATLASBLOK
Nieuwland. colder leerbroek
Mccrkerk, Qualenau,!
Lakcrvcld, colctcralcol
ten W . van Lccrdam
Lakcrvcld. polder Lalcrvel]
ten Z . van Lexinond
Koli.-irrT-.
leerbroek. eoUeraloot
Leerboel. colder Maldclkoop
Leerbroek. polder Mrddelkoco
ten W . van Hei- en Boeicop
ten W . van Hei- en Boeicop
lexmrrnd, eolder Lcxmond
Hei- en boeicop
polder Lexmore!
leerdam
leerdarn, eolder Uratdorp
Hei- co Boeicop
Hei- en eWxtcop. poller Ovcr-tkioop
ten N. v. Ncordavolde, kwclalcol bij de Lmgc
A eke rwoudttervaart
Oude Venen. poller 'I BU
Naaronrrnecr, Veertig Morten
Naardennccr. Grote Meer
Het Korfwater bij Petten
Oeaaarfcl
Gouwaec
Bergen
lexel. Jan Ayevoig
Bergen. Zuurverepolder
Bergen. Zuurvcnep.>klcr
Texel. D e geul
W . m e nhuizen
Kuedijk. polder Gecatmeramrwchl
tuaacn Alkmaar en Sua Pancra.
tan Z . O . van °t Zand
Texel. De Muy
ten N . W . van Otateeluie
Oudcaluia, eoUeraloot
tan N. van Schagen
Schagen. polder Schagen
.Schagen. polder Schagen
bij Oudkarapcl
Schagen. Kaagpoldcr
Lujewuxkel. Watenngekanl
Lutrrw inael, De Wecrt
gem. rteerhugowaard
ten 0 van Obdam
Oprmeer. polder de Lage Hoek
llootercaeJ, potekraicot
Aaruwoud
Zandwerveo bij Spanbrocb
tuaacn lleoawoud en De Weere
ten 0 . van lliptol>liahncr
Weeurbloaaer
gem. Werverahoot
Wervcrahoof
1 Zand, polder O T - P V
Bloemendaal. Wille V e U
Bloemendaal. MrddenvcU
Bloerrendeal. Bamaartkanaal
Zandvuort, KraanavcU
Bkemendaal. Elokarrexrg
Hecrmlode
Kztaene reruinen. Bkcmendaal
UnaaVJc.. Maiden-lie re raluin
ten W . van helloo
Bcverwija. Wi)aerbroek
Beverwijk. ZuaJbrork
rlecrnakcrk. Aaaumhurg
Haarlem, de Hurlcmmcrkade
tuaaen l iitocai en Ctczricum
tuaacn llciloo en Limmen
Limmen. LinvnerpoUer
ten W . van Alkmaar
Akenlool
tuaacn llciloo co Akeraloot
llcuoo. polder Bcckelermoer
tuaaen Hctloo en Alkmaar
cladraeverdorp. polderaroca
129434
129435
129439
130433
130-439
130440
131431
131436
131437
131438
131439
132439
132441
133439
133441
134434
134435
134439
135438
204-549
194-591
I (8-571
136471
3846
3*36
3*36
3*47
38-37
3*27
3*47
3*37
3*37
3*37
3*37
3*37
3*27
3*37
3*27
3*47
3*37
3*37
3*3*
1*13
06-23
11-12
23-3*
23-3*
1442
2517
25-27
19-22
09-33
1913
1913
0943
14-53
19-13
1923
1*33
0913
14-34
14-34
14-34
1444
1444
1*54
1444
1443
1445
1915
19-15
1913
14-5*
14-36
1916
14-36
14-16
1921
14-11
14-3*
14-33
2441
2448
2438
24-38
25-21
23-31
25-21
2511
19-32
19-32
19-52
19-52
25-32
1942
1*32
1942
1922
1*23
1933
1933
19-33
2543
1933
1933
1*33
19-33
1934
2514
1944
1924
31-14
1*34
19-24
1924
25-54
31-14
3114
31-14
23-24
23-24
25-15
la-tt
Boekel. roUeralool
Alkmaar. colder Boceclermecr
Alkmaar, eolder Bockcrcrmcer
ten Z van Alkrnaar
Drtelanzen
Wormerveer. de Engawianar
tuaacn De Bijpen Weel-Gmre)ijk
ten Z . van larxmugowaard
Uilhcorn. de Amaielhoek
tea 0 . van Draehuuen
Oterleck
Oterleel
Ameterdarn. Armteruamae boa
Amatelvecn. Bcr«cnterkeiTJoUer
l^ilhoom. poidcr de Ecrate Bedijking
Nea a'd Ajnatcl
Amaierdam. hevene-Weel. bi] de CncMunncI
Arnawrdarn. havena-Weat. bij de C o e r a u m l
Oaelzaan. het Twatac
Piirrrrrrnl ia- Vi'iat- V l i i m T i
106-532
10*319
110-561
110-520
111-520
111-551
112-526
112-521
113-519
113-537
114-570
115539
115531
115535
115532
11*532
117523
11*534
120-530
120-531
122-523
124-521
124-524
125525
125-521
12*521
12*526
12*546
135-519
13*323
13*326
112-531
095482
097484
097485
0994(9
100490
101485
1014,;
102495
10*512
107-500
107-501
107-302
IOB-489
10*505
10*510
109-509
109-517
110-507
110-510
110-513
110-314
1114(2
111-310
111-513
112-513
112-314
113-510
11*499
11*507
11*517
117473
117-510
117-517
11*516
11(479
11(474
11(473
119474
119492
i 194*3
120496
ITL VI
C h a n globular.
JAAR
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
I M
I M
I M
1992
1992
1992
1992
1992
I M
I M
I M
1992
1992
1992
.992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
19*2
1992
1992
1992
1992
1992
1992
19*2
I M
1992
1992
1992
I M
1*92
1992
1992
1992
I M
I M
I M
I M
19*2
1992
I M
I M
I M
I M
I M
1992
IM
1*42
i*4:
19*2
1992
14*2
I441
199]
19*3
_Lara_
LOCATIE
coordinelen I O L - N B I
ATl^aiBLOK
Scbermerhoro, Eilandepoldcr
Scheme; rhom
llraem. Rutlcnhurg
Uraem. polder Mijzen
Schcrrtierhorn
r^rmerland, de Wijde Warmer
Omtzaan, polder Ooetzeen
Ooaizaan. polder Purmerland
PurroerUnd. de Wijde Wormer
Uraenv polder Mijzen
Mtaacnhecmeter. cUjvcofaledef
Purmcrland. de Wijde Wormer
PurroerUnd. de Wijde Wormer
Purmerend, eolder Purmerland
Puma-rend, poidcr Purmerland
Purmerend, alool
llpendam. polderalool
llpendam. coldcrelool
tea N . van llpendam
Asrenhom
Da ( r n r , de Weewrkoggc
Oudendljk
Bccu. pokier eVecUkoog
Purmerend. de Gora
Ilperviam. bij Purmerruigvaan
."icrellingwaudc, tlool
tuaaen Zundcroorp en Ranwl-ir-p
Hei Schouw, Broekermeer
ten Z. van brock in weterland
Ovtrleek, Oleic Vennen
Kwadijk. Verloren Einde
Beet.
Oudendljk
Bcrkhoul. de Weeterkorzte
GroaOiuizcn. bet Scoot
Bccu. Kleine Koogpokler
Hobrede. polder Zecvang
tuaacn Hobrede ca Axwijk
lueecn kwadijk on Axwijk
llpendam. puller de Purmer
ruuadorp
Arneierdam. Gemeenacrai pa pokier
120-511
120-513
120-516
121-514
121-512
121499
I2I4N
I224N
122499
122-514
123-505
123-499
124-499
124-500
124-501
124-502
125497
I254N
125499
125514
125-516
126-512
126-511
126-500
126496
127488
127490
127-492
127493
127495
127-505
127-511
127-512
127-517
12*514
128-511
12*506
128-505
12*504
12(499
12*489
128-481
129476
129477
129479
129489
129494
129495
129-500
129-507
130476
130477
130478
130479
130490
130491
130494
130495
130-500
130-507
131-506
131499
131494
131490
13147*
131477
131476
132476
132492
132493
132499
133475
134469
134470
134471
,34474
134475
134-517
135471
135472
135474
135475
I3*5I(
136-475
136476
136477
136471
137471
138-315
140-515
146-477
1933
1933
19-25
1935
1935
2515
25-15
23-15
23-15
19-33
1943
2515
2513
19-55
1955
19-33
23-14
23-16
25-16
1936
192*
1934
19-36
19-36
251*
25-36
25-26
23-26
23-26
25-16
1946
1936
1936
19-26
1936
193*
1946
1946
19-54
25-16
23-3*
2546
25-56
2556
25-56
25-36
25-26
2516
1956
1946
23-37
25-57
23-57
25-57
2527
25-27
25-27
25-17
1957
1947
1947
25-17
2527
25-27
25-37
2557
25-37
2557
2527
2527
25-17
25-57
31-27
31-17
31-17
31-17
25-57
1927
31-11
31-11
31-11
2551
1921
25-51
25-51
2531
25-51
2534
1921
20-21
2*32
123473
106444
129433
130433
197432
112407
124-424
Hal i l l
31-15
3*22
3*46
3*47
4044
4443
44-13
ee.ll
Nigtcvecfai
Amaierdam. Acuveldacnc polder
Driemond. polderalool
Ranadorp, Kuiaelmeer
Broek in Weterland
Mcavucrerndam, Buiten Wecren
Purmerend, da Purmer
OoBthuizen. polder Zecvang
Nigtevcchl
ten N. van Nigtevccre
Amaierdam. Acuveldachc polder
ten Z . van Wccap
Hohralcot. Blijkmeer
H o l y , loci
Ztiadcrwoude. Ooawr Ac
Mcaeuckcndam. Vcrdcck
Volendam. Lange Weeree
Warder, pokier Zecvang
Mrddclrc, polder Zecvang
Kaiwoudc, pokier Kttwoudc
Zurdcrwoude, Builen Gotlw
Hoh/aloot
Wccap. AcUvctdechc eolder
Huaterdam. Zwaanwijck
Nigicvecht. Oude Vecht
Nederhoral den Berg, Spiegclpolder
Florraloot, I'lldarrencr Die
Zuajerwoude
polder Kaiwoudc
S l u t a . Ankeveenac plaaacn
Oud looadrcchl. alool
Het Hot. KcrrvEnhocfac plaaacn
Kortenrrrefae piaaeen. Wijde Gel
Horawrmeer
Slichu Anxeveenae plaaacn
Hoorn, llcom-80
'a grevenjand
'a Gravenland
Slichu Anxeveenae polder
Slichu Ankeveenac pokier
l l o o m . iJrecbterland
Slichu Ankeveenac colder
Holland. Ankeveenae colder
( c m . Iliberaum, Gnendkadc
Naardcnnecr. Grote Meei
Naaidcrmeer, Grote Meer
Venhtuzen. Kraarenburg
Ooaterieek. Uecclmeer
Huuxn. Ooatermeera
Vlcrwalcrlriding KcoDmarawcg
Bouhol. Grote en Kleine Wije. Pruilhoek
Gouderak. polderalool
lueecn Nieuwland en lloogUoklend
Achterdijk. pc4ucraloot
Millmgerwaard, kici-zandgat. atecn/abriek
ten Z-. van de Wagenbery, aloot
bij Wcrlteralam. aloct
lag /i-vrn.'rtcv-frr. l l n r i i l i t t
Chara globular.
JAAR
1993
1993
1*93
19*3
I M
I M
1*93
I M
I M
I M
I M
I M
IM
IM
I M
1993
Chara gloevdana var. virgau
JAAR
1(31
1*59
1*7*
11*0
1913
1*33
1*37
1*37
1*37
I M
1444
1444
194*
1446
1448
1448
1*31
1953
1*34
1*39
I4CO
19*1
IM
IM
IM
I4W
1970
1*71
1973
19751991
19751991
1973-1991
19751991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
19751991
19751991
1973-IM
1975-1991
19751991
1973-IM
19751991
197*
1*71
1*7*
197*
197*
INI-IN2
IN1-IN2
19(1-19*2
IM
19*3
IM
IM
IM
19(4
1*84
1*84
1*84
19*4
IM
1913
19*6
LOCATIE
coordinaten (OL-NB)
ATLASBLOK
Ameland, poel ten Z. van Ballumer aluifdijk
Ameland, plaa m Rooedtiinen-Zuid
Ameland, alool ten Z. van Ballumer alujtdijk
Ameland. W. en 0 . Oenlcrmccrt.rr
Oude Venen. Lylac Mar
Oude Venen. boUeneo
avaJgoed *de W l ldenbnegh* nabij kuurki
N-H [iuuveeerveei. Votchvater
Texel
Healepoel ten N . W . v u luaKhede
recent gegreven poel ten N. van Roaeum
lang. oude apoorbaan bij V'tnaarvccn
bij Vinlcveen, an aloot
bij Abcoude. alool
Volkerak Zoorrnmccr
Paduenprcl. lang. de duinen bij D e n Haag
176-607
176-oOr,
177406
1(8-608
075454
0148
0148
0148
•242
11-13
11-13
3441
1931
4943
34-17
2C-38
31-23
31-25
25-56
49-23
30-54
LOCATIE
coordinelen (OL-NBl
AriASBLOK
192-573
223459
103-510
111-558
233473
259488
124469
124-469
125476
Vecrrwouden
Bockhoral. vijver
W'.klachc -een
Uraatlac Venen
Den Boeoh, Fklvoontehroeb
0643
11-58
llazcrawoude
Tcrachclling
Harderwijk. Oaacnburg
Maanenadijk
Nnoretert. bij NarAJwkonpee plaaacn
Nreuw Looadrcchl
Maaraacveenae plaaacn
Tcrachclling
Terrjchclling. paai 7
Otalcrwijk, Voorate Cboorven
Wealbroeb. tl™«
Schjerrncrnrui".*.
St. Maartcnazcc
Schtenrrannikoog. Kepeglop
OldemerU. Ovcrijaccl
Wamcperveen
Okkmarkl. N . W . Overijatel
Nieuw Looadrcchl
Huizen. Randweg-coal
Heli Schuu loot. Venernaicn
Gielhoom. polder Grcthoom
Belt Schuuloca. bij Maaiambroekerkolk
Belt Schuuloot. bij Voteebeh
Tcrachclling. plaa in Krcxopoldera
Teracrclling. Grutjcpkek
TcracheUine, NAP-pUk
OldcrnarU. Weerriceatn. Sc-raa en Grataagnpen
Tcrrtehelling. Mala land NAM-plaaje
colder tea N. van lleeeimcra
3048
Zegvelderhroek
W i l lea bop
polder Kamerik
Wilrua Vinkevaen
bij Goer
Boubol
pokier Groot en Klein Oud-Aa
poUcr Oiikoop
ten O. van Vinkeveen
bij Abcoude
ten Z. van Breukelen
Wijde Bl.k
bij Out rLooadiecta
pokier Weetbroek
Wcalbrock. Weelbrockae Zodden
Generale colder, llazcrawoude
tea N. van Noorden
*Merdorpacbe poidcr, Berrjacrerrrael
UaMet.
NcoeexijdcrToeic.. Bodegraven
bij Gerijp
bij Boornbergum
bij h d 1 rcuarmeer
Smallingerland. Boornbcrgurner petten
TaMjcrkateradecl. bij Garijp
llaalrerland. bij Tjeukermeer
Achtkarapelen, bij Rohcl
rvtze, Peizer- en Feldermarde
Haaach. Zuak.ndigcr.ieg
Haaach. ZuatenJigcraUg
Suphoral, Ooateralag
Baarlo. Okie Meten
rltateli. Zurdemdiaer.i.1
liaaach. Zuroemdiecr.u.1
rlaene-igcn. Ooateralag
Meppel. de G a m e
Meppel. -Sluigcnberg
Meprpel. Achtnocvcnalag
Uhorai. Wute Bergen
Nijacrk. polder Arkcnheerr.
tuaaen Kclelmcer en Voaacmeer
Bodegravcn, alcca
Itcngelo, Letrne at rmcc r
r r r r l t l r m i n Winr M m
141.598
143-600
146401
115458
120448
120460
121465
122464
123473
124465
126468
126469
127477
129464
131470
134469
136464
099451
116465
092443
(a*
U,:
113436
1*11
205511
205 513
205517
205519
206-512
20*513
20*519
207-321
20*521
W-3JB
21551*
1*5510
Chara gjohulerie var. virgau
JAAR
1986
1987
1*17
IM
IM
1*8
INS
19*9
14*9
IM
1984
IM
1*90
1990
1990
1990
1990
1*90
1*90
IM
19*0
IM
1990
19*0
IM
IM
1990
1990
1990
1990
19*0
IM
IM
IM
IM
IM
19*1
1991
IM
IM
IM
IM
IM
19*2
1*92
19*2
IM
IM
IM
IM
IM
19*3
IM
IM
IM
IM
19*3
IM
IM
IM
IM
IM
19*3
19*3
1993
Chan major
JAAR
cocedinalen (OL-NB)
Hcngclo, lange apooehcan
Vlieland, duinplaa in het vtek van Malgum
127-587
Niauwkoop. De Haak
BccuKrzweag. Wine Meer
Oldcnzaal. De Lute
Zuajplaapoldrr, Gouda
tea N. van Slreelrccht
lang. weg Brcugel naar tdcrahoul. grepcel
ScrucrTTveaukoog. plaa naaal vuumabell
Meppel. alool tuaaen wegoerm en Vonetarnp
Naardermeer
Vlieland. tlool achter miliuir kamp
tcmcenic Dcrngcn
Waalwijk. Builcnpokier van Beeoyen. tlool
gem. Sprang Capclie, aloot bij lloogevoort
Nteuwkuyk. alool bij Vtijmcnevcn
Bcrxlcl. padueiaacl GeeUcrt
Holland. Aruxvecnae polder, petgaten
Tcceclina. Toeaclinirven
BameveU. hiai n,..ru. De Rtelput
Zwoik, bij WijUtrneet
ten W. van Nijverdal. aloot
bcrgcnthcim, Schabnaal
Berrjcrahcun, Schabnaal
Den luag, Vcenzijdte poUcr
lli»tirev.. DocepoUer
Ter Aar. polder Nicuwkcop
Nieuwkoop, poidcr Nieuwkoop
Nteirwkoop, polder Nieuwkoop
Zevenhoven. aloot
Nwuwtaopec plaaeen, aloot
Ixalacheralam
LVcapoldcr. Lciderdorp
polder Nreuwkcop, Ter Aar
alool bij Boeechebrock. '• Itenotcoboacb
Boxtel, gcgraven poel bij Gcelkra
Gaithoorn, poel in (rihrcen. Breoerwiade
'. Itencrgeraioach, poel bij Horzikae alraal
ten Z. van Kampen. poidcr IJrorehco
Devenicr
gem. Ha.'er»w,vaic
ten W. van Ikkendorp
tea Z . van Woerdcn
Ooij. Gricnlandeo, oud Ucigal
Eindhoven, kanaal. EirUhoven
dode arm T ledger, bij Jubbcge Sohurega
aleot langa weg bij Kanurmanabrug
ten N. van Sieggerda. aloot in de LindcvaUci
Waalwijk. Huiienpokirr van Beacrycn. aloot
Naardcn- Buaaum
tuaacn Artel en New.land
Schijndel, poel bij Alttodona. Wijboacb
Oudrnb-ch. aloot
bij Z^vczihertachen Hoek. aleot
bij Zcvenbergachen Hock, aloot
bij Pnneenheck. akol
len Z.O. van Zeveneeraachen Hack, akol
Ameland, poel ten Z. van Ballumer etuifdijk
Terachelling, NAP-ptal
Terechrllint, Badhuiaplak
Tcrachclling, Gnlljeplak
SAroombrock. bij Braamt
[hunjgermecr
poidcr Groot MiUrechl
Netkrweert. De Banen
LOCATIE
1133
1136
IMS
1*47
1*47
1*33
1*3*
I M
I M
IMS
1*71
IK2
1*16
1924
I M
voor
voor
vrSor
voor
voor
LOCATIE
1930
1930
1930
1930
1930
1930-1970
1931
1934
1934
1*34
1*37
1*37
1937
1931
I "TV"
Waaadorp. lecdutnen. vallei
Leaden
Hulet. aloot
'I Hand bij Slcaca
Muadcrbcrg
llaarlemrrermecrpnkiei bij Slcaca
Boekhoral, vijver
Texel
Texel nabij de Koog
Texel. in poelen achter Den Hcom
Manenburg, alool boven Haarlem
leimuaicn
Texel, lloomdcrvlak nabij Den Hoom
HaaBlrecht. bit Gouda, ikaen
Hose Ze/ahnvc, Wagenberg
Maiden Ikrendutn, bij Urnuiden
tuaacn Haarlem en Jiootddorp
bij Senkcnburg
bij Cothen
bij 'a Gravenzandc
Ihiu-icerraecr
Ooalvoome
Nietrafciopee plaaaen
Noorden. bij Natuwkoopee plaaacn
Ooalvoome. Quackjeawater
Texel. Binnen Mui
Vinaevecn. BotaFolacpu.
Nteuwkcropae plaaacn. .Iota
Reeuwiik. Oukoop, alool
•jrnekiin
263482
102446
113428
165-392
208-611
207-322
125585
125402
131-411
129411
142411
154401
13*475
207500
2214(7
235S0S
235306
086457
099463
110463
112463
114464
114465
11*462
086457
099463
110463
149410
134401
152-409
1(8-504
206474
ON 458
113447
119433
191430
162-313
207-554
201-545
201-542
130-411
13*477
129433
162405
inn- «i >
ATLASBI.OK
34-17
04-36
31-34
11-33
2942
3*11
3*53
51-2*
02-36
21-16
23-31
04-34
44-3*
44-37
44-3*
43-31
4533
23-38
34-33
32-3*
21-3*
2*31
2244
2244
304*
»38
31-33
3133
31-33
31-23
3134
.1046
30-3*
31-33
43-32
43-33
1*33
4343
21-32
33-1*
3041
3*13
3154
4B-53
3143
II 56
1*23
1*23
44-37
253*
4535
43-3*
44-31
104412
105409
107405
107406
176407
146401
14*601
143400
215439
19*526
121-471
1(3364
44-32
4442
014*
01-12
0132
01-51
40-3*
1*54
31-15
3*31
coordinelen (OL-NB)
ATLASBLOK
30-35
3521
2544
254*
2344
215554
11-3*
09-33
0923
0943
23-21
31-12
3*13
4443
2511
2342
32-13
3912
37-13
1*54
37-31
3133
3134
37-51
0*13
31-15
31-33
3*13
-1141
Chara major
JAAR
LOCATIE
1939
1940
1944
1944
1944
194*
1949
1950
1931
1931
1931
1951
1951
1953
1953
1954
1954
1956
195*
1937
1937
I960
I960
1961
1964
1964-1971
1964-1971
1964-1971
1964-1971
196*1971
1965
1966
1966
1967
1967
1961
1968
1961
1968
I**
1968
196*
1968
1968
1968
I4f*
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1971
1971
1972
1973
1973
1973
1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
I930-I9' , 4
1975
19751991
1975-1991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
1975-1991
19751991
19751991
19751991
I975IM
19751991
Naaa
Bouhol. Grote Wije. 2 m diep
Bouhol. K k m e W o e
Kortcerhoet. alool
Ooatvoornc. Rockanje
tea N.O. van Rntc.ee. binnen dutnrand
Tuaaen Egrnood co Bergen, duinen
Acooudc
Ooatvooroa. Rockanje, Rctxkwciboa
Petten
Schkrmonnikoog. ijahaan
Bouhol. Grote Wije bij het Kcoiboa
Oiei.oome. ondrep duinplaajc
Ooalvoorne. (gSaKajeowater
Kucgraa, N-Holland. duinelool
Ooalvoome, Rockanje
Scrucrmoreiikoog. Kapeglop
Schjcrrnonrukoot, ijahaan
Oott.oome, Watertzgreutdcrvauei, pocltjc
Ooalvoorne, bij Biol. Suuon. pcelije
bVethol. Gal van Bram dt Bruin
Bouhol
OUcrnarkl. N W . Overijatel
Walcheren, Vrouwepotkr
Nteuwkrjerpee plaaaen
Nteiiwkeopee plaaacn
Ntetrakoopec plaaacn
Neu- koopee plaaacn
N.uwkropee plaaaen
Ooatvoornc, Breodc Water
Oajatrcaiua
Bouhol. Kkine Wije
hour..I. Kkine Wije
Rockanje, in meertje ten Z . van TenclUplaa
Texel
Ooatvoornc
lerachelling. Eldorado, paai 6
TcrechcUing. Kirxeex>kkra
Teael, Binnen Muij
OUemarkt. De Wcerribhen
Bl.errenuaal. Waterkidingdumen
Ooalvoome, bij Sipkeaalag
Ooalvoorne, bij Brede Water
Bouhol
Bouhol. Kkine Wije
Tcrechellirte, bij Ooatercnd
Ooalvoorne, dumplaa
Nteuwkoop
I znvval Binnen. bij Vieuoae weg
Nieuwloop, De Haak
Ooalvoorne. bij SrpkeeaUg
rOotavoorne. bij Weeveraduen
Tcrachclling
Tcrechellinc, pea. in Kroonpokkr.
Tcrachclling. plat in Kroonpolucre
Terrtchtlling, plaa in Kruueajtdera
Ooatvoornc, achapcrnvci al dutnvalki
Araouue, Bouhol. Grote W i ,
Nieuwkoop. de Haak
Nederhorat don Berg
Brock in Waierland
Brock in Waterland
Gocrrce. MiddeUuinco
Maaraeen
Terachellira, bij Weal-lerachelling
Via: land
Texel. De Muy
bij Vuue-veen
Maaavlaktt, bij Ooatvoornc
Ooatvoornc
Ctetricvan
pokier /cveravwen. Mijdrachl
pokkr Blokland. Mijdecba
gtan. Wilna
polder Groat-Mijdrechl
polder Grea-Mijdrochl
Aande Zuwe
Aandc Zuwe
ten Z van Wllnia
btj Woerdcn
Bouhol
K-....'.
1976
1976
1979
1979
19*0
19*0
19(1
mi
coordinelen (OL-NB)
Noorden, bij Nteuwkoopee plaaacn
bij Vmleveco
bij Harmelen
bi- lUrmelan
ten W van Breubekea
ten W van Breukelen
ten 0 . van Vtnkeveeo
tea 0 . van Vmaevecn
ten 0 . ven Vmtevoen
Caearicvan
Bode graven
.laaraacn
Zevcnhoven. aloct
.SctiaerTrvjnraknog. Badweg
Gccrec
Ooalvoorne, Luckwngnoel
' » • " • "
P-Vl^po-l
123473
123473
123473
064429
116462
11*462.
115462
117462
II34S9
062435
123-473
123473
123473
133-603
I4I-SN
142400
143401
1153471
113468
115469
119465
120471
120472
121444
121465
122466
123455
123473
123474
124469
124456
124455
125465
125466
125469
126469
126-468
062434
Ir-ft'itl.
ATLASBLOK
31-34
1442
31-15
3113
3117
37-31
42-23
1921
31-15
3741
1442
02-36
31-13
37-31
37-31
14-13
37-31
02-36
02-36
37-31
37-31
31-15
31-15
1*33
4*13
31-34
31-34
31-34
31-34
3143
37-31
3741
31-15
31-15
37-31
0914
37-31
01-51
05-11
0914
1643
24-38
37-31
3741
3115
31-15
01-32
37-31
31-34
1931
3134
37-31
37-31
01-53
05-11
01-51
01-51
17-31
31-15
31-34
31-17
2526
2527
3*58
31-37
01-52
04-36
0913
31-16
37-21
37-32
1941
31-23
31-24
31-24
31-15
31-15
31-35
31-23
31-23
3143
31-15
31-15
31-23
3143
3143
31-26
31-26
31-26
31-26
31-26
1941
3133
31-37
31-24
02-36
3*38
3741
V.-a
Chara major
JAAR
1*1
1481
INI
INI
IN!
INI
INI
1911-1993
INI-1993
1911-1993
INI-1993
1982
19*2
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IW
INI
IN4
1917
I M
19*9
IM
IM
IM
14*0
I44T1
IM
1*99
1990
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
19*2
IM
1992
19*2
19*2
1992
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
19*2
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
IM
1993
IM
IM
19*3
IM
1*93
IM
1993
IM
19*3
19*3
1*93
19*3
19*3
IM
14*3
JWVbrnri
LOCATIE
ccordrnalon ( O L - N B l
AT1ASBLOK
Ooalvonrne. Mixfoecrrorctuevalki
Ooalvoorne, Watendncbladpocl
Texel
Texel
062434
062434
3741
3741
0913
09-33
9*33
0933
09-4.1
0914
0913
0*33
0943
3741
1931
1931
23-13
25-21
31-13
:4 3
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Texel
Ooatvoornc, LibeltenvaUei
Duinen ten Z. van Etmund aan Zee
Egmond aan Zee. bij de Mtdderrwcg
Ooalzaan, bij recrealtegebred bet Twitbc
Sentpoon. Duin en Knudbert, bctieiechter
llilhoorn, Vrouwenakktr
Bloenemdaal
Duinen tee Z van I: gnv-oj aan Zee
Egmond aan Zee, btj de Maldenwcg
Ooalzaan, bij rccrcalrrgcbred bet Twitbc
Sanpoon. Dum en Knaidbcrg. borrajeohter
rvtzc. Pcucr- en Eeldermadc
114-570
110-560
113-560
113-561
111-558
062434
103-512
101494
113-471
103-512
103494
flts
Ooalzaan
llpcndan,
Ixuelameer
Greree
Naaroermeer, Grote Meer
Vcenendaal, Blauwe I k l . in alool
Schcruwen
gemeenlc Weateracbouwen
Naankrmecr, Grow Meer
Bouhol, Zcvcrirrortcnpoclijt
Bloemendaal, W.terkUingduinen
clouhol, /cvenmorecneaellK
OerMvoonv. de Tankval. lang. SipkaeeUg
Overveen. Maidenduinen
Naardermeer. Grote Meer
Bouhol. Grote en Kkine Wijt
Ooalvoome. ondiepe kkiplatarn
Ooalvoorne, Pttje van Sipltea, bij Tcnellapla.
Ooalvoome. Pilje tkkatravalki
Ooatvoornc. Pile van Gelderland
Ocntvoorne. Poel in Lihellenvelki
Ocaavoorne. de Tankval, lang. Sipbeaakg
(.,erecOverA.lkee. Mernderawaal
Ooalvooma. Pwkicreael
Naardermeer, Grote Meer bij MrKainctocbt
1934
2515
2513
23-23
3*3*
253*
39-14
42-34
42-34
123474
065437
123473
064437
064436
064436
064436
064437
065437
05643
065437
Nkuwkoop
Naardermeer, Grote Meer
Bouhol, Grote en Kkine Wije. Pruilhoek
Ooalvoome, Viatntiitjc hij van Biarenpad
Zunderdofp
Brock in Weterland
Naankimocr, grote Merer
Texel
Bouhol. Grote en Kkine Wije
Texel, pat gegraven poel in de Muy
Naardermeer. Grote Meer
rclten, Het Korfwater
Julianadorp. polder I k l Kcegrae
Texel, ten 0 . van Den lloom
Schagen. Tjalkwal
lueecn Sue Pancraa en lleerhugowaard
Texel, ten N. van Lhjrunan.huizcn
Bloemendaal. Zwarte V,kj
Blcecnendaal, Bamaankanaal
Kenremcrduioen. De Wkringen
Kziaauierduincn. De Wkringen
Kenra-merduinei.. Blocrre-nda*
Urnuakn. Maiden I k rend uin
Zwancnnurg. Seraarrrwcaak
J tap. De Baanakaer.
Den tip. bet Twuhe
Purmerland, pokkrtlool
Neck, btj Purmerend
Wturgang
tuaacn Hctyalool en Brock in Weterland
Naarden, perlderalcol
Ooalvoome. bij Sipkcaalag
Bouhol. Grote er Kkine Wije, Pruilhoek
Oudcrrboach. alool
Ameland. peel ten N. van fcuped
Ameland. poel ten Z- van Ballumer atuitdijk
Ameland, nngeloot om eentekooi. bij Nee
Ameland. njvgaloot om eerakkooi. bij Nee
Ameland. peel len N van Mochdijk
Blokzijl
N-H Dudtrcecrvaai, Ccnjrak V k k
N n [Kunrcacrvael. Lage Weg
N i l IXerueacrvaat. IIP 40
N H Durnreecrvaat, Watervtek
Duuvtermecr
lang* oude >eor>rbaen bij Vinkcveen
bij Mijdrecht. m akol
Praldcnpcet. lang. de duinen bn Den llaag
Ooalvoome, bij Sipkcaalag
Tcrachclling, GnlljcpUk
Trirl IV l n n
1*31
1*31
23-13
2521
0753
123473
Of.V4.V,
255*
31-15
244*
31-15
37-31
2531
253*
31-13
37-31
37-31
37-31
37-31
37-31
37-31
3*3*
37-31
254*
31-33
253*
31-13
37-31
23-24
114-560
123473
11*371
10*532
110-546
113560
114-531
115519
119364
0974(3
0974(3
099493
049-444
100-492
102495
1104(9
119503
121495
I224N
123-502
125494
12(492
I3*47(
123473
O N -403
172-608
17*607
17*607
179607
17(407
103-512
102-511
102-512
103505
19*526
124-469
117469
075454
143-599
252*
253*
04-3)
31-15
0914
253*
1442
14-13
0933
1443
19-24
0934
244*
24-3*
24-3
24-2*
23-21
2511
2533
1934
23-13
2513
1933
2524
25 26
253*
37-31
31-13
43-3*
0147
014*
014*
014*
014*
1*34
19-31
1931
1931
1941
1*34
31-25
31-24
3*54
37-31
05-11
17*-"
Chart major
JAAR
LOCATIE
I975heden
1975-lierJer,
1975-heden
I 91Vheden
I975heden
btj Suphoral
tuaaen Rouveen en llaaacll
ten Z. van Bedhrevcdorp
ten N. van Ooalvoorne. bij IXntelhevcn
bij Maaadljb
coSrdinaten (OL-NB)
21-26
21-36
37-22
37-23
Chara vulgar.
JAAR
coordinelen (OL-NB)
1*47
larakn. alcaea
Gocrec, tuaacn Gccxkreede en Oudorp
I M
Z x e d - L o o , aloet
1130
Betbrnen
1*33
Slcaca. bij Anteterdam
I M
M o c r d i i k , de V h e l
1*67
l e a l e n . buiten de Mazcpoort
1172
Sloten. b i j Amateroam
I M
Matraecn
I M
3*3*
llaarreneiterduaneo
43-31
2143
2143
1*42
llaeratccg. r'-rat)
I M
Karnpen.
aktta
1900
1919
Krunpen.
tloten
l.imrncn.
aloot
1*2;
R o t t e r d a m , plaa o p o p g e e p o t e n
143
Z u x k r l e c k u e l ten W . v a n V o l i e n h o v c
143
Volkrihove.
19.11
Gocrec
I M
M e a n c n e d i j k b i j Llrecfal
I M
Den llaag
1431
Makkum
1939
Acreknhout.
grond
2113
21-13
tigaecn z e e e n d i j k i n t l o t e n
3*34
32-31
10-34
2511
10-23
31-33
37-58
1442
1931
4*34
25-3*
2912
30-2*
37-3*
4*24
alool
1439
A f a l u i k l i j k 1 neec kuat, U a c l m e c r z l j d e
I M
Nkuwkoop.
1434
B a r e n d r c c h t . p a t g c g r a v e n aloot
I M
Petten, duinplea
aloot
1441)
l l e c m a l e r k . dujnplaa
1442
N a u e . Zuid Bcvctend.
.loot
IM
Naarden-Buaaum.
1944
Denckamp.
1944
tuaaen K a t w i j k e n W a a a c o a a r i n h e c k j e
1444
eUrcndrecnt
1944
Wakhertn.
I M
R o t t e r d a m , plaa o n u u a n d o o r r z i g c l e e b o m
1*31
Nieuw
1*31
Ralgkanaal
1*34
A c r d l , ten N . v a n P a n r e r d e n .
1934
Koegraa.
1*54
Wtehngen
1*5*
Z u i d Beverland. Grote G K
1*3*
W i l p . G e l d e r l a n d . plaa
1*37
G c a c u i r t e Avelizygcn. Goeichern.
1*37
Ooal F kvoland.
aloct
langa d e G e k
Ameinuioen,
Beek
Oude G a l
11-2*
14-14
4043
1*13
l o o e d r c c h t . o p 2 en drcpte
Ueiptt
N.-Holland
pocltje
k w c l p l e . ten Z
v a n he I Strijk
1*37
llootmadc
1458
K a m e r i k . bij W o e r d c n ,
1*54
W i l l i n k b i j k t l u m . G a l . achelpkalkgroeve
tlool
1*59
Uafcidorp.
1959
O o a l F k v o l a n d . a a n d i j k langa
1939
plaa l u t e e n S c r e r w o k k o n K a k n b e r g
1961
Rcnkurn.
19*1
BurawnVeen. aloot
Veluwemeer
(Ov.l
k k i p u b i j Noordfaerg
Bunechoien.
I M
Zceuwe Vlaanderen.
I M
A'dtrnac W e k r k o i n g d u i n e n ,
I M
Z w a r u l u i t , tlool
alool
llooMplaat.
pocltje
bwclplaa
B r o e k l a n d . g e m . A p e l d o o r n , aloot
I M
Blokzijl.
I M
Sptjlteraiaae, t l o o l
I M
LcrjoHad, vvjvljver
I M
akol
BantevcU
I M
Naarden b i j N a . r o r . m c e r
I M
Grafhorat n e t t i n g G c r r c n u d c n .
IM
IM
Terachellira,
I M
A'dacnac W . i e r k i d i n g d u i n e n .
tlool
Gnltrepkk
V e l u w e m e e r , t e n Z . v a n FJburg
kwelplae
I M
A l k m a a r . aleot langa N I M I a n d e k a n e a l
I M
Den I k k k r ,
I M
K e a k r e o . an t l o o l range w e g ratal R l l c n c n
Balgzandkanaal
I M
S e e l e U . k w c l t a i nabij d e W i l d e e e
I M
Z e e l a n d . 'a ( r r e v e n p o k i r r
I M
Ocarvoomc
IM
Tcrachelling
ma
Zevenhuizen,
1*47
H i i v e r a u r n a c rnocra
IM
IM
Terachelluvj.
Bloemendaal.
Waterkalaveduinen
p o i d c r de R c e e k i i e r
Ooalvoome.
I M
Kaknberg
Burrachcten
I M
a*Meea*BBa
062-435
Braeek W a t e r
iacnt/orderwaerden.
I M
155-603
37-3,
1643
2746
32-13
2522
253*
41-26
27-55
1931
37-31
37-56
01-54
.ante".'
nitV
nabij O l a l . u c h e l g a t c n
I M
Naarden. bij de R i j k a w c g
I M
Wnltrawijk.
I M
Tcrvvotde, O v , uiierwaarden v e l .
giccvc ttecn/abnek
I M
E g m o n d B r n n e n . bij V k u o a c w e g
|M
Oralvcomc.
Uaacl
b i j Stpbcaalag
1*69
S c - i a e m i a a e . bij d e P a p c n d i j k
1969
T e r a c h c l l t n t , oud-baologjach
Tcrwhr!liO.
37-1*
31 I I
01-34
24- 38
b i j de R o t k
I M
.-t.,,^,1...,
-
43-23
33-16
3*56
27-21
30-3*
3145
41-27
30-3*
27-21
1643
392*
32-13
3X13
4*54
244*
21-23
33-14
1*53
37-53
2045
32-3*
253*
21-33
03-11
27-21
244*
1933
1*14
3936
4*37
37-32
Da Grotdt
I M
iaw
251443
alool
19*2
IM
AT1ASBI.OK
33-11
2344
44-31
30-37
2344
31-37
I M
I M
ATIASBI.OK
auiion
11.1.1—4 — •
7 -
Chert vulgaria
JAAR
LOCATIE
1464
IM
IM
191,
1470
1971
1*73
1973
1973
1971
1474
1974
1974
1474
1474
19751991
19751991
19751991
;775I99I
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
1973-IM
1*751441
19751491
I97VI94I
19751991
1975-1991
1973-IM
1973-IM
I97VI99I
1973-IM
19751991
1975-1991
1975-1991
I97VI99I
1973-IM
19751991
19751991
1*75-1991
1975-1991
1973-IM
1973-IM
1973-IM
19751991
I97S-I99I
19751991
1973-IM
19751991
19751991
19751991
1973-IM
1975-1991
19751991
1975-1M
1973-1991
19751991
19751991
19751991
19751991
1975-1991
1973-IM
19751991
1975-1991
19751991
19751991
19751991
1975-1991
1*75-1991
19751991
19751991
19751991
1973-IM
19751991
19751991
1973-IM
19751991
19751991
19751991
1973-IM
19751991
19751991
19751991
1973-IM
1973-IM
I97S-I99I
19751991
;?"".; v.;
Viancn
Uaeclmruakn. langa Retutccg
Ankevcen. Loodijk
Olat, laterweard van de Uaacl
Ankeveenac plaaacn. tkaenaulacl
Vcorhotriolder, atjrreoole * armcaxl
Tamhcrvcntc plaaaen
Meycndcl. gem Waatcntar. kwelplae
Rhconec Veer, aloot
Hoctsc Weard, pocltje
Ocrypolder. genteente Ubberten
IM
IM
ten N. van Maurtk
1971
1475
MijdrechJ
vcrkecrapkm Luneticn
ten N. van Mijdrcchl
bij Lxxmrrnd
lea W . van Mijdiecht
Blokzijl. alool
bii N iw-vcen
bij BloUand
pokier Bl, Haul
IM
I97S
1*73
1475
coordinelen (OL-NB)
Wintertwijk, bij atecn/abnek
WaraveU. bij Vesrakktr
Ooalvoorne, tcbapenwei in duinvalki
Capelk a'd Uaacl, bij Nieuwkerk
Ncordee Buun, gem Wilnii
k.n Z van si :rc.ig
bij Mijdrcchl
ten Z van L'ithooen
ten Z.O. van Llithoom
ten N van Mijdrcchl
Mijdrocht
tea Z . van Mijdrcchl
Nocmlac Buun. Ncrorden
poidcr Achllrcnhoven
Willige Langerak
colder Pokbroek. bij Lopik
polder Polabrock. bij Lopik
pokkr Willigc Langerak
pcrlder Lopik
len 0 . van Oudcwater
polder Groot-Mijdrecht
Snelrewaald
polder Spengcn, Kockengen
pokier Spengcn, Kockengen
polder (.rootWilraa-Vinaevecn
bij Wavervcen
Vljfnoeven, bij Trcnhrrven
ten W . van Benachnp
polder Reppijnen. I ma.t e een
polder llaanwijk. Ilarmckn
bij S'inaevccn
Ameide
134-464
083 4c.)
157-443
11*465
119469
138452
119470
130443
117468
113468
114469
115469
117468
118-468
118-470
119-471
119470
119-469
119-467
h9-464
119461
119-439
120445
120-446
121440
121444
121449
121472
122449
122463
122464
122466
122470
123441
124-447
124454
124-455
124469
123441
colder Bcnachop
bij Morafoon
lea N. van Monttoon
Reijeracop
eolder Kockengen
tea N. van de Vuurevecnec plaaaen
125445
125451
125452
125454
bij Abcoude
125476
126-451
colder Hceawijk
hij Breudijk
Vinkeveenee plaaacn. Vrnaenkade
pcrlder '/cvenhoven. Graaf
poidcr Blokland. U ate late m
polder Blokland, UeacUlein
Reiterrcop
Laag N'teuwkoop
bij Brcubekn
bij Breuktkn
bij Nreuwer Tcr-Aa
Lcernertloat
pokkr dc Rorodettnokn. eleantbrugge
Hei rrVntJtnd, (era. Abcoude
polder Zcvenhovca. Gratf
poidcr Zevenhovcn, Graaf
colder Brock. Uaacktein
Acralioven
125460
125474
126457
126472
127444
127448
127449
127454
127460
127465
127466
127467
127471
127472
127474
128444
12*445
12*449
121452
Achchoven
12*453
Ockhuizen
colder Nijcnrcik
128460
128463
12*472
128-473
12*473
128476
129443
129450
poidcr de koodenmokn, Btgunbeugge
cutfuncrrugge
elagunbrugxe
Abcoude
polder Zxvcnhnvcn
polder Ncckr-Oudland. Uaaclaleei
Achulovcn
ten Z . vtn Dc Meem
Mruraaenbroek
Proondij. breukelen
Nigtevechl
Aeuveldache polder. Nigtevechl
b j Lexmood
ten Z van Uaacltlem
btj UaacUteut
Ikicopae polder, Utrecht
Ktevtubuun. Breukelen
fiaiB-( Mgnlrii
129452
129-453
129-461
129464
129476
129-477
130-443
130446
130-449
130452
130-464
IVVJ/7
ATLASBLOK
41-26
3347
37-31
3*24
3*27
21-34
2551
2743
2551
30-27
31-37
30-35
37-36
4326
40-53
3924
31-24
31-24
31-51
31-14
3*27
31-24
1*53
31-23
31-23
31-24
31-24
31-24
31-14
31-14
31-14
31-24
31-24
31-34
31-34
3*34
3*15
3*15
3*23
3*23
3*15
31-13
3*15
31-33
31-33
31-23
31-13
3*23
3*15
31-55
3143
31-23
3*26
3*16
31-36
31-36
31-36
31-36
31-16
25-56
31-56
3146
31-16
3*26
3*16
3*16
31-56
31-36
31-26
31-26
31-26
31-16
31-16
31-16
3*26
3*16
3*16
31-56
31-36
31-36
31-36
31-16
31-1*
25-36
2536
3*16
31-36
31-36
31 56
31-36
31-36
2556
2536
3*27
3*17
3*17
31-57
31-37
3'-"7
Chart v u l g a r .
1AAR
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
1975-1991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
1973-IM
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
19751991
1973-IM
1975-1991
1975 I M
I97VI99I
19751991
I97S-I99I
19751991
19751991
1975-1991
19751991
1975-1991
1975-1991
1973-1991
1973-1991
1975199!
1975-1991
1973-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1973-IM
1973-1991
I97S-I99I
1973-IM
1975-1991
1975 I M
19751991
1975-1991
19751991
19751991
I975-I99I
19751991
19751991
1975-1991
1973-1991
19751991
19751991
I97VI99I
19751991
I97S-I99I
1973-1991
1975-1991
19751991
1975-1991
1973-IM
1973-1991
1973-1991
1973-IM
1975-1991
1973-IM
19751991
1973-IM
1973-1991
1975-1991
1975-1991
19751991
LOCATIE
cooed
Lccnen
polder Holland. Vrocland
ten N van V tee land
bocktipolder, Ovctmccr
Acuvcldacbe poidcr. Nigvrvccht
Aeuvc ejects polder. Nigic vecht
Mearaeen
Maareeen
Hcioopac poidcr. Utrecht
Uaaelalcei
lloosc Batten, Uaaclatcin
l-npikerkepel
polder Over-Oudland. Nieuwegein
: colder, Utrecht
c Lege W t i d t . Urecta
l^xmdcrvccneche plaa
Oudcnrijn, Ljuccnt
Urada
Ten O. van Tizerhoven
dc UitervueaKten, V'uren
Hei Veld, ten Z. van U r e a .
Nteuw Looedrcchi
vcrkccrtpkin lunencn. Lllreohl
len 0 . van Vianeei
ten Z. van Buratik
Hcrntwijk. Culernboeg
I k I k u l . Cukmborg
Dc Paalhoorn. Cukmborg
•en Z . van Zeiet
bij Blaru-um
bij W n l bij Duuratedc
Beam
bij Fxmnce
ten 0 van Blencum
ten 0 . van Bltncum
bij Femora
ten N van Beam
ten N . van Beam
bij Beam
ten W van Wijk bij Duurttede
ficuticremac-he Waard. Ctiicrnborg
bij Beam
bij Beam
Zuidpoldcr K V e U . Eemnea
Maatpolder, Eemnea
Maalpokkr, Eemnea
Maatpolder, Fcmnea
len 0 . van Soeal
ten 0 . van Beam
Mo 0 . van B a i m
ten 0 . van Beam
Spekenhu/i, Bikkcnpokkr
Spelenhurg. Blkaerecoidcr
Eemdiik. Maalpolder
gem. Eemnea. bij Maalpolder
tuaaen Beam en Hoogland
Beam, polder Dc Hear
.Snakenhurg. Bikkerapokkr
Spakrntrurg. Bikkerapokkr
EenaJija. Maalpolder
tuaacn Hoogland an Beam
tuaacn Hoogland en Beam
Beam, polder De Hear
-Spakennurg. Bikkcrapolder
Spakenhurg. BikaeracoUer
lueecn Spa amour g Co Ecmdijk
gem. Eemnea. Bikkerapokkr
Beam, polder De Hear
Spakcncori. pokkr De Hear
aUevKreten, eolder Dc K m r j e !
Zevcnregzacn. poidcr Dc Hear
ButawTwaaa. polder De lleer
Bunachotcn. Dc Kronbel
Btaschcten. Ocratercolder
Burrachracn, Oceecrpokkr
Burrechracn, coaterpolder
Maararcrgen, polderaloot
leuaden-ZuaJ
ten (J van Maarabcraco
gain Amenaigui
130468
130470
130472
130473
130-477
IJI477
131461
131460
111432
131449
111446
111444
132446
132432
112457
132468
133454
I3J456
115464
136446
136430
136-46*
137451
139445
140451
141442
143443 .
141444 .
145452
146-475
147-443
147470
147474
147475
148-475
148474
14(472
148471
148470
148442
148441
149467
149469
149472
149474
149475
149476
130463
150469
130470
130471
130472
IS0473
130474
130475
151468
131470
151471
151472
151475
152468
152469
152470
152471
132472
132474
152475
151469
IS5470
I5J47I
154469
134470
134-471
134472
155471
155-472
156452
136-439
139451
160451
162441
164450
170440
214-341
23434}
203-507
129476
122449
156-452
130477
129477
132446
128475
125431
132446
111446
131477
111449
126451
DM
197*
197*
1*7*
1*76
1*76
knwnmkhuizcn
Rhenen. bii Grebb-alu*
Bcikn. aloca
Weaicftork. wmlcnctapskadincicn
luMen Zwolk «9i Haaach
txi Sigiaevecnt
SnrlKwurd
b.i Mavinbcr-pen
lea N. van NiiKvc^in
unN
1*7*
1*7*
1*7*
1*7*
1*7*
1*7*
1*7*
1*7*
, I,.',
V8B SI(*CVC<1II
ten W , van Nieu*«f«in
S ) Ahtxute
bij Mcmfcnrt
Km W van Nsci-m«r*in
luaacn Viavvn en UMcUicm
Vtuvvklac-ht Pokkr. Wccap
bij UMcUlem
pokkr Heca-ftijk
J 2 4 U
(OL-NBI
ATLASBLOK
31-27
11-17
11-17
11-17
23-37
23-37
11-17
31-37
11-37
38-17
38-17
38-27
38-17
11-57
1147
11-27
31-57
1147
31-38
38-1*
31-51
3l-2(
3i-sa
IS-18
32-51
3931
1921
J92I
15-32
26-32
1922
32-12
32-12
26-32
26-52
32-12
12-12
32-12
32-12
3922
1*22
32-22
12-22
32-12
32-12
26-52
26-52
32-23
12-11
32-13
12-11
12-11
32-11
12-13
26-53
•'.' 21
32-13
12-11
32-13
26-33
32-23
32-23
32-11
12-11
32-11
12.11
26-11
32-23
32-11
32-11
32-23
12-11
32-11
12-13
12-14
12-14
32-34
3244
32-54
12-33
3923
12-33
39-27
17-D
17-23
2143
2536
38-15
32-54
2557
2536
3*1-17
2556
31-36
31-17
18-17
23-57
31-17
31-36
I ' *o
Chara v u l g a r .
JAAJI
1976
1*76
1976
1977
IV77
1*77
1977
I9TJ
1*77
itn
1977
1977
19"
!977
1977
19,11
197*
197*
1*79
1*79
1*79
1979
1*79
1979
1*79
1*7*
1*79
1979
1979
1*7*
1979
1979
1*79
I9S0
19(0
19*0
19*0
1940
19*0
1980
19*0
1980
19*0
19)0
1980
1*80
19*0
1910
19*0
19*0
19(0
19(0
I9»
I9S0
19*0
19*0
19411
1981
1981
1981
1*1
1981
19*1
1981
19*1
1981
19*1
1981
19(1
1911
1*81
19*1
1*11
1*11
1*11
INI
19*1
19*1
19*1
1981-1982
1981-1982
1981-1982
1*81-1993
1981-1993
1981-1993
1981-1993
1981-1993
1981-1993
1982
1982
19(2
1982
1982
19(2
1982
1982
1982
J9aC_
LOCATIE
concdinaten (OL-NBI
AT1.ASBI.OK
bij Actahoven
llceherpokkr, Overmccr
Vijfecxrcnlanden btj I k , en Boeicop
colder dr Bccmd, rcuitccnte Noordelooa
polder Ncordzijde. Noordelooa
Hoornaar
OotpnUcr. Grocnlandcn. Itchelgtl
langerak. t k o l
Hoogblokland. i k o t
Bkiewijk Bcra.-hcrv.ci. akol
Hoog BloUand. tceneceac Noordelooa
Ooalvoorne
Alphcn a'd Rijn, polderalool
polder Langerak
Groat Ammer
Natuwerkerk a d Uaacl. t k o l
Koudckcrk I'd Rijn. aloe"
Nodcrhorti den Berg, tloot
Anxeveen, Holland* eolder
Zervcnhovcn
Lcjonctid, tlool
Ter Aar. t k o l
l e u n u a k n . alool
Alphcn a/d Rijn. a k o l
Woubrugge, tlool
Dirktland, t k o l
Nccadbrp. alool
Moordrechl. akot
Waaacnaarac polder, Rijrauuerweaxk
Oude I cede
Natvw-.Slrijcn
Zoete rmecr
Noordwijlairhout, tlool
enelweg A l l Z w o l k Meppel, bij ttnkauiion
tuaaen Dodewaard en Opheuadcn, bij viaduct
Beck II ohcrgenl, langa Rijkaweg 53
Ooypobkr, pormpwerk Waal
Viancn. autoweg A27, bij tjnpeel 150
Bergharen. recreeticplaa de ( m e r e F k u v c k n
Horaacn. kkvcrblad oprit Rijkaweg 73
Delfland. bij weg Maa.land Vlaardingen
Vlaardingen. bij dc Bmckpokkr
Dcinand. bij Kelhel
l l . n r e k r r l k M e e m , led N. van A I 2
llarmcko. paralklwcg a n Z. van A I 2
VcUhuizcn. paralklweg ten Z. van A I 2
Noorden. bij N k u w k o o p . M o k n w e g
Berthtren-Wutaaen. bij knuring RW73
Sctikmionrukoot, 8adweg
DnHnan
Oud Bcycrbnd. I loot
Noordwijk. tlool
Berkel en rodenrijt. aloot
Bcrahuizcn, akol
Hilkgctrt, alool
Strijen, akot
Den Hoora f/.-lli
Bcrtacheneock, akol
Wateringen. a k o t
Tuaaen Drekwaard en Opheuadcn, bij viaducl
Horaacn, klavcrburd april Riikawcg 73
I angx de weg van ZwtrvKiat naar Z w o l k
Tuaacn heurungen en Ewijk. v. rleematrawcg
Dokkum
Ooalvoome. Ijdalengpnel
Ooalvoome, Paddepocl
Ooalvoome, Vogelpccl
Vianen. lang. A 2 7 c a Atlcnruc kade iual
Bcmmcl. vlak bij drieeprong
Mtaaland. ten W van dc Bmckpokkr
128452
130471
31-3*
31-17
38VS7
1*46
M-33
3*43
4043
38-35
3846
37-17
3*46
17-32
11-32
38-13
18-14
3*-2l
30-38
31-17
2538
31-34
34-37
.11-22
11-12
31-11
31-22
43-22
30-3*
38-11
31-22
37-1*
43-2*
30-57
24-3*
21-27
19-17
40-33
4043
18-28
J9 5H
3947
37-34
37-33
37-3*
314*
31-34
11-34
11-34
3*4*
02-16
08-24
37-24
30-17
37-27
304*
2*31
43-27
17-15
17-27
37-14
39-17
3947
Texel
Ttael
Teael
Tegatl
T.a.1
Texel
Teael
Texel
Texel
Texel
Maaeland. .loot
ten O. van llohucrd
bij Bcrgum
bij Augutlinuaga
Texel
Texel
Toel
Texel
Texel
Texel
Ooalvoome. Mug£ervjcchievalki
Weg luaacn Monnickeralam en llpendam
Bcumngen. langa dc dijk
Vltetberg bij "a-Hecr AcMtcrkt
. am huikn Ycraeke. netting Ooatdijk
OverfUUree. langa N i l , ten O van e-huuen
Coevonkn. Siieltjeakanaal bij llutknhcugk
Bockel. Bcekckr polder
Zaamtlag
'<'' 'imnr
127432
124436
123432
191431
12143*
125431
124-438
116437
100442
099-461
115467
130-418
107466
107471
112460
106466
063416
087451
103446
107468
OK*. 4 4 1
097415
092451
096-476
172416
175428
170-431
128453
I7S4X
(187-442
090-470
095444
097455
099477
094419
082445
093443
079448
172436
170431
062414
062414
062414
116-568
110-560
112-560
115560
113-561
116-560
110-558
111-558
111-557
112-557
079-442
062-434
248 521
4041
06-24
3741
3741
1741
38-2*
4043
17-13
0924
09-11
0911
0911
09-11
0914
094}
0943
0943
0943
37-24
06-11
06-54
0646
04-54
09-14
09-33
0943
09-34
0924
1741
23-16
4041
48-37
4911
4534
22-16
4551
34-17
"*•'••
Chara vulgaria
JAAR
LOCATIE
1982
1983
1982
1982
19(2
1982
1982
19*2
19(2
19(2
19(2
1982
19*2
1982
1912
19*2
1983
19(3
1983
1983
1984
19(4
19(4
19(4
19(4
19*4
19(4
1984
1984
1984
19(4
19(4
1984
1984
1984
AT1.ASBLOK
54-26
bij Wee4dorpe
bij Axel
34-36
54-37
5443
btj Zelzalc
bij Zcbcate
bij Kruiaelraat
bij Zaamelag
bij rnilippinc
Terachclling, Grihjcplab
Vlteibcrg bij V l k c r Abukcrac
Ccetrceden, Siclic.tajw.1 bij Huuoheugle
Waddinxveen. aket
Ho O. van llaaeell, t k o l
ten O van rraaaell. aloot
Haaaeli. ZuefcindigenUg
Haaacll. Zuakindigcnlag
ctaeansl. Ocaatrtkg
Beano, OoalcraUg
Haaacll. bij Slreukcl
llaaeell. Nadcnterlanden
Haaacll. 'uedcindigcrvkg
Haaacll. Ktevitaneel
gem icnemurden. Celkmurden
Haaacll. Holtcnerbrock
Haaacll. Zurdeindigeralag
llaaeell, Zuakindigeralag
19*4
1984
1*4
1914
19(4
19(4
19(4
1944
1984
19(4
19(4
1914
19*4
19*4
1984
1914
19(4
1984
19(5
19*3
1913
1913
1913
1913
1913
1983
19*3
1983
1983
19*5
19*3
19*5
19*3
19(3
19(3
1983
19(3
19*5
19(3
1986
1986
1986
1986
19*6
19(6
19(6
19*6
19*6
19*6
19(6
19*6
19(6
19*6
19(6
19(6
1986
19(6
19(6
19(6
19(6
19(6
19*6
19(6
19*6
IW,
coordinelen (OL-NB)
Shiiakil. bij kanaal
Terneuzen, bij IJre-wcgrn
Wcatdorpe. bij kanaal
/iudooepe
Axel
Set van (jeta
Sat van Gent
Axel, bij Rode Slue en Ovcralag
bij Siuukil
Rouvccn. Vccratooulanden
Staphorat. Zutdeinditer.lag
llemingcn, poldenlooi
Rouveen. Zuateindigcralag
Stephorat, Ooateralag
Rouvccn. Zuatemdigcnlag
Meppel. AchrdvjcveneUg
Meppel. Slingcetberg
Meppel, Aehlnoeireoakg
Meppel, Slingenberg
Zwartlluia, CelkmuaJen
Mccrkerk
Kodicrem. plaaje
GocckKeck, kieinc gegraven plaa
Mcerberk. aloot
poidcr Ticnrroven. temeente Arneide
polder Arbcnhoem. exniouac Nijbcrb
Kodicrem, aloot
Hulkeetein. M cord recta
Beiten. tkol
Ueaeimuaien
tea Z . O . van Kunpeo
Zalk, ckrendrenhoeve
Kampen. btj dc Uaacl
Kampen. De Pijpcr
tuaacn Ketclmrecr en Vcraaernecr
(ierernuaien, Binnenpokkr
ckrfjluizcn, btj Haltem
Wee4cnholte
WeatenhnlK
Averlo, bij Dcvcnkr
ten W. van Rtalte
ten W van Rtalte
ten W . van Raeltc
tea N. van ka.lv
Pijnacker, aloot
Noeadorp. trOta
Litec. aloct
Knenmeruc, alool
Pijnacker. tloca
Karnpereiland. bij Kewbnecr
Stm Okkbrock. Kamecrvecn
gem Oldtbrcck. KtgrtKrvccn
Wilaum. Hei Onderdijka
ten Z . O . van Itarnpcn
De Zandc. Zwanepol
De Zande
De Zande
De Hank, bij De Zande
Laag Zalk, geen. Hallcm
polder Hallcm. gem. Hatrem
Hoog Zalk. gem HctKrn
Zalk
Karnperveen. #!Aedcmde
Kampcrvccn
Kampcrvecr, llogcweg
rkaenperveen. i k l Oencn
Kampen. Dc Blazcrakoik
Kamecrvecn
Karnperveen
Karnperveen. be Roakam
Kampen. Zwarundijk
pern Oidebrcet. I k Ikuveli
Kampen, polder Dronuen
Kampen, polder Dronthen
k.~— -..v. n
,—
34-26
34-36
34-37
34-17
3443
3446
5447
34-26
3446
3447
34-17
34-23
145600
248-521
101451
205511
205512
205513
205-514
205517
205519
204-510
204-512
204-513
205513
200-515
206-511
206-512
206-513
206-515
206-519
206-520
207-512
207-517
208-513
2t* 520
208-521
209520
209521
200-516
126436
131411
013424
129437
123439
131432
104445
228-542
191-308
192-505
196-504
189509
1(8-510
185-510
199517
205496
198-501
198-504
211479
211487
211488
212487
216491
0*6449
08*451
098472
185512
192-502
192-503
192-504
192-505
193-301
195502
195503
194-502
195301
196-301
196-502
196-503
191-500
191502
191-503
191-504
191-305
190-502
190- 503
190-504
190-505
1(9503
119-506
1(8-504
Inn VI"
01-51
48-37
22-16
31-51
21-36
21-36
21 16
2116
21-24
21-26
21-13
21-33
31-33
21-33
21-23
21-36
21-36
21-36
21-26
21-26
21-16
21-36
21-26
21-36
21-16
21-16
21-16
21-16
21-23
18-36
3847
43-17
38-36
3*-33
32-15
3*47
38-11
17-22
2143
2143
21-54
2142
21-12
21-12
21-24
27-15
21-54
21-34
27-57
27-17
27-37
27-37
27-2*
37-1*
30-3*
30-11
1951
17-16
21-32
21-51
21-33
21-33
2143
21-53
21-33
21-51
21-53
21-34
21-54
21-34
21-34
21-33
21-53
21-53
21-33
2143
21-53
21-53
21-53
2143
21-52
2142
21-52
''-4-
Chart v u l g a r .
JAAR
1986
19*6
1986
1986
1986
19*6
1986
1986
19*6
19*6
1986
19*6
1986
1986
19*6
19(6
19*6
19*6
19*6
19*6
l**4
19(6
19*6
I9S6
1986
19*6
l*M
19*6
19*4
19*6
19**
19*6
19*6
19*6
mt
19*6
19*6
19*6
I9M
19*6
19*6
19*6
19*6
1*87
1*17
1*17
1*17
1*17
1*17
1*17
19*7
19*7
1*17
1*17
l**7
1*17
l»*7
1*17
1*17
1*17
l**7
1*17
19*7
1*17
19(7
1*17
1*17
1*17
1*17
1*17
1*47
1*87
1*17
1*17
l**7
1*17
1*17
1*87
1*17
1*17
1*17
1*17
1*87
1*17
1*17
1*17
I M
1988
1*8*
19(8
19*8
19*1
1988
19(8
I'att
LOCATIE
coordinelen ( O L - N B )
ATLASBLOK
ten W . van karnpen
Karnpen. Ikv.mec Slum
Kampen. polder llnroihen
ttraaen Viaat nai r en Kelelmccr
Kampereiland. Kaltenwaard
Karnpen. Katcloezonaluia
ten W. van Karnpen
Kampen. /xvenrauzen
Ktcnpcn. De Zandjea
Z w o l k , Hunt D e o D o o m
lea 0 . van Holteo
llaaeell. Hollencrbcork
1(8-307
187-304
187-505
185-510
185511
186-507
1(7-506
1(7-307
1(7-510
205507
205509
205510
204-509
201-510
206-505
206-507
206-508
206-509
206-510
207-503
207-506
207-507
207-508
207-509
207-510
208-509
200-511
082441
2142
21-32
2142
21-32
21-32
2142
2142
2142
21-32
214*
214*
Heaaa
Haaacll. polder Maaienbruek
Berkum
Hacraterbrocb. bij Z w o l k
Genrerbroek. ten N. van Z w o l k
G e m r b r o c k . tea N . van Z w o l k
Hollcncrbrock. btj llaaeell
Berkum
Berkum. zziidclijbt Wcilanden
1 lacraterbrrek. bij Zwolk
Generbrock. ten N. van Z w o l k
Gennerbrock. tea N . van i w o l k
LJchtmit. D e Kuilcn
Veenerounpen, hij Z w o l k
I la.ee li MeroelliaUg
akot ut llolterboektc en zcaaevecnae polder
bij Reneeae
Negcrtrwuzen
Zoute veen
polder Strj-pc. Rockanje
Goudriaan
Slcrmpwi,k
Binncnpokkr. Maaaaluta
llcrndadijktc poidcr, leiderdorp
Zoute veen
Vianen
Maaaalu.
Aalkeclbuileiipokki, Vlaaiduigen
polder Bert. Zuidland
Schouwen Duiveniand. drinkpul
Maaaalu.
IxxTTtond
polder Gecrvlret. Gccrvliet
Holkrbockec polder, Sctucdam
Texel. alool lange dc Muy
aloot langa pad bij de Hooizlcetktc molen
Texel. akot lang. de Muy
Bcekamp. Wolbeockanpad
Kaenpereiland. D c Siikeen
Kampereiland, Eaeenhof
Kamrcre.lard. D c Heultjee
Karnpereiland
Kampereiland. Hooge Each
Kampereiland, Noorddiep
Karnccreilaod
Karnpereiland. Crafnorel
Kampereiland. Zixkkrwelk
K t n ^ r a t t a n d , Groota WtnJen
Kampereiland. Stikatnpoidcr
Kampereiland, K amhoreie I
Karnpereiland, Genxendrcp
Kampereiland, ganzende-p
Karnpereiland, Mandreewaard
rUmpcteiland, Het Builrruand
Kampcrieedijk
Karnrcrrccdijk, polder de Pkper
ten W . van Getearejiden
Kamcerzccdijk
Karnpcrzcediik. Ooatermaat
Karnpcrzeedijk. polder de Parper
Kempe raced, ik, Afached
Kanxerzccdi|k, Ooatermaat
Crereunuiden, Vcnrrktc
(renemuideo. De T o p
Gcrvmuiden. Zwarte Water
Karrrpereiland. I k l Rata
Kuopereiland. pokkr RechterueU
Z w a r u l u . . Cellenauden
fjencrnutden, Banaheker Binncnpokkr
Raalk, Frarw-tacAjahot
Volknhove. Kadoekrmeer
Nteuwe pokkr, Znetermecr
BunacToten. Rikbcrapokler. .loot
Zuwlplaapokkr. Gouda
N k u w e poidcr, Zcewrmccr
IhunrVaekreroUcr. Slompwijk
tea N. van Roetevccn
Burcn. tichelgat
lloulen. k k i a k o l
Vlkland. Mecuwenduinen
Maatenhroek. gem Haaacll
polder MiddelbloL. Gouderak
poidcr Neder SIingeland. Iloornaar
MidokDlanvji. bermtlool
Zurdplaapolkr, 7evcnhuizcn
ten W' van Wadduuvccn
pokier net Oudeland van Slnjen, Strijen
rillnnrtrl
082442
082440
065-41}
120415
092456
079416
099461
081441
113445
078436
080-416
079428
079435
130442
07(430
083-441
116-571
163-189
116-571
206483
188-513
1(8-512
1(8-511
1(9512
1(9-511
1(9510
190-513
191-511
191-513
192-511
192-514
193-511
193-312
194-512
194-513
194514
195512
195-513
195514
196-512
196-513
196-314
197-312
197-513
197-514
197-516
198-516
187-511
1(7-512
200-316
198-317
215491
192-520
090-454
102446
090-453
089456
088-453
150416
140-450
198-509
107445
121-432
075417
100446
103-448
095419
m'. -'"I
'
-
31-3*
2143
21-33
2144
214*
214*
214*
21-34
214*
2146
214*
214*
214*
21-3*
2146
21-33
37-23
43-23
17-35
37-23
3743
38-35
3047
37-34
30-38
37-23
34V-I7
37-34
17-33
37-34
37-34
H-27
1744
17-23
09-14
31-33
0914
274*
21-32
21-32
21-32
21-33
21-32
21-32
2111
21-33
21-33
21-33
21-31
21-31
21-13
21-33
21-13
21-33
21-34
21-34
21-34
21-34
21-34
21-34
21-34
21-34
21-34
21-54
21-24
21-32
21-33
21-23
21-24
27-2*
21-13
3*-57
33-13
38-11
30-57
304*
10-56
1911
32-51
04-36
2144
3*-l2
1*43
43-24
38-11
3*11
43-28
eilS-
Chara vulgaria
JAAR
1988
1988
1988
19*9
1989
1989
19(9
19*9
19*9
1989
19(9
1919
1989
1989
1989
1989
19(9
1989
1989
19*9
19*9
1919
1989
19*9
19*9
1989
1989
1919
1989
19*9
1989
1989
19*9
1989
1989
19*9
19(9
19(9
19(9
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
i~-o
1*90
19*0
1990
1990
1990
1910
KM
1990
1*9*
. fi,
LOCATIE
coocdineko (OL-NB)
ATLASBLOK
Zualplaapoldcr. Gouda
-older bet Oudcltnd van Stnjen. Sinjen
Zuaiplaepokki. Zcvcnhuitcn
RkUcrbtrk
Zuedpleapokkr. Weddinxvccn
Schtermonnikoog. BcrkenpLee
Bunachoten, BiruaeracroeJer
Naarckrmeer
Nieuwkoop. bij Zcvcnhoven
Nieuwkoop, bij Koncraar
103-447
096419
102446
1014.10
104-448
207411
K-ll
45 3
3911
1*41
38-11
Nkuwkoop. bij Noorden
Nkuwkoop
Bunechoten. Langa Nicolaaaweg
Iki- en Boeicop
Vienen
12-11
3*27
Mccrkerk. pokkr LakervcU
Leerdam. bij Honecmd
Mecrkerl bij Leerbeoek
Lzverdam
Hei- en Boeicop, bij Overboctcup
Kaefielaari
Kantjen. btj llocreubtuek
Kampen. polder Maatenbrock
Vollenilovc, Ireuwicrvekl
Vc4lrmhove
Brokzijl. Lecigj>iervcld
Blokzijl, locuwiervcU
btokzijl. leeuwtervekl
Duimgermcer
Bolkmaal
luaacn Rijaaen en Enter
Enter
Enter
ten N . van Enter
Enter. Kenclearahock
Inter
gem Ambt I k k k n
gem. Ambt Dclden
tuaacn Enter on Ahnclo
Ikldenerbrcek
Uaaclrmuden, Lammetjeaakg
ten N.O. van Schoonlo, IJrcnthc. aloot
Lakcrvcld, vcrentlcot
Vianen. bermaloot van Lckbrug
Ooalvoorne, Paddenpoel langa Sipkcaalag
Waahvtjk, akot in Buiienpokkr v. ckeoyen
tern. Ol uiaia ten
gem. Sprang Ctpelk, poldcralnoi
Goor, akol langa Siolacrnervlerwee
gem.Sprang Ctpelk. pea gegreven aloot
Bergen, tlool to de Slu.pokkr
Bergen, tloca aan het Zakedijkjc
luaacn Z w o l k on Dalfacn
Mattel Z w o l k an Del'een
ten Z.O. van Zwolk
Rtalte
Rtalte
Rtalte, bij M.rtcnrccm
ten Z. van Zwolk bij Windcehetm
i uaaeo Rathe en Wijnc
tuaaen Z w o l k en llaaeell
Haaacll. Zxiidcindigcralag
Dal (ten. ru-chtereneohc VcU
De Zande. Dc Hank
Raalte, de lleelkamp
Fkrxen
Ootlerbroekac waterkUing
Ooaterbroekac waterkrdmg, zijloop
Den Haag
Den Haag. Vceeiiijdta pokkr
Den Haag. Vceeuijdee poidcr
Dan Haag, O u t Clingcralee!
Den Haag. Vecnzijdae colder
Ocrraigeealer kanaal
Oegalgccel
St.arrrhcim. Kagcrplaaacn
II . . : - - « Doeracoldet
Roelofaarcndvcca, Rijpwetenng
Rcelotaerendveen. Vceetkrpoldcr
RocMaanmdvecn. Nieuwe Wctehng
Wnuhrugge
Hcoemede. Wijde Aa
Woubrugge
Wcrubruggc
Woubrugge
Rclotaaiend-en. Oude Wetering
Rijrataterwoude
leenuaJen
leeraikkn
Ter Aa,
Blkfcrdam
Vnceckoop
Aarlandcrveen
Aarlandcrveen. polder Nreuwkcop
Aartarefcrvrean. polder Nteuwkoop
Zuaktrxk
Nrcuwvecn
Nreuwioop. polder N.uwkocrp
r - - V ' ' ' ^ • ~ . -T-
02-16
32-11
23-38
31-23
31-23
31-24
31-13
195505
199507
195524
194-511
195525
195526
196-515
196-526
197-525
234-4*0
236471
236479
236-4*0
237478
237479
239476
239477
239481
240479
195510
244-548
129439
114445
064-437
111412
114414
110412
128412
110-519
110-520
2IW- m
209501
208499
215490
218489
2194(9
206-496
210490
203-507
206-512
215500
194-503
2134*7
206-494
219490
2194*9
0*5456
0(5457
086-4'086-458
0874M
092467
093466
096469
099463
100-468
101466
101469
102464
102-465
103463
103-463
104464
105469
106461
106470
107470
109463
109-468
109469
109470
110461
110-462
110463
111460
111468
112-463
1Taw.
3*28
3816
3*-37
3*-17
18- J*
18-38
3*47
2144
2144
21-14
21-11
14-34
16-34
16-34
16-34
16-34
2843
28-54
28-54
2*44
2*54
28-54
28-54
28-54
2*44
2*55
21-34
17-15
38-16
34V-I7
37-31
44-37
4433
4*16
3*14
4*36
1923
1913
21-36
21-56
27-1*
27-2*
27-38
27-18
27-16
27-27
2143
21-16
21-38
21-53
2717
27 26
27-28
27-38
3046
3046
1046
3046
1046
30-27
30-27
30-2*
30-]*
31-21
31-21
11-21
31-11
31-21
31-31
31-21
11-11
31-22
11-22
11-12
1112
11-32
11-22
11-22
11-12
1111
11-11
1111
31-33
11-23
11-11
ll-i.*
C h a n vulgar.
JAAR
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
llrtl
LOCATIE
coordineten ( O L - N B I
ATLASBLOK
Zevenhcrven
Blokland
Natuwkoop. pokkr Nteuwkoop
112465
112469
113464
113-465
114463
114464
114465
084441
114466
11*467
116464
103463
100468
114467
085456
109470
110461
113464
109469
109463
105-469
104464
110462
112464
127473
128-468
015177
161-381
167411
160-421
153-411
I554I0
I464S0
31-23
31-23
31-33
31-23
11-11
11-33
11-23
17-23
11-23
11-23
11-34
31-31
11-21
11-23
104*
1112
11-13
11-33
31-23
31-33
11-23
3111
31-11
11-13
111*
..-3*
7cuenhcrven
NcordcindcrpLae. Nkuwkoop
pokkr Nkuwkoop
/cvcnra-vcn
Hoie-rhnekac pokkr, iLoot
/evenn.-ven. poidcr Zcvvnhoveo
Zevereiovcn, colder Zcvenhovcn
polder Vrcarageeat. Alphcn e>d Rijn
Nkuwc Weterint, Raelotarcndavecn
polder Zevcnhovcn
Den Haag, Manahoevc
Vneackoopac poidcr, leunualen
Aaflarakrvccn
polder Nieuwaoop
Bikkrdam
Korte raerat poidcr, Ter Aar
Geeatpolder. Rrxlofarcndevccn
Woubrugge
polder Nkuwkoop
pokkr Nieuwkoop, bij Hoop ca Vreee
heambruggc. vccntlool
Nkuwcraluia. gem Abooude, aloot
Zeeuwa-Vleandcren. akol langa zeedijk
Eindhoven, vijver inetructarluin hoempark
Mcgen. tkot langa dijk
ten Z. van Lith. pat gegraven akot
'a Ikrtogcnhirach. aloot "dc Brand*
Zuidwilkmavaan btj Bcrlicum. elota
kvaenburg, gem. Drtebergcn
Amaierdam. Amatelpari
tuaacn Zwolk en llaaacll
Haaacll. poidcr Maaknbrock
IWrcnbrcck
polkr Maetenbrock. Kampen
Wealenholte. polder Maatenbrock
Z w o l k . bij Berkum
Wealenholte
Wealenholte. Sladahagcn
Z w o l k , polder Maalenbrrei
Z w o l k , polder Maaknhr.ck
Wealenholte. pokkr Maatertbrock
Z w o l k , Surdehagen
Kampen. polder Dronlhen
Kampereiland
gem. Dairaen
luaacn Ikino on Kaalw
Broc bland
llaaeell. I k Ruilen
Vnctevcen. Ikxelae 1 Iter
Heeecll Mtroclliakg
Zalk. Laag Zalk
Ulkk
Roarnte Duin. Hock van HoUand
kaaphooiipokkr bij Watati.ar. alool
polderalool ten Z. van Lctderdorp
MaSdclhamia. Mcnhccrac pokkr
(•udenhtaen
Maaeahua
Matte lute
Maaaaluia, Commandcurapolder
DsUsi
ZuaJ-lkijerland
Zuai Beijerland. Hileenae Kade
rlcogvliet
Hoogvlkl, Land van Poortugaal
tea N.W. ran Klattwal
llciiicra.-nj
Buitenland van kh.«.ai
Lcidcrdorp. Barrc polder
Zwijratiecbt
llazcrawoude- Dorp
FUierawoude, polder Wcetgccr
gem. Stnjen. Mtnapoldcr
Waddmxveca. polder Achterof
bij Dordrecht. De Vterapeong
Ter Aar, polder Vkramhacht
Papcttvecr, poidcr Va-remrracra
Ter Aar. poidcr V«ramerachl
Ter Aar. colder V k remoter!
Ikedrechl. Zual-Buitenpokkr
Sla-drcchl. poidcr Wijngaardcn
Dordrecht, bij de Merwede
tuaaen Borkgravcn en Waarden
Bkekcmgraef, poidcr Molenaaragraaf
Brandwijk
Moknaanigraaf
moknaani graaf
Brandwiik
gem Gkaacnnurg
ten Z van laag-Blokland
ten /. van I eag-Blokland
Olloland
Muiabrxek, poidcr rVuraum
tuaaen Croudrvaan en Muiahmck
Nocrrdcloce
Ja
20I-507
201 508
198-505
198-506
199506
206-503
200-504
200-505
200-506
200-507
199507
201-505
1(8-504
190-512
211497
215492
211485
208-510
233491
200-511
195501
21*477
068444
087459
096-460
072417
073-426
077-418
077439
079440
079442
082411
084417
0(6431
0(7431
088422
091427
092429
097459
100426
100457
100458
101-416
102451
106419
106464
106465
107464
107-465
108421
111429
114424
114451
115410
113411
116430
116-432
116-434
118429
119430
119412
119411
120-431
121411
121433
l-4-Jil
4S-S1
3143
195*
4515
4533
4543
12-33
2343
2143
2143
2144
2144
2144
21-3*
21-33
2143
2143
2143
2144
2143
21-53
21-31
27-17
27-28
27-37
21-36
21-23
21-33
21-34
27-3*
37-22
3046
30-3*
43-23
17-53
17-34
17-14
17-24
37-24
43-23
43-23
3746
3746
43-16
37-57
37-57
3041
3*-5l
1141
1141
4*21
11-51
4*22
31-33
31-22
31-32
31-22
4*12
3*53
4*13
11-31
3*44
1(44
3844
1*44
3*44
38-54
1844
1844
1844
1845
1845
38-35
lat',
Chara vulgaria
JAAR
1991
1991
1991
1991
19*1
19*1
l*»t
1*91
1*91
1991
19*1
19*1
1991
1991
1991
1991
LOCATIE
cckirdinalen (OL-NB)
ATLASBLOK
Iknrnaar
Tkcnhmcn, pokkr 1 scrUn-vtrn
Concfaem. (in***
Hear
124432
124419
123429
123411
123432
123433
123434
123436
125-417
126431
126435
126417
127411
127415
12*412
128415
128440
128441
12941!
130455
111411
131436
131439
111441
133-440
114434
114415 '
114418 '
134419
190-429
205-548
113-560
3845
3*. 33
34-S*
3*4*
3*4*
3*4*
ton W. van Artel
ten 0 . van llootmaar
lloornaar. pokkr Groowwaaid
Notwdelooa
Noonkkxa. pokkr NoonUijck
MeerkBrk. pokkr Mkkklbtxck
HoocMoUan)
Nocmkltwa. BknvtKiidaal
Mccrkerk. pokkr Micfcklbroek
tuaaen Arkel en Hocigbtokland
Meertark. pokkr Bkinvnenalaal
lioojblokland, pokkr R k i w l d
Mccrkerk. Q--*akenmak
Amcide. pokkr A<bUtowtt
Ameide. pokkr Actiihciven
1991
1991
1991
1991
1991
I99|
1991
1991
ltd
1991
1991
1992
1992
1992
19*2
19*2
1*92
1*92
1*92
1*92
19*2
19*3
19*2
19*2
1*92
1992
1992
1992
19*2
1992
19*2
1*92
1992
19*2
1992
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
1992
1*92
19*2
19*2
19*2
1*92
58
l**2
19*2
19*2
1*92
1*92
1*92
1*92
19*2
19*2
1992
19*2
itn
l*»2
1*92
1*92
1**2
1*92
19*2
1992
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
l**2
19*2
1W
N k u » l a f d . Lwi-brock
Laarbraek
KtdkfeM
Lzeerbroek
f k i en Boeitxpp. UkrrvckJ
I cunrrtl. pokkr LcJOfiond
Hei- aa BOCK**?. S*«kr Bocioop
l-wrtiam. Una*lo«p
Lccrdam, pokier LotaAorp
Hei- an Boe»ODp. 0 w r l k k * o p
Hei- aa Boe»c<ap, Stxkr l l c m T
Ooi). Gnxnlanikn. oud kkiftal
ten N. van Nootrfuokk. alool bij tk l-irek
T e w l . aiort len Z . van Hoomder-t*ve|
Obdam. De Week
Sopaum. bemwkaat
CaatrKum. duirwel
FVlten. hei Kor-fWalcr
K™bfeendam
luaacn krabt-ovtam en Tuiljetom
Den I k k k r . ttktboach
T e w I. H o o m k r a l a |
T e w l . Den Hoora
luaaen S i n M u n e n en Grtatvckl
(em. Lanfend.jk
Scbagcn, polder Buf(hom
T e w l . De Iknwrrr
T e w l . I k Henvmr
Katveidijk. pokkr de Woudmecr
Scbafen. bij Tjalkwal
ak+Mjen. Slikwnpokkr
Sct«cen. Shk>ta£npnkkr
Sctia-pon, Sltkwnpokkr
I>irkahorn. pokkr Scheferivoud
Ihrkahnm, Slooiweardpokkr
W airland
T e w l . I k ShJWr
T e w l . Ekriandac Duinen
W air Und, Da Wee I
Oulkanpel. pokkr rkcrhu((Mbaard
lkcrtai(o«braaUd. Noordpokkr
Obdam. pokkr Obdam
Veenhuucn
eem. A m Pkukn-ni, v. Ewijckaluia
Wkrtnccrwaard
Vtenhtaucii
berkmeer
Obdam. pokkr Obdam
Obdam. pokkr De kea S
H o o r M u d . t k O k k Weem
Kohorn. Wkhnferwaardpokkr
Wkrineerwaarf
Opraacr. pokkr De L a * Hoek
H'x-f*v<»vaj. LanccRW
Hoo|»oud. Lance IT ia
luaaen Hot»a;-*k'oud an Aaflafcoud
Wnhel
Obdam. pokkr Obdam
Spanbrcck. pokkr Dc Kaag
Opmeer
Hoo^woud
lloog-a^ud. Lan*|creia
tuaacn Hoofwoud en Aaruw*cud
Staadom. De Koohun
Obdam. Dc Zonne«i>icr
Spanbroek. Zonerdijk
n a n a liociiwaui en Gaumc
Saaabrack. As^rjcrwijicnd
Opmeer, De Vechen
Hoo(»aud. I k Hoofc Wccrc
' " A M , icm. Opmoer
ttnZ. van Makkiarvcr
tenW v m W o p i n
Bennincbrack. Hoogc L a n k a
Subckarapel
I k Wccrc. Jen.. Opracr
Aartawoud. Weat/neac Dijk
•n 0 wi Ik.^fc.ajj
DcaOcvcr. pokkr Waard S - e ^ U^:
W*9(HB
tVnn.fiahawjV
161-573
103-305
106-532
109527
110-527
110-549
110-360
112-360
112-531
113-523
113-333
113-560
113-361
114527
114-331
113-531
116-5.11
116-530
116-529
II8V32S
117-527
117-574
118-575
11*527
ll*-523
119323
120-521
120-524
120-544
121-537
121-523
121-522
121-520
123-523
122-525
122-515
122-517
123-31*
123-323
123-323
123-526
123-327
123-329
I24-3X
12*522
124-524
124-525
124526
124527
124540
123-520
123-525
125-526
126-523
126-524
126-526
126-527
126-532
127-521
127-523
127-524
127-527
127-529
128-525
129547
110-522
: V l t.~4
3*46
3*-3«
34-3*
3*4*
34V3*
X-34
3*46
18-36
3*46
18-16
K-26
1*16
3*46
3*-17
3*47
3»-37
34-17
3*-27
1*- 27
3*47
3»-17
31-17
38-37
40-31
16-15
0911
1915
10-15
1942
1443
14-32
14-33
1413
09-33
0911
1443
14-33
1443
09-3?
0931
143!
1443
1444
1444
1444
1*34
1*34
1*54
0914
0*34
1*34
1*34
1914
19-15
19-15
1*23
1*33
1913
1913
1915
1913
1*35
1*35
1*35
1925
1913
1*35
1*55
1*53
1*35
1915
1913
1915
1*55
1*55
1*55
1*25
1916
19-16
1*36
1916
1916
1*34
1*36
1446
191*
19-16
1916
1*5*
1*34
1*3*
1*1*
1917
LSU1_
Chara vulgane
JAAIt
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1*92
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1992
1992
1992
19*2
1MB
1992
1992
1992
l*J2
1992
1992
1992
1992
1992
1992
I9V2
1992
1992
1992
'992
IM
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1*72
1992
1992
1992
I W
LOCATIE
traaal
ATl-ASBlOK
ten W . van Mcdemhlik
tea W . van Meoernhlik
luaaen Mcdemhlik en Mioncrencei
Bcrtungbrock, Tumelnut
Wicnngennecr. bij Mrddenrnecr
ten W. van Ooeiwoud
luaaen Abcekerk ca Oaataroud
Opperooee. Ooatermarc
Mcocmt-lik. rutjtoudhrrcvc
Ondcrdijk. Zuadertolder
Ootierhioktir. bet Groouteg
Weenvoud. Groou Wijtond
Orrdenlnk. GrooK Vle-i
OndcnJijk. UatcLmeerkutt
Andijt. Fluithoek
Andijk. pokier bet Grootelag
Blocmcralaa!. Watt Vekl
Hl.emrrxleel. uiAltratiegcbgcd
Vogclcniang. De Vel len
blocrncndaal, iltTiltralicgcbexl
Zandvcon, N-Ooaterkanaal
Hi-ciiKoua... Zeraite Veld
Blrerrendeal. Matdenveld
Blcermendaal, RenbeanvekJ
7auidvcon, N-OoBlerkanaal
Broemcndaal, Kwaubuoti.vcld
eandvoon. Waonenvcld
Bltcrncndaal, Vogelcruang
Blcrerncndaa' Beukcniean
Ztndvoofl. Vieacrapad
Kennemerduinen. IXun en kruajhcrg
Koelofarendavccn. l l u i p l o o l
Nreuw-Vennep. Ilaarternmcmaterpoldcr
tuaaen heme hock en llecmalede
llccmatede, Lxvduin
I leem.leak
Acrdcnhoul
Haarlem. KraajUJC l e k
Ovenreen
Sentpooel-Noord
llcemekcrktrduin
Cruquiua
Dnehuta
Beverwijk
Sanlpoon-Noord. de Veleerbroeb
Sentpoort-Noord. de Vekacrbroek
Drtehuia. VcltcavZlad
Bcvcrwtjk, bij Vclzer lurarel
lleemakerk, Noorddorp
llaarlcnanerrneerpolder. Burgcrvecn
llaarlcmmcrrneerpokkr, eunrtrahoevc
Haerleiitnaiitracipoldcr, Vijlhuuen
Haarlem. Zxtiderpolder
Speerraiem. Moote Nel
Spaamdam. Weatbrock
Sent poorl-Noord
Bevcrarija. Wijltennccrpotdrr
130-511
130-532
130-511
111-524
111-517
132-526
132-527
132-529
132-531
116-528
117-519
137-521
137-528
UK <2»
145-528
148-527
095482
0954(3
096-481
096485
096486
097483
097484
097485
097486
098481
1447
1447
1447
1917
1*37
1*57
1*57
1*57
1447
1*31
192*
191*
l*S(
1*5*
15-52
13-52
244*
2441
2448
2*18
2*38
2448
2448
2*11
2*31
2441
2*11
2448
2*48
2*1*
2*28
11-11
11-11
2341
2341
25-31
25-31
25-31
23-21
25-21
1951
2541
25-11
1951
25-22
25-22
25-12
23-12
1952
31-12
2542
2542
25-32
25-22
25-22
25-22
25-12
1952
1952
25-22
25-22
31-12
25-52
2542
25-32
25-22
1932
25-22
23-22
25-12
23-52
25-52
25-52
31-13
25-33
1953
1931
191!
1953
2543
111!
31-11
111!
11-13
11-11
11-11
25-31
11-11
194]
1943
1943
1944
23-24
25-44
11-14
23-54
23-34
25-J*
1934
It-a*.-
Beverwijk, Zuidbrocb
Spaamdam
Spaamdam, Dc Slokop
Wcatcinder plaaaen, Bletmc Bcngcl
rloofddorp. Dc Hock
llaarlciiiieiiieerpoaler. Viifhuiren
llea-lem. I l e . r ir mmr • I Kate
luaacn Haarlem en Spaamdam
Beverwijk. Nooilgcdacht
Spaarnegoude, Dc lliterdijben
Spaamdam. LrueagpvkJcr
Vijrhuixcn. Brt.ingheleadc
llooMdorp. Dc Hock
luaacn Hcotddorp en Aalameer
Aalameer. Rijacnhout
Kudelalaan. Zuidcr Legrnecrpoldcr
Zwancrvxug. .Speamwiwue
Agtecndclll
Heiloo. Ooeteriijpoldcr
Heiko, Ooateraijpolder
KntiBieiuc
llaarternmeirncerpoldcr. Badhocvedorp
Kudelataan, eUlider Legrnccrpolder
Dc Kwekcl. De Banken
Kudelauuin. Zuidcr lepneerra-tder
Dc Karakcl, VroxaareniUrer
Aalameer, Thamerpolder
Atlamcer. Ilorrrarreer
Amate relarn-Oadocp
De karakcl. IllijVornachc pokier
Krcenmerue. Slammeerpokler
Weai-Grarldiik
Weal-lirafwluk. poidcr K
Wetl-Grafldijk. Eilandapoldcr
/aetata m. Va'caliaan
Amatcfdam. Nreuwe Meer
Dc Karakcl
Aalameer. leajraerpolder
Aalameer, Noonler Iegrnccrpi4der
Ametcruam. Bennghaven
Drrehtuicn
CTllvr^,.
DM a a
099482
0994*3
099-488
099494
101470
101474
101483
101484
101485
101487
101488
102490
103-494
103-502
10448]
104-495
10*500
105-491
105494
105-496
105498
103-504
106473
106482
106-484
106488
106491
10649]
106-494
106497
106-504
107-501
107492
107491
10847]
108-478
108-484
108-489
l(*..49ll
108-501
109490
109491
109485
109-479
109477
109475
110471
1104*9
110-500
110-511
110-512
111-502
1114(2
111471
112-470
112472
113471
113473
113474
113-487
114471
11*505
11*50*
11*509
115-50*
115494
1134(1
113473
11*475
11*474
116-510
117-111
Cbart vulgana
JAA*
19*2
1992
19*2
19*2
1992
I9V2
I 992
1*92
1*92
19*2
19*2
1*93
19*2
1*92
19*2
19*2
1992
1992
1*92
1992
1992
1992
1*92
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
19*2
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1992
1992
1992
1992
1992
1992
I9K
1992
I1°7
LOCATIE
coordinaten (OL-NB)
Greotachermer
I'lihoorn. (lotreruterlErpoldcr
I'llhoom. Bovcnacrltertoldcr
1'iihoorn. Bownlrerkcrpoldcr
Bovcnkerk. Birveakerkerpolder
Oterteek
Oterteek. Reigerhot
I tihoom. Nceecrelu.
Net a/d Amalel
Bcnreelkerk, Bovenaerkerpoldcr
Bovcnaerb
DeRijp
De Rijp, Klaterhuun
Oterteek
Sentrrnr-horn. Ooelmiuxn
luaaen Schoorl en Wannenhuuen
Don Oever. Oceterlandcrtoog
Pawn Limmen en Bakkum
Noord-Beklurn
117-510
117474
117473
118474
II (-475
118-516
11*517
119473
119474
119476
119477
119507
119508
120-475
120474
130-475
130477
12047*
120479
120480
1204(1
1214(1
1214*0
121479
12147)
121-511
122-517
122474123477
1234 7(
123479
I2447(
124479
12*512
12*514
125-517
125-511
126477
127-517
12749*
127491
12(499
128-504
128-514
129515
129482
1294*0
129479
129476
130477
130478
130479
130-482
I30-4S1
130-497
130-509
131-517
13*517
13*4*0
134477
135481
116470
136474
137-479
117-515
138-515
I3*-3I*
118-480
141477
142-517
145477
147478
148478
128-346
109300
106-519
109521
111-519
105-309
106-508
106-512
108-514
106-51"
107-308
10*305
108-507
I09S06
109508
110-305
110-514
III 511
116-516
117-516
119-316
12*513
109525
129548
106-509
I06-SI0
Mmrnrl Rirmrn
.It1.'
Uilhoorn. colder Grool Mijdrcchl
ArnateKrccn.
Amatelveen,
Amatelvecn.
Ajnatelvecn.
Amalchrccn
Am.telu.cn.
Amalel ten.
Amatelveen,
Amatelvecn,
colder De Rretdchoep
polder De Rondchccp
poidcr De k-ralclaer
bovenkciacrp.,klci
Maldelpolder
Amatelrade
Oranjcvcll
Middclpolder
Ajnatelvocn. Ooatermcer
Waver. pr4dr- De Rondehoep
llen.ho.ek. polder de Woejnee,
I r a n Kixill.,1
Wave* rotdcr Dc Rrndehocp
Oudcrkcrk a/d Amalel. Ilolendrechl
Ouderkerk a/d Amalel
Ouderkerk i d Amalel
Ouderkerk a/d Amalel
Amaierdam. Bullewijk
Scherrneihor-. Middclpotdcr
Atenhorn, polder Mijxen
Sprerdijk
Becta, polder Bceiakoog
Abcoude. Broekxijdachepolder
Berkhou. colder Dc Weatertogge
llpendam, De Purmer
Zundcnlorp
llpendam. Dc Purmer
kwadijk. dt Witte llaan
tuaaen Groethuiaen en Schenx-oude
Scearayoude
Ihcmcn. Gemeenachapapoldci
Dnetnond. Grocne Wotal
Nigtevacrt
Nigtevechl. Aettveldtchepcrlder
Nigtevcchl. Acuveklactccolder
Weeep
Muidcn. Bkxanendaterpc.ldcr
Overdiemen, Umccr
Mortuckeralam
OoethuLECn, llcinticeoraak
Hoorn. Grote Waal
Hcom. HconvBO
Wccap. Nteuwe lx>vem,jk»ct«tolder
Hinderdam
Muidcn. Hakhelaarabrug
Hilvemum, llllveniumakanaal
Alike accnae pr-.de r
Neardeo. OvenK4neentchecolder
Scttellinahoul. Dc Nek
gem. Venhuucn. Kraaicnrrurg
tuaaen Schellmkrava en Wijdenca
Naarucn. Bergcr en Mecrapokkr
Naarden, de Beek
Ooeterieck. Krcrcrnhcrevc
lluuen. Warandcbcrgen
lluuen. Ooalermecnl
Hiiirrn, Ooalermecnl
Hreootyluahocf, Cceuelo
Sera. Zaantlad. Zuearrpoldcr
eWigeet. Demlandrrpnlder
Bergen, OiaJburgc reorder
tuaaen Alkmaar en Kcedijk
Btkxum
Ceelncum. Schulpaiei
tuaacn llciloo en Lgmonu Hi/earn
Femoral a'd Href. SantTcrpotdcr
Het Woud. bij Bergen
l.gcee.
Catlrtcum, LrtnmcrraikJer
Lanmerkcog
Akcraloot. Limnvrpoloer
ritgceetermeer
Alkmaar. Ihe
Boekel
Oterteek. nngraart
Oterteek
•
ATLASBLOK
1934
1114
31-14
31-14
25-54
1924
1924
11-14
3114
25-S4
25-54
1944
1944
31-15
31-15
23-55
"U-35
25-55
25-55
2545
2345
2345
2545
13-55
3115
1923
1923
11-13
23-55
25-53
23-35
23-55
25-55
1935
1935
1925
193*
25-3*
1926
23-16
23-2*
25-1*
1956
1936
1926
2544
234*
25-56
25-36
23-57
25-57
25-57
2547
2547
25-17
1947
1927
1927
2547
23-57
2348
31-11
11-11
23- 54
1928
1921
1928
254*
26-51
20-25
26-52
26-52
2*52
1*16
1952
1922
1912
1923
1943
1942
1932
1932
1922
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1931
1911
1924
1924
1924
1915
1*52
1*16
1942
1932
• 1*1?
Chart vulgar.
JAAR
It*]
1992
1992
1993
1992
1993
1992
1992
199:
1992
1992
1992
1*92
1992
1992
1*92
1992
1*92
1992
1992
1*92
1992
1992
1991
199)
199}
199)
199)
199)
199)
199)
1993
1993
1993
1993
199)
1991
1993
1993
1993
Chara vulgar, var. rxiapidule
JAAR
LfXATIE
coordinelen (OL-NB)
1
107-505
111-510
122-514
123-513
130-5)2
199525
197-527
198-528
223-490
223-489
1942
19)1
1915
1935
1*47
16-54
16-54
16-54
28-21
2*11
082-440
083-4)9
087424
096-455
102420
104420
105427
114463
114464
129-433
13043 J
162405
181-328
1974.12
098403
106-410
104412
081-398
107407
polder Groot Mijdrcchl
101-503
101-303
240479
240475
12047]
37-25
17-35
41-16
3048
4*11
4*11
38-32
31-31
31-31
3*46
3*47
45-33
60-51
4044
43-58
4*32
4*31
4915
4442
45-11
0148
0242
62-22
1941
1951
21-55
2*55
11-15
LOCATIE
coordinelen (OL-NB)
ATLASBLOK
'-tgecet. Cealncunencrpoldcr
Bockel
Urtem. polder Mijxen
Sche rme rnnm. Ooalmijxen
luaaen Mtddenmecr en Mcdemhlik
Bloazij!, Beulakcnr-iate
Rtnkzijl. Bietkrwkdt
Muga-rnbcei. polder Halfwe.
N-Z araierlealing bij von der Vooralwreg
N-Z waierleiding bij Lultennergwcg
Vcnncnoergcreralcrlcajing Witte ayievca
Lhunaholtertralcrleaiing laertireve
Scruealam. llolcrraciacpokler
Vhtrnltm. Iloryerhoek
gem Oud Bcijerland, Zirurwcg
ctenthuuen. Witw Burg
'a Gravendecl. Dortache Kil
'a Gravendecl. colder WteUrecht
Patera]recta. ScrphUpoldcr
Noordctrekrplaa, N r c u w k - v
Noorden. colder Ntetrwkcop
Netuwland. Leerbroek
Nteuwland. leerhmck
Schijralcl. poel hij Aaeialonx. Wijbcech
Elaloo, poel mgweiland bij Elelooerbo.
Millingtrwaarel, kki-zandgat, alccnfahnck
Oudcncoach. aloct
btj Zcvcnbergachcn Hoek. alool
bij Zcvenccrttchcn Hoek. tloct
O J-Cromwelpokler. Sleenbergcn. llcol
ten 0 . van Zcvcnbergcn. tlool
Btrmrre leraraard
Ameland, aloot ten Z. van Ballumer ttuildijk
Ameland, Ooatelijk Ocnicnneertic
Valkentairg. Geiendal
N II txjinreeervaal. Water Vlak
M l Huirueacivaat. Verbraiale Vlak
ten Z . W . van Bornerhrork. in alool
ten W. van Deldcn, in alool
178-60*
188-608
Tcrachclling. Grilljcptak
03-11
1194*7
118-472
120-473
122457
123474
124435
126454
127448
127434
127459
127470
128-448
128455
128460
128463
133463
13446)
135-450
139449
141446
14144)
145444
150-466
Mijdrcchl, polder Wilnit-Vcatiljde
llilhoom. polder Dc Errate Bedijking
Waver, eolder G root-Mijd recta
Kamerik. Grcot-llouldijk
Waver
Hermelen, polder Hatrnvijk
H.rmclen. Ixcijcrecop
Ueecltkin. polder Blokland
Hermelen. rUijencop
Maaraacncecck. rlaarxijlcne
Locnererool
Ueeeleiein. polder Brock
Harmclcn. polder Vleteerarcidc
Maaraacnbrock, Ockhuuen
Breukelen
Mearatcn. podcr Bclhune
Oud - M aa raeenveen
Nieuaragc in-Noord
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1973-1991
1973-1991
I97S-I99I
1973-1991
1973-1991
1973-1991
I97S-I99I
'975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
linns
19*0
1914
19*8
19*8
19(9
1989
1919
1989
1989
19*9
19(9
19*9
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
-IWI
Schelevvijk. poVJer Vuyloop
Schtllrtojk. poidcr Blokhouen
Culemeorg. Govcrbrug
Sceal. pokier Zelden
Blccmendaal, Waterkidingduinen
Polder Nrevwioop
113464
Bloemendaal, Waterlcidingduinen
Wccap. Natxrarc Kewrdijloepotder
Scritertnravtikoog, plaa naaal vuilniabelt
Nteuwrevcen
Vaaasa
31-24
31-14
1115
1145
11-15
1145
31-3*
3*1*
31-36
3146
11-16
3*16
3146
31-36
31-2*
31-37
31-37
11-3*
18-11
19-11
3921
39-22
32-23
2*4*
31-33
2441
25-57
02-36
31-23
3*28
3*37
3*37
3 * 38
3*31
3*47
Mccrkerk. bij Loerbroeb
Mccrkerk. bij Ntcuwland
Everdingcn. bij Zijderveld
Schoreuewoerd. bij KongerechJ
Kodichem
gem. Sprang Capclkt
Lxm Haag. Veen/itdee poidcr
Den H u g . Vccnzijdee polder
Weaacnaar. kaeteel Oud Waaaenaar
Waaacnaar. Raaphoralpolder
Oegitgccal
Lealen, polder rkru-rhuu.
leimuaten. Wctenngbrug
leirreiadcn
lcimuaien. Waterrairwalwerotder
Lcinauden
Vnexckoof,
Nieuwween
ee-vcnhovetl
Schipluidcn
Hongvliet. land van Poonugaal
W'rteacnaar. (rmmcal.ikaep.air r
llcerianauam, kleine Lindl
Viaklinianrn nrikk-r Arnirnil
ATLASBLOK
,
139411
086-457
086-458
086-459
087459
093465
095-466
104470
105470
106-469
106-470
108470
112-468
11*465
080-441
086-431
089463
098-426
i n - 4<i
4*36
104*
3046
3046
304*
30-27
30-2*
11-11
11-12
11-22
11-12
11-12
11-21
II a
17-25
1746
3016
37-51
11.51
Chtra vulgar, var. baaetidult
JAAR
MM
19*1
1991
1*91
19*1
1*91
l*»1
1*91
19*1
19*1
1*91
1991
19*1
19*1
1*92
1*92
1*92
19*2
19*2
19*2
1*92
19*2
19*2
1*92
1*92
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
1*92
1992
1*92
1992
19*2
1992
1992
1992
1992
1992
1*92
1992
1992
1992
19*2
19*2
19*2
1*92
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
1992
19*2
1*92
1*92
l*»2
l*»2
1*92
19*2
19*2
19*2
1*92
1*92
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
l«*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*2
19*3
19*3
1*9)
1991
1993
Chart vulgaria var. tongibeea-icaia
JAAR
1*3*
1H2
1*33
1134
1*3*
1*40
1*45
1*47
1*47
1(55
1(55
1*67
1*69
1172
4f
'""I
LOCATIE
crordinalen (OL-NB)
ATLASBLOK
Dcrrdrccbl. Ziijd-bruiterrrpolucr
tVadrecta. Olterpolder
Hoomaar. Mmkekee lleul
Noordelooa. Botereloot
rloogbloUand
Noordelooa. coaler Bkanmendaal
Nteuwland, Leerbroek
Aohtenlijk. Leerbroek
Leerbroek
leerbroek
Hei- an Bocioop
Hei- en Boeicop
ten Z . van Vienen
Hverdingen. Tienhovcn
oocrmbcrgiencr rclten
Suit Maertcnabrug
Sua Maanen
Wtcrayjeraraard
Teael, Oudcachikl
Wteringe raraanl
lAtjeavinkel
Obdam. poidcr Dc Kaag
Hippor/tuahocf. Voorbrcxecn
Blocrnendaal. Wine Veld
Bleoentndaal, tnniiralregcbicel
Hi cmcrala... in!". 11 n. I *• ge heal
Bloemendaal
Umuiden, rlofgecat
Viilhuixcn. Haarlerrrmermecr
Naeuwveen. Buitendijktc Oceterpolder
Aalameer, Nnordcr-Lcgmccr
Amatelveen. rkwenxcrkcrra-kk-r
Amatelveen. Bosenkerberrolder
Wtver. potder Grota-Mijdiechl
Arnelrruam-Z 0 . Genaterntchapapolder
Wccap. Aeuvc Heche polder
Wccap, Acuveioache poidcr
Bccu, Grote Kcoejoldcr
Nigtevea-ht. Oude Vecta
Nigtevechl, AeUveldache coaler
Wccap. AeUveldache polder
tuaaen Vrcctand en Ovcrrnecr
Noderhoral den Berg. Sptegelpokler
Wccap. AeUveldache polder
Muidcn. Blrcmendalcrpoldcr
Orermccr. Iloralermecrpokler
Overmeer, lloraterrneereorder
Overmecr. Horaiennccrpokler
Wccap. Vecht bij Dc Horn
Weetp, N e i n e kcvcrdljkacpoklcr
Weeap, Nretnve IVxuerdijkacpoarJer
Ovcrrnecr. Iloralermecrpokler
Ankcvcen. Ilcrratennoerpolder
Wccap, I'itermeer
Weeep, Nreuwe kcverdijktcpolder
Weeap. Nretnac Keveidijkattinblrr
Ankcvocn. Slichu Anievcertaepoldcr
tea N. van Holland. Aruxveenee pokier
Ten N. van Naercterrnecr, eokfcraloot
ten W . van IlirVcrturntc Mccrt
bij Naardermeer. polderaloot
bij Neerdrrmeer. polderalool
bij Natrdcrmccr, polderalool
Naarden. pokiertkvg
Naarden- B U M urn
Naanien. polderalool
Naairkn. Naardenae Boa
Huixen. Ooatermccra
Huixen, (kelermccnl
Hutzen, Gooite Zornerkadc
Blancum, Dc kampen
Huixen. Ooalcrtnecet
Ntaktwijk. tlroogmakeri]
Scruodam. llol.rlrekacr.,kle.
Noorden. polder Naeuwacop
Nreuwland. Leerbroek
hij Ze-vcratergachen Hock, alool
Oud-Crcartwelporder. Stecnbertcn, .loot
108421
111423
125432
125434
126-431
127435
129-43.1
130433
130415
131436
133439
11)440
113441
137441
196-566
111-533
112-5.11
117-519
118-562
119539
120-530
12*521
129-546
096482
096-484
4*12
4*13
J4J-3*
1*47
38V17
J*-37
J4-37
KV27
3*-27
11-24
1443
1443
1*14
09-14
1*34
1*43
1913
1*1*
3*4*
244*
1*3*
2441
25-12
25-42
31-23
11-11
25-54
25-34
11-15
254*
25-3*
25-57
19-17
23-37
25-57
25-57
11-17
23-57
25-57
2547
11-17
3117
31-17
25-57
2547
2547
31-17
11-17
25-57
2547
2547
31-11
Ameland. peel ten Z van Ballumer aiuifdijk
Ameland, rtnetrcot am eendekooi. bij Net
lang. oude apoorbaan bij Vinxcveen
tj**4*5
099481
103495 . .
106484
111469
114474
119475
119476
120473
128481
129478
130479
130-311
131476
131477
131471
1)2472
112476
1)2471
13248]
111472
113473
133474
133471
133480
113411
13*473
13*474
13*471
13*480
13*4*1
133474
133477
1154*0
136476
116479
117477
11747*
117479
138477
13*479
11*480
147477
147471
147479
148477
14(471
071-446
082-440
114464
12943)
105409
083-198
176-607
179607
12*469
4915
014*
0141
31-23
LOCATIE
coordinelen (OL-NB)
ATLASBLOK
St. Jacoha e-rochae at Fnealand
Ixxmond, kreekjea
Octatgceel, atcol
Kbxtuhse en kapelle
to greppel tan de Barbel
l lleer texadorp. Zetland
luaacn Bunecrtaeo en Ecmrrrug
kampen. aloot
Fjnpclachcndijk. tlool
Halhveg. tlool
Axel, .keen
Texel
Una aal
Sloten, bij Areteruam
, - ^ - / . - . . , ~ . - v-.,,..-....!
25-51
25-5*
25-5*
25-5*
254*
24-33
1*52
3*32
2*32
Ja-53
37-14
37-33
11-13
3*-27
H-27
4S-27
48-17
n-n
2143
45-23
25-3)
5*27
2544
4" aft
Chara vulgar, var. lonapbractcau
JAAR
LOCATIE
voor
voor
voor
voor
vddr
voor
voce
voor
voor
Haarlemmerhrrul
Zuid Bcvcltnd
Leiden
Gooa. aloot
Shock
Bert veal
MoUrwermerrii I
Sluipwijk. aloot
Alblaaacraraert
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1930
1930
1930
I 97V I 991
1*73-1991
1973-1991
1*73-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1*91
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1973-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1973-1991
1973-1991
1975-1991
1975-1991
197VI99I
1975-1991
1973-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1*75-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1*75-1991
1973-1991
1*75-1991
1975-1991
1*75-1991
1975-1991
1973-1991
I97S-I99I
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1""!
1975-1991
1975-1991
1973-1991
1973-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
197V1991
1975-1991
nTJ-iaai
ccordmalcn (OL-NB)
AT1ASBLOK
4*-27
KM7
2*1*
15-14
3*13
1916
1937
1963
Werverthoof
M a kkume nvaa rd
Wanra-eerveen, bij e^odcindigerwijoe
15-31
10-34
21-15
1973
1975
1975
1975
1*75
1*73
1*75
CaMhcuni
koenmciue, Ihecrntkcrkcrhrocb
Mijdtcchl, Lnoorgnxtccrij
Mijdrcchl. poidcr dc Derde Bedijbng
Wilrua. poidcr W i l n . V e k t . i j d t
Mijdrcchl. polder de Derde heal>|king
Waverveen. polder Groct Mijdrcchl
Dc Karakcl. Buiteadijka Ocaterpoldtr
De Karakcl. Vrcenvcnakkci
Blokland. pclder BloUand
BloUaod. pokier Blokland
Miktrectl. polder de Derde Bedijking
Mijdrecht, poidcr de Derde Bedijking
Uithoorn, polder de tweeak- Bedijking
Uithoorn. poidcr dc Eerate Bedijbng
Pnubrork. polder Borueoaa
Woerdcn. poidcr Berwcatawaarder
llilhoorri, polder de Eeralc Bedijking
Langerak. bij dc Lek
Willeakop, bij de Hollander Uaacl
Snelrevvaard, Lange Lnwchoten
Wcerden. polder e-Gravcalool
Wilma. polder Witnia-Vtataijde
W n e i , colder Groct-Mijdrcchl
Ctbeuev, pokier Willitt-Langerak
Willcekop. bij dc H o l l a n d - Uaacl
ten Z. van LJnacholen
kockengen. polder Spengcn
Polebnck. Ztudcliik Bencdcneind
Wcerden. polder Rapijnm
kamenk. colder Grool-Houktijk
Kamerik, polder Groot-llcxadijk
Spcngen, polder Spengcn
Luncnoten. polder Rapunen
I ineoVacn. pokier Rapijoen
Wcerden. polder llaamaiik
Brcukcten. polder Groot- en Klein Oud-Ae
Wilrut, pokier Groot-Wilrua Vinkcveen
Abcoude, polder De Rondchorp
Beratehcrp, polder etenachop
Willeekop. pokier Willeaktrp
llerrnelcn. pokier Haatnvijk
Putkop. Kraarencal
Vinkeveen, btj aooorweg
Locrik. pokier Lopikcrkapcl
Harmelen. poidcr H c c :
Kockengen. polder Kockengen
BloUand. polder Blokland
Montfoon. colder Maete/ijk
Harmelen. polder Bijicvcet
Vleulcn. polder Haarrijnen
Breukelen. pokier Groot- en Klein Oud-Aa
Vinkevecnee plaaacn
Ueecletein. polder Broek
De Meem. Rcijcracop
De Meem, Peijcracop
Harmelen. polder Bijlevekl
tuaacn Vkuten en Harmelen
Maanraeerorock, polder Haarrijntn
Breukelera Oud Aa
Ntsuarer Ter-Aa
loeneralcot
Baambrugge
Baarnbruggc, colder Het Greenland
Abcoude, polder Baambrugge
Uaaclatein. poidcr Brock
I t ; Meem. Rcijcracop
De Meem. Ketiertcop
D t Meem. colder Bljteutld
Breukelen. colder Nijttlrodl
Breuaeten
Baambrugge, Ooauijda
tuaaen Abcorudc en Nigiccchl
Berrachop. pokier Zcvenhoven
De Meem, polder Meetwljk en Achthovcn
De Meem. Vcldhuuten
Dc Meem. Rcijcracop
Vleuten. Themaal
Bntukclcn, poidcr Breukelen
Munden. pokier Miindcn
Lccnen. Nreuwerhnek
loenertloct. pokier Holland
luaaen Vleuten en Maaraecnbroek
Maaraeenhroek
Maarteenbroek
M . n V n raika-r Myrtk-r
1*41
1953
31-14
11-24
31-25
31-24
31-15
31-13
31-11
11-24
11-34
11-24
11 24
11-14
11-14
3*24
JI-54
31-14
1*35
38-13
3*13
3145
11-25
3115
1*25
3R-IS
11-55
11-35
3*-25
31-55
3145
1145
11-33
31-33
31-55
3145
31-35
11-25
25-55
14-15
3S-I5
3145
3145
31 25
3(2*
314*
11-3*
34-1*
11-56
1146
1146
11-36
31-16
38-16
31-56
31-56
3146
3146
11-36
11-26
11-26
11-16
11-16
11-16
25-56
1*16
11-54
51-56
3146
11-36
31-26
31-16
2V56
38-16
3 56
11-56
11-56
3146
11-26
11-26
11-26
11-16
1147
JI47
11-17
118-470
117468
120-468
117467
122470
113470
113471
113468
116467
1174*7
117468
117470
118471
11*442
11945)
119471
1204)9
120-448
120449
120456
120-468
120473
121440
121441
121450
121463
122444
122-454
122457
122-458
122463
123432
12345)
123455
123464
123-466
123476
124446
124447
124435
124457
124469
123444
125455
125460
126449
126-452
126-455
126459
126464
126-473
127-448
127-453
127454
127455
127437
127460
127463
127467
127470
127471
127474
127475
I2(44(
128-453
128454
128-455
128463
128465
12(473
128476
129445
129452
12945)
129454
129-458
129466
129-467
a ice
129470
130-458
110459
130-460
Chara vulgar, var. longibrecteaia
JAAR
I97VI99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
1973-1991
197V1991
1975-1991
I97VI991
I97VI99I
I97S-I99I
197V1991
I97VI99I
I97VI99I
1975-1991
197V1991
I97VI99I
197V1991
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
197VI99I
197VI99I
I97VI99I
197VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97V199I
I97VI991
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
I97VI99I
197V 1991
197V1991
I97VI99I
I97VI99I
197V1991
I97VI99I
I97VI99I
197V1991
1976
197*
1976
1976
1976
1977
1977
1978
1971
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1*79
1*79
1979
1*7*
1*7*
1979
19*0
1910
19*0
1912
19(4
19(4
19(4
19(4
19(4
19*4
_1caU_
LOCATIE
lixne-n, Mijnden
Lociwn. pokkr Holland
VrecUnd. pokkr Holland
Vroeland. pokkr Gareicn
De Meem. polder O i a k n n >
Ween Utrecht en De Mctcim
Maaraaen
Maaraacn. De Vecndcrij
N-tw-v-ccta. bij dc O u k Vacte
t>j**-*ct. LHrecta en Nwu*-<p\T.
Maaraaenhrnek
Muraaen, poidcr BcUvunc
Vroelar-d. Wijde Blik
luaaen Viancn en Nicuwcccin
N ie umt gj: in- Z*ud
IhrecM. vcrkecrapkin O u k n n j n
I i i e * * i . iStadedamnune
Tknhoven. pokkr BeUaav
Viaiwn. b.i de U k
IHrecW. bij Amaierdam-Rijiikanaal
Oik*d Maaraaevccn
ten O . van Ncuv-Ttein
tuaaen Nieuaue-pcin an I '(«*-+*
Nacuw Looadracni. Ooaielijloe Binicnetokkr
luaaen Nann*.- en Oud Lrooadrarchl
Nkuw.' LooadrearN
Utiw-in. Ga|clpokkr
Vianen. bij dc U k
I -aeaiein. bij de U k
Vianen. Moknbuun
Houten. pokkr de Hoon
Uire.'u. Oiadu-utverbrtck
Sdwlkwijk. bij de U k
Ui-tx-ta, OudwuJvertHock
tuaaen Schalkwijk en Houlen
Bumik. pokkr Oud-tvulvcrbrock
Cukmbori,. Hora^ijk
Scttelkwijk, pokkr Btokhnwi
Binriik. Vecnien
Sdalkwijk. pokkr Blokhoven
achalkwijk. bij Amaterdam-Rijnkanaal
Ulnarbi. aportpark Vccznarkt
I k Bill
Sc^Mlkwijk. bi) Anwterdarn-Riinkanaal
Cukmhor*,. Kndicheime Waard
Cuasmbor-t. De lk«J
Sdtelkwijk. bij An»wrdai»-Ri)nkanaai
luaaen Odijk CD Rijacnbur|
Werkhiwen. gerneenaa; Bunruk
bekjaichcm, bij dc U k
Colhen. U e m k o U
Soeai. aocatdijk
f'mhen. O B Grote Maat
Sijakcnhur-*; pokkr dc Hear
Nilteve***. bij dc CKak Vecfal
MoMfoort, bij Maatwijk
luaaen Moniloort an De Meem
Mcrtfoort. bij Maatwtjk
VijftieefonknJ
korLH(-ii t_ tlool
Tienho-aan. aloot
Ridderkcrk. alora
SliedtvcM. alool
Liaac. alool
Pijmcter. » ••
U k k d v n i a f n . al.**
Ranenkm. aloot
B e r k l en Rodenrija, aloot
Alphcn a'd Rijn. alool
WaarbniajC. •!""»
Ter Aar. aloot
Uinauden. alota
Zcvaftfwven. alool
Maaadam. alool
M-ddelham». i k r t
Puicrahnek
Goatctrxiit, roocraa
Gtaakabaard, alool
Zuid Bcycrland. aloot
Dirkaland, aiooi
a Gravendecl. alool
B e r k I ca rodenrija. alool
I k r a n n o r d . akiot
Maaadam. aloct
Hoogeveld. bij Keeuchcre
Wtatcnaarte pokier. Rijmateoaoude
polder Oude Korcndijk. Gotaatvraerd
polder dc Zuadpura. Mookhock
Pijnacker. aloot
Nootehvijx. tlool
Wttereaaaa. a i m
Berkel ran rarjttirijt, tloca
Temcuxcn
lutat Zemrtelu. en Rcajvecn
CcllrurrukJen. btj Zwarte Water
luaacn llaaeell en Rouveen
tuaacn Ccllcrnuelcn en /aranaluta
Polder Ne-invkonp
lecrhrotk. alool
- i i . k - . i - iim
ooordiraten (OL-NB)
ATLASBLOK
IJ0468
110469
110470
110472
111431
11-27
11-27
31-17
11-17
11-57
1147
31-17
31-17
25-57
11-57
1147
11-17
11-17
3817
34-17
11-57
JI47
11-37
1*-I7
31-57
11-17
11-5*
11-58
31-3
11-3
ll-2(
11-2*
38-11
38-2*
183
K-18
11-58
18-1 (
31-58
3911
12-51
2*21
3921
32-51
3921
39-11
114*
114*
3911
1921
19-21
3921
12-52
3912
1*22
1912
12-22
39-11
12-13
25-57
11-56
11-5*
11-36
3*37
31-52
3*15
374*
31-53
30-11
37-16
3046
37-27
37-17
11-13
31-22
31-22
31-12
31-24
43-11
43-23
43-11
36-5*
43-14
43-23
43-22
131435
111460
111461
111476
112433
112439
112463
112472
I1J445
131447
131433
131435
131464
114445
134453
1*4463
115430
113451
116463
116468
117468
117460117445
11*441
13
I
IK-450
139445
119451
140446
140451
141442
141444
141453
142444
142445
11*457
119457
I4J445
144442
14444]
144444
143452
146447
147441
148446
14*467
150445
152470
111476
I2S452
129452
126452
10(454
124418
099413
110-427
09*473
••MM
08*455
091441
09J447 .
112460
105-466
107466
092448
097412
IKM29
107468
07*421
102417
09S479
091444
203-51201-515
206-512
201-516
111464
111415
I'at.l"
44-11
37-17
37-57
3741
38-57
31-22
43-14
44-21
37-1*
24-54
37-15
37-27
5416
21-26
21-25
21-36
21-25
31-33
3*37
_3Svtt_
Chart vulgar, var. kaigibracic.ia
1AAR
19*4
19*4
19*4
1984
1984
19(4
19(4
1984
1983
1983
19(5
1985
19(5
1913
1915
19*5
1986
1986
19(6
19*6
19(6
19*6
1916
19*6
19*6
1916
19*6
1*16
1*86
19*6
1986
1*0
l*M
1986
I9JJ4
19V,
1986
1987
1*47
1*17
l**7
1*17
19*7
19(7
1«7
1917
1917
1917
1917
1987
1988
1988
1988
1988
I9S*
1988
1988
19X8
I9SS
1988
19(8
19*8
19*1
I9SS
1988
1988
1988
1988
I9K8
IM*
1989
1989
1*89
19*9
1919
1*19
19*9
19*9
19*9
19*9
l**9
1*90
1990
|*M
I uur,
1990
IWO
19*0
19*0
Ittfl
19.1
1*90
fi.
LOCATIE
coordinelen (OL-NBl
AIIA.SBI.OK
leerbroek. tlool
Vianen. alool
Motenaaragraaf, aloot
lloomaar. alool
Nocaoelooa. iloct
Iccrdam. alool
Mccrkerk. tlool
Leuunond. aloot
/.clermecr. aloct
Alkrmede, elect
Rotterdam, aleot
Pijnachcr. aloct
Bcrkel en Kcclcnrija, alcct
Bcrgechenhaek. alool
Iteincnoonl, tlota
Bcrkel ca Rodcnrijl. alool
Wo Z. vea Zalk
Sunonehevcn
poidcr Nirutvanoord. bij Ouddorp
Ocervliel
Fet]r|xanpoldcr. Maaaalu.
Anntpoldct, bij Rockanje
ten W van Arje.nor.cl
Slranpwijk
Oudct.aKMU
liolicrhcckac polder, Scniodam
Nnoroeinderpolder, /.w-arnmcruam
pokier llccnvliet. }lecna,ret
ten W . van Zuidcindcrpla*
Aalkeeibuiienpolder. vlaardingen
poidcr Hoenkoop. llicnki-e'
polder Achlhnven. Lciderdorp
pokier Abecnbrict
Ncgenhuxten
Blanke Waal, llccnvlrci
ten 0 . van Stompwijk
Lage AbtaroiaJacht pokier. Oelfl
polder Nteuvrcnhoorn
Abbenbtaxk
pokier Ptncraagort. Rockanje
Ooornwaard, bij Vianen
Eerate Wc.ldauT.hol»lerw.icrlerding
iJelmhnlelc rwete rlc idutg
Bckamei. Wolbroctenped
Kluinhaar. Ifcinoacacg
Bleiearijkte Zcctn. Galgjc
BleuwijkK Zoom. Ctlgjc
poidcr dc Tillc. Den Bonancl
exjaiplaaprlldcr, Gotale
pokier van Nootdorp
Lealachendant
pokier dc Quack. Ilelk-arelaluia
Zoetennecrachc Mccrpolder
Grote poidcr, leidacTcndam
Rhenen. plaa achter lalkxandatecnfabnck
Bloemendaal. WaterkeJine4uinen
Ble.wi..kte //van. Galgjc
Bteiawijlcte Zoom, Gtlgjt
Brrrnenhaven. bij de l U n n g v l e t e l u u c n
Mcordrecnt
Zutdeinde, Nieuwerkerk I ' d Uaacl
-Vrphiapnidrr. Ilcralrik kJoAmbada
pokier Sieeki, Alphcn a d Rijn
poidcr bet Oudcland van Strijen. Strijen
Zguaaatal
ScmmctaJiiixcpokler, Middclharnia
Maldcnpokicr. Ttengcrnetcn
ten Z. van Wackjinxvccn
Zcucnhuixcn
ten Z - W . van Slrijtn
Adritnaoolder, bij Goede reede
Binncreiokicr. Bodegraven
Ooal-Oudeland. Stnjen
polder Oiat Kcverweard. Ridderkerk
Uttellaan
Zuatplaapoldcr, Moordrecfat
KgiTicaid-binnen. .loot btj duinnaacrvaat
Nteuwkoop
Ame.de. bij Molenkade
Iccrdam
Brokzijl. leasinvlervett
Duinjgertnccr, bij Blokxijl
Bollcmaal. N . W . Overijttel
Ble'vevijbat 7-oorn. Galgjt
Bteirrayijktt Zoom. Galgjc
rernland. Bikkerapoklcr, tlool
I k e k vtn Holland, rnvigalexcranen
pokier / e v e n h o v e n
gem Sprang Capclie
Gocrec Ouerllakkee. Miducldiuncr, poel
Goerec Overflakhce. Mclndcrawtal
Rotterdam. Berg en Brockperk
Waalwijk. aloot in binrennnkler van Bcecwen
gem Waapik. aloot bii Ovcrdtcpac uiterwaard
Ooaterhuekae eratcrKrding. loloop
Den I laag. Vecruljdacpoklcr
Oen l i e . . . Veen/iruVpokier
Den llaag, Oud Clmgeralaal
Bcrkel en Rcrdenrija
112437
114442
111414
3*37
3*-27
3*44
3*45
34-36
3*47
38-16
3*,27
J4-37
31-21
37.2*
30-37
37-2*
3727
37-5*
37-17
21-54
37-54
3*-57
3744
37-34
1742
37-53
3*47
3753
17-23
1141
1743
1143
37-33
3*14
3*3*
37-54
37-23
3743
3047
37-2*
3743
37-54
3742
34-27
27-K
27-1(
2746
27-17
37-K
37-1 (
43-34
38-11
30-5*
30-5*
37-32
3047
-83-S*
39- 3 *
244*
37-11
37-11
37-31
3S2I
K-ll
" -
1
" " -
n
- — ' i
093-451
100-468
0(8443
090450
1*9.441
094-444
096427
196-502
079426
051426
077410
079417
0664X
073429
091457
072-427
081-440
110-459
073430
111-459
080418
137445
097-462
077-43
08244.
074-432
093456
08544]
071430
075429
065431
131443
215496
215497
207-482
213497
097446
097445
075414
102446
017452
087454
06V429
091-455
088454
169441
097-446
097445
062426
104-444
100-445
105427
106-458
095419
077-427
068-418
013416
105-448
100447
096416
CU9425
109455
096-411
102430
103442
105-445
I04SI2
196-525
196-526
197-525
097-446
097445
152472
067-445
114-468
110412
055427
056-43
092-416
131-411
124415
219489
085457
086-457
086-458
090446
I I P ratal
a-52
3142
43-2*
37-54
43-22
43-23
34-12
34-11
43-3
M-S*
1142
43-a
3*41
34VJI
34-12
1931
31-33
*2«
-an*
16-34
1*54
1*54
37-11
37-11
32-13
37-12
31-23
44-36
36-5*
3*5*
37-27
44-37
4*33
27-3*
30-46
3046
304*
37-17
i . ;.
Chara v u l g a r , var. longioracicaia
JAAR
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1993
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
19*1
1991
1992
1992
1992
:992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
iw
LOCATIE
coonjinaten (OL-NB)
AT1ASBLOK
Alphcn a/d Rijn, Molenaarabuurt
Dordrecht, Louaaepokk-r
RijnaaKiwoude, braaaacmeoncer
Riinaaierwouuc, Woudtc Dijk
Leuraudcn
Aarlandcrveen
aarlandcrveen. polder Nwuwkoop
Ter Aar. polder Ntcuwtoop
Aarlandcrveen. Zuidcindc
n . t r n Aarlandcrveen en Nieuwkoop
Nitaiwkocrp, pokier Nieuwkoarp
Nteuwkoop, polder Nicuwaoop
Nieuwkoop, poidcr Natuwkoop
NieAiwveeo. pokier Zevcniarvcit
Veemi.dace.Aie,. Deo llaag
7cvcnhoven
Knrraalerwraaic
Aarttndervecn
103462
105419
105467
106467
107-470
110461
31-31
4*22
31-22
31-22
31-12
31-33
31-33
31-13
31-33
31-33
31-31
31-33
31-33
31-23
3046
31-23
31-22
31-33
3112
37-17
31-33
4543
31-26
21-54
|a**aaa*aea
Oott-Mocrpolder. Berktl en Rodenrija
Nijutocuakrplta. Nitagwtoop
'a Itenotenocach. aloot btj Poeldonk
Nieuwcraluia, hredt tloot
Laag Zalk. gem. Ilattem
tuaacn Deventer e n Belhmcn
Hectevoctalu.. polder Oudenhoorn
luaaen Maa tluia en Maaaland
tuaacn Gaag en De Laer
Klaatwaal. Zxldcnrual
Kuuuiaraal, Slcaigjeadijk
ten Z van llcinenoonl
Zoeterwoudc, polder Grocnendijk
llccrjanadarn. Ktemc-Lbldl
llaierawcaale-ljorp. poldenlote
ten Z. van Alphcn a/d Rijn
Itaxenwoude-RijreJijk
ten W . van Vr'addtnxvccn
Dordrecht, pokier de Bicaboach
Dordrecht. Kop van "l Land
Bleakenagratf. poidcr Zuidiijde
Bleakenagratf, poidcr Ltngenbrcck
Breekcnegraag. polder Zujdiijde
Brandariia. pcrlder Gljceland
Molcnearegraaf
Ollolend
Mutahrotk, colder rVuraum
Noordelooa, pokier Ncordjijde
l l o o m t t r , tloot
Ameide, poidcr Ta-nhovcn
A r i e l , colder Kon-Scheiwijk
tuaaen Ncrordelooa en Hoogblokland
aetata Arkel en Hoosbloklarel
Artel, pokier It . 1 veld
Mccrkerk. polder Middelkoop
lexmrmd, polder Lxxnwnd
llei- a n lloetccrp
Hei- c o Boeicop
Texel, vijver bij burigalowpark De Cocktdorp
Bergen. Wiltenhoeg
Schoorl. Gmr«darnrncrp..ilcr
Groote Keetcn. 'cjuirjpoldtr
SchootL Sooriewaldpoaier
Schoorl. Schoorkiam
Sctoorl. (iroovjarnroerpokie.
Groote Keetcn, Boagal
tuaacn Groote Keetcn en lulieneoorp
Groote Kevntn, Botgat
Julianadorp. Nooniduinen
Mo Z.O van Schoorl
lultanedurp, polder bet Kccgrta
lulianadorp. polder bet Koegrtt
tuaaen Alkmaar en Koediik
Kocdijk. bij bet Noord-IMiandaaanaal
Texel. ten Z van Den Hoorn
Texel. ten N van Den Hoom
Texel. Ilorapokiera
D m Healer
I Zand, btj hei Nivrrd-llullaielekanael
•t Zand, pokkr O T - P V
Dirtahom
Kalverdnk. Sceketerapoldcr
I f ten Schagen en Ihrkahom
tuaaen Schagen en Dtrkaborn
tuaaen Scnagen en Dirkahom
Oudealutf. bij tie Eendecooi
Brock op Lcngedijk. Onaurdcl
fbrlsrhorm. pokier dc Sxhagcraraard
Zijcarwind. Blokhuixcn
luaacn W . n n g e r w a a r d en O u d a a l u .
I t e a m OuJcarapel cnWaarland
Breexand, Anna Iraialowntpolder
Schagen. bij Moerbcck
Schagen. bij Poolland
W at nnge rwaa nj
ten 0 . van Kleine Slum
ten 0 . vae Rreecand
ten O van BiBeiand
Texel. ten W van D , Cocaadona
Obdam. polder de Bcrkmcer
u-rja.
110462
110463
111-461
111462
112463
113463
114464
114-467
086457
114-467
106467
110461
107470
090446
114464
153410
128468
19V 501
213474
073426
077439.
07*441
0(7421
0894a
092425
096459
098-426
098458
100458
100459
101451
108-417
111422
III4J0
112433
113430
115413
RS
37-34
37-24
43-16
43-16
37-57
3041
37-51
3041
3141
3141
31-51
4*22
4*13
3*43
3*43
3*43
3(44
116432
11*433
120431
123435
12*431
12*439
125430
125433
126431
129430
131438
131440
133440
134439
119574
106-519
108-526
108-541
109523
109524
109525
109542
109543
109544
109545
110-523
110-546
110-547
111-519
111-521
111-559
111-561
112-557
112-550
112-540
112-531
113-529
11*527
11*530
11*531
115-531
IIV519
116-521
11*529
117-529
117-539
11*526
11*545
119531
119535
11933*
119-541
119543
119544
119574
130-522
iTr-,-.
3*45
38-15
3*43
38-35
3(46
3(46
3*46
3*46
3*37
3*-27
3*27
3*37
09 14
lt-22
1*52
1*22
1912
1912
1*52
1*22
1*22
1*22
1*12
1913
1*13
1*13
1923
1913
0943
0933
094}
0953
1*23
1*33
1*53
1*53
1443
1443
1444
1*34
1914
1*54
1*54
1*34
1*54
1*14
1444
1*34
1*34
1*24
1*24
1*24
0914
1915
• It.'"
Chara v u l g a r , var. larajbrecteala
JAAR
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1*92
1992
19*2
19*2
19*2
1992
1992
199a
1993
ran
ran
i «
199.
199.
ran
199:
1*92
19*2
ran
LOCATIfc
coordinelen (OL-NB)
tv4Mkcri Winkcl en L^ajewink;)
Kolhorn, polder Wicrijuprweard
Wperiritcrwaard. bij Nku««aluia
Wkrinjeerwaard. A n m Paulo^napokk r
Kolhorn. pokkr Wicrincervraard
Wkrin^erwaard. OoaNkraanlhocvc
Kkine Sluia, Anna PaVulo«.-napokkr
. e « l . bij Dc Cockadorp
WinkI
Winfcel. Graclpokkr
Wmhcl. Groelpokkr
Kolhorn. De Strook
Kttlhnm. Wa:ru*kcer*%*jrdpokkr
War ruife rwaard. I'Ltaetocfal
Kolhorn. Groelpokkr
luaacn Winkcl en Aafltwoud
W k r i n c e m v c r . bij Middc-nrnecr
Wkrutacrrnecr. bij Middenmeer
W k r i n f e m i a e r . bij Mjjddcnrnecr
Hippotytuatecf. bij Etft
BCTVUJ-4brock, lloofe Landen
Wkerinccrrnecr. bij Maddenmeer
W k r i n c c racer, bij Wicrmaenwcrf
luaacn W c n n e c r w e r f en Mippolyluahoef
luaaan WVrina^ra*rf en llippotyluabocf
M o M t a k a f , pokkr W u i - d - N k u » t a n d
Wkrinccrmecr. bij Middenmecr
Wkrin#ennecr. bij Hippolyiuahncf
I2O-S30
1992
W . r i n ( f n - - - . r . bij H,r-pnl>iv»»h<«f
ran
Den Oever, Ooalerlandcrkooa,
Wicrinccrmecr. bij Medemblik
199:
tuaaen Middenmoer en Medeinblik
luaaen Middenrnecr en Medemblik
1992
1*92
1992
1992
1992
1992
1992
1992
19*2
19*2
1992
1*92
19*2
1*92
1*92
1*92
19*2
1*92
19*2
1*92
1992
1992
19*2
1*92
1992
1992
19*2
1992
19*2
1*92
19*2
1992
1992
19*2
1*92
1992
19*2
19*2
1992
19*2
1992
19*2
1992
19*2
1*92
19*2
19*2
1992
19*2
1*92
1*92
1*92
1*92
19*2
1992
19*2
1*92
1*92
19*2
1992
1992
1*92
1*92
1*92
19*2
1992
1*92
1992
I9T
liaaaen Medemblik en Maddenmeer
ran
Den Oever. Zuakrhevco
luaacn Middcnmoer en Medemblik
luaacn Medemblik en Middennwer
W.ennajenneer. bij M-ddcnmecr
Z w a a j . OcMcrpokkr
Wkrvistennear. bij Middenmecr
Wiennjermccf, bij Krcikroord
W k r k t f c n n e c r . bij Wkrwisjcpacrf
Modcmblik
Medemblik. bij U t y f o c v c
WsermccfTrcer. bij W K ruaje rv-e ri
WierinaciTnecrdijk. bij Oude / x u j
Kreikroofd. bij Zcufhock
Fj~Takhuii4tn. pokkr llei Graouk-f,
V c n c e k n u n ^ *^m. Bloemendaal
N k u w Vernep. Haarkmmennecrpolder
tuaacn Ikemanxk en Bennebrock
Hecnwiede. Marienboach
B e n n e b r a k . Dank en (loop
Ci~uqu.ua
N i c u * Vennop. ("Uarksnencnnserpokkr
Beverwijk
WimmenLvn. bij Alkmaar
r. £n> ataJ B1 rvic n
luaaen Cutm-tan en Bcwcrwtijk
Umuiden. bij Drktaua
Haarkm, Perwuncaveatr
Spaamdam. de Slokop
Spaamdam
SartpoonNorjrd, Ooatbrock
C a a i r x u n . Caali-K-vntrpokkr
tif " n l.unmen en Bakk-\an
Noord-Bakkurn. bij f k i t o o
len W van Alkmaar
len W . van Alkmaar
ken W . van Alkmaar
len W. van Alkmaar
Caatricura
CaalrMTvan. Ooaterbtu*urt
tuaacn UiiBecai en C M t r k w n
luaaen l'>igec-M en Ikcmabrrk
Heermkcrk
Beverabijk. Wijkerbroek
Rijaertniaa, llaarieTraivrmecrpokkr
Spaamdam, Lnlaa(polder
Beverwijk, Buiierdavralen
ten 0 . van Beverwijk
len 0 . van llccrnakerk
Ifitfj-M
Uii-fecei
i v a e n Caairxnan en lieemakerk
CaaincAan. Limmerptilder
CaairKicn. LimmerpQkkr
len N van I k i l o o
Alkmaar, Bcrpmerpctkkr
luaacn llciloo en Alkmaar
luaacn C a a t n t u n en A k c n l o o i
ten Z. van Alkmaar
I k i l o o , Ooaicrjijpokkr
tkiloo. Ooaicr.i)pokkr
ten N van Akenlool
Uilrfee-t'emwer, bij Uitaneai
luaaen K m n m e n i e en Lnjecai
len 0 . van leunu*kr\. P(4derhu*a
Knanrncnk
l
' "
f r
''•'|f«-'l T .
ktrtnr-—.
120-536
120-539
120-540
121-535
121-538
i:i-54:
121-573
122-529
122-530
122-532
122-533
122-534
122-534
I2.V533
124529
126-532
126-533
127-533
127-54*
I28-523
121-531
128-539
128-544
128-545
128-54*
129533
129545 '•
12954*
129548
130-531
130-532
130-533
131-331
131-548
132-531
132-532
132-536
133-521
134537
134538
134543
135-531
135-532
135-541
135-542
136-539
145-528
B9*4t3
100474
100-48.1
100415
103411
103483
104474
104 SOI
105-516
105-511
105-505
105-496
106-489
106491
106-492
106-495
106505
106509
106-510
106516
106517
106-511
107-511
107-507
107-506
107-505
107-504
107-502
107-500
107474
108-491
108-499
108-501
108-502
10*504
108-505
108-506
10*507
108-501
108-514
10*518
I09SI4
109507
1 10-514
110-513
110-512
1IOS09
IIO504
IIO502
110-470
111-502
•'•
-tki
AII.A5BI.UK
1445
14-35
1435
I42S
14-35
1435
I42S
0915
14-55
I44J
1445
1445
1445
1435
1445
1455
1444
1446
144*
14-14
1914
1444
1*36
14-J»
se
144*
14-1*
14-1*
1416
1447
1447
1447
1447
1417
1447
1447
1437
1917
1437
14-37
1427
144*
144*
142*
142*
143*
15-52
2441
3111
2S4I
25-31
2S4I
2541
31-11
1*51
1922
1932
1*42
25-12
25-32
25-22
25-22
25-12
1942
1942
1932
1922
1922
1922
1922
1942
1942
1942
1952
1952
1952
31-12
25-22
25-12
1952
1952
1952
1942
1942
i»4:
1942
1932
1922
1932
1942
1933
1933
1933
1943
1953
1953
31-13
195J
ISUi.
Chara v u l g a r , var. kngioraa.ee la
JAAR
1992
1992
1992
I9~2
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
LOCATIE
Bee tel. bij llciloo
llciloo, pokier Buckelermecr
Heitao. polder Bockclerrnecr
Alkmaar
lleiloo. polder Bcekelermeer
Aalameer
Kiiaieiaxiic, Slterop
Kreanrnenk. troldcr Weetxaan
Aalameer. Noorder legmeerpoider
Amatelveen. Schinkelcoldcr
Woantnrccr, dt egatn
Alkmaar. de S c i e n t e r
tuaaen Alkmaar on Oterteek
tuaacn Owrleck en Itecrhugowajud
Spijkrrhoor
Wormerveer, dc Fjigcwortncr
/aaralam, llaaldc rabrcc k
Uithoom. Bovenxrrkerpoklcr
Taandarn. polder Ooatxaan
Jit.
Amatelveen, Bovenke rkc rookie r
Nee a/d Amalel
AmaieKecn. poidcr dc Rcealchnep
rtenebroek. polder Hcnebrnck
Zuidcknibeeeaaier, potdeniloul
Mtdderatererntlcr, l a g e Kilpoldcr
Scherrncrhorn. polder Mijzen
Schetrnerhorn. Mrddclpoeder
Sctterntethorm. Mirldelpolder
Weatbeeenaler. Hooge Kilpoldcr
luaaen Neck en Purmcrerai
Purmerend, polder Purmerland
poidcr Purmerland, Purmerland
Amalentam-Noofd. W . l t . Vltegenhoecb
Amelelveen. bi) Ouderkerk a'd Amalel
Ouderkerk a'd Amalel
IJuivcrdiecht. bij golfterreinen
Anvterdam. hei U
Amaierdam, Nieuwcralam
Purmerend. Neck
luaaen Scherrtterhorn en Oudendijk
Avenhorn. poidcr M i u e n
llpendam
llpendam. dc Punnet
Purmercnd-Noord
Nooidbccanater, Havcrmccr
llpendam, de Purmer
llpendam. de Purmer
rUaaicrdorp, Broekermeer
Abcoude, Brockzijdarpolder
/jarrdrrdorp, Nieuwe Gouwtloct
tuaaen Zaeek-rdorp en Brock in Weterland
tuaaen e^aixterdorp en Brock in Watertand
Overleck, Riethroek
llpendam. de Purmer
llprndtm. de Purmer
B c e u . pokier Bccukoog
Purmerend. de Purmer
tuaacn llpendam en MonruckcrrJam
luaaen llpendam en Mctaiickendam
Oud Dierncn. btj Umeer
Amaierdam. tjemecnechapepoklrr
tuaacn lipendam en Mraavckendam
Mcrnruckendam. Mctviikerbroek
Schardam. Uenelmecrkual
Nederhoral den Berg
Wtccp
Ilorvaloot
tea N van llorvtlooi
Ovcrmccr
Hindenlam
luaaen Muidcn en Weeap
Horatcrmccr
Ankeveen. li-jralerTneerpolder
Muidcn. Zxtdpoldtr
tea W van hei Naardermeer
Weaterhlcrkker. Orecraerlerxl
Ankeveenac Kade
Ankeveen. Slichu Ankrvecnacpokier
Hihraraumtc Meem
naarden. Mccntpoldcr
Schiedam. Ilorjerhock
Sctuodam. Ilolicrhorkacpoiaer
tuaacn Klaaawaal en Wcalmaaa
W c u n a a a . polderalool
Nreuwkoop. polder Nieuwkoop
bij e>veerhtrg>chen llock. aloot
l.-lv.Urd. Bovenwalcr
landgncd 'de Wildenborgh' rabij Ruurlo
Ocnjpoldcr
ten W . van f gmond Bmnen
Onderd.ik. tlool
Ouinigcrmcer
rVaidernora leal mg langa lepeloweg
Devcnter, atadtgraata tierwater
Cotmachate. bergmgaviivcr m lut opnl Al
Markelo. Stokkumervlrer. apooraloot
Diepenvtcn. w.tergang door boo
Polder Oroot Mijdrcchl
coordinelen (OL-NB)
111-311
111-512
111-513
111-514
112-513
112474
113-505
114502
115476
115478
IIS499
115-512
116516
117-517
117505
117499
11749*
11*474
11*497
119502
119475
119474
120477
I30-5K
121-503
122-508
122-513
123-512123-511
123-509
123-502
123-500
123-499
1234*9
123479
123477
124411
124488
124-4*9
124502
124512
124514
125497
125-49*
125-504
126-510
126-498
126497
126492
126477
127490
127492
127493
127496
127497
127499
127-511
12*503
128498
12*495
12(484
128482
129497
130-497
130-513
131-474
1314(0
131491
131492
132473
132477
1324(1
134473
134474
134411
135471
135-511
136473
136474
137476
1374*0
083439
083440
091421
091422
114464
104411
223-459
104512
196-526
236480
205475
233470
210-478
120472
ATLASBLOK
1933
1933
1933
1933
1933
31-13
1943
1933
25-54
25-54
25-14
1934
1924
1924
1944
25-14
25-14
31-14
25-14
1954
25-54
31-14
25-55
1925
1955
19 "
1935
1935
19-35
1945
1955
1955
25-15
25-35
25-55
25-55
2545
2S-35
25-33
1955
1935
1933
25-16
25-16
1956
19-3*
25-16
25-16
25-26
25-56
25-26
25-26
25-26
25-16
25-16
25-16
1936
1956
25-16
25-16
2546
2546
25-16
25-17
1937
31-17
2547
25-27
25-27
31-17
25-57
2547
31-17
3117
2547
25-59
1921
31-11
31-11
25-5*
2541
3735
37-25
43-17
43-17
3133
4431
2045
3441
40-53
1*31
1454
1*54
2*44
27-5*
lA-17
3413
27-57
3115
Nitella capillar.
JAAR
1(55
1(55
1151
1906
07S4J4
LOCATIE
ccordinaten (OL-NB)
ATLASBLOK
tuaacn koden en Peuc bij brug over 'I Diep
Aeecn. m vijver in net boa
Bockhorat. Ooaurwoldr. Friealand. in vijver
215-554
12-12
1243
11-58
07-54
314*
Irrraungen. langa de Eaaerwcg
bij I -.rear.
1930
1952
1965
1966
1971
1973
1930-1974
1930-1974
1975-1991
1975-1991
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1971
1971
19*3
19(3
1984
19*4
1985
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1975-heden
1975-nedeo
1975-heden
1975-heden
1975-hoden
O . i e r w i , . . in van Ejrachenven
ton N.O. van gcenccnte Slcen
Ke.lc.rn I rretlcn. k k . l . c e
Ambt Delnen, Boddcnbroek
Olal. Ilenglorder ww.ro
bij Wtddinxvccn
btj Lteade en Keateren
Montfoon. polder llceewijk
Blokland, pokier lleeewijk
Noordclooa, aloot
Ameide, aloot
Ooatvoornc. ten Z . van Itccnvliel
pokier nabij Oud Alblaa
Bodcgravcn. aloct
colder Trcrrhoven
Brandwijk
Wijtvgtaielta, tloot
Wnerden. weg near Zcgveld
by Wcenjcn. tlool
aloot langa reacrveal Alblaa
poidcr Sltedrechl
Bodegravcn. tloot
Megen. kwelsliva langa dijk
Gcndrinvcn. kkiputen bij Vcklhoven
Alphcn a'd Riin. Ra;uV3ornacpoloer
Dordrecht, /xud-Buitenpoldcr
Bkakcnagraar, poidcr Noonliijdc
Corichcm. Groote Haar
Hirvcraum. tkrot in dc Egclahock
Megen, alool langa dijk
Megen. kwclalool langa dijk
Vcghel. tloot hij Wijbotch
Maaanickkrbcck
bij Waddinxvocn
:.' i- s.t*
125-450
126450
123436
125440
074430
109429
114456
124438
115434
110-429
118456
110432
114427
113457
167-426
102458
1084:1
111432
125429
167-426
167426
bij Epto
LOCATIE
1840
1*47
1(47
1(49
1(50
1(50
1854
1(54
1(55
1*55
1(71
1(75
1*95
Vinkeveen
Den Batch, Zixat-Wilttrntvaart
bn tkutden
Utttthlrt.il
Bij Vinkeveen
Vinkeveen
tuaacn ApckJoom on Vttrtaon. kanaal
in beck bij Apcldooro
tuaaen Roden en Peuc in 'l Diep
Vcltrwc. Ilcrdcnhcck
in de Vecht tuaaen LJlrecht on Wealbrcek
fcpe. turfvoan van Emtt
onder Epe. lurfvecn van emtt
De Bill, bij I'tract.
1905
Ween
voor 1900
voor 1930
vddr 1930
vddr 1930
30-54
51-11
17-37
3936
3425
2745
31-52
39-33
31-56
31-56
3*33
3*26
3743
31-52
3143
3*. 35
3*44
31-53
3144
3144
3*43
3*53
3143
3956
4141
3141
44-12
3*43
3*56
31-21
39-56
3956
45-55
31-52
3241
38-37
37-33
6243
luaacn De Bib en Ze.l
luaaen lecrdam en Vianen
hij tklkvoetaluu
Nitella fkxilta
JAAR
19641971
1964-1971
Ptddenpocl. lange dc duinen bij Den llaag
onotdinatea ( O L - N B l
AT1ASBI.OK
31-25
45-33
4421
33-11
31-25
31-13
33-14
33-14
12-12
2631
31-31
2744
2744
3241
57-3*
Maaatrichl
lieernatede
25-31
4542
Vught, m vijvar
1939
1939
1944
194*
Neuwkoopee platarn, tkrot bij watertorcn
Noorden. tlool
Maaraeevecnacplaa
Wetlbrotk. .root t i Gtgelpoldcr
ran
Kamerik. alool
Woerdcn, akret bij Kamerik
Wageningen. .loot bij Rhenen
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1966
196*
iw#
1968
19*8
1968
IM
1968
IM
IM
IM
IM
.9r*
_|J>68_
Elunactioterpolder
Alkrum Terhomr. Friealand, elect
Bcrrtrnwoudc ntbij Stotwijk
Broeihauxcn. N-Limeurg
l>xrtdrecht
Nkinvkocrpae plaaaen
Netuwkorrpac plaaaen
Hllvcraum. Spanderawoud
Hilveraum. vijver in weiland
Beam, aloot
W.gcrungcnTahenen. aloot
GteUtecen. eaildciraliger Wijde
Trennouen. Trenhcrvcntc plaa
Ordehollpade, de lundc btj KrrnterTnenabrug
Bell Schuulonl, bij MaalcraSrcekerkolk
Bell Sctaaalool, Vcnernaicn
Elburg. Veluwemeer
Kortenhcef. 't Hoi
Hi]vcr.„.,. Settrrdcrawcaad, tloot
Hilveraum. Egclahrck
nsisiaii. Dc oije
Sprang-Capclk. Lubbegtl
W'oerden, kkiatoca bi| Tegvcld
Vrlifitrmrrr k i l i ' t i r l
118-462
117-162
31-33
31-34
31-37
31-31
3145
3145
392*
32-14
11-31
3*32
52-36
31-27
31-34
31-34
31-18
32-22
3927
21-15
31-37
1625
21-14
21-24
27-21
31-17
31-11
31-2*
33-26
4436
3144
77-11
Nitella (Wail.
IAAR
LOCATIE
1968
1968-1970
1969
1969
1969
1969
1989
19891972
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975-1991
1973-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-1991
I97S-I99I
1975-1991
1975-19*1
1975-1991
1*75-1991
1975-1991
1973-1991
1973-1991
1975-19*1
1976
1976
1977
1977
1977
I97»
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
19*0
1911
198,
IM
Ml
1981
1981
1981
1981-19*2
198119*2
1*11-19(2
1981-1982
19811982
1981-191:
IM
i9«:
19*2
I M
1912
1912
19*2
14-1
19*3
19*3
19*3
19*3
19*4
1914
19(4
1414
ooordtnalen (OL-NB)
AT1ASBLOK
199520
196-526
21-14
1*54
27-21
01-52
01-33
03-12
27-21
25-38
1643
01-52
4*51
N . W . Overijaeel bij Votecbclt. alool
Duinigermeer
Doomapijk. langa /xuderjeeelraatweg
Tcrachclling, Badhuiaptak
Tcrachclling, aloot bij lloomder ecrtlckoo,
Tcrachclling. Arjcnaplaa bij Hoc
Dooroapjk. tuaacn Elburg en Nunapeel
Naardermeer, Grote Meer
Oldemarkl. Weerribben. bij liclapad
Tcrachclling, Badhuiaplak
tiaenhrat. receiikuikn
Tcrachclling, eorxkrakrol
Tcrachclling. Arjcnaplaa bij Hoc
Dc I laak. Nteuwaoop
Nunapeel, Ncelhecb bij Vcluarttoocr
Nunapect
Ankeveen. Siichte Anieveenae plaaacn
tuaaen Lecnie en Vtlscnawaard
Achllarnrhcnrcn. poktel
Achlle-nhoven. aloot
l l . a r n Icuwicn en Aencrtfoort, Lxickhorai
Rhenen. I k Kampen
Rhenen. Veldcrbroeb
ten /. van Ixuedcrr-Cccengrn
Wcerden. pokkr Zerwldcrhrock
7c,
J. pokier Zegveld
Woerdcn, polder Zegvelderhrock
Woerdcn, polder Zcgvcel
aieer, Amelei .. r.t
Bouhol. Creole Wije
Kockengen. polder Kockengen
Kockengen. pokier Kockengen
Breukekn. polder Groot en K k i n O u d - A a
Vinkeveen, bi, gneckrcrepoorwcg
Vinkeveen. bij gtcxterernpoorweg
Breukekn. Boedijk
Portengen. pokier Poncngen
Uaaclatetn. pcrlder Break
Vreclaral. Wijde Bid)
OudUroadiechl. Kromme Rack
Oud Uoadracht. Kromme Rack
Ttenhoven. colder Wealbroek
tuaaen L'trochl en De Bill
Maartenediik. polder Achtttejearven
tuaacn Maartenajijk en HolLaralee kading
Piinrnburg hij Soeal
Dnehergen
ten Z . W . van Dooen. polderalool
C h e n . De Grote Maal
MO Z. van Icuraiervl'enlrum
EuTtiunkhuixcn bij Ede
tuaacn Rhenen en Ede
Rhenen. Veldcrbroeb
tuaacn Rhenen en Wigeningen
Bode graven
luaaen Rhenen e n Wagerungen
tea O van Alphcn a'd Rijn bij llcogeburch
L-angcrek. ,. . .
Noordcroco, alool
Wealbroek. Wealbnexae Zoddcn
llapa, bij de Kteine Vili
Kampine. in back paralkl aan Bccrae
Ankeveen. Ilctlandae polder
Hilveraum. Oude Meentweg
Ankeveen. tkrot
poidcr /egvekkrhroek. Zcgvckl
Wcrubcugge. aloot
Beck (I orergen). langa Rijkaweg 53
Bergum. Stintwcg
Gouda. aloct
Nreuwiu,;k. jwernOad'v.vijver
Srpoorlijn Aoaawn-Zuiphen. hij de Voatewcg
Apekiooma kanaal. I.h.v. Lcenenac brug
Kroonhceb btj Milabeck (weg Nijm -Venlol
T e k h e c k . ten N van Mibhtek h R e k h t w a l d
Nijmegen. Zwanevckl
Itaxeraaroudr
bij Gerijp
bij Oudcga
bij Boornhcrgum
gemeente llaakerlaral
Oldc lamer
bij Schcrperucc!
Spoorlim A'drcrrn'/utphen. bij dc Vcx
Nteuwkuijk. aloot
Tcrachellmg. ten W van Mkteland
Tcrachclling. Ik»vteman»lueten
Nederwecn, oil de Banco
Neekrwcen. bi, de Groote Mooel
Maarhccxc. Vereralortk
Tieterkaleradeel. bij Gerijp
Opetrrland. Kcetingadrx-p
(ramp, alool
Nijbeeu, bi Krciingedrcp
Nteuwkoop, a kxa
r-teirakore- ( j . ILaak. pclgaten
acmccrac Odoorn. vcenwi;itn
grrrnrcrac Odoorn. vecnwuken
258-549
259-544
grrrrrnir (klitrm
V.l
a t y m iterai-tlirifrr.
146-601
153-601
146-599
113491
145-599
156-460
169444
169-441
158459
IIS459
116457
118460
119457"
123464
123473
124460
124462
124465
124469
125469
125466
126463
127449
131470
135469
136469
136464
13*437
131-463
141464
145-464
148-452
149-448
150-445
15*459
166-451
169444
1*9443
170442
170-442
;<*4M.
123438
123436
115-461
106-465
109448
141410
09*459
142-597
;-,'. M4
188-368
117463
.4
03-12
31-33
26-31
27-31
23-57
57-15
31-21
31-38
32-34
392*
3926
3244
3144
3144
31-34
3144
31-35
31-13
31-33
31-35
31-25
31-25
31-26
31-26
31-36
18-16
31-17
31-28
31-28
31 3*1
314*
31-31
32-31
32-32
32-32
3912
3*13
3244
32-56
3926
3926
3927
3143
3927
3143
3*33
34-33
31-3*1
4*32
5112
25-51
31-11
25-51
31-34
31-22
40-53
0*54
3*12
45-31
46-33
4*23
4042
3041
06-53
1046
11-24
1*12
1*22
1*32
45-31
03-12
03-11
5*31
5*22
57-2*
0653
11-34
0653
11-34
31-34
31-34
17-11
17-21
18,11
Nitella f t e . i l .
JAAR
1914
1984
19(4
19*5
19(5
19(6
19*6
19*6
19*6
19*6
l*n
19*6
19*6
I9NA
1987
1987
1987
19*7
1987
1987
1987
198?
19*7
198.
1988
1988
1988
1988
i*n
1988
l*M
l*M
19*8
19*9
19*9
19*9
I9»*
19*9
19*9
19(9
19*9
19*9
19*9
1989
1990
19*0
1990
1*90
1990
199,!
19*0
1990
1*90
1990
1*90
19*0
1*93
I9un
19*0
19*1
1991
1991
1991
1*91
19*1
1*91
1*91
1*91
19*1
1991
1991
1*91
1991
19*1
19*1
19*1
19*2
19*2
19*2
1992
1*92
19*2
1992
19*2
19*2
19*2
19*2
1*92
19*2
1*92
1992
1*92
19*2
19*2
19*2
19*2
1*92
1992
LOCATIE
cewdineteo (OL-NB)
llaicrewvajde. tkrot
GicejaenOudekcrk
Sliedrecht. alool
Vecnendaal. Blauwc Hei. in tloot
Meireeolder, Bodcgraven
Dcnckamp. Tilligle
Nieuwlroop. De Haak. petgalen
Dcnckarnp, ptaeje Dc Mora
Haaaabcrgcn. KotYijgoot
llengclo, Lonnckc renter
Vteddtr, vaan
Bolkmaet. dwaragraoM 100 en recta.
Dcnckamp. ijahaan
Hxakabergen
rtengelo, U a n e t e n T n e r
poidcr /eivekkrhrock. Zcgveld
Bcrgcyk. kecraop
Hilveraum. gcmecnleoaut
Oiaterwijk. alool v. Nccntltar n. BtekJvca
Naardermeer. Grow Meer
Maphorat, tpooraiool
Zwineluie. leraien achter het aingcl
11 liver, urn. vijver bij raarihuia
ten Z . van Bodegravea
Reeuwliktc plaaeen
Mctafort, Pepinuaheek
Maaabrec, Evcrloacht heck
W e e n . Huchlerbroek
Hilveraum. Oude Mccntwcg
HiKcraum. bij raadhuit
Bee it
Olderuaal, Groote I uitrrvckl
pokier langcnbriek. Bteakenagraar
Ncordcindigcrpoldcr, Zwemmcruam
pokkr Nieuwkoop
Molenle). Breda, ten 0 . van Turtachip
Sluiagraal. bij duiker in dc arag naar Becra
G c m e n . Peeleche loop
Maaabrcc. Evcrloachc bock
Eindhoven, kanaal, ten 0 . van dc Cuyl
N.uwkuyk. Vlijrnentvcn. alool
Amewk. bij Moienxaak
Naardermeer, Grote Meer
polder Berkenwoude
poidcr dc Neaec. Nieuwerkerk a'd Uaacl
potdtr Zuidbroek, BcrgarnbactM
Valtorrnond. Zxiiderdtep
Weaterhoven. kecraop bij kaptl
Vcldhoven. bij voormalig mcmOed
Goirk. brechec. Rovenae k »
100459
118-43
114428
Eindhcrvena kanaal. epoorbrug bij Gekdrop
Eindhoven, kanaal. xwaaikotn achter DAF
Vught, tloot bi Moerputlcn
Vught. aloot m Mocrputlen
gem. MccrtcalcL aloot
gem. Mccrgeetel. aloot bij Berkenhocvc
Hongen. kwelaloot bij Wilheuninakanaal
Slichu Ankeveenac plaaam
Naarderrneer. Grote Meer
Zegvcld. polder Ze,rvelderbrcck
Ncrorden platern. Nteixwkoot,
Sirijbeckae bock. Slrijbeek
Slnjbcekaa beck. Chaam
EiralrV^cr. kanaal. bij da Cuyt. M k r l o
Bcrgc.k. tkrot bij E>kereiraJ
Ikenrnelen. kecraop
llaaralecg. alool
Macharan, a k c t largj. kanaal
gem. Beat, gtgraven pita
Ektcrhrock. gekamliaccrdt beek. Schijhdel
geen. Drcbergera btj Sterkcnburg
Breda, vijver bij kaawcl Bouvigne
kaveoalem. aloot
Laurenaaloot, ten N.O. van Brada
Naardermeer, Grote Meer
Nrcvwcrbrug. Weijpoon
Wcerden. polder Barwoutaw-axrucr
Vianen. pokkr Autena
Breda, vijver bij kaaleel Bouvigne
Eindhoven, epooeelool bij de Vtrkerwpu
ten Z . van 'a bencrtencrcrach, kwcblootjca
tutten dc Hoevc en Vinxega. pocltje
Oude V e n n . 'I Bil
Oude Venen. Jan IXukepokler
Naardermeer, Grote Meer
Texel. ten N W . van Den Hoom
Nodcrhoral den Berg
Siia-hu Ankeveenac plaaaen
Hollanda Ankeveenac plaaacn
Slichu Ankeveenac plaaaen
Horatermecr
Konenhoel, Hei Het
len N.W van net Naaroermeer. alool
Birrntnzij bij het Naarderrneer
Hollanda Ankeveentc polder
Sucre. Ankeveenac poidcr
Kortcnhrer«c plaaaen
Holland. Ankeveentc poidcr
Suchu Anaevcenac polder
Hilveraum. Nunrcdpark
114457
2065J9
148-5:5
115461
IS4370
211-517
2(10-518
111453
112450
194346
200-374
173369
264480
112433
109458
115-4*1
114-400
1(6-417
177-391
202-374
170-3(4
142411
106439
104440
110439
263-547
157-372
157-379
132-391
165-383
164-3(3
144412
146-41 I
142-392
142-394
125403
134475
115460
114460
116389
11*388
170-384
154370
15*373
143414
166424
155-3(9
155403
147448
111-397
173422
113404
114454
116453
135441
113-397
165-3(4
14(410
20V 544
1(8-571
193-570
11 I S * !
131-475
133-476
134476
134475
134473
134470
135-480
135479
135-476
135475
135-471
136-475
136474
138-472
ATLASBLOK
3141
38-54
38-33
3*16
3143
2921
31-34
2931
3446
2*57
1*36
1*54
2932
3436
21-51
31-34
57-23
32-11
51-11
25-3*
21-27
21-23
32-11
31-33
JI-S3
60-13
5S-I3
57-27
31-11
33-11
51-32
2*41
3*43
3142
31-34
4433
4*22
Sl-K
38-15
3147
43-31
3*2*
23-3*
3*32
38-21
J*-33
1*11
37-14
51-54
Sa.27
514*
5143
45-31
43-32
31-21
31-21
4433
23-57
23-3*
31-34
31-33
30-34
5*>34
3147
.57-13
57-14
43-31
45-16
51-34
43-34
3912
50-13
43-17
4453
25-31
31-33
31-34
3*21
30-13
514*
43-32
1*23
11-12
11-13
23-5*
0*33
23-37
25-37
23-57
23-37
31-17
31-17
2341
23-3*
25-5*
25-3*
31-11
23-3*
31-11
31-11
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
Nitella h y e l e a
JAAR
luaaen Bueeum e n HiiScrwuraac
Buaaian. Het Sptcgcl
Naarden, bij de vealbig
Naarden. lirafna
Naaruen. Dc Beck
Maaraaevecrrac /.alucn
Wealbrockte Zodden
ten Z O van Wagcnhcrg. aloct
Hilveraum. Egt knock bij vltegvcld
Tarnhnvcnae plaaaen
13*473
13*47*
13947*
14147*
141477
134464
26-51
26-51
31-37
31-3*1
4443
31-24
31-37
I OCATIE
coordinelen l O L - N B l
ATLASBLOK
1(54
1905
1943
1944
1959
I960
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1973
1974
VecTrwouden
IrraaTtrn. Oudgaaaterxanding
Naarucnnccr. Grote Meer
Gtethoom. Boven Wijck
Naardertnecr. K a k dijk
eUiideindiger Wijde, Wannepcrvecn
Kcevenhoer. 't Hoi. Gal van de Zandhcuvcl
Naardermeer. Grote Meer
Naardermeer, Grote Meer
Naardermeer. Grote Meer
Naardermeer, Grote Meer
Vicctand. I icrvkrvecnac plat
Breukelen, Icrendervcentc plat
Breukelen. I -erilrr-.eenee plat
Naardermeer, Gwae Meer
0644
11-25
23-5*
1*55
25-51
21-15
31-17
23-5(
23-5*
25- 5*
23-5*
31-17
31-27
31-27
25-4*
1975
I9ka
19X9
1990
Korunhucr, 'I
Naardermeer,
Naardermeer.
Naaroermeer.
Naardermeer.
31-17
25-31
23-51
25-51
2541
1(41
1841
Achtitcnhovcn. vecnwelcr
1 ire.-hi. buiten dc Weardpoort Ikoodenbrugl
ten W . van Haarlem
31-38
3141
23-31
mi
Amsterdam. Honuavijvcr
D e i n . Ilonut
-Slolwiik. vceruloc.
Bcnachnp. k k u k . e
Na-uweoopec plaaaen
Nteuwkoopac pltaacn
l e a j c n . Hortuavijvcr
fcll-SchuUloot.
Alerlla-. Maatenbrockcrkolk
ekll-Screaaloot, Voaccbcll en Venematen
Hilveraum. Oude Mccnfwcg
Tamhoven, Tienhoventc plaa
Hilveraum. aloot bij Spanderawoud
N W Overijaael. De Wieden
Gtelhoom. Zuideindiger Wijde
Naardermeer. Grote Meer
Naarderrneer, Veertig Morgcn
Anxt-vean. IrWlandee plaaacn
Ankeveen. pelgtt
bij I ilhoorn
Oudcwatcr. eolder Vliet en Dijbveld
Zegvekl. polder Kamerik Mijiijdc
Ntetiwtocrp, Mcijc
Bergrunhacnt. a k m
Dricbruggcn
Krirnprnerwaard ten Z . W . van Bertxenhaaht
gemeente Vooral. Dc Mijrtjca
Vooral. bij Zutphcn
Nieuw lekxerkerk. tlool
Groote Vcenc*>kkr
Zeiddam. Groote W'etcnng
Groote Veenpokkr
Naarucrmeer. V e c n i g Mrtgttl
Naardermeer. Grote Meer
Vercrt-ndaal. Blauwc I k l
Naaroermeer. Veertig Morten
Neuwk,.rp. Dc Haak. pelgalcn
meer. V e c n i g Morgcn
. Groote Wetermg
Naardermeer. V e c n i g Morgcn
ckte&ol. Bruggeeloct
Nkijwtooexte plaaaen
Naardermeer. V e c n i g MrjtBXtl
Botahol, Bruggeelooi
Rxtetnvtjk
Amerafoon, grachten
Krirnpen a'd Uaacl, p. Knanme Gccr en Zijde
Naaroermeer. V e c n i g Morten
Bergamhachl
De I k m . Sclioraihoven
poidcr de Hock, Ickkerkeri
Ikl Bcocrache. t^oudtrak
Kkine Beck
Eireihcrvena kanaal. btj de Cuyl. Mrerlo
Etidhrrver. kanaal, Paaaeerkom. Gekdrop
geen. Dungcn. in dc Drnge bij de Rode brug
Naardermeer, V e c n i g Morgcn
Naarurrmrer. Crete Meer
cVtabol. Brucjewlcct
Ikrviulr,—lj-.lrr.l.iin
25-35
37-15
31-23
3*14
31-34
31-34
30-37
21-14
21-24
H-ll
31-37
31-11
1*54
21-15
23-3(
25- »
23-57
2S-S(
31-14
3*14
3144
3143
3*33
31-54
3*-33
27-55
31-36
3*42
11-23
40-3*
11-23
23-5*
23-3*
39-1*
23-5*
31-34
23-5*
40-3*
23-5*
31-15
31-34
25-5*
31-15
31-52
32-34
3*31
23-5*
3*33
3*- 34
3*32
3*22
4941
5147
5146
4445
23-51
23-51
31 15
1*3*)-1*74
Hoi. Gat van dc Zarelhcuvc!
Grote Meer
Grote Meer
Grote Meer
Griee Meer
Nitella
JAAR
i-oonJinaien ( O L - N B l
vddr 1930
1961
IM
19641971
19641971
112407
25-5*
23-51
25-51
1964
1967
196*
196*
1968
196*
196*
196*
1969
19691972
19691972
1973
1973
1930-1974
1975-1991
1*75-1991
1976
1977
1977
1977
197*
I97(
19*0
19(1
19(2
19*2
1914
19*4
1915
1*13
19*6
1916
19*7
1917
1917
1987-19*9
1988
1988
19*1
1919
19*9
1919
19*9
19*9
1*1*
19*9
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1993
ft;
116462
!i»«:
13*471
119447
II94S9
11043*
113450
112437
ai;g>
I V . 471
136471
136471
136471
123474
116462
136471
123474
10*451
136471
110439
116-439
IOS-436
108-44.1
M '•» •
170-314
169384
123-407
136471
123474
i»>j ii',
ATLASBLOK
•. a
Nitelk
JAAR
1990
1991
I -II
I9»|
1991
1991
1991
1992
1992
1992
199:
199:
IM
1992
1*92
1*92
1*92
1*92
19*2
1*92
1992
1992
1993
1993
1993
1975-heeka
1975- reden
1975-lxtdaa
1975-ltedaa
1975-bedcn
1975-lnkn
1975-heelco
Nilella I
JAAR
LOCATIE
ooordinatcn (OL-NB)
ATLASBLOK
Meljc
Eireibxwciv kanaal, bij Geldrop
Naardermeer, Grote Meet
Naardermeer. Vecnig Morgcn
v . ^ k i c r 03
Giibeland. poidcr Gijbeland
Oltotend, colder Lacavcld
Eindhoven, haven Eindhoven, kanaal
Naaroermeer. Vecnig Morgan
Naardermeer, Grote Meer
l Zand, polder OT-PV
•t Zand, potter OT-PV
'I Zand, poidcr W
Stichu Ankeveentc plaaacn
Koncnlioct. Wijde Gal
Kortenhocftc plaaacn
Slichu Ankeveentc colder
Hollanda Ankeaeenee pokkr
ten W. van het Naardermeer, Binrctuij
ten W. van het Naardcrmetr, alool
Buaaum. aponpark
gnacht bi, Molalaan. Deltl-cenlrum
Dordtechr Bieabcxvcti. Gat vxl. K e k n
Dr.rdia.-he Brcebrrach. Gal v d . Kreien
Ekaoache Aa. bij Enter
Karnpen. Kampereiland
bi, looadrccht
bij looadrechl
ten Z van L i n e d ,
ton Z 0 . van Gcruda
ten /. W van Fnecheek
luaacn Drunen en Oud-lkutdcn
114459
166-3(3
3143
5146
25-3*
23-5*
LOCATIE
coordinelen (OL-NBl
115432
118-435
162-3(4
136-478
112-53*
113-538
113-539
133-475
134471
I3S47I
133473
133476
133479
I3647(
13*477
I0S4I7
106417
21648:
3*34
3143
25-5*
23.5*
1433
1433
1433
23-57
31-17
31-11
25-si
23-3*
25-a
25-3*
37-15
4422
4422
21-32
31-27
31-2*
31-5*
3*23
3427
4 4 31
AIIASBLOK
1878
1934
in veenputen bi, Pleamoten. bij Grocebecb
Naardermeer. aan begin lloofdlocht
4623
25-3*
193*
1966
IM*
Naardermeer. op xandtodem
Naardermeer, Grote Meer bij Spookgal
Naarocnneer, 5pookgtl
23-5.
23-3*
25-5*
25-3*
23-3*
3137
3143
1969
Naaroermeer. weelxijde Spookgal
1969-1972
1930-1974
1930-1974
Naardermeer, Grote Meer
bij Maaraacn
ten N . van Bodcgraven
19(1-1993
19811993
Texel
Texel
Texel
1984
1*17
1*17
1990
19*0
l»»l
1*92
19*2
1993
1993
1993
Nilella aynoarpa
JAAR
mil
1(43
1(53
1(93
vddr
vddr
voor
voor
vddr
136-471
1930
1930
1930
1930
1930
•933
wu
poidcr Arkcnhccrn, gctitjclat Nijkcrk/Pullcn
Naarocnneer, Grote Meer
Texel
Naardermeer. Grote Meer btj Machinctocht
Naardermeer, Grote Meer
Naardermeer, Grote Meer
Texel. kwtlalcca bij Hcidehocve, Den Hoora
Naaroermeer. Grote Meer
Tcrachelling. GrilljepUk
Tcrechelluig. Dooucrneneluaten
Tcrachclling, Badhtuaplak
143400
141-597
1464301
09-41
32-1*
23-31
09-11
234*
23-5*
2*3*
0933
25-5*
01-51
03-11
01-52
LOCATIE
coordinelen (OL-NB)
ATIASBLOK
ten N . van Schalkwijk
btj de N.ijwkoaoec plaaeen in alool
polder de Betebnach. Dordrecht
Wiingaarxkn. tloot
108-421
115-429
0743
2545
3911
31-33
4412
38-54
LOCATIE
coordinelen (OL-NB)
ATLASBLOK
bij Ion babel en dc Vtightae rc.de
btj kaatecl le Hcete. N-Brabant
Lochcm. vijver bij kaatecl Arnpacn
lUnJenbc-g
'a-ltertrjtcnboech
147-409
168-376
225-465
IIO560
111-562
bij Utrecht
bij Utrecht
Veer bij Bcugcn
provincie Uirecnt
Geldcrlartl
bij I I re. hi
Grratingcn
bij Ameteruam
1939
1979
19(4
Nitella l
JAAR
1(47
1(74
1(73
1(92
1903
1932
1932
1*32
1*53
1*55
19*3
1*61
196*
19/41
Vughlte heide
bij Paten wolde
Oietcrwijk. Van Eaachcoven
Oietcrwijk. Clexrrven
O . K r w i i k . van Eaachcnven
Oialerwijk. Choorven
Trenhovenee plaa
tl.lcrw i. heeal.ee.
Oiaterwijk. Bccldven
O.terwiik. bclveravcn en Wmxelvci
142-397
142-397
134464
4542
51-5*
3422
23-34
4342
12-13
31-11
51-11
51-11
51-11
31-37
51-11
51-11
51-12
11.11
Nitella I
JAAR
1961
1969
1969
1970
1971
1986
198*
1988
19*9
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1992
]»9:
1992
1992
1991
1993
Nitellopaia
JAAR
LOCATIE
coordinelen (OL-NB)
ATLASBLOK
Oiaterwijk. Bctveravcn
Hilveraum. t k o l langa Oude Mccrawcg
llaakabcrgen, Tceeclinkvren
Stavcrden, locmkuikn
Ambt Delden. Bcerdrmbroek
Suvcrdeo, leempullrn
Hilveraum. alool langa Oude Mcemweg
Hilveraum, elect btj llilveraumac Mceot
Hilveraum, Oude Meenlwcg
germ. Sprang C t p e l k , aloot
Nieuwkuyk. Vlijmenavcn. tloot
Hilveraum, tlool langa Oude Mcemweg
Konenhoel, Hal Hal
Sprang-Capclk. Buitenpoldcr van cteaoycrn
Sprmng-Capclk, Bigvaysolder van Beeoyen
Hilveraum. akxt lang. Oude Meenlwcg
Nieuwkuyk, V u j n t - i . w u i , alool
Hilveraum, tlool bij Hilvcitujnac Meem
Hilveraum, aloot bij Hilvcnuenee Mccra
H.iveraurn, alool langa Oude Meenlwcg
Nieuwkuyx. Vlijmeearwea. aloot
Nieuwklrjk. Vliimenavcn, aleot
Neuerwccn, De Banen
145-398
138-472
13*472
141-410
13*475
13*476
13(472
141410
141410
1(1-364
51-12
31-11
3435
26-51
3425
26-5*
31-11
25-5*
31-K
4434
43-31
31-11
31-27
4437
4436
31-K
43-31
23-5*
25-51
31-K
43-31
45-31
SS-31
coordrhatea (OL-NB)
ATIAS8LOK
LOCATIE
138472
13(473
13*472
127410
141410
I3S472
Wi|de Bilk bij Vracland
Bouhol
vddr 1930
voce- 1930
1930-1970
1914
1940
1940
1941
194:
1941
1944
:944
1944
1944
1947
1951
1951
1952
1954
IM
1955
1955
IM
I960
1904
1964
19641971
19641971
19641971
19641971
19641971
19641971
1965
19*5
1965
1*6
1967
1957
1994
199*
196*
I9M
I9M
1961
196*
1969
1969
19691972
19691972
1971
1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1*30-1974
1075
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1980
19*3
1914
1914
19(4
19*5
lm»i
Neaniermrer
Duinigermeer
Noorden. Nteuwkocrpte plaaacn
Ik V S c ^ n . Bcrvcnwexk
Dc Wieaien. Andeindigerwieak
Brcuxckvccnec plaa
Brcukekveenae plaa
Naaruermeer. Machirrclochl
Reeuwijk, plat Nietnve Brock
Boven W'ijde. ten 0 . van Gtelhcoro
Naaroermeer. Spookgal
Bouhol. Grote Wije
l e i d e n , vijver van dc H o n u .
Noord Looadrccraac plaa
B.«ehnl. Grote Wijt bij Kooiboa
Gcrenuuden. Zwarte meer
Nkuwkoop
Put van Broekhoven bij Bodegravcn
Bouhol
Hollanda-Ankx vu.it*. plaa
Zualcindlger Wijde btj Wanneperveen
Lcctairechue plaa nr. 1
Naardermeer
Bij VcJIenhcrve
Nteuwkooptc plaaacn
Nkuwkorrpec plaaacn
Netuwkcopac plaaaen
Nteuwioopac plaaeen
Nteuwkoopte plaaacn
(rellvarm. /-ukkiraligerwilde
Veluwemeer
Nteijwkocrptc plaaaen
Bouhol
Bouhol. Grote Wije
Nrcuwk-avwe plaaaen
ekll-Sahuulcot. Venematen
Ar»,«xfc. Bouhol, K k i n t Wije
Bouhol. Grote Wije
Naardermeer. Grote meer
Zuakindige, Wijde rtahij Genhoom
NKuwkoootc plaaacn
Venematen
Grclhoom. Zaudeindigerwirde
Naardermeer, weeuijde Spookgal
Naardermeer. Grate Meer
Naardermeer, V e c n i g Morgcn
Dc Haak, gernecme Ntetfwkocx.
Lorrraterveenee plaaaen
bij Noordlcfra
bij Sleenwijk
. n Z van Volknhove
bi Elhur,
l l . r d e r . i j t . Wokkrwijd
Kortenhort. 'l I M . Get van dc Z-xetlhtuvel
Bouhol. Grote Wire
lueecn Vrecland en Loenen
Kcrrtertiocf. W.jdc Blik
I eralervecnee plaa
Loende rveenee plat
Maareeeveenee plaaaen
Bouhol. Grote ca K k u v V. ,c
Gouw-xcc, cutdelijk deel
Nteixwkoop, D t Haak. petgalen
Naardermeer. V e c n i g Morgcn
Naaruermeer. Grote Meer
Naardermeer. Grnte Meer
\ ,•,,,•-„. V W - , M,..r-
196526
135-479
123473
092464
123473
116463
11(462
112459
115463
IIS462
117462
123473
123473
136479
1*1-319
135479
136471
123473
130470
131470
131461
132461
133462
123473
i KV4T74
l"a.47ll
31-17
31-13
23-31
16-34
31-34
16-35
21-15
31-27
31-27
254*
34-13
1*55
23-3*
31-15
30-37
31-17
31-15
21-24
31-33
31-53
31-15
23-57
21-15
31-27
25-34
21-13
31-34
31-34
3143
31-34
31-34
31-34
21-13
11-34
31-15
31-15
31-34
21-24
3115
31-13
23-5*
2115
31-34
21-24
2115
25-5*
25-5*
23-5*
31-33
31-27
12-15
1*45
21-23
27-22
3*4*
3117
31-13
31-17
3117
31-27
31-27
31-37
31-13
23-27
31-34
25-3*
23-5*
25-51
:" -
NiteHontk
JAAR
1985
1986
1986
19*6
19*7
1917
19*7
19*7-1919
1988
19*8
19a*
198*
1989
1989
1919
1990
1990
1990
1990
19*0
IM
1*91
ran
1991
1991
1991
1991
IM
199:
IM
IM
IM
199;
IM
199:
1*92
1*92
1992
1*92
1992
1992
1992
1*93
1993
19*3
1993
T d y p e l k glomerau
JAAR
1843
1935
1939
195*
1959
1963
1*69-1972
1930-1974
1981
1981
19*1
1911
19*1-1993
19(1-1993
19*1-1993
1984
1991
1*91
19*1
19*2
TotyptUt mtneau
JAAR
1(43
I860
voor 1930
voor 1910
1961
1962
1930-1974
1930-1974
I97S-I99I
1975-1991
1*77
19*5
19**
19(9
IN*
1919
1*90
1991
1*91
1992
1992
1992
LOCATIE
coordineleo (OL-NBl
ATLASBLOK
Neardcrmecr. 40 Moeten
Nieuwkoop, De Haak, pclgalcn
Naardermeer. Vecnig Morten
Naardermeer. Grote Meet
Naardermeer, Grate Meer
Naardermeer. Veertig Morgcn
Bteahol, Grote Wijt
Nieuwkoop, Dc Hank, pclgalcn
Naardermeer, Veertig Morgcn
Naardermeer. Grote Meer
137471
llolahol, Zehrcnmortenpoclije
123474
123473
Naardermeer. Grote Meet
Bouhol. '/cvenrrarrgertxellje
cktahol. Great Wije
Gouwzee. noordelijk deel
Gouwzee. zuidelijk deel
Bouhol, Bruggceluot. Zevcnrnorgcnpoellje
Boubol. Grote Wije
137-479
123474
123-473
123-474
123473
23- 58
31-34
25- 58
25-S(
23-5*
25- 51
31-13
31-34
23-51
25-3*
31-15
31-15
25-51
25-51
25-57
25-57
23-5(
25- SS
31-14
25-17
23-27
23-17
23-27
25- 5*
25-5*
31-13
31-15
23-3*
23-3*
23-57
23-37
234*
234(
23-5*
23-34
2S-5*
23-5*
23-17
23-27
23-5*
3115
3115
23-17
23-27
31-15
31-13
LOCATIE
ccrordinaten (OL-NB)
ATLASBLOK
Bouhol. Grote en Kkine Woe
Naardermeer, Grote Meer
Naardermeer, Veertig Moreen
Ajurcvccnac plaaacn
Slichu Anacvecnae plaaacn
Ntardcrmcer. Vecnig Morgcn
Naanicrmeer. Grote Meer
136-478
136-471
123473
116462
116471
136478
134475
116-471
Nteinvkxrote plaaacn
Gouwxec. liaoroelijk deel
Gouwzee, xuidelijk dec)
Gouwzee. ncrordclijk deel
Gouwzee. xuidelijk deel
Naaruermeer, Grote Meer
Naardermeer. Vecnig Morgan
Bceeho!. Zevtiniaiigetajucltjc
Bttelvl. Kkine VVjja
Nearucrmocr. Vecnig Morgcn
Naardermeer, Grote Meer
Stichu onkcvccncc plaaacn
Slichu Ankcvecnae plaaacn
Naaruermeer. Grow Meer
Naardermeer. Grote Meer
Naaruermeer. Grote Meer
Naaroermeer, Grate Meer
Naardermeer, Vecnig Morgcn
Naardermeer, Gnat Meer
Gouwzee, noordelijk deel
136471
121474
123473
136478
133-475
134475
135-480
136-480
136-479
136478
136477
137-471
Gouwxec, ruidelijk deel
bij Goat
T t k o t i j l , ptenje aan N. tijdc
M a Uoxme px-aa rd
Fnceland. langa dc kuat voor
Friealand, langa de kuat voor
A'darnec Waterkiduigduinen.
Naardermeer, Greet Meer
Uaaclmecr. bij Makkum
Texel
Texel
Teael
Texel
Textl
Texel
Tcael
Naaruerrnecr. Grcac Meer
Texel
Texel
Naardermeer. Grcac Meer
Naarderrneer, Grote Meer
Ooalvoome, duinprcltjec
eluie
174539
Makkum
Makkum
kwelplae
LOCATIE
116560
110-557
111-557
112-557
119564
114560
coordinelen (OL-NB)
bij Vleuten
Ixamte bij Lrrehcrrt. in etrrtnend water
bij Groningen
bij ZuidUrcn
Bunrurhoten, vccnalool
Biavcrtuten, aloot
bij Leiden
Kcalcrcn. alota langa apcorlijn
ten W. van Vrcctand, pokkraluol
luaacn Schalkwijk en Cukmborg. poldcrsloot
pokkr de Becntl. guiecnte Noordclcoa
Bcikn. tloot
Nuenen. greppcl in kapvlakK llcerendonk
Terechellmg. Weal aan Zee
Bunea-hotcn. Nrcouaaweg
Fxnuaial. Bikkcrapolder. alool
Sprang Ctpelk, Buiienpoldcr v Beaojen
Sim Oedcnrodc. Ilcechkan. tlrxt
ten 0 . van lloornaar. polderalool
Oudenboach. pat gegraven ivccnMloot
N-Z. walerkaling bij von der Vooralweg
N-Z w.ierkiding bij lutlenfcrgcrweg
irn 7 nr, ~ i . iruhnl niklrnliifi
129472
140-443
127432
228-542
164390
152472
132-411
158-395
125432
098-403
223490
223-489
-9.411
4 * 27
15-37
10-34
14-34
10-34
244*
23-3*
IC-33
0934
09 4.1
0943
0933
0934
25-3*
0934
0933
23-5*
23-3*
3741
ATLASBLOK
3146
3432
0743
12-25
32-13
32-13
10-28
193*
31-1*
1921
3*3*
17-22
31-23
•1-32
32-13
32-13
4437
51-34
3*4*
41-38
2*-2l
2*31
IKef,
Totypelk t
JAAR
1993
1903
1993
1993
1975-hedeo
1975-htoto
197V heden
1975-liecka
l97S-h»dta
1975-hata.
LOCATIE
coordinaten (OL-NBl
ATLASBLOK
bij '/everircrg»a-hen Hoek. tloot
btj Zcvcnrergaatren Hoek, tlcot
Tcrachclling. AnenapLu bij I k e
Terachellmg. vijver van George Viaeer
bij lewkn
bij Gtelhooen
Wo Z . van Oetmaraum
Abcoude. bij Bouhol
bij '/cvervwen
106-410
104411
146-599
148-599
4432
4411
•3-12
•s-i-t
3*3*
1*33
2«-2*
31-15
37-31
n . t i n r-iraihoveo ca Son
l*7Sb«oa.
|475-b,«ktt
l97.Vltedea
1975-heden
1975-ltedeo
1975-ltecka
1975-total
tuttca Rraterdarn en Knmpen a'd Uaacl
Schiedam. Actwoudtc pokkr
hij Dc
ten W van Delfl
37-J*
37-34
37-15
3912
3927
393*
hij Cothen
Rhenen. Actiteiherxachc Itcroiltntka
bij Megen
Torypelk proUfcra
JAAR
1848
lent)
ira
IM
1*44
1955
1961
196.5
1966.
1964
196*
IM
196*
19*1
199*
1961
1961
1999
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1910-1974
1930-1974
1910-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
1930-1974
LOCATIE
lange weg van Dordrochl naar Wilkrmadorp
turfven dc Rood. V t a n . Zevcnbcrgeo
bi tloten buiten dc A-poorL, Grorungcn
Berendrca-hl. m pat gcgreveo akrot
Barandrcctajw Or g over Oude Mate, tlool
De Wieckn. elovenwieoc en Mokengat
bij Keateren. veldwcg, alool
Keewren. weg near Oahun
LirrndenXeatcren. kkitlool
Lnepenvecn. Iknglordcr waarden
Due unmake Krunperzeedijk bij Vcncneten
Tcrwoldc, uiterwaarde van dc Uaacl
llcngrordenwaarden nabij Olal. Iichclgawn
Tcrwolde. in uiterwurdcn van dc Uaacl
Bunachcaen. Bikkerapokkr
ntbij OLat, Overijaael
ten 0 . van Ikvenier, uiterwaard van de Uaacl
U aae lmtudciu raampcrxeedijk bij Vcnericlen
Karnpereiland bij gemaal Veneneie
dc Blauwe Kamer bij Rhenen
Z wol k . Boxen.
Utaeunualen. ten W. van Grafhceal
' . Gravendecl. Mnokhock bij Lege Dijk
Wamaveld, bij V.rakkcr
Zwolle-Weal, bij dc Boxaea
eolder Oude U n d van Slrijen ( Z - l l l
'a Gravendecl. Mookhock. akrot
Nuldernauw
bij RccMarcndavccn
bij Ter Aar
len N . van Bodegrtven
bij Zoctermccr
len 0 . van Gouda
bij Oudewater
ten N van Schiedam
ten Z . van Rottentam
Ridderkerk. polder Oiat-Rcijrrweeid
bat Mccrkerk
bij Sc+ioonrcwoerd
bij Buakcnagraaf
bij Oltoland
coordinate, (OL-NB)
4421
4*41
0743
17-5*
37-5*
16-55
3936
393*
39-36
2743
21-34
27-55
274*
20S47S
1975
1975.1991
1*75-1991
I97S-I99I
1975-1991
I97S-I99I
I97S-I99I
1973-1991
1975-1991
1975-1991
1975-1991
1973.1991
1973.1991
Spakenburg. Bikkerapokkr
Rhrrren, btj dc Neder -Rijn
1976
1*76
1*77
1977
1977
1*77
1977
1977
1977
1971
1971
1979
197*
1944
1914
. f-
Lopikerkapel. polder Baluwc
Viifrarerenlanden. bij Vianen
a'hlaaeerweard
poidcr Groceevraaid. Hoog Blokland
Hoog Blokland
ten N. van Ptpendrachl
nabij O u t A l b a .
Tienhovcn
ten 0 . van Woerdcn
Ikralnk- Id"-Ambaa*
polder Beaerhuia. Lcaken
am N. van Noorden
polder van Nocaxlorp
Celkctnuaicn bij Zwarulu.
Oud Alblaa
V-.rrn
27-56
32-13
2745
197512
199506
I0I4K
27-56
21-34
21-34
3926
2145
21-33
4421
3347
2144
43-21
4421
26-55
31-21
31-32
3143
30-57
31-13
3*14
37-2*
3747
3741
3*36
38-11
3*43
3944
3*4*
3*53
bij Iccrdxm
tea N . van Sliedrechl
btj Upheuaden. gem. Keateren
bij Bcrnrncl
btj Mruurdam
hij i Gravcndevl
ten 0 . van DonJiccfal
Wilnia. Noordat Buun
Mijdrcchl. polder dr Derde Bedilkmg
Lopik. pokkr Lctjik
Montfoon. polder lleeawijk
Laagrueuwkoca? bij Mtartraerrhroek
Dteeia..!. eolder Zevenhoveo
tuattn Montfoon on N'teuwcteravNoorrj
Murvtenbrock, colder llaarnjnren
Uaecktein, polder Uatetvckl
Schaltwijk. polder Vuykop
Sehalkwijk. poidcr Blokhoven
ATLASBLOK
117467
124444
127451
127460
129445
129451
129459
111449
140-446
142-444
152472
163441
111444
133442
11643*
123433
123432
107427
109429
123440
124457
102427
096465
116465
087449
201-516
106429
i Uracil,
3937
4042
43-11
44-11
4413
31-24
31-24
3*25
31-5*
31-3*
3*16
31-54
3146
1817
3911
3921
32-13
3926
31-27
3*21
3*34
3146
3*4*
3*52
3*52
3*23
3145
3*51
30-2*
31-24
37-1*
21-23
3*52
"4-7
Totypellt protilere
JAAR
1*5
1985
19(8
19(8
19*8
19*8
1988
1918
19*9
19*9
1919
19*9
19*9
19(9
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1975-haeicn
l97S-bceko
1975-take,
1975-becka
LtX'ATIE
coordinelen (OL-NB)
.'. -kcl en Roderxhji
Krommetuc, aloot
Korunhotf. achter dc berk
Boakoop
Zxudplaapokter, Gouda
poidcr Oud Rcyerwaanl. Rtddcrkcrk
polder hei Oudcland van Strijcn. Strijen
Zixidplaapoldrr. N.uwcrkerk a d Uatel
Nitniwltoop. polder Nieuwkoop
Everdmgen. Uveaikkrvckl
Ijterdam. bij lloogeind
Kcdiohcrri
Recuwijktc plaaacn
polder Nietrwkcop
Vijlntererilandcn. Ovcmjdcrvcld
Zevenhovcn
teimiuden
poidcr Nteuwkoop
Vrrcaekooacpokkr. Ixirrauden
Iroornaar, Krorntne Gieaacn
(jorichem. Groote Hear
tuaacn lloornaar on rroogblokland
HcogbloUand. Het Oudland
tuaacn Ariel en lloogblokland
lexmond, pnldor Actthovcn
locrdam. polder leerbroek
NrcuwUnd
Kodichem. poidcr Ootlenr.i,k
I k , en Boeicop. polder Neakr I k . o v
lecrda,.a polder Bruinadcl
Iccrdam. polder Lckradorp
i k i - en Boeicop. poidcr Nodcr-lkia-op
Vianen. poidcr Auacna
Megen, kwcbloct Lang, dijk
Gtekcrk
aloot langl Sanjcarcod te Ocnkrrk
Koncnhoer, Wijde Gat
ten Z . van Gcrtunuiden
bit Oudcnhoorn
bij ' . Gravendecl
ten zuiden van Boven Hanlinxvekl
107454
102-447
102430
094419
102-445
110452
112463
139-440
114465
106-470
110-463
108-470
124411
125429
125-431
126431
127-431
12*441
129-433
129-434
131431
132 439
133435
134435
134439
135442
167426
188-584
114471
ATIASBLOK
37-17
1953
31-17
31-52
JS-II
3(41
43-27
3*11
31-33
18-3
3(-37
3*47
31-53
31-33
3*21
31-23
31-12
31-33
31-12
3145
3*36
3*46
3*46
3*46
3*26
K-46
1(46
3*47
3*37
3*37
3»-37
3*37
3(-2*
3956
0642
0642
31-17
21-34
37-53
4411
4414
Deze B
«
•
a
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising